Page 1

Hart van een krant krant Hart van Glanerbrug Glanerbrug isis een op weekendformaat die op weekendformaat die maandelijks fullcolor color maandelijks ininfull verschijnt. Deze wordt huis aan verschijnt. Deze wordt huis-aan-huis verspreid in in Glanerbrug, huis verspreid Glanerbrug, Enschede-Oost, Enschede-Oost, Lonneker, Lonneker, Losser, Losser, Overdinkel, Glane Gronau. Overdinkel enen Glane. Anders dan dan anderen! anderen! Anders

17 april 2014 Maandelijkse uitgave Hart van Glanerbrug is een uitgave van Uitgeverij Het Twentsche Land BV

hart van glanerbrug. Opsteker voor Sportlust 1

3

Hans Theessink naar Enschede

5

Koningsdag in Stadsgravenstraat

7

Tweede editie Dag van het Vrouwenvoetbal GLANERBRUG - Vrijdag 25 april is de tweede editie van de Dag van het Vrouwenvoetbal. Rondom deze dag promoot omnisportvereniging Avanti Wilskracht graag dat ze een bloeiende afdeling meisjesvoetbal heeft. De volgende activiteiten staan gepland: Dinsdag 22 april van 19.00 – 20.30 uur: gasttraining voor de speelsters van MD1 en MD2, verzorgd door 2 speelsters van FC Twente Vrouwen. Na afloop van de training een fotomoment en uitdelen van handtekeningen.

VIER PASEN MET VAN GILS

Woensdag 23 april van 15.30 uur tot 17.00 uur: vriendinnenactiviteit voor de speelsters van ME1, ME2 en F9M in de vorm van een circuittraining, in samenwerking met de E2 Voetbalschool. De speelsters van deze teams mogen een vriendinnetje meenemen om lekker samen te sporten. Na afloop staat ranja en popcorn klaar in de kantine.

en win mooie prijzen Koningsdag in Glanerbrug Foto’s: archief

GLANERBRUG - Zaterdag 26 april is het Koningsdag in Glanerbrug. Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar weer een gezellige vrijmarkt langs de Gronausestraat plaatsvinden.

Een plaatsje voor een winkel reserveren kan rechtstreeks bij de betreffende winkel. Wees er snel bij want met name voor de Jeugdige ondernemers (t/m 12 jaar) wor- nemen. Ook (straat-)artiesten in de dop favoriete plekken geldt vol = vol. Een dweilvan wat harte welkom. De vrijmarkt is op orkest zorgt voor de gezellige noot. Kinden •van Ontmoet harte uitgenodigd met hun zijn de om Paashaas voor lekkers kleedje voor een van de winkels plaats te zaterdag 26 april van 9.00 tot 16.00 uur. deren kunnen ook mee in de paardentram.

Welkomstdrankje voor jong en oud Optreden Sheila Timmerman Speurtocht voor de kids. Doe mee met onze speurtocht en win mooie prijzen GLANERBRUG - Het Vrouwengilde Glanerbrugvoor heeft de houdt op woensdag 23 april een • Leuke kermis attractie kids • • •

Met Vrouwengilde naar Kaamps Kaasmakerij van ongeveer 1 1/2 uur, dvd presentatie over de kaasmakerij en ook een bezoek aan hun zuivelwinkeltje mag niet ontbreken. Al met al een leerzame middag, doorspekt van gezelligheid. Wilt u meer informatie over ons te voldoen aan de bestuurder van de auto). vrouwengilde? Neem dan contact op met: Deze excusie bestaat uit een rondleiding Frouwke Velthuis, voorz. tel. 4615387.

excursie. Deze excursie wordt gemaakt in samenwerking met de zustervereniging “Frauengemeinschaft Epe. Vertrek met georganiseerd vervoer: 13.30 uur vanaf het En nogAgatha veeltemeer activiteiten! parochiehuis, Kerkstraat 18. Kosten: inclusief koffie-krentenwegge 6,50 euro p.p.(excl. vervoerskosten 2,00 euro

Zaterdag 17 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur: crossfittraining voor de speelsters van MB1D, MC1, MC2 en MD1 in de vorm van een 3 uur durende crossfittraining bij Het Rutbeek, in samenwerking met Crossfit Twente. De teams gaan werken aan kracht en motoriek, de workout of the day is een conditietraining en er wordt met een voetbalgerelateerd spel afgesloten. Wil je ook kennismaken met het meisjesvoetbal bij Avanti W. en ben je tussen de 8 en 10 jaar, meld je aan via carmen.oostendorp@avantiwilskracht.nl en doe mee met de vriendinnenactiviteit op woensdag 23 april!

