Page 1

Din loka

lavis

Uke 41 2008 -Tirsdag 7. okt. - fredag 10. okt. - Nr. 78 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Kampen tilbake til livet Han fikk sparken som fengselsbetjent og mistet lappen etter at han kjørte ruset i Kristiansand. På ”oppturer” shoppet han vilt. Milliongjeld brakte familien hans inn i en evigvarende og prekær økonomisk krise. Høgstøl prøvde å ta sitt eget liv, det var kona som fant ham. To barn vokste opp i marerittet, men i en åpenhet om at ”pappa er syk”.

Et ultimatum fra kona førte til at han la seg selv inn ved Sørlandets Sykehus HF i Arendal. Der fikk han hjelp, fikk diagnosen bipolar lidelse kjent som manisk depressiv, ble medisinert med Litium og ved hjelp av et sterkt hjelpeapparat begynte veien tilbake ut av tåka. Nå forteller de sin sterke historie for å hjelpe andre. SIDE 15-17 og leder

Reddet slange fra steining

Kampen

NYHETER

tilbake t

TIRSDAG 7. OKTOBE R 2008

il livet

15

Han har vær teball i sys t kasi 10 år. Feil temet nostiseringdiagpåfølgend og disinering e feilmeOddvar Høgsendte et rusmar støl ut i erit fikk sparke t. Han fengselsbe n som mistet lapp tjent og at han kjør en etter i Kristian te ruset san ”oppturer” d. På pet han vilt.shopkjøpte han I 2004 og en cab fire biler incr og kjøpega uiser pen bare lskafort Milliongjel satte. d brakte familien han i en evigvar s inn og prekær ende misk kris økonoe. prøvde å Høgstøl ta eget liv, det sitt kona som var To barn vokfant ham. i et marerit ste opp i en åpenhet, men at ”pappa t om Et ultimat er syk”. um fra kona ført e la seg selv til at han juni i 200 inn 10. 6 landets Sykved SørHF i Arenda ehus fikk han hjell. Der diagnosen p, fikk lidelse kjenBipolar manisk dept som ble medisin ressiv, Litium og ert med av et ster ved hjelp kt apparat beghjelpeveien tilb ynte ake av tåka. Nå ut ler ektepar fortelsterke hist tet sin hjelpe and orie for å re.

Reiser i gråtoner I går åpnet utstillingen ”Reiser i gråtoner”, en nettbasert fotoutstilling som viser menneskelig og maskinbasert ferdsel i ulike deler av fylket på 1800og 1900-tallet ved Aust-Agder kulturhistoriske senter. SIDE 6 Nå får du

BUORM-VENN: Bildene viser Tyr Bein Rigvandre og den store buormen som tre barn i 10-års alderen prøvde å steine til døde i Songe forrige uke. Foto: Andreas Lind.

Da arendalsbeboer Tyr Bein Rigvandre så en ungeflokk gå løs på en forsvarsløs slange med stein, tok han affære og jaget barna. Han tok med seg den blødende og fredede buormen hjem i hagen hvor han pleiet den frisk igjen.

– En slik oppførsel av barn er totalt forkastelig, det gjør meg rett og slett forbanna og jeg har sett lignende eksempler på dyremishandling tidligere på Sørlandet, sier Rigvandre. SIDE 3

TEMA : BOLIG Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

7,33% effektiv rente på fastrenteinnskudd.

SIDE 22-31

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

øyeblikk

TIRSdag 7. oktober 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Tirsdag 7. oktober 70 år Peter Felle, Eidet 13, Arendal 60 år Magnfred Nygård, Rykeneveien 76, Bjorbekk 50 år Oddmund Egeland, Lensmann Bakkes vei 5, His Roy Helge Evensen, Seljelia 8, Bjorbekk Onsdag 8. oktober 80 år Solveig Allis Rolland, Nyli terrasse 6 B, Arendal 70 år Svein Holberg, Snappekleiv 17, Kolbjørnsvik 50 år Lisbeth Gundersen, Engekjærveien 45,m Arendal Brith Krossli, Sankerveien 5, Eydehavn

May Brit Rønningen, Lyngheiveien 18, Bjorbekk Torsdag 9. oktober 75 år Kjell Bø, Skibberhei 42 D, His 70 år Åse Lorentzen, Chr. Gøyes vei 11, Nedenes Inger Lise Aanonsen, Mariåsen 2 B, Arendal 60 år Johannes Daniel Mjaaland, Hasselhaugen 9, Arendal Turid Elisabeth Olsbu, Longum, Arendal 50 år Fred Viggo Arnesen, Tvillingbakken 1, Arendal Wanda Tarkowska, Strømsbuåsen 9 B, Arendal Unni Tobiassen, Labakken, Saltrød 40 år Irene Bjørsvik, Skøyteveien 6, Arendal

Kristin Tamara Heen, Tiurveien 22, Arendal Gunn Alvilde Kristensen, Helle, Eydehavn Fredag 10. oktober 80 år Gerd Anthonsen, Røed,Nedenes Petter Kjell Berg, Andeveien 4, Arendal 75 år Astrid Haugslien, Furuvegen 5, Froland 70 år Ragna Aall Stiansen, Bergstien 19, Arendal 60 år Birgit Bjorland, Vesterveien 174, His Thomas Arnold Jensen, Sperrevigveien 95, Kolbjørnsvik Eilert Vimme, Sagåsen 5, Arendal 50 år Wenche Lovise Kirchner, Ribberåsen 9, Arendal Elisabeth Lund, Stinteveien 1, Arendal Grete Mosberg, Iuellsklev 7, Arendal

40 år Dan Haddeland, Gunnar Knudsens vei 14, Saltrød Brynjar Johansen, Adamshaven 19, Bjorbekk Thomas Lande, Springvannsdammen 10, Arendal Åslaug Sordal, Bøylefoss, Froland

Tøff liten båt-sak

100 år siden Specialister. Nat til Søndag blev igjen et frækt Butikindbrudstyveri begaaet midt i Byens mest beferdede Strøg. Tyvene hadde slaaet itu Vinduet over Døren og banet sig Adgang til Butikken. Det var Vin og Cigarer m. v. det denne Gang gjaldt. Dette er det 6te Indbrudstyveri begaaet paa samme Maade og paa ganske kort Tid midt i tykkeste Byen. Ingen af Tyverierne er opdaget. Hvor er Politiet?

125 år siden

Utenfor Arendal fengsel står det ofte treprodukter laget av de insatte. Men nå har de også en rød og hvit lekker liten båt til utstilling. Flott synes vi.

Modepynt. Netop udpakkede Modeller, Hatte i Filt & Fløiel for Damer & Børn, samt alt til Modepynt henehørende, andbefales. Herefter sælges kun pr. Kontant, men til yderst billige Priser. Gamle Hatte modtages til Pressing og Modernisering. Anna Steffens.

150 år siden Indsendt. Man tillader sig at gjøre Forespørgsel hos Hr. Politimesteren om der haves nogen bestemt Kontortid, eller hvorlænge Kontoret er aabent efter Ankomsten af Posterne til Udlevering af Breve og Aviser. K.

Korallbryllup

Velkommen til verden

Den 7. oktober

SEND INN DIN GRATULASJON Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> SSA 4. september 2008: Endelig fikk Markus og Kasper sin fine lillesøster, og vi fikk en nydelig datter. Hege Berntsen og Øyvind Mortensen.

TIL Vi gratulerer Bente M. og Kjell A. Knutsen med 35-års bryllupsdag mandag 6. oktober! Stor klem fra hele familien.

2097

eller post@at-avis.no

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost:  sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Nr1Trykk Larvik AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER / KULTUR

Reddet slange fra steining

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

AGDER-NATUREN

Buorm (Natrix natrix) SLANGEVENN: Bildene viser Tyr Bein Rigvandre og slangen som tre barn i 10-års alderen prøvde å steine til døde på Songe forrige uke. MMS-BILDER: Andreas Lind

Da arendalsbeboer Tyr Bein Rigvandre så en ungeflokk gå løs på en forsvarsløs slange med stein, tok han affære og jaget ungeflokken. Han tok med seg den blødende slangen hjem i hagen hvor han pleiet den frisk igjen.

FORSVARSLØS: Hen-

delsen fant sted ved Songe i Arendal, tre barn i 10-års al-

deren kastet store stein mot en slange i krattet, da Rigvandre tok affære.

hektene og nå har den forhåpentlig slanget seg av sted til skogs i vel behold.

Dyremishandling

Uakseptabelt

– Jeg kan ikke forstå hvorfor barn ønsker å drepe dyr. Det var en fantastisk flott slange. Jeg sa klart ifra hva jeg mente om den type dyremishandling, for det er faktisk det, sier han. Rigvandre gikk bort i krattet og er dyrevenn nok til å vite hvordan man håndterer en slange. Tok tak i hodet på dyret og bar den med hjem i hagen til sin far. – Slangen blødde fra kroppen hvor steinen hadde truffet, den var i sjokk. Jeg fant en fredet plett på gresset og overvåket den en tid. Etter hvert bevegde den seg litt og luktet med tunga, forteller dyrevennen. Etter hvert kom slangen til

– Du er ikke redd for slanger da? – Nei, de er kjempefine. En slik oppførsel av barn er totalt forkastelig, det gjør meg rett og slett forbanna og jeg har sett lignende eksempler på dyremishandling tidligere på Sørlandet, sier Rigvandre. – Tror du de ville gjort det samme med en søt kanin? – Vet du hva, det vet jeg ikke. Men jeg ser ikke bort fra det. Uansett må vi alle ta vare på dyrelivet, jeg tror kanskje det er mangel på informasjon som gjør at unger vil drepe en slange ved hjelp av steinkasting, for meg er det i hvert fall uakseptabel oppførsel, avslutter han.

Slangen som Tyr Bein Rigvandre reddet fra steining er uten tvil en flott buorm. Buormen er den lengste ormen i Norge. Den er ikke giftig, men kan bite i selvforsvar. Buormen er fredet etter viltloven. HELGE ANDREASSEN De fleste som liker å fiske har nok en eller annen gang støtt på buormen. Den liker seg veldig godt i nærheten av vann og myrområder. Jeg husker spesielt et lite tjern hvor jeg fisket mye i yngre dager. Her var det helt spesielt med buorm. Nesten hver gang vi var der så vi den og ikke bare en, det var ikke uvanlig å se 5-6 stk. Noen var skikkelig store og de lå som oftest helt ute på torvkanten , og de kastet seg ut i vannet når vi kom for nærme. Buormen er en veldig god svømmer og er påtruffet langt fra land og den svømmer også i saltvann. Jeg har hørt flere historier om kjempeormer som er sett før i tiden. Disse kjempene kunne være tykke som en arm og veldig lange. Ofte ble disse sett ved vann og vassdrag. Dette var nok store buormer som i fortellingene har vokst litt i årenes løp. I følge boken Norges Dyr, er den største registrerte buormen i Norge på 135 cm og den ble funnet 1. mai 1957 ved Mjåvatn i Froland.

FAKTA (Wikipedia) Buormen (Natrix natrix) er en av tre slangearter i Norge. Buormen er den lengste, over en meter lang. Hannen betydelig mindre enn hoa. Den kan bite, men er ikke giftig. Den lever mest av amfibier og padder, men tar også fisk og større insekter. Buormen gjenkjennes på de karakteristiske gule/hvite flekkene i nakken. Den er grå eller gråbrun på fargen. Enkelte kan være svarte, men de er sjeldne. Buormen er en glimrende svømmer og liker seg godt ved vann. Den lever også i myrer og ved bondegårder, hvor den legger egga i gjødselkjellere. Egga legges også i løv, mose og komposthauger som utvikler varme. Buormen blir kjønnsmoden når den er 3-5 år gammel. Paringen foregår i mai, og de ca 20 eggene som legges i juni/juli klekkes etter omtrent en måned, litt avhengig av temperaturen. Hvis buormen føler seg truet kan den hvese kraftig og sprøyte ut illeluktende væske fra analåpningen. Den kan faktisk også spille død ved å legge seg stille på ryggen.

ÅRET RUNDT

3


4

POLITIKK

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Boliggjøring:

Ny legeordning på omsorgssentrene OMSORGSGRUPPE: Ad-hoc utvalget som jobber med føringene for framtidas omsorg i Arendal. Foto: Camilla Glad Mitic’.

AV CHRISTOFFER SVENNINGSEN Synes du det er kommunens oppgave å gi økonomisk støtte til store festivaler som Hovefestivalen og Canal Street?

Trygghet for brukere og bedring av dagens tilbud står i sentrum når adhocutvalget som skal legge føringer for framtidas omsorg i Arendal møtes.

INNFALL: Torsdag hadde ad-

hocutvalget sitt første møte etter at delrapporten deres var blitt behandlet i bystyret. Den ferdige rapporten legges fram senere i høst, og utvalgets medlemmer var fornøyde med reaksjonen på delrapporten i bystyret: –Vi er veldig glad for det enstemmige bystyrevedtaket, det er godt å vite vi har bystyret i ryggen. I tillegg er det et signal om at vi er på rett vei, mener Tone Helene Strat, KrF.

Flere muligheter

Det som skjer akkurat nå er at kommuneadministrasjonen arbeider videre med oppfølgingen av bystyresaken. –Arbeidet med boliggjøring av Tromøy bokollektiv og Plankemyra er igangsatt, og i oktober får politikerne en sak om bofellesskap for utviklingshemmede, informerte leder av utvalget, Arbeiderpartiets Atle Svendal, til Arendals Tidende. Da omsorgskomiteen behandlet delrapporten, var et av innspillene som kom fram at dagens tilsynslegeordning ikke må bli dårligere ved boliggjøring. Den må heller bli bedre. Adhocutvalget brukte torsdagens møte til å diskutere innspillet. – Vi har sett på flere muligheter for ordningen med tilsynsleger, eller sykehjemslegene som de

ofte kalles i dagligtale. Et alternativ er å videreføre ordningen slik den er i dag. Et annet alternativ er å si opp tilsynslegeordningen og legge ansvaret over på fastlegene. Men på Plankemyra ville det da blitt slik at sykepleierne må forholde seg til 15-20 leger, det kan skape vanskelige kommunikasjonsforhold, fortalte Svendal.

Nærhet

Derfor har nå utvalget kommet opp med en tredje modell som de mest sannsynlig kommer til å ende på. Agnethe Tholle er enhetsleder for omsorg nord og forklarte alternativet: – Vi har tenkt på å bruke en fastlege, slik at alle som bor på et boliggjort senter har samme lege. Legen er da på plass til faste tider, og dette kan gå på tradisjonelle betalingssatser med egenandel, slik de fleste av oss har i dag. Slik beholdes nærheten til pasientene, samtidig som samarbeidsforholdene mellom ansatte og legen er oversiktlige, sa Tholle. – For i dag er det faktisk slik at sykehjemslegene bare er på hvert senter noen dager i uka. Målet vårt, og det tror vi at vi skal få til, er altså å få en minst like god legetjeneste som i dag, minnet utvalgets nestleder Irene Henriksen Aune, H, om.

Nytt samarbeid

I fremtiden kan det bli aktuelt å ha sykehjemsleger som jobber på sykehuset i tillegg til omsorgssentrene. – Vi må gjøre det å være lege for eldre og pleietrengende attraktiv. Kompetansen og interessen for å jobbe med pasientgruppen må være til stede. Akkurat nå innledes et samarbeid med sykehuset, der man ser på muligheten for at, for eksempel en geriater, både jobber på sykehuset og på kommunens omsorgssenter. Men dette ligger enda lenger fram i tid,

understrekte Svendal. Utvalget er enige om at ingen leger skal beordres til omsorgssentrene. Legene må både ha kompetanse innen området, men ikke minst: Interesse for faget. – Uansett så vil en slik ordning, med bedre samarbeid og kompetanseutveksling mellom sykehjem og sykehus passe med det helseministeren skisserer for framtidas omsorg, sa Aune. – Og langt inn i framtiden, når vi sannsynligvis har færre og sentraliserte omsorgssentre i Arendal kommune, så kan kanskje en lege ansettes på hvert av sentrene, foreslo Eldrerådets Rolf Christiansen.

Ingen hast

Nå planlegges boliggjøringen av Tromøy bokollektiv og Plankemyra. Utvalget understreker at ingen forhastede beslutninger skal tas. – Det er ikke sikkert vi har løsningen på tilsynslegeordningen før disse to institusjonene er boliggjort. Men det er heller ikke noe problem. En glidende overgang er kanskje også bedre. Det kan også bidra til å skape trygghet, for både ansatte, leger og beboere, mente Svendal og Aune. – Og tjenestetilbudet generelt blir ikke dårligere ved boliggjøring, minnet Strat om. – Og ingen skal sies opp av de ansatte som vi som kommune er arbeidsgiver for, fastslo Odd Longum, Frp.

Informasjon

Kommuneleder Øystein Sangvik forteller at prosessen med boliggjøring er godt i gang fra kommunens side: – Akkurat nå arbeider vi mye med beregninger. Det inkluderer både økonomiaspektet ved boliggjøring, men også hva beboerne skal betale i husleie. – Og nå er det veldig viktig

at vi er i god dialog med beboerne. Vi har egentlig bare ventet på bystyrets behandling slik at vi kunne begynne å informere. Alle blir boende, ingen skal flytte, det er det veldig viktig å få fram og det skal gjøres på en ”skånsom” måte, tilføyde enhetsleder Tholle. Informasjonen til befolkningen, både framtidige brukere av omsorgstjenesten og pårørende, har også vært viktig for utvalget. De har flere ganger invitert pressen til å overvære deler av møtene, slik at alle skal få den informasjonen de trenger om hvilke føringer som legges for framtidas omsorg i Arendal kommune. – I tillegg har vi lagt opp til et åpent møte 27. oktober. Der blir planen presentert for alle som ønsker å vite mer, og det blir også muligheter for spørsmål og innspill fra publikum, avsluttet Svendal.

Tore Halvard Olsen: – Ja jeg mener det er kommunens ansvar. Slike arrangementer drar veldig mange mennesker til byen vår. Alle tjener på det.

OMSORGSTRAPP Arendalstrappa kaller adhocutvalget en omsorgsmodell de nå arbeider med. ■ Det er viktig for den framtidige bruker av omsorgstjenestene, for han eller hun er god på nett, at man får en oversikt over hva Arendal kommune tilbyr. Kanskje har noen barn som trenger spesialomsorg, da skal man finne svaret på hva vi har på nett, forklarte Rolf Christiansen. Trinnene er utarbeidet av utvalget i nært samarbeid med enhetslederne innen omsorg, men modellen er enda ikke helt ferdig. ■ Man skal kunne motta tjenester fra flere trinn, bevege seg opp og ned, enten samtidig eller i ulike livssituasjoner. Målet er rett og slett å konkretisere hva vi kan tilby, trinnene sier noe om ressursinnsatsen fra kommunen, forklarte Aune. ■

Laila Nilsen: – Nei de må klare seg selv. Kommunen burde ikke ha noe med det å gjøre. Det kan være jeg bare er for gammel, men etter min mening burde de bare slutte å gi støtte.

Marianne Inntjore: – Det er riktig av kommunen å hjelpe festivalene. Hvis kommunen ikke hadde gjort noe ville jo billettene blitt så dyre at ingen hadde hatt råd til dem.


NYHETER

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Avløpsledning på Kjørvika:

Utbygger tar ansvar formasjonsbrev til velforeningen på Kjørvika med kopi til kommunen om arbeidet. – Ledningen er nå spylt ned 0,5 til 1 meter for å forhindre oppdregging og vi har fått positive tilbakemeldinger fra velet, sier han.

Daglig leder Egil Bringsverd ved AustAgders største rørleggerfirma, Egil Bringsverd Eftf VVS AS, har nå personlig sørget for å spyle ned avløpsledningen fra Øyna til Kjørvik bru. Det kan også være snakk om en landtrasé på sikt.

Positiv tilbakemelding

– Det har kostet oss 25 000 kroner, det er Sørlandsdykk som har stått for nedspylingen, forteller Bringsverd som har sendt et in-

Bringsverd sier at det nå jobbes med å finne en egnet landtrasé. – Hvis landtraseen blir en realitet er det stor sjanse for at sjøledningen blir overflødig, sier han. Det hele kommer an på hvor mange som knyttes seg til anlegget. Bringsverd sier at ønsket er stort. – Vi har hele tiden gjort alt etter boka og har laget et moderne anlegg som har kommet for å bli. Verken kommunen eller havnefogden har kommet med innspill da vi søkte om tillatelse, men vi har ved egen regning nå iverksatt tiltak som hindrer oppdregging, avslutter han. Beboer på Kjørvika, Kjell Gundersen, er positiv til nedmudringen av avløpsledningen. – Det er bra at det nå er tatt grep for å hindre oppdregging, et godt førstehjelpstiltak. Men det er klart jeg håper på en landtrasé på sikt. Jeg synes det er positivt at utbygger nå ser på muligheten for dette, sier Gundersen.

