Page 1

www.hellendoorn-journaal.nl

Vrijdag 09 december 2011

Expositie bij Calkhoven >>>>> zie pag 11

Stukkie Jo Spoor >>>>> zie pag 5

Hellendoorn maakt zich op voor WinterWereld Op zaterdag 17 december vanaf 15.00 uur is de dorpskern van Hellendoorn omgetoverd in een sprookjesachtig winterdecor.

Laat je verrassen door onder andere straattheater, muziek, voordrachten & verschillende demonstraties. Proef de sfeer van vervlogen tijden! Om 16 & 19 uur een grootse winterse streetparade. Het actuele programma is terug GORDIJNEN EN BIJ KELDER SLAAPKAMERS te vinden op onze website www.heldersewinterwereld. INBETWEEN BIJ AANKOOP VAN EEN BOXSPRING nl. Wij verwelkomen u graag BINNENZONWERING de 17e! een textielpakket t.w.v. € 1.000,00 KADO

ZE MAAND ACTIES

foto: Norbert Grobben uitvaart fotografie

Herdenkingsbijeenkomst op de Begraafplaats

HELLENDOORN - Op de Algemene Ook worden gedenklichtjes ontstoBegraafplaats aan de Ninaberlaan ken. Na de herdenking is er gelegenGORDIJNEN NU BOXSPRINGWEKEN BIJ KELDER SLAAPKAMERS in Hellendoorn wordt vrijdagavond heid het lichtje op het graf of bij de 30 december om 19.00 uur een urn te plaatsen. Ook kan men kan PVC VLOEREN INBETWEEN Zie pagina 8 BIJHerdenkingsbijeenkomst AANKOOP VAN EENgehouden. BOXSPRING het lichtje meenemen en plaatsen op LAMINAAT BINNENZONWERING GORDIJNEN EN BIJ KELDER SLAAPKAMERS een eigen gedenkplek. een textielpakket t.w.v. € 1.000,00 KADO INBETWEEN PROFITEER VAN DEZE Uitvaartspreker MAAND ACTIES Mineke Broekmate BIJ AANKOOP VAN EEN BOXSPRING BINNENZONWERING organiseert deze bijeenkomst voor Als een familie wil dat de naam van pijt, ondertapijt gratis een textielpakket t.w.v. € 1.000,00 KADO de derde keer. Inmiddels is gebleken een dierbare wordt uitgesproken, EZE MAAND ACTIES dat er veel belangstelling is voor een kunnen ze dit, vòòr 15 december, ordijnen, rails gratis herdenking op de één na laatste dag doorgeven aan Mineke via tel. 0548 van het jaar. – 61 66 25 (gelieve geen voicemail in VC vloeren, gratis egaliseren www.kelderslaapkamers.nl te spreken) of via de email: Op de herdenkingsbijeenkomst ver- mbroekmate@ziggo.nl . lenen zangeres Erna Daane en piaen www.kelderslaapkamers.nl nist Joshua Joseph hun medewerking. Wanneer iemand slecht ter been is, Albert Einsteinstraat 11 Nijverdal

(Industrieterrein ‘t Lochter) Tel. 0548 - 61 52 55 nTAPIJT www.kelderslaapkamers.nl

Kerst Special

Zie pagina 2

Albert Einsteinstraat 11 Nijverdal (Industrieterrein ‘t Lochter) Tel. 0548 - 61 52 55

Albert Einsteinstraat 11 Nijverdal (Industrieterrein ‘t Lochter) Tel. 0548 - 61 52 55

kan er worden gezorgd voor een zitplaats. Dit moet van te voren worden doorgegeven. De bijeenkomst heeft geen kerkelijk karakter, iedereen is van harte welkom! Heeft u dit jaar of eerder een dierbare verloren, dan nodigt uitvaartspreker Mineke Broekmate u uit om deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Bij slechte weersomstandigheden wordt de Herdenkingsbijeenkomst gehouden in het Uitvaartcentrum aan de Duivecatelaan in Nijverdal.

Pagina 10 KSW koffieconcert met Quo Vadisquo Vadis Draai de krant om voor

NIJVERDAL - De KSW houdt zondag 18 december een KSW-koffieconcert in de vaste reeks 'derde zondag van de maand in d’Oale Bleeke'. Deze ochtend is QUO VADIS te gast.

Quo Vadis, dat als jongerenkoor startte en al bijna 45 jaren telt, heeft nog steeds niets aan enthou3e 4e jaargang jaargangnr. nr.48 2

siasme verloren.

Het uit ruim 40 zangers en zangeressen, in de leeftijd van 16 tot ruim 40 jaar, bestaande koor staat sinds 2010 onder leiding van Laurens Schneider, een jonge dirigent die zorgde voor een vernieuwend repertoire van oude pop klassiekers tot heden-

daags Nederlandstalig, terwijl ook het Latijns niet geschuwd wordt.

Uiteraard zal het koffieconcert op 18 december in de kerstsfeer staan, waarbij ongetwijfeld een aantal kerstliederen deel uit maken van het programma.

De koffieconcertcommissie van de KSW wenst haar trouwe bezoekers alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2012!

U wordt van harte uitge-

Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 074 - 259 66 33

nodigd om u nog verder in de kerststemming te laten brengen in d’Oale Bleeke aan de PC Stamstraat 19.

Oplage 16.500 exemplaren


Maxima Vloeren Ied e r z ’ n vlo er... . . .

pijt

ta incl. n e legg Trap 250,

B i j Ma x i m a v i n d u o .a . d e v o lg e n d e merken: Bona pa rt e De s s o Be l a k os Let he m Ver geer I n t e r fl o o r Qui c k S tep Tar k e tt M-Flor Al l oc

P a rade Bewe Ambia nt Hebe ta Ge lasta Berry Floor Meis ter Ba lte rio Brink e n Campma n

Vinyl met plankmotief incl. leggen

€ 9,95m2

Op on ze tapijt gehele collec iedere tie 5e

meter

petten m Luxe kar 0 x 230c 6 1 ! g in t 50% kor or € 99,

GRATI

S

9,- vo van € 19

DECEMBER MAAND = MAXIMA ACTIE MAAND!

driginal lan nge zijde, Krono O la e d n -groef aa v t ggen e m l nten en le li p huisdee r, e lo v r incl. onde 8mm dik, 5m2

P.V.C. stroken 4 kleuren

nu € 9,99m2

€ 19,9

at mina eiken en a l e if el Big L .a. kaste o k n reed nau eike IS Quic b a r do ext RAT

G 2 + niger! m 5 ,9 ei € 15 Step r

ra ext ey oak , L X r gr dik t X e kleu a m a d in 8m uick Lam ken in dom, Q n S n I a o e pl ef r GRAT lang v-gro ! t 2 + iniger me m 5 e

9 16,

p Ste

r

M a x i m a Vloer en! Ni j v e r d alsest r aat 70 A 76 4 2 A G Wier den Te l . 0 5 4 6/572041 www. m a xim avloer env oorde lig.nl

at en ina legg k m la ic en tep inten S Qu S ick TI , pl Qu vloer GRA r! r e de 2 + inig . on

m re ,95 tep 1 S €2 l

inc

Bij ons vind u al hoogpoolkarpetten 170 x 230cm

vanaf € 29,95

130cm at , m e e r t n E bestendig v u n e loor ,95 breed, ch erd, elders € 49 êle 1! bruin gem € 27,50m

a bij Maxim

O p e n i n g s ti j d e n m a a n d a g 1 3 . 3 0 to t 1 7 . 3 0 d i n s d a g to t/ m e t d o n d e r d a g 0 9 . 3 0 t o t 1 7 . 3 0 v r i j d a g 0 9 . 3 0 to t 2 0 . 0 0 z a te r d a g 0 9 . 3 0 to t 1 6 . 0 0 z o n d a g s g e s l o te n E l k e d a g k o o p a v o n d o p a fs p r a a k


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 09 december september 2011 2011

Altijd het laatste nieuws uit ons

verspreidingsgebied?

Volg ons op Twitter via:

31

Bijzondere expositie bij tuincentrum Calkhoven

Deze uitagenda loopt van vrijdag 9 t/m donderdag 15 december. FILM Mannûhavond met New Kids Nitro Vr 20.30 ZINema UITVERKOCHT

Colofon Hellendoorn Colofon Journaal is een uitgave van: Uitgeverij HetJournaal Twentsche BVvan: Hellendoorn is eenLand uitgave Maurice Weustink Uitgeverij Het Twentsche Land BV Oldenzaalsestraat Maurice Weustink232 7557 GC Hengelo 232 Oldenzaalsestraat tel. 074-259 66 33 7557 GC Hengelo fax tel.074-259 074-259 63 66 53 33 16.500 exemplaren Oplage: fax 074-259 63 53 Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis in Oplage: 16.500 Nijverdal, Hulsen,in VerschijntHellendoorn, iedere vrijdagHaarle, huis-aan-huis Daarle, Daarlerveen en het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, buitengebied. Daarle, Daarlerveen en het volledige Advertentie-adviseur: buitengebied. Marco Krabbe, 06-39 56 55 97 Advertentie-adviseur: Henk te Nijenhuis, 19 2003 Anne-Marie Assink,06-24 074-259 E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Henk te Nijenhuis, 06-24 19 2003 Redactie: E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 Redactie: Jesper LeonieVis Jansen, 06-16 39 55 45 E-mail: E-mail:redactie@hellendoorn-journaal.nl redactie@hellendoorn-journaal.nl Persberichten die ons worden Persberichtenen enfoto’s beeldmateriaal die ons aangeboden, worden geacht te zijnvrij worden aangeboden, wordenvrij geacht van rechten. Aangeboden kopij kan zowel te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden geplaatst in onzeingedrukteals zowel worden geplaatst onze gedrukteals digitale digitaleuitgaven. uitgaven.Indien Indienbronvermelding bronvermeldingisis gewenst, gewenst,dan dandient dientdeze dezeingemonteerd ingemonteerdte te worden wordenininde defoto. foto.Onverhoopt Onverhooptontbreken ontbreken van vanbronvermelding bronvermeldingkan kangeen geenreden redenzijn zijnvoor voor schadevergoeding. schadevergoeding. Vormgeving: Vormgeving: Jesper Leroy Vis Versmissen Niek Betten Renate Zwep Geen Hellendoorn Journaal Niek Betten ontvangen? Geen Hellendoorn Journaal Uitgeverij Het Twentsche Land ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn Journaal: Nijverdal: Journaal: Albert Heijn, Jumbo, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal:Gemeentehuis Albert Heijn, Jumbo, Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, SuperCoop,Het Gemeentehuis (HvCB), Dalzicht Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hulsen: Dalzicht Jumbo. Hellendoorn: Hulsen: Jumbo.Gulle Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hellendoorn: Gulle Goedzak, steakhouse Los Hancate: Bibliotheek,Argentijns Noaberhoes, Toros Hancate: Argentijns steakhouse Los Daarle: Toros Attent, ‘n Tip Daarlerveen: Vossenhol, Daarle: Attent,Café ‘n Tip Bibliotheek Daarlerveen: Café Vossenhol, Clubhuis MVV’69 Marle: Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Marle: Clubhuis MVV’69 Haarle: Spar, Bibliotheek

ACTIVITEIT Boekverkoop Bibliotheek Za 10.00 ZINiN Bibliotheek Geen entree ACTIVITEIT Kerst Za 11.00 Centrum Nijverdal Geen entree

HELLENDOORN/NIJVERDAL - Werkstukken van de Hellendoornse schrijver Herman Kampman worden vanaf aanstaande zaterdag 10 december tentoongesteld bij tuincentrum Gerben Calkhoven in Nijverdal. De expositie was in andere plaatsen een grote publiekstrekker en bestaat uit ruim 20 foto’s met een bijpassend tekst onder de naam ‘eam achterumme kieken’. De werkstukken doen sterk denken aan de columns die Herman Kampman jarenlang voor verschillende kran-

ten schreef en nog steeds schrijft. Met dit concept werden ook zijn boeken populair. De foto’s laten de bezoeker een verhaal zien dat wordt ondersteund door een typerend gedicht. Deze korte gedichtjes, meestal in de streektaal, zullen menige glimlach aanwakkeren. Soms ook bevatten ze wijsheden die zullen aanzetten tot nadenken. Er komen diverse facetten van het leven aan bod, zoals portretten van mensen, bijzondere natuuropnames, veel dieren en bijna alles met een dikke, humoristische

knipoog. De kunstig gesneden passe-partouts vormen een niet onbelangrijk onderdeel van de compositie en laten een perfecte afwerking van deze expositie zien. Alleen het laatste werkstuk valt behoorlijk uit de toon. De reden daarvan kunt u zelf gaan zien in bij tuincentrum Gerben Calkhoven aan de Rijssensestraat 280 in Nijverdal, tot 31 december. Bij de tentoonstelling, welke vooral is bedoeld voor zorginstellingen en bedrijven, is ook een bijbehorend expositieboekje met foto’s en gedichtjes te koop.

Gezellige middag met Pajoko

Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal isis lid lid van: van: Het

Dezeuitgave uitgaveisismet metde denodige nodigezorg zorgtot totstand stand Deze gekomen.Eventuele Eventuele(druk)fouten (druk)foutenofofandere andereonvolonvolgekomen. komenhedenen endaaruit daaruitvoortvloeiende voortvloeiendeschade schadevoor voor komenheden lezersofofandere anderepartijen partijenkomen komenniet nietvoor voorrekening rekening lezers vande deuitgever. uitgever. van

FILM New Kids Nitro Zo 16.00 Zo 20.00 Wo 20.00 ZINema €8,50

FILM Alvin en de Chipmunks 3 Wo 16.00 ZINema €7,50

Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal isis lid lid van: van: Het

gecertificeerd papier papier gecertificeerd

FILM Dolfje weerwolfje Zo 13.30 Wo 13.30 ZINema €7,50

WORKSHOP Braziliaanse Capoeira Wo 15.00 ZINiN Theater Leden: €5,- Niet leden: €7,-

Optimaal adverteren adverteren in in Overijssel Overijssel en en Optimaal Gelderland: Gelderland: meer dan dan 500.000 500.000 ex ex oplage oplage in in sterk sterk meer lokale titels titels voor voor een een scherpe scherpe prijs. prijs. lokale Bel voor voor informatie informatie 06 06 24192003 24192003 Bel Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer

Deze uitgave uitgave isis gedrukt gedrukt op: op: Deze

CONCERT Kerst met Ballen by Enorm Za 21.00 ZINiN Theater €20,-

ACTIVITEIT Groot Hellendoorns Dictee Di 19.00 ZINiN Theater Geen entree

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Lokale Media Media Partners Partners isis de de nummer nummer 11 Lokale verkooporganisatie voor voor nationale nationale verkooporganisatie adverteerders in huis-aan-huisbladen. adverteerders in huis-aan-huisbladen. Professioneel, transparant, transparant, toegankelijk toegankelijk Professioneel, en met met landelijke landelijke dekking dekking en en de de juiste juiste en prijs/kwaliteit verhouding. prijs/kwaliteit verhouding. Meer informatie: informatie: www.lmp.nl www.lmp.nl Meer

UITGAAN DeWolff Za 20.30 De Lantaarn €15,-

HELLENDOORN - Het jongeren- en volwassenenkoor Pajoko uit Hellendoorn houdt zondagmiddag 11 december een gezellige middag met- en voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Met de deelnemers worden een aantal liederen ingestudeerd.

