Page 1

Uke 49 - 2016 Nr. 91 - 11. årgang | Pris: 20 kr

NÆRING

- Verdiskaping i sør

Samfunnsbygging

«Hvor det er en vilje, er der en vei» ­­– Samuel Eyde

Froland kommune:

Jobzone:

Sørlandets vekst­ kommune nr.1

­- Vi bemanner Sørlandet

SIDE 40-43

SIDE 34-35


NÆRING Verdiskaping i sør

NÆRING er et nærings­ livsmagasin utgitt av Tvende Media og Arendals Tidende med fokus på bedrifter og næringsliv på Sørlandet og i hele Agder.

Leder

«Hvor der er en vilje, er der en vei»

I

år er det 150 år siden industri­ gründer Samuel Eyde ble født. I hans memoarer, utformet til ­ungdommen, står det skrevet: «Hvor der er en vilje, er der en vei». Når en ser på bedrifter, institusjoner og organisasjoner i fylket ser en at Eyde sine ord kommer til sin rett. Et godt eksempel er Arendal Idrettspark hvor idretten har fått anlegg for vekst og utvikling. Ved hjelp av private aktører har blant annet ØIF Arendal, FK Jerv og Arendal Fotball rykket oppover i idrettens hierarki, og skapt en idrettskultur det er lenge siden Aust–Agder så maken til. Dette er med på å bygge et samfunn som er bærekraftig og fremtidsrettet.

Daglig leder Odd Bjørn Jensen Tlf: 40 40 42 50

Annonseansvarlig Wenche M. Eriksen Tlf: 41 02 07 37 Kontakt Havnegaten 4b, Arendal Tlf 40 69 22 22

ARENDALS TIDENDE

Vegg i vegg ligger Sam Eyde videregående skole. Skolen har fått de beste ­betingelser for utvikling av yrkesfag, og har fokus på å utdanne relevant arbeidskraft til nærings­livet, samt stimulere elevene til å starte egen virksomhet, noe som tar form gjennom samarbeidet med Ungt ­Entreprenørskap. Det finnes mange ­eksempler på at de praktiske fagene kan være en god plattform for å starte opp egen bedrift. Da oljekrisa kom ble Sør– og Vestlandet spesielt hardt rammet. I kjølvannet har NAV og Aust–Agder fylkeskommune igangsatt en plan for å motvirke skadevirkningene. Planen omfatter alt fra tilskudd til økte in­ vesteringer og vedlikehold innen offentlig virksomhet til omskolering, kompetanse­ heving og bistand til personer som ønsker å starte egen virksomhet. Innovasjon Norge er aktive for å ­stimulere bedriftene til å øke produksjonen og finne

Layout/Grafisk utforming Arendals Tidende

2

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

nye markeder ved å koble bedriftene ­sammen i bedriftsnettverk og klynger. Felles for disse er troen på at bransjer og bedrifter kan stå sterkere samlet – ved ­utvikling av nye markeder for eksisterende produkter, nye produkter for nye markeder og teknologisamarbeid. Flere gode gründere står også sentralt i Innovasjon Norge sin strategi. Disse får ­bistand gjennom rådgiving og ulike tilskudds­ordninger. Mange av fylkets bed­ rifter har nytt godt av særlovselskapet, blant annet Bergene Holm, som mottok investeringstilskudd i 2012, og som nå er en hjørnesteinsbedrift i vekst, og fremtids­ rettede Purity IT, som ble etablert med støtte fra blant annet Innovasjon Norge i 2008. Arendals Fossekompani, som Eyde var med å starte, er også en viktig ressurs i ­regionen med sine mange eierskap i l­ okale, ­nasjonale og internasjonale ­bedrifter, ­inkludert landsdelens nye flyplass: ­Arendal Flyplass Gullknapp. «Hvor der er en vilje, er der en vei» sa Eyde. Hvor det er en vilje er der nå minst to veier, sier jeg. Disse veiene må realiseres for å gi grobunn for ny vekst og utvikling. Vi trenger ny vei – både til havna og flyplassen, og arbeidet er heldigvis godt i gang.

TROND G. HANSEN


Jarle Roth

www.innoventi.no

Konsernsjef

Bransje: Industrielt investeringsselskap

RAFT, KRAFT, EKST OG VEKST OG NNOVASJON INNOVASJON

ssekompani er en betydelig aktør innen bærekraftig forretningsutvikling. i lokal vannkraft utvikler vi selskaper globale Arendals Fossekompani er enmed betydelig aktørambisjoner. innen bærekraftig forretningsutvikling. Med opphav i lokal vannkraft utvikler vi selskaper med globale ambisjoner.

120 år. Konsernet har i dag over I åri feirer vi 120 år. Konsernet har i dag over e og 6 milliarder omsetning.

alsfoss.no

ap

Omsetning: 6 milliarder

Eierforhold: Børsnotert, allment aksjeselskap

Antall ansatte: Ca 3000

Selskaper: Vannkraft Glamox AS EFD Induction Cogen Energia Espana S.L NSSL Global Ltd Powel AS Scanmatic AS Markedskraft ASA Tekna Systèmes Plasma Inc Arendal Lufthavn Gullknapp AS Vindholmen – Lokal eiendomsutvikling

Adresse: Langbryggen 5, 4801 Arendal

Tlf: + 47 37 23 44 00

3000 ansatte og 6 milliarder i omsetning. www.arendalsfoss.no

E-post: firmapost@arendalsfoss.no

Vi skaper varige verdier og robust vekst!

Vi skaper varige verdier og robust vekst! www.arendalsfoss.no

Våre datterselskap • Glamox AS • EFD Induction • Cogen Energia Espana S.L • NSSL Global Ltd • Powel AS

• Scanmatic AS

• Scanmatic AS • Markedskraft ASA • Tekna Systèmes Plasma Inc • Arendal Lufthavn Gullknapp AS • Vindholmen – Lokal eiendomsutvikling

Næringsliv, politikk og samfunn er gjensidig avhengig av hverandre, derfor støtter vi Arendalsuka.

3


Det har Arendals Fossekompani klart gang på gang. I dag består konsernet av en rekke datterselskaper med over 3 200 ansatte totalt, og med en omsetning i 2015 på over seks milliarder kroner.

Glamox og EFD Induction

Roth understreker at Arendals Fossekomapanis datterselskaper er ­ egne selskaper med internasjonale markeds­posisjoner innenfor en rekke industrier. Datterselskapene ­omfatter bedrifter som industrikonsernet Glamox, som utvikler, produserer og ­distribuerer profesjonelle belysnings­systemer for det globale markedet. Andre eksempler er EFD ­Induction med varme­systemer basert på induksjons­ teknologi til verksted­industrien over hele verden, Cogen ­ Energia Espana bygger og drifter ­kombinerte kraftvarmeverk i ­Spania, og sist, men ikke minst ­Scanmatic.

Eventyrlig utvikling

Scanmatic leverer systemer for over­­ våkning, kontroll og styring til ­profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. SOLID UTVIKLING: Konsernsjef Jarle Roth i Arendals Fossekompani forteller at i dag består konsernet av en rekke datterselskaper med over 3 200 ansatte totalt, og med en omsetning i 2015 på over seks milliarder kroner.

Varige verdier og robust vekst Når Arendals F ­ ossekompani ønsket å bli et industri- og finans­konsern først bestemmer seg for å for å utvikle selskaper med et nasjonalt ­investere i et selskap, gjøres og internasjonalt potensial. det skikkelig. Eksemplene er 3 200 ansatte totalt mange på at det har gitt en Som sagt, så gjort. Gjennom årene har solid utvikling for bedriftene bedriften investert i flere selskaper hvor visjonen om å være langsiktige, man investerer i.

A

rendal Fossekompani startet i 1913 opp med kraftproduksjon i Arendalsvassdraget, og bygde hele sin virksomhet på å skape varige verdier for selskapet, dets ansatte og for samfunnet generelt som bedriften var og er en del av. På 1980-tallet endret selskapet litt av strategien. Arendals Fossekompani ASA 4

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

i­nnovative, pålitelige og samarbeids­ orienterte alltid skulle ligge fast, dog med en klar desentralisert styringsmodell.   – Vi ønsker å ha styreleder og et styremedlem i de selskapene hvor vi går inn. Det er viktig for oss at styret ­sammen med selskapets leder/ledelse kan ha eller få den nødvendige kompetanse for å ­utvikle selskapet på en god måte, ­fremholder konsernsjef Jarle Roth ­overfor Næring.

Etter at Arendals Fossekompani kom inn, er også selskapet Scanmatic Elektro blitt etablert.   – Scanmatic har vært et eventyr. ­Selskapet har under Kim Steinslands ledelse hatt en helt eventyrlig utvikling, og staben har gjort en formidabel jobb med å få etablert et godt fotfeste innen vei- og tunnelbelysning, forklarer Jarle Roth. Han viser til at der selskapet i 2010 omsatte for 52,4 millioner kroner, var denne mer enn doblet to år etter. I 2013 omsatte Scanmatic for 165,2 millioner, og det ble en ny dobling frem til fjoråret med en omsetning på 320,3 millioner kroner. Per tredje kvartal i år hadde omsetningen endt ut med 532,5 millioner kroner. Et annet eksempel på en spennende og fremtidsrettet bedrift, er ­Markedskraft som siden 1992 har vært en ­sentral ­aktør i utviklingen av det nordiske kraft­markedet. Basert på analyser og unik markedsforståelse tilbyr selskaper forretningskritisk beslutningsstøtte og tjenester. Markedskraft har hoved­kontor i Arendal, i tillegg til kontorer i Oslo, ­Stockholm, Århus og Berlin. Nevnes må også Arendal Industrier som driver utleie av næringseiendom på V ­ indholmen i Arendal.


LEILIGHETER: Dersom planene for Vindholmen blir godkjent, vil prosjektet omfatte mellom 550 og 800 leiligheter, avhengig av leilighetenes størrelse og miksen mellom bolig og næringsarealer.  Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde

En helt ny bydel - Vindholmen skal bli en helt ny bydel i Arendal, og skal skille seg positivt ut. Det sier Torkil Mogstad i Arendals Fossekompani.

V

indholmen skal være preget av stor trivsel og godt miljø for de som bor der og for byens ­ efolkning, legger Mogstad til. b Det er ikke ofte en by får en slik indre­filet å utvikle slik tilfellet er med ­Vindholmen. Området er på cirka 60 mål, ligger ­sentralt i byen, og skal dersom område­ reguleringen og planene blir godkjent, omfatte mellom 550 og 800 leiligheter, avhengig av leilighetenes størrelse og miksen mellom bolig og næringsarealer.

arkitekter og teknisk konsulent ­arbeidet frem tre skisser vi nå ser på. I løpet av en måneds tid vil vi velge den skissen vi ­ønsker å gå for. I januar/ februar 2017 sendes planene til Arendal kommune som del av områderegul­ eringen som da skal finne sted. Deretter skal forslaget ut på høring, og den endelige politiske behandlingen vil trolig finne sted etter sommeren 2017. Vi regner med å gå i gang med byggingen i 2018, noe som vil strekke seg over flere år, forklarer Mogstad.

Byggestart i 2018

Vil gi et løft for Arendal

– Vi har sammen med byplanlegger,

Vindholmen er et sjeldent prosjekt da

­ mrådet er lett utbyggbar, innebærer o få om noen ulemper for naboene, og har fått en svært positiv respons både fra naboene og kommunen.   – Vi håper og tror Vindholmen vil ­representere et løft for Arendal som by. Med flere hundre nye sentrumsnære ­leiligheter vil konsekvensen bli flere hundre beboere som vil etterspørre opp­ levelser, kultur og gode handelstilbud i til­knytning til sentrum. Vi vil legge sterk vekt på å tilby leiligheter med ­differensierte størrelser og prisk­ lasser for å skape et levende bomiljø, sier Torkil Mogstad. 5


NÆRINGSAREAL: Risør Næringsområde er et av de registrerte næringsarealene. 

Pressefoto

Østre Agder fremmer nytt etableringsverktøy De syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har i fellesskap utarbeidet en strategisk næringsplan. Nå håper de samarbeidet vil skape en sterk vekst–region. – Næringsplanen gir et godt utgangs­ punkt for å jobbe sammen. Det er ikke konkretisert hva vi skal arbeide med, men vi jobber med prosjekter vi mener kan tilføre positivitet til regionen. Areal­guiden er et av disse prosjektene, sier prosjektleder for strategisk næring­ splan i Østre Agder, Bård Vestøl Birkedal.

Levende nettsted

AREALGUIDEN: På www.arealguiden.no/ostreagder får man oversikt over ledige nærings­arealer i regionen. Illustrasjonsbildet ovenfor viser ledige næringsareal per 25. november 2016. 6

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

Arealguiden er en næringsareal–guide for regionen og er i følge Birkedal en av de viktigste satsningene i næringsplanen for de neste årene.   – Det er en felles guide hvor en kan se hva som er av næringsarealer i regionen. Bedrifter som ønsker å etablere seg, eller ekspandere, i regionen kan finne nye lokaler og eksterne bedrifter kan søke


etter areal dersom de vil etablere seg i Østre Agder, forklarer Birkedal. Nettsiden er responsiv, noe som betyr at nettsiden tilpasser seg alle skjermstørrelser.   – Det er et levende nettsted. Guiden vil ha oversikt over et stort spekter av areal ut i fra ulike behov og man kan sortere søket sitt i henhold til behovet, sier Birkedal.

