Page 1

www.hellendoorn-journaal.nl

Vrijdag 16 maart 2012

Inloopochtend Steunpunt Minima

Zunnewende Festival >>>>> zie pag 2

NIJVERDAL - Steunpunt Minima houdt dinsdag 20 maart een Inloopochtend in het Wijkgebouw Ons Erf aan de Koninginnestraat 18 te Nijverdal (naast het gebouw van HOi). Tussen half tien en twaalf uur staan koffie en thee weer klaar. Herdenking Bombardement >>>>> zie pag 3

Agenda >>>>> zie pag 12

Weersvoorspelling Vrijdag

5° 17°

Zaterdag

6° 16°

Zondag

7° 14°

Enthousiaste bezorgers gezocht

Voor de bezorging in de regio Nijverdal Min. leeftijd 13 jaar Leuke bijverdienste Werken aan je conditie, lekker in de buitenlucht

TWENTE JOURNAAL verspreidingen bezorging@twentejournaal.nl

Foto‘s: Ramon Bouwhuis

Afzien maar vooral genieten bij de SallandTrail NIJVERDAL - Als medeorga- zin hebben. Als deelnemer is na ongeveer 12,5 km. nisator van de SallandTrail van de 50 kilometer trail De deelnemers keken zich was Pieter Meesters startte ik om 10.00 uur. Vijf hier de ogen uit. Ze konbevoorrecht zelf ook mee minuten later zou de 25 den zich tegoed doen aan te kunnen lopen. Op de kilometer trail starten. Al Limburgse vlaaien, winedag zelf was hij vrijgesteld kletsend met andere lopers gums, zoutstengels, cola etc. van taken en lag de orga- probeer je in een goed Ze werden gekscherend Almeloseweg 35 7671 RBte VRIEZENVEEN tel.0546-561031 nisatie in handen van vijf loopritme komen. “vreetposten” genoemd. Welkom in onze winkel of bezoek onze website voor al uw onderdelen organisatoren, geholpen De kilometers daarop ! door ruim 50 vrijwilligers. Dit is niet eenvoudig daar volgend was het dan ook de eerste 25 kilometer vooral de complimenten ‘Toch beleef je zo’n dag heel een aaneenschakeling van in ontvangst nemen over anders’, vertelt Meesters. pittige hellingen op een deze Supercoop-posten’, ‘Normaal gesproken ligt je onverharde ondergrond is. aldus Pieter Meesters. Na focus op de trail, nu kijk je In dit deel van het parcours 25 kilometer, bij zwembad toch met een schuin oog krijgen de benen geen Het Ravijn, finishten de 25 naar of bijvoorbeeld het moment rust. Na een uur km traillopers en begon het parcours goed is uitgepijld heb ik naar mijn gevoel de tweede gedeelte. en of de deelnemers en ook slag te pakken. De eerste alle vrijwilligers het naar de Supercoop-verzorgingspost Lees verder op pagina 3.

Installatie en Kachel onderdelen

w w w. F o l b e r t S h o p . n l

Nieuw in Nijverdal uw juiste adres voor contant geld

Rentevast 10 jr. 4.4%

Rijssenssaat 91 - 7442 MS 0641634167

Draai de krant om voor

DUIDELIJK VERHAAL

scor

e

8.9 ind epen

der

Grotestraat 270 Nijverdal 0548-624146 Openingstijden: ook ‘s avonds en zaterdags

Almeloseweg 35 7671 RB VRIEZENVEEN Tel. 0546-568670

Gespecialiseerd in gas, hout, pellet ,elektrische haarden, hout-cv kachels, rookkanalen, inbouw en installatie www.haardhuys.nl 4e 4e jaargang jaargangnr. nr.11 2

Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 074 - 259 66 33

Met het houden van een Inloopochtend wil men de mensen een laagdrempelige, veilige plek bieden waar u terecht kan met verhalen, problemen, zorgen en niet te vergeten positieve ervaringen en gezelligheid. Je verhaal doen bij iemand die aan een half woord genoeg heeft en meteen snapt waar het over gaat kan een hele opluchting betekenen. En je probleem vertellen aan iemand die hetzelfde meegemaakt heeft en er ook al een oplossing voor heeft gevonden is natuurlijk helemaal fijn.

Deze dinsdagmorgen komt Rita vertellen over Eigen Kracht; Hoe zij het persoonlijk beleefd heeft om door eigen kracht oplossingen te vinden en er mee te werken. Die ochtend is er ook weer volop tweedse handskleding aanwezig, genoeg voor iedereen om wat uit te zoeken. Voor kinderen is er ranja en speelgoed aanwezig.

Eigen Oogst Uitgelicht

NIJVERDAL - Eigen Oogst Uiteglicht 2012 wordt gehouden van 20 maart tot en met 6 mei in restaurant De kroon te Hellendoorn.

Zeven amateur-kunstenaars, gekozen door het publiek van Eigen oost 2012, laten enkele verschillende werken zien. De officiële opening is maandag 19 maart om 18.00 uur.

Kijk ook op: www.twentejournaal.nl Oplage 16.500 exemplaren


Grote namen op Zunnewende festival

HELLENDOORN – Erwin Nyhoff, Zij kunnen meewerken aan het len luistert, kan terecht bij een André Manuel en Edwin Grote Zunnewendegedicht 2012 van de vier podia. Zo is er het Jongedijk: grote namen die dit en kunnen helpen het festivalter- Johanna van Buren Podium, waar Melding Besluit uniforme sajaar zullen optreden op het rein op een sfeervolle en ludieke wordt voorgedragen uit het werk Hellendoornse Zunnewende fes- wijze aan te kleden. Voor scholie- van de Twentse dichteres. Ter neringen locatie Piksenweg 21/Hellendoorn tival. In streektaal brengen zij ren Journaal zijn hier zelfs studiepunten nagedachtenis aan haar vijftig- 5 Vrijdag 17 februari Oude Twentseweg 7 te 2012 Daarle hun liedjes ten gehore, want aan verbonden. Ook wordt een ste sterfdag richt stichting Oald (Hellendoorn) streektaal daar draait het bij Streektaalquiz gehouden. Heldern – waar de Johanna Van Zunnewende allemaal om. Buren Stichting in is opgegaan – Hellendoorn Journaal Gedeputeerde Staten van Overijssel Kampvuurspeelplek op het terrein van Schuilenburg 5 Poëzie, verhalen en muziek: alles Nieuw dit jaar is de zogenaamde een expositie in met beeld en hebben op 5 december 2011 een melding kan op Zunnewende, als het maar Kampvuurspeelplek. Uniek aan geluidsfragmenten over het leven op grond van artikel 28 van de Wet in streektaal gebeurt. Het fes- deze plek is dat streektaalzangers en werk van de dichteres. bodembescherming (Wbb) ontvangen - De voorbe- ning hoeft te worden aanen –zangeressenNIJVERDAL hier kunnen bouw zijn gevraagd. van de heer H.J.G. Bosch. Het betreft het spelen zónder hunreidingen band.Voorvoor een deVerder er hetStaatsbosbeheer Overijssels van het Buitencentrum De neemt de bomen wel op select publiek treden deze artiesPodium, waar voornemen op bovengenoemde locatie Sallandse Heuvelrug zijn in de negen jaarlijkseschrijvers kapmelding, ten op bij het kampvuur. Verder isgestart. uit de optreden en Jaarlijks het begin februari Hetprovincie op landelijke schaal. te saneren overeenkomstig het Besluit NIJVERDAL - De voorbe- ning hoeft te worden aaner dit jaar weer dehuidige samenwerking Regio Podium waar schrijvers en op bezoekerscentrum heeft Staatsbosbeheer reidingen voor de bouw gevraagd. Staatsbosbeheer uniforme saneringen (BUS). De sanering Grondtoon. dichters directe van Staatsbosbeheer wordt uit basisdedaarvan eenomgecompenvan het Buitencentrum De neemt de met bomen wel op valt in de categorie Kleinschalig immobiel, verbouwd en uitgebreid. satieplicht. Hellendoorn ving van gemeente Sallandse Heuvelrug zijn in de jaarlijkse kapmelding, begin februari gestart. Het op landelijkeDe schaal. Jaarlijks staan dit jaar op mogen optreden. Tot slot is het winnaars als bedoeld in artikel 1.2 onder a van de In festival. verband Ook met deRegge bouwPodium De Paarse Poort: vernieuwhuidige bezoekerscentrum heeft Staatsbosbeheer op het Zunnewende – een boot die Regeling uniforme saneringen (RUS). is concours het noodzakelijk om de entree van– het Nationaal een compenvan Staatsbosbeheer wordt basis daarvan winnaars van het van door de Regge vaart weer het Deze kennisgeving geschiedt onafhankelijk bomen te kap- Park De Sallandse Heuvelrug satieplicht. verbouwd en uitgebreid. jazzliedjes in de zestien streektaal, eenhetvoorstelling pen, omdat zedeop decor de plekvanMet project de van Paarse André Manuel van de controle of de melding in overeenJazzerieje, krijgenstaan dit jaar een verteller van Vertelfestival vernieuwIn verband met de bouw De Paarse Poort: waarweer de uitbreiding Poort willen Staatsbosbeheer, stemming is met artikel 39b van de Wbb, eenhetplekje op het Zij komt. ‘Waterval’. Nationaal is het noodzakelijk om de entree van van festival. het gebouw De de gemeente Hellendoorn, tival, dat dit jaar zesde worden begeleid verbouw door studenDe Sallandse Heuvelrug zestien bomen te voor kap- dePark en uitbreiding van het Nationaal Park De het BUS en de RUS. Met het project de Paarse pen, omdat ze op de plek het bezoekerscentrum Sallandse festival Heuvelrug keer op Landgoed Schuilenburg ten van het conservatorium. De Het van Zunnewende vindt en Binnen vier weken na ontvangst van de Poort willen Jazzerieje Staatsbosbeheer, staan waar de uitbreiding groen-op de7 provincie wordt gehouden, laat bezoekers maakt Staatsbosbeheer onderdeel uit totplaats juli op Overijssel Landgoed de de gemeente van het gebouw komt. Destreektaal, melding delen educatief Buitencentrum N IGedeputeerde J V E R D A L Staten van - ners komen en gaan. de clubkampioenschappen aantrekkelijkheid en belekennismaken metZo vanHellendoorn, het Internationaal Jazzfestival Schuilenburg in Hellendoorn, het de Nationaal Park De verbouw en uitbreiding van van 19.00 het vingswaarde Badmintonvereniging bij Reflex waar juist de naar trainer worden ver- maakt onderdeel uitvan vergroten Overijssel schriftelijk aan de melder mee BC niet streekmuziek en streekcultuur. Enschede. uur tot 00.30 uur. Devan SallandseTot Heuvelrug het bezoekerscentrum van noemd. Reflex heeft op haar weke- trainer een stabiele factor slot waren ener project de Paarse Poort. het noordelijke entreegeDat hoeft niet perse gebonden entree bedraagt 5 euro inclusief of de melding in overeenstemming is met de provincie tot groenlijkse trainingsavond van is Staatsbosbeheer in het clubgebeuren. De bloemen voor Overijssel de vrouw de van bied van het nationaal park. te zijn voorzitter aan Twente Salland, naar poëzie of verhaen en gaan. deWbb. clubkampioenschappen aantrekkelijkheid en beleeducatief Buitencentrum Kap eind deze weekeen consumptie. afgelopen dinsdag haar waarnemend Dickof de trainer. Wie liever Het entreegebied wordt artikel 39bZo van de vingswaarde vergroten van flex waar juist detrainer, naar de de heer trainer worden ver- Slatius maakt onderdeel van hetZeeuws maar kan ookuitFries, of van Volgens planning zal Bert Burer, memoreerde enkele Na afloop de reguliere opnieuw ingericht. Het Deze mededeling is geen Tot beschikking in het noordelijke n stabiele factorin het noemd. waren project de Paarse Poort. Gronings zijn.de Vandaar devolgde eenentreegezonnetjeslot gezet. De er gebeurtenissen uit afgelo- ook training receptie Staatsbosbeheer eind deze krijgt een meer open karakbied van het nationaal park. clubgebeuren. De bloemen voor de vrouw van de zin van detrainer Algemene bestuursuitwet Almelo is deze pen keuze jaren waarin de nodige waarbij trainer week de bomen omzagen, ter en sluit qua beplanting voor Edwin Jongedijk, diede leden hun wordt Het entreegebied nd voorzitter Dickmaand de trainer. Kap eind deze week 12,5 jaar trainer dankbaarheid doorklonk persoonlijk konden bedan- afhankelijk van het weer. De meer aan bij het heidegerecht. Inspraak, terinzagelegging, uit Groningen komt. Hij kwam opnieuw ingericht. moreerde enkelevan Na afloop en vandat de moest reguliere betreffende Volgens deplanning zal ken. BC Reflex loyaliteit en Het bleef daarna Het nog bomen die gekapt zullen bied. Het bezoekerscentrum eind 2011 op de negende plaats bezwaar en beroep niet krijgt een meerinopen karakssen zienswijze, uit de afgelotraining volgdezijn een receptie deStaatsbosbeheer eind deze lang worden, vijf eiken, drie ber- van Staatsbosbeheer wordt gevierd worden. inzet van de heer Burer. onrustig het sportvan Alle 50 Goud-lijst terRadio en beplantingin ken en acht grove dennen, verbouwd en uitgebreid tot waarin nodige waarbij de leden hun trainer week de bomen omzagen,van vande toepassing. café vansluit hetquaKulturhus meer aan bij het heidegeeid doorklonkVoorwaar persoonlijk konden bedanafhankelijk van het weer. De Noord binnen. een hele presta- Als dank ontving de trainer de Kruidenwijk, de thuisbasis zijn al gemarkeerd. Eén jene- Buitencentrum De Sallandse