De liederen staan in het teken van Kerstmis. In het tweede deel van de middag wordt het resultaat in een uitvoering gebracht voor familie en andere belangstellenden. Voor de deelnemers is de kerk open vanaf 13.15 uur en de inloop voor de uitvoering is om 15.00 uur. Koffie

en thee worden geserveerd. Het geheel is gratis. Deze middag vindt plaats in de Sint Sebastianuskerk aan de Bibenstraat in Hellendoorn. Opgave kan nog, het liefst per mail: pajoko@live.nl. Bellen met Joke Dijkman kan ook: 0548655119.

ACTIVITEIT Let it snow Do 19.00 Centrum Nijverdal Geen entree THEATER Kampman, Niewold & Deiman Doe Normaal, dikkop! Do 20.15 ZINiN Theater €12,50


Het is 5 voor 12! 2012 eindigt de energie subsidie

11 12 1 10 2 9 3 Su 8 bsidie 4 7 6 5

Op 1 januari 2012 stopt de tijdelijke subsidieregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen. Voor particuliere woningeigenaren is er de mogelijkheid om te investeren in de woning op basis van een maatwerkadvies. Een subsidie bedrag tot 750 Euro is mogelijk. Pluimers Isolatie in Rijssen is een toonaangevend bedrijf en expert op het gebied van innovatieve isolatiemethodes. Naast bijna 40 jaar ervaring in de isolatiesector biedt Pluimers Isolatie deskundig advies en op maat gesneden oplossingen.

www.pluimers.nl tel. 0548 - 712 399

Als partner van de bouwwereld realiseert Pluimers forse energiebesparingen met duurzame isolatiesystemen. Voor elke specifieke situatie heeft Pluimers een geschikte isolatiemethode paraat. Zoals spouwmuur-, vloer- en dakisolatie.

Informatie Vrijblijvende informatie kunt u opvragen via telefoonnummer 0548 - 712 399 of via e-mail info@pluimers.nl. Bel vrijblijvend voor een afspraak met ĂŠĂŠn van onze adviseurs.


Vrijdag 09 december 2011

Hellendoorn Journaal

5

Winterfair bij Hasko - veelzijdig in wonen

HULSEN – Hasko - veelzijdig in wonen en Zorgkwekerij Country Winery houden zaterdag 19 november samen een betoverende, sfeervolle Winterfair. Hier kunt u smakelijke en warme ideeën opdoen voor de komende feestdagen en koude winteravonden.

HELLENDOORN- De sterrenwacht Hellendoorn houdt op 16 december, in molen ‘de Wippe’ in Hellendoorn, een presentatie over astronomische krachten van de zon en de maan. De zeespiegel stijgt door de klimaatsverandering ook in Nederland de komende eeuw. Onze veiligheid wordt momenteel gewaarborgd door de kustverdediging, vergelijkbaar met de Afsluitdijk en de Deltawerken.

Gezelligheid is troef op de Winterfair. Naast de meubels en interieurdecoraties van Hasko staan er ook vele verschillende stands met feestelijke decoraties om uw huis op te fleuren en niet te vergeten de heerlijke ambachtelijke streekproducten van Country Winery.

De Winterfair vindt van 10.30 tot 17.00 uur plaats op het terrein van Hasko aan de de Kappertstraat 46a in Hulsen-Nijverdal. Hasko is zeer sterk in maatwerk in vele houtsoorten, maar

Met kluit Mijn oom Harm koopt ieder jaar een joekel van een kerstboom, zo’n twee en een halve meter hoog en met kluit. Nou ja kluit. U kent dat wel: eerst steken ze de boom uit moeder aarde, hoegenaamd zonder wortels, om er vervolgens een netje met zand omheen te hangen. “Met kluit meneer” roept zo’n jokkende verkoper dan, daarmee de kerstgedachte pijnigend. Mijn oom struint stad en land af om een goeie boom te vinden. Hij is er heel precies aan; mooi van vorm, de takken trapsgewijs en de top moet tegen het plafond komen. Als hij dan uiteindelijk een boom heeft, gaat het plaatsen ervan volgens strakke traditionele richtlijnen. Samen met zijn vrouw sjort Harm de boom in een royale pot. Dan sleept hij het gevaarte naar binnen. In de volgende fase plaatst mijn oom een viertal bakstenen rondom de stam, terwijl zijn vrouw de boom enigszins recht houdt. Dat doet hij languit liggend onder de boom. Dan schept hij vanuit een emmer metselzand in de pot, gevolgd door een plens water. ‘Inwassen’ noemt hij dat. Dan zet hij de boom zuiver vertikaal, waterpashaaks, daartoe knijpt hij één oog dicht en ‘zicht’ op een kozijn of een hoek van de kamer. Oom Harm vlecht dan de lampjes erin, meestal een snoer of drie met van die kaarslampjes. En omdat die dingen voldoende licht geven om een voetbalstadion met dubbele ring te verlichten, heeft hij er een dimmertje tussen gemonteerd. Zo’n vloerding zodat hij met zijn

Maan als Zandmotor

voet de lichtsterkte kan regelen. Nee, laat mijn oom Harm maar schuiven, technisch gezien heeft hij prima kerstdagen. Tenslotte plaatst hij de piek en dan zit zijn werk erop. Met zijn handen en armen pukkelig rood van de stekelige dennennaalden, trekt hij zich terug. Neemt een kop koffie en steekt een sigaartje aan. De rest laat hij over aan zijn vrouw. Zij mag alle tierelantijntjes in de kerstboom hangen en ook dat gaat akelig nauwkeurig. Om de vijf minuten afstand nemend, tussen haar oogharen door turend, vult ze de gaten tussen het groen. Afgelopen december lag mijn oom Harm wederom op een zeiltje onder de kerstboom. De vaste gewoonten waren daarmee zo’n beetje voltooid. De kerstboom was gekocht, stond losjes in de bak, de bakstenen er omheen gevleid en de emmer scherp zand stond binnen handbereik. Maar het duurde dit keer wat langer om de grote spar enige stevigheid te verschaffen. Ook Harm´s vrouw schoof tegenover hem onder de boom om van die kant wat zand bij te vullen. Plotseling ging de telefoon, zo´n nieuwerwets dect-ding met veel te veel elektronisch kabaal. “Loat maar mooi bellen” kreunde Harm tussen de stekelige naalden door, “en gooit der doar nog maar iets zaand biej.” Even later belde hij blazend het nummer terug en in al zijn oprechte onnozelheid riep hij spontaan: “Ja, nee, meneer pastoor, ik kon toennet niet oppakken, want ik lagge net eam met de vrouwe onder ’n kasboom.”

ook in de showroom staan heel veel leuke items, zoals banken en stoelen. Voor de Winterfair heeft Hasko speciaal Yankee Gandle geurkaarsen uit Amerika geïmporteerd, om uw huiskamer een heerlijke feestelijke geur te geven. Country Winery heeft veel lekkere producten gemaakt van zelf gekweekte vruchten op de zorgkwekerij. Heerlijke en natuurlijk zuivere producten zoals: appel- en druivensap, wijnen, druivenjam, mispel- en kweeperensaus, noten en mispeljam. Nieuw dit jaar is de kweeperenkaas.

Lezing Hosea en Joel NIJVERDAL - Zondagavond 11 november vervolgt Dato Steenhuis zijn serie lezingen die zal gaan over de zgn. kleine profeten: Hosea en Joel.De titel van deze serie lezingen is:”Actuele boodschappen uit een heel oude bron”. De lezing van 11 december krijgt als titel mee:”Priesters in de beklaagdenbank”en gaat over Hosea 3 en 4. Ook deze lezing vindt plaats in het Advendogebouw aan de Koersendijk 1 in Nijverdal en begint om 19.00 uur. De toegang is gratis,wel wordt er ter bestrijding van de onkosten een collecte gehouden. Na afloop is er,onder het genot van een kop koffie of thee, gelegenheid om na te praten. Info:www.ezranijverdal.nl of 0548 513688 of 0633100680 .

De lezing vindt plaats in molen ‘de Wippe’ aan de Ommerweg 13a Hellendoorn. De entree bedraagt 3,50 euro per persoon, dit is inclusief een kop koffie. Donateurs kunnen gratis naar binnen. De lezing begint om 20.00 uur. Dus ben je benieuwd naar deze presentatie over de krachten van de maan en de zon, dan ben je welkom om 20.00 uur in molen ‘de Wippe’ in Hellendoorn.

AMNESIA live in Raalte RAALTE - Op zaterdag 10 december speelt de top 100 rockband AMNESIA in de Leeren Lampe in Raalte.

Het is de eerste keer dat de band in dit zalencentrum te gast is. Net als Slam! FM met Rob Toonen, Flugel Party en Resident DJ’s die op deze avond in de andere zalen te horen/ zien zijn zal AMNESIA een avondvullend programma verzorgen. Vanaf ca. 22.30 uur zal de band het podium onveilig maken met dansbare rockmuziek van vroeger en nu.

De strakke basis (bas; Arjan Jansen uit Rijssen, drums; Edwin Scholten uit Nijverdal) opgesierd door gitaar (Bert Broekhuis uit Vroomshoop) en toetsenpartijen (Geert Bijlstra uit Den Ham) vormen samen met de inlevende zang van Erna Heuver uit Hellendoorn de eenheid van de band. Ze zullen o.a. nummers spelen van: Anouk, Tower, Pink, Sass Jordan, Tina Turner, Kate Perry, Herman Brood, Hear en Lady Gaga. Zie ook: www.top100bandamnesia.nl


Huurwoningaanbod

door Woningstichting Hellendoorn

Wie krijgt de woning?

Inkomen

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting Hellendoorn. Meer informatie over Woningstichting Hellendoorn en de aangeboden woningen kunt u ook vinden op onze website: www.wst-hellendoorn. nl. Wij verzoeken u dringend over deze advertentie niet te bellen voordat de volgende krant is uitgegeven.

Adres : Albert Verweystraat 37 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 542,07 Servicekosten: Bruto huur: € 542,07 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: medio januari 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: hoekwoning

Adres : Ericaweg 42 Plaats: Nijverdal Wijk: Noetsele Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 561,33 Servicekosten: Bruto huur: € 561,33 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: medio januari 2012 Energielabel: E Bijzonderheden: tussenwoning

eengezinswoning

u

Adres : Bonteweg 41 - 37 Plaats: Nijverdal Wijk: Noetsele Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 438,95 Servicekosten: € 121,60*) Bruto huur: € 540,55 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 33.614,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: C Bijzonderheden: complex: De Bosrand, 1e verdieping *) inclusief voorschot gasverbruik

eengezinswoning

Adres : Veldsweg 81 Plaats: Nijverdal Wijk: Noetsele Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 409,35 Servicekosten: Bruto huur: € 409,35 Doelgroep: urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 4 personen (max. 2 kinderen) Vrij per: op korte termijn Energielabel: E Bijzonderheden: tussenwoning

eengezinswoning

Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

Adres : Maasstraat 13 - 22 Plaats: Nijverdal Wijk: De Brake Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 293,14 Servicekosten: € 38,55 Bruto huur: € 314,69 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: B Bijzonderheden: 2e verdieping

Adres : Wolterinksweg 48 Plaats: Haarle Wijk: Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 466,61 Servicekosten: Bruto huur: € 466,61 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: eind januari 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: tussenwoning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Haarle

eengezinswoning

U heeft een binding aan een kern als u minimaal 1 jaar in deze kern staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministraite Persoonsgegevens (GBA) van de Gemeente Hellendoorn. Als u de kern heeft verlaten bent u uw binding voor deze kern kwijt.

Adres : Nijkerkendijk 17 - 10 Plaats: Nijverdal Wijk: Bloemen - / Schilderswijk Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 532,77 Servicekosten: € 32,62 Bruto huur: € 541,39 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal €33.614,00 maar voorrang naar kandidaat die voldoet aan inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: eind december 2011 Energielabel: C Bijzonderheden: 1e verdieping

AAnleunwoning

Binding aan kern

AppArtement zonder lift

De overheid heeft strenge regels gesteld over de hoogte van het huishoudinkomen bij het aanbieden van sociale huurwoningen voor woningcorporaties. Mede daarom hebben wij u gevraagd om ons uw te verwachten inkomen over 2012 op te geven. Zodra wij u een woning kunnen aanbieden zullen wij u om bewijsstukken vragen in de vorm van een (voorlopige) belastingaanslag en een recente salaris- en/of uitkeringsstrook. Doet u geen belastingaangifte? Vraagt u dan alvast een IB60-formulier bij de belastingdienst aan. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aanmerking voor een woning.

Adres : Merwedestraat 63 Plaats: Nijverdal Wijk: De Brake Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 554,76 Servicekosten: Bruto huur: € 554,76 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin januari 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: tussenwoning

Adres : Koemaste 32 Plaats: Hellendoorn Wijk: Den Dam Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 554,76 Servicekosten: Bruto huur: € 554,76 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin januari 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: tussenwoning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Hellendoorn

eengezinswoning

Bepaalde woningen worden specifiek toegewezen aan woningzoekenden met een urgentie. Deze woningen zijn gemerkt met een U. Alleen woningzoekenden met een urgentie kunnen op deze woningen reageren. Natuurlijk moeten zij ook voldoen aan de overige voorwaarde(n) die aan die woning gesteld worden.

Adres : Nijkerkendijk 17 - 02 Plaats: Nijverdal Wijk: Bloemen - / Schilderswijk Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 541,64 Servicekosten: € 32,62 Bruto huur: € 550,26 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 33.614,00 maar bij voorrang naar kandidaat die voldoet aan inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: eind december 2011 Energielabel: C Bijzonderheden: 1e verdieping

eengezinswoning seniorenAppArtement

Woningzoekende met een urgentie

eengezinswoning

Wij verdelen de woningen aan de hand van het bij u bekende puntensysteem. De woningzoekende met het hoogst aantal punten die aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet krijgt de woning aangeboden. Is er sprake van een gelijk aantal punten dan is de inschrijfdatum doorslaggevend. Alleen de kandidaat die de woning krijgt toegewezen, krijgt bericht.

Adres : Kamperfoelie 9 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk noord Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 530,05 Servicekosten: Bruto huur: € 530,05 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: C Bijzonderheden: tussenwoning

eengezinswoning

Dan moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningstichting Hellendoorn. Dat kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar. Als u op een aangeboden woning wilt reageren, controleert u eerst of u aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet. Voldoet u daaraan? Vul dan de woonbon in en lever deze voor de aangegeven datum en tijd in bij Woningstichting Hellendoorn. Woonbonnen die na deze termijn worden ingeleverd kunnen niet meer worden verwerkt.

seniorenwoning

Interesse?

eengezinswoning

Woningstichting Hellendoorn verhuurt woningen in de hele gemeente. Daarnaast bemiddelt ze voor de volgende verhuurders: • Vestia Noord Holland met seniorenwoningen aan de Ereprijs in de Kruidenwijk • ZorgAccent met aan- en inleunwoningen in Nijverdal en Hellendoorn.

Adres : Zuid Esweg 50 Plaats: Hellendoorn Wijk: De Zuid Es Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 483,03 Servicekosten: Bruto huur: € 483,03 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin januari 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: twee onder één kap woning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Hellendoorn


Huurwoningaanbod

door Woningstichting Hellendoorn

Voor alle spoedreparaties en calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen met (0548) 63 16 16. U wordt dan automatisch doorverbonden met de meldlijn voor storingen.

