Page 1

Din loka

lavis

Uke 42 2008 - Lørdag 18. okt. - mandag 20. okt. - Nr. 81 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Midt i blinken

De står der, 20 gutter og tre jenter. På rad og rekke, breibeinte og klare. Pistol fram, legg tilbake. Klargjør! Øreklokker på! Roper instruktøren. Hendene griper etter våpenet i hylsteret. Begge hender rettes mot blinken. Skyt!

Midt i b

NYHETER

linken

AV CAMILLA GLAD MITI´ OG BENT E HARSTAD C

løRdag 18. okTobER 2008

15

D

Det smeller i utakt, hylsene flyr sidelengs og oppover, blinker lett i sola. Innen to år skal alle revolvere ut av politiets system. Vi ble med politiet til Birkeland skytebane på intensivtrening for å kunne håndtere det nye våpenet, pistolen. SIDE 15-17

e 20 gutte står der, r jenter. På og 3 rekke, br rad og og klare. eibeinte fram, leg Pistol Klargjør g tilbake. øreklokk ! Alle roper ins er på?, Henden truktøren. e etter våpegriper hylstere net i t. hender retBegge blinken. tes mot Skyt! Det smell utakt, hy er i flyr sidelelsene oppover ngs og , lett i sol blinker a. Tjenestem har stivt ennene fyrer av blikk og på røde seks skudd rap Noen tre pen. i blinken ffer midt , andre havner ute er på Fla nfor. Vi i Birkelankke Loner skal bytte d. Politiet fra revolv våpen, pistol. De er til 40 timers t betyr et på øving skytekurs sbanen.

Massiv støtte til Nesheim skole Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, og Austre Moland nærmiljøutvalg arrangerte denne uken folkemøte om framtiden for Nesheim skole. Hele 300 oppsittere fra Nesheim skolekrets møtte JA ELLER NEI: Ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap, sier ja til en sletting av festivalgjelden til Hovefestivalen og Canal Street opp på folkemøtet på til sammen 4,75 millioner kroner. Det legges opp til voteringsstrid i kommende bystyre, for Ingebjørg Godskesen og og krevde svar fra Frp er ikke vennlig innstilt til å åpne pengesekken for festivalene. politikerne som også var til stede. Svaret kom til slutt, alle de politiske partiene er enige om at skolen skal beholdes. SIDE 12-13

Kamp om festivalgjeld Rådmannen foreslår at Arendal kommune omgjør Canal Street og Hovefestivalens gjeld til tilskudd. – Forkastelig, sier Ingebjørg Godskesen i Frp. Ordfører Torill Rolstad larsen, Ap, sier ja, men legger til at dette er siste gang festivalene får økonomisk drahjelp.

Bystyret skal avgjøre om gjelden på henholdsvis 4 millioner kroner til Hove og 750 000 kroner til Canal Street skal strykes eller opprettholdes ved voteringen i bystyret 30. oktober.

TEMA : BIL

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

KJEMPER: Anders Haslestad er leder av Austre Moland nærmiljøutvalg som sammen med FAU sto bak folkemøtet på Nesheim skole.

SIDE 7

Side 22-30

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

ØYEBLIKK

lørdag 18. oktober 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Lørdag 18. oktober 75 år Anna Sofie Brodersen Berli, Sandnes, Kongshavn Annlaug Setane, Jovannsåsen 8, Arendal 70 år Gerd Unni Nordahl Irgens, Øvre Tyholmsvei 9, Arendal

Ingebjørg Svenningsen, Torjusholmen, Færvik 50 år Elisabeth Nebdal, Kvartsveien 25, Nedenes

Svein Brekke, Rustenberg, Frolands Verk

Rolf Simonsen, Nordåsveien 24, Arendal

Øystein Matre, Torsplassveien 2, Arendal

40 år Vidar Thorbjørnsen, Rykeneveien 2 B, Arendal

50 år Finn Åge Dåbu, Arnevik, Eydehavn

Søndag 19. oktober 60 år Gudveig Elly Moland Andersen, Kirkeveien 72 B, His

60 år Arne Sagedal, Froland

Mandag 20. oktober 75 år Jan Fredrik Steffensen, Brekke, Færvik

Thorolf Otto Køhler, Arendal

70 år Kjell Otto Krogstad, Klinkeleveien 14, Saltrød 40 år Øystein Ottersland, Trommestadveien 28, Kolbjørnsvik

Signe Grethe Aasland, Nordre Kirkefjell 12, Arendal 40 år Janne Malonæs, Vindåsveien 2, Eydehavn

Stein Saxlund, Lensmannsgården 36, Saltrød

Gratulerer Arild Borg ønsker å gratulere sin kjære kone på 60 års dagen den 26.10.08 med en sang som har spesiell betydning for ekteparet som er på Malta i forbindelse med feiring av jubileumet:

18. oktober 100 år siden En merket Torsk, 10 – 11 Tommer lang, er fisket ved Ydre Møkkalands Fyr pr. Tvedestrand af Fyrvogter J. Wroldsen. Merket, der består af en lidt afrundet Trekant var fæstet paa indsiden af Gjellerne, i ydre Kant.

125 år siden Bekjendtgjørelse. Lørdag førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes paa Lendsmannens Contor i Barbo Accordforretning over Snerydning af saavel Hoved- som Bygdeveiene i Barbo Herred. H. Helgesen

150 år siden Ligningskommissionen Til at udligne By- og Fattigskatten for Aaret 1859 er traadt sammen og har valgt Underskrevne til Formand. Dette bekjendtgjøres herved med Opfordring til de Skatteoligtige om, inden 14 Dage at meddele Kommissionen, til Veiledning ved Ligningen, de oplysninger, som de til Tarv maatte anse fornødne.

Til Audhild Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär, ja, som den ljuvaste musik, min älskede du är! Så underbar är du min vän, och ser så vacker ut! Och älske dig, det skal jag än när havet sinat ud. När hela havet sinat ut och bergen smälts till glöd! Ja, älske dig, det skall jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär, ja, som den ljuvaste musik, min älskede du är!

Arendal Oktober 1858 Salicath. Caroline Hofsnæs Larssen på Staubø fyller 6 år i dag. Vi gratulerer den flotte skolejenta vår med dagen. Klem fra Mommo og bestefar på Staubø. Tante Hilde, onkel Trond og din kusine Silje i Arendal.

Fra Arild

Ny busslinje på Hisøy: Trommestad og Guldsmedengen får et busstilbud med Servicebussen Karjolen fra 20.oktober. Etter ruteomleggingen 18. august og

innspillene fra kunder, vil Nettbuss Sør også gi et tilbud til de som bor på Guldsmedengen og Trommestad gjennom servicebussen Karjolen. Den vil gå mandag til fredag tre ganger daglig både til og fra byen.   ”Nettbuss Sør håper på denne måten å imøtekomme ønsket fra folk

på Hisøy” sier en fornøyd Plan- og driftsjef i Nettbuss Sør, Lars Magne Tønnesøl i en pressemelding.   Rutetraséen for den nye linjen er: Arendal – Vikaveien – Trommestadveien til rundkjøringen og retur samme vei.

SEND INN DIN GRATULASJON Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> TIL

2097

eller post@at-avis.no

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no

Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37 Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29 Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

Trykk: Nr1Trykk Larvik AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER / ANNONSE

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

3

TIL DIN DØR: Fra klokken fire i morgen kommer kanskje en av disse på din dør med bøssa i hånden. F.v. Fylkesaksjonsleder Anita Mørland, pastor i metodistkirken Davy Michael og ansatt på Havnepuben Birgitte Holth.

Menighet og utested forener bøssekrefter Jeg synes det er gøy at det var puben som ringte kirken. Søndag møtes 20 ansatte ved Havnepuben og 10 medlemmer i Metodistkirken for å delta i årets TV-aksjon som bøssebærere.

ENGASJEMENT: En vanlig prat på butikken, resulterte i at TV-aksjonen fikk 30 villige bøssebærere. – Jeg møtte Benedikte Nilsen fra Havnepuben i butikken, hun

- Davy Michael, pastor i metodistkirken spurte hvordan det gikk med arbeidet, da jeg svarte at vi trengte flere bøssebærere i Arendal hadde hun i løpet av en halvtime fått med seg hele staben ved puben, i tillegg ringte hun til pastor Davy Michael i Metodistkirken som også sa ja til å delta i aksjonen med 10 medlemmer. Det er helt fantastisk, sier fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen, Anita Mørland.

Barn hjelper barn Avholdsmenigheten Metodist-

kirken har ingen betenkeligheter med å samarbeide med et utested som faktisk lever av å servere alkohol. – Da Benedikte ringte, sa jeg ja med en gang. Jeg synes det er gøy at det var puben som ringte kirken. Det er godt at vi kan forene krefter og samles om en felles god sak, selv om vi tradisjonelt representerer ulike retninger, sier Michael, som tror det er viktig at mennesker som Benedikte engasjerer seg og ikke er redd for

å finne nye løsninger som kan hjelpe andre. Tror dere folk i de tusen hjem blir skeptiske hvis man tar med seg barn under innsamlingen? – Nei, det tror jeg ikke. At barn hjelper barn og er med på å synliggjøre og offentlig støtte andre er kjempesterkt, mener Mørland og får støtte fra Michael som selv er en ringrev ute i felten. – Jeg har blitt skjelt ut, men det er en sjeldenhet, har man barn med seg må man bare forklare. Barn som ønsker å delta bør få lov til å være med å støtte aksjonen, sier han.

Slaget på søndag Ansatt ved Havnepuben, Birgitte Holth, som skal delta i aksjonen

er enig med pastoren. – Vi må jobbe for det gode og ikke bli styrt av det som kan være en minimal risiko, sier hun. De 30 frivillige møtes foran Havnepuben halv fire søndag, der blir de breefet om TV-aksjonens innhold, de går videre i samlet flokk til Kulturhuset der de blir møtt av kommunekomiteen som utleverer bøsser og ruter, fra sentrum reiser de ut for å banke på dørene. – Slaget står i to til tre timer søndag ettermiddag, vi vet at 80 prosent av de innsamlede midlene kommer fra bøssebærerne, vår oppmuntring er å ta vel imot dem og bidra til aksjonen, sier Mørland.

Dinamo KF 62. Illustrasjonsfoto: Lars Botten/Palookaville

er! b o t k o . 9 1 r e r æ b e Bli bøss Ring 02025 Hvordan forklare at du ikke har med skolemat i dag heller fordi ingen hjemme passer på å kjøpe inn brød?

Over 120 000 norske barn bærer på vonde hemmeligheter. Årets TV-aksjon samler inn penger for å etablere nødvendige tiltak for dem som lider under eget eller andres alkohol- og rusmisbruk. Tilbud som ellers ikke vil bli realisert. Les mer på tvaksjonen.no


4

KULTUR

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

INTERNASJONAL FREMTID: Arrangørene av ”Internasjonale dager” syntes det var fint å få med representanter for den yngre garde på bildet – de som ”Internasjonale Dager” vil være med å gi en god fremtid i byen. Bakerst fra venstre: Gunvor Andrésen (FN-sambandet), Peter Prokosch (UNEP/GRID-Arendal), Ellen Kwekam (Røde Kors), Nishi Asdal (Arendal kommune), Hilde Lona (Nordisk Informasjonskontor), Amina Bitar fra Kilden internasjonale kontor (KIK) og Robert Cornels Nordli (Ap). Bibliotekets og fylkeskommunens representanter var ikke til stede under presentasjonen av programmet.

Internasjonale Dager hele uka fra andre byer på Sørlandet, som byen med det sterkeste internasjonale preget, sa Gunvor Andrésen, fast samarbeidspartner fra FN-Sambandet. – Med innbyggere fra omkring 70 nasjonaliteter – flere enn i Kristiansand – et globalt orientert næringsliv, eget FN-bygg og ambisjoner som FN-by, markerer byen seg på kartet som en bit av kontinentet, mente hun.

holdes et gratis kurs for alle interesserte om hvordan fremme gode prosjektsøknader for Nordisk Kulturfond. Inspirator på kurset er den ikke ukjente ”nordisten” Jan Kløvstad. Fondet fokuserer i år spesielt på etnisk mangfold i Norden og burde være midt i blinken for Arendals mange internasjonale grupperinger og organisasjoner.

spennende filmprogram i Auditoriet hele uka. Spillefilmene gir innblikk i levekår, tradisjoner og aktuelle konflikter i land som Mongolia, India, Kaukasus, Kina og Midtøsten. Ny samarbeidspartner er også Nordisk Informasjonskontor. For å få frem flere gode prosjektsøknader fra Sørlandet til Nordisk Kulturfond,

fra byens videregående skoler. En hel dag skal elevene ”være” FNs Sikkerhetsråd. Årets tema er konflikten i Burma, og elevene skal få bryne seg på å forhandle frem en løsning. For rollene kreves det at det både kler seg og ter seg som medlemmene i det virkelige Sikkerhetsrådet. Elever på Voksenopplæringa får en an-

For fjerde år på rad arrangeres ”Internasjonale Dager” i Arendal, denne gang fra 20.–25. oktober. Med film, foredrag, rollespill, barneparade og fest har programmet potensial til å Årets nyheter Skoleelever nå et bredt publikum, Ny samarbeidspartner i år er Tradisjonen tro arrangerer FNmener arrangøren. Arendal bibliotek som tilbyr et Sambandet rollespill for elever

KONTINENTET: Programmet ble offentliggjort torsdag av en utvidet arrangementskomité. – Arendal skiller seg klart ut

Solsvik ble gjenvalgt Anne Solsvik (27) ble på Unge Venstres (UV) landsmøte i helgen gjenvalgt som leder i ungdomspartiet.

LIBERALER: Hun går dermed inn i sitt andre år som leder

av UV og sier på organisasjonens hjemmeside at hun gleder seg til å kjempe for et sterkt Venstre og et mer liberalt Norge. Tidligere denne måneden sa hun følgende til Arendals Tidende om hva hun ville jobbe for dersom hun ble gjenvalgt: – Kommer Venstre i regjering vil vi for alvor gjøre noe med lovverket som gjør tusenvis av ungdommer kriminelle på grunn

av fildeling. Ellers så er vi opptatt av økt fokus på kunnskap og forskning, en modernisering av velferdsstaten og det å tørre å ta i bruk nye metoder innen rusomsorgen. Jonas Eilertsen (24) fra Troms ble for øvrig gjenvalgt som 1. nestleder, som ny 2. nestleder kom Christoffer Torris Olsen (22) fra Oslo inn. FORTSETTER I VENSTRE: Jonas Stein Eilertsen og Anne Solsvik, 1. nestleder og leder i Unge Venstre. Foto: Frode Fjeldstad.

nerledes skoledag hvor de får møte NAV og mulige fremtidige arbeidsgivere. – Første gangen vi arrangerte et slikt program, var to av elevene i jobb dagen etter, forteller kommunens koordinator Nishi Asdal.

FN-dagen Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har møter med både kommune og fylkeskommune denne dagen, både på GRID-huset og på Kulturhuset. Den store barneparaden går klokken halv elleve fra GRID-huset til Kulturhuset. Her blir det offisiell åpning av den unike barnekunstutstillingen, og feiring med boller og brus. Hele uka etter skal utstillingen stå på Biblioteket – til inspirasjon for alle barn som har lyst til å delta i FNs tegnekonkurranse, ”Paint for the Planet”. I Store Torungen blir det åpent møte med foredrag om

de globale miljøutfordringene. Videregående skoler er spesielt invitert.

Festavslutning Og selvsagt blir det fest. Midtveis i uka arrangerer Kafé Kameleon på Røde Kors-huset mat og kaker og landinformasjon fra så ulike land som Irak, New Zealand og Norge, og sang av en latvisk vokalgruppe. Lørdagskvelden er satt av til innholdsrikt festprogram for alle interesserte på Kilden, og i regi av Kilden Internasjonale Kulturkontor med alle sine aktive undergrupper. Trekkplaster er Ana Lopez Taylor som kom til Norge som flyktning i 1980 og nå er nestleder i partiet ”Rødt”. Hun forteller om erfaringer fra diktaturet og som flyktning i Norge. Kvelden byr også på dans, diktlesning, kortfilm og enkel servering i avslappet atmosfære.


annonse

lørdag 18. oktober 2008

5


6

NYHETER

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

Ferje i det blå Nok en gang ser en ferjemulighet ut til å gå i vasken for Arendal, Fjord Line forsøker alle muligheter for å kunne fortsette å bruke Kristiansand i sommerhalvåret.

FRA ARENDAL: Et lite øyeblikk

så vi muligheten. Fjord Line ga inntrykk av at de var ferdige med Kristiansand og at Arendal var et høyst realistisk alternativ som anløpssted for hurtigferja ”Fjord Cat”. Og slik er det vel ennå, dersom Fjord Line gir opp Kristiansand. Men foreløpig forsøker de å klore seg fast, om nødvendig med hjelp fra EU.

Sommerdrift

Uenigheten med Kristiansand havnevesen ligger i det forhold at Fjord Line ikke er villig til å opprettholde ferjeanløp i vinterhalvåret. Kristiansand havnestyre mener at dette bare er å skumme fløten og vil at rederiet skal ha helårsdrift; selv om driften vinterhalvåret er tapsbringende for rederiet.

Tjene penger

Men rederiet vil gjerne tjene penger på driften, naturlig nok, og det var altså på dette punkt det skar seg. Like konkurranseforhold, fremholder

Kristiansand havnestyre, og siden Color Line har helårsdrift må Fjord Line også ha det. Dermed så det ut som om Fjord Line ville si takk for seg til Kristiansand, og Arendal så sin sjanse.

BEREDT: - Vi er klar, sier havnefogd Rune Hvass, som framhever Arendals gode havn og alle de andre fortrinnene det er ved å velge Arendal. Arkivfoto: Nils P. Vigerstøl.

Alternativer

Havnefogd i Arendal, Rune Hvass, så fort muligheten for Arendal havn. Han var på banen med en gang Fjord Line ga uttrykk for at de ville forlate Kristiansand. – Vi har kontakt med Fjord Line, bekreftet Hvass til Arendals Tidende onsdag morgen. Han påpekte også naturlig nok at det er ting som må forberedes, men planene ligger klare i skuffen hos havnevesenet. Også direktør Ingvald Fardal i Fjord Line bekreftet onsdag overfor avisen at Arendal er et alternativ blant flere. Vi hadde da forståelsen at Kristiansand ikke lenger var noe alternativ. Men det er det nå, i alle fall for Fjord Line. Så får vi se om Kristiansand havnestyre står på sitt konkurranse vedtak, eller gir etter for politisk press og snur om.

HVA NÅ: Blir ”Fjord Cat” å se i Tromøysund neste år?

Muligheter

Men Arendal er åpen for ferjeanløp både fra Fjord Line og andre selskap. Som havnefogd Hvass påpeker har vi gode betingelser å vise til her i byen. Seilingsavstanden tur-retur Hirtshals er for eksempel ca 20 nautiske mil kortere fra Arendal enn fra Kristiansand. Vi har en god, ny og trygg havn med en grei innseiling. – Og vi har konkurransedyktig havneavgift, påpeker Hvass. Så Arendal er klar, til både Fjord Line og andre aktører som måtte ønske å trafikkere byen fra sjøsiden. Og nå er det vel egentlig bare et spørsmål om tid, får vi håpe. For vi har vel hatt nok ferjeprosjekter som er forsvunnet i det blå de siste tiårene.

Foto: Fjord Line.


