Page 1

TS

VINN 100-TUSENVIS

20

års Jubileum 1999 2019

AV KRONER! SE SIDE 22-23

Sørlandsavisen Uke 49 | 2019 | Onsdag 4. desember | 20. Årgang | Gratisavis for hele Aust- Agder

Røde Kors inviterer til julegavedugnad Sjarmerende Georgia Side 18

DUGNAD: Fv: Trude Invær. Silje Gundersen og Tor Erik Dang Johansen fra Røde Kors Aust-Agder håper at mange vil være med på julegavedugnad. Side 6


20års 20

2

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

Nyheter

Feiret 30 år med barnas rettigheter

MARIHØNE: 2.trinn sang en låt om at de fikk en mari

Deretter gikk noen av elevene i sjettetrinn opp på scenen og holdt korte innlegg om barnekonvensjonen og utviklingen de siste 20 årene, når det kommer til barnas helse, skolegang og påvirkning.   – Det er fremdeles langt igjen, men vi er på god vei, sa et av barna.

VENNER: Femte klasse fremførte låta Venner.

På Myra skole samlet satt elevene helt stille da fylkes- viktig. Han bruke sykkelbanen Sabeltann-låta «Venner». Tre mann i Aust-Agder, Stein A.

på Myra som et eksempel der

jenter stod som solister, mens

elevene hadde forberedt seg så godt, blant annet ved å tegne og pynte lokalet for anledningen.

han pratet om hvor viktig det er at elevene har tillitsvalgte i klassene, og at det er krav om barne- og ungdomsråd i kommunene og fylkes­kommunene, fordi det er med på å sikre at barnas stemmer faktisk blir hørt.

rundt hverandre og gynget fram og tilbake i takt med musikken.

285 elever seg for å hylle Ytterdahl, gikk opp på scenen. barnas beste har blitt hensyn- mange av klassekameratene barne­konvensjonen og Han takket og bukket for at tatt i samfunns­utviklingen, og stod bak og koret mens de holdt feire at den finnes. ARTIKKLENE HAR TIDLIGERE VÆRT I ARENDALS TIDENDE

20.november 1989 ble det vedtatt en lov som sikrer barnas rettig­heter. Forrige uke, 30 år senere, feiret barn og voksne i hele landet at barna har en stemme som skal bli hørt.

Fullt

Onsdag var hallen inne på Myra skole fylt til randen av elever fra 1. til 7.trinn. Alle hadde gjort sitt for at feiringen skulle bli ekstra bra, og gledet seg til å vise det gjeve besøket hvordan de hadde forberedt seg. Spente

 – Barnekonvensjonen er blitt 30 år og godt voksen. Fylkesmannen er litt som kongens representant, og vi har ansvar for å se at norsk lov blir fulgt, også denne. Konvensjonen sier blant annet at barn ikke skal diskrimineres, at de har rett på skole, helse og et liv, at vi skal tenke barnas beste og dere skal bli hørt. Hvis ikke det skjer, kan dere komme til fylkesmannen, sa han og pekte på seg selv. Elevene hørte nøye etter da fylkesmannen fortalte hvorfor barnekonvensjonen var så

2.trinn sang en låt om at deres største ønske er at alle barn i verden skal få fred, og fjerde trinn leste opp noen utdrag fra konvensjonen. Helt til slutt gikk tre elever på 7.trinn opp på scenen og fremførte BlimEdansen, mens resten av skolen danset på gulvet. Alle elevene på skolen, pluss de voksne, hoppet opp og ned og danset for harde livet.

  – Alle barnas stemmer feires i dag, og det er en god påminnelse for oss voksne om at sånn skal det være, sa Ytterdahl og ba alle elevene om å si tre ganger hurra for bursdagsbarnet.

Hurra

Hurra, hurra, hurra! Ropte alle de nesten 300 elevene i kor. Deretter var det deres tur til å prestere på scenen. Først ut var femte trinn som sang Kaptein

STOLT: Fylkesmann i Aust-Agder, Stein A. Ytterdal, var stolt over alt elevene ved Myra skole hadde fått til av pynting, sanger og taler.


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

ihøne på fingeren og kunne ønske seg noe. Det elevene ønsket seg var at alle barn i verden fikk fred. Alle foto: Helene Walle

  – Fylkesmannen har gitt oss en kake i gave, så tusen takk til deg, nå kan vi spise kake, sa en av elevene til stormende jubel fra forsamlingen, som hev seg raskt opp på beina og stormet ut av hallen og ned i gymsalen hvor kakene stod plassert og klare til å deles ut.

Både fordi det er viktig at barn og voksne blir oppmerksom på og påminnet om at barna har en tydelig stemme, men også fordi feiringen er noe alle, uansett nasjonalitet, hudfarge, alder, kjønn eller velstand, kan stille seg bak.

BLIME: Syvende trinn stod for fremføring av BlimE-dansen på scenen, mens resten av skolen danset på bakkenivå.

fokus på barnekonvensjonen og feirer den, fordi slike positive arrangementer er med på å løfte levekårene og samholdet i regionen vår, sa han.

Jubileums Redaktør

• Ble vedtatt 20.11.1989 som gir barn en spesiell juridisk status

  – Det er viktig at vi setter

• Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse • Alle land i verden unntatt USA har sluttet seg til konvensjonen • Norge stilte seg bak og forpliktet seg til konvensjonen i 1990 • I 2003 ble barnekonvensjonen en del av norsk lov • Eksempler på rettigheter:

Alle barn er født frie og like mye verdt, alle barn har rett til navn

og en nasjonalitet, alle barn har rett til beskyttelse, alle barn har

rett til å gå på skole og alle barn har de samme rettigheteneKilde: FN.no

STORT: Nærmere 300 elever ved Myra skole feiret at barna har en stemme som også skal bli hørt.

Daglig leder

Produksjonssjef

Aina Ludvigsen post@sorlandsavisen.no Tlf:922 65 671

Odd Bjørn Jensen obj@sorlandsavisen.no Tlf: 404 04 250

Torbjørn Lillebø tli@sorlandsavisen.no Tlf: 920 47 345

Journalist

Økonomispalten

Journalist

Tomas Fordelsen tof@sorlandsavisen.no Tlf: 419 27 299

Fakta: FNs barnekonvensjon

• Den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen

  – Dette var et veldig fint arrangement. Alle trinnene har jobbet veldig godt med barnekonvensjonen og det er tydelig at de har et bevisst forhold til hva den dreier seg om, smilte Ytterdahl til avisa etter arrangementet var ferdig. Han mener at det er ekstra viktig å feire barnekonvensjonen på Agder, fordi det er en region som sliter med levekårsutfordringer.

3

Sørlandsavisen

Morgan Omdal post@sorlandsavisen.no Tlf: 93450112

Arne Lunde alu@sorlandsavisen.no Tlf: 918 84 590

Mediegrafiker

Rudolf Aarli Salvesen rudolf.salvesen@tvende.no

Journalist

Ivar Eidsaa ioe@sorlandsavisen.no Tlf: 971 29 865

Mediegrafiker

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Rune Jobsen rfj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 252

Tommy B. Jensen tbj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 251

Wenche Eriksen wme@tvende.no Tlf: 410 20 737

Anita Johnsen ajo@sorlandsavisen.no Tlf: 481 81 265

Sørlandsavisen arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no

Telefonnr. 37 06 39 00 - Tvende Media AS - Org.nr. 983 753 442 / post@­sorlandsavisen.no / annonser@sorlandsavisen.no / Trykk: Amedia


4

20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

5


20års 20

6

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

NYHETER

Inviterer til julegavedugnad Røde Kors Aust-Agder inviterer arendalitter og andre til en storslått julegaveinnsamling for å gjøre julen til en hyggelig feiring for barn og unge som kanskje ellers ikke ville fått en gave under treet. AV AINA LUDVVIGSEN

For mange er julen den aller ­hyggeligste tiden i året. Den tiden da man samles med familie og gode venner for å nyte god mat og gaver under juletreet. Derimot er ikke dette nødvendigvis   en selvfølge for alle.   – Fattigdommen her i ­Arendal og i Aust-Agder har økt enormt de siste årene og vi ligger dessverre høyt på landstoppen. Rundt hvert tiende barn som vokser opp i fylket vokser opp i barnefat­ tigdom. Spesielt nå som reglene for arbeidsavklarings­penger ­gjennom NAV er blitt forandret så har det blitt et økende antall sosial­klienter, forteller Silje ­Gundersen fra Røde Kors Aust-Agder.

Nasjonalt

Hun sier videre at en familie i snitt fort bruker rundt 12.000 kroner på julefeiringen.   – Når en person som mottar sosialstønad kanskje får 500 k­ roner ekstra å rutte med i jula, så sier det seg selv at forskjellene ofte blir svært store, sier hun. For første gang gjennomfører derfor Røde Kors Aust-Agder i samarbeid med Vest-Agder og ressursgruppen Ferie for alle et prosjekt med å samle inn jule­gaver til barn og unge som trenger det aller mest. På Coop OBS på Stoa har ressurs­ gruppen plassert ut et juletre hvor frivillige kan legge fra seg en julegave som senere blir delt ut til et barn som kanskje ikke vil motta en julegave uten et slikt tiltak.   – Dette er et prosjekt som Røde Kors kjører på nasjonalt nivå og i fjor kom det inn over 1000 julegaver på landsbasis. Det er første

DUGNAD: Fv: Trude Invær. Silje Gundersen og Tor Erik Dang Johansen fra Røde Kors Aust-Agder håper at mange arendalitter vil være med på julegavedugnad.

gangen vi prøver oss på dette her og vi håper så klart at det vil bli en knallsuksess, smiler hun.

Tre kommuner

I år blir julegavene delt ut til barn i Arendal, Froland og Risør. Til neste år blir det barn i tre andre kommuner som vil få muligheten til å få en pakke under treet.   – De familiene som føler at dette vil kunne være et behov kan kontakte hjelpeapparatet og på denne måten vil vi sikre at gavene kommer dit de trengs mest, forsetter hun. Juletreet på Coop OBS på Stoa har enda ikke stått i mange ­dagene, men allerede har det blitt plassert en rekke gaver fra frivillige givere i boksen ved siden av det pyntede treet.   – Vi har fått inn over 40 meldinger om ­familier som har behov for en ­ekstra jule­presang. I tillegg vil vi a­ rrangere julekino og en tur til Kilandsenteret i Grimstad før jul. Påmeldingene strømmer inn og det er tydelig at det er et tilbud som mange familier setter pris på, sier hun videre.

Hyggelig

Frivillige fra Røde Kors vil ­gjennom førjulstiden være tilstede for å snakke om prosjektet og svare på spørsmål som folk eventuelt måtte ha. Gundersen forteller at Røde Kors tar imot alle typer gaver i alle priskategorier, men at gavene skal være nye.   – Vi er egentlig veldig for ­gjenbruk, men disse barna får så lite ellers i året at akkurat på julaften kan det være stas å pakke opp en helt ny leke. Vi ber også alle om å skrive kjønn og alder som gaven passer til og de kan leveres helt frem til 18. desember. Innimellom vil vi ta noen stikkprøver av gavene for å kvalitetssikre at gavene er faktiske gaver, sier hun. Trude Invær forteller til Arendals Tidende at mange velger å gjøre dette til en aktivitet sammen med barna sine for å sette fokus på at alle kanskje ikke har det like bra som dem selv.   – Mange vi har pratet med tar med seg barna for å velge ut gaver. Vi har opplevd at barna selv har skrevet kjempefine og koselige kort som har blitt lagt ved sammen

med gavene. Dette er jo en gylden mulighet til å komme tilbake til

ønsker å gi gaver til barn i de fleste aldersgrupper. Vi får inn minst til

GAVER: Julegavene kan leveres på Coop OBS på Stoa og Gundersen forteller at boksen blir tømt jevnlig for å unngå at gavene forsvinner.

det jula egentlig handler om – å gi og ikke få. Om å ha det hyggelig med de rundt seg og ikke minst om omsorg. De fleste av oss prøver jo å lære barna våre nettopp dette, smiler hun.

Frivillig

Hun legger til at Røde Kors

ungdom. En jente på 15 år som kanskje ikke har noen ting vil sette utrolig pris på en kinobillett eller noe lignende.   – Det med å dele ut gaver er så utrolig gøy. Da kommer det alltid flust med klemmer og tårer. Det er en utrolig givende måte å gjøre frivillig arbeid på, avslutter hun.


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

7


20års 20

8

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Kvalitetstrapper Stort utvalg

Sørlandsavisen

Lad bilen raskere og tryggere

FAGELEKTRO AS FEIRER SOMMEREN MED TILBUD PÅ SIKKERHET Vil du unngå brann bør du oppgradere ditt elektriske anlegg og installere noen sikker hetsprodukter, det redder liv. Trenger du veiledning, bistår vi med gratis befaring!

Bytt ut gamle skrusikringer til jordfeilautomater. Da verner du anlegget mot varmgang og livsfarlige jordfeilstrømmer. PRIISEKSEMPEL:

Overlasstvern - (hovedsikring), overspenniingsvern og 10 kurser med moderne jord dfeilautomater og avdekning

Hjemmelader fra

El-sjekk i bolig

Trådløs komfyrvakt ferdig montert

Tidsstyrt bryter i stikkontakt til kaffetrakter

inkl. mva.

inkl. mva ferdig montert.

4.495,,-

1.990,,-

Forbehold om plass. Be egrenset antall.

Begrenset antall.