Adres Bizetstraat 1 Bonteweg 41 - 37 Jacob van Houtestraat 172 Olde Blenkestraat 20 Papaverstraat 24 Parallelweg 206 Rijssensestraat 225d Waalstraat 43 Walstro 11

Adres : De Notenhoek 36 Plaats: Hellendoorn Wijk: De Blenke Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 554,76 Servicekosten: Bruto huur: € 554,76 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin januari 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: tussenwoning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Hellendoorn

Puntentotaal

Inschrijfdatum

Aantal reacties

55 -48 60 43 60 45 60 52

11-04-2007 -28-11-2007 05-07-2005 20-04-2008 07-01-2004 12-02-2008 28-09-2004 08-07-2007

19 0 2 11 15 6 45 3 7

VERANTWOORDING

EENGEZINSWONING

Adres : Bilderdijkstraat 2 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 554,76 Servicekosten: Bruto huur: € 554,76 Doelgroep: urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: B Bijzonderheden: hoekwoning

Adres : Reviusstraat 44 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 358,10 Servicekosten: € 121,49*) Bruto huur: € 457,59 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 33.614,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: begin januari 2012 Energielabel: D Bijzonderheden: complex: Het Helmerink, A-gebouw, 1e verdieping *) inclusief voorschot gasverbruik

EENGEZINSWONING

Op maandag 2 januari 2012 staan wij vanaf 9.00 uur weer voor u klaar.

Adres : Jacob van Houtestraat 162 Plaats: Nijverdal Wijk: centrum Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 511,12 Servicekosten: € 47,05 Bruto huur: € 534,17 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: begin januari 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: complex: Molenerf, 2e verdieping

SENIORENAPPARTEMENT

In verband met de kerstdagen is ons kantoor op maandag 26 december 2011 gesloten.

SENIORENAPPARTEMENT

Gewijzigde openingstijden

U WOONBON

Inschrijfnummer: ....................................................................... Naam:

.......................................................................

Straat:

.......................................................................

Woonplaats:

........................................................................

Bilderdijkstraat 2 (U)

Jacob van Houtestraat 162

Merwedestraat 63

Veldsweg 81 (U)

Bonteweg 41-37

Kamperfoelie 9

Nijkerkendijk 17-02

Albert Verweystraat 37

De Notenhoek 36

Koemaste 32

Nijkerkendijk 17-10

Wolterinksweg 48

Ericaweg 42

Maasstraat 13-22

Reviusstraat 44

Zuid Esweg 50

Svp aankruisen voor welke woning u belangstelling heeft. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aamerking voor een woning. Deze woonbon moet uiterlijk maandag 19 december 2011, 16.00 uur in bezit zijn van Woningstichting Hellendoorn, Storkstraat 11, Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

≤ ≤ ≤ ≤

€ € € €

21.625,00 29.350,00 20.325,00 27.750,00

B eenpers hh t/m 22 jaar meerpers. hh t/m 22 jaar alle huishoudens ≥ 23 jaar

>€ >€ ≤€

21.625,00 29.350,00 33.614,00

*)

Daarnaast geldt dat het huishoudinkomen nooit meer mag bedragen dan € 33.614,00.

C eenpers hh t/m 65 jaar tweepers. hh t/m 65 jaar drie of meerpers.hh t/m 65 jaar eenpers hh > 65 jaar tweepers.hh > 65 jaar drie of meerpers.hh > 65 jaar

>€ >€ ≤€ >€ >€ ≤€

21.625,00 29.350,00 33.614,00 20.325,00 27.750,00 33.614,00

D eenpers. hh t/m 65 jaar meerpers. hh t/m 65 jaar eenpers hh > 65 jaar meerpers. hh > 65 jaar

> > > >

21.625,00 29.350,00 20.325,00 27.750,00

Bezorgers gezocht

w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

Meld je nu aan!!

Bezorging@Twentejournaal.nl - 074 - 259 66 33

€ € € €

Lokaal Optimaal

INKOMENSTABEL *)

Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

A eenpers. hh t/m 65 jaar meerpers. hh t/m 65 jaar eenpers hh > 65 jaar meerpers. hh > 65 jaar


Innovatie: WervelScan® Op 15,16 en 17 december a.s. biedt Kelder Slaapkamers in Nijverdal een speciale service: in samenwerking met het Svane® verkoopteam - de grootste meubelproducent van Scandinavië met haar bekende merken Ekornes® en Stressless® - zal een speciaal apparaat uit de sportgeneeskunde worden toegepast: de WervelScan®. De scan laat binnen enkele seconden een helder beeld zien van de wervelkolom en de juiste ligpositie - het resultaat is direct zichtbaar op een computerscherm. Dit maakt de aanschaf van een nieuwe matras een stuk eenvoudiger!

GRelAScTaInS op Werv 17 15,16 & r ®

e decemb

WWW.KELDERSLAAPKAMERS.NL AUPING • AVEK • EASTBORN • HÜLSTA • LIFE TIME • LUND • NOFLIK • PULLMAN • RUMAT • SCAPA • SVANE • TEMPUR • VROOMSHOOP MEUBELEN NIJVERDAL Albert Einsteinstraat 11, 7442 DK Nijverdal, 0548-615255

ALMELO Woonboulevard 34, 7606 JA Almelo, 0546-850766

B&S Car Cleaning, voor professionele autoreiniging

NIJVERDAL - B&S Car Cleaning is een professioneel autopoetsbedrijf. Zij zorgt voor een totale make-over van personen- en bedrijfsauto’s voor zowel particulieren als bedrijven. Ook voor een nieuwe of gebruikte motor, caravan, camper of boot kan men hier terecht.

B&S Car Cleaning is opgericht in 1997. In het jaar 2004 heeft Gerrit Aal het bedrijf – samen met zijn vrouw Simone - overgenomen. Gerrit is zelf jarenlang autopoetser geweest en heeft ook gewerkt als verkoper in deze branche. Deze achter-

grond blijkt nu ideaal, omdat hij op deze manier van alle facetten van het vak op de hoogte is. In 2007 is het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie aan de Edisonstraat 17. Daar is ook gestart met een wasstraat voor handmatig - of machinaal wassen. De autowasstraat in inmiddels gesloten. ‘Helaas verliep deze tak van ons bedrijf niet helemaal zoals we het wilden. Vandaar dat we verder zijn gegaan met alleen de corebusiness van het bedrijf: het poetsen van voertuigen’, vertelt Gerrit Aal. B&S is gespecialiseerd in het poetsen van alle soorten voertuigen, van

auto’s en bedrijfswagens tot bussen, brandweervoertuigen en grote jachten. Gerrit: ‘Door de jaren heen hebben wij ons steeds meer ontwikkeld en zijn er behandelingen ontstaan die zorgen voor een complete metamorfose van uw auto. De producten zijn van een zeer hoge kwaliteit en een goede prijs. Daarnaast geven we een goede garantie op ons werk!’ ‘Wij werken onder andere met de lakprotectielaag van Diamond-Brite. Dit product heb ik zelf in de jaren ’90 op de markt gezet in Nederland en België. Diamond-Brite

beschermt alle soorten lak en geeft u als klant een lakgarantie voor meerdere jaren’, aldus Gerrit. Inmiddels mag B&S Car Cleaning naast vele particuliere klanten, diverse autogarages, dealers cq handelaren tot de vaste klantenkring rekenen. De voertuigen worden van binnen en buiten gereinigd cq gepoetst. Uw auto wordt voorbeeld van binnen geheel gereinigd, ook op de voor u moeilijk bereikbare plaatsen. Bij sterk verontreinigde interieurs gaat het Nijverdalse bedrijf de bekleding nat reinigen, daarvoor hebben zij speciale apparatuur. Uw bekleding zal er

weer als nieuw uit komen te zien en ruiken. Vreemde geuren, zoals braaksel- en rooklucht verdwijnen als sneeuw voor de zon! Om de lak van de auto weer als nieuw te laten lijken, wordt deze gepolijst in meerdere fases. Daarna kan er worden gekozen voor een standaard wax of voor een eventuele protectielaag.

Kom gerust een keer langs bij het bedrijf aan de Edisonstraat 17 te Nijverdal. Meer informatie vindt u ook op de website: www.auto-poetser.nl. Zie ook onze advertentie elders in deze krant!

JULLIE WILLEN VOOR GEEN GOUD UIT ELKAAR. MAAR WIE KRIJGT HET GELD ALS HET TOCH GEBEURT?

Eddy Zwijnenberg & v.v.Hellendoorn

DOE DE SAMENLEEFTEST OP SAMENLEEFTEST.NL T (0548) 61 75 55 E notarissen@vkks.nl

HELLENDOORN - De voetbal vereniging Hellendoorn en voormalig trainer van ondermeer de 2e selectie van hoofdklasser Berkum, WZC, CSV ’28 en ASC ’62 hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken voor nog een jaar samenwerking.

De 48 jarige Eddy Zwijnenberg, woonachtig te Wapenveld, is nu bezig met zijn eerste seizoen bij

de v.v. Hellendoorn.

Na een stroeve start, met veel blessures en het inpassen van overgekomen jeugdspelers, begint het 1e team onder leiding van Eddy goed te presteren.

Het vorig jaar gedegradeerde v.v. Hellendoorn en Eddy Zwijnenberg hebben zich als doel gesteld promotie naar de tweede klasse.


Vrijdag 09 december 2011

Hellendoorn Journaal

Proef het echte Italië bij Il Gusto

Hiphop collectief Damascus

9

NIJVERDAL – Italiaanse gastvrijheid in combinatie met lekker eten gemaakt van verse ingrediënten, goede wijn en een fijne sfeer. Dat is Il Gusto. Na de grootse verbouwing heeft het restaurant een nieuwe uitstraling gekregen. Modern, met echte Italiaanse accenten! Eigenaar Enrico Cremonini heeft het restaurant aan de Grotestraat 226 vijf jaar geleden geopend. Een restaurant waar op traditionele, Italiaanse wijze wordt gekookt, met uitsluitend verse producten. ‘Ik had verwacht dat de kwaliteit van de producten genoeg was, maar uiteindelijk blijkt ook de hele entourage van het restaurant belangrijk. Vandaar ik de samenwerking met Sander te Wierik ben begonnen’, vertelt Enrico. Sander te Wierik is een echte ondernemer en gezamenlijk willen de mannen het restaurant naar een hoger plan tillen. ‘Enrico is meester-kok en ik ben gespecialiseerd in pr, management en ondernemerschap. Wij hebben dus ieder ons eigen expertise en vullen elkaar perfect aan. Op deze manier kunnen wij het beste uit het concept halen’, aldus Sander te Wierik. Het restaurant is volledig verbouwd. Gezellig, maar stijlvol ingericht, met vele Italiaanse accenten. Ook het terras is aangepakt. Het is overdekt en voorzien van diverse terrasheaters, zodat u het hele jaar door ook buiten kan genieten. Sander: ’Maar natuurlijk hebben we ook nog vele plannen voor de toekomst. Zo zitten we te denken aan een echte Italiaanse tuin en willen we starten met het aanbieden van zakenlunches. Wanneer klanten suggesties hebben, kunnen ze deze altijd achterlaten op de vernieuwde website. Via deze website is het ook mogelijk om te reserveren. Of u nu romantisch met 2 personen wilt dineren of gezellig met 30 personen wilt eten, wij richten het zo in dat u optimaal van uw eten en uw gezelschap kunt genieten.’ Il Gusto serveert Italiaanse specialiteiten: van heerlijke pasta tot de meest uitgebreide vis- en vleesgerechten. Speciaal voor u zijn er, naast de reguliere menukaart, een aantal menu’s samengesteld die regelma-

RIJSSEN - Tijdens de Transformed meeting op zondag 11 december zal de hiphop formatie Damascus medewerking verlenen aan de meeting. Het thema van deze meeting is ‘Help, ik ervaar God niet’ en de spreker is Harolt Velten.Het thema van de meeting zal iedereen wel bekend voorkomen. Of je nu dagelijks met God leeft, of bijvoorbeeld alleen af en toe naar de kerk gaat, iedereen herkent het gevoel wel dat je God (tijdelijk) niet ervaart. Soms kan je bidden zonder het gevoel te hebben dat God je ook echt hoort. En soms ben je bijvoorbeeld ook veel te druk om je met God bezig te houden. Het mooie is, dat God nooit ver weg is. Ookal ervaar jij God niet, God is er altijd en Hij houdt zich altijd met jou bezig!

Damascus Damascus is een collectief van vier ervaren en gedreven rappers met ieder een eigen kijk op hiphop: van creatieve wordplay tot de meest diepzinnige poëzie. Bij alle leden staat God centraal in het leven. Hij is dan ook het kader van waaruit de rappers schrijven over wat hen bezighoudt. Maar de muziek is niet alleen bedoeld voor christenen. De muziek die Damascus maakt is bedoeld voor iedereen die van hiphop houdt of simpelweg geraakt wordt door de inhoud. De rappers zijn elk individueel al langer bezig, de groep Damascus werd in 2009 gestart. Inmiddels hebben ze meegedaan aan de Xnoizz Band Battle, opgetreden in diverse jeugdkerken (o.a. Baan7, D-vote), op festivals (Xnoizz Flevo Festival, Grasspriet Festival) en in poppodia (Tivoli Utrecht, Bibelot Dordrecht, De Kelder

Amersfoort). Op 12 september 2011 verscheen hun debuutalbum 'Tot Hier En Niet Verder'. De cd wordt gedistribueerd door Ecovata en is verkrijgbaar via alle christelijke boekhandels. Meeting Harolt Velten is voorganger van de baptistengemeente Ichtus in Notter, vlakbij Rijssen. Hij is een enthousiaste spreker, die lastige thema’s juist niet uit de weg gaat. Natuurlijk is naast het optreden van Damascus ook de Transformed Praise Band aanwezig voor praise en worship. Voor meer informatie over deze meeting of over Transformed, kijk op: www. transformed.nl. De meeting begint op zondagavond om 19.20 uur, in het Parkgebouw te Rijssen. De deuren gaan om 19.00 uur open.

Midwinterhoornwandeling Lochem Landgoed Ampsen staat op 11 december 2011 weer in het teken van de midwinterhoornwandeling. Ook tijdens deze 7e editie wordt gelopen voor het goede doel waar de buurtbewoners van het Landgoed zich belangeloos voor inzetten. Dit jaar is dat Pax Kinderhulp.

tig wisselen. Ook is het mogelijk om te kiezen voor het unieke concept ‘Giro pizza’: onbeperkt pizza naar uw keuze eten voor een vast bedrag per persoon. (Vanaf 4 personen) Il Gusto bevindt zich in

hartje Nijverdal aan de Grotestraat tegenover de Jumbo. U vindt volop parkeergelegenheid voor het restaurant of u kunt parkeren bij de Jumbo. Reserveren kan via tel. 0548-611445 en via de website: www. il-gusto.nl

De wandelingen zijn 5, 10 en 15 kilometer lang en er zijn voldoende rust- en versnaperingspunten. Daarnaast treft u op meerdere plaatsen midwinterhoornblazers aan. Dit jaar kent de wandeling een primeur! Naast de vertrouwde wandeling met “koek en zopie” is er het zogenaamde Happen &

Open huis nieuwe bedrijfshal Bruggeman

LEMELE Bruggeman Mechanisatie BV opent op woensdag 7 december de nieuwe bedrijfshal in Lemele. Dat wordt van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 december gevierd met een open huis. Iedereen is welkom om de bedrijfshal te bekijken, dat natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Het open huis duurt op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De bedrijfshal in Lemele staat op het voormalige Stoevelaarterrein aan de Lemelerweg De hal is gesitueerd naast het oude pand van Stoevelaar. De nieuwe hal heeft een grootte van duizend vierkante meter en biedt plaats aan een showroom, een werkplaats met magazijn en kantoorruimte In de showroom van het landbouwmechanisatiebedrijf kunnen klanten terecht voor onder andere tuin- en parkmachines, trekkers, hakselaars, voermachines, graafmachines en voerwinningmachines. Daarnaast bestaat het aanbod ook uit tweedehands tractoren en landbouwwerktuigen. Mechanisatie BV is dealer van de merken Claas Amazone en Kaweco mag noemen.

