Page 1

Hart van Glanerbrug is een krant op weekendformaat die maandelijks in full color

Uitgave 4 september 2012

verschijnt. Deze wordt huis aan

Maandelijkse uitgave

huis verspreid in Glanerbrug,

Hart van Glanerbrug is een uitgave van Uitgeverij Het Twentsche Land BV

Enschede-Oost, Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane.

hart van glanerbrug. Anders dan anderen!

Avantie Jeugdbeleid

Ondernemer uitgelicht

3

6

Fysio-Team

Altijd het laatste nieuws uit de regio?

8

Waardering voor Hilbert en Annie Jansen

Volg ons op Twitter en Facebook via: @hartglanerbrug facebook.com/twente.journaal

Christelijk mannenkoor Glanerbrug bij Oldenzaal Zingt

Hilbert is in 2011 afgetreden als bestuurslid. In 1979 trad hij toe tot het hoofdbestuur, en al snel werkte hij zich op als manusje van alles.Van 1980 tot 1985 was Hilbert tweede penningmeester,envanaf1980tot2011voorzittervandesponsorcommissie. Jansen was verantwoordelijk voor het lief en leed protocol en lidvandebouwcommissie.Ookwashijlidvandejubileumcommissie ter gelegenheid van het 60-, 80- en 85-jarig bestaan en genereerdehijextrainkomstendoormiddelvandeverkoopvan reclameborden en shirtsponsoring.

OLDENZAAL - In navolging van Nederland zingt hebben een aantalenthousiaste vrijwilligers,verbonden aan de Hofkerkte Oldenzaal,gemeendditvoorOldenzaalenomstrekenteorganiseren. De organisatie er in geslaagd zeer bekende en alom gewaardeerdemuzikantenuittenodigendieOldenzaalzingtmuzikaal ondersteunen. De volgende muzikanten zullen hun opwachting maken;

Toen er in 1970 plannen waren ontwikkeld om het clubhuis om te bouwen tot een echt stenen clubhuis heeft de heer Jansen daar al zijn energie ingestopt. Denk hierbij aan het organiseren vanverlotingenenbingo’somgeldtegenereren,maarookwerkelijkebouwwerkzaamhedenalsoppermanenaanspreekpunt van de bouwploeg.

- Claudia Patacca: een internationaal veel gevraagde sopraan. - Stefan en Martijn Blaak van Duoblaak: twee broers die achter devleugelinkortetijdeengrotereputatiehebbenopgebouwd. Naast dit alles begeleid Jansen de twee teams van zijn zonen -HetChristelijkmannenkoorGlanerbrug;metrechteenvande Roy en Maikel bij uit- en thuiswedstrijden, wast Annie de wed- bestemannenkorendiedoorveleluisteraarsbijzondergewaarstrijdkledingenvoerenzijhetvrijwilligersbeleiduit,doormiddel deerd worden. RUIMING OPRUIMING R MING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING G OPRUIMING OPRU O van het aanstellen van leiders en grensrechters. -Teun Nicolai;wie kent hemniet?Teun staat bekend alseen van PRIJSKNALLERS de beste trompettist die Nederland rijk is. TOT P O =O P= OP O De hr. Jansen werd in 1983 ook lid van deVVOO Schuttersvereniging - René van Dijken; een zeer bevlogen professional die als orgaE DEEEL RD OOR TOT tezamen met zijn40 vrouw. In 1999 werd hij Schutterskoning. nist het pijporgel zal bespelen. % KORTING OP=OP KORTING V E E GLANEBRBRUG - Als blijk van waardering voor al zijn verdienVOORD L EEL werd hij Naastindividueleoptredenszullenzijookmeezingenenspelen sten heeft het bestuur vanVV Glanerbrug Hilbert en Annie Jan- Al eerder werd Hilbert in het zonnetje gezet. InOP2002 =OP OOPJES KO K N NO seneenreischequeterwaardevan250euroaangeboden.Eerder benoemd tot ere-lid van deVV Glanerbrug, kreeg hij is 1997 tijdensdesamenzang.Hetoptredenvindplaatsop23septemG GROOUde TSTE DE KEUZE H : A ditjaarkreegdeheerJanseneenkoninklijkeonderscheidingvan zilveren bondspeld van de KNVB en in 2008 de gouden bondsber van16.00uurtot17.00uurindeProtestantsekerdeHofkerk NAAR A S T U DE WIN GS N I P K E L M O I RS O U peld. de gemeente Enschede. aan de Ganzemarkt 9 in Oldenzaal, er kan gratis worden geparR K R OP ALLE KN ITVE U keerd aan de Ganzemarkt. G OP=OP =WE W EG De kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro, aan de kassa 12,50 euro. Kaarten kunt u reserveren via oldenzaalzingt@zigOP=OP of via 0629492507 (Miny Meijerink). go.nl KOOWeldaGLANERBRUG - De opening van het K.V.G. “Vrouwengilde parochiehuis.Themadiedagis:‘Veenhuizengestichtuit PJES OP HOG OP= KORTI E NG Glanerbrug”vindt plaats door middel van een woord- en com- digheid’. de heer Jan de Maar, een boeiende verteller, verhaalt TE ES B E D S E J S E OPJE OOP J KO K P O O K munieviering doorpastorL.H.Huitinkm.m.v.hetdameskoorin overdegevangenisin“Veenhuizen”.Metgestichtenworden DE de NU IN EL WINK ! WEG= WEG K O M NU vanweldadigheido.a. GLANERBRUG - De komende maand worden op verschillende onze parochiekerk. Dit alles vindt plaats op woensdag 12 sep- inrichtingenbedoelddiedemaatschappij NAAR SNEL DE WINKEL hadinVeenhuizen,voordeverzorging vanbedelaars,wezenen momentenhetoudpapieropgehaaldinGlanerbrug.Verzamel tember om 19.00 uur. Het thema is: ‘Durf los te laten’. TOT GS OP=OP RUIMINRnam vondelingen. InOP1859 het Rijk de gebouwen en laderijen het papier in dozen of bundel het met een touwtje. Het aange4KOR0TIN%G E S KNALL ER van te maken. bodenpakket dientnietgrotertezijndan50x50x50cm.Er mag Inaansluitinghieropwordtdeavondvoortgezetinhetparochie- over om er een landlopers-rijkswerkinrichting WEES BIJ EL N S R O O L huis door de Leendertvrielstichting. Zij vertonen een film over Voor geen plastic of ander afval tussen het oud papier zitten. SCdeVteEEplaatsenkinderenwerdeninhetDrentseVeenhuizen EL specialist Grootste Fornuizen van Nederland L gebouwd.Tegenwoordig E HEgrote E gestichten zitter er ongeveer hundoelstelling.Aansluitendwordtingegaanopstervensbege- drie H ! Rinductiekookplaat Siemens 60 cm M-system system afzuigkap 90 cm Boretti M Bosch HBC84K553N OOgedetineerden IG INGS oud papier wordt opgehaald op de volgende data: Compacte bakoven met magnetron V vastin deVeenhuizer gevangenissenNor-OPRUIMLHet leiding en wakenbijeenstervende, dit met als doel de familie te 1.000 N I ERS E UITVERKOOP U Zeer hoge kwaliteit KNAL W OP en Groot ontlasten.Dezehulpisbedoeldalsondersteuning vanhetgezin gerhaven, Esserheem Donderdag 13 september tussen 18:00 – 21:00 uur aan de KOOPJES Bankenbosch. Introducé’s zijn 700 m3 per uur OP= op=op harte welkom en betalen drie euro. en de familie. De professionele hulp van de huisarts, thuiszorg Metvan Bultsweg. Op donderdag 20 september tussen 18:00 – 21:00 timers e.d. blijft gewoon doorgaan. uuraandeOuverturestraatenopdonderdag27septembertusVan € 645.€ 525.- 45 cm hoog € 249.woensdag 3 oktober om 19.30 uur kunt u terecht in het lokale Meer informatie? Frouwke Velthuis, voorz. tel. 4615387. sen 18:00 – 21:00 uur aan de Atalantalaan 15.

