Page 1

Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling eersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling

Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 1116111 mei 2015 Vrijdag mei 2015 mei 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag 11februari mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 11januari mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1122 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 17 2017 Vrijdag 15 april 2016 Vrijdag 22 2016 Vrijdag 1 mei 2015 6mei mei 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag januari 2016

Geslaagd winterprogramma mini’s Hulzense Boys

Zaterdag 232januari Zaterdag mei Zaterdag 23 Zaterdag 22januari Zaterdag 2mei mei Zaterdag Zaterdag 22mei mei Zaterdag mei 8887 1° /Zaterdag 7° Zaterdag 1° 13° mei 1° /Zaterdag 7° 1° /23 Zaterdag Zaterdag 213° mei 1° 13° 2mei mei 1° /23 13° Zaterdag 23 januari Zaterdag 1° /2/13° Zaterdag mei Zaterdag 22mei mei Zaterdag mei 1° /2/13° Zaterdag 2januari mei Zaterdag 2januari 888887 /7° 7° 1° 13° 13° 1° /13° 13° 1°1°1° / /7° 1° /13° //13° 13° 1° /13° 1° /1° 1° / 1° / Zondag 243 Zondag mei Zondag 3januari Zondag 24 januari Zondag mei Zondag Zondag 33mei mei Zondag 33mei mei 7776 3° /8° 8° 5° /15° Zondag 24 Zondag 3mei mei 5° /15° Zondag mei 3° /Zondag 5° /15° Zondag Zondag 24 januari 315° mei 5° /3januari 5° /3 Zondag mei Zondag 315° mei Zondag 24 januari Zondag mei 5° /3 Zondag mei 315° mei Zondag 3 7 776 7 7 3° / 8° 5° / 15° 5° / 15° 8°5° 5° 15° /15° 15° /15° 3°3°/ /8° //15° 5° /5° 5°5° / 15° Maandag 25 januari Maandag 4 mei Maandag 4 mei Maandag 25 januari Maandag mei Maandag 4mei mei Maandag 4 44mei Maandag HULSEN -8°Na7° een mooi begin 7776 van het voetbalseizoen, waarin het aantal mini’s flink is gestegen, 4° /Maandag Maandag januari /44 19° Maandag mei /419° 4° /Maandag 8° Maandag mei Maandag 25 januari 7° /419° 19° Maandag mei 7° /4 44mei mei 7°7° /25 Maandag mei Maandag 25 Maandag mei 7° /januari 19° 4419° mei Maandag mei Maandag 7 776 4° / 8° zijn 4° de mini’s van v.v. Hulzense Boys de afgelopen vier zaterdagen druk in de weer geweest met 7° / 19° 7 7° 19° 4°/ /8°8° 7° 19° /19° 19° 7° /19° 7° 7° //19° 19° 7° /7° 7° ///19°

een bijzonder en geslaagd pag.winterprogramma. pag. pag. pag. pag.

pag. pag. pag. 44 pag. 44 pag. 4 pag. Opde deHoogte Hoogte pag. Op 44 44 4 4 Op de Hoogte 4 Op deHoogte Hoogte Op de officiële gemeentepagina’s DeDeofficiële gemeentepagina’s

Haarles Feest Jaarmarkt Oldtimermeeting zondag 17Hippisch april Haarles Feest Jaarmarkt Voortgang nieuwbouw HAARLE - 4 juni vanaf 09:30 uur tot 15:00 uur kan elke Op Naar Nijverdal HAARLE - 4beroepshandelaar juni vanaf 09:30 en uurverhuizer tot 15:00met uureen kan cultuursnuiver,

Centrum Hellendoorn

cultuursnuiver, en ogen verhuizer me NIJVERDAL - Oldtimers, Food Trucks, Koopzondag, specialiteit in oudeberoepshandelaar zolderkamertjes zijn en Pickoren specialiteit in oude zolderkamertjes zijn ogen en up DJ,de div.kost Entertainment, hetHaarles zijn deFeest. ingrediënten van de weer geven op werkzaamheden het HELLENDOORN – De voor het nieuwe weer Centrum de kost nieuwe geven op het Feest. Oldtimermeeting stijl. Hippisch zijnHaarles deze week weer verder De jaarmarkt staatHellendoorn elk jaar ieder wat wils. Zondag 17 april zal het cenmet originele en gegaan, waarbij bij aanvang de inmiddels van dakpanelen De jaarmarkt staat elk jaar ieder wat wils. weer garant voor leuke kraam- Belangstellenden happen kunnen een trum vangarant Nijverdal volledig dranken, Pick-Up-DJhuren. voor Belangstellenden kunnen voor leuke kraamvoorziene hal was bedekt onder een laag sneeuw. pjes,weer mooie koopjes en een kraam of grondplaats