Stort potensiale

Hvert næringsareal har sin egen profil med en kort tekst som beskriver ­arealet i tillegg til koblinger til eksterne kilder og kontaktinformasjon. En kan for ­eksempel se hva slags bedrifter som befinner seg i området, se nærings­ fordelinger og reguleringsplaner.   – Det er først og fremst en salgskanal. Deretter gir det brukeren mulighet for å klikke seg videre for å finne mer ­informasjon, sier Birkedal og legger til at den interkommunale samarbeidsgruppa ser et stort potensiale i løsningen. Søkefunksjonen gjør at en kan søke basert på kriterier, eksempelvis kan bedrifter som er avhengige av nærhet til havn eller flyplass plotte dette inn slik at potensielle etableringsområder innen rekkevidde blir presentert.   – Det er planer om å tilrettelegge for å få informasjon om nettanlegg og ­fiberdekning, noe som kommer til å bli veldig relevant i fremtiden, sier Birkedal.

Nyttig verktøy

Den nye versjonen, som kommer i løpet av første kvartal i 2017, benytter seg av Statens Kartverk sine kart, noe som er ideelt da alle kommuner er pliktet til å melde endringer inn til Staten.   – Nettsiden arbeider med neste versjons kartteknologi, noe som får nettsiden til å «gli» bedre da all kartinformasjon l­ astes inn med en gang, forteller prosjekt­lederen som har tro på at samarbeidet mellom kommunene kan skape positive ringvirkninger selv om en fysisk ikke slår kommunene sammen. Birkedal tror arealguiden kan bli et godt verktøy for næringssjefer og ordførere da disse ofte får spørsmål om ledig areal i sin kommune.   – Kanskje en ikke har areal tilgjengelig i sin kommune, men på grunn av arealguiden vil de være oppdaterte på hva som er tilgjengelig og dermed kunne bistå med å finne areal i andre kommuner, sier han. Arealguiden gir en god mulighet for etablerte bedrifter som vil bli værende i regionen til å

KOMMUNESAMARBEID: Bård Vestøl Birkedal er prosjektleder for strategisk næringsplan i Østre Agder–samarbeidet. Nå røper han et av de viktigste felles prosjektene. Foto: Nina Dorthea Terjesen

Kontaktinformasjon Bård Vestøl Birkedal, Prosjektleder strategisk næringsplan Tlf: 481 03 455 bard.birkedal@arendal.kommune.no Kåre Andersen, Næringssjef Arendal Tlf: 902 38 777 kare.andersen@arendal.kommune.no Bodil Slettebø, Næringssjef Grimstad Tlf: 997 96 360 bodil.slettobo@grimstad.kommune.no Anne Torunn Hvideberg, næringssjef Tvedestrand Tlf: 909 87 098 anne.torunn.hvideberg@ tvedestrand.kommune.no Kamilla Solheim, Næringssjef Risør Tlf: 986 60 483 kamilla.solheim@risor.kommune.no få informasjon om andre tilgjengelige næringsarealer.   – Løsningen er genial på grunn av salgs­siden samtidig som en får mye ­relevant informasjon på en enkel måte. På sikt vil det også komme en

Ole Andreas Sandberg, Næringssjef Gjerstad Tlf: 957 56 199 ole.andreas.liljedahl.sandberg@gjerstad. kommune.no Liv Strand, Næringsrådgiver Vegårshei Tlf: 482 58 695 liv.strand@vegårshei.kommune.no Tarjei Retterhold, Næringsrådgiver Åmli kommune Tlf: 371 85 261 Tarjei.retterholt@amli.kommune.no Ole Tom Tjuslia, Næringsrådgiver Froland kommune Tlf: 928 24 882 ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

engelsk versjon slik at en har mulighet til å markedsføre seg mot utlandet, sier Birkedal. Birkedal ber private aktører om å ta kontakt dersom de ønsker å profilere næringsareal gjennom arealguiden. 7


Arendal havn Arendal Havn KF har hatt en god og jevn ­økning i godsvolumene over kai siden ­etableringen på Eydehavn i 2008.

L

av kronekurs, fordelaktig ­plassering og konkurransedyktige priser på havnens tjenester gjør at flere bedrifter benytter Arendal havn.

Høy aktivitet

Som et heleid kommunalt foretak ­mottar Arendal havn ingen støtte eller ­over­føringer, men må tilby tjenester og tjene pengene i et kommersielt og konkurranse­utsatt marked.   – Havnen er et selvfinansierende v­ erktøy for Bystyret, der formålet er lokal verdi­skapning, arbeidsplasser, samfunns­ 8

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

bygging og miljøeffekter, sier Arendals havnefogd, Rune Hvass, og legger til:   – Vi er svært stolte over å kunne p ­ resentere tallene for gods over kai i ­Arendal i 2015. En økning til nesten 400 000 tonn, fra 206 000 tonn i 2014, viser at vi ­klarer oss godt i ­konkurransen. Lav ­kronekurs medfører høy aktivitet hos e­ nkelte av våre kunder, s­ amtidig som lav oljepris gjør at leverandører til olje­ bransjen sliter med lavere aktivitet. Det er spesielt økningen innen typisk ­bulkvarer som trevirke og treprodukter som drar ­volumet opp, men også veisalt, stein og sand viser økning.

  – I likhet med resten av landet viser ­ferdigprodukter, stykkgods og olje­service en nedgang i Arendal. Oljebransjen ­sliter med oljepris, lav ­ ktivitet og utsatte ­prosjekter, forteller a Hvass, og legger til at antall rigger i ­Nord­sjøen er lavere enn forventet, færre rigger blir klasset og at det derfor er ­sterkere konkurranse om oppdragene.

Samfunnsoppdrag

Arendal havn har et tydelig samfunns­ oppdrag og virksomheten gir tilbud til,


Adminitrasjonsbygg

STOR AKTIVITET: Mange bedrifter er ­vel­etablerte på Arendal Havn Eydehavn og flere er under etablering. Arkivfoto.

og har, ringvirkninger for hele regionen, langt utover eierkommunen.   – Havnen skal ta initiativ og legge til rette for at bedrifter og virksomheter ­etablerer seg i vår region, og at nærings­ livet får et fortrinn gjennom lavere lagre, håndtering og transportkostnader, sier Hvass. For mange bedrifter, skogeiere, vare­eiere og kommuner uten egen kyst­ linje eller egen havn er det viktig å ha tilgang til markedene via sjøtransport. Arendal havn har kjøpt opp 133 dekar på ­Eydehavn hvor det nå etableres ny virksom­het, nye bedrifter, nye arbeids­ plasser og verdi­skapning i tilknytning til havnen.   – Stedet har en stolt industrihistorie og Arendal havn legger nå til rette for

fremtidens verdiskapere på Eydehavn, sier havnefogden.

Cruisevirksomhet

I løpet av 2016 har Arendal hatt besøk av fire cruisefartøy med til sammen 4500 ­gjester om bord. I følge Innovasjon Norge legger en gjennomsnittlig cruise­ turist i­gjen 860 kroner per destinasjon. Det betyr at cruisevirksomheten la igjen nesten fem millioner kroner hos lokalt næringsliv ­forrige ­sommer. Dette ønsker Arendal havn å benytte seg av.   – Målet er å etablere et nettverk av reise­ livs- og handelsbedrifter som kan dra mer nytte av cruisevirksomheten ved å tilby å markedsføre reiselivsopplevelser i hele distriktet.

Det er en langsiktig og spennende ­satsing, men også en stor konkurranse fra mange andre havner og destinasjoner, sier Hvass.

Mange ansvarsområder

For utenom havneområdet på Eydehavn har også Arendal havn ansvaret for fiskemot­ taket i Barbu, småbåthavner, cruise­ virksomheten, gjestehavnen, m ­ erking av elva og nesten 60 dampskipsbrygger og fergeleier. Nytt av året er også en ny drivst­ offmarina i Barbu, som vil styrke Arendal som båtby. Butikken på fiskemottaket i Barbu er også utvidet i løpet av våren 2016.   – Vi ønsker å øke omsetningen av lokal og kortreist sjømat, men en bekymring er at det er svak rekruttering til fiskeyrket, meddeler Hvass. 9


Hjørnesteins­ bedrift i vekst Bergene Holm AS i Åmli sysselsetter mellom 80 og 90 personer. For å sikre trygg drift investerer de stadig.

K

jernevirksomheten til B ­ ergene Holm AS er sagbruk og trelast­ produksjon. Når tidene foran­ drer seg etableres nye måter å j­ obbe på, men store solide tømmerstokker er fortsatt i sentrum hos en av landets største trelastbedrifter.   – Vi vokser. I 2013 bygde vi en helt ny saglinje til over 100 millioner ­kroner. Så har vi også bygget opp høvleri­ kapasiteten. Vi kan nå foredle enda større volum i form av høvling og ­impregnering, sier Johan Mørland som er direktør på avdelingen i Åmli.

Vil nå 400 000

Idet 2016 bikker over til 2017 vil 250 000 kubikkmeter tømmer ha blitt puttet inn i fabrikklokalene til Bergene Holm i Åmli. Neste år er målet 275 000 kubikk­ meter. Innen 2019 vil Bergene Holm ha nådd et tømmerforbruk på 300 000 kubikkmeter, men på sikt håper vi at tømmerforbruket kan komme opp i mot 400 000. For å klare det vil ytterligere investeringer være nødvendige. Vi må ha større kapasitet på tørking, sortering og pakkeanlegg, forteller Mørland. 10

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

Gode resultater og sikre arbeids­plasser kommer imidlertid ikke av seg selv. Trelastindustrien har små marginer og er avhengig av å utnytte ressursene så godt som mulig.   – Vi må hele tiden jobbe smartere og få et større volum gjennom anlegget. Vi er omtrent 85 ansatte og det satser vi på å holde ganske stabilt fremover, sier han.

Rammebetingelse

Norsk trelastindustri trenger ramme­ betingelser for transport på samme nivå som Sverige og Finland. Det er avgjørende at det åpnes for 60 tonn totalvekt for tømmertransport over alt, likeledes at 60 tonn totalvekt tillates for all transport på riks- og fylkesveinettet. For virksomheten i Åmli, er det svært utfordrende at det ikke er tillatt med 60 tonn totalvekt til kai på Eydehavn med trelast og biprodukter. På samme strekning er det tillatt å kjøre med 60 tonn totalvekt i tømmertransport.

Grønn kobling

Til tross for at ressursutnyttelse alltid er

i fokus hos Bergene Holm AS er ­graden av svinn stor. 40- 50 prosent av rå­stoffet som kommer inn må ut igjen som flis, bark og spon. Etterspørselen etter cellulose­ flis, ­sag­spon, kutterspon og bark har gått ned etter at det meste av norsk industri som produserte tremasse er lagt ned.   – Vi har et stort problem med å finne kunder på forsvarlig avstand, sier ­Mørland. Rygene-Smith & Thommesen AS i ­ Arendal tar i dag imot noe av biproduktene, i tillegg sendes noe ­ bark ut til norske hager og det ­lages spon­ baller og briketter. Et stort volum må like­vel fraktes ut av landet, noe som bringer med seg transport­ kostnader som er uforholdsmessig høye sammen­lignet med de lave prisene på ­biprodukt.   – Transportkostnaden reiser med en stor del av varens verdi. Derfor er det en veldig god kobling mellom oss og Biozin AS. I fremtiden blir k­ anskje bi­produktene våre brukt som r­ åstoff i lokal produksjon av fornybart ­bio­­­driv­stoff, sier Mørland.


Flis fra Åmli og tømmer fra Agder blir miljø­vennlig drivstoff Biproduktene fra Bergene Holms trelastproduksjon i Åmli og grener, tretopper og tømmer fra hele Agder skal bli biodrivstoff til biler og fly over hele verden.

S

amtidig som kravene til miljø­ vennlig drivstoff øker i Norge og verden oppstår en ny i­ ndustri i Åmli. I ­februar ­startet et nytt og miljø­ vennlig e­ ventyr for ­Bergene Holm AS: De kom inn i s­ elskapet Biozin AS som ­tidligere het SynSel ­Scandinavia og har senere kjøpt alle aksjene. Lars Frode Askheim er administrerende direktør, og i løpet av de neste årene vil han etablere fem produksjons­enheter for miljøvennlig drivstoff.

Først ut

Aller først på planen står Åmli. I tillegg planlegges etablering av anlegg på ­Ringerike, Hof, Ringsaker og Eidskog.   – Vi håper å være i gang med å ­planlegge etableringen av produksjon­ senheten i Åmli ved årsskiftet, deretter må vi regne med tre-fire år med ­detaljering og byggetid, forteller Askheim. Når det hele står ferdig skal hver ­enhet kunne produsere 120 millioner liter ­flytende drivstoff fra 700 tusen kubikk­ meter råvarer. Drivstoffet sendes videre til raffinering. Totalt vil fem anlegg kunne produsere 600 millioner liter i året.

mange gode ting med denne løsningen, ­fortsetter han.

