Page 1

www.losserjournaal.nl www.losserjournaal.nl

Dinsdag 16 februari 2010

Agenda >>>>> zie pag

7

Senioren Actueel >>>>> zie pag

9

Sportprogramma >>>>> zie pag

10

Geslaagd voor cursus computertypen LOSSER - Weer een 100% score! Onlangs legden de volgende deelnemers van derde cursus Computertypen van Stichting Cluster in de Muchte met succes het officiële examen voor het diploma computertypen van de VSLM af. : Lieke Bouwhuis, Chiara Grado, Rodvan Ungor, Jo-Ann Harberink, Vera van Duin, Jurre van Wouw, Lars Elsjan, Aniek Elsjan en Lars olde Meijerink. De belangstelling voor typecursussen is onverminderd groot. Voor een op woensdagmiddag 3 maart van 16.00 tot 17.00 uur te starten cursus zijn nog enkele plekken vrij. De typecursussen zijn bestemd voor kinderen van groep 8 van het basisonderwijs en de groepen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De cursus bestaat uit 16 lessen van een uur. De prijs voor de cursus bedraagt € 178,50 inclusief examengeld en lesmateriaal in bruikleen (gespreide betaling is mogelijk). Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij de administratie van Stichting Cluster in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser tel. 053 5369400 of via email info@clusterlosser.nl.

Ledenvergadering Rode Kruis LOSSER - Woensdag 24 februari houdt de Rode Kruis afdeling Losser haar eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Bögelschuur, Erve Kraesgenberg, Bookhooltlaan 23 in Losser. Aanvang 20.00 uur.

Waarheen, waarvoor?

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

Woensdagavond weer recreatief zwemmen in Losser LOSSER In zwembad Brilmansdennen in Losser kan vanaf heden weer recreatief gezwommen worden op woensdagavond. Het Team Brilmansdennen besloot daartoe nadat bezoekers lieten weten dat ze het bijzonder jammer vonden op woensdagavond geen baantjes te kunnen trekken. Wel wordt nu de woensdag een recreatieve avond in het zwembad met een ‘extraatje. Want het “Aquafit4you” blijft ook op de woensdag gehandhaafd. Volgens het management “bijten” deze twee acti-

Klankbeeldlezing over Zweden LOSSER – In de bibliotheek in Losser vindt op 17 februari een klankbeeldlezing over Zweden-Gotland plaats. Aanvang: 19.30 uur. Janneke en Bertus van der Woude laten u kennismaken met het mooie eiland Gotland, gelegen in de Oostzee. Het is 120 kilometer lang en 56 kilometer breed. Gotland heeft een geweldige natuur met van oudsher visserij, handel en landbouw als belangrijkste bron van inkomen. Langst de kust kun je verschillende fossielen vinden die wind en water uit het zachte kalksteen geslepen hebben. Toegang is gratis.

8e jaargang 7e jaargang nr. 6 nr. 18

viteiten elkaar niet. Daar komt bij dat het recreatief zwemmen op woensdag eerder begint. Men kan nu van 19.15 uur tot 21.00 uur terecht in het bad. Het recreatief zwemmen op woensdag wordt aangeboden voor de normale prijs van 3,65. Uitbreiding van activiteiten is een constant terugkerend item bij het activiteitenprogramma van Brilmansdennen. Deze houden de medewerkers namelijk maandelijks tegen het licht om te bekijken waar ze weer tegemoet kunnen komen aan de wensen van de gasten.

‘Tot voor een aantal jaren geleden werkten we met een aanbod gericht programma. Sinds de opening van het nieuwe bad werken we met een vraag gericht programma’, legt Cor Ordelmans uit. ‘Dus je luistert goed naar de klant en probeert dan in te spelen op de wensen van het Lossers publiek. Op deze manier krijgt de klant een steeds beter programma “Op maat” aangeboden.’ Op dit moment biedt zwembad Brilmansdennen vele verschillend vormen van bewegen aan. Dit is onderverdeeld in Aquasporten, zoals Aqua Jogging, Aqua varia, Aqua spin-

‘Ook zijn we sinds kort bezig om samen met Mediant aandacht te besteden aan personen die depressieve problemen hebben. Ook hiervoor blijkt zwemmen zeer heilzaam te werken’, aldus Ordelmans.

Lijsttrekkersdebat met Losserse politici LOSSER/OLDENZAAL – Op dinsdagavond 23 februari gaan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Losser met elkaar in debat in de studio van RTV Losser-Oldenzaal en Accent FM. Het debat zal live op radio en televisie worden uitgezonden door RTV Losser-Oldenzaal, dat samen met De Twentsche Courant Tubantia, Stichting Cluster organisator is van deze avond. Tussen 20.00 uur en 22.00 uur zal in vier blokken worden gesproken over de meest uiteenlopende thema’s in de Losserse samenleving. Daarbij is de inbreng van verenigingen, instanties en burgers zeer welkom. Mensen kunnen hun vragen over belangrijke thema’s in Losser stellen via de redac-

tie van Twentsche Courant Tubantia in Oldenzaal (oldenzaal@tctubantia. nl). Zij moeten dan wel vermelden dat het om een vraag voor het lijsttrekkersdebat van Losser gaat. De finale is het lijsttrekkersdebat, waarbij de politici met elkaar in debat gaan over thema’s uit de partijprogramma’s van de vijf partijen. De presentatie is in handen van Frans Molenaar en Tom van Veen. Door de beperkte ruimte in de studio is het niet mogelijk als toeschouwer bij de politieke debatavond aanwezig zijn. Speciaal voor mensen die TV LosserOldenzaal vanwege de aanschaf van digitale tv. niet meer kunnen vinden op hun tv, komt de omroep samen

Verschijnt wekelijks in Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 074 -074 259- 66 25933 66 33

ning, Fifty fit, MBVO, Baby & peuter Zwemmen, enz. Daarnaast kent men een vijftal medische groepen, zoals vijf groepen rugpatiënten, een groep reumapatiënten, een groep “zwemmen op medische indicatie,” een groep Parkinson patiënten en groepen van personen met dementie problemen.

met het Gildeproject van Stichting Cluster met een hulpdienst. Een vrijwilliger/knoppenspecialist kan dan langskomen om te zorgen dat de uitzending via tv en of radio te volgen is. Het Gildeproject beschikt onder de noemer van Knoppenspecialisten over vrijwilligers die op afroep bij mensen thuis komen. Kenmerk van de gratis dienstverlening is dat samen met de vrager het technische probleem opgelost wordt. Dit ten einde te bewerkstelligen dat de vrager het dan in het vervolg zelf kan. Voor het indienen van een aanvraag voor een knoppenspecialist kan contact opgenomen worden met de werkplaats van het Gildeproject aan de Vlasakker 51 te Losser tel. 053 5387191 b.g.g. de Muchte 053 5369400

Oplage 9.500 exemplaren


Met deze bon

Yammy’sŽ

uw adres voor: - Renovatie - Netwerken - Onderhoud - Aanleg - Service Hofkamp 257 7528 GT Losser Tel: 053-478 74 50

Mob: 06-57 54 02 40 www.jmannebeek-elektrotechniek.nl info@jmannebeek-elektrotechniek.nl

Hartige Snacks* 2 voor:

3+2 GRATIS

2,00

*Keuze uit supersaucijzen, superfrikandelbroodjes, kroketbroodjes of pizza ham en salami. Geldt alleen voor 2 dezelfde snacks, combinatie niet mogelijk.

Zaterdag 13 februari en dinsdag 16 februari gesloten vanaf 13.00

Bakker B Ba ak Bart Brinkstraat k 33 en 37 7581 GB Losser Tel: (053) 536 23 55 De lekkerste

Afscheid Gerrit Jeunink van de gemeentelijke Monumentencommissie LOSSER - Op donderdagmiddag 4 februari werd in ’t Topunt van het gemeentehuis, tijdens een feestelijke bijeenkomst, afscheid genomen van Gerrit Jeunink als lid van de gemeentelijke Monumentencommissie.

XFFLBBOCJFEJOH Kop koffie met lekkere muffin ( &SXUFOTPFQWBOâ‚Ź WPPSâ‚Ź Chocolade of Blueberry)

$IPDPMBEFNFMLOV â‚Ź 3.00 â‚Ź 

%F#SJOLÂ…5FMÂ…JOGP!MVODISPPNEFCSJOLOM Bezinning, ontmoeting en maatschappelijke betrokkenheid

De heer Jeunink heeft jarenlang deel uit gemaakt van deze commissie. Vanwege zijn gevorderde leeftijd had hij te kennen gegeven deze werkzaamheden te beĂŤindigen. Op de foto overhandigt wethouder Ria Holsheimer hem enkele presentjes las grote blijk van waardering.

Voor informatie kunt u bellen of mailen naar Dhr. Henny Geerts tel.: 06-53 61 84 96 Mevr. Ria Middeldorp tel.: 0545- 47 71 73 E-mail: odd.fellows.nl@gmail.com

Loohuis Weerselo ruimt op! De laatste showroom keukens worden per

opbod verkocht! per opbod

10

! r a a J

Kijk voor alle showroommodellen op

www.loohuis.com Echelpoelweg 1 • Weerselo • Tel: (0541) 66 25 25

ĂŠĂŠn totaal-installateur met alles onder ĂŠĂŠn dak en ĂŠĂŠn aanspreekpunt om u te ontzorgen.

n fe

13 mei,

DJ van 15:00 tot 19:00 uur Entree gratis

14 mei,

Band: Midnight special zaal open om 19:30 uur. â‚Ź10,- entree kaarten in voorverkoop bij:

foto: RaĂşl Neijhorst

rting

age

est Groot feest 13 t/m 16 mei

Loohuis Keukens en Badkamers maakt schoon schip: de showroom wordt hĂŠlemaal verbouwd. ProďŹ teer van deze buitenkansen en koop ĂŠĂŠn van de laatste showroom keukens opbod! â‚Ź per 6.999 Uiteraard onder volledige Woonv garantie en, als u dat wilt, en badmloeren eubels inclusief alle service die met 25% ko Loohuis u biedt. â‚Ź 6.999

4d

Glanerbrug: Primera Jan Haast, Overdinkel: Japin Losser: Slijterij ‘t Raedthuis Of telefonisch: 06-515 424 99

15 mei,

ReĂźnie, soos de grenspoal besloten kring

16 mei,

Grenslandkapel met Oberkrainer muziek Entree â‚Ź 2,50 aanvang 14:00 uur

)PPGETUSBBUt#50WFSEJOLFMt5FMt www.joopvanommen.nl


Dinsdag 16 februari 2010

Losser Journaal

Burgelijkestand Losser

3

Prijswinnaars Nieuwjaarsactie Spar Kuipers

Marinus Heino

Huwelijksaangiften/Partnerschapsregistratie:

M.B.G.Visschedijk en E.M.J. uit het Broek Huwelijken/Partnerschapsregistratie: K. Broekhuis en S. Huisintveld

In de kantlijn

Overlijden: A.G.M. Abbink

Jeugdvitrine De 10 jarige Melanie ter Weele leerlinge van de basisschool de Imenhof exposeert een selectie van haar muntenverzameling ik vitrines van de Losserse bieb . De muntenverzameling gaat in haar familie van generatie op generatie en breidt zich nog steeds uit, en Melanie zorgt dat de verzameling nog groter wordt. De vitrine expositie is tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bewonderen

DE LUTTE - In de maand januari was bij Spar Kuipers in De Lutte een Raad en Win actie. Vier weken lang werd een winkelwagen vol boodschappen verloot.

De klant die het totaalbedrag naar waarde schatte, mocht de inhoud elke week gratis mee naar huis nemen. De gelukkige prijswinnaars waren van

links naar rechts: Mevr. B. Wessel, Mevr. D. Sprakel, Mevr. M. Notkamp en Mevr. I. Smit.

