Page 1

www.losserjournaal.nl www.losserjournaal.nl

Dinsdag 17 04 januari september 20112012

Open Monumenten Dag

Open dag C.V. de Grösmeeierkes

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

>>>>>pag pag 3 >>>>> >>>>> pag 3Pa 3

* Voor online redactie werkzaamheden. * Voor het aanleveren van foto en video-items t.b.v. websites. TWENTE JOURNAAL m.weustink@twentejournaal.nl

40 jarig bestaan De Rommelpot

In de kantlijn >>>>>Agenda pag 3

LOSSER - Toneelvereniging De Rommelpot viert dit jaar haar 40 jarig bestaan.

8 Agenda

>>>>> pag

>>>>> pag

4

In oktober wordt een groot jubileumstuk gespeeld, een komedie in drie bedrijven met als titel “Vrouw Pieper weet het beter”. Het is geschreven door Jack Poplewell. Op 5, 12, 13, 19 en 20 oktober wordt het stuk opgevoerd in de Rabozaal ven Muziekschool De Sleutel.

Weersvoorspelling - Diamant boor & zaagtechnieken Woensdag

3° -1°

- Container transport

zand - puin - afval

- Dak / gevel / terras

Reinigen en coaten

- Tuin en park machines

reparatie / onderhoud / keuringen

Donderdag - Hoogwerker verhuur keuringen / reparatie3° 0° Vrijdag - Intern transport materiaal keuringen - NEN 3140 keuringen

3° 1°

Nieuwe camera Weersvoorspelling voor De Marke Dinsdag 23° 11°

LOSSER - De vaders van de oud papiercommissie hebben R.K.Basisschool een11° nieuWoensdag de Marke 21° we fotocamera gegeven. De oude camera was aan vervanging toe.

Donderdag 20° 10° Door de inzet van deze groep vaders, onder leiding van Jeroen Morshuis, was dit mogelijk. Foto: Jeroen Morshuis overhandigt deEnthousiaste camera aan Anton Righart

bezorgers gezocht

Voor de bezorging in de regio Oldenzaal Min. leeftijd 13 jaar Leuke bijverdienste Werken aan je conditie, lekker in de buitenlucht

TWENTE JOURNAAL verspreidingen bezorging@twentejournaal.nl

Waarheen, waarvoor?

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

10e jaargang nr. 02 35 nr. 18 7e jaargang

Uitstapje naar de brandweer in Losser LOSSER - Met Kindercentrum Columbus Junior naar de brandweer in Losser. De zomervakantie is bijna voorbij. Tijdens deze vakanties worden er extra uitstapjes gepland bij de buitenschoolse opvang om zo iedereen een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. LOSSER - De gemeente Losser sinds kort over een nieuInbeschikt Losser hebben we twee vestiginwe containerwagen. Deze splingen voor de buitenschoolse opvang; ternieuwe MAN TGS, locatie De vrachtwagen, Veerpont (huiskamer is multi functioneel inzetbaar BSO) en locatie De Catamaranen voldoet aan BSO). alle veiligheids- en (sport en spel milieu-eisen. Afgelopen weken hebben we een Hij wordt ingezet aan voor de het brandleegmabezoek gebracht ken van containers van het afvalbrengpunt, maar kan ook als zoutstrooier of voor het onderhoud aan

Kaarten zijn vanaf nu te reserveren bij Grady Benschop, telefoon 5381489 of bij Jan Peters, telefoon 5360769. Reserveer op tijd want vol is vol!

Naar gemeente voor gevonden of verloren voorwerpen

weer van Losser. Aangekomen bij Tegen 11.30 uur had de brandFoto: Wethouder Schuddeboom neemt nieuwe wagen in ontvangst. de brandweer om 10.30 uur ston- weer nog een verassing voor ons. den er twee vrijwillige brandweer- We mochten een ritje maken door mannen met een brandweerwagen Losser in een brandweerwagen. Bij ons al op te wachten. De kinderen terugkomst op de kazerne, werd kregen uitleg over de brandweer- zelfs nog even de sirene aangezet, dit wagen en een rondleiding door het was een geweldige ervaring. gebouw, daarna mochten ze zelf aan LOSSER - Met ingang van maanhet werk! Wij willen namens Kindercentrum dag 3 september 2012 kunt u wegen, bermen, sloten en riolering Columbus De oranje kleurenvan gemeen- Dat vooral belangrijk bij werkJunior de de kinderen metis verloren of gevonden vooringezet worden. Op de werf kreeg tevoertuigen gaat langzaam verzaamheden aan modderige bermen Iedereen mocht proberen om een de brandweer van Losser bedanken werpen terecht bij de gemeente. wethouder Schuddeboom alsmet eer- voor dwijnen. Alle nieuwe voertuigen enDewegen, of als neemt het gladdeze is optaak straat bal naar de overkant te spuiten de onvergetelijke en leerzame gemeente dan ste de sleutels overhandigd van de van de gemeente Losser zijn wit terwijl er gestrooid moet worden. een brandweerslang, dit leverde hele dag. over van de politie. MAN-dealer. ik er van kleur en herkenbaar aan het Daarnaast is de wagen voorzien van mooie beelden‘Ikop.denk Toenniet eendat pedamee ga rijden, maar ik ben er wel Wilt gemeentelogo. Wit over is namelijk veiligheidsopties gogisch medewerker in het vizier u meer weten ons kijkeen allerlei Gevonden voorwerp zoals lamheel trots op. Onze voertuigen en goedkope kleur en laat zich gemakpen, camera’s eninwoner akoestische kwam waren de ballen niet meer het dan eens op www.columbus-junior. Wanneer een een signalen voorwerp hun bestuurders zijn toch de visitekelijker doorverkopen dan oranje. als er bijvoorbeeld achteruit gema- te enige mikpunt. Het enthousiasme nl of neem gerust contact met ons vindt, dient hij/zij daarvan aangifte kaartjes van onze gemeente’, zei ze, De oude containerwagen was afgenoeuvreerd moet worden. De motor was van de gezichten af te lezen. op. doen. Dit kan digitaal via de website waarna ze de sleutels overdroeg aan schreven en aan vervanging toe. Het voldoet bovendien aan de allerhoogwww.verlorenofgevonden.nl of via de de chauffeur. nieuwe exemplaar is o.a. voorzien ste milieunormen is o.a. voorzien digitale balie op en www.losser.nl. Ook van hydraulische voorwielaandrijving. van een milieuvriendelijk roetfilter kan men persoonlijk aangifte te doen bij de receptie van het gemeentehuis. Een gevonden voorwerp mag men in het verkeer te verplaatsen. LOSSER - Videoclub Losser houdt thuis bewaren. Dit geldt niet voor ter gelegenheid van haar 10 jarig gevonden paspoorten, rijbewijzen en/ Sommige kinderen gaan voor het bestaan een “Open Dag” op zondag of andere identiteitspapieren, dan wel eerst naar de de verhalen middelbare met 16 september t/m militaire artikelen. Daarvoor geldt de Een van is school ‘Het kistje’ Kaartjes kosten2012 vijf van euro12.00 en kuneen fiets en eenentaseen vol ander boe- 17.00 uur in de Böggelschuur op de van nieuwe Godfried Bomans nen worden besteld en afgehaald bij wettelijke plicht deze af te geven, ken. Een andere schoolroute, soms Erve Kreasgenberg. is gebaseerd op de Bijbelse gelijkeWilma ten Bolscher, Hagenvoorde omdat het staats- of gemeente-eigenkilometers U enHet andere nis van defietsen. pachters. derdever-is 1 (tel. 053 5383152; email: j.ten.bol- dommen betreft. Bij het niet nakomen keersdeelnemers zien na tijd Heel veel mensen filmen met een van deze verplichting maakt men zich een chassidisch verhaal vanlange Marianne scher@hetnet.nl). weer kinderendoor op de Philips.schoolgaande Tussen de verhalen zal digitale filmcamera, Fotocamera, I-Pad schuldig aan het misdrijf verduistering. weg. actie ‘De scholen Deze opnamen Gijs Met van de Schoonhoven (organistzijn te of Alstelefoon. er nog kaartjes over zijn,belanden zijn deze weer begonnen’ maakt VVN extra meestal mapje computer Enschede) concerteren. Een umiddag ook noginteeen koop in op de de kerk aan het Verloren voorwerp alert op uit scholieren worden daarna nooit meer beke- Van een verloren voorwerp, kan men om naar te zien. in het verkeer. en Raadhuisplein. Want hoe beter iedereen rekening ken. Maar bij de videoclub leer je, hoe digitaal melding maken op de landemet elkaar houdt, hoe beter het is je van die opnamen een leuk gemon- lijke website www.verlorenofgevonvoor de verkeersveiligheid! teerd filmpje kunt maken. Daarom den.nl of via de digitale balie op www. laten we op de”Open Dag” verschil- losser.nl. Tijdens deze eerste schoolweken lende filmbewerkingprogramma’s zien houdt de politie toezicht, maar wordt en hoe ze werken en geven advies Match gevonden/verloren voorwerook gecontroleerd of kinderen vei- over cameravoering, aanschaf van een pen lig (gordels, kinderzitjes enz.) in de digitale camera en computer. De gemeente plaatst alle gevonden auto naar school worden gebracht. voorwerpen op de landelijke webBovendien wordt gelet op andere Verder wordt er elk uur een pro- site www.verlorenofgevonden.nl. verkeersgedragingen, zoals parkeerge- ductie op groot scherm vertoond Daar kunnen inwoners nagaan of het drag bij scholen en of men zich aan de van films die we als club gezamen- voorwerp dat hij of zij heeft verloaanwijzingen van verkeersbrigadiers lijk gemaakt hebben. Ook amateur ren al is gevonden. Voor het ophabij een schooloversteekplaats houdt. acteurs zijn van harte welkom om len van gevonden voorwerpen kan eens een kijkje te komen nemen en men terecht bij de receptie van het Door extra aandacht te vestigen op zich op te geven voor een rol in een gemeentehuis. dit soort zaken, hopen we gezamenlijk toekomstige productie. het aantal verkeersslachtoffers Ga voor informatie naar de site: 06-16406293 Meer informatie: Deterug Heurne 23 (Noorderhagen) te brengen. www.Videoclub-Losser.nl. www.verlorenofgevonden.nl