Fra Åmli til verden

Ny olje

Norske myndigheter krever i dag at 5,5 prosent av drivstoffet skal være miljø­ vennlig, men etter alle solemerker vil kravet økes til syv prosent i 2017. Økningen på 1,5 prosent skal også være bærekraftig, altså kan det drivstoffet ikke være basert på palmeolje eller rapsolje. Her åpner en stor mulighet seg for lokal industri.   – Innblandingskravet fra norske og europeiske myndigheter er den ­viktigste driveren for fornybart driv­stoff. Bi­produkter fra skogen og sagbruks­ industrien er klassifisert som bærekraftig. Dette utgjør våre råvarer, sier Askheim.

Produksjonsenheten som etableres i Åmli vil ikke bare oppfylle politiske krav, men også bidra til nyttig bruk av restene etter Bergene Holms trelastproduksjon.   – Vi mener vi har en god match for det politiske insentivet kundene må opp­fylle og det problemet norske skog­eiere og sagbruksnæringen har med ­biprodukter. Det er vanskelig å få ­omsatt det i Norge, det må gjerne sendes ut av landet og det er dyrt. Vi mener vi skal oppfylle

For å redusere behovet for ­investeringer vil Biozin AS levere et halvferdig ­produkt og basere seg på samarbeid med ­raffinerier i Skandinavia som har ledig kapasitet. I Norge brukes det omlag fem milliarder liter diesel og bensin i året. Kravet til en miljøvennlig andel på syv prosent tilsvarer 350 millioner liter. Biozins marked begrenser seg ­imidlertid ikke til Norge. Raffineriene leverer ­ferdig drivstoff til USA og Europa og åpner markedene for biodrivstoff, altså kan ­kvister, tretopper og tømmer fra Agder ende opp som drivstoff for en «black cab» i London eller en cabriolet i Los Angeles.   – EU fremmer en innblanding på ti prosent. Da kan vi forvente et ­behov for 40 milliarder liter bare der. R ­ åvarene kan fort bli en flaskehals, mens ­markedet for drivstoffet er helt ­uproblematisk. ­Derfor har vi gått i samtaler med skogeier­ andelslagene og sikret oss intensjons­ avtaler om levering av råvarer til flere av anleggene våre, avslutter Askheim 11


MULIGHETER: Rundt 200.000 kvadratmeter med næringsareal i nye Heftingsdalen Næringspark skal står klart i 2020/2021. I dag brukes det planlagt

Ny næringspark i 2020:

– Vil styrke Sørlandets vekstmuligheter Heftingsdalen Næringspark planlegges ferdigstilt i 2020/2021. Nærhet til E18 trekkes frem som en sentral faktor for det som blir et nytt tyngdepunkt for arealkrevende næringer øst i kommunen.

V

i har utfordringer med å tilby riktige og gode nærings­arealer i dag. Når dette området står klart kan vi tilby næringsareal til ­bedrifter som blant annet har behov for mer plasskrevende prosesser og maskiner. ­Heftingsdalen Næringspark vil gi helt nye muligheter for næringslivet, f­ astslår Ø ­ ystein Sangvik, leder i Arendal Eiendom KF.

Vekst

Næringsparken vil sikre næringslivets 12

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

­ ehov for fremtidig vekstareal. Arendal b Eiendom KF har ansvar for å tilrette­ legge og utvikle næringseiendommene. ­Området er ventet å dekke rundt 200 000 kvadratmeter, og vil styrke strategien om vekst i øst. Sangvik sier det nye nærings­ området vil sikre en fornuftig balanse mellom detaljhandelen på Stoa og ­behovet for mer plasskrevende industri i Heftingsdalen.   – Det er heller ikke boligområder i direkte tilknytning til den fremtidige

næringsparken, noe som gir muligheter for produksjon som eksempelvis krever støy, informerer Sangvik. Når nye E18 står ferdig i 2020 vil området stå klart. I dag er det fremtidige nærings­ arealet anleggsområde i forbindelse med E18-arbeidet. Arendal Eiendom KF vil overta området året etter at E18 er planlagt ferdig.   – Dette er en vinn-vinn situasjon for oss. Vi overtar et tilnærmet ferdigplanert


VEKST: Daglig leder i Arendal Eiendom KF, Øystein Sangvik, jobber for at fremtidige Heftingsdalen Næringspark vil tiltrekke seg plass og støykrevende industri.

SØRLANDET: Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, tror det nye næringsområdet vil styrke hele Sørlandet.

te næringsarealet til arbeidsområde for E18-utbyggingen.

område som krever mindre justeringer for å være klart for salg. Slik det ser ut i dag ser vi for oss å starte salget i 2020, sier Øystein Sangvik som sier det allerede nå er flere interessenter på banen for å høre om mulighetene.

skolen i Tvedestrand gjøre. Jeg tror hele dette området vil blomstre på sikt. ­Arendal har i dag få nærings­arealer å tilby. Derfor blir dette viktig å få på plass ­fremover, påpeker ordfører Robert C. Nordli.

Ideelt

Øystein Sangvik mener i likhet med ­Robert Cornels Nordli at vilkårene for fremtidig næringsvekst styrkes av regulerings­ planene. Alt ligger til rette for å møte potensielle arealbehov uten at unødig planleggingstid går tapt.   – Skulle det komme en ­henvendelser om etableringer av et nytt «Ikea», er det positivt for regionen at vi har ferdig­ regulerte planer. Da er det kun å sette spaden i jorda. Arbeidet som allerede er gjort, gjør at det resterende arbeidet med

Nærheten til E18 trekkes naturlig nok inn som et sterkt konkurransefortrinn. Tilkjørsels­veiene ligger ideelt til og vil styrke næringsparkens attraktivitet. Ordfører Robert C. Nordli mener den fre­ mtidige næringsparken vil styrke hele Sørlandet. Han setter den fremtidige næringsparken inn i ett større bilde, og viser til at det nye bystyreflertallet har satt i gang tiltak og er i gang med ­reguleringer av flere næringsarealer, blant annet Agderparken Nord et område på Stoa.   – Ny vei til havna på Eydehavn, med næringsarealer i tilknytning til denne, vil også styrke satsingen. Heftingsdalen næringsområde ligger strategisk plassert i forhold til ny E18. Kitron har flyttet til Kilsund og den nye skolen på Stuenes ligger også nær tilknyttet. Det samme vil den den nye, planlagte videregående

Klart

å klargjøre tomter for bygging blir enklere, fastslår Sangvik. Eiendomssjefen påpeker at satsingen er formidabel og vil gi muligheter på flere plan.   – Næringsarealene i forbindelse med havna vil legge alt til rette for etablering av arbeidsplasser og gi et oppsving. Vi har også en fordel i at vi kan til­ rettelegge, tilpasse og planlegge området i Heftingsdalen fra starten av, slik at vi i størst mulig grad kan sortere og tilpasse ulike og like næringsaktiviteter som skal plasseres, og hvor. Dette blir spennende, både for oss i Arendal Eiendom KF og ikke minst for den fremtidige næringsveksten som vi skal legge til rette for. Vi går spen­ nende tider i møte, avslutter Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF.

Heftingsdalen Næringspark • Nytt næringsområde på 200.000 kvadratmeter som forventes ferdigstilt i 2020 • Ligger nært tilknyttet nye E18 • Arendal Eiendom KF forvalter arbeidet med å bygge opp næringsparken • Plasskrevende produksjon og industri

13


Vil starte flyvninger til sommeren 26. mai håper flyplassjef for Arendal lufthavn, Gullknapp Jan Morten Myklebust på å være klar for åpning av flyplassen. Deretter skal faste flygninger til Oslo på plass.

M

eteorologisk utstyr er på plass. I tårnet pågar ­installasjon av pult med tilhørende utstyr. Rullebane, taksebane og flyoppstillingsplass er ­asfaltert og rullebanebelysningen nærmer seg ferdig. Med andre ord blir det som i mange år virket som en fjern drøm snart virkelighet: Ruteflygninger fra Gullknapp.   – Først var planen faste flygninger til Stavanger og Bergen, men med olje­krisa ble det mindre aktuelt. Til sommeren håper vi å starte rutefly til Oslo, forteller flyplassjef Myklebust.

33 år

Tomta Gullknapp ligger på ble kjøpt i 14

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

1984, 33 år senere kan altså første rute­ flygning bli en realitet. Fra 2003 gikk A ­rendal og Froland ­kommuner inn i ­selskapet og i 2007 overtok Arendal Fossekompani ­ aksje­majoriteten. Byggingen av flyplassen har frem til nå kostet rundt 120 millioner kroner.

å utvide til stor flyplass. Sikkerhetssonene må da utvides. Med en rullebane på 1.199 ­meter og nye sikkerhetssoner vil en kunne ta imot fly med opp til 50 passasjerseter.

Flyplassjef Myklebust understreker at dersom de skal fortsette å bygge ut flyplassen må de ha en god dialog med politikere og næringslivet lokalt.   – For å få i gang ruteflyging er det Støtte ­nødvendig å stille en garanti til fly­ Flyplassen får ved åpning teknisk-/­ selskapet, alternativt foreta forkjøp av operativ godkjenning for fly med MAX flybilletter. avgangsvekt på 5.700 kg og ni passasjerseter. Flyplassen vil søke Luftfartstilsynet Arendal kommune, Froland kommune, om dispensasjon for å kunne operere med Aust-Agder fylkeskommune og nærings­ inntil 12 passasjerseter. På sikt ønsker en livet må bidra, sier han.


GULLKNAPP: Rullebanen slik den fremstår høsten 2016. Foto: Privat

JULEGAVETIPS: Gi

UNDER AVGANG: Veteranflyet Harvard under avgang fra Arendal Lufthavn Gullknapp. Foto: Ole Kjell Fareth

til dine ansatte!

...PROGRAMSLIPP 13. DESEMBER!

FOTO Arild de Lange Nilsen

Billetter og gavekort kan kjøpes på arendalkulturhus.no

15


16

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016


NÆRING PRESENTERER:

Stærk & Co as:

en etterspurt lokal uavhengig rådgiver 37 00 57 50

www.staerk.no

post@staerk.no

Stærk & Co har hatt sitt virke i Arendal i over 90 år og har fornyet seg i takt med endringene i samfunnet og bransjen. Med høy faglig kompetanse, solid lokalkunnskap og stort kundefokus tilbyr firmaet tjenester som bidrar til å realisere prosjekter og medvirker til verdiskaping for sine oppdragsgivere.

Havnegaten 1, 4836 Arendal

Firmaet tilbyr tjenester innen: • Bygg- og anleggsteknikk • Brannteknikk • Prosjektadministrasjon • Bygningsforvaltning • Arealplanlegging • Betongrehabilitering • Vei, vann og avløp 17


Arendal Idrettspark:

En tid før og etter idretts­ parken Sparebanken Sør Amfi ble innviet i 2012. Fire år ­senere slår ordfører, eiendomsforetaket og brukerne fast at det banebrytende anlegget har brakt nærmiljø og ­topp­idrett tettere sammen.

Ø

IF Arendal hadde neppe vært helt i toppen av norsk håndball om Sparebanken Sør Amfi ikke hadde blitt bygget. Anlegget har vært avgjørende for vår utvikling og ikke minst planer for ­fremtidig utvikling av produktet vårt. Nedeneshallen ville neppe ha gitt oss samme muligheter, fastslår ØIF Arendals styreleder Erik Smedsrud.

Som bestilt

Parallelt med ØIF Arendals suksess skjøt planene om en utviding av idrettsparken fart for snart ti år siden. Aust-Agder Fylkes­ kommune var i gang med planleggingen av en ny videregående skole. Historien kjenner vi: Idrettsparken ble utvidet med storhallen, byens ærverdige turnforening fikk helt nye forutsetninger for å bringe foreningens rike turntradisjoner videre på best mulig måte, og tennismiljøet fikk i kjølvannet av anlegget en solid aktivitets­ økning. Rekrutteringen til Arendal Titans har også vært en suksesshistorie etter at flerbrukshallen sto ferdig. ØIF Arendal har feiret to seriemesterskap i flerbruks­ hallen og klubbens suksess har vært bane­ brytende for toppidrettsrevolusjonen for lagidretter i fylket. Turnforeningen har arrangert flere større mesterskap og kunstisbanen har vært arena for to norgesmesterskap, foruten tilbudet om kunstis til regionens innbyggere vinterstid. Sam Eyde videregående skole nyter også godt av kroppsøvingsfasiliteter i særklasse. Ordfører Robert Cornels ­Nordli mener idrettsparken lykkes hver dag.

Knytter bånd

  – Arenaen binder sammen nærmiljø og toppidrett og har gitt et kommunen og 18

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

BYGGDRIFTER: Øystein Sangvik, Arendal Eiendom KF.

FØR OG ETTER: Idretten i Arendal før og etter utvikliner et tidsskille i den lokale idrettshistorien.

regionen et stort løft, og vi kan trygt ­fastslå at samarbeidet mellom kommunen og fylkes­kommunen har vært svært v­ ellykket, sier han før han fortsetter:   – Idrettsparken er blitt et regionalanlegg med alle funksjonaliteter og høy kvalitet, kanskje Norges aller fineste idrettsanlegg, sier en stolt ordfører. Arendal Eiendom KF, som drifter storhallen på Myra, er begeistret for byggets kvaliteter – en forutsetning for fornøyde brukere.  – Byggeprosjektet har vært en ­komplisert og spennende prosess. Med fire års drift bak oss kan vi også konstatere at bygget holder en høy kvalitet. Det ble også fullført innenfor budsjettrammene og det ble tilbakeført midler til bystyret ettersom vi som byggherre brukte færre midler enn avsatt. Foruten ordinær drift jobber vi fortsatt med noen mindre garan-

tisaker, noe som er naturlig i årene etter slike investeringer, sier Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF.