Lutheria organiseerde het eerste toernooi voor sponsoren DE LUTTE - Op zaterdagavond 6 februari j.l. heeft volleybalvereniging Lutheria voor het eerst een toernooi georganiseerd dat openstond voor teams samengesteld door bedrijven die Lutheria sponsoren door bijvoorbeeld shirtsponsoring of door middel van sponsorborden in de sporthal De Luttermolen. www.losserjournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij “Het Twentsche Land” Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 info@losserjournaal.nl Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere week in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gehele buitengebied Advertentie-adviseur: Niels Wildenborg, Mobiel: 06-395 655 97 Martin Regtop, Mobiel: 06-413 930 67 Redactie: Leonie Jansen redactie@oldenzaaljournaal.nl Vormgeving en realisatie: Raymond Waninge Niek Betten Verspreiding: Uitgeverij Het Twentsche Land bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Losser Journaal: Losser: Drukkerij Jansen, Albert Heijn, C1000, VVV, Gemeentehuis, Bibliotheek, Ilona’s Hairteam, WitteWoningWinkel De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Glane: Tankstation Bagchus Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor Kopij voor de eerstvolgende krant kunt u inleveren bij het redactieadres of per mail: redactie@losserjournaal.nl Druk: Drukkerij van Barneveld, Denekamp Geen Losser Journaal ontvangen? Klachten bezorging: bezorging@twentejournaal.nl of 074 - 259 66 33 of 06 - 143 959 56 tijdens kantooruren Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal. De uitgeverij is sponsor van:

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever. Persberichten en foto’s naar ons opgestuurd worden geacht vrij te zijn van rechten.

Leden van de commissie PR en Financiële Zaken hebben het idee van enkele jaren geleden van voormalig commissielid Thea Nijhuis opgepakt. Het idee was om voor sponsoren ook eens iets te organiseren om zodoende een iets terug te doen voor sponsoren zodat je niet alleen aan komt kloppen voor financiële steun. De commissie heeft de sponsoren benaderd met het verzoek om aan te geven of zij het een goed idee vonden om mee te doen aan een toernooi. De reacties waren positief en dat resulteerde erin dat er afgelopen zaterdag om 19.00 uur 5 sponsorteams aanwezig waren in het sportcafé De Luttermolen, waar onder het genot van een kopje koffie de aftrap voor het toernooi werd gegeven door Bernadet Wessel, voorzitter commissie PR/FZ. Om half acht startten de wedstrijden die verdeeld waren over 2 poules, aangevuld met 3 teams van Lutheria, die samengesteld waren uit respectievelijk kaderleden, coaches en een damesteam.

De wedstrijden vonden plaats in zeer goede, sportieve en gezellige sfeer en waren erg spannend. De 3 Lutheria teams deden buiten mededinging mee. Na afloop van het toernooi kregen de deelnemers een hapje en drankje aangeboden en bestond de mogelijkheid om in een gezellige sfeer de wedstrijden nog eens na te bespreken. Rond elf uur werd de prijsuitreiking verricht door Peggy Rolink als ver-

vangster van de voorzitter, die door familie omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Uiteindelijke winnaar van de wisselbeker van dit toernooi werd Aannemingsmaatschappij Punt BV. Uit de reacties van de deelnemers aan dit eerste sponsortoernooi bleek al heel duidelijk dat er volgend jaar een vervolg zal plaatsvinden.

Koning, keizer, admiraal, regeren willen ze allemaal. Daarbij gevoegd ook nog eens de prinsen, graven, vorsten, hertogen of markiezen. Alles wat maar riekt naar statuur regeert met carnaval drie dolle dagen. In Losser regeert vooral de Denktank het denkpatroon van velen. De uitgebrachte adviezen krijgen pas hun nasleep na de verkiezingen. Nu nog omarmt de Losserse politiek het denkwerk dat een groep wijze mensen uit de burgerij heeft verricht. Het bezuinigingsadvies en de ontdekkingsreis door financiële mogelijkheden betekent ronduit een dik onvoldoende rapportcijfer voor het werk dat het college en de raad heeft afgeleverd. De Denktank heeft alternatieve voorstellen geproduceerd over voorstellen die de politiek al eerder heeft genomen of in hun ogen had moeten nemen. Dat het allemaal klip en klaar op papier staat, heeft de volle bewondering van de raad, zo werd op de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen nog eens per motie uitgesproken. Dank voor de tijd en energie. Maar de adviezen moeten beoordeeld worden op haalbaarheid en binnen termijnbepaling wanneer te realiseren. Volgens de gemeenteraad moet dan een eigen en weloverwogen afweging worden gemaakt over de verschillende adviezen. Het college krijgt wel eventjes de opdracht nog vóór 8 maart de raad te informeren over de haalbaarheid van de adviezen. Dat schiet lekker op meteen na de verkiezingen. Op de laatste vergadering schoot de politiek al meteen een bres in de voorstellen van de Denktank. Het advies de uitgaven voor kunstgrasvelden voor de voetbalclubs uit te stellen tot de financiën van de gemeente op orde zijn, werd om zeep geholpen. Heel enthousiast werden de plannen van aanpak voor aanleg van kunstgrasvelden bij S.V. De Lutte en KVV Losser begroet met de doorsluizing van de provinciale bijdrage voor sportaccommodaties naar de beheerstichtingen voor aanleg van kunstgrasvelden. Ook heel enthousiast werd met een amendement in de nota subsidiebeleid een hogere prioriteit toegekend aan het muziekonderwijs. Een hogere prioriteitstelling betekent eveneens dat de financiële vertaling voor het muziekonderwijs gunstiger gaat uitpakken dan aanvankelijk bij de bezuinigingsoperatie de bedoeling was. Het zijn leuke dingen voor de mensen, waar eigenlijk geen Lossernaar zijn afkeuring over zal uitspreken. Zeker de politici niet zo vlak voor de verkiezingen. Maar het moet straks allemaal wel betaald worden. Daarover maken partijen zich zo vlak voor de verkiezingen geen zorgen. Alleen over de multifunctionele sportaccommodatie van de stichting MAN werd met geen woord gerept. Dat wacht allemaal tot na de verkiezingen. De VVD en Burgerforum hebben al afscheid genomen van het plan, andere potentiële toekomstige coalitiepartijen als het CDA zullen volgen. Niet doorgaan van de atletiekaccommodatie is dan niet te danken aan de politiek, maar aan het dringende advies van de Denktank. Het ligt er maar aan welke schoen men aantrekt om te schoppen. Daarover maken de politieke partijen zich voorlopig nog geen zorgen. Net als bij het carnaval de realiteit terug komt na aswoensdag, komt dat bij de politiek pas na de verkiezingen. Marinus

Reageren: marinusheino@online.de


4

Losser Journaal

OLYMPISCHE WEKEN

Dinsdag 16 februari 2010

Wethouder Termijtelen opent Activeringshuis

Baileys

Boomsma Jachtbitter

Jonge Graanjenever 1.0 Liter

0.7 Liter

9.99

8.49

Irish Cream, Mint Chocolade, Caramel of Coffee 0.7 Liter

12.99

DE WERELD VAN WIJNEN!

WARBURN ESTATE

Gossips

r

Chardonnay

Kleur is bleekgeel met groene reflectie. De smaak heeft indrukken van rijpe perzik en meloen, tamelijk volle structuur met een finish die wordt gedomineerd door frisse zuren. Heerlijk bij kip, vis of salades.

3 essen voo

15.00

Shiraz Karmijnrood van kleur. De smaak is mooi in balans, kruidig en fruitig. Ideaal bij rood vlees, maar ook bij harde kazen.

6.49

0.75 Liter

www.dewereldvandranken.nl %F5XFOUTDIF,XBMJUFJUT4MJKUFS

Slijterij ‘t Raedthuis

St. Maartenstraat 57 tel. 053 - 538 6583 LOSSER

V.l.n.r: projectleider Pieter van Dongen, Wethouder Termijtelen (gemeente Oldenzaal), wethouder Engbers (gemeente Dinkelland), wethouder Hassink (gemeente Losser) OLDENZAAL/LOSSER Wethouder meedoen aan de samenleving en de ver- nu toe’, vertelt wethouder Termijtelen. ‘De Termijtelen van de gemeente Oldenzaal hoging van het persoonlijk welbevinden zo deelnemers blijken in staat om het traject heeft afgelopen donderdag het mogelijk als opstap naar werk. De kracht met inzet en instelling te doorlopen. Ze Activeringshuis Noord-Oost Twente offici- van het Activeringshuis is dat de inzet van maken een echte ontwikkeling door en eel geopend. Dit Activeringshuis, dat een meerdere voorzieningen gecombineerd met ontdekken de voordelen van dagritme. We initiatief is van de gemeenten Oldenzaal werkactiviteiten en een persoonlijke en zijn bovendien enorm verheugd dat, reeds en Losser, heeft tot doel om mensen met intensieve aanpak elkaar versterken en een zo kort nadat we gestart zijn, er al heel een grote afstand tot de arbeidsmarkt meerwaarde kunnen betekenen voor een wat ondernemers en bedrijven uit de regio weer actief te krijgen. brede groep burgers. bereid zijn geweest om onze deelnemers een plek te bieden.’ Wethouder Hassink van Het einddoel is om mensen te laten parti- Uniek aan het programma is dat deelne- Losser onderstreept ook dit belang. ciperen in de maatschappij via vrijwilligers- mers zeer intensief begeleid worden door werk, werk met behoud van uitkering of klantmanagers van de gemeente, die zelf ‘We merken dat deelnemers, die voorheen regulier werk. Daar waar nodig en mogelijk ook kantoor houden in het Activeringshuis. nauwelijks hun huis uit kwamen, nu al met willen de gemeenten hierin faciliteren. Daarmee wordt gerealiseerd dat er niet plezier naar het Activeringshuis komen en alleen aandacht is voor het weer activeren er zich prettig voelen. Op die manier vinden Uit een analyse van het gemeentelijk uit- van de deelnemers, maar ook voor het ze gemakkelijker hun weg naar het sociale keringenbestand is gebleken dat een groot aanpakken van de problemen die hen vaak circuit in onze maatschappij.’ deel van deze groep een aanzienlijke afstand belemmeren op hun pad naar maatschaptot de arbeidsmarkt heeft. Vaak gecom- pelijke participatie of werk. Het betreft dan Het Activeringshuis is ondergebracht bij bineerd met diverse problemen op ander ondermeer kinderopvang, schuldhulpver- Top-Craft in Oldenzaal. Deelnemers komen gebied, waarvoor het bestaande trajec- lening, (arbeids-) medische problematiek. uit Oldenzaal, Losser en Dinkelland en taanbod niet in alle situaties afdoende is. Ook zorgen de klantmanagers waar nodig krijgen er een traject van 18 weken aangeOm een grotere groep uitkeringsgerech- voor het inzetten van test en diagnose- boden dat bestaat uit het weer wen-nen aan tigden een passend aanbod te doen is het instrumenten. een dagelijks (werk-) ritme en een gezonde Activeringshuis ontwikkeld. Het idee voor levensstijl. In het programma zit een opbouw het Activeringshuis is ontstaan uit de visie Het Activeringshuis is in september 2009 in intensiteit, in inspanning en afwisseling. van de gemeente Oldenzaal op activering. van start gegaan. Inmiddels zijn, met een tus- Twee maal per week doen de deelnemers Activering is meer dan reĂŻntegratie of toe- senpose van steeds 6 weken, vier groepen aan bewegen en spel en gedurende 6 weken leiding naar de arbeidsmarkt. Activering gestart in het Activeringshuis. De eerste zijn ze actief met voedingsleer, bereiden wordt in eerste instantie gericht op arbeids- groep is uitgestroomd en de tweede groep van gezonde maaltijden en wordt aandacht participatie, maar daar waar dat (nog) niet zal volgende week uitstromen. ‘We zijn besteed aan gezond eten inkopen met een kan, ook op maatschappelijke activering, meer dan tevreden met de resultaten tot smalle beurs.

Openingshandeling Groene Loper

Nu ook zaterdagmorgen Carint Losser

Voet-, knie- of rugproblemen?