Kennisgeving

Bert Burer in zonnetje gezet Voorbereidingen Bouw Buitencentrum gestart zonnetje gezet Voorbereidingen Bouw Buitencentrum gestart

de melding in overeenstemming e de Indien loyaliteit en ken. Het bleef daarna nog bomen die gekapt zullen bied. Het bezoekerscentrum tie in deonrustig turbulente wereld herinneringsgeschenk van BC van badmintonvereniging Staatsbosbeheer wordt n de isheer in het sport- een worden, vijf eiken, zal drie ook ber- Voice metBurer. artikelvan 39blang van de Wbbwaarbij kan Naast Edwin of de sport traien zal de wisselbokaal van Reflex. café van het Kulturhus in ken en acht grove dennen, verbouwd en uitgebreid tot Holland-finalist Nyhoff de de saneerder weken na de thuisbasis zijn De Sallandse ontving trainervanaf de vijf Kruidenwijk, al gemarkeerd. EénErwin jene- Buitencentrum zijn stem latenverplaatst. horen. AlsHeuvelrug. echte nneringsgeschenk van van badmintonvereniging BC verbes zal worden de ontvangstdatum de melding Sallander hij al vakerHet op huidige op bezoekerscenwisselbokaal van Reflex. Het gaat om trad een jeneverbes aanvangen met de sanering. is tijdens de bouw diehet ruim 15 jaar geleden hier trum festival. Ook André Manuel, Voor nadere inlichtingen over deze gesloten. is bekend aangeplant, van de Van vanter deere regiosoap Jong Er is een tijdeN I J V E R DA L voorziening ingericht bouw van het toen nieuwe is lijke Leu en Oale Groond, van de melding kuntGymsportvereniging u contact opnemen met Fysion bezoekerscentrum. Ook de met voldoende ruimte om partij. Mede deze mensen arties-te ontvangen en te een bloeiende vereniging de heer S.B.J.isBrekelmans van het team lindeboom, bij dedoor opstapten, voor maardeook doordiehet informeren succes over de natuur met 038 ongeveer 1200 leden plaats heideslak, Bodem (telefoon 499 78 24). van de voorgaande jaren, verwacht verdeeld, over verschillende en de voorzieningen op de door buurt is geschontakken van sport. Zo ook de aan organisatie dit jaar zo’n dui- Heuvelrug, incluSallandse ken Staatsbosbeheer, de demogroepen onder de sief een tijdelijke winkel. Eind zalzend blijvenbezoekers. staan. De bomen Die overigens danstak. The Pitch Up Demo 2012 zal het nieuwe buistaan het kunnen buitengebied. niet in alleen luisteren naar Crew en ’t Serbo Dance tencentrum geopend zijn èn Dat betekent verhalen dat voor de gedichten, en muziek. Team zijn daar onderdeel kap van deze bomen geen is de buitenruimte opnieuw van. Deze demogroepen gemeentelijke kapvergun- ingericht. staan onder leiding van Sarien Westenberg.

Demogroepen Fysion Nijverdal treden veel op

Nijverdal treden veel op

Snackbar ‘t Keetje

De, in totaal, 22 meiden dansen met elkaar meer dan 4 uur in de week. De meiden, in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar, treden veel op. Zo wordt omgezet in een soort op 9 maart en de Fysion dag. hebben zij afgelopen zondag theater met professionele Op 10 maart houdt Fysion Duivecatelaan Nijverdal lichten en goede muziek. De een ‘Fysion dag’ in Sporthal gedanst bij2de- Valentijnsshow ezet in een soortvan op maart en de Fysion dag. meiden doen elk jaar weer de Kruidenwijk. Sinds 1 de 9SVH in Hellendoorn. Tel: 0548 61 92 27 et professioneleTijdens Op 10 maart houdt verFysion mee met meerdere demo- februari 2012 is Fysion offideze dag lieten goede muziek. Deschillende een ‘Fysion dag’ in Sporthal dansgroepen uit gyjada’s. Komende zondag cieel Gymsportvereniging www.unicominstallaties.nl Frikandel of kroket en elk jaar weerHellendoorn de Kruidenwijk. Sinds 1 reizen de twee en omgeving groepen naar Fysion Nijverdal geworden. meerdere demo-hun februari 2012 is Fysion offishow of NK dans zien. Markelo om daar de dansen Op deze dag wil de verofHet bamischijf Komende zondag cieel Gymsportvereniging was een zeer geslaagde te laten zien. eniging laten zien aan alle wee groepen naardag Fysion Nijverdal geworden. waar ook de meiden vele mensen welke verschillende € 1,m daar de dansen Op deze dag wil de vercomplimenten de aan dansalle The Pitch Up Demo Crew zal takken aan sport zij hebn. eniging latenopzien hebben gehad. mensen welke verschillende hun showdans laten zien met ben. Alle leden doen hier Up Demo Crew zal takken aan sport zij heb- als titel: The Joy Of Africa. natuurlijk aan mee. Dus als ans laten zien metKomende ben. Alle zondag leden doenzijn hier De dans wordt gedanst op je wilt weten wat Fysion allede natuurlijk teams te aan vinden de als Afrikaanse muziek met vele maal in huis heeft, kom dan he Joy Of Africa. mee.bijDus vanwat de Fysion KNGU Serbo 10• Electronica maart naar de sporthal wordt gedanst opDemogyjada je wilt weten alle- elementen. Als UwOok TV •’tHifi • Video Perfect in maal Markelo. De KNGU Dance Team laat hun dans in de Kruidenwijk. Pitch Up muziek (Wij met vele in huis heeft, kom dan Bezorgd en Geinstalleerd Mogen Zijn bezorgen van do. t/m zo.) Nederlandse Ook ’t Serbo(Koninklijke 10 maart naar de sporthal zien. Deze wordt gedanst en Serbo zullen zaterdag 10 Unie) organim laat hun dansGymnastiek in de Kruidenwijk. Pitch Up op het nummer van Marco maart rond 20.00 uur aan de jaarzullen verschillende e wordt gedanstseert en elk Serbo zaterdag 10 Borsato. Het nummer heet beurt zijn. Nederland. mmer van Marcodemogyjada’s maart rondin20.00 uur aan de Dans. De kaarten voor deze et nummer heetDemogyjada’s beurt zijn. zijn optredens show kunt u bij de sporthal Wilt u meer informatie over aarten voor dezevan verschillende dansgroe- kopen. Op de agenda van de deze 2 demogroepen? Rudolf bijvoorbeeld Dieselstr. 4 G |Kijk 7442 in Nederland die wordanDR opNijverdal www.serbodanu bij de sporthalpen Wilt u meer informatie over meiden staan - 48 946 op afspraak gehouden in een grote nog onder06andere: het221 len-Bezoek ceteam.nl en/of de agenda van deden deze 2 demogroepen? www.twentejournaal.nl sporthal tebal van Gerben Calkhoven www.pitch-up.nl aan bijvoorbeeldsporthal. Kijk danDeze op www.serbodan-

verbes zal worden verplaatst. Het gaat om een jeneverbes die ruim 15 jaar geleden hier is aangeplant, ter ere van de bouw van het toen nieuwe bezoekerscentrum. Ook de lindeboom, bij de opstapplaats voor de heideslak, die door de buurt is geschonken aan Staatsbosbeheer, zal blijven staan. De bomen staan in het buitengebied. Dat betekent dat voor de kap van deze bomen geen gemeentelijke kapvergun-

Heuvelrug. Het huidige bezoekerscentrum is tijdens de bouw gesloten. Er is een tijdelijke voorziening ingericht met voldoende ruimte om mensen te ontvangen en te informeren over de natuur en de voorzieningen op de Sallandse Heuvelrug, inclusief een tijdelijke winkel. Eind 2012 zal het nieuwe buitencentrum geopend zijn èn is de buitenruimte opnieuw ingericht.

Zunnewende 2011

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

ZONNEPANELEN

ZONNEPANELEN

CV-KETELS

CV-KETELS

Bel en bestel!!! T: 0548 619227

www.elektro-specialist.nl

www.unicominstallaties.nl

Als Uw TV • Hifi • Video • Electronica Perfect Bezorgd en Geinstalleerd Mogen Zijn

Rudolf Dieselstr. 4 G | 7442 DR Nijverdal 06 - 48 946 221 Bezoek op afspraak www.elektro-specialist.nl www.brandtkeukenapparatuur.nl


Hellendoorn Journaal

Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Hellendoorn Journaal is lid van:

Lokale Media Partners is de nummer 1 verkooporganisatie voor nationale adverteerders in huis-aan-huisbladen. Professioneel, transparant, toegankelijk en met landelijke dekking en de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Meer informatie: www.lmp.nl Deze uitgave is gedrukt op:

gecertificeerd papier Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

Door de nieuwe veiligheids plannen is er alleen vertraging opgelopen bij de fietstunnel onder het spoor aan de Kruidenlaan, waardoor de oversteek bij de Baron van Stern Bachlaan wat langer open blijft. De tunnelbouw ligt verder mooi op schema,

rE

Tb

UD

cT

ET aa

LD

EN

E ZILV

IJS

Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal,

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013/14 gereed.

DI

UI

PR

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal,

De bouw ligt mooi op schema. Van de korte hevige vorstperiode is er geen achterstand. In totaal werken er 200 man van diverse nationaliteiten aan de bouw van de tot nu toe 212 miljoen euro kostende combitunnel. De eerste contouren van de dichte tunnel en plek waar het nieuwe station in 2013 moet komen te staan, worden al zichtbaar. Meer dan 10.000 kub beton is er op diverse plekken onder water gestort en duizenden

meters betonijzer werd er bij gebruikt.

BES T E

GO

Colofon Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 16.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige buitengebied. Advertentie-adviseur: Anne-Marie Assink, 06-28 37 8653 Henk te Nijenhuis, 06-24 19 2003 E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Jesper Vis Rathy Gopalaswami Charlotte van Leeuwen Lindsy Grootelaar Geen Hellendoorn Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Tel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Dalzicht Hulsen: Jumbo. Hellendoorn: Gulle Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hancate: Argentijns steakhouse Los Toros Daarle: Attent, ‘n Tip Daarlerveen: Café Vossenhol, Bibliotheek Marle: Clubhuis MVV’69 Haarle: Spar, Bibliotheek

NIJVERDAL - Voordat de fiets- en voetgangersbrug aan de G v.d. Muelenweg tijdelijk gelift werd, kregen wij de kans om het bouwterrein van de combitunnel eens van dichtbij te bekijken. Jos Hofsteder van de Leo ten Brinke bouwgroep verzorgde de rondleiding over het bouwterrein en de in aanbouw zijnde tunnelstukken aan de oostkant.

