Page 1

www.hellendoorn-journaal.nl

Vrijdag 17 februari 2012

Organisatie Roefeldag volop aan de gang

Just Music... >>>>> zie pag 3

NIJVERDAL - De voorbereidingen voor de komende Roefeldag zijn weer in volle gang. Dit jaar wordt er geroefeld op zaterdag 2 juni. Deze week vallen bij tal van bedrijven brieven in de bus met de vraag: ‘Doet u ook (weer) mee met de Roefeldag?’

Agenda >>>>> zie pag 11

Weersvoorspelling Vrijdag

2° 5°

Zaterdag

3° 6°

Zondag

0° 3°

Burgemeester opent damesboetiek

NIJVERDAL - Nijverdal is dynamisch, bruist en is ontwikkeling. Dit geldt ook voor het ondernemerschap binnen de gemeente. Momenteel wordt er nog hard geklust, maar op zaterdag 18 februari opent damesboetiek MiaVita haar deuren aan het Keizerserf 2a in Nijverdal. Het zusje van Ispirato richt zich op dames tussen de 20 en 45 jaar en kenmerkt zich door dezelfde persoonlijke aanpak, maar wel met een geheel eigen stijl, merkenpakket en uitstraling. Op 18 februari is iedereen van harte welkom om kennis te maken met de mode, merken en mensen bij MiaVita én te profiteren van de DRESS4LESS openingsactie. Daarnaast krijgt iedere kopende klant ook nog een verrassing mee. De officiële openingsactie wordt verricht door burgemeester Anneke Raven op vrijdag 17 februari om 18.00 uur.

Draai de krant om voor

Hellendoornse Talent Installatie enHarmonie Kachel Got onderdelen

w w w. F o l b e r t S h o p . n l

HELLENDOORN - Voor de jeugd van de Hellendoornse Harmonie werd afgelopen zaterdag voor het eerst de ‘Hellendoornse Harmonie Got Talent’ georganiseerd.

bone. De leerlingen speelden samen of alleen, met en zonder bladmuziek en speelden diverse nummers waaronder ‘Under The Sea’ van the Little Mermaid, ‘The Medaillon Calls’ van Pirates of the Kinderen vinden het leuk Carribean en een medley van de film om iets meer te horen Welkom in onze winkel of bezoek onze website voor al uw onderdelen ! Op deze avond droegen verschillende Amélie. over de organisatie van jeugdtalenten een muziekstuk voor aan een bedrijf en nog leuker ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes. De avond werd afgesloten met een spetis het voor hen om ook terend optreden van de jeugdslagwerkeen kleine activiteit, die past Iedere leerling mocht zijn of haar talent groep. Daarna kregen alle leerlingen een bij het bedrijf, te kunnen laten horen aan het publiek. De avond beloning voor hun optreden. Het was een uitvoeren. Dan ben je toch begon met een klarinetduet dat gevolgd geslaagde avond en de organisatie gaat echt een beetje belangrijk. werd door onder andere optredens met voor een Hellendoornse Harmonie Got Het slagen van de Roefeldag de dwarsfluit, saxofoon, hobo en trom- Talent - editie 2. hangt samen met het aantal bedrijven dat meedoet met de Roefeldag: hoe meer bedrijven hun deuren open zetten, hoe meer kinderen deel kunnen nemen aan de NIJVERDAL – De stijl’ officieel geïnstalleerd over de bestaande organi- Roefeldag. Bestuurscommissie voor de door burgemeester Anneke satorische verbanden met Lichamelijke Opvoeding en Raven. De vernieuwde betrekking tot de sport in De Roefeldag is er voor kinde Sport bestaat dit jaar BLOS bestaat uit: mevrouw de gemeente Hellendoorn, deren van groep 5 tot en met al 40 jaar in de gemeente A.M. Bouman-Arns, de heer de Spor tfederatie groep 8. Deelname aan de Hellendoorn. De BLOS die P.B.A. de Jong, de heer F.A. Hellendoorn (SFH) en de Roefeldag is voor de kindebestond uit vertegenwoor- Steenbruggen, de heer A. Bestuurscommissie voor de ren gratis. In onze gemeente digers van de vier sportsec- Stegeman, de heer J.P. van Lichamelijke Opvoeding en wordt de Roefeldag mede ties heeft nu plaatsgemaakt Vree en mevrouw L.G.M.J. de Sport (BLOS). Dit heeft mogelijk gemaakt door een voor de BLOS nieuwe stijl. Westerik-Scholten. In de geresulteerd in het opheffen subsidie van de gemeente afgelopen jaren hebben de van de SFH in mei en een Hellendoorn. Deze week werden de gemeente en sportverenigin- plan van aanpak voor een leden van de BLOS ‘nieuwe gen uitvoerig gediscussieerd BLOS ‘nieuwe stijl’. De organisatie verzoekt dringend de bedrijven om een reactie te sturen zoals in de ontvangen brief Almeloseweg 35 gevraagd wordt.

Almeloseweg 35 7671 RB VRIEZENVEEN tel.0546-561031

Leden BLOS nieuwe stijl geïnstalleerd

7671 RB VRIEZENVEEN Tel. 0546-568670

Gespecialiseerd in gas, hout, pellet ,elektrische haarden, hout-cv kachels, rookkanalen, inbouw en installatie www.haardhuys.nl 4e 4e jaargang jaargangnr. nr.06 2

Veel bedrijven zullen deze brief herkennen, maar zoals elk jaar worden ook nieuwe bedrijven benaderd. De organisatie hoopt dat veel bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd tonen door hun deuren open te zetten voor de jeugd van Nijverdal/ Hellendoorn. De ervaring is dat het enthousiasme vaak wederzijds is: Kinderen leren het bedrijf kennen en vertellen erover thuis, het bedrijf kan kinderen vertellen over hun organisatie. Over reclame gesproken.

Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 074 - 259 66 33

Bedrijven die zich in willen zetten voor de jeugd, maar geen brief hebben ontvangen kunnen zich aanmelden via het volgende e-mail: m.hoogenkamp@ziggo.nl. Oplage 16.500 exemplaren


Opening!

Huishoudbeurs & Negenmaandenbeurs– RAI Amsterdam 18 t/m 26 februari 2012 Inclusief vervoer en entree € 31,50 p.p. Alleen vervoer € 19,00 p.p. Verrassingstocht 2e Paasdag Maandag 9 april 2012

€ 65,00 p.p.

Inclusief koffie met gebak , excursie, lunch, 3-gangen diner met 2 consumpties

Floriade 2012 - Venlo Wo. 25 april en vrij. 25 mei 2012

Jonge damesmode met een twist van aansprekende, nieuwe merken. Iedereen is welkom voor een kopje koffie en kan (alléén deze dag) profiteren van onze DRESS4LESS openingsactie. Daarnaast krijgt iedere kopende klant ook nog een verrassing mee. g ra a g!

Wilt u uw eigen special uitb Wij zie n ju llie

ROC van Twe nte - Bas

iseducatie/T aalcentr

entrum NT2 Computergro ep Losser & omstrek en TSN Thuiszo rg MEE Twente

WILLE! Spe ciale kinderop vang

Toppers - Amsterdam Arena Do. 17 mei, vrij. 18 en zat. 19 mei 2012

Ac tiv ite ite

€ 48,00 p.p.

p12cne

seducatie /Taalcentr

STICHTIN

G CLUSTER VOLWASSE N IN

TSN Thuiszorg

MEE Twen te WILLE! Spec iale kinderopva ng

aalt u géén Bij ons bet gskosten! reserverin

lkom

We

smlxw35y

tcnesw

Kinderwerk Sociaal Culturee

l Werk / Opbouw - de Muchte werk Losser - het Trefpun t Overdin kel

Jongerencentru m de Accu Vrijwilligerscen trale Welzijn Ouderen / Info 55+ BlijFit voor Senioren Kinderopvang

eging Altijd in bew - Gastouderbure au - Buitenschoolse Opvang - Kindcen trum de Lutte

Peuterspeelzaa

tjeptop1

2cnesml

STICHTING

Gildeproject Opvoedingsond

cnesw

KindINerwerk

CENTRALE

Sociaal Cultureel

lwerk

ersteuning Sociale activerin g en leefbaar heid

xw35yt

CLUSTER VOLWASSEN

€ 22,00 p.p.

tjepto

ROC van Twen te - Basi

um NT2 Computergroep Losser & omst reken

nwi jzer ‘11 /’12

CONCERTVERVOER

om Wilt u uw eigen Welk special uitbrengen?

Act ivit eite

Ga mee naar het spectaculaire theater van de natuur. Verblijf van ca. 11.00 – 16.30 uur. Inclusief vervoer en entree

Alleen vervoer

Op zaterdag 18 februari opent Mia Vita haar deuren op het Keizerserf 2 te Nijverdal.

nw ijz er ‘11 /’1 2

DAGTOCHTEN

ADMINISTRATI

Werk

/ Opbouwwe - de Muchte rk Losser - het Trefpunt Overdinke

E DE MUCHTE

- VLASAKKER

2 - POSTBUS

4 - 7500 AA

LOSSER - T

l Jongerencentrum de Accu Vrijwilliger scentrale Welzijn Ouderen / Info 55+ BlijFit voor Senioren Kinderopvang

053 5369400

- E MUCHTE@CLUS

TERLOSSER.NL

- WWW.CLUSTER

LOSSER.NL

eging Altijd in bew

Twente Journaal produceert op maat gesn themakranten in het hart van de kran specials, magazines en boekje Twente Journaal aparte produceert op maat gesneden themakranten in het hart van de krant, Sterk in de belangrijkste communicatie-doel aparte specials, magazines en boekjes • Sterk in de belangrijkste communicatie-doelgroepen. Neem contact•op voor meer informatie of een - Gastouder

bureau - Buitensch oolse Opvang - Kindcentru m de Lutte

Peuterspee

lzaalwerk

Onze Groepsdagtochtenbrochure 2012 is uit. Vraag hem nu gratis aan! (Voor groepen vanaf 25 personen)

Opstapplaatsen Nijverdal, Raalte, Heeten, Deventer, Dalfsen, Zutphen Spitsstraat 14 | Postbus 4 | 8100 AA Raalte | T 0572 - 35 35 35 F 0572 - 35 83 45 | I www.tcr-tours.nl | E info@tcr-tours.nl

Gildeproject Opvoeding sondersteu ning Sociale activering en leefbaarhe id

CENTRALE

ADMINISTRATIE

DE MUCHTE

- VLASAKKER

2 - POSTBUS

4 - 7500 AA

LOSSER - T

053 5369400

- E MUCHTE@CLUSTERL OSSER.NL

- WWW.CLUSTERLOSSE

R.NL

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak. Maurice Weustink Maurice Weustink

m.weustink@twentejournaal.nl Tel: 074-2596633Tel: 074-2596633 m.weustink@twentejournaal.nl www.twentejournaal.nl

Uw vacature in Hellendoorn Journaal? NT2-docent gezocht Context Talen is op zoek naar inburgeringdocenten voor een project in Hellendoorn. Kijk op onze website voor meer informatie: www.contexttalen.nl

Snackbar ‘t Keetje Duivecatelaan 2 - Nijverdal Tel: 0548 61 92 27

Broodje hamburger speciaal €1,50 op = op

Neem voor meer informatie contact op met Anne Marie Assink

Tel: 074 259 66 33 E: info@twentejournaal.nl MAANDMENU Proeverij van vis of Proeverij van vlees Trio-soep: Mosterdsoep, heldere groentesoep, uiensoep Gegrilde zalm of Varkenshaas met champignonroomsaus of Kalkoenhaasje gevuld met champignons en paprika

(Wij bezorgen van do. t/m zo.)

