Støtteforeningen for TV MIDTVEST - ÅBENT HUS PÅ TV MIDTVEST

Page 1

KOM OG SYNG SAMMEN MED ANDERS, NÅR HAN SYNGER FÆLLESSANG TIL ÅBENT HUS PÅ TV MIDTVEST – LØRDAG 8. JUNI 2024 BLIV MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN OG KOM ENDNU TÆTTERE PÅ ALT DET SPÆNDENDE, DER SKER PÅ TVMV ANNONCEMAGASIN STØTTEFORENINGEN FOR TV MIDTVEST - TV MIDTVEST PLUS

3 FORORD

4 VI ER, HVOR DU ER

6 STØTTEFORENINGEN FOR TV MIDTVEST

8 STØTTEFORENINGEN ER FOR ALLE

10 TV MIDTVEST SKAL VÆRE RELEVANT FOR ALLE

11 EN DAG I MASKINRUMMET

14 DU BYDES VELKOMMEN AF ERFARNE FOLK

15 ÅBENT HUS

18 PRÆMIER

19 KOM TIL REJSEFOREDRAG MED KAI HARTMEYER

20 MEDLEMSFORDELE

22 FOTOVOGNEN – MESTRE I SMALLTALK

26 TV MIDTVEST PLAY

28 SPORT MED EKSTRA FODB0LD TOUCH

29 POLITIK MED NY PONDUS

30 FREM MED MOBILEN – TIP OS EN HISTORIE

Redaktion og produktion: TV MIDTVEST og Louise Boo

Foto: Lars Møller, TV MIDTVEST, Louise Boo

Layout: Charlotte N. Gundertofte

Tryk: Johansen Grafisk A/S

Oplag: 172.000

Udgivet: April 2024 af Støtteforeningen for TV MIDTVEST - TV MIDTVEST PLUS. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer

INDHOLD 4 8 8 6 22 29 11 ÅBENT HUS 8. JUNI 2 STØT DIT MEDIEHUS

DER ER ALTID PLADS TIL EN MERE…

TV MIDTVEST og Støtteforeningen for TV MIDTVEST kan i år se tilbage på 35 år med masser af stærke, nære, vigtige og varme programmer og begivenheder fra sendeområdet i Midt- og Vestjylland.

Det vil vi sammen gerne markere med en invitation til Åbent Hus på TV MIDTVEST lørdag 8. juni 2024.

STØT DIT MEDIEHUS 3

Vi elsker at lave historier fra midt- og vestjydernes hverdag. Rigtige menneskers liv, udfordringer, problemer og glæder Lone Sunesen

4 STØT DIT MEDIEHUS

”VI ER, HVOR DU ER”

Vi lever i en ny medietid, hvor danskerne i stigende fart klipper kablerne til det traditionelle flow-tv og henter nyheder og underholdning på streaming, sociale medier og digitale platforme.

Derfor skal TV MIDTVEST være der, hvor du er, med vores indhold fra morgen til aften. Det er hovedmålet i den nye strategi, stationen har søsat med fokus på digital og streaming først, hvor der både er kærlighed til de trofaste tv-seere og plads til at intensivere en ambitiøs digital produktion til alle vores platforme.

- Du skal kunne regne med TV MIDTVEST, fra du står op om morgenen, til du lægger telefonen fra dig på sengebordet om aftenen. Du er kun ét klik fra den næste historie, der vedrører dig, dit lokalområde eller landsdelen. Vi giver dig dagens vigtigste historier og det mest omfattende nyhedsoverblik på tvmidtvest.dk, suppleret med oplevelser, portrætter og levende reportager i vores 19.30-udsendelse og på vores gratis tv-app, TVMV Play. På den måde når vi endnu flere midt- og vestjyder hver eneste dag, fortæller direktør, Lone Sunesen.

FORDI VI ELSKER MIDT- OG VESTJYLLAND

En vigtig mission for TV MIDTVEST er også at minde magthaverne om den visdom, originalitet, opfindsomhed og indflydelse, der findes i Midt- og Vestjylland. Det er et fokus at sætte Midt- og Vestjylland på Danmarkskortet. Derfor har stationen også sloganet – Fordi vi elsker Midtog Vestjylland. Altid med afsæt i nært regionalt public service-indhold, der inspirerer, udfordrer og samler midtog vestjyderne. Både til mangeårige trofaste seere og nye kommende public service-generationer.

- Vi elsker at lave historier fra midtog vestjydernes hverdag. Rigtige menneskers liv, udfordringer, problemer og glæder. Vi vil være midt- og vestjydernes foretrukne regionale medie, der

garanterer en kærlig og kritisk dækning af vores landsdel. Vi ser det som en vigtig public serviceopgave at sikre, at alle får adgang til de væsentligste historier om livet og hverdagen lige her. Det, der rører og rager os. Også når det gør ondt – og især, når politikerne i hovedstaden har brug for at spidse ører og høre, hvad der sker udenfor hovedstaden, siger direktør Lone Sunesen og uddyber:

opbakning, vi får fra tusindvis af midt- og vestjyder. Det er fx Støtteforeningens fortjeneste, at vi kan lave en TVMV Skole for landsdelens unge og andre lokalt forankrede tiltag. For stationens medarbejdere er Støtteforeningen en stærk hånd i ryggen, der giver unikke mulig-heder. Den opbakning vil vi gerne betale tilbage, derfor gør vi os hver dag ekstra umage for at give tilbage med landsdelens vigtigste og væsentligste historier – lige der, hvor du er, siger Lone Sunesen.

Du er kun ét klik fra den næste historie, der vedrører dig, dit lokalområde eller landsdelen

Lone Sunesen

- Hver dag arbejder vi for at bringe balance i demokratiet ved at sikre midtog vestjyske stemmer i relevante landsdækkende debatter. Vi spiller som regionalt public service-medie en afgørende faktor i at være med til at sikre dette. Senest har vi intensiveret vores samarbejde med TV 2 NEWS, så vi nu næsten hver eneste dag bidrager med regionale stemmer på de nationale dagsordener.

UNIK STØTTE

TV MIDTVEST er ikke blot den mest sete regionale TV 2-station. Mediehuset har også en helt unik og vigtig Støtteforening bestående af knap 10.000 medlemmer, der med sin opbakning har haft en helt vital betydning for stationen gennem mere end 35 år.

- Vi er meget taknemmelige over den

STØT DIT MEDIEHUS 5

STØTTEFORENINGEN FOR TV MIDTVEST ”DET GIVER SÅ MEGET MENING”

MEDLEMMERNE BAKKER OP OM STATIONEN OG SKABER LIV OG AKTIVITETER. TVMV SKOLE ER ET NYT INITIATIV, SOM FORMANDEN FOR STØTTEFORENINGEN ER SÆRLIG STOLT OVER, DA DET GIVER 8. OG 9. KLASSES ELEVER FRA HELE REGIONEN MULIGHED FOR AT OPLEVE EN UGE I PRAKTIK PÅ TV MIDTVEST

Medietanken med biograf- og foredragssal, digitalt arkiv, lokalredaktion i Thy, Mobilholdet og senest TVMV Skole. Støtteforeningen for TV MIDTVEST, også kaldet TV MIDTVEST PLUS, spiller en kæmpe rolle for stationens muligheder for at udvikle sig. Samtidig er

det en markant og vigtig erklæring, at de omkring 10.000 medlemmer frivilligt betaler for noget, de ellers får gratis, nemlig regionalt indhold fra TV MIDTVEST.