het domein zijn van Oldtimers de muzikale en divers kraam ofnoot grondplaats hur koopjes en een fijn pjes, stukje mooie gezelligheid. Met een Ondanks deze winterse werkzaamheden zijnzullen te zien en hun trotse eigenaren. De een rand entertainment de fijn stukje gezelligheid. Met beetje muziek op de achterKijk voor meer informatie en De officiële gemeentepagina’s De officiële gemeentepagina’s van degemeente gemeente Hellendoorn omstandigheden is2016 er theater door middels link https://youtu. Oldtimermeeting kent Oldtimermeeting 2016website flink De officiële gemeentepagina’s van de Hellendoorn Kijkdevoor meer informa beetje muziek op de achtergrond en een stukje aanmelding op de van gemeenteHellendoorn Hellendoorn van gemeente Hellendoorn bouwbedrijf Zwolle be/eKIt4WvJqIw een geheel nieuwe opzet; opluisteren. In combinatie met...w an dedede gemeente aanmelding op de grond en Nijhuis een is stukje theater door de straten er voor www.haarlesfeest.nl! en door Olthof wanden voor Meer Oldtimers, Food Trucks Lees verder op pagina 11... www.haarlesfeest.nl! dedak-, straten is er Super NK voor Wout gevelbeplating in vol tempo BeVa Productions Super NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout uper NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Vliek Super NK voor Wout Super NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Vliek doorgewerkt. Drone Foto-&Videotechniek Super NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Vliek uper NK voor Wout uper NK voor Wout Tjeerdsma en Stefan Vliek jeerdsma enen Stefan Vliek uper NK voor Wout erTjeerdsma NK voor Wout StefanVliek Vliek Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Vliek Tjeerdsma en Stefan eerdsma en Stefan Vliek Eerst moest er sneeuw Hellendoorn 06-23632739 jeerdsma en Stefan Vliek jeerdsma en Stefan Vliek erdsma en Stefan Vliek geruimd worden op het dak, pag. pag. pag. pag. pag. pag. omdat volgens de strakke Voor meer informatie; pag. pag. 55 5 pag. pag. 5 5 pag. pag. Vanafpagina pagina 5 55 5 Vanaf 5 planning, dinsdag door de website: 5 55 5 Vanafpagina pagina 5 Vanaf 5 Vanaf pagina 5 firma Hakvoort daglicht uit www.heldersevoerluu.nl Dedemsvaart de lichtkoe- Facebook: facebook.com/ pel in de nok van de hal heldersevoerluu moest worden aangebracht. of Hippisch Centr. T Oale De offi ciële publicatiesvan vande de De offi ciële publicaties van de Aan de hal met een afmeting Spoor De offi ciële publicaties De offi ciële publicaties van de De offi ciële publicaties van de e offi ciële publicaties van de De offi ciële publicatiesvan vande de De offi ciële publicaties van de gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn De offi ciële publicaties De offi ciële publicaties van de van 102 bij 42 meter en een Website gemeente Hellendoorn De offi ciële publicaties van de gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn e offi ciële publicaties van de De offi ciële publicaties van de  emeente Hellendoorn egemeente offi ciële publicaties vande de gemeente Hellendoorn offi ciële publicaties van Hellendoorn  gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn hoogte van 9.7 meter wordt www.manegehellendoorn.nl gemeente Hellendoorn  meente Hellendoorn emeente Hellendoorn emeente Hellendoorn  pag. meente  Hellendoorn pag. iedere dag onverstoorbaar Facebook: pag. pag. pag.    pag. pag. 10 pag.  10 pag. pag. 10 gewerkt door de firma Olthof facebook.com/hippischcen10 pag.   10 GEMEENTE HELLENDOORN / TWENTERAND Met pag. De Zweef A1 kampioen! stapten ze onder veel gelach pag. 10 10 pag.   10 pag. 10 10   10   uit Nijverdal, door deze te trum.toalespoor 10 10 op de klaarstaande tandem. 10 GEMEENTE HELLENDOORN / TWENTERAND - Met stapten ze onder veel gelach toespraken, een ritje en een slok Regge 10op de tandem   voorzien van gevelplaten.. De   De tandem, die ook symbool op de klaarstaande tandem. toespraken, opVermaeck de tandem een slok Reggewater is de een routeritje endeenSmaeck vrijdag 29  Fiets, staat voor de die samenwerking De tandem, ook symbooldrone-video-opnamen van de april is 2016 officieel opengesteld burgemeesters water de route Fiets, Vermaeckdoor endede Smaeck vrijdag 29 binnen de ondernemersgroep. staat voor de samenwerking van 2016 Hellendoorn enopengesteld Twenterand. april offi-cieel door burgemeesters Vervolgens wordtwat hetmoeiterNIJVERDAL Dinsdagmiddag zijn de de eerste vijf koop- aan. Als de één even Foto: Martin van Lokven binnen dehetondernemersgroep. Programma festiviteiten festiviteiten Foto: Martin van Lokven Lokven Programma Foto: Martin van Foto: Martin van Lok Programma festiviteiten Programma festiviteiten rein bouwrijp gemaakt onder Foto: Martin van Lokven Koningsdagfestiviteiten gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag van Hellendoorn en Twenterand. Foto: Martin van Lokven Programma festiviteiten overeenkomsten getekend voor kavels in het centrum, NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten Namens de ondernemerssteeds meer mensen goed in lijk heeft trapt de ander wat vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven nde Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015houdt de vrijheid Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven rogramma festiviteiten Koningsdagfestiviteiten Als de één het even wat moeivrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Foto: Martin van Lok NIJVERDAL --De De verschillende Koningsdagfestiviteiten verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ Bevrijdingsdag 2015 vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ nde Koningsdagfestiviteiten Alle deelnemers, recreatieen gemeente riaal gebruikt worden, zoals leven. Bevrijdingsdag Hellendoorn’ een 30 januari 2016 NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten Programma festiviteiten gemeente Hellendoorn’ vrijheid leven. Bevrijdingsdag ende Koningsdagfestiviteiten Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015 Foto: Martin van Lokven Koningsdagfestiviteiten Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven Bevrijdingsdag 2015 lende Koningsdagfestiviteiten gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een NIJVERDAL verschillende Koningsdagfestiviteiten Foto: Martin andere door de kavels de juiste NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend Bevrijdingsdag 2015 nde Koningsdagfestiviteiten ende Koningsdagfestiviteiten uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015 ogramma festiviteiten Koningsdagfestiviteiten rogramma festiviteiten groep de-Regge.nl vertelde Jan vrijheid de smaak. De Regge heeft veelgemeente harder en zo kom jezoals samen vele mensen. Het uitgebreid programma in v is dit jaar een nationale feest-feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten De verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ Bevrijdingsdag 2015 leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ is steeds dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in in Aan de Tuinen (VanHet den Steen van Ommerenstraat). evrijdingsdag 2015 de Koningsdagfestiviteiten Foto: Martin van Lokven Alle deelnemers, recreatieen riaal gebruikt worden, rogramma festiviteiten llende Koningsdagfestiviteiten in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het Hellendoorn’ een leven. Bevrijdingsdag vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een 30 januari 2016 houdt de NIJVERDAL -nationale De verschillende Koningsdagfestiviteiten Namens de ondernemersmeer mensen goed in lijk heeft trapt de ander wat nde trokken vele mensen. Het uitgebreid programma in isselectieleden dit jaar een nationale feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ ende Koningsdagfestiviteiten Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een isvrijheid dit jaar een nationale uitgebreid programma vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een isjaar dit jaar een nationale feestuitgebreid programma van 3-en tot 25 jaar, bijvoorbeeld een doek. vele mensen. Het 2015 uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestKoningsdagfestiviteiten Bevrijdingsdag 2015 gramma festiviteiten ende Koningsdagfestiviteiten de Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een in Nijverdal Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten trokken vele mensen. vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in Bevrijdingsdag 2015 vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend ende Koningsdagfestiviteiten e Koningsdagfestiviteiten nBevrijdingsdag Fysion een Winterdemo! Alle deelnemers, recreatieen riaal gebruikt worden, zoals uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestvrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een 0 januari 2016 houdt de NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten vele mensen. Het is dit jaar een feestuitgebreid programma in vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in hoogte te geven en een bouwnde Koningsdagfestiviteiten vele mensen. Het uitgebreid programma in is dit een nationale feestgemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag is dit jaar een nationale feestuitgebreid progr n trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestevrijdingsdag 2015 rn trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in llende Koningsdagfestiviteiten nde Koningsdagfestiviteiten evrijdingsdag 2015 in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het nde Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Dijsselhof over de totstandkote bieden, zowel op het gebied verder. Onder het genot van NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten trokken vele mensen. Het elkaaruitgebreid gezet.gezet. dag. Ook invrijheid Nijverdal wordtwordt uitgebreid programma inissamen isdag. dit jaar een nationale feestrn trokken vele mensen. Het leven. Bevrijdingsdag gemeente H evrijdingsdag 2015 isis dit jaar een nationale feestprogramma nde Koningsdagfestiviteiten dag. Ook inDe Nijverdal wordt elkaar gezet. uitgebreid programma isdag. diteen jaar een nationale feestvrijheid leven. gemeente Hellendoorn’ een bijvoorbeeld een doek. selectieleden van 3en totBevrijdingsdag 25 jaar, vele mensen. Het uitgebreid programma isHet dit jaar een nationale feestKoningsdag voorbij is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in in Nijverdal Hellendoorn trokken vele mensen. Het groep de-Regge.nl vertelde Jan de smaak. Regge heeft veel harder en zo kom jein dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het dit jaar een nationale feestuitgebreid programma Zodra er acht kavels zijn verkocht, wordt het terrein trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isis dag. inin elkaar orn trokken vele mensen. is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in dag. Ook in Nijverdal Nijverdal wordt elkaar gezet. zullen meerdere dansen laten Entree voor deze middag Fysion een Winterdemo! rijdingsdag 2015 ende Koningsdagfestiviteiten elkaar gezet. Ook in Nijverdal wordt Hellendoorn trokken vele mensen. Het Nu Koningsdag voorbij is gemeente Hellendoorn’ vrijheid leven. Bevrijdingsdag mensen. Het isin dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestOok Nijverdal wordt elkaar gezet. .Fysion Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. isis dit jaar een nationale feestuitgebreid isOok dit jaar een nationale feestuitgebreid progr nm. trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook inis Nijverdal wordt bijvoorbeeld een doek. selectieleden van 3 tot 25 jaar, n trokken vele mensen. Het rokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestwas weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. straat aan te leggen. Het strein Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. uitgebreid progr dit jaar een nationale feestelkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt beginnen en wordt gehoun trokken vele mensen. rokken vele mensen. Het dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in gevierd Nijverdal wordt elkaar gezet. progra deze dag uitgebreid gevierd elkaar gezet. dag. Ook inuitgebreid Nijverdal wordt een Winterdemo! Koningsdag voorbij is in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isvan trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma indag is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in ming van de route. Begonnen van Smaeck als op het gebied een slok Reggewater werd nog is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in deze uitgebreid elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt m. Nu Koningsdag voorbij is Nu Koningsdag voorbij is dit jaar een nationale feestuitgebreid Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd orn trokken vele mensen. Het trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt Entree voor deze middag is zullen meerdere dansen laten trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is Koningsdag voorbij is in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het m. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. Dijsselhof over de totstandkote bieden, zowel op het gebied verder. Onder het genot deze dag gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. trokken vele mensen. Het Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingszien. Alle materialen van RG voor kinderen van 0 t/m 4 jaar dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is bouwrijp gemaakt. isOok dit jaar eengevierd nationale feestuitgebreid programma indag Koningsdag voorbij is dag. in Nijverdal wordt elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt mei, de bevrijdingselkaar gezet. elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt deze uitgebreid gevierd beginnen en wordt gehouom. Nu Koningsdag voorbij is deze dag uitgebreid gevierd gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij dag. Ook in Nijverdal wordt gezet. mei, de bevrijdingsn trokken vele mensen. Het deze dag uitgebreid gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar elkaar gezet. Entree voor deze middag isis isdeze zullen meerdere dansen laten Koningsdag voorbij isis dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt Nu Koningsdag voorbij is is deze dag uitgebreid gevierd ven iselkaar kavels ng op 4Nadat mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd dag uitgebreid gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. m. Nu Koningsdag voorbij m. Nu Koningsdag voorbij Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. komt na de dodenherdenking op 4mei, mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de elkaar Reggegroep deze dag uitgebreid deze dag uitgebreid gevierd dodenherdenking op mei, de bevrijdingsgng de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isis was weer gezelligheid alom. Nu voorbij is nwijk’. in voorgaande met de Reggedal Vrije Tijds van Vermaeck. benadrukt dat het zo mooi m. Nu Koningsdag voorbij dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt gezet. met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid gevierd dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. komt na de dodenherdenking op 44 mei, de bevrijdingseginnen en wordt gehouing op 4mei, mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij dag. Ook in gevierd Nijverdal wordt gezet. komt na de dodenherdenking op 4de de bevrijdingsvoor kinderen van 0begin t/m 4oktober jaar zien. Alle materialen van RG deze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid gevierd ming van de route. Begonnen van Smaeck als op het gebied een slok Reggewater werd nogmet king op mei, de bevrijdingsmei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd om. Nu voorbij is Nu Koningsdag voorbij is deze dag uitgebreid gevierd .gwijk’. Nu Koningsdag voorbij is met een feestelijk programma Scouting de mei, de bevrijdingskomen aan bod; lint, hoepel, gratis! Vanaf 4Koningsdag jaar kost het komt na de dodenherdenking op 4mei, mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma Scouting de Reggegr Reggeg met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep ing op 44Koningsdag mei, de bevrijdingswas weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is deze dag uitgebreid gevierd Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. op 4 mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma Scouting de Reggeg Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsScouting de Reggegroep een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd dodenherdenking op 4 de bevrijdingsvoor kinderen van 0 t/m 4 jaar zien. Alle materialen van RG deze dag uitgebreid gevierd mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles Nadat in voorgaande De ondertekening van enkele leggen de nutsbedrijven de op te leveren, waarna de bouw met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep king op 4 mei, de bevrijdingsScouting de Reggegroep met een feestelijk programma met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep is er in Nijverdal van alles komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd m. Nu Koningsdag voorbij is ng op 4 mei, de bevrijdingsin het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e R Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles Agenda (RVTA), doorzetdat de routefietser onderweg van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. de bevrijdingsin het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd deze dag uitgebreid gevierd HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat ing op 4 mei, de bevrijdingsop 4 mei, de bevrijdingsdag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles deze dag uitgebreid gevierd aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met een feestelijk programma Scouting de Reggegr gratis! Vanaf 4 jaar kost het komen aan bod; lint, hoepel, komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsgehouden werd, staat deze Scouting de Reggeg met een feestelijk programma deze dag uitgebreid gevierd Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsng op 4 mei, de bevrijdingsop 4 mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e wijk’. Nadat in voorgaande n op zoek naar dieren? Dat met de Reggedal Vrije Tijds van Vermaeck. benadrukt dat het zo mooi is met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegr Nijverdal van alles komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep touw, knotsen en bal. Ook 1,50 euro om te komen kijken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de g op 4 mei, de bevrijdingsvan Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, zoek naar dieren? Dat ngking is er in Nijverdal van alles dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles an is er in Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep op 4 mei, de bevrijdingsvan Natuurmonumenten en € te dier en laat je schm op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep deze dag uitgebreid gevierd is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat ng op 4 mei, de bevrijdingsdag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e n is er in Nijverdal van alles haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, met een feestelijk programma Scouting de RRR gratis! Vanaf 4 jaar kost het komen aan bod; lint, hoepel, komt na de dodenherdenking op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma Nijverdal van alles g op 4 mei, de bevrijdingsIn de zaal aan de Portlandweg De leiders en trainers van v.v. Hulzense Boys. andere overeenkomsten wordt benodigde kabels en leidingen kan beginnen. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles Scouting de met een feestelijk programma aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e te doen. met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep gehouden werd, staat deze in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e dan op zoek naar dieren? Dat tingsvermogen, volharding en Anneke Raven, burgemeesallerlei tips aan de hand gedaan an is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en te dier en laat je schminken. metinin onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, zoek naar dieren? Dat met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles op 4naar mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep sing er in Nijverdal van alles met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit 1,50 euro om te komen kijken. touw, knotsen en bal. Ook het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de van Natuurmonumenten en €€programma te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, op zoek naar dieren? Dat met een feestelijk programma Scouting d nan is er in Nijverdal van alles kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep n is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari snn er in Nijverdal van alles te doen. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit te doen. Agenda (RVTA), doorzetdat de routefietser onderweg van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schmi in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat de winter. dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles zal er nog alternatief matewww.fysion-nijverdal.nl in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles er in Nijverdal van alles keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuu informatieschuur De ehouden werd, staat deze in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuu op zoek dieren? Dat met een feestelijk Scouting de Reggegroep is er in Nijverdal van alles vanaf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens te doen. 1,50 euro om te komen kijken. touw, knotsen en bal. Ook in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, an op zoek naar dieren? Dat op zoek naar dieren? Dat kon, ondanks de kou buiten, de mini’s zorgden er op de binnenkort verwacht. an is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens is er in Nijverdal van alles met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit te doen. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je van toffe feestbands. Wageningen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari met onder andere optredens keer het bevrijdin TWENTE In een groot aantal zwembaden in Oost Nemet onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De enthousiasme van de onderter van Hellendoorn, had wordt voor leuke activiteiten of met de boswachter. Misschien 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari te doen. van toffe feestbands. Wageningen. keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens te doen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e ntingsvermogen, de winter. van toffe feestbands. Wageningen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e www.fysion-nijverdal.nl zal er nog alternatief matemet onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari i vanaf informatieschuur De keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur vanaf informatieschuur De in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaa met de boswachter. Misschien van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. Wageningen. van toffe feestbands. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e op zoek naar dieren? Dat volharding en Anneke Raven, burgemeesallerlei tips aan de hand gedaan n is er in Nijverdal van alles 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur anaf informatieschuur De met de boswachter. Misschien met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Wageningen. van toffe feestbands. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit van toffe feestbands. Wageningen. kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari met de boswachter. Miss met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uitvan te doen. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit van toffe feestbands. Wageningen. te doen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e Haarle. Gezinnen met kindeWageningen. van toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. de winter. www.fysion-nijverdal.nl zal er nog alternatief mate7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari onder andere optredens keer het bevrijdin 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens lekker worden doorgetraind. overige zaterdagen met veel De trainingen zijn dan elke met onder andere optredens keer het bevrijdin Op 19 van de 22jaar kavels ligt er te doen. met de boswachter. Misschien naf informatieschuur De aarle. Gezinnen met kindeWageningen. toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden van toffe feestbands. Wageningen. 7,-voor niet-leden. Daarna kun jeOos me met onder andere optredens keer het bevrijdin vanaf informatieschuur Devan naf informatieschuur De met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. nemersgroep is er met deze veel plezier in het gezamenlekkernijen. Het is met bijna Carnaval enandere om kom je jouw favoriete dier wel met de boswachter. Misschien Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden Wageningen. van toffe feestbands. kan op zondag januari vanaf informatieschuur De onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit Nederland 70van geleden met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit te doen. derland kun je -deze zomer weer deelnemen aan de stemmet de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Wageningen. toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. L Het bijna Carnaval en31 om kom je jouw favoriete dier wel Nederland 70 jaar geleden 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op ofsafari met onder optredens keer het be TWENTE In een groot aantal zwembaden in met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit enthousiasme de onderter Hellendoorn, had wordt voor leuke activiteiten met de boswachter. Missc van toffe feestbands. Wageningen. Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Het isismet bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel aarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de van toffe feestbands. Wageningen. Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de vanaf informatieschuur De E Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. met de boswachter. Misschien ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete die van toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden sarle. Staatsbosbeheer Nederland 70 jaar geleden met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met de boswachter. Misschien met de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindeDe jongste jongens en meiden enthousiasme voor dat alle zaterdagochtend van 8:45 uur van toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Wageningen. van toffe feestbands. een optie, waarvan er nu dus van toffe feestbands. Wageningen. Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden L 00 tot 16.00 uur van harte E Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nederland 70 jaar geleden met de boswachte van toffe feestbands. Wageningen. 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel arle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. route weer een mooi stukje lijk optreden met haar collega Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden L alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterHet is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E Haarle. Gezinnen met kindeGezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. U Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel van toffe feestbands. Wageningen. ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterDe Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse met de boswachter. Misschien E Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. pelaktie van de ZON. nemersgroep is er met deze veel plezier in het gezamenlekkernijen. ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete die 70 jaar geleden Nijverdal viert de Nederland Nederland 70 jaar geleden alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterwerd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Staatsbosbeheer Nederland 70 jaar geleden T bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen NIJVERDAL De Zweef A1 is zaterdag kampioen geworNederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen derland kun je deze zomer weer deelnemen aan de 4.00 tot 16.00 uur van harte Nederland 70 jaar geleden L 00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in w E Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Evenementen aarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van Hulsen kregen op 21 janujongens en meiden na een uur,om tot ongeveer 9:45 uur. Voor 16.00 uur van harte Het isStichting bijna Carnaval en kom je16.00 jouw dier wel Het isTwenterand. bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel Cuur vijf zijn omgezet in een koopNederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden welkom. Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in stemming te tegen? Of zou deze in winterbevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen wordt momenteel hard geVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E U ren vanaf 4stemming jaar zijn van 14.00 tot uur van harte Het is Evenementen bijna Carnaval en om je jouw favori De Joncheerelaan 43 Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterReggedal op de kaart gezet. van Dat gebeurt De route Fiets, Vermaeck ende werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nederland 70 jaar geleden komen isStichting erde van alles te doen slaap zijn? Bijkom terugkomst knutalvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterT Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 55favoriete mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bevrijding De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen A De Joncheerelaan 43 bezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden alvast in de te tegen? Of zou deze in winterL 0Staatsbosbeheer tot 16.00 uur van harte werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Evenementen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op 55van mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen 4.00 tot 16.00 van harte 0 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete dier wel route weer een mooi stukje lijk optreden met haar collega Nederland 70 jaar geleden C Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in w welkom. bevrijding De Stichting Evenementen van de Duitse werd bevrijd komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen E U De Joncheerelaan 43 ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom. De Joncheerelaan 43 O werd bevrijd de Duitse De Stichting Evenementen alvast in de stemming te tegen? Of zou deze in winterkomen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen wordt momenteel hard geden in de Eerste klasse. Met nog drie wedstrijden te gaan Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen A pelaktie van de ZON. bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 De Joncheerelaan ari zelfs een training van exmoe maar voldaan, weer richjongens en meiden tot 6in jaar Nederland 70 jaar geleden alvast in de stemming te tegen? Of zou deze winterovereenkomst. De kavels die alvast de stemming te tegen? Of zou deze in winterwerd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen komen isDe er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst erd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E 7441 HB Nijverdal T Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5Op vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen bevrijding Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse T bezetter. Op 5mei mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op 5Daarle mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland inknutmet comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina bezetter. Op 5in vieren Nijverdal (SEN) heeft samen tot 16.00 uur van harte 7441 HB Nijverdal alvast in de stemming teje de tegen? Of......zou dez bevrijding De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse ZON staat Stichting éénjeverder van zwembaden brengt, Burgemeester Cornelis Visser namelijk zo vaak. “Maar, ”slaap Smaeck is het hele jaar door te komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Nijverdal Informatieschuur De Pas. sel eigen dierenmasker komen erniet van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op 5mei mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees op pagina 33knutbezetter. Op 5Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen n00 houtsingels en Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen U we dat we inC Nederland inDuitse met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ...Nederland welkom. De Joncheerelaan 43 U O komen isisin er van alles te doen zijn? Bij terugkomst knutbezetter. Op vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Stichting Evenementen werd bevrijd van de bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 55mei mei vieren (SEN) heeft samen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen ordt momenteel hard geVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5...... mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen natuurmonumenten.nl/agenda. bijvan Informatieschuur De Pas. selslaap je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina 335 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid De Joncheerelaan 43 De Joncheerelaan 43 O alvast in de stemming te tegen? Of zou deze winterReggedal op de kaart gezet. Twenterand. Dat gebeurt De route Fiets, Vermaeck ende 7441 HB Nijverdal De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse komen is‘70 ervoor van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst T 7441 HB Nijverdal Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. bevrijding werd van de Duitse De Stichting Evenementen natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina 35 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid T A -werd bezetter. 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland inin met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina .........333 A De Joncheerelaan 43 ezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen met comité ‘70 jaar vrijheid kend. In 2015 vieren we dat we dat we in in Lees verder op pagina 7441 HB Nijverdal 7441 HB Nijverdal T bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen komen iscomité erkonden. van alles tesamen doen zijn? Bij terugkomst knutJe moet wel te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen bezetter. Op 5Daarle mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen ezetter. Op 555in mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Lees verder op pagina ... 3dierenm kend. In 2015 vieren we dat we dat we inbevrijd Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 33in 7441 HB Nijverdal Tel. nr.: 0548 -5 610012 C welkom. Heraclied Ramon Zomer! Dit ting huis De jongste iswe aansluiten altijd mogelijk. nog te koop zijn, zijn de grotere U slaap zijn? Bij terugkomst knutkomen is er van alles te doen komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutJe moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse Lees verder op pagina ... 3 kend. In 2015 vieren we dat dat we in Nederland in met comité jaar vrijheid n-ezetter. houtsingels en is het team niet meer te achterhalen door de concurrenVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen we dat we in Nederland in met ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 Tel. nr.: 0548 610012 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 De Joncheerelaan 43 U De Joncheerelaan 43 O 7441 HB Nijverdal komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terug Zwembaden Oost Nederland ontvang je een stempel. Bij een van Twenterand memoreerde zei ze, “een toerist trekt zich fietsen, maar in de introductieVrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina ... 3 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina ... A bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagi De Joncheerelaan 43 A 7441 HB Nijverdal 7441 HB Nijverdal natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker Lees verder op pagina ... 3 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid T bezetter. Op 5mei mei Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op 5-5610012 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen ndschapselementen zijn na kend. In 2015 vieren we dat we dat we inin Nederland inin met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina .........333b A bezetter. Op 5Daarle mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De kosten zijn € voor leden Kom verkleed als jewebsite favoriethuis. kend. Inniet 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina Tel. nr.: 0548 -4,-7441 HB Nijverdal Tel. nr.: 0548 610012 ZON staat voor Stichting één van zwembaden Burgemeester Cornelis Visser namelijk zo vaak. “Maar, ”voor Smaeck isop het hele jaar te komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je de eigen dierenm bezetter. Op vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De kosten zijn € voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. Nederland met comité jaar vrijheid Lees verder op pagina kend. In 2015 vieren we dat we dat we houtsingels in en Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5pagina vieren met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina met comité ‘70 jaar vrijheid teatuurmonumenten.nl/agenda. we dat in Nederland in Lees verder op ...knut3inin Tel. nr.: 0548 610012 Tel. nr.: 0548 -4,-610012 we dat we inwe Nederland invieren met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ...Nederland 3 e Joncheerelaan 43 U O we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ...... 333t/m Tel. nr.: 0548 610012 natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker 06 30 85 94 23 melden via de www. De kosten zijn € voor leden verkleed als jejaar favorievoor thuis. met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland inmet Lees verder op pagina 3mei we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina was een enorm ochtend. leden van vereniging verma7441 HB Nijverdal kavels (meer dan 400 m2 ).na melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden verkleed als‘70je favorievoor thuis. 7441 HB Nijverdal natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je eigen dierenmasker bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker 06 30 85 94 23 we dat we Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ......door Lees verder pagina ...... 33 comité ‘70 jaar vrijheid dat we in Nederland in T bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 we dat we dat we in Nederland met comité ‘70 vrijheid Lees verder op pagin A met comité ‘70 jaar vrijheid kend. Inde 2015 vieren we dat we dat we in4,-Lees verder op pagi Tel. nr.: 0548 -in 610012 7441 HB Nijverdal en isKom een samenwerkingsvervolle kaart zijn er mooie prijzen eveneens de RVTA en was blij immers ook niets aan van week van zaterdag 30 april ndschapselementen zijn tie. Een groot compliment voor dePas. jongens en begeleiding Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De sel je je stempel. eigen di De kosten zijn € voor leden Kom verkleed als jevieren favorievoor thuis. De kosten zijn €Nederland 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. kend. In 2015 vieren we dat met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland inZwembaden Lees verder op pagin Tel. nr.: 0548 610012 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 333...Kom Tel. nr.: 0548 -leuke 610012 U De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. t70 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina 3 06 30 85 94 23 we dat we in in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 Tel. nr.: 0548 -4,-610012 06 30 85 94 23 we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 441 HB Nijverdal Oost Nederland ontvang je een B van Twenterand memoreerde zei ze, “een toerist trekt zich fietsen, maar in de introductie06 30 23 melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker aangelegd en nu toe aan 06 30 85 94 met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina ... kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op A 06 30 94 23 dschapselementen zijn na De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. Tel. nr.: 0548 610012 Tel. nr.: 0548 610012 De mini’s waren zo onder de ken zich ook in februari nog in Kijk voor meer informatie op De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ... 3 06 30 85 23 Tel. nr.: 0548 610012 band tussen een 20-tal oostete winnen, waaronder zelfs een te zien dat ondernemers met gemeentegrenzen. Die kijkt zondag 8 mei is het extra leuk 06 30 94 23 06 30 85 94 23 melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. 70 aangelegd en nu toe aan die dat allemaal mogelijk maakten. 06 30 85 94 23 PAGINA 11 el. nr.: 0548 610012 volle kaart zijn er mooie p en is een samenwerkingsvereveneens de RVTA en was blij immers ook niets aan van week van zaterdag 30 april t/m De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. amheden moeten vóór 15 06 30 85 94 23 06 30 85 94 23 dat er volgens hun fana- de zaal. kuntdeu streek. ze op” www.hulzenseboys.nl, onder lijke baden. Verdere werkzaamheden 0 indruk aangelegd en nu94 toe aan 06 30 85 94 23 PAGINA 11 PAGINA 11 Smart-TV. elkaar de zaken opgenaar hetDaarna mooie van vanwege extra activiteiten 06 30 85hebben 23 amheden moeten vóór 15 te winnen, waaronder ze band tussen eenfluitsignaal 20-tal oostetetieke zienleiders dat ondernemers met de gemeentegrenzen. Die zien kijkt ‘mini-voetbal’. zondag 8demei is het extra leukNa PAGINA 11 zelfs beter geluiszaterdagochtend weer Binnenkort wordt de bodem het laatste ner Niels Kolkman en assipakt. de Hijmoeten vond hebben devóór routenaam Na de woorden wer- ” envanwege lekkernijen. mheden 15 PAGINA 11 Smart-TV. lijke baden. elkaar zaken opgenaar hetlovende mooie de streek. de extra activiteitenfelicitaties terd naargekozen. Ramon dan naar hen. op het van hoofdveld bij onderzocht op eventuele ach- schitteren Sven Dikkers, alom dat en jenatuurBij ieder bezoekje tussen stenten Altijd prijs goed De Twentse den de routeboekjes aan de kan bestaan uit kamperfoelie, Weersvoospelling pakt. Hij vond de routenaam Na de lovende woorden weren lekkernijen. tergebleven explosieven uit de Jacco ten Hove en Marco ten lijk de groepsfoto met 1 mei en 31 augustus 2016 aan Lees verder op pagina streekproducten vallen bij burgemeesters overhandigd en www.de-regge.nl an verschillende bestaan uit soorten kamperfoelie, en netels, Altijd prijs 9... Bij ieder bezoekje dattraije tussen goed gekozen. De Twentse den de routeboekjes aan de Tweede Wereldoorlog. Daarna enthousiaste spelers, Dam. n bestaan uit kamperfoelie, Hulp aangifte en verschillende soorten foto... Op de Hoogte wat weer aantrekkelijk isnetels, voorbij burgemeesters Vrijdag 17 februari verder op pagina 9... 1 meibij en 31 augustus 2016 aan Lees streekproducten vallen overhandigd en Een www.de-regge.nl verschillende soorten netels, Zie pagina 12 t/m 15 7 wat weer aantrekkelijk is voor 8° / 5° Op de Hoogte Een herinnering... vogels, insecten, amfibieën en De officiële Zie pagina 12 t/m 15 Nieuwe SEIZOENS Die Welle Zie pagina 12 t/m 15 Zie pagina 12 t/m 15 5 atogels, weer aantrekkelijk is voor Weersvoorspelling Op de Hoogte 5 insecten, amfibieën en Zie pagina 12t/m t/m15 15 Zie pagina 12 Nieuwe SEIZOENS De officiële Ondergroei biedt Zie pagina 12 t/m 15 5 15 gemeentepagina’s Op de Hoogte aanbiedingen gels, insecten, amfibieënbiedt en 5reptielen. Zie pagina 12 t/m 15 Nieuwe SEIZOENS Het beste De officiële eptielen. Ondergroei Zaterdag 18 februari Zie pagina 12 t/m 15 ook schuilgelegenheid die5 gemeentepagina’s Zaterdag 15 april voor aanbiedingen 6 Zie pagina 12 t/m 15 8° / 4° De officiële ptielen. biedt 4 ook schuilgelegenheid voor die5 7° /Ondergroei 14°ennieuws gemeentepagina’s aanbiedingen ren als hazen reeën. Het laatste uit de Internet van ok schuilgelegenheid voor gemeentepagina’s en als hazen en reeën. Het laatste nieuws uitdiede Het laatste uit de Zondag 16 aprilde regio. gemeente en 5 nHet als hazen en reeën. laatste nieuws uit de Zondag 19 februari 7 7° / 14° en de regio. gemeente gemeente regio.

Fiets, Vermaeck ende Smaeck officieel opengesteld Fiets, Vermaeck ende Smaeck officieel opengesteld ZON-zomerstempelaktie

Eerste koopovereenkomsten ZON-zomerstempelaktie Op naar bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! evrijdingsdag! bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! evrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! evrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! evrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! ‘Aan de Tuinen’ getekend Geslaagde Koningsdag 2015 bevrijdingsdag! ngsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Zie achterpagina ngsdag 2015 ingsdag ngsdag 2015 ingsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Zie achterpagina ngsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 ningsdag 2015 Zie achterpagina ngsdag 2015 gsdag 2015 Gym Fysion houdt winterdemo

ngsdag 2015 ingsdag 2015 gsdag 2015 Koningsdag Zieachterpagina achterpagina ngsdag Geslaagde Koningsdag 2015 ngsdag ningsdag 2015 Geslaagde 2015 ngsdag Geslaagde Koningsdag2015 2015 Zie 2015 Gym Fysion houdt winterdemo ngsdag 2015 Gym Fysion houdt winterdemo Carnaval der dieren; feest inin het grote bos der dieren; feest in het grote bos Carnaval der dieren; feest het grote bos Carnaval der dieren; feest in het grote bos der dieren; feest in het grote bos der dieren; feest in het grote bos Carnaval der dieren; feest in het grote bos er dieren; feest in het grote bos der dieren; dieren; feest in grote bos Carnaval dieren; der feest in het hetder grote bos feest in het grote b

EEN FOTO... FOTO... EEN EEN FOTO... EEN HERINNERING EEN EENHERINNERING HERINNERING

stenschool stenschool nstenschool ial tenschool nstenschool cial ial en korte cursus stenschool cial al Hellendoorn cial nn korte cursus een korte cursus ial

Hellendoorn Hellendoorn cial ial nial korte cursus en korte cursus Hellendoorn cial Journaal nSPORT korte cursus Hellendoorn Journaal Journaal Journaal

Journaal

Het laatste nieuws uit de Altijd. gemeente enOveral. de regio. Maandag 17 april Altijd. Altijd. Overal. gemeente en de regio. 7 6° / 13° Overal. Altijd. Altijd. Overal. www.hellendoorn-journaal.nl Dinsdag 18 april

Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen Kaliber Kunstenschool Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen Groenspecial Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen Groenspecial Groenspecial 365 Dagen Fietsen Groenspecial Kaliber Kunstenschool Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial Groenspecial Groenspecial 365 Dagen Fietsen Doe mee met een korte cursus Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial Groenspecial De fiets op in Overijssel Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial De fiets op in Overijssel Doe mee metop een cursus De fiets in korte Overijssel

COOPJES COOPJES COOPJES Een groep groep vriendinnen vriendinnen JAGEN! Een We zouden graag willen weten wie dit zijn en waarJAGEN! Eengraag groep vriendinnen We zouden willen weten wie dit zijn en waarJAGEN! Zie pagina om deze fotoweten is gemaakt. Zie pagina 310 We zouden graag willen wie dit zijn en8 waarZie pagina Zie pagina Vanaf pagina 5 Zie pagina 2

365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen Dagen Fietsen DeDe fiets365 op in in Overijssel fiets op in Overijssel De fiets op Overijssel

