Page 1

Sport

KULTUR

Hisøys nye håp

Granerevy bak lukkede dører

Side 18-19

Side 22-23

DET ER VIKTIG Å ABONNERE PÅ LOKALAVISA SEND «JA» TIL 40404250

Arendals Tidende Uke 3 2020 | Nr. 2 - 15. årgang | Pris kr 20,-

Mener det ikke er forsvarlig å være en lokal «helsesista»:

Våger ikke å være helsehjelpere i sosiale medier Mens digital helsehjelp blir vanligere og vanligere strammer helsestasjonen i Arendal til. Facebook-siden deres er lagt ned fordi den ble så lite brukt. Instagramkontoen har under 400 følgere. Side 6-7

KULTUR

KAN IKKE FORSVARES: Helsesykepleier Lena Utby Almenning og avdelingsleder på helsestasjonen May Karin Holanger mener ikke det er forsvarlig å hjelpe ungdom gjennom sosiale medier i dag.  Foto: Helene Walle

Forebyggende kulturtilbud rammes av budsjettkutt Side 26


2

Uke 3 2020

Arendals Tidende

PULSEN på Arendal Hver uke tar vi pulsen på det politiske liv og hvordan hverdagen som politiker i Arendal ser ut.

Faste deltakere: Robert Cornels Nordli Ordfører Ap

Terje Eikin Vara­ ordfører Krf Milly Grundesen Kommune­ plan­ utvalgs­ leder Sp

Inger Brokka de Ruiter Leder komite for helse, omsorg og levekår SV Geir Fredrik Sissener Høyre Ingjerd Livollen Leder komite for oppvekst Sp Vanja Grut Komite for samfunns­ utvikling Ap

Anders Kylland Gruppe­ leder Frp

Harald Danielsen Rådmann

– Det er noe av det ­vanskeligste jeg har vært gjennom som folkevalgt Selvom Robert Cornels Nordli har hatt en god og lang ferie, har ikke budsjettbehandlingen sluppet tak enda. HELENE WALLE | hwa@arendalstidende.no

Ordføreren smiler. Klokken er halv tre om ettermiddagen. Det har vært en hektisk første dag etter ferien, og fremdeles er ikke dagen over. En liten prat har han likevel tid til.

Ferie

Rett over nyttår reiste familien Nordli til Abu Dhabi. En avslappende tur som inne­ holdt mange nye opplevelser, men som også har gitt litt tid til å tenke og gruble på det budsjettet som ble vedtatt like før jul, som politikerne skal forholde seg til fremover. Det var en hard budsjettprosess for posis­ jonen, som etter å ha mistet et parti på veien måtte sondere med andre partier for å få flertall. De endte i et budsjettsamarbeid med Høyre. Robert legger ikke skjul på at budsjettet gjør det krevende å drive en kommune fremover.   – Det er noe av det mest krevende jeg har vært gjennom som folkevalgt siden 1999. Det budsjettet sitter godt i hodet enda. Jeg husker godt da vi kutta første gangen, at vi la ned noen skoler og at vi innførte eien­ domsskatt. Men dette er noe som er enda mer krevende. Det kommer til å bli et veldig krevende år, sier han. Robert understreker at han er glad for at Arendal tross en vanskelig økonomisk situasjon klarer å opprettholde en offensiv satsing i kommunene. Som et virkemiddel for å gjøre budsjettprosessen litt bedre og kanskje litt mindre krevende fremover, er det bestemt at formannskapet skal ha

budsjett og budsjettbehandling som faste poster på møtene deres, for å sikre at bud­ sjettet blir så godt forankret hos politikerne som mulig. Han begynner å flire, der han sitter i ordførerens stol, fremdeles med notatbøker og kalender foran seg, når han kommer på hvordan kona fikk han med på utenlandsreisen.   – Kona sendte en melding i høst, og lurte på om vi skulle ta en ferie på nyåret. Jeg svarte ja. Så spurte hun om jeg kunne reise en uke fra første januar. Etter jeg hadde sjekket kalenderen svarte jeg ja igjen, og ti minutter senere fikk jeg beskjed om at tur var bestilt. Vi skulle til Abu Dhabi, ler han. Robert hadde aldri vært der før. Han ler når han forteller om alle de store tingene han og familien har sett, for det er jo ingenting som kan bli stort nok i Abu Dhabi.

En god start

Robert har hatt mye å glede seg til etter ferien, selvom han fikk en pangstart i ordførerstolen. Fredag deltok han på den tradisjonelle nyttårsfeiringen til Fritid for alle, en feiring for alle utviklingshemmede i kommunen. Robert har vært med flere ganger, og gleder seg like mye hvert år.   – Det er en god start på det nye året. Det er knallgøy. I forrige periode var det kun en av de feiringene jeg ikke var med på, ellers har jeg vært på alle. Det er om å gjøre å bli prins og prinsesse, det er jo en stor kamp, også er det selvsagt et veldig spennende lotteri. Det er veldig hyggelig, smiler han.

Og på mandag får han besøk av to studenter fra Universitetet i Agder som skal følge han i syv uker fremover. En gutt og en jente, som begge studerer statsvitenskap og ledelse, skal få noen arbeidsoppgaver de skal se litt på gjennom ukene, samtidig som de selvsagt skal følge Robert, og se hvordan han jobber.   – Det ser jeg frem til. Jeg gleder meg til å bli skikkelig utfordra på en del ting, ler han.

En attraktiv region

Så kommer det felles formannskapsmøtet


Arendals Tidende

Uke 3 2020

3

Denne uken: I hovedtrekk så er det forskjeller på små og store k­ ommuner, og det speiler seg veldig i denne under­søkelsen. Robert Cornels Nordli | Ordfører Ap

med hele Østre Agder som skal holdes på Universitetet i Agder onsdag. Robert har fått i oppgave å lose deltakerne gjennom dagen, som blant annet inneholder besøk til MIL, mekatronikklaben i Grimstad og I4Helse, som er et senter for innovasjon og tjeneste­utvikling innenfor helse og omsorg. I4Helse holder til på Universitetet i Agder.   – Fokuset kommer til å være

mye på næring, utvikling og innovasjon. Vi har utfordra begge næringsforeningene i Arendal og Grimstad til å si noe om utvikling og utviklingsvekst, det gleder jeg meg veldig til å høre mer om. Vi må i det nye Agder få til å tenke nytt. Det er et nytt kart som er tegna, og nye muligheter oppstår. Da må vi som region utvikle oss til noe mer enn vi har klart til nå, og det har vi potensiale til. Jeg tenker

at vi må jobbe tettere sammen for å klare det, sier han. På seminaret skal det også snakkes om nærings­attraktivitet-rapporten som er gitt ut av NORCE på bakgrunn av undersøkelser de har gjort i Østre Agder kommunene. Selvom Arendal sin rapport er litt eldre enn de andre kommunene sin, viser sammenligninger at Arendal kommer på nest-laveste plass, rett over Grimstad, på å

være en attraktiv kommune for næringsdrivende. Undersøkelsen viser at Gjerstad kommer best ut på næringsvennlighet.   – I hovedtrekk så er det forskjeller på små og store kommuner, og det speiler seg veldig i denne undersøkelsen. Når det er sagt overrasker det meg veldig at Grimstad lå under oss. Tendensene er det som er interessant i undersøkelsen. Arendal

gjorde dette for første gang i forfjor som første kommune i Norge, og nå har vi fått med oss Østre Agder. Det skal bli interessant å se utviklinga videre. Det gir jo et bilde på hvordan vi bør utvikle oss som kommune, og det er det jeg er mest opptatt av, smiler han. Nå går ferden hans videre til Kristiansand, hvor han skal møte Agder Energi og Statkraft.   – Det går slag i slag, smiler han.


4

Uke 3 2020

Arendals Tidende

AKTUELT Kan koste 97 k ­ roner i bom­penger fra ­Dørdal til Tvedestrand Allerede fra 2025 kan på inntekts- og utgiftssiden. I På lerretet viste Birkeli frem tre tillegg ble det lagt frem et justert alternativer: K1, K2 og det siste summen tre i kraft. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Tirsdag møttes Østre Agder regionråd for å bli informert om bompengeforslagene til Nye Veier og COWI.

Fem bommer

Arild Nygård i Nye Veier og prosjektleder i COWI, Kenneth Birkeli, presenterte forslagene til den nye bompengeløsningen. Birkeli viste til tre alternativer, hvor det ene har tatt fem bommer med i beregningen, og den andre fire. Utenom det er forslagene ganske like både når det kommer

forslag.   – Vi må også håndtere hvor mange elbiler som vil komme. Det er en forventning i en veldig økning, og det er antatt at det vil være 50 prosent elbiler i gjennom­snitt over hele perioden, sa Birkeli. Det vanligste er å gi elbiler femti prosent reduksjon i bomsatsene, og tungt kjøretøy som lastebiler dobbelt så mye. Tirsdag ble Nye Veier bedt om å kalkulere risikoen ved å belaste tungt kjøretøy to og en halv gang mer enn den vanlige satsen, og komme tilbake til regionrådet med utregninger.

kalles K2 Justert. I K2 er det en bom mellom hvert kryss, i K1 er bom mellom Gjerdemyra og Fikkjebakke tatt ut.   – Prinsippet om at det oppleves som urettferdig for brukerne er nok det punktet som blir den mest avgjørende forskjellen, sa han og forklarte forskjellen mellom K2 og K2 Justert i stedet. I K2 belastes ikke strekningen mellom Fikkjebakke og Risør før etter den nye motor­ strekningen står klar i 2029. I den justerte modellen kreves det inn bompenger på denne strekningen allerede fra 2025.   – I K2 Justert krever vi inn bompenger på hele strekningen

fra starten, altså fire år tidligere, men det kan også gi fire år kortere bompengeinnkreving, sa Birkeli, og la til at han igrunn ikke har noen sterke anbefalinger, men at han likevel holder en liten knapp på den justerte K2. K2-modellen vil føre til at bilister på det meste må betale 93 kroner for å komme seg fra Tvedestrand til Dørdal på den nye motorveien, 73 kroner i gjennomsnitt. På

BOM: Østre Agder regionråd fikk tirsdag servert forslag til bompengefinansiering på E18-strekningen Tvedestrand-Dørdal. 

K2 justert vil det på det meste koste 97 kroner, og 71 kroner i gjennom­snitt. Da har COWI lagt til grunn statlig finansiering av veien på 62 prosent, samt at tungt kjøretøy betaler to ganger satsen og at elbiler betaler halvparten av satsen for lette kjøretøy.

Skeptisk

Ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal, var derimot


Arendals Tidende

skeptisk til at det skal kreves inn penger for en vei som ikke er bygget enda.   – K2 gir en tydelig stemme på at strekningen i midten bør bli ferdig så raskt som mulig. Jeg er redd for at den ikke blir prioritert høyt nok dersom bompenge­ finansieringen allerede er på plass. Gjennom et program har COWI kalkulert hvor mange bilister som

Uke 3 2020

kommer til å kjøre gamleveien for å unngå å betale bompenger, og resultatene var ifølge Nygård og Birkeli overraskende gode. Mens det på for eksempel E6 er mellom 30 og 50 prosent av bilistene som kjører rundt bommene, er det på strekningen Tvedestrand – Dørdal ikke regnet med at mer enn mellom fem og ti prosent av bilistene gjør det samme.  – Det er den laveste

anvisningen vi har i alle våre prosjekter, det er et oppløftende resultat, sa Nygård. Grunde Wegar Knudsen, ordfører i Kragerø, hadde liten tro på de oppløftende tallene.   – Jeg ønsker mer kjøtt på beina når det kommer til side­ veistrafikken, for jeg tror ikke det er helt reelt, sa han.   – På strekningen ArendalTvedestrand har vi allerede begynt å gjøre noen data, og lek­ kasjen ligger vesentlig over det som var forutsatt. Lekkasjen er betydelig mindre på tungtrafikk enn lett-trafikk, selv om vi har 2,5 ganger satsen for tunge kjøretøy. Lastebilindustrien har regnet på dette, og sett at de sparer bom­ satsene og vel så det på mindre diesel og timer på veien ved å kjøre rundt. Vi bør se på muligheten for 2,5 ganger satsen for tunge kjøretøy her også, la Ola Olsbu i Agder fylkeskommune til.

Til våren

Illustrasjon: COWI/Nye Veier

Målet med tirsdagens møte var at Østre Agder regionråd, som består av representanter fra alle de åtte kommunene og de to fylkene på strekningen mellom Grimstad og Dørdal, skulle legge en plan for når hver enkelt kommune bør ha kommet med anbefaling av bompengeløsning som skal vedtas av fylkene før sommeren.