Bel en bestel!!! T: 0548 619227

€ 25,- p.p.

Dorpsstraat 66 7447 CT Hellendoorn

Notenijscoupe of

www.indetonne.nl

Koffie of thee met diverse lekkernijen

info@indetonne.nl

INCLUSIEF 1 CONSUMPTIE (fris, wijn, bier)

Bel 0548-654265


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 17 februari 2012

3

Just Music: een muzikaal feest NIJVERDAL - De bekende pianist Jan Lenselink en panfluitiste Noortje van Middelkoop geven op 22 maart weer een optreden in de Vrije Evangelische Gemeente van Nijverdal (Grotestraat 70). Zij nemen het publiek mee met hun plezier in het muziek maken; van snel en virtuoos tot sfeervol en verstild.

Colofon Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 16.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige buitengebied. Advertentie-adviseur: Anne-Marie Assink, 06-28 37 8653 Henk te Nijenhuis, 06-24 19 2003 E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Niek Betten Rathy Gopalaswami Geen Hellendoorn Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Tel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Dalzicht Hulsen: Jumbo. Hellendoorn: Gulle Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hancate: Argentijns steakhouse Los Toros Daarle: Attent, ‘n Tip Daarlerveen: Café Vossenhol, Bibliotheek Marle: Clubhuis MVV’69 Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Lokale Media Partners is de nummer 1 verkooporganisatie voor nationale adverteerders in huis-aan-huisbladen. Professioneel, transparant, toegankelijk en met landelijke dekking en de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Meer informatie: www.lmp.nl Deze uitgave is gedrukt op:

gecertificeerd papier Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

Jan Lenselink studeerde aan het conservatorium in Zwolle de vakken orgel, piano en lichte muziek. Hij treedt regelmatig op in radio- en tv-programma’s en heeft meegewerkt aan vele cd-opnames. Zijn improvisatietalent, zowel licht als klassiek, wordt door velen gewaardeerd, waardoor hij concerten gaf met bekende musici als Marco Bakker, Ernst Daniël Schmidt en Louis van Dijk. Noortje van Middelkoop is een veelgevraagd soliste bij concerten, zowel instrumentaal als begeleidend bij koren. Met haar warme spel en virtuositeit op de panfluit weet zij vele kijkers en luisteraars in binnen- en buitenland te boeien.

NIJVERDAL - Zoals iedere derde dinsdag van de maand organiseert het Steunpunt Minima een inloopochtend. Deze keer op dinsdag 21 februari in het wijkgebouw Ons Erf aan de Koninginnestraat 18 te Nijverdal.

Tussen half tien en twaalf uur staan koffie en thee weer klaar. Voor de kinderen is er ranja. Met het houden van een inloopochtend willen we mensen een laagdrempelige, veilige plek bieden waar men terecht kan met verhalen, problemen, zorgen en niet te vergeten positieve ervaringen en gezelligheid. Vorig jaar traden zij ook al op in Nijverdal. Het publiek was meteen zeer enthousiast. Want als Jan en Noortje samenspelen, straalt het plezier en de gedrevenheid van hen beiden af. Als geen ander weet Jan een eigen sfeer te creëren op de piano. De directe klank van Noortjes panfluit past hier uitstekend bij in dynamiek en temperament. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang

is 12,50 euro voor volwassenen. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn vanaf 19.00 uur verkrijgbaar aan de kerkzaal. Er is een cd tafel aanwezig. Meer informatie over de andere data en locaties is te vinden op: www.noortjevanmiddelkoop. nl en www.wingsmusic.nl

Multi-Vlaai Nijverdal viert feest NIJVERDAL - Multi-Vlaai Nederland bestaat dit jaar 25 jaar en gaat groots uitpakken. Als voorproefje hierop viert Multi-Vlaai Nijverdal alvast een eigen feestje wegens de overname van de nieuwe ondernemer. Eigenaar Henk Poffers nam op 1 februari de zaak aan de Grotestraat 190a over. ‘MultiVlaai gaat met alle 115 winkels over naar een nieuwe huisstijl, Voor de zomer zal ook Nijverdal in de nieuwe stijl overgaan. De vestiging aan de Grotestraat bestaat al geruime tijd en was zo langzamerhand wel aan een opknapbeurt toe’, aldus Henk Poffers. Als inwoner en ondernemer van Nijverdal hoopt Henk Poffers u allen terug te zien in de winkel. In week 8, 9 en 10 viert Multi-Vlaai zijn 25-jarig bestaan met twee heerlijke feestvlaaien, de limoen vlaai en hazelnoot vlaai van 12,75 euro voor 9,75 euro. Vier met ons mee en maak kans op een weekendje weg naar het prachtige Limburg. ‘Bij de vlaaien is de rijstevlaai met slagroom nog altijd huizenhoge favoriet, evenals de appelkruimelvlaai en de aardbeienvlaaien. Zoals

Inloopochtend Minima

altijd worden de vlaaien nog steeds elke nacht aangevoerd uit het kleine Limburgse plaatsje Sevenum waar de bakkerij van Multi-Vlaai staat. Inderdaad elke dag vers uit Limburg dus.’ Zo vertelt de enthousiaste ondernemer die veel vertrouwen heeft in de toekomst, immers er is elke dag wel iets te vieren en een Limburgse vlaai hoort daarbij. ‘Het is ook fijn trakteren, want je hebt

keuze genoeg en er gaan wel 8 tot 10 punten uit een vlaai, dat maakt het lekkere stukje gebak ook nog eens betaalbaar. En natuurlijk bezorgen we bij u thuis en op het werk’, aldus Poffers.

De 21e februari komt iemand van de Stichting BOOM ons wat langs. Wat is stichting BOOM, waarom stichting BOOM en voor wie is stichting BOOM?

Kennismaking Scheidsrechteren HELLENDOORN Scheidsrechteren blijkt nog erg populair. Vijftien kinderen uit de gemeente Hellendoorn volgden namelijk de kennismakingscursus van SNO. Dinsdag was de afsluitingsavond.

Het was de vierde keer dat SNO deze cursus hield binnen district Oost voor de schooljeugd in de gemeente Hellendoorn. Deze keer namen 14 jongens en 1 meisBestellen kan gewoon in de je deel aan deze cursus. Dat winkel, via de telefoon of een dergelijke cursus wordt via de website: www.multi- georganiseerd door SNO is vlaai.nl. Direct je bestelling uniek in de regio, misschien betalen via de site is ook zelfs wel in Nederland. ‘Wij mogelijk. hebben wel eens navraag gedaan bij zusterverenigingen, maar daar kennen ze dit helemaal niet’, vertelt Gerard Westenbroek van SNO. Deze opleiding komt mede tot stand in samenwerking met de gemeente Hellendoorn in het kader van Kennismaking met Sport. Het zijn zes dinsdagavonden, onder leiding van Piet Oldeman. Tijdens de slotavond gaan de jongens en meisje allemaal een stuk van wedstrijd fluiten in het T shirt wat aangeboden wordt door SNO. Met daarna uitreiking van de certificaten. Deze keer door Eric Braamhaar en Piet Oldeman. Ook zullen de deelnemers op 23 maart de wedstrijd van F.C. Zwolle tegen AGOVV bezoeken, Zwolle heeft voor deze wedstrijd een aantal kaarten beschikbaar gesteld.


Huurwoningaanbod

door Woningstichting Hellendoorn

Wie krijgt de woning?

Inkomen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting Hellendoorn. Meer informatie over Woningstichting Hellendoorn en de aangeboden woningen kunt u ook vinden op onze website: www.wst-hellendoorn. nl. Wij verzoeken u dringend over deze advertentie niet te bellen voordat de volgende krant is uitgegeven.

*) inclusief voorschot gasverbruik

Adres : Nijkerkendijk 17-01 Plaats: Nijverdal Wijk: Bloemen- / Schilderswijk Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 537,19 Servicekosten: € 32,62 Bruto huur: € 545,81 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 50 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B maar bij voorrang naar kandidaat die voldoet aan inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: B Bijzonderheden: 1e verdieping

.......................................................

Straat:

.......................................................

Woonplaats:

........................................................

Gozem Gritterstraat 12

Reviusstraat 4

Jacob van Houtestraat 132

Reviusstraat 19 (U)

Laurier 48

Schubertstraat 15

Nijkerkendijk 17-01

Venkel 57

Svp aankruisen voor welke woning u belangstelling heeft. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aamerking voor een woning. Deze woonbon moet uiterlijk maandag 27 februari 2012, 16.00 uur in bezit zijn van Woningstichting Hellendoorn, Storkstraat 11, Postbus 325, 7440 AH Nijverdal Pak de telefoon voor uw loon! Vraag alvast uw IB-60 formulier op via de belastingtelefoon (0800) 0543. Zo voorkomt u dat wij een woningaanbieding moeten intrekken omdat u niet (tijdig) uw inkomen kunt aantonen.