NYHETER

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

Raser mot forslag om sletting av festivalgjeld Rådmannen foreslår at Arendal kommune omgjør Canal Street og Hovefestivalens gjeld til tilskudd. Forkastelig, sier Ingebjørg Godskesen i Frp. BENTE HARSTAD OG CAMILLA GLAD MITIC’

TILSKUDD: Canal Street søker om 750 000 kroner, Hove om 4 millioner. Godskesen kan kanskje karakteriseres som den reneste spåkona, eller kanskje ikke. Sikkert er det at hun i fjorårets driftsstyre, under behandling av lånet på 750 000 kroner til Canal Street sa: – Jeg er sikker på at vi neste år får en søknad om omgjøring av gjeld til tilskudd.

Subsidiering Hva sa jeg, sier en irritert Godskesen på telefonen torsdag. – Jeg spurte den gangen om de ville ettergi lånet, for da kunne de like gjerne si det, men jeg fikk aldri svar. Jeg tror at hvis det ble lagt føringer på at de var nødt til å betale pengene tilbake den gang, ville ikke denne situasjonen oppstått nå, sier hun. – Når vi er i en fortrengt situasjon er det forkastelig å gi dem en slik mulighet, ja det ble rett og slett en underskuddsgaranti i

PÅ BANEN: – Næringslivet sier jo at de tjener så gode penger på festivalene, men da subsidierer jo kommunen næringslivet siden de tjener så på det da, sier Ingebjørg Godskesen, Frp.

praksis og vi vet jo alle at de blir brukt, sier hun. For Godskesen handler det om prioritering og hun mener næringslivet burde komme sterkere på banen. – Næringslivet sier jo at de tjener så gode penger på festivalene, men da subsidiere jo kommunen næringslivet siden de tjener så på det da, sier hun. Hva synes du om at Hove ber om 4 millioner?

– Ja, vi går ikke for det. Null hadde vært greit, jeg kan ikke forstå i min villeste fantasi at det går an å gå med underskudd, sier Godskesen som mener det er på tide å få både tall og navn på bordet.

Vil ha navn og tall – Hvem er det som drifter restauranten på Hove for eksempel, er det festivalen som får inn penger, eller er det privatpersoner, og i så

fall hvem er de, sier hun og legger til at forespørselen ikke dreier seg om lag eller foreninger. Hun vil ha et regnskap på bordet. – Vi må få navn på hvem som står bak, krever Godskesen og helt til sist sier hun: – Folk må forstå at vi er for kultur og festivaler, men hver enkelt må betale selv, det er ikke kommunens oppgave, i hvert fall ikke i så trange økonomiske tider, sier hun.

Sier ja til støtte for siste gang – Jeg ser at et støtte-ja nå er det eneste riktige. Det er ikke et mål å slå noen konkurs, da er i hvert fall pengene borte, sier ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap, til forslaget om å slette gjelden til festivalene. DRAHJELP: – Det er lånte penger og sånn sett går det ikke utover budsjettet vårt. Jeg ønsker å se på det som en god drahjelp, sier hun. Ordføreren legger i midlertidig visse forutsetninger til grunn for et ja: – Vi må ha et regnskap på bordet og så diskutere dette videre. Men i utgangspunktet er jeg

JA: Ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap, vil gi sitt støtte-ja for siste gang. Her sammen med Morten Sandberg fra Hovefestivalen i bystyresalen i Arendal i fjor.

positiv og regner med at både fylket og næringsliv kommer på banen, sier hun og understreker at dette er siste gang det blir et ja fra henne. – Hovefestivalen har tatt kon-

sekvensene av underskuddet og innskrenket antall dager og booking fra neste år. Vi er velvillige til å støtte, men de må holde seg til budsjettet ved neste korsvei, sier hun og legger til at de tre

første år for en bedrift er harde og at underskuddet ikke kommer som noen stor overraskelse. – Vi får håpe at de nå klarer seg i framtiden, avslutter ordføreren.

Bakgrunn for saken:

I høst har det vært møter mellom kommunen og Hovefestivalen, Canal Street og Norwegian Grand Prix. Saksbehandler fokuserer på at de tre til sammen omsatte for om lag 75 millioner kroner i år. ”Med ringvirkninger i form av omsetning i handel, restaurant, transport med mer vil vi anslå at omsetningen totalt er 250–300 millioner kroner. Disse vurderingene bygger blant annet på undersøkelser som er gjort på dette området i Norge og i utlandet (Danmark)”, skrives det videre. Også festivalenes miljøprofil dras fram som positivt i sammenhengen. Lån blir tilskudd Positive ringvirkninger eller ei, alle de tre nevnte arrangementene gikk med underskudd i 2008. Nå har alle de tre festivalene igangsatt prosesser i 2008 for å kunne gå med overskudd i 2009. Men på veien mot målet søker de altså om at kommunen omgjør lån til tilskudd. Saksbehandler mener at en omgjøring fra lån til tilskudd vil forbedre resultatene for 2008 vesentlig for både Canal Street og Hovefestivalen: ”Dette er viktig for å kunne være mer attraktiv for nye investorer/eiere/sponsorer og sette fart i prosessen for å omstrukturere festivalene”, tror saksbehandler. Flere eiere I jakten på den økonomiske balansen har Canal Street bedt sine fire eiere om å bidra med penger. Neste uke skal fylkestinget behandle saken, Arendals Fossekompani og APL må også ta et økonomisk støttevalg. Hovefestivalen eies i dag av Toffen Gunnufsens selskap Music Solutions AS (50 prosent) og Nina Riibe og Morten Sandbergs selskap Topptur (50 prosent), men i følge saken til bystyret arbeider festivalen med å få flere aktører inn på eiersiden. Næringsfond NGP er per dags dato organisert som idrettslag, men arbeider for å omdanne seg til et aksjeselskap. ”Rådmannen forstår det slik at politisk ledelse er åpen for omgjøring av lån til tilskudd. De lån som er gitt er hentet fra kommunens kultur- og næringsfond og utgiftsført der. Således fordrer omgjøring ikke en ny bevilgning, men et vedtak om at tidligere gitt lån kan betraktes som tilskudd”, skrives det videre. Rådmannen tror ikke omgjøringen av gjelden til tilskudd gir driftsmessige konsekvenser ettersom sjansen for å få tilbakebetalt gjeld er relativt liten for de to festivalene akkurat nå likevel. Saken skal opp i bystyret 30. oktober.

7


8

lørdag 18. oktober 2008

mening / kronikk

Hvor blir det av statsingen på kunnskaper? Partiprogram – viktige dokumenter Oppsitterne i Nesheim skolekrets valgte sist tirsdag å ta et oppgjør med politikere som tenker på å nedlegge skolen deres og overføre barneskoleelevene til Saltrød. Det var knapt et stolsete ledig da politikere fra samtlige partier inntok panelet på scenen i front av rundt 300 ansikter i salen. Møtelederne gjorde noe meget lurt før debatten slapp løs. De refererte kort og godt hva de enkelte partiene selv sa om skole og oppvekstområder i sine partiprogrammer fra valget for et drøyt år siden. Og uten unntak så fortalte politikerne sine velgere den gang at de skulle prioritere barns boog oppvekstmiljøer og beholde dagens struktur for barneskolene. Da var i grunnen mye av grunnlaget lagt. Og enden på visa var at så godt som alle politikerne fra så vel posisjon som opposisjon valgte ikke å løpe fra de ett år gamle valgløftene, men tok konsekvensen av den politikken de enkelte partienes årsmøter vedtok i fjor. Det står det respekt av. At mangt og meget kan endres underveis er så. Men det er visse basisfunksjoner i et samfunn som må være beregnelige og forutsigbare. Barneskolene er en slik samfunnsinstitusjon som vi må ha denne forutsigbarheten til. Nå kan man ikke innkassere en endelig seier for Nesheim skoles videre liv. Mølla vil helt sikker gnage og male lenge ennå og helt fram til saken endelig skal voteres over i bystyret. Men den seieren for politisk makt og styring som folkemøtet på Nesheim resulterte i, var viktig for lokaldemokratiet. Nå må de politikerne som representerte på Nesheim-møtet, måtte gå tilbake til sine egne partilag og rapportere hva de har signalisert til folk, eller rettere sagt, hva de har gitt løfter om til skolekretsen dersom saken ender i bystyret. Den riktige prosessen videre fram er en evaluering over kommunens aktivitets- og tjenestenivå ved neste kommunevalg om tre år. Skal så vidtgående endringer av lokalsamfunnet som nedleggeler av barneskoler skje, ja, så må den prosessen være gjenstand for de reelle verdivalgene hvert enkelt parti tar når de går til valg. Mener de at en skole eller flere, en aldershjemsinstitusjon eller flere skal legges ned, så må de tørre å fortelle oss det forut for et valg. Og de partiene som mener noe annet, må fortelle oss hvordan de har tenkt å finansiere de godene de vil beholde. Så får velgerne avgjøre hvem de tror mest på. Det er på ingen måte sikkert at det er de partiene som lover mest, snarere kan det være motsatt. Det handler om realisme, den går det også an å kommunisere. Det som direkte ødelegger og bryter ned politisk omdømme og tiltro, er alle løftene som gis når partiene skal overgå hverandre om velgernes gunst. Men det blir direkte feigt når de sier én sak før et valg, og unnskylder seg etter valget for handlinger som bryter med valgløftene. Riktignok er samfunnet i endring, men noe forutsigbarhet bør vi forvente. Under Nesheim-møtet fremsto politikerne som ansvarlige og etterrettelige.

Mot slutten av oljealderen bør utdanning og forskning være statens viktigste satsningsområder.

trives dårligere i skolen enn jentene merker man ved at det er større disiplinproblemer med gutter, og at de får

Men statens satsning på forskning er til å gråte over. Her ligger Norge langt under land som vi ellers ønsker å sammenligne oss med. Det er ikke lett å forstå hvor våre myndigheter har tankene sine når de viser så lite framsyn. I årets statsbudsjett er det bevilget ”too little, too late”. Til tross for utilstrekkelige bevilgninger, høster norske forskere internasjonal anerkjennelse. De burde fortjene bedre støtte fra våre myndigheter, som disponerer en pengerikdom (Statens Pensjonsfond – Utland) som vi aldri har sett maken til. Skal man planlegge for tiden etter oljealderen, bør det jo spesielt satses på forskning, som også fremtidens pensjonister vil nyte godt av. Å bruke mer av dette fondet til forskning ville ha vært framtidsrettet politikk. Selv om fondet skal gå til pensjoner, skal man ikke glemme at ikke minst pensjonister vil ha stor glede av forskningsresultater, for eks. innenfor medisin.

Kronikk Per A. Haakstad ex-lektor

Nå ser det ut til at skolepolitikerne har Da har det vært satset mer på utdan”sett lyset”, om man ning, men uten ønskelig effekt. Noe skyldes at folk bor spredt her i landet skal dømme etter det de og at skolene og klassene er små ute sier. på landsbygda.   En annen årsak er det høye prisnivået i Norge. Investeringer i skolen er dyrere enn de burde være, som i andre sektorer. Fellesskole er bra, men undervisning i sammenholdte klasser blir ikke billig, da man i store klasser, med evnevariasjon over hele skalaen, behøver to lærere. I tillegg kommer at man underviser de mest problematiske elevene for seg selv. Av slike årsaker blir da undervisningen i norske skoler mindre effektiv enn i land som bevilger mindre til skolen.

I det siste har det vært mye snakk om å satse på lærerne. Nå ser det ut til at skolepolitikerne har ”sett lyset”, om man skal dømme etter det de sier. Men har de gjort noe som helst med saken? Det er det ikke så lett å se. Nå er situasjonen denne: Det blir stadig vanskeligere å erstatte lærere som går av med pensjon - og situasjonen blir bare verre fra år til år. Dessuten blir det vanskeligere å skaffe lærere med samme kompetanse som forgjengerne. Søkningen til lærerstudiene faller. For de videregående skolene gjelder det særlig realfagene – men etter hvert også språkfag og samfunnsfag.   Stadig færre gutter søker seg til lærerstudiene, og det er mange år siden det var de best kvalifiserte som ville bli lærere. Kvinner utgjør en stor og stigende andel av lærerstaben på alle trinn. Guttene, som også trenger mannlige rollemodeller, blir taperne i skolen. Det ser man både på eksamensresultatene og på søkningen til universiteter og høyskoler, der jentene har vært i flertall i mange år. At gutter generelt

gjennomgående dårligere eksamensresultater, særlig i grunnskolen. I videregående skoler har man dessuten problemet med at særlig guttene slutter underveis.   Hva gjør de ansvarlige med den saken?   I årevis har skolens folk forutsett lærermangelen, særlig mangelen på mannlige lærere innenfor spesielle fag, i realfag og i yrkesfag, men de ansvarlige virker fremdeles handlingslammet. De prøver seg med fortvilte nødløsninger: de forsøker for eksempel å verve realister fra næringslivet, noe som selvfølgelig ikke lykkes. Skal man lokke folk over i skolen fra næringslivet, må man tilby dem langt høyere lønn enn det som er vanlig i skolen, og det man da oppnår er ukvalifiserte lærere som ikke blir værende særlig lenge.   Ved noen skoler utgjør erstatningslærerne fjerdeparten av lærerstaben. Man skal ikke utlukke at en og annen hobbylærer lykkes på et vis, men prinsipielt er situasjonen helt forkastelig, først og fremst fordi barn og unge ikke får den undervisningen de har krav på, men også fordi det går ut over fagutdannede læreres status. Dette vil gjøre de unge mindre motiverte for å ta lærerutdannelse. Det inntrykket som fester seg hos folk flest er at ”Lærer, det kan «hvemsomhelst» være. Læreryrket krever ingen pedagogiske kvalifikasjoner”.   At det ikke alltid er så vellykket å hente inn forelesere utenfra har jeg erfaring med, etter at jeg som lærer i økonomiske fag i videregående skoler noen ganger har brukt folk uten peda-

gogisk bakgrunn til å orientere mine elever om sin bransje. Resultatet var ofte nedslående. Selv om de nok kunne sitt fag, manglet de pedagogisk innsikt. Etter forelesningen satt elevene som levende spørsmålstegn. I dag ansetter man ufaglærte på heltid. I hvilke andre yrker ville man ha funnet seg i en slik situasjon?   Det er grunn til å spørre: har skolemyndighetene mistet hodet fullstendig? Og hvor lenge skal dette pågå? Hvor omfattende skal ordningen med erstatningslærere bli før foreldrene og lærernes fagforeninger reagerer?   Resultatet av den mislykte rekrutteringspolitikken til skolen har vi jo allerede sett etter internasjonale kunnskapstester, der norske elever er kommet ut blant de dårligste. Dette skyldes mange forhold, men også mangelen på kvalifiserte lærere. Jeg tror at hvis foreldrene visste noe om hvor mange ukvalifiserte lærere deres barn blir undervist av, ville de ble rasende. Nå er det snart på tide at lærernes fagforeninger reagerer - og markerer sin holdning med en landsomfattende streik?   I sin nyttårstale lovte statsminister Stoltenberg å satse mer på skolen. Da må han først og fremst øke lærerlønningene kraftig, slik at skolen kan konkurrere om talentfull ungdom som jo har så mange andre muligheter som kan være like interessante og som er mer lønnsomme enn læreryrket. Nå har lærernes lønninger økt i de senere årene, uten at det har hjulpet på rekrutteringen. Utdanningsforbundets standpunkt må da være at lærerlønningene ikke er høye nok før alle skoleslag har sikret seg mange nok og gode nok lærere i alle fag og resultert i en god balanse mellom mannlige og kvinnelige lærere. Men alle tiltak må gjennomføres fort, særlig hvis man tenker på å øke lærerutdannelsen til fem år. I tillegg kommer det helt selvsagte: at skolebygningene må vedlikeholdes og opprustes. Man behøver ikke å være fagøkonom for å skjønne at mangel på vedlikehold er den verst tenkelige form for økonomi, langt verre enn å bruke noen ekstra milliarder av pensjonsfondet til formålet, milliarder som ikke i noe tilfelle behøver å utgjøre over 1 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt og derfor neppe forårsaker noen generell prisstigning eller inflasjon. Det som Staten nå har bevilget til kommunene for hastereparasjoner dekker bare en liten del av behovet. Politikere som ikke bevilger nok penger til vedlikehold beviser klart sin mangel på kompetanse. De prøver å begrunne sin handlingslammelse med at vi mangler arbeidskraft og at økte investeringer derfor vil skape inflasjon. Men i dag kan vi importere den arbeidskraften vi trenger til vedlikehold. I tillegg får vi etter hvert tilgang på ledige nordmenn fra en byggebransje i stagnasjon. Hva er det så de som har ansvaret for landets framtid nøler med? Prøver de kanskje å bevise at Norge trenger en ny regjering? 

Innlegg til: post@at-avis.no


mening / debatt

9

lørdag 18. oktober 2008

Delprivatisering av eldreomsorgen Et enstemmig bystyre har sluttet opp om de føringer for ny heldøgns omsorg som et ad hoc utvalg har lagt opp til. Bystyret følger her en pågående trend som organisasjonen Seniorsaken (17 000 medlemmer) i sitt blad Seniormagasinet Nr. 2 april 2008 karakteriserer slik: ”Når Ringerike kommune valgte å satse på omsorgsboliger fremfor sykehjem, er det fordi

Innlegg Jan Vatne

Dette blir da vel en slags økonomisk privatisering av sykehjemsfunksjonen. kommunen i likhet med andre kommuner i Norge har funnet et økonomisk smutthull. Avhjemlingen av norske sykehjem går som en farsott over landet. Fra Nes til Kongsberg til Hitra nedlegges sykehjemsplasser som et svar på dårlig kommuneøkonomi. Når norske kommuner avhjemler sykehjem og etablerer omsorgsboliger, beveger de seg samtidig ut i juridisk ingenmannsland. Et sykehjem er beskrevet i lovverket og innebærer karv til legetilsyn, sykepleier, fysioterapi osv. En omsorgsbolig er ikke lovregulert på samme måte.” Når de politiske partier i Arendal mer eller mindre bryter med sine programmer og verbale løfter midt i valgperioden, så er det trolig fordi politikerne innser at verken Arendal kommune eller andre kommuner de neste 50 år vil ha råd til å drive eldreomsorgen på tradisjonell vis.

