Page 1

Til daglig leder/personalansvarlig

NÆRING

- Verdiskaping i sør

Veidekke bygger ­Kristiansand kommunes første OPS-skole

Justvik barneskole skal være klar til bruk ved skolestart i januar 2018, og er første skole i kommunen som bygges som OPS-prosjekt. SIDE 4-5

Mange vil til Mjåvann SIDE 20-21

25 bedrifter under samme tak SIDE 14-15

NÆRING VEST-AGDER utgave 3 | Til alle offentlige og private virksomheter i Vest-Agder | Opplag 7000


Leder NÆRING

Verdiskaping i sør NÆRING er et nærings­ livsmagasin utgitt av Tvende Media med fokus på bedrifter og næringsliv på Sørlandet og i hele Agder. NÆRING ­distribueres av Posten til alle offentlige og private virksomheter i Aust og Vest- Agder.

Utvikling og nyskaping

Tvende Media har hoved­kontor i Arendal og utgir Næring til alle bedriftsledere og Sørlands­ avisen til befolkningen i Aust og Vest- Agder. I tillegg forestår vi p ­ roduk­sjon av kundeaviser for flere ­ledende aktører i ­markedet. Vi håndterer hele ­prosessen fra idé via grafisk utarbeidelse frem til ­produktet er levert i post­kassene.

Prosjektansvarlig Wenche M. Eriksen Tlf: 41 02 07 37 wme@tvende.no

Daglig leder Odd Bjørn Jensen Tlf: 40 40 42 50 obj@tvende.no

NESTE UTGAVE Juni 2017 Kontakt Tvende Media AS Havnegaten 4b, Arendal Tlf 40 69 22 22

Illustrasjonsfoto: colourbox

E

tter en tid med nedgang i økonomien, er det nå ny optimisme å spore i Agder-fylkene. I ­kristiansandsområdet pågår byggevirksomhet og ny utvikling rundt om i kommunen. Det grønne skiftet og bedriftenes fokus på klima og miljø viser seg stadig mer og mer avgjørende når det konkurreres om anbud. I denne utgaven av magasinet næring kan du lese om Veidekkes nye skole på, Justvik , et fremtidsrettet bygg som bygges som OPS-prosjekt. Det blir spennende å følge dette. Det er nytenking at ikke kommunen skal eie skolebygget de første 25 årene, men kun skal være leietaker. Torvet P-Hus midt i Kristiansand sentrum er også et annerledes prosjekt, hvor selve byggeprosessen pågår i motsatt rekkefølge av det som er vanlig. Det har gitt en ­anleggsperiode med mindre støy for naboer, i tillegg til bedre arbeidsforhold

Layout/Grafisk utforming Arendals Tidende

2

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

for anleggsarbeiderne, som hele tiden har jobbet med tak over hodet og at ventilasjon har vært i fokus. I nabokommunen Songdalen er det også stor optimisme om dagen. På Mjåvann Industriområde pågår nye og spennende etableringer kontinuerlig. Fra området ble regulert i 2008 og fram til i dag har det blitt skapt bortimot 1.500 arbeidsplasser i området og nye produksjonsanlegg er under bygging. Netthandelen, Mesterbakeren og ikke minst Avfall Sør er under etablering på Mjåvann. Magasinet Næring følger spent med på utviklingen, og følger opp flere av bedriftene her i det neste næringsmagasinet som kommer i juni.

Wenche M. Eriksen


3


Skolen har plass til inntil 260 elever. Når den blir ferdig skal den også utsmykkes med kunstneriske innslag som bekk og skulpturer på utsiden.  Illustrasjon: Veidekke

Veidekke ­bygger ­Kristiansand ­kommunes første ­OPS-skole Justvik barneskole skal være klar til bruk ved skolestart i januar 2018, og er første skole i kommunen som bygges som OPS-prosjekt.

O

PS er forkortelse for et offentlig og privat samarbeid. Det betyr at Veidekke bygger, eier og drifter skolen, mens Kristiansand kommune er leietaker. Denne avtalen vil vare i 25 år. Etter det overtar kommunen bygningsmassene i god stand, etter kontinuerlig vedlikehold av Veidekke underveis. Det første spadetaket ble tatt i august 2016. Da var den gamle skolen revet og startskuddet for nybygging gikk. Arbeidet er nå godt i gang, og 10. mars i år ble det holdt kranselag. Skolebygget er 4

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

totalt på 3.900 kvadratmeter i tre etasjer, inkludert kjeller med tekniske rom. I første etasje er gymsal og garderober lagt, samt SFO og undervisningsareal for første- til tredjeklassingene, mens 4. – 7. trinn skal ha tilhold i andre etasje.