El bil lader med innebygd DC vern stil bar fra inkl. mva. anbefaler 16 - 32Brannvesenet A – 230 V / 400 V komfyrvakt, 19 av 58 branner Med 16 A kurs fra sikringsskap i 2015 startet på komfyren! ( maks 10 m fra sikringsskap Alle tilbud gjelder ved bestilling før 1. september. NB: Pris inntil 30 km reiseavstand utenreise tillegg iinntil prisen. 10 km) og Ring oss i dag for bestilling om du ønsker sikkerhet eller trenger elektriker til annet arbeid. Fagelektro leverer alltid kvalitet og arbeidene

11.500,- 2.295,-

kr. 13.900,-

TRÅDLØS AKT KOMFYRVAKT

ferdig montert! 37161133 Vår fagkunnskap og Garantier er din trygghet

Tlf.: 37 16 98 00 • www.trapperingen.no karianne@trappeverksted.no

utføres av fantastisk flinke og skolerte, erfarende montører.

din logo her

FAGELEKTRO AS

Grendstølveien 4, 4900 Tvedestrand, Tlf. 37161133 www.fagelektro.no


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

9

Sørlandsavisen

Bak lukkede dører med

Granerevyen

kte e f r e p n De

n e v a g e jul de

gle som vil ar alt h m o s den

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus

Fredag 17. januar Lørdag 18. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus

www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag 24. januar Lørdag 25. januar

www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60


20års 20

10

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

NYHETER

Kristiansen & Larsen Maling & interiør Roligheden, 4818 Færvik | Tlf. 980 35 023 post@klmaling.no

Bolignytt av NTB

Boliglånene vokser Finanstilsynets nye boliglånsundersøkelse viser at nordmenns boliglån har blitt større i forhold til låntakernes inntekt og egenkapital. Undersøkelsen gjelder boliglån som er gitt høsten 2019. Disse lånene har en samlet gjeld på 342 prosent av brutto årsinntekt, noe som innebærer en gjeldsøkning på 8 prosent fra 2018. Hvert åttende nye lån gikk ut over ett eller flere krav i boliglånsforskriften, ifølge tilsynet. Og nesten hvert fjerde lån hadde en belåningsgrad på over 75 prosent, det vil si at boligkjøperen har lånt over 75 prosent av boligens markedsverdi. Samtidig hadde nesten hver fjerde boliglånstaker lånt mer enn fire ganger sin egen inntekt. Spesielt førstegangskjøpere og yngre folk har høy gjeld og er derfor ekstra sårbare overfor endringer i renter og privatøkonomi. Aldersgruppen 65+ er en annen sårbar gruppe, med stadig høyere boliglån sammenlignet med inntekt og boligverdi. (NTB tema)

Sjekker du røykvarsleren? 7 av 10 nordmenn sier at de sjekker røykvarsleren årlig eller oftere. Eldre folk er flinkest: Nær 8 av 10 nordmenn mellom 50 og 99 år

STUDENTBOLIGER: Regjeringen vil ha flere. Denne prisbelønte studentboligen er en ombygd silo på Grünerløkka i Oslo. FOTO: NTB scanpix /

sjekker røykvarsleren årlig. Kun litt over halvparten av de unge under 30 år gjør det samme. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat for Codan

Forsikring

Nær halvparten av brannene i fjor ble oppdaget ved at noen så eller luktet røyk eller flammer, 33 prosent ved en automatisk brannalarm og i 13 prosent av tilfellene av en røykvarsler, ifølge DSB.   – Brannvarsling, enten det er automatisk alarm eller røykvarsler, kan bety forskjellen mellom liv og død. Unge sjekker røykvarsleren sjelden, men ikke sjelden hører vi om en «grandis» som nesten har tatt fyr. Derfor oppfordrer vi spesielt unge til å sjekke røykvarsleren for å forhindre brann,

sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring. (NTB tema)

HØYERE ANDEL LÅN: Blant nye boliglån har flere enn i fjor en belåningsgrad på over 75 % av boligens markedsverdi. FOTO: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Flere studentboliger Nå skal det bli fortgang i byggingen av studentboliger i Norge. Regjeringen har økt Husbankens låneramme med en milliard kroner for å få det til. I tillegg har Kunnskapsdepartementet bevilget 370 millioner kroner ekstra til nye studentboliger. Blant byggeprosjektene som nå får lån, er ett i Ås, ett i Stanger, ett i Volda og tre prosjekter i Oslo. Norsk studentorganisasjon er fornøyd med utviklingen.   – Vi er svært fornøyde med at regjeringen øker lånerammen

ÅRLIG SJEKK: Mange, spesielt unge, dropper å sjekke røykvarsleren. FOTO: Shutterstock / NTB scanpix /

til disse prosjektene. Dette vil gjøre det mulig for flere prosjekter å bli ferdigstilt, som igjen vil medføre at flere studentboliger blir tilgjengelig for

studentene, sier Marte Øien, leder for Norsk studentunion, i en pressemelding. (NTB tema)


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

11


20års 20

12

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

Advokat- og eiendomsspalten Skivik & Co vil i denne spalten presentere forskjellige aktuelle tema innenfor juridiske emner og eiendomsmegling hver uke i Sørlandsavisen. Du kan også lese artiklene i Sorlandsavisen.no under fanen forbruker/økonomi, samt i E-avisen hver uke

Samboer – ikke gå i 50/50 fella Eier du bolig sammen med samboeren din – og hvor stor andel eier du? Det er ikke sikkert du eier halve boligen selv om eiendomsmegleren satte 50/50 som eierbrøk da kontrakten ble skrevet og skjøtet tinglyst. Intet skriftlig regelverk for samboere

Til forskjell for hva som gjelder for ektefeller har samboere ikke et særskilt regelverk å lene seg mot når det gjelder organisering av deres (felles) økonomi. For samboere er det full avtalefrihet og det vil derfor være fornuftig å skrive en detaljert samlivsavtale hvor de økonomiske forholdene reguleres på en god måte. En balansert samlivsavtale gjør samlivet (i hvert fall den øko­nomiske delen) forutsigbar og er et godt grunnlag for at begge parter skal føle trygghet i forholdet.

Skriv samlivsavtale En god samlivsavtale bør beskrive hvem som eier hva, hvem som eventuelt har skutt inn egenkapital i felles bolig, hvordan utgifter skal fordeles, hvordan eieforholdet skal være til ting som blir kjøpt mens man er samboere og ikke minst hvilke regler som skal gjelde dersom man velger å avslutte samlivet. I følge en undersøkelse utført av Opinion i 2014 var det kun én av fire samboere som hadde samboeravtale. Det er grunn til å anta at andelen ikke er større i dag. Jeg våger den påstanden at de aller fleste som ikke har skrevet en samlivsavtale vil få seg en overraskelse den dagen samlivet avsluttes, og for mange vil det være en ubehagelig overraskelse. Fra å være i et solid økonomisk fellesskap med god økonomi sitter man igjen med ansvaret alene – og ofte med langt mindre verdier enn man trodde på forhånd. Det er ikke uvanlig at samboerpar kjøper bolig sammen. Det er også ganske vanlig at man har forskjellig egenkapital å skyte inn i boligen og ulik evne til å betjene lånet. Man opptar ofte et felles lån, og når kontrakten skal skrives står det i den at boligen skal eies 50/50. Det

samme står på skjøtet som ting­ lyses hos Statens Kartverk. Men er dette nødvendigvis riktig i for­ holdet mellom samboerne? Vi skal nedenfor se på noen situasjoner hvor man absolutt bør ha et bevisst forhold til dette før bolig kjøpes.

Forskjellig egenkapital Hvis partene har forskjellig egen­ kapital å skyte inn i boligen bør det som hovedregel gjenspeiles i eierandelene, både i kontrakten og på skjøtet. La oss si at et par kjøper en bolig sammen for 2,5 millioner. Hun har 500 000 i egenkapital, han har ingenting. De låner felles 2 mil­ lioner som de skal betjene i fellesskap og med like store deler. I en slik situasjon bør det i kontrakten og på skjøtet stå at hun eier 60% mens han eier 40% av boligen.

Forskjellig nedbetaling av boliglånet I tillegg til at partene i eksempelet over hadde forskjellige egenkapital kan vi tenke oss at hun også har mulighet til å betjene en større andel av lånet enn han. La oss si at hun kan betale det dobbelte av ham i renter og avdrag pr måned. Da betjener hun i realiteten 2/3 av lånet, i tillegg til at hun hadde egenkapital. Dette bør gjenspeiles i eierforholdet mellom partene. I dette eksempelet ville det bety at hun eier 73% av boligen mens han eier 27%. Hvis vi snur på eksempelet og sier at hun hadde egenkapitalen, men det er han som skal betale det dobbelte av henne i renter og avdrag på lånet, blir eierbrøken 53% på ham og 47 % på henne.Forskjellig forsørgerbyrde, forbruk etc. Mange samboere praktiserer felles økonomi og hvis det er et bevisst valg er det fint. Da kan man ikke i ettertid angre på at man har forsørget den andres

Foto: Colourbox.com

barn eller finansiert den andres hobbyer. En ikke uvanlig situasjon er at den ene parten bruker sine midler på varige verdier, for eksempel en bolig, mens den andre bruker sine midler på felles mat, klær, ferier osv. Hvis det er tilfellet bør den som bruker sine penger på partenes felles forbruk sørge for å få en eierandel i de varige verdiene. Hvis ikke står man gjerne på bar bakke når samlivet avsluttes. Det samme gjelder der den ene parten tar ansvar hjemme og på den måten gjør det mulig for den andre å jobbe og tjene penger. Jeg har mange eksempler på at den ene (gjerne hun) er hjemmeværende og passer hus og barn, men den andre jobber, tjener penger og investerer i varige verdier som for eksempel en bolig. Den som har valgt å stille seg til disposisjon hjemme og på den måten gjort det mulig for den andre å investere, bør avtale at man opparbeider et medeierskap i de varige verdiene. Hvis ikke vil man, som i eksempelet over,

sitte igjen som den økonomisk tapende part.

Endrede forhold

Underveis i samlivet kan forholdene endre seg og det kan være naturlig å justere samlivsavtalen, eventuelt lage en tilleggsavtale. Et eksempel kan være at den ene parten arver penger som blir brukt til å nedbetale på lånet eller pusse opp boligen.

Avtalefrihet Man skriver gjerne en samlivsavtale i «godvær» mens den får prøvd seg i «ruskevær». Det er først når samlivs­ bruddet er et faktum og uenighetene mellom partene viser seg at man ser verdien av en gjennomtenkt og god samlivsavtale. Som den store hovedregel bør man alltid oppsøke profesjonell bistand når man skal lage en samlivs­avtale. Når solen skinner og forelskelsen blomstrer er det lett å være raus når avtalen skal lages. Kanskje selger man halvparten av boligen til den andre til «gi-bort» pris. Jeg kan garantere at du angrer på det den dagen du må kjøpe andel tilbake til full markedspris fra en forsmådd eks.

Adv. Geir Skivik 982 86 000 / geir@skivikmail.no Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: advokat@skivikmail. no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

13


20års 20

14

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

Fakta

150 år med regntøy Med våren kommer ikke bare sola fram, men også regntøyet. Norsk regntøy har en stolt historie, med alt fra solide fiskerklær til gule trendplagg. AV SIRI MARTE KVÆRNES

Norsk regntøy har bekledd fiskere, barnehagebarn, stilbevisste gatespradere og friluftsfolk i 150 år. Hvordan ble Norge en ledende regntøyprodusent, også i internasjonal sammenheng?

Industri på kysten

Man kan si at startskuddet for det norske regntøyets gylne æra gikk på 1860-tallet. Allerede da seilte industrielt produserte oljehyrer for fiskere ut fra en fabrikk i Haugesund, ifølge artikkelen «Raff i regn – plastregntøy for sports- og spaserbruk på 1950-tallet» av Tone Rasch. Det var ikke tilfeldig at fabrikken lå ved havet. Det norske kystklimaet og fiskenæringen var bakteppet for regntøyindustrien som vokste fram. Hvis det var noen som trengte vanntette klær, så var det jo fiskerne med sine åpne båter, på jobb i regn og vind.   – Praktiske behov har drevet utviklingen av regntøy, og i Norge var fisket et viktig område. Man skulle holde fiskeren tørr, sier Rasch, som er konservator ved Norsk Teknisk Museum. Skipskaptein Helly Juell-Hansen startet fabrikk for «oljeklæde» i Moss i 1877. Selskapet skulle bli til dagens Helly Hansen. Det ble også åpnet regntøysfabrikker i Fredrikstad, Ålesund, Stavanger og Kristiania.

Ull og skinn mot regn

For fiskerne må det ha vært en lettelse å få tak i mer vanntette klær. Men havets folk hadde klart seg før også.   – Før regntøyet ble naturmaterialer som ull og skinn brukt for

å holde vann og kulde ute. Folk hadde utrolig med kunnskap om materialer og hvordan de skulle utnyttes optimalt. Dette hadde de skikkelig spisskompetanse på, sier forsker Ingun G. Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Sauefeller tålte ikke saltvann, men ullas vannavledende egenskaper ble utnyttet i vevde stoffer. Vadmelsklær beskyttet også temmelig godt mot både vind og regn. Men Klepp minner om at vår innstilling til komfort har endret seg drastisk. Selv om ullas egenskaper ble utnyttet til fulle, er det ikke sikkert du og jeg hadde vært så fornøyde med bekledningen.   – I dag er vi ikke vant til å ha det kaldt og vått, vi er noen pyser. Livsbetingelsene våre har endret seg mye, og man skal ikke undervurdere hvor mye tilvenning har å si, sier hun.

