Page 1

Din loka

lavis

Uke 43 2008 - Lørdag 25. okt. - mandag 27. okt - Nr. 83 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Endelig premiere

Han er ærgjerrig med en urokkelig pågangsvilje som må beundres. I går hadde filmen ”Bak Fasaden”, Arendals første helaftens spillefilm, førpremiere på Kino 1 i hjembyen. I kveld er det jomfruvisning for den allmenne

Bak Fas

NYHETER

aden

borger som skal kaste sin terning over hjertebarnet til regissøren, skuespilleren, manusforfatteren, fotografen og produsenten Stephan A. Hergel. SIDE 13-15

Sier nei til Operasjon Dagsverk

løRdag 25. okTobER 2008

13

H

med en an er ergjerrig uro AV CAMILLA pågangsv kkelig GLAD MITI´ C beundres ilje som må har lagt liv filmen ”B . I går hadde dugnadsbe et sitt på regissøre Arendals ak Fasaden”, nken, er n, filmen manusfo skuespilleren helaftens første , Forri nå en realitet. rfa tte ren, ge uke hø fotografe førpremi spillefilm n og ste He ere på Ki rge produsen ls ”beiby” t hjembyen no 1 i ten Steph gli tre . I nd A. kv an e Hergel. eld er det jomfruvis Bergens kritikker under Det har int allmenn ning for den tatt ham filmfestiv ernasjonale e år, men tre al skal kaste borger som (Bi ved ff). Nå hever den det produ hjelp av over hje sin terning nyskapen kreative og rtebarne karakter senten selv t til ise sjampan de filmmannen klin gær`n rer for en jeg gjeng, som premiere lasset til fei hjemmeba ring på ne.

Piller mot flåttbitt: Saltrødjente og nevrolog Unn Ljøstad (bildet) disputerte for sin PhD i går, fredag 24. oktober ved Universitetet i Bergen.

Ljøstad, som er overlege ved Sørlandets sykehus Kristiansand, har brukt fem år på det revolusjonerende arbeidet. Studien viser at pasienter som får sykdommen nevroborreliose etter flåttbitt slipper sykehusbesøk. De kan helt enkelt ta en pillekur hjemme. SIDE 5

30. oktober arrangeres Operasjon Dagsverk. Men Strømsbu videregående skole i Arendal skal ikke være med, det har rektor og lederteamet ved skolen besluttet og avgjørelsen

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

er ifølge Jan Erik Tvedt applaudert av eget elevråd. Men leder og nestleder for elevrådet ved Arendal videregående, Kady Poorian og Kari Toreskaas klapper ikke. SIDE 12

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

øyeblikk

lørdag 25. oktober 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Lørdag 25. oktober 75 år Torlaug Arna Andreassen, Løvoldknatten 6, Arendal Vera Helene Berg, Skibberhei 20, His 70 år Ole Mikalsen, Nyperoseveien 2, Nedenes

50 år Roar Laugerud, Skare, Kongshavn 40 år Reidun Olaisen Fosseli, Moldveien 28, Arendal Monika Johansen, Sletteheia 66, Arendal

Kazue Hansen, Solumveien 9, Arendal Leiv Arild Smith, Stensåsveien 46, Arendal

Britt Grete Øvsthus, Dyvika, Saltrød

50 år Anne Lise Halvorsen, Skibberhei 29, His

50 år Einar Georg Birkeland, Bamseveien 12, Arendal

Bente Helene Kaspersen, Lokes vei 13, Arendal

Anne Mette Nystøl, Chr. Gøyes vei 10, Nedenes

Mandag 27. oktober

Dorthe Rudolfsen, Flageborgveien, Nedenes

60 år Anne Helene Godding, Hasselhaugen 21, Arendal

Øivind Kristoffersen, Eikeliveien 7, Arendal

Søndag 26. oktober 60 år Audhild Borg, Mågeveien 17, Arendal

80 år Thor Ljøstad, Bergstien 24, Arendal 60 år Stein Gauslaa, Gjervold, Færvik Randi Walle, Løddesøl, Rykene

Kari Helena Sannæs, Solåsveien 8 A, Arendal 40 år Endre Gundersen, Håveheia 26, Arendal Kenneth Oland, Lensmannsgården 34, Saltrød

Gratulerer Kjære vakre gulljenta vår! Angelica Glad fylte 12 år på FN-dagen 24. oktober. Vi digger deg, du er kul, du er best, mye bedre enn en hest. Engelen med det gode hjertet har blitt altfor stor, masse klemmer og suss fra pappa, mamma, lillebror, Pudding og Tina.

Velkommen til verden! v/Cathrine Ellingsen

Arild Borg ønsker å gratulere sin kjære kone på 60 årsdagen den 26.10.08 med en sang som har spesiell betydning for ekteparet som er på Malta i forbindelse med feiring av jubileumet: Til Audhild Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär, ja, som den ljuvaste musik, min älskede du är! Så underbar är du min vän, och ser så vacker ut! Och älske dig, det skal jag än när havet sinat ud. När hela havet sinat ut och bergen smälts till glöd! Ja, älske dig, det skall jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär, ja, som den ljuvaste musik, min älskede du är!

25. oktober 100 år siden

En sjeldenhed er det paa denne Tid at treffe Rugder. En forladt Stakkar, som vel er kommet til Skade paa en eller anden Maade, blev fanget og drebt igaar.

125 år siden

Et merkligt Tilfælde. Forleden Uge blev der i Themsen fundet Liget af en Kvinde, som var druknet. Liget blev bragt for det almindelige Ligskue, og man fandt da, at Ansigtet var ukjendeligt; men et Vidne, Mr. Rolls, erklærede, at hun af Ligets Klæder kunde se at det maatte være en Mrs. Collet, der var gift med en Officer i den indiske Tjeneste. Sagen blev omtalt i Aviserne, og Mr. Collets Sagfører, der saa, at Mrs. Collet var død, standsede Udbetalingen af hennes ugendtlige Underholdningspenge. Mrs. Collet blev meget forbauset herover, og da hun spurte om Grunden hertil, svarede man, at hun var druknet, at der var blitt holdt Ligskue over hendes Lig, og at hun var begravet paa Kirkegaarden ved Woking. Det kunde ikke nytte, at Mrs. Collet paastod, at hun ikke var død; Sagføreren erklærede, at hun matte være det, da der forelaa en Retskjendelse derfor. Mrs. Collet indfandt sig nu paa Kronefigdens Kontor for at faa Kjendelsen omstødt, og hun blev saa ført til Mrs. Rolls, der blev ikke lide forbauset over at modtage et Besøg af den Dame, hun havde erklært for død.

50 år siden

Amtskarter Over Smaalenes, Agershus, Hedemarkens (3blade), Jarlsbergs og Laurvigs, Christians (3 blade), Buskeruds (2 blade), Bratsbergs (2blade) og Nedenes Amt (det nordlige Blad) erholdes a 3 Sh. Pr. Blad hos Eylert Omholdt.

Fra Arild Vår kjære bestefar Ole Mikalsen blir 70 år lørdag 25. oktober. Vi ønsker deg en fin feiring og mange spennende år i politikken. Hilsen dine barnebarn Christian, Elisabeth, Julie Sofie, Miriam, Kristoffer, Henrik + familien.

Thiphaphan og Jo Helge Myrvoll, Gjeving, har fått en jente som skal hete Pernille R. Myrvoll. Eve har fått en lillesøster som veide 3004 gram og var 49 cm lang.

Noen du vil sende hilsen til? Fødselsdagshilsen med eller uten bilde er gratis for alle.

Send til: post@at-avis.no

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no

Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37 Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29 Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

Trykk: Nr1Trykk Larvik AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

VIL BLI BEDRE: Administrerende direktør ved Sørlandet Sykehus, Jan Roger Olsen, bakerst, og styreleder Peder Olsen jobber nå sammen for å styrke sykehusets internrutiner. Målet er å gi pasienter og ansatte et enda bedre og tryggere tilbud.

Styrker sykehusets internrutiner Torsdag hadde styret i Sørlandet Sykehus HF møte. På første post sto pasientsikkerhet og arbeidsmiljø på Sørlandets Sykehus.

RUTINER: Saken handlet om

at sykehuset skal bli enda bedre på interne rutiner. Blant annet skal feilmeldinger samles inn mer systematisk.

Meldekultur

– Dette er noe jeg har veldig lyst til å jobbe videre med. Så langt har ikke systematikken vår

vært tilfredsstillende, det må jeg være ærlig på. Nå må vi få en meldekultur. Slik får vi også et tallgrunnlag å arbeide ut fra, sa sykehusets administrerende direktør, Jan Roger Olsen, som også understreket at arbeidet måtte gjøres grundig: – Dette blir ikke gjort på en dag, det dreier seg også om organisasjonsutvikling og er et arbeid som krever stor innsats over lengre tid.

Lærer av feil

De ansattes representant, Anne S. Amdal, var glad for signalet fra direktøren: – Jeg er strålende glad for at dette kommer på dagsordenen, det er også veldig viktig at dette arbeidet er forankret i ledelsen. Det var politikerrepresentant May Britt Lunde, Ap, enig i. Det samme var Eyolf Bakke, Frp: – Slik Olsen var inne på; det er menneskelig å gjøre feil, men

en kan lære av de feilene som har blitt gjort. Dette er rett fokus for sykehusene i arbeidet med å bli bedre, og også leger kan gjøre feil, det må vi ikke glemme sa Bakke. – Ja, egentlig er det forbausende at det har blitt gjort så lite på området. Men når ledelsen nå stiller høye krav, også til seg selv, er det et prisverdig initiativ, avsluttet styreleder Peder Olsen.

Freddy de Ruiter og Line Vennesland enstemmig foreslått på listetoppen Nominasjonskomiteen i Aust-Agder Arbeiderparti foreslår i sitt endelige listeforslag stortingsrepresentant Freddy de Ruiter fra Arendal på 1. plass og student Line Vennesland fra Evje og Hornnes på 2. plass.

FORSLAG: På de neste

plassene følger Ranjith Molegoda fra Lillesand og May Britt Lunde fra Tvedestrand. Nominasjonskomiteens endelige forslag er identisk med komiteens foreløpige forslag som ble sendt ut til høring i kommunepartiene tidligere i høst. Høringsrunden i kommunepartiene viste stor oppslutning om

komiteens forslag. Komiteens innstilling er enstemmig på alle punkter. Det endelige listeforslaget sendes nå ut til kommunepartiene for behandling og valg av utsendinger til nominasjonsmøtet 6. desember, der endelig nominasjon vil finne sted. Nominasjonskomiteen er med dette ferdig med sitt arbeid. TOPPKANDIDATER: Freddy de Ruiter og Line Vennesland.

3


4

NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Blant topp-ti:

Sykkelbyen Arendal PRISVINNER: Første året prisen ble delt ut gikk den til filmskaper Stephan Hergel. Arkivfoto: Stein Bay Styrvold.

I følge Syklistenes Landsforening (SLF) er Arendal Norges 9. beste sykkelby. – Jeg vil ha flere arendalitter på sykkel, sier Anne Solsvik, leder i Unge Venstre, i en pressemelding.

Innovasjonsprisen 2008 APL deler årlig ut en innovasjonspris i samarbeid med Arendal kommune. KULTURELT: Prisen finansieres ved inntekter fra APLs årlige julearrangement i Kulturhuset, der billettinntektene ellers går uavkortet til et veldedig formål. Innovasjonsprisen er ment for å utvikle kunst og kultur i Aust-Agder. Ordningen blir administrert av kulturnettverket i Arendal kommune og interesserte kan søke kommunen innen 10. november. Juryeringen skjer i samarbeid mellom APL, representanter fra kulturlivet i Aust-Agder samt Arendal kommune.

BELØNNING: I følge pres-

semeldingen fra Venstre vil partiet innføre en belønningsordning for sykkel på samme måte som belønningsordningen for kollektivsatsing: – Venstres Torild Skogsholm innførte en belønningsordning for byer som satser på kollektivtrafikk, og nå har Venstre som eneste parti foreslått at det skal lages en lignende ordning for byer som satser, og legger til rette for at det skal bli lettere å ferdes på sykkel. Venstres mål er at andelen av reiser med sykkel skal være 10 prosent innen 2020, sier Anne Solsvik i pressemeldingen.

Helse

Rent konkret går forslaget ut på at byer som legger godt til rette for syklister skal belønnes økonomisk fra staten. Solsvik tror også Arendal som miljøby nyter godt av sin nye status som en av Norges beste sykkelbyer: – Dette har mye å si for å fortsette arbeid med å sikre en miljøvennlig utvikling og oppfølging av klimaplanen i Arendal. Dette er også en tilretteleggelse som har mye å si for folks helse og er derfor et glimrende forebyggende tiltak, sier Solsvik.

Nesten 1 milliard i driftsresultat Per 3. kvartal i år var Agder Energis driftsresultat på 950 millioner kroner. SYKKELUNDERSØKELSE: Denne unge syklisten måtte holde tunga rett i munnen på veg ned Iullesklev under Arendal Grand Prix i sommer. Syklistenes Landsforening har nettopp gjennomført en undersøkelse som viser at mange syklister er misfornøyd med hvordan forholdene er lagt til rette for sykling i egen by. Arendal havner dog på den øverste delen av lista og har dermed en del fornøyde syklister.

Kunnskap

– Undersøkelsen legger vekt på syklistenes opplevelse av situasjonen, noe som er viktig for valg

av transportmiddel. Hovedmålet i nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser, og det er derfor viktig med kunn-

skap om hva syklistene mener skal til for å bedre forholdene. Vi håper at et økt fokus på dette og gjennomføringen av slike undersøkelser vil få flere til å skjerpe seg når man skal planlegge for sykkeltrafikk i fremtiden, sier generalsekretær Rune Gjøs i SLF til egen hjemmeside.

Mye dårlig

Det er første gang SLF gjennomfører en større undersøkelse av dette slaget. 20 byer var med i undersøkelsen og målet var å kartlegge hva brukerne, altså syklistene, selv synes om det å være syklist i egen by. Undersøkelsen har, i følge SLF, gitt brukerne muligheten til å si noe om standarden på sykkelvegene, hvordan fremkommeligheten er og om man rett og slett føler seg trygg som syklist i nærmiljøet. SLF mener det er mange aspekter som spiller inn når man er trafikant på sykkel, og for mange er dårlig sykkelparkering og dårlig skilting med på å gjøre sykling til en dårlig opplevelse. Generelt viste undersøkelsen at syklister jevnt over synes det er et dårlig tilbud til rullende på hjemstedet.

Hele listen: 1. Lillestrøm 2.Tønsberg 3. Kristiansand 4. Drammen 5. Hamar 6. Sandnes 7. Stavanger 8. Kongsberg 9.Arendal 10.Trondheim 11. Sandefjord 12. Lillehammer 13. Mandal 14. Skien 15. Bodø 16. Fredrikstad 17.Tromsø 18. Oslo 19. Bergen 20. Ålesund SYKKELGLAD: Anne Solsvik, Venstre.

ØKNING: – Driften i Agder Energi fortsetter å levere et godt resultat. Ser vi bort fra regnskapseffekten av urealiserte verdiendringer, er driftsresultatet økt betydelig i forhold til samme periode i 2007. Påvirkningen fra uroen i finansmarkedet har hittil vært begrenset, men vi overvåker utviklingen fra dag til dag slik at vi raskt kan foreta nødvendige tilpasninger, sier konsernsjef Tom Nysted i en pressemelding fra selskapet. Agder Energi hadde driftsinntekter per tredje kvartal 2008 på 4 652 millioner kroner. i samme periode var gjennomsnittlig spotpris i perioden var 28,8 øre/kWh, mens vannkraftproduksjonen per tredje kvartal var 6 823 GWh. – Vannkraftproduksjonen økte med 16 prosent i forhold til fjoråret. Ressurstilgangen har imidlertid vært vesentlig høyere enn i et normalår, slik at magasinbeholdningen ved utgangen av perioden er omtrent som normalt. Agder Energi Produksjon foretok offisiell åpning av Hunsfoss Øst kraftverk 8. oktober. Kraftverket vil levere fornybar energi tilsvarende forbruket til 5 000 husholdninger, skriver Nysted, før han avslutter: – Terminprisene for kraft varierer mye, men trenden indikerer fortsatt et høyere prisnivå for resten av året enn i 2007. Med normal ressurstilgang vil dette gi grunnlag for høy kraftproduksjon og økte inntekter.


NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

5

Piller mot flåttbitt:

Saltrødjente på forskertoppen Saltrødjenta og nevrolog Unn Ljøstad disputerte for sin PhD i går, ved Universitetet i Bergen. Det revolusjonerende arbeidet har tatt overlegen ved Sørlandets sykehus Kristiansand fem år. Studien viser at pasienter som får sykdommen nevroborreliose etter flottbitt slipper sykehusbesøk. De kan helt enkelt, ta en pillekur hjemme.

er den første i rekken av mange dyktige forskere ved Sørlandet sykehus HF som Forskningsenheten har fått fram siden opprettelsen av enheten i 2002.

Prestisjetungt

FORSKER: Unn Ljøstad.

rammet av flåttbitt i landet. Og Ljøstads arbeid har ført til at Sørlandets sykehus allerede i sommer endret praksis i behandlingen, skriver Fedrelandsvennen.