5

VIKTIG: Prosjektdirektør i Nye Veier Magne Ramlo sa at bompenge­ finansiering er første prioritet.  Foto: Helene Walle

FORSLAG: Kenneth Birkeli, prosjekt­ leder i COWI, presenterte tre forslag til bompenge­finansiering.  Foto: Helene Walle

  – Ifølge planen skal vi lyse ut anbud på veien i april eller mai, og vi ønsker at det er entreprenøren som lager reguleringsplanen. Det er viktig å nå frem til det å forbe­ rede den prosessen så godt som mulig, sa prosjektdirektør i Nye Veier, Magne Ramlo.   – Vi har stort respekt for at mange blir berørt av den nye veien, og vi skal håndtere dette

på en god måte, men vi har ikke kapasitet eller grunnlag nok nå til å ta kontakt med hver enkelt grunneier. Første prioritet i vår­ semesteret er bompenger, svarte prosjektdirektøren. Etter planen skal alle kommune­ styrene ha behandlet saken om bompenger på E18-strekningen mellom Tvedestrand og Dørdal i løpet av mars og april måned.

Ber Nye Veier tenke nytt Varaordfører Terje Eikin er glad for at reguleringsarbeidet mellom Hare­bakken og Rannekleiv fremskyndes, og ber om at samfunnsnytta beregnes på ny måte. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

– Jeg har lyst til å gratulere Anette Aanesland og ønske henne lykke til som direktør i Nye Veier. Og så må jeg få lov til å gi henne en utfordring. Modellen for beregning av samfunnsnytte bør videreut­ vikles, sier han. I dag tar Nye Veier for seg skiltfarten når de regner ut hvor stor samfunnsnytte det er å utbedre nye strekninger. Eikin mener det er mer reelt om beregningene gjøres på faktisk fart og ikke skiltfarten, og spesielt på Stoa mener han det er viktig å se på hvor fort trafikken faktisk går.   – Det hjelper jo ikke med rask vei fra Harebakken til

Terje Eikin er glad for at reguleringsarbeidet på E18strekningen mellom Harebakken og Rannekleiv fremskyndes. Arkivfoto

Dørdal om bilene som kommer fra Kristiansand må kjøre sent mellom Stoa og Harebakken, eller i verste fall i perioder av dagen stå stille på denne strekningen. Det er derfor ­ svært viktig å komme i gang med strekningen HarebakkenRannekleiv. Det vil i praksis gi god samfunnsnytte, sier han og understreker at det nettopp derfor er så gledelig at Nye Veier vil starte arbeidet med reguleringsplanen på denne strekningen i 2021.   – 2020 skal brukes til å gjøre et forberedende tiltak så reg­ uleringsfasen kan gå raskere, avslutter han.


6

Uke 3 2020

Arendals Tidende

a k t u e lt – Det er naivt å tro at vi ikke bryter loven På helsestasjon for ung­ dom i Arendal er de ikke i tvil: Det er for ­risikabelt å drive helse­ stasjon på nett. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Helsesykepleier Lena Utby Almenning og avdelingsleder på helsestasjonen May Karin Holanger vet at ungdommene ønsker å finne dem på Snapchat og andre sosiale medier, og at de ønsker svar så snart de har trykket send. Det lar seg rett og slett ikke gjøre, ifølge fagpersonene.

Risikabelt

I juni i fjor besluttet bystyret å sette av midler til en e-helsesykepleier, og inviterte fylkeskommunen med på laget. Hele Agder ble med, men etter ett møte med en rekke fagpersoner, alt fra helsesykepleiere til lærere og til folk som har med personvern å gjøre, har de vanskelig for å se hvordan det kan gjøres uten å bryte loven.   – Det ble satt ned en gruppe på tvers av agderfylkene som skulle se på det, men den gruppa har foreløpig bare vært samla en gang. Det som ble veldig tydelig, var at ved å være på sosiale medier så driver en på kanten av noe hele tiden. Holanger holder opp rapporten «Sosiale medier i helsestasjonsog skolehelsetjenesten», utgitt av Helsedirektoratet.   – Denne sier jo noe om at vi skal finnes på sosiale medier, men man kan ikke tro at man kan ha en sånn konto uten å få inn ­personlige opplysninger. Selv om ungdommen vet at de ikke skal skrive noe personlig, så gjør de det likevel, og dermed er loven allerede brutt, og det hjelper ikke om helsesykepleieren bare gir generelle råd og ikke helse­ hjelp. Med en gang ungdommene skriver noe personlig utløser det egentlig en plikt om at det skal

skrives ned et sted. Det er ikke så lett å få til når man ikke vet hvem man snakker med, sier hun. Holanger forteller at spesielt politikerne har vært veldig ­ opptatt av «Helsesista», en Snapchat-konto styrt av Tale Maria Krohn Engvik, og at hun tross alt har fått det til. Den siste tiden har helse­ sykepleieren fått mye kritikk, blant annet på grunn av pasientsikkerhet og usikkerhet rundt om hun følger hels­evesenets regler.   – Ifølge lovverket er det vanskelig å se at det er rom for at helsesykepleiere er på sosiale medier. Det er naivt å tro at vi ikke bryter loven, for ungdommene bryr seg ikke, de skriver bare det de tenker på. Så det er i grunnen der vi står nå, gruppa meldte tilbake til fylkesstyrene at vi ikke kunne se hvordan vi kunne gjøre det lovlig. Fylkeskommunen har i ettertid vært tydelige på at de fremdeles ønsker at det skal jobbes videre med dette.   – Det er satt av midler fra fylkeskommunen til en e-helsesykepleier, men den juridiske rammen må komme mer på plass før vi som ledere kan gå for dette. Ungdom er ikke så opptatt av personvernet, så da må vi voksne som er fagpersoner tenke på det, for senere kan de angre. Vi har ikke noe kontroll på de opplysningene i det hele tatt. Ungdommene opplever det som trygt, men det er en falsk trygghet. For å gjøre det trygt må vi inn med sånne ID-løsninger hvor du logger inn med Bank-ID eller lignende, men det er ikke ungdommen interessert i, sier hun.

Kontortid

Så hvordan er det for ungdom å få kontakt med helsestasjonen for ungdom i Arendal i dag? Helsesykepleier Almenning er tydelig på at de ansatte ikke er veldig tilgjengelige etter arbeids­ ­tid, men at de alle sammen har jobbtelefon. Det er derfor mulig å sende en SMS en ettermiddag,

men mest sannsynlig blir den ikke sett på og besvart før dagen etter. De har en Instagramkonto, men den er kun tenkt som en informasjonskanal som sier når helsestasjonen for ungdom er stengt, når leger ikke er til stede og annen generell informasjon, og er ikke en arena hvor ungdom kan ta kontakt eller spørre om råd. Facebook-siden deres er lagt ned fordi den ble så lite brukt. Instagramkontoen har i skrivende stund 386 følgere. Selvom de har få følgere tror Almenning at ungdommene er inne og kikker selv om de ikke følger. Kanskje de synes det er flaut. Kanskje spesielt guttene synes det er flaut og la andre tro at de har vært innom helse­stasjonen før, undrer hun, siden det er så få gutter som følger dem.   – Det er ikke en plass man kan stille spørsmål fordi det er en usikret kanal. Det finnes kjempe­gode hjelpelinjer, blant annet Kors på halsen og Mental Helse. Som May nevner, personvern og dokumentasjonsplikt gjør det vanskelig å drive på sosiale medier bare fordi ungdommene vil det. Det finnes mange gode chattetjenester og hjelpelinjer der ute, og når man er anonym spiller det ingen rolle om du sitter her eller i Oslo og svarer, det viktigste er at ungdommene får svar fort. Jeg tror problemet er at ung­dommene ikke vet om alle tilbudene, sier hun.

Åpent to dager i uka

På helsestasjonen i tredje etasje på Alti kjøpesenter har de åpent to dager i uka. Hver tirsdag på dagtid og onsdag på ettermiddag og kveldstid. Det er ikke mulig å bestille timer hos dem, derfor klarer de å hjelpe alle som kommer innom, selvom det tidvis er lang ventetid.   – Skulle du ønske at dere kunne hatt åpent flere kvelder?   – Nå er det to dager som er veldig etablert, så jeg tenker heller er bedre å øke bemanningen, fordi det er kvelden det er mest trøkk på. Skal du ha en dag til

FOR TIDLIG: Helsesykepleier Lena Utby Almenning og avdelingsleder på helsestas gjennom sosiale medier. 

på kvelden skal du også ha lege, og det er ikke så lett å få til. Da må du ha like stor bemanning på de to kveldene, og da blir det ganske mye vanskeligere tror jeg, sier hun. Hun opplyser om at de har fått inn en ekstra jordmor to timer på onsdagskveldene, som visstnok er til stor hjelp når det kommer til å minske ventetiden. Dessuten

tror hun at den nye selvtesten for klamydia kan dempe trykket en del, så snart det blir litt bedre kjent. Kanskje det til og med kan lokke flere gutter til å teste seg? I desember fikk helsestasjon for ungdom i Arendal på plass selvtesting for kjønnssykdommen klamydia. Mens ungdommen før måtte inn til en helsesykepleier eller jordmor, vente på at alt ble ført inn i journalen for så å gå på


Arendals Tidende

Uke 3 2020

HER KAN DU FÅ HJELP: Mental Helse: Telefon 116 123 er døgnåpent for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

sjonen May Karin Holanger vet ikke hva fremtiden bringer, men i dag mener de det er alt for risikabelt å hjelpe ungdom Foto: Helene Walle

toalettet og ta testen, kan de nå i stedet gå på et eget toalett, fylle ut et skjema, ta testen og legge alt oppi en konvolutt, før de legger den i en postkasse på vei ut.   – Nå kan de komme hele uka og teste seg selv, så lenge helse­ stasjonen har åpent. I Kristiansand har de opplevd at flere gutter tester seg etter at de fikk selvtest, det håper

jeg skjer her også, smiler helsesykepleieren. I fjor hadde helsestasjon for ungdom 1500 konsultasjoner, en økning på ti prosent fra året før. Fra 2017 til 2018 økte ­konsultasjonene med 20 prosent. Helsestasjonen for ungdom skal tilby hjelp til alt fra psykisk og fysisk helse, seksuell helse, kropp, kjønnssykdommer og prevensjon. De aller fleste som kommer

inn, kommer for de to sistnevnte.   – Den største gruppa er mellom 16 og 19 år. Trenger de hjelp til psykisk helse har de som regel en helsesykepleier på skolen sin, så vi tenker at de kanskje får den hjelpa de trenger til psykisk helse der, også kommer de hit med andre ting, sier hun og legger til at helesykepleierne på skolene også kan tilby prevensjon og testing av kjønnssykdommer.

Kors på halsen: Telefon 800 333 21 er åpen fra klokken 14-22, i tillegg har de chatfunksjon i samme tidsrom. Alle du prater med er frivillige i Røde Kors, og tjenesten er helt anonym. Sex og samfunn: De har chatrobot som kan svare deg på spørsmål om prevensjon, i tillegg har de chat som er åpen mellom kl. 10 og 18 hver dag. Telefonen deres (22 99 39 00) er åpen fra kl. 9-11 og 12.30-14.30 mandag til onsdag og kl. 9-11 torsdag og fredag. Ungdomstelefonen: Telefon 400 00 777 er åpen fra søndag til fredag kl. 18-22, i tillegg har de chat tirsdager og onsdager mellom kl. 18 og 22. Youchat: Chattefunksjon hvor alle de ansatte og frivillige er unge skeive, lesbiske, bifile eller homofile. Chatten er åpen mandager og torsdager mellom 17-.30 – 20.30.

7


8

Uke 3 2020

Arendals Tidende

a k t u e lt Ikke bekymret for nye tendenser i Barbu Park

HELDIG: Torbjørn Trommestad i politiet sier at vi er heldige i Arendal, fordi politiet får inn få anmeldelser på ungdomsvold. 

Siden juni har det vært to hendelser med ungdomsvold i Barbu park. Leder ved forebyggende seksjon i politiet, Torbjørn Trommestad, er ikke bekymret. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Den første hendelsen i juni dreide seg om en slåsskamp som ble filmet og delt i sosiale medier. Ei jente beskyldte ei annen jente for

å ha ødelagt en e-sigarett, og slo henne gjentatte ganger i hodet og sparket henne i knærne. Den fornærmede uttalte i slutten av oktober til Arendals Tidende at hun sliter både fysisk og psykisk etter hendelsen.

