Page 1

- Basiseducatie/Taalcentrum NT2

Computergroep Losser & omstreken TSN Thuiszorg MEE Twente WILLE! Speciale kinderopvang

tjeptop12cnesmlxw35ytcnesw STICHTING CLUSTER

VOLWASSEN IN

Kinderwerk Sociaal Cultureel Werk / Opbouwwerk - de Muchte Losser - het Trefpunt Overdinkel

Jongerencentrum de Accu Vrijwilligerscentrale Welzijn Ouderen / Info 55+ BlijFit voor Senioren Kinderopvang - Gastouderbureau - Buitenschoolse Opvang - Kindcentrum de Lutte

Peuterspeelzaalwerk Gildeproject Opvoedingsondersteuning Sociale activering en leefbaarheid

A ctiviteitenw ijzer ‘11/ ’12

ROC van Twente


Welkom bij het ROC van Twente locatie Losser/Overdinkel Welkom bij het ROC van Twente in Losser Het ROC van Twente biedt een aantal educatieve programma’s voor (jong)volwassenen. Er zijn uitvoeringslocaties in heel Twente. Ook de volwasseneneducatie in Losser maakt deel uit van het ROC van Twente.

n

n

Lezen en schrijven , jaargroep

Je kunt niet altijd de telefoon pakken om een boodschap door te geven. Soms moet je gewoon schrijven. Ook moet je af en toe ingewikkelde brieven lezen en begrijpen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die vroeger op school het lezen en schrijven niet goed hebben geleerd. U kunt het nog eens overdoen, maar dan in een kleine groep en op uw eigen tempo. Tijd: dinsdag 18.30 – 21.00 uur Start: september 2011

Computer Groep Losser & omstreken CGL & o is een vereniging voor computergebruikers. En biedt haar leden alle kansen om op een prettige en zinvolle manier met de computer bezig te zijn. Ook vormt zij een bron van informatie en ervaring voor elke computergebruiker, van beginner tot professional. Leden wordt technische ondersteuning en een uitgebreid servicepakket geboden. Zij blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door het computermagazine Computer! Totaal en de site: www.CGL&o.nl.

Deze basiscursussen van elk 12 keer is bedoeld voor mensen die wel veel over computers horen, maar er toch met een grote boog omheen lopen. Voor de beginners dus. U leert de basiskennis van Windows en de beginselen van e-mailen en internetten. In de vervolgcursus gaat u vooral leren tekstverwerken met WORD en gaat u dieper in op internetten en e-mailen. Tijd: dinsdagmiddag van 13.00 -16.00 uur Start september 2011 en november 2011

n

Locatie:

m.u.v. juli en augustus

De Muchte

van 19.00-22.00 uur.

Vlasakker 2

Inloopavonden, lezingen, demo’s en workshops

jaargroep

Aan de hand van een boek leert u de taal te gebruiken in alledaagse (werk)situaties, waarbij spreken en verstaan het belangrijkste is. Tijd: woensdag van 8.45-11.45 uur. Start: januari 2012

n

Meer kunnen, meer doen speciaal

n

Beter leren spreken en schrijven na de inburgering A2

Voor inburgeraars die hun diploma behaald hebben, maar toch hun spreek en schrijfniveau willen verhogen. Voor de pauze krijgt u spreekoefeningen en na de pauze grammatica en schrijfopdrachten. Tijd: dinsdagmorgen van 8.45- 11.45 uur of dinsdagavond van 18.30 – 21.00 uur Start: in september in ’t Bastion, Steenstraat 105 te Oldenzaal.

Voor moeilijk lerenden en mensen met een lichte verstandelijke beperking worden lessen verzorgd waarin de nadruk ligt op zelfredzaamheid op het gebied van computeren, rekenen en omgaan met geld, lezen en schrijven b.v.lastige brieven en formulieren, sociaal vaardigheden en omgaan met anderen, gezondheid en verzorging, vrije tijdsbesteding en sport. Tijd: maandagavond van 18.30-21.00 uur in ’t Bastion, Steenstraat 105, te Oldenzaal

Voor inschrijven en informatie:

Op dinsdag 6 september tijdens de

Wij bieden opvang in Lo We werken met klei medewerkers, d uitdagen Deze cursus is bedoeld voor ouders en verzorgers die behoefte hebben aan kennis en richtlijnen over het veilig gebruik van Internet door hun kind(eren). Aan de orde komen o.a. afspraken die met de kinderen gemaakt kunnen worden. U gaat zelf aan de gang met chatten en surfen. Ook zal het pesten via Internet ter sprake komen. U krijgt tips voor het beveiligen van de computer. U hebt geen speciale voorkennis nodig. Tijd: 6 dinsdagavonden van 19.00-21.30 uur. Start in overleg

inschrijfmiddag in de Muchte van 16.00-18.00 uur en op

dinsdag 13 september tijdens een open inschrijfmiddag/-avond, gehouden in de Muchte van

16.00 -20.00 uur. Natuurlijk kunt u

Cursus prijzen

Alle basisvaardigheden cursussen kosten € 50,00 Bij cursussen die niet onder de subsidie vallen, staat de prijs extra vermeld De kosten zijn exclusief boeken.

ook bellen naar de Muchte: (053) 536 94 08 of naar het centrale

nummer in Oldenzaal: 0541-581090

Belangstelling? Be Wille! speciale kinderopvang

Voor kinderen met een verstandelijke beperking en /of ontwikkelingsstoornis van 4 - 20 jaar

CB Wille! speciale kinde Grote Kerkstraat 4 860 t. 0515 430630 e. info@specialekindero Wille! Speciale kinderopvang W. www.specialekindero Wij bieden opvang in Losser op zaterdag in de Muchte. We werken met kleine groepen en enthousiaste medewerkers, die elke dag zorgen voor uitdagende activiteiten !!

Belangstelling? Bel of mail ons even!! CB Wille! speciale kinderopvang Grote Kerkstraat 4 8601 ED Sneek t. 0515 430630 e. info@specialekinderopvang.nl W. www.specialekinderopvang.nl

Gewoon als het kan, speciaal als het moett!!

Je mag altijd kostenloos een proefdag meedraaien!! Laat je even weten wanneer je wilt komen??

lidmaatschapspas ingeschreven.

elke vrijdagavond

Basisvaardigheden moderne, vreemde taal Engels,

Wille! specia

Uw kind veilig op internet

Als nieuw lid word je op basis van een

Website: www.CGL & o.nl

n

basis + vervolg

Er zijn jaarcursussen en korte cursussen. Ze worden gesubsidieerd, omdat de overheid het belang inziet van een goede basiskennis voor iedereen, die vroeger de kans niet heeft gehad om door te leren: een leven lang leren. Hierbij staat het leren met elkaar in de groep centraal. De groepen zijn meestal klein. De meeste cursussen worden afgesloten met een certificaat of een bewijs van deelname.

Cursussen

Computergebruik

opvang in groepen

individuele begeleiding

logeren

kom eens langs!!


Voorwoord INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

EN COLOFON * Stichting Cluster * Sociaal Cultureel Werk/opbouwwerk:

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD VOOR EN DOOR MENSEN

- Algemeen.............................................................. 4 - de Muchte - algemeen.......................................................... 5

Beste inwoners van de gemeente Losser,

- volwassenen............................................ 6, 7, 8 - het Trefpunt............................................................

Met veel plezier presenteren wij onze Activiteitenwijzer voor het seizoen 2011-2012. Deze Activiteitenwijzer biedt in één oogopslag, handzaam en overzichtelijk, een overzicht van het aanbod van Stichting Cluster en in haar accommodaties actieve organisaties in de gemeente Losser voor een breed publiek, van jong tot oud.

- volwassenen..............................................11, 12 - de Overdinkelgenerator........................................ 10

Een aanbod voor mensen in alle leeftijdscategorieën georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers en professionals: van mens tot mens.

- creatieve workshops............................................. 13

Samen leveren de organisaties in de gemeente Losser op actieve en steeds vernieuwende wijze een bijdrage aan het welzijn van en zorg voor de burgers in de gemeente Losser.

en Trefpunt....................................................14, 15

- Kinderactiviteiten Muchte * Jongerencentrum de Accu..................................... 9 * Vrijwilligerscentrale................................................ 9

Blader deze activiteitenwijzer op uw gemak door en zoek voor uzelf en/of uw gezinsleden een passende activiteit op het terrein van ontspanning, educatie, creativiteit, opvang, informatie, zorg, wonen, beweging, vrijwilligerswerk of gewoon gezellig samen dingen doen.

* Kinderopvang:....................................................... 16 - Gastouderbureau.................................................. - Buiten Schoolse Opvang......................................

Colofon

- kindcentrum de Lutte........................................... * Peuterspeelzaalwerk............................................ 17

De samenstelling van de Activiteitenwijzer 2011-2012 is een initiatief van Stichting Cluster Postbus 4 7580 AA Losser Telefoon 053 5369400 Http://www.clusterlosser.nl Contactpersoon: Tom van Veen

* Opvoedingsondersteuning.................................... 17 * Welzijn ouderen/info 55 +..................................... 19

Vlasakker 2 7582 AS Losser Fax 053 5369419 Email: info@clusterlosser.nl

* BlijFit voor Senioren.............................................. 5 * Gildeproject............................................................ 8 * ROC van Twente

.

- Basiseducatie/Taalcentrum NT2.......................... 2

Lay-out, technische vervaardiging en druk: Uitgeverij “Het Twentsche Land” BV uitgever van o.a. “Losser Journaal” Vormgeving • technische realisatie • Maurice Weustink (074 -2596633), Niek Betten, Leonie Jansen Verspreiding: “Het Twentsche Land” BV

* Computergroep Losser en Omstreken................... 2 * Stichting Informele Zorg Twente........................... 8

Voorwoord

- algemeen......................................................... 10

* MEE Twente .......................................................... 3

3

* Wille! Speciale kinderopvang................................. 2 * TSN Thuiszorg....................................................... 3

Inloopochtenden bij TSN Thuiszorg. U bent van harte welkom. TSN Thuiszorg is al meer dan 10 jaar de grootste en meest complete thuiszorgorganisatie van Nederland. TSN Thuiszorg is altijd bij u in de buurt. Daarom hebben we iedere 2e en 4e woensdag van de maand van 8.30 uur tot 12.00 uur speciale inloopochtenden in De Muchte aan de Vlasakker 2 voor cliënten, aspirant cliënten, zorgverleners, mantelzorgers, toekomstige zorgverleners, belangstellenden en familieleden. U bent van harte welkom.

TSN Oldenzaal Wilhelminastraat 35a 7571 CE Oldenzaal

t 0541 - 57 08 20 e oldenzaal@tsn-thuiszorg.nl i www.tsn-thuiszorg.nl

MEE  Twente  voor  al  uw  vragen  over  handicap,  chronisch  ziekte,     NAH  of  autisme  

Komt  er  van  alles  op  u  af?  Ondervindt  u  problemen  door  uw  beperking  of  chronische  ziekte?  Moet  u  een  indicatie   aanvragen,  maar  u  weet  niet  hoe?  Heeft  u  het  gevoel  dat  uw  kind  anders  is,  maar  weet  u    niet  precies  waarom?   MEE  beantwoordt  uw  vragen,  herkent  uw  zorgen  en  helpt  u  bij  het  vinden  van  oplossingen.     Wat  doet  MEE  Twente:     MEE  zorgt  ervoor  dat  mensen  met  een  beperking  actief  kunnen  blijven  participeren  in  de  samenleving.  MEE   helpt  hun  met  het  invullen  en  inrichten  van  hun  eigen  leven.  MEE  staat  met  haar  cliëntondersteuning  naast   mensen  met  een  beperking  en  ondersteunt  hen  in  elke  levensfase  en  op  alle  levensgebieden:       Door  het  tijdig  inzetten  van  cliëntondersteuning  kan  later  extra  zorg  worden  voorkomen.  MEE  werkt  hierdoor   preventief.  Er  zijn  geen  kosten  aan  de  dienst  verlening  verbonden.       Wie  ondersteunt  MEE  Twente:       MEE  Twente  biedt  informatie,  advies  en  ondersteuning  aan:   -­‐ mensen  met  een  lichamelijke,  verstandelijke  en/of  zintuiglijke  beperking,  mensen  met  een   chronische  ziekte   -­‐ mensen  met  een  stoornis  in  het  autistisch  spectrum,     -­‐ mensen  met  niet  Aangeboren  Hersenletsel  (  NAH  ),     -­‐ en  een  ieder  die  direct  of  indirect  betrokken  is  bij  deze  doelgroepen,  kunnen  bij  MEE  Twente   terecht.       Waar  vindt  u  MEE  Twente:     MEE  heeft  haar  hoofdlocatie  aan  de  Deldenerstraat  26  te  Hengelo.  Hier  kunt  u  iedere  werkdag  van:     08.30  –  17.00  uur  vrijblijvend  langskomen.     Tevens  heeft  MEE  Twente  neven  locaties  en  spreekuur  locaties  in  Almelo,  Enschede,  Oldenzaal,  Goor  en   Haaksbergen.  Zie  website  voor  openingstijden.     MEE  Twente  heeft  een  spreekuurlocatie  in  de  Muchte  Vlasakker  2  in  Losser.  U  bent  welkom  op  :     Maandagmorgen     09.00  –  11.00  uur   Dinsdagmiddag       15.00  –  17.00  uur   Woensdagmorgen       09.00  –  11.00  uur   Donderdagmorgen   09.00  –  11.00  uur     Afspraken  kunt  u  maken  via  het  algemene  nummer  van  MEE  Twente:  074-­‐2559300.    

Via  de  website:  www.meetwente.nl  verkrijgt  u  meer  info  en  uw  vragen  kunt  u  ook  schriftelijk  stellen  aan   info@meetwente.nl.          

Ondersteuning bij  leven  met  een  beperking    


Stichting Cluster 4

Actuele info Stichting Cluster: http://www.clusterlosser.nl De Stichting Cluster heeft als algemene doelstelling het bevorderen van welzijn en educatie in de gemeente Losser. In de praktijk krijgt dit gestalte door een breed aanbod van activiteiten en projecten op de volgende terreinen: - Sociaal cultureel werk - Opbouwwerk - Accommodatiegebonden en ambulant jongerenwerk - Vrijwilligerscentrale - Peuterspeelzaalwerk - Kinderopvang - Opvoedingsondersteuning - Welzijn ouderen - BlijFit voor Senioren - Gildeproject

De activiteiten van Stichting Cluster worden uitgevoerd in en vanuit diverse locaties, te weten: - de Muchte (incl. jongerencentrum de Accu), de Gildewerkplaats, het centrum voor Buiten Schoolse Opvang en de peuterspeelzalen Roezemoes en Dreumeshoes in Losser - het Trefpunt en peuterspeelzaal Ot en Sien in Overdinkel - Peuterspeelzaal ’t Kloosterhofke, Het Centrum voor Buiten Schoolse Opvang (Nieuw; in de voormalige Bibliotheek) Erve Boerrigter en De Vereeniging in de Lutte - Peuterspeelzaal de Notedop en ‘t Sterrebos in Beuningen - Sociaal Cultureel Centrum de Timp in Denekamp Daarnaast worden regelmatig ruimten gehuurd/ gebruikt van andere organisaties in de gemeente.

Ondersteuning, informatie en advies U kunt medewerkers van Stichting Cluster overal in Losser tegenkomen. Steeds meer overheidsen semi-overheidsinstellingen bieden ruimte voor inspraak, meebeslissen en mede uitvoeren van plannen. Stichting Cluster speelt hierbij een belangrijke rol. Soms door zelf het initiatief te nemen, maar meestal op basis van signalen en vragen vanuit de samenleving. Voorbeelden van in de afgelopen seizoenen ondersteunde initiatieven: - ondersteuning bewonersorganisaties Troelstrastraat (seniorenwoningen) en Talmaplein in Overdinkel en het Buurtcomité Lelie-/Irisstraat in Losser. - buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties en belangenbehartigingsgroepen etc. die geadviseerd worden bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, het oplossen van overlastsituaties, etc. - advisering Stichting Dorpsraad Overdinkel en Stichting Dorpsbelangen de Lutte. - het verzorgen van diverse taken ten behoeve van zowel plaatselijke als regionale netwerken in het kader van Jeugdhulpverlening. - ondersteuning werkgroep CuSo55+ - ondersteuning bij realisatie en redactie van Senioren Actueel, als onderdeel van Losser Journaal, met informatie voor met name oudere inwoners van de gemeente Losser.