Revolusjonerende

BEHANDLING: Selv om

flåtten finnes langs hele kysten, er det Sørlandet som er hardest

Forskningsresultatet til Ljøstad, som er den fremste eksperten i Norge på sitt felt, fører til enorme besparelser for sykehusene. Istedenfor intravenøs behandling og innleggelse ved

sykehuset i to uker, kan de gjøre seg selv friske på hjemmebane ved hjelp av en enkel pillekur. Ljøstad beviser at de to behandlingene er likeverdige. Antibiotika i tablettform er dessuten billigere enn antibiotika intravenøst. Ljøstads doktorgradsarbeid er veiledet av professor Åse Mygland, overlege ved nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus HF, og er fullfinansiert av Sørlandets kompetansefond. Ljøstad

Ljøstad forvarte fredag avhandlingen som allerede har fått betydning for diagnostikk og behandling av flåttbåren borreliose. Hun holdte også prøveforelesning over emne: Is fatigue a neurological symptom. En fjær i hatten er det også at det prestisjetunge tidsskriftet Lancet Neurology har publisert Ljøstads artikkel. Tidsskriftet rangerer på topp i den medisinske verden og understreker dermed viktigheten av Ljøstads funn. Med Ljøstads doktorgrad blir nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus styrket ytterligere. Avdelingen har i dag tung fagkompetanse innenfor nevrologi, og dessuten et sterkt forskningsmiljø. I løpet av årene som kommer vil flere stipendiater disputere for PhD-graden.

Unn Ljøstad (1962), spesialist i nevrologi og ansatt ved nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus, Kristiansand. ■ Hensikten med avhandlingen var å undersøke behandingseffekt av antibiotika i tablettform og diagnostisk nytteverdi av laboratorietester ved sykdommen nevroborreliose. Lyme borreliose er en infeksjonssykdom forårsaket av den flåttbårne bakterien Borrelia burgdorferi. Sykdommen kan ramme ulike organer, blant annet nervesystemet og kalles da nevroborreliose. Standard behandling ved nervoborreliose i Norge, og de fleste andre Europeiske land, er intravenøs antibiotika. Resultatene i avhandlingen viser at behandlingseffekten av doksysyklin tabletter ikke er dårligere enn intravenøs ceftriakson ved nevroborreliose. Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand, og finansiert av Sørlandets Kompetansefond. ■ KILDER: Nett/ Sørlandets sykehus/ Fedrelandsvennen. ■

Forsvunnet fra Myratunet Øystein Myhren (60) er savnet fra Myratunet bo- og omsorgssenter. Han ble sist sett lørdag for en uke siden.

SØK: De pårørende er svært

engstelige for hva som kan ha skjedd med ham. Det er gjort søk med helikopter, og sivilforsvaret har lett i nærområdet uten resultat. Nå ber både politiet, pårørende og Elfi Edsberg, som er Øystein Myhrens støttekontakt, publikum om hjelp. – Noen må ha sett ham etter at han forsvant fra boligen sin i Myratunet lørdag for en uke siden, og det er viktig at de tar kontakt med politiet, sier støttekontakten og hans nærmeste pårørende til Arendals Tidende.

Skulle overflyttes

De vil ikke spekulere i hva som kan ha skjedd, men de frykter at forsvinningen kan ha sammenheng med at han fikk et brev fra

SAVNET: Den savnede Øystein Myhren, 60 år. Pårørende som har sett ham siden sist lørdag oppfordres til å kontakte pårørende eller politiet. Privatfoto.

kommunen 6. oktober med varsel om at han kunne bli overflyttet til et annet av kommunens bo og omsorgssentre. Søttekontakten og hans pårørende sier til avisen at han tok denne beskjeden svært tungt, særlig etter å ha flyttet fra det ene botilbudet etter det andre. De er nå redde for at denne siste meldingen kan ha blitt for mye for ham.

ETTERLYSER OBSERVASJONER: Støttekontakt for Øystein Myhren, Elfi Edsberg, ber alle som kan ha sett den savnede eller plukket ham opp i bil som haiker i løpet av den siste uke ta kontakt med politiet.

Kan ha haiket

De pårørende vet ikke hvor han kan ha tatt veien, men de forteller at han fra tid til annet haiket med biler.

– Han kan fortsatt befinne seg i nærområdet, men etter at det har vært lett, er også muligheten til stede for at han kan ha gått ut på veien og blitt med i en bil.

Derfor er vi særlig interessert i opplysninger fra bilførere som kan ha hatt ham med en kortere eller lengre strekning, sier Elfi Edsberg.


6

POLITIKK

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Tirsdagens utvalgte fylkestingsitater:

– Jeg kan ikke forstå hvorfor dere hele tiden skal rakke ned på norske veier, vi har kjempegode veier i Norge, sa fylkesleder Signe Ann Jørgensen fra SV fra talerstolen, replikken høstet latter fra stolen og replikk fra Frps representant Odd Gunnar Tveit: – Jeg tror aldri representanten fra SV har kjørt i bil i Norge jeg.

Rushavgift i Kristiansand

Arendalitter som pendler til Kristiansand bør kanskje vurdere å busse, for tirsdag sa fylkestinget i Aust-Agder ja til rushtidstrafikk i Kristiansand. 20 mot 15 stemmer avgjorde saken og politikerne sender den endelige avgjørelsen i fanget på bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Vest-Agder. Køer skal kuttes, og det kan være snakk om at nåværende Timeekspress fra Arendal får flere avganger hvis anbefalingen fra fylket i Aust går gjennom i Vest. Frp så ikke blidt på forslaget.

Høyres på Can

Politiker på topp i utsmykkingskomité

Høyres Svein Harberg innrømmet fra talerstolen i fylkestinget tirsdag at han angret på at han hadde sagt ja til eierskap i Canal Street.

JA TIL RESSURSBRUK: Marianne Lyngvi og Øystein Haga fra Venstre sa ja til å ha en politisk representant i lederstolen for utsmykningskomiteen. – Jeg er vant med at vi politikere kan brukes som en ressurs, sa Lyngvi.

Tirsdag bestemte flertallet i fylkestinget at de vil ha en politisk finger, eller rettere sagt en representant med i spillet når fylkeskommunale bygg skal utsmykkes.

DISKUSJON: Men det ble

diskusjon før avgjørelsen falt. Tidligere har politikerne vedtatt å redusere utsmyknings-

prosenten fra en hel til en halv prosent. Tirsdag stemte de for å gå opp til tidligere prosent i forbindelse med bygging av ny videregående skole i Arendal og også et tipp topp moderne og nytt kulturhistorisk senter som er på tegnebordet.

Lokale kunstnere

Men om komiteen som skal ha ansvar for utsmykkingen, skal ha en politiker med i styret eller ikke var det slettes ikke enighet om, i tillegg var det både nja og ha til spørsmålet om man skal oppmuntre lokale kunstnere til å søke på utsmykkingsjobbene. – Det er klart vi kan oppmuntre lokale kunstnere til å søke på lik linje som vi ønsker kvinner til å søke på andre stillinger, det hand-

ler om oppmuntring, sa Marianne Lyngvi i Venstre som også var for å bruke politikere som en ressurs i komiteen. Fylkesrådmann Arild Eielsen hadde ingenting til overs for sammenblanding av politikk og fagfolk, noe som fikk høyres representant Kristoffer Lyngvi til å ta veien til talerstolen. – Jeg kan ikke forstå at du skal mene noe om dette, du er administrasjon, ikke politiker, sa han. Eielsen påpekte imidlertid at han var kjent for å si det han synes og i denne saken mente han det var berettiget.

Budsjettstrid

Tone Helene Strat, KrF, hadde full tro på en politikerløs sam-

mensetningen og ville at politikerne kunne holde seg unna vervet, hun påpekte også at det ikke var snakk om å kutte ned på utsmykning og gi til vei som Frp innledet som et argument i debatten. – Det er ikke slik det fungerer, det er ikke samme driftsbudsjett, sa Strat. Frp var ikke med på å dele entusiasmen. – Jo jeg liker nå kunst, men det er ikke vår oppgave å si ja til dette, sa Odd Gunnar Tveit, Frp, fra talerstolen. Eielsen fikk ikke viljen sin, for politikerne sa ja til en politisk mann eller kvinne i stolen, ja de vedtok sågar at denne representanten skal lede hele komiteen med 20 mot 15 stemmer.

Under fremlegging av tertialrapporten i fylkestinget var det tre saker som ble gjenstand for debatt: Et dropout-prosjekt ved Blakstad skole, miljøguru. som Frp betegnet Svein Tveitdals deltidsansettelse i fylket, og åpning av pengesekken til Canal Street.

Støttespillere, ikke eiere

– Vi må være tøffere når det gjelder pengebruk sa Tellef Inge Mørland, Ap, innledningsvis etter at Ingrid Skårmo i Frp hadde lagt fram de kalde fakta under presentasjon av tertialrapporten. – Canal Street setter fylket og Arendal på kartet, men vi kan ikke ha en situasjon der man ender opp med å forvente at fylket skal dekke et underskudd hvert eneste år, vi må være tydelige og få kontroll på økonomien, sa Mørland og fortsatte med å beskytte og fremme at Blakstad skole, som har igangsatt et prosjekt med fokus på dropout, skulle få pengestøtte. – Vi kan ikke mene så mye om frafallspolitikken, men samtidig slå hånden av de som har satt i gang et prosjekt som gjør at flest mulig fullfører skolegangen,


politikk

lørdag 25. oktober 2008

s Svein Harberg angrer nal Street-eierskap PRESENTERTE: Fylkeskommunens representant i MICutvalget, fylkesvaraordfører Oddvar Skaia, KrF.

Miljøprosjekt

sa Mørland. Han fremmet derfor forslag om inndekning med 250 000 kroner til videre drift til tross for at skolen har igangsatt tiltak uten velsignelse fra fylket.   – Her er fordelene større enn ulempene, mente Mørland.   Øystein Haga, V, etterlyste også tøffere økonomisk styring, han mente fylket står overfor alarmerende signaler, et kommunenorge som er tapere etter lønnsfesten, som ligger skyhøyt over egne konkurrenter - tall som vises gjennom tertialrapporten.   – Problematisk, mente Haga og fortsatte med å etterlyste grep i forhold til festivalbevilgning.   – Festival etter festival bukker under. Fylket burde være støttespillere, ikke eiere, sa han.

Underskudd betyr ansvar

Varafylkesordfører Oddvar Skaiaa, KrF, tok til orde for kommunens og fylkets miljøsatsning, et arbeid som har gitt gjenklang helt ned til Afrika. Men også han ønsket en politisk diskusjon i forhold til penger og hadde tro på at det ville komme spørsmål om midler, også fra Hove i framtiden.   – De har ikke lært seg økonomistyring, men de er gode på mye annet, sa han, og håpet at søknad om penger ikke kom til å bli en vane. Skaiaa ville se tall og rapporter på bordet. Signalene fra flertallet på møtet og tidligere også i kommunen, er et ønske om å stramme grepet om pengesekken, det er ikke lenger nok å være gode på miljø og levere fantasirike

KLAR TALE: Søknaden på 250 000 kroner fra Canal Street ble gjenstand for debatt i tirsdagens fylkesting. Høyres Svein Harberg, til høyre, innrømmet at han tidligere hadde begått et feiltrinn når han i sin tid gikk inn for et eierskap i Canal Street. Nå mener han at fylket burde være fristilt i saken. Likevel sa flertallet ja til å dekke inn underskuddet til festivalen, bare Frp gikk imot.

tiltak. Flertallet vil at festivalene skal skjerpe inn økonomien og vise et strammere budsjett neste år. Svein Harberg innrømmet fra talerstolen at han angret på at han hadde sagt ja til eierskap i Canal Street.   – Et eierskap medfører forpliktelser som ikke er bra, vi bør vurdere dette fritt. Høyre er opptatt av kultur, men Canal Street er et 12-15 år gammelt foretagende som burde ha lært seg å sette tæring etter næring. Jeg ser ingen automatikk i at et underskudd skal dekkes inn, annet næringsliv som har drevet med underskudd må stå til ansvar, det gjelder også Canal Street, sa han.   – Vi må følge opp denne saken og det er underlig at det kommer som ett punkt i tertialrapporten, det må opp til grundig behandling, da blir det mindre til andre tiltak i fylket som vi ønsker å være med på å stimulere, sa Harberg som mye heller ville gi penger til Mørlands ”hjertebarn”, å hjelpe til med å hindre elever å forlate skolebenken.

Miljøguru og utsettelse

Når det gjaldt Arendals miljøambassadør Svein Tveitdals tiltredelse i deltidsstilling ved

fylket, så hadde ikke Frp noe videre sansen for dette.   – Miljøguru har jeg ingen sans for, så jeg håper vi kan stemme punktvis, sa Frps Arne Austenå som mente at Tveitdal burde lønnes av staten og ikke av fylkeskommunen. Han ville heller ikke være med på å gi penger til festivalene og ville avslå hele saken. Mørlands dropout prosjekt derimot, fikk et ok fra Austenå, Fylkesordfører Laila Øygarden, Ap, mente Austenå hadde gått over streken når han kalte Svein Tveitdal for en miljøguru. ­  – Du kan ikke kalle folk hva du vil fra denne talerstolen, påpekte hun.   Eyolf Bakke i Frp kom med et tilleggsforslag, han ville utsette saken til desembermøtet og legge Canal Street-søknaden inn i en egen sak hvor betingelse av behandling var at et budsjett fulgte med saken.   – Vi har ikke fått et skikkelig regnskap, og det kan være informasjon som fylkestinget ikke har kjennskap til, derfor er det fornuftig å vente en og en halv måned for å få svar på de spørsmålene som jeg tror mange av oss har, sa Bakke. Han ville avslå og heller gi penger til prosjektet på

Blakstad, med bakgrunn i at alle måtte forholde seg til godkjente retningslinjer og ikke under prinsippet: ”bedre å få tilgivelse etterpå”.   Høyres Kristoffer Lyngvi var dypt uenig i at man definerte Canal Street som en utgift.   – Festivalen er en inntekt både i forhold til ringvirkninger og mentalt sett. Vi er eiere og må forholde oss ryddig til det faktum, så får vi heller ta en diskusjon på om det er riktig av fylkeskommunen å være eier eller ikke senere. Vi bør også sørge for at vår kompetanse i forhold til økonomi, som eiere, og bidra til en bedring her, sa Lyngvi.   APL og Fossekompaniet har allerede sagt ja til ekstratilskudd, kommunen skal behandle saken i bystyret. Og flertallet i fylkestinget tirsdag sa også ja til å bevilge de 250 000 kronene, kun åtte stemte for å utsette saken til desember måned. Dermed får Canal Street pengene som søkt, i hvert fall fra fylket.   Blakstad Arbeidstreningsenter fikk sine penger, med kun én stemme mot. Svein Tveitdals ansettelse fikk også flertallet med seg.

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune er med i FNs miljøprosjekt MIC, det er fylkesvaraordfører Oddvar Skaaia, KrF, som er fylkeskommunens representant i MIC-utvalget og som forklarte om prosjektet for fylkestinget, tirsdag. I hånden hadde en entusiastisk Skaiaa FNs miljømagasin Our World.   – Både Canal Street og Hovefestivalen som er FNs miljøpartnere, blir omtalt i bladet, dette er et fantastisk prosjekt, sa fylkesvaraordføreren. Fylkestingets politikere viste interesse ved å etterspørre skikkelig informasjon før det eventuelt kom som sak, noe Skaiaa svarte ja på.   Canal Street og Hove har undertegnet en avtale om å være med i UNEPS klimanøytrale nettverk som skal bekjempe forurensning og har som mål å redusere utslipp av klimagasser, har miljøambassadør i Arendal kommune, nå også deltidsansatt i fylket, Svein Tveitdal tidligere uttalt til avisen. Prosjektet kan bli et Knutepunkter for miljøsatsing i Europa som senere skal utvides til Asia og Amerika.   – FN tar tak i dette lokalt og ønsker å videreføre dette lokalt. Spennende sa Skaiaa som mente prosjektet kan ha uante ringvirkninger. På sikt er det også snakk om å opprette et habitat i Arendal knyttet til leveforhold i arktiske strøk.

Statlig FN-besøk 600 ungdommer i Arendal skal delta i feiring av FNdagen i Arendal når statsråd Erik Solheim kommer til byen.

7


8

lørdag 25. oktober 2008

mening / debatt

Nei, nå går det over stokk og stein Pågangs­ motets bevis Skuespilleren, manusforfatteren, fotografen og produsenten Stephan A. Hergel har med urokkelig pågangsmot evnet å styre en stab, uten økonomiske go’biter å lokke med. Hans første spillefilm ”Bak Fasaden” er i havn. Dugnadsånden har vært formidabel, Hergel har bevist at det går an. Gjennom tro på egne evner, med vilje og ønske har han skapt en innovativ, kulturell, og lokal filmskatt. Nå er det ikke slik at Hergel ikke ønsker å tjene penger, men han fortjener en medalje for å ha fulgt sin visjon urokkelig uten klingende mynt å sikte mot.   I Hergels filmfamilie har de lagt ned ekstreme mengder arbeidstimer, de har jobbet dag og natt, uten som mye som ei krone i betaling. Det er beundringsverdig at så mange mennesker har klart å jobbe mot et prosjekt sammen og nådd målet. Fra før av har han APLs innovasjonspris fra 2005 på merittlista, en kortfilm og nå også spillefilm. I går hadde filmen, Arendals første helaftens spillefilm, førpremiere på Kino 1 i hjembyen, i kveld er det duket for ordinær premiere. Det har tatt ham tre år. Få som ikke har kjent det på kroppen aner hvor vanskelig det er å jobbe med prosjekter over så lang tid, den evige kampen mot et mål som til tider sikkert har gitt Hergel hodepine. Jeg vil påstå at det viktigste er slettes ikke kvaliteten på det ferdige produktet, men at det faktisk er ferdig. På den måten viser Hergel nye filmspirer at alt er mulig, og slike forbilder bør Arendal klappe frem. Hvis vi ønsker et spirende kulturliv på alle fronter, bør også befolkningen være med på å oppmuntre og støtte denne type prosjekter, fordi i et lokalsamfunn der vi lar kreative mennesker utfolde seg, vil det med sikkerhet i framtiden resultere i at de vokser opp, ikke minst at de vil etablere seg her og at de har en tilhørighet til byen, også hvis de blir til noe ”stort”. Da vil vi alle klappe oss på magen og si, han eller hun er arendalitt og vi kan være stolte. For å drive frem disse menneskene som vil noe, som evner å tro på en ide, bør fremelskes.   Vi håper at den godeste Hergel finner energien og inspirasjonen til nye verk i framtiden som kan være til inspirasjon for nye og fremadstormende krefter i byen. At noen våger, gjør at andre tørr.