Kuttskader

Forrige onsdag skjedde nok en alvorlig voldsepisode i Barbu park. To personer fikk kuttskader og ble sendt til sykehus. Skadene skal ikke ha vært livstruende, men ifølge Agderposten var det kuttskader på både armer og i

Blålysrapport Fredag 10. januar Anmeldt for ruskjøring Fredag ettermiddag fikk politiet i Arendal melding om en bil som kjørte ujevnt og vinglete. Meldingen kom klokka 16.30 og føreren ble stoppet like etterpå ved Sørsvannsveien.

halsregionen. Den ene av de to jentene er siktet i saken. Torbjørn Trommestad forteller at det er to veldig uheldige hendelser som har skjedd, og at spesielt den siste, hvor det var snakk om kuttskader, er ytterst sjeldent. Han tror ikke at det er en ny tendens som har dukket opp i Barbu Park, men han har en anelse om hvorfor det er nettopp i parken det har skjedd to slike hendelser.

Lett tilgjengelig

– Det må vi nok se i sammenheng

Arkivfoto

med at parken fungerer som en plass der folk ønsker å være. Det er en plass som er fin og hvor man kan ha det gøy, og det er et sted som er lett tilgjengelig. Da kan sånne hendelser skje. At den siste hendelsen skjedde kan virke som at var helt tilfeldig, men det kunne ha skjedd hvor som helst, sier han. Akkurat da han prater med Arendals Tidende har han ikke noen tall foran seg, men han opplever ikke at det kommer

inn mange anmeldelser på slåsskamper blant ungdom.   – Det kan jo forekomme hendelser vi ikke vet om også. Det vi i politiet pleier å gjøre, er at vi ofte kjører innom Barbu park lørdag og søndag både på dag og ettermiddag, og da opplever vi stadig at det er veldig mye folk der. Vi kjører gjerne innom bare for å gå en runde og snakke med folk, og alle er blide og glade for at parken er der. Vi er i grunn heldige i Arendal som ikke har så mange rapporteringer på slåssing, sier han.

Her er noen av sakene fra p ­ olitiets arbeid i uka som har gått.

– Fører er påvirket av alkohol. Han anmeldes og førerkortet beslaglegges, melder politiet på Twitter.

Lørdag 11. januar Politiloggen natt til lørdag Klokka 00.20 natt til lørdag ble en mann tatt av politiet, mistenkt for kjøring i

påvirket tilstand. Også klokka 02.50 lørdagsnatten ble en mann innbrakt.  – Han anmeldes for urinering på offentlig sted, i tillegg nektet han å oppgi personalia til politiet, melder politiet på Twitter. Like etter klokka tre, 03.02, ble ei berusa kvinne kjørt hjem fra Arendal av politiet.

Søndag 12. januar Urinerte offentlig Natt til lørdag ble en mann i 20-årene anmeldt for å ha hatt mindre mengder hasj på seg, samt at han urinerte på ­offentlig sted.


Arendals Tidende

Uke 3 2020

9


10

Uke 3 2020

Arendals Tidende

a k t u e lt

Skulle hjelpe med transpor På Facebook tilbød Lennart Simonsson (28) seg å hjelpe ei dame som trengte hjelp til å kjøre bort et lass med søppel. I huset der han møtte opp for å hente avfallet, ble han grovt mishandlet i over to timer av kvinnen, samboeren hennes og hans venn. OLAV SVALAND post@arendalstidende.no

– Det var helt forferdelig. Jeg gikk virkelig inn i en felle og skjønte raskt at herfra kom jeg meg ikke unna. Jeg var livredd og fryktet for å bli drept, de hadde våpen og det hele var tydeligvis nøye planlagt, sier 28-åringen fra Nedenes. Da han ankom adressen nøyaktig klokken 12 på en helt vanlig vinter­dag, i slutten av mars i fjor, ble han møtt av en mann. Han ble fortalt at kvinnen som bestilte oppdraget var inne i huset. Han ble bedt inn på kaffe.   – De hadde ikke kaffe, så jeg fikk litt is. Samtalen strammet seg fort til og den mannlige personen, som møtte han utenfor ble svært utagerende og voldelig. Simonsson visste at han bare måtte gjøre som de sa.

Fleipet om in natura

Dagen før, i meldingstjenesten Messenger hadde Simonsson fleipet med kvinnen. Hun skrev, i en facebookgruppe som etterspør hjelp til daglige gjøremål, at hun ønsket hjelp til å få fjernet hageavfall og en vaskemaskin fra adressen. Simonssen sa han kunne gjøre dette for kvinnen som sto oppført som singel i det sosiale mediet. De ble enige om en betaling på 700 kroner. Simonssen fleipet og sa at han kunne ta seg betalt in natura, noe den 20 år eldre kvinnen ­ responderte positivt på. Problemet var at kvinnen som oppga at hun var singel hadde en samboer med ett av de lengste rullebladene i byen. Da den mannlige samboeren ble gjort kjent med innholdet i meldingene, gikk det rett og slett en kule varmt for han. Han ringte en kompis og ba han hjelpe ham med å rane Simonsson i hjemmet

TRUET PÅ LIVET: Han ville hjelpe ei dame som ikke hadde sertifikat med å kjøre et lass søppel til dynga. I stedet ble han ranet på det groveste. - Jeg er retten. 

til paret dagen etter. Han skulle betale en kompensasjon for at han våget å sende melding til samboeren av seksuell karakter.

– Planla ranet

Han planla ranet på kvelden før – og sendte en video til hjelperen der han viste et malt omriss av en mannsperson – på parkettgulvet i stuen.   – Det var ikke tvil om hva jeg så i videoen. Jeg husker det enda. Ved håndleddene og anklene var det skrudd ned svært sterke strips med patentbånd – og fargen på malingen var mørkeblå, fortalte hjelperen i retten. Det var kompisen, eller «­hjelperen», som han selv kalte seg i retten som møtte den

fornærmede i døra og ba han inn på kaffe. Det forsto ikke Simonsson før han satt i en stol i stua og spiste is. På gulvet så han det malte et omrisset av en person som lå i stjerneformasjon.   – Det var jo ingen tvil om hvem det var som skulle ligge der. På brystet på figuren hadde de malt inn fornavnet mitt, så det er klinkende klart at de hadde en plan, sier 28-åringen.

Har celebral parese

– Etter en liten stund kom den mannlige samboeren inn i huset, låste døra bak seg og gjøv løs på Simonsson. Med en albue i ansiktet og et slag i hodet markerte han seg med kraftige utbrudd av sinne.

  – Jeg ble skikkelig redd og skjønte at nå kom jeg meg ikke unna, selv om jeg hadde forsøkt å løpe, sa 28-åringen. Han har celebral parese og har av den grunn problemer med det motoriske. Nerveksader i beina gjør det vanskelig for den unge mannen å bevege seg raskt.   – Jeg hadde aldri kommet meg unna og jeg turte ikke å forsøke, sa han i retten. Mens han satt i stolen, i parets stue, med deres hjelper tilstede, var den eneste utveien å gjøre som de sa.   – De tok fra meg mobil­ telefonen og bilnøklene. De sa at jeg skulle betale dyrt for at jeg

hadde bedt om betaling in natura. De stjal bilen min og kjørte en tur med den. Inni satt valpen min. Da kjøreturen var over, tok han med seg valpen inn i huset, der jeg var.

– Krevde penger med pistol

Den mannlige samboeren truet med å kondemnere bilen, eller å skru den i deler og selge den om han ikke betalte for seg.   – Han trakk opp en pistol, viste et fullt magasin med kuler, satte magasinet i våpenet og tok ladegrep. Så kom han bort til meg og pekte med den mot kneet, bare centimetere unna meg. Han sa at jeg burde skjønne at jeg ikke skulle sende slike meldinger til samboeren hans og at prisen ble høy.


Arendals Tidende

Uke 3 2020

11

rt, ble ranet og truet på livet

STRENGT: Forsvarerne til de tre tiltalte stilte forberedt, men ble overrasket da den ene sprakk og fortalte alt som var skjedd. Foto: Olav Svaland

overføringene ble jeg slått og sparket i hodet, truet med hammer og kniv. De ville ha meg liggende i tegningen på gulvet og lenket fast. Jeg nektet og gjorde heller alt de ba om. Jeg var livredd, sa han i retten. Da overføringene var gjort, truet hjelperen seg til transport hjem.   – De mannlige personene sa at jeg ikke ville vite hva som kom til å skje om jeg tystet om det som jeg hadde blitt utsatt for. Det var en direkte trussel, sa 28-åringen i retten. De er også tiltalt for dette.

ble med på – og følte vel at jeg ble lurt inn i en felle jeg også. Jeg ville egentlig ikke være med på dette, sa han til Arendals Tidende.

Sterke bevis

Kontaktet politiet

glad jeg overlevde, sa han etter å ha vitnet i Foto: Olav Svaland

Sammen med den kvinnelige samboeren, som hadde lovet han både lønn og sex for å kjøre skrotet til dynga, krevde han nå 20 000 kroner overført til sin konto som betaling for å ha krenket henne med å foreslå sex som betaling.   – Hjelperen slo meg flere ganger i hodet og ba meg logge inn i nettbanken. De truet til seg å se koden min. Da jeg var litt treg med å taste den inn, sparket han kneet mot ansiktet mitt. Det gjorde veldig vondt, sa Simonsson. 28-åringen gjorde totalt fire transaksjoner i betalingstjensten Vipps av 5 000 kroner hver.   – Mens jeg holdt på med

Da hjelperen var satt av utenfor huset sitt, reiste han direkte til fetteren sin og fortalte hva han var blitt utsatt for.   – Så ringte jeg til min far og til politiet. De kom raskt og snakket med meg. Mens vi satt der og pratet, ringte kvinnen som hadde bedt om transport til meg. Hun utga seg først for å være ansatt i Sparebanken Sør, der jeg er kunde. Da hun ble avslørt, ba hun meg komme tilbake til adressen fordi alle pengene, som jeg hadde overført ikke var kommet inn på kontoen hennes. Hun trengte også skyss til Stoa – og der kunne jeg jo ta ut kontanter, fortalte han. Heldigvis for 28-åringen, var både faren, fetteren og politiet ved hans side under opp­ ringingen og ble vitner til denne delen av utpressingen. Like etter ble de tre personene pågrepet.

Avslørt av «hjelperen»

Samboerparet stilte først opp

BEVIS: Aktor i saken, statsadvokat Håvard Ryengen hadde en stor mappe med bevis mot trioen som sto tiltalt.

i retten og fortalte at det aldri hadde vært en tegning på gulvet i huset. De sa at de hadde invitert Simonsson inn på is og kaffe for å snakke med ham – og at kvinnen var den eneste som var alene med ham – i to timer, mens den mannlige samboeren og ­hjelperen hans ryddet i hagen. Begge beskrev at stemningen som «koselig» i avhørene. Hjelperen derimot, la alle kortene på bordet, i retten. Han sa at han hadde blitt oppringt av kompisen etter handlingene og blitt truet til å holde seg til en oppdiktet historie dersom de ville bli pågrepet. I begynnelsen av vitneføringen holdt han seg til historien, men

sprakk like etter.   – Vet dere hva. Jeg er ferdig med dette dritet. Dere skal få den hele og fulle sannheten, sa han og lente seg langt tilbake i stolen foran dommerne. Så fortalte han om tegningen på gulvet, utpressingen, den grove volden, innesperringen, tyveriet av bilen, truslene og kravet om overføring av penger. Han navngav og pekte på de to andre tiltalte etterhvert som han mente de var skyldige.   – Vi tok amfetamin og røkte hasj mens vi var der. Jeg skal ikke skylde på rusen. Det var meg og vi som utførte alt dette mot Simonsson. Jeg er lei meg for dette i dag, spesielt da jeg vet at han har de utfordringene han har. Jeg visste egentlig ikke hva jeg

I retten viste en politietterforsker at omrisset var vasket bort og delvis forsøkt skrapt bort med barberblad. Hun viste også frem de fire stripsene som ble funnet i huset, samt andre bevis.   – Hvordan går det med deg etter alt som har skjedd, spør vi Simonsson.   – Det går ganske bra. Det er klart jeg er påvirket av alt som er skjedd. Det viktigste er å komme seg på jobb og fortsette dagene som om ingenting har skjedd, sa han til avisen.

Streng straff ventes

De tre personene er blant annet tiltalt etter Straffelovens paragraf 328. Her står det: Grovt ran straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om ranet er grovt skal det særlig legges vekt på om a) det er brukt grov vold, b) det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap, c) ranet er nøye planlagt, foretatt overfor en forsvarsløs person, eller d) det gjaldt en betydelig verdi Straffen for grovt ran er fengsel inntil 21 år dersom ranet har hatt til følge død eller betydelig skade på kropp eller helse, og lovbryteren har utvist uaktsomhet med hensyn til følgen eller kunne ha innsett muligheten for den.


