Page 1

www.hellendoorn-journaal.nl

Vrijdag 02 december 2011

Hoi heeft nieuw bestuur >>>>> zie pag 3

Stukkie Jo Spoor >>>>> zie pag 5

Dorpshuis ’n Kadiek

DAARLE - Het dorpshuis ’n Kadiek wordt vrijdag 9 december om 20:00 uur officieel heropend door Burgemeester Anneke Raven. Met het oog op de functionaliteit van het dorpshuis in de toekomst en de huur die door de gemeente geïnd gaat worden, vanaf 2012, heeft er de afgelopen zomer een interne verbouwing plaatsgevonden. Hiervoor zijn subsidies aangevraagd en gekregen van het PB Daarle en van de Rabobank Westtwente. Ook de gemeente heeft hierin haar steentje bijgedragen. Na de verbouwing heeft ‘n Kadiek mogen rekenen op de inzet van vele vrijwilligers die samen de handen uit de mouwen hebben gestoken om te schilderen, sausen en schoon te maken. Nu ze deze werkzaamheden naar tevredenheid hebben afgerond willen ze alle belangstellenden uitnodigen om de heropening met te vieren en de zalen te bekijken. De deuren staan voor u open vanaf 19:30 uur en de heropening duurt tot 21:30 uur.

Draai de krant om voor

3e 4e jaargang jaargangnr. nr.47 2

‘Station Daarlerveen blijft open’ DAARLERVEEN In Wijkcentrum Kruidenwijk werd maandag de 2e themabijeenkomst in het seizoen 2011/2012 van bestuur en fractie van de PvdA gehouden. Het thema was: ‘Mobiliteit’. Een 20-tal geïnteresseerde aanwezigen ging met Dick Buursink en Theo Schouten in discussie over de plannen rond Mobiliteit die Nijverdal raken (N35, spoor Wierden-Zwolle en de fietssnelweg F35). Tijdens deze avond had Theo Schouten als portefeuillehouder Infrastructuur van de regio Twente

een goed bericht voor Daarlerveen en Daarle. Na aanvullende studie blijkt dat station Daarlerveen geopend kan blijven. Een bericht dat bij de aanwezigen in zeer goede aarde viel. Tijdens de bijeenkomst spraken de aanwezigen over de plannen waar provincie, regio Twente en de gemeente Hellendoorn bij betrokken zijn. Hoewel er af en toe wat verschillende accenten worden gelegd, zijn de verschillende bestuurslagen het in grote lijnen eens over de te volgen aanpak.

De fietssnelweg moet worden aangelegd, het spoor dient te worden verbeterd en de N35 tussen Wierden en Nijverdal dient te worden voorzien van ongelijkvloerse kruisingen.

In navolging van de “marsroutes” voor de F35 en de N35, zou er ook een marsroute voor de T35 (spoor) moeten komen. Er werd verder aandacht gevraagd voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Nijverdal en Wierden. Op de suggestie om hier Ook werd er gesproken over prioritering en de

besteding van de beschikbare middelen voor het openbaar vervoer. De conclusie was dat de provincie veel beter geld kan besteden aan het deels verdubbelen en elektrificeren van de lijn Wierden – Zwolle dan aan een volgens velen achterhaalde tramlijn Zwolle – Kampen. Als er niet voldoende middelen zijn zou daar de prioriteit moeten liggen, zelfs boven investeringen in de Vechtdallijn. Immers een goede treinverbinding tussen Enschede en Zwolle is van belang voor de gehele provincie.

Reggesteyn-Noetselerbergweg zet Glazen Huis-actie op touw NIJVERDAL - Christelijke scholengemeenschap Reggesteyn doet met een eigen Glazen Huisprogramma mee aan de landelijke actie van 3 FM Serious Request. De actie vindt plaats op woensdag 21 december, aansluitend aan de jaarlijkse kerstpakkettenactie. De opbrengst van de actie komt ten goede aan het Nederlandse Rode Kruis. De toezichthou-

ders van de vestiging aan de Noetselerbergweg zorgen voor de opvang van leerlingen die bijvoorbeeld ziek zijn of te laat komen. Zichtbaar voor alle leerlingen is hun werkplek: een vide, een glazen ruimte, door de leerlingen vaak aangeduid als ‘vissenkom’. Vanuit hun eigen Glazen Huis leveren toezichthouders Annelies Roelofs, Erna Heuver en Hans Dijsselhof een bijdrage aan de landelijke actie. Van 07.00 tot 19.00 uur brengen

zij, solidair met de dj’s van Serieous Request, zonder eten de dag door in hun Glazen Huis in de hal van de school. In die hal zenden zij muziek uit via de radiozender van de gemeente Hellendoorn, ‘Reggestreek Radio’ (104.1 op de kabel & 106.6 FM in de ether). Leerlingen kunnen verzoeknummers aanvragen en beluisteren in de kantine van de school. Per nummer betalen de leerlingen mini-

Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 074 - 259 66 33

maal een euro. Doneren kan ook via: www.kominactie.nl De opbrengst van de actie is bestemd voor Serious Request. In de aanloop naar de actiedag op 21 december helpen drie leerlingen mee de Glazen Huis-actie van Reggesteyn onder de aandacht te brengen. Zij gaan de dag na de actie (22 december) mee naar Leiden om het verzamelde geld te overhandigen aan de dj’s in het Glazen Huis van 3 FM. Oplage 16.500 exemplaren


Uit eten met Kerst Reserveer voor 2e Kerstdag Gezellig familiebuffet o verijs s e l v a k antie pa r k mö l k e

Partycentrum Mölke Kijk voor meer info op

WWW.MOLKE.NL of bel: 0548 - 51 97 41

partycentru m www.mo lke . n l

Uitnodiging informatieavond Combiplan Nijverdal Maandag 12 december tussen 18.00 uur en 21.00 uur

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het Combiplan Nijverdal op maandag 12 december aanstaande. Twee keer wordt een korte presentatie gegeven over de voortgang van het Combiplan en wordt vooruit gekeken naar de werkzaamheden in de komende periode. De inhoud van de presentatie is beide keren hetzelfde. Voor of na de presentaties heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Leo ten Brinke, ProRail en de gemeente Hellendoorn zijn tijdens deze avond aanwezig om een toelichting te geven. U bent van harte welkom Maandag 12 december 2011 Presentaties om 18.30 en 19.30 uur Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal

Gebr. Harmsen Scheepjeswol nu € 5,50 per bol

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal door het knelpunt N35 in Nijverdal aan te pakken. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2014 gereed.

rondvaar t e n w w w.mo lke . nl

Kerstkaarten

€ 1,- per doos

(10 dubbele kerstkaarten met envelop per doos)

6 dozen voor € 5,Openingstijden zijn:

a ctiviteit e n gesloten maandags en vrijdags w ww.molke .nl dinsdag t/m donderdags van 10:00 uur tot 17:00 uur zaterdags van 10:00 uur tot 16:00 uur

Zandkuilenweg 11 7688 PM Daarle tel 0546-697538 of 06-42704033

Bent u niet in de gelegenheid om deze inloopavond te bezoeken of wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Combiplan Nijverdal, kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/n35. Of bezoek het Informatiepunt aan de G. vd. Meulenweg 1-01 in Nijverdal. Het informatiepunt is iedere eerste en derde donderdag van de maand geopend van 16.00 tot 18.30 uur. Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

vanaf 15 december Goedemorgen buurman en buurvrouw.

bij Opel Wolves in de showroom

möl k e re creatie bv

bij OPEL elkeOPEL Nu Nu bij elke

CASH. CASH. AGILA AGILA €€83,83,-

MERIVA MERIVA AGILA AGILA Goedemorgen Goedemorgen buurman buurman en en buurvrouw. buurvrouw. €€166,166,-

per permaand maand

per permaand maand

€€83,83,-

Go G

per permaand maand

p artyce ntru m w ww.molke . nl

Altijd € 1000,- cash retour op uw rekening. Bovenop uw eigen deal. Altijd € 1000,- cash retour op uw rekening. ASTRA ASTRA Bovenop uw eigen deal. ASTRA ASTRA Het kopen van een nieuwe auto is altijd spannend en kan ook behoorlijk verwarrend zijn. Zeker met de grote€€hoeveelheid aanbied €€250,250,250,250,-ngen in

De nieuwe ASTRA GTC

De nieuwe ZAFIRA TOURER

Het kopen van een nieuwe auto is die altijd spannend en kan ook behoorlijk verwarrend zijn. Zeker met de hoeveelheid ngen in aanbiedi per per maand maand per per maand maand de markt, vaak minder aantrekkelijk of voordelig blijken te zijn, wanneer u ingrote de showroom komt. Bij Opel maken oudig. we het eenv de markt, die vaak minder aantrekkelijk of voordelig blijken te zijn, wanneer u in de showroom komt. Bij Opel maken oudig. we het eenv Na aankoop krijgt u € 1000,- cash op uw rekening. Bovenop de deal die u bij ons maakt. Zo simpel kan het dus ook. Mooi toch? Na aankoop krijgt u € 1000,- cash op uw rekening. Bovenop de deal die u bij ons maakt. Zo simpel kan het dus ook. Mooi toch? Nu Nu bij bijelke elke Nu N Kom naar onze showroom voor deze heldere Let deal. op: OP=OP! Deze actie loopt tot 30 september 2011. Kom naar onze showroom voor deze heldere Let deal. op: OP=OP! Deze actie loopt tot 30 september 2011.

