Page 1

Sport

Rigger seg for spill i Champions League Side 20-21 DET ER VIKTIG Å ABONNERE PÅ LOKALAVISA SEND «JA» TIL 40404250

Arendals Tidende Uke 49 2019 - Tirsdag 3. desember - Torsdag 5. desember - Nr. 90 - 14. årgang

Vil du ha besøk av Ole?

Pris kr 20,-PULSEN PÅ ARENDAL

Håper politikerne tar økonomisk ansvar Side 2-3

AKTUELT

Avlyste feiring i ­solidaritet med Albania Side 6

KULTUR Røde Kors i Arendal utvider nå ordningen Nå oppfordres folk som ikke kommer seg ut med besøksvenn til også å gjelde besøksvenn så ofte de skulle ønske, og som er gla i dyr til med hund. å ta kontakt.

Side 10-11

Bølgens versjon av Løvenes konge begeistret Side 24-25


2

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

PULSEN på Arendal Hver uke tar vi pulsen på det politiske liv og hvordan hverdagen som politiker i Arendal ser ut.

Faste deltakere: Robert Cornels Nordli Ordfører Ap

Terje Eikin Vara­ ordfører Krf Milly Grundesen Kommune­ plan­ utvalgs­ leder Sp

Inger Brokka de Ruiter Leder komite for helse, omsorg og levekår SV Geir Fredrik Sissener Høyre Ingjerd Livollen Leder komite for oppvekst Sp Vanja Grut Komite for samfunns­ utvikling Ap

Anders Kylland Gruppe­ leder Frp

Harald Danielsen Rådmann

– Uforutsigbarheten blir krevende Siden ikke posisjonen i Arendal har flertall etter at Sv trakk seg ut, blir det utfordrende for både administrasjonen og politikerne, ifølge rådmannen. HELENE WALLE | hwa@arendalstidende.no

Harald Danielsen er rådmann i Arendal og bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne. Hans oppgave er blant annet å legge frem budsjettforslag for politikerne så de har noe å gå ut ifra når de kommer med sine forslag. Nå er rådmannen engstelig for at politikerne ikke har brukt tiden sin godt nok, og at noen av forslagene er for dristige og legger opp til mer utgifter enn kommunen har råd til.

Situasjon

Harald kommer gående med noen notat­ blokker, et nettbrett og en kulepenn i hendene. Han kommer rett fra et annet møte, og beklager på vei bort at han er noen minutter sen. Vi setter oss ned ved et av bordene i andre etasje på rådhuset. Det er tidlig ettermiddag, men de store vinduene viser at solen allerede har gått ned. Ute blir det bare mørkere og mørkere. Budsjettet ser heller ikke så lyst ut.   – Det er så stramt. Rådmannens forslag er et elendig budsjett i og med at vi har dekket en del gjennom fond, det er jo engangs­ penger. Rådmannens forslag har større løpende utgifter enn løpende inntekter, og da har vi egentlig kutta i tjenester på mange områder. Erfaringsmessig vet vi at av en eller annen grunn så er rådmannen villig til å kutte mer enn bystyret jevnt over har vært, forklarer rådmannen. Harald forventer at det blir en krevende budsjettprosess, men han skulle ønske politikerne brukte den ekstra tiden de fikk litt bedre. Selv om rådmannens budsjett­ forslag ble presentert som planlagt i slutten av september, ønsket politikerne å drøye budsjettbehandlingen en måned så det nye bystyret fikk satt seg skikkelig. Da synes Harald det er dårlig at splid i posisjonen oppstår en uke før forslagene

skal p ­ resenteres. Han sikter selvsagt til at Sosialistisk Venstreparti gikk ut av ­posisjonen, etter å ha fremlagt krav til ­budsjettet som ikke ble tatt godt imot.   – Hvis bystyret hadde begynt sin ­behandling av budsjettet med en gang, så hadde den situasjonen som nå oppstod blitt klart en måned tidligere. De har ikke brukt den ekstra tiden på å få frem uenigheten godt nok. Eller kanskje de har vært der og prøvd å komme seg, ikke vet jeg, men nå er det litt sent å komme med sånt. De har liten tid til å jobbe med å finne flertall nå. På den andre siden handler det mest om vilje. Hvis viljen er der finner de ut av det, smiler han.

Spennende

At posisjonen ikke har flertall lengre, gjør budsjettbehandlingen både spennende og uforutsigbar. Harald mener det kan være vel og bra med litt spenning i hverdagen, men uforutsigbarheten, den kunne han gjerne vært foruten.   – Det er ingen som har gått ut av den budsjettbehandlinga med avtale om å utgjøre et flertall, så da blir det spennende affære. Det som vi har undersøkt litt, er hvis ingen forslag får flertall i formannskapet, hva da? Da er det sånn at det er et ikke-problem. Det kan være delt innstilling fra formannskapet, for eksempel for tre forslag, som blir sendt rett til bystyret. Det er uansett bare en innstilling. Men bystyret må få et flertallsvedtak om et helhetlig budsjett. Da må det være flertall både for utgifter og inntekter, og balansen må være på plass. Det er ofte lett å få flertall på utgiftene, og ­vanskelig å få flertall på finans­ iering, sier han. Siden ikke rådmannen kjenner til at noen har gjort noen avtaler om å jobbe sammen for å få et flertall i budsjettet, må de rett og slett komme til enighet på ett eller annet

vis i bystyret 19.desember når budsjettet skal vedtas. I mandagens formannskaps­ møte skal forslag til budsjett presenteres, og Harald ser ikke bort ifra at det vil komme fire forslag på bordet, et fra posisjonen, et fra Høyre, et fra FrP og et fra SV. Den ­gjenværende posisjonen har fire represen­ tanter i formann­skapet, av totalt ni. Det betyr at de må få en representant til med seg på sitt forslag for å få én innstilling sendt til bystyret.   – Jeg gjetter på at de stemmer over forsla­ gene et og et, der de begynner med det som antas å få færrest stemmer. Da blir det en


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

3

Denne uken: Hvis bystyret hadde begynt sin b­ ehandling av budsjettet med en gang, så hadde den situasjonen som nå oppstod blitt klart en måned tidligere. De har ikke brukt den ekstra tiden på å få frem uenigheten godt nok Harald Danielsen | Rådmann

mulighet for at flere stemmer blir brukt, men uten at en tvinger frem et flertall for noe.

som kan skaffe de 20 stemmene de trenger i bystyret, sier han.

Mitt bildet av det er at SV har gått ut med at de vil bruke mer penger enn hva rådmannen har lagt opp til, og resten av opposisjonen vil redusere inntektene. Så en del av opposisjonen vil øke utgiftene og en del vil redusere inntektene. Da blir det krevende for de som sitter igjen i den opprinnelige posisjonen å finne det balansepunktet

Budsjettbehandlingen er en ting, men finner ikke dagens posisjon noen andre partier de kan samarbeide med så de får flertall igjen, blir det en krevende fire års periode for alle sammen, ifølge Harald. Det blir krevende for posisjonen, fordi de ikke i forkant kan avklare hva utfallet i en sak blir, det blir krevende for resten

Krevende

av politikerne fordi de heller ikke vet hvordan ting blir, og det blir vanskelig for administrasjonen, fordi de ikke lenger vet i cirka hvilken retning bystyret vil dra.   – Det gjør jo hverdagen mer uforutsigbar, og det blir mer ­ krevende for administrasjonen. Vi kan ikke vite helt hvor flertallet er lenger. Selv om vi lager innstillinger med et faglig utgangspunkt er det alltid et skjønn som påvirkes av bystyrets føringer, og når du ikke

har et politisk flertall gjennom perioden kan jo de føringene skifte, sier han. Han trekker frem varamedlemmer som eksempel. Om posisjonen har flertall eller ikke kan formes etter hvem som sitter i bystyret, og etter hvilke representanter som er syke.   – Fravær vil kunne endre på syn og sammensetning. Vi har en krevende situasjon, nå er det syv grupper med bare en person. Det kan jo godt tenkes at vi får en

b­ estilling fra formannskapet, og så vil bystyret noe helt annet. Mange i bystyret er ikke i formannskapet, så det blir mer krevende både­ administrativt og politisk å ­ manøvrere i dette her, sier han og legger til:     – Jeg håper de lager et eller annet samarbeid som gjør at ­kommunens helhetlige behov ivaretas. Det er jo voksne f­ornuftige mennesker, så vi må jo legge til grunn at de er ­ansvarlige også.


4

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

AKTUELT – Budsjettet smerter uansett Anita Skåland og Anja Helen Ekrem i Fagforbundet tror det viktigste fremover er å ha en god dialog med ­kommunens ansatte. For harde kutt blir det uansett. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Torsdag hadde kommunens arbeids­ miljøutvalg et ekstra­ ordinært møte for å diskutere budsjettet Arendal skal forholde seg til de neste årene. Fagforbundets representanter konkluderer med at her er det om å gjøre å holde hodet kaldt, og gjøre det beste ut av et smertefullt budsjett på alle fronter.

Mørkt

I arbeidsmiljøutvalget sitter det både kommunalt ansatte, folk i rådmannens stab og tillitsvalgte. Alle var enige i at kommunens økonomi er stram, og at uansett hvordan politikerne vrir og vender på rådmannens forslag, så vil budsjettet ende opp med kutt og innstramminger, også i primær­ tjenestene helse og oppvekst. I tillegg kommer usikker­heten rundt at Sosialistisk Venstreparti har trukket seg ut av posisjonen, og at det ikke lenger er flertalls­ posisjon i Arendal. Selv om posisjonen tidligere har fredet skolene fra flytting og nedlegging, er utvalget usikre på hva det vil si å ikke være et flertall i budsjett­ behandlingen, og det ble pekt på at det i andre tilfeller har ført til mer fokus på enkeltsaker og mindre på det store bildet.   – Jeg velger å tro at våre politikere finner sammen og ­ finner omforente løsninger så vi ikke ender opp med vedtak som det er ganske umulig for oss å forholde seg til, sa Torill Skår, kommunalsjef for helse og levekår.

Solhaug

I budsjettforslaget til rådmannen er det foreslått at Solhaug bo- og omsorgssenter legges ned, for å spare inn kroner. Anja Helen Ekrem fra Fagforbundet AustAgder pekte på at en nedleggelse vil føre til økt press på hjemme­ tjenestene i kommunen, og at det blir ekstremt viktig at kommunen er flinke til å informere de ansatte

TØFT: Anita Skåland og Anja Helen Ekrem i Fagforbundet forteller at kommunen har tøffe tider i møte. 

vanskelig å få politikerne med på. Grep som endring i barne­ hage- eller skolestruktur og økt eiendomsskatt ble nevnt som eksempler.

Mister skolegang

POLITISK: Karl Mork, leder i arbeidsmiljøutvalget, forklarte i torsdagens møte at det ikke er så lett å få politikerne med på store grep som økt eiendomsskatt eller omstrukturering av skoler eller barnehager.

og sikrer en god prosess for at de skal bli mest mulig ivaretatt.   – Her er det mange risiko­ barometre. Jeg forstår at det enten var nedleggelse av Solhaug eller prosentvise kutt i hjemmetje­ nesten, men slik jeg ser det blir det akkurat de samme konsekvensene nå, bare med et annet navn og en annen frem­ gangsmåte. Begge deler fører til at det blir mer press og mindre ressurser på tjenesten, sa hun.   – Å avvikle Solhaug gir press

på hjemmebaserte tjenester, det er det ingen tvil om. Samtidig tvinges vi til å tenke annerledes, og vi må se hvordan vi kan få til en endring. Det er litt grått og vanskelig nå, men vi må huske på at dette også kan gi oss muligheter, svarte Skår i møtet. Utvalgsleder Karl Mork delte bekymringen til medlemmene, og la til grunn at de store grepene som virkelig kunne ha hanket inn noen vel trengte midler, er

Geir Helge Lindgren i Utdannings­forbundet er bekymret for skolene som allerede har dårlige økonomiske rammer og en grå sky hengende over de ansatte med kutt på kutt, år etter år.   – De ansatte lever arbeids­­ dagene sine uten mestrings­følelse. De klarer ikke å oppfylle krav, og nå skal det kuttes og kuttes i lang ting fremover. De har ikke så mye å se frem til. De ansatte gjør en formidabel innsats, men dette går utover over dem og de sliter med å finne lyspunkter. Dette er så dystert. Kutt i oppvekst er ikke noe man ser umiddelbare ­konsekvenser av, men har en elev bortfall på tre timer skole i løpet av uka, har han eller hun mistet et helt år med skole i løpet av ti års skolegang. Med bortfall menes det for eksempel undervisning hvor elevene ikke får godt nok utbytte eller timer hvor klasser slås sammen. Mange elever i Arendal mister flere år i skolegangen sin fordi det er for lite ressurser. Vi

Alle foto: Helene Walle

skjønner at det ikke er penger, men i dag er helse og oppvekst på et minimum og vel så det, så det er ikke bare å løpe fortere og gjøre mer. At det finnes noen besparende tiltak i sektorene kan godt være, men at det skal være store beløp og spare her, det har jeg ingen tro på, sa han til de andre medlemmene. Han foreslo at kommunen setter seg ned og legger en langsiktig plan for hvordan de ønsker at skolestrukturen i Arendal skal være, fremfor å legge ned en skole her og en skole der når det trengs penger, uten å ha en plan for utvikling.   – Dette smerter uansett. Slike kutt i primærtjenestene er helt forferdelig. Presset forskyves bare til andre tjenester. Her finnes det ingen trylleløsninger, sa Ekrem etter møtet.   – Det viktigste fremover blir å ta ting opp med de ansatte og inkludere dem. Det er kommunen allerede flinke til, men det blir enda viktigere fremover. Det må sikres god nok informasjon og gode prosesser for alle ansatte i et tøft budsjett, la Anita Skåland til. Mandag skal politikerne ­presentere sine budsjettforslag i formannskapet.