DeDe fietsfiets op in opOverijssel in Overijssel

Nederland

ook in Wierden al vanaf €53,75

8° / 5°

Maandag 20 februari 9° / 6°

8 8 4° / 15° www.hellendoorn-journaal.nl www.hellendoorn-journaal.nl www.hellendoorn-journaal.nl Zie   DinsdagZie 21pagina februari 8 8 Zie pagina Zie  achterpagina 19 april3 pagina om dezekan foto isinfo@hkhn.nl gemaakt.Zie Vanaf zie pagina 12 9° / 8°Zie pagina www.hellendoorn-journaal.nl  9 ZieWoensdag achterpagina /wierden pagina 3 Zie pagina 3 Zie 8 pagina 8 Reageren via Zie pagina Zie pagina 4° / 16° pagina 9 zie pagina 11 Zie pagina 3 Zie pagina 8 Vanaf pagina 5foto Zie pagina 3 Zie pagina 8 om deze is gemaakt.Zie Zie Zie achterpagina Zieachterpagina achterpagina pagina 3 Zie pagina 8 Reageren kan via info@hkhn.nl Zie pagina 3 Zie pagina 8 Zie pagina 3 Zie pagina 8 Zie pagina Zie pagina 8 Vanaf pagina 5 Zie achterpagina Zie achterpagina Vanaf pagina 12 Zie Verschijnt iedere week week in in Nijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Hellendoorn, Haarle, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en en volledig volledig buitengebied buitengebied Oplage 17.500 17.500 exemplaren exemplaren 4e jaargang jaargang nr. 2 2 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 17 8e jaargang 18 Verschijnt iedere Hulsen, Daarle, Daarlerveen 8eachterpagina jaargang nr.Hulsen, 3 nr. 4e Zie pagina 3 Daarlerveen Zie pa Oplage al, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle,Daarlerveen Daarlerveenen envolledig volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren 7e nr. 17 Reageren kan viaOplage info@hkhn.nl al, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren l, Hellendoorn, Hellendoorn, Haarle, Daarle, buitengebied l, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Zie pagina 3 Zie pagina 8Daarlerveen 17.500 exemplaren Zie achterpagina Verschijnt iedere week in in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, en volledig volledig Oplage 17.500 exemplaren 4ejaargang jaargang nr. 2 buitengebied Verschijnt iedere week Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, en buitengebied Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Verschijnt iedere week inNijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen envolledig volledig buitengebied 9e jaargang 09 7e jaargang nr. 17.000 Oplage 17.500 exemp 8e 15 4e jaargang Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en buitengebied 4e 2 Oplage 17.500 exemp Zie achterpagina 8e jaargang nr. 3nr. 4e jaargang 2 Daarle, Oplage 17.500 exemplaren Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen envolledig volledig buitengebied jaargang nr. 17 nr. 2 7e jaargang nr. 17 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren 8e jaargang nr. 7e jaargang Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 4e jaargang Oplage 17.500 exemp 2 l,,dal, Oplage 17.500 exemplaren ,7e Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 17 Oplage 17.500 exemplaren dal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarlerveen en volledig buitengebied ,l,dal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en buitengebied rdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren Oplage 17.500 exemplaren Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Jumbo, Nijverdal, Grotestraat 135 Jumbo, Nijverdal, Kuperserf 13

Zie pagina   8

Jumbo, Nijverdal, Grotestraat 135 Jumbo, Nijverdal, Kuperserf 13

e achterpagina

Zie pagina 10

Oplage 17.500 exemplaren Verschijnt iedere week in Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en buitengebied Verschijnt iedere week inNijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen envolledig volledig buitengebied 4e jaargang 2 4ejaargang jaargang nr. Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 7e jaargang nr. 17 8e jaargang 18 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 4e 222 8e jaargang nr.17 3nr. 4e jaargang dal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied nr. 7e jaargang nr. Oplage 17.500 exemplaren Oplage 17.500 exemplaren 7e nr. 17

Jumbo, Nijverdal, Grotestraat 135 Jumbo, Nijverdal, Kuperserf 13

Zie achterpag

Oplage 17.500 exempl Oplage 17.500 exempe Oplage 17.500 Oplage 17.500 exemp


Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 11 mei mei 2015 2015 Vrijdag

33 3 3333

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal

Vrijdag 119 mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag 8oktober mei 2015 Vrijdag 30 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrdag dag 29ebruar apr 2016 Vr 17 2017 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag juni 2015 2015 Vrijdag19 8 mei

Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

3 33

3 33 33 3 3 3 333

Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal Op naar bevrijdingsdag! twente Open dagbevrijdingsdag! brandweer Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Informatie avond over de vliegbewegingen vliegveldtwente Lelystad Op naar twente Dodenherdenking ininHellendoorn twente Op naar bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet

Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Geslaagde Koningsdag 2015

3

twente twente twente twente twente twente

N VERDAL -- Zaterdag 30 apr organ seert Brandweer “Deze dag w en we a en z en NIJVERDAL In deKoningsdag ReGeslaagde 2015 HELLENDOORN – D nsdagavond 14 ebruar ertotnKoningsdag het Hu uur s vaneen Cu tuur en dag Bestuur een da n ormat over de meer toekomst ge aanv egroutes naar het Vrijdag april he eavond brandweervak Geslaagde 2015 genboogkerk te00Nijverdal Twente van 10was 16 00 open n het Vrijdag29 1 mei Vrijdag 19 juni Geslaagde Koningsdag 2015 v egve d Le ystad Met name decentrum over ast van egroute boven gemeente He endoorn werdnhoud goed de Om ka en ookbranden wat er nog gedaan kan worden dan een 19 uur Vrijdag 1 mei Geslaagde Koningsdag 2015 13.00 -17.00 uur is het du feest. 11.30 uur start Vrijdag 1mei mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 130 mei Vrijdag 1tegen mei vindt zaterdag novem19.00 uur Vrijdag 8 vandeNv14 verda Een dagdewaar n edereen ze de Geslaagde Koningsdag 2015 Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni b isbijvoorbeeld ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start ber een Het groots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kan even Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur 8 mei (MER) doebekorenconvan de n or70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. Om 11.30 uur start Op pad me de boswach er 10.00 hethet feest. Om 11.30 uur start feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” cert het Rijssensng 13.00 -17.00 uur ishet Om 11.30 uur start matplaats eavondmet s bewustword Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start isisbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaarevrijheid vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -- Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld n u eraard bere ddeomPark vragen Haar Besten Kuns markachter n “Montmartre” he Park op 70 Machines Nijverdal RK kerk. jaar Haarle de Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog A exander ter Ku e (p aatse- Mannenkoor b de bevo konder ng van leiding wat er Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve en e n o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda Hk n Hond on 06Haar 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten be ang e) en de heer spee t Het Luchthavenbes u t Machines Nijverdal achter de RK kerk. Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert HadrColofon aan van Nes (verkeers- Vocal Le ystad s a nournaa 2015 vastgeHet Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven HeEnsemble endoorn 3 2015 Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK kerk. Machines deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He endoorn 3 2015 3 Redac e en zwee Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven v eger v eger b Aero ste d maar de hoogte van de Zaterdag 30 april Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 1 me 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Colofon Zangers leiding van 3 Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal een uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon C ub SaA and) Deisisiseen raadzaa gep andeonder v egroute kan hoger 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M h Hellendoorn 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Journaal uitgave van: was Maurice Weustink een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuweerdirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice Weustink 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegevo ed g gevu d door de grote waardoor m nder over ast Maurice Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Verder werken Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor be ng waaronder de Kraan. ontstaat n Over sse mee Voor Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave Hellendoorn Journaal is een een uitgaveBVvan: o Kangste mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegeben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo burgemeester van de doe s ook een act egroep Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow JandatLenselink, piano, Gerwin Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BVngemeente fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV n Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn He endoorn een a gevaard gde Hoog Over( sse ) opger cht Maurice PMaurice b GC hWeustink n n Geslaagde b232 dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Weustink 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Geslaagde Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53 dexemplaren n de h gemeenZaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegevan de D66 van door een bariton. aanta Veren g ngen Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor WWW UITTWENTE Verschijnt iedere nexemplaren vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 te Da sen voor P aatse k Be ang Eenhe ee heOmee11 30Om Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur uu 11 30 a uu13a00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iederevertegenwoord vrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van btot voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen en volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n bpon m dvolledige nke 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren gers van de aatse po pet t e om dat doe te onderfax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 ende 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten t ek vertegenwoord ger b de steunen kan getekend worden buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de enaanloopt tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond dehen tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de Harlekijn Maximastraat Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 03 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin oo cht Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek 19 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve davia ach ede Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd gekijken taalle enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via dedeabRK Maximastraat en 30 fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 A dersta endvrijdag Le ystad (opger op www pet t esen nlopers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 06.00 uur kom de groep opers n onze onze A exanders raakeokgan o ee aan nes he voor eugd van 10 tot overzorgd 14 aar Zaterdag Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het Bibliotheek, filiale 9 mei Verschijnt iedere huis-aan-huis in inin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl komt de groep in onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 03 06.00 uur komt de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Met IVN naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN een geze g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, B b otheek a enaar f aba e tZaterdag 9 mei Mach nes Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan ze he moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De kunAlexanderstraat abs ek o gan ee 19Bes 30Op -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt denc groep lopers in onze tot aan hethet voor jeugd vanzal 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige Met VN k ken gemeen e aan Waar hen een Hu voor Cu uur en uur me medewerk ng van on Edy Hammink, 404 5003 Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei nNijverdal, 2009) waar Over sse geen De prov e Over sse en de E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op Dunantplein van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. baltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en 06-519 hethet volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Met IVN kijken naar naar baltbaltgemeente aan. Waar hen door een deHuis Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e 06.00 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolg vanbcomité dewordt voorpagina tot Harlekijn enenplein 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: zAdvertentie-adviseur: tt ng hee t U06t24de be03de prebetrokken gemeentes trekken be ev ng aan tekst: kun vloopt d Productions N verda Zwembad behalve uur Hans Hondtong 19 20 Met IVN kijken gemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en met van het jonbuitengebied. Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf...... ...vr tot dema Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - nanaar Bands op het het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon Pa enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong 06 Hans Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: sentat es b eek hee du de k ook samen op om zowe het m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z N N Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du de k het comité 70 jaar vrijheid in zde Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vandit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders n woongenot he cen rum verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 hoe groot de mpact a70 svan de recreat eHans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers inde-N onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10ng totverzorgd 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 920 03 za z n op 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de Ha he Hu voo Het Rav n otheek HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur de gemeente He moge kheden n - Over sse Edy Hammink, 06-519 19 30 20dit 30 uur U H 06-519 Tw h404 nd endoorn en HELLENDOORN 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bij een eigen graffiti zet-IVN E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben erjongeren nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Edy Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Op maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijthe community of Hellendoorn Nijverdal Marktplein Nijverdal ---Dage Cu uuvoor en Be uukap wo d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetm E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: omgev ng Op een aag n veau zovee moge k te bescherRedactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans 06 24 19 20 Expositie: het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou door H Hondtong H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne en Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez g name en gee dusende verse Om dee eDagelijks mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van 900 tot 2000 meter men Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uusende bbij korhoenders 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 03 A be komen Hans Hondtong 0624 2419 19 2003 herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den maakt en kap eheook geDunan howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Redactie: Op p e za van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lidhier vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema Celtic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es nderen kundeze spec e k as moe en de vana 2019 passag ersv egtu Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkorCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night Folk (staconMatthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven denlopers vede zo gd Tu ende 00 en het 09ren. 00Voor uu v aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze gen van 6 n ochtend meer n ormat e worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten en die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en buitencentrum shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de Nijverdalsebergweg M Don dzijn A d Guur oobeeldmateriaal Lo h e 08 Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en H Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininavond Matthijs ter Avest tot 23 uur ngeplaatst de De nk naar pet teneVrije sBe digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal Nijverdal ZINiN Theaer gen zhet nbevrijdingsvuur brand en hoe avan en schm nken engenieten rondr den een au o Hu bevr ddeuur gem dde de mo kosten va eTheaer besch voor dit concert €10,00kzeer breed: nationale interconcertzaal van hetNijverdal, Europees keer weer te laten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 wee akke word door de voor uueigen kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bij 13.30 uur te van rechten. Aangeboden kopijover kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als worden geplaatst onze gedrukteals He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles es op de kin ede ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan --Zommeroamd ZINiN 06 uur Hellendoorn en Evangelische kerk te me medewe k ng van he on gemeen e gedrukteaan Waa hen een voo Cu uu en uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse Poort. aan met bevrijdingsvuur bij jongeren graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden in onze als Cartoon: Cartoon: 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo leokemper@home.nl Leo Kemper Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding isB De Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is He endoorn en N verda https pet t es n pet t ons Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o ken en da was dan ook du deTheatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgd het he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp digitale uitgaven. Indien is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Dagelijks kampvuurplekken. Daar vinvoor jeugd decor Biergerechten, BBQ en de Hellendoorn deinineen isvis, verdwenen wo kwordt hop wo ve oisge Tu en 08 00 en 09 00 v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op hetaa p ng e n he com éontbreken 70 aa ven he d N verda van kan geen reden zijnte vooruu door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, dient deze ingemonteerd van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders drukte o ca am te ten komen red-over sse -aanv egrouHe gen Hendr k scou vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven door Helligen HendrikFauré groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gonngeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, HELLENDOORN maandag 4 1940 me 2015 zdoor n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN N met de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een o oin schadevergoeding. He A be He te-naare ystad-kan-hogerdPersberichten e endoorn vschadevergoeding. egtu gen nkan een wachtvan bronvermelding kan geen reden zijn voor verrassingen medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Mende ssohn en ohn W korams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal De kaarten ook negro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven Graa hewereldoorlog erre s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar ba nzal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen Nijverdal, Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N sebergweg n ap 1945 Thank you ve y met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van me onder andere en scher een roes ge koge He endoorn b dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons patroon boven onze woonommoet-hoger? oca e=n Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijdkan 21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed een Moederdag worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev vuu wo dWebs doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn oversamen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en Jack met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous was nog Jarne van Diggele Daar e A en nworden Thet pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dengeals door oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovezorgen Jarne van zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, worden geacht Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN gev ng Z eDiggele kaart De te raad he endoorn Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een worden aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acvan me zeepbe en nooit deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan’ Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m zonaar leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an se kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding zeer nprechten. ormat eve nove vergader ngen nde orme e‘Loop de door 3n3vezo Pipers van Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek LgedruktendenDe als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en kregen ede de kunnen encen um vanes de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dan dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan gen amen de o chop ëeeMar Haa epresentat He endoo n en Nsebergweg verda N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze gedruktew bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden geplaatst ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft geWande ng en ez en ngWillem b Br gade p peband u Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z vergeze en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken betro en onderwerpen sda bopen eenkomsten-raad 2017 1420.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen vevanaf B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn N a onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu derd erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd uchtru m beheers ng u dsebruar 19 30 00 werd nontbreken sLand etege och gedragers open he Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een eur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 over ast 3Onverhoopt dgeen mens evoor Facebook acebook com hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngona vuu worcou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –dch1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel van bronvermelding reden zijn door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-en geze ge pvan og amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan reden zijn voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden them met verhaal voorwerpen uit de tweede groep van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel:074-2596633 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” ke nenopevanvoge de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. tRens ngWeustink bepa de ngkdo rdepsHellendoorn co - da endoorn Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve Paa poo N gemeentehe veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, Paarse bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë oen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Rens Weustink Rens Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van aswelkom. me ande ewhen bksto nnen De aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa en HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, aanvar ngen stegesproken depos eeneronder Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aanthbinnen. door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveHellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. en M eu E ect Rapportages Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa een ve haa op he Dunan pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van harte welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o Jarne n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van DiggeleAldi Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Jarne van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op montvangen? Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ 0548-541686) en de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @w 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The Bloed, Zweet enaan Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- naar Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed Bloed, Zweet en voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n ontvangen? H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. de Regenboog Can orPas Informatieschuur De overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee ex wo op den e n voo k a bege R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e zonder programma e worden en Graff t Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A Journaal: H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook Journaal: u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N verda -- ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers die er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen Zondag februari M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Lees19 aZ eNema v ewillen en vanSallandse deze Fietscross van Muz ekkr endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet deHeijn, agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het D Lochter um ozeHellendoorn youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: He endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was Een aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De UITTWENTE.NL ve haa meontdekt. achonze Voe eu u Gulle He nWe en eeduReggepodium deonCoh onv pec e Bazal gband verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: Hellendoorn en omgeOp het Juust zijn En natuurlijk Kaarten: €5,ininwij de voorverBibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, UITTWENTE.NL Hellendoorn enDe omgeOp het Reggepodium zal JuustEn zijn ontdekt. EnZowe natuurlijk kan Kaarten: €5,deop voorverN kan verda Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum dea Canad anlid gue ee occa onEn Lee e een de op web eN Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rugT d HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten aanmelden stellen Zondag 3 mei met de vanaf 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70 aa v zhe dhe endoo nuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, m Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op v ng d verse op redens verzorgen edereen ch a en n ormeren koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op ber van k ass eke muz ek Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op 9 30 De Levensbron Br K aas Berens ving optredens iedereen laten informeren koop bij Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug u De honou ha you Voerleu odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen heDe www eBru ou n Play enoaGra td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng vuu aan Heuve me paard enHellendoorn, sybij bbecau ar ke van S zich send N verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt opemail; Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun staat de lokale band ithitDe 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de s or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa andse Heuve rug 14.00 uur 9 30 u Regenboog Ds W Ka ouw Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode avond v nd p aaeen s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Op pad paduur met natuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Optimaal adverteren in Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren in Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Op met een natuurHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze Film: Home H C Gelderland: 9 30 u he He Cen rum Ds W Broekema Optimaal adverteren in Overijssel en u e en n van ha e we kom He endoo n che den ch a aan de M enn um how band op ande e oca e n N ve da z n weg v a de G o e aa N verda Op pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa andse neem z n e gen gas heer mee van Schu enburg en grasdu nen Tour s n o VVV N verda Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 (por e eu e Werk o L d n de Orde van Oran e dag 19 me n de ha van UITTWENTE NL Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Gelderland: mee d n 500 000 ex op e n e k Op pad met een natuurannepoppe@outlook.com richting Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Again op het podium van onze Via de Film: Home Optimaal adverteren in Overijssel en g ds over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Tip Overijssel Gelderland: M HD Goedzak, Bibliotheek, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, G meer Ontdek de Sallandse neemt zijngaan eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op 500.000 ex oplage pad met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent ‘n Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok edan eManenschijn, oo een he pein 10 00 en u Leger des He sis vanaf Envoy N B Op der meer dan 500.000 ex oplage inpsterk sterk Op pad met een natuurEven aanme den e en w op bBibliotheek deNoaberhoes, ve ch enenmeNinaberlaan, de En vana 16 00 o 19 30 uu Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip gids over de Sallandse Nijverdal ZINema ze over de mooie muziektent. Nijverdal ZINema meer dan 500.000 ex kee oplage in sterk Gelderland: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug met paard Hij het eerste begin oud-Tweede Kamer d Eddy n de u gaven van de oka e de avond ze be aa u op he N Daarle: lokale titels voor een scherpe prijs. gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Geavond eHeuve cvanaf eerd me dezeu Br Hu sZINema voor Cu uurpaard en Bes uur Nijverdal -over ZINema Ninaberlaan, gaan zeover overde dejaar mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip ininprijs. Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n500.000 ovoor m een eex06oplage 24192003 lokale titels scherpe prijs. Ninaberlaan, gaan Nijverdal mooie muziektent. ze Nijverdal ----ZINema meer dan sterk NIJVERDAL Na ruim 8 betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse rug Heuvelrug met en Hij is het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de zelf betaalt op het gids de Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over de mooie muziektent. meer dan 500.000 ex oplage sterk Daarlerveen: Bibliotheek 16 30 u De Levensbron K aas Berens TBel voor informatie 06 24192003 Hij is vanaf het eerste begin Heuvelrug met paard en oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over de Sallandse p 06 50203640 ema ma Voe eu en vo gen hun weg aa de oka e band P ay 13 30 uur NIEUWS UIT DE REGIO. ALTIJD. OVERAL. NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Mee n o www e on eu e e oep n Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor NIJVERDAL ruim 8 da jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bijbijNhet het 13.30 uur Fo o s prijs. bprijs.d aDorpsstraat, ke komen van S -BNa u ze send ve lokale titels voor een een scherpe wagen betrokken geweest bij de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre n van Schu enburg €6 H Haarle: G Meer 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng en beg n om 20 00 uur De Nuur verda info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 Dorpsstraat, waar het Meer informatie: Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: waar 13.30 uur ze bij 13.30 uur 18 30 u Vr e Evange sche Kerk Ds Ros u Hasse wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal info: www.regionaleuitgeversgroep.nl com ch nged He endoo n V aDorpsstraat, de AgaHeijum, n opwaar he pod umthemagroepen van het on e annepoppe@ou F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeftook Ben Zeehandelaar O Meer Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur ze bij Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bijOntdek de N wagen van Gedeputeerde Uutgeverieje ‘nwZeehandelaar Boaken. terrein Schuilenburg €6,Nijverdal - s a De Op pad me van een van na uur Nijverdal De e info: uJournaal, e Oldenzaal uk op www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en heeft Ben Journaal, Hengelo Journaal, Journaal,Meer Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum oegang s zoa d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren de Sallandse verda oprichting de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T Deze Ook op Facebook Nijverdal ---Facebook uitgave is gedrukt op: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannEconomie, Buren Montmartre, modeshow Buitencentrum De NN nabe aan gaan e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd envan Nwerkverda Nema modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en van Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse Buren de Sallandse Nijverdal oprichting van de Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal uitgave is gedrukt op: Enschede Journaal, Losser Journaal en van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart Hartop: van H stoppen vana he ee zijn e beg n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse Ook op Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL Na rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b te oprichting Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Buitencentrum De 92-jarige besloten te met Ook op Facebook Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. HetHet Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a. Hellendoorn Hellendoorn Sa andse Deze uitgave is op: Twentsche Land is uitgever van Hellendoorn No er Glanerbrug Glanerbrug N verda benoemd o zal Lzaen dMontmartre, waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten stoppen met zijn werkBu tencentrum derug en is daarna daarnavan als de voorzitter van Fop ënJohanna ens Deelnemingen, Dee nem ngen en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Het Twentsche Land is van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isuitgever uitgever van o.a.o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave is gedrukt op: Meer n ormat e Do p aa waa e b he 13 30 uur be okken gewee b de voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werkJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de en is als voorzitter van Financiën en Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en is daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid Chr s engemeen e The Cross Hermen T ho 10 00 u zaamheden. N verda Sallandse voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal enJournaal, Hart van n de NassauDit en ondsen voor onJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur Sa andse Heuve rug deandse themagroep Mantelzorg uus bOrde he van pubOran ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaisgoederen visop hechdheng endoo n nalles. en bee d enenvan ohanna van Bu en On deOok Sa van de Wmo aaddek Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede Journaal, Losser Journaal en van De Nijverdal-groep echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. Enschede Journaal, Journaal Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook 16.00 uur in en uit de e e Losser eeverder d p pen eHart Het Hellendoorn Journaal isis van lid van: Het Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Mantelzorg Juust bij het publiek introduce16.00 uur Lees op Glanerbrug Glanerbrug De Nijverdal-groep Dit is echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F m De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op 92 ar ge ee d bes o en e s oppen me z n werk Glanerbrug in en uit de gemeente de themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bij het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Glanerbrug Glanerbrug Film: De Bodskampi’s en vedaa na a invoo z eHeuve van rug voor en tde b u andere endn da com he bev d ng vuu aan eken meverder paard en in en uit de gemeente a Heuve uwgegaan. n euws 14.00 uur gegaan. Hij heeft heeft Nijverdal aanrenweg enGra we chdeGrotestraat zeGrotestraat nog even evenop 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd papier zijnzijn via locaties Nijverdal Nijverdal Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Sa andse rug Hij Nijverdal weg via op andere locaties in Nijverdal www he uitgave endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder aanren en wellicht zelf nog He endoorn gecertificeerd papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: Bodskampi’s de hemag Man ewagen zo g 16n 00 Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- De locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolen uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele andere Bezoek de ensta op op deu gegeven een hele hele leuke tijdEngeBezoek en zoa szelf eens Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De PKN Dorpskerk DsBuitencentrum H sma 8 45 Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De de de gegeven een leuke tijd zoals hij alal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H hee Naanverda Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e Deze uitgave is met de zorg tot stand F m De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBezoek de op de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand facebook.com/Hellendoornjournaal PKN Schaapskoo Ds R Perk 10 00 Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn Of dit de bedoeling is is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & u gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg PKN Dorpskerk Ds H Enge sma 10 30 Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & Omeer meer dan 500.000 ex oplage sterk dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & u veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rugm H veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet & T d 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen Tranen F m B oed Zwee & N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen in de zorg wil hij van de uitgever. ande ngenNijverdal n de zo g w Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel N verda Volg ons op Twitter artikel komen Tranen Informat De Pas zich graag actiever actiever inin gaan gaanOp zet-pad H eeFoto’s e St.veBruisend Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o bprijs. d enaenke komen B uditend Optimaal adverteren in Overijssel Nijverdal -- natuurZINema 14hDaar 00 uur lokale titels voor scherpe lokale titels voor een een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een met een natuurInformatieschuur De Pas zich graag zetH tvan S bij tN rr aave ddida t i oonneel evan Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 erveen Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een natuurOp pad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan ze De Regenboog D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Gere ormeerde Kerk Ds H V sser 9 30 Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur voor cliëntenraad van deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9 u30 u Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. en voo de c ën en aad van deover de ten Heandse Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor,Ds kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage Gere ormeerde kerk H V sser 14 30 u lokale titels voor een lokale titels voor een gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn kennis jaar Wilms De Leven bWonms Dover WF W eSallandse nk 9 30 u Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms N verda ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Be h Sha om R ku Ku pe 10 00 u Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal N verda SUBARU SPECIALIST Nijverdal Meer agendapunten Daar e SUBARU SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal -- Paa agendapunten SUBARU SPECIALIST Nijverdal - ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer heid de afgelopen Terw Toos L g enberg zorgII. he d hee h z ch de a ge Bu V agendapunten e heeft Evang hij ke zich k D Hanneke 18 30 u open Meer Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: heid Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe Meer agendapunten tencentrum Deheeft ehij zich de afgelopen Hervormde Gemeen DsBuitencentrum EBuitencentrum Pr ns Meer u Buitencentrum De De SUBARU Deze uitgave is gedrukt Meer agendapunten DeSPECIALIST u op: op9 30 Deze uitgave isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De De Leven b on D H H 19 00 u a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK eu n en heid heeft hij zich de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u jaren ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v ndt u op gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug Gere ormeerde Kerk da H Paas 9 30 u Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt u op: Lees verder op Buitencentrum De Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO De Zweef hoeft zondag niet ver -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt u op: op de kaa e ze en n de Sallandse Heuvelrug vindt u op:15 verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle00 u Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers op de kaart te zetten in de aan de boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> Gere ormeerde Kerk dsin R de V sser-Reparatie Ue sen -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op UITTWENTE.NL me en bed u o10 en te mpe Deze isis met de zorg Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot tot stand stand en onderhoud alle www he endoornournaa n Fest v te ten Bevr d ngsdag? K k op pag na 10 >>> op de kaart zetten aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Hee endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n Kijk De UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voorèreeennFestiviteiten uitwedstrijd. Deze luxeekomt omdat wordt Deze uitgave is nodige stand Deze uitgave is met met de de nodige zorg zorg tot standonvol16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolB nden Bevrijdingsdag? op pagina >>> -Reparatie en onderhoud UITTWENTE.NL Hervormde Gemeen e10 H aanse 00 u 16.00 uur uur merken en 15 campers, Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem de open open lucht, uch Bevrijdingsdag? op deesopkaart zettends16.00 in deDeAdr aan première, de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten 10 >>> Lees verder op UITTWENTE.NL Deze is met de nodige zorg tot Deze uitgave uitgave ispapier met de nodige zorg tot stand stand UITTWENTE.NL ke k te V uur e-Banden Sme (bedrijfs)auto 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa u v FKijk wm Deop service/opslag, www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De in de Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere gecertificeerd papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> N verda Z Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A o e e Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan W n erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 30 u S Seba anu Pa oo Koopman ge en adv ee he co ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening Zaterdag 18 februari komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede Meer van de uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal ZINema Nijverdal ---ZINema ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 10 15 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto service, verkoopMeer / inkoop, -Airco Deze uitgave isis met nodige stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen Zwee o n en & ligers en padviseert het college deel in de filmserie Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolvan de van de uitgever. uitgever. verda Fm oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolaccu’s, uitlaten, 10 30 u 20.00 uur 20.00 uur PKNBDo kegevraagd k De Vuur e-Snel-service Nijverdal -Sme ZINema Nijverdal -agendapunten ZINema v aagd nam ove he Wmo be eN d Bmet gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar thuis wraak 20.00 uur -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorvoor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van & W en onge20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel 19 00 u komenheden en daaruit voortvloeiende schade n An on us B van or Leg enberg komenheden en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade van &Padua W enPas ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvolPKN Do p ekegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers ofof andere partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen dooSWoo Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde weten 20.00 uur 20.00 uur dOen commun de gezamen ke voZweet wa en Film: Bloed &uuitlaten, lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid agendapunten Film: Bloed Zweet &&koo Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &ev W ng gevraagd enenFilm: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa over het S ch ng De We e U kun vindt u op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 7557 GC Hen e o Gespreks e der Henk Mors nk e 074 259 66 33 x 074 259 63 53 ntroduceerde de sprekers