Bruggeman is enorm trots op zijn nieuwe hal in Lemele. “Er staat een prachtig pand. In deze tijden kun je niet stil blijven zitten. Schaalvergroting is nodig, met deze uitbreidingen zijn we klaar voor de toekomst.”

De hoofdvestiging van Bruggeman Mechanisatie BV is te vinden aan de Van Dongenstraat 36 in Broekland. De nieuwe bedrijfshal in Lemele is gevestigd aan de Lemelerweg 25c. Meer informatie op www.bmb-bruggeman.nl.

Stappen arrangement. Dit arrangement is inmiddels volgeboekt. Inschrijving is helaas niet meer mogelijk.

Startgeld voor de standaardwandelingen is 2.00 euro per persoon te voldoen bij de start. Honden mogen, mits aangelijnd, met u mee. Het parkeren is gratis. Volg hiervoor de borden. Starten kan tussen 10.30 en 13.00 uur bij de Exelse Molen in Exel (Oude Lochemse weg 4, 7245 VJ). In de Exelse molen vindt op dat moment de traditionele kerstmarkt plaats. Een bezoekje voor of na de wandeling mag niet ontbreken.


Kerst Special


Kerst in de gemeente Hellendoorn Nijverdal in hogere kerstsferen

Kerstmarkt op het RK Plein te Nijverdal

NIJVERDAL - Zaterdag 10 december, als Sinterklaas weer terug naar Spanje is, pakt Nijverdal uit. Met onder andere sfeervolle verlichting, meer dan 100 kraampjes en natuurlijk ontbreekt de Kerstman niet om Nijverdal helemaal in de Kerststemming te brengen. Vanaf elf uur begint het kerstspektakel.

NIJVERDAL - In het recente verleden heeft de kerstcommissie van de RK kerk, de kerstmarkten op het kerkplein, jarenlang met groot succes georganiseerd. Helaas is dit vorig jaar beëindigd, dit in verband met organisatorische problemen. In goed overleg met het kerkbestuur heeft de muziekvereniging KSW het initiatief genomen voor een doorstart van deze alom gewaardeerde kerstmarkten. Dit tot vreugde van alle betrokkenen van de RK parochie.

Op 3 december was het al mogelijk om je cadeautje in te laten pakken voor Sinterklaas, daarom kan het natuurlijk niet uitblijven voor Kerst. Ook op 10 december mogen mensen met hun ‘on-ingepakte’ cadeautje richting de inpakservice in Nijverdal. Daar zullen enthousiaste inpakkers uw cadeautje prachtig verpakken. Uiteraard zorgt Handelsbelangen ervoor dat u dit niks kost. Typisch Kerstmis Allerlei typische kerstactiviteiten zullen er op deze zaterdag plaatsvinden. Met meer dan 100 kraampjes door heel Nijverdal is het al een ware kerstmarkt. Maar ook door de kerstkoren die liederen zullen zingen, door stands met meerdere warme versnaperingen en de Kerstman zelf waan je je in kerstsferen. Bij de kookwinkel Anne-Linda’s zullen er kerstdiner tips gegeven worden en er zal zelfs een ware liefdesmarkt zijn in de Regenboogkerk. Zelf deze dag ervaren? Kom op zaterdag 10 december naar Nijverdal, het hele centrum is vol activiteiten.

Verschillende medewerkers van toen, doen nu enthousiast mee met de KSW organisatie om er ook in 2011 weer een enorm gezellige kerstmarkt van te maken. Dit onder het motto: ‘Een boerenkerstmarkt’. De markt vindt zaterdag 17 december plaats en start om 10.00 uur. Met als opening trompetgeschal van de toren door de blazers van de KSW zelf. De markt sluit om 17.00 uur. Veel zelf gemaakte bloemstukken, kerstartikelen, met snert, gluhwein, etc... zal op sfeervolle kramen worden uitgestald. Uiteraard ontbreekt de levende kerststal niet. Het geheel wordt het publiek aanboden met begeleiding van veel KSW muziek en zang van onder andere het smartlappen koor ‘Met Hart en Smart’. Vooral de kinderen zijn zeer welkom, voor hen is een aparte tent opgesteld waar vele activiteiten worden gehouden. Opbrengst Een deel van de opbrengst staat de muziekvereniging KSW af aan een nog nader vast te stellen goed doel. Gezien de vele reacties die de KSW inmiddels bereiken, is zij vooral aangenaam verrast door de vele positieve geluiden uit de Nijverdalse samenleving.

Bestel nu ook de lekkerste broden en broodjes ! online... Bakker Bart

VIPBEHANDELING Auto handmatig wassen Stofvrij blazen dmv lucht Stofzuigen Dashboard vochtig afnemen Ramen reinigen binnenkant

bij

VIPBEHANDELING incl wax aanbrengen

€37,50

Zie bovenstaande En buitenkant wax aanbrengen

€75,00

Snel, d, tijdsbesparen ime ru en k lij ke gemak e! keuz Online bestellen voor thuis, op het werk een vergadering of een feestje. Voor jezelf, voor collega’s, vrienden of familie. Voor de lunch en elk ander moment van de dag.

www.bakkerbart.nl Bakker Bart Keizerserf 1 7442 MG Nijverdal Tel: (0548) 62 63 98

See you bij Bakker Bart

Wassen inclusief protectielaag 1 jaar

Handmatig wassen Protectielaag 1 jaar aanbrengen

(Protectielaag is een langdurige beschermlaag voor de lak, die beter en langer beschermt dan een normale wax en zorgt voor minder vuilaanhechting.)

€100,00 Edisonstraat 17 Bovenstaande aanbiedingen gelden voor de gehele maand de7442 DB Nijverdal cember 2011. Wel dient u hiervoor een afspraak te maken. Alleen www.auto-poetser.nl geldig voor personenauto© s. MPV en SUF meerprijs 12,50. T 0548-623 250


Kerstkransje Haarle met vele verrassingen HAARLE - Het kerstkransje Haarle wordt zondag 18 december voor de vierde keer georganiseerd. De winterse activiteit is niet meer weg te denken uit Haarle; de vorige edities trokken ruim 1500 bezoekers. De deelnemers komen voor het gezellig wandelen, de fraaie omgeving en de verrassende activiteiten onderweg. Ook dit jaar is de organisatie erin geslaagd een nieuwe route met mooie activiteit op te zetten. Zelfs Haarlenaren komen op plekken waar ze nog nooit zijn geweest: velen zullen niet weten dat er ooit een Kemperweg heeft bestaan. De deelnemers komen op boerenerven die nog niet eerder in de route waren opgenomen. Dit jaar worden ook cliënten en medewerkers van een zorgboerderij ingeschakeld. De route, die gedeeltelijk door Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug gaat, is ongeveer vijf kilometer lang, maar wat inkorten is ook mogelijk. Een gedeelte van de route kan in de paardentram worden afgelegd.

Foto: Peter de Jager

Brieven van de kerstman Brieven of kaarten ontvangen rond Kerstmis is leuk. Maar helemaal feestelijk wordt het als deze post door de Kerstman zélf is verzonden. En… dat kan! Want precies op de poolcirkel nabij Rovaniemi, de hoofdstad van Fins Lapland, vind je het officiële postkantoor van de Kerstman. Vanaf deze magische plek stuurt hij brieven en kaarten naar kinderen én volwassenen uit de hele wereld. Uiteraard voorzien van een speciale kerstzegel met de unieke poststempel van het postkantoor van de Kerstman. Een waar ‘collectors item’ en dus een speciaal cadeau om in december te ontvangen.

1e en 2e kerstdag presenteren wij voor u: Voor informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met Restaurant De Kroon Dorpsstraat 26 7447 CS HELLENDOORN 0548 654910 info@dekroonhellendoorn.nl

4 gangen

kerst-diner-buffet €

42.50p.p.

a la carte 4 gangen

kerstmenu

door uzelf samen te stellen uit de “kerstkaart” Prijs per menu €

42.50

Onderweg ntmoeten de wandelaars midwinterhoornblazers, een levende kerststal met een bijzondere gast, het koor Rythm of Faith, Vocalgroup Voices, kinderkoren en blokfluitensembles van de Muziekschool Twente, vijfmans orkest Fratelli,, een activiteit van de scoutinggroep Haarle, Steiermuzikanten, Drumband Haarle, de kerstgroep in de parochiekerk. Op enkele plaatsen kan een hapje en drankje worden genuttigd, ook zijn er enkele verkoopstands. Voor kinderen worden enkele speciale activiteiten georganiseerd. Aan het eind van de route worden oliebollen verkocht waarvan de opbrengst is voor Stichting Dappere Thijn. De paden van de route zijn, ijs en weder dienende, goed begaanbaar. Kerstkransje Haarle. Start: in Sportorant Sprengendal, Veldkampsweide 1. U kunt starten tussen 11.00 en 14.00 uur. Entree kost twee euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 1 euro. Parkeren is gratis.


www.anne-lindas.nl

KEURSLAGERKOOPJE

varkens oesters met gratis saus

4 stuks

SPECIAL

Toren van Pisa 100 gram KEURSLAGERKOOPJE

hamrollade heerlijk gekruid a 1 kg

Gratis ijsstam

595 225 995

TIP VAN UW KEURSLAGER

gezellig gourmetten

www.gerbenkamphuis.keurslager.nl RELATIE GESCHENKEN

rollades vleesschotels cadeaubon

feestelijk verpakt Gerben Kamphuis, keurslager

2

Dorpsstraat 61b, 7447 CP HELLENDOORN Tel. 0548-654134, Fax 0548-655039 www.gerbenkamphuis.keurslager.nl info@gerbenkamphuis.keurslager.nl

Advendo presenteert Kerst v 2.0.11

heidskoor gevormd met jeugdleden uit de eigen muziekvereniging. Echt een happening voor jeugdige bezoekers en een waardevolle avond voor ouderen en traditionele bezoekers van deze kerstviering. Dirk Annema, dirigent van het orkest en initiatiefnemer van deze voorstelling is dan ook erg enthousiast over de reactie van de jeugdleden die met veel plezier de afgelopen maand aan de voorbereiding hebben gewerkt. In zijn commentaar geeft hij ook aan om met een verfrissende aanpak de kerstbeleving en de traditionele wijding van Advendo naast de trouwe bezoekers ook veel toegankelijker te maken voor de jeugd. We verwachten hier veel van en hopen de komende jaren jong en oud naar een eeuwenoude traditie te trekken.

NIJVERDAL - Volledig over een andere boeg en zeker moderner en frisser van opzet wordt het komende kerstconcert van Advendo. De aanpak is dan ook verre van de traditionele kerstwijding, maar wel actueel en ook pakkend voor jongere generaties. Advendo neemt u mee naar

de plaatsen waar het allemaal gebeurd is.

17 december! Dit alles vindt plaats in een sfeervolle Regenboogkerk aan de Grotestraat in Nijverdal op 17 december 2011.

Het thema is: ’t is geboren het godd’lijk kind’, een verslag ter plaatse. Het wordt een verslag met een verslaggever en vertellers, afgewisseld met samenzang muziek en koorzang. Hiervoor is een nieuw gelegen-

De aanvang is 19.30 uur en de gehele voorstelling duurt tot uiterlijk 21.00 uur. De toegang is gratis en aansluitend is er in het Advendohuis een gezellige nazit onder het genot van een glühwijn en versnaperingen.

Aanbiedingen zijn geldig van 12-12-2011 t/m 17-12-2011.

Rijssensestraat 56, 7442 MJ Nijverdal


Kerst in de gemeente Hellendoorn 2011 Gradus Averesch

Kerstshow Vocalgroup Voices

Nijverdal - Tel. 0548 623270

wenst u gezellige Kerstdagen

HEUVER-PLAZA Kerstrollade 500 gram vanaf € 3.99 Luxe salade opgemaakt vanaf € 3.95 p.p. Haal nu onze kerstbestellijsten in de winkel of kijk op heuver-plaza.nl

Tel. 0548-654271 www.heuver-plaza.nl Constantijnstraat 13 -15 Nijverdal

Tegen inlevering van deze bon; 2 kroketten 2 frikandellen gezinszak friet(4 pers.) € 10,+ GRATIS 2 blikken pepsi cola Geldig tot 31 januari 2012

Willem Alexanderstraat 13 0548-610061

NIJVERDAL - Zaterdag 10 december, als Sinterklaas weer terug naar Spanje is, pakt Nijverdal uit. Met onder andere sfeervolle verlichting, meer dan 100 kraampjes en natuurlijk ontbreekt de Kerstman niet om Nijverdal helemaal in de Kerststemming te brengen. Vanaf elf uur begint het kerstspektakel. Op 3 december was het al mogelijk om je cadeautje in te laten pakken voor Sinterklaas, daarom kan het natuurlijk niet uitblijven voor Kerst. Ook op 10 december mogen mensen met hun ‘on-ingepakte’ cadeautje richting de inpakservice in Nijverdal. Daar zullen enthousiaste inpakkers uw cadeautje prachtig verpakken. Uiteraard zorgt Handelsbelangen ervoor dat u dit niks kost.

MARIËNHEEM/NIJVERDAL - Vocalgroup Voices uit Nijverdal verleent haar medewerking aan een kerstshow in Mariënheem, die veelbelovend lijkt te worden. Initiatiefnemer André Holtmaat onderscheidt zich met de organisatie van deze show door de combinatie van zang en theater toe te passen. Naast Vocalgroup Voices vervullen de Heemspelers en solist Thomas Bril een belangrijke rol in het succes van deze avond. Zowel binnen als buiten ‘t Asspel zal alles sfeervol versierd zijn, echt een aanrader dus als uw wilt genieten van een bijzonder spektakel in kerstsfeer. Datum: vrijdag 23 december. Locatie: ‘t Asspel in Marienheem. Kaarten kosten 7,50 euro in de voorverkoop / 10 euro aan de zaal. (Ook te reserveren via tel. 06-23654669) of via de leden van Voices. Leeftijd: 16 jaar en ouder. Aanvang: 20.30 uur tot 23.00 uur (Zaal geopend vanaf 19.30 uur)

Kerstpakkettenactie voor de Minima Namens Lunchtaria SamSam “Wensen wij u prettige feestdagen en een gelukkig 2012!”

Nijverdal in hogere kerstsferen

NIJVERDAL - ‘Met uw kerstpakket een minima gezin blij maken’, dat is de bedoeling van de Kerstpakkettenactie voor de minim, die donderdag 22 december voor de 18e keer door de Raad van Kerken wordt georganiseerd. De Raad heeft zich ten doel gesteld om dit jaar in onze gemeente totaal 440 minimagezinnen met een kerstpakket te verrassen. Het gaat om gezinnen met een minimum inkomen, tijdens feestdagen hebben zij vaak weinig te besteden. Zeker in de dure decembermaand kunnen zij een ‘steuntje in de rug’ gebruiken. Donderdag 22 december kunnen particulieren, bedrijven en organisaties vanaf 14.00 t/m 18.30 uur kerstpakketten, levensmiddelen, cadeaubonnen, giften, etc., inleveren in het Spectrum (Nijverdal), de Leerkamer (Hellendoorn) en de Schaapskooi (Kruidenwijk). Voor de aanmelding van adressen alsmede het samenstellen en bezorgen van de 440 kerstpakketten, wordt samengewerkt met de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Maatschappelijk Werk, het Steunpunt Minima, de Stichting Hulpfonds Hellendoorn en de Stichting BOOM. Financiële steun is mogelijk via rekening nr. 1325.88.242 t.n.v. “Kerstpakkettenactie Raad van Kerken. Voor méér informatie kan contact worden opgenomen met Gerrit Berends (telefoon 654813) en/ of Jurjen van Dijken (telefoon 619264).