Vedlikehold

Storhallens årlige vedlikeholds­kostnader belager seg på noe over 10 millioner. Eiendoms­ foretaket har ansvaret for flerbrukshallen med tilhørende ute­ områder, mens bygartneren i hovedsak har driftsansvaret for de øvrige anleggene i idrettsparken.   – Med 16 timers daglig drift blir det naturligvis hard bruk av lokalene. V­ erdiene vi er satt til å forvalte gjør at vi er nødt til å bemanne bygget i hele åpningstiden. Bygget krever oppfølging med tanke på brannsikkerhet og beredskap. Det koster også å opprettholde god kvalitet på bygnings­massen. Det er god økonomi i


Arendal Idrettspark

gen av idrettsparken og senere Sparebanken Sør Amfi,

godt vedlikehold. Vårt vedlikehold startet den dagen bygget ble innviet, forklarer han. Han medgir at sambruken med Sam Eyde vgs. krever ekstra renhold. Slitasjen på underlaget i tennishallen og turnhallen begynner allerede å merkes.

Fornøyde brukere

– Vårt inntrykk er at brukerne er fornøyd med både anlegget i seg selv og de ulike løsningene vi sammen har skapt for å sikre gode opplevelser for alle uken gjennom. Etter fire års drift mener vi å ha funnet en balansert form. Tilbakemeldingene vi får tyder på dette, forteller han. Erik Smedsrud i ØIF Arendal deler Sangviks opplevelse.   – Vi er godt fornøyd med alle sider ved vår bruk av hallen. God tilrettelegging og dialog er en forutsetning for fornøyde

• Sparebanken Sør Amfi (åpnet 3. september 2012) • Utendørsanlegg for tennis, sandvolley, sandhåndball, streetbasket og skating (2012) • Kunstisbane (2004) • To kunstgressbaner (den første kom i 1996 og nylig oppgradert) • Rulleskiløype og turløyper • De første planene om en storhall ble lansert allerede på midten av 70-tallet brukere og det opplever vi i ØIF Arendal, sier han. Selv om praktanlegget er kommet over i driftsfasen, ser likevel Sangvik fremover.   – En viktig utfordring fremover blir å finne frem til mer effektive løsninger, slik at treningsarealet blir enda bedre utnyttet gjennom døgnet. Dette blir ekstra viktig ettersom skolen bygger ut med konsekvensene det får økt behov for kroppsøvingstid. Det går inn i en jevnlig prosess om hvordan anlegget kan utvikles i fremtiden, avslutter Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF. Om det i fremtiden blir en utvidelse av hallarealet, svømmehall, klatrepark eller andre utvidelser gjenstår å se. Siste ord om mulige utvidelser av klatreparken er med andre ord neppe sagt.

BRUKER: Erik Smedsrud, styreleder ØIF ­Arendal.  Foto: ØIF 19


KNOPPSKYTING: Innovasjon Norge er opptatt av å bistå gründere til å skape nye arbeidsplasser.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Innovasjon Norge – Vekstbedrifter og bedrifter med spesiell mulighet for å vokse har vår fulle oppmerksomhet Siden 1852 har Norge bevist hjulpet næringer med finansiering og støtte for å utvikle og skape fremtidige verdier for landet. Siden den gang har tiltakene vært mange, men i 2004 ble disse sammensluttet under fanen Innovasjon Norge.

I

nnovasjon Norge leverer et bredt tilbud av tjenester og virkemidler innen rådgiving og finans. Det er tre delmål som står sentralt og som sam­ handler oppdragene: Flere gode gründere, vekst og internasjonalisering for etablerte bedrifter, og utvikling av bedriftsnettverk og klynger, forteller direktør i Innovasjon Norge Agder, Sveinung Hovstad.

Flere gode gründere

En av hjertesakene til særlovselskapet er å bistå innovative selskaper som har potensiale for verdiskaping, samt høye vekstambisjoner.   – Vi tilbyr en mengde rådgivings­ tjenester som er nyttige for gründere, samt ­spesifikke verktøy knyttet til eta­ bleringsfasen, sier Hovstad. I tillegg tilbyr Innovasjon Norge etablerings­tilskudd i form av markeds­ 20

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

avklarings– og kommersialiserings­ tilskudd.   – Midlene kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å inn­ hente mer kapital, forklarer Hovstad. Hovstad understreker at et selskap kan søke direkte på kommersialiserings­ tilskudd og ikke trenger å motta markeds­ avklaringstilskudd først for å være i ­posisjon til tjenesten, gitt at kriteriene for søknaden er oppfylt.   – Vekstbedrifter og bedrifter med ­spesiell mulighet for å vokse har vår fulle oppmerksomhet, lover han.

  – Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til små, mellomstore og store bedrifter i mange bransjer. Sammen med kunden vurderer vi hvilken finansieringsform som passer best for bedriften, sier Hovstad.

Mange muligheter

Ut i verden

I tillegg til finansieringstjenestene for gründerne, tilbyr Innovasjon Norge flere løsninger for godt etablerte bedrifter.

For bedrifter som har et innovativt prosjekt med internasjonal potensial og et ønske om å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor kan Innovasjon Norge gi tilskudd i form av industrielle og offentlige forsknings– og utviklingskontrakter. Andre tilskudds­ ordninger inkluderer blant annet tilskudd til fremtidens løsninger, bioenergi, blå næringer, landbruk og EU–finansering. Innovasjon Norge har et stort inter­ nasjonalt apparat som er behjelpelig med bedrifter som ønsker å lansere sine


produkter internasjonalt. I tillegg har In­ novasjon Norge et oppdrag for å markeds­ føre reiseliv og merkevaren Norge ut i den store verden.   – Vi har 35 kontorer i 28 land med totalt 170 ansatte, hvorav 40 jobber med reiseliv. På disse kontorene sitter det mennesker som kan norsk næringsliv og som har kompetanse om markedet hvor de er, sier Hovstad. Av de totalt 35 kontorene er 50 prosent, 16 totalt, er lokalisert i Europa, mens de resterende er fordelt på Amerika med seks kontorer, tre kontorer i Afrika og Asia med ti kontorer.   – Vi kan bistå med å finne nye markeder, gi forståelse for handelsreglene, for­berede eksport, og hvordan en skal operere i markedet med tanke på eksport, samt gi råd om hvordan en skal ta bedriften til et nytt miljø gjennom internasjonal vekst, forteller Hovstad og legger til at Innovasjon Norge også organiserer nas­ jonale p ­ aviljonger på de viktigste inter­ nasjonale fagmessene.

Bedriftssamarbeid

Et av Innovasjon Norges satsningsområder er utvikling av bedriftsnettverk og klynger.   – Klyngeutviklingen skal bidra til å for­ sterke innovasjons– og fornyelsesevnen i regionale innovasjonsmiljøer gjennom økt samspill og samarbeid innenfor næring­ slivet, og mellom næringsliv, kunnskaps­ miljøer og offentlige utviklingsaktører, forklarer Hovstad. Sørlandets GCE NODE er en verdens­ ledende teknologiklynge som består av 77 bedrifter som leverer produkter og tjenester til den globale energisektoren og den maritime sektoren.   – NODE–bedriftene er svært inter­ nasjonale. Omtrent alle produkter og ­tjenester eksporteres, skryter administre­ rende ­direktør i GCE NODE, Anne–Grete Ellingsen. Borepakker for oljeplattformer eller boreskip er blant hovedproduktene og innen dette segmentet har de største NODE–bedriftene en global markeds­ andel på rundt 75 prosent. Suksessen er godt understøttet av en rekke små og mellomstore bedrifter som er leverandører til og samarbeidspartnere med de store.

Strategiske mål

– Vi har to strategiske mål. Det første er å sikre bedriftens verdensledende ­posisjoner i sine respektive markeder, som hovedsakelig er olje og gass – og det andre er og utforske hvordan e­ ksisterende kompetanse og teknologi kan brukes i nye

NY, MEN IKKE HELT NY: Sveinung Hovstad ble ansatt som direktør i Innovasjon Norge i mars, men helt ny innenfor murene er han ikke. Han har nemlig tidligere arbeidet i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, forløperen til Innovasjon Norge. Foto: Nina D. Terjesen

markeder, som for eksempel offshore vind, undersjøisk gruvedrift og akvakultur, for­ teller Ellingsen. Hun nevner MacGregor i Arendal som et selskap som allerede er godt posisjonert i vindkraft til havs.   – MacGregor har levert en kran og skal også levere et forankringssystem til offshore vindparker. Vi ser tydelige muligheter for vår teknologi, også i andre industrier, sier Ellingsen.

Satser på forskning

Forskning, utvikling og innovasjon er et viktig satsningsområde for GCE NODE. Gjennom samarbeidet innad i klyngen får bedriftene kraft til å gjennomføre større satsninger enn de kunne ha fått til på egen hånd.   – I forskningssamarbeidet inngår større prosjekter som for eksempel C­enter for Offshore Mechatronics og test­laboratoriet Mechatronics Innovation Lab, ­ begge lokalisert ved Universitetet i Agder i ­ ­Grimstad - og Future Robotics, et ­prosjekt der mer enn 200 Sørlands­bedrifter ­deler kunnskap om hvordan roboter kan u ­ tvikle ulike industrier i landsdelen, forteller ­Ellingsen. Digitalisering og klimatiltak er andre viktige satsningsområder, både for ­ ­bedriftene og for klyngen.   – Teknologiske nyvinninger vil ikke redusere kostnadene innen olje og gass, men også redusere utslipp og utvikle en

VERDENSLEDENDE: Anne Grete Ellingsen er administrerende direktør i Sørlandets verdensledende teknologiklynge, GC NODE. Pressefoto

mer bærekraftig industri. Olje– og gass­ industrien har teknologi som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet, avslutter Ellingsen. 21


Sjømat og gründerskap på dagsordenen

RESURSER I FJÆRA: Interesseorganisasjonen Sett Sjøbein arbeider for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen. 

– Det er viktig for oss som fylkes­ kommune, og skole­ eier, å koble næringsliv og skole nærmere hverandre, spesielt siden landsdelen scorer høyt på unge uføre og arbeidsledighet. Det sier Wenche Fresvik, nærings­sjef i Aust–Agder fylkes­kommune.

NÆRINGSLIVSDAG: Næringsminister Monica Mæland fikk æren av å rope opp vinnerne fra Sam Eyde videregående skole.  Foto: Nina Dorthea Terjesen 22

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

I

samarbeid med Sam Eyde videre­ gående skole arrangerte fylkes­ kommunen en næringslivsdag for å sette fokus på gründerskap. Ledere og ansatte i næringslivet og ­offentlig sektor,


SKOLENS OPPDRAG: – Skolens oppdrag er å kvalifisere og dyktiggjøre elevene til videre studier, til læreplass eller til arbeidsmarkedet, sier næringssjef i Aust–Agder fylkeskommune, Wenche Fresvik. Foto: Nina Dorthea Terjesen

Jeg tror på ungdommen og jeg tror ung­ dommen kan hjelpe næringen med å finne mange nye løsninger på noen av utfordringene vi står ovenfor i dag, sier fiskeriminister Per Sandberg. Elevene ble blant annet utfordret på å utvikle ideer for fiskefôr, opplevelses­ basert reiseliv med sjømat som en del av opplevelsen, miljøutfordringer til­knyttet sjømatnæringa, og nye ­produkter og tje­ nester for sjømatnæringen.

«Fisk i farta»

Foto: Sett Sjøbein

samt lokale og r­ egionale politikere deltok sammen med elevene.   – Vi fokuserte på samarbeidet ­mellom skole og næringsliv gjennom opplærings­ løpet, og det ble også ­diskutert hvordan en skal gi elevene relevant arbeidslivs­ kompetanse og hvilke kompetanser det er behov for i fremtiden, opplyser Fresvik.

Nye løsninger

Elevene fikk også muligheten til å del­ ta på innovasjonscampen «Ringer av vann – Sjømat for fremtiden». Den lands­ dekkende konkurransen er en u ­ tfordring fra Nærings– og fiskeri­departementet hvor mer enn 50 videre­gående skoler deltar.   – Hvis sjømatnæringen skal bli enda viktigere for Norge, så må vi utvikle oss.

De beste løsningene fra hvert fylke går videre til en nasjonal finale.   – Elevene lærer mer av å gjøre, enn av å se og høre. Ringer av vann gir læring for fremtiden, mener leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug og rådgiver Helge ­Gjørven i Ungt Entreprenørskap Norge om op­ pdraget. Vinnerne fra Sam Eyde ble kåret av næringsminister Monica Mæland foran et fullsatt auditorium. Vinnerideen, en app for smarttelefoner hvor kunden kan skanne en QR–kode for å finne ut mer om fiskens opprinnelse ut i fra dens ­emballasje, fikk skryt for kampanje­ideen som kan føre til at sjømatforbruket blant unge øker.

