Page 1

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van OrcaGroup

de uiteenlopende projecten van Orca

de eerste de kortste de langste de mensen van orcagroup

ins & outs


inhoudsopgave 4 7

3

Onderdak

5

6

10

De eerste klant: Cor Struyk van PNEM

8

Grensverleggend: TeleConnect ‘gratuliart’ Orca! Grensverleggend: Belgische gebruiken bij Infotel BVBA

9

Trots op onze GroupMessenger Al 19 jaar klant: Cees Klippel van DELTA

12

11

Quotes Q, aangenaam

13

De langste: Marlies Kocken De vijf smaken van VoIP-telefonie

16 18 20

Trots op de medicijnstudies van OrcaPharma Q-call, het contact center van OrcaGroup

9

14

Voorwoord

15

Uitspraken uit ons call-center Orca en goede doelen: de Guusje Nederhorst Foundation

17

Puzzel De eerste: Jan-Peter Verheijden

19

De kortste: Willy van Lierop Van intern project naar speerpunt: alarmering- en notificatiesystemen

21

22 23

Het succes van Bel & Win Twintig jaar in beeld Column Ab Futurum

Cereslaan 8, 5384 VT Heesch | Postbus 80, 5384 ZH Heesch

T +31 (0)412 695100 | F +31 (0)412 651995 | E info@orcagroup.com www.orcagroup.com


voorwoord Een 20-jarig bestaan laat je niet zomaar voorbij gaan. Dat was direct duidelijk toen voor het eerst geopperd werd dat het dit jaar 20 jaar geleden is dat onze Orca ‘geboren’ werd. Dat moet gevierd worden, nu zijn we bij Orca altijd wel in voor een feestje, maar we wilden nog wat meer. Het leek ons leuk om onze relaties te laten delen in onze herinneringen. Ziehier het resultaat: een eenmalige uitgave van het wel en wee van OrcaGroup van 1 december 1991 tot 1 december 2011. In dit blad leest u hoe het is begonnen, welke ontwikkelingen we hebben doorgemaakt, welke klanten al bijna 20 jaar klant zijn, welke bijzondere of spannende projecten we hebben gerealiseerd maar ook hoe we de toekomst zien, hoe we de volgende 20 jaar willen doorbrengen. Dit laatste is in de snel veranderende telecomwereld nauwelijks te voorspellen, maar vooruit kijken kan altijd. De mens staat altijd centraal bij OrcaGroup, dus ook in dit blad veel aandacht voor medewerkers, oud-medewerkers, klanten, oud-klanten, allemaal met hun eigen verhaal, allemaal met hun eigen herinneringen. We wensen iedereen veel leesplezier. Johan van Veen

3


onderd Waar het allemaal begonnen is kunnen we geen kantoorpand noemen; de zolderkamer van Johan

van Veen in zijn eigen woning in Heesch is de start geweest. Alles nog heerlijk overzichtelijk, een bureau met een telefoon en een fax. Overigens ook nog zonder mobiele telefoon. Als het ‘kantoor’ onbezet was bij aquisitiewerkzaamheden, werd de telefoon doorgeschakeld naar een secretaresseservice. Alle gesprekken werden per fax gerapporteerd en in dringende gevallen werd de semafoon gebruikt. Al gauw bleek dat het werk niet meer alleen gedaan kon worden. In de loop van 1992 is Jan-Peter

Verheijden in dienst gekomen en moest worden uitgekeken naar een echte kantoorruimte. Die werd gevonden in Oss. Tegenover het Gemeentehuis aan de Raadhuislaan 13 werden 2 kantoortjes gehuurd. Door de groei van OrcAdvies was er steeds meer behoefte aan extra kantoorruimte en die was ook steeds voorhanden. Tot vier grote kantoren, toen werd het te onpraktisch. In 1996 zijn we verhuisd naar de Raadhuislaan 15. Voor het eerst bewoonden we een heel gebouw dat alleen maar voor ons was, een ongekende luxe. Vier verdiepingen kantoren en een geweldige zolder, waar we onze studio konden inrichten. Ook dit pand werd na 7 jaar te klein, alle ruimten overbevolkt, het netwerk zelfs via de buitengevel, kortom het was tijd voor nieuwbouw. In december 2004 was het zover; ons huidige onderkomen in Heesch kon betrokken worden. Een gebouw, helemaal op maat gemaakt voor ons. Het moest een gebouw worden met een open structuur en heldere kleuren. Dat is gelukt, een heerlijke werkomgeving waar iedereen met veel plezier werkt.

4


dak

de kantoorpanden van OrcaGroup

trots op onze producten De medicijnstudies van OrcaPharma OrcaPharma is een organisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van clinical trial technologie. Met meer dan 10 jaar ervaring in de farmaceutische industrie en na meer dan 100 studies in 60 landen, in meer dan 30 talen, te hebben gerealiseerd, kunnen we met recht spreken van een zeer ervaren speler in de ‘medicijnstudie-markt’. Want dat is waar OrcaPharma zich op richt; het beschikbaar stellen van software waarmee nieuwe medicijnen wetenschappelijk getest kunnen worden. Zo’n medicijnstudie is (meestal) de laatste fase in de goedkeuringsprocedure van een bepaalde werkzame stof in een medicijn. Nadat een farmaceutiche producent een werkzame stof heeft ontdekt, of het vermoeden heeft dat een stof ontdekt is, tegen een bepaalde ziekte of aandoening, is het eerste wat gebeurt het vastleggen van een patent voor die werkzame stof. Zo’n patent is 15 jaar geldig, wat betekent dat gedurende die 15 jaar niemand anders die werkzame stof mag gebruiken tegen die ziekte. Na het vastleggen van het patent begint het eigenlijke onderzoek; eerst in het laboratorium, dan op proefdieren, en uiteindelijk op de mens. Maar dan zijn er vaak al 11 tot 13 jaar verstreken van het patent. Dus hoe sneller het laatste deel van de studie verloopt, hoe meer tijd er is de investeringen terug te verdienen. En daar speelt OrcaPharma een rol. Door gebruik te maken van OrcaClinical software wordt enorm veel tijd bespaard. OrcaPharma is betrokken bij fase 2, 3 en 4 studies, met 1 center en 15 participanten tot en met studies met meer dan 100 centers en duizenden participanten.

5


de eerste klant

1992, tjonge wat is dat al weer een tijd geleden. In 1992 bestonden al

die afzonderlijke provinciale electriciteitsbedrijven nog, waarvan de

aandelen in handen waren van voornamelijk de provincie en bij enkele grote gemeenten. De PNEM,de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij, dat was de volledige naam.

Door Cor Struyk, toenmalig manager telecom facilitair bij de pnem

Reorganisatie

OrcAdvies

In die tijd was de PNEM enorm aan het veranderen.

Op de een of andere manier, die ik mij niet meer

Een van de nieuwe bedrijven die in 1992 gesticht

goed herinner, werden wij benaderd door Johan

werd, was het PNEM Facilitair Bedrijf. Binnen dit

van Veen. Hij vertelde dat hij onlangs gestart was

bedrijf werden alle centrale bedrijfsonderdelen

met een bedrijf, OrcAdvies geheten en in Oss aan

ondergebracht waaronder Telecom. Er was geen

de Raadhuisstraat gehuisvest was en dat hij ook

sprake van een gedwongen winkelnering, nee, er

Voice Response Systemen kon leveren die maatwerk

werd intern gewerkt met offertes. Dat was behoorlijk

gebouwd werden op basis van klantspecifieke

nieuw voor die tijd binnen de PNEM.

wensen.

