Page 1

4 Zon voor het klimaat Du soleil pour le climat Architectuur | Architecture : Jan des Bouvrie

Wie de heuvel afwandelt waarop dit hedendaagse huis is gebouwd, in één van de mooiste stukjes rond Ramatuelle, en in de verte honderden scheepjes in de luwte van de Cap Taillat ziet liggen, begrijpt dat deze plaats niet toevallig is gekozen. Er ging een langdurig onderzoek aan de keuze vooraf. De plek beantwoordt aan een hele reeks eisen. De locatie is er daar uiteraard één van : het perceel ligt aan de rand van een uitgestrekt natuurgebied waar mooie natuurwandelingen kunnen worden gemaakt. En dan is er het uitzicht : dat is ronduit fantastisch te noemen. Een ander belangrijk criterium is de hedendaagse uitstraling van het bestaande pand, dat in 1965 werd gebouwd.

Binnenhuisarchitectuur | Architecture d’intérieur : Jan des Bouvrie

Zulke panden zijn niet gemakkelijk te vinden in de omgeving. De vorige eige-

Tekst & Foto’s | Texte & Photos : Jean-Pierre Gabriel

naar van het huis, de beroemde Nederlandse binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie, had gezorgd voor de nodige vergunningen om het bestaande pand gedeeltelijk te slopen. Maar de nieuwe eigenaren hadden andere plannen. Wel vroegen ze aan des Bouvrie om een aantal interieuraanpassingen op papier te zetten. Het echt unieke karakter van dit project is evenwel onzichtbaar. De eigenaren kozen voor duurzame architectuur, vergelijkbaar met

De eigenaren van deze woning in Ramatuelle zijn de

wat ze op grotere schaal hadden gedaan met het renovatieproject van de

visionaire mensen achter het futuristische project

voormalige Stella Artois-site in Leuven. Eén van de gebouwen die daar op

Tweewaters in Leuven. Ze pasten de principes voor

dit moment worden neergezet, heet Tweewaters. Het heeft van BREEAM®,

duurzame architectuur toe op de renovatie van één van de

een methode voor de beoordeling van de milieuprestaties van gebouwen,

mooiste hedendaagse huizen van de streek.

de score “Outstanding” gekregen – een primeur voor een woonpand.

Initiateurs visionaires du projet futuriste Tweewaters à

Lorsqu’on émerge de la colline sur laquelle est accrochée cette maison

Leuven, les propriétaires de cette maison de Ramatuelle

contemporaine, dans un des périmètres les mieux préservés de Ramatuelle,

ont appliqué les principes de l’architecture durable dans la

lorsqu’on voit se dessiner au loin la cap Taillat, protégeant des centaines

rénovation d’une des très belles maisons contemporains

d’embarcations des caprices du vent, on mesure combien le choix de cette

de la région.

implantation est le fruit de longues recherches. Elle correspond en effet à plusieurs exigences. A l’évidence la localisation en est une ; le terrain se trouve en limite d’une grande zone protégée permettant de longues promenades en pleine nature. La vue, quant à elle, est autant mythique qu’idyllique. Un autre critère, moins évident à déceler, est le caractère contemporain de l’habitation existante construite en 1965. Précédent propriétaire du bien le célèbre architecte hollandais Jan des Bouvrie avait obtenu les permis nécessaires à la démolition du bâtiment existant. Les acquéreurs en ont cependant décidé autrement, en demandant toutefois à des Bouvrie de dessiner les aménagements intérieurs. Le caractère unique de ce projet ne se voit cependant pas. Il se situe dans l’engagement de ses propriétaires en faveur de l’architecture durable, à l’image de ce qu’ils réalisent à grande échelle dans le projet de rénovation de l’ancien site de Stella Artois à Leuven. Appelé

uittreksel uit het magazine extrait de la revue

Nr. 85 N° 85

www.villasdecoration.com

Tweewaters, un des immeubles, actuellement en construction s’est vu attribuer la note “Outstanding”, jamais décernée jusqu’ici pour un bâtiment résidentiel par le BREEAM®, qui n’est autre que la méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments.


Een aantal principes van Tweewaters is nu ook duizend kilometer naar het zuiden toegepast. De gerenoveerde woning is geklasseerd als CO2-negatief : ze bespaart meet CO2 dan een klassieke woning zou hebben uitgestoten. Nombre de ces principes ont été appliqués à un millier de kilomètres plus au sud, de telle sorte que l’habitation rénovée est aujourd’hui classée comme CO2 négative, ce qui signifie que l’habitation économise plus de CO2 qu’ une maison classique aurait engendré.


7

6

1 4

2

5

NIVEAU 0 3

1. Inkomhal - Hall d’entrée

Om slechts een voorbeeld te geven : er wordt gebruik gemaakt van twee hernieuwbare energiebronnen – zonnepanelen op het dak en een onzichtbare, geruisloze windmolen die maar net boven de naaldbomen op de heuvel achter de woning

NIVEAU 1 2. Buitentrap - Escalier extérieur 3. Terras - Terrasse 4. Woonkamer/Eetkamer Salon/Salle à manger 5. Bureel/Vergaderruimte multimedia Bureau/Salle de réunion multimédia 6. Keuken - Cuisine 7. Buiten eetkamer Salle à manger d’extérieur

uitsteekt. Het resultaat is 100 % groene elektriciteit, groene warmte en groene koeling. Pour ne donner qu’un exemple, 2 sources d’énergie renouvable ont été mises en œuvre : des capteurs solaires en toiture et, à peine émergeante de la cime des pins situés sur la colline à l’arrière de la maison, une éolienne aussi invisible que inaudible. Le résultat : de l’électricité, du chauffage et de la climatisation 100 % verts.


