Page 1

Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 9 Maart 2018 Vrijdag 111111 mei 2015 Vrijdag mei 2015 15 april 2016 Vrijdag 22 januari 2016 Vrijdag 22 januari 2016

Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling Weersvoorspelling

Laatste kaarten Zaterdag 232januari Zaterdag mei Zaterdag 23 Zaterdag 22januari Zaterdag 2mei mei Zaterdag Zaterdag 22mei mei Zaterdag mei 8887 7° 1° 13° 1°1°/ /7° 1° 1° 13° 1° / /13° 1° //13° 13° 1° //13° voor Yentl en Zondag 243 Zondag mei Zondag 3januari Zondag Zondag 24 januari mei Zondag Zondag 33mei mei Zondag 33mei mei 7776 3°/ /8° 8°5° 5° /15° 15° /15° 15° 3° 5° / 15° 5° / 15° 5° / 5° / De Boer Maandag 254januari Maandag mei Maandag 4januari Maandag 25 Maandag mei Maandag 44mei mei Maandag Maandag 44mei mei

7776

7daar 7 7° 19° 4°4°/ /8°8° 7° 19° 7° //19° 19° 7°7° / /-19° 7° //19° NIJVERDAL ‘Magie’, gaan de zangeressen Yentl pag. pag. pag. pag. pag. Schieman en Christine de 444 4 Opde de Hoogte Op Boer hetHoogte op zaterdag4 10 Deofficiële officiële gemeentepagina’s De gemeentepagina’s maart in het ZINiN Theater vandedegemeente gemeenteHellendoorn Hellendoorn van over hebben, wan uiteindelijk willen we allemaal een beetje Super NK voor Wout magie invoor ons leven. Super NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout Super NK voor Wout uper NK Wout

Oldtimermeeting zondag 17 april Op de Hoogte Op Naar Nijverdal De officiële

Feestelijke start van nieuwe buurtbus in Hellendoorn

NIJVERDAL - Oldtimers, Food Trucks, Koopzondag, Pickgemeentepagina’s up DJ, div. Entertainment, het zijn de ingrediënten van de Oldtimermeeting nieuwe stijl.

Zondag 17 april zal het centrum van Nijverdal volledig het domein zijn van Oldtimers en hun trotse eigenaren. De Oldtimermeeting 2016 kent een geheel nieuwe opzet; Meer Oldtimers, Food Trucks

Tjeerdsma en StefanVliek Vliek Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Tjeerdsma en Stefan Vliek Tjeerdsma en Stefan Vliek eerdsma en Stefan Vliek

Magie in plaats van de grijze pag. pag. pag. pag. monotone dagen die pag. aan ons 55 55 5 voorbij trekken. Deze beide Vanaf pagina 5 Vanaf pagina 5 dames gaan er dan ook voor zorgen dat u aan de hand van jun liedjes weer een beetje magie in uw leven krijgt. Mis het dus niet en koop kaartjes voor De offi ciële publicaties vande de De offi ciële publicaties van de De offi ciële publicaties van De offi ciële publicaties van de De offi ciële publicaties van de deze magische voorstelling. e offi ciële publicaties van de gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn

gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn gemeente Hellendoorn  meente Hellendoorn

 pag. pag. pag. pag. pag.    pag. 10  10 10 10 10 10    

BeVa Productions H'drn

met originele happen en dranken, Pick-Up-DJ voor de muzikale noot en divers rand entertainment zullen de Oldtimermeeting 2016 flink opluisteren. In combinatie met... Lees verder opVanaf paginapagina 11... 3

Huldiging jubilarissen Advendo

NIJVERDAL - Op de algemene ledenvergadering van muziekvereniging Advendo vond afgelopen zaterdag 3 maart een bijzondere huldiging plaats van vier van onze De waardering Zweef A1 zijn uit kampioen! over het leden.

HELLENDOORN - Vanaf maandag 5 maart, vervangt de nieuwe buurtbus 597een deel van lijn 96. Dit werd op feestelijke wijze gedaan bij het Fletcher Hotel in Hellendoorn, de plek waarvan nabij tot januari 1935 het station Hellendoorn was, en er een spoorlijn verbinding was naar Neede.

Eerste koopovereenkomsten Op naar bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! evrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! naar bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! bevrijdingsdag! ‘Aan de Tuinen’ getekend Geslaagde Koningsdag 2015 ngsdag 2015

De officiële openingshandeling groot deel van de betrokken werd verricht door vrijwilliger vrijwilligers (chauffeurs van de feit, dat door de nieuwe Anas Somaf, die een prach- buurtbus) en afgevaardigden Buurtbuslijn Hellendoorn er Henk Wanningen is al 40 tige taart mocht aansnijden, van de Provincie Overijssel weer een OV verbinding is jaar lid van onze vereniging. die speciaal voor deze gele- en Ben Kamphuis van Keolis ontstaan met verzorgingste- Ria Ruiter, Ineke Mondeel en aan. Vervolgens wordt hetdoor ter- huis Krönnenzommer. NIJVERDAL - Dinsdagmiddaggenheid zijn dedoor eerste koop- Nederland, de vijf gemeente toegesproken Cobie Nijenhuis zijn zelfs al rein bouwrijp gemaakt onder Foto:lid. Martin van Lokven overeenkomsten getekend voor kavels in het centrum, wethouder Jelle Beintema van Hellendoorn werd aangebo50 jaar Wij Martin zijn bijzonder Programma festiviteiten Foto: Martin van Lokven Programmafestiviteiten festiviteiten Foto: Martin van Lokven Foto: van Programma Programma festiviteiten Koningsdagfestiviteiten gemeente Hellendoorn’ eenLok vrijheid leven. Bevrijdingsdag Foto: Martin van Lokven Programma festiviteiten NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten andere door de kavels de juiste vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een nde Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015 ogramma festiviteiten Koningsdagfestiviteiten de gemeente Hellendoorn.  den. Daarvoor werden alle trots op deze loyaliteit en vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ Bevrijdingsdag 2015 vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ in Aan de Tuinen (Van den Steen van Ommerenstraat). de Koningsdagfestiviteiten Alle deelnemers, recreatieen riaal gebruikt worden, zoals vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Lees verder op pagina 23 30 januari 2016 houdt de NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een Bevrijdingsdag 2015 ende Koningsdagfestiviteiten Bevrijdingsdag 2015 ende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ een NIJVERDAL De verschillende Koningsdagfestiviteiten vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellend Bevrijdingsdag 2015 ende Koningsdagfestiviteiten uitgebreid programma in diteen jaar een een nationale nationale feestfeest- uitgebreid gemeente Hellendoorn’ eenisis dit vrijheid leven. Bevrijdingsdag hoogte te geven en een bouwvele mensen. Het programma in jaar uitgebreid programma in isaanwezigen, dit jaar een nationale feestevrijdingsdag 2015 llende Koningsdagfestiviteiten in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het vrijheid leven. Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn’ De heer Beintema sprak waaronder een Lees meer op pagina 2 hopen nog lang van hun bijtrokken vele mensen. Het uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestis dit jaar een nationale feestuitgebreid programma is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma bijvoorbeeld een doek. selectieleden van 3 tot 25 jaar, vele mensen. Het uitgebreid programma in is dit jaar een nationale feestin Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma Zodra er acht kavels zijn verkocht, wordt het terrein trokken vele mensen. Het is dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in een Winterdemo! Hellendoorn trokken vele mensen. Het mensen. Het dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in dit jaar een nationale feestprogra nnnFysion trokken vele mensen. Het elkaar gezet. dag. Ook Ook in Nijverdal Nijverdal wordt elkaar trokken vele mensen. Het isisOok dit jaar een nationale feestuitgebreid programma in Nijverdal en Hellendoorn trokken vele mensen. Het straat aan te leggen. Het stregezet. dag. in wordt trokken vele mensen. elkaar gezet. dag.isin Ook in Nijverdal Nijverdal wordt was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isOok dit jaar een nationale feestuitgebreid programma inisOok aanuitgebreid onze elkaar gezet. dag. in Nijverdal wordt Koningsdag voorbij isis is dag. inin wordt elkaar gezet. orn trokken vele mensen. Het dag. Ook in Nijverdal Nijverdal wordtdrage elkaar gezet.club te mogen Entree voor deze middag is zullen meerdere dansen laten elkaar gezet. dag. Ook in wordt Koningsdag voorbij isHet dag. Ook Nijverdal wordt elkaar gezet. Nu Koningsdag voorbij is dag. in Nijverdal wordt elkaar gezet. was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is bouwrijp gemaakt. Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. beginnen en wordt gehouwas weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. deze dag uitgebreid gevierd m. Nu Koningsdag voorbij is dag. Ook in Nijverdal wordt elkaar gezet. ven is de kavels begin oktober deze dag uitgebreid gevierd Koningsdag voorbij m. Nu Nu Koningsdag voorbij isis isdeze deze dag uitgebreid gevierd was weer gezelligheid alom. Nu Koningsdag voorbij isdeze m. Koningsdag voorbij dag. Ook in van Nijverdal wordt gezet. deze dag uitgebreid gevierd komt na de dodenherdenking op 4 4elkaar mei, de bevrijdingsvoor kinderen van 0 bevrijdingst/m 4 jaar zien. Alle materialen RG deze dag dag uitgebreid uitgebreid gevierd gevierdgenieten. dag uitgebreid gevierd mei, de dag uitgebreid gevierd om. Nu Koningsdag iskomt deze dag uitgebreid gevierd mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd gwijk’. opop 4Nadat mei, de bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd na de dodenherdenking mei, de bevrijdingsScouting de de Reggegroep metdeze eendeze feestelijk programma dag uitgebreid gevierd dodenherdenking op mei, dede bevrijdingsde bevrijdingsdeze dag uitgebreid gevierd inde voorgaande De ondertekening van voorbij enkele met leggen de nutsbedrijven degevierd op teop leveren, waarna debevrijdingsbouw met Scouting een feestelijk programma komt na de dodenherdenking op 44 mei, de bevrijdingsng 4mei, mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep bevrijdingsScouting de Reggegroep met een feestelijk programma deze dag uitgebreid ing op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de gratis! Vanaf 4 jaar kost het komen aan bod; lint, hoepel, komt na de dodenherdenking op 4 mei, met een feestelijk programma Scouting Reggegroep de Reggegr Reggeg Scouting de Reggegroep een feestelijk programma ng op 4 mei, de bevrijdingsmet eeneen feestelijk programma Scouting de Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep dag er al snel aan. Ook dan isop er injaar Nijverdal van alles met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep king op 4 mei, de bevrijdingsmet een feestelijk programma Scouting de Reggegroep is er in Nijverdal van alles haalt dit jaar voor deReggegr 31e R in het centrum van Nijverdal, met feestelijk programma Scouting de31e met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles andere overeenkomsten wordt benodigde kabels en leidingen kan beginnen. van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. haalt dit jaar voor de in het centrum van Nijverdal, HAARLE Schminken en dan zoek naar dieren? Dat dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles dag er al snel aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit voor de 31e gehouden werd, staat deze aan. Ook dan is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, zoek naar dieren? Dat met een feestelijk programma Scouting de Reggegroep Nijverdal van alles 1,50 euro om te komen kijken. touw, knotsen en bal. Ook in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de haalt dit jaar voor de 31e in het centrum van Nijverdal, zoek naar dieren? Dat nnnn op isis er in Nijverdal van alles is er in Nijverdal van alles van Natuurmonumenten en € te dier en laat je schmi in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de HAARLE Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat dag ercentrum al sneloptredens aan. Ook danhaalt is dier erbevrijdingsvuur in Nijverdal van31e alles in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e erer ininNijverdal vanvan alles in het van Nijverdal, dit jaar voor de in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e keer hetkun bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens te doen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voo van Natuurmonumenten en € te en laat je schminken. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e an op zoek naar dieren? Dat binnenkort verwacht. an is Nijverdal alles 7,-voor niet-leden. Daarna je mee op safari keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens met onder andere keer het uit kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari te doen. keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere optredens te doen. in het centrum van Nijverdal, haalt dit jaar voor de 31e nanaf de winter. www.fysion-nijverdal.nl zal met er nog alternatief matemet onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op safari keer het bevrijdingsvuur uit onder andere optredens met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur vanaf informatieschuur De De met 7,-voor niet-leden. Daarna kun je mee op met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur informatieschuur met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit kan op zondag januari vanaf informatieschuur De onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit met onder andere31 optredens keer hetkun bevrijdingsvuur uitvan doen. Wageningen. van toffe toffe feestbands. 7,-voor niet-leden. Daarna jeMisschien mee op safari onder andere optredens keer hetMisschien bevrijdin met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uit Op 19 informatieschuur van de 22 kavels ligt er met Wageningen. de boswachter. Wageningen. feestbands. vante toffe feestbands. Wageningen. vanaf Devan met de boswachter. Misschien Wageningen. van toffe feestbands. met onder andere optredens keer het bevrijdingsvuur uitmet met de boswachter. Pas, Molenweg 2, 7448 REWageningen. Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. toffe feestbands. van toffe feestbands. Wageningen. met defavoriete boswachter. Missc van toffe feestbands. Wageningen. aarle. Gezinnen meter kindevan toffe feestbands. Wageningen. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden met de boswachter. Misschien Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kindevan toffe feestbands. Wageningen. van toffe feestbands. Wageningen. een optie, waarvan nu dus Het is bijna Carnaval en om kom je jouw dier wel Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden Nederland 70 jaar geleden L Het HetNijverdal bijna Carnaval en om om komNederland je jouw favoriete dier wel Nederland 7070jaar jaarjaar geleden Haarle. Gezinnen met kindetoffe feestbands. Wageningen. isis van bijna Carnaval en kom je jouw favoriete dier wel Nederland 70 geleden 70 jaar geleden viert de Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de E ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte Het is bijna Carnaval en om kom je jouw favoriete Nederland 70 jaar geleden Nijverdal viert de Staatsbosbeheer Nederland geleden NIJVERDAL De Zweef A1 is zaterdag kampioen geworNederland 70 jaar geleden L 00 tot 16.00 uur van harte E Nederland 70 jaar geleden bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen 16.00 uur van harte Het is17de bijna Carnaval en kom je16.00 jouw favoriete dier wel vijf zijn omgezet in koopNederland 7070 jaar HELLENDOORN -de Op zaterdagavond maart draait het Nijverdal viert de Nederland 70 jaar geleden alvast inStichting de Evenementen stemming te tegen? Of zou deze in winter-die bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting werd bevrijd van Duitse De Stichting Evenementen Egeleden Ueen ren vanaf 4stemming jaar zijn te vanom 14.00 tot uur van harte alvast inStichting de stemming te tegen? Of zou deze in winterDe Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse Nederland jaar geleden alvast in tegen? Of zou deze in winterwerd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen E T bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Evenementen bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen 4.00 tot 16.00 uur van harte alvast in de stemming te drie tegen? Of zou deze in w bevrijding werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen De Evenementen werd bevrijd van de Duitse U C welkom. werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen wordt momenteel hard geden in de Eerste klasse. Met nog wedstrijden teknutgaan Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 alvast invan de stemming te bezetter. tegen? Of zou deze indewinterovereenkomst. kavels die werd bevrijd van de Duitse De komen is (SEN) er van allesheeft tesamen doen slaap zijn? Bij terugkomst T Vrijheid niet vanzelfspreOp 5 5mei vieren Nijverdal heeft bevrijding De Stichting Evenementen werd bevrijd Duitse AC De Joncheerelaan 43 bezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen bij de Sterrenwacht Hellendoorn om de kinderen.  Evenementen Van coole slaap komen er van alles tesamen doen slaap zijn? Bij terugkomst terugkomst knutbezetter. Op mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen welkom. komen isisStichting er alles te doen zijn? Bij knutNijverdal (SEN) heeft bezetter. Op 555 De mei vieren werd bevrijd van de Duitse De Stichting Evenementen Nijverdal (SEN) samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op mei vieren Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 van mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 De Joncheerelaan 43 O komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst Nijverdal (SEN) heeft samen Vrijheid niet vanzelfsprebezetter. Op 5 mei vieren A bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen De Joncheerelaan 43 7441 HB Nijverdal T Nijverdal (SEN) heeft samen bezetter. Op 5 mei vieren bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Lees verder op pagina ... 3 kend. In 2015 vieren we dat met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in 7441 HB Nijverdal nog te koop zijn, zijn de grotere komen is er van alles te doen slaap zijn? Bij terugkomst knutJe moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je je eigen dierenmasker bezetter. Op 5 mei vieren Nijverdal (SEN) heeft samen Lees verder op pagina ... 3 kend. In 2015 vieren we dat we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid n-De houtsingels in Daarle en is het team niet meer te achterhalen door de concurrenVrijheid vanzelfsprebezetter. Op vieren Nijverdal (SEN) samen we dat we inOp Nederland invieren met comité ‘70niet jaar vrijheid Lees verder opwe pagina ...Nederland Joncheerelaan UT O natuurmonumenten.nl/agenda. bijhet Informatieschuur De Pas. sel je je je dat eigen dierenmasker Lees verder op pagina we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid beelden in0548 het planetarium, tot dak en door grote 7441 HB Nijverdal 7441 HB Nijverdal natuurmonumenten.nl/agenda. bij Informatieschuur De Pas. sel je eigen dierenmasker Lees verder op pagina ......Nederland 3335 mei we dat we in Nederland comité ‘70 jaar vrijheid bezetter. 543meiin Nijverdal (SEN) heeft samen kend. In 2015 vieren we dat we ininpagina inin comité jaar vrijheid Lees op .........333 A kend. Ineraf 2015 vieren we dat we dat we in met met comité ‘70 ‘70 jaar heeft vrijheid Lees verder oppagina pagina 7441 HB Nijverdal Je moet wel van te voren aannatuurmonumenten.nl/agenda. bijverkleed Informatieschuur De Pas. sel verder je je verder eigen dierenm kend. In 2015 vieren we dat we dat we Nederland met comité jaar vrijheid Lees verder op pagina we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina Tel. nr.: 0548 610012 U we dat we in Nederland met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op ...... Tel. nr.: -- 610012 met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland inmet Lees verder pagina 7441 HB Nijverdal kavels (meer dan 400 m2 ).na in melden via de website www. De kosten €opin 4,-voor leden voor Kom als‘70je ‘70 favorienatuurmonumenten.nl/agenda. bijverkleed Informatieschuur De Pas. sel je jezijn eigen dierenmasker we dat we in Nederland in met comité ‘70 jaar vrijheid Lees verder op pagina ......3333 ... kend. In 2015 vieren we dat met comité jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees op pagin A ndschapselementen zijn tie. Een groot compliment voor dethuis. jongens en begeleiding De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. Tel. nr.: 0548 610012 Tel. nr.: 0548 610012 De kosten zijn € 4,-voor leden Kom als je favorievoor thuis. tTel. met comité ‘70 jaar vrijheid we dat we in Nederland in Lees verder op pagina 3 Tel. nr.: 0548 610012 telescopen kijken naar de sterren of de maan! 06 30 85 94 23 melden via de website www. De kosten zijn € 4,-voor leden Kom verkleed als je favorievoor thuis. 06 30 85 94 23 nr.:kosten 0548 - 610012 zijn €85 4,-voor leden Kom verkleed als je favorie- voor thuis. 06 85 94 23 0630 30 85 94 23 70 De aangelegd en nu toe aan die dat allemaal mogelijk maakten. 06 30 94 23 06 30 85 94 23 Verdere werkzaamheden PAGINA 11 nemen bij het ISS, een raketamheden moeten vóór 15 PAGINA Binnenkort wordt de 11 bodem lancering meemaken, de sterNa het laatste fluitsignaal ner Niels Kolkman Journaal en assi-is In het Hellendoorn onderzocht op eventuele ach- renbeelden beter bekijken of Sven Dikkers, felicitaties alom en natuur- stenten deze week als speciale bijlage explosieven uit de een rondje om de maan vlieten Hove en Marco ten lijk de groepsfoto met Jacco de Verkiezingskrant te vinden. antergebleven bestaan uit kamperfoelie, Tweede Wereldoorlog. Daarna enthousiaste spelers, traiDam. gen. Het kan allemaal! Met daarin alle informatie en verschillende soorten netels,   over de gemeenteraadsverwat weer aantrekkelijk is voor Zie pagina 12 t/m 15 Weersvoorspelling Daarna muts op en sjaal om, kiezingen van SEIZOENS 21 maart 2018. Op de Hoogte ogels, insecten, amfibieën en Zie pagina 12 t/m 15 Nieuwe Zie pagina 12 t/m 15 5 55 want hetpagina dak gaat 12 open!t/m Wat 15 Waar u kunt stemmen, wie de Zie Het beste De officiële eptielen. Ondergroei biedt Zaterdag 15 april aanbiedingen 4 ’s gemeentepagina’s avonds zover weg lijkt, kun lijstrekkers van de verschilook schuilgelegenheid voor die7° / 14° Internet van je dan ineens, door de grote lende partijen zijn en waar de enHet als hazen en reeën. laatste nieuws uit de Zondag 16 april 5 Het laatste nieuws uit de telescoop, de sterren en de partijen voor staan. Zodat u 7° / 14° en de regio. gemeente Nederland Het planetarium beschikt maan super goed van dichtop 21 maart vol overtuiging gemeente en de regio. Maandag 17Overal. april Altijd. over een panoramisch koebij bekijken. De vrijwilligers uw stem uit kunt brengen 7 ook in Wierden 6° / 13° Overal. Altijd. pelscherm, waardoor het lijkt hopen natuurlijk op helder bij de gemeenteraadsverkieal vanaf €53,75 18 aprilin de ruimte alsof jeDinsdag je midden weer. zingen! 8 4° / 15° www.hellendoorn-journaal.nl waant. Toekomstige spacecow-   We zouden graag willen weten wie dit zijn en waarwww.hellendoorn-journaal.nl boys Woensdag kunnen 19 zoaprileen kijkje Lees meer om op pagina 24 is gemaakt.Zie deze foto 9 /wierden pagina Zie pagina 8 Zie pagina 3 Zie pagina pagina 3 8 / Zie 16°pagina Zie Vanaf pagina 5 Zie4°achterpagina Zie pagina 3 Zie pagina 8 Reageren kan via info@hkhn.nl Zienr. pagina 3 Zie pagina 8 Zie achterpagina Zie achterpagina Oplage 17.000 exemplaren Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 10e jaargang 10

ngsdag 2015 Geslaagde Koningsdag Koningsdag 2015 Zieachterpagina achterpagina ngsdag 2015 ingsdag 2015 Geslaagde Koningsdag2015 2015 Zie ngsdag ningsdag 2015 Geslaagde Gym Fysion houdt winterdemo

Carnaval der dieren; feest ininhet grote bos der dieren; feest ininhet grote bos Carnaval der dieren; feest het grote bos der dieren; feest het grote bos Gemeenteraadsverkiezingen Speciale kinderavond bij de Sterrenwacht Hellendoorn

EEN FOTO... EEN HERINNERING

stenschool nstenschool ial cial

cial cial n korte cursus Hellendoorn cial enHellendoorn korte cursus Journaal Journaal

Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen Kaliber Kunstenschool 365 Dagen Fietsen Groenspecial Groenspecial Groenspecial Doe mee met een korte cursus De fiets op in Overijssel Groenspecial Doe mee metop een cursus De fiets in korte Overijssel

Verkiezingskrant

365 Dagen Fietsen 365 Dagen Fietsen

DeDe fietsfiets op in opOverijssel in Overijssel

COOPJES Een groep vriendinnen JAGEN! Zie paginabijlage 2 deze  Speciale vanaf pagina 5 in krant

4e jaargang nr. 2 Zie Verschijnt iedere week week in in Nijverdal, Nijverdal, Hellendoorn, Hellendoorn, Haarle, Haarle, Hulsen, Hulsen, Daarle, Daarle, Daarlerveen Daarlerveen en en volledig volledig buitengebied buitengebied 4e jaargang jaargang nr. 2 2 Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig buitengebied 7e jaargang nr. 17 8e jaargang nr. 15 Verschijnt iedere 8eachterpagina jaargang nr.Hulsen, 3 nr. 4e Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen Daarlerveen en en volledig volledig buitengebied Oplage 17.500 exemplaren 7e 17 l,l,, Hellendoorn, Haarle, Daarle, buitengebied Oplage 17.500 exemplaren

Jumbo, Nijverdal, Grotestraat ��� Jumbo, Nijverdal, Kuperserf ��

Oplage 17.500 17.500 exemplaren exemplaren Oplage


Vrijdag 18oktober mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag apr 2016 3Vrijdag 323 Vr 929Maart 2018 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 3 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 3 3 3 19 juni 20152015 Vrijdag 8 mei 2015 Vrijdag 1 mei 3 Vrijdag 333 Vrijdag 1 mei 2015

33 3 3333

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

Vr dag 9 Maart 2018

3 33

3 33 2 33 3 3 3 333

Voorjaarsconcert Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal Regenboogkerk Laatste kaarten voor Yentl en bevrijdingsdag! Debrandweer Boer Op naar bevrijdingsdag! te twente Open dag in Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn nte twente Op naar bevrijdingsdag! te twente te twente Zunnewende festival bijzonder compleet Nijverdal Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! te twente twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn 3

Vrijdag 1 mei 2015

teVervo g van de voorpag na te

Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015

3

twente twente twente

N VERDAL -- Zaterdag 30 apr organ seert Brandweer “Deze dag w en we a en z en twente NIJVERDAL In de Retwente de grotevan Yent10te en de s eenopen gr zedag monotone Ook n 2018 zu enVrijdag weer bekende en ta entvo 29 april da VERDAL he brandweervak meer genboogkerk Twente 00Nijverdal totBoer16 00 ook uur aeen n het N Vrijdag 19 1 mei Vrijdag juni sage n euwe ed es gecommassa aan e voorb Denk Geslaagde Koningsdag 2015 danOm a een branden eisorgan sten het “Mense Ru ter” orge bespe en aap Zwart 19 uur Vrijdag 1 mei Geslaagde Koningsdag 2015 de nhoud 13.00 -17.00 uur het feest. 11.30 uur start Vrijdag 1mei mei Vrijdag 19 juni Vrijdag mei Vrijdag 1130 mei vindt zaterdag 14 novem19.00 uur Vrijdag 8 centrum vanbN verda Een waar ks n edereen Geslaagde Koningsdag 2015 Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni b neerd met zarre verha en dag e dage k zou weze eens bs de ussen Onze 29 vrduur w gers 13.00 -17.00 uur isbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp eerste organ st e te be u steren s n  ser e  “orge con 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei ch er Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start ber een groots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer even Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei en absurd stkan schebekorenconpersonages ets échts w en meemaken 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. Om start geven d11.30 verse demons ra es Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op 70 aar vr he d Haar b voorbee d de “Mon mar re” Outdoor certen Regenboogkerk 2018” 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start ch er Op pad me de boswach er 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start is het feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote het ree Expositie Tweede 7013.00 jaarOp vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” cert plaats met het Rijssens ets dat e even boven ishet -17.00 uur is het feest. Om 11.30 n het kersverse programma ch er pad5euur met de Haarle boswachter: het feest. Om 11.30 uur start het feest. 11.30 uur start 13.00 -17.00 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -uur Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld n uOm eraard bere ddestart omPark vragen Haar -uur Besten Kuns mark n uur he Park op 10.00 Machines Nijverdal achter RK kerk. 70 jaar vrijheid de “Montmartre” Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Late Mag e sch Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding a edaagse u tt t ets mag bijvoorbeeld Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve N enght e nen o Op um Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Dan z t e b Yent en de Boer Machines Nijverdal achter de RK kerk. ndse Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert ndse Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert E nde k ets mag sch 3 e kunstfabriek Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven HeEnsemble endoorn ournaa 2015 ndse Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. RK kerk. Machines Vocal deournaa Twente 3 op de u ste p ek Z ha enNijverdal Het Ravijn een gezellig He endoorn 2015 3 Redachun e Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven O optredens t dens Yent en de Boer vragen z ch even u t d e gr ze monotone Zaterdag 30 april Hellendoorn Journaal is een uitgave van: d1 me Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Colofon Zangers van 3 dagen en zorgen voor De Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: d Oero N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon ook vanBV n t dens onder deze n leiding euwe vooreen 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M h Hellendoorn AMaar 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Journaal is een Land uitgave van:het Maurice Weustink een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor n door Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent maak Mathijse mag sch moment n e eveneen Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isAnn een Land uitgave Maurice Weustink 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegew nnen van de e M G ste ng a Wanneer Maurice Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. door He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor eer Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo ddoor het Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Kraan. Verder werken mee? mee Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor Schm dtpr het nou echt ets b zonders Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp een uitgave Hellendoorn Journaal isvoor een uitgave o K mp os @hom n beste Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo dk het het N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN twente 7557 GC Hengelo Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 k Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isisDe een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 66 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave van: tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegebby ben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo theater ed aLand ge open se - Jan a aLenselink, s baby Met zo nGerwin knu e Kaarten reserveren Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow piano, Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BV fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV n n Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet bby ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn zoenen toerden ze door het boven e bed waar muz ek Kaarten voor deze voorste Maurice Weustink P b h n n b dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Maurice Weustink 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 nby op Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 53Geslaagde Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo dexemplaren n huis-aan-huis h Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeand met hun debuutvoorste - Kamphuis, u tkwam a sbariton. e aan het touwt e ng z n a te besteVrendag vVr a1 me Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN Om 11o30 auu tea halijkertijd 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor NL WWW UITTWENTE Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 ng De Snoepw nke su Hulsen, ges otrok Dat was toen genoeg he www z ee n11n30 com en Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur eeb he Om uu a 13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere nvrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... tot de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven nfax Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren ten goed voor een nom navoor uren ange verwonder ng b de Tour st n o n N verda 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben de afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby n Oplage: Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten tOplage: e voor de Neer ands Hoop Maar hoe z t dat tegenwoorTe e on sch beste en kan ook buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de enaanloopt tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond dehen tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de Harlekijn Maximastraat 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek 19 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve vdaavia ach ede Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd gekijken taalle enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via dedeabRK Maximastraat en 30 fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 Nu dan de vo gende d g?komt Trekken de dagen b in 0548-624489 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis inin oo n 06.00 uur kom de groep opers n ou onze A exanders raakeokgan o ee aan nes he voor eugd van 10 tot overzorgd 14 aar Zaterdag Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het eVerschijnt Bibliotheek, filiale 9 mei iedere huis-aan-huis instap Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl nvrijdag komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 03 06.00 uur de groep lopers onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, ba tMet IVN naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN een geze g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, e B b otheek a enaar f aba e tZaterdag 9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan ze he moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De kunAlexanderstraat abs ek o gan ee 19Bes 30Op -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt de deegroep groep lopershen in onze onze tot aan hethet voor jeugd vanzal 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige ba tMet VN k ken gemeen aan Waar een Hu voor Cu uur en uur me medewerk ng van on Edy Hammink, 404 5003 erap Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op Dunantplein van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. aDaarle, tbaltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en het volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp tMet IVN kijken naar naar baltbaltgemeente aan. Waar hen door een deHuis Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e 06.00 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolgontbijt vanbcomité dewordt voorpagina tot Harlekijn enenplein 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: be ev ng aan tekst: kun vloopt d Productions N verda Zwembad behalve uur Hans Hondtong 06 24 19 20 03 aaabuitengebied. tMet IVN kijken gemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en met van het jonAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur t-buitengebied. Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf...... ...vr tot dema Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - nanaar Bands op het het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon Pa enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: rr 11.00 17.00 uur tMet IVN kijken baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong HansWeustink Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur aaAdvertentie-adviseur: tMet IVN kijken naar baltRens Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z N N Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du de k het comité 70 jaar vrijheid in zde Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vandit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders n he cen rum van verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De u Advertentie-adviseur: de kHondtong, En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers inde-N onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10ng totverzorgd 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 03 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de Ha he Hu voo Het Rav n otheek HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn nHans Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van van de he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn n N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur Hammink, 06-519 19 30 20dit 30 uur U Edy H 06-519 Tw h404 nd 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bij een eigen graffiti zet-IVN E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben erjongeren nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN - Op maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijthe community of Hellendoorn nEdy Nijverdal Marktplein Nijverdal ---Dage Cu uuvoor en Be uukap wo d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetmaan info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda ngE-mail: avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: De eerste r t van de MNCH s pakt een stuk van de Kop van 230 k ometer nschr ven kan Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking van het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he name gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans Hondtong 06 24 19 20 Expositie: het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou door H K H gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne enherdacht Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez gaap en gee d(1955) verse enRedactie: aan Om dee eDagelijks mogen nemen E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl de appertandr t0303opA Zondag Over sse mee tussen 9 ge en 12 uur nza cN ubhu s verda Organ st Zwart em Apenstreken onbekende orge muz aan ek Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FtFilm: Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uusende bbij korhoenders 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 0624 2419 19 20 herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda be Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den maakt en kap eheook howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door sende Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Op Dunan p e van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt u bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lid vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:redactie@hellendoorn-journaal.nl redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema onCeltic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die erk s nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd hier koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es nderen kunen de deze spec e k as moe en 11 maart Het Mo enho € 6 voor groe deop neenmuz kaa gez n u t de 19e en 20e eeuw Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19beeldmateriaal 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkoronCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night onFolk (stacon- de Matthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wo den vede zo gd Tu ene 08 00 en het 09ren. 00buitencentrum uu v korte aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N arLeonie en open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert gegeven in de gen om het publiek ook deze Deze motorr t voert grotenEr s een vers e van ca n et eden € 5 voor MCNH Z n eerste muz ekonderA s organ st s h verbonden worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten beeldmateriaal die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n er eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de lopers Nijverdalsebergweg MHdan Don dzijn A d G en oo Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze gedrukteMatthijs ter Avest dee door Ge der en 180 kPoort. en een ange eden rfoodtrucs. cht ontv ng h15.30 van zzetnstoelen vader aan de Andreaskerk digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen md Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek Denk daarbij aan Nijverdal eaer Nijverdal ZINiN Theaer gen zhet nbevrijdingsvuur brand en hoe avan en schm nken engenieten rondr den een au bevr d uur esch k-ster gem dde de moo kosten va eTheaer besch 10 00 voor dit Grote concert €10,00kzeer breed: nationale enVrije interconcertzaal van hetNijverdal, Europees keer weer te laten van Cartoon: Cartoon: Matthijs Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 wee akke word door de voor uueigen kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bij 13.30 uur te van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als worden geplaatst onze gedrukteals md He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles esoometer op de kin ede ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan eaer --Zommeroamd ZINiN 06 uur Hellendoorn en Evangelische kerk te me medewe k ng van he on gemeen eand aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse aan met bevrijdingsvuur bij jongeren graffiti Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot uur zowel worden geplaatst in onze als Cartoon: Cartoon: 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan md “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd aer Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is vers e van ca Meer n o mcnh n aap Zwart (1924-2001) n Hattem en de Grote Kerk Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o du deken en da was dan ook du deLös Theatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen De Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgd het he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp digitale uitgaven. is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Dagelijks Daar vinvoor jeugd decor Biergerechten, BBQ en de Hellendoorn De deinineen isvis, verdwenen wo kwordt hop wo ve oisge Tu enIndien 08com 00 en 09 00 v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de dient foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op hetaa p ng e n he éontbreken 70 aa ven hekampvuurplekken. d N verda van kan geen reden zijnte vooruu kFauré door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, deze ingemonteerd van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders Aan het Amsterdams n Harderw k He gen Hendr k scou vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze k e horen Werken van Fauré Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei ös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven k Leo door Helligen Hendrik groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gongeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 nde naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda ZIN Nmaart de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een o oin schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN be He Conservator um stuWanneer vr dag 16 van bronvermelding kanngeen reden zijn voor verrassingen medewerkers Brandve gzuu Leven brandweer de RedSu en onze edereen ssslentert, van har eeen we kom Wk E-mail: ams Mende ssohn en ohn W korams door Helligen Hendrik gaat het gezellige groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten en beeldmateriaal ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal korDe kaarten ook met negro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal --zijn ZINiN de Paarse poort in het centrum Nijverdal wereldoorlog bv foto, onge en een ehegen gvan anprogramma zeGraa aan me he bev dNijverdal ng-and vuu b medewe Paa ediePoo 13 30 uur redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen a s Lege Heuve rug Kar he erre n en er kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrij de dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog me k ng van on e aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be Me VN k ken naar ba E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden geacht vrij aangeboden, worden Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Goed k No be hoe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N verda sebergweg n ap 1945 Thank you ve y start, met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen zal ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van s ar me onder andere en scher een roes ge koge Gemeen e He endoorn b de dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen van Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons deerde h p ano en orge 2018 Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen wkranhe passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Co ofon tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel enovervlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijdkan 21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev vuu wo d Jack doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous was nog Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dng eals door oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovezorgen Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN Met het hoo dvak Theor e Moederdag Waar Regenboogkerk gever He Twen sche Land BV Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden oorde pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda rUworden gen ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 ac me zeepbe enn nooit deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan’ Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus wen euitgaven. ournaa nren van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed een Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht van Leo Vroman, m zo leuk Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale Indien bronvermelding isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding der ek sstoelen oot h of zBibliotheek Adres Grotestraat 127Willem ‘Loop naar de door 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e pdient Bhe bdeze LgedruktendenDe als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en kregen ede de kunnen bu encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan deze ingemonteerd te gewenst, dan dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en ove Nsebergweg verda Z N N cer ) waarvan Rapa eMuz zowel worden geplaatst in onze w W em bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend en geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Maur ce Weus nkoininininheek Geen Hellendoorn Journaal zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft gebkregen Wande ng en ez en ng bij b Br gade pvergeze peband uuit Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan dient deze ingemonteerd teals als gewenst, dan dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo n e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken stud e a aan het Kon nk k P aats N verda 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn N vevanaf onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur O denzaa ses raa 232 voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en nd een aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? verda Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land ss pp Concer M er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng dse Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi ndse Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu dragers wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 7557 GC Henge oTwentsche E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd Conservator um nvoorstelling. Den Haag Aanvangst ds-en concert 20 00oonwerd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen ss pp Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de gaat over de verschrikkingen dse Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een ooneur ge bos b oemen en worden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in66 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös 2729) (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @O074 mworden Tel: 074-2596633 259 33 volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 Aan het conservatouur hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d groep 1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel van bronvermelding reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-en geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen uch den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel:074-2596633 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel seAdvertent raa The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” pHellendoorn kePaa nen evanpoo da de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. in schadevergoeding. rZunnewendefestival um van Amsterdam sNijverdal hals Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen edekndo ode schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over dat de gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë b0548zonoen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast debjaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Rens RensWeustink Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van aswelkom. me ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater Han Hond ong n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, docent nnen de vakgroep Programma aanwez Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aan hbinnen. eronder door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b geek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: 06 450genomen Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m51 940 en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Poor 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveoon Hellendoorn De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. voor het hoo dvak theor e Toegang s grat s vr e g t bvan Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), dHet nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Maur ce Weu Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa ve op he Dunan de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop on -mei De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van welkom. He endoo Aldi nnk ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) ete endoorn van He vouur gende concer He van din de aa eeen ege zhaa n15 Zondag 3 bij met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, Jarne Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands innzet de muziektent zelfgemaakt speelgoed ofharte een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in demuziektent muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo uwaa kbands aa voo Voo we pWorld vana 10 15 uu pe wee akke wo dde uverkeerslichten gevoe dMannenkoor doo de 20 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter n ouvan nHellendoorn mJarne Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands de begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele van Diggele Geen Journaal Geen Hellendoorn Journaal eom06 oon Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Jarne van Diggele Jarne van Diggele A sorgan stprogrammeert aap de u tgang vangen vanwege hun be angen oze voor de sa51 420 945 13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? ontvangen? 13.30 uur staat dede lokale band Play Voerleu enB gband volgen hun weg prijs. 06-50203640 mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voorweg during the Second World War nachtmerries, de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 19.30 uuritittencentrum bij de verkeerslichten met dehet aanmelden stellen op naar Dalzicht,d Aldi Groot Lochter Bu Sa gaa ove ve chtot kk Thea ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun staat de lokale band Play 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War inin de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi sEven benoemd oandse Lverhaal dJan nemail; dewij Orde doorn Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een door Pipers kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op Dunantplein. ‘Loop de Maan’ ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee ageGroot ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv evan Daabezoek na ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Jumbo. Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle nontvangen? o@Hellendoorn wen eTwentsche ournaa n Lochter ‘Loop naar de door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band Play ititenachtmerries, en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 11 30 o 13 30 uu de agwe de vo maan Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 333richting van kledingstuk, een verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ kassa 0548-541686) en aan de kassa heeft deze maand een maart dit jaar heeft dit koor Kamphuis, pianist Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Zwart breed reperto re naar Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu volgen hun weg 13.30 uur prijs. 06-50203640 email; mariGeen Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed en de verhalen van de overlevr end en sen reek aaog schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran keenop op de grens van en Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @ 13.30 uur staat de lokale band Play itgen Voerleu en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de Tweede eand doo og men ev ng A e v er werden ze benoemd tot d n de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten uit Canada: The en Bloed, Zweet en Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk op de grens van Goedzak, Bibliotheek, Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk de grens van en de verhalen van de overleonze gasten uit Canada: The and all the wars armed nwGeen Bloed, Zweet en Tranen voo we pen u de weede g oep van de ng vana gaa he ge e ge p amma door Hendr k Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van e Nassau Z on door word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv e B gband Voe eu u He endoo n en N verda Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak,Attent Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijacebook Brigade pipeband uit13Zwolle, Zwolle, schuil. Soms een verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo eop muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Tip Brigade Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Manenschijn, ‘n bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Een van z n spec a te ten Vo g ons ook op pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? Vormgev ng Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n Pas H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we e doo og bv een o o de Paa e poo N ve da n he cen um van N ve da N verda Z N N Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Pas Informatieschuur De Pas Colchester Legion Pipes and conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die overigens ook op menig gische producten uit de streek. Salland en Twente wordt het Orde van Oran e Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land p oo de vr w ge ac v e rPas u de Regenboog Can or u Informatieschuur De Pas die overigens ook op menig gische producten uit de streek. Salland en Twente wordt het conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and Nijverdal ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, ‘nwe Tip kom een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan maar soms volle maan. Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur volle maan. 13.30 uur Dorpss raa waar ze bbij Vanaf he Meer nformat eeen Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land Maur ce Weu mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en emembe he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar soms ook een sMeer de uinformatie: tvoer ng van re a-maan. Nijverdal -- ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, enk en nRo O en inme Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. deage slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 totdtot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer Dorpsstraat, waar ze het bezoeke ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen dde van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur de volle 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende esAdvendo, va erde He Overs ch verzorg de even gev erd nook een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge nnen Deeng” enakke v agd aParlement van aWelcome onde ande eaged Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng enE-mail: b N verda He be oo een b Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Oude Lan nk Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m Chr H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 on ne Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou noor mee d n 500 000 ex wo op den e n voo k a bege RF M 074-2596633 D Tel: Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: ten Meer agendapunten San man Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e orden zonder programma e worden en Graff t en Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, ten Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa en Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti en Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti en Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en Vö kers ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. en Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook Journaal: u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: n www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, nndoorn FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen n in de buur N verda -- ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen EEN FOTO... EEN HERINNERING eTAlbert Weersvoorspe ng MRedact de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Leesdie aZ eNema v ewillen en vanSallandse deze Fietscross van Muz ekkr endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door in de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet de agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show band. Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Annemar eHellendoorn Au derhaar ndoo n Het D Lochter um ozeHellendoorn youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Journaal isisaa lid NL UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: eHe endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was e hebEen aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De NL UITTWENTE.NL ve haa meontdekt. achonze Voe eu u Gulle He en eeduReggepodium deonCoh onv pec e Bazal gband verda Het man Hellendoorn Journaal is lidendoo van: eHellendoorn en omgeOp het Juust zijn En natuurlijk kan Kaarten: €5,ininwij de voorverBibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, NL UITTWENTE.NL e-Ben Hellendoorn enDe omgeOp het Reggepodium zal JuustEn zijn ontdekt. EnZowe natuurlijk kan Kaarten: €5,deop voorverHellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Koge BeVaProduc on H dr nbij Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum dea Canad anlid gue We ee occa onEn Lee e een de op web eN Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op de verkeerslichten aanmelden stellen Zondag 3 mei met de vanaf 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70 aa v zhe dhe endoo nuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, mDe Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op v ng d verse op redens verzorgen edereen ch a en n ormeren koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op kHan ber van k ass eke muz ek De Hond ong Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op ving optredens iedereen laten informeren koop bij Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug honou ha you Voerleu odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen heDe www eBru ou n Play enoaGra td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng vuu aan Heuve me paard enHellendoorn, sybij bbecau ar ke van S zich send N verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt opemail; Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun staat de lokale band ithit sandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa Heuve rug V dag 9 maa 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode onderavond v nd p aa s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek uurOp pad pad met een natuurnatuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed SchuilenburgFilm: enHome Optimaal adverteren inGulle Overijssel Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle n en redac e@he endoorn ournaa 7 Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal urOp met een Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur 2 uur 9 Sa Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze H C Gelderland: Optimaal adverteren inn Overijssel u Again en nhet ha e Orde we van kom He endoo che chGrichting Me(por enn um how ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg v den a en de oa e aan aaHellendoorn. N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de neem zdeHellendoorn. nop gen heer mee enburg envan grasdu nen Tour s Info/VVV n o VVV N verdaFilm: OpHome Film: Home Via de op het podium onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan npodium de van Oran eUITTWENTE an he dag 19 me nSallandse deandse ha van he NLNijverdal. Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in opOverijssel e n een k richting urOp pad met een natuurCartoon annepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again onze Via de Optimaal adverteren eMuurgOp dspad over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek HD G meer Ontdek de neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk urOp met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk urOp pad met een natuurEven den e en w van op de b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana gaan 16 00 19over uuEddy Zondag me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch eNes gids over de Sallandse Leo Kemper Nijverdal zeozeover over de mooie muziektent. Nijverdal meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, en Heuve rug met paard enuur Hij vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d30de naanme de u gaven oka e 3andse de avond zerug be eerste aa op he Heuvelrug lokale titels voor gids over de Sallandse en nkomen) Geavond cvanaf eerd me dezeuu op uur Hu sZINema voor Cu uurpaard en Bes Nijverdal -ZINema ZINema Ninaberlaan, gaan dejaar mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip in Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n500.000 o m een eex06scherpe 24192003 lokale titels voor scherpe prijs. gaan Nijverdal ZINema mooie ze Nijverdal ------ZINema meer dan oplage sterk NIJVERDAL - eNa Na ruim 8Eddy betrokken te zijnma geweest bijuur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa en met Hij iseisisHeuve het begin oud-Tweede Kamerlid inNassau de uitgaven van de de zelf betaalt het gids over Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan zeband over mooie muziektent. meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 24192003 Hij vanaf het eerste begin en Heuvelrug met paard en en oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt ubijop het gids over de de Sallandse p betrokken 06muziektent. 50203640 emazijn Voe eueen en voo sgen weg aa de oka PNhet ayde 13lokale 30bij NIEUWS UIT DE REGIO. ALTIJD. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8 jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Mee n o www e 06 on eu eprijs. e hun oep n Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor scherpe NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bij 13.30 uur Fo b d a ke komen van S B u send ve da lokale titels voor een scherpe prijs. wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre n van Schu enburg €6 H G 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng urAL. De en beg n om 20 00 uur De N verda Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Za erdag Dorpsstraat, waar zebij bijhet het Meer informatie: Fo der verspre dngngHe en bezorgHeuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze 13.30 uur wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal -- 10 maar Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl annepoppe@ou ook com ch endoo n V a de Aga n op he pod um van on e F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal Op pad me een na uur 5 Nijverdal De e info: u e ed uk op Meer de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Bu tencentrum De ks achten oegang s zoa s a d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr w ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meeruitgave info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T Deze k Ook op Facebook 3 13 Nijverdal ---Facebook is gedrukt Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannEconomie, Buren Montmartre, modeshow Buitencentrum De NnkN nabe aan op: gaan Na e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd envan Nwerkverda Nema modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en van Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse Buren de Sallandse Nijverdal oprichting van de Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal Deze uitgave is op: H stoppen vana he ee zijn e beg n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse kkMaur ceDeze Ook op Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt gedrukt op: Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b te oprichting Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Weu Buitencentrum De 92-jarige besloten te met Ook op Facebook Sa andse uitgave is gedrukt op: N verda benoemd o zal Lzaen dMontmartre, waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten met zijn werkBu tencentrum derug en is daarna daarnavan als de voorzitter van Fop ënJohanna ens Deelnemingen, Dee nem ngen en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave op: Meer n stoppen ormat e gewee Do pisvangedrukt aa waa e b het he 13 30bruisendnijverdal.com uur be okken b de s 06Het voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werk51 420 945 Buitencentrum de en is als voorzitter van Financiën en Het Land isisuitgever o.a. HetTwentsche Twentsche Land uitgever van o.a. Hellendoorn Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti bruisendnijverdal.com bevrijdingsvuur Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en is daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. N verda Sallandse stebezorg voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws n de NassauDit en ondsen voor onJournaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur ng@Journaal, wen edournaa n Sa andse Heuve rug deandse themagroep Mantelzorg uus bOrde he van pubOran ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaisgoederen visop hechdheng endoo n nalles. en bee van ohanna van Bu en On deOok Sa van de Wmo aaddek Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid lid De Nijverdal-groep echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook uur inm enDe uit de e e Losser eeverder d p p92 eHart Het Journaal isis ar lid van: Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Mantelzorg Juust bij publiek introduce16.00 uur Lees op Nijverdal-groep Dit isisendn echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F16.00 De Bodskamp s zaamheden. Journaal, en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op ge dDe bes oNijverdal-groep en ehet s oppen me z n werk eEnschede in en uit de depaard themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bijGra het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur Zondag 11gemeente maa wagen wagen De vervolgt Dit echter alles. Film: Bodskampi’s en na niet a invoo z Ook eHeuve van rug en tde b u andere vedaa danog com heJournaal bev d ng vuu ee aan eken me en te in en uit de gemeente voor a uw n euws 14.00 uur verder gegaan. Hij heeft aanren en we ch ze nog even 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd papier zijn weg via op locaties Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal 6 Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Sa andse Heuve rug Hij heeft Nijverdal Nijverdal zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal www gecertificeerd he uitgave endoornournaa N verda ZINema m ozorgwo 14.00 uur verder gegaan. aanren en wellicht zelf nog even papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Deze iszaamheden met de nodige tot standn zijn 8 uur 15 Film: De Bodskampi’s de hemag oepin Nijverdal Man ewagen zo g 16n 00 Hellendoorn Nijverdal -b- ZINema verder gegaan. Hij heeft aan14.00 ren wellicht zelf evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal locaties Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolen u t de gemeente Film: De Bodskampi’s uur gekomen. Eventuele andere de Bezoek de ensta op de gegeven een hele leuke tijd en zoa s eens Het is lid van: Hellendoorn oHellendoorn wo Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is lid 20.00 uur Deze uitgave met de nodige zorg tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De eAHet de op de een leuke tijd eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal ZINema komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa Buitencentrum De De 20.00 uur Hellendoorn Journaal iswo lidv van: Het Hellendoorn Journaal isnodige op ande e zoals oca e hij n N alal ve da nis met weg a zorg de Grekening oonvolevoor Deze is de tot stand De Bodskamp shele Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere o komenheden ouitgave ow de Bezoek de op gegeven een hele leukeBuitencentrum tijd isBezoek meespelen hij eens ve de gegaan H hee NaanverdaF m gegeven en voortvloeiende Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is daaruit met de nodige tot schade stand unaa naa facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in envoor Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee zoals gedaan Sprengenberg HeOf endoorn g... dit de bedoeling is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & de schade voor eerder komenheden enpartijen daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere komen nieten rekening 20.00 uur gegeven een he e euke d facebook.com/Hellendoornjournaal N verda Z Nema te hebben gehad, maar door heeft gedaan. Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug oGelderland: o Optimaal adverteren in Overijssel Optimaal adverteren in Overijssel Film: Bloed Zweet & Bu tencentrum De gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: 1 inmei niet voor rekening eerder heeft gedaan. lezers andere komen 20.00 uurZweet van de of uitgever. uOmnaa facebook.com/Hellendoornjournaal teZondag hebben gehad, door Sprengenberg 12 maa & Film: Bloed && Film: Bloed Zweet meer dan 500.000 expartijen oplage sterk meer dan 500.000 ex oplage in in sterk Tranen komenheden en daaruit voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere komen niet rekening Haar eMaandag veranderingen de maar zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur wdeofuitgever. movoorschade eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 7 Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rugm H --- 12-Zweet veranderingen inin de zorg hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal 6 Film: Bloed Zweet & T d 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 expartijen oplage Tranen Tranen wo o o O o m F m B oed Zwee & N verda ZINema lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe Haarle veranderingen de zorg wil hij van de uitgever. ve ande ngen n de zo g w h Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel T dvoor N verda Volg ons op Twitter en Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Tranen Pas Informat eschuur De Pas zich graag actiever in gaan zetH e r a d o n e e Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o b d a ke komen van S B u end N ve da Optimaal adverteren in Overijssel en Nijverdal ZINema 14 00 uur lokale titels voor een scherpe prijs. lokale titels voor een scherpe Optimaal adverteren Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een Op pad met een natuurPas Informatieschuur De Pas zich graag actiever in gaanOp zetHet traditionele Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 ooin oen Tranen Op pad met een natuurNijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal -ZINema ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een pad met een natuurGelderland: ze padTranen 9Pas 30 uvoor De voor Regenboog PNijverdal Boom ma 30 u Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De 9Pas zich graag in gaan zetHet tch r a dword i t i o n edl e z ch g aag ac eve n gaanOp Bel informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 -natuurGelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl meverda een na 16.00 uur ten deactiever cliëntenraad van deD Zunnewendeged Op pad met een natuurOp pad met een natuurN Zuur Nema meer dan 500.000 ex oplage in meer dan 500.000 exex oplage in sterk Facebook gids over de Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over de Sallandse dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in en voo de c ën en aad van de 9 meer 30 u He Cen um D P en K e 9 30 u Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids over de Sallandse lokale titels voor een scherpe prijs. lokale titels voor een scherpe g ds over de Sa andse 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K Hoge Es. Met zijn humor, humor,kennis kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms9 305u meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage Ddnep n dag 13 maa titels voor een lokale titels voor een scherpe gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn jaar Wilms 9 lokale 30 uvoor De Leven bWonms Dover WF W eSallandse nk Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 24192003 Bel informatie 06 24192003 He He endoo n 06 ou n24192003 d n Heuvelrug Bel voor informatie 06 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms10 00 u 4 -11ZINema N verda en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Foto van de week: 0 Meer 00 u Be h Sha om R ku Ku pe Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal - ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal --- N verda SUBARU ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ten Meer agendapunten SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl ten Meer agendapunten heid heeft hij zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorg 8 Deze 30 u uitgave V agendapunten e Evang ke k D Hanneke Paa 18 30 u d hee h z ch de a ge open DeToos schooLigtenberg n Daar erveen kanaa Meer isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: heid Terwijl zorgt aanhehet Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe ten Meer agendapunten Bu tencentrum Deheeft hij zich de afgelopen Buitencentrum De Buitencentrum De ST SUBARU Deze uitgave is gedrukt ten Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST u op: op 19 00 u Deze isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De 9en 00 uuitgave De Leven bop on zich D HH a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug W e kan meer over deze schoo zeggen bv wanneer het gebouwd s en door w e? Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: ten Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers Woen maa vindt uuop: op: Lees verder op Buitencentrum Dedag u14 Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt op verder Op m opd eLees e en nverder O e e en gecertificeerd papier gecertificeerd papier -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug 5 jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen op de kaart te zetten inSallandse de aan de boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op NL UITTWENTE.NL me en bed u o10 en te mpe 4vindt Deze uitgave isis met de zorg Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot tot stand stand -Reparatie en12onderhoud alle W e waren de deelnemers eersteKeerkrachten e ed?komt www he endoornournaa Fest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? k Deze opBevrijdingsdag? pag na 10 >>> Ge de ndis op de kaart zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n De NL UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 uur pe merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolB nden e de esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud NL UITTWENTE.NL mee d n 500 000 ex op e n e k 16.00 uur 16.00 uur e merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolop 10 Lees verder op NL UITTWENTE.NL Deze is met de nodige zorg tot Deze is papier met de nodige zorg tot stand stand NL UITTWENTE.NL 8 gecertificeerd 45 u uitgave keHellendoorn. k >>> DeDe V uur e-Banden Sme service/opslag, 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa u v Kijk w www.hellendoorn-journaal.nl gemeente De De première, inFestiviteiten de open lucht, Bevrijdingsdag? Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd ok euitgave e en oo een he pe pschade komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s aangetreden voor de oto streekderby tegen Heino. pegecertificeerd merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden daaruit voortvloeiende voor komenheden enpapier daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? pagina 10 >>>uit verdaop Nema lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening NL UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z oWmo-raad e Be oo n opapier m (druk)fouten ekomen 06 51niet 940 450 bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 gecertificeerd 30 ude 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman Reageren op deze kunt u v gea en adv ee he coNKijk ege lezers of andere partijen voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat van Winterwende, het tweede Meer van uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd gecertificeerd papier www e on papier eu e e oep n en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal ZINema Nijverdal ---ZINema ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Donde dag 15 maa Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 0 Deze 15 u 10 154 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse hkhn otoarch e @hotma com o v v oto 9 maart 2018 Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto service, verkoopMeer / inkoop, -Airco uitgave isis met nodige stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen Zwee o n en & ligers en padviseert het college deel in de filmserie Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolvan van de uitgever. uitgever. Fm oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvol5 accu’s, 12 accu’s, uitlaten, 10 30 u 20.00 uur 20.00 uur 0 gekomen. 30 ude PKNBDo kegevraagd k De Vuur e-Snel-service Nijverdal -Sme ZINema Nijverdal -agendapunten ZINema v aagd nam ove he Wmo be e d Bmet Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar thuis wraak 20.00 uur en -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorvoor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van & W en onge20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvol9nkomenheden 00 uofof andere PKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen doowetenO van Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid en agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door

Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e van 232 RTL Late N ght mp e Bekend 7557 GC Hen e o e zou ze moeten kennen van e 074 259 66 33 e x 074muz 259 63ka 53e b drage aan RTL hun

Geslaagde Koningsdag 2015 GeslaagdeKoningsdag Koningsdag2015 2015 Geslaagde

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

MCNH Klappertandrit 2018

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

H

w

H

H

O

H

G

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

uto Au erkdiensten Auto K pagina agina pag

NL

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Het Twentsche Land is is uitgever uitgever van van o.a. o.a. Hellendoorn Hellendoorn Het HetTwentsche Twentsche Land Land is uitgever van Het Twentsche Land is van Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever van o.a.Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Het Land is van o.a.Journaal, Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever uitgever O Hengelo Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser en Hart Enschede Journaal, Losser Journaal Journaal enJournaal, Hart van van Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal,Hengelo Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Enschede Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land uitgever vanvan o.a.o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Enschede Journaal, Losser Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

k

m

H

G

w

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL

H

H

O

D

W

m

H

w

Cartoon van de Week


Vrijdag 18oktober mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag apr 2016 Vr 929Maart 2018 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag juni 2015 2015 Vrijdag19 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 11 mei mei 2015 2015 Vrijdag

33 3 33 Op 3 33 3333 33 3 3 3 33 Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal twente Op naar bevrijdingsdag! twente Open dagbevrijdingsdag! brandweer inHellendoorn Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar twente Dodenherdenking in twente Op naar bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar Op naar bevrijdingsdag! twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn twente Op naar bevrijdingsdag! twente N VERDAL -naar 30bevrijdingsdag! apr organ seert Brandweer twente NIJVERDAL - Zaterdag In debevrijdingsdag! ReGeslaagde Koningsdag 2015 Op twente Geslaagde 2015 genboogkerk Nijverdal Twente van 10te00 totKoningsdag 16 00 uur een open dag n het Geslaagde Koningsdag 2015 Vrijdag 19 juni Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal de Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

3 33

“Deze dag w en we a en z en april da he brandweervak meer Vrijdag Vrijdag29 1 mei nhoud dan a een branden 19 30 uur 14 maart, Boomfeestdag aan de Oranjestraat Vrijdag 1 mei 13.00 -17.00 is het feest. Om 11.30 uur start Vrijdag 1mei mei Vrijdag 19 juniuur Vrijdag meiuur Vrijdag 11 mei vindt zaterdag novem19.00 Vrijdag 8 centrum van N 14 verda Een dag waar n edereen ze de Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni b isbijvoorbeeld ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur hetbufeest. feest. Om 11.30 uur start is het Om 11.30 uur start berdeeen engroots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is Om 11.30 uur start brandweer kan bekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei m nder ges res z n D eren kunnen man er naar enhet efeest. gen en n uur 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 start geven dkr verse demons ra es Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op 70 aar vr he d Haar b voorbee d de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start Op pad me de boswach er 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start is het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote het ree Expositie Tweede 7013.00 jaarOp vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” even en rond bomen en maken de aanrak ngisbijvoorbeeld e brengen me deuur uur 47eplaats cert metn het Rijssens -17.00 uur is het feest. Om 11.30 pad5euur met de Haarle boswachter: het feest. Om 11.30 uur start het feest. 11.30 start 13.00 -17.00 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -uur Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld nverras uOm eraard bere ddestart omPark vragen Haar -uur Besten Kuns mark nnauur he Park op 10.00 Machines Nijverdal achter RK kerk. 70 jaar vrijheid de “Montmartre” Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede We houder Wa der de k nderen keer dee aan de Nat ona e Boom omgev ng evend g Een dorp zonder bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve en e n o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. bomen s een dorp zonder even Een d e he bes op de hoog ehet zachter nPark van de Wethouder Thomas Wa der verda Heestdag n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in op Haarle Besten Haarle Besten Machines Nijverdal de RK kerk. Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Park op het Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nknginin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter deop kerk. Epmantn o@ n ou n samen met k nde uur De kunstfabriek organiseert groene bomenr ke omgev ng nod g na uur n Kunstmarkt de omgev van dePark schoo omw 10 00n uur Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter deorganiseert RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs geven endoorn ournaa 3wande 2015 Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein RK kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek De Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. RK kerk. Machines me eenNijverdal nakunstfabriek uureduca egorganiseert pr senaarsp e enMachines ren van groep 8 van bas sschooVocal DeHeEnsemble u endoorn e bewegen deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He 3 en fie sen en 2015 3 Redac Hellendoorn e Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven Zaterdag 30 april Journaal is een uitgave van: Nijverdal - Zwembad beleving kunst enaen vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn Heen endoorn 3 n de Oran 19.30 uur 13.30 uur 1 me spe enleiding da ournaa kanvan s raks Ook kr gen dekunstfabriek kkunstfabriek nderen aaan emaa Schaapskoo 46 s erkersen aan de 3 een Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur De organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Colofon Zangers onder Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M h Hellendoorn A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven d p oma een es raa De aanp an van 46 s erkersen Oran estraat aan Journaal is een Land uitgave van: Maurice een gezellig kunstenaarsplein a gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMauriceWeustink Weustink maak da er een ech voor aarsb oe Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een van:aarsb oesempad Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Kraan. Verder mee sempadwerken e be even va De k nderen van de over ge groe Bomen vormen voor Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave Hellendoorn Journaal is een een uitgaveBVvan: o K mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van de boom Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isiske een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 66 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave pen van beleving de Schaapskoo mogen een He ande hema tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegeben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal van het Huis voor In de Hal het Huis voor 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Jan Lenselink, piano, Gerwin Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Uitgeverij Het Twentsche Land BVn n fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet ben er nog door uur Debby kapse smaak geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 k eurp aa In maken Op 14 maar ees dag sHengelo dndoo aar Opera e Boom Fotopuzze tocht en k eurp aat fax 074-259 63 53 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn Maurice PMaurice b GC hWeustink n n Geslaagde b232 dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Weustink 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Geslaagde Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de dwordt van de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 n de week voora gaand aan de boom we houder Wa derden deBestuur w nnaars bekend ees dag maak he 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby en kapsels geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53exemplaren dexemplaren n huis-aan-huis hbu en inbe er D Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van de bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeVr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N van de k eurweds r d De boom ees hema s ngegeven om nadrukke k ees dag open de k nderen van groep 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN he ee Om 11 30 uu a lijkertijd 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor WWW UITTWENTE Verschijnt iedere nexemplaren vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur he ee Om 11 30 uu adagma13 00 -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 8 van De Schaapskoo een opuz kr e” glijkertijd een ex ra ees e ook en de aandach e vragen voor de waarde Theater Op he Dunan evan za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den en kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van btot vooobee d Harlekijn de “Mon 70 aar vr he d Haar ek pn Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s aan k nVervolg van de voorpagina ... de en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ngra euwsg er g? Kom kHet ken!Ravijn en van bomen enBeide hun och Zepag gaan opKun naar de koms van Kok Kare e uur Ter buitengebied. Ve vo gzevan van de voo na ......dan ozoek de Har ekdoor nPa ken en oop 14 00 17 00 een ma k Harlekijn nMaximastraat he op loopt Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door koren hebben afgelow n he d17.500 n dbe nexemplaren dangnhuis-aan-huis mon d in Daarle, Daarlerveen en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby Nijverdal -geschreven Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 ende 09.00 uur matot via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun k n he Pa k op Haar e Besten buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Be angs e enden z n van har e a er e bomen en p an en n hun e gen ge egenhe d van de boom ees dag be er makende he ende ro mmers Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in inin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de Harlekijn en tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond de tijd van30 deuur bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de ab Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur de Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach aanloopt het voor jeugd van 10 ntot 14 jaar Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 03 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mzorgen dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis nvoor dHulsen, n03 nin oo Edy Hammink, 06-519 404 50 hen hee brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag inda Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek eeaan 19 30 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N vengdavia ach eboom de RK keogaa kgan nes Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd ge ta enten we komboeken om b uur de aanp an van de h ser eus me de kde nderen schoo en ee omgev De bomen er mensen z kom ch Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd Hans Hondtong, 06-241 920 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in 06.00 de groep opers n onze A exanders raa o he voor eugd van 10 o 14 aar Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen en 09.00 uur via de g kun Maximastraat en Rav fiti worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl n komt de de08.00 groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal -otheek ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 06.00 uur komt groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar gestaan. De Twente Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Met IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen eenop Huis voor Cultuur en met medewerking van het jon- Zaterdag Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal ZINiN Nijverdal -b- ZINiN een enaa p19 e Bestuur. naan aover He nworkshop Boo Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, B enaar f aba e t9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan zeverzorgd moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De kuneen absgeze ek ose gan ee 30 -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal gesprek boom eescamp dag chame k en gees e en ees dag Waar he pZangers om ze spee bomen aanwez guur ek z9 namei 06.00 komt de groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot hetde voor jeugd van 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige Met VN ken gemeen e aan hen een Hu voor Cu uur en Bes uur me medewerk ng van he on Edy Hammink, 404 5003 k be er voe komt Bibliotheek, alle filiale Zaterdag E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. baltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en 06-519 hethet volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Met IVN kijken naar naar baltbaltgemeente aan. Waar hen door een deHuis Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e 06.00 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolgontbijt vanbcomité dewordt voorpagina tot Harlekijn enenplein 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: be ev ng aan tekst: kun vloopt d Productions N verda Zwembad behalve uur Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Met IVN kijken gemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en met van het jonbuitengebied. Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf...... ...vr tot dema Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - nanaar Bands op het het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon Pa enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong HansWeustink Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRens Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z N N Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du de k het comité 70 jaar vrijheid in zde Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vandit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders n he cen rum van verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij otheek Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanje de  zijn Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers inde-N onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10ng totverzorgd 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 03 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e kof Matthijs ter Avest GFT afval scheiden, daar krijg iets Balie en Belastingen Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de Ha he Hu voo Het Rav nBurgerzaken HELLENDOORN Op maandag 4 2015 in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur Hammink, 06-519 19 30 20dit 30 uur U Edy H 06-519 Tw h404 nd 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bij een eigen graffiti zet-IVN E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben erjongeren nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Edy Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN - Op maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15maart de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijthe community of Hellendoorn Nijverdal Marktplein Nijverdal ---Dage Cu uuvoor en Be uukap wo d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n voor terug 17 maart landelijke compost22 gesloten E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetm E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans 06 24 19 20 Expositie: het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou door H Hondtong H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne enherdacht Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez g name en gee dusende verse Om dee eDagelijks mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uusende bbij korhoenders 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. dag Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 0624 2419 19 200303 A be herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den maakt en kap eheook geDunan howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Redactie: Op p e za van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N verda Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: leven in deaez Tweede Anneke Raven en één lidhier van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:redactie@hellendoorn-journaal.nl redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema Celtic Folk Night (staconneen verband me de o fic ë es e verwer dag naCeltic de verk ngen geskerk o en Hans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die nen om 19.30 uur. De is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra nderen kundeze spec e k as moe en de Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19beeldmateriaal 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkorFolk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworkode heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---kun Folk Night (staconMatthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle en Hellendoorn overvezorgen samen de officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink k ng van de s emgegevens s Donderdagm ddag u gewoon op H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k hop wo den ve zo gd Tu en 08 00 en 09 00 uu v a de Max en Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. Het repertoire is een concert gegeven in de gen om het publiek ook deze worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n eer ngen over een meer dan ren. Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan het Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en buitencentrum shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om 10.45 uur komen de lopers Nijverdalsebergweg MHLeonie Don dzijn A d G en oobeeldmateriaal Lo h e geacht Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin me te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo eugd o Nijverdal, 14 aa kom gsgedrukteoep ope n buitencentrum onze A exande aa o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest ba eWilhelmus Burgerzaken en Be as ngen He va brengpun s vezorgen 17uur maar Op zaterdag 17 maart de Lande ke a spraak erech worden aangeboden, worden geacht vrij tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het van 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en um Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij kan ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze Matthijs ter Avest digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal Nijverdal ZINiN Theaer gen zhet nuur brand en hoe avan en schm nken en rondr den een au bevr dauur gem dde de mo kosten va eTheaer besch voor dit concert €10,00kzeer breed: nationale en interconcertzaal van het Europees keer weer te laten genieten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 wee akke word door de voor uu22 kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur te van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als worden geplaatst onze gedrukteals He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles eso Hu op de kin ede ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan --Zommeroamd ZINiN 06 uur Hellendoorn en Vrije Evangelische kerk te Nijverdal, me medewe k ng van he on gemeen e gedrukteaan Waa hen vanaf een voo Cu uu en Be uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse Poort. aan met bevrijdingsvuur bij jongeren eigen graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als op donderdagmorgen maar de geopend van 9 00 uur o 13 00 Compostdag en u kunt d e dag grat s Cartoon: Cartoon: 20.15 uur 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo leokemper@home.nl Leo Kemper Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o ken en da was dan ook du deTheatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgd het he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp De ac e ge ddoor zo ang de voorraad compost a ha zakken van 20 ter digitale uitgaven. Indien is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dient deze te Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar het Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Dagelijks Daar vinvoor de jeugd decor Biergerechten, BBQ en de Hellendoorn deinineen isvis, verdwenen wo kwordt hop wo ve oisge Tu enen 08nbronvermelding 00 en 09 00 v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de dient foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op hetaa p ng e n he com éontbreken 70 aa ven hekampvuurplekken. d N verda van kan geen reden zijnte vooruu door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, deze ingemonteerd van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders He gen Hendr k scou vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. s rek Er word max maa 1 zak per b het a va brengpunt aan de Fuut en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven door Helligen HendrikFauré groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gongeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 zrek n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN N met de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een o oin schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN be He persoon vers weg 25bronvermelding n N verda van kanngeen reden zijn voor verrassingen medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Mende ssohn en ohn W korams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal De kaarten ook negro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven Graa hewereldoorlog erre s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar ba nzal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen Nijverdal, Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N sebergweg n ap 1945 Thank you ve y met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van me onder andere en scher een roes ge koge He endoorn b dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo sende korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder heBLOS-vergadering Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egen Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel enovervlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrij  21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed oof een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev dkan vuu wo d doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan 12 maart gaat niet Daarmee bedanken de e Jack en en met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous Moederdag was nog Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dnggemeen eals door oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovezorgen Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht vrij Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acvan me zeepbe en nooit deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pgoed kekan van N ve da Were door og digitale uitgaven. Indien bronvermelding isisnengesche digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan’ Maan door PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne van Diggele te van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus Twence uIndien voor he den van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek tete zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m zonaar leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop de door 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek LgedruktendenDe als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft gedoor De crea eve aMaan’ en kregen ede de kunnen encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, danpgeplaatst dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en ove Nsebergweg verda N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze w bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft geWande ng en ez en ngWillem b Br gade pvergeze peband uuit Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband Zwolle, schuil. verhaal met Hellendoorn aan everen van uw GFT He 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als a va gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, ontbreken 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn N vevanaf onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuresu aa van dgeen e gesche den eve vo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dan dient deze ingemonteerd van kan reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu aan wee akke 20 uur gewenst, dan dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een eur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. r ng s hee concree een hoge kwa De openbare vergader ng van de ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 hede d de dee name gpen a honde He bev ng vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d groep 1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik He wbronvermelding H ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende dialectgoovan Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel compos van edenen gen bodem Bes uurscomm ss e de voor de L van reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de he-en geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr kchame geren me beperk ng nsHelligen den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel: 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat H 074-2596633 O Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pHellendoorn keHPaa nen evanpoo da de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve de N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: ke Opvoed ng en de Spor BLOS Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë oen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast de beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, G Weustink Rens Rens Weustink Journaal: een oeaan ge koge van aswelkom. me ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer N verda Zzelf Nbezoekers N N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Pub eksact dandere d show 12 maar 2018 gaa nroestige ejaren Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers die er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman ueGemeentehuis s akke aan hbinnen. eronder door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um band uuur sinmiddels eren zaren ndoor van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een kogel, Theater en vlagdravan start, met onder Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo a binnen. bege eeDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, binnen. fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontAan één van de compos zakken d Rens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveHellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa een ve haa op he Dunan pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van harte welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o Jarne n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, op 17 maar worden u gedee d s een zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van Diggele Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Jarne van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op montvangen? Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. ageop ve ge ekgGulle d oep doo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Gouden Enve beves gd me daar n Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu de agwe Advendo de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ 0548-541686) en de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @w 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The Bloed, Zweet enaan Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- naar Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed Bloed, Zweet en voo we pen uTweede dehet weede van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon word verzorgd door door een bon dgAttent eoep rech gee op euke E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He een endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent.  n ontvangen? H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip a enDaarlerveen: eHet Ontwerp herinrichting veel Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e -Grotestraat: de Regenboog Can orPas Informatieschuur De overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie Uitgeverij Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur maan. 13.30 uur Dorpss waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en groen en veel ruimte m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee ex wo op den e n voo k a bege R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e zonder programma e worden en Graff t Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A Journaal: H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com  Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook Aantal inbraken neemt weer toe; u kunt Op maandagavond 5 bHet maart waren Co creat08.00 e Heuvelrug Journaal: u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N verda -- ng zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers die er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Lees aZ eNema v ewillen endevanSallandse deze van Muz endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog niet alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook 115 nwoners en ondernemers n n 2016 Fietscross werd he ekkr voor op He geden on werp wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook een deveel agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal doen om het te ndoo nzelf D Lochter um oze youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou voorkomen ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Hellendoorn scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Het Hellendoorn Journaal isisaa lid UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: He endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal raadzaa n het Hu s voor Cu tuur vas ges e d Da on werp was nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was Een aanrader voor de e ook hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De UITTWENTE.NL ve haa me een ach Zowe Voe eu u He n en eed de Co onv e B gband N verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: Hellendoorn en omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverBibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, UITTWENTE.NL Hellendoorn en omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum De dea Canad anlid gue We ee u op onredens h pec a modeshow occa onEnvanaf Lee e 16.00 de op onze web eormeren Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei met de En 16.00 tot 19.30 uur Zondag 3 mei Montmartre 70 aa v zhe dhe endoo nBestuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek degb Saop andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, m Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op he produc van een aan amuz werkses en aanwez de aatste v ng d verse verzorgen edereen ch a en n koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op ber van k ass eke ek De Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op ving optredens iedereen laten informeren koop bij Hellendoorn, Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bij Primera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug ha you van odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen hesgaa www wen eBru ou n ontwerpavond enoaGra td verzorgen. b Zweef u doe endn ve naa da com hes ed bev d ng vuu aan Heuve me paard en sybij babecau ar ke van S zich send N verda Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt opemail; Streekderby tussen De en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, over deu her nr cht ng En sove he och m dan De aatste thonou dNoaberhoes, er sprake een s 13.30 es coSallandse crea ev nd me ondernemers en Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu volgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun staat de lokale band Play ithit sandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de or e Landgoed Schu enburg en uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ged agen Sa Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode avond p aa s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Op pad met een natuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden onder meer de Landgoed SchuilenburgFilm: enHome Optimaal adverteren inGulle Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal van dehistorie Grotestraat toename van het aanta aang eedit Zorg da oe over senop heb van uw nwoners Hepad voor op g on natuurwerp was Optimaal adverteren Overijssel en nbraken Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Op met een Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com richting Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again het podium van onze H C Gelderland: Optimaal adverteren inn Overijssel uoAgain nhet ha e Orde we van kom He endoo che ch Me(por enn um how ande oca eeband nWerk Nu ve da zNoaberhoes, n in weg v den a en de Grichting oa e aan aaHellendoorn. N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa andse neem zdeHellendoorn. nop gen gas heer mee van enburg en grasdu nen Tour s Info/VVV n o VVV N verdaFilm: OpuHome Film: Home Via de op het podium van onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan neer de van Oran eUITTWENTE dag 19 me nSallandse de ha van ng he NLNijverdal. Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in opOverijssel e n een k richting Op pad met een natuurannepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again podium onze Via de Optimaal adverteren gOp dspad over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: M HD waardevo e voorwerpen en no u ook n He endoorn Dat constateert he gangspun voor de u werk Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek G meer Ontdek de neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk Op met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk Op pad met een natuurEven aanme den e en w van op de b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana gaan 16 00 19over 30 de uuEddy Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch gids over de Sallandse Nijverdal ZINema zeozeover over mooie muziektent. Nijverdal --a-ZINema ZINema meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d n de u gaven oka e de avond ze be aa u op he N Daarle: lokale titels voor scherpe gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze Hu s voor Cu uur en Bes uur Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze de Nijverdal meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Op de eers e wee avonden 22 anu d e n de ge open dr e b eenkom merken ypes k euren en ser enum het won ng nbrakenteam van po t e Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse Heuve rug Heuvelrug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal -- ALTIJD. ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 06 24192003 isn vanaf het eerste begin Heuvelrug paard en oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de de avond zelf betaalt ubijop het gids over de demet Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eu en voo sgen weg aa de oka eNa PNhet ayde 13 lokale 30bij uur Hij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8ve8de jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Mee n o www eo.a. on eu eprijs. e hun n Het Land is uitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever van Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een scherpe NIJVERDAL ruim jaar betrokken te geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 24192003 Meer Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bijbij 13.30 uur Fo bprijs. d oep aDorpsstraat, ke komen van S --BNa u ze send da lokale titels voor scherpe wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu eoo ecom nzijn Boaken erre vandeSchuilenburg Schu enburg €6 - p aa H Haarle: GTwentsche 14 00 uur H onda pook de aren ang verbinformatie: zondere ondersche ng13.30 en beg n opn 20 00 De N verda - euw Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Land is van o.a.06 Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever vaneen ar en 12 Meer ebruar waren bouws e dbij Twente Reden nog voorz cht ger mers Zo word kans grogever er he s 13.30 en suur vond n deuur vorm Haarle: Spar, Bibliotheek Dorpsstraat, waar het Meer informatie: Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever vanom o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isinformatie uitgever Bel voor 06 24192003 Meer informatie: informatie: waar 13.30 uur ze bij het uur wagen betrokken geweest de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van €6,Nijverdal -om Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl annepoppe@ou ch ng He endoo n V a de Aga n op he pod um van on e F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar O Hengelo Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Nijverdal Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Op pad me een na uur Nijverdal De e en uJournaal, eJournaal eden uk Enschede Journaal, Losser Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop van Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Journaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum De nen verzame d d e nu n he defin e won ng nbraken eam v a he d g aa te z n het nbrekers zo moe k van co crea e Deze keer onder bege oegang s zoa s a d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr w ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T Ook op Facebook Nijverdal ---Facebook Deze uitgave is gedrukt Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop: van Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannEconomie, Buren Montmartre, modeshow Glanerbrug Buitencentrum De NN nabe aan gaan e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd envan Nwerkverda Zover Nema Glanerbrug Glanerbrug modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en van Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse Buren de Sallandse Nijverdal oprichting vanonde Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal uitgave is gedrukt op: Enschede Journaal, Losser Journaal en van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart Hartop: van H vana he eeon e werp beg n z70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl de Sa andse Ook op Buitencentrum Deec enbu Deze uitgave is gedrukt Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL Na rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b ete oprichting Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Buitencentrum De 92-jarige besloten te stoppen met zijn Glanerbrug Glanerbrug Ook op Facebook Het Twentsche Land isiste uitgever van o.a. Het Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a. Hellendoorn Hellendoorn ndsverwerk Hevan werp opkopersreg sbesloten uw gendommen moge kLand maken evan d ng Buitencentrum van andschapsarch Sa andse Deze uitgave is op: Het Twentsche is uitgever van Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug N verda s Deelnemingen, benoemd oer zal Lza dMontmartre, waaronder he nzame en van De op 92-jarige leeftijd stoppen met zijn werkBu tencentrum derug en is daarna daarna als de voorzitter Fop ënJohanna en Dee nem ngen en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Het Twentsche Land is van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isuitgever uitgever van o.a.o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave is gedrukt op: Meer n ormat e Do p aa waa e b he 13 30 uur be okken gewee b de voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werkJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de en is als voorzitter van Financiën en Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws word gekenmerk door vee groen en kan opsporen Goudopkopers fie reau Okra de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en is daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. N verda Sallandse voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal enJournaal, Hart van n de Oran NassauDit en ondsen voor onJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur Sa andse Heuve rug deandse themagroep Mantelzorg uus bOrde hesenvan pub ek nee roduceMontmartre modeshow 70Dit aaissgoederen visop hechdhe endoo n nalles. en bee d penenenvan ohanna vannbraken Bu en On de Sa ng van de Wmo aaddek Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede Journaal, Losser Journaal en van De Nijverdal-groep echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen Ook opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. Enschede Journaal, Journaal van Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook uur inm enDe uit de e e Losser eeverder d p ch eHart Het Hellendoorn Journaal isisvan lid van: Het Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Mantelzorg Juust publiek 16.00 uur Lees op veeOok ru m eBu voor name en me eintroducenke en pand es UGlanerbrug een overz de nbij Glanerbrug Glanerbrug Nijverdal-groep Dit isisendn echter nog niet alles. wagen vervolgt wagen F16.00 De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van tencentrum De voe gan op 92 ar ge ee dDe bes oNijverdal-groep en ehet s oppen zoonw n werk in en uit de gemeente deme themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bijGra het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De vervolgt Dit echter nog alles. Glanerbrug Glanerbrug Film: Bodskampi’s en daa na niet a invoo z Ook eHeuve van rug voor en t b u ve da com he bev d ng vuu aan eken me paard en in en uit de gemeente a uw n euws 14.00 uur verder gegaan. Hij heeft aanren en we ch ze nog even gecertificeerd papier 16.00 Glanerbrug Glanerbrug zijn weg via de op andere locaties Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Film: De Bodskampi’s gers hude zen z nnog verp ch hun aankopen 2017gecertificeerd b uitgave k da er vee aan de ach er P ann ng Film: De Bodskampi’s Sa andse Heuve rug Hij heeft Nijverdal Nijverdal zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal www he endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder gegaan. aanren en wellicht zelf even papier weg via op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: De Bodskampi’s de hemag Man ewagen zo g 16n 00 Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nog n ereg esa Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolengegeven uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele andere Bezoek de ensta op de een hele hele leukeBuitencentrum tijds deBezoek en zoa sezelf h a nog eens Hellendoorn is lid van: Hellendoorn zHet de van won word ngebroken h er n Grotestraat reren Zoa p--ann ng er nu u zop e de word Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van: Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is metngen de zorg tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De de een leuke tijd zoals hij alal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H hee NaanverdaF m gegeven Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e Deze uitgave is met de zorg tot stand De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBezoek de bijenstal de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Nijverdal -wa ZINema n apr eers de er vraag... e dop ng door Op enke e d ngen na d e op maandag waarb een raam o deur word ge or Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn Of dit de bedoeling is is maar de gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden enword daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers of andere partijen komen de Gro es raa vervangen vana de avond nog aan he ch kwamen en d e ceerd er vee v a p a e 20.00 uur van deOok uitgever. facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & Omeer meer dan 500.000 ex oplage sterk dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur mH eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 Tranen veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor naar rekening boven lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. begraa puur aa s Bloed o - aan de kru&s ng b nog worden bm ges erug dZwee s he &on werp daken van aanbouwen Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Zweet 14.00 uur 14.00 uur meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan 500.000 ex oplage Tranen Tranen F B oed N verda ZINema lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe Haarle veranderingen in de zorg wil hij van de uitgever. ande ngenNijverdal n de zo g w h Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel N verda T d Volg ons op Twitter enke komen bij dit artikel komen Tranen Informat eschuur De Pas Pas zich graag actiever gaanOp zet-po H eeFoto’s e St.veBruisend Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o vervo bprijs. d enagens Optimaal adverteren in Overijssel Nijverdal - natuurZINema lokale titels voor scherpe lokale titels voor een een scherpe Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een pad met een natuurhe ebureau A sZINema da gebeurd s nu k 14 aar00 omuur door he graag co ege van B&W gek ommen om op de S B u endt N Informatieschuur De zich actiever inin gaan zetH tvan rr aave ddida t i oonneel evan Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal -ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een Op pad met een natuurGelderland: gaanOp ze padTranen De voor Regenboog D PNijverdal Boom ma 30 u Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De 9Pas zich graag actiever in gaan zetHgaan et tch r a dword i t i o n edl e z ch g aag ac eve nvas Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 -natuurGelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl me een na uur 16.00 uur ten de cliëntenraad van de Zunnewendeged Op pad met een natuurOp pad met een natuurges e d e worden Vervo gens eers e verd ep ng naar b nnen e kan aannem ngsbedr Dusse dorp N verda Z Nema meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over de Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 ex oplage in sterk 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over de Sallandse meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in en voo de c ën en aad van de He Cen um D P en K e 9 30 u Deze uitgave is op: gids over de Sallandse gids de Sallandse lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe andse uur ten voor de cliëntenraad deover Zunnewendegedicht Deze uitgave isis gedrukt gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. lokale titels voor een scherpe prijs. wordg dserover eende u Sa voer ngson werp van van aan de sAutoservice ag naar verwach ng n de F16.00 m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor, kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaakwordt en gelege dit eWilms meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 ex oplage lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn kennis jaar en Autoservice Wilms De Leven bWonms Dover WF W eSallandse nk 9 30 u Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. won ngen jaar lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 voor aa s e week van me Wilms week 21 gemaak en kan de p ann ng n de a Da gebeur n oude meer Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis ter plekke gemaakt en geleAutoservice N verda ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Be h Sha om R ku Ku pe 10 00 u Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: Meer info:nwww.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal N verda SUBARU SPECIALIST Nijverdal worden u gewerk Hoe de u voe dan n euwere won ngen me s erke Op www he endoorn n kun u de Meer agendapunten SUBARU SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal -- Paa agendapunten SUBARU SPECIALIST Nijverdal - ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer heid zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorgII. he d hee h z ch derang V agendapunten e heeft Evang hij ke zich k de D Hanneke 18 30 u ge open Meer Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:op: Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal Nijverdal Meer agendapunten Bu Deheeftehij er tencentrum prec es uheid kom z en en waafgelopen koz nen modern nbraakwerend vorder ngen van he pro ec vo gen Buitencentrum De Buitencentrum De SUBARU SPECIALIST Deze uitgave isen gedrukt Meer agendapunten Buitencentrum De vindt u op Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De De Leven on zich D HH Scheffe 19 00 u a en ngeze om man e zo g gecertificeerd gecertificeerd papier papier APK jaren eu nndt en heid heeft hij demantelzorg afgelopen Terwijl Toosen voor Ligtenberg zorgt vindt u op: ingezet om mantelzorg voor verha voor dee nemers -APK keuringen, vondernemers ubop gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug aanwonenden en ervan hang s u op: werk He oonvoor dus Ook s -APK er een d g au e op: n euwsbr e Deze uitgave isispapier gedrukt Deze uitgaveen gedrukt op: Meer agendapunten jaren ingezet om verhalen deelnemers vindt Lees verder op Buitencentrum De Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO De Zweef hoeft zondag niet ver keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt u op: op de kaa e ze en n de Sallandse Heuvelrug vindt u op: verder op verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier -Reparatie en onderhoud alle Sallandse Heuvelrug Sallandse jaren ingezet om mantelzorg voor deelnemers op de kaart te zetten de e -Reparatie aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> merken word nog oege ch op wee ook vHeuvelrug nden oponderhoud de gemeen e de moe ede h er n ournaa e nves eren -APK keuringen, 00 uur Lees verder op UITTWENTE.NL me en u o10 en te mpe Deze isis met nodige zorg tot Deze uitgave uitgave met deom nodige zorg tot stand stand en alle www he endoornFest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? K k Deze opBevrijdingsdag? pag naekomt 10 op de kaart zetten inin16.00 de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Hebed endoorn doorn ournaa n gemeen He >>> endoo n 16 De UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave is de nodige zorg stand Deze uitgave is met met de nodigeverder zorg tot standonvol16.00 uur uur merken (bedrijfs)auto en campers,de www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvol- ook weg B nden e eenkoms esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud alle UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur ke webs e en kom er voorda apar e n orma eb en op 23 En s u ramen en deuren op de merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op de te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> Lees verder op UITTWENTE.NL Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand UITTWENTE.NL PKN Do p ke k De V e Sme 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa u v w -Banden service/opslag, www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, Au o e oop n oop gecertificeerd papier gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor ook aangetreden 16.00 uur 16.00 uur gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s voor de weede streekderby tegen Heino. merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit schade komenheden enpapier daaruit voortvloeiende schade -Banden apr voor De >>> Budde u voer ng beg nservice/opslag, een Bouwapp en een verd ep ng avoortvloeiende goed avoor a s première, u n erwende Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere gecertificeerd gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? op pagina 10 verdahe Nema lezers of andere partijen komen voor rekening lezers of andere partijen komendniet niet voor rekening UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z ogedee e e van Wmo-raad bestaat uit vrijwilvrijwilvan W he www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman ge en adv ee he coNKijk ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat uit van Winterwende, het tweede Meer van de uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier Meybooms raa Facebookpag na b voorbee dnodige even een du e doe en neene de u u van de uitgever. Nijverdal Nijverdal ZINema Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s 20zerser 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal -ZINema ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige zorg tot stand stand lezers of andere komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 10 15 u P oe Ken önnenzomme DDe L We and van B & W gev aagd oen Ke onge Nijverdal ZINema Nijverdal ----ZINema Deze uitgave ispartijen met de nodige zorg tot stand adviseert het college dee n de mser het e Oerijssel Oer sse Wmo-raad bestaat uit college vrijwilvan Winterwende, tweede -Auto verkoop / inkoop, -Airco service, Deze uitgave isis met de nodige zorg stand Deze uitgave met de nodige zorg tot stand oligers n en & ligers en adviseert het deel en 9F um B oed Keenzerser o phe po ebu Voorkom da nbrekers kin de filmserie gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolMeer van de van de uitgever. uitgever. Zwee gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvol-gemakke uitlaten, 10 30 u -Snel-service accu’s, 20.00 uur 20.00 uur PKN Do ke k De V e Sme Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema v aagd ove he Wmo be e d gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar nam thuis wraak met 20.00 uur agendapunten -Airco service, Deze uitgave is de zorg Deze uitgaveen is met met de nodige nodige zorg tot tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, komenheden daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van B & W gevraagd en onge20.00 uur 20.00 uur ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor reauTranen kunnen ns(druk)fouten u penofof andere komenheden en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten andere onvolPKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers ofof andere partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund doowetenO van Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening 9 maa 2018 gemees e m en we houde s van He endoo n Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De Bu Au o e v e W Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen en wordt ondersteund Film: door Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV u e Weu nk M O den e 232 7557 GC Hen e o Op 14 maart neemt e 074woensdag 259 66 33 x 074 259 63 53He endoorn voor de gemeente

Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

m

Au KAuto pag

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week erkdiensten


Vrijdag 18oktober mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag apr 2016 3Vrijdag 343 Vr 929Maart 2018 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 3 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 3 3 3 19 juni 20152015 Vrijdag 8 mei 2015 Vrijdag 1 mei 3 Vrijdag 333 Vrijdag 1 mei 2015

3

te nte te te te

te te

Vrijdag 1 mei 2015

33

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal de Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal

3 33 4 33 Op 33333 33 3 3 3 33 Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal twente Op naar bevrijdingsdag! twente Open dagbevrijdingsdag! brandweer inHellendoorn Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar twente Dodenherdenking in twente Op naar bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar Op naar bevrijdingsdag! twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn twente Op naar bevrijdingsdag! twente N VERDAL -naar 30bevrijdingsdag! apr organ seert Brandweer twente NIJVERDAL - Zaterdag In debevrijdingsdag! ReGeslaagde Koningsdag 2015 Op twente Geslaagde 2015 genboogkerk Nijverdal Twente van 10te00 totKoningsdag 16 00 uur een open dag n het Geslaagde Koningsdag 2015 Vrijdag 19 juni Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