Typisch Kerstmis Allerlei typische kerstactiviteiten zullen er op deze zaterdag plaatsvinden. Met meer dan 100 kraampjes door heel Nijverdal is het al een ware kerstmarkt. Maar ook door de kerstkoren die liederen zullen zingen, door stands met meerdere warme versnaperingen en de Kerstman zelf waan je je in kerstsferen. Bij de kookwinkel Anne-Linda’s zullen er kerstdiner tips gegeven worden en er zal zelfs een ware liefdesmarkt zijn in de Regenboogkerk. Zelf deze dag ervaren? Kom op zaterdag 10 december naar Nijverdal, het hele centrum is vol activiteiten.

Kerstmarkt op het RK Plein

NIJVERDAL - In het recente verleden heeft de kerstcommissie van de RK kerk, de kerstmarkten op het kerkplein, jarenlang met groot succes georganiseerd. Helaas is dit vorig jaar beëindigd, dit in verband met organisatorische problemen. In goed overleg met het kerkbestuur heeft de muziekvereniging KSW het initiatief genomen voor een doorstart van deze alom gewaardeerde kerstmarkten. Dit tot vreugde van alle betrokkenen van de RK parochie. Verschillende medewerkers van toen, doen nu enthousiast mee met de KSW organisatie om er ook in 2011 weer een enorm gezellige kerstmarkt van te maken. Dit onder het motto: ‘Een boerenkerstmarkt’. De markt vindt zaterdag 17 december plaats en start om 10.00 uur. Met als opening trompetgeschal van de toren door de blazers van de KSW zelf. De markt sluit om 17.00 uur. Veel zelf gemaakte bloemstukken, kerstartikelen, met snert, gluhwein, etc... zal op sfeervolle kramen worden uitgestald. Uiteraard ontbreekt de levende kerststal niet. Het geheel wordt het publiek aanboden met begeleiding van veel KSW muziek en zang van onder andere het smartlappen koor ‘Met Hart en Smart’. Vooral de kinderen zijn zeer welkom, voor hen is een aparte tent opgesteld waar vele activiteiten worden gehouden. Opbrengst Een deel van de opbrengst staat de muziekvereniging KSW af aan een nog nader vast te stellen goed doel. Gezien de vele reacties die de KSW inmiddels bereiken, is zij vooral aangenaam verrast door de vele positieve geluiden uit de Nijverdalse samenleving.

Naar het levende kerststal met de paardentram NIJVERDAL- Op 18 december kunt u met de paardentram naar een levende kerststal. De huifkar rijd 3 ritten om 13.00, 13.30 en om 14.00 uur. De paardentram vertrekt vanaf het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281. U hoeft van tevoren niet te reserveren. Kosten zijn 2.00 tot 3.00 euro.


Kerstfilms

NIJVERDAL- Leuke films voor het hele gezin tijdens de feestdagen Alvin en de Chipmunks 3 Alvin, Simon, Theodore en de Chipettes zijn voor hun vakantie aan boord van een luxe cruiseschip. Zoals gewoonlijk maken ze er natuurlijk weer een feestje van. Dolfje Weerwolfje Dolfje weet niet wat hem overkomt als hij de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een wit pluizig dier: een wolfje. Bij het licht van de volle maan springt hij uit het raam van zijn kamertje, de vrijheid tegemoet. Maar Dolfje wil helemaal geen weerwolfje zijn…

Speciale winter actie!

€ 40,00 Auto wassen, stofzuigen, dashboard afnemen, ramen reinigen binnen en buiten kant, velgen verzegelen, auto in de wax zetten. en gratis bakje koffie.

Edisonstraat 18 Mpv en Suv meerprijs €10,00 7442 DB Nijverdal Geldig voor de gehele winter, Tel: 0548-760100 wel dient u van te voren even te bellen. www.stercleaning.nl

Stichting CHOE wil blije Kerst in Oekraïne aan diverse weeshuizen. In het bijzonder met het internaat in Perechyn, op zo’n 25 kilometer van de grens met Slowakije, hebben we een goede band. Vanaf 1999 halen we iedere zomer ouderloze kinderen uit dit internaat naar ons land voor een vakantie bij gastgezinnen.’ Vanuit deze gastgezinnen ontstond vijf jaar geleden het plan om de kinderen met Kerst een extraatje te gunnen. De kerstactie was meteen een groot succes. Er kwam meer geld binnen dan verwacht, zodat niet alleen de kinderen in het internaat er van konden genieten. Zieke en gehandicapte kinderen in Perechyn kregen een kerstcadeautje, schoolverlaters in de nabije steden Uzhgorod en Mukachevo en jongeren in enkele opvangcentra kregen een kerstmaal en kleding aangeboden. Alleenstaande ouderen en kinderen uit arme gezinnen kregen bezoek van vrijwilligers van de Oekraïense vrijwilligersorganisaties waarmee de stichting CHOE samenwerkt. ‘Ditmaal willen we ook wat extra’s doen voor ouderloze jongeren die in de stad Uzhgorod naar een vmbo-school gaan. Tijdens ons laatste bezoek in november was het steenkoud in de school, vertelt Ebeltjes. NIJVERDAL – In Oekraïne kijken ze er al naar uit. De jaarlijkse kerstactie van de stichting CHOE maakt 1.200 kinderen, jongeren en bejaarden blij. Ze genieten van een kerstmaaltijd, een kerstviering of ze krijgen een cadeautje en wat snoepgoed. Dat heeft in de afgelopen vijf jaar al heel wat blije gezichten opgeleverd in een toch al arm Oost-Europees land dat door de economische crisis nog eens hard is getroffen.

Verveling onder de jongeren blijkt een enorm probleem, de jongeren zwerven bij nacht en ontij door de stad en komen geregeld in aanraking met de politie. ‘Om wat aan die verveling te doen, hebben we samen met de schooldirecteur bedacht dat een klaslokaal als huiskamer wordt ingericht. Wij willen voor drie computers zorgen en de school zorgt voor de internetverbinding. Zo hopen we de jongeren binnen te houden.’

‘Onze stichting is al sinds 1994 werkzaam in Oekraïne’, vertelt voorzitter Jan Ebeltjes. ‘Wij verlenen daar hulp

Meer informatie over de stichting CHOE en de kerstactie is te vinden op www.choe.nl.

KERSTMENU

De feestdagen staan voor de deur en langzaam komt het kerstgevoel weer een beetje naar boven. Op 2e kerstdag serveren we speciaal voor u een exclusief 4-gangen kerstmenu. Voor aanvang van het kerstmenu kunt u kiezen uit 17.00 uur of 20.00 uur.

www.il-gusto.nl 0548 - 611 445

Voorgerecht: Vitello tonnato (kalfscarpaccio met een topping van tonijn) of carpaccio di bresaula Tussengerecht: Sorbetto al limone Hoofdgerecht: Baccala al forno (op de huid gebakken kabeljauw) of Entrecote Mandorlata (verrassing van de kok) Beide gerechten geserveerd met aardappeltjes uit de oven en een salade. Nagerecht: Wafer con gelato e amarene (italiaanse wafel met vanilleijs en amarene kersen) en koffie of thee

€ 32,50 (Reserveren voor het kerstmenu is noodzakelijk)


WWW.KIPSPECIALIST.NL BIJ RADEMAKER KOOP IK VAKER, VOOR AL UW HAPJES, GEGRILDE PRODUCTEN, OOK WILD- EN GEVOGELTERECEPTEN.

RADEMAKERS POELIERSBEDRIJF Constantijnstraat 19, Nijverdal Tel. 0548-612771 / Fax 0548-625600 € € € € € € € € € €

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

€ € € € € € € €

KALKOEN

Kalkoen met vulling ... ca. 2,7 kilo ................................................ Hele Kalkoen ......................... 2,5 - 4,5 kilo ................................. Kalkoendijen ................................................................................ Kalkoendrumsticks ........................................................................ Kalkoenfilet ................................................................................... Kalkoendijenrollade ................. dijenvlees ................................... Kalkoenbraadlapjes ................ gemarineerd ................................ Busje Kalkoenkruiden/Wildkruiden ca 160 gram .......................... WILD

...... Fazant haan .................................................................................. ...... Hazenbouten ................. ca. 350 gram per stuk .......................... ...... Hazenruggen ................. ca. 400 gram per stuk .......................... ...... Hazenrugfilet ................. ca. 100 gram per stuk ........................... ...... Hazenpeper (eigengemaakte) kant & klaar .................................. ...... Hazen stoofvlees .......................................................................... ...... Tam Konijn, heel ........................................................................... ...... Tam Konijn, bouten ....................................................................... ...... Wild Konijn .................................................................................... ...... Wilde Konijnenbouten ................................................................... ...... Hertenbiefstuk................................................................................ ...... Herten stoofvlees........................................................................... ...... Reepeper (eigengemaakte) kant & klaar ...................................... ...... Reeachterbout .............................................................................. ...... Reerug ........................................................................................... ...... Reebiefstuk.................................................................................... ...... Kangoeroebiefstuk ........................................................................ ...... Parelhoen ......................................................................................

1.25 7.95 4.95 1.10 4.50 4.50 8.95 10.95 3.95 9.95

per stuk per kilo per kilo per stuk per kilo per kilo per kilo per kilo per kilo per stuk

27.95 per stuk 7.95 per kilo 6.95 per kilo 5.95 per kilo 9.95 per kilo 7.95 per kilo 7.95 per kilo 3.25 per stuk

€ 13.95 € 16.95 € 24.95 € 4.50 € 7.95 € 2.25 € 9.95 € 8.95 € 11.95 € 10.95 € 3.95 € 1.95 € 9.95 € 29.95 € 24.95 € 6.50 € 2.95 € 9.95

per stuk per kilo per kilo per 100 gram per 500 gram per 100 gram per kilo per kilo per kilo per 500 gram per 100 gram per 100 gram per 500 gram per kilo per 500 gram per 100 gram per 100 gram per kilo

...... Parelhoenbouten ........................................................................... ...... Parelhoenfilet ................................................................................ ...... Fazantenfilet ................................................................................. ...... Wildzwijnbiefstuk .......................................................................... ...... Wildzwijn stoofvlees ..................................................................... ...... Wilde Eend ................................................................................... ...... Wilde Eendfilet ............. ca. 100 gram per stuk ........................... ...... Tamme eendeboutfilet canard/canette ......................................... ...... Peking Eend ................................................................................. ...... Wilde Duif ..................... ca. 160 gram ......................................... ...... Wild paté ....................................................................................... ...... Wildrollade .................................................................................... ...... Wild poulet .................................................................................... ...... Ganzevet ...................... pot á 320 gram ...................................... ...... Kwarteleieren .............. € 3.50 per 18 stuks Kwartels .....

€ € € € € € € € € € € € € € €

...... Gegrilde haan ............... € 2.45 per halve haan .......................... ...... Gegrilde rollades: ....... Kipfiletrollade .......Twentse kiprollade ..... ...... Boerenborrelrollade - of ......... Mosterd/dille rollade...................... ...... Gegrilde Hotwings ........................................................................ ...... Gegrilde borrelpootjes ...... € 6.95 p/ 30 st. ... € 4.95 p/ 20 st ..... ...... Gegrilde Spareribs ........................................................................ ...... Gegrilde bout ................ 6 voor € 6.95 ........................................ ...... Gegrilde Drumsticks ..... 10 voor € 5.95 ...................................... ...... Lever met spek / ........... kebabhapjes / ...........gehaktrolletjes ... ...... Shoarmaborrelschijfjes /.........Balicocktailsaté/......Grillstengels .. ...... Honey pops / Mihoenballetjes / .................................................... ...... Boeren Hausmacher .................................................................... ...... Grillworst Piri piri / .......filetworst / .......kaasworst ........................ ...... Cowboyvlees / Zeeuws spek ....................................................... ...... Gerookte kipfilet ............................................................................ ...... Kippeling .......................................................................................

€ 4.90 per stuk Kalkoenrollade € 5.50 per stuk € 5.95 per kilo € 2.75 per 10 stuks € 4.95 per 500 gram € 1.25 per stuk € 0.65 per stuk € 3.50 per 10 stuks € 3.50 per 10 stuks € 3.95 per 10 stuks € 2.95 per stuk € 0.99 per 100 gram € 1.95 per 100 gram € 1.65 per 100 gram € 5.95 per 500 gram

SNACKS & HAPJES

Druk- en/of zetfouten voorbehouden

KIP

...... Kippenpoten.................... 6 voor € 6.95 ....................................... ...... Kipfilet ........................................................................................... ...... Dubbele borststukken / echte soepstukken borst / poot................ ...... Kipfiletburger/Egyptisch rolletje/boerenburger 6 voor € 5.95 ...... ...... Kipdrumsticks ................. gekruid of ongekruid ............................ ...... Verse hele kip ....... 1000 / 1300 gram ........gekruid of ongekruid ...... Kiprollade ...................... puur filet ............................................... ...... Kiprollade met vulling .................................................................... ...... Kuikenlever ................................................................................... ...... Gevulde kip in braadzak ...............................................................

Binnenkort staan de feestdagen weer voor de deur en om dan wat variatie op tafel te brengen is altijd weer moeilijk. Om het u wat gemakkelijker te maken, geven we hierbij een greep uit ons assortiment. Deze lijst kunt u gebruiken als bestellijst. (U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven) Heeft u speciale wensen ? Vraag ons dan naar de mogelijkheden. OOK VOOR SALADES, HAPJESSCHALEN EN VLEESSCHOTELS.

GOURMET & FONDUESCHALEN

11.90 per kilo 2.95 per 100 gram 3.50 per 100 gram 4.95 per 100 gram 2.75 per 100 gram 12.95 per stuk 4.95 per 100 gram 2.50 per 100 gram 7.95 per kilo 4.95 per stuk 1.95 per 100 gram 22.50 per kilo 2.50 per 100 gram 4.25 per stuk 3.95 per stuk

Gourmet/Fondue ................. aantal personen: ...................................á € 4.95 per persoon Wild Gourmet ...................... aantal personen: ...................................á € 11.95 per persoon

Telefoonnr. ...................................... Ophaaldatum: ............................... WIJ ADVISEREN U VERSE PRODUCTEN MAX. 1 á 2 DAGEN IN DE KOELKAST TE BEWAREN, ANDERS IN TE VRIEZEN.

Asieldieren Enschede

Denk met kerst ook eens aan de dieren in het asiel en adopteer een leuk huisdier. Kijk voor dieren en meer informati over het adopteren op www.docenschede.dierenbescherming.nl.

........................................................................ .......................................................................

Recept kerstkoekjes

Nicky Geslacht: Vrouwelijk Leeftijd: 1 tot 3 jaar Kan bij katten: Nee Kan bij honden: Onbekend Kan bij kinderen: Vanaf 8 jaar Gesteriliseerd/gecastreerd: Ja Speciale zorg: Nee Moet naar buiten: Ja Wordt graag aangehaald: Ja Nicky is hier omdat de andere kat in huis haar niet aardig vond. Hier gaat het vrij goed met haar huisgenoten. Ze is heel lief maar heeft een aaigrens ze laat je duidelijk weten als die bereikt is. Ze wil heel graag naar buiten en weet ook hoe een kattenluikje werkt.