Ook werden 20 nieuwe districtskantoren ingericht,

Met een paar mensen hebben we kennis genomen

om dichter bij de klant te zijn.

van hoe het product in elkaar gestoken werd en wat de mogelijkheden waren. De techneuten waren

Nieuwe mensen, nieuwe wensen

enthousiast en onderling waren we het er over eens

De nieuwe structuur van regio- en districtkantoren

dat dit het product was wat we zochten. De kosten

betekende ook aanpassen van de telefonie. Het

van een dergelijk systeem waren ook een heel stuk

moest mogelijk zijn om buiten kantooruren ook

lager dan wat Philips had aangeboden.

adequaat tereageren op storingen. De klant moest

Maar ja, het management moest nog wel overtuigd

beter geholpen worden.

worden. Die waren niet gewend om van gevestigde

In eerste instantie werd er gestoeid met een luxe

leveranciers af te stappen en met een klein bedrijfje

telefoonbeantwoorder met inspreekmogelijkheid en

zaken te doen. Na veel vijven en zessen werd

automatische doormelding naar de dienstdoende

toestemming gekregen om 1 systeem te laten

man. Al gauw bleek echter dat dit ook niet de

installeren om er ervaring mee op te doen. Tenslotte

oplossing was. Maar wat dan ?

moest het wel gaan samenwerken met een Philips telefooncentrale. Johan was niet te beroerd om

6

Voice Response Systemen

ook een handje toe te steken en samen met de

Al gauw kwam het idee op om iets met Voice

techneuten van de afdeling Telecommunicatie

Response Systemen te gaan doen. De klant kon dan

het apparaat te installeren en de software in

zelf via een keuzemenu een keuze maken en naar

stellen. Na een zeer geslaagde demonstratie aan

wens een bericht achterlaten of direct doorverbonden

het management en het feit dat OrcAdvies, in het

worden.

vooruitzicht dat er nog een groot aantal systemen

Philips als huisleverancier van de PNEM, werd

geleverd zouden moeten worden, de prijs ook nog

gevraagd om maar eens een offerte op te stellen

wat aanpaste, was de kogel door de kerk. OrcaAdvies

voor een dergelijk Voice Response Systeem. Na

zou de systemen mogen leveren.

14 dagen kwam deze binnen en het management

En zo kon het gebeurde dat in het voorjaar van

schrok behoorlijk van de prijs. Zeker gezien het feit

1992 OrcAdvies zijn eerste grote klant binnenhaalde

dat er zo’n 20 tal aangeschaft en geïnstalleerd

en uiteindelijk 22 Voice Response System mocht

moesten gaan worden.

leveren en installeren.


q-call het contact center van orcagroup

Iedereen heeft er een hekel aan, meestal onder het avondeten, wordt je weer gebeld door zo’n vervelend callcenter met een of andere aanbieding die je echt niet mag missen.

Nou, dat soort werk doen we bij Q-Call dus niet. Onze

Al gauw ontdekten we dat we een uniek product

contactcenterdienstverlening staat op een eenzaam

aanboden, dat voor vele andere bedrijven ook een

hoog niveau. Voordat we gaan bellen uit naam van

prima oplossing was voor de bereikbaarheids-

onze klant, willen we eerst opgeleid worden door

problematiek. Zowel grote organisaties, als kleine

die klant. Het zou immers raar zijn dat je in het

bedrijven van net startende ondernemers, konden we

telefoongesprek eigenlijk niet weet hoe je eigen

al snel als klant verwelkomen.

bedrijf in elkaar zit. Werken volgens een script is bij ons dan ook uit den boze. Wij reageren zo natuurlijk

En waar staan we dan nu? 8 jaar later?

mogelijk, iedere reactie van iemand die je belt vergt

Ons contactcenter heeft 8 inboundseats en

een andersoortige reactie terug. In het gewone leven

4 outbound seats, meer dan 30 klanten en een

werken we toch ook niet met een script.

uitgebreid dienstenpakket, waaronder webchat,

Dit uitgangspunt heeft nog een groot voordeel, bij

e-mailafhandeling, telemarketing (alleen business

Q-Call is contactcenterwerk wel heel leuk, waardoor

tot business), twitter timeline bewaking, enzovoorts.

ons verloop nihil is. En daar profiteren onze klanten weer van. Bij ons werken alleen maar zeer ervaren

Een paar aansprekende namen?

personen die kwalitatief hoogstaande gesprekken

Alle klantencontacten van Lidl worden door ons

kunnen voeren. En dat is, hoe vreemd het ook moge

verzorgd. Alle bestellingen van Vega worden door ons

klinken, uniek in callcenterland.

verwerkt. De socialmedia voor de Gamma en Karwei worden door ons bewaakt. We maken afspraken voor

Ons contactcenter is ontstaan vanuit een klant-

KennethSmit, de HeischeHoeve, Aquaned, Obtain en

vraag. Al sinds 1995 verzorgde Orca de telefoon

nog vele anderen.

opvang voor Weight Watchers op ons voice response platform. Hoewel dit systeem op zich prima voldeed,

Contact leggen en onderhouden via de telefoon is

was er toch behoefte om klanten ook ‘live’ te woord

een vak, Q-Call beheerst dat vak als geen ander.

te kunnen staan. Toen hebben we in 2003 speciaal voor Weight Watchers ons (toen nog) callcenter ingericht.

7


Grensverleggend. TeleConnect gratuliart Orca! So wiit sind miar no nit: 20 Johr Orca; miar vo dr TeleConnect AG gratuliarend ganz herzlich zu däm Meilastei! Als Tochterunternehma vor OrcaGroup isch d’ TeleConnect AG im 1996 in dr Schwiiz gründet worda. Miar hoffend, dass 20-jöhriga Jubiläum also im 2016 fiira z dörfa! Dr Aafang vo dr Tochterfirma in dr Schwiiz isch ähnlich verloffa wia dr „Orca-Afang“; au im na Estrich-Zimmer. Au do no alles schön übersichtlich und praktisch ohne Agstellti. Selbstverständlich aber scho mit intensiver Unterstützig vo da „Holländer“. Wo d arbet zviel worda isch, was sehr schnell dr Fall gsi isch, hend miar technischi sowohl au administrative Unterstützig bruucht. Und damit au as „echts“ Büro! Miar händ öppis geeignets gfunda wo miar mit drei Persona schön Platz kha händ. Aber eba, nur mit drei…. So sind miar züglet und 1998 im Fürstentum Liechtenstein glandet, wo miar schöni, grossi Bürorüüm gfunda händ und au no zwei zuasätzlichi Arbetsplätz händ könna iirichta. Und in dena Büros simmer immer no. Miar sind sehr erfolgrich mit Call & Win Aktiona wo miar scho sit Johra (einigi scho vo Afang a) schwiizwiit für vieli rennomierti Verläg händ dörfa realisiera. Dia Verläg schätzend üs wega üsara Zuaverlässigkeit und Qualität. Au üseri zahlriicha Kunda wo miar mit 0800-, 0900-Nummera und SMS-Aktiona versorgen wüssen üses Knowhow, Technik, Zuaverlässigkeit und üseri faira Priisa z schätza! Miar hoffend no vieli Johr mit Freud und Motivation wiiter z schaffa dörfa so dass miar scho ziemlich bald au es Jubiläum fiira khönd!