Kolonimakter satset på gummi

På 1800-tallet hadde industrien to måter å produsere regntøy på. Noen fabrikker spesialiserte seg på gummibelagte klær, mens andre brukte linolje for å impregnere stoffet. Såkalte oljehyrer ble laget med linolje. Her til lands ble oljetøy det vanligste, noe som hadde med tilgangen på råvarer å gjøre. Like før andre verdenskrig ble det årlig produsert rundt 300.000 frakker og kapper av oljetøy. Tallet for gummifrakker og annen impregnering var 100.000, ifølge «Raff i regn». Kolonimakter som Frankrike og England brukte mer gummi i sin produksjon. Men det var ikke bare fiskerne som ville holde seg tørre. Regntøy for fjellturer så vel som urban spaserbruk ble også en del av produsentenes sortiment.   – Det å være ute og gå i byen var en egen syssel. Fra slutten av 1800-tallet gikk man på Karl Johan og viste seg fram, forteller Rasch. Tidlig på 1900-tallet hadde både

FOR BARN: Oljehyrer og senere plastregntøy slått godt an hos barnefamilier. Her ser du to barn som leker ute i regnet på Eidsvoll våren 1964.  Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB scanpix

Helly Hansen og Hanco i Ålesund regnfrakker i motefasonger. Dette var vide frakker med stramme belter – og snittet var inspirert av filmindustrien. Men selv om sortimentet ble bredere og kvaliteten bedre, var regntøyet fremdeles først og fremst et bruksplagg, skriver Rasch.

Syntetisk omveltning

Syntetiske materialer trådte for alvor inn i klesbransjen på 1950tallet, og for regntøyindustrien ble plasten revolusjonerende. Plasten gjorde regntøyet tettere, lettere og mykere, og materialet krevde ikke vedlikehold, slik som oljetøyet. De nye produktene ble godt mottatt av forbrukerne. Dessuten hadde kvaliteten på det tradisjonelle regntøyet blitt dårligere i løpet av krigen. Mangel på råvarer gjorde for eksempel at produsenter hadde testet tran og andre illeluktende erstatninger for linolje. Resultatet både stinket og var klissete, ifølge Rasch. Helly Hansen, som hadde snust på plastregntøy også før krigen, kom først i gang med produksjonen i Norge. Plasten ble smeltet og smurt utover tekstiler, og det kom også produkter i plastfolie. Plastfolie

var plast som ble valset ut til tynne, gjennomsiktige plaststoffer det kunne lages klær av. Foliefrakker bør være kjent bekledning for korpsfolk som har vært ute en regnværsdag.

Skuespillere i regnfrakk

Sømmene i plastregntøyet kunne sveises tette med rett utstyr, og det ble lettere å eksperimentere med design. Moderne plastregntøy kom i flere fasonger og farger. Og produktene ble billigere. Etter hvert ble det vanligere å ha regnfrakker for ulike anledninger – i god forbrukerånd. Utover på 1950-tallet ble moten stadig viktigere for utformingen og markedsføringen av regntøyet, skriver Rasch. Populariteten ble godt hjulpet av etterkrigstidens dreining mot mer praktisk og funksjonell mote. Travle, moderne mennesker skulle gjerne være både bekvemme og elegante. Ukeblader som skrev om regntøy, refererte gjerne til den populære regnværs-filmmusikalen «Singin’ in the Rain», ifølge «Raff i regn». Produsentene reklamerte for det moderne plagget, men mye indirekte reklame kom også gjennom filmer, blader og annen

populærkultur. I ungdomskulturen vokste det fram egne måter å bruke regntøyet på.

Plast, membran, og så?

Overgangen fra rene naturmaterialer via oljeimpregnerte klær til plastregntøy betydde at ting ble billigere, men også enklere. Fram til 1960-tallet var det bomull som var underlagsmaterialet for industrielt framstilt regntøy. Da ble det avløst av nylon, som var lettere og tok mindre plass, noe som gjorde det spesielt egnet som regntøy på fjelltur og reise. Det første «pustende» regntøyet i membran kom på 1970-tallet. Slike materialer kalles ofte kalt gore-tex, selv om det egentlig er et merkevarenavn. Stoffet holder vanndråpene ute, men samtidig slipper dampen ut. Det tette plastregntøyet måtte ordne problemene med fukt fra innsiden på en annen måte. Løsningen ble «lufteluker» og luftige passformer.   – Plast gjorde det enklere å utvikle tekniske klær, klær tilpasset spesielle formål. Men ut fra en miljøtankegang vil man i dag mer bort fra plast og membraner. Det forskes mye på hvordan man kan lage vanntette plagg på nye måter, sier Klepp.


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

15


20års 20

16

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

Bak lukkede dører

Lad bilen raskere og tryggere

med

Granerevyen

FAGELEKTRO AS FEIRER SOMMEREN MED TILBUD PÅ SIKKERHET Vil du unngå brann bør du oppgradere ditt elektriske anlegg og installere noen sikker hetsprodukter, det redder liv. Trenger du veiledning, bistår vi med gratis befaring!

Bytt ut gamle skrusikringer til jordfeilautomater. Da verner du anlegget mot varmgang og livsfarlige jordfeilstrømmer. PRIISEKSEMPEL:

Overlasstvern - (hovedsikring), overspenniingsvern og 10 kurser med moderne jorddfeilautomater og avdekning

Hjemmelader fra

El-sjekk i bolig

Trådløs komfyrvakt ferdig montert

Tidsstyrt bryter i stikkontakt til kaffetrakter

inkl. mva.

inkl. mva ferdig montert.

4.495,,-

1.990,,-

Forbehold om plass. Be egrenset antall.

Begrenset antall.

El bil lader TRÅDLØS AKT KOMFYRVAKT med innebygd DC vern stil bar fra inkl. mva. anbefaler 16 - 32Brannvesenet A – 230 V / 400 V komfyrvakt, 19 av 58 branner Med 16 A kurs fra sikringsskap i 2015 startet på komfyren! ( maks 10 m fra sikringsskap Alle tilbud gjelder ved bestilling før 1. september. NB: Pris inntil 30 km reiseavstand utenreise tillegg iinntil prisen. 10 km) og Ring oss i dag for bestilling om du ønsker sikkerhet eller trenger elektriker til annet arbeid. Fagelektro leverer alltid kvalitet og arbeidene

11.500,- 2.295,-

fekte Den per

en j u l e gi lagv lede

som v har alt den som

kr. 13.900,-

ferdig montert! 37161133 Vår fagkunnskap og Garantier er din trygghet

utføres av fantastisk flinke og skolerte, erfarende montører.

din logo her

FAGELEKTRO AS

Grendstølveien 4, 4900 Tvedestrand, Tlf. 37161133 www.fagelektro.no

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag 17. januar Lørdag 18. januar Fredag 24. januar Lørdag 25. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

17

Sørlandsavisen

! n e l i b t a m e k e p S s : o r h e s D l U ø p B ) L I g T k R 5 , 1 ( g SUPE 0 0 5 E R O T S k t 3s

, 0 5 3 . r k N U K Spekematbilen

til Johannessen blir å finne INNE på HAREBAKKEN ALTI SENTER frem til jul Spekepølser, Fenalår, Ost fra Holland. Ferdige spekepølser på fjøl som julegave! mail@kai-johannessen.no eller tlf. 90094012


20års 20

18

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

REISE

Sjarmerende Georgia Middelhavsinspirert kjøkken, gode viner, antikk historie, et rikt kulturliv, spektakulære landskaper – og lavere priser enn hjemme. Oppdag landet i Europas sørøstre hjørne før alle andre har vært der! AV ANDERS PIHL / NTB

– Puuuh! Et flaske mineralvann, takk. Jeg håper den er kald, sier jeg.   – Ja, så klart den er kald, sier servitøren blidt på perfekt engelsk. Det er en lun høstdag i millionbyen Tbilisi, en av Europas minst kjente og mest undervurderte hovedsteder. Etter å ha slukket tørsten går jeg videre til Rike-parken, der gondolbanen starter. Køen er kort, for Georgia er enn så lenge ikke blant byene som er oversvømmet av turister. Snart sitter jeg i en moderne gondolbanevogn og nyter et fantastisk utsyn over Kurafloden. Oppe på toppen kan jeg gå rett over til den høyt beliggende Narikalaborgen, bygd på 300-tallet, og se ut over hele det sentrale Tbilisi. Byens ortodokse kirker og katedraler, muslimske moskeer og jødiske synagoger tager oppover mylderet av hustak. På utallige brede og fargeglade balkonger og takterrasser sitter folk og slikker sol. Jeg ser også det romskipslignende konserthuset og den futuristiske Fredsbroen, to tegn på at Georgia vil markere seg i nåtidens Europa.

I disse nedslitte praktbyggene kan du på dagtid kjøpe brød fra vedfyrte bakerier og besøke badehus med 1500 år gammel historie, og på kveldstid besøke heftige dansegulv, blant annet på den verdensberømte klubben Bassiani.

To på pakketur

Flere og flere restauranter, barer og kafeer i Tbilisi har i løpet av de siste årene blitt svært så trendy. Blant dem

  – I tillegg er maten en stor positiv overraskelse, og vinene langt bedre enn forventet, sier Sjöstrand, som kan tenke seg en ny tur til Georgia.   – Da skal jeg prøve fjellklatringen og offpist-kjøringen, drømmer han. Andersson påpeker at det tidligere østblokklandet kjennes utrolig trygt, vennlig og gjestfritt.   – Samtidig er det mye som er ukjent for oss her, derfor er pakketurkonseptet, med en buss som kjører oss dit vi skal, veldig behagelig, sier Sjöstrand.

Kirken på toppen

Fra hovedstaden drar jeg videre med buss til Kazbegi, et fjellområde i nord, nær den russiske grensen. Her er landskapet spektakulært – ikke minst den storslåtte utsikten mot vulkanen Kazbeg (5045 m. o.h.), med landsbyen Stepantsminda i dalen nedenfor, og derimellom 1300-tallskirken Gergeti Trinity som står på sin egen fjelltopp. Å reise rundt i Georgia rokker ved forutinntatte forestillinger. Det velkjente og det fremmede eksisterer side om side. Er dette mest Europa eller mest Asia? Georgia havner et sted midt imellom, kulturelt så vel som geografisk. I dette kompakte landet reiser man raskt mellom daler med verdens eldste vinmarker til snøhvite alpine områder med trivelige skisteder og skyhøye fjelltopper. Og i skogene vandrer fortsatt en og annen vill leopard omkring.

«Gave fra gud»

Et av reisens høydepunkter viser

TBLISI: Gamlebyen gløder i solnedgangen. Turistene har begynt å oppdage Georgias hovedstad, men fortsatt er det plass til mange flere.  Foto: Shutterstock / NTB scanpix /

seg å bli besøket hjemme hos paret Zviadi og Lela Alibejashivi i landsbyen Stepantsminda. Paret arrangerer matkurs, og jeg får lære meg å lage kinkali, de georgiske deigknyttene som minner om asiatiske dumplings. Etterpå nyter vi en overdådig lokal lunsjbuffé sammen, der det virker som smårettene aldri tar slutt. Inngår virkelig all denne maten i den svært beskjedne prisen, undrer jeg?   – Absolutt. I Georgia pleier vi å si at gjester er en gave fra gud, svarer Zviadi. Liker man nye og litt annerledes opplevelser, er vennlige Georgia et perfekt, uspolert reisemål.

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

Kontrastrike Tbilisi kan her og der se ut som en elegant by som minner om Paris, med bulevarder og fransk arkitektur, andre områder ligner mer på et slags Havanna, med grandiose, forfalne bygninger.

er den stilmessig imponerende Café Stamba. Hit har svenskene Olof Sjöstrand og Fredrik Andersson, begge i 50-årsalderen, funnet veien. De reiser med sine respektive på en pakketur. Forventningene til å oppleve vakre landskaper og kulturelt interessante miljøer er innfridd.

• • • •

BADEHUS: Tbilisi ble grunnlagt i et dalføre med varme kilder. Her ligger fortsatt den eldgamle bykjernen, med et titalls badehus med 1500 år gammel historie. Vakrest er luksuriøse Orbeliani i blått. Foto: Anders Pihl

Landet er helt klart modent for å motta flere turister, og nevnes stadig oftere i internasjonale reisemagasiner. Blant annet har Lonely Planet utnevnt Tbilisi

til «en av verdens mest sjarmerende hovedsteder» – ikke uten grunn.

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

• Husbukk • Biller Stokkmaur • Duer • Veps Maur • Fluer • Mus Borebiller • Sopp og råte • Rotter Kakerlakker Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

19


20

20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

21


20års 20

22

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Tvende Medias

20

2

14

års Jubileum 1999 2019

20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

Jubileums 20års 20

Sørlandsavisen

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

20års 20

16

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Sørlandsavisen

SA ViNyHeter inviterer alle leserne våre med på vår STORE Jubileumskonkurranse. SA i årFakta Jubileum

Bak lukkede dør

Tidenes største premiedryss vil hagle over våre trofaste lesere dette året, her vil det være lønnsomt å følge med i avisene, og delta i konkurransen så ofte som mulig. Jo flere svar man avgir, jo større er vinnersjansene!

Lad bilen raskere med år og vinn premier for hundretusenvis av kroner! Granerevye Feiret 30 med 20års Bli 20 og tryggere Finn totalsummen ved å legge sammen sidetallene hvor utsnittene er hentet fra. med

150 år med regntøy barnas rettigheter Denne ukens konkurranse: 1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

Med våren kommer ikke bare sola fram, men også regntøyet. Norsk regntøy har en stolt historie, med alt fra solide fiskerklær til gule trendplagg.

otor

å holde vann og kulde ute. Folk hadde utrolig med kunnskap om materialer og hvordan de skulle utnyttes optimalt. Dette hadde de skikkelig spisskompetanse på, sier forsker Ingun G. Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.