Ja, nå skal det spares og spares igjen. Nå vil vi ikke finne oss i mer sprøyt og høytflygende planer på bekostning av det som vi vanlige mennesker synes er viktigst. Vi forlanger at skolene spares! Barna er vår framtid. Her skal det ikke spares det grann. Utdannelse er viktig!

å ha. Men er det slik som det høres ut at kommunen sitter med en svær gjeld, så må de menneskelige behov dekkes først.

Vi får gjøre som i fotballen. Når en trener ikke lykkes, hives han. Kanskje vi trenger en opprenskning i kommunen vår også? Hva vil det si og lykkes i politikken? Jo, politikerne er valgt av oss, de skal ta vare på våre behov og være åpne for våre innspill.

Innlegg

Penger er ikke alt, men et nødvendig ”onde” for å få til det en ønsker. Det viktigste fremover må da være å skaffe den oppvoksende slekt god utdannelse, gode relasjoner, ansvarsfølelse, å ta vare på miljø og andre mennesker, unge og gamle. Først skal de basale behov dekkes. Blir det noe igjen kan en kanskje starte opp noen av vyene som det sittende kommunestyret synes

Husk den gamle sannhet: Vi lærer best av det vi ser blir gjort, ikke tomme ord.

Vigdis Maria Salvesen

Eier ikke rådmannen samvittighet? Husk at vi voksne er forbilder for barn og unge enten vi liker det eller ikke. De lærer av det vi gjør, ikke så mye det vi sier hvis det ikke henger i hop. Skolene må spares! Ikke riv ned alt det verdifulle som er bygd opp i og rundt hver enkelt skole. Og når det gjelder alders- og sykehjem, la oss beholde det

som er bra. Det går på trygghet, forutsigbarhet, gode menneskelige samarbeidspartnere og mye annet verdifullt. Ikke riv alt dette i stykker på grunn av noen lusne millioner. 1. Krev mer av staten. 2. Sett kommunen under administrasjon hvis de ikke kan ordne opp. 3. Gå i dere selv og spar inn på overforbruk i administrasjon eller unødvendige satsinger. Hvilke vet dere nok best selv. Leser nettopp rådmannens nye forslag når det gjelder SFO. SFO er et tilbud og er dyrt nok. Søskenmoderasjon må beholdes. Og hva med flytting og ombygging som er bestemt om eldreinstitusjonene. Hva om en tok seg tid til en samtale med dem som blir involvert? Eier ikke rådmannen samvittighet? Er penger alt som betyr noe? Skal beslutninger taes over hode på folk hele tiden i vår kommune? 

Innlegg til: post@at-avis.no

Kortene på bordet Stortingsrepresentant Heikki Holmås, SV, p.t. student på Handelshøyskolen, er innbitt tilhenger av at skattelistene bør offentliggjøres. Vi har heller ikke noe problem med dette samtidig som vi vet at det vrimler av feil og opplysningene som på langt nær gir noe riktig bilde. Tallene er ofte helt feil og direkte misvisende på grunn av fradragsregler, formuesfastsettelse, kjøp av rett til avskrivning, kommandittandeler, skatt fra utleie, papirlønn i form av opsjonsavtaler, verdifastsettelse av aksjer med mer.

Vi er faktisk mer opptatt av at Heikki Holmås' partifelle, bistandsminister Erik Solheim, har fått svimlende 18,5

Innlegg Knut Rellsmo

Ingen vi kjenner vet noe som helst om hvor milliardene havner? milliarder til utdeling som bistandsmidler. Ingen vi kjenner vet noe som helst

om hvor milliardene havner? Vi tror Solheim har et spesielt godt øye til USA-fiendtlige regimer og i det minste er Hugo Chaves, president på livstid, i Venezuela, forbilde-drømmestaten for SU (Sosialistisk ungdom). Atom-makten Pakistan har også fått norsk hjelp til skoler, litt ironisk når vår egne norske skole faktisk er i knestående under en annen SV-statsråd. Får vi simpelthen mer ut av å sjekke Erik Solheims bistandsmidler enn å lese skattelistene ? 

Innlegg til: post@at-avis.no

Lys fra Romstølen til Østenbulia Det har vært en stor utbygging av området Romstølen-Østenbulia, og mer kan det forventes. Strekningene er i tillegg sterkt trafikkert og det er en viktig ferdselsvei for skoleelever og til aktivitetene ved Arendal Idrettspark. Undertegnede syns det er underlig at den aktuelle strekningen er uten veibelysning til

Innlegg Odd Longum, Frp

Belysning er sårt savnet av skoleelever og andre som benytter seg av veien.

tross for at strekningen nå er utbygd med gang- og sykkelvei. Belysning er sårt savnet av skoleelever og andre som benytter seg av veien. Vil ordføreren ta initiativ til å få opp veibelysning på strekningen?Innlegg til: post@at-avis.no


mening / debatt

9

lørdag 25. oktober 2008

Osebergskipet og Kulturdefinisjonen? Det har nå gått noen måneder siden vi startet våre arbeider med å samle inn dendrokronologisk materiell forbundet med undersøkelsene om Osebergskipet reelt kan knyttes mot Agder, eller ikke. Siden den gang, er mye skjedd, og for de interesserte lesere som har fulgt prosessen, kan det være fint å bli litt oppdatert. Samtidig med dette, er det en stiller seg noen spørsmål mot hva som betegnes som kultur i Arendal og Grimstad kommuner? Som de interesserte trolig fikk med seg, ved våre forrige runder i denne debatt, ble det fra personer både Oslo og her lokalt, hevdet via noen at man meget sannsynlig måtte regne med at Osebergskipet ble bygget i Danmark, eller Oslo, men absolutt ikke Agder. Vi har siden den gang vært så heldige, at vi har kommet i et meget positivt, og tett samarbeid med Nationalmuseet i København, som har vist seg utrolig positive for et samarbeid, og også Vestagder Fylke som også viser oss et meget godt samarbeid. Vider satte vi stor pris på Aust Agder fylkeskommune, som har lovt oss arkeologisk bistand, noe som er vel så verdifullt som ren økonomisk støtte, og en hjelp som vi absolutt vil komme til å benytte oss av ved utreding. Vikingskipsmuseet og NIKU, har også vært positive, der vi blant annet fikk innpass under skanningen av skipet, og har fått innpass mot Strontiummålingene. Disse prosesser fremskyndet alt vårt arbeid, der man nå sparer atskillige måneder, samt en kraftig reduksjon i kostnader. Kort sagt, er det Nationalmuseet i samarbeide med kolleger fra flere europeiske land, og de britiske øyer, som er fagkompetansen bak normalkurven, der det skal bli vanskelig å bestride noen resultat. Dette utgjør i dag verdens ledende dendrokronologiforskere. Kurven strekker seg nå fra år 2007 – rundt 1290, og vi jobber nå med å finne de resterende årringekurver, blant annet fra synketømmer og i myrer. Videre har man via brønner i Kaupang, fått en mindre kurve, som hovedsak ligger mellom år 600 – 800. Den som kjenner litt til dendrokronologien, vet at man lager toppverdier på de samlede

kurver, der altså; - Jo høyere tall, dess bedre matcher årringene. Lokalisering finner sted ut fra disse tall igjen, der verdiene igjen sammenlignes. I vår naturlige eikeskog i Norge, får man tre ulike lokaliseringer, Stavanger/Jæren Agder, og Østfold. Via normalkurven som nå er bygget, undersøkte Nationalmuseet tidligere et skipsvrak i Eik, funnet på de Britiske øyer. Dette var bygget i Norge, og hadde en toppverdi på mellom 12 – 13 på en lokalisering som matchet. Man har nylig undersøkt Osebergtømmeret mot Danmark, der lå verdien på mellom 2-3. Vider undersøkte man mot Tønsbergområdet, og der var verdien mellom 4-5. Nå skal vi ikke trekke noen konklusjoner før alle undersøkelser er ferdig, og man kan sammenligne med Agder, men kan vel tillate oss å hinte til at folk kan telle og regne litt selv, så kan de selv danne seg en mening.

Kronikk Geir Åsen

Gokstadskipet og Osebergskipet, har meget trolig samme byggested. Verdiforskjellen mot Danmark er over 10! Men, her trekker vi ingen konklusjon, da forskning alltid er full av overraskelser. Vi skal også nevne noen andre fakta, som er spennende. For Gokstadskipet og Osebergskipet, har meget trolig samme byggested, så sier i det minste de dendrokronologiske sammenligninger. Dette gir en liten tankevekker, på den kulturhistoriske betydning. Av øvrig for interesserte, er man nå sikre på at skipet fremsto år 820, og ble hauglagt år 834. Så er det altså spørsmålet om Arendal og Grimstad kommuner sine begrep om Kultur. Som de som fulgte med, sikkert husker, ble det slått stort opp at ingen av disse ville støtte prosjektet økonomisk. I og for seg et realt svar, men også pussig at dette skulle bli hovedoppslaget i avisene, mens de øvrige som samarbeider

ikke ble nevnt? Imidlertid spurte ­undertegnede disse kommuner om man kunne benytte en referanse mot kommunene, for å si at de støttet positivt opp om prosjektet, men, selv dette kunne ikke noen ta en avgjørelse på (Vi var da i en fase der vi prøvde å samle allianser for å styrke prosjektet). Fra en saksbehandler i Grimstad kommune, fikk en endog høre at vedkommende ikke helt skjønte hva Osebergskipet mot Agder hadde med kultur å gjøre? Finnes ikke begrepet kulturhistorie lengre i denne kommune? I etterkant fikk man heldigvis såpass gode støttespillere, og positive instanser for vårt prosjekt, at det nå er meget godt i vei, og vil kunne fullføres. Mens dette vårt arbeid nå har pågått, har undertegnede sett i flere oppslag fra aviser, hvordan både Arendal og Grimstad kommuner har pøst inn tusener på tusener av kroner i de mange ulike festivaler, så som Skral, Canal Street, Hovefestivalen og så videre. Samtlige har i etterkant, og i foregående år, gått med kjempeunderskudd, men får på nytt og på nytt støtte.

Urimeleg angrep på ordføraren

Festivalene er flotte, så de fortjener ingen kritikk, da folk her virkelig står på for å skape positive ting, men er det rart man egentlig lurer litt. Når disse kan motta så store summer, og kommunene ikke engang kunne gi oss en liten gratis referanse? Jeg spør; Hva er kultur for Grimstad og Arendal kommuner? Kan noen definere det, eller er det bare ulike "pakkeløsninger" for Festivaler?

I eit laurdagskåseri i Agderposten kjem spaltisten Morten Markhus med utfall mot ordførar Torill Rolstad Larsen. Eg synest Markhus kjem med urimelege angrep.

Her vil jeg også minne om den store fremtidige verdier denne normalkurve som bygges opp i eik vil få for regionen, og ikke minst for en rekke ulike historielag, skoler, Universiteter, fylkeskonservatorer og så videre. Videre etterlater prosjektet en dokumentarfilm, som mulig også vil sendes utenlands. Før jul gjøres blant annet opptak i laboratoriene i Danmark. En enorm reklame for Agder! Det er som leserne sikkert skjønner, med stor spenning vi nå går inn i sluttfasen av prosjektet, så lar jeg falle et lite håp, om at Grimstad og Arendal kommuner for fremtiden, vil kunne utvide sitt kulturbegrep, om en ikke mye, så i det minste litt.

Ordføraren var i Monaco på ein 1. Ordføraren og Statistisk stor internasjonal Sentralbyrå. Dagens Næringsliv konferanse. Det forhar presentert tal frå Statistisk Sentralbyrå på ein måte som tener ho ros for.Innlegg til: post@at-avis.no

Jan Kløvstad leiar i Arendal Venstre

Dei eksempla Markus kjem med om som kritikk av ordføraren sine prioriteringar er ikkje særleg gjennomtenkte:

den aktuelle forskaren i SSB har skrive i fleire aviser at han ikkje kan stå inne for. Truleg var Morten Markhus bortreist da fagmannen i Statistisk sentralbyrå skreiv oppklaringsartikkelen sin i mange aviser landet rundt? For det er jo noe underleg at dei kommunane som i følgje Dagens Næringsliv er gjevast å bu i, faktisk stort sett er dei kommunane som flest vil flytte frå? Kanskje hadde ordføraren eit poeng da ho peika på det? Det kom jo også andre granskingar der Arendal kom langt betre ut. 2. Å lære saman med andre. Å vere på kurs saman med andre sørlandsordførarar i Hellas er ein klok arbeidsmåte for kontaktskaping og for å bli enda dyktigare som ordførar. At det er billegare å møtest ei veke i Hellas enn to-tre dagar i eigen landsdel kan nok ikkje ordføraren lastast for.

OSEBERGSKIPET: Osebergskipet er i dag utstilt i Vikingskiphuset på Bygdøy

Innlegg

3. Delegering. Varaordføraren var tilstades da rådmannen la fram dei første kuttala sine, og både ordførar og varaordførar og dei aller fleste i bystyret er tilstades når det endelege budsjettforslaget

kjem om to vekers tid. I mellomtida har ordførar Torill Rolstad Larsen både opna barnehage på Løddesøl, drive framtidsretta arbeid på ein miljøkonferanse i Oslo og deltatt aktivt i ei rekke interne møte om budsjett og andre saker. 4. Nice - eller Monaco. Ordføraren var i Monaco (ikkje Nice som Markhus skriv) på ein stor internasjonal konferanse. Det fortener ho ros for, og det var flott at Agderposten markerte dette med stor reportasje. Og så koker det heile ned til at Morten Markhus skriv at ordføraren ikkje bør bevege seg utanfor Arendal. Jaja, så småleg kan ein altså vere. Aasmund Olavsson Vinje sa noko om dette i diktet til Den heimanfarande sonen: Den mann som alltid heime låg og ikkje livsens lagnad såg, han aldri såg det beste, han, men vart ein mann som dømde ilt om folk og land. 

Innlegg til: post@at-avis.no


10

MENING / NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Kunnskapsskolen, et apartheidsystem? Når Arendal kommune nå foreslår drastiske skolekutt, bør kanskje lærerkorps, foreldreorganisasjon, utdanningsorganisasjon og politikere begynne en alvorlig selvransakelse. Det ser ut som om barn og ungdom etter hvert har blitt en velsignet salderingspost, hevet over enhver terskel i hht. lover, rettigheter og forordninger. Det er derfor svært legitimt å bruke den betente overskriften. Skal barn og unge trenges inn i skolegettoer, sentrert, overbelastet, rasjonalisert for å få et skakkjørt kommunebudsjett i noenlunde balanse? Kynismen i forhold til barn og unges utdanningsvilkår er en rå politisk valgt taktikk i forhold til det å bruke virkemidler som gagner kapitalinteresse, handelsstand og næringsliv. Hvorfor bruke et slikt belastet uttrykk? Vi forbinder ordet med et svært negativt fenomen. Et system som diskriminerer. Hvorfor så å knytte dette systemet til den norske kunnskapsskolen? Svaret er åpenbart, målbart og svært tilstedeværende i skolens hverdag og virke. I Fæ-vennens reportasje 20.09.08 står det å lese i fete typer: “Guttene taper i en skole tilpasset jenter.” Reportasjen setter hovedfokuset på kunnskapsskolens ensidige vektlegging av teorifagene. Som alle andre kommuner, har Arendal, og skole-Norge for øvrig, dinglet med OECDs ensidige fokusering på teorifagenes dominans. Den samme tendensen ser vi også i Resultatene fra stort sett landets øvrige fylker. Gjennom et slikt system utelater man en stor andel barn og unges forutsetninger for å ta del i skolens teoridominerte aktiviteter. Gutter er her spesielt utsatt i dette systemet. Apartheid kan i all enkelthet defineres som å utelate grupper av mennesker basert på etnisk opprinnelse og hudfarge. Apartheid i kunnskapsskolen kan defineres som å utelate barn og ungdom fordi disse besitter andre evner, kvaliteter eller forutsetninger som ikke faller inn under kunnskapsskolens krav til teoretiske kvaliteter. På en skole i Hedemark har man følgende læringsfilosofi: “Vi skal ta utgangspunkt i hva den enkelte elev er god på, har interesser i og

har anlegg for.” Sett i en undervisningsmessig sammenheng, pedagogisk og metodisk, er dette i all sin enkelhet grunnlaget for en trygg, interesseskapende og effektiv undervisningsmodell. Gjennom en slik filosofi kan man skape grobunn for læring basert på individuelle kvaliteter, spesifike anlegg, interesser og sosiale relasjoner. Trygghet i læringssituasjonen samt trivsel i skolehverdagen. Stikkord: mestring. Still spørsmålet: “Vi har en større gruppe elever med anlegg innen de praktisk-estetiske fagene som ikke får tilfredstilt sine evner, interesser og forutsetninger.” Stimulerer dagens skole disse elevenes behov for stimulans, mestring og oppfølging? Svaret er et rungende NEI Om enn, satt på den ytterste spiss, helt relevant. Man kan sågar sette nok et stempel på denne problematikken, Overgrep på individets iboende evner og kvaliteter. Dermed kan vi til tider møtes med ingressene: uro i skolen, utdropping, mange hos PPT, Jenter er flinkere osv. Kristiansand kommune, Arendal kommune, samt andre, har i de siste årene pumpet inn titalls millioner i potten for å stimulere til økt kompetanse innen de teoretiske fagene. Resultatene har vi lest i de nasjonale offentlige statistikkene, nærmest bunn. Når man

så ser at disse millionene er loset gjennom et etter hvert usynlig og teorifiksert Pedagogisk Senter, så kan man spørre seg om hva i all verden skoleadministrasjonene egentlig bedriver utover det å administrere pengesekken og dyrke egendefinerte og skrivebordspedagogiske forgodtbefindener.