Praktijk podologie Wim Benerink I.v.m toenemende drukte nu ook elke 1e en 3e zaterdagmorgen van de maand in Carintgebouw, Luttersestraat 2a in Losser Wij leveren uit eigen werkplaats: * Handgemaakte opbouwzolen voor dames in diverse kleuren en diktes naar eigen wens (ook in open zomerschoen) * Voor heren in dagelijks schoeisel - werkschoenen maar ook in rubberlaarzen. * Voor kinderen- diabeet en reumapatienten * Geen wachttijden (binnen 1 week op zolen) * Reparatieafdeling ter plekke, dus correcties bij nacontrole kunt u op wachten * De meeste zorgverzekeraars vergoeden deels zoniet alle kosten * Zorgverzekeraar Menzis geen verwijzing nodig. * Met klachten die u niet vertrouwt raadpleeg eerst uw huisarts. * Kosten van de zolen: â‚Ź 140,- voor volwassenen (incl. / jaar gratis nacontrole) â‚Ź 130,- voor kinderen (incl. 1 jaar gratis nacontrole) 1

2

Bellen voor afspraak. Wim Benerink Brandkolk 11, 7635 LZ Lattrop. T 0541 - 229424 of 06-10342574 Register: Podoloog A-B ELKE 1E EN 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

OLDENZAAL - Het eerste deel van de Groene Loper wordt ingericht! De Groene Loper is een belangrijk onderdeel van het Stationspark Oldenzaal Centraal, het herinrichtingsplan van de stationsomgeving. De start van de herinrichting wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseert de

gemeente een feestelijke bijeenkomst. Hierbij zijn onder andere gedeputeerde Rietkerk, gedeputeerde Klaasen en het voltallig college van de gemeente Oldenzaal aanwezig. Deze officiĂŤle starthandeling vindt plaats op donderdag 18 februari 2010. Hiermee markeren zij op symbolische wijze de start van de werkzaamheden.

Dames ZC Losser verliezen van Livo LOSSER - Ondanks dat er in de uitwedstrijd in Aalten tegen de nummer 2 van de ranglijst goed gespeeld is, konden de waterpolodames van Losser geen punten mee naar huis nemen. Losser begon de wedstrijd zeer goed en nam met 0-1, 1-2 en 2-3 steeds brutaal de voorsprong. Zo bleef de wedstrijd spannend, ook voor de toe-

schouwers was het een aantrekkelijke vlotte partij. In de tweede periode nam Livo het initiatief van Losser over en gingen zij steeds weer aan de leiding. In de laatste periode miste Losser een paar overtalsituaties op rij en kon Livo wel profiteren van hun man-meer situaties. Uiteindelijk kon Livo de verdiende winst uitbouwen naar een 9-6 overwinning.

Glamour for you opent haar deuren LOSSER - Vanaf nu geopend: Glamour for you, sieraden, accessoires & cadeaus! Deze nieuwe winkel is geopend aan de Gronausestraat 70 te Losser en wordt gerund door Wendy Bosch. (Pand Dans- en Partycentrum Bosch) Bij Glamour for you kunt u terecht voor allerlei sieraden, accessoires en leuke cadeaus! De winkel verkoopt onder andere de volgende merken: Blond Amsterdam, Otazu, Oilily, Pink Ribbon, etc. De collectie wordt elke maand aangevuld met nieuwe accessoires. Bent u op zoek naar een leuk cadeautje of een mooi sieraad? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Kom eens langs of kijk voor meer informatie op www.glamourforyou.tk

5 cent per minuut


Dinsdag 16 februari 2010

Losser Journaal

Woningcorporatie Domijn tekent convenant met VAC Losser

5

Valentijn`s liefdesabonnement LOSSER - Ga je trouwen ,samenwonen of ben je gewoon hevig verliefd, én ben je nog geen lid van de bibliotheek kom dan in de week van 14 februari tot zaterdag 20 februari tijdens de openingsuren naar de bibliotheek van Losser, de Lutte of Overdinkel dan krijg je twee abonnementen voor de prijs van één. De openingstijden van de drie vestigingen voor de week van 14-20 februari zijn: Losser: Maandag 15 februari 13.30 uur – 20.00 uur Woensdag 17 februari 10.00 uur – 18.00 uur Vrijdag 19 februari 13.30 uur – 20.00 uur Zaterdag 20 februari 10.00 uur – 14.00 uur Overdinkel : Woensdag 17 februari 13.30 uur – 16.30 uur Vrijdag 19 februari 13.30 uur – 17.00 uur De Lutte: Woensdag 17 februari 10.00 uur – 12.30 uur Vrijdag 19 februari 15.30 uur – 19.30 uur

Vragen over seksinrichting Glane GLANE - Naar aanleiding van vragen van omwonenden van Gronausestraat 467 te Glane en de Stichting Dorpsraad Glane heeft de PvdA een brief geschreven naar het college van b&w. Het PvdA wil graag extra informatie over de vergunningen en handhaving. De percelen aan de Gronausestraat zijn in de volksmond bekend als seksclub El-Dorado, gehuisvest op 467 en 469. Onlangs is perceel 471 verkocht. Voor laatstgenoemde is op grond van de Drank- en Horecawet een horecavergunning verleend voor Café H. Welter op 18 november 2009. Hoewel de seksinrichting en het café in principe los van elkaar gezien moeten worden, bestaat het vermoeden dat dit in de praktijk niet zo zal zijn en dat het

pand in het geheel voor seksinrichting zal worden gebruikt. Een ongewenste situatie volgens de PvdA, met mogelijk overlast voor omwonenden.

Het is duidelijk dat bij genoemde percelen inmiddels verbouwingen zijn uitgevoerd en naar aanleiding daarvan heeft de PvdA een aantal vragen. Ook is de fractie benieuwd of er momenteel mogelijkheden aanwezig zijn om voor de gemeente Losser weer een nulbeleid te voeren aangaande seksinrichtingen binnen de gemeente. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan verzoekt de PvdA het college om de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige seksinrichting in gebied met woonbestemming te verplaatsen naar bijvoorbeeld een gebied met bestemming industrie.

30-jarig jubileumfeest van Dé Toppers uit het Zillertal LOSSER – De Adviescommissie Wonen (VAC) en Woningcorporatie Domijn tekenden onlangs een convenant waarin de samenwerking tussen Domijn en de adviescommissie Wonen wordt geregeld. De VAC behartigt de belangen van de woonconsumenten vanuit de visie van de toekomstige bewoner. Ze heeft tot doel de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving verbeteren. Domijn vindt het belangrijk om haar nieuwbouw- en renovatieplannen voor te leggen aan deze adviescommissie die kritisch kijkt naar de gebruikskwaliteit van een woning. Het gaat dan o.a. over: Hoe zijn de looplijnen in de vertrekken, is er voldoende berg-

ruimte in en buiten de woning, zijn de verblijfsruimten qua afmeting en indeling geschikt voor de activiteiten die daar plaatsvinden, zijn er voldoende en juiste mogelijkheden tot luchten en ventileren, belemmeren de draairichting van de deuren een optimaal gebruik van de ruimte en zijn de deuren op de goede plek geplaatst. Zijn er voldoende elektrische aansluitingen en zitten deze op de juiste plaats. Ineke Buursink, directeur Domijn: ‘Het is altijd goed om ook anderen naar onze plannen te laten kijken. Onder het motto ‘Samen met mensen werken aan wonen’ zetten wij ons in voor een goede woning waar mensen zich thuis voelen. Het advies van de VAC helpt ons daarbij.’

In het convenant worden de werkafspraken geregeld zoals het aanleveren van het voorlopig ontwerp van nieuwbouwplannen en de reactietermijn van de VAC. Marga Huiskes is als regisseur van Domijn verantwoordelijk voor het naleven van het convenant. “Door het sluiten van het convenant wordt het advies van de VAC een vast onderdeel in onze projectaanpak.” vertelt Huiskes. Vanuit de Adviescommissie Wonen Losser werd het convenant getekend door Marijke ter Mors (voorzitter) en Els Ensing (secretaris). Namens Domijn tekende Ineke Buursink (directeur).

Twentse Humor In De Stadsschouwburg ENSCHEDE - Met een daverende nieuwe voorstelling verrast het populaire humorgezelschap Twente Plat dit seizoen het Oost- Nederlandse theaterpubliek. Met een mix van doldwaze conferences, knotsgekke sketches en heerlijke liedjes doet Twente Plat een aanslag op de lachspieren en houdt het haar publiek ruim twee en een half uur lang op het puntje van de stoel.

nieuw en ijzersterk programma, dat nu al het beste uit de Twente Plat geschiedenis wordt genoemd. Natuurlijk is en blijft de heerlijke, doldwaze conference hoofdbestanddeel op het Twente Plat menu, maar daarnaast hebben de zes cabaretiers zich ook spectaculair doorontwikkeld in de (muzikale) comedy, waarmee ze een unieke theatervorm hebben geschapen. Twente Plat bezorgt het publiek met

En er is er goed nieuws voor de vele liefhebbers van Twente Plat in Enschede en Hengelo , want na een jaar afwezigheid komt het gezelschap binnenkort weer terug naar Enschede Op Dinsdag 23 Februari spelen de Twentenaren in de goednieuwe Stadsschouwburg en dat belooft weer een regelrechte happening te worden. En dat is ook de uitgelezen kans voor de inwoners van Hengelo om Twente Plat dit seizoen aan het werk te zien. Al jarenlang lijkt Twente Plat patent te hebben op de originele, onvervalste, Twentse humor en jaarlijks schotelt het gezelschap haar publiek een oergezellige en onvergetelijke avond uit voor. Na het zeer succesvol verlopen seizoen 2008/ 2009 komt de groep dit jaar op de planken met een geheel

haar nieuwe voorstelling een onvergetelijke avond uit, waar de lachspieren het zwaar te verduren krijgen. Op dinsdag 23 februari kan het publiek in Enschede en omgeving genieten van deze heerlijke avond uit in De Stadsschouwburg, Wenninkgaarde 40-42, telefoon 053 4858585. De entreekaarten zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de theaterkassa. Haast U met de aanschaf van Uw kaarten want de belangstelling is groot!

GLANE - Die Zellberg Buam dé topformatie uit het Zillertal, staat zaterdagavond 6 maart live op het podium in het Volksmuziekcafé Dinkelsweide in Glane bij Losser.

vieren dit jaar hun 30-jarig jubileum en staan daarom extra garant voor een spetterende 3.5 uur durende volksmuziekavond in de Dinkelsweide.

De drie ras volksmuziekmuzikanten uit Zellberg – Tirol (Gerard – Werner en Herbert Spitaler) die in nagenoeg elk Duits en Oostenrijks tv volksmuziekprogramma hebben opgetreden,

Het belooft een gigantisch volksmuziekfeest te worden. Zaal open: 19.15 uur - aanvang 20.00 uur, einde 23.30 uur. Entree kost: 17.50. via: www.hansspitrbo.nl - of telefonisch 053 53 8 11 80.