AV SIRI MARTE KVÆRNES

Utsnitt 3

Utsnitt 2

Utsnitt 1

Sauefeller tålte ikke saltvann, men ullas vannavledende egenskaper ble utnyttet i vevde stoffer. Vadmelsklær beskyttet også temmelig godt mot både vind og regn. Men Klepp minner om at vår innstilling til komfort har endret seg drastisk. Selv om ullas egenskaper ble utnyttet til fulle, er det ikke sikkert du og jeg hadde vært så fornøyde med bekledningen.

MARIHØNE: 2.trinn sang en låt om at de fikk en marihøne på fingeren og kunne ønske seg noe. Det elevene ønsket seg var at alle barn i verden fikk fred. Alle foto: Helene Walle

Deretter gikk noen av elevene i sjettetrinn opp på scenen og holdt korte innlegg om barnekonvensjonen og utviklingen de siste 20 årene, når det kommer til barnas helse, skolegang og påvirkning.

omeo satser på SUV Norsk regntøy har bekledd fiskere, barnehagebarn, stilbevisste gatespradere og friluftsfolk i 150 år. Hvordan ble Norge en ledende regntøyprodusent, også i internasjonal sammenheng?

FAGELEKTRO AS FEIRER SOMMEREN MED TILBUD PÅ SIKKERHET

Industri på kysten

– Det er fremdeles langt igjen, men vi er på god vei, sa et av barna.

Man kan si at startskuddet for 2.trinn sang en låt om at deres det norske regntøyets gylne æra – I dag er vi ikke vant til å ha største ønske er at alle barn i gikk på 1860-tallet. Allerede da det kaldt og vått, vi er noen pyser. verden skal få anlegg fred, og fjerde Vil du unngå brann bør du oppgradere ditt elektriske og installere noen sikker seilte industrielt produserte olje- Livsbetingelsene våre har endret FOR BARN: Oljehyrer trinn og leste oppplastregntøy noen utdrag senere slått godt an hos barnefamilier. Her ser du to barn som leker ute i regnet på hyrer for fiskere ut fra en fabrikk i seg mye, og man skal ikke hetsprodukter, det redder liv.underTrenger du veiledning, bistår med gratis befaring! fra konvensjonen. Helt tilvislutt Eidsvoll våren 1964. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB scanpix gikk tre elever på 7.trinn opp VENNER: Femte klasse fremførte låta Venner.Haugesund, ifølge artikkelen «Raff vurdere hvor mye tilvenning har å sceneniog fremførte BlimEutoggamle skrusikringer til jordfeilautomater. Davar verner duvalset anlegget i regn – plastregntøyBytt for sportssi, sier hun. Helly Hansen ogpåHanco Ålesund plast som ble ut til tynne, populærkultur. I ungdomskulturen På Myra skole samlet satt elevene Trei motefasonger. viktig. helt stille da fylkes- av dansen, mensDette resten avgjennomsiktige skolen spaserbruk på 1950-tallet» ToneHan bruke sykkelbanen Sabeltann-låta «Venner». regnfrakker plaststoffer det vokste det fram egne måter å bruke ogderlivsfarlige jenter stod somjordfeilstrømmer. solister, mens danset på gulvet. Alle elevene på mann i Aust-Agder, Steinmot A. påvarmgang Myra som et eksempel Rasch.gikk opp på scenen. barnas beste Kolonimakter var vide frakker medpluss stramme 285 elever seg for å hylle Ytterdahl, skolen, de voksne,kunne hoppet lages klær av. Foliefrakker regntøyet på. har blitt hensyn- mange av klassekameratene Trådløs kjent komfyrvakt satset på gummi og snittet av forbør være bekledning Tidsstyrt for bryter i mens de– holdt oppvar og inspirert ned og danset harde utviklingen, og stod bak og koret belter barnekonvensjonen og Han takket og bukket for at tatt i samfunns stikkontakt til kaffetrakter ferdig montert Dethadde var ikke tilfeldigseg at fabrikken lå På hadderundt industrien filmindustrien. Men selv om sor- korpsfolk som har vært ute en Plast, membran, og så? hverandre og gynget fram livet. elevene forberedt så han pratet om 1800-tallet hvor viktig det PRIISi EKog SEM PEL: i takt med musikken. feire at den finnes. godt,ved blant annetDet ved norske å tegne og tilbake er at elevene har tillitsvalgte havet. kystklimaet ble bredere og kvaliteten regnværsdag. Overgangen fra rene naturmateto måter å produsere regntøy på. timentet Overlasstvern - (hovedsikring), El-sjekk pynteoglokalet for anledningen. klassene, at det er overspenni krav om ingsvern og 10 kurser inkl. mva. inkl. mva ferdig rialer montert. via oljeimpregnerte klær til fiskenæringen var bakteppet for ogNoen fabrikker spesialiserte segmed på bedre, var regntøyet fremdeles først moderne jorddfeilautomater og avdekning i bolig barneog ungdomsråd i komARTIKKLENE HAR TIDLIGERE VÆRT regntøyindustrien som vokste fram. gummibelagte klær, mens andre og fremst et bruksplagg, skriver Skuespillere i regnfrakk plastregntøy betydde at ting ble El bil lader TRÅDLØS I ARENDALS TIDENDE – Barnekonvensjonen er munene og fylkeskommunene, AKT KOMFYRVAKT detog vargodt noen voksen. som trengte van-det erbrukte Sømmene i plastregntøyet kunne blitt Hvis 30 år fordi med pålinolje å sikrefor at å impregnere Rasch. med innebygd DC vern stil barbilligere, fra men også enklere. Fram ntette klær,erså var jo fiskerne sveises tette med rett utstyr, og det stoffet. Såkalte oljehyrer til 1960-tallet var det bomull som 20.november 1989 ble det Fylkesmannen barnas stemmer faktisk blir hørt. litt det som inkl. mva.ble laget anbefaler 16 - 32Brannvesenet A – 230 V / 400 V vedtatt en lov som sikrer barnas kongens representant, og vi har med sine åpne båter, på jobb i regn med linolje. Syntetisk omveltning ble lettere å eksperimentere var underlagsmaterialet for induskomfyrvakt, 19 med av 58 branner 16 A kurs fra sikringsskap rettigheter. Forrige uke, 30 år ansvar å se at norsk lov blir – Alle barnas stemmer feires i ogfor vind. Syntetiske materialer trådte for Med trielt framstilt regntøy. Da ble det design. Moderne plastregntøy i 2015 startet på komfyren! senere, feiret barn og voksne fulgt, også denne. Konvensjonen dag, og det er en god påminnelse ( maks m fra sikringsskap i flere10 fasonger og farger. Og avløst av nylon, som var lettere og Her til lands ble oljetøy det alvor inn i klesbransjen på 1950- kom 1999 har en sier blant annet at barn ikke skal for oss voksne om at sånn skal i hele landet at barna 2019 tallet,førog1.for regntøyindustrien ble blereise billigere. Etter tok mindre plass, noe som gjorde – Praktiske behov har det drevet noe som Alle tilbudhadde gjelder med ved bestilling september. NB: Pris inntil 30 kmproduktene reiseavstand uten tillegg iinntil prisen. års og 10 km) diskrimineres, at de har rett på være, savanligste, Ytterdahl og ba alle stemme som skal bli hørt. Jubileum TS Jubileum Sørlandsavisen og i elevene Norge omtilgangen på råvarer å gjøre. Like plasten revolusjonerende. Plasten hvert ble det vanligere å ha reg- det spesielt egnet som regntøy på å si tre ganger hurra oss skole,utviklingen helse og etav liv,regntøy, at vi skal Ring i dag for bestilling om du ønsker sikkerhet eller trenger Vårområde. fagkunnskap Fullt tenkevar barnas beste og dere skal forMan bursdagsbarnet. fisket et viktig før andre verdenskrig ble det årlig gjorde regntøyet tettere, lettere og nfrakker for ulike anledninger – i fjelltur og reise. elektriker til annet arbeid. Fagelektro leverer alltid kvalitet og arbeidene Onsdag var hallen inne på Myra bli hørt. Hvisholde ikke detfiskeren skjer, 300.000 frakker og mykere, og materialet krevde ikke god forbrukerånd. skulle tørr, ie sier ogkan Garant r produsert rundt utføres av fantastisk flinke og skolerte, erfarende montører. skole fylt til randen av elever fra dere Rasch, komme tilsom fylkesmannen, sa Hurra Billetter er konservator ved kapper av oljetøy. Tallet for gum- vedlikehold, slik som oljetøyet. Det første «pustende» regntøyet

Utsnitt 4

Hjemmelader fra

4.495,,-

1.990,,-

Forbehold om plass. Be egrenset antall.

Begrenset antall.

11.500,- 2.295,-

20års 20

1999 2019

1. til 7.trinn. Alle hadde gjort sitt for at feiringen skulle bli ekstra bra, og gledet seg til å vise det gjeve besøket hvordan de hadde forberedt seg. Spente

ferdig montert! 37161133

han og pekte på seg selv.er din trygghet Hurra, hurra, hurra! Ropte alle og iannen Norsk Teknisk Museum. de nesten mifrakker Utover på 1950-tallet ble moten 300 elevene kor. impregnering vardet100.000, Elevene hørte nøye etter da Deretter var deres turifølge til å «Raff i regn». De nye produktene ble godt stadig viktigere for utformingen av Stein forbrukerne. markedsføringen av regntøyet, og mottatt Skipskaptein Helly Juell-Hansen prestere påKolonimakter scenen. Først utsom var Frankrike fylkesmannen fortalte hvorfor STOLT: Fylkesmann i Aust-Agder, A. Ytterdal,Dessuten var stolt over altog elevene Grendstølveien 4, sanger 4900 Tvedestrand, Myra skole fått tilkvaliteten av pynting, taler. som sangbrukte Kaptein barnekonvensjonen var «oljeklæde» så femte trinn hadde på detog tradisjonelle skriver Rasch. Populariteten ble mer ved gummi i sinhadde startet fabrikk for i England Tlf. 37161133 www.fagelektro.no

Lad bilen raskere 5 ogUtsnitt tryggere Ull og skinn mot regn

For fiskerne må det ha vært en lettelse å få tak i mer vanntette klær. Men havets folk hadde klart seg før også. – Før regntøyet ble naturmaterialer som ull og skinn brukt for

FAGELEKTRO ASTO

TA

e SUV, Stelvio, men

+

som v ha den som

Utsnitt 3 er fra side

+

Fredag 17. januar Lørdag 18. januar Fredag 24. januar Lørdag 25. januar

+

Utsnitt 4 er fra side

+

Utsnitt 5 er fra side

koselige jule- og nyttårsturer

=

SVAR

med god stemning og flotte opplevelser

julemarked i krakow julemarkedscruise kiel 1.-4.desember Kr. 4690,- 2.-4.desember Kr. 2390,julemarked flensburg & lübeck julemarked vilnius

8.-11.desember Kr. 5190,- 8.-11.desember Kr. 4290,-

nyttår i gdansk nyttårscruise københavn 29.des.-1.jan Kr. 4890,-

29.des-1.jan. Kr. 3890,-

Slik deltar du:SOMMEREN FAGELEKTRO AS FEIRER spennende påsketur

opplev en anderledes påske med nye turvenner

påsketur langs i middelhavet Svarskjema finner du lettdonau på: påskecruise MED TILBUD PÅ SIKKERHET 2.-13.april Kr. 16990,3.-11.april Kr. 10990,ns medlemsblad, Christian Jarre, tror ikke forsvinner Vilmerket du unngå brann bør du oppgradere ditt elektriske og installere noen sikker påsketur gardasjøenanlegg med verona påsketur gdansk t for to år siden, da han hentet ut sin egen Giulia. Foto Privat hetsprodukter, det redder liv. Trenger du veiledning, bistår vi med gratis befaring!

elt laget eter og n slutt på.

kjøper du på

i membran kom på 1970-tallet. Arendal Kulturhus Slike materialer kalles ofte kalt gore-tex, selv om det egentlig er et merkevarenavn.www.arendalkulturhus.no Stoffet holder regntøyet blitt dårligere i løpet av godt hjulpet av etterkrigstidens vanndråpene ute, men produksjon. samtidig eller tlf: 37 00 60 60 krigen. Mangel på råvarer gjorde dreining mot mer praktisk og slipper dampen ut. Det tette plasMen det var ikke bare fiskerne for eksempel at produsenter hadde funksjonell mote. Travle, moderne tregntøyet måtte ordne problemene som ville holde seg tørre. Regntøy testet tran og andre illeluktende mennesker skulle gjerne være både med fukt fra innsiden på en annen for fjellturer så vel som urban erstatninger for linolje. Resultatet bekvemme og elegante. måte. Løsningen ble «lufteluker» og spaserbruk ble også en del av pro- både stinket og var klissete, ifølge luftige passformer. dusentenes sortiment. Ukeblader som skrev om regntøy, – Plast gjorde det enklere å Rasch. refererte gjerne til den populære utvikle tekniske klær, klær tilpasset Alfa Romeo en hadde kompakt-SUV som er ventet på«Singin’ markedet HellyTonale, Hansen, som snust på regnværs-filmmusikalen spesielle formål. Men ut fra en –FRAMTIDEN: Det å være ute og gå i byen plastregntøy også før krigen, kom miljøtankegang vil man i dag mer in the Rain», ifølgeDe «Raff i regn». var en egen slutten av framtidens neste år,syssel. viserFrahvordan modeller fra merket vil bli. skal i tillegg 1800-tallet gikk man på Karl Johan først i gang med produksjonen i Produsentene reklamerte for bort fra plast og membraner. Det fortsette med sedanen Produsenten og viste seg fram, forteller Rasch. Giulia. Norge. Plasten ble smeltet og smurt det moderneFoto: plagget, men mye forskes mye på hvordan man kan utover tekstiler, og det kom også indirekte reklame kom også lage vanntette plagg på nye måter, Tidlig på 1900-tallet hadde både produkter i plastfolie. Plastfolie gjennom filmer, blader og annen sier Klepp.

din logo her

Moss i 1877. Selskapet skulle bli til dagens Helly Hansen. Det ble også åpnet regntøysfabrikker i Fredrikstad, Ålesund, Stavanger og Kristiania.

