Page 1

TS

Kan ha snakket som oss Side 6

Tirsdag 27. mai 2014 Uke 22 Årgang 16

Aust- Agder

Svensk smaksbome

Rengjør båtkalesjen på 1-2-3

Kompakte og kostbare

Side 14

Side 30

Side 24

Flere tapere 20

Manglende kunnskap skaper unødvendig mange økonomiske tapere i Norge. UiA-professor Ellen K. Nyhus er en av flere aktører som mener det er på høy tid med mer personlig økonomi i skoleundervisningen.  Side 2-3

TV-guide Side 42-43

Kulturkalender Side 40-41


2

TS avisen

Aust-Agder Lovbrudd

Utenlandske statsborgere

Det ble anmeldt 4251 lovbrudd i Arendal i fjor. Det viser tall som Statistisk sentralbyrå har sammenstilt. Antallet er et gjennomsnitt av året 2012 og 2013. Sammenliknet med 2012 har det vært en endring i antallet anmeldte lovbrudd på 0,03 prosent. I hele Norge ble det an-

meldt 388.500 lovbrudd i fjor, noe som er 1,3 prosent færre enn året før. Det er en betydelig nedgang i tyveri, og antallet er lavere enn på 20 år.

I fjor var det 117 utenlandske borgere i Arendal som fikk norsk statsborgerskap. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det en oppgang på 17 prosent fra året før, da antallet var 100. I 2013 ble det innvilget 13.200 statsborgerskap i Norge. Det er 800 flere enn året før. Tidligere somaliske, irakiske

og afghanske statsborgere utgjorde de tre største gruppene som skiftet statsborgerskap, og det var litt flere kvinner enn menn. Fire av ti var barn.

Vil ha Manglende kunnskap skaper unødvendig mange økonomiske tapere i Norge. Sandvik redaksjonen@ts-avisen.no TS Marius

Det mener økonomiprofessor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder, som etterlyser bedre opplæring i skolen.   – Barn og ungdom lærer altfor lite om økonomi på skolen. Nå skjer det gjennom selværing og for de fleste går dette bra. Men med mer kunnskap vil man få ned antall mennesker som havner i alvorlige gjeldsproblemer, samtidig som langt flere kan få en bedre økonomi, sier Nyhus. Store ulikheter Dagens læreplaner gir rom for noe økonomiundervisning i samfunnsfag og matematikk, men Nyhus mener undervisningen er for lite systematisk og at det legges for mye opp til den enkelte skole og lærer.   – God kunnskap om personlig økonomi har så stor betydning at jeg mener det bør gis langt mer og bedre opplæring i skolen enn det vi ser i dag. Det vil kunne bidra til å kompensere for manglende opplæring i hjemmet og bidra til å redusere økonomiske forskjeller, hevder Nyhus.   Ifølge professoren har ikke norsk skole nok kvalifiserte lærere til å undervise om personlig økonomi. Lærerstudenter som tar samfunnsfag har eksempelvis bare noen få timer med finans og økonomi. Da Nyhus underviste på faget i år var det kun én av studentene som kunne forklare hva renter er.

Flere aktører presser på for at personlig økonomi skal inn i undervisningen. Illustrasjonsfoto

Sentralbord: Tlf: 37 06 39 00 / Faks: 37 06 39 01 / E-post: post@ts-avisen.no / www.ts-avisen.no

TS avisen

Utgiver: Tvende Media AS Havnegata 4B Arendal

Daglig leder: Einar Sjøvaag

Tlf: 95 97 00 99 E-post: einar@ts-avisen.no

Produksjonsjef: Torbjørn Lillebø

Tlf: 92 04 73 45 torbjorn@ts-avisen.no

Salgssjef: Odd Bjørn Jensen

Tlf: 40 40 42 50 E-post: oj@ts-avisen.no

Distribusjon: Nordpost / E-post: post@norpost.no / Annonsebestilling: annonser@ts-avisen.no / Tlf: 37 06 39 00 / www.ts-avisen.no / 25.000 eksemplarer


3

TS avisen

Tips oss! Vi skriver gjerne om store og små begivenheter i ditt lokalmiljø. Send ditt innspill på: tips@ts-avisen.no

Verdens største foss Verdens største foss eller fossefall er Victoria Falls. Victoria Falls er et fossefall i Afrika på Zambezi elven mellom Zambia og Zimbabwe. Victoria Falls er ikke den høyeste eller bredeste fossen i verden, men

er regnet som den største med tanke på høyde X bredde. Med en høyde på 108 meter og bredde på 1708 meter, gir den største flaten med fallende vann.

a økonomifag i skolen   – Personlig økonomi må bli en større del av lærerutdanningen før det kan innføres som fag. Vi trenger flere pedagoger som forstår når barna er klar til å lære og hvordan dette best kan gjøres, sier hun. Liten politisk interesse En undersøkelse UiA og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) utførte i 2011 viste at mange nordmenn ikke forstår enkle økonomibegreper. Kunnskapsnivået er lavt for alle aldersgrupper og det er de unge som kan minst. Jenter scorer aller svakest, uten at man har funnet årsakene til det.   Nå viser ferske tall fra TNS Gallup at syv av ti foreldre mener undervisningen i personlig økonomi er for dårlig. Finans Norge og Forbrukerombudet gikk i den forbindelse ut og oppfordret regjeringen til å styrke skolens un-

dervisning.   – Det er stadig flere aktører som mener det bør gjøres noe, men politisk er det dessverre fortsatt liten interesse, sier Nyhus. Hun ser flere problemer med å stole for mye på foreldres kunnskap.   – Foreldre er ikke alltid gode rollemodeller når det kommer til personlig økonomi, og det er for stor variasjon i hvor mange som lærer barna sine noe. Og undersøkelsen vår viser jo også at det er mange foreldre som ikke har god forståelse. Det er heller ikke alltid at de lærer vekk det som er viktig, sier Nyhus. Bør prioriteres Hun mener skolen bør ta større ansvar for å lære unge hvordan man motstår fristelser og prioriterer pengene på best mulig måte.   – Man må lære seg å ha buffer

og lære seg å planlegge for lengre perioder. En bør også lære om praktiske hjelpemidler som finansportalen og mulighetene nettbanker gir. I nettbanken kan man sikre seg mot overforbruk ved å opprette flere sparekonti til ulike formål som har direkte trekk fra lønna. Man kan vise hvordan enkel økonomi fungerer gjennom dataspill og rollespill, foreslår Nyhus. Ifølge henne bør elevene også lære om et stadig mer uoversiktlig finansmarked og hvordan man håndterer aggressiv markedsføring av forbrukslån.   – Det er mange nye typer produkter og tilbydere som gjør markedet uoversiktlig og komplisert. Feil valg kan gi alvorlige og langvarige konsekvenser. Man må lære om risiko knyttet til å ta opp lån og risiko ved å investere i aksjer og fond, sier hun.

Kunnskapsnivået i dag er for lavt og skolen bør ta mer ansvar for opplæringen, mener økonomiprofessor Ellen Katrine Nyhus ved UiA.

Økonomiprofessoren fra Høvåg håper Norge snart tar etter en rekke andre OECD-land, som har en mye større satsing på personlig økonomi.   – I mange land er det langt

større fokus på dette blant arbeidsgivere, organisasjoner og i skoleverket. Det er til og med en egen PISA-test som omhandler personlig økonomi, men denne har Norge foreløpig takket nei til.

Din annonse

her?

annonser@ts-avisen.no

VÅRkupp!

Uadressert reklame nei takk? TS-Avisen, Ja takk!

Inntil

–30%

Screen

Markiser Garasjeporter

MARKISER • PERSIENNER SCREEN • GARASJEPORTER Alt innen solskjerming og garasjeporter

Kontakt oss på “­ post@ts-avisen.no” for å få TS-klistremerket til din postkasse!

Morgan Thoresen Tlf: 976 72 550

Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av både solskjerming og garasjeporter. Vi kommer gratis hjem til deg med gode råd og løsningsforslag. Ring GRATIS: 800 80 488 www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

10 sekker

289,dekkbark furu 50 ltr q-outdoor

Montér Grimstad

Reddalsvn. 44 , 4886 Grimstad. Tlf. 47 84 30 00. 07 - 17 9-15

monter.no


4

TS avisen


TS avisen

5


6

TS avisen

Tips oss!

Fakta & viten

Send ditt innspill på: tips@ts-avisen.no

Neandertalerne kan ha snakket som oss Hadde neandertalerne et menneskelig talespråk? Tungebeinet kan tyde på det. Pedersen Øberg redaksjonen@ts-avisen.no TS Steffen

Når og hvordan vi begynte å snakke sammen, er gjenstand for kraftig debatt, og det er vanskelig – om ikke umulig – å gi et sikkert svar på spørsmålet. For i vår fjerne fortid er det langt mellom kildene. De siste årene har imidlertid en ny gjeng meldt seg på i debatten – neandertalerne.   Forskere fra the University of New England publiserte nylig en undersøkelse av en neandertalers tungebein. Dette beinet styrker påstanden om at også våre primitive søskenbarn kunne kommunisere gjennom tale. Tungebeinet Tungebeinet er et hesteskoformet bein som sitter i halsen vår, rett under kjeven. Det er en del av taleorganet vårt ved at det øker bevegeligheten til tungen og strupehodet.   Det fossile beinet ble først undersøkt i 1989 av Stephen Wroe og hans kolleger ved the University of New England. De oppdaget at tungebeinet hadde så å si lik form som vårt eget.   Problemet den gang var at man ikke visste noe om hvordan dette tungebeinet faktisk ble brukt av neandertalerne. Et akseptert syn Men med dagens utviklede teknologi har forskerne nå kunnet undersøke tungebeinets mekaniske egenskaper nærmere. Ved å bygge modeller av beinet har de kunnet sammenligne det med moderne menneskers.   – Sammenligningene tyder sterkt på at denne sentrale delen av den vokale kanalen ble brukt på samme måte som vi bruker den, sier Wroe i en pressemelding.   Erika Hagelberg, professor i evolusjonær biologi ved Universitetet i Oslo, sier studien er grundig og solid. Hun mener den gir ytterligere støtte til teorien om at

neandertalerne kunne snakke.   – At neandertalerne hadde fysiske forutsetninger for å snakke er i dag et generelt akseptert syn, forteller hun.   – De hadde store hjerner, større enn moderne menneskers, og det nåværende synet er at de hadde kompleks oppførsel, inkludert tale. DNA-studier støtter også påstanden om at de var i stand til å snakke som mennesker, sier Hagelberg. Kognitive evner Mye tyder altså på at neandertalerne hadde de fysiske forutsetningene for tale. Men en fysisk forutsetning er ikke det samme som en faktisk evne.   – Evnen til å lære seg tusenvis av ord, sette dem sammen til setninger, og igjen lage uendelig mange variasjoner av disse, kommer helt an på det kognitive. Og vi vet mye mindre om neandertaleres kognitive evner, påpeker professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, Jan Terje Faarlund.   Det er ikke lett å være sikker på om våre slektninger kommuniserte ved hjelp av et muntlig språk. Men hvert funn og hver analyse gir ny innsikt og debatt.   – I år er det 150 år siden Homo neanderthalensis fikk sitt navn etter funnet av det første fossile eksemplaret noen år tidligere, i Neanderdalen. Våre oppfatninger om dem har siden den gang forandret seg kontinuerlig – ofte som en gjenspeiling av synet på vår egen menneskelighet, sier Erika Hagelberg. To teorier Når man gjør undersøkelser så langt tilbake i historien, er veldig lite sikkert. Også hvordan vi selv startet å bruke talespråk til å kommunisere.   I spørsmålet om når og hvordan moderne mennesker begynte å snakke med hverandre, er det to hovedgrupper av teorier, forklarer Jan Terje Faarlund.   Den ene hevder at språket vårt utviklet seg langsomt, over tid og som en følge av behovet for å kommunisere i spesielle situasjoner.   – Når tidlige mennesker gikk på jakt i det høye gresset på savannen,