Nieuwe containerwagen voor Losser

De scholen beginnen weer

10 jaar Videoclub

Verhalen en concert in Protestantse kerk Losser

REGIO - Ieder jaar vallen er onder kinderen die op weg zijn van en naar school 35 doden en meer dan 600 gewonden. Om dieverhalenverreden voert LOSSER - De bekende Veilig Verkeer Nederland (VVN) teller en soloacteur Top de Bordes vanaf augustus tot enom met 23 komt 13 zondag 22 januari 15.00 september de campagne uur naar Losser om met ‘De zijnscholen prachzijn begonnen’. regio Noord tigeweer doorleefde stemIndrie verhalen iste deze campagne weer vertellen. Tob devandaag Bordes heeft begonnen. een lange toneelcarrière achter de rug en heeft ook al die jaren in De niet alleen gericht op Epseactie een istheater aan huis gehad. scholieren; ook de overige verkeersdeelnemers moeten weer wennen aan de grote groepen scholieren in het verkeer. Het is dus voor iedereen zaak extra alert te zijn. Voor ouders een prima moment om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van hun kinderen. Als er brand uitbreekt…

Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden. Na de a.zomervakantie gaan kinderen b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af. voor het eerst na lange tijd weer in c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit. grote groepen naar school. Ieder jaar doet zich in die periode een piek voor in het aantal slachtoffers in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar. Kinderen zijn een kwetsbare groep, doordat zij op nog niet genoeg vaardigDoe de test www.watdoejijbijbrand.nl heid bezitten om zich als een ervaren en volleerd deelnemer

Verschijntwekelijks wekelijksininLosser, Losser,Overdinkel, Overdinkel,Glane, Glane,De DeLutte Lutteen enBeuningen. Beuningen. Verschijnt 074 -074 259- 66 25933 66 33

Oplage 9.600 exemplaren


FAMILIEBERICHTEN

LEKKER NAZOMEREN

Uw familiebericht in het Oldenzaal Journaal?

Vanaf heden is het mogelijk om uw familiebericht GRATIS in het Oldenzaal Journaal te plaatsen.

Denk daarbij aan: familieberichten, zoals geboortes, felicitaties, overlijdensberichten, dankbetuigingen, etc.... Stuur uw bericht, incusief eventuele foto of plaatje via email naar: redactie@oldenzaal-journaal.

VINHA DO ROSĂ RIO Tinto, Branco of Rosado 0.75 Liter

â‚Ź

nl met in het onderwerp: familiebericht Oldenzaal. Of stuur uw tekst/kaartje naar: Oldenzaal Journaal, Oldenzaalsestraat 232, 7557 GC te Hengelo.

5.99

6 VOOR

Wij hanteren een standaard ruimte voor deze advertentie. een grotere advertentie is natuurlijk mogelijk, tegen een kleine vergoeding.

â‚Ź

30.00

Vraag naar de voorwaarden!

Voorbeeld bericht

BOKMA Jonge Jenever of Friesche â‚Ź Beerenburg 1.0 Liter

Deze ruimte heeft u beschikbaar mocht u er voor kiezen om een familiebericht te plaatsen.

geldig t/m 12 september 2012

Dit blok is door u vrij in te vullen, met of zonder het gebruik van een foto of ander toepasselijk plaatje.

LICOR 43

Cuarenta Y Tres â‚Ź 0.7 Liter

GLEN TALLOCH

Scotch Whisky â‚Ź 1.0 Liter

BALNOON SCOTCH WHISKY 1,0 Liter • AREND JONGE JENEVER 1,0 Liter •

9,25

AREND BEERENBURG 1,0 Liter •

8,45

AREND VIEUX 1,0 Liter •

9.25

AREND BORREL 30% 1,0 Liter •

8.25

JAGDTRAUM KRUIDENBITTER 0,7 Liter •

6,99

11.49 13.99

verhuur van: tafels/statafels div. stoelen kleden serviezen bestek glaswerk bars/taps koelkasten etc.etc.

12.99

www.dewereldvandranken.nl De Twentsche Kwaliteits Slijter:

Slijterij ‘t Raedthuis

St. Maartenstraat 57 tel. 053 - 538 6583 LOSSER

FORD FOCUS 16.16V Airco Stationwagon 5 drs “04 ............... â‚Ź 4.950

13,99

info@evenementenverhuurtwente.nl

Openingstijden maandag t/m donderdag 09.00-18.00 vrijdag 09.00-21.00 zaterdag 08.30-17.00

OPEL MERIVA Z1.6XE ....... Mini MPV 5 drs ...... “03 ............... â‚Ź 4.950 FORD FOCUS 16.16V ........ Hatchback 5 drs ...... “04 ............... â‚Ź 5.650 OPEL TIGRA ....................... Coupe 3 drs. .......... “00 ............... â‚Ź 3.250 PEUGEOT 205 ..................... Hatchback 3 drs ...... “91.............. .... â‚Ź1250 RENAULT MEGANE 16.16V Break Airco

“In India worden duizenden meisjes gedwongen tot prostitutie. Dit moet stoppen.�

............................................. Stationwagon 5 drs . “02.............. .. â‚Ź 3.450

SAAB 900 ............................ Hatchback 5drs 5 drs. “96............ .. â‚Ź 1.250 SEAT CORDOBA 1.4 16V Airco

............................................. Sedan 4 drs ............ “02 .............. â‚Ź 3.650

VOLKSWAGEN PASSAT2.0 Stationwagon 5 drs . “03 .............. â‚Ź 5.950

WAT W AT VERDIENT ERDIEN DIE U

Ga naar www.stopkindermisbruik.nl en

Eekboerstraat 22 - 7575 AX Oldenzaal Tel. 0541-52 32 93 - Fax 0541 - 52 18 93

ď€ ď€ ď€ ď€

word donateur of sponsor ons met je bedrijf.

www.heinfranke.nl

ik wacht op je telefoontje! Auto van de week :

Nee, je hoeft chimpansee Patrick niet te bellen. Maar je kunt hem ď€ TRENDLINE 5-DRS wel helpen! Hoe? Door je oude AANBIEDING: navi, cruise, febr-12 mobiele telefoontje in te leveren In de periode van p.m. va â‚Ź 225,00 voor Stichting AAP.

GOLF VI 1.6 TDI

â‚Ź 22.450

Merk

Type

AUDI CADILLAC CITROEN CITROEN DAIHATSU FIAT FIAT HONDA INFINITY KIA KIA MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MG MINI OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL PORSCHE PORSCHE SEAT SEAT SKODA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Q3 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC, navi, xenon, *nieuwpr. â‚Ź 59.223,-* SRX 4.6 V8 AUT. SPORT LUXURY NORTHSTAR, navi, cruise, leder C2 1.1i FURIO 3DRS, airco, trekhaak C3 1.4 16V EXCLUSIVE AUTOMAAT 5DRS SIRION 2 1.3 16V AUT. COMFORT 5DRS, airco, cruise 500 0.9 TWINAIR SPORT, sportstoelen, radio/cd/mp3 500 1.4 LOUNGE SPORT, airco, blue&me JAZZ 1.4 ELEGANCE 5DRS, airco, cruise, radio/cd/mp3 FX35 3.5 V6 AWD, airco, leder SORENTO 2.4 AUT. X-ECUTIVE, airco, radio/cd/mp3 SPORTAGE 2.0 CVVT X-PRESSION, leder, stoelverwarming B-KLASSE 150, airco, stoelverw., lm velgen C-KLASSE 55 5.5 V8 AMG 386PK COMBI, xenon, navi, cruise SL 380 CABRIOLET, incl. org. Hardtop TF 1.8 120PK STEPSPEED CABRIOLET 80TH ANNIVERSARY, airco COOPER 1.6 16V 3DRS CHILI, panoramadak ASTRA 1.6 16V BUSINESS 5DRS, airco, cruise ASTRA 1.6 16V ENJOY, airco, cruise ASTRA 1.8 16V AUT. ENJOY WAGON, airco, cruise INSIGNIA 2.0 CDTI 160PK EDITION SPORTS TOURER, airco, navi MERIVA 1.8 16V COSMO, airco, radio/cd ZAFIRA 1.8 16V TEMPTATION 103KW, airco, cruise CAYENNE S 4.5 V8 AUT. luchtvering, navi, 20 inch PANAMERA 4 3.6 300PK, luchtvering, PASM, PCM ALTEA XL 1.6 16V ACTIVE STYLE, airco IBIZA 1.4 16V REFERENCE 5DRS, airco SUPERB 1.8 TSI COMFORT BUSINESSLINE, navi, telefoon, cruise AYGO 1.0 12V, radio/cd, stuurbekrachtiging COROLLA VERSO 1.8 16V VVT-I LUNA, airco, cruise COROLLA VERSO 1.8 16V VVT-I SOL AUT. 7 PERS. airco, cruise IQ 1.0 VVTi COMFORT, airco, radio/cd

Gevraagd

Frituurkok

Restaurant Orchidee

Gronausestraat 199 te Losser, tel. 053-5363000 zoekt een frituurkok (38u/week) voor het bereiden en frituren van Chinese gerechten. Koksdiploma niveau 4 en min. 1 jaar werkervaring vereist. Salaris conform CAO Horeca.

• Kinderdagverblijf • Peutergroep (VVE) • Buitenschoolse Opvang

#"! "  " " #" " " " " " " " #" " " " " "  #"" " " " " "  " #" " " " #" " "" #" " 

 !