På landsbasis er rundt 80 prosent av sykehjemspasientene demente i mer eller mindre grad. Det stemmer godt med resultatet av en undersøkelse som omfatter 1 163 pasienter ved 26 sykehjem omtalt i Aftenposten 08.01.2007. 80 prosent hadde demens hvorav ca en tredel i alvorlig grad. Bare rundt halvparten av dem som viste seg å ha demens, hadde fått en slik diagnose. Selv blant dem med alvorlig demens, var det bare en av tre som hadde fått diagnosen. 40 prosent hadde psykotiske synptomer og 41 prosent hadde symptomer på depresjon. Er situasjonen noe bedre i Arendal kommune? Hva med hjemmeboende med demens? Har man en klar oversikt over disse og alvorlighetsgraden? Hvordan er behovet for sykehjemsplasser i Arendal egentlig dekket? Ifølge Agderposten 20. desember 2005 etterlyste man en offisiell liste som viste behovet for sykehjemsplasser. Det ble da fra tjenestekontoret opplyst at 30 – 40 mennesker hadde ytret ønske om en sykehjemsplass mens et tall på 15 – 20 figurerte som et antall personer som etter en faglig vurdering hadde akutt behov for en plass.   I samme avis 24. januar 2007 ble det skrevet at helsetilsynet mente at kommunene i Aust-Agder gav for mange ulovlige avslag på sykehjemsplasser, hjemmehjelp og praktisk sosialhjelp. Fylkeslege Syvertsen gav uttrykk for at hun hadde inntrykk av at den reelle årsaken til avslag på sykehjemsplass var manglende kapasitet, selv om det ikke er en lovlig grunn. I Arendals Tidende 27. september 2006 uttaler ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap, at hun stiller seg helt og fullt bak Tore Olands, H, utspill om at kommunen må ha flere sykehjemsplasser. Hun foreslo sågar å øremerke en del av eiendomsskatten til omsorg. Det neste utspill fra bystyrepolitikerne kom i januar 2007 da det ble foreslått å etablere et heldøgns tilbud i omsorgsboliger. I første omgang skulle man oppbemanne til et nivå som gav heldøgns pleie tilsvarende et nytt sykehjem. Tilbudet skulle påbegynnes i 2007 og fullføres i 2008. Nå synes boliggjøring å være det store slagordet. Nå skal brukeren (pasienten) få leie et rom med tilhørende fasiliteter og tjenester. Pasientene skal betale husleie, kost, medisiner og fellesutgifter. Per i dag er det vel slik at sykehjemspasienter har krav på legetilsyn, sykepleie, fysioterapi m.m. For dette betaler de en stor del av sin inntekt mens formuen ikke kan røres. Så langt jeg for-

står har de som bor i såkalte omsorgsboliger/tilrettelagte boliger ikke krav på flere tjenester enn dem som bor i egne hjem og de må betale for all service unntatt hjemmesykepleie. Nå fortoner det seg som om pasienter i ”boliggjorte” rom havner i samme

kategori som dem i omsorgs-/tilrettelagte boliger. Dette blir da vel en slags økonomisk privatisering av sykehjemsfunksjonen. Men til syvende og sist. Hvordan skal boliggjøring der man omgjør sykehjemsplasser til ”pri-

vate” boliger øke den totale kapasitet? Eller mener politikerne ikke lenger det man har skrevet i partiprogrammer og lovet høyt og tydelig om bygging av nye sykehjemsplasser? 

Innlegg til: post@at-avis.no

Ta med barna og gå med bøsse for TV-aksjonen Blå Kors Årets TV-aksjonen går til Blå Kors sitt arbeid for barn som lider under voksnes eller eget rusmisbruk i Norge og i utlandet.

Stasjon har selv hatt det vanskelig i barndommen. Da er det ikke lett å vite hvordan man skal være en god forelder. Mange trenger hjelp og gode råd for å ha overskudd til å håndtere problemene som de voksne i familien har og samtidig være gode foreldre.

viktig at barna får omsorg. Blå Kors støtter barnehjem og oppsøker barn som trenger et sted å være eller voksne å snakke med. De behandler barn som selv misbruker alkohol og narkotika, og hjelper til med å få barn og unge på skole og i arbeid.

Hvert år går det norske folk sammen om å gjennomføre verdens største innsamlingsaksjon – NRK TV-aksjonen. I år er temaet ekstra viktig for mange. Jeg oppfordrer deg derfor til å ta med barna og gå med bøsse for TV-aksjonen Blå Kors!

Foreldreløse Halvparten av pengene som kommer inn skal gå til prosjekter i den fattigere delen av verden, blant annet India, Ukraina, Bra-

100 000 bøssebærere For de som får hjelp gjennom TV-aksjonen kan innsatsen verken måles i tid eller penger, det handler om å overleve eller muligheten til et bedre liv. Denne hjelpen er mulig fordi så mange legger ned et enormt engasjement og arbeid. På TV-aksjonsdagen går 100 000 bøssebærere ut for å banke på hver eneste dør i Norge. I ukene før aksjonen deltar tusenvis i arbeidet med å rekruttere bøssebærere og organisere innsamlingen. Ikke minst gjør barn en kjempeinnsats. I 2007 samlet skolene inn 5 millioner kroner til TV-aksjonen. Barn synger i kor for TV-aksjonen, setter opp revy, lager kunstutstilling, baker og sylter, lodder ut leker og kosedyr, sykler og løper, hjelper til hjemme, og ikke minst går tusenvis av barn med bøsse. Mange steder er skolene selve kjernen i det lokale innsamlingsapparatet.

Trenger vår støtte Det er mange ulike grunner til at voksne ruser seg. Når en eller flere voksne i familien misbruker alkohol, piller eller narkotika, domineres ofte hverdagen av rus. Alle krefter går med til å håndtere misbruket og de voksne klarer ikke å ta fullt ansvar for at barna har det bra. Barn må passe på seg selv, sine søsken – og noen tar til og med ansvar for foreldrene. Da er det ikke lett å være barn. Det er vanskelig å konsentrere seg på skolen hvis du er redd for at mamma eller pappa skal skade seg i fylla, eller å følge med på leken hvis du må lage middag til lillesøster. Også de voksne synes det er vondt når de svikter barna sine, men det er aldri barns skyld at voksne har problemer. Når voksenlivet blir så vanskelig at barna lider er det viktig at familien får hjelp, slik at barn får lov til å være barn. Det er det TV-aksjonen skal samle inn penger til i år.

Jeg oppfordrer deg derfor til å ta med barna og gå med bøsse for TV-aksjonen Blå Kors!

Hvordan kan vi hjelpe Pengene vi samler inn skal gå til flere tiltak, blant annet Barnas Stasjon. Barnas Stasjon er et hus hvor barn og foreldre kan komme en eller flere ganger i uken. Barna får oppleve trygge ettermiddager hvor voksne tar ansvar for mat, leking og lekselesing – barna får være barn. De voksne får se og øve på hvordan voksne må oppføre seg for at barn skal ha en trygg oppvekst. Mange av foreldrene som kommer til Barnas

sil og Det sørlige Afrika. I disse landene fører rusmisbruk til at mange barn blir foreldreløse, mangler mat og klær og ikke får gå på skole. På samme måte som norske barn som vokser opp i rusfamilier får barna ofte lite omsorg hjemme og må ta stort ansvar for seg selv og familien. I mange av disse landene har ikke myndighetene hjelpetiltak og Blå Kors hjelper derfor til på flere måter. Finnes ikke mat og klær må det på plass først, så er det

Dinamo KF 62. Illustrasjonsfoto: Lars Botten/Palookaville

Ifølge Statistisk Sentralbyrås beregninger over folkemengde i Arendal kommune, så øker antall personer i gruppen 75 – 79 år fra 1. januar 2008 til 1. januar 2015 med ca 100 personer. Gruppen mellom 80 og 89 år går noe ned mens antall personer 90 år og eldre øker med hele 90. Det kan være at nedgangen i pleiebehovet for aldersgruppen 80 til 89 år oppveier noe av pleiebehovet i de to andre gruppene, men kan kom-

munen basere seg på det? Fra 1. januar 2008 til 1. januar 2030 øker antall eldre over 80 år med rundt 1 100. Denne økningen blir en stor utfordring for kommunen og fordrer en langsiktig planlegging av eldreomsorgen.

Innlegg Anita Mørland Fylkesaksjonsleder på Agder TV-aksjonen Blå Kors 2008

Fellesskapet Jeg tror TV-aksjonen gjør noe med oss både som enkeltpersoner, lokalsamfunn og nasjon. Hvert år gjør vi en felles innsats for å være med på noen som er viktig og som handler om mer enn oss selv. Det betyr noe for hva slags fellesskap vi skaper, for hva vi lærer barna våre og hvilke verdier vi fyller samfunnet med.   Å gå med bøsse er en viktig og hyggelig oppgave. Det er fantastisk å se hvor mange som stiller opp – og hvor mange som gir. Barn i rusfamilier, både i Norge og i utlandet, trenger sårt midlene vi skal samle inn 19.oktober. Meld deg som bøssebærer ved å ringe 02025, send SMS tva til 02080 eller gå inn på www. tvaksjonen.no. 

oktober! Bli bøssebærer 19. Ring 02025 Hvordan forklare at du ikke har med skolemat i dag heller fordi ingen hjemme passer på å kjøpe inn brød?

Innlegg til: post@at-avis.no

Over 120 000 norske barn bærer på vonde hemmeligheter. Årets TV-aksjon samler inn penger for å etablere nødvendige tiltak for dem som lider under eget eller andres alkohol- og rusmisbruk. Tilbud som ellers ikke vil bli realisert. Les mer på tvaksjonen.no


10

NYHETER

lørdag 18. oktober 2008

Hva ønsker Arendals Tidende med dette Det er med forskrekkelse jeg leser dagens reportasje om ”Rettsmareritt for 16åring.”Avisens presentasjon av saken er helt ute av proporsjoner. Jeg er den sinte bestemora som forsøkte å roe barnebarnet mitt etter hennes første møte med rettssystemet vårt. Hun kom gråtende ut etter å ha avgitt vitneforklaring og fortalte at hun var blitt mistrodd av aktor. Det var min første forpliktelse å trøste og roe ned barnebarnet mitt. Jeg hørte på hennes versjon, hennes sannhet.

tisk ble gjentatt, og dermed kunne vi sette et slags punktum. Men dette var en opprivende, dramatisk og – spennende opplevelse, som det er naturlig å fortelle om til andre.

Innlegg Sint bestemor   At en journalist er oppmerksom tilhører og att på til vil skrive om dette i avisa, vil kunne gjøre det enda mer attraktivt å få fortelle hva man har opplevd.

Etterpå fikk jeg anledning til å snakke med aktor om dette og minne om at hun bare er 16 år, voksen på noen områder, et barn på andre. Jeg brukte direkte tale, men ingen ”sannhets ord”. Han er en fornuftig mann, som forstod at det hun trengte der og da, var en beklagelse over at hun opplevde dette så negativt. Han er en fornuftig mann som vet at tenåringers følelsesregister kan svinge voldsomt. Han vet at en sannhet kan ha flere nyanser i en voksens perspektiv og var raus nok til å la henne eie sin sannhet.

Det er her min forargelse kommer inn. Hva er det journalisten/ avisen vil oppnå med denne sensasjonspregede gjengivelsen av samtalen med barnebarnet mitt? Hva er hensikten med å trigge en 16-åring uten stor erfaring med journalister og med en førstegangserfaring som vitne? Hennes historie, formidlet gjennom journalistens penn, har atskillig flere og større ord enn i den versjonen jeg kjenner. Barnebarnet mitt fortalte sin sannhet, slik hun opplevde den. Det er ikke rettferdig å sette spørsmålstegn ved det. Men hun var ikke helt oppdatert på rollefordelingen blant rettens aktører. Hun var 16 år og to dager.

Jeg ser ingen grunn til å gå nærmere inn på flere detaljer, bortsett fra å nevne at tilleggsforklaringen, som ikke var lagt ved saksdokumentene, var en viktig årsak til at det skar seg. Dette har jeg tatt opp med det aktuelle politikammeret. Jenta aksepterte beklagelsen, som fak-

Kan det tenkes at nervøsitet og den ubehagelige situasjonen hun var i, farget oppfatningen av at aktor var ute etter henne? Kan det tenkes at hun ikke oppfattet at det er aktors oppgaver å rydde opp i uklarheter? Kan det tenkes at bestemor uansett burde trøste og støtte henne?

Statsbudsjettet, juks og tallmagi...   Var journalisten til stede under rettssaken? Fikk hun med seg at barnebarnet mitt faktisk var aktoratets vitne?? Er det urimelig å forvente at en oppegående journalist har en voksens perspektiv når hun intervjuer mindreårige? Er det urimelig å forvente en edruelig behandling av en slik samtale, så man ikke gjør intervjuobjektet en bjørnetjeneste? Jeg spør igjen om hensikten med avisens vinkling av saken.   Det er neppe å skremme fremtidige vitner, eller?   De aller fleste har aldri satt sine ben i en rettssal. De aller fleste, høy, lav, ung, gammel, er ganske usikre og nervøse når de skal vitne for første gang. Så i denne sammenhengen er det helt feil med skremselspropaganda. Jeg utfordrer Arendals Tidende til å rette opp dette inntrykket av lokal ”se-og-hør-journalistikk” ved å skrive om hva det innebærer å være vitne. Hvilke prosedyrer må man gjennom? Hvordan ser en rettssal ut. Hvor er de forskjellige aktørene plassert, og hva er deres respektive oppgaver. Hvordan kan man forvente å bli behandlet... Arendals Tidende bør bidra til å redusere frykt og nervøsitet i denne sammenheng, ikke øke frustrasjonene. Journalisten kan jo starte med å lese det som står nederst på s.8, og som starter med PFU: Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Av hensyn til de involvertes anonymitet, undertegner jeg noe motvillig bare med sint bestemor. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Navarsete er i fistel. Hun har lovet en økning på 10 prosent til Nord-Europas elendigste veisystem, forsømt gjennom tiår.

betaler faktisk mer enn tre ganger det de får igjen!?

Navarsete ter seg som en raus julenisse, men gaven hun deler ut er faktisk betalt av bilistene selv pluss at hun stikker av med hovedpotten. Dama kaller det et løft. Vi kaller Veibudsjettet er det ren svindel på 17,6 milliarog bedrag som der hvorav 5,7 fortsatt utsetter Knut Rellsmo milliarder be400 000 yrkestales direkte av biler, busser og bilistene selv som bompenger. privatbiliste for livsfarlig "extrem sport" på norske veier. Bilavgiftene er forøvrig på rundt 60 milliarder så norske bilister  Innlegg til: post@at-avis.no

Innlegg

Arendals Sarah Palin?

Hun minner om Sarah Palin. En folkeavstemning vil i dag antagelig gi et stort flertall for å selge det nye, unødvendige rådhuset (til Sevan Marine! så redder vi Kittelsbukt) for å redde skolene, gamlehjemmene, de planlagte gamDen som skjelte lehjem og hele ut politikeren, kommunens var ordfører økonomi. Ingen Torill Rolstad Helge by er gledelig Larsen, og saken Christophersen mer overbefolvar at politikeren Arendal ket av kultur- og hadde stilt et lite forsiktig spørsmål ved å bevilge kirkehus fra før og alle festivaler så mange tusen kroner til Aren- er ute i friluft. Ordføreren er nå reist på sin 19. isbjørnkonferanse dalskonferansen. (klima). Isbjørnen er ikke borger Ordføreren bryter regelen for av Arendal og jeg er svært enig å være ordfører, for ordføremed Agderpostens redaktør i ren skal ifølge kommuneloven hans glitrende leder sist uke om være hele kommunens forbilde at solen er dominerende i klimaet, og samlende person, kort sagt noe Torill ikke vil forstå. ordfører for også de politikere som er kritisk til henne. Det er  Innlegg til: post@at-avis.no stygt å se ordføreren bryte denne viktige regel.

Forleden ble en av Arendals politikere hengt ut i et rabiat angrep på NRK og forsiden av Agderposten.

Innlegg

Unge Venstre tar klimakampen! svamp og også hjem til flere viktige fuglearter. Oljevirksomhet vil gi økt belastning på allerede pressede økosystemer. I tillegg gjør utilstrekkelig oljevernberedskap at risikoen ved en eventuell oljeulykke er svært stor.

Unge Venstre ønsker et bærekraftig og fornybart samfunn. Det er et samfunn som ikke baserer seg på fossil energi. Det er derfor feil å starte opp nye oljefelt i Barentshavet. Samtidig viser undersøkelser at potensialet for fornybar energi i Nord-Norge er enormt. Spesielt innenfor vindkraft, bølgekraft og vindmøller til havs ligger det et stort potensial. Unge Venstre sier nei til ny oljeutvinning i nord. Det er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk. Satsing på fiskerinæring, turistnæring og fornybar energi vil lide av mer oljeutvinning. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten er utrolig rike og verdifulle, samtidig er de også svært sårbare.

Innlegg Anne Solsvik Leder Unge Venstre

Unge Venstre sier nei til ny oljeutvinning i nord. Det er oppvekstområde for flere av våre viktigste kommersielle fiskeslag, er rikt på korallrev og

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Unge Venstre mener at det må gis beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge. Unge Venstre vil også konsekvent prioritere fisk og marine ressurser

framfor olje i forvaltningen av norske havområder.   Unge Venstre mener det da er riktig både i et miljø, men også i et næringsmessig perspektiv, å satse på fornybar energi fremfor mer oljeutvinning. I dag investeres det hvert år for nærmere 130 milliarder kroner på norsk sokkel. Unge Venstre mener det er en skam at disse midlene kun brukes til å pumpe opp klimafiendtlige CO2-utslipp. Olje fra norsk sokkel tilsvarer 630 millioner tonn CO2, Unge Venstre vil pålegge alle selskaper som opererer på norsk sokkel å kompensere for alle CO2-utslippene påført av ol-

jen som pumpes opp. Dette kan gjøres enten ved investeringer i fornybar energi, kjøp av klimakvoter eller klimagassreduserende tiltak Unge Venstre vil derfor: nei til ny oljeutvinning i • SiNordområdene. Lofoten og Vesterålen • Gjøre om til naturparker til havs. alle selskaper som • Pålegge opererer på norsk sokkel å kompensere for alle klima­ gassutslipp påført av oljen som pumpes opp. 

Innlegg til: post@at-avis.no


KULTUR

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

Kulturelt felttog

11

”Levende historie” heter et offentlig oppnevnt utvalg som har fått i oppgave å formidle Arendals kultur og historie til både lokalbefolkningen og tilreisende. Mandag kveld arrangerte utvalget folkemøte i Arendal gamle rådhus. Nå skal man ut i felten og grave frem kulturelle godbiter.

FOR ALLE: De godt og vel 40

fremmøtte fikk en grei fremføring av utvalgets leder, gamleordfører Alf Eivind Ljøstad om ”Levende histories” arbeid. – Dette er et kjempeprosjekt, sa Ljøstad, vi har som mål å ta for oss alt av stort og smått, gjemt og glemt av historie og kultur og få det frem i dagen. Vi vil gjøre ”Levende historie” attraktiv både for unge, middelaldrende og eldre mennesker. Vi vil lage noe for alle.

Inkludere

For å få til dette vil utvalget både involvere og inkludere befolkningen, og mandagens arrangement var en del av denne prosessen. Utvalget vil samarbeide med forskjellige interessegrupper, både historielag, næringsforetak og offentlige institusjoner vil bli trukket inn i arbeidet. Det samme gjelder befolkningen generelt. – Til dette trenger vi deres hjelp, understreket Ljøstad i en henvendelse til både næringsinteresser og befolkning. Det ble

KYSTKULTUR: En engasjert Ulrik Kirkedam ledet gruppen for skipsfart og kystkultur.

også understreket at prosjektet gjelder hele kommunen slik at de store kulturhistoriske verdier som finnes i Stokken, Øyestad, Austre Moland, Tromøy og Hisøy kommer frem på lik linje med gamle Arendal kommune.

Gruppearbeid

Utvalget har delt inn arbeidet i fem hovedgrupper og en del av møteopplegget var å aktivisere de fremmøtte i gruppearbeid. En gruppe omfatter trelast, jernverk og industri, en annen skipsfart og kystkultur. Egne områder er også kulturløyper, kultur og næring og ikke minst mattradisjoner. Aktiviteten og intensiteten i de forskjellige gruppene viste at kultur og historie engasjerer og blir en stadig større del av bevisstheten til kommunens innbyggere.

Mange gode forslag og ideer ble presentert for forsamlingen i plenum etter gruppearbeidet.

Et tankekors

Selv om utvalget klarte å aktivisere mer enn 40 mennesker på sitt møte mandag, er det et tankekors at ikke mange av disse var under 40 år. Det ligger kanskje en liten utfordring i å engasjere den litt yngre garde, få frem at kultur og historie henger sammen med innbyggernes identitet og at dette gjelder både ung som gammel. Nettopp det er vel en av de store utfordringene til ”Levende historie”, å skape en tilhørighet til byens kultur og historie som vi kan være stolte av å representere, både overfor oss selv og for tilreisende.