Utsnitt 1 er fra side

j u l e gi lagv l

Utsnitt 2 er fra side

UM LS

rapper alg

kr. 13.900,-

fek Den per

www.arendalstidende.no 5.-13.april Kr. 10790,6.-10.april Kr. 5590,påsketur til krakow & warszawa påsketur historiske berlin 8.-14.april Kr. 8190,tre første kvartalenewww.sorlandsavisen.no av 2019 har 7.-11.april Kr. 6390,merket kun levert 41.801 biler i vintervarme og vårturer Bytt ut gamle skrusikringer til jordfeilautomater. Da verner du anlegget mot varmgang og livsfarlige jordfeilstrømmer. Trådløs komfyrvakt ferdig montert

Tidsstyrt bryter i stikkontakt til kaffetrakter

Du kan alternativt sende svaret ditt i posten. TS Sørlandsavisen uke: Navn: Adresse: Postnr./ -sted: Tlf.

turer med buss, fly & cruise Europa, i all hovedsak av Stelvio PRIISEKSEMPEL: El-sjekk 4.495,,- 1.990,,og sedanen Giulia. Til sammeni bolig El bil lader Tvende TS Sørlandsavisen - Sørlandsavisen Kristiansand - Arendals Tidende Hjemmelader fraMedia: TRÅDLØS AKT KOMFYRVAKT 19.jan.-10.feb. Kr. 21990,22.jan.-13.feb. Kr. 13990,ligning har Lancia, med én modell med innebygd DCPostboks vern stil bar fra 11.500,2.295,Postadresse: Tvende Media, 383, 4804 Arendal anbefaler 16 - 32Brannvesenet A – 230 V / 400 V – småbilen Ypsilon – levert 76.076 karibia-jamaica-belize komfyrvakt, 19 av 58 branner Med 16 A kurs fra sikringsskap Kr. 12990,25.jan-6.feb Kr. 12990,eksemplarer, og det er så å si kun i 26.jan.-7.feb. 2015 startet på komfyren! ( maks 10 m fra sikringsskap på hjemmemarkedet i Italia. Alle tilbud gjelder ved bestilling før 1. september. NB: Pris inntil 30 km reiseavstand uten tillegg i prisen. livsnyternes øy malta og reise inntil 10 km) ferdig montert! 37161133 6.-16.februar Kr. 10590,11.-18.mars Kr. 8290,Ring oss i dag for bestilling om du ønsker sikkerhet eller trenger – Selv tror jeg ikke på noen Vår fagkunnskap til annet arbeid. Fagelektro leverer alltid kvalitet og arbeidene NATURSKJØNNE MADEIRA og Garant r avvikling, til det har ieselve merke-elektriker utføres av fantastisk flinke og skolerte, erfarende montører. er din trygghet 24.-30.mars Kr. 8990,Overlasstvern - (hovedsikring), overspenniingsvern og 10 kurser med moderne jord dfeilautomater og avdekning

langtidsferie thailand langtidsferie sør-spania inkl. mva.

Forbehold om plass. Be egrenset antall.

kr. 13.900,inkl. mva.

mandelblomstring albir

barcelona

inkl. mva ferdig montert. Begrenset antall.

eksotiskcruise fra dubai

E-post:

SVAR:

Billetter Arenda

www.arend eller tlf:


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

23

Sørlandsavisen

skonkurranse Siste trekning av jubileumskonkurransen kommer i desember. Her blir et premiedryss Sørlandet sjeldent har sett maken til! Til nå har vi delt ut premier for over 200.000,- kroner! Følg med i alle våre aviser for flere vinnersjanser i hver utgivelse! VINN EN GULL-SUZUKI IGNIS I 6 MND

Hoved

premi

Klatre

e:

mus p

Vinn g ullbile n!

Levert av:

Arendal

VERDakke: I

1.500, -

VERDI

7.500,-

VERDI

1.200,-

Førstegangskonsultasjon Inkl. INSiGHT CLA skanning

VERDI

GAVEKORT

1.500,-

Levert av:

GAVEKORT PÅ BARNEKLÆR

VERDI

10.000,-

Levert av:

Samlet verdi: kr 3000,-

BARNETØY ØVERST I MARKENS TLF

. 38 02 43 94

Pluss mange andre flotte premier! www.arendalstidende.no - www.sorlandsavisen.no


20års 20

24

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

Motor

Alfa Romeo satser på SUV

FRAMTIDEN: Alfa Romeo Tonale, en kompakt-SUV som er ventet på markedet neste år, viser hvordan framtidens modeller fra merket vil bli. De skal i tillegg fortsette med sedanen Giulia.  Foto: Produsenten

koselige jule- og nyttårsturer med god stemning og flotte opplevelser

julemarked i krakow julemarkedscruise kiel 1.-4.desember Kr. 4690,- 2.-4.desember Kr. 2390,julemarked flensburg & lübeck julemarked vilnius

8.-11.desember Kr. 5190,- 8.-11.desember Kr. 4290,-

nyttår i gdansk nyttårscruise københavn 29.des.-1.jan Kr. 4890,-

29.des-1.jan. Kr. 3890,-

spennende påsketur

opplev en anderledes påske med nye turvenner

IKKE SÅ BEKYMRET: Redaktør i Alfa Romeo-klubbens medlemsblad, Christian Jarre, tror ikke merket forsvinner selv om Alfa Romeo-sportsbilene gjør det. Bildet ble tatt for to år siden, da han hentet ut sin egen Giulia. Foto Privat

Alfa Romeo har tradisjonelt laget lekre sportsbiler, kabrioleter og sedaner. Det blir det nå en slutt på. AV MORTEN ABRAHAMSEN / NTB

Det italienske bilmerket Alfa Romeo står bak noen av historiens mest ikoniske bilmodeller, som Spider og GTV. Merket er nå eid av Fiat Chrysler Automobiles (FCA), som også har merker som Jeep, Chrysler, Fiat, Maserati og Lancia. FCA slo seg nylig sammen med PSA-gruppen. I en kvartalsrapport som FCA nylig la fram, viser det seg at sportsbiler som var planlagt fra Alfa Romeo, har blitt skrotet, og at det nå i all hovedsak skal satses på SUV-er. I 2017 kom merket

med sin første SUV, Stelvio, men er ellers kjent for sportsbiler, kabrioleter og sedaner.   – Det er nok noen av våre medlemmer i Klubb Alfa Romeo Norge som er bekymret for merkets fremtid nå. Ikke nødvendigvis for en avvikling av merket, men de kan ikke helt se for seg at de skal kjøre SUV i fremtiden, sier Christian Jarre, redaktør for Alfanytt, medlemsbladet for den norske Alfa Romeo-klubbens 1200 medlemmer.

Svakt salg

Problemet for Alfa Romeo er et sviktende salg. Gjennom de

tre første kvartalene av 2019 har merket kun levert 41.801 biler i Europa, i all hovedsak av Stelvio og sedanen Giulia. Til sammenligning har Lancia, med én modell – småbilen Ypsilon – levert 76.076 eksemplarer, og det er så å si kun på hjemmemarkedet i Italia.   – Selv tror jeg ikke på noen avvikling, til det har selve merkevaren for høy verdi. Men «money talks». Derfor satser fusjonspartene på at Alfa Romeo skal stå for de mer folkelige SUV-bilene de neste årene, der volum nærmest er garantert, sier Jarre. Maserati skal stå fremst i rekken når det gjelder elektrifisering, noe Jarre mener kan være lurt.   – Store investeringer i ny teknologi er krevende, så jeg kan godt forstå at de vil satse på én merkevare av gangen. Så får Alfa komme med elbiler når Maserati har startet ballet og lært av det. Imidlertid kommer Alfa Romeo med egne hybridbiler før den tid.

påsketur langs donau påskecruise i middelhavet 2.-13.april Kr. 16990,3.-11.april Kr. 10990,påsketur gardasjøen med verona påsketur gdansk 5.-13.april Kr. 10790,-

6.-10.april Kr. 5590,-

til krakow & warszawa påsketur historiske berlin påsketur 8.-14.april Kr. 8190,7.-11.april Kr. 6390,vintervarme og vårturer turer med buss, fly & cruise

langtidsferie thailand langtidsferie sør-spania

19.jan.-10.feb. Kr. 21990,- 22.jan.-13.feb. Kr. 13990,-

karibia-jamaica-belize 25.jan-6.feb Kr. 12990,-

eksotiskcruise fra dubai 26.jan.-7.feb. Kr. 12990,-

øy malta mandelblomstring albir livsnyternes 6.-16.februar Kr. 10590,11.-18.mars Kr. 8290,-

NATURSKJØNNE MADEIRA barcelona 24.-30.mars Kr. 8990,22.-26.mars Kr. 6590,-

deilige mallorca cruise -albania & santorini 13.-21.april Kr. 8790,-

17.-25.april Kr. 9990,-

italias blomsterriviera vårtur til unike krakow 20.-25.april Kr. 6890,21.-25.april Kr. 5890,-

amalfi & capri blomstringstur holland sorrento, 21.-27.april Kr. 8890,24.april-1.mai Kr. 9390,-

costa calida -spanias varme kyst kroatiske juveler 24.april-1.mai Kr. 7990,-

25.april-2.mai Kr. 8390,-

praha toscana med elba praktfulle 5.-12.mai Kr. 9290,6.-12.mai Kr. 7990,hansabyenKr.riga ukjente8.-15.mai skatter makedoni a & albania 10.mai-13.mai 5290,Kr. 8990,kaliningrad bratislava & wien 18.-22.mai Kr. 5990,22.-27.mai Kr. 7190,-

www.dagaasbo.no - 37 15 70 31


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

25

Sørlandsavisen

Ring oss for å få tilsendt vår nye brosjyre «Reiselyst Vinter - Vår» om du ikke er registrert i vårt adresseregister Populære turer; nyheter og påsketurer Foto : Kiem Loland

REISETREFF PÅ LØA HOVEDGÅRD REISETREFF WEEK-END I STAVANGER TREKKSPILLCRUISE TIL KIEL SKISKYTING I RUHPOLDING VINTERTUR TIL RØROSMARTNAN

SOL OG VARME I SYD SPANIA HELGELANDSKYSTEN & SALTFJELLET NORDLYSET & SKUDDÅRSDAGEN I NORD NORDLYS I SENJA & LOFOTEN SPANIA, GIBRALTAR & PORTUGAL FRANKRIKE, LILLE & BENELUX ØSTERSJØCRUISE TIL RIGA KALININGRAD I RUSSLAND PRAHA & DRESDEN BLOMSTRING I HOLLAND - og mange flere!

Se alle våre turer på www.touring.no

Risdal Touring AS, Transportvegen 17, 4735 Evje www.touring.no  37 93 15 15

Førjulsmåltidet tar du hos oss!

Vi treffes på Frolandstaua, eneste spisestedet i Osedalen

tips! lt, - Prøv vår velsmakende og populære e v a Juleg om har a s RT ribbetallerken! O Til de K E V A G p - Nyt søndagsmiddagen hos oss! kjø ss! hos o - Frolands beste pizza - prøv oss!

- Velsmakende kompe hver tirsdag!

Mandag - Fredag 10-22 / lørdag og søndag 12-22

Osedalen - 4820 Froland Tlf. 370 38 143


26

20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

Noen ting er viktige å snakke om – og viktige å skrive ned. Karen Aardal har gjort det som stadig flere av oss gjør, skrevet testament. Et testament sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker, og det er derfor mange gode grunner til å skrive testament. Å gi en gave til en veldedig organisasjon, kan være én av dem. Karen har valgt å gi en slik gave. Hun har også valgt å snakke åpent med sine nærmeste om arv, noe som har bidratt til å skape forståelse, og luket bort kilder til uenighet. Nå og i fremtiden. Les mer på detgodetestament.no


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

“Pappa puster ikke!”

Da faren plutselig fikk hjertestans visste Thomas akkurat hva han skulle gjøre. Han hadde lært hjertelungeredning i RS Ung. Kunnskapen reddet farens liv.

Bli livredder du også.

Send LIV til 2366 og gi kr 200,- til den livreddende dugnaden.

Som giver til Redningsselskapet sørger du for at våre redningsmenn og kvinner er best mulig forberedt til det som måtte møte dem når de går inn i høysesong. Støtten du gir blir til redningsmannskurs, til treningstimer og til nødvendig vedlikehold av redningsskøyter og utstyr. Du sørger for at de kan reagere raskt og riktig når noen trenger dem. Redningsselskapet er deg og meg. I 128 år har vi vært et spleiselag mellom givere, medlemmer og støttespillere. Når det står om sekunder er din hjelp avgjørende. Gi et bidrag til det livreddende arbeidet i dag. Les mer på www.rs.no

27


20års 20

28

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

SPILL & MORO Tabloid kryssord 48 2019 DOVEN

MYNTEN

MANNSNAVN

BEILER

GJØN

LANDFORBINDELSE

HESTEN

AU ???