Stichting Cluster vecht voor instandhouding Voorzieningenniveau De gemeente Losser heeft in de afgelopen jaren, op grond van haar slechte financiële positie, forse bezuinigingen doorgevoerd op subsidies. Bezuinigingen waardoor Stichting Cluster ten aanzien van al haar werkonderdelen fors getroffen werd. De gevolgen van deze bezuinigingen waren ingrijpend en konden in de afgelopen jaren met veel kunst en vliegwerk worden gecompenseerd door het verhogen van deelnemersbijdragen en verhuurtarieven, vermindering en/of beëindiging van activiteiten en beëindiging c.q. vermindering van omvang van dienstverbanden met personeel en met name door het binnenhalen van een aantal contactactiviteiten. Versterkt door de economische crisis en het gegeven dat van 2011 t/m 2013 de volgende bezuinigingen nog geëffectueerd moeten worden: - € 10.000,- op de het sociaal cultureel werk (Muchte/Trefpunt) - € 6.000,- op het onderdeel welzijn ouderen - het in drie jaar tijd (2011-2012-2013) volledig beëindigen van de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk - van 2010 t/m 2012 zullen de subsidies niet geïndexeerd worden - De gevolgen van beëindiging/vermindering van een aantal contractactiviteiten. Maakt dat we de toekomst niet zonder zorgen tegemoet zien. Stichting Cluster zet zich al jaren in voor BEHOUD VAN HET VOORZIENINGENNIVEAU IN DE GEMEENTE LOSSER. Daarom juichen we het initiatief tot intensieve samenwerking, zowel op het terrein van accommodaties als organisatie, tussen de Bibliotheek, de Muziekschool en Stichting Cluster van harte toe! Stichting Cluster heeft hierin een voortrekkersrol vervuld en sinds mei van dit jaar onderzoekt een gezamenlijke Stuurgroep onder onafhankelijk voorzitterschap de mogelijkheden. Dit zal uiteindelijk eind 2011 moeten resulteren in definitieve besluitvorming. Stichting Cluster hanteert als uitgangspunten VEELZIJDIG, FLEXIBEL en ONDERNEMEND. Ook op het terrein van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is er sprake van veel veranderingen. De ingezette Harmonisatie tussen deze beide werksoorten, bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk en veranderingen van rijkswege in de financiering van de Kinderopvang hebben er toe geleid dat Stichting Cluster alle zeilen bij moet zetten. Zo wordt geparticipeerd in de Brede School in de Lutte en wordt aansluiting gezocht bij soortgelijke initiatieven in Losser en Overdinkel. Stichting Cluster streeft hierbij de realisatie van zogenaamde Kindcentra (alles onder 1 dak) na. Stichting Cluster hoopt door haar opstelling en initiatieven binnen afzienbare termijn toe te kunnen werken naar een stabiele en gezonde basis voor de toekomst. Benieuwd naar de visie van Stichting Cluster? Kom gerust eens langs en vraag naar een exemplaar van het Ondernemingsplan.

- het continue uitvoeren van een activerend onderzoek, voor middel van huisbezoeken, onder alle 75-plussers en het op basis daarvan verstrekken van adviezen aan derden. - het met ondersteuning van de gemeente en het Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel uitvoeren van het project Valpreventie. - deelname aan, en uitvoering taken ten behoeve van, overleg Vrijwilligersverband Welzijn gericht op vrijwilligersorganisaties met ouderen als doelgroep. - oriëntatie op de perspectieven van kabinetsplannen gericht op de realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Losser. - participant in het Project Hart voor Overdinkel en het in dat kader, met subsidie van de - Provincie Overijssel ontwikkelen en uitvoeren van het project “de Overdinkelgenerator” - Participatie in de projectgroep Woonservicegebieden.

STICHTING CLUSTER ACTUELE INFO: WWW.CLUSTERLOSSER.NL

Vernieuwing Stichting Cluster staat voor VEELZIJDIG, FLEXIBEL en ONDERNEMEND. Stilstand is achteruitgang. Het aanbod van activiteiten en diensten dient hiervan een afspiegeling te zijn. Een greep uit de in het verleden en recent doorgevoerde vernieuwingen: - het in opdracht van de gemeente Losser, mede gefinancierd door de gemeente Losser, uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en in daarna vervullen van de projectcoordinatie van een Senioren Consultatiebureau. - organisatie en uitvoering van kadercursussen voor (kandidaat-)bestuursleden en vrijwilligers van verenigingen en organisaties, o.a. het verzorgen van zogenaamde IVA-trainingen in het kader van de Drank- en Horecawet. - het organiseren van activiteiten gericht op specifieke doelgroep zoals gehandicapten. - het verrichten van contractactiviteiten voor o.a. Wooncorporatie Domijn, de Huurderskoepel van Domijn, Sportservice Overijssel, de GGD, Servicecentrum Vrijwilligerwerk Overijssel, het UWV en de gezamenlijke gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland. - het in opdracht van de gemeente uit gaan voeren van activiteiten gericht op jeugdparticipatie, schooladoptie, opvoedingsondersteuning, steunpunt voor huiselijk geweld. - het in samenwerking met de Stichting Bibliotheek organiseren van onder andere kinderactiviteiten en een leeskring voor senioren - de oprichting van een Vrijwilligerscentrale en in het kader daarvan in samenwerking met het Carmelcollege inhoud geven aan het beleid ten aanzien van Maatschappelijke stages (Pilot Regio Twente). - het in samenwerking met de gemeente en Twents Carmelcollege Losser ontwikkelen van een gecombineerd plan om jongeren meer te laten bewegen en gezonder te leven. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een subsidietoekenning in het kader van “Sport Lokaal Samen” aan de gemeente Losser en de participatie van Stichting Cluster/ jongerencentrum de Accu in het project FC Twente-scoren in de wijk. - vernieuwing van onze huisstijl en website www.clusterlosser.nl - het aanbieden van werkplekken ten behoeve van het HALT-project, de Raad van de Kinderbescherming, Reclassering en afdeling WGI van de gemeente Losser

- participant in het Platform Wonen en Welzijn in de gemeente Losser. - Het in het kader van het VVE-beleid van de gemeente Losser opleiden en certificeren van alle peuterspeelzaalleidster door het CITO tot zogenaamde Piramideleidster (erkend methode Voor- en Vroegschoolse Educatie) - de Overname van de activiteiten in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen en de vernieuwing tot BlijFit voor Senioren o.a. door betrokkenheid bij inrichting van een zogenaamde beweegtuin in Losser.

OPEN INSCHRIJFMIDDAG/-AVOND STICHTING CLUSTER/ ROC VAN TWENTE

DINSDAG 13 september 16.00-20.OO UUR in DE MUCHTE VLASAKKER 2 LOSSER

in HET TREFPUNT PRINS HENDRIKSTRAAT 1 OVERDINKEL

Service en dienstverlening Een belangrijk onderdeel dat in de Muchte en het Trefpunt gestalte krijgt door: * verhuur van ruimten voor vergaderingen die in capaciteit variëren van 10 tot ca. 100 personen, aan organisaties actief in de gemeente. Omdat hiervan veel gebruik gemaakt wordt en de verhuurcapaciteit beperkt is, raden wij u aan tijdig te reserveren. Er wordt niet verhuurd aan particulieren! * verrichten van kopieerwerk. Voor vrijwel de kostprijs wordt kopieerwerk verricht. Ook hiervoor geldt: tijdig afspreken. * verhuur apparatuur. Stichting Cluster beschikt over diverse audiovisuele apparatuur (ook laptop/beamer!)welke onder condities ver huurd wordt.

Vragen over Stichting Cluster? Indien u vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. de Muchte het Trefpunt Vlasakker 2 Pr. Hendrikstr.1 Losser Overdinkel tel. 053 5369400 tel 053 5361850 Welzijn ouderen/ Gildeproject infopunt 55+ Vlasakker 51 De Muchte tel. 053 5387191 Vlasakker 2 b.g.g. de Muchte Losser tel. 053 5369405 tel. 053 5369400 Kinderopvang Losser en omgeving Informatie en aanmelding: Kantoor De Muchte, Vlasakker 2 te Losser tel. 053 5369410 email: kinderopvang@clusterlosser.nl website: www.clusterlosser.nl Gastouderbureau: kantoor de Muchte Buitenschoolse Opvang, twee locaties: Toppi: Lentfertstraat 20 Losser Voormalige Bibliotheek: Plechelmusstraat 3 de Lutte (tot medio april 2012) Kindcentrum m.i.v. medio april 2011: in “de Heurne”, Plechelmusstraat 9 de Lutte Peuterspeelzaalwerk Centrale administratie: de Muchte, Vlasakker 2, te Losser, tel. 053 5369418 Adressen afzonderlijke peuterspeelzalen: zie pagina 3 Centraal emailadres en website: info@clusterlosser.nl / www.clusterlosser.nl


De Muchte

Kortingsregeling Vrijwilligers Algemeen ___________ Andere ___________ Gemeente organisaties Een onmisbare schakel in de Muchte vormen We staan weer aan het begin van een nieuw de vele vrijwilligers die er actief zijn. Week Losser seizoen, waarin weer vele activiteiten en cursus___________ in, week uit zijn ze met grote inzet aanwezig actief in de sen worden aangeboden. We hebben de nodige om alleen, in werkgroepen of samen met het tijd en inzet besteed aan de samenstelling van Muchte en het personeel activiteiten te begeleiden. Alleen op De gemeente Losser kent een speciale regeling ons aanbod dat naar wij hopen weer net zoveel deze wijze is de Muchte in staat om zo’n voor een tegemoetkoming tot 75% in de kosten aftrek vinden als in de afgelopen seizoenen. Trefpunt uitgebreid aanbod samen te stellen. van deelname aan activiteiten. Deze regeling De Muchte vormt voor vele inwoners van de ___________ geldt ook voor het peuterspeelzaalwerk van gemeente een centrum waar men graag komt. Hetzij voor deelname aan een activiteit of cursus, hetzij voor informatie of advies of het gebruik maken van de service- en dienstverlenende functie (verhuur, kopieerwerk etc.). Of om even gezellig een kop koffie te drinken, een kaartje te leggen en een praatje te maken.

Start activiteiten/ cursussen

___________

Bij een aantal activiteiten staat de startdatum vermeld. Daar waar dat niet het geval is geldt: u krijgt als u zich heeft aangemeld z.s.m. bericht.

Betaling ___________ Bij deelname aan cursussen in de Muchte krijgt u bij het bericht van de start van uw cursus een machtigingsformulier meegezonden, waarmee u ons machtigt tot inning van de bijdrage in één of twee termijnen. Dit formulier dient dan de eerste les te worden ingeleverd bij de docent. Voor activiteiten met een eenmalig/inloopkarakter kunt u contant betalen.

Stichting Cluster! Aanvraagformulieren zijn zowel bij de gemeente als op het kantoor van de Muchte voorhanden. Als het deelnemen aan een cursus gericht is op (her-)intreding op de arbeidsmarkt (b.v. computercursussen) kunnen mensen met een minimum inkomen een beroep doen op de gemeente Losser voor een volledige vergoeding.

Afstemming aanbod ___________ Ten einde een zo uitgebreid en naar accommodaties gespreid aanbod te kunnen doen, vindt overleg plaats tussen de diverse onderdelen van Stichting Cluster en het R.O.C. van Twente. Afhankelijk van de beschikbaarheid van financiën, personeel en accommodatie wordt besloten waar en onder wiens verantwoordelijkheid cursussen worden aangeboden. Kijk dus ook naar het aanbod van het Trefpunt, Welzijn Ouderen, Gildeproject en het R.O.C. van Twente.

Voor het komende seizoen zoeken we nog vrijwilligers voor: - de kinderinstuif Okidoki op woensdagmiddag - begeleiding zomerspelweek - eenmalige en vakantie-activiteiten voor kinderen. - diverse activiteiten voor gehandicapten - jongerenactiviteiten - bardienst. Het éénmaal per week of per twee weken op maandag-, dinsdag- of woensdagavond vervullen van de rol van gastheer/-vrouw. Hebt u belangstelling, leuke ideeën, wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Vaste openingstijden de Muchte: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en van ongeveer 19.00 tot 22.00 uur om de 14 dagen: iedere zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur (Stichting Wille)

Sinds april 2011 heeft Stichting Cluster de activiteiten in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen overgenomen van de Zorggroep Sint Maarten en met ingang van dit seizoen geschiedt dat onder het nieuwe motto BlijFit.

n

Internationaal Volksdansen

Bewegen is gezond, zeker als je ouder wordt. BlijFit staat voor diverse bewegingsactiviteten voor iedereen van 55 jaar en ouder. In de gemeente Losser wordt dit jaar gymnastiek, internationaal volksdansen en country line dansen aangeboden. Het al dan niet doorgaan van de diverse activiteiten is afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarde van een minimum aantal deelnemers!

Maandag: dinsdag: donderdag: Kosten:

n

Marion Bulters

Vakkracht:

Rita Wesselink

Dinsdag:

09.30 - 10.15 uur in de Muchte in Losser 14.00 - 14.45 uur in de Muchte in Losser Wil Bodewes 10.00 – 11.00 uur in het Trefpunt in Overdinkel 13.15 -14.00 uur in de Vereniging in De Lutte € 56,00 voor 15 lessen.

14.00 - 15.30 uur in de Vereeniging in de Lutte 19.00 - 20.30 uur in de Muchte in Losser 10.00 - 11.30 uur in Sterrebos Beuningen € 62,00 voor 15 lessen.

Country Line Dansen

Vakkracht: vrijdag: Kosten:

Marion Leussink 11.00 - 12.30 uur in de Muchte in Losser € 62,00 voor 15 lessen

Donderdag: Vakkracht: Dinsdag: Dinsdag: Kosten

In de Muchte in Losser zijn dat o.a. - Huurders Belangen Vereniging Losser (HBVL) Afspraak te maken via administratie van Stichting Cluster tel. 053 5369400 - MEE Twente - Mediant-leefstijlcoach - TSN Thuiszorg - ROC van Twente - Stichting Informele Zorg Twente - Computergroep Losser en Omstreken - Wille! Speciale kinderopvang en fungeert de Muchte als residentie voor de Kindercarnaval in Losser In het Trefpunt in Overdinkel zijn dat o.a: - de ouderenbonden ANBO en KBO - Zangkoor Montana - Politie Twente: spreekuur wijkagent dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur - Mediant-leefstijlcoach - cursus Internationaal dansen van Ria Karman.

VOOR SENIOREN  

Gymnastiek

Dansen op muziek uit allerlei landen. Vakkracht:

Bewegen is goed, voor iedereen!! ___________

n

Naast het feit dat een groot aantal organisaties en verenigingen incidenteel ruimten huren in de Muchte en het Trefpunt zijn er ook permanente gebruikers.

Belangstelling voor BlijFit-activiteiten van Stichting Cluster? Kom dan zaterdag 10 september tussen 10.00 en 11.45 uur naar de Muchte, Vlasakker 2 te Losser voor gratis deelname aan korte demonstratielessen Country Line Dance, Gymnastiek en Volksdansen. Ook kunt u altijd een keer vrijblijvend meedoen! De activiteiten starten (bij voldoende deelname) in de eerste week van september. In Overdinkel (Het Trefpunt) en de Lutte (de Vereeniging kunt u op dinsdag 13 en 20 september deelnemen aan gratis proeflessen Gymnastiek. In Overdinkel van 10.00 tot 11.00 uur en in de Lutte van 13.15 tot 14.15 uur.

BlijFit voor Senioren / De Muchte

Vlasakker 2 Losser, T. 053 5369400 F. 053 5369419 E-mail: info@clusterlosser.nl www.clusterlosser.nl

5


Creatieve en educatieve cursussen, workshops en activiteiten Voor

volwassenen

Creativiteit en vrije tijd Acryl- en olieverftechnieken

n

De Muchte 6

Acryl- en Olieverf schilderen, Eventueel ook mogelijkheden voor tekenen en aquarel U krijgt 1 x per 14 dagen les. U werkt aan de ontwikkeling van uw eigen creativiteit. Vakkracht: Dinsdag I Start: Dinsdag II Start: Vrijdag Start Kosten:

Martineke de Gier 08.30 - 11.30 uur 20 september 2011 08.30 - 11.30 uur 27 september 2011 08.30 - 11.30 uur 23 september 2011 Beginners € 66.00 (inclusief beginnerspakket materialen) voor 8 lessen Gevorderden: € 63,00 (exclusief materiaal)

n

Naaicursussen

Praktische cursussen.

U wordt met raad en daad bijgestaan bij het maken van uw eigen kleding. Naaimachines en een lokmachine aanwezig Vakkracht: Maandag: Start: Woensdag Start: Donderdag: Start: Vakkracht: Woensdag: Start: Kosten:

Giny Nuis 13.30 - 15.30 uur 5 september 2011 9.00-11.00 uur Bij voldoende deelname 9.00-11.30 uur (2½ uur les) 8 september 2011 Carola Gervink 19.45 - 21.45 uur Bij voldoende deelname Cursussen 2 uur les: € 72,75 voor 15 lessen, Cursus 2.5 uur les: € 87,- voor 15 lessen exclusief materiaal, inclusief lockgaren.

n

Taalcursussen

Breicursus

Voor zowel beginners (bijvoorbeeld het breien van een sjaal) als voor mensen die de fijnere kneepjes willen leren (bijvoorbeeld breien volgens patroon). Vakkracht: Ria Bloemen Dinsdag: 13.30 – 15.30 uur Start: Bij voldoende deelname Kosten: € 22,50 voor 5 lessen (exclusief materiaal)

n

Bloemsierkunst

Maak je eigen kunstwerken van bloemen.