Innlegg

Dan Eldøen, Brårvikkilen Stimulerer dagens skole elevenes behov for stimulans, mestring og oppfølging? Svaret er et rungende Nei. Det er en gåte for mange at i et oppegående, men alt for krypende og lojalt lærerkorps, ingen tar opp hansken, blir forbanna på elevers og egenprofesjons vegne og setter foten ned, utfordrere skoleledelse og overordnede organer. Likeledes FUG.

Stillheten er øredøvende. Skal internasjonale organisasjoner, næringsliv og intelligentsia samt lignende ad hoc grupper styre våre barns fremtidige utdanningsmuligheter og utsikter om å få realisert sine ønsker og drømmer, da går vi mot et fattigere samfunnsmangfold , ikke minst innen praktiske og kulturelle yrke. Foreldre bør stille større krav til skolen og dens overordnende på vegne av sine barn. Vi har politikere som vedtar de økonomiske rammer som skolen skal leve med. Rammene er etter hvert blitt en tragedie i seg selv. Men, likevel, det er skolens, barnehagenes reelle læringsstrategier overfor det enkelte barns evner og forutsetninger som bør sette dagsorden. Skoledirektør, PP-tjenesten, lærerkorps, Utdanningsinstitusjoner, FUG, og politikere bør gå i seg selv og stille spørsmålet: “Gir vi et relevant og pedagogisk forsvarlig tilbud til våre barn som tilgodeser det enkelte barns behov ut fra evner og forutsetninger?” Temaet bør være brennbart, aktuelt og ikke minst fremtidsrettet i det offentlige rom. At Utdanningsinstitusjonene i så mange år ikke har deltatt i den offentlige debatten om skole Norge, burde ikke overraske noen. De har levd i sin lille verden så lenge at ingen forventer noen palassrevolusjon derfra. Men invitasjonen er herved sendt.

Ingen vil drive bensinstasjonen Ånund Haugen har drevet bensinstasjonen i Valle sentrum i ti år. Nå takker han for seg og skal starte i ny jobb i kommunen, skriver Setesdølen. Problemet er at ingen til nå har vist særlig interesse for å drive stasjonen videre, og dermed kan Valle i verste fall stå uten bensinstasjon. I Hylestad, som er det andre sentrumet i Valle kommune, er det dog en bensinstasjon som satser på fortsatt drift, så helt uten drivstoff blir valldølene uansett ikke.

Trøbbel for Odd I dag er det klart for storoppgjør i 1. divisjon fotball. Odd Grenland kommer til Sør Arena for å møte Start. Men til Kristiansand kommer Odd med en usikker starteellver, skriver Fædrelandsvennen på nett. For i Skien har nemlig spillerne blitt satt ut av kraftig diaré og oppkast. Det var lenge så ille at kampen sto i fare for å bli utsatt, men fredag ettermiddag mener Odd-laget at de skal greie å gjennomføre kampen på Sør Arena. For øvrig er både Odd og Start klare for eliteseriespill neste år, så like mye som den handler om poeng, handler kampen i ettermiddag om fotballære og hvem som er best i sør i divisjonen.

Høvågavisa mister støtte

Medietilsynet stopper pressestøtten til Høvågavisa og redaktør Arnt Georg Arntzen. – Saken er så alvorlig at den kan få rettslig etterspill, sier seniorrådgiver Sølvi Ellingsen i Medietilsynet til Dagens Medier på nett. Det er første gang i produksjonstilskuddets historie man får en slik sak på bordet. I følge Dagens Medier var det i en stikkprøvekontroll for en tid siden at man så at avisen holdt seg med uforholdsmessig store kontorarealer, det vil si 400 kvm til én ansatt, og betalte en uforholdsmessig høy husleie. Det foreslås nå at Høvågavisa har handlet i strid med utbytteforbudet i forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser og at det utbetalte tilskuddet for 2008 tilbakebetales.


NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Nedgang for Sparebanken Sør siste året med 12, 9 prosent, til hele 33, 1 milliard kroner.

Denne uken sendte Sparebanken Sør ut sin rapport for konsernresultatet ved utgangen av 3. kvartal i år.

Innskuddet fra kunder har også økt det siste året, og innskuddsdekningen ved utgangen av 3. kvartal er på nesten 55 prosent. For øvrig fokuserer banken ekstra sterkt på innskuddsutviklingen for tiden.

Verste overstått UTLÅN: Konsernresultatet Samlet ansvarlig kapital utgjør FIRE PÅ SEMINAR: Vesna fra Serbia (nr. 2 fra v.) er i Norge som au pair, og vil gjerne komme tilbake når hun har fullført studiene. Verra fra Indonesia, Nargis fra Frankrike/Algerie og Janice fra Uganda har alle ektefeller som jobber i byens internasjonale bedrifter. – Dette kurset gjør at jeg føler meg velkommen, sa Verra, legeutdannet fra hjemlandet. Nargis har administrativ erfaring fra en stor kinobedrift i Paris, og Janice ønsker jobb i skattevesenet som hun har erfaring fra i hjemlandet. – Norge er et godt land å bo i for barna våre, sa de fire til Arendals Tidende.

Klar tale til jobbsøkere Omkring 50 elever fra Arendal Voksenopplæring fikk realistisk og rett-på-sak innføring i arbeidslivets krav på seminar i bystyresalen onsdag.

JOBBKRAV: – Du må kunne

forstå og bli forstått, komme presis på jobb, være stelt og følge arbeidsstedets kleskoder. Vær positiv og gjør det du får beskjed

om og følg arbeidslivets regler. Ikke forvent at du skal få personlig hjelp på arbeidsplassen. Hjelpen du trenger må du ha fått før du begynner i jobben. Dette var skotske Noreen Lyches klare beskjed til deltakerne. Som medeier i Lucky Frisør og personalansvarlig gjennom mer enn tjue år, har hun både gode og dårlige erfaringer med arbeidstakere fra mange land. – Kjempenyttig dag, sa John fra Kongo og Liibaan fra Somalia til Arendals Tidende etter møtet: – Mye er annerledes enn vi er vant med, men mye er også likt. Vi må fortsette å stå på, var deres konklusjon. Izet Shatri ga informasjon om ordningene i NAV, Elise Hannestad informerte om arbeidsmiljø

og muligheter i Nettbuss, et selskap som langt på vei har blitt en multikulturell arbeidsplass. I tillegg fortalte et bredt sammensatt panel om egne gode og dårlige erfaringer i norsk arbeidsliv. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid ledet av Øyvind Henriksen og Robert C. Nordli. – Dette er tredje året vi holder denne typen seminar under Internasjonale Dager, fortalte Nishi Asdal i Internasjonale Dager. Hun er spesielt fornøyd med at informasjonen som gis er så realistisk. – Forrige gang vi arrangerte dette, kom to av deltakerne i jobb dagen etter, avslørte hun avslutningsvis.

70 avga troskapsløfte Søndag 19. oktober arrangerte Fylkesmannen i Aust-Agder for andre gang seremoni for nye statsborgere. Mer enn tjue nasjonaliteter var representert, og deltakerne kom fra ulike kommuner i Aust-Agder, skrives det på Fylkesmannens hjemmesider. Familie og venner var med på å markere deltakernes nye statsborgerskap, og totalt deltok 170 personer på arrangementet på Clarion Hotel på Tyholmen. Konstituert Fylkesmann Svein Åril (bildet) ledet seremonien, og tidligere stortingspresident Jo Benkow var hovedtaler. Målet med statsborgerseremonien er å markere at nye borgere tas opp i det norsk fellesskapet, og å styrke båndet mellom det norske samfunnet og nye borgere. Seremonien ble en verdig og feststemt markering av deltakernes nye norske statsborgerskap, konkluderes det på Fylkesmannens hjemmesider.

er nå på 210 millioner kroner. Det er 53 millioner kroner mindre enn på samme tid i fjor. Som årsak til nedgangen viser banken i sin pressemelding til økning i netto tap på utlån til bedrifter med 37 millioner kroner.

Finansuro 3. kvartal er fra juli til september, altså før den største panikken i verdensmarkedet satte inn, selv om situasjonen i hele år har vært urolig. Sparebanken Sør mener uansett at uroen i finansmarkedet har spilt inn på resultatet: ”(Uroen) påvirker banken gjennom økte innlånskostnader, mindre tilgang på nye innlån fra markedet, og ved at bankens verdipapirer faller i verdi”, skrives det i pressemeldingen. Likevel er bankens likviditetssituasjon tilfredsstillende, noe ledelsen i Sparebanken Sør regner med at den er også til neste år.

2,7 mrd. kroner, som gir en kapitaldekning ved utgangen av kvartalet på 12,6 prosent, hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 11,1 prosent. I pressemeldingen fastslår administrerende direktør Morten Kraft at heller ikke Sparebanken Sør unngår å bli påvirket av den globale finansuroen. ”Det fører til høyere innlånskostnader, og ikke like lett tilgang på langsiktige innlån fra markedet. (…) Vi forventer at resten av 2008 også vil være preget av uroen i finansmarkedet, men at forhåpentligvis det verste er overstått, og at bankens inntjening derfor vil være akseptabel”, avslutter direktøren i pressemeldingen.

Sparebanken Sør etablerer også snart et eget, heleid boligkredittforetak. De tror dette om kort tid vil bedre konsernets tilgang til langsiktig finansiering. ”Sør Boligkreditt AS” heter selskapet som kommer til å overta en god del av finansieringen av bankens boliglån.

Flere filialer Andre driftsinntekter utgjør 162 millioner kroner mot 199 millioner kroner året før. Her skyldes nedgangen i hovedsak lavere netto inntekter fra finansielle instrumenter og reduserte provisjonsinntekter fra eiendomsmeglervirksomheten, skriver banken. Sparebanken Sørs driftskostnader har økt med 34 millioner kroner til 375 millioner kroner. Dette skyldes, blant annet, etablering av nye bankkontorer i Telemark samt flytting av kontoret i Kristiansand til nye lokaler sentralt i Kvadraturen. Når det gjelder forvaltningskapitalen, økte den det

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Morten Kraft i Sparebanken Sør. Arkivfoto: Nils P. Vigerstøl.

11


12

NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Strømsbu sier nei til Operasjon Dagsverk 30. oktober arrangeres Operasjon Dagsverk. Men Strømsbu videregående skole i Arendal skal ikke være med, det har rektor og lederteamet ved skolen besluttet og avgjørelsen er ifølge Jan Erik Tvedt applaudert av eget elevråd. Men leder og nestleder for elevrådet ved Arendal videregående, Kady Poorian og Kari Toreskaas klapper ikke.

RASER: Nestleder for elevrådet ved Arendal videregående skole, Kari Toreskaas og leder Kady Poorian som også er leder for OD komiteen i Arendal, raser over beslutningen til Tvedt.

Praktisk utfordring – Her blir elever ved en skole i Arendal nektet å hjelpe andre ungdommer i land som sliter, det henger ikke på greip, sier Toreskaas sint. Nekter dere elevene å delta på OD spør vi rektor Jan Erik Tvedt. – Nekter gjør vi ikke, svarer rektoren som informerer om at saken først ble diskutert i skolens ledergruppe som var enige om at OD var vanskelig å få praktisk avviklet. Avgjørelse ble også ifølge Tvedt applaudert av elevrådet på skolen. Det er ifølge rektoren den praktiske biten som er problemet. – Elevene er ute av ordinær undervisning, hvor skal vi telle disse timene, spør han og sier at flere av elevene dessverre ser på OD som en ekstra fridag. – Vi har hatt et for stort fravær og det er utfordring i tilknytning til denne type dager, dette skal vi gjøre bedre i framtiden, sier Tvedt.

Taust elevråd Han drar også kunnskapsmi-

nister Bård Solhjell, SV, inn i samtalen. – Han sier ikke at vi skal la være å arrangere denne type dager, men det skal ikke gå på timeantallet løs, sier han, men legger til at det også er leit. – Jeg synes heller ikke det er greit, det berører også skolens samfunnsengasjement. Men det er vanskelig å planlegge det under fanen timetellingsprinsippet, og på tidspunktet måtte avgjørelsen tas og etter konferering med elevrådet, som ikke hadde noen innvendinger, synes vi det var greit, sier Tvedt.

Lærere reagerer Men rektoren innrømmer også at andre elever ved skolen, som ikke sitter i elevrådet som i denne saken synes å ha bestemt for andre, ikke synes det er greit å gå glipp av muligheten til å delta på Operasjon Dagsverk. – Det er elever som har problematisert dette og også lærere, jeg beklaget også dette til OD sentralt, sier Tvedt. Men andre skoler arrangerer OD, hvorfor er det vanskeligere for dere? Som sagt, vi måtte ta en avgjørelse og jeg understreker igjen, at hadde elevrådet sagt at de ønsket OD, skulle vi saktens fått det til, men det gjorde de ikke, avslutter Tvedt.

SINT: Nestleder for elevrådet ved Arendal videregående skole, Kari Toreskaas, er oppgitt og sint over rektor Tvedts avgjørelse. Hun synes det er uhørt å stoppe elevers vilje til å hjelpe andre unge. Nå sparker hun igjen med motargumentering.

Toreskaas mener rektoren frarøver elevene å gjøre noe for andre og dermed bidra til en bedring av kunnskap til de som trenger

det i andre land. – Dette er samfunnsansvarsfraskrivelse på sitt beste, sier hun.

krav i læreplanen og har godt undervisningsmateriell. Vi spiller på lag med kunnskapsministeren som oppfordrer til å delta i denne tradisjonen som Norge har hatt i over 40 år. – Men jeg forstår også rektorene. De vil oppfylle timeantallet, men sliter med å integrere OD, vi må sørge for en bredere forståelse for prosjektet, slik at de kan innse at dette ikke er mot-

poler, og at OD er en viktig del av elevenes undervisning, avslutter Opheim.

En gigantisk misforståelse Leder av Operasjon Dagsverks hovedkontor i Oslo, Arne Andreas Opheim, sier at de har opplevd flere henvendelser etter at Fylkesmennene kom med sin rapport om tapte undervisningstimer. De har forståelse av at rektorene føler de faller mellom to stoler, men sier at det hele er en gigantisk misforståelse og at utfordrin-

gen er å få riktig informasjon ut til rektorene. – Operasjon Dagsverk er ikke tapt undervisning, vi oppfyller

FORSTÅELSESFULL: Leder av Operasjon Dagsverks hovedkontor i Oslo, Arne Andreas Opheim.


NYHETER

lørdag 25. oktober 2008

Bak Fasaden

H

an er ergjerrig med en urokkelig pågangsvilje som må beundres. I går hadde filmen ”Bak Fasaden”, Arendals første helaftens spillefilm førpremiere på Kino 1 i hjembyen. I kveld er det jomfruvisning for den allmenne borger som skal kaste sin terning over hjertebarnet til

AV CAMILLA GLAD MITIC´

regissøren, skuespilleren, manusforfatteren, fotografen og produsenten Stephan A. Hergel. Det har tatt ham tre år, men ved hjelp av det produsenten selv karakteriserer for en klin gær`n gjeng, som

har lagt livet sitt på dugnadsbenken, er filmen nå en realitet. Forrige uke høstet Hergels ”beiby” glitrende kritikker under Bergens internasjonale filmfestival (Biff). Nå hever den kreative og nyskapende filmmannen sjampanjeglasset til premierefeiring på hjemmebane.

13


14

lørdag 25. oktober 2008

Endelig NYHETER

Familien var filminteressert, det ga gjenklang i Stephan A. Hergel som er olderbarn av tidligere sjef på Nationaltheatret. Da novellen “The Man from the South” av Roald Dahl kom i filmentusiastens hender ble både Hergel Film født og kortfilmen “Carlos” som er basert på novellen som for øvrig vant APLs innovasjonspris for 2005.

Denne gangen blir det både mord og mysterier, og ikke minst intriger. Utgangspunktet for filmen er den rike familien Rieber som bor i sin store villa på Sørlandet.

Dugnad, dugnad

Familien på fire består av faren, som er sjef i et stort båtforsikringsselskap, den godeste herr Rieber står også i med hushjelpen. Den hjemmeværende kona er litt for glad i alkohol, sammen har paret datteren som kjemper for dyrenes rettigheter og den eksentriske broren som får det for seg at han vil reise jorda rundt på 80 dager.   Den eksentriske familien har mildt sagt konflikter. Som seg hør og bør hos familier i de øvre samfunnslag, forsøker de å løse sine problemer over store middager - med mord som en av hovedingrediensene. Den lokale spillefilmen er en sort dramakomedie som blant annet er inspirert av Agatha Christie.   Regissøren derimot er blottet for supernykker, med beina plantet godt på settet. Filmskaperen Hergel har slettes ikke blitt millionær av prosjektet, det har heller ingen av de andre i staben blitt.   Dugnadsånden til gjengen bør være en mal for den godeste rådmann Harald Danielsen, vi snakker om ekstreme mengder arbeidstimer uten et rødt øre i lomma.   Med budsjett på 60 000 kroner har det ikke blitt mange smultringer på gjengen som har gitt alt. APL har gjort proff filmmusikk mulig, for med klingende mynt fikk Hergel muligheten til å hyre inn et kammerorkester med musikere fra Kristiansand symfoniorkester som har stått for den originalkomponerte musikken.

  Skuespiller Tyr Bein Rigvan­ dre karakteriserte arbeidet med filmen slik: Det har vært et enormt slit, men verdt det!   – Det tok overraskende lang tid, istemmer den kvinnelige medskuespilleren Ellen Hammering: – Plutselig var klokka 04.00 om natta.