UNDERSØKELSENE FIRMA

KRUSET UNDERLIG KAN HÅRET DELES I

PULSÅRE

LIDELSE (fork.)

RYGG

SKRÅ

SKIP

FLIRE

ROGN

KLANDRE

BY I NORGE STED I LUNNER

IRLAND

REV

PERIODEN

BALJE

LUFT

ULÆRD

LAB.SYSSEL

= NEDERLAND KONJ.

PAKKET SKRINNE INN UTTALE ENER

BRA JEG

ELV I NORGE

VASKER BELEGG

DEPONERER

MANNSNAVN

FLYSELSKAP

GLOSE

APPARAT

PÅ SAMME MÅTE SOM (to ord)

LINJE

SNUTENE

NOE MAN HAR PÅ SEG

KAN KNAUS VÆRE

LADY ??? (artist)

EN AMIN

VARMEREAKSJON

BY I NORGE

POL. PARTI

TALEN- TRYKK TER PRON.

SLIT

ENDRING I ARVESTOFF

LEVER ETTER D

BUSKER

KVIST

GUDINNE

HELLIG

SPORVEKSEL

SKINNE

VINDKAST

KNIKSE

KURS I VANN HANNDYR UNDERTRYKKE

KJENNER TIL

NR. 5

HVILTE

HJØRNE

FUGLEN

OPPHISSE

BIB.NAVN

FISK

IN

MERKET VASSE

NESTEN BLINK

FASE

FILTER

KOMMUNE GRILL

DEKKET MED BELEGG

ÅRGANGEN

PERIODEN STAT

UKJENT

MANNSNAVN

PLAGGDELER

EU FØR

SAMS HYGGEN

ART.

ENTRÉ LÆRSTROPP

= SPANIA

SMØRBRØDENE

DYRET

BORTOVER LUE UFRED

BYGE

IDET

DYR

TOPP

HELSEFARLIG

RASK TITTER ØYBOER

DRIKK

RUTINER

NEVNTE

GJERRIG PRON.

FERSK

RETNING

BYGNING

KAN STAMME VÆRE

MUSIKKPROSJEKT RYKTE

SEIRET

FORENER

GRUNNSTOFF

SAGNKONGE

UKOKT

ANFALL (flert.)

BIB.NAVN

PRON. DRESSE

MÅNE

SØKER

KRYDDERET IRRITERER

FATTIG LØSNING

MØNSTER

GYSNING

FORDEL

ANFALL

FISKER

BEGYNNE

FLATEMÅL KLOKKE


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

29

Sørlandsavisen

SPILL & MORO

68 7 4 6 36 5 8 6 2 7 6 13 5 84 5 26 82 9 6 78 3 1 2 5 2 8 9 NÅDELØS 3 2 26 7 NÅDELØS 3 82 4

9

Løsningene finner du på 9 4 neste side 3 9

@ evabehnfidje

6 8 9 3 4 2 8 1 6 8 8 9 8 1 7 8 7

#sorlandsavisen

2

34 56 7 9 3 5

8 4 4 19 4 61 4 8 6 4 8

23 48 5 1 2 4

INSTA

6 4 26 14 4 2 3 1 6 3 6

72 61 9 8 7 6

@ kristiansandmuseum

5 8 2 5 48

95 23 8 6 9 2

8. Forlaget Oktober 9. Anniken Hauglie 10. Djevel- eller demonutdrivelse 11. «Innafor» 12. En ugle 13. Stanley Kubrick 14. Universitas, Oslo

@ morasnuppa

3 1 5 Sudoku - PrintGenerato 6 9 8 23 9 41 5 6 9 5 68 4 3 42 59 2 5 96 54 45 8 13 9 52 3 9 1 15 84 78 9 5 3 81 8 7 2

81 72 4 3 8 7

1. Bergen 2. Robert Kardashian 3. Hurtigruten AS 4. Tore Renberg 5. Kristelig Folkeparti (KrF) 6. «Forklart» 7. Georgia

Merk ditt bilde med #sorlandsavisen

2 9 4 MIDDELS 4 3 5 2 6 9 84 4 83 95 8 9 26 4 5 68 9 9 72 3 4 5 6 7 3 3 7 7 VANSKELIG 43 3 Vanskelig VANSKELIG 1 4 3 81

47 19 6 5 4 1

Løsning

Middels MIDDELS

Sudoku - PrintGenerator

69 84 1 2 6 8

1. I hvilken by ligger Forum Scene? 2. Den nå avdøde advokaten forsvarte i sin tid7.8.2019 O.J. Simpson, og deler av familien hans er i dag realitystjerner. Hva het han? 3. I hvilket selskap er Daniel Skjeldam konsernsjef? 4. Hva heter forfatteren som har skrevet romanene om Jarle Klepp? 5. Hvilket politisk parti representerte Jon Lilletun? 6. Hva heter Aftenpostens daglige nyhetspodkast? 7. I hvilket land er Tbilisi hovedstad? 8. I hvilket forlag er Ingeri Engelstad sjef? 9. Hva heter Norges arbeidsminister? 10. Hva er eksorsisme? 11. Hva heter dokumentarserien på NRK som Vilde Bratland Erikstad er programleder for? 12. Hvilket dyr pryder Elverums kommunevåpen? 13. Hvem regisserte skrekkfilmen «The Shining» (1980)? 14. Hva heter Norges største studentavis, og i hvilken by utkommer den?

Sudoku

18 35 2 7 1 3

7.8.2019

56 97 3 4 5 9

Kviss


20års 20

30

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

SA

Sørlandsavisen

SPILL & MORO afikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

Løsning Sudoku afikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

Middels

MIDDELS 2 8 9 4 7 4 3 5 MIDDELS 5 2 6 8 1 9 8 4 1 7 3 4 8 3 9 5 9 5 2 6 7 1 6 8 4 1 5 3 6 8 1 9 6 9 7 2 2 7 3 6 8 4 1 5 4 6 7 1 3 6 9 7 5 2 2 3

3 6 2 3 7 6 4 2 8 7 5 4 9 8 1 5

LØSNING LØSNING

8 1 4 7 9 VANSKELIG 3 6 9 3 5 5 2 8 1 4 Vanskelig 1 9 7 4 2 VANSKELIG 5 6 2 3 8 5 9 8 6 4 8 9 3 7 5 4 1 2 7 1 2 2 4 8 9 9 6 6 3 5 7 3 1 5 6 1 2 7 4 8 9 4 8 9 4 6 7 3 1 2 3 1 5 6 2 2 8 4 9 7 6 8 7 4 1 7 3 1 5 9 3 5 2 8 NÅDELØS 6 2 7 9 1 5 3 1 6 7 8 NÅDELØS 8 9 4 5 3 3 2 2 6 6 8 7 9 8 7 1 7 4 5 3 4 2 9 8 3 8 2 9 1 7 6 6 4 5 7 4 2 9 5 7 5 2 1 1 6 6 4 3 9 7 3 2 8 5 1 4

9 5 6 5 9 6 1 5 2 9 4 1 3 2 8 4 7 3

7 1 9 7 2 1 5 9 3 2 4 5 6 3 8 4

6 8 1 3 7 1 9 3 5 7 8 9 6 5 4 8 2 6 4 2 1 4 7 1 5 4 3 7 8 5 6 3 9 8 2 6

6 9 3 6 4 9 1 3 2 4 8 1 5 2 7 8

5 7 5 3 7 6 5 8 3 9 6 2 8 1 9 4 2 1 4 3 5 4 2 3 1 5 9 2 8 1 7 9 6 8

1 2 4 1 5 2 8 4 7 5 9 8 3 7 6 9

3 6 2 8 1 2 4 8 7 1 5 4 3 7 6 5 9 3 6 9 7 9 6 7 3 9 8 6 5 3 1 8 2 5 4 1

5 8 7 5 6 8 3 7 9 6 1 3 2 9 4 1

2 4 9 6 4 9 2 6 1 4 3 2 5 1 7 3 8 5 7 8 2 1 8 4 2 6 1 7 4 9 6 3 7 5 9

5 1 6 4 8 9 7 2 3 9 3 8 1 7 2 6 4 5

SEND INN BURSDAGSHILSEN post@sorlandsavisen.no Legg med bilde og en liten hilsen - Papirutgave hver onsdag

Siste nytt

@sorlandsavisen

Tips oss! Tips oss om lokale saker post@­sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00


20års 20

1999 2019

års Jubileum TS 1999 2019

Jubileum

Sørlandsavisen

31


Annonsebilag

Uke 49 | 2019 | Onsdag 04. Desember | 1. Årgang

Dette er Folke-Teslaen

SUKSESS

Side 6-7

LUKSUS

SAMMENSLÅING

Skoda Superb

Fortsatt konge på veien

Danner kjempeselskap

Sunn fornuft

Side 10

Side 2

SIDE 3


Danner kjempeselskap PSA-gruppen og Fiat Chrysler Autombiles (FCA) er blitt enige om å slå seg sammen. AV Morten Abrahamsen / NTB

PSA har i dag merkene Citroën, DS, Peugeot Opel og Vauxhall, mens FCA består av Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Lancia, Maserati, Ram og Jeep. Samlet vil PSA og FCA bli verdens fjerde største bilselskap, med en årlig produksjon på 8,7 millioner kjøretøy og et estimert driftsresultat på 112 milliarder kroner. I en felles pressemelding skriver selskapene at de tror effekten av synergier etter sammenslåingen vil gi en årlig besparelse på rundt 40 milliarder kroner. FCA har i lengre tid vært ute etter en samarbeidspartner og var på nippet til å inngå en avtale med Renault i sommer. De har tidligere uttrykt et ønske om å samarbeide med General Motors.

Ulike styrker

BBC melder at PSA og FCA har ulike styrker som kan gjøre at de kan hjelpe hverandre. FCA har i svært liten grad hatt noen utvikling av elbiler. Med nye utslippsregler i EU, som trer i kraft fra 2020, er de helt avhengige av å få fart på dette for å unngå enorme bøter.

MANGE STEDER: Det nye bilselskapet vil ha produksjonsfasiliteter over hele verden. Her fra Vauxhall-fabrikken i Ellesmere Port, Storbritannia. FOTO: Produsenten

PSA er derimot godt i gang med elektrifiseringen av sine kjøretøy, men de har ingen tilstedeværelse i USA, der FCA står sterkt med merker som Jeep og Dodge. – Den elektrifiserte, selvkjørende framtiden alle venter på, er ikke mulig å oppnå uten at bilprodusentene slår seg sammen og former strategiske allianser, slik at de kan dele på forskning og utviklingskostnader, sier Jessica Caldwell, sjef for Edumunds bilanalyseavdeling, til CNN. I 2017 kjøpte PSA den europeiske avdelingen til General Motors, Opel og Vauxhall for drøyt 20 milliarder kroner. Carlos Tavares, som i dag er konsernsjef i PSA, blir det samme for det nye selskapet, mens konsernsjef i FCA, John Elkann, blir styreformann. Hovedkontoret blir lagt til Nederland.

ITALIA: På FCAs fabrikk i Melfi, Italia, bygges blant annet ladehybridversjonen av Jeep Compass. Det kan bli flere elektrifiserte modeller etter sammenslåingen. FOTO: Produsenten /

Intelligent plug-in hybrid

E-Klasse plug-in hybrid stasjonsvogn. Utstilling 1.stk E 300 de stv. AMG Edition, inkl. vinterhjul Kun kr

5.500

pr. mnd.

Kampanjerente 0,99 % Kjøpspris 699.000,-. Spar 63.000,-

Kanskje den mest avanserte bilen noensinne, sa vi da vi lanserte nye E-Klasse. Det mener vi fortsatt. Og som ladbar stasjonsvogn er bilen raskere enn noensinne. Den nye elektriske motoren bidrar til en totaleffekt på over 300 hk, eller sagt med andre ord: fra 0-100 på 6 sekunder. I tillegg får du en ren, elektrisk rekkevidde på inntil 52 km og et overraskende lavt forbruk. Nye E-Klasse stasjonsvogn plug-in hybrid kan også leveres med hengerfeste. Fra kr 618.900,-.

Finansieringstilbudet er basert på startleie/etabl.geb. kr 95.000,-. Nom. kampanjerente 0,99%. Leieperiode 36 mnd/30.000 km. Total leiekostnad E 300de plug-in hybrid kr 297.000,-. Pris inkl. frakt og lev. Oslo. Termingebyr er inkludert. Årsavgift tilkommer. Alle priser inkl. mva. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Forb. bl. kjøring: 0,17 l/mil. CO2-utslipp: 44 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud.

Agder Bil A/S, Frolandsveien 14, 4847 Arendal, 37005120, www.agderbil.no 2

Motor Agder | Uke 49


Skoda Superb

Sunn fornuft Skoda Superb er en av markedets mest snusfornuftige biler. Den er stor, leveres kun som stasjonsvogn i Norge og kommer aldri til å få naboen til å snu seg. Selv ikke i en oppjazza Scout-versjon. AV Morten Abrahamsen / NTB

Skoda Superb starter på noe over 400.000 og har innvendig plass som en middels stue. Og har man mer avanserte ønsker, som litt ekstra bakkeklaring og solide utvendige detaljer, har fortsatt Superb noe å by på.Superb Scout er en bil som tenkt og designet på samme måte som en Audi A6 Allroad eller Volkswagen Passat Alltrac: en litt røffere variant av en eksisterende stasjonsvognmodell. Biltypen hadde sin storhetstid rett før SUV-ene kom som et vulkanutbrudd og nær utryddet stasjonsvognene. De fornuftige skjønner at det egentlig er mye lurere å gå for en stasjonsvogn med grandios plass, enn en mindre og minst like dyr SUV. Stasjonsvognen har lavere tyngdepunkt, noe som i utgangspunktet betyr bedre kjøreegenskaper. Man går glipp av den høye sittestillingen mange liker i en SUV, men det skal sies at man ikke akkurat sitter sportsbillavt i en Superb heller.

