Page 1

Din loka

lavis

Uke 42 2008 -Tirsdag 14. okt. - fredag 17. okt. - Nr. 80 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Sørlandets stemme Med tilnærmet null krøll på tungebån- irriterer og sjarmerer Sørlandet daglig. dene, ofte manusløs - formulerer han Vi er i Arendal, i Pollen, hos NRK-vetekortfattede replikker som slår, roser, ran Erik Wiig Andersen.

SIDE 21-23

Kampen om

Nesheim skole I kveld har Foreldrenes arbeidsutvalg, (FAU), ved Nesheim skole og Nærmiljøutvalget i Austre Moland innkalt til skolemøte på Nesheim. Oppsitterne i skolekret-

sen finner seg ikke i at skolen nedlegges. – Vi er på krigsstien, sier Anders Haslestad, leder av Austre Moland Nærmiljøutvalg. I kveld skal bygdas folk

møte kommunenes politiske og administrative ledelse ansikt til ansikt. – Vi kan rett og slett ikke miste skolen som er en drivkraft i bygdehjertet, sier Haslestad SIDE 10

NYHETER

Sørlandet AV CAMILLA GLAD OG BENTE HARS MITI´C TAD

TIRSdag 14. okTobE R 2008

s stemme

21

H

an ler uforskamme , t gutteaktig for sine 40 år. Bereist, be lest og vant til å håndtere he ite ”nyhetspo teter” på sparket. Med tilnæ rm null krøll på et tungebånde ne, ofte manu sløs - formuler er han kortfatt ede replikker som slår, roser, irriterer og sjarmerer Sørlandet daglig. Vi er i Arendal, i Pollen, hos NRK-veter an Erik Wiig Andersen.

Frykter giftpulver i kjøtt En havsøybeboer oppdaget kjøttstykker med grønt pulver på i sjøkanten, lørdag. Eieren tror kjøttstykkene er giftige og hunden hans som fikk i seg åtet ble pumpet. Statens naturoppsyn og politiet er informert om forholdet, men vil avvente resultatene fra en kjøttprøve som er sendt til Veterinærmedisinsk institutt. SIDE 10 Nå får du

7,43% effektiv rente på fastrenteinnskudd.

SKOLEBRÅK: Leder av Austre Moland Nærmiljøutvalg, Anders Haslestad, varsler bråk. Bygda vil verne om skolen til det ytterste, i kveld skal de møte Arendals administrerende ledelse.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

ØYEBLIKK

TIRSdag 14. oktober 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Tirsdag 14. oktober 50 år Brit Karin Flørenes Lea, Myra terrasse 80, Arendal 40 år Jørg-Rune Nilsen, Omdal, Kongshavn Onsdag 15. oktober 40 år Ester Kleczka, Rytterveien 5, Arendal Kirsten Lassen, Libru, Arendal

Torsdag 16. oktober 70 år Aase Marthe Mjåland Hauge, Rannekleiv terrasse 36, Bjorbekk

50 år Håkon Eugen Gustavsen, Valsolveien 14 E, Nedenes Per Christian Weierholt, Rådhusgaten 16, Arendal

AKTIVITET: Kjennskapen

til den nasjonale anbefaling om daglig fysisk aktivitet øker. Ferske tall viser en fremgang på 9 prosentpoeng siden første måling i 2005. Samtidig er nærmere 70 prosent i regelmessig fysisk aktivitet.

60 år Liv Blakstad, Froland

60 år Ragnhild Wencke Hansen, Syvstjerneveien 36, Arendal

Aud Larsen, Venusveien 26, Arendal

Laila Flåt Ribe, Fjellveien 37, Arendal

125 år siden

Arild Svendsen, Omdalsøyren, Kongshavn

50 år Espen Thuesen, Havoddveien 21, Nedenes

Fredag 17. oktober

Økning

Undersøkelsen gjennomføres av Norstat på vegne av Helsedirektoratet, og viser at 23 prosent nå kjenner anbefalingen om 30 minutters daglig fysisk aktivitet for voksne. Dette er en fremgang på 2 prosentpoeng siden 2006. Også andelen nordmenn som har

gått 10 minutter sammenhengende hver dag i uken har økt. 48 prosent gikk hver dag, mot 45 prosent i 2006. Den største økningen fant man i gruppen med grunnskoleutdanning. Her gikk 6 prosent flere hver dag. Kilde: Fylkesmannen i Aust-Agder

(Indsendt) Hr. Politimester! Skulde det ikke gaa an at faa Opgave fra Hotellerne over Reisende? Hotelværterne maatte vel kunne paalægges at føre Liste over de Reisende, og af mange Hensyn vilde det være ønskelig at faa en Fortegnelse over dem f. Ex. 3 a 4 gange ugentlig i Aviserne. Det vilde vel heller ikke være ganske uden Betydning for Politiet at der fandt nogen Kontrol Sted i Ovenanførte Retning.   Medens vi har Pennen i Haand, skulle vi henpege paa ønskeligheden af Politivedtægten for Arendal. – Der forestaar jo nu – efter sigende - en Forandring i Tjenesteordningen og Personalet inden Politiet, og forekommer det os, at samtidig burde der forfattes Vedtægter.   Det er ikke saa rent sjeldent, at en Konstabel er i Tvivl om sin Ret til at skride ind, og da det er ganske naturlig, aldenstund han ikke kan have aldeles bestemte Regler at gaa efter.   Det forekommer os, at Vedtægterne vilde lette saavel Hr. Politimesterens som de Underordnedes ofte vanskelige Hverv.

150 år siden Jeg finder mig beføiet til herved at erklære, at jeg ikke er Forfatter af den i Bladets No. 88 indrykkede Opsats omhandlende det for Byen paatænkte Vand og Gasværk, ligesom det tilføies, mat jeg ingenlunde troer, en viktig eller nødvendig sag skulle kunne fremmes ved paa en raisterende Maade for offentligheden at fremstille den Behandling, som saadan Sag har været underkastet inden selve Communens Bestyrelse. M. Holst.

Helsegevinst

– Den positive utviklingen fra 2006 er svært gledelig, men vi er fortsatt ikke i mål, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. – Inaktivitet er en av de største helseutfordringene i vår del av verden, sier hun. Regelmessig fysisk aktivitet i minimum 30 minutter hver dag gir en rekke positive helsegevinster og er med på å forebygge flere av våre vanligste livsstilssykdommer, som hjerte- karsykdom og diabetes.

100 år siden Theateret. Direktør Olaus Olsen opfører Søndag den meget omtalte franske Farce ”Damen fra Natkafeen” med Frk. Karen Petersen i Tittelrollen. Det pikante Stykke har alltid udøvet en stor Tiltrækningskraft og været et af de bedste Kassestykker, man nogensinde haver havt.

Spreke austegder Flertallet av austegdene er regelmessig i fysisk aktivitet, og bare 9 prosent regner seg ikke som aktive.

14. oktober

Noen du vil sende hilsen til? UT PÅ TUR: Stadig flere austegder ser ut til å sette pris på fysisk aktivitet.  Illustrasjonsfoto fra veien opp mot Mjåvasshytta: Nils P. Vigerstøl.

Fødselsdagshilsen med eller uten bilde er gratis for alle.

Send til: post@at-avis.no

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no

Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37 Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29 Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

Trykk: Nr1Trykk Larvik AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

3

Nytt liv for gamle grensesteiner Fire gamle grensesteiner får i disse dager sin renessanse langs veien etter initiativ fra Arendal Historielag.

FRA 1902: Styremedlem i

Arendal Historielag, Dag Magne Johannessen, forteller til Arendals Tidende at det var etter kommunesammenslåingen mellom Arendal og Barbu i 1902 at de fire grensesteinene ble satt opp. – En ble plassert ved hver av de fire innfartsveiene til det som da ble den nye kommunen. – Grensesteinen ved Ormetjern står der ennå, men de tre andre ble i sin tid tatt bort. I fjor fant vi de fram igjen fra et av kommunens lager, forteller Johannessen. Prosjektet med å få de gamle steinene på plass igjen, er et samarbeid mellom Historielaget, Statens vegvesen og Kirkevergen i Arendal kommune. – Bjørklund på Fevik har pusset opp steinene, som har fått malt på igjen teksten, forklarer Johannessen om arbeidet. Historielaget har ivret for å få steinene på plass igjen, og ser

FERSKT KULTURMINNE: Denne grensesteinen som har kommet tilbake til sin plass i Torsbudalen var så fersk at da Dag Magne Johannessen og Arendals Tidende var oppom fredag formiddag for å ta bilde, var enda ikke sementen tørr. – Her har Vegvesenet gjort en god jobb med plasseringen, dette var kjempeflott, mente Historielagets utsendte. Kommunesammenslåingen ble offisiell 1. januar 1902, men steinene ble laget året før.

på grensemerkene som viktige kulturminner: – Ja, kulturminner kan de absolutt kalles. Dette er flotte

grensesteiner som vi mener må på plass igjen der de sto, sier Johannessen. Og så langt er altså tre av steinene på plass: Den som

sto ved Ormetjern fra før, en i Torsbudalen og en i Dyviga på Kystveien. – Den siste skal stå i Ameri-

kakleiva på Myrene, men denne settes ikke opp før man er ferdig med veiearbeid på stedet, forteller Johannessen.

Fryktet for giftåte En hundeeier tok lørdag ettermiddag hunden sin til veterinær etter at den hadde fått i seg noe eieren trodde kunne være giftåte. Hendelsen skjedde ute ved Havsøysundet.

PRØVE: Både Statens naturoppsyn og politiet er informert om forholdet, men vil avvente en kjøttprøve som er sendt til Veterinærmedisinsk institutt.

– Vi har undersøkt området søndag ettermiddag uten å finne spor av noe, sier miljøkoordinator hos politiet, Knut Olav Knutsen.

holde hunden i bånd, slik at en lettere kan se hva hunden får i seg. Man forventer jo ikke å finne giftig åte sånn opp i dagen som dette, sier han.

Advarer

Undersøker

Det var en Havsøybeboer som tok kontakt med Arendals Tidende etter han hadde oppdaget at det var lagt ut kjøttstykker med noe grønt pulver på i sjøkanten. Han reagerte på måten de var lagt ut på, og da han oppdaget at hunden hans hadde fått i seg noe av kjøttet, tok han den med til veterinær i Lillesand for å få den pumpet. Havsøymannen mener det er viktig å advare, blant annet folk som er ute og lufter hunden. – Det kan kanskje være lurt å

Da Arendals Tidende kontaktet Statens naturoppsyn om saken, blir de straks interessert. – Dersom dette er riktig, er det alvorlig, sier oppsynsmann Arild Pfaff ved Statens naturoppsyn. Han kontaktet umiddelbart veterinæren i Lillesand for om mulig få analysert noe av kjøttet som hunden hadde spist. – Men, påpeker Pfaff, dette kan vise seg å ikke være noe i det hele tatt, det vet vi ikke før vi har resultatet av analysene.

GIFTFRYKT: Det var i dette området at Havsøybeboeren hadde observert kjøttstykker med noe han mente var et grønt pulver. Foto: Eyvind Øyraas.


4

NYHETER

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Rettsmareritt for 16-åring:

Slagsmål og festbråk i helgen POLITI Slåsskamp og tumulter, festbåk og fyll. På Langbryggen, fredag kveld ble to personer på henholdsvis 54 og 41 år tatt med til arresten for voldsbruk.Ved taxisentralen var det slåsskamp natt til søndag. En person mente en annen hadde antastet venninen hans. En person måtte til legevakten. Det er opprettet sak på forholdet.

MISTET TROEN: Da 16-åringen ble kalt inn til å vitne i en rettssak følte hun at aktor var så hard mot henne at hun fullstedig brøt sammen og låste seg inne på do. Nå har hun mistet troen på rettssystemet.

Mista troen på rettssystemet To dager etter at hun fylte 16 år, måtte jenta fra Arendal vitne mot sin venninne i rettssalen. Aktor tok ikke hensyn. Han fortsatte med prosederingen til jenta begynte å gråte og låste seg inne på do. Aktor beklagde i ettertid. For sent, mener 16-åringen som beskriver dagen i retten som et mareritt.

VITNE: 16-åringen ble kalt inn som vitne til en slåsskamp under en avslutningsfest på skolen. Jenta så sin venninne slå løs på en gutt med knyttneven. I ettertid skal gutten ha funnet jenta og bokstavelig talt slått tilbake. Jenta meldte gutten til politiet og det ble rettssak.

Et langt mareritt – Det hele begynte med gjensidig krangling og bråk, det endte med at gutten ble holdt fast av en annen gutt, mens min venninne dengte løs på gutten med knyttneve i ansiktet. I det første avhøret holdt jeg først tilbake at jeg hadde sett min venninne slå gutten først, det var vanskelig, men det er ikke så kult å tyste på sine egne, sier hun. Dagen etterpå vant troen på sannheten og jenta dro ned igjen på politistasjonen og avga ny forklaring, der hun sa at hun hadde sett venninnen slå først. En forklaring som ikke ble tatt med da jenta møtte i retten.

– Jeg så ikke at gutten i ettertid banka løs på min venninne som hevn for hendelsen tidligere på kvelden, men hun var gul og blå, det var tydelig at hun hadde fått bank. I utgangspunktet ville jeg ikke i retten, fordi jeg visste at jeg måtte si sannheten og det styrker ikke saken til min venninne. Men jeg ble kalt inn og måtte møte. Alle forklarte at det kom til å gå så greit, men det gjorde det ikke, forteller 16-åringen. I retten opplevde jenta at advokaten hele tiden snudde sannheten og mistrodde henne på det groveste. – Jeg ble spurt om jeg hadde et forhold til gutten, at jeg hadde endret ordene i forklaringen min og hele seansen ble som et langt mareritt. Mammaen til gutten som sto tiltalt gråt, venninnen min gråt og jeg gråt. Til slutt ble det så ille at jeg låste meg inn på toalettet, jeg orket ikke mer, forteller hun.

Ba om unnskyldning Det var bestemoren til jenta som måtte hente 16-åringen ut fra toalettet i Aust-Agder tingrett. Hun fortalte også aktor et par sannhetsord om metoden han brukte overfor barnebarnet i rettssalen. – Bestemor var sint, og aktor ba om unnskyldning to ganger. Han sa han ikke visste at jeg var så ung og at jeg så eldre ut, men det er ikke min feil, slik som jeg

ser det er det aktors oppgave å sjekke ut det før han tordner løs overfor vitner i stolen, sier hun. – Han trykka på alt av knapper for å få meg ute av balanse, det er det verste jeg har vært med på. Han sa det var rart at jeg avga forklaring mot min egen venninne, jeg hadde jo ikke lyst til å vitne engang og da jeg tok mot til meg og fortalte sannheten ble jeg straffet for det i ettertid, det er vel ikke sånn det skal være i rettssystemet, jeg trodde det var meningen å avdekke sannheten, ikke å bli oppmuntret til løgn, sier hun. – Jeg fortalte om det jeg så, selv om det skadet saken til en venn jeg har kjent hele livet, hun forsto at jeg måtte si det jeg sa. Selv om hun ikke er glad for det, er det ikke ondt blod mellom oss, sier 16-åringen. Aktor derimot framstilte det som om vi var bitre fiender, mener jenta. Begge gjorde feil, men jenta slo først, det er sannheten og det fortalte jeg også, sier hun. Aktor gikk alt for langt mener 16-åringen, som sier at hendelsen fullstedig har ødelagt hennes tro på systemet. – Jeg ble livredd, ikke hadde jeg mamma og pappa der heller, bare bestemor, men alle sa det skulle gå så bra, at de skulle ta hensyn. Jeg gråt i seks timer etterpå, jeg tror ikke jeg klarer å vitne en annen gang, avslutter hun.