40%

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

G N I M I U R P O NU M O K

Activiteiten K.V.G. Vrouwengilde

VOO

RDE

Papieracties Glanerbrug

EL

MEGA assortiment keukenapparatuur! OPRUIMING

OPRUIMING OPRUIMING

BORETTI 90 cm RVS

24 uur service www.schoonriool.nl

Siemens inbouwvaatwasser

Auto Center Losser

Stuntprijs

Electro World is onderdeel van

Uw redactie in Hart van Glanerbrug?

ELECTROWORLD.NL

Geluidsniveau 46dB

Dé VW- bedrijfswagens Specialist! A++

Multifunctioneel 6 branders

20 Min. programma

Het vertrouwde adres voor het leveren, Nu onderhouden en Haaksbergerstraat 809 aanpassen van alle 7548 PBeens Usselo / Enschede Wij leveren alle grote merken nieuw in doos met garantie , kom kijken , bijna 1000 m2 voorraad. 053-4614466 VW-Bedrijfswagens. Tel-:Siemens 053 – -4281114 Aga- M-system - Boretti - Smeg - Miele - Falcon - Fratelli - Grandhall - BOSCH Stoves - Indesit - Ariston - Scholtès www.inbouwmagazijn.nl SPORT METAMORFOSE ALGEMEEN Wij kunnen meerdere E-mail : Info@selectgrow.nl

€ 1795.-

€ 579.-

Wintercheck slechts €19,95*

WONEN

€ 749.-

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Waterverbruik 8,5 L

Bio-HCG+ Afslankkuur Maatschappelijke Zorg en Welzijn

De oplossing om snel en verantwoord af te vallen!

Slanker de zomer in?

redactie@twentejournaal.nl

KLUSSEN

- De snelst werkende afslankkuur in 24 dagen - Gewichtsverlies van 8% tot 12%

VAKANTIE


hart van glanerbrug.

Het begin is er bij restaurant Orchidee dat we kwaliteit leveren doordat Andy zelf kookt en zo ook hetprocesbewaakt.Wewillenvoorkomendatdegastenniet geheel tevreden zijn en dat is ook de reden dat we , toen wegingenverbouwen,vooreenknussereinrichtinghebben gekozen”. Inderdaadisdoorhetplaatsenvantactischgeplaatsteschermen er een veel betere indeling gekomen waardoor de gast niet meer het idee heeft dat hij of zij in een kantine zijn maaltijd nuttigt, maar echt ouderwets van een heerlijke oosterse maaltijd kan genieten. “We kunnen de mensen een eigen plekgevenendatheeftonsveelcomplimentenopgeleverd, zekerdoordegastendiegebruikmakenvandeálacartedoor de week”. Want ook dit is anders in vergelijk met de vorige eigenaar:doordeweekeenálacarterestaurant,metspecialiteitenuitde,Szechuan,Shanghai,PekingenKantonesekeuken, en in het weekend de bekende TepanYaki, Grill en Wok specialiteiten waar dan ook plaats is voor grotere groepen.