DE VOOR UW

Bouw Combitunnel Nijverdal op schema

3

R

Vrijdag 16 maart 2012

Uw specialist in Goud en Zilver. vrijblijvende taxatie. Oranjestraat 46 almelo

Tel: 0546 432524

GOUDINKOOPTWENTE.NL

alleen zou de herziene tunnelwet in de eindafwerking roet in het eten kunnen gaan gooien. Hierdoor kan de opening een jaar vertraagd worden, en de eindafreke-

Herdenking Bombardement 22 maart 1945 NIJVERDAL - Op 22 maart om 10.00 uur worden de 85 mensen uit onze gemeente, die bij het bombardement op Nijverdal zijn omgekomen, herdacht. In het bijzijn van hun nabestaanden wordt een korte herdenking gehouden in het Huis van Bestuur en Cultuur. Burgemeester, Mw. Anneke Raven is spreker. Een leerling van het basisonderwijs draagt een gedicht voor. Daarnaast worden, namens het college van burgemeester en wethouders, en namens de S.E.N., bloemen gelegd bij de gedenksteen in de binnentuin van het Huis

voor Cultuur en Bestuur. Voorafgaand aan de bijeenkomst en na de herdenking is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Alle inwoners van de gemeente Hellendoorn zijn welkom bij deze herdenking. Op deze dag, 22 maart, hangt de Nederlandse vlag halfstok ter nagedachtenis aan de 85 slachtoffers en hun nabestaanden. Meer informatie over deze herdenking kunt u vinden op agenda pagina van www. senijverdal.nl

Via de trap bij het station gingen de lopers het Nationale Park in. In dit gedeelte troffen de lopers vooral lange slopende hellingen, maar vooral ook adembenemende vergezichten over de heide. Door de laaghangende bewolking en lichte miezer, gaf dit af en toe een mooi spookachtig beeld. In dit tweede deel waren alleen de ultralopers actief. Met regelmaat zag je een ultraloper even met een fotocamera de prachtige natuur en zijn medelopers vastleggen. Bij de verzorgingsposten werd rustig even stilgestaan en gekletst

met de vrijwilligers. Even tijd voor krentenwegge en zelfs chips om vervolgens de slopende route verder af te gaan. Het mulle zand op de lange hellingen voelde langzaam aan als drijfzand. De laatste drie km gingen licht heuve laf, maar dit werd niet meer als voordeel ervaren voor de zwaar vermoeide benen.

Meesters: ‘Na bijna 50 km kijk je bovenaan de trap boven het station over het zwembad uit. Met zwaaiende armen staan de organisatoren je nog even aan te moedigen alvorens je persoonlijk te ontvangen bij de finish.

Tekst en foto: Peter de Jager (@TheHuntermedia) en RWS.

Subsidie voor Zonne-energie

HELLENDOORN - Er wordt nog een laatste poging gedaan om een groep belangstellenden bijeen te krijgen om gezamenlijk subsidie aan te vragen voor zonne-energie. De provincie heeft hiervoor een regeling uitgeschreven waar alleen in groepsverband aan kan worden meegedaan.

Afzien maar vooral genieten bij de SallandTrail Vervolg voorpagina.

ning kan ook enkele miljoenen duurder uit vallen.

Na 50 km afzien konden de deelnemers heerlijk ontspannen in het zwembad Het Ravijn. Supercoop had de organisatie zo rijk bedeeld met voedingswaren, zodat we wat over was ‘s avonds nog naar de kinderen van AV Atletics konden brengen die dit weekend op jeugdkamp waren. Er komen momenteel zo veel laaiend enthousiaste berichten op ons af van deelnemers en vrijwilligers, dat we voor volgend jaar niet meer om een vervolgaflevering van deze try-out heen kunnen’, aldus Pieter Meesters, loper/ medeorganisator.

Er zijn minimaal 25 deelnemers of 15 bedrijven nodig. Doelstelling is als groep burgers en bedrijven minimaal 50.000 euro subsidie binnen te halen om zodoende rendabel in zonnepanelen te investeren.

15 bedrijven Op dit moment hebben 15 bedrijven aangegeven om deel te willen nemen in een gezamelijke aanvraag. Binnen de groep is de afspraak gemaakt om nog een uiterste poging te doen om ook de laatste 10 plekken in te vullen.

Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk 31 maart ingediend worden bij de provincie. Haast is dus geboden. De aanvraag voor subsidie staat los van een eventuele gezamenlijke inkoop.Iedereen is vrij om te kopen waar men wil Henk Daggert, tel. 0548655840 of www.henkdaggert.nl.


Huurwoningaanbod

door Woningstichting Hellendoorn

Wie krijgt de woning?

Gozem Gritterstraat 12 Daarlerveen 3 €

436,60

€ 436,60 niet urgenten minimaal 40 jaar maar bij voorrang naar 55+ Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: begin maart 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: hoekwoning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Daarlerveen

Inkomen

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting Hellendoorn. Meer informatie over Woningstichting Hellendoorn en de aangeboden woningen kunt u ook vinden op onze website: www.wst-hellendoorn. nl. Wij verzoeken u dringend over deze advertentie niet te bellen voordat de volgende krant is uitgegeven.

Adres : Dinkelstraat 30 Plaats: Nijverdal Wijk: De Brake Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 527,31 Servicekosten: Bruto huur: € 527,31 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: eind april 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: hoekwoning

Adres : Pastoor Langedijkstraat 4 Plaats: Haarle Wijk: Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 527,38 Servicekosten: Bruto huur: € 527,38 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin april 2012 Energielabel: C Bijzonderheden: tussenwoning Bij voorrang naar kandidaat met binding kern Haarle

.......................................................................

Straat:

.......................................................................

Woonplaats:

........................................................................

Dinkelstraat 30

Laurier 15

Gozem Gritterstraat 12

Pastoor Langedijkstraat 4

Jacob van Houtestraat 74

Reviusstraat 94

Kamperfoelie 25 (U)

Venkel 61 (U)

Adres : Kamperfoelie 25 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk noord Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 561,98 Servicekosten: Bruto huur: € 561,98 Doelgroep: urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B maar bij voorrang naar kandidaat die voldoet aan inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin april 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: tussenwoning

A

B

C

Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

Pak de telefoon voor uw loon! Vraag alvast uw IB-60 formulier op via de belastingtelefoon (0800) 0543. Zo voorkomt u dat wij een woningaanbieding moeten intrekken omdat u niet (tijdig) uw inkomen kunt aantonen.

≤ € 22.025,00 ≤ € 29.900,00

eenpers hh > 65 jaar

≤ € 20.675,00

meerpers. hh > 65 jaar

≤ € 28.225,00

eenpers hh t/m 22 jaar

> € 22.025,00

meerpers. hh t/m 22 jaar

> € 29.900,00

alle huishoudens ≥ 23 jaar

≤ € 34.085,00

eenpers hh t/m 65 jaar

> € 22.025,00

tweepers. hh t/m 65 jaar

> € 29.900,00

drie of meerpers.hh t/m 65 jaar ≤ € 34.085,00 eenpers hh > 65 jaar

> € 20.675,00

tweepers.hh > 65 jaar

> € 27.750,00

drie of meerpers.hh > 65 jaar ≤ € 34.085,00

Kruidenlaan 106 Svp aankruisen voor welke woning u belangstelling heeft. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aamerking voor een woning. Deze woonbon moet uiterlijk maandag 26 maart 2012, 16.00 uur in bezit zijn van Woningstichting Hellendoorn, Storkstraat 11, Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

eenpers. hh t/m 65 jaar meerpers. hh t/m 65 jaar

D

*)

eenpers. hh t/m 65 jaar

> € 22.025,00

meerpers. hh t/m 65 jaar

> € 29.900,00

eenpers hh > 65 jaar

> € 20.675,00

meerpers.hh > 65 jaar

> € 28.225,00

Daarnaast geldt dat het huishoudinkomen nooit meer mag bedragen van € 34.085,00

U

U

INKOMENSTABEL *)

Naam:

WOONBON

Inschrijfnummer: .......................................................................

Adres : Venkel 61 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 348,26 Servicekosten: € 17,56 Bruto huur: € 349,82 Doelgroep: urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 3 personen (max. 1 kind) Vrij per: medio april 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: 1e verdieping

EENGEZINSWONING

U heeft een binding aan een kern als u minimaal 1 jaar in deze kern staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministraite Persoonsgegevens (GBA) van de Gemeente Hellendoorn. Als u de kern heeft verlaten bent u uw binding voor deze kern kwijt.

Adres : Kruidenlaan 106 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 338,65 Servicekosten: € 1,56 Bruto huur: € 340,21 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: begin april 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: 1e verdieping

EENGEZINSWONING

Binding aan kern

SENIORENWONING

De overheid heeft strenge regels gesteld over de hoogte van het huishoudinkomen bij het aanbieden van sociale huurwoningen voor woningcorporaties. Mede daarom hebben wij u gevraagd om ons uw te verwachten inkomen over 2012 op te geven. Zodra wij u een woning kunnen aanbieden zullen wij u om bewijsstukken vragen in de vorm van een (voorlopige) belastingaanslag en een recente salaris- en/of uitkeringsstrook. Doet u geen belastingaangifte? Vraagt u dan alvast een IB60-formulier bij de belastingdienst aan. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aanmerking voor een woning.

Adres : Laurier 15 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 532,53 Servicekosten: Bruto huur: € 532,53 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin april 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: hoekwoning

Adres : Jacob van Houtestraat 74 Plaats: Nijverdal Wijk: centrum Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 468,07 Servicekosten: € 45,62 Bruto huur: € 491,69 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: begin april 2012 Energielabel: B Bijzonderheden: complex: Muldershof, 2e verdieping

APPARTEMENT MET LIFT

Bepaalde woningen worden specifiek toegewezen aan woningzoekenden met een urgentie. Deze woningen zijn gemerkt met een U. Alleen woningzoekenden met een urgentie kunnen op deze woningen reageren. Natuurlijk moeten zij ook voldoen aan de overige voorwaarde(n) die aan die woning gesteld worden.

Adres : Reviusstraat 94 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 354,89 Servicekosten: € 121,50*) Bruto huur: € 454,39 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 34.085,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: medio april 2012 Energielabel: D Bijzonderheden: complex: Het Helmerink. A-gebouw, 2e verdieping *) incl. voorschot gasverbruik

APPARTEMENT ZONDER LIFT

Woningzoekende met een urgentie

EENGEZINSWONING

Wij verdelen de woningen aan de hand van het bij u bekende puntensysteem. De woningzoekende met het hoogst aantal punten die aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet krijgt de woning aangeboden. Is er sprake van een gelijk aantal punten dan is de inschrijfdatum doorslaggevend. Alleen de kandidaat die de woning krijgt toegewezen, krijgt bericht.

Adres : Plaats: Wijk: Aantal kamers: Subs. huur: Servicekosten: Bruto huur: Doelgroep: Leeftijd:

SENIORENAPPARTEMENT

Dan moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningstichting Hellendoorn. Dat kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar. Als u op een aangeboden woning wilt reageren, controleert u eerst of u aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet. Voldoet u daaraan? Vul dan de woonbon in en lever deze voor de aangegeven datum en tijd in bij Woningstichting Hellendoorn. Woonbonnen die na deze termijn worden ingeleverd kunnen niet meer worden verwerkt.

SENIORENAPPARTEMENT

Interesse?

SENIORENWONING

Woningstichting Hellendoorn verhuurt woningen in de hele gemeente. Daarnaast bemiddelt ze voor de volgende verhuurders: • Vestia Noord Holland met seniorenwoningen aan de Ereprijs in de Kruidenwijk • ZorgAccent met aan- en inleunwoningen in Nijverdal en Hellendoorn.


Huurwoningaanbod

door Woningstichting Hellendoorn Inschrijfdatum

Aantal reacties

Heemst 17 (U)

6

--

33

P.C. Hooftstrraat 24

13

24-01-2011

3

J. van Houtestraat 166

11

28-03-2011

4

Koemaste 11

1

20-01-2012

13

Laurier 10 (U)

2

--

19

De Notenhoek 5

41

30-09-2008

15

Rijssensestraat 225 (U)

2

--

14

Sweelinckstraat 55

60

19-11-2006

23

Veldsweg 79

60

14-11-2005

59

Verdistraat 32

12

02-03-2011

4

Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

VERANTWOORDING

Puntentotaal

Adres

De woning Hilgenboschweg 2-04 is via direct toegewezen aan een urgent woningzoekende. De woning Bonteweg 41-31 is via het distributiemodel toegewezen. De woningen Grotestraat 40-02 en de woning Bonteweg 41-37 zijn toegewezen aan de Gemeente Hellendoorn voor het huisvesten van statushouders.