Programserier er også blevet produceret for penge fra Støtteforeningen. På den måde har midt- og vestjyder fået indhold, som det ellers havde været svært at finde ressourcer til inden for rammen af public service midlerne.

- Vi har mulighed for at gå ind at hjælpe, når der er et behov. Og det kan vi gennem den folkelige opbakning, der er fra Støtteforeningen, siger formand for Støtteforeningen og bestyrelsesmedlem for TV MIDTVEST, Lene Falk.

Den brede opbakning bag TV MIDTVEST og den økonomiske støtte til at gennemføre særlige projekter er målet og det, der driver Lene Falk og foreningen frem.

Det er en unik mulighed for at bakke op om vores alle sammens mediehus

- Det er en unik mulighed for at bakke op om vores alle sammens mediehus, understreger formanden.

6 STØT DIT MEDIEHUS

TVMV Skole er et undervisningsforløb for folkeskoleelever i 8.-9. klasse og har kørt siden 2023.

”Det giver så meget mening, og TV MIDTVEST SKOLE er et projekt, der skaber stor værdi

Hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet, får du også en stemme i forhold til sammensætningen af TV MIDTVESTs repræsentantskab, der i sidste ende vælger TV MIDTVESTs bestyrelse.

- Så meld dig ind. Vi har plads til alle, tilføjer Lene Falk med et smil.

PRØVER KRÆFTER MED TV-JOURNALISTIK

To gange om året tjekker et nyt hold energiske 8. og 9. klasses erhvervspraktikanter ind til en uges praktik på TV MIDTVEST. De kommer fra hele regionen og får journalistiske og tekniske fag på skoleskemaet.

- Det ligger lige for, at vi støtter den indsats. TVMV Skole er nærmest noget af det ypperste, vi kan støtte, siger Lene Falk og tilføjer:

- Det giver så meget mening, og TVMV Skole er et projekt, der skaber stor værdi. Eleverne får unikke muligheder for at lære i de spændende rammer og er en kæmpe oplevelse rigere efter praktikforløbet.

TV MIDTVEST PLUS

– støtteforeningen for dit regionale mediehus

• Foreningen blev oprettet i 1986 og bidrager til udviklingen på TV MIDTVEST

• Der er i dag ca. 10.000 medlemmer

• Medlemmerne er med til at vælge bestyrelsen for Støtteforeningen og 24 medlemmer til repræsentant skabet

• Repræsentantskabet består af i alt 76 medlemmer, som vælger TV MIDTVESTs bestyrelse

• Som medlem får du indsigt i og informationer fra tv-stationen og adgang til en masse fordele, tilbud og gevinster – følg med på hjemmesiden: tvmidtvestplus.dk

Støtteforeningens bestyrelse. Støtteforeningen blev dannet tilbage i 1986 – I bestyrelsen for TV MIDTVESTs Støtteforening sidder (fra venstre) Ejler Kærvang, Bent V. Larsen, Lene Falk, Gregers V. Kristensen, Britta Leth, Ole Tormod Bøndergaard og Jens Erik Ager samt Nora Hornstrup, der ikke er med på fotoet.

Hun oplever også, at de unge får indsigt i de mange jobtyper, der er på stationen. Praktikopholdet er en måde at komme med bag nyhedskulissen og mærke pulsen på nært hold. Og måske nogle af erhvervspraktikanterne vender tilbage som medarbejdere om nogle år?

STØT DIT MEDIEHUS 7
”JEG ER MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN, FORDI JEG OGSÅ ELSKER MIDTOG

VESTJYLLAND”

STØTTEFORENINGEN ER FOR ALLE

MALTE HOUE ER 21 ÅR, FORMAND FOR REPRÆSENTANTSKABET OG OGSÅ VALGT IND I TV MIDTVESTS BESTYRELSE

Bliv medlem det koster KUN 125,-

DET FÅR DU SOM MEDLEM:

• Invitationer til en række unikke foredrag, udflugter og arrangementer

• Muligheden for at komme helt tæt på TV MIDTVEST

• Nyhedsbreve fra stationen og tilbud med rabatter på koncerter, foredrag og meget mere

• Chancen for at være med i konkurrencer om store præmier

1. HVORFOR ER DU MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN?

Jeg er medlem, fordi jeg også elsker Midt- og Vestjylland. Og som det ligger i ordet, vil jeg gerne støtte og bakke op om vores mediehus. Det giver stor værdi, at TV MIDTVEST kan formidle gode og kritiske historier helt lokalt.

2. HVAD VIL DU GERNE BIDRAGE TIL?

Som borger vil jeg gerne bidrage til TV MIDTVEST. Det er vigtigt at bakke op om lokale medier. Især i en forandringstid, hvor det bliver endnu vigtigere, at vi er mange, der sætter pris på den helt nære nyhedsdækning.

3. HVILKEN FORSKEL GØR STØTTEFORENINGEN?

De penge, der går til TV MIDTVEST, åbner op for at eksperimentere, satse og give muligheden for at gå nye veje. Det er ret unikt og har givet pote mange gange. Konkrete eksempler er

Medietanken (biograf, konference- og foredragssal) og nye programmer, som ellers ikke ville se dagens lys. I sidste ende kommer det os borgere til gode.

4. HVAD ER FORDELENE?

For det første er et medlemskab med til at fremtidssikre os selv på mediefronten, og der er altid mulighed for at være opdateret på stationen og følge udviklingen. Derudover er der en masse arrangementer og andre fordele, som kun medlemmer kan benytte sig af.

5. HVAD ER DIN OPFORDRING TIL ANDRE UNGE?

Vi skal ikke tage et medie som TV MIDTVEST for givet. I forhold til min egen generation, så skal vi værne om stationen. Det er meget mere end 19:30 nyhederne. TV MIDTVEST følger med tiden og eksperimenterer med anderledes formater, så vi kan følge med i udviklingen over hele linjen på TV, web og SoMe.