MATTRADISJONER: I gruppen for mattradisjoner utfordrer gruppeleder Monica Lunøe Rand til å komme med forslag om hva slags mat som er typisk arendalsk.

Kårer Europas beste festival:

Hove blant de 15 beste Den europeiske festivalforeningen Yourope har satt i gang en kåring av Europas beste festival. ANERKJENNELSE: For et

par uker siden kom nyheten om at Hovefestivalen var nominert. Nå viser det seg at de har gått videre til andre runde: Hove er inne blant de femten finalistene og konkurrerer nå med storheter som Roskilde, Gurten og Lowlands. Foto: Thorbjørn K. Knudsen

Bookingansvarlig Toffen Gunnufsen i Hovefestivalen er svært takknemlig for anerkjennelsen en slik nominasjon innebærer. – Selvfølgelig er dette noe vi er stolte av. Både at vi er veid og funnet tunge nok til å delta i kåringen, og at publikummet vårt er med og stemmer oss frem. Dette er dobbelt stort for oss, sier han. Stemmegivningen avsluttes førstkommende mandag. Vinneren avsløres på UK Festival Awards, torsdag 30. oktober.


12

NYHETER

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

Solid trykk fra folket kan ha re om at også deres partier vil gå for å opprettholde Nesheim.

Privatskole

Så godt som hvert eneste stolsete var inntatt av engasjerte oppsittere i Nesheim skolekrets sist tirsdag, da folket krevde svar fra hvert eneste politiske parti om hva de akter å gjøre med skolen. Svar fikk de omsider – massiv støtte til at skolen skal opprettholdes.

Allerede tidlig i debatten kom det krytallklare meldinger fra salen om at de aldri ville gå med på å sende elevene på barnetrinnet til Saltrød. Før ville bygda selv gå i gang med privatskole, en ordning som nok ikke ville bli rimeligere for kommunen enn kommunal drift som nå. Derimot åpnet flere talere fra salen at en omlegging med større sentralisering på ungdomstrinnet var mer akseptabelt. – Folk har mindre betenkeligheter med å sende en ungdomsskoleelev ti minutter lenger med buss enn en elev på barnetrinnet, ble det hevdet fra salen.

Fra panelet

STORT OPPMØTE: For- Fra den første runden i politikereldrenes arbeidsutvalg, FAU, og Austre Moland nærmiljøutvalgt sto bak folkemøtet som trakk fullt hus. Etter at leder av FAU, Kristin Fløystad, hadde ønsket forsamlingen velkommen og orientert om saken, overtok Lilly Berland og Live Høystad som møteledere. Før politikerne og debatten slapp til, presenterte rektor Helene Kløcker Nesheim skole som sådan og alle aktivitetene som er knyttet til skolen og dens virksomhet. Også leder av Auste Moland nærutvalg, Anders Haslestad, Turid Noddeland Nygård fra 4H og tidligere ordfører i både gamle Moland kommune og senere Arendal, Sigurd Ledaal, holdt alle engasjerende innlegg om skolens betydning for det pulserende bygdelivet og det samholdet som skolen skaper i lokalbefolkningen.

panelet falt blant annet følgende ord: – Fremskrittspartiet står fast på programmet om å bevare skolestrukturen på barnetrinnet, vi går ikke for rådmannens forslag, sa Anders Kylland, Frp. – Programmet vårt forplikter. For Senterpartiet blir det umulig å gå for nedleggelse, sa Kristen Bjormyr, Sp. – Vi vil ikke gjøre noe med skolestrukturen slik den ligger i dag, sa Linda Skjulestad, Høyre. – Venstre vil beholde de barneskolene vi har i dag. Nærhet til skolen gir trygghet. Ungdomsskolen kan vi kanskje gjøre noe med, da er barna større og kan tåle noe lenger avstander i buss.

Det er kortsiktig å legge ned Nesheim. For når dagens E18 blir borte vil det kunne bli svært attraktive boligområder her, nært til byen, naturområder, kollektivbetjening, utnyttelse av investert infrastruktur som vann og avløp, gang og sykkelveier. Da blir det viktig å beholde Nesheim skole, sa Jan Kløvstad, V. – Kristelig Folkeparti kan ikke garantere hvordan skolestrukturen vil bli, til det er utfordringene for store, selv om ingen i utgangspunktet ønsker å gjøre så drastiske kutt, sa Terje Eiken, KrF. – Arbeiderpartiet ønsker fortsatt økt kvalitet og skole i alle nærmiljøene, slik det står i programmet, sa Robert Cornels Nordli, Ap – Vi vil ikke godta spareforslagene, om det er på skole vi skal spare. Vi står på at vi skal ha de skolene vi har nå, sa Eirik Sørsdal fra SV.

Oppsummering

Enda klarer i sine taler ble de etter salens engasjement. SV ville ikke selge Nesheim og ville ikke ha privatskole. Høyre lovte å ta et stort ansvar i den videre debatten, vil gå for privatskole, men ikke på Nesheim som de først og fremst vil beholde som i dag. Ap ville ikke ha privatskole, vil ikke legge ned Nesheim. KrF ønsker barneskolen bevart, men blir det slik at skoler må legges ned er de lite åpne for privatskoler. Venstre sa det er klokt å opprettholde Nesheim, også med tanke på

STORT ENGASJEMENT: Rundt 300 oppsittere i Nesheim skolekrets møte fram under folkemøtet tirsdag for å kjempe for opprettholdelse av skolen sin.

den fremtidige utviklingen av bygda. Senterpartiet hevdet det var galskap å privatisere Nesheim og vil beholde skolen som nå. Frp

sa seg godt fornøyd med at også KrF og Ap snudde i sluttfasen og gikk for at barneskolene skal beholdes.

Politikerpanel

Etter den grundige gjennomgangen av skolens virke og betydning, tok følgende politikere plass på scenen for å fronte folket: Anders Kylland, Frp, Kristen Bjormyr, Sp, Linda Skjulestad, H, Jan Kløvstad, V, Terje Eikin, KrF og leder av oppvekstkomiteen, Robert Cornels Nordli, Ap og Eirik Sørsdal, SV. Fra administrasjonen møtte Ole Jørgen Etholm og Kari Rasmussen.

Partiprogram

Aller først fikk politikerne et møte med sine egne partiprogrammer, det ble lest opp hva politikerne gikk til valg på. Den satt, for å si det slik, for der var det lite å gå på for noen av partiene som alle fortalte velgerne i fjor høst at de ville prioritere både skole og barn.

Tydelige

Derfor var da også de fleste av politikerne ganske tydelige på at de ville gå for at Nesheim skole skal bestå. Mest uklare i første runde var Ap og KrF – men de kom sterkt tilbake mot slutten av møtet med rimelige klare signaler

FOLKEVILJE: Folkeviljen er sterk i Austre Moland, her legges strategien for møtet mens oppsitterne i skolekretsen fyller salen. Fra v møtelederne Live Høystad og Lilly Berland, tidligere ordfører i så vel Moland som Arendal kommune, Sigurd Ledaal og leder av Foreldreutvalget ved Nesheim Kristin Fløystad.


NYHETER

eddet Nesheim

13

lørdag 18. oktober 2008

Se opp for elg Oktober er en måned det er stor risiko for å møte elg på veiene. – Særlig i grålysningen om morgenen og i skumringen om ettermiddagen vandrer elgene.

denne frykten.Ved å rydde småskogen langs veiene får man til to ting: For det første blir oversikten bedre for sjåførene og for det andre tar man vekk attraktivt beite for elgen.

Da er det viktig at sjåførene følger ekstra nøye med, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

– NAF mener dette enkle grepet burde vært brukt i langt større grad. Kollisjoner med elg får ofte store konsekvenser, og rydding av småskog er et enkelt og rimelig trafikksikkerhetstiltak, sier Sagedal.

Sammenstøt med dyr er noe av det folk frykter mest i trafikken. Myndighetene kunne gjort mye for å dempe

I og med at faren for å møte elg på veiene er stor nå om høsten, er det viktig at sjåførene er årvåkne, sier hun.

Arendal 20.– 25. oktober 2008 Mandag 20. oktober 2008 Auditoriet, Arendal bibliotek 14:30 – 16:00 Verdensfilm (tillatt for alle) Historien om den gråtende kamel Gratis adgang Arrangør: Arendal bibliotek Auditoriet, Arendal bibliotek 19:00 Mandagsforedrag i samarbeid med Folkeakademiet Arendal Henrik Wergeland Foredragsholder: Odd Arvid Storsveen Billettpris: Kr. 100 Arrangør: Arendal bibliotek Tirsdag 21. oktober 2008 Auditoriet, Arendal bibliotek 14:30 – 16:30 Verdensfilm (tillatt for alle) Vann Gratis adgang Arrangør: Arendal bibliotek Kulturfabrikken Fløistadgården, Langbryggen 17 18:00 – 20:00 Mangfoldig samarbeid i Norden Nordisk Kulturfond gir støtte til prosjekter som avspeiler det etniske mangfold i Norden. Praktisk minikurs som er gratis. Arrangør: Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge Onsdag 22. oktober 2008 Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus 09:00 – 15:00 Hva skal til for å få jobb i Arendal? NAV, arbeidsgivere og arbeidstakere diskuterer arbeidsmarkedet for innvandrer i Arendal. Arrangør: Arendal voksenopplæring Auditoriet, Arendal bibliotek 14:30 – 16:00 Verdensfilm (11års-grense) Vodka Lemon Gratis adgang Arrangør: Arendal bibliotek Kafé Kom inn, Røde Kors-huset 19:00 – 21:00 Kafé Kameleon serverer mat og kaker fra Irak, New Zealand og Norge. Billettpris: Kr. 50 Arrangør: Røde Kors Arendal

Torsdag 23. oktober 2008 Auditoriet, Arendal bibliotek 14:30 – 16:30 Verdensfilm (11års-grense) Balsac og den lille kinesiske syersken Gratis adgang Arrangør: Arendal bibliotek Fredag 24. oktober 2008 10:30 – 10:45 Barneskoleparade fra FN-Huset til Arendal kultur- og rådhus Arrangør: Arendal kommune Foajéen, Arendal kultur- og rådhus 10:45 – 11:00 Åpning av utstillingen Painting for the Planet Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpner utstillingen som består av vinnerne av FN-Miljøprograms tegnekonkurranse for barn.Temaet er klimaforandringer. Utstillingen vil være i Arendal i tre uker før den går videre til klimatoppmøtet i Poznan, Polen. Arrangør: UNEP/ GRID Arendal Store Torungen, Arendal kulturhus 11:00 – 11:45 FN-Dagens budskap, klima- og miljøsatsing i FN-Byen Arrangør: FN-Byen Store Torungen, Arendal kulturhus 11:45 – 12:30 Foredrag om globale miljøutfordringer Elever fra Arendal videregående skole og Strømsbu videregående skole deltar. Arrangør: FN-Byen, Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og UNEP/ GRID Arendal Auditoriet, Arendal bibliotek 14:30 – 16:00 Verdensfilm (11års-grense) Gud griper inn Gratis adgang Arrangør: Arendal bibliotek Lørdag 25. oktober 2008 Kaféen, Kilden 19:00 – 22:00 Internasjonal feiring av FN-Dagen med foredrag av Ana Lopez Taylor, . . . og en invitasjon til dialog og hygge. Gratis adgang. Enkel bevertning. Arrangør: Kilden Internasjonale Kulturkontor(KIK)

Ved spørsmål ta kontakt med den enkelte arrangør.

FN-Sambandet

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge

FN-Byen

Røde Kors Arendal

Aust-Agder fylkeskommune

Kilden Internasjonale Kulturkontor

Arendal kommune


14

NYHETER

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

Arendalitt sentral hos selskap i vekst: Basis Consulting AS med hovedaksjonær og arendalitt Kai Vidar Kvade i spissen vokser og får stadig flere kontrakter. Nå er Basis Consulting AS og Fujitsu Siemens Computers AS sitt prosjekt rundt etablering av driftsløsning for SAP-systemer realisert.

KUNDER: Basis Consulting er nå i gang med drifting for nye og eksisterende kunder via sitt nye SAP driftssenter på Fujitsu Siemens’ maskinvare. De første kundene er på plass, og nye kunder er på vei inn.

Moderne driftssenter – Vi har nå gått live med de første kundene i vårt nye og topp moderne driftssenter. Jeg regner med at vi tar inn fra fem til ti kunder på dette driftssenteret innen neste sommer. Både norske og svenske kunder er i målgruppen, sier Kai Vidar Kvade i Basis Consulting AS. Han estimerer at hver kunde på driftssenteret vil gi mellom 300 000 NOK og 4 millioner NOK i inntekter på et årlig

Basis Consultings driftssenter ■

nivå. Driftssenteret er designet for både små og store miljøer og dekker de krav markedet setter til et moderne og effektivt driftssenter.

Vil være en spydspiss – Vi vil sikre kostnadskontroll for våre kunder. Det er viktig med et stabilt og forutsigbart alternativ i tider med finanskrise og uro. Samtidig kan kundene fokusere på sin kjernevirksomhet. Basis Consulting AS er nå Norges største kompetansemiljø innen SAP-drift og vi har nå gjort store investeringer for å skape en enda større trygghet for våre kunder. Vi er med vår faglige kapasitet en dynamisk driftsorganisasjon som gir tett oppfølging mot kunden på alle nivåer, sier Kvade. Director Enterprise Helge Solbakken i Fujitsu Siemens Computers AS har store forventninger til samarbeidet med Basis Consulting. – Samarbeidet med Basis Consulting representerer en gylden mulighet for Fujitsu Siemens i Norge. Basis Consulting vil være

NYE KUNDER: Hovedaksjonær og arendalitt Kai Vidar Kvade i Basis Consulting foran Kjærka som ble ervervet av familien tidligere i år. Nå satser han djervt på å bli et stabilt og forutsigbart alternativ i tider med finanskrise og uro.

en spydspiss for SAP-satsingen vår i Norge, men også gi synergier i andre deler av Norden gjen-

Troskapsløfte til Norge Søndag avholder Fylkesmannen i AustAgder statsborgerseremoni på Clarion Hotel Tyholmen. 78 nye borgere skal avsi troskapsløfte.

BÅND: Konstituert fylkesmann

Svein Åril vil lede seremonien og hovedtaler er tidligere stortingspresident Jo Benkow. Dette er andre gang fylkesmannen inviterer til statsborgerseremoni. Første gang var i fjor.

Norsk fellesskap Den norske stat ønsker nye bor-

gere velkommen med statsborgerseremonien. Deltakelse er frivillig. – Vi markerer at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet, og håper også at seremonien vil bidra til å styrke båndet mellom det norske samfunnet og nye borgere, skrives det i en pressemelding. Alle som innvilges statsborgerskap etter 1. september 2006 og er over 12 år, blir spesielt invitert til seremonien. 78 nye borgere har meldt seg på seremonien denne gang. De inviterte har med seg barn, nær familie og venner som gjester.

Landets lover Til sammen blir det cirka 170 mennesker til stede ved seremonien 19. oktober. De som takker ja til å delta i seremonien, skal avsi et troskapsløfte: ”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske

Basis Consulting har lokaler i Oslo,Trondheim, Arendal og Stockholm. Konsulentselskapet har spesialisert seg på konsulenttjenester innen teknisk SAP. Selskapet tilbyr drift, support, rådgivning og prosjektgjennomføring. I løpet av de siste 12 måneder har antall ansatte i selskapet blitt doblet. Status i dag er 38 ansatte. Omsetningen ser også ut til å bli mer enn doblet. I 2007 hadde Basis Consulting en omsetning på 18,5 millioner kroner. I inneværende år forventer selskapet en omsetning på 40 millioner kroner.

samfunnet, og jeg støtter demokrati og menneskerettighetene og vil respektere landets lover”, i tillegg mottar de en gavebok. Løftet har en symbolsk betydning, og gir ingen andre plikter eller rettigheter enn de som gjelder for andre norske borgere. Programmet avsluttes med nasjonalsangen, Ja vi elsker dette landet.

Nye statsborgerne i AustAgder som har meldt seg på statsborgerseremoni: ■ Arendal .............. 28 ■ Birkenes ............. 6 ■ Froland ............... 3 ■ Grimstad ........... 19 ■ Lillesand ............. 3 ■ Risør ................... 6 ■ Tvedestrand ...... 1 ■ Vegårshei ........... 12 ■

nom selskapets nordiske satsing. Samtidig er Basis Consulting en av de beste referansepartnerne

Bjormyr på topp Nominasjonskomiteen har innstilt Kristen Bjormyr fra Arendal på Senterpartiets liste til stortingsvalget i 2009. Arendalitten Bjormyr som er bosatt på Saltrød har en allsidig politisk bakgrunn. 46åringen er fylkesleder i AustAgder Senterparti og medlem av by- og driftsstyret i Arendal. Nominasjonsmøtet avholdes 3. desember 2009. Forslag til Senterpartiets liste: 1. Kristen Bjormyr, Arendal, 2.Tone Midttun Danielsen,

man kan ha rundt drift av SAP i det norske markedet, sier Helge Solbakken. Froland, 3. Ole Magne Omdal, Iveland, 4. Liv Bratlie Løyland, Valle, 5. Knut Erik Ulltveit, Gjerstad, 6. Jorunn Tove Høiland, Evje og Hornnes, 7. Marius Moen Monrad, Risør, 8. Eli Bjorvatten, Vegårshei, 9. Stig Kvastad, Tvedestrand, 10. Margit Smeland, Åmli, 11. Sigmund Pedersen, Froland, 12. Elizebeth Moen Monrad, Risør.

Frps årsmøte Arendal Frp avholdt årsmøte 15. oktober, over 40 deltakere møtte opp.Terje Stiansen ble enstemmig gjenvalgt som formann – Dette er det mest fulltallige årsmøtet Arendal har hatt i et mellomvalgsår.Arne Austenå ble valgt til møteleder og ledet møtet trygt igjennom alle poster. Medlemsmassen vår har i år økt med nesten 20 prosent, og det er vi stolt og glad for, sier Ingebjørg Godskesen i Frp Arendal. Under årsmøtet ble Terje Stiansen enstemmig gjenvalgt som formann. Nestformann er Frode Filseth. Ingrid Skårmo,

Åshild Haugland, Alf Arnesen, Marion Tallaksen, Jan Erland Olsen ble valgt som styremedlemmer. Anders Kylland er første vara, Arne Skarli annen vara,Yngvar Kviste Hanstad tredje vara og Jürgen Hans Sievers er fjerde vara. Medlemsansvarlig er Edward Terjesen og gruppens representant er Arne Austenå. Kasserer Liv Heidi Arnesen, sekretær Kristina Terjesen og studieleder er Edward Terjesen. Arendal Frp har styremøte hver måned og gruppemøter hver mandag før komitemøte. Møtene er åpne for alle.


NYHETER

lørdag 18. oktober 2008

Midt i blinken AV CAMILLA GLAD MITIC´ OG BENTE HARSTAD

D

e står der, 20 gutter og 3 jenter. På rad og rekke, breibeinte og klare. Pistol fram, legg tilbake. Klargjør! Alle øreklokker på?, roper instruktøren. Hendene griper etter våpenet i hylsteret. Begge hender rettes mot blinken. Skyt! Det smeller i utakt, hylsene flyr sidelengs og oppover, blinker lett i sola. Tjenestemennene har stivt blikk og fyrer av seks skudd på røde rappen. Noen treffer midt i blinken, andre havner utenfor. Vi er på Flakke Loner i Birkeland. Politiet skal bytte våpen, fra revolver til pistol. Det betyr et 40 timers skytekurs på øvingsbanen.