Jeg fortalte sannheten, men ble straffet for det i ettertid. Det er vel ikke sånn det skal være i rettssystemet, jeg trodde det var meningen å avdekke sannheten, ikke å bli oppmuntret til løgn. - 16-åring fra Arendal

Vestregate. Litt før midnatt fredag kveld prøver en beruset litauisk borger å trenge seg inn på en fest i Vestregate. Han blir hentet av politiet og tatt med inn til tørk. Fevik. Full fest i en bolig på Sømsveien klokken halv fem på morgenkvisten lørdag. Politiet rykker ut og ber festdeltakerene dempe seg, noe de forholder seg til. Fevik. Klokken kvart over fem om morgenen lørdag ringer en engstlig dame til politiet. Det står en ukjent person og hamrer på døren hennes. Da politiet kommer til stedet er personen forsvunnet. Hisøy. Ved halv tre-tiden lørdag ettermiddag får politiet melding om en død sel ved Havsøy brygge. Rykene. Det kom inn melding om en bil som lå i grøfta i krysset Løddesøl / Reiersøl. Det var kraftige bremsespor på stedet. Det var ingen i bilen, politiet vil ta kontakt med eier. Møllebakken. Barn kastet stein på en bil som kom kjørende i Møllebakken ved sekstiden lørdag kveld. Bliføreren kontaktet faren i huset der han så barna holdt til, men denne var ikke særlig samarbeidsvillig. Politiet ser på saken. Fevik. En beboer i Lauvåsen kommer hjem lørdag kveld, etter å ha vært borte noen tid, og finner at naboen har kuttet ned flere trær på hans eiendom. Han melder forholdet til politiet som vil se på saken. Asdal. To gutter er voldsomme mot to unge jenter, politiet ble varslet og forholdet vil bli tatt opp med foreldrene. Lille Strømsbuvei. Det kom inn klage på fest og bålbrenning lørdag kveld, ved Strømmen skole hadde noen tent bål, og politiet fikk orden på forholdene. – Der var mange fulle folk og høy festfaktor, var kommentaren. Mauråsveien. Melding om bråk og feststøy i en bolig ved ti-tiden lørdag kveld. Det hadde vært slåsskamp og en person måtte til legevakten med en mulig brukket nese og kløvd leppe. Tyholmen. Halv elleve lørdag kveld hentet politiet en som lå og sov i gangen til en restaurant og flyttet ham noen meter bort til arresten slik at han fikk sove ut der. Strengereid. Melding om festbråk lørdag kveld, en dame var blitt slått under håndgemeng og flere var innblandet. Politiet fikk roet gemyttene. Færvik. Det kom inn melding om at noen hadde sendt opp fyrverkeri ved halv tolv-tiden. Eydehavn. En person i Syvert Kristiansansvei meldte fra klokken halv to natt til søndag om at han hadde hørt smell fra skytevåpen. Nærmere undersøkelser viste at det dreide seg om kinaputter. Sam Eydes plass. To personer byttet plass i førersete under fart mens politiet observerte dem. Begge var fulle og begge måtte følgelig bli med for blodprøve. Begge blir anmeldt. Østregate. Ti på syv søndag morgen kom det inn klage om høy musikk fra en leilighet i Østregate. Det hele roet seg etter advarsel fra politiet.

BRANNVESENET Strømsbuåsen. Melding om brann i en leilighet i 3. etasje. Brannvesenet får fort kontroll og en person ble bragt til sykehus for sjekk. Stua i leiligheten har fått store røykskader, det undersøkes om en sigarett kan ha vært årsaken til røykutviklingen. Peder Thomassens gate. Det bryter ut brann i et skilt tilhørende Telehuset lørdag kveld. Brannen er raskt under kontroll, og forholdet er rapportert. Gullsmedhaven. Det kommer inn melding om røykutvikling i et bolighus i Gullsmedhaven. Brannvesenet har kontroll over situasjonen etter få minutter. Det var ingen hjemme i det aktuelle huset, det var en nabo som varslet om brannen.

REDNINGSSKØYTA Hove. Halv fire lørdag ettermiddag får politiet inn melding om en RIB som lå og slo i fjæresteina uten fortøyning.


annonser

TIRSdag 14. oktober 2008

5


6

POLITIKK

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Nilsen hardt ut mot planutvalget:

–Dere må ikke jukse

FOR OG IMOT: Nils Johannes legger ikke to pinner i kors for å si det han mener. Ap-politikeren mener det er uhørt at planutvalget stemmer imot et enstemmig bystyret i Kulltangen-saken.

Nils Johannes Nilsen, Ap, kaller planutvalget for juksemakere og mener det ikke henger på greip å stemme mot et enstemmig bystyre i Kulltangen-saken.

OFFENTLIGHET: Reguleringsplanforslaget Kulltangen del 2 ble lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget i mai i år. Det er Kjell Jensen Eiendom AS og Kulltangen Eiendom AS som ønsker å bygge 11 boliger ved Galtesund. Jensen vil ikke ha offentligheten inn på områdene der han blant annet ønsker å bygge privathus.

Følger ikke rettesnor Advokat Ole Magnus Heimvik på vegne av tiltakshaver stiller nå spørsmål om retten til å fremme

innsigelse, han mener vedtaket er ugyldig fordi Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke fremmet innsigelse til arealbruksendringen under rullering av kommuneplanen i fjor. Nils Johannes Nilsen foreslo i fjor at Galtesund skulle beholdes som friområde og et enstemmig bystyre besluttet at utbygger måtte ta hensyn til allmenne interesser i forhold til en ny reguleringsplan. – Dere er uryddige, det er jo ikke rart de ikke klaget når et enstemmig bystyre gir en så klar føring, sa Nilsen i forrige planutvalg. – Nå stiller denne advokaten spørsmål, for drøyt ett år siden sa et enstemmig bystyre ja i denne saken. Når 39 politikere gir oss en rettesnor burde vi følge den, men neida, planutvalget går på tvers av avgjørelsen til tross for at flertallet har sagt noe helt annet i bystyret 10 måneder tidligere, fnyste Nilsen og fortsatte.

Grønn mulighet Forslagsstiller mener han skulle ha fått signaler på fylkesmannens synspunkter på et langt tidligere stadium og mener det her ser ut

Vi står ikke for det vi sier og det styrker ikke troen på demokratiet lokalt. - Nils Johannes Nilsen, Ap til at Fylkesmannen har blitt et talerør for særinteresser i området, i stedet for å opptre som en tydelig overordnet myndighet som skal ivareta nasjonale interesser. Heimvik mener videre at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for å protestere i ettertid og ber kommunen oversende saken til Miljøverndepartementet, for å få avklart spørsmålet, hvis ikke Fylkesmannen trekker sin protest da. Forrige måned møtte administrasjonen og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkesmiljøvernsjefen konkluderte med at det ikke var aktuelt for dem å trekke innsigelsen på grunnlag av brevet fra Heimvik. De mener å ha klar hjemmel for protesten. Rådmannen mente at planutvalget måtte si sin mening om saken skal oversendes Miljøverndepartementet eller ei. Miljøvernavdelingen mener at området nærmest Galtesund

må reguleres til grønt formål og at det også må inn en adkomstvei som sikrer allmennheten god mulighet til “det grønne”.

Politisk juks Når nå flertallet sier ja til å sende denne til Miljøverndepartementet så gir de advokaten litt rett. Administrasjonen holder seg til de juridiske sannhetene og hadde planutvalget hold seg til bystyrets vedtak forrige gang, så hadde det ikke blitt så mye tull, mener Nilsen som forstår utbyggers strategi godt. – Det er klart han vil kjempe sin sak, får han private båtplasser der vil de jo bli verdt en formue, jeg ville sikkert gjort det samme i hans sko, men sannheten er at han ignorerte fullstendig det bystyret sa, problemet blir ikke mindre når planutvalget gjør det samme, vi står ikke for det vi sier og det styrker ikke troen på de-

mokratiet lokalt, sier Nilsen som mener utbygger burde burde ha gått i dialog for å finne en løsning som ikke går på akkord med det bystyret har sagt. – Hvis innsigelsen blir tatt til følge må ubyggingen skrinlegges og området blir liggende som i dag, uten å være tilgjengelig for allmennheten, mener utbygger. Men rådmannen trekke ikke miljøvernavdelingens vurdering av det juridiske grunnlaget for innsigelse til reguleringsplanen i tvil. – Dere må ikke jukse, sa Nils Johannes Nilsen, Ap, irritert. – Jeg skjønner ikke hvorfor Nils Johannes gidder å øse seg så opp over dette, sa Kristen Bjormyr, Sp, under behandlingen, torsdag. – Jammen ikke gjør det du heller da Kristen, sa ordfører Torill Rolstad Larsen og fikk stilnet den begynnende krangelen. Flertallet i planutvalget med unntak av Nils Johannes Nilsen, Ap, og venstres Jan Kløvstad, ønsket å sende saken til vurdering i Oslo hos Miljøverndepartementet. Dermed gjenstår konklusjonen.


POLITIKK / ANNONSE

VALGKAMP: De tre regjeringspartiene dro så smått i gang kampen for stortingsvalget neste år på Sam Eydes plass lørdag. Foran f.v. Kristen Bjormyr, Sp, Signe Ann Jørgensen, SV, og Monica Volden Sivertsen, Ap. Bak, fylkesleder for Ap, May Brit Lunde, Per Åge Nilsen, Arild Borg, Jan Askeland og Karen Landmark.

– Bedre sammen enn hver for oss De begynte på en måte valgkampen lørdag, de tre regjeringspartiene Ap, SV og Sp. Både stortingspolitikere, fylkeslederne for de tre partiene og lokale støttespillere for øvrig, hadde fellesstand på Sam Eydes plass og fikk folket i tale over et krus med ertesuppe.

vi prioriterer fellesskapet fremfor skatteletter, sier sentral valgkampsjef Monica Volden Sivertsen fra Ap, Kristen Bjormyr fra Senterpartiet og Signe Ann Jørgen, SV, som var blant de mange som bemannet lørdagens stand.

Fungerer sammen De mener at samarbeidsregjeringen har fungert meget bra, og at man på den måten har fått utrettet mye og lykkes: – Fra Senterpartiets side ser vi at vi har fått gjennomført mye mer senterpartipolitikk under denne regjeringen, enn i regjeringen Bondevik, sier Kristen Bjornes til Arendals Tidende. Monica Volden Sivertsen sier det slik: – Jeg tror at disse tre partiene samlet i regjeringen fungerer bedre enn hver for seg.

STORTINGSVALG: – Vi har Politisk profil levert i henhold til de løftene vi ga forut for valget i 2005 om å få Norge på en annen kurs. Det gjenstår ennå mye, men de tre årene vi nå har bak oss viser at vi er i takt med folket når

Nå påpeker de faren for at samarbeidet er såpass velfungerende at det nærmest truer den politiske profilen til det enkelte parti. Men det, hevder samarbeidsgjengen, er mer til å leve

med enn bråk og spetakkel innad. – Det er da også bakgrunnen for at vi går ut og på en måte begynner valgkampen nå, det er blant annet for å få oppmerksomhet på at vi faktisk evner å samarbeide, og gjennom denne enigheten makter å nå de målene vi har satt oss innen skole, helse, samferdsel og andre viktige områder som nå har fått et løft i det budsjettforsalget som er lagt fram, sier de.

Hovedfokus Signe Ann Jørgensen viser nettopp til det at de er tre relativt ulike partier med forskjellig hovedfokus som gjør dem sterke: – For vi har sammenfallende mål, selv med forskjellige hovedfokus i hvert av partiene. Dette oppfatter jeg som styrken vår. SVs hovedfokus har vært barn, unge og miljø. Samtidig som vi har hatt et annet ståsted i utenrikspolitikken, som vi har brakt med oss inn i regjeringen, og som vi mener har ført til at vi har fått en bedre utenrikspolitikk. Men igjen, vi arbeider alle for en bedre og mer rettferdig fordeling og vi prioriterer fellesskapet, sier Jørgensen.

Tips: Telefon: 37 00 62 60 E-post: post@at-avis.no Internett: www.arendals-tidende.no

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

7


8

TIRSdag 14. oktober 2008

mening / debatt

Giftpille for næringslivet Statsbudsjett og lokalstyre Vi har fått statsbudsjettet på bordet. Så kan man jo mene hva man måtte mene om millionene og milliardene og de flerfoldige hundretusener som tilføres kommunekasser i frie og øremerkede midler og hele leksen av øvrige tiltak fra samferdsel, helse, kultur og hva det eNn måtte være alt sammen. Denne gangen synes posisjonen å være rimelig godt fornøyd med seg selv, og hylekoret fra opposisjonen har vært relativt beskjedent. Beskatning knyttet til næringsvirksomhet har ført til mest støy, ellers synes den ekspansjonen som ligger til budsjettet å være akseptabel for de fleste. Ikke helt uventet, slike ”gode” budsjetter har det med å komme for det siste og fjerde året av en stortingsperiode. Uansett hvilke farger som dominerer posisjon. De tankene en kan gjøre seg når øynene flagrer over de mange og lange tallkolonnene er, hva er det egentlig regjeringen legger fram for Stortinget? Eller snarere, hver er det de ikke legger fram? De forteller oss nøyaktig hva en flaske brennevin skal koste. Men ikke hva vi skal betale i nettleie for å få strømmen fram til husveggen. Selv om både spriten og kraftledningene begge er underlagt monopol. Vi ser også hvordan kulturlivet detaljstyres. Over statsbudsjettet gis det penger, og velfortjent nok, til institusjoner som Bomuldsfabriken Kunsthall og andre viktige kulturinstitusjoner, men når vi kommer til andre helt nødvendige samfunnsvirksomheter som sykehus, er fordelingen overlatt til andre. I dette tilfellet de forskjellige helseregionene. Og langt på vei det samme innen samferdsel. Noen veiprosjekter får øremerkede penger, stamveinettet, som er statens direkte ansvar. Men til ”øvrige riksveier” gis det en samlet bevilgning, som ikke rekker lenger enn til litt av etterslepet knyttet til vedlikehold og småutbedringer knyttet til trafikksikkerhetstiltak. For Aust-Agders del er det ikke penger til høyst nødvendige nyanlegg. Særlig blir to forhold nokså iøynefallende med hensyn til statsbudsjettet. Det er den knallharde statlige styringen. Med hensyn til kultur, er den direkte og detaljert. Men de øvrige store samfunnsoppgavene som tidligere var under delvis kommunal og fylkeskommunal styring, som sykehus, er underlagt statlige eide helseforetak der ikke Stortinget lenger bryr seg om lokale ønsker. Og der man har med mer næringsdrift å gjøre, er tidligere offentlige eide virksomheter som Telenor privatisert og virksomheten regulert med konsesjoner og skatter som likevel gir staten full kontroll. Det andre som vises så tydelig i statsbudsjettet, er at mens politikerne på Stortinget hadde full politisk kontroll over mange av samfunnsinstrumentene, har de nå flagget ut beslutningsmyndighet – men beholdt makten. En statsstyring som faktisk er blitt sterkere og mer omfattende med årene. Dette har skjedd parallelt med den pågående debatten om regionalisering. Sett i et slikt lys, er det nokså klart at tanken om det regionaliserte Norge ligger langt fram i tid. Fordi staten ikke har til hensikt å gi fra seg makt til regional forvaltning.

