Page 1

Din loka

lavis

Uke 40 2008 - Lørdag 4. okt. - mandag 6. okt. - Nr. 77 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Smerten ingen snakker om Rusavhengighet knuser livet til millioner av mennesker verden over. De offisielle tallene i Norge viser at det finnes 120 000 barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag.

Fagfolk sier det er minst dobbelt så mange. Hvor mange av oss er det som har mot til å si ifra. Skal vi tie for enhver pris, når vi vet at sannheten kan redde et barns liv?

SIDE 21-23

Strekningsleder kritiserer manglende jernbaneinvesteringer:

Feige politikere

Smerten

NYHETER

ingen sna kk

LØRDAG 4. OKTOBE R 2008

er om

21

De ligger våkne om natta og bek seg for en ymrer døddrukken mor elle r ruset far. De kommer til skolen, for seint det er ingen som vekker dem. De må gjør e alt selv, alene. De klarer matpakkaikke smøre og går sultne på Alt de ønsskolen. mamma ogker er at skal være pappa De krever foreldre. alt de vil haikke mye, er trygghet. Rusavheng knuser live ighet lioner av t til milmennesker verden ove De offisiel r. le tallene i Norge vise finnes 120 r at det som slite 000 barn r seg gjen nom en tøff fagfolk sier hverdag, minst dob det er mange. belt så De lever uten omsorg og voksen støt te. Mange gjør helst for å hva som mamma ogskjule at ruser seg pappa De er loja . le i sin kjærlighet, en loja tet som går lihjelpeløse. utover de Rollene blir Barna. og de små snudd tvinges til hjelpeløse å ta ansvar for ege ingen er der.t liv, fordi Hvor man er det somge av oss å si ifra? har mot til

Skal vi tie pris, når vifor enhver sannheten vet at kan redde et barn s liv?

Bildet er et illustras jons

foto uten tilknytning til redaksjo nelt Foto: Jan

innhold forø vrig.

Roger Joha

nnesen

Krever OL-nei fra NIF I vår besøkte idrettspresident Tove Paule Arendal. Samtlige klubbledere sa da nei til å bruke ett års anleggspenger for å utvikle OL i Tromsø. Leder av Arendal Idrettsråd (AIR), Ragnar Tellefsen, stiller krav til styremed-

lem i NIF, Aslak Heim Pedersen, og ber ham si nei under avstemningen, mandag. Pedersen vil ikke si hva han kommer til å stemme, men bekrefter at kostnadsøkningen kan skape store problem for idrettsnorge. SIDE 13

FEIGE: Mange ønsker og for lite handling gjør at togene skrangler og går på 60 år gamle spor, sier strekningsleder Dag Brekkan i NSB som mener stortingspolitikerne er feige.

I 1993 ble det foretatt en konsekvensanalyse på Sørlandsbanen. Det ble for dyrt den gang, men det er dyrere å bygge nå. – Vi kjører på infrastruktur fra 1938, på en strekning der ingen bor, sier strekningsleder i NSB, Dag Brekkan.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

– Et tog mellom Kristiansand og Oslo kan suse til hovedstaden på 3 timer. En kobling til Vestfoldbanen koster minst 6,5 milliarder kroner. Alle ønsker og nikker ja takk, men vi ser ingen handling, sier Brekkan. SIDE 10

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

øyeblikk

lørdag 4. oktober 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Lørdag 4. oktober 85 år Astri Dal, Solumveien 5, Arendal 80 år Hildur Svenningsen, Strømsbuveien 64 A, Arendal 70 år Ulla Haugenes, Skare, Kongshavn 60 år Anne Marie Kjennerud, Hesthagen 10 F, Arendal Anne Grethe Tveråmo, Gjennestad, Rykene 50 år Ole Johnny Uberg, Fredlyveien 13 A, Arendal 40 år Kjell Nordli, Risdalskleiva, Risdal Jan-Arve Paulsen Solvang, Sletteheia 72, Arendal Søndag 5. oktober 80 år Sigvald Stiansen, Helle, Eydehavn

75 år Lillian Marie Tvermyr, Bjornes, Arendal 60 år Frøydis Furuvald, Løvjomås, Froland Anne Berit Halvorsen, Nedre Gartha, Eydehavn Kari Rønneberg, Lystheia 21 E, His 50 år Kjell Dale, Dalsmoen, Froland Aud Omholt, Omholt, Bjorbekk 40 år Kjell Vidar Jensen, Nidelvvegen 12, Froland Mandag 6. oktober

Velkommen til verden! v/Cathrine Ellingsen

4. oktober 100 år siden

Der gaar rygter Om baade et og flere Koppetilfælde, som skulde være indtruffet i Biens umiddelbare Nærhed. Da Sundhedskommissionen imidlertid ingen Meddelelse har faaet om Sygdommens Optræden her eller i Landdistrikterne kan man gaa du fra, at Rygterne er grundløse.

125 år siden

En kvik Gut, 13 a 14 Aars Alderen, andtages i Lære hos Uhrmager J. Nielsen. Siv Elin Høgseth og Arnt Olaf Mathiesen, Tvedestrand, fikk en gutt 29.09.08. Elise Mathiesen har fått en lillebror, som veide 3440 gram og var 48 cm lang.

80 år Karen Eline Nilsen, Østheia 1 F, Arendal 60 år Bodhild Kolstø, Brattekleiv, Færvik Gunvor Sprenglewski, Rannekleiv terrasse 3, Bjorbekk 50 år Øyvind Aslaksen, Chr. Gøyes vei 4, Nedenes

Vi gratulerer

Kisten og Henning Støyl, Sannidal, fikk en jente 01.10.08 som skal hete Ada Støyl. Live Støyl har fått en lillesøster, som veide 3830 gram og var 50 cm lang.

150 år siden

Indsendt Forleden Nat faldt en Vægter udfor en af Bryggerne og blev reddet af den frivillige Nattepatreuille. Historien er simpel og kort; men den er fuld af Moral og kunde give Stof til en lang Commentair. Vægterens Uheld er i og for sig en hværdagslig Begivenhed. En Vægter kan falde i Vandet, saavel som En af os; han kan reddes eller drukne, som det nu maate falde sig. Men at en Mand falder ud fra Bryggen midt i byen er en Sag, der seet fra en anden Side, giver et Afspeil af vore communale Ting og fremskynder Betragtninger over Misligheder og Defect. Det er Mislighed og Defect, at Byen paa en mørk Høstnat er saaledes oplyst, at Folk ikke kan gjøre Forskjel paa Land og Vand. Det er fremdeles Mislighed og Defect, at der ikke er truffet Anstalter til at gjøre det sikkert for Folk at gaae i Mørke, hvilket kunde skee ved simpelthen at andbringe Rækværk paa de Steder langs Søen, hvor Lygtepælene burde have staaet. Endelig er det Defect ved Vægterpersonalets Eqvipering, at de ikke selv ere forsynede med Lanterner, som Tilfældet er paa et mer oplyst Sted. En god Side er deer dog ved at Vægteren faldt i Vandet, eller rettere ved at han blev trukket op; thi det viser Nødvendigheden af en frivillig Patreuille, der kan vaage over Byens, Borgernes og Vægterens Tarv.

SEND INN DIN GRATULASJON Hipp hurra for prinsessa vår, Hanne Erika Kåss, som fylte 5 år fredag 3. oktober. Gratulasjonsklemmer fra pappa, mamma, Pyzo og Storepus. Tante Grete, onkel Stein, Joakim og Karina gratulerer også.

Kjersti og Geir Morten Bekkevold Gustavsen, Arendal, fikk en jente 30.09.08 som skal hete Linnea B. ­Gustavsen. Mathias og Adrian har fått en lillesøster, som veide 3840 gram og var 50 cm lang.

Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST>

TIL

2097

eller post@at-avis.no

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost: camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost: sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Nr1Trykk Larvik AS Utgiver: Arendals Tidende AS Post-/ besøksadresse: Arendal Jernbanestasjon Møllebakken 15 4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Arendal Innvandrerråd på ”skolebenken”

3

Arendal innvandrerråd deltar i disse dager på den nasjonale konferansen ”Making Integration Work – a task for the whole community” i Skien. INSPIRASJON: Det for-

teller politiker Irene Henriksen Aune, H, som også sitter i Innvandrerrådet, i en pressemelding. Konferansen arrangeres av Skien kommune i samarbeid med NHO, NAV, IMDI, Afrikansk kulturforening, Fredskorpset og LO. USAs ambassadør i Norge, Benson K. Whitney, holdt åpningstalen. Hensikten med konferansen er å nå ut til viktige aktører i integreringsarbeidet med informasjon og inspirasjon som kan gi grunnlag for tiltak for at flere flyktninger og innvandrere kan komme i arbeid eller etablere egen virksomhet. Konferansen bygger på de positive erfaringene med integrering av somaliere i Minnesota, hvor somalierne deltar aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

PÅ KONFERANSE: F. v. Hayette Mahmoud, Torild E. Sullivan, Koffi Patrice Hetcheli, Irene Henriksen Aune, Hiba Echkantena (leder) og Makfire Hasani. Mohamed H. Saleh var dessverre forhindret fra å delta.

Ledigheten ned til tross for permitteringer Arbeidsledigheten i Aust-Agder er 1,8 prosent, og det er en nedgang fra 2 prosent forrige måned. – Det er svært gledelig at arbeidsledigheten går ned til tross for en sterk økning i antall permitteringer i fylket, sier NAV-direktør Hilde Høynes i en pressemelding. ØKER: Det er fortsatt stort behov for arbeidskraft i Aust-Agder. Foreløpig rammes ikke fylket av uroen i finansmarkedet. – Men vi forventer en økning i antall permitterte utover høsten. Det er derfor bra at vi har god tilgang på ledige stillinger, sier NAV-direktør Hilde Høynes.

Båtbransjen 117 personer er permitterte i september. Dette er en økning på om lag 100 personer fra samme måned i fjor og om lag 50 fra forrige

måned. Det er flest permitterte i båtbransjen. – NAV i Aust-Agder har tett kontakt arbeidsgivere i fylket som har planer om- eller som allerede har permittert ansatte. Hensikten er å sette i verk tiltak overfor de som står i fare for å miste arbeidet, sier Høynes.

sier NAV-direktøren. Mange bedrifter i Aust-Agder har fortsatt stort behov for arbeidskraft, samtidig som mange arbeidssøkere er kommet i arbeid, utdanning eller

tiltak etter sommeren.

Færre Per i dag er det 760 stillinger ledige i Aust-Agder. Dette er en

økning både sammenliknet med forrige måned, og samme tidspunkt i fjor. Vel 6 500 stillinger er utlyst så langt i 2008 og det er noe færre enn på samme tid i fjor.

Ledighet Nesten 1000 personer er helt ledige i Aust-Agder. Dette omtrent det samme antallet som for ett år siden. Grimstad distrikt har lavest ledighet på 1, 4 prosent og Arendal distrikt har høyest ledighet av distriktene med 2, 1 prosent av arbeidsstyrken. Tvedestrand kommune har høyest ledighet blant arbeidsstyrken: 2, 4 prosent, mens det i Iveland kun er 0, 8 prosents ledighet.

Som forventet Ledigheten er størst blant de som har bakgrunn fra industri og bygg- og anlegg. – Arbeidsledigheten er som forventet. Vi ser imidlertid at antall delvis ledige har økt med 100 personer fra forrige måned,

NAV-DIREKTØR: Hilde Høynes.

Arkivfoto: Bente Harstad.


4

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

NYHETER

Park Inn i Arendal Tirsdag ble Arendal Maritime hotell til Park Inn. Hotellkjeden Rezidor Hotel Group har tatt over driften. Det betyr nytt konsept og 114 rom som skal stå ferdig innen 2010.

NYTT: Rezidor er en av verdens kjappest vok-

sende kjeder. At lille Arendal har fått Rezidor på kroken er en bragd, mener direktør Trond Pedersen ved Park Inn Arendal.

Blant de beste Intensjonsavtalen er allerede undertegnet. Pedersen beholder jobben som direktør. Terje Ulven er daglig leder og ansvarlig driftsleder for prosjektet, mens Tom Solberg er ny daglig leder for hele Sudrheim Gruppen Sør. Fra 42 rom vil nå det ærverdige hotellet som ikke har fått en ansiktsløftning siden 2001 bli totalrenovert. Det betyr at hotellet som forøvrig går så det suser, vil kunne tilby etterlengtede og flere rom til byens reisende. – Det siste året har vi hevdet oss som ett av de beste på profitt i landet, vi kniver blant de beste. Nå utvider vi. Byggeprosjektet starter i løpet av neste sommer. Målet er at alt skal stå ferdig 12 måneder etter, sier en positiv Pedersen til Arendals Tidende.

