Page 1

www.hellendoorn-journaal.nl

Almelo’s Wee

Vrijdag 21 december 2012

Weersvoorspelling Vrijdag 21 dec 0° / 1°

5

Zaterdag 22 dec -5° / -1°

8

Zondag 23 dec -5° / 0°

8

Herdenkingsbijeenkomst

NIJVERDAL / HELLENDOORN De herdenkingsbijeenkomst van vorig jaarLShad ongeveer Maandag 29 oktober 2012 - Week 44 - 31e jaargang - Uitgeverij Raymond Korenromp - Schipbeekstraat 26 - 7607 Almelo - Tel. 0 400 bezoekers. De vierde ALMELO - Broer en Dien hebben elkaar op jonge leefbijeenkomst vindt plaats op tijd ontmoet. Op 1 november 1952 werd er getrouwd zondag 30 december om en gingen ze inwonen bij de ouders van Dien, waar hun 19.00 uur. eerste twee dochters werden geboren. Na vier jaar kregen ze eindelijk een eigen woning waar hun zoon en daarna nog twee dochters het gezin compleet maakte. De jaren vlogen voorbij. Er werd getrouwd en gerouwd. Lief en leed werd gedeeld. Hun leven werd verrijkt met zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Op 4 november vieren zij hun diamanten huwelijksfeest!

Steun World Servants NIJVERDAL - De zes jongeren die vanuit de organisatie World Servants in de zomer van 2013 naar verschillende ontwikkelingslanden afreizen hebben hun eerste acties achter de rug. Met deze acties moet een bedrag van ruim 15.000 euro opgehaald worden, om de projecten evenals reisen bouwkosten te kunnen betalen. Met acties is een bedrag van 1250 euro opgehaald. Dit is een mooi begin maar natuurlijk nog niet voldoende. Daarom staat in december de bekende oliebollenactie centraal. Hebt u op oudejaarsdag ook zin in oliebollen of appelbeignets? Bestel ze dan voor 24 december 2012 bij ingevanleusen@hotmail.com. Tien oliebollen of vijf appelbeignets kosten 5,00 euro.

VRIJDAG 25 januari 2013

GOED-­VOUT PARTYBAND Nieuwjaars Party

Draai de 21.00 krantuur Aanvang: Entree: GRATIS 5 Vanaf pagina om voor

Broer en Dien 60 jaar getrouwd!

Eerste resultaten proef papiercontainers Windmolenbroek bekend Prins Claus al vroeg in actie voor goede doel NIJVERDAL - De Prins Clausschool in Nijverdal hield begin oktober een Wereldfeest. Met dit Wereldfeest sloten ze aan op het thema ‘Hallo Wereld’ van de Kinderboeken-week en hielden zij één van de eerste acties voor Serious Request! De leerlingen en hun ouders beleefden een middag vol sportieve en feestelijke activiteiten. Een sportief onder-

deel van de middag was de wereldloop (sponsorloop).

De kinderen waren ontzettend enthousiast en hebben heel erg hard gelopen. Ze hebben, daarbij een fantastisch bedrag opgehaald, waarvan nu 500 euro beschikbaar wordt gesteld voor het goede doel: 3FM Serious Request 2012. Het zendingsgeld van de afgelopen periode is ook gereserveerd voor dit doel. De leerlingen hebben,

4e 4e jaargang jaargangnr. nr.51 2

op de vrijdagen, nog 179,62 euro gespaard. Er is dus een totaalbedrag te overhandigen van 679,62 euro.

De leerlingen Marisol, Indy en Emily, die bij de sponsorloop het meeste geld hebben opgehaald, gingen woensdag, samen met juf Naomi en juf Elly en ouders, naar het Glazen Huis. Meer nieuws over de acties in de gemeente op pagina 19.

IL-Gusto Voetbaltoernooi

NIJVERDAL - Ook dit jaar derdag de 27e en de organiseert de v.v. DES entree bedraagt 3,00 het traditionele ‘il-Gus- euro. De dames spelen to Winterzaalvoetbal- op vrijdag de 28e en op De papiercontainer met het blauwe deksel heeft in voortuinen in de wijk Windmolentoernooi’. Hetveel toernooi deze avond is de toebroek een definitief plekje gekregen vindt plaats in sporthal gang gratis. Er wordt op “De Kruidenwijk”. De om 19.00 uur afgetrapt. Door: Margreet Strijker heren spelen op donDeelnemende teams ALMELO - Gemeente AlHeren: vv Hellendoorn, melo en Twente Milieu zijn in Hulzense boys, De Zweef, de wijk Windmolenbroek SVVN en DES. bezig met de proef 4-wekeDeelnemende teams lijks inzamelen van afval. Een Dames: vv Hellendoorn, groot aantal huishoudens hebDe Zweef, SVVN, MVV’69 ben hiervoor in maart een papiercontainer metlaatste blauw editie in 2012. en DES. Dit is de

Kerst sluiting Hellendoorn Journaal

papier bewaart en of men problemen ondervindt bij het 4wekelijks inzamelen, wil de gemeente een beeld krijgen HAARLE - In wordt de winterstop, hoe gedacht over de rond de houdt saSV proef en feestdagen alles wat ermee Haarle voorDaarnaast de 25e keer menhangt. zijnhet er mooie over zaalvoetbaltoernooi vragen de plastic inzamein deensporthal ling over hoevan de Haarle. voorlichting en de communicatie ervaren worden. Ookmet kan men De clubs komen hun een op stellingen 1e reactie elftallengeven en spelen wedals ‘In ons strijden van huishouden 15 minuten.doen Op wij voldoende afval wordt scheidonderdag 3 aan januari den’ en ‘De gemeente/Twente er afgetrapt door de volgenMilieu/Ik zelfs.v is (ben) verantde ploegen: Heeten, s.v woordelijk voor het scheiden Haarle 1, s.v Mariënheem en van het afval’. De wedstrijden s.v Broekland. Lees verder op pagina 3

Voetbaltoernooi

beginnen om 19.00 uur.

De volgende ploegen komen op vrijdag 4 januari in actie: s.v Haarle 2, De Zweef, v.v Lettele en s.v Enter. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur. De beste 2 ploegen van OR S VO ALLEgaan elke avond door naar de S EN UI ,TH OL finale. De finale wedstrijden SCHO R OO worden zaterdag KANTop OPgespeeld 5Dé januari 13.30 uur. Tot enigeom echte in Almelo ziens in de sporthal (sporKANTOORVAKHANDEL torant Sprengendal) aan de Oranjestraat 25 | Almelo | 0546-538600 Veldkampsweide in Haarle. www.multikantoor.nl | info@multikantoor.nl

deksel gekregen, die vanaf eind mei net als de grijze Brief Het kliko team van één keer per vier weken opge- De Windmolenbroekbewoners haald wordt. Tevens werden er ontvangen deze week een twee extra plastic inzame- brief van de gemeente waarin lingscontainers wenst geplaatstuinhele staatfijne te lezen dat de beginrewinkelcentrum De Gors en sultaten erg positief zijn. Al werden de openingen alle voorspoedig vanaf de eerste 2013! inzameling Feestdagen envan een vier de oranje bakken iets ver- bleek dat de hoeveelheid ingegoot. Slechts 25% van het zameld oud papier en karton is De eerstvolgende editiein komt op EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ RECYCLEN afval hoeft uiteindelijk een uit verdubbeld. Er is bovendien zaterdag 5 januari. te belan- door betere handhaving en de verbrandingsoven De deadline hiervoor den, want het overgrote deel extra plasticbakken minder is donderdag 3 januari 12.00 kan worden hergebruikt, aldusuur! zwerfafval bij De Gors, wat de gemeente. Maar daarvoor zeker ook bijgedragen heeft moet het wel gescheiden wor- aan de stijging. Bij de brief Verschijnt iedere weekisindus Nijverdal, Hellendoorn, de Haarle, Hulsen, Daarle, Oplage 16.500 exemplaren den aangeleverd. En dat ontvangen bewoners alsDaarlerveen en volledig buitengebied - 259de 66 33 het doel074van proef: Het duwtje in de rug om bij het

Hellendoorn Journaal

Op pagina 5 van deze krant

Hebt u dit jaar of eerder een dierbare verloren, dan nodigt uitvaartspreker: Mineke Broekmate, u uit om deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Er klinkt live muziek: zangeres Erna Daane en pianist Joshua Joseph verlenen hun medewerking. Gedenklichtjes worden ontstoken. Deze bijeenkomst heeft geen specifiek kerkelijk karakter, iedereen is welkom. Bij slechte weersomstandigheden vindt de bijeenkomst aan eeninenquête. Door middel plaats het Uitvaartcentrum, van vragen als hoe, waarin en te Nijverdal. waar men doorgaans thuis oud

GRATIS BIJ U OPGEHAALD: Alle soorten witgoed Alle elektrische apparaten Al uw oud ijzer

DE VRIES RECYCLING TEL. 06 - 49 36 56 73 De eerste wintergidsen zijn er!


Openhuis dagen bij Wij Wij Wij hopen Wij hopen hopen hopen u uallen uallen allen u allen tete te zien zien te zien op zien op opo LMB Veldman Woensdag Woensdag Woensdag 29en en 29 en Oudejaarsborrel in29 Mariënheem

donderdag donderdag 30 december december Wij Wij Wij hopen Wij hopen hopen hopen uuallen uallen allen u30 allen te te te zien zien te zien op zien op opop van van 10.00 10.00 tot tot 17.00 17.00 uur uur Oudejaarsborrel Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag 29 29 29 en en 29 en en Hellendoornseweg Hellendoornseweg 54 54Marienheem Marienheem Wij Wij Wij hopen Wij hopen hopen hopen u uallen uallen allen u allen tete te zien zien te zien op zien op op opdecember donderdag donderdag donderdag donderdag 30 30 30 december december 30 december Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag 29 29 29 en en 29 en en van van van 10.00 10.00 van 10.00 tot 10.00 tot 17.00 tot 17.00 17.00 tot 17.00 uur uur uur Wij Wij wensen wensen uuur u alvast alvast donderdag donderdag donderdag donderdag 30 30 30 december december 30 december december Hellendoornseweg Hellendoornseweg Hellendoornseweg Hellendoornseweg 5454 54 Marienheem Marienheem 54 Marienheem Marienheem

een eenVoorspoedig Voorspoedig2011 2011

van van van 10.00 10.00 van 10.00 tot 10.00 tot 17.00 tot 17.00 17.00 totuur 17.00 uur uur uur

Wij Wij Wij wensen wensen Wij wensen wensen u ualvast ualvast alvast u alvast

Hellendoornseweg Hellendoornseweg Hellendoornseweg Hellendoornseweg 5454 54 Marienheem Marienheem 54 Marienheem Marienheem

Actie: Actie: een een een Voorspoedig een Voorspoedig Voorspoedig 2011 2011 2011 2011 TIE AC Wij Wij Wij wensen wensen Wij wensen wensen u u alvast ualvast alvast u Voorspoedig alvast en rbeurt nte

Wi Winterbeurten Winterbeurten actie! actie! een een een Voorspoedig een Voorspoedig Voorspoedig Voorspoedig 2011 2011 2011 2011 Wanneer u voor 31januari STIHL actie: Actie: Actie: Actie: Actie: Wanneer Wanneer u u voor voor 31 31 januari januari uw trekker of STIHL actie: Actie: Actie: Actie: Actie: Tot 31 december scherp Winterbeurten Winterbeurten Winterbeurten Winterbeurten actie! actie! actie! actie! uw uw trekker trekker ofof zitmaaier zitmaaier STIHL ACTIE Tot 31 januari december scherp Winterbeurten Winterbeurten Winterbeurten Winterbeurten actie! actie! actie! zitmaaier aanmeldt Wanneer Wanneer Wanneer Wanneer uactie! voor uu voor voor 31 u 31 voor januari 31 januari januari 31 gesnoeide Wanneer Wanneer Wanneer Wanneer u voor uu voor voor 31 uvoor 31 voor januari 31 januari januari 31 januari aanmeldt aanmeldt voor een een gesnoeide voor een winterbeurt, uw uw uw trekker trekker trekker uw trekker ofof zitmaaier of zitmaaier zitmaaier of zitmaaier prijzen scherp uw uw uw trekker trekker trekker uw trekker ofof zitmaaier of zitmaaier zitmaaier of zitmaaier Tot 31 december prijzen winterbeurt, winterbeurt, krijgt krijgt u u krijgt u 10% korting op aanmeldt aanmeldt aanmeldt aanmeldt voor voor voor een een voor een een aanmeldt aanmeldt aanmeldt aanmeldt voor voor voor een een voor een een van diverse STIHL van diverse STIHL gesnoeide prijzenvan de olie en winterbeurt, winterbeurt, winterbeurt, winterbeurt, krijgt krijgt krijgt u krijgt u krijgt u filters ukrijgt winterbeurt, winterbeurt, winterbeurt, winterbeurt, krijgt u krijgt uu u machinesdiverse en STIHLmachines machines en

10% 10%korting korting

10% 10% 10% korting 10% korting korting korting 10% 10% 10% korting 10% korting korting korting

op op de de olie op op de op de olie de op olie olie deolie olie op op de op de olie de op olie olie de olie en en filters. en filters. filters. en filters. en en filters. filters.

veiligheidskleding. en veiligheidskleding.

veiligheidskleding.

enen filters. en filters. filters. en filters.

