Page 1

Din loka

lavis

Uke 41 2008 - Lørdag 11. okt. - mandag 13. okt. - Nr. 79 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

NAF-ja til veispleis NAF Aust-Agder har tidligere gått ut med et bastant nei til bompengefinansiering til ny E18 øst for Arendal. Nå er det gjennomført en profesjonell spørreundersøkelse. Medlemmenes dom er klar: Dersom staten tar 50 prosent av regninga er flertallet av NAF medlemmene villige til å bla opp, men å betale hele gildet kommer ikke på tale slår undersøkelsen fast med 83 prosent på neisiden. SIDE 15 TJA: I går presenterte styreleder i NAF-Aust-Agder, Jarle Andersen, og samfunnskontakt i Region Sør, Line Osfoss Lillebø, resultatene fra spørreundersøkelsen. Foto: Nils Petter Vigerstøl

Celebert selskap Mandag drar Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen og miljøambassadør Svein Tveitdal til lavutslippskonferansen i Oslo som skal åpnes av H.K.H. Kronprins Haakon. SIDE 6-7

Kontakt vårt lokale forsikringskontor for tilbud!

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

Bendiksklev 2, Arendal Tlf. 03100

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

øyeblikk

lørdag 11. oktober 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Stig Emanuel Bergstrøm, Vikaveien 141, Kolbjørnsvik

Lørdag 11. oktober

Anne Karin Nedal , Elgtråkket 42, Arendal

11. oktober

60 år Pål Nicolai Berglund, Blødekjærheia 13, Arendal

50 år Grethe Boye, Granittveien 4, Nedenes

Johannes Torstein Solheim, Stushammen 6, Froland

Rigmor Bjørkekjær Gundersen, Sandvigveien 152, Kolbjørnsvik

50 år Amira Rizvanbegovic Pedersen, Kastellveien 6 B, Arendal

Marcel Dikebele Kaba, Trommestadveien 149, His

Torbjørn Guttorm Sandvik, Sandstøheia 10, Kongshavn Rune Svensson, Doktorstubben 3, Froland Hanne Vinsnes, Roligheden Færvik 40 år Reidar Andersen, Bratthenget 27 A, Arendal Inger Lise Orrhaug Larsen, Songebakken 24, Arendal

Mandag 13. oktober 80 år Bjarne Nilsen, Østheia 1 F, Arendal 50 år Siri Lene Dønnestad Prestegård Nævisdal, Rykene

Gratulerer Noen har sterkere minner enn andre etter jubileumsturen med Fjære Historielag til Orknøyene i august 2008. Tordis Jarle, Grimstad og Ole Graff, Porsgrunn, ble ekteviet i Fjære kirke 19. august og fikk ekstra velsignelse i St. Magnuskatedralen på jubileumsdagen 24. august. Vi gratulerer! Foto: Oddvar Berge

Hurra for Simen Lillejord som fyller 9 år mandag 13. oktober. Malin, mamma og pappa gratulerer.

Velkommen til verden! v/Cathrine Ellingsen

Hipp hurra for vår kjære forsvarsspiller og gitarist, Stian Gundersen på Fredheim, som fylte 10 år, søndag 5. oktober. Vi er kjempeglade og superstolte av deg. Varme bursdagsklemmer fra lillesøster Anne, mamma og pappa.

Et interessant Forsøg med elektrisk Belysning, hvis bevægende Kraft tilføres fra Vandfald, er gjort fra Elskarle Øen. Friherre G. v. Paghull ledede Forsøget, ved særskilte telegrafiske Ledninger bragtes der elektrisk Belysning til Upsala og Gefle. Man har beregnet, at der i Vandfaldet ved Elskarleby gaar omtrent 1,000 Hestekræfter til Spilde, og med disse kunne formentlig flere Byer med ringe Bekastning blive forsynede med elektrisk Belysning.

150 år siden

Pengekrisen. Den nye Tid har frembragt nye Tilstande, de nye Tilstande have skabt nye Ord. Et saadant Ord er: Pengekrisis.   Hva er Pengekrisis?   Pengekrisis er et Superlativ af Pengemangel. Positiv: Pengemangel; Komparativ: Pengeknibe; Superlativ: Pengekrisis. Det er det Eiendommelige herved, at Positiven ”Pengemangel” egentlig er en negativ Størrelse.

SEND INN DIN GRATULASJON Fødsel

Tone Haaland og Kjell Inge Røed, Grimstad, fikk en jente 04.10.08. Stolt storesøster Alida har fått en lillesøster, som veide 4080 gram og var 52 cm lang.

Hvorledes man bevarer sit ungdommelige Ydre.   I et engelsk Kvindeblad fortælles om en i London meget bekjendt Dame, som forbausende lenge har bevaret sit ungdommelige Ydre, at hun har oppnaaet det ved at anvende følgende Recept:   Hun hadde lært sig den Kunst i en Fart at glemme alt ubehagelig, som andre Kvinder længe ærgrer sig over. Hun holdt sine Nerver i Tugt og lod aldri nogen merke, at hun hadde Nerver. Hun hadde lært sig den Kunst altid, naar det kunde ske, uden at man forsyndet sig mod Sandhedens Krav, at sige venlige og elskværdige Ting til sine Medmennesker.

125 år siden

Søndag 12. oktober 75 år Jan Henriksen, Nedre Skibberhei 5, Arendal 60 år

100 år siden

30. september 2008: Mathias og Adrian er blitt stolte storebrødre, og vi er blitt takknemlige foreldre til en liten jente. Linnea veide 3840 gram og var 50 cm. TAKK til jordmødrene Anette og Vigdis, og alle de gode barnepleierne ved føden. Kjersti og Geir Morten B. Gustavsen, Myra.

Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> TIL

2097

eller post@at-avis.no

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost:  sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Nr1Trykk Larvik AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

3

Registreringsskilt i plast Statens vegvesen har tildelt Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter oppdraget med å levere registreringsskilt for kjøretøy. I følge Vegvesenets hjemmesider har kontrakten en varighet

på inntil fire år med oppstart fra 1. januar 2009. Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter vant tilbudskonkurransen med et tilbud på om lag 60 millioner kroner for hele fireårsperioden. - Produksjonen av de nye skiltene skal skje i Tønsberg og det skal brukes arbeidskraft fra NAV. I forbindelse med tilbudskonkurransen ble det stilt

krav til tilbyderne om at minst 70 prosent av alle personene som vil bli tilknyttet oppdraget vil være i attføring på grunn av ulike sosiale forhold eller funksjonshemminger, sier seksjonsleder Sonja Lindqvist i Statens vegvesen i pressemeldingen. De nye registreringsskiltene skal lages av plast, istedenfor aliminium.

I følge Vegvesenet har Svenske Vägverket brukt plast i sine registreringsskilt i flere år allerede, med gode erfaringer. Kla-

gefristen for Statens vegvesens avgjørelse er 13. oktober og kontrakten vil ikke bli inngått før klagefristen har gått ut.

Media Service får 150 000

FÅR STØTTE TIL DOKUMENTAR: F.v. Roald Jørgensen og Svein Tallaksen i Media Service.

TILSKUDD: Det opplyser dag- (…) Men hvis bøndene rømmer

Et av de første filmprosjektene som får støtte fra det nyetablerte Sørnorsk Filmsenter er en dokumentar fra Media Service på Krøgenes.

lig leder i Sørnorsk filmsenter, Åse Meyer, i en pressemelding. Det er Roald Jørgensen i Media Service som blir produsent for dokumentarfilmen som har fått arbeidstittelen ”Har fortida vår en framtid”.

Kulturvern

I pressemeldingen står følgende om filmens tema og innhold: ”De fleste verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Norge er knyttet til landbruk og gårdsanlegg

landsbygda ramler kulturarven sammen. Uerstattelige bygningsmiljøer raseres og kulturlandskapet gror igjen. Er det dette vi vil, eller har vi ikke blitt tatt med på råd? Eller vet vi rett og slett ikke hva som foregår i det stille?”. Filmen får 150 000 kroner fra Sørnorsk Filmsenters styre og er antatt å være ferdig neste høst.

Den andre siden

TV Quarten ved Torstein Molle Haug i Kristiansand har fått 40 000

Arkivfoto: Camilla Glad Mitic’.

kroner til etterarbeid av dokumentaren ”Mormonia”. Denne filmen vises allerede 12. oktober, det vil si til søndag, på TV2. ”Mormonia er en film om hvor viktig tro og forsakelse kan være for mennesker. Vi møter to unge amerikanske misjonærer som har bestemt seg for å vie sitt liv i Guds tjeneste. Filmen gir et eksklusivt innblikk fra innsiden i et religiøst miljø som tidligere ikke har åpnet seg for innsyn. Flere av oss har møtt på mormonere og lukket døra for disse misjonærene, filmen viser

hvordan det er å stå på andre siden av den lukkede døra, med usvikelig tro på eget virke”, skrives det i pressemeldingen om denne dokumentaren på 23 minutter.

Manusstøtte

I tillegg har Sørnorsk Filmsenter i sin første bevilgning gitt 40 000 kroner i utviklingsstøtte til Trond Arntzen. Han skriver manuskript til kortfilmen ”Himmelen Bak Huset”, som også er basert på sørlandsforfatter Gaute Heivolls billedbok med samme navn.


4

NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

TV-aksjonen 2008:

Gir 1 krone per austegd Hvert år siden 2001 har Aust-Agder gitt 50 000 kroner til TV-aksjonen, uavhengig av formålet. Etter et forslag fra opposisjonen ble beløpet oppgradert til cirka 107 000 kroner da fylkesutvalget behandlet saken denne uken.

FORSLAG: – 50 000 kroner

var mer verdt for sju år siden. Vi foreslår at det bevilges en krone per innbygger, med avrunding til nærmeste tusen, sa Ingrid D. Skårmo, Frp, på vegne av opposisjonen. – I prinsippet har vi dermed gitt mindre og mindre, mens de frivillige organisasjonene har det vanskeligere og vanskeligere, fastslo Svein Harberg, H.

Vanskelig å si nei

– Summen har stått i mange år, men om vi gir 1 krone per inn-

bygger blir det en fordobling av beløpet. Disse pengene tas fra fylkesordførerens konto til disposisjon, dersom denne også har økt er det jo greit nok, mente fungerende fylkesordfører, Oddvar Skaiaa, KrF. – Det er vanskelig å være mot et godt forslag for dette. Men samtidig er TV-aksjonen garantert 100 millioner kroner uansett. Fra fylkesordførerens pott har det blitt bevilget til 22 formål i år, sju ble avslått, og dette er snakk om beløp på noen tusen. Er det da klokt å bruke så mye penger på ett formål, spurte Tellef Inge Mørland, Ap, og signaliserte at han var litt usikker på hva han ville stemme.

– Det at et formål blir valgt til TV-aksjon er en kvalitetssikring i seg selv, da vet vi at pengene går til et godt formål. Jeg synes ideen om å gi 1 krone per innbygger er god, disse pengene må vi greie

å finne, sa Signe Ann Jørgensen, SV.

Enstemmig

Og det var resten av fylkesutvalget til sist helt enige i: De vedtok

enstemmig å oppjustere det årlige beløpet fra 50 000 kroner. I år får dermed Blå Kors 1 krone per innbygger i Aust-Agder, neste år videreføres den nye ordningen.

Alternativ

– Det er greit å si at vi betaler en krone per innbygger, men på sikt må vel dette beløpet også økes. Skal vi da betale 1,3 kroner per innbygger, 1,4…? Og hva gjør vi når folketallet går opp og ned? Jeg føler det fungerer bedre med et rundt tall. Kanskje som Skaiaa ymtet om; 75 000 kroner, mente Tarald Myrum, Sp.

GIVERGLEDE: På vegne av opposisjonen foreslo Ingrid D. Skårmo (med hånden oppe), Frp, at Aust-Agder fylkeskommune gir 1 krone per innbygger i fylket til TV-aksjonen fra og med i år og i årene framover. Det var fylkesutvalget med på.

250 000 kroner til Canal Street Fylkesutvalget sa onsdag ja til å bevilge 250 000 kroner til Canal Street, men understreket at det på sikt må settes klarere økonomiske krav til festivalen.

friheter, mente Tellef Inge Mørland, Ap. – Ja, jeg er veldig skeptisk til Canal Street. Nå sitter vi i fylket som aksjonærer, da må vi vel kunne stille noen krav, spurte Ingrid D. Skårmo, Frp. Fylkesrådmann Arild Eiel-

sen forsikret politikerne om at administrasjonen følger opp festivalen. – For det skal ikke bli slik at det å være aksjonær er ensbetydende med at vi skal dekke en fjerdedel av hvert underskudd, understreket han.

Miljø-ros

Fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa, KrF, roste festivalen for å henvende seg til ”folk flest”, også utenfor Arendals kommunegrense. – Både Hovefestivalen og Canal Street er jo med å sette

Enstemmig

RELEVANT: Saken kom som en undersak i behandlingen av 2. tertialrapport. – Det forskes mye på festivaler. Litt flåsete kan en kanskje si at det skulle blitt gjort en forskningsinnsats på hvordan en får festivaler til å gå i balanse? Det er relevant, ikke minst med tanke på at Skral Festival i dag også kastet inn håndkleet, sa Frps Eyolf Bakke under behandlingen.

Skeptisk

– Da fylkeskommunen bestemte seg for å bli aksjonær fikk vi beskjed om at økonomien var veldig god. Det er den jo egentlig ikke, så jeg regner med at administrasjonen følger opp situasjonen. Det kan ikke bli slik at når en får offentlige eiere så kan en ta seg større økonomiske

Arendal på kartet, så kan en like festivalene eller ikke. Men det er vesentlig å notere seg at miljøsatsingen til festivalene har blitt valgt som mal for miljøsatsinger på andre festivaler, verden over, sa Skaiaa. – Men et positivt vedtak fra oss betyr ikke at de kan jobbe videre på samme måte som nå med tanke på forholdet mellom utgifter og inntekter, sa Skaiaa.

SØKER FYLKESKOMMUNALE KRONER: Mats Aronsen og Canal Street.

Fylkets varaordfører varslet at det vil komme et lignende behov fra Hovefestivalen og fortsatte med kravene: – Vi forventer at utgifter dekkes av inntektssida. Jeg har følelsen av at festivalene våre er flinke på mange, mange områder. men når det gjelder økonomistyring er de ikke gode nok, avsluttet Skaiaa. Selv om fylkesutvalgspolitikerne var enige med Skaiaa, stemte alle for at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 250 000 kroner i ekstraordinært tilskudd til Canal Street. Bevilgningen har som forutsetning at også de tre andre eierne bidrar med sitt. Blant annet bes Arendal kommune av Canal Street om å omgjøre et lån på 750 000 kroner til tilskudd. Fylkestinget behandler også saken, det skjer 21. oktober.


NÆRINGSLIV

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

5

Ber næringslivet bidra til årets TV-aksjon:

Vinn en kjendis Leder for Arendal Næringsforening, Hans A. Iversen og fylkesaksjonsleder Anita Mørland tar nå grep for å få næringslivet på ”bidragskroken”. Via e-post og besøk får nå bedrifter en henvendelse om å være med å gi til årets TV-aksjonen gjennom ”Ledersjansen - vinn en inspirasjon”.

AKSJON: – Jeg kommer til å sende ut e-post til alle mine medlemmer og også besøke noen for å opplyse om hvordan de kan bidra som næring til aksjonen gjennom Ledersjansen, jeg vil oppfordre de sterkt til å være med, lover Iversen.

Ny strategiplan For å styrke næringslivets deltagelse i den nasjonale innsamlingsdugnaden ønsker TV-aksjonen Blå Kors å videreføre fjorårets suksess med næringslivslotteriet. Bedrifter får sjansen til å vinne møter med over 20 anerkjente og inspirerende mennesker som for eksempel Fredrik Skavlan, Abid Q Raja, Jan Fredrik Karlsen, Jo Nesbø og Eva Bratholm. Kjendisene vil komme på besøk til bedriftene som vinner dem, for å dele sine erfaringer og gi inspirasjon til de ansatte. På lokalt plan har Iversen og Mørland store vyer for neste års aksjon, en igangsettelse av en markedsplan er på tegnebordet, en plan som skal sørge for sterk organisering som kan bli unik for Arendal. – I Norge begynner vi i Arendal, smiler aksjonsleder Mørland.

Alle bør gi – Det handler om et kollektivt ansvar og være med å bidra til fellesskapet og det tror jeg egentlig alle vil være med på. Se på Arendal Næringsforening som har 170 medlemmer, hvis hver eneste bedrift ga 1000 kroner i snitt har vi allerede 170 000 kroner å gi. Store bør gi mer, mindre det de klarer sier Iversen. – Hvordan ville du brukt en kjendis Iversen, hva hadde du gjort med Fredrik Skavlan for eksempel?

Den tidligere direktøren for Sparebanken Sør smiler og så svarer han kjapt: – Jeg hadde drøftet et morsomt opplegg med ham, invitert alle mine medlemmer til en happening i Storsalen på Tyholmen Hotell og brukt ham til nettverksbygging mellom bedriftene innen organisasjonen, sier han, men legger kjapt til: Alle har muligheten til å bruke vedkommende på en konstruktiv måte som gagner deres egen bedrift.