www.vangils.nl/paasdagen wonen Z O N W E R Islapen N G WONEN

SPORT

M e t

o METAMORFOSE n b e g r e n s d e

keukens ALGEMEEN

badkamers KLUSSEN

VAKANTIE


Roofvogeldemonstratie in Van Heekpark goed bezocht ENSCHEDE - Rob Poliste van Valkerij Valkenvlucht verzorgde afgelopen zondag een goed bezochte en zeer geslaagde roofvogel demonstratie in het G.J. van Heekpark in Enschede. Tijdens deze jaarlijkse show werd hij geholpen door jonge, maar deskundige assistenten. De demonstratie was gratis toegankelijk voor iedereen en bedoeld als dankbetuiging voor het feit dat Rob en zijn assistenten dagelijks in het park mogen trainen. pen. Het publiek kon de roofvogels tijdens en na de demonstratie goed van dichtbij bekijken. Ook werden toeschouwers uitgenodigd om mee te doen aan de demonstratie en mochten alle kinderen zich in een lange rij op het veld opstellen, waarna een oehoe rakelings over hen heen vloog.Twee mannelijke toeschouwers werden gevraagd om gebuikt tegenover elkaar te gaan staan, waarop een woestijnbuizerd tussen hen doorvloog. Een andere toeschouwer mocht een loer als lokaas rondslingeren om een valk een duikvlucht te laten maken, waarbij de prooi op het laatste moment werd weggetrokken. En om te laten zien dat een Falkland caracara niet kleurenblind is, werd een rij met blauwe en rode bekers opgesteld, waarbij Het publiek, waaronder ook veel kinderen, de Falkland caracare alleen de blauwe beker vormde een grote kring midden in het park. om mocht draaien waaronder een beloning Zo’n 17 roofvogels waaronder valken, bui- lag. Na afloop van de demonstratie, die ruim zerds en uilen stonden op een rij opgesteld. een uur duurde, was er gelegenheid om de Iedere vogel werd tijdens de demonstratie vogels van dichtbij te fotograferen of op de arm te nemen en om vragen te stellen. voorgesteld. Daarna kon men de vliegkunsten van de vogels aanschouwen en gaf valkenier Rob gaf aanvullende informatie over de betreffende soort vogel, gebruik makend van een fluitje en prooidieren om de vogels terug te roe-

Een gedeelde passie De dag na de demonstratie spraken we Valkenier Rob Poliste en Hobbyfotografe Ester Peterink tijdens de dagelijkse training in het G.J.Van Heekpark. Twentejournaal vroeg ze

! e d n o r Laatste

s G n I F ! !! F U e N R H E E T P I F o PRO OP O K R E V UIT G e W t e o aLLes M EN VAN

KORTINBGUITENKANSJE!!!

% 0 8 t o 50 t

PRIL A.S. A 0 3 G A D P RKOO L A ATSTE VE

! ! ! T I O O N F O U N

Gronausestraat 1086, 7534 AP Glanerbrug Tel.: 053 - 461 12 72, decohome@glanerbrugbv.nl BEHANG - VERF - RAAMDECORATIE - kuNsTsCHIlDERMATERIAlEN

naar hun beider passie voor deze roofdieren.

Tenslotte vroegen we of iedereen met deze vogels kan beginnen. “Nee”, luidt het antwoord van Rob. “Mensen denken soms Rob raakte geïnspireerd door de demon- niet na, voordat ze met deze of andere roofstraties van Valkenier Gerrit Zandvoort uit dieren beginnen. Ze wonen één training bij Rijssen. Van hem heeft hij ook het “vliegen” en denken dat ze een dag later een vogel geleerd. “De eerste vogel die ik zo’n 9 jaar kunnen aanschaffen. Roofvogels en andere geleden aanschafte, was een witte kerk- roofdieren zijn niet de meest makkelijke uil. Uilen zijn goed te fokken. Toen we ons dieren om te houden, dat wordt vaak oneerste nest kregen, ruilden we de jonkies derschat. Het is nodig dat ze hun dagelijkse voor een buizerd. Daarna groeide het aantal bewegingsvrijheid krijgen, om ze in condiuit tot 17. Zo is er een zwarte gier, Ameri- tie te houden. Je moet dus veel discipline kaanse zeearend, rode wouw, Falkland cara- hebben om dagelijks te trainen. Daarnaast cara en zijn er uilen, buizerds en valken. Het moet je ook een echte leider zijn, net als bij is nog steeds vooral een hobby”, zegt Rob, andere diersoorten. Door elke dag met de “doordat we met het geven van demonstra- vogels te trainen leren ze je te vertrouwen. ties geld verdienen, houden we onze hobby Enkele weken geleden was een rode wouw betaalbaar. Komend weekend gaan we naar letterlijk “gevlogen”. Hij was twee weken Jubbega in Friesland, waar we deelnemen weg, voordat hij werd teruggevonden in een aan een lente-fair.” boom waarin hij vastzat. Gelukkig was het Ester vertelt dat ze een aantal jaren gele- niet koud, maar in de winter kunnen deze den een demonstratie van Valkerij Rijssen vogels vaak niet voldoende voedsel vinden bijwoonde in het Ledeboerpark. Ze zag om te overleven.” Rob is heel content met toen een hele bijzondere roofvogel, Betsy, zijn vier hulpen, jongeren van rond de 15 de Bateleur adelaar van valkerij Rijssen. Ze jaar. Hij vindt het bewonderenswaardig dat raakte in de ban van deze en andere roof- ze het er dagelijks voor over hebben om vogels. Ze komt tegenwoordig regelmatig te trainen. Natuurlijk slaan ze wel eens een kijken bij de trainingen van Rob en neemt dagje over, maar dat is zelden. De meiden haar spiegelreflexcamera altijd mee om de Xanne en Myrthe zijn inmiddels zo enthouvogels, ieder met hun eigen karakter, vast te siast geworden, dat ze hopen binnenkort leggen. “Iedere keer is weer anders, het ver- een jonge woestijnbuizerd te krijgen, die ze veelt nooit”, zegt ze. “Fotograferen is mijn zelf mogen trainen. hobby, en dat wil ik graag zo houden. Het Wil je een training bijwonen, dan kan dat blijft een uitdaging om steeds betere foto’s dagelijks om de week vanaf 18.30 en op zate maken van de vogels en andere onder- terdag en zondag om 14.00 uur in het G.J. werpen. Behalve dieren fotografeert Ester van Heekpark. ook pittoreske dorpjes, landschappen, gebouwen enz.” Foto’s: Ester Peterink