Vegfinans AS. • Aust-Agder Setesdal Vegfi nans AS. • Kollektivterminalen • Fylkeshuset AS AS. • Durapart. 10, 27 prosent • av alle aksjene. Fylkes-

• • • • • • • • •

iljøsynder

NYHETER

em Vil stoppe ny

14

2008 LØRDAG 30. AUGUST

r Arendal synder. Han mene dette som nye karakteriserer for lekkasjer. under vann6og og dermed fare sielle miljøtrusler skal tillate poten å unngå oppdregging er dette et brudd mål at kommunen n dregget ned og skiltet for blir dregget opp unen slange r det blir helt bak og det er komm er akutt? Sævre i SV mene opp til debatt politisk og kreve loven Hva – på Rune ISK: at stor POLIT med blir sjekket. nsen, sier e og vil ta saken Sten Terje Jørge – 10 000 menneskerMen hvis som må påse at dette begrensa bør ha nulltolerans ledningen . joner. Jeg nen, erre

varlig JULI 2008 LØRDAGXX.12.XXXXX LØRDAG

Frykter kloakkutslipp

2008 JULI 2008 XX. XXXXX LØRDAG 12.

6

niør i Avdelingsinge e, Arendal kommun n, ense Sten Terje Jørg Tidals Aren til sier dag er 21 i det at e dend tilknytbrukere som er en tet avløpsledning er det på Øyna, men t 50 kapasitet på rund . tiden brukere i fram

50

Når vi BRUKERE:

NYHETER

Frykter kloak k

nsing e ambis re er tilknyttet Men det er dessv fare for forure vi må ha streng med 21 bruke er kapasitet til 50 det viser seg at det er fare for hva de kan rekke over, sier hun. har en utfordring at viTER i dag, men at det forstårNYHE ikke kommusjonen mente har ikke komfor eksempel forurensning, så sin godt nok, Betyr det at hvis er kan denne brukere. Administra gamle anlegg som n men har ikke nget, men i nen går inn og sjekk ut kloakk rundt havnebasse synder hvis det var forsvarlig, restriksjoner munen gjort jobbe og spy r hun til. SV er ika lager vi nye til grunn noen i ledningen ligge legge re lagt Kjørv i om Sæv eller e tak krav ta Run r det over lenehold satt uten å Jeg håper det er ledningen uten at noen merke eller krav på vedlik med tanke vi lar dette pågå mener for e Han og lerans ørt. et gen oppr det. Vi må ha nullto p i vann, sjekk av lednin . De svarer at skilting på områd å unngå opp- gre tid? alt ord, men det for utslip brudd – Det var dine det er et kommun bør vektes ned r, potensielle miljø spy- på hull eller mile aktøren som er dregging, bemerker Bomann som er som sagt kommunens ansva alle n må merkes og privat den med slange er ar det denne 7 , ansv at det SV-politiker NYHETER / ANNONSE nn. en forutsetning ansvarlig. Men innrømmer avslutter Boma får støtte av både Hvass. jonene Arendal NYHETER les ned, det er jøvis vil ta saken har myndighet fogd 6 Sævre og havne er kommunen som at nye mener Sævre som nfor uerlig e miste de kontin sørg g å har tiltak hvis – Hvis en lednin opp til debatt. ned, til å be om sjø blir i er dermed gravd Det legg g. ikke er nsnin psan avlø Ledningen ker forure DREGGET OPP: si noe. varlig Helt til høyre ligger skiltet om at det til politikerne å vi det er heller ikke sikret på en fors sier at de hytta, som ikke ble tillatt å framfø brygga der ledningen er blitt dregge sledning i opp Det har blitt lagt ense det re en sjøledning. nner seg en avløp som tid– Når Jørgensen t opp flere gange en måte for å begr r som befi arlig, er det r. Til venstre ser avlø Det har blitt lagt en e området på psledning på avløpsledning trafikkert mente det var forsv peiling på det sjøbunnen, uten krav kringshavn. han karakterisere eller en oppan om tildekking at de ikke har var sjøbunnen, uten ligere legr seg tydelig de der. Når holde de krav r med. øsyn på nye milj Kommunen hevde orm og har hva de driver om tildekking a i et område g udekk eller VA-n forsvarli g var egen det lednin for en mente –Vi ger innen nedgraving fra så mye ankring ndighet etter Øyna Frykter kloakkutslipp hvor det foregår bestemmelsesmy til Kjørvik bru. en. slett på blåbærNaboer er de er rett og forurensningslov Miljøvernavom Kjørvika ik-beboer Kjell har vært vitne Fylkesmannens tur, mener Kjørv VITNER: Saken unen har sagt til at at kommunen ledningen er dreg rulles opp. Komm på sjøbun- deling forventer regelverket, Gundersen. get ing for sledn innen seg opp flere gang holder ja til en avløp gå er og ned tildekking eller myndighet til å ges ikke dreg har Må men de nen, uten krav om er redde for foru da Hvass har tidØyna til Kjørvik inn i prosessen. Det rare er at Havnefogd Rune nedgraving fra er rensning. De men – Oppdregging eren har lore søkte om å knyt- ligere uttalt til avisen at det er bru. Gjennom somm vitne til nye en nabo tidlige skje aldri snetfunge må kom avløp ikke lige get munen og Fylk vært anleg te seg til det offent kalbefolkningen esat tydelig at en VA-ledmannens Milj de ser med redsel tet krevde Arendal Havnestyre slik det er og hvis oppdregginger, øvernylt minst 1,5 rer dregges opp, som er tilfellet avdeling ikke ning ledningene ble nedsp på fortsettelsen. tar det innunder nnen. Naboen miljøtrusselen i denne saken, faller havnefogden meter under havbu på alvor. ”landtrase” på der Nye synder opp saken po- valgte dermed en nsningstrusse- farevannsloven e makt. Eva Bobakgrunn av forure r i kommu- blir bestemmend Nå vil Sævre ta smannens MilAvdelingsingeniø mann fra Fylke litisk. ansvar og len. sier at selv om – Det er kommunens jøvernavdeling OMRÅ de Ledningen til kommunen. har DET: vere, fortsetter forbi sendt et svært kritisk brev de skal og er pådri å gripe inn nå disse bryggene. til iet i Kjørvika har nsiingen myndighet at hvis det Same SAKEN I ARENDALS TIDENDE. pote for e mand FØLG tolerans til Hvis 50–60 hytteeiere knytter seg i kommunens da Vi må ha null og slangen sprekker under vann, n. forurensning. vanvi om alvorlig i snakker SV ikke er akutt. - Rune Sævre, elle miljøutslipp

t var fors –Vi mente de 2008 JULI 2008 XX. XXXXX TIRSDAG 15.

opp flere ganger. brygga der ledningen er blitt dregget DREGGET OPP: Helt til høyre ligger en sjøledning. vi hytta, som ikke ble tillatt å framføre

opp flere ganger. der ledningen er blitt dregget

høyre ligger brygga DREGGET OPP: Helt til å framføre en sjøledning. vi hytta, som ikke ble tillatt

NYHETER / ANNONSE

Til venstre ser

4

Det har blitt lagt en avløpsledning på sjøbunnen, uten krav om tildekking eller nedgraving fra Øyna til Kjørvik bru. Naboer har vært vitne til at ledningen er dregget opp flere ganger og for forude er redde 2008 JULI 2008 XX. XXXXX TIRSDAG 15. rensning. De mener kommunen og Fylkesmannens Miljøvernavdeling ikke tar miljøtrusselen på alvor. 6

OMRÅDET: Ledningen fortsetter

OMRÅDET: Ledningen fortsetter forbi

disse bryggene.

ØYNA: Ved Øyna brygge

Kommunen skal ha svart milkoblet inn i saken, gjennom advogjennom en kat er det sendt et brev til Statens jøvernavdelingen i november utredelse Forurensningstilsyn (SFT), men nærmere og SFT forventer at komde lot Fylkesmannes Miljøav- i fjor, har handlet i tråd med deling ta seg av saken selv og munen rettet kun en forespørsel om en regelverket. Etter alle brevene til kommuvurdering av Arendal kommunes har i midlertidig lokalbefolktillatelse til legging av avløpsled- nen og hytteeiere observert en ning. Miljøvernavdelingen svarte ningen båt med froskemenn i sjøen. Gundersen med paragrafer. – Er det kommunen som har ”Kommunen har egen VAut folk for å sjekke om norm, som blir brukt for å stille sendt er lekk, spør Gunvilkår til tillatelse til legging av ledningen vann og avløpsledning i sjø. Det dersen. naboer har allerede vært To – myndighar som er kommunen til at ledningen er dregga het til å avgjøre slike saker et- vitne Dette stiller Gundersens ter forskrift om begrensning av opp. i kommunen, forurensning inn under plan og kontaktperson Sten Terje bygningsloven. Hvorvidt det avdelingsingeniør seg utenforstående kreves dispensasjon skal ifølge Jørgensen, i et svarbrev. Fylkesmannes Miljøvernavdeling til – De som dregger opp ledninavhenge av, om det er fastsatt areringer ikke og sier ifra om det albruksformål for sjøområdenes gen kommunen akkurat, så at de arealdel eller i reguleringsplanen. til vet om det, er ingen nyhet, Det kan settes vilkår til den tek- ikke Gundersen. niske utførselen av sjøledningen fremholder Naboer i Kjørvika og på Øyna (…).

forbi disse bryggene.

føres avløpsledningen i land.

hjelpe til Finckenhagen har selv vært med på å og Kjell Gundersen er fortvilet. Hytteeier vitne til at dette har og Ragnhild Andersen, Bernt Finckenhagen det til, sier naboen som også har vært VITNER TIL OPPDREGGING: F.v. Reidar ledningen opp av sjøen, surre fast, dra av dreggen og kappe tauet for å få bemerker også svært bekymret for forurensning. De dra folk dregge opp fra sitt bosted. Alle er under en av oppdreggingene. – Vi måtte ekteparet Andersen som også har sett som videreføres. skjedd ved tre andre tilfeller. Det bekrefter PÅ LAND: Her ser vi ledningen lovte ikke skulle skje. som ligger i nærheten, noe kommunen at det lukter kloakk fra pumpehuset

Naboen som sendte en søknad i 2003 fikk et ja i juli samme år. Det betød en 240 meter lang sjøledning. Eier ønsket i etterkant komme. å se på en løsning for kobling til et offentlig avløpsnett, og det Gammel ankerplass seg at flere grunneiere var – Det er unødvendig at det blir viste og sjøledning ble allagt en sjøledning som represen- interessert terer så mange usikkerhetsmo- ternativet. En landtrasé ble diskutert og menter, når det parallelt er vel som for kostbar. Forurensså greit å legge den på land, sier avvist ble ikke debattert ningsmomentet han. en potensiell krise. SjøareaProblemet er slettes ikke nytt. som er definert som et areal med Da en nabo søkte om å knytte let mangfold og er ofte seg til det offentlige kloakknettet biologisk motargument i ansom et ved Kjørvik bru, krevde Aren- brukt byggesaker. dal havnestyre at ledningene ble dre – Det er underlig at de kan nedspylt minst 1,5 meter under en ledning på toppen av havbunnen. På bakgrunn av fare legge når man vet at bukta for forurensning valgte naboen å havbunnen, en oppankringsbukt fra gamborre seg opp for å knytte seg til er av. Mange fritidsbåter brukloakkledning på land ved hyt- melt bukta i dag som havn, spesielt ker ny en ble etter år ett Men tefeltet. sommeren. Til alt overmål kloakkledning lagt i sjøen, rett om ledningen umerket, det betyr forbi tidligere søker og denne er ingen båtførere vet om at det ledningen ligger nå på toppen at faktisk ligger en avløpsledning av sjøbunnen. sier han. – Har havnestyret uttalt seg i der, denne saken, og i så fall, hvorfor har de snudd i saken, når de satte tiden. – Hvor mange er det som er krav tidligere, spør Gundersen.

støtter Gundersen i saken. De er fortvilte og ser med skrekk og gru på utviklingen som kan

i land.

– Kjell Gundersen

PÅ LAND: Her ser vi ledningen som

NYHETER

NYHETER / ANNONSE

Det har blitt lagt en avløpsledning på sjøbunnen, uten krav om tildekking eller nedgraving fra Øyna til Kjørvik bru. Naboer har vært vitne til at ledningen er dregget opp flere ganger og de er redde for forurensning. De mener kommunen og Fylkesmannens Miljøvernavdeling ikke tar miljøtrusselen på alvor.

milKommunen skal ha svart en IKKE HØRT: jøvernavdelingen gjennom nærmere utredelse i november komForurensningstilsyn (SFT), i fjor, og SFT forventer at de lot Fylkesmannes Miljøav- munen har handlet i tråd medFroskemenn i sjøen og deling ta seg av saken selv om en regelverket. rettet kun en forespørsel Etter alle brevene til kommuvurdering av Arendal kommunes nen har i midlertidig lokalbefolktil legging tillatelseNår observert en vi av avløpsledsvarte ningen og hytteeiere 50 BRUKERE: ning. i fram- paragrafer. somMiljøvernavdelingen båt med froskemenn i sjøen. spør hvor mangeGundersen med har – Er det kommunen som på, svarer har egen VAtiden kan knytte seg om ”Kommunen av sendt ut folk for å sjekke avhenger som blir brukt for å stille Jørgensen at detnorm, Guntyk- til legging av ledningen er lekk, spør til tillatelse mange forhold. Ikke vilkårbare fori sjø. Det dersen. vært og avløpsledning vann som kelsen på ledningen, – To naboer har allerede men også som har myndiger dregga er kommunen øvrig måler 50 mm, et- vitne til at ledningen til å avgjøre slike saker hvilken kapasitethetpumpestaDette stiller Gundersens om begrensning av opp. i tanter forskrift sjonen har og volumet kontaktperson i kommunen, etter eninn under plan og avdelingsingeniør Sten Terje forurensning kene. Han sier likevel, det antallet kan Hvorvidt Jørgensen, seg utenforstående ringerunde, at cabygningsloven. dispensasjon skal ifølge kreves brukere. til i et svarbrev. ligge på rundt 40-50 Fylkesmannes sagt atMiljøvernavdeling – De som dregger opp ledninNaboene har tidligere om det er fastsatt areav, 50 avhenge ikke og sier ifra om det med hvis slangen sprekker for sjøområdenes gen ringer så at de albruksformål alvorlig til kommunen akkurat, føre tileller seg til i reguleringsplanen. brukere, vil dettearealdel Jørgensen støttet på,teksegden vet om det, er ingen nyhet, ikke betyr i forurensning i Kjørvika. Det Det kan settes vilkår til Gundersen. forurensningsloven. fremholder restrikniske utførselen av sjøledningen og på Øyna er noen i Kjørvika Naboer praksis at det ikke utslipp (…). Diffuse fordi alle har rett og plikt

Kjell Gundersen bor på Kjørvik. Han er svært oppgitt over at Fylkesmannens Miljøvernavdeling som svarer med lover og regler. Han føler, i likhet med svært mange andre naboer, at de ikke blir hørt.

Velet på Øyna Syd hyttefelt er koblet inn i saken, gjennom advokat er det sendt et brev til Statens Forurensningstilsyn (SFT), men de lot Fylkesmannes Miljøavdeling ta seg av saken selv og rettet kun en forespørsel om en vurdering av Arendal kommunes tillatelse til legging av avløpsledning. Miljøvernavdelingen svarte Gundersen med paragrafer. ”Kommunen har egen VAnorm, som blir brukt for å stille vilkår til tillatelse til legging av vann og avløpsledning i sjø. Det er kommunen som har myndighet til å avgjøre slike saker etter forskrift om begrensning av forurensning inn under plan og bygningsloven. Hvorvidt det kreves dispensasjon skal ifølge Fylkesmannes Miljøvernavdeling avhenge av, om det er fastsatt arealbruksformål for sjøområdenes arealdel eller i reguleringsplanen. Det kan settes vilkår til den tekniske utførselen av sjøledningen (…).

JULI 2008 LØRDAGXX.12.XXXXX LØRDAG

7

VITNER TIL OPPDREGGING: F.v. Reidar og Ragnhild Andersen, Bernt Finckenhagen og Kjell Gundersen er fortvilet. Hytteeier Finckenhagen har selv vært med på å hjelpe til under en av oppdreggingene. – Vi måtte dra ledningen opp av sjøen, surre fast, dra av dreggen og kappe tauet for å få det til, sier naboen som også har vært vitne til at dette har skjedd ved tre andre tilfeller. Det bekrefter ekteparet Andersen som også har sett folk dregge opp fra sitt bosted. Alle er svært bekymret for forurensning. De bemerker også at det lukter kloakk fra pumpehuset som ligger i nærheten, noe kommunen lovte ikke skulle skje.

kom- sjoner, etter – I utgangspunktet ønsker til å koble seg på anlegget munen å begrense sjøledninger, behov så fremt kapasiteten tillater det Detseg til knytter men i noen tilfeller ansees 50–60 rundt 50 brukere. hytteeiere Hvis dette. Ergo ja til da umulig å legge landledning. har sagt vann, somunder sprekker vi det er kommunen I dette tilfellet vurderteog slangen under vann. ledningen forurensning. vi om alvorlig som forsvarlig. Som et resultat snakker – Kjell Gundersen Spørsmålet er om kommunen klart å Bemerkning for hvorav sjøledningen har vi at dregging aldri forekommer, Hvass var på ferie under interut- har lagt en strategiplan slangen, – Hvis det nå er slik kvitte oss med en del diffuse ikke tilsier Hvass. å samle dan de skal kontrollereskal gjøre at vjuet og hadde derfor slipp og forurensning ved de at ledningen har blitt Havnefogden understreker kunne løst hadde og i så fall hvor ofte er ne- gang til arkivene som hytteeiere som tidligere har de i utgangspunktet ikke noe dette. dregget opp, må ledhan spørsmålet om Havnefogden separate avløpsordninger, – Det er den private aktøren gative til en sjøledning, men de fått saken til uttalelse slik loven i seg merkes og det som betyr en opprydning som er ansvarlig, vi har foreløpig ningen synes likevel det er rart hvis eller som er led- krever. selv, sier Jørgensen. har sagt ja til å legge denne de det ikke lagt noen retningslinjer led- er tiltakshaver Han mener også at selv om når det sier havnepålegg om at han må sjekke ningen oppå havbunnen, Vi spurte kommunen om på sikt kunne vært økonomisk ningen, innrømmer Jørgensen. ansvarlig, tidligere har sagt nei i en lignende samme, men heller ikke de kunne har fogd Rune Hvass til for forsvarlig å legge en landledning, Det er kommunen som saken sak og lagt sterkere føringer finne dokumentet, men var ikke det tilfellet i utgangs- myndighet til å be om tiltak hvis Arendals Tidende. av tidliå hindre oppdregging. nei skal ha vært behandlet punktet. – Jeg kan ikke si ja eller en man mistenker forurensning. Jørgen Sivers, til å – Det var opprinnelig kun saken til gere havnefogd – Hvis man har grunn – Hvis naboer til om vi faktisk har fått Jørgensen. huseier som ønsket en løsning, mistenke en lekkasje, må vi ta BEVITNER: er uttalelse, derfor blir det generelle ifølge etter hvert var det i midlertidig en saksvurdering på dette. Hvis bevitner at avløpsledningen han. å koble ved flere anlednin- betraktninger, sier flere og flere som ønsket det er nødven- dregget opp at dette lagt en kommunen mener dette ger, er det helt tydelig og det seg på. Men hvis vi hadde dig å føre tilsyn, må vi ta slik det skal landtrase hadde anleggskostnade- opp til vurdering med privat eier, ikke fungerer sier han. hadde sier avde- er ikke godt nok, ne blitt mye høyere og da 21 hvis vi får inn klager, man kanskje ikke fått disse seg på, lingsingeniøren. om Farevannsloven abonnentene til å knytte i havHan har også undersøkt avstå, å gjennomføres valgt tiltaket kanskje Når de hadde saken er sendt til havnefogden, nedistriktet er det kommunens grave sier Jørgensen. men har ikke lykkes i å sier havnemyndighet, ergo havnesjef fram dokumentet som han skal behandle Ingen restriksjoner har ble behandlet av tidligere hav- Rune Hvass, som (…) saken etter farevannsloven Når vi spør om kommunen fordi; nefogd, Jørgen Sivers. Han kommer inn i bildet lagt til grunn noen restriksjoner opp koble Når en VA-ledning dregges for hvor mange som kan anses dette som: ” en innskrenkfor ning av farevannet til hinder eller ferdsel i dybde, bredde, høyde. I følge farevannsloven helst skal ledningen sikres og legges i eksisterende traseer”. – Ledningen må vektes ned