SOFISTIKERTE: Nye funn og analyser utfordrer synet på neandertalerne som primitive hulemenn. Denne neandertaleren er kledd opp i moderne klær foran neandertalermuseet i Tyskland.  Foto: Federico Gambarini / TT / NTB scanpix

eller i mørket om kvelden, var det greit å kunne snakke sammen. I slike situasjoner var det vanskeligere å forstå gester og tegn, sier han.   Teorien er at språket ble til ved mange adaptive steg fra de tidligste hominider. Og at dette utviklet seg via et enkelt språk uten komplisert grammatikk, før vi gradvis, med adapsjon og seleksjon, utviklet det komplekse systemet vi har i dag. Oppsto brått Den andre rådende gruppen teorier hevder det motsatte, nemlig at talespråket oppsto brått på grunn av en mutasjon i hjernen. Lingvisten Noam Chomsky, som først presenterte en slik teori, mener denne mutasjonen oppsto for om lag 100.000 år siden.   – Denne teorien har den fordelen at den forklarer hvorfor vi er de eneste som har en slik type muntlig språk, forklarer Faarlund. Dessuten peker teorien på at språket vi bruker i dag, faktisk er relativt dårlig egnet som kommunikasjonsmiddel.   – Hvis vi skulle designe et språk først og fremst for kommunikasjon, så ville det se annerledes ut enn det verdens språk gjør i dag, sier han.   Problemet med begge disse teoriene er, som Faarlund påpeker, at forskerne har veldig lite data å jobbe med. Språkets opprinnelse, både hos mennesker og neandertalere, blir derfor, inntil videre, en teoretisk øvelse.

SOSIALE: Neandertalerne levde antakeligvis i små grupper på mellom fem og ti individer. Det ser ut til at de pleiet skadde medlemmer av gruppen og hadde empati og omsorg for hverandre.  Foto: NTB scanpix

RITUALER: Funn av gravplasser tyder på at neandertalerne gravla sine døde.  Foto: NTB scanpix


TS avisen

7


8

TS avisen

Hudens ungdomskilde

Bilferie med

Som leser av TS-avisen får du dette helt spesielle lesertilbudet. Du kan få mer informasjon og bestille alle reisene på www.happydays.nu ved å inntaste reisekoden «TS-avisen». OBS! Hjemmesidens tekst er på dansk, men prisene er norske!

Sommer i Sverige

6 dagers ferie på 4-stjerners sentrumshotell i Kalmar

Avansert Hudpleie - Tørr og irritert hud - Acne og urenheter - Solskader

Rynkebehandling med Vistabell og Juvederm - Leppeforstørring - Oppstramming

Kosmetisk tatovering av bryn, øyne og lepper

Oppholdet inkluderer: • 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 3 x 2-retters middag inkl. kaffe

Pris pr. person i dobbeltrom NOK

2.749,-

Pris uten reisekode NOK 3.049,-

Best Western Plus Kalmarsund Hotell HHHH

Klar for våren?

Sjarmerende Kalmar ligger rett ut til Kalmarsund, og her finner du en hyggelig, gammel middelalderbydel, domkirke og ikke minst Kalmar Slott (1,7 km). Slottet et av Nordens best bevarte renessanseslott. I dag kan du oppleve en riddersal, våpensamling, fangetårn, slottskirke og mye mer på stedet. Rett ved Kalmar ligger også den seks kilometer lange broen til Øland, som virkelig har mye å by på, bl.a. en fantastisk sommerstemning. Også naturen på Øland er

Vipper og bryn

250,20 %

Juvederm Ultra

noe helt spesielt; Her er et vell av naturreservater og “Store Alvaret” – en helt spesiell naturtype bestående av en overflate av kalkstein, hvor det ikke kan gro trær, men tvert imot finnes det en rekke planter, bl.a. orkideer.

Ankomst:

Valfri i perioden 16.6.-11.8.2014.

tilbudet gjelder ut mai 2014

Vi er ikke størst, men vi er bedre... www.hudensungdomskilde.no/arendal

H u s k : Gavek ort hos oss gjø r noen veldig glad !

Langbryggen 11 – 4841 Arendal – Tlf. 46 88 88 76

BW Plus Kalmarsund Hotell

2 overnatninger – Kun 1.099,Ankomst: 29.-30.5., 6.-7.6. og 15.8.-12.12. 2014 – RING OSS!

2 BARN 6-14 ÅR ½ PRIS

Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Avbestillingsforsikring kan kjøpes. Ekspedisjonsgebyr NOK 89,-. Teknisk arrangør:

Åpent: Hverdager kl. 8-17

Husk reisekoden: «TS-avisen» ved bestilling Ring

800 61 005 www.happydays.nu


TS avisen

9


10

TS avisen

Ferie & fritid

Kullgrill mest populært blant unge De unge vil grille med kull, mens de eldre foretrekker gass, viser ny ­undersøkelse.

for seg.   – Med en gassgrill kommer du raskere i gang med grillingen enn dersom du bruker kull. Grillen er klar når du er klar. Den er enkel i bruk, det er lett å regulere varmen, og grillen er lett å rengjøre etterpå, sier Morten Tørnøe i Jernia.

Magnus W. Sæther redaksjonen@ts-avisen.no TS Rolf

– For mange er kullgrillen selve symbolet på hvordan grillkunst skal være. Selv om vi selger flest gassgriller, er det stadig flere som kjøper kullgrill, sier Morten Tornøe, kategoriansvarlig for grill hos Jernia.   En ny undersøkelse viser at 41 prosent av nordmenn foretrekker å bruke kullgrill, mens 40 prosent velger gassgrill. 19 prosent foretrekker ingen av disse viser spørreundersøkelsen som er utført av YouGov for Jernia. Kullgrillen står sterkest blant de mellom 18 og 34 år, hvor 49 prosent foretrekker kull og 36 prosent gass. Jo eldre man blir, desto sterkere står gassgrillen. Fra 55 år og oppover foretrekker 43 prosent gass og 31 prosent kull. Huleboer-grill – Kullgrill er litt «caveman-style».

Svært mange liker duften og sommerfølelsen de får av å grille med kull.

Det er mulig at de yngre velger kull fordi det er tøft og fordi det gir en god følelse å se kullet brenne og å kjenne duften fra kullgrillen, sier grillekspert Petter Gullikstad i Grillsjefen Catering.   Gullikstad er også er kjent som grillsjef i Jernias hjemmekokkelaug og foretrekker å grille med kull.   – Det er en myte at det er vanskelig å grille med kull. Man kan

kontrollere temperaturen i grillen ved å justere luftinntaket. Det er også lettere å langtidssteke og røyke kjøtt i en kullgrill. Skaff deg et steketermometer, så ha du full kontroll. Øvelse gjør mester, sier Gullikstad.   Gassgrillen står sterkest på Sørlandet, hvor 45 prosent foretrekker gass og 36 prosent velger kull. Fra Trøndelag og nordover står deri-

mot kullgrillen høyest i kurs. Norge på gasstoppen I Sverige og Danmark er styrkeforholdet mellom kull- og gassgriller 70-30 i kullgrillenes favør målt i antall solgte griller. Det viser tall fra Weber. I Norge er forholdet omtrent 50-50, og vi ligger dermed på gasstoppen i Norden. Og gassgrillen har mye som taler

Pelletsgrillen kommer Nå har det kommet en ny type grill på markedet, nemlig pelletsgrillen.   – Med pellets kan man grille på høy temperatur med full kontroll. Denne grillen representerer en ny måte å tilberede mat utendørs på, enten man ønsker å grille eller røyke maten, sier Tornøe. Pellets er komprimert sagflis fra ulike frukt- og nøttetrær, som gir en særegen aroma.   – Pellets har svært lavt innhold av aske og fuktighet og gir en like rask oppvarming som gass. I tillegg er pellets svært miljøvennlig da det er tilnærmet karbonnøytralt, sier Tornøe.   Pelletsgriller er imidlertid ikke noe for de med stramt budsjett. Hellstrøm-grillen som selges hos Jernia koster 18 000 kroner.


11

TS avisen

RIKTIG KVALITET

TIL RIKTIG PRIS

–Modena Fliser har salg på sesongvarer til fantastiske priser!

179

379

Kun

Kun

pr. m2

pr. m2

Bruddskifer

Bruddskifer

Småbrudd 10-20 mm

Mellombrudd 20-30 mm

Illustrasjonsbilde

99 Kun

TOPP KVALITET!

pr. m2

Modena Grey Rustic 30 x 30 cm. Uteflis.

Kun

1990

pr. m2

Tørrmur Håndstein 10-20 cm. Selges i hele kasser. Ca. 3 m2 pr. kasse

/modenafliser AVENYEN I SØRLANDSPARKEN SØGNE GRIMSTAD SJEKK HJEMMESIDENE FOR VÅRE ÅPNINGSTIDER I SOMMER!

modena.no


12

TS avisen

DEILIG HJEMMELAGET SØNDAGSMIDDAG I HERSKAPELIGE OMGIVELSER.

2 retters søndagmiddag

FRA KL 13-17 Pris voksen 189,- Barn under 12 år 99,-

BORDBESTILLING: 37 06 08 30

Barn u. 3 år: Gratis

Sørlandslisten – din lokale produsent av foringer og listverk Som en ramme fremhever et bilde, kan vakre lister fremheve et rom. Vi har designet og produsert våre lister med dette i fokus.

Vannbasert maling – for miljøets skyld.

Unik produksjonsmetode gir markedets beste utvalg av profilerte og glatte lister i MDF.

Kan overmales uten forarbeid.

MDF lister forenkler monteringsarbeidet.

Fuktbestandig MDF av beste kvalitet garanterer flott resultat.