Geslaagde Koningsdag 2015 GeslaagdeKoningsdag Koningsdag2015 2015 Geslaagde

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

H

G

w

H

O

H

H

Cartoon van de Week

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

Kerkdiensten

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Het Twentsche Land is is uitgever uitgever van van o.a. o.a. Hellendoorn Hellendoorn Het HetTwentsche Twentsche Land Land is uitgever van Het Twentsche Land is van Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever van o.a.Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal,Hengelo HengeloJournaal, Journaal, Oldenzaal Oldenzaal Journaal, Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede EnschedeJournaal, Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Enschede Journaal, Enschede Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

m

Au KAuto pag

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week erkdiensten


twente

Het laatste nieuws uit Twente

www.twentejournaal.nl

Colofon Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Advertentie info: Hans Hondtong, 06-51940450 E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Hans Hondtong 06-51940450 Matthijs ter Avest Cartoon: Leo Kemper home.nl

leokemper@

E-mail: redactie@hellendoornjournaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding.

Nu bij ZINema: Fifty Shades Darker en De LEGO Batman Film

NIJVERDAL - Dames harten slaan sneller en superhelden gaan naar de film bij Kinepolis Enschede. ZINema heeft weer twee nieuwe films op de agenda gezet: ‘Fifty Shades Darker’ en de nieuwste ‘LEGO® Batman’ film. Net als de eerste film ‘Fifty Shades of Grey’ belooft de opvolger ‘Fifty Shades Darker’ een megakaskraker te worden. De miljairdair Christian Grey verleidt Anastasia ook dit maal weer vanuit zijn penthouse maar dit keer zijn er problemen op komst vanuit Mr. Grey zijn verleden, zal alles nog weer goed komen? Vast wel want, er is ook nog een derde boekverfilming op komst. Vanaf heden is deze gedramatiseerde boekverfilming bij ZINema te zien.

Ook gaat er een hele andere miljairdair zorgen voor spannende avonturen, Bruce Wayne alias The Batman beleeft in de nieuwste ‘LEGO® Batman’ film een geheel nieuw avontuur waarin Batman opnieuw de strijd aan met The Joker, zijn vriendinnetje Harley Quinn, Two-Face, Mr. Freeze en alle andere Arkham Asylum gevangenen. Deze schurken maken wederom Gotham City tot een ware toestand van chaos en paniek. Zal Batman met de hulp van Robin de schurken kunnen tegenhouden? Ook deze film staat vanaf februari geprogrammeerd.

twente Zaterdag 18 februari 20:00 uur Motel Westcoast (sta concert)

ZinIn Theater, Nijverdal Zondag 19 februari 14:00 uur De LEGO Batman Film ZiNema, Nijverdal 20:00 uur Fifty Shades Darker ZiNema, Nijverdal V rijdag

14:45 uur

24 februari

Dino Experience Liveshow ZiNIn Theater, Nijverdal Zaterdag 25 februari 20:00 uur Comedy Express I @ De Smidse De Smidse

Vormgeving: Jeroen te Nijenhuis Max Gesmer Annick Krahwinkel

Meer agendapunten op

Fotografie: Annemarie Aufderhaar Ben Kogelman Leo Kemper BeVaProductions H’drn 06-23632739

WWW.UITTWENTE.NL

Bezorgklachten: Uitgeverij Het Twentsche Land Mail naar: bezorging@twentejournaal.nl Afhaaladressen Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Aldi Groot Lochter, Primera, Emte, Shell, Woonzorgcentrum de Hoge Es, Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Woningstichting Hellendoorn, Woonzorgcentrum De Parallel Hulsen: Jumbo, Tankstation Bie Olthof Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Gulle Goedzak, Noaberhoes, Woonzorgcentrum De Blenke Daarle: Attent, ‘n Tip Daarlerveen: Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek, Landal De Hellendoornse Berg

Volg ons op Twitter en Facebook @HdoornJournaal facebook.com/ Hellendoornjournaal

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 51940450 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep. nl

Bron: Universal Studio’s/Warner Bros./The LEGO Company.

Lees verder op

www.hellendoorn-journaal.nl


Op de

NDO O LE

E

R

L H

N

2 0 16

Tweede Kamerverkiezing op woensdag 15 maart 2017

Stempas en kandidatenlijst De kandidatenlijsten worden eind februari huis aan huis verspreid en begin maart ontvangen kiesgerechtigden een stempas in de brievenbus. Na inlevering van de stempas in het stembureau krijgt u een stembiljet. Vergeet uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) niet, anders mag niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Stempas kwijt U kunt tot 14 maart (12.00 uur) bij gemeente Hellendoorn persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Een schriftelijk verzoek kan tot en met 10 maart. Mocht u daarna uw stempas terug vnden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Wilt u een ander voor u laten stemmen Tot en met de dag van de stemming 15 maart kunt u een “onderhandse” volmacht verlenen. Op de achterzijde van de stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen en ook in de gemeente Hellendoorn woont. Degene die voor u stemt moet een (kopie) identiteitsbewijs van u aan de voorzitter in het stembureau laten zien en kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Wilt u stemmen in een andere gemeente U kunt tot 14 maart (12.00 uur) bij gemeente Hellendoorn persoonlijk een kiezerspas aanvragen. De stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek kan tot en met 10 maart. Een verstrekte kiezerspas wordt bij verlies niet vervangen.

tot 17.00, donderdag van 13.00 tot 20.00 en vrijdag van 13.00 tot 16.00 op afspraak. Telefonisch bereikbaar via nummer 630216 en e-mail bb@hellendoorn.nl.

Verblijf in het buitenland of geen identiteitsbewijs Als u in Nederland woont en naar het buitenland vertrekt voordat u de stempas ontvangt, kunt u stemmen met een schriftelijke volmacht. Bij het verzoek om te stemmen bij volmacht hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen; de gemeente controleert de persoonsgegevens. U kunt ook stemmen bij volmacht als u geen identiteitsbewijs heeft. Het verzoekformulier moet uiterlijk op 10 maart worden ingediend bij de gemeente, waar de kiezer op 30 januari 2017 is geregistreerd. De gemachtigde moet op deze datum ook als kiezer zijn geregistreerd (dit mag in een andere gemeente zijn). Bij inwilliging van het verzoek, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. De verzoekformulieren voor stemmen bij volmacht en een kiezerspas vindt u op www.hellendoorn.nl Meer informatie Wilt u meer informatie neem dan contact op met het team Burgerzaken en belastingen. M aandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 vrije inloop. Op maandag t/m woensdag van 13.00

gratis advies en begeleiding Duurzaam, comfortabel en/of levensloopbestendig wonen?

Bezoek het stembureau dat op uw stempas staat. De opgeroepen kiezers zijn over de stembureau’s verdeeld. Om te voorkomen dat u moet wachten en andere stembureau’s weinig te doen hebben, vragen we u naar het stembureau te gaan dat op uw stempas staat. Dit is vanaf uw adres het dichtstbijzijnde stembureau De stembureau’s zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur en toegankelijk voor minder validen: Nijverdal • Huis voor Cultuur & Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 • Gebouw OZO, H A Hartholtstraat 4 • Prinses Marijkeschool, Noetselerbergweg 23, ingang Slotmansweg • Wijkgebouw de Brake, Schipbeekstraat 1 • Wijkgebouw Blokkendoos, Godfried Bomansstraat 28 • Wijkgebouw ’t Diekhuus, P C Boutensstraat 1 • Wijkcentrum Groot Lochter, Bachlaan 56, ingang sportzaal • Basisschool de Meander, Lochtersweg 1 • Scholengemeenschap Reggesteyn, Willem de Clercqstraat 7 • Basisschool de Schaapskooi, Kuperserf 47 • Dorpshuis Sion, G H Kappertstraat 45a • Daltonschool Reggewinde, Morgenster 2

• Gebouw Bunga Tandjung, Molukkenstraat 4 • Kulturhus Kruidenwijk, Kuperserf 43 Hellendoorn • Woonzorgcentrum De Blenke, Reggeweg 42 • Leerkamer Protestantse gemeente, ingang Zuid Esweg • Basisschool De Es, Noord Esweg 26 • Dorpshuis de Leemkamp, Leemkampweg 2b • Jan Barbierschool, Ommerweg 138 Haarle • Sporthal Haarle, Veldkampsweide 3 Daarle • Dorpshuis Kadiek, Nieuwstadweg 1a Daarlerveen • Kulturhus ’t Trefpunt, Nijlandstraat 2

Gerhard

Het mobiele stembureau is bij: Het Laarmanhuis in Haarle: van 09.00 uur - 10.00 uur Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn: van 10.45 uur - 12.00 uur Woonzorgcentrum de Hoge Es in Nijverdal: van 13.30 uur - 15.00 uur NS Station Nijverdal: van 16.00 uur 18.00 uur Woonzorgcentrum de Parallel: van 18.45 uur - 20.15 uur

Zwembad Het Ravijn

Tijdens de voorjaarsvakantie van 18 t/m 26 februari gelden aangepaste openingstijden. Meer info: www.hellendoorn.nl/hetravijn of receptie Het Ravijn – zwem sport zorg –, telefoon 0548 – 613516

Internationale topwedstrijd in Het Ravijn – zwem sport zorg –

Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari kun je kennis maken met persluchtduiken. Je betaalt de normale entreeprijs voor vrijzwemmen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel is een A/B-zwemdiploma nodig. Meer weten?

www.duurzaamthuistwente.nl

Wooncoach bellen? 088-18 50 130

Wooncoach Wim Hendriks: “Een aantal jaren geleden heb ik mijn eigen bedrijfspanden duurzaam verbouwd. Die zijn via zonnecollectoren nu qua elektra zelfvoorzienend. Ook hebben ze warmtewerend glas en vloerverwarming. Ik vond het wel belangrijk dat de authentieke uitstraling bleef. Nu zie ik het als een uitdaging om huiseigenaren te helpen bij hun woonwensen. Ik werk oplossingsgericht en hou het simpel. ’t Is prettig om anderen kosteloos en onafhankelijk te helpen.”

Op vrijdagavond 24 februari is er van 19.00 – 21.00 uur een grote zwemdisco ‘Wanna be a popstar?’ Kom verkleed als popster en maak je entree over de rode loper. Wie het mooist verkleed is, wint een te gekke prijs! Het wedstrijdbad is deze avond partyscene voor een grandiose disco met een echte wall of fame èn een gratis cocktail geserveerd door ons eigen sportcafé! Kosten: € 4,00

Op dinsdag 21 februari is ZPC Het Ravijn in samenwerking met de gemeente Hellendoorn gastheer van het Nederlands dames waterpoloteam! De oranje waterpolodames spelen dan hun derde wedstrijd in de FINA World League 2016-2017. Wij zijn trots dat deze tweede thuiswedstrijd wordt gespeeld in Het Ravijn - zwem sport zorg -. Wilt u de oranje waterpolodames aanmoedigen? Bestel dan uw ticket à € 10,00 via: www.knzb.nl/tickets.

www.duurzaamthuistwente.nl 17 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de

NDO O LE

E

R

L H

N

2 0 16

Raadzaam 

Vergaderingen raadscommissies

Op 28 februari en 1 en 2 maart 2017 vinden commissievergaderingen plaats in de raadzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. In de commissie samenlevingszaken op 28 februari a.s., aanvang 19.30 uur, komt onder meer aan de orde: • Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018: • Informatie m.b.t.: a. Jeugdzorg, b. Wmo, c. Participatiewet en d. overleggen bovenlokale zaken, met voorafgaand een presentatie van de heer P. Mollink (Regio Twente) over de Twentse Arbeidsmonitor toegesneden op de Hellendoornse situatie • Informatie stand van zaken SOWECO

In de commissie grondgebied op 1 maart a.s., aanvang 19.30 uur, komt onder meer aan de orde: • Actualisatie bebouwde komgrens volgens Wegenwet en Wegenverkeerswet 1994 rond Hellendoorn en snelheid Noordzuidverbinding Hellendoorn • Vaststellen Parkeerverordening 2017 • Informatie m.b.t. combiplan en N35 • Informatie overleggen bovenlokale zaken In de commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen op 2 maart a.s., aanvang 19.30 uur, komt onder meer aan de orde: • Presentatie over en door Twence • Eerste en tweede wijziging van de begroting 2017 (naar aanleiding van Besluit Begroting en Verantwoording, inclusief een presentatie hierover) • Presentatie over Informatieveiligheid

• Informatie overleggen bovenlokale zaken. Spreekuur raadsfracties op afspraak Wilt u vragen stellen aan de raadsfracties, uw mening delen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de politieke agenda staan? Maak dan een afspraak met de raadsfracties via de griffie, per mail griffie@hellendoorn.nl of telefoon 0548-630210. Geef daarbij aan met welke raadsfracties u wilt spreken en over welk onderwerp het gaat. Spreekrecht Tijdens de vergadering kunt u uw mening laten horen over een onderwerp dat op de agenda staat. Laat dit dan voor het begin van de vergadering aan de commissiegriffier weten, en wel bij Rinie Schuurman voor de commissies grondgebied en samenlevingszaken, tel. 0548-630210, en bij

Karin Zomer voor de commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen, tel: 0548-630208. U kunt zich ook aanmelden per mail: griffie@hellendoorn.nl. Stukken inzien U kunt de agendastukken van tevoren inzien. U vindt de stukken in het infocentrum in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal en op http://raad.hellendoorn.nl. Vergadering volgen De commissievergaderingen kunt u vanaf de publieke tribune bijwonen en zijn ook live op internet te volgen via http://raad.hellendoorn.nl/. Ook na afloop