< Wilt u deze tekst in het Nederlands lezen,

8

scan de QR-code


Belgische gebruiken bij Infotel BVBA De Belgische tak van OrcaGroup is in 1994 gestart met dezelfde voice response-activiteiten als in Nederland. Het leek zo simpel: zelfde taal (althans 50%), dus wat hield ons tegen? Vol enthousiasme hebben we de Belgen bestormd en dat is nou precies hoe het niet moet. Belgen zien Nederlanders toch een beetje als betweters en hele ‘goedgebekte’ snelle jongens. En ons enthousiasme wordt met de nodige scepsis bekeken. Maar we hebben snel geleerd en onze producten deden de rest. In Brussel is een communicatieplatform opgezet waarop in wezen dezelfde software-applicaties draaien als in Nederland, alleen dan met Belgische stemmen. En al gauw draaiden hier diverse diensten voor grote en kleinere uitgevers. De bezoeken aan klanten in België waren van het begin af aan bijzonder. We moesten even wennen aan het feit dat je ’s morgens om 11 uur een glas champagne krijgt aangeboden. Maar dat soort gebruiken went snel. En dan de vele lunches; ook daar moesten we leren dat je nooit als aperitief een Spa rood moet bestellen, want dan verstijft de hele tafel: ”oh jee, hij gaat wat serieus aan de orde stellen”. Nee hoor, we moesten gewoon nog rijden! De grootste klant op ons platform werd Weight Watchers. Via een uitgebreid menu kunnen klanten gesproken informatie over de WW-methode beluisteren en horen waar de dichtstbijzijnde cursus wordt gegeven. Ook de leidsters maakten van dit systeem gebruik om de resultaten van de verschillende cursussen door te geven. Maar we leverden ook stand alone Voice Response Systemen. De grootste klant was BASF, een chemiebedrijf waar in de kantine tijdens de lunch altijd van de aanwezige biertap gebruik werd gemaakt. België; een heerlijk land om zaken te doen!

trots op onze producten GroupMessenger Group Messenger is een oproepsysteem voor het snel informeren van (grote) groepen hulpverleners en maakt gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen als telefoon, SMS e-mail en semafonie. Hoe eerder collega’s, hulpverleners of specialisten op de hoogte zijn van een incident of calamiteit - ongeacht hun locatie - hoe sneller zij in actie kunnen komen. Het systeem heeft een nagenoeg onbeperkte capaciteit, registreert alle relevante gegevens in een centraal systeem en biedt inzicht in het aantal mensen dat bereikt is. GroupMessenger wordt breed ingezet. Zoals bij een chemisch bedrijf, dat GroupMessenger gebruikt om de omliggende bedrijven te waarschuwen als zich een calamiteit voordoet. Door de koppeling met een windrichtingmeter worden alleen die bedrijven gewaarschuwd die last gaan hebben van stank. GasUnie koppelt meet- en regelstations direct aan GroupMessenger: komt een waarde beneden of boven de toegestane range, dan wordt automatisch de storingsmonteur gewaarschuwd. Nedtrain gebruikt de GroupMessenger om alle onderhoudsafdelingen op de hoogte te houden van essentiële voorraden en de verwachte werkzaamheden bij extreme weersomstandigheden. Toepassingen waar wij trots op zijn!

9


Goh 20 jarig jubileum, wat gaat de tijd hard.

al 19 jaar klant Kan me nog herinneren dat in 1993 een mannetje bij mij

In 1995 gaat ons bedrijf over op het 0800 Audiocom platform

binnenstapte met een computer onder de arm en heeeeel

E,G,W en C dat staat voor Elektrisch, Gas Water en CAI. Dit

veel diskettes. Van mijn manager (toen nog een ‘baas’) had ik

platform staat niet op een locatie van DELTA, maar elders in

te horen gekregen dat iemand van een bedrijfje uit Oss wat

het land. Het systeem heeft veel mogelijkheden en is flexibel.

kwam installeren. Zo ging dat in die tijd bij ons, en dan heb ik

Zijn er dan toch nog wensen buiten de marge, is maatwerk een

het over een telecommunicatie-afdeling van het provinciaal

optie. Waar je normaliter als klant ‘kippenvel’ van maatwerk

energiebedrijf in Zeeland. De eerste indruk die ik van de man

krijgt doet men bij ORCAvoice wat er wordt verwacht. Men is

had was: “hee, lijkt me wel een aardige vent”. Tijdens de koffie

vindingrijk, snel en dit allemaal tegen een reële prijs.

direct aan de slag, en toen viel me al iets op….

In 2003 vindt er nog een serieuze aanpassing van het 0800

De analoge KPN aansluitingen liepen via het systeem van

platform onder leiding van Alex Inkelaar en in samenwerking

Johan met de nodige teksten en keuzes richting de diverse

met Mark Schentke plaats. Zowel Alex als Mark hebben een

administraties, nu het backoffice geheten. Het systeem

nieuwe uitdaging gevonden. Ook wel aardig te vermelden is

functioneerde natuurlijk goed en de ondersteuning was zoals

dat ik Alex weer in de callcenter-wereld ontmoet heb.

het hoort: prima!

Voor Johan en zijn club is de klant nog echt koning. Voor mijn counterpartij, Cindy van Dorst, is niets te veel. En ten over-

Tijdens speuren in het archief kom ik tot mijn verbazing een

vloede zijn ze vanaf binnenkomst in 1993, weet je wel dat

juridisch stuk tegen uit 2000 waarin Johan zich verweert

mannetje, ook nog super aardig en dat is mooi meegenomen.

tegen het in gebreke stellen van zijn systeem. Vooral viel mij

Ik stel dat persoonlijk erg op prijs.

op en ik citeer “Als uw organisatie geen vertrouwen meer in het systeem van Audiocom heeft, dan stellen wij voor onze

Wat mij in het bijzonder is bijgebleven zijn de bezoekjes aan

relatie te beëindigen”. Typisch Johan, ik doe het goed of ik

jullie bedrijf, eerst in Oss en daarna het mooie kantoor te

doe het niet.

Heesch. De meegebrachte boterhammen konden tijdens

Leuk!! We doen nog steeds zaken en tot volle tevredenheid.

het intensieve overleg plaatselijk genuttigd worden (haha). Johan en medewerkers, het doet mij plezier jullie te feliciteren met jullie twintigste verjaardag.

Na een aantal upgrades en vernieuwingen van het systeem lag een meer geavanceerde oplossing voor de hand, zeker

Cees Klippel,

gezien de wensen van het inmiddels Multi Utility Bedrijf waar

toenmalig Operationeel Manager Telecom afdeling Delta

Audiocom zijn diensten aan leverde.

10


quotes Met het vertrouwde lokale nummer gewoon altijd en overal bereikbaar zijn voor onze cliënten. Dat is voor ons de waarde van OrcaGroup’s nieuwe webinterface.