In deze cursus leert u op ontspannen wijze met diverse technieken mooie bloemstukken te maken Vakkracht: Dinsdag: Woensdag: Woensdag: Kosten: Start:

n

Fine Leemkuil 19.30 - 20.30 uur 19.30 - 20.30 uur 20.45 - 21.45 uur 10.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 1 x per 14 dagen les € 26,25 voor 12 lessen (exclusief materiaal) begin oktober

Glas in Lood

Locatie: Gildewerkplaats, Vlasakker 51 Losser Vakkracht: Dinsdag: Dinsdag: Start: Woensdag: Woensdag: Start: Kosten

Joop Zwijnenberg 13.30 – 16.30 uur 19.00 – 22.00 uur 27 september 13.30 - 16.30 uur 19.00 – 22.00 uur 28 september € 87.00 voor beginners inclusief materiaal voor 1 werkstuk

€ 56.00 voor gevorderden exclusief materiaal

Schrijven? Gewoon beginnen

n

Hoe schrijf ik een gedicht dat overkomt? Ik heb een hoofd vol verhalen, maar hoe krijg ik ze op papier? In deze cursus leer je in 10 lessen diverse technieken om op gang te komen bij het schrijven. Je leert hoe je beeldender kunt schrijven, meerdere manieren om een gedicht te schrijven. Aan de hand van korte stukjes theorie wordt er in de les en thuis geoefend met praktische schrijfopdrachten.

n

Voor mensen die een cursus NederlandsEngels hebben gevolgd bij het ROC van Twente of hun middelbare schoolkennis weer op willen halen. Vakkracht: woensdag: Kosten:

Marianne Santos 09.00 – 11.00 uur € 67,75 voor 10 bijeenkomsten exclusief boek Start : bij voldoende deelname

Bewegen is goed, voor iedereen !!!

In deze cursus leer je in 10 lessen diverse technieken om op gang te komen bij het schrijven. Je leert hoe je beeldender kunt schrijven, meerdere manieren om een gedicht te schrijven. Aan de hand van korte stukjes theorie wordt er in de les en thuis geoefend met praktische schrijfopdrachten. Vakkracht: Desi Leijnen Dinsdag: 19.30 -. 22.00 Kosten: € 100,00 voor 10 lessen

Bewegen is voor iedereen gezond en zeker bij het ouder worden. Meer Bewegen Voor Ouderen staat voor diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder en wordt sinds begin 2011 door Stichting Cluster aangeboden onder de nieuwe naam BlijFit voor Senioren. In de gemeente Losser wordt er dit seizoen gymnastiek, Internationaal dansen / volksdansen en country line dansen aangeboden.

Bij voldoende belangstelling wordt er eerst een proefles aangeboden. Start vanaf november 2011

n

n

Zie voor het aanbod pagina 5

Voor de vakantie

Doel van de cursussen Italiaans, Spaans en Portugees is om u de taal zodanig bij te brengen dat U zich op vakantie duidelijk kunt uitdrukken en uw wensen kenbaar kunt maken. Ook leert u de vaak onverwachte antwoorden op uw vragen juist te interpreteren.

Spaans

Gezondheid en Beweging n

Quiltcursus

U leert de basistechniek van het quilten.

Uit allerlei katoenen (rest-)lapjes ontstaat een kussenovertrek van 40 x 40 cm Vakkracht: Dinsdag: Kosten: Start:

Ria Bloemen 13.30 – 15.30 uur € 22,50 voor 5 lessen (exclusief materiaal) Bij voldoende deelname

Creatieve Workshops Stichting Cluster organiseert gedurende het seizoen meerdere creatieve workshops in zowel de Muchte in Losser als het Trefpunt in Overdinkel

Yoga waarbij naast ontspanningsoefeningen, oefeningen gericht op lichaamshouding en beheersing van de adem ook aandacht wordt besteed aan concentratie- en meditatieoefeningen.

Blok 1 beginners: zodra er zich voldoende cursisten hebben gemeld

Vakkracht: Woensdag: Kosten: Start

Vakkracht: Patricia ter Morsche-Vicuna Woensdag: 19.00-21.00 uur Kosten: € 80,50 per blok van 10 lessen exclusief boek (elk blok 1 boek)

n

Italiaans

Vakkracht: de Gier Woensdag: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 95.00 voor 10 lessen (inclusief lesmateriaal) Start : 5 oktober 2011 voor beginners (bij voldoende deelname)

Zie pagina 13 n

http://www.clusterlosser.nl

Hatha/ Raja-Yoga

De cursus en het bijbehorende lesmateriaal bestaan telkens uit een blok van 10 lessen. U besluit na ieder blok of u door wilt gaan. In september is er ruimte om een nieuwe cursus te starten.

n

n

Studiekring Engels

Portugees

Vakkracht: Woensdag Kosten: Start:

Marianne Santos 19.30 - 21.30 uur € 95.00 voor 10 lessen (inclusief lesmateriaal). bij voldoende deelname

Ine Peters-Welhuis 20.30 – 21.30 uur € 83.00 voor 15 lessen 7 september 2011

Speciale Yogacursussen

Voor: - Ouderen - Mannen ZIE AANBOD Het Trefpunt Overdinkel - Kinderen ZIE AANBOD kinderactiviteiten de Muchte/ het Trefpunt

Stijldansen voor ouderen

n

Gedurende anderhalf uur is Rob Rouwhorst aanwezig voor het geven van dansles. Voor en na de les is er gelegenheid voor vrij dansen. Leeftijd: 50 jaar en ouder. Dinsdag 14.00 -16.30 uur Kosten € 2,00 per middag Start: 13 september 2011


Creatieve en educatieve cursussen en activiteiten volwassenen

Kadercursussen Stichting Cluster beschikt over expertise op het terrein van kadertrainingen voor organisaties die werken met vrijwilligers. Heeft uw organisatie behoefte aan een kadertraining gericht op bijvoorbeeld het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid, het trainen van specifieke vaardigheden, conflicthantering, de structuur van de organisatie etc. neem dan contact met ons op. Voor deelname aan een kadercursus kan in de gemeente Losser in sommige gevallen een beroep worden gedaan op subsidie van de gemeente. Voor sportverenigingen geldt dat ook een beroep kan worden gedaan op Sportservice Overijssel. Stichting Cluster is gaarne bereid hierin te adviseren en te ondersteunen. Onderstaand volgen een aantal voorbeelden van trainingen welke uitgevoerd kunnen worden.

n

Hoe een vereniging te besturen

Voor mensen die zitting hebben, of willen nemen, in een werkgroep of bestuur. Deze cursus kan in overleg met de deelnemers ‘Op maat gesneden’ worden. Aan de orde kunnen komen: - - - - -

vergader- en gesprekstechnieken public relations werven en behouden van vrijwilligers motiveren van vrijwilligers leiding geven

3 bijeenkomsten van 2 ½ uur Tijd: in overleg met deelnemers/vereniging Kosten: € 30,- per persoon of € 300,- per vereniging/organisatie.

n

Instructie Verant­w oord Alcoholgebruik (IVA)

Verenigingen die een bar exploiteren waar alcohol wordt geschonken dienen in het kader van nieuwe Dranken Horecawet hun barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te laten volgen. Stichting Cluster is door het NIGZ en het Trimbos Instituut gekwalificeerd voor het verzorgen van IVA-trainingen. Duur: 1 avond Kosten: € 225,- per vereniging (max. 35 deelnemers). Voor Sportverenigingen geldt dat zij gebruik kunnen maken van een speciale subsidieregeling “Alcohol in sportkantines” welke wordt uitgevoerd door Sportservice Overijssel. Deelnemers krijgen na het volgen van de instructie het officiële IVA certificaat (gekwalificeerd barvrijwilliger).

n

Het schrijven van een persbericht

Duidelijke p.r. levert een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming van een vereniging of organisatie; het schrijven van een goed persbericht is een belangrijke succesfactor voor het slagen van een activiteit. Een korte cursus bestaande uit twee dagdelen (in overleg overdag of ’s avonds) bestaande uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Kosten: € 25,- per deelnemer of € 250,- per vereniging/organisatie.

n

Spreken in het openbaar

Voorzitter van een vereniging, woordvoerder, leidinggevend vrijwilliger, etc. Allemaal functies waarin u geacht wordt het woord te kunnen voeren of een toespraak te kunnen houden. Stichting Cluster biedt een stoomcursus aan van twee dagdelen (in overleg overdag of ’s avonds) bestaande uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Kosten: € 25,- per deelnemer of € 250,- per vereniging/organisatie.

Computercursussen diverse doelgroepen

n

Computertypen (typecursus)

Opleiding tot deelname aan een officieel examen Diploma Computertypen van de VSLM. Voor leerlingen van groep 8 Basisonderwijs en groep 1 van het Voortgezet Onderwijs. Vakkracht: Woensdag: Donderdag: Kosten:

Astrid de Jong 15.00-16.00 16.00-17.00 uur 15.45-16.45 16.45-17.45 18.00-19.00 uur € 182.50 voor 16 lessen Incl. lesmateriaal en kosten examen

Stichting Cluster kent een uniek aanbod ten aanzien van herkansingen. Mocht een deelnemer onverhoopt niet slagen, dan biedt Cluster de volgende service: deelname aan de laatste 6 lessen en het aansluitende examen in een volgend blok tegen alleen de kosten voor het examen, zijnde ca. € 27,-.

Voor Volwassenen n

Computergebruik Basis

Werking en toepassing van de computer worden inzichtelijk gemaakt. Basiskennis Windows, beginselen van e-mailen en internetten Dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur Kosten: € 50,- voor 2 lessen exclusief boek

n

Computergebruik Vervolg

In deze vervolgcursus gaat u vooral leren Tekstverwerken met WORD en gaat u dieper in op internetten en e-mailen.

n

1. Excel 2. Powerpoint 3. Word

Deze cursussen van 6 lessen worden verzorgd door docenten van Stichting Cluster. In deze korte cursussen ligt de nadruk op praktisch bezig zijn. Enige typevaardigheid is gewenst. Tijdstippen: - maandagavond 19.00-21.30 - dinsdagavond 19.00-21.30 uur - onderdagmiddag d 13.00 15.30 uur Kosten: € 55.50- per cursus exclusief boek ca. € 18,-

Voor deze cursussen geldt dat er bij voldoende deelname ook vervolgcursussen worden aangeboden.

n

Dinsdagmiddag: Kosten:

n

13.00 tot 16.00 uur € 50,- voor 12 lessen exclusief boek

Uw kind veilig op internet

Bedoeld voor ouders en verzorgers die behoefte hebben aan kennis en richt-lijnen voor veilig gebruik van internet door hun kind(eren). U gaat zelf aan de slag met chatten en surfen. Ook pesten via internet en beveiligen van uw computer komen ter sprake.

Computercursussen in het Trefpunt in Overdinkel

De cursussen Computergebruik en Uw

Ook in het Trefpunt in Overdinkel biedt Stichting Cluster computercursussen aan, o.a. speciale Cursussen voor Senioren en een Cursus Digitale Beeldbewerking.

kind veilig op internet worden verzorgd door het ROC van Twente

Rabobank & St Cluster

investeren in leefbaarheid

Gratis Workshop Internetbankieren

Na afloop, indien mogelijk aansluitend op, de cursussen van het ROC organiseert Stichting Cluster i.s.m. de Rabobank een gratis workshop internetbankieren. Deelname aan deze workshops staat ook open voor overige belangstellenden. Vanwege de grote belangstelling raden wij u aan zich nu al aan te melden en uw voorkeur voor een workshop ’s avonds of overdag aan te geven.

Cursussen Op Maat

Stichting Cluster beschikt zowel in de Muchte (12 p.c.’s) als het Trefpunt (8 p.c.’s) over uitstekend geoutilleerde computerlokalen en gekwalificeerde docenten. Wij zijn dan ook in staat om voor instellingen, organisaties en bedrijven cursussen op maat aan te bieden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak hierover, kunt u contact opnemen met Tom van Veen of Haico Muller.

Dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur Kosten € 50,- voor 6 avonden.

n

Korte cursussen

Zie hiervoor pagina 12 Computergroep Losser en Omstreken

n

Kenmerk van dit samenwerkingsproject met Stichting Cluster: leren van elkaar en ervaringen uitwisselen. Activiteit fungeert als bron van informatie voor elke computergebruiker: van hobbyist tot professional. Regelmatig themapresentaties en workshops. Computergroep Losser en omstreken Vrijdagavond: 19.00-22.00 uur Voor meer info: ga een keer, vrijblijvend, een kijkje nemen. Start: 9 september

De Muchte

Voor

7


Creatieve en educatieve cursussen en activiteiten Voor

volwassenen

Recreatie ontmoeting creativiteit n

De Muchte 8

Creatieve ontmoetingsochtend

Op een gezellige manier creatief bezig zijn. In onderling overleg wordt het programma bepaald: bloemstukjes maken, poppen maken, recepten en ideeën uitwisselen, etc. Er is ruimte voor instroom van nieuwe deelnemers! Donderdagmorgen: Kosten: Start:

09.30 - 11.00 uur € 1.00 per keer 8 september

n

Leeskring voor senioren “Ex Libris”

Voor leesliefhebbers die een gelezen boek ook graag met anderen bespreken of mensen die meer willen weten over literatuur. De leeskring is een samen-werkingsproject tussen Stichting Cluster en de Stichting Bibliotheek Losser en wordt begeleid door Miep van Hazendonk en Ineke ter Hofsté, vrijwilligsters van de Bibliotheek. Eens per vier weken in de periode van oktober tot mei op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur In september kan het eerste boek opgehaald worden Kosten: € 2,50 per keer

n

VTB-club voor verstandelijk gehandicapten

Een afwisselend programma: handenarbeid, muziek, dans, sport en spel, etc. Eenmaal per seizoen een kampactiviteit en er wordt deelgenomen aan regionale activiteiten georganiseerd door MEE Twente. Begeleiding: Jose Berg, Ria Meijer en vrijwilligers. Donderdagavond: Kosten: Start :

19.00 - 21.00 uur € 8,40 per maand 8 september

Informatie is te verkrijgen bij Angeline Voortman (St. Cluster / Welzijn Ouderen, tel. 053 5369405).

HULP EN ADVIES AAN MANTELZORGERS HET STEUNPUNT INFORMELE ZORG KAN U DAARBIJ HELPEN !!!

Wat is mantelzorg? Als u voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende uit uw directe omgeving zorgt, oud of jong, dan bent u mantelzorger. De meeste mantelzorgers zorgen voor een partner, vader/moeder of kind. Maar het kan ook iemand zijn uit uw vriendenkring, buurman of -vrouw zijn. Het steunpunt Informele Zorg ondersteunt mantelzorgers door het geven van advies en de inzet van vrijwilligers waar nodig. Natuurlijk heeft het Steunpunt daar ook vrijwilligers voor nodig. Bent u geïnteresseerd in hulp geven of ontvangen, dan kunt u iedere dag van 9.00 uur tot 13.00 uur informatie vragen bij:

n

Kaartmiddagen

Iedere woensdag kruisjassen en op vrijdag klaverjassen van 13.30 tot 17.00 uur. Leuke prijzen te winnen!

Ook kunt u bellen met nr. 074-2914224

Inschrijfformulier

Rabobank & St Cluster

investeren in leefbaarheid

De Gildewerkplaats aan de Vlasakker 51 is iedere maandag- en woensdagmorgen en dinsdag- en donderdagmiddag geopend. Hier kan men onder deskundige leiding werken met het aanwezige gereedschap en diverse machines. Naast allerlei houtbewerkingsmachines beschikt men ook over gereedschap voor kleinere, meer hobbymatige werkzaamheden. Hierbij kan men denken aan glas in lood, boekbinden, passepartouts maken, glas snijden etc. Voor gebruikmaking van de werkplaats en de daar aanwezige machines en gereed-schappen wordt een eigen bijdrage (per keer of per maand) gevraagd. De Knoppenspecialist Vrijwilligers van het Gilde stellen hun deskundigheid beschikbaar om u, bij u thuis te leren, hoe u bijvoorbeeld zenders op t.v. en video moet installeren, hoe een magnetron werkt etc. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de werkplaats, tel. 053 5387191 en daarbuiten met de Muchte, tel. 053 5369400

Ook kunt u daar telefonisch informatie inwinnen Tel: 053-5369403

Kaartmiddagen Kosten: € 1,50 per keer Start: 7 september

Gildeproject Het Gildeproject van de Stichting Cluster kent een drietal activiteiten waarbij kennisoverdracht centraal staat:

De Muchte Vlasakker 2, 7582 AS Losser.