Beholder sjela Totalrenoveringen betyr ikke at sjelen fra det maritime blir fjernet, understreker Pedersen som sier at til tross for at kjeden har et konsept man må følge, har Rezidor sagt ja til at hotellet kan beholde 35 av de "gamle" rommene. – Selv om navnet nå er nytt, betyr det ikke at sjela i hotellet blir borte, lover direktøren. Fasaden skal også beholdes, på sikt, alt avhengig av kommunale ja, kan det være snakk om ytterligere rom i tilknytning til hotellet. Rezidor konseptet er enkelt. Nei er tatt ut av vokabularet til betjeningen og ord som " sett farge på tilværelsen", "sov godt, bo godt", i tillegg til et luksuriøst interiør som ikke skal gå på bekostning av komforten, er bare noen av ingrediensene som har fått kjeden til å spre om seg med sine hoteller. Europa, Midtøsten, SentralAsia og Afrika har allerede mange, i Norge er det forløpig Stavanger og Haugesund som har et, og det planlegges to nær hovedstaden. Ett i Oslo og et i tilknytning til flyplassen på Gardermoen.

Sier bare ja De ansatte har fortsatt trygge jobber, ja hotellet må sågar søke etter flere. – Med ekspansjon følger behov og vi vil rekruttere det beste vi finner selvfølgelig, sier Pedersen. – I framtiden vil vi bli mye større på kurs og konferansevirksomhet, Rezidor som også driver Radisson, har et utdanningsprogram som alle ansatte må gjennom. Det skaper rom for gode karrieremuligheter, mener daglig leder i Sudrheim Gruppen Sør, Terje Ulven, som sier de ansatte vil få verden som læreplass og mange goder med på veien. – Så lenge det ikke er lovstridig eller etisk drøyt, sier vi bare ja til våre kunder, ”Yes, I can”, ler Pedersen.

Yes, I can.

NYTT KONSEPT: De har høye forventninger og er klare for byggestart. Direktør Trond Pedersen ved Park Inn Arendal

Trond Pedersen sammen med Terje Ulven, daglig leder og ansvarlig driftsleder for prosjektet i Sudrheim Gruppen Sør. I 2010 skal Park Inn - direktør, Park Inn stå ferdig med sine 114 rom. Allerede tirsdag denne uken tredde navnendringen i kraft.


NYHETER

Aust-Agder fylkeskommune eier 25 prosent av aksjene i Canal Street, som en av fire eiere. I tertialrapporten for 2. tertial foreslår fylkesrådmannen at fylket gir 250 000 kroner til festivalen i ekstraordinært tilskudd.

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

5

Aksjonærhjelp til Canal Street

UNDERSKUDD: Den foreløpige oversikten over Canal Streets regnskap for 2008 viser et underskudd på 1,7 millioner kroner.

Ekstraordinært På festivalens generalforsamling 22. september ble en tiltaksplan for hvordan den økonomiske situasjonen kan bedres lagt fram. Da ble det vedtatt at APL, Fossekompaniet og altså fylkeskommunen bidrar med 250 000 kroner i ekstraordinært driftstilskudd. Dersom Arendal kommune i tillegg gjør om sitt lån til festivalen på 750 000 kroner til et tilskudd, får festivalen 1,5 millioner kroner tilført.

Resultatforbedring Fylkesrådmannen foreslår altså at fylkespolitikerne sier ja til forslaget om å gi ekstra penger til Canal Street. I følge saken skal ”tiltaksplanen medføre en klar resultatforbedring fra 2009”. Det

AKSJONÆRER: F.v. Sverre Valvik, adm. dir. i Arendals Fossekompani og Per Norstrøm, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune, fra presentasjonen av Fossekompaniet og fylkeskommunen som nye Canal Street-eiere. Nå må alle fire aksjonærene inn med ekstra penger til festivalen.

anbefales også at midlene tas fra avsatte penger til kulturtiltak i

fylket. Bevilgningen forutsetter at de tre andre eierne gjør sitt i

forhold til nevnte tiltaksplan. Fylkesutvalget behandler saken

onsdag i neste uke. Fylkestinget får saken 21. oktober.

Strømsbu får ekstra penger Strømsbu videregående skole må reparere gulvet på et av skolens kjøkken. Hvis ikke gir Mattilsynet pålegg. TERTIAL: Det kommer fram i Aust-Agder fylkeskommunes tertialrapport som fylkesutvalget og fylkestinget skal behandle i oktober.

Døråpnere Strømsbu videregående skole søker fylkeskommunen om penger til å reparere et gulv på et av skolens kjøkken. ”Med bakgrunn i samtaler med Mattilsynet ble det klargjort at å la være å reparere ville medført et pålegg”, står det i sakspapirene. I tillegg søker skolen om penger til installasjon av automatiske døråpnere

for en elev i elektrisk rullestol. De to tiltakene koster totalt 200 000 kroner. Fylkesrådmannen foreslår at politikerne sier ja til en ekstra bevilgning.

Personalmangel Strømsbu opplever for tiden store rekrutteringsutfordringer. På grunn av personmangel har mange måttet jobbe mye overtid, det samme på grunn av sykdom og permisjoner. Totalt beløper rekrutteringsproblemene seg til om lag 420 000 kroner. Skolen søker fylket om å få dekket beløpet, men det vil ikke fylkesrådmannen, uten at det oppgis noen begrunnelse i sakspapirene.

Renhold Men han ønsker å gi støtte til et annet problem skolen har møtt på: Flere voksenopplæringselever og en ny gruppe Vg2 elenergi

har gjort til at skolen har tatt i bruk tidligere avstengte lokaler på Fløyheia-avdelingen. Det fordrer mer penger til energi og renhold. Skolen ber spesielt om dekning for renholdsdelen som er beregnet til 67 prosents stillingstørrelse, og kostnadene beregnes til ca. 125 000 kroner. Fylkesrådmannen foreslår at politikerne sier ja til den nye stillingen.

Bygger om Men også andre videregående skoler i fylket trenger penger for å imøtekomme ulike krav. Et nytt sjåførdirektiv gjør at Blakstad videregåendes kjøretøy som brukes til opplæring, må ha såkalt økonomimålere. Dette koster om lag 120 000 kroner, og fylkesrådmannen sier ja til å dekke utgiften. På skolen er det også et stort etterslep på vedlikehold

NYTT KJØKKENGULV: Et av kjøkkengulvene til Strømsbu videregående skole skal utbedres. Arkivfoto av kokkelærlingene f.v. Anne Karin Jomås og Odd Erik Omholt. Foto: Rita Tvede Bartolomei.

av bygningene. Det søkes derfor om 500 000 kroner til vedlikehold. Fylkesrådmannen sier nei til søknaden med bakgrunn i at fylkestinget i 1. tertialrapport også avviste samme søknad fra Blakstad. Setesdal videregående

skole trenger 60 000 kroner for å bygge om for en elev med funksjonshemming og Tvedestrand videregående søker om å utvide en renholdsstilling med 10 prosent. Fylkesrådmannen sier ja til begge disse tiltakene.


6

NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Nedgang i tallet på trafikkdrepte DØDSTALL: I Aust-Agder

203 personer mistet livet i trafikken i løpet av de ni første månedene i 2008. I samme periode i 2007 omkom 169 personer i trafikkulykker.

mistet en person livet i september-trafikken. I september i fjor mistet tre personer livet på Aust-Agder veiene. Selv om dødstallene ellers i landet øker, går antall trafikkdrepte i AustAgder ned. Fra ti personer ved utgangen av september i fjor, til fem hittil i år. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i september for hele landet er 14.

I samme måned i 2007 var antallet 26. I gjennomsnitt de foregående fem år er 21 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned. Tallene fra september fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer, fire motorsyklister, en mopedist, en fotgjenger og en traktorfører. Av til sammen syjudrepte bilførere og -passasjerer omkom fire i kollisjon med annet

motorkjøretøy og tre i utforkjøring. Av de 14 som omkom i var ti menn og fire kvinner. Utviklingen er ellers dyster så langt i år, med 203 drepte mot 169 til samme tidspunkt i fjor. Det var særlig mange dødsulykker på veiene på forsommeren og i sommer. Der særlig Hedmark setter en tragisk rekord med 19 drepte så langt i år, med Møre og Romsdal på en andreplass etter 18 dødsfall i trafikken i år.

Personalhuset etablert i Arendal

FYLKESUTVALGET Saker som behandles onsdag 8. oktober

Gir til TV-aksjonen Hvert år siden 2001 har fylkeskommunen gitt 50 000 kroner til TV-aksjonen. Fylkesrådmannen foreslår at samme beløp bevilges også i år. TV-aksjonen 2008 er til inntekt for Blå Kors Norge, og arbeidet med barn som vokser opp i hjem der foresatte ruser seg.

Støtter FN-byen Fylkesrådmannen foreslår at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 250 000 kroner og samtidig oppretter en prosjektlederstilling for næringslivsprosjektet FN-by-partnerskap. Målet med bevilgningen og stillingen er at fylkeskommunen skal ta et hovedansvar for prosjektet, og videre fremme Arendal som FN-by.

Ikke førerkort i videregående I juni ba politikerne i fylkesutvalget administrasjonen om å arbeide for å gjennomføre prøveprosjektet med førerkortopplæring på tre videregående skoler i fylket: Tvedestrand, Åmli og Setesdal. Fylkesrådmannen legger nå fram saken for fylkesutvalget igjen med den anbefaling at politikerne sier nei til saken. Han vil ikke ”prioritere igangsetting av et slikt frivillig tilbud, når videregående opplæring opplever store utfordringer og behov for økte bevilgninger til kvalitetsutvikling innen skolens kjernevirksomhet”, skrives det i saken.

Forsker på arbeidsinnvandring

FORNØYDE: Et fornøyd trekløver, fra venstre Ted Hanisch, Knut Handeland og Jan Pedersen ser frem til å kjempe om markedsandeler i Arendalsdistriktet.

NYETABLERING: Egentlig

Bemannings- og rekrutteringsbedriften Personalhuset hadde onsdag en markering på Tyholmen Clarion Hotell, i anledning etableringen i Arendal.

så startet vi opp allerede 1. juni kan leder av Personalhuset på Agder, Jan Pedersen, fortelle. – Og så langt har driften gått bra, vi har fått kunder innenfor alle områdene vi dekker, sier en fornøyd distriktsleder til Arendals Tidende.

Høye mål – Vi tar mål av oss til å bli størst, sier gründer og nåværende styreformann, Personalhuset AS, Ted Hanisch til avisen.

– Ved oppstarten i 2001 etablerte vi kontorer i Oslo, Sarpsborg, Sandefjord og Haugesund, i dag har vi 25 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Hanisch ser på Arendal som et spennende område, blant annet på grunn av de maritime og tekniske bedriftene som finnes her. Den tidligere arbeidsdirektøren har derfor tro på at etableringen her i byen skal bli vellykket, og selv om det i disse dager er tegn til nedgangstider både interna-

sjonalt og nasjonalt har han en offensiv holdning til markedet.

På Stoa Arendalsavdelingen har etablert seg i ISS`lokaler på Stoa, og her har leder av kontoret, Knut Handeland, merket en økende etterspørsel etter bedriftens tjenester. Det var derfor en fornøyd Handeland som kunne ta imot et tredvetalls gjester i forbindelse med den offisielle åpningen onsdag.

Fylkesrådmannen anbefaler at politikerne gir 200 000 kroner til et prosjekt som skal se på arbeidsinnvandringen på Agder. Det er Agderforskning som skal gjennomføre undersøkelsen kalt ”Internasjonalisering av arbeidsmarkedet på Agder”. Prosjektet koster totalt 1, 1 millioner kroner. Fylkesrådmannen foreslår at bevilgningen tas fra konsesjonskraftmidlene.

Lager padleguide Lars Verket arbeider med boken ”Padleguide for AustAgder”. Guiden skal informere om padlemulighetene langs kystlinjen i fylket, men også være en guide for tur- og friluftslivsmuligheter på kysten. Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget støtter utgivelsen med 75 000 kroner.


NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Leverte ikke regnskap på to år

7

Stinkbombe i Barbu Da daglig leder Tom Arlid Sell kom på jobb torsdag morgen fikk han seg en heller ekkel overraskelse. Kloakkrørene under Euronicsbutikken i Barbu hadde tettet seg. AV CHRISTOFFER SVENNINGSEN STINKENDE: Torsdag morgen kom Sell til en rett og slett stinkende arbeidsplass. I løpet av natten hadde kloakkrørene tettet seg, og stanken var så gal at det så vidt gikk an å nærme seg butikken.

En 42 år gammel mann fra Grimstad er dømt til 90 dagers fengsel, hvor 50 dager gjøres ubetinget, for økonomisk kriminalitet. Mannen innrømmet i retten at han med viten og vilje hadde unnlatt å føre regnskap for selskapet han var daglig leder og styreformann for.

Syndebukken Toalettet i andre etasje var syndebukken. Det var her stanken kom fra, kunne Sell fortelle. Han tror det bare er en liten bagatell, som fort kan fikses – Vi har ringt kommunen, så jeg tror de er på vei nå, fortalte Sell til Arendals Tidende.

Rømmer

BRØT LOVEN: Mannen som er selvstendig næringsdrivende har ikke levert inn lovpålagte regnskapsbøker.

Leverte ikke Fra 1. januar 2005 – 31. januar 2005 var han daglig leder og styreformann i selskapet han unnlot å føre regnskap for. Han leverte ikke opplysninger som var nødvendig for å utarbeide pliktig regnskapsrapportering ifølge loven. Og det ble ikke bedre året etter, hele 2006 gjorde han akkurat det samme. Han leverte ikke regnskap. Fra april 2005 til og med 10. februar 2007 unnlot han å avgiftsregistrere selskapet for å unndra merverdiavgift. Ingen omsetningsoppgave ble sendt til

TATT: Etter at mannen på 42 år fra Grimstad unnlot å føre regnskap for selskapet sitt gjennom to år fikk han Aust-Agder fylkesskattekontor i hælene. Nå må han sone en dom for økonomisk kriminalitet.

Aust-Agder fylkesskattekontor, til tross for utgående merverdiavgift som utgjorde 198 000 kroner. Han leverte heller ikke selvangivelse for året 2005 eller 2006.

Private kostnader Tiltalte møtte i retten og erkjente skyld. Domfelte var eneaksjonær i selskapet, daglig leder og styreleder. På stiftelsespunktet for selskapet hadde vedkommende en gjeld på 900 000 kroner som

stammet fra tidligere virksomhet. Ifølge forklaringene til domfelte ble det nye selskapet stiftet for å tilføre økonomiske midler uten at disse ble gjenstand for lønnstrekk. Det hele ble et økonomisk rot, forklarte mannen i retten som sa at han til slutt ikke klarte å åpne posten (…). Rapporten fra bokettersyn avholt av Aust-Agder fylkesskattekontor viser at selskapets omsetning oversteg 50 000 kroner i løpet av en 12

Kidnappet i eget hjem En 26-åring fra Grimstad er tiltalt for å ha tatt seg inn i en leilighet i samme by. Mannen som bodde der flyktet ut i skogen, men tiltalte tok igjen mannen og dro ham med inn i bilen sin.

kjørt mannen til et annet sted i fylket og forlatt ham der. Han skal også ha truet fornærmede og står også tiltalt for å ha slått vedkommende flere ganger i hodet og på ryggen. Saken skal opp 1.desember i Aust Agder tingrett.

måneders periode. Størrelsen på utgående merverdiavgift er anslått til 198 000 kroner. Mannen innrømmet at han brukte selskapets inntekter til også å dekke private kostnader. 42-åringen er tidligere domfelt en gang tidligere, også for økonomisk kriminalitet. Nå må han sone en dom på 90 dagers fengsel, hvor 50 dager gjøres ubetinget. Han må også betale saksomkostninger på 2000 kroner.

120 dagers fengsel for vold og trusler En 28 år gammel mann fra Arendal er dømt til 120 dagers fengsel etter at han slo og truet sin tidligere kjæreste med kniv i hennes bopel. Tiltalte erkjente skyld i retten, men husket ikke hendelsen med kniven. Brødkniv I desember i fjor kom det inn en melding om at en kvinne ble slått og at det var barneskrik i bakgrunnen, til politiet, en patrulje rykket ut. Kvinnen fortalte at hun hadde blitt slått av sin tidligere kjæreste,

DUMPET: 26-åringen skal ha

I RETTEN: En 26-åring fra Grimstad skal ha banet seg inn i en leilighet. Når mannen som bodde der rømte til skogs, skal tiltalte ha innhentet ham, dratt ham med i bilen og forlatt ham et annet sted i fylket.

– Det lukter så ille at det så vidt går an å være her. Det er jo ikke særlig hyggelig for verken kunder eller ansatte å tilbringe tid i denne lukten. – Men en sak er sikker, jeg kommer hvertfall ikke til å vaske toalettet, sa han mens han rømte fra det stinkende badet i andre etasje.

hun hadde tydelige merker på kroppen. Mannen hadde dyttet kvinnen ned i sofaen og truet henne med en brødkniv. Familievold Retten festet sin lit til kvinnens forklaring i retten. Mannen er domfelt fem ganger tidligere, to ganger for trusler og en gang for legemsbeskadigelse under skjerpende forhold. Retten konkluderte med at familievold er et betydelig samfunnsproblem og at det må tillegges vekt at tiltalte tidligere er dømt for vold og sendte ham i fengselet i 120 dager. Dommen var enstemmig.

www.arendalstidende.no


8

lørdag 4. oktober 2008

mening / debatt

Sparebanken Sør Kollektivt samfunnssvik Tall fra Sosial- og Helsedirektoratet anslår at 120 000 barn i Norge vokser opp i familier med rusproblemer, men det er store mørketall og fagfolk mener det er minst dobbelt så mange. Årets TV-aksjon setter fokus på problemet. Når fylkesaksjonsleder, Anita Mørland, sier at det aldri vært en så skambelagt TV-aksjon noen gang, har hun rett. Men det er også på tide at vi som samfunn åpner øynene, strekker ut noen hender og hjelper de forsvarsløse. Når lege og medlem av Arendal Soroptimistklubb, Nina Holm, sier at det er for lett å feie problemene under teppet, feil diagnostisering og medisinere istedenfor å ta ansvar setter hun fingeren på noe som rører ved selve lokalsamfunnet vi er en del av. Vi har alle et ansvar, men har vi mot nok til å si ifra? Alt for ofte lukker vi døra og prøve å glemme det vi har mistanke om skjer. Familiens lille sfære er vanskelig å gripe inn i, det krever styrke å ta affære, det fordrer et bevisst mål for å bidra til å gjøre vår kommune til et bedre sted for de som rammes. Det handler ikke om tysting, men som kvinnene i Arendal sier: Å bry seg, strekke ut en hånd til de som lider. For barn som er ofre for foreldres rusmisbruk er en usynelig gruppe, som ofte lider i stillhet, som gråter i sin ensomhet og som ofte føler skyld. De er barn og derfor maktesløse i sin verden der de ønsker å beskytte sine nære. De tier, og igjen sitter de små med ansvaret. Overlatt til seg selv, utsatt ofte for hets av skolekamerater og lærere som ikke forstår og det er i seg selv nesten like ille som det overtrampet foreldrene gjør mot barnet. Vi snakker om et kollektivt samfunnssvik. Vi vender altfor ofte ryggen til, har ikke tid og overskudd i dagens samfunn til å gå inn i problematikken. Ikke er vi tøffe nok heller. Når ei lita jente på tre år går barbeint ute i ditt nabolag og spør om en brødskive fordi hun er sulten, sier du da: Gå hjem til mamma og får til svar: Mamma sover, jeg vil ikke forstyrre henne. Eller når en gutt sitter og griner oppe i vinduskarmen mens du går forbi på veien mens det er full fest nedenunder. Hva gjør du da? Snakker du med de andre naboene om hvor forferdelige naboer du har uten å ta handling, eller gjør du noe med problemet som avdekker seg foran dine øyne? Kvinnene i soroptimistklubben har rett når de sier at vi bør holde døra litt mer åpen for naboens barn. Vi skylder de små å ta en telefon om enn så ubehagelig det kan være. Åpenhet om temaet kan være nøkkelen til at flere får hjelp. Å behandle barn som lever i et rushelvete daglig som problembarn gjør oss til problemskapere. Vi skylder dem å bidra til at de kan få tilbake barndommen. Gjennom TV-aksjonen og ved å bry oss ikke bare denne datoen, men gjennom hele året kan vi hjelpe det samfunnet vi lever i til å bli tryggere for de forsvarsløse.

Den som leser Agderposten lørdag 27.09. – kan undres over hva bankens styrende organer driver med. Artikkelen om bankredning avslører en forstanderskapsformann som i all hast må kontakte banken for å bli orientert om bankens redningsaksjon for Start. Banken synes å ignorere sine egne lovpålagte organer når slikt skjer. Kapitalproblemet i Start har vært kjent for de fleste sørlendinger over lang tid.

Lag og foreninger som driver tungt ved hjelp av aktive foreldre, dugnader, loppemarked, kakelotteri etc. må drive på sparebluss og se bilder i aviser og på TV, hvor banken stiller opp for de store.

Innlegg Per Woie

Vi som kunder i banken kan ane at de utførende ledd: forstanderskap, kontrollkomite, styre og administrasjon er ” på hæla”. Redningsaksjon er siste fremtvungne valg. Pengesekken åpnes med stolthet og gode penger renner ut til et dårlig engasjement. Sponsing og fotball har forblindet hele banken. Støtte til andre viktige prosjekter i landsdelen må være av en viss størrelsesorden for å være interessante.

Når banken ”Setter seg i førersetet” og skyter inn ytterligere 20 mill. i ny egenkapital i Start, henger de ytterligere i limet. Vi får nok oppleve både nedskrivning av aksjekapital og ettergivelse av lån, avdragsfrihet og renterabatt, for fotballens skyld. Kjøp av spillere i millionklassen og kamp om tabelltoppen koster flesk. Det spørs om ikke innskyterne i likhet med Stortinget, må få på plass et uavhengige granskningsutvalg, for å få avklart om bankens formål er ivaretatt.

Sponsing og fotball har forblindet hele banken. Første halvår 2008 hadde banken et konsernresultat på 166 mill. 25 prosent av overskudd kan brukes til almennyttige formål. I retningslinjene gis det uttrykk for at gavetildelingen har som mål å bygge oppunder bankens profil som en samfunnsengasjert bank med lokal forankring.

”Sparebanken Sør har til formål å fremme sparing ved å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte det den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.” Er det slik vi innskytere opplever vår bank? 

Innlegg til: post@at-avis.no

Logisk svikt hos Navarsete? ”E6 i Østfold og E18 har vore viktige å få på plass,” skriv samferdsleminister Liv Signe Navarsete heilt korrekt i Aftenposten 26. september.

år. Det er meir enn 2000 tunge køyrety kvart einaste døgn. Julitrafikken er nær det dobbelte. Ny E18 KristiansandGrimstad frå sommaren 2009 aukar faren mellom Arendal og Tvedestrand.

Men så: ”men no er tida inne for å gjere eit løft for vegane også i dei delane av landet der det vareeksporterande næringslivet vårt ligg og der turistane skal fram.” Ja, akkurat. Men kvifor skriv samferdsleministeren eit men før ho startar denne setninga? Kjenner ho ikkje Sørlandskysten?

Innlegg Jan Kløvstad, leiar i Arendal Venstre

Årsdøgntrafikken mellom Arendal og Tvedestrand ligg høgt over det meste ein kan samanlikne seg med, godt over 10 500 med vokster 6-7 prosent kvart

Bli med i arbeidet for å gjere skolevegen, lokalvegen og E18 trygg. Jamn standard med midtdelar er mykje tryggare enn blanding av 4-felt og gardsveg. Her lokalt er vi villige til å bidra grundig med eigenfinansiering for å gjere vegane tryggare. Den rødgrøne regjeringa må sørge for å få strekningen Arendal-Tvedestrand inn også i komande Nasjonal transportplan, slik Bondevik-regjeringa med samferdsleminuster Torild Skogsholm (Venstre) ordna med i forrige revisjon av planen.

Her lokalt er vi villige til å bidra grundig med eigenfinansiering for å gjere vegane tryggare.

