Page 1

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE TENNISVERENIGING HOLY Koninklijk goedgekeurd

BESTUUR Wilfried Salomons Elma Aandeweg Hans van Unen Cees Aandeweg Thea Paulussen Jacks Verburgh

Vlaardingen, januari 2010

37e jaargang, nr. 1

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid

tel.nr. 4740703 4745491 2329516 4745491 4711432 4357000

TECHNISCHE COMMISSIE Hans van den Broek

4744021

JEUGDCOMMISSIE Vacature ONDERHOUDSCOMMISSIE Ronald Jonkman

4746598

BARCOMMISSIE Hans Fontijne

4340058

LEDENSECRETARIAAT Emile de Deckere

4743791

SPONSORCOMMISSIE Fred van Wieringen

4341501

PR-FUNCTIONARIS Reinoud Spliet

06 22500320

REDACTIE Janke Kwakkelstein Karin Mathijssen Wally Rijke

4743401 4744789 4355615

CLUBGEBOUW Willem de Zwijgerlaan 220 Clubgebouwbeheerders

: Alex Klock en Dok Gorter

4741754

POSTADRES: T.V. Holy, Postbus 6042, 3130 DA Vlaardingen Postbank: 3130795 t.n.v. penningmeester TV-Holy, Vlaardingen WEBSITE: www.tvholy.nl foto voorzijde: Arnoud van der Pol De Digitale VerBEELDing

holyball I 1


Dag Annemarie, Nog niet lang geleden hebben we met deze woorden afscheid genomen van Annemarie Bronwasser als lid van de redactiecommissie. In de laatste Holyball van vorig jaar staat een foto, waar Annemarie tijdens het soezentoernooi het door haar gemaakte lied staat te zingen. Het is nog steeds onvoorstelbaar dat er zo snel daarna een einde aan haar leven is gekomen. Wij missen Annemarie. Het is een beetje stil geworden. Dag Annemarie. De redactie

Bedankt! Ik wil jullie bedanken voor het mooie bloemstuk dat ik mocht ontvangen van de vereniging tijdens mijn ziekte. Ook de mensen van de dinsdagavond die de kaart hebben ondertekend om mij sterkte te wensen, heel hartelijk dank. Het doet je wel goed dat zoveel mensen met je meeleven tijdens het ziekteproces. Ton Staal Veel dank voor het prachtige boeket namens het Bestuur met de beste wensen. Ik stel dat zeer op prijs. Sportieve groeten,

Dok Gorter

De attentie, die ik van de vereniging heb ontvangen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis heb ik zeer op prijs gesteld. Cor Bogerman Beste mensen, Van het bestuur van TV Holy ontving ik een mooi boeket bloemen. Dit stelde ik zeer op prijs en gaf aan dat ik nog niet ben vergeten. Tennissen zit er waarschijnlijk niet meer in. Eind december moet ik weer naar de cardioloog. Misschien tot ziens op het park, Groeten, Jan de Wilt

jstoplyball: t i p o K Ho maar nde 7 e g l vo all 2: ailen naar: b m l net.n Holy unt u k la kopij lyr@kpnp l wa

2 I holyball

In deze Holyball vindt u het barformulier. Vergeet dit formulier niet in te leveren.


Van de voorzitter Voordat we gaan uitkijken naar het nieuwe tennisjaar 2010 laten we nog even het afgelopen jaar de revue passeren. Als bestuur van TV Holy kijken we terug op een gezellig en vooral plezierig verlopen tennisseizoen. Het park staat eigenlijk gedurende de gehele periode bol van de activiteiten. Vanaf de opening tot de sluiting is er altijd wat te doen. We zijn begonnen met ons lustrumverjaardagsfeest op 9 januari en zijn geëindigd begin december met een gezamenlijk winterklaar maken van het park door de onderhoudsgroep. Natuurlijk zijn wij met name de leden en vooral de vele vrijwilligers dank verschuldigd. Toch zijn wij ook de andere minder plezierige kant van de medaille tegengekomen. Meer dan andere jaren zijn wij geconfronteerd met ernstige medische aandoeningen bij een aantal van onze leden. Wij hopen voor een ieder een voorspoedig verloop in het komende jaar. Helaas zijn Annemarie Bronwasser, lid vanaf het allereerste uur, en Paul Levels, een fervente rackettrekker, ons ontvallen. Beide zijn ironisch genoeg op de late avond van vrijdag 6 november overleden. Namens de gehele TV Holy gemeenschap wensen wij alle familieleden en vrienden van Paul en Annemarie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Wat staat ons in 2010 aan veranderingen binnen TV Holy te wachten. Best wel veel. We zullen er allemaal mee te maken krijgen. Allereerst heeft Richard van Werkhoven de taak als hoofdtrainer overgenomen van ons clubicoon Conny Lugt. Richard zal samen met de technische commissie een hernieuwd selectieplan gaan opstellen om TV Holy op het spelniveau te houden, waar het om bekend staat. Een andere grote verandering is het kassasysteem in het clubgebouw. We hebben een geheel nieuw geavanceerd kassasysteem aangeschaft dat voldoet aan de eisen van deze tijd en voor de bardienstuitvoerende een behoorlijke vereenvoudiging met zich meebrengt. Tevens introduceren wij de mogelijkheid om met de ledenpas de consumpties te kunnen afrekenen, waarbij de gebruikers van deze kaart een korting krijgen op het uitgavenbedrag. Op de Algemene Ledenvergadering zal dit nieuwe systeem worden geïntroduceerd. Achter de schermen zijn wij bezig met de toestand en het onderhoud van onze banen. We willen een commissie formeren, die zich bezig gaat houden met de status van de huidige banen en op welke manier daar in de toekomst mee om gegaan moet worden. In het kort: al dan niet ‘nieuwe’ tennisbanen en van welke ondergrond. Na het jammer genoeg stoppen van het Future Toernooi zijn de twee oud voorzitters Jacques van Beers en Henk Jansen bezig om een groot landelijk rolstoeltennistoer-

nooi naar ons complex te krijgen. Van 20 t/m 22 augustus zal dit unieke evenement plaats vinden. Wij hebben van het bestuur van het Bokx Vastgoed Open een schenking gehad, die gebruikt gaat worden voor dit rolstoeltoernooi en het ondersteunen van de ontwikkeling van de jeugdselectie. Gelukkig is het ons de laatste jaren gelukt om, tegen de neergaande landelijke tendens in, het ledenaantal gelijk te houden. Echter aan het begin van ieder jaar is het weer de vraag of het komende seizoen het verlies weer opgevangen kan worden. Tot nu toe is dit altijd nog gelukt. We zullen echter alle zeilen bij moeten zetten om in 2010 weer aan de beoogde 750 leden te komen. Met name onder jeugdleden is de zogenaamde ‘turnover’ net als bij alle andere sporten erg hoog. Dit logische verlies moet wel van onderen aangevuld gaan worden. Voor het komende jaar wil het bestuur de algemene ledenvergadering vragen om de contributie te verhogen met ongeveer 5%. Dit mede omdat wij geconfronteerd zijn met een aantal gestegen kostenposten. De prijzen van de consumpties in het clubgebouw zullen ook iets gaan stijgen, maar dit zal gecompenseerd worden door de korting op het betalingssysteem. Voor degenen, die met hun ledenpasje betalen zal er zelfs sprake zijn van een verlaging van de prijzen. Wij hopen hiermee het betalingssy-

holyball I 3


��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������������������

���������������

����������������������������������������������������������� � � � ����������� ��������� � ������� ���������� ���������������� ��������������� �������������� ��������� ����������������� ���������������� ��������������� � � � ���� � ���� � ��� � � � ������������ ����������������� ���������������� ��������������� ��������� ��� ����������������� ���������������� �������������� ������� ��� ���������������� ��������������� ��������������� � � � ���� �� ����� ��� ���� ������� � ���� � ���� �� ��� � � ������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ���� ������� ����������� �� ������ ��������� ������� �� ������ ��� �������� ������ ��� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� �������������������������������������������������������������������

������������ �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� � � ����������� � � ���������������������� � � ���������������� �������������������������������������

������������ 4 I holyball


Wij bieden een breed geurenassortiment aan en zijn gespecialiseerd in de volgende cosmeticamerken: Chanel - Dior - Estee Lauder - Clinique Lancome - Rituals - Biotherm - Clarins Wij hebben een Lancome Beautysalon.

