Page 1

www.hellendoorn-journaal.nl

Vrijdag 18 november 2011

Uw cadeau, hun toekomst >>>>> zie pag 11

Stukkie Jo Spoor >>>>> zie pag 5

Hobbybeurs in Het Centrum NIJVERDAL - Stichting De Welle organiseert donderdag 1 december wederom een hobbybeurs in het Centrum (voorheen Hervormd Centrum) aan de Constantijnstraat 7 te Nijverdal. Deze beurs wordt van 10.00 uur tot 16.00 uur gehouden! Op deze beurs zullen senioren op een leuke manier hun hobby’s tentoonstellen en presenteren. Er worden zelfgemaakte artikelen verkocht, waarmee het onderhoud van de hobby van de 55-plussers ondersteund wordt. Onder deze artikelen bevinden zich onder andere leuke kaarten, sieraden en andere leuke hebbedingetjes. Het belooft weer een gezellige middag te worden. De entree bedraagt 2.50 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee.

WinterFair 2011

Zaterdag 19 november

bij

Zie pagina 3 Draai de krant om voor

3e 4e jaargang jaargangnr. nr.45 2

Foto: Sportplaat

Mountainbiken voor het goede doel HELLENDOORN De Stichting Holterberg Classic organiseert, in samenwerking met de Rotaryclub HellendoornNijverdal e.o., op deze zondag voor de elfde keer een vernieuwde ATB-tocht over de Holterberg. Met nadruk op vernieuwde, want volgens de routeuitzetters wordt er bijna geen gebruik meer gemaakt van de bestaande routes! Dus reden te meer om mee te doen. Daarbij draagt ZilverenKruis Achmea graag haar steentje bij aan dit sportieve evenement en het goede doel. Door lekker actief op de fiets bezig

te zijn, werken deelnemers aan hun vitaliteit, dat ze daarmee ook geld ophalen voor een lokaal goed doel maakt het allemaal nog mooier. Wat zijn de afstanden? Dit jaar wederom 30, 50 en 75 km. Kijk ook even op de website www.holterbergclassic.nl want daar kan je de routes bekijken. Op de site vind je ook informatie om tegen geringe vergoeding een fiets en/of helm (verplicht) te huren. Moet je wel even vooraf doen! Wat kost het? We hebben dit jaar weer een groot aantal bedrijventeams, maar daarnaast

hopen ze op veel individuele rijders. Mensen kunnen zich gewoon melden bij de start en betalen daar een tien euro inschrijfgeld.

Een tientje inschrijfgeld? Lijkt misschien veel maar dit is inclusief een herinnering, een verzekering en consumpties onderweg en wat we overhouden komt geheel ten goede aan de opbouw van de afgebrande Molukse kerk in Nijverdal. Waar moet je je melden? De individuele rijders starten vanaf camping Noetselerberg, Holterweg 116 in Nijverdal. Deze accommodatie wordt gratis door camping

Noetselerberg beschikbaar gesteld en heeft voldoende kleed- en doucheruimte voor alle deelnemers. Er kan gestart worden tussen 9.00 en 11.00 uur. Als je de 75 km wilt fietsen dan direct om 09.00 uur starten! Wanneer is het geslaagd? ‘Hopelijk laat het weer ons niet in de steek en is de opkomst overweldigend net zoals voorgaande jaren! Het zou fantastisch zijn dat we een flinke cheque kunnen overhandigen aan Hans van Overbeeke. Hij is de voorzitter van het comité Herstel Molukse Kerk’, aldus de organisatie.

Nominatie voor Meer dan handen Award HELLENDOORN - Carin Brinker en Stichting Vrijwillige Thuiszorg zijn door het Nationaal Coördinatieorgaan van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 genomineerd voor een landelijke “Meer dan handen award “in de categorieën Passie (Carin Brinker van IVN en Regge-Stroom ) en Competentie (Stichting Vrijwillige Thuiszorg)”.

Zij maken/ hiermee kans op een sculptuur van kunstenares Lidia Boomsma en € 5000,- ondersteuning door de VriendenLoterij.

In heel Nederland zijn in meer dan tachtig gemeenten lokale Meer dan handen awards uitgereikt. In Hellendoorn werden de Awards op 22 september uitgereikt aan Carin Brinker (Passie), Stichting Vrijwillige

Thuiszorg (Competentie), Hospice Noetsele (Innovatie) en Buurt Beheer De Blokken (Verbinding). Alle vier dongen ook mee naar de landelijke Meer dan Handen Awards. Per categorie zijn nu tien landelijke genomineerden geselecteerd. Een jury selecteert uit deze genomineerden één winnaar per categorie. U vindt meer informatie over de jury op

Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 074 - 259 66 33

www.vrijwilligerswerk.nl. De Meer dan handen awards zijn een initiatief van het Nationaal Coördinatieorgaan (NCO) van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. De VriendenLoterij ondersteunt het initiatief door het prijzengeld van €5000,- per award beschikbaar te stellen. Dit prijzengeld kunnen de winnaars inzetten voor hun vrijwilligersactiviteiten. Oplage 16.500 exemplaren


ZorgInloopavonden van woensdag 30 november tot en met vrijdag 2 december

UnivĂŠ De Onderlinge Keizerserf 38, Nijverdal Telefoon: (0548) 61 99 08 E-mail: de.onderlinge@unive.nl

Van woensdagavond 30 november tot en met vrijdagavond 2 december 2011 zijn de deuren van onze Verzekeringswinkel in Nijverdal speciaal voor al uw zorgvragen geopend van 17.30 tot 20.30 uur! Bel snel voor een afspraak, zodat u zeker weet dat we de tijd voor u kunnen nemen. Uiteraard mag u ook zonder afspraak binnen komen lopen. Met vriendelijke groet, de medewerkers van Verzekeringswinkel Nijverdal


Vrijdag 18 09 november september2011 2011

Hellendoorn Journaal

Altijd het laatste nieuws

Hasko viert 25-jarig bestaan met Winterfair

uit ons

31

verspreidingsgebied?

geef op

Volg ons op Twitter via:

20.21.22 www.brandwondenstichting.nl

Colofon Hellendoorn Colofon Journaal is een uitgave van: Uitgeverij HetJournaal Twentsche BVvan: Hellendoorn is eenLand uitgave Maurice Weustink Uitgeverij Het Twentsche Land BV Oldenzaalsestraat Maurice Weustink232 7557 GC Hengelo 232 Oldenzaalsestraat tel. 074-259 66 33 7557 GC Hengelo fax tel.074-259 074-259 63 66 53 33 16.500 exemplaren Oplage: fax 074-259 63 53 Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis in Oplage: 16.500 Nijverdal, Hulsen,in VerschijntHellendoorn, iedere vrijdagHaarle, huis-aan-huis Daarle, Daarlerveen en het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, buitengebied. Daarle, Daarlerveen en het volledige Advertentie-adviseur: buitengebied. Marco Krabbe, 06-39 56 55 97 Advertentie-adviseur: Henk Henk te te Nijenhuis, Nijenhuis,06-24 06-24 19 19 2003 2003 E-mail: E-mail:info@hellendoorn-journaal.nl info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Redactie: Leonie Leonie Jansen, Jansen,06-16 06-16 39 39 55 55 45 45 Jesper E-mail:Vis redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en foto’sworden die onsgeacht worden worden aangeboden, vrij aangeboden, wordenAangeboden geacht vrij tekopij zijn kan te zijn van rechten. van rechten. Aangeboden kopij zowel als zowel worden geplaatst in onzekan gedrukteworden geplaatst Indien in onzebronvermelding gedrukte- als is digitale uitgaven. digitale uitgaven. Indien is gewenst, dan dient dezebronvermelding ingemonteerd te gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. schadevergoeding. Vormgeving: Vormgeving: Leroy Versmissen Jesper RenateVisZwep Niek Niek Betten Betten Geen Geen Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal ontvangen? ontvangen? Uitgeverij Uitgeverij Het HetTwentsche Twentsche Land Land E-mail: E-mail:bezorging@twentejournaal.nl bezorging@twentejournaal.nl Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn Hellendoorn Journaal: Journaal: Nijverdal: Nijverdal: Albert Albert Heijn, Heijn, Jumbo, Jumbo, SuperCoop, SuperCoop, Gemeentehuis Gemeentehuis (HvCB), (HvCB), Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Dalzicht Dalzicht Hulsen: Hulsen: Jumbo. Jumbo. Hellendoorn: Hellendoorn: Gulle Gulle Goedzak, Goedzak, Bibliotheek, Bibliotheek, Noaberhoes, Noaberhoes, Argentijns Hancate: Hancate: Argentijns steakhouse steakhouse Los Los Toros Toros Daarle: Daarle: Attent, Attent, ‘n ‘n Tip Tip Daarlerveen: Daarlerveen: Café Café Vossenhol, Vossenhol, Bibliotheek Bibliotheek Marle: Marle: Clubhuis Clubhuis MVV’69 MVV’69 Haarle: Haarle: Spar, Spar, Bibliotheek Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal,Journaal, Hengelo Journaal, Journaal, Enschede Journaal,Borne LosserJournaal, JournaalOldenzaal en Hart van Glanerbrug Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal isis lid lid van: van:

Optimaal Optimaal adverteren adverteren in in Overijssel Overijssel en en Gelderland: Gelderland: meer meer dan dan 500.000 500.000 ex ex oplage oplage in in sterk sterk lokale lokale titels titels voor voor een een scherpe scherpe prijs. prijs. Bel Bel voor voor informatie informatie 06 06 24192003 24192003 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal isis lid lid van: van:

Lokale Lokale Media Media Partners Partners isis de de nummer nummer 11 verkooporganisatie verkooporganisatie voor voor nationale nationale adverteerders adverteerders in in huis-aan-huisbladen. huis-aan-huisbladen. Professioneel, Professioneel, transparant, transparant, toegankelijk toegankelijk en en met met landelijke landelijke dekking dekking en en de de juiste juiste prijs/kwaliteit prijs/kwaliteit verhouding. verhouding. Meer Meer informatie: informatie: www.lmp.nl www.lmp.nl Deze Deze uitgave uitgave isis gedrukt gedrukt op: op:

gecertificeerd gecertificeerd papier papier Deze Dezeuitgave uitgaveisismet metde denodige nodigezorg zorgtot totstand stand gekomen. gekomen.Eventuele Eventuele(druk)fouten (druk)foutenofofandere andereonvolonvolkomenheden komenhedenen endaaruit daaruitvoortvloeiende voortvloeiendeschade schadevoor voor lezers lezersofofandere anderepartijen partijenkomen komenniet nietvoor voorrekening rekening van vande deuitgever. uitgever.

Deze uitagenda loopt van vrijdag 18 t/m donderdag 24 november.

HULSEN – Ruim een kwart eeuw geleden begon het echtpaar Claassen het Meubelbedrijf Hasko aan de G.H. Kappertstraat 46a. Nu vinden zij het tijd om het stokje over te dragen aan hun kinderen, Lotte en Stijn. Hasko viert het 25-jarig bestaan onder andere met een sfeervolle Winterfair op zaterdag 19 november. Gezelligheid is troef op de Winterfair van Hasko en Zorgkwekerij Country Winery. Naast de meubels en interieurdecoraties van Hasko staan er ook vele verschillende stands met feestelijke decoraties om uw huis op te fleuren en niet te vergeten de ambachtelijke streekproducten van Country Winery. Hier kunt u smakelijke en warme ideeën

opdoen voor de komende feestdagen en koude winteravonden. De Winterfair vindt van 10.30 tot 17.00 uur plaats op het terrein van Hasko in Hulsen-Nijverdal. Hasko is zeer sterk in maatwerk in vele houtsoorten. De wensen van de klant worden deskundig vertaald naar magnifieke meubelen. In de showrooms staan prachtige bankstellen, kasten, tafels, stoelen, bedden, matrassen en woonaccessoires. Daarnaast verkoopt Hasko ook leuke, kleine cadeauartikelen, zoals geurkaarsen. ‘Onze stijl is Landelijk Wonen, maar in principe zijn alle woonwensen te realiseren. We bieden bijvoorbeeld ook vele moderne, strakke meubelen’, aldus Lotte Claassen. De klant kan zich ruim

oriënteren in de twee sfeervolle showrooms. Met de overname verandert er eigenlijk weinig. Vader Claassen heeft nog steeds een adviserende rol op de achtergrond en moeder is nog direct betrokken bij het meubelbedrijf. Lotte verzorgt de in- en verkoop. Zij volgt op dit moment een opleiding interieurstyling. Haar broer, Stijn, is meubelmaker en – spuiter. Als bezorger zorgt hij dat alles netjes op zijn plaats komt. Hij heeft een opleiding gevolgd in de ambachtelijke meubelmakerij en aan het ROC van Twente. Samen zetten Lotte en Stijn het bedrijf met liefde voort. Hasko is gevestigd aan de G.H. Kappertstraat 46a. Parkeren is gratis. Meer info: www.hasko.nl

Opgave kandidaten voor Sportverkiezing HELLENDOORN - De eerste aanmeldingen voor de Sportverkiezing 2011 zijn al binnengekomen en de schriftelijke oproep voor de sportclubs om kandidaten te melden zijn de deur uit. De volgende kandidaten kunnen weer worden voorgedragen: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent, Sportvrijwilliger en Sportieve aanwinst. Het Sportverkiezingsgala vindt zaterdag 11 februari 2012 plaats in het ZINiN theater. De sluitingsdata voor het aanmelden is 31 december 2011. De sluitingsdata voor het aanmelden is 31 december 2011. Let op! Aan deze aanmeldingen zit-

ten enkele voorwaarden: * De individuele sporter is inwoner van de Gemeente Hellendoorn * Club of vereniging staat ingeschreven in de Gemeente Hellendoorn * Persoon of club moet lid zijn van een officiële bond en die is aangesloten bij NOC-NSF, enz. Lees deze voorwaarden om teleurstelling te voorkomen! Kijk hiervoor op www. sportwebhellendoorn.nl Kandidaat aanmelden Heeft u persoonlijk een kandidaat of kandidaten? Laat het dan tijdig weten. Dit kan via een mail naar: sportverkiezing@gmail.com Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te

kunnen zien. of het secretariaat aan de Anijs 12 in Nijverdal. Binnenkort komen de zeven juryleden bij elkaar, onder leiding van twee onafhankelijke voorzitters. Een eerste voorselectie vindt plaats op 19 december en de definitieve verkiezing zal plaatsvinden op 11 februari 2012. Dit alles volgens een verkiezingsreglement. Op vrijdagavond 20 januari 2012 krijgen de genomineerden persoonlijk bericht. Later op de avond wordt het bekendgemaakt op de website van www.sportwebhellendoorn. nl of later via alle media. Kandidaten die op deze avond geen bericht hebben ontvangen zijn ook niet genomineerd.

THEATER De Revue TRY-OUT Vr 20.15 ZINiN Theater €18,50 UITGAAN Tribute night Fortunate Sons Creedence Clearwater Revival Za 20.30 De Lantaarn €10.UITGAAN Budde Danst Za 21.00 Cafe Budde Geen entree FILM Bennie Stout Zo 13.30 Wo 13.30 ZINema €7,50 FILM Razend Zo Wo ZINema € 7,50

16.00 16.00

FILM De Heineken Ontvoering Zo 20.00 Wo 20.00 ZINema € 8,50 THEATER U bent mijn moeder Di 20.00 ZINiN Theater Leden: €10,00 Niet leden: €17,50 ACTIVITEIT Middeleeuwen Do 19.00 Centrum Nijverdal Geen Entree THEATER Het Groot Niet Te Vermijden UITVERKOCHT Do 20.15 ZINiN Theater € 22,50


HEROPENING

In november

Bruschetta + welkomstdrankje

gratis

Il Gusto het Italiaanse toprestaurant van Enrico Cremonini gelegen aan de Grotestraat te Nijverdal heeft zijn restaurant vernieuwd! Enrico Cremonini is er in geslaagd om binnen 5 jaar een kwalitatief hoogwaardige keuken te combineren met een unieke ambiance. Er wordt uitsluitend gewerkt met authentiek Italiaanse en verse producten. Naast onze menukaart hebben wij speciaal voor u een aantal heerlijke maandmenu’s samengesteld die regelmatig wisselen. Ook voor groepen (vanaf 10 personen) kunnen wij ook een exclusief en gevarieerd Italiaans buffet maken en u een all-in avond verzorgen. Ristorante Il Gusto Grotestraat 226 te Nijverdal. 0548 - 611 445 (u kunt nu ook online reserveren)

www.il-gusto.nl

Giro Pizza Elke donderdag pizza eten voor een vast bedrag per persoon, zoveel als je kunt! Er wordt steeds een andere smaak pizza in pizzapunten geserveert, je kan een stuk nemen, maar als het jouw smaak niet is ook de volgende ronde afwachten; zo kun je van alle soorten pizza proeven.

Maandmenu 1

Maandmenu 2

Maandmenu 3

- Scampi gratinati - Scallopine boscaiola (met salade en frites) -Torta Franca (cheesecake met citroen)

- Bruschette pomodori basilico (tomaat en basilicum) - Linguine salmone - Torta Franca (cheesecake met citroen)

- Zuppa zucchine (courget soep) - Pizza il Gusto (met parmaham en rucola) - Torta Franca (cheesecake met citroen)

€ 22,50

€ 17,50

€ 12,50

Uitnodiging afscheidsreceptie Johan Oude Engberink op dinsdag 29 november 2011

Zeer matte en erg goed dekkende muurverf voor BINNEN. Deze muurverf is watergedragen en afwasbaar, werkt erg prettig en zorgt voor een galdde afwerking van uw muur.