Det eksportretta næringslivet på Sørlandet er sterkt og i vokster. Dyreparken i Kristiansand er Norges mest besøkte attraksjon – med mange barn i bilane.

hagar, idrettsplass, ungdomshus, bedehus, kyrkjer og ei mengd gardsvegar direkte ut på E18.

Eit jamnt og trygt køyremønster med midtdelar blir plutseleg endra til 119, 25 meter mellom kvar gardsveg og busshaldeplass, tre skolar, to barne-Sykefraværet øker i fylkeskommunen

Færre fag- og svenneprøver

I 2. tertialrapport for Aust-Agder fylkeskommune kommer det fram at det totale sykefraværet hos fylkets ansatte nå ligger på 5,63 prosent.

Fylkespolitikerne behandler denne måneden 2. tertialrapport. I 2008 var det budsjettert med 700 fag- og svenneprøver. Det er 100 flere enn det ble avlagt i fjor. Nå ser det ut til at den ventede økningen ikke kommer, og fylkesrådmannen regner med at antall avlagte prøver i år vil ligge på samme nivå som i fjor. Dette betyr reduserte kostnader på 600 000 kroner i år.

Per 2. tertial i 2006 var det totale sykefraværet på 4,93 prosent. Ved 2. tertial i fjor var det

gått litt ned, til 4,72 prosent. Kortidsfraværet er omtrent på samme nivå, eller lavere i år, men langtidsfraværet øker. Fravær over 16 dager defineres her som langtidsfravær. Hos kvinnelige arbeidstakere er fraværet per 2. tertial i år størst. Det ligger på nesten 7 prosent. Mannlige arbeidstakere har et totalt fravær på cirka 4 prosent.

Innlegg til: post@at-avis.no


mening / debatt

9

lørdag 4. oktober 2008

Spill, penger og politisk dobbelmoral Jeg har tidligere reist alvorlige spørsmål og innvendinger vedrørende spilleautomatene. Arbeiderpartiets Trond Giske har på vegne av regjeringen vist grov kynisme i behandlingen av spørsmålet om spilleautomatene fører til avhengighet eller ikke. Først fjernet han frivillige organisasjoners automater og inntekter med begrunnelse i at automatene skapte store helsemessige og sosiale problemer fordi tusener av mennesker ble spilleavhengige. Deretter etablerer Giske gjennom Norsk Tipping et statlig monopol for spilleautomater og

bortforklarer farene som de spilleavhengige utsettes for med at dette er såkalte ”snille” automater. Gjentatte ganger har han gjennom TV og andre medier drevet aggressiv reklame for å få flere til å spille og sammenligner automatene med nettbank. I tillegg avviser han faren for spilleavhengighet med de nye automater. Da er det underlig at Norsk Tipping i sine etiske regler § 5 erkjenner fare for spilleavhengighet og at det i departementets egne vilkår for oppstilling av nye automater § 3,3 står følgende: ”På oppstillingsstedet skal det alltid være tilgjengelig informasjon om spilleavhengighet. Informasjonen utarbeides av Norsk Tipping, skal være oppdatert og

relevant, og skal minimum inneholde: a) Informasjon om at spill kan skape avhengighet

Innlegg Audun Tømmerås, Fylkestingsrepresentant, Pensjonistpartiet

Dette kan ikke oppfattes annerledes enn dobbelmoral og villedende informasjon til befolkningen. b) Opplysninger om steder man kan finne mer informasjon om spilleavhengighet

c) Informasjon om Norsk Tippings policy og tiltak mot uønsket spillatferd ”.

automatene: Venstre 1 million, Senterpartiet 500 000 og Fremskrittspartiet 200 000 kroner.

Dette kan ikke oppfattes annerledes enn dobbelmoral og villedende informasjon til befolkningen. Så kommer selve bomben i saken. Regjeringen har fått gjennomslag for å unnta bingolokalenes spilleautomater fra forbudet som ble effektuert i juli 2007. Mange har spurt om hvorfor disse aggressive automater ikke ble fjernet. Svaret er at Arbeiderpartiet har en avtale om å innkassere 6 millioner kroner årlig fra disse. Dette har åpenbart vært kjent av de andre partiene også, uten at de har protestert. Grunnen er såre enkel. Flere partier har håvet inn penger fra

Når de store politiske partiene på den ene siden snakker varmt om å hjelpe og beskytte syke og avhengige, og på den andre side utnytter de samme hjelpeløse mennesker til å tjene penger for egne formål, skal ingen undres over at politikere har lav tillit i befolkningen. Det er grunn til alvorlig bekymring over den kunnskapsløshet og frynsete etiske holdning vedrørende avhengighet som her avdekkes innenfor det politiske miljøet. Vil vi ha det slik ? 

Innlegg til: post@at-avis.no

Gi Arendals 16-åringar stemmerett Arendal bør gjere som Tyskland, Østerrike – og Grimstad og gi 16- og 17-åringar stemmerett ved bystyrevalet og fylkestingsvalet i 2011. Norske kommunar kan nå søke om stemmerett for 16- og 17åringar som forsøksordning, og det meiner Venstre at bør Arendal gjere. Vi ber derfor ordføraren sende over forslaget vårt til Ungdommens bystyre for drøfting, og at bystyret får saka til avgjerd nå i haust. 16-åringar er storforbrukarar av kommunale og fylkeskommunale tenester som skole, fritidsklubb,

det frivillige kulturlivet, svømmehallar, idrettsanlegg og mykje anna. Dagens 16-åringar kan betale skatt, bli sett i fengsel, køyre lett motorsykkel, få barn – men har ikkje stemmerett. Kort sagt: - 16- og 17-åringar i stand til å ta rasjonelle val og er engasjerte i saker som er viktige for dei. Dei er modne nok. – Demokrati skal lærast i skolen. Stemmerett bør bli ein del av pensum. – Stemmerett for 16-åringar er god distriktspolitikk. Unge er ekspertar på lokale forhold. – Ved å gi stemmerett til ungdommar tvingar vis amfun-

net til å lage betre tilbod til unge. – Det virkar andre stadar. I Østerrike og Tyskland er erfaringane svært gode.

Innlegg Anne Solsvik, Dega Abdi Aman, Jan Kløvstad Arendal Venstre

La oss ta eit steg vidare. Gi 16- og 17-åringane stemmerett i Arendal.

16- og 17-åringar kan få informasjon om politikk, parti og val gjennom skolen. Og får vi dei først til stemmeurnene ein gong, er sjansane gode for at dei vil halde fram med å vere ein aktiv del av demokratiet gode. 1820-åringar er ”overalt og ingen stader”, og vanskelegare å nå for førstegangslæring om det lokale demokratiet. Erfaringane frå Tyskland og Østerrike gjennom meir enn ti år viser større valdeltaking for dei yngste, og dei tar vare på engasjementet og stemmer også ved vala når dei blir eldre. Å gi 16-åringar stemmerett i 2011 vil gi større

valdeltaking i 2011, og også i 2015, 2019 og 2023 – om norske ungdommar oppfører seg om lag som jamnaldrande i Tyskland og Østerrike. Og det er grunn til å tru at dei gjer nettopp det. I Arendal ser vi at Ungdommens bystyre er eit godt framsteg, med viktige saker til debatt – og konklusjonar som er vel verd å lytte til. La oss ta eit steg vidare. Gi 16- og 17-åringane stemmerett i Arendal. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Studietur til Brasil Søndag 5. oktober reiser en delegasjon fra Agder og Telemark bispedømme og noen frikirker på en studietur til Brasil. Vi reiser i regi av Kirkens Nødhjelp og skal se på ulike prosjekter som Kirkens Nødhjelp støtter. Bakgrunnen for studieturen er fasteaksjonen 2009 som omhandler ”Fattige i møte med klimaendringene.” Klimaendringene berører alle, men truer utvikling og rammer fattige mennesker hardest. Gjennom fasteaksjonen 2009 og 2010 vil Kirkens Nød-

hjelp sette fokus på fattiges møte med klimaendringene. Kirkens Nødhjelp vil gi mikrofonen til klimavitner i sør som roper sitt SOS, og utfordrer oss til å ta signalene på alvor. Som klimavitner i et skjebnefellesskap oppfordres vi til å støtte hverandre i kampen mot klimaendringene. Sammen for en rettferdig verden! Kirkens Nødhjelp har partnere i følgende land i Latin-Amerika: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haiti, Den dominikanske republikk, Brasil, Peru og Cuba.

ningsarbeid, organisasjonsutvikling, kjønn og utvikling, hiv/aids, vann/sanitær og nødhjelp prioriterte temaer.

Innlegg Gunnar Skjævestad distriktskontakt i Arendal distrikt

Bakgrunnen for studieturen er fasteaksjonen 2009 som omhandler I dette området er menneskeret- ”Fattige i møte med tigheter, arbeid mot vold, forso- klimaendringene” Vi som reiser skal se på ulike prosjekter i Brasil; hiv/aids, slum­ arbeid blant barn og kvinner og se konsekvenser av nedhogging av regnskog. Vann er ett av de store problemene i nord-øst-Brasil og vi skal besøke prosjekter der de bygger vannsisterner som holder på vannet så de har vann også i tørkeperioden. Hvordan ser det ut der regnskogen er hogd ned og erstattet av eukalyptustrær? I Atlanterhavsregnskogen vil vi

møte etterkommerne etter slavene som ble fraktet fra vest-Afrika til Brasil. På nettsiden til Kirkens Nødhjelp står det følgende, ”Alvorlige konsekvenser: - Nedhugging av regnskog har alvorlige konsekvenser, både for mennesker, dyr og planter. - Eukalyptustrærne, som gjerne blir plantet i stedet for regnskogen, suger dessuten opp enorme mengder vann. Dette gjør at folk som lever i de aktuelle områdene får dårligere vanntilgang, sier Instefjord”. Kirkens Nødhjelp er en organisasjon eid av alle de kristne kirkesamfunn i Norge utenom den Katolske kirke, de har sin egen nødhjelpsorganisasjon. Dette betyr at alle som i Norge er medlem av en eller annen kirke/menighet er eier av Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp ønsker å nå ut til de mest sårbare områdene og sårbare menneskene, og der behovet er størst. Uansett religion og politisk ståsted, uansett hudfarge eller tro – skal Kirkens Nødhjelp arbeide for at alle mennesker får sine rettigheter innfridd. De bruker lokale aktører

i sitt arbeid og støtter en rekke lokale organisasjoner. De som reiser er: Unni Bamle, Astrid Hareide, Britt Hagen, Asle Kristiansen, Ole Kristian Lauvnes, Maria Mathilde Moland, Gunnar Skjævestad, Jorunn Landbø Vikingsdal og Anne Tempelen. 

Innlegg til: post@at-avis.no


10

NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Feige politikere:

Tør ikke investere i jernbane

HANDLING: Strekningsleder i NSB, Dag Brekkan, etterlyser handling fra rikspolitikerne. Nå kjører NSB sine tog på en strekning der ingen bor og som ikke er endret siden 1938.

I 1993 ble det foretatt en konsekvensanalyse på Sørlandsbanen. Det ble for dyrt den gang, men det er dyrere å bygge nå. – Vi kjører på en infrastruktur fra 1938, på en strekning der ingen bor, sier strekningsleder Dag Brekkan i NSB til Arendals Tidende.

HANDLING: Næring på Sørlandet vokser i rekordfart. Ny E18 bygges, men toget står på stedet hvil. Spørsmålet er om Sørlandet kan motstå presset hvis det ikke gjøres noe nå, sier Brekkan som selv deltok PÅ en jernbanekon-

feranse i Kristiansand i april i år. Det var det bedt inn fint folk fra Stortinget. Men NSB snakker for døve ører. Man ser lite handling.

Feige politikere – Den eneste reelle sjansen for å hevde seg i samferdselspolitikken er å satse på tog, men politikerne stikker med halen mellom beina. Det er stor feighet å spore, mens tiden går, sier Brekkan. Sammenkobling med Vestfoldbanen er den eneste muligheten, men når beslutninger skal tas toer politikerne sine hender. – Det er ingenting i veien for at et tog mellom Kristiansand og Oslo kan suse til hovedstaden på 3 timer. Men en kobling over til Vestfoldbanen kan fort få en prislapp på 6,5 milliarder kroner. Alle ønsker og nikker ja takk. Men vi ser ingen handling, dermed lar man bokstavelig talt togene skrangle og gå på 60 år gamle spor, sier strekningslederen.