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

5


6

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

a k t u e lt 200 gjester skulle møtes til fest:

Kosovoalbanere i Arendal avlyste feiring i solidaritet Lørdag 30. november var dagen da albansk forening i Arendal skulle feire 30 år, sånn ble det ikke. GRETE HELGEBØ gah@arendalstidende.no

6,4 målte jordskjelvet som natt til tirsdag rammet Albania. Så langt har minst 49 personer mistet livet, og 750 er skadd. Kosovoalbanere i Arendal reagerer kraftig på hendelsene og har avlyst feiringen av seg selv.   – Det har vært mange små skjelv siden tirsdag, og med stor sorg har vi valgt å avlyse feiringen sier Gjelvdet Kelmendi. Han er leder av Albansk forening i Arendal. Den startet opp allerede da han kom hit som en av de første flyktningene på asylmottaket på Hove og som en av de første albanerne i Arendal i 1989. Ti år senere, i 1999, ble de en offisielt registrert forening i brønnøysund­registrene. Lørdagens feiring skulle både være et 20-årsjubileum, et 30-årsjubileum og en feiring av Albanias uavhengighetsdag 28. november. Kelmendi har en bror som bor med sin familie i Peje, to til tre timer fra Tiranë der jordskjelvet rammet. Han forteller at skjelvet var så kraftig at broren og hans familie kjente vibrasjonene helt dit. Nå forteller han folk i områdene rundt har stilt både hus og ledige rom til disposisjon for ofrene, og at det trengs fordi infrastrukturen i området ikke er god nok.

Sorg

Festen har de planlagt i lang tid, og de har ønsket å gjøre stas på både seg selv og støttespillere i Arendal. Blant annet var de involverte i et prosjekt foreningen har med å sende hjelpemidler som ikke lenger brukes i Norge til Kosovo, både NAV og hjelpemiddellageret på Krøgenes. Andre ansatte i kommunen og politikere

TRIST: Gjevdet Kelmendi leder Albansk forening i Arendal. Han sier mange kjenner på det som har skjedd og er i sorg. Foto: Grete Helgebø

som har hjulpet foreningen skulle også komme, i tillegg til foreningens rundt 100 medlemmer. Det skulle være mat, musikk og dans. Sånn ble det imidlertid ikke.   – Vi hadde et møte hvor vi diskuterte om vi skulle avlyse, forteller Kelmendi.   – En så stor fest som dette var vanskelig å organisere, og vi vurderte å gjennomføre, men vi kunne ikke. Regjeringen der nede har valgt å avlyse alt av fester, til og med nasjonaldagen på tosdag ble sorg, sier han.

Ett folk

I 1912 tok Serbia kontroll over Kosovo, og landet er fortsatt ikke anerkjent som egen stat i FN. Albania ble samtidig etablert som en ny stat, men de har alltid regnet Kosovo som en del av seg.

Kelmendi sier de regner seg selv som ett folk, og at de kjenner på et sterkt behov for å hjelpe etter jordskjelvet.   – Vi er samme folkeslag,

samme kultur, samme språk. Det føles veldig tett på og sterkt for oss. Når krigen i Kosovo begynte på 90-tallet flyktet over en million fra Kosovo til Albania. De er våre

folk, de er brødre og søsken som tok oss imot den gangen. Veldig mange føler i dag at de må gi tilbake for den hjelpen de fikk den gangen, sier han.

DENNE UKEN PÅ SØRLANDETS EGEN TV-KANAL: Vi sender 24 timer i døgnet!

Antikk Takk - 6/8

Norge på langs – før synet forsvinner

Bli med Gordon og Tore på skattejakt i bruktbutikker, på loppemarked, hos antikvitetshandlere og ekstreme samlere. Denne gangen besøker de søpla og gjør et skikkelig kupp!

Mekaniker Jan Bang Henningsen realiserer sin drøm om å gå Norge på langs før han blir blind. Godt hjulpet av sine kolleger hos Hennig-Olsen Is.

Kinoguiden Sør

Natalie guider oss gjennom de største og mest spennende kinofilmene som går på kino i desember.

TV Agder distrubueres til 170 000 seere i Aust og Vest-Agder. Sendingen går i loop hver time, hele døgnet*. Nye programmer hver mandag. TV Agder sees på disse kanalnumrene: Kabel/fiber: Canal Digital #125, Get #32, Altibox #33, Telenor #149, Antenne: RiksTV #52. Gikk du glipp av noe? Programmer legges også ut på tvagder.no. Produsent Media Service AS, Tlf: 370 18 000. *RiksTV 19:00-24:00 og 09:00 - 12:00 i helgen.


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

Blålysrapport

FRA SEKS TIL FEM: Disse partiene forhandlet seg frem til et flertall, nå avslutter de samarbeidet. F.v.: Jens Aldo Carrizo-Nilsen, Miljøpartiet De Grønne, Cathrine Høyesen Hall, Venstre, Inger Brokka de Ruiter, Sosialistisk Venstreparti, Milly Grundesen, Senterpartiet, ordfører Robert Cornels Nordli, Arbeiderpartiet og varaordfører Terje Eikin, Kristelig Folkeparti.  Foto: Helene Walle

SV er ute av posisjonen Inger Brokka de Ruiter i Sosialistisk Venstreparti hevder hun ble kastet ut av posisjonen, de andre partiene sendte tirsdag ut en pressemelding om at SV hadde meldt seg ut. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

I pressemeldingen som kom tirsdag kveld ble det klart at SV var ute av posisjonen, og ikke lenger samarbeider med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne. Det var ifølge både Brokka de Ruiter og Atle Svendal, gruppeleder i Arbeiderpartiet, krav til budsjettet som gjorde at posisjonen ikke lenger har flertall i Arendal bystyre. Kravene er ifølge Sv at barnetrygden skal fjernes som inntektsgrunnlag for å beregne sosialstønad, og at det skal iverksettes senest innen 1.desember 2020. I tillegg har de satt opp et krav om at Solhaug bo- og omsorgssenter skal fredes fra nedlegging. Sv skal ikke ha deltatt i budsjettforhandlinger siden midten av november.   – Det lar seg ikke gjøre å samarbeide med et parti som vil bruke opp alle kommunens oppsparte midler i løpet av det første året. Problemet er at Sv ønsker å gjennomføre dette umiddelbart, mens de andre partiene mener at kommunens økonomi er så vanskelig at dette må vi fase inn over et lengre tidsrom. Sv sine krav koster mye penger, penger vi ikke har. Vi fem partier har til hensikt å fortsette samarbeidet oss imellom, selv om

UTE: Inger Brokka de Ruiter er sammen med partikollegaene Einar Krafft Myhren og Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh ute av posisjonen i bystyret, foto: Helene Walle

vi ikke lenger har flertall i bystyret. Vi vil se oss om etter andre partier vi kan samarbeide med, i første omgang for å få vedtatt et ansvarlig budsjett i desember. Deretter må vi samarbeide med ulike partier fra sak til sak, skriver Svendal i pressemeldingen. Brokka de Ruiter på sin side mener at den gjenværende posisjonen har løyet om samarbeidet.   – Særlig gjelder det påstanden om SV som økonomisk uansvarlige. For øvrig medfører det heller ikke riktighet at SV har trukket seg fra posisjonen, vi er blitt kastet ut av samarbeidet, sier hun. Ifølge henne var det en Facebookmelding hun sendte til de andre i posisjonen, hvor hun understreket at om ikke de kom til enighet i budsjettet så så Sv seg nødt til å utarbeide et eget ­alternativ, som gjorde at p ­ osisjonen senere samme kveld sendte ut pressemeldingen.

Her er noen av sakene fra ­politiets arbeid i uka som har gått.

Søndag 1. desember

Torsdag 28. november

Aggressiv mann i sentrum

Brann på His

Like før klokken elleve lørdag kveld var politiet på utkikk etter en mann som hadde vært aggressiv på et utested. Da politiet fant ham, ble han bortvist fra sentrum resten av natten.

Klokken 16.30 torsdag kveld fikk politiet melding om at det brant i et sikringsskap i en bolig på His. Brannvesenet reiste ut, og ti minutter senere kunne de melde om at brannen var slukket. Ingen røykskader.

Lørdag 30. november

Onsdag 27. november

Truende jentegjeng

Brukte falske skilt

Fredag kveld, rundt klokken 22.30 reiste politiet ned til Alti Arendal. En ung jente skal ha blitt slått og truet av jentegjeng inne på senteret, ifølge politiet på Twitter.

I morgentimene onsdag ble en sjåfør stanset av politiet. Vedkommende ble anmeldt for kjøring uten gydlig førerkort, i en bil med falske kjennetegn.

Fredag 29. november Pågrepet for bæring av luftvåpen

Mandag 25. november

Natt til fredag ble en mann pågrepet av politiet i sentrum, fordi han var i besittelse av både luftvåpen, kniv og narkotika. Mannen ble satt i arrest.

Beslagla førerkort Klokken 14.11 ble en bilist stoppet. Politiet mistenkte vedkommende for å ha kjørt i påvirket tilstand, og beslagla førerkortet. Mannen som kjørte ble også anmeldt for hendelsen.

7


8

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

a k t u e lt

PRIS: Leif Rino Müller fikk tildelt ildsjelprisen av Sparebankstiftelsen for sitt brennende engasjement for el-innebandyklubben. 

Leif Rino Müller fikk ildsjelprisen Arendal el-innebandyklubb nominerte Müller til ildsjelprisen i Sparebankstiftelsen for sitt brennende engasjement. Mandag kveld ble han overrasket på trening. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Müller syntes det var veldig mange foreldre på mandagens trening, men alle så ut til å ha gode grunner for å være der den dagen. Da det kom en dresskledd mann på banen, skjønte treneren at det måtte være noe.   – Det var veldig overraskende. Som i all annen idrett så er vi veldig avhengige av at foreldre står på, og vi har en veldig god

base her, det er ikke bare meg som gjør en god jobb, smiler han. El-innebandy er lagidrett for personer med større eller mindre bevegelseshemninger, hvor inne­ bandy spilles ved hjelp av raske elektriske rullestoler. Müller var blant initiativtakerne til å starte opp en slik klubb i Arendal, og det er det og hans smittende humør som gjorde at

medlemmene i klubben mente han var vel fortjent tittelen Årets ildsjel. – Noe av det fineste med klubben vår er det fellesskapet vi har, og at barna begynner å tenke som et lag. Også har vi faktisk blitt ganske gode etterhvert, i vår kom vi helt til finalen i NM i el-inne­ bandy, sier treneren stolt. – Vi mener årets ildsjel uten tvil bør hete Leif Rino Muller. Han var en av initiativtakerne til Arendal el-innebandy i 2011 og har hele tiden frem til i dag både vært trener, dommer og tilrettelegger for laget. I tillegg til arbeidet med el-inneban­ dyen er han også en ildsjel på mange områder innenfor musikklivet i Arendal. Han har

Håper fortsatt på kanal til byjubileet Stiftelsen Kanal 2023 skulle ha presentert en mulighetsstudie for ­politikerne i juni, men den er fremdeles ikke ferdig. Styre­leder Cecilie Helberg håper ikke forsinkelsen byr på problemer. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no MULIGHETER: Styreleder i stiftelsen Kanal 2023 Cecilie Helberg og Céline Thommesen, styreleder i Kanalselskapet tror fortsatt de kan klare å rekke en eventuell kanal ferdigstilt innen byjubileet i 2023.  Foto: Helene Walle

Mulighetsstudien, som utføres i samarbeid mellom Asplan Viak og stiftelsen, skal ta for

seg alt det tekniske, praktiske og økonomiske ved å bygge en kanal i Arendal. I tillegg til mulighetsstudien har styret bestemt at det også skal sees på mulige finansieringsløsninger for kanalbyggingen allerede nå, på grunn av kommunens stramme økonomi.   – Vi er i sluttspurten, men vi mener det er viktig at jobben blir gjort svært grundig før vi legger det frem for kommunen. Vi har vært i møte med Arendal kommune hvor vi har ori­ entert om at vi jobber med

Foto: Terje Eikin

et smittende humør og alltid en oppmuntrende kommentar på lur. Han ser både ungdommene og foreldrene, og har alltid en positiv innstilling uansett situ­ asjon, skrev medlemmene i nominasjonen. Pengepremien på 25.000 kroner ønsker klubbgjengen å bruke på å være sammen. Allerede har de snakket litt om hva de ønsker å gjøre, og alle er enige i at de vil bruke pengene på en tur. Müller gjør oppmerksom på at det blir opp til medlemmene hvor de skal reise, men at det kanskje er snakk om en tur til Gøteborg som kan kobles sammen med en turnering, eller en helgetur til Legoland i Danmark. finansieringsplan parallelt med at Asplan Viak ser på kostnader knyttet opp mot bygging av kanal, sier Helberg. Hun kan ikke si noe om når mulighetsstudien er klar til å legges frem for politikerne, men hun håper at forsinkelsene ikke vil gå ut over at en eventuell kanal kan ferdigstilles innen byjubileet i 2023.   – Det vi trenger er en politisk avgjørelse, og alt vil avhenge av hva som kommer ut av den. Får vi et ja og kan gå videre, og vi kan klare å få på plass finansiering, så kan det gå å få kanal ferdig til by­ jubileet. Vi ser at den ­økonomiske situasjonen i kommunen gjør det viktig når vi først gjør et så grundig forarbeid at vi også har like stort fokus på finansiering, sier styrelederen.