Jullie professionele telefoonopvang draagt zeker bij aan een goede communicatie met onze relaties.

Nazorg met een mix van flexibiliteit, professioneel werken en een vleugje symphatie spreekt bijzonder aan.

Manuel Harmsen / directeur Mhwebdesign over de call center diensten van Q-call

C.J. Klippel / Delta Nuts, afdeling Telecai netten, over de samenwerking met OrcaGroup

Thuiszorg Pantein over de nieuwe bereikbaarheidsdienst van OrcaGroup

Het systeem werkt volledig geautomatiseerd, zodat we er geen omkijken naar hebben en is zeer bedrijfszeker.

Je als klant ECHT begrepen en ‘belangrijk’ voelen dat biedt meerwaarde.

Q-Call ontlast de werkdruk, in drukke tijden, tevreden klanten bij afwezigheid medewerkster receptie.

Mevr. A. Nieste / van Media Groep Limburg, over de dienstverlening van OrcaGroup

Ingenieursbureau Ulehake over de dienstverlening van het CallCenter van OrcaGroup

Arthur Klink, Gemeente Utrecht/ project, openbare verlichting in Utrecht met SMS aan en uit

Zij zijn in staat om de vragen van onze klanten terug te brengen tot eenvoudige en heldere oplossingen, zonder te verdwalen in de onderliggende technische hoogstandjes.

We zijn zeer positief over de gespreksopname oplossing van OrcaGroup en verbaast over de gebruiksvriendelijkheid. We zijn blij dat we voor deze oplossing gekozen hebben. Alphons Bosch / Call Center Society

Karel Jasperse / COIN Continuity Innovation COIN BV

De Calamiteiteninfolijn is ‘t acute medium voor snelle berichtgeving. gemeente Woensdrecht / aldus Jan Prop, coördinator clustercommunicatie gemeente Woensdrecht

OrcaGroup helpt onze klanten om acuut telefonisch altijd in business te blijven. Getronics PinkRoccade / aldus Henk Hendriks, Directeur Business Continuity en Security Services

We zouden hier eigenlijk niet meer zonder GroupMessenger willen, zoveel tijdwinst en efficiëntie dat het ons oplevert. Reneacute; Tielkemeijer / Rova Amersfoort

De door OrcaGroup geboden oplossing, past naadloos in het Business Continuity Plan van ARAG. OrcaGroup heeft ons op een zeer professionele wijze geholpen dit te realiseren. ARAG Rechtsbijstand / aldus Hugo Stuifzand Manager ICT van ARAG Rechtsbijstand

11


interview

zonder koffie geen code

Wie ben je en wat doe je bij Orca?

Gaat het nooit vervelen om zo lang aan 1 project te

Jeroen Quiros (ook wel bekend als Q), Software Developer.

werken? Zo nee, vertel het geheim!!! Zo ja, wat te doen tegen de verveling?

Computer gaat aan en dan?

Veel projecten lopen maar een paar weken of maanden.

Computer staat altijd aan ;). In het verleden heb ik hard

Door de vaak scherpe deadlines heb je geen tijd om je te

gewerkt aan de opbouw en ondersteunende software van

vervelen. Bij de enkele lang lopende projecten is het soms wel

ons voice platform. Daarna veelal software geschreven om

lastig om de aandacht er bij te houden, maar die projecten

koppelingen te realiseren met externe systemen van klanten

zijn meestal voor intern bedoeld en worden daardoor vaak

of providers, of grote hoeveelheden data moeten verwerken en

onderbroken door kleine opdrachtjes.

af en toe een (web)applicatie voor eindgebruikers. Is het nog steeds waar dat de jij koffie omzet in

Wat doe je om niet helemaal scheel te worden van de

software?

vele regels code?

Ja natuurlijk! Zonder brandstof wordt er geen code

Lange tijd helemaal niks en was het dag en nacht door

geproduceerd. :)

bikkelen, maar deze zomer ben ik na 20 jaar niet meer gefietst te hebben toch op de pedalen gaan staan. Ik fiets nu een

Heb je altijd al Software Developer willen

klein uurtje per dag van en naar het werk en dat is een prima

worden?

manier om te ‘onthaasten’.

Eigenlijk wel ja; toen ik nog maar een jaar of zes oud was kocht mijn vader een Commodore VIC 20 en al vrij snel daarna

Wat is er zo leuk aan het ontwikkelen aan de

was ik druk bezig met het overtypen van spelletjes uit Basic

applicaties van OrcaGroup?

boeken. Ondertussen was mijn vader een winkel begonnen en

We zitten boven op de techniek, nieuwe ontwikkelingen

werden alle ‘Personal Computers’ thuis uitgeprobeerd. Van een

volgen en toepassen. Erg afwisselend door vaak kort lopende

808 tot de eerste Pentium, we hebben ze allemaal gehad.

projecten. Never a dull moment :)

Met iedere nieuwe computer verdiepte ik me ook steeds wat dieper in de programmeer omgeving die op dat moment ‘hot’

Wat is je leukste applicatie tot nu toe ontwikkeld voor

was. Zo ben ik van Basic via Clipper aan Pascal begonnen.

Orcagroup en waarom?

Later Delphi, daarna C++ en tegenwoordig ontwikkelen we de

In de afgelopen 13! jaar heb ik een flinke bult leuke software

meeste projecten met C#.

geschreven; het meest trots ben ik vooral op onze service manager en ik vond het ook wel erg leuk om de rapportages

Waarom is het zo leuk om hier te werken?

van de leden raadplegingen terug te zien in persberichten.

Je bent al bijna 14 jaar in dienst…best lang… Nou ja, eigenlijk de clichés. OrcaGroup maakt deze echt

Heb je nog hobby’s buiten het Software Developen om?

waar. We zijn een open organisatie, met een ongedwongen,

Vertel vertel.

informele bedrijfscultuur .. bla bla. Er wordt wel eens gegrapt

Ik ben een behoorlijke film verslinder en serie junk. House,

dat er meer niveaus in ons bedrijfspand zijn dan in de

Lost, Castle, Heroes, noem maar op. Ook brouw ik mijn eigen

hiërarchie, en dat terwijl ons gebouw maar twee verdiepingen

bier en ben lid van een hobby-brouw club. Dit is een goede

heeft. Ik zou me dood ongelukkig voelen als nr. 1423 in een

combinatie van hobby’s want zo heb ik altijd een lekker biertje

groot bedrijf.

tijdens de film :).

12


ik hoor bij de inventaris

de langste

Het is een veelzijdige en afwisselende functie waarbij veel zelfstandigheid wordt verwacht en waar veel vrijheid en verantwoordelijkheid in zit.

De 1000dingendoebaan van Marlies Kocken.

Waarom werk je er nog? Waarom niet? Ik werk samen met leuke mensen, zowel

Wie is Marlies Kocken?

intern als extern. Ik sta nooit in de file naar mijn werk

Ik ben geboren in 1976 in Oss en ik woon er nog steeds.

toe. Deel mijn dagen in op mijn manier en dat is geheel

Heb een diploma Bedrijfscommunicatie & PR, ben

afhankelijk van wat er die dag weer staat te gebeuren.

getrouwd met Sander en ben de mama van Rik en Eva.

