Arendals Tidende - Sommermagasin - Stor Utgave - 2022

Page 1

Arendals Tidende

Uke 27 2022 | Nr. 27 | 16. årgang

Sommermagasin TIX til regattafesten i Tvedestrand Side 25

Sommerens store opplevelsesguide i Arendal: Side 42-45 Gøye og lærerike opplevelser på Vitensenteret

Side 21

Pris: 20 kr

Motbakkefestivalen er tilbake! Side 7

Eventyrvandring på Flostrøya Side 8-9


Leder

Vi lager Arendals Tidende til deg: Redaksjonen | post@arendalstidende.no Ansvarlig redaktør Nils P. Vigerstøl | Mob: 478 13 047 post@arendals­tidende.no

Journalist - Freelance Aina Ludvigsen | Mob: 922 65 671

Journalist - Freelance Rudolf Aarli Salvesen | Mob: 900 22 399

Daglig Leder Tommy Bjørn Jensen | Mob: 40 40 42 51 tbj@tvende.no

Produksjon Annonseproduksjon Torbjørn Lillebø | Mob: 920 47 345 tli@arendalstidende.no

Mediegrafiker Rudolf Aarli Salvesen | Mob: 900 22 399 rudolf.salvesen@tvende.no

Annonser | annonser@arendalstidende.no Salgsleder Wenche Eriksen | Mob. 410 20 737 wme@tvende.no

Ferieglede i en merkelig tid I en tid der sommerblomstene springer ut og våre vinterbleke kropper ser fram til hver solstråle og glade varme dager, får vi dessverre påminnelser på løpende bånd om et samfunn som dessverre er litt i utakt med seg selv. På nytt har vi fått et alvorlig anslag mot både ytringsfrihet og vår sameksistens på mange vis. Skuddene i Oslo sist uke var forferdelig. Det er også forstemmende å høre sjefen for politiets sikkerhetstjeneasetes gjentatte utsagn at det er svært mange personer og grupper blant oss som er knyttet til hat- og voldsekstremistiske miljøer. Hvorvidt pride-arrangementet i Oslo var målet for terrorhandlingen, er i skrivende stund ikke bekreftet. Uansett så er gjernings­ mannen knyttet opp mot et miljø som sverger død over homoseksuelle. Men dette er ingen ytring, det er en klar trussel. Derfor er det fullt ut forståelig at pride-miljøet «tar eierskap» som offer. Vi må alle gi både respekt og støtte til pride-bevegelsen i den situasjonen de er inne i. Grensen mellom dert som kan være en trussel og en ytring kan være hårfin. Det gjør også at ytringsfriheten en grense, og det er ikke alt vi vil eller skal tåle. På den annen side, vi må også ta på alvor ytringer som strider mot det som til enhver tid er politisk korrekt. Det er vi ikke like flinke til. Og underlig nok er det som oftest miljøene som snakker med størst bokstaver om åpenhet og ytringsfrihet, som gjerne er de som knebler ytringsfriheten når de kan dekke seg under begrepet «politisk ukorrekte uttalelser» beskyttet av flertallet. Her ligger en demokratisk snare som gjør at mange synspunkter og debatter ikke kommer til overflaten, og som igjen gir grobunn for både en uønsket og utilsiktet utvikling.

Dette gjelder innenfor hele spekteret av samfunnet, politikk, kultur og idrett – ja helt ned til hver enkelt av oss. I det gode liv her i Norge synes respekten og forståelsen for hverandre å komme litt i veien for egen velferd og bekvemmelighet. Det er ikke bare terrorhandlingen i Oslo som skremmer og formørker sommerens forventninger. Når vi endelig har lagt bak oss to år med koronaretraksjoner, svikter politiets med å skrive ut pass, og som om ikke det skaper problemer nok, klarer flyteknikerne å skape kaos for oss alle – med eller uten pass. De klarete å lande også innenlandsreisene. Og SAS-pilotene maktet å spre usikkerhet og forvirring i store deler av flytrafikken gjennom uker. I de streikende og demonstrerende yrkesgruppene som har fått manges ferier snudd på hodet, er det lite solidaritet og empati å finne. For de var det ikke snakk om moral, men en streik for å få mange ganger høyere lønnsvekst enn andre yrkesgrupper. Til det brukte de lovlig og akseptert makt. Slik er samfunnet vårt, det er fortsatt jungelloven som gjelder. Men er det rett? Det var bra regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. For dette var – selv om det ikke er politisk korrekt å si det – en utidig konflikt. I en så fin landsdel som vi bor i, en så trivelig by som Arendal er, er det ingen grunn til å la de mørke skyene skygge for gledene rundt oss. Pariserhjulet snurrer muntert på Torvet i sol og regn, ferjene til Merdø går trutt og jevnt, arrangementene står i kø både i bygatene og rundt om i hele kommunen er det mange små og store gleder å ta vare på.

Annonseselger Jørn Dønnestad | Mob. 975 32 600 jorn.donnestad@outlook.com

Abonnement | abonnement@arendalstidende.no Abonnementer Valentina Hoxhaj | Tlf. 94 10 58 75 valentina.hoxhaj@arendalstidende.no

Nils P. Vigerstøl redaktør

Trykk: Amedia Trykk Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Postadresse: Postboks 383, 4804 Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Org.nr: 898 426 432 Papirutgave: Tirsdag Nettside: www.arendalstidende.no

Abonnement: 40 69 22 22 | abonnement@arendalstidende.no 2 Arendals Tidende helgeutgave uke xx 2019

3«Veipatruljen»:

Nostalgisk møte Med NAF veihjelp

OPPSIKT: Det vekker oppsikt når kolonnen med de gamle bilene fra NAFs veihjelp med personlig assistanse, som ble etablert for snart 70 år siden og nå avviklet, er på sjarmoffensiv på Sørlandet for å informere om bilorganisasjonen. Her på besøk hos ivrige NAF-medlemmer utenfor foreningens hus på Stoa.

I perioden 1954 til 2008 var NAFs veipatrulje som personlig assistanse et vanlig syn på norske feire-veier. Forrige uke var «­ Veipatruljen» igjen på hjul som et n ­ ostalgisk PR-stunt for bilorganisasjonen. NILS P. VIGERSTØL

Øyvandring for barn:

Bli vokter av Merdø! Hver torsdag og søndag i sommer fram til 14. august du bli med øyvokteren på en spennende vandring! For hundrevis av år siden, i sjøen utenfor Merdø, lurte en rekke farer: Fryktelige stormer, spisse skjær og nådeløse sjørøvere. Men heldigvis hadde Merdø noen gode beskyttere. Øyvokteren tar dere med rundt om i hjelpernes i deres fotspor, og då få den kule tatoveringen “Vogter af Merdoe”. Heter det fra Kuben, AustAgder museum og arkiv som arrangerer turene. Vandringen passer for barn fra 5-10 år i følge med voksen.

4 Arendals Tidende Sommermagasin 2022

V

i har tatt turen fra Oslo til Arendal i sommer, med avstikkere til byer og småsteder langs hele ruten for å synliggjøre oss og informere om NAF, sier Ivar Sandvold, leder fra Oslo-avdelingen. Han forteller at når kortesjen på de gamle patruljebilene – den eldste fra 1954 – vekker betydelig oppmerksomhet når de kommer i kolonne. De gamle veihjelp-bilen var i Arendal siste uke, der de blant annet møtte en ivrig lokal NAF-gjeng på forenings hus på Stoa. Der ble de blant annet

tatt imot av Kjell Thorbjørnsen, NAF-medlem siden 1972 og nå æresmedlem. Da NAF avviklet denne formen for veihjelp i 2008, var det blant annet fordi hjelpebehovet og tjenestene for assistanse på veiene er ganske annerledes i dag enn da tjenesten ble opprettet i for snart 70 år siden.


SJOKOLADEFABRIKKEN

Det beste

vet, er hvit sjokolade.. - når kvalitet er ekte...

Torvgata - Arendal Tlf. 908 32 118

www.heimdalchokolade.no morten@heimdalchokolade.no


Reierslk planteskole:

Fra granplanter til blomstereng

PLUGGPLANTER: May Heggestad, daglig leder ved Reiersøl planteskole, viser fram pluggplanter av strandnellik. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

Reiersøl planteskole i Froland kommune har gått fra å være en ren granplanteprodusent til en planteskole med et stort spenn i produkter. REDAKSJONEN

har fortsatt en liten produksjon P lanteskolen av granplanter som de leverer til skogeiere

på Sørlandet. Men sammenlignet med tidligere tider har de nå, gjennom stadig produktutvidelse, mange flere bein å stå på. Landbruksavdelingen

Kartlegging av naturtyper Naturtyper skal kartlegges på en rekke eiendommer i Agder, deriblant Arendal. Kartleggingen skal gjennomføres fram til oktober. I Arendal er det stort sett områdene nord for E18 som skal kartlegges. I følge Statsforvalteren er kartleggingen en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Med naturtyper menes ensartet type natur som omfatter alle levende

6 Arendals Tidende Sommermagasin 2022

hos Statsforvalteren i Agder var nylig på besøk på Reiersøl planteskole og fikk orientering om drifta. Planteskolen ble starta opp i 1942, og i tiden etter krigen var det stort behov for granplanter til den storstilte skogreisingen. Det er skogreisingen i etterkrigsårene som nå sørger for at det er rekordstor avvirkning på Agder. I mange år var granplanter den eneste produksjonen ved planteskolen, men mot slutten av forrige århundre endre det seg. Fra å være en produksjon med marginer som var mulig å leve av ble etter hvert fortjenesten per granplante så liten at en måtte ha veldig store volumer for å få god lønnsomhet i produksjonen. Det var ikke tilfelle for Reiersøl planteskole. I dag har de beholdt en liten produksjon av granplanter for å betjene skogeiere som bestiller direkte

fra planteskolen. Dette er et godt tilbud som mange skogeiere benytter seg av. Granplanter utgjør i dag omtrent 25 prosent av omsetningen. I tillegg til vanlige granplanter produseres det også planter av nordmannsedelgran og fjelledelgran til juletre. I år er første år hvor planteskolen kan levere den ettertraktede fjelledelgran-sorten Grassy Mountain. Dette er en sort som gir et fint og tett juletre med en flott farge. Planteskolen har i dag en differensiert portefølje som spenner fra nevnte granplanter, juletreplanter, løvtrær til hekkseksjoner, sedum-matter og naturplanter som blåbær, tyttebær og røsslyng. Det siste tilskuddet til porteføljen er blomsterengplanter som engsmelle, strandnellik og engtjæreblom i plugg. Bruk et plantespett og pluggplanter, og vipps så har du ei fiks ferdig blomstereng.

organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.

innmark og utmark. Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2023. Kartleggingen vil foregå etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN).

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet/koordinatbestemt informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen. Det bidrar også til mer effektivitet og forutsigbarhet i planprosessen.

At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at området vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene. Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger notere ned observasjoner i samsvar med kartleggingsinstruksen og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.

Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur Hvilke naturtyper som skal kartlegges, er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2021, utgitt av Miljødirektoratet. Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både

Den som kartlegger vil for hver naturtypeforekomst vurdere tilstanden og naturmangfoldet i forekomsten. Vurderingen gjøres etter et fastsatt system utarbeidet av en ekspertgruppe. Basert på vurderingen vil naturtypeforekomsten bli tilordnet en kvalitetsklasse. Det finnes fem slike klasser; svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet og svært høy kvalitet.


Gjør comback:

Motbakkefestivalen tilbake Det er sommer i Arendal og byen blomstrer med aktiviteter for alle aldre. I år var det endelig klart for Motbakkefestivalen etter noen års opphold grunnet korona-pandemien. Nils P. Vigerstøl

Are Trondal varen av de ivrige som var med på å arrangere årets festival. –Det har vært en sann lettelse og få åpnet opp samfunnet igjen, og vi merket godt at det ble satt pris på å få til Motbakkefestivalen igjen. Motbakkefestivalen arrangeres for sjette gang i år. Det er et samarbeid mellom Arendal kommune, Kirkens Bymisjon, og

Frelsesarmeen. Den har sitt utspring i 2014 da Arendal kommune vant Innovasjonsprisen, og fikk tildelt 500 000 kroner. Irene Dahlen Olsen sitt forslag var da å lage en festival for dem som har møtt mye motgang i livet, og derav kom navnet Motbakkefestivalen. Festivalen er under endring etter behov og ønsker fra deltakere og samarbeidspartnere. For en gruppe som har hatt det ekstra sårbart under pandemien, er dette tiltaket ekstra viktig for vår brukergruppe. Festivalen som har vært arrangert gikk over tre dager. Alt handler om å komme seg ut, og oppleve noe sammen med andre. Mandag 20.juni var det «verdens flateste motbakkeløp». Motbakkeløpet skal være overkommelig, og gi mestring, samt sosialt samvær og god mat i etterkant. Tirsdagen var det tur til Merdø for krabbefiske, fiskesuppe fra Merdø Kro, og god musikk av brukerbandet Hot Scooters. Onsdag var det Motbakkefestivalens tradisjonelle Gatefotballturnering, der 22 lag deltok, fra morgen til kveld. Det var premiering alle dager, samt gratis

mat og drikke til alle. — Alle kan bidra med noe, og vår målsetting er at vi skal se enkeltmennesket der de er, motivere til aktivitet og deltagelse, enten inn i Motbakkefestivalens program eller som en del av en dugnadsgjeng. Vi vil ha alle med på laget, enten det er til fotballspill, eller steking av vafler. Alle kan mestre noe, og vi kan bidra til at noen oppnår mestring. Kan vi følge opp dette mestringsarbeidet gjennom uker og måneder, kanskje år, er det stor mulighet for at man kan få et bedre liv, og mestre sin sykdom eller situasjon bedre, og kanskje bli helt frisk, forteller Are. – Det skjer ikke mye, om noe i det hele tatt for vår brukergruppe i byrommene i Arendal. Dette arrangementet er betydningsfullt, og viser alle dem som går forbi at dette også er mennesker som trenger at noen bryr seg om dem, og at de har krav på et anstendig liv til tross for de utfordringer de har. Likevel er nok den daglige driften gjennom året det viktigste.