Afscheid Johan Oude Engberink neemt per 1 december 2011 afscheid als directeur-bestuurder van Woningstichting Hellendoorn om van zijn pensioen te gaan genieten. Ter gelegenheid hiervan vindt er een receptie plaats.

DE ENIGE ÉCHTE ERKENDE Receptie Huurders, woningzoekenden en belangstellenden zijn van harte DE ENIGE ÉCHTE ERKENDE SIKKENSDEALER VAN NIJVERDAL! welkom op de afscheidsreceptie. Deze vindt plaats op dinsdag

KENSDEALER VAN NIJVERDAL!

november Als u Sikkens verf koopt bij de Erkend Sikkens specialist krijgt u altijd advies en service op maat. Bij Eertink Verf & 29 Wand zijn t/m

2011 van 17.00 tot 19.00 uur in het Hervormd Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal.

31koopt augustus, Sikkens en Sikkens XDop Gloss scherp geprijsd enzijn krijgt s verf bij deSikkens Erkend Rubbol Sikkens Primer specialistplus, krijgt u altijdSB advies en service maat.extra Bij Eertink Verf & Wand t/m u ook nog eens 30% korting

op XD alle Gloss verf- en verfbenodigdheden. Kom ulangs kens Rubbol Primer plus, Sikkens SB en Sikkens extra scherp geprijsd en* krijgt ook en nogprofi eensteer! 30% korting op alle verf- en verfbenodigdheden.* Kom langs en profiteer! Rubbol Primer plus

rimer plus

Rubbol XD

Rubbol XD

t/m 31 augustus

KORTING verfbenodigdheden

e25,per liter

tijdelijk voor

tijdelijk voor

e25,-e37,95 per liter

per liter

tijdelijk voor

95

Voor € 64,50

tijdelijk voor

e37,e32,50 per liter

opStorkstraat alle verf- en 11 verfbenodigdheden Internet

7442 LW NIJVERDAL www.wst-hellendoorn.nl

tijdelijk voor

e32,

per liter

per liter

verfen verfenbehangspeciaalzaak, behangspeciaalzaak verf- en woninginrichting - stofferingwoninginrichting - stoffering verfenbehangspeciaalzaak, behangspeciaalzaak

Rijssensestraat 63, 7442 MR, Nijverdal, Tel.:63, 0548 - 61MR, 29 12 Rijssensestraat 7442 Nijverdal, Tel.: 0548 - 61 29 12

Looptijd tot en met 5 december 2011

Neemt u dan contact met ons op door te bellen naar (0548) 63 16 02.

30% 30% KORTING Woningstichting Hellendoorn

Rubbol SB plus

Van €116,80 op alle verf- en tijdelijk voor

Meer weten Heeft u vragen? t/m 31 augustus

Rubbol SB plus

*

vraag naar de voorwaarden

* alleen lichte kleuren, vraag naar de voorwaarden

Gewijzigde openingstijden kantoor In verband met de festiviteiten rondom het afscheid van Johan Oude Engberink, is ons kantoor op de volgende tijden gesloten: • maandag 28 november 2011 • dinsdag 29 november 2011 •vraagwoensdag 30 november 2011 naar de voorwaarden *

van 8.00 tot 9.00 uur van 12.00 tot 17.00 uur van 16.00 tot 17.00 uur


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 18 november 2011

5

Live muziek bij Café ’n Tip Slagerij Heuver Nederlands Kampioen Salades DAARLE De band ‘Handy-Joe and the G r o ov e m a c h i n e ’s p e e l t zaterdag 26 november bij café ’n Tip in Daarle. Handy Joe speelt Blues en Classic Rock. Handy Joe and the Groovemachine is een recept

van Smoky Blues en Rock ‘n Roll, vermengd met Classic Rock. De band is bekend door het spelen van de nummers op hun eigen manier, geïnspireerd door bands als, ZZ Top, Black Crows, Stevie Ray Vaughan en JJ Cale. Aanvang 22.00 uur, entree gratis.

Johan Oude Engberink neemt afscheid van Woningstichting Hellendoorn

NIJVERDAL - In 2010 won Slagerij Heuver drie keer goud met ster en nu tijdens de 26e Nationale Slagers Vakbeurs sleepten ze de titel NEDERLANDS KAMPIOEN SALADES in de wacht. Dit met hun unieke tonijnsalade: goud met ster.

HELLENDOORN Op 1 december a.s. neemt Johan Oude Engberink na ruim 27 jaar afscheid als directeur-bestuurder van Woningstichting Hellendoorn vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder zijn leiding heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een woningcorporatie die midden in de maatschappij staat. Zo voelt Woningstichting Hellendoorn zich verantwoordelijk voor de ‘brede zorg van het wonen’ en draagt zij graag bij aan een samenleving, waarbij leefbaarheid en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het menselijk aspect was destijds in ‘84 een belangrijke reden om juist voor de woningstichting te kiezen. “Je moet van mensen houden om hier te werken”, aldus Johan. Ook de veranderende omgeving zorgde steeds voor nieuwe uitdagingen. “Waren we voorheen subsidievolgend en kregen we opgelegd wat we moesten bouwen vanuit overheidswege, nu zijn we ondernemend. We kijken verder dan alleen de woning. Een goede ontwikkeling!”

Als voormalig bouw- en stedenbouwkundige vindt hij het leuk om dingen te ontwerpen. Bij de woningstichting bracht hij dat talent in de praktijk. Zo was hij met hart en ziel betrokken bij nieuwbouwplannen van woningen en woonvoorzieningen en het markante kantoorpand van de woningstichting. Trots is hij vooral op ‘zijn’ woningcorporatie. “Er staat een prima organisatie, met gemotiveerde mensen, een goede financiële positie en veel draagvlak bij huurders en andere belanghouders.” Johan Oude Engberink vindt dat er een mooie basis ligt voor zijn opvolger Peter Winterman, voormalig directeur bij Stedelijk Wonen. Receptie Ter gelegenheid van het afscheid van Johan Oude Engberink vindt er op dinsdag 29 november van 17.00 tot 19.00 uur een afscheidsreceptie plaats in het Hervormd Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal. U bent van harte welkom om langs te komen! Het is niet nodig om u vooraf aan te melden.

Jury waardering: 101 punten met als extra onderschrift: Daarvoor ga je echt weer naar die slager terug! Verder werd ook de droge worst van Heuver

gewaardeerd met Goud met ster, evenals de provencaalse jachtschotel, de aardappel-ei salade en de nieuw ontwikkelde Twentse boerenkoolovenschotel. ‘Wij zijn bijzonder trots op al onze producten, die met passie en liefde voor het vak elke dag weer opnieuw worden gemaakt’, vertelt Henry Heuver. ‘En door de uitslagen van de zeer deskundige jury - die bestond uit topkoks, topslagers/worstmakers, trai-

Lichthoofdigheid Een mens wil in zijn leven nog wel eens duizelig worden. Iedereen heeft dat wel eens ervaren en het is veelal een onschuldig symptoom waaraan diverse oorzaken ten grondslag kunnen liggen. En soms is de aanleiding zelfs voor buitenstaanders waarneembaar. Zo had een bekende van mij zich bij de plaatselijke brillenboer een dure nieuwe bril laten aanmeten. Vlot, modern montuur met van die multifocale glazen of zoiets. Een week later zou hij zijn huis zandstralen en dan was goed zicht een eerste vereiste. Hij begon voortvarend aan de klus, maar na een uurtje hard doorwerken en stofhappen voelde hij zich niet zo lekker. Hij werd duizelig, zag steeds minder en de wereld trok als een waas aan hem voorbij. Draaierig klampte hij zich tenslotte vast aan een regenpijp. Oorzaak fijnstof? Een virale hersenaandoening? Nee, hij had zijn nieuwe bril ook gezandstraald met de terug spattende steentjes. Z’n blik vertroebelde daardoor, de glazen werden dof en mat en hij werd overmeesterd door

teurs en docenten van de Slagersvakopleidingen - zijn wij zeker gesteund. Graag nodigen wij u dan ook uit om in onze Plaza te komen kijken, proeven-ruiken aan wat wij met ons team allemaal bewerkstelligen. Het is voor de consument een lust voor het oog en neus als u bij ons binnen wandelt. U kunt ook bij ons genieten van een lekker kopje koffie of thee en van ons Best belegde broodje, want dat koop je nog steeds bij Heuver-Plaza!

een duizelige paniekaanval. Een ander situatie betrof Hellendoorner Mannes. Deze zat na een dag hard werken heerlijk in de tuin naast zijn kledingzaak. Hij genoot een kort moment van de zwoele avond. Zijn zaak vroeg veel zorg en aandacht en dan is het goed soms even stoom af te blazen. Maar zijn verpozing was van korte duur. Heel langzaam begon alles om hem heen te draaien. Hij voelde dat hij langzaam wegzakte in een dreigende, duizelende flauwte. Hij kreeg het gevoel dat ie achterover weggleed uit het aardse leven. “Ik wörd niet goed, ik wörd niet goed” jammerde hij klagelijk. Krampachtig omklemden zijn handen de stoelleuning. Angstbeelden schoten door zijn verwarde hoofd. Plotselinge verlaging van zijn bloeddruk? Zware psychische stress? Zijn toegesnelde vrouw constateerde schamper een andere diagnose. Grinnikend wees ze op de stoelpoten van Mannes, die langzaam wegzakten in het drassige gras.