Jazzfest Gronau zorgt voor waanzinnig aanbod jazz GRONAU - Het Jazzfest Gronau staat sinds vele jaren voor een fantastische mix van kwaliteit en een waanzinnig aanbod van Jazz. Zo ook de 22e editie van het Jazzfest, wat te beleven is van 22 april t/m 2 mei 2010 Wereldsterren en amateur musici stellen zich voor aan de vroegere Duits-Nederlandse grens. Naast vele andere musici worden de volgende artiesten/musici uitgenodigd: Blood, Sweat & Tears, John Mc Laughlin Till Brönner, Dianne Reeves, Gitte Haenning, China Moses, Lillian Bouttè, Jazzanova Mit Gast Paul Randolph, Susan Weinert Band Und The Young Sinatras. De talrijke Top concerten in der Bürgerhalle of het Rock’nPopmuseum worden afgesloten met de voordtelling ‘A Tribute to New Orleans’, die dit

jaar een hoogtepunt vormen tijdens het Jazz Fest. Vier Tentoonstellingen ten tijde van het Jazz Fest compimenteren het geheel. Met het ‘Jazz & Dine’ hebben de organisatoren voor de eerste keer de bezoekers de mogelijkheid geboden om in vier restaurants in Gronau, naast uitstekend eten, ook live te luisteren naar Jazz en Blues. Het complete programma van het 22e Jazzfest in Gronau is per direct te lezen onder www.jazzfest.de of wordt op verzoek door het Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 26, 48599 Gronau ( Tel. 02562/71870 oder kulturbuero.gronau@t-online.de ) toegestuurd. Tickets zijn te verkrijgen bij alle voorverkoopadressen of via www.ticketonline.de of bij het Touristik-Service Gronau (Tel. 02562/71870 bzw. touristik@gronau.de).


www.redlevens.nl OLDENZAAL – Een kind dat de ketel met kokend water van het fornuis trekt.

biedt trainingen aan iedereen die bij een noodgeval de juiste handelingen wil kunnen verrichten.

positief: ‘Mijn training bij Red Levens was laagdrempelig en echt toegesneden op de praktijk. De medewerkers duidelijk ervaren en de sfeer erg goed’. ‘De gegeven informatie sloot naadloos aan op de behoefte (waarvan ik niet eens wist dat ik deze had). ‘ Hiermee beschrijven de cursisten precies datgene waarmee Red Levens zich wil onderscheiden van andere bedrijven/organisaties. ‘Wij werken vanuit de gedachte dat ‘doen’ het belangrijkste is’, legt oprichtster Nicolet Meenderink uit. ‘Natuurlijk bieden we de cursist voldoende kennis om de juiste handelingen te kunnen verrichten. Maar het gaat uiteindelijk om het ‘doen’.’ Schat aan ervaring Alle medewerkers van Red Levens hebben een achtergrond in de gezondheidzorg en beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van EHBO. Nicolet zelf werkte ruim twintig jaar als anesthesie-assistent. Daarnaast was ze beschikbaar voor het traumateam en reanimatieteam. ‘Hierdoor zijn wij geen standaard bedrijf. We beschikken over een schat aan ervaring en kunnen mensen stap voor stap uitleg geven over elk medisch probleem die je in de praktijk tegen kunt komen. Hele simpele en praktische weetjes. Bijvoorbeeld hoe je moet handelen wanneer iemand stikt. We hebben een eigen, unieke methode die je bij iedereen toe kunt passen: zwaargewicht of lichtgewicht’, aldus Nicolet Meenderink. Extra service Bij Red Levens kunt u terecht voor alle trainingen die er zijn om hulp te bieden bij noodgevallen. Denk daarbij aan: bedrijfshulpverlening (BHV), eerste hulp bij ongelukken (EHBO), kinder EHBO (kinderehbo) of eerste hulp ten bate van kinderen, ontruiming en ontruimingsoefeningen. Naast dit alles is Red Levens ook gespecialiseerd in onderwater noodgevallen (voor bv zwemonderwijzers) eerste hulp bij, drugs misbruik, sportongevallen en verkeersongevallen. ‘Deze extra dingen zijn onze kracht. Wij verdiepen ons in elke situatie en zorgen ervoor dat de cursussen begrijpelijk zijn en toegespitst op de praktijk’, aldus Nicolet. Meer informatie: Nicolet Meenderink, Gammelkerstraat 28, 7572 AV Oldenzaal,Telefoon: 0541-296882, Mobiel: 06-2225 1118. Internet: www.redlevens.nl. E-mail: info@redlevens.

Nieuw in Twente! EHBO diploma in 3 dagen OLDENZAAL - Aan de Gammelkerstraat 28 in Oldenzaal hangt nu een AED die door Red Levens beschikbaar word gesteld aan de Oldenzaalse bevolking. Deze AED is opgenomen in het lekenhulpverleningsproject. U kunt nu in 3 dagen uw Oranje Kruis EHBO diploma halen! Op de zaterdagen 20 maart + 3+17 april geeft Red Levens een EHBO cursus in het Oldenzaalse ziekenhuis in slechts 3 dagen. Dit is inclusief Reanimatie en AED cursus. Op 12 en 19 april is er een cursus VCA en VOL. Voor de Kinder EHBO cursus zijn nog enkele plekken vrij op de zaterdagen 27 februari en op 6 maart 2010 en 10 april van 08.45-17 uur. Deze cursus voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis.Vele zorgverzekeraars vergoeden daarom een gedeelte van deze cursus. Deze cursus is ook geschikt voor (gast)ouders. U kunt hiermee dus ook het Oranje Kruis diploma van de Kinder EHBO cursus behalen. Ook verzorgen we ontruimingsoefeningen, vluchtplannen, verkoop van AED’s (de goedkoopste van Twente) enz.


Agenda HáDieJan & Anne van der Meiden OLDENZAAL 20 feb. Sámen zijn ze al lang, Jan Ottink en Dianne Marsman, beter bekend als HáDieJan. Dichtbij het publiek vertellen, zingen en spelen ze hun muzikale en poëtische juweeltjes over het leven zoals dat zich voordoet. Dit in combinatie met de pakkende verhalen van Professor dr. Anne van der Meiden. Deze begaafde en begenadigde schrijver en verhalenverteller is beroemd en geliefd in Twente en ver daarbuiten. Zijn verhalen bevatten naast scherpe observaties van het leven van alledag ook veel humor en levenswijsheden, die van der Meiden, predikant van origine, op geheel eigen wijze vertelt. Verhalen en liedjes wisselen elkaar perfect af en vullen elkaar op wonderlijke wijze aan. Een avondje Twente op zijn best! Meer informatie: www.vvvoldenzaal.nl

 Grote Twentse Carnavalsoptocht OLDENZAAL 14 feb. Carnaval in Oldenzaal is al 55 jaar een begrip in Twente en ver daarbuiten. Elk jaar trekt de Grote Twentse Carnavalsoptocht ruim 100.000 bezoekers naar de Boeskoolstad en ook op de andere carnavalsdagen doet ‘t Stedke van Plezeer haar naam eer aan. Meer informatie: www.vvvoldenzaal.nl

Pastor Jacobs neemt u, op treffende wijze verwoord, mee naar verre oorden tijdens zijn reisbelevingen op de Transiberische Spoorlijn. U hoort zijn ervaringen in Azie, Mongolie en vele andere aangedane landen. Hij bezocht o.a. St. Peterburg, Moskou, Shanghai, Nowosibirsk en Wladiwostok. Hij laat u o.a. foto’s zien van de bestemmingen. meer informatie: www.cultuurpleinhellendoorn.nl Valentijnsdag LOSSER 13 feb. Op deze romantische avond is er speciaal voor geliefde een 3gangen menu samengesteld door onze chef kok. De avond wordt muzikaal omlijst door Robert Jan van Asselt en Lisette Brokhof. Wil je deze avond niet missen! meer informatie: www.vvvlosser.nl

 Klankbeeldlezing over Zweden LOSSER 17 feb. Het eiland “Gotland”. Janneke en Bertus van der Woude laten u kennis maken met dit mooie eiland gelegen in de Oostzee. Het is 120 km lang en 56 km breed. Gotland heeft een geweldige natuur met van oudsher visserij, handel en landbouw als belangrijkste bron van inkomen. Meer informatie: www.vvvlosser.nl Thijronde Het Hulsbeek OLDENZAAL. Elke woensdag: Voor een ieder die zin heeft om met anderen te wandelen (6 á 7km.). Bij terugkomst staat er koffie/thee voor u klaar bij het Noabershoes. m.u.v. schoolvakanties Meer informatie: Henk Köiter; tel. 0541-511094

 Carnavals kinderwagenoptocht OLDENZAAL 12 feb. Een klein, maar o zo gezellig carnavalsfestijn op de vrijdagavond in de binnenstad. De wagens kleurrijk versierd, de kleintjes (en groten) carnavelsk uitgedost en de aftrap van het carnalsgebeuren kan plaatsvinden.

 Reisverslag Pastor Jacobs LOSSER 12 feb.

Filmagenda

Openingstijden: 19:00 tot 21:00 Meer informatie: www.vvvoldenzaal.nl Anuar – Ongeremd OLDENZAAL 19 feb. Na het grote succes van de voorstelling Ik ben, het enthousiaste publiek en lovende kritiek is hij nu in Oldenzaal met de voorstelling Ongeremd. Anuar (winnaar van Cameretten Festival Juryprijs 2004) was met regelmaat als comedian te zien bij de TV-programma’s The Comedy Factory en Raymann is Laat. Net zoals in zijn eerste voorstelling hoef je in Ongeremd geen diepgang, politieke kwesties of wereldverbeterende filosofie te verwachten. Maar wat dan wel? Nieuwsgierig? Ga kijken naar deze brutale, ondeugende, maar vooral charmante comedian die contact zoekt met u! meer informatie: www.stadstheaterdebond.nl

 Verkiezingskaravaan langs bibliotheken HELLENDOORN 15 feb. Vanaf maandag 15 februari trekt een karavaan met lokale politici langs de ZINiN Bibliotheken. Om in gesprek te gaan met alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. Ook zullen vertegenwoordigers van de lokale dorpsraden uit de woonkernen aanwezig zijn. Meer informatie: www.cultuurpleinhellendoorn.nl

 Virga Lipman NIJVERDAL 14 feb. Wat is de zee toch groot! Freddy gaat naar een klein eiland midden in de zee en moet voor de radio aan de luisteraars vertellen welke dieren hij allemaal ziet, hoe ze eruit zien, wat ze eten, hoe ze vliegen, hoe ze lopen en hoe ze klinken. Hij zoekt naar sporen, hij graaft, hij snuffelt, hij luistert. Maar… hij voelt zich wel een beetje alleen op het eiland. En de zee is zo groot; en zo ver hij kan zien is er alleen maar water. En er is geen dier te bekennen. Dus als hij voor de radio iets moet zeggen, weet hij niets te vertellen. Maar Freddy heeft een plan. Hij bedenkt een paar vrolijk gekleurde fladderen springvogels. Hij verzint nog een zeemeermin ook. En de luisteraars vinden het prachtig. Als er een enorme storm komt, loopt zijn eiland helemaal onder water. Freddy en zijn huisje verdwijnen in de golven. En wie komt hem redden? Is dat een zeemeermin? Poëzie, vertedering, humor en spanning, dat zijn de ingredienten waarmee Virga haar voorstellingen maakt. De producties zijn een lust voor oog en oor. Het is een beeldende voorstelling, met een minimum aan woorden, veel muziek en fantasierijke poppen voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Meer informatie: www.cultuurpleinhellendoorn.nl

Beeldschoon drama, bekroond met de Gouden Beer in Berlijn, over de zoektocht naar genezing van een jonge Peruviaanse vrouw. De jonge, mooie Fausta leidt aan ‘the milk of sorrow’, een ziekte die, volgens de overlevering, doorgegeven wordt door de moedermelk van vrouwen die verkracht werden door de Peruviaanse terreurbeweging Lichtend Pad. De oorlog is voorbij, maar Fausta wordt achtervolgd door angst voor de ziekte die haar ziel heeft weggenomen. NRC: “Een uitzonderlijk fraaie film.” Trouw: “Prachtige, tedere film over de vanzelfsprekende liefde die schuilt in intieme gebaren.” regie : Claudia Llosa tijdsduur : 94 min Meer informatie: www.concordia.nl

 Julie & Julia Enschede 18 t/m 28 feb. Een heerlijke komedie van Nora Ephron (When Harry Met Sally..., Sleepless in Seattle) met Meryl Streep en Amy Adams. Schrijfster Julie (Adams) constateert dat haar leven niet zo is gelopen als ze voor ogen had. Als ze boven een pizzeria gaat wonen, is het tijd voor verandering. Ze neemt zich voor om alle recepten uit het beroemde kookboek van Julia Child (Streep) te bereiden en haar ervaringen te verwerken in een weblog. De film verbindt de levens van deze twee vrouwen die, hoewel gescheiden door tijd en plaats, beiden zoekende zijn. Totdat ze ontdekken dat je met de juiste combinatie van passie, lef en boter alles kunt bereiken. regie : Nora Ephron tijdsduur : 123 min

 Swing met stoere muziek NIJVERDAL 17 feb.

Hard, genadeloos, soms ontroerend, maar altijd onweerstaanbaar grappig, dat is Micha Wertheim. Publiek en pers zijn razend enthousiast over zijn intelligente, ongrijpbare, maar altijd meedogenloze humor.