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

9


10

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

a k t u e lt Røde Kors setter i gang besøksvenn med hund:

Menneskets beste (bes Firbeinte og tobeinte fra Røde Kors kurses i disse dager for å samarbeide mot ensomhet og for livsglede. GRETE HELGEBØ gah@arendalstidende.no

– Han sier ikke så mye, men han er veldig god til å lytte. Det gjelder jo flere av disse hundene, sier Gry Moen mens hun kikker ned på den brune lodne kompisen sin Cicero. Hun er akkurat utdannet besøks­ venn, som betyr at hun kan reise hjem til personer som av ulike grunner er litt låst hjemme og føler seg ensomme, for å tilby et par timer av sin tid. I Arendal er det allerede rundt 30 besøksvenner, men det som gjør Gry sin ­situasjon spesiell er at hun er en av de tre første som er utdannet til å være besøksvenn sammen med hund. I duo med Cicero som er en rhodesian ridgeback danner ­ hun en av tre ekvipasjer som straks er klare til å gjøre ­hverdagen litt lysere for folk i Arendal. Flatcoat ­ retrieveren Diezel og Stine Finckenhagen er ekvipasje nummer to. Og cocker spanielen Ole er Gøril Grant Holtan sin hund. Både Gøril og Gry er i tillegg kurset som instruktører, og det betyr at de to skal stå for kursingen av de neste hundeekvipasjene i Arendal. Nå håper de folk melder seg selv og sin firbeinte kompis som ­frivillige, sånn at alle som ønsker besøk av en hund og en besøksvenn i Arendal kan få det.

Stolt

Gerd Torunn Gundersen leder i omsorgsrådet i Røde Kors i Arendal og hun smiler fra øre til mens hun skryter av de tre parene som har gått gjennom den ­omfattende kursingen, og blitt godkjent.   – Jeg er så glad for at styret i Arendal Røde Kors har valgt å gå for dette, og at vi får dette i gang nå, sier hun. Både hund og eier gjennomgår kursing og godkjenning før de får lov til å bli besøksvenner,

DYREVELFERD: Cicero, Ole og Diezel er kurset for å bli besøksvenner. En viktig del av godkjenningen går på å sjekke om hunden er sosial og trives med å

dessuten må de skrive under på taushetserklæring. Etter de er godkjente kan de stille opp som turvenn, på hjemmebesøk, på besøk til enkeltpersoner som bor på institusjon og til grupper på institusjon. Alt sammen med sin firbeinte venn. Gry gleder seg til å komme i gang.   – Jeg synes det gir så mye, jeg har sett på det private plan at pelsdyr kan gjøre utrolig mye for mennesker. Først og fremst de som er ensomme, men også demente. Det kan gi en god effekt hvis de liker dyr. Det gir noe, og da kan vi endelig bruke hunden til noe fornuftig, som mannen min sa, ler Gry.

Lærerikt

Stine har lenge tenkt på hvordan hun kan gjøre en god innsats for dem hun har rundt seg, og da hun hørte at det gikk an å

SNART KLART: Besøksvenn Stine Finckenhagen, leder for Omsorgsrådet i Arendal Røde Kors Gerd Torunn Gundersen, besøksvenn og instruktør Gry Moen og besøksvenn, instruktør og aktivitetsleder Gøril Grant Holtan.  Foto: Grete Helgebø


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

11

189kr

JULEBUFFET Hver lørdag og søndag mellom kl. 13.00-18.00

søks)venn? bli besøksvenn med hund, klaffa det perfekt for henne som bruker mye tid sammen med hunden sin, både som hobby og på jakt. – Å gå gjennom dette med hunden min har vært veldig lærerikt. Du skal lære å se hvordan en hund reagerer og hva slags signaler den gir. Du kan lære deg til å se hvilke signaler hunden gir hvis den er i en situasjon hvor den for eksempel kan komme til å bite, sier hun. Gøril sier også at man blir kjent med hunden sin på en ny måte.   – Vi trener på å være rolige og takle situasjoner. Det er noe annet enn når vi vanligvis trener agility eller lydighet, sier hun, og Gry er saktens enig.   – Ja, det blir nye situasjoner. Å øve på at når man kommer til en institusjon og det står vafler på bordet, så kan man ikke nødvendigvis ta vafler for eksempel, sier hun med et lurt blikk ned mot Cicero.

å treffe nye mennesker. Foto: Grete Helgebø

Langbryggen 5, Arendal | Tlf. 4003 3388 Se vår Facebookside for meny og events

Nå oppfordrer damene fra Røde Kors folk til å melde seg på alle fronter. Både de som kan tenke seg å bli besøksvenn sammen med hunden sin, og de som kunne tenke seg å få et sånt besøk. Daglig leder i Arendal Røde Kors Anne Grete Næs Heddan har en ekstra liten bønn til de der ute med tid å gi.   – Nå bor folk hjemme helt til de blir syke, og behovet for å demme opp for ensomhet og utenforskap i eldreomsorgen blir bare større og større. Vi ønsker oss enda flere besøksvenner som kan hjelpe å jobbe mot det, sier hun.

Bak lukkede dører med

Granerevyen

fekte Den per

en j u l e gi lagv lede

som v har alt den som

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus

VIL DU HA OLE PÅ BESØK?: Cocker spanielen Ole vil hjelpe å jobbe mot ensomhet.  Foto: Grete Helgebø

www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag 17. januar Lørdag 18. januar Fredag 24. januar Lørdag 25. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60


12

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

i Arendal

Nå tennes tusen julelys Første helg i advent var det mulig å fylle jule­stemningsbarometeret helt til topps i ­ Arendal. Både julegran­ tenninger og julemarkeder preget store og små ­plasser i kommunen. Her er et par glimt fra julegrantenninga i sentrum og jule­ arrangementet i Barbu park.

TI, NI, ÅTTE: En mannssterk nedtelling fikk lysene på. 

TENTE LYS: Med fakler ventet barna spent på å få starte toget.  

Foto: Grete Helgebø

FAKKELTOG: Toget gikk også i år fra Sam Eydes plass til Torvet.  Foto: Grete Helgebø


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

Foto: Grete Helgebø

KAFE: Nystekte munker var blant det som stod på menyen.  Foto: Helene Walle

13

JUL: Solveig Andersen sang jula inn i Barbu. 

Foto: Helene Walle

FOLKSOMT: Det var mange som brukte søndagen i Barbu Park.

Foto: Helene Walle


14

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

a k t u e lt Fiksefredag og grønn ­fredag fremfor Black friday Mens kjøpesentrene og handlegatene var stappet av tilbud, røde priser og kjøpelystne folk fredag, valgte folk på Torvgata 7 og Husfliden å fikse gammelt fremfor å kjøpe nytt. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Søstrene Brit og Gunhild Tørå er blant de faste fire hobby­ syerskene som pleier å være med på r­ eparasjons- og sykafeen i Torvgata 7 en gang i måneden. De er glade for at de får bidra på grønn fredag også, forhåpentligvis med å bevisstgjøre flere om konse­ kvensene av å leve i et bruk og kast- samfunn.   – Vi er jo rene amatører da, men vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det er litt vårt bidrag til miljøvern­ tanken, og å få folk til å bruke klær om igjen, selvom det er et hull eller en rift, sier Brit.   – Ja, tekstilproduksjon er faktisk veldig forurensende, og når du tenker på hvor mye klær folk kjøper i dag, altså, det har jo nesten blitt en hobby. Før måtte man fikse det man hadde, for det kostet å ut og handle. Slik er det ikke i dag, legger Gunhild til.

GØY: Damene koser seg, og håper samtidig at de klarer å bevisstgjøre flere på at forbruk er unødvendig, og at gjenbruk er gøy.

Fiksere

Gunhild sitter og ser på en bukse hun har fått inn, som har et stort hull i baken. Hullet er så stort at hun er nødt til å lappe det. I dag har de fått inn over tjue klesplagg de skal fikse, inkludert tre puter som trenger noen ekstra sting. Damene hjelper kun med helt enkle repa­ rasjoner, men til gjengjeld gjør de det helt gratis. Så prøver de selvsagt å snike inn litt hjelp til selvhjelp.   – Black friday er noe som vokser seg større og større, samtidig som miljø er noe vi blir mer og mer opptatt av. For noen er black friday en viktig dag hvor de får handlet inn julegaver, men det handler litt om at folk trenger å forbruke mindre. Før sydde folk og brukte gammelt fordi de måtte, i dag handler det mer om å tenke bærekraftig, smiler Tunne Torstveit mens hun syr inn en kjole for hånd.

Droppet festen

Også på Husfliden et par steinkast unna i Arendals bygater

FIKSEFREDAG: Hege Røed i Arendal og omegn Husflidslag forteller at de har vurdert å starte opp eget fikselaug i husflidslaget. Hun er glad for å få prøve seg på Arendal husflids arrangement denne fredagen.   Foto: Grete Helgebø

HULL: Denne buksen er bare en av mange ting som de fire damene skal fikse i løpet av dagen.

valgte de å droppe kjøpefesten til fordel for å fikse det folk allerede har. Sigrund Moe som jobber i butikken sier det ble helt feil for dem å kaste seg på black friday.  – Vi selger jo tidløse kvalitetsprodukter, de skal vare istedenfor å bli erstattet med noe

nytt. Så konseptet blir litt feil for oss, sier hun. Moe presiserer at arrangementet ikke er noen protest mot kjøpe­ festen som foregår i resten av bygatene denne dagen. – Vi har hatt litt tilbud selv også,

men det er ikke noen stor dag for oss. Jeg håper selvfølgelig det går bra for de som har tilbud i dag, sier hun.

Helligdommen

Husflidens systue er på mange måter det helligste av det helligste

når det kommer til bunadssøm, i dag er imidlertid alle invitert inn og både lomma på en boblejakke, en ullgenser og en poncho har fått nytt liv. Hege Røed fra Arendal og omegn Husflidslag er kommet for å hjelpe til denne dagen. Hun setter seg fornøyd inn ved arbeidsbenken med en svart tråd for å prøve å lappe et hull så pent som mulig, mens kjøpefesten pågår for fullt utenfor.


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

r e v a g e l Ju e g i r r e j for nysg barn

JULEVERKSTED

REFLEKSORAMA

UTSTILLING

Bli med på juleverksted i helgen. Da kan du lage flotte og fargerike juledekorasjoner av ispinner. Her er det bare å bruke fantasien.

Det er mørkt ute og viktig å synes! Vi arrangerer refleksverksted, hvor barna kan lage sin egen refleksbuff eller refleks-øyestikker.

Utforsk vår interaktive utstilling! Sjekk hvor raskt du kan løpe, prøv en av våre tankenøtter eller hils på fiskene i akvariet.

Dette er aktiviteter som passer for alle og hyggelig for hele familien.

Samtidig viser vi hvor viktig det er med refleks i mørket for å synes.

Morsomme og spennende opplevelser for hele familien.