hart van glanerbrug. COLOFON Hart van Glanerbug een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Voor informatie: www.twentejournaal.nl Advertentie adviseurs: Jörgen Hulsmeijer, 06 - 220 891 36 Edy Hammink, 06 - 519 404 50 Jeroen Morshuis 06 - 395 655 97 E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Leonie Jansen: 06 - 16 39 55 45 Coen Krukkert E-mail: redactie@twentejournaal.nl Persberichten en foto’s die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Leonie Jansen Marije Wesselink Verspreiding: Uitgeverij Het Twentsche Land BV / TVO Verspreiding Enschede Geen Hart van Glanerbrug ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land BV tel. 074-259 66 33 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hart van Glanerbrug is lid van: De Regionale Uitgevers Groep (RUG)

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074 259 66 33 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk) fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

3

Opsteker voor Sportlust 1

GLANERBRUG - Sportlust had zaterdag een belangrijke opdracht in de thuiswedstrijd tegen Haarlo, namelijk: winnen. Dit om nog mee te doen om de vierde plaats en nog kans te maken op de tweede periode. Hiermee kan in de resterende wedstrijden nog nacompetitie veiliggesteld worden met kans op promotie naar de 3e klasse. Gezien de selectie die sinds kort met de overgekomen spelers van Glanerbrug op volle bezetting is gekomen moet dit mogelijk zijn.Waar in eerdere wedstrijden dit seizoen de wisselspelers schaars waren, waren er bij deze wedstrijd liefst zeven spelers beschikbaar om in te vallen. Een luxe probleem dus voor trainer Freek Huiskes en zijn technische staf. In de basopstelling tegen Haarlo was er slechts één nieuwkomer opgesteld, Boy Strijker nam de plek over van de topscorer Duncan Stübener die verhinderd was. Hij nam deze honeurs volledig waar door met liefst drie treffers een groot aandeel te hebben in de overtuigende zege van vandaag. Verder waren Jeese Holt en Ruud Besseler geschorst. Sportlust begon het duel tegen Haarlo gelijk goed en scoorde al in het eerste kwartier twee doelpunten uit vijf goede kansen. Na een eerste kans van Peter Brouwer was het Boy Strijker die een solo met een laag schot afrondde: 1-0, en vlak daarna volgde een schitterende boogbal van Leo Schildkamp die de keeper kansloos liet: 2-0. Na een half uur spelen maakte Boy alweer zijn tweede treffer, na een goede aanval die hij zelf opzette en kreeg de bal terug via Ramon Oosterhoff en Leo en schoot van dichtbij de 3-0 binnen. Vlak voor rust strafte Tom Dubbeldam een fout van de keeper van Haarlo af: 4-0. Keeper Remon Veenstra had tot de rust

nauwelijks een bal van dichtbij gezien, Haarlo kwam niet in het eerste stuk voor. Na de rust, waarin Danny Bremer de plaats van Henry Brouwer innam, een gelijk spelbeeld. Zij het dat de concentratie iets wegvloeide maar wel met eerst nog een prachtige uithaal van Thieme vd Berg: 5-0. Hierna deed Haarlo iets terug en benutte een van zijn eerste kansen met de eretreffer: 5-1. Na een goede aanval via Boy Strijker en invaller Fahad Saadi die het overzicht behield knalde rechtsbuiten Ramon Oosterhof van dichtbij de 6-1 binnen. Ook voormalig topscorer van Glanerbrug Metin Aydin kwam binnen de lijnen en liet zijn kwaliteiten zien. Met een prachtige pass stuurde hij Boy Strijker weg en deze liet voor de derde keer deze middag de keeper kansloos: 7-1. Vlak voor tijd kon Haarlo nog iets terugdoen via een perfecte boogbal vanaf de linkerkant, maar dat was dan ook een van de weinige hoogtepunten van de bezoekers. De zevenklapper van Sportlust was een opsteker voor het team waarin de komende weken een gooi naar de nacompetitie gedaan kan worden. Met nog drie wedstrijden te gaan, als eerste volgt op paaszaterdag 19 april de uitwedstrijd tegen Winterswijk. Bron: Sportlust Glanerbrug.

Paaseieren zoeken bij Sportlust GLANERBRUG - In de Sportlust kantine wordt maandag 21 april om 11.00 uur - voor alle jeugd t/m 9 jaar - het jaarlijkse Paaseie-

ren zoeken gehouden. Zorg dat je er ook bij bent, want het is ieder jaar weer een grote zoektocht naar alle eieren.