Probeer je ook altijd de vetter movves uit videoclips na te doen, maar krijg je het niet onder de knie? Grijp dan nu je kans! Tijdens deze Street- / Breakdance workshop leer je alle bewegingen van deze “coole” dansvorm. Streeten Breakdance vraagt om veel lenigheid, kracht en oefening om de bewegingen onder de knie te krijgen. Nog geen ervaring? Geen probleem. Tijdens deze les leer je de basisvaardigheden.

Meer informatie: www.zinin.com

Meer informatie: www.cultuurpleinhellendoorn.nl

 Micha Wertheim NIJVERDAL 19 feb.

 The Milk of Sorrow Enschede 24 t/m 27 feb.

Meer informatie: www.concordia.nl

De tweeling Toneelhitopvelerverzoekteruginhettheater

Koopzondagen in de regio:

 Mozaieken OLDENZAAL 20 feb.

7 februari

Dagworkshop schaal (doorsnee 45 cm) mozaieken

• • •

Ootmarsum Buurse Ter Huurne Reutum Bron: www.koopzondagen.net Agenda items svp doorgeven aan agenda@twentejournaal.nl Zie ook www.twentejournaal.nl voor de agenda van heel Twente VVV-ANWB Oldenzaal VVV De Lutte-Losser VVV Enschede VVV Hengelo

www.vvvtwente.nl

In deze dagworkshop maakt u een mooie schaal die een bijzondere plaats in uw huis verdiend. We starten om 10.00 uur met koffie/ thee en krentenwegge. Dan is er een korte uitleg over het gebruik van gereedschap, kleurkeuze van de tegels, en het overbrengen van een patroon op de ondergrond. Daarna gaat u aan de slag met de door u zelf geknip of gesneden stukjes tegel. Het eindresultaat zal u zelf verbazen! Meer informatie: www.vvvoldenzaal.nl

De roman van Tessa de Loo is een bestseller, deze toneelversie evenaarde dit succes met uitverkochte zalen. Inmiddels is het al weer bijna tien jaar geleden dat De Tweeling in het theater te zien was. Op veler verzoek is het stuk nu terug! Met De Tweeling is een heel mooie toneelavond gegarandeerd: een prachtig verhaal gespeeld door vier topactrices. De thematiek van het stuk blijft boeien en is nog steeds actueel: hoever reikt een bloedband? Lotte en Anna, een tweeling, worden in hun kindertijd wreed van elkaar gescheiden. Lotte groeit op in Nederland, Anna in Zuid-Duitsland. Als ze elkaar bijna 70 jaar later bij toeval ontmoeten in een kuuroord in Spa, blijkt dat ze volledig uit elkaar zijn gegroeid. De oorlog heeft van de zusjes vijanden gemaakt. Thema’s als schuld, verlangen, goed en fout komen in het stuk aan de orde. De vier actrices laten zien hoe Lotte en Anna worstelen met hun gevoelens van spijt, verbittering en woede. Meer informatie: www.stadstheaterdebond.nl


8

Losser Journaal

Carnavalsviering perfecte start Lutter Carnaval

Dinsdag 16 februari 2010

Oprichting Stichting Cultuurprijs Geert Christenhusz is een feit OLDENZAAL - Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum in 2008 als dirigent van het Oldenzaalse koor Scaramouche is door de leden van dit koor besloten om een cultuurprijs te gaan verbinden aan de naam van de dirigent. Overigens is Geert Christenhusz bij deze gelegenheid geridderd als Ridder in de vijfde graad van Oranje Nassau. Na een aanloopperiode is inmiddels de Stichting Cultuurprijs Geert Christenhusz opgericht. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Harry Moek (voorzitter), Ans Dijkhuijs (secretaris), Herman Telgenkamp (penningmeester), Louis Koopman en Henk Weusthof. De Stichting stelt zich ten doel om jong artistiek talent in de regio Noordoost Twente (lees: de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal) voor het voetlicht te brengen en te stimuleren door het toekennen van een prijs aan het meest veelbelovende talent op het gebied van muziek en andere podiumkunsten. Dit kan in de ruime zin van het woord worden opgevat: het genre is niet enkel bepalend, maar juist het talent en de toegevoegde waarde in de uitoefening. Cultuurprijs Jaarlijks zal tijdens een speciale theateravond de verkiezing plaatsvinden van de prijswinnaar van de Cultuurprijs Geert Christenhusz, waarnaast ook

een tweede en derde prijs wordt toegekend. De Cultuurprijs zal bestaan uit een beeldje en een geldbedrag van vijftienhonderd euro, wat dient te worden aangewend voor verdere ontwikkeling van het talent. Voor de tweede en derde prijswinnaar wordt een bedrag van respectievelijk duizend en vijfhonderd euro beschikbaar gesteld, ook deze prijswinnaars dienen het prijzenbedrag te besteden aan de ontwikkeling van hun culturele talent.

De verkiezingsavond zal, vanaf het volgende jaar, in november plaatsvinden en dan afwisselend in de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De eerste Cultuurprijs-verkiezing vindt plaats op 18 november 2010 in het Oldenzaalse Stadstheater De Bond. Een selectie van de zeven meest talentvolle kandidaten zal met een optreden meedingen naar de prijs en de avond zal worden afgesloten met de prijsuitreiking.

Het opsporen van het talent zal worden gedaan via scholen, muziekscholen, koren, muziek- en andersoortige culturele verenigingen. De informatie hierover is begin februari naar hen verzonden. Uiteraard kunnen kandidaten (of hun familie of vrienden) ook hun talent en interesse kenbaar maken.

Dit kan gebeuren via het mailadres: info@cultuurprijsgc.nl, postadres mevr. A. Dijkhuijs, Andoorn 10, 7577 AA, Oldenzaal.

Burgerforum: Omdat het anders moet DE LUTTE – Inwoners van De Lutte werden door de carnavalsverenigingen De Bosdûvelkes en Tuffelkeerlkes uitgenodigd naar de Plechelmuskerk om het carnavalsseizoen gezamenlijk te starten. Vorige week zaterdagavond zat de kerk niet bommetje, bommetje vol. Sterker hij zat nog niet halfvol. De sfeervolle start was er echter niet minder om.

Pastor Kerkhof Jonkman ging voor in de viering. Carnavalshoogheden van beide Lutter verenigingen waren present. De muzikale omlijsting werd verzorgd door dweilorkest Ok dat Nog en zang door het Dames- en Herenkoor van de Plechelmuskerk. De meeste kerkgangers hadden gehoor gegeven aan de oproep toch vooral verkleed te komen. Het was

een bont gezelschap. De lezingen, de preek van de pastor en de zang stonden in teken van carnaval. Pastor Kerkhof Jonkman hield zijn preek in de Twentse sproake, wat met een welgemeend applaus werd gewaardeerd. De viering werd afgesloten met het onvolprezen Lutter lied. Na afloop was er voor alle medewerkers koffie in het parochiecentrum.

Oldenzaal maakt gratis kennis met fitness! OLDENZAAL - Zo’n zestig procent van de Nederlanders (9,6 miljoen mensen!) wil in 2010 meer gaan bewegen. Maar hoe weten deze mensen of fitness wel iets voor hen is?

Free-Health.nl Het gratis kennis maken met fitness is een gezamenlijk initiatief van PLAZA en Free-Health.nl, onderdeel van FreeWellMedia. FreeWellMedia is van mening dat vanwege het grote maatschappelijke belang van het algehele

welzijn, informatie, kennis en inzicht over deze zaken gratis en direct toegankelijk moeten zijn voor alle consumenten. Meer informatie: www.plazatheater.nl en www.free-health.nl.

De clubmanager van PLAZA, Karen Kaspers: ‘De inwoners van Oldenzaal beseffen hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Maar écht de stap zetten om samen met iemand de uitdaging aan te gaan blijft voor veel mensen een struikelblok.’

LOSSER - Burgerforum is een jonge dynamische partij die sinds 2002 deel uitmaakt van de gemeenteraad van Losser. Het is geen eendagsvlieg gebleken en uitgegroeid tot een stabiele partij met gedreven politici en een brede achterban. Als lokale partij hoeft Burgerforum niet te kijken naar opgedragen visies en afwegingen van landelijke partijen. Bij hen staat het belang van de gemeente Losser en haar bewoners voorop. Het vertrouwen in de politiek is tot een

Op www.plazatheater.nl staat een duidelijke button die verwijst naar een speciale pagina waar mensen de fitness dagpas kunnen aanvragen. Na het achterlaten van naam, telefoon en e-mailadres wordt er binnen 2 dagen contact opgenomen voor een persoonlijke kennismaking.

<ZZ[db`^cYZgZc www.redeenkind.nl • tel. 038 - 4604648 • giro 1599333 • Zwolle

Er is veel fout gegaan, en natuurlijk was ook Burgerforum onderdeel van de politieke arena, maar we laten ons niet aanpraten dat wij van alles de schuld zijn.

BURGERFORUM: Omdat het anders moet! Democratie houdt in dat de meerderheid beslist, maar rekening houdend met de minderheid.

PvdA verontrust over aanbevelingen denktank inzake kulturhus Overdinkel LOSSER/OVERDINKEL - De denktank heeft onlangs haar rapport ‘van Losse(r) grond naar vaste bodem’ overhandigd aan de gemeenteraad. De PvdA is enigszins verbaasd over de uitkomsten van het rapport. Het lijkt voornamelijk een reactie op al ingezette beleidsvoornemens en geeft geen alternatieve bezuinigingsmogelijkheden. De algemene teneur is heroverwegen van eerder genomen raadsbesluiten of besluiten die op korte termijn worden behandeld. Indien wordt ingestemd met de adviezen van de denktank dan zijn de resultaten van deze raadsperiode wel erg magertjes.

‘Bij PLAZA beseffen we heel goed dat het best een hele stap is om de drempel van een fitnesscentrum over te stappen. Het gaan tenslotte om een belangrijke keuze om structureel met gezondheid bezig te zijn. Daarom bieden we alle inwoners van Oldenzaal eenmalig de mogelijkheid om gratis een fitness dagpas aan te vragen. Gewoon, om fitness eens écht te ervaren!’, vervolgt Kaspers enthousiast.

triest dieptepunt gedaald. Het zal niet gemakkelijk zijn dit vertrouwen terug te verdienen. Het is ook te gemakkelijk om alleen de raad de schuld van alles te geven. Politiek is een samenspel van.

Specifiek kijkend naar de advisering ten aanzien van het Kulturhus Overdinkel stelt de denktank voor om van de investering af te zien. De denktank denkt dat het weinig toegevoegde waarde heeft voor het in stand houden en uitbreiden van de voorzieningen in het dorp. Echter heeft de PvdA-fractie jarenlang gestreden voor een kwaliteitsimpuls en een kloppend hart in het centrum van Overdinkel. Uitstel of afstel van de investering ziet de PvdA als een gemiste kans. Nu de investering in de kwaliteit en leefbaarheid van Overdinkel eindelijk binnen handbereik lijkt te zijn komt de denktank met het advies om af te zien van de kwaliteitsimpuls. De PvdA vindt dat de gemeente Losser moet besluiten om de gemeentelijke investering ten aanzien van het

kulturhus te handhaven. Het uitblijven van een investering door de gemeente Losser zal er ongetwijfeld toe leiden dat woningcorporatie Domijn haar conclusies hieraan zal verbinden. En dan verandert er wederom niets in Overdinkel. Verder hebben wij begrepen dat op dit moment 70% van de deelnemers aan het kulturhus hebben getekend. Dit betekent dat de bouwwerkzaamheden feitelijk kunnen beginnen. Het zou toch bijzonder triest zijn als om reden van het denktankadvies hiervan wordt afgezien. Dit zou eveneens worden gezien als het niet nakomen van afspraken en beloften aan organisaties en inwoners.

Daarnaast heeft de PvdA fractie nog wel meer vraagtekens bij de adviezen van het rapport van de denktank. Het lijkt alsof alles waar de afgelopen vier jaar voor is gestreden – en waar eindelijk de laatste paar maanden uitvoering aan wordt gegeven – door de advisering van de denktank weer in het ongewisse geraakt. Verdere discussie over de haalbaarheid van de adviezen zal ongetwijfeld nog het nodige stof doen opwaaien, maar er is volgens ons puur en alleen gekeken naar de financiële aspecten. Eventuele consequenties op gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit heeft men buiten beschouwing gelaten.