I de beste familier

– De er klin gærne hele gjengen, men det er derfor vi har fått det til, ler Hergel som karakteriserer eget verk under fellesbetegnelsen ”en skikkelig feelgood movie”.

  – Jeg tror alle kommer til å kose seg og le, legger han til idet han piler oppover trappene i dress og med sjampanjeglass i hendene.   Biff karakteriserte filmen som norsk lavbudsjettmysterium, og Bergen lot seg imponere.   Arendalittene vil applaudere mer tror filmskaperen som ikke sier det på en innbilsk måte, det er gjenkjennelsesfaktoren som spiller inn i stor grad, men det er da så mye mer ved filmen skal vi tro de som allerede har sett den.   Og det har flere av skuespillerne som er med i filmen, selvsagt er de totalt inhabile, men da vi snakket med dem

De er klin gærne hele gjengen, men det er derfor vi har fått det til. - Filmskaper Stephan A. Hergel om staben


g premiere! NYHETER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

PANG!: Det er premiere og vi forskutterte sjampisfeiringen dagen før dagen, i kveld er det blodig alvor, da er det arendalittene som skal kaste dommen over Stephan A. Hergels første spillefilm: Bak Fasaden, staben som har jobbet i årevis gleder seg stort. ■

kvelden før kvelden spådde de at dommen i dag, fra arendalittene, på den ordinære premieren, vil bli: Fornøyelig og flott, sier den drikkfeldige hustruen til Rieber, skuespiller Kirsten Christensen som i Bergen satt og grudde seg for å høre egen stemme i salen, redselen forsvant fort. – Jeg var bare på kino og så en fantastisk film, sier hun og justerer litt på pelsen rundt skuldrene. I filmen er det ikke bare skuldrene den godeste fru Rieber skjuler og hun begår det meste hun slettes ikke skal, i hvert fall ikke i fine familier…

Herlig blanding

Fotograf i filmen Vegard Landsverk, har sniktitta på det ferdige produktet og er stolt og glad for å ha fått muligheten til å være med på prosjektet. Produsent Erik Haugan Aasland som ble hanka inn for et år siden sier at filmen er overraskende morsom. – Jeg trodde den skulle bli mye mer syk og mørk, men det er en herlig blanding, mener mannen som også har bidratt til manus og med toner som pianist.

Så spretter Hergel sjampiskorken og de funklende boblene spruter over den festkledde gjengen som ler høyt. Det sier ”klirr klirr” i høye glass og latteren brer seg i Kino 1. Når vi passerer jurysalen av røde seter på vei ut snur vi oss og spør: Framtiden da Hergel, ny film snart? – Det vil jeg ikke kommentere ennå, sier han sånn passe mystisk og avvisende akkurat som den ekte filmskaperen han er.

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Manus: Stephan A. Hergel, Erik Haugan Aasland,Tyr Bein Rigvandre Regi: Stephan A. Hergel Foto:Vegard Landsverk, Stephan A. Hergel, Milan Knezevic Klipp: Christian S. Brattekås Musikk: Mark Rayen Candasamy Medvirkende: Helge Parnemann, Kirsten Christensen, Stephan A. Hergel, Ellen Hammering,Tyr Bein Rigvandre, Jarle Christiansen, Anita Flood Produksjonsselskap: Hergel Film Produsent: Stephan A. Hergel, Erik Haugan Aasland Salgsselskap: Hergel Film Kategori: Drama/komedie/krim Hergel er også filmanmelder i Arendals Tidende, jobber med filmdistribusjon, er skuespiller i Arendals Dramatiske Selskap og med i Kjæmpestaden Arendal.

15


16

lørdag 25. oktober 2008

Hele Arendals fantastiske turområde På vingene: nils P. Vigerstøl

I anledning Granestuas 60-årsjubileum i år, bringer vi i dag et rykende ferskt flybilde som viser denne populære hytta og det mektige turområdet rundt.

Kallstadkjenna Det største vannet vi ser omtrent midt i bildet, er Kallstadkjenna, der den rødmalte 60-åringen ligger i bakkant av vannet slik bildet er tatt i retning nordover. De siste årene er Granestua og uteområdet pusset opp for ca tre millioner kroner. Det er blant annet laget en ny stor veranda, og det er anlagt en skikkelig fin gangvei rundt hele kjenna. Der er det for øvrig skjært ut en rekke fantasifigurer i trær og av røtter og stubber – en opplevelses- og oppdagelsesløype for de minste. Men gøy for oss litt mer voksne også.

Kaffe og vafler Helt til høyre i bildet ser vi veien som kommer inn i området der Granestua ligger. Den tar av fra E18 ved Longum, og krongler seg gjennom landskapet. Forbi Skjævestad, som ligger utenfor bildekanten på høyre side, og videre til Bjornes og fortsetter over til Glosehei og Lyngrot i Froland. Fra Bjornes er veien stengt for allmenn ferdsel hva kjøring angår, men det er en ypperlig spaservei for dem som ellers har vankeligheter med å ta seg fram gjennom det flere mil lange løypenettet i skogsterreng som omgir Granestua. Veibiten på noen hundre meter mellom Granestua og det vi får kalle hovedveien her, er stengt med bom. Men det er en god kjørevei som er lett å ta seg fram med både barnevogner og rullestol. På Granestua selges det kaffe og vafler, brus og saft hver eneste søndag.

Pølseåsen Det lille vannet vi ser mot høyre og ned mot bildekanten foran, er Jerpenglenn, og åsen mot Kallstadkjenna er Jerpenglennåsen. Det litt større vannet som vi ser bak Jerpenglenn er Kjerstenskjenn. Like utenfor bildekanten her går veien langsmed Skjævestadlonene, og vi ser bebyggelsen på Storemyr rett bak Kjerstenskjenn. Mellom Kjerstenskjenn og Granestua ligger Pølseåsen. Den neste bebyggelsen vi ser langs veien mot venstre i bildet er Stokkelia, deretter Støyl og så Bjornes. Da begynner vi å nærme oss venstre hjørne bak, der vi også skimter litt av Jovannet. Midt mellom Bjornes og Kallstadkjenna ser vi et rundt lite vann, det er Kalstadaua. Og videre bakover i bildet mot venstre er vi inne i et spennende geologisk område hvor det har vært så vel bryting av jernmalm og kvarts. Den høye åsen vi ser rett til venstre for Kallstadkjenna er Granåsen.

granestua

Granestua


fra luften

lørdag 25. oktober 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Granestua har referansenummer 7490.

17


18

SPORT

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Fra Øyestad til landslaget lingen som fysioterapeut i Søgne kommune.

Fra 1. november starter Jørgen Rostrup (29) som ny trener for Norges orienteringslandslag.

UTVIKLING: Rostrup inngår

dermed i trenerteamet til Petter Thoresen, der han skal ha et spesielt ansvar for utviklingslaget, samt oppfølging av enkeltløpere.

Ny utfordring

”Han er en av Norges beste orienteringsløpere gjennom tidene til tross for at han ga seg i relativ ung alder (etter 2005-sesongen). Jørgen Rostrup og Øystein Kristiansen utgjør dermed kjernen i Petter Thoresens nye landslagsteam. Målet er at de tre tidligere verdensmestere skal gjøre Norge til verdens beste orienteringsnasjon - som trenere”, skrives det i en pressemelding fra Norges Orienteringsforbund. – Jeg gleder meg veldig. Jeg ønsket meg en ny utfordring, og dette kommer til å bli akkurat det. Det blir spennende i og med at det ikke er så veldig lenge siden jeg selv var løper, men jeg mener at jeg absolutt har noe å tilføre den nåværende løpergruppa. Jeg tar fatt på jobben med stort mot, sier Rostrup videre i pressemeldingen. I dag bor arendalitten i Kristiansand, og han vil kombinere landslagsjobben med stil-

Krever trøkk

Rostrup har tidligere jobbet som trener for U23-gruppa i Halden Skiklubb, han har også hatt ansvaret for Kristiansand Orienteringsklubbs elitegruppe, samt arbeidet på studentenes treningssenter Spicheren, i Kristiansand, for å nevne noe av trenerbakgrunnen. I følge pressemeldingen vil Rostrup tilføre ”tøffhet” i landslagsgruppa: – Jeg tror jeg har mye å tilføre i forhold til det å sette seg mål og prioritere riktig på veien fram til målet. Jeg ønsker at det skal bli mer trøkk på samlingene. Det skal være et ”helvete” å vinne treningskonkurransene (….) Hver av løperne kan ikke bare lenger få gjøre som han eller hun vil. Dersom man velger å være del av et lag, må man også ta konsekvensen av det. Vi har dessuten en kjempeutfordring i det å holde løperne skadefrie og friske, fastslår Rostrup.

■ ■ ■

Fyller 30 år 5. november Klubb: Kristiansand OK Tidligere klubber: Øyestad IF, IK Grane, Bækkelagets SPK og Turun Suunnistajat. Meritter: Juniorverdensmester individuelt i 1997 og 1998, Verdensmester kortdistanse 1999 og langdistanse 2001, Ankermann som tok VM-gull i stafett 2004 og 2005.

LANDSLAGSTRENER: Jørgen Rostrup (i rødt) trer inn i landslagstrenerteamet fra 1. november. Her fra NM på Hovden i fjor der Kristiansand Orienteringsklubb var arrangør. Foto: Norges Orienteringsforbund.

Regional Idrettsrådskonferanse I dag arrangeres andre dag av Aust-Agder idrettsrådskonferanse i Grimstad for fylkets femten idrettsråd.

I går var Aslak Heim Pedersen, leder i Idrettskretsen og medlem i Norges Idrettsforbunds (NIF) styre, på besøk. Det samme var Børre Rognlien, 2. visepresident i NIF og leder av organisasjonens idrettsrådsutvalg. Han snakket over temaet ”Hva bør lokalidretten forvente av idrettsrådet?”.

Grasrotmidler OPPGAVER: Konferansen I dag starter programmet med avholdes på Rica Hotel Grimstad og hovedmålet med den er å gi deltakerne innsikt i betydningen av idrettsrådenes rolle og oppgaver.

Viktige aktører

PÅ KONFERANSE: F.v. Aslak Heim Pedersen og Ragnar Tellefsen som begge deltar på en regional idrettsrådskonferanse i helgen.

Videre skal deltakerne, i følge programmet som ligger på AustAgder Idrettsråds hjemmesider, lære om å skape grunnlag for konstruktive samarbeidsrelasjoner mellom idretten og kommunen, gi idrettsrådene inspirasjonen som lokalidrettens viktigste aktør og skape grunnlag for et kunnskapsløft for idrettsrådene.

foredrag av Karin Glomsaker. Hun er kulturkonsulent i Grimstad kommune og vil fortelle om hva kommunene forventer av idrettsrådene. Leder i Arendal Idrettsråd, Ragnar Tellefsen, foredrar senere i dag om hvorvidt det bør være samarbeidsavtaler mellom idrettsrådene og kommunen, sett fra idrettens ståsted. Før konferansen avsluttes i ettermiddag, får også idrettsrådene informasjon fra Norsk Tippings mediedirektør, Peer Jacob Svenkerud, om tippeselskapets nye spillterminaler og andelen av pengene som går til ”grasrota”.


annonse

lørdag 25. oktober 2008

19


20

NYHETER

lørdag 25. oktober 2008

Fargerik feirin Pedagogisk leder ved Moltemyrskogen barnehage, Laila Thommesen og førskolelærer Elisabeth V. Kristiansen møter oss ved inngangen, rett innenfor pryder hele barnehagens håndavtrykk veggen, i et hav av farger over verdenskartet. av camille glad mitic` og bente harstad

HØYTIDELIG: På benken

under sitter Erizona Krasniqi fra Kosovo pyntet i en fantastisk kjole. Hun snakker ikke norsk, men sitter andektig på den lille benken før hun skal gå inn til de andre.

Vi skal gi penger til barna på Madagaskar, fordi de har ingenting. - Gutt i barnehagen

Mangfoldsåret

Thommesen repeterte at FN som står for de forente nasjoner består av land som ønsker å gjøre noe godt sammen for å sikre barns rettigheter, for eksempel retten til å gå på skole.   – I år er det mangfoldsår og vi er så heldige å ha mange nasjoner her hos oss, sa hun og listet opp de 17 landene: Island, Irak, Polen, Danmark, Tsjetsjenia, Kongo/Burundi, Bosnia, Eritrea, Mexico, Somalia, Afghanistan, Vietnam, Palestina, Albania, Kosovo og Norge.   – I år er det mangfoldsår og vi er også veldig mangfoldige ellers her i barnehagen også, fortsatte

Thommesen og sa: – Her har vi gutter og jenter, eldre og unge, tynne og tykke og det er bra, sa hun og fortsatte innledningen til eventyret om de tre bukkende bruse med sin levende fortellerstemme.   En etter en kom de opp på bordet med den svarte duken og ble truet av et trollet, for øvrig spilt av opplæringsmedarbeider Fredrik Thygesen. Med nese og trollhender dukket han opp for å ta de små geitekillingene, noen mer standhaftige enn de andre. Til sist var det likevel trollet som ble stanget av en meget besluttsom gutt i pels, til stor fryd for både de store og de små.

Integrering

Barnehagen som er representert med hele 17 nasjonaliteter er en av Arendals mest flerkulturelle. Det er Kristiansen som har ansvaret for integreringen, hun arbeider daglig i språkgrupper som skal forsterke integreringen til barna i barnehagen.   Fredagsfeiring begynte med samlingsstund og trommevirvler der alle små barnehender fikk prøve seg og barna var godt informert om prosjektet. For etter en god morgen sang ledet an av Thommesen ønsket pedagogen alle barna som hadde samlet seg på gulvet, gratulerer med dagen, etterfulgt av spørsmålet: Hvilken dag er det i dag da?   FN-dagen ropte barna, ett lydig barn som rekte opp hånden fikk svare en gang til på spørsmålet som belønning. Men hva er FN-dagen?   – Vi får boller og sånt, kom det fra en gutt på første rad. – Vi skal gi penger til barna på Madagaskar, fordi de har ingenting, sa en annen.

Høstutstilling til inntekt for barn på Madagaskar I forbindelse med FN-dagen har førskolebarna i Moltemyrskogen barnehage i en hel måned arbeidet med en kunstutstilling. I går var det vernissasje på ”Høstutstillingen” for foreldre, søsken og besteforeldre. Eventyr Elisabeth V. Kristiansen forteller at førskolebarna har jobbet med to eventyr, et norsk, og et fra Madagaskar. Fra Norge ble ”De tre bukkene Bruse” valgt. Barna har så tegnet og malt kunstverk basert på fortellingen. ”Hanen og kyllingen” ble valgt fra Madagaskar, og også her ble stor kunst resultatet. UNICEF Kunstverkene kan foreldre kjøpe og pengene går til inntekt for barn på Madagaskar.   – Der skal pengene brukes til kjøp av bøker på gassisk, barnas eget språk, forteller Kristiansen videre om UNICEFprosjektet. Og barna har likt å hjelpe andre gjennom kunstverkene: – De har vært kjempeentusiastiske og også gitt noen kroner av egen lomme, roser Laila Thommesen.


NYHETER

lørdag 25. oktober 2008

21

ng av FN-dagen Moltemyrskogen utnevnt til Fokus-barnehage Barnehagens styrer, Bitte Bjørkmann, forteller at Moltemyrskogen i høst ble valgt som såkalt ”Fokus-barnehage” og dermed er med i et prosjekt i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Kvalitet Senteret gir kompetanse og støtte til barnehager, skoler, universitet, høgskoler og voksenopplæringssenter om flerkulturell opplæring, og det er Fylkesmannens utdanningsavdeling som peker ut fokusvirksomheter. For å bli en fokusvirksomhet kreves det blant annet at virksomheten har kommet langt i arbeidet med å være et flerkulturelt sted og at en er villig til å bruke tid til kompetansebygging på feltet. – Vi er veldig glad for å delta i prosjektet, og jeg synes også det er flott at en privat barnehage kan gå inn som en fokusvirksomhet. Det vi får igjen er kvalitet og kunnskap om emnet, og dermed kan vi gi et best mulig tilbud til både ansatte og barn, fastslår Bjørkmann.


22

NYHETER / ANNONSE

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Jovannslia barnehage:

Mangfold hele uka Jovannslia barnehage ønsker å dele bilder fra sin ”mangfoldsuke” med Arendals Tidendes lesere.

”I en hel uke har Jovannslia barnehage hatt spennende mangfold i fokus. Dette i forbindelse med FN-dagen fredag 24. oktober. Torsdag arrangerte vi FN-fest der både barn og foreldre var invitert. Foreldrene stilte med mat fra eget land, og det var mye godt å smake på.

Synøve Wold og Ingrid Gundersen skriver følgende i e-posten til avisa:

Vi hadde også loddsalg som samlet inn 3343 kroner som vi gir til TV-aksjonen Blå Kors.

Små og store bidro med underholdning, og det ble en flott kveld med godt oppmøte. Vi vil med dette takke alle foreldre som stilte opp sammen med barna sine”. 22 av barna i Jovannslia barnehage har tospråklig bakgrunn og totalt elleve nasjonaliteter er representert i barnehagen.

Slektsforskerdag på biblioteket uka I dag arrangerer Foreningen DIS Aust-Agder og Arendal bibliotek slektsforskerdag. ÅPENT HUS: Slektsforskerdagen er

et årlig arrangement, der lokallagene av DIS-Norge (Data i Slektsgranskning) inviterer til åpent hus med foredrag, informasjon og starthjelp for den som er interessert i slektsgransking.