Må hyle for bane – Det er kun snakk om en strek-

ning på 6-7 mil, men med et dobbeltspor i Vestfold og med en ferdig Eidangertunell kan man se løsningen. Alt vil vise seg når Nasjonal Transportplan ligger ferdig i desember. Men jeg har ingen tro på at Sørlandet er prioritert, vi står langt bak i køen. De lokale politikerne har et ansvar om å hyle for befolkningen, ellers blir vi aldri hørt. Hvis ønsket er å ha en jernbane i Sør-Norge må vi stille oss et spørsmål. Hvis vi sier nei til dette, betyr det at flere hundretusen reisende må benytte vei, istedenfor spor, og det vil få konsekvenser, men er man villige til å ta dem, spør Brekkan som mener det er umulig å bygge seg ut av samferdselsproblemene med den ensidig fokusen på veiutbygging.

Utradere flytrafikk Resultatet av ventetiden betyr mer slitasje og trafikk på vei. Hadde man lagt om kunne gods fraktes på sporene over Bø i Telemark. Det hadde gitt miljøuttelling som alle kjemper for, men gjør regjeringen noe?

Ved å flytte tungtrafikken over på jernbane over Bø ville CO2 utslippene reduseres betydelig i hele landsdelen. Hvis togtilbudet ikke fornyes vil veiene få økt trafikk, også fra innfartsårene fordi alle vil ut på den nye fine veien. Men areal er også et spørsmål når man stadig må bygge ut vei, for trafikken bare øker og arealbruken vil øke tilsvarende. Med tog bruker du kun et engangsareal. Rapporter viser at man kan kjøre med to timers frekvens mellom Øst og Sør, med en så solid dekning ville man så å si utradere flytrafikken og det er

utelukkende gevinst ved å gjøre dette, mener Brekkan. Men investeringsbudsjettene er sultefora og politikerne står overfor en håpløs problemstilling. – Hvis de gir milliarder til jernbanen må de gi mindre til helse og de tørr ikke ta det valget i frykt for å ikke bli gjenvalgt, mener Brekkan som sier ingen av rikspolitikerne kan skryte av at de har gjort jobben sin. Lokalpolitikerne må dermed ta en del av sitt ansvar og de er nå etter hvert kommet på banen og det er bra, men det er ennå et stykke igjen, avslutter Brekkan.

Brennpunkt avdekker For 16 år siden vedtok Stortinget at Ringeriksbanen skulle prioriteres. Et hasteprosjekt med mål om at strekningen skulle være ferdig i 2001. Men det kom aldri noen penger til byggingen.Tirsdag avslørte Brennpunkt på NRK historien om brutte politiske løfter og at det tar lengre tid nå enn tidligere å ta toget. Se saken på www.nrk.no


NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

11

FORNØYDE ORDFØRERNE FRA AUST-AGDER SAMLET PÅ LESBOS: F. v. Rune Hagestrand, Gjerstad, Torill Rolstad Larsen, Arendal, Arne Thomassen, Lillesand, Maya Twedt Berli, Vegårshei og Hans Antonsen, Grimstad.

Ordførere samlet i Hellas Ulik vinkling

I forrige uke var alle ordførerne fra AustAgder og Vest-Agder invitert til seminar på den greske øya Lesbos. Hele 22 av totalt 30 ordførere deltok på en ukes vellykket seminar. Arendals Tidende møtte dem på øya.

NYTTIG: – Dette har vært et meget nyttig seminar for oss ordførere med et veldig interessant program hver dag hele uken. Vi har hatt nyttige forelesninger hvor blant annet ordførerne stilte som forlesere innen forskjellige fagområder, forteller en fornøyd ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen. Slike samlinger er så nyttige at alle ordførere bør prioritere dette i fremtiden, mener hun.

Under seminaret om medier og kommunikasjon lærte de blant annet hvordan ordførere kunne ivareta kommunens innbyggere i forhold til kommunens interesser. – Vi hadde interessante diskusjoner hvor hver ordfører vinklet debatten forskjellig og av dette lærte vi mye av hverandre, sier ordføreren.

Personlighetstest Ordførerne gjennomgikk også en personlighetstest hvor de måtte svare på 187 spørsmål. Dette er en test som brukes mye, blant annet hos idrettsledere. Da svarene forelå så de hvor den enkelte sto og resultatene ble diskutert åpent. – Dette var en utrolig interessant sekvens, kommenterer ordføreren. Videre foredro ordfører Odd Omland, Kvinesdal, om Terra-saken og ordfører Arne Thomassen, Lillesand, foredro som bedriftsleder om store omstillinger og erfaring.

Ett Agder? Diskusjon om ordførernes jobb

med politisk ansvar for regional utvikling var sentral. Her var det naturlig å se på de regionale planer som begge fylker har hvor både Kristiansand og Arendal er tungt inne. Her fant de frem til felles utfordringer på mange områder i begge fylker. – En del felles planer og interesser ble plukket frem og det er klart vi også snakket om det var nødvendig med en fylkesgrense, smiler ordføreren lurt og fortsetter: – Selvfølgelig pratet vi også om prosessene Birkenes, Lillesand og Iveland kommuner som ønsker å bli vestegder. Vi fant felles mål for begge Agder-fylkene

og her begynte vi på en diskusjon som vil fortsette.

Sosialt Alle deltok i det sosiale, som var veldig viktig under samlingen. Her ble de ordentlig kjent med hverandre. – Etter denne samlingen har vi alle fått utvekslet erfaringer på godt og vondt og vi er blitt gode kollegaer. Nå kan vi gjerne ringe hverandre, gi råd og støtte på forskjellig vis. Dette er veldig bra, spesielt for de nye ordførerne, tror Rolstad Larsen.

Metochi Universitet i Agder (UiA) har et studiesenter på Lesbos. Stedet, Metochi, ble besøkt og her traff ordføreren studenter fra Arendal som benyttet uka til å jobbe sammen om prosjekter. – Jeg vet at stedet blir brukt mye av både studenter og de ansatte ved UiA. Dette innebærer at UiA er med å skaffe arbeidsplasser til regionen, forteller ordføreren. I kommunen der, Kalloni, med 8 000 innbyggere, fikk de mottakelse av ordføreren. Kommunen

hadde ansatt 45 personer, men de fleste kommunale tjenester som skulle utføres var privatisert. Kommunestyret bestod av 17 representanter, kun menn, med snittalder på 60 år. De ansatte i kommunen jobber kun med arealplanlegging og miljø, mens alle andre tjenester som drives av norske kommuner, var privatisert. Omsorgstjenesten er det de pårørende som utfører (!). – Oppholdet i Hellas passet utmerket værmessig. Det var regn, torden og litt sol. Dette passet godt når man skal sitte inne og jobbe faglig det meste av dagen, ler ordføreren.

Rimelig opphold Det er nok noen som lurer på hva dette kostet, men ordfører Rolstad Larsen forteller at oppholdet ble meget rimelig med enkel bostandard og mat. – Det er ingen tvil om at dette oppholdet ble mye billigere enn om vi skulle hatt tilsvarende seminar hvilket som helst sted i Norge. Om et eller to år vil nytt seminar bli arrangert, men da med noen færre dager, avslutter ordfører Torill Rolstad Larsen.


12

POLITIKK / NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Pensjonistpartiet:

Innviklet og urettferdig pensjonsreform men innebærer, sa Dahl under foredraget.

Pensjonistpartiet arrangerte tirsdag kveld, i Fagforeningens hus, møte om den nye pensjonsreformen. Og konklusjonen var klar, reformen er både innviklet og urettferdig.

KURSING: Det er ikke lett å forklare pensjonsreformen, til det er den såpass omfattende og innviklet at selv offentlige saksbehandlere trenger grundig kursing. Etter at leder av Pensjonistpartiet i Norge, Ragnar Dahl, i et halvannen times foredrag hadde gjennomgått reformen, skjønner man hvorfor. Begreper som underregulering, levetidsjustering og arvegevinst er bare noe av det fremtidens pensjonister må forholde seg til.

Rammer unge Pensjonsreformen rammer hardere jo yngre du er, hevdet Dahl. Den begynner å tre i kraft for årskullet født i 1953 og har en gradvis overgang på ti år. Årskullet født i 1963 vil derfor bli det første som fullstendig blir omfattet av reformen. – Unge mennesker har problemer med å forholde seg til pensjonisttilværelsen, til det ligger den for langt frem i tid. Men det er dem dette i hovedsak gjelder, derfor burde unge i dag bry seg mye mer om hva refor-

Opptjeningstiden Opptjeningstiden for full pensjon er i dag 20 år, det vil si at det er de 20 beste årsinntektene som danner grunnlaget for pensjonen. I det nye forslaget vil dette bli endret til 40 år, noe som vanskeliggjør opptjeningsmulighetene for mange. Spesielt folk med lang utdannelse. Dersom du blir arbeidsledig, syk eller av andre grunner er utenfor arbeidslivet noen år, vil dette fort kunne føre til avkorting i pensjonen.

Underregulering Underregulering er noe som gjelder alle pensjonister, ikke bare morgendagens. Enkelt sagt vil det si at fra 2010 vil pensjonene bli underregulert med fastsatte 0,75 prosent i forhold til veksten blant lønnsmottakere. Rent praktisk vil det si at et år der lønnsveksten er på 5 prosent vil pensjonistene få en økning på 4,25 prosent. Over tid vil dette skape et større misforhold mellom pensjon og lønn.

Arvegevinst Begreper som arvegevinst og levetidsjustering er også faktorer som regulerer pensjonsutbetalingene. Arvegevinst vil si at man på et gitt tidspunkt, for tiden 61 år, tar en opptelling av hvor mange gjenlevende det finnes i det opprinnelige årskullet og at den pensjonen som opprinnelig skulle ha tilfalt de som er falt fra blir fordelt på de gjenlevende. Men bare halvparten går til pensjonistene, den andre halvparten går til staten. Levetidsjusteringene tar

TAKKER: Formannen i Aust-Agder Pensjonistparti Trygve Møgster takker Leder Ragnar Dahl for foredraget.

også utgangspunkt i antall som har oppnådd 61 år og beregner antatt restlevetid. I en tid der gjennomsnittsalderen er stadig stigende, må man regne med mye regulering i tiden fremover.

Pluss og minus Det finnes selvfølgelig lyspunkter i den pensjonsreformen. Fra 2010 kan man tjene så mye man vil uten å bli straffet med ekstraskatt, men også her ligger det en utfordring. – Går man for eksempel av ved fylte 62 år, blir pensjonen latterlig lav, hevdet Dahl. I tillegg vil NAV, som er den etaten som skal forvalte den nye ordningen, få en stor oppgave i å heve kompetansenivået blant saksbehandlere til et nødvendig nivå.

Billigere togbillett Nå kan alle som reiser med ordinær billett reise for halv pris til og fra Stoa. Ordningen ble innført 1. oktober. SAMARBEID: Trond Arild Pedersen som er områdeleder i Aberdeen Property Investors AS

lokalisert på Stoa, har gjennom et samarbeid med NSB tatt ansvaret for å få hengt opp togtabellene i de ulike foretningene. NSB sørger for trykking. Som en del av nysatsingen ønskes togfarere velkommen med kaffe og bløtekake på CoopOBS. I tillegg vil de kunne få refundert billett -beløpet ved et utvalg butikker på Stoa ved fremvisning av billett som en belønning for å tenke miljøvennlig.

ENGASJERT: f.v. Formennene i henholdsvis Arendal og Aust-Agder Pensjonistparti, Kåre G. Knudsen og Trygve Møgster, følger engasjert med i foredraget.

– Folk er opptatt av å kjøre bil, men de som vil kan nå få lov til å kjøre tog til redusert pris og få litt ekstra belønning for å bruke nysatsingen, sier Pedersen som sier at det nye togstoppet er kjærkomment. – Dette er vår måte å profilere det nye togstoppet på Stoa, sier Pedersen som får ros for sitt engasjement av strekningsleder i NSB, Dag Brekkan. – Han slår et slag for toget og er meget entusiastisk, det er vi glade for, sier Brekkan.

BILLIG: Strekningsleder Dag Brekkan i NSB viser frem plakaten på Arendal jernbanestasjon som er hengt opp for å spre informasjonen at det nå kan kjøres turretur Stoa til halv pris.