12

Uke 3 2020

Arendals Tidende

a k t u e lt Bør Arendal ha statlig finansiert eldreomsorg? Det skal politikerne tjenester for de eldre og pleie­ trengende. Prosjektet skal gi ­vurdere 23.januar. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Bystyret sa i 2015 nei til å delta i forsøksordningen om statlig finansiert eldreomsorg. Nå er kommunene invitert til å søke på ordningen igjen, en prosjekt­ periode som skal vare fra juli 2020 til desember 2022. 23.januar skal komite for helse vurdere om dette er noe som er ønskelig for Arendal. Hovedhensikten med statlig finansiert eldreomsorg er å sikre gode og trygge

økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og mer riktig behovsdekning. Så langt er det seks kommuner som har deltatt i prosjektet, nå sier regjeringen at prosjektet skal utvides, og invit­ erer flere kommuner til å bli med. Deltakelse i ordningen vil sikre finansiering av Arendals helse­ tjenester i forsøks­ perioden, men gjennom å være med legges det også begrensninger på kommunens handlingsrom. Rådmannen er engstelig for at den statlige finansierings­ ordningen vil gjøre at tjenestene i Arendal øker så mye at

Arkivfoto.

kommunen etter 2022 ikke klarer å finans­iere tjenestene lengre.   – Ved at det lokalpolitiske handling­srommet stadig snevres inn fra statens side, blir bysty­ rets oppgaver mindre og mindre betydningsfulle og mulighetene til å gjøre lokale tilpasninger

av tjeneste­ tilbudet forsvinner gradvis. På rent p ­rinsipielt grunnlag er rådmannen derfor negativ til forsøksordningen, heter det i saksfremlegget. På tross av dette anbefaler råd­ mannen helsekomiteen å søke

deltakelse, av rent økonomiske grunner. Han ser det som nød­ vendig å gjøre det som er mulig for å øke kommunens inntekter, og bemerker at det eventuelt blir opp til bystyret og rådmannen og sørge for at de økte ressursene brukes klokt.


Arendals Tidende

Uke 3 2020

13

Kraftstasjonen på Rykene er stengt Det er en sprekkdannelse som har ført til at kraftverket må stenges på ubestemt tid. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Harald Vengen i Agder Energi kan ikke si noe om hvor lenge verket må holdes stengt. Kraftstasjonen er et vannkraftverk som produserer strømkraft. Akkurat nå holder fagfolk på å finne ut hvor stort problemet er, og hvordan det kan løses.   – Vi kan ikke si så mye mer enn det nå, men det jobbes med å vurdere problemet, sier Vengen. Rygene kraftstasjon produserer 280 GWh i året, som tilsvarer forbruket til cirka 14.000 husstander, ifølge Agder Energi, som eier hele anlegget.

Arkivfoto.


14

Uke 3 2020

Arendals Tidende

Mening – Hva skulle vi gjort uten gravplass­ arbeidere og kirketjenere? Verdige gravplasstjenester for alle. Fredfulle gravplasser. Kirkebygg folk er glad i. Goder som virkelig betyr noe. Så fint at de finnes.

kisten. Inne skal kirkerommet gjøres i stand og lys tennes. Brannsikkerhet ivaretas. Klokker skal ringe til rett tid. Alt skal følge sin orden. Gravferden har en liturgi som krever en scenemester. En som bidrar med ro og forutsigbarhet rundt det praktiske.

I 2018 døde det 40840 mennesker i Norge. Drøyt 39 000 ble stedt til hvile på en gravplass, og 36 000 ble gravlagt med kirkelig seremoni. Når alt går etter planen legger de færreste merke til jobben som gjøres for at gravferden skal bli den verdige markeringen den skal være. En grav skal åpnes, jorden skal tas hånd om. Det ryddes rundt så følget kommer til med

Mange steder i Norge er gravplassen det eneste parkmessige anlegget. Den er ikke bare de dødes hage eller et sted for de som besøker en grav. Gravplassene brukes av folk flest, som et sted å søke ro eller som en del av ruta for kveldsturen. Den bidrar med en grønn lunge i lokalmiljøet. Gravplassen krever en multikunstner som vet hvordan plantene skal pleies og

VELFERD:

Illustrasjonsfoto/arkiv

veiene holdes i orden. En som vet at sorgen har mange uttrykk. En som viser aksept. Det er mange gode grunner til at folk er glade i kirkene våre. Høytiden vi nettopp har avsluttet viser at mange oppsøker kirken i julen, både for gudstjenester og konserter. For andre er det stedet for gudstjenester året igjennom. For enda flere har en kirke vært rammen rundt store begivenheter som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Ved tragedier som rammer samfunnet blir kirkerommet åpnet og folk møtes for å finne trøst.

Både kirker og gravplasser er viktige kulturbærere i samfunnet. De uttrykker mye som er viktig for oss, som vi sjelden tenker på eller uttrykker med ord.

HELSE: Omkring halvparten av oss får psykiske problemer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd, andre trenger hjelp etter personlige kriser som dødsfall, ulykker, eller at de er

Psykiske problemer kan ramme alle, og om man blir syk er det viktig å be om hjelp. Helsepersonell har taushetsplikt. De som jobber hos legen, på helsestasjonene eller på sykehus har ikke lov å dele opplysninger

Redaksjon post@arendals­tidende.no

Tlf. 40 69 22 22 Frilansjournalist Olav Svaland post@arendals­tidende.no

om deg til andre. Søk derfor hjelp om du trenger det. Vi i FrP er opptatt av å gi barn og unge de verktøyene de trenger for å få en bedre psykisk helse. Derfor har vi styrket helsestasjonene, sikret at det er mobbeombud i alle landets fylker, at det stilles krav om psykolog i alle kommuner, og

Fagforbundet mener at både de ansatte i lokalkirken og innbyggere i lokalsamfunn er tjent med at det satses på denne gruppen, med utvidelse av stillinger og tilbud om faglig utvikling gjennom hele yrkeslivet. Slik kan vi sikre at kirkebygg, gravplasser og folk tas best mulig vare på.

Uten kirketjenerene og de ansatte på gravplassene hadde vi vært fattigere som lokalsamfunn. De fortjener å bli løftet frem og anerkjent for den jobben de gjør. Dessverre er det mye ufrivillig deltid også blant denne gruppen. Mange opplever at det ikke er midler til kompetanseutvikling. Dette til tross for at arbeidet krever bred

Styrker innsatsen for barn og unges psykiske helse i en vanskelig familiesituasjon. I mange tilfeller er årsaken også uviss.

kunnskap, praktiske ferdigheter og ­skjerpede holdninger.

at livsmestring skal inn i skolen. For å sikre god psykisk helse trenger vi tjenester som i større grad ser den enkelte. Derfor innførte regjeringen nye pakkeforløp for barn og unges psykiske helse i 2019, som skal bidra til at den enkelte i mye større grad blir sett og får tilpasset behandling. Der folk tidligere har måttet vente

Hildegunn Fardal Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet Agder

månedsvis i kø, skal de nå få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Dette skal gi bedre oppfølgingen av den enkelte og gjøre at det blir lettere å få hjelp for eventuelle tilbakefall etter endt behandling. Det er du som er ekspert på ditt eget liv og som vet hva som er viktig for deg. Derfor får du selv innflytelse på behandlingen og rett til å velge behandlingssted. Helsestasjon for ungdom er et tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Tilbudet er gratis. Her er det mulig å få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen. Dette er en

Annonseavdeling

Produksjon

Ansvarlig redaktør Grete A. Helgebø Mob: 466 97 805

Kulturredaktør (Permisjon) Linda Dyrholm Mob: 974 39 024

gah@arendalstidende.no

ldy@arendalstidende.no

Sportjournalist Tore Abrahamsen Mob: 975 72 101

Journalist Helene Walle Mob: 916 06 201

Annonseproduksjon Torbjørn Lillebø Mob: 920 47 345

Salgsleder Wenche Eriksen Mob. 410 20 737

tab@arendalstidende.no

hwa@arendalstidende.no

tli@tvende.no

wme@tvende.no

annonser@arendalstidende.no Grafisk designer Maria Åsheim Mob: 920 69 172 maa@arendalstidende.no


Arendals Tidende

Uke 3 2020

15

Send inn ditt innlegg meninger@arendalstidende.no - Legg gjerne ved bilde - Tlf. 40 69 22 22

Jul, nyttår, politikk og tanker

LEDER

POLITIKK:

Økende lønns­ forskjeller og ­forsvinnende goder

Jeg har min bakgrunn og trygghet fra Holmesund og Staubø. Ett lite miljø hvor alle var trygge og tok vare på hverandre. På søndagsskolen på Staubø lærte vi: La de små barn komme til meg og hindre dem ikke osv. Senere i speideren i Flosta fikk vi gode utfordringen og påvirkninger. Speiderloven kan jeg den dag i dag. Vi var barn og unge i Flosta og vi ble møtt med omsorg, kjærlighet, og forståelse , slik var det bare. En god barndom varer livet ut og det tror jeg på. Men i disse dager da vi alle sitter og hører på hvordan Jesus måtte flykte for å redde livet. Da undrer det meg at vi har en regjering som forteller oss at de som trenger hjelp skal få det der de er. Bilder og historier har vi hele tiden. Hvordan tar ”Folk Flest” vare på flyktningene i dag? Hvordan bygger regjeringen Solberg landet, hvor viktig er omsorg, fellesskap og neste kjærlighet. Når kommune og fylkes Norge skal endres og de

Illustrasjonsfoto/arkiv

blir fattigere. Når de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Hvordan forholder vi oss til statsministerens valgte ministre? Justisministeren er klar i sin tale mot Biskoppen som hjalp ett menneske i nød, som ikke hadde oppholdstillatelse slik regjeringen har vedtatt ved lov. Jeg så ikke at justisministren stod frem like bombastisk da fiskeriministeren fra eget parti brøt regler/lover. Hva ble sagt om FRP menistren som skrev reiseregninger på 450000 han ikke hadde foretatt? Ministre som reiser land og strand rundt på vår regning og ikke får tid til å lese og sette seg inn i EU direktiver.

Biskopen i Agder og Telemark Stein Reinertsen hadde en kronikk i Agderposten 21 des i år: Gjestfrihetens evangelium. Jeg håper mange har lest denne kronikken, og i tillegg har lagt Julens budskap på sinnet. Jeg er leder av Kristne Arbeidere Sørlandets Krets og jeg oppfordrer alle kristne arbeidere om å gjøre noe for å få mer kraft – handling i Julens budskap hele året.

Julens budskap er etter min mening helt klar som alltid.

Eldrup A. Hansen Staubø

viktig tjeneste for barn og unge, og er ofte et av de første stedene ungdom henvender seg når de oppdager at noe ikke er som det skal eller bare har behov for å snakke med noen. I perioden 2013 til 2019 har regjeringen styrket denne tjenesten med over 1,3 milliarder kroner. Samtidig er det viktig å gi barn og unge egne verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner. Derfor har vi fått livsmestring inn i skolen, vi har bevilget 5 millioner til utviklingen av en mestringsportal for plager som angst, depresjon og søvn­vansker og styrket hjelpetelefonen til Mental Helse og Kirkens SOS med 10 millioner.