Kennisoverdracht Het Gilde beschikt over een uitgebreide lijst van mensen die hun kennis beschikbaar stellen aan anderen. Het gaat hierbij om zaken variërend van hulp bij schrijven van een bezwaarschrift, kennis van oude technieken, advies bij het beoefenen van een hobby etc. Voor vraag en aanbod kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de werkplaats. Het onderdeel kennisoverdracht vanuit het Gildeproject krijgt ook gestalte door de medewerking van vrijwilligers bij activiteitenbegeleiding van met name jong-gehandicapten in het verpleeghuis Oldenhove en medewerking aan projecten van basisscholen.

n

Glas in Lood

Locatie:

Gildewerkplaats,

Vlasakker 51 Losser

Vakkracht:

Joop Zwijnenberg

Dinsdag:

13.30 – 16.30 uur

Dinsdag:

19.00 – 22.00 uur

Start:

27 september

Woensdag:

13.30 - 16.30 uur

Woensdag :

19.00 – 22.00 uur

Start

28 september

Kosten

€ 87.00 voor beginners

t.b.v. Cursussen de Muchte en het Trefpunt Naam:......................................................................... Adres: ........................................................................ Postcode: ................................................................... Woonplaats: ............................................................... Telefoon: .................................................................... Schrijft zich in voor de cursus van: O De Muchte O Het Trefpunt Cursus: 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... Handtekening:

inclusief materiaal voor 1 werkstuk

Het Gildeproject in Losser is met name vanwege de Gildewerkplaats uniek in zijn soort: in 1999 genomineerd voor het Nationale Compliment. in 2002 eervolle vermelding in kader van de Gouden Gildeprijs. Belangstelling voor het Gildeproject en haar activiteiten? Kom dan tijdens een van de openingstijden naar de werkplaats. De vrijwilligers van het Gildeproject zullen u hartelijk ontvangen en u alle gevraagde informatie verstrekken.

€ 56.00 voor gevorderden exclusief materiaal

Dit formulier uitknippen en zenden naar: Stichting Cluster, Postbus 4, 7581 AA Losser of inleveren bij: De Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Trefpunt, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel Voor meer inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met de administratie. Aanmelden via internet: www.clusterlosser.nl e-mail: info@clusterlosser.nl


Jongerencentrum De Accu Website de Accu: www.deaccu.nl E - m a i l d e A c c u : i n f o @ d e a c c u. n l

De Accu is het bruisende centrum van het jongerenwerk in Losser. In de Accu vinden wekelijks leuke activiteiten plaats voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De accu is te vinden op de vlasakker 2a (naast de Muchte)

Wat heeft de Accu jou te bieden?

& Fun Overstap ___________ Kids ___________ ___________

Losserzone.nl

Samen met de gemeente Losser en het Carmel College in Losser heeft het jongerenwerk een leuke website: www.losserzone.nl Dit is een interactieve website waar leerlingen van het Carmel de nieuwsredactie van vormen. Jongerenwerkers en docenten begeleiden het project. De bedoeling van de website is dat jongeren elkaar informeren, en discussiëren over zaken die ze belangrijk vinden, en meepraten over het opgroeien in Losser.

Night Out ___________ Girls ___________

* Een gezellige ontmoetingsruimte. * Leuke activiteiten. * Veel informatie over zaken die er toe doen. * Internetcafé. * Vette muziek. * Sportactiviteiten. * Een leuke vrije tijdsbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk.

De Accu: voor en door jongeren.

___________

De Accu is er voor jongeren, maar kan ook niet zonder de betrokkenheid van jongeren. Kom jij onze vrijwilligersgroep versterken? We zijn altijd op zoek naar jongeren die actief mee willen helpen tijdens activiteiten of het helpen organiseren hiervan. Natuurlijk is het ook mogelijk om een bardienst mee te draaien, of misschien schuilt er wel een hele goede dj in jou. Hier hebben we elk jaar vacatures voor. Deze zijn te vinden in de vacaturebank op onze website. Kijk er gerust eens tussen, misschien ben jij wel degene die we zoeken, of hebben wij juist wel het vrijwilligerswerk dat jij net zoekt. Je kunt ook je Maatschappelijke stage bij ons uitvoeren.

Alcohol- en rookbeleid

Deze activiteit voor meiden uit het voortgezet onderwijs zal in september weer worden opgestart. Tijdens deze avonden zijn er gezellige en informatieve bijkomsten. Voorbeelden uit het programma zijn o.a. een heuse fotoshoot, een beauty avond, een filmavond en een avond over zgn. “Loverboys”. De begeleidsters van de activiteit stellen het programma altijd samen in overleg met de meiden.

n

Elke woensdagmiddag is de Accu het domein van kids van 10 tot 12 jaar. Van 13.30 uur tot 15.30 uur ben je van harte welkom voor een gezellige babbel of een spelletje. Uiteraard kun je ook darten, tafeltennissen en internetten. Eens per maand zal er speciaal voor jullie een spetterende activiteit plaats vinden. Dat kan variëren van een speurtocht tot een spelletjesmiddag! Lijkt dit je wat, zien we je graag op de woensdagmiddag. Wil je meer weten? Loop gerust eens bij ons binnen of bel even en vraag naar Niek Pothoven of Richard Zuithof. Mailen kan ook: info@deaccu. nl. Voor een actueel overzicht van openingstijden en activiteiten zie: http://www.clusterlosser.nl/jongeren

Meidenwerk

___________

Het jongerenwerk van stichting Cluster heeft weer verschillende activiteiten voor de doelgroep meisjes op de planning. Voor tijden en actuele planning zie http://www.clusterlosser.nl/jongeren

Cursus Kom op voor jezelf

Deze cursus is een landelijk ontwikkelde training, waarin de weerbaarheid van kinderen centraal staat. In zes lessen van een uur, wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid en het voorkomen dat kinderen slachtoffer of dader worden van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan pesten, agressie, ongewenste intimiteiten (seksuele) en kindermishandeling. Onderwerpen die aan bod komen zijn: opkomen voor jezelf, leren aangeven wat je wel en niet prettig vindt, rekening houden met een ander, je eigen gedrag spiegelen en om kunnen gaan met conflictsituaties en groepsdruk. De kinderen bespreken deze oefeningen met elkaar, doen rollenspellen en oefenen met technieken die gericht zijn op: “nee” durven zeggen, loskomen, ontwijken, etc. Alle kinderen krijgen een werkboekje met daarin opdrachten die ze thuis kunnen maken en geheugensteuntjes om uit het hoofd te leren. De trainingen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 8. Dit seizoen hebben we wederom trainingsgroepen voor zowel jongens als meisjes in ons aanbod. Deze lessen worden voor jongens en meisjes apart gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Pothoven, jongerenwerker en docent “kom op voor jezelf”. De kosten voor deelname bedragen € 32,50 incl.lesmateriaal. Opgeven kan bij de administratie van Stichting Cluster tel. 053 5369400 email info@clusterlosser.nl

In het najaar en in januari zal het project “de Overstap”weer worden uitgevoerd. Dit project is speciaal voor meiden uit groep 8. Opzet van het project is om de meiden bagage mee te geven voor de periode die komen gaat met zaken als: “puberteit, andere school, eerste vriendje, uitgaan, etc.” Tevens zit bij dit project ingebakken de training: “Kom op voor jezelf”.

n

Computertypen (typecursus)

Opleiding tot deelname aan een officieel examen Diploma Computertypen van de VSLM. Voor leerlingen van groep 8 Basisonderwijs en groep 1 van het Voortgezet Onderwijs. Vakkracht: Astrid de Jong Woensdag 15.00-16.00 16.00-17.00 uur Donderdag 15.45-16.45 16.45-17.45 18.00-19.00 uur Kosten: € 178,50 voor 16 lessen Incl. examen/boek in bruikleen Stichting Cluster kent een uniek aanbod ten aanzien van herkansingen. Mocht een deelnemer onverhoopt niet slagen, dan biedt Cluster de volgende service: deelname aan de laatste 6 lessen en het aansluitende examen in een volgend blok tegen alleen de kosten voor het examen, zijnde ca. € 27,-.

DINSDAG 13 september OPEN INSCHRIJFMIDDAG/-AVOND STICHTING CLUSTER/ ROC VAN TWENTE

16.00-20.OO UUR DE MUCHTE VLASAKKER 2

Een prima gelegenheid om kennis te maken met, en u te informeren over, het werk en de medewerkers van Stichting Cluster en het ROC van Twente.

___________ Vrijwilligerscentrale Stichting Cluster

In de Accu bestaat al jaren een alcoholmatigingsbeleid. Bij tienergroepen wordt er geen alcohol geschonken. Bij 16+ groepen wordt er pas na 21.00 uur alcohol geschonken, en dan uiteraard alleen aan bezoekers van 16 jaar en ouder. In de Accu hebben we een speciale rookruimte ingericht.

Inloopactiviteiten

___________

Op een aantal momenten in de week zijn er inloopactiviteiten. Tijdens deze momenten zijn alle jongeren van harte welkom voor een kop koffie en een gezellige babbel. Er is dan ook de gelegenheid om een spelletje te doen of met je vrienden uitpuffen van de vermoeiende dag. Voor de inloopmomenten ‘s avonds geldt hetzelfde, maar dan worden er tevens regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten variëren van sporttoernooien tot filmavonden. Wil jij weten wat er allemaal georganiseerd gaat worden? Check dan regelmatig http://www.clusterlosser.nl/jongeren. Hier zijn ook de openingstijden te vinden.

De Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster is de organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage in de gemeente Losser. De belangrijkste taken die we uitvoeren zijn: - de ondersteuning van projecten als de maatschappelijke stages en Nl Doet. - het onderhouden van een digitale vacaturebank. - het geven van informatie en advies rondom vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke stages Maatschappelijke stage is een vorm van leren door vrijwilligerswerk te doen. Jongeren leren een bijdrage te leveren aan en verantwoordelijk te zijn voor de samenleving. Daarnaast oefent hij/zij met sociale vaardigheden en ontmoet mensen waarmee hij/zij anders waarschijnlijk niet in contact komt. De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van scholen.

Dit jaar gaan alle tweede en derdejaars leerlingen van het Twents Carmel college locatie Losser weer aan de slag om uiteindelijk hun 30 uur maatschappelijke stage te volbrengen. De Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster organiseert in samenwerking met het Twents Carmel College Locatie Losser en de Gemeente Losser de maatschappelijke stage voor deze leerlingen.

NL Doet NL Doet is een jaarlijks terugkerend groot landelijke evenement. Tijdens NL Doet doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. Iedereen kan er aan meedoen. NL Doet zet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Daarmee levert NL Doet een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk; bevordert maatschappelijke inzet en kan het leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers. Na het succes van de NL Doet in 2010 en 2011 zet de vrijwilligerscentrale Losser zich in om tijdens de editie van 2012 weer zoveel mogelijk mensen aan vrijwilligersklussen deel te laten nemen.

www.vrijwilligerscentralelosser.nl De website van de vrijwilligerscentrale speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van vrijwilligerswerk. Er is naast veel informatie en handige downloads ook een digitale vacaturebank. Niet alleen voor vrijwilligerswerk, maar ook voor maatschappelijke stage.

Bereikbaarheid/Informatie Op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser. Tel 053-5369400

Vrijwilligersacentrale /Accu

Jongerencentrum “DE ACCU”

9


Het Trefpunt Prins Hendrikstraat 1 7586 BG Overdinkel tel 053 5361850 E-mail: info@clusterlosser.nl www.clusterlosser.nl

Het Trefpunt

10

Kulturhus Overdinkel in een duurzaam en leefbaar dorp

___________

Overdinkel is volop in beweging! De ondertekening van een intentieverklaring met als motto “Hart voor Overdinkel” afgesloten tussen de gemeente Losser, Wooncorporatie Domijn, Stichting Dorpsbelangen Overdinkel en Stichting Cluster, fungeert als vliegwiel voor de ontwikkeling van fraaie en ambitieuze plannen. Daar waar oorspronkelijk alleen gekeken werd naar de ontwikkeling van een Kulturhus wordt inmiddels gekeken naar het totale dorp. Het Kulturhus met Wooncorporatie Domijn als “kartrekker” krijgt steeds meer vorm. Het aantal belangstellende voor participatie varieert inmiddels van Stichting Cluster tot bibliotheek en van gezondheidszorg tot dagopvang. De locatie van het Kulturhus, waarin de bestaande sporthal de Spil zal worden geïntegreerd, zal onderdeel worden van een centrumplan, waarbij voorzien zal worden in de realisatie van (dag-)winkels in combinatie met woningen en mogelijk een brede school. “Hart voor Overdinkel”.voorziet niet alleen in plannen. Inmiddels zijn er ook al concrete projecten en resultaten, o.a.: - de realisatie van nieuwbouw aan de Troelstrastraat - de renovatie van woningen aan het Talmaplein - de start van het project de Overdinkelgenerator met als motto “op naar een energieK dorp” Bij dit alles staat de ontwikkeling van Overdinkel tot een duurzaam en leefbaar dorp centraal.

Vaste openingstijden het Trefpunt Overdinkel

___________

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur Maandag t/m donderdag ’s avonds van ongeveer 19.00 tot ongeveer 22.00 uur

Algemeen ___________ Tieners en Jongeren We staan weer aan de start van een nieuw seizoen, waarin we weer een gevarieerd en nieuw aanbod van activiteiten voor alle inwoners van Overdinkel aanbieden in een gezellige en ontspannen sfeer. Dit is en blijft mogelijk als u uw ideeën en wensen aan ons kenbaar maakt. Daarvoor bent u natuurlijk van harte welkom in het Trefpunt. Naast onze eigen activiteiten, voor zowel jong als oud, kunt u bij ons terecht om een ruimte te huren, een workshop te bezoeken, als vrijwilliger actief te worden, voor advies of om zomaar binnen te wippen voor een praatje en een kopje koffie. Wij hopen dat u zich door onze activiteiten aangesproken voelt en dat we u wellicht als bezoeker of vrijwilliger zullen zien.

Vrijwilligers

Vacature Het Trefpunt is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers/vakkrachten kinderactiviteiten willen begeleiden. Tevens zijn we op zoek naar een vrijwilliger in het beheer voor de di- en woavond. U zorgt dat de deelnemers en bezoekers voorzien worden van koffie en thee en zich prettig voelen in het Trefpunt en daar graag komen. Heeft u belangstelling en wil u meer weten over dit vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met Het Trefpunt en vragen naar Mieke Bouwhuis tel: 053-5361850 of mailen naar: mieke@clusterlosser.nl Zonder alle vrijwilligers, die elke week weer klaar staan om activiteiten te begeleiden, zou het Trefpunt niet in staat zijn zo’n ruim aanbod van activiteiten, voor jong en oud aan te bieden. Ons werk staat of valt bij de inzet van vrijwilligers. Zo zijn we nog zoek naar enthousiastelingen die een paar uur per week tijd hebben om te helpen bij diverse activiteiten. Deze oproep geldt voor jong en oud. Op dit moment hebben we vrijwilligers nodig bij: - Begeleiding Vakantieactiviteiten - Begeleiding Zomerspelweek - Yabba-Dabba-Doo: woensdagmiddagactiviteit voor kinderen van 4-9 jaar Andere kinderactiviteiten, als ondersteuning van de vakkracht, of om iets nieuws op te zetten.

Betaling cursusgeld

Kortingsregeling

__________ Gemeente

Bij een aantal activiteiten staat de startdatum vermeld. Daar waar dat niet het geval is geldt: u krijgt z.s.m bericht. Bij deelname aan een cursus krijgt u bij aanvang een machtigings¬formulier toegezonden, waarmee u ons machtigt tot inning van de bijdrage in één of twee termijnen. Dit formulier dient de eerste les te worden ingeleverd bij de docent. Voor activiteiten met een eenmalig / inloopkarakter kunt u contant betalen.

In het najaar zullen jongerenwerkers contacten gaan leggen met nieuwe (groepen) jongeren. Ken jij jongeren die zich vervelen, geen plek hebben om naar toe te gaan? Of bent u een buurtbewoner, en vindt u dat er weinig gebeurd voor de jongeren in uw buurt? De jongerenwerkers van Stichting Cluster ontvangen graag dit soort signalen.

Kom op voor jezelf ___________ Deze cursus is een landelijk ontwikkelde training, waarin de weerbaarheid van kinderen centraal staat. In zes lessen van een uur, wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid en het voorkomen dat kinderen slachtoffer of dader worden van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan pesten, agressie, ongewenste intimiteiten (seksuele) en kindermishandeling. Onderwerpen die aan bod komen zijn: opkomen voor jezelf, leren aangeven wat je wel en niet prettig vindt, rekening houden met een ander, je eigen gedrag spiegelen en om kunnen gaan met conflictsituaties en groepsdruk. De kinderen bespreken deze oefeningen met elkaar, doen rollenspellen en oefenen met technieken die gericht zijn op: “nee” durven zeggen, loskomen, ontwijken, etc. Alle kinderen krijgen een werkboekje met daarin opdrachten die ze thuis kunnen maken en geheugensteuntjes om uit het hoofd te leren. De trainingen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 8. Dit seizoen hebben we wederom trainingsgroepen voor zowel jongens als meisjes in ons aanbod. Deze lessen worden voor jongens en meisjes apart gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Pothoven, jongerenwerker en docent “kom op voor jezelf”. De kosten voor deelname bedragen € 32,50 incl. lesmateriaal. Opgeven kan bij de administratie van Stichting Cluster tel. 053 5369400 email info@clusterlosser.nl

Wil je meer weten? Loop gerust eens bij het Trefpunt naar binnen. Bellen of mailen kan ook; info@deaccu.nl t.a.v. Niek Pothoven of Richard Zuithof. Voor een actueel overzicht van openingstijden en activiteiten zie http://www.clusterlosser.nl/jongeren

Losser ___________ De gemeente Losser kent een speciale regeling voor een tegemoetkoming tot 75% in kosten van deelname in activiteiten. Aanvraagformulieren zijn zowel bij de gemeente als bij het Trefpunt te verkrijgen.