Hellendoornseweg 54, MARIENHEEM Tel. 0572-351979 www.lmbveldman.nl

Hellendoornseweg 54, MARIENHEEM Tel. 0572-351979 Hellendoornseweg 54, MARIENHEEM Tel. 0572-351979 www.lmbveldman.nl Zandkuilenweg 2, DAARLE Tel. 0546-697247

GEDURENDE DE MAAND DECEMBER KRIJGT U 10% KORTING OP ALLE M SERIE Aktie Lotus december 2012 EN PRIO SERIE MODELLEN Aktie Lotus december 2012

Veldheer

Lotus M1 Lotus M1

Lotus Prio 6 S Lotus Prio S6 Lotus Lotus Prio 6S Prio 6 S

Gratis 1 kuub hout bij aanschaf van een houtkachel in december 2012, Lotus M1

Gedu minimale besteding € 1000,- / niet i.c.m. andere aanbiedingen.

kortin •

• Bij aanschaf van pelletkachel: 20 zakken pellets gratis. Lotus M4 Dark

Beste te zijn

Volop houtklovers, diverse houtklovers uit voorraad leverbaar. Lotus M4 Dark

www.kachelhandelfuego.nl


Vrijdag 21 december 2012

Hellendoorn Journaal

3

Een kijkje op de nieuwe begraafplaats NIJVERDAL – Belangstellenden konden vandaag een kijkje komen nemen op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan..

De bestaande begraafplaats raakt vol, daarom was ex tra ruimte nodig. Die is gerealiseerd op de natuurlijk aangelegde begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan. Er is een voetpad aangelegd dat de begraafplaats verbindt met het uitvaartcentrum aan de Duivecatelaan. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om uitleg te geven en op een grote tekening was de indeling van het terrein te zien. Colofon Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 16.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige buitengebied. Advertentie-adviseur: Anne-Marie Assink, 06-28 37 8653 Henk te Nijenhuis, 06-24 19 2003 E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Leonie Jansen Sharona Rouing Geen Hellendoorn Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Tel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Dalzicht Hulsen: Jumbo. Hellendoorn: Gulle Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hancate: Argentijns steakhouse Los Toros Daarle: Attent, ‘n Tip Daarlerveen: Café Vossenhol, Bibliotheek Marle: Clubhuis MVV’69 Haarle: Spar, Bibliotheek

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl

Deze uitgave is gedrukt op:

gecertificeerd papier Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

Bijeenkomst VOOK Overijssel

NIJVERDAL - De VOOK Overijssel houdt zaterdag 22 december een regiomiddag te NIjverdal. Deze regiomiddag vindt plaats in Het Centrum, Constatijnstraat 7a. Zaal open vanaf 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur. Het thema van de middag is: “Hoe komen we als ouders van een overleden kind of kinderen de feestdagen door!” Marinus v.d. Berg leidt als spreker en begeleider van de dan te vormen gespreksgroepen de middag. Het is vooral de bedoeling om er voor elkaar te zijn en met de verhalen die ontstaan misschien menigeen tot steun te kunnen zijn. De middag is ook voor niet-leden.

Mochten er mensen zijn die moeite hebben met dit thema, dan zal voor een andere vorm van samenzijn/praten/vertellen gekozen worden. Graag maken we dan gebruik van het associëren(kleine voorwerpjes gebruiken om over onze overleden kinderen te praten) of het rouwspel van de VOOK Nederland. Niets moet! Zo rond 16.00 uur is de middag ten einde en hopen we dat iedereen voldoende bagage heeft om de komende feestdagen te kunnen trotseren. De middag zal vocaal ondersteund worden door Laura die o.a. “The Rose” en Kon ik nog maar even bij je blijven” zal vertolken.

Kerstbingo SVVN

N I J V E R DA L – Voetbalvereniging SVVN houdt donderdag 27 december de jaarlijkse grote kerstbingo. Prijzen zijn onder andere: een mooie led tv / dinerbon en diverse andere mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Rossinistraat 2 te Nijverdal. Een kopje koffie staat voor u klaar. Namens de supportersvereniging SVVN wensen we u fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Vierdaagse training in en om Hellendoorn HELLENDOORN - Wandelsport Haarle organiseert vanaf woensdag 2 januari 2013 weer een 4-daagse training. Iedere woensdag tot en met eind juni kan er gezamenlijk gewandeld worden. Men begint met vijftien kilometer en eindigt eind juni met veertig kilometer. U loopt in een groep en blijft bij

elkaar. Met een positieve instelling en een beetje doorzettingsvermogen moet het lukken om in 2013 een vierdaagse te lopen. Start: woensdag 2 januari 2013, koffie/thee om 8.30 uur. Uitleg trainingsopbouw begint om 8.50 uur bij sporthal “de Voordam” Koemaste 2d te Hellendoorn. Kosten twee euro per keer. Hiervoor ontvangt u ook

een kop koffie/thee.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie bel dan naar: Emmy Rensen vóór 28 december, tel. tel. 0548-656380 (tussen 18.00 en 19.00 uur) of kijk voor meer informatie www.wandelsporthaarle.nl

Vacature:

Stagiair m/v Vormgeving Journalistiek Op UT/HBO/MBO niveau

Meld je aan voor een gevarieerde en gedegen stage bij een erkend leerbedrijf. mail je motivatie naar en CV T.a.v. Maurice Weustink m.weustink@twentejournaal.nl

www.twentejournaal.nl www.rtvhellendoorn.nl www.detransportkrant.nl www.welkomintwente.nl


Huurwoningaanbod Vuurwerkangst Het  einde  van  het  jaar  betekent  voor  ons  vrije  dagen,  gezelligheid  en  lekker   eten,  en  op  31  December  natuurlijk  het  jaar  ‘knallend’  beĂŤindigen.  Voor   " &, #"# * # !#! #/##" * *))!+!# + #!## . .#!+!) 0 # #! , *!)+)"!+ #!"#!""* #*! 0

)#)+ #$!!  #"+ !! *))!+! "#+!#0 "")#)+  #"+ !*!*))!+! + #!"0 #) !"#) !)#,& )+)"!,!*! * 0) !" *"#)+ huisdier  alleen  thuis  te  laten!

+ #)#)#"#)! !2 +"".!"! +#!) 0.) "# !# ". "+ ! #! !) ** ")'*0 )) , , !+""+ #!"#!""2 *# #*! *!)+ #0!,#! *!")#!+ ! "#*!!0 !)+)"! #"# ! !#"##*!" #)# !!+!0

#)"###86! ! $ !)+! !#"0 #/! $" )"! *)#!#"! * *))!+! ,*!* )"+0!)"$ $  # #*!"+!)#)" ,0 Van  17  tot  31  december  kunt  u  bij  Dierenkliniek  Van  der  Meiden  in   Nijverdal  voor  de  gereduceerde  prijs  van  â&#x201A;Ź  27,50  een  chip  laten  plaatsen.   ! !1!"#! #791<9971*! 15:9=8;8595

www.dierenartsnijverdal.nl

door Woningstichting Hellendoorn Let op: Vanaf december bieden wij geen huurwoningen meer aan. Hieronder leest u er meer over.

Geachte woningzoekenden en lezers van het Hellendoorn Journaal, U bent gewend dat op deze plek elke twee weken een advertentie verschijnt, met daarin het huurwoningaanbod door Woningstichting Hellendoorn. Dat gaat vanaf nu veranderen! Want vanaf 1 januari 2013 vindt u ons woningaanbod niet meer in het Hellendoorn Journaal maar alleen op onze website, dus digitaal! De voorbereidingen daarvoor nemen de nodige tijd in beslag, vandaar dat we in deze decembermaand niet meer adverteren met huurwoningen. De woningstichting verhuurt woningen in de hele gemeente en bemiddelt daarnaast voor ZorgAccent met aan- en inleunwoningen in Nijverdal en Hellendoorn. In 2012 bemiddelden wij ook voor Vestia Noord Nederland met seniorenwoningen aan de Ereprijs in de Kruidenwijk. Deze woningen vindt u voortaan op de website vestia.woningnet.nl. Vanaf 1 januari staat op www.wst-hellendoorn.nl iedere woensdag ons vernieuwde woningaanbod. U heeft tot en met de daaropvolgende maandag tot 16.00 uur de tijd om uw belangstelling voor een woning kenbaar te maken. EĂŠn dag later, op dinsdag, vinden de woningtoewijzingen plaats. U kunt dus vanaf 1 januari 2013 alleen nog digitaal reageren op ons woningaanbod. Lukt dit niet? Dan bent u altijd welkom bij ons op kantoor. Wij helpen u graag. Ook voor algemene vragen kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Gewijzigde openingstijden feestdagen:

Kerst: van 24 december tot en met 26 december is ons kantoor gesloten. Oud & nieuw: op 31 december 2012 en 1 januari 2013 is ons kantoor gesloten. Op 2 januari is ons kantoor geopend vanaf 9.00 uur. Voor een spoedreparatie kunt u bellen met (0548) 63 16 16. U wordt dan automatisch doorverbonden met de meldlijn voor storingen. Ook op onze internetsite vindt u de nodige informatie.

Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2013!


Op de

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Openingstijden en dienstverlening gemeente rond feestdagen

Op donderdag 27 december vervalt de avondopenstelling. U kunt op deze donderdag een afspraak maken tot 17.00 uur.

Op maandag 24 en maandag 31 december is de gemeente gesloten. Op woensdag 2 januari is de gemeente vanaf 11.00 uur weer bereikbaar.

Inzameling oud papiercontainers

Op maandag 24 december halen wij het oud papier in het buitengebied op. U kunt uw papiercontainer (met blauwe deksel) op de gebruikelijke wijze op de aanbiedplaats zetten.

Informatie over de oud papierinzameling kunt u ook vinden op www.hellendoorn.nl

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 2 januari 2013 bent u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Burgemeester Anneke Raven houdt om 20.00 uur een nieuwjaarstoespraak. De receptie vindt plaats in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Van 19.30 uur 21.00 uur kunt u, onder het genot van een drankje, de beste

wensen voor het nieuwe jaar uitwisselen. Net als vorig jaar, worden er geen persoonlijke uitnodigingen verzonden aan verenigingen en organisaties.

In de week van kerst halen we geen gft-afval op

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Gewijzigde openstelling Afvalbrengpunt

Op maandag 24 december is het Afvalbrengpunt vanaf 12.00 uur gesloten. Op 1ste en 2de Kerstdag is het Afvalbrengpunt gesloten. Op maandag 31 december en op Nieuwjaarsdag is het Afvalbrengpunt ook gesloten. Op woensdag 2 januari is het Afvalbrengpunt gesloten tot 11.00 uur. Op de overige dagen is het Afvalbrengpunt geopend op de reguliere tijden. Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uuur tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Inzameling huisvuil nieuwjaarsdag naar vrijdag 28 december

Op dinsdag 1 januari 2013 wordt er geen huisvuil opgehaald in verband met Nieuwjaarsdag. U kunt uw afvalcontainer (restafval) op vrijdag 28 december 2012 aan de weg zetten. Wij verzoeken u de container (met het grijze deksel) op deze dag vóór 07.30 uur en op de juiste wijze aan te bieden.