Regjeringen har brukt de gode tidene til å svekke Norges konkurranseevne og forfølge våre familiebedrifter. At norsk næringsliv midt i en finanskrise får servert en giftpille i form av skatteskjerpelser på over 1 milliard kroner direkte rettet mot bedriftenes egenkapital, er intet mindre enn graverende. Regjeringen kunne iverksette tiltak som kan dempe renten, de kunne stimulere næringslivet slik at norske arbeidsplasser og inntekter sikres. Istedenfor valgte regjeringen å ”flå de rike”, uten at det bringer oss en millimeter nærmere løftet om å avskaffe fattigdommen. Forstår ikke regjeringen at finanskrisen ikke handler om Wall Street, men om vanlige norske bedrifter, ansatte og boligeiere? Det er meningsløst å svekke bedriftenes likviditet i en tid da kreditt blir dyrere og dyrere og enkelte banker endog har skrudd lånekranen helt igjen. Det var selvfølgelig på høy tid at arveavgiften og formuesskatten reduseres for folk flest. Hadde det vært opp til Høyre hadde dette skjedd for lenge siden. Men det er uholdbart at regnin-

gen sendes rett til næringslivet. Når regjeringen fjerner 80-prosentregelen i formuesskatten og øker formuesverdien av næringseiendom innebærer det en kraftig skatteskjerpelse. Formuesskatten og arveavgiften er spe-

Innlegg Torbjørn Hansen Næringspolitisk talsmann for Høyre

Regjeringens skatteskjerpelser rammer selve ryggraden i norsk næringsliv. sielt uheldige for investeringsevnen til små og mellomstore bedrifter. Mange bedrifter som står på terskelen til et generasjonsskifte vil hemmes i sin mulighet til videre drift og utvikling. Som NHOs Finn Bergesen uttaler ”Regjeringens skatteskjerpelser rammer selve ryggraden i norsk næringsliv – de mange familieeide bedriftene over hele landet.” Med 14 milliarder mer i budsjettinntekter fra pensjonsfondet så fremstår denne skatteøkningen som en ren symbolhandling.

Skatteskjerpelsen kommer på toppen av at Stoltenberg og Halvorsen allerede har økt skatteregningen for næringslivet med 8,5 mrd. kroner, sammenlignet med det siste budsjettforslaget fra Bondevik II- regjeringen. Norge går i motsatt retning av våre konkurrenter, som letter byrdene for små og mellomstore bedrifter. Da handlingsregelen for bruk av oljeinntekter ble vedtatt, var det en forutsetning at pengene skulle gå til vekstfremmende tiltak, det vil si forskning og kunnskap, infrastruktur og vei samt vekstfremmende skattelettelser. Dette stemte også Arbeiderpartiet for. Da Høyre satt i Regjering brukte vi 90 prosent av handlingsrommet oljepengene gir til å prioritere samferdsel, skole og skatt. Regjeringen bruker i dag bare drøyt 10 prosent på slike investeringer i fremtidens verdiskaping, og konkurranseevnen svekkes fra år til år. Regjeringen løfter ikke en finger for å få ned rente. Det kan hende rentene går nedover, men det vil i så fall være på tross av de rødgrønnes politikk. Situasjonen minner mye om sist Stoltenberg satt i regjering. Planen er kanskje at Høyre nok en gang skal rydde? 

Innlegg til: post@at-avis.no

Finanskrisa problemene markedet har skapt. For oss i Arbeiderpartiet er statens rolle i et samfunn viktig, den skal sørge for at markedet ikke får lov til å løpe løpsk og den skal sørge for like muligheter til skolegang, omsorg – og helsetjenester for alle. Staten det er oss alle, staten er til for folk flest.

I flere år har høyresiden over hele verden sagt at folk må få lov til å gjøre som de vil, pengene og markedet skal i følge dem få utfolde seg fritt. Staten har blitt sett på som den ”store stygge ulven” som vil ta fra menneskene friheten. Høyre og særlig Fremskrittspartiet har som sine søsterpartier i andre land forsøkt å fortelle at svaret på det gode samfunn og det gode liv for folk flest, er et system bygd på minst mulig kontroll og reguleringer av økonomien. Denne troen på at markedet og pengene skal bestemme, er blitt kombinert med et sterkt ønske om å privatisere offentlige velferdstjenester som skole, eldreomsorg og helsevesen. Alt skal gjøres om til penger og man skal tjene på alt, er høyresidas filosofi. Det er underlig at høyresiden i alle land nå roper på staten. Nå skal staten rydde opp i de

Innlegg Freddy de Ruiter Stortingsrepresentant for Aust-Agder Arbeiderparti

Alt skal gjøres om til penger og man skal tjene på alt, er høyresidas filosofi.

Jeg forstår at høyresiden og Fremskrittspartiet er desperate. Det er jo faktisk deres samfunnssystem som er brutt sammen i USA. Alt har vært fritt, nå ser vi hvilke kostnader denne mangelen på styring skaper. Nestlederen i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, har til og med klart å kalle George Bush for sosialist. Ja, ja mye kan sies om det amerikanske samfunnssystemet og George Bush, men lenger bort fra sosialismen kan man neppe komme. Vi i Arbeiderpartiet kan garantere velgerne at vi vil være en trygg politisk havn i disse tøffe økonomiske tidene, nettopp fordi vi alltid har vært opptatt av styring av markedet til beste for folk flest. 

Fri hasj og nei til panelovner NTB refererer fra Unge Venstres landsmøte. I Unge Venstres og leder Anne Solsviks verden er dette liberalisme: Å legalisere bordeller og åpne for salg av cannabis og khat i dagligvare­ forretninger.

Innlegg Jan Halvor Harsem Informasjonsansvarlig i Norsk Elvarmeforening

Samtidig avdekker Anne Solsvik i et intervju at liberalismen åpenbart har sine grenser: Var det opp til henne skulle elektrisk oppvarming med panelovner forbys!

Innlegg til: post@at-avis.no

TIPS OSS! 37 00 62 60 post@at-avis.no


debatt / annonse

TIRSdag 14. oktober 2008

Trekker underskriften tilbake I de årene jeg har skrevet innlegg i aviser, har jeg møtt på det samme problemet når det gjelder Agderposten. ”Kreativ redigering”, klipping og liming av innsendte tekster, hvor særlig spissformuleringer eller beskrivelser har blitt utsatt for forandring. Det har for så vidt vært greit for meg selv om tekstene har mistet en del av mitt personlige preg. Bakgrunnshistorier og resonnemen­ ter som vanligvis bygger strukturen i mine tekster og binder dem sammen i en meningsfylt helhet, har på denne måten mistet en god del av sin tyngde og verdi, men likevel har jeg prøvd å vise forståelse for Agderpostens til­ nærming til ”redigeringsproblema­

tikken”. Tross alt var jobben utført profesjonelt. Slik var det inntil jeg nå fikk lese teksten ”Kritiske spørsmål til Arendal” i Agderpostens debatt­ rubrikk, mandag den 10.oktober 2008.

Innlegg Sanjin Salahovic - uavhengig bystyrerepresentant -

Og det tar jeg nå konsekvensen av og trekker tilbake underskriften min fra teksten ”Kritiske spørsmål til Arendal”. Det handler om teksten min som faktisk har tittelen: ”Kan en tanke henges?” hvor jeg prøvde å knytte tausheten og mangelen på åpenhet i

kommunikasjon i byen vår - særlig hos dem som har en eller annen form for makt – med den depressive til­ standen som preger vårt lokale tenk­ ningsunivers. Teksten jeg fikk lese i Agderposten, var så vingeklippet, helhetstanken så ugjenkjennelig, at jeg ikke kunne finne igjen hovedpo­ engene i det jeg ville si. Jeg håper at leserne som følger med på det jeg skriver, selv kunne legge merke til at teksten ikke var et produkt jeg pleier å skrive under. Og det tar jeg nå konsekvensen av og trekker tilbake underskriften min fra teksten ”Kritiske spørsmål til Arendal”. Samtidig gjør jeg leserne oppmerksom på at de kan lese mine tekster slik de er i Arendals Tiden­ de, f. eks. der teksten ”Kan en tanke henges?” ble publisert i debattrubrik­ ken, slik den egentlig er, lørdag den 27. september 2008. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Kultur – for enhver pris? Nei sier vi Ordfører Torill R. Larsen, Arendal, gikk hardt ut mot oss i Frp og sier at det vil bli en kjedelig by dersom vi kom til makten. Vi ser stadig at posisjonen med Ap i spissen, lover bort penger til alle slags opplegg, bare de kommer inn under kategorien KULTUR. Dette er uholdbart så lenge vi ikke kan betale de faste utgiftene kom­ munen har. Underskuddet i år samt gjelden kommunen har, er så høyt at vi er redd vi snart kommer i ”svar­ teboka” til fylkesmannen.   Vi i Frp er også glad i kultur, men mener at den som vil kjøpe kunst og kultur, må betale det selv, eller bli subsidiert av næringslivet - IKKE AV KOMMUNEN. Vi er glade for både Hovefestivalen og Canal Street, og vi ønsker at disse festivaler, samt alle andre levedyktige festivaler og arrangementer i Arendal, skal forbli i Arendal. MEN kom­ munen har ikke penger dette. Næ­ ringslivet derimot, som sier at de tjener masse penger på at disse ar­ rangementer som er i byen, bør eller må trå til. Dersom ikke næringslivet går inn med kapital i de festivaler de sier de tjener MYE penger på, er det jo kommunen, som på en måte, subsidierer næringslivet, og det kan da ikke være riktig.   En arrangør som vi må ta av oss hatten for er NGP. De har etter det jeg har fått høre, ikke fått den støtte av kommunen som andre arrange­ menter, men har stilt egen garanti for et eventuelt underskudd. Så hvorfor ordføreren trekker NGP inn i samme åndedrag som bl.a. Hovefestivalen og Canalstreet er totalt uforståelig. Skjærgårdstreffen som er Norges største trekkspilltreff, er forøvrig en

festival som går helt UTEN kommu­ nal støtte, og som går med overskudd. Overskuddet skytes inn i mer utstyr slik at festivalen skal bli enda bedre. Men, Skjærgårdstreffen er kanskje ikke ”kulturell” nok…   Merkevarebygging sier Ap, H og de andre partiene når de bevilger pen­ ger til kulturarrangementer. De bare MÅ gi penger til private arrangører,

Innlegg Ingebjørg Godskesen Frp

Vi må sette tæring etter næring. som tjener penger på arrangemen­ tene. Det er her vi skiller lag med de andre partier. For oss er merke­ varebygging noe helt annet.   For oss er merkevarebygging for Arendal, dersom vi kunne skryte av en god eldreomsorg. Der alle mennesker har egne rom og all den omsorgen de trenger.

• de som velger å bo hjemme • Der - får den omsorgen de trenger, og

ikke er redde, men vet at de blir tatt godt vare på. de som bor i omsorgsenheter, • Der kan stole på at det er nok på vakt om kvelden/natten, slik at de ikke behøver å engste seg. de selv kan bestemme når de • Der vil stå opp eller legge seg man selv kan velge hvor man • Der vil bo, også når man ikke lenger kan bo i sitt eget hjem. Slik man har valgt hele livet, frem til kom­ munen, slik det er i dag, tar over kontrollen. For oss er merkevarebygging for Arendal, en god skole, der vi ser at våre barn ikke ligger blant landets

dårligste elever, men blant landets beste. Vi tror at ved å ha mer ressur­ ser i skolen, som for eksempel flere gode lærere, vil dette utgjøre mye. Er en lærer syk eller borte av andre grunner, skal ikke elevene sendes hjem eller sitte alene med selvstudie, men få en kvalifisert vikar. Vi tror nemlig IKKE vi har dårligere barn og unge i Arendal enn andre steder. Men skolen er ingen lekeplass, vi er på skolen for å lære, og når vi ikke har penger til å sette inn vikarer, da minsker sjansene betraktelig for at de unge får lære det de skal. Så som dere forstår, våre prioriterin­ ger er ikke kunst og kultur, men som sagt eldreomsorg og skoler. Forebyggende kultur, som idrett og kulturskole er vi tilhenger av, det er godt for kropp og sjel. Dette er for folk flest, og er viktig å legge godt til rette. Men her må vi også snu og vende på pengene slik at vi får mest mulig og best mulig tilbud til de unge for de pengene vi har.   Forstår av ordførerens uttalelser at hun ikke er vant til å måtte snu på skillingene, slik som mange av oss andre har måttet gjøre. Hun sier som Ole Brum, ja takk, begge deler, uten at kommunen har penger til det. Da min familie flyttet til Arendal for 22 år siden, valgte vi å kjøpe en rime­ lig bolig, slik at jeg hadde råd til å være hjemme med mine barn mens de var små, det har jeg aldri angret på. Men i den tiden måtte vi bruke pengene på faste utgifter så som hus, strøm mat og klær, det var lite til for­ nøyelser. Etter som årene gikk og faste ugifter var på plass og vi fikk litt mer og rutte med, da kunne vi bruke mer penger på for eksempel reiser og teaterbesøk.   Vi må sette tæring etter næring. Først faste utgifter, slik at innbyg­ gerne får det de har krav på, når dette er på plass og fungerer, da vil vi i Frp også være med å se på hva vi mener kommunen kan sponse av ar­ rangementer. 

Innlegg til: post@at-avis.no

9


10

NYHETER

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Kampen om Nesheim skole:

BYGDEMILJØET: Leder av Austre Moland Nærmiljøutvalg, Anders Haslestad, føler at hele det gode bygdemiljøet står på spill som et godt bo- og oppvekstsenter er truet dersom Nesheim skole legges ned.

Mobiliserer for å bevare skolen i skolens nærhet. Han viser også til at Nesheim var landets først miljøskole, og hvor FNs grønne miljøflagg gikk til topps i 1999, og det vaier fortsatt. Nå lurer han på om miljøkommunen Arendal med egen miljøambassadør, er villig til å fire dette flagget som det ble lagt så mye prestisje i den gang. – Kort og godt vil vi med denne presentasjonen i kveld vise hva skolen betyr for alt som røer seg i bygda, og hvor livsviktig det er for hele bo- og oppvekstmiljøet vårt at den består, sier han.

I kveld har Foreldrenes arbeidsutvalg ved Nesheim Skole og Nærmiljøutvalget i Austre Moland innkalt til skolemøte på Nesheim. Oppsitterne i skolekretsen vil si kraftig i fra til politikerne at de ikke finner seg i at skolen nedlegges.

Står samlet VANSKELIG Å FORSTÅ: Elevene ved Nesheim skole skjønner lite av at skolen deres kan bli nedlagt.

SKOLEKAMP: Da prosjektet ”Dugnad 2010” la fram sitt dokument som en del av kommunes økonomistrategi for fremtiden, kom forslaget på bordet om å nedlegge i alt fem skoler i Arendal. En av disse var Nesheim, som feiret sitt 60-årsjubileum i fjor.

På krigsstien Nedleggingstanken har mobilisert hele bygda: – Ja, vi er faktisk på krigsstien,

sier Anders Haslestad, leder av Austre Moland Nærmiljøutvalg. Han forteller at under møtet i kveld skal bygdas folk møte kommunenes politiske og administrative ledelse ansikt til ansikt. Blant andre kommer kommuneleder Kari Rasmussen og leder av Oppvekstkomiteen, Terje Eiken. – Flere andre politikerne har også svart at de vil komme og møte oss, men merkelig nok har

vi ikke hørt noe fra de to store partiene Arbeiderpartiet og Høyre, sier Haslestad.

Skolens betydning Under møtet vil skolens rektor først gi en generell orientering om skolen og aktivitetene som er knyttet opp mot skolen og skolemiljøet. Deretter blir det gitt en oversikt over alt av lag og organisasjoner i bygdemiljøet og skolens betydning i så måte, samt hvordan ny bosetting er etablert

Som leder av Nærmiljøutvalget har Haslestad stor sympati for at også de andre skolekretsene som nå har fått samme beskjed som Nesheim: – Jeg håper vi kan stå sammen i kampen mot rasering av barns boog oppvekstområder, sier han. Han forteller at Austre Moland Nærmiljøutvalg, som ble stiftet i 1996, består av 20 lag og foreninger med undergrupper som til sammen utgjør 33. – Alt arbeidet her er frivillig og på dugnad. Vi kan rett og slett ikke miste skolen og den motoren og drivkraften som skolen blir i et slikt bygdehjerte, sier han. Anders Haslestad viser til at kommunen faktisk har gått ut

med en oppfordring til lag og foreninger om å vise mer dugnadsinnsats for å spare kommunens økonomiske ressurser.