Abonnement abonnement@arendalstidende.no Tlf. 40 69 22 22

I perioden 2013 til 2019 har kommunene fått mulighet til å motta et tilskudd per psykologårsverk de rekrutterer. Gjennom tilskuddsordningen har det vært en solid økning i rekrutteringen, og i 2019 er det gitt tilskudd til totalt 590 psykologstillinger i 369 kommuner og bydeler. Et tilstrekkelig antall psykologer er en forutsetning for en god helsetjeneste. Derfor er det bra at regjeringen innførte denne tilskuddsordningen, som har gitt 411 stillinger siden 2013. Det er dessverre noen barn og unge som fremdeles plager andre, til tross for at regjeringen har styrket kampen mot

Gi meg en utfordring, vi har flere plasser vi kan samles send melding til eldrup.hansen@ online .no eller bare ring 98823271

mobbing. Nå er det eksempelvis mobberen som må bytte skole. Det er bra. I tillegg har FrP i regjering sørget for at det innføres et mobbeombud i alle landets fylker som skal hjelpe barn og unge som utsettes for mobbing. Ingen barn og unge skal måtte grue seg til å gå på skolen. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Ta kontakt med fylkets mobbeombud, kommunens helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg. Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson (FrP)

Trykk: Amedia Trykk og distribusjon Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Org.nr: 898 426 432 Postadresse: Postboks 383, 4804 ­Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Nettside: www.arendalstidende.no

Fylkeskommunens godtgjørelse for ansatte som får lengre reisevei til sin nye arbeidsplass og ikke minst forhandlingsløsningen knyttet til endring av arbeidstid er satt på dagsorden i regionale medier. Ansatte i gamle Aust-Agder fylkeskommune har nytt godt av kortere arbeidstid i sommerhalvåret og denne goden er nå forhandlet om til ordinær arbeidstid, men kompensert med en økning av årslønn med 17.000 kroner. Er denne saken annerledes enn en omstilling i bedrifter i privat næringsliv? Er det noen forventning om at ansatte i offentlig sektor frivillig skal si fra seg goder de har opparbeidet seg over tid fordi godene fremstår som urettferdige utenfra? Denne saken føyer seg fint inn i det som er praksis i både offentlig og privat sektor og er nok verken i økonomisk omfang eller i virkemiddelbruk utenfor det som er vanlig. En bedrift som av ulike årsaker må flytte vil ofte iverksette tiltak som gjør det mer fristende for deres nåværende arbeidstakere å bli med på flyttelasset, enn at disse søker seg over til andre arbeidsplasser. Det er ingen kompetanse som er uerstattelig, men det koster også å drive nyrekruttering og opplæring. Mer interessant er det å diskutere en historisk ordning der funk­sjonærer i Norge har hatt kortere arbeidstid enn, siden vi er i vår nære historie, det som ble kalt timelønte arbeidere. For de med god husk så vet de at det på tidlig 70 tall også var slik at timelønte arbeidere hadde tre karensdager knyttet til sykepenger, mens funksjonærer beholdt full lønn fra første dag. Heldigvis har partene i arbeidslivet klart å få bukt med noe av denne urettferdigheten, men som det viser seg i gamlefylket vårt så har noe hengt igjen. Kritikk av at denne ordningen med kortere arbeidstid kan absolutt forstås. Det er vanskeligere å forstå det som virker som en forventning om at ansatte skal godta bortfall av ett opparbeidet gode uten kompensasjon. Det kan være mer interessant å se hvor «ropet i skogen» kommer fra, og det rykker litt redaktørpennen, når vi ser at dette blant annet kommer fra en representant fra selveste Stortinget. At representanten derfra, som jobber fra oktober til juni hvert år, skulle være den som stilte slike spørsmål er underlig. Et råd, ja et helt gratis et, herfra og til Løvebakken vil være å begynne med innsparinger når staten selv omstiller. Forsvaret, NSB, Posten og statens egne flyttinger av virksomhet har innebåret dyre omstillinger hvor personer har hatt lønn i hele den tiden de har igjen fra omstilling skjer til de blir pensjonister. På Stortinget ser det også ut som om de har glemt at de har bevilget seg en bedre pensjonsordning enn andre folk og at de i skam måtte gjøre retrett på et forslag om lønnstillegg for seg selv, når arbeidslivet ellers slet med lav oljepris og finanskrise. Så det kan være fristende å bruke det gamle ordtaket «å feie for egen dør» først. Blant annet ledere i offentlig virksomhet og de aller rikeste blant oss har i sitt kroneuttak stelt seg slik at vi i lønnsopp­ gjøret våren 2020 trolig får et høyere konfliktnivå enn tidligere, og det blir nok ikke mindre neste år. Da burde kanskje Agderbenken på Stortinget bruke sin innflytelse på tiltak med mål om å opprettholde det gode samarbeidet partene i arbeidslivet har hatt om lønns- og Grete A. Helgebø arbeidsvilkår. For høye lønnsforskjeller er Ansvarlig redaktør ødeleggende for et samfunn.

Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presse­ skikk. Den som mener seg rammet av urett­messig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageor­ gan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presse­ organisasjon og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presse­ etiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@presse.no


16

Uke 3 2020

Arendals Tidende


Arendals Tidende

Uke 3 2020

Volkswagen Størst på Nyttekjøretøy!

Kampanjetilbud VW Transporter 150HK | 4Motion | DSG automatgir

Kun kr 3.650,- pr mnd* Startleie kr 62.000,- 4år / 60.000km**

Kampanjetilbud VW Caddy

Kampanjetilbud VW Crafter

122HK | 4Motion firehjulstrekk

4Motion firehjulstrekk | DSG automatgir

Kun kr 2.490,- pr mnd*

Kun kr 5.490,- pr mnd*

Startleie kr 30.000,- 4år / 60.000km

Startleie kr 60.000,- 4år / 60.000km**

Nå har vi vintertilbud på Norges mest populære varebiler! Kjøper du en ny varebil fra Volkswagen Nyttekjøretøy gir vi deg kampanjepris på service- og vedlikeholdsavtale. gunstig rente på billån og leasing, tilbud på bilinnredning og mye mer. Velkommen innom oss for prøevekjøring

Service og vedlikeholdsavtale er inkludet i prisen på Transporter og Crafter!

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul!

Gromstad Auto

Vesterveien 56, 4839 ARENDAL | Tlf 37 40 10 00 | www.gromstad-auto.no

Åpningstider Mandag - Fredag Torsdag Lørdag

Kl 08.00 - 16.00 Kl 08.00 - 19.00 Kl 10.00 - 14.00

17


18

Uke 3 2020

Arendals Tidende

sport

NY: Frode Olsen er ny trener for Hisøys 4.divisjonslag. Han får med seg tidligere Arendal Fotball-trener Morten Knutsen og tidligere Arendal Fotball-spiller Rasmus Lynge Christensen i trenerteamet. Olsen ble formelt engasjert fra 1. januar.

Dette er mannen som ­erstatter Kai Risholt i Hisøy Hisøy har endelig landet trenerkabalen etter at Kai Risholt noe overraskende meldte nesen mot Tromøy og Trauma i november. Klubbens nye hovedtrener henter inspirasjon fra Rosenborgs trenerduo. TORE ABRAHAMSEN tab@arendalstidende.no

– Å stabilisere seg i divisjonen er klubbens mål. Deretter skal vi utvikle oss til å bli et lag å regne med i 4.divisjon, med kvalifiseringsspill til 3.divisjon

som en gulrot der fremme. Det vil jeg bidra til, smiler Frode Olsen (35) om hvorfor han sa til å overta hovedtrenerjobben etter Kai Risholt.

Kjent

Olsen, som til daglig er SFO-leder på Stinta skole, kom til klubben i 2014 og har vært en del av a-laget og klubbmiljøet siden. Han har dermed vært med på store deler av klubbens reise fra å være en klubb med et mosjons­lag i 5.divisjon til å bli en klubb som snuser på å være nest best i byen bak Arendal Fotball. Hisøy leverte en sterk sesong i 4.divisjon etter opprykket fra

5.divisjon i 2018. Grønntrøyene havnet på 9.plass. Klubben har de senere årene fostret frem flere gode lag, og klubbens flaggskip har en tydelig Hisøy-profil. Olsen ser for seg at syv-åtte juniorspillere også denne sesongen blir fast inventar i a-lagstroppen.

Jeg tror vårt publikum vil se Hisøy-gutter som kjemper sammen, tror Olsen som betegner egen spillerkarriere som «et ubeskrevet blad» med en juniorkarriere og rekruttlaget i Vard Haugesund.

  – Det første jeg bet meg merke i var lokalpatriotismen på øya. Når det stadig kommer flere hundre tilskuere på hjemmekampene, så forteller det meg at Hisøy IL står sterkt på Hisøy. Skal vi forsterke denne tilhørigheten ytterligere, må vi ha en lokal profil. At vi videreutvikler en rød tråd mellom barne- og ungdomsfotballen og a-laget blir en viktig vei videre.

Selvom han aldri nådde opp som spiller, trekker han likevel frem erfaringen han har tatt med seg fra en rekke trenerkapasiteter inn i trenergjerningen, som Rosenborg-trener Eirik Horneland og assistent Karl Oskar Emberland. Duoen har vært sentrale i suksessen FK Haugesund og talentsystemet som er bygd opp i vest det siste tiåret.

Horneland-inspirert

  – Jeg startet karrieren min ved å se opp til dem, og jeg har tatt med meg mange nyttige erfaringer fra begge to. Deretter har det gått slag i slag i lokale klubber i Haugesund, før jeg flyttet til Kristiansand for å studere for snart 14 år siden, forteller han. Med seg i trenerteamet får han tidligere Arendal Fotball-trener Morten Knutsen og tidligere Arendal Fotball-spiller Rasmus Lynge Christensen. Knutsen har ansvaret for én økt i uka, mens Lynge Christensen blir spillende assistenttrener.   – Alle har kompetanse å bidra med inn i gruppa. Jeg er den med minst erfaring av oss tre, men jeg tror blandingen


Arendals Tidende

Uke 3 2020

av Mortens erfaring, Rasmus’ innspill fra topp­ fotballen og mine egne tanker blir en god miks. Prestasjonene på banen er avhengige av at også trenerteamet får dratt det beste ut av hverandre, mener han.

19

Seier og tap mot samme lag

Gjenkjenne

Olsen er tydelig på hvordan øya-publikummet skal gjenkjenne trenerteamets tanker om hvordan fotball bør spilles.   – En hardtarbeidende og tydelig spillestil. Jeg er opptatt av relasjoner på og utenfor banen. Vi skal starte spillet vårt med å bygge opp bakfra, kunne beholde ballen i laget når vi er klare for å angripe og stå samlet. Det er laget alt handler om, sier han engasjert. Rasmus Lynge Christensen er foreløpig den eneste ny-signeringen i vinter. Mye tyder også på at Mathias Johansen fortsetter i Hisøy, selv om han trent med Arendal Fotball den siste tiden.   – Kontinuitet er viktig om vi sammen skal få fremgang. For vi skal bli litt bedre enn vi var forrige sesong. Det er derfor vi går på trening, avslutter Hisøytrener Frode Olsen. Terminlisten for 4.divisjon og 5.divisjon er foreløpig ikke offentliggjort.

SEIER: Martin Lindell i kamp. 

Foto: ØIF Arendal

Torsdag og lørdag møtte ØIF Arendal det danske 5-5. Så begynte ØIF- spillerne på det meste ledet laget med å lukte på seieren. Fem minutter 13 mål. Selvom de ikke hadde topplaget Ribe Esbjerg på hjemmebane. GRETE HELGEBØ | gah@arendalstidende.no

To treningskamper ble spilt mellom ØIF og det danske laget forrige uke. Ribe Esbjerg hang ifølge ØIF

Arendal med i starten av torsdagskampen, men det dabbet av etterhvert som tiden gikk. Etter fem minutter var stillingen 2-2, etter ti minutter var den

Mange bekymringer kan raskt bli færre. Snakk med våre fagfolk om hjerte- og karsykdommer.

Ring Hjertelinjen

23 12 00 50 Chat med oss på nasjonalforeningen.no/hjerte

senere lå arendalslaget to mål over i treningskampen i REMA 1000-ligaen.

like stort overtall, tok ØIF Arendal en strak seier. 38-31 til hjemmelaget.

25 minutter ute i spillet var stillingen hele 17-11, en ledelse på seks mål til ØIF-gutta.ØIF holdt seg på topp hele kampen,

Lørdag møttes lagene på ny, den dagen stakk danskene av med seieren, og slo ØIF med 32 mot 29.


20

Uke 3 2020

Arendals Tidende

Få nyheter fra arendalstidende.no i 5 uker for 5 kroner

Vi øker satsingen på arendalstidende.no I 2020 flytter vi fokus fra papir til nett, og vi vil bli enda mer aktuelle med journalistikken som er Arendals Tidendes merkevare: Balansert stoff som faktisk forteller deg det du trenger å vite om kommunen du bor i.

Arendals Tidende som nyhetskanal kan kommer fortsatt til å komme ut som en by på. tirsdagsavis, men helgemagasinet slutter å komme i postkassa. Istedenfor fokusLogg deg inn på arendalstidende, trykk erer vi på å levere aktuelle nyheter til deg på bli abonnent og velg kampanjen 5uker- på arendalstidende.no. for5kroner. I 2020 ønsker vi å være enda mer aktuelle som en digital nyhetskanal Husk at alle abonnenter har fri tilgang Prøv et digitalt abonnement i fem uker for Arendal. Derfor flytter vi fokuset vårt til nettavisa, og du kan enkelt registrere for fem kroner for å få en smak på hva fra papir, til nett. Arendals Tidende deg på følgende vis:


Arendals Tidende

Uke 3 2020

Sånn blir du abonnent: 1. Gå inn på www.arendalstidende.no 2. Trykk på knappen «Bli abonnent -Klikk her!»