Officiële mededelingen Evenementenvergunningen en andere zaken die met de APV te maken hebben, vindt u op onze website:

www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/officiële-mededelingen/bekendmakingen/ 

Omgevingsvergunning e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen Daarlerveen • Zwanenweg 29 – het verbouwen/ vergroten van een woning (06-0217) Daarle • Bruineveldweg 11b – het plaatsen van een dakkapel (06-02-17) Nijverdal • Scharlebeltweg 10a – het gewijzigd verbouwen van een boerderij (08-02-17) • Smidsweg 91 – het verbouwen van een woning (08-02-17) • Scharlebeltweg 8 – het bouwen van een biggenstal (10-02-17) • Bremweg (nummers nog niet bekend) – het bouwen van een tweeonder-één kapwoning (07-02-17) • hoek Ericaweg/Noetselerbergweg – het kappen van 1 inlandse eik en het vellen, rooien van houtgewas, opgaande begroeiing en wegbeplanting (08-02-17) • Kamperfoelie 37 – het bouwen van een overkapping en het plaatsen van een schutting (06-02-17) • P.C. Stamstraat 58 – het bouwen van een vervangende kap van de woning (07-02-17) Hellendoorn • De Schipperij 50 – het wijzigen van de voor- en achtergevel (06-02-17) Haarle • Raamsweg 21b – het bouwen van een vervangende veestal (07-02-17)

• Sprengenbergerweg 1 – het vergroten van een dakkapel (09-02-17) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 Ontwerp omgevingsvergunning (activiteit milieu) Hellendoorn • Mekkelinkweg 10 – het wijzigen van een inrichting U kunt de desbetreffende stukken inzien van 18 februari 2017 t/m 31 maart 2017 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak (tel. 0548-630214). Tijdens de inzagetermijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft), mondeling of per e-mail een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal, e-mailadres: gemeentebestuur@hellendoorn.nl Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 Ontwerp omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) Hellendoorn • Sanatoriumlaan 20 – het brandveilig gebruiken van het pand U kunt de desbetreffende stukken inzien van 18 februari 2017 t/m 31 maart 2017 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak (tel. 0548-630214). Tijdens de inzagetermijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft), mondeling of per e-mail een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal, e-mailadres: gemeentebestuur@hellendoorn.nl Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is

bouwen van 2 recreatiewoningen (06-02-17) • Nieuwe Twentseweg 6 – het aanleggen van het terrein bij een woning (08-02-17) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • hoek Holterweg/Noetselerbergweg – het vervangen en leggen van PE platen (27-01-17) Hellendoorn • Ossenkampweg 2h en 2i – het 17 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de

NDO O LE

E

R

L H

N

2 0 16

Actualisatie waardevollebomenkaart behorend bij de Kapverordening 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2017 de geactualiseerde waardevollebomenkaart vastgesteld. Deze kaart borduurt voort op de regels uit de Kapverordening 2015. Wanneer een particuliere boom op deze lijst staat, geldt een kapverbod. Op de geactualiseerde kaart is een aantal bomen toegevoegd

en is één boom verwijderd. Dit besluit van het college van burgemeester en wethouders is op 16 februari 2017 bekendgemaakt in het Gemeenteblad en is op 17 februari 2017 in werking getreden. U kunt het Gemeenteblad raadplegen via www.overheid.nl. Op de homepage selecteert u in de rechterkolom

Oproep aan indiener anoniem handhavingsverzoek

Op 29 december 2016 heeft de gemeente Hellendoorn een anoniem handhavingsverzoek ontvangen met betrekking tot het illegaal bouwen op een tweetal adressen in de gemeente Hellendoorn. Aangezien wij de indiener graag willen informeren over de te volgen procedure en de stand van zaken, verzoeken wij de indiener van dit handhavingsverzoek zich binnen twee weken te melden bij de gemeente Hellendoorn, via het loket Bouwen,

milieu en openbare ruimte, telefoonnummer 0548-630214 of bmo@hellendoorn.nl.

“Gemeenteblad”. Vervolgens zoekt u bij “Publicerende organisatie(s)” op “gemeente Hellendoorn” en daarna op het gewenste besluit. Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift

bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Publicatie geaccepteerde INRIT meldingen (art. 2:12 APV Hellendoorn)

Op 7 februari 2017 is de inritmelding geaccepteerd voor: • Schoolstraat 11 te Nijverdal (17UIT00828) Tegen deze geaccepteerde inritmeldingen kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt binnen 6 weken na de dag van acceptatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende

gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van dit besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). U richt uw bezwaarschrift aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal. Vermeldt u hierbij ook het hierboven genoemde 17UIT-nummer.

Verderop in Hellendoorn Vacatures bij HellendoornDoet! Coördinator moestuinen Heb jij groene vingers? De groenten worden gebruikt voor een goed doel. Chauffeur/bijrijder Dierenambulance Heb jij een hart voor dieren?

Redactiemedewerker Kabelkrant Heb jij belangstelling voor het lokale nieuws en ben je handig met computers?

 Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal Tel: 140548 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.  Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket: www.hellendoorn.nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: 140548 / (0548) 630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295

 Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel: 140548 / (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl  Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –16.30 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur

L

NDO O LE N

 Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

E: hellendoorndoet@stichtingdewelle. nl | T: 0548 - 638829 | www.hellendoorndoet.nl |

HellendoornDoet! | Constantijnstraat 32a | 7442 ME Nijverdal |

R

 De loketten

Zoek je vrijwilligerswerk of wil je een vacature aanmelden? Neem dan contact met ons op of kom langs! Openingstijden: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur

E

Wij zoeken: Bestuursleden Draag jij een steentje bij? De Zonnebloem is op zoek naar vrijwilligers voor uitbreiding van het bestuur.

H

Het loket Burgerzaken en belastingen Tel: 140548 / (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl

Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548 - 630301 / 630302

www.hellendoorn-journaal.nl

17 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

www.hellendoorn-journaal.nl Hellendoorn Nijverdal

Is elke week gratis af te halen bij de volgende afhaaladressen: Lokaal Optimaal

 Bestuur

2 0 16

www.hellendoorn-journaal.nl

Lokaal Optimaal

 Wmo-raad P/a Stichting de Welle, Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal Tel: 0548-638810 info@wmoraadhellendoorn.nl www.wmoraadhellendoorn.nl

Hulsen Daarle Daarlerveen Haarle

Albert Heijn, Gulle Goedzak, Bibliotheek, Noaberhuus Albert Heijn, Jumbo, Super Coop, Gemeentehuis (HvC8), Het Ravijn, McDonalds, Dalzicht, Aldi Groot Lochter Jumbo Attent, Manenschijn, ‘n Tip Bibliotheek Spar, Bibliotheek

10 februari 2017, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Heren turners Fysion Nijverdal plaatsen zich voor de Âź finale nk heren turnen!

SPORT

Triathlon Holten heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese kwalificatiewedstrijd voor de Jeugd Olympische Spelen in 2018 in Buenos Aires

HOLTEN - De kwalificatiewedstrijd zal plaatsvinden in 2018, voor atleten geboren in 2001 en 2002. In samenwerking met en ondersteund door de Nederlandse Triathlon Bond en de Gemeente Rijssen-Holten is een bid opgesteld voor deze sprint triathlon en gemengde teamwedstrijd.

NIJVERDAL - -Afgelopen zaterdag 11 februari was het de beurt aan de 3de divisie turners van Fysion Nijverdal om zich van hun beste kant te laten zien bij de 1/8 finale nk heren turnen te Duiven! Zij gingen allen de strijd aan om een plaats te bemachtigen in de volgende ronde wat betekent een stap dichterbij het nk!

In de eerste ronde mochten Bas Leusenkamp & Robin Willems het spits afbijten namens fysion! Voor beide heren was dit hun eerste landelijke wedstrijd en ze hadden er allebei enorm veel zin in. Ze kwamen beide uit in de 3de divisie in het niveau instap 11 en waren erg gemotiveerd om hun beste oefeningen aan de jury te laten zien. We hebben van beide heren erg mooie oefeningen gezien met een hoge moeilijkheidswaarde waar ze trots op mogen zijn in hun eerste seizoen. Robin is uiteindelijk knap 22ste geworden, maar helaas was dit net niet voldoende om door te mogen naar de volgende ronde. Bas heeft laten zien tijdens de wedstrijd boven zichzelf uit te stijgen door zich rechtstreeks te plaatsen voor de Âź finale nk heren turnen, hij mocht het podium betreden met een knappe 3de plek! In de tweede ronde was het de beurt aan Dave Heuver, Martijn van den Berg & Sem Aalderink om hun oefeningen aan de jury te vertonen. Alle 3 de heren

kwamen uit in de 3de divisie pupil 9 en waren erg gemotiveerd om de jury te laten zien hoeveel zij vooruit waren gegaan dit seizoen. De heren begonnen de wedstrijd erg sterk met het toestel sprong en zette dit de rest van de wedstrijd goed voort, ze hebben erg grote vooruitgang laten zien in de laatste 3 weken richting deze wedstrijd. Helaas was de concurrentie strijd voor Dave en Martijn net iets te sterk en hebben zij zich net niet weten te plaatsen voor de volgende ronde. Dave is knap 16de geworden en Martijn was knap 15de in deze wedstrijd. Sem heeft een nette wedstrijd laten zien en het was behoorlijk spannend tot het laatste toestel, maar hij heeft zich met een nette 11de plek precies weten te plaatsen voor de volgende ronde! De trainers waren erg tevreden over wat alle turners hebben laten zien tijdens deze wedstrijd en kunnen weer met de jongens verder trainen voor de volgende wedstrijd of volgend seizoen.

Tussen 12 en 17 februari 2017 zal de Europese Triathlon Bond (ETU) de binnengekomen kandidaatstellingen beoordelen. Triathlon Holten verwacht met deze wedstrijd opnieuw een internationaal aansprekend evenement binnen te halen. Als vervolg op het EK in

2009 en het EK U23 en Jeugd in 2013 en de jaarlijkse internationale series is dit een mooie aanvulling van de internationale ambities van de Triathlon Holten. Als de ETU voor Holten kiest is het opnieuw een podium voor de toekomstige generatie triatleten.

Thomas van Uunen nieuwe Hoofd Jeugdopleiding

Opnieuw geen winst voor Eredivisieteams Het Ravijn.

NIJVERDAL - Een week na het missen van de finale in de KNZB beker van de heren van Het Ravijn, moesten zaterdagavond zowel de Nijverdalse waterpolo dames als de heren thuis aantreden tegen UZSC uit Utrecht. De dames 1 selectie verloor met 8-11 van de UZSC-ers, die dit jaar zeker kampioenskandidaat zijn, zowel in de beker als in de competitie. Zondagmiddag werd er nog een wedstrijd gespeeld. In Gouda verloren de waterpolodames met 12-6 van Widex/GZC-Donk. De Nijverdalse heren kwamen niet aan de bak bij regerend landskampioen UZSC. De Utrechtewrs waren met

5-8 te sterk voor de Nijverdallers, die ondanks het verlies nog steeds de tweede plek op de ranglijst bezetten.

NIJVERDAL - Het bestuur van Hulzense Boys heeft Thomas van Uunen aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding. Van Uunen gaat zich bij de club intensief bezig houden met het ontwikkelen van de jeugdspelers en trainers. Op dit

moment is Van Uunen, in het bezit van TC3, assistent-trainer bij het eerste elftal. Met het aanstellen van Thomas hoopt de club haar jeugdopleiding verder te verbeteren.


Vrijdag 119 mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag 8oktober mei 2015 Vrijdag 30 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrdag dag 29ebruar apr 2016 Vr 17 2017 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag juni 2015 2015 Vrijdag19 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 11 mei mei 2015 2015 Vrijdag

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

3 33

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag!

33 3 3333

3 33 9 33 3 3 3 333

Hulp bij aangifte Open inkomstenbelasting De Welle bij Lente in Twente! Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal Op naar bevrijdingsdag! twente dag brandweer in Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet twente twente twente Op naar bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar bevrijdingsdag! twente twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn ZINiN twente “Deze dag w en we a en z en N VERDAL -naar 30bevrijdingsdag! apr organ seert Brandweer twente NIJVERDAL - Zaterdag In deKoningsdag ReGeslaagde 2015 Op twente Geslaagde 2015 genboogkerk Nijverdal Twente van 10te00 totKoningsdag 16 00 uur een open dag n het da he brandweervak meer Vrijdag 29 april Geslaagde Koningsdag 2015

Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 7557 GC Hen e o e 074 259 66 33 x 074 259 63 53