We hadden gehoopt op ideeën die echt zouden leiden tot een betere financiële positie van onze gemeente, maar die geen afbreuk doen aan de leefbaarheid binnen onze gemeente.


Citaat Ik ben een eik. Ik beweeg langzaam met alle winden mee, maar ik ben geworteld Max Moszkowicz

16 februari 2010

AANVRAGEN OM VERGUNNING Aanvragen om reguliere bouwvergunningen zijn ingediend voor het: -

Hulp bij belastingaangifte 2

COLOFON

Senioren actueel verschijnt wekelijks.

De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar: Redactie Senioren actueel

p/a Stichting Cluster-Welzijn Ouder 7MBTBLLFS "4-PTTFS of 1PTUCVT ""-PTTFS email: welzijnouderen@clusterlosser.nl 5FMFGPPO  Kopij voor de maand maart dient voor 18 februari bij de redactie binnen te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Getallenzoeker Streep in het diagram alle geschreven getallen van 0 t/m 20 door en de overblijvende letters vormen een woord dat ze beschrijft. Succes!

delingen. De volgende uitgaven zijn ook niet aftrekbaar: r FYUSBIVVSWPPSFFOBBOHFQBTUFXPOJOH r FOFSHJF FO WFSXBSNJOHTLPTUFO WBO EF woning Genees- en heelkundige hulp Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kos- r TOFMMFSFTMJKUBHFWBONFVCJMBJSFOWMPFSCFEFL LJOH CJKWPPSCFFME EPPS HFCSVJL WBO FFO ten aftrekbaar voor: rolstoel aangepaste vloerbedekking r EFIVJTBSUT EFUBOEBSUT EFGZTJPUIFSBQFVUPG r WFSIVJ[JOHOBBSFFOWFS[PSHJOHTIVJTFOEF een specialist inrichting van de nieuwe woonruimte r WFSQMFHJOHJOFFO[JFLFOIVJTPGFFOBOEFSF r FFOUFMFGPPOBCPOOFNFOUPGHFTQSFLTLPTUFO verpleeginstelling r QBSBNFEJTDIFCFIBOEFMJOHFOEPPS PGPOEFS begeleiding van) een arts #JKWPPSCFFME BDVQVODUVVS SFWBMJEBUJF MPHPQF- Aanpassingen aan een woning Uitgaven voor aanpassingen aan een woning EJF IPNFPQBUIJF LVOUVBGUSFLLFO%JULBO[JKOVXFJHFOXPOJOH In 2009 zijn daarnaast de volgende kosten nog FFO IVVSXPOJOH XPPOXBHFO PG XPPOCPPU 6 BGUSFLCBBS BMT [F CFUSFLLJOH IFCCFO PQ  mag alleen dat deel van de uitgaven aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt. De aanpasmaar betaald zijn in 2009: r WBOEFFJHFOCJKESBHFWPPSWFSQMFHJOHJO singen moeten wel op medisch voorschrift zijn gedaan. een AWBZ-instelling r EFFJHFOCJKESBHFPQHSPOEWBOEF"8#; voor verblijf buiten een AWBZ-instelling r EFFJHFOCJKESBHFWPPSEF8FUNBBUTDIBQ Andere aanpassingen Andere aanpassingen kunt u onder bepaalde pelijke ondersteuning. WPPSXBBSEFO PPL BGUSFLLFO )FU HBBU EBO PN zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide Voorgeschreven medicijnen Alleen de kosten van medicijnen die door een personen worden gebruikt en die speciaal voor BSUT [JKO WPPSHFTDISFWFO [JKO BGUSFLCBBS )FU de ziekte of handicap zijn aangebracht. Dit zijn moeten medicijnen zijn die door Nederlandse bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto. artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. Vervoer )FU LBO [JKO EBU V EPPS [JFLUF PG JOWBMJEJUFJU Hulpmiddelen U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen hoge vervoerskosten maakt. Wilt u deze kosten BGUSFLLFO )VMQNJEEFMFO [JKO WPPS[JFOJOHFO PG aftrekken? De volgende uitgaven zijn aftrekapparaten waardoor u de normale lichaams- baar: GVODUJFTLVOUVJUPFGFOFO XBUVBOEFSTOJFULVOU r VJUHBWFO WPPS WFSWPFS OBBS FFO BSUT PG ziekenhuis De volgende uitgaven voor hulpmiddelen zijn r VJUHBWFOWPPSBNCVMBODFWFSWPFS bijvoorbeeld aftrekbaar: r FYUSB WFSWPFSTLPTUFO EPPS [JFLUF PG r TUFVO[PMFO invaliditeit r HFIPPSBQQBSBUFO r LVOTUHFCJUFOQSPUIFTFO U mag de kosten aftrekken als u aannemelijk r CMJOEFOHFMFJEFIPOE kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit r SPMTUPFM LSVLLFO SPMMBUPSFOUSBQMJGU r POEFSIPVE SFQBSBUJF FO WFS[FLFSJOH WBO hogere vervoerskosten hebt. Deze hebt u in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide deze hulpmiddelen. zijn en in financieel en maatschappelijk opzicht Uitgaven voor hulpmiddelen die bedoeld zijn met u vergelijkbaar zijn. U doet dit bijvoorbeeld ter vervanging van het gezichtsvermogen zijn door gebruik te maken van de gegevens van het aftrekbaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van nibud of het CBS. FFO CMJOEFOTUPL FFO CMJOEFOHFMFJEFIPOE PG )FCUVEBOIPHFSFWFSWPFSTLPTUFO %BONBHV bepaalde aanpassingen aan een computer. VXFYUSBWFSWPFSTLPTUFONFFUFMMFO6IBBMUWBO De uitgaven ter ondersteuning van het gezichts- EF[FFYUSBWFSWPFSTLPTUFOXFMEFWFSHPFEJOHBG WFSNPHFO [JKO OJFU NFFS BGUSFLCBBS )FU HBBU die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering hebt IJFSCJK PN IVMQNJEEFMFO [PBMT CSJMMFO DPOUBDU- gekregen. MFO[FO DPOUBDUMFOTWMPFJTUPG FO EFSHFMJKLF %JU geldt ook voor de kosten van ooglaserbehan- Wordt vervolgd. Aftrekbare specifieke zorgkosten 2009 Voor zover ze niet vergoed zijn mag u de kosten aftrekken die hierna worden genoemd.

gedeeltelijk vergroten van een woonhuis met garage op het perceel Lijsterbesstraat 1A, 7581 XX Losser plaatsen van veldverlichting op het perceel Pastoor Geerdinkstraat 27, 7587 AP de Lutte

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden aangevoerd. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN Lichte bouwvergunning is verleend voor het: -

gedeeltelijk veranderen van een dierenverblijf en schuur op het perceel MĂśllenbergstraat 45, 7582 ZX Losser datum bekendmaking 9 februari 2010

reguliere bouwvergunningen zijn verleend voor het: gedeeltelijk vergroten van een woning op perceel Broekheenseweg 20, 7534 PC Enschede datum bekendmaking 5 februari 2010 -

het

plaatsen van een grafkelder op het perceel Postweg 35, 7587 PB de Lutte datum bekendmaking 9 februari 2010

Uitwegvergunning is verleend voor: Het perceel gelegen aan de het Egbertink 120 in Losser Datum bekendmaking aan vergunninghouder: 12 februari 2010 Verleende vergunningen APV Op grond van artikel 2.5 van de Afvalstoffenverordening 1998 is de volgende vergunning verleend: het inzamelen van oud gereedschap, naaimachines en dergelijke op zaterdag 27 maart 2010 van 9.00 uur tot 15.00 uur op het Raadhuisplein te Losser, datum bekendmaking 9 februari 2010 Op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2003 (APV) is de volgende standplaatsvergunning verleend; het innemen van een standplaats met een kraam op de parkeerplaats van supermarkt PLUS aan de Hoofdstraat te Overdinkel voor het bakken en verkopen van pannenkoeken op zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur 2010 in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, datum bekendmaking 9 februari 2010 Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: het schenken van zwakalcoholhoudende dranken in een tent op het perceel Hoofdstraat 2, 7586 BT Overdinkel op: donderdag 13 mei 2010 van 11.00 uur tot 22.00 uur; vrijdag 14 mei 2010 van 19.00 uur tot 00.30 uur; zaterdag 15 mei 2010 van 20.00 uur tot 00.30 uur; zondag 16 mei 2010 van 10.00 uur tot 20.00 uur. datum bekendmaking 9 februari 2010 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere informatie over de genoemde rechtgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.

Bekendmakingen Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening De raad van de gemeente Losser heeft op 9 februari 2010 de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening vastgesteld. Met deze verordening stelt de gemeenteraad regels vast over de wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening. De verordening ligt met ingang van 17 februari 2010 ter inzage in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website.

â&#x20AC;˘ Heeft u te maken met veel instanties, wet- en regelgeving? â&#x20AC;˘ Bent u, door al die papieren, het overzicht kwijt? â&#x20AC;˘ Heeft u ďŹ nanciĂŤle problemen? â&#x20AC;˘ Wilt u persoonlijke aandacht en zorg bij u thuis?

De Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening treedt in werking op 17 februari 2010. verleende stookontheffingen Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012 van het stookverbod aan:

Administratieve zorg

â&#x2C6;&#x2019;

Wij bieden u: â&#x20AC;˘ Ordening administratie â&#x20AC;˘ Contact met instanties â&#x20AC;˘ Ondersteuning bij aanvraag subsidies (PGB) â&#x20AC;˘ Een vaste persoon dus korte lijnen

Maatschap Spiele, Koopsweg 15, 7587 PL De Lutte voor het perceel gelegen achter de Oldenzaalsestraat 151, Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 7145. Datum bekendmaking besluit d.d. 9 februari 2010.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Hoe? Vraag informatie: Tel: 06 - 12165282 â&#x20AC;˘ E-mail: Bureaukleinrobbenhaar@ziggo.nl

Bingo Dinsdag 2 maart 2010 Hotel Smit aan de brinkstraat 34 / 36 in Losser Deze bingto is voor iedereen!!! Door mee te spelen helpt u de Zonnebloem. Er zijn weer mooie prijzen en diverse waardebonnen te winnen. Aanvang: 19.30 UUR Zaal open: 19.00 uur. Kaarten waarmee u speelt kosten â&#x201A;Ź 2,50 per stuk. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.

ontheffingen (art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening) Aanvragen om bouwvergunningen waaraan door verlenen van ontheffing van de betreffende bestemmingsplanvoorschriften medewerking kan worden verleend, zijn ingediend voor het: gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel Dingeldeinstraat 1, 7582 ZM Losser geheel oprichten van een africhtingshal op het perceel Holsterheurneweg 2, 7588 PR Beuningen De bouwplannen met de verzoeken om ontheffingen liggen vanaf 17 februari 2010 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Vastgoed, Vergunningen en Handhaving. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.