LOSSER - Een kleine drie maand geleden openden Andy en MinéYerestaurantdeOrchideeaandeGronausestraatinLosser.“Wehebbentotnogtoenietoverbelangstellingteklagen gehad”, aldus MinéYe ,“en we willen ook iedreeen bedanken dieonsheeftgesteundenbelangstellingheeftgetoond.Het begin is er en we hebben al een aantal vaste klanten mogen begroeten, wat volgens ons te maken heeft met het feit

kelien prijs.” Terwijl de eerste geuren al uit de keuken komen verteltMinédatvooraldeTi-PangerechtenendekleinevoorgerechtendieechtgenootAndymaaktzeergoedaanslaanbij het publiek.“De aroma’s die vrijkomen van deTi-Pan ( in een gietijzeren pan) geven een extra dimensie aan het eten.”Alle informatie staat op onze site www. Orchideelosser.nl “Om onze eerste klanten te bedanken en meer mensen te laten kennismaken met het restaurant geven we in de hele maand september € 2,50 korting per volwassen persoon op het wok-arrangement en om ook de afhaal-klanten te belonen voor hun trouw geven we daar € 2,50 korting op elke bestelling.Zemoetendanwelevendemoeitenemenomdit artikel uit te knippen en mee te nemen”. Wij wensen iedereen smakelijk eten!

“Webedienenzoeenveelbrederpubliek,wanterzijnnueenmaal veel gasten die niet zo goed ter been zijn of niet steeds van de plaats willen om een nieuw gerecht op te halen”. Deze gasten worden dan ook doordeweeks keurig aan tafel bedient. Door het verplaatsen van de garderobe en slimmer interichtenisereenruimespeelkamervoordekinderenontstaan.“Ze kunnen nu eenmaal niet uren aan tafel zitten. We hebbenvoordekleintjesookaangepastegerechtenzoalspoffertjes,pizzaatjesenkipnuggets.Zeetendanmeetegeneen

GOGBOT festival Enschede

Ons 12,5 jarig bestaan willen wij graag met u vieren. Bij bestelling van een dakkapel in de maand september gratis een rolluik of screen. Wat wilt u, een screen of een rolluik ? Is dit u nog niet gek genoeg? Daarboven worden de draaikiepramen ook nog eens tijdelijk voorzien van een inzethor.

Het vertouwde adres voor het ambachtelijke vakwerk : • Dakkapellen • Erkers • Uitbouwen - Serres Overkappingen • Verbouwingen • Rolluiken • Screens • Horren • Zonwering

ENSCHEDE - Vier dagen en nachten lang op 13 locaties in Enschede met 333 nationale en internationale kunstenaars en maar liefst 33333 computers: wanna shock your senses, go GOGBOT! Een festival vol mediakunst, robotics, elektronischemuziek,lezingen,workshops,tentoonstellingen,symposia,artisttalks,parties,citycampingenmeer.Ditfestivalvindtplaatsvan 6 tot en met 9 september. De Grote Kerk en de Oude Markt in het stadscentrumwordengetransformeerdtotartistieke playground wat bij GOGBOT garant staat voor vernieuwing,verwondering,experimenteninternationale kwaliteit. In 2011 werd GOGBOT uitgeroepen tot het meest innovatieve evenementvanNederland(NationaleInnovatieprijs). Wiljedetoekomstzien,dangajenaarEnschede.

WONEN

SPORT

METAMORFOSE

ALGEMEEN

GOGBOTonderzoektderelatietussenbeeldende kunst, technologie en populaire cultuur. De editie van 2012 staat in het teken van internet meme’s, viral video’s en digitale immigranten.

De centrale expositie in de Grote Kerk te Enschedewordtontwikkeldinsamenwerkingmet SET-UP Medialab uit Utrecht. Je kan kennis makenmetMeme’sentallozebeeldenenvoorbeeldenervarenuitdezenieuweonlinevolkscultuur. DaarnaastkanjedeelnemenaandeinstantMemes’workshops, zijn er installaties en ingrepen van kunstenaars en ook werk van studenten van de opleiding Creative Technology van de UniversiteitTwente.EldersinEnschedespeciale screenings,lezingenenexpositiesoverMeme’s, o.a. over The Human Birdwings, de viral-video van Floris Kaayk dat wereldnieuws haalde. KLUSSEN

VAKANTIE


hart van glanerbrug.

PA G I N A 3

Avanti W jeugd deelnemer Beltona competitie

COLOFON Hart van Glanerbug een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Voor informatie: www.twentejournaal.nl Advertentie adviseurs: Edy Hammink, 06 - 519 404 50 Anne-Marie Assink, 06 - 28 37 8653 E-mail: hartvanglanerbrug@twentejournaal.nl Redactie: Leonie Jansen: 06 - 16 39 55 45 Renate Zwep E-mail: redactie@ twentejournaal.nl Persberichten en foto’s die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding.