Netwerkbijeenkomst voor professionals Vrouwenwoensdag in Nijverdal DAARLE - Voor professionals die werkzaam zijn in de gemeente Hellendoorn met/rondom jongeren worden uitgenodigd zich aan te melden voor een netwerkbijeenkomst. De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 13 april 2012 om 14:00 uur Zorgboerderij De Eschrand, Esweg 29, 7688 RA Daarle. Thema is: ‘Autisme en de zorgboerderij’. Sinds het voorjaar van 2010 vindt viermaal per jaar een netwerkbijeenkomst plaats, georganiseerd door de netwerkcoördinator Jeugd van Stichting De Welle. Voor en door professionals: werkzaam met/rondom jongeren van 0-23, binnen de

gemeente Hellendoorn. Dit om elkaar (beter) te leren kennen, informatie uit te wisselen, om zodoende een (nog) betere samenwerking te bewerkstelligen. Tevens zullen er voor elke bijeenkomst 1 of meerdere sprekers uitgenodigd worden die soms over een zelfde, soms over verschillende thema’s u informatie willen verstrekken. Gasten 13 april: Namens Stichting Van je Droom vertelt Jessica Heutink hoe zij jongeren willen bereiken om hun dromen waar te maken en hoe u daar een rol in kunt vervullen Autisme ervaringsdeskundige, Marianne van der Arend

vertelt over haar autisme diagnose, 8 jaar geleden (toen ze 32 was) en hoe ze nu meer van zichzelf snapt en leert. Zij wil graag meer begrip kweken tussen mensen mèt en zonder ASS en wil dan ook graag uitleggen aan ons hoe het autistische denken werkt. Medewerkers en directie Zorgboerderij vertellen meer over de mogelijkheden op de zorgboerderij. Er wordt een interessante DVD getoond en een rondleiding verzorgd. Deelname alleen als professional en na aanmelding bij: Netwerkcoördinator Jeugd van Stichting De Welle: Dinja Konijnenbelt: d.konijnenbelt@stichtingdewelle.nl .

Organisatie Avond Wandel 4-daagse van start NIJVERDAL - Het draaiboek van de Avond Wandel 4-daagse Nijverdal is weer afgestofd. De locatie van het evenement, waaraan jaarlijks steeds meer mensen meedoen, is wederom op de evenementenweide in Nijverdal. Het regelen van alle benodigde materialen, zoals de inschrijfkar, de toiletten, dranghekken, enz... is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er natuurlijk weer de vele vrijwillige verkeersregelaars die straks klaarstaan om alle wandelaars en verkeer te regelen. Tijdens de 4-daagse worden de vele wandelaars veelvuldig

gefotografeerd. Zo ontstaan er vele mooie plaatjes van leuke, grappige, domme en ontroerende situaties. De vele foto’s worden tijdens de 4-daagse vaak nog dezelfde avond op de website gezet, zodat de wandelaars direct de leuke kiekjes kunnen bewonderen. De website van de 4-daagse wordt dan ook veelvuldig bezocht voor en tijdens de 4-daagse. Het is een hele klus om de website bij te houden en de foto’s beschikbaar te stellen, terwijl je die weken daarvoor en de week zelf heel druk bent met de 4-daagse zelf. Daarom is de 4-daagse op zoek naar een vrijwilliger

die de website een nieuwe impuls wil geven en de site wil bijhouden. Dit kan zowel iemand zijn die hobbymatig bezig is als webbouwer of iemand die bedrijfsmatig zich aan het wandelaarspubliek wil voorstellen. Het is natuurlijk een mooie binnenkomer als bijvoorbeeld een bedrijf daar zich kan laten zien wat het allemaal kan. Via het medium Twitter is al belangstelling getoond. Kortom; bent u de vrijwilliger die de website van de 4-daagse een nieuwe impuls kan geven en deze kan onderhouden? Stuur dan een mailtje naar avond4daagsenijverdal@home.nl

NIJVERDAL - Hetty Nijmeijer van In-Tens Consultancy geeft woensdagavond 11 april een workshop met als thema ‘Ik denk dus ik besta: hoe bepaalt jouw denkvoorkeur jouw reactie?’ in Het Centrum te Nijverdal. Hoe kan het dat we een ander soms precies aanvoelen en hoe komt het dat we soms op verschillende golflengtes zitten? Sommige managers bedenken prachtige constructies, maar zijn niet in staat ze uit te voeren. Anderen worden kriegel omdat collega’s altijd kletsen over zaken die er niet toe doen, terwijl anderen zich onbegrepen voelen omdat er geen aandacht is voor hoe zij zich voelen. Veel hiervan heeft met onze denkvoorkeuren te maken.

Onze denkvoorkeuren bepalen hoe we situaties interpreteren en hoe we tegen zaken aankijken. In deze inspirerende en praktische workshop leer en ervaar je meer over denkvoorkeuren en welke denkvoorkeur bij jou past. Door dit inzicht heb je in een gesprek sneller in de gaten wat voor de ander belangrijk is en kun je makkelijker communiceren met een beter resultaat.

Meer info en aanmelden kan via de site van Vrouwenwoensdag www. vrouwenwoensdag.nl/agenda/ of bij Hetty Nijmeijer, tel. 06-42471033, info@balanscoaching.nl. Locatie: Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal. Vanaf 18.45 uur is er een inloop, de workshop wordt gehouden van 19.00 tot 22.00 uur. Deelname bedraagt 37 euro.


6Vrijdag 16 maart 2012

Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal

Vrijdag 16 maart 2012

6

25.000 euro voor Molukse kerk bij elkaar gefietst

HOi RallyTV gaat weer van start

HELLENDOORN - Zondag 27 november 2011 was een mooie dag. Goede omstandigheden voor de 11e editie van de Holterberg Classic. Dit jaarlijks terugkomend evenement, voor het goede doel, wordt georganiseerd door Rotary club Hellendoorn/Nijverdal e.o. Een sportief evenement waar men als Rotarian, terecht, zeer trots op kan zijn!

HELLENDOORN Elk jaar zend HOi-tv (voorheen de Lokale Omroep Hellendoorn) een uitgebreid verslag uit van de Hellendoornrally. Maar daarnaast waren zij afgelopen jaar ook op enkele andere rally evenementen te vinden. Dat willen zij dit jaar weer gaan doen.

ren en bedrijven, bij elkaar gefietst door sponsoren en mensen die de ZilverenKruis achmea Holterberg Classic een warm hart toedragen. Deze opbrengst werd afgelopen maandagavond door de voorzitter van de Rotary club Hellendoorn/Nijverdal e.o., Willem Veerman, overhandigd aan oud-burgemees-

Goede doel was dit keer het hestel van de afgebrande Molukse kerk, Ora et Labora, in Nijverdal. Een kleine 1000 deelnemers fietsten de ATBtocht over de Holterberg. Mede dankzij de medewerking van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voerde de tocht over een schitterend parcours op de Sallandse Heuvelrug. Een parcours dat goed bewegwijzerd was en voorzien van materiaal- en EHBO-posten. Uiteraard was ook voor de begeleiding en verzorging goed gezorgd. De mountainbikers konden kiezen uit een tocht van 30, 50 of 75 km. Er is op deze zondag in november een prachtig bedrag, het totale inschrijfgeld van particulie-

ter Hans van Overbeeke, in De Kroon in Hellendoorn. De heer van Overbeeke mocht als voorzitter van het Comité Herstel Molukse Kerk, een cheque ter waarde van 25.000 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het herstel van de afgebrande Molukse kerk Ora et Labora in Nijverdal.

HOi tv volgt dan voornamelijk de bekende rijders uit de buurt, zoals Edwin Wolves, Team Altena-Aaltink, en Frank Gerritsen-Mulkes. De opnames zijn te zien op HOi-tv in het programma Sport Lokaal. Van veel van deze rijders vinden de beelden hun weg naar de fans via o.a. Youtube. ‘HOi tv wil de kijkers vooral een mooie samenvatting tonen van de rijders die je anders niet op tv ziet. Zo houden we ze ook het hele rallyseizoen op de hoogte van de prestaties van hun lokale rijders’, aldus Steef Blikman, eindredacteur van RallyTV. Het rallyseizoen begint 17 maart met de Tank-S Rally rond Emmeloord. Op vrijdag 13 april is in Sport Lokaal hiervan een verslag te zien.

Foto: Peter de Jager

Maar om u alvast op te warmen voor een nieuw seizoen Sport Lokaal RallyTV zenden zij dit weekend een samenvatting uit van de KölnAhrweiler Rallye die november 2011 verreden is. Deze laatste rally van het seizoen trekt altijd veel Nederlands publiek en dit jaar reden er bijzonder veel (oude) bekenden mee. Maar één naam daarvan kent iedereen; Erwin Doctor. Hij rijdt na ruim 20 jaar weer samen met Pierre Krieger. Zij wonnen in 1988 de Hellendoorn Rally en hebben sindsdien niet meer samen gereden! Een bijzondere hereniging op HOi-tv!

Uitzending vrijdagavond vanaf 19.00 uur op HOi-tv. Digitaal te zien op kanaal 42 van Ziggo. Het programma word het hele weekend op de oneven uren herhaald. Kijk ook op: www.hoitv.nl

AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN

BIJ VLOERENMARKT GENEMUIDEN TE RIJSSEN GEHELE MAAND MAART

PVC-STROKEN

LANDHUISLAMINAAT

De absolute woonhit van 2011. Chique, strak en onverslijtbaar. Kies uit talloze dessins.

Mooie brede planken in prachtige, warme kleuren. Met V-groef maar liefst 8 mm dikl.

2,5 mm dik

Nu 24,95 m2

VANAF 45,-m 2 mm dik

2

vanaf 37,50 m2 Inclusief leggen en egaliseren o.a.

Elke donderdagavond koopavond.

Inclusief leggen, ondervloer en plinten

TAPIJT

OP DE GEHELE COLLECTIE

25%

KORTING

GORDIJNEN EN RAAMDECORATIES OP DE GEHELE COLLECTIE

15% KORTING Enterstraat 1, Rijssen. Tel 06-53782775 Schering 17B, Genemuiden

Vloerenmarkt: een beste belegging van uw woning!


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 16 maart 2012

7

En de win-win-winnaar van de Spinningmarathon voor KWF kankerbestrijding MultiVlaai winteractie is… NIJVERDAL - Het ZINiN theater in Nijverdal is zondag 25 maart het decor van een zes uur durende spinningmarathon. Het ZINiN theater, DRW Fitnesscentrum en de teamleden van Een berg verzetten organiseren dit sportieve evenement met één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF.

De gelukkige winnaar van een SnowWorld arrangement voor twee personen is Linda Lufting. Afgelopen donderdag kreeg zij de prijs bij MultiVlaai Nijverdal uitgereikt. De hoofdprijs, een reischeque t.w.v. € 1500,-, is gegaan naar Floor Baan uit Hellevoetsluis. Drie weken lang stond MultiVlaai in het teken van winters genieten. Met een smakelijke wintervlaai en de kans voor iedere klant om leuke winterse prijzen te winnen, zoals de reischeque of een SnowWorld arrangement voor twee personen. 25 jaar MultiVlaai Dit jaar bestaat MultiVlaai 25

jaar en om dat te vieren pakt de keten flink uit met een aaneenschakeling van acties en aanbiedingen. De win-winwinteractie was de eerste

in een veelbelovende reeks. In week 8 start MultiVlaai met een nieuwe actie waarin weekendjes naar Limburg te winnen zijn.

Goede wedstrijd voor Marieke van Egmond NIJVERDAL - De turnsters van BosanTon Almelo hebben zondag 11 maart hun eerste Landelijke wedstrijd geturnd. Marieke van Egmond uit Nijverdal heeft als doel zich te plaatsen voor het NK dat op zondag

3 juni zal plaatsvinden. Marieke turnde een goede wedstrijd. De turnster die ook geselecteerd is voor jong oranje behaalde een eerste plaats op vloer( 14.01) en een tweede plaats

op het toestel sprong. In het Algemeen klassement op de meerkamp werd ze uiteindelijk 5e.Met een punten totaal van 50.30 heeft Marieke ruim voldaan aan haar doelstelling en is zij al vrijwel zeker van deelname aan het NK.