8 STØT DIT MEDIEHUS

”JEG ER MED I STØTTEFORENINGEN, FORDI JEG SYNES, DET ER ET VIGTIGT ARBEJDE, DE LAVER - OG DET VIL JEG GERNE STØTTE OP OM. DET HJÆLPER OS MED NOGLE AF ALLE DE BUDSKABER OG HISTORIER, SOM VI GERNE VIL DELE I LOKALOMRÅDET”

Rasmus Overgaard Kardyb

”JEG ER MED I STØTTEFORENINGEN, FOR JEG SYNES, TV MIDTVEST ER GOD TIL AT LAVE NOGET, DER ER LOKALT, OG SOM ALTID ER POSITIVT. OG DET VIL JEG GERNE BAKKE OP OM”

Lisbeth Nielsen

”JEG ER MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN FOR AT VÆRE MED TIL AT SIKRE, AT VI OGSÅ I FREMTIDEN HAR ET MEDIEFYRTÅRN I VORES LANDSDEL”

Birgitte Langer

STØT DIT MEDIEHUS 9
BLIV MEDLEM - SCAN KODEN

TV MIDTVEST SKAL VÆRE RELEVANT FOR ALLE

TV MIDTVEST SKAL VÆRE ENDNU MERE FOR MANGE FLERE MENNESKER. DET BETYDER, AT VI SKAL HAVE FLERE VARER PÅ HYLDERNE TIL EN BREDERE SKARE AF BRUGERE. VI SKAL STÅ OP MED MIDT- OG VESTJYDERNE, OG VI VIL VÆRE DET SIDSTE, DE TÆNKER PÅ, UANSET OM DET ER FLOW TV, STREAMING, NYHEDER PÅ TELEFONEN ELLER KORTE VIDEOER PÅ NYE PLATFORME

Af samme årsag finder vores videoindhold nu også vej til de sociale medier, som især bruges af de 20-45-årige. Med andre ord skal der være adgang til en historie fra TV MIDTVEST, uanset hvilken platform man foretrækker.

Nogen vil helst forbruge vores historier på TV MIDTVEST Play, mens andre har det bedst med at tænde fjernsynet klokken 19.30. Desuden bruger et stadigt stigende antal mennesker telefonen til at få tilfredsstillet deres behov – på tvmidtvest.dk, Facebook, Instagram eller TikTok. Det er alt sammen med til at fremtidssikre TV MIDTVEST. Vi er i øjenhøjde med alle midt- og vestjyder, hvad enten fødselsattesten siger 60 eller 20 år.

Et nyligt eksempel er Sarah og Andrea. De fortæller de vigtigste historier fra det midt- og vestjyske på vores nye kanaler TikTok og YouTube. Det synes de er en virkelig spændende opgave, og vi som mediehus nyder udsigten til, at endnu flere får gavn af TV MIDTVESTs fortællinger.

- Det er en helt anden måde at formidle nyheder på, men det er mindst lige så vigtigt, for de unge synes jo, de bliver lige så oplyst, som når en seer af 19.30-udsendelsen har set et nyhedsindslag. Derfor giver det os fed energi at arbejde med den her måde at fortælle på, siger journalist Andrea Marie Marschall.

Journalisterne Andrea Marie Marschall (til venstre) og Sarah Katrine Houe er TV MIDTVESTs nye værter på de sociale medier, YouTube og TikTok.

10 STØT DIT MEDIEHUS

EN DAG I MASKINRUMMET

Nyhedsredaktør, Ditte Georg Wraae, og digital jourhavende, Louise Harkjær Møller, danner ofte dagens dynamiske duo, som sammen med resten af teamet holder gang i nyhedsstrømmen.

- Louise og jeg snakker sammen, fra vi møder ind, til vi går hjem. Tidligere var banen meget kridtet op mellem tv og det digitale, men i dag udgiver vi meget bredere og fokuserer på at komme hurtigt ud med historierne til midt- og vestjyderne, siger Ditte Georg Wraae.

Tvmidtvest.dk har derfor fået en meget større og vigtigere plads i nyhedsdækningen, fordi det er den korteste og mest direkte linje ud til midt- og vestjyderne. Det er nutidens store nyhedsdriver og den største megafon til borgerne. Der kommer i gennemsnit mere end 150.000 daglige brugere ind og besøger hjemmesiden for at få et nyhedsoverblik eller en god digital oplevelse.

Det er her nyhederne udkommer –store som små – hele døgnet. Hvor der før var én afgørende deadline for journalisterne, nemlig nyhedsudsendelsen

klokken 19.30, så er der nu deadline flere gange i timen for husets arbejdsomme reportere: Et billede til livebloggen, en video til sociale medier, en notits til Kort Nyt-bloggen, en artikel til frokostpausens læsere og meget mere.

- Vores fokus er 100 procent på, hvilke historier, der er vigtige at fortælle. Tidligere var vores valg meget styret af, hvilke historier der kunne fungere godt i tv. Men nu er det vigtigheden af historierne, der kommer først, og så finder vi en platform, der passer til, siger Louise Harkjær Møller.

STØT DIT MEDIEHUS 11
DE VIGTIGSTE HISTORIER FRA REGIONEN HAR HØJESTE PRIORITET, NÅR ET NYHEDSDØGN PÅ TV MIDTVEST LÆGGER FRA LAND. NU TAGER VI DIG MED IND I MASKINRUMMET PÅ EN HELT ALMINDELIG DAG I LIVECENTRET PÅ SØVEJ
TV MIDTVESTs studieværter, fra venstre Niels Viggo Bentsen, Casper Roslyng, Mikkel Skovsgaard, Malene Skree Nordsmark og Dan Hirsch Sørensen.

5.45:

DAGENS FØRSTE JOURNALIST

SPARKER DAGEN I GANG OG UDGIVER HISTORIER PÅ TVMIDTVEST.DK

Om morgenen er der fokus på vejr, trafik og historier, der har betydning for midt- og vestjydernes dag. Kort efter møder en anden journalist ind, som kan producere både til web og TV 2 News, der mere end nogenside er blevet en vigtigere samarbejdspartner for TV MIDTVEST. De store nationale dagsordener fortjener midt- og vestjysk perspektiv, og stemmerne fra landsdelen kan gøre en forskel, når politikerne i København eksempelvis diskuterer overenskomstforhandlinger. Det er en vigtig mission at bringe Danmark i balance ved at bringe synspunkter fra landmanden, skolelæreren eller fabriksarbejderen ind i de vigtige diskussioner for landets fremtid.

8.00:

DAGENS REDAKTØRDUO MØDER

Nyhedsholdet vokser, mens Ditte Georg Wraae og Louise Harkjær Møller danner sig et overblik over dagens vigtigste historier. Her ser de på dagens begivenheder, tips fra seere og brugere, historier fra politiet, landsdækkende nyheder og meget andet. Med i nyhedspuljen er også historier fra TV MIDTVESTs aktualitetsafdeling, som formidler historier, der enten kræver mere research eller kan planlægges på forhånd.

9.00:

REDAKTIONSMØDE

Fundamentet for dagens nyheder bliver støbt på redaktionsmødet, hvor journalisterne mødes for at idéudvikle. Det er her vi, med udgangspunkt i alle vores kanaler ud til borgerne, vurderer,

hvilke historier der er vigtigst i dag, og hvordan vi kan være med til at starte samtaler i frokoststuerne eller over aftensmaden.