GLANERBRUG - De jeugd van AvantiW neemt ook dit seizoen deel aan de Beltona competitie.

Vormgeving: Renate Zwep Lindsy Grootelaar Leonie Jansen

Zij zijn samen met de jeugd van Bon.Boys - Hulzense Boys en decombinatieVictoria28/EnschedeseBoysingedeeldinpoule

Verspreiding: Uitgeverij Het Twentsche Land BV / TVO Verspreiding Enschede Geen Hart van Glanerbrug ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land BV tel. 074-259 66 33 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug Hart van Glanerbrug is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Deze uitgave is gedrukt op:

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

Verstopping? www.schoonriool.nl

Dag van de Vrijmetselarij ENSCHEDE-DevrijmetselaarslogeTubantiahoudtopenhuisop zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers zijn de gehele dag welkom. Het thema voor dit jaar is “Rituelen”. Rond dit thema worden om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur worden er korte lezingen gehouden.Voor de dames is de Orde van Weefsters met een informatiestand aanwezig. Het adres waar de lezingen worden gehouden is de Dr.Coppesstraat 32, 7523 EN Enschede. Kijk voor meer informatie op de volgende site: http://www.logetubantia.nl WONEN

Jeugdbeleid Avanti W begint zijn vruchten af te werpen

Bruidsbeurs van het Oosten

BasterMors,DannyNordkamp,RemcoRoolvink,AngeloTelen FreekRichterskomenuiteigenjeugdendaarnaastisjeugdkeeper Gijs Krukkert vorig seizoen reeds over gegaan naar de 1e selectie.Daarnaastwordentweejongespelersdievorigjaarervaring opgedaan hebben in het 2e elftal overgeheveld naar de 1e selectie te weten Nick Laarhuis en Ruud Panders. NieuwbinnendeselectiezijnverderPascalGemserenRiniePots vanVogido Maikel KlasensVictoria‘28 Eef Pril CentrumWesley Pendjol Atc‘65.VertrokkenzijnMichaelPiepernaarGlanerbrug en Kemal Sari naar Eilermark.

‘Ikhebgewachtophetmoment,datwedebruidsbrancheweer grootskunnenpresenteren.DeLevensbeursgaatoverdebelangrijkeenemotionelemomenteninhetleven.DeBruidsbeursvan het Oosten past daarom op deze beurs.’, aldus de enthousiaste directeurBrianKuipersvanTrèsChicBruidsmodeuitHengevelde. TrèsChiciseengrotelandelijkespelerindeBruidsmodebranche. ‘Toch kunnen ook wij het niet alleen. De bruidsmodebranche houdenwepopulairalswemetz’nallensamenwerkenenelkaar iets gunnen.’ DeLevensbeursisdeeerstebeursgerichtopàllekeuzesdieeen mens in zijn leven moet maken. Van het kiezen van een verloskundige,kinderdagverblijfendeplanningvaneenperfecte huwelijksdagtot de invullingvan een carrière,pensioen en uitvaart. Maar ook keuzes op het gebied van fashion, wonen, lifestyle, vrije tijd en vakantie. Oftewel, van 20 t/m 23 september 2012 voor 6 euro per persoon alle beurzen onder één dak! VerplaatsingvandebruidsbeursvanhetOostennaarhetbruidspleinTijdensditvierdagendurendgrootseevenementkuntuals aanstaandbruidspaareindelijkweervolopgenietenvanspectaculaire bruidsshows! Deze vinden plaats op het speciaal ingerichtebruidspleinvollediggerichtopalleswatmetuwhuwelijk te maken heeft. Vanaf het moment dat u het bruidsplein betreedt, kunt u uw ‘trouwlustige’hartvolledigophalen.Ineensfeervolleambiance zal een scala aan toonaangevende zaken uit de trouwbranche hunproductenendienstenvooreensprankelendehuwelijksdag aan u presenteren. Spectaculair middelpunt is het imposante podiummetgrotevideoschermenwaaropzaterdagenzondag opprofessionelewijzedelaatstehuwelijksmodegetoondwordt tijdens eigentijdse modeshows. Naasthetaanbodvandenieuwstetrendsopdehuwelijksmarkt, zultuookwordengetrakteerdopdiversegeschenkjesenbeursaanbiedingen.Alskersopdetaartvindteropzondageenspecialehappeningplaats,eenlivehuwelijksvoltrekking! Ookukunt hier getuige van zijn. Ga voor meer informatie naar de website van de Levensbeurs, www.levensbeurs.nl.

GLANERBRUG-Inhetnieuwevoetbalseizoenzullenmaarliefst 6 jeugdspelers aan de selectie van Avanti W 1 worden toegevoegd.

Zaterdag 8 september hebben we de opening van het nieuwe beachveld dat in de zomerstop is aangelegd op ons sportpark.

gecertificeerd papier

SPORT

C van deze competitie. De 1e wedstrijd wordt gespeeld op 18 septembera.s.om20.00uuropsportparkhetZoutendijktegen de jeugd van Bon.Boys uit Haaksbergen. De poule winnaar zal op het eind van het seizoen deelnemen aan de finale wedstrijden bij Sparta te Enschede.