Adres

B

C

eenpers. hh t/m 65 jaar

≤ € 22.025,00

meerpers. hh t/m 65 jaar

≤ € 29.900,00

eenpers hh > 65 jaar

≤ € 20.675,00

meerpers. hh > 65 jaar

≤ € 28.225,00

eenpers hh t/m 22 jaar

> € 22.025,00

meerpers. hh t/m 22 jaar

> € 29.900,00

alle huishoudens ≥ 23 jaar

≤ € 34.085,00

eenpers hh t/m 65 jaar

> € 22.025,00

tweepers. hh t/m 65 jaar

> € 29.900,00

drie of meerpers.hh t/m 65 jaar ≤ € 34.085,00 eenpers hh > 65 jaar

> € 20.675,00

tweepers.hh > 65 jaar

> € 27.750,00

drie of meerpers.hh > 65 jaar ≤ € 34.085,00 D

*)

eenpers. hh t/m 65 jaar

> € 22.025,00

meerpers. hh t/m 65 jaar

> € 29.900,00

eenpers hh > 65 jaar

> € 20.675,00

meerpers.hh > 65 jaar

> € 28.225,00

Daarnaast geldt dat het huishoudinkomen nooit meer mag bedragen van € 34.085,00

Puntentotaal

Inschrijfdatum

Aantal reacties

39 56 60 60 36 **) **) **) **) **) **) *) 60 45 *)

20-10-2008 15-05-2007 15-11-2006 -16-01-2009 -------04-12-2002 28-04-2008 --

2 3 1 5 19 2 2 2 3 5 5 1 19 3 2

Bonteweg 41-20 Karel Doormanweg 21 Grotestraat 40-02 Korenbloemstraat 46 (U) Laurier 2 Reggeweg 42-128 Reggeweg 42-228 Reggeweg 42-229 Reggeweg 42-230 Reggeweg 42-328 Reggeweg 42-330 Reviusstraat 4 Reviusstraat 9 Rijssensestraat 114-05 Schubertstraat 15 *) geen passende kandidaten **) Toewijzing via ZorgAccent

VerantWoorDing

Storkstraat 11 7442lW nijverdal tel. (0548) 63 16 16

Naam:

WoonBon

Inschrijfnummer: ........................................................

A

inKomenStaBel *)

Informatie

Adres : Reviusstraat 4 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 352,81 Servicekosten: € 121,50*) Bruto huur: € 452,31 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: eind februari 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: complex: Het Helmerink, A-gebouw, begane grond

Adres : Schubertstraat 15 Plaats: Nijverdal Wijk: Groot Lochter Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 404,14 Servicekosten: Bruto huur: € 404,14 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 45 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: E Bijzonderheden: tussenwoning

U Seniorenappartement

Binding aan kern

U heeft een binding aan een kern als u minimaal 1 jaar in deze kern staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministraite Persoonsgegevens (GBA) van de Gemeente Hellendoorn. Als u de kern heeft verlaten bent u uw binding voor deze kern kwijt.

Adres : Reviusstraat 19 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 358,10 Servicekosten: € 121,50*) Bruto huur: € 457,60 Doelgroep: urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: begin maart 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: complex: Het Helmerink, B-gebouw, begane grond *) inclusief voorschot gasverbruik

Seniorenappartement

De overheid heeft strenge regels gesteld over de hoogte van het huishoudinkomen bij het aanbieden van sociale huurwoningen voor woningcorporaties. Mede daarom hebben wij u gevraagd om ons uw te verwachten inkomen over 2012 op te geven. Zodra wij u een woning kunnen aanbieden zullen wij u om bewijsstukken vragen in de vorm van een (voorlopige) belastingaanslag en een recente salaris- en/of uitkeringsstrook. Doet u geen belastingaangifte? Vraagt u dan alvast een IB60-formulier bij de belastingdienst aan. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aanmerking voor een woning.

Adres : Venkel 57 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 335,47 Servicekosten: € 17,56 Bruto huur: € 337,03 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: begin maart 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: 1e verdieping

Adres : Gozem Gritterstraat 12 Plaats: Daarlerveen Wijk: Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 436,60 Servicekosten: Bruto huur: € 436,60 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: begin maart 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: hoekwoning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Daarlerveen.

SeniorenWoning

Bepaalde woningen worden specifiek toegewezen aan woningzoekenden met een urgentie. Deze woningen zijn gemerkt met een U. Alleen woningzoekenden met een urgentie kunnen op deze woningen reageren. Natuurlijk moeten zij ook voldoen aan de overige voorwaarde(n) die aan die woning gesteld worden.

Adres : Laurier 48 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 352,63 Servicekosten: € 20,06 Bruto huur: € 354,19 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: begin maart 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: 1e verdieping

appartement met lift

Woningzoekende met een urgentie

appartement met lift

Wij verdelen de woningen aan de hand van het bij u bekende puntensysteem. De woningzoekende met het hoogst aantal punten die aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet krijgt de woning aangeboden. Is er sprake van een gelijk aantal punten dan is de inschrijfdatum doorslaggevend. Alleen de kandidaat die de woning krijgt toegewezen, krijgt bericht.

Adres : Jacob van Houtestraat 132 Plaats: Nijverdal Wijk: Centrum Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 516,76 Servicekosten: € 34,06 Bruto huur: € 538,32 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: begin april 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: complex: Molenerf, begane grond

SeniorenWoning

Dan moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningstichting Hellendoorn. Dat kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar. Als u op een aangeboden woning wilt reageren, controleert u eerst of u aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet. Voldoet u daaraan? Vul dan de woonbon in en lever deze voor de aangegeven datum en tijd in bij Woningstichting Hellendoorn. Woonbonnen die na deze termijn worden ingeleverd kunnen niet meer worden verwerkt.

appartement met lift

Interesse?

Seniorenappartement

Woningstichting Hellendoorn verhuurt woningen in de hele gemeente. Daarnaast bemiddelt ze voor de volgende verhuurders: • Vestia Noord Holland met seniorenwoningen aan de Ereprijs in de Kruidenwijk • ZorgAccent met aan- en inleunwoningen in Nijverdal en Hellendoorn.


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 17 februari 2012

Bert Burer in zonnetje gezet

N I J V E R DA L Badmintonvereniging BC Reflex heeft op haar wekelijkse trainingsavond van afgelopen dinsdag haar trainer, de heer Bert Burer, in het zonnetje gezet. De trainer uit Almelo is deze maand 12,5 jaar trainer van BC Reflex en dat moest gevierd worden.

ners komen en gaan. Zo niet bij Reflex waar juist de trainer een stabiele factor is in het clubgebeuren. De waarnemend voorzitter Dick Slatius memoreerde enkele gebeurtenissen uit de afgelopen jaren waarin de nodige dankbaarheid doorklonk betreffende de loyaliteit en de inzet van de heer Burer.

Voorwaar een hele prestatie in de turbulente wereld van de sport waarbij trai-

Als dank ontving de trainer een herinneringsgeschenk en zal de wisselbokaal van

de clubkampioenschappen naar de trainer worden vernoemd. Tot slot waren er bloemen voor de vrouw van de trainer. Na afloop van de reguliere training volgde een receptie waarbij de leden hun trainer persoonlijk konden bedanken. Het bleef daarna nog lang onrustig in het sportcafé van het Kulturhus in de Kruidenwijk, de thuisbasis van badmintonvereniging BC Reflex.

Demogroepen Fysion Nijverdal treden veel op N I J V E R DA L Gymsportvereniging Fysion is een bloeiende vereniging met ongeveer 1200 leden verdeeld, over verschillende takken van sport. Zo ook de demogroepen onder de danstak. The Pitch Up Demo Crew en ’t Serbo Dance Team zijn daar onderdeel van. Deze demogroepen staan onder leiding van Sarien Westenberg. De, in totaal, 22 meiden dansen met elkaar meer dan 4 uur in de week. De meiden, in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar, treden veel op. Zo hebben zij afgelopen zondag gedanst bij de Valentijnsshow van de SVH in Hellendoorn. Tijdens deze dag lieten verschillende dansgroepen uit Hellendoorn en omgeving hun show of NK dans zien. Het was een zeer geslaagde dag waar ook de meiden vele complimenten op de dans hebben gehad. Komende zondag zijn de teams te vinden bij de Demogyjada van de KNGU in Markelo. De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) organiseert elk jaar verschillende demogyjada’s in Nederland. Demogyjada’s zijn optredens van verschillende dansgroepen in Nederland die worden gehouden in een grote sporthal. Deze sporthal

5

Voorbereidingen Bouw Buitencentrum gestart NIJVERDAL - De voorbereidingen voor de bouw van het Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug zijn begin februari gestart. Het huidige bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer wordt verbouwd en uitgebreid.

ning hoeft te worden aangevraagd. Staatsbosbeheer neemt de bomen wel op in de jaarlijkse kapmelding, op landelijke schaal. Jaarlijks heeft Staatsbosbeheer op basis daarvan een compensatieplicht.

In verband met de bouw is het noodzakelijk om zestien bomen te kappen, omdat ze op de plek staan waar de uitbreiding van het gebouw komt. De verbouw en uitbreiding van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer tot groeneducatief Buitencentrum maakt onderdeel uit van het project de Paarse Poort.

De Paarse Poort: vernieuwde entree van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Met het project de Paarse Poort willen Staatsbosbeheer, de gemeente Hellendoorn, het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en de provincie Overijssel de aantrekkelijkheid en belevingswaarde vergroten van het noordelijke entreegebied van het nationaal park. Het entreegebied wordt opnieuw ingericht. Het krijgt een meer open karakter en sluit qua beplanting meer aan bij het heidegebied. Het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer wordt verbouwd en uitgebreid tot Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug. Het huidige bezoekerscentrum is tijdens de bouw gesloten. Er is een tijdelijke voorziening ingericht met voldoende ruimte om mensen te ontvangen en te informeren over de natuur en de voorzieningen op de Sallandse Heuvelrug, inclusief een tijdelijke winkel. Eind 2012 zal het nieuwe buitencentrum geopend zijn èn is de buitenruimte opnieuw ingericht.