Entreprenørskap på dagsorden

Gjennom den nasjonale stiftelsen Ungt Entreprenørskap – en stiftelse som fokuserer på å bidra til at barn og unge får lyst til, og kunnskap om, å starte sin egen virksomhet, setter fylkes­kommunen entreprenørskap på dagsorden allerede på skolenivå.   – Det er en kjempeviktig del av vår jobb å være med på det som gjelder entreprenør­skap i utdanning. Hvis vi skal

FESTER LIT TIL UNGDOMMEN: Fiskeriminister Per Sandberg har utfordret landets unge til å komme med nye løsninger på noen av utfordringene sjømatindustrien står ovenfor i dag. Pressefoto

skape en vekstregion er vi ­avhengige av at noen påtar seg tyngden det er å starte egen virksomhet. Det er det som gjør at vi får knoppskyting som leder til nye ar­ beidsplasser når andre legges ned, og det er det som gjør at vi får den veksten vi er ute etter, sier Fresvik. Næringssjefen forteller at dersom en skal lykkes må entreprenørskap, n ­ ytenkning, kreativitet, ideutvikling og innovasjon i enda større grad inn i hele utdanning­ sløpet.   – Da tenker jeg ikke bare som egne fag på universitet, for det har vi, men at det må inn tidligere og gjerne inn allerede i barnehagen. Det å trene barn og unge til å se nye løsninger er superviktig for at vi skal kunne skape bærekraftig verdiskap­ ing fremover, og på sikt arbeidsplasser, sier Fresvik. 23


LADESTASJON: Elever ved Sam Eyde videregående skole har ved flere anledninger laget midlertidige installasjoner til sentrum. Arkivfoto

– Kunnskap er veien til vekst

Det mener rektor ved fylkets største videregående skole, Nils Inge Øyna. Skolen, som er navngitt etter industrigründer Sam Eyde, ønsker seg nå flere samarbeidspartnere i næringslivet for å videreutvikle skoletilbudet.

M

ange av lærerne ved yrkesskolen kommer fra nærings­livet. Selv er rektoren i likhet med skolens navngiver er utdannet bygningsingeniør.

Fornybar kunnskap

Sam Eyde videregående skole skulle i utgangspunktet erstatte Strømsbu videre­gående skole, men i 2012 besluttet fylkestinget at skolen også skulle overta det som var Blakstad videregående skole. I dag har skolen avdelinger for yrkes– og studieforberedende utdannings­programmer i tillegg til grun­ nopplæring, et alternativt opplæringsløp for ungdom med behov for omfattende 24

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

tilpasning av opplæringen, forberedende kurs for elever med kort botid i Norge, ulike kurs og voksenopplæring.   – Det er en stor etablering i skole­ sammenheng. Totalt har vi cirka 1300 elever og over 300 ansatte, fastslår rektoren og fortsetter:   – Da skolen var ny forsøkte vi å lage oss et slags motto som skulle fortelle noe om oss og hva vi står for. Visjonen er fornybar kunnskap – energi for livet, noe vi følte var i Sam Eyde sin ånd.

et fag har elevene mulighet til å bygge videre på utdanningen i form av generell studiekompetanse og videre utdanning.   – Den norske opplæringsmodellen baserer seg på to år på skolebenken og to år i arbeidslivet i samarbeid med næringslivet. Totalt fire år. De fleste opplæringskontorene holder til i øvre etasje på skolen, noe som gjør at det er kort vei mellom næring og skole, og det er viktig, sier Øyna.

Skolen har fått de beste betingelsene for utvikling av de praktiske fagene og er med det en god plattform for å starte opp egen bedrift. I tillegg til å mestre

Som en del av skolens satsning på miljø i undervisningen har skolen installert værstasjon og et anlegg for å måle alternativ energi. Kraftverket er et

Erfaring fra arbeidslivet


demonstrasjonsverk til undervisnings­ bruk, først og fremst i naturfag, elektrofag og byggfag.   – Værstasjonen er utformet etter Meteorologisk Institutt sine krav og leverer værdata slik at elevene kan se hvordan sol– og vindkraft påvirkes av været, forklarer rektoren. Skolen samarbeider tett med næring­ slivet, slik at elevene får relevant erfaring fra arbeidslivet. Blakstadmodellen er et godt eksempel. Her bistod elever i byggteknikk i mur– og tømrerarbeidet med byggingen av fire miljøboliger i Froland kommune.   – Denne kunnskapen har vi videreført i undervisningen, sier Øyna og fortsetter:   – Skolen ønsker å ta ny kunnskap i bruk i alle fag og spesielt er dette viktig der teknologisk utvikling går fort. For eksempel har elever ved Sam Eyde videregående skole laget ­midlertidige installasjoner til sentrum i flere år. Samarbeidet med Bynatt i Arendal har ­tidligere ført til utplassering av ­kunstneriske benker på Torvet, samt ladestasjon og møteplass på Kanalplassen. Målet med samarbeidet er å la ungdommen få være med å forme omgivelsene sine og komme med innspill til hva de savner i sentrum av Arendal.

Motiverende læring

For uten å være skoleeier er Aust–Agder Fylkeskommune en viktig samarbeids­ partner. Tidligere i vinter arrangerte Bygningsvern Agder fagdag om tradis­ jonsverk på skolen. Lokale håndverkere ga opplæring innen lafteteknikk, taktek­ king med spon og øksing av en bjelke, samt oppføring av en mindre bygning i tungt bindingsverk.   – Tilbakemeldingene fra både elever og lærere var at en slik dag, og slik læring, var

NY KUNNSKAP: - Skolen ønsker å ta ny kunnskap i bruk i alle fag og spesielt er dette viktig der teknologisk utvikling går fort, sier rektor Nils Inge Øyna.  Foto: Nina Dorthea Terjesen

veldig lærerikt og motiverende, sier Øyna. Fylkeskommunen har også vært med­ ansvarlig for næringslivsdagen som nylig ble arrangert på skolen. Samtidig som

STOR SKOLE: Sam Eyde videregående skole har cirka 1300 elever og over 300 ansatte. 

næringslivsdagen ble det avholdt en marin innovasjons camp for å se på nye løsninger i forhold til marinenæringen. Over 200 elever deltok.

Illustrasjonsfoto: Norconsult / Veidekke 25


26

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016


> GIR DEG KORTREISTE

TRYKKSAKER M 0 C 73

SOM STØRSTE OFFSETTRYKKERI PÅ SØRLANDET, KAN VI TILBY KORTREISTE TRYKKSAKER TIL GUNSTIGE PRISER!

Y 5

K 0

FRA SØRLANDET TIL SØRLANDET

Visste du at vi også tilbyr alt innen idé/design > digitalprint > storformat > profilartikler? > Telefon 37 28 01 00 > marked@synkronmedia.no > www.synkronmedia.no

27


MILJØGEVINST: Purity IT as leverer dataløsninger som gir miljøgevinst og assisterende salgssjef Rune Homme har fortsatt stor tro på vekst for

Skylagring i sør Fra kontoret på bryggekanten i Arendal tilbyr kompetansebedriften Purity IT grønne dataløsninger for bedrifter over hele landet.

B

ak Purity IT as står arendalitten og gründeren Kjell Inge Øyrås (41), som sammen med Lars Olav ­Habberstad startet opp s­ elskapet som tilbyr grønne dataløsninger i 2008. ­Gjennom de snart ni årene som har gått har ­ omsetningen i ­ selskapet vokst jevnt og passerte i fjor 80 ­millioner kroner. Med seg på laget har Purity IT as ­tidligere ­administrerende ­direktør Svein ­ Tveitdal i Grid Arendal som styreleder, og har med det en solid 28

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

forankring i miljø­aspektet. En av grunn­ pilarene i selskapets forretningsidé er nettopp grønn IT-drift. A ­ ssisterende salgs­ sjef Rune Homme forteller at ­Purity IT as er helt i toppsjiktet i Norge på klimavennlige dataløsninger.

Fra A til Å

– Alle kan levere datautstyr, men det er bare et par-tre bedrifter til i Norge som driver med det samme som oss, sier han. Selskapet tilbyr skreddersømløsninger

for alle typer virksomheter i tillegg til backuptjenester, datagjenopprettings­ tjenester, lagringstjenester og ­lagring i den såkalte nettskyen. I tillegg h ­ åndterer selskapets kompetente a­ nsatte alle slags tjenester rundt ­håndtering av data, slik som salg, ­installasjon, kundestøtte og konsulentbistand for sine dataløsninger.

Alt lagres innenlands

Homme forteller at tiden for store plasskrevende harddisker er over.
selskapet i fremtiden.

Purity IT as tilbyr blant annet data­ lagring basert på Flash og SSD, noe som er klimavennlig fordi det krever lite energi. Datalageret er fysisk plassert i Oslo og snart skal selskapet tilknytte seg andre data­lagringssentre i landet. Homme ­mener det er en stor fordel for kundene at dataene er lagret hos P ­ urity IT as innenfor landets grenser og at man dermed unngår ­problematikken med spørsmål om hvor sikkert det er. ­Selskapet t­ ilbyr i dag tjenester til et stort spekter selskaper, helt fra ­mindre firmaer med små datamengder til store finansselskaper med strenge krav til sikkerhet og oppfølgning.

ISO-sertifisert

Homme er svært fornøyd med at Purity IT as nettopp har oppnådd ISO-­sertifisering og mener det er et kvalitetsstempel for virksomheten. Han har til daglig arbeidssted ved hoved­

Illustrasjonsfoto: colourbox

kontoret i Arendal, mens resten av selskapets totalt 25 ansatte befinner seg på kontorer i Oslo og på Hadeland. Ifølge Homme har Purity IT as rundt 15 kunder i agderregionen og et stort antall kunder rundt om i landet. Til ­sammen har selskapet cirka 200 kunder i hele Norden, både større bedrifter og offentlige virksomheter.   – Vi har eksempelvis store kunder også i Bergen og er rundt hele Norge i utgangspunktet, sier han.

  – Dette har vært en del av vår ­identitet som selskap, og vår konkurranse­fordel i en tøff bransje preget av mange store, internasjonale aktører, uttaler salgs­ sjef og gründer Kjell Rune Øyrås i ­forbindelse med utmerkelsen. I 2013 ble selskapet kåret som v­ inner av prisen Årets Gaselle i Aust-­Agder av Dagens Næringsliv, en kåring som ­forutsetter fem år med positive ­økonomiske resultater.

Dataløsninger og systemer fra Purity IT as finnes i de aller fleste områder i det norske markedet og selskapet har en finger med i spillet enten ­forbrukere skal bestille flybilletter, lese dagens nett­aviser, ser på TV over nett eller bruker nettbank.

Med utsikt over Galtesund, innseilingen til Arendal, fra fjerde etasje i Kunnskaps­ havna har assisterende salgssjef Rune Homme ambisjoner om fortsatt vekst, både for antallet ansatte og antallet kunder. Å ha hovedkontorets adresse i Arendal er en strategi for å kunne møte markedet for grønne dataløsninger på Sørlandet. Det er langt enklere å reise rundt på bedriftsbesøk i regionen fra sørlandsbyen enn fra hovedstaden. Å være nær kundene er også med på å sikre god kundekontakt.   – Vi mister heldigvis veldig få kunder. Det er jo de vi lever av, sier han. Homme forteller om et selskap som ­ vokser organisk i takt med ­kompetansen, men at det hele tiden er en utfordring å få tak i de aller beste personene på dataløsninger i markedet.   – Ambisjonen vår er å vokse enda mer og å være best i Norge på skytjenester, lagring og backup, avslutter han.

Prisvinnende kundefokus

Selskapet har gjennom årene b ­ emerket seg med å vinne en rekke priser og ­utmerkelser. I fjor ble Purity IT as kåret til nasjonal vinner i Norge av ­European Business Award i ­kategorien Kundefokus. European Business Award ­nominerer hvert år kandidater i en ­rekke kategorier blant 24 000 selskaper i 33 land og det er slett ikke uvanlig at statsministre står for prisut­delingene. Purity IT as har fra første dag hatt som mål at selskapet skal være best i ­bransjen på å løse kundenes behov med egenutviklede tjenester.

Vil bli større

29


Fremoverlent og trendoppdatert revisjon I nye, lekre lokaler i Havnegården, med utsikt utover Galtesund finner du Arendals PwC avdeling. For dem som tror revisorer er noen tørre typer, vil et besøk hos PwC gi inntrykk og lærdom av det stikk motsatte.