Aanpassing entrees Landal ‘De Hellendoornse Berg’ en Avonturenpark Hellendoorn

Gisteren is de Sallandse Wegenbouw wegen hoeven voorlopig niet te woren Woody’s in Holten. Er komt een nagaat rijden. Nu is de dichtst bij zijnde B.V. uit Haarle begonnen met het den afgesloten voor het verkeer tijtuurstenen wegdek waardoor de snelbushalte de Schapenmarkt in Hellennieuwe jaar uitwisselen. aanleggen van veilige oversteken bij dens de werkzaamheden. heid voor de automobilisten naar bedoorn. Landal ‘De Hellendoornse Berg’ en De entrees verbinden de parken met neden gaat. Avonturenpark nieu- worden de toeristische etspadenpersoonlijke op de SalMet Syntus is afgesproken dat de bus, Deze aanpassingen worden mede moNet Hellendoorn. als vorigDejaar, er figeen uitnodigingen verzonden aan we entrees bij de parken verhogen landse Heuvelrug. De entrees krijgen wanneer de nieuwe entree klaar is, gelijk gemaakt door de Regio Twente verenigingen endeorganisaties. en Provincie Overijssel. verkeersveiligheid in dit gebied. De dezelfde uitstraling als de Paarse Poort tot de entree van het Avonturenpark

Aangepaste openingstijden tijdens Kerstvakantie 2012 Het Ravijn zwem sport zorg

Maandag 24 december Dinsdag 25 december Woensdag 26 december Donderdag 27 december Vrijdag 28 december Zaterdag 29 december

WEDSTRIJDBAD

DOELGROEPENBAD

27 graden gesloten

31,5 graden gesloten

RECREATIEBAD plus glijbaan 31,5 graden gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

07.30 – 13.00 19.30 – 20.30 07.30 – 13.00

19.30 – 21.00

13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 19.30 – 21.00 11.00 - 16.00

Zondag 30 december

11.00 – 12.00

Maandag 31 december

gesloten

gesloten

gesloten

Dinsdag 1 januari

gesloten

gesloten

gesloten

Woensdag 2 januari

07.30 – 13.00

19.30 – 20.30

13.00 – 15.30

Donderdag 3 januari

07.30 – 13.00

19.30 – 20.30

13.00 – 15.30

Vrijdag 4 januari

07.30 – 13.00

Zaterdag 5 januari Zondag 6 januari

11.00 – 16.00

13.00 – 16.00 19.30 – 21.00 11.00 – 16.00

11.00 – 12.00

11.00 – 16.00

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


OOp Op p Op dedede 

Minimaregelingen gemeente Hellendoorn

Uw aanvraag voor 2012 voor het declaratiefonds, het school- en verenigingenfonds en het fonds duurzame gebruiksgoederen kunt u tot 31 december 2012 bij de gemeente Hellendoorn indienen. Aanvragen die later worden ontvan-

gen, worden door de gemeente afgewezen. Om mensen met een laag inkomen de kans te geven bij te blijven en mee te doen, heeft de gemeente Hellendoorn financiële regelingen waarop een beroep kan worden gedaan: de minimaregelingen.

De minimaregelingen zijn: • het declaratiefonds (inclusief vergoeding voor een legitimatiebewijs) • het school- en verenigingenfonds • het fonds duurzame gebruiksgoederen • de vervoerpas • de langdurigheidstoeslag

Het uitvoeren van de repressieve brandweerzorg is mogelijk gemaakt omdat werkgevers hun werknemers én zelfstandigen zichzelf beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de brandweertaken.

mogelijk hebben gemaakt dat de brandweer kon functioneren en haar taken kon uitvoeren!

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van de regelingen? Neemt u dan contact op met het loket Welzijn, inkomen en zorg van de gemeente Hellendoorn, telefoonnummer (0548) 63 02 15

Brandweer

Het jaar 2012 loopt ten einde. Het laatste jaar waarin de 14 gemeentelijke brandweren toegewerkt hebben naar de regionalisering van één Brandweer Twente. 1 januari 2013 is dit een feit. Naast deze ontwikkelingen heeft de brandweer zich ook dit jaar weer ingezet voor de veiligheid van de bevolking.

Namens de gemeenten Helllendoorn, Rijssen-Holten en Wierden Brandweer Cluster West Twente

Wij danken alle werkgevers en zelfstandigen die het in 2012 ook weer

Raadzaam  Veel discussie over Reclamebelasting tijdens raadsvergadering 11 december Voor de raadsvergadering van 11 december 2012 waren maar liefst 26 punten geagendeerd. Bij de vaststelling van de agenda kwam daar nog een extra punt bij, een motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door HOP. Naast veel hamerstukken, die zonder discussie unaniem werden vastgesteld, waren er ook enkele agendapunten die meer discussie opleverden.  Invoering reclamebelasting De meeste discussie was er over de invoering reclamebelasting. Diverse amendementen (PvdA/ChrU, CDA/BB, VVD) werden ingediend en het college deed verschillende toezeggingen. Het besluit werd uiteindelijk gewijzigd aangenomen met 22 stemmen voor en 2 tegen (D66, GroenLinks). Het voorstel is gewijzigd in stemming

gebracht, waarbij artikel 5 punt c vervangen is door de tekst ‘door kerkelijke organisaties met ideële doelstellingen aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die een charitatief of godsdienstig belang dienen’, artikel 5 punt l is geschrapt en er zijn enkele punten aan het besluit toegevoegd: - ter genoegdoening van de overlast voor de ondernemers centrum Nijverdal, stort de gemeente éénmalig € 5.000,-- in het ondernemersfonds; - in oktober 2013 vindt een evaluatie plaats. Daarnaast zei het college toe om het betalingsmoment op 1 juli 2013 te stellen, waarbij de gemeente de verwachte jaaropbrengst van € 60.000,-- aan het begin van het jaar beschikbaar stelt. Gezien de wijzigingen op het besluit en de toezeggingen van het college trokken zowel VVD als CDA/BB het ingediende amendement in. PvdA/ChrU dienden één onderdeel van het amendement in, lid 4, punt 1, wat inhield dat

het belastingbedrag van € 480,-- naar € 400,-- zou worden teruggebracht. Dit amendement werd met 4 stemmen voor (PvdA/ChrU) en 21 stemmen tegen verworpen. Vaststellen bestemmingsplan realisatie compensatiewoning nabij Molenweg 53 te Haarle Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Diverse fracties hadden vooral moeite met een compensatiewoning aan de Ligtenbergerweg. Dit bestemmingsplan lag nu nog niet voor. Wethouder Ten Have deed de toezegging om berekeningen mee te nemen om inzage te geven in hoe de rood voor rood regeling financieel tot stand komt als de commissie grondgebied het buitengebied ingaat om de rood voor rood regeling op diverse plekken te bekijken. Motie vreemd aan de orde van de dag HOP diende een motie in waarin de fractie opdraagt de gemeente Gaster-

lân-Sleat en de VNG op de hoogte te stellen dat de gemeente Hellendoorn het pleidooi ondersteunt om te komen tot een wetswijziging van het leerlingenvervoer dat inhoudt dat ouders/ verzorgers die op grond van geloofsovertuiging, uit eigen keuze, kiezen voor regulier basisonderwijs buiten de eigen regio, hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben en daarmee geen aanspraak kunnen maken op gemeenschapsgelden voor vervoer naar dat onderwijs. De motie van HOP is aangenomen met 14 stemmen voor (BB (6); GB (2); PvdA (2); VVD (1); D66 (1); HOP (1); GroenLinks (1) en 11 stemmen tegen (CDA (8); GB (1); ChrU (2). Vergadering bekijken? Summier is hierboven weergegeven wat er in de raadsvergadering op 11 december werd besproken en besloten. U kunt de complete raadsvergadering, eventueel per agendapunt, nakijken op http://raad.hellendoorn.nl.

Officiële mededelingen 

Wet milieubeheer

 Ingekomen meldingen Algemene Maatregel van Bestuur (art. 8.41 Wm)  Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

• Atletiekvereniging Atletics, Van Heerdtweg 5 – voor uitbreiding van de sportkantine met een bergruimte • Roma Nijverdal bv, Nijverheidsweg 25 – voor uitbreiding van het bedrijfspand • Selamat Datang Dalali VOF, Rijssensestraat 125 – voor uitbreiding van de winkel met een grill t.b.v. verkoop van Döner • Fietsshop De Valk, Rijssensestraat 237 – voor een extra ruimte voor verkoop van consumentenvuurwerk

Haarle • Rendac Son B.V., Almeloseweg 2 – voor veranderingen in en op het overslagstation voor destructiemateriaal en onderhouden, tanken en stallen van voertuigen

 Besluit landbouw milieubeheer

Nijverdal • Benny Snacks, Duivecatelaan 2 – voor oprichting van een cafetaria

Daarle • Maatschap Jansen, Achterweg 1 en 3 – een melkrundveehouderijbedrijf;

voor afname van dieraantallen en -plaatsen • J. Schutmaat, Esweg 18 – een melkrundveehouderijbedrijf; voor afname van dieraantallen Haarle • R.H.F. Brandwagt, Stationsweg 44 – een melkrundveehouderijbedrijf; voor diverse wijzigingen binnen de inrichting Hellendoorn • Landbouwbedrijf Kamphuis, Hammerweg 11 – een akkerbouwbedrijf; voor de bouw van een werktuigenberging • M.J. Podt, Kasteelstraat 3 – een rundvee- en paardenhouderijbe-

drijf; voor wijzigingen binnen de inrichting Nijverdal • A.J.H.J. Bargboer, Ligtenbergerweg 8 – een rundveehouderijbedrijf; voor de bouw van een werktuigenberging  Besluit mestbassins milieubeheer Hellendoorn • G. Scholten, Voorslagenweg 3 en 3a – een melkrundveehouderijbedrijf; voor het plaatsen van een mestopslag Deze stukken liggen niet ter inzage.

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Omgevingsvergunning e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen Daarle • Esweg 39 en 39a – het verbouwen van een werkplaats en een werktuigenberging en het plaatsen van een weegbrug (04-12-12) Nijverdal • Rossinistraat (tussen de nummers 151 – 153) – het kappen van 3 esdoorns en het herplanten van 2 ginkgo’s (06-12-12) • Schansertweg (tegenover nummer 3) – het kappen van 1 linde (12-1212) • Energiestraat 11 – het opslaan van diverse verpakkingsmaterialen voor een periode van 5 jaar (12-12-12) • Energiestraat 9 – het opslaan van diverse smeermiddelen in gesloten verpakking en kleinschalige productieactiviteiten van het afvullen van smeermiddelen in diverse verpakkingen voor een periode van 5 jaar (12-12-12) • Fuutweg 1 – het opslaan van diverse verpakkingen en emballagematerialen voor een periode van 5 jaar (1212-12) • Fuutweg 2 – het opslaan van diverse smeermiddelen, lege emballage en

U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele

mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 (Reguliere procedure)

Verleende omgevingsvergunningen

Haarle • Raalterdijk 4 – het bouwen van een erker (12-12-12) Nijverdal • Verdistraat (voor nummer 33) – het kappen van 1 es (10-12-12)

 Kennisgeving mobiel puinbreken Het voornemen om met een mobiele puinbreker metselwerkpuin te bewerken op de locatie Zuidelijke Kanaaldijk 2 te Hellendoorn. Verwachte datum week 2 in 2013 gedurende 2 werkdagen.

Belastingverordeningen 2013

Reclamebelasting In de openbare raadsvergadering van 11 december 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn de Verordening reclamebelasting 2013 vastgesteld. Deze belastingsoort is alleen van toepassing voor het kernwinkelgebied van Nijverdal en is ingevoerd op verzoek van Handelsbelangen. Tijdens een informatieavond voor de ondernemers was een meerderheid van de aanwezige ondernemers voorstander van reclamebelasting. De netto-opbrengst van deze belasting gaat naar een zogenoemd ondernemersfonds, van waaruit de gezamenlijke ondernemers allerlei activiteiten in het centrum van Nijverdal kunnen betalen. Onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing In dezelfde raadsvergadering heeft de

andere verpakkingsmaterialen voor een periode van 5 jaar (12-12-12) • Fuutweg 3 – het opslaan van diverse verpakkingen emballagematerialen voor een periode van 5 jaar (12-1212) • Marconistraat 9 – het opslaan van diverse smeermiddelen en het in gebruik nemen van de bijbehorende kantoren (12-12-12)

Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

gemeenteraad wijzigingen op de volgende belastingverordeningen vastgesteld: • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013; • Verordening rioolheffing 2013. De wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013 betreft een technische aanpassing van de tarieven. Omdat de WOZ-waarden gemiddeld genomen gedaald zijn, moeten de tarieven naar boven worden aangepast om dezelfde totaalopbrengst te krijgen. Bij de wijziging van de Verordening rioolheffing 2013 gaat het om aanpassing van de bestaande tariefstructuur in kleinere blokken, zodat belastingplichtigen die weinig water op het riool lozen minder hoeven te betalen. Ook zijn er aparte tarieven voor grote grondwaterlozingen ingevoerd.