Nederst

Skoda har tradisjonelt sett vært nederst på Volkswagenkonsernets rangstige og er det nok fortsatt, men merket er ikke lenger ensbetydende med simple biler som kjennes rimelige ut. Innvendig merker man hvem som eier Skoda. Der finner vi blant annet konsernets svært fine digitale skjermer, som er lette for øyet og enkle i bruk. Oppsettet er ikke heldigitalt, med ventilasjonsfunksjoner styrt fra skjermen slik som i de nyeste Audi-ene, men det står ikke tilbake for en Volkswagen. Dessuten er det mer praktisk å ha alt som har med air-con og avtining å gjøre på knapper og brytere enn på en skjerm som blir fettete og krever at man ser hva man gjør.

Ikke fancy

Materialkvaliteten er god, men materialene er ikke så fancy. Det er mer funksjonelt enn stilig. Samtidig er førersetet et bra sted å være. Ergonomien er fin, alle funksjoner er logisk plassert og lette å bruke. Den midtstilte skjermen er ikke så veldig stor, men den har menyknapper for enkel tilgang, og visningskvaliteten er logisk og god. På den negative siden sitter skjermen litt lavt, slik at man må fjerne blikket fra veien når man skal få til ting.På veien er Superb Scout stabile saker. Motoren på 190 hestekrefter er passelig for folk som skal fra a til b. Testbilen hadde innstillingsmuligheter på drivlinjen, uten at det egentlig er noe stort poeng. Dette er en bil som kler spasersko bedre enn joggesko. Det er forholdsvis stille innvendig, og den lange akselavstanden gjør at bilen oppfører seg pent over ujevnt underlag. Plassen for baksetepassasjerene er i limousinklasse, og bagasjeplassen noe i nærheten av formidabel. Får du ikke plass til det du skal ha med på hyttetur i en Superb, så har du med deg for mye.

Alternativer

I en bilklasse der det etter hvert finnes en god del konkurrenter, havner likevel Superb Scout litt for seg selv. Volvo V90 CC og Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain ligger rundt 150.000 kroner over, det samme gjør Audi A6 Allroad. Volkswagen Passat Alltrack er den nærmeste. Den kan leveres med så å si samme drivlinje og ligger noen titusener over. Mest interessant for Skoda-kunden er det nok at SUV-en

KONKURRENT: Det finnes en god del andre biler bygget på samme idé, men den største konkurrenten er trolig SUV-en Skoda Kodiaq. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Kodiaq med samme motor ikke er så mye dyrere. Superb Scout er bedre på veien, men det spørs om ikke mange likevel vil ha en sterk dragning mot SUV-en. Selv om Superb Scout er en mer elegant bil som er bedre på veien og byr på vel så mye av det praktiske. Det eneste man ikke klarer å matche eller overgå, er muligheten for sju seter – det er ikke en opsjon i Superb. Superb Scout er en perfekt bil for folk som ønsker mye uten å betale for mye. Bilen er langt fra spennende, men den leverer. Selv i en litt oppjazza versjon som Scout beholder den fornuften. Det er en storbil for folk som raker løvet selv og legger bladene i komposten. Er du mer av typen som setter vekk slike oppgaver, er ikke Superb bilen for deg. Skoda Superb starter på noe over 400.000 og har innvendig plass som en middels stue. Og har man mer avanserte ønsker, som litt ekstra bakkeklaring og solide utvendige detaljer, har fortsatt Superb noe å by på.Superb Scout er en bil som tenkt og designet på samme måte som en Audi A6 Allroad eller Volkswagen Passat Alltrac: en litt røffere variant av en eksisterende stasjonsvognmodell. Biltypen hadde sin storhetstid rett før SUV-ene kom som et vulkanutbrudd og nær utryddet stasjonsvognene. De fornuftige skjønner at det egentlig er mye lurere å gå for en stasjonsvogn med grandios plass, enn en mindre og minst like dyr SUV. Stasjonsvognen har lavere tyngdepunkt, noe som i utgangspunktet betyr bedre kjøreegenskaper. Man går glipp av den høye sittestillingen mange liker i en SUV, men det skal sies at man ikke akkurat sitter sportsbillavt i en Superb heller.

Nederst

Skoda har tradisjonelt sett vært nederst på Volkswagenkonsernets rangstige og er det nok fortsatt, men merket er ikke lenger ensbetydende med simple biler som kjennes rimelige ut.Innvendig merker man hvem som eier Skoda. Der finner vi blant annet konsernets svært fine digitale skjermer, som er lette for øyet og enkle i bruk. Oppsettet er ikke heldigitalt, med ventilasjonsfunksjoner styrt fra skjermen slik som i de nyeste Audi-ene, men det står ikke tilbake for en Volkswagen. Dessuten er det mer praktisk å ha alt som har med air-con og avtining å gjøre på knapper og brytere enn på en skjerm som blir fettete og krever at man ser hva man gjør.

Ikke fancy

Materialkvaliteten er god, men materialene er ikke så fancy. Det er mer funksjonelt enn stilig. Samtidig er førersetet et bra sted å være. Ergonomien er fin, alle funksjoner er logisk plassert og lette å bruke. Den midtstilte skjermen er ikke så veldig stor, men den har menyknapper for enkel tilgang, og visningskvaliteten er logisk og god.

På veien er Superb Scout stabile saker. Motoren på 190 hestekrefter er passelig for folk som skal fra a til b. Testbilen hadde innstillingsmuligheter på drivlinjen, uten at det egentlig er noe stort poeng. Dette er en bil som kler spasersko bedre enn joggesko. Det er forholdsvis stille innvendig, og den lange akselavstanden gjør at bilen oppfører seg pent over ujevnt underlag. Plassen for baksetepassasjerene er i limousinklasse, og bagasjeplassen noe i nærheten av formidabel. Får du ikke plass til det du skal ha med på hyttetur i en Superb, så har du med deg for mye.

Alternativer

I en bilklasse der det etter hvert finnes en god del konkurrenter, havner likevel Superb Scout litt for seg selv. Volvo V90 CC og Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain ligger rundt 150.000 kroner over, det samme gjør Audi A6 Allroad. Volkswagen Passat Alltrack er den nærmeste. Den kan leveres med så å si samme drivlinje og ligger noen titusener over. Mest interessant for Skoda-kunden er det nok at SUV-en Kodiaq med samme motor ikke er så mye dyrere. Superb Scout er bedre på veien, men det spørs om ikke mange likevel vil ha en sterk dragning mot SUV-en. Selv om Superb Scout er en mer elegant bil som er bedre på veien og byr på vel så mye av det praktiske. Det eneste man ikke klarer å matche eller overgå, er muligheten for sju seter – det er ikke en opsjon i Superb. Superb Scout er en perfekt bil for folk som ønsker mye uten å betale for mye. Bilen er langt fra spennende, men den leverer. Selv i en litt oppjazza versjon som Scout beholder den fornuften. Det er en storbil for folk som raker løvet selv og legger bladene i komposten. Er du mer av typen som setter vekk slike oppgaver, er ikke Superb bilen for deg.

Skoda Superb Scout 2,0 TDI 4x4 Pris: 546.700.Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1968 ccm. 190 hk v. 3500–4000 o/min. 400 Nm v. 1750–3250 o/min. Aks: 8,1 sekunder Toppfart: 223 km/t Forbruk: 0,65 l/mil Utslipp: 171 g/km CO2. 63,7 mg/km NOx Bagasjerom: 660/1950 liter LxBxH: 4863/1864/1481 mm Egenvekt: 1612 kilo Tilhengervekt: 2200 kilo

På den negative siden sitter skjermen litt lavt, slik at man må fjerne blikket fra veien når man skal få til ting. Motor Agder | Uke 49

3


Hytteekspressen p Stasjonsvogner med litt ekstra bakkeklaring og røffe detaljer var drømmebiler for mange. Så kom SUV-ene og elbilene. Men Audi A6 Allroad gir seg ikke. AV Morten Abrahamsen / NTB

For 10–15 år siden var Audi A6 Allroad ansett som den perfekte hyttebilen. Kjøretøyet for friskusfamilien som jevnlig brukte helgen på fjellet i vintersesongen. En stor bil med kraftig motor, firehjulstrekk og solid status. I dag vil nordmenn med litt romslig økonomi heller ha en ladehybrid-SUV eller en stor elbil. Det gjør at fjerde generasjon A6 Allroad har et vanskelig utgangspunkt i Norge. Riktignok har bilen justerbart understell som kan gi samme bakkeklaring som en SUV, men den har ikke SUV-ens prangende framtoning, og sittestillingen er lavere. Den moderne drivlinjen med en såkalt «mild-hybrid», det vil si en liten elmotor som lades av bremsemotstanden, er heller ikke nok til at ladefolket blir tilfreds.

4

Motor Agder | Uke 49

Alternativer Rent utseendemessig har Audi denne gangen valgt å gi modellen noe mer avvik fra A6 Avant enn tidligere. Grillen har fått et litt merkelig brudd som skal vise at det er en A6 Allroad. Det gjør i hvert fall ikke bilen penere. I tillegg har bilen selvsagt de ekstra plastelementene rundt hjulbuer og langs sidene som er den del av biltypens standardutrustning. For dette er stasjonsvognens barske bror. En biltype som Audi har vært med på å finne på, som de slapp løs på markedet for første gang for 20 år siden. I dag er de langt fra alene. Fra samme konsern finner man de noe enklere og billigere Skoda Superb Scout og Volkswagen Passat

Alltrack. Mens de direkte konkurrentene er dyrere og mer luksuriøse: Volvo V90 Cross Country og Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain.

Kjennes som 2005

A6 Allroad er så definitivt en premiumbil. Den leveres kun med V6-dieselmotorer, og interiøret holder et svært høyt nivå. Innvendig er det tre digitale skjermer som dominerer, slik det er i de nyeste Audi-modellene. Alt som har med ventilasjon og tining å gjøre styres via skjermen som sitter lavt plassert midt på dashbordet. Over denne skjermen er det en multimedieskjerm, og foran føreren er det en veldig god skjerm der man kan tilpasse visningen på all verdens vis.


LITT MER: A6 Allroad koster 20.000 mer enn en tilsvarende A6 Avant, den har også noe mer standardutstyr.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

prøver igjen Alt er vel og bra, men det må sies at det faktisk er mer praktisk å ha knapper og knotter til å styre ting som ventilasjon. Det å fomle seg fram på en skjerm som sitter lav og blir fettete av pølsefingre, er ikke så brukervennlig når bilen er i fart. Men det ser stilig ut.

Bilen har justerbart understell, men man bør for all del ligge unna den strammeste varianten, dette er på ingen måte en bil som kler harde slag fra underlaget. Bilen er faktisk ikke så kjempekomfortabel i normalmodus heller.

Motorutvalget er på kollisjonskurs med samtiden. Ganske svære dieselmotorer føles litt 2005, men det er samtidig en motortype som kler store familiebiler. Testbilen har den mellomste størrelsen, av tre tilgjengelige, med 286 hestekrefter. Og bilen har selvsagt firehjulstrekk, alle A6 Allroad har det. Med et tungt dreiemoment på 620 newtonmeter er det en kraftig maskin, null til hundre tar 5,9 sekunder.

Ujevnt underlag forplanter seg oppover, mer enn jeg kan huske at det gjorde på tidligere utgaver.

Kvalitet

Samtidig er det ingen sportslig bil. Selv ikke i det mest dynamiske kjøreprogrammet blir det spesielt heftig. Man merker at det er mye krefter, men de leveres på en konservativ måte. Girkassen er litt sløy, uansett om man bruker sportsfunksjonen i automat eller tar over selv med hendler på rattet.

PLASS: Bagasjeromskapasiteten på 565 liter er så å si den samme som i Volvo V60 Cross Country, men rundt 100 liter mindre enn i Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Dette er likevel en bil som flytter folk behagelig over langturavstander, alltid med nok krefter i reserve, i et miljø som er glimrende skrudd sammen. Kvalitetsfølelsen er meget høy – og det bør den vel også være, prislappen tatt i betraktning. En ganske frisk startpris blir fort svært stiv når man har sneiet innom tilvalgslisten. På den annen side så er dette et langt mer elegant og velkjørende alternativ til SUV-ene Q7 eller Q8, som også krever en solid saldo. Uansett spørs det om kjøperne får øye på A6 Allroad i et hav av SUV-er.

FERDIG UTSTYRT: Standard Range i Plus-versjon kommer med det aller meste som standardutstyr. Riktignok på et lavere nivå enn det man finner i de dyrere Tesla-modellene. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / Motor Agder | Uke 49

5


Eventyrlig suksess

Dette er Folke-Teslaen

Den enkleste versjonen av Tesla Model 3 priser seg rett inn i det folkelige elbilsegmentet. AV Morten Abrahamsen / NTB

Tesla Model 3 har vært til salgs i mindre enn ett år, men det blir ikke feil å si at den allerede er en eventyrlig suksess i Norge. Det ser ut til at bilen i år kommer til å slette en leveringsrekord satt av Bobla omtrent på den tiden vi fant olje. Så langt er det to utgaver som har stått for rekordsalget – den svært kvikke Performance og den rimeligere Long Range, begge med firehjulstrekk og en rekkevidde på mer enn 50 mil. Long Range starter på 460.000 kroner, men nå kommer det en versjon som faktisk vil åpne opp døra for enda flere kunder. Standard Range koster nemlig 75.000 kroner mindre, altså 385.000 kroner. Her må du riktignok ta til takke med bakhjulstrekk, litt mindre utstyr og ikke minst et mindre batteri. Batteriet er på 65 kWt, mot 75 på de to andre.