I

det åpne kontorlandskapet sitter det mye kunnskap om de fleste bransjer, og Arendalskontoret er ikke redde for å ta på seg nye oppdrag uansett størrelse og bransjetilhørighet. Kompetansenivået blant de 12 revisorene på bryggekanten sies å være markedets beste. Daglig leder Lars Ole Lindal, og statsau­ torisert revisor Jessica Richter, gir oss et bredere innblikk i hva PwC steller mest 30

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

med, både lokalt i Arendal, regionalt på Sørlandet, nasjonalt og internasjonalt. PwC har en meget bred organisasjon som spenner fra advokatvirksomhet, regnskap, revisjon og en rekke råd­ givnings- og konsulenttjenester. PwC har et omfattende tilbud på Sørlandet med vel 110 ansatte, hvorav 11 advokater, 45 revisorer, 40 regnskapsmedarbeidere og 13 konsulenter som bistår bedrifter i enhver problemstilling.   – Vi tror vårt store nettverk nasjonalt

og internasjonalt gjør PwC i stand til å betjene nært sagt alle bransjer på en ­profesjonell måte. Vi har god kunnskap innen shipping, eiendom, bank, forsikring og er også stor ­leverandør til det ­offentlige. Fra Arendalskontoret betjener vi rundt 400 store som små bedrifter, med Deep Sea, Gard, Kitron, S ­ parebanken Sør, Aren­ dal Bolig­byggelag og S ­ ørlandets sykehus som noen av de mest o ­ mfattende. Med


PwC Arendal PwC er et av verdens største nettverk av revisorer, rådgivere, advokater og regnskapsførere. I Agder-regionen er vi ca. 110 ansatte. Vi yter tjenester til lokale, nasjonale og ­internasjonale selskaper innen alle deler av næringslivet samt til offentlig sektor. ■ Revisjon og bekreftelser ■ Regnskap ■ Consulting ■ Advokatfirmaet PwC Kontakt: Tlf. 952 61 001 E-post: lars.ole.lindal@pwc.com

Havnegården, Kystveien 14 4841 Arendal

handler om å forstå våre kunders driftsog forretningsmodell for å sikre at vi gir dem god revisjon og gode råd.

så mange ­spesialiserte revisorer med høy ­kompetanse, har ­Arendalskontoret et fortrinn fremfor mange andre lokale ­revisjonsfirmaer, forteller Lars Ole. Har vi en forespørsel fra en ny shippingkunde, så vet vi at det er stor fordel at denne blir tildelt en revisor med spesialkunnskap og lang erfaring innen denne bransjen. Kommer henvendelsen fra en eiendomsrelatert bedrift har vi likeså en godt egnet revisor for denne. På vårt kontor i Arendal har vi samlet bredde i kompetansen som gjør oss i stand til å betjene hele markedet på Sørlandet på best mulig måte. I PwC nyter vi i tillegg godt av et stort nettverk. Nasjonalt og internasjonalt

er PwC så stort, at det er nært sagt ingen kunnskap vi ikke kan oppdrive for kundene våre. Her lokalt i Arendal har vi høy andel av statsautoriserte revisorer, og avdelingen har vokst i størrelse jevnt gjennom de snart 20 årene vi har holdt til her. En bedrift vil alltid kunne få den rådgivningen den trenger av PwC, enten det dreier seg om juridisk bistand, ­revisjon, verdivurdering, due diligence, eller kursing i nye regelverk og ­økonomiske forhold. Vi skal være ­oppdatert, og ­fremoverlent for å møte alle de nye trendene og ­problemstillingene våre kunder møter i markedet. En stor del av vår hverdag

  – Hva legger man i ordet «trender» i en revisors perspektiv? En soleklar trend i enhver bransje i dag er møtet med den digitale verden. Mange bedrifter er ikke forberedt på nye regler, muligheter, krav og besparelser knyttet til digitalisering av sin virksomhet. Vi kurser og veileder bedriftenes ­ansatte og ledere jevnlig. Regnskaps- og skatte­ rådgivning, restrukturering og due ­diligence er ­typiske oppdrag vi tar for alle typer bedrifter i omstilling, og i møte med nye utfordringer.   – «Due diligence» er et begrep du gjerne kan gå litt nærmere inn på? Due diligence er en nærmere analyse vi gjør for mange bedrifter i salg- og kjøpssituasjoner og i restrukturering. Som rådgivere vurderer vi da enten finansiell, juridisk, operasjonell eller teknisk status på et selskap som vurderer endringer. Ved vår gjennomgang og analyse i forkant, forhindrer man ofte at bedriften tar feil grep. Da er det bra å ha mange dyktige kolleger, og en stor organisasjon å støtte seg på for å være den beste rådgiveren for kundene i markedet. 31


ALLE SKAL I JOBB: Direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes er opptatt av å bidra til at mennesker kommer seg i arbeid.

Et NAV av muligheter I et fylke hvor ledigheten er høy er NAV sin tilrettelegging for gründere viktigere enn før. Sammenlignet med andre fylker er andelen dagpengemottakere under etablering i Aust–Agder høyere enn noe annet sted.

I

juni ble det vedtatt å utvide ­perioden å motta dagpenger fra ni til tolv måneder. I tillegg kommer NAV sitt populære etablererkurs som man kan søke på dersom man har en god idé.   – NAV sitt samfunnsoppdrag er ­enkelt. Få flest mulig i arbeid for å få til en verdiskaping som kommer alle i samfunnet til gode, sier direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes.

Lavere ledighetstall

I fjor vedtok regjeringen en tiltakspakke før økt sysselsetting, særlig rettet mot kommuner med høy ledighet, hvor fokuset er vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring.   – Alle kommuner med ledighet over landsgjennomsnittet ble tildelt penger, noe som har hatt stor innvirkning på ­ledighetssituasjonen i fylket, sier Høynes 32

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

og får støtte av kollega og avdelingsdirektør Øivind Svensen.   – Vi opplever lavere ledighetstall i bygg– og anleggsbransjen enn vi har gjort på lenge. Samtidig har ledigheten i olje– og gassnæringen økt som følge av oljekrisa, sier Svensen. I oktober hadde Aust–Agder en ledighetsprosent på 3.4. Selv om det er lavere enn «verstingen» Rogaland med 4.4 prosent er det høyere enn landsgjennomsnittet, 2.8 prosent.   – Selv om vi har landets nest høyeste ledighet har veksten dempet seg. Slik situasjonen er nå får 50 prosent jobb innen noen uker, mens 70 prosent får jobb innen seks måneder, sier Høynes.

Kompetanseheving

Høynes og Svensen ser positivt på ­fremtiden.   – Fengselet og veibyggingen vil begge

få en betydning for ledighetstallene. Vi er også i dialog med flere større prosjekter hvor det er behov for kompetanseheving for å kunne mobilisere arbeidskraft, sier Høynes og fortsetter:   – Vi arbeider mye med at arbeids­ søkerne kan være mobile. Sørlendinger generelt er ikke særlig mobile, men hvis en ikke kan arbeide i samme jobb som tidligere kan en kanskje reise eller arbeide med noe annet i en periode. NAV tilbyr korte yrkesrettede kurs hvor kursdeltakerne får praktisk og teoretisk opplæring, og i noen tilfeller arbeids­ praksis i en ordinær virksomhet.   – Hvilke arbeidsmarkedskurs som NAV tilbyr vil variere ut i fra behovene i arbeidsmarkedet til en hver tid. Kompetansehevingen arbeidssøkerne får på disse kursene vil øke arbeidssøkerens mulighet for fremtidig jobb innen en rekke yrker, sier Høynes.


Kronikk

Å bidra til et vel­fungerende arbeidsmarked

N

AV har et oppdrag om å bidra til et velfungerende arbeidsmarked og et bærekraftig velferdssamfunn. Norge har behov for all arbeidskraft som er tilgjengelig, og alle som har mulighet og evner til det, må ut i lønnet arbeid.

Pressefoto.

Aust-Agder er et av fylkene i landet med høyest arbeids­ledighet. Vi er ikke bare ­rammet av nedgangen i oljenæringen, vi har hatt vedvarende ledighet over tid. En rapport fra Telemarksforskning, som nylig ble gjengitt i lokalmedia, viser at det i A ­ rendal og i østre del av Agder ikke skapes nok nye arbeidsplasser. Konkurser og nedleggelser, liten investeringsvilje og m ­ anglende interesse fra eksterne i­ nvestorer bekymrer regionens ordførere.

Rettigheter og plikter Dette kan arbeids­ livssenteret hjelpe med: NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for bedrifter som har tegnet en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Alle IA-bedrifter får en fast kontaktperson. IA-rådgiver er bindeleddet inn til kompetansesenteret og til resten av NAV. 12 rådgivere med kompetanse på HR, sykefraværsoppfølging, psykisk helse og arbeid, lov og avtaleverk, arbeidsmiljøutvikling, seniorpolitikk, helsefremmende arbeid og økonomiske virkemidler i NAV. Senteret gir veiledning på systemnivå innen alle de tre delmålene i IA-avtalen, lederstøtte, prosessveiledning, og åpne kurs. Alle tjenester kan tilbys som skreddersøm i den enkelte bedrift.

I Aust-Agder er det i dag drøyt 3.600 personer som enten var helt eller ­ ­delvis ledige, eller i tiltak gjennom NAV. Mange har vært ledige over lang tid, kanskje i flere år. Tap av inntekt og dårlig økonomi er kanskje den største bekymringen når man står uten arbeid. Den sosiale ­belastningen kan oppleves vel så ­vanskelig. Arbeid er en viktig del av identiteten vår, og det kan oppleves tøft å stå utenfor, ikke føle seg til nytte, ikke ha noen å spise lunsj med og miste kontakt med kolleger. Vi vet at jo lenger man er uten jobb, desto vanskeligere er det å komme i arbeid. Vi vet også at aktivitet er det aller viktigste for å lykkes som arbeidssøker. Ettersom vi vet at dette virker, vil NAV i Aust-Agder stille tydeligere krav til arbeidssøkerne for å forsikre oss om at de leter etter muligheter i hele det norske arbeidsmarkedet. Forholdet til NAV innebærer både ­rettigheter og plikter, og fremover vil NAV snakke mer om hvordan arbeidssøkere skal oppfylle sin del av forpliktelsene de har med oss: som å søke jobber aktivt og møte til avtaler med NAV. NAV vil være i tett og tidlig kontakt med arbeidssøkere som har behov for vår kompetanse og oppfølging. I møte

med NAV vil de få klare forventinger til jobbsøkingsaktiviteter. Slik vil flere ­kommer raskere ut i jobb og videre i sine liv.

Mobilitet

Med noen unntak må alle registrerte arbeidssøkere være villige til å søke i hele landet. Regelverket krever ikke bare geografisk mobilitet - som handler om å flytte dit jobbene er. Det krever også yrkesmessig mobilitet; at man er villig til å søke jobber i en annen bransje enn den man kommer fra. I folketrygdloven § 4-5 heter det ­følgende: «For å ha rett til dagpenger må medlemmet være reell arbeidssøker. Som reell arbeidssøker regnes den som er arbeids­før, og villig til: a) Å ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane b) Å ta arbeid hvor som helst i Norge c) Å ta arbeid uavhengig av om det er på heltid eller deltid d) Å delta på arbeidsmarkedstiltak.»

Arbeid og velferd

NAV har et oppdrag om å bidra til et velfungerende arbeidsmarked og et bærekraftig velferdssamfunn. Norge har behov for all arbeidskraft som er tilgjengelig. Det er derfor viktig at alle som har mulighet og evner til det, ­kommer seg ut i lønnet arbeid. Det er også det beste grepet et samfunn kan ta for å ivareta god folkehelse og motvirke fattig­dom. De som selv kan sørge for at de har lønnsinntekter til livsopphold for seg og sine, vil normalt sett også følge den vanlige velstandsutviklingen i ­samfunnet. Aust-Agder er et godt fylke å bo i, samtidig er vi en del av arbeids­ ­ markedet på hele Sørlandet, hvor det skjer ­spennende u ­ tvikling. Ved NAV-­ kontorene skal vi gjøre vårt for å bistå dem som står lengst fra arbeid. Samtidig har vi tydelige ­forventninger til den ­enkeltes innsats. Geir Svensen, NAV-leder Arendal Hilde Høynes, direktør NAV Aust-Agder

33


Jobzone Arendal be

34

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016


emanner Sørlandet Kronikk

Jobzone har som visjon å være den beste arbeids­ giveren i bemanningsbransjen. Det innebærer at vi tar arbeidsgiverrollen på alvor og jobber iherdig for gode ­relasjoner og betingelser til de som jobber for oss.

D

Det var nok av de som ­frarådet Anne Gotehus Edland og ­Anneli Brannfjell Olsen å overta J­ obzone kontoret i Arendal sommeren 2014. ­«Bemannings – og rekrutteringsbransjen er en krevende bransje med knall hard konkurranse og slunkne betingelser for de som jobber der», var omkvedet. Å forlate faste og sikre jobber, til fordel for et arbeidsmarked til dels uten nåde, ble oppfattet som rent vanvidd. En av de store arbeidsgiverne her i Aust-Agder ristet på hodet av vår entusiasme og mente at vi ikke ville overleve et år. Han tok feil.

Markedsandel og suksess

De siste to årene har vært utrolig nervepirrende og spennende, men hver eneste bratte kneik har vært verdt det. I dag har vi 38 prosent av antall solgte timer i Aust-­Agder innen Bygg og anlegg, som er Jobzones største fagområde. Vi er også godt tilstede innen Industri og produksjon, samt Lager og logistikk. Siden vi begge har høy faglig kompetanse innen HR og ledelse, er det i tillegg naturlig for oss å rekruttere nøkkelkompetanse til de ulike bedriftene innen Kontor, salg og ledelse. Rekruttering til faste stillinger er blitt en viktig del av vår virksomhet.

Jobzone, det største norskeide bemanningsselskapet

Jobzone viste seg også å være et godt konsept som passet våre verdier godt, både med tanke på arbeidsgiverrollen og fokuset på arbeidsbetingelsene til de som jobber for oss. Likebehandlings­prinsippet står sterkt, der våre med­arbeidere får den samme lønnen som de andre som ­jobber fast i innleiebedriftene. Det er også en selvfølge for Jobzone at pensjon, ferie­ penger, sykepenger og forsikringer er på stell. Dette bidrar til å skape trygge og gode arbeidsforhold.