Skolens hjerte

Samtlige undervisningsrom leder ut til et felles samlingsrom, et amfi som blir skolens hjerte. Her vil det også være en kobling til biblioteket. Ellers vil skolebygget ha alle typer rom tilrettelagt for moderne undervisning på tvers av fagområder. Nå foregår undervisning i

en midlertidig brakkerigg like nedenfor. Ved skolestart i januar neste år åpner Veidekke dørene til den nye skolen, som omtales som et prestisjeprosjekt.   – Det har betydd mye for oss å få dette oppdraget, både med tanke på at dette er et lavenergibygg, den første OPS-skolen i Kristiansand og ikke minst med tanke på at det skaper arbeid for oss i mange år, sier anleggsleder Anders Tellefsen i Veidekke.

Fremtidsrettet energiløsning

Nye Justvik skole bygges som et ­passivhus. Det er energieffektivt og det


ÅPNER DØRENE: Anleggsleder Anders Tellefsen åpner døren for en liten omvisning, men det er ennå mye som gjenstår før elevene får slippe inn i januar 2018.  Foto: Nina D. Terjesen

Full aktivitet: Det jobbes på spreng for at skolen skal være klar for innkjøp og plassering av møbler og inventar til høsten. Her skal det lyses ut anbud ganske snart.

er strenge krav til både oppvarming og ventilasjon. Energibehovet for å varme opp og kjøle ned bygget blir lavere, det har god isolasjonsevne og et spesielt varmegjenvinningssystem. Dette bidrar til et godt inneklima, noe som er viktig på både kalde og varme dager. Veidekke stilte derfor strenge krav til sine underleverandører i ­anbudskonkurransen, og er stolte av sine seriøse s­ amarbeidspartnere.   – Vi har tross alt påtatt oss en ­oppgave og et ansvar i 25 år fremover, avslutter Tellefsen.

Fakta: Nøkkeldata • OPS-prosjekt • 260 elever • 1.-7. klasse • Betongelementbygg • Passivhus • ENOVA-støtte Amfi mot bibliotek slik det skal fremstå når det blir ferdig.  Illustrasjon: Veidekke 5


Din totalleverandør

Elite Service Partner AS, etablert i 1983. Totalleverandør innen bygg og eiendom med hovedfokus på renhold, eiendomsservice og kantinetjenester

Vi tilbyr organisering og koordinering av flere tjenester. Du kan være trygg på at alle tjenestene blir ivaretatt. Vi tar oss av gjennomføringen. Du beholder oversikt og kontroll

Hovedkontor: Elite Service Partner AS Ramstadsletta 3 1363 Høvik Telefon: 23 06 93 60 www.elite.as

6

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017


NESTE UTGAVE Juni 2017

Nå også på nett

Les lokale nyheter fra lokalavisene på Sørlandet Følg oss på Facebook

/sorlandsavisen

Følg oss på Instagram

@sorlandsavisen

www.sorlandsavisen.no 7


NÆRING

Veidekke satser på miljø og kvalitet:

Torvet P-Hus i Kristiansand Når det nye parkeringsanlegget i Kristiansand sentrum står ferdig blir byen både mer miljøvennlig og mer tilgjengelig.

U

nder bakken blir det plass til rundt 420 parkerte biler i parkeringsanlegget på to etasjer, som fremstår som lyse, ­trygge og vennlige. Med det nye parkeringstilskuddet vil Kristiansand kommune etter hvert kunne fjerne parkeringsplasser i ­bygatene.

Ny løsning

– Det at vi hadde valgt en løsning med skrå dekker slik at man kjører slakt oppover eller nedover mellom første og andre etasje, i stedet for gjennom en rotunde var noe av det som var avgjørende for at vi vant anbudet, sier prosjektsjef Jesper Magnussen i Veidekke. Arbeidet med parkeringshuset startet i 2015, men til tross for flere forsink8

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

elser underveis skal det være ferdig til månedsskiftet juni/juli.

ladestasjoner vil stå samlet nærmest utkjørselen med tanke på sikkerhet.

Trygghet viktig

Begynte med taket

Byggherren ønsket et lyst og vennlig parkeringshus fordi det skal være åpent 24 timer i døgnet.   – Folk skal føle seg trygge selv om de beveger seg alene i anlegget på kveldstid for å hente bilen. Det vil være oversiktlig, lyst og fint, sier Magnussen. Dekket i parkeringshuset vil være lys polyuretan, mens tak og vegger skal males hvite. Heisdørene i parkeringsanlegget er av glass og skal bidra til transparens. Selve parkeringsfeltene blir noe bredere enn i andre parkeringshus med en bredde på 2,65 meter, noe som er 35 centimeter bredere enn normalen. Elbiler og

Mens andre byggverk vanligvis starter med fundamentet har parkeringshuset midt i Kristiansand blitt til helt i motsatt rekkefølge.   – Her har taket blitt bygd først, og deretter har vi satt i gang med dekket. Altså ovenfra og ned i stedet for nedenfra og oppover, sier Magnussen. Ifølge entreprenøren har arbeidsmetoden ført til mindre byggestøy, og ikke minst har det kunnet pågå i all slags vær.   – Det har ikke vært klager fra naboer på støy i forbindelse med utgravning, sier prosjektsjefen.