3. Velg abonnementstype 4. Fyll inn informasjon i skjema 5. Betal med kort eller Vipps

Arendals Tidende - Vi bryr oss om Arendal - gjør du? Tlf. 40 69 22 22 | abonnement@arendalstidende.no

21


22

Uke 3 2020

Arendals Tidende

kultur Granerevyen:

Inviterer inn bak lukkede dører med humor­istisk blikk Granerevyen har fråtset i «godsaker» gjennom året som har gått. Nå er de klare for å vise fram sin versjon årets små og store hendelser. LINDA DYRHOLM ldy@arendalstidende.no

«Alle skal få» er et kjent uttrykk, og i årets revy, med det treffende navnet «Bak lukkede dører», får de aller fleste som har stukket nesa si fram sitt.   – Vi gleder oss til å gi publikum et blikk bak de lukkede dørene og fortelle litt om hva vi tror skjer der, sier instruktør Marianne Løge og revysjef Leif Gerhard (Liffe) Andersen.

– En gavepakke

Til fredag spilles den første av til sammen fire forestillinger i Arendal kulturhus. Gjennom hele 2019 har de samlet på smått og stort av hendelser fra nærmiljøet, og nå skal de endelig få servert sin versjon av alt fra lokalpolitiske kamper til en sjaman som forviller seg bort i Hoveskogen.  – Tradisjonen tro skal vi servere en revy som har sleivspark i mange retninger. Med gode gamle revyviser, gode tekster og nye friske låter lover vi en helaften i latterens tegn, sier det engasjerte revyparet. Idet avisa tar turen innom en øvelse en uke før premieren er

det full gjennomgang av tekster og sanger i fokus. På scene­gulvet i de nyoppussede lokalene i Kulturstua, i den gamle Eikaasbutikken på Grasåsen, synges det om valgkamp, eiendomsskatt og den nyoppretta Hovelista som endte i brudd etter at de kom inn i bystyret. Uenighetene mellom Canvas Hove og de forsmådde campinggjestene får mye oppmerksomhet, det samme gjør ordføreren som spesielt har stilt seg for hugg i 2019, bak flere lukkede dører. Fylkessammenslåing, budsjett, sprengning og kloakk står selvfølgelig på agendaen. ­ Ordfører, varaordfører, rådmann og en rekke politiske kjenninger blir parodiert og harselert med slik Granerevyen er kjent for å gjøre, og i år er det ekstra mye å ta tak i, ifølge Løge.   – Det har vært et hektisk år med mye kaos, det er en gavepakke til oss. Hove får mye fokus fra alle kanter og i alle varianter, men også andre saker får oppmerksomhet. Geir Fredrik Sissener fra Høyre får sitt, og miljøsaken pirker vi også borti. Med alt det rotet som har vært, har vi i år etablert vårt eget parti, Revypartiet. Vi slåss for å få lov til å henge ut folk, det er vår hovedsak, sier hun med et lurt smil, og legger til:   – Vi oppfordrer alle politikere til å komme, de kan kanskje lære noe, vi kjører opplæring med

tittelen «du skulle sagt ifra», sier hun spøkefullt.

Kjente figurer

Granerevyen har lang tradisjon i Arendal, og om tre år, i 2023, er revyen 100 år. De setter tradisjoner høyt, og de passer hvert år på å ta med seg noen av de gamle revyvisene.   – Det er viktig å bringe denne arven videre, slik at de gode gamle revyvisene ikke svinner bort blant alt det nye, sier Løge. I år som i fjor og mange år før det, får vi gjensyn med flere av de kjente rollefigurene. Magne i sjekta er på plass, og som alltid

GALSKAP: Granerevyen serverer en god dose galskap i årets revy, med premiere 

deler han villig sine betraktninger om livet med publikum. Den gamle dama, i Astri Edvardsens skikkelse, har i år bytta ut rullatoren med sparkesykkel, noe hun er svært fornøyd med,

POLITIKK: Rådmannen får som alltid plass på scenen i Granerevyen. 

tilsynelatende. Den utemmede Saltrødslasken har avgått ved døden i år, men råneboleren, spilt av Knut Gihle Arvesen, lever imidlertid videre i beste velgående. I år tar han for seg

Foto: Linda Dyrholm


Arendals Tidende

Uke 3 2020

23

KJENT BOLER: Knut Gihle Arvesen dukker også i år som den enkle råneboleren.  Foto: Linda Dyrholm

kommende fredag.

«Too good to go»-appen, med en lysende idé om å bruke samme prinsipp på utestedet «Sisters» for å skaffe seg damer. På øvelsen finpusser Løge på mimikk, tale og tekst, mens

Foto: Linda Dyrholm

kapellmester Peter Haltorp sørger for at sang og musikk henger sammen. I revyorkesteret har Haltorp med seg musikerne Jostein Kristensen, Harald Nyland, May-Linne Danielsen

og Odd Bjørn Jensen. De ti skuespillerne som skal sørge for at vi får trimmet lattermusklene er Cato Hagane, Kenneth Helgebø, Knut Gihle Arvesen, Andreas Dyrdal, Lene K.

KJENT: Den gamle dama, i Astri Edvardsens skikkelse, dukker hvert år opp på scenen. I år har hun bytta ut rullatoren med sparkesykkel.   Foto: Linda Dyrholm

BETRAKTNINGER: Lukkede dører åpnes og det snakkes fritt om kaoset i Hovelista og kommunevalget.  Foto: Linda Dyrholm

HUMOR: Det blir sleivspark i flere retninger i årets revy. 

Foto: Linda Dyrholm

Amundsen, Lise-Marit Bjornes Edvardsen, Helene Ludvigsen, Gunn Mariann Arnesen og selvfølgelig Magne Knutsen og Astri Edvardsen.   – Det er den samme gjengen som var på scenen i fjor, og det er en kjempeflott gjeng å jobbe sammen med. Det er et

godt samhold med alle, og de er veldig samspilte. Også er det en munter gjeng som lager mye gøy på øvelsene. Vi er farlig godt i rute, det er nesten litt skummelt, sier instruktøren med moderlig stolthet i stemmen, før hun igjen går tilbake til manus og siste finpuss på sketsjene til årets revy.


24

Uke 3 2020

Arendals Tidende

K U LT U R

Dobbelt jubileum m Arendal Bluesklubb og Arendal Bluesband så begge dagens lys i 2005. Til lørdag slår de seg sammen for å markere 15 år i bluesens tegn med stor fest i Bankgården. LINDA DYRHOLM ldy@arendalstidende.no

De to jubilantene har ­ fulgt hverandre gjennom tett ­samarbeid i 15 år. Nå gleder de seg til å arrangere en storslått feiring der musikksjangeren de elsker mest får stå i fokus.

En klubb blir født

12. januar 2005 samla en gruppe ihuga bluesentusiaster seg på den gang Kulturkafeen, i kjelleren på Syrdalens hjørne, for å starte en klubb. Unni Pettersen ble v­ algt til leder noen måneder etter oppstarten, og hun har stått i front for klubben uavbrutt fram til i dag. Gjennom åra har rundt 13.000 betalende ­publikummere kunnet glede seg over til s­ ammen 162 konserter i tillegg til flere samarbeids­konserter med ­andre aktører. Klubben har også stått som medarrangør av fem Saga­ netter. I løpet av de 15 åra som klubben har eksistert har de vært innom de aller fleste konsert­ scenene i byen, og i 2009 ble musikkpuben Barrique på ­Tyholmen deres faste tilholds­ sted. Her arrangerer de jevnlig konserter gjennom hele året. Klubben har etterhvert etablert seg som en tung aktør i markedet, og de har booka inn alt fra store verdensstjerner til lokale stor­ heter. De siste ti åra har de blant annet arrangert «Blå dager» i juli, i forbindelse med Canal Street, men som en selvstendig aktør på utsiden av festivalen.   – For oss er det viktig å støtte det lokale bluesmiljøet, og at ­lokale band og artister får spille hos oss. Spesielt under «Blå dager» i juli, da er det fire dager hvor klubben nesten uten unntak har brukt lokale artister, heter det i en pressemelding fra klubben.

Støttekonsert

Nå gleder styremedlemmene seg til å feire at de har klart å holde klubben i live i så mange år, tross flere utfordringer underveis. Sviktende billettsalg førte til

LOKAL BLUES: Arendal Bluesband feirer 15 år med storslagen jubileumsfest til helgen. 


Arendals Tidende

Uke 3 2020

25

med blues i sentrum

ENTUSIASTER: Arendal bluesklubb gleder seg til å arrangere jubileums­ fest sammen med bluesbandet. F.v: Luca Ghini, Unni Pettersen og Steinar Samuelsen. Arkivfoto

at de i september i fjor valgte å arrangere en støttekonsert for å redde bluesklubben, og for å lodde stemninga for at klubben skulle fortsette. De opplevde stor støtte og velvilje, og konserten ga et godt økonomisk grunnlag til å gjennomføre 15-årsjubileet, på Banken scene. De er imidlertid ikke alene om å være jubilanter. Samme år som bluesklubben starta, etablerte også Arendal Bluesband seg.   – Vi bestemte oss derfor får å lage en felles feiring. Bandet har med seg mange gjester denne kvelden, så dette lover bra. I tillegg til konsert blir det musikkog fakta-quiz og loddsalg, og vi serverer selvsagt bursdagskake, sier klubbens talsmann, Bjørn Fresti.

Full blåserrekke

Pressefoto

Arendal Bluesband ble ­ starta ­etter en jam i regi av blues­ klubben, på Kulturkafeen. Ideen om at Arendal, som da hadde en nystarta klubb, burde ha et eget bluesband i byen, ble virkelighet. Navnet sa seg selv, det måtte bli Arendal Bluesband. Gjennom de 15 åra har de hatt f­ orskjellig besetning, men vokalist og frontfigur, Runo Nygård, har vært med fra starten og fram til i dag. Bandet ble raskt engasjert for opptredener i alle sørlandsbyene, og stilen ble etter hvert kjennbar. I 2010 dro de i gang et Blues Brother-konsept med full blåserrekke. Blåserne kalte

seg «The big five », og ­bandet ble utvida fra ordinær besetning med fem personer, til fullt band med elleve musikere. Konseptet ble godt kjent og bandet ble booket inn til større arrangementer og festivaler. Det er noen år siden bandet har opptrådt med blåserrekka, men i anledning jubileet har de nå ­invitert med seg «The big five» på scenen igjen. Her kan du få høre klassikere som «­ Diggin on James Brown», «Stop it», «­ Messin with the kid» og «Old Man W ­ illis» for å nevne noen, og de lover mye lyd og god musikk med full besetning. Bandet inviterer med seg flere gjester på scenen i løpet av kvelden, og de gleder seg til å feire dagen sammen med et dedikert publikum.   – Vi har fått møte mange fantastisk mennesker og musikere som har gjort at hobbyen har blitt en livsstil. Det å få spille for publikum, danseglade og ikke minst feststemte mennesker gjør at det blir både meningsfullt og inspirerende, uttaler bandet i pressemeldingen. Arendal Bluesband består av Runo Nygård på vokal, Emil Viken på gitar, Lars Solberg på bass, Rune Larsen på piano og Pål Gundersen på trommer. Redaksjonen gjør oppmerksom på at journalisten tidligere har vært medlem i bluesbandets blåserrekke og i klubben.


26

Uke 3 2020

Arendals Tidende

K U LT U R

Kan miste populært ungdomstilbud Onsdag 22. januar inviteres ungdommer mellom 15 og 25 år til å delta på åpen scene i Lille Torungen, Arendal kulturhus, kanskje for siste gang. LINDA DYRHOLM ldy@arendalstidende.no

Når «Åpen scene» arrangeres for femte gang, i regi av ungdomsprosjektet «Snakkes» i samarbeid med Kloa, er det trolig for siste gang. Prosjektmidlene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tok nemlig slutt i fjor, og hvis det ikke dukker opp nye midler, står ungdommene i fare for å miste tilbudet.