Revidert arbeidsgiver

Vår suksess handler først og fremst om

de som jobber for oss. Som r­evidert arbeidsgiver følges vi også godt opp ­ når det gjelder vår profesjonalitet som arbeids­giver. Sentrale rutiner og arbeids­ giverpraksis revideres, nettopp for at vi skal være en kvalitetsleverandør av p ­ ersonell til våre kunder. Å gjennomføre åpne, ærlige og grundige ­prosesser, er også atskillig viktigere for oss enn ­øyeblikkets vinning. Vi vil ta vare på de som jobber for oss og skape så trygge og gode arbeidsforhold som overhodet mulig. Resultatene ser vi ved at vi i dag har mange faste medarbeidere i våre arbeidsgjenger, håndverkere som ikke opplever å være svingdørbrukere på NAV, men som holdes i jobb gjennom hele året.

sikt å gjennomføre faste ansettelser fra dag én når store prosjekter landes. Det kan lønne seg å leie inn fagfolk de første månedene, både fra prosjektoppstart og ved sluttinnspurten. Når kvaliteten er god på innleide medarbeidere og de i tillegg blir godt ivaretatt, er dette en trygg løsning for våre kunder. NEDIG AS er en av samarbeidspartnerne til Jobzone, og daglig leder Bjørn Jensen, sier følgende: «NEDIG AS har hatt en kraftig vekst siste året og har hatt et stort behov for nye ansatte og innleide. Det har vi klart takket være vår gode samarbeids­partner Jobzone Arendal. Siden kvalitet er viktig for oss, betyr det mye at de leverer ­elektrikere med norske fagbrev. Flere av de som har vært innleid det siste året, er nå fast ansatt hos oss. Stor takk så langt til Jobzone Arendal og vi regner med et f­ ortsatt godt samarbeid i tiden som k­ ommer».

Fokus på rettferdighet, kvalitet og norske fagbrev

Helt fra starten av har det også vært viktig for oss å velge håndverkere med norske fagbrev. Vi ønsker å skille oss ut som et bemannings- og rekrutteringsselskap som gir mennesker med tilhørighet i regionen muligheter. Det er viktig for oss å bidra med noe positivt til både medarbeidere og bedrifter, og til å gjøre vårt for å løfte frem de ressursene som finnes ­lokalt. Dette mener vi går hånd i hånd med yrkes­stolthet, og da spesielt med tanke på Bygg og anleggsbransjen. Å satse litt annerledes innen bemanningsbransjen, med et sterkt fokus på nærhet, rettferdighet og kvalitet, har gjort sitt til at vi i dag kan være stolte av vår bedrift og selvfølgelig av alle ­diamantene som jobber for oss. Det er med stor glede at våre medarbeidere går over i faste stillinger og det er med stor begeistring og ydmykhet at vi har klart å knytte til oss så mange seriøse og flotte bedrifter i Aust Agder.

En trygg løsning for våre kunder

Det er spennende å jobbe med bedrifter som både vil noe og som virkelig får det til. Det er ikke alltid det lønner seg på

Bjørn Jensen, daglig leder NEDIG AS

Motivasjon og arbeidsglede

Arbeidsmarkedet endrer seg fort og det vil vi også gjøre som bemanningsselskap. Derfor har vi mange ­spenstige planer for 2017. Nye spennende ­tjenester vil komme, både til ­bedriftene i Aust-Agder og til arbeidssøkere. Som daglig leder for Jobzone i Aust-­Agder og som sertifisert motivator, vet jeg dessuten at motivasjon er oppskriften til gode resultater og s­ uksess. Derfor kommer jeg også svært gjerne til deg for å ta pulsen på din ­bedrift og for å jobbe frem gode tiltak som vil øke motivasjonen og arbeidsgleden hos alle som jobber hos deg. Jeg ser med glede frem til å fortelle deg hvordan vi kan bistå deg både med dyktige medarbeidere og motivasjonsfremmende tiltak. Anneli Brannfjell Olsen 35


REDUSERER STRESS: I samarbeid med Durapart arrangerer Martin Nordvik kurs med fokus på stressmestring og i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR). ­ Foto: Nina Dorthea Terjesen

Har du ansatte som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt på grunn av stress? Sannsynligheten for det er stor. I følge Verdens helse­organisasjon, WHO, står hver sjette arbeidstaker i fare for å bli langtidssykemeldt på grunn av stress.

D

et er mulig å lære seg å ­redusere stress i eget liv til tross for at enkeltmennesket i perioder kan ha det vanskelig på jobb eller ­fritid. Vi er 24–timers mennesker og vi vet at stress påvirker oss på livets ulike arenaer. Stress påvirker arbeidsevnen og dette koster bedriftene dyrt, forteller instruktør i mindfulness, Martin Nordvik. 36

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

Sykefravær koster

WHO definerer stress som en av de vesentligste kildene til sykdom i dagens samfunn. Analyser viser at sykefravær koster arbeidsgiver i gjennomsnitt 2800 kroner om dagen per sykemeldt.   – Arbeidsgivere er avhengige av friske, tilfredse og effektive arbeidstakere. God ledelse og organisering er en forutsetning

for dette. I tillegg er det viktig at ansatte får hjelp til å regulere eget stress, for å oppnå de målene en arbeider mot, sier Nordvik. Som utdannet sykepleier har han jobbet i Arendal kommune i 15 år, før han de siste åtte årene har arbeidet med arbeids­rettet rehabilitering ved ­Durapart. Nå tilbyr han


i samarbeid med Durapart et åtte–ukers stressmestringskurs i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR).   – Når summen av belastning er stor nok kan alle bli syke av stress. Det er mange forskjellige verktøy som kan hjelpe. Stressmestringsprogrammet MBSR er et av dem, sier Nordvik og understreker at mindfulness ikke er en «kvikk fiks».

Styrke arbeidsevnen

Mindfulness defineres som å øve på å være bevisst tilstede med det som oppstår i og rundt en fra øyeblikk til øyeblikk med en ikke dømmende eller vurderende holdning til det man erfarer.   – Det handler om å møte stress med et åpent sinn og lære hva stress gjør med en selv og kroppen, fremfor å ignorere det, mener Nordvik og fortsetter:   – I programmet utforsker vi sammen­ hengen mellom tanker, følelser og ­kropp ved hjelp av øvelser, refleksjon og teori, som styrker oppmerksomheten ­ og k­onsentrasjonen, samt deltakernes arbeids­evne. Av erfaring har Nordvik erfart at de aller fleste som har begynt på det åtte–uker lange kurset, eller som har blitt syke av stress, har gått med stress i lengre tid. Til slutt er det bare en dråpe som skal til for at begeret renner over og sykemeldingen er et faktum.   – De som blir syke har overkjørt s­ ignalene fra kroppen i lengre tid, sier Nordvik.

Godt dokumentert

Stressreduksjonsprogrammet MBSR er godt dokumentert gjennom forskning.   – Programmet kan bidra til bedre helse og redusert stress, også i arbeidslivet. Hos deltakere som følger programmet i åtte uker, er det synlige endringer i h ­ jernens områder som har med ­hvordan vi takler stress. I tillegg gjør stress­reduksjon at en i større grad frigjør det potensialet som ligger i oss, slik at en kan ta kjappere og bedre beslutninger, sier Nordvik. Programmet har øvelser i ­oppmerksomt nærvær, eller mindfulness, basert på ­ meditasjon og yoga, har under­ visning om stress, mestring av stress og ­kommunikasjon.   – Mange høy-prestasjonsgrupper be­ nytter seg av mindfulness. Helikopter­ piloter, jagerflygere og toppidretts­ utøvere er blant dem som trener på å styrke konsentrasjons­evnen og hvor de har fokuset. Olympiatoppen har flere fag­ ansatte med dette som spesialområde, forteller Nordvik.

MBSR-kurs vinter 2017 Oppstart: Onsdag 8. februar kl.18.00-20.30 Kursdager: 8 onsdager t.o.m 5 april. Lørdag 25. mars er en hel dags samling fra kl.10-15 (08/02, 15/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 25/03, 29/03, 05/04). Ikke kurs vinterferie uken. Alle deltakere gjennomfører en individuell oppstarts samtale med instruktør før oppstart for å sjekke ut motivasjon og forventning, samt en oppfølgingssamtale i etterkant av kurset. Programmet forutsetter ca. 30-45 min daglig egen aktivitet i mellom samlingene. Antall deltakere: Maks 12 stk. Adresse: Durapart, Bedriftsveien 9, Krøgenes. Pris: Kr 4500, Inkludert kurshefte og lydfil/CD. Instruktør: Martin Nordvik, sykepleier. Livsstyrketrener: Helsepedagogisk veiledning. Instruktør i Oppmerksomhetstrening. Sertifisert MBSR/MBCT- mindfulness instruktør i regi av Institute of Mindfulness Based Approaches (IMA), Tyskland. Kontakt / Påmelding: Fortløpende påmelding. Ved ønske om mer ­informasjon sjekk ut hjemmesiden: martinnordvik.no eller ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat: Mail: martinnordvik@live.no eller mbsr@martinnordvik.no, Tlf: 95166791

37


ARENDAL FOTBALL

SERIEMESTER 20 Hedret for fair play Arendal vant ikke bare 2. divisjon avdeling 4. Lørdag 19. november fikk klubben også overrakt fair play-prisen for 2016-sesongen. Daglig leder Bård Sterk-Hansen og trener Knut Tørum kunne fornøyd ta imot sjekken på 50 000 kroner i forbindelse med cupfinaleseminaret som arrangeres denne helgen. Arendal var altså det laget som hadde færrest gule og røde kort i avdelingen. Arendal fikk til sammen 26 gule kort i løpet av de 26 seriekampene. I tillegg fikk klubben ett rødt kort – som var et resultat av to advarsler til Ylldren Ibrahimaj i bortekampen mot Bærum tidligere i høst. Vindbjart var den klubben som var nærmest Arendal i denne konkurransen. Venndølene fikk 27 gule kort, i tillegg til to utvisninger. Kvik Halden var det laget med flest utvisninger i Arendals avdeling. 38

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

Norsk Tipping overrakte 50 000 kroner til Bård Sterk-Hansen og Knut Tørum etter at Arendal vant fair play-prisen i 2. divisjon avdeling 4 sesongen 2016.

De opplevde at en av deres spillere ble sendt av banen hele seks ganger i løpet av sesongen. I tillegg pådro de seg hele 51 gule kort.

I de øvrige 2- divisjonsavdelingene var det Tromsdalen, Nardo og Vidar som mottok fair play-prisen.


Årets julegave

Kjøp sesongkort nå! Nå kan du kjøpe julegaven som varer helt til senhøsten 2017 – og samtidig spare penger. Sesongkortsalget til Arendals debutsesong i Obosligaen er åpnet! Sesongkort er en fantastisk julegave som blir satt pris på i mange måneder – og vil gi opplevelser som varer enda lenger.

016

Gå inn på: www.arendalfotball.no og bestill i dag! Sponsor: Norac AS

Sponsorpakkene for 2017 er klare! Vi gleder oss til å komme ut til din bedrift og presentere et godt tilbud for dere. Ta kontakt med Bård Sterk-Hansen for en uforpliktende samtale.

Bård Sterk–Hansen, daglig leder Tlf: 907 80 460 E–post: baard@arendalfotball.no

Per Carsten Michelsen Tlf: 908 61 066 E-post: per@arendalfotball.no

Slik blir den nye tribunen på nye Norac stadion. (Illustrasjon: Asplan VIAK) 39


Froland Kommune:

Sørlandets vekstkommune nummer én

NYTT IDRETTSANLEGG: Ordfører Ove Gundersen trekker frem folkehelsesatsingen fra 2007 der idrettsparken har vært en sentral brikke som

Siden 2008 har Froland kommune hatt befolkningsvekst. På åtte år har den lille ­kommunen nord for Arendal hatt en befolkningsøkning på 23 prosent fra 4700 ­innbyggere i 2008 til nærmere 5723 i år.

D

et er mange som spør hvorfor det er så mange som flytter til Froland. Svarene som kan gis er flere. Det ene er å gjøre kommunen attraktiv for barnefamilier som igjen gjør at kommunen vokser raskere, sier ordfører Ove Gundersen. Men god eldreomsorg har også ført til at flere eldre velger Froland.

Attraktiv bokommune

Han forteller at kommunen har valgt å 40

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

satse på både sentrumsnære ene­boliger og leiligheter med kort avstand til Arendal og Grimstad. I tillegg har kommunen fokusert på å ha et godt fritidstilbud i kommunen, noe som også tiltrekker seg barnefamilier.   – Noe lavere boligpris i Froland enn i Arendal og Grimstad er også gunstig, understreker Gundersen og fortsetter:   – Froland med sine 5723 ­innbyggere er mer oversiktlig enn ­nabokommunene, og

det har en verdi for mange. Han trekker frem folkehelsesatsingen fra 2007 der idrettsparken har vært en sentral brikke.

Moderne idrettsanlegg

– Vi valgte å bygge en flott og moderne svømmehall med terapibad, treningssenter, flerbrukshall, turnhall, spinnings­ sal og sosiale rom. I tillegg ble det bygd to kunstgressbaner, en 11’er og 7’er bane, samt lysløype og skiskytteranlegg. Dette


Ordfører Ove Gundersen. 

Foto: KrF

til Bøylestad og Mjåvatn. Neste prosjekt er Løvjomås i 2018. I tillegg er Jomås og Reiersøl aktuelle.

Nye arbeidsplasser

m et avgrunnen til befolkningsøkningen.