- Det er min opgave at holde styr på det digitale og udgive på tvmidtvest. dk. Det kræver benhård prioritering med øje for, hvad der er vigtigt hvornår, og hvordan vi sikrer nyheder på vores side for enhver smag, siger Louise Harkjær Møller.

Det er Ditte Georg Wraae, der tegner de store linjer for dagen og beslutter, hvad TV MIDTVEST skal udkomme med.

9.30:

NYHEDERNE BEGYNDER AT TAGE FORM

Journalisterne skal nu have fat i kilder til deres historier og lave aftaler om interviews. De digitale journalister klarer det hele over telefonen, mens dem, der skal lave tv, også skal have en fysisk aftale i hus.

12 STØT DIT MEDIEHUS

10.30:

JOURNALISTERNE DRØNER AFSTED

Når aftalerne er faldet på plads, kører tv-journalisterne med en fotograf i marken.

11.00:

MEDIEKLIPPEREN STEMPLER IND

Levende billeder er noget, der bliver prioriteret højt – både i tv, men også på tvmidtvest.dk og sociale medier. Derfor er det medieklipperens opgave at trylle video fra fotograferne om til både tv og videoer til web.

13.00:

STUDIEVÆRTEN OG PRODUCEREN MØDER

Aftenens tv-udsendelser bliver finpudset af værten, produceren, nyhedsredaktøren, medieklipperen og grafikeren. De aftaler, hvordan udsendelserne skal bygges op, og om der skal gæster i studiet.

17.15:

DAGENS FØRSTE TV-UDSENDELSE

Det er tid til 17’eren. Her får midt- og vestjyderne tre minutters tv-nyheder direkte hjem i stuen, på computeren, telefonen, eller hvor de nu ser med fra.

17.30:

GIVER ANSVARET VIDERE

Louise Harkjær Møller overdrager ansvaret for tvmidtvest.dk til den digitale journalist, der er mødt 14:30 for at have aftenvagten.

18.20:

ANDEN TV-UDSENDELSE ER KLAR

Nu er det 18’eren, der ryger på skærmen med fire minutters tv-update fra landsdelen.

19.30:

DEN STORE NYHEDSUDSENDELSE

23.00:

ET NYHEDSDØGN SLUTTER

Den digitale aftenvagt er sidste journalist på pletten, som sikrer, at dagen bliver rundet af og videregiver vigtig information til sin kollega, der om under syv timer møder ind for at sikre en god start på det kommende nyhedsdøgn.

Tidligere var banen meget kridtet op mellem tv og det digitale, men i dag udgiver vi meget bredere og fokuserer på at komme hurtigt ud med historierne til midt- og vestjyderne

STATUSMØDE

Ditte Georg Wraae og Louise Harkjær Møller mødes med redaktøren for aktualitetsafdelingen med fokus på de nære og originale historier på tvmidtvest.dk til om aftenen og næste dags morgen med. Der bliver også lagt planer for den tidlige journalist, der kan levere liveinterviews til TV 2 News næste dag.

GÅR I LUFTEN

Aftenens primære udsendelse fylder sendefladen og tiltrækker i gennemsnit 55.000 seere (2023). Det er her, du er i selskab med vores dygtige værter.

20.30:

EN ARBEJDSDAG LAKKER MOD ENDEN

Nu kan også Ditte Georg Wraae klappe computeren i og overlade ansvaret til studieværten og den digitale aftenvagt. De har nu ansvaret for at holde øje med nyhedslandskabet, der udvikler sig hele døgnet og kan ændre sig i sidste øjeblik.

22.00:

DAGENS SIDSTE TV-NYHEDER

Dagens fjerde og sidste tv-udsendelse runder dagen af, men der er stadig folk på arbejde, som fortsætter med at servere de bedste historier på vores andre platforme.

Det er min opgave at holde styr på det digitale og udgive på tvmidtvest.dk. Det kræver benhård prioritering med øje for, hvad der er vigtigt hvornår, og hvordan vi sikrer nyheder på vores side for enhver smag

Louise Harkjær Møller ”

VIDSTE DU…

• At 150.000 brugere dagligt klikker sig ind på tvmidtvest.dk

• At der bliver lavet tv-nyheder hver dag året rundt undtagen 24. december

• At vejret er et sikkert nyhedshit. Vi elsker vejr, og der er god respons fra brugerne, der er flittige til at sende vejrbilleder ind

• At TV MIDTVEST har et samarbejde med TV 2 Nord, da begge stationer dækker Thy og Mors. Det samme gælder for TV 2 Østjylland i forhold til Silkeborg

STØT DIT MEDIEHUS 13
Nyhedsredaktør Ditte Georg Wraae (til venstre) og digital jourhavende Louise Harkjær Møller

NÅR DU BOOKER EN RUNDVISNING PÅ TV MIDTVEST, GARANTERER VI FOR EN INFORMATIV OG HYGGELIG AFTEN PÅ SØVEJ I HOLSTEBRO. DIN VÆRT HAR MANGE ÅRS ERFARING PÅ TV MIDTVEST OG KAN FORTÆLLE ANEKDOTER OG ER HELT OPDATERET PÅ, HVORDAN VI ARBEJDER MED REGIONALT INDHOLD PÅ MANGE PLATFORME I 2024.

DU BYDES VELKOMMEN af erfarne folk

Den gamle cirkushest bliver vakt til live, når tidligere nyhedschef gennem 27 år, Lars Lundgaard, viser engagerede seere og brugere rundt på stationen.

- Jeg kan mærke, at TV MIDTVEST betyder noget for dem i deres hverdag. Nogle har fulgt os alle 35 år, hvor vi er gået fra at være TV station og til nu, hvor vi er et digitalt stærkt mediehus, fortæller Lars Lundgaard.

Som 70-årig trives han stadig midt i nyhedernes puls, og rundvisningerne byder altid på ekstra historier fra de mange år på stationen:

- Vores gæster får også lov til at se nogle af de fraklip, som vi normalt kun viser til hinanden ved julefrokosten. Her kan de se, når optagelserne går galt, og journalisterne kløjes i ordene. Så bliver der grinet højt i salen.

HØR KAI HARTMEYER FORTÆLLE

Blandt rundviserne findes også legendariske Kai Hartmeyer, som har været med siden TV MIDTVESTs start i 1989.

Som nyhedschef, studievært, sportskommentator og de sidste mange år som videojournalist på serierne Ø-Hop, Golfmagasinet og Kais Klimarejse.

Selvom Kai fylder 80 næste år, er han absolut ikke klar til at lukke døren til TV MIDTVEST. Tværtimod mener han, at rundvisningerne er med til at holde ham i live.

- Jeg vil gerne give vores gæster en hyggelig aften med plads til både spørgsmål og oplevelser. Og der bliver helt sikkert også et par røverhistorier fra de mange år, jeg har været med, fortæller Kai, der efter flere årtier har et særligt TV MIDTVEST DNA i årerne.

Kai holder også rejseforedrag, som du også kan læse om her i magasinet. Udover Kai og Lars er producer Claus Klok og journalist Simon Hyllested en del af rundvisnings-teamet.