ď€

Flexibele kinderopvang tegen laag tarief â‚Ź 6,36. Verzorgd Mercedes cedes op to Al 25 jaardoor Mer Bij ons bent u klant, geen Stichting Kinderopvang VCO Maak vrijblijvend een afspraak

T.. 074-2780707 www.wesselink-auto T www.wesselink-auto

1 september tot 30 november 2012 bj.

meer weten? Kijk op www.aap.nl

Uw Mercedes verdient onderhoud, maar wel voor een faire prijs. Zo verdient u zelf ook!

prijs

mrt-12 jan-05 feb-05 jul-04 feb-06 sep-10 jan-10 mrt-09 jul-03 okt-10 feb-08 mei-07 jun-04 mrt-85 jan-04 jan-07 jun-07 feb-10 feb-05 mrt-10 jan-04 feb-09 apr-05 jan-11 jun-07 apr-08 mei-10 mei-06 jan-07 mrt-05 mei-10

46.450 10.950 4.450 6.750 6.950 10.950 12.750 12.950 16.450 27.950 12.450 11.450 17.450 9.950 8.450 12.950 8.450 15.950 6.450 23.950 5.950 15.450 19.950 94.950 12.450 8.450 24.450 4.450 10.950 10.950 11.450

p/m v.a. 465 110 45 68 70 110 128 130 165 280 125 115 175 100 85 130 85 160 65 240 60 155 200 950 125 85 245 45 110 110 115

SCHOORSTEENVEGEN voor â‚Ź 35,00 per kanaal

Bel voor een afspraak: 053-5360985 of 06-54 684076ď€

Brede School Overdinkel Ds. Pasmastraat 2, Overdinkel www.bsoverdinkel.nl

Meester Snelschool Kloosterstraat 13, Losser www.meestersnelschool.nl

Voet-, knie- of rugklachten? Praktijk podologie Wim en Willeke Benerink

Elke woensdag Carint Oldenzaal, Matenstraat 51 Bel of mail voor een afspraak info@podoloog-wimbenerink.nl | www.podoloog-wimbenerink.nl 06-10342574 b.g.g. 0541-229424 Voor dunne handgemaakte opbouwzolen


Losser Journaal

Dinsdag 04 september 2012

3

Excelsior start nieuw muziekseizoen

LOSSER - De losserse muziekvereniging Excelsior opent het nieuwe muziekseizoen met deelname aan de Breughelstoet, de repetities zijn al weer gestart. Er staat een leuk tweede half jaar op de agenda met vele hoogtepunten. Binnenkort starten de blokfluitlessen weer, er zijn nog enkele mogelijkheden om kennis te maken met het instrument of lessen te volgen. Een aantal proeflessen zijn gratis. Er zijn instrumenten teruggekomen van het project, ik maak muziek. Deze zijn beschikbaar voor het nieuwe schooljaar. Er kunnen nog nieuwe leerlingen aangemeld worden voor een muziekopleiding aan de muziekschool De Sleutel. Daar moet je niet te lang mee wachten, de lesroosters worden binnenkort gemaakt. Een instrument wordt door Excelsior in bruikleen gegeven. Kies je een promo instrument betaalt je zelfs het eerste jaar alleen de gereduceerde lesgelden. Meer info via een mail naar info@ excelsior-losser.nl of www.excelsiorlosser.nl of via een telefoontje naar Mariet Withag 053-5388627. www.losserjournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere dinsdag huis-aan-huis in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gedeeltelijke buitengebied Advertentie-adviseur: Jeroen Morshuis, 06-395 655 97 Emilio Ramon Kuipers, 06-106 969 09 E-mail: info@losserjournaal.nl

Lees verder op www.losserjournaal.nl

Tijd voor Herstoffensief Enschede - Op zaterdag 15 september is het tijd voor het Herfstoffensief in Poppodium Atak. Tijdens het herfstoffensief zullen er 5 bands optreden uit de regio Enschede. Het is ook deze keer weer gelukt om een sterke en gevarieerde line-up neer te zetten. De voorverkoop vindt vanaf heden plaats via www.atak.

foto van www.arboretum-poortbulten.nl

OPEN MONUMENTENDAG 2012 in de gemeente Losser LOSSER - Op de tweede zaterdag van september (dit jaar dus zaterdag 8 september) is het weer zover. Open Monumentendag! Op die dag mag u naar binnen waar u de rest van het jaar vaak buiten moet blijven. Dat is dit jaar niet anders.

Dit jaar is het landelijke thema ‘Groen van Toen. Vaak kan men in Losser niet zoveel beginnen met het landelijke onderwerp, maar binnen dit thema is er in de gemeente Losser

genoeg te bieden. Daarom zijn dit jaar het Arboretum Poortbulten, het Kerkebos in Overdinkel en de (groene) grens als ‘speerpunten’ benoemd. Bovendien is in de omgeving van De Lutte een fietstocht uitgezet langs een ‘keur’ van bezienswaardigheden. De route opgenomen in een fraai boekje kan gratis afgehaald worden bij de VVV kantoren in Losser en De Lutte. Daar ligt ook een mooie folder klaar met het complete programma. Voor enkele activiteiten geldt ove-

rigens dat ze ook op zondag 9 september plaatsvinden. Voor nog meer informatie kunt u terecht op de website van de Historische Kring Losser www.historischekringlosser.nl OMD 2012 wordt in Losser om 16.30 uur afgesloten met een concert in de protestantse kerk aan het Raadhuisplein door het Accordeonorkest van de Muziekschool. Het concert duurt ongeveer drie kwartier en is vrij toegankelijk.

Achtste editie van het korenfestival Losser

Redactie: Leonie Jansen, 06-163 955 45 Jesper Vis E-mail: redactie@losserjournaal.nl Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten

Het Losser Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074-259 66 33 Deze uitgave is gedrukt op:

gecertificeerd papier

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte als digitale uitgaven.

LOSSER - De H. Maria Geboortekerk in Losser bestaat dit jaar 110 jaar. Hetzelfde weekend staat in het teken van Monumentendag. Drie feiten om dit jaar een ietwat bijzondere (eendaagse) expositie te organiseren.

Nieuw seizoen Folkclub Twente start met Rallion BOEKELO - Het nieuwe seizoen van Folkclub Twente start op vrijdag 7 september met een optreden van Rallion uit Schotland. Dit betekent een tweede kennismaking met de groep.

Losser: Drukkerij Jansen, Albert Heijn, C1000, Gemeentehuis, Bibliotheek De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Losser: Happy Carwash Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor

Losser Journaal.

Expositie religieus erfgoed

TWENTE - Door middel van een ballonnen ceremonie zal zondag 16 september de tweede editie van de ‘Twente Beweegt’ geopend worden in het FBK stadion.

Geen Losser Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Losser Journaal:

Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en

LOSSER - De handbalvereniging Combinatie ’64 uit Losser heeft een nieuwe trainer, genaamd Eddie Veld. Hij begint per 1 september. Hij gaat de dames 1 en 2 trainen en wordt tevens coach van dames 1. Afgelopen seizoen was hij niet actief bij een club. Hij heeft jaren de dames 1 van RSC uit Rossum getraind en een korte tijd EHC uit Enschede.

Bartina Koeman opent ‘Twente Beweegt’

Vormgeving: Renate Zwep Rathy Gopalaswamy Charlotte van Leeuwen Lindsy Grootelaar

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo

Nieuwe trainer bij Handbalvereniging

LOSSER - Na het jaar van de Landesgartenshow in 2003 staken veel vrijwilligers de handen uit de mouwen om het prachtige openluchttheater Brilmansdennen nieuwe invulling te geven. Dat was tevens het begin van een totaal nieuw begrip in de korenwereld. Door het bijeenbrengen van mensen uit de korenwereld en mensen uit de zakenwereld, werd een unieke formule gevonden: presenteer het publiek een grote diversiteit aan wat koren ten gehore kunnen brengen. Door de jaarlijkse sponsoring is het het bestuur sindsdien gelukt om elk jaar een afwisselend programma samen te stellen, waarbij steeds gekeken wordt naar een zo groot mogelijke muzikale spreiding van de deelnemende koren. Elk optreden duurt daarbij 20 minuten met telkens een tussenpose van 5 minuten. Ook dit jaar weer is het bestuur, bestaande uit Henk Kühlkamp, Hans

Roos, Ton Kremer en Harry Bloemen er in geslaagd 7 koren uit te nodigen, die hun sporen in de muziekwereld al hebben verdiend. Op zondag 9 september wordt de inmiddels al 8e editie van het korenfestival om 14.00 uur geopend door het kinderkoor uit Overdinkel Kids for Music met hun vrolijke klanken. Na deze jeugdige stemmen is het de beurt aan de meer klassieke liederen, die ten gehore worden gebracht door het bekende koor Cantica Nova, één van de twee jaarlijks terugkerende koren. Een bijzonder hoogtepunt is het koor Montana, dat dit jaar jubileert en ter gelegenheid van dit jubileum een selectie uit de beroemde musical ‘Les Misérables’ ten gehore zal brengen, compleet met kostuums en spel! Vervolgens treedt het Gronauer Männerchor op en dat belooft opnieuw vrolijkheid en volksklanken. Een tweede jaarlijkse gast is het Martinikoor, bekend om zijn slavische en byzantijnse gezangen. Uit dit koor zullen Rene Hazekamp en Johan

Meijer het beroemde duet ‘Au fond du Temple’ uit De Parelvissers ten gehore brengen. Dan wordt een oversteek gemaakt naar soulmuziek met een swingend optreden van het Soul & Gospelchoir Spirit uit Borne. De middag wordt, na enkele jaren afwezigheid, weer afgesloten met het Melbuul’n Piratenkoor, eveneens uit Borne. Aan het eind van deze middag zullen de gezamenlijke koren samen met het publiek het Lossers Volkslied ten gehore brengen. Net als voorgaande jaren hoopt het bestuur weer op massale belangstelling voor deze middag. De toegang is bewust laag gehouden om iedereen de kans te geven kennis te maken met de grote diversiteit van koormuziek. De toegangsprijs bedraagt € 7,- Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene. Nadere informatie is te vinden op de website: www.kuhlkampkorenfestival.nl

Volg ons op Twitter en Facebook:

@losserjournaal facebook.com/twente.journaal


21

WINTERMODE Losser Journaal

1 ARTIKEL: 30% KORTING / KAN NIET GERUILD WORDEN / HOOGSTE PRIJS GELDT

Dinsdag 04 september 2012

&fashion

jeans

Borne Nieuwe Markt, Denekamp Grotestraat 17a, GlanerBruG Gronausestraat 1237, Goor Grotestraat 59, HaaksBerGen Markt 14, HenGelo Marktstraat 3, HolTen Dorpsstraat 6, losser de brink 23-25, olDenzaal Deurningerstraat 6, raalTe Grotemarkt 18, rijssen Haarstraat 43, TuBBerGen Grotestraat 39b, VriezenVeen Westeinde 48,

4


Losser Journaal

Dinsdag 04 september 2012

Losserse golfwedstrijd op de banen van het Sybrook

5

Ambassadeur van het ROC in de bibliotheek LOSSER - Nederland telt 1,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Veel kinderen verlaten de basisschool met een leesachterstand van twee jaar. Het thema van 2012 van de week van de alfabetisering is: “Geef taal een stem”.

De Bibliotheek van Losser werkt op dit gebied nauw samen met de bibliotheken in de omliggende gemeenten de GGD ,de DCW en het ROC van Twente. Dit jaar is het volgende programma gemaakt: Als afsluiting van deze week worden er op zaterdag 8 september in de bibliotheek van Losser tussen 11.00 uur en 13.00 uur door een ambassadeur van het ROC kaarten uitgedeeld aan de aanwezige klanten.