Ik kan van huis uit werken. Kortom, dit jasje zit me nog steeds als gegoten. Bovendien ben ik na al die tijd ook

In welk jaar ben je voor OrcaGroup gaan werken?

vergroeid met het bedrijf. Ik hoor bij de inventaris zeg

In 1997. Ik ben een uitzendbureau binnengelopen en

maar.

daar hadden ze wel een leuke 1000dingendoebaan voor me, bij (toen nog) AudioCom. Ik was meteen enthou-

Wat heeft OrcaGroup jou bijgebracht?

siast. Op de terugweg van het sollicitatiegesprek werd

Dat ik het moet zeggen als ik het echt te druk krijg.

ik gebeld door de intercedent dat ik was aangenomen.

Ik ga altijd maar door, zeg niet snel nee. Dit is een klein

Ik dacht… “dat kan niet zo snel”. Maar zo snel kan het

valkuiltje… De theorie ken ik, de praktijk is wat lastiger.

dus wel. Typisch Orca.

Dat is een jaarlijks terugkerend punt tijdens de functioneringsgesprekken. Verder wordt er hier vaak gezegd:

Wat trok je zoal aan OrcaGroup?

“Als je het kunt verzinnen, dan is het te maken”.

Het is een anders-dan-anders-bedrijf. De sfeer sprak me meteen aan. Ervaring had ik helemaal niet, dus ik wist

Wat is tot nu toe het leukste, gekste wat je bij

ook echt niet wat ik kon verwachten. Maar ik voelde wel

OrcaGroup hebt meegemaakt?

de klik tussen het bedrijf en mijzelf.

We hebben best al veel avonturen beleefd met elkaar. Veel bedrijfsuitjes (van Friesland tot Frankrijk), een

Waaruit bestaan jouw werkzaamheden?

wintersport en een ingrijpende verhuizing naar ons

Ik ben projectleider, de schakel tussen techniek en de

huidige pand.

(nieuwe) klant. Ik vertaal de wensen van de klanten en

Toen ik ging trouwen is er vanuit Orca een mail gestuurd

prospects in technische oplossingen die ik (al dan niet

naar collega’s, familie en klanten of ze iets wilden

met behulp van een ontwikkelaar) op kan leveren. Ik ben

inspreken. Allemaal lieve en grappige boodschappen en

er voor alle vragen en denk mee met de klant. Het brain-

gelukswensen die ik allemaal op cd heb natuurlijk.

stormen aan het begin van een nieuw project is super-

Maar mijn lieve collega’s hadden een leuke applicatie

leuk. Daarna moet er natuurlijk een offerte gemaakt

gemaakt die begon met uitbellen om 2 uur ’s nachts.

worden; ook dat doe ik. Ik ben van A tot Z betrokken.

Tot zover de huwelijksnacht...

13


voip-telefonie die past bij elke organisatie

de 5 smaken De 5 smaken VoIP-telefonie bij OrcaGroup

OrcaGroup biedt VoIP telefonie in 5 smaken:

Iedere organisatie is anders, iedere organisatie wil

1. Hosted toestellen

de telefonie inrichten op die manier die het beste

2. Hosted tenant

past voor hun werkwijze. En uiteraard wil OrcaGroup

3. Hosted centrale

kunnen voldoen aan de wensen die daar uit

4. Eigen centrale, in eigen beheer

voortvloeien. Het uitgangspunt is in ieder geval dat

5. Eigen centrale, beheerd door OrcaGroup

het VoIP-telefonie moet zijn. De voordelen van VoIP zijn zo evident, dat niemand meer twijfelt over de

1. Hosted toestellen:

keus tussen traditionele telefonie, of de flexibiliteit

De eenvoudigste vorm, voor kleinere organisaties, ZZP-

en de kostenbesparingen van VoIP-telefonie.

ers of thuiswerkers. Het toestel wordt direct aangesloten op het interne netwerk, of direct op het adsl-modem,

Wie eenmaal het gemak van bellen met een klik vanuit je

waarna het zich aanmeldt op de hosted centrale. Via een

eigen CRM-omgeving, of een telefoonnummer in een net

webinterface kun je je eigen toestelinstellingen beheren.

ontvangen e-mailtje aanklikken en de verbinding wordt opgebouwd, heeft ervaren, wil nooit meer anders.

2. Hosted tenant: Voor organisaties tot circa 25 toestellen; een eigen tenant

Overigens is het eigenlijk best bijzonder dat, als we met

komt neer op een eigen stukje centrale binnen de hosted

ons mobieltje bellen, niemand nog een nummer kiest,

centrale. Met een eigen tenant ben je iets flexibeler in het

maar direct vanuit zijn of haar contactlijst belt, terwijl

kiezen van instellingen. De webinterface is dan ook een

we op kantoor nog steeds op toetsen zitten te drukken.

stuk uitgebreider; behalve toestelinstellingen kunnen ook

Hoeveel tijd kost dat?; nummer opzoeken, nummer

ivr-menu’s, acd-groepen, wachtmuziek en dergelijke zelf

onthouden, nummer intoetsen, bij mistoetsen overnieuw

beheerd worden.

beginnen en als klap op de vuurpijl verkeerd verbonden, “oh sorry, zeker verkeerd nummer gedraaid?” Al onze VoIP-

3. Hosted centrale:

klanten weten al niet meer beter dan dat ze direct vanuit

Een eigen centrale die bij OrcaGroup op colocatie is

hun PC bellen. Dus deze ergernissen komen bij hen niet

geïnstalleerd. Deze wordt met name gebruikt voor

meer voor.

die organisaties die willen interfacen met externe programmatuur en vrij willen zijn alle parameters zelf

Voor alle VoIP-klanten van OrcaGroup gelden dezelfde aantrekkelijke uitbeltarieven. De praktijk wijst uit dat de te bereiken besparing circa 50% van de KPN nota’s bedraagt. Kijk voor de actuele tarieven op www.orcagroup.com/voiptarieven

14

te kunnen beheren.


callcenter

uitspraken uit ons

Klant vraagt aan een agent of ze ook

Frans spreekt, waarop ze antwoordt: ‘ja

hoor ik spreek vloeibaar Frans’.

In plaats van: ‘wat kan ik voor u doen’,

zeggen, ‘wat 4. Eigen centrale, in eigen beheer:

kan ik u voor doen’, of ‘wat ben ik aan het doen’.

Als er direct aan hardware gekoppeld moet worden of als de organisatie bewust kiest om IT apparatuur altijd in hun eigen netwerk op te nemen, kiezen we voor een eigen centrale ter plaatse. Deze centrale wordt dus in het netwerk

Moet je toch eens horen hoe mijn blik ragout klinkt, en laat hem klotsen voor het hoorntje.

van de klant opgenomen en via een siptrunk gekoppeld aan het communcatieplatform van OrcaGroup.

Heb pech

Afhankelijk van de wensen van de klant en het kennisniveau

dat ze met WW Wegen Wacht bellen in

met mijn auto, denken

op telefoniegebied, kiest men voor eigen beheer of beheer

plaats van Weight

Watchers.

door OrcaGroup.