Een bouwheer kan nog meer doen voor het milieu. Zo zijn de lichtgekleurde vierkante tegels van 90 bij 90 cm “cradle to cradle”-gecertificeerd : ze zijn 100 % recycleerbaar. Ze worden overal in en buiten het huis en zelfs voor de bekleding van het zwembad gebruikt. D’autres choix favorables à un environnement durable peuvent être pris par un maître d’ouvrage. Ainsi les carrelages de couleur claire, des carrés de 90 cm de côté, sont certifiés “cradle to cradle”, ce qui signifie qu’ils sont recyclables à 100 %. Ce revêtement de sol est uniformément utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison, en ce compris pour l’habillage de la piscine.


Deze systematische herhaling maakt dat buiten en binnen in elkaar over lijken te lopen. Om het effect te versterken, zijn de ramen vergroot en glijden ze over groeven in de vloer. Nadat deze neutrale basis was gelegd, werden de bovenverdieping en de twee terrassen – het oorspronkelijke en een volledig nieuw tweede exemplaar aan de achterzijde – aangelegd en gedecoreerd. Het hedendaagse meubilair, zoals de “Grande Table” van Xavier Lust en de parasols van Tuuci, is vrijwel consequent wit of transparant. De kunstwerken – eveneens hedendaags – zorgen voor kleur. In de woonkamer hangt een zelfportret van Mason, een “Mao Never Down” van Zheng Lu, een “Gisele” van Martin Di Girolamo en de mobile “Cercle bleu” van Manuel Mérida. Het prototype voor de “Cloud Chair” van Richard Hutten en “DOG XL”, een sculptuur van gietaluminium van Stéphane Cipre, zorgen voor contrast. Cette répétition opérée avec systématisme procure le sentiment que l’extérieur et l’intérieur ne font qu’un. Pour accentuer cet effet, les châssis des fenêtres – agrandies lors des travaux – coulissent dans des rainures incrustées dans le sol. Cette base neutre étant acquise, il restait à meubler et à décorer l’étage supérieur et ses deux terrasses, celle d’origine, suspendue et celle située à l’arrière, créée de toutes pièces. La continuité s’exprime aussi dans le choix du mobilier contemporain, quasi uniquement blanc ou transparent, à l’image de la “Grande Table” de Xavier Lust ou des parasols de Tuuci. La couleur vient des œuvres d’art, contemporaines elles aussi, comme pour le living, un autoportrait de Mason, un “Mao Never Down” de Zheng Lu, la Gisele de Martin Di Girolamo ou le Cercle bleu, mobile de Manuel Mérida. Le prototype de la “Cloud Chair” de Richard Hutten et “DOG XL”, une sculpture en fonte d’aluminium de Stéphane Cipre apportent un contraste à cet ensemble.


De hal op de benedenverdieping heeft tijdens de herinrichting van het huis een belangrijke architecturale wijziging ondergaan. De nieuwe, meer open vormgeving was nodig om de twee bestaande zelfstandige appartementen samen te voegen. De bezoeker stuit hier op een schitterend contrast tussen “underground no1”, een foto van Xia Jing uit 2006, en de sofa “Bocca”, een ontwerp uit de jaren ‘30 van Salvador Dali dat toen de naam “Mae West Sofa” droeg. Jan des Bouvrie ontwierp de indeling en de toegang tot de vier slaapkamers op deze verdieping. L’entrée, qui se situe à l’étage inférieur, a fait l’objet d’une des modifications architecturales les plus importantes dans l’aménagement intérieur de cette maison. Sa création, ainsi ouverte a été justifiée par la nécessité de réunir les deux appartements indépendants de la structure originelle.. Le hall offre au visiteur un magnifique contraste entre “underground no1”, 2006, une photographie de Xia Jing et le canapé Bocca, dessiné dans les années ‘30 sous le nom de “Mae West Sofa” par Salvador Dali. Jan des Bouvrie a conçu l’agencement et la circulation vers les quatre chambres de cet étage.


Voor de materiaalkeuze en de accessoires is niets aan het toeval overgelaten. Het badkamermeubilair is op maat gemaakt en uitgevoerd in Corian® ; het kraanwerk is van Gessi. Deze verdieping heeft vloeren van de al genoemde tegels en komt uit op het nieuwe buitenzwembad, een rechthoek van 11 m bij 3,5 m. Rien n’a été laissé au hasard quant au choix des matériaux et accessoires, à l’image des mobiliers de salle de bains, dessinés sur mesure et réalisés en Corian®, ou de l’ensemble de la robinetterie signée Gessi. Habillé des mêmes carrelages, cet étage communique de plein pied avec la nouvelle piscine extérieure, un rectangle de 11 m sur 3,5 m.

Zon voor het klimaat  

Villa Magazine

Zon voor het klimaat  

Villa Magazine

Advertisement