De Stad van de toekomst

Page 1

12 · december 2011

inzicht

residentieel gebouw In mei 2011 werd gestart met het eerste deel van de stadswijk ‘Balk van Beel’. foto: privé

Jo Vandebergh Functie: Stadsontwikkelaar van het Tweewaters project in Leuven Quote: “Digitale watertellers die online afleesbaar zijn, optische glasvezelbekabeling, groene oplaadpunten voor elektrische of semihybride wagens, slimme huishoudtoestellen en smart meters voor elektriciteit en warmte behoren tot de standaarduitrusting van de Tweewaters woongelegenheid”

expertise

Vraag: Hoe ziet de stadswijk van de toekomst eruit? Antwoord: Een combinatie van hoogwaardige architectuur en uitzonderlijke duurzaamheidsprincipes, met aandacht voor het leefcomfort van de bewoners.

Leuvens project Tweewaters verbaast Europa Leuven gooit hoge ogen met het project Tweewaters. De voormalige productiesite van Stella Artois, meer bepaald tussen de Vaartkom en de Dijle, wordt omgetoverd tot een nieuwe stadswijk met 1.200 nieuwe lageenergiewoningen, commerciële ruimten en kantoren, goed voor 5.000 wonenden en werkenden.

Autovrij

“Om het beeld van een hypermoderne, volgebouwde en met fileleed kampende site meteen te ontkrachten: door de beperkte footprint van de gebouwen ontstaat er 70% open en veelal publieke ruimte. We kiezen bewust voor autovrij. Hiermee verlaat Tweewaters het klassieke stadsweefsel van straten, pleinen en tuinen ”, vertelt stadsontwikkelaar Jo Vandebergh. “Ecologie en innovatie staan centraal. De wijk zal zelf in groene elektriciteit en verwarming voorzien door middel van een

warmtekrachtkoppeling, een stadsverwarmingsnet en een smartgrid. Een in het oog springend aspect is het energetisch management van zowel elektriciteit als warmte in functie van vraag en aanbod. Zo wordt geantwoord op de heersende problematiek met betrekking tot decentrale energieopwekking. Dit alles moet van Tweewaters de eerste C02-negatieve wijk van Europa maken. Een uitzonderlijk initiatief, maar vooral een overtuigend signaal dat dit de enige juiste weg is.”

Een en-en-verhaal

“We verliezen de strijd tegen de klimaatsverandering. Dus moet het radicaal anders. Of/of is voor de politiek, en/en is voor ondernemers en dit laatste vergt een holistische aanpak. Bij Tweewaters draait het om én ruimtegebruik én architectuur én energie én materiaal én afval én mobiliteit én... Dit alles kan alleen

bereikt worden door een sterke verbeeldingskracht en verregaande innovatie. Soms lijkt het eenvoudig, zoals een fietsenberging naast de lift op het gelijkvloers van een gebouw om het zachte weggebruik te stimuleren. Minder evident is een intelligente thuisbezorgingskast die de levering van bestellingen mogelijk maakt, ook bij afwezigheid van de bewoner.” “Een ander belangrijk aspect is het afvalmanagement. Zo kunnen bewoners 24 uur op 24 hun afval deponeren in de afvalstraat en wordt er afgerekend

“Met het project Tweewaters gaat Leuven op zoek naar een nieuwe manier van leven”

in functie van het gewicht. De meer specifieke fracties - zoals elektronica, herbruikbare goederen, batterijen - worden dan weer vanuit de thuisbezorgingskast van de bewoner opgehaald.”

Op weg naar een slimme woning

“Tweewaters wordt de eerste wijk in ons land waarvan de woongelegenheden worden uitgerust met digitale watertellers die online afleesbaar zijn, zodat verplaatsingen vermeden worden. Ook optische glasvezelbekabeling, groene oplaadpunten voor elektrische of semihybride wagens, slimme huishoudtoestellen en smart meters voor elektriciteit en warmte behoren tot de standaarduitrusting.” “Het duurzame karakter van de wijk is weliswaar belangrijk voor de kopers, maar niet het belangrijkste. De waardering van de mensen gaat voornamelijk uit naar de visie achter het pro-

ject, het eerder aangehaalde enen-verhaal, wat ze vanuit hun perspectief als een veilige basis zien voor hun investering in onzekere tijden. Ze geloven in een visie waarin duurzaamheid samengaat met leefcomfort.”

Europese roem

“Naast het enthousiasme van de Leuvenaars kan het project ook rekenen op een positieve beoordeling vanuit Europa. In mei dit jaar werd gestart met de bouw van het eerste deel van de stadswijk, de zogenaamde ‘Balk van Beel’. Een vooronderzoek van het Europese keurmerk BREEAM,dat de duurzaamheidsgraad van gebouwen meet, leverde een score op van 91,5 op 100. Daarmee kan de ‘Balk van Beel’ bij oplevering in 2013 het eerste residentiële gebouw in Europa worden met een ‘outstanding’ score.” Daan De Becker Redactie.be@mediaplanet.com


december 2011 路 13

architectuur Een overzichtsfoto van de stadswijk Tweewaters. foto: priv茅

Perfect om na je treinreis

naar je werk

te fietsen Info op www.blue-bike.be of in je fietspunt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.