Speciaal voor ouders van kinderen en pubers biedt Stichting Cluster in het kader van opvoedingsondersteuning cursussen en thema-avonden aan Zie pagina 17 >>>

‘De Overdinkel Nieuwe groepen generator’ ___________

Heeft u zelf suggesties of ideeën, laat het ons weten

Start activiteiten

Het Trefpunt kent een rijke geschiedenis op het gebied van het jongerenwerk. Door de jaren heen hebben er veel jeugdigen hun weg gevonden naar de activiteiten die er met, en voor hen werden georganiseerd. Momenteel zijn er geen specifieke activiteiten voor jongeren in het Trefpunt, veel jongeren vinden hun weg naar jongerencentrum de Accu in Losser.

Opvoedings ondersteuning ___________

Kinderactiviteiten ___________ zie speciale pagina blz 14 >>>

Sinds 1 maart van dit jaar is stichting Cluster verantwoordelijk voor de regie en een deel van de uitvoering van ‘De Overdinkel Generator’. In oktober en november van het vorige jaar heeft Stichting Cluster in opdracht van de gemeente Losser, een sociale aanpak en uitvoeringsplan voor Overdinkel ontwikkeld: de Overdinkel Generator. Inmiddels heeft de gemeente geld gekregen van de provincie Overijssel om deze sociale aanpak ook echt uit te gaan voeren in de jaren 2011, 2012 en 2013. De Overdinkel Generator is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Losser, Stichting Cluster, Domijn, Carint, en politie Twente en is een project van ‘Hart voor Overdinkel’. Het is een werkwijze om Overdinkel sociaal, leefbaar en vitaal te houden en te versterken, onder het motto: ‘op naar een energieK dorp.’ EnergieK met een hoofdletter K, wat staat voor kracht van bewoners. Want de bewoners staan centraal in de Overdinkel Generator. Het generatorteam gaat samen met bewoners ‘De Overdinkel Generator’ uitvoeren en bestaat uit: *woonconsulent (Domijn) – Corine Jansen *buurtwerker (Cluster) – Mieke Bouwhuis *maatschappelijk werker (Carint) – Frank Medendorp *activeringsconsulent (gemeente) – Henk Schutte *de jeugdagent en wijkagent (politie Twente) – Hennie Wevers en Pim Damhuis *de generatorregisseur (vanuit Cluster) – Ben Koenen Zij gaan vanuit de Overdinkel Generator op zoek naar de sociale ambities van de bewoners en ondersteunen de bewoners in het realiseren van die ambities. Inmiddels zijn de huisbezoeken op het Talmaplein zo goed als afgerond. De opbrengsten van de huisbezoeken worden aan de bewoners teruggekoppeld tijdens de ‘Generatorbeurs’ welke wordt gehouden in het Trefpunt. Tevens worden er tijdens de Generatorbeurs matches gemaakt tussen bewoners onderling, om samen ambities te realiseren.


Creatieve en educatieve cursussen en activiteiten volwassenen

Creativiteit en vrije tijd n

Tekenen en schilderen

Groep enthousiaste mensen komt wekelijks bijeen om bezig te zijn met verschillende technieken en werkstukken. Regelmatig worden er gastcolleges verzorgd door dhr. Jan van Heuvelen, lid van het Lossers Kunst Collectief Begeleiding: Maandag Kosten

*nieuw* n

Vakkracht: Dinsdag: Kosten:

In 16 lessen (1 x per 14 dagen) worden er stukken met een moderne uitstraling gemaakt. Bijzondere materialen (bijv. lood of gaas) worden verwerkt in een eigentijds bloemstuk voor op tafel of een decoratie voor in de tuin. Vakkracht: Jose Nijland Vrijdag: 09.00-10.30 uur Kosten: € 51,75 voor 16 lessen exclusief materiaal

n

Cursus bloemschikken

In keer in de maand op woensdag avond wordt er door ervaren bloemiste Mireille een bloemstuk gemaakt. Materialen worden door de cursisten meegenomen. Vooraf gaand aan de cursus/maand wordt er met de deelnemers besproken wat er gemaakt wordt en wat de benodigde materialen zijn. Vakkracht: Mireille Veldscholten Woensdag: 19.00 – 20.30 Start: 12 oktober Kosten: € 26.00 voor 8 lessen exclusief materiaal

Boetseren voor volwassenen

Tijdens deze cursus worden er allerlei technieken aangeleerd. De werkstukken worden na te zijn geglazuurd gebakken in de oven. Vakkracht: Wilma Weber Dinsdag: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € € 40,00 voor 3 lessen inclusief materiaal, 2 lessen boetseren , 1 les glazuren/bakken.

Jolanda de Vries 19.30 – 21.30 uur € 40,00 voor 3 lessen inclusief materiaal

*nieuw* Basis cursus Naaien

Lijkt het je leuk om je eigen kleding te maken? Of juist van oude kleding een nieuwe moderne outfit? Kom dan naar de naailes in het Trefpunt. Onder deskundige leiding worden de kneepjes van het vak bijgebracht. Vakkracht: Maandag: Kosten:

Giny Nuis 19.00 – 21.00 uur € 72,75 voor 15 lessen

Het Trefpunt beschikt over een goed geoutilleerde keuken met twee zes-pits fornuizen, voldoende potten en pannen en genoeg kook-gerei voor het verzorgen van kookcursussen.

n

Basis- beginners kookcursus voor tieners

Lijkt het je leuk om samen met leeftijdsgenoten lekkere zelf samengestelde gerechten te maken, meld je dan aan bij de jongerenwerkers (Richard en Niek) van Stichting Cluster. Tijdstip en dagdeel in overleg Kosten: € 30,00 voor 6 lessen incl. ingrediënten (zie ook jongerenwerk/tieners)

Kook- eetcafé voor mannen

In een gezellige en ontspannen sfeer 1 x per maand smakelijk koken en eten. Deze activiteit is bedoeld voor mannen die reeds enige kookervaring hebben. Er is sprake van een vaste groep: toetreding nieuwe deelnemers geschiedt na overleg. Vakkracht: Dinsdag: Kosten:

Carll Sypkes 19.00 – ong 22.00 uur € 102,50 inclusief ingrediënten, voor 6 avonden ( 1 keer per maand)

Opgave voor cursussen en workshops in het Trefpunt kan door middel van: Inleveren van inschrijfformulier bij het Trefpunt Telefonisch bij de centrale administratie van Stichting Cluster Tel. 053 5369400 Via email info@clusterlosser.nl

Vakkracht: Dinsdag: Kosten:

Carll Sypkes 19.00 – ong 22.00 uur € 82,00 incl. ingrediënten voor 6 avonden. (in overleg)

*nieuw* Internationaal

Gezondheid en Beweging n

Vakkracht: Ine Peters Woensdag 19.00 – 20.00 uur Kosten: € 83,00 voor 15 lessen.

Yoga Dipika

n

In het voorjaar van 2012 verzorgt de internationale vrouwengroep Hera een internationaal Hapjes Restaurant. Tijdens deze avond wordt u verrast met een drie gangen hapjesmenu samengesteld uit gerechten uit verschillende landen. Er is plaats voor 40 personen, opgave en betaling vooruit verplicht Voorjaar 2012: houdt voor de datum de dag- en weekbladen, etc in de gaten. Kosten: € 12,50 p.p. incl. 1 consumptie

Sociaal restaurant

Hatha/Raja - Yoga

Yoga waarbij naast ontspanningsoefeningen, oefeningen gericht op lichaamshouding en beheersing van de adem ook aandacht wordt besteed aan concentratie- en meditatie oefeningen.

Hapjes restaurant

n

n

Kook- eetcafé voor beginners

Onder deskundige leiding in een gezellige en ontspannen sfeer op een dinsdagavond smakelijk koken en eten. Deze cursus is bedoeld voor mensen met weinig kookervaring. Er worden eenvoudige gerechten bereid

n

Janneke Dik 20.00-22.00 uur €18,50 voor 15 bijeenkomsten excl. Materiaal en gastcolleges

Bloemsierkunst en decoratie

Basis cursus Theater Schminken

Onder professionele begeleiding leert u in drie avonden de basisbeginselen van het schminken. U kunt het geleerde toepassen bij musicals/ toneel op scholen en kinderfeestjes en partijtjes.

n

n

n

Dipika is een” zachte” vorm van Hatha yoga, Deze vorm van Yoga houdt en helpt je lichaam jong en actief te houden. Je hoofd komt tot rust. Elke les omvat een aantal yoga oefeningen met aandacht voor de ademhaling en als afsluiting een ontspanningsoefening/ meditatie. Yoga Dipika is een goede start voor de nieuwe dag. Vakkracht: Donderdag: Kosten: Start:

Anastasya Even 9.00 – 10.00 uur € 83,00 voor 15 lessen. 15 september

‘t___________ Trefpunt Geen zin om te koken? Niet alleen willen eten? Behoefte aan gezelschap en gezelligheid? Kom dan naar sociaal restaurant ’t Trefpunt. De internationale vrouwengroep Hera kookt elke derde dinsdag van de maand een bijzonder 3 gangenmenu uit steeds een ander land. Maximaal 28 personen kunnen aanschuiven. Kinderen zijn van harte welkom. Er is een speciaal kindermenu. Zij mogen als toetje zelf een ijsje maken in de keuken. Zie menu op het bord voor de deur Tijdstip: dinsdag van 12.00 – 13.00 uur Dinsdag: 20 september, 11 oktober, 15 november, 20 december 2011 17 januari, 14 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni 2012 Kosten: € 8.00 p.p. incl. 1 consumptie( frisdrank) Kindermenu: € 5,00 per kind. Bij opgave/ aanmelding betalen Houdt voor verder info over bovenstaande restaurants de plaatselijke kranten in de gaten.

Rabobank & St Cluster

investeren in leefbaarheid

Stichting Cluster organiseert gedurende het seizoen meerdere creatieve workshops in zowel het Trefpunt in Overdinkel, de Muchte in Losser alsook in, en in samenwerking met, Erve Boerrigter in de De Lutte.

Zie pagina 13

Het Trefpunt

Voor

11

*nieuw* Samen Mediteren

n

Ideaal als afsluiting van de Yoga les, of om de dag goed te beginnen. De les bestaat uit drie gedeeltes, Energie beheersing (pranayama) Mentale kracht verhoging (concentratie) Gedachtenbeheersing (eenpuntige gerichtheid) Vakkracht: Anastasya Even Donderdag: 10.00 – 10.30 uur Kosten € 41,50 voor 15 lessen.

VOOR SENIOREN   In het kader van BlijFit voor Senioren Voor Ouderen voert Stichting Cluster wekelijks en gedurende het hele seizoen de volgende activiteiten uit in het Trefpunt en de Muchte: - Gymnastiek - Country-line - Volksdansen Voor meer informatie zie pagina 5  

Wilt u gratis kennismaken met Gymnastiek in kader van BlijFit? Kom dan dinsdag 13 en/of 20 september van 10.00 tot 11.00 uur naar de proeflessen in het Trefpunt!! n

Stijldansen 50+

Voor dames en heren een prettige voorbereiding op het weekend. Dans de tango, de wals, de foxtrot etc. o.l.v. Dhr. Naafs Vrijdag: 14.00-16.30 uur Kosten: € 1,00 per keer


Het Trefpunt Prins Hendrikstraat 1 7586 BG Overdinkel E-mail: info@clusterlosser.nl www.clusterlosser.nl

Taal en Cultuur

Het Trefpunt 12

*nieuw* Cursus Internet en Email

n

Schrijven? Gewoon beginnen

n

Hoe schrijf ik een gedicht dat overkomt? Ik heb een hoofd vol verhalen, maar hoe krijg ik ze op papier? In deze cursus leer je in 10 lessen diverse technieken om op gang te komen bij het schrijven. Je leert hoe je beeldender kunt schrijven, meerdere manieren om een gedicht te schrijven. Aan de hand van korte stukjes theorie wordt er in de les en thuis geoefend met praktische schrijfopdrachten.

Wilt u alleen een internet- en email cursus volgen dan is dat ook mogelijk. Deze cursus is uitgebreider en omvat 4 avonden van 2 uur. Vakkracht: Dinsdag: Kosten:

DINSDAG 13 SEPTEMBER

In deze cursus leer je in 10 lessen diverse technieken om op gang te komen bij het schrijven. Je leert hoe je beeldender kunt schrijven, meerdere manieren om een gedicht te schrijven. Aan de hand van korte stukjes theorie wordt er in de les en thuis geoefend met praktische schrijfopdrachten. Vakkracht: Desi Leijnen Dinsdag: 19.30 -. 22.00 Kosten: €100,00 voor 10 lessen Bij voldoende belangstelling wordt er eerst een proefles aangeboden. Start vanaf november 2011 Heeft U belangstelling om de taal van uw vakantieland te leren dan kunt U hiervoor terecht in De Muchte in Losser. Hier worden de cursussen Studiekring Engels, Italiaans, Portugees en Spaans gegeven. Zie pag 6.

Computercursussen 50+ In het computerlokaal in het Trefpunt organiseert Stichting Cluster weer een aantal speciale computercursussen voor ouderen. Deze cursussen worden begeleid door hiervoor speciaal opgeleide vakkrachten.

Ruimte nodig??????????? Heeft u als vereniging/ organisatie ruimte nodig voor het houden van vergaderingen, bijeenkomsten of het uitvoeren van activiteiten? Dan kunt u contact opnemen met het Trefpunt te Overdinkel. Tel: 053-5361850 en vragen naar Mieke Bouwhuis. Mailen kan ook: mieke@clusterlosser.nl

Inschrijfformulier

Jan de Ligt 19.30 – 21.30 uur € 65,00 voor 4 lessen inclusief materiaal

OPEN INSCHRIJFMIDDAG ISM ROC VAN TWENTE

Tijdstip; 16.00 – 20.00 uur Het Trefpunt Prins Hendrikstraat 1 te Overdinkel.

Cursus Windows Vista en internet/email of Windows 7 en internet/email

n

Onder deskundige leiding van een vakdocent wordt u in alle rust wegwijs gemaakt in het werken op de computer en leert u de basisbeginselen van het programma Vista of Windows 7 (8 lessen) en Internet/e-mail (4 lessen) Windows 7/ of Vista: u kunt uw voorkeur aangeven. Windows 7/ of Vista: LET OP voorkeur aangeven. Vakkracht: Joop Schulte Maandag: 13.30-16.30 uur Start: maandag 26 september Tweede blok: start januari 2012 Kosten: €175,00 voor 10 lessen van 3 uur incl. boek, incl. 2 lessen internet en email. Dezelfde cursus wordt ook aangeboden op maandag avond. Vakkracht: Jan de Ligt Maandag: 19.00 – 22.00 uur

t.b.v. Cursussen de Muchte en het Trefpunt Naam:...............................................................................

Cursus: 1. ..................................................................................... 2. .....................................................................................

Adres: ..............................................................................

Handtekening:

Postcode: ......................................................................... Woonplaats: ..................................................................... Telefoon: .......................................................................... Schrijft zich in voor de cursus van: O De Muchte O Het Trefpunt

Dit formulier uitknippen en zenden naar: Stichting Cluster, Postbus 4, 7581 AA Losser of inleveren bij: De Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Trefpunt, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel Voor meer inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met de administratie. Aanmelden via internet: www.clusterlosser.nl e-mail: info@clusterlosser.nl

*nieuw* Digitale fotografie/ beeldbewerking

n

In deze vernieuwde leerzame cursus werken we met het boek “Wegwijs in de wereld van de digitale foto’s” op basis van het programma Picasa. Indien gewenst kan er op eigen laptop gewerkt worden. Cursisten kunnen in eigen tempo werken. Eigen camera meenemen is mogelijk Vakkracht: Dinsdag : Woensdag: Kosten:

Jan de Ligt 13.30 – 16.00 uur 19.00 – 21.30 uur € 72,00 voor 6 lessen inclusief boek

Na de cursus is, bij voldoende belangstelling, een vervolgcursus mogelijk

*nieuw* Cursus Excel en/ of Powerpoint

n

Activiteiten Ouderenbonden ANBO, KBO Bingo

n

Voor velen een spel vol spanning en gezelligheid Woensdag: 14.00-16.30 uur (elke 2e woensdag v/d maand Anbo en 4e woensdag v/d maand KBO)

Speciale activiteiten Spelmiddagen Fietstocht Thema middagen

n

De nadruk ligt op praktisch bezig zijn, enige type ervaring vereist Vakkracht: Woensdag: Kosten:

Jan de Ligt 13.30- 16.00 uur € 72,00 voor 6 lessen inclusief materiaal/boek (lestijden incl. pauze)

Gratis Workshop Internetbankieren Rabobank & St Cluster

investeren in leefbaarheid Stichting Cluster organiseert i.s.m. de Rabobank een gratis workshops Internetbankieren. Deelname aan deze wokshop staat open voor iedereen. Vanwege de grote belangstelling raden wij u aan zich snel al aan te melden en uw voorkeur voor een workshop ’s avonds of overdag aan te geven.