Nero Geslacht: Mannelijk Ras: Herdershonden (Mechels, Duits, etc.) Leeftijd: 4 tot 8 jaar Kan bij katten/honden/kinderen: Nee Gesteriliseerd/gecastreerd: Ja Speciale zorg: Nee Kan alleen thuis zijn/in de auto: Ja Zindelijk: Ja Nero is een hond van ruim 7 jaar. Hij is afwachtend naar vreemden. Nero kan goed een paar uurtjes alleen zijn.Voor Nero zoeken we een nieuwe baas liefst een man, graag met de beschikking over voldoende energie om met Nero lekker te wandelen. Helemaal mooi zou een erf zijn welke hij mooi kan bewaken.

foto en recept: smulweb.nl Ingrediënten 250 gram bloem - 1/2 zakje bakpoeder - 125 gram zachte boter - 2 eidooiers - 75 gram poedersuiker - geraspte schil van 1 sinaasappel – 50 ml sinaasappelsap - mes punt zout - wit glazuur - gekleurde versierballetjes Voorbereiding Bloem en bakpoeder zeven. Andere ingredienten (behalve glazuur en balletjes) toevoegen en deeg hiervan maken. In plasticfolie 1 uur rusten in de koelkast. Bereidingswijze Oven voorverwarmen op 180 graden. Deeg uitrollen tot 1/2 cm. Met uitsteekvormpjes kun je de koekjes uitsteken. 8 minuten bakken in midden van de oven. Als de koekjes zijn afgekoeld kun je ze versieren. Glazuur Het glazuur kun je kant en klaar kopen maar je kunt het ook zelf maken. Doe ongeveer 100-125 gram poedersuiker, in een kom. Doe hier na gevoel lauw water bij. Roer dit door elkaar totdat het een beetje papperig word, dan is het goed.


Helderse Winter Wereld

HELLENDOORN- Op 17 december wordt het hart van Hellendoorn omgetoverd tot een echt winterdorp. Muziek, toneelspel, straattheater, dans, demonstraties en een winterparade wisselen elkaar af. Er zijn figuranten die verschillende personages uit gaan beelden uit de tijd van Charles Dickens en Anton Pieck. Tussen al dit vermaak is er ook nog plaats voor een

kunst- en kerstmarkt, waar de bezoekers kunnen genieten van heerlijke winterse gerechten en dranken, zoals elk jaar kan de gluhwein dit jaar ook niet missen. De Hellendoornse Harmonie zal zorgen voor een traditionele afsluiting van dit winterevenement. Dit feestelijke evenement vindt plaats in het centrum van Hellendoorn en begint om 15.00 uur.

Horen

Zien

Universele gehoorbeschermers

Complete leesbril

19,95 euro! Voor werken in lawaai Snurken Concerten We leveren op maat gemaakte gehoorbeschermers. Tevens kunt u langskomen voor een gratis hoortest en indien u hoortoestellen nodig heeft krijgt u altijd een proefperiode van 2 maanden.

99,00 euro! Voorzien van: Ontspiegeling Hardingslaag Wij kijken na hoe hoog uw vergoeding is en declareren bij ELKE zorgverzekeraar.* * informeer naar de voorwaarden


Agenda Kerst

IJssculpturen

Zwolle, december/januari

In Zwolle is van 3 december tot en met 29 januari 2012 een ijsbeeldenfestival. Het is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De entrée voor volwassenen bedraagt 8.50 euro voor kinder van 5 tot 13 jaar bedraagt deze 4.50 euro. 65-plussers betalen 6.50 euro. Het is wel aan te raden om je warm aan te kleden, aangezien de temperatuur kunstmatig acht graden onder nul word gehouden. Dit festival kunt u vinden aan het Rodetorenplein. Voor Meer informatie kunt u kijken op de website www.ijsbeelden.org

Midhoornblazen Nijverdal, 10 december r wordt zowel geblazen op de midwinterhoorn als uitgelegd hoe dit instrument werkt. Alles wat u over dit fascinerende instrument wilde weten kunt u nu vragen! Het midhoornwinterblazen vind plaats in het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug aan de Grotestraat 281, de toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Ga voor meer informatie naar www. staatsbosbeheer.nl. Tijden: 10 december van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Kerstmarkt Nijverdal Nijverdal, 10 december

Op 10 december zal Nijverdal worden omgetoverd tot een gezellig kerstdorp. Om de kerstsfeer optimaal te maken zijn er verschillende kraampjes door heel Nijverdal te vinden. De regenboogkerk wil niet ontbreken, daarom wordt er op deze dag de deur van de kerk open gedaan.

Gasten en vrienden Kerstfeest Nijverdal, 14 december Het leger des Heils organiseert op 14 december het gasten en Vrienden Kerstfeest. Dit feest vind plaats in het Hervormd-centrum aan de Constantijnstraat 7a van 14.30 uur tot 18.00 uur. De kaarten zijn gratis, maar wel noodzakelijk. De kaarten zijn af te halen bij het Leger des Heils gebouw of telefonisch te bestellen bij Ria Hop, telefoonnumer: 0548-612695.

Kerstmarkt Gauwe Geit Nijverdal, 11 december

Ieder jaar wordt er een kerstmarkt gehouden op het terrein achter café/ tapperij In de Gauwe Geit. Naast de traditionele kraampjes, het rad van avontuur, pony-rijden voor de kinderen, etc... is er nu onder andere ook een levende kerststal en een demonstratie houtbewerken. De kerstmarkt begint om 13.00 uur en is tegen 18.00 uur is het afgelopen.

Nijverdal/Hellendoorn, 10/17 december

Popkorn is een enthousiast koor van mannen en vrouwen. Tijdens de optredens in Nijverdal zingen ze bekende en minder bekende kerstnummers. Nummers die je kent mag je gerust meezingen. Ga voor meer informatie naar www. popkorn.nl.

Kerstmiddag PCOB Nijverdal, 15 december

De traditionele Kerstmiddag van de Protestants Christelijke Ouderenbond is dit jaar op donderdagmiddag 15 december van 14.30 uur tot 16.30 uur. Het vindt plaats in Het Centrum aan de Constantijnstraat in Nijverdal.

HelderseWonder Winterwereld Hellendoorn wordt omgetoverd tot een sfeervol winters kerstdorp. Straattheater, muziek, dans, demonstraties en winterstreetparade wisselen elkaar af op deze sprookjesachtige dag. De WonderWinterWereld begint om 15.00 uur.

10dec. Centrum Nijverdal, 13.00 tot 17.00 uur 17dec. Hellendoorn, 15.00 tot 19.00

Reeën speurtocht

NIJVERDAL - Staatsbosbeheer biedt de gelegenheid voor natuurliefhebbers om 14.00 uur mee te gaan met een natuurgids met een bijzondere wandeltocht.

De excursie start bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, de Sallandse Heuvelrug te Nijverdal. De beperkte groep (maximaal 20 personen, opgave is noodzakelijk) zal op pad gaan en proberen reeën in hun natuurlijke omgeving te ontdekken. Garantie wordt niet gegeven, maar sporen en andere stille getuigen van dit sprookjesachtige dier zijn zeker te ontdekken.

Haarle, 18 december

Dit jaar wordt voor de vierde keer Kerstkransje Haarle georganiseerd. Onderweg op de 5km lange route ontmoeten de wandelaars midwinterhoornblazers, een levende kerststal, zanggroepen, een 5-mans orkest, een activiteit van de scoutinggroep Haarle,een accordeongroep en er zijn verkoopstands.

Kerst op Twilhaar

Hellendoorn, 17 december

Popkorn kerstnummers

Kerstkransje Haarle

Het zal een stevige wandeling zijn en het dragen van goede wandelschoenen wordt dan ook aangeraden. De kosten voor deelname aan de wandeling zijn 4.00 euro. Het liefst contant betalen en graag gepast. De tijdsduur van de wandeling is ongeveer 2,5 uur De minimale leeftijd voor de wandeling is 12 jaar. Honden kunnen niet mee, vanwege de kans op verstoring. De wandeling start om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug 281, 7441 GS Nijverdal. Ga voor meer informatie naar www.staatsbosbeheer.nl

Nijverdal, 18 december

In de schaapskooi treft u een levende kerststal, midwinterhoornblazers en andere activiteiten. Deze activiteiten zullen zich afspelen in en rond de Schaapskooi Twilhaar aan de Patheweg. De activiteiten zijn gratis te bezoeken op 18 december van 12.00 tot 16.00 uur. Ga voor meer informatie naar: www.staatsbosbeheer.nl

The Accordimonicas Hellendoorn, 22 december

Het orkestje The Accordimonicas speelt binnenkort voor het eerst buiten de muren van haar oefenruimte. Het elfkoppige accordeon- en harmonica orkest laat op donderdag 22 december, tijdens de kerstkoopavond in Hellendoorn, voor het eerst haar gezicht laten zien. De muziek is tussen 20.00 uur en 21.00 uur te horen voor de deur van Primera Hofman, Dorpsstraat 22 te Hellendoorn.


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 09 december 2011

Alle broeken 1 dag

Pall Mall Pierre cardin

VILA

21

Bakker Bart lanceert online bestelservice belegde broodjes NIJVERDAL - Bakker Bart Nijverdal is sinds kort live met een online bestelservice. De bezoekers van de website kunnen nu - naast de verse vlaaien - ook belegde broodjes, snacks en overige producten bestellen en af laten leveren op een door hun aangegeven adres. Thuis of op het werk. Alle producten zijn dezelfde dag gebakken, dus krakend vers. Snel, lekker en gemakkelijk! Heb je in je pauze maar weinig tijd en wil je snel een heerlijk belegd broodje eten? Dat kan je deze nu online bestellen via de webshop op: www.bakkerbart.nl. De bezoekers van de website kunnen op een snelle manier de specialiteiten bekijken en uiteindelijk bestellen. De

bestelling wordt dan online opgegeven, waarna de broodjes direct vers bereidt worden en op de afgesproken tijd in de winkel aan het Keizerserf klaar liggen om meegenomen te worden.

Bezorgen is ook mogelijk. (Bij een bestelling vanaf 10 euro). Bakker Bart heeft een uitgebreid verzorgingsgebied in Nijverdal, Hellendoorn en omgeving. Bij bestellingen onder de 25 euro, betaalt u 2,50 euro bezorgkosten. Ook uw hele of gesneden broden of stokbroden kunt u op deze manier doorgeven! Bestellen via telefoon of fax blijft natuurlijk ook nog steeds mogelijk! Ga snel naar de webshop op: www. bakkerbart.nl.

-25% Gratis dinerbon Besteedt u deze week voor minstens 150 euro bij ons, dan krijgt u een gratis dinerbon (2 personen) voor bistro de Markies in Rijssen.

Zaterdag extra open tot 21:00 uur.

Meer kans bij Sans.

Hartje centrum Rijssen

www.sans-online.nl

WervelScan® voor klinisch onderzoek van wervelkolom NIJVERDAL Kelder Slaapkamers in Nijverdal biedt op 15,16 en 17 december de klanten een speciale service: In samenwerking met de leden van het Svane® verkoop team - matrassen van de Noorse fabrikant Ekornes ASA, de grootste meubelproducent van Scandinavië met haar bekende merken Ekornes® en Stressless® - zal een speciaal apparaat uit de sportgeneeskunde worden toegepast: de WervelScan®. Iedere geïnteresseerde klant kan gebruik maken van een vrijblijvend advies met behulp van de WervelScan® door een vertegenwoordiger van Svane®. Optisch lijkt het apparaat op een eenvoudige computermuis, maar er zit veel meer in: De WervelScan® visualiseert de exacte positie van de wervelkolom op een matras zonder uitstoot van enige straling. Het laat binnen

enkele seconden een helder beeld zien van de wervelkolom van de klant en de juiste ligpositie - het resultaat is direct zichtbaar op een computerscherm. Daarom maakt het de aanschaf van een nieuw matras een stuk eenvoudiger en sluit het perfect aan bij de hoge kwaliteit van het advies van Kelder slaapkamers

Mis deze geweldige kans niet en verzeker uzelf van deze exclusieve aanbieding op 15, 16 en 17 december 2011. Ons personeel is beschikbaar voor een vrijblijvend advies op maat tussen op 09:30 uur en 18:00 uur. En op donderdag 15 december zelfs tot 21.00uur. We begroeten u graag in onze winkel!

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0548 615255 of via e-mail: info@kelderslaapkamers.nl


Open dagen Wij zijn verhuisd naar de Lemelerweg 25c te Lemele. Wij willen dit heugelijke feit graag met u vieren en nodigen u daarom uit om ons nieuwe pand te komen bezichtigen en kennis te maken met onze nieuwe producten van Claas, Amazone en Kaweco. Lemelerweg 25c 8148 PB Lemele Telefoon: 0572 - 331341 www.bmb-bruggeman.nl

UITNODIGING OPEN DAGEN UITNODIGING OPE

Tijdens de open dagen kunt u zelf een proefrit maken met een van onze tractoren. Openingstijden Vrijdag : 9 december 10.00 uur tot 22.00 uur Zaterdag : 10 december 10.00 uur tot 17.00 Lemelerweg 25c uur

8148 PB Lemele

Telefoon: 0572-331341 Wij zien u graag

op onze open dagen in Lemele. Ook voor de kinderen is er vermaak.

www.bmb-bruggeman.nl

341

n.nl

Gebruikte machines die we in voorraad hebben:

Vestiging Broekland:

Van Dongenstraat 36 Lemeler weg 25c 8107 AG Broekland 8148 Lemele Tel.: 0570-531035 PB

Vestiging Lemele: Lemelerweg 25c 8148 PB Lemele Tel.: 0572-331341

Vertegenwoordigers:

Niels Bruggeman0572 06-13259000 Arnout van Vliet foon: - 331341 Arno Nijhof

06-43457075

w.bmb-bruggeman.nl

06-55342293

Tractoren: Hooibouwmachines: Ford 4100 Div. graspickuppen JD 2850-SG- cabine 2wd Lely frontmaaier 320 fc bj2001 Deutz 3.50 Holaras kuilverdelers Open dagen JD 3350-SG- cabine Trekkerbakken Fiat F 140 Tuchel veegmachine JD 3350-SG- cabine Vicon achtermaaier 2.4 mtr bj 06 Renault Ares 540 RX Div. Hefmasten JD 3320- Compact + Frontlader Grondbakken Claas Ares 617 atz c Wij zijn verhuisd naar de Lemelerweg 25 te Lemele. JD 6100 2wd Kuhn achtermaaier 280 bj 09 Renault 551 + Frontlader Nieuwe voorraad: JD 6110Niemeyeruachtermaaier bj 02ons nieuwe Mc Cormick Pelikaanbakken WijPremium willen dit heugelijke feit graagD432 met u vieren en nodigen daarom2.6mtr uit om pand te komen JD 6110- SE Bloters Iseki 1910 – compact Balenklemmen JD 6110- Premium Stoll schudder van 905 pro bj 06 JCB gator Mestgrijpers bezichtigen en kennis te maken met onze nieuwe producten Claas, Amazone en Kaweco. JD 6210- SE Vicon schudder 833T bj 03 Fella schudder TH 1100 bj03 JD 6410- Premium Tijdens de open Stoll hark 1810 zija eg bjeen 03 van onze Shovels: Mestpompen dagen kunt u zelf een proefrit maken met tractoren. JD 6510- Premium Niemeyer hark twin 715 S bj01 Liebherr shovel L150 Oprijwagens JD 6420- Premium Stoll hark 1401 bj 02 Kramer shovel 512 Greppelfrees JD 6420- Premium+ Frontlader Niemeyer hark twin 470 bj03 JCB Shovel 403 beugel Modderschaven JD 6430- Premium- Autopowr Enz- enz- enz JCB Shovel 403 nieuw! Vaia Kipper JD 6830- Premium Manitou MVT 628 verreiker Enz- enz- enz JD 6520- Premium Tanken: Openingstijden JD 6920 S- Autopowr BSA Duport 10300 5.2mtr bem. Bj09 Kuiluithaalmachines: Importeur van: JD 6920 S- Autopowr Veenhuis 10000 ltr transporttank Trioliet U snijder 170 3x Jyfa veewagens JD Gator Hydraulisch Van lengerich Usnijder 190 2x Naar wens gemaakt Donderdag : 8 december 10.00 uur tot 22.00 uur JD 6950 hakselaar Veenhuis 8000 ltr transporttank Div Uithaalbakken trioliet/ schrijver Alle soorten en maten Schuitemaker 7000 ltr tank 2x Schuitemaker amigo 20s bj 2010 Mechanisch met klep Vrijdag : 9 decemberEnz10.00 Case 745 enz- enzuur tot 22.00 uur Div. Kemper maisbekken Met of zonder dak Case 845xl plus Div Blokkenwagens Strautmann Enz- enz- enz Zaterdag : 10 december 10.00 uur tot 17.00 uur Case 856 Opraapwagens: Trioliet 10m3 mengwagen bj 2010 Case 1394 Deutz Fahr K 740 Gereviseerd Veenhuis kuilverdelers VERDER VELE MACHINES: Case 5120 bj 1994 Schuitemaker Feedo 80-13 Trekkerbakken Case mxm 155 Kemper rol 900 Trioliet triomix 12m3 bj 2003 Cultivators/ woelers Kemper ros 820 Ploegen 2/3 schaar Fendt 312 Krone Titan 6/40 bj in 1992 Storti zelfrijdende mengwagen bj2006 Kleine veldspuiten Wij zien u graag op onze open dagen Lemele Fendt 509 Div. Balenklemmen Weideslepen 4/5/6 mtr Luclar zelfrijdende mengwagen bj 2001 Diversen: Strohakselaars Ook voor de kinderen is er vermaak. New holland TS 100 Dubex getrokken veldspuit Div.Veewagens Achterladers New holland TVT 190 Div. rotokopeggen Ford 4600 Div. Bloters

W W W . B M B - B R U G G E M A N . N L

Tempert

Tegels & Badkamers

Bedrijvenweg 57-59 Nijverdal - Tel: 0548-61 86 75 - www.tempert.nl


KERSTCONCERT GROTE KERK VRIEZENVEEN Westeinde 39 Vriezenveen Aanvang 20.00 uur - Kerk open 19.30 uur

21

r e b m dec2e011

Meewerkenden,

Rijssens Mannenkoor

e t a G o t f e f Ja Quar t

o.l.v. Freddy Veldkamp

Pianist Gezinus Veldman Ard Kamphuis Het Erasmusconsort Lianne Laurens fluit Evelyn Heuvelmans hobo Voorverkoopadressen:

www.mannenkoor.nl Christelijke Boekhandel “De Akker” Vriezenveen VVV Vriezenveen en VVV Wierden Bruna Boekhandel Brinkman Vroomshoop

KORTINGSBON

Bij inlevering van deze bon kunt u tegen betaling p.p. meegenieten van een keur aan muzikale klanken,

van

12,50

10,€

gebracht door Het Rijssens Mannenkoor, het Erasmusconsort en het Jaffo Gate Quartet tijdens het KERST CONCERT in de Grote Kerk te Vriezenveen op 21 december 2011.

Naam, Adres, e-Mail, Aantal personen,

Welkom op het KERSTCONCERT van 21 december 2011 in de Grote kerk te Vriezenveen Deze kortingsbon is niet geldig in combinatie met andere lopende kortingsakties of aanbiedingen. De kortingsbon is alleen geldig indien ingevuld en voor het aangekondigde evenement en is niet inwisselbaar voor contanten. Alle in de bon aan-/opgegeven informatie valt onder de privecywet. Het Rijssens Mannenkoor gaat met respect om met de gegevens die opgegeven worden op de ingevulde bon.

RIJSSENS MANNENKOOR

RIJSSENS MANNENKOOR


Hellendoorn Journaal

24Vrijdag 09 december 2011

NIJVERDAL - In Nijverdal wordt op zaterdag 10 december een kerstmarkt gehouden. De kerk wil dan niet ontbreken. Daarom wordt op die dag de deur van de regenboogkerk opengzet. In het voorportaal van de kerk aan de Grote straat 127 vindt een zogenaamde liefdesmarkt plaats. Dit jaar is het thema van de Protestantse Kerken in Nederland Geloof en Hoop in de afgelopen jaren Liefde. Wat bedoel je daar nou precies mee, wat is het voor jou, wat betekent het voor jou in je leven en… wat heeft de kerk daar mee te maken, of ... Radio Reggestreek (106.6 FM)

Vrijdag 09 december 201124

Liefdesmarkt in de Regenboog is vanaf 10.00 uur aanwezig en zendt de hele dag Reggebreed uit vanuit het voorportaal van De Regenboog. Hans van Petersen zit onder andere achter de microfoon en praat met bekende inwoners van de gemeente Hellendoorn over dit thema. Verzoeknummers kunnen worden aangevraagd. Wilt u iemand blij maken, verrassen met een mooi lied of een gouwe ouwe? kan! Rechtstreeks bij Radio Reggestreek of bij Ds. Wil Kaljouw. Een leuk kaartje versturen? Dat kan, ze zijn aanwezig en te koop in het voorportaal. Een kaarsje aansteken voor

iemand? Dat kan in Stiltehoek in de kerkzaal.

de

U lekker laten verwennen, verzorgen, opmaken? Dat kan: 2 schoonheidsspecialistes zijn aanwezig om u te verwennen, mooi op te maken of een gezichtsmassage te geven. Iets moois kopen voor een Goed Doel? Tineke Rodenburg en haar creatieve groep is aanwezig om haar producten te verkopen. Een mooie liefdesfilm zien? Dat kan achter in Het Spectrum. Mooie kerstliederen zingen met Jan Ebeltjes op het orgel? Dat kan van 19.00 uur

concert is tevens de afsluiting van de Liefdesmarkt die die dag wordt gehouden in de Regenboog als onderdeel van tot 20.00 uur in de kerkzaal de Kerstmarkt. Aanvang 19.00 onder het motto ”Zingend uur. Het concert duurt een uur. naar Kerst”. Tijdens de Liefdesmarkt wordt Voor informatie en opgave ver- in het Spectrum van kerkgezoeknummers: ds.kaljouw@ bouw De Regenboog de film pgnijverdal.nl, T: 612595 The Notebook gedraaid. Een Zaterdagavond 10 december ontroerende ****liefdesfilm, kruipt organist Jan Ebeltjes geschikt voor iedereen van 15 achter het Mense Ruiterorgel tot 100. De film heeft twee van de Regenboogkerk. Hij zal lijnen die elkaar afwisselen. gaat enkele mooie werken laten over de ontroerende liefde van horen en vooral veel laten mee- een oude man voor zijn vrouw zingen met liederen die passen die de ziekte van Alzheimer bij de tijd van het jaar: Advent, heeft en hem niet meer kent, op weg naar Kerst, het feest en het liefdesverhaal van hun van Liefde, Vrede, Verwachting, jonge jaren. De film duurt 2 uur Het Licht, Het Kind, de komst en de aanvangstijden zijn 13.30 van Christus op aarde. Het uur en 16.00 uur.

Netwerkbijeenkomst jongerencentrum

Zaterdag 10 december van 11:00 tot 16:00 uur Bij

t huisgemaakte gevulde

of chocolademelk me ontvangst gratis glühwein

speculaas

KENNISMAKINGSDAG Fletcher Hotels is sinds oktober de trotse eigenaar van Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug. Maak (opnieuw) kennis met ons. Wij nodigen u en de hele familie uit! Op deze dag houden wij open huis en organiseren wij diverse festiviteiten met o.a. een mini fair, een preuverie, entertainment voor de kids en rondleidingen door het hotel. Er zijn diverse prijzen te winnen, waaronder een overnachting, en bij vertrek ontvangt u van ons een leuke verrassing. Speciaal op deze Kennismakingsdag kunt u ter afsluiting tussen 16:30 – 19:30 uur genieten van een buurtbuffet voor slechts €15 p.p. Kinderen betalen €1 per levensjaar! In verband met de te verwachten toeloop gelieve voor dit buffet aanmelden voor 9 december 2011.

Burgemeester Knottenbeltlaan 77 | Rijssen | +31 (0)548-516 900 | info@hotelsallandseheuvelrug.nl

NIJVERDAL Namens Stichting De Welle o rg a n i s e e r t de Netwerkcoördinator Jeugd, Dinja Konijnenbelt, netwerkbijeenkomsten voor professionals die werkzaam zijn in de gemeente Hellendoorn met jongeren van 0-23 jaar. Dit om elkaar (beter) te leren kennen, informatie uit te wisselen, om zodoende een (nog) betere samenwerking te bewerkstelligen. Tevens worden er voor elke bijeenkomst 1 of meerdere sprekers uitgenodigd worden die soms over een zelfde, soms over verschillende thema’s u informatie willen verstrekken.

De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 december van 15.00 tot 17.00 uur in het nieuwe JongerenCentrum op het Sportpark Gagelman, voormalig clubgebouw van SV Nijverdal (Duivecatelaan 10 te Nijverdal). Het thema is: 'Hoe bereik je jongeren?' Jongerenwerkers Stichting De Welle heten u welkom in nieuwe JC en vertellen over hoe zij vanuit dit JC en Social Media jongeren goed kunnen bereiken. ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente vertellen over thuisbegeleiding die ook aan jongeren geboden wordt en René Otten en Marielle Kleine komen vertellen over hun nieuwe organisatie: het Jeugd ACT en hoe zij jongeren bereiken.

Indien u een professional bent en nog geen uitnodiging ontvangen hebt, maar graag aanwezig wilt zijn, kunt u een email sturen aan Dinja Konijnenbelt: d.konijnenbelt@ stichtingdewelle.nl


Op de Verderop in Hellendoorn Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

De loketten Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295 Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl  Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl

Loket Maatwerk Willem-Alexanderstraat 7 0548-638800 maatwerk@stichtingdewelle.nl www.stichtingdewelle.nl Op vrijdagmiddag gesloten Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –17.00 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur Wmo-raad P/a Stichting de Welle Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 wmo-raadhellendoorn@stichtingdewelle.nl

Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630212 Raadsfracties De raadsfracties houden elke donderdagavond spreekuur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, van 18.45 tot 19.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

www.hellendoorn.nl

9 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Samenleeftest bespreekt Kerkdiensten taboes rond samenwonen Zondag 11 december

NIJVERDAL - Een derde van alle stellen gaat uit elkaar, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat zorgt bij samenwonende stellen die onderling niets geregeld hebben, na de breuk voor grote problemen. Zo leven inmiddels 20.000 ongehuwd samenwonende vrouwen met kinderen door het gebrek aan alimentatie-afspraken onder de armoedegrens. Vanaf 30 november 2011 kunnen samenwonenden tijdig maatregelen nemen met de online Samenleeftest.

Als koppels gaan samenwonen denken ze dat ze voor altijd samen blijven. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Toch maakt de helft van de stellen geen afspraken over bijvoorbeeld financiën. Ze zitten op een roze wolk en willen niet nadenken over de gevolgen van een breuk. Het is zelfs een taboe om erover te spreken. Maar: wat gebeurt er als een van beide partners overlijdt? Wie krijgt wat bij de scheiding? Wie betaalt de kosten van de inwonende kinderen uit een eerdere relatie? Samenleeftest Met behulp van de samenleeftest (www.samenleeftest.nl), die op 30 november 2011 is gelanceerd, kunnen koppels bewust nadenken over die taboes en financiële risico’s tijdig in kaart

brengen. Het is de eerste site in Nederland die koppels die samenwonen of willen gaan samenwonen, helpt bewust tijdig na te denken over onderlinge afspraken over alimentatie, pensioen, belasting, huis, inboedel en gemeenschappelijke bezittingen mocht het misgaan in de relatie. De site is een initiatief van Netwerk Notarissen, het landelijk samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. Op dit moment telt Nederland ongeveer 836.000 ongehuwd samenwonende paren. In de praktijk blijkt dat de Nederlandse vrouw gemiddeld 5,9 exen heeft en de Nederlandse man 5,5. Problemen Hoogleraar Leon Verstappen is verheugd dat er nu een site is die koppels ook wijst op de risico’s van samenwonen. “Met name ongehuwd samenwonende vrouwen met kinderen komen daardoor in de problemen”, aldus de hoogleraar die samen met de Vrije Universiteit Amsterdam voor het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek deed naar samenwonenden. “Tijdens de relatie zijn ze minder gaan werken om de zorgtaken op zich te nemen. Maar omdat ze geen afspraken hebben gemaakt, krijgen ze na de scheiding geen alimentatie van de partner om dat inkomensverlies te

compenseren. Gemiddeld daalt de koopkracht van deze vrouwen na de scheiding met 14 procent. En voor 20.000 vrouwen is die daling zo groot dat ze inmiddels onder de armoedegrens leven.”

Juridische gevechten “Zorgelijk”, vindt ook Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. “De financiële en emotionele gevolgen van een breuk bij samenwonen kunnen groot zijn. Nog groter dan bij trouwen omdat er geen wettelijke voorzieningen zijn. Dat geldt niet alleen voor vrouwen met kinderen. Juridische gevechten over wie er bijvoorbeeld in het huis mag blijven wonen, zijn ook aan de orde van de dag. Net als juridische problemen bij overlijden van de partner. Juist daarom willen we met deze test en de bijbehorende tips mensen bewust maken van het feit dat ‘samen wonen’ pas echt ‘samenwonen’ wordt als je alles goed geregeld hebt.” Met de uitslag van de samenleeftest kunnen partners naar de Netwerknotaris. Er zijn 160 Netwerkkantoren in Nederland zodat er altijd een Netwerknotaris in de buurt is. Van Kaam Kemp Snijders Netwerk Notarissen, Nijverdal, www.notarisnijverdal.nl

Nijverdal Protestantse Gemeente Nijverdal De Regenboog

Het Centrum

09.30 uur

ds. J.J. van Dijken

ds. K.A. Kaljouw

10.15 uur

ds. W. Kaljouw

18.30 uur

10.00 uur

Leger des Heils

10.00 uur

Ezra - Evangelisch Gemeente

09.30 uur

Vrije Evangelische Gemeente

17.00 uur

Katholieke Kerk, zaterdag

10.00 uur

Pinkstergemeente Levend Water

10.00 uur

Beth Shalom

16.00 uur

ds. H.H. Scheffer

09.30 uur

Het Kruispunt

ds. R.W.J. van Ommen

16.30 uur

09.30 uur

Gereformeerde kerk, vrijgemaakt

ds. R.W.J. van Ommen

ds. H.H. Scheffer Fred Noordstar br. H. Hilberink dienst ds. P Boomsma Dato Steenhuis envoy J. Wisseboom

Hellendoorn

ds. Wassenaar

10.30 uur

ds. Wassenaar

08.45 uur

Protestantse kerk

19.00 uur

Rooms Katholieke kerk, zaterdag

10.00 uur

De Luchtbode, Vriezenveen

09.30 uur

De Schaapskooi

10.15 uur

Kronnenzömmer

19.00 uur

O. Vrielink

ds. Boomsma G. Legtenberg ds. J.P. van Vliet ds. Perk br. R. Lamain

Daarle

09.30 uur

Gereformeerde Kerk

15.00 uur

09.30 uur

Hervomde Gemeente

15.00 uur

ds. J.A.W. Verhoeven ds. M. van Dam ds. B.J. Heusinkveld ds. H. de Haan

Daarlerveen

19.00 uur

09.30 uur

Protestantse gemeente

14.30 uur

09.30 uur

GKV, de Kruiskerk

dienst ds. M. v. Veelen ds. G.A. Cnossen ds. K.A. Hazeleger


Op Op dede Omgevingsvergunningen e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen Nijverdal • Dalkruid 5 – het plaatsen van en dakkapel (29-11-11) • Grotestraat 281 – het bouwen van een tijdelijk informatiecentrum (29-11-11) • Rembrandtplein 1 – het kappen van 3 picea’s (30-11-11) • Willem Kloosstraat 6 – het kappen van 1 berk (01-12-11) • Grotestraat 73 – het aanbrengen van lichtreclame (02-12-11) Hellendoorn • Mekkelinkweg 5 – het bouwen van een schuur (29-11-11) • Pastoor Rientjesstraat (nabij de nummers 2 en 4) – het tijdelijk plaatsen van een reclamebord (0112-11) • Klompskamp 34 – het kappen van 1 picea pungeus ‘Koster’ (30-11-11) Haarle • Kerkweg 12a – het tijdelijk plaatsen van een unit (30-11-11) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit milieu Hellendoorn • Reggeweg 8 - omgevingsvergunning voor Xpress voor het oprichten van een onbemand tankstation U kunt de desbetreffende stukken inzien van 10 december 2011 t/m 20 januari 2012 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Op werkdagen zonder afspraak elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Donderdag tussen 13:00 uur en 20:00 uur en vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur. (tel.nr. 0548-630214). Tijdens de ter inzage termijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft) of mondeling of elektronisch per e-mail, zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal of elektronisch naar: gemeentebestuur@Hellendoorn.nl.