15


16

NYHETER

lørdag 18. oktober 2008

Fra revolve

Innen en periode på to år skal alle Smith & Wesson-revolvere ut av politiets system. Tjenestemenn fra Risør i øst til Flekkefjord i vest, fra Hovden i nord og Kristiansand i sør, møtes på Birkeland skytebane til intensiv trening for å kunne håndtere det nye våpenet, pistolen. 350 deltagere er meldt på høstens kurs. på skytebanen

et halvt år, forteller øvingsleder Rune Solstad.

Skuddsikker vest

Årets politistudenter skal også kurses, men de må vente til de­ sember. Til våren begynner nye kurs. I tillegg til fullført politi­ høyskole må hver eneste tjenes­ temann gjennom en grunnpakke hvert år, deriblant det 40 timers skytekurset, som går over fem dager.   Hvert kurs avsluttes med en skytetest. Men ikke alle slipper gjennom nåløyet, det er faktisk noen som må tilbake for å ta kur­ set om igjen, sikkerhetskravene er høye og presisjonen må være perfekt, forteller fagansvarlig på kurset, Olav Rokseth. Han sier at politiet nå krever mer av tjenestemennene enn noen gang tidligere.

70 000 kroners pakke Camilla Glad Mitic´

bente harstad

SKYTEBANE: Langt inne i Birkelands skoger, forbi trolske fosser, speilblanke vann, høst­ idyll og en og annen pus i høyt gress, ankommer vi skytebanen på Birkeland.

På kurs

Politiet har invitert pressen med på skytekurset, og Agderpostens utsendte, Anne Gro Ballestad og fotograf Anne Karin Andersen er parate sammen med Lillesands­ postens journalist, Karl Otto Tøn­ nessen.   – Det er duket for massakre, de har tenkt til å ta livet av oss pressefolk, ler Andersen.   – Jeg vil gjerne ha en skuddsik­ ker vest, fordi jeg har hørt dere treffer så dårlig, spøker Ballestad og så er vi i gang.   – Studenter som er ferdig på politihøgskolen og operativt personell utgjør flertallet av deltagerne, det vil kort og godt si den vanlige politimannen i gata. UEH, utrykningsenheten som består av en spesialgruppe med representanter fra ulike dis­ trikter som samles under skarpe situasjoner, tok kurset allerede i vår og har hatt pistolen i beltet i

Solstad drar ut en haug av utstyr fra bilen. Lettvesten som tåler et enhåndsvåpen, altså 9 mm eller en 38 kaliber pistol / revolver som brukes til daglig i tjeneste. Vest to, som Solstad bruker i skarpe situasjoner har innlagt keramisk plate, den tåler en kaliber 7.62 , altså et tohåndsvåpen som Mau­ seren. En metallvest mot stikkvå­ pen kan også være handy:   – Jeg har en liggende i bilen: Får jeg melding om at gjernings­ menn kan være bevæpnet med kniv, slenger jeg den utpå den ordinære vesten, sier Solstad.   Vernemaske, halsbeskyttelse, armbeskyttelse, hjelm med visir som også tåler ei kule er en del av standardpakka som skal be­ skytte tjenestemenn under ulike oppdrag.   – Politidistriktet har satset og prioritert verneutstyr, det er også et stort økonomisk løft å gå over fra revolver til pistol, forteller Solstad En standardpakke med verneutstyr for en tjenestemann koster den nette sum av 70 000 kroner, hvor pistolen står for

10 000 av summen. Det koster med andre ord å være trygg.   – Vi er samfunnets tjeneste­ menn og vi skal gå inn der det trengs, men vi trenger beskyttelse og sikkerhetspakka betyr en langt større trygghet ute i felten når det virkelig kan bli action, sier han og slår fast at politiet i dag er forberedt på en helt annen måte enn før.

Attributter

Det er en tysker som nå får plass i beltene til politiet landet rundt, en 9 mm Hechler unt Koch.   – Pistolen har for øvrig lik am­ munisjon som maskinpistolen, men den har større slagstyrke, et hjelpesikte gir også større presi­ sjon, sier Solstad.   Det er flere grunner til at re­ volveren nå kasseres, blant annet hadde den ikke muligheten for et montert lys på siktet. Det har pistolen; en snedig liten sak som bare klikker på plass, og som kan tas av og brukes som ren lom­ melykt.   – Det er litt upraktisk å holde lommelykta i den ene hånden og våpenet i den andre, sier Solstad om hvordan det var før. I tillegg er pistolen lettere, har bedre sikte og gir dermed også større presi­ sjon.   Pistolen er også utstyrt med såkalte punkter av tritium som sørger for et selvlysende sikte, en klar fordel nattestid.

Organisert kriminalitet

Likevel, nykomlingen krever mer av tjenestemannen.   – Det er flere prosesser som må til før du er klar til å skyte med pistolen, det fører til bedret sik­ kerhet, men vanskelighetsgraden for brukeren øker, sier han.   – Med revolveren vippa du bare ut tønna, kjørte kulene i og så var du klar. Med pristolen er det annerledes, men bedre, mener Solstad, som også ser en klar fordel med omleggingen tatt i betraktning et stadig økende kri­

Vi møter skytekyndige ”bad boys” og da er det godt å ha en kapasitet som går utover de tradisjonelle seks skuddene i revolveren.

- Øvingsleder Rune Solstad

minelt samfunn.   – Det er ikke bare snakk om at en klikker i fylla og skyter løs, vi møter i enda større grad organisert kriminalitet, vi møter skytekyndige ”bad boys” og da er det godt å ha en kapasitet som går utover de tradisjonelle seks skuddene i revolveren, mener øvingslederen.   For pistolen tar 15 skudd i hvert magasin, standard utstyr for en tjenestemann er to maga­ siner, altså 30 skudd.   – Det går i utgangspunktet an å få tak i magasiner som tar langt flere skudd enn 15, men det blir upraktisk når magasinet slenger langt nedenfor selve våpenet, sier Solstad og smiler.   Han understreker at det vil ta tid før revolveren er fullstendig faset ut. Ca to år, estimerer Sol­ stad.   – Men hvor blir det så av de tusenvis av våpnene som politiet får til overs?   – Det er ikke bestemt, kanskje til politiets reserver, eller i ver­ ste fall havner de i kverna, sier Rokseth.

Klar, ferdig, skyt

Vi er midt i prosessen, det er sjette kursuke, seks gjenstår. Gruppa vi skal se på begynte mandag denne uken. Vi blir gelei­ det inn på området av Solstad og co, en knitrende bålplass på selve skytebanen møter oss, gjennom røyken skimter vi uniformerte skikkelser på rekke foran blink­ skivene. Instruktørene på sky­ tebanen har høyeste utdanning fra politihøgskolen eller lang erfaring fra beredskapstroppen. De er seks som rullerer på rundt 25 elever på hvert kurs. Formålet er at hver elev skal få en nøye og presis oppfølging for å sikre nøyaktigheten.   – Vi legger stor vekt på sik­ kerheten, det er prioritert, eller ”pri en” som Solstad sier, både for både publikum og tjeneste­ mann.   I dag er det duket for grunnleg­ gende pistoltrening med skyting på blink.

Øvelser

Sikkerhetsreglene er slått opp med stor skrift og med tegne­ stifter på stolpene foran øvings­ banen.


NYHETER

lørdag 18. oktober 2008

17

er til pistol   – Vi stresser sikkerheten veldig, repeterer Solstad.   Kurslederne evaluerer elevene mellom hver øvelse, snakker med tjenestemannen, veileder. Fokus skiftes, ”menneskelinja” skal tettere opp mot blinkene. De skal skyte med en hånd.   De snur seg, går med lange steg mot tønna som glimrer som gull. Den rommer tusenvis av 9 mm kuler. De lader igjen. Klar!   Smellene skjærer himmelen, fuglene har for lengst fløyet, mens eimen av brent ved smyger seg ut av gjemmestedet treffer flere blink. Plass nummer 15, 16, 17, og 18 tilhører arendalsgutter. De er ”farlig” nærme senter.   – I løpet av uka ser vi at nesten alle skyter blink hele tiden, sier Solstad.

Samarbeid mellom etater Velvillige arendalitter sørger for at politiet får egnede øvingsplasser.   – Folk som skal rive huset sitt, ringer oss og tilbyr oss huset som øvingslokale, ofte samarbeider vi med brannvesenet. En ”gal mann” som setter fyr på et hus er et godt utgangspunkt for en kombiløsning mellom to etater, sier Solstad.

  Gjennom ulike oppgaver skal kursdeltagerne gjennomgå øvelser som eskalerer i vanskelighetsgrad etter hvert som dagene går. Solstad er litt hemmelighetsfull, som forventet er. Men tjenestemennene skal trene på alt fra ordinær blink, til mer utfordrene oppgaver, som i team der de vil få et oppdrag de må løse, blant annet i et hus. Der må de også takle øvelsessituasjoner som fordrer kjappe avgjørelser som ulike blinker i kategorien; snilt barn og slem skurk.   – Prosessene i oppgaven handler ikke om selve reaksjonslengden, men mer om kjennskapet til eget våpen og presisjonen, forklarer Solstad og Rokseth.

Økt responstid Det er et stort fokus på at politiet skal senke sin responstid, derfor er enkelte biler forhåndslagret med våpen. Hovedstaden har vært på banen i lengre tid, men på Agder trådte ordningen i kraft for ca to år siden. En bil i hver driftsenhet er som regel forhåndslagret, det vil si at bilen har våpen liggende, sier Solstad. Det vil føre til hurtigere assistanse til publikum i fare.

TAKKER: Politiet ønsker å takke Skytebanen på Birkeland for fantastisk velvilje, og også Birkeland pistolklubb.

LILLEGUTT: En herlig styla Mercedes i kategorien terrengkjøretøy som politiet for øvrig har ervervet fra militæret er blitt til stabens høyt elskede bil med navnet: ”Guttungen”. Øvingsleder Rune Solstad har ved hjelp av Viking fått sveisa på sidebrett og en heftig rambukk i front. Lillegutt er også innrettet med en stige på taket og er det nødvendig kan bilen huse 10-15 mann på tak og sider. Bilen har for øvrig blitt testa ut på danmarksbåten. Klar for terror, any time. Staben innehar for øvrig en litt mer ”feminin” utgave som har tilnavnet: ”Jentungen”. På bildet øvingsleder Rune Solstad og bak, fagansvarlig på kurset, Olav Rokseth.


18

NYHETER

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

FN-dagen 24. oktober:

Kampanjeåpning med barnekunst Samarbeid

Utstillingsåpningen i Arendal skjer på Kulturhuset på FN-dagen 24. oktober under miljø- og utviklings- minister Erik Solheims besøk. Uken etter vil hele utstillingen, 10 originaler og 16 posters, kunne studeres på nært hold på Arendal bibliotek. Utstillingen blir samtidig ett av elementene i Arendal kommunes arrangement ”Internasjonal uke” og er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Arendal kommune og UNEP/GRID-Arendal.

FN har valgt Arendal som lanseringssted i Norge for sin nye kampanje ”UNite to Combat Climate Change”. Til lanseringen har byen - som det eneste stedet utenfor New York - fått æren av å stille ut et utvalg av FN- Unik sjanse premiert barnekunst. Nå er sjansen der til å få et FN-

NETTAUKSJON: Bildene

har aldri vært utstilt tidligere. For første gang i historien har FN valgt å tilby bildene på en storstilt nettauksjon. Utstillingene skjer samtidig i Arendal og New York.

premiert bilde på veggen – i bedriftskantinen, i skolens aula, eller simpelthen på veggen hjemme. Motivene er fargerike uttrykk for barns tanker om klimatrusselen verden står overfor,

og hva vi selv og verdens ledere kan gjøre for å snu utviklingen. Bildene er plukket ut blant vinnerbidrag fra de nær 20 årene FNs miljøprogram (UNEP) har arrangert tegnekonkurranse for barn og unge. Bildene er med andre ord de beste blant de beste. – Vi er stolte over å ha fått UNEPs velsignelse til å lansere utstillingen og auksjonen også her i vår egen FN-by, sier UNEP/ GRID-Arendal-direktør, Peter Prokoch. – Spesielt hyggelig ville det være om noen av bildene blir innkjøpt lokalt, tilføyer han. Interesserte kan i god tid få nærmere opplysninger om nettauksjonen ved å henvende seg til UNEP/GRID-Arendal.

Barn særlig rammet

Pengene fra auksjonen er øre-

Spesielt hyggelig ville det være om noen av bildene blir innkjøpt lokalt. - Peter Prokoch

merket UNICEF-prosjekter for barn i områder som alt er rammet av klimaendringene, som flom, stigende havnivå og tørke. – Klimaendringenes direkte følger for barn har hittil vært et forsømt område i debatten, sier Prokosch. Barnekunstutstillingen med auksjon er ett av tiltakene i FNs strategi for å rette opp dette. Den formidler klart og tydelig barns frykt og deres tanker om løsninger og har et kraftig buskap til verdens ledere.

Kampanjestart

Den verdensomspennende kampanjen ”UNite to Combat Climate Change” skal vekke til ansvarsbevissthet hos så vel opinionen som hos verdens beslutningstakere og lede opp mot FNs neste store klimakonferanse, som holdes i København i desember 2009. Den samlede utstilling av barnekunst vil turnere mellom alle byer hvor FN arrangerer forberedende møter, og på den store klimakonferansen i København, vil den bli et sentralt blikkfang.

NATUR INSPIRERER: Under journalistbesøFra v.: August, Philip og Aleksander, alle

Paint for the Pla

Bli med nekonk For første gang får barn og unge i Arendal spesiell oppfordring fra FN om å delta i den verdensomspennende tegnekonkurransen ”Paint for the Planet”.

KICK-OFF: Med miljø- og utviklings-

minister Erik Solheim i spissen, skal det på FN-dagen gå et barnetog med flagg og faner fra FN-huset. Barn fra flere av skolene i byen deltar, og toget skal ende opp på Kulturhuset hvor barnekunstutstillingen skal åpnes.

Lokale vinnere

FLOM: Barnas motiver viser hva de frykter kan skje, eller som alt har skjedd der de bor, og hva de mener verdens ledere bør gjøre. 15 år gamle Anjali Chandrashekar fra India vet allerede godt hvordan en storflom kan skylle med seg alt og alle i dens vei.

– Alle skolene i kommunen vil bli utfordret til å sende inn bidrag til konkurransen fra elever mellom 6 og 16 år, forteller Bente Pedersen, rektor ved Arendal Internasjonale Skole (AIS) som har gitt praktisk skoleassistanse til UNEP/GRID-Arendal i oppstarten. – En lokalt oppnevnt jury skal så plukke ut de beste tegningene og sende dem videre til New York. Her blir de med i vurderingen hos FNs offisielle jury for den verdensomspennende konkurransen, forteller rektoren videre.


NYHETER

lørdag 18. oktober 2008

19

Lokale initiativ vekker FN-oppsikt Når Arendal har påkalt FNs oppmerksomhet i en slik grad at byen er valgt som lanseringssted for kampanje og nettauksjon parallelt med New York, er det på grunn av summen av håndfaste lokale miljøinitiativ.

KLIMAKVOTER: FN-huset

ket på AIS var det de normale naturforandringene som var tema for tegnetimen. 10 år, hadde valgt hvert sitt fargesprakende høstblad som inspirasjon.

anet:

d i FNs tegkurranse Finn ditt motiv

Konkurransen ”Paint for the Planet” inngår i kampanjen ”UNite to Combat Climate Change”. Gjennom tegningene inviteres barn i Arendal til å gi uttrykk for sine tanker om klimatrusselen, og hva vi selv og verdens ledere kan gjøre for å snu utviklingen.   – Tegningene skal være i vanlig A4format, understreker Pedersen, en størrelse barn flest er fortrolige med. Det er bare å kaste seg over tegneblokken og fargeblyantene og finne et slående motiv. På biblioteket får barna en hel uke til å hente inspirasjon fra de tidligere premierte barnetegningene.

i Arendal som eies av UNEP/ GRID-Arendal og Arendal kommune, vekker oppsikt nasjonalt og internasjonalt med sine tekniske løsninger for å omgjøre den gamle kraftverkgården til et tilnærmet klimanøytralt bygg. Andre tiltak, blant annet omlegging av reisevirksomheten og betaling av klimakvoter har gjort også driften tilnærmet CO2- nøytral.   Kommunens politikere har

fulgt opp med sin erklærte målsetting om å bli klimanøytral kommune innen utgangen av 2008. Og da ”Climate Neutral Network” ble lansert på UNEPs toppmøte i februar i år, var kommunen en av fire byer i verden som straks ble medlem.

Festivalene

Prikken over i-en sørget kommunens festivaler for i sommer. Sammen har Hovefestivalen, Canal Street og VM i Offshore satset på høy miljøprofil og innmelding i ”Climate Neutral Network”. Dette har vakt oppsikt i FN, forteller Peter Prokosch.

Oppfordrer bedrifter

Nettverket består av land, byer og organisasjoner som tar mål av seg til å bli klimanøytrale. Nettverket skal inspirere og utfordre til innbyrdes konkurranse om å bli best på miljø. Nettverkets hjemmeside er laget ved UNEP/GRID-Arendal.   – Vi ønsker å gå aktivt ut og invitere offentlige og private bedrifter i arendalsområdet til å bli medlemmer av nettverket, sier Prokosch.

Legg om vanene

– Men, tilføyer han, og vifter med UNEP/GRID-Arendals siste publikasjon:   – Virkelig klimanøytral blir ikke kommunen før vi får hele befolkningen med oss i bestrebelsene for å redusere de private CO2-utslippene.   Boka ”Kick the Habit” gir konkrete anvisninger for hvordan enkeltpersoner på alle nivåer i samfunnet kan bidra ved enkel omlegging av vaner og rutiner. Boka inngår i en serie av populariserte rapporter fra UNEP/GRID-Arendal med informasjon basert på Klimapanelets rapporter. Disse er i bruk av foredragsholdere og i undervisning over hele verden.

Barna er best

– Barn har vist seg å være gode miljøambassadører i egne familier. Vi håper og tror at barnekunstutstillingen og spesialinvitasjonen til barn og unge i Arendal om å delta i tegnekonkurransen ”Paint for the Planet” kan øke miljøbevisstheten hos folk flest og sette oss enda tydeligere på kartet som FN-by, sier Prokosch.

Vinnerbidrag

Frist for innsending til den lokale konkurransen er satt til 1. desember. Vinnerne blir bekjentgjort og premiert 10. desember, på FNdagen for Menneskerettigheter.   Vinnertegningene blir så sendt til New York for å bli med i vurderingen av den verdensomspennende konkurransen av FNs offisielle jury. Fristen for denne er 15. januar.   Vinnerbildene kan også bli vurdert som motiver for UNICEFs velkjente postkortserier.

DIREKTØR: Peter Prokosch. 

Arkivfoto: Camilla Glad Mitic’.

Nyttige nettadresser: Barnekunstauksjonen: Climate Neutral Network: UNEP/GRID-Arendal:

www.unep.org/paint4planet www.climateneutral.unep.org/ www.grida.no


20

lørdag 18. oktober 2008

Der Galtesund og Tromøysund møtes På vingene: nils P. Vigerstøl

I dag har vi hentet flybildet vårt fra Skilsøy. Riktignok har vi hatt Skilsøy fra luften før, men det er nå engang slik, at uansett hvilke vinkler det fotograferes fra – så er det alltid ønsker om ”litt mer fra den kanten”. Og det gjør vi så gjerne, og håper at en herre ved navn Thorstensen finner sitt hus i dag.