Se hele sortimentet på www.sorlandslisten.no | E-post: post@sorlandslisten.no | Tlf: 37 04 40 60 / 91 73 60 27


13

TS avisen

PRØV GRATIS! Verdens første 6-blads høvel for menn GRATIS

NY HE T

1 Pace 6 Plus høvel 2 Pace 6 Plus barberhoder

(verdi kr 169,- Din pris kr 0,-)

Du er ikke forpliktet til å kjøpe noe, men blir abonnent på nye blader. Porto og ekspedisjon pedisjon kr 39,- tilkommer. Hvis du ikke kk vilil abonnere, abonn b nere ere,, gi gi oss oss beskjed innen 14 dager etter at du har fått prøvepakken. Som abonnent mottar du u 2 stk 4 pk. Pace 6 Plus refill-blader hver 4. måned – fritt f tt levert. fri Pris pr pakke er kun kr 149,-. Bestiller må være over 18 år. Kontura AS Kundeservice: 2222 8000 * SSammenlignet li t med d en 4-blads 4 bl d høvel. h l


14

TS avisen

Mat & kosthold

LITT OG LITT: Potetene blir fort brune, så det lønner seg å rive litt av gangen.

Råraka med løjrom POTETRETT: Råraka med løjrom er både enkelt og godt, ifølge Øyvind Hjelle. Men vær nøye med råvarene.   Foto: Carl Martin Nordby

Svensk smaksbombe Råraka med løjrom er latterlig enkelt og latterlig godt. Hjelle redaksjonen@ts-avisen.no TS Øyvind

I tillegg til en og annen OK skiløper, noen helt greie tennisspillere og popmusikk i verdensklasse kommer det en del gode retter og mattradisjoner fra Sverige. At «råraka med løjrom», som er så svinsk enkelt og så utrolig godt, ikke har fått fotfeste i det norske kjøkken, er nesten ubegripelig. De blågule fortjener kred for å ha laget noe så fantastisk enkelt og så inni hampen godt.   Når du lager råraka med løjrom ligger djevelen i detaljene, for å si

det sånn. For dette kan bli kjempevondt hvis du bruker feil potet eller feil rogn/kaviar. Sørg derfor for å ha ekte svensk løjrom og mandelpoteter for hånden når du går i gang. Etter hvert, når du har fått tak på retten, kan du eksperimentere videre med røykt fisk, sild og andre typer rogn. Løjrom er en av Sveriges fremste delikatesser, og produseres etter tradisjonsrike metoder i Kalix i Nord-Sverige en kort periode på høsten. Løjrommen kommer fra er en liten laksefisk som vi kjenner bedre som lagesild i Norge. Denne lille tassen produserer en anselig mengde rogn, som med mye tradisjon, kunnskap, kjærlighet og bitte litt

salt blir til en gyllen oransje smaksbombe, herlig i kombinasjon med sprøstekt potet. Fersk løjrom er supert, men dette er faktisk en av de råvarene som ikke forringes nevneverdig av en tur i fryseren, noe som gjør dette til en vinner hele året. Spiller ingen rolle om det er kaldt eller varmt, lyst eller mørkt ute. Alle liker sprøstekt potet, men ikke svidd potet. Bruk aller helst mandelpotet eller en annen gul og melen potet. Poteten skal ikke gjennom annet en rasping på rivjernet, før den saltes lett og stekes i smør i en panne. Annet tilbehør er finhakket rødløk, rømme og – hvis du vil – litt dill og sitron. Nu kjør vi ...

Visste du at... Sørlandsparken har over

9.000.000 besøkende hvert år? www.sorlandsparken.no

Ingredienser 4 Pers. 6 stk. mandelpotet 1 ts maldonsalt 1/4 ts nymalt svart pepper 50 g klaret smør 4 ss rømme 4 ss løjrom 1 stk. rødløk 2 dusk dill 1 stk. sitron

Framgangsmåte: Skrell mandelpotetene og riv dem opp grovt på et rivjern. De blir brune i rekordfart så ikke riv opp for mye av gangen. Derfor gjør jeg det «à la minute « som det så fint heter. Det betyr at jeg bare river det jeg skal bruke for hver rak hver gang. Salte og pepre poteten og la det stå i 30 sekunder. Samle alt sammen som en snøball i hånden og skvis ut det meste av vesken. Det skal ikke være helt dønn tørt, men det er viktig å få ut en del av vesken som dannes etter riving og salting. Start stekingen med klaret smør. Klaret smør er helt ordinært

smør (ikke margarin) som er smeltet i en liten kjele, hvoretter du forsiktig heller fettet over i en ny skål. Bunnslammet lar du bli igjen i kjelen. Det er fettet som du har helt av som skal brukes til stekingen. Det som ligger igjen i kjelen du varmet opp smøret i, kan du bare kaste. Bruk en god og varm panne til stekingen. Legg 2 ss smør i pannen og fordel poteten utover. Press poteten utover med en stekespade til den er helt flat og 10-20 cm i diameter. Pass på at den ikke revner, men holder seg sammen som en liten «plate». Stek den på moderat varme, slik at den blir god og sprø på en side før den får samme behandling på andre siden. Legg råraken over på et brett og stek de andre ferdig. Dette kan fint gjøres flere timer før gjestene kommer. Varme alle sammen før servering, og legg opp en solid spiseskje med løjrom, rømme og finhakket rødløk.


15

TS avisen

Hus & hjem

Hilde Miho Knutsen har både sin egen blogg på hildemihosverden.blogspot.no og er aktiv på Instagram under navnet hildemiho.

Pastellfarger er blant Hilde Miho Knutsens favoritter, noe stua bærer preg av. På gulvet har hun plassert en diskokule, som gir fint lysspill på vegger og tak.

Leken fargeglede Hvorfor er det bare barnerom som får være fargerike, spør Hilde Miho Knutsen. Hun har pyntet hjemmet i glade farger fra kjeller til loft.

TS

Kjersti Busterud redaksjonen@ts-avisen.no

Et banner med ordene «Villa Villekulla» er det første som møter deg når du kommer inn i huset til familien Miho Knutsen i Spikkestad i Buskerud. Deretter et fargerikt system av knagger og skohyller i pastell og neon, knallfargede paraplyer, en turkis dørmatte og et skap kledd i fargerikt tapet.   – Folk som kommer på besøk, sier de blir glade av å komme inn her, og det er vel målet også. Jeg liker å ha et lekent interiør, sier Hilde, som synes det er synd at mange lar de friskeste fargene være forbeholdt barnerommet.   Hun drømte lenge om å kjøpe et gammelt kråkeslott, men da familien for et år siden i stedet endte opp på et nytt boligfelt der alle

husene ligner hverandre, tok det ikke lang tid før hjemmet likevel hadde fått sitt særpreg.   – Mange spør hva mannen min synes. Og han er med, selv om det kanskje ikke var hans idé å male veggen rosa eller rekkverket i turkis, innrømmer hun. Farger som terapi Hilde har alltid vært glad i farger. Men fargeinteressen tok av da hun for noen år siden ble sykmeldt.   – Når jeg er hjemme hele dagen, kan jeg ikke omgi meg med bare svart og hvitt. Jeg må ha et hjem jeg blir glad av å være i. Så for meg er farger også terapi, forteller hun. Pasteller, knall gul og knall rosa går igjen i «Villa Villekulla», mens blant annet rødt og mørke farger er nærmest fraværende. Selv til jul pynter hun i pastell. Fargekombinasjonene blir til i Hildes hode.   – Jeg har ingen forklaring på hvordan jeg setter sammen farger, jeg bare bruker de fargene jeg liker og synes passer sammen. Selv om jeg bruker mange farger, er det i mine øyne harmonisk her, sier hun.

Noen feilgrep har hun imidlertid gjort underveis.   – Jeg har både malt og tapetsert vegger og ting som er blitt helt feil. Da er det bare å gjøre det på nytt, sier hun. Hvitmalt parkett For at et hjem fullt av farger skal fremstå som harmonisk, tipser Hilde om at det er viktig å ha en rolig base. Alle parkettgulvene er derfor malt hvite.   – Å male gulvene har nesten vært det viktigste, påpeker hun. Inspirasjonen henter hun fra Instagram, blogger og interiørblader.   – Jeg liker særlig danske bloggere, de tør mer enn norske, sier hun. Selv er hun aktiv både på Instagram under brukernavnet hildemiho og som blogger på hildemihosverden.blogspot.no. Og som følgerne hennes kan se, er ikke bare hjemmet, men også feriehuset i Sverige dekorert med fargerike tapeter og malte møbler. Neste prosjekt er et lekehus i hagen.   – Det blir nok ikke mindre fargerikt der, lover hun.

Øser og sleiver trenger ikke være svarte eller brune. På kjøkkenet til Hilde Miho Knutsen pynter de opp i et bredt fargespekter.

I stua har barna fått sin egen fargerike avdeling i form av et leketelt fylt med puter.


16

TS avisen


17

TS avisen

Med nye hagemøbler blir det en

GOD SOMMER!

Kom og se vår 1200 m2 utstilling med stor gratis parkering rett utenfor døren. Vi har fokus på god service, kombinert med kostnadsfri frakt og levering hjem til deg ! Hos oss kan du låne bil eller overbygd henger for hjemkjøring til hus og hytte!

LUND BENK

3.695,-

1.895,-

7.380,-

GOTLAND RULLESOFA

GOTLAND SOFAGRUPPE

Hvitmalt. Mål: 205 x 77 H 79 cm. Puter kr 495,-

Sofagruppe med bord, sofa og 2 stoler. Mål sofabord: 60 x 120 cm

Bullerø spisegruppe m/4 stoler

Lund hagebenk - hvitmalt. Mål: 139 x 77 H 87 cm

Alle hagemøblene er i heltre - svenskprodusert TOPP KVALITET

Amelia spisegruppe m/4 stoler

14.175,-

9.975,-

Amelia spisebord med 2 nedfellbare ileggsplater gjør at bordet kan bli 332 cm langt.

Regulerbare stoler og hvitmalt spisebord. mål: 90 x 200 cm. Bord kr 3 595,- Regulerbar stol kr 1 595,-

Gruppe med bord og fire regulerbare stoler. Mål på spisebordet: 212 (332) x 110 cm. Amelia Spisebord kr 6995,-/ Stol kr 1795,-/ Pute kr 445,-

Fagmøbler Herman Andersen, Grimstad Bergemoen - Finsam Storsenter

Kjøp nå - betal om 12 mnd. Gebyr kr 499,-

Tlf. 37 04 11 40, Fax. 37 04 16 34, grimstad@fagmobler.no Åpningstider: Man-fre 10.00-19.00 Lørdag 10.00-15.00

PRØV GRATIS! Verdens første 6-blads høvel for menn GRATIS

WWW.FAGMOBLER.NO

NY HE T

1 Pace 6 Plus høvel 2 Pace 6 Plus barberhoder

(verdi kr 169,- Din pris kr 0,-)

Du er ikke forpliktet til å kjøpe noe, men blir abonnent på nye blader. Porto og ekspedisjon pedisjon kr 39,- tilkommer. Hvis du ikke kk vilil abonnere, abonn b nere ere,, gi gi oss oss beskjed innen 14 dager etter at du har fått prøvepakken. Som abonnent mottar du u 2 stk 4 pk. Pace 6 Plus refill-blader hver 4. måned – fritt f tt levert. fri Pris pr pakke er kun kr 149,-. Bestiller må være over 18 år. Kontura AS Kundeservice: 2222 8000 * SSammenlignet li t med d en 4-blads 4 bl d høvel. h l


18

TS avisen

PRØV GRATIS!