FAKTA…

• Rundvisningerne har kørt siden stationens start og er en publikumsmagnet

• Meld dig individuelt eller som gruppe

• Der kan være op til 96 pr. rundvisning

• Rundvisningen starter i Medietanken, hvor der er oplæg en time, inden turen går videre rundt på stationen

• Book en rundvisning på hjemmesiden eller ring 96 12 12 12.

14 STØT DIT MEDIEHUS

ÅBENT HUS

TAG SIDERNE

UD OG GEM

KOM GRATIS TIL

TV MIDTVEST SLÅR DØRENE OP OG GIVER DIG MULIGHED FOR AT BESØGE STUDIER, REDAKTIONER, GARAGEN, MØDE VÆRTER, ANDRE GÆSTER OG MEGET, MEGET MERE. DU KAN LÆSE OM HELE ARRANGEMENTET PÅ VORES HJEMMESIDE TVMIDTVEST.DK, SOM LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET

KIG I VORES BILER KOM MED I STUDIET MØD VORES VÆRTER TVMV SKOLE SE TEKNIKKEN MØD FRANK FRA FANGSTGARANTI SKATTEJAGT FOR BØRN TIP OS
X
INSTALLER DIN PLAY APP

ÅBENT HUS

LØRDAG 8. JUNI

KL. 10.00-15.00 PÅ SØVEJ 2, HOLSTEBRO

DAGENS PROGRAM

KL. 10.00 FÆLLESSANG MED ANDERS KL. 10.30 SNAK MED FOTOVOGNEN KL. 11.30 MØD ANDERS OG TORBEN – TVILLINGERNE FRA HOLSTEBRO KL. 12.30 RASMUS TANTHOLDT FORTÆLLER OM SIT LIV EFTER HANS PRAKTIK PÅ TV MIDVEST KL. 13.30 FREDERIK KORTEGAARD HAR EN SNAK MED OL-DELTAGERE FRA MIDT- OG VESTJYLLAND KL. 14.30 B.S. CHRISTIANSEN OG DAN HIRSCH SØRENSEN FORTÆLLER OM DERES OVERLEVELSESTUR MED SPILLERNE FRA FC MIDTJYLLAND

MÅNEDENS PRÆMIER

VIND

2 BILLETTER TIL PALEOS

VIND BILLETTER

VÆRDI 11.500,-

VIND GAVEKORT

VÆRDI 13.900,-

VIND KRYDSTOGT I LIMFJORDEN

Præmien inkluderer: Gavekort til 2 personer til 4-dages sejlads

JUNI APRIL

5

2

på PEAK

APRIL SAMLET VÆRDI 3.990 LIMFJORDS-CAMINO Gavekort til 4 dage for to personer MAJ SAMLET VÆRDI 5.000 VIBORG HELSEPRAKTIK
x 1.100 kr. gavekort til behandling JULI SAMLET VÆRDI 5.500 TINGHALLEN I VIBORG
x Burhan
12 AUG. SAMLET VÆRDI 5.000 HJERM KUNSTGALLERI OKT. SAMLET VÆRDI 5.000 BLIV MEDLEM I DAG OG VÆR MED I LODTRÆKNINGEN KOM TIL REJSEFOREDRAG med Kai Hartmeyer
MAJ IND BAG KREMLS MURE 29. MAJ NORDEN RUNDT PÅ 80 DAGE
SEPTEMBER BERLIN FØR OG EFTER MURENS FALD 25. SEPTEMBER KAREN BLIXEN OG AFRIKA
OKTOBER MIT LIV MED FAMILIEN PÅ FARTEN
NOVEMBER TAG MED KAI PÅ Ø-HOP RUNDT I DET DANSKE LAND BOOK PÅ TVMIDTVESTPLUS.DK STØT DIT MEDIEHUS 19
G koncertbilletter inkl. spisning og overnatning
8.
4.
9.
6.

MEDLEM

DE FØRSTE 100 NYE MEDLEMMER AF STØTTEFORENINGEN FÅR ET EKSLUSIVT FOREDRAG MED FOTOVOGNEN

ALLEREDE I DAG

50%

TILMELD DIG LIGE HER BLIV

SKAF ET

MEDLEM

OG VIND ET GAVEKORT Á KR. 1.000,- TIL ENTEN PRIMO TOURS ELLER TINGHALLEN I VIBORG. DU DELTAGER, NÅR ET NYT MEDLEM MELDER SIG IND I FORENINGEN OG OPLYSER DIT NAVN. SÅ KENDER DU EN, DER SKAL VÆRE MEDLEM – DIN KOLLEGA, DIN NABO ELLER DIN BEDSTE VEN – SÅ PRIK DEM PÅ SKULDEREN

20 STØT DIT MEDIEHUS

DATO: 28. SEPT.

PRIS: 499,-

MEDLEM

FORDELENE ER MANGE

* DU STØTTER OP OM DIT MEDIEHUS

* NYHEDSBREVE FRA TV MIDTVEST

* TILBUD, RABATTER OG MEDLEMSFORDELE

* MÅNEDLIGE KONKURRENCER

* REJSEFOREDRAG

* MULIGHED FOR EKSKLUSIVE UDFLUGTER

TOUR DE CHRISTIANSBORG

Nu kan du, som medlem, komme med på en eksklusiv tur til Christiansborg sammen med vores politiske redaktør Klaus Knudsen Pedersen. Du vil møde politikere, spise frokost i Snapstinget, få rundvisning i Folketinget og Riddersalen samt se gobelinerne. Derudover vil du have tid til at nyde København på egen hånd. Billetsalget starter torsdag 2. maj kl. 20.00.

’S

TOUR DE STADION

Med Dan H. Sørensen i spidsen kan du, som medlem af Støtteforeningen, komme på besøg på to af vores regionale stadioner. Vi besøger MCH Arena og Energi Viborg Arena, hvor vi får en snak med nogle af dem, der har deres dagligdag i klubberne. Derudover får vi en stadionplatte og en guidet tur rundt på stadion. Datoer fremgår af hjemmesiden.

Begrænset antal billetter. Læs mere og book din billet på tvmidtvestplus.dk STØT DIT MEDIEHUS 21
22 STØT DIT MEDIEHUS
Fotovognens faste trio: Vibeke Nipper, Anders Toft Bro og Line Morell Holm.

FOTOVOGNEN Mestre i smalltalk

DET ER UNDERFUNDIGT. DET ER ÆGTE. LUNT. HJERTELIGT. OG FYLDT MED JYDEHUMOR – PÅ DEN GODE MÅDE. NÅR TREKLØVERET MED ANDERS, VIBEKE OG LINE RULLER UD I DE SMÅ LANDSBYER, ER PLANLÆGNING LIGE SÅ FJERN, SOM LANDEVEJENE ER LANGE. TING SKER, NÅR DE SKER, OG MENS UFORUDSIGELIGHEDEN ER EN PRÆMIS, ÅBNER SMALLTALKEN DØREN TIL MØDET MELLEM MENNESKER. DET VISER FOTOVOGNEN PÅ BEDSTE VIS, OG SELVOM DET POPULÆRE PROGRAM ER SLUT FOR DENNE OMGANG, LEVER HISTORIERNE VIDERE

Vinduet er rullet ned, og en yndet indgangsreplik står på spring:

- Hej, hvad laver du?