Bilferge I Galtesund ser vi til venstre Fladholmen og Knubben til høyre. Spissen som strekker seg ut i fjorden mot sentrum helt til venstre i bildet er Omsødden, der vi like bak ser brygga til skilsøyferga og snuplassen på Riksvei 409 som ender her, og som kommer fra Tromøybrua, over Tybakken og Pusnes. Helt fram til Tromøybrua åpnet i 1961 gikk det bilferge mellom Arendal og Skilsøy.

Skilsøytoppen Partiet midt på Skilsøy kalles for Skilsøytoppen, og bukta bak som kommer inn fra Galtesund er Fjellvig. På motsatt side, mot Tromøysund ligger bedriftene Aker Pusnes AS og NLI Nyland, henholdsvis engeneerings- og produksjonsvirksomheter for skip og offshore relatert aktivitet.   På pynten bak bedriftene ligger gamle Pusnes Gård, og den skogbevokste åskammen som buer seg mot høyre er Pusnesheia. Bak den går den dype bukta Styrsviga inn øst for Roligheten.

Historiske bygninger Skilsøy har en rekke bevaringsverdige bygninger av historisk verdi, blant annet er området oppført med 38 SEFRAK registrerte bygninger, i tillegg kommer åtte andre bygninger som har historisk verdi.   Skilsøy var i sin tid en øy, der sundet gikk mellom Pusnes og Fjellvig, men gjenfylt for mange år siden. Det lå en skipsvert her ved sundet, som også var begynnelsen på det som senere ble et moderne stålskipsverft etter datidens målestokk.

skilsøy

Skilsøy


fra luften

lørdag 18. oktober 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Skilsøy har referansenummer 7459.

21


22

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

NYHETER

TIDENDES BILSIDER

Godt fornøyde bilselg Leder av AustAgder Bilbransjeforening, Magnar Hovatn, har ledet bilbransjen i fylket gjennom de siste tre årene. Han kjenner seg ikke igjen i det bildet som media tegner av situasjonen.

Selv er frolendingen Magnar Hovatn daglig leder av Strømmen Bil som forhandler Honda, Jeep, Dodge og Chrysler. Han har drevet bilbutikk over 10 år, men egentlig er han utdannet bilmekaniker. Den 44 år gamle forretningsmannen har ellers drevet

med bil hele sitt liv. Da han begynte virksomheten, var det først i lokalene over det som var Strømmen Mat, men etter at den forretningen ble lagt ned har han utvidet forretningen sin til å omfatte hele bygningen. Nå har han en utstillingsflate på 700 kvadratmeter i tillegg til kontorer og verksted, samt et stort uteområde.

– Både jeg og kollegene mine i bilbransjen, her lokalt, ser lyst på fremtiden, sier han til Arendals Tidende. Selv har jeg hatt økning i salget helt siden jeg begynte som bilforhandler i 1997. På den måten har jeg bygd opp en stor og stabil kundekrets for bilmerkene jeg er forhandler av, og folk kjøper fortsatt nye biler, sier han.

både oppgang og nedgang, som det alltid har vært og vil være. Men dagens situasjon tar vi med knusende ro. Jeg har merket meg en veldig opphausing av pessimisme i media, en situasjon veken jeg eller mine kolleger i bransjen føler oss hjemme i, sier han. Og mener det er skapt et helt forvrengt bilde av bransjen.

Forvrengt bilde

Hovatn sier at bilbransjen som sådan i fjor hadde et år som avvek fra normalen ved et unormalt høyt salg av nybiler. I Norge ble det da solgt over nye 129 000 personbiler. Mot

Magnar Hovatn er svært lite fornøyd med måten enkelte lokale media har brukt i sine fremstillinger av utviklingen i bransjen. – Vi har sett tider med

Unormalt

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Kontakt:

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 Vi selger og monterer LOCARI INNERSKJERMER

normalen som ligger et sted mellom 95 000 og 110 000 biler. Han mener at det med stor sannsynlighet vil bli solgt rundt 108 000 biler i år. Det mener han viser at det selges bra med biler i år også. – Det som var litt spesielt her hos forhandlerne i Aust-Agder i fjor, var en rekke leasingavtaler som ble inngått med kommuner for et samlet antall på over 200 biler. Dette gjør seg gjeldene hver tredje år, og gir selvfølgelig utslag på den lokale salgsstatistikken, sier han. Hovatn mener derfor det blir helt feil å sammenlikne tallene fra august i fjor, som altså var unormalt høyt på grunn av disse spesielle situasjonene, med august i år. – Tallene er isolert sett ikke sammenlignbare som mål på utviklingen. Det blir rett og slett veldig feil. Slik media har fremstilt disse


NYHETER

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

TIDENDES BILSIDER

23

gere tallene viser dette en nedgang i denne perioden på 49 prosent, og det er på ingen måte representativt. Hadde undersøkelsen gått ytterligere ett år tilbake i tid og vist utviklingen gjennom de siste to årene, ville tallene ha vært i pluss så langt i 2008, sier Hovatn til Arendal Tidende. Han viser til at dersom man justerer for de 200 leasingbilene har vi ikke reell tilbakegang overhodet, derfor er det ingen dramatikk så langt, sier han.

Nybilkunder Først gjennom de aller siste ukene har han merket at folk er blitt noe mer forsiktige. – Men vi har desto mer reparasjoner og servicer, og faktisk også en del ekstra bruktbilsalg. Men det som også er viktig, vi selger bra med nye biler om dagen og vi har godt besøk i butikken. Daglig har vi flere prøvekjøringer av kunder som vil kjøre seg ny bil, og det er likt med alle kollegene i bransjen. Mange bilforhandlere i fylket har høstkampanjer på gang og med gode tilbud. Derfor er det slik at vi i bilbransjeforeninen ser lyst på resten av året sier Magne Hovatn.

GODT FORNØYD: Magnar Hovatn ved Strømme bil er leder av Aust-Agder Bilbransjeforening. – Verken jeg eller kollegene mine i foreningen kjenner oss igjen i det bildet som deler av media skaper om nybilsalget. Vi er tvert om godt fornøyd og ser lyst på resten av året, sier han.


24

TEMA : BIL

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

TIDENDES BILSIDER

Stopper salget av firehjulinger Suzuki Arendal stanser salget av firehjulingen, ATV, i sine lokaler på Myrene i Arendal. Avgjørelsen er tuftet på et ønske om full fokus på bilsalget og et bevisst miljøtiltak.

leder ved Suzuki Arendal, Rune Jacobsen

Passer ikke Salget av firhjulinger her i landet har økt betraktelig og Suzuki Arendal har vært en aktør som har solgt bra med både nytt og brukt, sier han. Men firehjulingen passer ikke inn i profilen arendalsfirmaet har valgt.

Fortsatt hjelp Importør Erling Sande AS jobber nå med å finne en annen forhandler i vårt distrikt, sier daglig

– Våre tidligere kunder og eiere av ATV vil selvfølgelig få hjelp hos oss inntil det er en ny forhandler i distriktet, lover Jacobsen.

Rekordsalg Suzuki Arendal RSA merker lite til den økonomiske ”krisen” som angivelig herjer landet. September var en økonomisk høydare med et bruktbil salg som økte med 38 prosent i forhold til samme tid i fjor. Nybilsalget har holdt seg jevnt gjennom hele 2008,

mens verkstedets omsetning økte med 40 prosent. – Vår finansandel økte med 60 prosent fra samme periode i fjor, vi solgte finans for nesten 4 millioner bare i september, det er vi svært fornøyd med sier daglig leder Rune Jacobsen.

Nye regler for tungbiler I juli i år ble det innført tre endringer i kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fra 1. november inntrer nye regler for mønsterdybde for tungbiler.

NYSATSING: Suzuki Arendal stopper nå med salget av firehjulinger. De ønsker større fokus på bilsalget og ønsker også å satse miljøvennlig, sier daglig leder Rune Jacobsen. Arkivfoto: Stein Bay Styrvold

Den første endringen gir kontrollørene fra politiet og Statens vegvesen hjemmel til å pålegge hvile for sjåførene som har brutt kjøreog hviletidsbestemmelsen, dersom videre kjøring kan utgjøre fare for trafikksikkerheten. Endring nummer to innebærer at aktører innen

transportbransjen blir pålagt ansvar for å koordinere transporttidsplaner som samsvarer med kjøre- og hviletidsregelverket. Dersom sjåfører har brutt reglene for kjøre- og hviletid, også i et annet EU/EØS-land, åpner den tredje endringen for at de kan straffes her i Norge,

uavhengig av statsborgerskap eller bostedsland. Fra 1. november må også

lastebiler ha minst 3 millimeter mønsterdybde i dekkene vinterstid.

Personbilens vinterutrustning Statens vegvesens hovedanbefaling nå når det går mot vinter er: Bruk hodet! I tillegg til vettug kjøring er det sjåførens ansvar at bilen har riktige dekk. I Sør-Norge er vinterhalvåret fra 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. Det er opp til sjåføren å forsikre seg om at dekkene som brukes gir tilstrekkelig veggrep. Vinterstid må dekkene som brukes ha minst 3 millimeter mønsterdybde uansett dekktype. Forskriftene sier også: * Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet like egenskaper. * Hjulene må være i tilstrekkelig statisk og dynamisk balanse. * Sommerdekk er generelt uegnet til bruk på vinterføre på grunn av gummiblanding og mønster. * I vinterhalvåret er det ikke påkrevd med pigg-

dekk, men piggdekk kan ved enkelte føreforhold gi bedre veggrep. * Det anbefales 5 millimeter mønsterdybde for dekk på kjøretøy over 3500 kg. * Biler under 3500 kg som utstyres med piggdekk må ha det på alle hjulene. En kan likevel ha piggdekk på en aksel og kjetting ellers. * For biler over 3500 kg som utstyres med piggdekk skal kjøretøyet ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. * Så lenge piggdekkene plasseres symmetrisk om kjøretøyets lengdeakse, er det tilstrekkelig at bare ett hjul i tvillingmontering har piggdekk.


TEMA : BIL

LÃ&#x2DC;RDAG 18. OKTOBER 2008

TIDENDES BILSIDER

25


26

LÃ&#x2DC;RDAG 18. OKTOBER 2008

TEMA : BIL

TIDENDES BILSIDER


TEMA : BIL

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

TIDENDES BILSIDER

AVVENTER: Austre Moland er svært utålmodige etter å få en avklaring på hvor den nye E18 skal gå gjennom bygda. Nå er det mange streker på kartet som lammer den naturlige veksten og utviklingen i området. På bildet ser vi nåværende E18 forbi Longum og Nesheim, og området mot høyre der den nye traseen skal gå et eller annet sted.

Folkekrav om valg av trasé for ny E18 Under folkemøtet om Nesheim skole sist tirsdag, ble det også reist krav fra salen om at politikerne nå finner fram til, og kan bli enige om, en ny trasé for E18.

Usikkerheten om hvor den nye E18 skal gå gjennom Austre Moland hviler som en mare over bygda. Flere

av de fremmøtte som tok ordet sa at når veitrasen er så uavklart, får ikke bygda delta i den naturlige utviklingen og veksten i kommunen. Dette rammer igjen boligbyggingen, som ellers ville styrke grunnlaget for barneskolen i dette oppvekstområde. Kåre Gunnar Fløystad, Sp, hadde denne kommentaren til Arendals Tidende etter møtet: – Det er nå 40 år siden Vegvesenet begynte å stikke ned påler på jordene hjemme på Fløystad og fortalte her skulle den nye E18 gå. Siden er det blitt mange streker på kartet som delvis går gjennom

området som er aktuelt for utbygging. Derfor mener vi at veimyndighetene og kommunen nå må finne fram til hvor veien skal gå, slik at også kommunen kan komme opp med reguleringsplaner slik at vi får en strek på kartet å forholde oss til, sier Fløystad. Et eget politikerutvalg fra Tvedestrand og Arendal kommuner samt fylkeskommunen har arbeidet med linjevalget siden 2005. – Men det har ikke lykkes noen å få vite hva de har arbeidet med og hvor langt de eventuelt er kommet er kommet i dette arbeidet, sier Fløystad.

27


28

TEMA : BIL

LØRDAG 18. OKTOBER 2008

TIDENDES BILSIDER

EU-kontroll viktig for trafikksikkerheten:

Bremsefeil på fire år gamle biler Tall fra NAFs nær 100 000 EU-kontroller i 2007, viser at de samme feilene går igjen på nye og gamle biler. Bremser, hjuloppheng, styring, dekk og lys er det som gir flest anmerkninger både på fire års gamle biler og ti år gamle biler. Dette viser at EU-kontrollen er viktig for trafikksikkerheten. – Det er interessant at prosentfordelingen er lik uavhengig av alder. Flere eldre biler har feil enn nye. Det er naturlig og ikke overraskende for oss, men at så mange som en av fem fire års gamle biler hadde mangler, er mer urovekkende, sier Lars Borger Hansen, direktør for NAF Bilteknikk i en pressemelding fra NAF.

Bremsefeil Det er stilt spørsmålstegn ved om det er nødvendig at biler skal til EU-kontroll allerede etter fire år. Når det viser seg at en av fem biler har feil, viser det at kontrollen er viktig. Ser man på hva slags type feil som er vanligst, er det helt klart at EU-kontroll fra bilen er fire år er viktig for trafikksikkerheten. – Hele 36,1 prosent av feilene var relatert til bremser. Det er et veldig høyt tall på såpass nye

BREMSER: Det er spesielt mye feil med bremsene bak på biler.

biler. Spesielt ser vi mye feil med bremsene bak. Det kan gi mange ubehagelige overraskelser ved behov for hard oppbremsing, fortsetter Borger Hansen.

Overraskende Pressemeldingen forteller videre at andre hyppige feil NAF finner går på hjuloppheng, styring og dekk. Nesten 25 prosent av feilene fant NAF her. I tillegg er det for mange feil med lys. – Når det gjelder lys er det overraskende at så mange kommer til oss uten lys som fungerer. Det virker som om folk enten ikke sjekker at lysene fungerer,

Illustrasjonsfoto

eller at det har blitt for komplisert å skifte ut pærene for folk flest. Særlig nå om høsten er det livsfarlig å kjøre med manglende lys. Det kan føre til unødvendig mange farlige situasjoner for en selv og medtrafikantene, mener Lars Borger Hansen.

Typer feil: 10 år gamle Bremser 39 % Hjuloppheng, fjæring, dekk 27,2 % Lys 14,8 % Styring 7,7 % Miljø 5,3 % Øvrige feil 6%

Trafikksikkerhet

4 år gamle 36,1 % 24,4 % 14,6 % 12,1 % 2,7 % 10,1 % KILDE: NAF Bilteknikk

Og jo eldre bilene blir dess flere biler har feil. Ser man på ti år gamle biler er det 55 prosent av de kontrollerte bilene som det blir funnet feil på. Fordelingen på typen feil er om lag den samme som for de fire år gamle bilene. – Vi ser at når bilene blir ti år og

eldre er det mange som har feil. Ut fra våre tall ser det ut som det hadde vært en fordel om bilene måtte til EU-kontroll hvert år når de passerer ti år i alder, uttaler Lars Borger Hansen. – Dette vil bedre trafikksik-

kerheten. Når over halvparten av bilene har feil, skaper dette en risiko i trafikken. Med årlige kontroller kunne mange feil vært luket ut i tide, avslutter Borger Hansen.

Kjøre- og hviletidskontroll Statens vegvesen utførte i septembers siste uke landsomfattende kjøre- og hviletidskontroller. I år kontrolleres 1 prosent av sjåførdøgnene, målsettingen er å øke til 3 prosent i 2010.

KONTROLL: Vegvesenet gjennomførte landsomfattende kontroller siste uken i september. Illustrasjonsfoto.

Av 1529 kontrollerte tungbilkjørere var det 28 prosent som brøt regelverket i kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Prosentandelen fra samme type kontroller i 2007 var 30, det var en økning fra 2006 på hele 10 prosent. Tidligere kontroller har vist at det er mangelfull kunnskap blant sjåførene om utstyr som digitale fartsskrivere, bruk av dette og kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Sjåførene opplyser også om sterkt press fra både arbeidsgiver, speditør og oppdragsgivere som grunn til at de velger å bryte bestemmelsene.

Transportøkonomisk Institutt har gjennomført en undersøkelse for Statens vegvesen som viser en klar sammenheng mellom brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og sjåfører som sovner bak rattet. Det er de unge langtransportsjåførene som oftest bryter de pålagte hvilereglene og sovner bak rattet. Mellom 15 og 20 prosent av alle ulykker med lastebiler skyldes at sjåføren sovner. I disse tilfellene skjer ulykkene ofte med stor fart uten nedbremsing, noe som medfører ekstra alvorlige konsekvenser.


TEMA : BIL

LÃ&#x2DC;RDAG 18. OKTOBER 2008

TIDENDES BILSIDER

29


30

LÃ&#x2DC;RDAG 18. OKTOBER 2008

TEMA : BIL

TIDENDES BILSIDER


annonser

lørdag 18. oktober 2008

31


32

kryssord / sudoku

lørdag 18. oktober 2008

Premiekryssord uke 42 Hver uke trekker vi ut en vinner som premieres med en bok. Lykke til med arbeidet - løsningen er kanskje nærmere enn du tror!

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no ER KOMMET

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no ER ETAB- PÅ KON LERT I FERAN AREN SE I DAL SKIEN

A

YTRER

LEDD

K

UKE BLAD STEMME

A

PIKE NAVN

FIENDE

O

EIME

S

P E R S O N A L H U S E T SKRIFT TEGN

IKKE

E

I

TALL RADI KAL

R U N E R GRAVE

FAN TASI VAKRE

PIKE NAVN

LYS BILDER

D

N I

POR SJON

F

D

I

SPRÅK

TILSTREKKELIG GRESK BOKSTAV

N O K

F

I

N S K

GUTTE NAVN

O V E

STJELE

T A SKRUR KJØRE TØY

MISSE GUTTE NAVN

T R

RAD

N

B

R

G O D

U

TALL FRI

G R Y A

S T Å

L E TIDSROM

P

R E V

VÅPEN

KOMMUNALT UTVALG

BYDEL

L

LYD KORT

I

INNSJØ

N

MEGET STERKT

TÅRE

INNE HAVER

ANFALL

SKINNER

I

G

I

V E R S T L O K K

M Å N E D

LEVER GUTTE NAVN

E R

E

T E S

URNER

FIKK APL

M I

P

I

I

L

L L

G A B R

I

L L E GLANS

I

K R U K K E R

PARTI

R V

HAVDYR

UTROP

SOLGUD

LIKE

P E N N

KJØK KEN RED SKAP

M

E A T

F Ø R T

SKY

I

D R O

TANZA NIA

DEKSEL

PIKE NAVN FÆLT

RE KLAME

N

F L A S H

KLO

FASE GLI

TANKE VIS

OMRÅDE

NIVÅ

SMYKKE DALTE

YTRER

GYLDIG

KORTE

Tyr Bein Rigvandre

FØR

TONE

SEIL FARTØY SPISTE

H

E

STAT

MÅNED

ANLEGG LEDDET

TOPP KORT

PREPO SISJON

O

HAST

L

I

FEEN

E L L A

E

TILBAKE

E

SMERTE

A

BRUK KET ASTAT

DRETTE

BRO DERE VASE

ORDNE

L

A V

T R E T T E N

FOTO PIKE UTSTIL NAVN LING ILDSTED

ELE GANSE

KIKKER

MINKER

REKKA SORG

ÆRBØ DIG HILSEN

SKJUL MEKRER

GÅTE

SPANIA

GJERRIGKNAR KER

URO

REKKE BIL MERKE

PIKE NAVN

BLOMST

FIK SMØRER

Navn:_______________________________________

MÅL FISKE RED SKAP

TITT

Postnr./Sted:_ ________________________________

BELEGG

HVILER FRESE

SANG

STOR BIL

Tlf.:_ _______________________________________ E-post:______________________________________ Løsningen sendes til: Arendals Tidende, Møllebakken 15, 4841 Arendal eller send løsningsordene inn på: post@at-avis.no Løsningen må være oss i hende innen fredag 24.10 kl. 09.00.