OPEL OPEL

Scan deze Tag voor onze hele voorraad.

CASH.

C

Extra openingstijden: 55 JAAR JAAR GEEN GEEN RENTE RENTE ++ 55 JAAR JAAR G 55 JAAR JAARAltijd GRATIS GRATIS ONDERHOUD. ONDERHOUD. 55 JAAR JAARAltiAltG Altijd€€1000,1000,-cash cashretour retourop opuw uwrekening. rekening.Bovenop Bovenopuw uweigen eigendeal. deal.

Voordelig Voordelig rijden rijden met de de5+5 5+5 deal. Gemiddeld brandstofverbruik en 2CO -uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5;met kms/liter: 9,1 –deal. gr/kmCO 259 – 94. 228,6;

Do. Vrij. Za.

18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 20.00 uur 10.00 tot 17.00 uur

Voordelig Voordeligrijde rijd

Het Hetkopen kopenvan van een een nieuwe nieuwe auto auto isiseen altijd altijd spannend spannend en en kan kanook ookbehoorlijk behoorlijk verwarrend zijn. zijn. Zekergeldt met met Het Het de d k De € 1.000 cash wordt rechtstreeks door General Motors Nederland B.V. uitgekeerd op de bank/girorekening van evering/registratie de koper, na a van nieuwe Opel Agila, Corsa, Astra 5drs/ST, Meriva, ra,verwarrend Insignia, Za Antara. Dit Zeker aanbod voo Tot Tot15 15november novemberpro pro teert teertNederland Nederlandvan vande deOpel Opel5+5 5+5deal. deal.55jaar jaarlang langrijden rijdenzonder zondereen eencent centrente rentetetebetalen betalenen 5Tot 5Tot jaar jaar 15 15 lang november lang november gratis gratis 5+5 onderhou pro 5+5 onderho pro teert teert deal dea NN demarkt, markt, die dievaak vaak minder minder aantrekkelijk aantrekkelijk ofvoordelig voordelig blijken blijken tete zijn, zijn,wanneer wanneer uen uin in de de showroom showroom komt. komt. de de m m B nieuwe klantenorders (particulier/KZM) van 1 juli t/m 30 september 2011 met een uiterlijkede kentekenregistratiedatum mber van 2011. 30 nove Zie voor volledigeof voorwaarden www.opel.nl. Wijzigingen 2 2voorbehouden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO -uitstoot: liter/100 km: 11,0 –553,5; kms/liter: – 28,6; CO gr/km 259 – deal 94. isisde deslimste slimstedeal dealvoor vooriedereen iedereen die diede de komende komende jaar jaarprecies precies wil wilweten wetenwat wat9,1 hij hijmaandelijks maandelijks aan aanzijn zijnauto auto kwijt kwijt melijk. melijk. is.is.isWeinig, isWeinig, de Kom de Kom slimste slimste snel na snel na naar deal naar voor onze voor onze iede ied

Na Na aankoop aankoop krijgt krijgt uu€€1000,1000,cash cashop opuw uwrekening. rekening.Bovenop Bovenopde dedeal dealdie dieuubij bijons ons maakt. maakt. Zo Zosimpel simpel Na Na ka aka showroom showroomvoor voormeer meer informatie informatie ofofeen een vrijblijvende vrijblijvende offerte! offerte! showroom showroom voor voor meer meer inform info


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 02 09 december september2011 2011

31

The Accordimonicas

Nieuwe lokale omroep HOi kiest voor nieuwe leiding Kerstmiddag PCOB

HELLENDOORN - Het orkestons je The uitAccordimonicas speelt binnenkort voor het verspreidingsgebied? eerst buiten de muren van haar oefenruimte. Volg ons op Twitter via: Aan andere accordeonisten en/of harmonica spelers willen ze vragen, die avond mee te spelen. Ook zullen er 2 midwinterhoornblazers meedoen. De muziek is tussen 20.00 uur en 21.00 uur te horen aan de Dorpsstraat 22 te Hellendoorn.

NIJVERDAL - De traditionele Kerstmiddag van de PCO is dit jaar op donderdagmiddag 15 december van 14.30 uur tot 16.30 uur. Het vindt plaats in Het Centrum aan de Constantijnstraat in Nijverdal.

Altijd het laatste nieuws

Colofon Hellendoorn Colofon Journaal is een uitgave van: Uitgeverij HetJournaal Twentsche BVvan: Hellendoorn is eenLand uitgave Maurice Weustink Uitgeverij Het Twentsche Land BV Oldenzaalsestraat Maurice Weustink232 7557 GC Hengelo 232 Oldenzaalsestraat tel. 074-259 66 33 7557 GC Hengelo fax tel.074-259 074-259 63 66 53 33 16.500 exemplaren Oplage: fax 074-259 63 53 Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis in Oplage: 16.500 Nijverdal, Hulsen,in VerschijntHellendoorn, iedere vrijdagHaarle, huis-aan-huis Daarle, Daarlerveen en het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, buitengebied. Daarle, Daarlerveen en het volledige Advertentie-adviseur: buitengebied. Marco Krabbe, 06-39 56 55 97 Advertentie-adviseur: Henk Henk te te Nijenhuis, Nijenhuis,06-24 06-24 19 19 2003 2003 E-mail: E-mail:info@hellendoorn-journaal.nl info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Redactie: Leonie Leonie Jansen, Jansen,06-16 06-16 39 39 55 55 45 45 Jesper E-mail:Vis redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en foto’sworden die onsgeacht worden worden aangeboden, vrij aangeboden, wordenAangeboden geacht vrij tekopij zijn kan te zijn van rechten. van rechten. Aangeboden zowel als zowel worden geplaatst inkopij onzekan gedrukteworden geplaatst Indien in onzebronvermelding gedrukte- als is digitale uitgaven. digitale uitgaven. Indien is gewenst, dan dient dezebronvermelding ingemonteerd te gewenst, dandedient ingemonteerd te worden in foto.deze Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. schadevergoeding. Vormgeving: Vormgeving: Leroy Versmissen Jesper RenateVisZwep Niek Niek Betten Betten Geen Geen Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal ontvangen? ontvangen? Uitgeverij Uitgeverij Het HetTwentsche Twentsche Land Land E-mail: E-mail:bezorging@twentejournaal.nl bezorging@twentejournaal.nl Tel: Tel:074-2596633 074-2596633 Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn Hellendoorn Journaal: Journaal: Nijverdal: Nijverdal: Albert Albert Heijn, Heijn, Jumbo, Jumbo, SuperCoop, SuperCoop, Gemeentehuis Gemeentehuis (HvCB), (HvCB), Bibliotheek, Bibliotheek, Het Het Ravijn, Ravijn, McDonalds, McDonalds, Dalzicht Dalzicht Hulsen: Hulsen: Jumbo. Jumbo. Hellendoorn: Hellendoorn: Gulle Gulle Goedzak, Goedzak, Bibliotheek, Bibliotheek, Noaberhoes, Noaberhoes, Hancate: Hancate: Argentijns Argentijns steakhouse steakhouse Los Los Toros Toros Daarle: Daarle: Attent, Attent, ‘n ‘n Tip Tip Daarlerveen: Daarlerveen: Café Café Vossenhol, Vossenhol, Bibliotheek Bibliotheek Marle: Marle: Clubhuis Clubhuis MVV’69 MVV’69 Haarle: Haarle: Spar, Spar, Bibliotheek Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal isis lid lid van: van: Het