Flere adkomster

P-Huset eies av Torvparkering AS, som


PARKERINGSANLEGGET: Prosjektsjef Jesper Magnussen forteller at anlegget skal være ferdig innen juli i år. 

består av en rekke private firmaer, blant annet Veidekke. Kristiansand kommune har inngått en 50 års festeavtale med Torvparkering AS for en årlig sum på kr. 1 med opsjon. Til parkeringshuset vil det være flere gangadkomster, alle med kort vei til Markens. Det blir inn- og utkjørsel via rampe i Festningsgaten.   –Det er bra for de næringsdrivende som har sterk konkurranse fra Sørlandssenteret, også mye på grunn av parkeringsproblemer i sentrum. Dette har vært en meget spennende oppgave for Veidekke. Prosjektet er ganske annerledes enn de andre parkeringshusene vi har bygd på Sørlandet, sier Jesper Magnussen. Veidekke har vært involvert i arbeidet med både ­Pollen P-Hus i Arendal og Arresten P-Hus i Grimstad som også er prosjekter ­selskapet har utført i den senere tid.

Foto: Nina Dorthea Terjesen

UNDER TAK: Siden byggeprosessen har pågått motsatt enn det som er vanlig, foregår alt arbeid under tak. 9


TORVET PARKERINGSANLEGG

10

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017


11


NÆRING PRESENTERER:

Tvende Media AS Våre journalister setter gjerne din sak på agendaen!

Odd Bjørn Jensen: 40 40 42 50

tvendemedia.no

obj@tvende.no

Vi har lang fartstid som reklame- og avishus. Det startet med TS-avisene i 1999, men gjennom årene har vi utviklet produktporteføljen til å omfatte så mye mer. Vi skiftet derfor høsten 2011 navn til Tvende Media AS. Vi produserer en rekke lokale gratisaviser i både Aust-Agder og Vest-Agder fylke. Med aviser som Arendals Tidende, Arendals Tidende HELG, Sørlandsavisen AustAgder og Sørlandsavisen Vest-Agder i spissen arbeider vi kontinuerlig for å gi våre kundebedrifter og lesere solide lokalaviser som både gir gode leseropplevelser og interessante tilbud fra næringslivet. Vår portefølje på øvrig avis- og reklameproduksjon har også vokst jevnt i alle år, og vi tilbyr i dag slagkraftige alternativer for de fleste varianter av papirbasert markedsføring. Har du et budskap du vil formidle, kan vi gi deg de beste løsningene! I tillegg til de faste avisene vi gir ut, produserer vi også kundeaviser på oppdrag for en rekke ledende aktører i markedet.

12

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

Havnegaten 4b, Arendal


Under samme tak I trivlige kontorlokaler i Vigeveien 15A holder 25 mindre og mellomstore bedrifter til. Sammen skaper de en positiv arbeidsplass.

B

edriftene samarbeider på tvers av fagfelt og bransjer, noe som skaper en større verdi både for bedriftene, og også for deres kunder, mener daglig leder i Vigeveien AS, Jan Henrik Andresen.

en planke, nærmest samtidig som han snekret den fast, forteller Elisabeth.   – Jeg tenkte at det sikkert går en kule varmt og at disse bedriftene kunne trenge litt hjelp, supplerer Nina.

Mistet jobben

Byggmester Oddleif Henriksen AS er et av de andre firmaene på huset, og i følge Kontordamene er det hans «skyld» at damene nå har besøksadresse i Vigeveien.   – Han dro oss inn her, ler Elisabeth før hun fortsetter, han er et rivjern av en mann som har gitt oss startskuddet til å bli våre egne arbeidsgivere. Det har seg nemlig slik at da Nina og Elisabeth var arbeidsløse, søkte de på en stilling som byggmesteren hadde annonsert, men byggmesteren valgte å gå for en annen løsning uten fast ansettelse.   – I stillingsannonsen var det en smørbrødliste med arbeidsoppgaver, noe som la grunnlaget for Kontordamene AS. Da vi hadde etablert oss ringte vi Oddleif for å takke han for stillingsan-