Vr dag 9 Maart 2018

3 33

“Deze dag w en we a en z en Vrijdag april da he brandweervak meer Op 21 maart 2018 v nden de gemeenteraadsverk ez ngen p aats Kent u29 raads eden Vrijdag 1uw mei nhoud dan a een branden 19 30 uur weet u wat ze doen voor de samen ev ng? n de komende maanden geven deuur hu d ge Vrijdag 1 mei 13.00 -17.00 is het feest. Om 11.30 uur start Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei vindt zaterdag novem19.00 uur Vrijdag 8 mei centrum van N 14 verda Een dag waar n edereen ze de Vrijdag 1endoorn mei Vrijdag 19 juni raads eden een nk k e n het werk van een raads d uur n Vrijdag de gemeente He b isbijvoorbeeld ussen Onze 29 vr w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei ch er Op pad met boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur hetThea feest. Om 11.30 uur startuur is het feest. Om 11.30 uur start ber een groots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kan bekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11ang mei 19.00 uur 8 mei Deze week een portret e van ten Have raads dmar BurgerBe An a de ter Harmse 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur isbijvoorbeeld het feest. 11.30 start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar e er bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon re” Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. Om 11.30 uur start ch er er Op pad me de boswach 10.00 hethet feest. Om 11.30 uur start feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” cert plaats met het Rijssensraads d Ter Harmse en Anche 13.00 -17.00 uur ishet Om 11.30 uur start afeest. Mak-van Petersen raads d CDA ch Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start isisbijvoorbeeld het Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld n u eraard bere d om vragen Haar e Besten Kuns mark n he Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve en e n o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Machines Nijverdal achter de RK kerk. ndse Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Park op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter deop kerk. E m Thea n o@ w nten ou n Have n -20.30 uur De kunstfabriek organiseert g voor he cen rum van N verda m n maa zo ach er a en a s we hem veren g ng medezeggenschap bas s  ndse Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven HeEnsemble endoorn ournaa 3 2015 ndse Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter de kerk. 19.30 uur De kunstfabriek organiseert 3 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon N verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal de RK kerk. Machines Vocal de Twente Het Ravijn een gezellig kunstenaarsplein waarb be aa d parkeren s a gescha aange ro en hebben A s edereen schoo en buur veren g ng He endoorn ournaa 3 2015 3 Redac e Het Ravijn een gezellig kunstenaarsplein (raads dJournaal BurgerBe ang) Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a montmartre mon mar re Par en s en en geven Zaterdag 30 Hellendoorn is een uitgave van: d1 me Nijverdal -gBootcamp Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig anaRavijn He endoorn 3 19.30 uur 13.30 uur 3 Heuvelrug Outdoor la Parijs geven eurges e d ournaa benvan k over voorbee beg bMachines z-20.30 chze vo de april res vanze n 2006 ben k kunstfabriek gekozen aorganiseert skunstenaarsplein raads 19.30 uur Dekunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein aaen De kunstfabriek organiseert De 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur ZangersTeonder leiding Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: d M h Colofon N verda Zwembad be ev ng kuns en vr he d Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn In de Hal van het Huis voor A 10 00 uur Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Maurice Weustink den waar he gemeen ehu s bepaa de k kr g de vraag hoe k nwoners meer d voor de rac e PvdA GroenL nks een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein a Het Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor n door Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche Het Rav n kde Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave van: Maurice Weustink 20.15 Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink Nijverdal -po beleving aan kunst en vrijheid. door He Rav nuur Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn en n e u s erde naar de nwoners w be rekken b de ek gemeen e M noon naam Thea tenBV Have en k Kor daarvoor heb samen me een Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor eer Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal iss een uitgave van: Hellendoorn Journaal isTwentsche een uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca 7557 GC Hengelo d het Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN door Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het BV Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu uur Bes uur word ege ev Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon werken mee Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In de Hal van het Huis voor De gevo gen van bezu n g ngen op samen ng Da uur s-eenvoud g ‘Iknwo woon samen Jan n Haar e Kraan. waar Verder aan a ouders gezorgd voor he open Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp een uitgave Hellendoorn Journaal ismet een uitgave o K mp o @hom n Colofon 20.15 Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo dk het het N Zwembad het Hellendoorn ZiNiN 7557 GC Hengelo Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Nijverdal Zwembad 20.15 uur en Bestuur wordtgehoutege7557 GC Nijverdal Zwembad Hellendoorn - ZiNiN eCultuur de ens eervoor (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal een uitgave fax 074-259 53 k Hellendoorn Theatervoorste k het ker dHen een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal -Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Journaal isne een uitgave van: Hellendoorn Journaal is66 een uitgave tel. 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow Hellendoorn Journaal isis33 een uitgave van: tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal ----moge Zwembad hu shoude hu p en zorg he onvo ners zovee k- mee a ng en bes s we een k eHengelo rozenkweker hebben houden van de was 20.15 uur Cultuur Bestuur wordt tegebby ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Het Ravijn Het Ravijn de Peppe Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouJan Lenselink, piano,kGerwin Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BVn n fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez g bby ben er nog door Debby kapse s geshowd van Ravijn Bibliotheek de Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 uur fax 074-259 63 53 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van doende b eden van hu p op maa Vana 2002 ben k act e n de oka e sen wa er n hun buur w k kern een we sw z g ng nod g Samen me Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In de Hal van het Huis voor petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn Maurice Weustink P b h n n b dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Maurice Weustink 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink vandder Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 nby op Meer agendapunten Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo nvoeren van boe es n he gehand po tGC ek o33 a aexemplaren sn gemeenteraads gebeur en dan ook ech mee aop en a e raadsCultuur rac esden hebben we aande de petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeen Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53 dexemplaren h Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeVr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 cap envervoer de groep vr w gers wethouder en ract evoorz tter Eerst bes ssen en be rekken b de veran Tweede Kamer en de s aa secre ar s 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp Nijverdal ZINiN he ee Om 11 30 uu a 13 00 -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor NL WWW UITTWENTE NL Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen,in Theatervoorstelling: ‘Ik eus nemen lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur eeb voo Omgeze 11 30 uu van a ma13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere nvrijdag huis-aan-huis Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van e daarb angs ...de hekan voor Gemeentebe angen der ng Mensen daar n‘Ikser Onderw n Den de 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen,ater voor Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van d Harlekijn de “Mon 70 sen aar vr he dtot Haar edu puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 uur kHaag s17.00 ook aan de kgrafnVervolgd van de voorpagina totdsdebee deMon ene” loopt 14.00 Theater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 53 fax 074-259 53 den enNa kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven nfax Nijverdal -Debby Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren 074-259 63 53 fax 074-259 636363 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b svoo bee mahe eknPagemaak 70 aarden vr he den Haar e buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den kapsels geshowd van buitengebied. Ve vo g van de voo pag na o de Har ek en oop 14 00 o 17 00 uur een gra he onvo doende u eren naar de BurgerBe ang k doe d t vanu t m n en n e voors e en o egenwerp waarom deze schoo zo Kun ma k n k op Haar e Besten den en kapsels geshowd van en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Beide koren hebben de afgelow n d n d n d n mon d Daarle, Daarlerveen en het volledige Theater Op het Dunantplein zalpetter van Nijverdal Vervolg van van de voorpagina voorpagina ... uur tot tot de Harlekijn en loopt Verkoop a--geschreven n Oplage: Nijverdal Het Ravijnngen Advertentie-adviseur: petter rond dederen tijdworkshop van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de Harlekijn en 14.00 tot 17.00 uur aa een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00... via de Maximastraat en fiti worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedereexemplaren vrijdag huis-aan-huis huis-aan-huis in gedach Spec voor Verkoop afgeschreven Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 WMO raad en ouderenbonden en de maatschappe ke betrokkenhe d d rec van a e vegen be angr k s voor de gemeen e He en Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de Harlekijn enaanloopt tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond de tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de ab Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 03 Nijverdal - ZINiN ZINiN Nijverdal --wensen ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hen hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin oo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek okgan 19 30 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N davia ach ede Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd gekijken taalle enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via dede Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 oproep om pr09.00 or ne onze evegeven aan eenRK bev ogenhe den en ge oo Maar deeën van nwo Henes b eek da verander ngen Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 06.00 uur kom de groep opers A exanders raakedoorn o ee aan he voor eugd van 10 tot overzorgd 14 aar ook Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en het eVerschijnt Bibliotheek, filiale Zaterdag 9 mei iedere huis-aan-huis in inin n de demo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en uur via de Maximastraat en fiti workshop worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl nvrijdag komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 03 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, ba tMet IVN naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN een geze g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, e B b otheek a ekrnaar f gen aba e At-s Zaterdag 9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zede ze he moeHans Hondtong, 06-241 03 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De absfie ek o gan ee 19Bes -20 uur Theater Theater het Dunantplein zal van Dunantplein zal van 06.00 uur komt verkeersve deegroep groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot aan het jeugd vanzal 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, ge overs eekkun voor sers crat e Ook n06-519 m n920 werk voor Even ners moe en VN een kans moge k30 z Op n a het s30 evoor er voor gaa en Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige ba tMet k ken gemeen aan Waar hen een Hu voor Cu uur en uur me medewerk ng van on Edy Hammink, 404 50 erap Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt de lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. aDaarle, tbaltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en het volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp op deaan. N35 n...Haar mens en St mu and probeer k mensen po moe e uur opens aan voorbaltn poBeVa ek van over u17.00 tMet IVN kijken naar gemeente Waar henedoor een deHuis Huis voor Cultuur enhe Bestuur. met medewerking van het jon-eek06.00 Foto en tekst: Productions H’drn 0623632739 en bgmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolgontbijt vanbcomité de voorpagina tot Harlekijn enen 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot uur een grafbuitengebied. Redactie: be ev ng aan tekst: kun vloopt der N verda Zwembad behalve Hans Hondtong 06 24 19 20 03 aaabuitengebied. tMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en Bestuur. met van het jonAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa Productions H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders wordt aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur t-buitengebied. Met IVN kijken naar balt-n Redactie: Ann K nsat es06 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf... ...vr tot dema Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - evna Bands op het plein het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workVhw Hans Hondtong 24 19 20 te 03 he pen Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon Pa enhet geven Ou door en organ verder awork even Met u11.00 de samen ng denken sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: rr 17.00 uur tIVN kijken naar baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong HansWeustink Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur aaAdvertentie-adviseur: tMet IVN kijken naar baltRens Nijverdal het comité 70 jaar in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z Nkunnen Nverzorgd Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241404 920 0319 20 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 0650 24 Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 komen de lopers het08.00 buitencentrum vandit de shopleider kinderen en kheden Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop verzorgd Tussen en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag mei moge enmei s de nek Voor de verk ezworkshop ngen van 2018 sverzorgd agedee knderen Rens bede evzng aan kun enBeuur vuur hekomen dwo verda Zwembad RensWeustink Weustink Cu uu en uu dN ege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -wanneer het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert in Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong 0603 24 Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti worden V Leonie Jansen N verda he bu encen rum van Om 10 45 de opers shop eworden der kunnen keen en Weekmarkt sende korhoenders n he cen rum van N verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 dZaterdag De u Advertentie-adviseur: de kHondtong, En he pub ek genoo edu fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 22korhoenders mei 09.00 uur via de Maximastraat en 22 mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij otheek Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 03 oka e p aakomt 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e ng kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en He opkomen voor se ke kan een a erna e b eden wa zo d ch op nummer 3 van s 6 GroenL nks Edy Hammink, 06-519 404 50 Hammink, 06-519 404 50 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 n de Ha he Hu voo Het Rav n HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn n Nijverdal Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan4en me he bevr dhet ngsvuur ongeren een e14 gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter concert werd ook inde nieuwe Matthijs ternAvest Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 5050 06.00 uur komt degroep groep lopers onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar 06.00 HELLENDOORN Op maandag mei zijn inme de aamde de brandweer de gehe eCu weervoer uwo gen ezijn bez ch -b 30 eugdbrandweer (k nderen van van de he app aus aan heg e ndevan the community of Hellendoorn N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de shopleider kunnen kinderen en Nijverdal voor jeugd van 10 totintot 14 jaar lopers jeugd van 10 tot jaar 06.00 uur Alexanderstraat tot aan uur Hammink, 06-519 19 20 30 uur U Edy H 06-519 Tw h404 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bij jongeren een eigen graffiti zetE-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den e2015 ge howd ben er nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ter Avest Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: --inonze Op 4Cultuur mei 2015 in de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles het thema “vrijthe of Hellendoorn nnEdy Marktplein ---a-Dage be angen dAvest ch b nd de mensenkomt zHELLENDOORN moge kNijverdal bkijken he tnuur ebaltwaar kvan erg hu scommunity voe GroenL nks uuvoor en Be uukap d bevrijdingsvuur ege 20 15voor uur Met IVN kijken naar baltMet IVN naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs ter E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos e ks he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o n @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CDen “And So It demons Goes” gepreondCultuur de dhet van de dsng pe Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. een eigen graffiti zetmaan info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav nngoBoo camp dag door daan. verse ra bij es gen zowe nengehou euwe aéén oude 12 18 aar) van N verda ngE-mail: avond hinnaar eude dnaar dan ookkomende ang aan Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken baltgemeente Waar henwordt een Huis Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonapril 1945. Thank you 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper De leokemper@home.nl met medewerking van het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis voor Bestuur. IVN kijken baltGemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegen he DNA groe kvery daag nwoners om de sbev een par dmedewerking eer sjongeren ree naar verande leven Tweede Anneke Raven en lid van Het bevrijdingsvuur door heid” (deelname gratis). ke d voor een mode how Thea eten k(dee Cartoon: inin april 1945. Thank you very 13.30 Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03e par en ontbijt Hans Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19oka 20 03 Leo Kemper even nuur de Tweede He bevr d ngsvuur word door Anneke Raven en één dervoors van he d” name gra s) Met Gemeente Hellendoorn bijde de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijmuch being present with Maar een festival kent meer Film: Apenstreken maakt ook deel uit van het Vanzelfsprekend kunt u bij 21.00 uur 06-51940450 Ou door H Hondtong H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door sende korhoenders senteerd. Vocal Ensemble leven in de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: z en Zo z n er versch ende He eam Brandonderzoek s aanwez g en gee d verse enRedactie: aan Om dee e mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door overa en da s n e voor n e s Er s per ode me sugges es e komen r ng en denk n moge kheden De much for being present with Maar een es va ken meer F m Apens reken maak ook dee u van he Vanze sprekend kun u b 21.00 uur sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda A be Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den en kap e ge howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting den Welle. Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de sende korhoenders door Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven indoor deTweede Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Op he Dunan p eleven n za van Theater Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 0624 24en 19 20 03 ne herdacht die vrijheid door oorlogshandelingen het verloMaar een festival kent meer Film: Apenstreken maakt ook deel uit van het Vanzelfsprekend kuntvuurkorusende bij korhoenders much for being present with 21.00 uur Rens Weustink RensHondtong Weustink Were og de dorpskernen van N de Scou nggroep N verda Persberichten beeldmateriaal die ons ons het N verda Het Rav Hans Hans Hondtong 06 06 24 19 19 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---de comité 70 jaar ineninverda Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:ek redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende Nijverdal ZINema onCeltic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 20 03 Persberichten en beeldmateriaal die vee kr op de ek enons dapag begr p één om samen verander ng n gang eis a ge open per ode hee GroenL nks erk s nen om 19.30 uur. De kerk “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd hier koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een workNijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es K nderen kunen de deze spec a e k as moe en Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19 20po E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N verda ZINema dan pod um En op es va de versch ende vuurkoronCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night onFolk (stacon- de Matthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle en Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest k We w en de samen ev ng be er ze en vee aan de kaak ges e d Zo b eek de te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k hop wo den ve zo gd Tu en 08 00 en 09 00 uu v a de Max en Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N ar en open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. Het repertoire is een concert gegeven in de gen om het publiek ook deze worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten die ons deze zkomen en wade gevo - ven nen z14 skinderen o15 us30en sen ach ostaan eren cert) eenbuitencentrum persoon dIn e bekne dde zook n Om erLeonie eer over een meer dan ren. Na een in10.45 deuur Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan het Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen buitencentrum shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van dede Om 10.45 uur komen de lopers Nijverdalsebergweg MHdan Don dzijn A d G en oobeeldmateriaal Lo h e geacht Nijverdal - ZINiN ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle enontmoetingsdienst overIn de Zinin bibliotheek Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan gen eaen van horeca en 15.30 uur Rapalje worden aangeboden, worden vrij B b ngen otheek genomen nHellendoorn N verda open on sdag ekkomen ng He W he mus van 00 obrach uur sNijverdalsebergweg oe Leonie Jansen Nijverdalsebergweg buitencentrum uur lopers shopleider kunnen kinderen enstoelen Zaterdag 9chZinin me te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Leonie Jansen shopleider kinderen en het kunnen kinderen Nijverdalsebergweg Om de lopers van Nijverdal vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en 15.30 cert) voo eugd 10 o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope onze A en exande aavan oVrije aan he 10.45 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur zowel worden geplaatst in als maken bes uur van onderop! dhet chn er Vergader ngenRapalje enuur s -ukken neem Energ ev sshopleider e06 n e00 e kkunnen oppen en P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in de Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan ang van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor ueigen klaar voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze gedrukteMatthijs ter Avest digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen md Helderse Zommeroamd van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan eaer Nijverdal ZINiN Theaer gen z n brand en hoe a en schm nken en rondr den een au o bevr d esch kgem dde de mo vaezen eTheaer besch k10 00 voor dit concert kosten €10,00 zeer breed: nationale en interconcertzaal van het Europees keer weer te laten genieten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 uur wee akke word gevoerd door de voor u k aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als zowel worden geplaatst onze gedrukteals md He derse Zommeroamd “Kom vanavond met verhalen van a es op de k e ne pod a Een spec a e kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan eaer Nijverdal ZINiN 06 00 uur Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk te Nijverdal, me medewe k van he on gemeen e aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN k ken naar ba de Ho e E Bu en en um nd e 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren een graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze gedrukteals Cartoon: Cartoon: b en de burger meer nv oed geven een groo dee van e d n bes ag de gro e aanbes ed ngen n de zorg 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan md “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd aer Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o du deken en da was dan ook du deLös Theatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen De Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgdehet he Balles ergerech vvoor: s “vrij20.15 uur - kPark uitgevoerd door dewerk vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar digitale uitgaven. Indien isEr werd worden in de foto. ontbreken maar uk doende s een DaExpositie: k Dagelijks ammer heb ‘De graag he maa da gen sthema en zBBQ nVoorwerp Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het “vrijstille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon ohe en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijdit het thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Daar vinvoor jeugd decor Biergerechten, en dev nd De deininnod isvis, verdwenen Hellendoorn wo kwordt hop wo ve oisnge Tu enonvo 08com 00 en 09 00 v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de dient foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op hetaa p ng e n he éontbreken 70 aa ven hekampvuurplekken. d N verda van bronvermelding kan geen reden zijnte vooruu kFauré door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting - en vanaf voorwerpen de tweede Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers - vergezeld vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, deze ingemonteerd van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders He gen Hendr kFauré scou vana gaa he geze uuit weede worden inleokemper@home.nl de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en sverha Ook de du kers de brand bliefhebbers ussen en van onze kDagelijks eTweede horen Werken van Leo Kemper worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers door een met een verhaal. Achter veel sys eem van dede po gemaak De con acin me nwoners om e horen wa er ou en u he bes emm ngsp an Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lid van en Hu sen umbo T foto. nk ongeen B eek Oontbreken ho van bronvermelding kan reden zijn voor Geuren e hebbers p ez er ge me en Sa andse achende scoman w e kös door Helligen Hendrik groep van de scouting vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit de tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in de wordt door Anneke Raven één lid van leven de Tweede Gevallenen 1940 – 1945 aan de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden in de Onverhoopt E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e de kunnen k nde en en Om 10 45 uu komen de ope he bu encen um van de N verda sebergweg leven in de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). voo eugd van 10 o 14 aa kom g oep ope n on e A exande aa o aan he 06 00 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen geen reden zijn zijn voor voor den de Paarse liefhebbers met verhalen de Sallandse lachende ijscoman. wie over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ 10 mei van kan reden Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten enbeeldmateriaal beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven inZondag deTweede Tweede Anneke en één lid van door leven de door Helligen Hendrik gaat hetcen gezellige programma groep van dewordt scouting vanaf voorwerpen uithar deeeen tweede Gevallenen –bevplezierige 1945 aan Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, HELLENDOORN Op maandag 4 1940 me 2015 zN n-- verda nvanaf de de N verda he commun y over orum He endoo nonze Persberichten en die N verda -zijn ZIN N met de poor nRaven he van N verda were door og bvEn o bez oin schadevergoeding. He endoorn Avan be He ngeen van bronvermelding kan reden zijn voor verrassingen medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en edereen s van we kom Wk E-mail: ams Mende ssohn en ohn W ams ee were d beeldmateriaal de nwoners moe hen ghoud en wa ze w en Dan van de k nderboerder gehaa d door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting voorwerpen uit de tweede Persberichten en die ons Persberichten en beeldmateriaal korDe kaarten ook kornegro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen a s Lege and Heuve rug Kar n Graa he erre n s en er kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrij de dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog me medewe k ng van he on gemeen e aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN k ken naar ba E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden geacht vrij aangeboden, worden Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Goed k No be hoe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de van Nijverdal Vormgeving: N verda sebergweg nScoutinggroep aphet 1945 you ve yandere met fakkel scherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle zal ikewenen. ”genemen 10.00 uur Theater bbinnen. nnen De akke en vvlagdravan sstart, me onder en scher een roes koge Gemeen eonsnaar He endoorn bdorpskernen de dodenherdenk ng a gemee dagdra ege dorpskernen vanfakkel Wereldoorlog dede Scoutinggroep Nijverdal Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden diekopij cen raa aan Terug dede bedoe kunnen we samen de ude dag ngerw oppak Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten ensen beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d start, aar edoor nThank he hema “v he Dunan p eNijverdal, ngezongen. Bubrande Heuvelrug Expos emalen Dage ks Nijverdal ZINiN in centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over drone Argus on breken n e om een k k e komen wkranhe passeerden de revue he kopij kan Theater binnen. De en vlagdravan met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten beeldmateriaal die ons tingsbon uit lokale kranworden a capella De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m F21.00 m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel enovervlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrij gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev dkan vuu wo d Jack doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous nog Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dngraken eals door oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovezorgen ng! De mensen dgeacht egedruktehe eerder ken omMoederdag pTheater annen euur reawas seren Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze als zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, vrij Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden oorde pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda rworden gen ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acvan me zeepbe en ech deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan ke van N Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de nMaan’ Maan door PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van rechten. Aangeboden kopij kan Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek be rekken deba eren en bes u genomen. envedoor nda Er va wa e kleuk ezen 2018! nwo tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m nooit zonaar ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop de 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek LgedruktendenDe als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en kregen ede de kunnen encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, danpgeplaatst dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en ove Nsebergweg verda N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst ineen onze w W em bij VVV-kantoor, Willem liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft gebkregen Wande ng en ez en ng b Br gade pvergeze peband uuit Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband Zwolle, schuil. verhaal metvan 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als ebes gewenst, danndient dient deze ingemonteerd openbaarhe dbronvermelding gemeen uur ners dehet gemeen e He endoorn ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn N vevanaf onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en nd een aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo ek maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een gebru ontvangen? verda Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengeHe kan en anders en…… be erwaarna da du de kdeze aangee wa we en maak van slezing emrech en volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land ss pp Concer M suw er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu ermoe Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng dse Buitencentrum Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi ndse Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu dragers wee akke 20 uur gewenst, dient ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, 2de minum volle de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen ss pp Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen dse Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een ooneur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken Po ek s as g a s e een groo har n e kan en waarom maar ook ou en k es voor de verander ng naar een N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös 2729) (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enenHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 hede dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dg nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d over 1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik H wbronvermelding H ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel van reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede we n gedu dd de De nsp ra eCottonville oegee Er word evee de duurzamer en soc HeDe endoorn Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoogaa heen geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen uch den zReadshop, ch z--acherbaar opge uch Bu tencentrum enke eheb eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE - Hellendoorn V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede groep van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel: 074-2596633 Nijverdal de Bigband Voerleu uit en verhaal met lach. Zowel sevan raa The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat H 074-2596633 O Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pmensen keHPaa nen evanheen da de ngg oep N ve davNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. Journaal: ngs oespraak dNevede door burgemees ercen Anneke Raven skdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he van ve de poo N Paarse ves da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen Hellendoorn schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen met een verhaal als om door eum gaan nd bchelaar. de on moe hoo den van de bes K es voor oude po ek orug k es u wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve Ro ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w enu11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë b0548zonoen b eek da de avond b zonJournaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, G Weustink Rens Rens Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van aswelkom. me ande enwhen b en nnen De akke en v ook agd aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oeMheek Haa egesproken HeZwo endoo nmaar ove ve gen amen dede oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ik heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese oop der aren u gegroe d o Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal het Willem Noesel podiloop uitgegroeid tot ngen me gewone eressan en vanu Den Haag en e voor GroenL nks? Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van die er naar willen Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman u s aa h eronder door Anne SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band u eren z n van har e we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the Moederdagbrunch en scherf, een roestige kogel, binnen. De fakkel en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Twwelkom. haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. DeeHeband fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak goed o dng ve nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 uur noo zo euk D00 ch van Leo oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel een roestige Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30Millennium uu oe en genomen N ve da open on ekvoor he Binformabeen otheek Nijverdal: Albert Poor 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, isen in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche dVoandere ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, bev ogen mensen onze gemeen epee00 nRens onze e gen gemeen e za de pob SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in deop um Herman Kampman eer De Sed errenwach gee n19.30 ormaeen nniet eaanme meer ekogel, m eveoon Hellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei de verkeers ch en me de vana 16 19 30 uur Even den sHe essen en w Bibliotheek, Het Ravijn, Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dHeijn, en3McDonalds, dePJumbo, ch enweds r de dde de Vr he ge um. eert Sterrenwacht geeft te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichndiverse af14 luisteren zijn van harte welkom. m Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot uurendoorn bij verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), kEn ng uk gaa een ve haa op he Dunan p ed nhee pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht geeft informaeen niet meer te missen eveones who suffered and died maar dat ze voortleven in de on -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. He He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn van He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, Jarne van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur en de ve e ac v e en en n a even ek meer en be er moe en u s eren Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van Diggele Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal emJarne oon Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde doorn Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Samen eLowland zorgen voor een gemeen naar de nwoners Zorge kdoosAdvendo ook da Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de ‘Loop naar de Maan’ kassa 0548-541686) aan de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com  Anchela Mak –en van Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van en Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @ 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, needs ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The en Bloed, Zweet en Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van Goedzak, Bibliotheek, Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed nwGeen Zweet en voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de cou ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon - Bloed, door word verzorgd door door schap waar voor bes aans de gemeen eraad sHeyn, nder een E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia Bedereen gband Voe eu u ‘n Hemendoo nrichting N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Petersen (Raadslid en Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n Pas H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: Tel: 074-2596633 we econflicts doo ogproducten bv een13.30 ouit o de de Paa e poo N vededa noverigens he cen um van Nze vegenera da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip rech s gaan en de es na ons goed zeggen hee doorda er‘n‘n‘nsTip eeds meer Pas Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde van Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. rPas u074-2596633 de Regenboog Can orPas Informatieschuur De die overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, de 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss raa waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en we kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dword e bSpar, ennen en nRo O eng” en Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Theater kunnen even Ervoor e zorgen da bes s n Twen e Opscha ng Daarlerveen: Bibliotheek H m lijsttrekker voor het CDA E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng enE-mail: b N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deseCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 on ne Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingredizorg d ch b en be aa baar e ze gen waar nv oed opk ahebben Nijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goed oeen een geSpar, den bege eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee n 500geen 000 ex wo op e n voo R Tel: M 074-2596633 Dd we Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: ten Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Hellendoorn) Even aanme den earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e orden zonder programma e worden en Graff t en Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, ten Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa en Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti en Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti en Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, bedr ven meer werk kr gen b13.45 nnen k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Op uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de eezen band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be oo G n o m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en Vö kers ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. en Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook de gemeen eaansteken. voor geze onderw sbecause nhaa Z eH bv de Agenda van Twen eRolling”. en de Journaal: u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: n www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, nndoorn FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian eshet door kkinderen nderen de buur N verda -- van zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa ewe venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers wordt het overgedragen bezoekers die naar willen M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Leesdie aZ eNema v ewillen en vanSallandse van Muz ekkr ng Petersen Heden endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook Fietscross wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, Canadian army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal onze gemeen evan erke voor aanbes ed ngen ke kdeze ben Anche a Mak 53 moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet de agwe kgnWe oepHu Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo nshoude Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafbvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het D Lochter um come ozeHellendoorn youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaan Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid van: NL UITTWENTE.NL Het Hellendoorn Journaal lid van: eHe endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. de Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was e hebEen aanrader voor de hebz en ngen hebben n de w ken en Hu p WMO en gehand cap envervoer aar getrouwd en moeder van 3 k ende Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De NL UITTWENTE.NL ve haa me een ach Zowe Voe eu u He n en eed de Co onv e B gband N verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: eHellendoorn en omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverBibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, NL UITTWENTE.NL e-Bibliotheek, Hellendoorn en omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum De dea Canad anlid gue We ee u op onredens h vo pec a modeshow occa onEn Lee e won de op onze web eormeren Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag mei met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Zondag mei Montmartre 70 aa v zhe dhe endoo nuur bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, mDe Buitencentrum Zondag 3 mei bij dehouder met de be vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op Zondag vving ng dwe verse verzorgen edereen ch a19.30 en nnuur koop Pr merawij He dorpen doende aa bare n Op de vraag van Lokaa He endoorn ren Geboren n kN verda aan Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij verkeerslichten Even aanmelden stellen op Zondag 33 mei En vanaf 16.00 tot de 33 oo van de gemeen eEn De heer M A van SBu een (42) ar keme opPrimera kDalzicht, ber van ass ekeDe muz ek het De Sallandse Heuvelrug men en ve haa aN enke eLochter van hem En vana omet 16 uu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Zondag 3mei mei bij de verkeerslichten de vanaf tot 19.30 uur Even aanmelden stellen opendoorn ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bij Hellendoorn, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bij Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug honou ed ha you oangen nde uop EFo pec yvoor becau e 45 wa heDe www wen eBru ou naa n der enoaGra td met bme u 16.00 endn ve da com heeden bev d ngKeep vuu aan eken Heuve rug paard enwij s13 b45 ar ke komen van Seen send verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. v ndt u op Streekderby tussen Zweef en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur hun weg staat de lokale band Play it 13.30 uur gen onze ongeren ook n de BurgerBe ang Gemeen ebe Rembrandtp e n en nm dde s adonderweer k ben 8 ebruar 2018 naar de Co ege Hulsen: Jumbo. Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 M D Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de h s or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa andse Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode onderavond v nd p aa s op Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek uurOp pad met een natuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg enHome Optimaal adverteren inGulle Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel en e richting en waar he gop s nhet en om de ru m 40 aar pad met vee een p ez natuurer woon Tour me Jan Ter ouw op Regges eyn Ge de samen nd Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal urOp met Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again podium van onze Film: H C HOP Optimaal adverteren inn Overijssel uve en ha e Orde we van kom He endoo che den chGrekken Me(por enn um how op ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg vkar a en de oa e aan aaHellendoorn. N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa neem zdeHellendoorn. nkernen gen heer mee enburg en grasdu nen Tour s Info/VVV n o VVV N verdaFilm: Op Gelderland: Film: Home richting Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan npodium de van Oran eUITTWENTE an he dag 19 me nSallandse deandse ha van he NLNijverdal. Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in opOverijssel e n een k richting urOp pad met een natuurannepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again het onze Via de Home Optimaal adverteren eMuurgOp ds over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: Me Lokaa He endoorn s aan we heb k a gezegd De mo va e om acht g n He endoorn Naast m n gewees Daar s deze se fie gemaak Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek HD G meer Ontdek de neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk urOp pad met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk urOp pad met een natuurEven aanme den e en w van op de b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana gaan 16 00 19over 30 de uuEddy Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch eNes gids over de Sallandse Nijverdal -ZINema ZINema zesozeerker over mooie muziektent. Nijverdal --en ZINema meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, en Heuve rug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d n de u gaven oka e de avond ze be aa u op he lokale titels voor scherpe gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze uur Hu s voor Cu uur en Bes uur Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze over de Nijverdal meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek samen de He endoornse gemeenschap e raadswerk sttrekkerschap ben He onderwerp duurzaamhe d gaa Sa andse Heuve rug en Heuvelrug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal -- ALTIJD. ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 06 24192003 Hij isn vanaf het eerste begin en Heuvelrug paard enk oud-Tweede Kamerlid in de uitgaven van de de avond zelf betaalt ubijop het gids over de demet Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eu en voo sgen weg aa de oka eNa PNhet ayde 13 lokale 30bij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8ve8Eddy jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Mee n o www eo.a. on eu eprijs. e hun oep n Het Land is uitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever van Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een scherpe NIJVERDAL ruim jaar betrokken te zijn geweest bijuur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bijbij 13.30 uur Fo bprijs. d erb aDorpsstraat, ke komen van S --BNa u ze send da lokale titels voor scherpe wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre van Schu enburg €6 H GDe 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng urAL. en beg n om 20 00 uur aDe N verda - werkzaam Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Twentsche Land is uitgever van o.a.06 Hellendoorn Het Twentsche Land iser uitgever vaneen Haarle: Spar, Bibliotheek d enen s nog s eeds H s aa schu dhu pmaat e en s me erg aan he har He on gaa vee 13.30 uur Dorpsstraat, waar het Meer informatie: Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: waar 13.30 uur ze bij het 13.30 uur wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl com ch ngedenen He endoo n V aDorpsstraat, de AgaHeijum, n opwaar he pod umthemagroepen van het on e annepoppe@ou F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeftook Ben Zeehandelaar O Hengelo Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur ze bij Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bijOntdek de er wagen van Gedeputeerde Uutgeverieje ‘nwZeehandelaar Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Nijverdal - s a De Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Oppo pad me hoe een urgen na uur Nijverdal De eninfo: u eJournaal uk Enschede Journaal, Losser Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop van Meer www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en heeft Ben Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum n e m e gen amb e voorop maar contro mensen ook c he sJournaal, oegang s zoa d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren de Sallandse N verda oprichting van de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T k Ook op Facebook Nijverdal Deze uitgave is gedrukt Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop: van Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Glanerbrug Buitencentrum De N nabe aan gaan e ove de moo e mu ek en N verda Z Nema Glanerbrug Glanerbrug modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse Nijverdal oprichting van de Wmo-raad van Overijssel voor Economie, Nijverdal uitgave is gedrukt op: Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart van H vana he ee e beg n g ds over de Sa andse kkHetHetHetEnschede Ook op Facebook Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt op: Ontdek deOok Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Heuvelrug modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nisvan VERDAL Na rucen mop 8raa aar be rokken evan z nEconomie, gewees b te oprichting Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Buitencentrum De 92-jarige leeftijd besloten te stoppen metnzame zijn werkGlanerbrug Glanerbrug op Facebook Twentsche Land isisuitgever o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a. Hellendoorn Sa andse he be ang van de nwoners maawerkprob eemen s is daarnavan Deze uitgave op: Het Twentsche Land is uitgever van Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug N verda benoemd oHarmsel Lzaen dMontmartre, waaronder he van Buitencentrum De 92-jarige leeftijd besloten met zijn Bu tencentrum derug als de voorzitter van Fop nanc ënJohanna ens Deelnemingen, Dee nem ngen  en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. met paard en Anja ter (raadsTwentsche Land is van o.a. Hellendoorn Twentsche Land isuitgever uitgever van o.a.o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave is gedrukt op: Meer n stoppen ormat Do pOldenzaal aa waa e b het he uur be okken e gewee b 13en de30bruisendnijverdal.com s Journaal, voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen metkWe zijn werkJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de en isis daarna als voorzitter van Financiën en zal Het Twentsche Land isisJournaal, uitgever van Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land uitgever van o.a. o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti bruisendnijverdal.com bevrijdingsvuur Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar k w werken aan ver rouwen aan he Po ek en dan me name CDA gebru ken s eeds meer energ e en 16.00 uur en daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. N verda Sallandse Heuvelrug steEnschede voor alersen uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal enJournaal, Hart van n de Nassau en ondsen voor onJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur Sa andse Heuve rugz b themagroep Mantelzorg uus bOrde he van pub ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaisgoederen visop hechdheng endoo n nalles. en bee d penenenvan ohanna van Bu en On deOok Sadeandse van de Wmo aaddek Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede Journaal, Losser Journaal en van De Nijverdal-groep Dit echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. lidOran fractie Ter Harmsel) Journaal, Journaal van Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van wagen De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. 16.00 uur in en uit de e e Losser eeverder d p de eHart Het Hellendoorn Journaal isisbr lid van: Het Hellendoorn Journaal Heuvelrug Mantelzorg Juust bij het publiek introduce16.00 uur Lees op zgn ouw e u evenbus van Jan de am Sallandse e Van Pe n de genen zu enOok da ook bde ven doenDeZeker he Glanerbrug Glanerbrug De Nijverdal-groep Dit is echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F m De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum op 92 ar ge ee d bes o en e s oppen me z n werk Glanerbrug eteGlanerbrug in en uit de gemeente de themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bij het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Glanerbrug Film: De Bodskampi’s en vedaa na a invoo z eHeuve van rug voor en Gra tde b u andere endn da com he bev ng vuueen aan gemeen eken meverder paard en in en uit de gemeente ak za uwgegaan. n euws 14.00 uur gegaan. Hij aheeft heeft aanrenweg en we chdeGrotestraat zeGrotestraat nog even evenop gecertificeerd papierdaan 16.00 Glanerbrug Glanerbrug zijnzijn via locaties Nijverdal Nijverdal Nijverdal Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Ter ouw Werken e via M n vader s voorz er van he CDA eNijverdal ek r c e sverbru oenemen s Nijverdal Sa andse Heuve rug Hij Nijverdal weg via op andere locaties in www he uitgave endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder aanren en wellicht zelf nog gecertificeerd papier weg de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: De Bodskampi’s de hemag Man ewagen zo g Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve ver vo meespe g rou gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- gewees zijn weg locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze isJournaal met nodige zorg standonvoln 00 en uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele andere de Bezoek de ensta de gegeven een hele leukeBuitencentrum tijdendoorn en zoa szelf eens Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema waar e uitgave op kun bouwen en He en m op nop moeder we van he 16 gas osgekoppe d worden Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is met de tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBuitencentrum De e Bezoek de bijenstal de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij al eens Hellendoorn Nijverdal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor ve de gegaan H hee aan Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op andeke ben oca eAnhij n aN ter ve daeens n met weg a zorg de Grekening oonvolaameespelen N verda Deze uitgave is de tot stand De Bodskamp s schone Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere de Bezoek de op de k gegeven een hele leukepenn tijd ngmees al komenheden en daaruit voortvloeiende Nijverdal -bijenstal ZINema wen op bas respec aevoor gemeen er kDe was 20vraag... aar Harmse 24 ebruar H ervoor sF m opwekk ng van Buitencentrum Buitencentrum De lezers of andere partijen komen niet voor 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave iss met de nodige zorg tot schade stand unaa naa facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel envoor Optimaal adverteren invan Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee zoals gedaan Sprengenberg HeOf endoorn g... de bedoeling isSprengenberg is maar de gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & oen schade voor eerder komenheden enpartijen daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere komen nieten rekening 20.00 uur gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Zdit Nema te hebben gehad, maar door heeft gedaan. van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed Zweet & De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers of andere partijen komen 20.00 uur be ang nhoud Van een bes uur d en evens secre ar s van he heb k na een kort z ekbed a sche d energ e noodzake k De urgen e s van deen uitgever. uOGelderland: naa facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & CDJA veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur m H eBruisend hebben gehad maa Sa doo Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijmoeten ditditartikel artikel komen van St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen veranderingen inin de hij Foto’sbij bijdit artikel komen vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet een voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. dersdemocra e naar gemeen n 14.00 He endoorn werd n 2006 ben nemen vanvan m n St. echtgenoot zo grooandse daF m we n erug on komen aan Foto’s komen Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet & kTop 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen Tranen B oed Zwee & N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen in de zorg wil hij van de uitgever. ande ngenNijverdal n de zo g w Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel T dvoor N verda Volg ons op Twitter artikel komen St.veeBruisend Tranen Pas Informat De Pasd zich graag actiever inngaan gaanOp zet-pad H eeFoto’s r aave dtoever onnaat el evan e Adr Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo oe bprijs. d enaenke komen van S bij B uditend N da Optimaal adverteren in Overijssel Nijverdal -- natuurZINema 14h00 euur lokale titels voor scherpe lokale titels voor een een scherpe Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een natuurmet een natuurschapsdemocra de s voor de gemeen eraad geko steun en Me s We w ndenerg voor de kor e erm Pas Informatieschuur De Pas zich graag actiever in zetH t t r d i t i o e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een eenuur Op pad met natuurGelderland: aag ac eve n gaanOp ze pad me ten 9Pas 30 uvoor De voor Regenboog D PNijverdal Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever indegaan zetHet tch rsamen a dword i t i o2n emoo l e e zzech gstand Bel informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl een na uur 16.00 de cliëntenraad van de Zunnewendeged d Op pad met een natuurOp pad met een natuurmen Na 16 aar kerkenwerk en werk hebben ge Op angere erm n kunnen we N verda Z Nema meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur voor cliëntenraad van deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9 30 u Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. en voo de c ën en aad van deover de ten 9 meer 30 udan Heandse Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. Goed e isiszgedrukt en da door zaamheden voor de bas sschoo p dochters k ben geboren en getogen w nd urb nes dee s weer a szijn o en en kennis FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met humor, aarde er plekke p ekke gemaak en gelege eAutoservice Wilmskru meer dan 500.000 ex oplage sterk he werk meer dan 500.000 exscherpe oplage titels voor een lokale titels voor een gidsDover over de gids de Sallandse Deze uitgave op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Kidnep Hoge Es. zijn humor, kennis jaar ter gemaakt en Wilms 9 lokale 30 uvoor De Leven bWonms WF W eSallandse nk 9 30 u Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06scherpe 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 vas houdendhe d en deskund zen ghe d plekke heHeuvelrug po N eke bKidnep oed -waar he n e gaan NEgber verda se enen woon a ru m 30 aar n n euwe energ ebronnen on wzijn kkehumor, en vaardigFilm: Hoge Es. Met kennis jaar ter gemaakt geleAutoservice Wilms verda ZINema en brede bestuurlijke door Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl 0 Meer 00 u Be h Sha om R ku Ku pe 10 00 u Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 - ZINema ene brede zenN door Egbert eHovekamp II. www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal verdaenerg ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ten Meer agendapunten vaninfo: onze nwoners er een ve ge Z Noetse Ook N zonne s onm sbaar Zon vaardigkan en Nijverdal ben eZINema s eun rac e d SUBARU SPECbestuurlijke ALzich ST de Nijverdal Nijverdal ---- - kPaaac ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl ten Meer agendapunten heid heeft hij afgelopen Terw Toos L g enberg zorg 8 Deze 30 u uitgave V e Evang ke k D Hanneke 18 30 u he d hee h z ch de a ge open Meer agendapunten is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: heidDe heeft he hij zich afgelopen Terwijl Nijverdal - de Nijverdal -Scheffe ten Meer agendapunten verb nd isng gop:op:n He endoorn er Toos Ligtenberg zorgt s erBun tencentrum overv oed maar opsde aan geworden voor comm e samen Buitencentrum De Buitencentrum De ST SUBARU Deze uitgave is gedrukt ten Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST vindt uss op Deze Deze uitgave is gedrukt gedrukt Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De 9en 00 uuitgave De Leven bop on zich D HH 19 00 u a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u op: ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug geen parkeerp aa s op de Haar ese To 2016 was k pro ec adv seur b de van door de zon opgewek e energ e ev ngszaken Deze isispapier gedrukt op: Deze uitgave uitgave gedrukt op: ten Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt Lees verder gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor op de kaart te zetten inSallandse dezu u-Reparatie aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> Enk sop gekomen he openbaar groen Gemeen edeelnemers Enschede k Bevrijdingsdag? ben werkzaam s nog n00 e uur moge kde We Nude denken kalle es een -APK keuringen, 16 Lees verder op NL UITTWENTE.NL me en bed u enschappers o10 en te mpe Deze isis met de zorg tot Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand en waarom onderhoud www he endoornournaa Fest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? K k Deze op pag naekomt 10 >>> op kaart zetten in aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n De NL UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 uur pe merken (bedrijfs)auto en alle campers, k www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. Eventuele (druk)fouten of gekomen.er Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolonvolB nden edruk esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud NL UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur moo s er een prach g B okkenpark gewees op financ ën n he soc aa en u v nders z n op zoek naar con ro er voor samen ev ngszaken e merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op de te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> Lees verder op NL UITTWENTE.NL Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand NL UITTWENTE.NL 8 gecertificeerd 45 u PKN Do p ke k De V e Sme 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa u v w -Banden service/opslag, www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, Au o e oop n oop papier gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor gemeen 16.00 uur 16.00 papier Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. pegecertificeerd merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpapier daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, sgecertificeerd de gevo gen onze e n erwende domein nde en handhav ng Bevrijdingsdag? raudebes man N om e >>> op uit e vrijwilben ge nuur eresseerd n/ inkoop, de mens ach er Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere papier Festiviteiten Kijk op pagina 10 verda Nema lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komenvoor niet voor rekening NL UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z ozonne e energ Wmo-raad bestaat van W he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, open lucht, -Auto verkoop lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 gecertificeerd 30 ude 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman ge en advr ee he coeren ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede Meer van uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier van aagv egen op Lerekening ys ad du de k d ng we werk en b s and k ben a d s aan20 00 uur de mens er gMeer en op zoek10naar en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal -ZINema ZINema Nijverdal --eerg ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere partijen komen niet voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening 0 Deze 15 u 15 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto10 verkoop /ang inkoop, -Airco service, uitgave isis met nodige tot stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen on ngen omgaan ligers en padviseert het college deel filmserie zgekomen. geworden medein de maa schappeOerijssel k be rokken gewees We moe en zuZwee verbe ng aaraccu’s, heb k10m gekomen. Eventuele (druk)fouten andere Eventuele (druk)fouten ofondernemers andere onvolMeer van van de uitgever. uitgever. Fm oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvoluitlaten, 20.00 uur 20.00 uur 0 gekomen. 30 unde PKNB& Do kegevraagd k me deen ongeDe er Vuur e-Snel-service Sme 30 un Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema v aagd nam ove he Wmo be e d Bmet Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar thuis wraak 20.00 uur en agendapunten -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van & W 20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor hebben gezorgd da er een moo p an b ondernem ngsraad personee s were d om ons heen en de aarde e gen prak k voor voe en hu dver n agendapunten komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van B & W gevraagd en ongeTranen en storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvol9 00 uofof andere PKN Do p keAk DBloed Enge ma 19 00 u lezers partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund doowetenO lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid en agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van deof uitgever. en storingen. lezers andere lezers of andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening 9 maa 2018 gemees e en we houde s van He endoo n Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De Bu Au o e v e W m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen en wordt ondersteund Film: door

Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 mp e 7557 GC Hen e o e e 074 259 66 33 x 074 259 63 53

Geslaagde Koningsdag 2015 KEN UWGeslaagde Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 RAADSLID

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

uto Au erkdiensten Auto K pagina agina pag

NL

k

m

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Cartoon van de Week


Verkiezingskrant 2018 Ga stemmen! pagina 3

Jouw stem is belangrijk pagina 3

Waar kan je stemmen? pagina 8

hellendoorn.nl/ verkiezingen

Stemhulp> Verdere info >


“Vindt u het wel best zo, of kiest u voor GroenLinks?”


Ga stemmen! Op woensdag 21 maart mag u stemmen en meebeslissen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad zitten. En dat is belangrijk. Want misschien bemoeit u zich niet met de politiek, maar de politiek bemoeit zich wel met u. komt een weg en waar natuur? Maar ook: hoe gaat het met de zorg voor onze jeugd, onze ouderen, mensen die afhankelijk zijn van een uitkering? Blijven de bibliotheken open, hoe gaat het met de sportvoorzieningen? Allemaal onderwerpen waar de gemeenteraad over beslist.

De gemeentepolitiek beslist over heel veel onderwerpen die u allemaal aangaan. Waar mogen huizen gebouwd worden, waar komen winkels, waar

Inwoners van onze gemeente zijn over het algemeen kritisch. Dat ervaar ik als een groot goed. Het is een teken van betrokkenheid. Kritische inwoners houden hun bestuurders scherp en daar worden de besluiten doorgaans alleen maar beter van. Ook in het leven van alledag zijn er gelukkig tal van mogelijkheden om uw stem te laten horen en invloed uit te oefenen. Er zijn inloopavonden, meedenksessies, klankbordgroepen, adviesraden. Er zijn informele platforms en (sociale) media om uw mening te geven. U heeft natuurlijk de mogelijkheid om zelf initiatieven te ontwikkelen en activiteiten op te zet-

ten. En u kunt ons uitdagen om taken van ons over te nemen, bijvoorbeeld groenbeheer, onderhoud van speeltuinen of zorg in de buurt. We verkeren als gemeente Hellendoorn in de gelukkige omstandigheid dat we heel veel actieve inwoners hebben. U zet zich echt massaal in, voor verenigingen, buurten en wijken, vrijwilligersorganisaties, buren en familie. Dat is van onschatbare waarde. Het laat zien dat de lokale samenleving stevig is en wel een stootje kan hebben. En daar gaat het om. Door te stemmen, kunt u aangeven wat voor samenleving u in onze gemeente wilt. In welke richting het moet gaan. Laat uw stem niet verloren gaan. Stem op 21 maart! Anneke H. Raven

Burgemeester Hellendoorn

van

de

gemeente

Het is belangrijk dat mensen in de gemeenteraad goed weten wat inwoners willen. Door te stemmen laat je hen dat weten. Weet je nog niet wat je belangrijk vindt? Doe dan de stemtest: hellendoorn.mijnstem.nl. In ruim 20 stellingen komen actuele thema’s aan de orde waarover de zeven partijen met elkaar van standpunt verschillen. Heb je de stemtest gedaan, dan krijg je in één oogopslag in beeld welke partij het dichtst bij jouw eigen opvattingen staat. Wil je meer weten? Blader dan eens door deze Verkiezingskrant. Alle zeven partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hellendoorn komen aan het woord. Ze vertellen in het kort iets over hun verkiezingsprogramma, wie hun lijsttrekkers zijn en wie er verder op hun lijst staan en wat ze erg belangrijk vinden. Ook vind je verwijzingen naar websites en telefoonnummers van contactpersonen waar je met je vragen terecht kunt. Nederland is een democratie. In een democratie mogen mensen zelf beslissen wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad beslist namens ons over de plannen voor de gemeente. De gemeenteraad van Hellendoorn bestaat uit 25 raadsleden. Voorzitter van de raad is de burgemeester. In de gemeenteraad heeft ieder raadslid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stem-

men. De raad stelt de kaders vast: ze zet een koers uit en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Dat kan gaan over woningbouw, zorg, onderwijs, werk & inkomen, volksgezondheid, cultuur, milieu, verkeer, handhaving, recreatie & toerisme enzovoort. Ook controleert de raad de uitvoering van het beleid voor het college van burgemeester en wethouders.

5

en Christe Uni

6

PvdA

7

D66

Jouw stem is belangrijk!

De gemeenteraad van Hellendoorn

CDA

Daar waar u de raad het meest tegenkomt, is in de rol van volksvertegenwoordiger. Raadsleden zoeken contacten met inwoners, belangengroepen, verenigingen, ondernemers, etc. en zijn aanwezig bij verschillende activiteiten in de gemeente om zo te weten te komen wat er in de samenleving speelt. Ook in de komende periode zal de raad u vragen mee te denken en mee te werken. Ook komt er ruimte voor u om taken van de gemeente over te nemen. Raadsleden pakken ook gezamenlijk als raad thema’s op. In de afgelopen periode waren dat bijvoorbeeld de cultuurvisie, windmolens en speelautomatenhallen. De raad bezoekt bedrijven en projecten. Op die manier vergaren ze veel informatie om gedegen besluiten te kunnen nemen. U kunt een raadslid ook zelf benaderen wanneer u een idee, initiatief, vraag of verzoek heeft dat de samenleving raakt. Dat kan via de griffie van de gemeente Hellendoorn, griffie@hellendoorn.nl of door rechtstreeks contact op te nemen met een raadslid of raadsleden.

10 VVD

11 Groen Links

13 l Lokaa orn do Hellen

15


1 Anchela Mak-van Petersen

Judith Plaggenmars-Kamphuis

Jan Bouwhuis

nr. 8

nr. 13

nr. 1

Janneke Vorderman-Bonthuis

Jan Veerman

nr. 9

nr. 14

Roy Zijlstra

nr. 2

Femke de Kleine-Hammink

nr. 5

John Evers

Anne-Lies van Heun-Metscher

nr. 10

nr. 15

Jelle Beintema

Hennie Reimert

nr. 3

Jan Lammers

nr. 4

nr. 6

Willy Kemper

nr. 7

Gerrit Dijk

nr. 11

Maurice Paarhuis

nr. 12

Albert Roetman

nr. 16

Jeroen Piksen

nr. 17

Wilt u meer weten over het CDA gemeente Hellendoorn, onze standpunten of de campagne? www.hellendoorn.cda.nl

cda hellendoorn


"Ik ben geïnteresseerd in de mens achter de mens"

Anchela Mak – van Petersen Raadslid en lijsttrekker voor het CDA Hellendoorn Ik ben Anchela Mak- van Petersen, 53 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Geboren in Nijverdal en vanaf 1972 met veel plezier woonachtig in Hellendoorn. Naast mijn raadswerk ben ik schuldhulpmaatje en werkzaam als controller. Politiek, en dan met name CDA, zit bij de familie van Petersen in de genen. Mijn vader is voorzitter van het CDA Hellendoorn geweest en mijn moeder penningmeester. Ik was 20 jaar toen ik lid en tevens secretaris van het CDJA in Hellendoorn werd. In 2006 ben ik op de lijst voor de gemeenteraad gekomen. Na 16 jaar kerkenwerk en werkzaamheden voor de basisschool kruipt het politieke bloed waar het niet gaan kan en ben ik actief steunfractielid geworden voor de commissie samenlevingszaken. Ik ben geïnteresseerd in de mens achter de mens, leergierig en op zoek naar verbetering. 10 jaar lang heb ik mijn eigen praktijk voor voet- en huidverzorging gehad. Mijn specialisatie was diabetes- en reumavoeten. Hierdoor kwam ik bij veel mensen thuis die niet alles meer zelf konden doen en afhankelijk waren van zorg en hulp. Door deel uit te maken van de commissie samenlevingszaken kan ik mijn steentje bijdragen om dit goed te regelen. De afgelopen 8 jaar heb ik als raadslid, met veel plezier mijn ervaringen en kennis in kunnen zetten voor het

CDA op het gebied van zorg, armoede, onderwijs en sport. Als sportgemeente van het jaar ben ik trots op onze sportvoorzieningen maar ook op alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten Onderwijs is een onderwerp waar ik me ook mee bezig houd. Belangrijk is dat kinderen in onze gemeente kunnen kiezen uit een zo breed mogelijk aanbod van opleidingen. Goede scholen die voldoen aan de eisen van deze tijd, veilige schoolomgevingen en ieder kind telt, daar blijf ik me graag voor inzetten. Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben bij diverse bedrijven op het Lochter weet ik wat er speelt. Het is dan ook mooi om partijen bij elkaar te kunnen brengen. We hebben elkaar zo nodigop het gebied van participatie, sociaal ondernemerschap en zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Anchela Mak-van Petersen

Email: anchelamak@live.nl Facebook: https://www.facebook.com/ anchela.makvanpetersen

Verdieping CDA programma Omgaan met elkaar en naar elkaar omzien wordt steeds belangrijker. De gemeente krijgt meer taken toegeschoven met minder budget. Als CDA Hellendoorn vinden wij het belangrijk dat iedereen de juiste zorg en hulp krijgt die noodzakelijk is, ongeacht wat het kost. Het CDA waardeert de vele vrijwilligers bij sportverenigingen, zorginstellingen en buurten. Wij willen dat dit zo blijft en zo mogelijk nog verbeteren door hen te ondersteunen zodat dit werk aantrekkelijk blijft. Naast de zorg voor mensen is er de plicht voor de zorg voor het milieu.We moeten verder gaan met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, energieneutraal bouwen (gasloos) en werken aan duurzame energie opwekking. Hierbij dient vooral gekeken te worden naar nieuwe initiatieven met voldoende draagvlak. Het CDA wil dat de gemeente een energieregisseur aanstelt, die als aan-

spreekpunt en coördinator samen met de wethouder de juiste invulling aan de portefeuille duurzaamheid geeft. Het is de hoogste tijd om woorden om te zetten in daden!

Verkiezingsprogramma Verbetering veiligheid in de buurt Aandacht voor de rol van de wijkagent Geen coffeeshops, drugshandel of prostitutie Vrijwilligerswerk ondersteunen Het CDA draagt vrijwilligers een warm hart toe en wil hen maximaal ondersteunen Vergunningen voor evenementen voor meerdere jaren verlenen Waar mogelijk kunnen inwoners diensten overnemen van de gemeente; Right to Challenge Openbaar vervoer Goede bereikbaarheid door trein, bus en taxi Goede voorzieningen zoals fietspaden en straatverlichting waar nodig Verkeersveiligheid Veilige schoolomgeving, fietsverbindingen en kruisingen met de N35 De Noord-Zuid verbinding voltooien Onderwijs Behoud van basisonderwijs in de kernen en een breed aanbod van middelbaar onderwijs in onze gemeente Aandacht voor laaggeletterdheid Duurzame ver- of nieuwbouw van Reggesteyn Zorg voor ieder die het nodig heeft Op maat en laagdrempelig Kinderen moeten zich veilig en gelukkig voelen, jeugdhulp dichtbij Aandacht voor Mantelzorgers en hen waar mogelijk ontlasten

Werk en participatie Goed overleg met (agrarische-) bedrijven, zij zijn belangrijke partners bij de uitvoering van de participatiewet Aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden en voorwaarden voor bedrijven Leefbaar platteland Sterke kernen met behoud van voorzieningen Inspelen op recreatieve kansen Verkoop van agrarische producten aan huis stimuleren Vitale dorpen en kernen Voldoende betaalbare woningen in de hele gemeente ook in de kernen Goede accommodaties en sportvoorzieningen Meewerken aan herbestemming gebouwen Duurzaamheid Stimuleren van energiebesparende maatregelen Onderzoeken van en investeren in andere manieren van energie opwekken Werken aan het verminderen van afval Het CDA Hellendoorn is een lokale, brede volkspartij met kandidaten in alle kernen van de gemeente van jong tot ouder. Het CDA heeft korte lijnen naar de Provinciale staten in Zwolle en de Tweede Kamer in Den Haag. Het CDA is trots op het bereikte resultaat van de afgelopen periode en wil dit graag voortzetten in de komende jaren.


"Voor de ChristenUnie is elk mens waardevol"

Ruben Minkjan Ruben is hoopvol en realistisch. Man van Sylvia. Vader van 3 zonen. Actief lid van PKN Hellendoorn en vv DES en hij is freelance rijinstructeur. Hij heeft een brede maatschappelijke belangstelling en heeft gewerkt in verschillende branches, in loondienst maar ook als zelfstandig ondernemer. Hij weet dus uit eigen ervaring wat er speelt en hoe dat voelt. ChristenUnie Hellendoorn vraagt om uw vertrouwen. Lijstrekker Ruben Minkjan verteld waarom u als stemmer de ChristenUnie dat vertrouwen kunt geven. “Op 21 maart krijgen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een rood potlood in de hand. Er kan dan weer gestemd worden op kandidaten voor de gemeenteraad. En ik vraag u: wat gaat u met dat potlood doen? In de keuze die u maakt speelt vertrouwen een grote rol, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen.” De kandidaten van de ChristenUnie willen hun geloof in de politiek een stem geven. “Vanuit een christelijke overtuiging en een persoonlijke betrokkenheid willen wij ons blijven inzetten voor de gemeente Hellendoorn.” zegt Ruben. “Vanuit de positieve gedachte dat alle mensen volop in de samenleving mee moeten kunnen blijven doen. Het gaat er niet om de overheid in stand te houden of de vrije markt alle ruimte te geven, maar om de samenleving leefbaar, veilig, zorgzaam en duurzaam te (onder)houden. Vanuit de Bijbelse boodschap willen wij hoop bieden aan alle mensen, in het bijzonder aan hen

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

die in hun zorg of behoefte kwetsbaar zijn. Daarbij zien we graag dat mensen hun talenten en mogelijkheden benutten: in werk, vrijwilligerswerk, in het midden- en kleinbedrijf, als agrariër, als oudere of juist jongere. Met daarbij een zorgvuldige inzet van de beschikbare middelen van de overheid. Ruben sluit af met: “Waardevol Hellendoorn, is onze slogan. En uw stem op onze kandidaten is hard nodig.” Dus, dat rode potlood, wat gaat u er mee doen? Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkrachten op de school, onze werkgevers en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Daarin willen wij een aantal speerpunten onderstrepen: De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Voor de ChristenUnie is elk mens waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, geaard-

Naam Ruben Minkjan (36) Henk Maneschijn (60) Gineke Welleweerd-Bollemaat (25) Eva Kerklaan (20) Margreeth Krommendijk-Grit (42) Roel de Jong (63) Esther Noppers-Maneschijn (45) Willie Roskam-Kroeze (65) Selma Nijland-v Beuzekom (31) Inge Kroeze-Welleweerd (34) Marvin vd Veen (20) Corry de Roo- Snoeij (62) Jaco Wessels (53) Eva Schuring (47) Anton Kreileman (68) Dicky Reinders – Bos (68) Anja van den Dolder-Soeten (57)

m/v m m v v v m v v v v m v m v m v v

heid, afkomst of leeftijd. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. De ChristenUnie Hellendoorn wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. De ChristenUnie investeert in de toekomst van kinderen

Kinderen hebben de toekomst. De gemeente Hellendoorn moet daarom inzetten op veilige gezinnen, scholen en buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben deze zoveel mogelijk ontvangen op een passende manier krijgen. Elk kind en jongere moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en om hun talenten te gebruiken. De ChristenUnie wil dat iedereen waardig ouder kan worden

Ouderen hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is en ze leveren nog steeds een waardevolle bijdrage. Wij geloven dat een actieve houding bevorderlijk is voor het welzijn van ouderen. Daarom streven wij ernaar om sociaal maat-

plaats Nijverdal Daarle Nijverdal Nijverdal Nijverdal Hellendoorn Daarlerveen Nijverdal Hellendoorn Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal

schappelijke en culturele initiatieven die vanuit de ouderengroep voortkomen, zo veel mogelijk te ondersteunen en faciliteren. Komt op voor de schepping

Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Wij zetten daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Het moet nu gebeuren. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Een Waardevol Hellendoorn

Ieder mens is door God geschapen, en te kostbaar om aan haar/zijn lot overgelaten te worden. De ChristenUnie zet zich in om elke waarde te beschermen en na te leven. De gemeente heeft op veel gebieden taken en verantwoordelijkheden. Dit kan in de realiteit leiden tot verwaarlozing van de minderheid. De gemeente moet zich blijven inzetten voor een ieder. Iedereen moet gezien en gehoord worden. Daarom is het belangrijk dat er veel samenwerkingen gaat komen. We moeten zorg dragen voor elk gezin, in welke omstandigheden zij zich ook bevinden, voor een schoner milieu, voor de oudere, voor de jeugd. Iedereen is van waarde. En in die waarde gaat het vooral over zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Hierin moet de gemeente een bescheiden overheid zijn die ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. Steun waar nodig, op eigen kracht waar mogelijk. . Een gemeente waarin elke waarde bijdraagt aan een goede toekomst. Wij gaan voor een samenleving met toekomst Contactgegevens:

Ruben Minkjan Mailtje? r.minkjan@gmail.com Appje of belletje? 06-24382810 Tweet of like? @CUHellendoorn of www.facebook.com/ ChristenunieHellendoorn


"Ik kan niet tegen sociale onrechtvaardigheid"

Geert Geujen Geert Geujen van Partij van de Arbeid Hellendoorn is nieuw in de gemeentepolitiek. Wie is hij en waarom is hij lijsttrekker geworden? Een functie die veel tijd en energie vraagt, maar zelden de waardering oogst, die zij verdient. Je bent in december tot lijstrekker gekozen. Maar wie is Geert Geujen? De meeste mensen zullen jou niet kennen. “Klopt, dat denk ik ook. Ik ben relatief nieuw in de lokale politiek. Dat heeft wel als voordeel dat ik geen vooropgezette meningen over andere raadsleden heb en open sta in alle discussies. Ik wil vooral naar iedereen luisteren en dan zo objectief mogelijk een standpunt bepalen. Ik weet door mijn jarenlange advieswerk voor gemeenten heel goed hoe de lokale overheid werkt. Dat geldt ook voor de gemeente Hellendoorn waar ik twintig jaar geleden als hoofd communicatie werkte. Nu wil je de actieve politiek in. Waarom? “Ik ben al sinds mijn achttiende geïnteresseerd in politiek en maatschappij. Ik kan niet tegen sociale onrechtvaardigheid en zet me in een voor duurzamer milieu. Ook vind ik de huidige manier

van besturen van een gemeente niet meer goed passen in een samenleving van de 21e eeuw. Dat geldt ook voor de gemeenteraad. Ik heb nu de kans om daar zelf iets aan te doen.” Dat klinkt allemaal heel mooi, maar mensen zijn vaak meer geïnteresseerd in heel praktische en dagelijkse zaken, zoals verkeersveiligheid, afval, subsidies voor hun vereniging, huishoudelijke hulp, zo laag mogelijke OZB en andere onderwerpen. Hoe sta je daar in? “Die horen er absoluut ook bij en hebben zeker mijn aandacht! Lokale politiek moet je dichtbij de mensen houden voor wie je werkt. Het versterken van krachten en initiatieven vanuit de bevolking wil ik stimuleren. Van de andere kant moet je als raadslid ook zèlf een lange termijn visie hebben en die uitdragen.”