 Verleende omgevingsvergunning activiteit bouw en milieu Nijverdal • Rudolf Dieselstraat 8 - omgevingsvergunning voor Vastcomp B.V. i.v.m. het bouwen van een bedrijfshal en een aanvraag om omgevingsvergunning voor de gehele inrichting voor de activiteit milieu U kunt de desbetreffende stukken inzien van 10 december 2011 t/m 20 januari 2012 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Op werkdagen zonder afspraak elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Donderdag tussen 13:00 uur en 20:00 uur en vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur. (tel.nr. 0548-630214). Tegen het besluit kan binnen zes weken na ter inzage legging beroep worden aangetekend. Beroep kan worden aangetekend door: - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo (postbus 323, 7600 AH Almelo). De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Een beroepschrift schorst het in werking treden van het besluit niet. Indien wel schorsing wordt gewenst, dient bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323, 7600 AH Almelo) te worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

 Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • Grotestraat 110-01 t/m 110-22 – het bouwen van een 22 appartementen (28-11-11) • Hexelerweg 38 – het kappen van 1 iep (28-11-11) • Emmastraat 11 – het wijzigen van de bestemming van de schuur in de bestemming atelier (29-11-11) • Portlandweg 96 – het kappen van 1 tulpenboom (29-11-11) • Penningkruid 2 – het kappen van 1 lijsterbes (01-12-11) • Hoge Esweg 45 – het kappen van 1

levensboom (01-12-11) • Keizersweg 31 – het kappen van 1 esdoorn (01-12-11)

 (Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunningen, activiteit milieu (uitgebreide procedure)

Nijverdal • Lage Esweg 86 – het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning (30-11-11)

Daarle • Haarweg 10 – het veranderen van de kapconstructie van de schuur (01-12-11)

Hellendoorn • Coninckserveweg 3 - het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning (30-11-11)

Haarle • Tunnelweg 1a – het vergroten van een woning (28-11-11) • Holtslagweg 39 – het bouwen van een woning met bijgebouw (29-1111)

Hellendoorn • Damstraat 2 – het kappen van 1 kastanjeboom (28-11-11) • Zuid Esweg 72 – het kappen van 1 prunus (28-11-11) • Dorpsstraat (voor de nummers 48 en 50) – het kappen van 2 hopbeuken (29-11-11) • Kamphuisweg 5 – het verwijderen van asbest dakbedekking en het uitbreiden van een woning (01-1211) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tus-

sen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323. 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt de desbetreffende stukken vanaf 9 december 2011 gedurende zes weken inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Zonder afspraak op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Donderdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Tijdens de ter inzage termijn kan beroep worden aangetekend tegen dit

besluit door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo (postbus 323, 7600 AH Almelo). De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Een beroepschrift schorst het in werking treden van het besluit niet. Indien wel schorsing wordt gewenst, dient bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323, 7600 AH Almelo) te worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Vergadering Welstandscommissie

Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact opnemen. Telefoonnummer 0548-630214.

De volgende openbare commissievergadering is op 22 december 2011 van 9.00 uur tot 12.30 uur op het volgende adres: Wierden, gemeentehuis, Plantsoenlaan 1, tel. 0546-580800. 9 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij vrouwen geboren in 1956

Baarmoederhalskanker komt bij vrouwen van alle leeftijden voor, maar het meest bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen vrouwen uit deze leeftijdsgroep eens in de vijf jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Deze vorm van kanker kan door een eenvoudig onderzoek, het uitstrijkje, in een vroeg stadium worden ontdekt. Bij een vroege ontdekking en goede behandeling is genezing in bijna alle gevallen mogelijk. Bent u geboren in 1956? Alle vrouwen uit de regio Twente, IJssel- en Vechtstreek die in 1956 geboren zijn, hebben tussen 10 oktober

en 25 november 2011 via Bevolkingsonderzoek Oost of hun huisarts een oproep voor het bevolkingsonderzoek gekregen. Valt u in deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging gehad? Neem dan na 25 november contact op met uw eigen huisarts of Bevolkingsonderzoek Oost, telefoon (053) 480 05 20 (maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). Meer informatie? Wilt u weten wanneer u een oproep kunt verwachten of wanneer u niet hoeft deel te nemen? Neem dan een kijkje op de website www.bevolkingsonderzoekoost.nl

Vergadering BLOS

De Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport (BLOS) vergadert op maandag 12 december om 19.30 uur in het huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Op de agenda staat onder meer: • Herinrichting sportpark De Voordam • Overdracht kleedkamers Stichting Kleedkamers v.v. DES en s.v. Nijverdal aan v.v. DES • 1/3-regeling • UMTS-masten sporthal De Kruidenwijk Spreekrecht Bezoekt u deze commissievergadering en wilt u meepraten? Dat kan. Laat dat dan even voor het begin van de vergadering aan de voorzitter weten.

U kunt kiezen of u als eerste over het onderwerp het woord wilt voeren of nadat u de voorzitter hebt gehoord. U mag maximaal twee keer het woord voeren. Wilt u vooraf uw spreekwens overleggen? Neem dan even contact op met de secretaris van de commissie, de heer J.H. Galgenbeld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0548630730. Ter inzage De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen zoveel mogelijk tijdens de uren van openstelling van het raadhuis voor een ieder ter inzage bij team Sport, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Ook kunt u de stukken inzien in de bibliotheken in de gemeente Hellendoorn.

Officiële mededelingen 

Wet milieubeheer

 Beschikking Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben - onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu - positief beschikt op de volgende aanvraag om vergunning: Hellendoorn • Maatschap Visscher, Steenhaarweg 9 – een fokvarkens- en vleesvarkensbedrijf; voor nieuwbouw van een vleesvarkensstal De aanvraag, de (ontwerp-)beschikking met de daarbij behorende stukken kunt u van 10 december 2011 t/m 21 januari 2012 inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Zonder afspraak op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Donderdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur (tel. 0548 - 630214). Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Belanghebbenden die aan-

tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om omtrent de ontwerp-beschikking tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen van 11 december 2011 t/m 21 januari 2012, beroep instellen. Het beroep kan – in tweevoud – worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij binnen deze termijn beroep is ingediend en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  Ontheffingen branden (art. 10.63 Wm)

Hellendoorn • A.M. van Nijen, Veldhuizenweg 5; stookplaats plaatselijk bekend Olthofsweg 7, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie I, nr. 7 Nijverdal • J. Hamberg, Hexelerweg 44; kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie G, nr. 10574 Desbetreffende stukken kunt u van 9 december 2011 t/m 19 januari 2012 inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Zonder afspraak iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Donderdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur (0548 - 630214).  Ingekomen melding

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben besloten ingevolge artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer, ontheffingen van het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer te verlenen aan:

Algemene Maatregel van Bestuur (art. 8.41 Wm) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Nijverdal • Pizzeria Valentino, Kuperserf 61a –

Drank-en Horecawet

 Verleende vergunningen

schrift indienen bij de Rechtbank te Almelo.

Nijverdal • Wijkvereniging De Kruidenwijk, Kuperserf 43, 7443 HC (11UIT13319, betreft wijziging leidinggevende). Bezwaar Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaar-

voor de oprichting van een afhaalen bezorgpizzeria Deze stukken liggen niet ter inzage.

Aanvraag ontheffing van het stookverbod

Van 1 november 2011 tot en met 31 maart 2012 is het weer mogelijk snoei- en tuinafval te verbranden mits u in het bezit bent van een geldige ontheffing van het stookverbod. In verband met de wettelijk verplichte procedure dienen aanvragen uiterlijk 15 januari 2012 bij ons te zijn ingediend. Aanvragen die na deze datum nog bij ons worden ingediend, worden daarom niet in behandeling genomen.

De volgende stookperiode is van 1 november 2012 tot en met 31 maart 2013. U kunt voor aanvang van deze periode al een ontheffing bij ons aanvragen. Voor meer informatie over het aanvragen van een stookontheffing en het hiervoor benodigde formulier kunt u contact opnemen met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte, tel. 0548-630214.

9 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de

Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur, Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur. Op afspraak vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

-

Nieuwe openingstijden gemeentelijke loketten!

De loketten zijn telefonisch gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.

Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Loket Welzijn, inkomen en zorg Loket Burgerzaken en belastingen

(0548) 630214 (0548) 630215 (0548) 630216

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op www.hellendoorn.nl of u kunt bellen met één van de bovenstaande telefoonnummers.

Vanaf 1 januari kost ID-kaart voor 0 t/m 13 jarigen € 30 - Tot 1 januari € 9,20 Medio 2012 elk kind een eigen reisdocument

Vanaf 1 januari 2012 kost een identiteitskaart (ID-kaart) voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar € 30,-. Tot die datum zijn de kosten voor deze leeftijdscategorie nog € 9,20. Deze forse stijging van de leges is een besluit van het ministerie van Binnen-

landse zaken en Koninkrijks relaties. Gemeenten zijn verplicht dit besluit uit te voeren. Vanaf de leeftijd van 14 jaar is een ID-kaart verplicht. De kosten vanaf 14 jaar zijn nu nog € 43,85. Vanaf 1 januari 2011 zal dit enige euro’s goedkoper worden.

Medio 2012 moet elk kind een eigen reisdocument hebben. Een identiteitskaart kan binnen Europa als reisdocument worden gebruikt en is vijf jaar geldig. Als gevolg van een wijziging in de Europese regelgeving is bijschrijving van kinderen

in het paspoort van ouders geldig tot 26 juni 2012. Na deze datum kunnen in het paspoort bijgeschreven kinderen dus niet meer meereizen.

Gemeentegids 2012

Vorige week is de gemeentegids 2012 huis aan huis bezorgd in de gehele gemeente. Mocht u geen gids hebben ontvangen, dan kunt u deze afhalen bij de receptie in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Asbestsanering terreingedeelte naast fietscrossbaan vanaf maandag 5 december

Maandag 5 december is gestart met de sanering van de asbestverontreiniging van een terreingedeelte naast de fietscrossbaan in Nijverdal. Dat gebeurt door de aannemer Ballast Nedam uit Nijverdal. De werkzaamheden zullen ongeveer vier tot zes weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Werkzaamheden De aannemer heeft het werkgebied afgezet en voorzien van asbestwaarschuwingen. Dagelijks wordt de Beethovenlaan

aan het einde van de werkdag geveegd. Nabij de aan te leggen toegangsweg wordt een containerruimte geplaatst voor omkleden en ontsmetting van de werknemers. Om risico voor de werknemers te vermijden, is deze voorziening tijdens de eerste twee weken nodig, wanneer de werknemers werkzaamheden uitvoeren waarbij ze een kans op contact met asbest lopen. De fietscrossbaan is tijdens de sanering buiten gebruik, het gebied is afgezet met hekken.

Saneringsplan Het saneringsplan voorziet in een afdekking met grond, het plaatsen van een omheining en het aanleggen van parkeerplaatsen en een toegangsweg. Op basis van alle onderzoeksgegevens is een saneringsplan met plan van aanpak opgesteld. Omdat de fietscrossbaan alleen via fietspaden bereikbaar was, hebben wij bij de uitwerking van het saneringsplan gekozen voor een verbetering van de ontsluiting van het terrein. Daarvoor wordt vanaf de Beethovenlaan

ter hoogte van de jeu de boules baan een permanente toegangsweg aangelegd. Vragen? Neem contact met de gemeente op! Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte van de gemeente Hellendoorn, tel: 0548-630214, email: bmo@hellendoorn.nl .

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking

Op maandagmiddag 28 november hebben de gemeente Hellendoorn en aanbieders van wonen, welzijn en zorg uit de gemeente Hellendoorn een samenwerkingsovereenkomst getekend om de aanpak van woonservicegebieden in onze gemeente te versterken en te formaliseren. Wat is een woonservicegebied? Een woonservicegebied is een overzichtelijk, afgebakend gebied waarbinnen de mogelijkheden voor ouderen en voor mensen met een beperking zo optimaal mogelijk zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarvoor is nodig: • adequate huisvesting in de vorm

van geschikt wonen; • informatie, advies en cliëntondersteuning; • persoonlijke diensten en zorg thuis; • ontmoeting en activiteiten op een bereikbare locatie; • een winkel voor dagelijkse levensbehoeften op een bereikbare locatie of een boodschappenservice; • (openbaar) vervoer; • een omgeving die in het algemeen als veilig wordt ervaren. Dit kunnen we alleen realiseren door samen als gemeente en aanbieders op te trekken en diensten aan elkaar te koppelen.

Samenwerkende partijen geloven in aanpak met woonservicegebieden Er zijn vijf woonservicegebieden in de gemeente: Marle, Daarle en Daarlerveen; Hancate, Egede, Elen, Rhaan en Hellendoorn; Hulsen, Kruidenwijk, Nijverdal Noord; Nijverdal Zuid; Haarle. De samenwerkende partijen zijn: Woningstichting Hellendoorn, Stichting De Welle, Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, ZorgAccent&TNWT, Attent Thuiszorg- Woonzorg-Kraamzorg, Carint Reggeland, vertegenwoordiger huisartsen gemeente Hellendoorn en gemeente Hellendoorn. Al deze partijen hebben tijdens het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst nog eens benadrukt dat zij in dit project

geloven. Samenwerking is niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk in de huidige tijd. Toekomstplannen De organisaties hebben zich ten doel gesteld dat in 2015 minstens 50% van de huishoudens in een woonservicegebied woont. Ook willen ze bereiken dat inwoners en bouwwereld zich bewust zijn van het belang van levensloopbestendigheid van woningen. Ook moet het concept van ontmoetingsruimten verder worden versterkt evenals van persoonlijke dienstverlening zoals klussendienst, boodschappenservice en dergelijke. De organisaties zullen inwoners hier actief bij betrekken.

9 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Hellendoorn 09-12-11  

Hellendoorn 09-12-11