NERGENS GOEDKOPER!!!

Hellendoorn Journaal

6 Vrijdag 18 november 2011

Vrijdag 18 november 2011 6

ARJAN KELDER AUTO'S

ARJAN

KELDER

AUTO’S

Energiestraat 5

Arjan

06-55128349

7442 DA Nijverdal

Bennie

06-53351509

Telefoon 0548-619687

Carlo

06-23990825

info@kelderautos.nl

Zaak

0548-619687

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD!!!!!!!!

WWW.KELDERAUTOS.NL

Alfa Romeo 159 1.9 benzine alle opties Lederen bekleding, xenon etc. 120.000km Audi A4 Avant 1.9 TDI nieuwe type Chevrolet Trailblazer 4x4 automaat Alle opties super auto. Citroen C4 5 deurs 1.6i benzine Citroen C4 Grand Picasso 7-persoons B Citroen C5 1.8i 120.000km nieuwe type Citroen Picasso 1.8i 16v Benzine Citroen Picasso Hdi Ford S-MAX diesel alle opties Ford USA Taurus station 7-persoons alle opties B Ford Focus station diesel nieuwe type Ford Focus station Benzine Ford Mondeo TDCi nieuwe type Mercedes 200D Wegenbelastingvrij!! Mini 1.6i groot dubbel panoramadak 96.000km Nissan Almera 5 deurs benzine 135.00km Opel Astra station benzine nieuwe type Opel Astra station benzine 130.000km Opel Astra station diesel nieuwe type Opel Vectra sedan diesel nieuwstaat Peugeot 307 Station Hdi Peugeot 307 2.0 16v XS Automaat nieuwe type Peugeot 307 SW benzine Peugeot 406 sedan benzine Peugeot 407 SW HDi alle opties Renault Laguna 2.0i-16v station alle opties Renault Laguna Grand Tour B 130.000km Renault Laguna station nieuwe type B Renault Master D dubbel cabine 3x Renault Megane station Dci 110pk Renault Megane station 1.6i 16v

’06 ’05

€ 9.950,€ 11.950,-

’03 ’06 ’07 ’06 ’03 ’06 ’07

€ 6.950,€ 5.950,€ 9.950,€ 6.950,€ 2.950,€ 5.950,€ 13.950,-

’01 ’06 ’07 ’07 ’78 ’02 ’07 ’05 ’06 ’05 ’03 ’06 ’05 ’06 ’98 ’05 ’06 ’06 ’08 ’06 ’06 ’06

TEAB € 5.950,€ 6.950,€ 12.950,€ 1.950,€ 7.450,€ 6.450,€ 6.450,€ 5.950,€ 5.950,€ 4.450,€ 6.450,€ 6.950,€ 6.950,€ 1.950,€ 5.950,€ 6.950,€ 6.950,€ 12.950,€ 5.950,€ 5.950,€ 4.950,-

Renault Megane 5 deurs DCi Renault Megane station B alle opties 5x Renault Megane station D va Renault Megane station D 140.000km Renault Scenic 1.6-16v B 130.000km nieuwe type Rover 600 D alle opt. Incl leer Saab 9-3 station benzine Saab 9-5 automaat station 120.000km D Seat Leon TDi nieuwstaat!! Smart Cabrio passion automaat alle opties Subaru Impreza + 4x4 station LPG G3 Toyota Prius Wegenbelastingvrij!!! Alle opties 102.000km VW Corrado NIEUWSTAAT!! Origineel Nederlandse Auto Moet gezien worden VW Golf diesel 5-deurs VW Golf I Cabrio VW Golf III Cabrio VW Golf TDi 5-deurs VW New Beetle TDi VW Polo diesel Volvo 940 station benzine Volvo S40 alle opties benzine Volvo S60 D5

’04 ’05 ’06 ’06

€ 4.450,€ 5.950,€ 4.950,€ 6.950,-

’03 ’99 ’06 ’08 ’05 ’06 ’01

€ 4.950,€ 1.250,€ 8.950,€ 15.950,€ 5.950,€ 5.950,€ 3.450,-

’07

€ 11.950,-

’94 ’96 ’87 ’95 ’05 ’99 ’98 ’97 ’06 ’07

€ 3.950,€ 950,€ 2.950,€ 2.450,€ 7.950,€ 4.450,€ 950,€ 1.950,€ 8.950,€ 6.950,-

CAMPERS Hymer B584 Volintegraal nieuwstaat Fendt halfintergraal nieuwstaat alle opties Vrachtwagen camper met alle opties en zeer veel ruimte Wegenbelastingvrij moet gezien worden!!! ‘84 Volkswagen T2 geheel gerestaureerd ’72

€ 19.950,€ 21.950,€ 39.950,€ 14.950,-

WWW.KELDERAUTOS.NL HEUVER-PLAZA

Constantijnstraat 13 -15 Nijverdal Tel. 0548-654271 www.heuver-plaza.nl

NEDERLANDS KAMPIOEN EN ONDERNEMER VAN HET JAAR

Open Dag

- Nieuw - jong

casions

gebruikte oc

Zaterdag 19 november bent u vanaf 10 uur van harte welkom om onze nieuwe showroom onder het genot van een hapje en een drankje te bekijken. Tijdens deze dag hebben we leuke activiteiten en acties welke vermeld staan op onze website

www.autobedrijfcartech.nl onder het kopje nieuws.

U bent van harte welkom. Graag tot dan ! Bedrijvenweg 1 Nijverdal 0548-616215

Alle Onderstaande producten hebben goud met ster verdiend.

Schotels gemaakt door Marja en Stephanie

Broodjes

gemaakt door Asselien Het best belegde broodje van Nijverdal

Provencaalse jachtschotel 400 gr. € 4.79 Voor maar

Broodje Tonijnsalade Voor maar

€ 3.95

Twentse boerenkoolschotel 400 gr. € 4.79 Voor maar

Tapas Broodje Voor maar

€ 4.50

VLEES

bereidt door Henry Riblappen 500 gr. Voor maar

€ 3.99

Gehakt cordon blue 4 stuks € 3.99 Voor maar Droge worst 4 halen 3 betalen

Salades gemaakt door Joyce

Met deze salades werden we Nederlands Kampioen

Tonijnsalade 300 gr. Voor maar

€ 4.99

Aardappel ei salade 300 gr. € 3.49 Voor maar

Aanbiedingen zijn geldig van 21-11 tot en met 26 november


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 18 november 2011

Speciale Zorg Inloopavonden NIJVERDAL - Van woensdagavond 30 november tot en met vrijdagavond 2 december 2011 kunt ook ’s avonds met al uw vragen over de zorgverzekering terecht bij Univé Nijverdal.

De periode om de zorgverzekering onder de loep te nemen is weer aangebroken en het blijft voor veel mensen best moeilijk een goede keuze te maken. De basisverzekering ziet er over het algemeen hetzelfde uit bij alle zorgverzekeraars. De verschillen zijn voornamelijk te zien in de premie en de geboden service. De aanvullende verzekering is een ander verhaal. Deze keuze is namelijk zeer persoonlijk. De één maakt namelijk veel gebruik van fysiotherapie, de ander maakt graag verre reizen en wil graag dat alle vaccinaties bij het pakket inbegrepen zijn en weer een ander heeft een kind dat binnenkort een beugel moet hebben. Allemaal situaties waarbij het fijn is een goede aanvullende verzekering te

hebben. Inloopavonden ‘De laatste jaren merken we dat er steeds meer adviesgesprekken worden aangevraagd en soms is het voor mensen best lastig om overdag langs te komen in verband met werk. Om deze reden hebben we de laatste twee jaar speciale Zorg Inloopavonden georganiseerd. Vanwege het groot aantal afspraken hebben we dit jaar gekozen voor drie Zorg Inloopavonden achter elkaar. We noemen het zelf ook wel de ‘Zorgdriedaagse bij Univé Nijverdal’. Informatie Van woensdagavond 30 november tot en met vrijdagavond 2 december 2011 is iedereen dus ook ’s avonds van harte welkom tussen 17.30 en 20.30 uur. Voor de mensen die graag zeker willen weten dat ze direct geholpen worden is het verstandig een afspraak te maken. We zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 0548) 61 99 08’, aldus Dennis Hollander, verzekeringsadviseur van Univé Nijverdal.