Optimaal adverteren adverteren in in Overijssel Overijssel en en Optimaal Gelderland: Gelderland: meer dan dan 500.000 500.000 ex ex oplage oplage in in sterk sterk meer lokale titels titels voor voor een een scherpe scherpe prijs. prijs. lokale Bel voor voor informatie informatie 06 06 24192003 24192003 Bel Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal isis lid lid van: van: Het

Lokale Media Media Partners Partners isis de de nummer nummer 11 Lokale verkooporganisatie voor voor nationale nationale verkooporganisatie adverteerders in huis-aan-huisbladen. adverteerders in huis-aan-huisbladen. Professioneel, transparant, transparant, toegankelijk toegankelijk Professioneel, en met met landelijke landelijke dekking dekking en en de de juiste juiste en prijs/kwaliteit verhouding. prijs/kwaliteit verhouding. Meer informatie: informatie: www.lmp.nl www.lmp.nl Meer Deze uitgave uitgave isis gedrukt gedrukt op: op: Deze

gecertificeerd papier papier gecertificeerd Dezeuitgave uitgaveisismet metde denodige nodigezorg zorgtot totstand stand Deze gekomen.Eventuele Eventuele(druk)fouten (druk)foutenofofandere andereonvolonvolgekomen. komenhedenen endaaruit daaruitvoortvloeiende voortvloeiendeschade schadevoor voor komenheden lezersofofandere anderepartijen partijenkomen komenniet nietvoor voorrekening rekening lezers vande deuitgever. uitgever. van

De kosten bedragen 8.50 euro. Opgave via Ria Mulder of secretaris: 0548-617229 of 0548-654652.

Foto: Bart Broens - www.kwaliteitfotos.nl

NIJVERDAL - De lokale publieke omroep in de gemeente Hellendoorn maakt in 2012 een nieuwe start. Vanaf 1 januari aanstaande gaan LOH en Reggestreek Radio op in de nieuwe omroep-organisatie HOi (Hellendoorn Omroep Interactief). Naast een nieuw bestuur dat zich vooral richt op het meerjarenbeleid, gaat vanaf 1 januari binnen HOi een nieuw managementteam aan de slag met de dagelijkse aansturing van de organisatie. Voorzitter van bestuur van HOi wordt Ton Brinker, die het afgelopen jaar als fusiecoördinator aan de slag was om het fusieproces te begeleiden tussen LOH en Reggestreek Radio. Brinker: ‘Toen ik voor deze klus werd gevraagd, gaf men aan dat het ook de bedoeling was dat ik daarna de voorzittersrol op mij zou

nemen binnen de gefuseerde omroeporganisatie. Ik heb daar niet meteen ja tegen gezegd, maar gaandeweg het fusieproces heeft de lokale omroep mijn hart gestolen en beschouw ik het als een eer dat ik die rol mag vervullen. Bovendien ligt er een ambitieus beleidsplan voor de komende jaren waar ik samen met mijn medebestuurders graag mijn schouders onder zet.’ Brinker is in het dagelijks leven communicatie-adviseur en als directeur verbonden aan het in Zutphen gevestigde adviesbureau BEET! Tot het nieuwe bestuur van HOi treden verder toe Dinja Konijnenbelt, Herman Mensink, Jos van den Born en Karin Klomp. Managementteam Voorzitter van het managementteam en plv. directeur van HOi wordt Bertus Bannink, geen onbekende in de gemeente Hellendoorn

en bij de lokale omroep. Bannink: ‘Televisie en radio maken is leuk, je kunt inwoners laten zien en horen wat er in onze gemeente aan de hand is. Ik heb vier jaar het politieke programma Raadsplein mee helpen mogen produceren. Daarna ben ik voorzitter geworden van de redactieraad en op dit moment ben ik bij de LOH interim-voorzitter. Het nieuwe bestuur van HOi heeft mij de verantwoordelijkheid gegeven voor de dagelijkse leiding van de nieuwe omroep en daar heb ik veel zin in. Zaken regelen en coördineren met mijn neus dicht op de werkvloer, dat is mij op het lijf geschreven.’ Overige leden van het managementteam van HOi zijn Robert Schepers, Gerrit Abbink, Dinja Konijnenbelt, Hans van Petersen, Bert Mostert en Sylvain Bruggeman.

Cartech Nijverdal Prijswinnaar Aida Cruise NIJVERDAL - WM automaterialen B.V. te Lochem heeft van 18 tot en met 20 oktober op de autoschade en professioneel vakbeurs te Hardenberg een prijsvraag gehouden voor al haar bezoekers op de stand. Gerald en Mandy Meulenbelt van autobedrijf Cartech in Nijverdal zijn de gelukkig winnaars van de hoofdprijs: een 5-daagse luxe cruise met het bekende cruiseschip de ‘Aida’.

Op de vakbeurs in Hardenberg werd gevraagd hoeveel vestigingen WM automaterialen thans in Nederland heeft. Autobedrijf Cartech in Nijverdal wist het goede antwoord en werd uitgeloot. Zij zullen volgend jaar mei - samen met WM -

Deze uitagenda loopt van vrijdag 2 t/m donderdag 8 december. ACTIVITEIT Sinterklaas Za 11.00 Centrum Nijverdal Geen entree KINDERTHEATER Feest van Sint en Piet Za 12.00 Za 14.30 Za 17.00 ZINiN Theater €6,50 UITGAAN 90’s Party Za 22.30 De Lantaarn €6,UITGAAN Budde 30+ The Veldman Brothers Za 22.30 Café Budde €3,FILM Bennie Stout Zo 13.30 ZINema €7,50 FILM Sinterklaas en het raadsel van 5 december Zo 16.00 ZINema €7,50 FILM De Heineken Ontvoering Zo 20.00 ZINema €8,50 FILM Dolfje Weerwolfje Wo 13.30 ZINema €7,50

de reis langs de Noorse en Zweedse kust gaan maken. Steden als Oslo en Goteborg worden ook aangedaan. Op 22 november heeft Dennis Diepenbroek van WM Lochem deze geweldige

prijs mogen overhandigen op de open dag van Cartech Nijverdal. De toch al druk bezochte en succesvolle vakbeurs bij Cartech werd daarop nog een groter succes dan het al was.

FILM LADIES NIGHT pre-premiere The Help Wo 19.00 ZINema UITVERKOCHT


Opel Meriva B 1.4 Turbo

Edition benzine 24.061 km 02-2011 cruise control, elk. Ramen voor, mistlampen voor.

€ 20.500,00 btw

Het is tóch uw nieuwe auto. Ook al is ie niet nieuw.

Opel Meriva B 1.4-16V

Enjoy benzine 25.455 km 01-2007 cruise control, elk. Ramen voor, airbags

€ 11.500,00

6x PEUGEOT 107 vanaf: € 6.450

9x PEUGEOT 206 vanaf: € 5.950 10x PEUGEOT 207 vanaf: € 6.950

Peugeot Leeuwekeur Occasions: geselecteerde auto’s, gecontroleerd en gegarandeerd door uw Peugeot-dealer.

5x PEUGEOT 308 vanaf: € 14.950

4x PEUGEOT 407 vanaf: € 7.950

NU 2 JAAR FINANCIERING TEGEN 0% RENTE

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.AUTORUESINK.PEUGEOT.NL

RUESINK PEUGEOT DEALER

www.autoruesink.peugeot.nl Kalanderstraat 9, 7461 JL Rijssen Postbus 166, 7460 AD Rijssen Tel (0548) 54 22 93 - Fax (0548) 54 13 99 E-mail: info@autoruesink.peugeot.nl

Peugeot 207 Peugeot 207

Contantprijs

Aanbetaling/inruil

Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

Debetrentevoet

Jaarlijkse kostenpercentage

Maandbedrag

Totaal te betalen

€ 13.635,00 € 13.635,00

€ 6.700,00 € 3.635,00

€ 6.935,00 € 10.000,00

24 24

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

€ 289 € 417

€ 6.935,00 € 10.000,00

Let op! Geld lenen kost geld

Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via uw Peugeot-dealer of via www.peugeot.nl. Actie geldig tot en met 31/12/2011. Actiemaximum is € 10.000. Bij een looptijd van 36 maanden geldt een rente van 3,9% en bij 48 maanden is dit 5,9%. Geldig op alle Peugeot Leeuwekeur Occasions.