“Wegwerken sociale achterstanden blijft PvdA speerpunt”

Nederland is een rijk land, maar het verschil tussen arm en rijk neemt nog steeds toe. Ook gehandicapten en ouderen hebben het soms moeilijk. Inkomensbeleid is van de rijksoverheid.Toch kunnen we op lokaal niveau de scherpe randjes eraf halen door een ruimhartige toepassing van Wmo en andere voorzieningen. Enkele voorbeelden: • Bij huishoudelijke hulp maatwerk en flexibiliteit voorop: een jaarlijkse grote schoonmaak moet kunnen. • Een servicepunt of vertrouwenspersoon voor Wmo en hulp aan cliënten bij grote problemen met gemeente. • Intensieve ondersteuning van mantelzorgers. • Indicaties moeten eenvoudiger en flexibeler. • Geen periodieke herkeuringen van chronisch zieken. Voorzieningen voor gehandicapten op maat en ruimhartig leveren.

• Voldoende invalideparkeerplaatsen. • Alle (openbare) gebouwen volledig toegankelijk maken voor mensen met een beperking. • Het testen van gebouwen op toegankelijkheid voor scootmobielen, krukken, rollators en rolstoelen. • Stimuleren van initiatieven tegen vereenzaming ouderen, bijvoorbeeld door dagbesteding, stimuleren van vrijwilligerswerk en mobiliteit. • De gemeente moet de senior-vriendelijkheid van openbare ruimte en voorzieningen onderzoeken.

“PvdA gaat voor sociale rechtvaardigheid, duurzaam milieu en bestuurlijke vernieuwing.”

Sociale rechtvaardigheid en veiligheid De PvdA biedt minima, ouderen en gehandicapten de komende jaren de helpende hand. We zien toe op een ruimhartige uitvoering van de Wmo, huishoudelijke hulp en het invoeren van een Activiteitenpas waarmee minima mee kunnen blijven doen aan sport, cultuur en welzijn. Ook het Kindpakket moet snel worden uitgevoerd, om jongeren met weinig geld een steuntje in de rug te geven. En niet te vergeten, noodzakelijke voorzieningen voor gehandicapten, met goede toegankelijkheid van gebouwen en trottoirs.

Duurzaamheid

Energiebesparing en het opwekken van groene energie wordt speerpunt in Hellendoorn. De landelijke overheid, bedrijven, gemeenten én burgers moeten aan de bak. De gemeente helpt de inwoners daarbij en vooral de mensen met de smalle beurs. De gemeente werkt zelf actief aan zonneparken en windenergie. Actieve samenleving

Wij willen betaald werk voor iedereen. Voor wie een reguliere baan niet kan, is er vrijwilligerswerk. Onze gemeente en gemeenschap kan niet zonder. Hebben inwoners echt lastige problemen met de gemeente, dan moet een ‘Vertrouwenspersoon’ hen helpen er samen uit te komen.

We maken ons sterk voor tal van praktische onderwerpen, zoals goed afvalbeleid, verruiming van winkelopeningstijden, bibliotheek, cultuur en behoud van voorzieningen in Nijverdal en onze andere kernen. Verbinden en vernieuwen

De PvdA wil ‘verbinden’. Met álle inwoners en politieke partijen. Het goede oude behouden, maar niet de ogen sluiten voor het nieuwe. Nieuwe ideeën en initiatieven van inwoners met een algemeen belang moeten volop de ruimte krijgen. Verder: de modernisering van het gemeentebestuur wordt doorgezet. Wethouders worden gekozen op basis van kwaliteit en niet vanwege hun partijachtergrond.

Voorzieningen in alle kernen

Verkiezingslijst PvdA Hellendoorn

Nr 1: Geert Geujen Nr 2: Mark Paalman Nr 3: Marieke Titsing Nr 4: Boa Logtmeijer Nr 5: Eddy Vree

Nr 6: Carolien Huisman Nr 7: Hennie Paalman Nr 8: Jos van den Born Nr 9: Henk Voskes Nr 10: Peter de Noord

Contactgegevens PvdA Email: hellendoorn@pvda.nl Geert Geujen, geujen@hotmail.com, 06 23260164 Mark Paalman, paalman.mark@gmail. com, 06 41697339

Web: Hellendoorn.pvda.nl Facebook: www.facebook.com/hellendoorn.pvda.nl Twitter: https://twitter.com/pvdahellendoorn


Gemeenteraadsverkiezing en referendum op 21 maart Woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijk met de verkiezingen is er een landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Gemeente stuurt stempas

Mag je een stem uitbrengen, dan ben je kiesgerechtigd. Begin maart ontvang je dan van de gemeente een stempas in de brievenbus. Sommige personen ontvangen maar 1 stempas, want niet iedereen mag bij de verkiezingen en het referendum stemmen. Op de stempas staat welk stembureau dicht bij jouw huis is. Je mag overigens ook stemmen op een ander stembureau in je gemeente. De gemeente stuurt ook een lijst met namen toe, zodat je weet op wie je kan stemmen, de kandidatenlijst. Stembureau

Woensdag 21 maart mag je stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Na inlevering van de stempas in het stembureau krijg je een stembiljet. Vergeet niet je identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)! Heb je

geen identiteitsbewijs bij je, dan mag je niet stemmen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. En nu: stemmen!

Met het stembiljet ga je een stemhokje in, alleen. Er mag niemand meekijken. Mensen die blind zijn, mogen wel geholpen worden. In het stemhokje ligt een rood potlood waarmee je het vakje voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen inkleurt. Je stem is geldig als er één hokje rood is gemaakt op het stembiljet. Er mag niets anders op het stembiljet geschreven of getekend worden. Vraag om een nieuw stembiljet als je een foutje hebt gemaakt. Het stembiljet vouw je weer op en stop je in de stembus. Verkiezingsuitslag

Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen geteld. De uitslag kun je via de media volgen. Ook op de website

van de gemeente komt de uitslag te staan, www.hellendoorn.nl . De openbare zitting tot vaststelling van de uitslag is op 23 maart om 10.00 uur. De processen verbaal liggen ter inzage in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Stempas kwijt ?

Ben je je stempas kwijt? Dan kun je persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Hellendoorn. Dat kan tot 20 maart 12.00 uur. Neem je identiteitsbewijs mee! Een schriftelijk verzoek kan tot en met 16 maart. Verhuisd ?

Eeen stempas ontvang je op het adres waar je op 5 februari staat ingeschreven. Je kan alleen in die gemeente stemmen. Het is voor deze verkiezingen niet mogelijk om de stempas om te laten zetten in een kiezerspas.

Wil je een ander voor je laten stemmen ?

Als je niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen, dan mag je iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Daar moet je dan drie dingen voor doen: Op de achterzijde van de stempas vul je de naam in van degene die voor jou gaat stemmen en ook in gemeente Hellendoorn woont. Zet samen met de andere persoon een handtekening. Geef aan die persoon je stempas én een kopie van je identiteitsbewijs mee. Let op: een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en kan jouw stem alleen tegelijk met zijn/ haar eigen stem uitbrengen (dus moet ook zelf een identiteitsbewijs bij zich hebben).

Waar kan je in de gemeente Hellendoorn stemmen? De stembureaus zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur en toegankelijk voor minder validen: Nijverdal

Huis voor Cultuur & Bestuur, WillemAlexanderstraat 7 Gebouw OZO, H A Hartholtstraat 4 Prinses Marijkeschool, Noetselerbergweg 23, ingang Slotmansweg Wijkgebouw de Brake, Schipbeekstraat 1 Wijkgebouw Blokkendoos, Godfried Bomansstraat 28 Wijkgebouw ’t Diekhuus, P C Boutensstraat 1 Wijkcentrum Groot Lochter, Bachlaan 56, ingang sportzaal Basisschool de Meander, Lochtersweg 1 Scholengemeenschap Reggesteyn, Willem de Clercqstraat 7 Basisschool de Schaapskooi, Kuperserf 47 Dorpshuis Sion, G H Kappertstraat 45a Daltonschool Reggewinde, Morgenster 2 Gebouw Bunga Tandjung, Molukkenstraat 4 Kulturhus Kruidenwijk, Kuperserf 43

Hellendoorn

Woonzorgcentrum De Blenke, Reggeweg 42 Leerkamer Protestantse gemeente, ingang Zuid Esweg Restaurant en zalencentrum in de Tonne, Dorpsstraat 66 Dorpshuis de Leemkamp, Leemkampweg 2b Jan Barbierschool, Ommerweg 138 Haarle

Sporthal Haarle, Veldkampsweide 3 Daarle

Dorpshuis Kadiek, Nieuwstadweg 1a Daarlerveen

Kulturhus ’t Trefpunt, Gerhard Nijlandstraat 2 Het mobiele stembureau is bij:

Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn: van 09.00 - 10.00 Het Laarmanhuis in Haarle: van 10.45 - 11.45 Woonzorgcentrum De Hoge Es in Nijverdal: van 12.30 - 13.45 Woonzorgcentrum De Parallel in Nijverdal: van 14.15 - 15.15 NS Station Nijverdal: van 16.00 - 18.00


lijst 1: CDA

lijst 5: VVD

lijst 2: CU

lijst 6: Groen Links

lijst 3: PvdA

lijst 4: D66

lijst 7: Lokaal Hellendoorn

Gemeenteraadsverkiezingen Hellendoorn Zeven politieke partijen doen in onze gemeente mee aan de verkiezingen. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen een nummer toe. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kan je in de gemeente Hellendoorn stemmen op de partijen zoals hier links genoemd worden.

Hellendoorn.mijnstem.nl

De stemhulp is te raadplegen via hellendoorn.mijnstem.nl. Aan de hand van ruim 20 stellingen komen actuele thema’s aan de orde waarover de zeven partijen met elkaar van standpunt verschillen. Je bepaalt je standpunt op elke stelling, eventueel kan je de onderbouwing van een partij bij je overwegingen betrekken. Heb je de stemtest gedaan, dan krijg je in één oogopslag in beeld welke partij het dichtst bij jouw eigen opvattingen staat. Politieke partijen aan het woord

Ook doen de politieke partijen mee aan diverse politieke debatten en organiseren ze zelf allerlei activiteiten waar u hen kunt ontmoeten en met hen in discussie kunt gaan. In de komende weken vindt de politieke campagne plaats. Zo zullen er op de zaterdagmarkt in Nijverdal op 10 en op 17 maart politieke partijen aanwezig zijn om enthousiast over hun verkiezingsprogramma te vertellen. Bekendmaking verkiezingsuitslag

Op woensdagavond 21 maart vanaf 22.00 uur ben je van harte welkom in het Huis voor Cultuur en Bestuur om live aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuit-

slag. Na het sluiten van de stembussen om 21 uur wordt er zo snel mogelijk geteld. Naar verwachting zal rond 23 uur bekend zijn hoeveel stemmen op welke politieke partij zijn uitgebracht. Zodra er uitslagen binnen zijn zullen wij die ook communiceren. Het is de bedoeling dat we niet alleen de zetelverdeling melden maar net zo lang zullen blijven tot er ook duidelijkheid bestaat over de voorkeursstemmen. Het zal dus een latertje worden, maar de moeite waard! Op vrijdagochtend 23 maart stelt het centraal stembureau de definitieve verkieizngsuitslag vast.

Meer informatie? www.hellendoorn.nl Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal Loket: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 vrije inloop. Op maandag t/m woensdag van 13.00 tot 17.00, donderdag van 13.00 tot 20.00 en vrijdag van 13.00 tot 16.00 op afspraak.Telefonisch bereikbaar via nummer 630216 en e-mail bb@hellendoorn.nl


''Het is niet of-of, maar en-en"

Edo op den Dries Een geboren en getogen Nijverdaller en al vele jaren actief voor D66 als commissielid grondgebied. Vertel iets over jezelf.

Ik ben 45 jaar, getrouwd, en vader van twee dochters. Ik heb jaren voor een ingenieursbureau gewerkt, en anderhalf jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de overheid. Ik werk in de gemeente Barneveld als geo-adviseur. In mijn vrije tijd wil ik, als ik daar tijd voor heb, graag hardlopen, koken/ barbecueën en Netflixen. Waarom D66?

D66 is een sociaal liberale partij. Individuele personen moeten vrij kunnen zijn. Vrij om hun hart te volgen en de keuzes te maken die zij willen maken. D66 heeft voor mij de perfectie mix van progressief, liberaal en groen. De wereld blijft in verandering en we we moeten niet bang zijn voor deze veranderingen. Ook als het aankomt op plannen die de omgeving beïnvloeden, probeer ik altijd te kijken naar wat het kan opleveren voor de gemeenschap. Wat wil je bereiken?

Hellendoorn is een gemeente waarvan de inwoners aangeven dat ze erg gelukkig en tevreden zijn. De uitdaging is om dit hoge niveau vast te houden en te

laten zien dat we in staat zijn op alle terreinen; veiligheid, cultureel aanbod en sportvoorzieningen het niveau hoog te houden. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, daarvoor zullen we goed samen moet werken. Hoe wil je de kloof tussen politiek en inwoners kleiner maken?

Allereerst vind ik het jammer dat veel mensen de politiek niet meer vertrouwen. Dat vertrouwen moeten we terug winnen. Als er plannen worden gemaakt door de gemeente moeten inwoners vroeg betrokken worden bij die plannen. Maar het moet ook duidelijk zijn wat er dan van elkaar verwacht wordt. Probeer je wat uit te leggen, vraag je om advies, of mogen inwoners zelf bepalen wat er gebeurt? Als er maar duidelijkheid is. Zin in de komende vier jaar?

Eerst maar eens kijken wat de uitslag wordt, maar ik heb een fantastisch team en we hebben een hele vakkundige en enthousiaste steunfractie. Daarom heb ik alle vertrouwen dat we ons D66 geluid goed kunnen laten horen.

Uitgelicht Voor D66 staat vast dat we allemaal onze consumptie van fossiele brandstoffen fors moeten minderen om zo de klimaatproblematiek tegen te gaan. Om die doelen te kunnen bereiken hebben we wind- en zonne-energie nodig. De gemeente dient hierin een grotere rol in te nemen door te zorgen voor een zichtbare en tastbare transitie naar duurzame energie en duurzame energieopwekking meer te faciliteren door duidelijke regels en gerichte stimulering. Niet allen de overheid, maar iedereen moet bijdragen aan een duurzamere samenleving. Energiebesparing, windmolens, zonnepanelen en het inzetten van lokale bedrijven zijn sleutelwoorden in Hellendoorn. De gemeente moet alle spelers en zeker ook de inwoners proberen te overtuigen van het gezamenlijke publieke belang dat gemoeid is met de energietransitie. Het is niet “of-of”, maar “en-en” op

verschillende wijzen moeten wij het klimaatprobleem te lijf gaan. Wij hebben niet de luxe om geen windmolens te willen. Hiervoor is politiek leiderschap nodig dat D66 wil bieden, maar wel op een manier waarbij voldoende draagvlak wordt gecreëerd.

D66 Hellendoorn wil: Dat de afstand tussen het bestuur en de inwoners klein is en de burgers zo vroeg mogelijk betrokken worden bij planvorming. Dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT-systemen om de inwoners te helpen. De overheid dient de databeveiliging ten aanzien van privacy voor elkaar te hebben. Dat er een goed functionerende lokale omroep financieel mogelijk moet worden gemaakt. Dat de zondagsopenstelling van winkels aan ondernemers wordt overgelaten en niet hoeft te worden gekoppeld aan een evenement. Dat terrasverwarmers en terrasoverkappingen bij horeca-bedrijven worden toegestaan. Dat de uitvoering van het Masterplan voor het centrum van Nijverdal voortvarend wordt aangepakt, en dat dit in 2018 wordt afgerond. Dat samen met de Vereniging Parkmanagement en de BCHN het revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein ’t Lochter uitgevoerd wordt. Dat er rookvrije zones komen op en rond sportaccommodaties. Dat de gemeente toeziet op voldoende woningen voor starters in alle kernen. Dat aardgasloos gebouwd wordt en dat de norm voor Reggewoon ‘Nul op de Meter’ wordt. Dat de gemeente ambitieus blijft inzetten op het halen van de gestelde doelen (Energievisie) voor de komende vier jaren op het gebied van het in de gemeente opwekken van schone en duurzame energie. Dat de plaatsing van windturbines en zonneparken in onze gemeente kan worden toegestaan. Dat er op het jongerenwerk, georganiseerd vanuit de Welle niet wordt bezuinigd en dat ontmoetingsplekken zoals Place 2 Be behouden en onderhouden blijven. Dat de steun die door de gemeente gegeven wordt aan instellingen op

1) Edo op den Dries 2) Bertus Webbink 3) Norbert Grobben 4) Annemarie Bouman-Arns 5) Sander Veltkamp 6) Marcel Butink 7) Ruben Middag 8) Stephan Poppe 9) Sander op den Dries 10) Thomas ter Elst 11) Bert Mostert 12) Henk Daggert 13) Thomas Walder

cultureel gebied gebaseerd wordt op een goed doortimmerd, ambitieus en helder geformuleerd gemeentelijk cultuurbeleid. Dat de BLOS wordt omgevormd van een bestuurscommissie naar een adviescommissie. Dat een project ‘kennis maken met sport voor senioren’ wordt opgestart. Dat ingezet wordt op onderwijs en dat de financiering van de nieuwbouw van Reggesteyn inzichtelijk wordt gemaakt. Dat de meerjarenbegroting sluitend dient te zijn en dat de daling van de reserves wordt tegengegaan. Ons hele verkiezingsprogramma is te vinden op: hellendoorn.d66.nl Lijsttrekker:

edo.opdendries@home.nl t: 06 30 137731 Twitter: @HellendoornD66 Facebook: /D66Hellendoorn Insta: D66Hellendoorn Site: hellendoorn.d66.nl


Winnie Müller Ik ben 66 jaar, kom uit het bedrijfsleven, en ben in de politiek gegaan omdat ik het in die tijd vaak niet eens was met verschillende besluiten van de gemeenteraad. Omdat de beste stuurlui vaak aan wal staan besloot ik dat ik, wanneer ik daarvoor in de gelegenheid zou zijn, zélf in de politiek zou gaan. Vandaar dat ik al vanaf 2010 als raadslid actief ben voor de VVD. De beginselen van waaruit de VVD haar politiek bedrijft spreken me echt aan; Ieder mens heeft zelf de regie over zijn/haar leven in handen. Je hebt de VRIJHEID te leven zoals je wilt, zonder gebonden te zijn aan allerlei door de overheid opgelegde regels. Aan de andere kant betekent dit ook dat je, waar je dit kunt, zélf je broek moet ophouden. Het is goed dat er in onze gemeente veel voorzieningen zijn, waarop mensen die niet tot bovenstaande in staat zijn een beroep kunnen doen. Dit moet vooral zo blijven, en daar zullen we op toe zien. Mijn uitdaging is proberen er voor te zorgen dat iedereen met veel plezier in onze gemeente woont. Veiligheid, goede huisvesting, scholing, voldoende voorzieningen op het gebied van medische zorg, sport en cultuur, en een gezellig winkelcentrum zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Ons team, dat is uitgebreid met een aantal jonge enthousiaste mensen, wil graag voor u aan de slag! Daarom vragen we u te stemmen op de VVD. Doen!

VVD: de zaken op orde Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD. Onze keuzes zijn helder. De gemeente Hellendoorn moet fors inzetten op de toekomst, en waar nodig ook flink investeren. Aan de andere kant waken we ervoor onze begroting onder druk te zetten met geldverslindende hemelfietserij. Investeren waar het moet, besparen waar het kan dus. Regeren is vooruitzien. In Den Haag, maar ook in de gemeente Hellendoorn. Willen we jongeren na hun studie in onze gemeente houden, dan zullen we nu echt serieus werk moeten maken van goede jongerenhuisvesting. Ook moet er aandacht zijn voor het behouden en uitbreiden van goede scholing voor de jeugd. Daarom is het zaak om scholengemeenschap Reggesteijn positief bij te staan in haar ambitie van verbouw en uitbreiding. Sporten is gezond en goed voor de onderlinge samenhang in de samenleving. Hier willen wij als VVD dan ook in investeren. Wat hebben we nodig om Hellendoorn leefbaar te houden? Dat moet steeds onze eerste vraag zijn. Onnodige geldsmijterij, zoals het miljoenen kostende plan een hangende fietsbrug aan te leggen, jaagt alleen de belastingen verder omhoog. Doordacht investeren verdient zichzelf in de toekomst juist terug.

"Investeren waar het moet, besparen waar het kan"

In het algemeen geldt dat de VVD initiatieven vanuit de samenleving positief tegemoet wil treden. We moeten op het gemeentehuis af van het bureaucratische en negatieve ‘’Nee, want…‘’ bij elk plan dat wordt ingediend en veel meer denken vanuit het positieve “Ja, mits…”. Regels moeten er zijn, maar die kunnen nooit bedoeld zijn om elke vorm van initiatief in de kiem te smoren. Ondernemers met florerende bedrijven dragen bij aan de lokale economie en werkgelegenheid: het is dus een taak voor de gemeente om voor een gezond ondernemersklimaat te zorgen. We hebben de afgelopen vier jaar mooie dingen bereikt, ook al is de VVD-fractie (nog) maar klein. Dankzij onze kritische houding zijn de gemeentelijke uitgaven binnen de perken gebleven en is de ozb-belasting niet verder de pan uit gerezen. Trots zijn we ook op de voorgenomen aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de entree van Nijverdal vanuit Wierden (Burg. H. Boersingel). Op ons initiatief en het binnenhalen

van €20 miljoen extra, van de landelijke overheid, wordt nu werk gemaakt van deze belangrijke verbetering voor het doorstromen van verkeer. Ook heeft Nijverdal dankzij de VVD nu vier koopzondagen per jaar. Een mooie impuls voor de plaatselijke middenstand en weer een middel om onze gemeente leefbaar én levendig te houden. De komende vier jaar houden we de vinger aan de pols, om te voorkomen dat u als burger de rekening gepresenteerd krijgt van onverantwoorde bestuurlijke ambitie. Met uw steun kunnen wij onze invloed nog verder vergroten en zorgen dat de gemeente Hellendoorn nu én in de toekomst de zaken op orde heeft. Mogen wij op uw stem rekenen?


"Ik wil de menselijke maat terug"

Dennis op den Dries Dennis op den Dries is sinds 2014 fractievoorzitter van GroenLinks Hellendoorn. In het dagelijks werkt hij als kwartiermaker bij een zorgorganisatie voor mensen die door bijvoorbeeld een beroerte of ongeluk hersenletsel hebben opgelopen. Wanneer ben jij over vier jaar tevreden?

Ik heb met GroenLinks grote ambities. De komende vier jaar wil ik grote projecten voor de opwekking van schone energie realiseren. In verkiezingstijd roepen alle partijen dat ze voor duurzame energie zijn, maar als er dan concrete initiatieven ontstaan, stemt de meerderheid toch tegen. Zonder een echt alternatief te bieden. Onze klimaatdoelen raken daardoor steeds meer uit zicht. Samen met inwoners wil ik dat veranderen. Ik wil écht bouwen aan een schone toekomst voor onze kinderen. Daarnaast wil ik dat onze gemeente zich ontworstelt aan het neoliberale Rijksbeleid. In Hellendoorn moeten onze inwoners centraal staan, en niet het grootkapitaal. Ik wil de menselijke maat terug. Ik wil bijvoorbeeld dat we de zorg waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn, niet meer zo afhankelijk maken van bureaucratische regionale aanbestedingscircussen. We moeten veel meer vertrouwen op onze lokale krachten. Minder administratie, meer echte aandacht. Als we dat samen écht willen, kunnen we dat.

En tenslotte wil ik de democratie vernieuwen. Mensen nemen terecht geen genoegen meer met het slechts eenmaal per vier jaar uitbrengen van hun stem. Ze willen continu meebeslissen over hun eigen leefomgeving. De gemeente gaat hier met wisselend succes mee om. We moeten inwoners veel meer rechten geven om meer zeggenschap te krijgen over hun eigen leefomgeving. Dat zijn nogal grote woorden.

Klopt. Maar wij zitten in de politiek om échte verandering voor elkaar te boksen. GroenLinks heeft een groter en sterker team in Hellendoorn dan ooit tevoren, dus ik heb er alle vertrouwen in. Tenslotte, wat zou je de Hellendoornse kiezers willen meegeven?

Beste kiezer, als u echt verandering wilt, kies dan voor een partij met visie en lef. Een partij die samen met inwoners onze gemeente toekomstbestendig wil maken. Een partij die durft te kiezen. Eigenlijk draait het op 21 maart maar om één vraag: “Vindt u het wel best zo, of kiest u voor GroenLinks?”

Uitgelicht: GroenLinks kiest dus voor vernieuwing van onze lokale democratie. Dat betekent ook dat we nieuwe manieren willen benutten om met inwoners in contact te blijven. Daarom heeft GroenLinks de Whatsappservice geïntroduceerd. Wij gaan graag in gesprek met inwoners. We gaan graag bij mensen op bezoek en zijn via alle kanalen bereikbaar. Maar we hebben ook gemerkt dat inwoners behoefte hebben aan een meer laagdrempelige manier om contact met ons te hebben. Om makkelijk vragen te kunnen stellen, en om op een leuke manier op de hoogte te blijven van alles wat GroenLinks Hellendoorn doet. Dat kan dus door middel van onze Whatsapp-service. Aanmelden hiervoor is heel eenvoudig: Stuur een Whatsapp-bericht met de tekst

‘Verandering aan’ naar telefoonnummer 06-44697462 en het is geregeld. U ontvangt dan van ons de laatste belangrijke nieuwtjes en u kunt al uw vragen stellen, die snel beantwoord worden. Overigens kunt u ook kennis maken met onze standpunten en onze kandidaten via de GroenLinks Hellendoornapp. Deze kunt u gratis downloaden in de Google Play Store. Ook als het gaat om communicatie in de politiek is het tijd voor verandering! Contactpersoon: Dennis op den Dries hellendoorn@groenlinks.nl 06-23560993 Hellendoorn.groenlinks.nl Facebook.com/groenlinkshellendoorn Twitter.com/GL_hellendoorn Instagram.com/groenlinkshellendoorn

Verkiezingsprogramma Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is een agenda voor verandering. Aan de hand van dit programma kan de gemeente, samen met inwoners, Hellendoorn groener, socialer en democratischer maken. Ons programma staat bol van concrete maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. GroenLinks kiest voor groene verandering. Dat betekent natuurlijk schone energie voor een goed klimaat. Maar GroenLinks kiest voor groen op alle terreinen. We kiezen voor schone lucht. Voor het beschermen van de natuur in onze gemeente. Voor het versterken van de biodiversiteit, die zwaar onder druk staat. Voor de omslag naar een duurzaam landbouwsysteem. Voor duurzaam vervoer en verkeer, waarin we vooral voetgangers en fietsers extra bescherming bieden. Voor groene wijken met goed geïsoleerde huizen, zodat energierekeningen omlaag kunnen. De toekomst is groen, en groen is een kwestie van doen. GroenLinks kiest voor sociale verandering.

We kiezen voor goede zorg, waar mensen weer centraal staan in plaats van administratieve handelingen. We kiezen ervoor om mensen in een uitkering meer vrijheid en vertrouwen te geven, zodat we ze duurzaam aan het werk kunnen helpen. We kiezen voor een kwalitatief hoogstaand en breed onderwijsaanbod in onze gemeente.Voor een gemeente waar het niet uitmaakt waar je wieg stond. Of je op mannen of vrouwen valt. En we willen de voorzieningen in onze gemeente in stand houden, juist in de kleine kernen. Samen maken we Hellendoorn krachtiger. GroenLinks kiest voor democratische verandering.

GroenLinks wil dat Hellendoorners zoveel mogelijk kunnen meebeslissen over hun eigen leefomgeving. We willen buurtrechten invoeren, zodat inwoners daadwerkelijk formele

Kandidatenlijst Dennis op den Dries Andre Oonk Anja ter Harmsel Andy Struikenkamp Mike Knol Jody Besten Jan Willem Meijberg Marieke Grefelman Robbin Bom Tineke Hoeksma Hessel Diepeveen Jetty Tijhof Jochem Besten Gerrit Dommerholt Erwin Knobben Wouter Felix Henk Koster

rechten krijgen om te bouwen aan hun eigen buurt. We willen meer inspraak voor jongeren, onder andere door het herinvoeren van een jongerenraad. En we willen dat winkeliers zelf mogen beslissen wanneer ze hun winkel open doen. De gemeente moet inwoners weer vertrouwen.


Wat lokaal kan, doen we lokaal, met elkaar! Voldoende betaalbare woningen

- Meer betaalbare woningbouw, ook in de kernen - Jongeren en ouderen helpen door een starterslening of een blijverslening Leefbaarheid wijken en dorpen versterken

Thea ten Have en Jan Veneman Thea ten Have: Ik woon in Haarle met Jan en we hebben samen een kleine rozenkwekerij. Sinds 2002 actief in de lokale politiek o.a. als raadslid en wethouder.Werk bij Evenmens en Stimuland. Jan Veneman: Ik woon aan de Eversbergweg met Diane.We hebben 1 dochter en 3 zoons. Werk bij bakkerij Voortman in Hulsen. Ben raadslid vanaf 1998 voor de lokalen.Vrijwilliger bij meerdere verenigingen. Als Lijsttrekkers van Lokaal Hellendoorn, een samenvoeging van de lokale partijen BurgerBelang, Gemeentebelangen, en HOP, hopen we met de steun van onze inwoners de kans te krijgen ons gedachtengoed en werk voort te zetten. We willen werken aan het bestaansrecht voor iedere inwoner en ondernemer in onze gemeente en zorgen voor een goede toekomst voor de generaties na ons.

Lijst 7

Als Lokaal Hellendoorn zijn we de enige lokale partij in onze gemeente. We zijn niet gebonden en onafhankelijk van provinciale en landelijke politiek. Inwoners in de gemeente Hellendoorn staan centraal en we staan dichtbij de mensen.

Als ervaren lijsttrekkers hebben we ondersteuning van jonge en oude(re) mensen uit onze gemeente. Mensen uit verschillende wijken en kernen, met verschillende achtergronden. Mensen die graag voor Lokaal Hellendoorn in de gemeenteraad willen en samen willen werken aan een gemeente waarin iedereen telt en wordt gehoord.

De lokale/plaatselijke belangen staan voor ons op de 1e plaats. Wat we lokaal kunnen, doen we lokaal, ook met eigen ondernemers. Wij bedrijven politiek vanuit het vertrouwen die we hebben in onze inwoners, vanuit het respect voor mensen en partijen die anders denken, een politiek op basis van de inhoud. We willen meer met inwoners overleggen en besluiten.

Als Lokaal Hellendoorn (BB, GB en HOP) hebben we nu 9 raadszetels in de raad. We hopen het vertrouwen te krijgen van onze inwoners, om met elkaar en voor mekaar, de komende 4 jaar veel te verwezenlijken van wat goed is voor onze gemeente. In ons programma ‘Samen zijn we sterker, met elkaar’ staan alle ideeën en voorstellen, ook per wijk, buurtschap en kern.

- Goede toegankelijke zorgvoorzieningen, dorps en buurthuizen in elke wijk en kern - Eigentijds en bruisend centrum Op Nijverdal - Eigen ‘Helderse’ cultuur behouden - Noord/Zuid verbinding Hulsen, Hellendoorn aanleggen volgens plan, planning en budget - Verkeersveilige N35, aanpak kruisingen en ongelijkvloerse fietsers- oversteek in Haarle - Meer openbare verlichting in het buitengebied - Afschaffen hondenbelasting, opruimplicht handhaven - Geen laagvliegroutes in onze gemeente - Meer kunstgrasvelden en kleedaccommodaties in de hele gemeente Meer werk

- Aanbesteden in eigen gemeente moet uitgangspunt worden - Breed onderwijspakket Voortgezet Onderwijs (terug naar) in eigen gemeente - Zondagsopenstelling winkels (indien wenselijk) uitbreiden met respect voor kerkgang en voor gevolgen kleine ondernemers - Samen met inwoners en ondernemers buitengebied plan maken voor buitengebied - Inzetten op energiebesparing, streek-

gebonden economie en opwekken duurzame energie, geen windmolens Goede zorg dichtbij!

- Huisarts en apotheek meer en beter bereikbaar in eigen gemeente in de avonduren en het weekend. Poli behouden. Meer menselijke maat - Ondersteunen mantelzorgers door huishoudelijke hulp - Korting op gehandicaptenvervoer opheffen - Minder regels - Vrijwilligerswerk(meer) waarderen - Ambulance op tijd Veilige gemeente

- Politie zichtbaar en bereikbaar in de wijken en dorpen. - Aanpak van drugsoverlast Van meepraten naar meebeslissen

- Inwoners en gemeenteraad bepalen en besluiten, de invloed van de regio twente en provincie verminderen - Wethouders (in principe) uit eigen gemeente - Onafhankelijke ombudsman/functie in eigen gemeente Volksraadpleging (referendum) bij ingrijpende gemeentelijke besluiten - Burgerinitiatieven serieus nemen en helpen - Politici en ambtenaren werken in en vanuit de wijken en dorpen - Open en andere bestuurs-en vergaderstructuur - Belastingen niet verhogen, tenzij aantoonbaar noodzakelijk. Stem Lokaal Hellendoorn in het stemlokaal Lijst 7

Zorg dicht(er)bij Lokaal Hellendoorn is van mening dat basiszorg en hulp voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Ieder mens is verschillend en iedere hulpvraag ook. Daarom is het nodig dat er meer hulp en zorg op maat geboden kan worden in onze gemeente. Lokaal Hellendoorn pleit voor meer zorg dicht(er)bij in eigen gemeente, in eigen dorp. Vierentwintig uur (verpleeghuis)zorg in de kernen; een inloop/ontmoetingsruimte in de wijken en dorpen voor mensen met en zonder indicatie; meer tijden in de avond en het weekend dat huisartsen en de apotheek in eigen gemeente bereikbaar zijn en de poliklinische functies behouden. Ook willen we mantelzorgers ontlasten door hen extra mogelijkheden voor huishoudelijke hulp te bieden. Als gemeenteraad moeten we meer greep

hebben op de aanbestedingen in de zorg. Boetes bij het gehandicaptenvervoer moeten van tafel en goedlopend vrijwilligerswerk niet afgebroken, maar juist gewaardeerd.

Ouderen willen we helpen met een lening om het huis toekomstbestendig en toegankelijk te maken. De WMOraad en ouderenbonden dienen meer betrokken en gehoord te worden. Onafhankelijke cliënten ondersteuning en een vertrouwens/ombudsfunctie is noodzakelijk om iedere hulpvrager recht te doen. Voor meer informatie

www.lokaalhellendoorn.nl info@lokaalhellendoorn.nl


w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

Lokaal

Optimaal

Bezorgers gezocht (m/v) Hellendoorn Journaal Ben jij 13 jaar of ouder?

Iedereen doet mee! Constantijnstraat 32a / 7442 ME Nijverdal / T 0548 - 638810 / www.stichtingdewelle.nl

Lokaal Hellendoorn

Mail onze bezorg afdeling jouw naam, adres en telefoonnummer: bezorging@twentejournaal.nl Kranten aan huis afgeleverd

Max. 2 extra folders, dus geen vouwwerk, maar direct bezorgen

Lokaal Hellendoorn

LOKAAL OP NAAR SPEERPUNTEN LOKAAL HELLENDOORN Wat lokaal kan, doen we lokaal, met elkaar!

Leefbaarheid versterken in alle kernen, wijken en buurtschappen

Sterk en onafhankelijk Hellendoorn

1. Zorg en welzijn dichtbij 2. Onder wijs en werk in de Gemeente Hellendoorn houden 3. Sterk, sportief en cultureel Hellendoorn! 4. Veiligheid burgers garanderen 5. Groen moet je doen! 6. Inwoners meer meebeslissen 7. Kloppend gemeentelijk huishoudboekje Zie ook onze bijlage per wijk c.q. dorp.

Elke inwoner en elke kern telt!

STEM LOKAAL

STEM LOKAAL


Vrijdag 18oktober mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag apr 2016 Vr 929Maart 2018 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag juni 2015 2015 Vrijdag19 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 11 mei mei 2015 2015 Vrijdag

33 3 3333

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

3 33

3 33 19

33 3 33 33 3

Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal twente Op naar bevrijdingsdag! twente Open dag brandweer inHellendoorn Nijverdal Amélie Timmermans winnares Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar bevrijdingsdag! twente Dodenherdenking in twente Op naar bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar Op naar bevrijdingsdag! twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn twente Op naar bevrijdingsdag! twente N VERDAL -naar 30bevrijdingsdag! apr organ seert Brandweer twente NIJVERDAL - Zaterdag In debevrijdingsdag! ReGeslaagde Koningsdag 2015 Op twente Voorleeswedstrijd Geslaagde 2015 genboogkerk Nijverdal Twente van 10te00 totKoningsdag 16 00 uur een open dag n het Geslaagde Koningsdag 2015 Vrijdag 19 juni 3

“Deze dag w en we a en z en april da he brandweervak meer Vrijdag Vrijdag29 1 mei nhoud dan a een branden 19 30 uur Vrijdag 1 mei 13.00 -17.00 is het feest. Om 11.30 uur start Vrijdag 1mei mei Vrijdag 19 juniuur Vrijdag meiuur Vrijdag 11 mei vindt 19.00 Vrijdag 8 centrum N 14 verda Een udag ze de N VERDAL Amé e T mmermans van zaterdag basvan sschoo DenovemPeppe t Nwaar verdan edereen s Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni b isbijvoorbeeld ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start ber eennggroots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start kan bekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Voor eeskamp oen van Sa and enbrandweer omgev geworden Z moest de eerste p ek 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. Om start geven d11.30 verse demons ra es Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op 70 aar vr he d Haar b voorbee d de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start Op pad me de boswach er 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start is het feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote het ree Expositie Tweede 7013.00 jaarOp vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” plaats met dhet Rijssens -17.00 uur is het feest. Om 11.30 pad5euur met de Haarle boswachter: het feest. Om 11.30 uur start isbijvoorbeeld het feest. 11.30 uur start 13.00 -17.00 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -uur Besten Kunstmarkt in het Park op we de en met Luna Herder u t Wcert he De wedstr werd gehouden op 5 maart zbijvoorbeeld n uOm eraard bere ddestart omPark vragen Haar -uur Besten Kuns mark n uur he Park op 10.00 Machines Nijverdal achter RK kerk. 70 jaar vrijheid de “Montmartre” Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede en e n o n O st Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc nAdve Ho stohus Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Machines Nijverdal achter de RK kerk. Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven endoorn ournaa 3 2015 Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK kerk. Machines VocalHeEnsemble deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He endoorn 3 2015 3 Redac Hellendoorn e Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven Zaterdag 30 april Journaal is een uitgave van: Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 1 me 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Colofon Zangers onder leiding van 3 Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M h Hellendoorn A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Journaal is een Land uitgave van: Maurice een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMauriceWeustink Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Kraan. Verder werken mee Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave Hellendoorn Journaal is een een uitgaveBVvan: o K mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegeben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Jan Lenselink, piano, Gerwin Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BVn n fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn Maurice PMaurice b GC hWeustink n n Geslaagde b232 dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Weustink 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Geslaagde Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53exemplaren dexemplaren n huis-aan-huis h Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeVr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN Om 11 30 uu a lijkertijd 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor WWW UITTWENTE Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur he eeb he Omee11 30 uu a 13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere nvrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... tot de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 ende 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de enaanloopt tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond dehen tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de Harlekijn Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin oo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek 19 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve davia ach ede Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd gekijken taalle enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via dedeabRK Maximastraat en 30 fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 06.00 uur kom de groep opers n onze onze A exanders raakeokgan o ee aan nes he voor eugd van 10 tot overzorgd 14 aar Zaterdag Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het Bibliotheek, filiale 9 mei Verschijnt iedere huis-aan-huis in inin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl nvrijdag komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 03 06.00 uur komt de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Met IVN naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN een geze g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, B b otheek a enaar f aba eHe Zaterdag 9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan ze he moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De kunAlexanderstraat abs ek o gan ee 19Bes 30Op -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt de deegroep groep lopershen in onze onze tot aan hetEen voor jeugd vanzal 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige N VERDAL groep anat eke amateur otogra en u t de gemeente Met VN k ken tgemeen aan Waar een Hu voor Cu uur en uur me medewerk ng van on Edy Hammink, 404 5003 Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. baltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en 06-519 hethet volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Met IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonFoto en tekst: BeVa Productions H’drn / 0623632739 en b ussen Verder on breek sende korhoenders on b word aangeboden door gerenwerk s ch ng de We e buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad behalve Daarlerveen 06.00 uur Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Met IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen door eenin deHuis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van jonendoorn d14.00 e14.00 a en andere veen svan egrafhebben op otografie starten een amateur buitengebied. Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto enoptekst: tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting dehetWelle. Welle. buitengebied. buitengebied. Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina tot 17.00 uur tot Harlekijn en loopt Expos eeen He endoorn Nijverdal Bands het plein het comité 70 jaar vrijheid Onder leiding een workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt tot 17.00 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon ma geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Rens Weustink 14.00 tot 17.00 een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur ...... ...vrijheid tot dede Harlekijn en loopt Redactie: 11.00 --kijken 17.00 uur Met IVN kijken naar baltn ghe deeMaximastraat Ha van he voo Het Rav nspr Programma dPa nenhet hu splein eraard een ngkussen ngrafegrafenWelle. wor- Met Vervo g korhoenders voorpag N verda - nanaar he com é 70 70 aar vr hedoor dvia n ve Bands op het pHu eU n Onder euur duur ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong HansWeustink Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: m Hondtong, sende ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur IVN baltRens Nijverdal het comité jaar in Bands op plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het He endoorn Z N N Hans 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 otoc ub Van ong tot oud van beg nner tot gevorderd en een m x van man Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du deenk het comité 70 jaar vrijheid in zde Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vandit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders n he cen rum van N verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij otheek Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 03 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e ng kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 50 Hammink, 06-519 404 50 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 n de Ha he Hu voo Het Rav n vrouw edereen s we kom b deze n euwe c ub HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan4en me he bevr dhet ngsvuur ongeren een e14 gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter concert werd ook inde nieuwe Matthijs terAvest Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 nd 06.00 uur komt degroep groep lopers onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar 06.00 HELLENDOORN Op maandag mei zijn in15 de aa de de brandweer de gehe eCu weervoer uwo gen ezijn bez ch -b 30 eugdbrandweer (k nderen van he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de shopleider kunnen kinderen en Nijverdal voor jeugd van 10 totintot 14 jaar komt lopers voor jeugd van 10 tot jaar 06.00 uur Alexanderstraat tot aan uur Hammink, 06-519 19 20 30 uur U Edy H 06-519 Tw h404 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bij jongeren een eigen graffiti zetE-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den e2015 ge howd ben er nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Edy Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN --inonze Op 4Cultuur mei 2015 in de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles het thema “vrijthe community of Hellendoorn Nijverdal Marktplein ----Dage uuvoor en Be uukap d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetm E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans 06 24 19 20 Expositie: het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt usende 21.00 uur 06-51940450 Ou door H Hondtong H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne enherdacht Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez g name en gee dusende verse Om dee eDagelijks mogen E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl D verse ma enverda per aar (u tgezonderd voor eders enemen gen staan Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uMet bbijrespect 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 0624 2419 19 200303 A be herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den maakt en kap eheook geDunan howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Redactie: Op p e za van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lid vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:redactie@hellendoorn-journaal.nl redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema Celtic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd hier koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es nderen kundeze spec e k as moe en de de van de zomerper ode) houden w bespreken we e kaars werk d epen Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19beeldmateriaal 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkorCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night Folk (staconMatthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven den vede zo gd Tu ene 08 00 en het 09ren. 00buitencentrum uu v aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze onze c ubavond bespreekavond n ons techn ek u t en brengen d t a een o n worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de lopers Nijverdalsebergweg MHLeonie Don dzijn A d G en oobeeldmateriaal Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo 10 o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan ang van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor ueigen klaar voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze gedrukteMatthijs ter Avest cte ubgebouw B00 nnenkort za er een groepsverband nconcert de--Zommeroamd prakt k eTheaer Hbesch ermeekdigitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal ZINiN Theaer gen z n brand en hoe a en schm nken en rondr den een au o bevr d gem dde de mo va voor dit kosten €10,00 zeer breed: nationale en interconcertzaal van het Europees keer weer te laten genieten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 uur wee akke word gevoerd door de voor u k aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als zowel worden geplaatst onze gedrukteals He derse “Kom vanavond met verhalen van a es op de k e ne pod a Een spec a e kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan Nijverdal ZINiN 06 uur Hellendoorn en in de Vrije Evangelische kerk te Nijverdal, me medewe k van he on gemeen e aan Waa hen een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN k ken naar ba de Ho e E Bu en en um nd e 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij jongeren een graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze gedrukteals Cartoon: Cartoon: 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkeluitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren eenvanavond eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan het bij 13.30 uur digitale uitgaven. bronvermelding isis als van alles op de podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan met verhalen Helderse Nijverdal -Zommeroamd ZINiN Theaer gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl LeoKemper Kemper leokemper@home.nl Fo en eks BeVa Produc ons Hbevrijdingsvuur drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze wordt uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00met owordt 17 00 uu gwebs Ven dient oIndien gIndien an de oogedruktepag o indestille Ha ek nkleine oop Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville dragers -overgeze vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor uuoorlog klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. te act esende zdit“Kom nBiergerechten, met een otoga verbeteren we onze techn ekng en‘Lös’ raken Heu e gewenst, u Won hon n bbronvermelding He endoo n na Cartoon: Cartoon: ge enwe kuitgevoerd ch ng We eDaarna wo dontbreken aangeboden doo korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak ehe ach erhanalles een brandweerau oVoorwerp ken en da was ook du deTheatervoorste Lös dragers dgelopen door een Co onv eeen BBigband. gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN kde ken naar ba -er Lennks Amé ehet Tnaar mmermans per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement inBurgemeester aanwezigheid van bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. alles het thema “vrijten inineen het thema “vrijhoe isvvis, Hellendoorn -dan Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd issa de het decor BBQ en de 20.15 dan deze ingemonteerd teisis werd tocht het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden in de dient foto. Onverhoopt He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd Been ergerech en sverdwenen uur wordt door de vanaf 10.15 uur twee voor u klaar voor: digitale uitgaven. Indien worden in de foto. Onverhoopt ontbreken Cartoon: gewenst, dan dezebronvermelding ingemonteerd te Theatervoorstelling: dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o en um De P e ten dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijExpositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester Expositie: Dagelijks en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de hoe de oorlog is verdwenen Hellendoorn Park ‘De wo k hop wo den ve o gd Tu en 08 00 en 09 00 uu v a de ma aa en Zaterdag 2 me worden in de foto. Onverhoopt ontbreken Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda van bronvermelding kan geen reden zijn voor door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, dan dient deze van bronvermelding kan ingemonteerd geen reden zijntevoor brand sende korhoenders en u zu t verste d staan van het moo e we ge nsp reerd door e kaars werk He gen Hendr k scou ng vana gaa he geze ge u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers van de e b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven door Helligen HendrikFauré groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gongeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door in de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 zdoor n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN Nzmet de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een ocoubavonden schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN be He werk van onze eden A s u meer De kenmerken ch van bronvermelding kanngeen reden zijn voor verrassingen medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Mende ssohn en ohn Wdoor ams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal De kaarten ook kornegro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven Graa hewereldoorlog erre s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar ba nzal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen Nijverdal, Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N sebergweg n ap 1945 Thank you ve y met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van me onder andere en scher een roes ge koge He endoorn b dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons Het was een spannende wedstr d tusU te nde k v e de keuze op Amé e w t doen met uw camera overweeg het grote p ez er en pass e waarmee Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng demet een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van andere binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijdkan 21.00 uur gers worden voora bege d d bands neAnne de muz ek en ze spee goed een worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en bev vuu wo doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Hellendoorn samen de officiële In detwijfeld Zinin staan en Jack met bijzonenumuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous was Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dngeals oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovezorgen Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht Theater van start, onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan en Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN sen de acht kand daten ddoor e Haarle uHaarle td de T mmermans doverebegeleid voor as tdiverse Kween engmet dan eens om te00 komen kbibliotheek ken op een we metMoederdag onze gezamen ketenog hobby bez g Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een worden aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda ten voor €7,50 verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acwordt me enGeze deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n onze kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Invan Nijverdal 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale met zeepbellen Dit gedicht van Leo Vroman, m nooit zodnaar leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding gemeenten Deventer Raa Rgenomen. ssenoke van Leeuwen gaat samen cvan ub oact dzeepbe zBibliotheek nBibliotheek ghe en eren van ekregen kaar ‘Loop de Maan’ door 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek Lgedruktenden De als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en en ede de kunnen en encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda sebergweg gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, danpgeplaatst dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus benovan heek aan gen amen o chop ëeZ eMar Haa egedrukteHeteendoo n en ove N verda N N cer )avonden Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze w bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft geWande ng en ez ngWillem b Br gade p peband u Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, a z z vergeze en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de A Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken Ho ten O st-W heJournaal enis isnHe endoorn met Luna Herder door naar de na e donateur o sponsor van onze c ub staan dan ook hoog n het vaande 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen N ve da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn digitale uitgaven. Indien bronvermelding digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu ch erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uvoor gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu dragers wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd kwamen De ury het moe k--naar van het eeskamp oenschap van dewaarna werd nontbreken shad etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een eur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged eneneHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 en het duurde ang voordat er eaan nnc Over sse Deze wedstr dCottonville hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d groep 1945 de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik Hvan wbronvermelding H ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoogaa he geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke eprov eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE - Hellendoorn V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel: 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit en verhaal met lach. Zowel The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat H 074-2596633 O Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” keHPaa nenkeuze da de ngg oep N“Keep daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. de kWeustink een de dekdo ndeptHellendoorn eve gemaakt veen pcen aats nve het Z N N Theater nsstokje Journaal: ngs oespraak dNeve door er Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog nndt he um van ve evanpoo N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, de poort bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë oen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, G Weustink Rens Rens Weustink Journaal: en een oeaan ge N koge aswelkom. me onde ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater n ade Zapr n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo n hove ve gen amen de owoensdag c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, kon worden tussen de kand daten Nvan verda op Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aa eronder door Anne SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, binnen. De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af11 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 14 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveHellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa een ve haa op he Dunan pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van harte welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o Jarne n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van Diggele Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Jarne van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op montvangen? Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ 0548-541686) en de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @w 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The Bloed, Zweet enaan Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- naar Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed Bloed, Zweet en voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. Na een ges aagde expos t e van sch der en van R a Dak nHELLENDOORN H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. Salland en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pNMeer oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. de Regenboog Can orPas Informatieschuur De overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een Vanaf 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl horst hee t deze nu p aats gemaakt voor sch der en van de sch dersgroep Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee ex wo op den e n voo k a bege R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00aWe o 19 30 bhe de veet kee ch en de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e zonder programma e worden en Graff t Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te “Lad es n the att c” D betre t een groep dames d e aren samen sch deren 21 juni Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be no m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga and averda he wa and en de entot de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vr wvan ge veines ethe en ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: ANaast H oo Gsch SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: Journaal: deren ondernemen deze dames ook andere act vonze te ten zoa shabecause het wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook Journaal: Ook kunt u het werk van enke e eden u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N verda -- ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers die er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng aZ eNema v ewillen en vanSallandse deze bestaat van Muz Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook Fietscross wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet deHeijn, agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan van Fotoc ub NLees verda He endoorn Ook de ekkr moge khe dendoorn om n bezoeken van musea Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het D Lochter um ozeHellendoorn youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: He endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was Een aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De UITTWENTE.NL ve haa me een ach Zowe Voe eu u He n en eed de Co onv e B gband N verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: Hellendoorn en omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverBibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, UITTWENTE.NL Hellendoorn en omgeOp het Reggepodium zal Juust zijn ontdekt. En natuurlijk kan Kaarten: €5,in de voorverbewonderen op d verse ocat es n c ubverband t dens geze ge u tstap es Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum De dea Canad anlid gue We ee u op onredens h pec a modeshow occa onEnvanaf Lee e 16.00 de op onze web eormeren Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei met de En 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre 70 aa v zhe dhe endoo nuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, m Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op v ng d verse verzorgen edereen ch a en n koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op ber van k ass eke muz ek De Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bij Primera Hellendoorn, Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter N verda en He endoorn Deze ocanaar otogen eke p ekken en o eveneving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bij Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug honou ed ha you o n u E pec a y becau e wa he www wen e ou naa n en Gra t b u endn ve da com he bev d ng vuu aan eken Heuve rug me paard en Fo o s b d ar ke komen van S Bru send N verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. v ndt u opemail; Streekderby tussen De Zweef en Heino Daarle: Attent Manenschijn, Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun weg staat de lokale band Play ithit sandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band uech Genemu over onder meer de ennenkort Landgoed Schu enburg en 13.30 13.30 uur Voerleu en volgen hun de lokale band Play it or prijs. 06-50203640 mari-n13.30 Jumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke dlokale eSt. eerveen naa wt en Ro De dpec van wo dCanad he ok ged agen Saithistorie Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, ede Daar sNijverdal benoemd www heverme endoorn ournaa He endoorn nea ove de ode avond v uur nd pbez aaeen sg op Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m Albert d engHeyn, eHeyn, nGulle O e da e age en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur band Play hun uur Dvolgen emy nog nper eweg aden ekomen Ook De N ve g aoep ve vo gen Daarle: Attent Manenschijn, ‘nakke Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van Bruisend Nijverdal an haweg be astaat edstaat on ghen on hTip momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Hellendoorn: Albert 14.00 uur m Deze band uit Genemuiden over onder meer de Landgoed Schuilenburg en es staan bwagen demail; op de menten met epad hobby tenatuurzdondern Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Op met 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg enHome Optimaal adverteren in Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren in Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Op pad met een natuurHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze Film: H C Gelderland: Optimaal adverteren in Overijssel en u e en n van ha e we kom He endoo n che den ch a aan de M enn um how band op ande e oca e n N ve da z n weg v a de G o e aa N verda Op pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa andse neem z n e gen gas heer mee van Schu enburg en grasdu nen Tour s n o VVV N verda Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 (por e eu e Werk o L d n de Orde van Oran e dag 19 me n de ha van he UITTWENTE NL Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Gelderland: mee d n 500 000 ex op e n e k Op pad met een natuurannepoppe@outlook.com richting Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Again op het podium van onze Via de Film: Home Optimaal adverteren in Overijssel en webpag na Expos t es van onze webg ds over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Tip Overijssel en Gelderland: M HD Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek G meer Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk Op pad met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk Op pad met een natuurEven den e en w van op de b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana gaan 16 00 19over uuEddy Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch gids over de Sallandse Nijverdal zeozeover over de mooie muziektent. Nijverdal meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug met paard enuur Hij vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d30de naanme de u gaven oka de avond ze be eerste aa op he Heuvelrug N Daarle: lokale titels voor over de Sallandse en nkomen) Ge cvanaf eerd me dezeuu op Hu sZINema voor Cu uur en Nijverdal -ZINema ZINema Ninaberlaan, gaan dejaar mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip in Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n500.000 o m een eex06scherpe 24192003 lokale titels voor scherpe prijs. sgeweest te de U he erandse van we kom Verder sgids er een dOVERAL. epaard z chBes bez gaan Nijverdal ZINema mooie ze Nijverdal ------ZINema meer dan oplage sterk NIJVERDAL - eNa Na ruim 8Eddy betrokken te zijnma geweest bijuur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa Heuve rug met paard en Hij iseisisharte het begin oud-Tweede Kamerlid inNassau de uitgaven van lokale de avond zelf betaalt het gids over de Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan zeband over mooie muziektent. meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 06 24192003 Hij vanaf het eerste begin Heuvelrug met en g oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt ubijop het gids overgroep de Sallandse p betrokken 06muziektent. 50203640 emazijn Voe eu en voo sgen weg aa de oka PNhet ayde 13bent 30bij NIEUWS UIT DE REGIO. ALTIJD. NIJVERDAL ruim 8 jaar te Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Mee n o www eo.a. on eu eprijs. e hun oep n Het Land is uitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever van Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een scherpe NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bij 13.30 uur Fo b d a ke komen van S B u send ve da lokale titels voor een scherpe prijs. wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre n van Schu enburg €6 H Haarle: G 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng en beg n om 20 00 uur De N verda Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: houdt met bee dbewerk ng waar n de Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever Bel voor informatie 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bij het 13.30 uur wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl com ch ngedenen He endoo n V aDorpsstraat, de AgaHeijum, n opwaar he pod umthemagroepen van het on e annepoppe@ou F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeftook Ben Zeehandelaar O Hengelo Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur ze bij Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bijOntdek de N wagen van Gedeputeerde Uutgeverieje ‘nwZeehandelaar Boaken. terrein Schuilenburg €6,Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Nijverdal - s a De Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Op pad me van een van na uur Nijverdal De e info: u eJournaal uk Enschede Journaal, Losser Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop van www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en heeft Ben Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal,Meer Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum oegang s zoa d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren de Sallandse verda oprichting de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar T Ook op Facebook dens de "bespreekavond" preseneden gezamen kop hun kennDe s en kunde Nijverdal ---Facebook Deze uitgave is gedrukt Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop: van Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannEconomie, Buren Montmartre, modeshow Glanerbrug Buitencentrum NN nabe aan gaan e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd envan Nwerkverda Nema Glanerbrug Glanerbrug modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en van Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse Buren de Sallandse Nijverdal oprichting van Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal uitgave is gedrukt op: Enschede Journaal, Losser Journaal en van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart Hartop: van H stoppen vana he eeT zijn e beg n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse Ook Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL Na rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b te oprichting vanalsde de Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Buitencentrum De 92-jarige besloten te met Glanerbrug Glanerbrug Ook op Facebook Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Het Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a. Hellendoorn Hellendoorn Sa andse Deze uitgave is op: Het Twentsche Land is uitgever van Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug N verda benoemd o zal Lzaen dMontmartre, waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten stoppen met zijn werkBu tencentrum derug en is daarna daarna voorzitter van Fop ënJohanna ens Deelnemingen, Dee nem ngen verder ontw kke en teren we nuur eenen groep de gemaakte en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Het Twentsche Land is van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isuitgever uitgever van o.a.o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave is gedrukt op: Meer n ormat e Do p aa waa e b he 13 30 be okken gewee b de voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werkJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de is als voorzitter van Financiën en Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Oldenzaal Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad hee Zeehande aar 16.00 uur enandse daarna als voorzitter van Sallandse Buitencentrum derug Financiën Deelnemingen, zal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard paard en en Heuvelrug met en heten aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal isJournaal, van: en hemagroepen Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. N verda voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal enJournaal, Hart van nbevrijdingsvuur de van Oran Nassau en ondsen onJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur oto svoor Deze z n nteract e Sa andse Heuve de themagroep Mantelzorg uus bOrde heen pubBen ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaGraffiti visop hechdheng endoo n nalles. en bee d enenvan ohanna van Bu On dek deavonden Sa van de Wmo aad Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede Journaal, Losser Journaal en van De Nijverdal-groep Dit isgoederen echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen Ook opisthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. Enschede Journaal, Journaal Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook 16.00 uur in en uit de e e Losser eeverder d p pen eHart Het Hellendoorn Journaal isis van lid van: Het Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Mantelzorg Juust bij het publiek introduce16.00 uur Lees op Glanerbrug Glanerbrug De Nijverdal-groep Dit is echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F m De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op 92 ar ge ee d bes o en e s oppen me z n werk Glanerbrug in en uit de gemeente de themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bij het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Glanerbrug Glanerbrug Film: De Bodskampi’s en vedaa na a invoo zsse eHeuve van a rug en tde b u andere endn da com he bev d ng vuu aan eken me paard en met a14.00 een vee zBodskampi’s dZINema gegemeente en creat eve wNijverdal en tSadvoor van en vHij nden in en uit de a thema uwgegaan. n euws uur verder gegaan. heeft A aanrenweg enGra we chdeGrotestraat zeGrotestraat nog even evenop 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd papier zijnzijn via locaties Nijverdal Nijverdal Nijverdal Film: De Film: De Bodskampi’s andse Heuve rug Hij Nijverdal weg via op andere locaties in www he uitgave endoornournaa N verda 14.00 uur verder heeft aanren en wellicht zelf nog gecertificeerd papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: De Bodskampi’s de hemag ewagen zoop g onze Hellendoorn Nijverdal - voor ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal --aanw locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolub nst gemeenpMan aats vaste ceen ub hele ocat eleukecBuitencentrum en uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s 16n 00 gekomen. Eventuele andere Bezoek de enstadeop op de gegeven tijden een en zoa szelf eens Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De Bezoek de de gegeven een hele leuke tijd zoals hij alal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H Voora hee Naan Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e verda Deze uitgave is met de zorg tot stand F m De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBezoek de bijenstal de e gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor te He endoorn Voor meer nop ormat gaand zu en we de nod ge n orNijverdal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn Of dit de bedoeling is is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. kunt u contact opnemen door een mat e en notu en bespreken Op deze facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & Omeer meer dan 500.000 ex oplage sterk dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & ma veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur mH eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rug veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet & com 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen te sturen naar mtempert@gma avonden kan er een presentat e een Tranen F m B oed Zwee & N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen in de zorg wil hij van de uitgever. ande ngenNijverdal n de zo g w Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel N verda T d Volg ons op Twitter artikel komen Tranen Informat De Pas zich graag actiever actiever inin gaan gaanOp zet-pad H eeFoto’s e St.veBruisend Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o bprijs. d enaenke komen B uditend Optimaal adverteren in Overijssel Nijverdal -- natuurZINema 14h00 uur lokale titels voor scherpe lokale titels voor een een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een met een natuurInformatieschuur De Pas zich graag zetH tvan S bij tN rr aave ddida t i oonneel evan Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema workshops en een otobesprek ng z n Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een natuurOp pad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan ze De Regenboog D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur voor cliëntenraad van deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9 30 u Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. en voo de c ën en aad van deover de ten Heandse Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor,kennis kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms9 30 u meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage lokale titels voor een lokale titels voor een gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn jaar Wilms De Leven bWonms Dover WF W eSallandse nk Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms10 00 u N verda ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Be h Sha om R ku Ku pe Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal - ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal --- N verda SUBARU SUBARU SPECIALIST Nijverdal Meer agendapunten SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal SUBARU SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer agendapunten heid heeft hij zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorg V agendapunten e Evang ke k D Hanneke Paa 18 30 u he d hee h z ch de a ge open Meer Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: heid Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe Meer agendapunten Bu tencentrum Deheeft hij zich de afgelopen Buitencentrum De Buitencentrum De SUBARU Deze uitgave is gedrukt Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST u op: op 19 00 u Deze uitgave isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De De Leven bop on zich D HH a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug N VERDAL Donderdagm ddag 16 maart houdt de PCOB haar Paasv er ng Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers op de kaart te zetten in de aan de boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op UITTWENTE.NL me en bed uao10 en mpe Deze uitgave isis met de zorg tot stand Dezetentoongeste uitgave met de nodige nodige zorg totsch stand -Reparatie en onderhoud alle De de der en geven entree s grat s D verse sch der en www he endoornournaa n Fest v te ten Bevr d ngsdag? K k op pag na 10 >>> op de kaart te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: De dames van St 3 d e eens eerder de m ddag verzorgden met hun prach Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Hee endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n Kijk De UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voorèreeennFestiviteiten uitwedstrijd. Deze luxeekomt omdat wordt Deze uitgave is nodige stand Deze uitgave is met met de de nodige zorg zorg tot standonvol16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolB nden Bevrijdingsdag? op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud UITTWENTE.NL 16.00 uur merken en campers, m Deop Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem detegen open gereduceerde uch Bevrijdingsdag? op deesopkaart zetten 16.00 in deDe Vuur aan de Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten 10 >>> Lees verder op UITTWENTE.NL een bee van de e première, n boottocht. worden pr Deze is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave uitgave isd met de nodige zorg totgrote stand UITTWENTE.NL ke k te e-Banden Sme (bedrijfs)auto 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorvar at komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad zen be aa t uge v3FKijk w service/opslag, www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De in de open lucht, Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd papier gecertificeerd papier stemm ge program verzorgen de v er ng komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 uur gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere gecertificeerd papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? pagina 10 >>>uit verdaop Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z oWmo-raad e bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n aangeboden erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman techn eken van abstract tot gurat e ge en adv ee he coNKijk ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat van Winterwende, het tweede Meer van de uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal ZINema Nijverdal ---ZINema ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s 20 00om uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg totkstand stand lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 10 1530 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse en van modern tot ass ek Voor meer n ormat e kunt u contact Zaa open 14 00 n Het Centrum we kom De v er ng beg nt om 14 Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto service, verkoopMeer / inkoop, -Airco Deze uitgave isis met nodige stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen Zwee o n en & ligers en padviseert het college deel in de filmserie Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolvan de van de uitgever. uitgever. Fm oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolaccu’s, uitlaten, 10 30 u 20.00 uur 20.00 uur PKN Do kegevraagd k verda en ongeDe Vuur e-Snel-service Nijverdal -Sme ZINema Nijverdal -agendapunten ZINema v aagd nam ove he Wmo be e Constant d Bmet Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolDe wedstrijd kentmet altijd een maar thuis wraak 20.00 uur -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, Tgekomen. dens de open ngst den van het noaopnemen R a Dakhorst aan de nstraat n N uur komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorvoor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van B & W 20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade komenheden en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade van &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvolPKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers ofof andere partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen doo Ak lezers ofEventuele andere partijen voor rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. dat0548-654812 zal dit keer o dezelfde weten 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere partijen niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voor rekening berhuus ukomen van harte we komextra voor lading Te eenoon 06-53341475 Leden en beO angste vraagd over het harte Wmo-beleid agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enbent daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van Benden &over W van gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het Wmo-beleid S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De Au o e v e W m een bezoek aan deze expos t e De Ma r adakhorst@gma com Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen en wordt ondersteund Film: door Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 7557 GC Hen e o e 074 259 66 33 x 074 259 63 53

Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Fotoclub Nijverdal Hellendoorn is een feit

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Expositie Noaberhuus Hellendoorn Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

m

Au KAuto pag

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week erkdiensten

Paasviering PCOB


Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag Vrijdag 12015 mei 2015 33 Vrijdag 1mei mei 2015 1119 Vrijdag Vrijdag juni 20152015 Vrijdag 8mei mei Vrijdag 12015 mei 3 Vrijdag 3

Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag 29Maart apr 2016 3Vrijdag 33 Vr 98oktober 2018 20

19 juni 20152015 Vrijdag 8 mei 2015 Vrijdag 1 mei 3 Vrijdag 333 Vrijdag 1 mei 2015

33 3 3333

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

3 33 Vr dag 9 Maart 2018 20

3 33

33 3 33 33 3

Debatclub CSG Reggesteyn en bevrijdingsdag! Memory Politieke debat met Özkan Akyol en Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal Op naar bevrijdingsdag! te twente Open dag brandweer in Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn nte twente Op naar bevrijdingsdag! te twente te twente Zunnewende festival bijzonder compleet Museum starten Op pilot lijsttrekkers in ZINiN Theatertwente naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! te twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn 3

Vrijdag 1 mei 2015

te te N VERDAL

Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Geslaagde Koningsdag 2015

3

twente twente twente twente twente

N VERDAL -- Zaterdag 30 apr organ seert Brandweer “Deze dag w en we a en z en NIJVERDAL In deKoningsdag ReGeslaagde 2015 Vrijdag april Geslaagde 2015 Het Memory Museum N verda engemeenschap genboogkerk te00scho Nijverdal Twente van 10en totKoningsdag 16 00 uur eenCSG open dag n het da he brandweervak meer Vrijdag Vrijdag29 1 mei 19 juni Geslaagde Koningsdag 2015 N VERDAL Op nhet emaker/schr ver branden nhoud dan a een 19 30 uur Vrijdag 1 mei Geslaagde Koningsdag 2015 13.00 -17.00 uur is feest. Om 11.30 uur start Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei Reggesteyn vest g ng Noetse erbergweg gaan educat eve dag samenwerk vindt zaterdag novem19.00 uur Vrijdag 8 mei centrum van een N 14 verda Een waar n ngedereen ze de Geslaagde Koningsdag 2015 Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni en co umn st Özkan Akyo gaat op b isbijvoorbeeld ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei ch Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start berReggesteyn een groots aaner Samen met de debatc ub van het Memory Museum be Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kanwbekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur 8 mei 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon mar re” d nsdag 13 maart met deOm sttrek Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. 11.30 uur start changr er ke h stor sche onderwerpencert Op pad me de boswach er 10.00 het feest. Om 11.30 uur start feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” plaats met het Rijssens 13.00 -17.00 uur ishet het Om 11.30 uur start onder de aandacht van ongeren brengen ch er Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start isisbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaarevrijheid vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -- Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld neke u eraard bere dde omPark vragen Haar Besten Kuns mark n n he Park op 70 Machines Nijverdal achter RK kerk. jaar Haarle de “Montmartre” kers van de po t part en de Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve en e n o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda gemeente Kunstmarkt He endoorn de dkunstenaarsplein scuss edus H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Daarnaast kr gt het Memory Museum Machines Nijverdal achter de RK kerk. ndse Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert ndse Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert t ek democrat eRKRK nkerk. het een n euwe dTwente mens Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven endoorn ournaa 3 e3 a s debatcen- aan over po 2015 ndse Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur De kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon Nen verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK Machines VocalHeEnsemble deournaa Het Ravijn een gezellig He endoorn 2015 3 Redac Hellendoorn e Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven trum Zaterdag 30 april Journaal is een uitgave van: d1 me Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. Z N N Theater De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Zangers onder leiding van 3 Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: d M h Colofon N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Hellendoorn Journaal is een Land uitgave van: Maurice een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor n door Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la gmontmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeGeen gezap avond e u steren maar Gastdocenten en d scuss es MauriceWeustink Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. door He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor eer Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo ddoor het Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Kraan. Verder werken mee Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In Hal van het HuisOutdoor voor avond e deduur scuss ëren en Per dagdee komen zo n 60 eer ngen een p tt glabeleving Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave Hellendoorn Journaal is een een uitgaveBVvan: o K mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo dk het het N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 k Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegebby ben er uur nog’ door Debby den enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor Inover de van het Huis voor 7557 GC Hengelo de komende gemeenvan hetpiano, voortgezet onderw s naar het meedenken Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Jan Lenselink, Gerwin Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BVn n fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet bby ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dengen Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In de Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de Hal van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn teraadsverk ez op 21 maart aanmuseum om daar naar de verha en van Maurice Weustink P b h n n b dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Maurice Weustink 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 nby op Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53exemplaren dexemplaren n huis-aan-huis h Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeVoor de pauze gaat Özkan de gastdocenten te u steren Zo komt staande Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter rond de tijd vangehoude na bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN he ee ker Om 11eerst 13 -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor NL WWW UITTWENTE Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 op z 00 n00 schr verschap en deze week een oodse onderdu Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 uur he ee Om 11 30 uu 30 a uu13na00 -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere nvrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van btot voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven nfax Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren de pauze schu ven de sstrekkers aan en dochter van een NSB-er verte en 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp Besten den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby n Oplage: Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdang van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2op mei Tussen 08.00 ende 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten en gaat h een uur n debat Ook Özcan a s schr ver n emaker Maar er komen ook andere gastdobuitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de Harlekijn en 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond de tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de ab Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach aanloopt het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 03 Nijverdal ZINiN Nijverdal ---epersoon ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hen hee de brandweer een Haar emee Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek okgan eeaan 19 30 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve dadvia ach ede dendRK ke nes Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in oo Jeugd ge ta enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 het pub ek kan d scuss ëren en en te ev s khe d centen zoa s b voorbee een k Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in 06.00 uur kom de groep opers n onze A exanders raa o he voor eugd van 10 o 14 aar Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het e Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 09.00 uur de g kun Maximastraat en Rav fiti worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl n komt de de08.00 groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal -otheek ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 06.00 uur komt groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, ba tMet IVN kijken naar baltgemeente aan. en Waar hen een kunvia Huis voor Cultuur en met medewerking van het jon- Zaterdag Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal ZINiN Nijverdal -b- ZINiN een enaa p19 e Bestuur. naan a Op He nworkshop Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, eNijverdal, B amei enaar f ndt aba e t9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan zeverzorgd moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De absgeze ek o gan ee 30 -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt de groep lopers in onze onze Alexanderstraat tot hethet voor jeugd van 10 tot 14 jaar Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige ba tMet VN k ken gemeen e aan Waar hen een Hu voor Cu uur en Bes uur me medewerk ng van he on Edy Hammink, 404 5003 erap Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 vragen ste en Voordat het debat p aatsv za u t een appenkamp Vervo gens gaan E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op Dunantplein zal van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. aDaarle, tbaltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en het volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp tMet IVN kijken naardebaltbaltgemeente aan. Waar hendeze een onderwerpen Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e Akyo Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on b de word aangeboden door gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en 14.00 tot 17.00 uur een graf14.00 tot 17.00 uur grafbuitengebied. Redactie: Özcan n het b17.00 ok voor pauze eer ngen over be ev ng aan tekst: kun en BeVa vloopt d Productions N verda Zwembad behalve Daarlerveen 06.00 uur Hans Hondtong 06 24 19 20 03 aaabuitengebied. tMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en met van het jonbuitengebied. Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en H’drn / 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. Redactie: r 11.00 uur tMet IVN kijken naar baltRedactie: Ann K hw n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur een graf... tot de Harlekijn en loopt Expos e He endoorn Nijverdal Bands op het plein het comité 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workV Hondtong 06 24 19 20 03 Hans Foto eneen BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina ...uur de en loopt 14.00 tot17.00 17.00 een Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: aetot mon ma eHarlekijn enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur ...onder tot de Harlekijn en loopt Redactie: raaAdvertentie-adviseur: 11.00 17.00 uur t-m Hondtong, Met IVN kijken naar baltn ghe de Ha van he voo Het Rav nspr Programma dPa ntekst: hu splein eraard een ngkussen ngrafegrafenWelle. wor- ngaan Vervo g korhoenders voorpag nanaar N verda he com é 70 70 aar vr hedoor dvia ndve Bands op pHu etU n Onder euur duur ng van een work Hans 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong HansWeustink Hondtong 0624 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Po ek debat met sttrekkers eerst op n-- werkzaamheden dbuitencentrum scuss ëren ng van sende ontbijt wordt aangeboden gerenwerk de Zaterdag 2 mei Zaterdag 22 mei Tussen 08.00 en 09.00 de Maximastraat en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 --zkijken 17.00 uur tIVN baltRens Nijverdal het comité jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het He endoorn Z Nstichting Nverzorgd Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241404 920 0319 20 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 0650 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het08.00 vandoor de shopleider kunnen kinderen en Met Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens be ev ng aan kun en v he d verda Zwembad RensWeustink Weustink Cu uu en Beuur uu wo dN ege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert in Rijssen. Tijdens dit Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N verda sebergweg he bu encen rum van de Om 10 45 komen de opers shop e der kunnen k nderen en Weekmarkt sende korhoenders n he cen rum van N verda z n er versch ende brandden ba onnen u gedee d De u Advertentie-adviseur: de k En he pub ek genoo du de k fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal - st en op n emacomité 70 vrijheid in debatc Bands op het plein Onder van een workEdy 06-519 404 50 Edy Hammink, Hammink, 06-519 404 50 en pub ek a06.00 s zetschrsende ver co umn aanta eerjaar ngen u t Alexanderstraat de ub van Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers hetgroep buitencentrum van de Weekmarkt korhoenders 06.00 uur uur komt de lopers inde onze tot aan het voor jeugd vaneleiding 10ng totkof 14 jaar voor jeugd van 10 tot 14 jaar Hans Hondtong, 06-241 03 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti Rens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk ach en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de Ha he Hu voo Het Rav n otheek HELLENDOORN Op maandag 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn nHans Nijverdal Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van van de he app aus aan he e nd van de the community of Hellendoorn n N verda Marktp e n Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur Özkan Akyo smedewerking Zdit N30 N een graag ker kt uur mmers een a eskunReggesteyn er eer met debaHammink, 06-519 19 30 20 uur U Edy H 06-519 Tw h404 nd 13.30 uur Paarse Poort. aan met het bevrijdingsvuur bij een eigen graffiti zet-Özcan E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en kap een ge howd ben erbjongeren nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Hammink, 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten in het thema “vrijthe community of Hellendoorn nEdy Nijverdal Marktplein Nijverdal --Dage Cungen uuvoor en Be uu wo ege 20van 15de uur Met IVN kijken naar baltMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen-V Op een Huis voor Cultuur Bestuur. met van het jonmet medewerking van het jon13.30 aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos tuur e ks ang aan he Dunan pdeuwe ede nbev Burgemees ermedewerking en d 1945. aalles es neigen he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M ninfo@twentejournaal.nl b Kemper o tern Avest @ leokemper@home.nl w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo CD “And So It Goes” gepreond de d van d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een graffiti zetm E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n a s oude 12 o 18 aar) van N verda ngE-mail: aan avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: gez ene gast n 2016 e dde h een ner te z n n oktober 2012 verscheen tervar ng worden e k gekoppe d aan Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans 06 24 19 20 Expositie: Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou H Hondtong H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne enherdacht Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez gbname en gee dusende verse enRedactie: aan Om dee eDagelijks mogen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl po tza ek debat ndoor de ZDebby N N bin otheek nsende debuutroman Eus Het nemen boek gaat onervaren eer ngen u t maakt dehet debatc ub Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uzusende bbij 21.00 korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 0624 2419 19 200303 A be herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den en kap eheook geDunan howd van ben er nog door gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Op p e van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav neerder Hans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lidhier vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal -verda Nijverdal -Turks-Neder comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:redactie@hellendoorn-journaal.nl redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema onCeltic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die erk s nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een workNijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es K nderen kunen de deze spec e k as moe en t dens Neder and Leest En over een andse ongen n tweeta en gaan z deze d scuss es Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19beeldmateriaal 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkoronCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night onFolk (stacon- de Matthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle en Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven den vede zo gd Tu ene 08 00 enub 09ren. 00 uu v aden de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N ar en open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze deze maand schree h n het n euwe u t een gastarbe dersgez n d e z ch aan “Leer ngen t onze debatc gaan e worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten beeldmateriaal die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n er eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het buitencentrum shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de lopers Nijverdalsebergweg MHdan Don dzijn A d Guen oo Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze Matthijs ter Avest Z N Magaz ne een co umn waar nzetz13.30 naan probeert ontwormet eer ngen van het digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen md Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aanachtergrond eaer Nijverdal ZINiN Theaer gen zhet nbevrijdingsvuur brand en hoe avan en schm nken engenieten rondr den een au bevr d uur esch k-ter gem dde de mo kosten vateeTheaer besch 10 00 voor dit concert €10,00kzeer breed: nationale enVrije interconcertzaal van hetNNijverdal, Europees keer weer te laten van Cartoon: Cartoon: Matthijs Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 wee akke word door de voor uueigen kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bij uur te van rechten. Aangeboden kopijvoortgezet kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als worden geplaatst onze gedrukteals md He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles eso Hu op de kin ede ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb eaer Nijverdal --Zommeroamd ZINiN 06 00 uur Hellendoorn en Evangelische kerk te me medewe k ng van he on gemeen e gedrukteaan Waa hen vanaf een voo Cu uu en Be uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse Poort. aan met bevrijdingsvuur bij jongeren graffiti Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als Cartoon: Cartoon: 20.15 uur 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan md “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd aer Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Bewust maken van vr he d h vast vooru t b kte naar de komende ste en en was gedee te k autob ograonderw s d scuss ëren over een aanta Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o du deken en da was dan ook du deLös Theatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen De Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp digitale uitgaven. is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester Expositie: Dagelijks kampvuurplekken. Daar vinvoor jeugd issge het decor Biergerechten, BBQ en de Eus De deininngen isvis, verdwenen Hellendoorn wo kwordt hop wo ve ogemeenteraadsverk gd Tu enIndien 08com 00 en 09 00 uu v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden donng van een wovan k ten Bands op hetaa pMuseum e n he éontbreken 70 aa ven he d N verda van kan geen reden zijn voor kbe door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, dient deze ingemonteerd te van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders Het Memory w graag ez D t doet sch kreeg voor en b versch angr ke onderwerpen u t het verHe gen Hendr k scou ng vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze Fauré k e horen Werken van Fauré Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei ös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven k Leo door Helligen Hendrik groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gonngeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door in de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 zdoor n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN N met de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvvan een o ovee schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN beErHe geren bewust maken van het begr p n ng aandacht n de Neder andse h samen met de sttrekkers eden” aen dus kkan Braaksma van bronvermelding kan geen reden zijn voordocent medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Wk E-mail: ams Mende ssohn en ohn W ams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Persberichten beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal korDe kaarten ook kornegro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven hewereldoorlog erre nzal s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu gemeen e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke ispart E-mail: Nijverdal ZINiNs h naast E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de Nijverdal Vormgeving: N sebergweg nScoutinggroep aphet 1945 you ve yGraa met binnen. fakkel scherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy Karin de het terrein slentert, komt ongealle ikewenen. ”genemen Theater b nnen De akke en vvlagdravan me onder andere en scher een roes koge He bdorpskernen dodenherdenk ng aop dagdra ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht worden aangeboden, worden diekopij onsvrij vrhe he dfakkel door ze nsp zenThank med a 10.00 Vana datuur moment de po tGraaf eke en nbakde gemeente eer maatschapp wetenPersberichten en die ons Persberichten en beeldmateriaal beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d start, awcentrum edoor he hema “v Dunan p eNijverdal, ngezongen. Bubrandgemee e rerende emalen Dage Nijverdal --de ZINiN in van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen gen over drone Argus on breken neen eExpos om een kks eeen komen wmaatschapp he passeerden revue he kopij kan endoorn Theater binnen. en vlagdravan met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o rechten. en um B enke te zijn van Aangeboden kan tePersberichten zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink beeldmateriaal die ons krantingsbon uit de lokale worden akrDe capella De volgende dag werd het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nogerwkrange enwe k ch ng de We e on bDeHe wo dbev aangeboden doo sende korhoenders Vormgeving: m @ van m F m ack We kamp me b zonp anneke n he Twen s w e d Bubb ca egen Vormgeving: vezorgen samen de officiële In 21 00 uur much o be ng p e en w h te zijn rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Theater van start, met onder andere binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle en Hellendoorn In de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN overvezorgen samen de officiële Nijverdal ZINiN Rens Weustink diverse in muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of geacht vrij 21.00 uur gers worden voora bege e d d verse bands n de muz ek en ze gemaak spee goed o een worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name gin aofficiële Anneke Raven en één ddngeals vuu wo d doo even n de Tweede Nijverdal -ekZINiN Haarle enWeijkamp Hellendoorn overvezorgen samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en met bijzonen van Jip en inonder het Twents Bubblica een Film: Rendez-vous Moederdag was nog Jarne van Diggele Daar e A Weustink en nworden Tworden pCSG gedrukteals Vormgeving: ne herdach door oor ogshande ngen he even verdvezorgen ovan Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat hieronder. Daarna isJanneke door Anne Heerworden aangeboden, geacht Theater start, met andere binnen. De fakkel en vlagdraen een roestige kogel, deAan Zinin bibliotheek staan Haarle Hellendoorn InCe de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN dewo overNijverdal -- ZINiN kenn sstaat te aten maken met het thema schr ook op n emaker en vee He endoorn descherf, hand van vtegen, er Mathijs van Reggesteyn “DJack ten Rens Weustink Rens 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands de muziektent zelfgemaakt speelgoed of eenver worden aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden oorde pub adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedrukteals zowel worden geplaatst inde onze uitgesproken hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda rschappen gen ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ehet acvan me zeepbe en nooit deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal naar de Maan’ Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te zijn van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. InTweede Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek te zijn van Aangeboden kopij zijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal - ende ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m zonaar leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding Were door og De samengevraagd bLoop versch te ev Willem s kregen eproe aan thema sverda gaat hra debat aan stedigitale een brechten. pencen ot eer ngen ‘Loop de door 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek Lgedruktendenonze De als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en ede de kunnen en um van de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, danpzondere dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus benoactue heek gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en ove Nsebergweg N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze w W em bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden geplaatst ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft gebkregen Wande ng en ez en ngen b Br gade p peband u Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bijook Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z vergeze en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de A Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken werk ng met Reggesteyn s een p ot en gramma s zoa s b DWDD met de sttrekkers De thema s d e udigitale teen deuitgaven. debatc ub krJournaal gen erva20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen n Nvee vevanaf da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding iszo onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en nd aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? verda Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan te Uitgeverij Het Twentsche Land ss pp Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu erAdvendo, Sven de den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eStud ng dse Sallandse reden zijn voor mbronvermelding Concert: Mister Mississippi ndse Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pdconwo uch gevoe d voor doo de vana 10van 15 uu wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep tot 13.30 uur een maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Cottonville Bigband. Daarna Theatervoorstelling: dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dan dient deze ingemonteerd za ndpuegedicht eerste nstant eCottonville 7de xdden paVanaf aatsv nden o Voetba behande worden zverhaal. ntraan aagge etterdr@gewenst, ng met het egeen den eendragers debat werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen ss pp Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen dse Buitencentrum Sallandse en e n he hema v he Dunan n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een ooneur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös 2729) (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende aeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 he dddialectgoobestuur vern euw ng cu tuur hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de ke Tweede Geva 1940 –d groep 1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel van bronvermelding reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-en geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr k geren me beperk ng nsHelligen uch den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel:074-2596633 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel sevan raa The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pHellendoorn kePaa nen evanpoo da de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. Kaarten reserveren en verkeersverb nd ngen Spec aa voor Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve de N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen er naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë b0548zonoen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een foto, Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Rens RensWeustink Weustink Journaal: een oe ge koge van aswelkom. me ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer N verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, daan tovergedragen debat sthe de gemeenteraadsvergadeKaarten voor deze ez ng bdebatavond Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aan hbinnen. eronder door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goed ges aagd eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Poor 366687), Boekhandel De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveoon Hellendoorn De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. r ng verzet Het pub ek kr gt u teraard kosten 12 50 en z n te reserveren Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa ve op he Dunan de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop on -mei De Kroonvan aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) ete endoorn van He vouur gende concer He van din de aa eeen ege zhaa n15 Zondag 3 bij met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, Jarne Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands innzet de muziektent zelfgemaakt speelgoed ofharte een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in demuziektent muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo uwaa kbands aa voo Voo we pWorld vana 10 15 uu pe wee akke wo dde uverkeerslichten gevoe dMannenkoor doo de 20 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Groot Lochter n ouvan nHellendoorn mJarne Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands de begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele van DiggeleAldi Geen Journaal Geen Hellendoorn Journaal eomJarne oon Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van Diggele Jarne van Diggele de moge khe d om mee te d scuss ëv a www z n n com o a te ha en aan vangen vanwege hun be angen oze voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? ontvangen? 13.30 uur staat dede lokale band Play Voerleu enB gband volgen hun weg prijs. 06-50203640 mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voorweg during the Second World War nachtmerries, de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 19.30 uuritittencentrum bij de verkeerslichten met dehet aanmelden stellen op naar Dalzicht,d Aldi Groot Lochter Bu Sa gaa ove ve chtot kk Thea ngen 13.30 uur en volgen hun staat de lokale band Play 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, inin de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Lochter sEven benoemd oandse Lverhaal dJan nemail; dewij Orde doorn Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een door 33Voerleu Pipers kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op Dunantplein. ‘Loop de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee ageGroot ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv evan Daabezoek na ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Jumbo. Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar de Maan’ door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band Play ititte Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 11 30 o 13 30 uu de agwe de vo e en maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 3 van kledingstuk, een verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop naar de Maan’ kassa 0548-541686) en aan de kassa heeft deze maand een maart van dit jaar heeft dit koor Kamphuis, pianist Lenselink F m Home r ch ng He endoorn V a de Aga n op he um van onze annepoppe@ou ook com ren en vragen ste en de theaterkassa b de Tour st n o n Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu en volgen hun weg 13.30 uur prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en s reek aa schr ver me n orma e over en b o oLe er k op de grens van en Bloed, Zweet en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land @ w 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en s e n ach werd genomen Heuve rug van de Tweede We e doo og men ev ng A e v er werden ze benoemd tot d n de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de and Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en deOran verhalen vanmet de overleonze gasten Canada: The en Bloed, Zweet enTranen Tranendoor vriend eneed streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk de grens van- Bloed, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle --lezing vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The wars and armed nN Zweet en voo we penall uethe dehet weede gAttent oep van de cou ng vana gaa he ge euit ge p Zwolle, ogZwolle, door He gen Hendr k een Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon door word verzorgd E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe de Co onv eVia B gband Voe eu uN He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, ‘n Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal Wandeling en lezing bij uit Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com VERDAL Bru send verda voegt een spectacu aamma re coverband toe aan Goedzak,Attent Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en bij door Brigade pipeband uit schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com N verda Te e on sch beste en kan Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n Pas H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N vededa noverigens he cen um van Nze vede da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Pas Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andOp conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde van Oran eNPipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. rPas u074-2596633 de Regenboog Can orPas Informatieschuur De die overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip Dadd Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle Advendo, Vanaf 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss raa waar ze band he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land haar programma The es komen naar vr dag 7dde sep mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeD en we kom when emembe he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een ook vmaan. amaan. 0548-624489 Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” enrty inme Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 totdtot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch everda ove agen De ddeage van Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur de volle 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome to you, very grateful you for Zunnewende esAdvendo, va erde He Overs ch verzorg de even gev erd nook een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De enakke v agd aParlement van aWelcome onde ande eaged Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng enE-mail: b N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch Haarle: Spar,z Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt de Cottonville verhaal met een lach. Zowel zu 000 en gewe dauit ge show neerzetten Bru send NeCottonville verda Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 on ne Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een ge den bege eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee ex wo op wederom e n voo k a een Rtember M 074-2596633 Dd n 500 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: ten Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e orden zonder programma e worden en Graff t en Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, ten Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa en Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti en Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo PJumbo, pe van Low and op he Dunan p“Keep e“Keep nzondag Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum ven ndt n 2018 p3Voe aats van woensdag 5 tot en met 9da us Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de oka band Pseptember ay euen enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06 51940450 wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and med en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en Vö kers ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. en Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog alles. Ook Journaal: u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: n www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, nndoorn FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N verda -- ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen M Nijverdal: T Albert de Orde van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Leesdie aZ eNema v ewillen en vanSallandse deze Fietscross van Muz ekkr endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep vervolgt wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de ove deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet deHeijn, agwe kgpass oepcome Advendo Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Met vee pGroot ez hebben The orgasme waar ang van moet Dalzicht, Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNen ou n de n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafdagen aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het Der um We ozeHellendoorn you veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaan Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid NL UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: eHe endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. de Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal zijn Grotestraat op andere locaties in Nijverdal N VERDAL Z Nema draa t vana zondag 18 maart Bank er van het Verzet (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was e hebEen aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De NL UITTWENTE.NL ve haa meontdekt. achonze Voe eu udeGulle He en eeduReggepodium deonCoh onv egekomen Bazal gband verda Het Hellendoorn Journaal isvlidendoo van: eHellendoorn en omgeOp het Juust zijn En natuurlijk kan Kaarten: €5,ininwij de voorverBibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, NL UITTWENTE.NL eHellendoorn enDe omgeOp het Reggepodium zal JuustEn zijn ontdekt. EnZowe natuurlijk kan Kaarten: €5,deop voorverD rty Het Dadd es nHeyn, aarnbij dat ze worden b pec Entree The Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum dea Canad anlid gue We ee occa on Lee e een de op web eN Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op de verkeerslichten aanmelden stellen Zondag 3 mei met de vanaf 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70voor aa v zhe dhe endoo nuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, mDe Het Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de En vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op v ng d verse op redens verzorgen edereen ch a en n ormeren koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op kbestaan ber van k ass eke muz ek De Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op de fi m waar fi mm nnend Neder and naar u t k kt A s bank er Wa raven ving optredens laten informeren koop bij Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter een torenhoge n vuu euwe D es ske GRAT Siedereen ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug van honou ha you Voerleu odiverse nstanu en EFo pec becau e weg wa heDe www eBru ou n Play enrty td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng aan eken Heuve me paard enHellendoorn, oaGra sybij bDadd ar komen van S zich send N verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt opemail; Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun staat de lokale band ithit sandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode onderavond v nd p aa s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Ha (Barry Atsma) n de Tweede Were door og wordt gevraagd o h z n finan m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en daard gezet nHeyn, het eestcenenrcu t Deze Het band Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek uurOp pad paduur met een een natuurnatuur13.30 uur uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed SchuilenburgFilm: enHome Optimaal adverteren inGulle Overijssel Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel Ge de nd Hellendoorn: Albert Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal urOp met Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com richting Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze H C Gelderland: Optimaal adverteren inn Overijssel u Again en nhet ha e Orde we van kom He endoo che ch Me(por enn um how ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg v den a en de Grichting oa e aan N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa neem zdeHellendoorn. nop gen heer mee enburg envan grasdu nen Tour shet n verzet o VVV N verda Opaarze Film: Home Via de op het podium onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan npodium de van Oran eUITTWENTE an he dag 19 me nSallandse deandse ha vanmet he NL Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in evan n een k richting urOp pad met een natuurannepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again onze Via de Film: Home Optimaal adverteren Overijssel woord coverband s‘ninop aOverijssel het sto geaaHellendoorn. N verda se Pubqu z van eMuurgOp ds over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren en Gelderland: D c ë e contacten voor w nzetten t h n et ang Samen Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek H G meer Ontdek de neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk urOp pad met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk urOp pad met een natuurEven aanme den e en w op b de ve kee ch en me de En vana 16 00 o 19 30 uu Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip eNes gids over de Sallandse Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema ze over de mooie muziektent. Nijverdal ZINema meer dan 500.000 ex oplage in sterk Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, en Heuve rug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d Eddy n de u gaven van de oka e de avond ze be aa u op he lokale titels voor een scherpe prijs. gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze uur Hu s voor Cu uur en Bes uur Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. mago en de werve ende show van de Na het succes van de vor ge ed t es za Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze over de Nijverdal ZINema meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse Heuve rug en Heuvelrug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 24192003 Hij isn vanaf het eerste begin en Heuvelrug met paard en e oud-Tweede Kamerlid in de uitgaven van de avond betaalt ug) op het zgeweest n de broer Guur s 00 van Ha ( zelf acob Derw bedenkt h-- ALTIJD. een skante construct gids overrde Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eueen en voo sgen weg aa de oka eNa P het ayde 13 lokale 30bij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8ve8Eddy jaar te Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Mee n o www e 06 on eu e e hun n Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor scherpe NIJVERDAL jaar betrokken te geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 Meer Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bijaar 13.30 uur Fo bprijs.d oep aDorpsstraat, ke komen van S --BNa send da lokale titels voor scherpe wagen betrokken geweest bij de van He um Gedepu eerde Uu gever eoo ese nzijn Boaken erre van Schu enburg €6 - wagen H G 14 uur H on pook de aren ang verbinformatie: zondere ondersche dbij ng13.30 urAL. De en beg n de 20 00 uur De N verda Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bijNhet het Meer informatie: w tte br gade bvaneen kt vr prijs. we onmogeer ook duum t ruim een grote N verda Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isinformatie uitgever voor 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: waar 13.30 uur ze bij uur betrokken geweest de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal -om Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl annepoppe@ou com ch ng He endoo n V a de Aga n op he pod van on e F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar O Bel Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal om grote en ngen a te s u ten waarmee het verzet gefinanc erd kan worden Op pad me een na uur Nijverdal -Facebook De e info: uJournaal, e Oldenzaal ed uk op www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Zeehandelaar Hengelo Journaal, Journaal,Meer Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum De sJournaal, oegang s -zoa s a De d gra s De heer D ekSvoor er (68) e nMontmartre, sch ende vr wmodeshow ge eacbeg e 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek deOok Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de de Wmo-raad Wmo-raad van Over sse voor Econom Meer info: deeve Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Ook op k TteDeze evenaren Met hune exp os pubqu zoo pvan aatsv ndeneMontmartre, de opBen het Nijverdal uitgave is gedrukt op: Ontdek Sallandse beeld van Johanna Buren Buitencentrum Nwww.regionaleuitgeversgroep.nl nabe aan gaan de moo eJohanna mu en Nvwerkverda Nema modeshow en van modeshow en Ontdek de Sallandse van Buren de Sallandse Nijverdal ----Facebook oprichting van Overijssel Nijverdal uitgave is gedrukt op: Enschede Journaal, Losser Journaal en van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart Hartop: van Htent vana he ee zijn n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse kkkenerg op Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt Ontdek dede Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Johanna Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Heuvelrug Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en N VERDAL Na ove rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, nEconomie, gewees b te oprichting vanals de Wmo-raad Nijverdal van Overijssel voor Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met Ook op Facebook Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Hellendoorn HetHet Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a.o.a. Hellendoorn Sa andse Heuve rug Deze uitgave is op: max Twentsche Land ises uitgever van Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug N verda s benoemd o L d waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten stoppen met zijn werkBu tencentrum de en is daarna voorzitter van F ën en Dee nem ngen za e a to the nste ng Marktp e n De nschr v ngen zu en en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. met paard en Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave is gedrukt op: Meer n stoppen ormat DoOldenzaal pOldenzaal aa waa e b het he uur be okken e gewee b 13werkde30bruisendnijverdal.com s Journaal, voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te met zijn Journaal, Hengelo Journaal, Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de en isis daarna als voorzitter van Financiën en Deelnemingen, zal Het Twentsche Land isisJournaal, uitgever van Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land uitgever van o.a. o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug en Graffiti bruisendnijverdal.com bevrijdingsvuur Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid zaamheden. verda Sallandse steen voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en120 Hart van n de van Nassaudus goederen en ondsen voor onJournaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, 16.00 uur 120 hJournaal, ts m nuten aanpak b nnenkort starten s niet teniet AWmo s Ook ook dat nNdeetOok genoeg s bedenkenMantelzorg de wagen Kaarten reserveren Sa andse Heuve rug deandse themagroep Mantelzorg uus bOrde he pubOran ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaishoudt visop hechdhede endoo n nalles. en bee dn enenvan ohanna van Bu en On dek Sa ng van de aad Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede Journaal, Losser Journaal en van De Nijverdal-groep Dit echter nog wagen vervolgt opthemagroep Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. Journaal, Journaal Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog alles. Ook uur in enDe uit de e e Losser eeverder d p pen eHart Het Hellendoorn Journaal isis van lid van: Het Hellendoorn Journaal Heuvelrug de Juust bij publiek introduce16.00 uur Lees op Glanerbrug Glanerbrug Nijverdal-groep Dit isisendn echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F16.00 men De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, Losser en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op 92 ar ge dDe bes oNijverdal-groep en ehet s oppen me z nverda werk Glanerbrug ezEnschede in uit de gemeente depaard themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bijGra het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De vervolgt Dit echter alles. Glanerbrug Glanerbrug Film: Bodskampi’s en daa na niet aa invoo z Ook eHeuve van en tde b ucom ve danog com heJournaal bev d ng vuugeee aan eken rug me en n de zeven mannen e de gasten www bru sendn en soc broers de grootste bank raude u t de Kaarten voor deze m z n te beste te in en uit de gemeente voor a uw n euws 14.00 uur verder gegaan. Hij heeft aanren en we ch ze nog even gecertificeerd papier 16.00 Glanerbrug Glanerbrug zijn weg via op andere locaties Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Sa andse Heuve rug Hij heeft Nijverdal Nijverdal zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal www gecertificeerd he uitgave endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder gegaan. aanren en wellicht zelf nog even papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Bodskampi’s de hemag oepin Nijverdal Man ewagen zoandse g 16ngesch Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij en heeft aan14.00 uur ren wellicht even Den ech ede n ede ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve vo g va gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- De weg andere locaties Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave met nodige zorg stand geworden nisisJournaal eesttenten op est s via med anogGrotestraat nszelf gaten deopkomende maanNeder seent enta en v a Film: en uuur teden de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s 00 gekomen. Eventuele andere onvol-zijn de Bezoek de ensta op op de de gegeven hele leukeBuitencentrum tijd meespe en zoa h a nog eens Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De eHet Bezoek de gegeven een hele leuke tijd zoals hij alal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H mheeoenen aanverda Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidvD van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e N Deze uitgave is met de zorg tot stand F m De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolde Bezoek de op de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor en n de c ubs The rty Dadd es zorden voor meer n ormat e gu dens worden onder het www z n n com Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand unaa naa facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn g... Of dit de bedoeling is is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. keer op keer voor een muz kaa oog van de bezetters de Neder andse o a te ha en b de Tour st uOgen naa facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & n o n veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur mH eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rughoe veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet &en Tkan 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen Bank u t ges u sd Maar grootschaN verda Te e on sch besteDe Tranen F m B oed Zwee & N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen in de zorg wil hij van de uitgever. ande ngenNijverdal n de zo g w Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel T dvoor N verda Volg ons op Twitter artikel komen Tranen Pas Informat Pasd zich graag actiever actiever inin gaan gaanOp zet-pad H eeFoto’s e St.veBruisend Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o bprijs. d enaenke komen B uditend Optimaal adverteren in Overijssel Nijverdal -- natuurZINema 14h00 uur lokale titels voor scherpe lokale titels voor een een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een met een natuurPas Informatieschuur De Pas zich graag zetH tvan S bij tN rr aave ddida t i oonneel evan Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema ger de operat e wordt hoe meer ook v a 0548-624489 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een natuurOp pad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan ze 9Pas 30 u De Regenboog D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur ten voor cliëntenraad deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9 30 u Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. vana edere dag van en voo de c ën enmensen aad van deer 9 meer 30 udan Heweten Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds over de Sa andse 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor,kennis kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms9 30 u meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage titels voor een lokale titels voor een gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn jaar Wilms 9 lokale 30 uvoor De bWonms Dover WF W eSallandse nk Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ce Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06scherpe 24192003 neemt de rug kans toeLeven datMet Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms10 00 u N verda ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl 0 Meer 00 u Be h Sha om R ku Ku pe Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal - ZINema en brede vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl emand dat SUBARU ene out e bestuurlijke Nijverdal Nijverdal --- N verda ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ten Meer agendapunten SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl ten Meer agendapunten heid heeft hij zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorg 8 Deze 30 u uitgave Vnde eheeft Evang ke zich k de afgelopenD Hanneke Paa 18 30 u he d hee h z ch de a ge open Meer agendapunten isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: maakt een eheid kan hij Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe ten Meer agendapunten Budat tencentrum De Buitencentrum De Buitencentrum De ST SUBARU Deze uitgave is gedrukt ten Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST u op: op 19 00 u Deze isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De 9en 00 uuitgave De Leven bop on zich D HH a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug maken aan de daden en Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: ten Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor deelnemers op de kaart te zetten inSallandse de aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00van uur Lees verder op NL UITTWENTE.NL me en bed u o10 en te mpe Deze isis met de zorg Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot tot stand stand -Reparatie en onderhoud alle het neven het bank er www he endoornournaa Fest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? K k Deze opBevrijdingsdag? pag naekomt 10 >>> op de kaart zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo De NL UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 uur pe merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. gekomen. Eventuele Eventuele (druk)fouten (druk)fouten of of andere andere onvolonvolB nden e de esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud NL UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur e merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op 10 Lees verder op NL UITTWENTE.NL Bank Deze is met de nodige zorg tot Deze uitgave ispapier met de nodige zorg tot stand stand NL UITTWENTE.NL 8 gecertificeerd 45 u uitgave poop keHellendoorn. k >>> DeDe V uur e-Banden Sme service/opslag, 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa van u vhet w verzet www.hellendoorn-journaal.nl gemeente De De première, in de open lucht, Au opagina ePKN oopDoner gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. pe merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>>uit verda Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening NL UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z oWmo-raad e het bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 gecertificeerd 30 ude 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman het Verzet s ge en adv ee van he coN ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat van Winterwende, het tweede Meer van uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal ZINema Nijverdal ---ZINema ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 0 Deze 15 u 10 15 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse waargebeurde onbekende Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto service, verkoopMeer / inkoop, -Airco uitgave isis met nodige stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen Zwee o n en & ligers en padviseert het college deel in de filmserie Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolvan van de uitgever. uitgever. Fm Bmet oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolaccu’s, uitlaten, 10 30 u 20.00 uur 20.00 uur 0 gekomen. 30 ude PKNBands Do kegevraagd k De Vuur e-Snel-service Nijverdal -Sme ZINema Nijverdal -agendapunten ZINema v aagd nam ove he Wmo be e dvan Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar thuis wraak 20.00 uur en -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, verhaa Neder komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorvoor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van & W en onge20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade van &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvol9nkomenheden 00 uofof andere PKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen dooweten O Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening grootste verzetshe d B &over vraagd het Wmo-beleid Wmo-beleid en agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa over het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door

Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 mp e 7557 GC Hen e o e e 074 259 66 33 x 074 259 63 53

Geslaagde Koningsdag 2015 GeslaagdeKoningsdag Koningsdag2015 2015 Geslaagde

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

H

w

H

O

H

Spektakelband ‘The Dirty Daddies’ komt naar Bruisend Nijverdal! G

H

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

FILM: Bankier van het Verzet

uto Au erkdiensten Auto K pagina agina pag

NL

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Het Twentsche Land is is uitgever uitgever van van o.a. o.a. Hellendoorn Hellendoorn Het HetTwentsche Twentsche Land Land is uitgever van Het Twentsche Land is van Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever van o.a.Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal,Hengelo HengeloJournaal, Journaal, Oldenzaal Oldenzaal Journaal, Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede EnschedeJournaal, Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Enschede Journaal, Enschede Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

k

m

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week


Op de zorging gehad. Mijn specialisatie was diabetes en reumavoeten. Hierdoor kwam ik bij veel mensen thuis die niet alles meer zelf konden doen en afhankelijk waren van zorg en hulp. Door deel uit te maken van de commissie samenlevingszaken kan ik mijn steentje bijdragen om dit goed te regelen.

De afgelopen 8 jaar heb ik met veel plezier mijn ervaringen en kennis in kunnen zetten voor het CDA, op het gebied van zorg, armoede, onderwijs en sport. De overgang van zorg voor ouderen en jeugd naar de gemeente was een intensief traject waarbij heel veel goed verlopen is. Als CDA hebben we er voor gezorgd dat iedereen de zorg krijgt die noodzakelijk is zonder afhankelijk te zijn van het budget. Natuurlijk is dit een dossier waar doorlopend aanpassingen nodig zijn. Er wordt steeds meer van iedereen gevraagd. Men moet langer zelfstandig blijven wonen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn kwetsbaar. Zij verdienen blijvende aandacht en ondersteuning.

saamhorigheid, het tegengaan van eenzaamheid en het iets over hebben voor elkaar.

Als sportgemeente van het jaar ben ik trots op onze sportvoorzieningen maar ook op alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bewegen is goed voor de gezondheid maar ook voor

De samenwerking tussen onderwijs, (agrarische) ondernemers en overheid (3 O’s) moet optimaal zijn. Gezamenlijk moeten we zorgen voor goed onderwijs dat aansluit bij de praktijk.