UW cadeau HUN toekomst

NIJVERDAL - Nijverdal heeft er tijdelijk een gezellige cadeauwinkel bij gekregen. Stichting ‘Uw cadeau Hun toekomst’ heeft deze winkel geopend. De winkel staat vol met gezellige cadeautjes, bijvoorbeeld van het bekende merk Rituals, kookartikelen, wijnen, mandwerk en fairtrade producten. Tevens is er een aparte ruimte ingericht voor relatiegeschenken en kerstpakketten. U heeft de keuze uit wel tien verschillende thema’s. Denk daarbij aan: Waardering, Door smaak verleid, Connected en Eerlijk en eco. Met de opbrengst van de verkoop van deze artikelen steunt de stichting kleinschalige goede doelen. Deze doelen zijn dit jaar: Herstel van de Molukse Kerk te Nijverdal, Stichting Red een Kind en “Bem Estar do

Menor” te Stadskanaal. Anton en Tineke Vette doen dit belangeloos. Zij hebben een ruime ervaring in de cadeau- en relatiesfeer en kunnen u een goed advies geven voor een cadeau voor uw personeel of relaties, passend bij iedere branche. Anton en Tineke hebben deze stichting opgezet met als doel mensen in slechte leefomstandigheden en onzekere toekomst te helpen. De bedoeling is dat de stichting financiële hulp geeft aan humanitaire projecten zoals: verwaarloosde kinderen helpen die geen dak boven hun hoofd hebben en zonder voedsel en scholing leven of stichtingen met goede doelen. Zoekt u een origineel cadeau of bent u nieuwsgierig geworden, breng dan een bezoekje aan de winkel aan de Grotestraat 59 te Nijverdal, u bent van harte welkom. Meer informatie vindt u op: www.cadeautoekomst.nl

7

‘Délifrance aanwinst voor centrum Nijverdal’

NIJVERDAL – Sinds de opening van Délifrance in hartje Nijverdal hebben al vele mensen de weg gevonden naar deze Franse keten. Een aanwinst voor Nijverdal is een veelgehoorde kreet in de wandelgangen. Begin november heeft Délifrance de deuren geopend van de vestiging aan het Henri Dunantplein 15. Délifrance is een bekend merk met een herkenbaar interieur voor elke vestiging. Een modern en strak interieur, met hier en daar roze accenten. Dit geeft het geheel een speels karakter. De winkel in Nijverdal wordt gerund door Dick en Jannie Terpstra; echte Nijverdallers met een schat aan horeca-ervaring. Zij bezaten onder andere achttien jaar een Délifrance vestiging in

Almelo. ‘We hielden de verbouwingen in Nijverdal in de gaten en zagen direct al dat deze locatie ideaal was voor een dergelijke keten. Mooie ronde vormen, veel glas en hartje centrum! Daarnaast hoorden we dat er echt vraag was naar een plek waar je samen kunt komen voor een lunch of kopje koffie met gebak. Inclusief een groot terras in de zomerperiode’, zegt Dick. Bij Délifrance kun je genieten van vers belegde baguettes en andere Franse lekkernijen, zoals de bekende Macarons. De producten worden dagelijks vers afgebakken. Verser kan niet! ‘We bieden een uitgebreide menukaart. Op dit moment staat er ook een echt winters gerecht voor u klaar. Erwtensoep! ‘Een oer-Hol-

lands recept met een lekker Frans stokbroodje’, lacht Dick. ‘Afhalen is ook mogelijk. En binnenkort starten wij met het bezorgen van lunches bij bedrijven.’ Délifrance is zeven dagen in de week geopend. Naast Dick en Jannie heetten negen andere medewerkers u welkom in de nieuwe zaak in het Nieuw Dunant. ‘De gasten staan altijd centraal bij ons. Onlangs zijn we met het gehele team naar de fabriek van Délifrance geweest om kennis te maken met het concept en om te zien hoe alles gemaakt wordt. Daarnaast heeft iedereen een training ‘Gast is koning’ gevolgd. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat we niet alleen lekker broodjes bieden, maar ook gastvrij te werk gaan’, aldus Dick.

Bingo Groot Lochter met grote prijzen NIJVERDAL - Tijdens de bingo van Wijkvereniging Groot Lochter kunt u vrijdag 18 november weer prachtige prijzen. Er zijn prijzen te winnen in bijvoorbeeld de vorm van tegoedbonnen voor snackbar De Boomcate, een Etosbon, verschillende arti-

kelen, geld en boodschappen.

Wilt u ook kans maken op deze prijzen, kom dan naar de bingo van Wijkvereniging Grootlochter op 18 november. Mocht u niet kunnen, dan kunt u op 16 december of 20 januari 2011 meespe-

len met de bingo. Voor 12 euro kan men tijdens de 10 rondes, een tussenronde en hoofdronde kans maken op deze leuke prijzen. De zaal van Wijkgebouw De Vleugel, Bachlaan 56a te Nijverdal is open vanaf 19:00 uur. De bingo begint om 20:00 uur.

Sinterklaas komt ook naar Hellendoorn! HELLENDOORN - Sinterklaas zal ook dit jaar weer met zijn Hoofdpiet en tal van zijn knechten Hellendoorn aan doen. Dit gebeurt op zaterdag 19 november om 14.30 uur bij Molen de Hoop. Afgelopen week is er al een hele grote doos in Hellendoorn gearriveerd van Sinterklaas. In een brief die daarbij zat, stond vermeld dat hij zich weer verheugt om de kinderen in Hellendoorn te

zien. Sinterklaas heeft zijn knutselpiet aan het werk gezet en heeft bedacht dat de welbekende leesplankjes, zoals die van Aap, Noot, Mies om te laten toveren in Sinterklaasplankjes. Echter heeft de knutselpiet sommige letters vergeten in te vullen. Sinterklaas vraagt daarom ook aan de kinderen van Hellendoorn om deze op te schrijven in het juiste vakje op het antwoordformulier dat te vinden is bij de winkels in het dorp. De cadeau

Piet heeft wat extra cadeaus meegenomen om deze te geven aan de kinderen die de goede oplossing en de mooiste kleurplaat hebben ingeleverd. Ook dit jaar is er weer gedacht aan een slaapplaats voor Sinterklaas. Bij Wispels Verzekeringen is een mooie kamer ingericht. Ook kunnen de kinderen de kleurplaat inleveren in de brievenbus bij Wispels Verzekeringen. Dit kan tot vrijdag 18 november 18.00 uur.


Vrijdag 18 november 2011

Hellendoorn Journaal

9


Vrijdag 18 november 2011

Hellendoorn Journaal

10

November

actiemaand bij HD interieurs

Alle Inbetweens De inbetweens zijn luchtig en vervaardigd van semi-transparant materiaal, men kan van buiten niet langer naar binnen kijken. U kunt natuurlijk wel ongestoord naar buiten blijven kijken.

- Nu met gratis rails. - Bekijk de collectie Inbetweens in onze nieuwe showroom! 300 cm hoog, vanaf

€ 27,95 mtr.

Kamerhoge overgordijnen Keuze uit diverse, mooie tinten. Perfect te combineren bij elk interieur. Bovenzijde afgewerkt met plooiband en haken, zijkanten zijn omgezoomd.

- Gratis gemeten, gemaakt en gehangen. - Bekijk de collectie overgordijnen in onze nieuwe showroom! 300 cm hoog, van € 49,00

€ 39,95 mtr.

Karpetten - hoogpolig Onze karpetten laten zich uitstekend reinigen. Goed om te weten is dat 90% van de vlekken gewoon met lauw water en een handdoek te verwijderen zijn.

- Grote keuze fraaie hoogpolige karpetten. - Bekijk de collectie karpetten in onze nieuwe showroom! van € 525,00

€ 198,00 per stuk

Diverse rollen en coupons tapijt Tapijt is heerlijk zacht voor de voeten en heeft een geheel eigen karakter. Hou je van warme voeten, veerkrachtig lopen en stilte? Dan kies je voor tapijt.

- Er zijn diverse kleuren en afmetingen. - Bekijk de collectie tapijt in onze nieuwe showroom!

Tegen de scherpste prijzen! Slijtvaste PVC-vloeren Een pvc vloer is zeer slijtvast en buitengewoon sterk en is uitermate geschikt in combinatie met vloerverwarming, daarnaast ook makkelijk in onderhoud.