ÅPNINGSTIDER: Mandag: Stengt I Tirsdag - fredag: 09.00 - 16.00 Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00 Bursdager: Tirsdag - torsdag og lørdag - søndag ARENDAL - KYSTVEIEN 2 Bestillinger: booking@vitensor.no I vitensor.no

15


16

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

Mening Trygge vei til skole og barnehage:

«Personlig tør jeg ikke benytte dobbeltvogn til barnehagen, da denne ikke er rask nok ut i grøfta»

TRAFIKKSIKKERHET: Facebookgruppen «tryggere vei over Flosterøya» har skapt et stort engasjement og har nå 285 medlemmer. Den startet som et opprop etter flere svært ubehagelige opplevelser langs veien mellom Arnevikbrua og Dahl/Narestø. På kort tid tok flere kontakt både via velforeninger og privat og viste engasjement da disse opp­ levelsene også gikk igjen langs hele strekket fra Strengereid til Kilsund. Oppsummert kan man fortelle om biler som passerer barnevogner i meget høy fart i både 50 og 60 soner på veier som er så smale at det ikke er plass til to biler og en fotgjenger. Mange sjåfører viser ikke hensyn når de passerer barnevogner, skolebarn

Redaksjon post@arendals­tidende.no

Tlf. 40 69 22 22 Frilansjournalist Olav Svaland post@arendals­tidende.no

og andre fot­gjengere i betydelig høyere fart enn fartsgrensene tilsier. Dette gjør at skiltet farts­ grense viser seg å være en dårlig indikasjon på den hastigheten som faktisk holdes langs veien. Det er derfor et stort ønske om tiltak langs strekket fra Strengereid til Kilsund. Det optimale vil selvsagt være gang og sykkelvei, samt bred nok vei til to biler, uten at veiskuldre benyttes. Men helt nødvendig er det med vurdering av fartsgrenser, skilting og fysiske fartsbegrensninger. Mellom Arnevik og Sandvika bor det per i dag 14 barnehage­ barn. Av disse benytter 7 av barna sykkel/egne bein og vogn til og fra barnehagen i det daglige. Barnehagen er også avhengig av å benytte veien for å komme til mange av turområdene som er i bruk. De går sammen med barna til fots, og de har også ofte med

hest/hest og vogn. De kan fortelle om flere svært ubehagelige og lite hensynsfulle forbikjøringer og høy fart. Fra Sandvika til Kalvesund bor det minst 4 barnehagebarn. Fra Sandvika til Kalvesund bor det minst 4 barnehagebarn, farts­ grensen her er 80 km/t og veien er stedvis for smal til at 2 biler kan passere hverandre. Det er ikke tilrettelagt busstopp og som skolebarn vil de måtte vente på bussen i veikanten. Narestø har en rekke skolebarn, som må krysse veien, der bilene pleier å «hente fart» i 50 sonen, som IKKE blir respektert. Det samme gjelder flere skolebarn på Dahl, men her er det i tillegg uoversik­ tlig og 60 sone. På Arnevik er det skiltet at barn krysser veien der hvor barnehagen var for over 10 år siden. Dette hindrer ikke sjåfører i å hente fart rundt

svingen, hvor skolebarna må krysse veien for å komme på rett busstopp. Fotgjengerfelt mangler

Annonseavdeling

helt. 50 meter før innkjøringen til barnehagen øker fartsgrensen fra 50 til 60 og denne skiltingen

Produksjon

Ansvarlig redaktør Grete A. Helgebø Mob: 466 97 805

Kulturredaktør (Permisjon) Linda Dyrholm Mob: 974 39 024

gah@arendalstidende.no

ldy@arendalstidende.no

Sportjournalist Tore Abrahamsen Mob: 975 72 101

Journalist Helene Walle Mob: 916 06 201

Annonseproduksjon Torbjørn Lillebø Mob: 920 47 345

Salgsleder Wenche Eriksen Mob. 410 20 737

tab@arendalstidende.no

hwa@arendalstidende.no

tli@tvende.no

wme@tvende.no

annonser@arendalstidende.no Grafisk designer Maria Åsheim Mob: 920 69 172 maa@arendalstidende.no


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

17

Send inn ditt innlegg meninger@arendalstidende.no - Legg gjerne ved bilde - Papirutgave: Tirsdag og fredag - Tlf. 40 69 22 22

signaliserer at man nå er på vei inn i et lite trafikkert område med få mennesker, hvilket ikke stemmer. Her er det også en stor skade i veien (ved bunnen av «Kjærringkleiva») og de fleste som kjører fort og kjenner veien, legger seg over i feil kjørebane her. Mange kan fortelle om stygge situasjoner hvor de (heldigvis i bil) har måttet kjøre ned i grøfta for å komme unna slike sjåfører. Heldigvis har det ikke vært gående involvert i tillegg når dette har skjedd. Det ville ført til dødsulykker! I et folkehelseperspektiv er veien katastrofal. Mange forteller at de ønsker å benytte alternativer til bil til/fra barnehage og til jobb, men at de rett og slett ikke tør. Vi som trosser frykten og bruker bena, har daglige opplevelser som strekker seg mellom ubehagelige og potensielt livsfarlige. Man går alltid på vakt, klar til å kaste

seg selv og eventuelle vogner ut i kanten. Personlig tør jeg ikke benytte dobbeltvogn til barnehagen, da denne ikke er rask nok ut i grøfta, og bruker enkelvogn med store hjul og har heller et av barna på ryggen. I tillegg er veien mye besøkt av trimmere til fots, på sykkel og rulleski som kommer både fra Arendal og Tvedestrand, i tillegg til trimmere som bor i området. Veien er derfor mye brukt av myke trafikanter. Behovet for utbedring beskrives i alle punktene under, men de er sortert etter hva som er enklest å gjennomføre og derfor bør ­prioriteres først;

kjøre over uten å merke, da dette tidligere har vært benyttet som argument for å ikke gjøre slike tiltak. • Senke farten hele veien fra Strengereid til Kilsund, med minst 10-20 km/t ifht dagens fartsgrenser. • Bedre skilting av områdene der barn faktisk ferdes, spesielt ved innkjøringen til barnehagen Skogens lykke. • Bredere vei mesteparten av strekket fra Løvøya til Kilsund, viktigst fra Løvøya til Arnevik. • Det er få steder det er plass til to biler og gående i bredden. • Gang og sykkelvei på hele strekket.

• Fysiske fartsdempende tiltak i dagens 50 km/t soner. Dette er det eneste som får trafikantene til å senke farten.. Gjelder strekningen Arnevik til Sandvika. Gjerne fartsdumper som brede busser kan

Siri Merete Skjørestad, på vegne av Vel­foreningene Arne­vik, Narestø og Brårvik og facebook­ gruppen «Tryggere vei over Flosta».

Tenn lys i adventstiden ADVENT: Adventstiden er her, og vi tenner lys. Det bør du også gjøre. Stiller du deg opp ved en rimelig trafikkert veg en vinterettermiddag, kommer du til å se mange slags rare «lanterneføringer» på kjøretøy. Mange enøyde banditter, mange bruker bare parklys, mange bare tåkelys og noen ikke lys i det hele tatt. Verken foran eller bak. I Kjøretøyforskriftene kapittel 28 om lys, lyssignal og refleks står det: «Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt god­ kjente lykter eller lykter for kurve-/ tåkelys.» På kjøretøy registrert etter 1. oktober 1999 er det ikke krav om baklys sammen med kjørelys. På kjøretøy registrert før 1. oktober 1999 er det krav om baklys. Likevel mener jeg at ved kjøring i tusmørket på vinterdagene i

Norge bør «riktig lys være aktivisert i forhold til lysforholdene». Det gjelder lysene både foran og bak på bilen. Dagens biler har ­ automatisk kjørelys, men det er ikke dermed sagt at baklysene tennes ­automatisk. Baklysene er gode å ha en tussmørk, norsk vinterdag. Alle har vel merket hvor skummelt det kan være å oppdage en mørklagt bil i mørket. Løsningen er enkel: skru på lyset! Mange nye biler har i dag egne LED-kjørelys foran som er laget for å gjøre bilen synlig for andre. Disse lysene gir svært lite lys for sjåføren og er ikke egnet for bruk i mørket. På biler som har LED-kjørelys er vanligvis ikke baklysene tent samtidig. Løsningen for å få bedre trafikksikkerhet for alle er derfor å skru på nærlysene manuelt, da vil også baklys og skiltlys tenne. På biler som har «autofiksjon» er svaret enkelt; sett bryteren i auto og la den stå der. Med bryteren i denne posisjonen tenner en

Abonnement abonnement@arendalstidende.no Tlf. 40 69 22 22

sensor i bilen nærlys og baklys når det blir mørkt. Lysene slukker når du skrur av tenningen. Alle sjåfører har ansvar for å lære seg hvordan lysbryteren fungerer på sin egen bil. Et tips er å parkere foran et butikkvindu og prøve bryteren i de forskjellige funksjonene. Da ser du også om det er noen pærer som ikke virker. Det er viktig å både se og bli sett i trafikken. Om vinteren kan det også bli snøføyke som gir dårlig sikt. I fjor vinter var det mange på Sørlandet som opplevde dette. For mange var det vanskelig å se baklysene til bilen foran, og det førte til at noen ble påkjørt bakfra. Noen hadde ikke baklysene tent i det hele tatt. Under slike forhold er det lurt å tenne tåkebaklyset. Det finnes en bryterstilling for det også. God advent og juletid. Lars Helge Rasch, kommunikasjonssjef, Statens vegvesen Region sør

Trykk: Amedia Trykk og distribusjon Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Org.nr: 898 426 432 Postadresse: Postboks 383, 4804 ­Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Papirutgave: Tirsdag og fredag Nettside: www.arendalstidende.no

LEDER Usikkerhet er det vi trenger minst av Idet adventstiden begynner har omtrent to og en halv begivenhetsrike måneder passert siden den sittende posisjonen ble gjenvalgt og fikk med seg Miljøpartiet de Grønne på laget i høst. Da de seks partiene inngikk samarbeid var det med tanke om å styre Arendal sammen i vesentlig flere måneder enn to, nærmere bestemt 48 måneder som en valgperiode innebærer. Sånn ble det imidlertid ikke, og med et offentlig ordskifte hvor Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti konkurrerer i å legge skylda på hverandre for hvem som har trukket seg eller dyttet den andre ut, er posisjonen i Arendal nede i fem parti og atten representanter. Det betyr at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne må forhandle om flertall fra sak til sak, med kun 18 sikre stemmer. For å få flertall blant bystyrets 39 representanter, kreves minst 20 stemmer for en sak. Bakgrunnen for utmeldingen skal være at SVs krav om at kommunen skal la være å legge ned noen institusjoner for eldreomsorg, og la være å regne inn barnetrygd i inntektsgrunnlaget. Resten av posisjonen sier de er enige i at dette må gjøres, men at budsjettet for neste år er så stramt at det ikke er rom for å få det til nå. En sen torsdagskveld i september, tre dager etter at valget var overstått, kalte seks parti fra bystyret inn til pressekonferanse for å kunngjøre at de var kommet til en enighet, og ville styre Arendal sammen de neste seks årene. Da de møttes over en plattform og i et samarbeid som skulle slå sprekker bare måneder senere, er det verdt å stille spørsmål ved hvor godt gjennomarbeidet denne plattformen var. På toppen av det hele skjer dette kun kort tid etter at det er kunn­ gjort at Hovelista har sprukket. De fikk to representanter inn i bystyret, og totalt fire inn i styrer og utvalg, etter valget. Nå sitter kun førstekandidat Thore K. Karlsen igjen. Det betyr at det blant bystyrets 39 politikere er 13 forskjellige grupperinger. Elleve parti, Hovelista og en uavhengig representant. I det landskapet blir det utfordrende å erstatte flertallskonstellasjonen med et særlig stabilt alternativ. Det er synd når nettopp et stabilt og stødig styre er det Arendal kommune kommer til å trenge i de ekstremt utfordrende økonomiske årene som kommer. Politikeres oppgave er å utstråle trygghet i at de kan utøve den makta de har fått på best mulig måte, det idealet står i grell kontrast til det inntrykket som sitter igjen hos befolkningen nå i høst. Hoderisting står høyere i kurs enn respekt og beundring hos de Arendals Tidende har snakket med etter den siste tids politiske bruduljer. Grete A. Helgebø Ansvarlig redaktør

Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presse­skikk. Den som mener seg rammet av urett­messig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@presse.no


18

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

MENING Hvem vil stemme for Nye ­Veiers forslag til ny E18 ­mellom Arendal og Grimstad? VEIUTBYGGING: 19.11 skrev vegingeniør Svein Harald Søndenaa i Agderposten om hvor dårlig han mener Nye Veiers forslag til forbedring av E18 mellom Grimstad og Arendal er. Hans vurdering er at framkommeligheten og sikkerheten for lokaltrafikken mellom Arendal og Grimstad vil bli dårligere. Trafikken på lokalvegnettet vil øke. Kun gjennomgangstrafikken, bare 20% av samlet trafikk, vil få bedre forhold. Alle som kjører på den nye vegen, vil måtte betale like mye bompenger som på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

ABCnytt.no har fulgt opp Søndenaas artikkel med to artikler 19. og 22. 11.2019. I den første artikkelen poengteres det at Nye Veiers forslag som er kalkulert til 5,8 milliarder vil få en negativ samfunnsnytte på 3,3 milliarder og at heving av fartsgrensen til 110 km/t vil gi dårligere trafikksikkerhet. Samtidig vil fartsgrensen på 110 km/t gi færre på og avkjøringer som vil være til stor ulempe for lokaltrafikken. Journalisten har kontaktet direktør Magne Ramlo i Nye Veier for å få hans syn på saken. Direktøren svarer at Nye Veiers mandat er å bygge 4 felts motorveger med fartsgrense 110 km/t. Konsekvensene for lokaltrafikken synes han å være uvitende om!