Legesverordening en parkeerbelastingen Het college mag van de gemeenteraad in bepaalde gevallen ook wijzigingen op de verordeningen vaststellen. Die mogelijkheid heeft het college op 4 en 11 december 2012 benut door wijzigingen vast te stellen voor de volgende belastingverordeningen: • Legesverordening 2013; • Verordening parkeerbelastingen 2012. Bij de Legesverordening gaat het om het aanpassen van de tarieven voor reisdocumenten en de spoedlevering van rijbewijzen aan de landelijke (maximum)tarieven. Bij de Verordening parkeerbelastingen 2012 gaat het om het aanwijzen van eerste kerstdag als dag waarop er geen parkeerbelastingen verschuldigd zijn.

Dat was per ongeluk vergeten in de oorspronkelijke verordening. Inwerkingtreding De genoemde besluiten treden in werking met ingang van zaterdag 22 december 2012. Voor de verordeningen van 2013 is de datum van de ingang van de heffing 1 januari 2013. Ter inzage U kunt deze besluiten bekijken in de “inzagemap” belastingbesluiten. Deze map ligt ter inzage bij het informatiecentrum bij de wachtruimte bij de loketten in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Het is ook mogelijk een kopie van het besluit kopen. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Overigens publiceert de gemeente haar belastingverordeningen ook op www.overheid.nl.

Wet geluidhinder

 Beschikking In het bestemmingsplan ‘Dahliastraat in Nijverdal’, welke op dit moment ter inzage ligt, wordt de mogelijkheid geboden om binnen de geluidszone van de Parallelweg een appartementencomplex te realiseren. Voor een aantal appartementen in dat complex is een hogere geluidsgrenswaarde noodzakelijk.

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor een aantal appartementen in genoemd complex. De geluidbeschikking met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 22 december a.s. gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor

Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214.

vanaf 23 december 2012 gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage (art 6:13 Awb)

Aangezien niemand een zienswijze omtrent het ontwerp heeft ingediend, kunnen uitsluitend belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht,

Informatie over het in procedure zijnde bestemmingsplan ‘Dahliastraat in Nijverdal’ is te vinden op www.hellendoorn.nl.

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


OOp Op p Op dedede 

Bestemmingsplannen e.d.

 Vastgesteld bestemmingsplan “Dahliastraat te Nijverdal” Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt met ingang van zaterdag 22 december 2012 gedurende zes weken ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 11 december 2012, nummer 12INT02073 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Dahliastraat te Nijverdal”. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214. Het bestemmingsplan kan digitaal worden ingezien en gedownload op het volgende internetadres: http://www.ruimtelijk eplannen.nl/ w e b - r o o / ? p l a n i d n = N L . I M R O. 016 3 . BPNDDAHLIASTRAAT-VG01 Het vastgestelde bestemmingsplan kan ook in PDF-formaat worden ingezien en gedownload op de website van de gemeente Hellendoorn: http:// www.hellendoorn.nl/diensten/projecten/bestemmingsplannen/in-procedure/nijverdal/ Wat is het doel van dit bestemmingsplan? Het plan behelst de sloop van 11 grondgebonden woningen en de nieuwbouw van 39 zorgappartementen in drie bouwlagen tussen de Parallelweg, de zuidoostkant van de Dahliastraat en de Korenbloemstraat direct tegenover het ruim zes jaar geleden eveneens aan de Dahliastraat gerealiseerde woon-/zorgcomplex “De Parallel”. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht (6:13 Awb), kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het bestreden besluit; - de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 Ontwerpbestemmingsplan Broekmate te Nijverdal Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt vanaf 22 december gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Broekmate te Nijverdal ter inzage. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214. Voorts is het ontwerpbestemmingsplan in te zien en te downloaden via de website van de gemeente (www.hellendoorn.nl/ diensten/projecten/bestemmingsplannen/in-procedure/nijverdal/). Inzien is ook mogelijk via de landelijke site ( w w w. r u i m t e l i j k e p l a n n e n . n l / w e b roo/?planidn=NL.IMRO.0163.BPNDBROEKMATE-ON01). Het plangebied betreft een extensief bebouwde open ruimte binnen de woonwijk Noetsele in Nijverdal. Het plangebied wordt omsloten door de achterzijden van woonpercelen aan de Rijssensestraat, Keizersweg, Noetselerbergweg en Cornelis Kuyperweg. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een kader te bieden voor de realisatie van 4 nieuwe vrijstaande bungalows ter vervanging van 4 bestaande woningen in één hoofdmassa. Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft), mondeling (bij het loket) of elektronisch per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (gemeentebestuur@hellendoorn.nl). Een zienswijze dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het bestreden besluit; - de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).

 Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Buitengebied 2009, Katenhorstweg 6” Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal liggen met ingang van zaterdag 22 december 2012 gedurende zes weken het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn met nummer 12INT02270 tot ongewijzigde vaststelling van bovenvermeld bestemmingsplan ter inzage. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214. Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “herziening Buitengebied 2009, Katenhorstweg 6”, nummer

12INT02270, kan digitaal worden ingezien en gedownload op het volgende internetadres: http://www.ruimtelijk eplannen.nl/ w e b - r o o / ? p l a n i d n = N L . I M R O. 016 3 . BPBUKATENHORSTWEG6-VG01. Het vastgestelde bestemmingsplan kan ook in PDF-formaat worden ingezien en gedownload op de website van de gemeente Hellendoorn: http://www. hellendoorn.nl/diensten/projecten/bestemmingsplannen/in-procedure/buitengebied/. Het plangebied wordt begrensd door het voormalige agrarische bouwvlak met omliggende gronden aan de Katenhorstweg 6 te Nijverdal Met dit bestemmingsplan wordt beoogd het bestaande agrarische bedrijf voor de nieuwe eigenaar om te vormen naar een bedrijf voor het fokken van paarden en het houden van zoogkoeien na bedrijfsbeëindiging op de locatie Kasteelstraat 3 te Hellendoorn. De bestaande bedrijfswoning wordt omgevormd naar de bestemming “Wonen”. Er zijn bij de raad geen zienswijzen ingediend. Derhalve kunnen alleen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht (6:13 Awb), gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het bestreden besluit; - de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Buitengebied 2009, Molenweg 53a” Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal liggen met ingang van zaterdag 22 december 2012 gedurende zes weken het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn met nummer 12INT02019 tot ongewijzigde vaststelling van bovenvermeld bestemmingsplan ter inzage. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214.

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2009, Molenweg 53a, nummer 12INT02019, kan digitaal worden ingezien en gedownload op het volgende internetadres: http://www.ruimtelijk eplannen.nl/ w e b - r o o / ? p l a n i d n = N L . I M R O. 016 3 . BPBUMOLENWEG53A-VG01. Het vastgestelde bestemmingsplan kan ook in PDF-formaat worden ingezien en gedownload op de website van de gemeente Hellendoorn: http://www. hellendoorn.nl/diensten/projecten/bestemmingsplannen/in-procedure/buitengebied/. Het plangebied voor de locatie Molenweg 53a te Haarle wordt begrensd door het gebied tussen de woonadressen Molenweg 53 en Molenweg 55 te Haarle. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een compensatiewoning te realiseren na beëindiging en sloop van het agrarisch bedrijf Molenweg 53 te Haarle. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht (6:13 Awb), kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het bestreden besluit; - de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Verkoop en afsteken vuurwerk

Ingevolge het Vuurwerkbesluit mag dit jaar vuurwerk aan particulieren worden verkocht op vrijdag 28 december, zaterdag 29 december en maandag 31 december. Ook mag op grond van het Vuurwerkbesluit tijdens de jaarwisseling alleen

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en ethouders van Hellendoorn hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen nabij: Nijverdal • P.C. Hooftstraat 26 Het besluit en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken m.i.v. 21 december 2012 t/m 2 februari 2013 ter inzage op elke werkdag zonder afspraak (vrije inloop) van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur, donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur bij het loket Bouwen, milieu en openbare Ruimte, Willem-Alexanderstraat 7 te Nijverdal.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden m.i.v. 21 december 2012 t/m 2 februari 2013, een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Hellendoorn indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

Verkeersmaatregel – Instellen parkeren voor vergunninghouders

Burgemeester en wethouders hebben besloten om van het parkeerterrein dat ligt tussen de hoofdrijbanen van de Willem Alexanderstraat, Keizerserf en Grotestraat (bekend als het parkeerterrein: “achter de Scapino”) een parkeerplaats voor vergunninghouders te maken. Dit vindt plaats door het plaatsen van bord E9 volgens bijlage 1 van het RVV 1990 bij de ingang van het parkeerterrein aan de Willem Alexanderstraat. Beroep In de periode van 14 december 2012 tot en met 25 januari 2013 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen. Belanghebbenden zijn indieners van

vuurwerk worden afgestoken vanaf 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Buiten deze tijden is het dus verboden vuurwerk af te steken. De politie ziet hier tijdens de komende jaarwisseling streng op toe.

een zienswijze of degenen die door de (eventuele) wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit worden benadeeld.

Verordeningen

De raad heeft in zijn vergadering van 5 november 2012 de volgende verordeningen vastgesteld: - de Marktverordening 2012. Bij dit besluit is de Marktverordening uit 2005 (raadsbesluit van 15 november 2005, nr. 05.9789) ingetrokken. De Marktverordening 2012 treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking, derhalve op 17 november 2012; - de Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012. Hierbij is de Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn (raadsbesluit van 17 december 1996, nr. 96.11278, gewijzigd bij raadsbesluit van 2 november 1999, nr. 99.621) ingetrok-

Beide verordeningen liggen gedurende 12 weken vanaf de datum bekendmaking ter inzage bij het loket Bouwen, Milieu en Openbare Ruimte. De verordeningen zijn tevens te raadplegen via www.hellendoorn.nl

Aanvraag ontheffing van het stookverbod

Van 1 november 2012 tot en met 31 maart 2013 is het weer mogelijk snoeien tuinafval te verbranden mits u in het bezit bent van een geldige ontheffing van het stookverbod. In verband met de wettelijk verplichte procedure dienen aanvragen uiterlijk 20 januari 2013 bij ons te zijn ingediend. Aanvragen die na deze datum nog bij ons worden ingediend, worden daarom niet in behandeling genomen.

ken. De Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 treedt in werking op 1 januari 2013.

De volgende stookperiode is van 1 november 2013 tot en met 31 maart 2014. U kunt voor aanvang van deze periode al een ontheffing bij ons aanvragen. Voor meer informatie over het aanvragen van een stookontheffing en het hiervoor benodigde formulier kunt u contact opnemen met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte, tel. 0548-630214.

Externe veiligheidsbeleid vastgesteld

Het beroep richt u aan de Rechtbank, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Voor de behandeling van uw beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.

Om duidelijk te maken welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente Hellendoorn aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s dient te worden omgegaan, is recent nieuw externe veiligheidsbeleid vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s op de omgeving die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s doen zich voor rondom zowel risicovolle bedrijven, transportassen als buisleidingen waarover / waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het externe veiligheidsbeleid wordt

ondermeer toegepast bij het opstellen van ruimtelijk beleid/ bestemmingsplannen en bij het beoordelen van aanvragen om omgevingsvergunningen (voor de activiteit milieu en die met een ruimtelijke component). Het externe veiligheidsbeleid is te downloaden via www.hellendoorn. nl (onder ‘alle diensten en producten van A - Z’, ‘producten en diensten’ met zoekterm externe veiligheidsbeleid). U kunt het beleid ook de komende zes weken inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548630214.

of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving; b. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen: - op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor gezondheidszorg en - op op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en - een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en - op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelrichtlijngebied, zoals het zuidelijk ge-

deelte van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en; - zodat een vrijschootsveld van minimaal 75 meter aanwezig is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen; - binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt en in totaliteit niet meer dan tien bussen aanwezig zijn; c. er geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten en d. er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, niet onder invloed zijnde van alcohol of drugs, mits het schieten door een

persoon van 16 of 17 jaar plaatsvindt onder toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of ouder.