- Inclusief egaliseren en leggen. - Bekijk de collectie PVC-vloeren in onze nieuwe showroom! van € 49,95

€ 39,95 m2

HD interieurs | Fahrenheitstraat 1 | Rijssen | Tel. 0548 - 52 08 27 | www.hdinterieurs.nl Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 - 17.30 uur, donderdag koopavond tot 21.00 uur, za van 9.30 -17.00 uur


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 18 november 2011

11

Elke vrijdag Lady’s Day bij Salon Boerkamp

NIJVERDAL – Salon Boerkamp is een kapsalon voor dames, heren & kinderen, waar het enthousiaste team altijd klaar staat om u de beste service en de juiste haarverzorging te geven. Continu probeert Boerkamp om de kapsalon te vernieuwen. Zo is onlangs nog de garantiepas ingevoerd. Nieuw is de speciale Lady’s Day op vrijdag! SEBASTIAN

®

PROFESSIONAL

Z&PC Het Ravijn bestaat halve eeuw NIJVERDAL - Zwem- en poloclub Het Ravijn uit Nijverdal bestaat 50 jaar. Reden voor een groots feest op vrijdag 25 november. Zwem- en poloclub Het Ravijn is op 1 juli 1961 door de heer en mevrouw Hazebroek opgericht. Sindsdien heeft de vereniging vele talenten voortgebracht en nationale en internationale successen behaald in het waterpolo, zwemmen en synchroonzwemmen. Wat als een kleine vereniging begon met een groep mensen die het snelzwemmen wilden bevorderen, is uitgegroeid tot een vereniging met regionale, nationale en zelfs

internationale bekendheid waar topsport én breedtesport hand in hand gaan. ‘Als vereniging zijn we bijzonder trots op deze mijlpaal en dat hadden we niet gered zonder de inzet van al die vrijwilligers, leden en natuurlijk de sponsoren van “toen en nu”’ aldus het bestuur. Voor al deze mensen wordt op vrijdag 25 november aanstaande vanaf 20:30 uur een groot feest gegeven in de Wilgenweard. Daarnaast is er voor alle jeugdleden t/m 13 jaar een groot waterspektakel georganiseerd in zwembad Het Ravijn eveneens op 25 november 2011 van 18:00 – 19:30 uur.

Regenboogcantorij NIJVERDAL De Regenboogcantorij onder leiding van Gerdinand Piksen zingt op zaterdag 19 november in ruim 60 minuten het kerkelijk jaar door.

Uitgevoerd worden werken van o.a: J.S. Bach, Nun komm, der Heiden Heiland en Ich steh an Deiner Krippen hier, J.H. Maunder, Thy will be done, Gordon Jacob (arr.), The Lord’s my Shepherd en G.F. Händel, Agnus Dei en het Hallelujah uit de Messiah.

De bekende organist Gerrit Hoekstra verleent medewerking bij de koorzang en zal ook enige orgelstukken van onder andere J.S. Bach (Von Himmel hoch da komm ich her) en van Felix Mendelssohn Bartholdy (Andante tranquillo) ten gehore brengen.

Elke vrijdag is het Lady’s Day bij Salon Boerkamp. Een speciale dag voor vrouwen; voor unieke prijzen kunnen zij die dag bijvoorbeeld de haren laten kleuren, watergolven of föhnen. Wassen is gratis. ‘Zo krijg je een divers publiek in de kapsalon. Het maakt niet uit waarom je op de Lady’s Day komt, het idee erachter is dat je als vrouw ook eens tijd voor jezelf neemt, het leven is al hectisch genoeg’, vertelt Heleen van den

Heerik, één van de kapsters van Salon Boerkamp. Op deze manier hoopt Salon Boerkamp iets extra’s te kunnen bieden in tijden dat het economisch toch al erg zwaar is. ‘Voor een scherpe prijs kunnen vrouwen de haren laten verzorgen. Ook krijgen ze van ons een professioneel advies. De kapsters hebben alle kennis en ervaring in huis om u juist te informeren over haarmodellen, producten en de diverse behandelingen. Gezelligheid gecombineerd met een uitstekende vakkennis is karakteristiek voor de Nijverdalse salon. Op vrijdag staan kapsters Dominique Velt en Heleen van den Heerik voor u klaar. Dominique is allround kapster en zit inmiddels twaalf jaar in het vak. De Wiersense is gespecialiseerd in profes-

Alzheimer café

NIJVERDAL - In het gebouw van Bunga Tandjung aan de Molukkenstraat wordt woensdagavond 23 november weer een Alzheimer café gehouden. Thema dit keer is: ‘Jong Dementerenden’. Gastspreker is Hilde de Meijer, specialist ouderengeneeskunde en werkzaam bij Zorgaccent/ TNWT.

Aan de hand van de film “Ontregeld” wordt er een korte lezing gegeven over FTD. Dit is frontotemporale dementie. FTD begint meestal voor het 65e jaar en is bij die groep de meest voorkomende vorm van dementie.

Zaterdag 19 november 2011 in de Regenboogkerk aan de Grotestraat te Nijverdal.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.

Het programma is van 19.30 tot 21.30 uur.

sionele haarstyling en kleuradvies voor vrouwen. Heleen zit al 26 jaar in het vak en werkt gemiddeld drie dagen in de week in de Nijverdalse salon. ‘Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Het leuke van dit vak is namelijk dat je mensen een stukje zelfvertrouwen geeft. Uiterlijk is toch wel belangrijk en het is toch geweldig dat je mee kan werken aan een mooi eindresultaat.’ ‘Door middel van de Lady’s Day hopen wij onze professionaliteit te kunnen laten zien. In onze gezellige salon kunnen mensen met én zonder afspraak terecht voor alle haarbehandelingen. Natuurlijk zijn heren ook gewoon welkom op de vrijdag,’aldus Heleen.

Salon Boerkamp, Mensinkweg 85 in Nijverdal. Tel. 0548 612725. Kijk voor de aanbiedingen op Lady’s Day elders in deze krant.


12Vrijdag 18 november 2011

Hellendoorn Journaal

Vrijdag 18 november 201112

Sinterklaas intocht

Foto’s: Bjorn Tempert en Ramon Bouwhuis


Aan de Tolplas Tel: 0546-760076 | Info@aandetolplas.nl

Gevraagd:

WEEKENDMENU

Partime medewerkers bediening (m/v) voor in het weekend

&

Interieur verzorger (m/v) voor op de maandag

Halve boerderij kip

t/m 18-12

Compleet met garnituur van aardappel, groente, bladsla en 3 sausjes

ACTIE

Gebr. Harmsen Zeer veel nieuw kerstmateriaal 3D

Noorse sokkenwol van Botter € 2,95 per bol of 10 bol voor € 29,-

Ook lekker: Twentse Schnitsel 14.95 Spareribs 14.95

Scheepjeswol / Dassenwol nu € 5,50 per bol

€ 9,95

Wenskaarten 10 voor € 2,50 21 voor € 5,00

Vanaf heden iedere dag

maandags en vrijdags gesloten dinsdag t/m donderdags van 10:00 uur tot 17:00 uur zaterdags van 10:00 uur tot 16:00 uur

Kerstmarkt Enschede, 9 december

Aan de oevers van de Wolga klinkt het Stille Nacht, Heilige Nacht. Zelden klinkt deze kerstklassieker mooier dan gezongen door de diepe, donkere mannenstemmen van het Russische Wolga Kozakken koor. Voor ‘Het Meest Sfeervolle Kerstconcert’ put het wereldberoemde koor, met enkele fantastische solisten, uit de rijke bron van traditionele Russische volks- en kerstliederen. Maar ook populaire nummers als ‘Kalinka’, ‘Wolga bootsman’, ‘Stenka Rasin’ en het meest geliefde kerstlied aller tijden ‘White Christmas’ komen warm en loepzuiver uit de gouden mannenkelen. Dit alles zonder geluidsversterking!

De kerstmarkt met levende kerstal, grote verloting door kerstman, live muziek en vele kramen in kerst sfeer. De kerstmarkt zal ook vele bezoekers uit Duitsland trekken.

20:15 uur € 23,50 Zinin Theater

De altijd gezellige kerstmarkt wordt ook dit jaar weer georganiseerd. Op zaterdag 17 december staat het centrum van Delden weer bol van de kerstsfeer!!! Veel stands, muziek, dans en vermaak. Alle winkels zijn tot 21.00 uur open. Levende kerststal en horecaplein zijn dit jaar nieuw!!

Adres: Aantal kramen:

Lage bothof 100 tot 150

Delden, 17 december

Tijd: Locatie: Aantal kramen:

met 250 gr gepekelde varkensrib van onze rotisserie.

Zandkuilenweg 11 7688 PM Daarle tel 0546-697538 of 06-42704033

Agenda

Aanvang: Prijs: Locatie:

Stampot Zuurkool

Zeer veel aanbiedingen van mijn marktwinkel folder

Openingstijden zijn:

Nijverdal, 22 december

Groepen alleen op reservering!

WINTERKOST

zeer veel soorten

Wolga Kozakken

Elke Zaterdag & Zondag

vers gebraden

15:00 t/m 21:00 Centrum Delden 70

Nijverdal, 17 december De muziekvereniging KSW zet de traditionele kerstmarkt rondom de RK-kerk voort.