Verdens første 6-blads høvel for kvinner GRATIS

1 Shai høvel 2 Shai barberhoder

NY HE T

Kristin, Oslo

(verdi kr 169,- Din pris kr 0,-)

Gir silkemyk hud Du er ikke forpliktet til å kjøpe noe, men blir abonnent på nye blader. Porto og ekspedisjon kr 39,- tilkommer. Hvis du ikke vil abonnere, gi oss beskjed innen 14 dager etter at du har fått prøvepakken. Som abonnent mottar du 2 stk 4 pk. Shai refill-blader ader hver 4. måned – fritt levert. Pris pr pakke er kun kr 149,-. Bestiller må være over 18 år. Kontura AS Kundeservice: 2222 8000


TS avisen

19


20

TS avisen


21

TS avisen

Kåre fikk aldri spille Møter opp til kampen Guttespiller Kåre Nye sko i bagen Kanskje vil han score

y t r pa 4 1 0 y 2 t r 4 a 1 0 p 2ty y t r a y t p r y y y y y y r t t t t t t a r r r r r 4r a p 1 a a a a a a 0 pp 2 p p p p p y 4 t 1 0 r 2 a 4 p 4 1 1 0 0 2 4012 401 40a 40 4 2 2012 12 0 t41y 2 21 r p Er han med fra starten? Laget skal nå navnes Ellver’n presenteres Kåre-navnet savnes

12. mai - 7. juni 12. mai - 7. juni

Setter seg på benken Ikke det han ville Titter bort på trener’n Vil så gjerne spille

PIAGGIO mai - 7. juni TYPHOON 50 2T12. PIAGGIO 12. mai - 7. juni Sort og Hvit TYPHOON 50 2T mai - 7. juni mai - 7. juni mai - 7.12. 12. juni mai - 7. juni Sort og Hvit12. 12. mai - 7. juni 12. mai - 7. juni 12. mai - 7. juni 12. mai - 7. 12.juni 16.990,PIAGGIO med toppboks 16.990,TYPHOON 50 2T 12. mai - 7. juni PIAGGIO og hjelm. Sort toppboks og Hvit PIAGGIO PIAGGIO med TYPHOON 50 2T PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO og hjelm. 12. mai - 7. juni TYPHOON 5016.990,2T TYPHOON 50 2T Sort og Hvit TYPHOON 50 2T TYPHOON 50 TYPHOON 2T 50 2T TYPHOON 50 TYPHOON 2T TYPHOON 50 2T 50 2T PIAGGIO Sort og Hvit

r14ty

med toppboks Sort og Hvit 16.990,Sort og og hjelm. Hvit Sort og Hvit Sort og Hvit Sort og Hvit Sort og Sort Hvit og Hvit50 2T TYPHOON 16.990,PIAGGIO med toppboks 16.990,Sort og Hvit 16.990,16.990,- 16.990,- 16.990,-TYPHOON 16.990,16.990,med toppboks og med toppboks 50hjelm. 2T med toppboks med toppboks med toppboks med toppboks med toppboks med toppboks 16.990,og hjelm. og hjelm. Sort og Hvit og hjelm. og hjelm. og hjelm. og hjelm. og hjelm. og hjelm. med toppboks 16.990,-og hjelm.

Blåses av til pause Vil det gjøres bytter? Håper trener’n tenker kanskje Kåre nytter

14 0 2 2014

Kåre får beskjeden Nå skal du på banen Kjenner det i magen Blir så tørr i ganen

med toppboks og hjelm.

Varmer opp med jogging Tøyer litt på låret Tar en tur på doen For å fikse håret Drakta ned i buksa Pusser litt på skoa Strømper over knea Ligner litt på Moa Andre omgang starter Dommer’n starter tiden Fortsatt venter Kåre Superklar på siden

PIAGGIO FLY 50 2T PIAGGIO Hvit Sort FLYog50 2T Hvit og Sort 15.990,PIAGGIO toppboks PIAGGIO med 15.990,FLY 50 2T og hjelm. toppboks FLY 50 2T med Hvit og Sort PIAGGIO PIAGGIO og hjelm. Hvit og Sort PIAGGIO FLY 50 2T 15.990,FLY 50 2T FLY 50 2T 15.990,-

med toppboks Hvit og Sort og hjelm. Sort Hvit og Sort med toppboks Hvit og og hjelm. med toppboks med toppboks med toppboks og hjelm. og hjelm. og hjelm.

Gutten kremter stille Håper coachen hører Ingen reaksjoner Kremt for døve PIAGGIO ører PIAGGIO

FLY 50 FLY 502T2T PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO Kåre kryper sammen Hvit ogog Sort Hvit FLY 50 2T FLY FLY 50FLY 2T50Sort 2T 50 2T

PIAGGIO FLY 50 2T

Bitte, lille myggen 15.990,15.990,-

Hvit og Sort

Hvit og Sort Hvit og Hvit og Sort Hvit og Sort med toppboks Løfter opp enSort finger med toppboks og hjelm. og hjelm. Pirker hamtoppboks på ryggen med toppboksmed med toppboks med toppboks og hjelm. og hjelm. og hjelm. og hjelm.

15.990,15.990,15.990,15.990,- 15.990,- 15.990,15.990,15.990,-

PIAGGIO FLY 50 2T

med toppboks og hjelm.

Sjefen svarer grettent - Slutt nå med det gnålet Jobben din ut kampen ballhenter bak målet

Hvit og Sort

15.990,med toppboks og hjelm.

Stiller seg bak keeper’n For å hente baller Laget tar hjem seier’n Jubelropet gjaller Rusler hjem alene Krum og bøyd i nakken Leter etter hullet stirrer ned i bakken Tomme tanker tenkes Flere ble jo byttet Hvorfor ble det Kåre som ble ubenyttet Kampanjetilbud

Kampanjetilbud 12. mai - 7. juni:

Få med hjelm og toppboks til en Kampanjetilbud 12. av mai3.000,- 7. juni: verdi Fåpå med hjelm modeller. og toppboks til en utvalgte

Kampanjetilbud 12. mai - 7. juni:

12. mai - 7. juni:

Få med hjelm og toppboks til en

Kampanjetilbud verdi av 3.000,-

12. mai - 7. juni:

Få med hjelm og toppboks til en på utvalgte modeller.

12. mai - 7. juni:

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

verdi av 3.000,-

Kampanjetilbud

verdi av 3.000,Kampanjetilbud på utvalgte modeller.

Tramper inn i husetKampanjetilbud Setter seg i trappa verdi av 3.000,-12. mai - 7. juni: Kampanjetilbud Kampanjetilbud Kampanjetilbud Fikk jo ikke spille av -3.000,12. mai - 7. juni: 12. mai verdi - 7. 12. juni: mai 7. juni: Roper opp til pappa 12. mai - 7. juni: på utvalgte modeller. (Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell) Få med hjelm og toppboks til en

Få med hjelm og toppboks til en

verdi av 3.000,Kampanjetilbud på utvalgte modeller. Kampanjetilbud 12. mai - 7.Kampanjetilbud juni:

Kampanjetilbud

12. mai - 7.Fåjuni: 12.til en mai - 7. juni: med hjelm og toppboks

12. mai - 7. juni:

Få med hjelm og toppboks til en Få med hjelm og toppboks til en verdi av 3.000,verdi av 3.000,verdi av 3.000,på utvalgte modeller.

Få med hjelm og toppboks til en

på utvalgte Få med hjelm og toppboks Få med hjelm til enogmodeller. toppboks til en

verdi av 3.000,-

verdi av 3.000,-

verdi av verdi 3.000,av 3.000,-

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell(Cirkaverdi, til modell) pga. prisvariasjon fra modell til modell)

Få med hjelm og toppboks til en

PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO Pappas arm vil trøste ZIP 50 2T PIAGGIO Gutten er betutta PIAGGIO ZIP 50 Hvit og sort 2T PIAGGIO ZIP 50 2T Ingenting kan hjelpe Hvit og sort og sort ZIP 50 2T ZIP PIAGGIO 50Hvit 2T Kåre, han har slutta ZIP 50 2T PIAGGIO Hvit og sort 13.990,PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO HvitPIAGGIO og sort Hvit og sort ZIP 50 2T Fotballspiller’n sovner 13.990,13.990,medZIP toppboks 50 2T Hvit 50 sort2T ZIP 50 ZIP 2T 50 ZIP 2T 50 ZIP 2T 50 ZIP 2T ZIP 50 2T Ville bare score med og toppboks 13.990,13.990,med toppboks Hvit og sort (Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

Få med hjelm og toppboks til en

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

verdi av 3.000,på utvalgte modeller.

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

på utvalgte modeller.(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)på utvalgte modeller.

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

Få med hjelm og toppboks til en på utvalgte modeller.

13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,-

og og hjelm. Hvit sort Hvit og sort Hvit og sort Hvit og sort Hvit og Hvit sort og sort og hjelm. med toppboks med toppboks og hjelm. med toppboks og hjelm. og hjelm. med toppboks og hjelm. toppboks med med toppboks med toppboks med toppboks med www.loxkel.no toppboks med med toppboks og toppboks hjelm. www.loxkel.no og hjelm. og hjelm. og hjelm.og hjelm. og hjelm. og hjelm. og hjelm. www.loxkel.no

på utvalgte modeller.

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

på utvalgte modeller.

På skoa som er nye Renner det en tåre Av Robert Lien Pettersen

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

utsolgt og trykkfeil.

www.loxkel.no

(Cirkaverdi, pga. prisvariasjon fra modell til modell)

på utvalgte modeller. på utvalgte modeller.

www.loxkel.no

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

www.loxkel.no

www.loxkel.no Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

Pris eks. leveringsomkostninger. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

www.loxkel.no

www.loxkel.no


22

TS avisen


TS avisen

23


24

TS avisen

Autofeel

DUELL: Vårt førstevalg blir Mercedes GLA fordi de er mest personbil og kjører best.