Het schriftelijke beroepschrift dient te zijn voorzien van tenminste: uw handtekening; uw naam en adres; een dagtekening; een motivering; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt.

Carbidschieten

Carbidschieten is in principe verboden. Het verbod geldt niet indien: a. carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/ of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of degene, onder wiens toezicht hij staat, weet

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


OOp Op p Op dedede 

Vergadering Welstandscommissie

Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact opnemen. Telefoonnummer 0548-630214.

De volgende openbare commissievergadering is op 3 januari 2012 van 9.00 uur tot 12.30 uur op het volgende adres: Hof van Twente, gemeentehuis De Höfte 7, Goor, tel. 0547-858585.

Verderop in Hellendoorn 

Vacatures voor vrijwilligers bij Vrijwilligersvacaturebank

De Vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van Stichting De Welle. Zoekt u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures voor uw organisatie aanmelden dan kunt u terecht aan de Dahliastraat 21 in Nijverdal.

Enkele vacatures voor u: • Vrijwilligster die samen met een vrouw van 55 jaar, wonend in een woonvorm, gezellige dingen wil ondernemen. • Hart voor nieuws? De kabelkrant zoekt medewerkers. • Gezellige koffieschenker voor een

 Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

 De loketten  Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295  Spreekuur snippergroen Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vragen kunt u ook mailen naar snippergroen@hellendoorn.nl Of kijk op hellendoorn.nl Vrijdag 28 december is er geen spreekuur snippergroen.

moment in de huiskamer met aandacht voor de bewoners. • Hebt u al gehoord van het 1000 seniorenbanenplan? Wij hebben meerdere vacatures voor 55plussers. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Vacature-

bank, tel. (0548) 63 88 29, e-mail: vacaturebank@stichtingdewelle.nl. Andere vacatures kunt u vinden op onze website: www.vcnijverdal.nl. Wilt u liever persoonlijke hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk? Wij zijn iedere ochtend van 9.00 tot 12.00 uur geopend en helpen u graag!

 Bestuur

Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl  Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl

Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630212

Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –17.00 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur

Spreekuur raadsfracties Op de volgende donderdagen houden de fracties spreekuur in het Huis voor Cultuur en Bestuur van 18.45-19.15 uur: • 10 januari 2013

Wmo-raad P/a Stichting de Welle, Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 info@wmoraadhellendoorn.nl www.wmoraadhellendoorn.nl

De fracties stellen het op prijs als u zich van te voren meldt met het onderwerp waarover u hen wilt spreken.

21 december 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Het opel wolves 4-stappen plan stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Vul onze taxatiemodule in op:

Lees onze gegarandeerde bieding, die u van ons per e-mail ontvangt.

Tel daar onze inruilbonus* bij op!

Stap nu in uw auto en rij naar ons toe!

www.wolves-autoservice.nl/taxatie

Gegarandeerde waarde!

Inruilbonus: € 3.000

Koop nu voordelig en rijd in 2013!

Scan deze QR-code voor onze taxatiemodule * Deze aktie is geldig tot 31-12-2012 en geldt alleen op onze voorraadstaande nieuwe Opel modellen. M.u.v de Mokka en Agila.

opel wolves

ar Al meer dan 35 jaregio! de uw Opel dealer in

Rijssen Reggesingel 95, (0548) 52 03 33 www.wolves-autoservice.nl


Stichting De Welle

uw bron voor welzijn

De Gulle Goedzak wenst u Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2013!

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013

Dorpstraat 12 7447 CR Hellendoorn Tel: 0548 - 65 61 27

Wierdensestraat 53 - Nijverdal Tel. (0548) 61 74 84 www.autopleinnijverdal.nl

Stichting De Welle wenst u fijne feestdagen en een 2013 vol ontmoeting en verbondenheid! U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van Stichting De Welle op vrijdag 4 januari van 15.00 tot 16.30 uur in het Centrum aan de Constantijnstraat te Nijverdal.

.

Dahliastraat 21 - 7442 LA Nijverdal - T. 0548-638823

Ke

Kerstfeest 2012 De kersttijd is de mooiste tijd. Maar overal is er haat en nijd, Men schiet hun medemens liever dood, In plaats van elkaar te helpen in de nood Kapingen, gijzelingen en oorlogen zijn hier een goed voorbeeld van, Ze doden onschuldige mensen, je beg�ijpt niet hoe het kan, Het kon zo mooi zijn op onze aarde, Maar daaraan hecht de mens blijkbaar geen waarde, Heeſt God ons daar�oor de aarde gegeven? Dat wij er zo met elkaar op leven? Mensen, opent in deze kersttijd toch uw ogen, Waarom moorden en al die oorlogen? Ook atoombommen laat men ex�loderen, Moet de mens dan nog zoveel leren? De wereld wordt toch zo helemaal kapot gemaakt, Ook worden er telkens weer duizenden bomen gekraakt, Die moeten weer wijken voor het verkeer, We gebr�iken allen zuurstof, st�aks is er niets meer, God heeſt ons eens zijn Zoon gezonden, Maar hij heeſt slechts plaats in een kribbe gevonden. Mensen, laat ons nu eindelijk bezinnen, En van voren af aan ieder beginnen, Laten we dat doen zolang het nog kan, St�aks is het te laat en wat zeg� men dan? Ik hoop dat een ieder van u dit leest Allemaal een heel gelukkig Kerstfeest. Nijverdal, Gerard Nakken

Radio Woertman wenst u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! Keizerserf 32/A 7442 MN Nijverdal

Het Ravijn zwem sport zorg wenst u/jou een fijne feestdagen en een sportief 2013! Piet Heinweg 16 7441 GZ Nijverdal T. 0548 - 613 516

Bewus teloosheid

ZwitserZwit Vrouw. se s schaap pla plaats

Deel van viool

Plaats in Over- Winterijssel voertuig Spijsolie

Deel van de voet

Ied Iedere

19 5 Niets

16

Idee

T egen

St

Brabantse plaats

Als eerder Dreg

De vijf-daagse van Sans Uit-

Kerstgroet op papier

Gemeen

vinder

10

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse vijf-daagse. Vijf dagen lan zullen Rangwij u verwennen met spectaculaire aanbiedingen. ZoogLet op! Elke tel-aanbieding is maar één dag.

diertje

18

Kleur Heerlijk Slang

3

woord

Hijswerktui g

Voertuig

Dinsdag 09-11-2010

Gel s pla

We krijgen ook dit jaar weer een ijzig koude winter. Dus als u vandaag een winter-Brede jas of jack bij ons koopt, krijgt u van hetz merk naar keuze de handschoenen, shawl of muts cadeau. laan

Sport-

Gratis shawl, handschoen of muts bij elke ja ploeg Oorlogsvloot

Verdieping

Dat is

Huis- of sweater. Gratis t-shirt bij elke pullover dier Plaats in Donderdag Z.Holland

T ijdperk

11-11-2010

Enkele stuks. Van elk merk hebben wij enkele stuks over. Dus

Frater Schaapkameel

Liefko-best-sold-styles. Soms is het net je kleur of maat. Vandaag zinghebben we ze op elke afdeling netjes apart gehangen met ee zeer uitdagend prijskaartje

Chr. feest

50% korting op alle enkele stuks. Dierengeluid

Bijijibe Bijbelse plaats pla

Loodr cht re recht

Lo

Alleen vandaag super voordeel op al onze pullovers en swea di Of u nu een pullover koopt van Esprit, Just-B, Jack & Jones, O State of Art, Pall Mall of Marc O’Polo, het t-shirt van hetzelfde merk krijgt u van ons cadeau.

9

Vertegenwoordiger

8

Woensdag 10-11-2010

Gelderse plaats

Vrijdag 12-11-2010

r rVerenigde Staten

Ho

Basic Aanw.dag, 1 dag, ja slechts één dag alle basic t-shirts van On bo EDC, Just-B, vnw.Alan & Red, State of Art en Vila 2 halen 1 betale

we

Basic t-shirts 2 halen 1 betalen.

6

Zaterdag 13-11-2010

Sch ma ge

Dit is waar iedereen op wacht: 1 dag alle jeans van Only, Jac Jones, Pall Mall, Tripper, Mac en Esprit met 25% korting.

Jeans met 25% korting

1

2

3

4

5

6

7

8

De oplossing van dezeSans puzzel vindt ukou in staan. de volgen laat je nooit in de

De medewerkers van De Paddestoel wensen u Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013!!

Sanatoriumlaan 6 7447PK Hellendoorn T. 0548 - 68 10 46

B O D N A R C O S E S I N V A Hartje centrum Rijssen www.sans-online.nl T E EWij N wensen A E I L L u Prettige A N K K A A R T en Kerstdagen eenN gelukkig G E E E L Nieuwjaar! T E R R A Z A L Haarstraat I G 35 A D I 7462 AK E Rijssen T A G D ETel:A0548 L 540445 E R E R A A M E F R L A M A U S A D I

S L E E

F

V E H I K E


Gemeente Hellendoorn

VARKENSHANDEL H. Poorteman B.V. wenst u Prettige feestdagen en een voorspoedig 2013!

De gemeente Hellendoorn wenst al haar inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en inspirerend nieuw jaar! We hopen u ook in 2013 te ontmoeten!

SNEKRAV retrooP .H

Kerstdagen en een gelukkig 2013! Piksenweg 5/A 7688 PG Daarle T. 0546697442

Willem - Alexanderstr.7 60 7442eMA tteNijverdal nnaeJ 60 0548 - 630 000 naJ

zzel

OnT echn. andig titel

Top van kerstboom

Varensgast

Vogelproduct

Franse Fra r nse ra plaats

Gewicht

Keurig

Inhoudsmaat

Onbep. vnw.

7

11

Dooier Spil Deel Deel van de van trap Bijbel

T am Kleur T oets alleen

Bijbelse figuur

Nummer

Schotse rivier

Rekening

Gevangenis

Middag

15 Franse NV

Ladder

17

Hond Muziekinstrument

Wondvocht

Schop Honingdrank

Tot en met Onder andere

Dik

12

Daar

Vlak

Vreemde munt Spierziekte

Oude Duitse munt

1

Bevlieging Gewicht

14

Maanstand

12

13

14

15

Sfeervolle kerstwandeling met midwinterhoornblazers NIJVERDAL - Het IVN sluit dit jaar af met een aantal mooie wandelingen over de Klinkenbelt. De midwinterhoor�blazers uit Haarle vergezellen hen met hun ‘winterse roop’. Aan het eind ver�ar�en we u in de Elimschool heel g�aag met war�e glühwein en chocolademelk.

Zoals elk jaar zijn er verschillende wandelingen. Je kunt kiezen uit een kor�e wandeling van ongeveer een uur die voor iedereen heel makkelijk is te doen, ook wat klimmen en dergelijke bet�eſt, een ‘gewone’ wandeling van ongeveer t�ee uur én een stevige, lange wandeling van meer dan t�ee uur voor als je echt wilt uitbuiken.

Noot

4

Woestijndier

13

T. 06-51277395

Bij voorbeeld

Bazige vrouw

Plus

7688 RA Daarle

Vrucht

Alstublieft

Voorzetsel

Esweg 19 A

Parkeren, deelname en drinken zijn g�atis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Infor�atie 0548 - 610237.

Overleg

edrooghalmen

Daarlerweg 6 7687 AN Daarlerveen T. +31 (0)546 643 747

Al meer dan der�ig jaar organiseer� IVN Hellendoor�-Nijverdal op Tweede kerstdag een sfeer�olle winter�andeling onder begeleiding van nat�urgidsen. Dit jaar zijn het ‘uit�aaiwandelingen’ over de Klinkenbelt en star�en ze om 14.00 uur vanaf de parkeer�laats bij het Avont�renpark Hellendoor�.

Jongstleden

Numero

Maand

Wij wensen u Prettige

Wij wensen u Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2013!