Dobbeltmoral – Da lurer jeg på den dobbeltmoralen som ligger i at de her legger det opp til å nedlegge et helt bygdesamfunn som i dag blir drevet med frivillige krefter, sier han. Nå frykter lederen av Nærmiljøutvalget at den type utspill som nå legges fram om å kutte skoler i distriktet, vil føre til vondt blod og dype kløfter i kjølvannet av kommunesammenslåingen i 1992. – I gamle Moland kommune var det 93 prosent som stemte mot sammenslåing, men ble tvangsinnlemmet i stor-Arendal. Jeg tror at dersom en slik nedleggelse skulle bli virkelig, vil det føre til så store motsetningsforhold innad i kommunen, at mye av den frivilligheten og det dynamiske arbeidet i distriktene vil stoppe helt opp. Og da har politikerne skapt en veldig uheldig situasjon, sier han. Nå oppforder Anders Haslestad bygdefolket til å gå mann av huse for virkelig å markere hva man synes om utspillet om å fjerne skolen.


NYHETER / ANNONSE

Selkadaver i strandkanten Ved halv tre-tiden søndag ettermiddag fikk politiet melding om et selkadaver som lå ute ved Havsøy brygge.

NATURLIG DØD: En mulighet er at selen har dødd av alderdom, en annen er at den kan ha druknet etter for eksempel å ha satt seg fast i et garn og at noen har slengt den der. Politiet har varslet mattilsynet, og som tar seg av saken videre i følge politiets operasjonssentral.

Da Arendals Tidende dro ut for å ta kadaveret i øyesyn, lå det og skvulpet i vannet rett øst for havsøybrygga. Det så ut som selen hadde vært død en tid, pelsen hadde begynt å falle av og det begynte

å danne seg en oljeaktig hinne i vannet rundt kadaveret. Dette har sannsynligvis en naturlig forklaring, sier Arild Pfaff ved Statens naturoppsyn.

PÅ SKOLEBENKEN: Bussjåfører i Arendal ønsker å bli enda bedre. I disse dager lærer de mer om alt fra miljøvennlig kjørestil til sikkerhet og ulykkessituasjoner. Illustrasjonsfoto: Camilla Glad Mitic’.

Lønnsløft for busssjåfører til neste år I februar 2007 ble NHO, LO og YS enige om en ny bussbransjeavtale. Nettbuss har inngått en tilsvarende avtale med sine arbeidstakerparter. Bussbransjeavtalen gjelder for ansatte som omfattes av nye kontrakter med oppstart fra og med 1.1. 2008 og senest innen 1.4. 2012. RAGNHILD SKREDEN

KOMPETANSELØFT: I disse dager går bussjåfører i Arendal på skole igjen. Opplegget går ut på

å lese og lære, og ta en eksamen. Kompetanseløftet består av fire moduler. Samlet består modulene av kunnskap om service og kundebehandling, ha en miljøvennlig kjørestil, forholdet mellom den enkelte ansatte og selskapet; rettigheter, plikter, lover, kvalitet. De skal óg kunne takle uheldige situasjoner og ulykker.

Nettbuss har ansatt instruktører som skal gjennomgå kursene som er arrangert av NIAS (Norsk Interaktiv AS) Disse har fått kompetanse til å bistå kollegaene sine i E-læring. De ansatte kan jobbe med modulene når de vil, i lunsjpauser eller mens potetene koker eller på kvelden. Gjennomsnittlig tid på alle modulene er 35 timer.

Økt service

Kompetansebevis

Sjåførene skal også lære om helse, miljø generelt og sikkerhet. Det som ”aldri” skjer er også svært viktig. Ulykker, brann, ran eller andre konflikter som krever kunnskaper om hva du eller andre skal gjøre. Målene for disse fire modulene med læringen og en eksamen er at yrkesstatus, service og kvalitet øker, skader skal reduseres og selskapet skal bli mer konkurransedyktig.

For å få kompetansebeviset må sjåføren ha gjort seg kjent med alt innhold i modulene, delta på bedriftens samlinger og bestå alle modultester, samt eksamen. Kompetansebeviset er felles for alle bedrifter som er bundet av bussbransjeavtalen, noe som vil si at du som bussjåfør kan bytte bedrift, og fortsatt ha rett på lønnsløftet, som utgjør 8 kroner ekstra i timen.

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

11


12

KULTUR

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

MUSIKALSK HØYDARE: Maria Haukaas Storeng og de lokale musikerne på Band Show 2008.

Full trøkk på Band Show 2008 RAGNHILD SKREDEN

Etter en slitsom helg med mye øving og prøver, var blåsere fra Tromøy, Birkenlund, Holvika, Søgne og Froland på plass i Arendal Kulturhus. Gjesten var selveste Melodi Grand Prix vinner i Norge, Maria Haukaas Storeng.

FENGENDE: Konserten var en fryd for både øret og for øyet for den slags skyld. Det braka løst ved at alle blåserne spilte flere stemningsfylte og gode låter. Etter hvert trådde vokalistene frem og sang en flott og som alltid fengende versjon av «It’s Raining Men».

Kjendisfaktor Så var det tid for kveldens stjerne;

Oktoberfestival i Arendal

Maria Haukaas Storeng. Hun tok alle med storm der hun kom inn på scenen med en typisk 50-talls look, grå tettsittende kjole i karakteristisk snitt. Hun fikk god hjelp av sine seks bakgrunnssangere; Silje Kanestrøm, Helene Simonsen, Camilla Carlsen, Kristine Lynghaug, Solveig Marie Lynghaug og Sandra Guldbrandsen.

Stående applaus Det var god trøkk i bandet, korpset og vokalistene fra start til slutt. Kulturhuset var halvfullt,

men responsen på låtene var det ingen som kunne klage på. Maria, korpset, dirigenten, bandet og korjentene ble tildelt stående applaus ved slutten av den underholdende og meget smakfulle konserten.

Mange involvert 30 blåsemusikere i alderen 9 til 19 år fra begge Agder-fylkene dannet orkesteret, sammen med de seks vokalistene som både sang solo og backet Maria. Til stede på scenen var også et band på fire: Bjarne Ludviksen på gitar, Arild

Strand spilte tangenter, Steinar Kanestrøm på bassgitar og Audun Dertz på trommer.

Vellykket Dirgenten, Dag Lothar Kanestrøm, som hadde ansvaret for Band Show 2008, har brukt sin sommer på å lytte til Marias plater, for å finne ut hvilke instrumenter han kunne bruke til sangene. Resultatet: Fantastisk! Vi gleder oss allerede til Band Show 2009.

mest mulig drikke: ”Vi ønsker å fokusere på ølets mangfold og tradisjoner, og også hvor mange slag det finnes. Årets festival blir den første i rekken av festivaler med samme overskrift, men hvor vi hvert år skal ha et eget tema. I år fokuserer vi spesielt på økologisk øl og alkoholfrie alternativer for å vise at øl er ikke bare det man får kjøpt som ”en øl, takk” på puber og skjenkestuer”, skrives det videre på hjemmesiden.

Fra torsdag 23. til lørdag 25. oktober arrangeres det Underholdning for første gang ”Oktoberfestival” i Arendal.

Alternativer

Som et ledd av festivalen arrangeres det torsdagen også høstfest på Plankemyra for beboere og besøkende. Der kommer Torkjell Berulfsen for å fortelle om bryggets gleder.

I følge Egeland Johansen er ikke målet med festivalen å lage en ren ølfest hvor det skal selges

Ellers foregår det meste av festivalen i Tyholmen parkerings-

INITIATIV: Vi ønsker bare å Årets festivaltema er ”God mat, lage litt hygge i mørket i en periode av året hvor vår flotte by hviler litt, skriver initiativtaker Inge Egeland Johansen på festivalens hjemmesider, om bakgrunnen for arrangementet.

Godt drikke, Gode venner”.

ØL: Humle og malt utgjør grunnstammen i ethvert øl. Oktoberfestivalen i Arendal ønsker å fokusere på ølets mangfold og tradisjoner under sitt arrangement.

hus, som initiativtakerne har leid under hele festivalen. Her kommer også Berulfsen fredag.

Det samme gjør Puddle of beer, som underholder samme kveld. Lørdag spiller Bentleymusic.


ANNONSE

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

13


14

KULTUR

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

TRYGG OG UVITENDE: Rachel opplever en dramatisk oppvåkning fra det trygge livet hjemme symbolisert med en bolle frokostblanding og melk – til møtet med volden i Midt-Østen.

Nært om Israel/Palestina Teateropplevelsen torsdag kveld ble så nært en ”deltagende observasjon” som det er mulig å komme i en teatersal. Sørgelig at bare fire benkerader i Store Torungen fikk del i opplevelsen.

HELSTØPT: For dette var en helstøpt og sterk iscenesettelse av Rachel Corries livsdrama, den amerikanske ungjenta som dro til Midtøsten som uvitende idealist i januar 2003, og ble kjørt i hjel av en israelsk bulldoser to måneder senere.

Virkelighet Dag-til-dag skildringen bygget på Rachel Corries dagboknotater bringer tilskueren tett på forvandlingen på kort tid fra idealist til desillusjonert realist. Beskrivelsen av opplevelsene i Rafa hvor palestinske boliger raseres for å gi plass til muren og barn blir meiet ned av israelske kuler, fortoner seg surrealistisk, for Rachel og for tilskueren. Midt i vanviddet står unge internasjonale aktivister bevæpnet med bannere av bomullstøy for å beskytte familier som prøver å opprettholde et dagligliv. Rachel fortviler over det umulige i å få mamma der hjemme til å

EFFEKTFULLT: Raskt stilles Rachel overfor oppgaven med å bære bort et lik midt i skuddlinjen. Denne skissen rablet ned på en avrevet bit av et Midtøsten-kart, lot skuespilleren sende fra hånd til hånd i benkeradene.

forstå, i et USA med fobi for antisemittisme. Hun fortviler over det blodbad hun som borger av USA indirekte er deltaker i, men setter også spørsmålstegn ved likhetstegnet mellom jøder og religiøs nasjonalstat.

som den vimsete og alminnelige collegejenta hjemme i USA, gjorde begge skikkelsene til troverdige representanter for deg og meg. Trygge, uvitende og med illusjonen om å være opplyste mennesker.

Troverdig

Mange dilemmaer

”Prologen” hvor skuespilleren på videoskjerm på scenens bakvegg blir intervjuet om seg selv av Rachel på scenen, og stykkets første del som presenterer Rachel

Det er ikke til å unngå at forestillingen fortoner seg pro-palestinsk. Men som skuespilleren, Kaia Varjord fremhevet i samtale i foajeen etterpå – dette er skild-

ringen av Rachels bevisstgjøring og politiske oppvåkning på det stedet hun da befant seg. For så vidt kunne det hendt hvor som helst, og med en hvilken som helst menneskerettsaktivist ansikt til ansikt med volden. Forestillingen bringer først og fremst opp en rekke dilemmaer i vår mulighet og evne til å forstå den verden vi lever i - på trygg avstand fra verdens brennbare konfliktområder. Programheftet inneholder det

beste konsentratet om Midtøstenkonflikten jeg har lest – skrevet av Kåre Willoch.

Enkelt, sterkt Den enkle scenografien med farge som ruiner tok ingenting fra den sterkt personlige monologen, troverdig formidlet av den unge skuespilleren. Men innsynet til scenen ble for trangt. Hadde salen vært full, ville ytterkantene av benkeradene ikke sett mer enn halve scenebildet.


KULTUR

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

15

Segn og soger fra Sørlandet

GRØSS FRA SØRLANDET: Øyvind Bjorvatn ble interessert i gamle historier, segn og soger fra Sørlandet. Forfatteren og historikeren, som er født i Holt, presenterte sist uke sin nye bok ”Hodeløs rytter på Donafjell”.

Ikke vitenskapelig

Øyvind Bjorvatn har samlet 150 segn og soger fra Sør-Norge i boka ”Hodeløs rytter på Donafjell”.

LOKALT FORLAG: Torsdag ble boka, som utgis av Bokbyen Forlag, presentert på Arendal bibliotek.

– Det var hyggelig at så mange folk kom, ikke minst så mange jilde folk, smilte Bjorvatn da han tok ordet for å fortelle om samlingen. Han fastslo at en viss interesse for gamle historier måtte være levende også i dag, ettersom hans første bok på Bokbyen Forlag, Sølvkisten stander i hanekam, er utsolgt. – 150 soger og segn er plukket ut, de fleste fra Aust- Agder og Vest-Agder. Alle historiene i boka er gjenfortalt, de er ikke gjengitt på noen vitenskapelig måte, humret Bjorvatn til de fremmøtte. Forfatteren ble tidlig historieinteressert, sin første ut-

gave av Snorres kongesoger fikk han som 11 år gammel gutt: – Olav Tryggvason var lenge min store helt!

Svart og hvitt

Boka er illustrert av Scott Aanby. Forlagssjef Solveig Rørvik tok kontakt med Aanby for å høre om han kunne la seg inspirere av sogene: – Det kunne han. Men jeg ble litt bekymret da han kom med skissene til meg. Spesielt fornøyd var han med illustrasjonen til historien om Galgeholmen; ”Jeg syns jeg har fått til knekken i nakken så godt”, sa han, fortalte Rørvik. Aanby selv fortalte

MORDBRANN: Mange av historiene i boka er både groteske og skumle. Det likte illustratør Scott Aanby som sa han koste seg i arbeidet med tresnittene.

at Bjorvatn opprinnelig ville ha tegninger som illustrasjon: – Men stoffet handler jo om død og kamp, om de onde krefter mot de gode, det er svart og hvitt. Da fant jeg ut at enkle tresnitt ville være det beste.

Grotesk

Snittene, som er til salgs, ble også utstilt på presentasjonen, men fra og med helgen kan de beskues i Blå Kube i Tvedestrand. Aanby er mest fornøyd med de virkelig groteske bildene: – Men det har passet min melankolske natur å arbeide med il-

lustrasjonen, sa han, eller kanskje var det kokketeri? På presentasjonen leste også Wenche Lund utdrag fra boka. Hun trollbandt, i ordets rette betydning, med noen av sogene, som inneholder både humor og grøss. Et eksempel på førstnevnte finnes i historien Lund leste opp om kona fra Holt som skrev til Kongen med følgende ordlyd: – ”Fogden, den fanden, har tatt gården ifra mæ, og Kari heiter æ”. Kongen undersøkte saken, og svarte: ”Fogden, den fanden, skal gi deg gården igjen, og Fredrik heter jeg”.

FORMIDLER: Wenche Lund leste fra den nye samlingen på presentasjonen i Arendal bibliotek.


16

TIRSdag 14. oktober 2008

Skole, bolig og næring i sentrum vest På vingene: nils P. Vigerstøl

I dag har vi hentet flybildet fra området like vest for sentrum i det vi passerer Ormekjenn og med kameralinsa rettet østover.

Gåsåsen I forgrunnen ligger boligområdet Gåsåsen, som ble utbygget slik vi ser det i dag på slutten av 1980årene og først på 1990-tallet. Det er her vi finner gatenavnene hentet fra fugleriket. I høyre halvdel ser vi Mågeveien som slynger seg ned mot husene i forgrunnen, og med Svaneveien og Terneveien innimellom.   Lenger til venstre i bildet kommer Lomviveien opp fra dalen mot Strømsbu, og vi har Ærfuglveien og Andeveien mellom de tette husrekkene vi ser over mot venstre bildekant.