Vlaardingen, De Loper 12

parfumerie

van Kroes

Kroes

Vlaardingen,��Liesveld�21�en�De�Loper�14�16�

������������ holyball I 5


Dagleden of dag leden? Nu een nieuwe ledenvergadering zijn schaduw vooruitwerpt denk ik terug aan een ledenvergadering van een aantal jaren geleden. Tijdens deze vergadering werd door het toenmalige bestuur de term daglid geïntroduceerd. De volgende argumenten werden hiervoor destijds onder andere gebruikt: “Het heeft een aanzuigende werking op de club” en “Als we het niet invoeren verliezen we onze concurrentiepositie” Ik heb toen het in stemming werd gebracht een tegenstem uitgebracht, het mocht echter niet baten. Het fenomeen daglid was een feit. Ik denk nu dat het moment is aangebroken deze keuze te evalueren met de vragen: “Wat heeft dit Holy concreet opgeleverd aan extra leden ?” en “Hoe moeten we nu verder ?” Volgens een grove schatting met behulp van de ledenlijst zijn er momenteel ongeveer 80 dagleden. Ruim 90 % hiervan zijn leden die hun algemeen lidmaatschap hebben omgezet in een daglidmaatschap. Het verschil in de praktijk is derhalve minimaal, los van het verschil in contributie. De dagleden kunnen van maandag tot en met vrijdag gebruik maken van de banen tussen 9.00 uur en 18.00 uur (totaal 45 uur per week) De algemene leden kunnen de gehele week gebruik maken van het park. Deze leden hebben echter veelal een baan en komen na gedane arbeid naar het park en maken derhalve gebruik tussen 18.00 uur en 23.00 uur (totaal 25 uur) en de zaterdag en de zondag (totaal 18.00 uur) Bij elkaar genomen kunnen de algemene leden 2 uur minder gebruik maken van de banen in vergelijking met de dagleden. Tevens wil ik de opmerking maken dat in de avonduren minder banen beschikbaar zijn in verband met tennisles in verhouding tot overdag. Daarnaast vervalt een aantal weekenden in verband met competities en toernooien. Een argument dat er tussentijds is bijgekomen is het volgende: de dagleden zijn recreanten en nemen niet deel aan toernooien, clubkampioenschappen en competities. Dit argument uit het verleden is ingehaald door het heden. Dagleden nemen deel aan competities en tennisactiviteiten in de avonden en weekenden. Per definitie heeft dat m.i. de vereniging 3200 Euro minder aan contributies opgeleverd (kassa! in deze tijden van crisis) Hoe moeten we nu verder ? Ik denk dat we het volgende moeten overwegen: of we schaffen het daglidmaatschap af, of we creëren naast het daglidmaatschap andere soorten van lidmaatschap. Hierbij valt onder andere te denken aan rackettreklidmaatschap (uitsluitend tennissen op de dinsdagavond), het weekendlidmaatschap (uitsluitend tennissen op zaterdag en zondag), het vroege vogel lidmaatschap (uitsluitend tennissen tussen 9.00 en 10 uur) en er zijn nog tal van mogelijkheden om diversiteit aan te brengen in het lidmaatschap van TV Holy. Ik ben echter van mening dat er sprake moet zijn van één soort lidmaatschap voor senioren. Ik hoop dat veel leden mij hierin steunen in de komende ledenvergadering. Met vriendelijke tennisgroet, Wim Onderdelinden

Zeg ken jij de mosselman……………? Najaarsregen en rukwinden geselden de banen van TV Holy. Het was een druilerige en winderige zaterdagmiddag de 14e november. Dit weerhield een aantal doorgewinterde spelers er niet van om voorafgaand aan de mosselavond toch een balletje te slaan. De meeste leden werden echter het warme clubhuis ingeblazen en zochten snel hun heil dicht bij de brandende haard. De R is weer in de maand en dat betekent dat het tijd is voor griep, paraplu’s, warme chocolademelk en voor mosselen.

6 I holyball


slijterij - wijnhandel

y's hisk w 300 ports 150 wijnen 500

De Loper 22, Vlaardingen, tel/fax 010 - 4743809 www.wijnoogst.nl, wijnoogst@tiscali.nl

“Thuis” Woonaccessoires & Cadeaus Blond Amsterdam - Villa collection - Riverdale PTMD en vele andere artikelen

Geheel e vernieuwkdel! win

Stap eens gezellig bij ons binnen voor een kijkje! De Loper 9 3136 CM Vlaardingen Tel. (010) 475 46 46

holyball I 7


Iedere smulpaap weet: mosselen moet je eten als de R in de maand is. Reden genoeg voor de barcommissie om een mosselavond op de Holy kalender te plaatsen. Ruim 50 leden gaven gehoor aan de lokroep van de Zeeuwse mossel. Rond de klok van zeven was het zover. De dampende Zeeuwse kanjers verschenen op de keurig gedekte tafels. Compleet met kaarslicht ! Al snel was iedereen druk bezig de mosselen van hun jasje te ontdoen. Voor de niet mosselliefhebber was er een alternatief in de vorm van een buffet met o.a. beenham en zoetzure kip. In eerste aanleg werd er nog angstig naar de keuken gekeken of er wel genoeg was ingekocht. Dit bleek gelukkig wel het geval te zijn. Een kleine zestig kilo mosselen wist de weg te vinden naar de borden van de hongerige Holyleden en partners. Tel hierbij een aantal kilo’s patat, salades, stokbroden en sauzen en je snapt dat de inkoop deze avond niet heeft gefaald en er zelfs sprake was van een overschot op de inkoopbegroting. Nadat na enige tijd de honger grotendeels was gestild was het de beurt aan Bram. De ultieme droom van Bram kwam uit in de vorm van een optreden met een shanty koor. Een koor is wellicht een groot woord. Na veel aandringen waren slechts twee personen, in de vorm van Ronald en Wim, bereid om mee te galmen met de zeemansliedjes. Vandaar dat er sprake was van een shanty-trio. Veel klassiekers kwamen aan bod zoals de klok van Arnemuiden (bim,bam) en meisje ik ben een zeeman. Meedeinen en neuriën op de zang van het illustere trio en de klanken van de accordeon was het gevolg. Nadat de laatste mosselen hun weg hadden gevonden, veelal weggespoeld met een glaasje wijn, werd er nog lang nagetafeld onder het motto: samen kennen we de mosselman. Op weg naar huis klonk op de parkeerplaats nog zachtjes: “Hoor je het ruisen der golven” Ik drukte een mosselschelp tegen mijn oor en liep naar huis en hoorde inderdaad het ruisen der golven. Tijd om mijn kooi benedendeks op te zoeken na een vermoeiende dag. Ik sloot mijn ogen en voelde het deinen der golven of was het toch dat laatste wijntje………………… PS Voor de liefhebbers van het zeemanslied staat er een sfeerfilmpje op youtube van de mosselavond bij TV Holy! Geef als zoekopdracht mosselavond TV Holy

8 I holyball


Administratiekantoor

Hamstra

Vakantieplannen?

Administratie- en boekhoudkantoor voor het midden- en kleinbedrijf & particulieren

Platanendreef 166 3137 CN Vlaardingen Telefoon 010 474 31 39 Fax 010 474 23 18 Mobiel 06 538 434 54 E-mail p.hamstra@wxs.nl

Zeker van een fijne vakantie!

holyball I 9


VERJAARSKALENDER Januari 5 6 8 21 21 23 24 26 26 27 28

Maart Floris Engelchor Nick van ‘t Hoen Lara Wagener Arend Duijnstee Lars Rijntaler Roscoe Storm Melanie Stuije Emma Eijkelenboom Marcel van der Giessen Joep Cats Lisanne van der Maarel

Februari 1 7 7 9 10 11 12 14 16 17 25 28 28

Frank Koedijk Christie Horsmeijer Emmie Horsmeijer Laura de Ridder Gizem Ozdemir Niels Baan Julius Van Oeveren Pascal van Helden Christel Bachofner Frans van Waart Ralph Verhoev Anne van der Broek Marnix Maaten

10 I holyball

1 1 3 4 6 12 15 17 21 22 22 22 29 31

Sander Clarijs Chris Raab Hanna Hasancevic Rik Hoogendoorn Luuk Wilbers Silke Beerthuis Scott Laurens Eliana Diallo Janneke van der Weerd Bart Hoozemans Verena Mokiem Bob van der Windt Eric Eppenga Sissy Baartmans


holyball I 11


Inhoudsopgave ALV-documenten

blz

Voorstellen en toelichting bij de agenda van de ALV van 16 februari 2010

14

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 februari 2009

16

Jaarverslagen 2009

29

Bestuur

zie “Van de voorzitter”

3

Technische Commissie

29

Jeugdcommissie

30

Onderhoudscommissie

32

Sponsorcommissie

32

Redactiecommissie

32

Barcommissie

33

Rolstoeltennis

33

Beleid 2010 Bestuur

zie “Van de voorzitter”

3

Technische Commissie

34

Jeugdcommissie

34

Onderhoudscommissie

34

Sponsorcommissie

34

Redactiecommissie

35

Barcommissie

35

Rolstoeltennis

36

12 I holyball


Voor al uw: - sportprijzen, zoals bekers, vanen medailles ect. - reclameborden, stickers, posters A4 tm Abri - spandoeken/ banieren in spanframe - (auto)beletteringen, canvas schilderijen - reclamedrukwerk, zoals briefpapier, visitekaartjes, doorslagvellen, enveloppen ect. - sportkleding, werkkleding incl. bedrukkingen - promotieartikelen, relatiegeschenken - kerstpakketten en nog veel meer.