3

Vrijdag 19 1 mei Vrijdag juni N VERDAL De be ast ngconsu enten van St cht ng DeKoningsdag We e staan voor u k 2015 aar om uw aan Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde nhoud danOm a een 19 30 uur Vrijdag 1 mei Geslaagde Koningsdag 2015 13.00 -17.00 uur het feest. 11.30branden uur start Vrijdag Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei vindt zaterdag 14 19.00 uur 8 mei centrum van N vu verda n edereen ze de Geslaagde Koningsdag 2015 g teb et voor de nkomstenbe ast ng 2016 n te ennovemD tEen aardag s erwaar een moo e samenwerk ng b isisussen Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur het Om 11.30 uur start ber een Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kan be evenn de Z N N b b otheek n de per isode Vrijdag Vrijdag 11 mei tussen De We e en Z N N en v nden de z groots tt ngen pkorenconaats 19.00 uur 8 mei 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. Om 11.30 uur start Op pad me de boswach er 10.00 het feest. Om 11.30 uur start is het feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” cert plaats met het Rijssens 13.00 -17.00 uur is het Om 11.30 uur start Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start is het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur van 6 maart tot en met 21 apr ( eestdagen u tgezonderd) kunt u van 9 00 tot 9 45 uur zonder zbijvoorbeeld 70 jaarevrijheid vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -- Besten Kunstmarkt in het Park op n u eraard bere ddeomPark vragen Haar Besten Kuns markachter n “Montmartre” he Park op 70 Machines Nijverdal RK kerk. jaar Haarle de Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede en ebnnnen o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc aAdve spraak open voor het nMannenkoor oopspreekuuronder D t s een n euwe serv ce de consu ent kanbijvoorbeeld op Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Machines Nijverdal achter de RK kerk. Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m moment n o@ w n ou uur De kunstfabriek organiseert dat a nuwn eventue e vragen beantwoorden Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven endoorn ournaa 3 2015 Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK kerk. Machines VocalHeEnsemble deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He endoorn 3 2015 3 Redac ehu p b Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven Voor het doen van Kosten z n €17 50 per aanOok Z N N b b otheek eden Zaterdag 30 april Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 3 19.30 uur 13.30 uur 1 me 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Zangers Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal uitgave van: Hellendoorn Journaal iseen eenLand uitgave van: N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon uwh Colofon aang te d isisent uBV g teb et onder Doet uleiding samen van aan- worden van harte u tgeno19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Hellendoorn Journaal een Land uitgave van:een Maurice een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la temontmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BV Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave van:De hun Maurice 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegea spraak te maken v a g te met uw scaa partner d gd om h ervan gebru k MauriceWeustink Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven montmartre Parijs en geven Outdoor Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Verder Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor We eMaurice Vervo ontvangt u Kraan. dan betaa t u werken €23 50 mee Voor maken Het s be angr klabeleving dat Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp een uitgave Hellendoorn Journaal isgens een uitgave o K mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo N - Zwembad Zwembad Hellendoorn -neus ZiNiN 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn ZiNiN e de ens e (d eren)ambu ance N VERDAL Ga mee naar bu ten een koude te ha en twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVtnod Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave van: tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegeben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo een persoon ke degenen d e piano, d z n Gerwin van een u t d g een macht g ng beleving aanTheatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Lenselink, Uitgeverij Het Twentsche Land BVu Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BVn n g ng Jan fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez g ben er nog door Debby kapse s geshowd van Ravijn Bibliotheek de Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 uur fax 074-259 63 53 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Het s heer k om u st n deze t d van het aar een r sse neus Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn Inde Halvan van het Huisde voor petter rond dehet tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 ben er nog’ door uur Debby den en kapsels geshowd vanRavijn dedeHal Hal van het Huis voor InCultuur Huis voor Het Ravijn Het om angs te komen Opgave ouderenbond en d t en kunnen Maurice PMaurice b GC hWeustink n n Geslaagde b232 dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeen Bestuur tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Weustink 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel Ard vraagt b de Be ast ngd enst 19.30 20.30 Geslaagde Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de We dwordt van de bevr d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 19.30 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53exemplaren dexemplaren n nvu h en van Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van de bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 te ha en z tten a zo vee b nnen en een beet e bu ten ucht 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegevoor het aten aantonen m dde s hun dWees er op t d b U kunt Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 GC Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter rond de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Zaterdag 20 Het Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN ee aanme Om 11 30 uu a sa u lijkertijd 13 00en -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor WWW UITTWENTE Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 uw aang te een ke ochtend maatschapspas verzorgen wehe zeechheOm ook nog Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 een heer kgehouwande ng zvan ner gezond fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur 11 30 uu aden 13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iederesnvrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erhee nog’ door ben nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal btot voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax u9 n53 nd n b11 onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Outdoor Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren van 30 tot 30 uur (u teveneens de aang ten tegen geen ber cht hee t gehad van fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben de afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten Wande mee met een natuurGa mee op ontdekk ngstocht gezonderd vr dagochtend) hetze de tar e De betre de Be ast ngd enst buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de Harlekijn en tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond de tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de ab Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach aanloopt het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 03 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hen hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek eeaan 19 30 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve davia ach ede de RK keokgan nes Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in oo Jeugd ge ta enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 g ds en gen et van de w nter door het w nterse bos Voe moge k v a te e oonnummer ende ouderenbonden z n Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in 06.00 uur kom de groep opers n onze A exanders raa o he voor eugd van 10 o 14 aar Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 09.00 uur de g kun Maximastraat en Rav fiti worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl n komt de de08.00 groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal -otheek ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 06.00 uur komt groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Met IVN kijken naar baltgemeente aan. en Waar hen een kunvia Huis voor Cultuur en met medewerking van het jon- Zaterdag Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal ZINiN Nijverdal -b- ZINiN een enaa p19 e Bestuur. naan a Op He nworkshop Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, B amei enaar f acht e t-de 9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan zeverzorgd moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De absgeze ek o gan ee 30 -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot hethet voor jeugd van 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige Met VN k ken ba gemeen e aan Waar hen een Hu voor Cu uur en Bes uur me medewerk ng van he on Edy Hammink, 404 5003 Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 op de Sa andse Heuve rug de kou op uw gez 0548-638800 ANBO PCOB o Un e KBO E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op Dunantplein zal van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. baltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en volledige sende korhoenders ontbijtonlangs wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het zalng van 13 30 uur Redactie: hebben hun jarig Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en 06-519 hethet volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op hettot Dunantplein zal van Op Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev nginfo@twentejournaal.nl beha veuur Daar erveen 06.00 uur een gev kun enaatekst: pen e en n aBeVa Rav n het Boo camp Met IVN kijken naar en baltgemeente aan. Waar hen een gedeeHuis Huis voor Cultuur enHe Bestuur. met medewerking van het jonFoto en Productions H’drn 0623632739 en bDunantplein on breek sende korhoenders on word aangeboden door gerenwerk sVerder ch de We buitengebied. buitengebied. E-mail: Vervolg vanbcomité dewordt voorpagina ...50 tot Harlekijn 14.00 tot 17.00 uur graf14.00 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: Wat sussen erleiding testichting zeen en neen het w n-e 06.00 w ndIVN door uw haren toch be ng aan tekst: kun vloopt heBestuur. d Productions N verda Zwembad behalve Daarlerveen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Met kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en met medewerking van het jonbuitengebied. Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. buitengebied. Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf... tot de Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal Bands op het plein het 70 jaar vrijheid in Onder van workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn / 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a mon ma e Pa en geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur een graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltn de Ha van he Hu voo Het Rav n Programma ve ghe d n hu s U eraard een spr ngkussen n e en worVervo g voorpag na N verda he com é 70 aar vr he d n Bands op het p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong HansWeustink Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: terse bos? s a es nog kaa en ook een v eug e ente Na de m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRens Nijverdal het comité 70 jaar in Bands op het plein Onder leiding van kinderen een Zaterdag workcomité 70 jaar vrijheid vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z Nkunnen Nverzorgd Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241404 920 0319 20 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 0650 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 komen de lopers het08.00 buitencentrum vandit de shopleider en sende Weekmarkt korhoenders fiti workshop verzorgd Tussen en fiti workshop worden Zaterdag 2mei mei 09.00 uur via de Maximastraat enege 2 mei Rens bede evzng aan kun enBeuur vuur hekomen dwo verda Zwembad RensWeustink Weustink Cu uu en uu dN 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert in Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong 0603 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N verda sebergweg he bu encen rum van Om 10 45 de opers shop eworden der kunnen keen nderen en Weekmarkt sende korhoenders n he cen rum van N verda n versch ende brandden ba onnen u gedee d De En he pub genoo du de k fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal comité jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 koud o wordt het toch echt a wande ng kr gt u een kop Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en B b otheek Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de Weekmarkt sende korhoenders 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar voor jeugd van 10 tot 14 jaar Hans Hondtong, 06-241 920 13.30 uur uur aan met bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei eenhet mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Thea ervoors e10 ng kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 5003 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de HaOm he Hu voo Het Rav n jeugd HELLENDOORN Op maandag 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag shopleider kunnen kinderen en Nijverdal the community Hellendoorn Nijverdal Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor van tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook de nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van he app aus aan he e nd van de the community of Hellendoorn N verda Marktp e n Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur een beet eeen ente? Hoe komen ko e thee obaltwarme choHammink, 06-519 19 30 20 30 uur U Edy H 06-519 Tw h404 nd 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren eigen graffiti zet-IVN E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben er nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Edy Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten in het thema “vrijthe community of Hellendoorn Nijverdal Marktplein Nijverdal --Dage Cu uuvoor en Be uukap wo ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar gemeente aan. Waar hen- Op een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos tuur ks ang aan he Dunan pdeuwe ede nbev Burgemees ermedewerking en ddit1945. aalles es neigen he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M ninfo@twentejournaal.nl b Kemper o tern Avest @ leokemper@home.nl w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo CDPaarse “And So It demons Goes” gepreondCultuur de dhet van dsng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 aan met bevrijdingsvuur bij Poort. jongeren een graffiti zetm E-mail: E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav nng camp dag door daan. verse ra bij es gen zowe nen aéén oude 12 oBoo 18 aar) van N verda avond hin ee dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken baltgemeente Waar henwordt een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: de bomen en de dyou eren deIVN co ademe kdnaar naar keuze én Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis voor Bestuur. Met kijken naar baltGemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en lid van Het bevrijdingsvuur door heid” (deelname gratis). ke d een mode how gehou Thea ervoors e k Cartoon: in april 1945. Thank very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24 19 20 Leo Kemper leokemper@home.nl even n de Tweede He bevr d ngsvuur word door Anneke Raven en één d van he d” (dee name gra s) Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Z N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24 19 20 Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijmuch for being present with Maar een festival kent meer Film: Apenstreken maakt ook deel uit van het Vanzelfsprekend kunt u bij 21.00 uur 06-51940450 Ou door H H gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door sende korhoenders senteerd. Vocal Ensemble de leven in de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: z en Zo z n er versch ende He eam Brandonderzoek s aanwez g en gee d verse Om dee e mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl w nter door? ets ekkers n het restaurant Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een es va ken meer F m Apens reken maak ook dee u van he Vanze sprekend kun u b 21.00 uur sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda A be Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den en kap e ge howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting den Welle. Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de sende korhoenders door Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven indoor deTweede Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Redactie: Op he Dunan p eleven n za van Theater Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 0624 24en 19 20 03 ne herdacht die vrijheid door oorlogshandelingen het verloMaar een festival kent meer Film: Apenstreken maakt ook deel uit van het Vanzelfsprekend kuntvuurkorusende bij korhoenders much for being present with 21.00 uur Rens Weustink RensHondtong Weustink Were og de dorpskernen van N de Scou nggroep N verda Persberichten beeldmateriaal die ons ons het N verda Het Rav Hans Hans Hondtong 06 06 24 19 19 20 20 E-mail: leven in de Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar ineninverda Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:redactie@hellendoorn-journaal.nl redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende Nijverdal ZINema Celtic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten en beeldmateriaal die nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd hier koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een workNijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es K nderen kundeze spec a e k as moe en Bu tenGewoonLekker Zo kan Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19beeldmateriaal 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En op es va de versch ende vuurkorCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night Folk (stacon- de Matthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven denlopers vede zo gd Tu ene 08 00 en het 09ren. 00buitencentrum uu v aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze Donderdag 23 ebruar en de koude neus weer heer k worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de Nijverdalsebergweg MHLeonie Don dzijn A d G en oobeeldmateriaal Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo 10 o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan ang van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u5eigen klaar voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze gedrukteMatthijs ter Avest zondag maart kunt ustoelen mee opwarmen bZINiN dekosten openhaard digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal ZINiN Theaer gen z n brand en hoe a en schm nken en rondr den een au o bevr d gem dde de mo va e besch kvoor dit concert €10,00 zeer breed: nationale en interconcertzaal van het Europees keer weer te laten genieten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 uur wee akke word gevoerd door de voor u k aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als zowel worden geplaatst onze gedrukteals He derse Zommeroamd “Kom vanavond met verhalen van a es op de k e ne pod a Een spec a e kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan Nijverdal Theaer 06 uur Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk te Nijverdal, me medewe k van he on gemeen e aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN k ken naar ba de Ho e E Bu en en um nd e 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren een graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze gedrukteals Cartoon: Cartoon: 20.15 uur vanaf 10.15 uur fakkeluitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren eenvanavond eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan het bij 13.30 uur digitale uitgaven. bronvermelding isis als van alles op de podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan “Kom met verhalen Helderse -Zommeroamd ZINiN ook Theaer gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl LeoKemper Kemper leokemper@home.nl Fo en eks BeVa Produc ons Hbevrijdingsvuur drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze wordt uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00met owordt 17 00 uu ggband Ven dient oIndien gIndien an de oogedruktepag o indestille Ha ek nkleine entwee oop Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville dragers -overgeze vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor uuen klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. wande met een natuurg ds Nijverdal Heu e gewenst, u Won hon n bbronvermelding He endoo n na Cartoon: Cartoon: ge enwe kuitgevoerd ch ng We eDaarna wo dontbreken aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak ehe ach erhanalles een brandweerau oVoorwerp ken en da was -dan du deTheatervoorste ng ‘Lös’ Lös dragers dgelopen door een Co onv eeen BBigband. Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN kde ken naar ba -“vrijper persoon. nationale volksliederen, delen Parlement inBurgemeester aanwezigheid van bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. ditdit alles het thema “vrijten inineen het thema hoe oorlog isvvis, Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd issa de het decor Biergerechten, BBQ en de dan deze ingemonteerd teisis werd tocht naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden in de dient foto. Onverhoopt He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd Been ergerech en sverdwenen 20.15 uur wordt door de vanaf 10.15 uur twee voor u klaar voor: digitale uitgaven. Indien worden in de foto. Onverhoopt ontbreken Cartoon: gewenst, dan dezebronvermelding ingemonteerd te Theatervoorstelling: dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijwerd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o en um De P e ten dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijExpositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester Expositie: Dagelijks en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de hoe de oorlog is verdwenen Hellendoorn Park ‘De wo k hop wo den ve o gd Tu en 08 00 en 09 00 uu v a de ma aa en Zaterdag 2 me worden in de foto. Onverhoopt ontbreken Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda van bronvermelding kan geen reden zijn voor door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, dan dient deze van bronvermelding kan ingemonteerd geen reden zijntevoor brand sende korhoenders n ormat e Bu tenCentrum Om 14 00 uur start de wandeHe gen Hendr k scou ng vana gaa he geze ge u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers van de e b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven door Helligen HendrikFauré groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gongeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 zdoor n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN N de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvvo een o oin schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN be He ng Kosten voor wassenen aan de ba e o temet eWonkorsch van bronvermelding kanngeen reden zijn voor verrassingen medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Mende ssohn en ohn ams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal De kaarten ook negro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven Graa hewereldoorlog erre s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar ba nzal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen Nijverdal, Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N sebergweg n ap 1945 Thank you ve y met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van me onder andere en scher een roes ge koge He endoorn b dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons €7 50 en € 5 -voor de k nde0548-612711 Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel enovervlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijdkan 21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev vuu wo d Jack doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous was nog Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dngeals door oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovezorgen Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN ren tscherf, m 12 aar Aanme den v a Moederdag Aanme den www staatsbosbeRens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een worden aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acvan me zeepbe en nooit deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar deten Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal -v te ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding de webs te heer nzonaar act ‘Loop de Maan’ door 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek LgedruktendenDe als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en kregen ede de kunnen encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, danpgeplaatst dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en ove Nsebergweg verda N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze w bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft geWande ng en ez en ngWillem b Br gade pvergeze peband uuit Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken https www staatsbosbeheer 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn N vevanaf onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu dragers wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd neen entewande ngsa and werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een eur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d groep 1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor vanvan bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel bronvermelding reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-en geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel:074-2596633 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pHellendoorn kePaa nen evanpoo da de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve de N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë oen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Rens RensWeustink Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van aswelkom. me ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aan hbinnen. eronder door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveHellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa een ve haa op he Dunan pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van harte welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o Jarne n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van DiggeleAldi Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Jarne van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op montvangen? Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen een verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop naar de Maan’ 0548-541686) en deekassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com N VERDAL Op 23 ebruar os Douma uentaan Zwo met Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe er op de grens van Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @w 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The Bloed, Zweet Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- komt Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed Bloed, Zweet en Tranen voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van Oran eop Nassau Zoverleon word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ons oe enen n B be ezen met e hart ( ect o d v na) H Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n ontvangen? H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Informatieschuur De Pasus Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. de Regenboog Can orPas Informatieschuur De overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m pred kant en hee t vee geschreven over sp r tua te t persoon E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt deg endoorn leven gevierd een ookNijverdal bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng N verdauur He Sa beandse oo een b Zunnewendefestival Het Oversticht verzorgt ininfor de leven gevierd inin een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de bee duit van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn nvoor en m E-mail: H C He De Kroon one who uenn eschitterde. ed and dtreedt ed maa ze even nplay de uMontmartre, eda en z n voo van ha we kom dez Mn um how band He endoo n che den z ch aHeuver Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Op dat moment seBigband het prett Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en N VERDAL Karen Ko en nge vor gWe aar ktreedt Nijverdal Hellendoorn en treedt de Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ook kunt uSallandse kaarten media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een ge wo bege eVoerleu dme dweduwe ve e aan band nguests. de mu ek en 21 00 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Cottonville Bigband en Nijverdal ---u-- t- eg ou n Tel: mee ex op den e ntevoo k a sté R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend egeeZondag Journaal: Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en k ge oo en B be ezen H t over de ect donline venna Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e zonder programma eoworden en Graff t Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder op onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De a s e t ener too s kr gt om te Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa een ve haa doo 3 P pe van de Low and op he Dunan p e n Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rig aandacht aan. Op uitnodities op van het publiek in een enten voor een fijne muzikale Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als eer w zer een prakt k voor tra n ng en coach ng begonnen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma aa oka eezen band Pmed ay gEn euen enu voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum Demet enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alssfeer. mensen met een verhaal als leden van mensen met verhaal als Buitencentrum De op. vanaf tot 16.45 “Keep them Buitencentrum De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W emde voor me archeo og sche vonds en gen e we eneen ongedwongen ssfeer. eer Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe 51940450 wagen De N groep vervo D s13.45 ech nog nitniet euur aalles. Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), The and averda he wa and a us en de ve ha ener van de ove ees N verda s benoemd o L d n sch ende vr w ge v e en ver e voorz er Ben Vö kers vindt u op: A Journaal: H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen honoured that you join Especially, because was the www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen ook he ge ez ng o med terend B be ezen genoemd en Graffiti Heuvelrug paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. Heuvelrug met paard en bruisendnijverdal.com Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog Ook Journaal: eren eren oovergedragen te eren kbuur ezen vindt uu op: Bibliotheek, Het McDonalds, Bibliotheek, HetBRavijn, Ravijn, McDonalds, vindt op: chu Som venderen haa me p peband uendoo ewebs ngmenHome ez ng bHet annepoppe@ou ook comWande Aga n op he pod van umvan van wordt onze ch ng nRolling”. V aDe de Fbezoekers bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www egade onMcDonalds, eu e e He oep n Zwo N Journaal: Journaal: Journaal: www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het isalles. beide avond. concert zal beginSallandse Heuvelrug De fakkeldragers wordt het stokje die er naar willen wagen Nijverdal-groep vervolgt Dit isiseen echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, S nds een paar maanden s de te n de ucht en bege F etscross wedstr den tonight on this special moment, Canadian army that liberated d e door k n de N verda z n weg v a de Gro es raa op andere oca es n N verda N verda Z Nema Co che e Leg on P pe and con c a e wa d We a e venden bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen van Sallandse Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen M Nijverdal: T Albert de Orde van Oran e Nassau waaronder u vaar verzorg ng Lees a e ac v e en van deze van Muz ekkr ng He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep vervolgt wagen Dit echter nog niet alles. Ook Fietscross die door kinderen de buurt tonight this special moment, Canadian army that liberated Nijverdal -wedstrijden weg Grotestraat andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek en nabe aandAdvendo gaan ze de ovezijn de on N verda Z Nema Fietscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated die door kinderen inband. de Nijverdalwedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aanop maa om ook eenin deHeijn, agwe kgWe oep Vana 11 ou de 13zich 30 uup ay aan vo ebuurt maan Waarom deze benader ng? Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. de Millennium show Nijverdal zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het Deerste um come ozeop you veweg yscheiden g30 avia evan ha you oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich afwas de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid van: UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: He endoorn en omgeOp he Reggepod um za uus zde nop on dek En na uur k kan kan Kaar en €5 - de nwelkom. de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. luisteren zijn van harte welkom. aan Millennium show band. zich afafafJuust Meer n ormat enatuurlijk Do p(HvCB), waa nHellendoorn b he 13 30 uur Nijverdal --- voor zijn de Grotestraat andere locaties in Nijverdal eHulsen: den de eer ngen het geb ed eren eren (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van gemeen e he Hellendoorn Mevrouw Roskam (63) Een aanrader de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Jumbo. Buitencentrum De UITTWENTE.NL ve haa me een ach Zowe Voe eu u He en eed de Co onv e B gband N verda Hetze Hellendoorn Journaal is lidendoo van: en omgeOp het Reggepodium zal zijn ontdekt. En Kaarten: €5,in de voorverBibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, UITTWENTE.NL Hellendoorn enDe omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverHet moeten veranderen kan Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum dea Canad an gue We ee u on h pec a occa on Lee e de op onze web e Het Hellendoorn Journaal isis lid van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70 aa v he dhe endoo n n en bee d van van Bu en On dek de Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, m Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op v ng d verse op redens verzorgen edereen z ch a en n ormeren koop b Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op ber van k ass eke muz Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter oopbaanbege e d ng en k ndercoach ng Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op ving optredens iedereen laten koop bij Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter overkomen asend so einformeren nverda et goed ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrugek De honou ha you Voerleu odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen heDe www eBru ou n Play enoaGra td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng vuu aan Heuve rug me paard enHellendoorn, sybij bbecau ar ke van S zich N Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. v ndt op Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur hun staat de lokale band it 13.30 uur Hulsen: Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: D Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de h s or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be dlokale eSt.eerveen naa w Leren en Ro De dpec van wo dCanad he ok ged agen Saithistorie andse Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, ede Daar sNijverdal benoemd www he endoorn ournaa He endoorn nea ove de avond v uur nd p aaeen s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m Albert d engHeyn, eHeyn, nGulle O e da e age en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu 06-50203640 email; mari13.30 uur band Play hun uur Dvolgen ech emy nog nper e be aode ekomen Ook De N ve g aoep ve vo gen wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘nakke Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel van Bruisend an haweg astaat ed oeke on ghen on hTip momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play ithistorie prijs. 06-50203640 email; mari- n13.30 Hellendoorn: Hellendoorn: Albert 14.00 uur m 13.30 Deze band uit Genemuiden over onder meer de Landgoed Schuilenburg en genoeg bent s prijs. ets Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Op pad met natuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de Landgoed Schuilenburg enHome Optimaal adverteren in Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Op pad met een natuurHellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze Film: H C Gelderland: Optimaal adverteren in Overijssel u Again en nhet van ha e Orde we van kom He endoo nGulle che ch de Me(por enn um how op ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg v den a e en de Grichting oa e aan aaHellendoorn. N verda Op pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa andse neem z n gen heer mee Schu enburg en grasdu nen Tour s n o VVV N verda Op Film: Home Hellendoorn. Via de op het podium van onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 e eu o L d n de van Oran e dag 19 me n de ha van he UITTWENTE NL Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d n 500 000 ex op e n k Op pad met een natuurannepoppe@outlook.com richting annepoppe@outlook.com Film: Home Again op podium onze Via de Film: Home Optimaal adverteren in Overijssel en K nderen en t eners z n a t d e k nd eert omgaan met z chnormaa s voor k nderen We g ds over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Tip Overijssel Gelderland: M HD Goedzak, Bibliotheek, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, G meer Ontdek de Sallandse neemt zijngaan eigen mee; van Schuilenburg en Tourist Info/VVV Nijverdal. Op Op 500.000 ex oplage pad met een natuurBu3tencentrum De Daarle: Attent ‘n Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok edan eManenschijn, oo een he pein meer dan 500.000 ex oplage inpsterk sterk Op pad met een natuurEven aanme den e en w van op grasduinen bBibliotheek deNoaberhoes, ve ch enenmeNinaberlaan, de En vana 16 00 ozeover 19over 30 de uuEddy Zondag me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip gids over de Sallandse Nijverdal ZINema zegastheer mooie muziektent. Nijverdal ---ZINema ZINema meer dan 500.000 ex kee oplage in sterk Gelderland: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug met paard enuur Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d n de u gaven de oka e de avond ze be aa u op he N Daarle: lokale titels voor een scherpe prijs. gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze Hu s voor Cu uur en Bes Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. n ontw kke ng Soms open ze ze en o de ander M ssch en r chten ons op het aan eren Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze over de Nijverdal meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse Heuve rug Heuvelrug met paard Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal -- ALTIJD. ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 24192003 isn vanaf het eerste begin Heuvelrug paard en en oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de de avond zelf betaalt ubijop het gids over de demet Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eueen en voo sgen weg aa de oka eNa PNhet ayde 13 lokale 30bij uur Hij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8 jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Mee n o www e 06 on eu eprijs. e hun oep n Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor scherpe NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bij 13.30 uur Fo b d a ke komen van S B u send ve da lokale titels voor een scherpe prijs. wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre van Schu enburg €6 H Haarle: G 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng en beg n om 20 00 uur De N verda Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bijhet het Meer informatie: hHaarle: erb vast Dan kan het goed weet e optwaar ener nzeum etbij hoe he zannepoppe@ou vanheeft vaard gheden zodat ze Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isinformatie uitgever voor 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, 13.30 uur ze 13.30 uur wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal -Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl ook com ch ng He endoo n V a de Aga n he pod van on F m Home de Wmo-raad en themagroepen Ben Zeehandelaar O Bel Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal Op pad me een na uur Nijverdal De e info: uJournaal, e Oldenzaal ed uk op www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Journaal, Hengelo Journaal, Journaal,Meer Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum De oegang s zoa s a d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr w ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T Ook op Facebook zEnschede n wanneer coach even hetvan hu swerk pakdeze n n euwe es ze Nijverdal ---Facebook Deze uitgave iseen gedrukt op: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannmoet Buren Montmartre, modeshow Buitencentrum De NN nabe aan gaan e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd enaan Nwerkverda Nema modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse van Buren de Sallandse Nijverdal oprichting van de Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal uitgave is gedrukt op: Journaal, Losser Journaal en van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart Hartop: van H stoppen vana he ee szijn etuat beg n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse Ook op Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL Na rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b te oprichting Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Economie, Buitencentrum De 92-jarige besloten te met Ook op Facebook Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Hellendoorn HetHet Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a.o.a. Hellendoorn Sa andse Deze uitgave is op: Twentsche Land is uitgever Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug N verda benoemd Lzaen dMontmartre, waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten stoppen met zijn werkBu tencentrum derug en is daarna daarnavan als de voorzitter van Fop ënJohanna enshDeelnemingen, Dee nem met ou en evan kvan mee oopt ken kan zleeftijd z chngen bo voorkunnen toepassen Een kbruisendnijverdal.com nd en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Het Twentsche Land is o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isuitgever uitgever van o.a.nd Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave is gedrukt op: Meer n ormat e Do p aa waa e b he 13 30 uur be okken gewee b de voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige besloten te stoppen met zijn werkJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de en is als voorzitter van Financiën en zal Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en is daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. N verda Sallandse voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal enJournaal, Hart van nbee de NassauDit en ondsen voor onJournaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur Ste eeJournaal, kJournaal, ndLosser sJournaal boos aa )Bu dbij moe kOran concentreren voe tdheng zendoo ch dan nOok et een Sa andse Heuve rug deandse themagroep Mantelzorg uus bOrde he van pub ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaisgoederen visop hech n nalles. en bee dsne van ohanna en On deOok Sa van de Wmo aadadek Het Hellendoorn Journaal is lid van: (van Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede en van De Nijverdal-groep echter nog niet wagen vervolgt wagen opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. Enschede Journaal, Journaal Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook uur inm enDe uit de e Losser eeverder d p pen eHart Het Hellendoorn Journaal isis van lid van: Het Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Mantelzorg Juust publiek introduce16.00 uur Lees op Glanerbrug Glanerbrug Nijverdal-groep Dit isisendn echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F16.00 De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, Losser en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op 92 ar ge dDe bes oNijverdal-groep en ehet s oppen me z nkeuze werk Glanerbrug in en uit de gemeente depaard themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bijGra het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De vervolgt Dit echter nog niet alles. Ook Glanerbrug Glanerbrug Film: Bodskampi’s en daa nagehoord a invoo z maar eHeuve van krrug en tde b u andere ve daen com heJournaal bev d ng vuuteee aan eken me en angst g o hee t ast van vee o komt h z n et u t de gez en gt in en uit de gemeente voor a uw n euws 14.00 uur verder gegaan. Hij heeft aanren en we ch ze nog even papier 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd zijn weg via op locaties Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Sa andse Heuve rug Hij heeft Nijverdal Nijverdal zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal www gecertificeerd he uitgave endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder gegaan. aanren en wellicht zelf nog even papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: De Bodskampi’s de de hemag oepin eNijverdal Man zopgterug Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij overdenken heeft aan14.00 uur ren wellicht even Deneen ech pro ede nogGrotestraat n ehoa nog eop Ook De N da goftotoep ve vo meespe gvoor wagen gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- avond weg via op andere locaties Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze isJournaal met nodige zorg standdat pr kke s uitgave Dan sde(druk)fouten het goed eeens d ng ook contro en egr nuuur ezen en De duurt vanop20u en thet de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s 16n 00 gekomen. Eventuele andere onvol-zijn Bezoek de ensta de tot gegeven een hele hele leukeBuitencentrum tijd Bezoek en zoa sezelf Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De de op de gegeven een leuke tijd zoals hij alaal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan meer H heeze Naan Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e verda Deze uitgave is met de zorg tot stand F m De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBezoek de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor en daardoor vertrouvan de tekst kun e soms ca 22u vana 19 vraag... 30uop s de er t d Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn Of dit de bedoeling is is maar de gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. wen zomaar ets b zonders ervaen ru mte voor ontmoet facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & Omeer meer dan 500.000 ex oplage sterk dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & ng en veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur mH eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rug veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet & T d 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen nd v due e coach ng wordt n ren m ssch en ets van hoop een kop e o thee Tranen F m B oed Zwee & N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle -koeschuur veranderingen in de zorg wil hij van de uitgever. ande ngenNijverdal n de zo g w Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel N verda Volg ons op Twitter artikel komen Tranen Informat De Pas zich graag actiever actiever inin gaan gaanOp zet-pad H eeFoto’s e St.veBruisend Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o bprijs. d enaenke komen B uditend Optimaal adverteren in Overijssel Nijverdal -- natuurZINema 14h00 uur lokale titels voor scherpe lokale titels voor een een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een met een natuurInformatieschuur De zich graag zetH tvan S bij tN rr aave ddida t i oonneel evan Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema over eg gegeven De tra n ng begr p o een ontmoet ng De avond wordt a gesPas oten Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een natuurOp pad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan ze De Regenboog D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur voor de cliëntenraad deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9n30 de Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. k voo eer deeren een groep Een ng metvan God met een avondgebed en c ën ennaad van deover ede ten He Cenontmoet um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa andse 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor,kennis kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms9 30 uu meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe gids over de Sallandse gids over de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn jaar Wilms De Leven b on D WF W e nk Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ce W ms Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 start maandag 6 maart a s m ssch en? Zu ke ervar ngen kerkzaa Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug en Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Hoge Es.om Met zijn humor, kennis jaar door ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms10 00 u N ZINema bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl hbrede Sha R kuNijverdal Ku pe Kidnep info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en bnteresseerd? ede be uu ke Neem vaaNd gverda Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 BelMeer voor informatie 06 24192003 24192003 -- ZINema enBe bestuurlijke zen Egbert Hovekamp II. Ge Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl danSUBARU o brede ontmoet ngen z nvaardignNijverdal etNijverdal te Nijverdal Nijverdal ---verda SUBARU SPECIALIST Meer agendapunten SPEC AL ST Nijverdal SUBARU SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer agendapunten heid heeft hij zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorg V eheeft Evang kWedekunnen D Hanneke Paa n de st te 18s 30een u he dbhee h zcontact ch de a ge open Meer agendapunten Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: vr vend opBu we verorgan seren ons Op heid hijke zich afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal - weg Nijverdal -Scheffe Meer agendapunten tencentrum De Buitencentrum De Buitencentrum De SUBARU Deze uitgave is gedrukt Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST vindt u op: op 19 00 u Deze uitgave isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De De Leven bop on zich D HH a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug te en e graag meer we oe enen n ontvanke kwerkgroep van de Raad van Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor deelnemers op de kaart te zetten inSallandse de aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op UITTWENTE.NL me en u o10 en te mpe Deze isis met de zorg Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot tot stand stand -Reparatie en onderhoud alle hebedde dendoorn openhe d>>> daarvoor os uur Kerken www he endoornournaa Fest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? K k Deze opBevrijdingsdag? pag naekomt 10 >>> op kaart zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He doorn ournaa n gemeen He endoo n De UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. gekomen. Eventuele Eventuele (druk)fouten (druk)fouten of of andere andere onvolonvolB nden e de esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten Bevrijdingsdag? op Lees verder op UITTWENTE.NL www kaadeerw zerun v Kijk Douma w10 ons daarb he pen Contact Annemar e A8 45 tena Deze is met de nodige zorg tot Deze uitgave uitgave ispapier met de nodige zorg tot stand stand UITTWENTE.NL keHellendoorn. k >>> DeDe V uur e-Banden Sme service/opslag, u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo be aa w www.hellendoorn-journaal.nl gemeente De De première, in de open lucht, Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere gecertificeerd papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk pagina 10 >>> verdaop Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A- Z oWmo-raad e bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 30 u SeHarte Seba anu Pa oo Koopman www k eerw k we kom n Het 0548 620539 ge enacebook adv ee com he coN ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat uit van Winterwende, het tweede Meer van de uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal Nijverdal ZINema Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal -ZINema ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 10 15 unP o Ken DDe L www We and van B verda & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal ----ZINema Deze uitgave ispartijen met de nodige zorg tot stand adviseert het college dee de filmserie mser het e Oerijssel Oer sse zern Spectrum achter kerkgeacebook com opweg Wmo-raad bestaat uit college vrijwilvan Winterwende, tweede -Auto verkoop / inkoop, -Airco service, Deze uitgave isis met de nodige zorg stand Deze uitgave met de nodige zorgof tot stand en Zwee oligers n en & ligers enönnenzomme adviseert het deel inn de gekomen. Eventuele (druk)fouten andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolMeer van de van de uitgever. uitgever. Fm Bmet oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvoluitlaten, 10 30 u -Snel-service accu’s, 20.00 uur 20.00 uur PKN Do p ke k De V e Sme Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema v aagd ove he Wmo be e d gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar nam thuis wraak 20.00 uur agendapunten -Airco service, Deze uitgave is de zorg Deze uitgaveen is met met de nodige nodige zorg tot tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, n o@ k eerw zer n bouw de Regenboog aan de dest te komenheden daaruit voortvloeiende schade voorvoor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van B & W gevraagd en onge20.00 uur 20.00 uur ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade komenheden en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvolPKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers ofof andere partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen doowetenO van Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening Grotestraat n NWmo-beleid verda vraagd over het agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het Wmo-beleid S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door