De winkelwagentjes

5. Eigen centrale, beheerd door OrcaGroup: Bij beheer door OrcaGroup wordt een vast beheerbedrag

zijn veel te hoog en te groot, het lijken wel vrachtauto’s.

in rekening gebracht voor het technisch onderhoud van de centrale. Voor het gebruikersbeheer is een prepaid puntensysteem ontwikkeld; alle tijd besteed aan verzoeken op gebruikersniveau worden betaald vanuit dit

Kocht een elektrische tandenborstel; kom ik thuis blijkt hij al gebruikt te zijn.

puntensysteem. Veel vragen, veel punten nodig, weinig vragen geen punten nodig. Ook weer zo’n verfrissend idee

Mijn fiets is bij het filiaal gestolen, willen

van OrcaGroup waar onze klanten van profiteren.

jullie gaan zoeken? De politie

bellen

is geen optie want die moeten zich maar bezighouden met boeven

vangen.

van de kassa schadelijk voor kinderogen?

Is de laser

Klanten die boos worden als ze geen proefritje op de fiets in de winkel

mogen maken.

15


Op 28 juli 2009 kreeg ik een telefoontje van Dromenjager BV, het bedrijf achter het merk Woezel en Pip. Ze vertelden dat ze voor de Guusje Nederhorst Foundation (GNF), een 0909-nummer wilden hebben.

orca en goede doelen

Dat was een simpele vraag en binnen de kortste keren was dit nummer operationeel.

Door Marlies Kocken

Dat was de start van een hele leuke samenwerking.

ers. Dat men tevens kans maakt op een mooie prijs

Natuurlijk heb ik enthousiast verteld over de vele

maakt het makkelijker om de mensen over de streep

mogelijkheden die ik zag om geld in te zamelen voor

te trekken en gewoon even te SMS-en. Ik ben ook

het goede doel. Orca steunt dit soort goede doelen

een middag naar de beurs gegaan en heb daar flyers

door vrijwel tegen kostprijs te werken, dat betekent

uitgedeeld en mensen gevraagd of ze de stichting

dat alle opbrengsten van 0909- en sms-acties voor

kenden. Het werk van de stichting is natuurlijk super

GNF zijn.

(lees meer op www.guusjenederhorstfoundation.nl),

Ik werd voorgesteld als het SMS-meisje

dus ik kon het met veel enthousiasme vertellen en ik heb de mensen meteen gevraagd om te SMS-en. Dit heeft toch heel wat leuke reacties opgeleverd.

De Negenmaandenbeurs kwam er aan en de

16

stichting zou een mooie stand krijgen op deze

In december waren wij (samen met alle andere

beurs. Tevens werden er folders gedrukt met als

partners en sponsors) uitgenodigd voor een

belangrijkste doel het werven van donateurs. Ik heb

bedankdiner van de stichting. Johan en ik reden

voorgesteld om de SMS&Doneermogelijkheid ook op

samen naar Rotterdam waar we heerlijk gegeten

te nemen in de folder. Misschien dat mensen zich

hebben en allerlei mensen hebben leren kennen die

niet direct als donateur wilden aanmelden, maar

de stichting een warm hart toedragen. Goed te zien

een SMS sturen naar 3553 zou gelijk staan aan een

dat er in deze tijd nog zoveel bedrijven betrokken

collectebus (eenmalig, vrijblijvend en veilig). Elke dag

zijn en belangeloos hun diensten of producten ter

werden er door een van de ambassadeurs (Johnny de

beschikking stellen. Hoe minder kosten de stichting

Mol (aan wie ik werd voorgesteld als het SMS-meisje)

maakt, des te meer er overblijft voor de kinderen en

en Babette van Veen) prijzen verloot onder de SMS-

de centra waarin ze noodgedwongen wonen.


Zoek de volgende woorden: orcagroup pand smsjes

o

t

l

h

c

s

e

e

heesch

belminuten belgie

tus call

h

telefoon koffie

platform 20

centrale lachen

keyword acd

project voip

ip

w

r

a

i

a

c

d

b

k

s

n

c

t

l

e

k

e

o

m

i

h

a

l

n

e

l

f

Spelregels:

s

g

e

j

g

t

y

m

f

Woorden kunnen zowel horizontaal,verticaal,

j

b

n

a

a

r

w

i

i

diagonaal en achterstevoren gevonden worden.

e

e

r

p

o

a

o

n

e

s

l

t

r

r

l

r

u

c

a

g

u

o

g

e

d

t

p

Deze oplossing is een leuke prijs waard:

r

i

s

j

o

2

0

e

a

Win een Bol.com cadeaubon ter waarde van € 50,-

t

e

l

e

f

o

o

n

n

Meedoen? SMS ORCA <spatie> je oplossing

i

p

u

c

v

o

i

p

d

p

l

a

t

f

o

r

m

p

Letters mogen meerdere keren gebruikt worden De overgebleven letters vormen een zin.

naar 3553 (€ 1,50/bericht). De opbrengsten komen ten goede aan de Guusje Nederhorst Foundation.

‘Elk kind een glimlach’ is het motto van de stichting.

van Kane in april van dit jaar toch toestemming

Nou, ik kan je vertellen dat we die avond allemaal

was om te flyeren en te collecteren bij de deuren.

een glimlach hadden. Wie goed doet, goed ontmoet!

Deze actie heeft heel veel geld opgeleverd en onder

Zo voelde het ook echt.

de vrijwilligers was er een ‘strijd’ losgebarsten

Als vrijwilliger heb ik afgelopen jaar op 4 februari

oud-collega en een collega ben ik weer gaan helpen.

2011 de eerste ‘Dag van het Vergeten Kind’ mee

Leuk!!!

mogen maken. Honderden kindjes en hun ouders/

Wie goed doet, goed ontmoet!

begeleiders werden allemaal naar de Beekse Bergen vervoerd en hebben daar een mooie dag mee mogen maken. Er waren veel activiteiten voor de

Doe mee!

kinderen geregeld en er kwamen heel wat Bekende

Ik hoop dat we vanuit OrcaGroup nog veel kunnen

Nederlanders een bijdrage leveren. De pers was

betekenen voor de Guusje Nederhorst Foundation.

volop aanwezig en ’s avonds zat ik trots voor RTL

Daarom hebben we ervoor gekozen om een SMS

Boulevard te kijken naar het item over deze speciale

en Win actie op zetten, waarbij je een Bol.com

dag.

cadeaubon kunt winnen. Los de puzzel op, SMS het juiste antwoord naar 3553 en maak kans op de prijs,

De stichting is opgericht door Dinand Woesthoff, die

tevens steun je het goede doel….

zanger is van de Nederlandse rockband Kane. Hij wil graag dat mensen de stichting waarderen om het

Wil je niet puzzelen… gewoon doneren mag ook.

doel en niet om zijn betrokkenheid. Daarom was het

SMS LACH naar 3553 (€ 1,50 per ontvangen bericht,

extra leuk dat er na afloop van een drietal concerten

u ontvangt 2 berichten).

De maker van puzzel is niet aansprakelijk voor gevonden fouten.

om zoveel mogelijk op te halen. Samen met een

17


interview

Ik herinner me nog dat we wel eens zaten te werken tussen het wasgoed.

de eerste

Jan-Peter Verheijden, de allereerste medewerker, over de charme van Orca. wie is jp?

waarom ben je weggegaan?