Verkiezingsmarkt en -debat ENSCHEDE - Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen op 12 september? Kom dan op zaterdag 8 september naar de verkiezingsmarkt en het debat in de Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15. Vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur staan vertegenwoordigers van D66, PvdA, SP, CDA, Groen Links, Nederland Lokaal, Christen Unie, Partij voor de Dieren, SOPN en Mens en Spirit achter hun ‘marktkramen’klaaromvragenvanbezoekerstebeantwoorden. Om 12.00 uur begint het debat, onder leiding van IngaTjapkes (RTVoost). Allepartijendievertegenwoordigdzijnopdeverkiezingsmarkt, nemen ook deel aan dit debat. Bekend is dat Keklik Yücel (PvdA), Henk Nijhof (Groen Links), Chris Schaeffer (SP), Ruud Verdonk (Mens en Spirit), Peter van Vlaanderen(NederlandLokaal)enRichardBeusink(SOPN)gaan debatteren. CDA, D66, Christen Unie en Partij voor de Dieren nemendeelaanhetdebatmaarhebbennoggeennamendoorgegeven. Ook in het publiek wordt in de gelegenheid gesteld zich in het debat te mengen. METAMORFOSE

ALGEMEEN

ENSCHEDE-DelegendarischeBruidsbeursvanhetOosten,die jarenlang succesvol werd gehouden in Hengelo, komt terug in Enschede.DeuniekenieuweLevensbeursinGoPlanetExpoHall heeft daarmee een grote publiekstrekker binnen gehaald.

KLUSSEN

VAKANTIE


hart van glanerbrug.

PA G I N A 4 TE KOOP

Uw redactie isKorrekturabzug welkom! zur Jobnummer

Renault Clio - € 2650,€ 1950,Kleur: Blauw Bouwjaar: 2000

Service hart 20120006808942-1

Hiermit übermitteln wir Ihnen wunschgemäß den Korrekturabzug Ihrer Anzeige. Es handelt sich hierbei um eine Ans als die druckreife Anzeigenvorlage. Sollten Sie keine Änderungswünsche haben, geben Sie bitte den Auftrag durch A schnellstmögliche Rücksendung der folgenden Mail zur Produktion frei.

Inclusief: - Dakraam - Nieuwe APK - Stuur bekrachtiging

Mail de redactie naar: Info@twentejournaal.nl

Meer informatie: 074 - 2596633 06 - 51420945

Pianolessen Of KEYBOARDLESSEN Hermien Leis Gedipl. Pianolerares

info: 053 - 430 74 41

Overtrek voor strandstoel 210 x 280 cm Handdoeken Nieuwe decostoffen Hondenlijn met halsdoek

Defect riool? www.schoonriool.nl

Het voordeligste adres voor Fornuizen Keukens en inbouw-apparatuur Diverse gaskookplaten in alle maatvoeringen

Siemens Inductie 60 cm

Bosch oven/magnetron

n e k u e k Gratsicshaf 5 apparaten Bij aan

v.a.

249.-

M-System MFTN 96

v.a.

495.-

Boretti VT 96 IX

749.-

90 cm RVS afzuigkappen

Kd.-Name ALTEXTEXTILRECYCLING GMBH & CO. KG

750 m3 p uur Multifunctioneel

999.-

Inbouw vaatwassers

v.a.

349.349. 349

1799.-

v.a.

199.-

1010296

Größe

44,30 x 60,00

Rubrik

Inbouw koel/vriezers

v.a.

Kd.-Nr.

Erster ET 15.03.2012

Nur vom Medienberater auszufüllen! Bitte h

Zie onze website voor meer informatie 0500Empfehlungen/Dienstleistungen Auftrag freigeben

Korrekturanwe

299.299. 99

Luxe Boretti & Grandhall buitenkeukens op voorraad Grandhall Xenon

Boretti Davinci Nero

Maxim Grandhall Max xim 423

Profiteer tot wel 70% korting op showroomkeukens Het adres voor inbouwapparaten, keukens,werkbladen en fornuizen Lenteweg 62 7532 RL Enschede Tel. 053 - 4614466

Garantie aan huis

€ WONEN

399.-

€ SPORT

699.-

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 18.00 zaterdag 09.00 - 17.00

699.-

METAMORFOSE

www.inbouwmagazijn.nl

ALGEMEEN

KLUSSEN

VAKANTIE


glanerbrug. Wilt uhart uw eigen Speciale actie MEGA assortiment keukenapparatuur! Enschede Dakar in actie voor Speciale actie special uitbrengen? Stoelendans bij ELZINGA Bankstel met bijpassende Comfort fauteuils Speciale actie Serious Request Grootste Fornuizen relax sta-op fauteuil specialist van Nederland Comfort fauteuils Op hoogte gemaakt en Comfort fauteuils verstelbare interieur zitting PA G I N A 5

van

ROC van Tw ente - Ba

Kom kijken! Er zit altijd wel iets tussen voor u. Alle fauteuils hebben Zitcomfort.

Op hoogte gemaakt en Op hoogte gemaakt verstelbare interieur zitting en Sta-op 700 m3 per uur fauteuils op=op interieur zitting verstelbare Zeer hoge kwaliteit

nog leverbaar voor de kerst!