g – Oppdreggin må aldri skje

utslipp LØRDAG LØRDAGXX.12.XXXXX JULI 2008

med på å hjelpe til Finckenhagen har selv vært til at dette har Gundersen er fortvilet. Hytteeier som også har vært vitne Bernt Finckenhagen og Kjell tauet for å få det til, sier naboen for forurensning. De bemerker også F.v. Reidar og Ragnhild Andersen, dra av dreggen og kappe VITNER TIL OPPDREGGING:– Vi måtte dra ledningen opp av sjøen, surre fast, bosted. Alle er svært bekymret sett folk dregge opp fra sitt under en av oppdreggingene. Det bekrefter ekteparet Andersen som også har skje. allerede kommunen lovte ikke skulle skjedd ved tre andre tilfeller. som ligger i nærheten, noe 300- trasé som vannledningen Det er en strekningen på at det lukter kloakk fra pumpehuset kan Fra ligger. tilknyttet nå, og hvor mange døra 400 meter det er snakk om. Naboen som sendte en søknad det blir på sikt, spør han. – Kommunen møter seg i De bort til støtter Gundersen i saken. i juli samme år. snuplassen på Øyna og skandale lang vei, skrekk i 2003 fikk et ja Beboeren vil vite om kom- brua. Øyna Syd hyttefelt har kos- og dette lukter lang sjøer fortvilte og ser med naboen som er svært oppgitt kan Det betød en 240 meter munen har lagt restriksjoner fra Hastensund og sier og gru på utviklingen som ledning. Eier ønsket i etterkant til grunn og i så fall om de har tet en kloakk kommunens håndtering av på over en million. over komme. null Naboen som sendte en støtter Gundersen i saken. De se på en løsning for kobling lagt et maksantall som får lov å til hyttefeltet åsøknad saken. Han mener de har er fortvilte og ser med skrekk i 2003 fikk et ja i juli samme år. og det og gru på utviklingen som kan Det betød en 240 meter lang sjøtil et offentlig avløpsnett, ledning. Eier ønsket i etterkant komme. kontroll. henge seg på. For som Gunder- Spleiselag ankerplass å se på en løsning for kobling Gammel Gammel utog det til et offentlig avløpsnett, ankerplass seg at flere grunneiere var viste – Ledningen ligger meget blir atblirdet at flere grunneiere var viste seg – Det er unødvendig at det ble al- sen sier; – Det er unødvendig lagt en sjøledning som represen- interessert og sjøledning ble alDenne ledningen har kommutil dregging langs interessert og sjøledning ternativet. terer så mange usikkerhetsmorepresen– Hvis 50–60 hytteeiere knyt- nen overtatt vederlagsfritt, men satt til i forhold parallelt er vel En landtrasé ble diskutert og menter, når detsom lagt en sjøledning er et stort poså greit å legge den på land, sier avvist som for kostbar. Forurenssprekker ternativet. ningsmomentet ble ikke debattert han. være bryggene. Hvis det usikkerhetsmoog ter seg til og slangen terer så mange Problemet er slettes ikke nytt. som en potensiell krise. Sjøareaav kloakk ville ikke på noe tidspunkt En landtrasé ble diskutert Da en nabo søkte om å knytte leter nert som et areal med er defivel parallelt under vann, da blir der alvorlig med på spleiselaget, sier Gun- tensial for tilkoblinger kloakknettet biologisk mangfold og er ofte til det offentlige at menter, nårsegveddet i anKjørvik bru, krevde Aren- brukt som et motargument som for kostbar. Forurenssier avvist på Øyna, er det ubegripelig ble dre byggesaker. at ledningene dal havnestyre på land, den så greit å legge – Det er underlig at de kan nedspylt minst 1,5 meter under pådrible ikke debattert forurensning. hvor lang tid det dersen. ningsmomentet av havbunnen. På bakgrunn av fare legge en ledning på toppen kommunen ikke har vært – Hvem vet for forurensning valgte naboen å havbunnen, når man vet at bukta han. Naboer vil at den offentlige vere for en landledning, avslutter borre seg opp for å knytte seg til er en oppankringsbukt fra gamsom en potensiell krise. Sjøarea- tar før en lekkasje blir oppdaget. nytt. på land ved hytMange fritidsbåter brumelt av. kloakkledning ikke er slettes videreføres Problemet tefeltet. Men ett år etter ble en ny ker bukta i dag som havn, spesielt som et areal med kloakkledning lagt i sjøen, rett om sommeren. Til alt overmål for lengst ha kloakkledningen å knytte let er definert og denne er ledningen umerket, det betyr tidligere søker om forbi søkte fra pumpestasjonen Gundersen. er ofte Kommunen burde Da en nabo ledningen ligger nå på toppen at ingen båtførere vet om at det biologisk mangfold og en ledning på langs veien faktisk ligger en avløpsledning av sjøbunnen. kloakknettet i an- krevd å spleise på – Har havnestyret uttalt seg i der, sier han. seg til det offentlige ved brua og til Øyna i samme Gundersen frykter for framdenne saken, og i så fall, hvorfor Aren- brukt som et motargument når de satte tiden. i saken,krevde har de snudd land, sier Gundersen. bru, ved Kjørvik – Hvor mange er krav tidligere, spør Gundersen. ble dre byggesaker. ledningene at kan havnestyre dal – Det er underlig at de under nedspylt minst 1,5 meter på toppen av av fare legge en ledning at bukta havbunnen. På bakgrunn å havbunnen, når man vet fra gamfor forurensning valgte naboen FØLG SAKEN: seg til er en oppankringsbukt bruborre seg opp for å knytte hyt- melt av. Mange fritidsbåter kloakkledning på land ved havn, spesielt en ny ker bukta i dag som Vi har ringt avdelingstefeltet. Men ett år etter ble alt overmål rett om sommeren. Til ingeniør i Arendal det betyr kloakkledning lagt i sjøen, umerket, ledningen er Terje Sten denne kommune, forbi tidligere søker og vet om at det toppen at ingen båtførere Jørgensen og Havnefogd ledningen ligger nå på faktisk ligger en avløpsledning Rune Hvass. Les hva de av sjøbunnen. seg i der, sier han. svarte i oppfølgerartikkelen – Har havnestyret uttalt Gundersen frykter for frami tirsdagens papirutgave. denne saken, og i så fall, hvorfor tiden. satte er har de snudd i saken, når de – Hvor mange er det som krav tidligere, spør Gundersen.

Kommunen skal ha svart miljøvernavdelingen gjennom en nærmere utredelse i november i fjor, og SFT forventer at kommunen har handlet i tråd med regelverket. Etter alle brevene til kommunen har i midlertidig lokalbefolkningen og hytteeiere observert en båt med froskemenn i sjøen. – Er det kommunen som har sendt ut folk for å sjekke om ledningen er lekk, spør Gundersen. – To naboer har allerede vært vitne til at ledningen er dregga opp. Dette stiller Gundersens kontaktperson i kommunen, avdelingsingeniør Sten Terje Jørgensen, seg utenforstående til i et svarbrev. – De som dregger opp ledningen ringer ikke og sier ifra om det til kommunen akkurat, så at de ikke vet om det, er ingen nyhet, fremholder Gundersen. Naboer i Kjørvika og på Øyna

Sterkere føringer

videreføres.

7

NYHETER / ANNONSE

NYHETER

2008 JULI 2008 XX. XXXXX LØRDAG 12.

Avdelingsingeniør i Kjell GunderArendal kommune, svært sen bor på Kjørvik. Han er Sten Terje Jørgensen, over at Fylkesmannens oppgittTisvarer sier til Arendals Miljøvernavdeling som regler. Han føler, erog21 lover i dag dende at detmed med svært mange andre i likhet er tilknytbrukere somnaboer, at de ikke blir hørt. tet avløpsledningen i sjøen det er Froskemenn på Øyna, men er på Øyna Velet 50 Syd hyttefelt rundt kapasitet påkoblet inn i saken, gjennom advoStatens kat er det sendt et brev til brukere i framtiden. men

e som i framspør hvor mang seg på, svarer tiden kan knytte avhenger av Jørgensen at det Ikke bare tykmange forhold. gen, som forlednin på kelsen men også øvrig måler 50 mm,pumpestahvilken kapasitet et i tansjonen har og voluml, etter en kene. Han sier likeve et kan antall ringerunde, at ca brukere. juli 2008. ligge på rundt 40-50 re sagt at Faksimile av Arendals Tidende 12. Naboene har tidligeer med 50 hvis slangen sprekk til alvorlig nsen seg til føre brukere, vil dette seg på, støttet Jørge Det betyr i en. Kjørvika. forurensning i forurensningslov noen restriker ikke praksis at det har rett og plikt Diffuse utslippønsker kom- sjoner, fordi allepå anlegget etter ktet å koble seg – I utgangspun r sjøledninger, til kapasiteten tillate munen å begrense er ansees det behov så fremt 50 brukere. Det men i noen tilfell landledning. dette. Ergo rundt har sagt ja til som unen komm er umulig å legge vann. vurderte vi det ledningen under I dette tilfellet at Bemerkning under interunen result et komm Som forekommer, Spørsmålet er om for hvorsom forsvarlig. har vi klart å Hvass var på ferie at dregging aldri ikke tiliplan slik n og hadde derfor av sjøledninge del diffuse ut- har lagt en strateg llere slangen, – Hvis det nå er sier Hvass. streker at vjuet arkivene som kunne løst en de skal kontro til kvitte oss med n har blitt Havnefogden under ved å samle dan fogden har ofte de skal gjøre at ledninge ikke er ne- gang slipp og forurensning ere hadde og i så fall hvor utgangspunktet men han spørsmålet om Havne slik loven i ledde må opp, tidlig ning, dregget dette. saken til uttalelse hytteeiere som fåttbrygge : Ved gative til en sjølederØYNA deØyna e aktøren det hvis privat og rart sordninger, noe den kes er føres avløp det l mer te avløpsledningen – Det en separa krever. synes likeve i land. dning i seg vi har foreløpig ning legge denne ledsom er ansvarlig, gslinjer eller er tiltakshaver som er som betyr en oppry har sagt ja til å unen om det nsen. nnen, når de lagt noen retnin selv, sier Jørge Vi spurte komm ningen oppå havbu i en lignende , sier havneat selv om det ikke må sjekke ledikke de kunne nei Han mener også økonomisk pålegg om at han Jørgensen. ansvarlig tidligere har sagt re føringer for samme, men heller men saken mer vært e Hvass til ningen, innrøm på sikt kunne finne dokumentet, dlet av tidlisak og lagt sterke g. som har fogd Run en landledning, behan vært oppdreggin Det er kommunen tiltak hvis Arendals Tidende. ha forsvarlig å legge et i utgangshindre skal å be om si ja eller nei Jørgen Sivers, myndighet til å var ikke det tilfell – Jeg kan ikke gere havnefogd nsning. har fått saken til mistenker forure punktet. ifølge Jørgensen. naboer til om vi faktisk nelig kun en man Hvis man har grunn til å ITNER: – Hvis ngen er uttalelse, derfor blir det generelle – – Det var opprin en løsning, sledni sje, må vi ta BEV t huseier som ønske i midlertidig mistenke en lekkapå dette. Hvis bevitner at avløpflere anlednin- betraktninger, sier han. ng det ved etter hvert var ønsket å koble en saksvurderi det er nødven- dregget opp tydelig at dette flere og flere som hadde lagt en kommunen mener må vi ta dette ger, er det helt det skal og det , vi ikke fungerer slik sier han. dig å føre tilsyn seg på. Men hvis med privat eier, anleggskostnadeer ikke godt nok, landtrase hadde e og da hadde opp til vurdering klager, sier avdene blitt mye høyer fått disse 21 hvis vi får inn en ikke slov øren. je vann lingsingeni man kansk undersøkt om Fare omføres i havå knytte seg på, Han har også Når tiltaket gjenn kommunens abonnentene til valgt å avstå, til havnefogden, det je saken er sendt nedistriktet er ergo havnesjef de hadde kansk lykkes i å grave ighet, men har ikke sier Jørgensen. han sier havnemynd , som skal behandle som entet Hvass fram dokum ner tidligere hav- Rune etter farevannsloven (…) ble behandlet av saken Ingen restriksjo i bildet fordi; kommunen har n Sivers. Han kommer inn dregges opp Når vi spør om restriksjoner nefogd, Jørge Når en VA-ledningen innskrenklagt til grunn noen kan koble ” PÅ LAND: Her e som anses dette som: til hinder for ser vi ledningen for hvor mang som videreføres. ning av farevannetbredde, eller , ferdsel i dybde farevannsloven høyde. I følge og helst TTET: sikres PSNE gen 400 AVLØ ALE skal lednin med ca DET KOMMUN har i dag et ledningssystem erende traseer”. eksist i s unale une legge komm komm edninger. Det N Arendal hvor 63 er fellesl rsoverløp / nødoverløp Hvass ger avløpsledninger, Havnefogd Rune omfatter 177 regnvæer elektronisk overvåket. Sterkere førin avløpsanlegget vektes ned slik oner, hvorav 105 kroner. – Ledningen må og 165 pumpestasjet er anslått til ca. 3 milliarder Verdien på anlegg ØYNA: Ved Øyna brygge føres avløpsledningen

JULI 2008 LØRDAGXX.12.XXXXX LØRDAG

Frykter kloakkutslipp

NYHETER

2008 JULI 2008 XX. XXXXX LØRDAG 12.

Til venstre ser

slik

ordfører Laila Øygarden er styremedlem. Avigo As, tidligere Lillesand produkter AS. 2, 8 prosent av alle aksjene. Kommunekraft AS. 0, 3 prosent. Aust-Agder Næringsselskap AS. Sørlandsreiser AS. 33, 3 prosent. Agder Teater AS. 17 prosent. Arendal Lufthavn Gullknapp. 2, 6 prosent. Nesodden Industribygg AS. 8, 6 prosent. Valle Industribygg LL. 23, 3 prosent. Canal Street AS. 25 prosent.

Klager på kommunevedtak

POST V K e Gundersen er g ad or at utbygger har verksatt grep som ska s kre av øps edn ngen ra Øyna t K ørv k

4

Fylkesutvalget får onsdag en melding om hvilke selskaper som finnes i Aust-Agder fylkeskommunes aksjeportefølje.

Her er oversikten over hvor fylkeskommunen har aksjer. Der det opplyses om det, står andel prosent av alle aksjer påført. Listen inkluderer ikke selskaper der Aust-Agder Næringsselskap har aksjer, kun selskap der fylkeskommunen selv er aksjoner:

Alt etter boka

Naboene på Kjørvika har tidligere protestert høylydt på avløpsledningen som de har sett blitt oppdregget flere ganger. Men ansvarlig for avløpsledningen, Egil Bringsverd, har på eget initiativ ordnet opp, men verken kommune eller havnefogden som ga tillatelsene har lagt restriksjoner tidligere.

Fylkets aksjeportefølje

Havnefogd Rune Hvass

IKKE HØR

T: sen bor på Kjørv Kjell Gunderik. Han er svært oppgitt over at Fylkesmannens Miljøvernavdelin g som svarer med lover og regler i likhet med svært . Han føler, naboer, at de ikke mange andre blir hørt.

Froskemenn

i sjøen

Velet på Øyna Syd koblet inn i saken, hyttefelt er gjennom advokat er det sendt Kommunen skal et brev Forurensningstilsyn til Statens jøvernavdelingen ha svart milde lot Fylkesmann (SFT), men nærmere utrede gjennom en lse i november deling ta seg av es Miljøav- i fjor, og SFT forven saken selv og rettet kun en foresp munen har handl ter at komet i tråd med vurdering av Arend ørsel om en regelverket. al kommunes tillatelse til leggin Etter alle breve g ne til kommuning. Miljøvernavd av avløpsled- nen har i midler tidig lokalbefolkelingen svarte Gundersen med ningen og hyttee paragrafer. iere observert en båt med froske ”Kommunen har menn egen VAnorm, som blir – Er det komm i sjøen. brukt for å stille unen som har vilkår til tillate sendt ut folk for lse til å sjekke om vann og avløpsledni legging av ledningen er lekk, spør Guner kommunen som ng i sjø. Det dersen. het til å avgjøre har myndig– To naboe r har allerede vært slike saker etter forskrift om vitne til at lednin begrensning av gen er dregga forurensning inn opp. Dette stiller under plan og Gundersens bygningsloven. kontaktperson Hvorvidt det i kreves dispensasjon avdelingsingeniø kommunen, r Sten Terje Fylkesmannes Miljøv skal ifølge Jørgensen, seg utenforstående ernavdeling avhenge av, om det er fastsatt are- til i et svarbrev. albruksformål for – De som dregg sjøområdenes er arealdel eller i regule gen ringer ikke og opp ledninsier ifra om det Det kan settes vilkårringsplanen. til kommunen akkurat, så at de til den tek- ikke niske utførselen vet om det, er av sjøledningen (…). fremholder Gund ingen nyhet, ersen. Naboer i Kjørv ika og på Øyna

Hvis 50–60 hytt eeiere knytter og slangen spre seg kker under vann til snakker vi om alvorlig forurens , da ning. – Kjell Gundersen

VITNER TIL OPPD under en av oppdr REGGING: F.v. Reidar og Ragnh eggingene. – Vi skjedd ved tre måtte dra lednin ild Andersen, Bernt Finckenhage andre n og Kjell Gunde at det lukter kloakk tilfeller. Det bekrefter ektep gen opp av sjøen, surre fast, rsen er fortvilet. dra av aret fra pumpehuse Hytteeier Fincke t som ligger i nærheAndersen som også har sett dreggen og kappe tauet for å nhagen har selv folk dregge opp få ten, noe komm vært med på å støtter Gundersen fra sitt bosted. det til, sier naboen som også unen lovte ikke hjelpe til har vært Alle er svært bekym i saken. De skulle skje. er fortvilte og Naboen som sendte ret for forurensning vitne til at dette har ser en søknad tilkny . De bemerker og gru på utvikl med skrekk i 2003 fikk et også ttet nå, og hvor ja i juli samme ingen som kan mange kan år. det blir på komme. Det betød en 240 Det er en strekningen sikt, spør han. meter på 300- trasé ledning. Eier ønske lang sjø400 meter det er Beboeren vil som vannle vite dninge snakk t om kom- snupl n allerede om. Fra ligger Gammel anke å se på en løsnin i etterkant munen har lagt assen på Øyna . g for kobling restriksjoner og bort til – Det er unødv rplass brua. Øyna Syd – Kommunen møter endig at det blir til et offentlig avløpsnett, og det til grunn og i så fall om de hyttefelt har kosseg i døra har tet en kloak lagt en sjøledning viste seg at flere lagt et maksantall og dette lukter skandale k fra Hastensund som represengrunn som får lov å lang vei, og sier naboe terer så mange interessert og sjøled eiere var henge seg på. n som er svært oppgi usikkerhetsmoFor som Gunder- til hyttefeltet på over en millio ning ble al- sen n. over komm menter, når det ternativet. sier; unens håndtering tt parallelt er vel så greit å legge av En landtrasé ble Spleiselag – Hvis 50–60 hyttee saken. Han mene den på land, sier r de har null iere knythan. avvist som for kostbadiskutert og ter seg til og kontroll. slangen sprekker Denne ledningen har komm r. Forurens- under uningsmomentet Problemet er slettes nen overtatt veder – Ledningen ligger vann, da ble blir ikke lagsfritt, men der alvorlig ikke nytt. som debattert forure meget utDa en nabo søkte ville ikke på noe satt til i forhold en potensiell krise. nsning. om å knytte til dregging langs tidspunkt være Sjøareaseg til det offent let er definert som med – Hvem vet hvor bryggene. Hvis lige det er et stort polang tid det dersenpå spleiselaget, sier Gunved Kjørvik bru, kloakknettet biologisk mang et areal med tar før en lekkas tensia . l for tilkoblinger fold og er ofte je blir oppdaget. krevde Arenav kloakk dal havnestyre Kommunen på Øyna, er det Naboer vil at ledningene ble brukt som et motargument i ubegripelig at an- krevd å spleisburde for lengst ha kloakkledn at den offentlige komm nedspylt minst unen ikke har vært ingen videre 1,5 meter under dre byggesaker. e på en ledning føres vere for pådripå langs veien havbunnen. På land, sier Gund – Det er under en landledning, bakgrunn av fare fra pumpestasj ersen. lig at de kan avslutter onen Gundersen. for forurensning legge en lednin ved brua og til valgte naboen å g på toppen av Øyna i samme borre seg opp for havbunnen, når man vet at bukta å knytte seg til kloakkledning på land ved hyt- er en oppankringsbukt fra gamtefeltet. Men ett år etter ble en ny melt av. Mange fritidsbåter bruFØLG SAKEN: kloakkledning ker bukta i dag som havn, lagt i sjøen, rett spesielt forbi tidligere søker og denne om sommeren. Til alt overm ål ledningen ligger er ledningen umerk Vi har ringt avdeli nå på toppen et, det betyr ngsav sjøbunnen. at ingen båtfør ingeniør i Arend ere vet om at det al faktis – Har havnestyret kommune, Sten Terje uttalt seg i der, k ligger en avløpsledning denne saken, og Jørgensen og Havne sier han. i så har de snudd i saken fall, hvorfor Gundersen frykte Rune Hvass. Les fogd , når r hva for de satte framkrav tidligere, svarte i oppfølgerar de spør Gundersen. tiden. – Hvor mange i tirsdagens papiru tikkelen er det som er tgave.

Faks m er ra Arenda s T dende u og august

7

Planutvalget i Arendal har gitt tillatelse til riving og utbygging på boligeiendommen ”Nabben”, lengst sør på Torjusholmen,Tromøy. Fylkesutvalget må på neste møte ta stilling til om de vil påklage kommunens vedtak. Fylkesrådmannen anbefaler nettopp det med bakgrunn i husenes alder og den sjønære beliggenheten mot Galtesund. I sakspapirene kommer det fram at fylkesrådmannen mener våningshuset og bua på stedet i dag oppleves som godt utformet i forhold til terrenget og nær bebyggelse. Fylkesrådmannen mener planutvalgets vedtak er i strid med bevaringsformålet i reguleringsplanen.

5


6

KULTUR

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

REISER I GRÅTONER: Direktør ved Aust-Agder kulturhistoriske senter, Kjell Olav Masdalen, åpnet i går den store nettutstillingen ”Reiser i gråtoner”.

Fotoutstilling om samferdsel på Agder gjennom 150 år I går åpnet utstillingen ”Reiser i gråtoner”, en nettbasert fotoutstilling som viser menneskelig og maskinbasert ferdsel i ulike deler av fylket på 1800- og 1900tallet ved Aust-Agder kulturhistoriske senter.