Onderwijs is een onderwerp waar ik me ook mee bezighoud. Regelmatig contact met alle besturen van de scholen in onze gemeente, maar ook gesprekken met ouders, geven ons de input voor beleid. Belangrijk is dat kinderen in onze gemeente kunnen kiezen uit een zo breed mogelijk aanbod van opleidingen. Alle kinderen moeten ook mee kunnen doen. Hiervoor is het kindpakket gekomen. Goede scholen die voldoen aan de eisen van deze tijd, veilige schoolomgevingen en ieder kind telt, daar blijf ik me graag voor inzetten.

Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben bij diverse bedrijven op het Lochter weet ik wat er speelt. Het is dan ook mooi om partijen bij elkaar te kunnen brengen. We hebben elkaar zo nodig op het gebied van participatie, sociaal ondernemerschap en zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid niet alleen bij de 3 O’s, maar ook bij u en mij. Een betere wereld begint bij jezelf. Er ligt een hele opgave waar we de komende periode uitvoering aan moeten en willen geven. De komende vier jaar wil ik graag weer als uw vertegenwoordiger aan het werk om de gemeente beter door te geven aan onze kinderen. Blijf daarom niet thuis op 21 maart maar stem op het CDA.

Officiële mededelingen Evenementenvergunningen en andere zaken die met de APV te maken hebben, vindt u op onze website:

www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/officiële-mededelingen/bekendmakingen/ 

Omgevingsvergunning e.d.

 Aangevraagde omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In de gemeentelijke advertentie van week 9 is per abuis bij de aangevraagde omgevingsvergunning Veldkampsweg 23 een onjuiste omschrijving gegeven, het moet zijn: • Veldkampsweg 23 – het vergroten van een aanbouw (16-02-18) Nijverdal • Hexelerweg 43 – het bouwen van een vervangende overkapping (22-02-18) • Constantijnstraat 31 en 33 – het splitsen van 2 panden en het plaatsen van een deur in de voorgevel (27-02-18) • Rossinistraat 2 – het plaatsen van een dugout (26-02-18) • Schaapskooiweg 28 – het plaatsen van een schutting (28-02-18) • Hexelerweg 32a – het bouwen van een vervangende schuur (28-02-18) Hellendoorn • Dorpsstraat 7 – het uitbreiden van een woning (02-03-18) U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door één van deze plannen in uw belangen te worden geschaad, vraag dan bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal naar eventuele mogelijkheden en het tijdstip waarop u hiertegen bedenkingen/zienswijzen kunt indienen.

 Deels verleende omgevingsvergunning

Hellendoorn • Dorpsstraat 3 – het bouwen van een woning (27-02-18)

 Deels geweigerde omgevingsvergunning Hellendoorn • 3 – het kappen van 1 walnotenboom (27-02-18)

 Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Nijverdal • Bachlaan (achter de nummers 127 en 129 en grenzend aan de Beethovenlaan) – het kappen van 2 essen (28-02-18) • Pimpernel 13 – het bouwen van een woning (01-03-18) • Holterweg 71 – het bouwen van een erker (27-02-18) • Kruidenlaan (voor nummer 194) – het kappen van 1 es (01-03-18) • Esweg 14 – het plaatsen van een dakkapel (01-03-18) Hellendoorn • Ninaberlaan 8 – het gewijzigd bouwen van een woning (27-02-18) • Ommerweg (tussen de Ommerweg en de Isakke) – het kappen van 22 bomen (27-02-18) Daarle • Esweg 24 – het plaatsen van zonnepanelen (01-03-18)

 Verdagingsbesluit omgevingsvergunning Nijverdal • Pinksterbloem 3 – het bouwen van een woning (27-02-18) Wanneer u belanghebbende bent en het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het bezwaar (de motivering) Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 Verleende omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure)

Nijverdal • Duivenbreeweg 24 – het brandveilig gebruiken van het pand De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. U kunt de desbetreffende stukken inzien van 10 maart 2018 t/m 20 april

2018 bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. (tel.nr. 0548-630214). Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning wijkt niet af van het ontwerp. Tegen het besluit kan binnen de terinzagetermijn beroep worden aangetekend. Beroep kan worden aangetekend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Dit beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van dit besluit - de gronden van het beroep (de motivering) Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel (postbus 10067, 8000 GB Zwolle). De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Een beroepschrift schorst het in werking treden van het besluit niet. Indien wel schorsing wordt gewenst, dient bij bovengenoemde rechtbank te worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

9 maart 2018, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Op de 

Geaccepteerde INRIT meldingen (art. 2:12 APV Hellendoorn)

Op 27 februari 2018 is de inritmelding geaccepteerd voor: • Kluversweg 10 te Hellendoorn (18UIT01169) Tegen deze geaccepteerde inritmeldingen kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt binnen 6 weken na de dag van acceptatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de volgende gege-

vens te bevatten: - uw naam en adres; - een dagtekening; - een omschrijving van dit besluit; - de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). U richt uw bezwaarschrift aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal. Vermeldt u hierbij ook het hierboven genoemde 18UIT-nummer.

 Herbenoeming plaatsvervangend stadsbouwmeester Burgemeester en wethouders hebben, op voordracht van Het Oversticht, dat de welstandsadvisering verzorgt, mevrouw ir. M.T. ten Hove – Van den

Heuvel herbenoemd als plaatsvervangend stadsbouwmeester tot 1 februari 2019.

Wet milieubeheer

 Ontheffing branden Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben ingevolge artikel 10.63, lid 1 van de Wet milieubeheer besloten de volgende ontheffing van het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, lid 1, Wet milieubeheer te verlenen aan: Haarle • J.C.S.M. Jochems, stookplaats: Bathemerweg 24, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie D, nr. 704 (08-03-2018) Bezwaar Tegen een

verleende

ontheffing

kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum die tussen haakjes achter het besluit staat vermeld, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit onverminderd. Gelet op het feit dat het branden binnen de bezwarentermijn kan plaatsvinden, kunnen belanghebbenden een verzoek om “voorlopige voorziening”, houdende een schorsing van het bestreden besluit, indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De ontheffing wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Raadzaam 

Raadsvergadering 13 maart 2018

Op dinsdag 13 maart vindt de raadsvergadering plaats in de raadzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur, aanvang 18.30 uur. Let op: de vergadering begint een uur eerder dan gebruikelijk! Op de agenda van de vergadering staat onder meer het volgende onderwerp:

• Instemmen met afgegeven garantstelling N35 – Kruispunten bij Haarle • Financiële consequenties projecten N35 • Uitbreiding Memorymuseum • Vaststellen Cultuurvisie (CultuurCaravaan) • Begrotingswijziging nr 6, Initiatiefvoorstel Cultuurvisie • Vaststellen bestemmingsplan Hellendoorn Noord 2017 inclusief voorbereidingsbesluit • Vaststellen bestemmingsplan Dorp

– Daarle • Proces ‘Recht op uitdagen’ (Right to Challenge) • Evaluatie Regeling Regio Twente • Oprichting van en deelneming in een coöperatieve vereniging UA (samenwerking drie GGD’s) door GGD Twente (wensen en bedenkingen) Stukken inzien U kunt de agendastukken van tevoren inzien. U vindt de stukken in het info-

centrum in het Huis voor Cultuur en Bestuur en op http://raad.hellendoorn. nl. Vergadering volgen De raadsvergadering kunt u vanaf de publieke tribune bijwonen en is ook live op internet te volgen via http:// raad.hellendoorn.nl/. Ook na afloop blijft het mogelijk de raadsvergadering via deze site te bekijken.

Verderop in Hellendoorn 

Vacatures bij HellendoornDoet!

Wij zoeken: Vrijwilliger horecagedeelte Memory Museum Voor het horecagedeelte van een museum in Nijverdal bent u het visitekaartje voor de bezoekers. U bedient de bezoekers en houdt de ruimte schoon. Vanaf 10:00 tot 18:00 uur. Ben je altijd op zoek naar nieuws? Ingezonden persberichten verwer-

 Gemeente Hellendoorn  Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal Tel: 140548 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

 De loketten  Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur.

ken. Wedstrijdverslagen publiceren. Politieberichten publiceren. Actief op zoek gaan naar nieuws. Evenementen bezoeken en hier verslag van doen. Sfeermakers Interakt Contour zoekt meerdere vrijwilligers die ‘s ochtends willen helpen met het zetten van koffie, gezamenlijk koffie drinken met de deelnemers en eindigen met tafel dekken voor de

Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.  Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket: www.hellendoorn.nl onder “diensten en producten”  Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: 140548 / (0548) 630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295

lunch. Ochtend naar keuze van 10.15 tot 11.15 uur.

altijd vanuit haar eigen systeem en zet ze vaak een pas op de plaats.

Activiteiten met een kind ondernemen Samen met een jonge mantelzorger van 6 jaar onderneem je activiteiten om even te ontspannen. Ze houdt van make uppen, knutselen, samen wandelen of fietsen, een spelletje spelen. Doordat ze opgroeit met autisme in haar gezin krijgt ze die aandacht niet

Zoek je vrijwilligerswerk of wil je een vacature aanmelden? Neem dan contact met ons op of kom langs! Openingstijden: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur. HellendoornDoet! | Constantijnstraat 32a | 7442 ME Nijverdal | E: hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl

Het loket Burgerzaken en belastingen Tel: 140548 / (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl  Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel: 140548 / (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl  Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –16.30 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur

 Wmo-raad P/a Stichting de Welle, Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal Tel: 0548-638810 info@wmoraadhellendoorn.nl www.wmoraadhellendoorn.nl

 Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548 - 630301 / 630302

9 maart 2018, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn


Vrijdag 18oktober mei 2015 Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 Vrijdag 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag apr 2016 Vr 929Maart 2018 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag 19 juni 2015 Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag juni 2015 2015 Vrijdag19 8 mei Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag 11 mei mei 2015 2015 Vrijdag

33 3 3333

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

3 33

3 33 23

33 3 33 33 3

Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal twente nieuwe buurtbus in naar Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag! twente Open dagbevrijdingsdag! brandweer inHellendoorn Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar twente Dodenherdenking in twente Op bevrijdingsdag! twente twente Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar Op naar bevrijdingsdag! twente twente twente Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag! twente “Deze dag w en we a en z en Vervo g van voorpag na N VERDAL -naar 30bevrijdingsdag! apr organ seert Brandweer twente NIJVERDAL - Zaterdag In debevrijdingsdag! ReGeslaagde Koningsdag 2015 Op twente Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 7557 GC Hen e o e 074 259 66 33 x 074 259 63 53

3

Geslaagde 2015 genboogkerk Nijverdal Twente van 10te00 totKoningsdag 16 00 uur een open dag n het Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015 vindt zaterdag 14 centrum verda dageen waar n eedereen Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag 2015ze de Geslaagde Koningsdag vrvan w N gers s novemdat zEen graag z2015 nvo

Vrijdag april da he brandweervak meer Vrijdag Vrijdag29 1 mei 19 juni nhoud danOm a een 19 30 uur Vrijdag 1 mei 13.00 -17.00 uur is het feest. 11.30branden uur start Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni b isbijvoorbeeld ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start ber eenb groots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kan wbekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur 8 mei drage en everen aan de ee baar70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. Om 11.30 uur start Op pad me de boswach er 10.00 hethet feest. Om 11.30 uur start feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” cert plaats hete Rijssens 13.00 -17.00 uur ishet Om 11.30 uur start he dmet n hun gen woonomgev ng Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start isisbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaarevrijheid vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -- Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld n u eraard bere ddeomPark vragen Haar Besten Kuns markachter n “Montmartre” he Park op 70 Machines Nijverdal RK kerk. jaar Haarle de Zwembad het Rav n Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog De vraagt verandert Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve en e n o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten De n euwe buurtbus s een og sche Machines Nijverdal achter de RK kerk. Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. E m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert nvu ng ournaa van het3 verbeterp an waar Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven endoorn 2015 Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK kerk. Machines VocalHeEnsemble deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He endoorn 3 2015 3 Redac Hellendoorn e Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven de prov nc e Over sse de 14 Twentse Zaterdag 30 april Journaal is een uitgave van: Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 1 me 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Colofon Zangersgemeentes onder leiding van 3 Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon consumentenadv esorgaan 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor M h Hellendoorn A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Journaal is een Land uitgave van: Maurice een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. hun nieuwe dirigent Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeROCOV Twente en Keo s Neder and MauriceWeustink Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave van: 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal --verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeColofon Kraan. mee gewerkt met Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor HColofon daarb nog aan er Verder gezamenwerken k aan hebben Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave van: Hellendoorn Journaal is een een uitgaveBV o bood K mp oHengelo @hom n dat nd en Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave van: Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 33 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal ismoest een uitgave van: tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegeben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo even gewacht worden de ko e a s doepiano, ste ngGerwin om vraag en aanbod Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Jan Lenselink, Uitgeverij Het Twentsche Land BVBV Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 GC Hengelo Uitgeverij Het Twentsche Land BV fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV ouBV n n Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van de Hal van het Huis voor In de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn voor de chau eur a t d k aar staat beter op e kaar aan te aten s u ten Maurice PMaurice b GC hWeustink n n Geslaagde b232 dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Weustink 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en Ard 19.30 20.30 uur Geslaagde Koningsdag 2015 Koningsdag 2015 ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod nbuurtbus wo53exemplaren dexemplaren n huis-aan-huis h n 597in za een Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeDe nGC euwe Netbariton. a s n andere streekgeb eden n Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN he de Om 11 30 uu a lijkertijd 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor WWW UITTWENTE Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,inRe z gers tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 dee van bus n 96 vervangen Neder and verandert ook Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, nvrijdag on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur he eehb er Omee11 ov30 uu a 13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... tot de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n bOV onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren dfax efax k ezen voor kunnen nu gebru k markt Bus nen waar re at e we n g 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 ende 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten maken van de n euwe 8-persoons mensen gebru k van maken verdw nen buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de Harlekijn enaanloopt tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond dehen tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de ab Maximastraat Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur via Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin oo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek 19 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ach ede Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd gekijken taalle enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en 30 fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 buurtbus dndvrijdag evrijdag mede door nckomt e maar tegeen k 09.00 zu in en ervendaeuwe a de ter-RK Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 06.00 uur kom de groep opers n onze onze A exanders raakeokgan o ee aan nes he voor eugd van 10 tot overzorgd 14 aar Zaterdag Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het Bibliotheek, filiale 9 mei Verschijnt iedere huis-aan-huis in inin de provgestaan. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 03 06.00 uur de groep lopers Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Met IVN naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN een geze g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, B b otheek a enaar f aba e tZaterdag 9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan ze he moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De kun abge ek o gan ee 19Bes 30Op -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komtnat deeeve groep lopersvan in onze onze Alexanderstraat tot aan hethet voor jeugd vanzal 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige Met VN k ken gemeen aan Waar hen een Hu s voor Cu uur en uur me medewerk ng van on Edy Hammink, 404 5003 Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei Over sse s gerea seerd vormen mob te t ntroE-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur komt de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op Dunantplein van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. baltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en 06-519 hethet volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Met IVN kijken naar naar baltbaltgemeente aan. Waar hen eens de Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e 06.00 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden door gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolg vanbcomité dewordt voorpagina tot Harlekijn enenplein 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: Ook dehwHondtong heer 06W24 bo ten Den van duceerd worden Het nng euwe be ev aan tekst: kun vloopt d Productions N verda Zwembad behalve uur Hans 19 20 03 Met IVN kijken gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en met van het jonbuitengebied. Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf...... ...vr tot deeen Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - nanaar Bands op het het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workV Hondtong Hans 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon ma Pa enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong 06 20 HansWeustink Hondtong 0624 24 19 2003 03nog even Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zorgaccent r chtte z ch tot nvu ng van mob te t n Twente zodat m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur Met IVN kijken naar baltRens Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z N N Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du de k het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via devraag Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vanudit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders n he cen rum van verda zde nBands er versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy Hammink, 06-519 404 50 Edy vr Hammink, 06-519 404 50 de wach gers en het OV beter aans tnde op de en Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers inde-N onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10ng totverzorgd 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 920 03sprak z n waarde13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hans Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 de Ha he Hu voo Het Rav n otheek HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur rEdy uHammink, t H dat deze dePoort. aanta en z gers Edy 06-519 19 30 20dit 30 uur Ung Tw h404 nd de nzet vanHELLENDOORN 13.30 uur Paarse aan met het bij een eigen graffiti zet-IVN E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben erjongeren nog door Debby aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs terndankz Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: -reOp maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijthe community of Hellendoorn Nijverdal Marktplein Nijverdal ---Dage Cu uuvoor en Be uukap wo d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemperhet leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetm winfo@twentejournaal.nl E-mail: E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: vr gers nu weer moge k s Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans Hondtong 06 24 19 20 Expositie: het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou door H bezoekers H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne enherdacht Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez g name en gee dusende verse Om dee eDagelijks mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl dat van Voor meer nformat Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uusende bbij korhoenders 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 0624 2419 19 200303 Krönnenzommer herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda A be Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: denemaakt en kap eheook geDunan howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Redactie: Op p e za van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 20 03 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lidhier vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid ineninop Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail:OV redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema Celtic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es nderen kundeze spec e k as moe en de met het naar deze zorg nste ng www twents n Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24en 19beeldmateriaal 20 20 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En es va de versch ende vuurkorCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night Folk (staconMatthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven denlopers vede zo gd Tu ene 08 00 en het 09ren. 00buitencentrum uu v aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze kunnen komen Voor opmerk ngen suggest es worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n eer ngen over een meer dan Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de Nijverdalsebergweg MHLeonie Don dzijn A d G en oobeeldmateriaal Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse Poort. met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze Matthijs ter Avest twents nwee koen antenserv ce digitale uitgaven. Indien bronvermelding Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal Nijverdal ZINiN Theaer gen zhet nbevrijdingsvuur brand en hoe avan en schm nken engenieten rondr den een au bevr d uur gem dde de mo kosten va eTheaer besch voor dit concert €10,00kzeer breed: nationale enVrije interconcertzaal van hetNijverdal, Europees keer weer te laten van Cartoon: Cartoon: Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 akke word door de voor uueigen kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bij 13.30 uur te van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding isis als worden geplaatst onze gedrukteals He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles esowww op de kin ede ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan --Zommeroamd ZINiN 06 uur Hellendoorn en Evangelische kerk te me medewe k ng van he on gemeen e gedrukteaan Waa hen vanaf een Hu voo Cu uu Be uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse Poort. aan met bevrijdingsvuur bij jongeren graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als Cartoon: Cartoon: 20.15 uur 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo leokemper@home.nl Leo Kemper Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Enthous aste vr w gers o te 088-0331360 Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o ken en da was dan ook du deTheatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgd het he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp digitale uitgaven. is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Dagelijks Daar vinvoor jeugd decor Biergerechten, BBQ en de Hellendoorn deinineen isvis, verdwenen wo kwordt hop wo ve oisge Tu enIndien 08com 00 en 09 00 v a neinde ma en Zaterdag 2hoe me worden indan de dient foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op hetaa p ng e n he éontbreken 70 aa ven hekampvuurplekken. d N verda van kan geen reden zijnte vooruu door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, deze ingemonteerd van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders Dat er vee draagv ak bestaat voor o antwoordnummer 429 He gen Hendr k scou vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he ongeen B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven door Helligen HendrikFauré groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt oep ope onOp ebevrijdingsvuur Atde exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen 1940 de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, HELLENDOORN maandag 4www me 2015 zdoor n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die ons N verda -zijn ZIN N met de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een o oin schadevergoeding. He An bet at He het nendoorn euwe eg ngeen bPoo kt zijn u tvoor het e o keo s n van bronvermelding kan reden medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Mende ssohn en ohn W korams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal De kaarten ook negro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e 13 30 uur E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven Graa hewereldoorlog erre s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar ba nzal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen Nijverdal, Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N sebergweg n ap 1945 Thank you ve y met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van me onder andere en scher een roes ge koge He endoorn b dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons dat de vr w gers z ch a s vanze Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijdkan 21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed een Moederdag worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en dvezorgen bev vuu wo dz Jack doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn oversamen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en met bijzonenmuch Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous was nog Jarne van Diggele Daar e A en pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dng door oor ogshande ngen he even ver ovezorgen Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN aanme den vnworden aTworden de webs teeals Deze nen BeVa Product ons Hdrn Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een worden aangeboden, geacht vrijvrij worden aangeboden, worden pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verda verha en ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 acvan me zeepbe en nooit Scou van ngg lopen oep N ve da do kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’ het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan’ Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eDenge n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. Inworden Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek tete zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht Leo Vroman, m zonaar leuk ren Na een on moe ngsd n3de de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding de azijn ge open per ode apen emaa eove dens ng and Photography ‘Loop de door 3mag Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e pdient Bhe bdeze oin heek Lgedruktend De als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst inbronvermelding onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft geDe crea eve aMaan’ en kregen ede de kunnen encen um vanopge de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan deze ingemonteerd te gewenst, dan dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan vezo gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en Nsebergweg verda N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden geplaatst in onze w bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden geplaatst ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft geWande ng en ez en ngWillem b Br gade p peband u Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z vergeze en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de A Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken om re zdedegers vana vandaag ortabevaproduct onsHdrn@gma com 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen vevanaf da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn Ncom onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn Journaal digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in foto. Onverhoopt ontbreken worden in foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10ng 15 uuvervoeren wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dan dient deze ingemonteerd be naar hun bestemm te werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een eur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age Theavan ervoors emet ng Lös (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 Be angr kste dr veer voor veaan eeen hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d de 1945 de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik Hvan wbronvermelding H ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-en geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn van bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede groep van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel: 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat H 074-2596633 O Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pHellendoorn keHPaa nen evanpoo da de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve de N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë oen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, G Weustink Rens Rens Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van aswelkom. me ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aan hbinnen. eronder door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveHellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa een ve haa op he Dunan pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van harte welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o Jarne n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van Diggele Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, T d T d Jarne van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu Zondag 11 maart ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op montvangen? Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ 0548-541686) en de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @w 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The Bloed, Zweet enaan Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- naar Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed Bloed, Zweet en voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl PKN S haap koo Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com N ve da Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n ontvangen? H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. Salland en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pNMeer oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. de Can or15u Informatieschuur De Pas overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie H Han BNijverdal kho Regenboog Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur 09 13.30 uur Dorpss waar ze b he Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nAn k Land hee U akke aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 een traan maar ook een STheater nconcert on utraan van Paduake knformat 09 15u Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep een maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg n de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en Woo d & Commun v n m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: He endoo n mee ex wo op den e n voo k a bege R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e zonder programma e worden en Graff t Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti Heuvelrug met paard paard en en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti Heuvelrug met het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijne Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum 11 00u Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur auur Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en ver e vindt er Ben08Vö vindt u op: A Journaal: H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because www.twentejournaal.nl uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com PSallandse o e an 08.00 e08.00 Gemeen evoorz He endoo nop: Journaal: 45u wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog Ook Journaal: Swas nalles. An on umen van Paduake ker u Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F Home bezoekers die naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N --n ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ererac naar willen fakkeldragers bezoekers er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen DSallandse H En Fietscross ma averda h d ekkr d wedstrijden M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Lees aZveNema v ewillen en vanSallandse deze van Muz endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook Pa obuurt W dam Eu ha die n naar die door kinderen in de tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet deHeijn, agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren zijn van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het D Lochter um ozeHellendoorn youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Bu tencentrum De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: He endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was Een aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De UITTWENTE.NL ve haa meontdekt. achonze Voe eu u Gulle He nWe en eeduReggepodium deonCoh onv pec e Bazal gband N verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: en omgeOp het Juust zijn En natuurlijk kan Kaarten: €5,inin09 de Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, UITTWENTE.NL ennDe omgeOp het Reggepodium zal JuustEn zijn ontdekt. EnZowe natuurlijk kan Kaarten: €5,de voorverHellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, PZondag o e an Hellendoorn eHellendoorn Gemeen e He endoo Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, 10 30 u 30op uvoorverBuitencentrum dea Canad anlid gue ee occa onEn Lee e een de op web eDe Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Bibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug Regenboog HetHet Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten aanmelden stellen wij 3 mei met de vanaf 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70 aa v zhe dhe endoo nuur nuur en Even bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek de b Sa andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, m Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op v ng d verse op redens verzorgen edereen ch a en n ormeren koop Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op ber van k ass eke muz ek De Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op D H En ma a h d d n ving optredens iedereen laten informeren bij Dalzicht, Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi D V DHeuve W koop Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug honou ha you Voerleu odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen heDe www eBru ou n Play enoaGra td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng vuu aan me paard enHellendoorn, sybij bbecau ar ke van S zich send N verda Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 uur Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt opemail; Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen prijs. 06-50203640 mari13.30 uur hun staat de lokale band ithitBsandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode avond v nd p aa s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Op pad met een natuuruur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg Optimaal adverteren inGulle Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 PFilm: o en e an e13.30 Gemeen euur He endoo n natuurDaarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek 09N30verda u Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Op pad met een Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Home Via de Again op het podium van onze Film: Home H C Gelderland: Optimaal adverteren inn Overijssel u Again en nhet ha e Orde we van kom He endoo che chGrichting Me(por enn um how He Cennen um ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg v den a en de oa e aan aaHellendoorn. N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa neem zdeHellendoorn. nop gen heer mee enburg envan grasdu Tour s Info/VVV n o VVV Op Film: Home Via de op het podium onze annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan npodium de van Oran eUITTWENTE dag 19 me nSallandse deandse ha NL Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in opOverijssel e n een k richting Op met een natuurannepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again onze Via de Film: Optimaal adverteren 19van 00 u he gOp ds over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Nijverdal. Op richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: M HD DFilm: KHome oHome kop d pad apad d de nde Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek G meer Ontdek neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk Op met een natuurBu tencentrum De D A W Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk Op pad met een natuurEven aanme den e en w op b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana 16 00 o 19 30 uu Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch gids over de Sallandse gaan Nijverdal ZINema ze over de mooie muziektent. Nijverdal ZINema meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug met paard enuur Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d Eddy n de u gaven van de oka e de avond ze be aa u op he N Daarle: lokale titels voor scherpe gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze Hu s voor Cu uur en Bes Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze over de Nijverdal ZINema meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse Heuve rug Heuvelrug met paard Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het 18 30 u gids over de Sallandse lokale titels voor een scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal -- ALTIJD. ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 06 24192003 isn vanaf het eerste begin Heuvelrug paard en en oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de de avond zelf betaalt ubijop het gids over demet Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eu en voo sgen weg aa de oka eNa PNhet ayde 13 lokale 30bij uur Hij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8 jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Mee n o www eo.a. on eu eprijs. e hun oep n Het Land is uitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever van Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een scherpe NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 P o Gem H doo n K önnenzomme Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bij 13.30 uur Fo b d a ke komen van S B u send ve da lokale titels voor een scherpe prijs. wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever e e n Boaken erre van Schu enburg €6 H Haarle: G 14 00 uur H on p oo de aren ang verb zondere ondersche d ng en beg n om 20 00 uur N verda He Cen um Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, waar zebij bijhet het Meer informatie: Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 10 15 u De Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land isinformatie uitgever Bel voor 06 24192003 Meer informatie: Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze 13.30 uur wagen betrokken geweest bij de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal -Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl annepoppe@ou ook com ch ng He endoo n V a de Aga n op he pod um van on e F m Home de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar O Hengelo Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Nijverdal D E G o n v d Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Op pad me een na uur D A V D Sp k Zwa u E v d n Nijverdal -Facebook De e info: uJournaal, eJournaal eden uk Enschede Journaal, Losser Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop van www.regionaleuitgeversgroep.nl de en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Journaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, Journaal,Meer Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Bu tencentrum De oegang s -zoa s a De d gra s De heer D ekSvoor er (68) eMontmartre, e Montmartre, sch ende vrhe wmodeshow ge eacbeg e 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek deOok Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de de Wmo-raad Wmo-raad van Over sse voor Econom Meer info: de Wmo-raad Wmo-raad en themagroepen heeft Zeehandelaar T Deze Ook op Nijverdal uitgave is gedrukt Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hartop: van Ontdek Sallandse beeld van Johanna van Buren Glanerbrug Buitencentrum Nwww.regionaleuitgeversgroep.nl nabe aan gaan e ove de moo eJohanna mu enoo Nvwerkverda Nema Glanerbrug Glanerbrug modeshow en van modeshow en Ontdek de Sallandse van Buren de Sallandse Nijverdal ----Facebook oprichting van Overijssel Nijverdal uitgave is gedrukt op: Enschede Journaal, Losser Journaal en van EnschedeDeze Journaal, Losser Journaal en Hart Hartop: van H stoppen vanaBen ee zijn n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse op Buitencentrum De Deze uitgave is gedrukt 09 30 u Ontdek dede Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Johanna Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en N VERDAL Na rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, nEconomie, gewees b te oprichting vanals de Wmo-raad Nijverdal van Overijssel voor Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te met Glanerbrug Glanerbrug Ook op Facebook Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land uitgever vangedrukt o.a.o.a. Hellendoorn Sa andse Heuve rug Deze uitgave is op: Het Twentsche Land is uitgever van Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug N verda s benoemd o L d waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten stoppen met zijn werkBu tencentrum de en is daarna voorzitter van F ën en Dee nem ngen za en Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn P o Gem H doo n K u denw k Sallandse Heuvelrug Heuve Deze uitgave is gedrukt op: Meer n stoppen ormat DoOldenzaal pOldenzaal aa waa e b het he 13werk30bruisendnijverdal.com uur Leven b on enrug be okken e gewee b De de voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te met zijn O h end Journaal, Hengelo Journaal, Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Buitencentrum de isis daarna als voorzitter van Financiën en Deelnemingen, zal Het Twentsche Land isisJournaal, uitgever van Hellendoorn HetJournaal, Twentsche Land uitgever van o.a. o.a. Hellendoorn Sallandse Heuvelrug en Graffiti bruisendnijverdal.com bevrijdingsvuur Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Hengelo Journaal, Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad en hemagroepen hee Ben Zeehande aar 16.00 uur en daarna als voorzitter van Buitencentrum de Financiën en Deelnemingen, zal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Heuvelrug met paard en en Graffiti Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid van: lid D H Paa Sallandse N vvoor da uur zaamheden. verda alHeuvelrug uwgemeente nieuws Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal enJournaal, Hart van D H dek H onSN h ffOok n de NassauDit en ondsen voor Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 Sa andse Heuve rug deHA themagroep Mantelzorg uus bOrde he van pubOran ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaisgoederen visop hechdheng endoo n nalles. en bee dp penenenvan ohanna van Bu en On de Sa andse van de Wmo aad Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Hart lid Enschede Journaal, Losser Journaal en van De Nijverdal-groep echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen op Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal Hart van wagen De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook 16.00 uur in en uit de e e ee d e Het Hellendoorn Journaal is lid van: Het Hellendoorn Journaal is Sallandse Heuvelrug de themagroep Mantelzorg Juust bij het publiek introduce16.00 uur Lees verder op Glanerbrug Glanerbrug De Nijverdal-groep Dit is echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F m De Bodskamp s zaamheden. Enschede Journaal, en van Enschede Journaal,Losser LosserJournaal en Hart Hartar van ge ee Bu tencentrum De opbev 92 dDe bes oNijverdal-groep enbijGra ehet s oppen me z n werk Glanerbrug m mb 2018 in en uit de gemeente depaard Sallandse Heuvelrug Juust publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen vervolgt Dit isendn echter alles. Glanerbrug Glanerbrug Film: De Bodskampi’s en na niet a invoo z Ook eTHeuve vanS p rug en tde b u andere vedaa danog com heJournaal d ng vuu aan eken me en in en uit de gemeente voor an dthemagroep uw n neuws 14.00 uur verder gegaan. Hij Mantelzorg heeft Nijverdal aanren en via we ch zeGrotestraat nog even evenop 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd papier zijnzijn weg locaties Nijverdal Nijverdal Grotestraat Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s rug Hij Daa e Nijverdal weg via de op andere locaties in Nijverdal www he uitgave endoornournaa N verda ZINema R nboo Sa k k andse wverder n v Heuve bouw 14.00 uur gegaan. heeft aanren en wellicht zelf nog gecertificeerd papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: Bodskampi’s de hemag Man ewagen zo g 16n 00 Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- De locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolen uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele andere Bezoek de ensta op op de de gegeven een hele hele leuke tijd en zoa szelf eens Het Hellendoorn is lid van: Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema 16 30leuke u Buitencentrum De Buitencentrum De Het Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid Ge e o mee de Ke Hellendoorn kHellendoorn 20.00 uur Deze uitgave is met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De Bezoek de gegeven een tijd zoals hij alal eens Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H hee De aan Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal 09 de 30 u op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e N verda Deze uitgave is met de zorg tot stand F m De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolBezoek de op gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens Leven b on komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening D R is V Sprengenberg Um nB 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan He endoorn Of dit de bedoeling is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeDBuLtencentrum dG Compa facebook.com/Hellendoornjournaal N verda te hebben gehad, door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolnZondag u Z n Nema m A Hmeimaar komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: 1 niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & Omeer meer dan 500.000 ex oplage sterk dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e - Zweet & veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 00 uur eBruisend hebben gehad maa Ro dooandse Film: van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. HA 20Heuve 14.00 uur 14.00 uur Tranen Sa rugm H Ge e o mee deuur KeBloed k veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet &15 00Tu d 14.00 uur 14.00 uur meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen Tranen F m 2018 B & in deinzorg N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen wil hijd Haan van de uitgever. T14 mhS00 p mb nverda d Zweeactiever ve ande ngen n de zo g w Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Noed Volg ons op Twitter en Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Tranen Informat De Pas zich graag gaan zetH e r a d o n e e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur D H D n Ham Fo o b d a ke komen van S B u end N ve da Optimaal adverteren in Overijssel en Nijverdal -- natuurZINema uur lokale titels voor een scherpe prijs. lokale titels voor een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een Op pad met een natuurInformatieschuur De Pas gaanOp zetHet traditionele Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl R zenboo Tranen k k wzich n Regenboog vgraag bouw actiever nactiever in Op pad met een natuurpad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan De D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over de Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk voor cliëntenraad van de Nijverdal - ZINema 9 30 u HELLENDOORN Vr dagavondZunnewendegedicht 9 maart organ seertwordt Lokaadit He endoorn Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl He voD mde kede k de Daa euur gids over meer dan 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. en voo deeen c ën en aad van deover de ten Heandse Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids over lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn10 humor, kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage Ez a Evange he Gemeen 00 u kennis lokale titels voor een lokale titels voor een 09 30 u u gids over deDKidnep gids de Sallandse P o FDover G mm nk b n Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn humor, jaar Wilms De Leven bWonms WF W eSallandse nk 9 30 Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceeMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 geze ge pubqu z24192003 van de bandgemaakt Fu House Heuvelrug Bel voor informatie 06 lokale titels voor een prijs. ve muz ek lokale titels voor een scherpe Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:met Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 FHeuve d Noo rug d a en Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke en geleAutoservice Wilms N verda ZINema brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Be h Sha om R ku Ku pe 10 00 u Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 - ZINema en brede vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal N verda SUBARU SUBARU SPECIALIST Nijverdal - Paae agendapunten Meer agendapunten He vo mdeNijverdal keSUBARU SPECbestuurlijke ALzich ST de afgelopen Nijverdal Nijverdal ---k- Daa SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer heid heeft hij Terw Toos L g enberg zorg V e Evang ke k D Hanneke 18 30 u he d hee h z ch de a ge open 15 00 u W e den Meer agendapunten Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: Lokaa He za op 21 Terwijl maart Toos dat Ligtenberg s wat Lokaa He endoorn voor heidDeheeft hij zich de afgelopen zorgt D E P n Meer Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe agendapunten Bu tencentrum Buitencentrum De Buitencentrum De SUBARU Deze uitgave is endoorn gedrukt Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST u op: op 19 00 u Deze uitgave isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De Leven bop on zich D mH H a en ngeze om man e zo gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: h ug V eAPK Bapjaren engemeen ehij eu nndt en heid heeft Terwijl Toos Ligtenberg zorgt 09de 00 uafgelopen u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers b dda hoo H vindt vDe K k -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug voor hetisispapier eerst meedoen aan de ogen hee t De avond za p aatsv nden Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave gedrukt op: Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug e ennonde houd e vindt op: o d vvernRepDoopd op dehoeft kaa zondag e ze en Ha nniet de Sallandse Heuvelrug vindt verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor deelnemers op de kaart te zetten inSallandse de aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op UITTWENTE.NL me en bed u o10 en te mpe Deze isis met de zorg stand Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot totez stand -Reparatie en onderhoud alle gemeenteraadsverk ngen n Unc euitwedstrijd. Sam N Kverda We kom www he endoornournaa nte Fest v Lokaa ten Bevr dvoor ngsdag? k Deze opBevrijdingsdag? pag naevana 10 >>> op de kaart zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n De UITTWENTE.NL No e Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een luxe komt omdat wordt Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. gekomen. Eventuele Eventuele (druk)fouten (druk)fouten of of andere andere onvolonvolB nden e de esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> h u V e Bap engemeen e gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolBevrijdingsdag? op 10 11 15u Lees verder op UITTWENTE.NL He endoorn szorg door 20 00inFestiviteiten uur en start vana 20 30 Deze is met de nodige tot stand Deze uitgave uitgave ispapier met de nodige zorg totontstaan stand 10 00 u u ChDeDe engemeen e Theservice/opslag, C o UITTWENTE.NL keHellendoorn. k >>> V uur e-Banden Sme 8 45 www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad uur be aa u v Kijk w www.hellendoorn-journaal.nl gemeente De première, de open lucht, Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere gecertificeerd papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? pagina 10 >>>uit overda d v op nA Doopd NKijk ZoWmo-raad Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening UITTWENTE.NL H Film: mPa nDe Thoo ho Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s en bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n Opgeven erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 30 u Se Seba anu Koopman samenvoeg ng van de dr e bestaankan met een team ge bestaande en adv ee he coHa ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voor rekening komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat van Winterwende, het tweede Meer van de uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal Nijverdal ZINema Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal -ZINema ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot stand Deze uitgave met de nodige nodige zorg toten stand lezers of andere komen niet voor rekening lezers of andere komen niet voor rekening 10 15 u P engemeen o Ken DDe L We and B & W z@ gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal ----ZINema Deze uitgave ispartijen met de nodige zorg tot stand adviseert het college dee de e personen Oer sse v avanpubqu de oka epartijen part BurgerBe angWinterwende, u t filmserie 4mser á 6het Wmo-raad uit vrijwilvan tweede -Auto verkoop / inkoop, -Airco service, Deze uitgave isis met de nodige zorg stand Deze uitgave met de nodige zorgof tot stand u V een e bestaat oligers n en & 19 00 u college ligers enönnenzomme adviseert het deel inn de Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolMeer van de van de uitgever. uitgever. F hm Bmet oedBap Zwee gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvoluitlaten, 10 30 u -Snel-service accu’s, 20.00 uur 20.00 uur PKN Do p ke k De V e Sme Nijverdal ZINema Nijverdal ZINema v aagd ove he Wmo be e d gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar nam thuis wraak 20.00 uur agendapunten -Airco service, D n va np o van Deze uitgave is de zorg stand Deze uitgaveen is met met de nodige nodige zorg tot toten stand uitlaten, -Snel-service accu’s, Gemeentebe angen HOP okaa he endoorn n Dee name s grakomenheden daaruit voortvloeiende schade voorvoor Betrokken komenheden en daaruit voortvloeiende schade B & W gevraagd en onge20.00 uur 20.00 uur ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade komenheden en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten andere onvolPKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers ofof andere partijen komen niet voor rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen doowetenO van Ak lezers ofEventuele andere partijen komen voor rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading dat zalwe ditkom keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers ofofuitgever. andere voor rekening lezers andere partijen komen niet voormet rekening en zniet nofniet t s en edereen vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorong en oud komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deverbonden uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

twente

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Cartoon van de Week

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

Au KAuto pag

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Lokaal’n Oamd met Pubquiz en muziek van Full House m

K erkdiensten

Cartoon van de Week erkdiensten


Vrijdag 1 mei 2015 Vrijdag Vrijdag Vrijdag 12015 mei 2015 33 Vrijdag 1mei mei 2015 1119 Vrijdag Vrijdag juni 20152015 Vrijdag 8mei mei Vrijdag 12015 mei 3 Vrijdag 3

Vrijdag juni 2015 Vrijdag mei 2015 3019 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Vr dag dag 29Maart apr 2016 3Vrijdag 33 Vr 98oktober 2018 24

19 juni 20152015 Vrijdag 8 mei 2015 Vrijdag 1 mei 3 Vrijdag 333 Vrijdag 1 mei 2015

3

Vrijdag 1 mei 2015

te nte te te te

te te

Hellendoorn Journaalournaa 3 Hellendoorn Hellendoorn Journaal 33 33 He endoornJournaal He endoorn ournaa Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal 33 3 3333 33 Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Hellendoorn Journaal Journaal Hellendoorn

33 3 3333

3 33 Vr dag 9 Maart 2018 24

3 33

Korenconcert in Regenboogkerk Nijverdal Op naar bevrijdingsdag! Open dagbevrijdingsdag! brandweer inHellendoorn Nijverdal Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar Dodenherdenking in Op naar bevrijdingsdag! Zunnewende festival bijzonder compleet Op naar bevrijdingsdag! Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag! Geslaagde Koningsdag 2015 Op naar bevrijdingsdag! Geslaagde Koningsdag Geslaagde Koningsdag 20152015

33 3 33 33 3

3

twente twente twente twente twente twente twente twente twente twente twente twente Vrijdag 29 april