SPORT / KUNNGJØRINGER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

13

Krever nei fra Arendals representant i NIF:

Null penger til OL I vår besøkte idrettspresident Tove Paule Arendal. Samtlige klubbledere sa da nei til å bruke ett års anleggspenger for å utvikle OL i Tromsø.

IDRETTSRÅDET: De møttes i Arendal Gamle Rådhus. Klubbledere i idrettsforeninger Arendal rundt var representert, der var også leder av Arendal Idrettsråds (AIR) leder Ragnar Tellefsen.

medlem i NIF, Aslak Heim Pedersen, fra Arendal. Tellefsen ber Heim Pedersen stemme i tråd med det lokale idrettsledere har bedt om. – Han vet så godt hvordan grasrota stiller seg til dette at vi krever et nei, sier Tellefsen. Lederen av AIR

tror et ja til OL som delvis betales over spillemiddelpotten går hardt utover idrettsarendal. – Et eksempel kan være byggingen av en kunstgressbane. Dersom den koster 6 millioner kroner så generes 2, 4 millioner i tippemidler. I Arendal ligger vi allerede seks og et halvt år etter skjema med planlagte anlegg. Hvis nå det blir et ja, kommer vi i bakevja med minst ti år, sier han.

Slutt på midler Idrettsparken på Myra vil også få smake pisken dersom NIF sier ja til OL, og det vil heller ikke Tellefsen ha noe av: – Myra kommer til å kreve så mye tippemidler at alle de andre planlagte prosjektene vil komme langt bak i køen, tror han. Paule har tidligere avdekket at hun har fått trusler fra idrettsnorge om at de bak hennes rygg vil holde et ekstraordinært møte

Uakseptabelt – Hun fikk beskjed om hvor landet lå da hun kom, sier Tellefsen til avisen. Tidligere har Paule uttalt at idrettsforeninger landet over må finne seg i å betale 650 millioner kroner til et eventuelt OL i Tromsø i 2018. Stemningen i idrettsnorge akkurat nå er negativ, ettersom siste beregning viser at idretten i landet må betale 950 millioner kroner. – Den summen er helt uakseptabel, mener Tellefsen.

Etter skjema Han stiller nå krav til styre-

STENGT PENGESEKK: Leder av Idrettsrådet i Arendal, Ragnar Tellefsen, stiller krav til NIF- representanten Aslak Heim Pedersen fra samme by. Mandag faller avgjørelsen og idrettspresident Tove Paule og Norge vil få vite om idretten må åpne pengesekken for at OL i Tromsø skal bli en realitet. Tellefsen krever et nei fra Pedersen.

– Anleggskostnadene er doblet Aslak Heim Pedersen (bildet) ville fredag formiddag ikke si hva han kommer til å stemme mandag, men han bekrefter at kostnadsøkningen kan skape store problem for idrettsnorge.

– Du har ikke uttalt deg før, men vi må gjøre et forsøk, hva kommer du til å stemme mandag? – Jeg forbeholder meg retten til å ha lest gjennom hele rapporten før jeg sier det. Men tallene, slik de ligger nå, tyder på at det kan bli vanskelig å forsvare en utgift på mange hundre millioner kroner for idretten, sier Heim Pedersen. – Idretten skal betale 22, 3 prosent av anleggskostnadene til et eventuelt OL i Tromsø i 2018. De kostnadene har steget med det dobbelte. Smertegrensen for det idretten kan betale satte vi i NIF til 600 millioner kroner. Nå er det snakk om cirka 90 millioner kroner, bekrefter Heim Pedersen. Han tar også opp etterslepet på anlegg landet rundt: – Når idrettsanlegg bygges får idrettslagene penger

når anlegget er ferdig. Allerede i dag tar dette tre-fire år. Dersom det blir mindre spillemidler, blir det også dyrere for idrettsnorge å måtte vente på utbetalingene så lenge, da må de finansiere mellomtiden selv. Og til slutt risikerer man kanskje da at man ikke har råd til å bygge i det hele tatt, avslutter Heim Pedersen, som likevel understreker at avgjørelsen kommer mandag.

30. mars 2007 vedtok NIFs idrettsstyre at Norges mulige søkerby til OL og Paralympic i 2018 er Tromsø. ■

NIF mottok rapporten “Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018”, utarbeidet av Advansia AS, Det Norske Veritas AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS på oppdrag av Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet denne uken. Her kommer det fram at OL og Paralympics blir langt dyrere enn først tenkt. ■

Idretten landet rundt ble først bedt om å bidra med/gi avkall på 650 millioner kroner. Nå snakkes det om at 950 millioner kroner trengs fra idrettsnorge. ■

Mandag møtes idrettsstyret i NIF til ekstraordinært styremøte for å avgjøre videre saksgang. ■

for å stoppe de olympiske planene, Tellefsen skjønner reaksjonen. – Nå har vi begynt å få til gledelig iverksetting innen idretten i Arendal, dette kan knuse drømmene for framtiden, mener Tellefsen.

– Men tror du egentlig at ja er et alternativ? – Jeg blir forferdelig forundret, men jeg har hoppet i stolen før: For eksempel da Paule lovet 650 millioner til OL fra idretten, avslutter han.

Er du 13 år og har lyst til å tjene litt penger? VG søndag trenger deg fra 13 år og oppover. Henvendelse til: www.md.no Tlf: 800 33399


14

NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Farvel med gamle dager:

Her bygger Arenda Alle de gulmalte og velkjente murbygningene på Tollbodkaia er i raskt fall. Gravemaskinene gnager seg stadig dypere inn i Havnelageret og Tollboden, og av de tre siloene er bare steinhauger tilbake. Rivingsarbeidet skal være avsluttet før jul.

FREMTIDSTRO: – Da vil

Tollbodkaia være tilrettelagt for utbygging på mellom 20- og 25 000 kvadratmeter bruttoareal, sier prosjektleder Kåre Andersen til Arendals Tidende. Utbyggingen av den nye bydelen skal få Arendal til å stråle av selvtillit og fremtidstro.

Nytt byfjes

Flere aktører og utbyggere skal boltre seg her fra Grandhjørnet og mot Barbuelva, i dette som skal blir en ny bydel og et nytt byfjes mot sjøen og med Kunnskapshavna som et sentralt element – både hva bygning og det rent idémessige angår.

Utbyggerne

Skeie Reale Estate, som er en del av Skeiegruppen, skal bygge ut 14 000 kvadratmeter i det området hvor Havnelageret nå rives og bort til der siloene sto. Arne Jan Bakke og Øyvind Lie har et areal på 3 500 kvadratmeter lenger øst, fra der siloene sto og til avslutningen av den nåværende kaia. I området fra Batteribakken og til tollbua skal kommunen og Skeiegruppen i fellesskap oppføre det såkalte Eurekabygget, den delen av Kunnskapshavna som går under navnet Læresenteret. Denne bygningen vil bli på inntil 6 000 kvm.

Eurekabygget

Det såkalte Eurekabygget skal inneholde arealer til etter- og videreutdanning, vitensenter, ulike tilbud til næringslivet for uten utleielokaler til eksempelvis Husbanken og Norwegian Grand Prix, forteller Andersen. Vedtektene for eiendomsselskapet til kommunen og Skeiegruppen skal opp til behandling i bystyret 23. oktober. – Slik dette selskapet er orga-

nisert skal kommunen ha 90 prosent av aksjene og Skeiegruppen 10 prosent. Selskapet vil få en aksjekapital på inntil 25 millioner kroner. Arendal skal finansiere sin del ved at kommunen skyter inn tomta som er verdisatt til 7,2 millioner kroner, og kapital som kommer inn fra salget av det arealet som Skeie skal bygge på lenger øst, der siloene sto. – Det som da skjer er at dette eiendomsselskapet som kommunen har 90 prosent av eierinteressene i, skal bygge, drive og inngå leieavtaler slik at verken investering eller drift vil bli belastet kommunens budsjett. Styret i dette selskapet vil måtte avgjøre hvor mye man tør bygge i første byggetrinn i forhold til de leieavtalene man da har inngått, sier Andersen

Dauholla

I Dauolla, området på innsiden av Kystveien mot Nesheia, har et tomteområde som kan bebygges med ca 10 000 kvm brutto areal. Her ønsker kommunen å inngå en opsjonsavtale med selskapet Arendal Utvikling AS, som Kjell Valter Sørensen og Kruse Eiendom står bak. Området vest for Barbuelva mot kaifronten er det flere interessenter. Dette området vil bystyret se i sammenheng med området øst for Barbuelva.

P-hus

Alle de involverte utbyggerne går sammen om å utarbeide en felles reguleringsplan for området fra Grandhjørnet og hele Tollbodkaia og fram til enden av dagens kai mot Barbu samt Dauholla.

I denne reguleringsplanen vil det også bli lagt inn forslag til parkeringshus i fjell under Nesheia på inntil 1 000 biler, med gangtunnel inn til Pollen i krysset med Langbryggen, Havnegaten og Kirkegaten.

Infrastruktur

Slik kabalen er lagt skal alle utbyggerne i området være med på et spleiselag der de betaler tilskudd til oppbygging og utbedring av infrastrukturen i området. Det omfatter opprusting av kaia, grøntanlegg og omlegging av Kystveien. – Alle disse tiltakene vil i sin helhet bli finansiert av utbyggerne, arbeidene er anslått å koste rundt 40 millioner kroner, sier prosjektlederen.

Privat regi

I hele området vest for Barbuelva og til Grandhjørnet vil det kunne ferdigstilles inntil 50 000 kvadratmeter bygningsmasse. Kommunens engasjement vil begrense seg til deltakelse i eiendomsselskapet for Eurekabygget. Den alt overveiende utbyggingen skjer i privat regi. Bystyret som planmyndighet vil styre utbyggingen gjennom reguleringsplaner. Kommunens oppgaver blir mer å være en katalysator for å styre utviklingen og utbygging med tanke på å sikre vekst og aktivitet i dette viktige området, sier Kåre Andersen.

Kaia

I reguleringsplanen endres den nåværende Tollbodkaia vesent-


NYHETER

lørdag 4. oktober 2008

15

al sin nye selvtillit

FLATT: Steinhaugene i forgrunnen er resten av de gamle siloene, nå legges Havnelageret flatt.

Bydel for kunnskap og utvikling Allerede denne måneden begynner arbeidet med å tilby kurset av den typen som blant flere tilbud skal legges til Kunnskapshavna. Rektor ved Nedenes skole, Roar Aaserud, skal lede dette første arbeidet som går på å tilby kurs til lærere i arendalskolene og i nabokommuner. Allerede i vår ble det gjennomført noen spredt kurs og seminarer, blant dem et stort skoleseminar med kunnskapsministeren i spissen som en liten tyvstart på de aktivitetene som skal fylle deler av Eurekabygget, som i det minste innledningsvis blir kommunale krefter og i eget prosjekt og et kontinuerlig tilbud i regi av Arendal voksenopplæring.

Innovasjon

– Som et eksempel får vi et samarbeidsprosjekt mellom voksenopplæringen og handelsstanden om butikkansatte. Dette er et kurs

som vil være typisk for tilbudene i Eurekabygget, sier Kåre Andersen. I tillegg til denne mer nære biten av driften av kunnskapshavndriften, vil man gå i gang med å utrede et fremtidssenter.   – Vi er inne i et nettverk med miljøer rundt om i Europa som arbeider konkret med hvordan virksomheter og enkeltpersoner skal forberede seg på fremtiden og skape nye produkter.   Vi ønsker da å sette av arealer i Eurekabygget hvor vi skal kunnen tilby både utleie, møterom, kompetanse, prosessveiledning til bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som har behov for å tenke fremover.   Det vi ønsker sterkt er å få til et bredt samarbeid med de ulike innovasjonsaktørene på Sørlandet som for eksempel innovasjon Norge, Universitetet i Agder, private virksomheter

for å kunne utvikle noe sammen. De forskjellige aktørene vil bli tilbudt å være lokaliser helt eller delvis i Kunnskapshavna. For å skape synergieffekter og samhandling.   Men dette er et arbeid som krever tid, og det må arbeides langsiktig og systematisk, sier Andersen.

Under utforming

Arkitekter er engasjert for å utforme Eurakabygget, et arbeid som påbegynnes denne måneden.   – Håpet er at vi kan begynne første byggetrinn av Eurekabygget i 2009, med ferdigstillelse i 2010. Skeiegruppen har litt forkjellige frister på sine to områder, knyttet opp mot når reguleringsplanen for hele området er godkjent. Men det ligger forskjellige tidsfrister for igangsettelse av bygging som betingelser for deltakelse i utbyggingen.