Amerikaanse staat

16

17

18

19

ellendoor� Jour�aal. Deze komt uit op 05-01-2013. Z

P

C

Team Budde wenst u I Fijne E Kerstdagen I E M en A R een E knallend E I 2013! G E

D L

R O S E

L E A

V E T E

N E M A K N T A S T S J N N R D E N O E N S L O D O G E T T E R T Grotestraat 167 E A U O R 7443 BE Nijverdal T. 0548-61 R B E22R50A A R A G E P O M A U B N K A M E E

M E D E L

Wij wensen u

Wij wensen u

Prettige Feestdagen

Prettige Kerstdagen en een gezond 2013 De Joncheerelaan 15 7441 HA Nijverdal T. 0548-619846

De medewerkers van Roescher Zonwering wensen u Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2013! Van den Bergsweg 10a 7442 CK NIJVERDAL Tel.: 0548-622737 Mob.: 06-24708517

en een voorspoedig 2013! TRACTOREN/TUINMACHINES

Eversbergweg 42 7443 PE Nijverdal T. 0548 621 059


SUPER ACTIE!!!

BIJ PETERS COMPUTERS

PRIJSDOORBRAAK WEG = PECH

USB-STICK

SLECHTS 150 STUKS

4GB DRAADLOZE Max. 1 per klant

17,95

4,-

MUIS

- Nauwkeurige tracking - Comfortabel - Ideaal voor laptop en PC - Energiezuinige technologie - Beperkt voorradig - Nergens goedkoper!

Max. 1 per klant

29,95

77

7,

DUALCORE PC-STUNT COMPUTERSTUNT Perfecte gezins PC voor o.a. Studie, Internet, Skype, enz

Supersnelle kwaliteits PC voor privé of zakelijk gebruik

- AMD AM3 250+ DUALCORE - 1000 GB hardeschijf - 4 GB DDR3 Kwaliteits geheugen - DVD brander Duallayer 8,5 GB - Gigabit netwerkkaart - Audio 5.1 kanaals - 6x USB 2.0 Highspeed poorten - GRATIS Logitech muis en toetsenbord - TOP KWALITEITS PC

- INTEL i5 -2310 processor - 1000 GB hardeschijf - 4 GB DDR3 kwaliteitsgeheugen - DVD brander Duallayer 8,5 GB - SATA 6.0, DVI-D en D-SUB - Audio 7.1 kanaals - 6x USB 2.0 / 2x USB 3.0 - GRATIS USB kaartlezer - TOP KWALITEITS PC

X2

699,-

333,-

DE LAPTOP SPECIALIST CANON ALL-IN-ONE Toshiba kwaliteitslaptop! Compleet en betrouwbaar Ideaal voor studie of privé gebruik INTEL B830 DUALCORE processor 4 GB werkgeheugen 320 GB hardeschijf Wireless LAN, Webcam HDMI, USB 3.0 DVD-RW, Kaartlezer Energiezuinige 15,6" TFT LED scherm MET WINDOWS 8 2 jaar garantie NERGENS GOEDKOPER -

899,-

444,-

CANON ACTIE - printen, scannen en kopieëren - Type: MP230 - 7 ppm in zwart - 4,8 ppm in kleur - 4800 x 1200 dpi - Perfecte fotoafdruk! - NERGENS GOEDKOPER!

Max. 1 per klant

OP=OP

99,-

37,-

EIGEN TECHNISCHE DIENST

699,-

399,Openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag 9.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur. Vrijdag 9.00 - 12.30 en 13.30 - 21.00 uur. Zaterdag 9.00 - 17.00 uur. Zondag en maandag gesloten.

Tel: 0546 - 57 56 57 Rijssensestraat 15, 7642 CV Wierden Wees er snel bij want de voorraad is beperkt !!! Alle systemen worden uitgeleverd met 1 jaar garantie. Elke aanbieding is leverbaar met meer en minderwerk. Vraag onze verkoopadviseurs naar de mogelijkheden. Afbeeldingen kunnen afwijken. PC-onderdelen die zijn uitverkocht worden vervangen door gelijkwaardige onderdelen.

WWW.PETERSCOMPUTERS.NL


Kerstverhaal: Een lege plek

H et zonnig boerendorp ligt er ook deze kerstavond van het

jaar 2012 vredig bij. De keurige huisjes laten vol trots hun propere uiterlijk zien. Achter ieder raam glinstert een kerstboom en de flakkerende kaarsjes in de vensterbanken knikken de enkele voorbijganger vriendelijk toe. Er heerst ogenschijnlijk een tevreden rust in het dorp. Het is kerstavond. Stillen oamd, zoals ze dat in deze landstreek noemen. Het is de avond dat de inwoners thuis blijven. Zij geven er de voorkeur aan als familie bijeen te zijn, zoals dat hoort. Vanuit de twee kerken zoeken zachte klanken voorzichtig hun weg door het moederdorp. De late diensten zijn begonnen en de belangstelling is, in tegenstelling tot de zondagse kerkgang, opzienbarend groot.Verder oogt alles rustig en tevreden in het dorp. We bewegen ons kalm voort over de eeuwenoude Dorpsstraat, langs de winkeltjes naar het pleintje van het dorp.

Textieldorp

De medewerkers van VRIJDAG 23 NOVEMBER Restaurant de Kroon wensen u Prettige Kerstdagen en een SAD BIZNIZ voorspoedig 2013! Aanvang: 21.0026 uur Dorpsstraat GRATIS 7447Entree: CS Hellendoorn

Tel. +31 (0)548-654910

ZINiN wenst u Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar! Willem Alexanderstr.7 7442 MA Nijverdal tel. kantoor ZINiN: 0548 - 61 24 94

Ook in 2013 gaat Nijverdal weer bruisen. Installatiebedrijf Ter Harmsel wenst u Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013! Morsweg 7a 7461 AG Rijssen T 0548 - 512113

Wij wensen u Fijne Feestdagen!

Het is er stil en verlaten. Het biedt een mistroostige aanblik. In het treurige boompje aan de rand van het plein zijn slordig wat lampjes opgehangen. Alsof ze er inderhaast zijn ingegooid. Een mooie grote boom, een flinke stralende kerstden, wat zou dat mooi staan op die plek. Vorig jaar plaatsten ontevreden inwoners eigenhandig een forse kerstboom. ‘Omdat de gemeenteraad wel een Kerstboom wil plaatsen in het textieldorp, maar dat de overige kernen niet gunt’ zeiden zij verbolgen. En verdomd – vergeef me deze vloek zo vlak voor de Kerst – in het naburige textieldorp staat, naast een geldverkwistende parkeergarage en de buitensporige gevels van het gemeentehuis, wél een reusachtige kerstboom. Alles schittert en flonkert. Honderden lampjes met zorg opgehangen en kleurige versieringen verlichten het plein dat overigens ook stil en verlaten is. Tegen de majestueuze gebouwen valt het bijna niet op dat de boom zo’n vijftien meter hoog is. Het is glansrijk en kleurig. Het contrast met het moederdorp is groot, te groot. Je zou verwachten dat de inwoners van de hele gemeente felle protesten zouden laten klinken tegen al het onrecht dat hen wordt aangedaan. Dat zij zich, met deze kerstboom als legitiem strijdsymbool, zouden verenigingen met de andere dorpen uit de gemeente. Dat een opstand zou uitbreken. Een revolutie zou worden ontketend om eindelijk gehoor te vinden. Moeten zij dan ten strijde trekken zoals in vroeger tijd, tegen het bewind dat alles doet ter meerdere eer en glorie van dat textieldorp? Joelen tegen het gemeentebestuur dat de inwoners trakteert op beton, overbodige flats en parkeerbonnen? In plaats van te luisteren naar de bevolking laten zij hun oren hangen naar planologen, projectontwikkelaars en andere geldverslindende randfiguren. Moet de bevolking dan alles accepteren

Moederdorp en overal in berusten, zelfs met Kerst? Mijn antwoord hierop is een duidelijk: ja. Want mijn gedachten gaan uit naar die man daar aan de rand van het moederdorp. Hij die het o zo moeilijk heeft deze kerstdagen. De man met een kille, lege plek in zijn achtertuin. Maar, als er één mens in deze gemeente is die de kerstgedachte ten volle heeft begrepen, is dat die man. Door zijn grootmoedigheid staat er in het textieldorp een prachtige kerstboom. Een fantastisch geschenk uit het moederdorp. Dat is de ware kerstgedachte! De boom die de man jarenlang liefdevol verzorgde, waaraan hij zo was gehecht, schonk hij vol overtuiging aan het foute gemeentebestuur. In plaats van zich te verzetten en ten strijde te trekken, schonk hij vrede. Met zijn boodschap mogen wij Kerst 2012 in gaan. Laten wij voor hem zingen en een kaarsje branden. Ik wens u allen een fijne Kerst.

Het team van

Als Hierin is de Liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in deze wereld. Als je alleen bent en verlaten als je vereenzaamt en gaat haten als je verdriet hebt, hartenpijn als je er liever niet meer wilt zijn als je iets niet meer kunt begrijpen als je eens flink van je af wilt bijten als je alleen leeft voor de spuit als je je nooit eens hebt geuit als je je oud voelt en versleten als je het bidden bent vergeten als ........................... Mn kind, moet je horen Ik hou van jou mijn Zoon is ook voor jou geboren! Nijverdal, Gerard Nakken

Hellendoorn Journaal wenst u fijne feestdagen en een gelukkig

2013!

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2013! Industrieweg 22 7442 CV Nijverdal tel.: (0548) 63 64 00


OP Z’N KOP

D N A L K R E W R Niet alleen VUU de GROOTSTE maar óók de

WIJ ZETTEN

GOEDKOOPSTE SPECIAALZAAK van Nederland. Alle TOPPERS onder één dak

BIG

Nu de enige échte

HINDOE ROL van

€ 39.95

JUMBO BOX

3 st. 25 schots €

5.95

van €

13 voor

21.50

47.50

2.95

6 stuks

Kijk op onze site: NINJA 2 en NINJA 3 ook SPOTGOEDKOOP

van

8.

95

59.95

0.

25

11 voor

1.50

e

Sup

BIG BOX

van

04

89 van voor

16.95

van

33 voor

€ 14.95

9.

95

ers

all rkn

SUPER NOVA

Multi Shock

139.95

29.

HARDSTE KNALPIJL VAN NL 07

voor van € 9.50

4.95

THUNDER CAKE

80.00

voor

6.95

van €

RATELBAND

MEGA STUNT dè GOEDKOOPSTE van Nederland

95

PIJLEN

Proline - 25 schots - 3 stuks

151 voor

400 schots

900 schots

32 voor

€ 17.95

van

€ 3.50

FLUTED SATELLITE

31 voor

324 schots

19.95

NU onvoorstelbare KORTING !

55%

Uniek! 80 STUKS

Snoeihhard

NINJA 1

THUNDER KING

OPENINGSKNALLERS SLOF 200 STUKS

Thunderking

ROL KLAPPER OP MEGA ZWARE r 09 Nergens Goedkope voor

SUPER ZWARE Thunderking

GOEDKOPER KAN ECHT NIET....!!!

47 voor

24.95

49.00

SUPERSHOCK Grote single shot met maximale burst

NERGENS GOEDKOPER

10

1.

van € 4.95

voor

95

van €

8.50

06 voor

3.95

Op alle DYNASTY Producten: BTW WEG ERMEE 21% KORTING

www.valk-vuurwerk.nl

21% KORTING

LET OP: ONDERSTAANDE ARTIKELEN ALLEEN IN DE LOSSE VERKOOP Dit is slechts een kleine greep uit onze collectie.

BREAK DOWN

THE ONE

Barely Legal

500 gram

van

29. voor

64.95

95

GHOST SONG

van

35.50

GROUND ZERO

15. voor

van

00

59.95

SECRET SALUdeTE rs te koop

ZENA

S OF PRAY AMAZING SCREAMER BIRD Ze na

Barely Legal

ens an

25. voor

00

van

18.95

AVP ZENA

voor

8.

95

van

THUNDER ACE Weco

Special Edition - nerg

van

speciale prijs

van

32.50

15. voor

00

FIETSSHOP DE VALK RIJSSENSESTRAAT 237 7441 AE NIJVERDAL

24.