De teamleden van Een berg verzetten fietsen die dag van 10.00 – 16.00 uur en verhuren ieder uur fietsen aan mensen die ze aan komen moedigen en met ze mee willen fietsen. De kosten hiervoor zijn € 10,per uur (meer meenemen mag natuurlijk altijd) en de hele opbrengst komt 100% ten goede aan het goede doel: het KWF. En omdat de spinningmarathon ook vooral leuk, gezellig en voor iedereen moet zijn, hebben de initiatiefnemers een mooi programma in elkaar gezet. Tijdens verschillende uren draaien er DJ’s. Daarnaast is het ook mogelijk om een uurtje ‘virtueel’ te spinnen, te kiezen voor The best of

RPM of op te stappen bij Bert van Losser, bekend van RTV Oost. En een fijn detail: ieder uur wordt begeleid door een ervaren spinninginstructeur van DRW.

De spinningmarathon is een onderdeel van een grotere actie van de teamleden van Een berg verzetten. Zij fietsen op 7 juni mee met Alpe d’HuZes: een wielerevent waarbij ze zo vaak mogelijk de Alpe d’Hues beklimmen. Dit om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF en ter nagedachtenis aan Berdien KleinJan-Imhof. Zij overleed in november 2010 aan de gevolgen van borstkanker. Ze was pas 55 jaar. Maar natuurlijk fietsen de teamleden ook voor alle anderen die de strijd niet konden winnen en om iedereen die nu en in de toekomst vecht tegen kanker een hart onder de riem te steken. Het team Een berg verzetten bestaat uit: Bastiaan en Jeroen Gerrits, Giel KleinJan, Arjen Welleweerd, Gerrit, Annemieke, Marijke en Inge Stokvis. Meer info: www. spinning.eenbergverzetten.nl.


OPRUIMINGSACTIE Laminaat extra lange planken - In 3 kleuren - 2,03 m lang en 19 cm breed - Incl. leggen, ondervloer en plakplinten - V-Groove, 25 jaar garantie!

van € 45,95 voor

PVC diverse kleuren

€ 29,95 m2

33

demovloeren in onze showroom!

- Nu met toplaag 0,50 mm of 0,70 mm - Sterk en super stil - Incl. egaliseren

incl. leggen

€ 45,95 m2

Inbetweens

Deze maand bij alle gordijnen

Gratis rails

- In vele mooie kleuren - Nu incl. meten, confectie en ophangen

nu vanaf

€ 28,- mtr.

Tapijt (Desso, Parade, Bonaparte) - Diverse rollen:

van €269,van €179,van €109,-

nu € 98,- m1 nu € 89,- m1 nu € 59,- m1

- Alles gratis gelegd (excl. trappen)

OP=OP Karpetten speciale voorraad prijzen van €850,van €369,van €400,-

nu € 450,nu € 225,nu € 198,-

direct mee te nemen

OP=OP

Op alle zonwering voor binnen krijgt u deze maand

10% Korting Incl. meten en monteren

HD interieurs | Fahrenheitstraat 1 | Rijssen | Tel. 0548 - 52 08 27 | www.hdinterieurs.nl Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 - 17.30 uur, do koopavond tot 21.00 uur, za van 9.30 -17.00 uur


ONTDEK ALLE GEHEIMEN VAN

HARMELING - QUINTERIEUR - TULP KEUKENS

UUR VAN 11.00 TOT 16.00 ONTDEK ALLE GEHEIMEN VAN DE NEDERLANDSE MEUBELBRANCHE De Nederlandse interieurbouw- en meubelindustrie zet op 17 maart haar deuren wagenwijd open. Ontmoet de ontwerpers en ambachtslieden binnen deze energieke branche. Ruik de houtkrullen en laat je inspireren. Kijk op www.opendagmeubel.nl

Nijverdalseweg 130 7461 AH Rijssen www.harmeling.nl

Kryptonstraat 1 7463 PB Rijssen www.quinterieur.nl

Ambachtsstraat 2 7461 TP Rijssen www.tulpkeukens.nl


10 Vrijdag 16 maart 2012

Hellendoorn Hellendoorn Journaal Journaal

Vrijdag 16 maart 2012 10

Benefietconcert voor Adriaan Struyk

HELLENDOORN Hellendoorn giet het good? Dat waren deze week de woorden van Kathy Kelly tegen Adriaan Struyk. Samen met Fenneke Zonnebeld en Maaike Schottink vormen zij de motor achter het charity concert van 19 april in Hellendoorn. Een avond vol verrassingen.

Kathy Kelly krijgt ondersteuning van Shantykoor Die Regghe Sangers, die te kennen geven dat hun inzet die avond net zo groot zal zijn als die van Adriaan Struyk op de Wereldkampioenschappen. Ook de dames van Streetlife (folkmuziek) dragen hun steentje bij. Een speciale groet komt die avond van de Philipijnen met Himig Natin.

Burgermeester Anneke Raven zal het openingswoord verrichten. Adriaan is gekwalificeerd voor de Wereldkampioenschappen 2012, maar is afhankelijk van

Unicom en Sallandse United verlengen hoofdsponsorcontract HAARLE Unicom Installaties en Sallandse United zijn na jarenlange hoofdsponsoring opnieuw een verbintenis aangegaan met de voetbalvereniging SV.Haarle voor de komende vier seizoenen. SV.Haarle is bijzonder verheugd dat de optimale samenwerking met deze twee krachtige ondernemingen ook in de komende jaren wordt voortgezet. Vlak voor de gewonnen thuiswedstrijd tegen SV.Raalte

vervoer, ook in zijn dagelijkse leven. Zijn auto is op en de nieuwe heeft de nodige aanpassingen nodig in verband met zijn handicap. Kathy Kelly: ‘Hij is een voorbeeld voor velen, zijn door-

(4-1) plaatsten de directeuren Frank Korenromp van Unicom Installaties en Johan Middelkamp van de Sallandse United hun handtekening onder het vierjarig hoofdsponsorcontract. Bij deze gelegenheid werd ook een nieuwe elftalfoto gemaakt.

Vestigingen in Haarle Zowel de Sallandse United, onderdeel van de Sallandse Wegenbouw, als de Unicom Installaties, voorheen CLVW Installatietechniek, zijn beide gevestigd in Haarle.

zettingsvermogen, zijn prestaties, etc...’ Kaarten zijn te koop bij: Boekhandel Hofman Hellendoorn, Restaurant De Kroon Hellendoorn en via: kathy.adriaan@gmx.de . Info en telefonische bestelling: 06-21389458.

Bezorgers gezocht

w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

Meld je nu aan!!

Bezorging@Twentejournaal.nl - 074 - 259 66 33

Lokaal Optimaal

Laatste oproep! Deelnemers voor een gezamenlijke subsidieproject zonnepanelen Thaiboksen/MMA lijkt wel iets op kickboksen, maar er zijn wel degelijk verschillen. Grobben noemt met name een betere discipline en het grotere respect van thaiboksers onderling. Het onderlinge respect resulteert in meer plezier in de sport en ook in mindere blessures. Vooral dat laatste verwondert mensen. Bij een vechtsport worden al gauw blauwe ogen en bloedneuzen verwacht. ‘Bij muaythai krijg je nagenoegen geen blessures’ zegt Grobben. ‘Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar dat zijn uitzonderingen.’ Ook het feit dat thaiboksen toucherend wordt getraind, draagt bij aan het kleine aantal blessures. Toucherend wil zeggen: wel iemand raken zonder op volle kracht door te slaan. ‘Op die manier kun je laten zien dat je een techniek echt beheerst.’ Grobben: ‘Daarna beoefenen we ook MMA, dit is meer grondgevechten (judo). Alleen mag je nu wel slaan met je bokshand-

schoenen op het hele lichaam als je op de grond aan het vechten bent.’ De technieken die bij het thaiboksen worden gebruikt zijn vuist-, knie- en voetstoten. De basis van de sport is een scala van verdedigingstechnieken. Maar zelfverdediging is maar één aspect. ‘Van muaythai word je leniger, sneller en sterker’ legt Grobben uit. ‘En je krijgt er meer zelfvertrouwen van. Sommige komen binnen al verlegen mensen, maar na twee maanden zie je dat ze zijn veranderd.’ Het andere uiterste zijn de stoere personen die thaiboksen puur zien als een middel om anderen in elkaar te slaan. Met dat soort mensen kan Grobben weinig. Zij zullen dan ook snel geweerd worden. Maar verder kan iedereen vanaf 12 jaar meedoen met de muaythailessen. De lessen worden gehouden in Nijverdal, en als u lid wilt worden kunt u bellen met het nummer: 0648108261

Particulieren, bedrijven (incl. agrarische bedrijven) Doelstelling: 50.000.- subsidie binnenhalen. Opgave met spoed. Aanmelden en meer informatie? website: www.henkdaggert.nl of tel: 0548-655840


Hellendoorn Journaal

Vrijdag 24 2012 16 februari maart 2012

115

Gemeente lokaal verder met uitvoering WSW Kijk ook eens op Dienstgebouwen verrijzen naast Combitunnel

www.twentejournaal.nl

NIJVERDAL - De Combitunnel ondergrondse technische in Nijverdal krijgt steeds ruimtes inmiddels zo goed meer gestalte. Inmiddels is als klaar. De afbouw van het aannemerscombinatie Leo van dienstgebouw het spoor Begraafplaatsen naamvoor voorzien ten Brinke ook al een flink aan de oostkant van de tunHELLENDOORN - Het college klankbordgroep over.Als In alles deze eind op streek met de nel start binnenkort. van B van en W besloten volgens klankbordgroep zitten onder aanleg deheeft dienstgebouplan verloopt, is de om de aan verwachting meer vertegenwoordigers wen aan begraafplaats weerszijden van dat de aannede tunnel. Ninaberlaan ‘gemeenvan Stichting ’t Oale Karkhof, de De installaties in merscombinatie het gebouw telijke begraafplaats de Dorpsraad Hellendoorn, de gebouwen gaan ervoor en de gehele spoortunnel op Ninaberlaan’ en de en begraafvan Kerken, Historische zorgen dat treinweg- 1Raad augustus kan overdragen plaats aan de Meester Kring Hellendoorn-Nijverdal verkeer vlot en veilig door aan Rijkswaterstaat. Ponsteenlaan ‘gemeente- en Milieuraad. Zij zijn betrokde tunnel kunnen. lijke begraafplaats Meester Het ken bij aanleg van de nieuis dedan voorzien van Ponsteenlaan’ te noemen. we begraafplaats als Meester De dienstgebouwen komen basisvoorzieningen verPonsteenlaan. pal naast de twee toegan- lichting, brandblussystemen, De van gemeente Hellendoorn gen de tunnel te lig- stopcontacten, noodstroomis volop aanleg voorziening, Overwegingen(nood)verlichnaamgeving gen. Eén bezig aan met de de oostkant vandeeen nieuwe begraafplaats bij Meijboomstraat (voor ting en toegangsdeuren voor aan de Meester Ponsteenlaan. De klankbordgroep heeft spoorinstallaties), de andere onder meer de brandweer Als de deze begraafplaats zichhetgebogen over diverse aan westkant bij de klaar De en technisch personeel is, heeft de gemeente twee van varianten de namen. Joncheerelaan (voor wegProRail.voor Na overdracht gemeentelijkeDebegraafplaatDe deklankbordgroep installaties). gebouwen van spoortunnel, hetheeft stasen. Om verwarring te tion een en voorkeur uitgesproken zullen gemakkelijk te herhet dienstgebouw voorkomen, heeft het colvoor ‘gemeentelijke begraafkennen zijn. Het ontwerp is zal ProRail haar werkzaamlege besloten om de begraafplaats Ninaberlaan’ en eigentijds en afgestemd op heden gaan opstarten. Die plaatsen beide van een ‘gemeentelijke de tunnelomgeving. In naam het moeten gereed begraafplaats zijn voordat te voorzien. Meester Ponsteenlaan’. Een oog springen De de naamgeving afgeronde de trein door de tunnel gaat zal zowel op alternatief was gemeentelijke overkapping, de begraafplaats grijze kleur rijden. terug te met vinden zijn alsvanin begraafplaats Hellendoorn en gevels lamellen verwijzingen over en naar De cq. spoorbeheerder Nijverdal. Maargaat aangestaal of aluminium. het de begraafplaats. Denk aan gebouw zien er uiteindelijk meerdere begraafgebruinaamborden, plaatsen in Hellendoorn Maar dat is enkelbewegwijzehet boven- ken om dezijn technische instalring, navigatiesystemen en en Nijverdal en het grondse deel van de gebou- laties te beheren diegebruik nodig folders e.d. van om de twee begraafplaatwen. Onzichtbaar – maar zijn het treinverkeer niet gekoppeld aan de minstens zo groot – zijn insengoede banen teis leiden. Hetverdiepingen college neemt dit Bijvoorbeeld plaats, had deze de die met ónder voorvariant seinen niet en besluit het voorstel de wissels de voorkeur. het maaiveld liggen.van Voor of de stationsinstalde dienstgebouwen zijn de laties. De komende weken

HELLENDOORN - De colleges van de gemeenten Hellendoorn en RijssenHolten, willen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Soweco en vervolgens samen optrekken bij de verdere uitwerking van de WSW. De gemeenten willen zelf de regie houden op de AWBZ dagbegeleiding, Wet Werken naar Vermogen en Wmo en dit lokaal uitvoeren.