2 5 3 6 8 7 1 4

1 6 7 9 4 5 2 8 3

8 3 4 2 1 7 9 5 6

4 8 2 5 7 1 3 6 9

7 9 6 8 3 2 1 4 5

5 1 3 6 9 4 8 2 7

3 5 9 1 2 6 4 7 8

2 7 8 4 5 3 6 9 1

6

FUG LENE

NEDBØR

SEIG

ALPIN GREN

TJORE

GLITRE

7 8

SANN

3 2

SINT

TALL SKIK KELIG

TALL

UT FORME

FOR DELER NYN. PRON.

HAR

ARTE

TELE

RAKE

ISTME

BAKKE HOVED STAD

SÅNT

SLEKT NINGER

SMYKKESTEIN

BARNE SVØP

YTRE

GUD

9 5

ETSE

SLAG STED

UTLØP

4 1

FOR SINKET

OKSE

S E L

VINNER AV KRYSSORDKONKURRANSEN I ARENDALS TIDENDE NR: 79: Jenny Gundersen - Nedenes Bokpremier kan avhentes i redaksjonen på jernbanestasjonen.

9

INDISK BRØD

VITAL

PRAIER UTROP

O N A V T A L E TALL

PURKER

E R

Å T

TONEN MI

I

NORGE

TRAKK

DÅR LIGST

1000

D R Å P E E

HUMRET

L A

E L E G

SPISTE

TAB LETT FISK

M

PUND

D U R

E

SKRIVE RED SKAP SLETTE

E S S O STRUTS

Å

R A N

S N U S E

T Å

DEMRE

T

V E V E R

LYS BLINK

SIDE SKRE DET

T U L L

DYR

PRODUKSJONS BEDRIFT

U

R

TØYS

E R LIKE

DEILIG

A B B A

SIER NAF AUST AGDER TJA TIL

STOFF

REISER SEG VED JOVANN

ODDE

D

I

R E K K E

SKUE

FARGE

S V A R E T

I

RAGE VERN

F S

SVENSK GRUPPE

FASITEN

K S

SPIO NERE

KLAGE SANG LØSNE

I

M E N

FRI FOR DRET TER

SNØSKO

TUTE LITT

VEER

R A R

S A LAND

A R

I

Y

INVI TERE

ABER FORSTÅ

ØYBO EREN

BUSK

SNAKK KLOR

A

NEVNTE HAV DYRENE

S K R A P E

OLJE SEL SKAP

A S

SKUM MEL

BØNN

FARGE

KIMER

L Ø V E

DYR TALL

R E N N

B O M M E

D R E

KNEP

FOTDEL

LØP

Marius Løvendal

FOR SKJEL LIGE

K A N E L

MÅL IRETTE SETT ELSE

I

T E G E

E L G

H E

KRYD DER

INSEKT TONE

D R Ø M

S P A DYR

E L L E V E

SNÅL

FÅR BLE TIL PENGER PARK INN

TALL TELE

IKKE

ANGI

OMRÅDE FÅR STØTTE PÅ 150.000,-

TØRR

MUNN TAK

SKUE LEVERE

MASSER


kultur / kunngjøringer BOKOMTALE:

AV ARNE BERGERSEN

Ørkenfedre og ørkenmødre Når en har lest 348 tekstsider tettpakket med fakta, anekdoter, historie, vurderinger, fortellinger og teologi har en anmelder problemer med å finne dekkende ord som brukes for karakterisere det kjempearbeidet forfatteren her har gjort. Dette er et omfattende bokverk som vil bli stående som et norsk standardverk om hvordan den kontemplative spiritualiteten vokste fram i den unge kristne kirke.

Seriøst

Boka er seriøs som en lærebok eller en vitenskapelig avhandling, den spennende som en roman, og den er skrevet i et enkelt og flytende språk som kan leses av alle. Et slikt enkelt, men dekkende språk kan føres av den som har god oversikt over stoffet. Harald Olsen åpner det tre siders forordet med følgende setning: Denne boka handler om den kontemplative spiritualitetens historie. Kort konsist. Deretter følger en kunnskapsmettet og engasjerende beretning om ørkenfedre og ørkenmødre i Midtøsten og senere til en rekke andre land. Boka slutter med 13 sider med kildehenvisninger og 22 sider (ca 1250!) noter. Dette viser et seriøst arbeid på høyt vitenskapelig nivå.

Tro

Hva er så spiritualitet? Forfatteren gir svaret allerede i første avsnitt: Spiritualitet er hvordan troen ytrer og manifesterer seg

i menneskers liv. Dette kan skje på forskjellige måter, men er primært knyttet til praksis, erfaring og identitet, ikke til meninger, lære og dogmatikk. Spiritualiteten springer ut av et ønske om å gi troen autentiske uttrykk gjennom forandring i den virkelighet en lever i. Her er ikke bare snakk om meninger, men noe som angår hele mennesket i dets konkrete hverdag.

Ørken

Allerede et par hundre år etter kirkens grunnleggelse begynte de første pionerer å trekke ut i ørkenen for å finne ro og konsentrasjon i bønn, studier og et enkelt, asketisk liv, skjermet fra mennesker, sivilisasjon og støy. Senere fulgte flere, og noen fant at det var fordeler ved å bo i nærheten av hverandre. Dette ble begynnelsen til klostervesenet. Boka har mye stoff om hvordan ørkenfedre og ørkenmødre ble åndelige veiledere for mennesker som søkte råd og hjelp for grunnleggende spørsmål i livet. Her beskrives klostrenes kulturelle, religiøse og humanitære betydning for sine omgivelser, og vi kan lese interessante og spennende fortellinger om de kvinner og menn som i tro foretok valg som førte til store forandringer i deres liv, men som også ble til hjelp for andre. Olsen forteller hvordan impulsen fra ørkenen spredte seg videre, spesielt Irland, Skottland og Russland.

Særlig er det interessant å lese om den aktuelle religiøse oppvåkning i Russland, der klostrene og den ortodokse kirke opplever en sterk vekst etter sovjetsystemets fall.

Pusterom

Harald Olsen har tidligere skrevet flere bøker om disse og tilgrensende tema. Mest kjent er vel bøkene Ilden fra vest, og Den østlige pilegrimsvei. Olsen har i mange år interessert seg for disse emnene, og arbeidet iherdig med å samle stoff og kunnskap. Denne boka er foreløpig kronen på verket. Her samler han trådene og lager en helhetlig, samlet framstilling om det han har funnet og lært. I vår rastløse og oppjagede tid er det en voksende interesse for åndelig konsentrasjon for å finne ro og balanse i sinnet, og en avklaret prioritering av verdier.   Derfor er denne boka av den tidligere kultursjefen i Arendal et blinkskudd for mange. Rent praktisk inviterer han til Pusterom ca en gang i måneden i Trefoldighetskirken i Arendal. Det er også en formidling til andre av hva Harald Olsen har sett og erfart innen kontemplativ spiritualitet. Harald Olsen: Ørkenvind Arven fra ørkenens fedre og mødre Verbum 2008. 384 sider

EIENDOMSOVERDRAGELSER Gnr 222, bnr 169 er solgt for kr 1.900.000 fra Olav Nordskog til Monica Clausen Røssevold og Stein-Erik Røssevold (07.07.2008)

Arne Tveit og Marit Gjertrud Tveit Pettersen til Trommestadheia Borettslag (07.07.2008)

Gnr 52, bnr 752 er overdradd for kr 150.000 fra Nils Johan Alm Rosland til Arendal kommune (07.07.2008)

Løvetanntoppen 11 (Gnr 428, bnr 873) er solgt for kr 2.164.447 fra Terje Hovatn til Knut Olav Eliassen (07.07.2008)

Lokes vei 12 (Gnr 506, bnr 151) er solgt for kr 1.725.000 fra Erik Klemmetsen til Peter Agersnap Riis og Anna Lene Holthe (07.07.2008) Salget omfatter også Gnr 506, bnr 295

Andel av Karl Hansens vei 13 (Gnr 52, bnr 192) er overdradd fra Ole Kristian Kvamme til Kamilla Kvamme (08.07.2008)

Hauglandsheia 2 B (Gnr 503, bnr 353, seksjon 18) er solgt for kr 795.000 fra Sørlandet Sykehus Hf til Natalie Therese Flood Bågoslawsky (07.07.2008) Gnr 74, bnr 81 er solgt for kr 4.300.000 fra Solveig Marie Aas og Kjell Bjørn Olsen til Tor Sigve Vik (07.07.2008) Andel av Løvåsveien 5 (Gnr 507, bnr 538) er overdradd fra Kine Elen Aas til Bernt Aanonsen (07.07.2008) Melkedammen 11 (Gnr 507, bnr 601) er solgt for kr 1.900.000 fra Karin Bakken til Espen Trondahl og Liv Iren Høyer-Hansen (07.07.2008) Salget omfatter også Gnr 507, bnr 599 Salget omfatter også Gnr 507, Bnr 598 Myra Terrasse 6 (Gnr 37, bnr 81) er solgt for kr 2.150.000 fra Aslaug Hildeborg Dalen og Stein Heming Høilund til Terje Grut-Johnsen og Vanja Elisabeth Grut-Johnsen (07.07.2008) Kvernhusveien 1 A (Gnr 308, bnr 454) er solgt for kr 25.696.000 fra Tronstad Birgit Synnøve T, Pettersen

Gnr 418, bnr 194 er solgt for kr 1.630.000 fra Roger Werner Fossnes til Håvard Jølstad Salvesen og Anette Hansen (08.07.2008) Gnr 26, bnr 20 er overdradd fra Ellen Tveite til Janne Tveite Oland,Tore Tveite, Gudveig Tveite Johnsen og Hans Tveite (08.07.2008)

lørdag 18. oktober 2008

33

Horoskop AV TORE LOMSDALEN t.lomsdalen@libero.it

Uke 42 Væren (20. mars-19. april) Du er ivrig, har masse energi og pågangsmot. Det er vel og bra så lenge du greier å anvende dette konstruktivt. Da kan du flytte fjell om du vil. Likevel kan det ligge ett lite problem i at du overkjører andre for mye. Dermed kan konflikter oppstå, i stedet for å finne gode positive løsninger. Motto: Tenk deg om. Tyren (20. april-20. mai) Nysgjerrig og vitebegjærlig er du. Studerer eller holder du på med en eller annen utdannelse blir de neste ukene en flott periode for å erverve seg kunnskap. I kjærligheten er du også optimistisk og vil gjerne utforske. Du vil leve livet og ha det gøy. Husk, men det er også medaljens bakside. Motto: Vær realistisk. Tvillingene (21. mai-20. juni) Du kan se ting fra to sider uten at du blir følelsesmessig engasjert. Du kan veie for og imot. Avgjørelser baserer du på faktiske forhold. Skal du ta noen viktige eller strategiske beslutninger, er dette et bra tidspunkt. Du er kreative og rik på ideer. Kan lett sette deg inn i andres tenkemåte. Motto: Bruk hodet. Krepsen (21. juni-21. juli) Aktivitet og engasjement er tingen. Du har stor tro på deg selv. Higer etter å starte nye oppgaver. Ikke steng deg for mye inne. Mer du åpner opp, mer får du utrettet. Kommunikasjon og samtaler med andre er viktig. Bedring i økonomien kan det også bli, spesielt rundt midten av uken. Motto: La det skje! Løven (22. juli-22. august) Konsentrer deg om ting som betyr mest i livet ditt. Dette er ikke en tid for fest og moro. Du bør gå igjennom og vurdere saker du ikke trenger. Deretter kvitt deg med dem. På et mer indre plan, er dette en tid for en årlig oppryddingssjau med seg selv. Deretter føler du deg så mye bedre. Motto: Du er din egen herre. Jomfruen (23. august-22. september) Du er opptatt av økonomi og forretninger. Stort sett burde dette være en bra uke for slike ting. Skal du kjøpe eller selge noe, blir det viktig å planlegge nøye det du vil gjøre. Lettvinte løsninger fører ikke frem. Mot slutten av uken, spesielt i helgesvingen, bør du ikke ta noen unødige sjanser. Motto: Vær bevisst. Vekten (23. september-22. oktober) Du stortrives når du kan snakke med folk. Ikke bare dagligdags prat, men også når du kan diskutere ting som opptar deg. Du er både nysgjerrig og vitebegjærlig. Alt vil du vite. Pass på at du ikke blir skravlete. Konsentrer deg om den informasjonen som er viktig og kan brukes konstruktivt. Motto: Samle kunnskap. Skorpionen (23. oktober-21. november) Tendensen kan være at du overanalyserer motivene bak dine handlinger. Du har lyst til å gjøre noen endringer, men holder deg tilbake. Benytt positive energier i begynnelsen av uken. Senere vil du helst tvinge din vilje og løsninger igjennom. Da er det bedre å ta det litt rolig og holde balansen. Motto: Rett bruk av energi. Skytten (22 november-21desember) Du føler deg tosidig. Du er optimistisk og ser positivt på livet. På den annen side, har du likevel en form for angst for ikke å lykkes. Du baserer deg for mye på tro og håp. Se ting mer konkret. Du er inne i en fin periode. Du er jordnær, samtidig som du har viljen til å lykkes. Motto: Et steg om gangen. Steinbukken (22. desember-20. januar) Det er mye fokus på deg og ditt. Med mange jern i ilden, vil du selvsagt prøve og gjøre ting best og hurtigst mulig. Selv om du ikke mener det, kan dette gjøre at du virker vel egosentrisk. Stopp litt opp. Ta et skritt tilbake og se det du holder på med i et nytt perspektiv. Det vil du tjene på. Motto: Lytt til andre. Vannmannen (21. januar-18. februar) En fin periode for å tenke yrke og karriere. Energien er på topp. Du har stor tillit til det du vil oppnå og dine ambisjoner. Både vilje og kraft er til stede for å gjøre det bra. Ikke bruk all din lidenskap på jobben. Vis også din bedre halvdel omtenksomhet og kjærlighet. Hva med en liten gave? Motto: Kjærlighet er viktig. Fiskene (19. februar-19. mars) I jobben blir kommunikasjon viktig denne uken. Du bør mest mulig både innhente og spre informasjon. I tillegg til det, er du flink til å snakke for deg. Du gjør det på en rolig og avbalansert måte. Også en fin tid for sosiale sammenkomster med venner, bekjente og spesielt kunder. Motto: Ordets makt!


34

LÃ&#x2DC;RDAG 18. OKTOBER 2008

ANNONSE


annonser

lørdag 18. oktober 2008

35


36

kunngjøringer / rubrikk

lørdag 18. oktober 2008

TREFOLDIGHET MENIGHET PROSTIGUDSTJENESTE FELLES FOR MENIGHETENE I ARENDAL

KJÆLEDYR Tigras fire små kattebarn f 24.08 er snart flytteklare! Tlf 906 61 594 Engesæth.

Trefoldighetskirken søndag 19. oktober kl. 11.00

ØNSKES KJØPT

Pål Laukvik, Rannveig Aas Olsbu og Sissel Hasleholm. Sang av prosjekt familiekor og Trefoldighet kantori. Nattverd. Appell v/ Rino Rudsli. Ofring til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

ARBEID UTFØRES

ØNSKES KJØPT

Snekker ledig for oppdrag Alt innen blikkenslagerarbeid og takomlegging på alle typer tak. Lang erfaring og gode referanser. Ring Solberg Byggtjeneste for tilbud. Tlf. 980 40 867

Fin gammel vev med ekstrautstyr til salgs Vevbredde 113 cm. Telefon: 90 64 90 72

Er du 13 år og har lyst til å tjene litt penger? VG søndag trenger deg fra 13 år og oppover. Henvendelse til: www.md.no Tlf: 800 33399

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted:

Må bestilles innen 10. november.

Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60

Bjørkestokker / ved på rot ønskes kjøpt. Rydder rundt lekeplasser etc. Alt av interesse. Tlf. 97 63 10 77

TIL SALGS Til salgs: Øveråsen frontskjær á la Stiansen og Øya 2,8m bredde, 0,9 høyde for frontmontert lastebil / traktor m/sving. Har også skyveramme for traktor. 3 stk. nye vegvesen front brøyteplater for lastebil og traktor. Ring og avtal. Som ny Dalen fres med stor svingbar tut og ekstra stor høyre kantving. Kr. 15 000,Ny snøfreser 6,5 HK med selvstarter og lys kr. 11 500,- Gi bud. 1 stk. brukt Stiga snøfreser 11 hk. kr. 11 000,- Nytt diesel strømaggregat 5,0 kW m/ selvstarter og fjernkontroll kr. 11 500,1 stk. 5 kW bensin strømaggregat m/ selvstarter og fjernkontroll kr. 8 500,Nye boder på 5,7 og 7,8 kvm i laftetype. Flatpakket. Mob. 924 66 062


tv-programmet

lørdag 18. oktober 2008

37

LØRDAG 18. OKTOBER 07.00 Fantorangen 07.00 Små Einsteins 07.25 Tassen 07.30 Super Barne-tv 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.00 Kometkameratene(r) 08.30 SamSam(r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!(r) 08.40 Pling Plong 09.00 Klar - ferdig - gå! 09.10 Robotboy(ttv)(r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun(r) 09.50 Gazoon 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 10.45 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.15 Columbo(t)(r) 12.50 Kunnskapskanalen 2008: Hannah Arendt: Makt og ideologi(ttv)(r) 13.20 Luksuscruise i havkajakk(ttv)(r) 13.45 Blå Kors - en hjelper mot nød i over 100 år(ttv)(r) 14.15 Nils og Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland(ttv)(r) 14.50 Film: Ballen i øyet(ttv)(r) 16.05 Michael Palins nye Europa: Sommer i Baltikum(t)(r) 17.00 Beat for beat(ttv)(r) 18.00 Barne-tv 18.00 Kometkameratene 18.30 Amigo 19.00 Lørdagsrevyen(ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Kvitt eller dobbelt(ttv) 20.55 Den store reisen(ttv) 21.40 Sjukehuset i Aidensfield(t) 22.30 Løvebakken(ttv) 22.55 TV-aksjonen Blå Kors: Hva skjer i morgen? 23.05 Kveldsnytt 23.20 Nattkino: Et rom med utsikt(t) 00.50 Singel i L.A.(t)(r) 01.35 Dansefot jukeboks med chat 04.00 Country jukeboks

13.30 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.35 Lionel Richie - live i Paris(r) 17.30 Homo, himmel eller helvete: Den fortapte sønn(t) 18.00 Trav: V75 18.45 Clement intervjuer Helen Thomas(t) 19.15 Sjå deg rundt(t)(r) 19.25 Beckman, Ohlson og Can(t) 19.55 “Nordkaperen” seiler i Indonesia(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Uka med Jon Stewart(t) 21.35 Billedbrev fra Europa: Venezia(t)(r) 21.45 Dokumentar: I skuggen av månen(t) 23.20 Hvor ung kan jeg bli?(t)(r) 00.15 Tord Gustavsen trio(r)