Forskerhjelp

På Arendal bibliotek blir det i formiddag ulike programinnslag om slektsgransking. - Foreningen DIS-Aust-Agder og Arendal bibliotek har gått sammen om å lage et program som vi håper vil vekke interesse hos publikum, skrives det om arrangementet på kommunens hjemmesider. Publikum kan få tips og hjelp til å starte jakten på sine røtter og vil bli vist hva som finnes av nettsteder på internett. Flere av bibliotekets internettpc-er vil være til disposisjon til dette bruk hele dagen og medlemmer i DIS-Aust-Agder vil være til stede og veilede.

Demonstrasjon

Alle frigitte kirkebøker er nå tilgjengelig på nettet. Dette vil Jarl Vidar Erichsen gå nærmere inn på i et foredrag om digitalarkivet. Det blir også treff for medlemmer av DIS og demonstrasjon av slektsdatabase med mulighet til sup-

plering av egne slektsdata. Biblioteket vil også informere om hva det kan yte av tjenester til slektsforskerne på alle ”profesjonsnivå”.


NYHETER / ANNONSE

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

23

Høstfest på Plankemyra Hele 150 mennesker tok turen til Plankemyra bo- og omsorgssenter torsdag kveld for en ”nytelseskveld” av de sjeldne.

SPILLER I ARENDAL: Erlend Skomsvoll med band.

REKORDSTORT: Arrangementet var et samarbeid mellom Plankemyra og den nye ølfestivalen Oktoberkultur. Plankemyras ”arrangementsoppkomme” Inger Sørlie var strålende fornøyd med kvelden så langt da Arendals Tidende var innom: – Tenk at 150 er på plass, jeg tror aldri vi har servert så mange her inne, smilte hun og avslørte kveldens meny; laksepaté, gryterett med øl og multekrem til dessert. – Til drikke kan man kjøpe øl, vin eller mineralvann. Maten var laget av elever på Strømsbu videregående skole, og elever fra samme skole var servitører for anledningen.

Berulfsen Sørlie fortalte også at det hadde kommet folk fra Flosta, Tromøy bokollektiv, Tromøy Sykehjem, Margaretha Stiftelsen, Solhaug og Elim bokollektiv for å være med på festen.

Rikskonsertenes bestillingsverk KVELDENS HOVEDGJEST: Torkjell Berulfsen.

Kveldens hovedgjest for mange var nok Torkjell Berulfsen, forfatter og programleder, med humoristisk blikk på både mat og drikke. Han holdt foredrag for gjestene på Plankemyra med utgangspunktet: ”Min oppgave er å snakke pent om ølet”. I tillegg var det underholdning fra et kor fra Rezekne, Arendals vennskapsby i Latvia.

Festivalhall – Jeg vil berømme Plankemyra

og Inger Sørlie for sporty innstilling. De brukte ikke lang betenkningstid da vi spurte om vi ikke skulle lage en fest her, fortalte festivalinitiativtaker, Inge Engeland Johansen. Det er han som står bak festivalen Oktoberkultur. Festivalen går av stabelen i Tyholmen parkeringshus. I kveld spiller både Puddle of Beer og Bentleymusic i parkeringshuset, eller ”festivalhallen” for anledningen.

Arendal jazzklubb har kapret urfremførelsen av Rikskonsertenes bestillingsverk. Det skjer tirsdag i Lille Torungen.

konsertenes arrangørkonferanse i vår. Det som er spesielt, og noe uvant, er bruken av bilder under fremføringen. Det lille jeg så syntes jeg var meget vellykket - en god relasjon mellom bilder, tekst og lyd, forteller jazzklubbens Frank Kvarstein i en e-post til pressen.

Stjernelag

Erlend Skomsvoll er for mange

FEIRING: Etter 40 år med mu- kjent som en del av jazzgruppa sikk på veien, feirer Rikskonsertene i år seg selv. Det gjøres, blant annet, med et eget bestillingsverk av Erlend Skomsvoll.

Vellykket

– Jeg har vært så heldig å se og høre biter av verket - under Riks-

Come Shine, men han har også samarbeidet med både Trondheim JazzOrkester og Pat Matheny. Til Arendal kommer han med et stjernelag av norske musikere: Blant annet er Ola Kvernberg med på fiolin og Børge Fjordheim på trommer.


24

kryssord / sudoku

lørdag 25. oktober 2008

Premiekryssord uke 43 Hver uke trekker vi ut en vinner som premieres med en bok. Lykke til med arbeidet - løsningen er kanskje nærmere enn du tror!

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no I AREN DAL 23. - 25. OKT.

ESKE

STJAL

RO MANIA

BLE AV HOLDT 19. OK TOBER

HIMMEL LEGEME

SKAPE

STRUTS

SOLGUD PRO NOMEN ( DIAL. )

SNUT ENE BOK

TIGGE I POKER

SØPPEL

OFRE SUNN DRIKK

FYLDE

SKOLE BARN SANG

ELEK TRONER

PIKE NAVN

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no ER KOMMET

A

TALL TELE

KIMER

R

I

N E S ODDE

I TANKE VIS

N

REISER SEG VED JOVANN

E

FARGE

I

BUSK

N G E R R

VEER

I

SNAKK KLOR

E R

R Ø N N N E

ØYBO EREN

I

STOFF

U

P R A T

PUND

L B

TUTE LITT

T

S O E R

A

A N R O P E R

K L O K YTRER

S

I

GYLDIG

K

KORTE

V A L

E R FØR

E

I

D

STAT

L A N D

ANLEGG LEDDET

E

K N E E T

ELE GANSE

S T

BRO DERE VASE

S Y

KIKKER

D

ORDNE

S E R GÅTE

GJERRIGKNAR KER

N

B U

ÆRBØ DIG HILSEN

R E B U S

SPANIA

E

G N

BLOMST

I MÅL FISKE RED SKAP

TITT

SKJUL MEKRER

R O S E E R E K M

O F T E FUG LENE

MINKER

REKKA SORG

N

ALPIN GREN

GLITRE

SANN

S L

I

SLAG STED

E ARTE

K T

M E L D E Å R

ANGI FÅR STØTTE PÅ 150.000,-

OMRÅDE

M E D

FOTO PIKE UTSTIL NAVN LING ILDSTED

IKKE

PIKE NAVN

S E R

I

REKKE BIL MERKE

T E V E L

R E

BELEGG

L GUD

MUNN TAK

A

I

FOR DELER NYN. PRON.

I

I E

R R

TALL

DEL

STIGE

TILBAKE

SAMD

SINT

A R G

TALL

N

I

GE SKJEF TIG

FOR TALTE

Anne Solsvik

BIBEL NAVN

BLOMST

OMRÅDE

TILTA

UT FORME

ADELS MANN

PRE SANG

FELT ROP

ÅRBOK

T

R

TELE

E

ISTME

E

I

D

BARNE SVØP

YTRE

S

I

TØRR

G

G A N E D E

I

S E R V

SKUE LEVERE

S E

G E R I

RØYS HVILER

TROR JERN BANE DAG BLAD

TIDLI GERE PARTI

VIRK NING

FIK TIDL. FELLESSKAP

GUTTE NAVN KIKKE

MUNN FULL

INNVIET NYTT VEGG TEPPE

UTLØP

TALL VASE

GRESK BOKST. HUMRE DOM PROST

VENDER

GNÅL KASSE

BAKKE SMYKKE

BYGE

KVIN NENE

TA LIVET AV

E-post:______________________________________ Løsningen sendes til: Arendals Tidende, Møllebakken 15, 4841 Arendal eller send løsningsordene inn på: post@at-avis.no Løsningen må være oss i hende innen fredag 31.10 kl. 09.00.

6 3 8 9 4 5 1 2

4 9 1 2 5 6 3 7

2 1 7 6 3 4 9 8

1 8 5 4 6 2 7 9

2 5 6 3 7 9 8 4 1

9 7 4 2 1 8 3 6 5

BRYGGE

PREPO SISJON KRAF TIG DYR

Tlf.:_ _______________________________________

3

FETT KNUT ENE

BØNN SLAG PÅ NES - SPORTSHEIM UTSTYR SKOLE SKRÅ 14. OKT. KANT

TRE

LEDD HAVØRN

Postnr./Sted:_ ________________________________

5

PIKE NAVN

KUNST OVERTA ( LATIN )

VINNERE

C E

Navn:_______________________________________

8

UNNA

G O D E R

VINNER AV KRYSSORDKONKURRANSEN I ARENDALS TIDENDE NR: 81: Dagmar Martinsen - Arendal Bokpremier kan avhentes i redaksjonen på jernbanestasjonen.

7

SOM MANN

I

SANG

V A N

N J O R D MASSER

GNAG SÅR

N

STOR BIL

E R SMYKKESTEIN

I G

I

A N G Å

E G N I

I

I AREN DAL 20. - 25. OKT.

MIDJE FUGLER

Å S A

B

RAKE

I

FOR SINKET

TELE

R A D E N

E

T A N T E R

M A

T Y R

HAR

BAKKE HOVED STAD

E

K O F F MÅNED

N

T O

O S

N G TONE

I

Y R

UTLØP

I

B E

S V

L

R

URO

TALL SKIK KELIG

NEDBØR

P L A N

B E R O R

HVILER FRESE

P

R E V E R E N S

ETSE

F E S T E SLEKT NINGER

L

O R R E N E

SEIG

SÅNT

I

M

S O N E

SEIL FARTØY SPISTE

OKSE

1000

INDISK BRØD

NIVÅ

S E G

PREPO SISJON

F R A

T R Å TJORE

FIK SMØRER

B

L O

OMRÅDE

Å

E V N E

VITAL

SMYKKE DALTE

Tyr Bein Rigvandre

TOPP KORT

HUMRET

N G E N

D E PRAIER UTROP

FRI FOR DRET TER

U L E

FASE GLI

PURKER

SIER NAF AUST AGDER TJA TIL

U

SNØSKO

1 8 2 4 3 7 9 5 6

4 9 5 6 8 1 7 2 3

6

SJEL MÅL FRANSK ELV VIA

9 5

AVTAR PÅ GRIPE

RE KLAME KREDITT

AV SANNING

KNUSTE

HISSE

3 7

BLIR ENIGE OM

SYK PERSON

HØYDEN ALTSÅ

8 4

NORGE

HELLE

YNDIG

PISTRET GUTTE NAVN

HYLE

NÅLE FISK

LEVER TONE

HYLLA KOSE LIG

SELV DASKE

LE DELSE STRØM

KRY

YTRE

FALLE

NESTEN BLINK

FERSKE

2 1

LIKE

MILDE

ELV

ABER

NEON


kultur

M/T AMICA

lørdag 25. oktober 2008

25

Horoskop AV TORE LOMSDALEN t.lomsdalen@libero.it

Uke 44 Væren (20. mars – 19. april) Uken starter med at du er svært produktiv. Det kan være bedre å gjøre ting ferdig som du allerede har begynt på, enn å starte opp nye saker. På den måten frigjør du tanker om nye prosjekter som du har lyst på. Mot slutten av uken vil du få noen geniale ideer som du kan bygge videre på. Motto: Grip mulighetene. Tyren (20. april – 20. mai) Økonomi og penger kommer kun til deg gjennom jobb og det arbeidet du gjør til daglig. Andre inntektskilder blir det ikke denne uken. Ikke ligg på latsiden, men gjør en ekstra innsats. Da kan det også bli en liten bonus. Kjærlighetslivet blir intenst. Vær forberedt på at mye kan skje! Motto: Trå til.

M/T Amica ble kontrahert i 1955 for levering 2 år senere. Hun ble sjøsatt 27. april og overlevert C. H. Sørensens rederi i august 1957. Hun var et tilnærmet søsterskip til ”Viva” som ble levert i 1952, men noe større, og med et mer moderne og ”strømlinjeformet” utseende. ”Boom” Suezkrisen i 1956 førte til en ”boom” i tankmarkedet, og man kunne slutte skip, både seilende og kontraherte, til meget bra rater over et tidsperspektiv på 5 til 8 år. Sørensen benyttet seg av denne muligheten og sikret seg beskjeftigelse for ”Amica” i 5 år. Rederiet fikk også sluttet et tankskip som skulle leveres fra Uddevalla i 1958 til omtrent samme betingelser.

stedet for dårlige fraktrater og mulig opplag, gikk Amica med et driftsoverskudd på ca 3,7 millioner kroner i året. Solgt Amica seilte for det meste mellom India og Australia, men hadde også sporadiske anløp i britiske havner. Da certepartiet utløp i 1962, ble skipet solgt til Oslo og gitt navnet ”Anella”. Kjøper var Arne Blystad, en reder som overtok flere av C. H. Sørensens skip.Verdien på tankskip i denne størrelsen var på 5 år mer enn halvert, for Amica sin del fra en kostpris på ca 19 millioner i 1957, til salgsprisen i 1962 på vel 8,5 millioner. Til Kina Blystad beholdt skipet i 7 år, da det ble solgt til et Kinesisk kontrollert, men Hong Kong basert, selskap som registrerte skipet i Mogasiciu i Somalia og ga det navnet ”Laoshan”. I 1977 ble skipet registrert i Panama, og i 1978 overført til kinesisk flagg og omdøpt Da Quing He. I 1999 ble skipet strøket fra Lloyds Register og videre skjebne er ukjent, men hun ble nok hogd i Kina omkring dette tidspunktet.

Da Amica ble levert, var imidlertid situasjonen en helt annen. Nå var Suezkanalen åpen igjen, og etter at tankratene hadde steget fra Detaljer: normalnivå, Smale Levert 1957 fra Fredrikstad M.V. med byggenum100 til Smale + 360, mer 357. Brt: 10191 - net: 5767 - tdw: 15350. hadde de på minLengde: 165,21m bredde: 19,54m dyptgående: dre enn et år stupt 9,30m. til Smale – 50. Så i Hovedmaskin: Gøtaverken 9 syl. 6750 bhk, lisensbygd ved FMV. Speed ca 15 knop. Lokale skip gjennom tidene Kilder: ”C. H. Sørensen & Sønner” av Birger Dannevig, Skipet, Av Jan Tore Knudsen Agderposten. E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 37 08 84 41 Bilde: Ukjent fotograf via egen samling.

Bygdeutviklingsprisen Gjerstad og Vegårshei Bygdeservice har fått bygdeutviklingsprisen for Aust-Agder. Styreleder Rolf Arne Skogli og daglig leder Kjell Arild Haugen tok imot prisen. Den ble utdelt av Innovasjon Norge ved Siri Mathiesen, nestleder i styret på Agder. “Innovasjon Norge ønsker med denne prisen å påskjønne det gode samarbeidet dere står for. Dere har på en utmerket måte skapt et fortrinn og viser at samarbeid kan lønne seg”, heter det

i begrunnelsen fra Innovasjon Norge. Gjerstad og Vegårshei Bygdeservice ble etablert i 2004 av 9 jord- og skogbrukere fra Gjerstad og Vegårshei. I dag består laget av 11 selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester innen skogsarbeid av ulikt slag, brøyting, transport, gressklipping og annet maskinarbeid. Laget har i perioder leid inn inntil 20 andre jord- og skogbrukere. Sammen kan de ta på seg større oppdrag og holde en bedre maskinpark enn hva den enkelte er i stand til hver for seg. Bygdeservicelaget har sist år hatt en omsetning på

4,5 millioner kroner. Bygdeutviklingsprisen ble innført i 1997, og hvert år siden har det blitt delt ut BU-pris i hvert fylke og i landet. Formålet med BU-prisen er å synliggjøre gode resultat av å skape alternative arbeidsplasser på gårdsbruk. Det er også et mål å motivere prismottaker og andre etablerere knytta til landbruket. Bygdeutviklingsprisen er på 50 000 kroner pluss et diplom. Prismottakere konkurrerer om en nasjonal BU-pris på 200 000 kroner. Kilde: Fylkesmannen i AustAgder.

Tips Arendals Tidende: Tlf. 37 00 62 60 post@at-avis.no – www.arendals-tidende.no

Tvillingene (21. mai – 20. juni) Livet ditt dreier seg veldig mye om andre for tiden. Du får lite tid til deg selv og ditt. Jobb og daglig virksomhet opptar nesten all din tid. Det er nettopp her du bør satse og gjøre det bra. Ikke vær overfladisk i det du foretar deg. Sjekk ting nøye. Du kan tillate deg å være litt selvkritisk, også. Motto: Fokusert. Krepsen (21. juni – 21. juli) I begynnelsen av uken, vil du føle deg mer rastløs enn du normalt pleier. Du føler som om du har gått på en emosjonell smell. Ta det heller litt rolig og ikke overreager på ting som skjer. Fra midten av uken, vil alt snu seg til det bedre. Du kan igjen planlegge for ting du vil gjøre i fremtiden. Motto: Bit tennene sammen. Løven (22. juli – 22. august) Det er stor aktivitet, spesielt der hvor andre mennesker er involvert. Selv om andre krever mye av din tid, bør du passe på å sette av nok tid til familie og dine kjære. Det er en periode du kan være ganske intens og har stor viljestyrke. Utfordringen blir å finne riktig og fornuftig bruk av energi. Motto: Balansegang. Jomfruen (23. august – 22. september) Du er veldig opptatt av deg selv. Ikke nødvendigvis på en negativ måte. Du søker din egen frihet. Vil gjøre dine egne ting og det som du kjenner best. Dette er viktig hvis du tenker å gjøre et eller annet med din økonomi og dine penger. Lytt til din egen overbevisning og din indre stemme. Motto: Tørr å være seg selv. Vekten (23. september – 22. oktober) Du har et stort hjerte og sjenerøst sinnelag. Liker å nyte livets gode sider. Du utstråler en form for karisma fordi du viser en oppriktig forståelse for andre. Det gjør at folk lytter til deg. Du kan nå langt med dine overtalelsesevner. Vær imidlertid på vakt for at du ikke virker for sjefete. Motto: Livet er herlig. Skorpionen (23. oktober – 21. november) Energinivået er høyt. Denne uken vil du tjene på å gjøre ting mer kontrollert, enn fort og ferdig. Skal du starte på noe nytt, gjør det grundig og gjennomtenkt. På den måten får du et bedre fundament. Dette er ikke en tid for de store vyer og ideer, men jobbe disiplinert med det du gjør. Motto: Det blir så bra. Skytten (22. november – 21. desember) Det skjer mye og du føler deg både sterk og entusiastisk. Likevel, tenk deg litt om før du setter i gang noe. Spesielt det som har med dine penger å gjøre. Det er en positiv tid hvor mange muligheter åpner seg opp. Det du starter nå, har en god sjanse til å utvikle seg bra, også økonomisk. Motto: Indre styrke. Steinbukken (22. desember – 20. januar) En utmerket uke hvor du kan få utrettet mye. Energien er på topp og du er full av arbeidslyst. Ting kommer ikke bare av seg selv, men du må selv ta initiativet. Til gjengjeld, kan det bli veldig bra det du gjør eller foretar deg. Siste halvdel av uken er best. Også en flott tid for sosialt samvær. Motto: La det skje! Vannmannen (21. januar – 18. februar) Om du føler deg sliten og synes at ting går tregt på jobben, kommer det til å snu seg mot slutten av uken. Da kommer du til å oppleve en energiinnsprøytning som setter fart på tingene. Det blir en fin tid for å planlegge eller fremme karriere, yrke og økonomiske forhold. Ta en prat med sjefen. Motto: Behold hodet kaldt. Fiskene (19. februar – 19. mars) I parforhold og kjærlighetslivet kan du være vel kritisk. Du vil ha ordnede forhold, men kan være vel mye opphengt i detaljer og bagateller. Du tjener mer på å åpne deg opp. Se litt stort på tingene. Det samme gjelder om du vil starte et nytt forhold, eller leve lidenskapelig i et eksisterende. Motto: Perspektiv.