Van € 645.-

Bosch HBC84K553N WILLE! Sp eciale kinde ro pvang magnetron Compacte bakoven met

om k l e W

tjepto

p12cne

smlxw35

STICH TING

ER VO LWASCLUST SEN

BORETTI 90 cm RVS

ytcnes

KindINerwer

Met timers

€ 249.-

n w ij ze r ‘1 1 /’ 1 2

Siemens 60 cm inductiekookplaat

A ct iv it ei te

Boretti M M-system system afzuigkap 90 cm

siseducati e/Taalce

ntrum NT 2 Computerg roep Losser & omstrek en TSN Thuiszo rg MEE Twen te

€ 525.-

Geen zin in de zomer?

w

k

Sociaal Cultu

reel Werk /

Opbouwwerk

- de Muchte Losser - het Trefp unt Overdinke

l

45 cmijhoog d in

Alt

beweging

Siemens inbouwvaatwasser CENTRALE

ADMINISTRATIE

Jongerencentru m de Accu Vrijwilligerscen trale Welzijn Oude ren / Info 55+ BlijFit voor Senioren Kinderopvang

- Gastoude rbureau - Buitensch oolse Opva ng - Kindcentr um de Lutte

Peuterspeelzaa

lwerk Gildeproject Opvoeding sondersteuning Sociale activ ering en leefb aarheid

DE MUCHTE - VLASAKK ER

2 - POSTBUS

4 - 7500 AA LOSSER - T 053 5369400 - E MUCHTE@

Stuntprijs

€ 749.-

CLUSTERLOSSER.NL

- WWW.CLU

STERLOSS

ER.NL

Gronausestraat 48zijn in vijf LOSSER ENSCHEDE-‘Enschede Dakar’ jongestu- quest.DaaromzijnzeopzoeknaarzowelbedrijTwente Journaal produceert op maat gesneden www.merkkids.nl dentondernemersafkomstiguitderegioTwente venalsparticulierendiehenenSeriousRequest themakranten in het hart van de krant, en verbonden aan de Universiteit Twente en een warm hart toedragen en een financiële bijTijdens de Aktie week ook inruil oude fauteuil aparte specials, magazines en boekjes Hogeschool Saxion te Enschede. Eind dit jaar dragewillenleveren.Voorbedrijvenhebbenze Sterk de belangrijkste tot ziens bij elzinga wooncomfort vertrekken Zij voorin een avontuurlijke reis met communicatie-doelgroepen. hier een aantal mogelijkheden voor in de vorm 70% Korting • sponsorpakketten.Dezezijnophunwebsite twee oude Jeep Cherokees (die niet meer dan van op voor meer informatie of een afspraak. 500 euroNeem mochtencontact kosten) Enschede naar te bekijken. (http://enschededakar.nl) Maat 62van t/m 176 Amsterdam om vanuit daar ongeveer 8000 km Sensoor Oost Nederland is ook in de zote overbruggen Dakar, de hoofdstad van Dem.weustink@twentejournaal.nl pakkettenzijnlaagdrempeligenzijninoverMauricenaar Weustink Je staat er misschien niet bij stil, maar helaas merperiode 24 uur per dag bereikbaar voor onder andere: Senegal. Deze auto’swordenaldaargeveildvoor legwww.twentejournaal.nl altijd aan te passen. Men staat ook open Tel: 074-2596633 heeft lang niet iedereen dat fijne zomerge- iedereen die behoefte heeft aan een goed Vingino een goed doel in de regio. vooranderevormenvansponsoring,zoalsprogesprek. Of zomaar even een praatje! 0900-eens kijken Geisha voel. zijn ook mensen die noodgedwongen Wij Erleveren alle grote merken nieuw in doos met garantie , kom , bijna 1000 m2 voorraad. ductsponsoring.Vaneenvanonzepartnersheb053-4614466 Blue System thuis moeten blijven door ziekte of de zorg 0767 www.sensooroostnederland.nl Journaal: Overal bereikbaar! Van deze gelegenheid zeTwente bijvoorbeeld kampeermateriaal gekrewww.inbouwmagazijn.nl (smalle jeans)maakt Enschede Dakar ben Kijk op www.twentejournaal.nl gebruik om geld in te zamelen voor Serious Re- gen. Meer ifnormatie op de website!

REGIO - De caravans en campers zijn weer uit de stalling getrokken en Overijssel bereidt zich voor op de zomervakantie! De meeste mensen kunnen niet wachten tot het zover is.Multifunctioneel Lekker een paar weken vrij zijn en even geen verplichtingen. En ook de thuisblijvers 6 branders kunnen heerlijk bijtanken en van de zomer in eigen land genieten.

voor een naaste. Mensen die aan huis gebonden zijnWaterverbruik door financiële problemen 8,5 L of het verlies van een baan. Ook mensen die eenGeluidsniveau zaam zijn hebben het moeilijk 46dB in de zomerperiode. Buren en familie zijn weg en sportclubs 20 Min. programma en verenigingen zijn gesloten. Met wie kun je nog even een praatje maken?