Kap eind deze week Volgens planning zal Staatsbosbeheer eind deze week de bomen omzagen, afhankelijk van het weer. De bomen die gekapt zullen worden, vijf eiken, drie berken en acht grove dennen, zijn al gemarkeerd. Eén jeneverbes zal worden verplaatst. Het gaat om een jeneverbes die ruim 15 jaar geleden hier is aangeplant, ter ere van de bouw van het toen nieuwe bezoekerscentrum. Ook de lindeboom, bij de opstapplaats voor de heideslak, die door de buurt is geschonken aan Staatsbosbeheer, zal blijven staan. De bomen staan in het buitengebied. Dat betekent dat voor de kap van deze bomen geen gemeentelijke kapvergun-

WARMTEPOMPEN ZONNEPANELEN wordt omgezet in een soort theater met professionele lichten en goede muziek. De meiden doen elk jaar weer mee met meerdere demogyjada’s. Komende zondag reizen de twee groepen naar Markelo om daar de dansen te laten zien. The Pitch Up Demo Crew zal hun showdans laten zien met als titel: The Joy Of Africa. De dans wordt gedanst op Afrikaanse muziek met vele elementen. Ook ’t Serbo Dance Team laat hun dans zien. Deze wordt gedanst op het nummer van Marco Borsato. Het nummer heet Dans. De kaarten voor deze show kunt u bij de sporthal kopen. Op de agenda van de meiden staan bijvoorbeeld nog onder andere: het lentebal van Gerben Calkhoven

op 9 maart en de Fysion dag. Op 10 maart houdt Fysion een ‘Fysion dag’ in Sporthal de Kruidenwijk. Sinds 1 februari 2012 is Fysion officieel Gymsportvereniging Fysion Nijverdal geworden. Op deze dag wil de vereniging laten zien aan alle mensen welke verschillende takken aan sport zij hebben. Alle leden doen hier natuurlijk aan mee. Dus als je wilt weten wat Fysion allemaal in huis heeft, kom dan 10 maart naar de sporthal in de Kruidenwijk. Pitch Up en Serbo zullen zaterdag 10 maart rond 20.00 uur aan de beurt zijn. Wilt u meer informatie over deze 2 demogroepen? Kijk dan op www.serbodanceteam.nl en/of www.pitch-up.nl

CV-KETELS

www.unicominstallaties.nl

Als Uw TV • Hifi • Video • Electronica Perfect Bezorgd en Geinstalleerd Mogen Zijn

Rudolf Dieselstr. 4 G | 7442 DR Nijverdal 06 - 48 946 221 Bezoek op afspraak www.elektro-specialist.nl www.brandtkeukenapparatuur.nl


Onze bekende

dagen!

Woe

Don

Vrij

Zat

22

23

24

25

februari

februari

februari

februari

 Alles schandalig laag gesprijst!!  tot

Stapels matrassen

korting!

Zweefdeur linnenkast 195 breed, wengé incl. spiegels

Dekbedden + overtrekken

795.-

Enkele voorbeelden van onze honderden koopjes en showmodellen:

Comfort kamer slaapkamer Incl.

100x200

-Matras -Bed -Bodem -Linnenkast -Nachtkast

Van:

160x200 Incl. nachtkasten Van:

Zwart/wit

595.-

1435.linnenkast 4-deurs

tot

200cm breed kersen met 6 laden Van: 545.-

korting!

Meer aanbiedingen:

www.jacobsslaaptotaal.nl Boxsprings

Al vanaf:

€ 599.-

Smidsweg 31 Nijverdal - Tel: 0548-614393


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 17 februari 2012

Kelder struikelblok bij toekennen bouwvergunning NIJVERDAL - De rechtbank heeft de bouwvergunning voor twee woningen aan de Bergleidingweg in Nijverdal herroepen. Conclusie van de uitspraak van 9 februari is dat de locatie geen probleem is, evenals de inpassing. Ook de toepassing van de rood voor rood regeling geeft geen probleem. Het enige punt waarop de gemeente niet in het gelijk is gesteld, is de maatvoering. De inhoud van de woning is groter dan de maximale inhoud van 750 m³, omdat de rechtbank van oordeel is dat de kelder moet worden meegerekend.

Inhoud De rechtbank vindt, dat de gemeente een kelder moet meerekenen bij de maximale inhoud van 750 m3 voor een woning in het buitengebied. Want in het bestemmings-

7

Biljarttriatlon Hellendoorn weer van start HELLENDOORN Traditiegetrouw organiseert biljartvereniging De Tonne in februari het Hellendoorns biljarttriatlon. Met zijn 192 deelnemers is het één van de grootste biljarttoernooien uit de omgeving. Ook dit jaar strijden 64 teams uit Overijssel om de hoogste eer. Alle teams moeten spelers afvaardigen in drie spelsoorten: libre, bandstoten en driebanden.

plan Buitengebied 2009 staat niet expliciet opgenomen in de bouwvoorschriften dat een kelder niet bij de inhoud hoeft te worden meegeteld. De gemeente had het wel opgenomen in de meetvoorschriften van het bestemmingsplan, maar dat is dus volgens de rechtbank niet voldoende. De uitspraak is aanleiding voor het college om de bouwregels hierop te gaan aanpassen. Het gaat om bouwregels voor alle woningen in het buitengebied en niet alleen voor aan de Bergleidingweg.

verlenen aan bijvoorbeeld de herbouw van een bestaande woning, waarbij aanvrager de nieuwe woning wenst te voorzien van een kelder en de inhoud (bovengronds plus ondergronds) meer is dan 750 m³.

Vervolg uitspraak voor andere bouwaanvragen De uitspraak heeft wel tot gevolg, dat de gemeente nu (voorlopig) de inhoud van een kelder mee moeten rekenen bij de inhoud van de woning en in voorkomende gevallen in de komende periode geen medewerking kan

Vervolg uitspraak bouw woningen Bergleidingweg In de komende weken denkt het college na over vervolgstappen. De aanvragers van de woningen kunnen voorlopig niet bouwen en de eigenaren van HELLENDOORN de te slopen stallen kunnen Afgelopen dinsdag - tussen deze niet laten slopen. 18.00 en 19.00 uur - heeft er een diefstal uit auto plaats gevonden bij de manege aan de Pastoor Rientjesstraat 77. Een tas met identiteitspapie-

In meerdere eerder verleende vergunningen is de kelder niet meegenomen als onderdeel van de inhoud van woningen. Deze vergunningen zijn echter onherroepelijk en kunnen niet teniet gedaan worden door deze uitspraak.

De beste acht teams komen in de altijd bijzonder spannende finale op zondagmiddag 26 februari. Alle wedstrijden worden gespeeld

De voorrondes vinden plaats van zaterdag 18 februari tot en met zaterdag 25 februari, aanvang 19.00 uur. Ook zondagmiddag 19 februari is er een voorronde, deze begint om 13.00 uur. De winnaars van de voorrondes treffen elkaar in de finale op zondag 26 februari, aanvang 13.00 uur. De toegang is gratis. De uitslagen worden dagelijks gepubliceerd op: www.dorp-hellendoorn.nl

Diefstal uit auto

Kijk ook eens op: www.Twentejournaal.nl

Kom naar de Activia Bustour en laat je buik beslissen. Activia zet zich elke dag in voor je actieve leven, dus is het belangrijk dat wij goed op de hoogte blijven van wat je van ons product vindt én verwacht. Daarom trekt Activia het land in om jou, en vele anderen, het gratis Activia proefpakket te brengen. Hierin zitten 8 cupjes heerlijke yoghurt met Bifidus ActiRegularis! Dus wil je er achter komen of Activia iets voor jou is? Oordeel zelf en kom naar de Activia bustour bij jou in de buurt. Tot snel!

in de grote zaal van In de Tonne, Dorpsstraat 66 te Hellendoorn.

ren en navigatie-apparatuur werd weggenomen. Bent u getuige geweest van deze inbraak of kunt u hieromtrent iets melden, belt u dan met Politie Twente, team Hellendoorn, 0900-8844

X8

Gratis proefpakket voor elke bezoeker!

Deze week is de Bustour bij jou in de buurt: Waar?

Wanneer?

Hoe laat?

Nijverdal, Markt

Z aterdag 18 februari 2012

Van 15. 30 tot 17.00 uur

Kijk voor meer info op www.activia.nl


8Vrijdag 17 februari 2012

Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal

Johan Martinus’ BLIK in Kulturhus Kruidenwijk

Vrijdag 17 februari 2012 8

GroenLinks wil ‘Hellendoorns PGB’

Deze problematiek werd maandagavond tijdens een drukbezochte discussieavond van GroenLinks Hellendoorn besproken, onder andere met Tweede Kamerlid Linda Voortman, die in Den Haag een felle strijd voert tot behoud van het persoonsgebonden budget in de zorg.

NIJVERDAL/MARLE - Hof der Wonderen presenteert dit voorjaar Johan Martinus’’ BLIK. Deze ‘buitenexpositie’ van Hof der Wonderen is te zien in Kulturhus Kruidenwijk in Nijverdal. In tegenstelling tot de galerie kent het Kulturhus geen vaste openingstijden. Het recept is simpel: is er wat te doen in het Kulturhus, dan is de kunst ook te zien. Uiteraard is de beheerder altijd bereid om het licht in de zaal voor u aan te doen. Johan Martinus (1960) heeft na jarenlang tekenen in zwart wit zo’n tien jaar geleden zijn potloden aangevuld met kwast en doek. Maar zijn gevoel voor humor en zijn liefde voor auto’s dateren al van veel eerder. Johan maakt gebruik van ‘gevonden’ beelden die hij op een collage-achtige manier samenvoegt en vervolgens omzet in acrylverf. Dan blijkt die samenvoeging van reële beelden vaak een wat minder reëel nieuw beeld op te leveren met altijd meer dan één betekenis. .