FOTO: Utstillingen gir en liten

smakebit på de om lag 375 000 fotografiene som oppbevares ved AAks, og som nå er i ferd med å digitaliseres og tilgjengeliggjøres for et bredere publikum. Digitaliseringsarbeidet ble påbegynt i 2006 og vil trappes progressivt opp i løpet av de neste årene. Aust-Agder kultursenter er fylkesansvarlig for fotobevaring i Aust-Agder. Et av premissene for

utstillingen har vært at de indre bygdene skulle få like mye plass som den allerede sterkt eksponerte kystkulturen. – Utstillingen viser et kuriøst innblikk i de mange øyeblikkssituasjonene som er bevart i våre samlinger: Her finnes alt fra søndagskledde småpiker på dresin til maskerte ryttere i Åmlis dype skoger. På sine premisser viser fotografiene en utvikling fra reiser med egen kraft til motorisert ferdsel både på land, til vanns og i luften, noen ganger også i

kombinasjon, sa Tore Knudsen under presentasjonen av prosjektet før direktør ved AAks Kjell Olav Masdalen, formelt åpnet den unike fotoutstillingen. Han fortalte en del om bildet i seg selv, og som han sa: – Bildet er noe midt mellom det skriftlige dokumentet og selve gjenstanden, og noe av det materialet som benyttes aller mest. Han uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet som nå er påbegynt med den store nettutstillingen, og fortalte litt om hvordan

Arendalittene jobbet i høstferien Sist uke spurte vi på nett hva Arendals Tidendes lesere skulle gjøre i høstferien. Og svaret viste at de aller fleste, godt over halvparten, skulle jobbe. Her er hva de 182 som klikket på vår uhøytidelige nettmeningsmåling svarte: I HØSTFERIEN SKAL JEG:

Jobbe: ......................56, 6 prosent Slappe av hjemme: ..22, 5 prosent Hummerfiske: ............5, 5 prosent På jakt: ......................7, 7 prosent Reise: ........................7, 7 prosent

HØSTVÆRET: Natt til søndag kom årets første høststorm. Rundt 10 000 kunder ble rammet av strømbrudd langs hele kysten, og feilårsaken var hovedsakelig trær som blåste overende. Her fra Nygårdsveien på Nyli. Og med det varierende været som ellers var i høstferien, så var det kanskje ikke dumt å jobbe i høstferien likevel. Foto: Eyvind Øyraas.

den skal suppleres og videreføres. Samt at alle kan få del i en bit av den store fotosamlingen som Aust-Agder kulturhistoriske senter har.

Luftpistol på offentlig sted En 25 år gammel mann fra Arendal er tiltalt for kjøp av narkotiske stoffer og for å ha vært i besittelse av en luftpistol i sentrum.

Spyttet på politibetjent En 22 år gammel mann fra Evje er tiltalt for kjøp av narkotiske stoffer og for å ha spyttet mot en politibetjent på en celle ved Arendal politistasjon. Mannen skal også ha båret kniv på offentlig sted. Han skal i april i år ha tatt kvelertak på to jenter i sentrum og skallet den ene i ansiktsområdet, I mai skal han også ha sparket en annen mann i låret. Saken skal opp i Aust-Agder tingrett 12. desember i år.


NYHETER / POLITIKK

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Fylkeskommunen:

Budsjettendringer i videregående skole dal videregående skoler får henholdsvis 254 000 og 836 000 kroner ekstra over budsjettet.

Fylkesutvalget og fylkestinget behandler denne måneden 2. tertialrapport for Aust-Agder fylkeskommune. Her foreslås det flere endringer i budsjettene for fylkets videregående skoler. IKKE HVERDAGSKOST: Cruiseskipet ”Celebrity Solstice” fikk i helgen testet seg utenfor Tromlingene.

Testet cruisekoloss utenfor Tromlingene KOLOSS: Det nybygde skipet, som når

Det Malta-registrerte cruiseskipet ”Celebrity Solstice” testet i helgen systemer og sjøegenskaper i farvannet utenfor Tromlingene.

det er klarert skal opereres av det amerikanske cruiseselskapet Celebrity Cruises Inc, er 317 meter langt og 48 meter bredt. Skipet har en dyptgående kjøl på over 8 meter og en bygning over dekk på omkring 12 etasjer. Det er med andre ord snakk om en størrelse på skipet som en ikke så ofte ser i disse farvann. Så var det da heller ikke rart at turgåere sperret øynene opp da de fikk se kolossen manøvrere på kryss og tvers utenfor Tromøy.

Norges Idrettsforbund:

Nei til OL Det gikk som leder av Arendal Idrettsråd (AIR), Ragnar Tellefsen, ønsket: Norges Idrettsforbund (NIF) sa mandag nei til å fortsette arbeidet med søknaden om et Tromsø-OL i 2018.

ANLEGG: I lørdagens utgave av Aren-

dals Tidende gikk Tellefsen sterkt ut med bekymringer om at et OL i 2018 vil gå utover idrettsnorges evne til å bygge nye anlegg.

Flertall

Avgjørelsen ble klar mandag formiddag, på en pressekonferanse der idrettspresident Tove Paule redegjorde for idrettsstyrets syn og avgjørelse. Paule fokuserte i pressekonferansen på at NIF gjerne vil ha et OL i Norge, men at flertallet likevel sier nei til å fortsette arbeidet med å få olympiaden og paralympiaden til Tromsø i 2018. Som tungtveiende grunn nevnes de økonomiske forutsetningene.

To alternativ

de videregående skolene i Aust-Agder melder om problemer med å gå i balanse i 2008. Fylkeskommunen skriver i 2. tertialrapport at disse skolene skal følges med i tiden framover og budsjettbalanse, overskudd eller underskudd kommer en tilbake til i forbindelse med avslutningen av 2008-regnskapet.

Ny klasse

I sommer har fylkesrådmannen brukt sin fullmakt til å gjøre visse endringer i utdanningstilbudet i de videregående skolene. Linjene Vg2 arbeidsmaskiner og Vg3 anleggsmaskinoperatør på Blakstad videregående skole har ikke blitt igangsatt i høst. Det har heller ikke Vg2 produksjons- og industriteknikk ved Strømsbu videregående blitt gjort. Men på Strømsbu har derimot fylkesrådmannen opprettet en Vg2 elektrofagklasse.

Ekstra penger

planlagt (…) og vi har fått helt klare signaler fra underliggende organisasjonsledd om at vi bør trekke søknaden (…), sa Paule blant annet på pressekonferansen som NRK Sport overførte direkte. Under NIF-styrets behandling kom det fram to forslag. Det første å trekke søknaden, det andre å gå videre med søknaden og alternative finansieringsmodeller, sistnevnte aktualisert med et tilsagn fra næringsliv og andre i nord på 200 millioner kroner. Under avstemningen stemte ni for å trekke søknaden, tre for det alternative forslaget. Krever nei fra

BUDSJETTPROBLEM: Flere av

Endringene i antall grupper og linjetilbud for det skoleåret vi er inne i får dermed også budsjettmessige konsekvenser. På Blakstad foreslår fylkesrådmannen at budsjettet reduseres med cirka 500 000 kroner. På Strømsbu reduseres budsjettet med cirka 1, 6 millioner kroner. Andre videregående skoler i fylket får økt budsjett. Det gjelder Møglestu videregående i Lillesand som får om lag 1 million kroner ekstra. Tvedestrand og Setes-

Spesialundervisning

Det er et problem at flere elever fra AustAgder studerer i nabofylker, enn det er antall elever fra andre fylker som studerer i vårt fylke. I følge fylkesrådmannen forverrer dette faktum budsjettbalansen og gir merutgifter i 2008 på om lag 2,5 millioner kroner. Et annet moment som gjør at budsjettrammene må økes, er at det er flere elever med rett til spesialundervisning på de videregående skolene i Aust-Agder enn det har vært tidligere.

For mange lærere

5, 5 millioner kroner har i år vært avsatt til å dekke utgiftene til ”overtallig lærerpersonale”, det vil si lærere som har stillingsvern etter tidligere ordninger og dermed ikke kan sies opp. I høst gjelder dette cirka 20 personer. Noen av disse utfører andre oppgaver innen fylkeskommunen, og andre jobber med oppgaver skolene ellers ikke ville hatt sjansen til å se på/gjennomføre. Nå arbeider fylkeskommunen med å finne andre oppgaver til flere av de ”overtallige”.

PC-ordning

Kunnskapsløftet betyr at mange skoler må ha nye læreverk og annet utstyr. Hele 6, 3 millioner kroner er avsatt til dette i fylkets skoler. Mest får Blakstad: 2,75 millioner kroner. i tillegg ble det avsatt 2,1 millioner kroner til elev-pc-er i 2008. 700 elever har benyttet ordningen, og det er noe færre enn en regnet med på forhånd. I tillegg har pc-ene kostet mindre enn fylkeskommunen tenkte, og dermed har fylket 650 000 kroner til gode på denne posten. Finansuroen og arbeidsmarkedet spiller inn på Aust-Agder fylkeskommunes budsjetter. I 2008-budsjettet var det regnet med 600 nye lærerkontrakter. Det tallet tror nå fylkesrådmannen blir lavere, og dermed kuttes budsjettposten med 700 000 kroner.

SPORT / KUNNGJØRINGER

Arendals rep

Null penger ti l OL resentant i NIF :

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

13

I vår besøkte idretts president Tove Arendal. Samtli Paule tror et ja til ge klubbledere OL som delvis sa til å bruke ett Slutt års anleggspenge da nei betales over spillemid- Idrettspapå midler delpotten går hardt r for å utvikle OL i Troms rken på Myra vil for å stoppe de olympiske utover også få planene, Tellefsen ø. idrettsare smake skjønner

ndal. pisken dersom NIF sier – Et eksempel kan være det vil heller ja til OL, og byggingen medlem i NIF, Aslak ikke Tellefsen Heim gressban av en kunst- ha noe av: Pedersen, fra Arendal. e. Dersom den – Myra kommer koster 6 millione Tellefsen ber til å r kroner kreve Heim Pe- så så mye tippemid generes 2, 4 millione dersen stemme ler i tråd det lokale idrettsled med tippemidler. I Arendal r i at alle de andre planlagte lig- prosjekte ere har ger vi bedt om. ne vil komme allerede seks IDRETTSRÅD ET: De halvt år etter skjema og et langt bak i køen, tror – Han vet så godt møttes i Arendal han. med hvor- planlagte Rådhus. KlubbledGamle dan grasrota stiller anlegg. Hvis nå Paule har tidligere avdekseg idrettsforeninger ere i dette at vi krever et nei, til det blir et ja, kommer vi ket at hun har fått trusler Arendal Tellefsen sier fra idrettsnorge rundt var represen om at de . Lederen av AIR i bakevja med minst ti år, tert, der bak hennes rygg sier han. var også leder vil holde av Arendal et ekstraordinært Idrettsråds (AIR) møte Ragnar Tellefsen leder .

– Men tror du egentlig at ja er et alternativ reaksjonen. ? – Jeg blir forferdel – Nå har vi begynt ig forgledelig iverksetti å få til undret, men jeg har hoppet ng idretten i Arendal, innen i stolen før: For eksempe dette kan da l Paule lovet 650 knuse drømmen e for fram- lioner miltiden, mener Tellefsen til OL fra idretten, . avslutter han.

Er du 13 år og har

lyst

til å tjene litt penger? VG søndag trenger Henvendelse til: deg fra 13 år og oppover. www.md.no Tlf: 800 33399

Uakseptabel

t

– Hun fikk beskjed om hvor landet lå da hun kom, Tellefsen til avisen. sier Tidligere har Paule uttalt at idrettsforeninger landet over må finne seg tale 650 millioner i å bekroner til et eventuelt OL i Tromsø i 2018. Stemning en i norge akkurat nå idrettser negativ, ettersom siste beregning viser at idretten i landet må betale 950 millioner kroner. – Den summen uakseptabel, menerer helt Tellefsen.

Etter skjema

Han stiller nå krav

til styre-

STENGT PENGES EKK: Leder av NIF- representanten Idrettsrå Aslak Heim Pedersendet i Arendal, Ragnar Tellefsen idrettspresident , stiller fra samme by. Tove Paule og Norge Mandag faller avgjørelskrav til at OL i Tromsø vil få vite om skal bli en realitet. en Tellefsen krever idretten må åpne pengesekken og et nei fra Pedersen for .

– Anleggskos

tnadene er do blet

Aslak Heim Peders en (bildet) ville dag formiddag freikke til å stemme manda si hva han kommer g, men han bekref at kostnadsøkni ter ngen problem for idretts kan skape store norge.

– Du har ikke uttalt deg før, men vi må gjøre et forsøk, mer du til å stemme hva kom– Jeg forbehol mandag? der meg retten til å ha lest gjennom hele rapporten før jeg sier det. Men tallene, slik de ligger nå, tyder på at det kan bli vanskelig å forsvare en utgift på mange hundre millioner kroner for idretten, sier Heim Pedersen . – Idretten skal betale 22, 3 prosent nadene til et eventuel t OL i Tromsø av anleggskostdene har steget med det dobbelte i 2018. De kostnadet idretten kan betale satte vi . Smertegrensen for i NIF til 600 millione kroner. Nå er det r bekrefter Heim snakk om cirka 90 millioner kroner, Pedersen. Han tar også opp etterslep på anlegg landet rundt: et – Når idrettsan legg bygges får idrettslagene penger

når anlegget er ferdig. Allerede i dag tar dette tre-fi Dersom det blir mindre spillemid for idrettsnorge ler, blir det også re år. å dyrere da må de finansieremåtte vente på utbetalingene så lenge, man kanskje da mellomtiden selv. Og til slutt risikerer at tatt, avslutter Heimman ikke har råd til å bygge i det hele Pedersen, som at avgjørelsen kommer likevel understre ker mandag.

N 30. mars 2007 vedtok NIFs idrettsstyre at mulige søkerby Norges til OL og Paralymp Tromsø. ic i 2018 er

NIF mottok rapporte n “Kvalitetssikring om statsgaranti av søknad for beidet av Advansia OL/PL i Tromsø i 2018”, utarAS, Det Norske Samfunns- og Næringsl Veritas AS og av Finansdepartemen ivsforskning AS på oppdrag tet og Kulturmentet denne uken. Her kommer og kirkedeparteParalympics blir langt dyrere enn det fram at OL og først tenkt. N Idretten landet med/gi avkall på rundt ble først bedt om å bidra 650 millioner kroner. det om at 950 Nå snakkes millioner kroner norge. trengs fra idrettsN

N Mandag møtes nært styremøt idrettsstyret i NIF til ekstraord e for å avgjøre videre saksgang i.

– Vi er veldig bekymret for at økonomien skulle gått utover det som vi allerede har Faksimile fra 4. oktober 2008.

ENDRER BUDSJETTENE: Fylkesrådmann Arild Eielsen legger fram 2. tertialrapport for fylkespolitikerne denne måneden. Arkivfoto: Nils P. Vigerstøl.

7


8

TIRSdag 7. oktober 2008

mening / debatt

Teaterplassen - nye bygg? Den usynlige sykdommen

For mange år siden ble Gjerløws Minde møysommelig demontert for lagring. For et par år siden ble Det hvite huset på Sanden også flyttet. Vi hørte at det var meningen å gjenreise disse husene en gang. For 30 år siden ble det Lindvedske Hus gjenreist etter å ha vært lagret i 5-6 år. Flyttingen av det Lindvedske Hus må sies å ha vært meget vellykket. En gjenreising av de før nevnte hus på Teaterplassen ville utvilsomt være et positivt tilskudd til miljøet, selv om en i utgangspunktet ikke skal flytte hus. Men hva skjer nå? Agderpostens bilag forrige fredag, 26. september gir en del svar og hentydninger til videre utvikling.

Bipolare lidelser er alvorlige sykdommer med høy sykelighet og dødelighet. Sykdommene debuterer tidlig, halvparten før 19-årsalder. Diagnosen stilles gjennomsnittlig ti år etter symptomdebut. Manisk depressive har ofte høyt alkoholforbruk, opp til 20 prosent prøver å ta sitt eget liv. De opplever enorme svingninger mellom gode og vonde følelser. Det er ikke fysisk, man kan ikke peker på fingeren sin og si: Jeg slo meg med hammer, se den er blå. Vondheten er usynlig, likevel banker den løs på sjela. De er til tider oppegående og velfungerende. På legekontoret sitter de, med knyttede hender, legen ber vedkommende komme med en beskrivelse av hva som feiler dem. ”– Jeg er oppstemt og nedstemt, det svinger veldig”. Dr. allviter i hvitt svarer for ofte: ”Ja, men det er vi alle i blant”. Piller blir skrevet ut, personen er glemt. Igjen sitter en familie med en løs kanon i hjemmet som de ikke har kompetanse for å ta seg av. Virkeligheten som fortelles av ekteparet Høgstøl i dagens utgave viser at et hjelpeapparatet og mennesker med fagkunnskap som har tid nok til å utrede problemet, kan føre til at familier kan blir reddet fra den sanne død. De har fått hjelp i Arendal, det fikk de ikke på det tidligere bostedet på Ringerike. Høgstøl prøvde også å ta sitt eget liv, brakte familien inn i en gjeldskrise, utsatt sine barn for traumer. Men han er med sikkerhet ikke alene. Familien evnet til tross for sin håpløse situasjon å rope om hjelp. Et nødrop som ble hørt. De gir ros til Arendal som hjelpeenhet. Det er også viktig å skryte av tjenester når de først fungerer, for ofte er det en annen realitet som speiles. Men psykisk sykdom er fortsatt tabu. Derfor er vitnesbyrdet til familier som Høgstøl svært viktige. Andre lever i et mareritt bak lukkede dører. Hvis mørketallene noensinne skal komme for en dag, må flere våge å be om hjelp. Familien mener at nøkkelen for å komme seg ut av en evigvarende tåke er fullstendig åpenhet, men det fordrer også at hjelpeapparatet hører etter og reagerer. Det som er sikkert er at pårørende ikke må stilles til ansvar for sine egne. De har ikke fagkunnskap til å håndtere en sykdom som selv kompetente sliter med å diagnostisere. Man må sørge for at tilbudene opprettholdes, for at informasjonen kommer ut og at det snakkes åpent om hvordan psykiske lidelser herjer, også i vårt lokalsamfunn. De som lever daglig med smerten og også barna av de som er psykisk syke, trenger vern. Da er det gledelig at Høgstøl faktisk berømmer Arendal som i denne saken har vist seg som en reddende engel.

Bygget som nå er under oppføring på Teaterplassen kalles for Nye Gjerløws Minde. I avisen skrives det at dette er et ”historisk bygg” som gjenreises på Tyholmen og at det utvendig blir en kopi av det gamle. Det sier seg selv at det ikke kan være begge deler. Det kan ikke både være et originalt bygg og en kopi. Den originale Gjerløws Minde var en svær, laftet trebygning som ble møysommelig tatt ned stokk for stokk. Har sett litt på det som er satt opp, og jeg har ikke sett at det gamle tømmeret er satt opp igjen. Det står i avisen at det bygges en kopi. Da kan en ikke si at et historisk bygg gjenreises. En kopi kan heller aldri erstatte et originalt hus. Selv om det er de beste håndverkere som snekrer, vil det for alltid fremstå som noe falskt og kulissaktig.

Her er viktige prinsipielle spørsmål som en må ta stilling til. Hva er en kopi? Ønsker vi virkelig å bygge kopier av gamle hus på Tyholmen? En

endringer en kan tillate seg å gjøre. I avisen er det også bilde av Det hvite huset, slik det var når det sto borte på Sanden, og et bilde som trolig skal vise slik det blir når det er satt opp på Teaterplassen. Bildene viser tydelig at taket er løftet, trolig slik at det skal bli større takhøyde innendørs. Når huset forstørres i høyden på denne måten, kommer det fullstendig ut av proporsjonene. Huset blir ikke det samme, det ser bare rart og ukjent ut. For noen år siden var det brann i et hus i Kolbjørnsvik. Etter brannen ble taket hevet og huset er ikke lenger det samme. Her er resultatene av slik ”husforstørring” synlig for alle.

Innlegg

Altså, mine spørsmål er: Hvor mye må være beholdt av gamle materialer for at en kan kalle det gjenreising? Ønsker vi å fylle flotte tomter med kopier av gamle hus? Hvor store endringer/tilpasninger kan en tillate seg å gjøre? Hvem har ansvar for å godkjenne at ting blir gjort slik vi ser at det nå gjøres? Og til slutt, er det noen som kontrollerer at alt skjer på rett måte?

Øyvind Rosenvinge

Vi må protestere mot at det kalles ”Gjenreising av historisk bygg” når det er snakk om at det er nye bygg.

• • • •

kan også spørre seg om hvor korrekt kopien blir. Slik den nå settes opp så får bygningen det utseende som den hadde før det ble flyttet til Barbu, det er over 120 år siden. Det finnes noen gamle fotografier av huset, men jeg vil tro at konstruksjonen av kopien har skjedd på et ganske spinkelt grunnlag.

Vi må avslutte med å protestere mot at det kalles ”Gjenreising av historisk bygg” når det er snakk om at det er nye bygg. Kulturminnevernet blir da tatt til inntekt for noe de ikke står for. Det er heller tvert om, dersom det nå ligger tømmer og råtner et sted er det kulturminnevernet som blir holdt for narr.

En må også spørre seg om hvor storeInnlegg til: post@at-avis.no

Momsfritak for frivillige lag og organisasjoner Jeg er svært glad for at Høyre nå setter denne saken på dagsorden igjen, og at Høyres programkomité er klare på at de vil fjerne momsplikten for frivillige lag og organisasjoner.

til, må realiseres gjennom kommunene eller legges på is fordi innkjøpene blir 25 prosent dyrere for organisasjonene. Dersom det så settes til det offentlige

Den innsats og det engasjement som frivillig sektor representerer bidrar ikke bare til verdiskaping, men gir flotte fellesskap og skaper tilhørighet. Hver dag legges det ned tusenvis av arbeidstimer i landets over 115 000 lag og organisasjoner. Nå er det på tide å gi frivillig sektor, selve limet i samfunnet, et løft og inspirasjon ved at de ikke lenger skal arbeide dugnad for at organisasjonen skal måtte betale moms til staten. Det verste er jo at dersom kommunen, eller det private næringsliv kjøper de samme tjenester og varer får de refundert momsen! Realiteten i dagens ordning er at nyinvesteringer som medlemmene i en organisasjon kunne tenke seg å bidra

Innlegg Svein Harberg

Det holder ikke bare å snakke om frivillighetens betydning uten å sikre den økonomi.

forsvinner muligheten for og nærheten til dugnadsinnsats og gaver fra næringslivet. På denne måten bygges infrastruktur for det frivillige organisasjonsliv til en langt høyere pris enn det som hadde vært nødvendig, og det blir realisert færre gode tiltak Nå forventer jeg et felles løft. Det holder ikke bare å snakke om frivillighetens betydning uten å sikre den økonomi til opprettholde aktivitetsnivået og helst øke det. Da må det innføres ordninger som er rettferdige og som sikrer sektorens uavhengighet. Jeg forventer at de andre partiene støtter forslaget fra Høyre og at vi i behandlingen av statsbudsjettet får en avklaring på et spørsmål sittende regjering har unnlatt å behandle i de tre årene de har hatt mulighet til å gjøre noe med det! 