LOSSER - Voor de 15e keer is er op de banen van het Rijk van Sybrook gestreden om de Losserse kampioenschappen golf. 54 Deelnemers gingen de strijd met elkaar aan onder erg mooie weersomstandigheden. De Lossers kampioen bij de heren werd Huub Reef met 84 slagen en

bij de dames mocht Loes Koop met de eer gaan strijken met 85 slagen. In het klassement stableford werd Ineke Elfrink kampioen bij de dames met 41 stableford punten en bij de heren Rudolf van Urk met 36 punten. De longest drive werd geslagen door de nieuwkomer Alex Vreriks en bij de dames werd gewonnen door Loes Koop, na een shoot-out met Hanneke

Evenhuis. De neary kwam in handen van Ineke Elfrink. De toernooi-commissie, die weer in handen was van Brenda-Rinus olde Riekerink en Harry-Wilma Bloemen kon terugkijken op een geslaagd toernooi. Dit is altijd een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Volgend jaar kunt u de datum in uw agenda zetten voor 26 augustus 2013.

Start van het Losser Overdag Koor LOSSER - 13 september start het Lossers Overdag Koor (LOK) Want waarom ‘s avonds repeteren als het ook overdag kan? Veel mensen hebben overdag vrije tijd vanwege parttime werk of flexibele werktijden, werk als zelfstandige of omdat ze niet (meer) hoeven te werken.

Bij het overdagkoor wordt niet aan categorieën gedaan. De bedoeling is dat jong en oud uit alle lagen van de bevolking het overdagkoor vormen. Muziek spreekt de taal van emotie en raakt iedereen, zonder onderscheid te maken. Het Overdagkoor is voor iedereen,

voor jong (18+) en oud, met of zonder ervaring. Iedereen met een gezonde stem en een goed stel oren is welkom, leeftijd en voorkennis zijn geen crterium. De repertoirekeuze is breed en omvat allerlei soorten muziek, klassiek en licht, folk- en popsongs, Engels en Duits, maar ook Nederlands of Afrikaans. Het doel van het overdag koor is om in een fijne sfeer mooie muziek maken, zomaar overdag. Een belangrijk voordeel van het Overdagkoor is dat men ’s avonds niet de deur uit hoeft. De oprichtingsrepetitie is op donderdag 13 september vam 13:30 tot 15.30uur aan de Tukkershoes, Bookholtlaan 21, Losser. Meld je aan

voor de oprichtingsrepetitie met een mailtje naar aanmelden.lok@gmail.com t.a.v. R. Simonetti. (eventueel per telefoon 06-17571831) Spontaan binnenvallen mag natuurlijk ook! Het Lossers Overdag Koor wordt een koor voor iedereen, voor alle leeftijden en voor elke zangstem. Het is gezellig om in een koor te zingen! Contributie is €15,--p/maand, €40,-p/kwartaal, €140,-- p/jaar. De muzikale leiding wordt verzorgd door Mirjam Spoelman, dirigent van verscheidene koren in de regio, Zangcoach en Vakdocent Muziek.

Fine-Art beeld van Kees van den Bos: Leda en de Zwaan

OVERDINKEL - Wonderryck Twente heeft vanuit de collectie opgezette dieren een witte zwaan ter beschikking gesteld van Kees van den Bos, de fine-art fotograaf uit Overdinkel. Samen met model Mari is het beeld gemaakt van Leda en de zwaan. Dit verhaal uit de Griekse mythologie vertelt hoe oppergod Zeus zich in een zwaan veranderde en de mooie nimf Leda verleidde en twee kinderen bij haar kreeg.

Middels deze kaarten wordt aandacht geschonken aan het belang van goed kunnen lezen en schrijven. Cursisten van het ROC hebben zogeheten “elf-

jes” geschreven om uiting te geven aan hun gevoelens omtrent leren lezen en schrijven en het belang ervan voor hun welzijn. Voorbeelden van deze elfjes zijn:

School is belangrijk, ik wil lezen, ik wil zelf kunnen schrijven.

Lezen. Lezen, schrijven. Lezen, schrijven, bergijpen. Ik kan zinnen maken. Trots!

Groene Zondag op Erve Kraesgenberg LOSSER - Groei & Bloei, afdeling Enschede-Losser, organiseert voor de zevende keer op zondag 16 september a.s. van 11.00 tot 16.00 uur , aan het eind van de zomer en vlak voordat de herfst begint, de Groene Zondag. Ook dit jaar weer op Erve Kraesgenberg. www.ervekraesgenberg.nl Er valt weer heel wat te zien en te kopen.

Op de plantenbeurs verkopen leden van Groei & Bloei planten. De Groei & Bloei-plantendokter staat klaar om advies te geven als u problemen hebt op plant- en tuingebied. Er is een tuinboekenkraam met tweedehands boeken. In de door Groei & Bloei onderhouden kruidentuin kan men inspiratie opdoen voor de eigen kruidentuin . De bloemschiksters van Groei & Bloei maken en verkopen grotere en kleine bloemstukken. Anderen verkopen ondermeer stenen en fossielen, plantensteunen, eekhoornkastjes, houtblokken voor pindakaas voor de vogels, wespen-

blokken, eetbare producten als kaasjes , jams, sappen en honing. Ook zijn er retrovazen, glas in lood voorwerpen, houten speelgoed en andere handgemaakte creaties te koop. In de Bakspieker wordt brood gebakken. De Bonsaivereniging, het IVN-Losser en de Fuchsia-vereniging zijn present. Nieuw is dat er dit jaar een groep (kist)orgeldraaiers zal spelen. Allemaal hebben ze hun draaiorgeltje zelf gebouwd en vertellen ze graag over hun speciale hobby. De meesten vinden het prima als iemand ook eens wil draaien. Net als vorige jaren vindt tijdens de Groene Zondag op Erve Kraesgenberg de pluimvee- en kleinveekeuring van de Losserse Pluimvee & Konijnenvereniging plaats Het is te veel om op te noemen. Kom maar kijken op 16 september!

6 medewerksters Thuiszorg Carintreggeland vieren dienstjubileum

Leonardo da Vinci, Antonoi da Correggio, Francois-Edouard Picot en Michelangelo waren de schilders die dit tafereel hebben geschilderd. Leda en de zwaan Leda was in de Griekse mythologie een koningin en de echtgenote van de Spartaanse koning Tyndareos, die regeerde over Lakedaimonia (in Zuid Griekenland). Zeus was verliefd op haar, maar kon haar niet overtuigen met hem om ter gaan, hiertoe veranderde hij zichzelf in een zwaan en overweldigde Leda. Beschaamd om wat er gebeurd was, had Leda gemeenschap met haar man die avond en na negen maanden kreeg zij kinderen, die volgens zekere overleveringen uit een ei kwamen. De Dioskouren (een tweeling; Polydeukes en Kastor) en Helena . Helena en Polydeukes waren de kinderen van Zeus, Kastor die van haar echtgenote. De samenwerking met Wonderryck Twente zal zich de komende tijd voortzetten. Kinderen krijgen ook deze maand de mogelijkheid om met een leeuw of panter op de foto te gaan.

Foto gemaakt door: JanFlits DE LUTTE/OLDENZAAL - Afgelopen donderdag, 23 augustus, werden Riekie Schopman (25 jaar), Brigit Karthaus, Ingrid Dokter, Alie oude Nijhuis, Hermien Tichelhoven en Ans van Aalst (allen 12,5 jaar) in het zonnetje gezet vanwege hun dienstjubilea in dit jaar.

de teams zijn of worden op korte termijn geplaatst in de Oldenzaalse wijken. Hierdoor zien collega’s uit de verschillende teams elkaar minder dan voorheen het geval was. Hierom werd in de teams besloten om de jubileumviering voor alle teams gezamenlijk te organiseren.

Onder het genot van hapjes en drankjes werd het een gezellige middag op de prachtige locatie van landgoed de Bekspring. De jubilarissen zijn werkzaam in verschillende teams binnen Oldenzaal/De Lutte.

Tijdens de viering werd dan ook heel wat bijgepraat en veel gelachen. De jubilerende dames werden persoonlijk door hun leidinggevende toegesproken, er werden vele handen geschud en natuurlijk waren er bloemen. De weersomstandigheden waren prettig, mede daardoor werd het een zeer geslaagde middag.

Carintreggeland werkt sinds januari van dit jaar met zelfsturende teams,


Wilt u uw eigen Speciale actie MEGA assortiment keukenapparatuur! Enschede Dakar in actie voor Speciale actie special uitbrengen? Muziekscholen openen schooljaar Stoelendans bij ELZINGA Bankstel met bijpassende Comfort fauteuils Speciale actie Serious Request Grootste Fornuizen relax sta-op fauteuil specialist van Nederland Comfort fauteuils Op hoogte gemaakt en Comfort fauteuils verstelbare interieur zitting Losser Journaal

Dinsdag 04 september 2012

Op hoogte gemaakt en Op hoogte gemaakt verstelbare interieur zitting en Sta-op 700 m3 per uur fauteuils op=op interieur zitting verstelbare Zeer hoge kwaliteit

nog leverbaar voor de kerst!

Van € 645.-

Met timers

249.-

om k l e W

De directeuren van De Muziekschool Twente (locaties in Enschede, Almelo, Oldenzaal, Nijverdal, Wierden en Tubbergen), Muziekschool Hengelo, Muziekschool Hof van Twente, Muziekschool Losser, Muziekschool Rijssen en Kulturhus Borne benadrukten in hun welkomstwoord dat, ondanks de bezuinigingen, ook

‘1 1 /’ 1 2

Boretti M M-system system afzuigkap 90 cm

komend cursusjaarROCweer een stimuleren van de creativiteit. van Twente - Basised positieve bijdrage geleverd gaat De overheid dient zich daar ucatie/ Taalcentru m NT2 mputergro worden aan de Coontwikkeling terdege van bewust te zijn”, ep Losser & omstreke n Ravesloot. van talent in Twente. aldus TSN Thuisz org De zes muziekscholen Frank Drost (Kulturhus Borne) MEE Twen willen te Bosch HBC84K553N elkaar in deze tijdWversterken en onderstreepte dat muziekschoILLE! Spec iale kindero investeren dan ook gezamenlijk bijdragen aan de leefbaarpvanglenmagnetron Compacte bakoven met in scholing van de docenten. heid door het verbinden van Zo hebben alle docenten deze mensen. “De muziekscholen week de gelegenheid diverse van de toekomst moeten de workshops te volgen. behoefte van de burgers volgen Arie Ravesloot (Muziekschool en de maatschappelijke vraag Hengelo) schetste het belang verbinden door integraal aanvan de centra voor de kunsten bod. Andere financieringsmidtjepto p12cnes mlxw35de voor jonge kinderen. “Waar ytcnes delen, projectmatig werken en VO LWAS SE w N IN derwerk3 met basisschool vanafKingroep samenwerking met maatschapname de cognitieve kant stimu- pelijke organisaties bieden een leert, spelen centra als muziek- nieuw werkgebied en nieuwe scholen een grote rol in het kansen.” e n w ij ze r

ENSCHEDE - Docenten en personeel van de zes Twentse muziekscholen waren afgelopen week bijeen in het Nationaal Muziekkwartier in Siemens 60 cm inductiekookplaat Enschede voor de aftrap van het nieuwe schooljaar.