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 02 december 2011

5

Holterberg Classic brengt ruim 25.000 euro op Hens Runhaar exposeert in Hof der Wonderen

dan wat voor ogen en voor de hand ligt. Het plaatje moet treffen, maar de karakteristiek van de persoon achter het gezicht is minstens zo belangrijk.

MARLE - Vanaf vrijdag 2 december 2011 tot en met zaterdag 21 januari 2012 exposeert Hens Runhaar in Hof der Wonderen. ‘Bijzondere koppen’ heet zijn nieuwe serie schilderijen.

NIJVERDAL - De rotary club Hellendoorn Nijverdal kan tevreden terugzien op een geslaagde Zilveren Kruis Achmea Mountainbike evenement 2011. In het bijzonder omdat er dit jaar door de grote opkomst een totaal netto opbrengst van meer dan € 25.000,-voor het bijzondere doel is bijeengebracht, volgens de voorzitter Jan Geerling. Door ondermeer het inschrijfgeld van individuele rijders, gezamenlijke inschrijving van bedrijventeams en de diverse sponsors is dit mogelijk gemaakt.

Finish en startfoto's van Andre Rozendal Voor de start is in een inter- De deelnemers konview door Jos van den Born den zich opgeven voor de met de voorzitter van het afstanden 30, 50 of 75 km. comité Herstel Molukse Vanaf de start bij camping Kerk, Hans van Overbeeke, Noetselerberg ging het richuitleg gegeven over dit bij- ting Holten. Afhankelijk van zondere doel. Ook zijn de de afstand ging men dan coryfeeën Kirsten Wild en eerst richting Schwarzwald, Loes Gunnewijk geïnter- dan de Friezenberg over en viewd en deze wielrensters daarna via Nijverdal richhebben meegedaan aan het ting de Hellendoornse berg. evenement. In totaal hebben Rijders waren achteraf zeer ongeveer 1000 deelnemers te spreken over de aanwijmeegedaan. De catering was zingen onderweg. Op enkele goed verzorgd. Onderweg valpartijtjes na, is alles goed was er koek met thee of fruit verlopen. en nadien voor de bedrijventeams een stamppot buffet Voor volgend jaar is deze en voor de individuele rij- classic gepland op 25 novemders heerlijke erwtensoep. ber 2012.

Samen met een aantal andere werken – recent of van al wat eerder datum - geven ze niet alleen een beeld van de geportretteerden, maar vooral ook van de technisch begaafd schilder en maatschappelijk en sociaal bewogen mens die Hens Runhaar is. Hens maakt werk dat ergens over gaat. Werk dat iets wil vertellen, dat je raakt, soms tegen wil en dank. In een (soms magisch) realistische stijl probeert Hens Runhaar meer te laten zien

Hof der Wonderen, toonkamer voor kunst en ambacht is in ieder geval geopend op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Maar omdat galeriehouder Jan Verhoek in hetzelfde pand kantoor houdt, is ook een afspraak op een gewone werkdag vaak mogelijk. Een telefoontje naar 06 2091 0091 leert u wanneer u terecht kunt. Hof der Wonderen is gevestigd aan de Piksenweg 42 in Marle, midden tussen de weilanden. Alleen deze locatie al maakt een bezoek meer dan de moeite waard. Verder is er werk in stock van Tineke Steenvoorde, Fokkelien Prins, Theo Harmeling, Annemarie Hekkert, Ton van der Last, AnneWil Jansen, Rob van Straaten, Hidde Bouwman. Mannès J., Wilma Meijerink en Michael Mansfield.

K erkdiensten Zondag 4 december

Nijverdal Protestantse Gemeente Nijverdal De Regenboog

Te Pas Het is een stokoude grap. En het is ook een onbeschaafde, grove grap. Overigens niet geheel zonder waarde omdat ie ons herinnert aan vroeger. Het ging over een Nijverdals groenteboer die met paard en wagen ook in Hellendoorn ventte. Het werd door onze voorvaderen met graagte verteld en ik geef het – in dichtvorm – aan u door: (dreet = poepte, afgeleid van drieten = poepen). Het peerd van gruunteboer Te Pas dreet aalt op ‘t zelfde plekkie. Precies bie Janna van der Plas vlak veur heur witte hekkie. En Janna was toch zo secuur. Den buunt en poetst ‘n heelen dag en zie raken hoaste oaverstuur as zie um ‘t huus iets smerigs zag. Dus maken ‘t peerd van ‘n gruunteboer, met zien gescheit doar op ‘n pad, veur Janna ‘t leam geweldig zoer en noa een moand was Janna ‘t zat.

Zie vreug an gruunteboer Te Pas, toen ’t peerd weer stun te drieten, of det noe of e’lopen was want aans dan zol ‘t hum spieten. “Ik hoppe da-j der goed op let, ik wil verder geen gedonder! Nemt in ’t vervolg een schuppe met, of hangt een zak der onder” “Zol ik een zak doar onder hang’n? Tussen de beene van det peerd? Det kö-j van mie toch niet verlang’n.” Nee, det was Te Pas gin mieter weerd. Hij beug veuroaver en hij sprak: “Janna, ik dreaie der maar niet umhen: ik heb al veertig joar een zak en scheite der nog aalt langshen.”

Het Centrum

10.15 uur

ds. A.H.J. Bierma ds. J.A.Woudenberg, IJsselmuiden ds. W.Kaljouw, jeugddienst

Gereformeerde kerk, vrijgemaakt

09.30 uur 16.30 uur 09.30 uur 16.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 17.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.00 uur

ds. R.W.J. van Ommen ds. G.F. Overweg ds. H.H. Scheffer ds. D.W. Fijan Kennet Thijm br. H. Hilberink Pastor Scheve ds. F.J. Daane Vrije dienst majoor H.R. Menge

09.30 08.45 10.30 19.00 10.15 09.30 10.00

uur uur uur uur uur uur uur

Pastor Goselink ds. Engelsma ds. Engelsma versper Wassenaar ds. J.D. Wassenaar ds. Perk br. E.J. Smeenk

09.30 uur 15.00 uur 09.30 uur 15.00 uur

ds. A.W.J. Thenuisse ds. B. Lampen ds. J. de Jong ds. J.D.T. Wassenaar

09.30 14.30 09.30 19.00

ds. Grutter ds. Overweg ds. K.A. Hazeleger ds. K.A. Hazeleger

Het Kruispunt Beth Shalom Pinkstergemeente Levend Water Katholieke Kerk, zaterdag Vrije Evangelische Gemeente Ezra - Evangelisch Gemeente Leger des Heils

09.30 uur 18.30 uur

Hellendoorn Rooms Katholieke kerk, zondag Protestantse kerk

Kronnenzömmer De Schaapskooi De Luchtbode, Vriezenveen

Daarle Hervomde Gemeente Gereformeerde Kerk

Daarlerveen GKV, de Kruiskerk Protestantse gemeente

uur uur uur uur


Kerst in de gemeente Hellendoorn 2011 4 inpandige wasboxen

NIEUW NANO wax 4 inpandige wasboxen

Gradus Averesch

Nijverdal - Tel. 0548 623270

wenst u gezellige T 0548-623 250 Kerstdagen B&S waar kwaliteit centraal T 0548-623 250

VIPBEHANDELING € 37,50

auto handmatig wassen, stofvrij blazen dmv lucht, stofzuigen, dashboard vochtig afnemen, ramen reinigen binnenkant

Edisonstraat 17 7442 DB Nijverdal geldig voor de gehele maand december 2011. Wel dient u hiervoor een afspraak te maken. Alleen geldig voor personenauto’s. MPV en SUF www.auto-poetser.nl meerprijs € 12,50.

NIEUW NANO wax

Voor bedrijf en p

Erkend lakprotec Diamond-brite e.