Innlegg til: post@at-avis.no


KULTUR / NYHETER

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Hummerjazz på Lyngør

9

Rundt 150 personer hadde trosset regn og kraftig vind og møtt opp til livlig jazz og rykende fersk fiskesuppe lørdag. – Herlig, er dommen fra, Sidsel Frøstrup som var en av gjestene fra Arendal.

HEFTIG: Primus motor er ek-

teparet Kari og Ronnie Laurendz som driver Lyngør Handelshus, eller på folkemunnet ”butikken på Lyngør”.

Entusiaster

De to driver både butikk, pensjonat og utested. Lørdag ble Pers Brygge behørig pakket inn og telt satt opp, under ble det servert dampende jazz og hjemmelaget fiskesuppe. Happeningen startet i fjor som en markering på åpning av hummerfiskesesongen. Ronnie som refererer til seg selv som en simpel ansatt av sin kone, hevder at han er den eneste på Lyngør som kun får krabber i hummersesongen, i år har han lagt inn teinene. Men han fortviler ikke av den grunn, for hele

HUMMERJAZZ: Fra hummerjazzen i helgen.

happeningen er tuftet på fascinasjonen over de sorte kardinalene i havet.

Eksotisk

– Vi fra hovedstaden synes hummerfiske er utrolig eksotisk,

det er noe helt spesielt med all spenningen knyttet til startskuddet, derfor ønsket vi å invitere entusiaster, turister så vel som fastboende til en helaften, og det var svært hyggelig at så mange fra Arendal hadde tatt turen, sier

Foto: Johan Christian Frøstrup

Laurendz som beskriver lørdagen som storveis. – Den norske jazzmusikeren Erling Wicklund, kjent fra en rekke jazzprogram på NRK, er helt rå, han hadde med seg selve

Uvær preget helga POLITI

Kabel over veien. På kystveien fikk en lastebil flerret av takluka etter at noen hadde hengt opp en elektrisk kabel over veien. Det er tydelig at kabelen var hengt opp for lavt, sies det hos politiet, som fikk beskjed om hendelsen mandag morgen. Kollisjon i Barbu Søndag ettermiddag kolliderte to biler i rundkjøringen i Barbu. Førerne kunne ikke bli enige om hvem som hadde skylden så politiet ble tilkalt. – Tjenestemennene våre måtte opptre som meglere, forteller operasjonsleder Asbjørn Enoksen. Skadeverk på bil I halvfiretiden lørdag fikk politiet melding fra en bileier i Nordåsveien i Torsbudalen. – Det var skadeverk på bilen som sto parkert. Frontruta var knust, bilen hadde bulker og det var lakkskader på karosseriet. Det ser ut til at det er stein som har blitt brukt for å utøve skadeverket, sier Neset. Uten førerkort I går kveld anmeldte politiet en 40 år gammel mann fra Arendal for å kjøre uten førerkort. Mannen ble stoppet på riksvei 410 ved Saltrød. Klipte markiser – Naturkreftene slo også til i Kirkegaten. En politipatrulje observerte i natt at markisene ved klesbutikken Corner

UVÆR: Politiet måtte klippe av flagrende markiser i uværet. Foto: Bente Harstad. og Kafe Victor hadde blåst i stykker. Politiet klipte av markisene slik at de ikke skulle knuse vinduene i bygården, forteller Neset. Stjålet bil Klokken ett kom det inn en melding til politiet om at det var en bil i grøfta på riksvei 7, i krysset ved Bjørkeliveien på Bjorbekk. – Vi er i kontakt med bileier som opplyser at da må bilen være stjålet, sier Neset. Dermed meldes bilen stjålet og kommer til rette på samme tid. Beruset gjest Like før klokken to ber et utested i Arendal politiet om hjelp til å fjerne en gjest som er til sjenanse for andre gjester. Det er en som er åpenbart beruset og lager kvalme. Han vil heller ikke høre på politiet som ber han fjerne seg, sier Neset. Dermed må den 35 år gamle mannen, som bor i Arendal, men opprinnelig er fra Litauen, tilbringe natten

kremen av musikere og vi hadde en heftig konsert. Det voldsomme været tok ikke av før vi var ferdig og godt var det at vi satt i le, sier en munter Laurendz på telefon fra Lyngør.

i drukkenskapsarresten. Han anmeldes for ordensforstyrrelse i beruset tilstand på offentlig sted, og også for ikke å ha fulgt politiets anmodning om å fjerne seg. Bråkete busspassasjer Kvart på tre i natt ringte en bussjåfør til politiet. Han hadde problem med en bråkete ungdom i bussen i området ved Strømmen. Da ungdommen så at sjåføren ringte til politiet stakk han fra bussen. Ringte om sjekte En drosjesjåfør tok kontakt med politiet i 11-tiden. Han meldte fra om en tresjekte som drev i Krøgenesbukta. – Politiet har vært borte og undersøkt og det viste seg at det så ut som om sjekta hadde slitt seg, men i følge patruljen ligger den helt greit festa.

BRANNVESENET

Brannvesenet måtte lørdag rykke ut til en pipebrann på Nedenes.

REDNINGSSKØYTA

Lørdagens uvær medførte noen oppdrag for redningsskøyta, om kvelden måtte de ta seg av en lekter, eller såkalt partyplatform, som hadde slitt seg nede ved Havstad, Denne ble tauet opp til Vindholmen og ble fortøyd der. Litt senere måtte de rykke ut til en båt i Galtesund ved Sagholmen der en båt hadde fått tauet fra moringen i propellen. Her måtte mannskapet på ”Odd Fellow” hoppe i sjøen og kutte løs den 48 fot store båten før den ble tauet inn til gjestehavna.


10

kultur / politikk

TIRSdag 7. oktober 2008

Eydehavn museets høstprogram Eydehavn museets styre inviterer til temakvelder i museet hver høst og vår.

Tirsdag 2. desember: Bjørg Fjærbu innleder: Minner og milepæler fra et liv i skolen, speideren, bedehuset og historielaget.

Hensikten er å møtes rundt et tema på en uformell måte med en god samtale over kaffe og vafler. Hver gang er det en person som er særskilt invitert til å holde en kort innledning som utgangspunkt for hyggelig sosialt samvær med mening. Nestleder i styret Jan Arild Andersen er vert. Gratis inngang og salg av kaffe og vafler hver gang.

Høyt opptak

Tirsdag 21. oktober: Robert Solli Hansen innleder: Faglig tillitsvalgt og kristenleder i en brytningstid.

Mange klare for Frivillighetsdagen Siste frist for å melde deg og din forening, lag eller foretak på til Frivillighetsdagen i Kulturhuset 1. november, er 10. oktober. Her er hele lista over dem som var påmeldt til arrangementet per 30. september: Foreningen Norden, LMS Arendal,Tromøy 2 KFUK/KFUM Speidergruppe, Norsk Tourette Forening Agder,Arendal Livredningsklubb, Hoves Venner, Arendal Venstre, Fortidsminneforeningen, Tangoentusiastene Arendal, Senior MC Aust-Agder, Hisøy Frivillighetssentral, Fresh on The Floor, AOT, Pensjonistpartiet,Arendal Nei til EU, Leve- landsforeningen for etterlatte ved selvmord, NB Radio, Norsk Cøliakiforening, Gi med hjertet - bli en venn i nøden, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ensliges Landsforbund, Arendal Normisjon - Havstad Bedehus, Norges M-E forening, Kulturskolen, D/S Pelle, Arendal-Grimstad Soroptimistklubb, Norsk Ornitologisk forening, I.K. Grane, Flosta Historielag, Europabevegelsen, Norsk Thyreoidesforbund (stoffskifte), Kiwanis Club Arendal, NFU Norsk forbund for funksjonshemmede, Viseklubben OSS, Friskis & Svettis, Stiftelsen Kløckers Hus, Arendal Y's Men Club, Tromøy Frivillighetssentral, Arendal og Grimstad Malerklubb,Arendal Borgerlige Militaire, Hisøy Frivillighetssentral og Nidelv Ungdomslag.  (Noen av foreningsnavnene er forkortet).

Fylkesutvalget Saker som behandles onsdag 21. oktober

Fylket får vei-ansvar

”Høring av forslag til klassifisering av øvrige riksveger ved gjennomføring av forvaltningsreformen” er det lange navnet på en sak som fylkestinget får 21. oktober. Saken handler om at fylkeskommunene overtar ansvaret for en god del av riksveinettet. Grunnen til at saken kommer er at

Stortinget har sagt at ansvaret for det vesentligste av riksveier og riksvegferjesamband fra 1. januar 2010 overføres fra staten til regionalt folkevalgt nivå. Stamveiene skal fremdeles være statens ansvar. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget sier ja til å overta de aktuelle veiene, som i Aust-Agder vil være alle riksveier unntatt E18 og Riksvei 9. Men fylkesrådmannen skriver også i innstillingen at ansvaret kan bli en stor utfordring, ettersom staten ikke har gitt noen tydelige signaler om hvilke økonomiske rammer det nye ansvaret gir.

Regjeringen vil øke opptaket ved Politihøgskolen til 552 studenter i 2009. – I løpet av denne stortingsperioden vil det bli utdannet 1 776 politistudenter, over 600 flere enn i forrige periode, sier justisminister Knut Storberget. De siste to årene har det blitt tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. Nå foreslår regjeringen å øke opptaket på 432 til rekordhøye 552 studenter i 2009.

Tirsdag 7. oktober: Helga Lid Ball innleder: I samfunnets tjeneste. Minner og milepæler.

Tirsdag 4. november: Leif Svendsen og Kåre Engbråthen innleder: Eydehavn museets fødsel fra slutten av 70-tallet og utviklingen fram til i dag. Hvor står vi? Veien videre.

Flere politistudenter

TREFFSTED: Eydehavn museet er et trivelig lokalhistorisk treffsted, nå venter nye hyggekvelder med faglig innhold utover høsten.

Quiz på Barrique Fredagsquizen på nå nedlagte Grand Scene ble en populær happening. Mats Aronsen med flere har opplagt fått quizabstinens, for nå startes det opp en ny fredagsquiz, denne gangen på Barrique.

SPØRSMÅL OG KONSERT: Det var med tungt hjerte

Canal Streets festivalsjef Aronsen måtte se at Grand Scene ble lagt ned. Dermed forsvant også quizen som ble arrangert annenhver fredag. Men nå gjenoppstår altså quizen, og det med samme quizvert som før: Frode Normann Olsen. Første quiz går av stabelen allerede til fredag. Også etter quizen følger man tradisjonen: Det blir konsert etter at vinnere og tapere er utropt.

Kunst til folket

Fylkesrådmannen foreslår at politikerne øker prosentsatsen til kunstnerisk utsmykking i fylkeskommunale. I dag brukes 0, 5 prosent av den totale kostnadsrammen for bygg i fylkeskommunal regi til kunst og/eller utsmykking. Fylkesrådmannen foreslår at andelen økes til 1 prosent. ”Kunsten angår alle ved at den begeistrer, utfordrer eller provoserer. Kunsten er viktig for den kreative utfoldelse og for utvikling på de fleste felt og kunstnerisk utsmykking er en måte å bidra til at kunstnere

kan ha anledning til å utøve sin kunst”, skrives det i saken. Et argument for å øke satsen er altså å gi lokal kunstnere arbeidsoppgaver. Aust-Agder fylkeskommune står overfor to nye, store utbyggingsprosjekter: Den videregående skolen på Myra og utvidelsen av AustAgder kulturhistoriske senter (AAks). For skolen blir da cirka 5 millioner kroner brukt til kunstnerisk utsmykking med den nye prosentsatsen, for AAks blir summen 2, 8 millioner. ”Utsmykkingsregelen” gjelder ikke rent tekniske- eller rene utomhusanlegg.

– Dette er det høyeste opptaket av studenter ved Politihøgskolen noensinne. Det er bare ved å utdanne flere politifolk at vi kan oppfylle løftet i Soria Moria-erklæringen om et nært og sterkt politi, sier Storberget. For at Politihøgskolen skal ha kapasitet til å ta imot det høye antallet nye studenter, foreslår regjeringen å øke budsjettet til skolen med 30 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008. For at Politihøgskolen allerede i 2009 skal kunne utdanne så mange, vil kapasiteten på kort sikt økes ved eksisterende avdelinger ved Politihøgskolen i Oslo og Bodø. I tillegg skal Politihøgskolens kurs- og øvingssenter i Kongsvinger bygges ut.

Bemanning

Politidirektoratet har utredet politiets bemannings- og kompetansebehov frem mot 2020. Utredningen konkluderer med at det er behov for å øke antall polititjenestemenn med 2 700 og antall sivilt ansatte med 1 000 innen 2020. Gjennom det høye opptaket på Politihøgskolen og bemanningsøkningen i politiet følger regjeringen anbefalingene i Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020”.

Penger til kammermusikk

Fylkesrådmannen ønsker at Risør kammermusikkfest skal få enda mer forutsigbarhet. Derfor foreslås det at Aust-Agder fylkeskommune inngår en samarbeidsavtale med Risør kommune om den sommerlige og årlige kammermusikkfestivalen. Avtalen innebærer at Risør og fylkeskommunen forplikter seg til å dekke 40 prosent av den offentlige bevilgningen som årlig kommer. Dette vil, sammen med statstilskudd, gi 2 millioner kroner årlig i driftstilskudd til Risør kammermusikkfest.


annonse

TIRSdag 7. oktober 2008

11


12

NYHETER

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Solidarisk vaffel til 6000 kroner

PÅ SENTRUMSSTAND: AUF solgte vafler uten fastsatt pris, det var opp til kunden å bestemme hva slags bidrag som skulle gis til Regnskogfondet. Ordfører Torill R. Larsen og kommunen kjøpte en vaffel for 6000 kroner. – Fylkets dyreste til nå, smilte hun. Her sammen med, f.h., kampanjeleder Lars Marius Nilsen, Preben Værholm, Kristine Hallingstad, Ada Torvik Gunleiksrud og Alexander Huth.

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) har for tiden en landsdekkende kampanje der de samler inn penger til Regnskogfondet.

INNFALL: AUF i Aust-Agder er intet unntak. Fredag var medlemmer fra ungdomspartiet på plass med vafler og solidarisk

budskap på Kanalplassen. – Vi har sendt ut brev til ordførere, politiske partier og bedriftseiere i Aust-Agder der vi ber om støtte til kampanjen ”Redd Regnskogen”.

Urbefolkning

Målet er å samle inn penger til vern av regnskog i Indonesia, forteller fylkessekretær Alexander Huth. Hogst og brenning av regnskog regnes som den nest største årsaken til klimautslipp. – Men regnskogen er også hjem for over 1000 urbefolkningsgrupper, og halvparten av alle jordas arter befinner seg i regnskogen, kan AUF-gjengen fortelle.

Åpner lommeboka

I Arendal kommune har ordfører Torill R. Larsen, Ap, fått brevet fra AUF. Fredag var hun på plass for å gi sitt bidrag til kampanjen fra kommunen: 6000 kroner. Ordføreren var storfornøyd med de unge partifellenes engasjement: – AUF er flinke til å være synlige i samfunnet, og nå samler de inn til noe som er veldig viktig. Bedriftene i vår region har blitt flinkere til å ta hensyn til regnskogen, men det er fremdeles viktig å minne de på problematikken. Nå håper jeg også ordførerkollegaene mine i hele fylket også

stiller opp og åpner lommeboka, smiler ordføreren.

Lokalt

– Ja, for dette er en sak som burde interessere alle, uansett parti, mener fylkesleder i AUF, Kristine Hallingstad. – Alle snakker om miljøet, men nå har de sjansen til å faktisk gjøre noe med det, føyer Huth til. Sammen med AUF-ere over hele landet skal de to holde kampanjen i gang til landsmøtet i midten av måneden. Til nå har det vært holdt lokale arrangement i Lillesand og Grimstad, i tillegg til Arendal. – Men det er flott at dere får

det første bidraget i Arendal, som jo er fylkets miljøby nummer en, reklamerte ordføreren fornøyd.

Samvittighet

AUF-gjengen mener kampanjen er en glimrende mulighet for ”miljøsyndende” bedrifter til å lette samvittigheten: ”Mange bedrifter har engasjement i land som sliter med store miljøproblemer, og noen av dem handler til og med med useriøse selgere av miljøfiendtlige varer. AUF i Aust-Agder tilbyr derfor deres bedrift å lette på samvittigheten ved å gi en pengegave til Regnskogfondet”, skrives det i brevet AUF har sendt ut.

Roste NorStar Boat Da bystyret i september var på befaring hos NorStar Boat på Krøgenes spurte Line Haugland, Ap, om bedriften brukte teak eller annet regnskogtømmer i sine båter.

ANSVAR: Administrerende direktør Tom Torgersen tok spørsmålet

på strak arm, og fortalte at det i hans bedrift blir brukt mindre og mindre produkter fra regnskogen: – Vi har tatt inn over oss problematikken og har nå kun en båt der vi benytter teak. Og der er det kun på stupebrettet bak på båten. På sikt kommer vi til å gå helt over til andre tretyper, som kirsebær og eik, fortalte han bystyret og Haugland. Ap-representanten var fornøyd med svaret: – Det er flott at en lokal produsent tar ansvar! Nå håper jeg bare at enda flere forbrukere og båtkjøpere også stiller krav til produkter de kjøper, sa Haugland. FORNØYD: Line Haugland foran en av båtene i NorStars utstillingshall, der badeplattformen ikke er i teak, men i norsk tre.


KULTUR

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

13

Lørdagsgodt for store og små ”Bare spill, for swingende” er et musikalsk konsept i Café Buen i Kulturhuset som arrangeres hver lørdag.

KONSERT: Men også før

det svingende konseptet inntar den lille scenen på Buen er det underholdning fra scenen. Hver lørdag formiddag står en kafékonsert på programmet. I helgen var det Arendal Veterankorps som spilte.

Uformelt

Klokken tre var det klart for en ny musikalsk runde. Tom Rudi Torjussen satt bak trommene, Rasmus Solem ved pianoet og Ole ”Kelly” Kvamme trakterte bassen. – Den første sangen vi skal spille heter ”Quiet now”, men det er ikke ment til dere, smilte Kvamme og satte i gang trioen. For på Bare spill, for swingende skal det være en avslappet stemning, det er lov å snakke med sidemannen, ta med ei avis eller bare sitte og lytte.

Imponerer

Og akkurat det var det mange som ville: Deler av Kulturhusets vestibyle ble tatt i bruk som kafélokale for å få plass til alle. Alderspennet skal man heller ikke klage på. Her ble det observert musikkglade fra sju måneder til sytti år. De tre musikerne som starter sesjonen imponerer, som vanlig, enten det er instrumental musikk, eller Solem synger med. Men ekstra imponerende er det

også at vi i ”lille” Arendal har slik en trio. Og da menes ikke kun det musikalske, men også evnen til å dra konsepter som dette i gang. – Dere blir aldri kvitt oss, smilte Kvamme etter å ha presentert ”byorkesteret”, men godt er da det!

middagen er å invitere både ”nye og gamle” musikere til samspill på scenen. Alt i alt er det bare å slå fast at dette konseptet er utsøkt til lørdagskaffen. At Buen

Svinget

Første gjest denne lørdagen var sangerinnen Ellen Hammering. Hun er et nytt og spennende navn med en særegen og karakteristisk stemme som passer godt inn i konseptet. Undertegnede var ikke helt begeistret for låtvalget, blant annet Sting-sviskene ”Englishman in New York” og ”Fields of gold” i jazzinnpakning, men det går mer på journalistens smak enn musikkens kvalitet. Andre gjest på den lille sorte plattingen var Morten Rognmo. Han dro ettermiddagen i en mer bluesa retning og fikk god respons på sangen. Han fikk til og med svingfoten i gang hos noen unge publikummere, som brukte plassen foran scenen til litt dans. Inger Marie Gundersen dro også en låt, og Knut Hegland overtok for Solem på piano på konsertens siste del.

Pustepause

Denne lørdagen var det mest jazz det gikk i, til undertegnedes fornøyelse. Men i prinsippet er det åpent for all slags musikk på scenen. Ønsker du å delta musikalsk selv, er det bare å møte opp, for målet med den swingende etter-

SPILTE FOR SWINGENDE: Morten Rognmos sang fikk unge musikkelskere til å svinge seg foran scenen.

Temperamentsfull høstmusikk Denne høsten er A Corda klar for presentasjon av sin nye CD med spansk og latinamerikansk musikk. Det blir også sigøynertoner. Dansende, vakker, smilende, virtuos musikk. Dampende av sjel og temperament.

UNIK DUO: A Corda består av salen i Moskva og Rudolfinum Birgitte Stærnes, fiolin, og Martin Haug, gitar. En unik duo i norsk sammenheng som har eksistert siden 1997.

Fra 2007 er de som eneste klassiske duo på Norsk kulturråds ensembleliste. Playera presenterer fyrrige og iørefallende stykker i nye arrangementer. Fiolin-gitar gir musikken en annen dimensjon, et annet klangbilde, enn det originale. A Cordas konsertmeritter spenner fra norske festivaler til de store konsertarenaene internasjonalt, som Rachmaninov-

i Praha.