Het feest van Sint en Piet Nijverdal, 3 december Het is raar, maar als Sint in Nijverdal is maakt hij altijd wel een spannend avontuur mee. Vorig jaar nog verdwenen er zo maar chocoladeletters. Dus, of Sint nu wil of niet, hij maakt ook dit jaar vast weer iets spannends mee. Heel veel Pieten reizen met hem mee naar Nijverdal. Maar of die hem nou altijd zo goed helpen….?!? Gelukkig loopt het iedere keer goed af en besluit Sint zijn avontuur altijd met een groot feest. Terwijl de muziekpiet zorgt voor een echte disco, krijgt elke bezoeker wat lekkers én van Sint een handje. Aanvang: Locatie: Prijs:

12:00 en 17.00 ZINiN Theater € 6,50

Hippisch Hengelo Hengelo, 30 nov t/m 11 december Van woensdag 30 november t/m zondag 11 december 2011 is het weer zover. Een paardenfestijn zoals dat alleen in Twente kan! Wat ooit begon als een nationaal concour is uitgegroeid tot een topsportevenement. Onder het motto Hippisch Hengelo presenteert... zullen verschillende hoogtepunten plaatsvinden tijdens de twaalf dagen die het concours duurt. Hippisch Hengelo bestaat uit het internationale concours voor springruiters 'Expo on Horse', het concours 'Hippique Expo Youngsters' met de beste ponyruiters, Junioren en Young Riders van de wereld en de exclusieve springpaardenveiling 'Expo Talent Sale'. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa in het Expo Center te Hengelo.

Nu

Arke Winters Hengelo Hengelo, 14 december t/m 15 januari Arke Winters Hengelo vindt plaats van 14 december 2011 t/m 15 januari 2012. Nieuw dit jaar is dat er geen ijsbaan meer op het marktplein van Hengelo komt, de nieuwe locatie wordt het Burgermeester Jansenplein. Uniek is dat er een ronde ijsbaan op parkeercirkel voor het stadhuis komt. Met de ronde ijsbaan zijn wij niet alleen uniek in Hengelo, maar in heel Nederland. Dit is de eerste ronde ijsbaan die in Nederland wordt aangelegd. Dit evenement zorgt voor sfeer en gezelligheid in de binnenstad van Hengelo. Tijdens Winters Hengelo kan de bezoeker alles doen wat bij de winter hoort; schaatsen, warme chocomelk drinken, de gezelligheid opzoeken, lekker kletsen met vrienden en familie en zelfs een reis boeken in het tijdelijke reisbureau dat gevestigd is aan de ijsbaan in de periode van 14 december t/m 15 januari.

Musical Grease Hengelo, 29 november Wij laten deze tijd herleven met een grote groep jongeren in een spetterende uitvoering van de musical Grease. De Stichting Musical Producties Twente brengt in nauwe samenwerking met het ROC Stars agency en het productiehuis van het ROC van Twente in oktober de musical Grease in de oorspronkelijke uitvoering. Dat wil zeggen niet de geromantiseerde filmversie van John Travolta en Olivia Newton John, maar de verhaallijn uit de vijftiger jaren toen deze musical voor het eerst werd opgevoerd. Lokatie : RABO-theater Tijden : Aanvang 20.00 uur Prijzen : €. 15,00 p.p. Kaarten bestellen website: www.musicalproductiestwente.nl

€ 12,50

Filmagenda New Kids Nitro Vanaf 8 december De hangjongeren Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie maken graag de dienst uit binnen en buiten de Brabantse plaats Maaskantje. In ‘New Kids Nitro’ wordt wederom ‘pijnlijk’ zichtbaar hoe groot hun liefde voor hun dorp is. Zo ontstaat er een vete met het nabij gelegen Schijndel. De strijd tussen de twee concurrerende dorpen wordt geheel in New Kids stijl uitgevochten, waardoor de hele situatie via een omweg in een wel erg bizarre slip raakt…


Op de XXNieuwe -

openingstijden gemeentelijke loketten!

Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur, Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur. Op afspraak vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De loketten zijn telefonisch gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.

Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Loket Welzijn, inkomen en zorg Loket Burgerzaken en belastingen

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op www.hellendoorn.nl of u kunt bellen met één van de bovenstaande telefoonnummers.

1 januari kost ID-kaart van 0-14 jarigen € 30 Medio 2012 elk kind een eigen reisdocument

XXVanaf

Vanaf 1 januari 2012 kost een identiteitskaart (ID-kaart) voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar € 30,-. Tot die datum zijn de kosten voor deze leeftijdscategorie nog € 9,20. Deze forse stijging van de leges is een besluit van het ministerie van Binnenlandse

XXAanplant

zaken en Koninkrijkrelaties. Gemeenten zijn verplicht dit besluit uit te voeren. Vanaf de leeftijd van 14 jaar is een ID-kaart verplicht. De kosten van een ID-kaart vanaf 14 jaar zijn nu nog € 43,85. Vanaf 1 januari 2012 zal dit enige euro’s goedkoper worden.

bomen in centrum van Nijverdal

Tot 1 januari € 9,20

Medio 2012 elk kind een eigen reisdocument Een identiteitskaart kan binnen Europa als reisdocument worden gebruikt en is vijf jaar geldig. Als gevolg van een wijziging in de Europese regelgeving is bijschrijving van kinderen

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een besluit van het college van B&W uit juni 2011 over de invulling van het groen op het Henri Dunantplein en de straten rondom Nieuw Dunant. De werkzaamheden worden door Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep uit Bathmen uitgevoerd. De bomen zijn afkomstig van boomkwekerij Van den Berk uit SintOedenrode.

Rode beuk Waar de Maximastraat en de WillemAlexanderstraat elkaar kruisen, is een tweede plein ontstaan waar in het midden een rode beuk wordt geplaatst. De keuze voor deze boomsoort is een historische. Voor het toenmalige badhuis op deze plek stonden immers ook rode beuken. De boom komt in een plantvak te staan met rondom een gemetseld zitelement. Henri Dunantplein Bomen aanplanten op het plein is niet mogelijk. Om toch een groene aankleding te realiseren op het plein, worden komend voorjaar enkele bomen in flink uit de kluiten gewassen potten op het plein geplaatst. Kerstboom Jaarlijks in de maand december staat er een grote kerstboom op het plein. Dit jaar zal de boom op dinsdag 6 december worden geplaatst. De boom komt tegenover de ingang van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

in het paspoort van ouders geldig tot 26 juni 2012. Na deze datum kunnen in het paspoort bijgeschreven kinderen dus niet meer meereizen en moeten zelf een reisdocument hebben.

XXAanleg

nieuwe gemeentelijke begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan vordert

In de afgelopen weken zal menigeen gemerkt hebben dat aan de Meester Ponsteenlaan de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats.

Vanaf maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december plant de gemeente Hellendoorn bomen aan in het centrum van Nijverdal, mits het weer dit toelaat. Waar de Maximastraat en de Willem-Alexanderstraat elkaar kruisen, wordt op maandag 28 november een grote, rode beuk geplant. Verder gaat het om de aanplant van twee platanen in de Grotestraat, vier haagbeuken in de Maximastraat en acht tulpenbomen en een sierkers in de WillemAlexanderstraat.

(0548) 630214 (0548) 630215 (0548) 630216

Paden Bij de begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan is de gemeente gestart met de aanleg van een deel van de asfaltpaden. Waar paden komen te liggen, is grond afgegraven. Daar komt vervolgens een stevige onderlaag te liggen. Op deze stevige ondergrond brengt de gemeente nog deze maand het asfalt aan. Het wandelpad langs de Meester Ponsteenlaan naar de begraafplaats is al aangelegd en wordt al door wandelaars gebruikt. Op de begraafplaats zelf zullen de hoofdroutes een breedte krijgen van 3 meter en in asfalt worden uitgevoerd. De secundaire routes zullen 2,5 meter breed worden, ook in asfalt. De paden in de grafkamers worden in gras uitgevoerd, ook 2,5 meter breed.

Groen De komende maanden komt er een in vorm geknipte blokhaag tussen het wandelpad en de Meester Ponsteenlaan. Op de begraafplaats zelf komt een wintergroene haag aan om het zicht op de begraafplaats te belemmeren vanaf de Meester Ponsteenlaan. In 2000 zijn 200 millennium linden aangeboden aan de gemeente Hellendoorn door een aantal plaatselijke hovenier. Deze zijn uitermate geschikt voor de begraafplaats.

De soort linde is de Tilia cordata ‘Bohlje’. Onder de linden worden rododendrons geplant. Deze en de bomen geven de begraafplaats een sfeervolle, statige uitstraling zoals een begraafplaats verdient. Boomfeestdag 2012 In maart staat de jaarlijkse boomfeestdag gepland. Dit jaar zullen kinderen van de basisschool “De Blenke” op de boomfeestdag bomen, hagen, struiken, andere beplanting aanbrengen op de nieuwe begraafplaats. Het landelijke thema is bijzonder gepast voor het planten van bomen en of andere beplanting op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats namelijk “bomen beleven”. Bomen op de begraafplaats zorgen op den duur voor het karakter van de begraafplaats en hoe je zo’n bijzondere plek beleeft.