Rusleturen:

En eventyrvandr Flostrøya er en av kommunens kanskje flotteste – men også minst kjente – turområde for alle som vil ta beina fatt. Her kan du ­oppleve tett og tung skog, nærmest urskog, og skjærgårdsmiljø med skjellsandstrender og svaberg ut mot havet. Av Nils P. Vigerstøl

BLOMSTERPRAKT: Stien går gjennom myrer med flotte sverdliljer. Blomsterprakten på øya er fantastisk.

S

FOR ALLE: Hytta er åpen til fri bruk for alle og ligger på statens eiendom.

tore deler av øyas midtparti er ubebygd og urørt. Dette skaper spennende naturmiljø med frodig og vekslende vegetasjon. Enkelte vil ha det til at opprinnelsen til navnet Flostrøya har sint opprinnelse i «Blomsterøya». Denne mangfoldige vegetasjonen gir også et sjeldent rikt dyre- og fugleliv.

friarealer med lun sandstrand.Særlig de som måtte være interessert i ornitologi og botanikk vil stor glede av å vandre rundt i dette området. Og for de som vi prøve fiskelykka er det flott svaberg æ fiske fra rett ut mot Skagerrak.

Nettverk av stier

I tillegg til den flotte naturen kommer en har også forbi Skihytta, eller Steinhytta som andre kaller den på et ensomt og litt nifst sted ved navnet Uller ved Ullersmyr. Et navn som ifølge Frode Henriksen går tilbake til gammelnorsk for steinrøys. En steinbygning – i et steinete skar - der mange utvandrere har hatt en rast eller søkt ly og varme. En liten naturlig kløft i fjellet danner bakveggen er ildsted og skorstein. Lave benker gir god hvile for trøtte bein. Hytta er alltid åpen og til bruk for alle. Og hvor ungdom i sin tid søkte for å være for seg selv og ha de moro. I vinter har en søskenflokk fra Narestø med Frode Henriksen, mannen bak suksessbedriften Henriksen Snekkervektsted,

I området midt på øya, fra Flosterøyveien og ut mot havet, er det tiden og generasjonene som har skapt nettverket av stier. Her kan en gå mange – eller få – kilometer i lett terreng, alt etter tid og ønske. Nettverket av stier har kanskje skapt litt forvirring for dem som ikke er kjent, nå er noen merket med «Kyststi» som gjør det lettere. Det er flere kanter å ta seg inn i området på, man kan gå fra Kalvøsund og vestover, eller fra Sandvika ved Narestø og gå østover. Mange tar «den gylne middelvei, midt på Øya i det som kallet «Trollet», og kommer der inn på en sti søm fører rett tu til sjøen ved Korshavn, et av kommunens flotte

8 Arendals Tidende Sommermagasin 2022

Skihytta

restaurert hele hytta og uteområdet. – Plassen ble funnet av en Aksel Andersen fra Narestø, som i 1905 gikk i gang med å bygge denne steinhytta sammen med ungdommer fra Narestø. De brukte den som samlingsplass, og hadde tilmed egen flaggstang, forteller Frode.

«Tok tak»

Etter som årene har gått er det mange som har hatt et forhold til denne steinhytta og hatt den som mål for turne sine. Litt småflikking har det vært fra tid til annen, likevel var tidens tann merket godt nå. – Min mor tenkte alltid på denne hytta, og hun sa ofte at nå må noen ta tak og fikse den opp. Det ble likevel ikke til noe. Men da jeg gikk forbi hytte nå i januar, for første gang på 20 år, tenkte jeg, art ja, nå får vi ta tak, sier han til Arendals Tidende. Dermed samlet Frode hele søskenflokken Aud, Vidar og Steinar og gikk i gang. Nå har de gitt hytta nytt tak,


ring på Flostrøya GRILLPLASSS: Ildsjelen har også anlagt en fin bålplass utenfor den unike steinhytta.

PANORAMA: Fra Kyststien her er det panoramautsikt mot skjærgården, mot Målen og Bonden i øst til Gitmartangen og Kjørvika på Tromøy i vest. Her går stien like ved vannkanten.

ny dør, fått murt løse steiner på plass oppgradert den naturlige peisen og avløpet og gikk hytta en fin ansiktsløfting innvendig. I tillegg har de anlagt et flott grillsted og sitteplasser utenfor. Det er en fryd å se dette flotte minne fra foretaksom

SKIHYTTA: Skihytta slik den nå ser ut etter at søskenflokken Henriksen fra Narestø har «tatt tak» og pusset den opp i vinter.

ungdom for godt over 100 år siden pusset opp av ildsjeler! I 1913 var den kjente danske maleren Adam Fisher på besøk i Narestø i anledning dåpen til søskenflokken Henriksen far. Han var da på en liten tur til hytta, og ble da så fasinert

at han leget en akvarell av Skihytta som viser hvordan den var de – og nå ser den likedan ut! I dag er det staten som eier skogsområdet der hytta ligger, den er åpen og tilgjengelig til bruk for alle.
Utstillingen FREIHEIT:

Friheten vår er en

FREIHEIT: Kurator Tone Kathrine Lyngstad Nyaas og kunstner Lars Ø Ramberg ønsker alle velkommen til den nye utstillingen FREIHEIT på Bomuldsfabriken Kunsthall.

Mange tar ytringsfriheten vår for gitt, en menneskerett opp­ arbeidet gjennom århundrer. Vel så viktig forblir vårt arbeid med å k­ ontinuerlig vedlikeholde den. AV RUDOLF AARLI SALVESEN

Bomuldsfabriken har fått besøk av Lars Ø Ramberg en opprinnelig norsk kunstner med base i Berlin og av stor internasjonal karakter. Hans seneste utstilling FREIHEIT stilles nå ut i Arendal og vil være t­ ilgjengelig for alle frem til oktober i høst. Ramsbergs konseptuelle kunst setter her fokus på ytringsfriheten, eller nær sagt fraværet av den hvor verkene i utstillingen har dannet grunnlaget for historiefortelling og refleksjon rundt hvor lett friheten vår kan tas for gitt, men også hvor lett friheten kan fratas eller vandaliseres av andre. For temaene handler om nettopp vår rett til å ytre oss og hvordan antidemokratiske krefter jobber for å kneble, skremme og faktisk også drepe deres meningsmotstandere. Friheten vår kan aldri tas for gitt, noe som bør absolutt understrekes.

12 Arendals Tidende Sommermagasin 2022

En av Norges fremste

–Utstillingene til Ramberg viser et sterkt ­samfunnsengasjement og drøfter sentrale etiske, humanistiske og filosofiske temaer som ytringsfrihet og menneskerettigheter. – Ramberg flytter også grensene og utvider ­kunstbegrepet til å omfatte kritiske, stedsspesifikke installasjoner som går i dialog med symboltung arkitektur, byplanlegging og historie. Han arbeider i en konseptuell tradisjon og stiller kritiske spørsmål til aktuelle, politiske og kontroversielle temaer. -Vi er derfor virkelig stolte over å kunne få vise frem Rambergs verker, en av Norges fremste kunstnere, forteller Tone Kathrine Lyngstad Nyaas, som er leder og kurator ved Bomuldsfabriken kunsthall.

495 loudspeakers

Ved inngangen til utstillingen i første etasje møter vi et rom fylt med treskulpturer i form av “soapboxes”. Hver og en av dem med et ord brent inn med 495 forskjellige ord - som tilsammen danner en “word cloud” - eller et vokabular for debatten rundt demokrati, terror, verdier, bekymringer, etc bestående av. Tallet representerer antall overlevende på Utøya og referer til historien til Speakers Corner. Tidligere sto “the Gallows of Tyburn” (Tyburns Galger) i Hyde Park London, en offentlig

henrettelsesplass. De dødsdømte fikk foran store menneskemengder muligheten til å ytre en usensurert «Last Dying Speech», før de ble hengt. Dette var en blanding av avskrekkelse og bizarr underholdning. Selvom Galgene ikke overlevde etter 1783 overlevde den frie talen. Publikum tok med seg en typisk “soapbox” hjemmefra og stilte seg på denne som en individuell talerstol. Derav også ordet LOUD SPEAKER. Stedet har blitt ikonisk demokratisk fordi alle kan tale fritt uten invitasjon eller tillatelse. Albert Einstein karl Marx, Vladimir Lenin og George Orwell har alle holdt taler på Speakers Corner. Her er også den konseptuelle koblingen som Ramberg bruker for å skape bevissthet rundt ytringsfrihet i verket “495 Loud Speakers”. Døden og ytrings­ friheten veves derfor sammen i refleksjonen over 22. juli-terrorens dype traume og sår i vårt demokratiske samfunn.

«Tyskertøsene»

Et annet sentralt verk i utstillingen er FREMDGEHEN, som analyserer og kontekstualiserer det norske justis­ mordet begått mot tusenvis av de norske, såkalte «tyskertøsene», som ble deportert til Berlin i 1946. Den norske eksilregjeringen igangsatte massearrestasjoner av jenter og kvinner som hadde hatt forhold til tyske soldater.


n ferskvare FREMDGEHEN: Analyserer og kontekstualiserer det norske justismordet begått mot tusenvis av de norske, såkalte «tyskertøsene»,

Brente bøker: Flere kunstverk representerer brente bøker, ment å symbolisere sensur.

Animasjon: Et av arbeidene til Rambsberg er PALAST DES ZWEIFE. Ramberg brukte over 10 år på undersøkelser og prosjektering for å få overtalt den tyske Bundestagen til å la ham ta over hele det østtyske parlamentsbygget, og transformere det til et monument for diskurs.

Mens kvinnene satt i fangeleirer etter krigens slutt, arbeidet den da hjemkomne eksilregjeringen med å endre loven. Dermed kunne kvinnene fratas sitt norske statsborgerskap og deporteres til Tyskland. –Det er verdt å nevne at også Norge har kneblet folks ytringsfrihet gjennom tidene sier Ramberg. De hemmeligstemplede dokumentene fra regjeringen ble først frigitt på 2000 før de ble stemplet og utstilt av Ramberg. I 2018 kom regjeringen Solberg med en beklagelse overfor tyskertøsene og da hun holdt tale til frigjøringsjubileet i Kirkenes 2019, innrømmet hun at FREMDGEHEN hadde påvirket regjeringens politiske beklagelse.

Butikken Tønsberg -

Installasjonen ZUSAMMENPRALL ( Sammenstøt) – Rosa-Luxemburg-Straße, Berlin er et dobbelt­portrett i form av et rekonstruert utsnitt av et gateparti i Berlin, hvor kleskjeden «Thor Steinar» åpnet sin første nynazistiske motebutikk - møtte fysisk motstand i form av malingbomber fra ukentlige demonstrasjoner i den tyske hovedstaden. Den høyreekstremistiske kjeden har anvendt om lag 20 norske stedsnavn og forsyner seg av norrøne symboler, vikinghistorie og norsk polarhistorie. Det som også er et tankekors, er hvor subtil nazisymbolikken er blitt gjennomført inn i klesmoten og at bruken av norske flagg og mytologi virker ved første

øyekast uskyldig og nesten eksklusiv, men gjennom massedemonstrasjoner og gatekamper har presse og offentligheten blitt oppmerksom på identites- tyveriet. - Som kunstner er det ikke ment å være en moralsk pekefinger på utøveren av deres ideologier, men heller invitere inn tilskueren til å danne seg sine egne vurderinger og refleksjon rundt egen identitet. – Etter så mange år bosatt i Tyskland, har jeg vendt meg til en helt annen måte å reflektere over eget demokrati på. Hjemme i Tyskland er man mye flinkere til å se på sine egne mørke skyggesider i samfunnet, som en del av refleksjonen og debatten rundt sitt eget demokrati. -Slik er det ikke hjemme i Norge, her unngår vi oftere ting vi ikke liker til fordel for «koseligheten» noe som gjør at en viktig del av demokratiet, retten til å kunne ta opp vanskelige temaer, kritikk og meninger skyves til siden til fordel for det behagelige, forklarer Ramberg.

Fokus på «Critique» og ikke kritikk

-I Tyskland betyr ordet KRITIK noe annet enn “kritikk” på norsk. På tysk representerer det en intellektuell analyse og undersøkelse av innhold. Ramberg selv mener hans kunst følger denne undersøkende kritiske metoden for å kunne ta stilling til sine både lyse og mørke sider uten å polarisere. I Norge brukes ordet kritikk mer som et angrep, eller en form for

negativ tilbakemelding. Hvis Norgevil være et ekte demokrati må alle ytringer få plass, og ikke bare de positive, sier Ramberg. Norge kan lære av Tyskland som har erkjent sine feil og gjort selvkritikk til sin nye selvtillit og ZWEIFEL til et demokratibevis.