Paas Spätschoppen Grenslandkapel OVERDINKEL - Op 2e Paasdag houdt de Grenslandkapel uit Overdinkel haar jaarlijks terugkerende optreden. Dit gezellige en traditionele optreden vindt ook dit jaar weer plaats bij de hervormde vereniging aan de Hoofdstraat 147 te Overdinkel. De Grenslandkapel brengt tijdens dit Spätschoppen vooral de bekende Egerländer en Böhmi-

Metaalhandel Strijdonck Inkoop van oud ijzer en metalen. Tegen contante betaling. Nijverheidstraat 13A Losser | Tel: 06 461 111 07

sche muziek ten gehore, veelal aangevuld met zang of solistische optredens van de verschillende instrumenten. Het spätschoppen begint dit jaar om 13.00 uur. ( zaal open om 12.00 uur) De entree bedraagt 5 euro. Meer informatie is te vinden op www.grenslandkapel.nl of op de facebookpagina www. facebook.com/grenslandkapel.overdinkel

Uw redactie in het Hart van Glanerbrug? 6 februari 2014 Maandelijkse uitgave Hart van Glanerbrug is een uitgave van Uitgeverij Het Twentsche Land BV

SPORT

METAMORFOSE

Informatieavond E-reader

LOSSER - Ardjan Kolster van Eas-E-reader verzorgt in samenwerking met De Bibliotheek Losser op woensdag 23 april een lezing over Digitaal Lezen. Er wordt ingegaan op de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen. Rommelmarkt EHBO Losser

LOSSER - Zoals gebruikelijk wordt ook weer dit jaar de rommelmarkt gehouden op de zaterdag 19 april 2014 van 09.00 tot 13.00 uur voor het Gemeentehuis. Hebt u hiervoor spullen, dan kunt u contact opnemen met Bennie Busscher tel. 06-13743801), de opbrengst komt geheel ten goede aan de aanschaf van verbandmiddelen. Paasviering met eieren zoeken

OVERDINKEL - Op Tweede Paasdag wordt de Paas Eucharistieviering voor heel Maria Vlucht gehouden in het Gerardus Majella park in Overdinkel. De viering zal in het teken staan van het thema “samen zijn we één familie”. De voorgangers zijn pastor Rekveld en pastor Kuipers, en de viering begint om 10.30 uur. Ook kinderen zijn hierbij van harte welkom, en voor hen is er een apart programma. Na de viering kunnen kinderen eieren zoeken in het park. Workshop improviserend zingen

ENSCHEDE - Houd je van zingen? Maar het liefst zonder bladmuziek, vrijuit zingen wat er in jou leeft? We improviseren op een thema, een regel uit een lied, een mantra, een korte tekst of een beeld. Zangervaring is niet nodig, jouw stem mag op jouw eigen wijze klinken. De workshop vindt vrijdag 11 april van 20.00 uur tot 22.00 uur plaats bij basisschool De Noorderkroon. De kosten zijn 15 euro inclusief koffie/thee. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met Jorien Schepers via zingenmetjorien@gmail.com of telefoonnummer 053-4765838.

Volg ons op Twitter en Facebook

hart van glanerbrug. Heeft u interessant nieuws, leuke columns, verhalen of persberichten? Stuur dan een bericht naar het onderstaand e-mail adres.

redactie@twentejournaal.nl

Column Ferdinand

ALGEMEEN

3

Sponsorloop WIK brengt 520 euro op

4

Woningen te huur aan De Cypressenhof

6

Carnavalsoptochten in de regio

7

Avanti Wilskracht start eigen Repair Café GLANERBRUG - Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Vitale Sportvereniging (VSV) Avanti Wilskracht organiseert op dinsdag 4 februari het allereerste Repair Café van Enschede Oost (wijken Dolphia, Glanerbrug en de Eschmarke.

Mannenkoor vaart nieuwe koers

GLANERBRUG – Het Christelijk Mannenkoor Glanerbrug heeft per 27 januari haar naam veranderd in Mannenklank Glanerbrug. De naamswijziging is een logisch gevolg van de nieuwe koers die het koor vaart, waarbij verjonging, repertoirevernieuwing en kwaliteitsverbetering een belangrijke rol spelen. Daarnaast wil het koor met de naamsverandering benadrukken dat zij zich ondanks haar christelijke achtergrond nadrukkelijk openstelt voor mensen met een andere overtuiging. Mannenklank Glanerbrug werd opgericht op 27 januari 1951, toen nog onder de naam Christelijk Mannenkoor Glanerbrug. Het koor heeft sindsdien een uitstekende reputatie opgebouwd en is al jaren een graag geziene gast bij charitatieve instellingen, concerten van andere verenigingen en op uitnodiging bij kerkdiensten. Daarnaast gaat Mannenklank Glanerbrug graag competitieve uitdagingen aan en wedijvert men met andere koren tijdens korenfestivals en zangersdagen. Het koor telt op dit moment 38 actieve leden. Naast een voor alle leeftijdsgroepen aansprekend repertoire dat een mix vormt tussen klassiekers en moderne werken, staat het koor bekend om een geheel eigen Italiaanse kledingstijl. Met de koerswijziging hoopt het koor nieuwe leden binnen de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar aan te kunnen trekken. Gezelligheid Mannenklank Glanerbrug hecht veel waar-

de aan een evenwichtige mix tussen inspanning en ontspanning. Regelmatig worden er dan ook diverse gezellige activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan rommelmarkten, uitstapjes, feestavonden, kerstbroodmaaltijden, fietstochten en flashmobs. Deze uitjes zorgen voor de nodige ontspanning en dragen bij aan een hoge moraal en hechte vriendschapsband tussen de leden.