Måloppnåelse

Dermed synker rekkevidden til drøyt 40 mil. Litt snaut for en Tesla, muligens, men sjekk prisen. Den er der man finner biler som Kia e-Niro, Nissan Leaf e+ og Opel Ampera-e. Da blir det plutselig ganske så interessant. Så nå er altså Tesla også representert blant de rimeligere el-familiebilene. Det gjør også denne versjonen av Model 3 til en slags måloppnåelse for Elon Musks elbilprosjekt. En elbil bil til folket, seks år etter at Tesla startet med å vise at elbiler kunne være raske, praktiske og i stand til å kjøre lengre enn til butikken. Noen vil kanskje tenke at det er litt teit at den bare har trekk på én aksling, men det er slik det er i denne prisklassen. Rekkevidden er også i samme landskap for alle bilene i prisklassen, men Model 3 er betydelig kjappere. Den kan også dra en henger, i motsetning til de tre andre. Alle disse elbilene er kvikke, men Model 3 er i en litt annen liga. Null til hundre på 5,6 sekunder er rett og slett veldig fort, og rundt to sekunder raskere enn for elbilene som er i samme prisklasse.

6

Motor Agder | Uke 49

Mye for pengene

Model 3 oppleves da også som en del mer sporty, godt hjulpet av en karosseriform som er nærmere kupeen enn SUV-en. Man får følelsen av mye bil for pengene. Og ber man om Standard Range Plus, har man en ferdig utstyrt bil – minus vinterdekk og hengerfeste – for noen hundrelapper under 400.000 kroner. Hengerfeste koster 8300 kroner, og på kroken kan du dra 910 kilo. Som innstegsmodell til Teslas elbiler gir Model 3 Standard Range absolutt en god pekepinn om hva man kan forvente av bilene fra dette selskapet som har dundret inn i den konservative bilbransjen. I Model 3 har Tesla til og med gjort interiøret enda mer minimalistisk. En midtstilt skjerm er alt du får. Det fungerer overraskende bra, men det er ikke til å komme ifra at det er litt knotete også. Å få justert ventilasjonen i duggete vær kan være en utfordring når man samtidig skal følge med i trafikkbildet. Logikken er i utgangspunktet bra, men man må fingertrykke og dra seg gjennom menyer for å komme seg dit man vil, noe som ikke alltid er like kjapt og enkelt. Det er også ting som tyder på at man har vært litt minimalistisk i deler av bilens konstruksjon. Med ujevne mellomrom kom det «spjong-lyder» fra det som trolig er fjæringen. Og setter man beina litt hardt ned på gulvet foran baksetet, høres det ut som man har sparket til en blikkboks. Oppbevaringsrommene i midtkonsollen har luker som fremstår som ganske simple, og som det ikke er bare enkelt å få til å være lukket. Setene er heller ikke spesielt forseggjorte. Seteputene kan ikke forlenges, og de er glatte og ganske flate. I tillegg dugger det på innsiden av lyktene.

Lett å leve med

Alt dette er elementer som gir følelsen av det kan ha gått litt fort i svingene. Samtidig virker det ikke som den store majoriteten av Model 3-eiere bryr seg nevneverdig om slike detaljer. Årsaken er trolig at Model 3 er en bil det er veldig lett å leve med. Med Teslas superladernettverk i ryggen er lengre

FERDIG UTSTYRT: Standard Range i Plus-versjon kommer med det aller meste som standardutstyr. Riktignok på et lavere nivå enn det man finner i de dyrere Tesla-modellene.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

Tesla Model 3 Standard Range Plus Pris: 377.020.Pris testbil: 399.142.Motor: Elmotor. 306 hk. 375 Nm. Batteri: 65 kWh Maksimal ladefart: 120 kW Toppfart: 225 km/t Aks: 5,6 sekunder Forbruk: 14,7 kWh/mil Rekkevidde: 415 km (WLTP). Mål (LxBxH): 4694/1850 /1443 mm Bagasjeplass: 425 liter Vekt: 1801 kilo Tilhengervekt: 910 kilo

turer aldri noe stress, og selve kjøreopplevelsen er av den avslappede sorten. Det er riktignok mye støy i kupeen, sammenlignet med de større Tesla-modellene, men hele opplevelsen er så gjennomtenkt at man kan leve med hjulstøyen. Model 3 er et elektrisk apparat som kan flytte en familie på enklest mulige vis, uten nøkkel, uten nevneverdig ladeangst og med grei komfort. Problemet for Model 3 Standard Range er egentlig ikke litt tvilsom kvalitet her og der, eller konkurrentene i samme prisklasse, men at det er ikke er så langt opp, prismessig, til en Model 3 med lengre rekkevidde og trekk på alle fire hjul.


Annonsebilag

Nyhet

Volkswagen Passat GTE Ladbar hybrid | 218 HK

Privatleasing Volkswagen Passat GTE

Fra kr

2.495,- pr mnd**

Startleie/etabl. kr 105.300,- 3 år / 45.000km

Volkswagen original service 5+

Nå fra kr 2.990,Gjelder biler eldre enn 5 år •Inspeksjonsservice •Mobilitetsgaranti

EU / PKK Kontroll

Kun kr

765,-

Gjelder ikke Volkswagen Crafter

Volkswagen Original Service 5+ Kampanje til deg som har en Volkswagen som er 5 år eller eldre. Vi kjenner din Volkswagen

Det er stor forskjell på ulike Volkswagen modeller. Men det er også stor forskjell innenfor samme modell. Vi har selvfølgelig våre grundige sjekklister, ,men det er også viktig å ta hennsyn til hvordan utstyr bilen din har. Vi kjenner din Volkswagen og har spesialister på alle Volkswagen sine innovasjoner og avanserte teknikksystemer. Alt for at din bil skal fobli så original og trygg som mulig. I tillegg inkluderer vi mobilitetsgaranti frem til neste service. Vi utfører EU-kontroll på din Volkswagen raskt og effektivt. Kontrollen tar ca 50 minutter, vi har gratis WiFi så du kan arbeide eller nyte en kopp kaffe og lese dagens aviser mens du venter. Bestill time i dag på telefon 37 40 10 00 eller finn en ledig time på www.mittbilhold.no

Gromstad Auto

Vesterveien 56, 4836 ARENDAL. | Tlf. 37 40 10 00 | www.gromstad-auto.no

Åpningstider: Man - fre 08:00 - 16:00 Torsdag 08:00 - 19:00 Lørdag 10:00 - 14:00

27


Range Rover 3.0 SDV6 Autobiography

SKJERMER OG SKINN: Interiøret er moderne, og det aller meste av funksjoner styres via berøringsskjermene. FOTO: Morten Abrahamsen / NTB /

OPPGRADERT: Range Rover-modellen har vært gjennom en liten midtlivsoppgradering. Dieselmotoren i testbilen har fått litt mer krefter, og kjøreassistentteknologien har fått flere funksjoner. FOTO: Morten Abrahamsen / NTB /

Fortsatt konge på veien Hvis størrelsen betyr noe, er Range Rover et naturlig valg. AV Morten Abrahamsen / NTB

I floraen av luksuriøse SUV-er har Range Rover en særstilling. Da de andre bilprodusentene kom på konseptet med å blande store firehjulstrekkere og luksus på begynnelsen av 2000-tallet, hadde Range Rover allerede holdt på med det i mer enn 30 år. Dagens versjon er fjerde generasjon. Man skulle kanskje tro at de ville ha kommet med flere i løpet av 50 år – men den første rullet på veien, med diverse oppgraderinger underveis, i 26 år. Gjennom årene har Range Rover utvidet modellrekken, som i dag består av Evoque, Velar, Range Rover Sport og den største av dem alle, som enkelt og greit heter Range Rover. Sistnevnte er så definitivt sjefen i familien: 5 meter lang, 184 centimeter høy og over 2 meter bred, og med sin kantete form en bil som synes i landskapet. Dette er en bil for storfolk, for dem som velger grand danois framfor mops.

Lenestoler

Innvendig minner setene om lenestoler, og det er mykt skinn der det lar seg gjøre. Det som er stilig, er at Range Rover ikke har falt for fristelsen til å lage noe retroinspirert. I stedet er det tre store, digitale skjermer som dominerer dashbordet. Knapper er det svært lite av, og midtkonsollen har konsernets runde girvelger, som stiger opp når man starter bilen. Inntrykket er moderne og elegant. Kjøreopplevelsen er grandios. Takhøyden og testbilens glasstak gjør at romfølelsen er enorm. Understellet, med luftfjæringer, tar av humper på et vis man ikke får i vanlige sedaner eller stasjonsvogner, eller i SUV-er flest for den saks skyld. Det kan bare beskrives som

10

Motor Agder | Uke 49

mykt, men uten en påfølgende gynging. Snodig nok er bilen egentlig enda mer komfortabel hvis man setter den i det mest sportslige nivået. Vanligvis er en slik setting bare ødeleggende for en bils evne til å være komfortabel. I en Range Rover blir bilen noen knepp fastere i fisken, slik at den krenger litt mindre uten at det er noe problem å fyke over en hump eller dump.

Tørst

Motoren gir på ett vis mening. En ganske kraftig diesel sørger for at den store og temmelig tunge bilen får bra trøkk gjennom et solid dreiemoment, som ved den nylige midtlivsoppdateringen fikk 17 hestekrefter mer. Det er vanskelig å si at drivstofforbruket er pent, en snau liter på mila er ikke noe man roper ut ved MDGs valgbod. Samtidig er det grunn til å tro at det ville blitt enda verre med en bensinmotor. På papiret ser utgaven med ladbar hybrid ut som det riktigste valget. Erfaringsmessig er dog ikke forskjellen i forbruk så stor som brosjyren lover. Noe som henger sammen med at den ladbare hybriden får en langt høyere vekt, vel 250 kilo i dette tilfellet, og at den elektriske rekkevidden bare er på 51 kilometer.

Lange turer

Biltypen tatt i betraktning er kanskje ikke ladehybrid helt tingen? Skal man få utnyttet den elektriske kapasiteten, må det jo lades titt og ofte. Det kan passe for biler som i hovedsak skal benyttes på kortere turer. Å kjøpe en Range Rover for bare å kjøre til butikken, rimer ikke. Dette er en bil som hørere hjemme på lange turer. Det er på mange måter en ultimat familiebil. De store vinduene gir megautsikt for alle om bord, vind- og hjulstøyen er minimal, og komforten er strålende overalt.

SPLITT: Bakluken har alltid hatt denne løsningen i en Range Rover. FOTO: Morten Abrahamsen /

LUFTIG: Passasjerene har god sikt i Range Rover, men beinplassen bak er ikke av det formidable slaget. Da må man gå for utgaven med lang akselavstand, som koster 90.000 kroner mer. FOTO: Morten Abrahamsen / NTB /

Bagasjeplassen er på 550 liter, og en drivstofftank på 90 liter gir bra rekkevidde. Samtidig er det ikke til å komme ifra at en Range Rover er litt ute av skala. Det er som om man går rundt med en solid saldo tatovert i panna. Bilen dominerer, det være seg på veien eller parkeringsplassen. På den annen side har Range Rover historisk hevd på luksus-SUV-begrepet. Først i 2016 debuterte en naturlig konkurrent som Bentley Bentayga i dette segmentet. Så har vi denne spesielle følelsen av raffinement og luksus som kjennetegner Lexus. Den er det ikke alle som matcher. Mange er villig til å betale ekstra for det, og i følge undersøkelser, er Lexus kunder er de mest fornøyde.

Range Rover 3.0 SDV6 Autobiography Pris: 1.821.950.Pris testbil: 1.987.900.Motor: 6 syl. Diesel. 2 turboer. 2993 ccm 275 hk v. 3500–4250 o/min. 625 Nm v. 1500–2500 o/min. Aks: 7,9 sekunder Toppfart: 209 km/t Forbruk: 0,9 l/mil Utslipp: 199 g/km CO2. 64,3 mg/km NOx Bagasjerom: 550 liter LxBxH: 4999/2073/1835 mm Egenvekt: 2310 kilo Tilhengervekt: 3500 kilo


Nissan Leaf 40kWh 270km rekkevidde | 147HK

Kampanjetilbud Spar kr 46.900,-

NISSAN LEAF Nå kr 269.900,265.900,-

Inkludert vinterhjul og metalliclakk

Inteligent kraft

Inteligent integrering

• • • •

• • • • •

Batteri 40 kWt Utslippsfri rekkevidde 270 km WLTP** Akselerasjon: 0 til 100 km på 7,9 sek Effekt: 147 hk

Ny 8”-skjerm som er kompatibel med 4G-tilkobling Navigasjonstjeneste fra TomTom Apple Carplay og Android Auto* Premium sikkerhetspakke e-Pedal™

0.9%* KAMPANJERENTE! Nissan Leaf den teknisk avanserte elbilen fra kr 249.000.-

Gromstad Motor Stoa Stoaveien 39, 4858 ARENDAL Tlf: 37 40 10 50 | wwww.gromstad-motor-stoa.no

Profile for Tvende Media AS

TS Aust uke 49  

TS Aust uke 49