Oppsummering

Alle verkene til Ramberg legger stor vekt på nasjonal selvransakelse og setter både søkelys på våre nasjonale blemmer forsøkt dyttet under «teppet» så vel som våre egne oppfatninger av rett og galt. Viktig er det også å understreke at den friheten vi i Norge så vel som andre land tar som en selvfølge, kontinuerlig utsettes for maktmisbruk og frarøves. Demokratiet og retten til å kunne ytre sin mening er en menneskerett, men ikke fri fra konsekvens og motstand fra kritikere. Viktigheten av Rambergs arbeider blir desto tydeligere når vi ser den omfattende innsatsen som er blitt lagt ned både i budskap, dokumentasjon og historiefortelling, men også viktigere tiden brukt på forhandling med departementer, stat og organisasjoner over flere år. Dette viser en vilje ikke bare til å formidle et budskap, men et oppriktig ønske om å aktivisere og formidle frem betente og urettferdig behandling og brudd på ytringsfriheten. En viktig kamp og en evig oppgave, for vi må aldri glemme at ytringsfriheten og demokratiet er og blir en ferskvare.

13Sommer

SHOPPING PÅ

GRISEN i TVEDESTRAND

Amfi Arena

Cafè Go’Grisen TLF. 37 40 25 65

Amfi Arena

LUNDI’S ÅPENT 07-22 (20)

ÅPENT HVER DAG KL. 10 - 19 (18) MENY 07 - 22 (20)


Cubanske rytmer:

KLARE: Hovedøen Social Club kommer til Bakgården onsdag 6. juli.

Foto: Bård Henrik Mathiasen

Hovedøen Social Club til Bakgården Byr opp til latinske rytmer. Aina Ludvigsen

O

nsdag 6. juli byr Hovedøen Social Club på god stemning på Bakgården. Bandet er et salsaband grunnlagt av Sverre Indris Joner til Melafestivalen i Oslo i august 2007. Året etter kom

de med sin første CD, Que viva Noruega som ble mye spilt på NRK P1 den sommeren. – Bandet har som mål å spre cubanske rytmer og ikke hundre prosent korrekte versjoner av norske slagere til Det Norske Folk, skriver arrangøren i en pressemelding.

Klare for Arendal

Multikunstneren Sverre Indris Joner fungerer

som komponist, arrangør, orkesterleder, pianist, ­ erkusjonist (og sporadisk forfatter, illustratør og p skuespiller) og har grunlagt og ledet en rekke orkestre og band. De fleste knyttet til latinamerikansk musikk. Disse inkluderer Hovedøen Social Club, Electrocutango, La Descarga og Tango for 3, som han enten har komponert eller arrangert hele repertoarene for. Nå er Hovedøen Social Club klare for å spre musikkglede i Arendal.

Arendal kunstforening:

Tre og keramikk på sommerutstillingen Arendal kunstforening åpnet årets sommerutstilling i lokalene sine i Det Lindvedske Hus på Tyholmen lørdag. I år er det kopper, kar og krukker i keramikk og røft utskårne treskulpturer som vises. Nils P. Vigerstøl

John Roger Holte fyller en hel sal K unstneren med sine trearbeider som han kaller «fra

hagen». Her har han forvandlet stammer og stubber til de rareste former, etter a han oppdaget fasinasjonen ved å bruke motorsag på sin kunstneriske vei. Han kommer opprinnelig fra Oslo, men bor nå på Fevik og arbeider ved Galleri Bommuldsfabiken som

16 Arendals Tidende Sommermagasin 2022

teknikker. Han er utdannet ved kunsthøgskolen i Bergen, og har mastergrad i keramikk. Han er innkjøpt av en rekke museer og har deltatt på flere større utstillinger, blant annet Høstutstillingen med sine arbeider. Men denne gangen er det fasinasjonen over naturen og mangfoldet som trær rommer, som han har latt seg trollbinde av. Bjørn Jenssen fra Porsgrunn er i likhet med Holte utdannet i Bergen, også han med mastergrad i keramikk. Han har med seg et rikt utvalg av sine keramiske arbeider, fra store vaser i spennende former til små kopper og glass. Han er særlig opptatt av at brukskunst skal – ja nettopp brukes, derfor har han laget små installasjoner på hyller for å eksponere kunsten sin i det daglige bruk. For, farge og det at det skal være gøy å bruke, er målet hans. KOPPER OG GLASS: Bjørn Jenssen med sine små installasjoner av formfulle, flotte kopper og glass i flotte farger.


Gjester Apotekergaarden i hele juli De er to menn i sin beste alder – rett og slett gullalderen. Rune Andersen og Espen Beranek Holm er tilbake med et show hvor publikum skal få trimmet lattermusklene. Aina Ludvigsen

Det er fremdeles rare tider, men det stopper ikke duoen Rune Andersen og Espen Beranek Holm. Med det splitter nye showet «Gullalderen» er de klare for å underholde fra scenen på Apotekergaarden i Grimstad.

Et skrått blikk

Duoen har tidligere hatt suksess med show som «Hurra for Andersen» (2004) og «Litt av en mann» (2009). Nå er de nok en gang sammen, denne gangen en smule eldre, men har dette gjort dem noe klokere? – På ingen måte, skriver arrangøren i en pressemelding. – De er derimot fulle av optimisme og sjølironi, noen innrømmelser kommer naturligvis med alderen. Alle har det slik, så hvorfor ikke utlevere alt når man først er i gang. Nå når vi trenger å le, ikke minst av oss selv. Rune og Espen tar støyten! Der mange andre lar seg krenke, velger gutta å le av seg sjøl, legger de til. Det er over 20 år siden Rune Andersen og Espen Beranek Holm stod på scenen sammen for første gang, og i løpet av årene har de samarbeidet om fire forestillinger som har reist landet rundt. «Gullalderen» er det femte og Rune og Espen forteller at showet inneholder sketsjer, monologer, parodier, typer og mye musikk. – At vi blir eldre er vel såpass gjengs for de fleste at vi har tatt sjansen på å snakke litt om det. Dessuten er jo både klimaavtaler og #metoo temaer som ikke var så aktuelle for noen år tilbake som de er

nå. Derfor har vi nettopp blant annet med numre om miljø og mannssjåvinisme - med et skrått blikk, naturligvis, forteller de. Duoen legger til at showet er fult av parodier og våre folkevalgte får selvsakt ikke gå fri. Det samme gjelder en del andre medieprofiler. Det er også musikalske innslag med gitar, sang og ukulele. Showet er oppdattert til å være aktuelt.

#metoo, utenrikspolitikk og regjeringsskifte krever våkne penner. Og man skal ikke se bort fra at det blir noen egne nummer til Grimstad også, smiler de. Med seg på laget for og holde pennen både skarp og oppdatert har de blant annet Kjetil Kooyman som er redaktør i Nytt på Nytt på NRK og Knut Nærum. For oss som driver med politisk satire er det fantastisk å få lov til å jobbe med slike kapasiteter. Det er ikke alle forunt. Ja, også er vi ikke helt uskyldige i bidragene selv heller, legger de til.

– Aktuelle temaer som pandemi, klimaspørsmål,

Showet har premiere 1. juli.

Politisk satire

KRABBEBÅTEN I TVEDESTRAND

• Betongbrygger • Trebrygger • Natursteinsbrygger • Moringer • Støping og forskaling • Natursteinmurer • Skiferplattinger

• Peiser og ildsteder • Såler og grunnmurer • Graving • Flisarbeider • Bygging av naust og båthus

NYKOKTE KRABBER FERSKE SKALLDYR Prøv våre kjempegode fiskeburgere. Selges fra vår båt i Tvedestrand havn hver dag fra ca. kl 10.00. Vidar Hopen, tlf 91 88 23 00

Tlf. Roy: 41 25 41 10 • Tlf. Atle: 41 27 96 78 17


hos Corner! Besøk vår nettside: www.cornerarendal.no

DAME / HERRE

Barbour

Barneklær 0-16 år:

JENTE / GUTT

JENTE / GUTT

JENTE / GUTT

Vi har utvalget!

Arendal, Pollen. Tlf: 37 09 99 41 www.cornerarendal.no Besøk også

i Tollbodgaten 3, ArendalFrank Brunner Maleri og grafikk 25 Juni - 15 juli Vernissasje 25 juni kl. 14.00 Kunstneren vil være tilstede Åpning ved statsforvalter i Agder Gina Lund

Marius Martinussen Maleri og grafikk 16 juli - 7 august Vernissasje 16 juli kl. 14.00 Performance med kunstneren Marius Martinussen Åpning ved Kunstsamler Terje Granvold

Galleri

SAGESUND

Åpningstider 12.00 - 17.00 / Mandag stengt Sagesundveien 126, 4904 Tvedestrand Tel. 90080075 / ogunvald@online.no gallerisagesund.no

Male eller beise?

Vi har både utvalget og kunnskapen, velkommen til oss!

Stormo

Strømsbusletta 11, Arendal – Telefon 37 00 56 56 Åpningstider: Mandag-fredag: 07.30-18.00 Lørdag: 09.00-15.00


x

Vitensenteret i sommer:

Spennende og morsomme opplevelser for hele familien

Egne show med smell og moro, flere av de samme øvelsene som under Mestrenes Mester på NRK, og egen SlimLab hvor det er mulig å lage sitt eget slim, er bare noen av de familieaktivitetene som Vitensenteret i Arendal og Kristiansand tilbyr i sommer. Ivar Eidsaa

Det yrer av liv hos Vitensenteret når dørene åpnes for publikum. En lang rekke familier står klare til å løse billett til det som skal bli en innholdsrik og spennende dag med aktiviteter som passer for all fra de yngste til de eldste.

Spille, leke og konkurrere

For her kan hele familien leke, spille, konkurrere og eksperimentere sammen. Her er det mulig å prøve seg som Mestrenes Mester i en egen Mesterløype. Hvem husker ikke nattesten som deltakerne under Mestrenes Mester måtte igjennom? På Vitensenteret kan man virkelig få testet hvor kjapp man er til å fange kjeglene før de treffer bakken. Eller reaksjonsveggen hvor oppgaven går ut på å slukke så mange lys som mulig i løpet av

30 sekunder.Vitensenteret Sørlandet i Arendal startet som et prosjekt allerede i 2006, forprosjektet var klart to år senere; å lage en kunnskapshavn med fokus på livslang læring formidlet på en måte som appellerer til barn og unge, så vel som voksne!

Åpent for alle

I 2012 startet byggetrinn en, to år senere byggetrinn to, og i dag utgjør Vitensenteret i Arendal 1.200 kvadrat med lærerike og interaktive utstillinger. I 2018 utvidet Vitensenteret med egen avdeling på 800 kvadrat i Kristiansand, midt i Markensgate. Vitensenterets utstillinger og aktiviteter er åpen for alle, forklarer markeds- og kommunikasjonsansvarlig Connie Johnsen. – Etter to år med strenge smittevernregler har vi gledet oss til å invitere til en sommersesong spekket med aktiviteter, sier hun.En av disse er Sommerklubben 2022, hvor barn i 5.-7. klassetrinn over fire dager kan leke, klatre, utforske og konkurrere. - Sommerklubben er mulig takket være et bredt samarbeid fra mange, sier Johnsen.

Formidler fagkompetanse

Arendal og Omegn Sparekasse og Tekna er med som sponsorer, noe som gjør at deltakeravgiften kun er på 500 kroner. Sammen med Arendal Triathlon, Skyland Trampolinepark og TrollPark på Hove, får barna et

opphold spekket med innhold og mye gøy. I Vitensenteret i Arendal og i Kristiansand formidles fagkompetanse innen blant annet kjemi, fysikk og matematikk på en inspirerende måte. Hver dag kl. 12.00 og 14.00 inviteres de besøkende til eget VitenShow hvor man viser hva man kan gjøre med kjemi, hvor man få magiske vitenskapstriks. For hva skjer når du ikke orker å blåse ballonger, men bruker eddik og natron i stedet? Jo, ballongene blåses opp, av seg selv!

Kan lage slim

Spennende blir det også når du blander ulike tilsetningsstoffer i vann og får grønn, blå, rød og sort saft som resultat. Eller når du skal pakke kofferten, men ikke får plass til ballongen du nettopp har fått blåst opp, så har VitenLosene et triks for det også. Å lage slim er noe som virkelig fenger. I KjemiLabrommet får barna laget sitt eget slim i valgfri farge. Noen av tanken bak de tilbudene som Vitensenteret tilbyr, er å skape interesse for realfag og samtidig ha det gøy. - Vi har som motto at man skal lære ved å gjøre. Det skal være gøy, samtidig som det gir et godt utbytte, sier Connie Johnsen. - Vi har åpent hver dag fra 11.00 til 16.00 gjennom hele sommeren. Vi har god kapasitet, og vi gleder oss til å fylle senteret med besøkende, og skape gode opplevelser sammen!

21TOYOTA bZ4X

EN HELT NY ELBIL MED AWD

Ventetiden er over. En helt ny elbil er på vei, med kjøreegenskaper som kommer til å slå veldig godt an her hjemme.Med separate motorer på for- og bakaksel (AWD XMODE), er den mer enn klar til å ta fatt på norske veier. Sammenlignet med RAV4 er bZ4X er litt lengre, bredere og lavere. Med andre ord et godt alternativ for for deg som er ute etter en elektrisk familie-SUV. Sammenlignet med RAV4 er bZ4X er litt lengre, bredere og lavere. Med andre ord et godt alternativ for for deg som er ute etter en elektrisk familie-SUV. Pris fra 444 400*

BESTILL NÅ! *Inkl. frakt og levering. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om skrivefeil.TIX på Regatta festen i Tvedestrand Årets Tvedestrands regatta byr på fartsfylte dager med høy h­ astighet på vannet, og et godt utvalg av artister på Regattafestene fra torsdag til søndag. Tix er uten tvil det store trekkplasteret. Anita JoHnsen

Det er Vegarheim Kulturhus der Asbjørn Olimstad gjennom 10 år har fått store artister til lille Vegårshei.- Da jeg fikk forespørsel om å ta ansvaret for Regattafestene i 2019 var svaret ja. Covid satt en stopper for dette. Nå er det bare fryd og gammen og jeg gleder meg veldig til dette, sier Asbjørn. Nå har fått med seg kjæresten sin Susanne Nylund med på lasset. Hun har lang erfaring i restaurant bransjen.