Shop met poetsm

Edisonstraat 17 7442 DB Nijverdal www.auto-poetser.nl

Voor bedrijf en particulier. Voor bedrijfsauto

Erkend lakprotectiespecialist van o Diamond-brite e.a. Shop met poetsmiddelen.

Voor bedrijfsauto’s max. 2.70 m. d

B&S waar kwaliteit centraal sta HEUVER-PLAZA

Bestel nu ook de lekkerste broden en broodjes ! online... Bakker Bart

bij

Broodje gezond € 3.25 Broodje eiersalade € 3.25 Preischotel 100 gram € 1.19 Twentse ovenschotel 100 gram € 1.19 Barneveld salade 250 gram € 2.95 Rauwkost speciaal 250 gram € 2.95 Gepaneerde schnitzels 4 stuks € 6.00 3 Biefstukken € 6.99 Haal nu onze kerstbestellijsten in de winkel of kijk op heuver-plaza.nl

Tel. 0548-654271 www.heuver-plaza.nl Constantijnstraat 13 -15 Nijverdal

Snel, nd, tijdsbespareru en ime gemakkelijk e! keuz Online bestellen voor thuis, op het werk een vergadering of een feestje. Voor jezelf, voor collega’s, vrienden of familie. Voor de lunch en elk ander moment van de dag.

Fijne kerstdagen van: w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

www.bakkerbart.nl Lokaal Optimaal

Bakker Bart Keizerserf 1 7442 MG Nijverdal Tel: (0548) 62 63 98

See you bij Bakker Bart

Wilt u uw kerstuiting hier plaatsen? Bel: 074-259 66 33


A

Kerst genda

Creatieve Decembermarkt Nijverdal, 3 december

Zaterdag 3 december wordt er een creative decembermarkt gehouden in Groot Lochter, Nijverdal. Creaties als kaarten en handwerk worden gepresenteerd. Buiten wordt gezorgd voor de inwendige mens met erwtensoep, rookworst, arretjescake en koffie/thee. Bachlaan 56. Open: 10:00 uur - 15:00 uur Prijs: gratis

Kerstmarkt Enschede Enschede, 9 december

De kerstmarkt met levende kerstal, grote verloting door kerstman, live muziek en vele kramen in kerst sfeer. De kerstmarkt zal ook vele bezoekers uit Duitsland trekken. Adres: Lage bothof

DeWolff en Voodoo Boogie

Hellendoorn, 10 december

Scheurende gitaren, beukende drums en een hysterisch Hammond orgel, deze band lijkt terug te vallen in de 60er jaren en 70er jaren rock. Plaats: De Lantaarn. Prijs: 15.00 euro exl. voorverkoopkosten. Kaartverkoop: Onder andere bij VVV Nijverdal. Tijd: vanaf 21.00

Gasten en vrienden Kerstfeest Nijverdal, 14 december Het leger des Heils organiseert op 14 december het gasten en Vrienden Kerstfeest. Dit feest vind plaats in het Hervormd-centrum aan de Constantijnstraat 7a van 14.30 uur tot 18.00 uur. De kaarten zijn gratis, maar wel noodzakelijk. De kaarten zijn af te halen bij het Leger des Heils gebouw of telefonisch te bestellen bij Ria Hop, telefoonnumer: 0548-612695.

Workshop Natuurschikken Nijverdal, 17 december

De workshop natuurchikken wordt verzorgd door vereniging Natuurmonumenten. De locatie van het de workshop is Informatieschuur de Pas, Molenweg 2 in Haarle. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl Van 14:00 tot 16:00 uur.

Vuur in glas Nijverdal, 17 december

Amanda Strydom is in ZuidAfrika een megaster. Ze zingt schone, poetische ZuidAfrikaanse liedjes, waarvan de ziel haar publiek raakt. Met haar nieuwe voorstelling Vuur in Glas komt zij naar nijverdal. Ga voor meer informatie naar www.zinin.com. Prijs: 21.50 euro Begin tijd: 20.15 uur

HelderseWonder Winterwereld Hellendoorn, 17 december

Popkorn kerstnummers

Kerst Kronnenzommer

Nijverdal/Hellendoorn, 10/17 december

Hellendoorn, 14 december

Popkorn is een enthousiast koor van mannen en vrouwen. Tijdens de optredens in Nijverdal zingen ze bekende en minder bekende kerstnummers. Nummers die je kent mag je gerust meezingen. Ga voor meer informatie naar www.popkorn.nl. 10 dec. Centrum Nijverdal 13.00 tot 17.00 uur 17 dec. Hellendoorn 15.00 tot 19.00 uur

Verpleeghuis Krönnenzommer houdt op 14 december van 10.00 tot 11.30 uur voor de cliënten, en van 11.30 tot 16.00 uur voor publiek, een kerstmarkt. Cliënten, hun familie, medewerkers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden kunnen genieten van de verschillende kraampjes en de gezelligheid. De kerstmarkt vind plaats aan de Sanatoriumlaan 20 in Hellendoorn. De toegang is gratis.

Hellendoorn wordt omgetoverd tot een sfeervol winters kerstdorp. Straattheater, muziek, dans, demonstraties en winterstreetparade wisselen elkaar af op deze sprookjesachtige dag. De WonderWinterWereld begint om 15.00 uur.

Kerstmarkt Nijverdal Nijverdal, 10 december

Op 10 december zal Nijverdal worden omgetoverd tot een gezellig kerstdorp. Om de kerstsfeer optimaal te maken zijn er verschillende kraampjes door heel Nijverdal te vinden. De regenboogkerk wil niet ontbreken, daarom wordt er op deze dag de deur van de kerk open gedaan.

Kerstkransje Haarle Haarle, 18 december

Dit jaar wordt voor de vierde keer Kerstkransje Haarle georganiseerd. Onderweg op de 5km lange route ontmoeten de wandelaars midwinterhoornblazers, een levende kerststal, zanggroepen, een 5-mans orkest, een activiteit van de scoutinggroep Haarle,een accordeongroep en er zijn verkoopstands.

Midhoornblazen Nijverdal, 10 december Er wordt zowel geblazen op de midwinterhoorn als uitgelegd hoe dit instrument werkt. Alles wat u over dit fascinerende instrument wilde weten kunt u nu vragen! Het midhoornwinterblazen vind plaats in het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug aan de Grotestraat 281, de toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Ga voor meer informatie naar www.staatsbosbeheer.nl. Tijden: 10 december van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Traditionele Kerstmarkt Bad Bentheim Naar verwachting zal de sfeervolle kerstmarkt van Bad Bentheim ook dit jaar weer veel bezoekers trekken. Op 2, 3 en 4 december zullen er weer ruim 50 kraampjes worden opgebouwd op de „Herrenberg“ aan de voet van de sprookjesachtig verlichte middeleeuwse burcht. Naast de sfeervolle atmosfeer is de Weihnachtsmarkt van Bad Bentheim vooral bekend om de ambachtelijke producten die worden aangeboden. In de knusse houten huisjes vindt u onder andere houtsnijwerk, houten speelgoed, rustieke kaarsen. Daarnaast zullen ook dit jaar de vaste ingredienten Glühwein en warme wafels niet ontbreken. Opgevrolijkt wordt het geheel door een divers aanbod van live-muziek. Traditionele program-

ma highlights zijn op zaterdag het Midwinterhoornblazen en vanaf 17.00 uur het “knobeln”, op verschillende plaatsen kan tegen een kleine inzet worden gedobbeld voor leuke prijsjes. Op zondag om 17.00 uur vindt vanaf de kantelen van de burcht het “Turmblasen” plaats ter afsluiting van de Weihnachtsmarkt. Publiekstrekker is de 6,5 meter hoge, uit 3 verdiepingen bestaande kerstpyramide van houtsnijwerk. Deze kerstpyramide is vorig jaar uitgeroepen tot 1 van de 10 mooiste kerstpyramides in Duitsland. Openingstijden: vrijdag 2 december, 14.00 tot 20.00 uur, zaterdag 3 december, 11.00 tot 20.00 uur en zondag 4 december, 11.00 tot 18.00 uur.