Volgt definitief een besluit tot ‘Daar komt bij, dat kleinschauittreding, dan zal dit per 1 ligheid onze voorkeur heeft, januari 2014 in kunnen gaan, omdat het onze flexibiliteit tenzij eerder in goed onder- vergroot. Onze samenwerling overleg. Werknemers king is hecht. We hebben SW uit gemeenten Rijssen- onder meer in participatieHolten en Hellendoorn blij- trajecten met succes nauw ven gegarandeerd werk hou- samengewerkt. den. Mochten de gemeenten overgaan tot uittreden, dan Die samenwerking willen we zal de formele werkgeversrol verder uitbouwen en we zulvoor SW-medewerkers bij len ook bij de WSW samen de eigen gemeente komen te optrekken. Lokale uitvoering liggen. Zeventig procent van van de WSW is de beste de SW-ers werkt momenteel keuze en biedt de meesOp basis van het onder- al lokaal. Zowel in Nijverdal te kansen aan ons en onze zoek naar de toekomstige als in Rijssen is een lokale SW-medewerkers.’ uitvoering WSW/toekomst afdeling van Soweco gevesSoweco, uitgevoerd door tigd (Multipack) en veel Voordat de gemeenteraden bureau Langedijk, stellen SW-medewerkers zijn in hier een definitief besluit beide colleges vast dat het de eigen gemeente in het over nemen, vindt er een gemeentelijk beleid en het groen werkzaam. Dit biedt nadere financiële analyse van meerjarenplan van Soweco een volgens de woordvoer- de lokale uitvoeringsmogeniet bij elkaar aansluiten. ders een goede basis om lijkheden plaats. De voorkeur Foto: Dede bouw van devan dienstgebouwen is in volle gang. (Emile Willems Gezien plannen het de SW-medewerkers zo gaatFotografie). uit naar uitvoering en rijk tot afslanking van de geruisloos mogelijk, zonder begeleiding door één, lokale WSW hebben de aan beide veeldepersoonlijke Hoe dit vorm kan krijkrijgt het gebouw de alkente van wegtunnel. wijDe partij. het straks een drukte van gemeenten de voorkeur uit- zigingen, over voor te laten en op welkeinwijze, wordt Meijboomstraat bovenCombitunnel de gaan N35 gen belang wordt de dienstgesproken voor Het eengebouw lokale van Soweco eigen nog verder uitgewerkt. gronds gestalte. en het spoor naar door de Nijverdal gebouwen, heeft het mis. uitvoering van de WSW. De gemeente. ‘Wijaan kiezen voor ProRail en Rijkswaterstaat is bij benadering 7 meter gaan voldoen de nieuwe colleges Rijssen-Holten uitvoering, omdatvoor dit hebben de gebouwen welisbreed, 23van meter lang en zo’n lokale landelijke standaard en Hellendoorn gaan de past bij de sociale installaties. infrastruc- waar nodig voor hun instal4 meter hoog. Per vrachtwatunneltechnische gemeenteraden gen zullen de grotevoorstelgeprefa- tuur van onze gemeenten. Er laties op locatie, maar gaan len uit tedakdelen treden op uit het de isEnvertrouwen in de kracht deze in principe op afstand briceerde dat heeft consequenties gemeenschappelijke lokalevan bedrijfsleven. werkterrein bij de G.regeling van der van voorhet de bouw het dienst- bedienen. (GR) Soweco en vervolgens Wij hebben in de loopindeder Muelenweg arriveren. gebouw. De aangepaste samen op te trekken bij de jaren goede contacten opgeling van het dienstgebouw zal De gebouwen zijn dus veelal verdere uitwerking vanWest de bouwd met de medio lokale onderIn Dienstgebouw waarschijnlijk augus- niet bemand. Behalve in geval WSW. aldusDaarna Ria Bakhuis. komen de installaties voor nemers’, tus rond zijn. start de van een noodsituatie of als het bedienen en bewa- afwerking. Wie verwacht dat er onderhoud nodig is.

ELKE ZATERDAG GEOPEND Gebr. Harmsen Scheepjeswol nu € 5,50 per bol

Karton blokken

‘‘FLOORTJE POTGROND 20 vel per blokBV’’

nu 3 blokken voor € 6,00 Voor elke formule de beste grond en bemesting! Knipvellen 0,70 per stuk of 5producent voor € 2,50van: Groothandel 5,00 gezakt of 11 voor €zowel Verkrijgbaar

Totaalpakket van tuinbemesting als losgestort! Van potgrond tot oude stalmest Potgrond Compost Wenskaarten

Tuinturf Supermix 10 voor € 2,50 Esweg Wij 19awensen 7688iedereen RA Daarle Veencompost Substraat 21 voor € 5,00 in diverse volumes! een gezond 2012 Verkrijgbaar Stalmest P Fokke: 06-29031683 Champost Fax: 0546-697655Zandkuilenweg 11 Metselzand Vulzand Openingstijden zijn: 7688 PM Daarle mail: Vloerenzand Aanbiinfo@floortjepotgrond.nl edingebr.harmsen@hotmail.com maandags en vrijdags gesloten g 70 L potgrond Nu ook verkrijgbaar: € 4,50 dinsdag t/m donderdags van 10:00 uur tot 17:00 Te uurelaa 0546-697538 Voor meer info kijk op WWW.FLOORTJEPOTGROND.NL rde € 15 tel pe r m3 zaterdags uur tot 16:00 uur vul- van en10:00 metselzand of 06-42704033 Particuliere verkoop op zaterdag, doordeweeks even bellen. Oude stalmvooraf est € 25 per m 3

Het is winter!

Particuliere verkoop op zaterdag. Doordeweeks vooraf even bellen met Tel.: 06 - 2903 1683 - Openingstijden zaterdag: 08.00 tot 15.00 uur

Renoveer nu uw woning met kunststof kozijnen.

Poortman

Caravan-onderhoud en herstel Vakkundig herstel en onderhoud waar elke caravan op vertrouwd! Nijverheidsstraat 14 7461 AE Rijssen Tel. 0548 54 37 22 Fax. 0548 54 33 04 Mob. 06 53 64 13 15 info@poortmancaravans.nl www.poortmancaravans.nl

KOZIJNEN | ZONWERING | DEUREN | BEGLAZING | SCHUIFPUIEN | VERANDA’S | RAMEN

DE ABSOLUTE VOORDELEN VAN KUNSTSTOF: · ISOLEREND · HOUTNERFSTRUCTUUR · DUURZAAM · ONDERHOUDSARM · NOOIT MEER SCHILDEREN

Nu extra laag geprijsd! ★ Kozijnen in houtconstructie van duurzaam kunststof ★ Gegarandeerde levering binnen 3 weken* *voor standaard kozijnen

Kaagstraat 31 | 8102 GZ Raalte | Tel: 0572 35 43 10 | Fax: 0572 35 50 79 info@kijkopkozijnen.nl | www.kijkopkozijnen.nl Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.00 - 17.00, za. 8.30 - 12.00 uur


Agenda

Cultureel Café

Hellendoorn, 5 april

Behalve romans en verhalen schrijft Joost Zwagerman ook poëzie. In 2005 verschenen vroegere poëziebundels in één band onder de titel “Tot hier en zelfs verder”. Geliefde onderwerpen voor zijn essays en kritieken zijn literatuur, beeldende kunst en popmuziek.

Zwagerman was vaste gast in het TV-programma Barend & van Dorp en presenteerde VPRO’s Zomergasten. In 2008 ontving hij de Gouden Ganzenveer voor zijn gehele oeuvre.

Locatie: Openbare Bibliotheek Wierden, Pouliestraat 2 Prijs: € 10,00 p.p.

Meart dialectmoand Hellendoorn, 28 maart

Bent u een echte platprater of is de streektaal er bij u met de paplepel ingegoten? Doe dan mee met de dialectquiz. In elke vestiging van de ZINiN Bibliotheek is de quiz af te halen. U kunt er mooie prijzen mee winnen. De prijsuitreiking is in ZINiN Bibliotheek Hellendoorn tijdens een gezellige avond met Willem van Noesel op woensdag 28 maart om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Wie wordt de dialectkenner 2012 U kunt de antwoorden van de quiz inleveren tot zaterdag 24 maart in een van de bibliotheekvestigingen. Woensdag 28 maart bent u van harte welkom in de ZINiN Bibliotheek Hellendoorn om daar een tweede dialecttest te doen. Willem van Noesel zal een prachtig verhaal vertellen, uiteraard in het dialect. Na afloop krijgt u een aantal meerkeuzevragen. Degene die bij de beide quizzen de meeste antwoorden goed heeft, is de winnaar!

Daniel Lohues Nijverdal, 12 april

Daniël Lohues is de eigenzinnige zanger en multi-instrumentalist uit Erica, vlakbij Emmen. Hij komt twee avonden naar Nijverdal met een nieuwe voorstelling vol verhalen en handgemaakte muziek. Al een paar jaar trekt Daniël als een hedendaagse troubadour succesvol langs theaters door het hele land. De bezoekers van zijn voorstellingen stappen voor een avondje binnen in zijn wereld. Daar vinden ze troost, verwondering, ernst, relativering en humor. Anders en tegelijkertijd herkenbaar. Lohues schrijft songs over de mens, de liefde, historie, muziek, het leven op het platteland en op reis. Met zijn teksten weet hij in de hoofden van zijn luisteraars een verborgen luik te openen. Alles wordt gebracht op die typisch Lohues-iaanse manier. Ongetwijfeld weet Daniël ook nu weer zijn publiek te raken met zijn ongekunstelde persoonlijkheid, heerlijke muziek en mooie, breekbare teksten.

Filmagenda

The Gentleman Entertainer Almelo, 21 maart

Intouchables

Hij bespeelde met De Lama’s Theater PePijn, Carré en alles wat daar tussen zit. Hij schopte het zelfs zes maal tot de Heineken Music Hall en is daarmee één van de meest ervaren en succesvolle improvisatie-comedians van Nederland. Nu staat Tijl Beckand met een onemanshow op het toneel.

Vanaf 22 maart in de bioscoop Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren.

The Gentleman Entertainer is de voorstelling waarin Tijl zijn verhalen, zijn branie, zijn passie voor muziek en zijn improvisatietalent samenbrengt. Laat u meevoeren door iemand die denkt overal verstand van te hebben, het ego heeft van een tycoon, zo vilein kan zijn als een vos en u desondanks om zijn vinger windt. The Gentleman Entertainer zal u shaken én stirred achterlaten.

Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren op z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Locatie: Theaterhotel Almelo Prijs: 22,50 p.p.

Locatie: Locatie: Willem Alexanderstraat 7 Prijs: € 21,50 p.p.

Negen nominaties In Frankrijk werd deze film maar liefst negen keer genomineerd voor een César. De film was ook een enorm kassucces in Frankrijk.

Locatie: ZINiN Bibliotheek, Willem Alexanderstraat 7 Prijs: Gratis.

Les Géants

Draaiorgelfestival

Enschede, 22 t/m 27 maart

Ook voor vrouwen Hengelo, 23 maart In de reprise van hun succesvolle avond vol literaire rock ’n roll bejubelen schrijvers Nico Dijkshoorn (huisdichter van De Wereld Draait Door, columnist voor onder meer Nu.nl, Oor en Voetbal International) en Leon Verdonschot (tv-presentator, radiomaker, columnist voor Nieuwe Revu) hun idolen, verbazen ze zich over het lokale nieuws van de dag, praten ze met en dichten ze over bezoekers, om vervolgens weer af te tikken voor een nummer met hun muzikanten.