Godt og blanda

Turister, hyttefolk og fastboende har mye å glede seg til. Asbjørn og Susanne byr på varierte artister. Hoel og Albrigtsen er kjente og kjære artister. Madelen fra Nes Verk, Ellie som har vært med i Idol, Knut Andreas Aas fra Vegårshei ble nummer to i NM I Diskjockey og ikke minst Loveshack som alltid lager liv i Tvedestrand med sine coverlåter. Liker en country musikk så kommer Hawk med band, som synger med Norske Rednecks, Silje Opseth og Gynslinger byr opp til dans.

Fredag kommer Tix

At Tix vil dra folk til Tvedestrand er det liten tvil om. Fredagen starter han med Familiekonsert for så å dra med konsert for det mere feststemt publikum. Vår alle kjære Johnny Boy avslutter kvelden. Dette skal bli gøy. Så folkens – Still opp når noen våger å satse.

25


27 30 Arendals Tidende Sommermagasin 2022


Tvedestrand:

En idyllisk liten sommerby… Tvedestrand våkner til liv på sommerstid. Gatene og ­restaurantene fylles. Butikkene gleder ser over godt salg og badeparken trekker folk til byen. At byen har søndagsåpent er også et trekkplaster. Anita Jonsen

Badeparken i Tjenna

–Jeg ble intervjuet av distriktsnyhetene om badeparken i Tjenna hadde betydning for næringslivet i Tvedestrand. – Det har det utvilsomt. Foreldre og barn koser seg i badeparken og for mange er det naturlig og ta en tur i gata. Det blir med dagsturister i bybildet. Det har vi merket de siste to somrene. Dette er virkelig et stor trekkplaster for byen. Primus motor Lars Mollekleiv har gjort en kjempeinnsats for Tvedestrand. Her er det god atmosfære, en trenger ikke stresse rundt til forskjellige ting. Bare kose seg. Det er strandverter som kan hjelpe med

gratis utlån av kanoer, surf-brett, pedalbåter, vester og mye annet. Her kan alle bruke parken og utrolig nok er det gratis.

Søndagsåpent og båt til Furuholmen

Tvedestrand har i likhet med fler andre byer på Sørlandet valgt og ha søndagsåpent i sommer. Det er jo denne tiden næringslivet i Tvedestrand har for å få max ut av det yrende folkelivet. Nytt i år er at det går fast båt fra brygga til Furuhomen via Furøya hver time fra kl 11 til 17. Båten tar 7 personer og det er bare å møte opp på brygga. Ragg AS drifter denne båten. Turen tar 30 minutter og dette er noe mange burde prøve.

MS/Amor:

En allsidig kar Vidar Hopen har i mange år tilbud sightseeingturer i Sørlandsleia med M/S Amor. Anita Jonsen

Her kan du booke firmaturer, utdrikningslag og event. Båten tar 12 passasjerer. Her kan en sitte på akterdekket eller fordekket, eller oppe med panoramautsikt. Det er også en salong inne, men med den utsikten sørlandsleia byr på er vel valget enkelt. Heller Ikke dårlig at det er lov å nyte medbrakt om bord.

Flytende matglede

I fjord var den flytende fiskerestauranten på plass i Tvedestrand Havn. Det ble umiddelbart en suksess. Vidar og Sissel er på plass i år igjen. Paco menyen består blant annet av nykokt krabbe, fiskeburgere, hamburgere, fiskekake tallerken, sandwich, salater og sauser. Nytt på menyen i år er Empanadas. Fiskekakene til Vidar er utrolig smakfulle og kan anbefales. Denne båten er et koselig innsalg i Tvedestrand Havn.
Ny Sørlandsmester for hov

SØRLANDSMESTERE: F.v: Tommy Storum og Magnus Juel Berland stilte seg øverst på pallen under årets åpne Sørlandsmesterskap for hovslagere. Foto: Privat

DEMONSTRASJON: Kaldblodstraveren Elvira stilte opp som demonstrasjonshest for måleprogrammet Werkman Black.

Bergenseren Magnus Juel ­Berland slo konkurrentene ned i ­støvlene under årets åpne Sørlands­ mesterskap i Sørlandets Travpark. AV AINA LUDVIGSEN

Mesterskapet fant sted under den offisielle åpningen av Travparkens nye butikk Smith´s Hesteutstyr som i april overtok lokalene til Blix Hestesport. Eier og innehaver Tore Smith slo under åpningen skikkelig på stortromma og inviterte hovslagere og andre interesserte fra hele landet til fagdag og konkurranser. – Dessverre stakk flystreiken litt kjepper i hjulene for noen av deltagerne som skulle ta turen fra NordNorge og for foredragsholderen som skulle komme fra England, men vi kastet oss rundt og fikk gjennomført foredraget på Zoom, smiler Tore.

Feirer jubileum

Deltagerne på fagdagen fikk bryne seg på blant annet måleprogrammet Werkman Black, som måler hvordan hesten beveger seg. Tore forklarer at ved å gjøre dette kan man forbedre prestasjonene til hesten og minimere risiko for skader. Kaldblodstraveren

34

Arendals Tidende Sommermagasin 2022

TESTE UT: Ved hjelp av røntgenbilder og måleprogrammet Werkman Black fikk deltagerne teste ut hjelpemiddelet som skal kunne hjelpe hesten med å få både bedre prestasjoner og minimere risiko for skader.


vslagere er kåret

BUTIKK: Innehaver av både butikk og hovslagerbedrift, Tore Smith har skapt et eldorado for trav- og hovinteresserte i Sørlandets Travpark.

Elvira fra Froland stilte villig og tålmodig opp som demonstrasjonshest. – Et slikt program kan være til stor hjelp i måten vi hovslagere jobber på. Med et slikt hjelpemiddel kan vi oppdage ting øyet ikke har mulighet til å se. Det er ingen erstatning for erfaring og kunnskap, men gir nyttig tilleggsinformasjon slik at vi kan utføre jobben vår enda bedre, forklarer han.

FAGDAG: Deltagerne under fagdagen fikk med seg foredrag og konkurranser. Foto: Privat

Det er derimot ikke bare ny butikk som skulle feires denne dagen. Bedriften Hovslager Tore Smith har i år 25 års jubileum og det er 10 år siden Tore også begynte med import av hovslagerrelaterte produkter. Hovslagerbedriften består av tre fulltidsansatte hovslagere og dekker Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og deler av Trøndelag. I tillegg er også en ny nettbutikk på plass. – Butikken er kort og greit en utvidelse av det vi har holdt på med til nå. Sørlandets Travpark er den perfekte beliggenheten. Bare i år er det 28 løpsdager og i tillegg er det lokalkjøringer og andre arrangementer. Det står også 130 hester her fast, så det er et flott sted

og drive butikk, legger han til.

Lokale pallplasser

Tore legger til at det finnes mange hesteutstyrsbutikker i området, men at Smith´s Hesteutstyr er den eneste som spesialiserer seg på travsporten. – Målet er å bli best i landet på det vi holder på med. Vi skal ha de beste produktene og levere det man har bruk for til travhesten. Det er kanskje et hårete mål, men man blir det iallfall ikke uten å prøve, smiler han. Målet er ikke bare å bli best på travutstyr, men også på å få en årlig tradisjon ut av både fagdagen og Sørlandsmesterskapet. Selv om gullet i år gikk til Bergen, så ble de to neste pallplassene kapret av lokale krefter. Sølvet gikk til Tommy Storum fra Kristiansand og bronsen gikk til Tom Ottesen fra Lillesand. – Tom hadde egentlig ikke tenkt å være med, men kastet seg spontant rundt og fikk pallplass. Det er skikkelig sporty. Nå satser vi fremover og gleder oss til fortsettelsen, avslutter Tore.

35
Hverdagsprat:

Aina Ludvigsen - Journalist Hverdagsprat er en spalte hvor vi i redaksjonen tar opp små og store hverdagsproblemer vi måtte støte på.

Nå er endelig sommeren kommet Og med den følger det med en rekke turister. Noen av dem mer spesielle enn andre. AINA LUDVIGSEN

S

ommer, sol og Sørlandet. Det er vel få ting som høres mer fristende ut etter en alt for lang vinter enn akkurat dette. Bading, båtliv og skjærgården. Det er kort og greit musikk i en opprinnelig Telemarking sine ører. Det er derimot ikke bare meg som stortrives her sør i landet på sommerstid. Hvert eneste år dukker det opp turister i alle kategorier som soler seg, besøker Kaptein Sabeltann, spiser krabber og alt annet som hører sommeren til. Noen turister er derimot litt mer spesielle enn andre, ja jeg snakker så klart om hvalrossen Freya. De fleste hvalrosser trives vist nok best i Arktiske strøk, drivende rundt på et isflak. Freya derimot har tydeligvis

bestemt seg for at Sørlandskysten er helt topp, og det må vi vel kunne si oss enige med henne i. Hun dukket opp i Kragerø hvor hun lagde hodebry for en rekke båteiere og for diverse forsikringsselskap. Etter dette gikk turen til Risør, før hun for en ukes tid siden dukket opp her i Arendal. Hva som er årsaken til at Freya har bestemt seg for å tilbringe sommeren på Sørlandet er det i skrivende stund ingen som er helt sikre på. Personlig må jeg innrømme at jeg syntes det er ganske morsomt at vi har fått besøk av den smårunde, dorske hvalrossen som har lagt sin elsk på små fritidsbåter. At eierne av båtene (og deres forsikringsselskap) derimot finner det ganske frustrerende har jeg full forståelse for. Vi er heldige her i Norge som har et så rikt dyre- og naturliv – selv om det ikke alltid helt henger på greip. Kjendishvalen Hvaldimir (med kallenavnet Hvaldi) som har kost seg på kysten mellom Finnmark og Trøndelag er et annet eksempel på en spesiell skrue som har fanget vår oppmerksomhet. Hvalen har blant annet blitt mistenkt for å være en Russisk spionhval, men i følge blant annet

avisen Nordlys.no kommer han egentlig fra et senter for vanskeligstilte barn i St. Petersburg. Hvaldi er derfor ingen spion, men har blitt brukt i terapi. Det er derimot ikke bare rare sjøvesener vi kan få oppleve her på Sørlandet. Vi er også så heldige at vi har Raet Nasjonalpark omtrent «rett utenfor døren». Nasjonalparken strekker seg langs strendene fra Fevik og Hasseltangen i Grimstad, gjennom øyene i skjærgården, på utsiden av Merdø og Tromøy og helt til Tvedestrand. Det syntes jeg at er ganske spennende og jeg gleder meg til å kunne tilbringe tid også her i sommer. Uansett hva man skal bruke de sårt opptjente ferieukene til, så håper jeg at de blir brukt på noe som er nyttig og energiskapende både for kropp og sjel. Vi fortjener å skjemme oss selv litt bort fra tid til annen, uansett om vi skal på charter til Syden eller kose oss her hjemme. Sommeren skal bestå av litt som sene kvelder, gode samtaler og mye latter. Det er nå vi skal skape minnene som skal gjøre den neste vinteren litt enklere å komme seg i gjennom. God sommer!

JOHN UNSGÅRD: AV DYR ER DU KOMMET Mordet på Even Strangers grandtante utløser en jakt på makabre hemmeligheter som forsvinner fra huset hennes. Eneste ledetråd er en reiseberetning fra Afrika på 1800-tallet. Instinkter eldre enn menneskeheten styrer Even til å begå en alvorlig forbrytelse han må skjule. Fredelige Arendal blir en villmark hvor kløkt og makt avgjør om du overlever. Bokutsalg: Havnegaten 4, Arendal. Besøksadresse: Teknologiveien 1, Arendal post@gaveca.no | www.gaveca.no

38

Arendals Tidende Sommermagasin 2022

339,-VI REPARERER DIN PROPELL! V i r e p a r e r e r p r o p e ll e r i b r o n s e , a l u m i n i u m o g s t å l , s a m t i m p e ll e r o g u n d e r va n n s h u s . St i g n i n gs f o r a n d r i n g p å p r o p e ll e r t i l fa s t aksel, balansering, retting, utskifting av g u m m i n a v, b e r e g n i n g o g a n a ly s e . D e s i g n o g p r o d u k s j o n a v ra c i n g p r o p e ll e r. S a l g a v p r o p e ll e r. N o r g e s b e s t u t s t y r t e p r o p e ll v e r k s t e d m e d ov e r 4 0 å r s e r fa r i n g .

Besøk vår nye nettbutikk

www.winrace.no

BJØRUMSVEGEN 36, 4820 FROLAND

+47 37 01 18 88 post@WINRACE.NO halvside 230 x 165.indd 1

10.06.2021 11:50:51


SOMMERKAMPANJE HOS RØRLEGGEREN!

Cinderella forbrenningstoalett

ENOVA gir nå støtte ved installasjon av smartberedere!

Vi har originale poser!

Sjekk enova.no

Alle baderomsmøbler fra LINN BAD

UTEDUSJ m/soloppvarming 35 liter og fotpumpe.