holyball I 13


Voorstellen en toelichting bij de agenda 01 Aanvang 19.30 uur - Demonstratie en uitleg Kassasysteem 02 Opening Jaarvergadering 03 Het bestuur stelt voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2009 vast te stellen 04 Ingekomen stukken 05 Mededelingen, voorstellen en toelichting bij de agenda 06 Het bestuur stelt voor het jaarverslag 2009 goed te keuren 07 Het verslag van de kascontrolecommissie zal ter vergadering worden uitgebracht 08 Het bestuur stelt voor het financiële verslag 2009 goed te keuren 09 Het bestuur stelt de volgende samenstelling van het bestuur voor: Voorzitter Secretaris Penningmeester Alg. Bestuurslid Alg. Bestuurslid Alg. Bestuurslid

: Wilfried Salomons (Aftredend en herkiesbaar) : Elma Aandeweg : Hans van Unen : Thea Paulussen : Cees Aandeweg : Jacks Verburgh

PAUZE 10 Het bestuur verzoekt een vrijwilliger om in de kascontrolecommissie 2010 plaats te nemen samen met Roland Veldhoven. Ter vergadering zal een plaatsvervangend lid worden benoemd. 11 Het bestuur stelt voor om de volgende leden in onderstaande functies en commissies te benoemen voor 2010: Ledensecretaris Groundsman Clubgebouwbeheerder Website-beheerder P.R. functionaris Technische Commissie Voorzitter Vacature Hans van den Broek Ad van de Marel Luuk Klomp Bart Imhoff [toernooien] Alex Jansen [toernooien]

14 I holyball

: Emile de Deckere : Bert Bousché : Alex Klock : Cees Aandeweg : Reinoud Spliet Jeugdcommissie Voorzitter Vacature Anneke Lameijn Frances Rietveldt Liesbeth Engelchor Bart Kneppers


Voor al uw bakbenodigdheden

Aannemersbedrijf Tegelzettersbedrijf

Aannemers van alle tegelwerken

Aeolus Molenwinkeltje ‘t Ambacht Kortedijk 16 3134 HB Vlaardingen Tel. 010 4346131 Fax 010 4340899 mobiel 06 29334441 aeolus.molenwinkel@hetnet.nl

M. van der Meer & Zoon 4e Industriestraat 13c 3133 EK Vlaardingen Tel. 010 434 27 51 Fax 010 434 77 42 www.mvdmeer-zoon.nl

Vloerbedekking, parket (ook traditioneel), laminaat, behang, gordijnen,vitrage, zonwering, bedtextiel, bedden, matrassen, slaapkamers, kasten(wanden),infraroodsauna’s, haarden etc.

holyball I 15


Redactiecommissie Janke Kwakkelstein Wally Rijke Karin Mathijssen

Sponsorcommissie Fred van Wieringen Geert van der Zwan

Onderhoudscommissie Ronald Jonkman Piet Ruhorst Lex de Blok Serge van der Kruijk Leo Kühn Willem Laros Aad van Osnabrugge Marcel Steenbergen

Barcommissie Hans Fontijne Corine Voogd Alex Klock

12 Het bestuur stelt voor het bedrag genoemd in art. 21 van het Huishoudelijk Reglement vast te stellen op € 7.500. (Ten behoeve van het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt) 13 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2010 als volgt vast te stellen: Seniorleden 157,50 Dagleden 117,50 Juniorleden 105,00 Pupillen 75,00 Guppen 75,00 Zomerleden 30,00 Ondersteunende leden 25,00 Studentleden 75,00 Seniorleden 80+ 75,00 (+ vrijstelling bardiensten) Seniorleden 80+ Dagleden 50,00 (+ vrijstelling bardiensten) Inschrijfgeld geen Indien wonende op één adres wordt een vierde gezinslid een korting verleend van 25% en aan een vijfde of zesde gezinslid 50% van het laagste lidmaatschapsbedrag 14 Het bestuur stelt voor in te stemmen met het beleid 2010 15 Het bestuur stelt voor de begroting 2010 goed te keuren 16 Rondvraag 17 Sluiting

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 FEBRUARI 2009 Aanwezig volgens de presentielijst: Afwezig met kennisgeving:

46 stemgerechtigde leden 13 leden

1. Opening 20.15 uur Vergadering wordt geopend door voorzitter Wilfried Salomons. De voorzitter deelt mee dat het aantal aanwezige stemgerechtigde leden 46 is en daarmee het quorum behaald is.

16 I holyball


Dealer van o.a.

Artemide Axel Meise Brand & van Egmond DeltaLight Flos Foscarini Harco Loor LucePlan Oligo Prandina Lichtadvies in onze showroom ĂŠn aan huis!

kijk op www.dibo-verlichting.nl Westhavenkade 48 (naast Visserijmuseum) Vlaardingen telefoon 010-248 93 64 e-mail info@dibo-verlichting.nl

holyball I 17


Afmeldingen: Bert Bousché, Bart Verbeet, Kim de Haan & Serge vd Kruijk, Michiel Kort, Roy Bismeijer, Caroline Mulder, Cees en Meta Saarloos, Ieneke van Deursen, Jan de Wilt, Hennie Magré, Ludy Salomons. 2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 12 februari 2008 Het verslag is met een aantal aanvullingen en met dankzegging aan Elma Aandeweg goedgekeurd. Willem Kwakkelstein: 1- Blz. 22/punt 4: Fonds Schiedam-Vlaardingen en omstreken i.p.v. VSB-fonds. 2- Blz. 26/punt 12: De contributies worden als volgt vastgesteld i.p.v. verhoogd. Ad v.d.Marel: 1- Blz. 24/punt 10: Commissieleden: Voorzitter Jeugd Commissie – Ad v.d.Marel i.p.v Ruud van Pelt. 3. Ingekomen stukken Vragen Willem Onderdelinden: Over het Bokx Vastgoed Open. Antwoorden Wilfried Salomons: TV Holy heeft het park ‘verhuurd’ aan de stichting, die het BVO organiseert. Er zijn geen verdere werkafspraken. De uren, die de groundsmen extra maken worden bij de stichting in rekening gebracht. Het bedrag dat ontvangen wordt is € 3000. Dit bedrag is gebaseerd op de cateringresultaten van de eerste twee jaren. TV Holy levert het park blanco op, evenals het clubgebouw. Met betrekking tot de inzet van de vrijwilligers zijn er geen lopende afspraken met de BVO. Alle vrijwilligers doen dit voor de BVO. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. Er is een overeenkomst tussen TV Holy en BVO. Het bestuur heeft inzage in de stukken van de stichting. De verantwoordelijkheid van het toernooi ligt buiten de TV Holy. De naam TV Holy is eruit maar ook alle verantwoordelijkheid. Ook muntverkoop is de verantwoordelijkheid van de cateraar. De betaling van de extra bardiensten verloopt via TV Holy, maar voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd, dat het de volgende keer anders moet. Gezien het uit de pas lopen van geaccepteerde vrijwilligersbijdrage en het toegekende uurloon. Voor volgend jaar zijn de voorgestelde veranderingen: Een hoger bedrag i.v.m. specifieke aanpassingen aan park en verlies van Van der Knaap bonus. Hogere stroomkosten. Geen uitbetaling via de TV Holy penningmeester. Evaluatie na 4 toernooien door onafhankelijke commissie. Vraag Ad v.d Marel: Is er ieder jaar een nieuw contract? Antwoord Wilfried Salomons: Zowel bij Bokx als bij het bestuur zal er geëvalueerd worden. Een commissie vormen met inbreng van eigen leden en praten over de kosten en baten in brede zin. Henk Jansen voegt toe: nadeel is dat er niet gespeeld kan worden. De naam Bokx Vastgoed Open heeft geen binding meer met TV HOLY. Holy Open komt op het tweede plan, er zijn minder inkomsten. Kortom geen paradepaardje meer en er een punt achter zetten en kijken naar andere mogelijkheden. Antwoord Wilfried: Evaluatie vanuit TV HOLY, Holy Open heeft een facelift gehad en de

18 I holyball


SPORT SJAAK V.O.F. Peppelweg 95 – 97 3053 GE Rotterdam Tel: 010-4222188 Fax: 010-4613788

Ackershof 17 – 18 2641 DX Pijnacker Tel: 015-3694290 Fax: 015-3698586

E-mail: sportsjaak@sportsjaak.nl

UW TENNISSPECIALIST LEDEN VAN TENNISVERENIGING HOLY ONTVANGEN 15% KORTING

CKET A R N UW E N N ESPA WIJ B OOR V 5 29.9 VAN

RO U E .00

15 (TEG

G VA

ERIN

LEV EN IN

N)

OUPO

ZE C N DE

holyball I 19


boodschap is duidelijk. Jörgen van Rijn: Mochten het bestuur en de leden beslissen om er niet meer mee door te gaan dan houdt het voor hem ook op. Fiscaal moet er ook een oplossing komen. Dus eerst evaluatie afwachten. 4. Mededelingen, voorstellen en toelichting -

Bokx Vastgoed Open wordt gehouden van 31 augustus – 6 september 2009. Het park blijft aan de Willem de Zwijgerlaan. Dus geen verhuizing. Het park zal in de komende jaren een facelift krijgen. Het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. heeft een defibrillator en een geluidsinstallatie geschonken.