Kom kijken! Er zit altijd wel iets tussen voor u. Alle fauteuils hebben Zitcomfort.

A c ti v it e it

6

STICH TING

CLUSTER

525.g eginvan w e De legendarische Bruidsbeurs het Oosten b in d ij lt A Sociaal Cultu

reel Werk

/ Opbouwwerk - de Muchte Losser - het Trefp unt Overdink el

Jongerencent

Vrijwilligersce

rum de Accu

ntrale Welzijn Oud eren / Info 55+ BlijFit voor Senioren Kinderopvang

- Gastoud erbureau - Buitensc hoolse Opv ang - Kindcent rum de Lutte

45 cm hoog

Peuterspeelza alwerk Gildeproject

ENSCHEDE - De legendarische iets gunnen.’De Levensbeurs bruidsplein betreedt, kunt u BORETTI 90 cm RVS Siemens inbouwvaatwasser Bruidsbeurs van het Oosten, is de eerste beurs gericht op uw ‘trouwlustige’ hart volledie jarenlang succesvol werd àlle keuzes die een mens in dig ophalen. In een sfeervolle gehouden in Hengelo, komt zijn leven moet maken. Van het ambiance zal een scala aan terug in Enschede. De unieke kiezen van een verloskundige, toonaangevende zaken uit de nieuwe Levensbeurs in Go kinderdagverblijf en de planning trouwbranche hun producten Gronausestraat 48zijn in van LOSSER REGIO - De caravans en campers zijn weer voor een naaste. Mensen die aan huis geDaaromzijn opzoeknaar ENSCHEDE -‘Enschede vijf jonge stu- quest. Planet Expo Hall heeftDakar’ daareen perfecte huwelijksdag en zediensten voorzowel een bedrijspranTwente Journaal produceert op maat gesneden www.merkkids.nl mee een grote publiekstrektot de invulling van een carrièkelende huwelijksdag aan u door financiële problemen uit de stalling getrokken en Overijssel bereidt bonden zijnWaterverbruik 8,5 L of het venalsparticulieren diehenenSpectaculair SeriousRequest dentondernemers afkomstiguitdere, regio Twenteen uitvaart. ker binnen gehaald. pensioen Maarvan presenteren. midthemakranten in het hart de krant, zich voor op de zomervakantie! De meeste verlies van een baan. Ook mensen die eenook keuzesen op het delpunt is en heteen imposante podieengebied warmvan hart toedragen financiële bijen verbonden aan de Universiteit Twente ‘Ik heb gewacht op hetaparte moment, specials, fashion, wonen, lifestyle, vrije en um boekjes met grote videoschermen magazines Geluidsniveau het moeilijk 46dB in de zomerpemensen kunnen niet wachten tot het zover zaam zijn hebben Hogeschool Saxion te Enschede. Eind jaar Oftewel, dragewillen bedrijven ze dat we de bruidsbranche weer tijd en dit vakantie. van 20leveren. waar Voor op zaterdag en hebben zondag op Sterk in de belangrijkste communicatie-doelgroepen. is.Multifunctioneel Lekker een paar weken vrij zijn en even riode. Buren en familie zijn weg en sportclubs groots kunnen presenteren. t/m 23 september 2012 voor 6 professionele wijze de laatste vertrekken Zij voor een avontuurlijke reis met hier een aantal mogelijkheden voor in de vorm De Levensbeurs gaat over euro per persoon alle beurzen huwelijksmode getoond wordt 20 Min. programma zijn gesloten. Met wie kun je geen verplichtingen. En ook de thuisblijvers en verenigingen twee oude Jeepen Cherokees (die niet meer van• sponsorpakketten. zijnopmodeshows. hunwebsite de belangrijke emotionele onder ééndan dak! Verplaatsing van tijdens Deze eigentijdse 6 branders kunnen heerlijk bijtanken en van de zomer in nog even een praatje maken? momenten in het leven. De de bruidsbeurs van het Oosten voornaar meer informatie of een afspraak. 500 euroNeem mochtencontact kosten) vanop Enschede te bekijken. (http://enschededakar.nl) Bruidsbeurs van het Oosten naar het bruidsplein Naast het aanbod van de eigen land genieten. past daaromom opvanuit deze daar beurs.’, nieuwste trends op de huweAmsterdam ongeveer 8000 km Sensoor Oost Nederland is ook in de zoaldus de enthousiaste directeur Tijdens dit vier dagen durend lijksmarkt, zult u ook worte overbruggen naar Dakar, de hoofdstad van Dem.weustink@twentejournaal.nl pakketten laagdrempelig zijndiverse inoverMaurice Weustink Brian Kuipers van Très Chic grootse evenement kunt u als zijn den getrakteerdenop Je staat er misschien niet bij stil, maar helaas merperiode 24 uur per dag bereikbaar voor onderuitandere: Bruidsmode Hengevelde. aanstaand bruidspaar eindelijk geschenkjes en beursaanbiedinSenegal. Deze auto’swordenaldaargeveildvoor legwww.twentejournaal.nl altijd aan te passen. Men staat ook open Tel: 074-2596633 heeft lang niet iedereen dat fijne zomerge- iedereen die behoefte heeft aan een goed weer volop genieten van spec- gen. Als kers op de taart vindt Vingino een in degrote regio.lan- taculaire bruidsshows! voorandere sponsoring, zoalshapproTrèsgoed Chicdoel is een Dezevormen er opvan zondag een speciale gesprek. Of zomaar even een praatje! 0900-eens voel. zijn ook mensen die noodgedwongen Wij Erleveren alle grote merken nieuw in doos met garantie , kom kijken Geisha , bijna 1000 m2vinden voorraad. delijke speler in de plaats opductsponsoring. het speciaal pening plaats, een live huweVaneenvan onzepartners heb053-4614466 Blue System thuis moeten blijven door ziekte of de zorg 0767 www.sensooroostnederland.nl Bruidsmodebranche. ‘Toch kun- ingerichte bruidsplein volledig lijksvoltrekking! Ook u kunt Twente Journaal: Overal bereikbaar! nen deze ook wij het jeans) niet alleen. DeEnschede gericht Dakar op alles ben wat uw hier kampeermateriaal getuige van zijn. Gagekrevoor Van gelegenheid maakt zemet bijvoorbeeld www.inbouwmagazijn.nl (smalle bruidsmodebranche houden huwelijk te maken heeft. Kijk opmeer informatie naar de webwww.twentejournaal.nl gebruik om geld te zamelen website! www. we populair als inwe met z’nvoor Serious Re- gen. Meer ifnormatie site vanop dede Levensbeurs, allen samenwerken en elkaar Vanaf het moment dat u het levensbeurs.nl. Opvoedingson dersteuning Sociale activ ering en leefb aarheid

Geen zin in de zomer?

CENTRALE

ADMINISTRATIE

DE MUCHTE - VLASAKK ER

2 - POSTBUS

4 - 7500 AA LOSSER - T 053 5369400 - E MUCHTE @CLUST

Stuntprijs

ERLOSSE R.NL

- WWW.CL USTERLO

SSER.NL

749.-

Tijdens de Aktie week ook inruil oude fauteuil tot ziens bij elzinga wooncomfort A++ 70% Korting Tijdens de Aktie week ook inruil oude fauteuil Maat 62 t/m 176 tot ziensdebijAktie elzinga wooncomfort Tijdens week ook inruil oude fauteuil tot ziens bij elzinga wooncomfort Nu

SALE

1795.-

579.-

Aga- M-system - Boretti - Smeg - Miele - Falcon - Fratelli - Grandhall - BOSCH - Siemens - Stoves - Indesit - Ariston - Scholtès

g % n 0 i 7 m i u r p O Met kortingen tot wel

De GROOTSTE verlichtingsspeciaalzaak van Oost-Nederland wij hebbenvoor nog volop Deze zaal is zeer geschikt kleinegloeilampen en grote feestjes, tot ± 125 personen. Wij verzorgen ondermeer voor families, sportclubs, bedrijven e.d. en puzzeltochten, klootschieten, steppen, horrortochten, oud hollandse 50%spelletjes, casino-avonden, huifkartochten, boerengolf, boerendart, recepties en BBQ 30% 20%Wij verzorgen tevens: 40%

Wij verzorgen tevens: - Warme en koude buffetten bij u thuis. - Warme en koude buffetten bij u thuis. Zaalverhuur - BBQ buffetten. - BBQ Zaalverhuur Stamppotten. - Warme en-koude bufetten - Zaalverhuur. Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98

LICHTCENTRUM HENGELO info@lichtcentrumhengelo.nl www.lichtcentrumhengelo.nl

Openingstijden Ma - Wo. 09.30-18.00, Do. 09.30-21.00 Vr. 09.30-18.00, Za. 09.00-17.00


Losser Journaal

7

Het begin is er bij restaurant Orchidee

Dinsdag 04 september 2012

GOGBOT festival - art, music & technology

teiten uit de, Szechuan, Shanghai , Peking en Kantonese keuken, en in het weekend de bekende Tepan Yaki, Grill en Wok specialiteiten waar dan ook plaats is voor grotere groepen.