NIJVERDAL – GroenLinks Hellendoorn gaat zich inzetten voor een ‘Hellendoorns PGB’ voor mensen die gebruik maken van de functie begeleiding, die nu nog gefinancierd wordt vanuit de AWBZ, maar straks onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en zo gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Dat is de uitkomst van een thema-avond die de partij maandag in de Kruidenwijk hield, met als gast onder andere Tweede Kamerlid Linda Voortman. ls de plannen van het kabinet doorgaan, worden vanaf 2013 gemeenten verantwoordelijk voor de zorg van mensen die begeleiding nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld

om hulp bij eten en aankleden, maar ook om dagbesteding. GroenLinks wil dat mensen die deze zorg nodig hebben, zelf moeten kunnen beslissen over hoe zij die zorg in willen richten. Door dit via een PGB te doen, kunnen zij zelf bepalen wanneer en op welke manier zij zorg krijgen, waardoor zij kunnen werken, thuis kunnen blijven wonen of zelf voor hun zieke kind kunnen zorgen. Als straks de gemeenten de zorg voor deze mensen krijgen, zijn zij niet meer verplicht om de mogelijkheid tot een PGB aan te bieden. Dat is GroenLinks een doorn in het oog, omdat dit leidt tot willekeur; waar je woont bepaalt dan welke zorg er voor je mogelijk is.

Hoe belangrijk het PGB in de praktijk is, werd geïllustreerd door Jet Reimert, directeur van zorgboerderij ‘Rond-umme’ in Haarle. Veel van de deelnemers op haar boerderij financieren hun zorg middels een PGB. Linda Voortman riep op om op lokaal niveau actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat straks in elke gemeente de mogelijkheid tot een PGB bestaat. Hieraan gaf Dennis op den Dries, commissielid Samenlevingszaken en woordvoerder zorg van de Hellendoornse GroenLinksfractie, meteen gehoor. Hij kondigde aan dat GroenLinks Hellendoorn er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat straks ook Hellendoorn een PGB-regeling kent.

Ouders Autisme Steunen Elkaar

REGIO - De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, start een nieuw project genaamd: OASE (Ouders Autisme Steunen Elkaar). Met het project willen ze een positieve wending geven aan de opvoeding van kind(eren) met autisme. Binnen dit project worden ouders van kinderen met Autisme in contact gebracht met ervaren ouders van kinderen met Autisme. Beiden kunnen van elkaar leren en elkaar steunen. Dit kan hen helpen informatie te verwerken, gedachten op een rij te zetten en nieuwe stappen in het eigen leven te zetten.

Wilt u uw kennis en ervaring omtrent de opvoeding van uw kind met Autisme delen of heeft u juist behoefte aan de ondersteuning van een ervaren ouder? Neem contact op met: de Vrijwillige Thuiszorg, tel: 0548-638 830, Dianne Kamermans, projectmedewerker dkamermans@vrijwilligethuiszorg.nl

www.multivlaai.nl tenHazelno e para75d voor van 12,

75 ,

9

l Fris

Tinte75 voor van 12,

 

Openingstijden: ma, di, woe, vr: 08.00 - 17.30 uur, do 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.30 uur.

9,75

Elke dag vers uit Limburg Multi-Vlaai Nijverdal, Grotestraat 190a, 0548-615904

‘ER ZIJN’ NIEUWE VRIJWILLIGERS ZIJN WELKOM BIJ VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG

Martin Laarman Installatiebedrijf Martin Laarman Installatiebedrijf Nieuwe Twentseweg 16 T 06 - 50 455 561 T 06 - 50 455 561 Nieuwe Twentseweg 16 7447 PM HELLENDOORN E wm.laarman@zonnet.nl E wm.laarman@zonnet.nl 7447 PM HELLENDOORN

“ER ZIJN” dat is wat de vrijwilligers van de Stichtingen voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) betekenen voor een ernstig zieke en diens naasten. Zij geven hulp aan mensen die terminaal ziek zijn en thuis willen overlijden. Wij komen graag in contact met nieuwe vrijwilligers. Zij krijgen, voor ze met de hulpverlening beginnen, een introductiecursus aangeboden.

Voor inlichtingen of aanmelden als vrijwilliger

belt u met 06-23820282

www.leendertvriel.nl


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 17 februari 2012

9

Outdoor Unlimited start Winterconcert Advendo Nijverdal NIJVERDAL - Advendo divisie. tot lichte-, mars-, en popmet verhuur attracties Nijverdal houdt op zatermuziek. dag 25 februari een winterconcert in samenwerking met de Harmonie Concordia uit Balk. Het A-orkest van Concordia Balk telt 50 leden die uit Balk en wijde omgeving komen. Concordia komt op concoursen uit in de derde divisie, met de ambitie om binnen een paar jaar te promoveren naar de tweede

Het A-orkest treedt regelmatig op voor publiek. Dat doet ze vaak in Balk en wijde omgeving. Op concoursen zijn vaak goede tot heel goede resultaten behaald. Het A-orkest verleent daarnaast haar medewerking aan kerkdiensten en organiseert zelf diverse concerten, waarvan het nieuwjaarsconcert een hoogte punt is. Het repertoire bestaat uit liturgische-, en klassieke muziek

Het concert begint om 20.00 uur in Het Centrum aan de constantijnstraat 7a in Nijverdal. Entree kost acht euro, kinderen tot 12 jaar betalen vier euro en donateurs zes euro. Kaartverkoop aan de zaal en in de voorverkoop bij Bakkerij Nieuwenhuis, Fietswereld Konijnenbeld of VVV.

Ambachtelijke kunst op doek en van draaischijf HELLENDOORN - Outdoor Unlimited timmert flink aan de weg in 2012! Vanaf heden kunt u bij hen ook terecht voor de verhuur van meerdere spectaculaire springkussens, attracties en spellen. Outdoor Unlimited maakt uw bedrijfsfeest, (sport)evenement of themafeest compleet! Outdoor Unlimited is van origine een buitensportbedrijf welke gevestigd is in Haarle gem. Hellendoorn.

Met betrekking tot de verhuur van de attracties gaan zij zich ook met name focussen op de lokale en regionale markt. Outdoor Unlimited werkt met een uniek concept en kan daarom de attracties tegen een wel erg gunstige prijs verhuren. Voor meer informatie over attractie verhuur en buitensport mogelijkheden kunt u een kijkje nemen op de website: www.outdoor-unlimited.nl

MARLE - In de hof der Wonderen zelf exposeren van 27 januari tot en met 30 maart Nicola Schaap en Ali van Buuren onder de titel ‘Ambachtelijke kunst op doek en van de draaischijf’. Schilderes Nicola Schaap (1953) volgde lessen aan de vrije academie in Delft en de academie in Sfax Tunesië. Ze werkt met verschillende technieken en materialen, maar haar voorkeur gaat

duidelijk naar het fijnschilderen in olieverf. Dat ze zich laat inspireren door Henk Helmantel is duidelijk, maar ook het feit dat ze jarenlang op allerlei plekken in het buitenland heeft gewoond laat onmiskenbaar sporen na in haar werk.

ambacht is in ieder geval geopend op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Maar omdat galeriehouder Jan Verhoek in hetzelfde pand kantoor houdt, is ook een afspraak op een gewone werkdag vaak mogelijk. Een telefoontje naar 06 2091 0091 leert u wanneer u terecht kunt. Hof der Wonderen is gevestigd aan de Piksenweg 42 in Marle, midden tussen de weilanden.

Ali van Buuren leeft met haar handen in de klei. Als oud docente beheerst ze draaien en boetseren tot in detail. Hof der Wonderen, toonkamer voor kunst en

Bel voor gratis folder 0546 - 45 32 96

Lentekriebels? LUGGIE OOTMOBIEL VOUWSC

Mango heeft het grootste assortiment vaste- en vouwscootmobielen van Nederland. Ruil uw oude scootmobiel, e-fiets of scooter nu heel voordelig in. Kom langs of kijk op www.mango4you.nl

Met Mango genieten van de lente... 70 km bereik 22 km/uur

Vouwscootmobielen v.a. €395,-*

Elektrische fietsen v.a. €995,Ruime keuze in modellen

8,8

Ook in 4x4 model

*Het betreft een ander model dan afgebeeld.

Bezoek onze winkel: Mango Almelo Twentelaan 1, 7609 RE Almelo Telefoon 0546 - 45 32 96

NTTEVREDENHEID KLA

JA, STUUR MIJ SNEL DE GRATIS BROCHURE ❑ Scootmobielen ❑ Elektrische fietsen ❑ Elektrische scooters Naam:

❑ Dhr.

Adres: Postcode/Plaats:

Telefoon:

Elektrische scooters v.a. €1195,Grootste keuze in modellen

E-mail: Opsturen naar: Mango Almelo, Twentelaan 1, 7609 RE Almelo. Of mailen naar: verkoop@mangoalmelo.nl

Electric Mobility Centre

❑ Mevr.


WERELDPRIMEUR IN OLDENZAAL

Hans Bruinsma, heeft een uniek meetsysteem in de slaapsector.

Verantwoord en heerlijk slapen dankzij ons wetenschappelijk meetsysteem Een universitair wetenschappelijk meetsysteem verricht alle metingen van het lichaam.

De meetresultaten geven een advies welke ondersteuning uw lichaam (schouders, lende en heup) nodig heeft Met deze wetenschap ontwikkelen wij een speciaal voor uw lichaam op maat gemaakte boxspring.