I den andre artikkelen har journalisten bedt om kommentarer fra to politikere som sitter i transport- og kommunikasjons­ komiteen på Stortinget. De tror at Søndenaa kan ha rett når det gjelder trafikkavviklingen og trafikksikkerheten og at prosjektet er for kostbart. Den politiske prosessen: Ifølge vegloven kan veger kun finansieres med bompenger når det blir avgjort lokalt. Politikerne i Arendal og Grimstad og Agder fylkeskommune må vedta at vegen skal bompengefinansieres før regjeringen kan legge en bompengeproposisjon fram for Stortinget til vedtak. Hvis Stortinget vedtar bompengeproposisjonen for vegen betyr

det at Stortinget bevilger penger til å bygge vegen. Når pengene er bevilget, kan Nye Veger starte arbeidet med å regulere og bygge vegen. Ved behandlingen av kommune­ delplanen i Arendal stemte politikerne fra V og Sv mot vegen. Nå har vi fått nye bystyrer og nytt fylkesting hvor kanskje flere er mot Nye Veier AS forslag til ny E18. Sist bystyret i Arendal diskuterte bompenger stemte mange politikere imot bompengefinansiering. Vil de la være å be regjeringen/samferdselsdepartementet/Dale(Frp) om å få Stortingets tilslutning til bompengefinansiering? Naturvernforbundets syn på saken: Naturvernforbundet i Arendal mener at dersom E18 mellom Arendal og Grimstad skal forbedres, skal det skje ved at eksisterende veg følges og det legges på et eller to kjørefelt der det er behov for det. Vi er imot

ny trase gjennom Rannekleiv, ny høybru over Nidelven og ny trase gjennom Fevikmarka fordi en slik løsning vil gi et stort naturtap. (Dersom E18 skal i ny trase i Fevikmarka, støtter vi fevikbefolkningen i kravet om lang tunnel og fjerning av eksisterende veg). Vi vil ha fartsgrense 90 km/t fordi det gir mindre støyforurensning, mindre utslipp av klimagasser og mikroplast. Vi tror også at ved å følge dagens E18 med fartsgrense 90 km/t, vil det være lettere å få til et bedre kollektivtilbud. Skal den groteske ideen om en gjennomgående 4 felts motorveg med fartsgrense 110 km/t fra Oslo via Kristiansand til Bergen trumfe økonomisk realisme, sikker og god framkommelighet lokalt, naturvern og arbeidet med å begrense forurensning og klimagassutslipp? Ole Peder Tverdal Jørgen Ubisch Naturvernforbundet i Arendal

Havn – verdiskapning og ulemper ARENDAL HAVN: Arendal havn flyttet ut av sentrum til Eydehavn i 2008. Et lokalsamfunn med en 100-årig spennende industri og havnehistorie. Hus på Omdalsøyra (og Eydehavn) ble i sin tid bygget av industrien til arbeiderne og deres familier. Ingen som bor i disse husene idag, har opplevd dette området som uberørt, støyfritt, utslippsfritt uten industri, havn eller skipsanløp. Historien er allikevel ingen unnskyldning for å ikke ta eventuelle ulemper i dag på alvor. Mye er gjort og tiltak gjennomføres løpende. (i år er bla havnekranen bygget om til elektrisk drift for å redusere støy). Havna har vist vilje, evne og har et ønske om å redusere opplevde ulemper til et minimum. Men det må også ligge en realistisk forventning til hva man faktisk kan få til. Støyen blir aldri helt borte fra en havn. Flere forhold ligger utenfor havnas kontroll, ansvar og myndighet. Derfor er dialog så viktig. Støy er en personlig opplevelse av ulempe. Ulempene kan være reelle, selv om støyen er innenfor det loven setter som

grense. Rapporter og målinger over flere år viser at havneaktivitetene ligger innenfor kravene. Når noen allikevel rapporterer om helsemessige effekter er det kommunelegens ansvar å avdekke effektene og etablere en årsakssammenheng. Tiltak kan iverksettes når dette forholdet er klarlagt. Dagfinn Rylander og Arild Svendsen har i leserinnlegg og reportasjer fremmet mange anklager og påstander om havnen og kommunen. Påstandene går i mange retninger, er lite konkrete, inneholder faktafeil og bidrar dessverre lite til å opplyse saken. Henvisninger gjøres til utenlandsk og ikke relevant lovverk. Forfatterne forsøker å gjøre sin virkelighet (og seg selv til talspersoner) gjeldene for mange hundre mennesker. Det er unødvendig, problemene er reelle uten å ty til slike grep. Flere av påstandene er fremmet tidligere, og er behandlet og besvart skriftlig. Dokumentene er tilgjengelige på kommunens nettsider. At man ikke liker det svaret man får, er ikke mangel på dialog Havnas oppgave er å legge til rette for verdiskapning, (nærings­ transporter, bedriftsetableringer, arbeidsplasser, skatteinntekter), og samfunnsnytte (miljøtransporter, miljøomlegging, utslippsreduks-

joner). Verdiskapningen og arbeidsplassene var tidligere nært fysisk knyttet til Eydehavn og bygningene på Smelteverket og Nitriden. Med økende havne­ aktivitet – er verdiskapningen, arbeidsplassene og effektene flyttet lengre bort fra kaikanten. Næringslivet som i dag benytter havna ligger foruten på Eydehavn også i Froland, Åmli, Birkeland, Grimstad, hele Østre Agder og utenfor. De økonomiske effektene av havnevirksomheten er omfattende, for mange; både kommuner, bedrifter og privatpersoner. Dette forholdet må vurderes mot de eventuelle ulemper driften medfører.

Støyeffektene ble utredet i 2006 – og var kjent før Bystyret gjorde vedtak om dagens plassering. Næringslivet betaler havna for de tjenester som utføres. Havna mottar ingen støtte, overføringer eller andre midler fra kommune, staten eller andre. Konkurransedyktig er et nøkkel­ ­ord- ellers vil ikke næringslivet benytte oss. Når havna begrenser egne laste-/lossetider – må vare­ eierne betale mer fordi skipet i perioder ligger uvirksomt til kai. Dette er uheldig for verdiskapningen og konkurransekraften i regionen vår. Næringslivet er derfor svært opptatt av det ikke

innføres begrensinger som gjør det dyrere å benytte båttransport, uten at dette er dokumentert og absolutt nødvendig. En havn er ikke en havn uten skip og gods. Skip kan ifølge loven komme og gå når de selv bestemmer. Aktiviteten påvirker våre naboer. Vi tror forståelse, realistiske forventninger og dialog er nyttig og avgjørende for å sikre verdiskapningen og redusere ulemper. Lars Helge Rasch, kommunikasjonssjef, Statens vegvesen Region sør

Mer til de som har minst! Alle vet at politikken handler om kompromisser, gi og ta. Det har vært viktig for SV i denne budsjettprosessen. Vi har måttet svelge mange kameler. Sånn er gamet.

Om vi alle går i takt, så blir aksepten for å skyve de som trenger politikken som mest, en vane. Ved å akspetere ­urettferdighet, fattigdom og at eldre, syke og pleietrengende ikke prioriteres, svikter vi ikke bare våre velgere, men også rollene vi har som folkevalgte.

Men Arendal SV, som i likhet med (forhåpentligvis) alle andre partier, har en smertegrense.

Det er en grunn til at vi folke­ valgte finnes, og ikke har en stillingskode i kommunen. I

LOKALPOLITIKK:

Arendal kommune er driftsbudsjett på over 3000 m ­ illioner kroner. At man da ikke klarer å enes om prioriteringer som hjelper fattige familier og som gjør at vi ikke ivaretar primæroppgavene våre, ja da har vi sviktet, mener jeg. Det kan ikke jeg eller SV stå inne for. Vi trenger å sette de som trenger politikken mest, først! Inger Brokka de Ruiter Gruppeleder, Arendal SV


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

19


20

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

sport Vil doble antall sitteplasser for å innfri nye krav:

– Vi vil bytte ut banneret b

VIL BYTTE UT: - Her vil vi gjerne bytte banneret med tilskuere fra cupfinalen i 2014 bak oss, med ekte tilskuere, sier ØIF Arendals arrangementssjef Per Carsten Michelsen og daglig leder Bjørn 4000 sitteplasser i en eventuell deltakelse i Champions League løse seg.

Da Sør Amfi åpnet i 2012, ble det starten på steg to i ØIF Arendals vei mot norgestoppen. TORE ABRAHAMSEN tab@arendalstidende.no

Nå ser klubben en mulighet til å utvide kapasiteten til det dobbelte.

  – Vi øyner en unik mulighet for å innfri de nye kravene som kreves for å spille i fremtidens Champions League. Om dette blir en realitet, vil også fremtidige messer i anlegget her få bedre kår. Arendal vil også bli en kandidat til fremtidige mesterskap. Jeg kan ikke se andre faktorer enn økonomi som kan stoppe dette, sier daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn-Gunnar Bruun

Hansen til Arendals Tidende. Arendals Turnforening har sagt seg positive til å flytte ut av multi-anlegget.

Krav

For klubben har som kjent vidløftige mål for fremtiden: Å kvalifisere seg for spill Champions League. Den nye og svært omdiskuterte utgaven av Champions League er skalert

ned til kun å innbefatte 16 lag fra og med neste sesong. Det betyr at kommersialiseringen av «den verdens gjeveste klubb­ turneringen» tiltar. Den nye utgaven er rigget for de største klubbene i Europa, da blir en samlet tilskuerkapasitet på 2500 ikke godt nok. Et av hovedkravene til fremtidige deltakende lag er en arena med minimum 4000 sitteplasser. I dag har Sør

Amfi i underkant av 2000. I kvalifiserings­kampen til EHFcupen forrige helg, var samtlige sitteplasser utsolgt. I tillegg måtte over 500 publikummere stå. Rekorden stammer fra sluttspillfinalen mot Elverum i 2013. Da ble den gjeldende publikums­ rekorden på 2869 satt. Den gang ble veggen mot Arendals Turnforening heist opp,


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

21

bak oss med ekte tilskuere skyves nærmere turn-delen av Sør Amfi, opplyser Per Carsten Michelsen. I enden av anlegget, bak en tiltenkt mobil tribune, ser duoen for seg en såkalt fanzone – et mingleområde med aktiviteter og spisegjester. Den totale tilskuerkapasiteten vil avhenge av flere faktorer som brannsikkerhet og rømnings­ veier. En totalkapasitet på over 4500 vil være sannsynlig.