18 november 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de XXGemeente

verlaagt koopprijs openbaar groen tijdelijk tot 2013

Het college van B&W heeft besloten tot 2013 de verkoopprijs van openbaar groen dat voor verkoop in aanmerking komt, te verlagen tot € 65,per m2. Deze prijsverlaging geldt ten dele met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011 met een maximum van € 25,- euro per m2. Dat wil zeggen dat inwoners die in de periode tussen 1 maart en 18 oktober grond hebben aangekocht tegen het oude tarief,

XXHellendoornse

Tot dit besluit is het college gekomen om een impuls te geven aan het kopen van snippergroen.Tot op heden was er een staffel voor de tarieven voor het kopen van groen en bestond er een minimumtarief per transactie. Deze voorwaarden zijn met het besluit van het college los-

gelaten. Koopt een burger een stuk snippergroen van de gemeente, dan betaalt de koper € 65,- per m2 kosten koper. Omreden dat het college verkoop van groen wil bevorderen, is het huren van openbaar groen wel duurder geworden. De nieuwe tarieven voor huur voor een periode van 10 jaar wordt € 5,- per m2 per jaar en voor een tijdelijke huur van minder dan 10 jaar wordt de prijs € 2,50 per

m2 per jaar. De gemeente nodigt de groep bewoners( zo’n 200 adressen) die is aangeschreven voor onrechtmatig in bezit genomen grond, persoonlijk uit voor een bijeenkomst waarin uitleg zal worden gegeven over de gunstige voorwaarden die de gemeente tot 2013 hanteert.

vrijwilligers genomineerd voor landelijke prijs

Carin Brinker en Stichting Vrijwillige Thuiszorg zijn door het Nationaal Coordinatieorgaan van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 genomineerd voor een landelijke “Meer dan handen awards“ in de categorieën Passie (Carin Brinker van IVN en Regge-Stroom)en Competentie (Stichting Vrijwillige Thuiszorg). Zij maken hiermee kans op een sculptuur van kunstenares Lidia Boomsma en € 5000,- ondersteuning

XXBLOS

€ 25,- per vierkante meter terug zullen krijgen.

door de VriendenLoterij. De awards worden op 7 december door staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Ivo Niehe uitgereikt in bijzijn van Prinses Margriet. De uitreiking vindt plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam. In heel Nederland zijn in meer dan tachtig gemeenten lokale Meer dan handen awards uitgereikt aan mensen en organisaties die uitblinken in

één van de vier categorieën: Passie, Verbinding, Competentie en Innovatie. In Hellendoorn werden de Awards op 22 september uitgereikt aan Carin Brinker (Passie), Stichting Vrijwillige Thuiszorg (Competentie), Hospice Noetsele (Innovatie) en Buurt Beheer De Blokken (Verbinding). Alle vier dingen ook mee naar de landelijke Meer dan Handen Awards.

De Meer dan handen awards is een initiatief van het Nationaal Coördinatieorgaan (NCO) van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. De VriendenLoterij ondersteunt het initiatief door het prijzengeld beschikbaar te stellen. Dit prijzengeld kunnen de winnaars inzetten voor hun vrijwilligersactiviteiten. Meer informatie is te vinden op www.vrijwilligerswerk.nl

nodigt bestuur sportverenigingen uit op 28 november

De BLOS nodigt besturen van sportverenigingen uit voor een tweede bijeenkomst over de financiële taakstelling voor de sport op maandag 28 november om 19.30 uur in de Hellendoornzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur.Tijdens een startbijeenkomst op 20 juni 2011 heeft de BLOS sportverenigingen geïnformeerd

over de financiële situatie binnen de gemeente Hellendoorn en over de financiële taakstelling die voor de sport geldt vanaf 1 januari 2012 tot en met 2014. In de periode juni tot en met oktober 2011 zijn de suggesties vanuit de sport geïnventariseerd.

Doel van deze avond is het bespreken van de uitkomsten van de inventarisatie, het inventariseren van eventueel aanvullende suggesties en het met elkaar bepalen van keuzen.

woensdag 23 november doorgeven aan mevrouw C. Hofstede, telefoonnummer 0548-630731 of per e-mail c.hofstede@hellendoorn.nl.

Mocht u vooruitlopend op deze bijeenkomst nog suggesties hebben, dan kunt u deze nog tot uiterlijk

Officiële mededelingen XXOmgevingsvergunningen X Aangevraagde bouwvergunning Daarlerveen • Gerhard Nijlandstraat 44 – het bouwen van een paardenstal met berging (tweede fase) (10-11-11)

X Aangevraagde omgevingsvergunningen Nijverdal • Grotestraat 106 – het kappen van 1 beuk en 1 els (07-11-11) • Energiestraat 6 – het plaatsen van diverse sport- en speeltoestellen in een speelweide (07-11-11) • Engelwortel 16 – het slopen van een aanbouw (07-11-11) Hellendoorn • Schuilenburgerweg 6 – het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een nieuw bijgebouw (07-1111) • Vossenweg 5 – het slopen van de woning en het bouwen van een vervangende woning (10-11-11) Haarle • Marcke (voor nummer 16) – het kappen van een bolacacia (16-11-11)

e.d.

U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

X Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • Noetselerbergweg 27 – het kappen van een esdoorn (07-11-11) • Rossinistraat 2 – het bouwen en verbouwen van kleedkamers (0711-11) • Duivecatelaan 4 – het slopen van het clubhuis (07-11-11) • Fabrieksstraat 10 – het slopen van een garage/schuur (08-11-11) Daarle • Piksenweg 26a – het gewijzigd verbouwen van een rundveestal (0711-11) Hellendoorn • Middenweg 5 – het bouwen van een werktuigenberging (07-11-11)

• Reggeweg 15 – het verbouwen van de hoofdentree (08-11-11) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: • de naam en het adres van de indiener • de dagtekening • een omschrijving van dit besluit • de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondis

X Vervolg verleende omgevingsvergunning Nijverdal • Beethovenlaan (nabij de fietscrossbaan) – het aanlegen van een parkeerterrein met een toegangsweg en het plaatsen van een omheining ten behoeve van de fiets-

crossbaan (11-11-11) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Dit beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: • de naam en het adres van de indiener • de dagtekening • een omschrijving van dit besluit • de gronden van het beroep )de motivering) Na het indienen van een beroepschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

18 november 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op Op dede XXVergadering Welstandscommissie Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact opnemen. Telefoonnummer 0548-630214. De volgende openbare commissievergadering is op 24 november 2011 van 9.00 uur tot 12.30 uur op het volgende adres: Rijssen-Holten, gemeentehuis, Schild 1, Rijssen, tel. 0548-854854.

Verderop in Hellendoorn XXVacatures

voor vrijwilligers bij Maatwerk

De vrijwilligersvacaturebank in het Huis voor Cultuur en Bestuur is ondergebracht bij Maatwerk Stichting de Welle. Zoekt u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures voor uw organisatie aanmel-

Gemeente Hellendoorn X Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

De loketten Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

den dan kunt u hier terecht. De vrijwilligersvacaturebank zoekt: • Gastvrouw tijdens activiteiten in een soosruimte • Vrijwilligers voor het onderhoud van de atletiekbaan

Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten” X Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295 Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl X Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl

• Activiteitenbegeleider bij verstandelijk gehandicapten • Vrijwilliger voor de persoonlijke verzorging van een verstandelijk gehandicapte mevrouw

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maatwerk in het Huis voor Cultuur en Bestuur, tel. (0548) 638800. Zie voor alle vacatures: www.vcnijverdal.nl.

Loket Maatwerk Willem-Alexanderstraat 7 0548-638800 maatwerk@stichtingdewelle.nl www.stichtingdewelle.nl Op vrijdagmiddag gesloten Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –17.00 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur Wmo-raad P/a Stichting de Welle Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 wmo-raadhellendoorn@stichtingdewelle.nl

Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630212 Raadsfracties De raadsfracties houden elke donderdagavond spreekuur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, van 18.45 tot 19.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

www.hellendoorn.nl

Wilt u uw eigen special uitbrengen? Twente Journaal produceert op maat gesneden themakranten in het hart van de krant, aparte specials, magazines en boekjes • Neem contact op voor meer informatie of een afspraak: 074 259 66 33 - m.weustink@twentejournaal.nl

T GEZOCH RS )E T S ( G R BERZO Wij zoeken vooral bezorgers in Nijverdal bezorging@twentejournaal.nl - 074 - 256 9 66 33

Bestratingen Schilderen Electriciteit Vloerenleggen Timmerwerk Kunststof kozijnen Metselen Tegelwerk

HET BEDRIJF VOOR ELKE KLUS IN EN OM UW HUIS !

Zwiers Klus & Montage - Zwaluwtong 26 - 7443 MH Nijverdal

0548-611160 E: info@zwiersklusenmontage.nl I: www.zwiersklusenmontage.nl 18T: november 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

HeJ_18-11-11  

4e jaargang nr. 2 NIJVERDAL - Stichting De Welle organiseert...