Våre egne 80 prosent av innsamlede midler til TV-aksjonen i 2006 kom fra private, 15 prosent fra det offentlige, skoler og organisasjoner blant annet, mens næringslivet kun håvet inn 5 prosent. I 2007 økte i midlertid næringslivets bidrag til 11,7 prosent. Men det er fortsatt et stort potensial her mener Iversen og Mørland. Det handler ikke om vilje tror fylkesaksjonslederen, men om informasjon, en bevisstgjøring og tilgjengelighet. – TV-aksjonen har en lang tradisjon, bøssebærere har banket på dørene til norske hjem siden 1974, det er blitt en en sterk forankret tradisjon. Med næringslivet har vi en lang vei å gå fortsatt, men ett sted må vi begynne. Det handler ikke om sutring, men om å skape en felles arena der alle kan være med å bidra i TV-aksjonens fellesskap, sier Mørland. Årets tema berører alle tror Iversen, som mener at saken også er mer lokal en tidligere. – Vi kan alle relatere til temaet. Midlene kan også komme det lokale til gode, og at vi hjelper ”våre egne”, er et godt utgangspunkt, sier Iversen.

I Norge begynner vi i Arendal - Hans A. Iversen

OPPFORDRER: Leder for Arendal Næringsforening, Hans A. Iversen og fylkesaksjonsleder Anita Mørland frir til næringslivet i Aust-Agder og håper firmaer, store og små, vil bidra til at regionen rangerer i toppskiktet når næringslivsbidragene for fylket skal telles opp. - Vi oppfordrer også kollegagrupper, organisasjoner, foreninger og klubber, sier Mørland.

Midlene som samles inn under årets TV-aksjon, går til barn som lider under voksnes rusmisbruk, både i og utenfor Norge. Trekningen av ledersjansen foretas etter aksjonsdagen 19. oktober.

Premien besøker vinnerbedriften i løpet av 2009, etter avtale. Se mer info på www.tvaksjonen.no, for å gå inn på lotteriet, trykk på næringsliv som ligger på toppen av siden og fyll ut skjema.

Bedrifter kan også gi penger ved å gi direkte til kontonummer: 8382.08.05200. (men da går de glipp av lotteriet).


6

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Vi må handle hvitt

PROVOSERENDE: Han sa

– De som aksepterer svart arbeid er kriminelle, sa regionsjef i EBA Sørlandet og advokat i NHO, Jan Olaf Dukan, til en fullsatt sal under konferansen "Svart økonomi ødelegger" i Lille Torungen, tirsdag.

det muligens for å provosere, og det klarte han - for Dukan fikk motbør fra salen.

Gråsoner – Mener du at hvis en ansatt kjøper en svart tjeneste så blir de selv kriminelle og kan straffes for dette, spurte en tilhører. Dukan måtte innrømme at grensene er ulne, ansvaret ligger i en gråsone. – Skattemyndighetene må definere grensene tydeligere. Dette gjelder oss alle og ingen er tjent med at plan og bygningsloven er for rigid, fortalte Dukan til Aren-

NYHETER dals Tidende på spørsmål etter foredraget.

Betydelige summer – Vi må sørge for at rett informasjon når befolkningen. Det handler om samfunnsansvar, betydelige summer blir unndratt som en konsekvens av svart arbeidskraft. Bransjen selv er heller ikke interessert i dette, og vi prøver å skille mellom de aktørene som er sitt ansvar bevisst og de som ignorerer det, sa Dukan til konferansedeltagerne. Svaret på spørsmålet om hvorfor vi velger eller aksepterer at det foregår svart økonomi i samfunnet der de glupske håver inn med fullt honorar, uten å betale skatt, har mange svar, tror Dukan. – Det handler om holdningsskapende arbeid, understreket han.

Prøveprosjekt I 2006 startet et prøveprosjekt, der de mest "hardhudede", i hvert fall rent språklig, som ble "testkaniner": Nordlendingene. For holdningskampanjer gjennom relativt friske annonser har nå gått som et prøveprosjekt i Nord Norge, nå er det Sørlandet som

står for tur og hele landet forøvrig. Men Dukan er klar på at språket må modereres før det lanseres for sørlendingene. – Det er viktig at vi tilpasser språkbruken slik at ingen føler seg støtt, kommenterte Dukan som kjørte et eksempel for publikum på storskjerm: "Uregistrert snekker ledig for oppdrag. Ingen garanti, hvis du vil vite mer ring en EBA- bedrift" – Mange ringte fordi de ikke forsto annonsen, men alle ville ha det billig. Det avdekket behovet, sa Dukan som mener at holdninger må skapes i det vi har mellom ørene; hodet.

Dask på lanken – Det skal være attraktivt å jobbe i bygg og anleggssektoren, det skal ikke være noe å skamme seg over, sa Dukan. Undersøkelser viser at svart arbeid er langt mer utbredt enn først antatt. Fagfolk i bransjen selv har opplyst om at det slettes ikke er full kontroll, til tross for at de ønsker en seriøsitet. Store firmaer ønsker å bekjempe svart arbeid, men er på mange måter handlingslammet av organisasjonens kompleksitet.

Holdningsendring gjennom hele bedriften kan være nøkkelen til "hvit" handling. – Noen av oss må læres opp til gode holdninger. Vi må gi dask på lanken. Men det holder ikke å true med at en kan "bli tatt", og at det er greit så lenge ingen sjekker hva du driver med. Holdningene må grunnleggende forandres, sa Dukan avslutningsvis.

Samarbeidsforum mot svart økonomi på Agder består av ulike aktører med tilknytning til arbeidsliv og næring på Sørlandet. Målet er å bekjempe svart arbeid, en viktig del er informasjon og holdningskampanjer.

FOREDRAGSHOLDER: Regionsjef i EBA Sørlandet og advokat i NHO, Jan Olaf Dukan, snakket om holdningsendringer, særlig i bygg og anleggsbransjen der uortodokse annonser er en del av et landsomfattende program som skal få alle til å legge bevisst om sine holdninger i forhold til bruk av svart arbeidskraft.

Arendal på m Arendal engasjerer seg lokalt og vekker nasjonal interesse. Mandag drar Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap og miljøambassadør Svein Tveitdal til lavutslippskonferansen i Oslo. Tveitdal er styremedlem i ZERO og skal lede hovedsesjonen.

STØRST: Konferansen av-

holdes på Ingeniørenes Hus 13. oktober og er den største miljøkonferansen i Norge som i år er overtegnet.

Godt omdømme

Ordføreren som er den eneste lokale myndigheten presentert ved konferansen er i celebert selskap. Minister of State, Mal-

KLARE FOR KONFERANSE: F.v. miljørådgiver i kommunen Robert Svendsen, sammen med miljøambassadør Svein Tveitdal og ordfører Torill Rolstad Larsen.


NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

7

Hjemler, bøter og fengselsstraff De som går på rødt i tollen kan ikke omvendes med veiledning. Det må hardere skyts til, fengselsstraff og bøter, mener avdelingsdirektør i Skatteetatens forebyggende og hvite prosjekter, Elisabeth Fisher. PÅ RØDT: Fisher stilte kon-

krete spørsmål til salens tilhørere. Har dere smugla over grensa fra Sverige eller på flyoverganger og gått på rødt?

Ingen omvending

miljøkartet Det gjelder å bruke hodet, være lur og følge med på endringene.

- Svein Tveitdal

colm Wicks fra Storbritannia, transport- og kommunikasjonsminister Liv Signe Navarsete og olje- og energiminister Terje RiisJohansen er bare noen av gjestene. Det er H.K.H. Kronprins Haakon som skal åpne konferansen. Miljørådgiver i kommunen, Robert Svendsen, skal også være med innover til hovedstaden.

Bruk hodet

– Arendal er blitt et eksempel for andre, og det er mer enn bare prat, lover Tveitdal som sier at utslippet i Arendal allerede er redusert.

– Hvis man får dette til vil bygget være en økonomisk besparelse i seg selv med tanke på energiforbruket og de stadig økende prisene på strøm, det gjelder å bruke hodet, være lur og følge med på endringene, kommenerte Tveitdal.

– Arendal er Norges første klimanøytrale by. Vår opptreden her vil gi ytterligere inspirasjon til å gjøre Arendal enda bedre på miljø. Det betyr godt omdømme i grønn forstand, sier ordføreren. 18 punkter som skal sørge for at Arendal kommune iverksetter enda sterkere miljøtiltak og som vil vise dem som gode eksempler for resten av borgerne, skal snart opp til behandling i bystyret. Men det tar tid, hvis man ønsker handling må man begynne et sted, Arendal er allerede kommet langt, noe konferansen beviser, mener Svendsen.

– Vi kommer ikke til å gi oss, men legge breisiden til for at vår organisasjon - Arendal kommune, skal gå foran som gode eksempler og det gjelder alle de 3000 ansatte, sier Rolstad Larsen som også håper på at den planlagte Kunnskapshavna kan bli et eksempel på et bærekraftig bygg i Arendal.

– Vår oppgave som kommune er å få informasjonen ut til folket. Hvordan vi opptrer er også svært viktig, men miljøtenking skal ikke være en tvangstrøye, det må også være lystbetont å bidra til det grønne fellesskapet, mener ordføreren. Kulturhuset er allerede miljøtårnsertifisert. Elim, Nyskogen og Røed sertifiseres i løpet av høsten og Færvik, biblioteket og Plankemyra står for tur, sier Svendsen.

Tre oljekjeler er faset ut i år, seks nye står for tur. Tre av dem er kritiske med tanke på drift. Men det er dyrt å fase ut de eksisterende kjelene og det kan være snakk om, i en overgang, å bruke bioolje i en testperiode. Ordføreren har allerede fått forespørsel om mulighetene til å bruke avfall fra slakteriene. – Ja, det er mulig, sier Svendsen som bekrefter at man vil se på alternative muligheter for å utnytte energien.

Baner vei

Hvert år må Arendal holde koken oppe, for tallene fra Veritas som legges frem hvert år vil vise akkurat hva slags regnskap Arendal står for. – Det er bra vi har kniven på strupen, det betyr at vi må forbedre oss og det liker vi, sier Svendsen som mener at Arendal er heldig som har en politisk toppledelse som i klartekst har sagt at miljø skal være et satsingsområde for Arendal. – Ved å være tidlig ute, som Arendal er, kan vi høste fruktene av den viljen etter hvert, både i form av omdømme. Vi vil ikke bli, som mange andre, tvunget til å gå i fotspor andre har gått før oss, sier han.

Kvote-prosjekt Gjennom kommunens klimakvoter bidrar de nå til å hjelpe sin egen vennskapsby i Tanzania med hjelp til å anlegge et nytt søppelsystem med konkrete tiltak som vil gi målbar effekt, ikke minst i tilknytning til helse. Fylkeskommunen skal også være med i prosjektet som først skal evalueres i FN-systemet før det får grønt lys. ■

Lavutslippskonferansen arrangeres i år for tredje gang. ZERO tok i sin tid initiativ til konferansen i forbindelse med innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget i 2006. ■

ZERO er en ikke-kommersiell miljøstiftelse som skal bidra til å begrense klimaendringene gjennom å vise fram og få gjennomslag for utslippsfrie energiløsninger. ■

Det ble litt murring i salen av både ja, nei og litt ”nja”. Fisher grep tak i de ”hvite” jaene fra salen. – Bra at dere ikke har gjort det, jeg for min del er så redd at jeg tørr ikke tenke tanken engang. Men for de som gjør det klarer vi slettes ikke å ”omvende” dem ved hjelp av veiledning. På de personene må det hardere skyts til. Her må det handling til gjennom hjemler, bøter og fengselsstraff. De vil ikke høre etter, de ler, kommenterte Fisher. Avdelingsdirektøren fortsatte sitt innlegg med eksempler på innsyn i store firmaer som investerer millionbeløp, det provoserte en tilhører.

Underleverandører – Burde dere ikke heller bruke resursene på å gå etter de mindre og useriøse bedriftene istedenfor å gå etter de store som ganske sikkert oftere har rent mel i posten, spurte han kritisk. Fisher tok poenget, men parerte. – Til tross for at de store bedriftene er rene, snakker vi om en endeløs rekke med underleverandører og der kan man finne mye snusk, sa hun og tok et eksempel med Hydro. Når de seriøse aktørene fra toppen rasler med sablene høres det langt nedover i rekkene, også ned til underleverandører som kan befinne seg i gråsonen, eller verre, sa hun.

Spørsmål I gamle dager på ligningskontoret kunne man stikke innom og få svar på spørsmål og bare slå av en prat, er det helt slutt på det, spurte en tilhører. – Man skal kunne komme inn på et Skattekontor uansett sted og vi garanterer at alle skal få svar, svarte Fisher.


8

lørdag 11. oktober 2008

mening / debatt

Hvordan får vi en bedre skole? Hjem som spekulasjonsobjekt Så står vi midt oppe i en økonomisk krise. Utløst av såkalt ”råtne” lån fra boligmarkedet i USA. Og når det først begynte å vakle, falt økonomien i land etter land som dominobrikker til nærmest hver eneste avkrok i denne verden synes å bli berørt. Det var altså ikke kollaps i industri, energiforsyning eller råvaresituasjonen og heller ikke tilgangen på naturressurser som satte krisen i gang. Det var boliger, hus og hjem. Før, og det er nå ikke så mange årene siden heller, var formålet med å bygge seg et hus eller å kjøpe seg et hus eller leilighet, å etablere et hjem for familien og en selv. Men slik er det ikke lenger. Hus og leiligheter er for lengst blitt spekulasjonsobjekter. Dette har i seg selv, sammen med andre faktorer – deriblant syndromet ”litt finere og bedre enn naboen”, drevet frem en boligkultur som vi i grunnen ikke har vært vant med her. Og tydeligvis har heller ikke har resten av verden tenkt den tanken at når behovet er mindre vesentlig enn hva man kan tjene på boligen, og verdien for lengst har forlatt all sunn fornuft knyttet til realverdier, så er risikoen for at noe går galt også tilstede. Nå har det gått galt, veldig galt. De fleste av oss har vel gjennom de siste par årene reagert på den unaturlig sterke prisveksten på boliger, her lokalt i Arendal som i resten av landet. Nå går de mest realistiske økonomene, finans- og bankfolk ut og forteller oss at det ikke kan utelukkes at det går mot et prisfall på ned mot 30 prosent på boliger. De samme fagpersonene har ikke tro på at det vil skje, men de påpeker faren. Så kan en jo spekulere litt over hvorfor det er blitt slik at økonomien er gått av hengslene. Ser en veldig stort på det, er boliger blitt spekulasjonsobjekter fordi vi har kunnet spille monopol med penger vi i grunnen ikke har. Det har vært mulig å utvikle en slik kultur fordi vi ikke deltar i verdiskapningen på samme måte som før. Med Kina og andre asiatiske land til å lage de meste av de varene vi trenger, fra filetering av torsk til fremstilling av underholdningselektronikk, har vi fått halve verden som produsenter, og den andre halvparten av kloden som forbrukere. Og i dette ekstreme forbrukersamfunnet har vi sett en bank og finansindustri vokse fram på en måte verden heller aldri har sett før. Halvparten av oss driver vel en eller annen form for å flytte penger hit og dit uten likevel å bidra til en krone i verdiskapning forankret i realverdier. At en slik boble vil måtte sprekke er nok ikke bare naturlig, det er også viktig for å komme inn på rett spor igjen. Allerede i god tid før økonomien nå sprakk, tok blant annet tysk næringsliv fatt i problematikken med utflagging av produksjon til Kina, flere større virksomheter hentet i sommer produksjonen hjem igjen fra Kina. De forsto verdien av lokal produksjon i hjemlandet. At vi får en økonomi som utvikler seg i retning av en normalisering til realistiske verdier er i grunnen ingen krise – det er naturlig. Og på sikt, til beste for oss alle.