Geslaagde Koningsdag 2015 GeslaagdeKoningsdag Koningsdag2015 2015 Geslaagde

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

H

G

w

H

O

H

Op weg in de stilte ... met Jos Douma

H

Leer mij het zelf doen! Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Het Twentsche Land is is uitgever uitgever van van o.a. o.a. Hellendoorn Hellendoorn Het HetTwentsche Twentsche Land Land is uitgever van Het Twentsche Land is van Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever van o.a.Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal,Hengelo HengeloJournaal, Journaal, Oldenzaal Oldenzaal Journaal, Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede EnschedeJournaal, Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Enschede Journaal, Enschede Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

m

Au KAuto pag

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week erkdiensten


A

UTO ACTUEEL

Vrijdg 17 februari

Wereldpremière op Autosalon Genève 2017

Eclipse Cross: de nieuwe compacte Mitsubishi SUV AMSTELVEEN – Terugblikkend op een sportieve historie noemt Mitsubishi Motors Corporation (MMC) de volledig nieuwe compacte SUV “Eclipse Cross”. Met zijn coupé-achtige sportieve lijnen verwijst de Eclipse Cross naar de, vooral in Noord Amerika, succesvolle Mitsubishi Eclipse. Van deze populaire coupé zijn tussen 1989 en 2012, verdeeld over vier opeenvolgende generaties, ruim 1,4 miljoen exemplaren verkocht. ‘Eclipse Cross’ benadrukt het robuuste karakter, geheel in lijn met de weg die het merk, vooral in Europa, is ingeslagen met zijn Sport Utility Vehicles. Met het nieuwe model, dat in het gamma tussen de ASX en de Outlander komt, profileert MMC zich nog meer als echt SUV-merk. Speciaal voor de Mitsubishi Eclipse Cross is een dieprode metallic carrosseriekleur die geproduceerd is volgens een zeer nieuwe en vooruitstrevende techniek. Deze bijzondere kleur verwijst naar de schittering die te zien is tijdens een volledige zonver-

•Coureur Jari-Matti Latvala door winst 1ste in rijdersklassemen Latvala begon de laatste dag van de Rally van Zweden met slechts 3,8 seconden voorsprong op de nummer 2, maar wist zich alle drie de stages van die dag – inclusief de zogeheten Power Stage – toe te eigenen. Door de koppositie van de Yaris WRC en de veroverde punten van de Yaris WRC van teamgenoten Juho Hänninen en Kaj Lindström, staat Toyota GAZOO Racing al vroeg in het kampioenschap 2de in het algemeen klassement. De laatste keer dat Toyota een WRCronde won, was de

Toyota verkoopt wereldwijd ruim 10 miljoen hybride auto's

Rally van China in 1999, het jaar waarin Toyota afscheid nam van het wereldkampioenschap rallyrij•Toyota hybride technologie inmiddels wereldwijd gemeen- den.

goed •Ultiem comfort en bewezen zuinig in de praktijk •In Nederland verkoopt Toyota 8 hybride modellen. Toyota Hybrid is here to stay. Dat blijkt uit de mijlpaal van ruim 10 miljoen verkochte hybride auto’s wereldwijd die Toyota Motor Corporation vandaag bekendmaakt. 77 miljoen ton CO2 besparing

De ruim 10 miljoen hybride auto’s van Toyota Motor Corporation hebben naar schatting geleid tot een besparing van 77 miljoen ton CO2 in vergelijking tot de emissie van hetzelfde aantal gelijkwaardige benzineauto’s. De brandstofbesparing bedraagt circa 29 miljard liter. Minder emissies

Autoservice Wilms

SUBARU SPECIALIST

-APK keuringen, -Reparatie en onderhoud alle merken (bedrijfs)auto en campers, -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, -Airco service, -Snel-service accu’s, uitlaten,

en storingen.

Occasion’s van af 950,- incl. APK

Autoservice Wilms Rudolf Dieselstraat 4 07 7442 DR Nijverdal

0548-616688 www.autoservicewilms.nl

Toyota Yaris WRC wint de Rally van Zweden

Toyota’s hybride technologie is wereldwijd een duurzame richting voor het reduceren van het broeikaseffect en het terugdringen van luchtvervuilende emissies. Dit laatste speelt vaak een rol in grote steden, waar regelmatig drastische maatregelen worden genomen om emissies terug te

Uiterst succesvolle start De winst in Zweden volgt kort na het ijzersterke rallydebuut van de Yaris WRC in de Rally van Monte Carlo, de start van het kampioenschap. De Yaris

dringen door schonere (hybride) auto’s te stimuleren en minder schone auto’s te weren. Het zoveel mogelijk beperken van de milieueffecten van auto’s en de productie ervan, is voor Toyota al jaren prioriteit. Hybride rijden

Hybride rijden is synoniem aan ultiem comfort en ideaal in gebieden met een hoge verkeersintensiteit, met dank aan de standaard automaat en de mogelijkheid tot 100% elektrisch rijden. In de voetsporen van de iconische Prius verkoopt Toyota Motor Corporation wereldwijd inmiddels 33 verschillende hybride modellen in meer dan 90 landen.

WRC van Latvala en Anttila verraste vriend en vijand door als 2de te eindigen waarmee de rentree van Toyota in het WRC – onder de bezielende leiding van rallyveteraan Tommi Mäkinen – een uiterst succesvolle start kende. Alsmaar betere auto’s Toyota topman Akio Toyoda: “Het is een geweldig gevoel om na 17 jaar afwezigheid weer een WRC-rally te winnen. Ik heb naar dit moment uitgekeken, maar kon niet vermoeden dat-ie zo snel zou aanbreken. Mijn complimenten voor het hele team! Toen ik Jari-Matti voor de race sprak, zei hij dat hij de Yaris WRC met respect behandelt, en dat hij met liefde voor de auto met hem communiceert. Deze liefde voor auto’s voel ik ook. Mijn wens voor iedereen is dan ook dat we deze liefde koesteren en de uitdaging aangaan om alsmaar betere auto’s te maken.”

Iconische Prius

In 1997 bracht Toyota zijn eerste Fu Hybrid op de markt, de Prius. Inmiddel wereldwijd hét hybride icoon. Vanaf da moment heeft Toyota deze technologie doorgezet naar vele andere modellen zoals de Yaris, Auris en C-HR. Ook de hui dige, vierde generatie Prius is ontwikkeld met de focus op minder emissies. Maa tegelijkertijd stond rijplezier hoog in he vaandel, zoals blijkt uit zijn lage zwaarte punt en double wishbone wielophangin achter. Het meer dynamische weggedra is grotendeels te danken aan het nieuwe TNGA (Toyota New Global Architecture platform.


33 3 3333

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal

Vrijdag 119 mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag 8oktober mei 2015 Vrijdag 30 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrdag dag 29ebruar apr 2016 Vr 10 2017 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag juni 2015 2015 Vrijdag19 8 mei

Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 11 mei mei 2015 2015 Vrijdag

3 33

3 33 11

33 3 33 33 3

EEN FOTO... EEN HERINNERING Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal Op naar bevrijdingsdag! twente Open dag brandweer in Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar bevrijdingsdag! twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn twente Op naar bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn twente Socialiseren van kittens Op naar bevrijdingsdag! twente twente Geslaagde Koningsdag 2015 Op naar bevrijdingsdag! twente Geslaagde Koningsdag Geslaagde Koningsdag 20152015 Co umn