Aanstekelijk, modern sprookje over drie wat naïeve jongens die er rotsvast van overtuigd zijn dat hun vrijheid voor het grijpen ligt. De broertjes Zak en Seth hebben weinig reden om naar de zomer uit te kijken, maar dan ontmoeten ze Dany, een tiener uit de buurt. Samen beleven ze ondeugende en spannende avonturen die hun leven voorgoed veranderen. VPRO Gids: “Bouli Lanners heeft met Les Géants iets heel bijzonders gemaakt; 5 sterren.” Volkskrant:“Een gevoelig, ingetogen drama over volwassen worden; 4 sterren.” (www.concordia.nl)

Van James Brown tot John Hiatt, van Jacques Herb tot de plaatselijke bakker uit de krant van die ochtend: ‘Ook voor vrouwen’ is een ode aan zowel de held als de anti-held, en een wervelende avond vol grote en kleine verhalen. Locatie: Metropool Hengelo Prijs: 17,50 p.p.

Op zwijnenjacht Op Wilde zwijnenjacht in Notter? Zit het jachtinstinct van verre voorvaderen nog in uw genen? Kom het ervaren bij recreatieboerderij de Grimberghoeve in Notter. Hier is in het bos een prachtig jachtboogschiet parcours aangelegd met levensecht lijkende dieren zoals wilde zwijnen, wolf, hert en ander klein wild. Voorzichtig sluip je door het bos hoor je daar een takje kraken? Daar staat hij een wild zwijn, je grijpt een pijl, legt aan en ……….. jaaaa, raak. Het is verassend te ervaren wat een kunst het is om met pijl en boog te schieten. Na enige instructie`s gaat u eerst even oefenen op de oefenbaan binnen, en dan naar het bos voor het echte werk de boogschiet jacht Deze activiteit is het gehele jaar te boeken. Ook

Almelo, 24 maart

Soutbound and Friends Hellendoorn, 23 maart

Op vrijdag 23 maart a.s. wordt in zaal De Kroon een groots optreden gegeven door de formatie Southbound and Friends. Deze regionale band treed al jaren op in het circuit en heeft voor deze avond haar bezetting uitgebreid met een blazerssectie. Just for the fun, zoals ze dat zelf noemen, maar het staat als een huis! Southbound and friends beginnen om 22.00 uur en de zaal is geopend vanaf 21.00 uur. De entree is € 5,00 p.p. Volgens de organisatoren en de band beloofd het een leuk Feesje te worden! Locatie: Zaal De Kroon Prijs: € 5,00 p.p.

(s`avonds minimaal 10 pers.) er dient altijd een volwassen persoon bij aanwezig te zijn. Verder is het ook mogelijk om bij voorbeeld bij slecht weer binnen te gaan boogschieten met de boog of kruisboog.

Tien draaiorgels brengen Ouderwets Hollandse gezelligheid. Een keur aan draaiorgels geven Almelo voor een dagje een nostalgisch sfeertje. Voor de kinderen is er zelfs de mogelijkheid om een draaiorgeldiploma te halen!

Kerkdiensten Zondag 18 maart Nijverdal Protestantse Gemeente Nijverdal De Regenboog Het Centrum De Regenboog Nederlands Gereformeerde kerk GKV Nijverdal Vrijgemaakt Beth Shalom Ezra - Evangelisch Gemeente Pinkstergemeente Levend Water Leger des Heils Vrije Evangelisch Gemeente Hellendoorn Krönnenzommer Protestantse kerk

De Schaapskooi RK kerk (zaterdag 17 maart) Daarle Gereformeerde Kerk Hervormde Gemeente Daarle

Daarlerveen GKV, de Kruiskerk

09.30 uur 09.30 uur 18.30 uur 09.30 uur 16.00 uur 09.30 uur 16.30 uur 10.00 uur 19,00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.30 uur

10.15 uur 08.45 10.30 19.00 09.30 19.00

uur uur uur uur uur

ds. P.J. ten Kleij ds. W. Broekema ds. J.A. Wegerif ds. A. Beeftink sr. ds. A.L.A. Baardewijk ds. R.W.J. van Ommen ds. H.P. Dam Danny Dane (Big Morning) Danny Dane (Big Night) Tonnie Lievers Br. H. Hilberink Envoy Trix Kruisinga ds. H.J. Delwig

Pastor G. Legtenberg en Ds. J.P. van Vliet ds. Wassenaar ds. Wassenaar ds. Engelsma ds. Perk Pastor Scheve

09.30 uur 15.00 uur 09.30 uur 15.00 uur

ds. R.J. Visser ds. F. van der Weij ds. A.W.J. Theunisse ds. M. van der Zwan

09.30 uur 14.30 uur

ds. H.J. Visser ds. H.J. Visser


Op de 

Nieuwe openingstijden gemeentelijke loketten!

Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur. Op afspraak vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur. De loketten zijn telefonisch gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.

Donderdag 22 maart herdenking bombardement Nijverdal 1945

Elk jaar op 22 maart herdenkt het gemeentebestuur samen met de inwoners de ingezetenen die zijn omgekomen bij bombardementen op Nijverdal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze dag legt het college van B&W een bloemstuk bij de gedenksteen in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. U bent uitgenodigd bij deze herdenking aanwezig te zijn. Op 22 maart 1945 werden in Nijverdal 73 mensen dodelijk getroffen. In totaal zijn 85 personen omgekomen bij alle bombardementen in de gemeente Hellendoorn. Tijdens de herdenking houdt burgemeester Raven een toespraak en draagt een leerling van SBO De Brug een gedicht voor. Daarna legt de burgemeester namens het gemeentebestuur een bloemstuk bij de gedenksteen en aansluitend is er gelegenheid voor een ieder die dat wenst bloemen bij de gedenksteen te leggen. Na afloop is er koffie in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

De herdenkingsbijeenkomst ziet er als volgt uit: 10.00 uur Ontvangst in het Huis voor Cultuur en Bestuur 10.15 uur Toespraak burgemeester, voordracht gedicht en aansluitend bloemlegging 10.45 uur Gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie

Boomfeestdag 2012 op de nieuwe begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan

Op woensdag 21 maart neemt de gemeente Hellendoorn voor de 41e maal deel aan de Nationale Boomfeestdag. Wethouder Jelle Beintema gaat om 10.30 uur samen met de kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool ‘De Blenke ’ een aantal bomen en heel wat meters aan hagen en struiken planten op de nieuwe begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan in Nijverdal. Tevens onthult de wethouder een plaquette, een blijvende (millennium)herinnering aan de 200 linden die vijftien groenbedrijven uit de gemeente Hellendoorn aan de gemeente hebben geschonken. De lindebomen zijn met name langs de Lupinelaan en op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats aangeplant. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de aanplant van de bomen en hagen en de onthulling van de plaquette aanwezig te zijn.

Paasvuren gemeente Hellendoorn 2012

In de gemeente Hellendoorn zullen de volgende paasvuren worden ontstoken: Op 8 april op de locaties: • Coninckserveweg 2, Hellendoorn georganiseerd door Buurtcommissie Hancate, Egede, Elen en Rhaan • Kemperije - Hammerweg nabij nr. 37, Hellendoorn • Poggenbeltweg nabij Bathermerweg 16, Haarle, georganiseerd door Plaatselijk Belang Haarle • Noord Eswg, gedeelte gelegen

leeft de boom jou eigenlijk? Bomen leven: Een piepklein zaadje kan uitgroeien tot een machtige boom van honderden jaren oud. We zeggen wel eens als we een oude boom zien: “Als die boom toch eens kon vertellen wat hij allemaal heeft gezien.” Bij dit thema hoort geschiedenis, de levenscyclus van een boom en de plaats van een boom in de leefomgeving. Er is leven door bomen: Bomen zorgen voor zuurstof, voor de opvang van fijnstof en voor het vasthouden van de grond met hun wortels. Ze bieden een schuilplaats of woonplaats voor ontelbare diersoorten.

Bomen be(leven) Het landelijke thema is dit jaar ‘bomen be(leven)’. Je kunt eronder staan, ernaar kijken, erin klimmen, er een hut in bouwen, spelen met het herfstblad, enzovoort. Maar hoe be-

Inwoners van de gemeente Hellendoorn die de omgekomen Nijverdallers ook thuis willen herdenken, worden uitgenodigd de vlag halfstok te hangen tot zonsondergang. Bij de gedenksteen in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur is gelegenheid voor bloemlegging tot 20.00 uur.

Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte (0548) 630214 Loket Welzijn, inkomen en zorg (0548) 630215 Loket Burgerzaken en belastingen (0548) 630216 Voor het maken van een afspraak (24 uur van te voren) kunt u terecht op www.hellendoorn.nl of u kunt bellen met één van de bovenstaande telefoonnummers.

tussen afslagen Huurmansweg en Grupakkersweg, Hellendoorn, georganiseerd door Stichting Oald Heldern/de Noaberschop Op 9 april op de locaties: • Flierdijk nabij nr. 4, Daarle, georganiseerd door Plaatselijk Belang Daarle • Kalkwijk perceel tussen nrs. 10 en 12, Daarlerveen, georganiseerd Plaatselijk Belang Daarlerveen

Overeenkomst parkeren en horeca voor entreegebied Nationaal Park

Staatsbosbeheer, de eigenaren van Dalzicht en de gemeente Hellendoorn hebben op donderdag 8 maart een overeenkomst gesloten over de horeca en het parkeren in het entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Afspraken over parkeren en horeca De drie partijen hebben de afspraken over het gebruik en beheer van de parkeerplaatsen en over de exploitatie van horeca in het gebied geactualiseerd. Ook zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van eventuele nieuwe dagrecreatieve voorzieningen aan het entreegebied om zo, onder voorwaarden, een verdere doorontwikkeling van het gebied als hoofdsteunpunt mogelijk te maken. Het gaat dan om voorzieningen die een bijdrage leveren aan een duurzame instandhouding van het natuurgebied en de aanwezige recreatieve infrastructuur. Daarnaast is afgesproken dat Dalzicht de horeca in het nieuwe Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug, de opvolger van

het Bezoekerscentrum, zal exploiteren. De Paarse Poort: herinrichting entreegebied Nationaal Park De overeenkomst maakt deel uit van het project de Paarse Poort. Dit project richt zich op het vergroten van de aantrekkelijkheid en de belevingswaarde van het entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Eind 2012 wordt het nieuwe groen-educatieve Buitencentrum geopend zijn èn is de buitenruimte opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug zijn al in volle gang. Naast Staatsbosbeheer en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug gaan ook IVN, Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie en de Sterrenwacht van dit multifunctionele groen-educatieve gebouw gebruik maken. Het project komt tot stand door financiële bijdragen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma LEADER en de gemeente Hellendoorn.

16 maart 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Zwemdisco 17 maart

Bijeenkomst over project De Koemaste

Op maandag 26 maart van 16.00 tot 20.00 uur vindt er weer een inloopbijeenkomst plaats over het project de Koemaste, in restaurant De Kroon in Hellendoorn.

Op zaterdag 17 maart is het instructiebad vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur, omgetoverd tot een echte disco waar de jeugd zich eindeloos kan vermaken. Het geluid staat op oorverdovend en de vrolijk gekleurde lampen flitsen over het zwembad. De entree voor deze avond is € 3,-. Verzoeknummers! Jij kunt ook zelf bepalen wat DJ Gerard Marsman op deze avond draait, dus laat jouw favoriete nummer weten en dans er lekker op los! Je verzoeknummer kun je deze avond doorgeven. Het beloofd een fantastische avond te worden, dus kom met al je vrienden en vriendinnen en

maak er een groot feest van. Het Ravijn zwem sport zorg Piet Heinweg 16 7441 GZ Nijverdal telefoon 613516 e-mail: hetravijn@hellendoorn.nl

Op deze bijeenkomst praat de gemeente aanwonenden en andere belangstellenden bij over de laatste stand van zaken van het project De Koemaste. Het gaat dan om de plannen voor het aanpassen van sport-

Raadzaam 

Commissievergaderingen

Samenlevingszaken, dinsdag 27 om 19.30 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Aan de orde komen onder meer: • Besluitvorming toekomst Soweco/ uittreding gemeente Hellendoorn • Informatie m.b.t. overleggen bovenlokale zaken Grondgebied, woensdag 28 maart om 19.30 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Aan de orde komen onder meer:

Voor meer informatie kijk op www.hellendoorn.nl

park de Voordam, de recreatieve routestructuren en de aanleg van een ecologische waterberging ten zuiden van de OLA, gecombineerd met de landschappelijke inpassing van het bedrijf. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente tevens een toelichting op de plannen voor de aanleg van de Noordzuidverbinding en dan specifiek over het traject tussen de Helmkruidlaan en de Ommerweg.