In het clubgebouw van Avanti Wilskracht, aan de Gronausestraat 846, draait het op 4 februari allemaal om repareren. Tussen 14.00 en 17.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters en een computerdeskundige helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Door repareren te promoten, wil VSV Avanti Wilskracht bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vindt Theo Dirksen. “In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen.”

Jeugd heeft de toekomst Hoewel het koor inmiddels al meer dan Het Repair Café is ook bedoeld om buurt60 jaar bestaat, ligt de gemiddelde leeftijd bewoners op een nieuwe manier met elvan de leden beduidend lager. Mannenklank kaar in contact te brengen. En te ontdekken Glanerbrug wil dit graag in stand houden dat er heel veel kennis en praktische vaaren stimuleert de aanwas van nieuwe leden GRAFMONUMENTEN (25 tot UNIEKE 55 jaar) met een voor jongeren VAN DE VAKMAN !! zeer aansprekend repertoire. Ervaren zanEXCLUSIEVE MODELLEN gers (ter beoordeling van de dirigent) tot 65 jaar zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Theo Dirksen wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart, en bijdraagt aan de beperking van de CO2uitstoot. “Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.” Stichting Repair Café Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. Sinds januari 2011 biedt de stichting daarnaast ondersteuning aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Enschede. Avanti Wilskracht wil na 4 februari elke dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur het Repair Café in Enschede Oost openstellen.

1. Snelle levering, eigen import 2. Computer ontwerp 3, Alle ontwerpen mogelijk 4. Laagste prijs/kwaliteit garantie 5. JWN Technologie 6. Vakkundig advies 7. Meeste keus in de regio 8. 100% Slagingskans 9. Meer dan 100 showmodellen

Zie pagina 4

Tonzon vloerisolatie

Zie achterpagina

Open van maandag t/m zaterdag van 8:00 tot 17:00 of 's-avonds op afspraak

SPORT

digheden in de buurt aanwezig zijn. Theo Dirksen: “Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cdspeler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.”

>> Lees verder op pagina 5 JWN NANO TECHNOLOGIE BEHANDELING !! Niet elders verkrijgbaar: uw grafmonument blijft langer mooi & is makkerlijker schoon te houden.

WONEN

WONEN

Hart van een krant krant Hart van Glanerbrug Glanerbrug isis een op die op weekendformaat weekendformaat die maandelijks fullcolor color maandelijks ininfull verschijnt. Deze wordt huis aan verschijnt. Deze wordt huis-aan-huis verspreid in in Glanerbrug, huis verspreid Glanerbrug, Enschede-Oost, Enschede-Oost, Lonneker, Lonneker, Losser, Losser, Overdinkel, Glane Gronau. Overdinkel enen Glane. Anders dan dan anderen! anderen! Anders

Lees verder op http://www.hartvanglanerbrug.nl/

METAMORFOSE

ALGEMEEN

Uw redactie in Hart van Glanerbrug? redactie@twentejournaal.nl KLUSSEN

VAKANTIE

@HartGlanerbrug www.facebook.com/twente.journaal KLUSSEN

VAKANTIE


2e PAASDAG GROTE PAASSHOW Enschede kleurt oranje tijdens hét Oranjefeest

van 10.00 - 17.00 uur

ENSCHEDE - De eerste Koningsdag wordt op 25 en 26 april in Enschede gevierd. De stad is gedurende deze dagen wederom het oranjebolwerk van Oost-Nederland. Met een uiteenlopende programma en bijhorende muziekstijlen zoals dance, Hollands, partyknallers, salsa en rock. Een greep uit het programma: Hazes meezingfeest, salsa & cocktails,Vato Gonzalez & MC Tjen, de grootste Oranjemarkt van het oosten en de matjesmarkt voor kinderen.

>

>

Kijk ook in onze opruimhoek voor zeer scherpe prijzen!!

Nog enkele showroommodellen met 50% korting!!

> Gratis thuis bezorgd

Tijdens de Nacht van Oranje op 25 april barst vanaf 19.00 uur het feest in de binnenstad los. De aftrap wordt door Absolutely Fresh verzorgd op het H.J. van Heekplein. Hoogtepunten van de nacht zijn optredens van: Vato Gonzalez & MC Tjen en Kenneth G. op het Grolsch Muziekplein (Oude Markt) verzorgen Lesly Williams & Tilt het Hazes meezingfeest. Op Rico Latino Royalplaza (Ei van Ko) daagt de Caribische salsaband K’ribe het publiek uit een dansje met hen te wagen. Bij café Rocks bestijgen vijf talentvolle rock bands het podium. Dit jaar gaat het feest door tot in de late nachtelijke uurtjes. De programmering op het Grolsch Muziekplein gaat namelijk door tot 2.30 uur. Koningsdag(26 april) start om 09.00 uur met het Koningsontbijt en een concert van Het Valerius Ensemble (Oude Markt). Vanaf 12.00 uur begint het feestelijke muziekprogramma. Op het Grolsch Muziekplein (Oude Markt) spelen o.a. Da Vinci, Broadway en Highway 61 hun feestelijke repertoire. Op Rico Latino Royalplaza neemt Latin & More het publiek mee naar de sfeer van Latijns-