På et hjørnekontor innerst i korridoren sitter Elisabeth Johansen Birkeland og Nina Berge-Eriksen. For et snaut år siden mistet begge jobbene som følge av oljekrisen. Nå har de startet Kontordamene AS.   – Det å starte et eget firma startet først som en morsom tanke, men etter hvert tenkte vi «hvorfor ikke» og så var vi i gang, smiler de to. Ideen begynte å ta form utenfor kjøkkenvinduet til Nina, i fjor høst, da en snekker arbeidet utenfor.   – Nina lagde frokost og utenfor kjøkkenvinduet fikk hun øye på en snekker som hadde hodetelefonene godt trukket ned over hodet. Mobilen hadde han kilt inn under hodeklokkene og mens han snakket i telefonen noterte han på 14

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

Startskuddet

nonsen og fortalte hvordan han hadde hjulpet oss i gang, forteller Elisabeth og legger til at innen samtalen var avsluttet hadde kontordamene fått en ny kunde.   – En av grunnene til at vi valgte å etablere oss her var at vi så et potensiale i de andre bedriftene her også, sier Nina.

Fronter hverandre

Etter et halvt års drift har bedriften kommet godt i gang, men jentene på kontoret forsikrer at de enda har plass til flere oppdrag.   – Vi besøker gjerne bedrifter og kan arbeide fra bedriftens arbeidsplass ved behov. For eksempel er vi i Vennesla en dag i uken, hvor vi jobber for attføringsbedriften A3 Ressurs, forteller Nina. Selv om det var tilfeldighetene som rådet da bedriften valgte å etablere seg i Vigeveien, har ikke Kontordamene angret et sekund.   – Det ligger sentralt til, både i forhold til Sørlandssenteret, men også i forhold


til Kristiansand sentrum. I tillegg er det et veldig hyggelig miljø her og bedriftene er dessuten flinke til å fronte hverandre, sier Elisabeth.

Alt innen kontor

Kontordamene forteller at for mange bedrifter kan det være vanskelig å ansette en kontordame i full stilling, og at det da kan være enklere å kjøpe noen timer av oss.   – Vi gjør alt innen kontor, men vi er ikke regnskapsførere, presiserer Elisabeth og forklarer:   – Vi er et mellomsted mellom regnskapsfirmaene og bedriftens fagområde. Vi holder tråden, sørger for at betalinger blir lagt inn til godkjenning, fakturerer og purrer kunder, henter posten, og hjelper til i Excel. I tillegg kan Kontordamene bistå med systematisering og strukturering av arkiv og dokumenter, oppdatere kundebaser og systemer, styre leveransekjeden, utarbeide og drifte innkjøpsprosesser, tilrettelegge for møter og konferanser, med mer, slik at kundene kan bruke arbeidstiden sin på faget sitt, fremfor på kontorarbeidet.   – Vi føler at vi har et potensiale til å hjelpe mange bedrifter, ikke nødvendigvis kun innen bygg- og anleggsbransjen, men også bedrifter med andre fagområder, forteller Nina.

Elisabeth Johansen Birkeland og Nina Berge-Eriksen etablerte Kontordamene AS­ ­etter å ha mistet jobben som følge av oljekrisa.

Fakta: Bedrifter i Vigeveien 15A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Byggmester Oddleif Henriksen AS Boligtakst AS Vigeveien AS Eidsaa Bygg Byggfirma Martin Unhjem AS Arctic Finans & Forsikring AS Malz Invest AS Bedøk AS m2 Takst AS Lund Elektro AS Murerfirma Anders Tønnesland J-A Rør AS Stolt Bemanning AS Kontordamene AS Sunn Hverdag Frigstad Bygg AS Marisson Aviation Consulting Lemminkäinen Norge AS Byggco Sør AS Byggco Eiendom AS Smalfilm AS Filmtek AS Friskluft Sør AS Neon Studio Widerøe Eiendom AS

15


16

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017


17


18

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017


19


NÆRING

Mange vil til Mjåvann - Vi har de siste årene opplevd en jevn pågang av bedrifter som ønsker å etablere seg på Mjåvann. Nye aktører domineres av virksomheter innen lager/logistikk, produksjon, nyttekjøretøy samt en rekke mindre håndverksbedrifter. Det sier Svein Frustøl, en av utviklerne av Mjåvann. IVAR EIDSAA ivar.eidsaa@tvende.no

M

jåvann består av tre områder eller reguleringsplaner. Det første området er n ­ esten fullt. For å ha god plass å tilby, ble cir­ ka 400 nye mål regulert i 2008. Nå er rundt halvparten av tomtene i andre byggetrinn tatt i bruk. Byggetrinn tre på Mjåvann har vært under planlegging de siste fem årene.   – De tekniske planene for byggetrinn tre er snart klare. Med dette på plass, vil vi ha nye 350 mål å tilby, forklarer Svein Frustøl i entreprenørselskapet Frustøl AS, en av utviklerne av Mjåvann sammen med TT Anlegg og selskapet Kjetså Eiendom som André og Einar Kjetså står bak.