Turn og gym

Bakgrunnen for at Sør Amfi kan bli tilpasset fremtidens håndballarrangement, er Sam Eyde videregående skole sitt behov for flere gymflater. Rektor Nils Inge Øyna bekrefter at skolen i dag busser elever til Froland for å få nok halltid til kroppsøving og idrettsfag. Sør Amfi eies av kommunen, mens bygningsmassen tilhørende Sam Eyde vgs. eies av fylkeskommunen. Skolen leier Sør Amfi på dagtid.   – Vårt behov for halltid er større enn det som er mulig å bruke i Sør Amfi i dag. Vi leier halltid av Froland kommune for å få dette til å gå opp. Antall elever gjør at behovet ikke blir mindre i fremtiden, sier Øyna som påpeker at skolen er i dialog med Froland kommune for å videreføre leieavtalen.

n-Gunnar Bruun Hansen. Dermed kan kravet om minst

slik at publikum også kunne se kampen fra kortsiden. Det er nettopp på kortsiden av banen løsningen ligger, skal vi tro arrangements­sjef Per Carsten Michelsen og daglig leder Bruun Hansen. En mobiltribune på kortsiden, i kombinasjon med å fortsette tribunen på den andre kortsiden helt ned til spilleflaten, vil gi over 2000 sitteplasser ekstra. Det vil også bli aktuelt å forlenge dagens uttrekkbare sittetribuner på begge sider.   – For å få dette til må dagens spilleflate

Etter det Arendals Tidende erfarer, har det kommunale eiendomsforetaket, Arendal Eiendom KF, sondert terrenget for å bygge en ny idrettshall i området. Leder i Arendals Turnforening, Petter Johnsen er ikke avvisende til å flytte turnforeningens base over i en ny hall – om dette vil løse ØIF Arendals behov for å øke tilskuer­ kapasiteten. Behovet er omtrent på samme nivå som dagens turnhall i areal.   – Om vi får til en like god eller bedre løsning for våre medlemmer og aktiviteter, er vi positive til å se på gode løsninger. Et turnanlegg krever noen tilpasninger, som må tidlig på plass, understreker Johnsen. Turnforeningen har i likhet med ØIF Arendal – og idretten generelt, hatt en kraftig økning av medlemmer og aktiviteter, etter at Sør Amfi åpnet. Johnsen mener effekten av at ulike idretter er samlet under samme tak ikke bør undervurderes.   – Våre største stevner krever Sør Amfis kapasitet, men jeg kan ikke se for meg store utfordringer knyttet til å flytte på utstyret vårt fra en eventuelt ny hall og over i Sør Amfi. Derfor blir det viktig at vi kommer inn i denne prosessen så tidlig som mulig. Vi er positive, gjentar turnleder Petter Johnsen. Hvis ØIF-ledelsens drøm blir en realitet, blir det plass til hele fire håndballbaner i

Sør Amfi, Sam Eyde vgs. sine nåværende og kommende behov for halltid blir dekket, og turnforeningen blir herre i eget hus. Sambruken med den videregående skolen har ikke fungert optimalt de siste årene.   – En vinn-vinn-situasjon for alle. Jeg kan ikke se for meg at det er annet en økonomi som kan velte dette, gjentar ØIF-lederen. Bruun Hansen er begeistret for interessen rundt erkerival Elverums Champions League-kamper. I september trakk Elverum over 12000 tilskuere da kampen mot Sander Sagosens Paris SG i Håkons Hall på Lillehammer. I februar inviterer Norges representant i Champions League «norskeklubben» Flensburg til dyst. Det er allerede solgt nærmere 7000 billetter.

– Hva blir alternativet til Sør Amfi, om det blir gruppespill i EHF-cupen eller andre større kamper som klubben kvalifiseres for?   – Om dette kommer på plass, blir dette den største håndballarenaen mellom DNB Arena i Stavanger og Oslo Spektrum. Jeg har virkelig tro på en god løsning for oss, Sam Eyde og turnforeningen. Hvis vi skal ta ytterligere steg, blir dagens kapasitet for liten. Det er det liten tvil om. Vi har god tro på dette, men alt avhenger av skolens behov og kommunen. Å se mot Boligmappa Arena (journ.anm: Larvik) er et alternativ, men ikke det mest optimale. Vi liker best å være her i hallen, smiler Bruun Hansen. Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF har ikke besvart henvendelsen fra Arendals Tidende innen deadline.


22

Tirsdag 3. desember 2019

20

Arendals Tidende

års Jubileumskonkurranse Jubileum 1999 2019

Vi inviterer i år alle leserne våre med på vår

STORE Jubileumskonkurranse ie:

rem Hovedp

Vinn n! e l i b l l u g

Tidenes største premiedryss vil hagle over våre trofaste lesere dette året, her vil det være lønnsomt å følge med i avisene, og delta i konkurransen så ofte som mulig. Jo flere svar man avgir, jo større er vinnersjansene!

Siste trekning av jubileumskonkurransen ­kommer i ­desember. Her blir et premiedryss ­Sørlandet ­sjeldent har sett maken til! Til nå har vi delt ut ­premier for over 200.000,­kroner! Følg med i alle våre aviser for flere vinnersjanser i hver utgivelse!

Denne ukens konkurranse: Utsnitt 1

Utsnitt 2

Utsnitt 3

Utsnitt 4

VINN EN GULL-SUZUKI IGNIS I 6 MND Levert av:

Arendal

VERD

mus paI kk

1.500, Klatre

VER

D

1.50 I 0,-

e:

Utsnitt 5 Finn totalsummen ved å legge ­sammen side­tallene hvor ­ut­snittene er ­hentet fra.

GAVEKORT PÅ BARNEKLÆR Levert av:

VERDI

BARNETØY ØVERST I MARKENS TLF

1.200,-

. 38 02 43 94

Utsnitt 1 er fra side

+ Utsnitt 2 er fra side

VERDI

7.500,-

Førstegangskonsultasjon Inkl. INSiGHT CLA skanning

+ Utsnitt 3 er fra side

+ Utsnitt 4 er fra side

VERDI

10.000,-

+ Utsnitt 5 er fra side

= SVAR

Du kan alternativt sende svaret ditt i posten.

Svarskjema finner du lett på:

www.arendalstidende.no www.sorlandsavisen.no

SVAR:

TOT A

UM LS

Slik deltar du:

TS Sørlandsavisen uke: Navn: Adresse: Postnr./ -sted: Tlf.

E-post:

Tvende Media: TS Sørlandsavisen - Sørlandsavisen Kristiansand - Arendals Tidende - Postadresse: Tvende Media, Postboks 383, 4804 Arendal


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

23


24

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

kultur

En solid dose nostal Lørdag tok Bølgen Dansestudio publikum med til Afrika og inn i løvenes verden. AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

Rundt 650 dansere i alle aldre var med på forestillingen som i flere uker har vært utsolgt, og som fylte Store Torungen til randen. I år er det 25 år siden verden for første gang ble kjent med løveungen «Simba» og alle vennene og uvennene hans, og det var bakteppet for lørdagens forestilling. Tegnefilmen ble en gigantsuksess og i år fulgte Disney opp med en ny versjon av den folkekjære filmen.   – «Løvenes konge» er etter min mening en av de aller beste filmene som Disney noen gang har laget og den vekker både barndomsminner og nostalgi. Da Disney kom med en ny versjon bestemte vi oss for at dette var forestillingen vi også ville vise. Forhåpentligvis har vi klart å videreføre noen av våre barndomsminner til nye generasjoner, smilte Christina Louise Markhus etter forestillingen, som sammen med Linda Amalie Thommesen har stått bak regien.

Tro til historien

Historien om Simba som i Bølgen

Dansestudios oppsetning ble spilt av Alba Asser og Ane Tveite handler om løvens kamp for å finne sin plass i «livets sirkel». Alle de kjente sangene og scenene fra disneyfilmen var med i teaterstykket. Det sådde ingen tvil om at publikum kjente igjen scenene.   – Det var heldigvis ikke vanskelig å holde seg til his­torien. Dette er en klassiker som vi føler vi ikke ønsker å røre opp i. Samtidig har vi lekt oss litt mellom film og musikal­versjonen med blant annet å trekke inn løvinnene som ikke har noen spesielt stor rolle i Disney sin versjon,sa Markhus. I tillegg til nostalgien hadde danserne valgt å putte inn en rekke andre dansestykker som ikke fulgte med i den opprinnelige filmen. Publikum fikk alt fra ballettsprang til røffe hiphop innslag.   – Vi ønsker alltid å bruke mye av musikken fra filmene vi lager forestilling av. Samtidig syntes vi det er gøy å fylle inn med andre sanger som vi føler at passer til numrene, sa hun.

Mange innslag

Alle de kjente figurene fra Disneys univers dukket opp og Simba måtte gjennom de samme prøvelsene som i filmen. Publikum ble vitne til hvordan

KJENT: Publikum kunne lett kjenne seg igjen i de kjente og kjære scenene fra Disneyfilmen.

STIPEND: Det var Kristina Skjævestad som stakk av med Cafe Victors Drømmestipend.

UNGE: Dansere i alle aldre fikk prøve seg i Arendals storstue.


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

25

lgi i dansende drakt

TRIO: F.v: «Timon» (Tuva Karlsen), «Lille-Simba» (Alba Asser) og Pumba (Dina Sannæs) gjorde seg godt på scenen.

LYS: Flotte kostymer og spennende lys gikk gjennom hele forestillingen.

løvekongen Mustafa, spilt av Charles Maramba, ble felt av sin onde lillebror Scar, spilt av Kristina Skjævestad. Publikum fikk møte duoen Timon og Pumba spilt av Tuva Karlsen og Dina Sannæs og ikke minst Rafiki spilt av Mirjam Eksund.   – Planleggingen av nummer og forestilling startet i juni og vi har øvd jevnt og trutt siden august med selve koreografiene, sa Markhus. Simbas vei mot å bli den rett­ messige kongen var i Store Torungen, og som i filmen ikke uten hindringer. Bølgen Dansestudio ga publikum hele 34 ulike innslag under forestill­ ingen som varte i rundt to og en halv time.

RAFIKI: Publikum fikk et gjensyn med Rafiki spilt av Mirjam Eksund.

  – Nå gleder vi oss masse til fore­ stillingene på søndag og håper at alle er like fornøyde som de var nå i kveld. Tilbakemeldingene har vært overveldende. Det er så gøy å høre at vi har klart å nå ut til så mange med både tårer og gåsehud, avsluttet Markhus like etter forestillingen.

Glad vinner

Etter at forestillingen var ferdig ble vinneren av Cafe Victors Drømmestipend avslørt. Fra scenen ble Kristina Skjævestad som gjennom de siste timene hadde danset overbevisende til rollen som Scar ropt opp som vinner.   – Tusen takk, strålte den glade vinneren.

MANGE: Til sammen 650 dansere var i sving lørdag kveld.


26

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

K U LT U R Arrangerte Sørlandets første skaperfestival Hele 17 utstillere hadde tatt turen til Vitensenteret Sørlandet under festivalen som ble arrangert lørdag. AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

En rekke publikummere i alle aldre hadde lørdag tatt turen til Eurekabygget for å ta del i skaperfesten som var den første i sitt slag på Sørlandet. I samarbeid med Tekna inviterte Vitensenteret til en dag fullstappet med skaperglede og kreativitet.   – Skaperfestivalen er en del av skaperskolesatsingen som foregår nasjonalt. Vi jobber i disse dager med å opprette et nett­sted for lærere for å vise hvordan ting som programmering og teknologi kan brukes både kreativt og tverrfaglig, forteller Tor-Inge Rasmussen fra Vitensenteret Sørlandet.

Droneverksted

Fra høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i skolene og skaperskolen er et samarbeid mellom de regionale vitensentrene og Naturfagsenteret. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.   – Skaperfestivalen er en del av dette prosjektet og blir arrangert på vitensentre over hele landet. Dette er første gang vi har hatt det i Arendal så vi har hatt litt høye skuldre. Nå er det godt med folk her så nå kan vi begynne å senke dem, smiler han. Tor-Inge forteller at litt av tanken

FORNØYD: Tor-Inge Rasmussen fra Vitensenteret Sørlandet er godt fornøyd med oppmøtet.

bak arrangementer er å få spredd budskapet om at det finnes både en modellbaneklubb og en mekkeklubb. Ikke minst – at det også er rom for jenter i disse miljøene.   – Det er ikke bare idrett som barn og unge kan holde på med på fritiden. Her kan de bruke de kreative evnene sine og skape ting. Ikke minst så får de se at det er flere som har de samme interessene som dem. I dag kan publikum få prøve seg på aktiviteter som laserkutting, drone­ verksted, lage discokule eller bare kikke rundt på alle de spennende utstillingene.

gen var lokale Sørlendinger, men Tor-Inge forteller at et par stykker hadde tatt turen fra Østlandet. I et hjørne av lokalet treffer Arendals Tidende på Lars Solberg og Dagfinn Treldal fra Froland. Sammen har de laget og produsert en værballong som nå svever 30.000 meter over Sørlandet.   – Vi så en video på YouTube og tenkte at dette her måtte vi få til. Vi har plassert en GPS-sender i værballongen slik at vi til enhver tid kan få opp på Google Maps hvor den er, smiler Dagfinn mens han viser frem hvor ballongen befinner seg akkurat nå.

Faks

I tillegg viser frolendingene frem flere andre oppfinnelser som en

De fleste av utstillerne denne da-

KOSTE SEG: Sara og Jacob storkoste seg på Skaperfestivalen.

Har dratt Gabriel Scott ut av glemselen

TRYKKET: Forlagssjef Peer Rødal Haugen har sammen med resten av Gabriel Scott Selskabet utgitt forfatterens 60 verker på nytt. Foto: Privat

Gabriel Scott Selskabet satte seg i 2013 som mål å utgi alle forfatterens 60 verker på nytt. Nå er målet nådd og forlaget kan levere tekster utgitt i hele forfatterens levetid.

AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

Dette innebærer hele 60 verk i ­ tillegg til flere bind med løse ­ tekster, samt to engelske ­oversettelser.   – I selskap med flere av N ­ orges tidligere forfattere var Gabriel Scott i ferd med å synke ned i

glemselen og yngre ­generasjoner ante ikke lenger hvem han var. Bibliotekene hadde stort sett bare slitte eksemplarer eller skatter gjemt i sine magasiner og han hadde ikke lenger noen plass i skolens undervisningsplaner, skriver forlagssjef Peer Rødal Haugen i Gabriel Scott Selskabet som ble stiftet i 1997 i en pressemelding. Selskapet gikk straks i gang med å gi ut faksimileutgaver og i 2013 startet den store jobben med å


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

god, gammeldags analog «mobil­ telefon» som printer ut tekst­ meldingene du sender til den.   – Den fungerer nesten som en faks. Vi har alltid syntes at det har vært gøy å bygge ting og lærer mens vi holder på det. Vi er veldig fornøyde med arrange­ mentet og det har vært mange som har vært nysgjerrige på tin­ gene våre. Det er veldig sosialt og gøy å ­samles på denne måten for å dele e­ rfaringer og knytte kontakter, smiler Lars.

JAZZ: Arendal Jazzklubb inviterer til konsert med nederlandske Under the surface til torsdag.  Foto: Carlos Villaroel

Utstyrspark

Nederlandsk jazztrio til Lille Torungen Under the surface tar turen til Arendal i regi av Arendal Jazzklubb. TELEFON: Gutta fra Froland hadde blant annet med seg en god, gammel­ dags analog telefon som printet ut tekstmeldingene du sendte til den.

håper vi at vi kan fremme skaper­ glede og kreativitet. At lokale ska­ pere kan møtes og dra nytte av hverandre. Her på Vitensenteret

i Arendal har vi blant annet en utstyrspark som de fleste ikke har råd til å ha på hobbyrommet eller i garasjen, avslutter han.

Et stort løft for ­Arendal og Aust-Agder Kanalgården og Kilden ­Aktivitetshus kan se frem til store oppgraderinger. AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

Hele 13 millioner ble i andre tildelingsrunde fra Musikkut­ styrsordningen (MUO) delt ut til 92 prosjekter over hele landet. Tilsammen ble det behandlet 229 søknader og sammenlignet med fjoråret er dette nesten en dobling i antall. Til sammen har MUO gitt tilskudd på 40 millioner kroner i 2019. digitalisere alle tekstene. Idet 2019 går mot slutten er alle for­ fatterens 60 verk nok en gang til­ gjengelige for publikum. I tillegg har forlaget gjort en gravejobb med å lete opp og samle løse tekster som Scott publiserte i aviser, blader og tidsskrifter.   – Det har vært en voksen jobb for en liten forening, og vi men­ er selv at vi med dette har gjort en stor kulturell og litteratur­ historisk dugnad til glede for nye generasjoner lesere, sier Haugen videre.

I Arendal er det Kanalgården som har fått tilskudd til å bygge 18 nye øvingsrom og Kilden Ak­ tivitetshus som nå får mulighet til å gjennomføre akustiske tiltak på fire scener. Tilskuddene er på henholdsvis 2.983.000 og 600.000 kroner.   – Vi er så utrolig glade for den støtten vi nå får fra Musikk­ utstyrsordningen. Dette er en anerkjennelse av den innsatsen musikklivet i Arendal har lagt ned de siste ti årene, hvor de har jobbet iherdig med å få tilgang på egnede øvingsrom. I tillegg får vi nå opp­graderte og flotte loka­ ler til teater, dans og ikke minst   – Scott er forøvrig ikke bare en forfatter for Sørlandet, og han er definitivt ikke kun en stemme fra fortiden, selv om han var aktiv i første halvdel av 1900-tallet. Hans stemme i eksistensielle spørsmål, hans holdninger, meninger og verdier er minst like aktuelle i dag, enten det handler om livsglede, naturvern, nøysomhet og godhet, eller å stå opp for samfunnets minste, de som opplever ulike former for overgrep eller undertrykking, avslutter forlagssjefen.

attraktive konsert- og visnings­ lokaler. Det nye huset kommer til å bety mye for at ungdom får en møteplass for kreativ ­utfoldelse og opplevelser midt i sentrum og for at alle generasjoner får et sted for å drive med sin kul­ turaktivitet, skriver kultursjef i Arendal kommune Linda Sætra i en pressemelding. Målet er å gi publikum en lav ­terskel for å benytte tilbudene slik at det kan oppstå spennende og kreative krysningspunkt ­mellom ungdomsklubb, korps, dans, band, kulturskole, gamere og kunstnere, profesjonelle og amatører.   – Midlene MUO fordeler går til gode prosjekter i hele landet som bygger grunn­muren i norsk kultur­ liv. I andre tildelings­ runde gir vi tilskudd til mange ­spennende prosjekter på tvers av sjangre og geografi. En nasjonal ordning som Musikkutstyrs­ ­ ordningen har mulighet til å ­prioritere de gode ­prosjektene der de skjer, når de skjer, sier Sørensen. I denne tildelings­ runden er spennende ­prosjekter i Aust-Agder, Rogaland og Hedmark blant de som har ­ blitt prioritert, sier daglig leder Musikk­utstyrsordningen Karen Sofie Sørensen

AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

Til torsdag kommer neder­ landske Under the surface til Lille Torungen. Arrangøren Arendal Jazzklubb har tidlig­ ere hatt suksess med å hente nederlandske jazzmusikkere til Arendal og gleder seg nå til å vise frem et nytt band.

  – Under the surface består av tre generasjoner nederlandske jazzstjerner. Trioen er kjent for sin melodiske musikk, med sterke filmiske og atmosfæriske innslag i møte med improvis­ jasjonens lekenhet, skriver arrangøren i en pressemelding. Debutalbumet til Under the surface ble utgitt i mars 2017 til gode anmeldelser. Det univer­ selle språket i musikken brak­ te gruppen til store festivaler i Mali, Mexico, Kina, Norge, India og Nederland.

Pressefoto

Lørdag kveld var det duket for Skaperfest for et mer voksent publikum. Tor-Inge forteller at mange av de samme utstillerne skulle være tilstede samt at Opp­ finneren fra NRK Erik Alfred Te­ saker var tilstede.   – Det er ikke noe stiv snipp, men en mulighet for å samle sammen nysgjerrige folk og ­ knytte kontakter, sier han. Målet er at Skaperfestivalen skal bli et årlig arrangement på vitensentre rundt om i landet.   – Sist helg var festivalen i Pors­ grunn. Etterhvert som vi vokser så håper vi på å knytte til oss enda flere kontakter. På denne måten

27

Ruby red & the moon­­shine ­brothers skal skape julestemning Dette blir en jule­ konsert på bandets egne ­premisser, hvor snø og slaps blir byttet ut med en eim av kaktus­blomster og solvarm a­ sfalt, melder arrangøren. AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

Neste onsdag braker det løs med julekonsert i Lille To­ rungen når Ruby red & the moonshine brothers gjester scenen. Bandet som helt siden ­begynnelsen har hatt en drag­ ning mot de amerikanske slet­

tene og historiene fra prærien, har gjennom de tre platene har bandet latt seg ­inspirere av TV-serier og musikk i western­ stil, latinamerikansk musikk og norsk folkemusikk.   – Siden konsert n ­ ummer én har publikum vært ­begeistret for samspillet, den litt ­ uvanlige instrumenter­ inga og de ­varierte låtene til ­bandet, melder a­ rrangøren i en presse­melding. Ruby Red & the Moonshine Borthers består av ­vokalist Marte Vaaje Herwell, ­Nicolai Herwell, Mats W ­ illiam ­Wennerberg, Johanne ­Flottorp, Tobias Flottorp Heltzer og Mats Jakob Jebe Nesmann.


28

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende


Arendals Tidende

Tirsdag 3. desember 2019

29


30

Tirsdag 3. desember 2019

Arendals Tidende

GJØR SOM AMANDA KURTOVIC... KVALITET

Amiga garderoben – kvalitetsprodukt som varer!

...VELG SKYVEDØRSGARDEROBER FRA AMIGA

SERVICE

Vi tilpasser dine mål! Skråtak, hjørneløsninger og andre utfordringer tar vi på strak arm.

TRYGGHET

Vi måler og kvalitetssikrer hele leveransen og monterer til fast avtalt pris.

* S I R P T B ES * Vi har best pris på vårt kvalitetsnivå.

VI TILBYR GRATIS OG UFORPLIKTENDE HJEMMEBEFARING! ARENDAL

Vesterveien 193, 4817 His Tlf.: 370 15 600/982 82 550 Åpent: 07.30 -15.30, lørdag 10-13. www.amigagarderoben.no

på lokalproduserte skyvedører

Amiga garderoben har levert garderober til leiligheten min i Oslo, og jeg er kjempefornøyd!

Amanda Kurtovic, håndballspiller

Husbankfinansierte leiligheter med takterrasse. Priser fra 2,3 til 2.700.000,Leilighet nr 6 Kostpris 2.450.000,Egenkapital 850.000,Husbanken 1.600.000,Annuitet 25 år 1,6% rente

Mnd. kostnad 6.530,-

Visning hver lørdag kl. 12-14

Et sted å være ung. Et sted å bli gammel. Et sted å nyte livet.

• Sentralt plassert i Froland, med gangavstand til Froland Senter. • Inkludert hvitevarer, vannbåren gulvvarme og egen balkong. • Kjør rett inn i oppvarmet garasje, garasjeplass inkludert • Lekeplass • Egen takterrasse til hver leilighet med tilgang til fellesareal og utegrill • Mer info på: frolandsveien919.no

www.frolandsveien919.no - Tlf. 951 34 777 - Kjell Aaberg


Arendals Tidende

Juleutstilling

Tirsdag 3. desember 2019

Ledig jobb i lokalavisene:

Markedskonsulent på Svalbard

Finn jobben på medier24.no/stilling eller lla.no LOKALAVISA I SAMARBEID MED M24 OG LLA

Frank Brunner, Lars Løken Bjørg Thorhallsdottir Nico Widerberg

JULETRENETT Pakkestativ og utstillingsstativ for juletre kjøper du hos oss.

Utstillingen åpner 1. desember kl 13.00-16.00 og blir hengende til 19. desember.

Julius Smiths vei 1, 4817 His - Telefon 370 11 611 www.hisgalleri.no - info@hisgalleri.no Mandag-Fredag: 09.00-16.00 | Torsdag: 09.00-18.00 | Lørdag: 10.00-13.00 | Søndag: 13.00-16.00 Søndager etter 1. desember er stengt.

Juletrenett skåner treet ved transport, og gjør det lettere for kunden å håndtere. tlf. 32 08 63 30

www.espegard.no

Ved

Bli med oss til Oberammergau 12. - 17. juni 2020 -Hovedmålet er det store pasjonsspillet i Oberammergau som spilles hvert 10. år

til salgs Kjøp av våre våre Kjøp ved ved av medlemmer ditt medlemmer ii ditt nærområde. nærområde. Kvalitetsved leveres Kvalitetsved leveres over landet. over hele landet. Vedportalen: Vedportalen:

www.norskved.no www.norskved.no

annonse?

annonser@arendalstidende.no Dag 1: Avreise fra Kjevik til München. 3 netter i Berchtesgaden i Forum for vedprodusenter vedprodusenter Forum de Bayerske Alper. Bayerks aften. Dag 2: Salzburg, Mozartmuseum, butikker og kafeer og matmarked. NVrubr rubrVedtilsalgs Vedtilsalgs 38x70 38x70 TAB TAB 10-07.indd 25-10-07 1 NV 10-07.indd 25-10-07 11:03:11 11:03:11 1 Spennende tur i de gamle saltgruvene i Berchtesgaden. Ei flott julegåve: Dag 3: Båttur på vakre Köigsee. Tradisjonell stølslunch. Guidet tur til Ørneredet, dokumentasjonssenteret m.m., som viser Boka om Haukelivegen! nazistenes aktivitet, galskap og skrekkregime. Dag 4: Buss til Garmisch. Besøk på Neuchwanstein (det med ikoniske Gamlevegen over Haukelifjell slottet til Kong Ludvig den 2. ) og til en av Tysklands vakreste er 130 år i år. I boka «E134 kirker, Wieskircke. Haukelivegen» får du både Dag 5: Formiddagen rusler vi rundt i Oberammergau, byen kjent som den spennande historia, og Tysklands treskjærer hovedstad. Ettermiddagen og kvelden er dagens opplevingar langs så viet turens høydepunkt; Pasjonsspillet vegen mellom øst og vest. https://www.passionsspiele-omberammergau.de/en/play/play Dag 6: Hjemreise Spør etter boka hos bokhandlaren din.