Jan-Peter is inmiddels een zelfstandig ondernemer en

De charmes van Orca zijn en waren altijd de persoonlijke

daarnaast vooral vader van twee puberende dochters

inbreng die je als medewerker mocht hebben en dat

en echtgenoot van een lieve vrouw. Zijn weekenden zijn

ze altijd gericht is op het maximale rendement voor

heilig en hij kan dan ook steeds meer genieten van een

haar klanten. Meedenken in processen van klanten en

rustig middagje in de tuin of het pikken van een gezellig

daarop anticiperen, meedenken in al dan niet haalbare

terrasje.

producten. Er is echter een moment geweest dat juist dit onderdeel

in welk jaar ben je voor orca gaan werken?

voor mij na ruim 14 jaar, op het tweede of wellicht

Hier zijn de meningen over verdeeld doch in het eerste

zelfs derde plan kwam. Dat was voor mij het moment

jaar dat Johan begon…. Dus roep het maar… Marlies?

om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

wat trok je aan in orcagroup?

welke warme herinneringen?

Johan van Veen en ik begonnen de eerste periode als

Eigenlijk is mijn herinnering aan Orca één warme deken

OrcaAdvies. Veel meer als een bureau en een telefoon

en aaneenrijging van leuke herinneringen. Wat er wat

op de zolder bij de familie Van Veen was het niet.

mij betreft bovenuit sprong was naast de altijd prettige

Ik herinner me nog dat we wel eens zaten te werken

werksfeer en prettige klanten ons uitstapje in Friesland.

tussen het wasgoed. Doch dat was de charme van het

We hadden daar met Orca een heel pension tot onze

werk en het vertrouwen dat ik had in Johan dat we iets

beschikking waar we ons een aantal dagen hadden

moois zouden kunnen opbouwen.

teruggetrokken om te wadlopen, te fierljeppen en vooral gezellig te zijn. We hebben daar erg veel plezier beleefd!

waaruit bestonden jouw werkzaamheden? Bij Orca ben ik vanaf het eerste moment altijd

wat heb je bij orca geleerd?

verantwoordelijk geweest voor de commercie, ofwel de

Ik heb bij Orca met name geleerd dat gewoon doen waar

verkoop met innovatieve producten en diensten waar

je met z’n allen achter staat bijna altijd leidt tot een

klanten op zaten te wachten. Daarnaast was er ook

positieve ontwikkeling en producten waar klanten mee

altijd de inbreng op het gevoerde beleid, de producten,

aan de slag kunnen en tevreden over zijn.

de brochures alles eromheen met betrekking tot publiciteit zoals beurzen.

18


wie is willy van lierop?

klopt het beeld wat orcagroup naar buiten

Ik ben afgestudeerd aan de HTS Techische Natuurkunde

schept met wat het is?

en heb vervolgens zo’n elf jaar bij Océ gewerkt.

Afgaande op de website klopt dat beeld wel. Het

De laatste jaren ben ik vooral actief als software- en

grootste deel van OrcaGroup is inderdaad actief op

webdeveloper. Ik ben 47 jaar en woon in Eindhoven.

het gebied van IP/Telefonie, Interactieve Response

Hobby’s zijn schaken, lezen, wandelen en reizen.

Systemen, SMS Gateway en tevens CallCenter. De afdeling OrcaPharma komt op de website wat minder

Sinds wanneer werk je voor orcagroup?

uit de verf.

Per 1 december 2010 wat is er zo leuk aan om bij orcagroup te werken? wat trekt je aan bij orcagroup?

Betrekkelijk jong en gemotiveerd team met een enorm

Bij OrcaPharma kan ik een bijdrage leveren aan het op

klantvriendelijke instelling.

een verantwoorde manier testen van medicijnen en dat is interessant en uitdagend werk.

wat mis je nog bij orcagroup? In denk dat we in toekomst moeten streven naar een

waaruit bestaan jouw werkzaamheden?

betere integratie van het OrcaClinical-platform met de

Ontwikkelen websites (Interactive Web Response) en

overige systemen.

SMS-toepassingen voornamelijk voor de medische sector, gebruikmakende van het OrcaClinical-platform. Daarnaast tweedelijns ondersteuning bij vragen van klanten.

de kortste

de uitdaging van willy van lierop, pas één jaar bij orca.

Betrekkelijk jong en gemotiveerd team. Klantvriendelijk.

19


van intern project

naar speerpunt Het allereerste notificatiesysteem betrof een

In 2005 werd de GroupMessenger-applicatie ingezet onder de

systeem dat we voor onze eigen helpdesk maakten

naam ‘OVISS’ voor het aansturen van de openbare verlichting

begin jaren negentig op basis van onze toenmalige

in de Gemeente Utrecht. Dit project haalde zelfs het program-

IVR-technologie. Als een klant buiten kantoortijden

ma ‘Klokhuis’ waar een item werd gewijd aan deze bijzondere

een storing wilde melden, kon hij dit doen door een

toepassing.

bericht in te spreken. Het systeem ging vervolgens de dienstdoende technicus opbellen en speelde het

In het begin van het tweede decennium van Orca werd al snel

ingesproken bericht aan hem af.

duidelijk dat SMS een zeer populaire vorm van communicatie zou gaan worden, met name op het gebied van notificatie.

Het duurde echter tot 2004 voordat het eerste echte

De SMS-gateway wordt ingezet als ‘reminder service’ bij

alarm- en notificatiesysteem werd ontwikkeld en geleverd.

klanten als Riagg en De Harense Smid maar ook bij bedrijven

Het product kreeg in die tijd ook zijn naam: iTel Alert.

voor het snel onderling informeren van BHV’ers.

Eerste klant was gelijk niet de minste: het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De kracht van het iTel Alert-systeem

In 2011 hebben we, gekatalyseerd door een enorme opdracht

is het feit dat er op eenvoudige wijze allerlei externe melders,

van de grootste 112-meldkamer van Nederland, versie 2.0

knoppen en triggers aan gekoppeld kunnen worden. Zo heeft

ontwikkeld van het iTel Alert product, ook wel OOVAlert

het bedrijf Huntsman (een petrochemisch bedrijf in het

genoemd. Met dit systeem heeft Orca de top van dit markt-

Botlek-gebied bij Rotterdam) een iTel Alert systeem gekoppeld

segment bereikt met enorme kansen voor de (nabije)

aan een weerstation. Andere mooie voorbeelden van

toekomst.

toepassingen met dit systeem zijn: de Nederlandse Gasunie (2006) en Gemeente Eindhoven (2010). Samenvatting: Van het één kwam het ander, en met de opkomst van het

Het ‘palet’ aan alarmering- en notificatieproducten en

Internet kwam steeds vaker de behoefte uit de markt voor

diensten is dus aardig gevuld de afgelopen 20 jaar;

een ‘online’ systeem, waarbij men dus niet zelf hoefde te

dit palet strekt zich van ‘eenvoudig, laag geprijsd’ tot

investeren in apparatuur. Orca antwoordde met het product

‘uiterst complex, hoog geprijsd’.

‘GroupMessenger’; een ‘online’ applicatie waarmee snel en eenvoudig deelnemers, groepen en scenario’s in te voeren zijn. Dit is in 2005 voor het eerst verkocht aan Delta in Zeeland, maar wordt ook door vele gemeenten ingezet bij de ‘gladheidbestrijding’.