3

N VERDAL -- Zaterdag 30 apr organ seert Brandweer “Deze dag w en we a en z en NIJVERDAL In de ReVrijdag april genboogkerk te Nijverdal Twente van 10 00 tot 16 00 uur een open dag n het da he brandweervak meer Vrijdag Vrijdag29 1 mei 19 juni Geslaagde Koningsdag Koningsdag 2015 Geslaagde 2015 nhoud dan a een branden 19 30 uur Vrijdag 1 mei Geslaagde Koningsdag 2015 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei vindt zaterdag novem19.00 uur Vrijdag 8 mei centrum van N 14 verda Een dag waar n edereen Geslaagde Koningsdag 2015ze de b isbijvoorbeeld Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start ber een groots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kan bekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur 8 mei 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. Om 11.30 uur start Op pad me de boswach er 10.00 hethet feest. Om 11.30 uur start feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” cert plaats met het Rijssens 13.00 -17.00 uur ishet Om 11.30 uur start Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start isisbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaarevrijheid vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -- Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld n u eraard bere ddeomPark vragen Haar Besten Kuns markachter n “Montmartre” he Park op 70 Machines Nijverdal RK kerk. jaar Haarle de Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog ge en u den Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve e n o voorwerpen en menMachines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n sen Hond Meenemen on 06 51940450 naar een drukke N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Machines Nijverdal achter de RK kerk. Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert markt het ge u d van de sto zuVocal ger HeEnsemble Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven endoorn ournaa 3 2015 Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK kerk. Machines deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He endoorn 3 2015 3 Redac e horen Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven aten aten wennen aan de Zaterdag 30 april Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 1 me 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Colofon onder leiding van 3 Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal een uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: be Zangers N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon erenarts s aisisiseen emaa hee ang19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M d h Hellendoorn A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Journaal uitgave van: Maurice een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice Weustink 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt teger k om te doen Maurice Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Kraan. Verder werken mee Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave Hellendoorn Journaal is een een uitgaveBVvan: o K mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN twente 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn is 33 een uitgave van: ook k ttens tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegeben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo k tel. pHet eJournaal tTwentsche ervoor om Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Jan Lenselink, piano, Gerwin Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BV fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV n n Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn act soc a seren Dat vergt Maurice Weustink PMaurice b GC he n te n Geslaagde b232 dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Weustink 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 53Geslaagde Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo dexemplaren neen h andere Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegenatuur k232 we aanpak Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN Om 11 30 uu a lijkertijd 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor WWW UITTWENTE Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in hebben tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 dan b63 honden K Nijverdal, Haarle, Hulsen, ow wo d66 n66 pHellendoorn, nvrijdag on dvolledige uttens Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur he eeb he Omee11 30 uu a 13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen en volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... tot de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n2e b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren tussen de 7e-9e week hun W ndkorenmo en e Haar e Type Be mo en Grondze er n 1806 e Gerr Ravijn Loen nk fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 29 mei Tussen 08.00 ende 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten deze mo en bouwen aan de weg d e a er Mo enweg werd genoemd Op apr 1945 s zogenaamde gevoe ge per ode buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de Harlekijn en tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond de tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de ab Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach aanloopt het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 03 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hen hee de brandweer een Haar ed14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek eeaan 19 30 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve davia ach ede de RK keokgan nes Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in oogeremd en Jeugd ge ta enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 dens he bevr ngsgevech om Haar e ussen Du sers en Canadesen de mo en vo e n deze per ode s angst Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in 06.00 uur kom de groep opers n onze A exanders raa o he voor eugd van 10 o 14 aar Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 09.00 uur de g kun Maximastraat en Rav fiti worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl n komt de de08.00 groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal -otheek ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 06.00 uur komt groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Met IVN kijken naar baltgemeente aan. en Waar hen een kunvia Huis voor Cultuur en met medewerking van het jon- Zaterdag Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal - ZINiN ZINiN Nijverdal -bannex een enaa p19 e Bestuur. naan a Op He nworkshop Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, B avan enaar f gebroe aba e t9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zeLvan zeverzorgd moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De absgeze ek o gan ee 30 -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt de groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot het voor jeugd van 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige Met VN k ken gemeen e aan Waar hen een Hu voor Cu uur en Bes uur me medewerk ng van he on Edy Hammink, 404 5003 de d ersoorBibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei eren k ttens bepaa d g vern e d en noo weer herbouwd nks de boerder bakker de E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. baltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en 06-519 hethet volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Met IVN kijken naar naar baltbaltgemeente aan. Waar hen door een deHuis Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e 06.00 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden gerenwerk sVerder ch ders ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolg vanbcomité dewordt voorpagina tot Harlekijn enenplein 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: ten (waaronder katten u den Geer man be ev ng aan tekst: kun vloopt d Productions N verda Zwembad behalve uur Hans Hondtong 06 24 19 20 03 ) ge Met IVN kijken gemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en met van het jonbuitengebied. Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf...... ...vr tot dema Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - nanaar Bands op het het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon Pa enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong Hans Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: en ob ecten accepteren K ttens m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z N N Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du de k het comité 70 jaar vrijheid in zde Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vandit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders nanghe cen rum van verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 schr kken we sne Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers inde-N onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10ng totverzorgd 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 03 o kunnen 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de Ha he Hu voo Het Rav n otheek HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur stHammink, g Hreageren herste en z ch n deze ase ook sne waardoor ze Reageren kan v aIVN 06-519 50 19 30 20dit 30 uur U Edy Tw h404 nd 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bij een eigen graffiti zetE-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben erjongeren nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 maar E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN - weer Op maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijthe community of Hellendoorn Nijverdal Marktplein Nijverdal ---Dage Cu uu en Be uukap wo d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis voor en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetm makke E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: ker eren dat bepaa de d eren o ob ecten n et eng z n n deze ases hkhn o oarch e @ho ma com Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans Hondtong 06 24 19 20 Expositie: het Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou door H vormen H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo Redactie: Redactie: zne enherdacht Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez g name en gee dusende verse Om dee eDagelijks mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl er zleokemper@home.nl ch n euwe zodat akent edoor meegemaakte posDunantplein. t eve Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uusende bbij korhoenders 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 06 2419 19 200303 herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda A be hersenstructuren Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den maakt en kap eheook geDunan howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Redactie: Op p e za van Theater Hans Hondtong 06 24 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lidhier vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:ngen redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema Celtic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es nderen kundeze spec e k as moe en de ervar worden vastge egd voor ater Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkorCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night Folk (staconMatthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven denlopers vede zo gd Tu ene 08 00 en het 09ren. 00buitencentrum uu v aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de Nijverdalsebergweg MHLeonie Don dzijn A d G en oobeeldmateriaal Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als P me Em evan he Woon obe en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden inin onze gedrukteMatthijs ter Avest Katten drechten. e geplaatst deze ke soc sat m ssen vertonen vaker prob digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal Nijverdal ZINiN Theaer gen zeemgenbevrijdingsvuur brand en hoe avan en schm nken engenieten rondr den een au bevr d uur gem dde de mo kosten va eTheaer besch voor dit concert €10,00kzeer breed: nationale enVrije interconcertzaal van hetNijverdal, Europees keer weer te laten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 wee akke word door de voor uueigen kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bij 13.30 uur te van Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als worden geplaatst onze gedrukteals He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles esoe Hu op de kin ede ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan --Zommeroamd ZINiN 06 uur Hellendoorn en Evangelische kerk te me medewe k ng van he on gemeen eangr aan Waa henavanaf een voo Cu uu en Be uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als Cartoon: Cartoon: 20.15 uur 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo leokemper@home.nl Leo Kemper Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is drag dan katten d e we goed gesoc a seerd z n e kunt denken aan angst Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o ken en da was dan ook du deTheatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgd het he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp digitale uitgaven. Indien is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Dagelijks Daar vinvoor jeugd decor Biergerechten, BBQ en de Hellendoorn deinineen isvis, verdwenen wo kwordt hop wo ve oisge Tu en 08nde 00 en 09 00 v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de foto. Onverhoopt ontbreken Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op hetaa p ng e n he com ékhe 70 aa ven hekampvuurplekken. d N verda van kan geen reden zijnd vooruu door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, dient deze ingemonteerd te van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders agress e o onz He gen Hendr k scou vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel N Kom woensdag eenin ochtend e 10 naar het BuFauré ten Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidVERDAL van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven door Helligen Hendrik groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit 1En demaart tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gonngeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. wie over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid van wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 zsoc n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN N met de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een o oin schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN beecht He Het sen dus groot be ang om k ttens goed te a seren van bronvermelding kanvan geen reden zijn voor medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Mende ssohn en ohn Wander ams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal De kaarten ook kornegro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen a s Lege and Heuve rug Kar n Graa he erre n s en er kom Scoutinggroep Nijverdal Centrum en aat e van e creat eve kant z en Met takken ver en geacht vrij de dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog me medewe k ng van he on gemeen e aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN k ken naar ba E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden geacht vrij aangeboden, worden Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Goed k No be hoe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog van Nijverdal Vormgeving: N verda sebergweg nScoutinggroep aphet 1945 you ve yandere met fakkel scherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle zal ikewenen. ”genemen 10.00 uur Theater bbinnen. nnen De akke en vvlagdravan sstart, me onder en scher een roes koge Gemeen eonsvrij He endoorn bdorpskernen de dodenherdenk ng a gemee dagdra ege dede dorpskernen vanfakkel Wereldoorlog dede Scoutinggroep Nijverdal Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht worden aangeboden, worden diekopij Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten enen beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d start, aar edoor nThank he hema “v he Dunan p eNijverdal, ngezongen. Bubrande Heuvelrug Expos emalen Dage ks Nijverdal ZINiN in centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over drone Argus on breken n e om een k k e komen passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De en vlagdravan met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenste Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële 00 uur owaarbe ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van start, met andere binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een kogel, deaa Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal knutse mater maak eeen de moo Takkenw ven enwas Bosnog esmannen Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijeens 21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed oof een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev dkan vuu wo d Jack doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en Weijkamp met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous Moederdag Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pein gedrukteals Vormgeving: ne herdach dngeals door oor ogshande ngen he even ver otr Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN Dus neem konze tten mee naar deen dworden erenarts ohieronder. naar dedvezorgen msa on Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een worden aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acvan me zeepbe en deen Scou van ngg lopen oep ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding knutse en beg nt om 10 30 uur en wof veen ndennooit het erg n-aZINema s eMaan’ van te voren ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan PPipers pers de Low and op he Dunan pHet eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te zijn van Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnb van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in de gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed Nijverdal dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m zonaar leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding erprechten. geen hande ngen gedaan maar waarb aNohet een pos tZHet eve ‘Loop de door 3n3vezo Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek Lgedruktenden De als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea evede aMaan’ en en kregen ede de kunnen en encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda sebergweg gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dan dient ingemonteerd te nzeer de nkVrijheid nnde bWilhelmus beno even heek aan gen amen chop ëeeeen Haa egedrukteHe worden endoo n en ove Ndt verda N N cer )vwaarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze w bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden geplaatst ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft geWande ng en ez ngWillem b Br gade p peband u Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z vergeze en dor de Mar eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn aanme a de webs te van Staatsbosbeheer laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken ervar ng wordt gecreëerd 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn N vevanaf onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu derd erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel dragers -naar vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd Laat ebezorging@twentejournaal.nl kdeze tten wennen aan dragers de re smand autor den het ge uen ddden van de sto -waarna werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open he Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen Buitencentrum Sallandse a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een eur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt www staatsbosbeheer nuit act zzv te ten schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enenHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 zu ger maar aat ook s aan maken met ende soorten voed ng hede d de dee name gpen a honde He bev denen nghet vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –dkenn 1945 de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor vanvan bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel bronvermelding reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-versch geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen den zReadshop, ch z-- ch baar Bu tencentrum Deopge uch enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede groep van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel:074-2596633 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel The Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pHellendoorn kePaa nen evanen vede da de Scou ngg oep N ve daNop Were door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. zoa s brok es natvoer dan sum de kans op een moe ke het tenCentrum van Staatsbosbeheer 281 te De NHaarstraat verda s Journaal: ngs oespraak dNevers door burgemees ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o Bu o wereldoorlog npoort he van ve de poo N vPaarse veees da Want N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen 11.00 uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug Ro ng” De akke dragers van word he sstokje ok enNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w enGrotestraat het centrum van Nijverdal Roemen ë oen b eek da de avond b zonJournaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Rens Weustink Renseter Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van asaan me ande ewhen bner nnen De akke en v ook agd aowennen Theater nende de Zen nke) n che bwe buit oMheek Haa egesproken en He endoo n tten ove ve gen amen deeen oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nte N verda Ik heet U allen welkom. remember all the inmiddels geschiedenis zijn, he W em van Noese oop der aren u gegroe d o Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, vee k e Laat e k (katvr hond genoeg te z en en ontdekken De dag s nog ang genoeg om voor o het Nijverdal het Willem Noesel podiloop uitgegroeid tot Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van die er naar willen Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman u s aa h eronder Daarna door Anne SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch a aan de enn um show band u s eren z n van har e we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the Moederdagbrunch en scherf, een roestige kogel, binnen. De fakkel en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Twwelkom. haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. DeeHeband fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af14 aan de show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o dng ve nvlagdrademu muz en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 uur noo zo euk D00 ch van Leo oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel een roestige Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30Millennium uu oe en N venda open on ek he Binformabeen otheek Nijverdal: Albert 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, isen in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche dVoandere ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in deop um Herman Kampman eer De Sed gee n19.30 ormaeen nniet eaanme meer ekogel, m eveHellendoorn -nDe De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. want m genomen ssch en w e(HvCB), de enweds toekomst we een hond dan s ek het prett gerrenwach dat esuffered knutse en een heer ke boswande ng te maken het spee bos te Kroon gaan Heb Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei b de verkeers ch en me de vana 16 00 19 30 uur Even den sHe essen en w Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis nk dHeijn, en3McDonalds, dePJumbo, ch r de dde voor de Vr he ge um. eert Sterrenwacht geeft te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afones luisteren zijn van harte welkom. m Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot uurendoorn bij verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op o Dalzicht, Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), kEn ng uk gaa een ve haa op he Dunan p ed nhee pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht geeft informaeen niet meer te missen evewho and died maar dat ze voortleven in de Hellendoorn -mei aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. He He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid diverse bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o Jarne n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van Diggele Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Jarne van Diggele Jarne van Diggele kat er a aan gewend s e honger en o dorst gekregen dan kan e goed terecht b ons restaurant vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op montvangen? Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ 0548-541686) en de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Bu tenGewoonLekker Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @w 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The Bloed, Zweet enaan Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- naar Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed Bloed, Zweet en voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com K k we u t dat e het soc a seren n et overdr t want een k tten moet ook Graag tot z ens Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n ontvangen? H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. de Regenboog Can orPas Informatieschuur De overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneeen k om hee Ue aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een sdTwentsche apen aeng” ndrukken te verwerken nDit ormat Bu tenCentrum te eook oon 0548-612711 Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op vee m e bSpar, ennen en nRo O en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rug Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De akke en v agd a van a me onde ande e Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee ex wo op den e n voo k a bege R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e zonder programma e worden en Graff t Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A Journaal: H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook Journaal: u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N verda -- ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Leesdie aZ eNema v ewillen en vanSallandse deze Fietscross van Muz ekkr endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet deHeijn, agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo nKattengedragstherapeut D Lochter um ozeHellendoorn you veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. bi Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Het Hellendoorn Journaal isisaa lid UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: He endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal zijn Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was Een aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De UITTWENTE.NL ve haa meontdekt. achonze Voe eu u Gulle He nWe en eeduReggepodium deonCoh onv pec e Bazal gband verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: Hellendoorn en omgeOp het Juust zijn En natuurlijk kan Kaarten: €5,ininwij de voorverBibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, UITTWENTE.NL Hellendoorn enDe omgeOp het Reggepodium zal JuustEn zijn ontdekt. EnZowe natuurlijk kan Kaarten: €5,deop voorverHellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum dea Canad anlid gue ee occa onEn Lee e een de op web eN Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten aanmelden stellen Zondag 3 mei met de vanaf 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70 aa v zhe dhe endoo nuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, m Dierenwelzi Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op nscentrum Vitalidad v ng d verse op redens verzorgen edereen ch a en n ormeren koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op ber van k ass eke muz ek De Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op ving optredens iedereen laten informeren koop bij Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug honou ha you Voerleu odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen heDe www eBru ou n Play enoaGra td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng vuu aan Heuve me paard enHellendoorn, sybij bbecau ar ke van S zich send N verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt opemail; Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun staat de lokale band ithit sandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, www vitalidad nl / info@vitalidad nl e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode avond v nd p aa s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Op pad paduur met een een natuurnatuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed SchuilenburgFilm: enHome Optimaal adverteren inGulle Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Op met Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze H C Gelderland: Optimaal adverteren inn Overijssel u Again en nhet ha e Orde we van kom He endoo che chGrichting Me(por enn um how ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg v den a en de oa e aan aaHellendoorn. N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa neem zdeHellendoorn. nop gen heer mee enburg envan grasdu nen Tour s Info/VVV n o VVV N verdaFilm: OpHome Film: Home Via de op het podium onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan npodium de van Oran eUITTWENTE dag 19 me nSallandse deandse ha van he NLNijverdal. Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in opOverijssel e n een k richting Op pad met een natuurannepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again onze Via de Optimaal adverteren gOp dspad over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: M HD Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek G meer Ontdek de neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk Op met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk Op pad met een natuurEven aanme den e en w op b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana 16 00 o 19 30 uu Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch gids over de Sallandse gaan Nijverdal ZINema ze over de mooie muziektent. Nijverdal ZINema meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, har s ch ng n Heuve rug met paard enuur Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d Eddy n de u gaven van de oka e de avond ze be aa u op he N Daarle: lokale titels voor scherpe gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze Hu s voor Cu uur en Bes Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze over de Nijverdal ZINema meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse Heuve rug Heuvelrug met paard Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal -- ALTIJD. ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 24192003 isn vanaf het eerste begin Heuvelrug paard en en oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de de avond zelf betaalt ubijop het gids over de demet Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eueen en voo sgen weg aa de oka eNa PNhet ayde 13 lokale 30bij uur Hij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8 jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Mee n o www e 06 on eu eprijs. e hun oep n Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor scherpe NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bij 13.30 uur Fo b d a ke komen van S B u send ve da lokale titels voor een scherpe prijs. wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre van Schu enburg €6 H Haarle: G 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng en beg n om 20 00 uur De N verda Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, waar zebij bijhet het Meer informatie: Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze 13.30 uur wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal -Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl annepoppe@ou ook com ch ng He endoo n V a de Aga n op he pod um van on e F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal Op pad me een na uur Nijverdal De e info: u e ed uk op Meer de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Bu tencentrum De oegang s zoa s a d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr w ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meeruitgave info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T Deze Ook op Facebook Nijverdal ---Facebook is gedrukt Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannEconomie, Buren Montmartre, modeshow Buitencentrum De NN nabe aan op: gaan Na e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd envan Nwerkverda Nema modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en van Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse Buren de Sallandse Nijverdal oprichting van de Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal Deze is op: H stoppen vana he ee zijn e beg n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse Ook op Buitencentrum De Deze uitgave uitgave is gedrukt gedrukt op: Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b te oprichting Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Buitencentrum De 92-jarige besloten te met Ook op Facebook Sa andse Deze uitgave is gedrukt op: N verda benoemd o zal Lzaen dMontmartre, waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten met zijn werkBu tencentrum derug en is daarna daarnavan als de voorzitter van Fop ënJohanna ens Deelnemingen, Dee nem ngen en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave op: Meer n stoppen ormat e gewee Do pisvangedrukt aa waa e b het he 13 30bruisendnijverdal.com uur be okken b de voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werkBuitencentrum de en is als voorzitter van Financiën en Het o.a. HetTwentsche TwentscheLand Landisisuitgever uitgever van o.a. Hellendoorn Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti bruisendnijverdal.com bevrijdingsvuur Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en is daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. N verda Sallandse voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws n de NassauDit en ondsen voor onJournaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, Journaal, HengeloJournaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur Sa andse Heuve rug deandse themagroep Mantelzorg uus bOrde he van pubOran ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaisgoederen visop hechdheng endoo n nalles. en bee d van ohanna van Bu en On deOok Sa van de Wmo aaddek Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid lid De Nijverdal-groep echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook uur inm enDe uit de e e Losser eeverder d p p92 eHart Het Journaal isis ar lid van: Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Mantelzorg Juust bij publiek introduce16.00 uur Lees op Nijverdal-groep Dit isisendn echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F16.00 De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op ge dDe bes oNijverdal-groep en ehet s oppen me z n werk in en uit de gemeente depaard themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bijGra het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De vervolgt Dit echter alles. Film: Bodskampi’s en na niet a invoo z Ook eHeuve van rug en tde b u andere vedaa danog com heJournaal bev d ng vuu ee aan eken me en in en uit de gemeente voor a uw n euws 14.00 uur verder gegaan. Hij heeft aanren en we ch ze nog even 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd papier zijn weg via op locaties Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Sa andse Heuve rug Hij heeft Nijverdal Nijverdal zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal www gecertificeerd he uitgave endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder gegaan. aanren en wellicht zelf nog even papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: Bodskampi’s de hemag Man ewagen zo g 16n 00 Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- De locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolengegeven uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele andere Bezoek de ensta op op de de een hele hele leukeBuitencentrum tijd Bezoek en zoa szelf eens Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De de een leuke tijd zoals hij alal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H hee NaanverdaF m gegeven Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e Deze uitgave is met de zorg tot stand De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBezoek de op de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn Of dit de bedoeling is is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & Omeer meer dan 500.000 ex oplage sterk dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rugm H veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet & T d 14.00 uur 14.00 meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen Tranen F m B Zweeactiever & in deinzorg N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen wil hij uur van de uitgever. ve ande ngen n de zo g w h Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Noed verda Volg ons op Twitter en Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Tranen Informat De Pas zich graag gaan zetH e r a d o n e e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o b d a ke komen van S B u end N ve da Optimaal adverteren in Overijssel en Nijverdal -- natuurZINema 14 00 uur lokale titels voor een scherpe prijs. lokale titels voor een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een Op pad met een natuurInformatieschuur De Pas zich graag actiever in gaanOp zetHet traditionele Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een natuurpad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan ze De Regenboog D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur voor cliëntenraad van deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9 30 u Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. en voo de c ën en aad van deover de ten Heandse Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor,kennis kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms9 30 u meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage lokale titels voor een lokale titels voor een gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn jaar Wilms De Leven bWonms Dover WF W eSallandse nk Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms10 00 u N verda ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Be h Sha om R ku Ku pe Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal - ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal --- N verda SUBARU SUBARU SPECIALIST Nijverdal Meer agendapunten SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal SUBARU SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer agendapunten heid heeft hij zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorg V agendapunten e Evang ke k D Hanneke Paa 18 30 u he d hee h z ch de a ge open Meer Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: heid Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe Meer agendapunten Bu tencentrum Deheeft hij zich de afgelopen Buitencentrum De Buitencentrum De SUBARU Deze uitgave is gedrukt Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST u op: op 19 00 u Deze uitgave isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De De Leven bop on zich D HH a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor deelnemers op de kaart te zetten inSallandse de aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op UITTWENTE.NL me en bed u o10 en te mpe Deze isis met de zorg Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot tot stand stand -Reparatie en onderhoud alle www he endoornournaa Fest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? K k Deze opBevrijdingsdag? pag naekomt 10 >>> op de kaart zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n De UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. gekomen. Eventuele Eventuele (druk)fouten (druk)fouten of of andere andere onvolonvolB nden e de esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten Bevrijdingsdag? op 10 Lees verder op UITTWENTE.NL Deze is met de nodige zorg tot Deze uitgave uitgave ispapier met de nodige zorg tot stand stand UITTWENTE.NL keHellendoorn. k >>> DeDe V uur e-Banden Sme service/opslag, 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa u v Kijk w www.hellendoorn-journaal.nl gemeente De De première, in de open lucht, Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere gecertificeerd papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? pagina 10 >>>uit verdaop Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z oWmo-raad e bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman ge en adv ee he coNKijk ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat van Winterwende, het tweede Meer van de uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal ZINema Nijverdal ---ZINema ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 10 15 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse Foto Leo Kemper Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto service, verkoopMeer / inkoop, -Airco Deze uitgave isis met nodige stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen Zwee o n en & ligers en padviseert het college deel in de filmserie Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolvan de van de uitgever. uitgever. Fm oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolaccu’s, uitlaten, 10 30 u 20.00 uur 20.00 uur PKNBDo kegevraagd k De Vuur e-Snel-service Nijverdal -Sme ZINema Nijverdal -agendapunten ZINema v aagd nam ove he Wmo be e d Bmet gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofEr andere onvolDe wedstrijd kent met altijd een afbraak maar thuis wraak 20.00 uur -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, is een begin gemaakt de van de Huidige bejaardenwoningen die komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van & W en onge20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofniet andere onvolPKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers ofof andere partijen komen niet voor rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen doowetenO van Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekeninggaan extra Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. ladingvoor en datprachtige zal dit keer seniorenwoningen. dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietplaats voorvoor rekening maken vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 s het a hee norB honden 7557 GC Hen e o maa kr33 g e een pup dan moet e 074 259 66 x 074 e 259 ze63 53 aten wennen aan a er e

Geslaagde Koningsdag 2015 GeslaagdeKoningsdag Koningsdag2015 2015 Geslaagde

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

“Takkenwijf en Bosjesman”

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

H

G

w

H

O

H

H

Frank Gerards Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Het Twentsche Land is is uitgever uitgever van van o.a. o.a. Hellendoorn Hellendoorn Het HetTwentsche Twentsche Land Land is uitgever van Het Twentsche Land is van Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever van o.a.Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Het Land is van o.a.Journaal, Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever uitgever O Hengelo Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser en Hart Enschede Journaal, Losser Journaal Journaal enJournaal, Hart van van Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal,Hengelo Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Enschede Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land uitgever vanvan o.a.o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Enschede Journaal, Losser Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

m

Au KAuto pag

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week erkdiensten


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! TUIN KABOUTER

DECO KIP TERRACOTTA diverse varianten 21 cm

diverse varianten polystone 15x13x29 cm

2.92

SOLAR TUINFAKKEL RVS, LED ca. 36 cm

392 diverse kleuren polyamide/elastaan maten S-XL

60x41x26 cm

29.95

TEFAL WELCOME KOEKENPAN

sterke en 100% veilige Tefal antiaanbaklaag EasyPlus (vrij van PFOA) geschikt voor gas, elektrisch en keramisch Ø 24 cm koekenpan Ø 28 cm wokpan Ø 28 cm

10.95 14.95

MET THERMO-SPOT

895

SANEX DOUCHEGEL

TRENDY SIERKUSSEN

dermo sensitive of dermo protector XXXL

diverse varianten 43x43 cm of 45x45 cm

199

292

VILEDA VLOERSYSTEEM

DAMES SWEATVEST

2295

zwart of grijs melange katoen maten S-XL

6

296

OP = OP

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN

ROOKEE NOODLES

sweatbroek zwart of grijs melange katoen maten S-XL

rundvlees, kip of groente met vork 65 gram

DURACELL BATTERIJEN AA of AAA

4

5

SLAZENGER VOETBAL

SPUITVERF CHROOM

389

95

DAMES SNEAKERS roze of taupe maten 36-41

7.95

044

149

FINISH ALL IN 1 VAATWASTABLETTEN powerball

12-PACK

418

2.46

70 TABLETTEN

639

KRUK WATERHYACINT

waterbasis, sneldrogend 200 ml

UNIEK BIJ ACTION

2.99

26 tabletten

5.95

NIEUW

sportbroek zwart of navy polyester maten M-XXL

NIEUW

2.49

HAPPY PET HUISDIERKUSSEN

1000 ML

0.99 - 1.99 695

sporttop diverse kleuren katoen/elastaan maten S-XL

98

kunstleer maat 5

grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

SPECTRUM SPUITVERF diverse kleuren hoogglans, glans of mat waterbasis sneldrogend 400 ml

1.49

met witte of grijze rand gevlochten zitting 42 cm hoog Ø 29 cm

STUNTPRIJS

895

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 februari t/m dinsdag 28 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

voor nat en droog gebruik ideaal voor hoeken wasbaar op 60° C

49

HEREN SWEATVEST

incl. binnenkussen

1.49

diverse kleuren 73x50 cm

met print met TSA slot polycarbonaat 50x36x23 cm

0.68

DAMES COMFORT BH

taille slip

SPILBERGEN KOFFER

Hj 17 02 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you