Hellendoorn Journaal

8 Vrijdag 02 december 2011

Programmering LOH HELLENDOORN – De Lokale Omroep Hellendoorn zendt vrijdagavond vanaf 19.00 uur de volgende programma’s uit: Passepartout en De Boerschop op. Deze programma’s worden het hele weekend herhaald op de oneven uren. Maandag 5 december kunt u kijken naar het programma Kerk in Zicht.

ken via kanaal 42 (ZIGGO). Uitzending gemist? Kijk dan op de website: www.lokaleomroephellendoorn.nl Na Passepartout kunt u kijken naar het programma De Boerschop op. Betty Penning gaat op bezoek bij het bakkerij- en ijsmuseum.

In het nieuwsprogramma Passepartout op de Lokale Omroep Hellendoorn wordt aanstaande vrijdag aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: Midwinterhoornblazen in Haarle, het 60-jarige bruidspaar Brinker-Heetkamp, kinderen maken kennis met landbouwverkeer in Haarle/ Daarle, de welkomstavond voor nieuwe inwoners en het boek van Peter de Noord over het combiplan.

Vrijdag 02 december 2011 8

Kaartleeswedstrijd Auto Sport Vereniging HELLENDOORN Dinsdagavond 6 December organiseert de ASVH weer een kaartleeswedstrijd voor de auto- en kaartleesliefhebbers. Deze keer staat er “de Kroon” rit op het programma. Ook deze decembermaand

rijdt de ASVH het systeem wat al jaren de traditionele jaarafsluiter is, de Bol-pijlrit. Deelname staat open voor iedereen. Om deel te kunnen nemen is geen speciale auto noodzakelijk, alleen verlichting in de auto en een pen is al voldoende. Er wordt

* Sneeuwscheppen * Strooizout vanaf * Kerstbomen

Ook komt sinterklaas nog even in de studio langs!

gestart in twee klassen voor zowel beginners als ervaren kaartlezers. Inschrijven is mogelijk vanaf 19.30 uur op de start en finish locatie restaurant “De Kroon” aan de Dorpstraat. Vanaf 20.00 uur wordt er dan gestart, waarna de eerste auto’s om ca 21.30 uur terug worden verwacht.

€ 6,95 per stuk € 6,95 per zak € 15,95 per stuk

Nijverheidsweg 16 Nijverdal | tel 0548 616600

De uitzending is vrijdag live om 19.00 uur te zien. Het hele weekend wordt de uitzending op de oneven uren herhaald. Daartussen is de Hellendoorn Koerier te zien. U kunt ook digitaal kij-

Dat wordt nog moeilijk kiezen Ja, u leest het goed. Want als u een nieuwe Suzuki koopt, dan betaalt u slechts de helft. De andere helft betaalt u pas over twee jaar. Zonder rente! U profiteert

daardoor direct van het rijden in een gloednieuwe Suzuki voor een uiterst interessante prijs. Kom daarom snel bij ons langs!

Handgeschakelde versies:

Handgeschakelde 1.0 VVT versies:

De Alto

De Splash

De Swift

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,4-5,2 l/100km; 19,2-22,7 km/l; CO2-uitstoot: 103-122 g/km.

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 5,0-5,7 l/100km; 17,5-20,0 km/l; CO2-uitstoot: 109-133 g/km.

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100km; 17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113-129 g/km.

De succesvolle Alto is compact, compleet en heeft de laagste prijs per km (onderzoek ANWB april 2011). De Alto is erg zuinig, heeft A-label en is vrijgesteld van wegenbelasting (handgeschakelde versies). Er is al een Alto vanaf € 7.999,-

De compacte Splash biedt genoeg ruimte aan vijf volwassenen inclusief bagage en door de prettige, iets hogere zit heeft u goed zicht rondom. Hij is ook erg zuinig en de Splash 1.0 is vrijgesteld van wegenbelasting (1.0 VVT versies). Er is al een Splash vanaf € 8.699,-.

De succesvolle Swift is standaard erg compleet en hij heeft een ongeëvenaarde wegligging. Zijn soepele 1.2 motor is sportief, maar toch erg zuinig (A-label). Met 7 airbags en ESP®* is de Swift bovendien erg veilig (5 sterren veiligheid). Er is al een Swift vanaf € 11.139,-.

Betaal nu vanaf € 3.999,- Betaal nu vanaf € 4.349,- Betaal nu vanaf € 5.569,...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Rekenvoorbeeld Suzuki 50/50 actie Contantprijs Aanbetaling Totaal Jaarlijks kosten- Debetkredietbedrag percentage rentevoet

Looptijd in maanden

Termijnbedrag Totaal te betalen bedrag

€ 7.999,-

€ 3.999,-

€ 4.000,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 4.000,-

Splash € 8.699,-

€ 4.349,-

€ 4.350,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 4.350,-

Swift

€ 5.569,-

€ 5.570,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 5.570,-

Alto

€ 11.139,-

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2011 Registratie t/m 15 januari 2012 Voor een nieuwe Suzuki Alto, Splash en Swift U financiert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 10.000,-; minimum € 3.500,- Onder voorbehoud van kredietacceptatie Toetsing en registratie bij BKR te Tiel Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Wijzigingen en drukfouten voorbehouden info@suzukifs.nl

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Schreurs Rijssen

Nijverdalseweg 138, 7461 AH Rijssen, Tel. (0548) 518 860, www.autoschreurs.nl * Het Electronic Stability Program (ESP®) is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. Afgebeeld zijn de Alto Exclusive met GT Plus-pakket, Splash Exclusive met GT Plus-pakket en Swift Exclusive met GT Plus-pakket. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Wijzigingen voorbehouden.


Op de Aanbesteding realisatie en exploitatie kiosk op stationsplein in Nijverdal

Gemeente Hellendoorn zoekt via een openbare aanbesteding een partij voor de realisatie en exploitatie van een stationkiosk bij het nieuwe station in Nijverdal. De gemeente roept bij deze partijen op zich aan te melden voor de openbare aanbesteding voor de realisatie en exploitatie van een kiosk aan de noordzijde van het

nieuw te realiseren station. Belangrijke voorwaarde in deze aanbesteding is dat bij de exploitatie medewerkers ingezet moeten worden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Via de gemeente website www.hellendoorn.nl/bedrijvenloket/inkoop

bij actuele aanbestedingen kan de aanbestedingsleidraad worden gedownload. In deze leidraad vindt u de voorwaarden waaronder men kan inschrijven en hoe men kan deelnemen aan de aanbestedingsprocedure. De gemeente Hellendoorn nodigt nadrukkelijk partijen uit die actief zijn in de zorg- en reïntegratiesector.

Meer informatie is ook te verkrijgen via de inkoopcoördinator van de gemeente Hellendoorn, de heer B. Hooge Venterink, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, tel. 0548-6303589 of per e-mail b.hooge.venterink@hellendoorn.nl

Wet milieubeheer

 Ingekomen meldingen Algemene Maatregel van Bestuur (art. 8.41 Wm) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Nijverdal • A.K. Verspaning, Industrieweg 26 – voor het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf • De Voordeelmarkt, Rudolf Dieselstraat 17 – voor het uitbreiden van de inrichting in verkoop van verf

en toebehoren Besluit landbouw milieubeheer Nijverdal • H. Lusseveld, Stobbelaarweg 2a – voor het wijzigen van een rund-

veestal op de melkrundveehouderijbedrijf • A.H.M. Thijs, Vleugelweg 1 – voor de bouw van een werktuigenberging op de melkrundveehouderijbedrijf Deze stukken liggen niet ter inzage.

Vergadering Welstandscommissie

Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact opnemen. Telefoonnummer 0548-630214.

De volgende openbare commissievergadering is op 8 december 2011 van 9.00 uur tot 12.30 uur op het volgende adres: Twenterand, gemeentehuis, Manitobaplein 1, Vriezenveen, tel.nr. 0546-840840.

Verderop in Hellendoorn 

Vacatures voor vrijwilligers bij Maatwerk

De vrijwilligersvacaturebank in het Huis voor Cultuur en Bestuur is ondergebracht bij Maatwerk Stichting de Welle. Zoekt u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures voor uw organisatie aanmelden dan kunt u hier terecht.

Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

De loketten Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De vrijwilligersvacaturebank zoekt: • Internetcafé begeleider die senioren wil leren omgaan met de computer • Muzikale begeleider om tijdens een zangochtend pianobegeleiding te geven

Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295 Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl  Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl

• Verkoopmedewerker in een winkel die goede doelen financieel ondersteund • Activiteitenbegeleider voor het begeleiden van een jonge vrouw met een beperking tijdens het zwemmen

Loket Maatwerk Willem-Alexanderstraat 7 0548-638800 maatwerk@stichtingdewelle.nl www.stichtingdewelle.nl Op vrijdagmiddag gesloten Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –17.00 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur Wmo-raad P/a Stichting de Welle Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 wmo-raadhellendoorn@stichtingdewelle.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maatwerk in het Huis voor Cultuur en Bestuur, tel. (0548) 638800. Zie voor alle vacatures: www.vcnijverdal.nl.

Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630212 Raadsfracties De raadsfracties houden elke donderdagavond spreekuur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, van 18.45 tot 19.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

www.hellendoorn.nl

2 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Bezorgers gezocht

w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

Meld je nu aan!!

Bezorging@Twentejournaal.nl - 074 - 259 66 33

Lokaal Optimaal


Op Op dede Uitnodiging inloopavond Combiplan Nijverdal

Maandag 12 december tussen 18.00 uur en 21.00 uur Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het Combiplan Nijverdal op maandag 12 december aanstaande. Twee keer wordt een korte presentatie gegeven over de voortgang van het Combiplan en wordt vooruit gekeken naar de werkzaamheden in de komende periode. De inhoud van de presentatie is beide keren hetzelfde. Voor of na de presentaties heeft u de

gelegenheid tot het stellen van vragen. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Leo ten Brinke, ProRail en de gemeente Hellendoorn zijn tijdens deze avond aanwezig om een toelichting te geven. U bent van harte welkom Maandag 12 december 2011 Presentaties om 18.30 en 19.30 uur Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal

Afsluiting tunneltje Piet Heinweg 9 tot en met 23 december

In de periode tussen vrijdag 9 en vrijdag 23 december is het tunneltje bij de Piet Heinweg afgesloten voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van het tunneltje voert

aannemerscombinatie Leo ten Brinke diverse werkzaamheden uit voor de bouw van de tunnel, het dienstgebouw en de realisatie van de Joncheerelaan over het tunneldak. Er is

door de aannemerscombinatie Leo ten Brinke creatief gezocht naar mogelijkheden om het tunneltje zolang mogelijk open te houden, maar nu moet deze uiteindelijk twee weken

afgesloten worden. Via de Meijboomstraat kunnen fietsers en voetgangers het tracé van noord naar zuid en vice versa oversteken.

Raadzaam De verslagen van de raadsvergaderingen van 25 oktober, 8 en 10 november kunt u vinden op www.hellendoorn.nl

Raadsvergadering

Dinsdag 13 december om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur Op de agenda staan de volgende onderwerpen: • Opening • Vaststelling agenda

• Mededelingen (vaststellen data raadsvergaderingen tweede helft 2012) • Vaststelling bestemmingsplan “Pastoor Rientjesstraat 2 en 4” te Hellendoorn • Doordecentralisatie onderwijshuisvestingstaken aan de schoolbesturen primair onderwijs met ingang van 1 januari 2012 • Leerplichtverslag schooljaar 20102011 • Parttimeregeling Verordening parkeerbelastingen 2012

• Eerste wijziging van de Verordening onroerende zaakbelasting • Verordening op het raadplegend niet-correctief referendum • Vaststelling subsidieplafonds voor 2012 • Controleprotocol accountantscontrole jaarrekeningen 2011 tot en met 2014 • (Her)benoeming van de voorzitter, de leden, de rayonarchitect en hun plaatsvervangers van de welstandcommissie • Beantwoording vragen- Ingeko-

men stukken • Raadsbesluiten van 20 september 2011, 25 oktober 2011, 8 en 10 november 2011 • Sluiting U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Spreekuur raadsfracties elke week op donderdagavond van 18.45 uur tot 19.15 uur (ook voor de raadsvergaderingen) in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Officiële mededelingen 

Omgevingsvergunningen e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen Nijverdal • Noetselerbergweg 3e – het plaatsen van een dakkapel (21-11-11) • Nijverheidsweg 19 – het bouwen van een bedrijfshal aan de bestaande bedrijfsbebouwing (23-1111)

wijzigd bouwen van een woning (22-11-11) • Katenhorstweg 12 – het plaatsen van een microvergister bij een melkveehouderij (23-11-11) Haarle • Stationsweg 23 – het bouwen van een werktuigenberging (17-11-11) • Raalterdijk 5 – het bouwen van een praktijkruimte (18-11-11) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 Verleende bouwvergunning

Hellendoorn • Nieuwe Twentseweg 25 – het ge-

Daarlerveen • Gerhard Nijlandstraat 44 – het bouwen van een paardenstal met berging (tweede fase) (21-11-11)

 Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • Duivenbreeweg 14 – het bouwen van een erker (22-11-11) • Engelwortel 16 – het slopen van een aanbouw (22-11-11) • Beethovenlaan 132 – het bouwen van een terrasoverkapping (23-1111)

 Geweigerde omgevingsvergunning Nijverdal • Henri Dunantplein 12 – het aanbrengen van lichtreclame (23-1111)

 Besluit omgevingsvergunningvrij project Daarlerveen • Nonkeswijk 7 - het bouwen van een schuur (23-11-11)

 Mededeling omtrent melding sloopvoornemen Nijverdal • Van Limburg Stirumstraat 9 – het verwijderen van asbesthoudende platen Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323. 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

2 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de www.twentemilieu.nl

Cadeautjes in de schoorsteen. Plastic afval kun je beter scheiden!

Plastic verpakkingsmateriaal in de container.

Waar komt het plastic verpakkingsmateriaal van de cadeautjes van de goede Sint uiteindelijk terecht? In de container voor plastic verpakkingsmateriaal natuurlijk, cadeaupapier houden we uiteraard ook apart. Inmiddels heeft Twente Milieu 7.360 ton plastic verpakkingsmateriaal ingezameld. Hiervan wordt nieuw verpakkingsmateriaal gemaakt maar ook fleecetruien, tennisballen en mobieltjes.

Doekjes door toilet zorgen voor verstopping riool

Rioolgemalen in de gemeente Hellendoorn zorgen voor de afvoer van uw rioolwater. De laatste tijd treden er in sommige van deze gemalen storingen op door verstopping van de pompen door zogeheten textieldoekjes: babybillendoekjes, ‘snoetenpoetsers’, make-upverwijderdoekjes en door maandverband.

en niet door het riool mag. Ook op de site www.nederlandleeftmetwater.nl kunt u meer informatie vinden.

Als deze doekjes via het toilet in het riool terechtkomen, blijven ze in de pomp hangen, waardoor die vastloopt of zelfs kapot gaat. Dat is een kostbare aangelegenheid. Bovendien kan het rioolwater niet meer wegstromen. In het ergste geval betekent dit dat de vuilwaterafvoeren (toilet, aanrecht, wastafel) in woningen niet meer werken en overstromen.

Niet voldoende draagvlak voor invoering BIZ in centrum Nijverdal

Uit een stemming onder ondernemers in het centrum van Nijverdal is gebleken dat er niet voldoende draagvlak is voor het invoeren van een bedrijven investeringszone in het centrum. Van de 131 uitgebrachte stemmen waren en 58 vóór en 73 tegen de invoering van een BIZ. Met deze uitslag wordt niet voldaan aan de eis dat tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen vóór de invoering moet zijn.Na het sluiten van de stemming op donderdag 24 november om 12.00 uur zijn de uitgebrachte stemmen vrijdagochtend geteld onder auspiciën van notaris Kemp. Na telling van de stemmen bleek dat van de 241 stemgerechtigden er 131 hun stem hadden uitgebracht. In de periode van 11 tot en met 24 november waren de ondernemers in het centrum van Nijverdal in de gelegenheid om zich vóór of tegen de invoering van een bedrijveninvesteringszone uit te spreken. De wettelijk regeling schrijft namelijk voor dat een dergelijke, door de gemeenteraad vastgestelde regeling, pas van kracht kan worden wanneer er sprake is van voldoende draagvlak onder

Vandaar ons dringende verzoek aan iedereen: spoelt u deze textieldoekjes niet door het toilet, maar gooit u ze in de vuilnisbak. Zo voorkomt u onnodige overlast en kosten. We rekenen op uw medewerking! Op de website van de gemeente Hellendoorn, www.hellendoorn.nl vindt u de folder ‘Ik spoel geen troep door het riool’ , daarin leest u wat er wel

de betrokken ondernemers/stemgerechtigden. Met de invoering van een bedrijveninvesteringszone hadden de ondernemers via een verhoging van de OZB gedurende maximaal vijf jaar kunnen investeren in gezamenlijke promotionele activiteiten in het centrum van Nijverdal. Wethouder Jelle Beintema is teleurgesteld over de uitslag. “Ik had zo gehoopt dat de ondernemers samen deze kans zouden grijpen om Nijverdal als koopcentrum goed op de kaart te zetten. Het is jammer dat dat niet is gelukt. Ik hoop echt dat ze alsnog op een andere manier de handschoen zullen oppakken.” Het initiatief van Handelsbelangen om tot een BIZ te komen is door het college en de raad steeds positief benaderd. Zowel Handelsbelangen als de gemeentelijke organisatie heeft in de afgelopen maanden de nodige moeite gedaan om een Hellendoorns BIZ model te ontwikkelen. De wethouder zal op korte termijn overleggen met het bestuur van Handelsbelangen over de ontstane situatie.