Av enkelte konsekvent po­ litisk korrekte hovedstads­ aviser får man inntrykk av at skolemassakrene i Fin­ land har sin årsak i de høye kravene i finsk skole og i tilsvarende vantrivsel blant finske elever. Vi skolefolk har den (gammeldagse?) oppfatning at skolen skal skaffe elevene allmennkunnskaper, forståelse, innsikt, ferdigheter og intellektuell trening, noe som finske skoler tydeligvis legger større vekt på enn norsk skolepolitikk har gitt norske lærere mulighet til. At større kunnskapskrav i finske skoler skal ha noe som helst å gjøre med skolemassakrene er en så absurd tanke at den faller på sin egen urimelighet. Det har vært flere skolemassakrer i USA, uten at amerikanske ”high schools” imponerer med høyt kunnskapsnivå. Både norske lærere og elever som har kjennskap til amerikanske skoler på dette trinnet er enige om at kravene til kunnskaper i ”high school” er latterlig lave. Det er jo derfor at universitetene må tilby et par år på College for å prøve å bøte på elendigheten. Derimot er utbredelsen av skytevåpen gruoppvekkende høy – som i Finland, og machokulturen er utbredt i begge land. Det samme gjelder en større utbredelse av voldsfilmer, voldelige TV og dataspill. Det er klart at uskolerte og primitive ”testosteronbomber” lett lar seg påvirke av slikt. At finske gymnasiaster trives dårligere i skolen enn norske er det grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved. Hvordan kan relevant kunnskap skape vantrivsel? Det er en akseptert sannhet at trivsel fører til gode resultater og at vantrivsel gir dårlige resultater. Hvorfor skulle da finske elever gjøre det så mye bedre enn norske?   Kan det ikke tenkes at man i Finland for eksempel har lykkes med å skaffe til veie bedre og mer kunnskapsrike

lærere? At læreryrket og formidling av kunnskaper har høyere status i Finland, - og at de fleste finske elever generelt tar skolen mer alvorlig enn

Innlegg Per A. Haakstad Ex-lektor

Også massemedia har bidratt sterkt til å gi de unge en forvridd oppfatning av hva det er viktig å interessere seg for. de norske? Man ser det samme i USA der jødiske og asiatiske ungdommer gjennomgående tar skolen mer alvorlig enn de amerikanere som har sine røtter i Europa. De førstnevnte fyller i dag toppstillingene i landet langt ut over det man skulle vente etter antallet.   Hos oss (som i USA) er det altfor mange unge som ser ned på de som kan noe. Altfor mange har sportsheltene, popidolene, fotomodellene, aksjemeglerne og TV-kjendisene som idealer. De ser at det går an å ”komme seg fram” i livet uten noen plagsom byrde av kunnskaper og samfunnsforståelse. Mange norske politikere er gode eksempler på det. Når man bare har partiboka i orden, hva skal man da med kunnskaper? En av våre politiske ”størrelser” sa det rett ut: ”E kan’kje sjønne å man ska me så møe kunnskapåh”.

Også massemedia har bidratt sterkt til å gi de unge en forvridd oppfatning av hva det er viktig å interessere seg for. Opplyste voksne kan nøye seg med å irritere seg over idiotiske førstesideoppslag om kjendisers privatliv i rikspressen, mens umodne ungdommer lar seg påvirke til å tro at disse kjendisene representerer idealer som det er verd å strebe etter.   Skolen forsøker å gi de unge en helt annen oppfatning av hva som er viktig for deres utvikling til ”gagns menneske” og hva som betyr noe for det samfunnet de skal leve i. Men her ror skolens folk motstrøms og strømmen skapes for eksempel av våre riksklovner, som via TV sprer sine hjerneløse ”humor” og sine vulgariteter ut over landet og bidrar til å prege ungdom (og voksne) uten intellektuell ballast. Et siste moment som jeg vil nevne som årsak til at ærgjerrige lærere ofte mislykkes mer enn for noen tiår siden er at skolemyndighetene har tatt for lite hensyn til at i dag går ”alle” i videregående skoler, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til den enorme spredningen i evner blant elevene. Mange møter i dag veggen i skolen, fordi de blir tilbudt fag som de ikke ser poenget med, på et nivå som de ikke har en sjanse til å greie. Hver eneste dag stirrer de sitt nederlag i hvitøyet. Resultatet blir skolehat og kunnskapsforakt.   En av mine gamle kolleger pleide å si: ”Du kan’kje sette nye hauer på dei”. Nei, ganske riktig, men da må løsningene være å mate dem med det de greier å tygge og fordøye.   Derfor må man nå forsøke å oppgradere rådgiverfunksjonen på de høyere trinn, slik at elevene blir loset med fast hånd inn på linjer og fag som de ser noen meining i og som de kan få noe ut av. Da må rådgiverkontorene forsterkes med psykologisk fagpersonell og yrkesveiledere – slik at flere elever får møte fag og fagkombinasjoner som de kan makte og som de kan ha nytte og glede av.   Da vil både trivselen og resultatene bli bedre.Innlegg til: post@at-avis.no

Lite offensivt ungdomsbudsjett Ungdom & Fritid registre­ rer at regjeringen i sitt for­ slag til budsjett 2009 ikke setter ungdom på dagsor­ denen. Vi er glade for at regjeringen ønsker en økning i Storbymidlene, men generelt er ikke tilskuddet til ungdomsfeltet i nærheten av hva som er nødvendig og forventet. Dette kommer spesielt godt til syne i kulturbudsjettet. Totalt 8,474 milliarder kroner skal fordeles på kulturformål i 2009. Ungdommen avspises med en liten økning på barne- og ungdomslitteratur og én million ekstra til Norsk

kulturfonds barne- og ungdomskultur. Kulturkort for ungdom er en prøveordning som ble innført i 10 kommuner

Innlegg Ane Hammerø daglig leder i Ungdom & Fritid i fjor. Denne ordningen videreføres, men tilgodeses ikke med noen økte kroner på tross av den store økningen i kulturbudsjettet. Det er ingenting å juble over i dette budsjettet. Vi hadde nok håpet at det skulle komme noen flere godbiter. Nå får vi sette vår lit til at kommunene vil prioritere ungdom i sine budsjetter.

Kostra-tallene fra Statistisk Sen­ tralbyrå viser at kommunene i 2007 rapporterte en nedgang i fritidsklubber og ungdomstiltak. I 2003 meldte kommunene inn 746 fritidsklubber med hel eller delvis kommunal støtte. Til tross for at man ser en økning i antall klubber fra 2005 til 2006, viser statistikken en nedgang i 2007. Kommunene har igjen fått økte overføringer. Ungdom & Fritid forventer at dette kommer ungdom til gode. Vi vil nå slippe å se ungdomsarbeidere som må bruke sin tid og sine ressurser på å opprettholde gode tiltak og bevare jobbene sine. Ungdoms fritid er en sektor som trenger styrking, ikke nye kutt fra kommunalt hold. 

Innlegg til: post@at-avis.no


debatt / annonse

Bystyret og sykehjems­ plasser Lever de i samme virkelighet, Arendal bystyre og Pensjonistpartiet? Ja, en kan saktens spørre. For mens et samlet bystyre vil fjerne 70 sykehjemsplas-

Innlegg Ole Gjermundsen Kilsund

At våre folkevalgte tar den sjansen er ubegripelig. ser, hevder Pensjonistpartiet at det trengs hundre nye. Ingen kan med sikkerhet spå om fremtiden. Men en ting er i alle fall på det rene, tar Pensjonistpartiet feil, blir det ingen katastrofe. Men Gud hjelpe fremtidige pleietrengende om bystyrets regnestykke ikke stemmer. At våre folkevalgte tar den sjansen er ubegripelig. For enkelte av dem vil rimelig sikkert føle følgene av sitt feilgrep, når de om et par ti års tid selv vil trenge en trygg havn i livets sluttfase.

Ja til huskjøp for bostedsløse Øyestad sokn har en eiendom ved menighetssenteret på Nedenes. Nå tilbyr de kommunen tomta for ca 1,5 million kroner. Det sa politikerne ja til i torsdagens driftsstyre.

  – Den dagen det skal rives, er tomta verd like mye som summen vi nå må ut med, sa rådmannen og fikk et enstemmig ja i retur fra politikerne.

Rådmannen bør ikke spare der folkevalgte ber om topp prioritering Bystyret i Arendal vedtok i februar at omsorgstjenestene skal omorganiseres i fem nye enheter. Målet er at brukerne lettere skal finne fram og at tjenestene skal framstå som mer koordinerte.

Innlegg Atle Svendal leder av omsorgs­ komiteen (Ap) Irene Henriksen Aune nestleder av omsorgs­ komiteen (H)

Dette innebærer en nedprioritering Bystyret la til grunn at vi skulle ha to enheter som arbeider med av et politisk topp pleie og omsorg, en enhet for rehabilitering/funksjonshemmede prioritert område. og en enhet for psykisk helse og rus. Den femte enheten opprettes for å ivareta støttefunksjoner. Rådmannen foreslår nå at en går fra fem til fire enhetsledere. Konkret ønsker rådmannen å slå sammen enheten for psykisk helse/rus med den administrative enheten. Hensikten er å spare penger. Dette innebærer en nedprioritering av et politisk topp prioritert område. Bystyrets føringer legger til grunn at tjenestene til personer med psykiske

lidelser skal koordineres bedre og at strukturen skal gjøre det enklere for brukere og pårørende å finne frem til rett instans. Dette var nettopp et av argumentene for å ha en egen enhet for psykisk helse og rus. Vi mener fortsatt at det er behov for en egen enhetsleder for psykisk helse og rus. For det første er det en stor oppgave å videreføre den opptrappingen som vi har hatt for psykiske helsetje-

nester. Når nå de øremerkede tilskudd faller bort, kreves det kløkt for å videreutvikle det som vi har bygget opp, særlig i en situasjon der det vil være mindre ressurser. For det andre står vi foran en opptrapping av tjenestene til rusavhengige. Her har regjeringen satt i gang en ny opptrappingsplan. Bystyret har vist stor interesse for dette området. Vi har for tiden to utvalg som arbeider med emnet. Bostedløse er et prioritert gruppe for bystyret. Det er et stort behov for å samkjøre en del av rustjenestene med

vårt psykiske helsearbeid. Dette vil kreve både kompetanse og fantasi for å finne gode løsninger gjennom økt samarbeid med brukerne. Etter vår mening vil det være svært uheldig å nedprioritere ledelsesressursene til psykisk helse og rus. Vi forstår det slik at rådmannen ser muligheter for å gjennomføre en sparing selv om en beholder enhetslederstillingen for psykisk helse og rus. Det er gledelig. Vi mener at rådmannen skal se nærmere på disse mulighetene. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Sp og Den norske kirke 10. april 2008 ble det inngått et bredt forlik i form av en politisk avtale blant alle partiene på Stor-

vante Grunnlovsbestemmelser dersom en tilfredsstillende demokratireform er gjennomført innen 2011. Avtalen åpner videre for at ”representanter fremmer primære grunnlovsforslag”, og vi er fem Inger S. Enger, stortingsrepresentanter fra Trygve Magnus S. Vedum, Senterpartiet som har bePer Olaf Lundteigen, nyttet oss av denne retten. Anna Cecelie Brustad Moe, Vi registrerer at flere trekker stat-kirke-forliket i Kari Mette Prestrud tvil. Det gjør vi ikke. DerDen norske kirken skal være som det var tilfelle, ville Den norske kirken skal åpen, inkluderende og møte også grunnlovsforslagene være åpen, inkluderende forslagene fra SV og Venenkeltmennesket uansett og møte enkeltmennesket stre vært en omkamp og uansett liten tro eller stor liten tro eller stor tvil. en diskreditt av kirkens tvil. Samtidig skal den organer. være et samlingsmerke tinget om forholdet mellom staten ved nasjonale begivenheter el- og Den norske kirke. Avtalen går Senterpartiet har fra inngåelsen ler ulykker og fylle de religiøse ut på at det igangsettes en demo- av avtalen stått for at det ikke skal behov til alle som ønsker det i kratiseringsprosess i Den norske være noen automatikk i at kirken sin hverdag eller ved milepæler kirke med formål om at utnev- skal få utnevne biskoper. Sjøl om i livet. Det er programfesta, og ning av biskoper og proster skal det nå pågår en demokratiprosess Senterpartiet har landsmøteved- overføres fra kirkelig statsråd til i kirken, som skal ende opp med tak på at vi ønsker å bevare stats- kirkelige organ. Dette vil medføre økt legitimitet for Kirkens orgakirkeordningen vår. endring og fjerning av de rele- ner, er det mye ugjort. Det kan

Forslaget til ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke skaper debatt. I Senterpartiet har vi vært varme forsvarere av folkekirken med en statskirkeordning.

Dinamo KF 62. Illustrasjonsfoto: Lars Botten/Palookaville

Eiendommen er nærmeste nabo til det nye menighetssenteret som Øyestad menighet er i ferd med å sluttføre på Nedenes. Kommunen mener eiendommen er velegnet til bosetting av bostedsløse og har inngått kjøpekontrakt med Øyestad sokn, med forbehold om godkjenning av bystyret. Kommunen vil søke om tilskudd fra Husbanken som i tilfelle vil dekke 20 prosent av kjøpskostnadene. Resten av kjøpesummen foreslås dekket ved lån.

9

LØRdag 11. oktober 2008

Innlegg

f. eks. nevnes at i gjennomsnitt stemmer 3 prosent av befolkningen ved menighetsrådsvalg. Resultatene fra kirkelige valg i 2009 og 2011 vil være avgjørende for vårt syn ved neste korsvei. Vi har ikke løpt fra avtalen, men sørga for en helt nødvendig ”sikkerhetsventil”. Forslaget ivaretar demokratiske hensyn i Den norske kirke ved at Kirkelig statsråd skal velge en av tre bispekandidater som kirken sjøl har nominert. Videre vil de statsrådene som er medlemmer av Den norske kirke, utgjøre det kirkelige statsråd. Vi er opptatt av at folket skal fremdeles ha en hånd på rattet under utnevning av landets biskoper. På denne måten kan vi best bevare ei åpen folkekirke. En slik bestemmelse balanserer hensynet til trosfrihet og færre bindinger på sammensetningen av regjerningen enn dagens bestemmelser. 

tober! k o . 9 1 r e r æ b e s s ø Bli b Ring 02025 Hvordan forklare at du ikke har med skolemat i dag heller fordi ingen hjemme passer på å kjøpe inn brød?

Innlegg til: post@at-avis.no

Over 120 000 norske barn bærer på vonde hemmeligheter. Årets TV-aksjon samler inn penger for å etablere nødvendige tiltak for dem som lider under eget eller andres alkohol- og rusmisbruk. Tilbud som ellers ikke vil bli realisert. Les mer på tvaksjonen.no


10

NYHETER / ANNONSE

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Konferansekrigen IRRITERTE: – Kan ikke du bare holde deg hjemme, spurte Nils Johannes Nilsen i Ap, t.v. Anders Kylland i Frp, t.h. Bak Kristen Bjormyr, Sp.

land i Frp, som også ville vite hva det hele kostet. Utsagnet ble ikke godt mottatt. – Her kan vi sørge for et kompetanseløft, få faglig påfyll til egne ansatte i egen by. Vi sparer reisekostnader og sørger for at andre må betale for å komme hit, det er et genialt konsept som tilfører byen mye, mente høyrekvinnen Irene Henriksen Aune.

Det ble full kamp da Arendalskonferansen skulle diskuteres i torsdagens driftsstyre. Frp mente konferansen har politisk styrte innledere og at den er en ukritisk, selvskrytende og unød- Politisk styrt – Det er ikke grasrota i Arendal vendig begivenhet. som går på disse konferansene,

NYTT: Den åttende nasjonale

kommunekonferanse ble avholdt i Arendal fra 2. – 4. juni i år. Nytt for 2008 var et tett samarbeid med KS-sentralt. KS er en viktig støttespiller for det faglige med tilgang til foredragsholdere.

Påfyll

Det var nærmere 300 deltakere på årets konferanse – med deltakelse fra rundt 40 kommuner. Kort og godt skal konferansen være en møteplass for innovasjon, inspirasjon og idéutveksling. Men det var ikke Frp enig i at konferansen er. – Er denne konferansen nødvendig å holde på med, har vi ikke annet å gjøre enn å arrangere konferanser for andre kommuner, spurte en småirritert Anders Kyl-

det er lederne. De ansatte er bare frustrerte over at lederne deres ikke er på jobb, mente Kylland som synes Arendal har for mange konferanser og at kommunen bør holde seg langt unna som arrangører. Frp-mannen har kommet med forslag til konferanseholdere neste år som skal sammenfalle med valgt tema. – Ja, da skal det bli interessant å se om dere tar hensyn til disse ønskene. De innlederne vi har hatt kommer med prat som alle vil høre, sånn sett er det politisk styrt. Det er alt for få som er i opposisjon til hva vi holder på med. Vi har en enorm gjeld, har vi egentlig noe å skryte av, spurte han videre og fikk sinnene i kok hos de fleste rundt bordet.

Skrytegreie

– Jeg oppfatter det som om du mener konferansen er en eneste

skrytegreie, har du egentlig vært der, spurte Henriksen Aune, som mente konferansen er en flott måte å markedsføre Arendal på. – Ja det har jeg, hvert år, men dere har et lite kritisk syn på denne skrytekonferansen, mente Kylland som synes det evige maset om å markedsføre Arendal var noe ordentlig tull. – Hove, Canal Street, informasjonsarbeidere og denne Arendalskonferansen, dere bruker markedsføring om dem alle sammen, sa han. Einar Halvorsen i Høyre synes det var på sin plass å skryte. – Alle er med og vil virkelig

lage konferanse, vi går til og med i pluss økonomisk. Utgangspunktet er å se hvordan andre kommuner har funnet ut av gode løsninger, sa Halvorsen.