Overige Activiteiten n

Op maandag van 14.00 tot 16.00 uur worden er in het Trefpunt o.l.v. Zuster Leokorda en vrijwilligers prachtige werkstukken gemaakt. Deze worden 1 keer per jaar verkocht op de Handwerkbazaar, welke dit jaar plaats zal vinden op een woensdag in november van 13.30 tot 16.30 uur in het Trefpunt.

Informatievoorziening in het Trefpunt

___________

Gebruik Computers voor Overdinkelnaren Het Trefpunt heeft de beschikking gekregen over twee computers die speciaal gebruikt kunnen worden door en voor de inwoners van Overdinkel. Heeft u een vraag, wilt u wat opzoeken op internet en heeft u hiervoor zelf niet de mogelijkheid? Dan kunt u dit zonder kosten in het Trefpunt doen. Gedurende de openingstijden van het Trefpunt bent u van harte welkom.

Hera

Activiteit voor vrouwen van Nederlandse en buitenlandse afkomst. Gezamenlijk wordt het programma bepaald. De ene keer gewoon gezellig koffie en thee drinken. De andere keer aandacht voor een thema op het terrein van gezondheid, een creatieve activiteit of een uitstapje. Spreekt dit u aan, schroom niet en kom binnen en vraag naar Henriette Fiselier. Heeft u kleine kinderen? Neem ze gerust mee. Dinsdag: 9.00-11.00 uur Kosten: gratis

n

Handwerksoos

Kaart- en biljartmiddag

Stichting Cluster

Welzijn Ouderen/Infopunt 55 + Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur en op afspraak aanwezig in het Trefpunt.

In ontspannen sfeer een kaartje leggen of biljarten. Prijskaarten in spelsoort Kruisjassen.

Spreekuur Wijkagent in het Trefpunt

O.l.v. Dhr. Gerard Elfrink. Kosten: € 2,00 per keer Dinsdag 14.00-17.00 uur

Iedere woensdag houdt de wijkagent voor Overdinkel van 10.30 tot 12.30 uur spreekuur in het Trefpunt.


Locaties: de Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Het Trefpunt, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte

Workshops voor Volwassenen Gedurende het hele seizoen worden er elke maand meerdere workshops aangeboden. U heeft de mogelijkheid zich op te geven voor een workshop welke plaats vindt in de Muchte, het Trefpunt alsmede in (en in samenwerking met) Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Bij onvoldoende belangstelling op één locatie worden de aanmeldingen samengevoegd. De workshop vindt dan plaats op de locatie waar de meeste deelnemers ingeschreven staan. - Voor de workshops in Dorpshoes Erve Boerrigter geldt dat deze duurder zijn in verband met de te betalen huur. - De workshops gaan van start met een minimum van 6 en een maximum van 10 personen. - Het programma voor De Lutte wordt nog samengesteld. Houdt hiervoor de plaatselijk krant in de gaten. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u contact opnemen met: De centrale administratie van Stichting Cluster Telnr: 053-5369400 of mailen naar: info@clusterlosser.nl Voor de De Lutte kunt u ook contact opnemen met Dhr. Jan van Mook, telnr: 06-12658394 of mailen naar: janvanmook@hellehond.nl

n

Workshop Styling

Welk type bent u? Op basis van een analyse krijgt u allerlei adviezen m.b.t. kleuren die bij u passen, kleding en accessoires etc. Docent: Tijd: Maandag:

Francoise Beuma 9.30 – 22.00 uur 7 november 2011 en 16 april 2012 in de Muchte in Losser Woensdag: 9 november 2011 en 18 april 2012 in het Trefpunt in Overdinkel. Kosten: € 18.00 incl.usief materiaal

n

Workshop Make up en visagie

Uitgangspunt is om met een minimum aan middelen lekker verzorgd en fris aan de dag te beginnen. U leert welke kleuren goed bij u passen en hoe u make-up aan kunt brengen. Docent: Tijd: Maandag:

Anke Loman 19.30 – 22.00 uur 14 november 2011 en 14 mei 2012 in de Muchte Woensdag: 16 november 2011 en 16 mei 2012 in het Trefpunt Kosten: € 18.00 incl. materiaal

*nieuw* Workshop Ying Yang kerstkaarten maken

n

Woensdag: Begeleiding: Tijd: Kosten:

26 oktober in het Trefpunt in Overdinkel Ria Schoenmakers 19.30 – 21.00 uur € 13,00 incl. materiaal

De ene keer lijkt het leer, dan weer lood. Het is de …. binnenkant van een fietsband waar we een sierraad van gaan maken. Met eenvoudige technieken als knippen en rijgen maken we de leukste halssieraden. Docent: Jannette van Houwelingen Maandag: 7 november 2011 en 12 maart 2012 in de Muchte in Losser Dinsdag: 8 november 2011 en 13 maart 2012 in het Trefpunt in Overdinkel Tijd: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 14,50 inclusief materiaal

Docenten: Tijd: Vakkracht: Kosten:

nog niet bekend 20.00 – 22.00 uur Mireille Veldscholten € 22,00 incl. materialen en koffie

Workshop Paasstuk maken

Vrolijk je huis op met een kleurrijk paasstuk van bloemen en decoratiemateriaal. Vakkracht: Maandag: Tijd: Kosten:

Mireille Veldscholten 2 april 2012 in het Trefpunt in Overdinkel 20.00 – 22.00 uur € 22,00 incl. materialen en koffie

*nieuw* n

Workshop Armbanden maken van kralen n

Helemaal de trend, zelf sieraden maken. In een avond maakt u, naar eigen inzicht, een prachtig sieraad. Docent: Maandag: Dinsdag: Tijd: Kosten:

Jannette van Houwelingen 3 oktober 2011 in Muchte in losser 4 oktober 2011 in het Trefpunt in Overdinkel 19.00 tot 20.30 uur € 12,50 excl. materiaal

n

Workshop Zijden sjaal beschilderen

Altijd al een zijden sjaal in uw eigen kleurstelling willen hebben? Dan is dit een uitgelezen kans. U kunt kiezen uit een 2 verschillende maten sjaals. 130 x 35 of 74 x 74. Docent: Jannette van Houwelingen Maandag: 30 januari 2012 in de Muchte in Losser Dinsdag: 27 maart 2012 in het Trefpunt in Overdinkel Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur Kosten: € 20,00. incl. materiaal In overleg is de workshop ook overdag mogelijk.

n

*nieuw*

Workshop Boetseren

Kennis maken met de beginselen van het boetseren. Het is de bedoeling om in 1 avond een werkstuk klaar te hebben. Hierna wordt het gebakken in de oven en later opgehaald worden. I.v.m. materiaal en oven wordt deze workshop alleen aangeboden in het Trefpunt. Docent: Wilma Weber Woensdag: 8 februari 2012 in het Trefpunt in Overdinkel Tijd: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 18.00 inclusief materiaal

Workshops in ontwikkeling * Workshop Wijnproeven * Vilt- en Brei café

De onderstaande Kookworkshops worden alleen uitgevoerd in het Trefpunt in Overdinkel. Hier beschikken we over een professionele keuken met twee 6 pits fornuizen ovens, voldoende potten/ pannen en keukengerei.

n

Workshop: Een culinair uitstapje

Wilt u samen met vrienden en familie als buurtvereniging of als team een kookworkshop volgen, dan is deze kookworkshop beslist iets voor u. Het culinaire uitstapje bestaat uit: Een amuse, voor- hoofd-, bij- en nagerecht, koffie met verassing. Incl. 1 glas wijn naar keuze.

Tijdens deze workshop maakt een modern en decoratief kerststuk Maandag 19 december in het Trefpunt in Overdinkel

n

Workshop Sieraad van een fietsband

Workshop Modern Kerststuk

n

Op een eenvoudige manier bijzondere en gevarieerde kerstkaartjes maken met speciale kerststickers, gekleurd (olie) papier, sierlijnen en hoekjes. Alles in zwart wit uitvoering.

n

U maken samen met de kok uw gerechten klaar, borden worden opgemaakt en uitgeserveerd. Tussentijds opruimen en indekken van de tafels behoren ook tot deze workshop welke je samen met 8 – 10 personen kunt volgen. Chefkok: Kosten:

n

Carll Sypkes € 35,00 Datum en tijd in overleg.

Workshop Syrisch Koken.

I.s.m met de internationale vrouwengroep Hera wordt deze bijzondere workshop georganiseerd. Er zal een gerecht uit Syrië gemaakt worden. Begeleiding: Dinsdag: Dinsdag : Tijd: Kosten: n

Dames Hera 4 oktober 2011 in het Trefpunt in Overdinkel 4 april 2012 in het Trefpunt in Overdinkel 18.30 – 21.00 uur incl. samen eten € 20,00 incl. ingrediënten

Workshop Grieks koken

Maak kennis met de Griekse keuken. U bereidt een Grieks voorgerecht, een traditioneel hoofdgerecht en een heerlijk nagerecht. Altijd al willen weten hoe de echte tzatziki of spankopita wordt gemaakt? Dan bent u hier aan het goede adres. Tijdens de workshop wordt ook achtergrondinformatie verstrekt over de Griekse cultuur, de taal en de keuken. Docent: Locatie: Datum: Tijd: Kosten:

Jorgos Matsoulis Trefpunt in Overdinkel in overleg met deelnemers. 19.00 - 21.30 uur € 27,50 incl. ingrediënten

Erve Boerrigter / Het Trefpunt / de Muchte

Stichting Cluster

13


Activiteiten voor kinderen Kinderen nemen zoals altijd een belangrijke plaats in bij het activiteitenaanbod van Stichting Cluster. Deze pagina geeft een overzicht van alle activiteiten die Stichting Cluster organiseert in zowel de Muchte als het Trefpunt. Voor kinderen is er in de Muchte en het Trefpunt dit seizoen weer van alles te beleven. Een aanbod dat voorziet in de traditionele woensdag-middagactiviteiten, diverse creatieve cursussen, kennis maken met de geheimen van de computer, speciale vakantieactiviteiten etc.

Info kinderactiviteiten:

De Muchte / Het Trefpunt

14

Via alle scholen in de gemeente Losser wordt er elk kwartaal een folder verspreid met daarin alle actuele informatie over de kinderactiviteiten encursussen van Stichting Cluster Ook kun je voor de meeste actuele info terecht op de website van Stichting Cluster: www. clusterlosser.nl

Kindercursussen n

Vakkracht: Donderdag: Kosten:

Workshop Russisch Koken “BorscHj”

BorscHj is het Russische woord voor gerecht Onder het toeziend oog van een geboren en getogen Russische maakt u een echt Russisch voor- hoofd- en nagerecht. Docent: Anastasya Even Tijdstip; 19.00 – 22.00 uur Dinsdag: 24 januari 2012 in het Trefpunt in Overdinkel Kosten: € 20,00, inclusief ingrediënten

n

*nieuw* Workshop taarten maken

n

Stefanie Egbertsen en stagiaire 15.45-17.45 uur € 32,25 voor 6 lessen inclusief ingrediënten Het Trefpunt

Computertypen (Typecursus)

Opleiding tot deelname aan een officieel examen Diploma Computertypen van de VSLM. Voor leerlingen van groep 8 Basisonderwijs en groep 1 van het Voortgezet Onderwijs Thuis oefenen is een voorwaarde. Indien dit niet mogelijk is kan dit i.o.m. onze administratie in de Muchte. Vakkracht: Woensdag Donderdag Kosten: Locatie:

Astrid de Jong 15.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 15.45-16.45 uur 16.45-17.45 uur 18.00-19.00 uur € 182,50 voor 16 lessen Incl. examen/boek in bruikleen de Muchte

Lijkt het u leuk om een bijzondere taarten te bakken dan is deze workshop aan te raden. Onder leiding van Henriette Fiselier maakt u twee bijzondere taarten. Vakkracht: Tijdstip: Kosten:

Henriette Fiselier datum in overleg met de groep (deelnemers) € 25,00 incl. ingrediënten.

Workshop Italiaans koken La cucina casalinga n

Vakkracht: Dinsdag: Kosten: Locatie:

Docent: Dinsdag Dinsdag Tijdstip: Kosten:

Pia van der Wal oktober 2011 in het Trefpunt in Overdinkel 7 februari 2012 in het Trefpunt in Overdinkel 18.30 – 21.30 uur € 27,50 incl. ingrediënten

n

Geef je op! Kinderyoga is leuk en nuttig. Voelen bewegen en ontspannen, spelen en fantaseren. Yoga verbetert de houding en de ademhaling en maakt dat kinderen zich lekkerder voelen. Vakkracht: Woensdag: Kosten: Locatie:

Neem dan contact op met Mieke Bouwhuis 053-5361850 of mail naar mieke@clusterlosser.nl

n

*nieuw* Sporten bij Fit Point

Naast allerlei leuke knutselactiviteiten is beweging voor deze kinderen van groot belang. Daarnaast is het leuk en gezellig. Onder begeleiding van een professionele fitness leraar kunnen de kinderen sporten op de lopende band, fiets etc. verder gaan we wat leuke grondoefeningen doen op de mat.

Onder begeleiding van een ervaren Technica 10 docente wordt er naar hartelust geknutseld. We gaan werken met lampjes en Letjes, figuurzagen, werken met hout en metaal etc. Hiervan maken we leuke gebruiksvoorwerpen. Vakkracht: Woensdag: Kosten Locatie:

Ine Peters 17.00 – 18.00 uur € 50,00 voor 15 lessen de Muchte

Voor kinderen met een lichte beperking

Techniek/Knutselmiddag

n

*nieuw* Kinderyoga

Els Beune 16.15 – 17.45 uur € 36,00 voor 6 lessen inclusief materiaal. de Muchte

Heb je zin om lekker te bewegen! Kom en sport dan mee. Vakkracht/ begeleiding: fitness leraar Vrijdag 17.00-18.00 Locatie: Fit Punt, Lutterstraat 100 , Losser

Doe-middag “De Club” voor kinderen met een lichte beperking

Stichting Cluster organiseert, ondersteund door MEETwente, onder begeleiding van een vakkracht en stagiaires een woensdagmiddagactiviteit “De Club” voor kinderen met een lichte verstandelijke dan wel een lichamelijke beperking. Op deze middag wordt per keer een activiteit aangeboden die past bij de belevingswereld van de kinderen. Inmiddels is er sprake van een groep van 8 deelnemers. Op basis van het grote enthousiasme van de kinderen en de ouders is besloten de activiteit

voort te zetten. Uiteindelijk is er plaats voor ca. 10 kinderen. Belangstellende kinderen mogen gerust een keer komen kijken. Vakkracht: Els Beune en stagiaires Woensdag: 14.00 – 16.00 uur. Locatie: de Muchte Kosten: € 3.00 per keer (incl. sparen voor uitstapjes)

Inloop activiteiten voor kinderen

(min. 8 deelnemers) Maak kennis met de Italiaanse keuken, zoals de Italianen thuis koken. U bereidt een Italiaans voorgerecht antipasta, een traditioneel hoofdgerecht prima en secondo en een heerlijk nagerecht de dolce. De recepten krijgt u vanzelfsprekend mee naar huis.

Wilma Weber 17.30 – 19.00 € 32,25 voor 6 lessen, inclusief materiaal Het Trefpunt

Iedere dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur bij Radio AccentFM (frequente 107.4 FM) live in de uitzending: de laatste nieuwtjes over onze kinderactiviteiten

Heb je theaterervaring en lijkt het je een uitdaging om een drama/theaterklas voor kinderen op te zetten en te begeleiden? Heb je ervaring als dansdocente (van hiphop tot klassiek)?

Boetseerclub

Lekker werken met klei. Je leert verschillende technieken. Werkstukken worden gebakken in de keramiek oven.

___________

Voor deze twee kindercursussen staan al kinderen ingeschreven, maar zoeken we nog een vakkracht.

n

n

Nieuws via de radio

Kinder theaterklas en KIDSSWING (docent gevraagd)

n

Kook- en bakclub

Kook/bak café voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Recepten lezen, zelf koken en bakken daarna gezellig samen eten. Tijdens deze club, gaan we drie keer koken en drie keer bakken

Locatie:

n

Alle kinderactiviteiten worden uitgevoerd door een vakkracht, die in vele gevallen wordt ondersteund door vrijwilligers/ stagiaires. Gedurende het seizoen zullen nog weer nieuwe activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Door middel van publicaties en folders die via de scholen worden verspreid houden we u hiervan op de hoogte. Let op: ook voor deelname aan kinderactiviteiten geldt dat mensen met een inkomen rond het minimum een beroep kunnen doen op de gemeente Losser, waarbij men tot 75% van de deelnemersbijdrage terug kan krijgen.