REVET FØR JUL: Det blir ikke stein tilbake på stein av de gamle murbygningene på Tollbodkaia. Før jul skal alt være revet og rygget. Rundt 25 000 kvadratmeter bruttoareal vil da være tilgjengelig for utbygging. Første byggeprosjekt blir Eurekabygget, som man håper kan påbegynnes til neete år og stå ferdig i 2010.

lig. Man tenker at kaia i fremtiden skal ta imot militærskip, kongeskipet og skoleskip. Mye tyder på at det blir vanskelig å kombinere den tiltenkte utbyggingen av bygninger med anløp av store cruiseskip, dersom det ikke kan ankre opp på reia. Det henger blant annet sammen med at man ønsker å lage en strandpromenade der man kommer så nære vannet som mulig, for å gi publikum nærhet til sjøen. Det medfører at høyden på kaifronten senkes vesentlig fra dagens nivå. Dette kompliserer tilgjengelighet av store fartøyer som trenger høy kai. I tillegg har Kystverket

påpekt forurensningsproblemer innerst i Barbubukta med propellvirvling av løsmassene. Dette vil imidlertid bli vurdert i reguleringsplanen, og noe som bystyret må ta endelig stilling til.   – De båtene som får plass på Grandhjørnet vil sannsynlig være uproblematisk. Men de største cruiseskipene som vil trenge store deler av Tollbodkaia vil vi neppe kunne ta imot. Det henger også samme med sikkerhetsbestemmelser.   Og at vi da kunne risikere større restriksjoner knyttet til næringsbyggingen i området, sier prosjektleder Andersen.

TOLLBODEN: Også den gamle Tollboden er snart en saga blott, det samme med de to små gule bygningene som lå inn mot Grandhjørnet.


16

NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Husk merking av redskap i sjøen Statens naturoppsyn, fiskerioppsynet ved Kystvakta og politiet har fulgt de to første dagene av hummerfiske i farvannet utenfor Aust-Agder. For det meste følges reglene greit, men kontrollørene har likevel ett hjertesukk: Manglende merking.

PÅBUDT: – Flere kjenner

faktisk ikke til merkebestemmelsene. Det er slik at alle som fisker med redskap i sjøen, må ha dette merket med fullt navn og adresse. Det er greit med telefonnummer også, men det er ikke påbudt, sier Knut Olav Knudsen til Arendals Tidende.

Beslag

Han forteller at kontrollørene finner både umerket redskap og redskap som er merket med gammelt registreringsnummer for båter som fikk ut for 10-12 år siden.

MANGLENDE MERKING: Manglende merking av redskap er gjengangeren når Arild Pfaff t.v. fra Statens Naturoppsyn og Knut Olav Knudsen fra politiet foretar kontroller i farvannet utenfor Arendal. Arkivfoto: Bente Harstad

– Da er dessverre reglene slik at vi må ta beslag, selv om redskapet ellers er lovlig og lovlig satt på alle andre måter, og det er dumt, sier han. Under de pågående kontrollene er det også avdekket uregelmessigheter med fluktåpninger. – Ikke alle har fått med seg at det i år skal være to fluktåpnin-

ger i teinene, derfor har vi måttet sende noen hjem for å få orden på dette. I alt har vi gjort sju beslag i farvannet utenfor Arendal, det er umerket redskap og teiner uten fluktåpning, sier Knudsen. Yrkesfiskere har en dispensasjon ut året for de nye reglene og endrede krav om fluktåpninger, men det er ikke slik at de kan fort-

sette å fiske hummer med reglene slik de har vært for krabbeteiner fram til nå, sier han.

Sjøfugljakt

Sjøfugljakta er også i gang, og en del jegere er kontrollert. – Det vi ser er at både fiskere og jegere for det aller meste har alt i orden, sier Knudsen.

Havets kardinal er her Det blir sannsynligvis ikke noen rekordfangster å snakke om i år, men på fiskemottaket i Barbu har de årets hummer klar i disken.

ETTERTRAKTET: Er fis-

kerne fornøyd med fangsten spør vi, mens vi beundrer kystens mest ettertraktede skalldyr liggende gryteklar i fiskebutikken ved mottaket.

Prisen stiger

– Noen er fornøyde, andre mindre fornøyde, det er det inntrykket vi får når vi snakker med fiskerne, sier leder ved mottaket, Eva Seljestad, men sånn er det alltid, noen er mer fornøyd enn andre. Men man må punge ut for årets utgave av havets kardinal. Magrere fangster, strengere fangstregler og høyere pris til fisker gir høyere pris til forbruker, sånn som alt annet her i samfunnet. – Prisen ligger for tiden på 649 kroner per kilo, til sammenligning var høyeste pris i fjor 550 kroner, sier Seljestad til Arendals Tidende.

DELIKATESSE I DISKEN: Hummeren er kommet og leder ved fiskemottaket i Barbu, Eva Seljestad, og ekspeditør Chayada Kruse har noen prakteksemplarer av årets nytrukne.

Kvarting per teine

Omtrent en kvart hummer per teine er det gjengse anslaget

blant fiskere Arendals Tidende har spurt. – Fangsten er omtrent som før, sier Nils Johnsen fra

Tromøy som påpeker at han bare har noen få teiner. – Men når minstemålet er økt

og man ikke kan fiske rognhummer, så trekker det jo naturligvis ned gjennomsnittet.


nyheter / annonser

Fikk blekksprut på pilk Da Øystein Løvendal fra Fevik og sønnen Marius var ute for å pilke torsk utenfor Lyngør fikk de seg en aldri så liten overraskelse. Da Marius fikk napp var det ikke noen torsk han halte inn, det var derimot en 80 cm lang blekksprut.

Festmiddag

Nå gjenstår det bare å rense og tilberede blekkspruten.   – Vi får høre med de gamle drevne fiskerne i nabolaget om noen vet hvordan det skal gjøres, for dette blir en ny erfaring for oss, avslutter Løvendal.

SJELDEN FANGST: – Blekkspruten veide ca 2 kilo og det er i alle fall første gang jeg har vært med på å fiske blekksprut, sier Øystein Løvendal på telefonen til Arendals Tidende, og han kan videre opplyse om at den ble tatt på rundt 20 meters dyp.

Mye blekk

Blekkspruten var 40 cm lang i kroppen og dobbelt så lang når man strakk ut “armene”, og den skiftet farge ettersom hvor den befant seg, kan Løvendal fortelle.   – Når vi hadde den i en blå plastbøtte, gjorde den seg blå, når vi tok den opp på den brune brygga skiftet den til samme farge.   Etter hvert begynte den å sprute blekk utover brygga, så det ble litt grisete.

UVANLIG FANGST: 10 år gamle Marius Løvendal fra Fevik fikk en 80 centimeters blekksprut på pilken. Foto: Øystein Løvendal.

lørdag 4. oktober 2008

17


18

SPORT

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Vi har tale

Fotballen på Agder:

Høstproffen, et tilbud til fotballivrige jenter og gutter, ble denne uken arrangert på Fevik stadion. Prosjektet er et samarbeid mellom idrettslaget Express og Norsk Fotballakademi og retter seg mot aldersgruppen 12 til 15 år.

TALENT: Nesten 50 unge talenter fra hele landsdelen deltok på fotballskolen og det manglet ikke på iver og intensitet da Arendals Tidende besøkte Fevik stadion tirsdag ettermiddag. I regnværet fikk de vist seg frem for både norske og engelske trenere.

TRÅR TIL: Jentene gir alt på treningen.

Proffe instruktører Norsk fotballakademi hadde hentet inn to engelske instruktører til å lede treningene, begge med erfaring fra engelske toppklubber og ungdomsfotball. Jeff Bookman fra forballakademiet til londonklubben Chelsea (han har også ansvaret for klubbens 13-års lag) og Dale Brooks med bakgrunn fra blant annet Ipswich ledet treningene. Og de ga klare meldinger når de mente noe fortjente ros eller ris, det kunne man høre tydelig. ”That’s good” eller ”Oh, that’s rubbish”, de fikk et lite engelskkurs med på kjøpet de unge fotballtalentene som deltok, for instruktørene kunne jo ikke norsk.

Talentene er der Deltidsansatt sportssjef i Norsk Fotball Akademi, Teddy Moen, var fornøyd med det han så. – Det er klart vi har talentene, det kan vi se her, sa lillesandsmannen som nå holder til i Kristiansand. – Målet er å gi talentene en mulighet til å ta et skritt videre, lære dem om fotball og treningskultur,

de må vite at det er i fotball som i all annen idrett, man må satse for å oppnå noe, sier den tidligere topptreneren og spillerutvikleren som også gir honnør til Express for det arbeidet de gjør for barneog ungdomsfotballen. Mannen som i sin tid var AustAgders første landslagsspiller, Arve Seland, ser også mange talenter blant de unge spillerne. Den tidligere startspilleren og fotballproffen har merket seg flere gode talenter i distriktet.

Trenermangel Også de lokale trenerne fikk muligheten til fotballfaglig påfyll under Høstproffen. Kveldstid ble det arrangert kurs med de to engelske instruktørene, noe som Teddy Moen mener trengs. – Vi har stor mangel på trenere som kan ta seg av de unge talentene i det daglige, sier Moen, som selv om han synes det er bra at det finnes mange foreldre som stiller opp frivillig, så er dette ikke nok. – Vi trenger flere trenere med fotballfaglig kompetanse, sier han til avisen.

KONSENTRASJON: Det var både alvor og intensitet i treningen til de unge fotballspillerne.


SPORT / NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

19

entene SPISESTUE: Godt utvalg i stilfulle spisestuemøbler.

Flatpakkefri møbelhandler Midt på treet

Arendalittene reiser fortsatt til Lillesand for å handle møbler, hos Møbelgrossisten AS har de et jevnt sig av kunder fra østre deler av fylket. Lett adkomst og godt utvalg er vel noen av årsakene til at noen reiser hit for å handle. En annen grunn er vel gammel vane, E18, Lillesand og møbler hører liksom sammen.

MØBLER: Kanskje er det den greie beliggenheten som gjør at så mange tar turen, eller for noen at her får en møblene ferdig montert. Man slipper å komme hjem med tilbudsvarer i flatpakke for så å sette i gang en større operasjon med å sette sammen møblene.

– Vi har i grunnen ikke noen spesiell profil, sier daglig leder Kari Alstad, vi har et bredt utvalg av møbler. Hun er utdannet interiørdesigner og hjelper gjerne kundene med gode råd om de ønsker det. Det kan være alt fra fargevalg til plassutnyttelse og sammensetting. – Det meste er import, fra Italia, Kina og Sverige for å nevne noen av stedene vi importerer fra, sier den blide møbelhandleren, som prismessig satser på å ligge midt på treet. Det er mest for å slippe alle klagene som ofte billigvarer fører med seg, sier hun, slik som vi har det i dag er der nesten ingen som reklamerer.

Økt trafikk Hvordan ser du på fremtiden med hensyn til at blant annet Ikea, som snart etablerer seg i Lillesand, vil vi vite. – Det vil nok merkes, sier Alstad, men det vil jo være bra for oss med økt trafikk i området. Det kan jo hende at folk tar turen innom oss når de først er her likevel, og slik sett kan det jo få en positiv ringvirkning.

Over: INSTRUKSJON: Jeff Bookman gir klare meldinger om hvordan han vil ha det.

Høyre: HAR TALENTENE: Både Arve Seland (t.v.) og Teddy Moen mener vi har mange fortball talenter på Sørlandet. Det gjelder bare å ta vare på dem.

BILSENG: En drøm for gutterommet.


20

NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

Kartlegger sau på Agder

MER TIL KULTUR: Stortings representant Freddy de Ruiter, Ap, sier til Arendals Tidende at Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal få 250 000 kroner mer enn budsjettert når statsbudsjettet legges frem til uka.

Bomuldsfabriken får mer penger Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter, Ap, røper at Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal går seirende ut av statsbudsjettet som legges fram, tirsdag.