26

KULTUR / ANNONSER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Annleis enn i går

Herborg Kråkevik fremførte tirsdag kveld konserten Annleis enn i går. Tråden gjennom hele konserten var Herborgs tanker og refleksjoner rundt livet og tiden som går.

Gamle viser som Danse mi vise og Den fyrste song eg høyra fekk får et ansiktsløft fremført av Herborg, men tar kanskje litt av oppmerksomheten fra de nye låtene som er litt i samme sjanger. Man kan stille spørsmål om hun trenger disse gamle trygge låtene i sitt nye reportoar for Herborgs nye låter er vakre og varierende og kan godt stå alene. Men tekstene hennes krever nok den introduksjonen og forklaringen de får fra en scene og kanskje et tenkende publikum.

VARIERT: Herborg Kråkevik

Sceneeffekter

entret scenen, ikke særlig ”annleis enn i går”, men i kjent Herborg stil ga hun sitt publikum en flott og variert forestilling.

En bildeserie av blant annet en klokke, en nøkkel, et hus, noen familiebilder gikk kontinuerlig på bakveggen. Enkle bilder som

understreket tekstene og som publikum fritt kunne tolke på egen måte. Genialt og personlig, likevel ikke for mye av det gode. Herborg gir av seg selv, noe hun absolutt har lov til og som publikum elsker. Sammen med sitt nye band, bestående av dyktige musikere, hadde hun publikum med seg gjennom hele konserten.

Signering Etter konserten var det mulig å få kjøpt signert CD. Publikum sto i kø foran bordet til Herborg for å sikre seg CD-en og for å slå av en liten prat med artisten. En vellykket kveld både for artister og de ca 250 som tilbrakte kvelden i Kulturhuset.

Kommentar:

Ubenyttet filmtilbud Daglige gratisvisninger av kvalitetsfilmer på Biblioteket har for første gang vært en del av tilbudet under Internasjonale Dager. Dette er filmer som hvert år trekker fulle hus på alle kinoer i Oslo og Tromsø under ukene med ”Film fra Sør” og ”Internasjonal Filmfestival”. I Arendal har filmene hatt en håndfull tilskuere.

Ukjent virkelighet Dette er filmer med annerledes tema, tempo og kameraføring enn vi vanligvis får på kino. De kommer fra land vi ikke tenker på som filmprodusenter. Det er spillefilmer, men som gir inntrykk av å være klippet ut av et stykke

ukjent hverdag. De skildrer menneskers kår i miljøer som vanligvis er langt utenfor kamerafokus - betagende, stemningsskapende og urovekkende. La oss ikke miste denne muligheten i Arendal selv om årets tilbud ikke ble noen publikumssuksess. Årsakene er sammensatte. Mange har ergret seg over tidspunktet. Folk i vanlige jobber kan ikke se film kl. 14.30. Videregående skoleelever kunne gjort det, men kom ikke. Markedsføringen kan ikke ha vært god nok. Dessuten – film forbinder vi med kino – ikke Biblioteket. Vi er vanedyr. Auditoriet var heller ikke ideelt som kinolokale. Når sola sto på, var blendingen for dårlig og bildet for mørkt – noen gikk av den grunn.

Neste år Internasjonale Dager har hvert år klart å knytte til seg nye samarbeidspartnere. Neste år tar dere kinosjefen med på laget. Start gjerne forsøket med den minste salen, gjerne på ettermiddagstid. En formiddagsvisning på Biblioteket for skiftarbeidere og pensjonister kunne være et fint tilleggstilbud. Om Biblioteket eller andre kan forhandle fram en rimelig leieavtale, er det fint – eller kommunen kunne spytte litt i kassa? Klart vi også kan betale for å se god film. La oss få disse filmene til byen. Internasjonale Arendal trenger en aldri så liten internasjonal filmfestivaluke. Biblioteket har alle filmene som ble vist i år i sitt utlånskartotek.

Fleire grensestein takk!

Sist tesda beskreiv Ændals Tidene di nye grensesteina som va satt opp. Det e vell å bra, men offå kommå bære di grensesteina der gamle Ændal kummune hadde grensa te di tiliere kummunene? Ta nå fårr eksempel grensa te Stokken kummune, Austre-Molann å Flosta? Konne ikkje Ændal historielag tispe kålegaene dises i di andre historielaga fårr å få opp grensestein der au. Det hadde vætt me på å makere å di møe eldre kummunegrensene jikk henne. Å så konne e ha tenkt mæ at mi konne ha fått opp grensestein når mi kjører inn på Hisøya å ud på Tromøya. Fårr all del, ikkje lag magne te di kummunevåbna som mi hadde rett før den siste kummunesammenslåinga me to fyrtårn fårr Hisøya og tri ronne vite hauår fårr Tromøya. E e sikkå på at di andre historielaga det herre jellå, hær noen goe ideår te grensestein di au. Lykke te! Ef.Te.


annonser / rubrikk

lørdag 25. oktober 2008

EIENDOMSOVERDRAGELSER Fullriggerveien 5 (Gnr 74, bnr 201) er overdradd fra Pedersen Hagbarth til Anny J Pedersen (14.07.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 49 Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 50 Overdragelsen omfatter også Gnr 70, Bnr 48

Gnr 52, bnr 698 er overdradd fra Nils Henrik Næss til Karin Rønnaug Næss (15.07.2008)

Fullriggerveien 5 (Gnr 74, bnr 201) er overdradd fra Anny J Pedersen til Reidar Pedersen og Thor Sverre Herman Pedersen (14.07.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 49 Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 50 Overdragelsen omfatter også Gnr 70, Bnr 48

Andel av Gnr 53, bnr 17 er solgt for kr 500.000 fra Knut Ramleth,Audun Ramleth, Ole Ramleth og Inge Ramleth til Karen Maria Ramleth (15.07.2008)

Andel av Gnr 70, bnr 48 er overdradd fra Thor Sverre Herman Pedersen til Reidar Pedersen (14.07.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 49 Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 50 Andel av Fullriggerveien 5 (Gnr 74, bnr 201) er overdradd fra Reidar Pedersen til Thor Sverre Herman Pedersen (14.07.2008) Gnr 25, bnr 28 er overdradd fra Audun Brekke til Atle Brekke og Nora Brekke (14.07.2008) Andel av Gnr 25, bnr 28 er overdradd for kr 800.000 fra Atle Brekke til Nora Brekke (14.07.2008) Gnr 24, bnr 42 er solgt for kr 1.900.000 fra Anne Christine Dettmers til Tone Marie Dose Aanonsen og Audun Skripeland (14.07.2008) Salget omfatter også Gnr 24, bnr 58 Vikaveien 84 (Gnr 305, bnr 115) er solgt for kr 1.380.000 fra Tom Jacobsen til Jose Roberto Ferreira Svendsen (14.07.2008) Gnr 418, bnr 351 er overdradd fra Paul Løvåsen til Kirsten Anette Øiestad Herranes og Jan Arne Herranes (14.07.2008) Gnr 412, bnr 102 er overdradd fra Ivar Ospevoll til Reidun Ospevoll (14.07.2008) Andel av Gnr 1, bnr 48 er overdradd for kr 1.580.000 fra Jorunn Aanonsen til Tor Erik Aanonsen (15.07.2008)

TIL SALGS

ARBEID UTFØRES

Til salgs: Diverse ting med rederilogoer + rederiblader til salgs. 25 HK Suzuki, -76 mod. i god stand. Reise-TV, liten tilhenger, overhalte startere og dynamo til traktor. FOMA høytrykks­ vasker - noe defekt. Tlf. 412 59 671

Snekker ledig for oppdrag Alt innen blikkenslagerarbeid og takomlegging på alle typer tak. Lang erfaring og gode referanser. Ring Solberg Byggtjeneste for tilbud. Tlf. 980 40 867

ØNSKES LEID Leilighet ønskes leid Rolig mann 31 år ønsker å leie leilighet/ hybel i Arendal. Helst møblert + hvitevarer. Tlf. 920 42 273

Gnr 205, bnr 335 er solgt for kr 1.300.000 fra Asbjørn Songedal til Heidi Songedal (15.07.2008)

Eikestøveien 6 (Gnr 47, bnr 258) er solgt for kr 1.200.000 fra Thor Bernhardsen til Thorjus Siring (16.07.2008) Salget omfatter også Gnr 47, bnr 263 Gullsmedhaven 9 C (Gnr 24, bnr 288, seksjon 3) er solgt for kr 1.250.000 fra Katrine Isaksen til Siri Elisabeth Hornbech (16.07.2008) Utsiktsveien 1 (Gnr 507, bnr 1370) er overdradd fra John Tore Vika til Synnøve Vika (16.07.2008) Munkegaten 1 D (Gnr 501, bnr 610, seksjon 9) er solgt for kr 1.475.000 fra Munkegaten Eiendom as til Margit Sauar (17.07.2008) Stensåsveien 25 (Gnr 505, bnr 201) er solgt for kr 1.400.000 fra Martha Frøysaa til Evy Stridsklev (17.07.2008) Salget omfatter også Gnr 505, bnr 250 Salget omfatter også Gnr 505, bnr 402 Guttorm Fløistads vei 24 (Gnr 44, bnr 670) er solgt for kr 2.800.000 fra Olav Øygarden og Irene Kristiansen til Nina Monsen og Frode Rønning (17.07.2008) Salget omfatter også andel av Gnr 44, bnr 695 Seljelia 12 (Gnr 437, bnr 266) er solgt for kr 1.900.000 fra Fredrik Krabbe-Knudsen til Trond Pedersen, Øyvind Bø, Bergliot Bø og Karen Malene Pedersen (17.07.2008) Jegerveien 16 (Gnr 44, bnr 370) er solgt for kr 1.480.000 fra Asbjørn Winger til Toril Margareth Larsen (17.07.2008) Hammerheia 6 (Gnr 436, bnr 255) er solgt for kr 1.225.000 fra Gerhard Falk Woie til Ole Gunnar Moland Andersen (17.07.2008)

Er du 13 år og har lyst til å tjene litt penger? VG søndag trenger deg fra 13 år og oppover. Henvendelse til: www.md.no Tlf: 800 33399

ØNSKES KJØPT Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Kontakt:

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 Vi selger og monterer LOCARI INNERSKJERMER

27


28

kunngjøringer

lørdag 25. oktober 2008

Dødsfall Kitty Gullesen 12. oktober 1910 – 21. oktober 2008 Arendal Reidar, Ingebjørg, Richard, Sverre, Wenche, Kristi, Cindy, Tracy, Vidar, Tone, Jan, Tom, oldebarn, øvrige familie Begraves fra Froland kirke torsdag 30. oktober kl. 12.30

Tomine Kristina Ueland 9. april 1937 – 20. oktober 2008 SSK/Lillesand Ole Edvin, Ole Asser, Cecilie, Ingeborg, Rune, Anna Kristina, Ole Einar, Lukas Tobias, Edvin, søstre, øvrige familie Begravelsen fant sted i Vestre Moland kirke fredag 24. oktober

Roald Bang 5. januar 1944 – 20. oktober 2008 Strannasenteret/Gjeving Else Berit, Catrine, Kjell-Roger, Bjørnar, Lin Anette, Mats, Maja, Magnus, øvrige familie Begravelsen finner sted i stillhet

Ingrid B. Alvær 10. desember 1906 – 21. oktober 2008 Domkirkehjemmet, Bergen Ingeborg, Willy, Thor, Anne Lise, Ole Gustav, Marthe, Arne, Inger, øvrige familie Bisettes fra Solheims kapell i Bergen onsdag 29. oktober kl. 11.30

Thorleif Rotvik 13. januar 1920 – 21. oktober 2008 Rotvik/Frydenborgsenteret Mary, Mona, Jens Petter, Grethe, Knut Henning, Bente, Jan, Marianne, Asle, Per Magne, Thorleif, Karen, Malene, Sander, Stine, Martin, øvrige familie Begraves fra Søndeled kirke onsdag 29. oktober kl. 13.00

Anders Johansen 6. februar 1949 – 15. oktober 2008 Mandal Tonje, Jan, Karen Eline, Iris, Eva, Olaf, Aud-Brit, Siri, Leif-Helbert, øvrige familie Begravelsen fant sted i Mandal kirke onsdag 22. oktober

Evelyn Ohldieck 6. desember 1924 – 18. oktober 2008 Grimstad Johan Wilhelm, Turid, Johannes, Sølvi, Svein, Mirjam, Rune Willy, Monica, Anita, Torfinn, Robert, Marco, Richard, Sverre, Rebekka, Fredrik, oldebarn, øvrige familie Begravelsen fant sted fra Betania fredag 24. oktober

TREFOLDIGHET MENIGHET

Forbønnsgudstjeneste v/Åsta Ledaal

Trefoldighetskirken søndag 26. oktober kl. 11.00 Sang og musikk v/Jørgen og Åsmund Strat. Ofring til menighetsbladet. Enkel kirkekaffe. Skyss: Ring tlf 370 22483.

Olav Ytterdal er død Olav Ytterdal er gått bort, nettopp fylt 89 år. Han kom som lærer til bygda vår i 1949. Han ble skolestyrer ved Flosta (sentral)skole i 1955 og fortsatte i stillingen til han gikk av ved oppnådd pensjonsalder i 1986. I 1953 ble han troppsleder for en nystartet guttespeidertropp i Flosta, til tross for at han ikke hadde vært aktiv speider før. Denne oppgaven tok han som en utfordring. Dette vervet hadde han i 22 år. I 1958 var Olav Ytterdal ”primus motor” for oppstarten av Flosta skolekorps. Han var styreformann og ivrig drivkraft i korpset i vel 20 år. Han var ”altmuligmann” i korpsets daglige drift, og var med oss på turer og arrangementer. Han ble utnevnt til æresmedlem i skolekorpset. Olav Ytterdal har gjennom flere år (1958-1961) gjort en verdifull innsats med innsamling av fortellinger om livet om bord i de gamle seilskutene. Disse lydbåndopptakene er senere blitt til boka: ”Alle manns tau, kokken au”, utgitt av Flosta historielag. Han var også aktiv i en rekke andre organisasjoner. Men det er gjennom arbeidet

for og med barn og ungdom vi husker Olav Ytterdal best. Han var en lærer, skolestyrer og fritidsleder med høye idealer. Han var tålmodig og rolig, og opptatt av å finne løsninger på små og store oppgaver. Han var mild og omsorgsfull mot alle i all sin ferd. Han har på en forbilledlig måte deltatt i barn og unges oppvekst i skole og fritid i Flosta. Han har vært en leder for flere generasjoner barn og ungdom. Vi er ei hel bygd som er Olav Ytterdal evig takknemlig for den innsatsen han gjorde for vår oppvekst. Han var den fødte ungdomsleder. Etter søknad fra organisasjoner i Flosta, ble både Olav og hans kone Ingrid tildelt Kongens fortjenstmedalje for hver sin store innsats i Flosta. Det var et synlig bevis på takknemligheten ei hel bygd føler for det livsverket de lagt ned på ulike områder. Begge to var på det Kongelige slott i vår for å takke for medaljene. Våre tanker går nå til Ingrid og resten i familien. Det er med stort vemod og dyp takknemlighet vi lyser fred over Olav Ytterdals gode minne! 