Eller til den mere konstaterende side:

- Nåååå, hva’ så?

Derfra går det slaw i slaw.

Fra de lette svar om vind og vejr og dagens gøremål til de dybe samtaler om livet. Som spørgsmålet til Kirsten fra Ulbjerg om en pose kartofler, der munder ud i svar om kartoffelsuppe for dernæst at

De skal egentlig bare hjem og lave kødsauce med løg i. Og så sidder vi af en eller anden grund og sluger det, fordi der er en ægthed i det

dreje over i en snak om at bo alene og miste sin mand til kræft. Om savnet og sorgen og det lille smil, der alligevel opstår undervejs, ved spørgsmålet om dengang de mødtes.

- Det er et helt vildt klassisk Fotovogneninterview. Starter ud med en smalltalk, som går over til det allerdybeste for hende lige nu, og som fylder hele hendes liv. Samtalen slutter af med et smil og et grin, og endnu en smalltalk om kartoflerne og suppen. Og så afsted igen, siger Fotovognens fotograf og tilrettelægger, Line Morell Holm.

DET HANDLER OM TILLID

I mødet med mennesker er tillid den sociale lim, der åbner samtalen op, og som igennem seks år er blevet portrætteret i Fotovognens 81 programmer fra landsdelens små byer. Fælles for alle er de ufiltrerede historier om livet, som det leves i Ramme, Uglev, Harre, Sillerslev, Ørding, Nees, Karby osv.

- Jeg synes, det er slående, den tillid vi er blevet mødt med. Folk fortæller jo nærmest deres livshistorie. Og vi er der otte minutter. Det har vi været forbavsede og positivt overraskede over mange gange, siger Vibeke Nipper og husker særligt episoden med den unge Jonas, som midt på bagsædet sprang ud som homoseksuel.

Makkeren Anders Toft Bro er enig i den store åbenhed og tilskriver Vibekes mangeårige tv-ansigt en del af æren.

- Når vi kom rullende hen, og det var Vibekes garn, der strittede ud, så var der allerede en tillid. Der var en tro på, at her bliver vi behandlet ordentligt. Så det hægtede jeg mig lige så stille på, fortæller Anders Toft Bro.

For det, der rører sig i folks liv, når mikrofonen er ude, og kameraet kører, bliver samtaleemnet og vinklen. Der er ingen agenda, og det må ifølge Anders give en form for tryghed.

I AL SIN ENKELHED

Fraværet af en drejebog er et af de punkter, hvor Fotovognen adskiller sig fra de traditionelle tv-programmer og i første omgang fører til en del ekstra redigeringstimer. Men det er også midt i den rodede båndsalat af diverse ikke-tilrettelagte samtaler og indslag, at de ægte og naturlige historier opstår.

Det står klart for Line Morell Holm, når hun sidder og klipper hverdagshistorierne til hele programmer:

- Du træder ind i en virkelighed, og hvornår er det lige, vi gør det? Hvor de ikke er forberedt på gæster, eller at der kommer TV.

Og det er her – i denne virkelighed – at Ingelise fra Hillerslev står med dej på fingrene og er ved at lave galopkringler,

” STØT DIT MEDIEHUS 23

FUN FACTS…

• Anders, Vibeke og Line kendte stort set ikke hinanden, da de blev sat sammen som hold. Anders var næsten nyudklækket fra Journalisthøjskolen, og den første arbejdstitel på programmet var ”Nå med Nipper og ham den nye”

• Tonen i bilen kan udvikle sig til en ikke seer-venlig udgave, som har fået Line til at opfinde den usynlige ven, Jonna, som hun til tider tager med på bagsædet. Alt, hvad der efterfølgende ytres, skal Jonna kunne holde til at høre

• De mange sjove episoder inde fra Fotovognen opstår helt spontant og bliver opfanget af et videokamera, der kører hele tiden: Fra Anders, der bliver taget med næsen i Vibekes hår til grineflip over Dillerslev og sammenligninger af Adam Oehlenschläger, som ifølge Anders må være fra nogenlunde samme årgang som Vibeke

• Fotovognens livret er Stjerneskud

• Anders har et lidt anstrengt forhold til dyr og holder sig altid i sikker afstand til både køer, grise, hunde og gekkoen Satan

• Hemmeligheden bag tv-succesen er ifølge trekløveret meget enkelt. – De seks sæsoner og den seermagnet, det har udviklet sig til, kan kun lade sig gøre, fordi de har det sjovt sammen

• Fotovognen har høstet flotte anmeldelser i blandt andet Politiken med overskrifter som: ”Fotovognen er fyldt til randen af levende mennesker – det er laaaangsomt TV og laaangt ude – på den helt gode måde” og ”De kører bare rundt og stopper tilfældige: Jydehumor fører til smukt og rørende fjernsyn”

• Diverse klip fra Fotovognen går igen i ”Dybvaaaaad”, mens Anders Breinholt fra Natholdet både har besøgt Fotovognen og inviteret over på en københavnerudgave af det jyske seerhit. Ifølge Anders Breinholt var Fotovognen ynglingsprogrammet på hele Natholdets redaktion

mens hun inviterer Fotovognen ind, og Bent fra No i bar overkrop mundfodrer sin papegøje med vingummibamser.

- Det kan du jo ikke planlægge sådan noget, siger Vibeke Nipper om alle de spontane hverdagssituationer.

Hvis jeg sidder og tænker hv-spørgsmål, hører jeg ikke, hvad det er, du siger. Og så er jeg ikke til stede, og så er jeg

jo ikke menneske, men journalist
Anders Toft Bro

Smalltalken er med til at bringe samtalen i kog, og historierne udvikler sig på baggrund af alt andet end manus, sensationer eller kendte mennesker.

- De skal egentlig bare hjem og lave kødsauce med løg i. Og så sidder vi

af en eller anden grund og sluger det, fordi der er en ægthed i det, siger Line Morell Holm.

NATURLIG INTERESSE KOMMER IKKE I BOGFORM Mens Fotovognens mange afsnit virker så lette og ligetil, gælder det samme for de journalistiske værktøjer. For selvom der er skrevet tykke lærebøger om spørgeteknikker, har ”Hva så?” og en ordentlig portion nysgerrighed været benzinen i det midt- og vestjyske terræn, når kontakten skulle etableres.

- Det er ligesom til fest eller andet, hvor man møder et nyt menneske og spørger; bor du her, og hvor kommer du fra? Det er bare en naturlig smalltalk at stille spørgsmål og være nysgerrig, siger Vibeke Nipper.