-30%

SOMMERKUPP!

Takdusjpakke Krom / Sort med termostat

NÅ KUN

2.490,-

KUN

1.690,-

(før 4.990,-)

TRYKKAVLØP

VI TAR HELE JOBBEN MED DITT NYE BAD

- En moderne metode for å få dusj og toalett på hytta

Alt fra planlegging til ferdig utførelse. Snekker - Maler - Flis - Elektriker og Rørleggerarbeidene ordner vi.

En god løsning for å bedre hyttekomforten. Kabler legges i grunne grøfter tett under overflaten. Vi leverer anlegg som dekker DITT behov. Kontakt oss for en uforpliktende befaring.

FLERE GODE KAMPANJEPRISER - KOM INNOM! Besøk vår store forretning i Tvedestrand og du er sikret en god handel!

Man - Fre Torsdag Lørdag

08.00 - 16.00 08.00 - 18.00 10.00 - 14.00


Sommer

på Sørlandet

Kote Null

Naturopplevelser på Sørlandet Enten du liker late dager på stranden, turer eller museer finnes det en rekke muligheter for deg som ferierer på Sørlandet Nils P. Vigerstøl | post@arendalstidende.no

Kote Null bringer skjærgården litt tettere innpå deg, og tar deg med på spennende aktiviteter i og på vannet. Kote Null ønsker å legge til rette for at alle skal kunne oppleve sjøen og skjærgården - året rundt.

Gjeving og på Hagefjorden brygge utenfor Tvedestrand. De har også utleie av kajakker, SUP-brett og annet utstyr på stranden til Strand Hotel Fevik.

De tilbyr ekte opplevelser og spennende aktiviteter sammen med utleie av småbåter, SUP-brett, kajakker og annet utstyr. Alt fra totimers SUP-kurs til totalpakker med aktiviteter på sjøen, overnatting i fjæra og gode matopplevelser.Kote Null skreddersyr opplevelsespakker som er tilpasset deres gjesters ønsker og behov. Så om du skal arrangere teambuilding med jobben, utdrikningslag for bestevennen eller bare en hyggelig helg for familien, Kote Null hjelper skaper den perfekte opplevelsen på sjøen og i skjærgården.

Leie av småbåter, SUP-brett og kajakker Kurs i havpadling, fridykking og brettseiling Snorklesafarier og padlesafarier. Sanking av mat fra havet med fridykking, padling, sjøørrettfiske, tradisjonelt kystfiske og havfiske Jakten på Raet nasjonalpark – fridykking og filming med undervannsdrone. Future camp – samling av vannprøver og analyse av mikroplast. Kjentmannsrunder i båt – Sandøya, Borøy og Lyngør

Hvor finner du Kote Null?

Opplevelser og aktiviteter hos Kote Null:

Opplev skjærgården og Raet nasjonalpark, overnatting og matopplevelser på broløse øyer og mye mye mer! Les mer om deres tilbud på www.kotenull.no.

Kote Null har base med utleievirksomhet og butikk hos Hotel Lyngørporten på

Wannado kajakkopplevelser Arkivfoto.

Spesialist på naturbaserte aktiviteter. Turister, næringsliv, skoleklasser, lag eller foreninger blir kjent med hverandre på en ny og spennende måte på kajakktur, kajakkurs, grensesprengende utfordringer i vår klatrepark i trærne, eller andre tilrettelagte teambuilding/gruppeaktiviteter. Kajakk: Topp international kajakk-kompetanse, kurs og workshops på alle nivåer fra grunnkurs til instruktør­ utdanning. Kveldskurs eller helgekurs. Privatinstruksjon mulig.

For utleie av kajakk: Kontakt wannado: +47 99469957 www.wannado.no - mail@wannado.no

Glassheisen i Arendal

Etter måneder med venting, ble glassheisen endelig innviet den 6. august 2021 i Arendal. Ta heisen til toppen og oppdag panoramautsikten utover Arendal og de omkringliggende øyene, inkludert Hisøy, Tromøy og Galtesund.

42

Arendals Tidende Sommermagasin 2022

Da Arendal kommune planla et nytt bytorg ved Fløyheia i Arendal, ønsket de å legge til rette for at man enkelt skulle kunne komme seg fra det gamle torget til det nye. Dette førte til at kommunen foreslo å bygge en glassheis og en gangbro for enkel passasje.

Foto: gotoarendal.com

Heisen har to heisstoler, med en kapasitet på 42 personer av gangen. Det er også plass til rullestoler og sykler i heisen. For å komme seg til heisen må man gå omtrent 50 meter inn i by-tunnelen, derfra er det 20 meter opp med glassheisen. Etter å ha beundret utsikten kan du ta gangbroen til det planlagte nye torget, som leder til fylkesmannbygget. Du kan bruke heisen når som helst i tidsrommet 06:00-22:00.


Arendal Kulturhus

Arendal kulturhus er byens storstue og kulturelt møtepunktet, og i løpet av året blir det arrangert hundrevis av konserter og konferanser. Flere store forestillinger blir vist på Kulturhuset i løpet av året. Her får man en blanding av musikk, teater og humor gjennom de ulike tilbudene av program.

Store og lille Torungen Arendal blir kalt “Byen med de tvende fyr” takket være Store og Lille Torungen. Store og Lille Torungen fyr ble begge bygd samtidig i 1844. Man bygde to fyr for at de sjøfarende

skulle skille Torungen fra Jomfruland og Oksøy fyr som begge hadde ett lys.

Billetter bestilles på: www.arendalkulturhus.no/

Foto: gotoarendal.com

Transport til fyret Transport bestilles hos Knut Mørland på tlf 909 45 725 eller e-post knut@ torungenfyr.no.

Kløckers Hus – Arendal bymuseum

Besøk Merdø Arkivfoto.

Besøk idylliske Merdø, se gamle sørlandshus og gå langs smale stier, spaser på sandstrender eller rullesteinsstranden på utsiden av øya, og se fyrtårnene.

Museet som holder til på Tyholmen med sine velholdte gamle trehus viser hvordan en velstående familie levde for cirka to hundre år siden. Interiøret er inspirert av København, og møbelstilen der. Deler av museet er datert helt tilbake til 1600-tallet med bakerovn og bryggerhus. En del av huset er innredet som Matrosens Hjem.

På bilfrie Merdø utenfor Arendal er det vakre gamle sørlandshus og små stier som fører deg fra Merdøgaard skjærgårdsmuseum og museumsstranden, videre til badestranden på vestsiden av øya, og til rullesteinsstranden på utsiden av øya. Øyas sandstrender hører til de fineste i regionen og er meget barne­vennlige, da de er langgrunne. Ta gjerne med deg en piknikkurv eller kjøp mat på den sommeråpne Merdø Kro, og nyt en dag i vakre og rolige omgivelser - like utenfor Arendal sentrum. Vanligvis er museet åpent i skolens

Foto: gotoarendal.com

sommerferie, med omvisninger hver hele time, men på grunn av pandemien vil museet også i år holde stengt. Det tilbys dog øyvandringer på Merdø i sommer. Det finnes egne øyvandringer for barn. Hvordan komme til Merdø? Ta egen båt eller ferge ut til øya Merdø, like utenfor Hisøy og

Tromøy. Det går ferger flere ganger om dagen hver dag i høysesongen. NB! Husk at returbillett kun er gyldig på den samme fergen du brukte på vei ut til Merdø. For rutetider: Rutetider til og fra Merdø med MF Merdø eller MF Trau.

Hove og spornes Hove friluftsområde er ­vernet,siden det er en del av R­aet, og området er lagt til rette for turgåing, med rasteplasser langs skjærgård og rullestein.

Heimdal Chokolade

Dette konditoriet, som er drevet av den erfarne sjokolademakeren Morten Arnesen, ligger i bygget som kalles “Det rosa huset” i Torvgaten i Arendal. Hver ingrediens som brukes i sjokoladeproduksjonen her er nøye utvalgt for å sikre at alle produktene er smakfulle og delikate. Kom hit og nyt synet og duften av de mange godsakene som lages her.

Foto: gotoarendal.com

43


Aquarama bad

Aquarama Bad, med beliggenhet midt på Bystranda i Kristiansand, er et av Norges største innendørs badeland og spa. Aquarama er et komplett anlegg med badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, spa, treningssenter, idrettshall, klatrevegg og servering. Et senter for folkehelse, opplevelse, idrett og velvære. Aquarama Bad er Sørlandets største svømmeanlegg med 50x25 meters idrettsbasseng og stupetårn opp til 10 meters høyde. Ved å kombinere idrettsbasseng, badeland og velværeavdeling i samme anlegg, kan du som gjest både svømme, leke deg i badelandet og nyte velvære i herlige varmtvannsbassenger. Med fem forskjellige vanntemperaturer, attraktive tilbud for alle aldre og ambisjonsnivå er Aquarama et sted for alle.

Badeland

Badelandet inneholder blant annet plaskebasseng for de minste, barnebasseng, tre ulike vannsklier, klatrebasseng, bølgebasseng, strømkanal og ikke minst surfebølgen, AquaSurf.

Spa og velvære

Avslapping og nytelse. Helse og velvære. Det er hva de tilbyr i Aquarama Spa - Sørlandets største og mest innholdsrike spa. Mer informasjon finner du på www.aquarama.no/spa.

Ferie på Aquarama

I alle skoleferier arrangeres det skattejakt to ganger om dagen i badet og alle barn kan være med. Prøv den utfordrende hinderløyen eller test ferdighetene på AquaSurf.

Barnebursdag i Aquarama

Det er gøy å boltre seg i badeanlegget sammen med vennene sine, og du kan ta med så mange du vil. Vi dekker et koselig bursdagsbord som står klart når dere ønsker det. Les mer på nettsidene: www. aquarama.no/barnebursdag. I tillegg er Aquarama hjemmearena for Norges beste håndballjenter, Vipers Kristiansand og i 3. etasje finner du byens flotteste treningssenter, Sats Aquarama. Bygget inneholder også næringslokaler, hotell og parkeringsanlegg. For ytterligere informasjon og åpningstider, se www.aquarama.no.

SalvesenFineArt • Nyoppstartet kunstskole for figurtegning og klassisk kunstundervisning i eget ­lokale på Munkehaugen Kultursenter i Arendal. • Holder drop-inn kvelder i figurtegning med modell hver torsdag mellom 18:0020:00 ved Munkehaugen Kultursenter i 2. etg. • Tilbyr tegne-temakvelder, egne pakke­løsninger og opplevelser for tegne­interesserte organisasjoner og bedrifter, med fokus på teambuilding.

Kontakt: Rudolf Aarli Salvesen 900 22 399 salvesenfineart@gmail.com Besøk:

Torsdag mellom 18:00-20:00, eller etter avtale.

44

Badeland i Dyreparken I Badelandet i Dyreparken finner du både innendørs og utendørs badeland med bassenger, sklier, klatrevegg og strømkanal. Badelandet ligger rett ved siden av Dyreparken og er en helt egen park med egen inngang. Badelandet har et bredt utvalg av sklier, bassenger og lekeområder. Av det som Badelandet har å by på kan nevnes 12 sklier, hvor de største skliene har et høydefall på 14 meter. I tillegg er det et stort utvalg av forskjellige attraksjoner og bassenger fordelt mellom ute- og inneområdene.

Badelandet er åpent hver dag fra påske til høstferien

En helt egen øy med badegøy ute. Et stort inneområde med bassenger og sklier. Ute åpner de opp om sommeren. Det store og varme innendørsanlegget har sklier som sender deg rett ut i friluft. Du kan svømme i den 230 meter lange elven “Overfloden”, men pass opp for flodbølgen. Sklier som “Haisann” og “Murre” holder de litt større barna (og helt sikkert far og mor også) i ånde med fart og spenning. For de mindre barna er det eget barneområde med barnebasseng, lekeapparater og sklier.

Kombikort –Vi annonserer mest på Facebook og Instagram, så legg oss gjerne til som venn. Søk: salvesenfineart

Dersom du både vil i Dyreparken og Badelandet anbefaler vi deg å kjøpe et såkalt “kombikort”. Mer informasjon om priser og åpningstider finner du på Badelandets nettsider.

Da får du med deg alt av eventer og nyheter. Vi ses!

Vått og tørt i Badelandet

Arendals Tidende Sommermagasin 2022

I tillegg til alle bassengene, skliene og

lekeområdene er det et bredt utvalg av serveringsteder for badegjestene. Har du glemt badebuksa? Her får du kjøpt alt du trenger til en dag i Badelandet: håndklær, badeleker, solkrem, solbriller og suvenirer.

Alders- / høydebegrensninger

Flere av skliene og attraksjonene har høydebegrensning. Barn under 10 år og barn som ikke er svømmedyktige må være i følge med voksen over 18 år.

Dyreparkstranda

I 2018 fikk den flotte stranda ved Badelandet miljøutmerkelsen Blått Flagg.

Billetter:

Badelandet er en egen park ved siden av Dyreparken. Det selges enkeltbilletter til hver av parkene. Kombibilletter og kombiårskort gir adgang til begge parkene. Se badelandet.no for priser og åpningstider i de forskjellige periodene. Hundeoppbevaring: Dyreparken har egen plass for hunder ved hovedinngangen

Beliggenhet:

Kristiansand Dyrepark ligger 12 kilometer øst for Kristiansand sentrum, like ved E 18. Buss: Fra Kristiansand sentrum (Henrik Wergelandsgate) kan du ta buss nr. M1 eller 01 til Dyreparken. Disse går ca. fire ganger i timen. I høysesongen er det i tillegg bussavganger på søndager.