Amerika en zijn er diverse workshops om de vibe er goed in te krijgen. Ook is er de ruim opgezette Oranjemarkt door de straten van de binnenstad. Het gevarieerde aanbod bestaat uit o.a. boeken, speelgoed, sieraden, (tweedehands) kleding, kunst en snuisterijen. De matjesmarkt voor kinderen vindt dit jaar plaats op het verkeersvrije Stationsplein en dus niet op het H.J. van Heekplein en het gebied rondom de Zuidmolen. Dit is in verband met de reguliere zaterdagwarenmarkt. Kijk voor het complete programma op www.oranjedagen.nu Voor vragen kan er gemaild worden naar info@oranjedagen.nu

VIER PASEN MET VAN GILS en win mooie prijzen

• • • • •

Ontmoet de Paashaas voor wat lekkers Welkomstdrankje voor jong en oud Optreden Sheila Timmerman Speurtocht voor de kids. Doe mee met onze speurtocht en win mooie prijzen Leuke kermis attractie voor de kids

En nog veel meer activiteiten!

www.vangils.nl/paasdagen wonen

slapen

keukens

badkamers

Volg de pasen met Van Gils ook via www.facebook.com/vangilswoonpromenade Van Gils Woonpromenade | Kleibultweg 48, 7575 BV Oldenzaal | T 0541 850 100 | E info@vangils.nl | Openingstijden: ma 13.00 - 18.00 | di, wo, en vr 10.00 - 18.00 | do 10.00 - 21.00 (koopavond) | za 10.00 - 17.30


hart van glanerbrug.

5

Hans Theessink naar Enschede

ENSCHEDE - Op vrijdag 25 april komt Hans Theessink weer naar Enschede, zijn geboortestad, voor een optreden bij Folkclub Twente. Het concert wordt gehouden bij De Buren in Boekelo.

Keltische Folkmuziek ENSCHEDE - Op zaterdag 19 april geeft Gerard Grooters - in het kader van de Luisterrijk serie - in de “Pijpenla” van de Bibliotheek Overijssel aan de Pijpenstraat 15 te Enschede een lezing met als thema Keltische (folk)muziek. Gerard Grooters, bestuurslid van Folkclub Twente, vertelt over de vele facetten binnen de Keltische (folk)muziek. Natuurlijk zullen de traditionele Ierse en Schotse varianten aan bod komen, maar ook groepen als de Dubliners en de Chieftains die vaak de crossover naar andere stijlen

Plaats: ‘Café de Pijpenla’, Openbare Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15. Van 13.30 - 14.30 uur. Toegang gratis.

Welkom in Twente Website :

y Town Monke

Collos

hebben gemaakt zullen niet ontbreken. En wat is nou eigenlijk ‘mouth music’, ‘lilting’ of ‘sean-nós singing’? Het antwoord hoort u op 19 april.

wn.eu monkeyto

eum 8

2

Maandmenu: Monkey Town naar Enschede

ENSCHEDE - Half augustus opent de bekende ballenbakken, superlego, Een dagjeVoorgerecht: Monkey Town een vestiging aan het trampolines en luchtkussens. Gebonden aspergesoep Asperges Colosseum 82 te Enschede. Dit is uit voor het *Leuke winkel! einle vann endin veririnngg va het terrein -van Go Planet tegeno- Heeft u iets te vieren? Kinderfeestje, leve chn sge Te Te nge E u gt u angt tvan Hoofdgerecht keuze uit: Asperges met beenham ver de Grolsch Veste. familiefeest of bedrijfsevenement. ddez ezee bboonn oonntv hele G Medio augustus 2012 gezin opent G IN T RTIN OR KO Monkey Town biedt u arrangementen 00 K

7521 TP

€ € 11,5 entrtree oftelefonisch: met zalm geserveerd kunnen met hollandaisesaus js js riTown eeppri pp ddee en de kinderen op maat. Vraag naar de mogelijkheden Enschede www.folkclub.nl of een 053- Bij Monkey Town EigenlijkooMonkey behoeft Theesink geen introductieinwebsite • 55 modeltuinen -in de leeftijd van 0 tot 12 jaar heerlijk bij de desbetreffende vestiging. 4766283 of 06-53873390. meer. Door velen wordt hij beschouwd als • Klompenmakerij vestiging of van koffie indoor aardbeien spelen. Er zijn tal attrac-met bonbon Kerkplein 24 van Europa. • Mini Boerengolf Dessert: IJs met de beste roots- en bluesartiest ties, zoals gigantische klim en klau- Houdt de website van Welkom in vrijdag 25 april omterras 20.30 uur. Uit een carrière van meer dan vijfendertig Wanneer: Ootmarsum • Tuinrestaurant met tertoestellen, vol uitdagende tunnels Twente in de gaten voor de exacte jaar zal hij een selectie van fraaie roots- en Waar: Café en Zalen De Buren, • Cadeau, tuin- en decoratieshop en geheime gangetjes en natuurlijk p.p. openingsdatum. Prijs: www.plaske.nl blues nummers ten gehore brengen. Omdat Beckumerstraat 2, 7548 BG Boekelo. • Springkussen voor de kinderen er op0541 dit moment nog maar enkele kaar- Entree: volwassenen: 15 Euro. - 291515 v.a. 11.00 uur, reserveren gewenst. Donateurs en studenten: 12 Euro. open ten beschikbaar het verstandig zo met Geopend zijn vanismaandag tot en zondag vanKeuken 10.00-17.00 uur Hesselerweg Tel.tot0742667,50 4957 18 jaar: snel mogelijk te reserveren. Dit kan 9viaBorne. de Jeugd ,5