5. Jaarverslagen 2008 De jaarverslagen 2008 worden goedgekeurd 6. Verslag Kascontrole Commissie 2008 De heren Roland Veldhoven en Mark Johnstone hebben samen de kascontrole uitgevoerd en zijn akkoord gegaan. De penningmeester wordt door de ledenvergadering gedechargeerd. 7. Financieel Jaarverslag 2008 Peter Hamstra beantwoordt de vragen van Emile de Deckere, Martin van Benthem, Henk Jansen, Dok Gorter en Cor Bogerman. Vraag Emile de Deckere: Eindbedrag 31 dec. 2007 klopt niet met start 2008. Als voorzieningen vrijvallen dan zien we de bedragen niet meer terug. Voorstel laten zien. Waarom zijn de geluidsinstallatie en motorwals niet in de inventaris opgenomen. Antwoord Peter: Is een schenking en daarom per saldo nihil resultaat. Vraag Henk Jansen: Waarom zijn de afschrijvingen van de tennisbanen laag. Antwoord Peter:In 1996 is besloten om CanadaTenn banen in 20 jaar af te schrijven, dat is € 7500 per jaar. Dus in 2016 zijn de banen vrij. Willem Kwakkelstein: punt van orde – waarom zijn de vragen niet van te voren bij het bestuur ingediend? Vraag Dok Gorter: Betreffende mindering in inkomsten bij Bokx Vastgoed Open. Antwoord Peter: Zal meegenomen worden in de evaluatie. Verzoek Cor Bogerman: Peter Hamstra een nieuw financieel verslag te laten opnemen in de e.v. Holyball of per e-mail. 8. Verkiezing bestuursleden 2009 Het bestuur stelt de volgende samenstelling voor: Voorzitter Secretaris Penningmeester Alg. bestuurslid Alg. bestuurslid Alg. bestuurslid

: Wilfried Salomons : Elma Aandeweg : Hans van Unen : Thea Paulussen TC / JC : Cees Aandeweg BC/Website : Jacks Verburgh OC

De nieuwe samenstelling van het bestuur wordt met algemene stemmen aangenomen.

20 I holyball


Auto Maasstad

Dealer van Volkswagen en Audi

Hoogstad 401 - Vlaardingen - Tel: 010 445 44 55 - Fax: 010 435 35 63 (Rijksweg A20 afrit 8, industrieterein Hoogstad)

Scoor een voordelige verzekering... ... en sponsor je club! • Voor jouw (sport)vereniging • Tot maar liefst 12% pakketvoordeel • Extra voordelige premies • Extra uitgebreide dekkingen en schadeservice • € 4,- per verzekering voor de club • Hoe meer deelnemers, hoe meer sponsorgeld! Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, tel. 0174 671767 of kijk op www.verenigingenpolis.nl

MAKELAARDIJ O.G. ASSURANTIËN HYPOTHEKEN

holyball I 21


Peter Hamstra neemt afscheid na 7 jaar en is door het bestuur geëerd met de speld van verdienste van de TV Holy. Piet van Oeveren is gestopt met zijn werkzaamheden. Na een korte pauze is de vergadering om 21:20 uur hervat. 9. Benoeming kascontrole commissie 2009 In de nieuwe kascontrolecommissie worden benoemd: Mark Johnstone en Roland Veldhoven met als plaatsvervangend commissielid Henk jansen. 10. Verkiezing commissieleden 2009 Het voorstel van het bestuur om Emile de Deckere als ledensecretaris te benoemen wordt met algemene stemmen aangenomen. De financiële bewaking zal uitgevoerd worden door Cor Bogerman, Emile de Deckere en Hans van Unen. Met het voorstel van het bestuur om onderstaande leden in de volgende commissies te benoemen wordt volledig ingestemd. Technische Commissie Hans van den Broek Alex Jansen [toernooien] Luuk Klomp Rob Rust Claudia de Andrade Bart Imhoff [toernooien] Ad van de Marel

Jeugdcommissie Ruud van Pelt Liesbeth Engelchor Frances Rietveldt Agnes den Toom Anneke Lameijn

Redactiecommissie Janke Kwakkelstein Wally Rijke Karin Mathijssen

Sponsorcommissie Fred van Wieringen Geert van der Zwan Ed de Wilde

Onderhoudscommissie Ronald Jonkman Gerrit Bangma Lex de Blok Serge van der Kruijk Leo Kühn Willem Laros Aad van Osnabrugge Piet Ruhorst Marcel Steenbergen

Barcommissie Hans Fontijne Corine Voogd Hans Verbeek vacature

11. Huishoudelijk Reglement Het bedrag genoemd in artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld op 7500.

22 I holyball


Landstraat 5 • 3131 CE Vlaardingen

 06 234 11 023  mdebie@manonb.com  www.manonb.com

Een verjaardag, jubileum of zomaar? Bij ons slaagt u altijd! a 75 n laa gen orp ardin 24 d en a og G Vl 1 62 H 7 van 135 B 10 4 0 3 l. Te

��Zaaltraining Wilt u aan uw conditie werken (vrij trainen) en/of heeft u lichamelijke klachten, dan kunt u elke werkdag in de zaal terecht onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ook ’s avonds. ��Fysiotherapie en Manuele therapie Willem Lodewijklaan 58 ��Tennisschoenen Tel: 010 - 474 80 00 Uitstekende kwaliteit tennisschoenen te Fax: 010 - 475 29 96 koop tegen 15% korting. holyball I 23


12. Het vaststellen van de contributie van 2009 De contributies worden als volgt vastgesteld. Seniorleden Dagleden Juniorleden Pupillen Guppen Zomerleden Ondersteunende leden Studentleden Seniorleden 80+ Seniorleden 80+ Dagleden Inschrijfgeld

150,00 110,00 100,00 72,50 72,50 25,00 25,00 75,00 75,00 (+ vrijstelling bardiensten) 50,00 (+ vrijstelling bardiensten) geen

Indien wonende op één adres, wordt aan een vierde gezinslid een korting verleend van 25% en aan een vijfde en zesde gezinslid 50% van het laagste lidmaatschapsbedrag. Vraag Emile de Deckere: waarom zijn de contributies verhoogd? Antwoord Wilfried Salomons: om in de pas te blijven met de jaarlijkse indexering. Vraag Tineke v.d. Bergh: hoe verhoudt onze contributie zich tot andere verenigingen? Antwoord Wilfried Salomons: we lopen in de pas met VLTC. Vraag Nora Mens: waarom betalen pupillen en guppen hetzelfde bedrag?. Antwoord Wilfried Salomons: Een aantal is competitie gaan spelen en zij hebben dan dezelfde speelrechten als pupillen en hebben een KNLTB-ledenpas. 13. Beleid en planning 2009 Beleid Bestuur – 2009 Wat gaat 2009 ons brengen? Allereerst een in alle geledingen gezonde vereniging. Zowel financieel als qua structuur. De bestuurssamenstelling is nu zo, dat er een verbinding is met alle belangrijke commissies. Alle commissies zijn goed bemand. Al geldt hier ook het gezegde dat ‘vele handen licht werk’ maken. Met name de bar- en sponsorcommissie kunnen nog wel enige versterking gebruiken. Weer zal er gestreefd worden naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen prestatie- en recreatiesport. Waarbij de ‘recreatieve’ jeugd een extra aandachtspunt binnen het bestuur en de jeugdcommissie is. Wij willen de jeugdigen meer gaan bieden. De vorm waarin dit gaat gebeuren is nog niet uitgekristalliseerd. Bij voorjaars- en najaarscompetitie, Holy-Open, K4, Future en clubkampioenschappen staat het presteren op de voorgrond. Maar de Holypot, Snoezendag, Old Smashers, damescompetitie (al zou dit ook in het andere rijtje kunnen passen), allerlei jeugdactiviteiten, uitwisselingen, rolstoeltennis en vele andere gebeurtenissen, die op de rol staan zijn recreatieve activiteiten. De TV Holy moet een grote sociale functie krijgen voor jong en oud, valide of gehandicapt, 8 of 3, dat mag niet uitmaken. De kansen op een mogelijke verhuizing zijn erg klein geworden. In het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Vlaardingen is het huidige complex als tennislocatie aangegeven. De beoogde HVO-locatie is wel als bestemming ‘sport’ opgenomen, maar geen tennis. We kunnen er naar streven om daar toch naar te vertrekken, maar dan zonder ‘financiële’ steun van de gemeente. Dit heeft toch wel grote gevolgen over het te voeren beleid. Er zal in de toekomst gekeken moeten worden hoe we verder willen op het park. Renovatie van clubgebouw, hekwerk, lichtmasten, maar het belangrijkste is, wat gaat er gebeuren met de banen. Het huidige Canada Tenn is qua speleigenschappen van superieure kwaliteit. Maar het heeft ook zijn nadelen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen, zie VLTC en