Strømsbusletta På bildet ser vi også litt av Strømsbusletta, som går fra Vesterveien til Myrene. Helt til høyre ligger Meieritomta, der Hartvig Olsen Møbelforretning har overtatt det gamle meieriet som ble bygget for 101 år siden. Like ved det gamle meieriet ligger bygningen som ble satt opp av blikkenslager Dalberg, og som deler av har vært i bruk som verksteder for Arendal videregående skole avdeling Strømsbu. Like bak ser vi resten av skolekomplekset på Strømsbu, som i sin tid ble bygget under navnet Arendal yrkesskole, like ved rundkjøringen der vi ser Strømsbuveien ta av mot venstre mellom skolen og det som tidligere var verksted og oppstillingsplass for bussenen til daværende Arendals Dampskibsselskab.   I den andre enden av Strømsbusletta, til venstre, ser vi bilforretningen til J. M. Auto, som i alle år og gjennom skiftene eierskap har vært forhandler av Volvo

Strømsbuåsen Strømsbuåsen heter høyden fra den tidligere yrkesskolen og mot venstre i bildet, her vi ser boligblokkene som var blant de først som Arendal Boligbyggerlag begynte oppføringen av på slutten av 1950-tallet. Bak blokkene går en veistump mer diagonalt i bildet, det er Gjennomskjæringen. Like til venstre for den ser vi de nye leilighetskomplekset som er bygd på Gartneritunet. Og går vi helt opp mot venstre hjørne bak har vi også fått med oss litt av skoleanlegget på Stinta, vi ser blant annet svømmehallen

Gåsåsen og Strømsbu

Gåsåsen og St


trømsbu

fra luften

TIRSdag 14. oktober 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Gåsåsen og Strømsbu har referansenummer 7251.

17


18

SPORT

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Komfortabel seier for ØIF

Søndag kveld spilte ØIF Arendal mot Tistedal i Nedeneshallen. Det endte med tolvmåls seier.

dig bra, fullt like god var ikke andre omgang. Men slik blir det kanskje ofte når vi har en såpass stor ledelse som vi hadde. Johnsen mener uansett en tolvmåls seier er sterkt: – Selv om det er mot Tistedal som vi i utgangspunktet skal slå, så er det å vinne med så mange mål bra, sa Johnsen til Arendals Tidende etter kampen.

Gode i angrep FLYT: ØIF imponerte spesielt i første omgang, da var det virkelig god flyt i ØIFs spill. Forsvarsspillet satt som støpt, og også i angrep var det mer fart og teknikk enn publikum har sett i de siste kampene, både i serien og cupen.

Sterkt uansett Knut Martin Johnsen kommenterte kampen slik: – I første omgang spilte vi vel-

Etter fire minutt i Nedeneshallen sto det 4-4. Men godt forsvarsspill av ØIF og en målvakt Adin Sehovic i toppform, gjorde at ØIF hele tiden hadde overtaket. Nevnte Johnsen satte inn 7-6, minutter senere økte hjemmelaget ledelsen til 8-6, så 9-6. Godt var det også å se at ØIF var sterkt på hugget gjennom hele omgangen: Reddet Sehovic eller Tistedal gjorde feil i angrep, var ØIF kjappe til å få ballen framover for kontring. Men så spillerne at det ble for tett i Tistedal-forsvaret var de

flinke til å roe ned og bygge opp angrepet.

Lekte Gøy var det også å se at ØIF var såpass gode at de kunne ”leke” litt med motstanderne: Sondre Paulsen fikk en flott flyver ut av en perfekt Kjetil Øygarden-pasning. Og etter en Sehovic-redning, satte målvakten spillet raskt i gang: Han sendte en lang ball mot David Rui, som så vidt rakk å ta ballen og kaste den bakover på banen, mens han selv hadde såpass stor fast at han fløy rett ut av banen og inn i den ene kortveggen. Øygarden tok ballen som fremdels var i spill og skrudde den i mål, ballen gikk i slow-motion fart, men overrasket Tistedal-målvakta som var sjanseløs mot veteranens teknikk.

Sikker fra sjumeteren I det 18. minuttet tok Tistedal timeout på stillingen 11-7. Med ti minutter igjen av første om-

gang fikk ØIF sjumeter. Sondre Paulsen stilte seg på merket og satte ballen rett i mål: Det gjorde han for øvrig hele seks ganger fra sjumeteren i løpet av kampen. Paulsen ble også toppscorer med åtte fulltreffere. Til pause sto det 17-9 i hjemmelagets favør.

publikummer har alt gått til anskaffelse av ØIF-skjerf eller genser, dermed er tribunen et lokalpatriotisk skue i Øyestad-fargene. Publikum utmerker seg også med å gi støtte gjennom hele kampen ikke bare når ØIF scorer

I andre omgang var ØIFs spill ikke fullt så stabilt: En del feil i angrep og et ikke like tett forsvar, gjorde til at også Tistedal scoret jevnt og trutt. Men det var aldri noen reell fare for at gjestene skulle ta igjen Øyestad. Mye av grunnen til det var målvakt Sehovic som reddet skudd etter skudd i hele omgangen. ØIF var også flinke til å variere i angrepsspillet: En stund tok to Tistedal-spillere ut veteran Preben Vildalen, da tok unge spillere som David Rui over, dukket opp fra ”ingenting” og satte ballen kontant i nettmaskene. Ved kampslutt var resultatet hele 31-19 til ØIF.

SIKKER BORG: sitt: Minst hver femte mål eller får inn skikkeFor med etableringen av supporterklubben Svermen har det blitt ekstra liv på tribunen. Kubjeller og egne heiarop skaper en flott ramme rundt kampene. Men også de som ikke (enda?) har betalt medlemskap i supporterklubben gjør

Kampfakta: 1. divisjon håndball, menn ØIF Arendal – Tistedal 31–19, (17–9). ■ Nedeneshallen, 600 tilskuere ■ ØIFs lag, antall mål i parentes: Adin Sehovic, Kjetil Øygarden (3), Knut Martin Johnsen (5), Knut Inge Jørgensen (1), David Rui (1),Tor Ivar Harnes, Simen Aanjesen, David Svenningsen (5), Sondre Paulsen (8), Steinar Nilsen (1), Eirik Heia Pedersen (4), Preben Vildalen (3). ■ 2-minuttere: Tistedal: 5, ØIF: 2 ■ Dommere: Steinar Inselseth og Arnfinn Larsen, Sandefjord. ■

Super målvakt

Håndballfeber på tribunen – Vi har som mål at hver hjemmekamp skal være en håndballfest, har daglig leder i ØIF Håndball, Lars Johansen, tidligere uttalt til Arendals Tidende. Det målet begynner å bli en realitet.

SIKKER: Sondre Paulsen satte inn seks mål fra sjumeteren. Det hjalp ikke at Tistedal byttet keeper.

lige forsvarstaklinger men minst like viktig: Når motstanderne er i siget, da roper publikum ut sine råd til spillerne og er med på å gjøre at Nedeneshallen virkelig kan bli en beinhard borg å komme til i løpet av sesongen!

Tabell

Oppsal HK Herulf Nøtterøy Bækkelaget ØIF Arendal Alta IF Kragerø Romerike Nornen Tistedal Kolstad Fram

3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3

3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 2 2 1 3 2 3

79 93 95 69 80 54 78 57 48 66 42 72

- 52 - 69 - 92 - 47 - 69 - 52 - 82 - 64 - 50 - 89 - 65 - 102

6 6 4 4 4 3 2 2 1 0 0 0


SPORT

19

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Innebandy:

Årets første hjemmekamper De yngste spillerne i Arendal IBK, Arendal Blackhawks, spilte sine første hjemmekamper i serien i helgen.

IMPONERTE: På Arendal IBKs hjemmesider står det at guttene hadde store forhåpninger foran møtet mot to lag fra Porsgrunn. Oppladningen til sesongen var blant annet PlankeCup, der de ”svarte haukene” hentet hjem turneringens største pokal. – En sak er i alle fall sikkert: Hele laget viste en imponerende vilje til å stå på hele kampen, selv om overmakten var for stor, skrives det om kampen mot Pors 1 søndag. Men de aller yngste spillerne fikk kjørt seg: – Inndelingen av de ulike klassene i aldersbestemt serie er nytt av året - noe som betyr at våre gutter spiller i klassen for 13 - 16åringer. Flere av spillerne på Arendals to guttelag har ikke fylt 13 år ennå, noe som viste seg tydelig gjennom kampene. Det ble store målforskjeller mot begge Porsgrunn-lagene, men de unge talentene får ros på hjemmesiden for at de aldri ga opp, uansett hva slags sifre resultattavla viste.

ARENDAL BLACKHAWKS: Denne gjengen er Arendals nye innebandyhåp. Seriekampene hjemme i helgen gikk ikke så bra, men guttene kommer nok sterkere igjen senere i sesongen.

Håndball

Selvtillit, til tross for tap ØIFs lag i J18-regionsserien hadde søndag kamp mot AK 28 i Kristiansand. AK 28 er kvalifisert til Sparserien noe ØIF-jentene dessverre ikke klarte.

FOKUS: – Avtalen før kampen var at vi skulle fokusere på våre egne prestasjoner, og prøve å lykkes med noe av det vi trener på, både i forsvar og i angrep, uten å se for mye på måltavla, forteller Gudrun Aaserud i trenerteamet i en e-post til Arendals Tidende. Jentene startet bra og lagene fulgte hverandre gjennom store deler av 1. omgang. AK 28 kunne gå til pause

med 14-11 ledelse. ØIF-jentene hadde mange gode prestasjoner i løpet av omgangen og var enige om å fullføre kampen med samme iver og innsats. Halvveis i 2. omgang hadde AK28 en seksmålsledelse, men ØIFjentene satte inn et ekstra gir og spilte med stor moral og en imponerende vilje, og dro dermed innpå hjemmelaget, forteller Aaserud. AK 28 vant til slutt 20-19. I ØIFs angrep ledet Marie B. Juel og Siri Aaserud an. I forsvar jobbet alle spillerne godt kollektivt samtidig som målvakt Ruby Fiskebekk hadde mange flotte redninger og gjorde det svært vanskelig for AK 28-jentene å få ballen i mål. Selv om det ikke ble poeng på ØIF-jentene denne gangen var dette

likevel en kamp som ga selvtillit foran de utfordringene som kommer, konstaterer Aaserud. Allerede neste helg er det to J18-kamper i Nedenes-hallen, da mot Ålgard/Åustrått og Greipstad. En del av attenårsspillerne vil da også ut i første hjemmekamp i 2. divisjon.

ØIF Arendals lag: Ruby Fiskebekk, Eline Gauteland Andersen, Emilie Nilsen, Julie Nilsen, Karine Tveit, Rikke Skjeggedal, Caroline Omholt, Ingunn Håkedal, Camilla Larsen, Marie Prebensen Juell, Anniken Jensen og Siri Aaserud. ■

Tabell 2, divisjon avd, 3 Nærbø Våg 2 Åkra Kåsen TGS Arendal AK 28 Varhaug Rival ØIF Arendal Sola 2 Søgne Stavanger IF 2

4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2

4 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 140 - 105 0 96 - 67 0 80 - 46 1 84 - 67 1 82 - 81 1 68 - 46 1 47 - 46 2 55 - 65 2 54 - 71 2 45 - 63 3 62 - 102 2 37 - 91

8 6 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0


20

KULTUR

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Lørdag spilte Lindesnes Trekkspillklubb for en fullsatt Store Torungen i Kulturhuset. HARALD HOPE

VALS: Trekkspillorkesteret

består av om lag 40 personer av begge kjønn. Men selv om egennavnet er tatt fra trekkspillklubbens hjemsted, Lindesnes, kommer musikantene også fra andre steder, både fra Vegårshei og Stavanger. ”Vigelandsvalsen” åpnet kvelden, ikke uventet ettersom dette er trekkspillklubbens musikalske kjennemerke. Og så fortsatte det slag i slag utover kvelden, bare avbrutt av en kort pause. ”Johan med snippen”, viser av Evert Taube og en parodi på Cornelius Vreeswijk ble det også plass til. Alt gjennomført med innlevelse, humor og spilleglede, til stor fornøyelse for det godt voksne publikummet. En parodi på ”kongen”, Elvis Presley, var så morsom at folk lo så de brølte av den litt velfødde Presley. I tillegg hadde Lindesnes

Trekkspillfest i Kulturhuset MUSIKALSK FESTLAG: Lindesnes Trekkspillklubb.

Trekkspillklubb med seg gjester. Søstrene Eikaas, opprinnelig fra Søgne, hadde sin egen bolk i programmet sammen med musikerne. Men for mange var nok det

største høydepunktet da komponist og sanger Thomas Stanghelle sang opera til trekkspillmusikk. Etter konserten slo flere fast at ”hvis dette er opera liker jeg det

også”. Konserten ble avsluttet med samme melodi som startet det hele: Vigelandsvalsen. Alt i alt var dette en morsom kveld der folk opplagt storkoste seg på

konsert. Selv om Store Torungen ikke var ryddet for dansing, var det så det rykket i stolradene når Lindesnes Trekkspillklubb tok av.

Ny og spennende bok om jernverk og gruvehistorie Næs Jernverksmuseum er klar med et nytt nummer av tidsskriftet ”Fortuna”, som utgis i bokform. Den fjerde utgivelsen i rekken, og som tidligere inneholder boken mye interessant og spennende lokalstoff fra Arendal og nabokommuner.

LOKALHISTORISK: Når

høstmørket senker seg er ”Fortuna” en av de årlige utgivelsene med innhold hentet fra våre nære omgivelser som en kan glede seg å se fram til. Riktignok er dette et mer faglig tidsskift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene, men det er samtidig god lokalhistorisk lesning som gir oss mange forklaringer fra en tid som er borte, men ikke lenger unna enn at vi fortsatt ser sporene fra den store gruvetiden på flere måter.

Fritzø-verket

I årets utgave er temaet i sin helhet viet historien om Fritzøe-verket i Larvik. Men alle relasjonene mellom dette jernverket, som var landets største, og Aust-Agder, gjør at innholdet i årets utgave er av stor lokal interesse i Arendalsregionen.

God jobb

Redaktører av ”Fortuna” er Heidi Arild og Gunnar Molden ved Næs Jernverkmuseum i Tvedestrand. Sammen med en rekke bidragsytere har de foretatt en meget god jobb i å presentere stoffet på en klar og lettskrevet måte, og ikke minst, det er gjort en utrolig god jobb i å finne fram til illustrasjonsmateriell.

NY UTGAVE: Den fjerde utgivelsen av tidsskriftet ”Fortuna” foreligger fra Næs Jernverksmuseum.


NYHETER

TIRSdag 14. oktober 2008

Sørlandets stemme AV CAMILLA GLAD MITIC´ OG BENTE HARSTAD

H

an ler, uforskammet gutteaktig for sine 40 år. Bereist, belest og vant til å håndtere heite ”nyhetspoteter” på sparket. Med tilnærmet null krøll på tungebåndene, ofte manusløs - formulerer han kortfattede replikker som slår, roser, irriterer og sjarmerer Sørlandet daglig. Vi er i Arendal, i Pollen, hos NRK-veteran Erik Wiig Andersen.