• Onderzoek rekenkamer West Twente Stationsomgeving Noord • Impact op het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” na uitspraak rechtbank op situatie bouw woningen Bergleidingweg 79a en 79b te Nijverdal • Herziening kapverordening • Korte evaluatie betaald parkeren in Nijverdal • Het maken van veilige oversteken en het versterken van het recreatieve fietsnetwerk op de Hellendoornse Berg • Bouwverordening gemeente Hellendoorn 2012 • Vestiging van een detailhandelsbedrijf in de nieuwe en nog leegstaande ruimte aan de Grotestraat 53 in Nijverdal • Informatie m.b.t. overleggen bovenlokale zaken • Informatie m.b.t. combiplan en N35

Algemene bestuurlijke zaken en middelen, donderdag 29 maart om 20.45 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur. Aan de orde komen: • Om advies aan de raad: • Raadsvoorstel principebesluit Eén brandweer Twente • Wijziging Verordening op de raadscommissies Uw mening laten horen? Wilt u over een bepaald onderwerp dat op de agenda van een commissie staat, tijdens de vergadering uw mening laten horen (spreekrecht)? Dat kan. Laat dit dan voor het begin van de vergadering aan de commissiegriffier weten. U mag maximaal twee keer het woord voeren: vóór de eerste behandeling door de commissie van het agendapunt (maximaal 5 minuten) en/of vóór de tweede behandeling van dat zelfde agendapunt (maximaal 2 minuten). Als er veel insprekers zijn, kan de voorzitter van de commissie de spreektijd beperken. De definitieve volgorde van de agenda wordt mede vastgesteld op grond van eventuele aanmeldingen voor het spreekrecht. Vragen? Heeft u vragen over het spreekrecht, neemt u dan contact op met de griffier van de betreffende commissie: Commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen: Pim Knopper, tel: 630208 Commissie grondgebied: Rinie Schuurman, tel: 630210

Officiële mededelingen 

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen nabij: Nijverdal • Roemer Visscherstraat 27 Het besluit en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken m.i.v. 16 maart 2012 t/m 28

april 2012 ter inzage op elke werkdag zonder afspraak (vrije inloop) van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur, donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur bij balie Bouwen, milieu en openbare ruimte, Willem-Alexanderstraat 7 te Nijverdal. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden m.i.v. 2012 t/m 28 april

2012, een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Hellendoorn indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). 16 maart 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op Op Op dede 

Bestemmingsplannen

 Voornemen tot herziening en inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dahliastraat’ Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt bekend gemaakt dat burgemeester en wethouders bezig zijn met de voorbereiding om te komen tot het voorontwerpbestemmingsplan “Dahliastraat”. Voor de mogelijkheden omtrent het indienen van inspraakreacties en de wijze van ter inzagelegging, verwijzen wij u naar het kopje inspraak. Tijdens de inspraakperiode zullen ook diverse onafhankelijke instanties om advies worden gevraagd (wettelijk vooroverleg). Het plan behelst de sloop van 11 grondgebonden woningen en de nieuwbouw van 39 zorgappartementen in drie bouwlagen aan de Dahliastraat, direct tegenover het ruim zes jaar geleden eveneens aan de Dahliastraat gerealiseerde woon-/zorgcomplex “De Parallel”.

Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de termijn van ter inzagelegging zijn standpunt over dit voorontwerp mondeling of schriftelijk in een inspraakreactie kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal (of elektronisch via gemeentebestuur@hellendoorn.nl).

 Ontwerpbestemmingsplan herziening Lage Esweg 87/90 Nijverdal. Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal ligt vanaf 17 maart 2012 gedurende zes weken tot en met 27 april 2012 het ontwerpbestemmingsplan Lage Esweg 87/90 ter inzage. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214. Voorts is het ontwerpbestemmingsplan in te zien en te downloaden via de website van de gemeente (http://www.hellendoorn.nl/diensten/ projecten/bestemmingsplannen/inprocedure/buitengebied/) Ga dan naar het bestemmingsplan. Inzien is ook mogelijk via de landelijke site: (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.0163. BPBULAGE-ESWEG90-ON01) Het plangebied omvat de locaties Lage Esweg 87 te Nijverdal met het bijbehorende agrarische bouwvlak en Lage Esweg 90 te Nijverdal met

het bijbehorende bestemmingsvlak “Bedrijf”. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een extra bedrijfswoning te realiseren op de locatie Lage Esweg 90. Voor de locatie Lage Esweg 87 wordt bouwvlak gewijzigd door minder ruimte te bieden aan de wegzijde en het mindere te corrigeren aan de achterzijde van het bedrijf. Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling of elektronisch per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (of elektronisch naar gemeentebestuur@Hellendoorn.nl). Een zienswijze dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van het bestreden besluit; - de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).

Omgevingsvergunning e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen Nijverdal • Koningsvaren 31 – het vergroten van een woning (06-03-12) • Edisonstraat 1 bedr. – het plaatsen van rekken en een reclamebord (06-03-12) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.  Ontwerp-omgevingsvergunning Hellendoorn • Voorslagenweg 5 – het verbouwen van een boerderij U kunt de desbetreffende stukken inzien van 17 maart t/m 27 april 2012 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Op werkdagen zonder afspraak elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur.

Inspraak Vanaf zaterdag 17 maart 2012 ligt het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte aan de Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien en te downloaden via de gemeentelijke website http://www.hellendoorn.nl/diensten/ projecten/bestemmingsplannen/inprocedure/nijverdal/dahliastraat/ Inzien kan ook via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen. nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0163. BPNDDAHLIASTRAAT-VO01

Donderdag tussen 13:00 uur en 20:00 uur en vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur. (tel.nr. 0548-630214). Tijdens de ter inzage termijn kunt u naar keuze schriftelijk (wat onze voorkeur heeft) of mondeling of elektronisch per e-mail, zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal of elektronisch naar gemeentebestuur@Hellendoorn.nl. (Reguliere procedure)  Verleende omgevingsvergunningen Nijverdal • Olde Blenkestraat 26 – het kappen van 1 Japanse kers (05-03-12) • Vleugelweg 1 – het kappen van een houtsingel van eiken en berken (05-03-12) • Beethovenlaan (voor nummer 250) – het kappen van 1 sierkers (06-0312) • - Lisztstraat (voor nummer 88) – het kappen van 1 haagbeuk (0703-12) • Beethovenlaan (voor nummer 248) – het kappen van 1 esdoorn (07-0312) • Cornelis Evertsenlaan 2 – het kappen van 1 Corsicaanse den (07-0312) • Zonnedauw (voor de nummers 63

en 69) – het kappen van 2 kastanjebomen (08-03-12) • Jan van Galenlaan 20 – het kappen van 1 douglas spar (08-03-12) Hellendoorn • Van Corbachstraat 2a – het kappen van 2 sparren (07-03-12) • Schuilenburgerweg 6 – het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een bijgebouw (07-03-12) • Piksenweg (ongenummerd) – het kappen van 15 elzen en 1 eik (0703-12) • Hancateweg-Oost 1 – het uitbreiden van woning (08-03-12)

- de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank (postbus 323. 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Haarle • Raamsweg 21b – het bouwen van een ligboxenstal (08-03-12) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten:

Vergadering Welstandscommissie

Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact opnemen. Telefoonnummer 0548-630214.

De volgende openbare commissievergadering is op 29 maart 2012 van 9.00 uur tot 12.30 uur op het volgende adres: Haaksbergen, gemeentehuis, Markt 3, te. 053-5734567. 16 maart 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Tweede wijziging Legesverordening 2012

Legesverordening 2012 gewijzigd Op 6 maart 2012 heeft het college de tweede wijziging van de Legesverordening 2012 vastgesteld. Meestal sloopmelding in plaats van sloopvergunning Reden voor deze wijziging is het nieuwe Bouwbesluit 2012, dat waarschijnlijk per 1 april 2012 in werking

zal treden. Daardoor zal in de meeste gevallen geen sloopvergunning meer nodig zijn, maar slechts een sloopmelding. De Legesverordening 2012 moest hiervoor worden aangepast. Voor meer informatie over slopen kunt u contact opnemen met het loket BMO (Bouwen Milieu en Openbare Ruimte).

Inwerkingtreding De wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de datum waarop het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

clusters ruimte en openbare werken verleende mandaten in te trekken en mandaten te verlenen aan medewerkers van de cluster grondgebied. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekend-

making (derhalve op 17 maart 2012) en werkt terug tot 1 januari 2012. Het besluit kan worden ingezien bij het loket Bouwen, Milieu en Openbare Ruimte.

Ter inzage Naast deze advertentie vindt bekendmaking ook plaats op www.overheid. nl. Daar kunt u belastingverorde-

ningen ook downloaden. Daarnaast worden belastingverordeningen inclusief wijzigingen opgenomen in de “inzagemap” belastingbesluiten. Deze map kunt u inzien in het informatiecentrum bij de wachtruimte bij de loketten in het Huis voor Cultuur en Bestuur. U kunt ook een kopie van het besluit kopen.

Mandaten

In verband met de samenvoeging van de clusters ruimte en openbare werken tot de cluster grondgebied heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de aan medewerkers van de voormalige

Verderop in Hellendoorn 

Vacatures voor vrijwilligers bij Vrijwilligersvacaturebank

De Vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van Stichting De Welle. Zoekt u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures voor uw organisatie aanmelden dan kunt u terecht aan de Dahliastraat 21 in Nijverdal. De vrijwilligersvacaturebank zoekt:

Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

De loketten Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

• Chauffeur, ten behoeve van de deelnemers van een dagopvang (m/v) • Collectecoördinator voor een landelijke organisatie (m/v) • Vrijwilligers voor de “Slag um Heldern” op Koninginnedag (m/v)

Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295 Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl  Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl

• Medewerker huiswinkel (m/v) Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Vacaturebank, tel. (0548) 63 88 29, e-mail: vacaturebank@stichtingdewelle.nl. Andere vacatures kunt u vinden op onze

Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –17.00 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur Wmo-raad P/a Stichting de Welle, Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 info@wmoraadhellendoorn.nl www.wmoraadhellendoorn.nl

Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630212

Hieruit bleek al dat de Nijverdalse club goed uit de verf kwam bij de jury. Uniek aan deze dag was dat de groep ’s middags de gelegenheid heeft gehad om met de juryleden aan een deel

Spreekuur raadsfracties Op de volgende donderdagen houden de fracties spreekuur van 18.45-19.15 uur: • 22 maart • 19 april • 7 juni • 5 juli • 4 oktober • 15 november • 10 januari 2013 De fracties stellen het op prijs als u zich van te voren meldt met het onderwerp waarover u hen wilt spreken.

www.hellendoorn.nl

16 maart 2012, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Slagwerkgroep Advendo op Europees hoogste niveau

NIJVERDAL - De slagwerkgroep van Advendo is afgelopen zaterdag in Almere Europees kampioen geworden in de Marching A-Class. Het was een lange dag die ’s ochtends al vroeg begon met de voorrondes.

website: www.vcnijverdal.nl. Wilt u liever persoonlijke hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk? Wij zijn iedere ochtend vanaf 9.00 uur geopend en helpen u graag!

van de show te werken. De juryleden voor dit evenement waren speciaal vanuit de Verenigde Staten ingevlogen om deze Europese wedstrijd te bejureren, die vanuit de Wereldbond voor Indoor Percussion georganiseerd werd. Vlotte, moderne muziek, gebruik van elektronica en een dynamische show maken Indoor Percussion tot een compleet vernieuwend wedstrijdcircuit voor de

Slagwerkgroep van Advendo. Tijdens de finale ’s avonds heeft de groep de show nogmaals uitgevoerd voor een enthousiast publiek. Hun show ‘Create!’ blijkt goed te werken op wedstrijden. Dit is de eerste keer dat Advendo de 1e plaats haalt op dit evenement. Over 3 weken, op 31 maart, reist de Slagwerkgroep af naar Eindhoven om daar deel te nemen aan de officiele Nederlandse Kampioenschappen.

Hej 16-03-12_pag16  

Gespecialiseerd in gas, hout, pellet ,elektrische haarden, hout-cv kachels, rookkanalen, inbouw en installatie www.haardhuys.nl Welkom in on...

Hej 16-03-12_pag16  

Gespecialiseerd in gas, hout, pellet ,elektrische haarden, hout-cv kachels, rookkanalen, inbouw en installatie www.haardhuys.nl Welkom in on...

Advertisement