24 I holyball


De Burgemeester voor tweedehands kinderkleding de leukste winkel van Vlaardingen met

de grootste collectie in de hele regio Voor alle informatie kijk: www.de-burgemeester.info Burg. De Bordesplein 8 - 3135 HE Vlaardingen

holyball I 25


Kethelhage. Helaas zijn wij gedwongen door de oplopende kosten de contributie (die in vergelijking met andere sportverenigingen toch aan de lage kant is en blijft) licht te verhogen. De prijzen van de consumpties in het clubgebouw blijven, behalve die van het bier, gelijk. Door een forse accijnsverhoging zijn wij gedwongen de bierprijs met 0,10 te verhogen. De bardienstregeling blijft qua financiën onveranderd, maar er is een mogelijkheid gecreëerd, dat een ieder zijn eigen bardiensten via het internet kan inplannen. In de toekomst zal dit bardienstsysteem onder de loep genomen worden. Er zal gekeken worden naar een rechtvaardigere regeling, waarin veel meer naar al het vrijwilligerswerk gekeken zal worden. Beleid Jeugdcommissie - 2009 Het beleid vanuit de jeugdcommissie is er voor 2009 vooral op gericht de deelname aan de verschillende evenementen zo groot mogelijk te maken. De laatste jaren is er een afname van de animo. Dit heeft diverse oorzaken. Daar alle evenementen erop gericht zijn om een zo groot mogelijke groep jeugdigen, en hun ouders, aan de vereniging te binden willen we vooral het verenigingsgevoel stimuleren. Er zal gezocht worden naar nieuwe vormen van communiceren met de doelgroep. Ook de communicatie met aspirantleden vraagt om verbetering. Vanuit de jeugdcommissie is er daarom al onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van informatie over onze vereniging die betrekking heeft op de jeugd. Vanaf 2009 zal er dan ook een nieuw informatiedocument beschikbaar komen voor alle geïnteresseerden, zowel digitaal, via de site als op papier. Verder waren het miniveldtoernooi en bal- & slagvaardigheidmiddag samen met het herfstkamp hoogtepunten in het afgelopen seizoen. Ook de belangstelling voor de herfstcompetitie is zeer hoopgevend. De jeugdcommissie heeft daarom de volgende zaken voor 2009 als belangrijk gekwalificeerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Het uitbreiden van het aantal guppen. Het aantal activiteiten vergroten. De diverse groepen jeugdleden met elkaar in contact brengen. Jeugdleden die alleen voor hun les op het park komen vaker aan het tennissen te krijgen. Het zoveel mogelijk betrekken van jeugdigen tussen de 14 en de 17 jaar bij de vereniging. Het trachten zoveel mogelijk ouders van jeugdleden ook lid te laten worden. Het bij elkaar brengen van jeugdleden en seniorleden.

Beleid Onderhoudscommissie - 2009 De banen dienen z.s.m. speelklaar gemaakt te worden voor het nieuwe seizoen en voor de competitie 2009. In het kader van het algeheel onderhoud van de banen zullen de groundsmen de volgende werkzaamheden uitvoeren: De banen, waar nodig, repareren en de plekken waar plasvorming na regen ontstaat egaliseren, netten en lijnen controleren en waar nodig vervangen, afvoergoten regelmatig schoonmaken, banen onkruid/algvrij houden, walsen van de banen, sproeien van de banen en materiaal aankopen indien nodig. De banen in goede conditie brengen voor het Holy Open en BVO. Overige zaken die door de O.C. leden gedaan zullen worden zijn: schoonhouden van het park, verven van het clubhuis en de o.c.-ruimte bij baan 1, het hekwerk onderhouden en repareren, snoeien en alle overige werkzaamheden verrichten aan het clubhuis en op het park waar nodig. Van Oosten Beregening zal aan het begin van het tennisseizoen en vlak voor de winter de sproei-installatie controleren.

26 I holyball


Beleid Sponsorcommissie - 2009 Zoals in het jaarverslag al is gememoreerd, is de basis voor een goede sponsorwerving verankerd in het goedgekeurde beleidsplan. Zodoende kan het aandeel van de sponsorgelden van de huidige 10 tot 12% doorgroeien naar het gewenste niveau van 15 tot 20% op de langere termijn. De mogelijkheden hiertoe zijn zeker aanwezig. Onze vereniging heeft een grote bekendheid in Vlaardingen en de omliggende regio. Voor het bedrijfsleven kunnen we een interessante partner zijn om de commerciĂŤle doelstellingen (imago, naamsbekendheid, goodwill, hospitality) te realiseren. Door het aanbieden van aantrekkelijke sponsorpakketten (waarbij we streven naar goed doordachte combinaties van middelen) liggen er goede marktkansen. Mogelijk kan alleen de (hopelijk tijdelijke) terughoudendheid in investeringen door de kredietcrisis een rem op onze expansie vormen. Maar niet alleen de werving van nieuwe relaties staat centraal. Onze huidige sponsors vergeten we zeker niet. Het beleid is gericht op het continueren van de relatie, die wij als vereniging bijzonder waarderen. En waar mogelijk willen wij die relatie graag verder verdiepen, zodat de sponsor nog meer rendement krijgt uit zijn sponsorcontract. Met onze ruim 800 leden beschikken we over een geweldig netwerk voor potentiĂŤle sponsorcontacten. De sponsorcommissie komt met plannen om de leden hierin (op een prettige wijze!) te activeren. Bovendien kan de sponsorcommissie door de ontstane vacatures nog wel wat hulp gebruiken. Met name zoeken wij een lid, dat goede contacten heeft met het bedrijfsleven in de Vlaardingse regio. Al interesse? We horen graag van je. Het kost je per saldo niet veel tijd. De sponsorcommissie werkt effectief, zodat we (veel) tijd overhouden voor een gezellig biertje en een partijtje tennis!. Beleid Barcommissie - 2009 Op grond van art. 2a punt 1 van het huishoudelijke reglement zijn seniorleden verplicht om minimaal drie bar- en/of keukendiensten te verrichten. De procedure voor het regelen van de bardienst zal in 2009 een ingrijpende verandering te zien geven. Het jaar 2009 zal moeten uitwijzen of de nieuwe procedure positief zal zijn voor zowel de leden als de Barcommissie. Nieuwe procedure: Op het nieuwe bardienstformulier van 2009 zullen de leden een aantal keuzes moeten maken: 1. Of men selecteert de bar- en/of keukendiensten zelf op www.tvholy.nl Voordeel voor de leden: ze bepalen zelf wanneer ze kunnen. Hoe eerder men dat doet, des te meer keuzemogelijkheden men heeft. Groot voordeel voor de Barcommissie: minder werkdruk. 2. Of men laat het indelen over aan de Barcommissie. Bijvoorbeeld in het geval dat men niet over internet beschikt of dat men speciďŹ eke wensen heeft (zoals bar- en/ of keukendienst tijdens het Jeugdtoernooi). 3. Men kan zich ook opgeven voor Oproepkracht. Men ontvangt dan een vergoeding van 5,00 per uur. Voordeel voor de leden en de BC: men kan op deze manier de barcommissie helpen om de lege bar- en/of keukendiensten te vullen en men ontvangt hiervoor een vergoeding. 4. Of men koopt de diensten af voor 60,00. De formulieren dienen voor 10 maart 2009 ingeleverd te worden.

holyball I 27


Niet-inleveren houdt in afkopen voor 60,00. Inleveren betekent tevens dat men akkoord gaat met het nieuwe bardienstreglement. Zie de Holyball van januari 2009. Bij verzuim van de vervulling van een bar- en/of keukendienst zal naast de vergoeding van 20,00 per bardienst voor vervanging het totaalbedrag verhoogd worden met een boete van 15,00 (Onder voorbehoud goedkeuring ALV) Opmerkingen n.a.v. bovenstaande beleidsvoornemens: Wilfried Salomons: Het barbijdrage-systeem zoals het nu is zal nader bekeken worden. Vraag Wally Rijke: Moeten de bardiensten voor 10 maart gereserveerd worden? Antwoord Corine Voogd: Nee, bardiensten kunnen het gehele seizoen via internet gereserveerd worden. Wilfried Salomons: Vanaf 2012 is het clubgebouw eigendom en kunnen we gaan denken aan renovatie van het park, banenvervanging en lichtsterkteaanpassing o.a. Er is een vacature vrijwilligerscoördinator Jubileum in het weekend van 21-22 juni 2009. Allerlei activiteiten zullen georganiseerd worden. Website verder uitbouwen. JC en TC moeten meer samenwerken. Jeugd-tennisplan ontwikkelen voor 8-17 jarigen. Ledenwerving: loopt landelijk wat terug vooral bij de jeugd Met algemene stemmen wordt het beleid van het bestuur en de commissies goedgekeurd. 14. Begroting 2009 Het bestuur stelt voor de begroting 2009 goed te keuren. Vraag Emile de Deckere: Geeft de gemeente nog jeugdsubsidie in 2009? Antwoord: Op dit moment nog niet bekend. De begroting 2009 wordt met algemene instemming goedgekeurd. 15. Rondvraag Opmerking Bart van Hasselt: T.a.v. het beleid om de komende jaren lichtmasten en banen te renoveren een opmerking: bij het luchthalonderzoek is de ondergrond een probleem gebleken. Afvoer 3000 m3 grond noodzakelijk dus eerst de grond en daarna de “hogere” voorzieningen bekijken c.q. uitvoeren. Verzoek Emile de Deckere: Om het komende jaar kostenreductie mee te nemen. Voorbeeld: verwarming clubhuis en gebruik koffiezetapparaat winter. Vraag Henk Jansen: Klopt het dat als je een bardienst niet kan uitvoeren dat je zelf iemand moet vinden die voor jou tegen betaling je bardienst uitvoert? Antwoord Wilfried Salomons: Verantwoordelijkheid ligt bij de leden. Lijst op internet van mensen die kunnen invallen. Natuurlijk wel doorgeven aan de BC. Vraag Henk Jansen: Betreffende bardienstreglement punt 4 over het onherroepelijke royement. Antwoord Wilfried Salomons: De regel met het royement is als volgt aangepast: Vastgestelde vergoedingen en boetes dienen uiterlijk een maand na ontvangst van de boetebrief voldaan te worden. Indien een lid deze verplichting niet nakomt, is het bestuur, na advies van de barcommissie, vrij om maatregelen te nemen in overeenstemming met de statuten en het Huishoudelijk Reglement. (Artikel 2.a punt 3) Vraag Tineke v.d. Bergh: Er wordt nergens iets over het rolstoeltennis vermeld. Antwoord Wilfried Salomons: Zal de volgende keer worden meegenomen.