STED: Arendal Kulturhus, TID: Onsdag 8. oktober kl. 19.00

A CORDA: Birgitte Stærnes, fiolin og Martin Haug, gitar.

ligger i hjertet av byen er heller ingen ulempe: Diplomatisk plassert mellom handlegatene og Amfi Arena. Bare spill, for swingende anbefales på det varmeste

til små og store som trenger en pause fra lørdagshandelen eller en kaffepause midt i helga. Definitivt uformelt, men langt fra uproft.


14

KULTUR

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Telegrafistliv – i bokform Skolehistorie Den mer faglige delen av boken bringer leserne med gjennom Sjømannsskolens historie, fra stiftelsen i 1908 med lokaler i den gamle folkeskolen i Barbu, med påmalte bokstaver: ”Arendal off. Sjømannsskole”. Skolebygningen lå inneklemt mellom jernbanesporet og Hulveien, til etableringen på Fløyheia og rommet en skipperklasse, to styrmannsklasser og en radioklasse.

Radioskolen i Arendal, eller telegrafistskolen som den ble kalt til daglig, var ett av de mange tilbudene ved daværende Sjømannsskolen. Forfatteren Mauritz Sundt Mortensen har fulgt livet ved skolen, flyttet skolen inn i den og senere telegrafistens nyeI 1957 og flotte ”Sjømannsskolen” – eller ”gnistens” – liv på Fløyheia, som senere ble omute på verdenshavene. døpt til De maritime skoler. Møte med Arendal TELEGRAFIST: Som han skriver i forordet, Mauritz Sund Mortensen, skipsradiotelegrafisten var en viktig offiser om bord i skip. Men epoken varte ikke i mer enn rundt 50 år av hele vår lange sjøfartshistorie.

Teknologi Det var datidens nye teknologi som skapte yrket like etter forrige århundreskifte, før ny kommunikasjonsteknologi igjen satte radiotelegrafisten på land. Mortensen var selv radiotelegrafist og tok utdannelsen ved Sjømannsskolen i Arendal. Derfor kjenner han både skolemiljøet og yrket fra innsiden, og i boken sin skriver han levende og godt om sitt møte med både Arendal og radioskolen. Han innleder med å skildre kontraster: – De av oss som var vokst opp på landet hvor vi hjalp bøndene med å luke ugress, plukke poteter og kjøre gamp, var opp i under over å få oppleve Arendal, hvor havnen var full av store og små fartøyer…

Forfatterens møte med både Arendal og radioskolen var i 1953 da han som 17-åring kom hit fra Gjøvik. Sammen med elever fra hele landet. Deretter forteller han om skolehverdagen, og om hybellivet og ungdomstid for øvrig. Her ligger det usedvanlig mye godt lokalstoff om Arendals nære historie, som det ellers er skrevet lite om. Deretter lar han leserne få et gløtt inn i datidens mystiske elektroniske verden som gjorde det mulig for et skip ute på verdenshavene å ha kontakt med omverdenen, og om hvordan dette eventyrlige yrket utviklet seg, både teknologisk og oppgavemessig. Ganske tidlig ble radiotelegrafist også et kvinneyrke, stadig flere jenter tok telegrafisteksamen og dro i utenriksfart.

Ut i verden Etter at Mortensen har presentert sine lærere, medelever, teknologi og fag for øvrig, drar han fortellingen sin ut i verden. Han skriver opp egne og andres opplevelse om bord som radiote-

FLOTT BOK: Telegrafist, forfatter og journalist Mauritz Sundt Mortensen med sin nye og flotte bok som samtidig er en god lokalhistorisk forteller om og fra Arendal. Og ikke minst, norske unge sjømenns møte med den store verden utenfor. FOTO: Bente Harstad

legrafist, han skildrer fremmede himmelstrøk fra hvalfangst til dagliglivet i handelsflåten og skriver på den måten et interessant kapittel fra nasjonal, men

først og fremst lokal sjøfartshistorie. Forfatteren er selv medlem av Arendal Sjømandsforening, hvor

SISTE ELEV: Ellen Omdalsmoen fra Hisøy var elev i den aller siste klassen som tok eksamen som radiotelegrafist i Arendal i1982. Her fotografert i radiorommet om bord på M/S Polycrusader.

SISTE LÆRER: Richard Folden ble den siste morse- og radiolærer ved Arendal Navigasjons- og Radioskole.

han har hentet mye av kilematerialet og opplysningene fra. Boken hans er også rikt illustrert med bilder fra både eldre og nyere tid.


NYHETER

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Kampen tilbake til livet

Han har vært kasteball i systemet i 10 år. Feildiagnostisering og påfølgende feilmedisinering sendte Oddvar Høgstøl ut i et rusmareritt. Han fikk sparken som fengselsbetjent og mistet lappen etter at han kjørte ruset i Kristiansand. På ”oppturer” shoppet han vilt. I 2004 kjøpte han fire biler og en cabincruiser og kjøpegalskapen bare fortsatte. Milliongjeld brakte familien hans inn i en evigvarende og prekær økonomisk krise. Høgstøl prøvde å ta sitt eget liv, det var kona som fant ham. To barn vokste opp i et mareritt, men i en åpenhet om at ”pappa er syk”. Et ultimatum fra kona førte til at han la seg selv inn 10. juni i 2006 ved Sørlandets Sykehus HF i Arendal. Der fikk han hjelp, fikk diagnosen Bipolar lidelse kjent som manisk depressiv, ble medisinert med Litium og ved hjelp av et sterkt hjelpeapparat begynte veien tilbake ut av tåka. Nå forteller ektepartet sin sterke historie for å hjelpe andre.

15


16

NYHETER

TIRSdag 7. oktober 2008

Når sykdommen t – Det sitter mange der hjemme og skammer seg. De vet ikke hva de feiler, de er bare ikke på lag, har angst, sier Oddvar Høstøl som nå sitter i styret for Mental Helse i Arendal. Han vet hva det vil si å være psykisk syk. Det gjør kona hans også. Hun har vært gift med sykdommen og levd gjennom et mareritt i årevis.

– Jeg har alltid vært åpen om hvordan det var hjemme hos oss til fagpersonell, til naboer derimot ble jeg en mester i å late som at alt var helt greit. Det var ikke det, sier kona. Men mannen Oddvar Høgstøl trodde alt var ok. Han har feid inn og ut av systemet i 10 år. Det hele løsna i 2006 da han la seg inn 10. juni ved Sørlandets Sykehus HF i Arendal.

Dopa hele tiden

Han har blitt tvangsinnlagt to ganger tidligere, kona undertegnet selv dokumentene og fikk politiet til å hente ham i eget hjem. Men han manipulerte seg ut av det og helsepersonell skrev han ut dagen etter, uten å si ifra til pårørende.   – Det orker jeg ikke å gjøre en gang til. Jeg prøvde å beskytte mannen min og familien, gi ham hjelp. Igjen fikk jeg ingenting, de slapp ham løs uten å si ifra engang, sier hun fortvilet.   På Ringerike i Buskerud kommune der de bodde fikk ikke Høgstøl hjelp. Han ble feilmedisinert, det sendte ham ut i det kona refererer til som et rusmareritt. Mannen er som de fleste andre med samme lidelse, arvelig belastet. ­­  – Tiden gikk. Først ble han innlagt og katalogisert under personlighetsforstyrrelse, fikk avhengighetsskapende tabletter som Sobril for neuroser og psykosomatiske lidelser og sovemiddelet Imovane, til slutt gikk han dopa hele tiden.   – Det var et evigvarende mareritt som man aldri våknet opp fra. Jeg tenkte hele tiden at det ble nok bedre. Først kunne jeg telle flere gode dager enn de onde. Men de tre siste åra fram til 2006 og tvangsinnleggelsen levde jeg i et vakuum, sier kona.

Ser ikke mennesket

– Det begynte med sovetabletter, så økte de dosen. Etter en prolaps fikk jeg smerter i ryggen, de skrev ut ny medisinering og så bare økte det på. Det er veldig lett å gi piller, men det er vanskelig å diagnostisere. Leger skriver ut piller for fort, for mye

og sender vedkommende hjem, sier Høgstøl.   – Fastleger har ofte ikke tid nok til å ta problemet og mennesket på alvor, mener kona.   Møtet med fastlege i Arendal derimot var en stor positiv overraskelse, tilføyer mannen.   Møtet med fagpersonell på Ringerike var ikke en positiv opplevelse for familien.   – Han manipulerte psykiateren rundt lillefingeren, når jeg nevnte dette i en samtale med henne fikk jeg beskjed om å sørge for at mannen min møtte opp rusfri på møtene. Hun påla meg ansvaret. Hvordan kan jeg med to barn og full jobb sørge for det, uten fagkunnskap, spør hun.   Det ble verre og verre.   – Jeg mistet jobben som fengselsbetjent også. Kjørte rusa, mistet lappen og ble oppsagt. Jeg nektet selvfølgelig for alt. Det var kona som måtte hente meg, forteller han.

Gjeldskrise

Nedturene var mange, men familien røk ille ut også når Høgstøl var ”på topp”, for da shoppet han, hamstret vilt. Biler og båter.   I 2006 kjøpte han fire biler og en cabincruiser og brakte familien sin inn i en evigvarende og prekær økonomisk krise.   – Det var forferdelig, ennå får jeg helt panikk hvis det kommer en bok i posten jeg ikke har ”godkjent”. Jeg kan bli helt hysterisk hvis jeg finner hans søketreff på finn.no på dataen, det får angsten tilbake, sier hun.   To barn har også levd med sykdommen til pappaen sin.   – Jeg var nok dum nok til å la han ta seg av dem alene av og til. Men vi hadde for det meste dagmamma, selv når han var hjemme. Av og til kom jeg hjem og ungene var på sjølvstyr. Jeg visste aldri hva som venta meg, forteller kona som også har opplevd at ektemannen har prøvd å ta sitt eget liv.   – Da var heldigvis ikke ungene der, men minnet i meg er etset inn for all fremtid, sier hun.

Snakk om lidelsen

– Vår yngste datter kan ikke huske annet enn at pappaen hen-

De tre siste åra fram til 2006 og tvangsinnleggelsen levde jeg i et vakuum. - Pårørende

nes har vært syk, men den eldste husker en frisk pappa og det er på mange måter mye verre. Hun ble stille, gjemte følelsene, men da vi kom til Arendal fikk barna enormt god hjelp, sier hun.   – Vi ringte rundt og sa som det var. Barna har ikke en psykisk lidelse, men pappaen deres har det, sier kona.   Spørsmålene resulterte i et tilbud om samtalegruppe for barn der mor og/eller far er psykisk syk eller rusmisbruker som Arendal kommune driver. De to som står for tilbudet har tatt videreutdanning i Organisasjonen Voksne for Barn innen temaet.   – Vårt eldste barn var stille, hun fikk ikke pratet om det og hun har traumer. I Arendal fikk hun hjelp til å se at andre barn også opplever det samme, hun har fått støtte og mulighet for å snakke om det. For i likhet med

meg ble hun en mester i å skjule sannheten for andre, sier moren som kommer med råd: Snakk om problemet åpenlyst og finn hjelp, sier hun og berømmer Helsedirektoratet for deres siste kampanje.   – Alle tror at de ikke kjenner noen med psykiske lidelser, men alle gjør det, sier hun med trygghet i stemmen.

Nådde bunnen

– Jeg innså virkelig ikke galskapen i dette, sier Høgstøl. Men til slutt var det konas ultimatum som vekket han.   – Jeg sa at han ikke hadde noen kone eller unger lengre. Det var nok, for mange år, for mye smerte.   – På en eller annen måte forsto jeg at bunnen var nådd. Jeg tvangsinnla meg på sykehuset i Arendal i 2006 og de

var fantastiske her oppe, sier Høgstøl.   På psykiatrisk avdeling i Arendal på A-fløyen ble han møtt av forståelse.   – Jeg fikk en fantastisk hjelp og ble sendt til det tidligere behandlingsstedet Egra i Grimstad, som styret for Sørlandet sykehus vedtok å legge ned i 2004. Familien fikk gjennom Arendal Misjonskirke hjelp av en gjeldskoordinator som solgte unna det Høgstøl hadde kjøpt på sine ”oppturer”. Det var snakk om millioner. Gjennom støtteapparat ble en plan iverksatt for å bringe familien ut av tåka.   Det går bedre nå, riktig medisinering og diagnose, et støtteapparat som fungerer, gjør at hverdagen til familien er tilnærmet normal.   De to berømmer både skole, helsesøster, fastlege, psykiatrisk


NYHETER

tar kontrollen VIL HJELPE ANDRE: Oddvar Høgstøl har gjennom et hjelpeapparat som fungerer og konas evigvarende og beskyttende armer klart å komme seg ut av tåka. Nå lever familien et tilnærmet normalt liv. De håper deres historie kan hjelpe andre familier som sliter med en hverdag der en eller flere av familiemedlemmene er rammet av psykiske lidelser, kan få kraft til å strekke ut hendene etter hjelp.

Mental Helse Norge: Døgnåpen hjelpetelefon: 810 30 030 Nettlinker: www.mentalhelse.no Rådet for psykisk helse www.psykisk.org Interaktiv nettside for barn av psykisk syke foreldre www.morild.org Landsforeningen for pårørende innen psykiatri: www.Ipp.no Voksne for barn www.vfb.no Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder (DPS Aust-Agder) Akutteam: 37 01 44 90 eller mobil 97 77 70 00 Døgnpost Arendal, Bjorbekk, Arendal Tlf. 37 07 56 90 Døgnpost Byglandsfjord, Byglandsfjord Tlf. 37 93 46 80 Poliklinikk Øst, base i Tvedestrand Tlf 95 21 60 00 Dekker kommunene Åmli,Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand

TILBUD:

sykepleier og spesielt sykehuset i Arendal for trygghet og hjelp.

Smertelig erfaring

Det kan være snakk om justering av medisinering opp til to ganger i året. Da drar han til Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder (DPS Aust-Agder) avdeling Byglandsfjord. – Den tiden han justerer tablettene er fryktelig. Jeg er ikke lege og kan ikke være opp hver natt og ta meg av han når han føler at han dør. På Byglandsfjord har de fagkompetanse og vet hvordan de skal ta seg av ham når bivirkningene kommer. Det blir en planlagt innleggelse vi er forberedt på, og det har fungert veldig bra, sier kona som med frykt ser på forslaget om å legge ned tilbudet. Da er det kun Bjorbekk igjen og de opererer med 1 ukeplass i slengen.

–Det er altfor kort tid, sier kona som vet hva slags utfordring mannen representerer. Utfordringen for mange familier i lik situasjon tror de er evnen til å få informasjon om de ulike tilbudene man trenger når livet blir ufremkommelig. – For noen er det lettere å gi opp, hive innpå en valium og legge seg på sofaen, sier Høgstøl. De ser på hverandre. Smiler, det er håp. Ektefellen er klar over hva kona har måttet gå gjennom og er ydmyk i forhold til hva han har forårsaket av smerte gjennom sin sykdom. Han skylder henne alt, for det er gjennom konas kjærlighet han ble tvunget til å ta grep. – Det er årelange tillitsbrudd som må bygges opp igjen, men vi må gå veien sammen videre. Vi er en familie, avslutter kona.

Tredje etasje er et treffsted i Arendal som tilbyr mye informasjon, trim, spill, hobbykrok, kafeteria. Bingo, turer, kurs, åpent på julaften, temakvelder og tilbyr ”Like menn”, en hjelpende hånd der man får en person med seg til legekontor og lignende, en venn når du trenger det. Tre ansatte har både tid og interesse for å slå av en prat. Man kan stikke innom etter behov og det er tilrettelagt for rullestolbrukere. Leder av senteret heter Evy Finstad. Morten Gård er leder av Mental Helse i Arendal. TLF TREDJE ETASJE: 37 02 82 66 MENTAL HELSE I ARENDAL: 37 02 49 50

PROGRAM:

Verdensdagen psykisk helse 10. oktober: ”Livet går opp og ned - Snakk om det” 11.00-17.00 Stand på Sam Eydes plass. 15.00 Fresh on the floor, breakdance. 16.00 Kosovaria, Jugoslavisk folkedans Fra 7. oktober til 10. oktober vises fotoutstilling ved Tore Frivoll Larsen I Arendal Kultur og Rådhus. Ansvarlige arrangører: Arendal kommune i samarbeid med Mental Hels, LEVE, LPP, LKM og Sshf.

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

17

Bipolar lidelse, tidligere kalt maniskdepressiv sykdom, rammer 4-5 prosent av befolkningen. ■ 200 000 norske menn og kvinner må leve med den kompleks og mangeartede sykdommen. ■ I den maniske fasen er man gjerne svært oppstemt, sover lite og er i fare for å miste kontrollen over sine handlinger. Typiske symptomer på mani: Oppstemthet, selvsikkerhet, søvnløshet, irritabilitet, høyt aktivitetsnivå, impulsivitet, dårlig dømmekraft, voldsom oppførsel. ■ De depressive periodene kan gi nedstemthet, dårlig appetitt, angst, pessimisme, trøtthet, likegyldighet, konsentrasjonsproblemer, innesluttethet og selvmordstanker. ■ Svingningene i stemningsleie er ofte uforutsigbare og uregelmessige, og mellom svingningene kan man ha lange perioder med normal tilstand. Bipolare lidelser er i høy grad underdiagnostisert. Ofte kan bipolare lidelser feildiagnostiseres som depresjoner, men også angst, panikkangst og personlighetsforstyrrelse er vanlige feildiagnoser. Feil diagnose fører med seg feil medisinering. Behandlingen av bipolare lidelser består av medikamenter og samtaler med pasient og familie med tanke på å lære å mestre stressituasjoner og sykdommen bedre. Ubehandlet er prognosen dårlig. 20 prosent av de som lider av bipolare lidelser har forsøkt å ta sitt eget liv. Sykdommen behandles med jevn medisinering og personer med bipolare lidelser kan fungere godt dersom behandlingen er vellykket. Bipolar lidelse er i stor grad genetisk bestemt.Ytre faktorer som stress, redusert søvn, uregelmessig livsførsel og bruk av rusmidler kan utløse sykdommen hos disponerte personer. Ofte finner man slektninger som også har samme lidelse. ■ Barn og unge ■ Bipolar spektrum-lidelser er vanskelige å oppdage hos barn og ungdom, avgrensningen mot andre psykiske lidelser er til dels uklar. Ubehandlede bipolare lidelser har imidlertid såpass alvorlige komplikasjoner at en vente-og-se-holdning er etisk betenkelig.Tilstanden bør has i mente ved en rekke problemer hos barn og ungdom som depresjon, AD/HD, atferdsproblemer, irritabilitet, sinneanfall, traumatisering og angst, særlig hvis det er alvorlig psykiatrisk sykdom eller rusmisbruk i familien. Ofte må man følge pasienten over noe tid før sikker diagnose stilles, dagbok for humørsvingninger er meget nyttig. Diagnostikk og behandling av disse lidelsene er en spesialistoppgave. Foreldre til barn med bipolare lidelser beskriver symptomer hos barna før treårsalder - søvnvansker, humørsvingninger, sinne, uro og angst. Selv om symptomene synes uspesifikke, skiller disse barna seg fra barn med annen psykisk lidelse og fra friske barn. I alderen 1-6 år har de mer sinneanfall, irritabilitet, impulsivitet, større oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitet. Dette kan lett feiltolkes som AD/HD og samspillsvansker. Først fra sjuårsalder rapporteres mer klassiske symptomer som depresjon, mani, selvmordstanker og tegn på alvorlig sinnssykdom (psykose). ■ Dersom du har bipolar lidelse er det viktig å: Informere pårørende slik at de kan hjelpe og støtte deg, følge opp forebyggende legemiddelbehandling igangsatt av legen, være oppmerksom på varselsignaler på at en ny episode med mani eller depresjon er i anmarsj.Ved tegn på ny episode med mani eller depresjon kan det være aktuelt å starte tilleggsbehandling eller endre legemiddelbehandlingen i samråd med lege. Ha en regelmessig døgnrytme og livsførsel. ■


18

SPORT

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

SPILTE I OSLO: F.v. David Rui, målvakt Åsmund Strat og Simen Aanjesen var alle delaktige da ØIF Arendal i helgen sikret seg plass i årets SPAR serie. Arkivfoto fra serieåpningen i Nedeneshallen.

I helgen kvalifiserte ØIF Arendals gutter 18 lag seg til spill i årets SPAR-serie.

ØIF igjen klare for SPAR-serien

NORGES BESTE: Det Storseier begynner å bli en tradisjon som borger for kvalitet hos de yngre Øyestad-lagene: Et G18-lag er igjen kvalifisert til å kjempe mot landets beste lag i sin årsklasse i SPAR-serien.

SPAR-serien er en landsomfattende serie for jenter og gutter 18 år. ■ Åpen for alle klubber tilsluttet Norges Håndballforbund. ■ 32 jentelag og 32 guttelag ble til 16 i hver klasse etter at siste kvalifiserende runde for sesongens SPAR-serie er gjennomført 4. og 5. oktober. ■ 1. runde i SPAR-serien spilles første helgen i november. ■ Etter det samles lagene fire og fire på fire forskjellige spillesteder i de fire rundene. I siste og 5. runde, samles alle på ett spillested. ■

I helgen gikk tredje og siste kvalifiseringsrunde til serien av stabelen i Oslo. Lørdag møtte ØIF Arendal Ranheim fra Trøndelag. Det endte med storseier til Øyestad-gjengen: Hele 30-16. Dermed startet helgen på best mulig måte for Tor Larsens unge mannskap. Lørdag ble det også seier over selveste Sandefjord, hvis a-lag spiller i Postenligaen, altså på det høyeste nivået som er mulig i Norge. Denne kampen vant ØIF 26-23. Siste kvalifiseringskamp ble spilt søndag og endte med uavgjort resultat, 22-22, i møtet med Oppsal.