Normalt ville der gælde en masse regler inden for journalistikken, såsom at stille kritiske spørgsmål og udfordre kilderne på sandhedsværdien af det, de fortæller. Men ifølge Anders Toft Bro er det ikke nødvendigt i Fotovognen:

SE ELLER GENSE PROGRAMMERNE VED AT SCANNE QR-KODEN

24 STØT DIT MEDIEHUS

”Længe Leve de 100-årige” er en serie, der rammer lige i hjertet og er tæt på midt- og vestjydernes liv og hverdag.

- For hvis en mand skal til badminton –så er der ingen, der siger: Hvorfor skal du det?

På den måde er de gængse principper for gennemarbejdet kritisk journalistik og den korrekte spørgeteknik sat på standby. For det gode indhold på pro -

- Jeg vil faktisk sige, at det ikke er to journalister, der er på Fotovognen, men to mennesker, konstaterer Line Morell Holm og uddyber kontrasten til værterne i andre tv-programmer, hvor værterne ofte har en stor del af taletiden:

hvem ved, måske seerne er heldige at se det populære trekløver på de midtog vestjyske landeveje igen.

TÆT PÅ MIDT- OG VESTJYDERNE

Selv om Fotovognen holder i garagen, er der masser af journalistik, hvor TV MIDTVEST er tæt på det hverdagsliv, der leves i landsdelen.

Anders er for eksempel vært på programmet ”Få det Sunget” og hjælper en række midt- og vestjyder med at få sunget det, som er svært at sige. Det kan være et undskyld, en tak eller en hyldest.

Reaktionen fra modtageren, som intet aner, er altid spændende og rørende at se.

Det gælder også ”Længe Leve de 100-årige”, som rammer lige midt i hjertet. En række seje, gamle mennesker, der fortæller om deres liv på den anden side af den største runde fødselsdag. Peder på 100 år, der giver en kvik tur i sin nye elbil og fortæller om sit daglige træningsprogram. Og Laura på 100, som dater en ung mand på 90 år.

Alle ser positivt på livet og lukker seerne ind i deres hverdag og tanker.

FOKUS PÅ NOGEN

Jeg synes, det er slående, den tillid vi er blevet mødt med. Folk fortæller jo nærmest deres livshistorie. Og vi er der otte minutter. Det har vi været forbavsede og positivt overraskede over mange gange

grammerne er ikke lavet ud fra et solidt teoretisk håndværk men ved hjælp af andre metoder.

MENNESKET OVER JOURNALISTIKKEN

- Som Vibeke har lært mig, handler det om at finde det gode svar. Hvis jeg sidder og tænker hv-spørgsmål, hører jeg ikke, hvad det er, du siger. Og så er jeg ikke til stede, og så er jeg jo ikke menneske, men journalist, siger Anders Toft Bro.

Det menneskelige aspekt er nemlig både indgangsvinklen og hovedingrediensen i et godt afsnit af Fotovognen.

Omme fra bagsædet giver det god mening.

- Anders og Vibeke fylder inde i bilen. Men lige så snart de møder et andet menneske, er der en enorm respekt. De overlader styringen til de medvirkende, som bliver en slags instruktører i hele samtalen. Anders og Vibeke kan være stille, og de kan være lyttende og empatiske. Det er en meget fin egenskab at have. Det er ikke en journalistisk evne men en menneskelig evne.

Fotovognen kørte sidste tur i 2023, og ligesom samtalerne har en ende, har Fotovognen også sin.

I hvert fald for nu…For mestrene i smalltalk har ikke afvist version 2.0, og

Ligesom serieuniverset, der zoomer helt ind på midt- og vestjyderne, er aktualitetsafdelingen og nyhederne prioriteret ud fra et fokus på nogen i stedet for noget.

Som Nana, der blev mobbet og fik troen på sig selv, da hun blev lastbilchauffør. Eller den gribende historie om Piet fra Salling, der døde få minutter før, han fik en særlig hæder for sin indsats som soldat i krigen i Afghanistan.

Fælles for historierne er, at de taler til hjertet og kommer helt tæt på. Det er TV MIDTVEST, når det er bedst.

KomogmødFOTOVOGNEN tilÅbentHus 8.juni
STØT DIT MEDIEHUS 25

TV MIDTVEST Play

Hent vores gratis streaming app.

Her finder du alt vores guld. Programmer, serier, live tv og nyhedsudsendelser på din mobil, din tablet og dit TV. Nu også på

LG TV og Samsung TV.

Du finder TV MIDTVEST Play der, hvor du henter dine apps.

SPORT MED EKSTRA FODBOLD TOUCH

TEAM BUILDING MED ”B.S. OG ULVENE I SKOTLAND” OG UDLANDSEVENTYR I ROM FYLDER SENDEFLADEN, NÅR SPORTSEKSPERT, DAN HIRSCH SØRENSEN, KICKSTARTER EN RÆKKE UNIKKE FODBOLDPROGRAMMER

Det er kendt terræn for Dan Hirsch Sørensen i stationens nye og udvidede dækning af sær-

Det har ført ham til det skotske højland mod vest, hvor han har fulgt B.S. Christiansen og FC Midtjylland i tre døgn. Og på tur mod syd, hvor Gustav Isaksen og Rasmus Nissen Kristensen fra FC Midtjylland spiller for hen-

- De spiller i hver deres storklub i Rom. De er rivaler, men det handler ikke så meget om fodbold, men om deres liv i Rom, siger Dan

INTERESSE FOR DET, DER INTERESSERER ANDRE Med flere timer dedikeret til sport er der mere tid til at give midt- og vestjyderne det, de efterspørger. Sport og fodbold er en fuldtræffer.

- Vi skal interessere os for det, der interesserer andre mennesker, siger Dan Hirsch Sørensen og uddyber sporten som et samlingspunkt og noget, som er vigtigt i folks hverdag:

- Mange har et frirum. Vi er fælles om sporten. Det er her, vi samles

Hirsch

og har passion. Så det er noget, der fylder meget, og derfor fylder det også på TV MIDTVEST.

Som sportsekspert dækker Dan Hirsch Sørensen også hverdage med kampe og træning i superligaklubberne Silkeborg IF, FC Midtjylland og Viborg FF.

- TV 2 overtager en del af rettighederne til Superligaen efter sommerferien. Så det giver også nogle interessante muligheder i forhold til TV MIDTVEST, siger Dan Hirsch Sørensen, der med over 200 superligakampe som professionel fodboldspiller er havnet på den rette hylde.

Den øgede dækning af fodbold i superligaklubberne sparkes i gang i sommerferien, mens ”B.S. og ulvene i Skotland” allerede kan ses på TV MIDTVEST Play.

TV reportagen om de to fodboldspillere i Rom bliver vist til sommer.