LOSSER - Een kleine drie maand geleden openden Andy en Miné Ye restaurant de Orchidee aan de Gronausestraat in Losser. “We hebben tot nog toe niet over belangstelling te klagen gehad”, aldus Miné Ye , “en we willen ook iedreeen bedanken die ons heeft gesteund en belangstelling heeft getoond. Het begin is er en we hebben al een aantal vaste klanten mogen begroeten, wat volgens ons te maken heeft met het feit dat we kwaliteit leveren doordat Andy zelf kookt en zo ook het proces bewaakt. We willen voorkomen dat de gasten niet geheel tevreden zijn en dat is ook de reden dat we , toen we gingen

verbouwen, voor een knussere inrichting hebben gekozen”. Inderdaad is door het plaatsen van tactisch geplaatste schermen er een veel betere indeling gekomen waardoor de gast niet meer het idee heeft dat hij of zij in een kantine zijn maaltijd nuttigt, maar echt ouderwets van een heerlijke oosterse maaltijd kan genieten. “We kunnen de mensen een eigen plek geven en dat heeft ons veel complimenten opgeleverd, zeker door de gasten die gebruik maken van de á la carte door de week”. Want ook dit is anders in vergelijk met de vorige eigenaar: doordeweek een á la carte restaurant, met speciali-

“We bedienen zo een veel breder publiek, want er zijn nu eenmaal veel gasten die niet zo goed ter been zijn of niet steeds van de plaats willen om een nieuw gerecht op te halen”. Deze gasten worden dan ook doordeweeks keurig aan tafel bedient. Door het verplaatsen van de garderobe en slimmer in te richten is er een ruime speelkamer voor de kinderen ontstaan. “Ze kunnen nu eenmaal niet uren aan tafel zitten. We hebben voor de kleintjes ook aangepaste gerechten zoals poffertjes , pizzaatjes en kipnuggets. Ze eten dan mee tegen een kelien prijs.”Terwijl de eerste geuren al uit de keuken komen vertelt Miné dat vooral de Ti-Pan gerechten en de kleine voorgerechten die echtgenoot Andy maakt zeer goed aanslaan bij het publiek. “De aroma’s die vrijkomen van de Ti-Pan ( in een gietijzeren pan) geven een extra dimensie aan het eten.” Alle informatie staat op onze site www. Orchideelosser.nl “Om onze eerste klanten te bedanken en meer mensen te laten kennismaken met het restaurant geven we in de hele maand september € 2,50 korting per volwassen persoon op het wok-arrangement en om ook de afhaal-klanten te belonen voor hun trouw geven we daar € 2,50 korting op elke bestelling. Ze moeten dan wel even de moeite nemen om dit artikel uit te knippen en mee te nemen”. Wij wensen iedereen smakelijk eten!

ENSCHEDE - Vier dagen en nachten lang op 13 locaties in Enschede met 333 nationale en internationale kunstenaars en maar liefst 33333 computers: wanna shock your senses, go GOGBOT! Een festival vol mediakunst, robotics, elektronische muziek, lezingen, workshops, tentoonstellingen, symposia, artist talks, parties, citycamping en meer. Dit festival vindt plaats van 6 tot en met 9 september. De Grote Kerk en de Oude Markt in het stadscentrum worden getransformeerd tot artistieke playground wat bij GOGBOT garant staat voor vernieuwing, verwondering, experiment en internationale kwaliteit. In 2011 werd GOGBOT uitgeroepen tot het meest innovatieve evenement van Nederland (Nationale Innovatieprijs). Wil je de toekomst zien, dan ga je naar Enschede. GOGBOT onderzoekt de relatie tussen beeldende kunst, technologie en populaire cultuur. De editie van 2012 staat in het teken van

internet meme’s, viral video’s en digitale immigranten. Meme’s zijn de nieuwe subcultuur op het internet en staan bekend als spreadable media. Internet-meme’s zijn simpele, grappige afbeeldingen+video’s die zich razendsnel over het net verspreiden, ze worden hergebruikt, aangepast, geparafraseerd, geciteerd en vermengd met andere beelden uit de populaire cultuur. Critici verwijzen naar de theorie van de Britse evolutie-bioloog Dawkins in zijn werk The Selfish Gene. De centrale expositie in de Grote Kerk te Enschede wordt ontwikkeld in samenwerking met SET-UP Medialab uit Utrecht. Je kan kennis maken met Meme’s en talloze beelden en voorbeelden ervaren uit deze nieuwe online volkscultuur. Daarnaast kan je deelnemen aan de instant Memes’ workshops, zijn er installaties en ingrepen van kunstenaars. Elders in Enschede speciale screenings, lezingen en exposities over Meme’s, o.a. over The Human Birdwings, het viral-video project van Floris Kaayk dat in maart 2012 het wereldnieuws haalde.

39 Pieter Omtzigt @PieterOmtzigt www.destemvantwente.nl

Uw stem voor Twente


8

Agenda

Oldenzaal Muzikaal Oldenzaal 7 september Ieder jaar is er de eerste vrijdag in september een gezellig muziekfestival in Oldenzaal. In de diverse cafĂŠ's en zalen treden bandjes op en er is een bekende act op een podium op de Groote Markt.

Stoffenmarkt Oldenzaal 8 september Op zaterdag 8 september is er een gezellige stoffenmarkt in de sfeervolle tuin van Museum het Palthehuis aan de Marktstraat in Oldenzaal. Merijn Tijhuis van evenementenbureau Fleeve heeft dit jaar voor het eerst een aantal themamarkten georganiseerd in Oldenzaal, zoals een streekprodukten- en brocantemarkt. De laatste markt van het seizoen zal plaats vinden op zaterdag 8 september. Deze keer zullen er verschillende stands staan met verschillende soorten stoffen. Ook is de organisatie bezig met het regelen van een ware modeshow en zullen verschillende standhouders kleine workshops geven. De stoffen zullen uit verschillende culturen komen. “We denken nog na om dansgroepen op te laten treden tijdens deze markt, dit zou namelijk een erg leuke aanvulling zijn voor de marktâ€? Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. KĂźhlkamp Korenfestival Losser 9 september Het KĂźhlkamp Korenfestival wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden. Vele koren uit de regio hebben de afgelopen jaren hun beste beentje voorgezet. Ook zijn Duitse koren graag geziene gasten. Het programma biedt binnen de koormuziek grote variatie. Komtom, voor ieder wat wils! Het begint op 9 september om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Entree is 7.00 euro. Locatie: Openluchttheater Losser.

Singelloop Enschede 9 september De Singelloop telt jaarlijks zo’n tweeduizend deelnemers die kunnen kiezen uit vier afstanden: De Singelloop en de Eshuis Accountants Bedrijvenloop (beide acht kilometer) en de dubbele mijl. Voor kinderen is er daarnaast de Kidsrun. Naast de prestatieve lopers zijn er ook veel recreatieve deelnemers. De Singelloop Enschede wordt elk jaar gehouden in het tweede weekend van september. De organisatie is in handen van AC Tion, de atletiekvereniging van Enschede. Het parcours van de 5 engelse mijl (8km) is een volledige ronde op de Enschedese singel. Daarnaast vinden de Eshuis Accountants bedrijvenloop (8km), De Woonplaats 2 mijlloop (3,2km) en de Reggefiber Kidsrun (800m) plaats tijdens dit evenement. Meer informatie over de Menzis Singelloop op www.singelloopenschede.nl Informatie over AC Tion is te vinden op www.action48.nl

Groene Zondag Losser 16 september Voor de zevende keer organiseert de afdeling Enschede-Losser van Groei & Bloei 16 september van 11.00 tot 16.00 uur de Groene Zondag. Ook dit jaar weer op Erve Kraesgenberg in Losser. Een gezellige markt waar van alles te zien en te kopen valt dat met de natuur, tuinen en tuinieren te maken heeft. Open Monumentendag Losser 8 september Het landelijke thema van Open Monumentendag 2012 luidt: Groen van Toen. Hiermee staan we stil bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Aanleiding om juist in 2012 voor groen te kiezen is het uitroepen van het themajaar Historische Buitenplaatsen 2012, maar het Open Monumentendag-thema behelst veel meer dan alleen landgoederen of buitenplaatsen. Met het thema is er aandacht voor monumentaal groen in brede betekenis: stadsparken, tuinen, boerenerven, landgoederen, buitenplaatsen, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, landschapselementen (grafheuvels, terpen, dijken), hofjes, villaparken, tuindorpen en meer. Zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur De volgende monumenten zijn in de gemeente Losser geopend. * "$%#$ " * "!# *" $#$$# "  Leurinkhuis * " "$" *("#"$ ' #$" *$" "%#$ *$"" &  !#$" #$"tie resp. een rondleiding Alle hierboven genoemde monumenten zijn geopend en gratis toegankelijk.

Grolsch marktconcert Hengelo 15 september Zaterdag 15 september staat het Grolsch Marktconcert op het programma! Inmiddels is de hoofdact bekend Kate Ryan zal met band een uur lang live optreden. De Belgische zangerers is bekend van nummers als Ella Elle l'a, Voyage Voyage en Desenchantee. Hoe het verdere programma eruit ziet? Dat is nog een verrassing! Het begint om 20.00 uur.

Rommelmarkt Losser 22 september Concertvereniging Sempre Crescendo houdt op zaterdag 22 september haar jaarlijkse rommelmarkt. Vrij entree van 09.00 -13.00 uur.

Losser Journaal

Lambertus kermis Hengelo 19-23 september Van 19 tot en met 23 september is er weer kermis in het centrum van Hengelo. De Lambertus kermis wordt dan alweer voor de 113 keer gehouden. De kermis is met maar liefst 62 attracties de grootste kermis van oost Nederland. Op de Lambertus kermis staan elk jaar de nieuwste top attracties. Daarmee is de laatste jaren grote faam verworven en komen jaarlijks meer dan 325.000 bezoekers. Hiermee is de kermis het grootste jaarlijks terugkerende evenement van oost Nederland. En de Lambertus kermis Hengelo zou Kermis Hengelo niet zijn als niet weer een megaattractie zijn première beleeft.

Memory museum

Dinsdag 04 september 2012

Ontdek Delden op donderdag Delden, elke donderdag Het stadsarrangement Delden op donderdag vindt plaats op iedere donderdag in de maanden juni t/m september. In het Zoutmuseum, geopend van 11.00 tot 17.00 uur, ontdekt u het complete verhaal over zout in al zijn facetten. De lunchroom van Bakker Meen, Langestraat 9, is open van 10.00 tot 16.00 uur. De stadswandeling o.l.v. een VVV gids start om 15.00 uur bij het pompmonument op het Marktplein en duurt 90 minuten inclusief een bezoek aan de Oude Blasiuskerk. De prijs van het stadsarrangement bedraagt â‚Ź 9,95 per persoon. Wilt u alleen deelnemen aan de stadswandeling dan betaalt u â‚Ź 3,50 per persoon. U kunt dit arrangement boeken zowel telefonisch als aan de balie bij VVV Delden, Langestraat 29, tel. 074-376 63 63 of per mail: info@vvvdelden.nl.