Marit Wenche Olsen


tv-programmet

lørdag 25. oktober 2008

29

LØRDAG 25. OKTOBER 07.00 Fantorangen 07.00 Små Einsteins 07.25 Tassen 07.30 Super Barne-tv 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.00 Kometkameratene(r) 08.25 SamSam(r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!(r) 08.40 Pling Plong 09.00 Klar - ferdig - gå! 09.10 Robotboy(ttv)(r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun(r) 09.50 Gazoon 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 10.45 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.15 Columbo(t)(r) 12.50 Kunnskapskanalen 2008: Hannah Arendt: Fornuft og dømmekraft(ttv)(r) 13.20 Katastrofer i kø(t)(r) 14.20 Asterix & Obelix: Oppdrag Kleopatra(t)(r) 16.05 Michael Palins nye Europa: Polen fra nord til sør(t)(r) 17.00 Beat for beat(ttv)(r) 18.00 Barne-tv 18.00 Kometkameratene 18.25 Underbuksepiratene(r) 18.30 KuleJenter(ttv) 19.00 Lørdagsrevyen(ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Kvitt eller dobbelt(ttv) 20.55 Den store reisen(ttv) 21.45 Med hjartet på rette staden(t) 22.30 Løvebakken(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nattkino: Buddy(ttv)(r) 00.55 Prinsene(t)(r) 01.40 Dansefot jukeboks med chat 04.00 Country jukeboks

13.30 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.45 Céline Dion - live i Los Angeles(r) 17.30 Homo, himmel eller helvete: Ahmed og Saida(t) 18.00 Trav: V75 18.45 Clement intervjuer Matthew Michael Carnahan(t) 19.15 Sjå deg rundt(t)(r) 19.25 Beckman, Ohlson og Can(t) 19.55 “Nordkaperen” seiler i Indonesia(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Uka med Jon Stewart(t) 21.35 Billedbrev fra Europa: Romas fontener(ttv)(r) 21.45 Dokumentar: Haitis spøkelser(t) 23.10 Kan jeg røyke dop?(t)(r) 00.05 Elvis Costello fra Montreal Jazzfestival(t)(r)

07.00 Fantorangen 07.00 Drømmehagen(r) 07.30 Hut i heita 07.30 Lennart og Kvirr 07.45 Rorri Racerbil 08.00 Disneytimen 08.55 SvampeBob(r) 09.20 Kika og Bob 09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet(ttv) 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.00 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.30 Med det danske regentparet i Sør-Korea(t) 12.00 Norge rundt(ttv)(r) 12.25 Ut i naturen: Oppdrettslaksen - en trussel mot villaksen(ttv)(r) 12.50 Landstrykere(ttv)(r) 15.05 Ustinov møter Pavarotti(t)(r) 15.45 Himmelblå(ttv)(r) 16.30 Kvitt eller dobbelt(ttv)(r) 17.30 Åpen himmel: To biskoper - en tro(ttv) 18.00 Barne-tv 18.00 Hvor er Alf! 18.15 Gubben og katten(ttv)(r) 18.30 Newton(ttv) 19.00 Søndagsrevyen(ttv) 19.45 Sportsrevyen(ttv) 20.05 Reddet av delfiner(ttv) 20.55 Film: Tatt av kvinnen(ttv) 22.20 Millionær i forkledning(t) 23.10 Kveldsnytt 23.30 Vikaren(t)(r) 00.55 “Heimilstónar” i USA(t)(r) 01.30 Norsk på norsk jukeboks

15.00 Sport jukeboks 16.45 Filmklassiker: Plan 9 From Outer Space(t)(r) 18.00 Norge rundt og rundt 18.35 Faktor: Lovnaden(ttv)(r) 19.05 Den lunefulle naturen(t)(r) 19.40 Grosvold(r) 20.25 Viten om: Oterlort med strekkode(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Don Carlo(t) 23.20 Dagens Dobbel 23.25 Film: Elsker deg for evig(ttv)(r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold(r) 11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det?(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 KuleJenter(ttv)(r) 15.30 Keiserens nye skole(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Små Einsteins(r) 18.25 Gjengen på taket(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Puls(ttv) 19.55 Faktor: Idas vei mot toppen(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Sommer(t) 22.30 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dalziel og Pascoe(t)(r) 00.45 Nytt på nytt(ttv)(r) 01.15 Kulturnytt(r) 01.25 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks

06.30 Morgennytt10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Slik er sjefer(t) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.10 I USA med Stephen Fry(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Puls ekstra: Utroskap 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Presidenten, gitaristen og et hav av kokain(t)(r) 00.05 Puls(ttv)(r) 00.30 Redaksjon EN(r) 01.00 Distriktsnyheter 01.00 Østlandssendingen 01.20 Østfold 01.35 Hedmark og Oppland 01.55 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.10 Aust- og Vest-Agder 02.30 Rogaland 02.45 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.05 Møre og Romsdal 03.25 Nord- og Sør-Trøndelag 03.40 Nordland 04.00 Troms og Finnmark

Lørdag kl 23.15 Nattkino: Buddy I denne romantiske norske komedien møter vi Geir, Stig Inge og Kristoffer - tre ulike gutter som bor i kollektiv på Tøyen i Oslo.

Søndag kl 20.55 Film: Tatt av kvinnen Denne filmen er basert på Erlend Loes debutroman med samme tittel.

07.00 Babar 10.00 Skippy (t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 God morgen Norge - høydepunkter 12.20 60 Minutes(t)(r) 13.10 TV 2 hjelper deg(ttv)(r) 13.40 Bare for moro skyld 14.00 Håndball: Før kampen 14.10 Håndball: Storhamar - Nordstrand 1. omgang 14.50 Håndball: I pausen 15.00 Håndball: Storhamar - Nordstrand 2. omgang 15.45 Håndball: Etter kampen 16.00 Skal vi danse(r) 17.30 Skal vi danse - resultater(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Tett på tre(ttv)(r) 20.00 Vil du bli millionær? 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Vil du bli millionær? 22.15 God kveld Norge 22.50 Film: Livet på 1. klasse(t) 00.20 Hope & Faith(t) 00.45 Film: Mr. St. Nick(t) 02.15 Frustrerte fruer(t)(r) 03.05 Sportsnyhetene (r) 03.20 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 Planet’s Funniest Animals(r) 11.40 MTV Pimp My Ride(r) 12.10 Elimidate(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Fresh Prince i Bel Air(r) 15.10 Kevin Hill 16.00 So You Think You Can Dance 18.00 Aktuelt og Sporten 18.20 Metro 18.30 Grease(r) 20.05 Ylvis møter veggen(r) 21.05 America’s Funniest Home Vid. 21.35 Cold Creek Manor 22.30 Aktuelt og Sporten 22.50 Cold Creek Manor 00.05 The Graham Norton Show 01.05 Mumien 02.00 Aktuelt og Sporten(r) 02.20 Mumien 03.35 The Osbournes(r) 04.05 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 10.00 Min kjære familie 11.55 Du er hva du spiser UK 12.55 Listen Up 13.25 Blush 13.55 Yes, dear 14.25 Familiens overhode 14.55 Joan of Arcadia 15.55 Designerspirene USA 16.55 Luksusfellen 17.55 Robinsonekspedisjonen 2008 19.15 The Family Man 21.30 Just Married 23.30 Kissing Jessica Stein 01.25 Dawn Anna 03.05 Huff 04.05 Dr. Phil 04.50 Kitchen Confidential 05.10 Dr. Phil

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 71° nord(r) 12.40 Ungkaren: Hvor er de nå?(r) 13.40 Ungkaren(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Jesse(r) 16.10 Prinsesseskolen(r) 17.10 Friday Night Lights 18.00 Aktuelt og Sporten 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.00 Big Bang Theory 19.30 Hundehviskeren 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde 21.30 Ņndenes makt 22.30 Aktuelt og Sporten 22.50 CSI: N.Y.(r) 23.40 ROME(r) 00.40 Nigel Marvens dyreverden(r) 01.40 Big Trouble 02.10 Aktuelt og Sporten(r) 02.30 Big Trouble 03.35 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 10.20 Dr. Phil 11.15 Flukten ned fra fjellet 13.05 Sykehuset 13.35 Sykehuset 14.05 Sykehuset 14.40 Sykehuset 15.10 Top Model 2008 16.15 Hell’s Kitchen USA 18.00 Hellstrøm rydder opp 19.00 Er du smartere enn en tiåring? 20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 21.20 Ringenes Herre - To tårn 00.55 Back to You 01.20 Prison Break 02.10 Saved 03.00 Loverboy 04.35 Hunt for the BTK Killer

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Hvaler(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Uskyldig dømt(t) 22.30 Dokument 2: Et skinn av velferd 23.00 Kontoret(t)(r) 23.25 Anna Pihl(t)(r) 00.15 Silke(t)(r) 01.05 Fox Grønland(ttv)(r) 01.55 Headland (t) 02.45 Sportsnyhetene 03.00 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt og Sporten 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 71° nord 21.30 Ylvis møter veggen 22.30 Aktuelt og Sporten 22.50 Cold Case 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt og Sporten(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Top Model 2008 21.30 Husmødrenes hemmelighet 22.30 Sex og singelliv 23.10 Sex og singelliv 23.55 Nip/Tuck 00.45 Two and a Half Men 01.10 Kongen av Queens 01.40 Seinfeld 02.05 Vanished 02.55 Lov og orden 03.40 Nip/Tuck

Lørdag kl 00.05 Elvis Costello fra Montreal Jazzfestival Costello og Toussaint i Montreal

Lørdag kl 22.50 Film: Livet på 1. klasse Gwyneth Paltrow spiller en ung kvinne hvis høyeste ønske er å bli flyvertinne - men veien dit blir ganske så turbulent.

Lørdag kl 01.05 Mumien En ekspedisjon begir seg ut i Sahara i 1925 for å finne Hamunaptra, De dødes by.

Lørdag kl 19.15 Film: The Family Man Amerikansk romantisk komedie fra 2000

Søndag kl 23.25 Film: Elsker deg for evig Dansk romantisk drama

Søndag kl 21.45 Labyrint - Premiere! I “Labyrint” møter vi Fredrik, Zahra, Jonny, Filippa og Carl, som alle tror de har full kontroll over sine egne liv.

Søndag kl 21.30 Åndenes makt I gamlebyen i Fredrikstad, skal ryktet ha det til at i et anfall av sjalusi myrdet prestens kone hans elskerinne.

Søndag kl 21.20 Film: Ringenes Herre - To tårn Amerikansk Oscar-belønt eventyrdrama fra 2002

SØNDAG 26. OKTOBER 07.00 TV 2 junior 10.00 Skippy(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 Melrose Place(t) 12.10 Party of Five(t)(r) 12.55 Toppserien: Kamp ikke bestemt 1. omgang 13.50 Toppserien: I pausen 14.00 Toppserien: Kamp ikke bestemt 2. omgang 15.00 Jenteligaen 15.30 Jakten på kjærligheten(ttv)(r) 16.30 FotballXtra: Runden 17.00 FotballXtra: Runden 17.30 FotballXtra: Runden med... 17.55 Tippeligaen: Kamp ikke bestemt 1. omgang 18.50 FotballXtra: I pausen 19.00 Tippeligaen: Kamp ikke bestemt 2. omgang 20.00 FotballXtra 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Labyrint - Premiere!(t) 22.35 Labyrint(t) 23.25 God kveld Norge (r) 00.00 Tanketyven Derren Brown(t) 00.30 Kaldt blod(t)(r) 01.45 Grey’s Anatomy(t)(r) 02.35 Sportsnyhetene(r) 02.50 Været(r)

MANDAG 27. OKTOBER


30

lørdag 25. oktober 2008

NYHETER

TIPS ARENDALS TIDENDE 37 00 62 60 post@at-avis.no www.arendalstidende.no

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI

inviterer til åpent møte mandag 27 oktober kl 17.00 på Kroverten (His).

Tema: Kvinner og vold. Innledere: Krisesenteret i Aust-Agder og Amnesty International. Enkel bevertning. Alle er hjertelige velkommene!

www.arendalstidende.no


KULTUR / ANNONSER

LØRDAG 25. OKTOBER 2008

Høstlige kulturlunsjer

31

Tyholmen-foredrag

Arendal kommunes Kulturnettverk arrangerer i høst to kulturlunsjer, den første går av stabelen allerede tirsdag.

Neste kulturlunsj er 11. november på Kløckers hus. Da er det utdeling av Kulturprisen 2008, samt foredrag ved arkitekt Hans Olaf Aanonsen. Han skal snakke over temaet ”Tyholmen, fra riving til bevaring”. Også dette arrangementet inkluderer et musikalsk innslag. Begge arrangementene starter klokken 11.30.

MATTRADISJONER: Det informe-

Bokkafé på Biblioteket I forbindelse med ”Slektsforskerdagen” på Arendal bibliotek i dag, blir det også bokkafé med journalist og forfatter Cecilie Enger. HIMMELSTORM: Hun er invitert til biblioteket for

å snakke om sin siste bok: ”Himmelstormeren: en roman om Ellisif Wessel”. Dette er historien om kvinnen som valgte slitet sammen med sin mann i Finnmark i stedet for et overklasseliv i Oslo på tidlig 1900-tall. Hun var en sterk kvinne som talte de fattige og undertryktes sak. Ved å fotografere det hun så kunne hun dokumentere finnmarkingenes elendighet i en tid da det var lite forståelse for slikt. Elisif Wessel gikk i bresjen for opprettelse av fagforeningen Nordens klippe. Cecile Enger fikk Amalie Skram-prisen i år, det er en pris som skal gå til ” en kvinnelig, skjønnlitterær forfatter som skriver i Amalie Skrams ånd”, som det heter i statuttene.

rer Kulturnettverket om i en pressemelding. Tirsdag er det duket for temaet ”mat og mattradisjoner fra Arendals-distriktet” på Café Buen, Kulturhuset.

Lokale retter

Matskribent Bjørg Bøe, som har ukentlig spalte i Fædrelandsvennen, blant annet, holder foredrag. I tillegg blir det både musikalske og matlige innslag: Lokale retter fra distriktet serveres. Arrangementet er et samarbeid mellom kafeen og Kulturnettverket.

«SØREN TUDEN» 20 manns jobb

– Hei Søren, sa jeg da jeg møtte Søren Tuden komme ruslene innover Langbryggen, har du vært ute og spasert? – Ja e hæ vært ude på Tållbokaia å sett på di svere gravemasjinene som hållå på å rive ner heile greia. – Ja de er effektive de maskinene, sa jeg, det går fort når de setter i gang. – Du vett e huskå ein gang kommunen fikk ny gravemasjin å ein skulle tro at alle som jobba der va fårr å se på den nye masjinen. – Ja den måtte vel beskues tenker jeg. – Ja men fåmannen som kom gåene sammen me ein insjinør, han likte ikkje at di ikkje jobba, men før han fikk sagt no så sa insjinøren at den herre masjinen konne jørr tjue manns æbei. Ja de sjønnå e, sa fåmannen, fårr her står di alle samma.

Hold deg på matta Hold deg på matta og bli til du får kartlagt en sti Hold deg på matta og lær

til du åpner den pakka du er Hold deg på matta og gro til du får plastra ditt blod AV Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Så er de gamle gule historie

VÆRET Lørdag

Dag 11OC

Vind 11 m/s

Søndag

Dag 11OC

Vind 10 m/s

Mandag

Dag 8OC

Vind 5 m/s

Tirsdag

Dag 5OC

Vind 2 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 11,6 oC 19 m 13,6 oC 75 m 12,6 oC

Sol Opp: Kl 08.23 Ned: Kl 17.54

BORTE: Snipp-snapp-snute- så var de gule ute. Tollbodkaia ligger nå slik ingen har sett den det siste hundre året, nå klargjøres det for dette århundres kanskje største sentrumsutbygging i Arendal. Foto: Bjørnar Kateraas

Bare hauger av gamle teglstein og murpuss er tilbake på Tollbodkaia. Nå er de bort, alle de gule bygningen som lå på rekke og rad, fra siloene på østsiden, til Havnelageret, Tollboden og de små murhusene mot Grandhjørnet.

PLANLEGGING: – Vi er nå i dal Utvikling som Kruse Eiendom gang med å avslutte rivingen av bygningene på Tollbodkaia, samtidig som planleggingen av nye bygg er i gang, sier prosjektleder Kåre Andersen i Arendal kommune til Arendals Tidende.

Felles reguleringsplan Han forteller at sammen med kommunen planlegger de private utbyggerne nå områdets fremtid. De private aktørene er Skeie-selskapet Skeie Real Estate, Arne Jan Bakke og Øyvind Lie, og selskapet Arenspiller. Gratis inngang. Arrangør: Sørnorsk Jazzsenter.

Lørdag 25. oktober klokken 13.00 i Café Buen, Kulturhuset: Lørdagskonsert med elever fra Dahlske videregående skole. Gratis.

Lørdag 25. oktober klokken 10.00 på Arendal bibliotek: Slektsforskerdag med bokkafé. Arrangør: Biblioteket og DIS AustAgder.

Lørdag 25. oktober klokken 15.00 i Café Buen: Agder Ungdomsstorband

Søndag 26. oktober klokken 09.0015.00 på Staubø Kultursenter: Søn-

og Kjell Walter Sørensen Eiendom, Arendal utvikling.   – Disse har nå en felles reguleringsplan under utarbeidelse. I tillegg til bygningene på Tollbodkaia og i Dauholla vil reguleringsplanen inneholde forslag til parkeringshus under Nesheia med utgang til Pollen, og en forbedret adkomst til Skytebaneområdet, sier Andersen

promenade langsetter hele Tollbodkaia og forslag til forskjønnelse av Grandhjørnet.   – I planen som nå utarbeides skal det også legges inn en skisse for Eurekabygget. Dette skal bygges og eies av kommunen og Skeie i fellesskap, og vil blir selve hjertet i Kunnskapshavna, sier prosjektlederen til avisen.

Blåskjellvarsel for Arendal: Kan spise skjell

Strandpromenade I planen vil det også bli innarbeidet grøntområder, og en offentlig stranddagsskole for voksne: Lær mer om tegning og maling med Per Wold. For påmelding ring 37 03 20 27 eller 988 23 271. Kr. 100 per time. Søndag 26. oktober klokken 14.00 i Café Buen: Bare barn-forestilling: ”Leire”, en musikkforestilling for barn. Med en musiker, hans instrument og en dukkespiller med en klump leire.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

300 skoleråd­ givere hadde møte i Arendal sist mandag. Da skjønner vi at det er behov for en kunnskapshavn. Bare de ikke går i opplag…

Arendalstidende 20081025 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you