Kompakte og kostbare Audi Q3 og Mercedes-Benz GLA har ikke stort mer enn prisen felles. Likevel vil de spise av den samme kaken. Skar redaksjonen@ts-avisen.no TS Øyvind

Det handler om form og status mer enn framkommelighet og funksjon. Med priser tett innpå 600.000 kroner viser Audi Q3 og Mercedes-Benz GLA at premium merkevare koster. Når egenskapene summeres står Mercedes GLA igjen med flest poeng. Den har det høyeste sikkerhetsnivået, tilbyr flest førerstøttesystemer og gir mest kjøreglede for pengene. Men den er ikke best i alt. Å være attraktiv Verden er rar. Audi Q3 er SUV-en som helst ikke vil bli oppfattet som SUV. Mercedes GLA derimot har ikke spor av SUV i seg, men vil til gjengjeld gjerne bli oppfattet som en.   Det hele handler naturligvis om å gjøre seg attraktiv for dem som gladelig blar opp hundre tusen kroner ekstra for å skille seg ut i vennegjengen og i nabolaget. La oss ta Audi Q3 først. Den ser stor ut, men bygges egentlig over samme lest som forrige generasjon Audi A3 og VW Golf – uten at det er mulig å se. Her har Audis designere skapt et optiske bedrag som får Q3 til å se størst ut av kompakt-SUV-ene. Mercedes GLA ser

på sin side klart minst ut. Ganske ulike Siden Q3 har noen år bak seg, kom den på en tid da miljøvernere fortsatt forbannet SUV-ene. Så Audi gjorde så godt de kunne for å dytte Q3 inn under crossoverbegrepet for tross alt å gjøre bilen spiselig i de fleste sosiale lag.   For Mercedes GLA gjelder det motsatte. Moderne teknologi har tross alt senket SUV-enes forbruk nesten ned i kjelleren, så i Europa vokser salget av kompakte SUV-er med rekordfart.   Men ulikhetene stopper ikke der. Q3 er i prinsippet utviklet for å dra på alle hjul med svenskutviklet Haldex-teknologi. Det vil si at bilen under vanlig kjøring trekker på forhjulene, men elektronikk sørger for å lynraskt koble inn bakhjulene når trekk på alle hjul trengs. For dem som absolutt ikke vil betale for 4x4, men gjerne vil kjøre rundt i bil som ser ut som om den har det, selges én variant uten. Påkostet personbil For GLA er det igjen omvendt. Her har Mercedes stylet opp en vanlig, kompakt A-klasse med morsom plast, noe større hjul, økt bakkeklaring og noen tøffe interiørdetaljer.   Kun tre av de ni GLA-variantene i den offisielle prislisten (OFV) trekker på alle hjul. Men det er disse tre kundene vil ha her til lands. Et dypdykk i salgstallene fra årets fire første måneder viser at 98,1

prosent av Q3-kundene og 95,5 prosent av GLA-eierne valgte 4x4. Lave under Det er ingen tvil om at GLA kjører bedre enn Q3. Delvis henger det sammen med at bilen har lavere tyngdepunkt, fordi den rett og slett faktisk er hele 11 cm er lavere, men også fordi konstruksjonen er nyere. Med 15 cm bakkeklaring avslutter GLA kjøringen der asfalten slutter. Den har heller ingen knapp du kan trykke inn for tilsynelatende å gjøre framkommeligheten bedre.   Audi Q3 har i det minste 17 cm bakkeklaring, og tåler derfor bedre dårlige hytteveier og litt mer snø utenfor garasjeporten. Q3 oppleves mer robust og bygd for et litt annet bruk enn GLA. Den kan også trekke tyngre tilhenger. Mangel på førerstøttesystemer og 15 prosent høyere testforbruk sier oss at oppgradert Q3 ikke er så langt unna. Å ta seg ut I GLA tar du deg ut og ikke nødvendigvis fram. Men siden vi mennesker er forfengelige helt ned i lommebokas dypeste mørke, liker vi biler som GLA fordi de på en enkel måte polerer selvbildet.   Har du først lagt bort SUV-funksjonaliteten og bestemt deg for at GLA er tøff og derfor vil jeg ha den, så får du vår fulle støtte. GLA oppfører seg som en personbil, er mer leken enn Q3 og har alle de førerstøttesystemene som tar bilen nok et skritt nærmere det å være

Over: Q3: Byggekvalitet på høyt nivå. Under: GLA: Lekkert og funksjonelt interiør

selvkjørende.   Men da må du samtidig akseptere en bil du setter deg ned i og nærmest kler på deg. Særlig bakseteplassen, og delvis bagasjerommet, lider under formen.   I GLA målte vi laveste sitteposisjon til 47 cm over bakken, ni

lavere enn i Q3. For mange vil noe av poenget ved å velge en SUV nettopp være å kunne sitte høyt for å ha god utsikt i trafikken. Ser du for deg at en SUV tilnærmet skal ha en stasjonsvogns bagasjekapasitet, så er verken Q3 eller GLA noe alternativ.


27

25

TS avisen

NYHET!

86 SIDERS INSPIRASJON

NORSKE FRITIDSBOLIGER

Bestill vår nye flotte norskehus.no

Rosenborg Reklame NOHU0125

HYTTEKATALOG

NB! Ikke glem å bestill husboken

Nytt tøyvaskemiddel – levert rett hjem:

Mykt og rent tøy uten skyllemiddel • 94% lavere vekt • Superenkel i bruk • Alltid perfekt dosering • Aldri mer søl og rot • Spar miljøet for

PRØ V GR ATIS!

transport og avfall

• Spar tid og penger!

N YH ET

Dette er den nye måten å vaske tøy på! Anbefaler Dizolve til alle! Susanne, Oslo

Dizolve tøyvaskemiddel er superenkelt i bruk

1 Riv av en stripe Dizolve tøyvaskemiddel

2 Legg stripen i trommelen med tøyet

3 Start vaskemaskinen med ønsket program Du er ikke forpliktet til å kjøpe noe, men blir abonnent på Dizolve tøyvaskemiddel. Hvis du ikke vil fortsette å abonnere gir du oss beskjed innen 2 uker etter at du mottok din gratis prøvepakke. Porto og ekspedisjon kr 19,- tilkommer. Du kan når som helst endre eller stoppe ditt abonnement. Gratis porto ved nye leveranser av Dizolve tøyvaskemiddel. Som abonnent mottar du 96 Dizolve tøyvask hver 3. måned - fritt levert! Pris pr sending kun kr 298. Kontura AS Kundeservice: 2222 8000

Resultat: Mykt og rent tøy uten skyllemiddel


26

TS avisen

Autofeel

Raskest i verden på diesel Trident Sports Car er et lite selskap i Storbritannia som forsøker å slå seg fram med dieseldrevne sportsbiler. Skar redaksjonen@ts-avisen.no TS Øyvind

– Bilene fra Trident tilbyr fantastiske ytelser i kombinasjon med fremragende forbrukstall. De er ikke snaue hos den lille britiske bilprodusenten Trident når de nå presenterer de to nye modellene Iceni Magna og Iceni Venturer som verdens raskeste og mest drivstoffgjerrige dieselsportsbiler. I den svulstige presentasjonen hevder selskapet at bilene deres har en toppfart på 305 km/t, og at de kjører 3200 kilometer på én dieseltank. BilNorge.no kan i tillegg fortelle at bilene er sydd rundt en diger 6,6 liters V8-dieselmotor fra GMs truckavdeling. Den yter 395 hk ef-

LOKOMOTIV: Trident Iceni dieselsportsbil. Foto: Produsenten

fekt og 950 i Nm i dragkraft. 0 til 60 miles (96 km/t) går unna på 3,7 sekunder. Bilene kan kjøres på utslippsnøytral biodiesel. Produsenten sier ikke noe om hvordan Iceni faktisk oppfører seg på veien. En så stor dieselmotor er

svært tung og kan lett gjøre bilen ekstremt understyrt.

ytelsen opp til 660 hk og 1425 Nm i dragkraft.

Uansett vekt: Ved å legge mer penger på bordet kan bilene trimmes opp med «Performance Pack» eller «Track Pack». Sistnevnte drar

Iceni heter grunnmodellen som nå kan leveres i tre varianter. Prisen oppgis fra 96.000 pund, som er ganske nær en million kroner.

Trident som bilprodusent har historie tilbake til 1966, opphørte i 1974, ble restartet i 1976 før det igjen var slutt i 1978. Selskapet bak dagens Trident har historie tilbake til 2005.


27

TS avisen

Opp, opp og opp for bilsalget Selv om en samlet bransje spådde nedgang i nybilsalget i år, fortsetter det likevel opp. VW leverte fire av ti bestselgere i april.

år kommer til å bli landets mest foretrukne enkeltmodell. Den leder klart, og det allerede før elvarianten dukker opp om et par måneder. Salgstallene Dette er bilsalget så langt i år: 1. VW Golf: 2343 2. Tesla Model S: 2227 3. Nissan Leaf: 2010 4. Toyota Auris: 1906 5. Skoda Octavia: 1385 6. VW Up: 1275 7. Toyota RAV4: 1267 8. Mazda CX-5: 1238 9. Toyota Yaris: 1237 10. Nissan Qashqai: 1129

Skar redaksjonen@ts-avisen.no TS Øyvind

Nordmenns appetitt på nye biler ser ikke ut til å ha noen ende. Påsken må ta skylden for et salgsdykk i april, men for året som helhet er oppgangen på 1,9 prosent. Fortsetter salget i samme tempo ut året ender totalvolumet nok en gang over 140.000 enheter. Og fortsatt skiller Norge seg fra resten av verden med det høye salget av elektriske biler, av hybride biler og av firehjulsdrevne biler. 13,5 prosent elbiler Dette er fasit fire måneder ut i året: – Samlet personbilsalg på 48.607 enheter (pluss 1,9 prosent). – Elbilandel på 13,5 prosent mot 3,2 prosent i fjor.

ELEKTRISK: Som nest mest kjøpte bilmodell så langt i år er Tesla Model S er nå godt synlig i trafikkbildet. Til venstre elektriske Renault Zoe som nylig er introdusert.  Foto: Øivind Skar

– 4x4-andel på 35,5 prosent mot 34,0 prosent i fjor. – Hybridbilene utgjør 7,8 prosent av bilsalget, opp 15,4 prosent.

To av de tre mest kjøpte enkeltmodellene er fortsatt elektriske. April var måneden da Volkswagen nærmest feide med seg det de kunne. Fire av de ti mest kjøpte

modellene kom fra VW, fem av ti om Skoda Octavia (samme konsern) inkluderes. Alt tyder på at VW Golf også i

Elbiler: 1. Tesla Model S: 2227 2. Nissan Leaf: 2010 3. VW Up: 976 4. BMW i3: 882 5. Citroën C-Zero: 168 6. Mitsubishi i-MiEV: 159 7. Ford Focus: 53


28

Ny b책t i sommer? eNduro 550 HigHliNe m/Evinrude e-tec 75 .... pris fra 271 100,-

Nyhet!

eNduro 605 HigHliNe m/Evinrude e-tec 90 ...pris fra 307 800,-

TS avisen

Telefon 37 16 10 00 Hantho, 4900 Tvedestrand post@strannamaritime.no

Nyhet!

AvANt 605 HigHliNe m/Evinrude e-tec 90 ...pris fra 322 400,-

Nyhet!

k AmpANjepris!

k AmpANjepris!

k AmpANjepris!

stiNg 485 m/Evinrude e-tec 40 .............fra 149900,-

stiNg 485 s m/Evinrude e-tec 40............... fra 157000,-

stiNg 530 m/Evinrude e-tec 50 ............fra 177 700,-


TS avisen

29


30

TS avisen

Autofeel

VASK AV BÅTKALESJEN: Det er viktig å vaske båtkalesjen riktig, ellers kan det gå galt. 