€22,50

• Grote wintertuinen • Bayerische biertuinen • Fietsvriendelijk gastenverblijf • Kinderspeelplaats Camping

• Schnitzelkaart

700 m2 SaunalandSChap

• Koffie met (warm) gebak

FitneSS & Sport mogelijkheden

• 150 zitplaatsen op het

Beauty & WellneSS

buitenterras

evenementen & annimatie FeeStzaal & reStaurant StaCaravan verhuur

Rondvlucht mogelijkheden Het adres voor al uw: Bedrijfsfeesten vanaf • Diners€ 20,• Vergaderingen Feestjes • Verjaardagen • Proeverijen

Ga tochFlugplatzstraße een keer 56 | 48531 Nordhorn, Duitsland | Tel.: 05921-8198073 Dorpsstraat 26|| 7447 CS Hellendoorn | T 0548-654910 | F 0548-656651 email: info@restaurant-wolkenlos.de internet: www.restaurant-wolkenlos.de echt op vakantie!

TWENTEWIJN

heidland 65 · 49214 Bad rothenfelde · Fon 05424-210600 · info@campotel.de · www.campotel.de

www.dekroonhellendoorn.nl

Exclusieve wijnen van Twentse bodem! r e i

Dolle Pret lplez el e Noordbroek 2 e p S k ko 7604 BL Almelo j m i l 0 r 600 ers hee • Rondleidingen en wijnproeverijen T 0546 63 33 99 m o • Wijngeschenken Z

Nieuw!!! Bij Dolle pret de ‘‘Wipe out’’

2

www.dollepret.nl • Zorgboerderij

info@dollepret.nl

li t/m 2 Van 20 ju ke dag er el septemb nd geope

Fürstenhof Bad Bentheim Onbeperkt

spelen: Mei vaka Hier is altijd iets ntie loos! Openingstijden winkel: 26 April t/m 5 Mei Geopend: Kinderen: € Woensdag, Vrijdag Hemelvaartdag 7,Elke do, vr en za van 13.00 - 17.00 uur zoals 300 jaar Volwassen:Ridderfeestmaal: Eten Zaterdag en Zondag 9 mei 2013 € 2,van 10.00 tot 18.30 uur Pinksteren Elke zaterdag: 19 en 20 Elke zondag spanferkeleten mei 2013 Twentewijnarrangement, Alle dagen geopend reservering noodzakelijk n 10.00 tot 18.30 A va ‘la carte eten Telefoon 0547-292785 t niet SPORT METAMORFOSE KLUSSEN laas is he HeALGEMEEN Wijngaard Hof van Twente gen

geleden

Neustrasse 19 - Gronau - Telefoon: +49 (0) 25 62 / 56 84 - www.costers.de WONEN

VAKANTIE


Tulpweek 2014 met vol programma

OVERDINKEL - De traditionele Tulpenweek staat op donderdag 1 mei en vrijdag 2 mei weer op de agenda bij Sportclub Overdinkel. De tulpweekorganisatie zorgt ook dit jaar voor een programma om je vingers bij af te likken. Kosten noch moeite worden gespaard om onze jeugd weer twee fantastische dagen te laten beleven.

Ook deze editie zal weer vol staan met sport, spel, spanning en plezier. Stormbanen en luchtkussens vormen het decor, afgewisseld met voetbalvormen en trainingen. De strijd om de Plus Bellers Penaltybokaal is vanaf nu onderdeel van elke minuut die de voetballers op het sportpark doorbrengen. Donderdag 1 mei staat in het teken van 4-4 en voetbaltraining. Als afsluiter van deze dag heeft de commissie een heuse voetbalshow weten vast te leggen, die tot op heden enkel van tv bekend is. Freestyle soccer artist Rowdy Heinen zal zijn kunsten vertonen op het sportpark en zal tevens enkele trucs overbrengen aan de voetballers van Sportclub Overdinkel in speciale clinics. Voor de allerkleinsten is er naast het 4-4 toernooi ook een kermis georganiseerd, zodat zij voetbal afwisselen met ontspanning. Vrijdag 2 mei wordt er gestreden in de

meerkamp, waarbij levende sjoelbakken, wipe out banen en eieren koppen voor de nodige hilariteit zullen zorgen. De teams strijden om de meeste punten en de felbegeerde hoofdprijs, welke nu nog even een geheim blijft. Als afsluiter heeft de Tulpweek ook een noviteit. In plaats van de playbackshow, zullen alle deelnemers onderling strijden in een touwtrekwedstrijd. We hopen op goed weer, maar vooral op overweldigend enthousiasme van zowel deelnemers als vrijwilligers. Op voorhand wil de Tulpweekcommissie alvast elke vrijwilliger bedanken voor haar inzet tijdens deze editie.