Nijverdal Geen enkele periode uit de recente geschiedenis heeft zo’n grote impact op Nederland gehad als de Tweede Wereldoorlog. Maar nu het aantal getuigen afneemt, zijn we meer en meer afhankelijk van andere bronnen zoals: boeken, filmpjes, internet en musea. Stichting Internationaal Oorlogsmuseum realiseerde in Nijverdal het oorlogsmuseum dat een realistisch beeld wil scheppen van de verschrikkingen van de gebeurtenissen uit deze periode, zodat wij leren van het verleden. In het oorlogsmuseum zal de bezoeker de periode 1935 - 1945, vanaf de opkomst van het nationaal- socialisme tot en met de bevrijding van Europa, stap voor stap beleven. Openingstijden: Dinsdag t/m Zondag van 10.00 – 17.00 uur. Maandag gesloten. Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal.

Luchthaven zomertoer Luchthaven Twente 9 september Vier dagen lang gaan deze zomer de hekken open en kun je een gratis rondleiding krijgen op het spannende terrein van Luchthaven Twente. Altijd al eens de start- en landingsbaan van dichtbij willen bekijken? Of in Hangar 11 willen staan; ooit de plek van zes F16s? Ben je benieuwd naar de toekomst van dit gebied achter de hekken? Boek dan snel zo'n leuke Zomertoer - het aantal plaatsen is beperkt! Op 9 september om 14.00 uur vindt de Zomertoer plaats. Kijk snel voor meer informatie en om in te schrijven op www.zomertoer2012.nl, of bel met 053 480 00 94. Luchthaven Twente, Vliegveldweg 333, Enschede.

Fietsen over de grens Grensgebied De VVV's in Hof van Twente hebben het assortiment uitgebreid met twee nieuwe grensoverschrijdende fiets- en wandelkaarten voor de regio ZuidDrenthe / Bentheim / Twente en de zuidelijk aansluitende regio Twente / Achterhoek / WestmĂźnsterland. Op beide kaarten staan dertien routes, waaronder het Noaberpad en de Hamalandroute. U kunt de kaart kopen bij ĂŠĂŠn van de VVV's in de Hof of via de webwinkel. De prijs is â‚Ź 8,95 per kaart. Meer info: http://www.vvvhofvantwente.nl/

Eindeloze Heuvelentocht Hellendoorn 5-7 september Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug organiseert in samenwerking met Landschap Overijssel, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor de negende keer een ongelooflijk mooie wandeltocht over de Sallandse Heuvelrug.

Filmagenda The Awakening in bioscoop vanaf 13 september

The Awakening speelt zich af in 1921, in een naoorlogse tijd van wanhoop en verlies waar de nabestaanden hun troost zoeken in spiritualiteit. Achtervolgd door de dood van haar verloofde, brengt Florence haar tijd door met het ontmaskeren van bovennatuurlijke verschijnselen. Ze gebruikt hiervoor methodische en rationele verklaringen om de stelling dat de doden ons kunnen achtervolgen te ontkrachten. Dus voelt ze zich verplicht in te gaan op een voorstel om naar Rookwood te gaan, naar een kostschool op het platteland waar een jongen onlangs dood werd teruggevonden. Er doen geruchten de ronde over een geest van een jongen die op de school rondspookt en paniek zaait bij leerlingen en ouders. Horror 107 minuten Barbara in bioscoop vanaf 13 september

Drama over een jonge arts in het communistische OostDuitsland, die in de zomer van 1980 plannen heeft om naar het Westen te vluchten. Oost-Duitsland, de zomer van 1980. De jonge arts Barbara wil het land verlaten en heeft een uitreisvisum aangevraagd. Dit verzoek wordt door de overheid echter niet gehonoreerd en ze wordt zelfs naar de provincie verbannen. Barbara moet Berlijn verlaten om in een klein plattelandsziekenhuis te gaan werken. Zij hoopt dat haar geliefde JĂśrg, die uit West-Duitsland afkomstig is, hun ontsnapping voorbereidt. Drama 105 minuten

Drie dagen wandelen onder begeleiding van een ervaren natuurgids over restanten van de voorlaatste ijstijd. De tocht zal gaan van de Lemelerberg, via de Eelerberg, de Hellendoornseberg, de 'bergen' in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en eindigen aan de voet van de Holterberg. Aanmelden en informatie kan via n.driessen@ivn.nl

GOGBOT festival in Enschede Vier dagen lang, van 6 tot en met 9 sept, staat het programma boordevol audiovisueel spektakel. 10 locaties in Enschede met mediakunst, robotica, workshops, symposium, WK Powertoolrace, Upload Cinema en een uitgebreid internationaal muziekprogramma op de Oude Markt (gratis) en in poppodium Atak.

De laatste avond van GOGBOT gaat de grote zaal van Atak over de kop met de nieuwste, beste en zwaarste UK dubstep acts. Line-up muziek voorlopig: Killahbass, Frank Bretschneider/ Komet, Deleete, many more t.b.c.

GOGBOT opent met diverse optre# '! #$# "  " Raster-Noton, het Berlijnse label met '!"$$" #%) Ook met Network Awesome, het nieuwe project van Jason Forrest, aka DJ Donna Summer, oprichter van het Cock Rock Disco label. De Overkill Night van GOGBOT presenteert de laatste ontwikkelingen, cross-overs en mash-ups op het gebied van digital hardcore, electro, techno, dubstep, breakcore en noise.

Het hart van GOGBOT is natuurlijk de Oude "$ $ ! '! sities, workshops, performances en heel veel muziek. Nieuw dit jaar is locatie Concordia en 21Rozendaal. Het volledige programma wordt tzt op de website bekend gemaakt: www.gogbot.nl


Losser Journaal

9

Dinsdag 04 september 2012

Losloperstocht verstevigt samenwerking met Sailing Kids Trainen voor een fitter en slanker lichaam? – van wandeltocht naar goede doelentochtDonaties zijn natuurlijk van harte welkom.

De kortere afstanden (5, 10 en 15 km) wandelen ten oosten van Losser en lopen onder andere langs Erve Kraesgenberg. Deelnemers aan de 10 en 15 km dienen verplicht legitimatie bij zich te hebben aangezien een deel van de route door Duitsland loopt. De langere routes gaan richting Landgoed het Hengelman waar via een uniek stukje route langs en door de weilanden wordt gelopen. Vervolgens komen de langere routes vlak langs het Arboretum. De 25 km en 30 km route gaan via de Lutte richting de Paasberg. De routes zijn voor gps te downloaden op www. adhocwerk.nl.

LOSSER - Op 15 september kan er in Losser weer voor het goede doel worden gelopen. Meedoen is rechtstreeks bijdragen aan het goede doel! Tijdens de 4e Loslopers Najaarwandeltocht wordt er gewandeld voor Sailing Kids (www. Sailingkids.eu). In de toekomst de samenwerking wordt mogelijk uitgebreid. Het doel is om van de Losloperstocht uiteindelijk een echt goede doelen evenement te maken waar wandelaars een mooi sponsorbedrag bij elkaar te lopen. De eerste stap was de aansluiting bij de grootste wandelbond van Nederland. Hierdoor komt de wandeltocht op verschillende wandelkalenders en websites te staan waardoor hopelijk meer wandelaars deel gaan nemen. De tweede stap is een intensievere samenwerking met Sailing Kids om na te denken over hoe

we de Losloperstocht in de toekomst op de kaart kunnen zetten als goede doelen tocht. Als derde stap zoeken we sponsoren die een donatie aan ons goede doel willen doen of een bijdrage willen leveren in een andere vorm. Wat die andere vorm is, hangt af van de sponsor. Goede en leuke ideeën zijn altijd welkom. Het uiteindelijke doel is en blijft het steunen van Sailing Kids met een zo groot mogelijk donatie. “En daar hebben we zoveel mogelijk wandelaars voor nodig” aldus organisator Jinne Stienstra (AdHocWerk). Iedere wandelaar levert door zijn of haar deelname rechtstreeks een bijdrage aan het goede doel. Leden van een wandelbond betalen € 2,50 en niet-leden betalen € 3,-. Na aftrek van de verplichte afdracht aan de bond (€ 0,30) gaat het overgebleven bedrag voor de volle 100% naar Sailing Kids.

De routebeschrijving bestaat uit foto’s die de route aangeven. Er wordt dus geen bepijling gebruikt. De organisatie en Lossers Voetcomfort proberen tijdens de wandeltocht altijd voor een extraatje te zorgen in de vorm van koffie op de startlocatie bij Lossers Voetcomfort en wellicht wat soep bij terugkomst. Vooraf inschrijven is mogelijk via: losloperswandeltocht@adhocwerk.nl. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk bij de start/finish locatie: Raadhuisstraat 20, Losser. Voor meer informatie en routes zie www.adhocwerk.nl. Voor vragen over de tocht of sponsoring: 06-515 311 23. Start/Finish Start 25 en 30 kilometer tocht09.00 tot 10.00 uur. Start 15 en 20 kilometer tocht 09.00 tot 11.00 uur. Start 10 en 5 kilometer tocht 10.00 tot 14.00 uur. De start-/finish-locatie sluit om 16.30 uur.

OLDENZAAL - Te lang niet aan sport gedaan? Na de vakantie werken aan een gezond en fit lichaam? Een paar pondjes afvallen? Het cholesterolgehalte verlagen? Botontkalking tegengaan? Trainen in de buitenlucht? Allemaal redenen om ( weer) te gaan sporten. Fit en fun biedt de mogelijkheid om in de week van 10 tot 15 september gratis en vrijblijvend een proefles fitwalking/nordic walking te volgen. In de week van 17 september starten de nieuwe lessen. Ook voor degene die lang niet aan sport hebben gedaan een unieke kans om mee te doen met deze sport. Wekelijks wordt onder deskundige leiding een uur in groepsverband getraind. Omdat er telkens 1 voet op de grond blijft is de kans op blessures veel kleiner dan bij andere sporten zoals bijv. hardlopen. Doel van de trainingen is een fitter en slanker lichaam. Naast het trainen tijdens dit uur is er ook tijd om te genieten van de mooie natuur op de

Boerskotten en het Hulsbeek. Trainen in groepsverband is leuk maar werkt ook beter omdat mensen in de groep elkaar stimuleren en uitdagen aldus instructeur Toos Benneker. Bovendien is het veel gezelliger. En dan is er ook nog de trainer die zorgt voor leuke afwisselende en uitdagende oefeningen tijdens het fitwalken en nordic walken. Behalve aan de beenspieren wordt er ook aan arm, buik en rugspieren gewerkt tijdens de trainingen. Deelnemers merken na een paar weken het verschil. Men voelt zich fitter en energieker en kan meer aan; ook in het dagelijks leven. Als ook de voedingsgewoonten worden aangepakt is het kwijtraken van een aantal kilo’s mooi meegenomen. Op dinsdag en donderdagavond worden er eventueel nieuwe groepen gestart maar er is ook mogelijkheid om op maandagavond, woensdag of donderdagochtend te trainen. Zie hiervoor www.fitenfun.info of bel 0541 522123 voor informatie.