Foto: Hansen Protection

Slik rengjør du båtkalesjen Måkeskitt, jordslag og luftforurensning setter fort stygge flekker på båtkalesjen. Hvordan vasker du kalesjen best mulig?

TS redaksjonen@ts-avisen.no Vedlikehold av båtkalesjen kan by på store problemer for båteiere. I verste fall kan man risikere å ødelegge en ny og dyr kalesje.   – Den vanligste feilen folk gjør er at de vasker båtkalesjen om høsten og pakker den sammen før den er helt tørr. Da kan det oppstå råte i stoffet, sier produktutvikler Sverre Ingebrigtsen i kalesjeprodusenten Hansen Protection. Selv om kalesjen virker tørr, kan den være fuktig i sømmene.   – Fuktige sømmer kan føre til

at tråden råtner i løpet av vinteren. Kanskje har man kjøpt en ny kalesje og vasket den etter alle kunstens regler. Og så får man skader på duken gjennom vinteren, sier Ingebrigtsen. Derfor er det avgjørende at kalesjen får drypptørke til duken er gjennomtørr etter vask. Svamp og såpe Den beste måten å få båtkalesjen ren på er å legge den i bløt i grønnsåpe, gjerne opp mot et døgn om nødvendig.   – Da får du løst opp møkka. Bruk en halvhard svamp på flekkene, for så å skylle kalesjen i flere omganger til du er sikker på at all såpe er borte. Ikke bruk børste eller høytrykksspyler.

  – Impregneringen får fort riper ved børsting, og vevstrukturen i stoffet tåler ikke hardt trykk fra en høytrykksspyler, sier Ingebrigtsen. Han anbefaler å impregnere stoffet etter en god vask. Da blir kalesjen tettere, lettere å holde ren og bedre beskyttet mot UV-stråling.   – Det er ikke nødvendig å impregnere første sesong, men deretter bør duken impregneres hvert år. Man kan fint gjøre dette selv mens kalesjen sitter på båten. Er man grundig med vedlikeholdet, kan kalesjen holde seg fin i mange år, sier Ingebrigtsen. Han har et tips til båtfolk som har kjøpt ny kalesje.   – Når vi syr kalesjen, er naturlig nok nålen tykkere enn tråden. Man kan derfor oppleve at kalesjen lekker i begynnelsen. Da er det ingen grunn til panikk. Tråden vil etter

kort tid svelle ut og tette nålehullet. Men det kan være lurt å dekke til eller fjerne puter eller annet utstyr når kalesjen er helt ny. Skal være pent Nordmenn er opptatt av å ha pene kalesjer på båten. Slik er det ikke i alle land.   – I Nederland og England er det vanlig å bruke en vanlig presenning, gjerne av plast, over båten. Men her til lands har mange høye krav til estetikk når det gjelder båt. Kalesjene kan være et lite kunstverk i seg selv, med glidelåser og former som passer til vinduene og linjeføringene på båten.   – Kanskje er vi nordmenn litt jålete. Vi liker å smykke oss med litt lekker og påkostet design, sier Sverre Ingebrigtsen i Hansen Pro-

tection.   Selskapet, som er en avlegger av Helly Hansen, holder til i Moss og har mer enn 100 års erfaring med å lage klær og båtartikler som tåler vind og vær. Blant annet produserer Hansen Protection avanserte redningsdrakter for offshorebransjen. FIRE GODE RÅD – Bruk naturlige såpemidler, ikke kjemiske når du vasker kalesjen. – La kalesjen ligge i bløt i 24 timer mens du vasker litt av med en svamp. Ikke bruk høytrykksspyler. – Heng opp kalesjen etter vask og la den drypptørke til den er gjennomtørr. Den må ikke sentrifugeres. – Kalesjen bør tørke i vanlig romtemperatur.


TS avisen

31


32

TS avisen

Tlf. 37 00 51 00 - www.rsabil.no

Verksted Geir Gyberg 37 00 51 00

Verksted Delelager/ettermarked Delelager Trond H. Pettersen Aleksander Løvfold Leif Jørgensen 37 00 51 00 37 00 51 00 37 00 51 00

geir.gyberg@rsabil.no trond.hell.pettersen @rsabil.no

Alexander.lovfold @rsabil.no

leif.jorgensen @rsabil.no

Ă…pningstider verksted: mandag-fredag 07.30-17.00


33

TS avisen

Autofeel

Tre av fire håndholder Tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører. Skar redaksjonen@ts-avisen.no TS Øyvind

De urovekkende tallene om håndholdt mobiltelefon kommer fram i en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for NAF-magasinet Motor.   Samtidig var det i fjor en kraftig økning i ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren. Møteulykkene økte fra 14.632 i 2012 til 16.463 i 2013. Påkjørsler bakfra økte fra 44.332 til 48.444. Også ulykker der bare én bil var innblandet, økte.   Mobiltelefonen er trolig den viktigste uoppmerksomhetsskaperen bak rattet, noe som igjen er den

direkte årsaken til mange av disse ulykkene, mener NAF.   Totalt omkom 190 personer i veitrafikken i fjor, 31 prosent flere enn året før. Det fikk direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til å ønske seg fartssperrer i bilene, lavere hastighet i byene og generelt flere trafikkontroller.

Altfor mange kombinerer håndholdt telefon med bilkjøring. Foto: Øivind Skar


34

TS avisen


TS avisen

35


8 9 9 4 6 TS avisen 3 3 8 5 Hold deg6 oppdatert 3 4 Følg oss på Facebook. 8 9 9 7 8 7 1 6 4 8 Løsning 2 1 Høyre 5 6 8 3 7 4 9 5 1 256 8 2 8 5 6 7 3 9 4 1 4 6 9 124 8 2 7 5 3 9 5 1 8 7 3 9 6 2 4 8 3 79934 26782 16 54 35 81 791 842 3 1 9 6 467 57 9 2 4 5 7 3 2 8 1 9 6 1 6 955 427 8 3 2

36

Spill & Moro Sudoku 6

3

4

4

8 2

9 8

7 4 1 6 3 4

2 5

2 9 Mandag 722. juli 22. 1 juli 2013 Mandag 2013 4 6 7 DAGENS DAGENS 5 2

8 9 4 6 3 8 7 Venstre 6 9 3 5 3 8 2 4 7 8 1 5 8 TirsdagTirsdag 9 5 8 4 23. juli 23. 2013 juli 2013 7 6 1 3 7 6 9 27 96 DAGENS DAGENS 4 3 8 4 8 1 6 1 5 2

UKE: UKE: 30 30 7 8 3 2 5 1 4 6 9

4 5 2 3 9 6 1 7 8

1 9 6 7 4 8 5 2 3

5 3 7 1 2 4 8 9 6

2 1 9 6 8 7 3 5 4

8 6 4 9 3 5 2 1 7

Onsda

DA

KRY K KRYSSORD KRYSSORD KRYSSORD KRYSSORD Kryssord Quiz 9 4 1 8 6 2 7 3 5

3 7 7 8 52 3 4 2 1 5 9 1 6 4 8 10 6 2 9

4 5 2 3 9 6 1 7 8

1 9 364 7 4 8 8 5 2 3

5 3 7 1 2 4 8 9 6

2 8 1 6 9 54 6 9 8 3 7 5 3 2 5101 4 7

46

5

6

8

10

11 12 14

13 15

16

15 17

3 2 16 5 9 8 7 8 94 1

18

19

18

14 16

19

7 8 9 1 4 3 2 5 6

4 9 5 6 12 4 8 7 6 2 2 8 3 1 7 3 9 5

5 1 7 3 8 1 23 3 9 1 5 8 6 4 9 6 2 98 4 7

10

2 9 7 6 3 5 4 1 8

6 8 4 1 52 43 2 4 8 7 1 9 7 5 9 6 3 2

35

46

57

6

1213

13

14

14

15

1516

17

17

18

18

19

1920

20

7 2. Hva er en abyssiner?

7

3. Hva kalles frukten hos roser? 9

9

5. Hvilken norsk skuespiller, født i 1965, ga ut tullebiogra12 i 1998? 13 fien «Så langt i livet»

12

21

13

4. Hvor mange spillere er det på et cricketlag?

11

11

1. Hva 7 kalles remmer 1 som 2 brukes til å styre hestene med?

2122

6. Hvem har malt det nasjonalromantiske 16 14bildet «Brudeferden i Hardanger»? 7. 16. september 1953 kalles en merkedag i norsk kulturliv. Hvilken institusjon ble åpnet da?

22

16

17

11 12 14 15 16

8. Hva betyr det latinske uttrykket «In dulci jubilo»?

23

annrett:Vannrett: Loddrett:Loddrett: Forbindelse 1. Forbindelse 1. Innsmigrende 1. Innsmigrende Kvinnenavn 7. Kvinnenavn 2. Hyllesten 2. Hyllesten Hvilte8. Hvilte3. I mørkets 3. Ilymørkets ly Løsning Misen9. Misen4. kryssord Eselet4. Eselet Tar offensiv 5. Tar offensiv . Svært11. dempet Svært5.dempet 6. Medium 6. Medium . Kelner12. Kelner . Bil 13. Bil 10. Selskap 10. Selskap . Bøker15. Bøker14. Råttenskap 14. Råttenskap . Vågal16. Vågal17. Tokt 17. Tokt . Surre 17. Surre18. Ri 18. Ri . Folket20. Folket 19. Presens 19. Presens

19

Vannrett: 1. Skuer 8. Forbikjøre 9. Eneboer 10. Dobbelt (forstav.) 11. Tvang 12. Fryse 14. Tekstil 17. D.y. 18. Velværesenter 19. Mannsnavn 22. Omkrets 23. Barken Loddrett: 1. Transp. ledd 2. Byboerne 3. Svulme 4. Abrahams sønn 5. Matemne 6. Nattmat 7. Domstol 13. Tall 15. Denne mnd. 16. Abels bror 20. Prep. 21. Igjen (forstav.)