Surmuling

Også Jan Kløvstad i Venstre mente det er nødvendig å tilegne seg kunnskap og samarbeid. Han var irritert på Frps politiske tilnærming til kultur. – Dere sier alltid nei dere, til kultur, til flyktninger og til kunnskap. Dette har formidable ringvirkninger for næringslivet i byen vår. Denne konferansen har faktisk inspirert folk til å flytte

hit og sågar bli politikerne her, repliserte Kløvstad, mens han fortsatte med motangrep. – Dere må slutte å surmule her når dere går ut på egne hjemmesider og skryter over det dere lærer på konferansen, mente venstremannen. Anders Kylland, Frp, poengterer overfor Arendals Tidende at han er for konferanser i Arendal. – Konferanser i Arendal er meget bra, det sørger for en positiv synergieffekt, men når det gjelder Arendalskonferansen er den for kommunens ansatte og ikke for den allmenne borger og det er det jeg er imot, sier han til avisen.


annonse

LĂ&#x2DC;Rdag 11. oktober 2008

11


12

NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Landmøteklare AUFere fra Aust-Agder 16. til 19. oktober arrangerer Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) landsmøte i Oslo. Dit tar hele 19 unge delegater fra vårt fylke turen.

lagt fram, og med tanke på valget neste år, mener han. Fylkesleder Kristine Hallingstad forteller at Aust-Agder AUF også har levert to forslag til årsmøtet. – ”Nei til asylsøkere på anbud” heter det ene, det andre handler om at skipsvrak utenfor kysten må fjernes. Disse forslagene skal vi kjempe for at kommer inn i programmet, lover Hallingstad. – Men målet er selvsagt at organisasjonen kommer samlet ut av landsmøtet, forteller Huth.

MANGE MED: Denne uken

Sosialt

var det informasjonsmøte og planlegging av turen for AUFerne som altså skal representere ungdomspartiet i Aust-Agder i Oslo. Line Vennesland forteller at gjengen fra Aust-Agder er stor i forhold til den fra andre fylker: – Oslo sender 35, Vest-Agder 11, så det at vi har 18 delegater er veldig bra. Det er et resultat av god verving og godt arbeid i lokallaga, tror Wennesland.

Programforslag

Fylkessekretær Alexander Huth karakteriserer landsmøtet som et høydepunkt for de fleste AUFere: – Dette er stedet hvor politikken for de neste årene vedtas. Det er også et spesielt landsmøte siden statsbudsjettet nettopp er

han seg ikke politisk, men det gjør Hallingstad når vi spør om hva hun mener om å gi stemmerett til 16-åringer: – Jeg er positiv til det forslaget. Når du er 16 år kan du gjøre så mye annet, og du kan for ek-

sempel bli straffet for kriminelle handlinger. Men å si din mening om hvem som skal bestemme i samfunnet, det får du ikke lov til. For meg blir det litt feil. Jeg lurer på om ikke forslaget kan få ungdom enda mer interessert i

politikk. Forslaget gjelder jo også for kommune- og fylkesvalget, og her handler det jo mye om lokale saker, noe ungdom kanskje er mer opptatt av enn store, politiske linjer, avslutter Hallingstad.

AUFernes landsmøteprogram er tett: – Det blir omtrent arbeid fra tidlig morgen til sen kveld! På dagen blir det politiske verksted og redaksjonskomiteer, på kvelden er det litt mer uformelt program, blant annet en festmiddag en av dagene, forteller Hallingstad. Både hun og Huth er enige om at AUF i tillegg til å være en organisasjon for politisk aktive, for mange oppleves som et godt og trygt sosialt nettverk. AUF-medlemmene som blir med til Oslo kommer både fra Arendal, Froland, Lillesand, Grimstad og Evje.

Engasjerte

– For mange blir det også et første møte med politikken, fastslår Huth. Som fylkessekretær uttaler

DELEGATER TIL LANDSMØTET: Bak f.v. Thomas Pettersen, Maria Slotnes, Line Vennesland, Preben Værholm, Per Anders Langerød. Midten f.v.: Lars Marius Nilsen, Eirik Molegoda, Vildana Majcic, Torill Hallingstad, Alexander Huth, Kristine Hallingstad. Foran f.v. Edvard Aamodt, Kristin Kvam.

Må søke om brygge på nytt Martin Aker på Flosta har tidligere fått nei til å bygge brygge. Han klagde, torsdag dro politikerne på befaring og sa også nei, men med et løfte om fremtidig ja dersom Aker reduserer arealet på brygga.

brygge, sa varaordfører Tormod Vågsnes, KrF.

Fastboende

– Ja, vi kan skjære inn på kvadratmeterne, støttet Einar Halvorsen, H. – Slik jeg forstår det er det grunt i området og vi må sikre

at båten kan legge til brygga uten problemer, sa Irene Henriksen Aune, H. – På bakgrunn av at alle nå er positive til at han får bygge, men at han bør bygge mindre, bør vi avslå søknaden nå og be Aker søke på nytt, sa Kristen Bjormyr, Sp.

– Nei, han må få den brygga. Det var grunnere der og en fastboende som skal bruke brygga hele året, bør få en litt større brygge enn sommergjestene, sa Ingebjørg Godskesen, Frp. – Vi sier jo her og nå at vi vil gi tillatelse, men han må søke om å bygge brygga mindre, det bør

BEFARING:

Administrasjonen har avslått søknad om å oppføre en brygge på 50 m2 på Flosta. I forrige planutvalg bestemte politikerne seg for å befare eiendommen.

Ja, men mindre

Fylkesmannen og fylkeskommunen vil på det sterkest fraråde at det gis dispensasjon og rådmannen anbefaler at vedtaket opprettholdes. Strekningen der tiltaket er planlagt er allerede i stor grad privatisert, og Aker er den eneste fastboende igjen. Flere sommergjester har allerede fått lov til å bygge brygge i strandsonen. – Jeg foreslår at han skal få lov til å bygge brygga, sa Anders Kylland, Frp. – Jeg er også positiv, men jeg kunne tenkt meg en noe mindre

BEFARING: Politikerne i planutvalget dro torsdag på befaring til Martin Akers eiendom på Flosta.

tiltakshaver være fornøyd med, sa Nils Johannes Nilsen, Ap. Flertallet sa nei til søker denne gangen, mens Frps representanter sa ja. Dermed må Aker søke igjen, signalene fra politikerne er at han får ja, hvis han reduserer størrelsen i neste søknad.


NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

13

Svein Harberg:

Vil kjempe for Aust-Agder Tirsdag kveld ble det klart: Grimstad- og fylkespolitiker Svein Harberg får førsteplassen på Aust-Agder Høyres stortingsliste i neste års valg.

STEMTE: Kampen om top-

plassen sto mellom Lillesandordfører Arne Thomassen og Harberg fra Grimstad. Men da de skriftlige nominasjonsstemmene fra de 33 delegatene ble telt opp, ble det tidlig klart at Harberg var de flestes favoritt: 25 for han, 8 for Thomassen.

Spennende

Ettersom det var sju delegater fra Arendal Høyre til stede, kan det tyde på at partiet har vært splittet i synet på hvem som skulle få topplasseringen på lista: Leder av Arendal Høyre, Per Sørensen, gikk nemlig tidligere i høst ut og sa at lokalpartiet støttet Thomassens kandidatur. Kveldens hovedperson, Harberg, svarte slik på telefon fra Arendals Tidende da han skulle beskrive kvelden og utfallet: – Dette var kjempespennende. Det er godt å vinne fram når en har jobbet for det lenge!

TOPPKANDIDATER: Irene Henriksen Aune og Svein Harberg. Foto: Nils P. Vigerstøl.

– Og nå er du klar til å kjempe for å komme på tinget? – Ja, nå skal vi kjempe for at Aust-Agder Høyre igjen skal inn på tinget, der vi fortjener en plass, fastslo Harberg.

Arendalsalibi

– Hva vil du jobbe for om du kommer på Stortinget fra neste høst? – Veldig kort sagt: For at vårt fylke og vår region skal få sin

rettmessige andel av ressurser og oppmerksomhet. Det er alt for dårlig i dag. Nå må vi sette Aust-Agder på kartet. Kommer vi på tinget skal vi være på hugget i forhold til alt som fordeles av ressurser og midler, lovet den ferske toppkandidaten. Lokalpolitiker Irene Henriksen Aune fra Arendal ble valgt til partiets andrekandidat. Hun fikk dermed flere stemmer på denne

voteringen enn Valle-ordfører Bjørgulv S. Lund og Arne Thomassen.

Lista

Hele stortingslista ble for øvrig dermed som nominasjonskomiteen i Aust-Agder Høyre opprinnelig hadde foreslått: 1.Svein Harberg, Grimstad. 2. Irene Henriksen Aune, Arendal

3. Arne Thomassen, Lillesand 4. Bjørgulv Sverdrup Lund, Valle 5. May Britt Topland, Iveland 6. Kristoffer Lyngvi, Arendal 7. Torunn Ostad, Grimstad 8. Carl F. Bertelsen, Tvedestrand 9. Kristian A. Langmyr, Unge Høyre 10. Kai Erdvik, Lillesand

12 000 for tort og svie Steinar Martinsen krever etter en byggetillatelse gitt til Gard en erstatning på 750 000 fra kommunen for tort, svie og verdiforringelsestap. Gard har allerede bladd opp en ukjent sum til klager. Politikerflertallet ga torsdag 12 000 til Martinsen som et plaster på såret.

PENGER: Martinsen føler

JURIDISK FORANKRING: Trond Berg mente det ikke foreligger en rettslig erstatningssak for kommunen i Martinsen saken.

at byggetillatelsen gitt til Gard burde kompenseres og selskapet har bladd opp et ukjent beløp til Martinsen, men ingen vil fortelle politikerne hvor mye penger det er snakk om. Frp vil ha kommunens kontrollkomité på banen for å utrede og kontrollere at det ikke har forekommet snusk i saken.

Resten av politikerne derimot ville gi Martinsen 12 000 for tort og svie, og avslutte saken - med unntak av Kristen Bjormyr, Sp, som mente det burde greie seg med pengene han allerede har fått fra Gard.

Latterlig sum

– Rådmannens forslag til vedtak forundrer meg veldig, for vi kan da ikke gi penger i erstatning hvis vi mener vi er uskyldig, det er latterlig. Enten må vi opp i 250 000, eller sende saken til kontrollkomiteen som kan utrede om det er en feilbehandling i denne saken, sa Ingebjørg Godskesen, Frp. Vedkommende har fått erstatning for berøvelse av utsikten og det er ikke kommunens oppgave å gi ut penger her, sa ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap. – Vi må erkjenne at slik som denne saken har vært med vedtak i ulike retninger har vi skapt bryderi for Martinsen og derfor har jeg foreslått denne summen, sa rådmannen forklarende. Det er ikke en erstatning re-

latert til bygget, presiserte rådmannen.

Juridisk råd

Kommunens juridiske høyre hånd, Trond Berg, forklarte ytterligere: – Sivilombudsmannen ba Fylkesmannen se på erstatningsspørsmålet, det foreligger ikke et rettslig erstatningssak her. Det er en godtgjøring for utlegg, ikke fordi vi har gjort feil. Vi kunne sagt nei som Fylkesmannen, men vi har valgt å gi ham en symbolsk betaling fordi vi vet Martinsen har hatt bryderi. Denne saken er avsluttet fra vår side, det er kun dette som gjenstår, sa Berg. – Dette er den lille manns kamp mot to store giganter, hvis det er noe som kan gjøres, så la oss ikke være betenkte, bad Anders Kylland, Frp. Men flertallet la nå saken død etter årevis med behandling og ga 12 000 til klager for tort og svie og lar Gard og Martinsen være de eneste som vet sannheten om det reelle pengeoppgjøret.


14

NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Fikk bygge i 100-metersbeltet Administrasjonens anbefaling var positiv, likevel dro politikerne på befaring til eiendommen på Arnevik, torsdag. – Plankekjøring, mente planutvalget som sa ja til bygging av bolig innenfor 100metersbelte.

ENEBOLIG: Kommunen har

mottatt søknad om dispensasjon og rammesøknad for oppføring av enebolig med garasje. Boligen får et bebygd areal på rundt 270 m2 og i følge søker et bruksareal på 253,6 m2.

Dobbelt ja

Det aktuelle området er ikke omfattet av reguleringsplan. Boligen er også søkt plassert innenfor 100-metersbeltet. Planavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune fraråder at det gis dispensasjon, men administarsjonens innstilling var positiv. Det var også politikerne.

Sjenerer ingen

– Dette bør vi si ja til, et flott tiltak som ikke sjenerer noen i det hele tatt, sa Jan Kløvstad,

HER SKAL JEG BYGGE: Utbygger sammen med varaordfører Tormod Vågsnes, KrF, og Jan Kløvstad, V.

V, under behandlingen. Det var ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap, enig i.

Politikerne ga et enstemmig ja til at søker fikk bygge huset innenfor 100-metersbeltet, fordi

det på ingen som helst måte frarøver noen utsikt og ligger i et område som ikke er til sjenanse

for allmennheten. Ingen naboer har heller innsigelser i forbindelse med saken.

Verdensdagen for psykisk helse Ingen fikk gå forbi standen i anledning Verdensdagen for psykisk helse på Sam Eydes plass i Arendal på fredag. Alle forbipasserende fikk gulrot og yoghurt med seg på vegen, til tross for striregn i Arendal.

GODT HUMØR: – Vi tar været med godt mot, sa Oddvar Høgstøl som sitter i styret for Mental Helse i Arendal til avisen.

Ungdomsbesøk

Gjengen bak standen sa at mange tok turen innom for en prat og på jakt etter informasjon. I skolefri var det utrolig mange ungdommer som kom bortom og det var hyggelig, sa en av representantene.

Folkedans og foto

Standen hadde åpent fra kklo-

MUNTER GJENG: Med gulrøtter og yoghurt holdt den muntre gjengen åpen stand med informasjon og tid til en prat på Sam Eydes plass i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse fredag.

ken 11.00 til 17.00. Fresh on the floor bidro med breakdance og Kosovaria med Jugoslavisk

folkedans. 7. oktober åpnet fotoutstilling ved Tore Frivoll Larsen i Arendal Kultur- og

Rådhus, den avsluttes 10. oktober. Ansvarlige arrangører:

Arendal Kommune i samarbeid med Mental Helse, LEVE, LPP, LKM og SSHF.


NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

15

PRESENTERTE UNDERSØKELSE: Fredag forelå resultatet fra en spørreundersøkelse NAF har gjennomført. F.v. Dag Magne Johannessen og Jarle Andersen mener undersøkelsen klart viser motstanden mot bompengefinansiering av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Arkivfoto: Nils P. Vigerstøl.

NAF-medlemmene sier tja til bompengefinansiering Viktig vei

NAF i Aust-Agder har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Der kommer det klart fram at de spurte er mot total bompengefinansiering av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Men dersom staten tar 50 prosent av regninga sier flertallet av NAF-medlemmene ja til bompenger.

UNDERSØKELSE: I september gjennomførte Norsk Statistikk undersøkelsen på vegne av NAF.

– Det er behov for en ny E18 mellom Risør og Grimstad, og formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge NAFmedlemmene i Aust-Agder sine holdninger til brukerfinansiering av veistrekningen, med hovedfokus på E18 mellom Tvedestrand og Arendal, forklarer styreleder i NAF AustAgder, Jarle Andersen. Han og Dag Magne Johannessen, nestleder i NAF Aust-Agder, forteller til Arendals Tidende at hele ni av ti spurte sier det er viktig at utbyggingen kommer i gang.

Utålmodige

64 prosent av de spurte synes ikke det er greit å bruke bompenger som et virkemiddel for å finansiere strekningen. 2 prosent svarte ”vet ikke”, mens 34 prosent synes bompenger er en mulighet. Men samtidig mener flertallet at det er svært viktig at en får på plass en ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. – Det vil si at medlemmene er utålmodige etter å få en ny

vei, men de mener det er en statlig oppgave å finansiere denne, forklarer Johannessen.

– Må slutte å krangle

De to fra NAF mener det er viktig å få fram hva medlemmene egentlig mener om brukerfinansiering av E18. – Politikerne i fylket, spesielt Arendals-politikerne, har ivret for å få veien, koste hva det koste vil. De har signalisert at de er villige til å ta i bruk bompenger, nå får vi fram våre medlemmers syn i saken, sier Johannessen. Spørsmålet ”Tror dere at politikerne vil lytte?” skaper først taushet hos de to, før Andersen svarer: – Vi har i alle fall et håp om at de bremser lite grann, og ikke bare turer fram. NAFmedlemmene ivrer jo også etter å få veien, men ikke for enhver pris. – Politikerne må få på plass traseen mellom Tvedestrand og Arendal, de må slutte å slåss om hvor den skal gå, det er det viktigste nå, tror Johannessen.

Staten må betale

– 53 prosent av de spurte tror ikke det lar seg gjøre å få på plass strekningen uten bompengefinansiering, 43 sier det går an. Og hele 83 prosent er negative til at E18 i sin helhet finansieres av bompenger, forteller Andersen videre. – Men når vi spør om medlemmene er positive eller negative til at en ny E18 finansieres med bompenger dersom staten garanterer en offentlig andel på minst 50 prosent, svarer over halvparten at de er positive til det. De som er aller mest positive er de som bruker veien til daglig, fortsetter styrelederen.

Vil ha vei

Nå vil Jarle Andersen, Dag Magne Johannessen og NAF Aust-Agder bruke undersøkelsen i det videre arbeidet for å få på plass en ny E18 mellom Grimstad og Risør. – Våre medlemmer sier det ganske klart, dersom staten betaler halvparten så skal vi komme dem i møte og betale resten via bompenger.

Vi liker det ikke i det hele tatt, men den veien må vi faktisk ha! Avslutter Andersen engasjert.