Åpen scene

Neste ukes arrangement er bare en av mange faste treffpunkt for ungdom gjennom ­prosjektet «Snakkes». Prosjekt­ leder, ­Benjamin Pyke-Lindtveit, ­betegner «Åpen scene» som en suksess.   – Vi er veldig fornøyde med oppslutningen, og det er trist hvis vi må kutte dette ut. Det har vært en suksess hver gang med mellom fem og åtte innslag og rundt 80 ungdommer, sier han og fortsetter:   – Vi legger «Åpen scene» tett opp til påmeldingen til UKM (Ung Kultur Møtes) for å på den måten rekruttere til UKM. Vi jobber hele tiden på kryss og tvers for å bygge opp hverandre. Han presiserer at alle kan melde seg på med alt fra musikk og dans til kunst, dikt og poesi for å nevne noe.   – Det er nok flest musikk- og danse-innslag, men det skal være en arena som favner alle, det er ikke bare forbeholdt musikk. Alle som har en stemme og noe å formidle skal få plass, på tvers av ulike interessegrupper, det er en del av grunnmuren, at det virkelig skal være en åpen scene, sier han. Det er alltid spennende å se hvor mange som melder seg på, og i skrivende stund er foreløpig tre-fire påmeldte innslag, ifølge Benjamin.   – Av erfaring så vet vi at de

STEMNING: Åpen scene har blitt et populært tiltak blant ungdommen, ifølge prosjektlederen. 

fleste melder seg på den siste uka, og det går også an å melde seg på samme dag, så lenge det ikke er et stort band som krever mye teknisk forberedelse, sier han. Arrangementet varer fram til klokka 21 på kvelden, og starter med pizza klokka halv sju.   – Først har vi en lydprøve, så er det gratis pizza til alle før åpen scene starter cirka klokka sju. Vi holder på cirka to timer, og det er maks tre låter per innslag. ­Hensikten er at det skal være overkommelig å komme innom for å vise fram et nummer, sier han.

Gratis tilbud i fare

«Snakkes» har vært drevet av kulturenheten i perioden 2016 til 2019, med midler fra Barneungdoms- og familie­direktoratet (Bufdir). B ­ akgrunnen for ­prosjektet er levekårsrapporten fra 2014 som viser at Arendal ­kommune har større ­utfordringer enn landsgjennomsnittet. ­ Prosjektet har derfor som mål å skape gode møteplasser og aktiviteter i Arendal, uten at det koster noe, der ungdommen selv bestemmer hva som skal skje.

PROSJEKTLEDER: Benjamin Pyke-Lindtveit brenner for ungdommen i Arendal. Nå frykter han at de må legge ned et viktig prosjekt. Foto: Privat

Prosjektet har siden oppstarten i 2016 gitt et jevnlig gratis tilbud til all ungdom, uavhengig av bakgrunn. I juli i fjor var prosjektet slutt, og har siden blitt drevet

uten midler. Nå står det i fare for å stoppe helt opp.   – Uten midler kan vi dessverre ikke gjøre noe særlig. Alle våre arrangementer er gratis, og vi kjøper inn pizza til ungdommene på hvert arrangement. I hele 2019 har vi fått ta i bruk Lille Torungen gratis, og før prosjektslutt i juli forhåndsbetalte vi mat for fire arrangementer fremover, ­derfor har vi klart å drive fram til nå. Neste ukes arrangement er det siste vi har forhåndsbetalt, og nå er det tomt i pengekassa, sier prosjektlederen til avisa. Benjamin jobber som ungdomskoordinator i kulturenheten, i Kloa som er glassbygningen på utsiden av kulturhuset. Kloa erstatter Kilden ungdoms­ klubb mens huset er under renovering, fram til innflytting i nytt kulturbygg til høsten. Benjamin sier at «Snakkes» har betydd mye for ungdommen i Arendal. Han har fått mange gode tilbakemeldinger og opplever stor opp­ slutning på arrangementene, som har vært alt fra gaming-kvelder, e-sport og temakvelder til åpen scene og juleball.

Foto: Privat

  – Jeg har hatt to ungdoms­ ansatte som sparringspartnere for å finne riktige aktiviteter. Midlene vi har fått gjennom dette prosjektet har gitt oss en unik mulighet til å gjøre det mulig å fokusere på jevnlige arrangementer. Jeg tror på langsiktighet og gjentakende møteplasser som skaper endringer over tid, og den muligheten er jeg nå redd for at vi mister, sier han. Han synes det er trist å tenke på at neste onsdag kan være det siste arrangementet i regi av ­«Snakkes», og på spørsmål om Kloa eller Kilden ungdomsklubb kan overta driften av prosjektet, trekker han fram den pressede økonomien i kulturenheten.   – Dette er ikke noe Kilden eller Kloa bare kan overta uten videre, da trenger vi mer ressurser, men det er trange tider og vi har ikke mye å gå på. Det er veldig trist hvis vi må legge ned et så vel­ lykket prosjekt. Konsekvensen er at den forebyggende p ­ ositive effekten ungdommen har hatt i møte med andre, nå kan ­forsvinne, det er dumt med tanke på levekårsutfordringene vi har i byen, sier han.


Arendals Tidende

Uke 3 2020

27

S pi l l o g mo ro Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: www.skrivesmurfen.no ØRKEN

GOD

HU

AKUTT

Ragna Dahl

FISK BLIR ANIMA HJEMME SJONS FILM

AULAEN

ANGÅ ENDE

PIKE NAVN

EI

TILLØP RETTE

SVING OM TRENDY

DYR ETSE

TEKKE BEVEGE

REKKE HUMRET

UTHUS

TIDS ROM MENE

30 - ÅRS JUBI LANT

PLATE

LARVE

INDISK BRØD

FASE

IDRETTSUTØV ERE FÆLT

VANE OSTEBY

PIKE NAVN

SLETTE HALTE

REISE GODS ARREST

DÅRLIGE

FIN LAND OFRET

GUTTE NAVN

TÅKE ORE BIBEL NAVN PRO NOMEN

EKSI STERER

STOR PANNE VASKE

TØRR STRØM

DRIKK SMERTE

FASE

ATOM

FERSKE

LYTTER

KLO

STEMME TRENING

DRIKK BØNN

MEGET

HOLDER UT MYNT

TITTEL ELV

AVIS MORENE RØYK STUE LINJE

HEI

NARRE GUTTE NAVN

KREV PUSSE

LAKKE

HÅND PIKE NAVN

SKRYTE FISK

GRØSS

BYTTE

LIDELSE

TALL

ELEK TRODE

HAVDYR OPP GAVE

DYR

VOKSER ELE I AREN GANSEN DAL

SLYNG PLANTE TIRRER

DIKT

SLEKT NING

TOPP KORT SYNGE

TILLATE HASTET

ESSE

FORSK NINGS ROM

SVAR

TRE TONE

RIPMÅT SVENSK SELSK. STED I JØLSTER

BREN SEL

SOLID PIKE NAVN

NISSE DEN ELDRE

HANN DYR NORD MANN

ASTAT TONE

LATIN AMERI KANER GNÅL

STUND BYRDE

HER SKER

KJØRE TØY SVAR

PARTI DYRE LÅT

VISITT

SVULME

MUTT

KUTTER AVISEN UT

ORGAN

GRUPPE HØYDE

TRÅKK

BOL

BINDE ORD

RUSSISK ELV

KONGE NAVN KALD FYR

UNDER - SATSER MER LAG DIGITALT SLÅ RØYS HAST

PIKE NAVN

TANKE

MERK

SKIKKE LIGE

RE SPEKT

MÅL

SKUE PLASS

LIKE

GUTTE NAVN

SKUER

Løsningen finner du på side 29

SPISTE

SNÅLE


28

Uke 3 2020

Arendals Tidende

Skynd deg å bestille nå da tidlig rabatter enda gjelder på flere av turene. Gjør drømmen til virkelighet! 7/2 REISETREFF WEEK-END I STAVANGER 16/2 VINTERTUR TIL RØROSMARTNAN

1/3 NORDLYS I SENJA & LOFOTEN 6/3 og 20/3 SOL OG VARME I SYD SPANIA 27/3 SPANIA, GIBRALTAR & PORTUGAL 27/3 BEATLES FESTIVAL I HAMBURG 5/4 PRAHA & DRESDEN 5/4 NEDERLAND OG LILLE I FRANKRIKE 5/4 KALININGRAD I RUSSLAND 5/4 GØTEBORG & ULLARED 5/4 FAVORITTREISEMÅLET GDANSK 6/4 ØSTERSJØCRUISE TIL RIGA 9/4 VEJLE OG FLENSBURG 16/4 BLOMSTRING I HOLLAND 16/4 IDYLLISKE TOSCANA 17/4 MUSIKK & DANS I ÅLBORG 18/5 TURER TIL MAKARSKA OG OPATIJA 19/5 BULGARIA OG MANGE FLERE….

Se alle våre turer på www.touring.no

Risdal Touring AS, Transportvegen 17, 4735 Evje www.touring.no  37 93 15 15

ARENDAL

presenterer

MUSIKKTEATER

musikalen

CABARET Billetter: www.arendalkulturhus.no

23.-25. april

eller tlf: 37 00 60 60

Billetter: www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

www.arendalmusikkteater.no


Arendals Tidende

Uke 3 2020

29

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: www.skrivesmurfen.no

S

ØRKEN

GOD

S

S A L E N BLIR ANIMA HJEMME SJONS FILM

AULAEN

H

ANGÅ ENDE

A D

SKIKKE LIGE

PIKE NAVN

FISK

L

MERK

R E A L E EI

L

I

MUTT

TEKKE BEVEGE

V

TIDS ROM MENE

R

PLATE

I D

RØYS HAST

I BOL

HANN DYR NORD MANN

INDISK BRØD

SLETTE HALTE

DYR ETSE

T

S T

REISE GODS ARREST

B

V E D TØRR STRØM

N O A VOKSER ELE I AREN GANSEN DAL

S E C

E L

FERSKE

R

ATOM

KLO

S T

GRØSS

G Y S

BINDE ORD

KREV PUSSE

O G SVAR

ORGAN

VISITT

E S K TITTEL ELV

N E

M I LIKE

HOLDER UT MYNT

I

L T B

PARTI DYRE LÅT

SKRYTE FISK

E R

I R FASE

VANE OSTEBY

NISSE DEN ELDRE

S E D

SVENSK SELSK. STED I JØLSTER

FIN LAND OFRET

S F

GUTTE NAVN

S

EKSI STERER

E TÅKE ORE

A B

S M O G

W O K

DYR

LYTTER

I TALL

FASE

I

O N D E

MEGET

M Y E HÅND PIKE NAVN

M I

T

TILLATE HASTET

SOLID PIKE NAVN

T

I D

B

I

L

LATIN AMERI KANER GNÅL

TOPP KORT SYNGE

SLYNG PLANTE TIRRER

HAVDYR OPP GAVE

påsketur langs donau påsketur gardasjøen med verona 2.-13.april Kr. 16990,5.-13.april Kr. 10790,påsketur gdansk blomstringstur holland

SVULME

L

UTHUS

L

DÅRLIGE

Ø L RØYK STUE LINJE

L

I

E S S

AVIS MORENE

A N

K R E O L

M O T

påsketur til krakow & warszawa deilige mallorca 8.-14.april Kr. 8190,-

E SLEKT NING

A T

ASTAT TONE

HER SKER

A

B A R N

SKUE PLASS

A R E N A

A R N E

SKUER

S E R

SNÅLE

SPISTE

18.-23.juli Kr. 8990,-

påsketur historiske berlin påsketur til st. petersburg 7.-11.april Kr. 6390,7.-11.april Kr. 7690,-

I

V G

R I

21-25.juni Kr. 7490,-

naturskjønne madeira barcelona 24.-30.mars Kr. 8990,22.-26.mars Kr. 6590,-

T E

L

17.-21.juni Kr. 6990,-

til spennende steder i hele Europa

N

LAKKE

6.-12.mai Kr. 7990,-

opplevelser med fly

S E L DRIKK SMERTE

21.-27.april Kr. 8890,-

solskinnsøya bornholm vestlandet, bergen & stavanger

O R

TRE TONE

6.-10.april Kr. 5590,-

praktfulle praha dalarna med midtsommerfeiring

S T Ø

L E A D

STEMME TRENING

L J Ø E T GUTTE NAVN

med god stemning og flotte opplevelser

A H A

R O V

I D D E

L A

STUND BYRDE

DRIKK BØNN

koselige bussturer

N

A S L E

N E V E

O D E

B

BYTTE

RUSSISK ELV

I D E

I N J A L

LIDELSE

DIKT

B E S Ø K

PIKE NAVN

O L A V GRUPPE HØYDE

K A T T E R

L E N

K Y T E

KJØRE TØY SVAR

L

A K E R E

L

L A B

TANKE

A N N A

L U R E

R V

IDRETTSUTØV ERE FÆLT

RIPMÅT

I

RE SPEKT

N Å

M E D

V

ESSE

REKKE HUMRET

G N O M

HEI

NARRE GUTTE NAVN

KONGE NAVN KALD FYR

D A N S

T Å L E R

F R U FORSK NINGS ROM

LARVE

N E G L

A N O D E

I

E

R Å N E R

I O N

ELEK TRODE

SVING OM TRENDY

PIKE NAVN

M O

STOR PANNE VASKE

A

V E N N E L Ø S E

R E

P A R G A S BIBEL NAVN PRO NOMEN

TRÅKK

O

MÅL

S Å L E UNDER - SATSER LAG MER SLÅ DIGITALT

U R

A R E N D A L BREN SEL

B

R A G N A

Ragna Dahl

N B

U K E N E

H E L G E 30 - ÅRS JUBI LANT

AKUTT

L L E

S T R A K E KUTTER AVISEN UT

S

I N N E

S A T S TILLØP RETTE

HU

Å T

R A R E

DENNE UKEN PÅ SØRLANDETS EGEN TV-KANAL: Vi sender 24 timer i døgnet!