9. Hvilken kjent østerriksk komponist ble døpt Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus?

19

Vannrett:Vannrett: Loddrett:Loddrett: 10. Hvilket treslagVannrett: Van er det av i Norge – gran eller 1. Skuer1. Skuer1. Transp. 1. ledd Transp. mest ledd 1. Lapp 1. furu? 2. Byboerne 2. Byboerne 8. Forbikjøre 8. Forbikjøre 7. Låt 7. 3. Svulme 3. Svulme 9. Eneboer 9. Eneboer 8. Fred 8. Løsning9. Måleenhe 10. Dobbelt 10. Dobbelt 4. Abrahams 4. Abrahams 9. sønn (forstav.) (forstav.)sønn 10. Listig10. 5. Matemne 5. Matemne 11. Tvang11. Tvang 11. Varige11. 12. Fryse 12. Fryse6. Nattmat 6. Nattmat 12. Sparker 12. 14. Tekstil14. Tekstil 7. Domstol 7. Domstol 14. Grønnsak 14. 17. D.y. 17. D.y. 13. Tall 13. Tall 15. Fryse 15. 15. Denne15. mnd. Denne mnd. 18. Velværesenter 18. Velværesenter 16. Stram16. 19. Mannsnavn 19. Mannsnavn 16. Abels16. brorAbels bror 18. Gud 18. Venstre

Vannrett: 1. Forbindelse 7. Kvinnenavn 8. Hvilte 9. Misen 11. Svært dempet 12. Kelner 13. Bil 15. Bøker 16. Vågal 17. Surre 20. Folket Loddrett: 1. Innsmigrende 2. Hyllesten 3. I mørkets ly 4. Eselet 5. Tar offensiv 6. Medium 10. Selskap 14. Råttenskap 17. Tokt 18. Ri 19. Presens

23

Vannrett: 1. Kontakt 7. Ova 8. Sov 9. Katten 11. Estinto 12. Tjener 13. Toseter 15. NT 16. Rå 17. Reive 20. Inderne Loddrett: 1. Kokett 2. Ovasjonen 3. Nattestid 4. Asenet 5. Kontrer 6. Tv 10. Tine 14. Råte 17. Ri 18. Ve 19. Er

20

1. Tømmer eller tøyler 2. En katterase 3. Nyper 4. 11 5. Åsleik Engmark 6. Hans Gude og Adolph Tidemand 7. Riksgalleriet 8. Med mild jubel 9. Wolfgang Amadeus Mozart 10. Gran

2

6 2 183 5 7 7 3 9 94 1

Vannrett: 1. Speider 8. Passere 9. Eremitt 10. Di 11. Aget 12. Isne 14. Seilduk 17. Jr 18. Spa 19. Onar 22. Pi 23. Neveren Loddrett: 1. Spedisjon 2. Pariserne 3. Ese 4. Ismael 5. Deig 6. Ertesuppe 7. Rett 13. Ni 15. Ds 16. Kain 20. Av 21. Re

Høyre


TS avisen

37


38

TS avisen


39

TS avisen

Håndverkertorget

Finn rett mann til jobben – bruk lokale fagfolk!

Tapet over kjøkkenbenken

Ta et tapet, rull det ut og få nytt kjøkken på rekordtid. Tapet på veggen mellom over- og underskap er rimelig og trendy! Her viser vi hvor enkelt det er å tapetsere. Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap/ifi.no Foto: Kristian Owren/ifi.no

Området over kokesonen kan enten dempes med en nøytral tapet eller tapetseres i en fargesprek tapet som krever oppmerksomhet. Uavhengig av hvilken effekt man ønsker, er det viktig å velge et tapet som er vaskebestandig dersom tapetet ikke beskyttes med glass. Tapetet kan også lakkeres for å holde på fargen. Tre-fire tynne strøk med vanntynnbar panellakk gjør overflaten mer rustet mot vann og søl. Et annet alternativ er å velge våtromstapet som gjør at du ikke er avhengig av å beskytte tapetet, da disse tapetene er beregnet på fuktigere miljøer. Men til tross for at tapetet er vaskbart, vil det likevel være en fordel å beskytte området rundt kokesonen med glass. Tapetsering over kjøkkenbenken - slik gjøres det: 1. RENGJØRING Rengjør flaten slik at limet fester seg. Bruk et kraftig alkalisk vaskemiddel for å fjerne fettet. Husk gummihansker!

2. OPPMÅLING Mål opp flaten som skal tapetseres. 3. KUTT RIKTIG STØRRELSE Kutt tapetet ved ønsket lengde. Pass fingrene ved kutting, eventuelt bruk saks. 4. RULL TILBAKE Rull tapetet motsatt vei for å unngå limsøl på fronten av tapetet når du begynner å jobbe med oppsettingen. 5. TEGN LINJE FOR Å MARKERE HØYDEN Marker med blyant hvor høyt tapetet skal gå. Bruk vater for å få rett linje. 6. PÅFØR LIM Påfør lim med rull. Bruk gjerne en liten rull på små flater og en pensel i kantene. 7. RULL UT TAPETET Rull tapetet ut over limet mens du

Profilering som synes! 

bruker handen for å få tapetet til å sitte. Dersom du har overskap hele veien, legg tapetet nedenfra og opp og kutt oppe. (skjøten vil da bli skjult av overskapene) Har du kun noen få overskap er det best å begynne å legge tapetet oppe og kutte til i bunn. Skjøten oppe vil da bli helt rett og skjøten nede vil skjules av akrylmassen. 8. SLETT BOBLER OG UJEVNHETER Bruk tapetsletter for å fjerne alle bobler og ujevnheter. Dette må gjøres umiddelbart etter at tapetet er rullet ut. 9. RENSKJÆR KANTENE Renskjær tapetet. Bruk stålsparkel for å få det helt rett. Helt til slutt: Skyll malerullen i lunkent vann før du setter den til tørk. Legg fugemasse i overgangen For å unngå at matrester faller mellom benken og veggen, må man legge fugemasse i overgangen mellom kjøkkenbenken og veggen. Dette gjør det også enklere å holde rent. Husk at det er mange ulike farger å velge mellom. Legg fugemasse som bryter minst mulig med benkeplaten. Tenk alternativt til hvitt. Fugemasse finnes i

blant annet lys grått, mørk grått og brunt. Obs! Vær sikker på at tapetet har tørket godt før du legger fugemasse. Slik går du frem: 1. Legg maskeringstape på benken og nederst på tapetet for å få fugen rett og unngå søling. 2. Legg en tynn stripe med fugemasse ved å følge maskeringsstapen. 3. Stryk ut silikonfugen med fuktig finger, dypp den gjerne i Zalovann. Beskytt med lakk eller glass Velger man tapet over kjøkkenbenken er det en stor fordel å bruke en forseglende lakk, glass, eller begge deler for å bevare et pent utseende. En vannbasert lakk vil gi ekstra beskyttelse. Den vil ikke beskytte like mye som en plate, men fungerer godt som en midlertidig løsning eller på kjøkken med lite bruk. Siden en oljebasert lakk vil gulne med tid, bør du bruke en vannbasert lakk som vil holde seg klar og pen. Ønsker man ikke glass over hele

flaten, kan tapetet lakkeres og så kan man legge glass kun ved kokesonen. Glassplater kan bestilles på mål hos glassmester, og her kan man velge mellom frostet og klart glass. En slik plate egner seg ypperlig som beskytter over tapetsert flate. Platene leveres i en mengde farger, og du kan spesialbestille dem etter fargekode. Noen velger pleksiglass bak kokesonen, men det er en fare ved at materialet ikke tåler så høy varme som kan oppstå ved matlagning. Dette er et mykt materiale som kan bøye seg av varmen fra koketoppen. Materialet kan også bli ripete av daglig vask, og kan være vanskelig å holde rent. Pleksiglass tiltrekker seg også støv, som vil sette seg fast i en fettete overflate. Herdet glass er godt egnet som spruteplate. Glasset vil tåle den sterke varmen som oppstår ved kokeplaten, samtidig som den er enkel å holde ren. Den er også vanskelig å ripe opp i motsetning til pleksiglass. Herdet glass kan du få med flere utseender, det kan være malt i en ønsket farge, ha et mønster eller være gjennomsiktig så tapetet bak avgjør utseende.

Annonsebestilling: 40 40 42 52


40

TS avisen

Kultur & underholdning

Kulturkalender Tirsdag 27. mai

klubbhuset etter turen

Månedens tur for Grimstad i mai er en rundtur på sti og grusvei i sjønær natur på Fevik. Turen starter på parkeringsplassen til Storesand friområde og badeplass, og den tre kilometer lange rundturen har innlagt en topptur til Randvikkallen. Postkassen er plassert på toppen av Randvikkallen.

Treff

Trim

Månedens tur for Arendal i mai går langs de flotte «beinveiene» i Arendal sentrum. Disse veiene går over Tyholmen, Batteriet, Nesheia og Fløyheia. Det anbefales å starte i sentrum og så gå opp til Batteriet og så følge løypa videre. Postkassen er plassert på Fløyheia. Eydehavn frivilligsentral i Arendal inviterer til elrobic for menn i alle aldre kl. 10.30. LHL Arendal og omegn inviterer til Bassengtrim kl. 15.00 på Bjorbekktunet og hjertetrim kl. 17.30 på Myra Grendehus. Arendal og Omegn Helsesportslag inviterer til vedlikeholdstrening, svømming og boccia på Moltemyr skole kl. 18.00-20.00. Grane-orientering inviterer til klubbtrening for ALLE fra Birkenlund skole i Arendal kl. 17.30. Tromøy Historielag og lokale kjentmenn inviterer til vandretur i området mellom Sandnes skole og Kongshavn. Her kan man se nye boligområder og lære om gamle veier og stedsnavn med start fra klubbhuset til ØTTIF kl. 18.00. Kaffe på

19.00. Sted: SENTRUM for indre ro og vekst, Tollbodgt 3.

Arendal bibliotek og frivillige Tromøy Frivilligsentral invileseombud inviterer til lese- terer til gåturer på Tromøy gruppe for kl. 14.00-15.00. med fremmøte på sentralen i Trmøytunet kl 10.00 Deles i Tromøy frivilligsentral invi- grupper etter tempo og måltid terer til strikkekafé kl. 11.00- på sentralen etter turen. 14.00. Treff

Eydehavn frivilligsentral invi- Eydehavn Kuben Frivilligterer til linedans-trening for sentral inviterer til formidnybegynnere kl. 17.30. dagstreff med hjemmelaget varm lunsj på Eydehavn kulHisøy frivilligsentral inviterer turhus kl. 11.30-13.30. til seniordans kl. 18.00. Eydehavn frivilligsentral holEydehavn frivilligsentral hol- der åpent med bibliotek, cafe der åpent hus med bibliotek, og utlån av CD og DVD. cafe og utlån av CD og DVD. Hisøy frivilligsentral inviterer Stiftelsen Bokbyen ved Ska- til lett bridge for alle på sengerrak inviterer til møte i tralen i Kirkeveien på His kl. Tvedestrand kommunehus 11.00-14.00. Opplæring gies kl. 19.00. Samtale om bokby- for nybegynnere. aktiviteter i Tvedestrand. Quilten på Stoa i Arendal inReligiøst viterer til sy- og strikkekafé fra Den Katolske Kirke, Arendal kl. 11.00-18.00. holder messe kl. 18.30. Brukerstyrt senter ønsker Museer velkommen til kreativ skrivDet gamle bymuseet, Kløckers egruppe kl. 11.00-15.00. Hus, er åpent kl. 10.00-15.00. Arendal bibliotek ønsker velAAKSs lesesal er åpen kl. kommen til kafé hver onsdag 09.00-15.00. kl. 11.00-15. Meny: «Hjemmelaget» bakverk. Vitensenteret Sørlandet er åpent kl. 09.30-14.30. Dans Arendal Tangoklubb inviterer til practica i ballsalen på MunOnsdag 28. mai kehaugen Kultursenter hver Trim onsdag kl. 19.30-22.00. LHL Arendal og omegn inviterer til gåturer kl. 12.00 på Konsert Hove. Oppmøte ved første Arendal Jazzklubb inviterer hus på venstre hånd etter ho- til en aften med humor og vedporten. musikk på No9 kaffe- og platebar på Tyholmen i Arendal Sentrum for indre ro og vekst kl. 20.00. Dagfinn Nordbø inviterer til teatersport- og im- opptrer med opplesning og provisasjon hver onsdag kl. sang, Vigleik Storaas, piano

Visste du at... Sørlandsparken har over

6.000 ansatte? www.sorlandsparken.no

og Gaute Storaas, bass. Religiøst

Den Katolske Kirke, Arendal holder messe kl. 18.30.