Norsk Statistikk har på oppdrag fra Norges Automobil-Forbund (NAF) gjennomført en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av NAFs 9000 medlemmer i Aust-Agder fylke. ■ Telefonintervju med 300 NAF-medlemmer har blitt gjennomført. Utvalget har vært representativt. ■ Temaet for medlemsundersøkelsen har vært behovet for ny E18 gjennom fylket og holdningene til brukerfinansiering av utbyggingen Arendal – Tvedestrand. ■ Hovedfunn: 8 av 10 er negative til å finansiere veien i sin helhet med bompenger. ■ 6 av 10 er positive dersom staten bidrar med 50 prosent av finansieringen, og de som kjører strekningen daglig er mest positive. ■


16

NYHETER / SPORT

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Tenner lys for rusofre 244 mennesker døde som følge av rusrelaterte problemer i 2007, myndighetene må innse at dette er katastrofale tall. I en lysmesse som arrangeres i Trefoldighetskirken onsdag 15. oktober vil man sette søkelyset på rusofre og pårørendes situasjon.

SOLIDARITET:

Det er Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), i samarbeid med Trefoldighet menighet, Misjonskirka, T5, Frelsesarmeen, TV-aksjonen for Blå Kors og LEVE, som står som arrangør for lys og solidaritetsmessen. Det faktum at nesten 250 personer døde i 2007 på grunn av rusmisbruk og det at nær 1,5 millioner mennesker i dette landet i større eller mindre grad er berørt av rusmisbruk, er utgangspunktet for lys og solidaritetsmessen. Flesteparten av de det angår er venner, eller mennesker som i andre sammenhenger har med

SAMMEN I SOLIDARITET: Foran fra venstre Halvor Torp, Anita Mørland, Andrè Stangeland og Herdis Härdeng. Bak står Åsta Ledaal, Esther M. Karlsen og Rino Rudsli.

rusmisbrukerne å gjøre, så som skole, jobb og så videre.

Offentlig problem

Gudstjenesten vil være med å sette søkelyset på rusproblematikken og de ringvirkningene dette får for misbrukerenes pårørende og familie. – Derfor er også bystyrets

medlemmer invitert, siden dette er et offentlig problem som berører hele storsamfunnet, kom det frem under pressekonferansen torsdag. – I enhver annen sammenheng vil det at 244 personer blir drept ses på som en katastrofe, men i sammenheng med rusavhengighet blir dette tonet kraftig ned, sa

Esther Marie Karlsen fra LMS, – vi snakker tross alt om liv som går tapt.

Kan gjøre noe

– Det er våre barn det dreier seg om, sier Karlsen videre. Hun mener det er mulig å snu denne tragiske trenden, men da må alle gode makter dra sammen.

Både politikere, helsepersonell og vanlige mennesker må mobiliseres. Dette er noe av det gruppen vil få frem, samtidig som de vil minnes de mange rusofrene som ikke lenger er blant oss. Det handler om medmenneskelighet i Trefoldighetskirken onsdag kveld.

ØIF Arendal:

Sesongens første tap supporterklubben ”Svermen” forteller til Arendals Tidende at 25-30 Øyestad-supportere hadde tatt turen til bortekampen.

Torsdag kveld gikk ØIF Arendals håndTimeout ballherrer på sesongens Det startet nervøst hos begge lagene sin del, og etter 6 minutførste tap.

Kampfakta BORTEKAMP: Det skjedde

da ØIF tok turen til Hårkollhallen og sesongens første bortekamp mot Nøtterøy, som hadde null poeng før kampen. Kari Sunde i den nystarta

Tabell: HK Herulf Oppsal Nøtterøy ØIF Arendal Bækkelaget Alta IF Romerike Kragerø Kolstad Nornen Tistedal Fram

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2

4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

1. divisjon menn Nøtterøy IF-ØIF Arendal 28-25 (13-12) Hårkollhallen, cirka 270 tilskuere. ØIF Arendals lag, antall mål i parentes: Adin Sehovic, Orry Henriksen, Åsmund Strat, Kjetil Øygarden (1), Knut Martin Johnsen (2), Knut Inge Jørgensen (1), David Rui (1), Preben Vildalen (4), Simen Aanjesen (2), David Svenningsen (6), Sondre Paulsen (4), Steinar Nilsen, Eirik Heia Pedersen (4). To-minuttere: Nøtterøy 3, ØIF 3. Dommere: Kenneth Abrahamsen og Arne Mikael Kristiansen, Gimletroll.

ters spill sto det 2-2. ØIF-gutta famlet en del i angrep, men spilte godt i forsvar. Da ØIF lå under 9-6 tok trener Leif Gautestad timeout. Det var et lurt grep, for få minutter senere var stillingen 10-10, og det var Nøtterøys tur å ta timeout. Til pause sto det 13-12 i hjemmelagets favør.

Angrepsrot

Eirik Heia Pedersen startet 2. omgang med å score mål, og utlignet dermed for Øyestad. Men utover i omgangen fortsatte rotet i ØIFs spill, spesielt i angrep. Det som derimot er positivt, er at så mange spillere noterte seg på scoringslista. Gautestads andre timeout

kom på stillingen 23-17, og litt over ti minutter igjen å spille. Til sist endte kampen med 28-25 til Nøtterøy. Dermed gikk ØIF på sesongens første tap. Allerede til søndag har de dog sjansen til å revansjere torsdagens tap: Da er det hjemmekamp i Nedeneshallen mot Tistedal.

Håndball – 3.divisjon menn:

Startet med seier Traumas “nye” håndballherrer startet sesongen med å slå Randesund 35-21 hjemme i Tromøyhallen torsdag. En god treningshøst ga umiddelbar virkning og Trauma løp over gjestene fra Kristiansand, som tapte 44–18 for ØIF Arendal i cupen tidligere i høst. Et solid forsvars -og målvaktsspill sørget for påfølgende kontringer. Målvakt Christian Andersen (18) og spillende hovedtrener John Ove Gundersen (10 spillemål)

var Traumas beste spillere. 16åringen Lasse Svendsen fikk sin debut og kvitterte med å score 1 mål. Ellers var hjemvendte, tidligere juniornorgesmester, Jovan B. Sandberg, sentral i forsvar og som playmaker i angrep. Trauma stilte med følgende mannskap: Christian Andersen, Tore Abrahamsen (4 mål), John Ove Gundersen (10), Stein Erik Tangstad (5), Peder Vetaas (1), Lasse Svendsen (1), Christian S.

Hansen (4), Tom Michael Fredriksen (2), Jovan B. Sandberg (4), Andre Walderhaug (3), Kenneth N. Omholt (1), Thomas Jacobsen og Theis Arvesen. Dommere: Jan F. Steine og Dag M. Ramse (begge Grane). Toppscorer Randesund: Fredrik Birkeland (8 mål). Trauma spiller igjen lørdag 25. oktober klokken 17.00, hjemme mot Staal Jørpeland i Tromøyhallen.


NYHETER / ANNONSE

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

17

Lærer over landegrensene Arendal Voksenopplæring (AVO) har denne uken hatt internasjonalt besøk.

IKT: BLAID heter EU-pro-

sjektet som førte cirka 30 elever og 10 lærere til Arendal denne uken. BLAID står for ”Blending learning and intercultural dialouge”, og det fokuseres spesielt på hvordan IKT kan integreres i undervisning. Temaet for møtet har vært “You and me in Europe”.

BLAID: ■ Står for ”Blended Learning and Intercultural Dialogue” ■ En del av Grundtvig-prosjekt 2007-2009 ■ Økonomisk støtte fra EU ■ Deltakerskoler fra Norge, Irland, Belgia, Nederland, Litauen og Danmark ■ Målet er utveksling av erfaringer og ideer, samt interkulturell dialog ■

– Noe av målet med prosjektet er å blande elever og lærere fra ulike typer utdanningsinstitusjoner. Fra Arendal og Danmark er det en voksenopplæring, fra Belgia og Irland en ingeniørskole, og fra Nederland en høgskole, forteller Annette Kirkedam Sandnes til Arendals Tidende. – Dette er det tredje av totalt fire møter vi har. To er kun for lærere, de to andre er både med lærere og elever, sier Sandnes. Sammen med de andre ansatte på Arendal Voksenopplæring har hun sydd sammen programmet for besøket i Norge, som startet onsdag og har siste post på programmet i dag.

Dans

– Temaet for denne samlingen har vært “You and me in Europe” (Deg og meg i Europa), og ”europeisk identitet”, et tema alle landene har jobbet med i forkant, fortsetter Sandnes. Og da Arendals Tidende var innom viste ”delegasjonen” fra Litauen sin presentasjon. Det ble både latter og læring da en ”europeisk kulturquiz” sto på programmet. I tilegg viste litauerne en tradisjonell dans fra hjemlandet, og ønsket alle velkommen til sitt hjemland, som er neste stoppested for prosjektet, med en ”overlevelsespakke” for Litauen. Denne besto, blant annet, av sjo-

LITAUENS PRESENTASJON: I de litauiske deltakernes presentasjon var det integrert en dans, til glede for både danserne selv og resten av BLAID-deltagerne.

kolade, brosjyre om landet og litt sterkt brygg fra hjemlandet. – Now you’re ready for Lithuania, slo gruppa fast etter presentasjonen.

Europeisk

– Presentasjonene er forskjellige, men like i og med at temaet for alle har vært ”You and me in Europe”. De danske elevene har laget en dokumentar der de spør mennesker hva de ser

på som europeisk, mens en av Belgias presentasjoner gikk på elektrisitet i Europa, forteller Karen Synnes fra AVO. Hun og Sandnes tror nettopp spennet i utdanningsbakgrunn på deltakerne er en av grunnene til at prosjektet oppleves spennende for både lærere og elever.

Sosialt

– Programmet i Arendal er ganske tettpakket, men det er fordi

vi også vektlegger det sosiale! Torsdag sto en stor kulturkveld på planen, lørdag blir det guidet tur både i sentrum og på Tromøy, forteller Wanda Tarkowska. – Og på stemningen under presentasjonene virker det som dere har det veldig gøy også? – Ja, absolutt! Selv om vi nesten har daglige møter på nett med de andre deltakerne, så er det noe spesielt å møtes ansikt til ansikt, avslutter Sandnes.


18

NYHETER

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Ga ny båt til Øyestad-speiderne Etter ett års drift, i 1979, hadde Lions Club Øyestad skaffet til veie en del penger. Sin første store lokale gave ga de til speiderne i Øyestad, nemlig en ny pionerjolle. Etter snart 30 års drift var den utslitt. Dette fikk lionsklubben vite og overrakte forleden en ny 15 fots pioner jolle til dem.

SPEIDERHYTTE: Nylig

hadde 1. Øyestad speidergruppe overnattingstur på Ytre Skauholmen fra fredag til lørdag. På øya har de også sin populære speiderhytte som trenger litt vedlikehold. En del foreldre kom ut lørdagen for å drive dugnad sammen med speiderne. Samme dag dukket også representanter fra den lokale lionsklubben opp for å overekke den maritime gaven. Det var Leif Kåre Espenes fra

TAKKET MED SPEIDERHILSEN: Troppsleder Even Karlsen, 1. Øyestad speidergruppe, takket med speiderhilsen til Leif Kåre Espenes fra Øyestad Lions for en helt ny 15 fots jolle. Øyestad Lions er 30 år og feirer seg selv med å gi nyttige gaver også lokalt.

Øyestad Lions som overrakte gaven, som han også gjorde i 1979. Under overrekkelsen fortalte Espenes til de fremmøtte at det var Øyestad Lions som ga spei-

derne jolla i 1979 og at klubben var glad for at jolla hadde vært til god nytte: – Jeg vet dere har brukt den gamle jolla godt, så det er med

glede jeg kan overrekke dere en ny en. Også håper vi at den også blir flittig brukt, sa Espenes videre. Troppsleder Even Karlsen takket lions for båten og lovet

å bruke den flittig. Samme helg hadde den gamle jolla sin siste tur der den ble tauet til land og kondemnert. Den nye jolla fikk navnet ”Løven II”.

Internasjonalt kvinneforum:

Strategi for integrering NAV har en aktiv strategi for å få flere innvandrere integrert i arbeidslivet. Med den historisk lave ledigheten i Aust-Agder for tiden, er mulighetene mange, fortalte en optimistisk Fauzia M. Hashi på møtet i Internasjonalt kvinneforum på Kilden tirsdag kveld.

tivt overrasket etter at jeg begynte ved NAV. – Til intervjuet tok jeg på meg sin største hijab, lo hun. – Selv det var ingen hindring – og er det vanligvis heller ikke i arbeidslivet for øvrig. Når vi snakker med arbeidsgiverne er det fleste villig til å gjøre noen tilpasninger. Men det er viktig at vi selv er tydelige på de begrensningene vi har med oss, mente Hashi. – Det er en fordel i min jobb at jeg har vært i samme situasjon som dere selv, fortalte hun videre. Studier i flerkulturell forståelse og pedagogikk mener hun også har vært til hjelp for å forstå og lære å kommunisere i det norske samfunnet.

vandrerkvinner. For tiden har vi 15 av disse på kurs.

Personlig oppfølging

Hun fikk innvendinger fra flere på møtet. Når man ikke heter Per og Anne, kommer man ikke engang

til intervju, ble det hevdet. – Registrer dere, var Hashis oppfordring. – Vi kan ikke hjelpe dem vi ikke vet om. Når man er registrert, får man en personlig konsulent som hjelper med kobling opp mot mulige arbeidsgi-

vere. Man får ikke alltid den jobben man ønsker med den gang. Men all arbeidserfaring teller til neste forsøk. Det trengs smidighet fra begge sider, avsluttet NAV-rådgiveren.

OVERRASKET: Selv er Muligheter hun ansatt i nyopprettet stilling som rådgiver og 1.- konsulent ved NAV for å arbeide spesielt for integrering av ikke-vestlige innvandrere – den gruppen som erfaringsmessig har vanskeligst for å komme i jobb.

Hijab

– Ingen har skreket høyere enn jeg på Sørlandet om diskriminering, utestenging og rasisme, smilte hun. Men jeg er blitt posi-

NAV har et bredt kurstilbud, de kan gi tilpasset opplæring med individuell tilrettelegging for språklig, teoretisk og praktisk opplæring. Praksisplasser tilpasses i tid til den enkeltes behov for læring og selvstendiggjøring, og det blir gitt personlig oppfølging. – I den gunstige situasjonen vi har nå, kan vi også drive oppsøkende arbeid, for eksempel for å gi tilbud til hjemmeværende inn-

FARGERIKE KVINNER: Det vanket blomster og takk til Fauzi M. Hashi, t.h., fra Tunne Torstvedt i Internasjonalt kvinneforum - på hver sin måte like fargerike forkjempere for kvinners synlige samfunnsdeltakelse.


annonser

LĂ&#x2DC;Rdag 11. oktober 2008

19


20

KULTUR

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Kunstutstilling i Fevik kirke:

Skapt for å skape ”Skapt for å skape” er tittelen på årets Kunstutstilling i Fevik kirke som åpner i dag. Kirkerommet skapes om til et kunstgalleri hvor seks utstillere bidrar med sine verk.

Hovedutstiller i år er Nils Belland fra Mykland. ”Da Nils Belland begynte å male, holdt han seg hovedsakelig til naturromantiske, nøyaktige og naturtro motiver. Men gradvis har penselstrøkene fått flukt og vinger, fargene blitt dristigere og formen mer ubundet og forenklet”, er karakteristikken på høstens hovedutstiller i Fevik kirke. Sammen med Bellands oljemalerier og grafikk, kan publikum beskue Tor Engers tegninger av ”noe jeg har sett”, Leiv Koksviks Kristusbilder, Solvor Frafjords ”rom og værelser”, Margareth Myhres lekne, men estetiske collager og Tonje Røysets fotografier. – Vi gleder oss nok en gang over å kunne invitere publikum til å nyte allsidig og god kunst i kirken, sier Anne Lise Gimse.

Klipp og lim blir kunstskatter Margareth Myhre (55) fra Arendal bearbeider kollasj på papir og omformer sjokoladepapir, sider i antikkbøker og simpel reklame til de vakreste kunstverk.

– Jeg bruker alt jeg finner, til og med sjokoladepapir forsvinner innunder saksa mi, ler Myhre som i dag stiller ut som en av de lokale kunstnerne i Fevik kirke.

Fargerikt univers

Hun skaper kollasjer, formidler følelser gjennom unike historier, fargerike og spennende. Det er figurativt med sterk tematikk. – Jeg er en kolorist og jeg liker farger. Temaene svinger fra religiøse momen-

ter til portretter der kunstneren selv ikke nødvendigvis skildrer ansiktet, men livet og historien som former individet til personen de er blitt.

Dypdykk i Grieg

Hun har også tidligere som hovedkunstner for Griegfestivalen i Arendal tatt et dypdykk i Grieg. Likevel er det Myhres karakteristikk og utrykk av Griegs personlighet som formidles i bildene. – Bildene mine spenner i ulike utrykk fra humor til melankoli, sier hun.

Myhre har kunstnerisk bakgrunn blant annet fra husflidskolen i Risør med tekstil og videregående søm, samt kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun har blant annet deltatt ved Kunstforeningen i Arendals utstillinger, ved Griegfestivalen og på Sørlandsutstillingen. ■

Bildet av Myhre som prydet programplakaten til Arendal Griegfestival i 2006.