Wie de schoen past....

REPARATIE VAN SCHOENEN PEDICURE EN PODOLOGIE OF GEWOON PRETTIG LOPENDE SCHOENEN ALLES OP 1 ADRES!

Raadhuisstraat 20 - Losser Tel: 053 - 5381290


! ! ! E I T c A TOP Losser Journaal

Dinsdag 04 september 2012

50% ZOMERVOORRAAD

KORTING

3

1

of HALEN= BETALEN zie AKCTieKAARTJeS/KAn nieT geRuild woRden

Hoofdvestiging: HAAKSBERGEN Molenstraat 12-14 Filialen: AALTEN Landstraat 19, ALMELO Grotestraat 32, BORNE Nieuwe Markt 12a, EIBERGEN Brink 9a, ENSCHEDE De Heurne 21, GOOR Grotestraat 95, GROENLO Beltrumsestraat 24, HARDENBERG Oosteinde 20, HENGELO Wemenstraat 11-13, LICHTENVOORDE Rapenburgsestraat 18, LOSSER De Brink 29, NEEDE Oudestraat 40, NIJVERDAL Grotestraat 194, RAALTE Grotestraat 17a, RIJSSEN Haarstraat 41, TUBBERGEN Grotestraat 55b, VRIEZENVEEN Westeinde 48d

www.hetbroekenhuis.nl

10


Losser Journaal

Dinsdag 04 september 2012

11

UIT&THUIS september 2012 4 september 2012 COLOFON

Senioren actueel verschijnt wekelijks.

De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar:

THUIS:

Zomeravondwandeling Kristalbad Een avondwandeling in een nieuw natuurgebied van Enschede. Een uniek gebied in Nederland; Natuur en waterberging gaan hier hand in hand. Bent u geïnteresseerd? Ga dan mee met de gids van Landschap Overijssel.

te leen of aan te vragen bij de bibliotheek Het spoor van de liefde Historische roman, geschreven door Irma Joubert. Dit verhaal speelt zich af in Zuid Afrika in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het laat goed de problemen zien die kunnen ontstaan tussen mensen van verschillende afkomst en met verschillende mogelijkheden. Arm en rijk, blank en bruin. Het is een meeslepende roman en heel toegankelijk om te lezen.

6 september, 18.30 uur Parkeerplaats IJsbaan Twente, Colosseum 90, Enschede Volw. € 3,00, kinderen € 1,50. Beschermers gratis.

p/a Stichting Cluster-Welzijn Ouderen Vlasakker 2, 7582 AS Losser of Postbus 4, 7580 AA Losser

Kosten:

email: welzijnouderen@clusterlosser.nl

Markt Traditionele Linnen en Ambachtelijke Kunst Allerlei soorten handwerkkunst zijn hier te bewonderen. Behalve het werken met textiel kunt u ook glas, koperwerk en schilderkunst bekijken.

Telefoon: (053) 536 94 05 Kopij voor de maand oktober dient voor 25 september bij de redactie binnen te zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Wanneer Waar:

8 en 9 september van 10.00 uur tot 18.00 uur Tecklenburg, 77 km vanaf Losser.

“111 Jahre Antonius-Hospital Gronau” Vele mensen uit onze gemeente hebben op één of andere manier al te maken gehad met dit ziekenhuis. Wilt u eens een kijkje gaan nemen dan kan dat.

VOOR SENIOREN

Wanneer: Waar:

De BlijFit activiteiten voor senioren van Stichting Cluster komen in de loop van deze maand weer op gang. Bel voor aanmelding en/of informatie naar Stichting Cluster, telefoon: (053) 5369400.

9 september, van 11.00 tot 15.00 uur Möllenweg 24 in Gronau

Groene Zondag Losser Op de plantenbeurs kunt u voor weinig geld planten kopen. De Plantendokter is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Een gevarieerd aanbod van bloemstukken, sieraden en keramiek maakt het nog aantrekkelijker om hier eens rond te neuzen.

Internationaal Volksdansen Dansen op muziek uit allerlei landen. Dinsdag: van 10.00 - 11.30 uur in de Vereeniging in de Lutte Dinsdag: 19.00 - 20.30 uur de Muchte in Losser

Neem je mooie dromen de dag mee in.

UIT

Wanneer: Waar:

Redactie Senioren actueel

Citaat

Wanneer: Waar:

16 september vanaf 11 uur Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25 in Losser

Mantelzorgers betalen teveel erfbelasting Mantelzorgers worden niet goed voorgelicht door de overheid. Daardoor kunnen ze in sommige gevallen vrijstelling van erfbelasting mislopen. Dat zegt Aniel Autar, voorzitter van de notarissen die gespecialiseerd zijn in het erfrecht.

Een wonder op je pad, pelgrimeren naar Santiago de Compostella. Schrijfster is Marije de Nood. Er is al veel geschreven over deze pelgrimstocht. Dit boek werpt weer een ander licht, door te verhalen over de tochten van vroeger (1494) en nu. Altijd weer gebeuren er kleine en grote wonderen voor wie er oog voor heeft. En steeds blijkt deze tocht een inspirerende, emotionele of troostende werking te hebben op veel mensen. Een mooi boek met oefeningen, gedichten en foto’s om thuis oog te krijgen voor wonderen op je (levens)pad.

Hij verwijt de overheid dat ze niet uitlegt welke rechten er bij het mantelzorgcompliment horen. Mensen die langdurig en intensief verzorgd worden door familieleden kunnen zo’n compliment voor hun mantelzorger aanvragen: € 200 per jaar.

Haren invlechten Geschreven door Marlene Roodbol. Kunt u het nog of bent u de slag kwijt geraakt? Vindt u het leuk werk om de buurmeisjes of uw kleindochters kapsel nog mooier te maken dan het al is, leen dit boek dan eens. Allerlei soorten vlechtwerk staan heel duidelijk beschreven. Op de vele foto’s kunt u het duidelijk zien wat er bedoeld wordt. Een praktisch boekje dat zelfs beschrijft hoeveel tijd u met het maken van een creatie kwijt bent.

Veel mensen vragen het niet aan vanwege de administratieve rompslomp. Bovendien gaat het de meesten niet om het geld, zegt Autar. Maar als ze die € 200 niet aanvragen, lopen ze een verhoogde vrijstelling mis van de erfbelasting. “Het krijgen van het mantelzorgcompliment is één van de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting tot ruim 600.000 euro als hun zieke ouder overlijdt”.

De oude koning in zijn rijk Geschreven door Arno Geiger. Een liefdevol portret van een vader. De schrijver begeeft zich in de schemerzone van Alzheimer. Een zeer persoonlijke getuigenis van het leven van de vader en de zoon met prachtige tragikomische momenten. Aangrijpend en integer. Een grootse literaire prestatie.

Bron: Leidsch Dagblad, 21 juli 2012

Gymnastiek Dinsdag: 09.30 - 10.15 uur in de Muchte in Losser Donderdag: 14.00 - 14.45 uur in de Muchte in Losser - maandag t/m donderdag 09.00 t/m 18.00 uur 09.00 t/m 21.00 uur 09.00 t/m 18.00 uur - zondag 11.00 t/m 17.00 uur

Country Line Dansen Vrijdag: 11.00 - 12.30 uur in de Muchte in Losser

Openingstijden: - vrijdag - zaterdag Carwash:

7

Auto-Reuvers.nl

Telefoon ABC

Onderhoud - APK - Airco Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519 Autobedrijf

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

C

Catering

Bezoek onze site voor het complete assortiment

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

Aktieperiode van maandag 1 t/m dinsdag 9 november

Leusinkweg 3a, Losser Tel. 053 - 750 11 89 industrieterrein: de Zoeker Esch www.happycarwash.nl

Tel ABC

Uitsluitend betrouwbare en gediplomeerde gastouders.

verkoop@twentejournaal.nl

Informeer ook eens  naar onze waspassen

V V

Verf Verf

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

Kinderopvang

Hier adverteren? mail naar:

Leusinkweg 3a, Losser  Tel. 053 - 750 11 89 industrieterrein: de Zoeker Esch www.happycarwash.nl

Radio Kortman

Gastouderbureau Snoesje

Lowie Kellerhuis

WWW.KOAUTOS.NL WWW.KOAUTOS.NL

.. koopste d e o g e D en ! an print v r e i n a m

053 - 4611275

Al meer dan 20 jaar topservice bij

Pol 9 - Losser Nijverheidstraat 12 • Losser Telefoon 06 212 43 Telefoon 06 - 212 472 472 43

Electro

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

0541 - 52 32 93

Inkoop • auto’s Verkoop • Reparatie alle merken •

E

Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en lage tarieven voor ouders. Gezocht: gediplomeerde gastouders. Verdiensten minimaal: 4,60 p/u per kind en andere gunstige regelingen. Info: 053-5726115 www.gastouderbureausnoesje.nl

• knippen zonder afspraak • tevens haarverlenging • woensdag kinderen 8 euro

Kloppenstraat 85 Tel. 0535385620

noordkamp verfspeciaal zaak pastoor van laakstraat 39 overdinkel 053-5381869

7581 EB Losser

Voor uw gordijnen van A tot Z

Van opmeten tot plaatsen aan huis Gordijnen & Bedden

V

Verhuur

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER IS VERHUISD NAAR: LUTTERSTRAAT 100 BIJ FITPUNT

Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

Gronau · Ochtruper Str. 89a · Tel. 0 25 6 2 / 9 66 55

Tel. 053-538 89 85


Ons 12,5 jarig bestaan willen wij graag met u vieren. Bij bestelling van een dakkapel in de maand september gratis een rolluik of screen. Wat wilt u, een screen of een rolluik ? Is dit u nog niet gek genoeg? Daarboven worden de draaikiepramen ook nog eens tijdelijk voorzien van een inzethor.

Het vertouwde adres voor het ambachtelijke vakwerk : • Dakkapellen • Erkers • Uitbouwen - Serres Overkappingen • Verbouwingen • Rolluiken • Screens • Horren • Zonwering

LJ 04-09-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you