Het voordeligste adres voor Fornuizen Keukens en inbouw-apparatuur s ’ Q B B s a G e z n land r o e d l e a N Op van te prijs

Diverse gaskookplaten in alle maatvoeringen

Bosch vlakscherm kap

249.-

Inbouwen 45 euro BOSCH luxe vaatwasser

Bosch oven/magnetron

199.-

749.-

Inbouwen 45 euro Boretti VT 96 IX

Inbouwen 35 euro

Scherps

90 cm RVS afzuigkappen 750 m3 / uur

435-

1799.-

Inbouwen 50 euro

Inbouwen 50 euro

Falcon Deluxe 90

Inbouw koel/vriezers

2599.Inbouwen 50 euro

279.Inbouwen 50 euro

299.Inbouwen 50 euro

Breedste assortiment inbouwapparatuur van Twente Combimagnetron

Inductie 60 cm

M-System M System MFTN 96

599.Zeer veel uit voorraad leverbaar, kom eens kijken! Het adres voor inbouwapparaten, keukens,werkbladen en fornuizen

399.Inbouwen 35 euro

299.Inbouwen 35 euro

1199.Inbouwen 50 euro

Lenteweg 62 7532 RL Enschede Tel. 053 - 4614466 Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 18.00 zaterdag 09.00 - 17.00

www.inbouwmagazijn.nl


hart van glanerbrug.

7

Nieuwe speciaalzaak in Enschede

Koningsdag in Stadsgravenstraat ENSCHEDE - Op Koningsdag, 26 april vanaf 12.00uur, is de Stadsgravenstraat een feeststraat voor jong en oud. Voor een lekker drankje, een heerlijk hapje en verschillende activiteiten kom je naar de Stadsgravenstraat. De nadruk van de activiteiten liggen op spel, vermaak en muziek. Er zijn onder andere Springkussens, Schminken, Live muziek, Salsa Workshops en nog veel meer. Om 23:00 uur gaan we binnen verder bij de

volgende horeca-ondernemingen: Big Belly’s Tavern, Ristorante Sorrentino, Bistro Het Kostershoes, Café de Buurvrouw, Café San Remo, Eetcafé Atrium, Café Goldrush, Café Old Dutch, Shoarma Shalom, Café Het Bolwerk, Café Shooters en XotiX Summerclub.

ENSCHEDE - Onlangs opende Bedshop De Duif haar deuren aan de Haverstraatpassage 31 in het centrum van Enschede. De grootste linnenwinkel van Nederland voor het midden- en hoogsegment heeft alles op het gebied van slaapcomfort (dekbedden, kussens, overtrekken, hoeslakens) van bekende merken als Vandyck, Essenza, Beddinghouse, Pip Studio en Snurk. Ook homewear behoort tot het assortiment. Naast

WONEN

SPORT

beddengoed heeft Bedshop de Duif een ruim assortiment aan bad- en keukentextiel. Met het openen van de speciaalzaak krijgt de Haverstraatpassage opnieuw een impuls. Recentelijk hebben een aantal nieuwe retailers zich in de straat gevestigd.

METAMORFOSE

ALGEMEEN

KLUSSEN

VAKANTIE


2 PA A

e

SDAG

11.00 17.00 TOT UUR

Altijd korting op uw aankoop!

Kavena fauteuil van 379,-

Kom tijdens de paasshow gezellig winkelen en profiteer van de diverse paasacties.

nu

Parano dressoir 184 cm breed

nu

399,-

299 Apila 3-zitsbank nu

Imperia eetkamerstoel in leder van 299,-

749

VAN

Griante fauteuil

TOT WEL 50%

nu

OPEN

nu

OP = OP

Pluk je eigen korting! Tijdens de Pasen staat er bij Lรถwik een paasboom met eieren. In ieder ei zit een korting, tot wel 50%!

599

199

Ultima eettafel in massief eiken, 180 x 100 cm. Van 1199,-

849

samen

2x

fauteuil Elder 179,- per stuk

299

Busson hoekbank, in stof, incl. 2 bijpassende sierkussens. excl. hocker. normaal 2049,-

nu

OP = OP

Andrew 2-zitsbank normaal 999,-

nu vanaf

699

1699

SNEL LEVERBAAR

Hipari relaxfauteuil

vanaf

599

Alex 3 + 2-zitsbank in Congoleder van 1999,- nu

P AeLLEEN OAG D S 2 PAA

1399

60RT0IN,G-! KO

Hellas relaxfauteuil, voorzien van handmatige verstelling en een moderne poot. Van 499,-

nu

399

ALE SPECI IEDING B N A PAASA

Norwich winkelkast

Westeinde 660 - Vriezenveen - Tel. (0546) 55 99 55 www.lowikmeubelen.nl

nu

699

OP = OP

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

nu

N ALLEE AG e PAASD 2

Hvg 17 04 14