95

van

25.00 voor

52.00

24.00 voor

53.50

Mega groot ingekocht - Alles moet weg

KNALHARD DE GOEDKOOPSTE

17.50 voor

49.95

90 schots

FIRE BAG XXL PIJLENPAKKET

van

29.95

7.50 voor


Kerstverhaal komt tot leven

HAARLE – Schaapskooi Twilhaar was zondag het decor voor het kerstverhaal, dat tot leven werd gebracht door de jubilerende toneelvereniging ‘Ons Genoegen’. Met de langgerekte oe-klanken van de midwinterhoorn werden de bezoekers verwelkomt. Binnen in de schaapskooi brachten de spelers van de Haarlese toneel-

Eerste lustrum Kerstkransje

vereniging het verhaal tot leven. In combinatie met de bijzondere locatie zorgde dit voor menigeen voor een echt kerstgevoel. Een echte ezel en een schaap met twee lammetjes maakten het geheel compleet. Gezeten op banken en strobalen genoten de aanwezigen van het schouwspel en zongen uit volle borst mee met de kerstliederen.

Kinderkerstfeest in ‘d Oale Grieze HELLENDOORN - Op 24 december wordt in d ’Oale Grieze in Hellendoorn het kinderkerstfeest georganiseerd. Het begint in 17.00 uur. Het kinderkerstfeest is voor en door kinderen gemaakt. De viering is voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Natuurlijk zijn ook de volwassenen welkom. Ook dit jaar wordt het weer een leuk

en gezellig kerstfeest. Tijdens de viering gaan we al luisterend, kijkend, maar vooral zingend het kerstfeest vieren. Dus kom op 24 december om 17.00 uur naar d ‘Oale Grieze in Hellendoorn. De speciale candle-light kerstnachtdienst op maandagavond 24 december begint om 21.30 uur. Samenzang begint om 21.20 uur. Vanaf 20.45 uur kunt u naar

Kerst in de Schaapskooi kerk NIJVERDAL - In de Kruidenwijk viert de Protestantse wijkgemeente “De Schaapskooi”, Kuperserf 49, ook dit jaar op feestelijke wijze haar kerstdagen, waar iedereen uit de kruidenwijk en omstreken van harte welkom zijn. Thema dit jaar is: Hij is dichterbij dan je denkt, Betlehem is niet ver weg. Het kinderkerstfeest is op zondag 23 december om 18.30 uur. De speciale candle-light kerstnachtdienst op maandagavond 24 december begint om 21.30 uur. Samenzang begint om 21.20 uur. Vanaf 20.45 uur kunt u naar

binnen. Muzikale medewerking wordt verleent door Kimberley Smit en Rikus Schippers. Op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, verleent Gospelkoor Shine muzikale medewerking. Er is kindernevendienst en oppas, deze dienst vangt om 09.30 uur aan. Uit ervaring weten we dat de dienst op 1e Kerstdag altijd druk bezocht wordt. In verband met de brandveiligheid mag men maximaal 400 mensen toelaten in de zaal. Dus vol = ook echt vol. De samenzang begint om 09.15 uur. Meer info: www.schaapskooi. net of via facebook.

HAARLE - Toen in 2008 een start werd gemaakt met het evenement Kerstkransje Haarle kon niemand bevroeden dat de ‘aangeklede’ wandeling zo aansloeg dat die niet meer weg te denken is in de kersttijd. In de voorbijgaande jaren vond de activiteit steeds plaats op de zondag voor de 25e december. Dat is ook dit jaar het geval: op zondag 23 december kunnen wandelaars tussen 11.00 en 14.00 van start gaan voor een route van bijna vijf kilometer.

De organisatie is er weer in geslaagd een hele gevarieerde route samen te stellen. Er zijn weer paden in op genomen die zelfs voor inwoners van Haarle heel verrassend zijn. Natuurlijk wordt ook een stuk gewandeld in het kroonjuweel bij Haarle, Nationaal Park De Sallandse

Heuvelrug. Daar komen de wandelaars dit jaar via een bijzondere routing. Onderweg is er voor elk wat wils. Het populaire koor Rhythm of Faith wist in voorgaande jaren een mooie sfeer te creëren en het koor geeft ook dit jaar acte de presence. Het Haarlese koor ‘Little X-mas’ presenteert zich in passende outfit met haar kerstrepertoire. Andere muzikale bijdragen kunt u verwachten van kinderenkoren en muziekgroepen van Muziekschool Twente, Drumband Haarle, een groep Steiermusikanten ,toetsenist Henk Rosenkamp en organist Harrie Nij Bijvank. Uiteraard zijn de blazers van de Midwinterhoorngroep Haarle weer aanwezig; u kunt ook zien hoe die hoorns worden gemaakt.

Een warme kerst voor weeskinderen NIJVERDAL - De decembermaand is traditiegetrouw de maand van warmte. Ook bij temperaturen onder nul, want het gaat om de warmte van binnen, de warmte van het gezin. Dat geldt helaas niet voor iedereen, zeker niet voor weeskinderen in Oekraïne die het ook tijdens de komende feestdagen zonder de warmte van een gezin moeten stellen.

De stichting CHOE probeert daar met de kerstactie wat aan te doen. Het initiatief kwam enkele jaren geleden van gastouders van kinderen die in Nijverdal en omliggende plaatsen hun zomervakantie hadden doorgebracht. Het ging om weeskinderen uit het internaat in het Oekraïense stadje Perechyn. De kerstactie leverde echter zoveel geld op dat besloten werd ook kinderen uit arme gezinnen een blije Kerst te bezorgen, bijvoorbeeld kinderen die in een zigeunerkamp wonen of op een afgelegen plek in de nabije bergen van de Karpaten. En jongeren die het internaat inmiddels hebben verlaten en het op eigen kracht moeten zien te rooien. De kerstactie werd nog uitgebreid met kinderen in

ziekenhuizen, gehandicapte kinderen en eenzame ouderen. Inmiddels is de kerstactie van de stichting CHOE, beter nog: de vrijgevigheid van veel Nederlanders, een begrip geworden in en rond Perechyn. Het zijn overigens niet de vrijwilligers van de Nijverdalse stichting die kerstcadeautjes en lekkernijen voor de feestdagen uitdelen, maar vrijwilligers van de Oekraïense partnerorganisaties Opika en Dolia. Tot op de laatste

BIJ AANKOOP VAN EEN TIENERKAMER DE MATRAS CADEAU!*

BIJ AANKOOP VAN EEN BOXSPRING OF SLAAPKAMER DE VLOER GRATIS* TAPIJT / LAMINAAT / PVC

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

KERSTVOORDEEL BIJ KELDER! WWW.KELDERSLAAPKAMERS.NL AUPING • AVEK • EASTBORN • HÜLSTA • LIFE TIME • MOTION INSIDE • NOFLIK • PULLMAN • RUMAT • SAND • SCAPA • SIMMER • SVANE • TEMPUR NIJVERDAL Albert Einsteinstraat 11, 7442 DK Nijverdal, 0548-615255

ALMELO Woonboulevard 34, 7606 JA Almelo, 0546-850766


Kom naar

Kerstshow 27, 28 & 29 december onze

rting o k 10% met n a v nog og maar d n a e ma ctie en n z e d teer ele colle BTW! fi o r P geh e 19% d p o

11.00-17.00 uur

De landelijke woonwinkel bij u in de buurt

www.zwiersmeubelmakerij.nl Bossinkkamp 2A • 7683 SL Den Ham (ov) • 0546 671601

2e kerstdag geopend van 11.00 tot 17.00

De landelijke woonwinkel bij u in de buurt

w w w. v u u r w e r k b e s t e l l i n g . n l verkoopdAgen vrijdag 28 Zaterdag 29 maandag 31 deceMber

eenn e e fffifi K Koo

lpij l de eni ge ech te kna

979

49,95

iinn w wee h h uu ggll

nn aaaa sstt

rr aaaa kkll

• Eiken op maat G.H. Kappertstraat 46a • Koloniale meubelen • Op maat gemaakte meubelen 7443 RD Nijverdal • Woonaccessoires T. 0548-61 40 91 • Slaap- en babykamers F. 0548-61 09 35 • Bankstellen 2e www.hasko.nl kerstdag geopend van 11.00 tot•17.00 Ruim 2500 m2 showroom

2e Kerstdag geopend van 11.00 tot 16.00 u.

976

12,95 335

9,95 335 screaming bullets de zwaarste crackling single shot van nederland. 976 rocket boom assortiment van unieke bolkoppijlen met verrassende effecten. 979 Assortiment “Midnight explosion” Zeer uitgebreid pakket voorzien van fonteinen, multishots en pijlen.

Boomcateweg 77, Nijverdal - Tel. (0548) 61 40 17 - www.profilebaan.nl

G.H. Kappertstraat 46a 7443 RD Nijverdal T. 0548-61 40 91 F. 0548-61 09 35 www.hasko.nl

• • • • • • •

Eiken op maat Koloniale meubelen Op maat gemaakte meubelen Woonaccessoires Woonaccessoires Slaap- en babykamers Bankstellen Ruim 2500 m2 showroom


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 21 december 2012

Marijkeschool knalt voor het Rode Kruis NIJVERDAL – De prinses Marijkeschool wilde deze week knallen voor het Rode Kruis. En dat hebben zij gedaan, met als hoogtepunt het glazen lokaal afgelopen woensdag. Twee dj’s van 3fm kwamen langs om verslag te doen van de Kominactie-dag, dus de school stond zelfs landelijk even in ‘the picture’. Ramon Zomer, sw aanvoerder van SC Heerenveen opende het lokaal om 10.00 uur. Er stonden woensdag allerlei acties gepland. Daarnaast zijn er vele kaarten verkocht, beschik-

baar gesteld door kunstenares Maureen Knobben. Uiteindelijk werd het streefbedrag van de school ruim gehaald. Op dit moment is het totale bedrag nog niet bekend, maar men hoopt zaterdag ruim 12.000 euro naar Enschede te brengen.

Op de Noetselerbergweg voerden de toezichthouders van de vestiging (Erna Heuver, Annelies Roelofs en Hans Dijsselhof) net als vorig jaar weer actie

vanuit hun eigen Glazen Huis in de centrale hal van de school. Het streefbedrag van 2500 euro werd dik gehaald. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel het bedrag precies is, maar duidelijk werd dat dat ruim 3000 euro zou zijn. Reggesteyn werkte opnieuw samen met het lokale radiostation HOi FM.

Hellendoorn op de bres

HELLENDOORN Hellendoorn werd vorige week zaterdag gemobiliseerd voor de actie.

Tussen 16.00 uur en 01.00 uur heersten vrolijkheid en gezelligheid. Ook Klepperderk Wim Hofman kreeg een

hoofdrol toebedeeld op deze avond; 20.000 euro opbrengst? Snor eraf! Uiteindelijk ging de baard eraf, maar de snor mocht blijven staan. Uiteindelijk heeft de actie Hellendoorn op de Bres ruim 5.000 euro opgebracht.

Iedere woensdagavond geopend van 18.00 tot 21.30 uur. Verder op afspraak, bel 06 - 46067046. Kijk voor ons gehele assortiment en aanbiedingen op www.jansenklompen.nl

Occasion’s van af 950,- incl. APK

Rudolf Dieselstraat 4-07 Nijverdal 0548-616688

de Jumbo Supermarkten in Nijverdal, Rijssen en Wierden. De actie wordt elke zaterdag voortgezet en op 28, 29 en 31 december. Op deze laatste dagen doen alleen de Jumbo filialen in Nijverdal en Rijssen mee.

4 RIJWONINGEN WAARVAN TWEE MET GARAGE

HELLENDOORN NOORD • Luxe keuken voorzien van Siemens inbouwapparatuur • 3 slaapkamers en badkamer met douche, wastafel en toilet • Ruime zolderverdieping • Diepe tuin op het noord-westen met garage of berging • Woonoppervlakte van ca. 110 - 122 m2 • Huurprijzen vanaf € 795,00

Bezichtiging kijkwoning op afspraak

www.hureninhellendoorn.nl Verhuurinformatie:

SUBARU SPECIALIST

-APK keuringen, -Reparatie en onderhoud alle merken (bedrijfs)auto en campers, -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, -Airco service, -Snel-service accu’s, uitlaten, en storingen.