A++

SALE

Tijdens de Aktie week ook inruil oude fauteuil tot ziensdebijAktie elzinga wooncomfort Tijdens week ook inruil oude fauteuil tot ziens bij elzinga wooncomfort Nu

€ 1795.-

€ 579.-

Aga- M-system - Boretti - Smeg - Miele - Falcon - Fratelli - Grandhall - BOSCH - Siemens - Stoves - Indesit - Ariston - Scholtès

g % n 0 i 7 m i u r p O Met kortingen tot wel

De GROOTSTE verlichtingsspeciaalzaak van Oost-Nederland wij hebbenvoor nog volop Deze zaal is zeer geschikt kleinegloeilampen en grote feestjes, tot ± 125 personen. Wij verzorgen ondermeer voor families, sportclubs, bedrijven e.d. en puzzeltochten, klootschieten, steppen, horrortochten, oud hollandse 50%spelletjes, casino-avonden, huifkartochten, boerengolf, boerendart, recepties en BBQ 30% 20%Wij verzorgen tevens: 40%

Wij verzorgen tevens: - Warme en koude buffetten bij u thuis. - Warme en koude buffetten bij u thuis. Zaalverhuur - BBQ buffetten. - BBQ Zaalverhuur Stamppotten. - Warme en-koude bufetten - Zaalverhuur. Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98

LICHTCENTRUM HENGELO info@lichtcentrumhengelo.nl www.lichtcentrumhengelo.nl

Openingstijden Ma - Wo. 09.30-18.00, Do. 09.30-21.00 Vr. 09.30-18.00, Za. 09.00-17.00

MEER DAN 1200 M2 VERLICHTING,METAMORFOSE LUXE KADO ARIKELEN, SPIEGELS, MEUBELS EN KLEIN MEUBELS WONEN SPORT ALGEMEEN KLUSSEN VAKANTIE


hart van glanerbrug.

PA G I N A 6

Ondernemer uitgelicht Maak kennis met wimperextensions bij Wimperextensions Enschede GLANERBRUG- Ruim een jaar geleden zag Simone de Waal in een fotostudio een model met wimperextensions. ‘Ik vond het direct prachtig en ging eens op het internet op zoek naar een salon die de wimperextensions, en dan specifiek de lash out behandeling, aanbiedt. Dit kon ik helaas niet vinden in Twente’, aldus Simone. Op dat moment ontstond het idee bij Simone om zelf een training te gaan volgen. ‘Ik heb de cursus gevolgd bij een Nederlandse vestiging van JB Lashes, een zeer erkend bedrijf uit Callifornie. Wimperextensions worden gelukkig ook in Twente steeds populairder waardoor ik al een behoorlijke klantenkring heb opgebouwd. In de eerste instantie behandelde ik mensen gewoon in mijn huis, maar sinds kort heb ik een eigen salon achter mijn huis waar ik ontzettend trots op ben.’ Mooie oogopslag Wimperextensions is een nieuwe trend die is komen overwaaien uit Amerika. Een wimperbehandelingdievoorlangereennatuurlijkogendewimperszorgt,waardoorjenetals Hollywood-sterrendagelijkseenfrissemooieoogopslaghebtzondernogmascarategebruiken. De wimper extensions zijn synthetische vezels, of echte voshaartjes, die perfect gevormd zijn naar de vorm van een natuurlijke wimper. Haarvoorhaar, éénvooréén,wordenindividuelewimperextension-harenaandenatuurlijkewimpersbevestigd,meteenspecialelijm.Hierdoorontstaateenprachtigenatuurlijke wimperverlenging,dienietvanechtteonderscheidenisennietschadelijkvoordenatuurlijke wimper. Alle variaties zijn mogelijk, van natural tot glamour look en zelfs in verschillende kleuren of met Swarovski steentjes. ‘Daarnaast bied ik in mijn salon twee andere behandelingen aan: Everlash behandeling Dit is een behandeling waarbij er plukjes op de eigen wimpers worden geplaatst. Deze behandeling is al langer bekend. Door middelvandezetechniekwordenuwnatuurlijke wimpersverlengdenwordterduidelijkmeer volume en een“mascara-look”aangebracht. MYscara Hetallernieuwsteophetgebiedvanwimperbehandelingen is de MYscara behandeling. Dit is een mascara die op een speciale manier aangebracht wordt op je eigen wimpers. Je krijgt een volle mascara look, waarmee je bijvoorbeeldkuntzwemmenendesaunakunt bezoeken, zonder dat het uitlekt. De mascara blijft 2 tot 3 weken zitten en kan daarna in de salon verwijderd worden. Ideaal voor op vakantie.

ACTIE Graag wil ik de lezers van Hart van Glanerbrug kennis laten maken met wimperextensions of MYscara. Bijhetinleverenvanditkrantenartikelkrijgtu5eurokortingopeenbehandeling naar keuze. Kijkvoormeerinformatieopdewebsitewww.wimperextensionsenschede.nlofneem telefonisch contact met mij op via: tel. 06-51 20 54 08. Simone de Waal

WONEN

SPORT

METAMORFOSE

ALGEMEEN

KLUSSEN

VAKANTIE


ZOMERMODE

hart van glanerbrug.