PROGRAM: På åpningsdagen vil Nils Belland fortelle om bildene sine. Pro-kor bidrar med musikalske innslag. Onsdag blir det kulturkveld med Gabriel Scott i ord, toner og bilder. Utstillingen avsluttes med Høstjazz søndag kveld. Fevik barnehage har også en separat utstilling i kirkerommet hele uka.


KULTUR

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

BEVEGELSE: Bildet heter bevegelse. Av kunstneren Solvor Frafjord.

Livets rom og værelser Rommet med sine proporsjoner, overflatetyper, farger, lys, åpninger eller også mangel på utvei er et tema som strekker seg gjennom verkene til kunstneren Solvor Frafjord fra Arendal.

skjulesteder, eller gir de oss muligheter til utfoldelse, spør hun i sin undrende tilnærming til bildene. – Rommet er et tilholdssted for jeget, et sted hvor det er plass til å være seg selv. Jeg søker og leter etter spenningen mellom det strenge, stramme, tydelige mot det ufortsigbare, kaotiske, lekende og organiske. Det er selve nerven i å være et menneske - da vi alltid lever i relasjon til andre.

Nysgjerrig – Jeg tolker rom som en metafor på det å befinne seg som menneske i en bestemt sosial situasjon eller individuell tilstand. Jeg er opptatt av hvordan vi blir påvirket av det som omgir oss, hvordan vi blir møtt, og hvilke muligheter det enkelte menneske har til å uttrykke seg fritt i de rommene han eller hun lever i, sier kunstneren.

Relasjon til andre

– Er de begrensende, lukkede oppbevaringsplasser og

Frafjords bilder utfordrer beskueren til å stille seg selv spørsmål, som maner til nysgjerrighet. Framgangsmåten karakteriserer kunstneren selv for kaotisk. – Jeg blandet farger på lerretet, først akryl og avslutter med olje. Jeg leker med fargene, og drar frem former, skikkelser og flater, maler over, vasker av, velger bort, legger til, sier hun.

Frafjord leier blant annet atelier i Munkehaugen kultursenter, Arendal. ■

Hun har gått på Strykejernet kunstskole og i lære hos Peter Esdaile og har en rekke separatutstillinger i Norge på merittlisten. ■

21


22

LIVSSTIL

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Østerrikes vingleder Denne ukens fokus er Østerrike, en reise gjennom et vinland med tradisjoner og vinkultur, men likevel så reservert og ukjent. Lois 2007

Produsent: Fred Loimer Drue: Grüner Veltliner. Område: Kamptal Utmerkelser: Fred Loimer ble kåret til årets vinprodusent 2002 i Østerrike! Pris: 119,90,Om vinen: Grüner Veltliner er Østerrikes ”nasjonaldrue”, tørr og floral. Syren er intensiv, med klare trekk fra sitron og lime. Kjenner du godt etter finner du kanskje et lite hint av pepper, eller kanskje du heller assosierer med jordslag? Ikke la deg skremme! Er du glad i tørre viner er dette en ypperlig vin! Vinen passer best til lettere retter. Mat en kan servere ved siden av denne er enklere retter av fisk og skaldyr, salater & asparges. Men tilpass alltid syren i retten slik at de arbeider sammen. Vinaigretter og Balsamico er et godt følge!

Grüner Terrassen 2005

Produsent: Fred Loimer Drue: Grüner Veltliner. Område: Kamptal Utmerkelser: Fred Loimer ble kåret til årets vinprodusent 2002 i Østerrike! Pris: 199,00,Pm vinen: Flott Grüner Veltliner. Litt mer strågul på fargen, og har mer dybde og betydelig mer mineralpreg fra jordsmunn. Den bærer absolutt syren til Grüner Veltliner, men allikevel en behagelig fruktsødme. Man kjenner raskere innslaget av pepper og urter. Vinen passer svært godt som en terrassevin på sensommeren, men gjør seg også utmerket til mat. Fisk og skaldyrsretter, gjerne med noe fedme, og med den naturlige sødmen fra kamskjell er det en “perfekt match” Bruk den gjerne også til lyst kjøtt som kylling og svin, men styr unna de feteste fløtesausene, da det fort kan bli litt for mye av det gode. Et annet spennende tips kan være det asiatiske kjøkkenet.

Riesling vom Schloss 2005

Produsent: Graff Hardegg Drue: Riesling. Område:Weinviertel Pris: 165,00,Om vinen: Riesling brukes mye i landene Tyskland, Frankrike og Østerrike. Riesling har sitt særpreg med innslag av petroleum (ingen fare med frostvæsken dere!) og man kjenner også raskt igjen den florale nesen. Fersken, aprikos og rikelig med honning finner vi også i denne behagelige vinen.Vinen regnes som tørr, men har en del restsødme på seg. Også her er det en anvendelig vin som også følger fisk og skalldyr som har vært i kontakt med smør, salt eller fløte. Kamskjell og gratinert sjøkreps ville vært fortreffelig! Den bærer

også mye fedme og vil nok passe godt også til retter som gåselever og kalvebrissel.

Sauvignon Blanc Klassik 2007

Produsent: Sattlerhof Drue: Sauvignon Blanc Område: Südsteiermark Pris: 189,00,Om vinen: Viner fremstilt på druen Sauvignon Blanc, er alltid interessant å ha med på en vinsmaking. Druen har en utrolig konsentrert duft av stikkelsbær og solbærblader.Til tider kan det være så ekstremt at man assosierer det rett til uttrykket kattepiss, som er et svært vanlig uttrykk blant vinsmakere. Omtales sådan svært lite i produktblader, og er for så vidt enig i at stikkelsbær er et mye hyggeligere uttrykk! Viner på Sauvignon Blanc er nok best kjent fra Loiredalen, med Sancerre og Pouilly-Fumé i spissen. Vinene skal drikkes unge og fruktige og denne vinen fra Sattlerhof går i samme kategori. Flott fruktighet, innslag av mineraler og bra fylde.Vinen gjør seg veldig bra som aperitiff og som terrassevin. Passer veldig godt til dampede eller posjerte fiskeretter, asparges, gresskarsuppe og retter med innslag av erter, rødbeter og jordskokk. Du kan trykt bruke den til retter med hint av trøffel eller til blåmuggoster.

Cuvée Beerenauslese 2006

Produsent: Kracher Drue: 50 prosent Chardonnay, 50 prosent Welschriesling Område: Neusiedlersee Pris: 159,00 Utmerkelser: 5 ganger “Wine maker of the year” av British Wine Magazine. Om vinen: Beerenauslese er som kjent et av predikatene i den tyske og østerrikske vinloven som forteller om sødmeinnhold i vinen. Den tørreste er Kabinett og den søteste er Eiswein. Strengt tatt er det mer riktig å si at den forklarer hvor mye restsødme det er i vinen. Den er strågul på fargen, er krydret på duft, og har innslag av mye honning. Den oppleves som kraftig i munnen, med mye frukt og et fint botrytis preg. Botrytis er en edelråte som perforerer drueskallet, vannet fordamper slik at druen blir mer sødmekonsentrert.Vinen er det vi ofte kaller for en dessertvin, til tross for at det er riktigere å kalle det en søtvin. Vinen er anvendelig til flere retter og ikke nødvendigvis bare desserter. Riktignok mest brukt til søte “pudding” desserter som creme brulé, karamellpudding o.l. men prøv denne sammen med et stykke gåselever så får du en kjempeopplevelse, uansett om du liker gåselever eller ei!

DAGENS PRESENTASJON: Østerrikske viner.

NILS ANDRÉ OLSEN

SKANDALE: Østerrikes vinproduksjon

vi på landsbasis bare elleve viner i lagervare, og kun sju viner i Arendal. Sist gang Poppes Vinklubb møttes ble fem spennende viner fra fjellandet gjennomgått.

fikk først sin opptur etter en skandale i 1985. Det som skjedde var at flere produsenter i Burgenland ble beskyldt for å ha blandet dietylenglykol i vinene for å øke søthetsgraden. Dietylenglykol er et biprodukt av glykol som brukes i blant annet frostvæske, og som kan gi alvorlige skader på lever og nyrer.

Vinlov

Eksporten gikk ned med over 80 prosent og ingen ville lenger ha vin fra Østerrike. Denne skandalen forandret trendene hos vinprodusentene, og Østerrike innførte en ny og svært streng vinlov. Vinene ble derfor sikret en riktig produksjon, noe som gir kvalitet og god konsentrasjon på vinene. Dette er nærmest et varemerke for viner fra Østerrike, og de er sjeldent et billig kjøp.

Familiebruk

Østerrike karakteriseres generelt ved at vinproduksjonen foregår på små familiebruk, og landet domineres derfor av små vinprodusenter. Tar vi turen til vinmonopolet finner

ANBEFALES: Dessertvinen fra Kracher passer utmerket til søte desserter…

DESSERT: …som for eksempel Creme brulee med bær og is.


kultur / annonser

LØRdag 11. oktober 2008

Å jakte e dyrt

I di herre tiå e det møe snakk om jakt. Det e faulejakt å elgjakt som mest fåregår ront åss. Tenk å møe det egentli kostå å løbe ront i skauen me jever. Fårr å vere me må dei betale fleire tusen kronår. Jeverene kåstår au fleire tusen. Så seiå fålk at dei egentli ikkje ligå å sjyde dyra! Fårrstå det den som kan.   Ikkje nåkk me det, men jegåne må au ta fri fra jåbbene.   E hær till å me hørt at noen tær hellikåptå langt inn på fjella i Svæje fårr å jakte på faul i fleire daå å bler henta a hellikåptere ijen.   Men tåppen a kransekaga e at fålk her fra Ændal reisår te Afrika fårr å jakte på dyr der.   Då lurår e på å det e som e galt me di dyra mi hær her i lanne, når fålk må reise te andre lann fårr å gå på jakt. Å då kåsstå det flesk! Ef.Te.

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted:

Må bestilles innen 10. november.

Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60

23


24

kryssord / sudoku

lørdag 11. oktober 2008

Premiekryssord uke 41 Hver uke trekker vi ut en vinner som premieres med en bok. Lykke til med arbeidet - løsningen er kanskje nærmere enn du tror!

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no ER ETAB- PÅ KON LERT I FERAN AREN SE I DAL SKIEN

YTRER

UKE BLAD STEMME

LEDD

PIKE NAVN

FIENDE

FÅR BLE TIL PENGER PARK INN

EIME

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no TRÅDTE I KRAFT 15. SEP TEMBER

N

RAKENE

D Y R KOST BAR HADDE

E

I V

ENKELT

G R E ER BOKA HIMMEL ARKIVET

Å

LARVE I HAVNEGATEN 25. SEP TEMBER

U

FOR GIFTE

KLISTRE AVIS

M O T E V

D E PREPO SISJON

DOVEN STJELE

I

T

E N

YTRING

50 - ÅRS JUBI LANT

S

I

L A T KJEDE LIG

L

L

BÅT

E

E L GRØNN SAK

F

DYR

E K K O

BRØL

R A U T N

U F O OMRÅDE

O

KRIBLE

USTYR - ADVERB LIG PULVER

ANNEN RANGS ANGÅ ENDE ESKE

Magne Aslaksen

N

SPILL TÅKE

KIL

D

REKKE FØLGE VIS

V

I

K

B

PRO NOMEN DUFTER

A D

L E K

VERK STEDER

BLANDE UT SANS

MORE NEN

S M A K

SLITER MED ØKO NOMIEN

S

SKOG GUD

P A N

H

TOKT

R

ROGN VEER

I

SEL SKAP MANN

E G G

A S

FINLAND

S F

MINE

A

I

R

KORN BANDET

N E K E T

PURKE SMITTER AV

S O

SVAR

N E

I

GUDINNE DEMPE

E R A T O

U L E R

SLETTE

M O

GASS HUMRER

M I

R

TALL DRIKK

SY LEVER

L

E N

HAST TELE

I

L

TANKE DRETT

I

S

MATE RIELL

A

I

D E

ARTIK KEL SVI

E T

L B

G Ø Y

I

BLØ

L

I

R E N S K E

BØNN

E T S E

E S E

LUKE

I

T

R O A R SVULME FREM DELES

T U N

K U L

PÅ HOVE TALL 21. SEP HOLME TEMBER

S

BOLET

PLASS

LØSAR BEIDER

PUND IKKE

GUTTE NAVN ROM

N E S T E

U F Ø R

KRYR

A R E R

M E T A N

L E R HANDI KAPPET

MÅL

FUGLER PIKE NAVN

ÅP NINGEN ØVE

PRO NOMEN

E D

Å KIKKE JORD

SKUE PLASS

TRÅKK STROPP

XENON

S T

S E

E L

G E

P Å

Y R E R

UTLØP

I

R

HAV DYRENE MERK

YTRE

ARTE PRO NOMEN

HELLAS FRYSER

I

TALL ORD LÅK

LEVEN KANT

FILM

I

SPRÅK

POR SJON

I

HOL LAND SPISE

Marius Løvendal

TILSTREKKELIG GRESK BOKSTAV

DYR

VÅPEN

KOMMUNALT UTVALG FOR SKJEL LIGE

GUTTE NAVN

E R E

G

B E L E G G

VINNER AV KRYSSORDKONKURRANSEN I ARENDALS TIDENDE NR: 77: Øyvind Paulsen - Arendal Bokpremier kan avhentes i redaksjonen på jernbanestasjonen.

KRYD DER

BYDEL

LYD KORT

KLAGE SANG LØSNE NEVNTE HAV DYRENE

STAMME

S E N E

INVI TERE

MISSE GUTTE NAVN

STJELE

N L LIKE

TØYS

MERKET

G R

U R O

FARGE

SVENSK GRUPPE

PIKE NAVN

T E

VEKT

SKUM MEL

DYR

R

S

ABER FORSTÅ

LYS BILDER

E T T

L A N D E T O S

LÅSE

D E

S

E X P R E S S GUTTE NAVN RE KLAME

R

DYR TALL

LØP

A R E N A

T U T E N BYGE DRIKK

FAN TASI VAKRE

I

C M

HYLER

GRAVE

N R

O S S

VISNE

SNÅL

INSEKT TONE

S L A G

DASK

K L Ø

TALL RADI KAL

IKKE

A N

MÅL

B H

SKRIFT TEGN

T O M A T

A R E A L PLAGG

BØNN

A

A N N E R L E D E S

GJEN LYD

"TALL ERKEN "

SELGER

G M U N D

G R Å

S N

S

N G

E G E N STA

LANG UKJENT

I

STRØM ALDER

I

GLUPSK

FASITEN

SKRUR KJØRE TØY

PRODUKSJONS BEDRIFT

KNEP

LAND

RAD

LIKE

MÅL IRETTE SETT ELSE

INNSJØ

SPIO NERE

ANFALL

RE KLAME

NORGE

SOLGUD

TÅRE

INNE HAVER

Navn:_______________________________________

MEGET STERKT

SKINNER

Postnr./Sted:_ ________________________________ Tlf.:_ _______________________________________

FOTDEL

E-post:______________________________________ Løsningen sendes til: Arendals Tidende, Møllebakken 15, 4841 Arendal eller send løsningsordene inn på: post@at-avis.no Løsningen må være oss i hende innen fredag 17.10 kl. 09.00.

5 9 2 8 1 3 6 7 4

4 7 3 5 6 9 8 1 2

1 6 8 7 4 2 3 5 9

6 3 7 9 2 4 5 8 1

8 4 9 1 7 5 2 6 3

2 5 1 6 3 8 4 9 7

7 1 4 2 5 6 9 3 8

9 2 5 3 8 7 1 4 6

SKUE

6 4 9 1 7 2 5

TALL FRI

TANZA NIA

DÅR LIGST

SIDE SKRE DET

LIKE

KLO

SPISTE

SKRIVE RED SKAP SLETTE

3 8

TRAKK

RAGE VERN

DEILIG

DEMRE

LYS BLINK

OLJE SEL SKAP

HAVDYR

DEKSEL

HAST

LEVER GUTTE NAVN

TIDSROM

UTROP

FEEN

PIKE NAVN FÆLT TONEN MI

STRUTS

KJØK KEN RED SKAP URNER

TAB LETT FISK

SKY

GLANS

PARTI

FIKK APL

TALL

TILBAKE

SMERTE

DRETTE

BRUK KET ASTAT


kultur

Glitrende grå

BOKOMTALE:

difulle samfunnsdeltakere lang utover det vårt moderne samfunn har satt som aldersgrense.

AV BERIT DAHL

Debatten om ”eldrebølgen” har lenge hatt fokus på de økte samfunnskostnader ved at andelen eldre øker. I de senere år er fokus snudd til å betrakte eldre som ressurs, både som arbeidskraft og som forbrukergruppe.

Aldersoptimisme

Per Halvorsens praktbok er så avgjort i tråd med det siste. Som mangeårig redaktør av nettstedet seniorpolitikk.no har han lang erfaring i å popularisere forsiking om eldre.   Med basis i nyere forskning går han løs på stereotypier og myter som ligger til grunn for aldersdomsfrykt og diskriminering av eldre i samfunnslivet. Han avviser ikke at en gruppe eldre vil få et større hjelpbehov, men i vårt samfunn er gruppen friske eldre langt større. Disse har både vilje og evne til å være aktive og ver-

Kjendis-seniorer

Han har gode råd til samfunnsplanleggere så vel som til de eldre selv – unnskyld – seniorene som han konsekvent kaller denne aldersgruppen. Han forklarer hvordan man i tide kan planlegge for en fortsatt aktiv, samfunnsnyttig og givende pensjonstilværelse ved å ivareta seg selv fysisk, sosialt og intellektuelt. Portrettfotos og intervjuer med kjente og fortsatt aktive samfunnstopper understreker budskapet. Praktboken er opplagt tenkt som gavebok under treet.