Mange arbeidsplasser på Mjåvann

– Vi er ferdig med detaljreguleringen, det vil si vei, vann og kloakk i løpet av mars, sier Einar Kjetså. Vi planlegger å søke igangsettingstillatelse i løpet av året for dette området. De forteller at nytt areal er viktig for at regionen skal ha gode arealer å tilby i fremtiden. Rundt hundre bedrifter har allerede etablert seg på Mjåvann. Samlet er det mellom 1.200 og 1.500 personer som har sin arbeidsplass på Mjåvann, avhengig av sesong. Bedrif­ tene omsetter for tett på fire milliarder kroner totalt.

Netthandelen og Blivakker

Byggeaktiviteten er høy. Sent i fjor flyttet Sørlandschips inn i flunkende nye produksjonslokaler. Det samme er tilfellet for nybygget til renseriet BaRe. Om ikke lenge er også det nye bygget 20

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

Sørlandschips flyttet inn i flunkende nye lokaler i fjor.

som skal huse Netthandelen.no og Bli­ vakker.no ferdig. Cemo har signalisert at deres nye produksjonsanlegg skal komme i det samme området. Avfall Sør har inngått avtale om å leie et nytt stort areal.   – Neste bedrift ut er Mesterbakeren, sier Einar Kjetså.   – Det har vært en daglig og sammen­ hengende bygging av nye produksjon­ slokaler og annen næringseiendom her ute helt siden 2008, sier Svein Frustøl.

Over tusen mål

– Så når byggetrinn tre er ferdig utbygd, vil det samlet være reist næringsbygg på over tusen mål, legger han til. Kjetså, Frustøl og Bjørn Erland streker under viktigheten av å legge til rette for ny jomfruelig mark.   – Reguleringsplanen for Marviksslet­ ta legger opp til at det skal komme en

rekke nye boliger, samt at industri­ bedriftene som er lokalisert der i dag, må flytte. Det er grunn til å tro at flere av disse vil flytte til industriområdet på Mjåvann. Derfor er det viktig å ha store arealer som står ferdige, og med kort saksbehandlingstid i kommunen, slik at de som trenger det, kan etablere seg raskt, fremholder Einar Kjetså.   – Vi er godt fornøyd med det som skjer på Mjåvann. Det er få områder med gode næringsarealer tilbake i regionen. I Kristiansandsregionen er Mjåvann et unikt industriområde med hensyn til innhold, tilgjengelighet og nærhet til Kristiansand, sier Bjørn Er­ land i Næringsforeningen Kristiansan­ dregionen.

Kostnadsmessig gunstig

– Tilbakemeldingene vi har fått, er at det kostnadsmessig er gunstig å eta­


Einar Kjetså, Bjørn Erland og Svein Frustøl foran det som skal bli Netthandelen og Bli vakker.no`s nye bygg.

blere seg på Mjåvann, sammenlignet med andre industriområder, sier Frustøl og Erland.   – Det er også lettere å få en tomt som er tilpasset formålet, noe som Songda­ lens folkevalgte og planavdeling skal ha ros for. Området har ikke de samme strenge reguleringsbestemmelsene som andre industriområder på hva man kan drive med.   – Vi ønsker å være et rendyrket in­ dustriområde. Tradisjonell posehandel passer ikke inn i profilen, men det er flere og flere B2B aktører som etablerer seg i området sier Kjetså.

Rask saksbehandlingstid

– At reguleringsbestemmelsene ikke er så strenge, betyr at ingen trenger å etablere seg på en tomt som er større eller mindre enn behovet. Det hele er ferdig regulert allerede. Så hvis noen har byggeplanene klare, vil man slippe å måtte vente i uker og måneder på å får det formelle på plass i forhold til reguleringsbestemmelsene. Her vil det hele bli ordnet innen rimelig tid, fremholder Kjetså. Et annet forhold

som også trekkes frem som positivt for de bedriftene som allerede har flyttet inn og de som vurderer å gjøre det, er nærheten til Kristiansand sentrum og havnen. Frustøl, Kjetså og Erland ­fremholder at tilgangen til Mjåvann vil bli enda lettere når den nye E39 står ferdig.