Elke maand wordt in een folder, via de basisscholen, bekend gemaakt wat het programma is. n

Kinderinstuif Yabba-Dabba-Do

Elke woensdagmiddag wordt er rondom een bepaald thema of techniek een activiteit aangeboden. Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar. Vakkracht: Woensdag: Kosten: Locatie:

Yvonne van Rinsum, ondersteund door stagiaires/vrijwilligers 13.30 – 15.00 uur € 1,25 per keer Het Trefpunt

n

Kinderinstuif Okidoki

Vakkracht: Woensdag: Kosten: Locatie:

vakkracht, ondersteund door stagiaires/vrijwilligers 13.30 – 15.00 uur € 1,25 per keer De Muchte

n

Tienerinloop in de Accu Kids en Fun

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool in Losser?? En heb jij woensdagmiddag niets te doen!!!!!!!!! Kom dan naar het jongerencentrum De Accu of het Trefpunt in Overdinkel. Op woensdagmiddag kun je daar tafelvoetballen, tafeltennissen, darten, computeren, internetten en nog veel meer. Begeleiding door beroepskracht en stagiair. Woensdag: 13.30 – 15.00 uur Leeftijd: 10 –12 jaar Kosten: € 1,25 per keer Locatie: De Accu Locatie: Het Trefpunt in Overdinkel


Workshops voor kinderen Locaties: de Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Het Trefpunt, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Eenmalige activiteiten

Ben je creatief, muzikaal, actief in sport of ben je technisch aangelegd en zou je het leuk vinden om op basis van een vakkrachtvergoeding in de Muchte en of het Trefpunt een nieuwe cursus aan te bieden? Neem dan contact op met Mieke Bouwhuis. Telnr: 053-5361850

Workshop Schminken

n

Door een professionele schminkster kun je 1 keer per kwartaal jezelf laten schminken. Wat wil je zijn? Hoe wil ik er graag uitzien? Bovendien kun je ook leren schminken, leuk als je naar Carnaval gaat, een feestje hebt etc. Vakkracht: Donderdag: Tijdstip: Kosten:

n

Jolanda de Vries 29 september, 24 november 2011, 02 februari, 29 maart 2012 15.30 – 17.00 uur € 3,50 per keer inclusief materiaal

n

Maak je eigen bedelarmband

Lijkt het je leuk om met een aantal vriendinnen je eigen bedelarmband te maken, dan kan dat tijdens deze workshop. In anderhalf uur maak je de mooiste, origineelste armband. Vakkracht: Donderdag: Tijdstip: Kosten: Locatie:

Workshop Taart bakken

Jannette van Houwelingen 17 november 2011 en 10 mei 2012 15.30 - 17.30 uur of 18.30 - 20.30 uur € 7,50 p.p. inclusief materiaal (min 6 deelnemers) de Muchte of Het Trefpunt (afhankelijk van deelnemers)

Wil je iemand verassen met een lekkere taart, kom dan naar deze leuke taart workshop van Kiddie Cake. Je maakt op deze workshop de mooiste taarten bakken. Vakkracht: Tijdstip en datum: Kosten:

n

Cathelijne Schulte Voorjaar 2012 Woensdagmiddag € 12,50 per kind incl. taart voor 8 personen.

Buitenspeeldag

(voorheen nationale straatspeeldag)

Jaarlijks organiseert Stichting Cluster in de Muchte en het Trefpunt een aantal evenementen speciaal voor kinderen. Ook voor komend seizoen staan er weer een aantal op het programma. I.v.m. de aan Stichting Cluster opgelegde bezuinigingen worden onderstaande activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door stagiairs. Uiteindelijk wel onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht.

n

Kinderboekenweek Thema: Superhelden

Bij dit thema draait het om dapper durven zijn. Wat zijn de kinderboekenhelden van Nu? spelen de helden die we zelf van vroeger kennen ook nog een rol? Stichting Cluster zal in samen-werking met de bibliotheek een activiteit organiseren in de kinderboekenweek op woensdag 12 oktober. Let op: houd de kranten en flyers in de gaten!

n

Sinterklaasactiviteit

Woensdagmiddag 30 November is het weer zover. Sinterklaas is in het land. Voor alle kinderen van 4 t/m 9 jaar wordt er een Sinterklaas- verrassingsmiddag georganiseerd. Tijdstip: Leeftijd: Kosten: Locaties:

n

n

Roefelmiddag

Na het grote succes van het afgelopen seizoen, waar 60 kinderen hebben genoten van een onvergetelijke middag, staat de Roefelmiddag natuurlijk weer op ons programma Roefelen is het Vlaamse woord voor snuffelen. Tijdens deze middag nemen kinderen een kijkje achter de schermen bij verschillende bedrijven en organisaties. Op een nog te bepalen woensdagmiddag in het voorjaar van 2012 Leeftijd: 6 t/m 12 jaar Kosten: € 2,50 Locatie: Vertrek vanaf de Muchte. Vervoer vanaf het Trefpunt uit Overdinkel wordt geregeld.

13.30 – 15.00 uur 4 t/m 9 jaar € 1,25 p.p. De Muchte en Het Trefpunt

Zomerspelweek

Rabobank en stichting Cluster investeren in leefbaarheid. Elk jaar organiseert Stichting Cluster een zomerspektakel in de schoolvakantie voor kinderen. Dit jaar hebben de kinderen rondom het Thema: DinkelJungle een spannende week beleefd. In 2012 zal de spelweek, met name bedoeld voor Rabobank & St Cluster kinderen die niet op vakantie gaan, plaatsvinden in de investeren in leefbaarheid tweede week van de basisschoolvakantie. De inzet van een grote groep vrijwilligers en sponsoren maken dit evenement tot een fantastische belevenis voor kinderen en begeleiding.

Vakantieactiviteiten Het kinderwerk van Stichting Cluster organiseert gedurende het seizoen een aanbod van activiteiten in de schoolvakanties van het basisonderwijs. De activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar vinden afwisselend plaats in de Muchte en het Trefpunt. Het succes in het vorige seizoen vormden de aanleiding om de vakantieactiviteiten ook dit seizoen weer aan te bieden. De activiteiten vinden plaats op een middag en worden begeleid door een stagiair en vrijwilligers. In 2011 heeft de straatspeeldag plaatsgevonden in de Talmaplein in Overdinkel. In samenwerking met de bewoners van het Talmaplein was het een zeer geslaagde middag. Verschillende spelen, o.a. blikgooien, spiraal , stelten, pedalo’s, stokvangen, mega twister, stoepkrijten etc. en de aanwezigheid van een suikerspinmachine en een luchtkussen maakten deze middag tot een succesvolle happening. Er kwamen rond de 150 kinderen op de buitenspeeldag af. De kinderen werden door de HBVL getrakteerd op een ijsje. Tijdens deze middag is er een enquête gehouden ander alle kinderen woonachtig op het Talmaplein. Ze hebben aangegeven wat er voor speelmogelijkheden kunnen komen op het gemeenschappelijke speelveld op het Talmaplein. Ook in 2012, woensdag 13 juni 2012, zal Stichting Cluster de organisatie van dit evenement in het kader van veiligheid op straat en speelmogelijkheden voor kinderen weer op zich nemen. Waar en hoe? Let hiervoor op berichten in de pers en speciale folders.

n

Herfstvakantie 2011

Donderdag: 20 Oktober 2011 Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur Leeftijd: 4 t/m 12 jaar Kosten: € 2,50 Locatie: De Muchte, Vlasakker 2, Losser n

Voorjaarsvakantie 2012

Thema: (onder voorbehoud) Theater voorstelling Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur Donderdag 23 Februari Kosten: € 3,50 p.p. Locatie: de Muchte, Vlasakker 2, Losser

n

Meivakantie 2012

Donderdag: 3 Mei Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur, Kosten: € 2,50 Locatie: Het Trefpunt, Prins Hendrikstraat 1, Overdinkel

Het Trefpunt / De Muchte

Oproep vakkrachten

15


Kinderopvang Gastouderopvang / BSO / kinderopvang

16

Een waarborg voor deskundige en vertrouwde opvang Algemeen Erkende kinderopvang betekent een vakbekwame, veilige en zekere opvang voor uw baby, dreumes, peuter en schoolgaand kind. Elke leeftijd heeft zijn eigen eisen. De kleinsten, van 0 tot 4 jaar, zijn gebaat bij een regelmatig dagritme in een huiselijke sfeer. Voor hen is gastouderopvang bij uitstek kinderopvang op maat: kleinschalig en flexibel en nooit meer dan 6 kinderen tegelijk. Er wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw om hiermee te voldoen aan een gezinssituatie. Deze opvang is vertrouwd en bijna net als thuis!

• Buitenschoolse opvang Ouders betalen het aantal dagdelen zoals is overeengekomen in het contract (vaste dagen en / of vakantiedagen, flexibel of incidenteel). Maandelijks wordt gefactureerd en tegelijkertijd ontvangen ouders de tegemoetkoming in de kosten via Toeslag Kinderopvang. • Vrijblijvende berekening van uw kosten: Behalve dat u de opvang van uw kind(eren) goed geregeld wilt hebben, wordt uw keuze ook bepaald door de hoogte van de kosten. Wij zijn u graag behulpzaam bij de berekening hiervan.

Stichting Cluster opent in de Lutte in het voorjaar van 2012 een kindcentrum ( opvang voor kinderen van 0 t/m/12 jaar)en streven is dit ook in Losser en Overdinkel te realiseren: ouders kunnen dan kiezen uit de opvangvorm die het beste past bij hun gezinssituatie. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar, die na school niet meteen naar huis kunnen, is buitenschoolse opvang een goed alternatief: onder professionele leiding worden kinderen ontvangen in een huiselijke sfeer, waarna ze hun vrij tijd zelf kunnen invullen. In vakanties is er een extra programma: de dagen zijn dan langer en samen met de kinderen wordt per dag een activiteit bedacht. Deze vormen van opvang biedt ouders de mogelijkheid zorg voor kinderen en werk goed te kunnen combineren en Stichting Cluster–kinderopvang helpt hen graag hier bij.

Gastouderopvang (GOB)

___________

Voor ouders met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar, die door werk of studie opvang zoeken voor hun kind(eren), is gastouderopvang een goed alternatief: persoonlijk, op maat, flexibel en kleinschalig. Het gastouderbureau adviseert en bemiddelt tussen gastouders (diegenen die opvang bieden) en vraagouders (diegenen die opvang zoeken). De opvang is in principe bij de gastouder thuis (gastouderopvang), maar kan ook in het huis van de kinderen gerealiseerd worden. Het Gastouderbureau geeft advies aan vraag en gastouders, selecteert gastouders, zorgt voor de bemiddeling tussen gast en vraagouders en zorgt voor begeleiding tijdens de opvangperiode.

Kosten kinderopvang • Toeslag kinderopvang De Belasting regelt de financiering van de kinderopvangkosten: via de Toeslag Kinderopvang kunnen ouders die werk of studie combineren met de zorg voor kinderen weer een deel van de kosten terugontvangen. Ouders sluiten een overeenkomst af met Stichting Cluster – kinderopvang en vragen bij de Belasting de Toeslag Kinderopvang aan. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het netto belastbare gezinsinkomen. • Gastouderopvang De vraagouder betaalt bij inschrijving eenmalig inschrijfkosten. De opvangkosten worden berekend per uur per kind en maandelijks gefactureerd. Tegelijkertijd ontvangen ouders de tegemoetkoming in de kosten via de Toeslag Kinderopvang. Gastouders worden uitbetaald door Stichting Cluster en hiermee heeft Stichting Cluster een kassiersfunctie.

Gastouders moeten voldoen aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Pas dan kunnen zij ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor informatie hierover kunt u een afspraak maken of het informatie boekje aanvragen. Ook op de website van Stichting Cluster vindt u alle informatie. De vraag naar gastouderopvang neemt weer toe en daarom zijn er ook meer gastouders nodig! Iets voor u? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ook moet de gastouder beschikken over een erkend kinder-EHBO diploma. Bij het informatieve gesprek bij de vraagouder wordt uitgelegd wat de mogelijkheden en eventuele kosten zijn. Daarna wordt gezocht naar de geschikte gastouder bij de desbetreffende vraag.

Buitenschoolse opvang (BSO) Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd), biedt Stichting Cluster professionele buitenschoolse opvang in Losser en in De Lutte. Deze vorm van opvang is bedoeld voor ouders die door werk of studie niet thuis kunnen zijn als de kinderen uit school komen of in vakanties moeten werken. In Losser worden de kinderen opgevangen in het woonhuis aan de Lentfertstraat 20 met uitwijk naar De Muchte. In De Lutte in de nieuwe Brede school opent Stichting Cluster een Kindcentrum met kinderdagopvang (0-4 jaar), een peuterspeelzaal(2-4 jaar) en buitenschoolse opvang( 4-12 jaar). De verwachtte opening is voorjaar 2012. • Groepsleiding en grootte: De kinderen worden begeleid door een vaste pedagogische mede werkster, eventueel aangevuld met een stagiaire. Zij bieden uw kind aandacht en zorg en geven ruimte voor spel en plezier. Er wordt gezorgd voor een vertrouwde en veilige omgeving. De grootte van de groep is maximaal 10 kinderen per pedagogisch medewerkster. Afspraken over de kinderen worden schriftelijk vastgelegd. Kinderen kunnen meedoen met de speciale kinderactiviteiten / cursussen die door de clubhuizen aangeboden worden (zie ook in deze krant) • Vast of flexibel: U kunt uw kind(eren) opgeven voor vaste of flexibele ( in overleg) middagen in de week, voor opvang tijdens vakanties of voor beide. Wanneer de groepsgrootte dat toe laat, is het bovendien mogelijk te wisselen van dag of kinderen extra dagdelen te laten komen. Ook incidentele opvang tijdens schoolweken of vakanties is mogelijk. • Openingstijden van de BSO: In principe zijn de locaties in schoolweken open voor school : 07.30 uur-- 08.15 uur en na school tot 18.30 uur en in vakanties van 07.30 – 18.30 uur. Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen de openingstijden aangepast worden.

Aanmelding en inschrijving GOB Gastouders moeten beschikken over het juiste diploma: www.gastouder/diploma. Na telefonische of mondelinge aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek bij de gast of vraagouder thuis. Na het informatieve gesprek bij de gastouder wordt aan de hand van selectiecriteria bepaald of men in het bestand van het gastouderbureau kan worden opgenomen. Gastouders en inwonende meerderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens wordt een risico inventarisatie van de woning gedaan.

Een combinatie van gastouderopvang, buitenschoolse opvang en het kindcentrum is ook mogelijk.

• Vervoer Mogelijkheden in schoolweken: - De kinderen komen zelf naar de locatie (lopend of met de fiets). - De kinderen worden per taxi vervoerd van school naar de locatie. - De kinderen worden door de pedagogisch medewerkster opgehaald van school en lopen naar de locatie. U haalt zelf de kinderen op aan het eind van de middag of ze gaan zelf naar huis. Mogelijkheden in vakanties: - De kinderen komen zelf naar de locatie of u brengt ze en de kinderen gaan zelf naar huis of worden door u opgehaald. Aanmelding en inschrijving BSO Voordat u besluit gebruik te maken van de BSO, kunt u de locatie eerst bekijken. Hiervoor maakt u een afspraak via kantoor 053-5369410. De inschrijving vindt plaats op het kantoor in Losser Voor kinderen die overwegen om gebruik te gaan maken van de buitenschoolse opvang, bestaat de mogelijkheid om eerst een middagje mee te draaien.

Kindcentrum in de Brede school te De Lutte In de Heurne in de Lutte opent Stichting Cluster een Kindcentrum met Kinderdagopvang (0-4 jaar), een Peutergroep ( 2-4 jaar) en Buitenschoolse opvang ( 4-12 jaar). De verwachte opleveringsdatum van het kindcentrum is voorjaar 2012. Kinderdagopvang, peutergroep en buitenschoolse opvang krijgen ieder een eigen groepsruimte. Deze komen uit op een gezamenlijke speelgang en zijn onderling verbonden. Zo ontstaat extra speelruimte als een lokaal niet bezet is. De peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in De Lutte verhuizen van de huidige locatie naar de Brede school. Het kinderdagverblijf is nieuw en maakt het aanbod van kinderopvang compleet. Ouders kunnen zich nu al aanmelden en de aanmeldingsdatum bepaalt of uw kind direct geplaatst kan worden of op de wachtlijst komt. ___________

Informatie Stichting Cluster Kinderopvang Vlasakker 2 ( de Muchte) 7582 AS Losser Telefoon: 053 - 5369410 E-mail: kinderopvang@clusterlosser.nl Op de website: clusterlosser.nl/kinderopvang vindt u uitgebreide informatie. Openingstijden kantoor: Iedere ochtend tussen 08.30 uur- 12.00 uur Coördinatie: Renée Kestens en Christina ten Klooster


-koploper in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-

PEUTERSPEELZALEN VAN STICHTING CLUSTER - alle leidsters VVE-gecertificeerd

Centrale administratie

door het CITO

De Muchte, Vlasakker 2 Losser

- op alle speelzalen wordt gewerkt

Postbus 4, 7580 AA Losser

met de VVE-erkende

Tel. 053 5369418 (Ria Bos)

Piramidemethode, inclusief tutoring

- speciale tarieven voor doelgroepkinderen voor vier dagdelen per week!