Målgruppe

Men jeg spør meg: Hvem er målgruppen for denne boka? Selv uttaler han i et intervju at den er myntet på ”alle som i dag er gamle eller som har tenkt å bli det”. Det er imidlertid en kjent sak i markedsføring at når et budskap rettes mot ”alle” uten å spisses

mot en bestemt målgruppe, er sannsynligheten stor for å bomme på alle. De som fortsatt er ”glitrende grå” har ikke bruk for den. De som ikke lenger glitrer, kan føle den som et slag i ansiktet. De som ikke har begynt å gråne, vil neppe ha interesse av den. Som fagbok er den for ”light”, tross solid kildeoversikt.

Sex ikke nevnt

Dessuten: Boken har ikke et kløyva ord om kjærlighet og sex. Er det en aldersforandring folk flest vil være nysgjerrige på, må det være eventuelle aldersforandringer på sexlivet.   Tittelen er fiks. Men det mest salgbare ved boken, er trolig kjendispresentasjonene. For egen del oppfatter jeg boken som optimistisk inntil det kjedsommelige. Per Halvorsen: Glitrende Grå. Seniorlivets mangfold og muligheter. (178 s.) Bazar forlag (2008)

M/T TERNØY

LØRdag 11. oktober 2008

25

Horoskop AV TORE LOMSDALEN t.lomsdalen@libero.it

Uke 42 Væren (20. mars–19. april) Du kan møte noen med sterk innflytelse. Dette vil føre til forandringer du må ta stilling til. Det kan ligge an til konflikt. Spesielt hvis deling av verdier og eiendeler er involvert. Hvilken holdning du tar, er opp til deg selv. Underveis, vil du trolig revurdere eller endre ditt standpunkt. Motto: Forsiktig nå… Tyren (20. april–20. mai) En uke jeg ville unngå konfrontasjoner, spesielt i parforhold og kjærlighet, hvis jeg var deg. Det kan ligge en del uklarheter i luften, i hvert fall føler du det slik. På den ene siden vil du være sterk og ønsker å hevde deg, mens på den andre, er du usikker. Ta tiden til hjelp, så blir alt klarere. Motto: Avventende. Tvillingene (21. mai–20. juni) Om du har vært tilbakeholden med å uttrykke dine lidenskapelige ord og holdninger, kommer det til å snu seg. Det kommer til å bli helt naturlig å tilkjennegi dine intime følelser til noen du er glad i, eller bryr deg om. Mer utadvent og lystig blir du også. Nå er det bare å spre vingene og fly. Motto: Et vendepunkt. Krepsen (21. juni–21. juli) Helt i begynnelsen av uken, kan du muligens være noe kritisk til ting som har med jobben å gjøre. Etter hvert, åpner du mer opp. Du vil se alt klarere og i et større perspektiv. Det vil også hjelpe deg i det arbeidet du holder på med. En fin tid for å samarbeide med kollegaer eller venner du stoler på. Motto: Det blir så bra. Løven (22. juli–22. august) Forandringer vil skje denne uken. Kanskje ikke så mye på et ytre og materielt plan. Det har mer med dine indre følelser og holdninger til blant annet kjærlighet og parforhold. Du vil bli trukket mot større medlidenhet og medkjensle for andre. Dine idealistiske verdier, vil du også revurdere. Motto: Søk sannheten. Jomfruen (23. august–22. september) Har du vært avventende med å kjøpe eller bruke penger, kommer bedre tider for slike ting. Spesielt mot slutten av uken. Du kan gjerne lette litt på lommeboka. Men være sikker på at det du kjøper, er den rette tingen for deg. I kjærligheten må du anstrenge deg om du vil oppnå noe. Motto: Tidevannet snur. Vekten (23. september–22. oktober) Kronene sitter løst i lomma. Du har lyst på mye og har ei lang kjøpeliste. Pass litt på. Du kan ha en tendens til å drive med ønsketenking for tiden. Ikke at det er noe stort problem, men du kan kjøpe ting du egentlig ikke trenger. Vent heller til neste uke. Da ser du mer realistisk på det. Motto: Se fremover.

Da alt begynte å stabilisere seg etter krigen, ble det kontrahert mange skip til Arendal, både tankskip og tørrlasteskip. Rederiet Olaf Boe disponerte i 1948 to gamle tankskip, og man fant tiden moden for nykontrahering. Haldor Virik i Sandefjord hadde en kontrakt ved Harland & Wolff i Belfast på et tankskip på 12000 tns for levering i 1950. Kjøpte kontrakten Kontrakten ble sirkulert for salg, og Olaf Boe kjøpte denne mens skipet var under bygging. Skipet ble sjøsatt 22. september 1949 og fikk navnet ”Ternøy”. Sjøsettingen fant for øvrig sted samme dag som ”Vardaas” til Mørland ble sjøsatt i Gøteborg. I januar året etter ble skipet overlevert rederiet, og gikk direkte inn på et 5 års certeparti til Standard Vacuum Oil i New York. Ternøy ble satt i fart mellom fra Gulfen til vekselvis Australia og India. Kolliderte De første årene seilte hun jevnt og trutt, men i september 1954 var hun ute for en mindre kollisjon. På vei ned Musielven i Palembangdel-

taet kolliderte Ternøy med et skip som lå til ankers. Ekstrem strøm førte til at man mistet styringen og traff ankerliggeren. I følge losen var dette noe som ofte skjedde, da strømmen til tider var meget uberegnelig.Ternøy fikk et hull i baugen, og en lang flenge i skutesiden. Kritiske skader ble det heldigvis ikke, og Ternøy gikk til Singapore for egen maskin. Hit ankom hun den 29. september, og ble liggende en ukes tid ved verksted for reparasjon. Solgt Da certepartiet med Standard Vacuum gikk ut, ble Ternøy solgt til Bechs Rederi i Oslo som ga skipet navnet ”Elise”. Dette rederiet holdt tidligere til i Tvedestrand, og skipene ble fortsatt registrert her, selv om administrasjonen var i Oslo, så Ternøy / Elise ble fortsatt som sørlandsskip å regne. Hugd Ternøy fikk seile i fjorten år til, hele tiden som Elise. Etter en tids henliggen i Rotterdam, antageligvis med maskinhavari, ble hun i 1969 solgt til Vest Tyskland for hogging.

Detaljer: Levert fra Harland & Wolf januar 1950 med byggenummer 1392 Brt: 8218 - net: 4691• - tdw: 12313 Lengde: 487’4 bredde: 59’5 dyptgående: 27’6 Hovedmaskin: Burmeister & Wain 6 syl. 3200 bhk, lisensbygd ved H & W Lokale skip gjennom tidene Speed ca 12 knop Kilder: Skipet,Agderposten, Lloyds RegisAv Jan Tore Knudsen ter, egne notater Bilde: Ukjent fotograf via egen samling E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 37 08 84 41

Skorpionen (23. oktober–21. november) Hvis du vil oppnå noe med dine ambisjoner og målsetninger, må du jobbe for det. Det kommer liksom ikke av seg selv. Det kan være lurt å involvere gode venner eller kollegaer. Det vil hjelpe deg til å se ting fra en ny side. Kjærlighet og romantikk blir best mot slutten av uken. Motto: Samarbeid. Skytten (22. november–21. desember) Tendensen er at du er kritisk. Har det med bruk av penger eller økonomiske midler, er det vel og bra. Men ellers bør du åpne mer opp. Vær mottagelig for andres synspunkter. I kjærlighet kan du oppleve en form for ny giv. Men da må du også bidra med noe av deg selv og det du føler for. Motto: Mangfoldighet. Steinbukken (22. desember–20. januar) Der hvor du hevder deg best denne uken, er blant venner, kollegaer og i sosialt samvær. Kan du kombinere dette med noe i forbindelse med jobben eller yrket ditt, er det helt topp. Pass på at du ikke blir for pågående. Da kan du virke kontrollerende. Det går imot dine bedre interesser. Motto: Smil til livet. Vannmannen (21. januar–18. februar) Ikke bruk penger unødvendig. Du har stor lyst til å kjøpe deg masse nye ting. Det er bedre å være tilbakeholden. Gode muligheter kommer senere. I kjærligheten ønsker du egentlig balanse og harmoni. Skal du oppnå det, bør du være mindre dominerende og forlangende. Bedre å gi, en å ta. Motto: Ømme ord. Fiskene (19. februar–19. mars) På et indre plan, er det en fin uke for å reflektere litt over deg selv og hva du vil oppnå. Spesielt det som har med samarbeid og forhold til andre. På det ytre, kan det faktisk tilkomme deg noen fine økonomiske fordeler. Det blir ikke ved din egen innsats, men via en partner eller noen andre. Motto: Indre styrke.


26

lørdag 11. oktober 2008

Nyheter / annonser

Frps strategi: Alle skal bli hørt 105 deltagere møtte opp for å delta ved Frps strategikonferanse i Kristiansand 4.–5. ­oktober.

Representantene fra Arendal,Anders Kylland og Ingebjørg Godskesen, var til stede på møtet, sistnevnte var forøvrig ansvarlig for hele konferansen.Til stede var også deltagere fra lokallagene og fylkeslagene i Aust-Agder, Vest-Agder og deler av Rogaland. Blant annet Åse Schmidt, Henning Skumsvoll og Eyolf Bakke. Peptalk – Vi holder jo på å revidere programmet vårt så hele søndagen gikk til det, på lørdagen var det duket for peptalk for kommende valgkamp, sier Godskesen. Det var generalsekretær Geir Almåsvold Mo som åpnet konferansen lørdag, mens 1. nestformann og leder av programkomiteen, Per Sandberg, ledet konferansen søndag. Dette var en av sju konferanser som arrangeres over hele landet. Meninger – Det er viktig for oss at alle medlemmene får lov til å være med på å revidere programmet som skal deles i to, ett handlingsprogram og ett prinsipprogram som nå er ute til revisjon. Alle kan sende inn sine ønsker til programkomiteen som reiser rundt til alle kursene for å besvare spørsmål og tar med seg medlemmenes meninger i det videre arbeidet. Programmet er nå ute til andre høring og formelt vedtas programmet på landsmøtet i 2009. – Alle skal bli hørt, sier Godskesen.

Din lokalavis på nett: www.arendalstidende.no


annonser

LØRdag 11. oktober 2008

EIENDOMSOVERDRAGELSER Løvetanntoppen 59 (Gnr 428, bnr 872, seksjon 5) er solgt for kr 1.815.048 fra Terje Hovatn til Hanne Wenche Jørgensen og Janne Jensen (02.07.2008) Guttorm Fløistads vei 35 (Gnr 44, bnr 680) er solgt for kr 275.000 fra Arendal kommune til Ivar Rønningen og Kenneth Kristiansen (02.07.2008) Salget omfatter også andel av Gnr 44, bnr 695 Myrudveien 15 (Gnr 305, bnr 87) er solgt for kr 2.000.000 fra Silje Ingebretsen til Hans Georg Sveen og Marit Hansen Skogby (03.07.2008) Salget omfatter også Gnr 305, bnr 625 Andel av Håveheia 4 (Gnr 505, bnr 10) er solgt for kr 716.667 fra Tone Marie Hagen til Gunn Ingeborg Stirling (03.07.2008) Salget omfatter også Gnr 505, bnr 165 Salget omfatter også Gnr 505, bnr 248 Skauveiåsen 1 B (Gnr 432, bnr 136) er solgt for kr 1.550.000 fra Mikael Kvale til May Kristine Jenssen Nersten og Øyvind Haugland (03.07.2008)

Er du 13 år og har lyst til å tjene litt penger? VG søndag trenger deg fra 13 år og oppover. Henvendelse til: www.md.no Tlf: 800 33399

Gnr 218, bnr 151 er overdradd fra Alf Bothne til Kåre Kristian Johnsen (03.07.2008) Løvetanntoppen 53 (Gnr 428, bnr 872, seksjon 8) er solgt for kr 1.811.335 fra Terje Hovatn til Kine Lysø og Daniel Lunde (03.07.2008) Bjørkeliveien 4 C (Gnr 437, bnr 185) er solgt for kr 1.000.000 fra Solveig Tretteng til May-Veronica Johansen og Pål Berg (03.07.2008) Joåsveien 18 (Gnr 24, bnr 107) er solgt for kr 2.050.000 fra Håvard Jølstad Salvesen til Espen Henriksen og Camilla Hushovd (03.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 16) er solgt for kr 1.515.000 fra Furukollen Eiendom as til Alfred Pettersen og Vigdis Lavik (03.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 26) er solgt for kr 1.415.000 fra Furukollen Eiendom as til Terje Lölandsmo (03.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 20) er solgt for kr 1.515.000 fra Furukollen Eiendom as til Sigrid Marie Guttormsen (03.07.2008)

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Kontakt:

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 Vi selger og monterer LOCARI INNERSKJERMER

ØNSKES KJØPT Bjørkestokker / ved på rot ønskes kjøpt. Rydder rundt lekeplasser etc. Alt av interesse. Tlf. 97 63 10 77

TIL SALGS

ARBEID UTFØRES

Fin gammel vev med ekstrautstyr til salgs Vevbredde 113 cm. Telefon: 90 64 90 72

KJÆLEDYR Tigras fire små kattebarn f 24.08 er snart flytteklare! Tlf 906 61 594 Engesæth.

Snekker ledig for oppdrag Alt innen blikkenslagerarbeid og takomlegging på alle typer tak. Lang erfaring og gode referanser. Ring Solberg Byggtjeneste for tilbud. Tlf. 980 40 867

TELETORG DAMER SØKER MENN Diskret kontakt med ensomme damer fra Arendal og hele Norge. Åpent hele døgnet - ta frem mobiltelefonen og send KVINNE til 2098 for spennende eventyr allerede i natt. Kun kr 1,50/returmld. (Chat. Avslutte: STOPP til 2098. 18år. NTK post@9y.com)

www.arendalstidende.no

27


28

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

Dødsfall Anne Henningsen Flaath 26. november 1965 – 6. oktober 2008 Fevik Helge, Åse Mari, Ruth Heidi, Torge, Ruth, Knut, William, Anne, Nils Kristian, Mari, Sissel Ingeborg, Nils Ivar, Åse, Torge, Rune, Janne, nieser, nevøer, øvrige familie Begravelsen fant sted i Engene kirke fredag 10. oktober Lilly Ospevoll 1. mars 1919 – 6. oktober 2008 Løddesøl Reidun, Ivar, Åse, Lill, Arild, Hilde, Brigt, Ronny, Karina, Heidi, Jan Ove, Sander Emil, Lucas, Elias, Leo Nicolay Begraves fra Øyestad gamle kirke tirsdag 14. oktober kl. 10.30

KUNNGJØRINGER


tv-programmet

LØRdag 11. oktober 2008

29

LØRDAG 11. OKTOBER 07.00 Fantorangen 07.00 Små Einsteins 07.25 Tassen 07.30 Super Barne-tv 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.05 Kometkameratene(r) 08.28 Leon 08.30 SamSam(r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!(r) 08.45 Pling Plong 09.00 Klar - ferdig - gå! 09.10 Robotboy(ttv)(r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun(r) 09.50 Gazoon 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 10.45 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.15 Columbo(t)(r) 12.50 Kunnskapskanalen 2008: Hannah Arendt: Politikk og filosofi(ttv)(r) 13.25 Paul Potts - fra telefonselger til verdensstjerne(t)(r) 13.55 Nils og Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland(ttv)(r) 14.25 Fornebu inn for landing 10 år etter(ttv) 15.05 Beat for beat(ttv)(r) 16.05 Michael Palins nye Europa: Fra Donau til Dnepr(t)(r) 17.00 Oslo Horse Show 18.00 Barne-tv 18.00 Kometkameratene 18.30 Amigo 19.00 Lørdagsrevyen(ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Kvitt eller dobbelt(ttv) 20.55 Den store reisen(ttv) 21.45 Sjukehuset i Aidensfield(t) 22.35 Løvebakken(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.20 Nattkino: Bee Season(t) 01.00 Singel i L.A.(t)(r) 01.40 Dansefot jukeboks med chat 04.00 Country jukeboks

13.30 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.30 Pink Floyd 1965-2005(r) 17.30 12 bud: Kroppen er et tempel(ttv)(r) 18.00 Trav: V75 18.45 Clement intervjuer Francis Fukuyama(t) 19.15 Sjå deg rundt(t)(r) 19.25 Hairy bikers kokebok(t)(r) 19.55 “Nordkaperen” seiler i Indonesia(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Uka med Jon Stewart(t) 21.35 Rally-VM 2008: Rally Frankrike 21.45 Dokumentar: På sporet av Michael Moore(t) 23.00 Verdensarven(ttv)(r) 23.15 Hvor skitten kan jeg bli?(t)(r) 00.10 Nobel - internasjonale høydepunkter 2007