Eekboerstraat 71 - Oldenzaal - T 0541 - 522922

Uw gastheer: Hans Bruinsma


Agenda 538 roadshow in Preston Palace Almelo, 25 t/m 26 februari Een spetterende feestavond! Van 20.00 tot 01.00 uur heerlijk eten, drinken en swingen op de beste muziek! Al jarenlang staat de Radio 538 Roadshow garant voor een spetterende feestavond. Met de beste muziek uit het heden en verleden en de presentatie door Radio 538 diskjockeys. De perfecte avond uit met je vrienden! Locatie: Preston Palace Aanvang: 20.00 uur Prijs: € 47,50 all inclusive

Kinderoptocht carnaval Holten, 20 februari Georganiseerd door de carnavalsvereniging de Bolnpeetrs. Meer info: www.bolnpeetrs.nl

Boy Jonkergouw Woest Enschede, 23 februari Verpleeghuishumor op zijn best. Guus Jung is psychiater. Hij is net gescheiden van zijn vrouw, zijn moeder is dement en hij heeft een flinke burn-out. Zijn hele leven heeft hij mensen behandeld, nu is hij zelf de patiënt... Woest is het tweede deel van een minisoap rondom het leven van psychiater Guus Jung. Vorig jaar speelde de voorstelling ‘Naar Buiten waar de Vogeltjes Fluiten’ in de Nederlandse theaters, waarin Guus zijn demente, maar zeer dominante moeder bezocht. Schrijver en regisseur Boy Jonkergouw maakt voorstellingen die bij het publiek op schoot komen zitten. ‘Hilarisch in zijn expliciete treurigheid’ Locatie: Helmertheater Aanvang: 20:00 uur

Ronald Snijders Verkeerde benen Enschede, 24 februari Het is geen cabaret, geen standup, geen literaire lezing... maar wat wel? Ronald Snijders voegt een nieuw genre aan de theaterwereld toe, het best te omschrijven als een absurdistische voorleesperformance. Zijn teksten houden het midden tussen associatieve achtbaanpoëzie, gestoorde televisietaal en psychedelisch proza. Ronald Snijders neemt zijn toehoorders mee op een krankzinnige trip door zijn hoofd: een van de hak op de tak springende ervaring, waarbij de meest bizarre beelden in moordend tempo voorbij trekken. Hilarisch, uniek en onmisbaar. Locatie: Concordia Film - Theater Tijd: 20.30 uur

Koffieconcert KSW Nijverdal, 19 februari Zondag 19 februari is de Jay Jay’s Border Jazzmen te gast in de reeks koffieconcerten van de KSW in d’Oale Bleeke aan de PC Stamstraat 19 in Nijverdal. Het is niet de eerste keer dat de JJ Border Jazzmen optreed tijdens een koffieconcert van de KSW, zij zijn inmiddels een graag geziene (en gevraagde) gast. Jay Jay’s Border Jazzmen is een soepel swingende formatie met muzikanten uit Twente en de Achterhoek. Verrassend is de grote rol die de close-harmony zang in het repertoire van Jay Jay’s Border Jazzmen. Hiermee wordt meestal een breder publiek dan alleen de pure jazz-minnaars aangesproken.

Holten, 26 februari Werken van Bach, Debussy, Prokofiev, Brahms. Dit wordt uitgevoerd door de winnaar YPF Internationaal Pianoconcours 2010, te weten Daniël van der Hoeven (piano). Na afloop is er een buffet. Bij de toegangsprijs is inbegrepen een programmaboekje, koffie thee, buffet + drankje. Reserveren: reserveren@ stichtingdeverrassing.nl Locatie: Mw. Frean Visscher in Dijkerhoek Prijs: € 31,50. Jeugd van 6 - 16 jaar € 5,00. Tijd: 16:00 uur www.stichtingdeverrassing.nl

Nijverdal, 1 maart

Locatie: ZINiN Theater Prijs: €22,50 Aanvang: 20:15 uur

Vanaf 23 februari in de bioscoop

Na de uitvoeringen van Edwin de Vries & Will van Kralingen en Olga Zuiderhoek & Porgy Franssen spelen Linda van Dijck en Victor Löw een nieuwe versie van de intrigerende, tijdloze toneelklassieker ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’.

De zussen Marina (21), Sofía (20) en Violeta (19) wonen samen in het grote oude huis van hun pas overleden grootmoeder. Het huis is niet best onderhouden maar zit wel vol prachtige verhalen en herinneringen. De zussen voelen zich er al hun hele leven thuis. Maar nu missen ze iets: de aanwezigheid van de vrouw die hier hoorde. De grootmoeder die hen heeft opgevoed vanaf het moment, lang geleden, dat hun ouders bij een ongeluk om het leven kwamen. Zonder grootmoeder is het huis niet hetzelfde. De zussen weten zich geen raad. Ze lijken wel verdoofd door het verdriet. Ze zullen moeten wennen aan de gedachte dat ze elk hun eigen pad moeten kiezen − en dat het geborgen leven in het familiehuis nooit meer zal worden zoals het is geweest. Als één van hen onverwachts vertrekt, leidt dat tot spanningen tussen de twee achterblijvers.

Locatie: ZINiN Theater Prijs: €22,50 Aanvang : 20.15 uur

Hellendoorn, 25 februari Het Evenement voor alle hardstyle fans en party gangers! PUUR - Hardstyle in de Lantaarn te Hellendoorn. Zaterdag 25 februari geven we vervolg aan ‘PUUR’. Dat kon natuurlijk ook niet uitblijven na een zinderende en knallende eerste editie van dit hagelnieuwe concept waar het allemaal om HARDSTYLE draait! Wederom hebben we een TOPACT kunnen boeken waarmee we laten zien dat we dit verhaal héél serieus nemen! Niemand minder dan ‘Deepack’ zal een megavette en heerlijke set weggeven waarbij je al je energie over moet geven aan deze HARDSTYLE specialisten!

Lezing door Leo Fijen Holten, 23 februari Leo Fijen is o.a. bekend door het tv-programma “Kruispunt”, waar hij t/m 2009 presentator was. Hij zal met concrete voorbeelden en inspirerende verhalen laten zien, dat niemand het druk hoeft te hebben en dat iedereen van tijd tot tijd bij zijn diepste bron kan komen. Org.: Vorming en Toerusting te Holten. Info: tel.: 0548-361371. Locatie: Ger. kerk de Kandelaar, Stationsstraat Tijd: 20.00 uur Prjs: € 3,00

Muziek-onder-de-trap Nijverdal, 23 februari Het concert van vorig jaar smaakte naar meer en daarom zullen de leerlingen van Marion Rohaan en Hotske Hardeman opnieuw een afwisselend programma ten gehore brengen met dwarsfluit, zang en piano. Dwarsfluitiste Annemiek Rolleman en pianiste Marion Rolleman zullen het publiek laten genieten van enkele prachtige stukken van Mozart, Chopin en anderen. Irma Berkenbos en Anneke Lammertink gaan een aantal bekende en minder bekende duetten voor sopranen zingen. Locatie: HvCB Tijd: 19.30 uur.

Kerkdiensten Zondag 19 februari

Nijverdal Protestantse Gemeente Nijverdal De Regenboog Het Centrum Nederlands Gereformeerde kerk GKV Nijverdal Vrijgemaakt Beth Shalom Ezra - Evangelisch Gemeente Pinkstergemeente Levend Water Leger des Heils Vrije Evangelisch Gemeente

09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 16.00 uur 09.30 uur 16.30 uur 10.00 uur

ds. W. Broekema ds. J. A. Wegerif ds. G.J. Lakerveld ds. H.H. Scheffer ds. R.W.J van Ommen ds. W.M. van Wijk Alex Noordmans

10.00 uur 10.00 uur 09.30 uur

Joop Heusinkveld Br. H. Hilberink Kapitein H. Kremer ds. F.J. Daane

10.15 08.45 10.30 19.00 09.30 19.00

ds. H.A. v/d Pol ds. A. de Vries ds. A. de Vries ds. H.A. v/d Pol ds. Perk Pastor Scheve m.m.v. Pajoko

Hellendoorn Kronnenzömmer Protestantse kerk

Nijverdal, 24 februari

Er zijn heel wat mogelijkheden om een neerslachtige bui te laten omslaan in vrolijkheid. Maar ze vallen allemaal in het niet bij een avondje Pater Moeskroen: het vrolijkste muziekgezelschap van de Lage Landen. ‘Pater Moeskroen en de Kelten’ is een muzikale vertelling over Cunla, zoon van de dappere Keltische koning Conn. De tegenstellingen tussen beiden leiden tot spannende en komische toestanden. Een Keltisch programma met een flinke dosis Hollandse humor.

The Devil Inside

Wie is er bang voor Virginia Woolf?

PUUR - Hardstyle

Pater Moeskroen En de Kelten

Filmagenda

Locatie: d’Oale Bleeke Prijs: gratis Aanvang: 11.30 uur

Prijs: € 15,Locatie: De Lantaarn Tijd: 22:00 tot 03:00.

Klassiek concert op de deel

Linda van Dijck, Victor Löw, e.a.

De Schaapskooi RK kerk, zaterdag

uur uur uur uur uur uur

Daarle Gereformeerde Kerk Hervormde Gemeente Daarle

09.30 uur 15.00 uur 09.30 uur 15.00 uur

ds. B.J. Heusinkveld ds. B.J. Heusinkveld ds. J.D. Th Wassenaar ds. A. W. J. Theunisse

09.30 14.30 09.30 19.00

ds. G.. Geerds ds H.J. Visser ds. A.W.J. Theunisse de K.A. Hazeleger

Daarlerveen GKV, de Kruiskerk Protestantse gemeente

uur uur uur uur


OPRUIMINGSACTIE Laminaat extra lange planken - In 3 kleuren - 2,03 m lang en 19 cm breed - Incl. leggen, ondervloer en plakplinten - V-Groove, 25 jaar garantie!

van € 45,95 voor

PVC diverse kleuren

€ 29,95 m2

33

demovloeren in onze showroom!

- Nu met toplaag 0,50 mm of 0,70 mm - Sterk en super stil - Incl. egaliseren

incl. leggen

€ 45,95 m2

Inbetweens

Deze maand bij alle gordijnen

Gratis rails

- In vele mooie kleuren - Nu incl. meten, confectie en ophangen

nu vanaf

€ 28,- mtr.

Tapijt (Desso, Parade, Bonaparte) - Diverse rollen:

van €269,van €179,van €109,-

nu € 98,- m1 nu € 89,- m1 nu € 59,- m1

- Alles gratis gelegd (excl. trappen)

OP=OP Karpetten speciale voorraad prijzen van €850,van €369,van €400,-

nu € 450,nu € 225,nu € 198,-

direct mee te nemen

OP=OP

Op alle zonwering voor binnen krijgt u deze maand

10% Korting Incl. meten en monteren

HD interieurs | Fahrenheitstraat 1 | Rijssen | Tel. 0548 - 52 08 27 | www.hdinterieurs.nl Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 - 17.30 uur, do koopavond tot 21.00 uur, za van 9.30 -17.00 uur


Op de 

Nieuwe openingstijden gemeentelijke loketten!