2 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de

Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur, Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur. Op afspraak vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

-

Nieuwe openingstijden gemeentelijke loketten!

De loketten zijn telefonisch gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.

Vanaf 1 januari kost ID-kaart voor 0 t/m 13 jarigen € 30 - Tot 1 januari € 9,20 Medio 2012 elk kind een eigen reis-document

Vanaf 1 januari 2012 kost een identiteitskaart (ID-kaart) voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar € 30,-. Tot die datum zijn de kosten voor deze leeftijdscategorie nog € 9,20. Deze forse stijging van de leges is een besluit van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relatie. Gemeenten zijn verplicht dit besluit uit te voeren. Vanaf de leeftijd van 14 jaar is een ID-kaart verplicht. De kosten vanaf 14 jaar zijn nu nog € 43,85. Vanaf 1 januari 2011 zal dit enige euro’s goedkoper worden.

Medio 2012 moet elk kind een eigen reisdocument Een identiteitskaart kan binnen Europa als reisdocument worden gebruikt en is vijf jaar geldig. Als gevolg van een wijziging in de Europese regelgeving is bijschrijving van kinderen in het paspoort van ouders geldig tot 26 juni 2012. Na deze datum kunnen in het paspoort bijgeschreven kinderen dus niet meer meereizen.

Aanbesteding realisatie en exploitatie kiosk op stationsplein van start

den om een bloeiend bedrijf op te bouwen en anderzijds heeft de gemeente de mogelijkheid elke 10 jaar de gunningcriteria tegen het licht te houden.

om voor een kiosk te kiezen zijn onder andere service te bieden aan de trein- en busreizigers, de sociale veiligheid die van zo’n kiosk uitgaat en het bieden van een toiletvoorziening (ook voor mindervaliden). Daarnaast is het wenselijk dat er een toegevoegde functie komt waar men fietsen kan laten repareren. De gemeente heeft een aanbestedingsleidraad opgesteld waarbij wordt uitgegaan van een erfpachtconstructie. Deze constructie biedt de gemeente de mogelijkheid aanvullende voorwaarden te stellen, zoals de voorwaarde dat er mensen komen te werken die elders op de arbeidsmarkt moeilijk ingezet kunnen worden. De officiële inschrijvingsaankondiging staat bij de officiële mededelingen.

Met een constructie van erfpacht blijft de gemeente eigenaar van de grond en kan op die manier invloed blijven uitoefenen op de invulling van de exploitatie door aanvullende voorwaarden op te nemen. Zowel de bouw als de exploitatie van de kiosk maken onderdeel uit van de aanbesteding. Deze wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Enerzijds om een ondernemer de kans te bie-

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanbesteding te doen voor de vestiging van een kiosk op het stationsplein aan de noordkant van het toekomstige station. Deze kiosk zal een centrale plek krijgen op het stationsplein en een belangrijke rol kunnen vervullen voor werkgelegenheid van mensen die een afstand tot de gewone arbeidsmarkt hebben. De redenen

Gegadigden kunnen tot medio december vragen stellen over de aanbesteding en hun interesse kenbaar maken. Hierna volgt een periode van informatieverstrekking om op 1 februari 2012 de inschrijving te sluiten. Daarna zal in maart 2012 de definitieve gunning plaatsvinden. Naar verwachting kan de gemeente in januari 2013 de grond bouwrijp overdragen en kan er met de bouw worden begonnen. In juni 2013 zal het station in gebruik worden genomen en kan de kiosk zijn functie vervullen.

Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Loket Welzijn, inkomen en zorg Loket Burgerzaken en belastingen

(0548) 630214 (0548) 630215 (0548) 630216

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op www.hellendoorn.nl of u kunt bellen met één van de bovenstaande telefoonnummers.

Wat gaat er gebeuren met TenCate terrein aan PC Stamstraat? 13 december: presentatie over aanpak gebiedsvisie

Graag nodigen we belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 13 december 2011, tussen 17.00 en 20.00 uur in de KSW-ruimte op het TenCate terrein aan de PC Stamstraat. Onderwerp van deze bijeenkomst is het opstellen van een gebiedsvisie voor het TenCate terrein aan de PC Stamstraat. Gebiedsvisie PC Stamstraat Over enkele jaren (wanneer precies is nog niet duidelijk) zal TenCate het fabrieksterrein aan de PC Stamstraat verlaten. Vooruitlopend daarop heeft projectontwikkelaar Ter Steege het terrein aangekocht. Voordat er op dat terrein iets nieuws kan komen, moet eerst duidelijk zijn wat er allemaal kan en wat wenselijk is. Dat betekent dat er eerst een gebiedsvisie moet komen. De gemeente heeft in samenwerking met Ter Steege, waterschap Regge en Dinkel en Stichting Landschap Overijssel aan Strootman Landschapsarchitecten opdracht gegeven zo’n gebiedsvisie op te stellen en daarbij ook te luisteren naar ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden. Presentaties Op 13 december geeft de landschapsarchitect twee keer een presentatie (om 17.00 uur en om 19.00 uur, duur ca. 15 minuten) met een toelichting op de aanpak. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen. Naarmate de architect vordert met de plannen, volgen (in januari en februari) nog twee bijeenkomsten over de gebiedsvisie voor omwonenden en andere belangstellenden. Nadere uitnodigingen daarvoor volgen nog. Vóór die bijeenkomsten zal een klankbordgroep van direct omwonenden en belanghebbenden telkens een kritische en meedenkende blik werpen op de voorstellen.

Tastbare herinneringen aan TenCate terrein U bent van harte welkom om één van de presentaties op 13 december bij te wonen. Heeft u nog foto’s, tekeningen, krantenartikelen of andere tastbare herinneringen aan de geschiedenis van het TenCate terrein aan de PC Stamstraat? Dan nodigen we u uit om deze (bij voorkeur kopieën, bij originelen naam en adres op de achterkant noteren) die avond mee te nemen. We zullen een prikbord neerzetten, zodat iedereen ze kan bekijken.

Combinatie met andere bijeenkomst Op diezelfde avond is er overigens in hetzelfde gebouw ook een inloopavond voor bewoners van het deel van De Blokken waar in het voorjaar de straten worden heringericht. Deze bewoners hebben een uitnodiging voor beide bijeenkomsten gekregen. Omdat zij ook horen bij de omwonenden van het TenCate terrein aan de PC Stamstraat en we wilden voorkomen dat ze meerdere bijeenkomsten in één week zouden hebben, combineren we deze bijeenkomsten.

Klappaaltjes tijdelijk verwijderd voor gladheidbestrijding

Om de strooiwagens een vrije doorgang te kunnen geven zijn diverse rood/witte klappaaltjes onder andere op de fietspaden weggehaald. Evenals voorgaande jaren is dit gedaan om te voorkomen dat de chauffeurs van de strooiwagens te vaak in en uit hun voertuig moeten.

Na het winterseizoen worden de paaltjes weer teruggeplaatst.

2 december 2011, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

HeJ_02-12-11  
HeJ_02-12-11  

een goed bericht voor Daarlerveen en Daarle. Na aanvullende studie blijkt dat station Daarlerveen geopend kan blijven. Een bericht dat bij d...

Advertisement