Årsbeste

ØIF var det eneste laget i denne runden som ikke tapte en kamp og endte dermed også på toppen av gruppetabellen med fem poeng og med 78 mål scoret i løpet av helga. Trener Larsen er, naturlig nok, storfornøyd med laget

sitt. Men helgens første kamp bød ikke på storspill fra ØIFgjengen: – Nå var Ranheim et dårlig lag, og selv om vi vant med 14 mål, så var det ingen stor prestasjon. Det som derimot var det, var kampen mot Sandefjord. Der lå vi under med fire til pause, og så vinner vi totalt med tre. Andre omgang var omtrent årsbeste, mener Larsen.

Vil vinne

ØIF-laget var allerede i den situasjon lørdag, at dersom de ikke tapte med mer enn tre mål, så var de videre. – Det ga kanskje litt ekstra trygghet søndag? – Nei, altså, vi går på banen for å vinne hver kamp, påpeker Larsen. Når det endte med uavgjort mot Oppsal-laget, som også har flere landslagsspillere, er han godt fornøyd: – Det er klart det er en stor nedtur for Oppsal å ryke ut, mener han.

Treneren roser hele laget for gode prestasjoner. – Skal jeg dra fram enkeltspillere må det bli de som ofte spiller på a-laget. Simen Aanjesen, David Rui, Christoffer Næss og Åsmund Strat, alle gjorde det i

perioder veldig bra. Men det er klart det er laget totalt som skal ha æren. Spesielt forsvarsspillet mot Sandefjord og Oppsal var bra. Men det er guttas moral og innsats som er utslagsgivende, avslutter treneren.

Setter opp ”håndballbuss” På hjemmesiden til ØIF Arendal informeres det om at det settes opp supporterbuss til bortekampen mot Nøtterøy torsdag. SUPPORTERNE: ”ØIF Arendal ønsker å legge for-

holdene til rette for at lagets supportere skal se lagets bortekamper i 1. divisjon menn”, skrives det på hjemmesiden. Bussen kjører fra Kiwi på Nedenes. Dersom du vil være med kan du ta kontakt med daglig leder i ØIF Arendal, Lars Johansen. Prisen på turen vil avhenge av hvor mange som vil være med.


KULTUR

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

19

M/S RAVNAAS

M/S Ravnaas ble kontrahert i 1960 som et ledd i Mørlands fornyelse av flåten. Tørrlasteskipene “Kvernaas” og ”Ravnaas” begynte å dra på årene, og man så muligheter for et moderne skip. Da det ble levert i 1962, gikk skipet på korte, men gunstige certepartier. Skorsteinsmerke Ved levering gikk skipet inn på et 12 måneders certeparti til Lloyd Brasileiro, et certeparti som siden ble forlenget med ytterlige 12 måneder. Nå ble det flere år med korte tids- og reisecertepartier, før hun i 1968 ble befraktet av W. Wilhelmsen. I første omgang for 22 måneder, men dette ble forlenget flere ganger.

Lokale skip gjennom tidene Av Jan Tore Knudsen E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 37 08

Skorsteinsmerket til Mørland var jo som kjent hvit M på svart bunn, men Ravnaas byttet ofte skorsteinsmerke, alt etter som hvilken befrakter skipet gikk for. Stykkgodsskip Ravnaas var et tradisjonelt bygd stykkgodsskip, bygd med maskineri og offisersbekvemmeligheter midtskips, og mannskapets bekvemmeligheter akterut. Utstyrt med store luker og eget lastegear, var hun som sine ”likesinnede” et effektivt skip. Ravnaas var et så godt som identisk søsterskip med ”Capto” til Jensen, som ble levert noen år tidligere. 40 manns besetning Da Ravnaas ble levert, hadde hun en besetning på 40 mann, men etter hvert som rasjonaliseringa gjorde seg gjeldende, ble besetningen redusert, i 1968 til 33 mann og i 1970 til 28 mann. Dette førte til ekstra arbeid for dekksbesetningen, men det gikk det òg. Populært skip Ravnaas seilte world wide for sine forskjellige befraktere og var et populært skip. Etter dokking og klassing i 1972 ble skipet sirkulert for salg, skipet var nå blitt for dyrt i drift, dessuten var også et salg et ledd i å skaffe kapital til nybygningsprogrammet rederiet hadde. 84 41 Økonomisk hadde hun lagt på plussiden hele tiden, og da hun ble solgt, gikk hun for

$ 1,95 millioner kontant ved levering Europa. I februar 1973 ble Ravnaas solgt til PT Gesuri Lloyd i Indonesia og den 11. mai samme år ble hun overtatt av sine nye eiere i Bremen, og fikk nå navnet ”Gemala”. Dermed var det siste tradisjonelle stykkgods skipet borte fra Arendals flåte. På grunn Hun fikk seile i 8 år til, og hun kunne sikkert fått mange flere, men den 10. september 1981 gikk hun på grunn utenfor Maputo på inngående i ballast fra Aden. Hun sto hardt på, men ble brakt flott den 15. og slept inn til East London. Skaden var såpass alvorlige at skipet ble kondemnert og solgt til opphugning. 28. juni 1982 ankom hun Chittagong under slep, og hun ble ganske umiddelbart dratt på land. Detaljer: Levert 1962 fra Eriksberg med byggenummer 566 Brt: 8961 - net: 5942 - tdw: 13000 Lengde: 457’7 bredde: 62’1 dyptgående: 20’3 Hovedmaskin: Burmeister & Wain 5 syl. 6250 bhk, lisensbygd ved Eriksberg Speed ca 14,5 knop Kilder: ”Himmel og Hav” av Gustav Sætra, ”Tramp” av Dag Bakka jr, Agderposten, Skipet, egne notater Bilde: Ukjent fotograf via egen samling

BOKOMTALE: AV BERIT DAHL

I år er det 20 år siden Paulo Coelho første gang utga sin bok ”Alkymisten”. Bazar forlag markerer jubileet med en nyutgivelse i praktutgave.

Jubileumsutgave

Denne er illustrert med alkymistenes gamle symboler hentet fra ”Occult Images” utgitt av The Pepin Press. De fleste tegningene stammer opprinnelig fra Claude Paradins bok ”Les Devises Héroiques” utgitt så tidlig som i 1556. Jubileumsutgaven er supplert med forfatterens presentasjon av hvordan han i 1988 fikk ideen til å skrive fortellingen om gutten Santiago.

Apropos kommunalt alkymisthåp Mysterier

Boka har også et forord hvor forfatteren forteller om sin egen søken etter alkymiens mysterier. På begynnelsen av 1970-tallet studerte han begjærlig alt han kom over om alkymi og forsøkte å komme i kontakt med alkymisters laboratorier. Det var ikke gullet han var ute etter, men alkymistenes livsforlengende eliksir. Den fant han ikke.

Frodig

Men han fikk kjennskap til alkymiens gamle symboler – dra-

ger, løver, soler og måner og kvikksølvets tegn. Disse satte ham på sporet, sier han, av det han ser som veien til å forenes med Verdens sjel. Denne veien er det han symbolsk formidler i Alkymisten, i fortellingen om gutten Santiago. Årlig gir Bazar ut en illustrert årsplanlegger som bærer Paulo Coelhos navn. Almanakken for 2009 er frodig illustrert med tegninger av columbianske Catalina Estrada. Hver måned og uke bærer et Coelho-sitat. Paulo Coelho: Alkymisten. Praktutgave (221 s.) Paulo Coelho årskalender: Glede. Bazar forlag (2008)


20

TIRSdag 7. oktober 2008

Et område i stor forandring På vingene: nils P. Vigerstøl

Dagens flybilde er tatt over Barbu for en drøy uke siden. Et område som har gjennomgått store forandringer de siste 50 årene, og som fortsatt står i utbyggingens tegn.   Helt foran i bildet ser vi veien komme ned Barbudalen fra Langsæ, og rundkjøringen ved Kystveien der den tar av til venstre mot Havstad, til høyre mot Tollbodkaia.

Jernbanespor Barbubukta gikk helt inn til området mot rundkjøringen, og under seilskutetiden var det et yrende liv her. Der parkeringsplassen ligger fra rundkjøringen og mot bildekanten foran lå trolig Arendals aller første bryggeri, her brygget de skipsøl som gikk rett om bord i proviantlagrene i skutene som lå til utrustning i bukta. Senere, i 1908, ble det lagt jernbanespor her, og en godsbygning plassert på de gamle bryggerimurene. I 1912 ble godsbygningen bygd vesentlig ut i takt med trafikkøkningen som følge av at Åmli og Treungen også ble knyttet til banestrekningen.   Jernbanespora lå helt ut til kjølelagerkaia som vi ser i bildets venstre side, der Rema 1000 holder til i den store gule bygningen sammen med Mattilsynet og Kystverket. Dette var tidligere Skagerrakfisks mottaksanlegg for fisk og med fryselager. Til høyre for ”Kjølelageret”, som det ble kalt, ligger dagens fiskemottak med utsalg.

Endestasjon Jernbanesporene, mange ligger fortsatt under asfalten, gikk også ut til Tollbodkaia, hvor blant annet malmtransporten fra Søftestad gruver i Nissedal endte for videre transport på kjøl. Arendal var i sin tid endestasjon for ”Vestlandsbanen”, som Sørlandsbanen i sin tid ble kalt, og var ambisiøse i sin satsing. Alle jernbanesporene til de forskjellige kaiene og godsbygningene, lokomotivstaller og stasjon ført til at man faktisk opererte med spor 1 til spor 21! Samtidig som rundt 40 personer var knyttet til jernbanevirksomheten i Arendal, i tillegg kom alle stasjonsog linjearbeiderne innover i landet.

Barbu skole   På bildet ser vi ellers Arendal videregående skole avdeling Barbu, den tidligere Barbu skole i høyre hjørne foran, og bak der Skytebanen med nytt kunstgress av året og med den gamle Arendals Møbelfabrikk bak.   I venstre hjørne foran har vi en snipp av Jens Gjerløws vei, som vi før kalte for Kirkeveien, vi ser litt av Hulveien og Lykkensborgveien lenger bak mot Kystveien.

barbu

Barbu


fra luften

TIRSdag 7. oktober 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende pĂĽ telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling mĂĽ referansenummer oppgis. Bildet fra Barbu har referansenummer 7470.

21


22

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Bolig og interiør

TEMA : BOLG


TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

23

Bolig og interiør

NATURSKJØNT: Rønningen Boligområde har en spesiell og flott beliggenhet mot Jovann.

Nytt boligfelt ved Jovann Like ved idylliske Jovann og mot Nyli er Rønningen Boligområde i ferd med å reise seg. Etter lang tids anleggsarbeid er de to første husene under oppføring, i det som blir et rent Ugland-felt, med bygninger fra Ugland Industrier i Grimstad. Rønningen Boligområde er på i alt 90 mål, og hvor rundt halvparten er lagt ut til friareal. På dette feltet, som får innkjøring fra den gamle E18 ved Sprøkilen, skal det

bygges i alt 41 boenheter. 21 som eneboliger, og 20 leiligheter i forskjellige bygningskomplekser. – Dette blir et rent Ugland-felt, der vi har valgt Ugland Industrier for levering av samtlige av bygningene. Ut fra den enkelte tomts beliggenhet og feltets totale inntrykk har vi bestemt de forskjellige hustypene på de respektive tomtene. Slik at vil man ha den og den hustypen, må en velge ut fra tomt og boenheten som ligger på de forskjellige alternativene, sier Jørn Holmestrand. Det er Holmestrand som sammen med Ove Gustavsen og to personer til, som forestår selve utbyggingen gjen-

UNDER OPPFØRING: De første to husene er under oppføring i Rønningen Boligområde, den ene skal være klar allerede til jul. På bildet Ove Gustavsen, t.v., og Jørn Holmestrand, fra selskapet som forestår byggingen av de 41 boenhetene.

nom selskapet JTO Eiendom AS. Grunneier og tilrettelegger av boligområdet er selskapet JTL Drift. – Hva angår markedsføring og salg av boligene bruker vi Privatmegleren. Nå har vi i tillegg til de to boligene som er under oppføring allerede solgt ytterligere fire boliger, og det før vi er kommet i gang med markedsføringen som vi begynner med nå. Så interessen er meget stor, sier Holmestrand til Arendals Tidende. Rønningen Boligområde har en sjelden fin og luftig plassering i åskanten der Nyli-området heller ned mot Jovann som danner en naturlig og naturskjønn grense mot boligfeltet.


24

TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Bolig og interiør

God ordretilgang hos Sigdal Hos Sigdal kjøkkensenter på Stoa har de ikke merket så mye til den mye omtalte finanskrisen, der går hverdagen som normalt.

Vi har jevn pågang av kunder og har ordrer for langt ut i 2009, sier innehaver Rolf-Gunnar Jacobsen til Arendals Tidende. – Med et kundegrunnlag som omfatter alt fra både offentlige og private storbygg til privatkunder som skal pusse opp, i tillegg til det brede produktspekteret vi fører, føler vi at vi har et godt grunnlag selv om finnansmarkedet er litt i ulage for tiden.

Leilighetskompleks

Fra butikken på Stoa har de den siste tiden hatt kjøkken og bad leveransene til flere store leilighetskompleks. Blant annet i Trolldalen

på Fevik har de nylig ferdigstilt kjøkken, bad og garderobe i 20 leiligheter. De har levert nytt kjøkken til skolekjøkkenet på Grimstad Ungdomsskole og skal levere det samme til Vollenetoppen seniorsenter og til de 25 luksusleilighetene som går under navnet Groos Horisont. – Så du skjønner, her har alle fem medarbeiderne nok å gjøre, sier Jacobsen Sigdal leverer innredninger ”målsydd” etter kundens ønske. Enten sitter de sammen med kunden og ”bygger” kjøkken eller bad på datamaskinen, eller kunden sender over målene på rommet som skal inn-

redes og konsulentene i butikken tegner forslag.

Etterpå kan man få en tredimensjonal fremvisning av rommet enten på data eller på en TV-skjerm. – Dette er et enkelt og flott hjelpemiddel slik at den enkelte kunde helt ut kan være med å bestemme utseende av kjøkken eller bad selv, forteller Jacobsen.

På kjøkkenjakt

Ekteparet Silje og Karl Fredrik Fretheim byg-

ger nytt hus i Groosåsen i Grimstad, og når vi besøker bedriften sitter de sammen med konsulent Ellen Skjevestad Andersen og planlegger kjøkkenet. For mange er det en omfattende jobb å planlegge kjøkkenet i et nytt hus, men det er en hyggelig jobb også. – Men det går fremover, sier Silje Fretheim, mens hun studerer de forskjellige forslagene som dukker opp på dataskjermen. Så i

PÅ KJØKKENJAKT: Kjøkkenet i det nye huset skal bestemmes. Her er det Silje og Karl Fredrik Fretheim som sammen med konsulent Ellen Skjevestad Andersen finner frem til den beste løsningen.

fremtiden vil det nok bli produsert mye god mat på det Fretheimske kjøkken.


TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

25

Bolig og utemiljø


26

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Bolig og interiør

TEMA : BOLIG


TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

27

Bolig og interiør


28

TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Bolig og interiør

Hjelper til med den gode idé for at hagen blir vakker og fin Tone Minde har etablert seg som hagedesigner i Arendal, der hun driver virksomheten sin fra nyinnflyttet kontor på Tyholmen. De siste fire årene har hun holdt til i Cornwall, ”hagenes verdenshovedstad”, som det kalles.

Det meste av livet sitt har Tone Minde levd i Arendal, men for noen år siden valgte hun England der hun tok utdannelse som hagedesigner. Etter delvis å ha pendlet og bodd fast i Cornwall en tid, valgt hun hjembyen igjen. – Jeg stortrivdes i Cornwall, men lengtet rett og slett hjem til familie og venner, sier hun til Arendals Tidende.

Eget firma

Vel hjemme tok hun seg først jobb ved Krøgenes Plantemarket, nå har hun kastet seg ut i markedet med egen virksomheten, ”Tone Minde Garden Design”. Litt engelsk må hun ha med, også i navnet, for mye av det hun har

lært og blitt glad i innen faget har bokstavelig talt sine røtter i det cornwallske hagelandskapet som skal være blant de vakreste i verden. – Jeg har lært en masse der nede, om planter og hager og Cornish kultur og om Cornwall generelt, sier hun. Nå klør hagedesigneren i fingrene etter å komme i gang å hjelpe til med å sette preg på en del sørlandshager, som kanskje er i trausteste laget. – Jeg har i aller fall mange spennende inntrykk og ideer med meg fra England og utdannelsen min der, som jeg kan bidra med, sier hun. Og det er alt fra beplanting til lysdesign i hagen, dammer og vann. – Dessuten har jeg etter oppholdet i det engelske kystlandskapet lært mye om betydningen

NYTT OG GAMMELT: Ikke bare nye hager er utfordringene: - Mange av sørlandshagene kan nok trenge litt nytenking, smiler hagedesigneren.

av kystmiljø og lokal forankring, sier hun.

Litt norsk

Så kan en jo legge til da, selv om det ikke har noe med hager å gjøre, at nettopp dette området hun bodde i, en liten landsby ved sjøen med navn Porthallow. Ennå markeres

17. mai på den puben som bærer navnet ”Norway inn”, og som ligger like ved elven dere skutene med norske sjøfolk tok seg inn.

Fra grunnen av

Når Tone Minde nå ser alle de nye boligområdene som skyter opp fra steinrøyser rundt om, ivrer

hun etter å bistå med planlegging og idémyldring. – Det er så uendelig mange muligheter slik tomtene er på våre kanter, og kommer man først i gang med et riktig grunnlag, så kan det være begynnelsen på en hageglede som varer i generasjoner, sier hun.


TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

29

Bolig og interiør

STEIN PÅ STEIN: Tone Minde er kommet hjem etter flere år i England der hun har utdannet seg som hagedesigner og arbeidet i faget i Cornwall. Nå klør hun i fingrene etter å ta fatt på norske steinhauger som skal bli til hager.

Noen av Tone Mindes hageglimt fra Cornwall.


30

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Bolig og interiør

TEMA : BOLIG


TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

31

Bolig og interiør


32

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

Bolig og interiør

TEMA : BOLIG


TEMA : BOLIG

TIRSDAG 7. OKTOBER 2008

33

Bolig og interiør


34

TIRSdag 7. oktober 2008

annonse


annonser / rubrikk

EIENDOMSOVERDRAGELSER Sollibakken 3 (Gnr 502, bnr 710) er solgt for kr 1.815.000 fra Maruf Nabizadah til Anders Joakim Öhlin (02.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 24) er solgt for kr 2.425.000 fra Furukollen Eiendom as til Liv Unni Skorstad (02.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 25) er solgt for kr 1.265.000 fra Furukollen Eiendom as til Osmund Dybdal Holthe (02.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 23) er solgt for kr 1.385.000 fra Furukollen Eiendom as til Inger Eidem (02.07.2008) Gnr 19, bnr 5 er solgt for kr 150.000 fra Bodil Irene Benestveit Olsen til Håvard Dale (02.07.2008) Gnr 305, bnr 1102 er solgt for kr 20.000 fra Jan Thorvald Gangestad til Tone Kristoffersen og Jan Roger Christoffersen (02.07.2008)

ARBEID UTFØRES SLEKTSGRANSKING utføres rimelig. Tlf.38 25 73 40 Mob. 92 07 81 13 Snekker ledig for oppdrag Alt innen blikkenslagerarbeid og takomlegging på alle typer tak. Lang erfaring og gode referanser. Ring Solberg Byggtjeneste for tilbud. Tlf. 980 40 867

TIL LEIE Båtopplag Hisøy Strøm og vann kr. 2000,- pr båt utendørs Telefon: 916 13 299

TIL SALGS Fin gammel vev med ekstrautstyr til salgs Vevbredde 113 cm. Telefon: 90 64 90 72

ØNSKES KJØPT Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

Andel av Ribberåsen 44 (Gnr 508, bnr 800) er overdradd for kr 800.000 fra Per Anders Nilsen til Sissel Johnsen (02.07.2008) Kirkegårdsveien 17 (Gnr 503, bnr 525, seksjon 22) er solgt for kr 1.205.000 fra Furukollen Eiendom as til Rune Steinar Mørland (02.07.2008) Gnr 70, bnr 31 er solgt for kr 2.180.460 fra Aase Lillien Kirsten Melhus til Line Norbye (02.07.2008)

TIRSdag 7. oktober 2008

STILLING LEDIG Er du 13 år og har lyst til å tjene litt penger? VG søndag trenger deg fra 13 år og oppover. Henvendelse til: www.md.no Tlf: 800 33399

DIN TOTALLEVERANDØR ALT INNEN EL. INSTALLASJONER TLF: 37 00 52 00 www.centrum-elektro.no

ALT INNEN RØRLEGGERTJENESTER TLF: 37 00 11 10 www.comfort.no

Åpningstider: 8-17, torsdag 8-18, lørdag 10-14

Spør oss, vi har løsninger på det meste! Du finner oss på: Myreneveien 26, 4847 ARENDAL

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted: Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60

35


36

TIRSdag 7. oktober 2008

ANNONSER / NYHETER

Dødsfall Anne-Margrethe Hansen 6. juli 1955- 16. september 2008 Gøteborg/Songe Dag, Ester Pedersen, Leif Hansen, Karin, Else Berit, Erik, Irene, Sigmund, Lisbeth, Bob, tanter, onkler, nieser, nevøer Begraves fra Holt kirke torsdag 9. oktober kl. 12.30 Ruth Borgny Christiansen 11. september 1916- 28. september 2008 Hisøy Kjell Oddvar, Vivi, Helge, Anne Bjørg, barnebarn, oldebarn, øvrige familie Begravelsen har funnet sted i stillhet Anne Skarli 11. august 1919 – 3. oktober 2008 Dølemo/ÅPOS Hylje, Turid Marit, Torgny, Aud Jenny, Tellef, Jon, Tom Helge, Vigdis, Aud Hilde, Henriette, Anette, Sondre, Kristian, Mats Hylje, Anna Kristine, Elias, Mia, øvrige familie Begravelsen finner sted i stillhet Kåre Falkenberg 15. november 1922 – 4. oktober 2008 Brit, Torbjørn, Svein, Klara, Unn, Geir, barnebarn, oldebarn, øvrige familie Begraves fra Hisøy kirke tirsdag 14. oktober kl. 12.30 Anna Helene Johnsen 14. april 1920 – 2. oktober 2008 Staubø/Liatunet Roald, Bodil, Ronnie, Elin, Tor Kristian, Christian, Majken, Maria, Rune, Aina, Nina, Thelma, øvrige familie Begraves fra Flosta kirke torsdag 9. oktober kl. 12.30 Anne Marie Storvold 29. august 1921 – 29. september 2008 Frivolltun Pål, Marietta, Trine Elise, Anita, Kristin, Julie Martine, Oda Marie, oldebarn, øvrige familie Begravelsen finner sted i stillhet

ETT ROMS: I dette leilighetsbygget i nederst i Barbudalen antydes det at 550 000,- kan være en passende pris for en ettroms leilighet.