Arendal

Vitensenteret Sørlandet

Nes Jernverksmuseum Arkivfoto.

Nes Verk i Tvedestrand kommune er et av de eldste industristedene i Norge, og Næs Jernverk har røtter tilbake til 1665. I dag er jernverket museum og det eneste stedet i landet hvor alle bygningene fra et tradisjonelt jernverk er bevart. Hos Næs Jernverksmuseum får du en unik mulighet til å oppleve hvordan et jernverk var organisert, hvordan folk levde og arbeidet på verkene, og hvordan jern og stål ble framstilt i

gamle dager. Næs Jernverksmuseum ligger bare en kort avstikker fra E18 i et godt bevart kulturlandskap langs Storelva.

Besøk museet via mobilen

Nå kan du også besøke Næs Jernverksmuseum via mobilen og bli kjent med jernproduksjon på en ny måte: Last ned appen “Useeum” i Apple Store eller Play Butikkog gå på virtuelt museumsbesøk!

Vitensenteret Sørlandet i Arendal og Kristiansand byr på morsomme opplevelser for hele familien! I Arendal har Vitensenteret en stor og spennende utstilling med flere installasjoner du kan prøve og utforske. Liker du at det kiler litt ekstra i magen, kan du kjøre vår morsomme Gyro. Eller du kan ta en løpetur i hamsterhjulet vårt, her er flere muligheter for å trimme kropp og hode. Vi er også besøkssenter for Raet nasjonalpark, og har en egen avdeling om det marine liv og maritim teknologi.

SLIM + SHOW = GØY!

Trollpark Hove Søker alle adrenalinjunkies! Om du er på utkikk etter noe mer enn bare de vanlige utendørsaktivitetene, så er TrollPark Hoves klatrepark stedet for deg!

Arkivfoto.

VitenShow hver dag i sommer

Hver dag i sommer kan du oppleve vårt nye VitenShow! Vi tar med KnokkelKnut på spennende eksperimenter og ser hva som skjer! Vi kjører to show hver dag på begge senter. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på hver forestilling, så det lønner seg å være tidlig ute. Påmelding til show ved inngang.

Her finner du luftige aktiviteter som hengebroer, ziplines og hindre, for timesvis med spenning og moro. Dette er det perfekte stedet for å jobbe med balansen eller utfordre høydeskrekken din samtidig som at man har det artig. Her får du oppleve mye forskjellig som lar deg pushe grensene dine og bli trygg på høyder.

Billettbestilling: vitensor.no/billetter. Foto: Vitensor.no

Om du er i Arendal tar det bare 10 minutter med bil før du kommer til TrollPark Hove sine utendørs aktivitetsområder, hvor du blant annet finner klatreparken.

Go To Arendal

Besøk Vitensenteret Sørlandet og opplev sommerens store VitenShow! På programmet står også barnas egen SlimLab og Mesterløype med oppgaver som vist på Mesternes Mester på NRK. I Mesterløypa får du trimmet både hodet og kropp! Oppgavene er tilpasset alle alderstrinn, så her kan dere konkurrere mot hverandre, se hvem som er familiens mester eller utfordre dere selv.

Foto: Gotoarendal.com.

Lurer du på hva annet gøy og spennende du kan finne på i Arendal denne sommeren? GoToArendal er et samarbeid mellom sentrale aktører i Arendals næringsliv, reiseliv og kommunen, og gir deg full oversikt over aktiviteter, overnatting, severdigheter, restauranter og opplevelser i Arendal by og omegn. Ta en titt innom www.gotoarendal. com når du planlegger ferien, du vil ikke bli skuffet!

45


Velkommen til oss!

Plumbo til Kilsund! Lørdag 30. juli kl 21.00 Billetter: Ticketmaster.no

Åpent fra St. Hans til og med 7. august Korvettveien 25, 4920 Staubø - Tlf 980 04 736 FMF’s klubbhus med egen gjestebrygge. – Følg oss på

KILSUND MAT & VINHUS Åpningstider: Man - lør kl. 12-23 (kjøkken stenger kl. 21) Søn kl. 13 - 20 (kjøkken stenger kl. 19)

46

Arendals Tidende Sommermagasin 2022


47Roman fra Knut Henning Thygesen Midt i fineste ferietiden slår tidligere Risør-ordfører Knut Henning Thygsen til med boklansering. Sist lørdag samlet han fullt hus på restauranten «Kast Loss» i Risør der han presenterte boken sin «ARR».

REDAKSJONEN

Dette er en gripende fortelling som streker seg fra midten av 1950-årene og fram mot våre dager. Det samfunnsutviklingen i etterkrigstiden, den kalde krigens dager og en sterk brytningstid særlig innen kultur og mellommenneskelige relasjoner, er vevd inn i en god og nær handling som er lagt til Risør. >Boken er utgitt av Gaveca Forlag i Arendal. Nicolai, en følsom, boklig elleveåring fra Kristianias vestkant, kommer på sommerferie til en liten sørlandsby noen år etter første verdenskrig. Kofferten har han pakket full av bøker, for han vet ikke om han får noen venner der han skal. Men så treffer han Jan og får et kyss med Marie. For «Nico» åpner en ny verden seg den sommeren. Trettiåtte år seinere møtes de igjen som voksne i den lille byen: Den idealistiske lektoren Nicolai Gullberg har forlatt hovedstaden og fått et vikariat i historie og tysk på det nye gymnaset, Jan har gått i land fra sjømannslivet og jobber på byens hjørnesteinsbedrift. Tilbakekomsten gir han nye krefter og tro på livet, han brenner for lærergjerningen, engasjerer seg i byens kulturliv, går turer i naturen, og i nattetimene jobber han inspirert med en biografi om «den åndelige fornyeren» Ralph Waldo Emerson fra attenhundretallets romantiske periode som han har skrevet en doktoravhandling om. Vennskapet med Jan betyr stadig mer for han ...

BOKLANSERING: Knut Henning Thygesen lanserte sin roman «ARR» for et stort publikum i Risør lørdag.

Da Nicolai Gullberg dør seksogåtti år gammel etterlater han seg treogtjue gule notatbøker med sammenpresset skrift. Der har han skrevet om sine refleksjoner over livet, om reisen bort fra hovedstaden og gjensynet med den lille byen, om jobben på gymnaset og Emerson, men først og fremst om det gjenvunne vennskapet med Jan og forholdet til Marie. «ARR» er historien om Nicolai Gullberg og det tette vennskapet med Jan Larsen. Om det livet de levde

sammen, og det de ikke fikk leve. Om ­adskillelse og gjensyn. Om lengsel etter vennskap og kjærlighet, der også århundrets mørke kriger og traumer har satt spor som det sjeldent blir snakket om. Boka er en roman. Den er oppdiktet. Historia strekker seg gjennom forrige århundre, der virkelige steder, ting og hendelser er brukt som ramme og inspirasjon for å dikte opp.

SJØ-ENTREPRENØR UTFØRER FRAKT OG BYGGEARBEID HELE ÅRET

BRYGGER | FLYTEBRYGGER | MORING | SJØFRAKT Vi holder til på Eydehavn og utfører arbeider fra Langesund til Kristiansand.

DIN LOKALE SJØENTREPRENØR Kontakt oss for befaring!

Alt innen: Brygger - Sjøfrakt - Fortøyning | Telefon: og E-post: post@dinbrygge.no 916Sjøbuer. 47 548 Fraktoppdrag med motorisert lekter 40T / 15Tm.

Adr: Arendal Havn, Eydehavn Tlf 91 64 75 48 - www.dinbrygge.no

Lekter med kran 15,0x8,2m med 40TM kran 21m og DP

49


ANNONSER 53

Lørdag 4. juni 2022

Sommeren 2022 kommer til å bli fantastisk! Livet vender tilbake for fullt og Canal Street 2022 går av stabelen mellom 27.-30. juli! Det skal bli en fest som du vil huske! Hovedkonserter tilbake på Sam Eydes plass og masse kule konserter på andre scener, deriblant Hove amfi!

PROGRAM ONSDAG 27. JULI Kl 11

Kanalplassen / Pollen: BarneStreet m parade, konsert mm

Kl 12

Torvet - Pollen - Poppes plass: Street Parade

EIDSVÅG - 19.00 STEIN TORLEIF BJELLA Kl 19 Clarion Tyholmen hotell: 19.00 Poesi & musikk REM & REM - 21.00 KARL BJORÅ Group Kl 21 Arendal kulturhus: 21.00 SIMEN STEINKLEV - 22.00 KAMELEN Kl 21.30 Arendal kirkegård: SONDRE LERCHE Kl 17

Hove Amfi, Tromøy: Fantastisk ny ettermiddagskonsert: 17.00 BJØRN

TORSDAG 28. JULI Kl 11

BarneStreet - tba

Kl 13

Poppes plass - jazzbrønsj tba

Kl 17 Kl 19 Kl 19

Sam Eydes plass hovedscenen: 18.00 HANNAH

STORM - 20.00 ERLEND ROPSTAD - 22.00 MADRUGADA Clarion Tyholmen hotell: 19.00 HILDE LOUISE ASBJØRNSEN & GURO VON GERMETEN hyller Tom Waits 21.00 BRESK Arendal kulturhus: 19.00 INGVILD FLOTTORP – 21.00 DARLING WEST

FREDAG 29. JULI Kl 11

BarneStreet - tba

Kl 19

Clarion Tyholmen hotell 19.00

Kl 17 Kl 21

JULIAN HAUGLAND Commitment Band - 21.00 NILS PETTER MOLVÆR Sam Eydes plass hovedscenen: 18.00 SOL HEILO - 20.00 BO KASPERS ORKESTER (SE) - 22.00 AURORA Arendal kulturhus: 21.00 RURAL TAPES - 23.00 ROCKEBANDET ÆNDAL

LØRDAG 30. JULI BarneStreet - tba

Kl 12

Torvet - Pollen - Poppes plass: Street Parade

Kl 14 Kl 19

Båtreppen, Guldsmedenga Hisøy - 15.00 Tor & friends 16.30 JONAS

Teaterplassen: OLDEFARS KANON

ALASKA 18.00 FADNES

FOTO: MAY ELIN AUNLI

Kl 11


Annonseinnhold

Kroki-tegnekveld:

Inviterer tegneglade til åpent hus Arendal har endelig fått sitt eget tegne­­tilbud med fokus på anatomi, kroki og klassisk tegning. - Å lære og tegne handler om å finne glede, mot, ­sårbarhet og mestring forteller kunstneren. Hver torsdag mellom 18:00-20:00 holder Rudolf Aarli Salvesen (33), kunstner og grûnder av SalvesenFineArt åpent hus for tegneglade på Munkehaugen Kultursenter i Arendal. –Det hele er en gave til byen, og jeg håper så mange som mulig tar turen innom for å prøve og tegne menneskekroppen. Her trenger du ingen forkunnskaper, forteller kunstneren. Tilbudet gjør det mulig for tegne­ interesserte å kjøpe tilgang til å tegne modell over to timer uten instruksjon.

Egne kurs for teori og teambuilding Ønsker du å lære mer om klassisk kunst, holder Rudolf også egne kurs med fokus på teori og eller undervisningskvelder for private, lag og forreninger. –Tegnekveldene er både rimlige og ­uformelle og en fin start for de som ønsker å prøve seg frem for første gang eller børste støv av glemte kunster, sier han. Kaffe og forfriskninger, samt tilgang på ­tegneutstyr er inkluder, sier kunstneren.

Undervisning: Hver torsdag mellom kl 18:00-20:00 på Munkehaugen Kultursenter kan tegneglade møte opp for å tegne modell.­ Tilbudet er skapt av kunster og grûnder Rudolf Aarli Salvesen, som også underviser og holder kurs eller eventer i klassiske kunsteknikker.

–Vi annonserer mest på Facebook og Instagram, så legg oss gjerne til som venn. Søk: salvesenfineart Da får du med deg alt av eventer og nyheter. Vi ses!

Salvesenfineart

• Nyoppstartet tegnekurstilbud for figurtegning og klassisk kunstundervisning i eget ­lokale på Munkehaugen Kultursenter i Arendal. • Holder drop-inn kvelder i figurtegning med modell hver torsdag mellom 18:00-20:00 ved Munkehaugen Kultursenter i 2. etg. • Tilbyr tegne-temakvelder, egne pakke­løsninger og opplevelser for tegne­ interesserte organisasjoner og bedrifter, med fokus på teambuilding.

Kontakt: Rudolf Aarli Salvesen 900 22 399 salvesenfineart@gmail.com Besøk:

Torsdag mellom 18:00-20:00, eller etter avtale.


HJERNETRIM

Barnas side

STØRRE ELLER MINDRE?

Alle bilder fra ntb.no

STØRRE ELLER MINDRE?

5 5

Marihøner av mange slag

1 1

Mange tror nok at den lille røde billen med sju prikker, marihøna, er noe helt for seg selv. Men slik er det ikke. Den er nemlig medlem i en storfamilie med massevis av arter. I Norge lever cirka 55 av disse artene.

11

5 5

24 24 7

4 4 5 5 Fyll inn i feltene, slik at puslespillet blir logisk. Hver rad og RUNDKJØRING

sterk farge betyr at noe er giftig.