07.00 Fantorangen 07.00 Drømmehagen(r) 07.30 Hut i heita 07.30 Lennart og Kvirr 07.40 Rorri Racerbil 07.55 Disneytimen 08.50 SvampeBob(r) 09.20 Kika og Bob 09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet(ttv) 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.00 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.30 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 12.00 Norge rundt(ttv)(r) 12.25 Ut i naturen: Magasin(ttv)(r) 12.50 Grønn arkitektur(t)(r) 13.50 Blomster av stål(t)(r) 15.45 Himmelblå(ttv)(r) 16.30 Kvitt eller dobbelt(ttv)(r) 17.30 Åpen himmel: Hans Egede, Grønlands apostel(ttv) 18.00 Barne-tv 18.00 Kometkameratene 18.30 Newton(ttv) 19.00 Søndagsrevyen(ttv) 19.45 Sportsrevyen(ttv) 20.05 Himmelblå(ttv) 20.50 Nils og Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland(ttv) 21.20 Film: Ocean’s Eleven(t)(r) 23.10 Kveldsnytt 23.25 Oslo Horse Show 00.15 Rally-VM 2008: Rally Frankrike 01.05 Uka med Jon Stewart(t)(r) 01.30 Norsk på norsk jukeboks

14.30 Sport jukeboks 16.20 Filmklassiker: Utenrikskorr espondenten(t) 18.05 Norge rundt og rundt 18.30 Faktor: Røde Robert(ttv)(r) 19.00 Den lunefulle naturen(t)(r) 19.30 Historien om ...: Toalettet(t) 19.40 Grosvold(r) 20.25 Viten om(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Herbert von Karajan - skjermens maestro 22.05 Dokumentar: Paradisets pris(t) 22.30 Dagens Dobbel 22.35 Film: Hana og Alice(t)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold(r) 11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det?(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Amigo(r) 15.30 Keiserens nye skole(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Små Einsteins(r) 18.25 Gjengen på taket(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Puls(ttv) 19.55 Faktor: Veien til førerkortet(t) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.35 Elskerinner(t) 22.25 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dalziel og Pascoe(t)(r) 00.40 Nytt på nytt(ttv)(r) 01.10 Kulturnytt(r) 01.20 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Slik er sjefer(t) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.10 Min venn roboten(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Vår aktive hjerne: Troverdighet(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Miraklene(t) 00.15 Puls(ttv)(r) 00.40 Redaksjon EN(ttv)(r) 01.10 Distriktsnyheter 01.10 Østlandssendingen 01.30 Østfold 01.45 Hedmark og Oppland 02.05 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.20 Aust- og Vest-Agder 02.40 Rogaland 02.55 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.15 Møre og Romsdal 03.35 Nord- og SørTrøndelag 03.50 Nordland 04.10 Troms og Finnmark

Lørdag kl 23.20 Nattkino: Bee Season Richard Gere i familiedrama Dette er historien om en familie som er i ferd med å gå i oppløsning.

Søndag kl 21.20 Film: Ocean’s Eleven Mindre enn 24 timer etter at han kommer ut fra fengselet, er Danny Ocean i gang med å samle troppene for å utføre ranet over alle ran.

07.00 Babar 10.00 Skippy (t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 God morgen Norge - høydepunkter 12.20 60 Minutes(t)(r) 13.10 TV 2 hjelper deg(ttv)(r) 13.40 Prinser og prinsesser(t)(r) 14.25 Film: Princess Margareth(t) 16.00 Skal vi danse(r) 17.30 Skal vi danse - resultater(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Karl og Co(ttv)(r) 20.00 Vil du bli millionær? 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Vil du bli millionær? 22.15 God kveld Norge 22.50 Film: Heartbreak Hotel(t) 00.35 Hope & Faith(t) 01.00 Lars von Triers fem benspænd(t) 02.35 Frustrerte fruer(t)(r) 03.25 Sportsnyhetene (r) 03.40 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 Planet’s Funniest Animals(r) 11.40 MTV Pimp My Ride(r) 12.10 Elimidate(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Kevin Hill 16.00 So You Think You Can Dance 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Metro 18.30 Grease(r) 20.05 Ylvis møter veggen(r) 21.05 America’s Funniest Home Vid. 21.35 Skal vi danse? 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Skal vi danse? 23.50 Krimkommisjonen(r) 00.50 Kondomjakten 01.50 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.10 Kondomjakten 02.40 The Osbournes(r) 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 10.25 En sjanse til 12.25 Du er hva du spiser UK 13.30 Listen Up 13.55 Blush 14.25 Yes, dear 14.55 Familiens overhode 15.25 Joan of Arcadia 16.25 Designerspirene USA 17.25 Luksusfellen 18.25 Robinsonekspedisjonen 2008 19.50 Ace Ventura - Jakten på den forsvunne delfin 21.30 French Kiss 23.30 U-571 01.40 Un Long Diamanche De Fiancailles 03.55 Huff 04.50 Dr. Phil 05.35 Kitchen Confidential

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 71° nord(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Fresh Prince i Bel Air(r) 16.10 Prinsesseskolen(r) 17.10 Friday Night Lights 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.00 Big Bang Theory 19.30 Hundehviskeren 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde 21.30 Åndenes makt 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 CSI: N.Y.(r) 23.40 ROME(r) 00.40 Nigel Marvens dyreverden(r) 01.40 Head Of State 02.10 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.30 Head Of State 03.40 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.15 Formel 1 - 2008 08.30 TV Shop 10.15 Robin Hood på nye eventyr 11.15 Dr. Phil 12.15 Perfect Romance 14.00 Sykehuset 14.30 Sykehuset 15.00 Sykehuset 15.30 Sykehuset 16.05 Top Model 2008 17.05 Hell’s Kitchen USA 18.00 Hellstrøm rydder opp 19.00 Er du smartere enn en tiåring? 20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 21.20 Hvem var Jason Bourne 23.35 Hjemme hos Fran 00.05 Bones 01.05 Prison Break 02.00 Saved 03.00 Revenge of the MiddleAged Woman 04.30 Dr. Phil 05.20 TV Shop

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Hvaler(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Uskyldig dømt - Premiere!(t) 22.35 Dokument 2: Blodsporene fra Dagaliveien 23.30 Anna Pihl(t)(r) 00.20 Silke(t)(r) 01.10 Fox Grønland(ttv)(r) 02.00 Headland (t) 02.50 Sportsnyhetene 03.05 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 71° nord 21.30 Ylvis møter veggen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Top Model 2008 21.30 Husmødrenes hemmelighet 22.30 Sex og singelliv 23.10 Sex og singelliv 23.50 Nip/Tuck 00.40 Two and a Half Men 01.05 Kongen av Queens 01.35 Seinfeld 02.00 Vanished 02.50 Lov og orden 03.35 Nip/Tuck 04.25 X-Files 05.20 TV Shop

Lørdag kl 19.25 Hairy bikers kokebok Dokumentarserie fra BBC

Lørdag kl 22.50 Film: Heartbreak Hotel En svensk film om to forlatte kvinner som skal finne kjærligheten på ny.

Lørdag kl 21.35 Film: Skal vi danse? Advokaten John Clark (Richard Gere) lever et nærmest perfekt liv.

Lørdag kl 21.30 Film: French Kiss Amerikansk romantisk komedie fra 1995

Søndag kl 20.25 Viten om Kappløpet om Nordpolens olje

Søndag kl 23.45 Wallander: Før frosten R eligiøse mord er ingredisensene i første del av de spennende krimfortellingene om far og datter Wallander.

Søndag kl 21.30 Åndenes makt Chanett Spro Olsen og Roy Kristoffersen på Torp føler at noen eller noe ødelegger nattsøvnen

Søndag kl 21.20 Film: Hvem var Jason Bourne Amerikansk action/thriller fra 2002

SØNDAG 12. OKTOBER 07.00 TV 2 junior 10.00 Skippy(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 Melrose Place(t) 12.10 Party of Five(t)(r) 13.00 Vil du bli millionær?(r) 14.00 Vil du bli millionær?(r) 15.20 Toppserien: I pausen 15.30 Toppserien: Trondheims-Ørn - Kattem 2. omgang 16.30 Jenteligaen 17.00 Jakten på kjærligheten(ttv)(r) 18.00 Mormonia 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Supernanny(t) 20.00 Flodbølgen(t) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Film: Dødelig våpen 2(t) 23.45 Wallander: Før frosten(t)(r) 00.35 God kveld Norge (r) 01.10 Tanketyven Derren Brown(t) 01.40 Kaldt blod(t)(r) 02.55 Grey’s Anatomy(t)(r) 03.45 Sportsnyhetene(r) 04.00 Været(r)

MANDAG 13. OKTOBER


30

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

ANNONSER / KULTUR

Bamsekonsert med stjernen og månen Musikkens Venner arrangerer i samarbeid med Arendal bibliotek bamsekonsert i Eventyrhulen tirsdag.

Musikerne Ruth Nonseid (sang) og Elisabeth Vannebo (tuba) forteller med sin forestilling historien om Månetrollet som får hjelp av sine to gode venner, den livlige

stjernen og den tenksomme månen til å finne ut noe viktig. Hva dette viktige er må oppleves og alle barn og voksne ønskes velkommen til konserten ”Om natten

blir det måneskinn og stjernedryss” i biblioteket tirsdag. Barna oppfordres til å huske på gode gamle bamse som også kan få seg en eventyrstund. Stjernen som er å betrakte som en optimist, en utadvent og livlig sak, har en god venn. Den litt mer alvorlige og bekymrede månen som lever sammen med stjernen i verdensrommet. Men det skjer mystiske hendelser langt der ute, Månetrollet har mistet

noe og de to vennene bestemmer seg for å trå hjelpende til. De to musikerne Nonseid og Vannebo har holdt på med ulike prosjekter for barn siden 1999, i tillegg har de reist land og strand rundt med ukentlige konserter for førskolebarn. Nå kommer den glitrende duoen til Arendal for å inspirere store og små med sin forestilling. STED: Eventyrhulen på Arendal bibliotek tirsdag 14. oktober.

Familiedag på Bomuldsfabriken I morgen er det klart for familiedag på Bomuldsfabriken. Galleriet inviterer både barn og voksne til omvisning i utstillingen som har fokus på identitet. Hittil har hele 1500

personer sett utstillingen, blant annet 50 skoleklasser. I tillegg åpnes verkstedet der alle som er på besøk kan lage sitt eget jakkemerke, populært kalt button.

i samarbeid med


KULTUR

LØRDAG 11. OKTOBER 2008

31

«SØREN TUDEN» Lureri

KLARE: 30 blåsere og vokalister skal sørge for at idolstjerne Maria Haukaas Storeng får backingtrøkk så det holder når Band Show 2008 går av stabelen i Kulturhuset i morgen.

Heftig, funky og lokalt:

Band Show 2008 Kommunen og fylket har tredd støttende til, det er inspirerende mener Kanestrøm som forteller at happeningen har et budsjett på 200 000 kroner.

Frontfigur i Band Show 2008 er årets vinner av norske Melodi Grand Prix og idolstjerne Maria Haukaas Storeng. Med seg har hun 30 blåsere fra Agderfylkene. Proff oppsetning

Proff lyd og lys føler

KONSERT: Dette er det Inspirerende største som skjer for korps på Agder. 30 blåsere fra begge fylkene skal fylle konsertsalen med lyd, to sikre solister skal backe opp Haukaas Storeng. Dette blir kanonbra, sier dirigent og musisk ansvarlig, Dag Lothar Kanestrøm, som også har arrangert all musikken for Band Show.

Det er duket for en kveld med funky rytmer og het popmusikk. Tidligere denne uka har de øvd til den store gullmedalje blant annet på Roligheden skole på Tromøy, nå er blåsere og vokalister klare for en storaften med celebre gjester.

med som en selvfølgelighet, det er langt unna det vanlige ”korpslivets” realiteter. – I morgen har unge musikere en mulighet til å vise seg fra sitt beste i en proff oppsetning med kjendiser. Dette blir stort, sier Kanestrøm.

– Hallo Søren, så du meg ikke i dag? Han så litt molefunken ut Søren der han kom vandrende utover langs brygga på Tyholmen, hvor jeg satt på en benk og koste meg med noe fra termosen. – Å de va gått e traff dæ Egus, fårr e går å spekkelerer på noe sjønnå du. – Ja det kan jeg se, hva er det egentlig du funderer på? – Du sjønnå, e lurå på om broår te Anton hæ lurt mæ, fårr i går skulle han ta sjekta te byen å kjøbe hvæ sin halle øppåten te åss. – Ja det var vel starten på hummerfisket dere skulle feire da siden dere slo til med en halv Upper Ten hver? – Jau det må jo feires, men du sjønnå at når han kom hjem så spørte han mæ om de ikkje va sånn at han pleide å få ein liden dramm a mæ nårr han spørte, å de sa e jau ja te, fårr e e jau ikkje knegen. Å så fåtalte han at han hadd åbna mi flaske på veien jemm å tatt sæ ein liden støyd fårr de pleide han jau å få lov te, å de sa jo e at va greit. Men så mista han flaska i vanne å de syns han jau va veldi synn at han hadde mista mi flaske i vanne. – Ja det er vel likt bror til Anton, han har alltid vært en luring. – Ja fårr det er jau sabla gått jårt at han konne se at de va mi flaske han åbna nårr di e heilt lige?

Vinn 5000 og klassetur til Tusenfryd Det er klart for en ny runde med Skolidol, en sangkonkurranse for ungdomsskoleelever i Arendal. Vil du være med, send en mail til diana@ sorlandskirken.no eller en sms til 90842618. Skriv skolido + ditt navn + din skole + ditt mobilnummer. Fristen for påmelding er 10. oktober.

I uke 42 blir det audition. Etter at dommerne har hørt alle idolene starter den vanskelige jobben med å plukke ut ti idoler som skal komme til finalen. Finalen blir i Arendal Kulturhus lørdag 22. november. Her avgjøres det hvem som vinner 5000 kroner og klasseturen til Tusenfryd.

Viktig å lære Viktig å lære hva livet krever viktig å være på tider og steder Viktig å knyte de løse tråder

viktig å nyte de amorøse dråper Viktig å vandre på blomstrende stier viktig å ramme inn vakre malerier. AV Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Arendalskalenderen er kommet

VÆRET Lørdag

Dag 13OC

Vind 7 m/s

Søndag

Dag 13OC

Vind 8 m/s

Mandag

Dag 13OC

Vind 5 m/s

Tirsdag

Dag 13OC

Vind 4 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 13,4 oC 19 m 15,0 oC 75 m 12,4 oC

Sol Opp: Kl 07.51 Ned: Kl 18.32

OKTOBER-IDYLL: Dette bildet av Barbu preger oktober 2009 i Arendalskalenderen for neste år. 

Arendalskalenderen for 2009 er klar. Bildene er, som vanlig, tatt av fotograf Leif Walle.

tiden. Noen bruker kalenderen som en hilsen til slekt og venner i både inn- og utland. Tekstene er derfor også på engelsk.

Hjemlengsel

En utflyttet arendalitt fortalte til utgiverne at han hadde dekorert en hel vegg med bilder fra kalenderen. Når hjemlengselen ble for sterk kastet han et blikk på kalenderen!

HILSEN: Hver måned har klare Kalenderen har som mål å vise Godt formål og fine bilder fra karakteristiske og kjente steder i hele kommunen. Motivene er tilpasset den aktuelle års-

hvilken vakker kommune Arendal er, ikke bare om sommeren, men i alle årstider.

Arendal Y’s Men’s Club er altså utgiveren av den årvisse kalenderen. Hele overskuddet fra salget bruker laget til

Foto: Leif Walle.

å støtte prosjekter for ungdom over hele verden, spesielt innen helse og utdanning.

Blåskjellvarsel for Arendal og Tvedestrand: Kan spise skjell

Klubben gir også støttet til lokalt ungdomsarbeid, samt til KFUM/ KFUK lokalt og sentralt. Kalenderen kan kjøpes hos byens bokhandlere.

Lørdag 11. oktober klokken 18.00 i Store Torungen, Kulturhuset: Lindesnes Trekkspillklubb. Søndag 12. oktober fra klokken 13.00 på Bomuldsfabriken Kunsthall: Familiedag. Omvisning og aktiviteter i verkstedet. Lørdag 11. oktober klokken 13. 00 i Café Buen, Kulturhuset: Konsert med Cafékonsert ved musikkstudenter fra Universitetet i Agder. Lørdag 11. oktober klokken 13.00 i bokkafeen på Biblioteket: Foredrag: Lykkens filosofi, hva skal til for at mennesker trives? Ved Einar Øverenget.

Søndag 12. oktober klokken 17.00 i Store Torungen: Bandshow 2008 med Maria Haukaas Storeng og lokale musikkstjerner i alderen 13 til 19 år. Søndag 12. oktober klokken 18.00 i Stokken kirke: Konsert med Arendal Gospelkor.

Lørdag 11. oktober klokken 15.00 i Café Buen: Bare spill, for swingende.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Etter at Sparebanken Sør reddet Start fra fortapelsen, må det bli et folkekrav fra østfylket at alle Start-kamper – både på hjemmebane og bortebane – skal innledes med ”Arendalssangen”. Her ved Sørlandets kyst…

Arendalstidende 20081011 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you