Programma Sportclub Overdinkel Zaterdag 20 februari ATC â&#x20AC;&#x2DC;65 10 Sc. Overdinkel A1 Quick â&#x20AC;&#x2DC;20 B4 Sc. Overdinkel C1 RSC C2 Sparta E. C4 Sc. Overdinkel D1 Sc. Overdinkel D2 BSC Unisson E1 Sc. Overdinkel E2 De Esch E7 Sc. Overdinkel E4D Sc. Overdinkel F1 LSV F2 Losser F7 Sc. Overdinkel F4 Sc. Overdinkel F6 -

Sc. Overdinkel 7 Diepenheim A1 Sc. Overdinkel B1 UDI C1 Sc. Overdinkel C2D Sc. Overdinkel C3 De Esch D1 RSC D2D Sc. Overdinkel E1 Sc. Enschede E4 Sc. Overdinkel E3D Saasveldi E4 UD W. F1 Sc. Overdinkel F2 Sc. Overdinkel F3 De Tubanters 1897 F3 Sc. Overdinkel F5

16.00 14.30 12.45 13.00 13.00 11.30 11.00 11.00 10.30 10.00 09.45 10.00 09.00 09.00 11.30 09.00 09.00

Sc. Overdinkel 1 Stevo 4 Sc. Overdinkel 4 De Lutte 6 Sc. Overdinkel DA1 Sc. Overdinkel DA2

14.00 09.30 10.45 09.00 11.00 12.30

Norbert Grobben: Startend ondernemer met bijzonder beroep

Zondag 21 februari TVO 1 Sc. Overdinkel 3 DOS â&#x20AC;&#x2DC;19 6 Sc. Overdinkel 5 Omhoog DA1 Losser DA1

-

Programma KVV Losser Woensdag 17 februari Losser E6 Losser F2 -

SC Enschede E7G KOSC F2

Zaterdag 20 februari Losser A1 Losser A2 Sparta E. B1 Losser B2 Lutte De C1 Rigtersbleek C3 Victoria â&#x20AC;&#x2DC;28 C4 DOS â&#x20AC;&#x2DC;19 D2 Losser D3G RSC E1 Losser E2 Oldenzaal E1 Berghuizen E2 Losser E6 Losser E7 Esch de E5 KOSC E7 Lutte De F1 Sparta E. F2 Losser F3 Losser F4 Sparta E. F4 Losser F7 Losser F8 Losser F9 Losser F10 Victoria â&#x20AC;&#x2DC;28 F7 Losser 9 Losser 10 -

RSC A1 14:30 Sparta E. A2D 12:30 Losser B1 12:30 Buurse B1 12:30 Losser C1 13:00 Losser C2 14:30 Losser/AJC â&#x20AC;&#x2DC;96 C3 12:30 Losser D1 11:00 Avanti W. D6 11:30 Losser E1 10:00 Losser E3 09:30 Losser E4 10:00 Losser E5 10:00 Berghuizen E4 08:30 Achilles E E4 10:30 Losser E8 08:45 Losser E9 09:00 Losser F1 09:00 Losser F2 09:00 EMOS F4 08:30 Vogido F3 10:30 Losser F6 09:00 Sc. Overdinkel F3 11:30 Vogido F6 09:30 Vogido F8 09:30 Denekamp F2 11:30 Losser F11 08:45 BZSV de Blauwwitters 4 14:30 Sparta E. 9 14:30

Zondag 21 februari Vosta 1 Losser 2 Losser 3 Losser 4 Saasveldia 5 Losser 6 KOSC 4 Losser 8 Losser DA1

Losser 1 Avanti W. 2 NEO 5 TVC â&#x20AC;&#x2DC;28 5 Losser 5 SVV â&#x20AC;&#x2DC;91 3 Losser 7 Oldenzaal 8 Sc. Overdinkel DA2

-

18:30 18:30

14:30 10:00 10:00 10:00 11:00 12:00 09:00 13:00 12:30

Uw nieuws in het Losser Journaal? Het Losser Journaal is op zoek naar uw nieuws! Artikelen, persberichten, aankondigingen, verslagen, sportverslagen, noem maar opâ&#x20AC;Ś kunt u mailen naar: redactie@losserjournaal.nl. De deadline is donderdagmiddag 15.00 uur.

NIJVERDAL - Norbert Grobben is per 1 januari - na een lange loopbaan in de verzekeringsbranche - begonnen als zelfstandig ondernemer: Norbert Grobben: Uitvaartfotografie â&#x20AC;&#x201C; Administratie & Advies na de uitvaart (www.norbertgrobben.nl). Zijn vakkennis en ervaring in de financiĂŤle wereld heeft Norbert Grobben kunnen combineren met een oude passie, de fotografie. Uit eigen ervaring weet hij hoe waardevol een uitvaartreportage voor de nabestaanden kan zijn. â&#x20AC;&#x2DC;Na het overlijden van mijn vader heb ik geleerd hoe belangrijk uitvaartfotoâ&#x20AC;&#x2122;s kunnen zijn voor de nabestaanden. Op de dag van de uitvaart gaat veel aan de nabestaanden voorbij. Dan is het goed om de beelden op een later tijdstip nog eens terug te zien.â&#x20AC;&#x2122; Volgens Norbert Grobben kunnen de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s ook een rol vervullen bij het rouwproces. Als familie zelf fotoâ&#x20AC;&#x2122;s maken is geen optie, volgens Norbert. â&#x20AC;&#x2DC;Je staat te dicht bij, bent te betrokken en wilt elkaar steunen. Bovendien stellen de vaak moeilijke lichtomstandigheden hoge eisen aan de fotograaf en de apparatuur.â&#x20AC;&#x2122; Inmiddels heeft hij de nodige ervaring opgedaan: â&#x20AC;&#x2DC;Mooie fotoâ&#x20AC;&#x2122;s maken is ĂŠĂŠn, het onderwerp maakt het echter heel bijzonder. Daarbij moet je natuurlijk de nodige discretie in acht nemen. Een mooie opgave en dankbare taak.â&#x20AC;&#x2122; De opgebouwde kennis en ervaring in de financiĂŤle wereld wil Norbert Grobben aanwenden om nabestaanden te helpen bij de afhandeling van de administratieve rompslomp na een overlijden. â&#x20AC;&#x2DC;Ik heb ervaren dat veel mensen maar moeilijk hun weg kunnen vinden in de wirwar van papieren en na het overlijden van een dierbare, kun je hier als een berg tegenop zien.â&#x20AC;&#x2122; De jarenlange ervaring in de bank- en verzekeringsbranche komt nu goed van pas volgens Norbert. â&#x20AC;&#x2DC;Dan leer je de weg binnen bureaucratisch Nederland wel kennen.â&#x20AC;&#x2122; Norbert streeft er naar om de zaken zoveel mogelijk samen met de nabestaanden te regelen. â&#x20AC;&#x2DC;Dat is niet alleen goed voor de verwerking, maar straks moeten ze ook weer verder kunnen.â&#x20AC;&#x2122; Hij ziet deze werkzaamheden als van tijdelijke aard, het is niet de bedoeling de administratie te blijven voeren. Norbert Grobben legt uit dat, afhankelijk van de individuele omstandigheden de nabestaanden geholpen worden om straks zelfstandig hun administratie te voeren of dat daarbij ondersteuning wordt gezocht. â&#x20AC;&#x2DC;Daarbij respecteer ik nadrukkelijk bestaande relaties met banken, accountants en tussenpersonen.â&#x20AC;&#x2122; Meer informatie kan gevonden worden op de website: www.norbertgrobben.nl. Telefonisch is Norbert te bereiken op: 0548-546747.

°)FUFUIFF¼PPS[BBLOSWBOCSBOEXPOEFO¹ 7PPSLPNCSBOEXPOEFO CJKLMFJOFLJOEFSFO &nOLPQKFIFUFUIFF¼NFFSEBOEBUJTFS OJFUOPEJHPNCJKFFOQFVUFS[FFSFSOTUJHF CSBOEXPOEFOUFWFSPPS[BLFO

5JQ %SJOLHFFOUIFFNFUFFOLJOEPQTDIPPU 5JQ )PVEEFUIFFQPUFOEFXBUFSLPLFS CVJUFOCFSFJLWBOLJOEFSFO 5JQ ;FULPQKFTOPPJUBBOEFSBOEWBOEFUBGFM 5JQ (FCSVJLHFFOUBGFMLMFFEXBBSLJOEFSFO BBOLVOOFOUSFLLFO %F#SBOEXPOEFO4UJDIUJOHEPFUFSBMMFTBBOPN CSBOEXPOEFOUFWPPSLPNFOFOTMBDIUPGGFSTUF IFMQFO4UFVOPOT(JSP

.FFSJOGPSNBUJF XXXCSBOEXPOEFOTUJDIUJOHOM

Ruiter Netservice Voor het opstarten van het bedrijf is gebruik gemaakt van de expertise van anderen. â&#x20AC;&#x2DC;Je wilt natuurlijk een goede start maken, met een goede kans van slagen. Daar hoort ook een goede uitstraling naar buiten bij.â&#x20AC;&#x2122; Voor het ontwikkelen van een huisstijl met website heeft Norbert gezocht naar een adres waar hij het gehele plaatje kon neerleggen. â&#x20AC;&#x2DC;Ik kwam er al snel achter dat de creatieve ontwerpers zich richten op de huisstijl, met briefpapier etc, maar dat het realiseren van de website werd uitbesteed. En van het maken van een proef of een eerste ontwerp was al helemaal geen sprake; eerst moest de opdracht verstrekt zijn.â&#x20AC;&#x2122; Via een relatie kwam hij in contact met het eveneens in Nijverdal gevestigde Ruiter Netservice (www.ruiternetservice.nl). â&#x20AC;&#x2DC;Een schot in de roos; AndrĂŠ Ruiter gaf aan het gehele pakket voor mij te kunnen regelen; ontwerp van logo, huisstijl, website: het totale plaatje.â&#x20AC;&#x2122;

Na een oriĂŤnterend gesprek waarin de wensen en ideeĂŤn van Norbert zijn geĂŻnventariseerd is door Ruiter Netservice een proefontwerp en offerte gemaakt. â&#x20AC;&#x2DC;Het ontwerp beviel me wel, en de prijs viel me zeker niet tegen!â&#x20AC;&#x2122; In het verdere ontwerp proces is Norbert intensief betrokken, wat een zeer geslaagd resultaat heeft opgeleverd vindt Norbert Grobben.

â&#x20AC;&#x2DC;Wat ik verder erg positief vond is dat Ruiter Netservice met me meedacht; nooit had ik het gevoel dat ik lastig werd gevonden, en ook op ander gebied met betrekking tot het starten van een onderneming werd meegedacht en kwamen suggesties. Precies wat je als startend ondernemer nodig hebt.â&#x20AC;&#x2122;


Dinsdag 16 februari 2010

Losser Journaal

11

Burgerforum vraagt om duidelijkheid huurtoewijzingsbeleid Domijn LOSSER - Burgerforum vraagt zowel College als Domijn om duidelijkheid wat betreft het huurtoewijzingsbeleid en uithuiszettingen.

deze naar een andere gemeente waar deze afspraak niet ligt. Dus bijvoorbeeld naar Losser.â&#x20AC;&#x2122;

â&#x20AC;&#x2DC;Al eerder bij het opgaan van de Losserse woningcorporatie SWL in Domijn hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen die dit kon hebben, namelijk instroom vanuit bijvoorbeeld Enschedeâ&#x20AC;&#x2122;, legt Lies ter Haar van Burgerforum uit. â&#x20AC;&#x2DC;Zowel in de woonvisie als in stukken van de Regio Twente was te lezen dat de grote steden belang hebben bij een andere inkomensopbouw, dat wil zeggen meer gezinnen met wat hogere inkomens naar de steden en de lagere inkomens meer verspreid over de landelijke gemeenten. Woningcorporaties kunnen hier met hun toewijzingsbeleid hier sturend in werken.

â&#x20AC;&#x2DC;Daar komt bij dat er ook melding wordt gedaan van dreigende huisuitzetting en mensen die door gedwongen huisverkoop niet in aanmerking lijken te komen voor vervangende huurwoningen in Losser.

Op zich zou dit geen probleem hoeven te zijn, mits onze eigen inwoners hiervan niet de dupe worden. Wij vinden dat die als eerste in aanmerking zouden moeten komen voor een huurwoning in hun eigen gemeenten.â&#x20AC;&#x2122; Ze vervolgt: â&#x20AC;&#x2DC;De laatste tijd horen we uit Losser steeds meer geluiden dat probleemgevallen uit Enschede een woning in Losser toegewezen krijgen. Dit is bevestigd door informatie vanuit het gemeentehuis dat er mede daardoor ook een extra beroep wordt gedaan op (bijstands)uitkeringen. Ook zou het zo zijn dat de gemeente Enschede de afspraak heeft met Domijn om geen huis toe te wijzen voordat de toekomstige huurder zich gemeld moet hebben bij de gemeente. Deze vaak werkloze medeburger wordt dan via het UWV geprobeerd te helpen aan een baan. Lukt dit niet, of wil men niet, dan gaat

Aan de andere kant kunnen woningzoekende uit Losser soms verrassend snel een woning in Enschede krijgen. Het lotingsysteem dat gehanteerd wordt is niet te controleren.

staan ook meer kans hebben op een woning dan woningzoekenden van elders. Maar gebeurt dat ook? Voor ons is dat niet te controleren, maar wij vinden wel dat inwoners van Losser voorrang moeten krijgen.