1

2

3

4

5

0 4 4 0

10 11

12

13

1

4

Plasser et telt ved hvert tre. Antall telt i hver rad og kolonne må stemme med det angitte tallet. Ingen telt kan berøre hverandre, heller ikke diagonalt. 17

18

Minikryssord: 20

Loddrett

1. Terrengkjøretøy 2. Folkevise 3. Bråk 4. Drev gjøn 5. Midtstiller 6. Muse 7. Stemmer 11. Finale 12. Minne på 15. Forsamling 17. Bevertningssted 18. Klokkeslett

Vannrett: 1. Franskmann 8. Avdeling på bryggeri 9. Stat i Asia 10. Fylle 11. Kursted 13. Styre 14. Snuse 16. Eldste kristne samfunn 19. Forhalt VARSEL OM DETALJREGULERING 20. Del av bregne Loddrett: 1. Terrengkjøretøy 2. Folkevise 3. Bråk 4. Drev gjøn 5. Midtstiller 6. Muse 7. Stemmer 11. Finale 12. Minne på 15. Forsamling 17. Bevertningssted 18. Klokkeslett

LØSNING Dagens kryssord

5

6

7

Mandag 4. juli

UKE 27 – 2022

a

4

Arendal

1 9 81 5 2 43 9 4 28 7 5 3 6 8 7 4 6 52 8 1 79 7 3 6 9 2 1

62 76 39 1 9 4 13 25 4 5 8

2 6 5 9 2 7 8 1 1 6 9 3 4 8 4 5

45 78 34 9 2 6 57 89 6 1 3

5 37 4 68 1 16 6 3 5 2 5 7 84 3 42 2 7 9

98 39 55 2 7 3 21 67 1 8 4

73 21 87 4 4 9 98 16 5 3 6

4 1 6 8 3 5 9 2 7

3 4 8 7 2 9 1 6 5

5 6 7 3 1 8 9 4 2 BARNESUDOKU NÅDELØS

E-post: even.lorentsen@vianova.no

www.vianova.no

3

6 8 5 9 7 3 2 1 4

2 9 7 4 5 1 8 3 6

5 7 1 6 2 4 9 8 3

4 6 8 7 3 9 1 5 2

9 2 3 1 8 5 6 4 7

7 2 5 9 1 8 3 6 4

8 1 9 6 3 4 2 7 5

6 3 4 2 5 7 9 1 8

3 4 7 8 9 5 6 2 1

2 6 8 1 4 3 7 5 9

5 9 1 7 2 6 4 8 3

1 7 2 4 8 9 5 3 6

LETT

5 3 9 2 4 7 8 6 1

6 4 1 3 8 5 7 2 9

7 8 2 6 9 1 4 3 5

3 7 6 5 2 8 1 9 4

1 2 4 7 3 9 6 5 8

8 9 5 4 1 6 2 7 3

9 1 7 8 6 3 5 4 2

4 6 8 9 5 2 3 1 7

2 5 3 1 7 4 9 8 6

6 2 9 7 8 5 1 3 4

7 1 5 3 6 4 8 2 9

3 8 4 2 1 9 6 5 7

8 5 7 1 3 6 4 9 2

9 3 6 8 4 2 7 1 5

4 1 1 22 7 9 4 4 7 3 8 6 2 1 1 2 5 8 9 4 47 2 5 6 93 9 7 5 31 3 5 6 8 8 6

58 93 9 36 61 75 87 2 4 1

94 8 6 1 8 7 65 42 21 9 7 3

5 7 9 2 3 1 BARNESUDOKU 6 3 8 4 5 7 6 5 2 4 3 9 8

NÅDELØS

Tel: +47 38 12 08 50

2

DAGENS KRYSSORD

Nidelv

8

S E R E R I NAM T T E ROR E R K E E R T ROT

Lindtveit 9

A Grimstad L SA TA P P V I E T T E Rore S P A L UK T UR K I T R E N T E L G

13

Vannrett: 1. Alsaser 8. Tapperi 9. Vietnam 10. Tette 11. Spa 13. Ror 14. Lukte 16. Urkirke 19. Trenert 20. Telgrot Loddrett: 1. ATV 2. Lai 3. Spetakkel 4. Apte 5. Sentrerer 6. Erato 7. Rimer 11. Slutt 12. Purre 15. Ting 17. Kro 18. Ett

1

1. Franskmann 8. Avdeling på bryggeri 9. Stat i Asia 10. Fylle 11. Kursted 13. Styre 14. Snuse 16. Eldste kristne samfunn 19. Forhalt 20. Del av bregne

10

3 1 4 2 6 8 5 7 9

4 5 6 3 7 1 8 9 2

9 8 3 5 6 2 1 4 7

7 2 5 9 1 8 3 6 4

8 1 9 6 3 4 2 7 5

6 3 4 2 5 7 9 1 8

3 4 7 8 9 5 6 2 1

2 6 8 1 4 3 7 5 9

5 9 1 7 2 6 4 8 3

1 7 2 4 8 9 5 3 6

1 2 4 6 9 7 5 3 8

9 8 7 2 3 5 4 6 1

5 3 6 1 4 8 2 9 7

4 6 5 9 1 3 8 7 2

2 7 9 5 8 6 1 4 3

BARNESUDOKU

8 1 3 7 2 4 6 5 9

6 4 1 3 7 2 9 8 5

3 9 8 4 5 1 7 2 6

7 5 2 8 6 9 3 1 4

4 8 2 7 9 3 6 5 1

1 6 9 4 8 5 7 3 2

4 5 6 3 7 1 8 9 2

9 8 3 5 6 2 1 4 7

LETT

VANSKELIG

8 9 7 6 5 3 2 1 4

4 2 3 1 7 9 5 8 6

6 1 5 2 4 8 9 7 3

5 6 4 7 3 1 8 2 9

7 3 1 9 8 2 4 6 5

9 8 2 4 6 5 7 3 1

2 4 8 3 9 6 1 5 7

3 5 9 8 1 7 6 4 2

1 7 6 5 2 4 3 9 8

8 9 7 6 5 3 2 1 4

7 3 5 2 1 6 4 9 8

2 5 7 8 4 9 3 1 6

8 9 3 1 6 7 5 2 4

BARNESUDOKU

6 1 4 3 5 2 8 7 9

5 2 6 9 3 8 1 4 7

9 4 8 5 7 1 2 6 3

4 2 3 1 7 9 5 8 6

6 1 5 2 4 8 9 7 3

VANSKELIG

Arendals Tidende Sommermagasin 2022

4

12

Vannrett: 1. Alsaser 8. Tapperi 9. Vietnam 10. Tette 11. Spa 13. Ror 14. Lukte 16. Urkirke 19. Trenert 20. Telgrot Loddrett: 1. ATV 2. Lai 3. Spetakkel 4. Apte 5. Sentrerer 6. Erato 7. Rimer 11. Slutt 12. Purre 15. Ting 17. Kro 18. Ett

7 6 9 3 1 9 7 3 4 A L SAS E R 3 4 5 TA P P E R I V I E T NAM 5 3 4 2 9 T E T T E S P A ROR 2 8 1 9 L UK T E UR K I R K E 8 1TRENERT 8 1 7 2 3 9 5 4T E LGROT

3

11

8 5 9 3 4 2 7 6 1

MIDDELS

LØSNING Dagens kryssord

4 9

1

18

7 4 2 5 1 6 3 9 8

3 5

Side: 4/6

7

1

17

1 3 6 8 9 7 4 2 5

2

Side: 2/6

4. Drev gjøn 5. Midtstiller 6. Muse 4 7. Stemmer 11. Finale 12. Minne på 15. Forsamling 17. Bevertningssted 18. Klokkeslett

2

3

15

9 2 3 1 8 5 6 4 7

9 5 4 2 8

9 3 4 8 6 2

1. Terrengkjøretøy 2. Folkevise 3. Bråk 4. Drev gjøn 5. Midtstiller 6. Muse 7. Stemmer 11. Finale 12. Minne på 15. Forsamling 17. Bevertningssted 18. Klokkeslett

Vannrett:

4

1

14

4 6 8 7 3 9 1 5 2

7

Loddrett

79 41. Franskmann 8. Avdeling på bryggeri 9. Stat i Asia 10. Fylle 53 13. Styre 14. Snuse 2 9611. Kursted 16. Eldste 3 kristne samfunn 19. Forhalt 6 20. Del 5av bregne 8 9Loddrett: 51. Terrengkjøretøy 2. Folkevise 3. Bråk 4 6 7

2

16

5 7 1 6 2 4 9 8 3

6 2 6 72 9 5BARNESUDOKU 4 9 25 4

3

MIDDELS

2 9 7 4 5 1 8 3 6

3 7 1 6 2 4 9 8 5

52

6 8 5 9 7 3 2 1 4

4 9 1 8 74 9 1 8 7 1 7 3 BARNESUDOKU

1 7 5 3 9 5 7 3 4 6 2 8 9 9 6 3 2 8 4 3 5 8 1 1 7 4 2 8 7

7

2

19

20

3 1 4 2 6 8 5 7 9

2 5 1 8 6 2 7 8 6 2 1 7 4 NÅDELØS9 NÅDELØS 5 89 73 89 97 4 2 5 8 9 2 47 5 6 6775 5 8 1 4 2 3 34 2 2 2 8 9 9 6 5 4 2 1 2 1 4 7 5 4 1 3 9 5 1 5 1 4 6 1 8 6 8 69 1 Side: 3/6

18

5

1. Franskmann 8. Avdeling på bryggeri 9. Stat i Asia 10. Fylle 11. Kursted 13. Styre 14. Snuse 16. Eldste kristne samfunn 19. Forhalt 20. Del av bregne

4

Loddrett

19

17

1

20

16

13 15

5 6

3

Vannrett

14

1

1. Terrengkjøretøy 2. Folkevise 3. Bråk 4. Drev gjøn 5. Midtstiller 6. Muse 7. Stemmer 11. Finale 12. Minne på 15. Forsamling 17. Bevertningssted 18. Klokkeslett

12

1

1. Franskmann 8. Avdeling på bryggeri 9. Stat i Asia 10. Fylle 11. Kursted 13. Styre 14. Snuse 16. Eldste kristne samfunn 19. Forhalt 20. Del av bregne

10

8 5 9 3 4 2 7 6 1

1 7

BARNESUDOKU 2

7

Vannrett

69 8 711

7 4 2 5 1 6 3 9 8

3 8 9 2 1 3 9 4 VANSKELIG VANSKELIG 71 38 1 6 3 8 4 56 3 8 14 5 9 596 9 4 9 4 2 4 3 6 3 56 4 23 95 1 1 1 9 7 62 5 8 68

1

6

3

19

8

1 3 6 8 9 7 4 2 5

BARNESUDOKU

Side: 1/6

5

1

Vannrett: 1. Franskmann 8. Avdeling på bryggeri 9. Stat i Asia 10. Fylle 11. Kursted 13. Styre 14. Snuse 16. Eldste kristne samfunn 19. Forhalt 20. Del av bregne Loddrett: 1. Terrengkjøretøy 2. Folkevise 3. Bråk 4. Drev gjøn 5. Midtstiller 6. Muse 7. Stemmer 11. Finale 12. Minne på 15. Forsamling 17. Bevertningssted 18. Klokkeslett

3 2 6 6 2 3 5 9 7

4

2

LØSNING Dagens kryssord

6 8

94 6 7 8 7 5 16 3 9 6

3

2

Vannrett: 1. Alsaser 8. Tapperi 9. Vietnam 10. Tette 11. Spa 13. Ror 14. Lukte 16. Urkirke 19. Trenert 20. Telgrot Loddrett: 1. ATV 2. Lai 3. Spetakkel 4. Apte 5. Sentrerer 6. Erato 7. Rimer 11. Slutt 12. Purre 15. Ting 17. Kro 18. Ett

4

8 3 6 9 8 7 63 72 6 6 7 5 42 5 1 4 5 6 57 3 6 3

3 0

A P T E

8 3

2

0 2 7

4 1

DAGENS KRYSSORD 1

6

1 3

og mellom hver rundkjøring, og kan bare være innom en 16 rundkjøring en gang.

Vannrett

SUDOKU

2

S E R E R I NAM T T E ROR E R K E E R T ROT

4 8

2

9

UKE 27 – 2022

MIDDELS

9 3 S 9 3 1 8 1 8 4 5 4 1 7 5 1 7 9 9

2

T I N G

Side: 1/6 Vanskelig MIDDELS

S

A L S TA P V I E T A K K E L

42 8 9 9 1 6 1 92 6

TELT

Mandag 4. juli

8

Derfor spiser de heller lysebrune og blekrøde marihøner enn de som er knallrøde eller knallgule.

Heldigvis har naturen funnet på noe lurt: Mange av marihønene med sterkest farge, er også giftigst.Fugler er vant til at

9 5 8 6 3 4 5 8 9 1 2 1 9 6

9 1 7 2

7 15

P U R R E

ikke. Fugler, derimot, spiser gjerne små biller.

Middels LETT

54 67

21

7

DAGENS KRYSSORD

Side: 1/6 9 8 38 51 4 2 17

11

21 16

UKE 27 – 2022

Mandagdu4. juliStreken må skifte retning i hver rundkjøring startet.

6

7 18

1 1 2 2 4 4 7 7 7 7

11

16 7

3 3 5 5

15 Fyll inn brettet slik at tallene i hver rad og hver kolonne blir summen som står oppført. Du kan bruke tallene fra 1 til 9, men det er ikke lov å bruke samme tallet flere TELT ganger i en sum.

14seg selv ender opp der Tegn en strek som uten å krysse 15

7 6 7 2 4 2 9 5 7 85 1 9 6 2 19 76 9 4 2 8 8 2 6 7 42 7 1 2 87 4 4

FI

15

18

RUNDKJØRING

Mange av marihøne-artene er litt giftige. Men det gjør ikke noe for oss, for vi spiser dem

LETT

16

14

7

hver kolonne skal inneholde tallene 1 til 5. Større enn/ mindre enn-tegnene (><) er hint. Eksempel 3>2 og 1<5.