28 I holyball


Vraag Tineke v.d. Bergh: Barkaarten worden aangeboden terwijl leden privé tennissen. Antwoord Wilfried Salomons: Is natuurlijk niet toegestaan. Alleen te gebruiken met activiteiten die in lijn liggen met werkzaamheden voor TV HOLY. Antwoord Alex Klock: Het is bij elke commissievoorzitter bekend wat de regel is. Vraag Ronald Jonkman: Rolstoeltennis is een aanslag op de banen. Gaan we hier mee door? Ook de berging voor de rolstoelen is een probleem. Antwoord Wilfried Salomons: We hebben hiervoor gekozen, het is maar 1 baan en we krijgen geen subsidie meer. Vraag Ronald Jonkman: De ruimte in de berging is zeer beperkt als gevolg van de opslag van de vele rolstoelen. (waarvan twee van de vereniging) Antwoord Wilfried Salomons: We dienen dit op een soepele manier te hanteren. Vraag Richard Riekwel: Waar is het beleid van de TC? Antwoord Hans van den Broek: Doorstroming moet bevorderd worden Jeugdleden vertrekken Betere spelers moeten met zwakkere spelers spelen Clinics en rackettrekken organiseren Training: informatie via de HolyBall Vraag Richard Riekwel: Over de competitie. Antwoord Ad v.d. Marel: 3 tot 4 banen competitie op woensdag Zaterdag 15 en zondag 14 teams Zaterdagochtend vrij spelen. 16. Sluiting Nadat Bart van Hasselt het bestuur heeft bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar, sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezige leden en zegt hij blij te zijn met een volledig bestuur. Getekend voor akkoord:

Datum:

Wilfried Salomons, Voorzitter

Jaarverslag Bestuur - 2009 zie “Van de voorzitter” Jaarverslag Technische Commissie – 2009 In het afgelopen jaar hebben er meerdere selectietrainingen gedraaid. Bij de senioren is er een sterke bezetting, maar bij de jeugd is de spoeling nog wat dun. Er is soms veel verschil in niveau. Daarom heeft de TC een nieuw beleid opgezet, gericht op betere doorstroming. De selectiecriteria zijn veranderd. Er zijn drie hoofdcriteria: ambitie, inzet voor de club en de competitie. Dat is minder strak dan voorheen, zodat er minder uitval is. Tegelijk stimuleren we hiermee dat de ‘beteren’ wat vaker met de ‘minderen’ spelen. De selectietraining krijgt hiermee wat meer het karakter van een clubtraining, waarbij overigens het beter worden en presteren nog steeds centraal staan. Tijdens het seizoen is door een aantal selectiespelers clinics verzorgd. Halverwege het jaar liet Conny Lugt ons weten dat zij niet langer de selectie wilde trainen. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Dat is Richard van Werkhoven geworden. Hij is met ingang van het winterseizoen begonnen met de training van een viertal groepen. Het is de bedoeling dat hij in het voorjaar en in de zomermaanden meer trainingen gaat verzorgen. Conny Lugt en Hennie Magré blijven als vaste trainers actief. Op de woensdagmiddag is rackettrekken voor de jeugd ingevoerd.

holyball I 29


Er is door een groot aantal teams deelgenomen aan de voorjaars- en najaarscompetitie. Op zondag was het helemaal vol. Doordat de jeugd op zondag districtscompetitie kon spelen, waren wij in staat 14 teams op zondag te laten spelen. Op zaterdagochtend wordt het helaas steeds rustiger. Doordat heel veel jeugdleden naast tennis ook nog aan andere sporten doen loopt het aantal teams terug. Op zaterdagmiddag was het, met 15 teams, weer gezellig druk. We hadden ook de primeur van Eredivisie op zaterdag. Het hoogste herenteam heeft hieraan mee mogen doen. Op woensdagmiddag was er ook een primeur, namelijk de driekwart competitie. Totaal waren er 8 teams op woensdagmiddag. Op dinsdag hadden vier teams ingeschreven. Over het algemeen is alles goed verlopen. De TC heeft verder, indien nodig, ondersteuning gegeven aan de organisatie van een aantal toernooien: K4, Holy Open en de clubkampioenschappen. De toernooien zijn plezierig verlopen en er waren veel mooie partijen te zien. Winnaars bij de Holy Open waren Mark de Jong en Ilona van de Wetering.

Jaarverslag Jeugdcommissie - 2009 Samenstelling Jeugdcommissie: Voorzitter: Ruud van Pelt Leden: Liesbeth Engelchor, Agnes den Toom, Anneke Lameijn, Frances Rietveld en Bart Kneppers (vanaf oktober 2009). Activiteiten In 2009 zijn de activiteiten matig bezocht, gemiddeld 20 tot 25 deelnemers. Wel kunnen we gelukkig constateren dat de deelnemende jeugdleden het erg naar hun zin hebben gehad. Communiceren via de mail is erg praktisch maar we concluderen dat ouders deze zaken vaak niet met hun kinderen delen. Communicatie zal dan ook meer en meer via de trainers en mond tot mond moeten plaatsvinden. De laatste activiteit, een sportmiddag op 22 november in de Polderpoort kende een spontane aanmelding van meer dan 60 kinderen. Informatieavond Jeugdcompetitie Ook dit jaar is er weer een informatieavond georganiseerd voor de jeugdcompetities. Vooral de ouders van kinderen die op woensdagmiddag competitie zouden spelen waren aanwezig. Open dag De open dag is een groot succes geweest. Vooraf was er door een externe vanuit de BSO in samenwerking met de JC een actie opgestart om veel kinderen kennis te laten maken met tennis. Ca. 100 kinderen hebben gebruik gemaakt van het aanbiedingspakket. Minstens 30 kinderen zijn deďŹ nitief lid geworden. Op deze dag hebben we ook diverse nieuwe senioren mogen inschrijven. Miniveldtoernooi & Bal- en Slagvaardigheidmiddag Ook dit jaar heeft dit toernooi in samenwerking met de KNLTB weer plaatsgevonden. Ca. 40 kinderen hebben zich ingeschreven en zijn door diverse jeugdleden geholpen bij de puntentelling. Al met al een zeer gezellige middag. Guppentennis Door de inspanning van de trainers waren de guppenuren op de woensdagmiddag goed bezet. Het enthousiasme was het hele seizoen aanwezig. Competitie De TC heeft dit jaar de competitie weer prima georganiseerd. Twee jeugdteams zijn kampioen geworden in de voorjaarscompetitie en 1 team in de herfstcompetitie. Op de woensdagmiddag is het gastheerschap door de JC ingevuld.