Ny adkomstvei kommer

I forbindelse med bygging av ny E39 jobbes det iherdig på mange plan for å etablere en alternativ adkomst til Mjåvann. Ny og kortere adkomst til området vil være en stor miljø­ gevinst, øke trafikksikkerheten, bed­ re rammevilkårene for eksisterende og nye virksomheter samt at den vil øke trafikksikkerheten i områdte. Videre vil en eventuell ny adkomst mulig­ gjøre en større parkeringsplass med direkte adkomst til Vågsbygdskogen. Dette vil medføre at allmenheten vil få fantastiske muligheter til å ta denne delen av skogen i større bruk.   – Vi jobber også opp mot Vest Ag­ der fylkeskommune og Agder kollek­ tivtrafikk for å sikre at det da kan

Samarbeidet mellom Frustøl AS, Kjetså Eiendom og TT Anlegg innebærer at TT Anlegg forestår all planering og forflytning av masse.

komme en bussrute som kan gå inn på området slik at de som jobber her kan la bilen stå, legger han til.

Investert betydelige beløp

De siste årene har er det investert be­ tydelig summer i området. Teknisk in­ frastruktur, tomteopparbeidelse og ikke minst oppføring av bygg har bidratt til høy aktivitet for mange selskap både lokalt og regionalt.   – Vi er avhengig av fortsatt aktivitet og vi bistår virksomheter som vurderer å etablere seg på Mjåvann. Vi håper og tror at vi har bygd et robust fundament for som vil være med på å gi næringsliv­ et i regionen gode rammevilkår også i fremtiden, sier Svein Frustøl. 21


NÆRING PRESENTERER:

Nærings- og lagerbygg Vi er spesialister på nærings- og lagerbygg og er en av sørlandets ledende stålbyggentreprenører. Vi har erfaring med å optimalisere stålbygg både i forhold til kostnader og behov. Ved å bruke Metall Bygg som leverandør av komplett råbygg er du trygg på at alle viktige grensesnitt ivaretas på en god måte. Metall Bygg AS ble etablert i 2009 og har vokst til å bli en sentral aktør innenfor vårt markedsområde. Høsten 2016 ble Metall Bygg Nord AS etablert med kontor på Steinkjer i Nord – Trøndelag. Siden 2010 har vi oppført ca 70 000 kvm med ulike næringsbygg. Metall Bygg AS har i dag 15 ansatte og en omsetning på 75 millioner kroner.

Utvalgte Prosjekter Nøgne Ø

Sørlandschips

Nytt bryggeri for Nøgne Ø i Grimstad. Bryggeriet er knyttet til eksisterende lokaler i den gamle kraftstasjonen via en gangbro.

Ny chips- og nøttefabrikk for Sørlandschips på Mjåvann Industriområde i Sogndalen kommune.

KSMV AS

Bulk Infrastructure

Produksjonshaller og kontorer på ca 7 000 kvm

Hovedentreprisen for byggetrinn 1 datalagringspark på Støleheia.

For flere prosjekter - se vår nettside: www.metallbygg.no

Mjåvannsvegen 88 4628 Kristiansand S

22

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

909 86 079

post@metallbygg.no

metallbygg.no


NÆRING PRESENTERER:

Alustrax AS

Profil- og platebearbeiding og laserprint

Vi bearbeider plater og profiler i aluminium, stål, kryssfiner og pleksiglass for en rekke bruksområder. Vi kan også laserkutte og prege i akryl, aluminium og tre. Vi freser, stanser, knekker, kutter profiler, maskinerer, sveiser og monterer så du får det produktet du vil ha. Vi lager fra en enkelt ting til masseproduksjon. Fokuset vårt er å lage kvalitet. Vi leverer raskt fra tegning til ferdig produkt. Trenger du hjelp med tegning eller eventuelt 3D- modellering kan vi hjelpe deg med det. Vi lagerfører aluminiumsplater i 6082 legering og aluminiumsprofiler som vinkler, bolter, runde rør, firkantete rør, skinner, u- og t-profiler.

Produkteksempler

Alustrax FoU og egne produkter Alustrax deltar aktivt i forskningsprosjekter sammen med andre bedrifter. Prosjektet BIA-Xhar utviklet en ny lettvekts kabin-løsning. En innovativ byggemåte med egne alu-profiler og sandwich-paneler gir flere fantastiske egenskaper og en veldig fleksibel produksjon. Som resultat av dette vil Alustrax lansere sin egen serie med kabiner under navnet AluCabin, og skal tilby alt fra ordinære krankabiner og kontrollrom til customHigh-End løsninger for Offshore-markedet.