SPORTSEKSPERT

– Dan Hirsch Sørensen:

• Har arbejdet på TV MIDTVEST i 17 år

• Tidligere vært på håndboldmagasinet ”Overtrådt”

• Sportsredaktør siden oktober 2023

• Foruden ”B.S. Christiansen og Ulvene” og programmet om spillerne i Rom dækker Dan tre regionale klubber i superligaen samt håndbold

28 STØT DIT MEDIEHUS
Dan Sørensen har som sportsekspert et stort fokus på professionel fodbold og håndbold.

POLITIK MED NY PONDUS

”BORGEN BAG FACADEN” ER ET NYT POLITISK KONCEPT, HVOR TV MIDTVESTS POLITISKE REDAKTØR, KLAUS KNUDSEN PEDERSEN, FØLGER POLITIKERE FRA LANDSDELEN PÅ CHRISTIANSBORG

Langt væk og alligevel helt tæt på.

Klaus Knudsen Pedersen er med i kulissen på Borgen og bag facaden, når den politiker, der er hovedperson i den enkelte udsendelse, bliver portrætteret.

- Det er vigtigt at få mennesket frem. Hvordan du er som politiker OG menneske? Så det er de dybere ting, fortæller Klaus Knudsen Pedersen, der har forladt sin comfort zone i det politiske studie på TV MIDTVEST og er rykket ind i magtens korridorer på Christiansborg.

Klaus Knudsen Pedersen stiller skarpt på alt det, publikum ikke ser ved første øjekast. Fra arbejdskontoret og politikerens yndlingssted til de mere personlige spørgsmål om, hvad prisen er for at være politiker, og hvad det betyder at være væk fra sin familie flere dage i ugen:

POLITISK REDAKTØR

– Klaus Knudsen Pedersen:

• Har arbejdet på TV MIDTVEST i over 25 år

• Tidligere vært på det politiske tv-magasin, KRYDSFELT med 210 afsnit over mere end 10 år

• Politisk redaktør siden oktober 2023

• Klaus laver ”Borgen Bag Facaden” og formidler politisk stof i landsdelen

- Konceptet er humoristisk og viser nye sider, men er samtidig også alvorligt, siger han.

POLITIK I PRIME TIME

”Borgen Bag Facaden” er en del af et større politisk fokus, som TV MIDTVEST satser på. Målet er at få flere til at interessere sig for politik, og Klaus Knudsen Pedersen er med til at invitere seere og publikum inden for i det politiske univers:

- Politik er oppe i tiden og fylder mere end nogensinde før. Det er interessant, og folk vil det gerne, hvis det bliver præsenteret rigtigt. Ifølge Klaus Knudsen Pedersen gælder det også de mere komplekse emner, som kan gøres spiselige, hvis formatet er tilpasset seernes vaner. ”Borgen Bag Facaden” er et godt eksempel:

- Der er ikke mindre politik, men mindre doser, der udkommer oftere, siger Klaus Knudsen Pedersen om programmet, der kan ses på TV, TV MIDTVEST Play, reels og opslag på SoMe. Derudover bidrager den politiske redaktør med politiske lynanalyser på tvmidtvest.dk.

Klaus Knudsen Pedersen tager turen til København i TV MIDTVESTs nye program ”Borgen Bag Facaden”, som følger lokalpolitikere på Christiansborg.

STØT DIT MEDIEHUS 29

Sø. Foto: Birgitte

Hvis du undrer dig over noget, eller hvis du har filmet noget spændende i naturen eller til den store fest i den lille lokalforening, så hold dig ikke tilbage. Vi bliver glade for alle tip – store og små Rigmor Vestergaard Sams

Gå ind øverst på TV MIDTVESTs hjemmeside, hvor der står ’send tip eller video’. Klik og din idé kommer direkte ind i vores indbakke

Foto: Lars Mikkelsen.

En usædvanlig oplevelse med en bæver på land.

Leg i sneen, sønnike vinder sneboldkampen.

Foto: Tina Kehlet Knipp.

35 golden retrievere var samlet til Halloween i hundeskoven ved Hampen Malou Christensen. Vinterbadning i slushice i Hvide Sande. Foto: Tanja Dige Ranck. I solopgang trækker sangsvanerne fra søen ind på marken. Foto: Niels Holger Holmgaard. Magiske is- og sæbebobler i frostvejr. Foto: Palle Christensen.
30 STØT DIT MEDIEHUS

FREM MED MOBILEN

MED EN SMARTPHONE I LOMMEN ER MIDT- OG VESTJYDERNE ET SNUPTAG

FRA AT SENDE BILLEDER, SMÅ VIDEOER OG TIP TIL HISTORIER. DET KAN SES PÅ TV MIDTVESTS FORSKELLIGE PLATFORME, SOM OSER AF OPLEVELSER, DER ER INDFANGET I ALLE HJØRNER OG AFKROGE I LANDSDELEN

Stationens journalister og fotografer er ikke nødvendigvis til stede, når bæveren går på land, egernet flytter ind i fuglekolonien, og jordskredet tager en bid af vejen.

På TV MIDTVEST er vi derfor glade for de mange oplevelser, der tikker ind i indbakken.

- Vi kigger på alt det, der kommer ind og udvælger dagligt, hvad vi vil gå videre med. Ofte ligger der en sjov eller usædvanlig historie gemt i billederne, og så ringer jeg til afsenderen for at få mere information, fortæller journalist Rigmor Vestergaard Sams, som de fleste dage er den første, der ser billeder og videoer.

TIP OS EN HISTORIE

Det er ikke kun billeder og videoer, der bliver til journalistik. Det gør konkrete tip til historier også.

Studievært Malene Skree Nordsmark elsker at præsentere historier, der er opstået uden for TV MIDTVEST og sendt som tip.

- Når folk sender os et tip, kan vi lave de anderledes historier og vinkler, som vi ellers ikke støder på, siger Malene Skree Nordsmark, der er en af de journalister, der dagligt holder øje med tipmailen.

Vi er afhængige af, at folk sender tips ind til os, så vi ved, hvad der foregår rundt omkring i landsdelen. Det gør, at vi laver historier, som vi ellers ikke ville støde på.

Malene Skree Nordsmark

Kristian Jensen fra Bækmarksbro var på pletten, da der var et jordskred ved Bovbjerg Fyr. Han filmede det i frokostpausen, da det skete – og sendte det til TV MIDTVEST. Tippet blev til en historie på TV MIDTVEST og fandt også vej til TV 2. Gurli Dyhrberg fra Glyngøre sendte et tip om et egern, der var ved at flytte ind i en fuglekasse-koloni. Tippet blev til en historie på TV MIDTVEST, som TV 2 også valgte at bringe på deres hjemmeside.
KOM PÅ TV MIDTVEST KOM OG BESØG DIT MEDIEHUS. DU FÅR ET OPLÆG OM TV MIDTVEST, EN RUNDVISNING OG DER VIL VÆRE TID TIL EN SNAK. DER SERVERES KAFFE OG KAGE. LÆS MERE VIA QR KODEN ELLER PÅ VORES HJEMMESIDE TVMIDTVEST.DK/RUNDVISNING
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.