PA G I N A 7

ZIE AKTIE-KAARTJES KAN NIET GERUILD WORDEN

van de

WONEN

jeans

&fashion

BorCULo Muraltplein 25, Borne Nieuwe Markt, Denekamp Grotestraat 17a, GLanerBrUG Gronausestraat 1237, Goor Grotestraat 59, HenGeLo Marktstraat 3, HoLTen Dorpsstraat 6, Losser de brink 23-25, oLDenzaaL Deurningerstraat 6, raaLTe Grotemarkt 18, TUBBerGen Grotestraat 39b, VroomsHoop Julianaplein 4

SPORT

METAMORFOSE

ALGEMEEN

KLUSSEN

VAKANTIE


Echografie bij het Fysio Team Waarbij wordt echografie toegepast: Echografie wordt gebruikt om de kwaliteit van spieren, pezen, kapsel, banden en soms zenuwen in beeld te brengen in met namearmenenbenen.Hierdoorwordtmeerinzichtverkregen in de mate van weefselschade en daarmede in de mate van belastbaarheid van deze weefsels. Ookbewegendonderzoekismogelijkomeenbepaaldeobstructie tijdens een beweging of het glij gedrag van een pees ten opzichtevanaangrenzendestructurentebeoordelen,waardoor weer meer inzicht ontstaat in het functioneren van het bewegingssysteem Tevens wordt echografie toegepast bij het inzichtelijk maken vanherstelprocessenvandeaangedanestructuren.Hetherstelproceskandaardoorbeterwordengevolgd.Metnameisditzinvolbijhetbeoordelenvandebelastbaarheid vanpeesweefsel. Dekeuzevandejuistebehandelingkanhiermededoorworden bepaald.

Sinds april 2012 is het binnen onze praktijk mogelijk om het onderzoek van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat uit te breiden met een echografisch onderzoek. Hierbij wordt echografie gebruikt als een aanvullend diagnostisch middel en evaluatiemiddel om oorzaak en ernst van de klachten in kaart te brengen en zodoende gericht te kunnen behandelen. Binnen Het Fysio Team hebben Remon van de Straat en Wim Hermelink met succes de opleiding voor echografie gevolgd en afgesloten.

Hoe werkt echografie: Echografie maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven dieviaeenbehandelkop(transducer)hetlichaamwordeningestuurdendoordestructurenzoalspezen,banden enspierenin meerofminderematewordenteruggekaatst.Hetteruggekaatstegeluidwordtdooreencomputeromgezetineenelektronisch signaal,waardoorgrafischeweergavemogelijkisopdemonitor. Naaststilstaandebeeldenkunnenookbewegendebeeldenwordenopgenomenzodateendynamischgedragvangewrichten, pezen en spieren zichtbaar wordt en kan worden beoordeeld.

- Gewrichtskapsels: Ontstekingen, scheuren,verdikkingen en zwelling - Kraakbeen: Schade, defecten, cystes - Meniscus: Oppervlakkige scheuren, cystes -Botten:Lossebotfragmenten,breuken,indeukingen,groeischijven - Zenuwen: Ligging in tunnels, bijvoorbeeld bij carpale tunnel

De voordelen van echografie: - Echografisch onderzoek is snel, gemakkelijk en verloopt pijnloos -Echografieisongevaarlijkenkanonbeperktwordenherhaald - Het is een snelle manier om aard en aanleiding van de klacht in beeld te brengen - Tussentijdse evaluatie is mogelijk om het herstel te kunnen volgen -Indiennodigverwijzenwijudoornaaruwhuisartsofspecialist

Vergoeding: -Verwijzingdoorarts: Hetechografischonderzoekwordtgeïntegreerd in een consult en als zodanig gedeclareerd. Dit wordt vergoedovereenkomstigdepolisvoorwaardenvanuwverzekering. - Verzoek tot echografisch onderzoek binnen Het Fysio Team door een collega fysiotherapeut: Het onderzoek wordt uitgevoerdengeïntegreerdineenregulierebehandeling,deuitkomst €wordt zowel aan u als uw fysiotherapeut en een advies met betrekking tot de behandeling -VerzoekvaneencollegafysiotherapeutbuitenHetFysioTeam: De procedure van directe toegankelijkheid Fysiotherapie zal worden toegepast.

Vaste lage prijs!

Goudse jong belegen

5,98

heel kilo

Welke klachten komen in aanmerking: -Spieren:scheuren,littekens,kalkneerslag,zwelling,diktemeting - Pezen: scheuren, degeneratie, kalkneerslag, zwelling. heel kilo - Slijmbeurzen: ontstekingen,vochtcollectie, kalkneerslag -Gewrichtsbanden:Verscheuringen,verdikkingen,schadeen zwelling

Goudse oude kaas €

7,98

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Remom van de Straat of Wim Hermelink.

Haaksbergerstraat 312 - 316 Enschede tel 053 - 431 31 62

! G I N DEZE MAANDU I M Polyamide O P R

De laatste karpetten op voorraad kwaliteit slapen, wonen 400 cm breed, in 2 kleuren NU met 50% - 75% KORTING Zware Polyamide

in 3 kleuren Parket vinyl

400 cm breed, in 2 kleuren

400 breed SPECIALE AANBIEDING! Trap inclussief tapijt

van

voor

€ 119,00

€ 79,00

van € 183,00 nu € 120,00

nu 49,-

Tussen € 350,00 en €450,00 mits couponnen op voorraad geplaatst en gelegd Altijd gratis gemeten, Vivaldi laminaat, pvc en marmoleum vloern (m.u.v. trappen,

kwaliteit zwaar wonen, beige

van en laminaat)

nu

€ 125,00

€ 100,00

Open: Maandag 13:00 - 18:00, Dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 • DONDERDAG KOOPAVOND • Zaterdag 9:00 - 17:00 van € 99,00 1 kleur

Parade Aanbieding

nu

€ 79,00

Open: Maandag 13:00 - 18:00, Dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 - DONDERDAG KOOPAVOND - Zaterdag 10:00 - 17:00

HvG_2012_4-september  
HvG_2012_4-september  
Advertisement