21


22

NYHETER

TIRSdag 14. oktober 2008

En daglig kamp mo Etter sju år i NRK i Bergen kom Wiig Andersen frivillig til Sørlandet for snart elleve år siden. Dårlige telefonlinjer, en redaksjon uten internett og så vidt mulighet for å lage TV, var realiteten som møtte reporteren. Nå er det høyhastighet og gode tekniske løsninger som kjennertegner kontoret i Arendal. AV CAMILLA GLAD MITIC´ OG BENTE HARSTAD

DIREKTE: I januar i år sendte

NRK Sørlandet sin første formiddagssending på radio fra Arendal. En nysatsing distriktsredaktør Kjell Pihlstrøm har tenkt på lenge.   Hver mandag og fredag sendes formiddagssendingene direkte fra Arendal, med Wiig Andersen i stolen.   En mandag i oktober tok vi turen til lokalene i Pollen for å se hva NRK Sørlandet egentlig holder på med i Aust-Agder. Alle har et forhold til kanalen, men hvem er stemmen fra boksen, og hva er NRK Sørlandets filosofi for dekningen av landsdelen?

Telefon fra Kristiansand

– Vi får en nærhet til folk der vi er, det betyr at kontoret i Arendal er viktig. Gjør vi feil, blir vi konfrontert med det og muligheten for å evaluere og forbedre er god, sier han. Noen ganger går det i midlertidig helt over styr, selv for erfarne journalister som Wiig Andersen:   – Jeg husker skogbrannen i Froland, på direkten presterte jeg å si: Og her vil det forhåpentligvis fortsette å brenne i mange dager. Flaut, men vi gjør alle feil, smiler han.   Telefonen ringer, han snapper opp røret, smiler og ut kommer et løst programforslag. Han legger luren på. – Det var sjefen, Kjell Philstøm. Han er jo risørgutt og genuint opptatt av hva vi bedriver her, det er en styrke for oss, tror Wiig Andersen. Redaksjonssjefen stikker også innom hver mandag.   – Det er kult at han også viser interesse for det vi driver med, fastslår han.   Vanligvis er de to i redaksjonen under sendinga, men i dag har

TRADISJON: Intimt og koselig er karakteristikken Wiig Andersen tegner på NRK-redet i Arendal. – Vi kan kanskje bli ansett som litt trauste av og til, ler han, og sikter både til rikskringkastingen og interiøret. Men det er ingen tvil om at reporteren skaper alt annet enn en traust stemning som når de tusen hjem på Sørlandet.

kompanjongen ferie, så i dag må han kjøre solo.   Tidligere har staben i Arendal fått kritikk for dårlig dekning av byen, spesielt lokalpolitikere har fart strengt med tunga, men kritikken har nesten stilnet. Journalisten åpner e-post kontoen og leser høyt en videresendt mail fra en kollega:   – NRK Sørlandet dekker nå Arendal på en svært god måte, hilsen Torill Rolstad Larsen, siterer Wiig Andersen. Høyres Einar Halvorsen, som var den som gikk sterkest ut med sin mening og kritiserte rikskringkastingen for å glemme Arendal i sin dekning av Sørlandet, er også fornøyd.

Sannheten

Wiig Andersen kommenterer sin egen kanals dekning:   – Det er ikke vår oppgave å bygge opp Arendal, vi skal formidle sannheten til folk. Men vi er ikke ute etter å ta noen! Det var en periode på 90-tallet det var veldig mye negative nyheter fra Arendal, det ble plukket opp av NRK sentralt og fikk dermed også mye

oppmerksomhet nasjonalt. Etter hvert tror jeg vi har blitt flinkere til å nyansere dekningen av ”positive” og ”negative” saker. Arendal får stor dekning nå, men Tvedestrand, Risør og Grimstad er byer vi er for lite i. Det arbeider vi med å endre på, forteller Wiig Andersen.

Prisgrossister

Men til tross for sterk vilje, er det umulig å dekke alt.   – Noen blir fornærmet, de forstår ikke at vi ikke kan dekke hvert korps eller hver konsert på lokalt plan. Det er det som er problemet med å være for lokale, det kan vi ofte ikke være, for stoffet skal være interessant for alle som bor på Sørlandet, enten det er i Bykle eller på Lista. De gode sakene kan i midlertidig være ultralokale. Men vi kan ikke dekke alt, det betyr at noen føler de får nei for ofte. Det myke stoffet triller inn fortløpende, men de gode nyhetssakene er en utfordring å spore opp, avslører han, og føyer til at han tror avisene er mye bedre stilt når det gjelder nyhetstipsene.   Å ha ”nese” for det lokale har

likevel gitt sørlandsbefolkningen stor eksponering over det ganske land: NRK Sørlandet kan karakteriseres som blodhunder på det kuriøse, reporterne ved redaksjonen er blant de som leverer mest til Norge Rundt med innslag fra landsdelen. Kollega til Wiig Andersen ved arendalskontoret, Espen Bierud, har håvet inn mange av dem. Flere av kollegaene har fått priser for sitt arbeid, inkludert Wiig Andersen som har en ”Årets pressepris” fra Agder Journalistlag fra år 2000 gjemt bak papirer i hylla.

Flere dypdykk

– Er NRK Sørlandet i Arendal drømmejobben?   – Vi opplever tilbud fra Marienlyst og mulighetene er der hele tiden, men det er her jeg vil være, sånn sett er det nært opp til drømmejobben - ja, svarer han.   Nye muligheter er også innen rekkevidde. Omorganisering i NRKs nyhets og distriktsdivisjoner kan føre til at staben ved NRK Sørlandet, og dermed også arendalskontoret kan få frigjort tid til å gjøre dypdykk i enkeltsaker, det

har lenge vært et ønske hos flere av journalistene:   – Vi vil få anledning til å produsere lengre formater, for eksempel dokumentarer til ”Faktor”. Det gir oss sjansen til å fordype oss mer i ett tema, og det kan være et savn vi har følt på i hverdagens hastige nyhetskjør, sier Wiig Andersen. På samme tid legger han ikke skjul på at han fremdeles har en stor hunger etter jakten på den gode nyheten, kampen mot klokka, både på radio og TV, og adrenalinrushet nyhetssjangeren gir:   – Noen synes det er stress, jeg liker det, sier han og røper at det er radio som ligger hans hjerte nærmest.   – Den direkte responsen fra lytterne, det er et kick. Når det er sagt er det ingenting som kan måle seg med TVs gjennomslagskraft og visuelle bilder, for eksempel i skogbrannen i Froland. Men ofte føler jeg at TV-formatet er litt vel regissert, radio er mer spontant, sier journalisten.

Kaffekoker

Den enorme teknologiske utvik-


NYHETER

ot klokka

TIRSdag 14. oktober 2008

23

Satser på Sørlandet

Pollen, men møter en småjoggende Wiig Andersen med en halvfull Kiwipose i døra:   – Man blir jo sulten av og til, sier han bare uten videre forklaring. Det ser ikke ut til å stresse ham at det er sju minutter til han må sitte klar.   – Har du stålnerver, spør vi. – Nja, svarer han og avslører et lite snev av stress da han forteller om køen i butikken. Vel oppe i studioet er det snart tid for action. Dagens første gjest ankommer lokalet.   10.58: Dagens stemme fra Sørlandet har tatt med seg bagetten inn i det lydtette studioet. Vel, helt lydtett er det ikke: – Hvis det er konsert i Pollen kommer lyden med på radio, men det er jo litt sjarmerende, rekker han å filosofere mens han venter på signal fra Kristiansand. – Da er vi straks i gang, vi tar det bare sånn ”pø om pø”, sier han til gjesten.

Lyset er på

lingen kontoret i Arendal har gått gjennom fra Wiig Andersen kom til byen, har også lagt til rette for mer profesjonell radio fra studioet i Pollen. Tidligere måtte journalisten plukke ut musikkplater selv, nå tar en kompetent musikkprodusent seg av det hele og ”håndpeller” musikken, ofte med lokalt anslag, som samstemmer med stoffet for øvrig. Et gode, mener Wiig Andersen. Det er dessuten et praktisk aspekt ved musikkpausen: Den gjør at han kan pile mellom redaksjonens stasjoner, roe nervøse gjester ned med sosialt godsnakk, koke kaffe og være fungerende sentralbord. Han er blottet for superjournalistnykker, viktig egentlig, tatt i betraktning at redaksjonen ikke bare får besøk av intervjuobjekter:   – Det hender at oppgitte og fortvilte folk finner veien inn døra til redaksjonen med lisensregningen i hånda med krav om en forklaring. Eller det kan være en turist i en seilbåt som ikke får inn langbølge i havna. Alle har krav på svar og vi forklarer så godt vi kan at vi er en redaksjon. Når det gjelder lisensklagerne må vi bare henvise til NRKs avdeling i Mo i Rana. Det er det ikke alle som forstår, men journalister eller ei, vi må også ta vår del av ”sosialarbeidet”, ler han og ser kjapt på klokka. Det er vårt “que”. Vi etterlater ham til notatene og slentrer ut en tur mens minuttene tikker mot deadline: Starten på Sørlandssendinga noen minutter over elleve.

Stille før sending...

10.53: Vi er på vei tilbake til studioet i

11.03: Journalisten vinker og smiler bak glasset med øreklokkene på snei. Sørlandssendingas kjenningsmelodi fader ut og introen kommer verdensvant. Stemmen hans maler høstidyll på netthinna til lytterne med sin røst om Pollen badende i rødt, oransje og rødt. – Men først nyhetene, sier radiostemmen før Kristiansand igjen tar over i noen minutter. – Han er behagelig å høre på, mener gjesten, som er prosjektleder Erik Værland. Senere skal han inn i studioet og fortelle om sosialklienter på elgjakt i Austre Moland.   11.08: – Uværets herjinger er første tema i dag, sier Wiig Andersen og ringer opp en av mange statsmeteorologer som NRK har avtale med, for været, er viktig i en formiddagssending. Meteorologen forteller at været ikke gikk helt etter den meldte planen, men forsikrer at det er helt vanlig med litt vilt vær på høsten. Når han serverer dagens værutsikter kan ikke Wiig Andersen dy seg: – Ja, kan vi stole på det da, gliser han inne i studio.

Koselig

11.12: Ny plate settes på. Journalisten kommer ut fra studio, henter seg mer kaffe og tar med seg Værland tilbake. – Bli med dere, sier han mens en journalist plasserer seg på gulvet, holder tett på blokka så arkene ikke skal blafre, den andre lister seg rundt og tar bilder av intervjuobjekt og radiojournalist.   – Det er egentlig koselig her inne, småprater Wiig Andersen før låta er ferdig.   11.16: Værland har svart og forlater studio mens Wiig Andersen går videre i sendingen. Vi tasser også stille ut gjennom studiedøra, forbi det røde sendingslyset og etterlater Sørlandets stemme i nyhetenes, sportens, kulturens og værets favntak. Men han er ikke ensom der han sitter, på den andre siden av mikrofonen sitter tusenvis av sørlendinger og starter dagen sammen med han.

DISTRIKTSREDAKTØR: Kjell Pihlstrøm ønsker å være distriktsredaktør for hele Agder. Han forteller til Arendals Tidende at han ønsket å oppruste kontoret i Arendal allerede før han offisielt startet i jobben.  Foto: Anne Torhild Nilsen/NRK Sørlandet.

Distriktsredaktør i NRK Sørlandet, Kjell Pihlstrøm, lover at rikskringkastingen kommer til å fortsette med ”public service” som er relevant for alle på Agder, uavhengig av hvor de bor. RESSURSØKNING: NRK Sørlan-

det har cirka 55 ansatte. Fire av disse holder til i Arendal: Erik Wiig Andersen, Pål Tegnander, Espen Bierud og Benedicte Goa Ludvigsen.   – Fram til i år hadde vi tre og en halv stilling i Arendal, så ressursene der har altså økt, forteller Pihlstrøm i en e-post til Arendals Tidende.

Suksess

Han startet som distriktsredaktør for to år siden.   – Allerede før jeg begynte i jobben hadde jeg bestemt meg for å ruste opp arendalskontoret som sendested. Det betydde en del investeringer i utstyr og omlegging av rutiner, men etter over ni måneder med formiddagssendinger på radio fra Arendal, ser vi at dette er en klar suksess, skriver Philstrøm videre.

Forplikter

Men han understreker også at NRK Sørlandet ser på begge agderfylkene som en nyhetsmessig enhet:   – Så selv om redaksjonen i Arendal har som særlig oppdrag å dekke AustAgder, har hovedredaksjonen i Kristiansand en like klar forpliktelse til å dekke hele Agder nyhetsmessig. Vi er nemlig den eneste mediebedrift i agderfylkene

som har som oppdrag å dekke begge fylkene. Det forplikter oss selvsagt, og det er en stor utfordring. For ofte ligger det viktigste nyhetsstoffet i og rundt våre to største byer, innrømmer han.

Direkte

– Samtidig ser vi hele tiden betydningen av å komme oss ut i distriktene til mindre kommuner i periferien. Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag og jeg skulle gjerne sett at vi var enda mer på reportasjereiser i hele Agder. Det som er positivt er at den teknologiske utviklingen stadig vil sette oss bedre i stand til å dekke hele Agder nyhetsmessig, skriver Pihlstrøm og sikter til ny TV- og radioproduksjon som gjør det mulig å få stoffet raskere fra utkantstrøk, samtidig som direktesendt TV muliggjøres i større grad. Et eksempel på sistnevnte er da Kristiansand kommune hadde OL-fest for OL og Paralympics-deltagerne sine, der sendte NRK Sørlandet store deler av feiringen fra Torvet direkte. Og Wiig Andersen forteller at i ”gamle dager” så ble reportasjene fra Arendal sendt til Kristiansand med taxi (!).

Risørgutt

Lyttertallene klager heller ikke Pihlstrøm over:   – Vi kan fortsatt glede oss over høye lyttertall på radio. Den siste kvartalsrapporten viste at om lag 35 prosent av alle på Agder over 12 år lytter daglig til våre sendinger. Vi er samtidig glade over at så mange som 14 prosent i Aust-Agder lytter til våre formiddagssendinger, inkludert de to vi sender fra Arendal hver uke – mandag og fredag-, avslutter distriktsredaktøren, som selv er født i Risør.


24

KULTUR / ANNONSE

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

Storslått opera tilbake i Arendal

OPERA I ARENDAL: Fra fjorårets besøk av kompaniet fra Milano da La Traviata sto på programmet.

DRAMA: Og også i år er Tosca gir etter for Scarpias

For tredje år på rad kommer Compagnia d´Opera Italiano di Milano til Arendal Kulturhus for å gi opera til byens innbyggere.

det med en av operaverdenens mest populære verk: Giacomo Puccinis Tosca.

Begjær Handlingen tar sted i Roma på Napoleons tid: Den berømte sangerinnen Floria Tosca elsker maleren Mario Cavaradossi, men politisjefen i Roma, baron Scarpia, begjærer henne også. Han finner påskudd til å arrestere den revolusjonære Mario, som bare kan reddes fra henrettelse hvis

tilnærmelser.

Innledning Første gang Tosca ble fremvist som opera, for forestillingen tar utgangspunkt i et teaterstykke, var i 1900. Torsdag vil for øvrig David Steel fra Musikkens Venner fortelle om Tosca i Buen Cafébar 45 minutter før forestillingen starter.

Asylsøkere flytter inn på Hove AVTALE: ”Det har vært

I en e-post fra daglig leder i Hove Drifts- og Utviklingssenter, Terje Stalleland, informeres det om at de første asylsøkerne alt har flyttet inn i leiren.

kjent i media at Hero Norge AS etablerer mottak i Arendal. I en overgangsperiode har de behov for ekstra boliger, og i den forbindelse har vi en intensjonsavtale som nå trer i kraft”, skriver Stalleland i e-posten som går ut til leietakere på Hove samt Arendals Tidende og Agderposten. Fredag kom de første beboerne til Hove, i denne uken ventes enda flere. ”Frem til mai 2009 vil Hero Norge leie en ka-

pasitet på opp mot 60 – 70 plasser i Hove Leirsenter”, fortsetter Stalleland. Det understrekes også at Hove-selskapet har en god dialog med Hero og planlegger å samarbeide tett med selskapet i tiden framover slik at beboerne trives på Hove. ”Utleieforholdet vil ikke bety endringer for andre leietakere eller brukere av området”, forsikrer Stalleland om avslutningsvis.