In Losser, Overdinkel, Beuningen en de Lutte beschikt Stichting Cluster nu over 5 speelzalen, met in totaal 26 vakbekwame, gediplomeerde leidsters. Deze leidsters proberen uw kind te stimuleren in taal- en spelontwikkeling. De meeste kinderen komen uit kleine gezinnen, daarom krijgt ook de sociale ontwikkeling veel aandacht. uw kind krijgt op de speelzaal een goede voorbereiding op de basisschool. Geef uw kind tijdig op bij een van de onderstaande adressen.

Peuterspeelzaal Ot en Sien

Peuterspeelzaal ‘tKloosterhöfke

Peuterspeelzaal Dreumeshoes

Hoofdstraat 70, Overdinkel Tel. 5384853

Keizerskroon 1, Losser

Plechelmusstraat 1, Lutte

(Gaby Wolkotte)

(Thea Hesselink)

Tel. 0541 - 552282

Tel. 5386519

(Marianne Saathof) Peuterspeelzaal Roezemoes

Peuterspeelzaal de Notedop

Tel. 5384397

Beuningerstraat 63

Diepenbrocklaan 39, Losser

Dependance ‘t Kloosterhofke

(Bernadet Klumper)

Tel. 06 81142460

(Ans Oude Nijeweme / Sandra Koopmans)

/ peuterspeelzalen

Kinderwerkofnietjetjeptop12cnesmlxw35y Kinderwerkofnietjetjeptop12cnesmlxw35y Kinderwerkofnietjetjeptop12cnesmlxw35y Kinderwerkofnietjetjeptop12cnesmlxw35y Kinderwerkofnietjetjeptop12cnesmlxw35y

Bij alle speelzalen geldt een speciale regeling ten aanzien van de breng- en haaltijden. Door middel de aanschaf van een strippenkaart kunt u tegen een geringe vergoeding gebruik maken van de mogelijkheid uw kind te brengen vanaf 08.00 uur en op te halen tot 12.00 uur.

Steunpunt opvoedingsondersteuning Voor ouders van kinderen van 2 tot 16 jaar

Opvoeding is vanzelfsprekend: dat doe je op basis van intuïtie en eigen inzichten. Maar soms is dat niet voldoende en wil je er wel eens met anderen over praten. Als ondersteuning voor ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot en met 16 jaar, biedt Stichting Cluster in samenwerking met GGD regio Twente, cursussen over opvoeding en themabijeenkomsten per leeftijdsgroep. De opbouw van de verschillende cursussen is gelijk: u praat met andere ouders over opvoeden en wisselt ervaringen uit. Er wordt gewerkt met video materiaal, verschillende werkvormen en folders. De cursussen worden begeleid door speciaal geschoolde docenten.

Peuters in zicht (2-3 jaar)

Opvoeden & Zo (3-10 jaar)

”Beter omgaan met pubers” (12-16 jaar)

n

n

n

Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders boeiend om te zien, maar ook wel eens lastig. Alle ouders van peuters komen voor vragen te staan en zoeken naar oplossingen. Dat kan je alleen doen, maar je kan ook meedoen aan een oudercursus om gezamenlijk over de opvoeding van peuters te praten. In de oudergroep wordt geprobeerd een antwoord te vinden dat bij u, uw kind en uw situatie past.

Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de veranderingen van kinderen in de pubertijd. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten van omgaan met pubers aan bod. Pubers zoeken grenzen op. Voor ouders is het niet altijd eenvoudig hoe zij hier mee om kunnen gaan. Vragen als: hoe laat moet je thuis zijn? Waarom ontstaat er altijd ruzie als je afspraken wilt maken?

Verdiepingsbijeenkomsten met als thema: druk en dwars gedrag, eten,slapen en zindelijkheid.

Deze oudercursus kan u helpen om samen met andere ouders oplossingen te vinden voor uw Situatie. Door het uitwisselen van ervaringen zult u merken dat u niet de enige ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding van kinderen. Verdiepingsbijeenkomsten met als thema: niet luisteren / ruzie / boos en opstandig gedrag

In deze cursus krijgen ouders informatie over manieren waarop zij een goed contact met hun puber kunnen bevorderen, waarbij respect voor verschillende manieren van opvoerden het uitgangspunt is. Verdiepingsbijeenkomsten met als thema: alcohol en drugs / seksuele opvoeding / pubers op school.

Stichting Cluster werkt aan realisatie Kindcentra Inspelend op de nieuwe wet Onderwijs, Kansen en Educatie gericht op de harmonisatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang werkt Stichting Cluster aan haar plannen tot realisatie van zogenaamde Kindcentra. Dit proces is in een stroomversnelling geraakt door het besluit van de gemeente Losser om de subsidie op het peuterspeelzaalwerk in drie jaar tijd volledig te beeindigen. Een Kindcentrum voorziet in het in één accommodatie onderbrengen van een kinderdagverblijf inclusief peuter-opvang, een voorziening voor Buiten Schoolse en eventueel Tussenschoolse Opvang.

In de Lutte zal deze voorziening in het voorjaar van 2012 geopend worden in “de Heurne”. “De Heurne” is de naam voor het nieuwe gebouw aan de Plechelmusstraat 9 in de Lutte alwaar ook de Plechelmusschool in gehuisvest is. Ook in Losser en Overdinkel zoekt Stichting Cluster de samenwerking met het onderwijs gericht op de realisatie van zogenaamde Brede Scholen. Deze initiatieven verkeren nog in de oriënterende fase. Voor de situatie in Beuningen geldt dat Stichting Cluster daar in samenspraak met o.a. KONOT/de Mariaschool zoekt naar een oplossing waarmee het voorzieningenniveau gewaarborgd wordt.

Wanneer en waar ? De data waarop de cursussen gegeven worden zijn nog niet vastgesteld. De bedoeling is dat bij voldoende aanmelding de cursussen zo spoedig mogelijk van start gaan: zowel in het najaar 2011 en voorjaar 2012. U kunt de folder nu aanvragen voor uitgebreidere informatie. Belangstellenden kunnen zich opgeven en krijgen dan persoonlijk bericht. De cursussen zullen worden uitgevoerd (al naar gelang de herkomst van de deelnemende ouders) in de Muchte in Losser, het Trefpunt in Overdinkel of in accommodaties in de overige kerkdorpen van de gemeente Losser. Voor “zelf samengestelde groepen” (bijvoorbeeld ouders van een peuterspeelzaal of een basisschool) kan de cursus verzorgd worden in hun “eigen” accommodatie. Voor de verdiepingsbijeenkomsten geldt dat deze mede gepland en georganiseerd zullen worden op basis van signalen en vragen vanuit de cursussen. Let hiervoor op publicaties in dag- en weekbladen. Aantal lessen: Peutercursus : 4 bijeenkomsten van 2 uur Opvoeden & zo: 6 bijeenkomsten van 2 uur Pubercursus : 6 bijeenkomsten van 2 uur Verdiepingsbijeenkomsten: 2 uur Er zijn geen kosten aan de cursussen verbonden Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot de administratie van Stichting Cluster in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser. Tel: 053 5369400 E-mail: info@clusterlosser.nl

17

opvoedingsondersteuning

KOMT U OOK GERUST EENS KIJKEN INFORMEREN NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN!


Uw

partner

in

zelfstandigheid

Het Welzijn Ouderen heeft als doel: de bevordering van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van ouderen. Het Welzijn Ouderen tracht dit zoveel mogelijk in samenspraak en samenwerking met ouderen te realiseren. Kerntaken: - voorlichting, informatie en advies - opsporen van behoeften van ouderen en ontwikkelen nieuwe initiatieven - ondersteunen van vrijwilligerswerk ten behoeve van ouderen. Het belangrijkste hierbij is de voorlichting en informatie. Met de juiste informatie kunt u betere keuzes maken en daardoor de regie over uw eigen situatie behouden. Daarmee is het Welzijn Ouderen uw partner in zelfstandigheid.

Het doel hiervan is: a) het bieden van informatie, toegesneden op de persoonlijke situatie van de betrokken oudere en

Bovendien wordt een aantal metingen verricht: lengte en gewicht, bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Al deze gegevens geven een totaalbeeld van gezondheid en welzijn van de cliënt. Op basis hiervan kan de verpleegkundige een leefstijladvies geven. Bijvoorbeeld om wat af te vallen, wat meer te gaan bewegen of deel te gaan nemen aan een bepaalde activiteit of hobby. In sommige gevallen wordt men verwezen naar de huisarts, de diëtiste of het maatschappelijk werk en een enkele keer krijgt men het dringende advies om ogen of oren na te laten kijken.

Een gezondheidsconsult is gratis.

Infopunt 55+

Huisbezoek 75+

Voor vragen kunt u terecht bij het Infopunt 55+.

In het kader van het “Huisbezoek 75+”, bezoeken de seniorenvoorlichters alle 75-plussers in de gemeente Losser.

• Heeft u een vraag, maar weet u niet goed waar u het antwoord kunt vinden • Heeft u een probleem, maar weet u niet bij welke instantie u hiervoor moet zijn … • Heeft u het gevoel dat u met uw vraag van het kastje naar de muur wordt gestuurd … • Heeft u een ingewikkeld formulier om in te vullen, waar u niet goed uit komt … Neem dan gerust contact op met het Infopunt 55+. De medewerkers zullen graag samen met u naar het antwoord op zoek gaan. Kunt u moeilijk naar het Infopunt toekomen, dan wordt u thuis bezocht. • iedere vraag mag gesteld worden • gratis • onafhankelijk

Seniorenvoorlichting / ouderenadviseur Seniorenvoorlichters zijn – zelf ook oudere - vrijwilligers, die ouderen voorzien van informatie en advies. Hierbij zijn zij voor de ouderen een vaste vertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor en informeren, adviseren, wijzen de weg of helpen zo nodig bij het aanvragen van hulp of voorzieningen. De vrijwilligers zijn hiervoor speciaal getraind en werken onder verantwoordelijkheid van de beroepskracht (ouderenadviseur), die binnen Stichting Cluster met Welzijn Ouderen is belast. Bij complexe situaties kunnen zij terugvallen op de ouderenadviseur. Wilt u eens praten met een seniorenvoorlichter, dan kunt u deze via het Infopunt 55+ bereiken. De seniorenvoorlichter komt u dan thuis bezoeken.

In het kader van BlijFit voor Senioren VOOR SENIOREN   Voor Ouderen voert Stichting Cluster wekelijks en gedurende het hele seizoen de volgende activiteiten uit in het Trefpunt en de Muchte:  

- Gymnastiek - Country-line - Volksdansen Voor meer informatie zie pagina 5

Het consult duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het consult wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen. In deze vragenlijst komen veel onderwerpen aan de orde, zoals bewegen, voedingsgewoonten, zelfredzaamheid, ziekten, medicijngebruik, vallen, maar ook hoe men zich de laatste tijd heeft gevoeld, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

b) het verkrijgen van inzicht in de woon- en leefsituatie van 75-plussers in de gemeente.

De meeste 75-plussers stellen deze huisbezoeken zeer op prijs. Het huisbezoek voorziet in een behoefte, vooral omdat tijdens de bezoeken blijkt dat ouderen bepaalde vragen hebben, waarmee ze daadwerkelijk verder geholpen kunnen worden.

Bij de uitvoering van het CbO Losser werken meerdere organisaties samen: Stichting Cluster/Welzijn Ouderen, Carint, Zorggroep Sint Maarten, woningcorporatie Domijn, Gemeente Losser en de GGD Regio Twente. Elke organisatie draagt expertise aan op het eigen werkterrein. Zo is een degelijke basis gelegd voor afstemming, samenwerking en doorverwijzing. De consulten worden uitgevoerd door ervaren (wijk)verpleegkundigen. Het consultatiebureau wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Overijssel. Voorwaarde voor deze subsidie is o.a. dat de Losserse expertise ook naar andere gemeenten overgedragen kan worden. Gezond en actief blijven met het Consultatiebureau voor Ouderen Het CbO in Losser is bedoeld voor ouderen die willen weten hoe het met hun gezondheid is en actief willen werken aan een gezonde leefstijl. Het CbO is in eerste instantie bedoeld voor ouderen tussen de 65 en 75 jaar. Wie jonger of ouder is, kan eveneens een afspraak maken. Wie tussen de 65 en 75 jaar is ontvangt vanzelf een uitnodiging van de gemeente om voor een gezondheidsconsult naar het Consultatiebureau voor Ouderen te komen. Andere belangstellenden dienen zelf initiatief te nemen. Hoe werkt het? U kunt zich voor het CbO aanmelden bij Stichting Cluster/Welzijn Ouderen. Na aanmelding neemt de verpleegkundige telefonisch contact op om een afspraak te maken.

Na een jaar kan men desgewenst, opgeroepen worden voor een tweede consult om opnieuw te kijken hoe het gaat.

Voorlichting valpreventie: val niet thuis De vrijwillige veiligheidsconsulenten van Welzijn Ouderen geven voorlichting over het voorkomen van vallen in de thuissituatie. De voorlichting wordt zowel individueel bij de mensen thuis, als aan groepen gegeven. Gratis veiligheids-check thuis Samen met de veiligheidsconsulent loopt u uw huis door en krijgt u advies over het veiliger maken van uw woning ter voorkoming van vallen. Presentaties voor groepen De veiligheidsconsulenten verzorgen ook presentaties aan groepen. De voorlichting wordt gegeven aan ouderen, maar ook aan anderen die veel met ouderen in contact komen, zoals vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers e.d. • Aansprekende diapresentatie • Mogelijkheid van zelftesten door deelnemers • Leuke spelvormen De voorlichting is gratis.

Sociale kaart ouderenwerk Welzijn Ouderen houdt een actuele sociale kaart bij van het ouderenwerk in de gemeente Losser. Deze sociale kaart was in eerste instantie bedoeld voor verwijzers, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners, vrijwilligers(organisaties) die veel bij ouderen komen, etc. Doordat de sociale kaart nu ook op de website van Stichting Cluster staat, is deze voor iedereen toegankelijk geworden. Kijk op: www.clusterlosser.nl, onderdeel Welzijn Ouderen.

Culturele soos (cuso 55+) Elke laatste dinsdag van de maand wordt er een interessante middag georganiseerd voor 55-plussers. Ook voor dit seizoen is de Werkgroep er weer in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen. Op het programma staan de volgende onderwerpen: • 27 september 2011: “Johan Sebastian Bach, zijn leven en zijn werk” door Ben Coelman, musicoloog en Hoofd Dramaturgie en Educatie Nationale Reisopera. • 25 oktober 2011: “Nanotechnologie, wat is het, waar komen we het tegen en wat mogen we ervan verwachten?” door Dave Blank, hoogleraar Natuurkunde Universiteit Twente. • 29 november 2011: “De positie van ouderen in onze maatschappij” door Geert Braam, emeritushoogleraar Sociologie Universiteit Twente. • 25 januari 2012: “De relatie tussen de wereld van de Islam en het Westen” door Will van Dorst, historicus. • 29 februari 2012: “Mijn ervaringen als klokkenluider in het proces Lucia de B.” door Metta de Noo, voormalig verpleeghuisarts in Oldenhove. • 29 maart 2012: “Het verzet in Twente tijdens de Tweede Wereldoorlog” door Coen Hilbrink, historicus en socioloog. Waar: Galerie ’t Nien-end, Sportlaan 46, Losser. Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.45 uur). Entree: € 4,-(inclusief koffie/thee). Bent u 55+ en in een onderwerp geïnteresseerd, dan bent u welkom. U hoeft geen lid te zijn.

Senioren actueel “Senioren Actueel” is een wekelijkse rubriek in het “Losser Journaal”. Kopij is welkom bij de redactie: welzijnouderen@clusterlosser.nl.

Val niet thuis Jaarlijks overlijden in ons land gemiddeld 1.800 senioren van 55 jaar of ouder aan de gevolgen van een valongeval en worden er 89.000 ouderen na een val behandeld op een Spoed-eisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Daarnaast worden maar liefst 15.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen met een heupfractuur. De vaak ernstige gevolgen van valongevallen bij 55-plussers kunnen leiden tot een verminderde zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de slachtoffers. De meeste ongevallen gebeuren thuis.

Welzijn Ouderen

Welzijn Ouderen

19


Cluster Krant  
Cluster Krant  

Losser Cluster Krant

Advertisement