N VERDAL -- Zaterdag 30 apr organ seert Brandweer “Deze dag w en we a en z en NIJVERDAL In de Regenboogkerk te Nijverdal Twente van 10 00 tot 16 00 uur een open dag n het da he brandweervak meer Vrijdag Vrijdag 19 1 mei juni GeslaagdeinKoningsdag Koningsdag 2015 Beeld Geslaagde 2015 danOm a een 19 30 uur Vrijdag 1 mei Geslaagde Koningsdag 2015 13.00 -17.00 uur is het feest. 11.30branden uur start Vrijdag Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei vindt zaterdag novem19.00 uur 8 mei centrum van N 14 verda Een dag waar n edereen Geslaagde Koningsdag 2015ze de bnhoud Vrijdag 1 mei Vrijdag 19 juni ussen Onze 29 vr uur w gers 13.00 -17.00 uur isbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 start Vrijdag 1 mei Het Rav n Bootcamp 70 jaar vrijheid Haarle de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur s he ees Om 11 30 uur s ar Vrijdag 1 mei Vrijdag 1 mei 19.00 uur Vrijdag 8 mei Vrijdag 1 mei ch er Op pad met de Haarle boswachter: 10.00 uur 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur het feest. feest. Om 11.30 uur11.30 startuur is het Om 11.30 uur start ber een groots Vrijdag 1mei mei 13.00 -17.00 uur is het feest. Om 11.30 uur start brandweer kan bekorenconeven Vrijdag Vrijdag 11 mei 19.00 uur 8 mei 70 jaar vrijheid de “Montmartre” 13.00 -17.00 uur e isbijvoorbeeld het feest. start geven d11.30 verse demons ra es Haarle -uur Besten in het Park op Vrijdag 70 aaruur vr he d Haarle Haar bKunstmarkt voorbee dOm de “Mon mar re” Outdoor 13.00 -17.00 uur isfeest. het feest. Om 11.30 uur start ch er er Op pad me de boswach er 10.00 hethet feest. Om 11.30 uur start feest. Om uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 70 jaar vrijheid bijvoorbeeld de “Montmartre” Grote 5 het ree Expositie Tweede 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” de “Montmartre” cert plaats met het Rijssens 13.00 -17.00 uur ishet Om 11.30 uur start ch Op pad met de boswachter: 10.00 uur het feest. Om 11.30 uur start isisbijvoorbeeld het feest. Om 11.30 uur start 13.00 -17.00 uur 13.00 -17.00 uur 70 jaarevrijheid vrijheid Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle -- Besten Kunstmarkt in het Park op zbijvoorbeeld n u eraard bere ddeomPark vragen Haar Besten Kuns markachter n “Montmartre” he Park op 70 Machines Nijverdal RK kerk. jaar Haarle de Zwembad het Rav n Winnaar Leukste Restaurant in Hellendoorn Haarle Besten Kunstmarkt in het op Gro e 5 he ree Expositie Tweede bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle 70 jaar vrijheid Haarle Nijverdal -ree Wereldoorlog Haarle - vrijheid Besten Haarle -Mach Besten Kunstmarkt inkunstfabriek het Park op Kunstmarkt in het Park 70 jaar Haarle bijvoorbeeld de “Montmartre” Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Mannenkoor onder leiding Grote 5 Haarle het Expositie Tweede Adve en e n o Machines Nijverdal achter de RK kerk. bijvoorbeeld de “Montmartre” bijvoorbeeld de “Montmartre” 70 jaar vrijheid Haarle jaar vrijheid nes N verda achin erhet de RK70 kerk 19.30 uur De organiseert eKunstmarkt bean woorden” aop dus Marc Haarle ---20.30 Besten Park op Machines Nijverdal achter de RK kerk. verda H n Hond on 06 51940450 N verda Wereldoorlog Kunstmarkt in het Park op Kunstmarkt in het Park op Haarle Besten Haarle Besten Machines Nijverdal achter de RK kerk. ndse Buitencentrum Sallandse Haarle Besten 19.30 -20.30 uur De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur kuns abr ek organ seer Haarle Besten Kunstmarkt in het Park op Machines Machines Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal Wereldoorlog Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a van Freddy Veldkamp en Kunstmarkt het Parkdeop op Kunstmarkt het Park Haarle - Besten Besten-20.30 Haarle -19.30 or nk inin kazernecoörd naRKor van Machines Nijverdal achter kerk. voor restaurant De Hazelaer EAward m n o@ w n ou n n uur De kunstfabriek organiseert ndse Bu tencentrum Sa andse Haarle --20.30 Besten 19.30 uur De kunstfabriek organiseert Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein Nijverdal achter degorganiseert RKRK kerk. Nijverdal achter de RK kerk. Machines Machines Het Rav n Bootcamp Bootcamp geze kuns enaarsp eMachines n aaa Haarle Heuvelrug Machines Outdoor laachter montmartre Parijs enMachines geven endoorn ournaa 3 2015 ndse Buitencentrum Sallandse --20.30 Besten Nijverdal achter dekunstenaarsplein kerk. 19.30 uur kunstfabriek organiseert 3de 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur kunstfabriek organiseert De kunstfabriek Colofon NDe verda Nijverdal achter de RK kerk. Nijverdal RK kerk. Machines VocalHeEnsemble deournaa Twente Het Ravijn een gezellig He endoorn 3 2015 3 Redac Hellendoorn e Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Heuve rug Machines Outdoor la montmartre Parijs en geven Outdoor a mon mar re Par s en geven Zaterdag 30 april Journaal is een uitgave van: d1 me Nijverdal - Zwembad beleving aan kunst vrijheid. De kunstfabriek organiseert De kunstfabriek organiseert 19.30 -20.30 uur 19.30 -20.30 uur Colofon Colofon Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein aRavijn He endoorn ournaa 19.30 uur 13.30 uur 3 enaaen Heuvelrug Machines Outdoor la montmartre Parijs geven 19.30 -20.30 uur Dekunstfabriek kunstfabriek organiseert H n 2015 Hond on 06 51940450 Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein een gezellig kunstenaarsplein De kunstfabriek organiseert De organiseert 19.30 -20.30 uur -20.30 uur Zangers onder leiding van 3 Uitgeverij Het Twentsche BV Outdoor la montmartre Parijs en geven Hellendoorn Journaal isiseen uitgave van: Hellendoorn Journaal eenLand uitgave van: d M h Colofon N verda Zwembad be ev ngHal kuns enaHuis vr 19.30 he d Ravijn Nijverdal -- Zwembad Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Colofon 19.30 uur 13.30 uur Het Ravijn Inmontmartre de van heten voor A Weustink 10 00 uur Outdoor labeleving Parijs en geven Hellendoorn Journaal is een Land uitgave van: Maurice een gezellig kunstenaarsplein a een gezellig kunstenaarsplein Het Ravijn Bootcamp Het Bootcamp Nijverdal aan kunst vrijheid. Het Ravijn Bootcamp Outdoor n door Expositie Hellendoorn Colofon Uitgeverij Het Twentsche BV 19.30 uur 13.30 uur Uitgeverij Het Twentsche Land BV Naas de brandweer z n ook Het Ravijn Bootcamp een gezellig kunstenaarsplein a Hellendoorn Journaal is een uitgave van: Colofon Colofon Outdoor Outdoor montmartre Parijs en het geven la montmartre Parijs en geven een gezellig kunstenaarsplein aHu een gezellig kunstenaarsplein aHuis Ravijn Bootcamp Het Ravijn Bootcamp Nijverdal -nZwembad Zwembad beleving aanvan kunst en vrijheid. van Dongenstraat 36/38 Broek and Restaurant De Haze aer s de whun nnaar van dedirigent Verk ez ng Leukste Restaurant nieuwe Mathijs Uitgeverij Het Twentsche BVvan: Het Rav n de Ha he sHet voor Oldenzaalsestraat 232 Het Ravijn In de Hal voor Colofon Colofon Hellendoorn Journaal is eenLand uitgave Maurice 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMauriceWeustink Weustink Nijverdal beleving aan kunst en vrijheid. door He Rav n Boo camp Ou door Expositie Hellendoorn Uitgeverij Het Twentsche Land BV Het Ravijn In Hal van het Huis voor eer Open dag Brandweer Hellendoorn Journaal isisTwentsche een uitgave van: BV Hellendoorn Journaal een232 uitgaveLand Maurice Weustink Colofon Colofon montmartre Parijs en geven la montmartre Parijs en geven Outdoor Outdoor Ca oon 7557 GC Hengelo ddoor het Nijverdal Zwembad het Hellendoorn ZiNiN Het Ravijn Bootcamp Outdoor Expositie Hellendoorn andere hu pd ens en zoa s po Uitgeverij Het Oldenzaalsestraat Het Ravijn In de Hal van het Huis voor Outdoor la montmartre Parijs en geven Oldenzaalsestraat 232 Colofon Colofon Hellendoorn Journaal isis een van:endoorn Op Hellendoorn Journaal een uitgave uitgave 20.15 uur Cu Bes uur word ege Het Colofon Colofon montmartre Parijs en geven labeleving montmartre Parijs en geven Outdoor Maurice Weustink Nijverdal Zwembad Nijverdal -/-verda Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. aan kunst en vrijheid. Te . 0570-531019 0570-531035 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeKraan. Verder5 werken nColofon gemeente He maandag maart mee werden de Awards Oldenzaalsestraat Theatervoorstelling: ‘Ik het lijkertijd een modeshow gehouRavijn In deuur Hal van het HuisOutdoor voor Colofon Colofon Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land tel. 074-259 66 33232 Hellendoorn Journaal ismp uitgave Hellendoorn Journaal is een een uitgave o Kde mp oHengelo @hom n Colofon 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeMaurice Weustink 7557 GC Hengelo dk het het N - Zwembad Zwembad Hellendoorn - ZiNiN ZiNiN twente 7557 GC Oldenzaalsestraat 232 Hellendoorn Journaal isis63 uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave Grotestraat N verda Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan:van: Uitgeverij Het Twentsche Land Hellendoorn Journaal isiseen een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal Zwembad 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tege7557 GC Hengelo Nijverdal het Hellendoorn e de ens e (d eren)ambu ance twente Ravijn Bibliotheek Hellendoorn Journaal is een uitgave van: fax 074-259 53 k Theatervoorste ng k ker d een modeshow gehou Oldenzaalsestraat 232 Nijverdal Zwembad beleving aan kunst en vrijheid. Uitgeverij Het Twentsche Land BVvan: Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Maurice Weustink Hellendoorn Journaal isis66 een uitgave Hellendoorn Journaal een uitgave tel. 074-259 Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd modeshow gehouHellendoorn Journaal is 33 een uitgave tel. 074-259 66 33 beleving aan kunst en vrijheid. beleving aan kunst en vrijheid. Nijverdal Zwembad Nijverdal -- Zwembad & 20.15 Cultuur Bestuur wordtgehoutegebby ben er uur nog’ door Debby denvan enen kapsels geshowd vanRavijn Het Ravijn Het de Hal Hal van het Huis voor In de het Huis voor 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow Jan piano,deGerwin Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land eeste kGC uHengelo tgere ktBVouvan: Restaurant De Lenselink, Haze aer kreeg meeste stemmen en 074-259 66 33 Maurice Weustink Maurice Weustink Rav n Bibliotheek 7557 Uitgeverij Het Twentsche Land BV fax 074-259 63 53 EUitgeverij m tel. dHet @h n BV n n Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 Uitgeverij Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Het Twentsche Land BV fax 074-259 63ndoo 53 tel. 074-259 66 33 aanwez ghet bby ben er nog door uur Debby kapse s de geshowd van Ravijn Bibliotheek dedeHal Hal van het Huis voor In de Hal van het Huis voor Het Ravijn Het Ravijn 19.30 20.30 fax 074-259 63 53 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Maurice Weustink Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehouHet Ravijn In Hal van het Huis voor petter rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van Leme erweg 25/c Leme e • Te . 0572-331341 de Hal van het Huis voor In de van Huis voor Het Ravijn Het Ravijn Maurice Weustink P b h n n b dm d on 20.15 uur 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tegeOldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 fax 074-259 63 53 Maurice Weustink 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Maurice Weustink Maurice Weustink van der Plaats, orgel en nnaar Ard He endoorn het hoogste waarder ngsc Koningsdag er enKoningsdag s daarmee gemeentew 19.30 20.30 uur Geslaagde 2015 Geslaagde 2015 by ben er nog’ door Debby den en kapsels geshowd van 19.30 nby op Meer agendapunten op Verschijnt iedere vrijdag in Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat petter rond de kapsels dwordt van de de bevr 20.15 d van ng fax 074-259 63 Oplage: 17.500 exemplaren Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo petter rond de tijd van de bevrijding. 20.30 uur Oplage: 17.500 Cultuur en Bestuur tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur uur ben er nog’ door Debby den en geshowd wo d074-259 nOplage: nHengelo bod n232 wo53exemplaren dexemplaren n huis-aan-huis h Zaterdag 20 juni Het Ravijn Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 7557 GC Nijverdal -Bootcamp ZINiN Oldenzaalsestraat 232 tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 petter rond de tijd van bevrijding. 17.500 Oldenzaalsestraat 232 Oldenzaalsestraat 232 20.15 uur Cultuur en Bestuur wordt tegewww.bmb-bruggeman.n Vr dag 1 me Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in Cultuur en Bestuur wordt tegeCultuur en Bestuur wordt tege20.15 uur 20.15 uur Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Theatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik lijkertijd een modeshow gehoulijkertijd een modeshow gehou7557 Hengelo GC Hengelo Vr dag 1 me petter rond de tijd van de bevrijding. Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in Vr dag 8 me Oplage: 17.500 exemplaren tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 Zaterdag 20 juni Het Ravijn Bootcamp nGC n h n A n bod n op n Kamphuis, bariton. N verda ZIN N 7557 GC Hengelo Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in tel. 074-259 66 33 tel. 66 33 geworden 7557 GC Hengelo fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 7557 GC Hengelo 7557 GC Hengelo Nijverdal ZINiN Voor de k nderen petter de tijd vangehoude bevrijding. Oplage: 17.500 Daarle, Daarlerveen en Haarle, het volledige Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Theater Op het Dunantplein zal van Het Zaterdag 20 Ravijn Nijverdal -Bootcamp ZINiN Om 11 30 uu a lijkertijd 13 00rond -17 00 uur lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow Theatervoorstelling: ‘Ik‘Ikjuni NL Theatervoorstelling: ‘Ik tel. 074-259 66 33 tel. 074-259 66 33 10.00 uur Outdoor NL WWW UITTWENTE Verschijnt iedere exemplaren vrijdag huis-aan-huis Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen,in tel. 074-259 66 33 074-259 66 33 Nijverdal, Haarle, ow wo d66 n66 pHellendoorn, on dvolledige u Hulsen, Theatervoorstelling: lijkertijd een modeshow gehoufax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 10 00 uur he eeb he Omee11 30 uu a 13 00lijkertijd -17 00 uur tel. 074-259 66 33 tel. 33 Nijverdal -Debby ZINiN lijkertijd een modeshow gehoueen modeshow gehouTheatervoorstelling: ‘Ik Theatervoorstelling: ‘Ik Verschijnt iedere nvrijdag huis-aan-huis in Daarle, Daarlerveen en het buitengebied. tel. 074-259 tel. 074-259 66 33 Theater Op he Dunan evan n een za van ben erOutdoor nog’ door ben er nog’ door den en kapsels geshowd den kapsels geshowd van 10.00 uur Outdoor Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen enhet het fax 074-259 63 53 fax 074-259 6333 53 Theater Op het Dunantplein zal van voo bee d Harlekijn de “Mon maene” loopt 70 en aar vr he dtot Haar e puur Nijverdal -Debby ZINiN Daarle, Daarlerveen volledige fax 074-259 63 fax 074-259 63 53 Na uur k s ook aan de k nVervolg van de voorpagina ... tot de 14.00 17.00 grafTheater Op het Dunantplein zal van dfax uNijverdal, n53 nd n b onen m dvolledige n Hulsen, 10.00 uur Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, buitengebied. 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 den en kapsels geshowd van den en kapsels geshowd van ben er nog’ door Debby ben er nog’ door Debby Verkoop afgeschreven nfax Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren 074-259 63 53 fax 074-259 63 53 Expos e Tweede Daarle, Daarlerveen en het volledige b voo bee d de Mon ma e 70 aar vr he d Haar e buitengebied. Theater Op hetode Dunantplein zal van ben nog’ door Debby den en kapsels geshowd Ve vo g van van de voo pag na ...... uur tot o ma de Har ek nPa ken enop loopt oop 14 00 17 00 uur een gra Kun k Harlekijn nMaximastraat he Haar eOp den en kapsels geshowd vanvan den en kapsels geshowd van ben erer nog’ door Debby ben er nog’ door Beide koren hebben afgelow n buitengebied. d17.500 n d Daarlerveen nexemplaren d nhuis-aan-huis mon d in Daarle, en het volledige Theater het Dunantplein zal van Vervolg van de voorpagina voorpagina tot de Harlekijn en Verkoop aDebby n Oplage: Nijverdal -geschreven Het Ravijn Advertentie-adviseur: petter petter rond dederen tijdBesten van de bevrijding. rond de tijd van bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Vervolg de de 14.00 tot 17.00 uur een grafZaterdag 2 mei Tussen 08.00 ende 09.00 via de en fiti workshop worden verzorgd buitengebied. Verschijnt iedere vrijdag Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis gedach Spec aa voor Verkoop afgeschreven Nijverdal Het Ravijn Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Were door og Kun ma k n he Pa k op Haar e Besten buitengebied. Vervolg van de voorpagina ... tot de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: wo d n n d o o On hoop on b n boeken rond de tijd van de bevrijding. rond de tijd van de bevrijding. petter petter N ve da ach e de RK ke k Mach nes Oplage: 17.500 exemplaren Oplage: 17.500 exemplaren Hans Hondtong, 06-241 920 03 Zaterdag 2 mei Tussen 08 00 en 09 00 uur v a de Max mas raa en workshop worden verzorgd Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Oplage: 17.500 exemplaren Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis in in Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis petter rond de tijd van de bevrijding. Oplage: 17.500 exemplaren Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Vervolg van de de enaanloopt tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: penTussen tijd flink in devoorpagina belangstelling rond dehen tijd van30 deuur bevrijding. rond tijd van de bevrijding. petter petter Tussen 08.00 en 09.00 uur tot via de Harlekijn Maximastraat Oplage: 17.500 Oplage: 17.500 exemplaren Zaterdag 2 mei 08.00 en 09.00 uur via Maximastraat ende fiti workshop worden verzorgd boeken 06.00 uur komt de groep lopers in...onze Alexanderstraat totMach het voor jeugd van 10 tot 14 jaar boeken Verschijnt iedere huis-aan-huis Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Hans Hondtong, 06-241 920 Nijverdal ZINiN Nijverdal --- ZINiN ZINiN n b on mHondtong, dexemplaren nvrijdag nhuis-aan-huis n 404 dHulsen, n03 Edy Hammink, 06-519 50 hee de brandweer een Haar e14.00 Besten Verschijnt iedere vrijdag in nin Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis De kun ek 19 -20 Advertentie-adviseur: Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, N ve daPaasdag ach ede Hans Hondtong, 06-241 920 03 Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Jeugd gekijken taalle enten Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via dedeab Maximastraat en 30 fiti workshop worden verzorgd Hans 06-241 920 Gewonnen dankz en serveren we op Eerste s RK Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis inin oo 06.00 uur kom de groep opers n onze onze A exanders raakeokgan o ee aan nes he voor eugd van 10 tot overzorgd 14 aar Zaterdag Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het eVerschijnt Bibliotheek, filiale 9 mei iedere huis-aan-huis ingasten Verschijnt iedere vrijdag huis-aan-huis Nijverdal ZINiN Nijverdal Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 5003 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de Maximastraat en fiti workshop worden E-mail: h d Edy oHammink, dinfo@twentejournaal.nl nvrijdag komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan Nijverdal ZINiN Hans Hondtong, 06-241 920 03 06.00 uur komt de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 14 jaar gestaan. De Twente Zangers Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, ba tMet IVN naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal ZINiN Nijverdal ZINiN een geze g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige 06-519 404 50 Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, e B b otheek a enaar f aba e tZaterdag 9 mei Mach nes Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen enen het euk spe waarb zevan ze he moeHans Hondtong, 06-241 920 buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl De kunAlexanderstraat abs en ek os gan ee 19Bes 30Op -20 30 uur Theater Theater het Dunantplein zal van het Dunantplein zal 06.00 uur komt deddags groep lopers in onze onze tot aan hethet voor jeugd vanzal 10 tot 14 jaar Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen het volledige Daarle, Daarlerveen en06-519 het volledige ba tMet VN k ken gemeen e aan Waar hen een Hu voor Cu uur en uur me medewerk ng van on Edy Hammink, 404 5003 Restaurant komt erap Bibliotheek, alle filiale Zaterdag 9 mei De verk ez ng Leukste s m het Paasbrunchbu et E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Daarle, Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige uur de groep lopers in Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar behalve Daarlerveen 06.00 uur buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op Dunantplein van Theater Theater Daarle, Daarlerveen en het volledige a mon ma e Pa en geven Ou door gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. aDaarle, tbaltMet IVN kijken naar gemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonEdy Hammink, 06-519 404 50 stra en onder-de-trap Daarle, Daarlerveen en het volledige sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. buitengebied. buitengebied. Theater Op het Dunantplein zal van 13 30 uur Redactie: hebben onlangs hun 50 jarig Daarlerveen en het volledige Daarle, Daarlerveen en het volledige E-mail: info@twentejournaal.nl buitengebied. buitengebied. Op het Dunantplein zal van Op het Dunantplein zal van Theater Theater Vo mgev ng beha ve Daar erveen 06.00 uur een ge e g kun enaa p e n a He Rav n Boo camp tMet IVN kijken naar naar baltbaltgemeente aan. Waar hen een deHuis Huis voor Cultuur enheBestuur. Bestuur. met medewerking van het jon-e 06.00 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn 0623632739 en bmedewerking ussen on breek sende korhoenders on word aangeboden door gerenwerk sVerder ch ng de We buitengebied. buitengebied. E-mail: info@twentejournaal.nl Vervolg vanbcomité dewordt voorpagina tot Harlekijn enenplein 14.00 tot 17.00 uurstichting een graf14.00 tot 17.00 uur een grafbuitengebied. Redactie: een pub ekspr06 s24 19 en20 wordt aar ks avonds het Paasd ner” be ev ng aan tekst: kun vloopt d Productions N verda Zwembad behalve uur Hans Hondtong 03 aaabuitengebied. tMet IVN kijken gemeente aan. Waar hen een voor Cultuur en met van het jonAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Foto en BeVa H’drn //een 0623632739 ontbijt wordt aangeboden door sende korhoenders ontbijt aangeboden door gerenwerk de Welle. buitengebied. Redactie: 11.00 -Daarlerveen 17.00 uur t-buitengebied. Met IVN kijken naar baltRedactie: Ann K n 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot 17.00 uur graf...... ...vr tot dema Harlekijn en loopt Expos e 17.00 He endoorn Nijverdal - nanaar Bands op het het 70 jaar vrijheid in Onder leiding van een workVhw Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Foto en tekst: BeVa Productions H’drn /een 0623632739 bestaan gevierd met een jubileVervolg van de voorpagina de Harlekijn en loopt 14.00 tot 17.00 uur een grafAdvertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: a tot mon Pa enhet geven Ou door sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Rens Weustink 14.00 tot 17.00 uur een grafVervolg van de voorpagina 14.00 tot uur graf... tot de Harlekijn en loopt Redactie: rr 11.00 17.00 uur tMet IVN kijken baltn ghe deeMaximastraat Ha van he Hu voo Het Rav nspr Programma ve d n hu s U eraard een ngkussen n e en worVervo g voorpag N verda he com é 70 aar he d n Bands op p e n Onder e d ng van een work Hans Hondtong, 06-241 920 0319 Hans Hondtong, 06-24106 920 Hans Hondtong 24 HansWeustink Hondtong 06 24 1920 2003 03 Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: Advertentie-adviseur: per gemeente u tgere kt Gastvrouw m sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Zaterdag 2 mei Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en 09.00 uur via de en workshop worden verzorgd fiti workshop worden verzorgd Redactie: 11.00 17.00 uur aaAdvertentie-adviseur: tMet IVN kijken naar baltRens Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workcomité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein He endoorn Z N N Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Advertentie-adviseur: Leonie Jansen Hans Hondtong 06 24 19 20 03 Advertentie-adviseur: Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en Weekmarkt sende korhoenders fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden verzorgd Zaterdag 2 mei 09.00 uur via de Maximastraat en Zaterdag 2 mei Rens Weustink be ev ng aan kun en v he d N verda Zwembad Rens Hondtong Weustink Cu uu en Beuur uu komen wo d enege 20 15 uur Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Nijverdal -ek genoo du de k het comité 70 jaar vrijheid in zde Bands op het plein Onder leiding van een workumconcert Rijssen. Tijdens Hondtong, 06-241 920 03 Hans 06-241 920 0319 20 03 Hans Hondtong, 06-241 920 Hondtong, 06-241 920 Hans 0603 24 Advertentie-adviseur: Zaterdag 2 mei Tussen 08.00 en70 09.00 uur via deer Maximastraat en fiti workshop worden verzorgd V Leonie Jansen N he verda he bu in encen rum vandit de Om 10 45 de opers shop e der kunnen keen nderen en sende Weekmarkt korhoenders n he cen rum van verda nBands versch ende brandden ba onnen u14 gedee dZaterdag De u Advertentie-adviseur: de kHondtong, En pub fiti workshop worden verzorgd Tussen 08.00 en fiti workshop worden Zaterdag mei 09.00 uur via Maximastraat 22 korhoenders mei Rens Weustink Matthijs ter Avest Nijverdal -sebergweg comité jaar vrijheid in op het plein Onder leiding van workEdy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 RAdvertentie-adviseur: ek e ach Smeets “Enorm n dat onze Open Hans Hondtong, 06-51940450 Hans Hondtong, 06-241 920 03 Hans Hondtong, 06-241 920920 03 Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en BThea bbij Leonie Jansen Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum vanmaandag de Weekmarkt sende 06.00 uur 06.00 uur komt de groep lopers inde-N onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10ng totverzorgd 14 jaar voor jeugd van 10 tot jaar Hans Hondtong, 06-241 03 13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetRens Weustink kevan dmei een mode how gehou E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl ervoors e kof Matthijs ter Avest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 Bezo gk en Edy Hammink, 06-519 404 Hammink, 06-519 404 5003 Hondtong, 06-241 920 Hans Hondtong, 06-241 92050 03 nde de Ha he Hu voo Het Rav n otheek HELLENDOORN Op 4 2015 zijn in de Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en the community Hellendoorn nHans Nijverdal -aan Marktplein Nijverdal voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur 13.30 uur Paarse Poor aan me he bevr d ngsvuur b ongeren een e gen gra ze E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Matthijs ter Avest concert werd ook nieuwe Matthijs ter Avest Edy Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 06.00 uur komt de groep lopers in onze Alexanderstraat tot aan het voor jeugd van 10 tot 14 jaar HELLENDOORN Op maandag 4 mei 2015 zijn in de aa de brandweer de gehe e weervoer u gen e bez ch eugdbrandweer (k nderen van van de he app aus he e ndevan the community of Hellendoorn n N verda Marktp n de Nijverdal Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Om 10.45 uur komen de lopers het buitencentrum van de shopleider kunnen kinderen en voor jeugd van 10 tot 14 jaar komt de groep lopers voor jeugd van 10 tot 14 jaar 06.00 uur in onze Alexanderstraat tot aan het 06.00 uur restaurant zo waarderen DePoort. keuken het shet Edy Hammink, 06-519 19 30 20dit 30 uur Ugasten H het Tw h404 nd 13.30 uur Paarse aan met het bij een eigen graffiti zet-IVN E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl den en een ge howd ben erjongeren nog door Debby aan met bevrijdingsvuur Paarse Poort. Matthijs ternAvest Hammink, 06-519 404 50 Edy Hammink, 06-519 404 50 50 E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: HELLENDOORN - van Op maandag 4Cultuur mei 2015 zijn in15de Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten alles in het thema “vrijthe community of Hellendoorn nEdy Nijverdal Marktplein Nijverdal ---Dage Cu restaurant uuvoor en Be uukap wo d bevrijdingsvuur ege 20van uur Met IVN kijken naar baltMet kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur Bestuur. met medewerking van het jonmet medewerking van het jon13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetMatthijs tern Avest E-mail: info@twentejournaal.nl E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: Expos t e ks ang aan he Dunan p e n Burgemees er en d a es n he hema “vr in april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg M n b o @ w n ou n n E-mail: info@twentejournaal.nl Redactie: Redactie: met medewerking van het jongemeente aan. Waar met medewerking van het jonMet IVN kijken naar balthen een Huis en Bestuur. Met IVN kijken naar baltLeo Kemper leokemper@home.nl CD “And So It Goes” gepreond de d van de bev d ng pe er Gemeente Hellendoorn bij de dodenherdenking al diege13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij Paarse Poort. jongeren een eigen graffiti zetm E-mail: info@twentejournaal.nl Cartoon: He Rav n Boo camp dag door d verse demons ra es gen zowe n euwe a s oude 12 o 18 aar) van N verda ngE-mail: aaninfo@twentejournaal.nl avond h e d dan ook Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijMet IVN kijken naar baltgemeente aan. Waar hen een Huis voor Cultuur en Bestuur. met medewerking van het jonin april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Cartoon: en ook de moe te hebben genodonderdag tot en met maandag van Redactie: Redactie: het Dunantplein. Burgemeester Leo Kemper leokemper@home.nl met medewerking vanin het jongemeente aan. Waar met van het jonMet IVN kijkenin naar balthen door een bij Huis Cultuur engehou Bestuur. IVN kijken naar baltGemeente Hellendoorn bijdoor de voor dodenherdenking al diegeleven de Tweede Anneke Raven en één lid vanmedewerking Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). ke d een mode how Thea eten ngd” k(dee Cartoon: inmuch april 1945. Thank you very 13.30 uur Nijverdalsebergweg Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles het thema “vrijRedactie: Redactie: Hans Hondtong 06 24 19 20 03 HansHondtong Hondtong 06 24 24leokemper@home.nl 19 20 20 03 Leo Kemper even de Tweede He bevr d ngsvuur word Anneke Raven en één dervoors van he gra s) Met Gemeente Hellendoorn de dodenherdenking al diegesende korhoenders sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden gerenwerk stichting de Welle. gerenwerk stichting de Welle. N verda Zfor N N Leo Kemper leokemper@home.nl Redactie: Redactie: Cartoon: Hans 06 19 Hans 06 24 19 20 Expositie: het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijbeing present with Maar een festival kent meer Apenstreken maakt ook deel van het Vanzelfsprekend kunt 21.00 uur 06-51940450 Ou door H Hondtong H Kemper gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door korhoenders senteerd. Vocal de leven innuur de Tweede Het bevrijdingsvuur wordt door Anneke Raven en één lid van heid” (deelname gratis). Leo leokemper@home.nl Redactie: Redactie: zne en Zo zaangeboden nes er versch ende He eam Brandonderzoek sten aanwez g name en gee dusende verse enRedactie: aan Om dee eDagelijks mogen nemen aan E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl men om te stemmen Restaurant De 12aangeboden 00 tot 21 00 uur geopend kunt Anneke Raven en één lid Het bevrijdingsvuur wordt door much for being present with Maar een vaEnsemble ken meer FFilm: m Apenstreken Apens reken maak ook dee unuit van he Vanze sprekend kun uusende bbij korhoenders 21.00 sende korhoenders ontbijt wordt aangeboden door gerenwerk stichting de Welle. Hans Hondtong 06 24 19 20 Hans Hondtong 0624 2419 19 200303 A”be herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink A haa adre en N verda Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Redactie: den maakt en kapUeheook geDunan howd van ben er nog door Debby gerenwerk stichting de Welle. ontbijt wordt gerenwerk stichting de Welle. sende korhoenders door Leo Kemper leokemper@home.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in de Tweede Anneke Raven en één lid van Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Redactie: Op p e za van Theater Hans Hondtong 06 20 Hans Hondtong 06 24 19 20 ne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloMaar een festival kent meer Film: deel uit van het Vanzelfsprekend kunt bij much for being present with 21.00 uur Rens Weustink Rens Weustink Were door og de dorpskernen van N verda de Scou nggroep N verda Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het N Het Rav nKworkHans Hans Hondtong Hondtong 06 06 24 24en 19 19beeldmateriaal 20 2020 03 E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl leven in dea-Tweede Anneke Raven en één lidhier vanverda Het bevrijdingsvuur wordt door heid” (deelname gratis). Nijverdal Nijverdal ---verda comité 70 jaar vrijheid interecht Bands op het plein Onder leiding van een workOnder leiding van een workne herdacht die door oorlogshandelingen het leven verloRens Weustink Rens Weustink He nHondtong umbo upe Coop Gemeen ehu Wereldoorlog de dorpskernen van Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. dan één podium. En op festival. de verschillende vuurkorNijverdal ZINema onCeltic Folk Night (staconHans Hondtong 06 24 19 03 Persberichten die erk s nen om 19.30 uur. De kerk is “Twente Zangers” bestaat uit Annie Schreijer-Pierik werd koren er dan ook alles aan gelede Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Wereldoorlog Onder leiding van een workhet comité 70 jaar Onder leiding van een Nijverdal Bands op het plein vrijheid in Nijverdal b usdemons ra es en word van Brandweer Twen e aa demons ra es nderen kunen de deze spec e k as moe en de Haze aer b edt k com ort op deze dagen voor unch Hans 06 24 19 20 03 Hans Hondtong 06 24 19beeldmateriaal 20gemoede E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop ond de d van de bev d ng pe er Nijverdal ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Leonie Jansen Leonie Jansen us tonight. N ZINema dan één pod um En op es va de versch ende vuurkoronCeltic Folk Night (staconRens Weustink Rens Weustink Nijverdal het comité 70 jaar vrijheid in Bands op het plein Onder leiding van een workworden aangeboden, worden geacht vrij Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen van Nijverdal, Persberichten en die ons Onder leiding van workcomité 70 jaar leiding van Nijverdal Bands opde het plein in aaop Nijverdal N-- verda -ZINema ZIN N Haar eeen en Hevrijheid endoorn over vezorgen samen de dekerk o Onder cin ë e us n de de Z n een neen b bworko heek s aan Celtic Rens Rens Weustink Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons ons het ren. Na een ontmoetingsdienst inde de Protestantse kerk in E-mail: HRens CB B bAvest oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek en He R n geacht worden aangeboden, worden vrij Leonie Jansen Leonie Jansen dan één podium. Ende festival. de verschillende vuurkortonight. Nijverdal ---Night onFolk (staconMatthijs ter Matthijs ter Avest Weustink Wereldoorlog Scoutinggroep Nijverdal de dorpskernen vanma Nijverdal, Persberichten beeldmateriaal die ren. Na ontmoetingsdienst in Protestantse Nijverdal ZINiN Haarle Hellendoorn overvezorgen samen officiële In Zinin bibliotheek staan d Rens uHWeustink Rens Weustink H Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan worden aangeboden, worden geacht vrij wo k komen hop wogegeven denlopers vede zo gd Tu ene 08 00 en 09 00 uu vner aen de Max en10.45 Zaterdag 2 me Leonie Jansen Leonie Jansen Nijverdalsebergweg Nijverdalsebergweg het buitencentrum van Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en shopleider kunnen kinderen en vezorgen samen de officiële Haarle enHet Hellendoorn overNijverdal ZINiN In de Zinin bibliotheek staan 15.30 uur Zunnewende gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) Rapalje N verda Z N N arLeonie en open vanaf 19.00 uur. Kaarten 16 zangers. repertoire is een concert in de gen om het publiek ook deze o a dankz warme aank ed ng van d borre en en arrangementen op worden aangeboden, worden geacht vrij Persberichten en die ons deze dag z en wa gevo nen z ch a s o us s ach o er een persoon d e bekne d z n er dan eer ngen over een meer dan ren. Na een ontmoetingsdienst in de Protestantse kerk in te van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Leonie Jansen Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het buitencentrum shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg van de Om uur de Nijverdalsebergweg M Don dzijn A d Gde oobeeldmateriaal Lo h Nijverdal ZINiN vezorgen samen officiële Haarle en Hellendoorn overIn de Zinin bibliotheek staan Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest Zunnewende gebeur dan ook ven gen e en van horeca en 15.30 uur cert) Rapalje worden aangeboden, worden geacht vrij B b otheek genomen n N verda open on s ek ng He W he mus van 14 00 o 15 30 uur s oe en H Leonie Jansen Nijverdalsebergweg het buitencentrum van de Om 10.45 uur komen de lopers shopleider kunnen kinderen en Zaterdag 9 Zinin metot te van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst inde onze gedrukteals Zunnewende Leonie Jansen shopleider kunnen kinderen en het shopleider kunnen kinderen en Nijverdalsebergweg Om uureugd komen de lopers van de Nijverdalsebergweg Nijverdal - ZINiN vezorgen samen de officiële Haarle Hellendoorn overIn de bibliotheek staan gebeurt dan ook ven genieten van horeca en cert) 15.30 uur Rapalje voo o Nijverdal, 14 aa kom g gedrukteoep ope n buitencentrum onze A en exande aade o aan he 10.45 06 00 uur Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest worden aangeboden, worden geacht tezijn zijn van rechten. Aangeboden kopij kan Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in als P meJansen Em evan he Woon o onze en umvrijkan Hellendoorn en in Vrije Evangelische kerk te Matthijs ter Avest Matthijs ter Avest te zijn rechten. Aangeboden kopij ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen Bibliotheek van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Op he Dunan p van euuitgevoerd nvan a10 van Theater Hellendoorn en in de Vrije Evangelische te Nijverdal, Cartoon: Cartoon: 20.15 uur wordt door de00 vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor voor: Voorwerp 13.30 uur 13.30 uur Paarse met het bevrijdingsvuur bij jongeren een eigen graffiti zetjongeren een eigen graffiti zetzowel worden geplaatst ininonze Matthijs ter Avest restaurant en terras en het enthous -Poort. Voor kop eaan komet eontsteking. ozhet digitale uitgaven. Indien bronvermelding is als Bibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen van 14.00 tot 15.30 uur stoelen “Kom vanavond met verhalen md Helderse Zommeroamd van op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan Nijverdal eaer Nijverdal ZINiN Theaer gen nthee brand en hoe avan en schm nken engenieten rondr den een au bevr d uur esch k-ter gem dde de mo kosten va eTheaer besch 10 00 voor dit concert €10,00kzeer breed: nationale enVrije interconcertzaal van hetNijverdal, Europees keer weer te laten van Cartoon: Cartoon: Matthijs Avest Matthijs ter Avest 20.15 uur vana 10 15 wee akke word door de voor uueigen kklaar aar voor Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur te van rechten. Aangeboden kopij kan digitale uitgaven. Indien bronvermelding is worden geplaatst onze gedrukteals md He derse “Kom vanavond met verhalen van aalles esomaat op de kin eeen ne pod aaan Een spec akerk egevoerd kampvuurp ek ood rucs Denk daarb aan eaer --Zommeroamd ZINiN 06 uur Hellendoorn en de Evangelische kerk te me medewe k ng van he on gemeen e gedrukteaan Waa hen vanaf een Hu voo Cu uu en Be uu Me VN keen ken naar ba de Ho ezowel Ezijn Bu endient en um nd egedrukte13.30 uur Paarse Poort. aan met bevrijdingsvuur bij jongeren graffiti zetBibliotheek ontsteking. Het Wilhelmus genomen. In Nijverdal lopen 14.00 tot 15.30 uur stoelen zowel worden geplaatst in onze als Cartoon: Cartoon: 20.15 uur 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp jongeren een eigen graffiti zetPaarse Poort. jongeren een eigen graffiti zet13.30 uur aan met het bevrijdingsvuur bij 13.30 uur digitale uitgaven. Indien bronvermelding is van alles op de kleine podia Een speciale kampvuurplek foodtrucs. Denk daarbij aan md “Kom vanavond met verhalen Helderse Zommeroamd aer Nijverdal ZINiN Theaer gewenst, dan deze ingemonteerd te Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Fo o en eks BeVa Produc ons H drn 0623632739 zowel worden geplaatst in onze gedrukteals wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkel20.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp gewenst, dan dient deze ingemonteerd te 14 00 o 17 00 uu een g a Ve o g an de oo pag na o de Ha ek n en oop Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl digitale uitgaven. Indien bronvermelding is Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel 20.15 uur wordt uitgevoerd door de vanaf 10.15 uur twee fakkelvoor u klaar voor: Voorwerp digitale uitgaven. Indien bronvermelding is aste team “Samen met het team b emet appe taart kunt u dage ks vana Heu e u Won n h n He endoo n Cartoon: Cartoon: ge enwe k ch ng de We e on b wo d aangeboden doo sende korhoenders De bezoekers kunnen ze een een brandoorzaak e ach erhan een brandweerau o du deken en da was dan ook du deLös Theatervoorste ng Lös dragers vergeze d door een Co onv e B gband Daarna me een verhaa Ach er vee Me VN k ken naar ba per persoon. nationale volksliederen, delen Parlement in aanwezigheid van een bijzonder concert. Expositie: Dagelijks Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester dit alles in het thema “vrijten dit alles in het thema “vrijhoe de oorlog is verdwenen De Hellendoorn Park ‘De en kampvuurplekken. Daar vinvoor de jeugd is het decor Biergerechten, vis, BBQ en de gewenst, dan dient deze ingemonteerd te werd in stille tocht gelopen naar het Monument voor de Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Cartoon: Cartoon: worden indan de dient foto. Onverhoopt ontbreken He endoorn De kampvuurp ekken vfakkelneugd sgd het he Balles ergerech en vvoor: s “vrij20.15 uur - Park ‘De uitgevoerd door dedit vanaf 10.15 uur twee voor uoorlog klaar Voorwerp digitale uitgaven. is worden in de foto. ontbreken Cartoon: gewenst, dezebronvermelding te Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ dragers - Max vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met verhaal. Achter veel Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Burgemeester ten dit alles in het thema “vrijwerd stille tocht gelopen naar hetde Monument voor de Cartoon: Cartoon: gewenst, dan dient deze ingemonteerd te Woon o bronvermelding en um De POnverhoopt eingemonteerd ten dit alles het thema “vrijhet thema Expositie: Dagelijks het Dunantplein. Expositie: Dagelijks kampvuurplekken. Daar vinvoor jeugd decor Biergerechten, BBQ en de Hellendoorn De deinineen isvis, verdwenen wo kwordt hop wo ve oisge Tu enIndien 08com 00 en 09 00 uu v a neinde ma aa en Zaterdag 2hoe me worden indan de dient foto. Onverhoopt Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Onde eden d Burgemeester ng van een wovan k ten Bands op het p ng e n he éontbreken 70 aa ven he d N verda van kan geen reden zijnte voor kFauré door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit de tweede Lös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel Leo Kemper leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl gewenst, deze ingemonteerd van bronvermelding kan geen reden zijn voor sende korhoenders den we gasten de beste kwa te t Op 10 00 uur terecht He gen Hendr k scou vana gaa he geze u weede worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl en s Ook de du kers de brand b ussen en van onze k e horen Werken van Leo Kemper leokemper@home.nl worden in de foto. Onverhoopt ontbreken E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl van musicals, operettes en diverse Europarlementariërs. en herhaal ze honderd malen: Geuren’ den de liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. En wie over Zondag 10 mei ös Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna dragers vergezeld door een met een verhaal. Achter veel leokemper@home.nl Leo Kemper leokemper@home.nl Anneke Raven één lidlidvan van en HuKemper sen umbo nk he B ereden Oontbreken hozijn voor van bronvermelding kan Geuren evan hebbers p1945 ez er-- aan ge me verha en Sa andse achende scoman wtweede eleven k Leo door Helligen HendrikFauré groep van de scouting vanaf gaat programma voorwerpen uit En dewie tweede heid” (deelname gratis). Het bevrijdingsvuur heid” (deelname gratis). leven in dede Tweede wordt door Anneke Raven één lid van leven in de Tweede Gevallenen 1940 1945 de Ninaberlaan. De herdenschadevergoeding. worden inkom deT foto. E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl schadevergoeding. hop e het de kunnen kaa nde envan en Om 10 45 uu ope bu encen um van de N verda sebergweg leven in Tweede Het bevrijdingsvuur wordt Raven heid” (deelname gratis). voo eugd van 10cen ogezellige 14één deOnverhoopt gonngeen oep ope onOp ebevrijdingsvuur Ade exande aa o ––komen aan he 06 uur van bronvermelding bronvermelding kan geen reden zijn n voor den liefhebbers plezierige met verhalen over de Sallandse lachende ijscoman. over en herhaal ze honderd malen: Geuren’ Zondag 10 mei van kan geen reden zijn voor Persberichten en beeldmateriaal die ons ons Persberichten en beeldmateriaal heid” (deelname gratis). Het heid” (deelname gratis). leven in de Tweede Anneke en één lid wordt door de Tweede door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep de scouting vanaf voorwerpen uit de Gevallenen de Ninaberlaan. De herdenNijverdal ZINiN in het centrum Nijverdal poort Nijverdal wereldoorlog foto, maandag 4 1940 me 2015 zdoor n-de naan deAnneke N verda he commun yen orum He endoo n00 Persberichten en beeldmateriaal die N verda -zijn ZIN N met de Paarse poor N verda nRaven he van N verda were door og bvde een o oin schadevergoeding. He endoorn AHELLENDOORN be He de kaart staan Haze aer-k ass ekers van bronvermelding kan geen reden zijn voor medewerkers Brandve g Leven brandweer de RedSu en onze edereen s van har e we kom Wk E-mail: ams Mende ssohn en ohn W korams door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma groep van de scouting vanaf voorwerpen uit tweede Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en gemeen beeldmateriaal korDe kaarten ook negro’s. Veel van de nummers Dirigent Freddy Veldkamp van schadevergoeding. Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van Nijverdal wereldoorlog bv een foto, onge en een e gen g a ze aan me he bev d ng vuu b Paa e Poo 13 30 uur redactie@hellendoorn-journaal.nl E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl alle malen zal ik wenen. ” 20.00 uur verrassingen als Lucy Legeland Heuvelrug door Karin de Graaf het terrein slentert, komt onge10.00 uur schadevergoeding. verrass ngen avan suuvan Lege and Heuve rug Kar nRaven Graa hewereldoorlog erre s en erbv kom Scoutinggroep Nijverdal geacht vrijhoe hende dorpskernen van Wereldoorlog Nijverdal, de Scoutinggroep Nijverdal Wereldoorlog medeHeuvelrug medewe ksstart, ngarcentrum van he Nijverdal on aan Waa een Hude voo Cu en BeLegeland uuNijverdal Me VN kverda ken naar ba nzal E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl worden aangeboden, worden vrij aangeboden, wordenekgeacht Bworden b oredactie@hellendoorn-journaal.nl heek Gu e Gemeen Goed Noebe Vormgeving: kingstoespraak die door burgemeester Anneke is E-mail: Nijverdal ZINiN E-mail: redactie@hellendoorn-journaal.nl in het van Nijverdal de Paarse poort een foto, schadevergoeding. Wereldoorlog de dorpskernen Nijverdal, Scoutinggroep Nijverdal Vormgeving: N sebergweg n ap 1945 Thank you ve y met binnen. fakkel vlagdrascherf, roestige kogel, 20.00 uur verrassingen als Lucy door Karin de Graaf het terrein slentert, komt ongealle malen ik wenen. ” 10.00 uur Theater b nnen De akke en v agdra van me onder andere en scher een roes ge koge He endoorn b dodenherdenk ng a d ege de dorpskernen Wereldoorlog de Scoutinggroep Nijverdal, Wereldoorlog worden aangeboden, worden geacht vrij worden aangeboden, worden die ons a s entrecote en burger de uxe Restaurant De Haze aer Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal kingstoespraak die door burgemeester Anneke Raven is en d a e n he hema “v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal de Paarse poort Nijverdal wereldoorlog bv een foto, Vormgeving: adv ezen kr gen over branddrone Argus on breken n e om een k k e e komen nemen wkranhe passeerden de revue erw he kopij kan Theater binnen. De fakkel en vlagdravan start, met onder andere en scherf, een roestige kogel, Woon o en um De B enke te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons tingsbon uit de lokale kranworden a capella gezongen. De volgende dag werd een het Rijssens Mannenkoor heeft, Rens Weustink Persberichten en beeldmateriaal die ons Persberichten en beeldmateriaal Film: Rendez-vous en Jack Weijkamp met bijzonen Jip en Janneke in het Twents twijfeld Bubblica tegen, een Moederdag was nog geevan enwe kpverse ch ng de een onworden b He wo d kopij aangeboden doo korhoenders Vormgeving: m @ van m FTheater m-- ZINiN ack We kamp mehieronder. béén zonanneke nonder hesende Twen sde w egemaak dbibliotheek Bubb caroestige egenoof Vormgeving: vezorgen samen deWe officiële uur much ostart, be ng pg in wTwents handere te zijn rechten. Aangeboden te zijn van rechten. Aangeboden van met andere binnen. De fakkel enovervlagdraen scherf, een kogel, de00 Zinin bibliotheek staan Haarle enenWeijkamp Hellendoorn Zinin staan Nijverdal overvezorgen samen de officiële Nijverdal Rens Weustink muziektent vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed geacht vrijvrij 21.00 uur gers worden voora bege d ddiverse bands neAnne de muz ek en ze spee goed een Moederdag worden aangeboden, geacht vrij worden aangeboden, worden he d”samen dee name aofficiële Anneke Raven en dvezorgen bev dkan vuu wo d Jack doo even n de Tweede Nijverdal -ZINiN ZINiN Haarle Hellendoorn samen de officiële In detwijfeld Zinin bibliotheek staan en met bijzonen7447 Jip en in het Bubblica tegen, een Film: Rendez-vous was nog Jarne van Diggele Daar e A en nworden Tworden pin gedrukteals Vormgeving: ne herdach dngzoensmenu eals door oor ogshande ngen he even ver7 ovezorgen Jarne van Diggele zowel worden geplaatst onze gedrukteals zowel worden geplaatst in onze uitgesproken staat Daarna isJanneke door Heerworden aangeboden, geacht Theater van start, met onder binnen. De fakkel en vlagdraen scherf, een roestige kogel, de Zinin bibliotheek staan Haarle Hellendoorn InInIn21 de Zinin bibliotheek staan Nijverdal ZINiN de overNijverdal -- ZINiN Daarnaast hebben we sen Kno enhaarweg PP Rens Weustink Rens Weustink 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een aangeboden, geacht vrijSe worden aangeboden, worden oorde pub ek adem oos oehoorde Jarne van Diggele zowel worden geplaatst in onze gedruktezowel worden geplaatst inde onze uitgesproken staat hieronder. Daarna is door Anne HeerOnde e d ng van een wo k Bands op het p e n he com é 70 aa v he d n N verda rworden gen ten voor €7,50 te verkrijgen Dat de Twente Zangers kwaTopkoren concert gegeven met samen met zijn collega Mathijs kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan te zijn van rechten. Aangeboden Rens Weustink Ce c Fo k N gh (s aconu on gh Daar erveen B b o heek Dit gedicht van Leo Vroman, Nijverdal ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen nooit zo leuk 21.00 uur diverse bands in de muziektent gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed of een N verha ed eontsteking. Mar n Wilhelmus en hea ra e15.30 ac me zeepbe en deen Scou van ngg lopen oep N ve da do pkan kekan N vedoor da Were door og digitale uitgaven. bronvermelding isisnen van digitale uitgaven. Indien bronvermelding ‘Loop Maan’z n het Dunantplein. Lowland gaat verhaal Loop naar de Maan’ Maan PPipers pers de Low and op het he Dunan p de eVoor n muziektent kkledingstuk, ed ngs uk gaa een verhaa Jarne vanIndien Diggele te van rechten. Aangeboden kopij Jarne van Diggele ontsteking. Het Wilhelmus van 14.00 tot 15.30 uur stoelen genomen. In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek Het Bibliotheek a geuw mach nes groot en k eof neen moet uverda bcrea Bruggeman tete zijn van rechten. Aangeboden kopij zijnzijn van rechten. Aangeboden 21.00 uur diverse bands in gers worden vooraf begeleid zelfgemaakt speelgoed Nijverdal - ZINema dere verhalen. Voor deze editie door Martin ten Denge en theatrale act met zeepbellen Dit gedicht van Leo Vroman, m nooit zonaar leuk ren Na een on moe ngsd ens de Pro es an sede kerk nontsteking. Bibliotheek genomen. In Nijverdal lopen Het Wilhelmus van 14.00 tot uur stoelen digitale uitgaven. Indien bronvermelding isals digitale uitgaven. Indien bronvermelding en Spec ageplaatst te Zo houden He endoorn T 0572 330005 ‘Loop de door 3n3vezo Pipers van de Lowland op Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal Jarne van Diggele van 14.00 tot 15.30 uur stoelen In Nijverdal van 14.00 tot 15.30 uur stoelen Bibliotheek ontsteking. Het lopen Bibliotheek Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar e Bhe bdeze oin heek Lgedruktendens De als zowel worden geplaatst onze gedruktezowel worden geplaatst intenmenu onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de Vrijheid heeft De eve aMaan’ en kregen ede de kunnen encen um vangenomen. de Om 10 45 uu komen de ope N verda gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, danpgeplaatst dient ingemonteerd te nzeer de Z nkVrijheid nnde bWilhelmus beno en heek aan gen amen o chop ëeeMar Haa egedrukteHe endoo n en ove Nsebergweg verda N N cer ) waarvan Rapa eZ zowel worden in onze w W em bij het VVV-kantoor, liteit hebben blijkt wel uit het bekende Mastreechter Kraan, een afwisselend enverhaal geva‘Loop naar de op het Dunantplein. door 3ch Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een verhaal Geen Hellendoorn Journaal zowel worden ininbu onze gedruktezowel worden geplaatst onze dink, die de gedichtenwedstrijd voor de heeft gebkregen Wande ng en ez en ngWillem b Br gade p peband u Zwo schu Soms een verhaa me Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. verhaal met 20.15 uur dit de laatste regels zijn, a z z vergeze en dor de eke Danneberg Z worwaarb pub ek ongemerk ze Hellendoorn laten zij zich vergezellen Marieke Danneberg. Zij waarbij publiek ongemerkt zelf gewenst, dan deze ingemonteerd teals als gewenst, danndient dient deze ingemonteerd ontvangen? ontvangen? He endoo e Be ‘Loop naar de Maan’ op het Dunantplein. door 3 Pipers van de Lowland kledingstuk, gaat een voor u klaar voor: Voorwerp vanaf 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de 20.15 uur wordt uitgevoerd door de Ook voor spee goed en d ervoeders Adigitale Geen Hellendoorn Journaal uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Geen Hellendoorn Journaal is Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met He endoorn en n de Vr e Evange sche kerk e N verda worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt laten zij zich vergezellen dor de Marieke Danneberg. Zij worwaarbij publiek ongemerkt zelf 20.15 uur waarvan dit de laatste regels zijn, Hellendoorn ontbreken we op zaterdag 10Journaal maart www restaurantdehaze aer n 20.15 uur vanaf 10.15 uur twee fakkelwordt uitgevoerd door de voor u klaar voor: Voorwerp van 14 00 o 15 30 uu oe en on ek ng He W he mu genomen N vevanaf da open B b otheek ontvangen? digitale uitgaven. Indien bronvermelding isn Tapasavond onge en een e gen g a e Paa e Poo aan me he bev d ng vuu b 13 30 uur voor u klaar voor: Voorwerp 10.15 uur voor u klaar voor: Voorwerp 20.15 uur wordt uitgevoerd door de twee fakkel20.15 uur N verda Z N N Theaer “Kom vanavond me ve ha en nd een aan he e nd van de avond een Geen Hellendoorn digitale uitgaven. Indien bronvermelding is digitale uitgaven. Indien bronvermelding Uitgeverij Het Twentsche Land worden in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt Uitgeverij Het Twentsche Land Wandeling en lezing bijss pp Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 213 minuvo e maan. maan de sslagwerkgroep agwerkgroep Advendo de Vana 11 30 oVoo 30 uur15 een raan maar soms ook een Buitencentrum ontvangen? verda Alexanderstraat 7c, Nijverdal feit dat-naar men dit jaar Nederlands Staar inges Maastricht. Beide rieerd programma samengevolle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 Advendo, traan ontvangen? gewenst, dan dient deze ingemonteerd te gewenst, dandan dient deze ingemonteerd van kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen te Uitgeverij Het Twentsche Land ss pp Concer M sen er‘Lös’ and M ss gaat over de verschrikkingen V aamse bu erAdvendo, Sven deCottonville den bbijgestaan aan door Hank dee word van desoms voors eTheatervoorstelling: ng dse Sallandse reden zijn voor @ mbronvermelding Concert: Mister Mississippi ndse Vlaamse bulderdichter Hank, deel wordt voorstelling. Wandeling lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met voo uoo k11.30 aa voo we pconwo d uch gevoe d voor doo de vana 10te 15 uu dragers wee akke 20 uur gewenst, dient deze ingemonteerd wonnen, het gedicht ”Stilte” voorgelezen, waarna 2de minum volle de slagwerkgroep de Vanaf tot 13.30 uur een traan maar ook een ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl met een verhaal. Achter veel vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ door een Bigband. Daarna Bezoek onze webshop www.uwtu nenpark.n gewenst, dan dient deze ingemonteerd gewenst, dan dient deze ingemonteerd werd nontbreken sLand etevoor och gedragers open hederd Monumen de Cottonville Bigband. Daarna van bronvermelding kan geen reden zijn van bronvermelding kan geen ss pp Concert: Mister and Mississippi Vlaamse bulderdichter Sven de den bijgestaan door de Hank, deel wordt van de voorstelling. gaat over de verschrikkingen dse Buitencentrum Sallandse en d a e n he hema v he Dunan p e n Bu gemee e Expos e Dage ks hoe de og ve dwenen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij Het Twentsche Land Theatervoorstelling: ‘Lös’ vergezeld door een Cottonville Bigband. Daarna met een verhaal. Achter veel E-mail: bezorging@twentejournaal.nl volle maan. Vanaf 11.30 tot 13.30 uur de slagwerkgroep Advendo, de een traan maar soms ook een ooneur ge bos b oemen en oonworden in de foto. Onverhoopt worden in de foto. Onverhoopt m met een verhaal. Achter veel dragers vergezeld met een verhaal. Achter veel Theatervoorstelling: ‘Lös’ Cottonville Bigband. Daarna door een Theatervoorstelling: ‘Lös’ schadevergoeding. schadevergoeding. ontbreken N verda Voer eu u He endoorn en reed de Co onv e B gband verhaa me een ach Zowe Uitgeverij Het Twentsche Land ve geze d doo Nijverdal treedt Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn verhaal met lach. Zowel in074-2596633 de foto. Onverhoopt ontbreken me een ve haa Ach e13.30 vee Co onv espe B Advendo, gband Daa nade d age een Theavan ervoors emet ng Lös 2729) (telefoon kampioen isch geworden op het certen eentot succes. steld. @Oworden mworden Tel: volle maan. Vanaf 11.30 uur de slagwerkgroep een traan maar soms ookZowel een Helligen Tel: 074-2596633 E-mail: bezorging@twentejournaal.nl in de foto. Onverhoopt ontbreken worden in de foto. Onverhoopt schadevergoeding. schadevergoeding. ten stilte in acht werd genomen. N verda de Tweede Wereldoorlog. Swae Ged enHellendoorn en uuiterer-gaat en gwaren bekende ddialectgooaeven ec gooHeuvelrug E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Nijverdal --0548- 612729), Voerleu uit en treedt de Cottonville Bigband verhaal een lach. Swaef. Gedichten spelen enig Zondag 10 me en he haa ze dgroot ma en Tel: 074-2596633 hede d de dee name gpen a honde He bev denen ngzijn vuu wocou doo Anneke Raven één dvanaf nvoorwerpen de Tweede Geva 1940 –d groep 1945 aan de N naber aan De herden van bronvermelding kan geen reden zijn voor van bronvermelding kan geen E-mail: bezorging@twentejournaal.nl uit deeen tweede groep van de scouting voorwerpen uit de tweede door Helligen Hendrik - “Keep het gezellige door Hendrik ten stilte in acht werd genomen. Nijverdal Swaef. Gedichten spelen uiterbekende van de Tweede Wereldoorlog. Heuvelrug reden zijn voor het gezellige programma Nijverdal treedt de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met een lach. Zowel van bronvermelding reden zijn voor door Helligen Hendrik groep van de scouting -vanaf gaat het gezellige programma voorwerpen uit deeen tweede Afhaaladressen Hellendoorn voo we uprogramma de dialectgoohe-en geze ge pvan og them amma ggeen oep van de ng vana door He gen Hendr ktweede geren me beperk ng nsHelligen uch den zReadshop, ch z-- ch baar opge uch Bu tencentrum De enke egaa eden van hem op En vana 13 45 oweede 16 45 uur mensen me een verhaa aals GEMEENTE V er nwoners utreedt tenig onze gemeente hebTel: 074-2596633 Afhaaladressen Hellendoorn bronvermelding kan geen reden voor van bronvermelding kankan geen Buitencentrum op. vanaf 13.45 tot 16.45 enkele leden met verhaal voorwerpen uit de tweede van de scouting voorwerpen uit de door Helligen Hendrik gaat het gezellige programma vanaf door Hendrik Tel:074-2596633 074-2596633 Nijverdal de Cottonville Bigband Voerleu uit Hellendoorn en verhaal met lach. Zowel sevan raa The Haarstraat Nationaal KNZV Mannenkoor Het Rijssens Mannenkoor, dat Afhaaladressen Hellendoorn Vormgeving: Vormgeving: Buitencentrum De enkele leden van “Keep them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal als schadevergoeding. schadevergoeding. Tel: Open uchttheater Over dat de gebeurtenissen aard ook een voorname ro op che aar Zunnewende es va s n de 11.00 uur 10 00 uur a e ma en za k wenen” dekdo pHellendoorn kePaa nen evanpoo da de ngg oep N“Keep ve daNop door og Openluchttheater rol chelaar. Zunnewendefestival in schadevergoeding. Journaal: ngs oespraak dNevede door ercen Anneke Raven sdahet we eEn doo og bvNijverdal een o o wereldoorlog npoort he um van ve de N Paarse veburgemees da Scou N verda Z N Vormgeving: Vormgeving: Afhaaladressen schadevergoeding. schadevergoeding. Journaal: Buitencentrum De op. vanaf 13.45 totWere 16.45 uur enkele leden van them mensen met een verhaal als wereldoorlog bvmet een foto, bv een foto, Nijverdal ZINiN Nijverdal invan centrum van Nijverdal ---ZINiN ZINiN Openluchttheater aard ook een voorname rol chelaar. Zunnewendefestival isis inNijverdal de Over datN dedie gebeurtenissen uur Afhaaladressen Hellendoorn Sa andse Heuve rug b zonRo ng” De akke dragers van word he sstokje ok eNijverdal overgedragen bezoekers d eeen erfoto, naar w en 11.00 het centrum van Nijverdal Roemen ë b0548zonoen b eek da de avond Journaal: Sallandse Heuvelrug wordt het Rolling”. fakkeldragers die willen Rens Weustink Rens Weustink Nijverdal ZINiN de Paarse poort Nijverdal in het centrum van wereldoorlog bv foto, Afhaaladressen Hellendoorn Buitencentrum De op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur enkele leden van “Keep them mensen een verhaal als Rens Weustink Rens Weustink wereldoorlog bv een foto, de Paarse poort wereldoorlog bv een Nijverdal ZINiN in het centrum van Nijverdal Nijverdal ben d nsdagochtend u t handen van burgemeester Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers wordt het stokje overgedragen bezoekers er naar willen 44, Rijssen Heuvelrug (telefoon 0548Concours. bestaat ruim 100 zangers Naast dejaren beide koren zulMoederdag was nog Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Rens RensWeustink Weustink Journaal: een oeaan ge N koge van aswelkom. me ande ewhen b en nnen De en aoDaarna Theater n ade Zen n n che bwe buit oMheek Haa egesproken HeJumbo, endoo ove ve gen amen de Anne oonde c ëpod ezHeer verda Zzelf Nbezoekers Nsinmiddels N verda Ikv agd heet U allen remember all the geschiedenis zijn, he W em van Noese -van oop der uuitgegroeid gegroe dwillen o Moederdagbrunch Moederdagbrunch Journaal: Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal het Willem Noesel podiloop tot Sallandse wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers er naar Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Cheyenne Beekman uGemeentehuis s akke aan hbinnen. eronder door SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Journaal: He endoorn sche den ch aan de enn um show band uuur eren zaren ndie van har e welkom. we kom Vormgeving: Vormgeving: Annick Krahwinkel Annick Krahwinkel Nijverdal het Willem van Noesel podiloop der jaren uitgegroeid tot zelf inmiddels geschiedenis zijn, Ik heet U allen welkom. when we remember all the en scherf, een roestige kogel, De en scherf, een roestige kogel, Theater en vlagdravan start, met onder andere Theater SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), Millennium band. Hellendoorn scheiden zich af14 luisteren zijn harte welkom. Vormgeving: Vormgeving: Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Vormgeving: Mevrouw A H Tw haarder goedBoekhandel ges aagd b eek Sallandse Heuvelrug wordt het stokje overgedragen Rolling”. De fakkeldragers van bezoekers die er naar willen Annick Annick Krahwinkel start, met onder andere Theater fakkel enW van start, met onder enscherf, scherf, een roestige kogel, SuperCoop, (HvCB), Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Hellendoorn scheiden zich af aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte Vormgeving: Vormgeving: ze oged gemaak pee goed o eenotheek dfakkel ve eHe band nvlagdrademu muz ek en ge wo den voo binnen. a binnen. bege eDe dDe 21 00 noo zo euk D00 ch van Leo Vandere oman m Krahwinkel en scherf, een roestige kogel, fakkel en een roestige kogel, Theater van start, met onder andere en vlagdraTheater Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van 15 30 uu oe en genomen n N ve da open on ek ng he B b Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Poor 366687), De Poort, met veel jong zangtalent, is in len ook de koorsolist van Anneke Raven een kon nk ke ondersche d ng ontRens Weustink Rens Weustink Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), 23.30 uur ones who suffered and died maar dat ze voortleven in de um Herman Kampman eer De S errenwach gee n ormaeen n e meer e m ssen eveoon Hellendoorn - De De Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich af luisteren zijn van harte welkom. Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei bbij de verkeers ch me de vana 16 00geeft oand 19 30 uur Even aanme den sHe e en w op Bibliotheek, Het Ravijn, Rens Weustink SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), nk dLochter e3McDonalds, deP(HvCB), ch enweds r de ddevoor de Vr hep edennhee gede um. eert Sterrenwacht geeft informaniet te missen aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zichdiverse luisteren zijnvoortleven van harte welkom. mHe Rens Weustink Rens Weustink Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uurendoorn verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Hellendoorn Dalzicht, Groot SuperCoop, Gemeentehuis kEn ed ng uk gaa een ve haa op he Dunan pe de Lowworden and Loop naar de Maan 23.30 uur um. Herman Kampman eert De Sterrenwacht informaeen niet meer te missen evewho suffered died maar dat ze in deop on -mei Kroon aan de Millennium show band. Hellendoorn scheiden zich afafones luisteren zijn van harte welkom. He endoo Aldi nd ou ndoo dMcDonalds, nged van zelfgemaakt speelgoed of een gers vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur begeleid bands in de muziektent 21.00 uur Kemper (56) e endoorn van He vo gende concer van He waa van d de aa e ege z n Zondag 3 bij verkeerslichten met En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bibliotheek, Het Ravijn, Jarne van Diggele Jarne van Diggele 21.00 uur 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur gers worden vooraf begeleid diverse bands in de muziektent zelfgemaakt speelgoed of een voo u k aa voo Voo we p vana 10 15 uu wee akke wo d u gevoe d doo de 20 15 uur Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Dalzicht, Aldi Groot Lochter o n ou n m Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, zelfgemaakt speelgoed of een gers worden vooraf zelfgemaakt speelgoed of een 21.00 uur diverse bands in de muziektent begeleid 21.00 uur Jarne van Diggele Jarne van Diggele Jarne van Diggele Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal emJarne oon Bouwstraat 8, Rijssen (telefoon Het Rijssens Mannenkoor Nijverdal geen onbekende. In het Rijssens Mannenkoor, Ard Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, van Diggele Jarne van Diggele vangen vanwege hun be angen oze nzet voor de sa13.30 uur Voer eu en vo gen hun weg s aa de oka e band P ay pr s 06 50203640 ema mar M dzomernach oop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s daar z n vor g aar over eden e er z n versch ende s ands nemen rond de angs e dag 20.00 uur chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b Hulsen: Jumbo. En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Zondag 3 mei Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter wonnen he ged ch ”S e” voorge ezen waarna 2 m nu ontvangen? ontvangen? 13.30 uur staat de lokale band Play it Voerleu en volgen hun weg prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Hulsen: Jumbo. Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij de verkeerslichten met de Even aanmelden stellen wij op Dalzicht, Aldi Groot Lochter Bu tencentrum Sa andse gaa ove de ve ch kk ngen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariMidzomernachtloop daar zijn vorig jaar overleden tie, er zijn verschillende stands nement rond de langste dag. Ook een warm welkom voor during the Second World War nachtmerries, in de trauma’s 20.00 uur ontvangen? ontvangen? Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Dalzicht, Aldi Groot Lochter s benoemd o L d n de Orde doorn Muz ekkr ng He endoorn kledingstuk, gaat een verhaal door 3 Pipers van kledingstuk, gaat een verhaal ‘Loop naar de Maan’ de Lowland op het Dunantplein. ‘Loop naar de Maan’ ontvangen? ontvangen? me een ve haa Ach e pod vee dJumbo. age de ve ge ekgGulle d oep dooAdvendo een Co onv emaand B 11 gband Daabezoek na Thea ervoors eprijs. nggaat Lös Hulsen: Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle ‘Loop naar door 3Pipers Pipers van de Lowland ophet het Dunantplein. kledingstuk, gaateen eende verhaal ‘Loop naar dede Maan’ door Pipers van de Lowland op het Dunantplein. kledingstuk, gaat een verhaal 13.30 uur staat de lokale band itite en en volgen hun weg 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, een aan maa om ook een Vana 30 o 13 30 uu agwe de vo maan Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land Hulsen: Jumbo. kledingstuk, gaat een verhaal door 33Voerleu van kledingstuk, verhaal ‘Loop naar de Maan’ op Dunantplein. de Lowland ‘Loop de Maan’ kassa 0548-541686) en de kassa heeft deze een maart dit jaar heeft koor Kamphuis, pianist Jan Lenselink F m Home rVoerleu ch ng He endoorn V aweg de Aga norma op he um van onze annepoppe@ou ook com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Hulsen: Jumbo. staat de lokale band Play Voerleu hun weg 13.30 prijs. 06-50203640 email; mariGeen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haar eZweet --Maan’ onze gasten uit Canada: The and all the wars and armed de verhalen van de overlevr end en sen reek schr ver me nvan eWe over en bbiolooHe oLe erOran op grens van en Bloed, en Tranen Uitgeverij Het Twentsche Uitgeverij HetTwentsche Twentsche LandNoaberhoes, @ 13.30 uur staat de lokale band Play itgen en volgen hun prijs. 06-50203640 email; mariFilm: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com en sLand eNoaberhoes, ncou ach werd genomen Heuve rug van de eand doo og men ev ng A evolgen werden ze benoemd tot ddit nPlay de Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Uitgeverij Het Land Uitgeverij Het Twentsche Land Goedzak, Bibliotheek, Geen Hellendoorn Journaal Film: Home Hellendoorn. de Again op podium van onze annepoppe@outlook.com Geen Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle and all the wars and armed en de verhalen van de overleonze gasten Canada: The en Bloed, Zweet enaan Tranen vriend en streektaalschrijver, met informatie over en Letterlijk de grens van- naar Goedzak, Bibliotheek, Hellendoorn Journaal Geen Hellendoorn Journaal Haarle -uur vriend en streektaalschrijver, met informatie over en bioloLetterlijk op de grens van en de verhalen van de onze gasten uit Canada: The and all the wars armed nwGeen Bloed, Zweet en voo we pen uTweede dehet weede gAttent oep van de ng vana gaa he ge euit ge pvaa oger amma door Hendr kkeen Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle van eop Nassau Zoverleon door word verzorgd door door E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl ve haa me een ach Zowe eed de Co onv eVia B gband Voe eu u ‘n He endoo nrichting en N verda Daarle: Manenschijn, Tip Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle schuil. Soms een verhaal met Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met Wandeling en lezing bij uit Zwolle, Wandeling en lezing bij Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Wandeling en lezing bijTranen Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms verhaal met N verda --ZINema ZINema N naber aan gaan ze over moo e muz ek en Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Wandeling en lezing bij Wandeling en lezing bij Brigade pipeband uit Zwolle, schuil. Soms een verhaal met schuil. Soms een verhaal met E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip bij de kerk. gebracht aan het Europees ook al een concert gegeven in en organist Gerwin van der Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de Film: Home annepoppe@outlook.com Brigade pipeband schuil. Soms een verhaal met uit Zwolle, Wandeling en lezing bij ontvangen? Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? 11 00 uur Ove da de gebeu en en Film: Home Again op het podium van onze richting Hellendoorn. Via de annepoppe@outlook.com Nijverdal ZINema mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over Informat eschuur De Pas conflicts afterwards. We are venden... Colchester Legion Pipes and d e over gens ook op men g g sche produc en u de s reek Sa and en Twen e word he Nijverdal Daarlerveen: Bibliotheek Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, ontvangen? ontvangen? Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan ze over mooie muziektent. n Pas H ndoo n men en me een ve haa a op En vana 13 45 o 16 45 uu enke e eden van “Keep hem Bu tencentrum De Tel: Tel: 074-2596633 we econflicts doomooie ogproducten bvmuziektent. een13.30 ouit o de de Paa e poo ‘n‘n‘n Tip N ve da noverigens he um van Nze vede da N verda Zvenden... NMeer Nmaar Daarle: Attent Manenschijn, Tip Pas Informatieschuur De Pasu Colchester Legion Pipes andVanaf conflicts afterwards. We are venden... Nijverdal ZINema die ook op menig gische producten uit de streek. en Twente wordt het Orde vancenraa Oran e Pipes Nassau Daarlerveen: Bibliotheek Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Twentsche Land pSalland oo de vrsoms wook geeeen ac volle v het e - maan. rPas u074-2596633 de Regenboog Can orPas Informatieschuur De overigens ook op menig gische streek. Salland en Twente wordt afterwards. We are Colchester Legion and Nijverdal -----ZINema Daarlerveen: Bibliotheek Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan over de Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 Daarle: Attent Manenschijn, Tip dedie Uitgeverij Het Twentsche Land Tel: 074-2596633 Haarle: Spar, Bibliotheek Daarle: Attent Manenschijn, een traan maar soms ook een slagwerkgroep een traan soms volle maan. Advendo, 11.30 tot uur 13.30 uur Dorpss waar ze b he nformat Uitgeverij Het Twentsche Land Uitgeverij Het Uitgeverij Het Twentsche Land mooie muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Nijverdal ZINema Moederdagbrunch zemooie nm dde ge eden zuur nneen k Land hee U akke aeDe en kom emembe aged he Daarlerveen: Bibliotheek volle maan. de slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 13.30 eentraan traan maar ook een Nijverdal ZINema muziektent. Ninaberlaan, gaan ze over de Op m dTwentsche e bSpar, ennen en nRo O eng” en we Parlement in Brussel. Diverse de Regenboogkerk. Dit concert Plaats hun eigen inbreng hebHaarle: Spar, Bibliotheek volle maan. volle maan. slagwerkgroep Advendo, de Vanaf 11.30 tot 13.30 uur een traan maar soms ook een een traan maar soms ook een 13.30 uur uur Meer informatie: Dorpsstraat, waar ze bij Vanaf het bezoeke dtot ethat ech naa wplay en wo dwe he oksch eto ove agen akke ddeage van when Sa andse Heuve rugook Haarle: Bibliotheek de slagwerkgroep maar soms een 11.30 tot 13.30 uur Advendo, de volle maan. 13.30 Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Drums. Welcome you, very grateful you for Zunnewende es va erde He Overs ch verzorg de even gev erd n een ook voor E-mail: bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Daarlerveen: Bibliotheek en che een oe ge koge De en v agd a van a me onde ande e Theater Daarlerveen: Bibliotheek H m E-mail: bezorging@twentejournaal.nl Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Haarle: Spar, Bibliotheek Drums. Welcome to you, very grateful that you play for Zunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor bezorging@twentejournaal.nl E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en voor de muz ekveren g ng enE-mail: b N verda He be oo een bZunnewendefestival schitterde. Het Oversticht verzorgt in de leven gevierd in een ook voor Drums. Welcome to you, very grateful that you play for bezorging@twentejournaal.nl Ge debezorging@twentejournaal.nl nd Ontdek de Sa andse bee d van ohanna van Buren Montmartre modeshow 70 aarvr he dhe endoorn n en m E-mail: H C He endoorn Delach. Kroon one who uenn e ed and dtreedt ed maa da ze de00 uMontmartre, en z n voo van haeven eBigband wenkom aan deJohanna Mwaar um how band He endoo n che den z ch a uit Haarle: Spar, Bibliotheek verhaal met een lach. Zowel Voerleu Hellendoorn verhaal met een Zowel Nijverdal en de Cottonville Bigband Nijverdal Dorpsstraat, waar ze bij het 13.30 uur Meer informatie: Haarle: Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, ze bij het Meer informatie: Journaal: Journaal: Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren modeshow en Ontdek de Sallandse van van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Nijverdal Hellendoorn en treedt deeCottonville Cottonville verhaal met een lach. Zowel Tel: 074-2596633 Tel: 074-2596633 on ne Ook uSallandse kaarten online media besteden hier uitvoeleverde veel enthousiaste reacKortom genoeg ingrediNijverdal Voerleu uit Hellendoorn en treedt de Cottonville Bigband verhaal met een lach. Zowel euu gemaak pee goedden oeen een geSpar, eVoerleu dme dweduwe ve euit band nguests. de mu ek en 21 uur verhaal met een lach. Zowel Voerleu uit Hellendoorn verhaal met een lach. Nijverdal treedt de Bigband en Nijverdal ----- - kunt ou n Tel: mee ex wo op den e n voo k a bege R Tel: M 074-2596633 Dd n 500 000 Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze Z nbeeld A eguests. d16 za een verwagenschuur expos e 00 nben. e70jaarvrijheidhellendoorn.nl noabers uZowel swebsite. ekend e Zondag Journaal: ten Meer agendapunten Journaal: Journaal: Tel: 074-2596633 074-2596633 Tel: 074-2596633 Ontdek de beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Even aanme earen en w op verEn vana 00 We o 19 30 bhe de veekee ch enZijn de Zondag 3 me op Mevrouw W Roskam-Kroeze e H on p oo de ang He endoornse Harmon e orden zonder programma e worden en Graff t en Heuve rug met paard en he bevr d ngsvuur aans eken bru sendn verda com Zondag 21 juni dear Canadian We feel us on this special occasion. Lees verder op onze website. Zijn weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te 21 juni weduwe Aleid zal een verwagenschuur een expositie niet noabers uitstekend te us on this special occasion. Lees verder onze website. dear Canadian guests. feel Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, ten Meer agendapunten 20 uur nach me e n de auma Ook een wa m we kom voo du ng he Second Wo d Wa en Meer agendapunten beeld van Johanna van Buren Ontdek de Sallandse Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse beeld van Johanna van Buren Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en ok e e oo een pe p Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn en Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com mensen met een verhaal als enkele leden van mensen met een verhaal als Buitencentrum De them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 uur Buitencentrum De Vervo guur vanmensen de voorpag na De kosten bedragen € 2 - paard per k nd Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, k ed ng uk gaa eener ve haa doo 3 51940450 PJumbo, pe Low and op he Dunan p“Keep e“Keep noka Loop naar de Maan Afhaaladressen Hellendoorn bestellen via rigThe aandacht aan. Opeezen uitnodities op van het publiek een enten voor een fijneals Buitencentrum De enkele leden van them op. En vanaf 13.45 tot 16.45 mensen een verhaal alss Buitencentrum Hellendoorn Afhaaladressen Hellendoorn Afhaaladressen Afhaaladressen Hellendoorn pen 06 50203640 ema ma de band Pmed ay euenvan enu de voCanada genenkele hun weg 30 uur SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Buitencentrum De enkele leden van “Keep them En vanaf 13.45 tot 16.45 uur mensen met een verhaal alsmuzikale mensen met een verhaal als leden van met een verhaal Buitencentrum De op. vanaf 16.45 “Keep them De 08.00 uur honoured that you join us Especially, because ititac was the www.twentejournaal.nl haa van W em voor me archeo og sche vonds en gen emet en ongedwongen eer Graffiti en Heuvelrug met en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com Be m Hellendoorn e 06Voe wagen De N groep gEn D s13.45 ech nog nitniet euur aalles. Ook B13 oed Zwee en Tranen onze ga(HvCB), and averda he wa and en de ha de ove N verda saa benoemd ojoin Lvervo da us nop. sch ende vrentot wvan ge veines ethe en Vö kers ver e vindt voorz er Ben Vö vindt u op: A H oo G n o SuperCoop, Gemeentehuis SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis 08.00 uur haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. honoured that you Especially, because was www.twentejournaal.nl 08.00 uur honoured that you join us Especially, because was the www.twentejournaal.nl haal van Willem voorlezen.. met archeologische vondsten genieten ongedwongen sfeer. en Graffiti en Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. bruisendnijverdal.com en Graffiti het bevrijdingsvuur aansteken. en Heuvelrug met paard enkers bruisendnijverdal.com Journaal: Journaal: wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isve echter nog Ook Journaal: Er ge dt een max mum van 30 k nderen u op: Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, vindt u op: chu Som een ve haa me B gade p peband u Zwo e Wande ng en ez ng b annepoppe@ou ook com Aga n op he pod um van onze ch ng He endoo n V a de F m Home bezoekers die er naar willen Rolling”. De fakkeldragers bezoekers die er naar willen Sallandse Heuvelrug van wordt het stokje overgedragen Sallandse Heuvelrug Mee n o www e on eu e e oep n N Journaal: Journaal: Journaal: n www.rijssensmannenkoor.nl. ging van CDA-parlementariër bijna volle kerk. Het is beide avond. Het concert zal beginSallandse Heuvelrug Rolling”. De fakkeldragers van wordt het stokje overgedragen bezoekers die er naar willen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, nndoorn FFietscross etscross tonight on this special moment, Canadian army that liberated dCanadian ehet door kkinderen nderen de buur N verda -- ng Heden zzijn nDe weg vvia de Gro es wordt op andere oca es nliberated N verda N verda Z Co che e aan Leg on P Rolling”. pe and con c Oran aa ede wa dGrotestraat We araa e Canadian venden bezoekers die ereracnaar naar willen fakkeldragers bezoekers die er Sallandse Heuvelrug stokje van Heuvelrug Heijn, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Sallandse Heuvelrug Rolling”. fakkeldragers van wordt het overgedragen bezoekers die naar willen M Nijverdal: T Albert de van e13en Nassau waaronder uovergedragen vaar verzorg ng Lees aZ eNema v medeewillen en vanSallandse van Muz6ekkr endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit isstokje nog alles. Ook Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, De Nijverdal-groep wagen Dit is echter echter nog niet alles. Ook wedstrijden die door kinderen in de buurt tonight on this special moment, army that liberated Nijverdal -wedstr zijn weg op andere locaties in Nijverdal moo evia muz ek nabe gaan ze de oveOrde deDe N verda Nema tonight on this special moment, army that die door innband. de Nijverdal weg de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal Nijverdal: Albert Nijverdal: Albert Heijn, Jumbo, Jumbo, Nijverdal: Albert Heijn, een aan maa om ook eenniet deHeijn, agwe kgWe oepcome Vana 11 30 uu vo ebuurt maan De avond komt totzijn stand met ndeze de eeFietscross tBu d tencentrum van tot 12 aar Dalzicht, Groot Dalzicht, Aldi Groot Lochter HeAldi He endoo nNJumbo, ou n dAdvendo n Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn scheiden luisteren van harte welkom. zich afafvervolgt aan de Millennium show Nijverdal -wedstrijden zijn weg via de Grotestraat op andere locaties in Nijverdal ndoo n Het D Lochter um ozeHellendoorn youzijn veweg yscheiden g30 avia e ou de ha you puus ay aan oaande Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. De SuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), scheiden zich af de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn Journaal isisaa lid NL UITTWENTE.NL HetJumbo. Hellendoorn Journaal lid van: van: eHe endoorn en omgeOp he Reggepod um za z n on dek En na uur k kan Kaar en €5 n de voorverSuperCoop, Gemeentehuis (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis luisteren zijn van harte welkom. Hellendoorn luisteren zijn van harte welkom. Millennium show band. zich af Meer n ormat e Do p waa b he 13 30 uur Nijverdal Grotestraat op andere locaties in Nijverdal (HvCB), SuperCoop, Gemeentehuis Hellendoorn scheiden zich aan de Millennium show band. luisteren zijn van harte welkom. zijn weg via de Grotestraat Nijverdal op andere locaties in Nijverdal nwoners van de gemeen e he Mevrouw Roskam (63) was e hebEen aanrader voor de e hebHulsen: Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De Hulsen: Jumbo. Buitencentrum De NL UITTWENTE.NL ve haa meontdekt. achonze Voe eu u Gulle He nWe en eeduReggepodium deonCoh onv pec e Bazal gband verda Het Het Hellendoorn Journaal is lidendoo van: eHellendoorn en omgeOp het Juust zijn En natuurlijk kan Kaarten: €5,de voorverBibliotheek, Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, NL UITTWENTE.NL e-Bibliotheek, Hellendoorn enDe omgeOp het Reggepodium zal JuustEn zijn ontdekt. EnZowe natuurlijk kan Kaarten: €5,deop voorverwerk ng St cht ng e ininwij Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Buitencentrum dea Canad anlid gue ee occa onEn Lee e een de op web eN Het Het Hellendoorn Journaal isis van: Meer agendapunten Ravijn, McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Sa andse Heuve rug Hellendoorn Journaal lidohanna van: Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen Zondag 3 mei met de vanaf 16.00 tot 19.30 Zondag 3 mei Montmartre modeshow 70 aa v zhe dhe endoo nuur nuur envan bee d Gulle van van Bu enverkeerslichten On dek deDe Sa We andse McDonalds, Bibliotheek, Het Ravijn, McDonalds, Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, mDe Het Buitencentrum De Zondag 3 mei bij de met de vanaf 16.00 tot 19.30 Even aanmelden stellen wij op v ng d verse op redens verzorgen edereen ch a en n ormeren koop b Pr mera He endoorn Dalzicht, Aldi Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Even aanmelden stellen wij op bij de verkeerslichten Even aanmelden stellen wij op Zondag 3 mei En vanaf 16.00 tot 19.30 uur met de Zondag 3 mei oo we houder van de gemeen e De heer M A van der S e (42) ar ke op kDalzicht, ber van k ass eke muz ek De Sallandse Heuvelrug men en me een ve haa a enke e eden van Keep hem op En vana 13 45 o 16 45 uu Bu tencentrum De Dalzicht, Aldi Groot Lochter Zondag 3 mei bij de verkeerslichten met de En vanaf 16.00 tot 19.30 uur Even aanmelden stellen wij op ving optredens iedereen laten informeren koop bij Groot Lochter Dalzicht, Aldi Groot Lochter sverda dsprijs. on y06-50203640 maar voor de ouders Verzeker eze vanuur een p ek e door zo ving diverse optredens verzorgen. iedereen zich laten informeren koop bijuPrimera Primera Hellendoorn, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, H C Aldi Dalzicht, Aldi Groot Lochter Sallandse Heuvelrug honou ha you Voerleu odiverse n eken u en EFo pec e weg wa komen heDe www eBru ou nHet enoaGra td verzorgen. b Zweef u wen endn ve naa da com he ed bev d ng vuu aan Heuve me paard enHellendoorn, sybij bbecau ar ke van S zich send N Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, 14.00 Hulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. vrug ndt op Streekderby tussen en Heino Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Sallandse Heuvelrug prijs. 06-50203640 email; marivolgen email; mari13.30 uur hun staat de lokale band Play ithitk sandse 13.30 uur Jumbo. Foto’s dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Sallandse Heuvelrug 14.00 MHulsen: DHulsen: Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal 13.30 uur Deze band u Genemu den over onder meer de or e Landgoed Schu enburg en 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play it prijs. 06-50203640 email; mariJumbo. Hulsen: Jumbo. be oeke d e e naa w en Ro ng De akke d age van wo d he ok e ove ged agen Sa Heuve rug 14.00 uur Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, e Daar erveen s benoemd www he endoorn ournaa n He endoorn n de per ode onderavond v nd p aa s op donderHulsen: Jumbo. Hulsen: Jumbo. Op m d e e en n O e e en prijs. 06-50203640 email; mariVoerleu en volgen prijs. 06-50203640 email; mari13.30 uur staat de lokale band Play it hun weg 13.30 uur D ech e nog n e a e Ook De N ve da g oep ve vo g wagen Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Canad an a my ha be a ed on gh on h pec a momen 13.30 uur Voerleu en volgen hun weg staat de lokale band Play prijs. 06-50203640 email; mariHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur m 13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Schuilenburg en wordt er een euke presentatSchuilenburg e n één sneen moge k een ma t eeen te sturen naar Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek uurOp paduur met natuur13.30 uur Deze band uit Genemuiden over onder meer de historie Landgoed Optimaal adverteren inGulle Overijssel en Hellendoorn: Albert Heyn, Gulle Foto’s bij dit artikel van St. Bruisend Nijverdal Optimaal adverteren Overijssel en richting Ge de nd Hellendoorn: Albert Heyn, Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Foto’s bij artikel komen van St. Bruisend Nijverdal urOp pad met een natuurHellendoorn: Albert Heyn, Gulle Hellendoorn: Albert Heyn, 14.00 uur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek annepoppe@outlook.com Hellendoorn. annepoppe@outlook.com Film: Home Via de Again op het podium van onze Film: Home H C Gelderland: Optimaal adverteren inn Overijssel u Again en nhet ha e Orde we van kom He endoo che chGrichting Me(por enn um how ande egas oca eeband nWerk Nkomen ve daevan zNoaberhoes, n in weg v den a en de oa e aan aaHellendoorn. N verda pad met een natuurGoedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sa neem zdeHellendoorn. nop gen heer mee enburg envan grasdu nen Tourd senInfo/VVV nsoerVVV verdaFilm: OpHome Film: Home Via de op het podium annepoppe@outlook.com 2006-2010 edit eu oop LSchu dvan npodium de van Oran egedraa an he dag 19 me nSallandse deandse ha vanenhe UITTWENTE NLNijverdal. Goedzak, Bibliotheek, Gelderland: mee d nBibliotheek 500 000 ex in opOverijssel e n een k richting urOp pad met een natuurannepoppe@outlook.com annepoppe@outlook.com Film: Home Again onze Via de Optimaal adverteren van deonze za en ko eN en reserver ngen@sterrenwachthe eMuurgOp dspad over de Sa andse Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Haarle: Spar, Bibliotheek Ontdek de Sallandse neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Op Film: Home richting Hellendoorn. Via de Again op het podium van onze annepoppe@outlook.com Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Goedzak, Bibliotheek, Noaberhoes, Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek HD G meer Ontdek de neemt zijn eigen gastheer mee; van Schuilenburg en grasduinen Tourist Info/VVV Nijverdal. Op dan 500.000 ex oplage in sterk urOp met een natuurBu tencentrum De Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, gids over de Sallandse ok e e oo een he pe p meer dan 500.000 ex oplage in sterk urOp pad met een natuurEven aanme den e en w van op de b500.000 de een veexkee en meNinaberlaan, de En vana gaan 16 00 19over 30 de uuEddy Zondag 3 me Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tipch eNes gids over de Sallandse Nijverdal ZINema zeozeover over mooie muziektent. Nijverdal ---ZINema ZINema meer dan oplage inprijs. sterk Gelderland: Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, en Heuve rug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamer d n de u gaven oka e de avond ze be aa u op he lokale titels voor scherpe gids over de Sallandse en nkomen) Nassau Ge e c eerd me deze uur Hu s voor Cu uur en Bes uur Nijverdal ZINema Ninaberlaan, gaan de mooie muziektent. Daarle: Attent Manenschijn, ‘n Tip Daarle: Attent Manenschijn, Heuve rug Be oo n o m e 06 24192003 lokale titels voor een scherpe prijs. thee besch kbaar Een vr e g t wordt doorn n Ninaberlaan, gaan Nijverdal ZINema mooie muziektent. ze de Nijverdal meer dan 500.000 ex oplage in sterk NIJVERDAL Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Sa andse Heuve rug en Heuvelrug met paard en Hij is vanaf het eerste begin oud-Tweede Kamerlid Eddy in de uitgaven van de lokale de avond zelf betaalt u op het gids over Sallandse lokale titels voor scherpe Nijverdal ZINema Nijverdal -- ALTIJD. ZINema gaan zeband over mooie meer dan 500.000 ex oplage inprijs. sterk Ninaberlaan, Daarlerveen: Bibliotheek TBel voor informatie 06 24192003 Hij isn vanaf het eerste begin en Heuvelrug met paard en oud-Tweede Kamerlid in de uitgaven van de de avond zelf betaalt ubijop het gids over de Sallandse p betrokken 06 muziektent. 50203640 emazijn ma Voe eueeen en voo sgen weg aa de oka eNa PNhet ayde 13 lokale 30bij NIEUWS UIT DE REGIO. OVERAL. NIJVERDAL ruim 8ve8Eddy jaar te geweest Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Mee n o www on eu eprijs. e hun n Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor scherpe NIJVERDAL ruim jaar betrokken te geweest bijuur Daarlerveen: Bibliotheek Daarlerveen: Bibliotheek Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 Meer Meer informatie: Dorpsstraat, waar 13.30 uur ze bijbij 13.30 uur Fo bprijs. d oep aDorpsstraat, ke komen van S --BNa u ze send da lokale titels voor een een scherpe wagen betrokken geweest de van He um Gedepu eerde Uu gever eoo ecom nzijn Boaken erre van Schuilenburg Schu enburg €6 -avond H GDeMeer 14 uur H on pook de aren verbinformatie: zondere ondersche dbij ng13.30 urAL. en beg ntotde 20 00 uur De N verda -stand info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek 13.30 uur Dorpsstraat, waar het Meer informatie: op prFang smgeste d 00 De komt met medeHeuvelrug Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 Meer informatie: Meer informatie: waar 13.30 uur ze bij het uur wagen betrokken geweest de van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van €6,Nijverdal -om Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl annepoppe@ou ch ng He endoo n V a de Aga n op he pod um van on e Home de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Heuvelrug Haarle: Spar, Bibliotheek Haarle: Spar, Bibliotheek Bel voor informatie 06 24192003 24192003 13.30 uur 13.30 uur Dorpsstraat, waar ze bij het Meer informatie: Meer informatie: betrokken geweest bij de wagen van Heijum, Gedeputeerde Uutgeverieje ‘n Boaken. terrein van Schuilenburg €6,Nijverdal Op pad me een na uur Nijverdal De e info: u e ed uk op Meer de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar Bu tencentrum De s T Deze oegang s zoa s a d gra s De heer D S oo er (68) e sch ende vr w ge ac v e en modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en beeld van Johanna Montmartre, modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en Ontdek de Sallandse van Buren Ontdek de Sallandse N verda oprichting van de Wmo-raad van Over sse voor Econom e Meeruitgave info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar k Ook op Facebook werk ng Nijverdal van St cht ng De We Nijverdal ---Facebook is gedrukt Ontdek de Sallandse beeld van Johanna vannEconomie, Buren Montmartre, modeshow Buitencentrum De NN nabe aan op: gaan Na e ove de moo eJohanna mu ek leeftijd envan Nwerkverda Nema modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en van Montmartre, modeshow en Ontdek de Sallandse Buren de Sallandse oprichting van Wmo-raad Overijssel voor Nijverdal Deze is op: H stoppen vana he ee zijn e beg n 70jaarvrijheidhellendoorn.nl g70jaarvrijheidhellendoorn.nl dsZover de Sa andse kk Deze Ook op Buitencentrum Dee Deze uitgave uitgave is gedrukt gedrukt op: Ontdek de Sallandse Ontdek de Sallandse beeld van Buren 70jaarvrijheidhellendoorn.nl enen Ontdek modeshow 70jaarvrijheidhellendoorn.nl en VERDAL rubeeld mvan 8nanc aar be rokken evan z Economie, gewees b te oprichting vanalsde de Wmo-raad Nijverdal -Heuve van Overijssel voor Buitencentrum De 92-jarige besloten te met Ook op Facebook Sa andse uitgave is gedrukt op: N verda benoemd o zal Lzaen dMontmartre, waaronder he nzame en van Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten met zijn werkBu tencentrum derug en is uur daarna voorzitter van Fop ënJohanna ens Deelnemingen, Dee nem ngen Het beg ntbruisendnijverdal.com om 19 30 en het speken Graffiti bruisendnijverdal.com het bevrijdingsvuur bruisendnijverdal.com Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Sallandse Heuvelrug Heuve rug Deze uitgave op: Meer n stoppen ormat e gewee Do pisvangedrukt aa waa e b het he 13 30 uur be okken b de s Het voor al uw nieuws Heuvelrug met paard en het bevrijdingsvuur aansteken. en Graffiti bruisendnijverdal.com Buitencentrum De op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werkBuitencentrum de en is daarna als voorzitter van Financiën en Het o.a. HetTwentsche TwentscheLand Landisisuitgever uitgever van o.a. Hellendoorn Hellendoorn Sallandse Heuvelrug Graffiti bruisendnijverdal.com bevrijdingsvuur Heuvelrug met paard en aansteken. Heuvelrug met paard en Sallandse Heuvelrug voor al uw nieuws de Wmo raad hee Zeehande aar 16.00 uur enandse isthemagroep daarna als voorzitter van Sallandse Buitencentrum derug Financiën Deelnemingen, zal Heuvelrug met paard paard en en Heuvelrug met en heten aansteken. bruisendnijverdal.com bruisendnijverdal.com Het Hellendoorn Journaal is lid van: en hemagroepen Hellendoorn Journaal is lid van: zaamheden. N verda steHet voor alHeuvelrug uwgemeente nieuws nbevrijdingsvuur de van Oran Nassau en ondsen voor onJournaal, Hengelo Oldenzaal Journaal, Journaal, HengeloJournaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, 16.00 uur take saad tegen 00 uur a ge open Sa andse Heuve de Mantelzorg uus bOrde heen pubBen ek ne roduceMontmartre modeshow 70Dit aaGraffiti visop hechdheng endoo n nalles. en bee d van ohanna van Bu On dek de21 Sa van de Wmo Hellendoorn Journaal is van: Het Hellendoorn Journaal is lid lid De Nijverdal-groep Dit isgoederen echter nog niet Ook wagen vervolgt wagen Ook op Facebook Sallandse Heuvelrug zaamheden. wagenSallandse De Nijverdal-groep vervolgt echter nog niet alles. Ook 16.00 uur in en uit de e e Losser eeverder d p p92 eHart Het Journaal isis ar lid van: Het Hellendoorn Hellendoorn Journaal Heuvelrug de themagroep Mantelzorg Juust bij het publiek introduce16.00 uur Lees op De Nijverdal-groep Dit is echter nog niet alles. Ook wagen vervolgt wagen F m De Bodskamp s zaamheden. Journaal, Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Bu tencentrum De op ge ee d bes o en e s oppen me z n werk eteEnschede in en uit de gemeente de themagroep Mantelzorg Sallandse Heuvelrug Juust bij het publiek introducegecertificeerd papier 16.00 uur wagen wagen De Nijverdal-groep vervolgt Dit is echter nog niet alles. Ook Film: De Bodskampi’s en vedaa na a invoo z eHeuve van rug voor en tde b u andere endn da com he bev d ng vuu aan eken meverder paard en in en uit de gemeente a Heuve uwgegaan. n euws 14.00 uur gegaan. Hij heeft heeft Nijverdal aanrenweg enGra we chdeGrotestraat zeGrotestraat nog even evenop 16.00 Glanerbrug Glanerbruggecertificeerd papier zijnzijn via locaties Nijverdal Nijverdal Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s Sa andse rug Hij Nijverdal weg via op andere locaties in Nijverdal www he uitgave endoornournaa N verda ZINema 14.00 uur verder aanren en wellicht zelf nog gecertificeerd papier weg via de op andere locaties in Nijverdal Nijverdal Grotestraat Nijverdal Deze iszaamheden met de nodige zorg tot standn zijn Film: Bodskampi’s de hemag Man ewagen zo g 16n 00 Hellendoorn Nijverdal - ZINema verder Hij heeft aan14.00 uur ren wellicht evenop andere Den via ech ede nogGrotestraat n eh a nog ea Ook De Nde(druk)fouten da goftotoep ve zijn vo meespe g weg gecertificeerd papier Nijverdal Nijverdal -- De locatiesoepin Nijverdal Het Hellendoorn Journaal isisve lid van: Het Hellendoorn Journaal lid Deze uitgave isJournaal met nodige zorg standonvolengegeven uuur t de gegaan. gemeente Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele andere de Bezoek de ensta op op de de een hele hele leukeBuitencentrum tijd Bezoek en zoa szelf eens Het Hellendoorn is lid van: Hellendoorn Nijverdal ZINema Nijverdal -b-ZINema ZINema Buitencentrum De De Hellendoorn Journaal isisnodige lid van:zorg Het Hellendoorn Journaal lid 20.00 uur Deze uitgave is met de tot standonvol- meespelen gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere Buitencentrum De eHet de een leuke tijd zoals hij alal eens Hellendoorn Nijverdal -bijenstal komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor aa ve de gegaan H hee NaanverdaF m gegeven Buitencentrum De Buitencentrum De 20.00 uur Het Hellendoorn Journaal isisnodige lidv van: Het Hellendoorn Journaal op ande e oca e n N ve da n weg a de G o e Deze uitgave is met de zorg tot stand De Bodskamp s Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel en gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolde Bezoek de op de gegeven een hele leuke tijd meespelen zoals hij eens komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Nijverdal -bijenstal ZINema Buitencentrum De Buitencentrum De lezers of andere partijen komenzorg niet voor rekening 20.00 uur 20.00 uur Deze uitgave is met de nodige tot stand unaa naa facebook.com/Hellendoornjournaal Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel te hebben gehad, maar door eerder hee gedaan Sprengenberg He endoorn g... Of dit de bedoeling is is maar de vraag... gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolF m B oed Zweet & schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Gelderland: lezers andere partijen komen nieten voor rekening eerder heeft gedaan. 20.00 uurZweet & gegeven een he e eukeBu tencentrum d N verda facebook.com/Hellendoornjournaal Z Nema te hebben gehad, maar door Sprengenberg van deofuitgever. Sallandse Heuvelrug Optimaal adverteren in Optimaal adverteren in Overijssel Overijssel Film: Bloed De gekomen. Eventuele (druk)fouten of voor andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Gelderland: Zondag 1 mei niet rekening lezers andere partijen komen 20.00 uur van de of uitgever. uOGelderland: naa facebook.com/Hellendoornjournaal te hebben gehad, maar door eerder heeft gedaan. Sprengenberg Film: Bloed Zweet & Film: Bloed Zweet & meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 ex oplage in sterk in Tranen komenheden enpartijen daaruit komen voortvloeiende voor Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug lezers andere niet voorschade rekening Haar e -- Zweet & veranderingen de zorg zorg wil wil hij Haarle Gelderland: Gelderland: 20Heuve 00 uur eBruisend hebben gehad maa Sa dooandse Film: Bloed van500.000 deofuitgever. Foto’s bijbijdit ditditartikel artikel komen van St.St. Nijverdal meer dan ex oplage in sterk meer dan 500.000 expartijen oplage inprijs. 14.00 uur 14.00 uur Tranen rugm H veranderingen inin de hij Foto’sbij artikelkomen komenvan vanSt. Bruisend Nijverdal lezers of andere komen niet voor rekening lokale titels voor een scherpe prijs. 14.00 uur lokale titels een scherpe van devoor uitgever. Foto’s Bruisend Nijverdal Film: Bloed Zweet & T d 14.00 uur 14.00 meer 500.000 ex oplage inprijs. sterk meer dan dan 500.000 exscherpe oplage Tranen Tranen F m B Zweeactiever & in deinzorg N verda ZINema lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Haarle - eschuur veranderingen wil hij uur van de uitgever. ve ande ngen n de zo g w h Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel T dvoor Noed verda Volg ons op Twitter en Foto’s bij dit artikel komen van St. Bruisend Nijverdal Tranen Pas Informat De Pas zich graag gaan zetH e r a d o n e e Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06 24192003 14.00 uur 14.00 uur Fo o b d a ke komen van S B u end N ve da Optimaal adverteren in Overijssel en Nijverdal -- natuurZINema 14 00 uur lokale titels voor een scherpe prijs. lokale titels voor een scherpe Optimaal adverteren in en Optimaal adverteren in Overijssel Op pad met een Op pad met een natuurPas Informatieschuur De Pas zich graag actiever in gaanOp zetHet traditionele Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06Overijssel 24192003 Tranen Tranen Op pad met een Nijverdal -natuurZINema Gelderland: Gelderland: Nijverdal ZINema Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad met een natuurpad met een natuurGelderland: z ch g aag ac eve n gaan ze 9Pas 30 u De Regenboog D P Boom ma 9Pas 30 u Optimaal adverteren in Overijssel en Optimaal adverteren in Overijssel Informatieschuur De zich graag actiever in gaan zetH e t t r a d i t i o n e l e Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal ZINema Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meerdan info:500.000 www.regionaleuitgeversgroep.nl Op pad me een na uur 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendeged ch word d Op pad met een natuurOp pad met een natuurN verda Z Nema meer ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex oplage in Facebook gids over dede Sallandse gids over de Sallandse meer dan 500.000 oplage in sterk uur voor cliëntenraad van deDover Zunnewendegedicht wordt dit Nijverdal - ZINema 9 30 u Gelderland: Gelderland: Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl gids over 500.000 ex oplage in sterk meer dan 500.000 ex ex oplage inprijs. en voo de c ën en aad van deover de ten 9 meer 30 udan Heandse Cen de um P16.00 en KSallandse e Sallandse Deze uitgave is gedrukt op: gids over de Sallandse gids de lokale titels voor een scherpe lokale titels voor een scherpe g ds Sa 16.00 uur ten voor de cliëntenraad van de Zunnewendegedicht wordt dit Deze uitgave is gedrukt op: Deze uitgave is gedrukt op: lokale titels voor een scherpe prijs. FAutoservice m K dnep Hoge Es. Met zijn humor, humor,kennis kennis aar ter er plekke p ekke gemaakt gemaak en en gelege eAutoservice Wilms9 30 u meer dan 500.000 ex oplage sterk meer dan 500.000 exscherpe oplage titels voor een lokale titels voor een gids over deKidnep gids de Sallandse Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op:inprijs. Film: Hoge Es. zijn jaar Wilms 9 lokale 30 uvoor De Leven bWonms Dover WF W eSallandse nk Hoge E Me z n humo kenn Heuvelrug Heuvelrug Autoserv ceMet Bel voor informatie 06 24192003 Bel informatie 06scherpe 24192003 Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 lokale titels voor een lokale titels voor een scherpe Heuve rug Heuvelrug Heuvelrug Deze uitgave isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06scherpe 24192003 Film: Kidnep Hoge Es. Met zijn humor, kennis jaar ter plekke gemaakt en geleAutoservice Wilms10 00 u N verda ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egber Hovekamp Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl 0 Meer 00 u Be h Sha om R ku Ku pe Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl en b ede be uu ke vaa d g Heuvelrug Heuvelrug Bel voor informatie 06 24192003 Bel voor informatie 06 24192003 Nijverdal - ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: info: www.regionaleuitgeversgroep.nl www.regionaleuitgeversgroep.nl Nijverdal Nijverdal --- N verda SUBARU ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ten Meer agendapunten SPEC AL ST Nijverdal Nijverdal ST SUBARU SPECIALIST Nijverdal ZINema en brede bestuurlijke vaardigzen door Egbert Hovekamp II. Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl ten Meer agendapunten heid heeft hij zich de afgelopen Terw Toos L g enberg zorg 8 Deze 30 u uitgave V agendapunten e Evang ke k D Hanneke Paa 18 30 u he d hee h z ch de a ge open Meer isis gedrukt op: Deze uitgave gedrukt op: heid Terwijl Toos Ligtenberg zorgt Nijverdal - vindt Nijverdal -Scheffe ten Meer agendapunten Bu tencentrum Deheeft hij zich de afgelopen Buitencentrum De Buitencentrum De ST SUBARU Deze uitgave is gedrukt ten Meer agendapunten Buitencentrum DeSPECIALIST u op: op 19 00 u Deze isis gedrukt Deze uitgave gedrukt op:op: Meer agendapunten Buitencentrum De Buitencentrum De 9en 00 uuitgave De Leven bop on zich D HH a en ngeze om man e zo g gecertificeerd papier gecertificeerd papier op: APK jaren eu nndt en heid heeft hij de afgelopen Terwijl Toos Ligtenberg zorgt vindt u ingezet om mantelzorg voor verha en voor dee nemers -APK keuringen, v u gecertificeerd gecertificeerd papier Sa andse Heuve rug Deze gedrukt op: Deze uitgave uitgave isispapier gedrukt op: ten Meer agendapunten jaren ingezet om mantelzorg voor verhalen voor deelnemers vindt op: Lees verder op Buitencentrum De uuuop: Buitencentrum De NIJVERDAL / HEINO - De Zweef -APK keuringen, Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug Rep e en onde houd e vindt op: op dehoeft kaa zondag e ze en nniet de ver Sallandse Heuvelrug vindt verder op Lees gecertificeerd papier gecertificeerd papier verder op -Reparatie en onderhoud alle Heuvelrug Sallandse Heuvelrug jaren ingezet om mantelzorg voor deelnemers op de kaart te zetten inSallandse de aan deverhalen boo och Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -APK keuringen, 16 00 uur Lees verder op NL UITTWENTE.NL me en bed u o10 en te mpe Deze isis met de zorg Deze uitgave uitgave met de nodige nodige zorg tot tot stand stand -Reparatie en onderhoud alle www he endoornournaa Fest v nte ten Bevr dvoor ngsdag? K k Deze opBevrijdingsdag? pag naekomt 10 >>> op de kaart zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Kijk op pagina >>> UITTWENTE NL vindt u op: Lees verder op Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand He endoorn doorn ournaa n gemeen He endoo n De NL UITTWENTE.NL Sallandse Heuvelrug Sallandse Heuvelrug weg voor een uitwedstrijd. luxe omdat wordt Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand 16.00 uur 16.00 uur pe merken (bedrijfs)auto en alle campers, www.hellendoorn-journaal.nl 16.00 uur gekomen. gekomen. Eventuele Eventuele (druk)fouten (druk)fouten of of andere andere onvolonvolB nden e de esopkaart Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> -Reparatie en onderhoud NL UITTWENTE.NL 16.00 uur 16.00 uur e merken (bedrijfs)auto en campers, F m De Bodskamp gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolwww.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De prem ère n de open uch op te zetten in de aan de boottocht. Festiviteiten Bevrijdingsdag? Kijk op pagina 10 >>> gekomen. Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolFestiviteiten Bevrijdingsdag? op 10 Lees verder op NL UITTWENTE.NL Deze is met de nodige zorg tot Deze uitgave ispapier met de nodige zorg tot stand stand NL UITTWENTE.NL 8 gecertificeerd 45 u uitgave keHellendoorn. k >>> DeDe V uur e-Banden Sme service/opslag, 8 45 u www.hellendoorn-journaal.nl komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo aad be aa u v Kijk w www.hellendoorn-journaal.nl gemeente De De première, in de open lucht, Au opagina ePKN oopDon p oop gecertificeerd papier komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor 16.00 uur 16.00 gecertificeerd papier Film: De Bodskampi’s Film: Bodskampi’s aangetreden voor de streekderby tegen Heino. pe merken (bedrijfs)auto en campers, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade -Banden service/opslag, Film: De Bodskampi’s gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere papier gecertificeerd papier Festiviteiten Bevrijdingsdag? pagina 10 >>>uit verdaop Nema lezers of andere partijen komen rekening lezers of andere partijen komen niet niet voor rekening NL UITTWENTE.NL Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s A Z oWmo-raad e bestaat uit vrijwilvrijwilvan W n erwende he weede www.hellendoorn-journaal.nl gemeente Hellendoorn. De De première, in de open lucht, -Auto verkoop / inkoop, lezers of andere partijen komen niet voor rekening 9 gecertificeerd 30 ude 9 30 u Se Seba anu Pa oo Koopman ge en adv ee he coNKijk ege lezers of andere partijen komen niet rekening lezers of andere partijen komen niet voor voorschade rekening komenheden en daaruit voortvloeiende voor komenheden en daaruit voortvloeiende schade Wmo-raad bestaat van Winterwende, het tweede Meer van uitgever. van de uitgever. -Banden service/opslag, -Auto verkoop / inkoop, gecertificeerd papier gecertificeerd papier en ne e e u u van de uitgever. Nijverdal ZINema Nijverdal ---ZINema ZINema Film: De Bodskampi’s Film: De Bodskampi’s 20 00 uur Meer van de uitgever. van de uitgever. Nijverdal ZINema -Airco service, Deze uitgave isis met de zorg tot Deze uitgave met de nodige nodige zorg tot stand stand lezers of andere partijen komen niet voor rekening lezers of andere partijen komen niet voor rekening 0 Deze 15 u 10 15 u P o K önnenzomme D L We and van B & W gev aagd en onge Nijverdal ZINema Nijverdal Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand ligers en adviseert het college dee n de mser e Oer sse Wmo-raad bestaat uit vrijwilvan Winterwende, het tweede -Auto service, verkoopMeer / inkoop, -Airco uitgave isis met nodige stand Deze uitgave met de de nodige zorg zorgof tot standonvolen Zwee o n en & ligers en padviseert het college deel in de filmserie Oerijssel gekomen. Eventuele (druk)fouten andere gekomen. Eventuele (druk)fouten oftot andere onvolvan van de uitgever. uitgever. Fm oed gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolaccu’s, uitlaten, 10 30 u 20.00 uur 20.00 uur 0 gekomen. 30 ude PKNBDo kegevraagd k De Vuur e-Snel-service Nijverdal -Sme ZINema Nijverdal -agendapunten ZINema v aagd nam ove he Wmo be e d Bmet Eventuele (druk)fouten of onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten of andere andere onvolDe wedstrijd kent altijd een maar thuis wraak 20.00 uur en -Airco service, Deze uitgave is de nodige zorg tot Deze uitgave is met met de nodige zorg tot stand stand uitlaten, -Snel-service accu’s, komenheden en daaruit voortvloeiende schade voorvoor komenheden en daaruit voortvloeiende schade van & W en onge20.00 uur 20.00 ligers en adviseert het college deel in de filmserie Oerijssel komenheden en daaruit voortvloeiende schade en voortvloeiende schade voor komenheden en daaruit daaruit voortvloeiende schade &W en ongeenagendapunten storingen. gekomen. (druk)fouten of andere onvolgekomen. Eventuele (druk)fouten ofvoor andere onvol9nkomenheden 00 uofof andere PKNB Do p kegevraagd DBloed Enge ma 19 00 u lezers partijen komen niet rekening lezers andere partijen komen niet voor rekening en wo d cijfers. onde Zwevers eund Tranen doowetenO van Ak lezers ofEventuele andere partijen komen rekening Film: Bloed Zweet Film: Zweet -Snel-service accu’s, en storingen. extra lading en dat zal dit keer dezelfde 20.00 uur 20.00 uur Film: Bloed Zweet lezers andere niet voor rekening lezers andere partijen komen nietniet voorvoor rekening vraagd over het Wmo-beleid Wmo-beleid en agendapunten Film: Bloed Zweet &&&uuuitlaten, Bloed Zweet && vindt op: komenheden en daaruit voortvloeiende schade voor komenheden enpartijen daaruitkomen voortvloeiende schade van de van deofofuitgever. uitgever. van B &over W gevraagd en Film: ongeNhen verda Zvraagd Nema van de uitgever. @HdoornJournaa het S ch ng De We e U kun vindt op: van de uitgever. van de uitgever. en storingen. lezers lezers ofof andere andere partijen partijen komen komen niet niet voor voor rekening rekening Tranen Tranen niet anders zijn. De Zweef staat de weg naar Sportpark De en Au o wordt e v eW m Film: Bloed Zweet Zweet && Bloed Tranen ondersteund Film: door