30 I holyball


Eindfeest competitie Op een prachtige zaterdagmiddag zijn we gaan kanoĂŤn en roeien op de Vaart, waarna we gezellig hebben gebarbecued op Holy. De twee kampioensteams zijn door ons in het zonnetje gezet en andere aangemoedigd om het het volgende seizoen weer opnieuw te proberen. Rackettrekken Dit seizoen zijn we gestart met rackettrekken voor de jeugd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de jeugd vaak buiten hun lessen om niet veel op Holy te vinden is. Gemiddeld hebben er 12 kinderen aan deel genomen en zijn we Edward vd Borden zeer erkentelijk dat hij hoofdzakelijk dit heeft begeleid. In 2010 zullen we hier zeker mee doorgaan omdat we er van overtuigd zijn dat dit in een behoefte voorziet. K4 Ranglijstjeugdtoernooi Caroline Mulder en haar team hebben ook dit jaar weer een succes gemaakt van het K4 ranglijstjeugdtoernooi. Een mooie lijst van deelnemers heeft voor leuk tennis gezorgd, goede sfeer en veel talent voor de toekomst. Winnaars bij het K4 ranglijstjeugdtoernooi waren Elif Calis en Arash Noorafkan. Clubkampioenschappen Voor het eerst na de vakantie samen met de senioren georganiseerd. Bart Imhoff, Alex Jansen en Agnes den Toom hebben dit vooral getrokken, bedankt. De opkomst bij de jeugd blijft evenals bij de senioren een grote zorg. Ook hier kunnen de trainers een belangrijke rol vervullen om de deelname te vergroten. De algemeen clubkampioen van 2009 werd Johan den Toom. Pyjamatoernooi In september hebben we wederom het pyjamatoernooi georganiseerd, de opkomst viel erg tegen en we hebben dan ook in beraad genomen om het in het programma van 2010 op te nemen. Koekenpantoernooi In de tweede helft van september hebben we een nieuwe activiteit opgestart, het ouder / kind koekenpantoernooi. Een hele leuke middag waarin jong met oud met de koekenpan in de hand de strijd met elkaar is aangegaan. Na de eerste ronde werden de koekenpannen vervangen door de tennisrackets. Bart Kneppers heeft voor een ieder heerlijke pannenkoeken gebakken en zijn interesse voor de JC is gegroeid. Herfstkamp In de derde week van oktober is tijdens de herfstvakantie een kamp georganiseerd. We zijn wederom naar Wintelre geweest met een club van 18 jeugdleden. Zeer succesvol. Vele leden vanuit de JC, ouders en jeugdleden hebben zich ingezet om het herfstkamp tot een groot succes te maken. Sportdag Op 22 november hebben we het jaar 2009 afgesloten met een sportdag in de Polderpoort. Het is een overweldigend succes geworden, meer dan 70 kinderen hebben zich ingeschreven en op de dag zelf zijn er nog 20 spontaan bijgekomen. Dit voorziet dus duidelijk in een behoefte. Samen met de trainers en enkele ouders hebben we in 3 zalen voor alle leeftijdscategorieĂŤn leuke spelletjes georganiseerd. Het meidenteam dat in de herfstcompetitie kampioen is geworden is tevens gehuldigd. Rond de klok van 17.00 uur is iedereen met een gevulde maag en een chocolade sint of piet naar huis gegaan. We kunnen terugkijken op een topevenement. Trainersoverleg Er was regelmatig overleg over de gang van zaken met de TC en de trainers. KNLTB Door de voorzitter werd een vergadering bezocht bij de KNLTB.

holyball I 31


Verjaardagskaarten Door de jeugdcommissie werd aan alle jeugdleden een verjaardagskaart toegezonden en de verjaardagskalender werd geplaatst in het clubblad. Bezetting Jeugdcommissie Na een periode van 8 jaar zullen Agnes den Toom en Ruud van Pelt na een periode van 3 jaar de commissie verlaten. Bart Kneppers is bereid gevonden toe te treden. De commissie zal vooralsnog in 2010 bestaan uit Frances Rietveld, Anneke Lameijn, Liesbeth Engelchor en Bart Kneppers en is dus nog op zoek naar versterking. De functie van voorzitter dient nog te worden ingevuld.

Jaarverslag Onderhoudscommissie - 2009 De OC bestaat uit een beperkte groep vaste medewerkers met als doel het onderhouden van de tennisbanen, het park en alles om en in het clubgebouw. De commissie had graag uitbreiding gezien met meer vrijwilligers om alle werkzaamheden zelf te kunnen verrichten en zo de (on)kosten laag te houden. Ten aanzien van het jaar 2009 kan ik u het volgende mededelen. De tennisbanen zijn nodig aan vernieuwing toe. Het onderhoud is intensief geweest met name naar de aanloop van het seizoen toe. De waterafvoer van de banen laat te wensen over. Tevens is het hekwerk op sommige plaatsen van een slechte kwaliteit. We hebben dit zoveel mogelijk gerepareerd. Eén van de Groundsmen, Dok Gorter, heeft aangegeven eind van het jaar te stoppen met zijn werkzaamheden. Het park is omringd door heel veel groen. Dit vergt wekelijks onderhoud. Met een grote groep vrijwilligers zijn op een zaterdag de coniferen bij de school gesnoeid. Daarnaast zien we veel onkruidgroei waar bijna geen “kruid” tegen gewassen is. Het clubgebouw verkeert in redelijk goede staat en is in het voorjaar helemaal in de beits gezet. De lekkende lichtkoepels in de kleedkamers zijn verwijderd en het dak is hier gerepareerd en buiten is extra elektra aangelegd.

Jaarverslag Sponsorcommissie - 2009 De sponsorcommissie heeft het afgelopen jaar in een kleine samenstelling haar werk gedaan. Met name Geert van der Zwan heeft wederom de advertenties voor de HolyBall succesvol geworven. Deze advertenties vormen met de winddoeken de sponsorinkomsten. Fred van Wieringen heeft inmiddels de contacten met de winddoekensponsors beter gestructureerd. Ed de Wilde heeft aangegeven, dat hij door zijn drukke bedrijfsmatige werkzaamheden vooralsnog alleen op projectbasis zijn medewerking kan verlenen. Hij onderzoekt momenteel de mogelijkheden van narrow casting (beeldscherm met adverteerders). Voor de afzonderlijke toernooien zoals K4 en Holy Open zijn op initiatief van de betreffende toernooicommissies eveneens sponsors aangetrokken. Voor de Holy Open heeft Richard Riekwel dit zeer succesvol gedaan.

Jaarverslag Redactiecommissie - 2009 In 2009 verscheen de HolyBall weer vijf keer. Door de bijdragen van commissieleden, deelnemers aan activiteiten en niet te vergeten van dichters/songwriters, werden het vijf goedgevulde clubbladen. Een grote groep vrijwilligers zorgde er ook nu weer voor dat de Holyball bij de leden bezorgd werd.

32 I holyball


Jaarverslag Barcommissie - 2009 Wij kunnen terug kijken op een succesvol, sportief en gezellig jaar. Het seizoen startte langzaam door de vele regendagen in maart. In april werd het weer gunstiger en de competitiespelers spetterden weer als van ouds en na afloop van de match was het relaxen en feesten tot in de kleine uurtjes in het magnifieke TV HOLY grand café. De nieuwe opzet van de maaltijden voor de competitie door Corine bleek een succes. Feesten en activiteiten Het jubileum van TV Holy met veel tennis en aansluitend een BBQ. De Spaanse avond en de mosselavond waren een daverend succes met de roep naar meer van die feesten. Bar- en Keukenbezetting Gedurende de competitie werd dit hoofdzakelijk door de barcommissieleden gerealiseerd. Getracht werd mankracht in de keuken te krijgen door 2 jonge jongens in te zetten die later kok willen worden; dit bracht niet het resultaat waarop gehoopt werd. Het zelf plannen van de diensten bleek al snel een uitkomst, maar het stagneerde helaas, wat weer resulteerde in het ouderwets mensen benaderen om de gaten in de planning op te vullen. Dank aan die selecte ploeg mensen waarop we konden terugvallen. De leden die geen gebruik maken van een computer, worden op de ouderwetse manier ingedeeld met het bekende gele kaartje met de datum en tijd. Helaas denken sommige leden dat zij ook nog eens telefonisch herinnerd worden, maar dat wordt niet gedaan. Helaas werden we ook geconfronteerd met het niet nakomen van ingeplande bardiensten en op het laatste moment annuleren.

Jaarverslag Rolstoeltennis - 2009

(Jacques van Beers - coördinator rolstoeltennis.)

De afgelopen jaren zijn bij TV Holy de toegang tot het clubhuis en de banen, met financiële hulp van de Gemeente Vlaardingen, toegankelijk gemaakt voor rolstoelen. Trainster Conny Rauws-Lugt heeft een speciale cursus gevolgd om training te kunnen geven aan onze rolstoelers. Het uiteindelijke doel is de integratie van rolstoeltennissers en gewone spelers te bevorderen, bijvoorbeeld door deelname aan het rackettrekken. We zijn enkele jaren geleden begonnen met een achttal rolstoelleden die met veel plezier trainden en tennisten bij onze vereniging. Helaas zijn enkele leden afgevallen om uiteenlopende redenen, m.n. ten gevolge van blessures. De groep is nu vrij klein en de aanwas is nog te gering. Tijdens de Future Toernooien van de afgelopen jaren werd aandacht besteed aan het rolstoeltennis. Door de rolstoelers die lid zijn van TV Holy werd een toernooitje gespeeld, waarna een clinic werd gegeven door de trainer van het nationale team. Door enkele Nederlandse rolstoeltennissers die in de internationale top meespelen werd een demonstratie gegeven voor belangstellende potentiële rolstoeltennissers uit de regio. Aangezien het Future toernooi dit jaar geen doorgang kon vinden is deze mogelijkheid om het rolstoeltennis te promoten dit jaar vervallen. De rolstoelers krijgen een korting van 50% op het lidmaatschap en in het eerste jaar dat men lid is ook op de trainingskosten. Zij kunnen gebruik maken van de rolstoelen die bij

holyball I 33


de vereniging aanwezig zijn. Elk jaar, dus ook in 2009 werd er twee of drie keer een spelmiddag georganiseerd waarbij rolstoelers en gewone leden van TV Holy samen speelden tot groot plezier van alle spelers. De laatste keer werd dat in december 2009 in het Racketcentrum gedaan.