20


Het succes van Bel & Win Al sinds 1997 draaien er op het OrcaGroup-platform

efficiënt werken is in deze wereld van groot belang.

Bel & Win-lijnen. Dagelijks bellen er vele mensen om

Onze Service Manager is een onmisbaar programma voor

mee te doen aan acties waarbij men kans maakt op

ons geworden en dagelijks worden er gemiddeld

hele mooie prijzen.

5 nieuwe acties aangemaakt. Dit loopt uiteen van de wat simpelere toepassingen tot maatwerkapplicaties voor

Aan de ene kant dus een hele leuke tool voor adverteerders; je

de grote projecten.

brengt je product op een ludieke manier onder de aandacht. Aan de andere kant een gewaardeerde mogelijkheid voor

Tienduizenden bellers

lezers om een product te kunnen winnen tegen een lage

De meest succesvolle actie heeft ruim 63.000 calls

deelnameprijs. Dichterbij de doelgroep kun je bijna niet

opgeleverd. De te winnen prijs was een Sparta Fiets.

komen! Natuurlijk zijn de deelnemers aan dergelijke acties

Opvallend bij deze acties is dat er vaak een goed doel aan

beschermd, maar als je ze de mogelijkheid geeft om zich af

gekoppeld is, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen

te melden voor commerciële doeleinden of je zet het in de

is ook hierin doorgedrongen.

advertentie erbij dan ben je helemaal volgens de wet bezig en kun je dus de nummers gebruiken voor Direct Marketing

Een andere hele succesvolle actie was er een in een kinder-

acties.

tijdschrift waarbij je een van 100 DVD’s van Finding Nemo kon winnen. De teller van het aantal calls stond na de laatste

De populariteit van deze acties groeit met de tijd en je slaat

beldag op bijna 32.000.

tegenwoordig geen tijdschrift of krant meer open zonder dat je een Bel & Win tegenkomt. Wat de een heeft wil de ander

De Bel & Win lijn heeft al vele varianten achter haar naam

ook, dus het aantal Bel & Win-aanvragen liep aardig op

staan. Denk aan Zoek & Win, Tel & Win, Vind & Win,

bij ons. Wij hebben daarom een programma ontwikkeld:

Puzzel & Win… al deze varianten kennen we van A tot Z.

De Service Manager. Daarmee is het instellen van de acties

En er komen dagelijks goede en minder goede ideeën uit.

zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Je sleept wat blokjes van

Wilt u met ons u ideeën delen en kijken wat er past bij uw

links naar rechts, vult details in omtrent de actie, activeert

organisatie? Wij horen heel graag van u!

de teksten en voila… laat de bellers maar komen. Het programma is vanuit het niets opgebouwd, puur gebaseerd op wensen van de mensen die al heel lang bekend zijn met Bel & Win-acties. Inmiddels zit er zeer veel standaard in het programma en dat is wel zo gemakkelijk, want snel en

21


Iedereen (orcamedewerkers en hun partners) gehuld in een Orca skipak ter ere van het 10-jarig jubileum… jeetje wat vliegt de tijd. Johan is van alle markten thuis. Hij leert

Vermoeiend… die Orca uitjes. Netwerkbeheerder met ballen We moeten de volgende keer het verschil tussen Bowling en Kogelstoten beter uitleggen.

Naar dit moment was lang toegeleefd en eindelijk was het dan zo ver… de OFFICIËLE OPENING

Het was een warme dag tijdens onze officiële opening, aan de innerlijke mens werd natuurlijk ook gedacht.

Toen Johan 50 werd hebben we een foto laten maken, bestaande uit de foto’s van de werknemers. De totale leeftijd van alle mensen op de foto is 50. Aan creatieve ideeën geen gebrek.

Voor haar werk speurt Marlies al heel vaak de kranten door, ze kan het zelfs tijdens een Orca-uitje niet laten.

22

Samen werken aan diverse projecten doen we al de hele dag door. Zelf bij een bedrijfsuitje worden we op de proef gesteld. Maar natuurlijk hebben wij een drijvend vlot gebouwd en hebben we droog de overkant gehaald.


ons zelfs Golf.

‘Onze’ Joke zorgt er altijd voor dat wij en onze klanten niets tekort komen.

40 jaar terug?? Is het alweer zo lang geleden dat Johan van Veen is begonnen met OrcaGroup? Tjee waar blijft de tijd? En wat waren we trots 20 jaar geleden wat we allemaal bereikt hadden in die 20 jaar. Moet je nu eens kijken, weer een nieuw pand, het oude was te klein geworden en dat met onze 100 thuiswerkers. Ik weet nog goed dat we 20-jaar geleden onze call center agents (ja zo heetten ze toen) elke dag naar kantoor lieten komen, kun je je niet meer voorstellen. De meesten kwamen zelfs met een auto, uiteraard toen nog met een verbrandingsmotor. En de telefonie, VoIP was toen hot, achteraf snap je niet dat die ontwikkeling zo traag ging, iedereen maakte zich toen nog druk over bandbreedte. Blij dat alles ondertussen

Zo brengt Johan het liefst zijn vrije tijd door… en geef hem eens ongelijk.

wireless is geworden. Maar wel goed je te realiseren dat Orca altijd de technische ontwikkelingen op de voet is blijven volgen. Het succes van onze laaste IMD (Intelligent Mobile Device), met hersenscanfunctionaliteit, is overweldigend. Het biedt dan ook best wel veel voordelen dat je je gedachten rechtstreeks naar een willekeurige andere IMD kunt zenden. Vijf jaar geleden was het met de eerste IMD’s nog even wennen welke gedachten wel en welke gedachten niet verzonden mochten worden, maar door nog gevoeliger nanopops te gebruiken is dit probleem definitief opgelost. Ook bijzonder om te vermelden is het feit dat onze

Onze mascotte ging vaak mee op bedrijfsuitjes en dan bedoel ik inderdaad de Orca.

telefooncentrales, nog steeds, dezelfde basis gebruiken als 20 jaar geleden. Asterisk, nog steeds open source technologie. Maar ondertussen altijd met beeldverbinding en ook hier hebben we hersenscantechnolgie ingebouwd. Denken aan een naam is al voldoende om een verbinding op te bouwen. En klanten? Voor het grootste deel dezelfde, maar vele nieuwe namen. Ook nu net als 20 jaar geleden laten we de klanten van het eerste uur aan het woord, klanten die de bandbreedteproblematiek hebben meegemaaakt, klanten

Mooi, om even uit de drukte te stappen en het schouwspel van bovenaf te bekijken. Dat kan gelukkig door al het glas wat wij hebben.

die nog steeds onze eerste beeldverbinding-software gebruiken. Wij gaan er ons best voor doen deze klanten nog 20 jaar aan ons te binden. Ik ben benieuwd welke ontwikkelingen we in de komende 20 jaar weer gaan meemaken. Ab Futurum,

Bij een feest horen natuurlijk ballonnen, wat een vrolijk gezicht was dat zeg al die gekleurde ballonnen in de lucht.

CEO

23


Twintig - jubileummagazine OrcaGroup  

OrcaGroup uit Heesch bestaat twintig jaar en geeft voor die gelegenheid een eigen jubileummagazine uit met de toepasselijke titel 'Twintig'.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you