75 eneboliger til salgs i Arendal Skal du kjøpe enebolig i Arendal må du regne med å betale minst halvannen million kroner. Det finnes billigere alternativer, men ikke mange.

BOLIG: Et raskt søk på

Finn.no viser at det per 6. oktober er lagt ut 75 eneboliger til salgs i Arendal. Prisantydningene strekker seg fra 960 000 til over ti millioner kroner. I fylket forøvrig finnes “billige” alternativer for den som ikke absolutt må bo der det er tettest befolket. På Vegårshei, for eksempel, er det lagt ut for salg en enebolig med uthus og et drøyt halvmål med tomt, til en prisantydning 290 000 kroner.

Vegårshei billigst

Denne eiendommen er faktisk den i hele fylket med

aller lavest prisantydning. Nest lavest prisantydning finner vi i Gjerstad, der det er til salgs en bolig på 450 000. Videre kommer Tvedestrand (700 000), Åmli (950 000), Arendal (960 000), Byglandsfjord (980 000) og Risør med (1 100 000). Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder eneboliger med tomt rundt huset og ikke såkalt enebolig i rekke.

Leiligheter

Billigste leilighetsalternativ i Arendal er en 1-roms blokkleilighet til 495 000 med felleskostnader på 1 275,-. Neste alternativ i denne prisklassen er en leilighet med prisantydning 530 000, men her er felleskostnadene på hele 8 699,-. Man må være oppmerksom på at for enkelte leiligheter kommer ofte en betydelig felleskostnad i tillegg til prisen, og at standarden på både leilighetene og husene varierer i stor grad fra salgsobjekt til salgsobjekt.

Boliger til salgs i Aust Agder Under 1,5 til Over Kommune 1,5 mill 3 mill 3 mill Arendal 73 74 22 Grimstad 21 43 12 Risør 10 16 5 Tvedestrand 7 12 5 Lillesand 5 22 3 Froland 6 8 0 Åmli 4 0 0 Birkenes 2 17 0 Gjerstad 5 8 0 Vegårshei 3 2 0 Iveland 3 3 2 Evje og Hornnes 7 6 0 Bygland 3 0 0 Valle 1 0 0 Bykle 2 1 1 Tallene er fra Finn.no per 06.10.08

Stjålet båt Natt til torsdag eller på dagen torsdag, forsvant min Tehri Micro Fun fra Biestø båthavn. Båten har mange kjennetegn, og jeg håper du som har tatt den kan levere den tilbake til plassen sin så fort som

mulig! Jeg brukte alle konfirmasjonspengene mine på den båten, og er veldig veldig glad i den! Jeg trenger ikke vite hvem du er, du som har tatt den, bare du leverer båten tilbake!! Solveig Haugen.

LOPPER TIL ØYESTAD MENIGHET Lørdag 1. november arrangerer Øyestad menighet sitt årlige høstmarked til inntekt for det nye menighetssenteret.

TIPS OSS! 37 00 62 60

post@at-avis.no www.arendals-tidende.no

I den anledning trenger menigheten lopper. Hvis noen kan hjelpe oss, kan lopper leveres på det nye menighetssenteret på Nedenes lørdag 11.okt.kl.1200 - 1600. Har du spørsmål, kan du ringe Henry Tomren ( 370 15777 ) eller Kristian Jakobsen ( 370 94636 ). Vi kan ikke ta imot klær, møbler og hvitevarer.


tv-programmet

TIRSdag 7. oktober 2008

37

TIRSDAG 7. OKTOBER 06.30 Morgennytt 09.40 Statsbudsjettet legges fram 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Familien: Spesial(ttv)(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Hund i huset(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Dora utforskeren 18.25 Dykk Olli, dykk!(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Ut i naturen: Magasin(ttv) 19.55 Ansikt til ansikt(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Brennpunkt 22.20 Extra-trekning 22.30 Bokprogrammet: Hvem er jeg?(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Heroes(t)(r) 23.55 Løvebakken(ttv)(r) 00.20 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin(r) 00.50 Viten om(t)(r) 01.20 Kulturnytt(r) 01.30 Autofil jukeboks 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06.30 Morgennytt 09.40 Statsbudsjettet legges fram 12.00, 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Store studio 19.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin 20.00 NRK nyheter 20.10 Dokumentar: Blod og olje(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Hairy bikers kokebok(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Hund i huset(t)(r) 23.45 Ut i naturen: Magasin(ttv)(r) 00.10 Redaksjon EN(r) 00.40 Distriktsnyheter 00.40 Østlandssendingen 01.00 Østfold 01.15 Hedmark og Oppland 01.35 Buskerud, Telemark og Vestfold 01.50 Aust- og VestAgder 02.10 Rogaland 02.25 Hordaland og Sogn og Fjordane 02.45 Møre og Romsdal 03.05 Nord- og Sør-Trøndelag 03.20 Nordland 03.40 Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Utfordringen(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Uventet besøk(t)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Rupert Bjørn 18.10 Ugler i mosen 18.30 Lure Lucy(ttv) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Forbrukerinspektørene 19.55 Tingenes tilstand(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.40 Vikinglotto 21.45 House(t) 22.30 Migrapolis: Der gresset er grønnere(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket(ttv) 23.45 The Wire(t)(r) 00.40 Ikke si det til mamma ...: jeg er i Colombia(t)(r) 01.30 Kulturnytt(r) 01.40 Du skal høre mye jukeboks 03.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Muntlig spørretime 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Bokprogrammet: Hvem er jeg?(ttv)(r) 19.30 Trav: V65 20.00 NRK nyheter 20.10 Diamantenes verden(t) 21.00 Jon Stewart(t) 21.25 Nils og Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland(ttv)(r) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Sjå deg rundt(t) 23.15 Drama på savannen(ttv)(r) 00.05 Forbrukerinspektørene(r) 00.30 Redaksjon EN(r) 01.00 Distriktsnyheter 01.00 Østlandssendingen 01.20 Østfold 01.35 Hedmark og Oppland 01.55 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.10 Aust- og VestAgder 02.30 Rogaland 02.45 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.05 Møre og Romsdal 03.25 Nord- og Sør-Trøndelag 03.40 Nordland 04.00 Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Fabrikken(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Verdensarven(t) 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Uhu(r) 18.35 Peo(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Schrödingers katt(ttv) 19.55 Dyrisk(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Rebus: Kirkens menn(t) 22.35 Tracey Ullmans USA(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Urix(r) 23.45 Er jeg normal?: Sex(t)(r) 00.45 Spooks(t)(r) 01.35 Norsk på norsk jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis: Der gresset er grønnere(t)(r) 19.30 Winter X-games 2008 20.00 NRK nyheter 20.10 En spansk kunstreise(t) 21.00 Jon Stewart(t) 21.25 Urix 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 23.45 Schrödingers katt(ttv)(r) 00.10 Redaksjon EN(r) 00.40 Distriktsnyheter 00.40 Østlandssendingen 01.00 Østfold 01.15 Hedmark og Oppland 01.35 Buskerud, Telemark og Vestfold 01.50 Aust- og Vest-Agder 02.10 Rogaland 02.25 Hordaland og Sogn og Fjordane 02.45 Møre og Romsdal 03.05 Nord- og Sør-Trøndelag 03.20 Nordland 03.40 Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Verdensarven(ttv)(r) 10.50 Nobels fredspris 2008 kunngjøres 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Megafon(r) 15.35 Ace Lightning(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Newton(ttv)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Fragglene(ttv)(r) 18.25 En unge til 18.35 Pip 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Norge rundt(ttv) 19.55 Beat for beat(ttv) 20.55 Nytt på nytt(ttv) 21.25 Grosvold(ttv) 22.10 Detektimen: Taggart(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Si at du elsker meg(t) 00.05 Pink Floyd 1965-2005 01.05 Berserk til Valhall(ttv)(r) 01.35 Kulturnytt(r) 01.45 Country jukeboks med chat 04.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.50 Nobels fredspris 2008 kunngjøres 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00, 17.10, 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Tørkle-eksperimentet(t) 19.30 Solens mat(t) 20.00 NRK nyheter 20.05 Brennpunkt(r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Kulturnytt(r) 21.20 Dagens Dobbel 21.25 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 21.40 Rally-VM 2008: Rally Frankrike 21.50 NRK2s historiekveld 21.50 Historien om Norge: I heksenes rike(ttv)(r) 22.20 1917 - Lenins revolusjon(t)(r) 23.15 Film: Kundun(t)(r) 01.25 Distriktsnyheter 01.25 Østlandssendingen 01.45 Østfold 02.00 Hedmark og Oppland 02.20 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.35 Aust- og Vest-Agder 02.55 Rogaland 03.10 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.30 Møre og Romsdal 03.50 Nord- og SørTrøndelag 04.05 Nordland 04.25 Troms og Finnmark

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 09.40 Ekstra nyhetssending: Statsbudsjettet 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show (t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Jakten på kjærligheten (ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Grey’s Anatomy (t) 22.30 Samantha(t) 23.00 Christine (t) 23.25 What about Brian(t) 00.15 IT - gjengen (t)(r) 00.45 Djevelens arkitekt(t)(r) 02.20 Headland (t) 03.10 Sportsnyhetene 03.25 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 So You Think You Can Dance 21.35 CSI: Miami 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 C.S.I.(r) 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 21.30 X – Men 2 00.00 Two and a Half Men 00.30 Kongen av Queens 01.00 Seinfeld 01.30 Kalifornia 03.30 Las Vegas 04.15 The 4400 05.00 Dr. Phil 05.50 TV Shop

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Grease 21.35 CSI: N.Y. 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Special Victims Unit 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Luksusfellen 21.30 In Plain Sight 22.30 Two and a half men 23.00 My Name is Earl 23.30 Two and a Half Men 00.00 Kongen av Queens 00.30 Seinfeld 01.00 Doing Hard Time 02.45 JAG 03.35 JAG 04.20 For Your Love 04.55 TV Shop

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Kim rydder opp 20.30 TVNORGE 20 år 21.30 Krimkommisjonen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 The Closer 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Hellstrøm rydder opp 21.30 Bones 22.30 Las Vegas 23.25 Two and a Half Men 23.55 Kongen av Queens 00.25 Seinfeld 00.55 Sin Eater 02.40 The Unit 03.25 Crusader 05.10 TV Shop

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.40 Elimidate(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Galileo 20.35 Nigel Marvens dyreverden 21.35 C.S.I. (r) 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 ROME 23.50 Big Bang Theory(r) 00.20 The War at Home(r) 00.50 One Way Out 01.50 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.10 One Way Out 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Homsepatruljen USA 20.00 Two and a half men 20.30 Ekstrem oppussing USA 21.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 22.30 Fire Down Below 00.25 Sexskolen Danmark 01.25 Dead Fish 03.05 Sea Change 04.30 The Inside 05.25 TV Shop

ONSDAG 8. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar(ttv) 20.00 Landstinget(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Brothers & Sisters (t) 22.30 FK Zebra så langt 23.20 Grownups(t) 23.55 Svindlertriks (t) 00.30 60 Minutes(t) 01.20 Supernanny(t)(r) 02.10 Headland (t) 03.00 Sportsnyhetene 03.15 Været(r)

TORSDAG 9. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Landstinget(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar(ttv) 20.00 Hjelpekorpset(ttv) 20.30 TV 2 hjelper deg (ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Torsdagsklubben(ttv) 22.45 Numbers(t) 23.35 Hack (t) 00.25 Criminal Minds(t)(r) 01.15 Supernanny(t)(r) 02.05 Headland (t) 02.55 Sportsnyhetene 03.10 Været(r)

FREDAG 10. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge 10.50 Ekstra nyhetssending: Nobels Fredspris 11.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Alle hater Chris(t) 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag 19.30 Skal vi danse 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi danse - resultater 22.10 Senkveld med Thomas og Harald 23.15 Golden Goal 23.45 Twin Peaks(t) 00.35 Film: I am Sam(t) 02.50 Pokerfjes(ttv)(r) 03.40 Sportsnyhetene 03.55 Været(r)


38

annonser / kultur

TIRSdag 7. oktober 2008

Bokbyen:

Hoem-utstilling i Blå Kube Edvard Hoem kommer til Bokbyen ved Skagerrak siste helga i oktober for å fortelle både om salmene sine og om arbeidet med den store Bjørnstjerne Bjørnsonbiografien han arbeider med. UTSTILLING: Blå Kube, bokbyen og Anne Killingmo montert utstilling om Edvard Hoem og KLARGJØR UTSTILLINGEN: Anne Killingmo, til venstre, og daglig leder Solveig Røvik i forfatterskapet hans, Bokbyen ved Skagerrak under monteringa. helt fra debuten på slutten av 1960-tallet. Utstillinga er ramme rundt Hoem-arrangementa tid” er laga av Nynorsk kultursenåpen seks dager i uka, og vil også bli 24. og 25. oktober. ”I Edvard Hoems trum i Ørsta.

Foredrag:

Om stoffskifte og kosthold Norsk Thyeoideaforbund Aust-Agder lokallag ønsker alle medlemmer og andre interesserte til foredrag om kosthold og stoffskifte. HELSE: Foreningen har fått Brynjulf Barexstein til å holde foredrag. Han kan mye om kosthold OG hva som er bra og sunn mat. Barexstein er utdannet lege og har drevet allmennnpraksis siden 1992. Han er opptatt av å forebygge og behandle livstilssykdommer med riktig

kosthold, kosttilskudd og fysisk aktivitet, som tillegg eller alternativ til medikamentell behandling. Han har i tillegg bred erfaring med tilrettelegging av tilpassede opplegg for vektnedgang, kostveiledning og treningsveiledning både for folk med og uten helseproblemer, basert på individuell helseundersøkelse. Foreningen håper derfor at mange vil komme OG høre foredraget. Det blir anledning til å stille spørsmål til legen.   Foredraget holdes 21. oktober på Aust-Agder Sentralsykehus i auditoriet, der dørene åpnes kl. 18.00. Det blir en enkel bevertning før foredraget.

Om lykke:

Foredrag på biblioteket Lørdag 11. oktober besøker Einar Øverenget Arendal bibliotek og holder foredrag over temaet: Lykkens filosofi – hva skal til for at mennesker trives? FILOSOF:Arrangement i Arendal bibliotek er i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Øverenget spør om dagens oppskrifter på lykke er de som virkelig fører til lykke – eller finnes det andre veier til lykke? Målet med foredraget er å drive litt perledykking i filosofihistorien og hente frem andre perspektiver på menneskets lykke enn de som er toneangivende i dag.   Einar Øverenget er filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder innen emner som etikk, verdier og identitet, kommunikasjon og kreativitet. Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved Humanistisk akademi, som han forøvrig var med på å danne. Han er ellers kjent som Nitimens husfilosof og har skrevet bøkene Å bli sin egen venn (2005), Lykkens filosofi (2006) og Livets øyeblikk (2007). Arrangementet holdes i bokkaféen lørdag 11. oktober.


kultur

TIRSdag 7. oktober 2008

Haust­ Lærer opp marknad de små i dans i Bortelid

39

Arrangement:

Laurdag 11. oktober vert det haust­ marknad i Bortelid. AUKSJON: Arrangøren lover ein aktiv dag på marknaden, der det i fjor kom over 2000 personar. I år blir det, som vanleg, salsboder, bruskasseklatring, moglegheit for helikoptersightseeing, kanopadling, hesteskokasting og ballkasting. I tillegg skal det auksjonerast bort ein ungkar (!), og arrangøren oppfordrar alle interesserte ungkarar frå fjern og nær til å stille opp til auksjonen. På dagen vert det musikalsk underhaldning frå ”Åsetrallen”. ”4 Wheel Drive” spelar opp til dans på kvelden.

BORTELID: Haustmarknad neste laurdag.

Hvem sa det er kjedelig å være på SFO i høstferien. På St.Franciskus skole i Arendal er det fullt liv. Flere dager denne uken er foreldre blitt møtt med svingende musikk. De store lærer de små i barnehagen å danse, til stor fryd for de minste som villig tok etter ”heltene”.

Vær åpen Vær åpen for noe nytt før tåken blir for tykk Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Folketoner i jazzform

VÆRET Tirsdag

Dag 11OC

Vind 4 m/s

Onsdag

I år fyller Rikskonsertene 40 år. En av jubileumsturneene de sender ut på landeveien er Arild Andersen og Kirsten Bråten Berg, med musikere, og bestillingsverkene Sagn og Arv. I morgen spiller de i Arendal.

Dag 14OC

Vind 3 m/s

Torsdag

Dag 13OC

Vind 5 m/s

Fredag

BESTE: – Dette er noe av det beste

Dag 13OC

som er gjort innen kombinasjonen jazz og folkemusikk. Turneen skal innom det ganske land, men starter altså i Store Torungen med Arendal jazzklubb som arrangør, forteller Frank Kvarstein.

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 14,5 oC 19 m 15,5 oC 75 m 11,8 oC

Setesdal Sagn og Arv regnes som to mesterverk i norsk jazzlitteratur. Sagn var bestillingsverk til Vossajazz i 1990, mens oppfølgeren Arv var et bestillingsverk til festspillene i Bergen i 1993, i forbindelse med Edvard Griegs 150-årsjubileum, kan det leses på Rikskonsertenes hjemmesider. Sagn tar utgangspunktet i folketoner fra Setesdal, og Kirsten Bråtens Berg tolkninger av disse. Arv springer ut fra folketonene Grieg brukte i sine komposisjoner.

Verdensklasse Det er Arild Andersen som har komponert begge verkene. På 1990-tallet

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

• • • •

Vind 7 m/s

Sol SAGN OG ARV: Arild Andersen og arendalitt/setesdølen Kirsten Bråten Berg spiller i Kulturhuset i morgen sammen med et stjernelag av jazzmusikere.

var han, Bråten Berg og musikerne på turné med verkene. I fjor ble musikken igjen satt på programmet, etter en oppfordring fra Telemarksfestivalen. Konserten som der ble fremført fikk terningkast seks i Telemarksavisa, som for øvrig skrev: ”Fantastisk i verdensklasse. Frå første tone var det klart at dette kom til å bli ein konsert av dei store. Kloningsproduktet til Arild Andersen nådde høgder ein sjeldan opplever.”

Nypremiere Rent konkret er musikken en symbiose av norske folketoner og jazzimprovisasjon. På scenen står, foruten Andersen og Bråten Berg, Bendik Hofset (saksofon), Georg Wadenius (gitar) og Paolo Vinaccia (trommer og perkusjon). Konserten består av tre halvtimes bolker som

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

Stokkmaur • Biller • Husbukk Maur • Veps • Duer Borebiller • Mus • Fluer Kakerlakker • Rotter • Sopp og råte Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

henger sammen både tematisk og musikalsk. Etter nypremieren i Arendal i morgen, tar turneen, blant annet, turen innom Ibsenhuset i Skien, Vadsø Jazzklubb, Dølajazz på Lillehammer og Scene West Wictoria i Oslo. Turneen avsluttes 15. november i Kongsberg.

Onsdag 8. oktober klokken 19.00 i Arendal Gamle Rådhus: Arendal Historielag har åpent møte, tema: Møbelsnekkermiljøet i Arendal. Onsdag 8. oktober klokken 19.00 i Lille Torungen, Kulturhuset: Playera med A Corda. Onsdag 8. oktober klokken 20.00 på Castelle: Livemusikk med Joakim Stiansen og Tor Elgvin. Onsdag 8. oktober klokken

Opp: Kl 07.42 Ned: Kl 18.43

Blåskjellvarsel for Arendal: Kan spise skjell

20.30 i Lille Torungen: Sagn og Arv med Arild Andersen og Kirsten Bråten Berg. Torsdag 9. oktober klokken 19.00 i Store Torungen, Kulturhuset: Mitt namn er Rachel Corrie. Teater. Fredag 10. oktober klokken 19.00 i Store Torungen: Brahms fiolinkonsert. Kristiansand Symfoniorkester med fiolinist David Grimal. Fredag 10. oktober klokken 19.30 på Barrique: Fredagsquiz med Frode. Etter quizen, konsert.

MARKISER - INTERIØR - PERSIENNER

ENESTE LOKALE FORHANDLER Mob: 91 16 33 78 kveld: 37 03 11 85 - Nedre Skibvik 6 - 4815 Saltrød Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Idrettsstyret sa nei til OL, dermed går ikke lokalidretten til hundene.

Arendalstidende 20081007 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you