Meir info her: www.e134haukelivegen.no

Vår pakke inneholder: Fly tur-retur Kjevik/Gardemoen-München, Sjå også multipleks.no/e134-haukelivegen for meir informasjon og fleire forhandlarar. buss, hotell, middag, 1 lunsj og alle inngangsbilletter. Pris: Kr. 17.800,- pr pers i dobbeltrom (+1400,- for enkeltrom). Ta kontakt med Sigbjørn Haslemo: s-haslem@online.no, tlf. 916 19 850. Arr.: DerIngenSkulleTru

www.arendalstidende.no

31


8 96 3 6 7 2 4 9 3 6 VANSKELIG 3 6 5 1 9 DAGENS KRYSSORD 1 8 7 2 7 1 4 3 2 3 4 9 7 4 9 6 6 2 8 1 4 3 5 Tirsdag 3. desember 4 9 5 1 8 3 6 5 1 9 NÅDELØS 1 4 DAGENS KRYSSORD 7 62 7 9 7 Loddrett Vannrett Dagens kryssord Bilde fra 6leserne 1 9 3 48 6 2 87 4 1 4 3 5 1. Religion 1. Krype 7. Etterligning 2. Lite insekt 4 93 5 1 8 4 8. Rykte 3. Dødskamp NÅDELØS 9. Elv i Øst-Europa 4. Kommune i vest 9 7 7 6 10. Rutsje 5. Rakkerpakk 1 5 3 12. Besvertningssted 6. Dyreavkom 6 1 9 8 4 2 5 13. Ikke mer enn 7. Skarp konkurranse 7 4 15. Ujevnt pusslag 11. Kollisjon 3 7 17. Snop 13. Ansiktsdel 4 3 9 18. Gladelig 14. Bevilge 9 7 16. Småmakrell Loddrett Vannrett 1 5 3 7.8.2019 Sudoku - PrintGenerator 1. Religion 1. Krype 4 2 5 MIDDELS 7. Etterligning 2. Lite insekt 1. Religion 4 8 5 Vannrett: 7 Dødskamp 6 7. Etterligning 3 7 8. Rykte 3. 8. Rykte 9. Elv i Øst-Europa 7 6 Kommune i vest 9. Elv i Øst-Europa 4. 9

Tirsdag 3. desember

Cornys hjørne TIPS OSS: 40 69 22 22

5 4 9 8 1 6 2 7 3

VANSKELIG 1 8 7 6 2 9 6 5 8 3 2 3 4 1 7 7 9 1 3 4 3 4 6 2 5 8 5 2 7 9 5 1 3 4 8 6 2 8 9 1 4 7 9 5 6

2 3 5 1 4 7 6 8 9

MIDDELS 4 8 5 7 7 1 9 6 2 3 6 1 3 5 4 8 6 9 7 5 8 2 1 9 9 4 8 3 1 6 3 2 5 7 2 4

3 8 4 1 6 2 5 9 7

5 4 9 8 1 6 2 7 3

VANSKELIG 1 8 7 6 2 9 6 5 8 3 2 3 4 1 7 7 9 1 3 4 3 4 6 2 5 8 5 2 7 9 5 1 3 4 8 6 2 8 9 1 4 7 9 5 6

9 2 8 5 7 3 6 4 1 1 5 7 6 8 4 2 9 3

4 7 5 6 8 1 9 3 2 3 8 9 7 2 5 1 4 6

3 1 6 2 9 4 7 5 8 6 2 4 9 1 3 7 5 8

MIDDELS 4 8 5 7 7 1 9 6 2 3 6 1 3 5 4 8 6 9 7 5 8 2 1 9 9 4 8 3 1 6 3 2 5 7 2 4

9 4 8 2 3 6 5 7 1

2 3 5 1 4 7 6 8 9

9 4 8 2 3 6 5 7 1

2 5 7 3 4 9 1 6 8

4 7 5 6 8 1 9 3 2

9 2 8 5 7 3 6 4 1

3 8 9 7 2 5 1 4 6

1 5 7 6 8 4 2 9 3

3 1 6 2 9 4 7 5 8

6 2 4 9 1 3 7 5 8

Vannrett: 1. Åsatro 7. Plagiat 8. Renomme 9. Dnepr 10. Skli 12. Kro 13. Kun 15. Rapping 17. Ispinne 18. Gjerne Loddrett: 1. Åle 2. Sandloppe 3. Agoni 4. Time 5. Ramp 6. Oterunge 7. Priskrig 11. Krasj 13. Kinn 14. Unne 16. Pir

LØSNING Dagens kryssord

Vannrett: 1. Religion 7. Etterligning 8. Rykte 9. Elv i Øst-Europa 10. Rutsje 12. Besvertningssted 13. Ikke mer enn 15. Ujevnt pusslag 17. Snop 18. Gladelig Loddrett: 1. Krype 2. Lite insekt 3. Dødskamp 4. Kommune i vest 5. Rakkerpakk 6. Dyreavkom 7. Skarp konkurranse 11. Kollisjon 13. Ansiktsdel 14. Bevilge 16. Småmakrell

https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

7 m/s

Loddrett

Slaattene Begravelsesbyrå a.s NÅDELØS 7 1 5 9 2 6 4 7 9 3 8 6 8 2 7 4 5 9 3 8 6 4 1 5 4 7 9 3 3 8 2 1 1 5 6 2

Etablert 1927

Kystveien 151 - 4842 Arendal

8 3 2 9 1 7 6 5 4

4 1 5 6 2 3 8 7 9

6 9 1 5 7 8 2 4 3

Telefon 37 05 91 65 LØSNING

Døgnvakt

VANSKELIG 1 8 7 6 2 9 6 5 8 3 2 3 4 1 7 7 9 1 3 4 3 4 6 2 5 8 5 2 7 9 5 1 3 4 8 6 2 8 9 1 4 7 9 5 6

5 4 9 8 1 6 2 7 3

9 2 8 5 7 3 6 4 1

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

6 m/s

0 mm

0 mm

Vannrett

1. Krype 2. Lite insekt 3. Dødskamp 4. Kommune i vest 5. Rakkerpakk 6. Dyreavkom 7. Skarp konkurranse 11. Kollisjon 13. Ansiktsdel 14. Bevilge 16. Småmakrell

Torsdag

5 m/s

1. Religion 7. Etterligning 8. Rykte 9. Elv i Øst-Europa 10. Rutsje 12. Besvertningssted 13. Ikke mer enn 15. Ujevnt pusslag 17. Snop 18. Gladelig

DAGENS KRYSSORD Tirsdag 3. desember

2 5 7 3 4 9 1 6 8 4 7 5 6 8 1 9 3 2

3

6 9 1 5 7 8 2 4 3

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

3 8 4 1 6 2 5 9 7 3 1 6 2 9 4 7 5 8

1 6 3 2 7 8 9 4 5 5 7 2 4 1 9 3 6 8

4

Onsdag

7 4 LØSNING Dagens kryssord

Vannrett: 1. Åsatro 7.7 Plagiat 9 8. Renomme 10. Skli 1 5 9. Dnepr 3 12. 4 Kro 13. Kun 15. Rapping 2 5 17. 3 Ispinne 18. Gjerne 7 Loddrett: 1. Åle 2.9Sandloppe 3. Agoni 4. Time 5. Ramp 6. Oterunge 7. Priskrig 11. Krasj 13. Kinn 14. Unne 16. Pir

4 1 5 6 2 3 8 7 9

Løsning Sudoku

Været

3 17. Ispinne 18. Gjerne 4 10. Rutsje 12. Besvertningssted Hva kan vi hjelpe deg med? 3 Ikke6mer enn 5 15. 1 Ujevnt 9pusslag Loddrett: 1. Åle 92. Sandloppe 7 13. Sanering / forebyggende 6. Oterunge 7 Gladelig 3. 1 Agoni 4 4. Time 5. Ramp 1 • 5Husbukk 3 17. Snop2• Stokkmaur 18. • Biller 7. Priskrig 11. Krasj 13. Kinn 3 9 • Veps 7 • Duer • Maur 4 2 5 Loddrett: 1.4 Krype 2. Lite insekt • Fluer • Unne Mus 16. Pir • Borebiller 14. 6 2 8 1 4 3 5 3 7 råte • Sopp og • Kakerlakker 3. Dødskamp 4. Kommune• iRotter vest 4 9 5 1 alt innen 8 Ellers skadedyrkontroll 9 5. Rakkerpakk 6. Dyreavkom 7. Skarp NÅDELØS Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 konkurranse 11. For Kollisjon gratis ogAnsiktsdel uforpliktende befaring 7 6 13. 14. Bevilge 16. Småmakrell 6 1 9 8

8 3 2 9 1 7 6 5 4

3 8 4 1 6 2 5 9 7

med #mittarendal

NÅDELØS 7 1 5 9 2 6 4 7 9 3 8 6 8 2 7 4 5 9 3 8 6 4 1 5 4 7 9 3 3 8 2 1 1 5 6 2

2 5 7 3 4 9 1 6 8

6 9 1 5 7 8 2 4 3

MIDDELS 7. Etterligning 4 8 5 7 8. Rykte 7 6 9. Elv i Øst-Europa 2 Rutsje 6 1 8 10. 3 Besvertningssted 5 8 2 1 12. 9 mer 7 enn3 13. Ikke 9 6 7 2 1 pusslag 15. Ujevnt 17. 9 Snop 4 3 5 6 18. Gladelig 6 3 8 7 2 4 9 VANSKELIG LØSNINGNÅDELØS Dagens kryssord https://www.nyhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/ 1 8 7 7 6 Vannrett: 1. Åsatro 7. Plagiat Vannrett: 1. Religion Etterligning 3 27. 8. 8 Renomme 9. 6 Dnepr 10. Skli 1 9 Tirsdag 9 6 13. Kun 15. Rapping 8. Rykte49. Elv i Øst-Europa 7 4 12. Kro

LØSNING

konkurranse 11. Kollisjon 13. Ansiktsdel 7 2 4 Bevilge 9 16. 3 Småmakrell 6 14. 1. Krype 2.Vannrett: Lite insekt 1.VANSKELIG Religion 7. EtterligningDagens kryssord LØSNING Tagg ditt bilde 6 1 8 7 3.8.Dødskamp Rykte 9. Elv i Øst-Europa Vannrett: 1. Åsatro 7. Plagiat 3 2 4.10. Kommune i vest Rutsje 12. Besvertningssted 8. Renomme 9. Dnepr 10. Skli Løsning Dagens kryssord 9 6 5.13. Rakkerpakk Ikke mer enn 15.4 Ujevnt 12. Kropusslag 13. Kun 15. Rapping 9 6.17. Dyreavkom Snop 18. Gladelig 17. Ispinne 18. Gjerne 8 7.Loddrett: 2Skarp konkurranse 6 Lite 5 1 1. Åle 2. Sandloppe 9 1. 3Krype 2. insekt Loddrett: 411.3.Kollisjon 3 Dødskamp 4. Kommune i vest 2 3.7Agoni 4 4. Time15. Ramp 6. Oterunge Rakkerpakk 6. Dyreavkom 7. Skarp 213.5. 1Ansiktsdel 3 7.4Priskrig 9 7 11. Krasj 13. Kinn 13. Ansiktsdel 14.konkurranse Bevilge 611. 2Kollisjon 8 14. Unne 1 16.4 Pir3 5 14. Bevilge 16. Småmakrell 16. Småmakrell 3 6 4 9 5 1 8 Sudoku - PrintGenerator

LØSNING

1. Religion

Loddrett

4 1 5 6 2 3 8 7 9

Vannrett Sudoku

10.Rakkerpakk Rutsje 12. Besvertningssted 10. Rutsje 2 6 5. 1 8 13. Ikke mer enn 15. Ujevnt pusslag 12. Besvertningssted 6. Dyreavkom 3 5 8 2 1 9 17. Snopkonkurranse 18. Gladelig 13. Ikke mer enn 7. Skarp 3 8 2 15. Ujevnt pusslag9 7 11. Kollisjon Loddrett: 1. Krype 2. Lite insekt 2 1 13. 6 7 4 4. Kommune 3 17. Snop Ansiktsdel 3.9Dødskamp i vest 18. Gladelig 9 4 14. Bevilge 3 5 6 2 1 5. Rakkerpakk 6. Dyreavkom 7. Skarp 6 3 16. Småmakrell 8

8 3 2 9 1 7 6 5 4

37 03 39 00

NÅDELØS 7 1 5 9 2 6 4 7 9 3 8 6 8 2 7 4 5 9 3 8 6 4 1 5 4 7 9 3 3 8 2 1 1 5 6 2

Bilredning AS UKE 49 - Sør 2019

4

0 mm

Fredag

11º 7 m/s

0 mm

1 5 6 2 4 9 3 8 7

Profile for Tvende Media AS

Arendals Tidende uke 49 - nr 90  

Arendals Tidende uke 49 - nr 90