Arkivfoto: Arendals Tidende/Froland Kommune

gjør at det kan utøves 26 forskjellige idret­ ter i idrettsparken, forteller Gundersen. Idrettsparkens beliggenhet gjør at den er innenfor rekkevidde for et stort pub­ likum, spesielt de nye boligområdene Bliksåsen og Ovelandsheia, men også for hele kommunen.   – Det nye anlegget førte til at turn­ gruppa økte medlemstallet fra 70 til 170 medlemmer, skryter ordføreren.

– Solide tilbud

Som en del av kommunens kultur­ politikk er det også tilrettelagt for at lag og foreninger kan motta kulturstøtte, støtte til arrangementer eller under­ skuddsgarantier.

  – Mange idrettslag får midler ­g jennom Grasrotandelen og andre offentlige støtteordninger, men dugnadsinnsats fra foreldre er fortsatt en viktig faktor. Idretten har opparbeidet seg en solid status i bygda, mener ordføreren. De to aller tyngste aktivitetstilbudene for barn og ungdom står Froland Idrettslag og Froland Misjonskirke for. Men mange mindre grupper gir viktige tilbud til barn og unge.   – Vi har en aktiv speidergruppe, ­aktiv 4H- klubb og aktive grendelag som ­eksempler, smiler ordføreren og ­fortsetter:   – Vi arbeider for å renovere grende­ husene. Hittil har det blitt gitt tilskudd

Nylig fikk ordføreren alle gruppelederne i Aust–Agder fylkesting til å signere en enstemmig uttalelse om at det største fengselet skal legges til Froland. Et stort fengsel vil bety mye for både kommunen og regionen   – Fengselet vil bety tilførsel av offentlig virksomhet og mange nye arbeidsplasser, sier ordfører Ove Gundersen og får støtte fra kommunens kultur- og næringsråd­ giver.   – Det vil bli arbeidet på tvers av kommune­grensene, noe som vil bety mye for hele regionen. I framtiden vil ­ung­dom i Froland og omegn ha et reelt valg i ­utdanningsløpet hvor en kan ut­ danne m ­ ennesker innen kriminalom­ sorgen. Noen har valgt dette utdann­ ingsløpet i fengselet i Arendal, men nå er det helt nødvendig med en betydelig økning, sier kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia.

«Gullknapp Airport»

Det har lenge vært snakk om flyplass i Froland. I 1983 ble sangen «Gullknapp Airport» skrevet til Frolandssvingen. ­Sangens far, Knut A. Olsen eller ­«Knutta» om du vil, skrev følgende i 1998: «I ­november 1998 er [flyplassen] ennå ikke helt ferdig. Tenk dere to ­frolendinger med solbriller og avkappede vadmels­ bukser, og med hvert sitt ludospill under ­armen på sydentur, direkte fra Gullknapp ­Airport.» Første flyvning er planlagt å finne sted i mai 2017.   – Vi tror vi snart kan tilby passasjer­ fly med inntil 70-90 personer, og da kan det bli billig å fly fra Froland, mener ­ordføreren. 41


NYTT IDRETTSANLEGG: I den nye idrettsparken kan detutøves 26 forskjellige idretter.

Foto: Froland Kommune

Froland Kommune:

En kommune med mange virkemidler Nylig vedtok Froland kommune en ny næringsstrategi som skal vektlegge verdi­­skaping og næringsutvikling innad i kommunen ved hjelp av en romslig ­«verktøykasse».

K

ommunen skal tilrette­ legge for utvikling av nærings­ arealer og implementere dette i ­kommunens planer. Akkurat nå ser vi på Gullknapp som et fremtidig nærings­areal, men dette må utarbeides i s­ amarbeid med Arendal kommune da deler av Gullknapp ligger i Arendal. Kommunen har også eier­interesser i annen eiendom 42

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

og v­ irksomheter som kan bli aktuelle med tiden, sier kultur– og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia i Froland kommune.

Regionalt næringsfond

Kommunen deltar i et regionalt nærings­ fond i samarbeid i regi av Aust–Agder ­Fylkeskommune. Formålet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videre­

utvikle eksisterende bedrifter. Styret i det ­regionale næringsfondet av nærings­ medarbeiderne i de tre kommunene, det vil si, Bodil Slettebø Lindestad i ­Grimstad kommune, Kåre A ­ndersen i Arendal ­kommune og nevnte Tjuslia i Froland kommune. I tillegg møter observatører fra NAV, Fylkesmannens landbruks­ avdeling, Aust–Agder Fylkeskommune


og ­Innovasjon Norge.  – Aust–Agder Fylkeskommune ­bevilger en årlig ramme. I tillegg bevilger ­kommunene egenandeler som besvarer 40 prosent av fondets totale verdi, altså i overkant av en million kroner, forklarer Tjuslia.

Kommunale midler

I tillegg har Froland kommune et ­kommunalt næringsfond som finansieres av inntektene kommunen får i tilknytning til kommunens vannkraftverkproduksjon.   – Disse midlene benyttes der det ikke er aktuelt å få midler fra det regionale næringsfondet. For eksempel kan det regionale fondet ikke gi tilskudd til ny­ etablerte bedrifter som er i konkurranse med etablerte bedrifter i regionen, opp­ lyser Tjuslia og fortsetter:   – Vi forholder oss til Innovasjon Norge og de virkemidlene de kan bistå med, og skal heller ikke gå de i beina, men utfylle der hvor de ikke kan hjelpe.

Reiselivsatsing

Det kommunale fondet gir støtte til ­ny­etablerte bedrifter i Froland kommune. Her er det kommunestyret som behandler søknadene. Tjuslia forteller at erfarings­messig er det gitt støtte på 20 000 kroner og trekker frem nyetablerte bedrifter i Osedalen som eksempler på bedrifter som har søkt og mottatt støtte.   – Disse bedriftene kunne ikke motta støtte fra det regionale nærings­fondet da de er i konkurranse med andre ­bedrifter i regionen, men ettersom de ikke er i ­konkurranse med andre ­bedrifter ­innenfor kommunens grenser har de mottatt støtte, sier Tjuslia og legger til at i tillegg til de nevnte midlene er det også virkemidler i kultur– og nærings­ budsjettet for bedrifter som har opplev­ elser– og reiselivsatsing på agendaen.   – Blant annet har vi hatt et nært ­samarbeid med Bjørkeskogen Aktivitets­ senter og festivalen Sommernatt i ­Froland som ønsker å utvide til tre– dagers ­festival, sier Tjuslia og legger til at f­ estivalen er navngitt etter sangen med samme navn av 2gether – to av festivalens faste musikere.

Aktiv næringsforening

I 2011 tok elleve næringsdrivende ­initiativ til å stifte Froland Handels– og Næringsforening. Nå har foreningen over 30 medlemsbedrifter og et aktivt styre bestående av fem representanter fra

STOR RESPEKT: – Jeg har veldig stor respekt for de næringsdrivende i kommunen. De gjør det de kan for å videreutvikle og sysselsette i sine respektive bedrifter, sier kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia.  Foto: Nina Dorthea Terjesen

handels–, produksjons– og entreprenør­ skapsbransjen i kommunen.   – Jeg har veldig stor respekt for de næringsdrivende i kommunen. De gjør det de kan for å videreutvikle og sys­ selsette i sine respektive bedrifter, sier Tjuslia og fortsetter:   – Mange av bedriftene har kunder langt utenfor kommunens grenser og et stort ­regionalt nedslagsfelt. Noen også ­nasjonalt og internasjonalt.

Korte beslutningsveier

Hilde Eriksen, som er et av styre­ medlemmene i handelsforeningen, er eier av butikken Hjerterom.   – Det er litt annerledes å drive «på landet» enn i byen. Første og fremst er det veldig koselig å drive butikk i Froland. I tillegg får man også mer kontakt med kundene, sier den tidligere konditoren.   – Alle kjenner alle. I tillegg er det rela­ tivt korte beslutnings­veier i kommunen, ler hun mens hun skotter bort på kulturog næringsrådgiveren.

HJERTEROM: Eier av sentrumsbutikken Hjerterom, Hilde Eriksen, er godt fornøyd med å drive butikk i Froland.   Foto: Nina Dorthea Terjesen 43


NÆRING PRESENTERER:

Mesel & sønner AS

Mesel & Sønner AS er et byggmesterfirma / totalentreprenør med over 30 års erfaring. Vi er 45 dyktige og engasjerte ansatte. Av disse er det: 3 stk som er byggmestere, 3 stk med teknisk fagskole, 32 stk med fagbrev, 3 lærlinger samt noen hjelpearbeidere og administrasjon. Vi har spesialisert oss innenfor fagene tre, mur og betong. Vi utfører ofte prosjektene som totalentrepriser og har derfor en rekke dyktige underleverandører på de tekniske fagene. Vi har en en stor bredde i våre oppdrag. Alt fra arkitekttegnede hytter og hus med stort detaljnivå til større leilighetskomplekser og industri/næringsbygg. Samtidig har vi også en rekke rehabiliteringsprosjekter.De siste årene har vi hatt en rekke oppdrag for Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Froland, Grimstad og Arendal kommune der vi blant annet har bygget barnehager, administrajonsbygg, omsorgsleiligheter, renseanlegg, mm. Betongavdelingen vår har de siste årene bygget fire fjernvarmeanlegg sammen med RSM. Anleggene består av komplekse betong og stålkonstruksjoner. Siste prosjekt er for Østfold energi i Mysen. Vi innehar sentralgodkjenning i tiltaks­ klasse 2. Vi legger vår ære i å kunne gi kundene en fast pris uten forbehold og unødige tilleggskostnader.

44

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016

37 15 42 47

meselbygg.no

post@meselbygg.no

Hestemyrveien 3A, 4950 Risør


www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

DET ER DET INDRE SOM TELLER.

OG DET YTRE.

Nye Amarok. Nå med kraftig V6 motor med 550 Nm. Nye Amarok kombinerer alt som kreves av en moderne pickup med et komfortnivå som hittil kun har kjennetegnet personbiler. Den er kraftigere enn noen gang med 224 hk og 550 Nm og trekker opptil 3,5 tonn tilhengervekt. I tillegg til 8-trinns automatgir for sømløse girskift, nytt design, nytt interiør og det siste innen infotainment-systemer. Velkommen til prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Drivstofforbruk blandet kjøring: 7,8 l/100km, CO2-utslipp fra 204 g/km. Amarok fra kr 388.030,- eks. mva. Prisen er veil. levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.

45


97 11 30 00

46

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016


47


NÆRING PRESENTERER:

Tvende Media AS Våre journalister setter gjerne din sak på agendaen!

Odd Bjørn Jensen: 40 40 42 50

tvendemedia.no

obj@tvende.no

Vi har lang fartstid som reklame- og avishus. Det startet med TS-avisene i 1999, men gjennom årene har vi utviklet produktporteføljen til å omfatte så mye mer. Vi skiftet derfor høsten 2011 navn til Tvende Media AS. Vi produserer en rekke lokale gratisaviser i både Aust-Agder og Vest-Agder fylke. Med aviser som TS-avisen, Sørlandsavisen og Lokalavisen Kristiansand i spissen arbeider vi kontinuerlig for å gi våre kundebedrifter og lesere solide lokalaviser som både gir gode leseropplevelser og interessante tilbud fra næringslivet. Vår portefølje på øvrig avis- og reklameproduksjon har også vokst jevnt i alle år, og vi tilbyr i dag slagkraftige alternativer for de fleste varianter av papirbasert markedsføring. Har du et budskap du vil formidle, kan vi gi deg de beste løsningene! I tillegg til de faste avisene vi gir ut, produserer vi også kundeaviser på oppdrag for en rekke ledende aktører i markedet.

Havnegaten 4b, Arendal

LK


Unike annonsepriser til ALLE som mottar NÆRING: Ønsker du en reportasje? - våre journalister setter gjerne ditt budskap på agendaen!

Markedets beste ukespakke: Arendals Tidende kommer hver tirsdag til husstandene i Stor-Arendal TS-avisen kommer hver onsdag til resten av fylket - Grimstad til Risør Flott Helgemagasin kommer hver fredag, abonnenter og 50 utsalg/bedrifter Helside i ALLE 3 utgivelsene: Halvside i ALLE 3 utgivelsene: Kvartside i ALLE 3 utgivelsene:

KUN kr 7.000,KUN kr 4.500,KUN kr 3.000,-

NB! Pdf-avis og nettannonser inkludert!

Samkjøringspriser i begge Agderfylkene: Lokalavisen Kristiansand dekker husstandene i Stor Kristiansand Sørlandsavisen fra Flekkefjord i vest til Lillesand i øst og nord helt til Hovden Helside BEGGE FYLKER Halvside BEGGE FYLKER

KUN kr 7.500,KUN kr 5.000,-

Bli annonsør hos oss - få gratis stillingsannonser Bannerannonse på vår nettavis inkludert i kampanjeperioden * alle priser eks. mva

Vi besøker deg gjerne – ta kontakt om det er noe du lurer på Odd Bjørn Jensen: 40 40 42 50 | obj@tvende.no

tvende.no | arendalstidende.no | lokalavisenkristiansand.no | ts-avisen.no | sorlandsavisen.no 50

NÆRING - Verdiskaping i sør - 2016


VI TAR JOBBEN! Salg av nytt og brukt stål

Longum - 4849 ARENDAL | Ring 37 03 20 30 / 97 03 20 30 www.longumstaal.no

51


Na nov des2016  
Na nov des2016