Ta kontakt eller sjekk hjemmesiden www.alucabin.no

Butikkdisk for Image Sørlandsenteret laget for 365 Ideer reklamebyrå

Dag Jansen dag@alustrax.no

Utstillings produkter til Vest Agder Fylkesmuseum

Sveinung Kristensen sveinung@alustrax.no

• 50 % redusert vekt * • Bedre lyd og varmeisolasjon • Innovativ sandwichkonstruksjon i aluminium

Mjåvannsveien 4, 4628 Kristiansand

• En ny produksjonsmåte gir intergrerte funksjoner og fleksibilitet mhp. størrelse og layout

45 95 10 00

alustrax.no

23


NÆRING

Knallstart for sesongen hos Båtspesialisten og Kristiansand Båt og Motor

NYTT OG BRUKT: Rune Nilsen har i flere år solgt nye og brukte båter. Her fra showrommet som er blitt anlagt etter at han flyttet inn i lokalene.

BEDRE TILBUD: Båtspesialisten har flyttet inn hos Kristiansand Båt og Motor. – Dermed kan vi gi et enda bedre tilbud til båtfolket, sier Eilif Pedersen.

Eilif Pedersen og Magne Fjermeros ved ­Kristiansand Båt og Motor på Andøya i ­Vågsbygd har stor tro på årets båtsesong.– Nå som Rune Nilsen i Båtspesialisten har flyttet inn hos oss, er vi samlet blitt en total­leverandør på alt som har med båt å gjøre. Vi selger og reparer båter og ­motorer og har båter i opplag. IVAR EIDSAA ivar.eidsaa@tvende.no

D

a muligheten bød seg for å bli med på laget her ute, var det ikke vanskelig å flytte virksomheten til Vågsbygd, sier Rune Nilsen som i mange år har drevet Båtspesialisten.   – Det at vi nå er samlet under samme tak, gjør at vi får gode synergier. Sammen fremstår vi nå som en totalleverandør på alt som har med båt å gjøre, sier Pedersen.

Bavaria, Flipper og Aquador

Rune Nilsen har solgt båter i en årrekke: Han er blant annet forhandler for de tre kjente merkene Bavaria, Flipper og Aquador, og har i flere år også formidlet salg av brukte båter når båteiere ønsker å selge, eller til fordel for en ny.   – Det gjør oss begge sterkere at vi nå er å finne under samme tak. De kundene jeg 24

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

har, vil jo trekke veksler på de tjenestene som KBM kan tilby, med reparasjon, service og båtopplag, fremholder Nilsen.

Solgt for 30 mill i fjor

Rune Nilsen har hatt for vane å selge et ­betydelig antall båter hvert eneste år. Bare i 2016 solgte hanbåter for opp mot 30 millioner kroner. Kundene er mange. Flere er selvsagt hjemmehørende på Sørlandet, men eksemplene er også flere på salg av nye eller brukte båter til kunder som er hjemmehørende langt utenfor Sørlandsregionens grenser.

Knallstart på året

Nilsen har merket økt pågang og interesse hittil i år, og sensongen ser så langt veldig lovende ut. Han har opparbeidet seg et

godt kontakt­nett som mange båtkjøpere har trukket veksler på.   – Et godt kontaktnett gjør at jeg kan ­skaffe drømmebåten, enten nytt eller brukt, fra utenlandske båtprodusenter som ikke er representert med egne forhandlere i Norge, sier Nilsen. Jeg er overbevist om at 2017 blir en knallår!

Gir gode synergieffekter

– Ved å være samlet under samme tak, får vi en god synergieffekt, som gir en enda større aktivitet for oss begge. Rune vil forhåpentligvis selge enda mer, og vi får tilgang til enda flere kunder som har behov for service og vedlikehold på båt og motor, i tillegg til båtopplag om vinteren, sier Magne Fjermeros.


MERCURY: – Vi selger også Mercury båtmotorer, sier Magne Fjermeros.

  – Vi har også fått plass til et eget show­ rom hvor kundene kan komme for å se og kjenne på båtene. Ikke minst er erfaringen vår at dette er noe som madammen liker når husstanden skal gå til anskaffelse av en ny båt, sier Nilsen.

­ tenfor de gamle ­lokalene til Øgrey Mek. U Verksted, ligger et utrolig stort kai­område. Kristiansand Båt og Motor er en videre­ føring av marineavdelingen til gamle ­Sørlandets Sylinderservice.   – Kristiansand Båt og Motor AS ble stiftet

8.000 kvadratmeter lagringsplass da Johs Lunde Sylinderservice ble slått KBM har flere store haller til opplag av båter, stort verksted, og en skikkelig stor kai.   – Lokalene er så store at vi har flere tusen kvadratmeter lagringsplass for båter under tak vinterstid, sier Fjermeros og Pedersen som kan skilte med 4 000 kvadratmeter lagrings­plass ute og tilsvarende lagrings­ plass under tak. I hallen står mer enn190 farkoster lagret vinters­tid, de største hele 60 fot store.

konkurs i sin tid, da vi ønsket å videreføre driften. Vi ønsket å ha et klart fokus, og ikke gape over mer enn vi kunne klare på en solid og god måte. Det innebar et klart fokus på laging og vedlikehold av båter, salg, service og reparasjon av Volvo Penta-motorer, og salg av Mercury-motorer, sier Eilif Pedersen.