Co o on He endoo n ou n een u e n U e e He Twen he L nd BV M u e Weu nk O den e 232 mp e 7557 GC Hen e o e e 074 259 66 33 x 074 259 63 53

Bedrijf Geslaagde Koningsdag 2015 Geslaagde Koningsdag2015 2015 Geslaagde Koningsdag

Op naar bevrijdingsdag! Dodenherdenking in Hellendoorn Op naar bevrijdingsdag!

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

H

w

G

H

O

H

H

Speciale kinderavond bij de Sterrenwacht Hellendoorn

Het Twents H HetTwentsche Twentsche Landisisuitgever uitgever vano.a. o.a.Hellendoorn Hellendoorn Het Land H O van Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, H Het Land isisuitgever van Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land uitgever vano.a. o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van G Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Oldenzaal Enschede Journaal,Journaal, Losser Journaal en Journaal, Hart van Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal,Losser LosserJournaal Journaalen enHart Hartvan van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

uto Au erkdiensten Auto K pagina agina pag

NL

Vrijwilliger stopt op 92 jarige leeftijd

Het Twentsche Land is is uitgever uitgever van van o.a. o.a. Hellendoorn Hellendoorn Het HetTwentsche Twentsche Land Land is uitgever van Het Twentsche Land is van Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever uitgever van o.a.Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Het Land is van o.a.Journaal, Hellendoorn HetTwentsche Twentsche Land is uitgever uitgever O Hengelo Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Enschede Journaal, Losser en Hart Enschede Journaal, Losser Journaal Journaal enJournaal, Hart van van Journaal, Journaal, Oldenzaal Journaal,Hengelo Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Enschede Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Enschede EnschedeJournaal, Journaal, Losser Losser Journaal Journaal en en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land is uitgever Hellendoorn Glanerbrug Glanerbrug Het Twentsche Land isisuitgever van o.a. Hellendoorn Het Twentsche Land uitgever vanvan o.a.o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Hart van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Enschede Journaal, Losser Journaal en van Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart Hart van van Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug Glanerbrug

k

m

Vrijwilliger leeftijd Vrijwilliger stopt stopt op op 92 92 jarige jarige leeftijd WWW.TWENTEJOURNAAL.NL Cartoon van de Week

09 03 2018  
09 03 2018  
Advertisement