NIJVERDAL - Net als vorig jaar wordt ook nu een oliebollenverkoop georganiseerd waarvan de netto opbrengst geschonken wordt aan diverse projecten van de kankerbestrijding. De actie is in samenwerking met onder andere

2013 i r a u r b e F laar! verhuurk

Autoservice Wilms Groeneweg 8 7688 RD Daarle

Oliebollenverkoop ten bate van KWF

TE HUUR

Ook aan deze actie werkte de lokale radiozender HOi fm mee. Een aantal dj’s sloot zich in het lokaal op tot 21.00 uur ‘s avonds. Men kon plaatjes aanvragen waarmee geld ingezameld werd.

Reggesteyn serieus

NIJVERDAL - Onder de titel Reggesteyn Serieus’ zette CSG Reggesteyn zich deze week in voor de actie van ‘3FM Serious Request’.

19

Tel. 0570 - 612 752

Gebr. Harmsen wensen u

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013! Wij zijn GESLOTEN van: 24 december t/m 1 januari. Vanaf woensdag 2 januari zijn wij weer geopend op de reguliere openingstijden (zie onder)

Openingstijden zijn:

maandags en vrijdags gesloten dinsdag t/m donderdags van 10:00 uur tot 17:00 uur zaterdags van 10:00 uur tot 16:00 uur

Zandkuilenweg 11 7688 PM Daarle gebr.harmsen@hotmail.com tel 0546-697538 of 06-42704033


actieweken

De onderstaande acties zijn geldig op: 27-28-29 december 2012 & 3-4-5 januari 2013

Bij aanschaf van een badkamer een gratis Senseo Sarista (t.w.v. € 250)! Gratis randloze spoeling in je toilet! Bij offerte een gratis lekkere fles wijn!

kom voor h langs OLIEB eerlijke

EEN BOLLEN OF AK SO EP

Diverse actie artikelen in de showroom Artweger twinline douchebad – Geberit douche wc aanwezig Alle kinderen mogen wat onder de kerstboom uitzoeken Bij aanschaf van 3 hansgrohe producten kans op een wellness weekend in Duitsland Al 30 jaar een vertrouwd adres voor de complete badkamer

Kom langs tijdens de voordeelweken, de soep en oliebollen staan voor u klaar! Wij bieden u alles onder één dak, materiaal, met en/of zonder montage.

WWW.TEMPERT.NL 0548 618 675 Bedrijvenweg 57-59 7442 CW Nijverdal


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 21 december 2012

Serious Request Kerstspel NIJVERDAL - De kinderen van de Pr. Margrietschool hebben maandag meegedaan aan het SR-Kerstspel. Een gezellige happening in en om de school.

Een leuk spel voor de gezelligheid, maar ook een spel om geld mee in te zamelen voor Serious Request. Aan het eind van de middag werd de totaalopbrengst van de actie op de Prinses Margrietschool bekend gemaakt door mees-

ter Erwin. Hij kon Sarah Hemmink een cheque van 1000 euro overhandigen.

Een schitterend bedrag bijeengespaard op de vrijdagen vanaf de herfstvakantie, aangevuld met de opbrengst van de wandeltocht van Sandra Dubbink en Oriana Oudejans (275 euro) en de opbrengst van het S R - Ke r s t s p e l . J u f Marijke en juf Gera brachten de cheque woensdag, samen met een paar kinderen, naar Enschede.

AV Atletics loopt voor ‘the Babies’

NIJVERDAL - Zondag 23 december lopen leden en vrienden van Atletics naar Enschede.

Ze leggen een ‘ruime marathon’ af voor Serious Request. In samenwerking met Brinker Personenvervoer en het plaatselijke Rode Kruis wordt de actie georganiseerd om geld op te halen. Mocht u interesse hebben in deelname aan deze actie, dan kunt u nog een team opstellen met daarin minstens één lid van

Atletics. Opgave is alleen mogelijk via seriousrequest@atletics. nl. Wilt u ze financieel steuntje in de rug geven, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer 12.09.36.607 ten name van A.V. Atletics met de omschrijving ‘SR12 + (team) naam’. Zo kan de organisatie aan het einde zien welke persoon, welk team het meeste geld heeft opgehaald. www.atletics.nl/seriousrequest.

21

De Wingerd bakt cupcakes voor sr12 NIJVERDAL - Alle kinderen van de basisschool de Wingerd in Nijverdal zijn de afgelopen tijd langs de deuren geweest om zoveel mogelijk cupcakes te verkopen voor Serious Request. Al vrij snel hadden ze een totale bestelling binnen van 1760 cup cakes. Om dit aantal te kunnen bakken vonden ze de Budde in Nijverdal bereid om twee dagen de keuken (en oven) af te staan om ze te bakken. Bouwhuis taartdecoratie uit Rijssen sponsorde de actie door het beschikbaar stellen van de fondant en cup cake mix. Vorige week donderdags was dus D-Day voor iedereen. Aan het eind van de dag hadden

ze nog vele cup cakes over die de school naar de Parallel heeft gebracht voor de bewoners. Zij waren hier ontzettend blij mee. De bewoners hebben heerlijk gesmuld. De opbrengst is op dit moment nog niet bekend, maar ligt waarschijnlijk rond de 2500 euro. Donderdag gaan enkele moeders van school met een tiental kinderen naar Enschede om daar de cheque te overhandigen.

DRW in de ban van Glazen Huis

NIJVERDAL – Terwijl op de Oude Markt in Enschede druk gewerkt werd aan de opbouw van het Glazen Huis van 3FM Serious Request, was fitnesscentrum DRW helemaal in de ban van het Glazen Huis.

Op de parkeerplaats bij de sportschool verrees een eigen versie van het glazen huis waarin drie medewerkers een week lang verbleven. Emiel, Mariëtte en Inge. In het Glazen Huis

van Beleving stonden ook twee loopbanden. De bedoeling was dat daarop minimaal 750 kilometer af gelegd gaat worden. De uitdaging van 750 km lopen op de loopband hebben ze meer dan gered, in totaal is er namelijk 941,87 km gelopen. In en om het huis zijn er diverse andere activiteiten geweest, zoals het oliebakken van het G-Fitness team. Uiteindelijk leverde deze actie: 12.380 euro op!


Jongeren Place 2 Be sluiten zichzelf 24 uur op

Auto-Aktueel

NIJVERDAL – Ook de jongeren in de gemeente Hellendoorn zetten zich de afgelopen tijd in voor de actie van 3fm Serious Request. Op vrijdag 21 december om 20.00 uur ’s avonds laten de jongeren zich vrijwillig 24 uur opsluiten in het jongerencentrum. 24 uur lang NIET eten en NIET roken. Om hier geld voor binnen te halen moesten ze zichzelf laten sponsoren. Tijdens de 24 uur kunnen de jongeren dus niet naar buiten. Binnen is er van alles te beleven. Burgemeester mevr. Raven zal de deur op slot draaien! Het streefbedrag dat men binnen wil halen met deze actie is 1000 euro. Wanneer dit lukt, gaan ze het geld persoonlijk naar Enschede brengen om bij het glazen huis af te leveren.

Autismecafé groot succes NIJVERDAL - Op 27 november kwamen ongeveer 130 ouders, professionals en andere belangstellenden naar restaurant en zalencentrum Talent Noetsele in Nijverdal voor het Autismecafé. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: voor ouders, door ouders en hier kunnen zij ervaringen, tips en ideeën uitwisselen. Het thema van de avond was Agressie en Autisme. Een onderwerp wat veel ouders, professionals en andere geïnteresseerden aanspreekt, zo bleek uit de grote opkomst. Susanne Wolthaar (als GZ psycholoog verbonden aan het Leo Kannerhuis) vertelde over de mogelijke oorzaken van boosheid en agressie bij kinderen met autisme. Gedurende de avond was er volop gelegenheid voor ouders om vragen te stellen en dit werd dan ook veelvuldig gedaan. Kortom, de avond was een succes. De locatie gaf behalve een goede sfeer nog een extra dimensie aan de avond. Talent Noetsele sluit goed aan bij de doelgroep van het Autismecafé. De organisatie biedt namelijk jongeren met een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld autisme) de kans om werkervaring op te doen binnen de horeca in combinatie met persoonlijke begeleiding. Een ander doel is om andere mensen kennis te laten maken met deze doelgroep en hun talenten. Talent Noetsele blijkt dus een passende locatie voor het Autismecafé. De volgende avond, 29 januari, zal daarom ook weer hier plaatsvinden.

Oliebollenactie Kerkopbouw

DAARLERVEEN - Op Oudejaarsdag organiseert de Stichting Kerkopbouw haar jaarlijkse oliebollenactie. Er worden weer heerlijke oliebollen, krentenbollen, appel- en ananasbeignets voor u gebakken die u lekker vers kunt kopen. Van 9.15 tot 13.00 uur bent u van harte welkom op het kerkplein van de Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen. De opbrengst van de oliebollenactie is dit jaar bestemd voor een nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk en de kerktelefoon.

Duurzame Energie

Hellendoornseweg Hellendoornseweg 9b Daarle Hellendoornseweg Hellendoornseweg 9b 9b Daarle Daarle T: 0546-697772 T: 0546-697772 T: 0546-697772 T: 0546-697772

Milieuvriendelijke

Technieken KOM NAAR DE AUTOSHOW VAN NISSAN MANENSCHIJN OP 28 EN 29 DECEMBER EN MAAK KENNIS MET ONS INSTALLATIEBEDRIJF

Hellendoornseweg 9b Hellendoornseweg 9b Daarle T: T:0546-697772 0546-697772

Daarle

Met de auto op wintersport Met wat handige tips en adviezen verloopt de autorit naar het skigebied gladjes en veilig.

Heel veel wintersporters hebben inmiddels al standaard winterbanden onder hun auto gemonteerd. En de sneeuwkettingen liggen vaak ook al keurig in de achterbak. Maar er zijn nog veel meer dingen die de reis naar de wintersportbestemming kunnen vereenvoudigen en veiliger maken. In winterse omstandigheden heeft de auto het extra zwaar. Deuren kunnen vastvriezen, de

accu begeeft het eerder, de handrem kan vastvriezen. Kortom: allemaal narigheid die je vrij eenvoudig voor kan zijn.Wat dat vastvriezen betreft: het helpt vaak al om de deuren even extra dicht te duwen om het ijs te breken, en om de handrem nog iets verder aan te trekken om hem gangbaar te maken. Check om te beginnen de wintersportverkeersinformatie. En schaf milieustickers en vignetten van tevoren aan. Dat scheelt erg veel wachttijd bij de grens. Neem ook de goede oude wegenkaarten mee, ook al hebt u een goed navigatiesysteem.

19 t/m 31 DEcEmbEr

POUw EINDEJAArSSHOw f NOOIt! t PEN EN wEGrIJDEN! NU Of INStAP ALLE LLE VOLKSw wAG w AGE EN N EN AUD UDII mODELLEN mEt ExtrEEm VEEL VOOrDEEL!! POUwVOLKSwAGEN.NL

POUwAUDI. w wAUDI. NL POUwAUDI.NL


Auto-Aktueel onderhoud elektronica reparatie banden schadeherstel

Ook in 2013 adverteren in Auto Aktueel in het Hellendoorn journaal? Tel. 074 259 66 33 of email: info@twentejournaal.nl

3 HET ADRES voor een goede auto Gespecialiseerd in japanse auto’s

Tevens het adres voor:

• Reparatie en onderhoud • A.P.K. keuringen • Ruit-schade • Schade- herstel /afwikkeling/ verz. • Airco service • Afsleepdienst • Onderdelen en accessoires verkoop • Vervangende auto’s aanwezig Wierdensestraat 53 7443 AB NIJVERDAL Tel : 0548-617484

Albert Einsteinstraat 4 7442 DK Nijverdal Tel. 0548 - 612815 www.autogroepsnijders.nl

www.autopleinnijverdal.nl

Autobedrijf Manenschijn b.v.

De energie bespaar beurs met een creatieve draai! Nissan Show op 28 en 29 december

Op 29 december: Oliebollenkraam

Voorlichting: “Hoe werkt zonne-energie?”

Energie Bespaar beurs bij Autobedrijf Manenschijn in Daarle De nieuwe Nissan leaf: 100 % elektrisch, 100 % duurzaam

d ? Gelr en a p bes


Hj-21-12-12  
Hj-21-12-12  
Advertisement