07.00 Fantorangen 07.00 Drømmehagen(r) 07.30 Hut i heita 07.30 Lennart og Kvirr 07.45 Rorri Racerbil 08.00 Disneytimen 08.55 SvampeBob(r) 09.20 Kika og Bob 09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet(ttv) 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.00 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.30 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 12.00 Norge rundt(ttv)(r) 12.25 Ut i naturen: Jøkulen - vill, vakker og farlig(ttv)(r) 12.50 20 spørsmål(ttv)(r) 13.15 Kvitt eller dobbelt(ttv)(r) 14.15 Himmelblå(ttv)(r) 15.00 TV-aksjonen Blå Kors 17.30 Åpen himmel: Håpsgudstjeneste(ttv) 18.00 Barne-tv 18.00 Hvor er Alf! 18.15 Snill(r) 18.30 TV-aksjonen Blå Kors 19.00 Søndagsrevyen(ttv) 19.45 Sportsrevyen(ttv) 19.55 TV-aksjonen Blå Kors 20.55 Himmelblå(ttv) 21.40 TV-aksjonen Blå Kors 23.15 Kveldsnytt 23.35 TV-aksjonen Blå Kors 00.05 Seks grader som forandrer verden(ttv)(r) 01.00 Uka med Jon Stewart(t)(r) 01.25 Norsk på norsk jukeboks

14.00 Sport jukeboks 15.55 Filmklassiker: Drep ikke en sangfugl(t) 18.00 Norge rundt og rundt 18.25 Faktor: Veien til førerkortet(t)(r) 18.55 Den lunefulle naturen(t)(r) 19.25 Verdensarven 19.40 Grosvold(r) 20.25 Viten om: Når kroppen er sin egen fiende(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Minnekonsert for Herbert von Karajan 23.05 Dagens Dobbel 23.10 Film: Twilight Samurai(t)(r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold(r) 11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det?(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Amigo(r) 15.35 Keiserens nye skole(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Små Einsteins(r) 18.25 Gjengen på taket(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Puls(ttv) 19.55 Faktor: Lovnaden(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Sommer(t) 22.30 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dalziel og Pascoe(t)(r) 00.45 Nytt på nytt(ttv)(r) 01.15 Kulturnytt(r) 01.25 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Slik er sjefer(t) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.10 I USA med Stephen Fry(t) 21.05 Jon Stewart(t)(r) 21.25 Puls ekstra 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Syndebukkane(t) 00.10 Puls(ttv)(r) 00.35 Redaksjon EN(r) 01.05 Distriktsnyheter 01.05 fra Oslo og Akershus 01.25 Østfold 01.40 Hedmark og Oppland 02.00 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.15 Aust- og Vest-Agder 02.35 Rogaland 02.50 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.10 Møre og Romsdal 03.30 Nord- og Sør-Trøndelag 03.45 Nordland 04.05 Troms og Finnmark

Lørdag kl 23.20 Nattkino: Et rom med utsikt På hvilken måte kan en overklassepike gjøre opprør mot sine konservative foreldre når det gjelder sin egen fremtid?

Søndag kl 15.00 TV-aksjonen Blå Kors Dan Børge Akerø og Helene Sandvig er programledere i en direktesending, spekket med artister og bidragsytere som ønsker å delta i et felles løft for å hjelpe andre.

07.00 Babar 10.00 Skippy (t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 God morgen Norge - høydepunkter 12.20 60 Minutes(t)(r) 13.10 TV 2 hjelper deg(ttv)(r) 13.35 Dokument 2: Blodsporene fra Dagaliveien(r) 14.55 Dying for Everest(ttv)(r) 16.00 Skal vi danse(r) 17.30 Skal vi danse - resultater(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Karl og Co(ttv)(r) 20.00 Vil du bli millionær? 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Vil du bli millionær? 22.15 God kveld Norge 22.50 Film: Armageddon(t) 01.20 Hope & Faith(t) 01.45 Film: Town and Country(t) 03.30 Frustrerte fruer(t)(r) 04.20 Sportsnyhetene (r) 04.35 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 The Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 The Planet’s Funniest Animals(r) 11.40 MTV Pimp My Ride(r) 12.10 Elimidate(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Kevin Hill 16.00 So You Think You Can Dance 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Metro 18.30 Grease(r) 20.05 Ylvis møter veggen(r) 21.05 America’s Funniest Home Vid. 21.35 Firewall 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Firewall 23.55 Krimkommisjonen(r) 00.55 Glory Road 01.55 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.15 Glory Road 03.35 The Osbournes(r) 04.05 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 10.10 Tre dager 11.55 Du er hva du spiser UK 12.55 Listen Up 13.25 Blush 13.55 Yes, dear 14.25 Familiens overhode 14.55 Familiens overhode 15.25 Joan of Arcadia 16.20 Designerspirene USA 17.20 Luksusfellen 18.20 Robinsonekspedisjonen 2008 19.45 Hanndyr 21.30 Mickey Blue Eyes 23.25 True Hollywood Stories: Hugh Hefner 01.15 Chasing Papi 02.40 Huff 03.40 Dr. Phil 04.25 Kitchen Confidential 04.50 For Your Love 05.25 TV Shop

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 The Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 71° nord(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Fresh Prince i Bel Air(r) 16.10 Prinsesseskolen(r) 17.10 Friday Night Lights 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.00 Big Bang Theory 19.30 Hundehviskeren 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde 21.30 Åndenes makt 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 CSI: N.Y.(r) 23.40 ROME(r) 00.40 Nigel Marvens dyreverden(r) 01.40 Consequence 02.10 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.30 Consequence 03.45 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.30 TV Shop 08.45 Formel 1 - 2008 11.00 Robin Hood på nye eventyr 12.00 Runaway 14.00 Sykehuset 14.30 Sykehuset 15.00 Sykehuset 15.30 Sykehuset 16.00 Top Model 2008 17.00 Hell’s Kitchen USA 18.00 Hellstrøm rydder opp 19.00 Er du smartere enn en tiåring? 20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 21.20 Gåten Jason Bourne 23.20 Back to You 23.55 Prison Break 00.55 Prison Break 01.50 Saved 02.50 The War 04.50 Dr. Phil 05.35 For Your Love

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Hvaler(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Uskyldig dømt(t) 22.30 Dokument 2: Kniven i huset i byen(ttv) 23.30 Anna Pihl(t)(r) 00.20 Silke(t)(r) 01.10 Fox Grønland(ttv)(r) 01.55 Headland (t) 02.45 Sportsnyhetene 03.00 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 71° nord 21.30 Ylvis møter veggen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Top Model 2008 21.30 Husmødrenes hemmelighet 22.30 Sex og singelliv 23.10 Sex og singelliv 23.50 Nip/Tuck 00.40 Two and a Half Men 01.05 Kongen av Queens 01.30 Seinfeld 02.00 Vanished 02.45 Lov og orden 03.30 Nip/Tuck 04.20 X-Files 05.15 TV Shop

Lørdag kl 19.55 “Nordkaperen” seiler i Indonesia Korrupsjonsbekjempelse og tsunami

Lørdag kl 22.50 Film: Armageddon En kollisjon mellom meteorer i verdensrommet har ført til at en asteroide, på størrelse med Texas, er på full fart mot jorden.

Lørdag kl 00.55 Film: Glory Road Den karismatiske basketballtreneren Don Haskins tar over et basketballag som har blitt dømt nord og ned.

Lørdag kl 21.30 Film: Mickey Blue Eyes Amerikansk/engelsk romantisk komedie fra 1998

Søndag kl 23.10 Film: Twilight Samurai Oscarnominert japansk film

Søndag kl 18.00 Pastor på prøve TV-pastor Egil Svartdahl oppsøker arbeidsplasser både som medarbeider og for å lete etter tvil og tro.

Søndag kl 21.30 Åndenes makt En gammel skole i Eidsvoll skal bygges om til leiligheter - men utbyggerne møter merkelige utfordringer....

Søndag kl 21.20 Film: Gåten Jason Bourne Amerikansk thriller fra 2004

SØNDAG 19. OKTOBER 07.00 TV 2 junior 10.00 Skippy(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 Melrose Place(t) 12.10 Party of Five(t)(r) 13.00 Vil du bli millionær?(r) 14.00 Vil du bli millionær?(r) 14.25 Toppserien: Røa - Kolbotn 1. omgang 15.20 Toppserien: I pausen 15.30 Toppserien: Røa - Kolbotn 2. omgang(t) 16.30 Jenteligaen 17.00 Jakten på kjærligheten(ttv)(r) 18.00 Pastor på prøve - Premiere!(ttv) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra: Runden 19.30 FotballXtra: Runden med Brann - Stabæk 19.55 Brann - Stabæk 1. omgang 20.50 FotballXtra: I pausen 21.00 Brann - Stabæk 2. omgang 22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra 23.20 Wallander: Før frosten(t)(r) 00.10 God kveld Norge (r) 00.45 Tanketyven Derren Brown(t) 01.15 Kaldt blod(t)(r) 02.30 Grey’s Anatomy(t)(r) 03.15 Været

MANDAG 20. OKTOBER


38

lørdag 18. oktober 2008

annonser / kultur Foredrag om Wergeland Foredragsholder Odd Arvid Storsveen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, kommer til Arendal bibliotek mandag for å holde foredrag om Henrik Wergeland – intellektuell i en europeisk provins. I disse dager utgir forlaget Cappelen Damm O.A. Storsveens biografi om Henrik Wergeland med tittelen ”Mig Selv”. Foredraget markerer lanseringen av boken og at det er 200 år siden Wergeland ble født.

Foredraget vil legge vekt på Wergelands situasjon som dikter og samfunnsaktør i Norge, et lite og kulturelt ”underutviklet” land på den tiden, og sammenlikne med den europeiske utviklingen for øvrig.

Internasjonale filmperler

SØNDAGEN

Fredensborg

- sett i perspektiv av Mangfoldsåret Søndag 19. oktober kl.13.00 Bildeforedrag av Leif Svalesen Foredraget er også et tilbakeblikk over de mange aktiviteter og forskjellige brukergrupper som benytter seg av historien om Fredensborg. Gratis inngang.

vel bevart - godt fortalt Parkering på AAks hovedparkering ved Langsækrysset

Parkveien 16 | 4838 Arendal | tlf 370 73 500 | www.aaks.no

Under Internasjonale Dager 2008 vises følgende filmer i auditoriet, Arendal bibliotek, kl. 14.30: Mandag 20/10: Historien skap i en kurdisk landsby i om den gråtende kamel. En Kaukasus, Armenia, hvor film der man kommer nært øyeblikk av omsorg, humor på både dyr og mennesker. og varme er det som skal til Aldersgrense: Tillatt for for å klare seg. Aldersgrense: alle. 11 år. Tirsdag 21/10: Vann. Kriti- Torsdag 23/10: Balzac og kerrost og prisbelønnet film den lille kinesiske syersken. fra den indiskfødte canadis- En sjarmerende og vakker ke regissøren Deepa Mehta. film fra kulturrevolusjonens “Vann” er lagt til India under tid i Kina. Aldergrense: 11 britisk kolonistyre i 1938, år. på samme tid som Mahatma Fredag 24/10: Gud griper Gandhi begynner å gjøre seg inn. Filmen viser en kjærbemerket. Aldersgrense: lighetshistorie mellom en Tillatt for alle. palestinsk mann i JerusaOnsdag 22/10: Vodka Le- lem og en palestinsk kvinne mon. Filmen utspiller seg i Ramallah. Aldersgrense: 11 i et ublidt og forblåst land- år. Visningene er gratis.

Kom og hør: Torkjell Berulfsen`s foredrag om:

”Øl og annen kultur” Sted: Plankemyra B.O.S kafè Varmekroken. Tid: Torsdag 23/10. kl. 18-21. Pris: Kr.150.- inkludert 3-retters middag. Påmelding innen 21/10 til 37 06 59 00 hverdager 08.00 – 15.30. Han er kjent fra NRK med mange morsomme og interessante programmer. Dette arr. er et samarbeid med Arendalsfestivalen. Alle hjertelig velkommen!

Annonsere i Arendals Tidende:

Tlf. 37 00 62 70 annonser@at-avis.no


kultur

lørdag 18. oktober 2008

39

Sett på kino av Stephan Hergel

Burn after reading

Coen brødrene var og er vanvittig populære filmskapere. Den ene suksessen etter den andre detter ut fra disse geniene som faktisk fikk en Oscar for Beste film for "No country for old men" i fjor.

BLUES: Pastor Jon Ultvedt spiller i Arendal Bluesklubb i kveld.

Pastorblues I helgen har Arendal Bluesklubb sin første konsert på utestedet Castelle. De har med seg Rev. John alias Jon Ultvedt.

Rev. John Bluesband– som sannsynligvis er eneste bluesband i landet som frontes av en pastor – har skapt begeistring på bluesklubber og puber så vel som i kirker og bedehus.

Så blueslyset Dette er første gang det arrangeres konsert i denne skala på Castelle, en ny opplevelse både for klubben og for stedet. Ultvedt ledet allerede i 1970 et eget 12-manns band et par år – men så ga han seg teologien i vold, og den musikalske

karrieren var over før den hadde begynt. 30 år etter så pastoren blueslyset. I 2002 kom plata ”Two-Fisted Pastor” etterfulgt av Stranger fra 2006. Rev. John har et røft, bluesa preg i stemmen, spiller selv piano og Hammond B3. I tillegg er han låtskriver.

Kjente navn Det er duket for tradisjonell blues, men også funk og jazz. I bandet spiller også Trond Ytterbø, en av veteranene i det norske bluesmiljøet. Ytterbø vant ”Bluesprisen 2005” på Notodden, og er kjent fra Notodden Bluesband/ Trond Ytterbø Band som er backing-bandet til Fleetwood Mac-legenden Jeremy Spencer. Sammen med Jeremy Spencer har de vært nominert til den prestisjetunge W. C. Handyaward i Memphis.

"Burn after reading" er heller ingen skuffelse. Filmen er vel på mange måter en fasje. Man kan bli litt usikker på hva sjangeren er, men for min del er det helt klart en komedie. Filmen handler om en rekke misforståelser og svake konspirasjonsteorier som går inn på alle karakterene vi møter. Det er herlig å se Brad Pitt spille rollen i filmen som fullstendig idiot, det kler ham. John Malkovich, er en skuespiller jeg aldri har vært særlig begeistret for, men i denne rollen kler hans typiske teatralske sinne veldig godt inn. Filmen er ren og skjær underholdning. På mange måter er det noe "Hitchcock" over det hele, men jeg har vanskelig for å sette fingeren på akkurat hva. Stort mer er det ikke å si om filmen. Gå og se selv.

Brad Pitt i en noe ukarakteristisk rolle i brødrene Coens siste film.  Foto/Copyright: SF Norge AS

«SØREN TUDEN» Høstens gleder

– Hei Egus, nå e de fint høstver, søns du ikkje at mi fåtjenå noe gått fra tæmossen din i da? – Jammen gjør vi det Søren, sa jeg mens jeg sjenket opp i pappkruset hans, men på en slik fin høstdag skulle vi nesten ha vært en tur i skogen og beundret høstfargene. – Jau de mange såmm jørr de au, fårrsempel så va søstra te kjerringa te broår te Anton ude å jikk i skauen i går. – Jasså, jeg visste ikke at hun var friluftsmenneske? – Du sjønnå, ho va ude å pilte sopp, fårr ho e så gla i de te maden. – Ja da håper jeg hun vet hva hun plukker, for det er jo ikke all sopp som er like heldig å spise. – Ja de reinå e me at ho vett, men ude hos oss pleiå mi å si at all sopp e edeli, men noen a di kan du bære ede ein gang.

Livets glade dager Lever livets glade dager på et vakkert fyr griper soloppgangens farger maler livets eventyr Lever livets glade dager låser opp en dør griper soloppgangens farger med pensel og humør

Lever livets glade dager under fyrets flamme griper soloppgangens farger og bruker malingsspannet

Av Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no VÆRET Lørdag

Dag 11OC

Vind 6 m/s

Søndag

Dag 10OC

Vind 4 m/s

Mandag

Dag 12OC

Vind 12 m/s

Tirsdag

Dag 10OC

Vind 10 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen

SLAVERUTENE: Leif Svalesen mottar et kartrelieff som viser slaverutene på gamle Gullkysten. I midten ser vi professor i historie, Akosua Perbi, University of Ghana, som har laget kartet.

Fredensborgprosjektet Lørdag 18. oktober klokken 13.00 i Buen Cafébar, Kulturhuset: Lørdagskonsert med elever fra Dahlske videregående skole. Lørdag 18. oktober klokken 15.00 i Buen Cafébar: ”Spill, for swingende”. Lørdagsvarme toner i høsten. Husband samt muligheten for å spille eller synge selv. Lørdag 18. oktober klokken 18.00 i Trefoldighetskirken: Absolutt Pucchini. Med Kristiansand kammer- og operakor, Kristiansand Frikirkes Kammerkor, Lillesand Kantori, Agder Vokalensemble med flere. Lørdag 18. oktober klokken 21.00 på Castelle: Konsert med Rev. John Bluesband. Arrangør: Arendal Bluesklubb. Søndag 19. oktober klokken 12.00 til 15.00 på Aust-Agder kulturhistoriske senter: Slaveskipet Fredensborg i mangfoldsåret. Foredrag ved Leif Svalesen. Søndag 19. oktober klokken 19.00 i Kjerka: Årskonsert med Arendal Ungdomsmusikkorps. Mandag 20. oktober på Arendal bibliotek: Fotoutstillingen ”Bestevenner”, laget av SFO på Løddesøl oppvekstsenter. Temaet er vennskap, samhold, omsorg, dyr og naturen. Mandag 20. oktober klokken 14.30 i Biblioteket: Historien om den gråtende kamel (film) Mandag 20. oktober klokken 19.00 i Biblioteket: Mandagsforedrag. Om Henrik Wergeland ved Odd Arvid Storsveen.

2008 er markeringsåret for kulturelt mangfold. Aust-Agder kulturhistoriske senter arrangerer derfor et bildeforedrag av Leif Svalesen søndag.

HISTORIE: Siden vrakfunnet på

1 m 13,5 oC 19 m 13,7 oC 75 m 12,7 oC

Sol Opp: Kl 08.07 Ned: Kl 18.12

Spennende reise Gjennom samarbeid med museer og ulike etniske folkegrupper er det utført et betydelig arbeid på tvers av hudfarge, kultur og religion. Mangfoldet har vært stort. I samarbeid med finnerne av vraket, og i ettertid som en del av UNESCO Fredensborg Team, kan Svalesen vise til et mangfoldig formidlingsprosjekt og mange spennende reiser.

Tromøy i 1974 har interessen for Fredensborg vært stor både nasjonalt og internasjonalt, med spennvidde fra lokalhistorie til verdenshistorie.

Kulturelle møter Foredraget er også et tilbakeblikk over de mange aktiviteter og forskjellige brukergrupper som benytter seg av historien om Fredensborg. Utstillinger, undervisning, teater, og filmprosjekter. Med utgangspunkt i den dansk-norske slavehandel, er Fredensborgprosjektet blitt en viktig del av UNESCOs internasjonale slaveruteprosjekt. Dette har ført til kulturelle møter i tre verdensdeler.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Å hei som det går, nå vil Anne ha salg av khat og hasj i nærbutikken vår. Digg esse...

Arendalstidende 20081018 000 00 00