Arkivfoto: Berit Dahl.


kultur / annonse

TIRSdag 14. oktober 2008

25

M/T HERON

M/T Heron var det tredje tankskipet Smith Sørensen kontraherte ved Kockums i Malmö. Skipet skulle opprinnelig leveres i 1941, men krigen satte en stopper for det. Skipet ble gjort nesten ferdig, for deretter å bli lagt opp i Malmö, så man unngikk at tyskerne fikk hånd om skipet. Overlevert Sommeren 1945 ble skipet ferdigstilt og overlevert rederiet. Den 28. august ankom ”Heron” Arendal på jomfruturen, primært for å hente siste rest av mannskapet, men man lot også nysgjerrige arendalitter få ta del i begivenheten og bese skipet.

Kurs for England Skipet satte nå kursen for England og bunkring, før ferden gikk videre til Philadelphia hvor hun lastet for England. Gikk på mine Heron kom nå til å seile i Atlanterhavsbassenget i mange år, selv om hun fikk noen avstikkere til fjernere farvann.Til tross for at Heron slapp krigsseilas, ble hun likevel offer for krigen. I januar 1946 gikk skipet på en mine utenfor franskekysten. Heldigvis ble ingen av mannskapet skadet, men skipet fikk en del skader, og gikk inn til Cherbourg for inspeksjon. Det ble konstatert skader på ror, samt en del plateskader. Skipet gikk derfor til Malmö for reparasjon. Mangel på stål Etterdønningene fra krigen gjorde det vanskelig å få fatt i stål, og Heron ble liggende i Malmö til ut i juni før hun kunne settes i fart igjen.

Lokale skip gjennom tidene Av Jan Tore Knudsen E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 37 08 84 41

På grunn Heron var også involvert i flere andre små uhell. I mai 1949 gikk hun på grunn utenfor Lewisport på New Foundland. Hun ble brakt flott neste dag, heldigvis uten større skader. Men i desember 1953 skjedde det igjen. Nå gikk hun på Halskovs Rev, nær Kor-

sør. Skipet kom av ved egen hjelp, og gikk inn til Nyborg for inspeksjon. Og i 1955 var hun involvert i en mindre kollisjon i Suezkanalen. I opplag I 1958 var markedet dårlig, og Heron kom hjem til Brattekleiv for opplag. Det skulle imidlertid vise seg at dette ble siste reis for egen maskin. Skipet ble liggende helt til 1965. Heron ble sirkulert for salg, og flere interessenter var inne i bildet, men noe salg ble det ikke før et K/S ved Egil Alnæs / Ila Jernstøperi kjøpte skipet i 1964. Skipet ble fortsatt liggende i opplag, mens man vurderte å la skipet gjennomgå klassing, men rundt årsskiftet 64/65 ble hun solgt til opphugning. Hun ble slept ut fra Arendal, og slepet ankom Santander 30. januar 1965 Detaljer: Bygd ved Kockums i Malmö med byggenummer 216, delvis ferdigstilt i 1941. Overlevert rederiet 1945. Brt: 8 484 - net: 4 500 - tdw 13 500. Lengde: 496’ bredde: 62’ dyptgående: 27’. Hovedmaskin: M A N 6 syl. 4 000 bhk, lisensbygd ved Kockums. Speed ca 12 knop. Kilder: Agderposten, egne notater. Bilde: Ukjent fotograf via egen samling.

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted:

Må bestilles innen 10. november.

Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60


26

TIRSdag 14. oktober 2008

annonse


annonser / rubrikk

EIENDOMSOVERDRAGELSER Solbakken 39 (Gnr 507, bnr 468) er overdradd fra Knut Skaaland til Karin Elisabeth Hommelsgård (03.07.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 507, bnr 1966 Lystheia 25 A (Gnr 305, bnr 1036, seksjon 13) er solgt for kr 2.400.000 fra Ingebjørg Hildre til Rut Pettersen og Ole Pettersen (03.07.2008) Salget omfatter også andel av Gnr 305, bnr 1064 Salget omfatter også andel av Gnr 305, bnr 1065 Gnr 430, bnr 76 er solgt for kr 1.805.000 fra Aina Opdahl og Stein Erik Olsen Opdahl til Marianne Sletten Haaland og Finn Hvoslef (03.07.2008) Barbudalen 52 (Gnr 507, bnr 92) er solgt for kr 1.590.000 fra Hilde Rasmussen og Trond Rasmussen til Dawid Tomasz Knopik (03.07.2008) Gnr 26, bnr 33 er overdradd fra Øyvind Olsbu til Turid Elisabeth Olsbu (03.07.2008) Overdragelsen omfatter også e.d. i Bykle kommune Gamle Songevei 46 (Gnr 508, bnr 319) er solgt for kr 1.500.000 fra Elsa Henriksen til Mary-Ann Skajaa (04.07.2008)

Granheia 1 C (Gnr 503, bnr 506) er overdradd fra Helge Johansson til Øyvind Johansson, Marianne Johansson og Niels Petter Johansson (04.07.2008) Granheia 1 C (Gnr 503, bnr 506) er solgt for kr 1.450.000 fra Øyvind Johansson, Marianne Johansson og Niels Petter Johansson til Katarzyna Agata Dec-Baniak og Andrzej Baniak (04.07.2008) Gamle Songevei 85 C (Gnr 509, bnr 114) er overdradd fra Gunvor Erna Aanerud til Per Aanerud (04.07.2008) Gnr 67, bnr 2 er overdradd for kr 500.000 fra Elsi Burud til Jan Emil Burud og Anne Burud Sogstad (04.07.2008) Nedre Haugerød 17 C (Gnr 436, bnr 680) er solgt for kr 3.300.000 fra Leif Tveitdal og Jan Erik Olsen til Geir Magne Lundstøl og Janicke Altenborg (04.07.2008) Andel av Ordfører Nielsens vei 22 (Gnr 305, bnr 870) er overdradd for kr 1.400.000 fra Stein Erik Olsen til Hanne Aalborg (04.07.2008) Østre gate 14 (Gnr 501, bnr 623, seksjon 6) er overdradd fra Frithjof Holst-Pedersen til Turid H P Holst-Pedersen (04.07.2008)

Gnr 208, bnr 12 er overdradd fra Andreas Zeiffert til Hjørdis Zeiffert (04.07.2008)

Hylleveien 22 (Gnr 501, bnr 57, seksjon 3) er solgt for kr 620.000 fra Mira Ruud Corneliussen til Bjørn Homme (04.07.2008)

Gnr 208, bnr 12 er overdradd fra Hjørdis Zeiffert til Sofie Tønnesland og Bente Zeiffert (04.07.2008)

Teaterplassen 4 B (Gnr 501, bnr 783, seksjon 4) er solgt for kr 2.000.000 fra Ketil Ugland til Sissel Sannæs Smaller (04.07.2008)

Gnr 308, bnr 236 er solgt for kr 2.600.000 fra Andreas M Haugen til Mari Anne Hypher, Olav Peter Hypher, Ruth Elizabeth Hypher og Ragnhild Abrahamsen Hypher (04.07.2008)

Kirkeveien 130 (Gnr 305, bnr 536) er solgt for kr 2.575.000 fra Bente Zachariassen til Ellen Marie Guttormsen og Ståle Gunnar Fredriksen (07.07.2008) Salget omfatter også Gnr 305, bnr 660

Grensen 1 B (Gnr 501, bnr 135, seksjon 1) er solgt for kr 990.000 fra R&e Arendal as til Elinor Dukan (04.07.2008)

Sletteheia 76 (Gnr 509, bnr 483) er solgt for kr 1.850.000 fra Siv Beate Moland til Victoria Therese Sillerud og Jørund Hveem Neegaard (07.07.2008)

Gnr 205, bnr 692, seksjon 4 er solgt for kr 1.330.000 fra Annelin Berg til Knut Magne Ellefsen (04.07.2008) Kirkegårdsveien 19 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 8) er solgt for kr 1.300.000 fra Furukollen Eiendom as til Lars Gill (04.07.2008)

Gnr 71, bnr 15 er solgt for kr 700.000 fra Tom Cato Aslaksen til Rene Richter (07.07.2008) Venusveien 23 (Gnr 508, bnr 625) er solgt for kr 1.790.000 fra Torhild Gudrun Songedal til Anne Gro Olsen (07.07.2008)

TIRSdag 14. oktober 2008

27

TIL SALGS Til salgs: Øveråsen frontskjær á la Stiansen og Øya 2,8m bredde, 0,9 høyde for frontmontert lastebil / traktor m/sving. Har også skyveramme for traktor. 3 stk. nye vegvesen front brøyteplater for lastebil og traktor. Ring og avtal. Som ny Dalen fres med stor svingbar tut og ekstra stor høyre kantving. Kr. 15 000,Ny snøfreser 6,5 HK med selvstarter og lys kr. 11 500,- Gi bud. 1 stk. brukt Stiga snøfreser 11 hk. kr. 11 000,- Nytt diesel strømaggregat 5,0 kW m/ selvstarter og fjernkontroll kr. 11 500,1 stk. 5 kW bensin strømaggregat m/ selvstarter og fjernkontroll kr. 8 500,Nye boder på 5,7 og 7,8 kvm i laftetype. Flatpakket. Mob. 924 66 062

• • • • • • •

Ansiktspleie Kroppspleie Massasje Fotpleie / pedikyr Manikyr Neglstøping Voksing av

ansikt / kropp • Farging vipper / bryn • Make-up til forskjellige anledninger • Tannbleking i salong • Korttids tannsmykke • Vippe extensions

Volleheia 4821 Rykene - Tlf. 37 09 55 00 / 99 30 84 27

Fin gammel vev med ekstrautstyr til salgs Vevbredde 113 cm. Telefon: 90 64 90 72

ØNSKES KJØPT Bjørkestokker / ved på rot ønskes kjøpt. Rydder rundt lekeplasser etc. Alt av interesse. Tlf. 97 63 10 77 Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

KJÆLEDYR Tigras fire små kattebarn f 24.08 er snart flytteklare! Tlf 906 61 594 Engesæth.

ARBEID UTFØRES Snekker ledig for oppdrag Alt innen blikkenslagerarbeid og takomlegging på alle typer tak. Lang erfaring og gode referanser. Ring Solberg Byggtjeneste for tilbud. Tlf. 980 40 867

DIN TOTALLEVERANDØR ALT INNEN EL. INSTALLASJONER TLF: 37 00 52 00 www.centrum-elektro.no

ALT INNEN RØRLEGGERTJENESTER TLF: 37 00 11 10 www.comfort.no

Åpningstider: 8-17, torsdag 8-18, lørdag 10-14

Spør oss, vi har løsninger på det meste! Du finner oss på: Myreneveien 26, 4847 ARENDAL

Er du 13 år og har lyst til å tjene litt penger? VG søndag trenger deg fra 13 år og oppover. Henvendelse til: www.md.no Tlf: 800 33399


28

TIRSdag 14. oktober 2008

kunngjøringer

Dødsfall Kåre Inntjore 17. mars 1928 – 10. oktober 2008 Grimstad /SSA Vivian, Lars, Marianne, Annette, Helene, Kristoffer, øvrige familie Begraves fra Grimstad kirke torsdag 16. oktober kl. 11.00 Berte Lundstøl 12. september 1912 – 4. oktober 2008 Eydehavn Ottar, Sigrun, John, Ulla, Anne, Thea Kristine, Olav, Rosita, Juni Maria, Mateo Begravelsen fant sted i Stokken kirke fredag 10. oktober Gerd Bergmann 12. april 1928 – 11. oktober Røed bo- og omsorgssenter John, Ann, Unni, Arvid, Ingrid, Jan Øyvind, Linda, Tanja, Magne, Remi, Katrina, Anette, Helge, Ronny, Anne, Dan Audun, Hilde, Wendy Iren, Roy, Arne David, Glenn, Sander, Ranja Kristine, Sofie, Silje, Johnny, Lucas, Angel, Mari, Julia, Luna Aida, Martin, Marius, Simen, øvrige familie Begraves fra Bjorbekk kirke fredag 17. oktober kl. 12.30 Kristen Hansen 68 år gammel, 6. oktober 2008 Grimstad Bjørg, Knut, øvrige familie Begravelsen fant sted i Grimstad kapell fredag 10. oktober Ragnhild Vallheim 1. juli 1917 – 8. oktober 2008 Froland Sigmund, Ingeborg, Oddvar, Inger Johanne, Harald, Brit, Berthe, Jan, Arne, Solveig, Knut, Marianne, barnebarn, oldebarn, øvrige familie Begraves fra Mykland kirke onsdag 15. oktober kl. 13.00 Sigmund Aasen 18. april 1935 – 4. oktober 2008 SSA/Færvik Birgit, Mia, Bjarne, Svein Olav, Sølvi, Nina, Fredrik, Stig Rune, Nina, Andrea, Ole Kristoffer, Even, Susanne, Ida, Birger, Doris, Sveinung, Lalla, øvrige familie Bisettelsen fant sted i Tromøy kirke fredag 10. oktober Per Valentin Pettersen 55 år gammel, 6. oktober 2008 Hornnes Wenche, Ronny, Rigmor, Silje Andrea, Nikolai Valentin, Joakim, Egil, Ulf, Live, Thomas, Trym, øvrige familie Bisettes fra Hornnes kyrkje tirsdag 14. oktober kl. 12.00 Mathilde Mossa Haugereid 7. august 1921 – 8. oktober 2008 Saltrød Inga Marie, Lars Peder, Jorunn, Arne, Odd Magne, Berit, Trond, Anne Marie, Sigbjørn, Jorstein, Camilla, Jarle, Sølve, Catrine, Susanne, Vetle, Viljar, Vilde, Knut Martin, Tatjana, øvrige familie Begraves fra Stokken kirke torsdag 16. oktober kl. 12.30

Invitasjon til skolemøte på Nesheim Tema: Spareforslagene fra administrativ gruppe i Arendal kommune. Sted: Nesheim skole, gymsalen. Tirsdag 14. oktober kl 19.00. Vi ønsker alle velkommen! Arrangør: FAU ved Nesheim skole og Nærmiljøutvalget Austre Moland.

Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

www.arendalstidende.no


tv-programmet

TIRSdag 14. oktober 2008

29

TIRSDAG 14. OKTOBER 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Avd. Barn(ttv)(r) 15.30 Ace Lightning(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Hund i huset(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Dora utforskeren 18.25 Dykk Olli, dykk!(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Ut i naturen: Jøkulen - vill, vakker og farlig(ttv) 19.55 Ansikt til ansikt(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Brennpunkt 22.20 Extra-trekning 22.30 Bokprogrammet: Kontorromanene kommer(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Heroes(t)(r) 23.55 Løvebakken(ttv)(r) 00.20 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin(r) 00.50 Viten om: Trekkfuglenes hemmelighet(t)(r) 01.20 Kulturnytt(r) 01.30 Autofil jukeboks 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 NRK nyheter13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Store studio 19.30 4·4·2: Bakrommet 20.00 NRK nyheter 20.10 Dokumentar: Kampen om Barents(ttv) 20.55 Billedbrev fra LatinAmerika(t)(r) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Nils og Ronny på vannvogna (ttv)(r) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Hund i huset(t)(r) 23.45 Ut i naturen: Jøkulen(ttv)(r) 00.10 Redaksjon EN(ttv)(r) 00.40 Distriktsnyheter 00.40 fra Oslo og Akershus 01.00 fra Østfold 01.15 fra Hedmark og Oppland 01.35 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 01.50 fra Aust- og Vest-Agder 02.10 fra Rogaland 02.25 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 02.45 fra Møre og Romsdal 03.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.20 fra Nordland 03.40 fra Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Utfordringen(r) 15.30 Ace Lightning(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Vår aktive hjerne: Hukommelsen(t)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Rupert Bjørn 18.10 Ugler i mosen 18.30 Lure Lucy(ttv) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Forbrukerinspektørene 19.50 TV-aksjonen Blå Kors: Det hemmelige landet 19.55 Tingenes tilstand(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.40 Vikinglotto 21.45 House(t) 22.30 Migrapolis: Hiv-fordommene(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket(ttv) 23.45 The Wire(t)(r) 00.40 Ikke si det til mamma ...: jeg er i Kongo(t)(r) 01.30 Kulturnytt(r) 01.40 Du skal høre mye jukeboks 03.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Muntlig spørretime 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Bokprogrammet: Kontorromanene kommer(ttv)(r) 19.30 Trav: V65 20.00 NRK nyheter 20.10 Diamantenes verden(t) 21.00 Jon Stewart(t) 21.25 Blå Kors - en hjelper mot nød i over 100 år(ttv) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Sjå deg rundt(t) 23.15 Drama på savannen(ttv)(r) 00.05 Forbrukerinspektørene(r) 00.25 Redaksjon EN(ttv)(r) 00.55 Distriktsnyheter 00.55 fra Oslo og Akershus 01.15 fra Østfold 01.30 fra Hedmark og Oppland 01.50 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 02.05 fra Aust- og Vest-Agder 02.25 fra Rogaland 02.40 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 03.00 fra Møre og Romsdal 03.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.35 fra Nordland 03.55 fra Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Fabrikken(r) 15.30 Ace Lightning(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Verdensarven 17.40 Mánáid-tv - Samisk barnetv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Uhu(r) 18.30 Peo(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Schrödingers katt(ttv) 19.50 TV-aksjonen Blå Kors: Det hemmelige landet 19.55 Dyrisk(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Rebus: De dødes navn(t) 22.40 Tracey Ullmans USA(t) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Urix(r) 23.50 Min venn roboten(t)(r) 00.40 Spooks(t)(r) 01.35 Norsk på norsk jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis: Hiv-fordommene(t)(r) 19.30 Winter X-games 2008 20.00 NRK nyheter 20.10 En spansk kunstreise(t) 21.00 Jon Stewart(t) 21.25 Urix 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.10 TV-aksjonen Blå Kors: Det hemmelige landet(r) 23.15 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 23.45 Schrödingers katt(ttv)(r) 00.05 Redaksjon EN(ttv)(r) 00.35 Distriktsnyheter 00.35 fra Oslo og Akershus 00.55 fra Østfold 01.10 fra Hedmark og Oppland 01.30 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 01.45 fra Aust- og Vest-Agder 02.05 fra Rogaland 02.20 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 02.40 fra Møre og Romsdal 03.00 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.15 fra Nordland 03.35 fra Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Megafon(r) 15.30 Ace Lightning(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Newton(ttv)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Fragglene(ttv)(r) 18.25 En unge til 18.35 Pip 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Norge rundt(ttv) 19.55 Beat for beat(ttv) 20.55 Nytt på nytt(ttv) 21.25 Grosvold(ttv) 22.10 Detektimen: Taggart(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Si at du elsker meg(t) 00.00 Lionel Richie - live i Paris 00.50 Berserk til Valhall(ttv)(r) 01.20 Kulturnytt(r) 01.30 Country jukeboks med chat 04.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00, 17.10, 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Tørkleeksperimentet(t) 19.30 Solens mat(t) 20.00 NRK nyheter 20.05 Brennpunkt(r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Kulturnytt(r) 21.20 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 21.35 Dagens Dobbel 21.40 NRK2s historiekveld 21.40 Historien om Norge: Opprør(ttv)(r) 22.10 1917 - Lenins revolusjon(t)(r) 23.05 Film: Shetlandsgjengen(ttv)(r) 00.35 Distriktsnyheter 00.35 fra Oslo og Akershus 00.55 fra Østfold 01.10 fra Hedmark og Oppland 01.30 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 01.45 fra Aust- og VestAgder 02.05 fra Rogaland 02.20 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 02.40 fra Møre og Romsdal 03.00 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.15 fra Nordland 03.35 fra Troms og Finnmark

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Jakten på kjærligheten (ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Grey’s Anatomy (t) 22.35 Samantha(t) 23.05 Christine (t) 23.30 What about Brian(t) 00.15 IT-gjengen (t)(r) 00.45 Djevelens arkitekt(t)(r) 02.20 Headland (t) 03.10 Sportsnyhetene 03.25 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 So You Think You Can Dance 21.35 CSI: Miami 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 C.S.I.(r) 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 21.30 Maverick 00.00 Two and a Half Men 00.30 Kongen av Queens 00.55 Seinfeld 01.25 One Hour Photo 02.55 Las Vegas 03.40 The 4400 04.25 Det fortapte barnet

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Grease 21.35 CSI: N.Y. 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Special Victims Unit 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Luksusfellen 21.30 In Plain Sight 22.30 Two and a half men 23.00 My Name is Earl 23.30 Two and a Half Men 00.00 Kongen av Queens 00.30 Seinfeld 01.00 Mars Attacks! 02.45 JAG 03.30 JAG 04.15 Hunden fra Baskerville

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Kim rydder opp 20.30 TVNORGE 20 år 21.30 Krimkommisjonen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 The Closer 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Hellstrøm rydder opp 21.30 Prison Break 22.25 Prison Break 23.25 Two and a Half Men 23.55 Kongen av Queens 00.20 Seinfeld 00.45 Calcium Kid 02.15 The Unit 03.00 X-Files 05.00 TV Shop

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Galileo 20.35 Nigel Marvens dyreverden 21.35 C.S.I. (r) 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 ROME 23.50 Big Bang Theory(r) 00.20 The War at Home(r) 00.50 Out For Justice 01.50 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.10 Out For Justice 02.50 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Homsepatruljen USA 20.00 Two and a half men 20.30 Ekstrem oppussing USA 21.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 22.30 Double Team 00.10 Sexskolen Danmark 01.10 Blackmail 02.40 D.E.B.S. 04.05 The Inside 04.50 For Your Love 05.25 TV Shop

ONSDAG 15. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 17.30 Hotel Cæsar(ttv) 18.00 Fotball: Norge - Nederland: Før kampen 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fotball: Norge - Nederland 1.omgang 19.50 Fotball: Norge - Nederland: I pausen 20.00 Fotball: Norge - Nederland 2.omgang 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.50 Brothers & Sisters (t) 22.40 Det beste av Espen Eckbo(ttv)(r) 23.40 Grownups(t) 00.10 Svindlertriks (t) 00.45 60 Minutes(t) 01.35 Supernanny(t)(r) 02.25 Headland (t) 03.15 Sportsnyhetene 03.30 Været(r)

TORSDAG 16. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tonje Steinsland møter Sissel Gran(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar(ttv) 20.00 Hjelpekorpset(ttv) 20.30 TV 2 hjelper deg (ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Torsdagsklubben(ttv) 22.45 Numbers(t) 23.35 Hack (t) 00.25 Criminal Minds(t)(r) 01.10 Supernanny(t)(r) 02.00 Headland (t) 02.50 Sportsnyhetene 03.05 Været(r)

FREDAG 17. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Alle hater Chris(t) 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag 19.30 Skal vi danse 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi danse - resultater 22.10 Senkveld med Thomas og Harald 23.15 Golden Goal 23.45 Twin Peaks(t) 00.35 Film: Safety of Objects(t) 02.35 Pokerfjes(ttv)(r) 03.30 Sportsnyhetene 03.45 Været(r)


30

TIRSDAG 14. OKTOBER 2008

KULTUR / ANNONSE

KONFERANSIER: Robert Ommundsen er konferansier på musikkfesten fredag kveld.

Musikkfest på Munkehaugen Fredag arrangerer Munkehaugen Kultursenter sin årlige høstfestival, denne gangen i samarbeid med Sprø Musikk Festivalen og Crawling Chaos.

KASSETT: ”Sprø Musikkfest” har arrangøren valgt å kalle festen som går av stabelen i Kafé Munkens lokaler. På programmet står både lokale og nasjonale musikere oppført. White Lord Jesus (WLJ) er

kveldens hovedband. Det består av Arvid Skancke-Knutsen og Thomas Robsahm, som opererer under artistnavnene Tristan Christ og Tognazzi. WLJ ble startet i Oslo i 1983. Året etter kom debutkassetten ”Amen” og samme år spilte de også på Sprø Musikk Festivalen i Arendal.

Oslo, men tar turen til hjemdistriktet for musikkfesten. I pressemeldingen fra Munkehaugen Kultursenter presenteres han som en singer/songwriter i americana-tradisjonen. Engen opptrer med eget materiale, visepop på norsk.

Lokale alibi

I tilegg kommer bandene med de spesielle navnene Luverce Hayer extett, Gale Gloppes Ukulele Boysen, Mayhem Brothers.

Men så gikk det rett vest med bandet, som ikke oppsto igjen før i fjor høst. Da kom det som på 80-tallet ville vært den vanskelige andrekassetten. Med seg på plata har de en rekke gjestemusikere, deriblant Haddy N’jie, som følger WLJ til Arendal fredag kveld. Jørund Vålandsmyr aka Jørund the Pale Rider og visesanger Kjetil Engen er to lokale alibi. Førstnevnte bor i

Dikt og støygitar

Spennende og spesielt blir også konsertene: Sistnevnte band lover for eksempel både støygitar, dikt og Aage Samuelsen-låter. Robert Ommundsen er hanket inn som kveldens vert, han vil også lese dikt fra sin nyeste samling ”Nakenlys”.


kultur

31

TIRSdag 14. oktober 2008

Innviet nytt veggteppe Tromøy menighetshus innviet søndag kveld sitt nye veggteppe. Det er tekstilkunstneren Bjørg Bratland som har stått for det flotte arbeidet.

Det var under en tilstelning søndag kveld at kunstver­ ket ble innviet i Tromøy menighetshus. Kunstneren Bjørg Bratland har brukt to år på prosjektet, og det har gått med 15 kilometer tråd til det omfattende arbeidet. Det flotte veggteppet er et bestillingsverk fra menig­ heten.

Lokal kunstner Bjørg Bratland ble hedret med blomster og godord fra Tromøy menighet for det tredelte veggteppet. At det er en lokal kunst­ ner som har fått æren av å utsmykke veggen i menig­ hetshuset gjør vel brukerne av huset enda litt stoltere av kunstverket. For Bjørg Bratland er fra Tromøy og har drevet med lappe­ teknikk i mange år. Hun har også holdt sykurs for lokalbefolkningen.

HEDER: Kunstneren Bjørg Bratland mottok både blomster og ros for det nye teppet.

blir brukt av mange. Her er kor både for barn og voksne, forskjellige aktivi­ tetsgrupper, klubbvirksom­ het og barnehage. Så teppet vil nok få mange beundrende blikk i tiden fremover.

Gleder mange Det nye veggteppet som dekker store deler av den ene veggen og vil henge der til glede for alle de som bruker huset. For Tromøy menighetshus er et aktivitetsenter som

VEGGPRYD: Det nye veggteppet til Tromøy menighetshus er laget av den lokale kunstneren Bjørg Bratland.

Soppmani

DIN LOKALAVIS PÅ NETT: www.arendalstidende.no

Sånn rett og slett så vil jeg bare informere at soppmani og flåttfobi er vondt å kombinere.

For hvert et kilo deilig sopp gjør kinnflåtten et lite hopp den fester seg til kroppen min og drikker blod som utsøkt vin

Jeg elsker sopp men blir så lei av kinnflåtten som elsker meg

AV MØL


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Danse- og musikkfestival

Dag 11OC

Vind 4 m/s

Torsdag

Dag 10OC

arrangeres, i fjor var happeningen lagt til Grimstad, i år skal de nye lokalene til Misjonskirken på Myra innvies med full danse-og sangfest.

Vind 7 m/s

Fredag

Storslått

Dag 11OC

Vind 4 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen

Lisa og Sofie Børud.

Bilder er hentet fra DM-dancers hjemmeside: http://www.dmdansers.no/

kursene er å lære noe nytt, utvikle egne ferdigheter og ha det gøy, sier Gulbrandsen.

Koordinator og primus motor for arrangementet er Anne Cecilie Tangen. ■ Artister: ■ Artistene som vil delta på søndagens happening er Lisa og Sofie Børud, Emeline & Sunniva, DM-dancers, Lotta og gruppa SEVEN som består av flere medlemmer fra Aust-Agder. ■ TID: Det store showet søndag begynner klokken 15.00, billetter koster 50,-. For mer informasjon se nettsiden: www.dmdancers.no

1 m 12,8 oC 19 m 14,3 oC 75 m 12,4 oC

Flo / Fjære 03.53 / 16.00 09.48 / 22.15

– Formålet er å arrangere en positiv happening for lokale utøvere og skape en møteplass der dans, musikk og Gud står i sentrum, sier hun. Det er fortsatt noen få ledige plasser igjen for danse og sanglystne. Deltagerne kan velge mellom seminarene: Dans, breakdance, musikk og kreativt verksted. Målet for

Vind 9 m/s

Onsdag

FEST: Dette er andre året festivalen

Møteplass

Tirsdag

Dag 10OC

Til helgen er det duket for en stor danse- og musikk festival i Misjonskirkens splitter nye lokaler på Myra. 150 ungdommer fra hele Norge kommer til Arendal.

Barn og ungdom får soveplass i kirken som patruljeres av voksne dag og natt hele helga gjennom, forteller Lise Gulbrandsen som er aktiv i barne-og ungdomsarbeidet i Misjonskirka og DM, hun er også mamma til to av artistene som skal være med som utøvere under konserten søndag: Emeline og Sunniva. Innsjekk skjer fredag, og gjennom kurs og utallige øvelser skal helgen munne ut i et storslått show søndagen der alle deltagerne skal få vise hva de har lært.

VÆRET

Tirsdag 14. oktober klokken 11.00 og 18.00 i Biblioteket: Bamsekonsert i eventyrhulen.

Blåskjellvarsel for Arendal og Grimstad: Kan spise skjell

Tirsdag 14. oktober klokken 18.30 i Barbubukt: Cirkus Agora. Onsdag 15. oktober klokken 11.30 i Kulturhuset: Folk og røvere i Kardemomme by. Forestilling for barnehager, småbarnsfamilier og andre. Onsdag 15. oktober klokken 20.00 på Castelle: Livemusikk med Joakim Stiansen og Tor Elgvin.

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

• • • •

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

Stokkmaur • Biller • Husbukk Maur • Veps • Duer Borebiller • Mus • Fluer Kakerlakker • Rotter • Sopp og råte Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

Torsdag 16. oktober klokken 11.00 i auditoriumet på Biblioteket: ”Ordets venner”: Litteraturinteresserte inviteres til gruppe der en kan dele inspirasjon i form av sitater, dikt og litterære opplevelser. Første møte denne torsdagen. Torsdag 16. oktober klokken 19.30 i Store Torungen, Kulturhuset: Tosca. Fredag 17. oktober klokken 20.00 på Munkehaugen Kultursenter: Musikkfest med div. band. Fredag 17. oktober klokken 21.00 på Barrique: Square one spiller.

MARKISER - INTERIØR - PERSIENNER

ENESTE LOKALE FORHANDLER Mob: 91 16 33 78 kveld: 37 03 11 85 - Nedre Skibvik 6 - 4815 Saltrød Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Start tapte 4–0 i helgen, glemte de å synge arendalssangen.

Arendalstidende 20081014 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you