Kinoguiden Sør - Januar

Lunsj i Eventyrlige hjem - Systog Dale

Natalie guider oss gjennom de største og mest spennende kinofilmene som går på kino i januar.

I første program møter vi Margit Dale som har overtatt den den 400 år gamle slektsgården i Valle.

13.-21.april Kr. 8790,-

amalfi & capri vårtur til unike krakow sorrento, 21.-25.april Kr. 5890,24.april-1.mai Kr. 9390,costa calida - spania kroatiske perler - istria 24.april-1.mai Kr. 7990,- 25.april-2.mai Kr. 8390,med elba vakre algarvekysten toscana 5.-12.mai Kr. 9290,25.april-2.mai Kr. 8590,blomsterriviera ukjente8.-15.mai skatter makedoni a & albania italias 9.-14.mai Kr. 7090,Kr. 8990,kaliningrad sjarmerende riga spennende 18.-22.mai Kr. 5990,10.-13.mai Kr. 5290,sommer i tyrol brati22.-27.mai slava med wienKr.& wachaudalen 11.-16.juni Kr. 8990,7190,finnmark rundt nattopera i verona 27.juli-3.august Kr. 13990,- 14.-18.august Kr. 7890,den evige stad roma sjarmerende vilnius 23.-27.august Kr. 7990,13.-16.sept. Kr. 4990,spennende cruisereiser

Mot en av mine minste

i nære og fjerne farvann

med albania & santorini påskecruise i middelhavet cruise 3.-11.april Kr. 10990,17.-25.april Kr. 9990,-

Som taterbarn ble Martin Larsen plassert på barnehjem i Sogndalen. Dette er historien om vold og psykisk avstraffelse, om det å miste sin familie. 1500 taterbarn opplevde dette helt frem til 1989. En film av Kai Erland og Marius Loland.

TV Agder distrubueres til 170 000 seere i Aust og Vest-Agder. Sendingen går i loop hver time, hele døgnet*. Nye programmer hver mandag. TV Agder sees på disse kanalnumrene: Kabel/fiber: Canal Digital #125, Get #32, Altibox #33, Telenor #149, Antenne: RiksTV #52. Gikk du glipp av noe? Programmer legges også ut på tvagder.no. Produsent Media Service AS, Tlf: 370 18 000. *RiksTV 19:00-24:00 og 09:00 - 12:00 i helgen.

københavncruise

22.-24.mars Kr. 1290,-

cruise til stavanger flor & fjære 17.-19.august Kr. 3690,-

www.dagaasbo.no - 37 15 70 31

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Chat med oss på nasjonalforeningen.no/demens

annonse? annonser@arendalstidende.no


30

Uke 3 2020

Arendals Tidende


Arendals Tidende

Uke 3 2020

Bak lukkede dører med

Granerevyen

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag Lørdag Fredag Lørdag

17. januar 18. januar 24. januar 25. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

31


MIDDELS 8 3 1 2 2 4 1 5 9 6 4 9 1 2 7 6 1 6 2 7 9 2 4 1 8 4 7 2 6 1 3 9 1 4 6 2 4 3 9 5 8 1 5 4 6 8 3 1 2 VANSKELIG 4 9 1 2 7 6 7 3 6 5 8 8 94 2 4 1 1 4 6 13 29 4 6 9 5 78 1 5 VANSKELIG 1 6 4 7 3 6 5 2 4 8 6 1 8 4 1 6 6 1 2 2 9 1 5 9 5 7 8 9 5 1 2 3 6 1 6 4 NÅDELØS NMS Gjenbruk er på flyttefot. 2 48 8 6 1 4 9 GRETE HELGEBØ 6 31 2 gah@arendalstidende.no 2 9 1 5 3 1 7 Onsdag blir aller siste dag noen sinne hvor 8 9 5 1 2 3 6 2 butikken drives fra lokalene i Vestre gate. NÅDELØS 6 2 3 Gjenbruksbutikken som har holdt til i 4 9 8 4 1 byen helt siden oppstarten i 2002 drives av 3 2 Det norske misjonsselskap. Nå ønsker de 7 9 større plass og planlegger å etablere seg i 3 1 7 nye og mer moderne lokaler på Stoaveien 3 2 5 7 3 like ved Sørsvann. 2 BARNESUDOKU 4   – Vi har vært på utkikk etter nytt lokale 6 2 3 lenge, dette er lite og litt for dårlig, 1 sier 8 2 5 Brit E. Bugge Mjåvatn som er styreleder 4 1 3 5 2 1 for selskapet som driver butikken. Sudoku - PrintGenerator 7 9 7 8 4 9 Totalt er mellom 50 og 60 frivillige sjåfører EN ÆRA SNART OVER: NMS Gjenbruk avslutter butikkdriften i byen. Foto: Grete Helgebø MIDDELS 3 2 5 7 og butikkhjelpere tilknyttet 1 9 brukt­ 4 7 2 9 3 2 4 1 5 6 butikken i Arendal. De kjøper ingenting,   – Det er mange her som kommer for kundegrunnlag på noen måter. På Stoa 4 8 7med 9 1å møte 4 noen 3 og få noen å prate med, sier er det gratis parkering, men her i byen er 1 tar 6 imot ting folk vil kvitte 22 seg men

Bilredning Sør AS 37 03 39 00

4 9 7 1 5

1 2 9 3 7

og selger for6en billig 3 penge. 4 det 7 videre 2 17 Mjåvatn og butikkollega Magnhild Gøytil 6 2 4 8 5besøk av 1 Jakobsen forteller at de3ofte9får folk 8 med 3dårlig råd som skal1innrede 25 husene sine, og at mange slår7seg ned for 1 De2 sier7butikken 6 6 er å4 få en9prat samtidig. til9hjelp 2 for4en 1del ensomme 8 mennesker.

2Jakobsen. 5 1 8 Styreleder Mjåvatn håper de som trenger 9noen å snakke 5 4med fortsetter å komme selvom butikken flyttes til Stoa og under­ 3streker at4de skal fortsette 1 å servere kaffe til dem 7og noe 1 å bite i 9 5 som vil ha en prat. 1 2 4 8 3 5 6 7 9

1 2 8 3 8 7 6

8 7 5 6 9 2 1 4 3

7

– Jeg tror kanskje det blir en endring i

det ikke så lett å komme til for dem som kjører bil. De personene som beveger seg litt rundt i byen og har kommet innom her vil kanskje ha litt vanskeligere for å komme, men vi har sjekka at det går buss til Stoa. Så vi prøver å skilte med det, sier hun.

9 1 4 Tagg ditt bilde med #mittarendal Sudoku - PrintGenerator 8 1 5 4 6 MIDDELS VANSKELIG 2 4 1 5 9 6 7 3 6 5 Løsning Barnesudoku Løsning Sudoku 1 6 2 7 8 4 4 7 2 6 1 6 1 2 4 3 9 5 6 2 9 5 7 1 2 8 3 1 6 4 4 9 1 2 7 6 6 1 2 4 8 9 2 4 1 8 1 6 3 9 1 4 2 9 1 5 8 1 5 4 6 8 9 5https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/ 1 2 3 6 VANSKELIG NÅDELØS 7 3 6 5 4 9 8 Onsdag Tirsdag 8 4 3 2 6 1 2 3 1 7 Hva kan vi hjelpe 9 5 7 2 deg med? https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/ Sanering 1 6 4 / forebyggende 6 2 3 4 m/s 6 m/s 0 mm • Husbukk • Biller • Stokkmaur 2 4 8 6 1 4 1 • Duer • Veps • Maur • 9Fluer • Mus 1 • Borebiller6 7 Fredag Torsdag • Sopp og råte • Rotter • Kakerlakker 2 9 1 5 3 2 5 7 Ellers alt innen skadedyrkontroll 8 9Ring: 5 Tor 1 2Ole3Dalen 6 - 37 02 47 90 / 4906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring NÅDELØS 4 9 8 5 m/s 6 m/s 0 mm 3 2 3 1 7 2 6 3 7 4 2 9 8 1 5

9 4 5 7 2 3 6 8 1

VANSKELIG 7 4 3 6 2 1 2 5 3 8 8 9 6 7 1 9 6 1 5 4 3 8 7 1 6 2 5 4 8 9 5 1 9 2 3 6 3 2 4 7 4 7 8 9 5

1 5 6 3 9 2 8 7 4

MIDDELS 2 3 8 4 1 6 9 3 5 4 7 2 6 1 2 7 8 7 3 6 4 9 5 8 9 2 4 1 3 5 6 9 7 8 1 5

1 7 4 3 5 6 8 9 2

5 2 8 9 4 7 3 1 6

1 2 4 8 3 5 6 7 9

8 7 5 6 9 2 1 4 3

8 9 3 2 4 1 7 5 6

5 6 2 8 9 7 4 1 3

6 7 1 8 2 3 5 4 9

9 4 3 5 1 6 7 8 2

7 8 9 4 5 1 6 2 3

3 9 6 7 4 1 2 5 8

VANSKELIG 7 4 3 6 2 1 2 5 3 8 8 9 6 7 1 9 6 1 5 4 3 8 7 1 6 2 5 4 8 9 5 1 9 2 3 6 3 2 4 7 4 7 8 9 5 MIDDELS 2 3 8 4 1 6 9 3 5 4 7 2 6 1 2 7 8 7 3 6 4 9 5 8 9 2 4 1 3 5 6 9 7 8 1 5

7 8 9 4 5 1 6 2 3

9 4 5 7 2 3 6 8 1

1 5 6 3 9 2 8 7 4

1 7 4 3 5 6 8 9 2

5 2 8 9 4 7 3 1 6

5 6 2 8 9 7 4 1 3

9 4 3 5 1 6 7 8 2

8 9 3 2 4 1 7 5 6

6 7 1 8 2 3 5 4 9

BARNESUDOKU 9 1 6 4 8 7 3 4 8 5 9 2 5 7 2 6 3 1 1 5 4 8 7 6 2 8 9 1 4 3 6 3 7 2 5 9 8 2 1 9 6 5 7 9 5 3 2 4 4 6 3 7 1 8

5 4 9 1 8 6 3 2 7

LØSNING

3 7 8 2 5 1 4 6 9

2 6 4 9 7 8 3 1 5

5 1 9 3 6 4 7 8 2

BARNESUDOKU 9 1 6 4 8 7 3 4 8 5 9 2 5 7 2 6 3 1 1 5 4 8 7 6 2 8 9 1 4 3 6 3 7 2 5 9 8 2 1 9 6 5 7 9 5 3 2 4 4 6 3 7 1 8

3 7 8 2 5 1 4 6 9

2 6 4 9 7 8 3 1 5

5 1 9 3 6 4 7 8 2

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

LØSNING

LØSNING

Været

NÅDELØS 4 9 7 2 8 6 5 1 3 1 2 8 2 3 9 5 1 5 6 7 7 4 8 3 5 7 4 9 9 8 3 6 6 2 1 4

Sudoku

LØSNING

3

3 9 6 7 4 1 2 5 8

5

2 5 2 1 8 4 9 7 2 9 3 4 3 5 1 8 5 4 4 1 1 9 5

6 3 7 4 2 9 8 1 5

3

8

5 4 9 1 8 6 3 2 7

Barnesudoku BARNESUDOKU

NÅDELØS 4 9 7 2 8 6 5 1 3 1 2 8 2 3 9 5 1 5 6 7 7 4 8 3 5 7 4 9 9 8 3 6 6 2 1 4

Denne Supergutten vår fyller 11år! Gratulerer med dagen din 11.Januar Audun Gjennestad Skår. Vi har kost oss masse i jula og vi gleder oss til neste gang vi treffes. Lykke til i Singapore. Klemmer i fleng fra familien på Tromøy og i Kristiansand.

7.8.2019

TIPS OSS: 40 69 22 22

Den kjente by­butikken flagger ut

Bursdag

1

Cornys hjørne

0 mm

0 mm

Profile for Tvende Media AS

Arendals Tidende uke 3 - nr 2  

Arendals Tidende uke 3 - nr 2