-

Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur, Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur. Op afspraak vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De loketten zijn telefonisch gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.

groei op te kunnen vangen wordt het bedrijf in eerste instantie 1.500 m2 uitgebreid. Binnen drie jaar zal de resterende 1.321 m2 van dit kavel ook worden gekocht door Scharphof. Verder is afgesproken dat wanneer de groei van het bedrijf flink doorzet en Scharphof tenminste 5.000 m2 op ’t Lochter 3 afneemt binnen twee jaar na ondertekening van dit contract, de gemeente de grond aan de Rudolf Dieselstraat ‘schoon’ terugkoopt. Hiermee wordt vormgegeven aan een zakelijke overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met kansen in de toekomst. De gemeente heeft aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het maken van een toegangspoort voor voetgangers in de hekwerken van de

500 Euro voor gehandicaptensport in Het Ravijn – zwem sport zorg –

Op dinsdagavond 7 februari heeft wethouder Johan Coes een cheque ter waarde van 500 euro uitgereikt aan De Waterspetters en Stichting Revalidatiezwemmen Hellendoorn. Het bedrag is geschonken door de genodigden die de officiële opening van Het Ravijn – zwem sport zorg – hebben bijgewoond.Op de uitnodigingskaart stond als cadeautip de suggestie om geld te geven, dat ten goede zou komen aan de gehandicaptensport in Het Ravijn.

(0548) 630214 (0548) 630215 (0548) 630216

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op www.hellendoorn.nl of u kunt bellen met één van de bovenstaande telefoonnummers.

Gemeente verkoopt laatste kavel grond op ‘t Lochter aan Scharphof Beheer BV

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de verkoop van grond aan Scharphof Beheer B.V. De gemeente Hellendoorn en Scharphof Beheer B.V. zijn overeengekomen dat Scharphof op korte termijn 1.500 m2 grond van de gemeente koopt en een optie heeft op nog eens 1.321 m2. Scharphof is gevestigd aan de Rudolf Dieselstraat in ’t Lochter en de te kopen kavel ligt ook aan deze straat, wel gescheiden door de Nicolaus Ottostraat. Op 13 februari ondertekenden de heer Scharphof senior en wethouder Thea ten Have het contract. Het bedrijf van vader en zoon Scharphof groeit snel en is volgens eigen zeggen marktleider op het gebied van kleine campers. Om de

Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Loket Welzijn, inkomen en zorg Loket Burgerzaken en belastingen

Waterspetters schaft kaartenbak aan De vereniging De Waterspetters heeft al bedacht wat men met de bijdrage wil doen. Onlangs is door de Waterspetters een kaartenbak aangeschaft, met kaartjes waarop pictogrammen staan die met zwemmen hebben te maken. Dat werkt in de praktijk goed: kinderen snappen daardoor bepaalde zwembegrippen beter. Aangezien er in twee baden tegelijkertijd les wordt gegeven, wil De Waterspetters de bijdrage gebruiken om nog een kaartenbak aan te schaffen.

Piet Heinweg enkele weken gesloten voor verkeer

Vanwege werkzaamheden en transporten rond de Combitunnel zal vanaf maandag 20 februari de Piet Heinweg voor enkele weken afgesloten zijn voor zowel auto’s als fietsers en

voetgangers. Als u naar het station, het zwembad, de sportschool of de daar gevestigde bedrijven wilt, dient u om te rijden via de Trompweg.

twee percelen aan de Rudolf Dieselstraat. De grond zal worden gebruikt als showruimte voor de campers. Verder zal rondom het verkochte per-

ceel een strook openbaar grond op dezelfde wijze worden ingericht als de omliggende percelen (groen en trottoir).

Startbijeenkomst op 21 februari: Samen uw buurt, wijk en dorp leefbaar houden

Woningstichting, welzijnorganisaties, zorgaanbieders en gemeente hebben de hulp nodig van inwoners om samen buurt, dorp en wijk leefbaar te houden voor jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking. Er vindt een startbijeenkomst ‘Samenwerken aan een vitale leefomgeving: woonservicegebieden’ plaats op 21 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Door onze gemeente in te delen in kleinere gebieden, zogenoemde woonservicegebieden, kunnen we voorzieningen en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg zo optimaal mogelijk afstemmen op wat inwoners nodig hebben, zodat ook ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Werkgroep per woonservicegebied Er zijn vijf woonservicegebieden in de gemeente: - Marle, Daarle en Daarlerveen - Hancate, Egede, Elen, Rhaan en Hellendoorn - Hulsen, Kruidenwijk, Nijverdal Noord - Nijverdal Zuid - Haarle. Per woonservicegebied gaan we een werkgroep instellen. De werkgroep wordt samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van het woonservicegebied. Verenigingen Plaatselijk Belang, dorpsraden, buurt- en wijkverenigingen en kerken nodigen we

gericht uit. Maar ook andere verenigingen, zoals scholen en sportverenigingen, vragen we om actief leden te werven die in deze werkgroepen plaats willen nemen. Ook als u niet actief bent in een vereniging, maar wel goed weet waar in uw wijk of buurt behoefte aan is en over een uitgebreid, informeel netwerk beschikt, bent u een uitstekende kandidaat. Startbijeenkomst woonservicegebieden Er vindt een startbijeenkomst ‘Samenwerken aan een vitale leefomgeving: woonservicegebieden’ plaats op 21 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ymkje Nahuis – gemeente Hellendoorn (aanwezig maandag, dinsdag en donderdag), e-mail: y.nahuis@hellendoorn.nl, tel. 0548 – 630626 of kijk voor meer informatie op www.hellendoorn.nl.

17 februari 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Andere aanpak subsidie energie besparende maatregelen

Komend voorjaar kunnen inwoners van de gemeente Hellendoorn voor het laatst een aanvraag indienen voor een subsidie uit de Energiepremieregeling (EPR). Dat is dit jaar anders georganiseerd dan de voorgaande jaren: via loting wordt bepaald wie in aanmerking komt voor subsidie. Bovendien kan de aanvraag ook digitaal worden ingediend. Dat is het voorstel van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad beslist op 13 maart over het voorstel. De subsidie is bedoeld voor het aanbrengen van energiebesparende

Laatste jaar EPR De provincie Overijssel komt dit jaar met een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen. Omdat het bestaan van twee verschillende regelingen met dezelfde doelstellingen niet wenselijk is, is in overleg met de provincie besloten dat 2012 het laatste jaar is dat de gemeente Hellendoorn geld beschikbaar stelt via de EPR. Om die reden komt vrij-

wel het hele nog beschikbare bedrag, oorspronkelijk bedoeld tot en met medio 2015, dit jaar in één keer vrij: € 340.000. Andere methodiek Afgelopen jaren was de belangstelling voor een EPR-subsidie erg groot. Zo groot, dat de aanvraag ervan leidde tot lange rijen wachtenden die zich ruim voor de opening voor het loket verzamelden. Omdat dat voor niemand prettig was, hebben burgemeester en wethouders ervoor gekozen om het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ los te laten en

de subsidie toe te kennen op basis van loting. De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend. In welke periode dat precies kan, wordt nog nader bekendgemaakt. Om zoveel mogelijk mensen van de subsidie te laten profiteren, stelt het college van B&W verder voor om de subsidie per huishouden te verlagen van 50% van de investeringen tot een maximum van € 2500 naar 30% van de investeringen tot een maximum van € 1500. Voor praktische informatie zie ook www.energiebesparenhellendoorn. nl/

Lichte groei aantal inwoners gemeente Hellendoorn

Het aantal inwoners in de gemeente Hellendoorn is het afgelopen jaar gegroeid. Lag het aantal inwoners per 31 december 2010 nog op 35.747, afgelopen jaar stond de teller per 31 december 2011 op 35.796. Dat betekent een lichte groei van 49 inwoners in een jaar tijd. Groei dankzij nieuwbouwprojecten De bevolkingsgroei zou kunnen voortkomen uit een inhaalvraag op de achtergebleven bouwproductie van de periode voor 2010. In de gemeente Hellendoorn zijn er jarenlang

maatregelen in een (bestaande) woning en het laten uitbrengen van een Energie Prestatie Advies (EPA).

nauwelijks nieuwbouwprojecten geweest. Pas in de afgelopen jaren zijn diverse plannen tot ontwikkeling gekomen, denk aan Nieuw Dunant en de woonwijk Kruidenwijk Zuid in Nijverdal en Hellendoorn Noord, een nieuwe woonwijk in Hellendoorn. Daardoor is er weer ruimte voor met name de eigen inwoners om te kunnen blijven wonen in de gemeente Hellendoorn.

cember 2011 is opgebouwd uit een geboortenoverschot van 36 en een migratieverschil van 13 personen. In 2011 zijn er in totaal 378 kinderen geboren en waren er 342 overlijdens. 807 personen hebben zich gevestigd in de gemeente, 794 zijn vertrokken.

Bevolkingscijfers over 2011 De lichte stijging van het totale aantal inwoners van 35.796 per 31 de-

Ook krimp op lange termijn valt mee De krimp lijkt op lange termijn mee te vallen. Recente prognoses (Primos 2011) geven aan dat de krimp op lange termijn, 2040, 1% zal bedragen. Op kortere termijn (2020), dus met meer zekerheid te voorspellen, geeft

lendoorn. Tijdens de oefening wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Niet openbare wegen, paden en terreinen worden pas gebruikt nadat toestemming verkregen is van de

rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein. Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig,

Primos 2011 een groei aan van 449 huishoudens aan. Het inwoneraantal blijft tot 2020 nagenoeg gelijk aan de huidige situatie. Dat de krimp zo minimaal zal zijn, heeft vooral te maken met de verwachting dat het aantal vestigingen hoger zal zijn. Ook hier wordt dit met name beïnvloed door de woningbouw. Voor de eerste paar jaar zal de crisis het saldo nog enigszins drukken. Daarna neemt dat effect naar verwachting af.

Militaire oefening

Van 27 tot en met 30 maart 2012 is er onder andere in onze gemeente een militaire oefening. Het gaat om een grootschalige oefening in de strook Zwolle, Apeldoorn, Enschede, Denekamp en Hardenberg. Het oefengebied grenst aan de gemeente Hel-

datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/ Sectie Claims Postbus 20703 2500 ES Den Haag Telefoon 070-3396701

Officiële mededelingen 

Bestemmingsplannen

 Vastgesteld bestemmingsplan “Nijverdal-Noordwest, eerste herziening” Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal ligt met ingang van zaterdag 18 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 7 februari 2012, nummer 11int02429 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Nijverdal-Noordwest, eerste herziening”. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214. Het vastgestelde bestemmingsplan kan ook worden ingezien door het te downloaden via de website van de gemeente Hellendoorn (http://www. hellendoorn.nl/diensten/projecten/ bestemmingsplannen/in-procedure/ nijverdal/).