Noen har null prikker, andre har så mye som 24 prikker. Og så finnes det én med striper, og én som er helt svart. Alle artene kalles marihøner.

Sudoku

14 11

FI

22 9 KAKURO 17 22 9 16 17 15

S L U T T

Åshild Skadberg / NTB

Hjernetrim oppgave 4. juli HjernetrimKAKURO oppgave 4. juli


SOMMERkryssord Stort bildekryssord 27 2022 AKER

FORVANDLE SEG TIL

KONGELØNN

EIE AV VERDIPAPIR

LEDELSE

KAPSEL

BLOMST

ENKEL

ORDNET HAUG

VETO

FUGLEN STYRE

FISKE

REDSEL

ADEL IKKE GODTAGBART

GALLAVOGNEN

NEVNTE

ORG.

BILMERKE KAN NOEN BØNDER TRENGE

LUR

ELTER

SPOTTE

VEKST

RENNE

JUNIOR

FUGLEN

OMSLAG

OVERALT

BRØDMASSE

TIDL. KOMM.

ADV.

BIB.DEL

SKRÅ

BRØD FLITTIGE

BANDELEDER

TVKANAL

KV.NAVN GRESK BOKSTAV

NR. 1 HOVNE FOLK

HELIUM

KV.NAVN

KRAFTKAREN

IDENTISK

HEDRER

BRØKEN

SPISE PÅ ENGELSK

BAD

???FUGL

BEKREFTELSE

ODDE

HELLIG

DYRE TING

= SPANIA

PREP. FISKEN

TÅKETE

RYDDER

KV.NAVN

NEST SIST

TIDL. SELSKAP

DYR

HJØRNE

FISK

SINTE

GLØDE

UNDER TAK

TITTE = ØSTERRIKE

DYR KEISER KONGE

BØNN

BELEGG

PLUSS

AVDØD LADY

VEKST GUD

SKIP

FLOKK

DIREKTORAT BERG

MINISTER

OPPLYSER

PERIODE

MANNSNAVN

SJARM

BESVIMT

SYNGESPILL DYR

PLANTE

STROPPER EN TJELTA

SMERTE

VIRKSOM

IDET

LEDELSE

BRA

NASJONALPARK

BED

SKOGNAG

RETNING

INERT

NATRIUM

MIDTDELEREN

FUGLER

AMORIN

DANNER BELEGG

LØP

BY I INDIA

SNØRE

LEVER

DRAMA

PLANTE

GREVER

TITTEN ??? ENKELTE

ART.

VERN

KONJ.

ILDSTED

KAKE

GLORIE

VEKST

EN RITA

VESEN

FLATEMÅL

EN HARALD

RENSEDE

VERDENSDEL

TITTEL

SPRÅK

GUDINNE

SPISTE VELGE

MANNSNAVN

TRO

INSTRUMENT DRESSE ØRE PÅ ENGELSK

LYSBILDER

INNFØRTE

53


post@ arendalstidene.no

arendalstidende

Arendalstidende


2 5 1 6 3 9 8

9 3 4 2 7 6 1

4 2 6 8 5 7 9

2 7 1 4 9 3 5 8 6

5 9 3 6 7 8 2 4 1

4 6 8 5 2 1 9 7 3

6 1 4 3 5 2 8 7 9

5 2 6 9 3 8 1 4 7

9 4 8 5 7 1 2 6 3

3 7 1 6 2 4 9 8 5

4 6 8 9 5 2 3 1 7

6 2 9 7 8 5 1 3 4

7 1 5 3 6 4 8 2 9

T R E G

H A R D A N G E R V I D D A

3 8 4 2 1 9 6 5 7

8 5 7 1 3 6 4 9 2

9 3 6 8 4 2 7 1 5

BARNESUDOKU

4 8 2 7 9 3 6 5 1

1 6 9 4 8 5 7 3 2

8 9 7 6 5 3 2 1 4

4 2 3 1 7 9 5 8 6

7 3 5 2 1 6 4 9 8

2 5 7 8 4 9 3 1 6

8 9 3 1 6 7 5 2 4

5 6 4 7 3 1 8 2 9

2 5 3 1 7 4 9 8 6

5 7 1 6 2 4 9 8 3

4 6 8 7 3 9 1 5 2

9 2 3 1 8 5 6 4 7

3 5 9 8 1 7 6 4 2

1 7 6 5 2 4 3 9 8

8 9 7 6 5 3 2 1 4

4 2 3 1 7 9 5 8 6

6 1 5 2 4 8 9 7 3

5 6 4 7 3 1 8 2 9

7 3 1 9 8 2 4 6 5

5 6 4 7 3 1 8 2 9

7 3 1 9 8 2 4 6 5

9 8 2 4 6 5 7 3 1

2 4 8 3 9 6 1 5 7

1 5 9 3 4 8 7 6 2

8 4 2 6 5 7 3 9 1

6 7 3 9 1 2 4 5 8

2 9 7 1 6 3 8 4 5

5 8 4 2 7 9 6 1 3

3 6 1 5 8 4 2 7 9

9 3 5 7 2 6 1 8 4

7 2 8 4 9 1 5 3 6

4 1 6 8 3 5 9 2 7

8 1 3 7 2 4 6 5 9

6 4 1 3 7 2 9 8 5

3 9 8 4 5 1 7 2 6

7 5 2 8 6 9 3 1 4

5 9 1 7 2 6 4 8 3

1 7 2 4 8 9 5 3 6

BARNESUDOKU

1 2 4 6 9 7 5 3 8

9 8 7 2 3 5 4 6 1

5 3 6 1 4 8 2 9 7

4 6 5 9 1 3 8 7 2

2 7 9 5 8 6 1 4 3

LETT

MIDDELS

3 5 9 8 1 7 6 4 2

1 7 6 5 2 4 3 9 8

6 1 5 2 4 8 9 7 3

1 3 6 8 9 7 4 2 5

9 8 2 4 6 5 7 3 1

2 4 8 3 9 6 1 5 7

3 5 9 8 1 7 6 4 2

1 7 6 5 2 4 3 9 8

8 9 7 6 5 3 2 1 4

4 2 3 1 7 9 5 8 6

6 1 5 2 4 8 9 7 3

BARNESUDOKU

7 4 2 5 1 6 3 9 8

8 5 9 3 4 2 7 6 1

3 1 4 2 6 8 5 7 9

6 8 5 9 7 3 2 1 4

2 9 7 4 5 1 8 3 6

5 7 1 6 2 4 9 8 3

4 6 8 7 3 9 1 5 2

7 2 5 9 1 8 3 6 4

9 2 3 1 8 5 6 4 7

8 1 9 6 3 4 2 7 5

LETT

6 3 4 2 5 7 9 1 8

3 4 7 8 9 5 6 2 1

2 6 8 1 4 3 7 5 9

4 5 6 3 7 1 8 9 2

9 8 3 5 6 2 1 4 7

MIDDELS

VANSKELIG

MIDDELS

NÅDELØS

7 2 5 9 1 8 3 6 4

8 1 9 6 3 4 2 7 5

6 3 4 2 5 7 9 1 8

3 4 7 8 9 5 6 2 1

2 6 8 1 4 3 7 5 9

5 9 1 7 2 6 4 8 3

1 7 2 4 8 9 5 3 6

4 5 6 3 7 1 8 9 2

9 8 3 5 6 2 1 4 7

Side: 1/6

Side: 1/6

LETT

9 2 3 1 8 5 6 4 7

7 2 5 9 1 8 3 6 4

8 1 9 6 3 4 2 7 5

6 3 4 2 5 7 9 1 8

3 4 7 8 9 5 6 2 1

2 6 8 1 4 3 7 5 9

5 9 1 7 2 6 4 8 3

1 7 2 4 8 9 5 3 6

4 5 6 3 7 1 8 9 2

9 8 3 5 6 2 1 4 7

9 1 7 2

4 6 8 7 3 9 1 5 2

7 6 2 4 5 7 8 9 6 2 1 9 4

5 7 1 6 2 4 9 8 3

8

2 9 7 4 5 1 8 3 6

2 6 7 4 7 1 2 8

6 8 5 9 7 3 2 1 4

6

3 1 4 2 6 8 5 7 9

4

8 5 9 3 4 2 7 6 1

VANSKELIG

2 4 8 3 9 6 1 5 7

LETT

7 4 2 5 1 6 3 9 8

9 8 2 4 6 5 7 3 1

LETT

7 8 9 4 7 6 5 4 3 2 8 9 2 1 5 1 4 8 6 6 2 7 9 5 4 2 MIDDELS

6 3 9

8 3 4 6 8 3 2 6 7 6 2 3 5 9 7

9 5 8 6 3 4 5 8 9 1 2 1

LETT

MIDDELS Side: 1/6

5 9 6 7 8 6 7 5 1 4

5 6

1 3 6 8 9 7 4 2 5

7 3 1 9 8 2 4 6 5

Side: 4/6 8 Side: 3/6 7 6 9 8 39 7 6 3 1 8 2 4 9 5 8 2 4 94 5 8 69 3 86 4 5 4 9 6 5 7 8 1 6 3BARNESUDOKU 7 8 5 7 BARNESUDOKU 8 61 6 3 7 8 9 6 5 9 6 2 1 7 4 7 9 4 2 8 9 1 5 6

6 8 9 7 4 2 5

1 4 2 9 5 7 3 6 8

9 1 7 8 6 3 5 4 2

8

3 1 7 4 9 8 6

5

8 9 5 2 3 1 7

8 9 5 4 1 6 2 7 3

9

7 8 6 3 5 4 2

1 2 4 7 3 9 6 5 8

6

5 4 1 6 2 7 3

3 7 6 5 2 8 1 9 4

2 6 7 4 7 1 2 8

4 7 3 9 6 5 8

2 9 7 4 5 1 8 3 6

7 8 2 6 9 1 4 3 5

BARNESUDOKU

N E I

VANSKELIG

6 8 5 9 7 3 2 1 4

6 4 1 3 8 5 7 2 9

4

6 5 2 8 1 9 4

K L O S S E R A T T K R A T B A B E L A R L E I T N I N A G R A N E R B E T L Æ R E R A E F A S J O T E L U L M S E L E E R A U D T S R Å S V E N A N T

5 3 9 2 4 7 8 6 1

5 3 22 6 9 65 2 4 21 8 7814 37 2 5 7 9 6 4 7 5 9 83 9 4 2 8 46 7 5 2 43 69 7 3 5 6 4 5 2 6 9 2 1 2 11 4 5 8 1 4 36 92 7 26 6 97 439 66 68 2/6 3 Side: 1/6 1 3 5 5 17 83 4 Side: 5 5 9 4 9 619 8 77 71 1 92 879 329 748 BARNESUDOKU BARNESUDOKU 6 31 7 4 6 6 3 3 4 9 5 6 2 1 8 6 2 3 78 9 2 5 5 3 3 4 2 9 2 8 82 61 3 3 7 2 8 1 94 3 5 8 1 9 7 49 4 2 1 8 1 1 7 4 3 9 27 53 7 9 5 8 1 7 2 3 92 58 4 7 3 5 4 5 6 7 21 9 3 9 2 2 3 6 6 5 8 1 6NÅDELØS 54 9 NÅDELØS

2 6 9 1 4 3 5

U S

2 5 3 1 7 4 9 8 6

VANSKELIG

1 3 8 5 7 2 9

A S K V E I N E L E Æ R R S M E A P E P E L O A R R I

4 6 8 9 5 2 3 1 7

VANSKELIG

9 2 4 7 8 6 1

K E N G S A S R E D D I G A T G O R N E V A R E L R O D A I B S Å A G K L A E 4 2A R 6 5O D R

G L B A T R I L K E R I S T O J T K S E P T A A B E R E A E R S T A T E I E T E R N T A H E B E L S A D I S E T U M E N T S G E J Ø R N O G O P I V D I R E R S T A Å T U R O P A T MIDDELS S 1 7 8 3 3 4 5 1 E

9 1 7 8 6 3 5 4 2

7 8 9 4 7 7 6 5 4 3 2 8 9 2 1 5 1 4 8 6 6 2 7 9 5 4 2

S A V L I A U R O A N N A N I A M E N S A L O E O R I N N E I E S I N N E D R E G G O D E I A L T NÅDELØS 5 K 6 7L 3 E 1 8 9 3 4 8I 7 N 2 9T1

A P A N U A S J A D E L E L I N E G O S E T E N E R D O K S T N G Æ I R A T V T Æ R E R A E E N E T D I A E R T

8 9 5 4 1 6 2 7 3

4 1

1 2 4 7 3 9 6 5 8

Stort bildekryssord 27 2022

LØSNINGER SPILL OG MORO Side 28

VANSKELIG

NÅDELØS

3 7 6 5 2 8 1 9 4

5 4 1 1 28 75 18 9 4 7 6 5 6 3 8 4 5 1 9 4 6 7 9 7 2 5 6 3 9 54 2 8 9 9 4 2 24 1 3 6 5 53 19 4 1 6 8 68 7 4 69 21 8 7 9 5 4 2

7 8 2 6 9 1 4 3 5

1 7

6 4 1 3 8 5 7 2 9

1 8 6 3 8 4 5 9 5 9 4 2 3 6 5 4 1 3 9 8 6 4 9 1 8 7

5 3 9 2 4 7 8 6 1

1 7

NÅDELØS

53