Beleid Bestuur – 2010 zie “Van de voorzitter” Beleid Technische commissie – 2010 Zoals gezegd is het beleid meer gericht op doorstroming. We willen hiermee meer jeugd de gelegenheid geven deel te nemen aan de selectietrainingen. Voor de meest ervaren spelers van Holy gaat er ook iets veranderen. In plaats van begeleide training wordt meer het accent gelegd op het bieden van trainingsmogelijkheden. Het is ook de bedoeling dat selectiespelers zich gaan inzetten voor de ontwikkeling van andere spelers, bijvoorbeeld door het vervullen van een mentorrol. Er bestaan verder plannen voor een bredere training voor leden gericht op het aanleren van basisbeginselen. Onderzocht wordt de mogelijkheid een trainingskamp in de zomermaanden te organiseren. Voor de competitie zijn er veel sterke heren beschikbaar, zodat we een aantal extra herenteams op zondag krijgen. We gaan ook voor alle teams een passend niveau aanvragen, Voor het tweede herenteam wordt tweede klasse aangevraagd. Het eerste gemengde team zullen we helaas moeten missen, omdat enkele dames zijn vertrokken. Bij de jeugd zullen we proberen de teams wat groter te maken. In het verleden bleek dat het moeilijk is invallers te vinden in geval van afzeggingen. Tot slot zullen we dezelfde toernooien als vorig jaar (mede) organiseren. Het technisch beleid wordt de komende maanden verder ontwikkeld in nauw overleg met de nieuwe hoofdtrainer Richard van Werkhoven.

Beleid Jeugdcommissie - 2010 Het beleid vanuit de jeugdcommissie is er voor 2010 vooral op gericht om te zorgen dat kinderen het bij TV Holy naar hun zin hebben en daarvoor worden door de JC verschillende evenementen georganiseerd. Tevens zijn wij een luisterend oor en hebben we frequent contact met kinderen en ouders zodat wij weten wat er leeft bij de jeugd (tevens een vraagbaak functie). Wij hopen een belangrijke schakel te kunnen zijn tussen de jeugd en de vereniging.

Beleid Onderhoudscommissie - 2010 -

Uitbreiding met meer vrijwilligers, met name op de zaterdagen. Leden meld je aan. Vacature groundsman invullen Hekwerk baan 3 en 6 vervangen. Deur aanbrengen bij baan 6 Vervanging meubilair terras en banen Projectplan opzetten voor herinrichting parkeerplaats/ terras Oprichting commissie vervanging banen i.s.m. bestuur Herinrichting afdak/ beschutting baan 6

Beleid Sponsorcommissie - 2010 Met de huidige sponsors van afzonderlijke winddoeken, advertenties en toernooien worden redelijke tot goede inkomsten gegenereerd. Niettemin zou met een verdere professionalisering door middel van sponsorpakketten een betere en langdurigere relatie met bestaande partners mogelijk zijn, terwijl met nieuwe partners substantiële meeropbrengsten kunnen worden gegenereerd.

34 I holyball


Deze opzet gaat uit van een hoofdsponsor, twee co-sponsors, diverse sponsorpartners en een aantal kleinere partners. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van een nieuwe club van 100 met een ďŹ scaal gunstige regeling voor de donateurs. Dit onderwerp wordt geagendeerd op de ALV. Voorwaarde voor een succesvolle sponsoring is een goed contact met de Vlaardingse ondernemerswereld. De huidige sponsorcommissieleden hebben deze contacten in onvoldoende mate. Daarom is de sponsorcommissie momenteel in gesprek met een aantal mensen die deze contacten wel heeft.

Beleid Redactiecommissie - 2010 Onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om de Holyball op de website te zetten, waardoor op een gebruikersvriendelijke manier door het boekje “gebladerd� kan worden.

Beleid Barcommissie - 2010 De mogelijkheid om zelf bar- en/of keukendiensten te selecteren was in 2009 een groot succes. Voor de barcommissie betekende dit heel veel minder werk. Hoe eerder u uw bardiensten reserveert, des te meer keuze u hebt. Wacht niet tot het einde van het seizoen. Als er aan het eind van het seizoen niets meer beschikbaar is of uitvalt door weersomstandigheden, dan kunt u zich hier niet op beroepen. U raakt dan uw barbijdrage kwijt. De reden hiervoor is dat het totale aantal beschikbare mogelijkheden aan het begin van het seizoen ruim voldoende is voor alle bardienstplichtige leden. De nieuwe HolyBall bevat per bezorgadres twee bardienstinschrijfformulieren voor leden die niet over internet beschikken of leden die ingedeeld willen worden voor speciale evenementen. LET OP: Ten opzichte van vorig jaar is een aantal verbeterpunten aangebracht: -

Wanneer hoeft u het formulier niet in te leveren? Als u besluit om zelf uw bardiensten te gaan reserveren op internet. Als u de bardiensten wilt afkopen.

De bardienstbijdrage van 60,00 is gebaseerd op drie diensten. De zwaarte van de bardiensten zal bepalend zijn voor de uitbetaling. Soms zijn er vier diensten nodig om aan het bedrag van 60,00 te komen en in andere gevallen twee diensten (Bijv. keukendienst bij het Holy Open of competitie) -

Wanneer moet u het formulier wel inleveren? Als u niet zelf uw bar- en/of keukendiensten op internet kunt inplannen. Als u bar- en/of keukendiensten tijdens de zaterdag/zondag competitie en het jeugdtoernooi wilt uitvoeren. Als u een instructie wenst voor de bar- en/of keukendienst. Als u de bardiensten niet wilt afkopen en de indeling aan de barcommissie wenst over te laten dan moet u ook het formulier inleveren. (Bij voorkeur voor 15 maart 2010)

Mag u meer dan drie bar- cq keukendiensten uitvoeren? Ja, maar met de volgende beperking: Vanaf 1 april zal er iedere dinsdag een e-mail naar de leden verstuurd worden met een overzicht van de nog openstaande bar- en/of keukendiensten van de week die er aan komt.

holyball I 35


Na ontvangst van deze e-mail kan iedereen zelf een keuze maken, (ongeacht het aantal al uitgevoerde diensten). Bijv. de eerste keer op dinsdag 30 maart ontvangt u een overzicht voor de periode maandag 5 t.e.m. zondag 11 april 2010. N.B. Voor degenen die niet over een e-mailadres beschikken zal deze informatie op het prikbord opgehangen worden. -

Wordt de bar gesloten indien er geen bardienst is? Ja, de bar zal gesloten worden indien er geen inschrijving is of als er iemand niet komt opdagen.

Wordt er nog gewerkt met een groep personen die zich hebben opgegeven om in te vallen? Nee, iedereen ontvangt - zoals hierboven vermeld - op dinsdag een e-mail over welke bardiensten nog open staan en kan hiervoor inschrijven (ook als u al meer dan drie bardiensten hebt uitgevoerd). -

Beleid Rolstoeltennis - 2010

(Jacques van Beers - coördinator rolstoeltennis.)

Aangezien de groep rolstoeltennissers thans vrij klein is en de aanwas nog te gering is, zal het komend jaar getracht worden meer belangstelling te wekken voor het rolstoeltennis bij TV Holy. In het voorjaar zal weer een PR campagne worden gevoerd in de plaatselijke pers en centra voor gehandicapten zullen rechtstreeks benaderd worden met een flyer en eventueel een voorlichtingsverhaal. De afgelopen jaren zijn bij TV Holy de toegang tot het clubhuis en de banen toegankelijk gemaakt voor rolstoelen, maar er moeten nog enkele verbeteringen worden aangebracht: 1. De hellingbaan tussen baan 3 en 6 is te steil voor de rolstoelers en de aangebrachte leuning helpt niet. De baan moet een flauwere helling krijgen. 2. Het is voor de rolstoelers moeilijk om iets te bestellen bij de bar vanwege de hoogte van de bar. Wellicht kan een klein gedeelte aan het eind van de bar verlaagd worden zodat de rolstoelers zichtbaar zijn voor de barman/barvrouw. 3. Het opbergen van de rolstoelen in de ruimte van de groundsmen is niet ideaal. Nagedacht moet worden over een betere oplossing. De rolstoelers krijgen een korting van 50% op het lidmaatschap en in het eerste jaar dat men lid is ook op de trainingskosten en zij kunnen gebruik maken van de rolstoelen die bij de vereniging aanwezig zijn. Ook in 2010 zullen er weer twee of drie spelmiddagen worden gehouden waarbij rolstoelers en gewone leden van TV Holy samen tennissen. TV Holy heeft bij de KNLTB een nationaal rolstoel ranglijsttoernooi aangevraagd en dit is toegewezen voor 20 t/m 22 augustus 2010. Henk Jansen en Jacques van Beers zullen dit organiseren en Richard Riekwel en Bart Imhoff zullen de wedstrijdleiding op zich nemen. Het definitief doorgaan van dit toernooi is vooral afhankelijk van het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Er lopen afspraken hierover met diverse instanties, maar thans kan er nog geen uitsluitsel over worden gegeven. Ook van TV Holy wordt een bijdrage verwacht en naar sponsors wordt nog gezocht. Uiteraard zal bij het doorgaan van het toernooi worden getracht om Nederlandse toppers als deelnemer binnen te halen, maar ook de nog niet zo ervaren rolstoelers kunnen meedoen. We rekenen erop dat een dergelijk toernooi een wervende werking heeft en een groei van het aantal rolstoelleden bij TV Holy kan betekenen.

36 I holyball

2010 Nummer 1  
2010 Nummer 1  

HolyBall - Clubblad TV HOLY te Vlaardingen

Advertisement