Het plan kan ook digitaal worden ingezien door het te downloaden via de landelijke website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.0163. BPNDNRDWSTEERSTEHE-VG01).

en een blok van vier-aaneen worden gebouwd. Een en ander staat wel goed op de verbeelding (= de plankaart) aangegeven. Bij een conflict tussen de regels en de verbeelding, zoals hier het geval is, hebben de regels voorrang.

Doel van deze herziening Er is geconstateerd dat er een kleine omissie is geslopen in het op 5 juli 2011, onder nummer 11int00837, door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Nijverdal-Noordwest”. De omissie heeft betrekking op de gronden van het terrein van de voormalige bouwmaterialenhandel Van Buren.

Om de bovenstaande omissie te repareren is het noodzakelijk het bestemmingsplan Nijverdal-Noordwest op dat punt te herzien. Hiervoor is derhalve het onderhavige bestemmingsplan “Nijverdal-Noordwest, eerste herziening” in procedure gebracht.

In de regels behorende bij de aan deze percelen toegekende bestemming “Wonen 4” is per abuis opgenomen dat de woningen twee aaneen gebouwd moeten worden, terwijl het altijd de bedoeling is geweest dat er twee vrijstaande woningen, acht blokken van twee-aaneen

Aangezien niemand tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, kunnen uitsluitend belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage (art 6:13 Awb) Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het bestreden besluit; - de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

17 februari 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op Op Op dede 

Omgevingsvergunningen e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunning(en) RECTIFICATIE In de gemeentelijke advertentie van week 4 is per abuis onder Hellendoorn gepubliceerd de straatnaam De Croese. Uiteraard valt deze straat onder Nijverdal. Nijverdal • Nassaustraat (huisnummers nog niet bekend) – het bouwen van 20 geschakelde woningen (07-02-12) • Groen van Prinstererstraat 17 – het bouwen van een vervangende garage en het plaatsen van een schutting • Esweg 42 – het verbouwen/uitbreiden van een woning (08-02-12) • Jan van Galenlaan 20 – het kappen van een douglas spar (11-02-12) • Slotmansweg 13 – het verbouwen van een woning (10-02-12) • Erve Boomcate 17 – het verbouwen/uitbreiden van een woning (10-02-12)

bestaande stal op een nieuw te plaatsen luchtwasser (08-02-12) • Stationsweg 44 – het gewijzigd bouwen van een ligboxenstal (0902-12) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 Ontwerp-omgevingsvergunningen, activiteiten bouw en milieu Hellendoorn • Oude Twentseweg 10 – het plaatsen van een mestvergistingsinstallatie

 Ontwerp gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, activiteit milieu

Hellendoorn • Piksenweg 32a – het bouwen van een 2e bedrijfswoning (22-12-11) • Holsenerweg 6a – het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (08-02-12) • Hancateweg Oost 19 – het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een opslagschuur (11-02-12)

Haarle • Eekwielensweg 4 – het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning

Haarle • Koersweg 2a – het bouwen van een vleesvarkensstal met luchtwasser en het aansluiten van een

U kunt de desbetreffende stukken inzien van 18 februari t/m 30 maart 2012 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor

groten van een woning met aanbouw (06-02-12) • Zandsteeg 6 en 8 – het bouwen van een erker en een luifel (08-02-12) • Tolhuis 6 – het wijzigen van de voor- en achtergevel (09-02-12)

 Verdagingsbesluit omgevingsvergunning

Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Op werkdagen zonder afspraak elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Donderdag tussen 13:00 uur en 20:00 uur en vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur. (tel.nr. 0548-630214). Tijdens de ter inzage termijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft) of mondeling of elektronisch per e-mail, zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal of elektronisch naar gemeentebestuur@Hellendoorn.nl.

 Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • Beethovenlaan 28 – het plaatsen van een dakkapel (09-02-12) Hellendoorn • Jacob Kapteynstraat 12 – het ver-

Nijverdal • Nijverheidsweg 19 – het bouwen van een bedrijfshal aan de bestaande bedrijfsbebouwing (0902-12) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323. 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Wet milieubeheer

 Ontwerp-beschikking maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben onderstaande melding ingevolge het Activiteitenbesluit ontvangen. De melding betreft het verwijderen van de CO2doseerinstallatie voor een drinkwaterpompstation. Door de ingediende melding zijn burgemeester en wethouders tevens van plan om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot het slib dat uit de spoelvijvers periodiek moet worden afgevoerd en verwerkt moet worden buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan om de maatwerkvoorschriften aangaande CO2 in te trekken. Nijverdal • Vitens NV, Nijverdalsebergweg ongenummerd – een pompstation met reservoir voor bereiding, opslag en transport van drinkwater; voor het verwijderen van de CO2doseerinstallatie De melding met de daarbij behorende stukken kunt u van 18 februari t/m 30 maart 2012 inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte

in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Zonder afspraak op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Donderdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur (0548 - 630214). Iedereen kan gedurende bovengenoemde termijn, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze over de maatwerkvoorschriften naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u via het hierboven vermelde telefoonnummer een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Na genoemde periode blijven de stukken tot het einde van de beroepstermijn ter inzage liggen bij het cluster Grondgebied. Te zijner tijd kunnen belanghebbenden beroep instellen, als zij een zienswijze hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven. Belanghebbenden die niet kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om omtrent het ontwerp-besluit tijdig

een zienswijze naar voren te brengen, kunnen géén beroep instellen.  Ontheffingen branden (art. 10.63 Wm) Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben besloten ingevolge artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer, ontheffingen van het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer te verlenen aan: Daarle • Plaatselijk Belang Daarle, p/a G. Immink-Scholten, Hellendoornseweg 14; voor een vreugdevuur op 9 april 2012 op het perceel Flierdijk ong., plaatselijk bekend gemeente Hellendooorn, sectie Z, nr. 117 Daarlerveen • Plaatselijk Belang Daarlerveen, p/a H.J. Hemmink, Nieuwstraat 56; voor een vreugdevuur op 9 april 2012 op het perceel Kalkwijk ong., kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie O, nummer 857 Hellendoorn • Buurtcommissie Hancate, Egede, Elen en Rhaan, p/a J.H.M Hulsman, Coninckserveweg 2; voor

een vreugdevuur op 8 april 2012, op het perceel Coninckserveweg 2, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nummer 4403 Desbetreffende stukken kunt u van 17 februari t/m 29 maart 2012 inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Zonder afspraak iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Donderdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur (0548 - 630214).  Ingekomen melding Algemene Maatregel van Bestuur (art. 8.41 Wm) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Nijverdal • Vitens NV, Nijverdalsebergweg ongenummerd – een pompstation met reservoir voor bereiding, opslag en transport van drinkwater; voor het verwijderen van de CO2doseerinstallatie

17 februari 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Bekendmaking raads-/collegebesluiten

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 februari 2012 de volgende verordeningen vastgesteld: 1. de Re-integratieverordening gemeente Hellendoorn 2012. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Op hetzelfde tijdstip wordt de Re-integratieverordening gemeente Hellendoorn 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingetrokken. 2. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2012. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Op hetzelfde tijdstip wordt de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2010 met terugwerkende kracht

vanaf 1 januari 2012 ingetrokken. 3. de Maatregelenverordening WWB / Bbz gemeente Hellendoorn 2012. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Op hetzelfde tijdstip worden de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2009 en de Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingetrokken. 4. de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2012. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Op hetzelfde tijdstip wordt de Verordening langdurig-

heidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2011 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingetrokken. 5. de Verordening maatschappelijke participatie WWB gemeente Hellendoorn 2012. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 de Beleidsregels bijdrageregelingen bijzondere bijstand gemeente Hellendoorn 2012 vastgesteld. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van zijn bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Het besluit vervalt per 1 januari 2013.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 24 januari 2012 het Uitvoeringsbesluit Re-integratieverordening Wwb 2012 vastgesteld. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van zijn bekendmaking, derhalve op 18 februari 2012, en werkt terug tot 1 januari 2012. Op hetzelfde tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingetrokken. De verordeningen zijn in te zien bij de unit Juridische zaken. De collegebesluiten liggen met ingang van 20 februari 2012 gedurende 14 dagen ter inzage bij het loket Welzijn, inkomen en zorg in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Verderop in Hellendoorn 

Vacatures voor vrijwilligers bij Vrijwilligersvacaturebank

De Vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van Stichting De Welle. Zoekt u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures voor uw organisatie aanmelden dan kunt u terecht aan de Dahliastraat 21 in Nijverdal. De vrijwilligersvacaturebank zoekt:

Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

De loketten Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke Openingstijden: werkdagafspraak van 09.00 tot inloop) 12.00 uur. Zonder (vrije elke Op afspraak dinsdag werkdag vanmaandag, 09.00 tot 12.00 uur.en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

• Begeleider voor een jongen met een lichte verstandelijke beperking die eens per maand wil uitgaan (m/v) • Chauffeur voor het vervoeren van jong volwassenen met het syndroom van down (m/v)

Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295 Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl

• Algemeen bestuurslid voor een organisatie die mensen betrekt bij natuur en milieu (m/v) • Begeleiders “social media” (m/v) Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Vacaturebank, tel. (0548) 63 88 29, e-mail: vacatu-

 Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –17.00 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur Wmo-raad P/a Stichting de Welle Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 wmo-raadhellendoorn@stichtingdewelle.nl

rebank@stichtingdewelle.nl. Andere vacatures kunt u vinden op onze website: www.vcnijverdal.nl. Wilt u liever persoonlijke hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk? Wij zijn iedere ochtend vanaf 9.00 uur geopend en helpen u graag!

Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630212 Raadsfracties De raadsfracties houden elke donderdagavond spreekuur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, van 18.45 tot 19.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

www.hellendoorn.nl

17 februari 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

HeJ_17-02-12  

Draai de krant om voor Welkom in onze winkel of bezoek onze website voor al uw onderdelen ! www.hellendoorn-journaal.nl Oplage 16.500 exempl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you