Volvo Penta Center

– Hovedsatsingen til KBM er Volvo Penta.

Vi er et Volvo Penta Center. Det betyr at vi dekker hele ­Sørlandet og Rogaland, hvor vi for tiden server 10 ulike forhandlere fra Stavanger i vest til Risør i øst, med nød­ vendige deler, kurser og kompetanseopp­ følging overfor hver enkelt når det er behov, og vi har også delelageret som forsyner ­avdelingene med deler de måtte ha behov for, for å gjøre sin jobb, forteller de.   – KBM er i dag 17 mann i staben. Vi har opp­arbeidet oss et veldig godt fundament, og opplever at vi selger godt av både båter og motorer.   – Nå tar vi et nytt skritt, hvor vi sammen med Rune Nilsen kan utvide tilbudet til båt­ folket. Det er spennende tider, smiler Magne Fjermeros og Eilif Pedersen. 25


Ny utgave hver onsdag!

Telefonnr. 37 06 39 00 Tips: redaksjonen@­sorlandsavisen.no - Tlf. 35 08 42 22 Annonse: annonser@sorlandsavisen.no - Tlf: 37 06 39 00

www.sorlandsavisen.no 26

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017


BESTILL MERKING AV FERDSELSOMRÅDE NÅ! Agder Veimerking AS utfører merking av veier og andre trafikkområder hvor folk og framkomstmidler ferdes. Enten det er en sykkelbane, biloppstillingsplass eller riksvei du skal ha merket, kan du trygt kontakte oss. Vi merker alle typer underlag som tåler maling og termoplast.

Jomåsveien 1047, 4820 Froland | Tlf. 992 78 165 | www.agdervegmerking.no

27


SMARTE MØBLER: Smart Furniture er perfekt for brukeren, investoren oppnår bedre pris og arkitekten sikrer bedre utnyttelse og planløsninger.

En smartere hverdag Ønsker du mer ut av hotellrommet, campinghytten eller utleie­ enheten? Fair Deal Smart Furniture kan ha løsningen for deg.

N

ye overnattingssteder og tøff konkurranse gjør at det kan være smart å tenke a­ lternativt for å nå nye kundegrupper, og ikke minst være enda mer attraktive for eksisterende kunder. Et dobbeltrom kan enkelt gjøres om til et familierom ved bruk av vegg­ senger, noe som gjør at man kan øke inn­tjeningen samt at mor og far kan ha barna på rommet.   – Fair Deal Smart Furniture er utviklet for at arealene man har skal utnyttes på en mer effektiv og funksjonell måte, sier Jan Erik Groos, daglig leder i Fair Deal, som har jobbet med produkt­konseptet 28

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

og design av unike løsninger de to siste årene.   – Produktene har skandinavisk design, er svært solide og noen ­ ­modeller er også beregnet for bruk av proffmarkedet som hoteller, student­ boliger og andre krevende kunder, fortsetter Groos. Møbelplatene har ekstra hard kjerne og er av svært god kvalitet. Både tre­ rammene og stålrammene er laget slik at de er overdimensjonert og tåler ­ekstremt mye. Noen av løsningene bidrar til at du i løpet av sekunder kan få et skrivebord til å bli en fullgod seng, eller man kan konvertere en sofa eller en hylle til å bli

en praktisk køyeseng. Fair Deal Smart Furniture har flere typer salongbord som enkelt kan konverteres til å bli et spisebord til seks personer. Med andre ord mange fluer i en smekk. Ved større bestillinger er det mange muligheter. Fair Deal kan tilpasse farger og struktur på materialene, og sette sammen ulike moduler som eksempel­ vis hyller og garderobeskap i tillegg til sengen for å få den optimale løsningen for rommet.   – Ikke minst er dette konseptet ­suverent for allergikere, astmatikere og rengjøringspersonalet, da det blir mye enklere å gjøre rent og man kan vinke farvel til hybelkaninene, a­ vslutter Groos.


29


Nå også på nett

Les lokale nyheter fra lokalavisene på Sørlandet

Følg oss på Facebook

/sorlandsavisen

Følg oss på Instagram

www.sorlandsavisen.no 30

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2017

@sorlandsavisen


31


NÆRING - Verdiskaping i Sør  

Næringsmagasin for Vest-Agder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you