10.30-11.00 frem til jul. Det blir en kaffekopp til foreldrene.

Butterfly Friends inviterer til grendemarked på Kvastad Barn og ungdom grendehus i Tvedestrand hver Aust-Agder Røde Kors og torsdag kl. 12.00-18.00 frem til Arendal bibliotek tilbyr lek- 19. juni. Salg av hjemmeprosehjelp på biblioteket for elver dusert strikk, søm, marmelafra 10. klasse til og med vide- der og nye gaveartikler, samt regående skoler hver onsdag gjenbruk, utlodning og kafé. kl. 15.30-17.00. Alle inntektene går til drift av et helsesenter i Gambia i Arendal bibliotek inviterer til Afrika. eventyrstund hver onsdag kl. 10.30-11.00. Uteliv Johnny Sandåker spiller og Uteliv synger på Madam Reiersen i Castelle i Arendal inviterer til Arendal fra kl. 22.00. onsdagslive og musikkquiz fra kl. 22.00. Henning Torjussen spiller og synger på Fiskebryggen Pub Johnny Sandåker spiller og og Vinstue på Tyholmen i synger på Madam Reiersen Arendal kl. 22.00-02..00 fra kl. 22.00. Museer

Henning Torjussen spiller Vitensenteret Sørlandet er og synger på Fiskebryggen åpent kl. 09.30-14.30. pub og vinstue på Tyholmen i Arendal kl. 22.00-02.00. Pollen Bar i Arendal inviterer til Quiz på lag 1-6 personer kl. 20.00. Museer

Fredag 30. mai Treff

Tromøy Frivilligsentralil i Arendal inviterer til fredagskafé på Tromøytunet kl. 11.00-13.00

Vitensenteret Sørlandet er åpent kl. 09.30-14.30. Eydehavn frivilligsentral i Arendal holder åpent med bibliotek, cafe og utlån av CD Torsdag 29. mai og DVD. Religiøst

Den Katolske Kirke, Arendal holder messe kl. 18.30. Treff

Gjerstad menighet og Gjerstad folkebibliotek inviterer til babysang for dem under 1 år med Solveig Birkedal og eventyrstund for dem over 1 år med Kari Borgen i Gjerstad folkebibliotek hver torsdag kl.

Trim

Eydehavn Frivilligsentral i Arendal inviterer til svømming på Flosta skole kl. 11.00-12.30. Hjertetrim på Moltemyr skole i Arendal hver fredag kl. 16.0017.00. LHL Arendal og omegn inviterer til hjertetrim kl. 17.30 på


41

TS avisen

Hva skjer? Vi skriver gjerne om store og små arrangementer i lokalmiljøet. Send ditt innspill på: tips@ts-avisen.no

27. mai - 2. juni Myra Grendehus. Uteliv

Tor Elgvin, Fredrik Røed og Haakon Dikilitas spiller og synger på Pia Zawa på Langbryggen i Arendal hver fredag fra kl. 22.30. Johnny Sandåker spiller og synger på Madam Reiersen på Tyholmen i Arendal kl. 22.00. Henning Torjussen spiller og synger på Fiskebryggen Pub og Vinstue på Tyholmen i Arendal kl. 22.00-02..00 Ove Støylen synger og spiller på Sisters på Tyholmen i Arendal kl. 22.00-02.00. Konsert

No9 Social Club inviterer til en aften med livemusikk med distriktets musikere på No9 Kaffe- og platevbar på Tyholmen i Arendal fra kl. 20.30.

eneste, med over hundre i verdensrommet» kl.13.30. ulike fiskearter, har åpent kl. 12.00-16.00, Mating av fisken Søndag 1. juni kl. 14.00. Familie Risør akvarium, Sørlandets Treff eneste, med over hundre «2nd hand marked» inviterer til ulike fiskearter, har åpent kl. loppemarked med 12 forskjel- 12.00-16.00, Mating av fisken lige selgere i 2. etasje i Røde kl. 14.00. Kors Huset på Langbryggen i Arendal kl. 11.00-15.30. Hove klatreapark på Tromøy i Arendal tilbyr mange spenDemenskafeen «Sansibar» er nende elementer i trærne i åpen siste lørdag i måneden i parken. Kom enkeltvis eller 2. etasje på Arendal Bibliotek som venne- eller firmagrupkl. 11.30-13.30. per. Vertskapet i Wannado holder grillen varm så det er Konsert bare å ta med mat som man Det inviteres til cafékonsert kan varme der. Åpent hver med Stinta skolemusikkorps søndag kl. 11.00-16.00 frem i Buen CaféBar i Arendal kul- til oktober. turhus kl. 14.00. Treff

Uteliv

Johnny Sandåker spiller og synger på Madam Reiersen på Tyholmen i Arendal kl. 14.0016.00 og fra kl. 22.00.

Bjørnebo Gård i Arendal er åpen kl. 11.00-15.00.

Granestuas venner inviterer til Granestua som er åpen Lillegaard Trad Band feirer sitt Henning Torjussen spiller og hver søndag kl. 10.00-15.00 30 års jubileum ved å inviterer synger på Fiskebryggen Pub med vaffel- og kaffesalg. I til jubileumskonsert i Bakgår- og Vinstue på Tyholmen i hyttas nærområde er det merden på Fagforeningens hus på Arendal kl. 22.00-02..00 ket rundløyper i forskjellige Tyholmen i Arendal kl. 20.00. lengder. Ove Støylen synger og spiller Religiøst på Sisters på Tyholmen i Aren- «2nd hand marked» inviterer til Den Katolske Kirke, Arendal dal kl. 22.00-02.00. loppemarked med 12 forskjelholder messe kl. 18.30. lige selgere i 2. etasje i Røde Religiøst Kors Huset på Langbryggen i Museer Den Katolske Kirke, Arendal Arendal kl. 11.00-15.30. Det gamle bymuseet, Kløc- holder messe kl. 18.30. kers Hus i Arendal, er åpent Uteliv kl. 10.00-15.00. Museer Det inviteres til livemusikk på Det gamle bymuseet, Kløc- Pia Zawa i Arendal kl. 22.30. AAKSs lesesal i Arendal er kers Hus i Arendal, er åpent åpen kl. 09.00-15.00. kl. 10.00-14.00. Det inviteres til quiz på restaurant Symposium i Arendal kl. Vitensenteret Sørlandet i Vitensenteret Sørlandet og 20.00. Arendal er åpent kl. 09.30- VitenButikken er åpent kl. 14.30. 11.00-16.00. Lærerike og Dans spennende små eksperimen- Myra U&IL inviterer til sønLørdag 31. mai ter, spill og oppgaver, og man dagsdansen til levende musikk Familie kan kjøre Gyroball. I tillegg på Myra grendehus kl. 19.00Risør akvarium, Sørlandets vises 3D-filmen «En reise ut 22.00.

Visste du at... mer enn

400 bedrifter har adresse Sørlandsparken? www.sorlandsparken.no

Leikgruppa i Brekka UL i Den Katolske Kirke, Arendal Arendal inviterer til gammelholder høymesse kl. 11.00 og dans på Heimtun i Brekka kl. messe på polsk kl. 15.00. 19.30. Religiøst

Museer

Vitensenteret Sørlandet i Arendal og VitenButikken er åpen kl. 11.00-16.00. Lærerike og spennende små eksperimenter, spill og oppgaver, og man kan kjøre Gyroball. I tillegg vises 3D-filmen «En reise ut i verdensrommet» kl.13.30.

Mandag 2. juni Trim

Eydehavn Kuben Frivilligsentral i Arendal inviterer til linedans for nybegynnere kl. 17.30-19.30 frem til 16. juni. Religiøst

Baha’isamfunnet inviterer til «Det stille rom» med musikk og meditasjon over verdens hellige skrifter i Sentrum for indre ro og vekst i Tollbodgaten 3 i Arendal hver mandag kl. 14.00-15.00.

Eydehavn Frivilligsentral i Arendal inviterer til el-robic for damer i alle aldre kl. 10.30, Treff med kaffekos nede etterpå. Tromøy Frivilligsentral i Arendal inviterer til bridgespilling Hjertetrim i Hisøyhallen, på sentralen på Tromøytunet Arendal kl. 15.00-16.00. kl. 11.00-13.00. Man trenger ikke kunne spille fra før. Hjertetrim på Moltemyr skole, Arendal kl. 18.30–19.30. Hisøy frivilligsentral i Arendal inviterer til seniorkafé kl. Eydehavn Frivilligsentral i 10.30. Arendal inviterer til styrketrening for alle over 18 år kl. KIA (Kristent Interkulturelt 19.00. Arbeid) i Arendal inviterer til norsktreningscafé i KirkekjelLHL Arendal og omegn invi- leren kl. 18.00-19.30. terer til lungetrim kl. 15.00 på Myratunet. Tromøy Frivilligsentral i Arendal inviterer til bridge Friskluftssentralen inviterer til kl. 11.00–13.00. rusletur i Arendal sentrum kl. 11.00-12.00 med avgang fra Eydehavn frivilligsentral i bibliotekets hovedinngang. Arendal holder åpent hus med bibliotek, cafe og utlån av CD Arendal Turmarsjforening og DVD. inviterer til «Sommerserien 2014». 2. rundeløyper på om Eydehavn Kuben Frivilligsenlag 5 km hver. Denne gangen tral i Arendal inviterer til knivfra Birkenlund skole kl. 18.00. kveld på Eydehavn kulturhus kl. 18.30-20.30. Dans

Arendal Swingklubb inviterer til åpen dansekveld i Friholmsgaten 1. i Arendal sentrum kl. 19.30-22.00.

Tips oss! tips@ts-avisen.no


42

TS avisen


TS avisen

43


iere e d i r b y h r 6 millione forskjellen kjenner

Lær mer på toyota.no/hybrid AURIS HYBRID fra 273 600,- inkl. Frakt, lev- og reg. Forbruk blandet kjøring/utslipp co2/nox: fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Toyota Arendal AS http://arendal.toyota.no

Skarpnesvn 3 4854 Nedenes Tlf 37 05 80 00

Åpningstider: Mandag - fredag 08.30 - 16.00 Tors. 08.30 - 19.00. Lør. 10.00-13.00

Ts avisen uke22 2014  

TS Avisen uke 22 2014