Door Domijn is indertijd bij invoering hiervan toegezegd dat mensen uit Losser die al langer ingeschreven

De wethouder heeft indertijd toegezegd vinger aan de pols te houden. Reden om nu aan de bel te

Alarmnummers

Domijn wordt omgegaan met huisuitzettingen. Is er noodopvang voor dergelijke gevallen voor handen of zetten we mensen letterlijk op straat. Burgerforum vraagt in een brief aan zowel college en Domijn duidelijkheidâ&#x20AC;&#x2122;, aldus ter Haar.

Medische diensten

112 Brandweer 112 Ambulance 112 Politie

Huisartsen Losser/Overdinkel Voor uitsluitend spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren het alarmnummer bellen: 053-538 35 52

Vertel direct wie u nodig hebt, wacht tot u doorverbonden bent Vertel dan wat er aan de hand is Noem steeds uw naam, adres en woonplaats Politie Algemeen: 0900-8844 Dit nummer belt u wanneer u wel politie nodig heeft, maar er geen spoed vereist is Spreekuur Wijkagent Overdinkel-Glane-Glanebeekhoek: Iedere dinsdag van 14.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur in Trefpunt Overdinkel â&#x20AC;˘Medisch Spectrum Twente (053) 487 20 00 â&#x20AC;˘Stichting Cluster Welzijn Ouderen / Infopunt 55+ (053) 536 94 05 â&#x20AC;˘Gemeente Losser (053) 537 74 44trekken. En dit gekoppeld aan de vraag hoe door gemeente en

Thuiszorg Zorggroep Sint Maarten Uitleen hulpmiddelen van Maandag t\m Vrijdag van 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.30 uur en 13.30 â&#x20AC;&#x201C; 15.30 uur, in pand aan de Gronausestraat 17 te Losser. Tel: 053-5369910. Na sluitingstijd via: 053-5375555. Ook uitleen Zaterdag en Zondag via Tel: 053-5375555. Bovenstaande telefoonnummers tevens voor Thuiszorg Huisartsen Dienst Twente-Oost (Gemeente Oldenzaal, Losser en Dinkelland) Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Huisartsendienst Twente-Oost (HDTOost), tel 0541-536769. HDT-Oost is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend en op officiĂŤle feestdagen is er een 24-uurs dienst. Bezoek aan de huisartsenpost alleen na telefonische afspraak.

Tandartsen De dienstdoende tandarts voor avond-, nacht- en weekenddienst is bereikbaar via de Tandartsendienst Oldenzaal/Losser e.o., telefoon 0900 â&#x20AC;&#x201C; 128 26 32. Spreekuur zaterdag van 12.00â&#x20AC;&#x201C;12.30 uur en van 18.30â&#x20AC;&#x201C;19.00 uur. Spreekuur zondag van 12.00â&#x20AC;&#x201C;12.30 uur Verloskundigen Voor verloskundige hulp kunt u bellen met praktijk Ashanty, Wolshagen 3 in Losser, tel: 053-5383342. Bij geen gehoor of langdurige ingesprektoon kunt u de dienstdoende verloskundige laten oproepen via het MST te Enschede, tel: 053-487 35 65 Stichting Mantelzorg â&#x20AC;&#x153;Losser De Globeâ&#x20AC;? Voor het belang van Mantelzorgers en hun Verzorgden, dagelijks bereikbaar. Telefoon 053-5381732 Naviva Kraamzorg Voor meer informatie over het aanvragen van kraamzorg kunt u bellen naar: 088-777 76 66 of www.naviva.nl

Apotheken Apotheek De Esch en Teylersapotheek, open van ma t/m vrij van 8.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij: Apotheek Zuidberghuizen Burg.Wallerstraat 125 7574 AM OLDENZAAL â&#x20AC;˘Tel: 0541-520705

Dierenartsen Losser â&#x20AC;˘ H. Nengerman Mozartstraat 1, Losser. Tel. 053 â&#x20AC;&#x201C; 538 28 08 â&#x20AC;˘ D. Bout/ C.I. Feenstra Enschedesestraat 23a, Losser. Tel. 053 â&#x20AC;&#x201C; 538 23 85

De Lutte â&#x20AC;˘ O. Hamhuis Zwaluwstraat 62, De Lutte. Tel. 0541 â&#x20AC;&#x201C; 53 00 05

Dierenambulance 0653-747678

Telefoon ABC

Auto-Reuvers.nl

E

Electro

Alwie Zoontjes o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20

Onderhoud - APK - Airco

Radio Kortman

Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

Autobedrijf Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

B

053 - 4611275 Oldenzaalsestraat 101 7511 DZ Enschede Tel. 053-431 55 22

Beauty

Pedicuresalon â&#x20AC;&#x153;Bernadetteâ&#x20AC;? Voor al uw voetproblemen Diabetische - reumatische en of schimmelnagel

0541 - 52 32 93 Al meer dan 20 jaar topservice bij

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

Kerkstraat 18 7581 AB Losser Tel. 053-538 16 33

M

Mode

Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

Wij hebben nu voor u in de anbieding, lekker warm badstoffen ondergoed.

TWENTS GENIETâ&#x20AC;&#x2122;N A AN DE R AND VAN OOTM ARSUM

Het enige erkende stucadoorsbedrijf in de gem. Losser. Bel voor een afspraak aan onze showroom: Oldenzaalsestraat 102 Losser BTW tarief woningen ouder dan 15 jaar 6%. Tevens gespecialiseerd in decoratieve wandafwerking voor de badkamer.

053 - 538 85 63 0654 - 294 391

S

Stoffen

Voor modestoffen en fournituren

Stof & Zo Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: Zaterdag

OOK VOOR AL UW REPARATIES SNEL EN VAKKUNDIG, ZONDER VOORRIJKOSTEN!!!

Stucadoor

MARCO VAN HUIZEN

Tel. 0049-59415596 Fa. DĂśppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

KTV - VIDEO - WASAUTOMAAT - KOELING ENZ...ENZ...

Pastoor Geerdinkstraat 27 7587 AP De Lutte Voor afspraak bel 0541551943

S

Tel. 0541-291847 â&#x20AC;˘ E-mail info@dehaer.nl w w w.dehae r.nl

maandags gesloten 9.00 - 12.00 13.30 - 17.30 10.00-14.00

Gronausestraat 22, 7581 CG Losser 053-5360960 info@stofenzo.eu

-PXJF,FMMFSIVJT

G

*OLPPQt VFSLPPQt 3FQBSBUJFBMMFNFSLFOt

B

Glas in Lood

autoâ&#x20AC;&#x2122;s

Gerard Schulten

/JKWFSIFJETUSBBUt-PTTFS Telefoon 06 - 212 472 43

Voldoende gratis parkeerruimte! Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

WWW,0"6504/-

053 - 4611428

Kretalaan 1 Oldenzaal 0541 - 514 549 of 06 - 534 27892 info@gerardglasinlood.nl www.gerardglasinlood.nl

Beauty

R

Glas-in-Lood

C

Catering

Voor â&#x201A;Ź 24,50 een 3-gangen keuzemenu, inclusief 1 glas bier, fris of wijn en een kop koffie na! (geldig van 01-12-09 t/m 24-12-09 en vanaf 16-01-10)

Bentheimerstraat 80 tel. 0541-551357 7587 NJ de Lutte www.delutteweide.nl

Mode

25 jaar damesmode: modieus en betaalbaar. Maten 36 60 Ook verkopen wij japonnen.

Wooldriksweg 19 Enschede 053-4320584

Karin Berger â&#x20AC;˘ Tevens Diabetische voet â&#x20AC;˘ Manicure â&#x20AC;˘ Spa Wellness voet/hand Potskampstraat 39 7573 CC Oldenzaal tel: 06-23787080

E

Reparatie

Alwie Zoontjes

Bezoek onze site voor het complete assortiment www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

â&#x20AC;˘ knippen zonder afspraak â&#x20AC;˘ tevens haarverlenging â&#x20AC;˘ woensdag kinderen 8 euro

Kloppenstraat 85 Tel. 0535385620

7581 EB Losser Info@stofenzo.eu

Gordijnen & Bedden

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20

Gronau ¡ Ochtruper Str. 89a ¡ Tel. 0 25 6 2 / 9 66 55

Steen NATUURSTEEN

oopste.. k d e o g ! De printen n a v r e i man

Voor uw gordijnen van A tot Z

o.a. Audio Video Witgoed

S

Electro

Uw bedrijf ook in het ABC? Mail naar info@twentejournaal.nl of bel naar 074-259 66 33 Van opmeten tot plaatsen aan huis

R

Pedicure Praktijk

Restaurant

NIBA NATUURSTEEN

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

Aanrechtbladen Dorpels Vensterbanken Grafmonumenten Lasertechniek

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER Gronausestraat 157 Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

Tel. 053-538 89 85


Theater voor peuters LOSSER - Johan de Jonge speelt een voorstelling met een reuzenprentenboek en poppen voor jonge kinderen vanaf ongeveer drie jaar. ‘Als mama moet werken zorgt papa voor de kinderen. Papa doet dat, zoals niemand anders dat kan’. Wil jij ook weten hoe papa dat doet, kom dan naar de bibliotheek van Losser op zaterdagmorgen 20 februari om 10.30 uur. Naar het bekroonde prentenboek voor 2010: De wiebel-billen-boogie. De toegang is gratis.

Kinderen die in de maand februari lid worden van de bibliotheek in Losser, De Lutte of Overdinkel krijgen een leuke attentie aangeboden. Het abonnement is gratis.

Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 februari

Hollandse trostomaten Los, per 500 gram

Je kunt tot eind februari je kleurplaat inleveren bij de bibliotheek en dan maak je kans op een leuke prijs.

Uw meubels, kleden en vloerbedekking weer als nieuw...?

1.89 _ _

1.

49

- Uw meubels en kleden worden gehaald en gebracht. - Na reiniging brengen wij altijd een beschermende laag aan. - Wij geven garantie op het resultaat. - Zeer scherpe prijzen, voor de prijslijst kijk op onze website of u kunt even bellen met 0541-534982.

SPECIAAL VOOR U ! T/M 31 MAART EEN ZEER SCHERPE AANBIEDING VOOR HET REINIGEN VAN UW MEUBELS 2-/2½-/3 ZITS BANK

VAN € 125,= NU

VOOR € 99,=

FAUTEUIL

VAN € 75,= NU

VOOR € 65,=

Komkommer Per stuk

Bel voor een vraag of een afspraak met ons:

w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

0.

69

Gesneden snijbonen Panklaar Zak 400 gram

1.79 _ _

Mc Coy cleaning | Berkstraat 12a | 7572 BC Oldenzaal Tel: 0541-534983 | www.mccoy.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW

2.99 _ _

0.99 _ _

- Reeds 11 jaar ervaring in reiniging.

Zespri Kiwi’s Green Los per 500 gram

0.

99

2.

49

1.49 _ _ Disney Funfruit Conférence peren Bakje 4 stuks

0.

99

Geldig van maandag 15 t/m zaterdag 20 februari

Lokaal Optimaal

Bezorger gezocht (m/v) Uitgeverij het Twentsche Land zoekt altijd bezorgers. Ben jij 13 jaar of ouder? Bel nu voor meer informatie: 074 - 259 66 33 Of mail onze bezorg afdeling: bezorging@twentejournaal.nl

Rond brood Wit, fijn volkoren of tarwe 2.97 1.98 3 broden naar keuze

3 HALEN 2 BETALEN

Queens Pangafillets Uit de diepvries 2 zakken à 600 gram

07/2010 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

2 VOOR

5.98

3.

49

www.plus.nl

LJ_16_2_2010  

LOSSER - In zwembad Brilmansdennen in Losser kan vanaf heden weer recreatief gezwom- men worden op woensdagavond. Het Team Brilmansdennen be...

LJ_16_2_2010  

LOSSER - In zwembad Brilmansdennen in Losser kan vanaf heden weer recreatief gezwom- men worden op woensdagavond. Het Team Brilmansdennen be...

Advertisement