KULTURLØFT:

Det drysses litt kulturpenger over diverse lokale tiltak. – Det er viktig at staten bidrar, sier de Ruiter som røper at Bomuldsfabriken får 250 000 kroner mer enn budsjettert. – Dette er en del av vårt statlige kulturløft. Når vi nå går inn i tøffere tider er det

viktig å bidra til velferdsbyggingen og at Arendal og AustAgder får sin del av kaka, sier stortingsrepresentanten. Det har ikke lyktes Arendals Tidende å få tak i direktør Harald Solberg, eller noen andre ansatte ved Bomuldsfabriken for en kommentar på ekstratilskuddet.

Må bekjempe svart økonomi på Agder Samarbeidsforum mot svart økonomi på Agder arrangeres tirsdag 7. oktober. Sterkere reaksjoner og hyppige kontroller sammen med holdningsskapende kampanjer er bare noe av det som må iverksettes for å bekjempe svart økonomi, mener LOs ungdomssekretær i Aust-Agder, Gjermund B. Røysland

Fokus er utfordringer den svarte økonomien gir samfunnet. Børre Pettersen fra LO, representanter fra Skatteetaten, byggebransjen og frisørbransjen stiller, men hvorfor er denne konferansen så viktig? – Å bekjempe svart økonomi er en av de viktigste oppgavene vi har å gjøre i det norske samfunnet. Pengene vi alle betaler i skatt inn til felleskassa er med på å

finansiere alle våre velferdsgoder. Skole, sykehus, infrastruktur, og trygdeordninger. Hvis den svarte økonomien blir for stor, vil fellesskapet ha mistet mye penger, og vi vil dermed ikke ha råd til å ha et velfungerende velferdssamfunn i Norge. Derfor ønsker vi å sette fokus på dette gjennom konferansen. Ved både å hylle det seriøse arbeidslivet, men også ved å peke på de farene svart arbeid og svart økonomi medfører, svarer Røysland. Hvor stort er problemet i vår landsdel? Det er ingen grunn til å tro at det er noe bedre i Arendal enn andre steder i Norge. Den svarte økonomien er dessverre i sterk vekst i Norge, og derfor er det viktig å drive holdningsskapende arbeid i forhold til dette. Ta for eksempel tusenlappen. Det er den mest brukte seddelen i Norge. Hvem hadde trodd det? Det er jo knapt ingen som bruker tusenlappen, men i den svarte økonomien florerer tusenlappen. Hva kan svart økonomi føre til? – Svart økonomi fører i verste fall til undergraving av velferdsstaten, og undergraving av bedrif-

ter som driver sin virksomhet på lovlig måte. Har vi alle et ansvar? – Ja, vi må gå foran som gode eksempler. Ved ikke å jobbe svart, og ikke bruke svart arbeidskraft. Vi må skape gode holdninger hos de som om noen år skal ut i arbeidslivet. Dette handler om samfunnsansvar og om å ta ansvar for det velferdssamfunnet vi lever i Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen? – Reaksjonene mot de som driver svart må bli sterkere. Vi må ha hyppigere kontroller. Og ikke minst må vi skape gode holdninger hos de unge.

Konferansen er gratis, men vil du dra på den må du melde deg på til LOs ungdomssekretær i Aust-Agder, Gjermund B. Røysland ■

SNU: Prosjektet "Snu sauen!" er initiert og ledes av Norsk Sau og Geit. Målet er at all sau i Rogaland og Agder skal undersøkes.

Operasjon "Snu sauen!" skal kartlegge forekomsten av den alvorlige smittsomme sykdommen fotråte hos sau som fører til alvorlig halthet og lidelse for dyra. Nå skal all sau i Rogland og Agder undersøkes.

Sykdommen smitter ikke til mennesker, og det er helt ufarlig for folk å spise sauekjøtt eller ha kontakt med dyr som har denne sykdommen.

Mål Prosjektet "Snu sauen!" er initiert og ledes av Norsk Sau og Geit (NSG). Målet er at all sau i Rogaland og Agder skal undersøkes. Prosjektet starter i Rogaland fordi det er her man tidligere i år har funnet flest tilfeller av fotråte. Animalia Helsetjenesten for sau har kurset 39 klauvinspektører som nå har startet den store jobben med å undersøke ca 250 000 sauer. Prosjektet har en kostnads-

ramme på 6 millioner, i tillegg kommer en stor egeninnsats fra eierne av alle flokkene som skal undersøkes. Prosjektet organiseres og gjennomføres av næringa selv. Målet er å kartlegge forekomsten av fotråte og finne flest mulig smittede flokker på et tidligst mulig stadium slik at norsk sauehold skal bli fritt for fotråte.

Lidelse Fotråte fører til stor lidelse for dyra, halthet, samt redusert produksjon og store kostnader i forbindelse med behandling og bekjempelse. Sykdommen smitter ved kontakt mellom dyr, og bakteriene kan overleve noen få dager i miljøet. Det første symptomet på fotråte er vanligvis halthet. Infeksjonen starter som en betennelse i klauvspalten. Fotråte kan behandles, men enkelte kronisk angrepne dyr må slaktes. Behandlingen består av en kombinasjon av antibakteriell behandling, fotbad og oppstalling i reint miljø. Før sykdommen ble påvist denne våren, har det ikke vært kjente tilfeller av fotråte i Norge siden 1948. Når og hvordan sykdommen igjen har kommet til Norge er foreløpig uavklart.


NYHETER

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

21

Smerten ingen snakker om

De ligger våkne om natta og bekymrer seg for en døddrukken mor eller ruset far. De kommer for seint til skolen, det er ingen som vekker dem. De må gjøre alt selv, alene. De klarer ikke smøre matpakka og går sultne på skolen. Alt de ønsker er at mamma og pappa skal være foreldre. De krever ikke mye, alt de vil ha er trygghet. Rusavhengighet knuser livet til millioner av mennesker verden over. De offisielle tallene i Norge viser at det finnes 120 000 barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag, fagfolk sier det er minst dobbelt så mange. De lever uten voksen omsorg og støtte. Mange gjør hva som helst for å skjule at mamma og pappa ruser seg. De er lojale i sin kjærlighet, en lojalitet som går utover de hjelpeløse. Barna. Rollene blir snudd og de små hjelpeløse tvinges til å ta ansvar for eget liv, fordi ingen er der. Hvor mange av oss er det som har mot til å si ifra? Skal vi tie for enhver pris, når vi vet at sannheten kan redde et barns liv?

Bildet er et illustrasjonsfoto uten tilknytning til redaksjonelt innhold forøvrig. Foto: Jan Roger Johannesen


22

NYHETER

lørdag 4. oktober 2008

Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge. Arrangementet går av stabelen 19. oktober. Inntektene skal gå til å hjelpe barn og unge som lider under eget eller andres rusmisbruk på hjemmebane og i utlandet. 6. oktober går Arendals solidaritetskonsert av stabelen.

Det er president i Arendal Soroptimistklubb, Elisabeth Hopstock, og fungerende fylkesmann Svein Åril som åpner konserten. Deretter leder konferansier Nishi Asdal kvelden videre med artister i fleng: Anne Grete Preus, Tromøy Minsing, Merete Haslund, Hans Inge Fagervik, Kim Isaksen og Stein Jonassen.   – I år har vi komprimert programmet, det ble litt langt i fjor, men det har vi lært av, sier Charlotte Holen fra Arendal Soroptimistklubb, som sammen med de andre lover en fantastisk konsertaften i Kulturhuset.

Barndommen tilbake TV-aksjonen kan sørge for at flere av barna som rammes hardt av voksnes rus kan få en bit av barndommen tilbake gjennom behandlingstilbud.   – Det har aldri vært en så skambelagt TV-aksjon noen gang, sier fylkesaksjonsleder på Agder, Anita Mørland. Det er åpenhet som kan redde barna, for det er ikke barns skyld at voksne lider av rusmisbruk. Lett for oss voksne å forstå kanskje, men den sannheten er slettes ikke åpenbar for alle barn. Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre.   Tidligere statsminister Gro Harem Brundtlands ord: Vi må være en nabokjerring som bryr oss, eller en nabogubbe for den saks skyld er like aktuelt i 2008. Kanskje mer, mener kvinnene.   – Vi ønsker å være med på å løfte dette temaet frem. Det handler om å gjøre noe positivt for andre, stå på for de viktige sakene og gjøre vårt til å bidra til bedring i eget lokalsamfunn, sier Mørland.

Engasjement Soroptimistene har et regionalt, nasjonalt og internasjonalt brennende engasjement. Dette er Arendals regionale engasjement. Årets TV-aksjon har langt fra et lett budskap.   – Vi er stolte over å få være med på å sette problemet med rusmisbruk i hjemmet på dagsorden, sier Anneli Gjennestad og Grete R. Skindlo.   I forbindelse med TV-aksjonen er helseapparatet klart. Skoler, leger, helsesøstre er

Skammen 

- Bli en nabo

kontaktet, for denne gangen er skolene dratt mye inn i prosjektet.   – Vi vet ikke hvilke reaksjoner denne aksjonen kan utløse hos voksne eller barn, derfor er det viktig å være forberedt, sier Mørland.

Problembarna Men hva gjør man hvis man mistenker at et barn befinner seg i et hjem der foreldrene ruser seg og gjør skolen nok?   – Få skoler har tatt ordentlig fatt i problemet, det er for lett å snu ryggen til. Men alle har et ansvar. Selv om det er vanskelig handler det om å redde noen. Vi må bry oss, de har ingen andre. Hvis ikke samfunnet reagerer, hvem skal da si ifra. Barnet, spør Nina Holm som er lege av profesjon. Kvinnene rundt bordet er enige, det er bedre å melde fra og ta feil, enn å lukke munnen og snu ryggen til i stillhet.   – Vi må være modige nok til å risikere å ta feil, det handler om liv, sier Holm. Barn blir forsømt, feildiagnostisert som ADHD, men kanskje har ikke barna en lidelse, kanskje reagerer de bare på foreldrenes rus. Men det fanges ikke opp, de medisineres og ”glemmes” som problembarna.

Diagnostisering – Det er alt for lett å stille feil diagnose, et barn som har det svært vanskelig hjemme kan ofte utagere en oppførsel ute som beskyttelse, en adferd som kan minne om ADHD. Det er lettere å medisinere enn å gå inn i problemet, men det betyr ikke at det er riktig, sier Holm. ADHD har blitt en populær sykdom, men det er synd at så mange barn får feil klistrelapp bare fordi det skal passe inn i samfunnet, sier hun.   Under TV-aksjonen i Arendal og på landsbasis får alle en anledning til å kjempe for de små. Lavterskeltilbud vil bli iverksatt når pengene fra TVaksjonen blir fordelt. Budskapet fra damene er konkret:   – Bidra på TV-aksjonen og hold døra litt mer åpen for ”naboens barn”. Vi er alle ansvarlige for å skape en trygg havn for de som trenger det mest.

ENGASJERTE KVINNER: F. v. Anita Mørland, Charlotte Holen, Nina Holm, Anneli Gjennestad, og Grete Risbakk seg i barns rett til beskyttelse og bidra til at barn som lever i et hjem preget av rus skal få hjelp.

Hva skal pengene gå til? På hjemmebane skal det opprettes Barnas Stasjon, et tilbud som etter planen skal bli landsdekkende. Med midler skal en stasjon opprettes seks steder i Norge og har som formål å gjøre foreldre mer bevisste på hvordan familien fungerer og hjelpe dem til å gi sine barn en trygg oppvekst. TUBA er et behandlingstilbud for voksne (16-35) som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk.TUBA skal støtte og bidra til at ungdommene blir bedre rustet for voksenlivet og minske risikoen for at de selv går i sine foreldres fotspor.

Blå Kors har i mange år og vil fortsette å arrangere ferier for mødre og barn, de har også startet opp sommerleir for far og barn; Noen rusfrie dager i nye omgivelser. Mange barn får ikke sommerferie. Når andre drar sitter de hjemme i et hjem preget av rus. Ledere og frivillige realiserer noen fridager for de barna som trenger det mest. Utenlandske prosjekter skal iverksettes i Ukraina, sørlige Afrika, Brasil og India.


NYHETER

n skal frem

okjerring som bryr seg

LØRDAG 4. OKTOBER 2008

23

FAGDAG:

6. oktober på Filadelfia i Arendal fra klokken 08.30-15.30 blir det arrangert gratis konferanse: Hva med meg? som er en del av årets TV-Aksjon. Tema tar for seg barn som lever i familier med rusmisbruk. Ordfører Torill Rolstad Larsen åpner dagen. Talere som kommer er blant annet Janneke Q von Ufford fra Uia som skal fortelle om hvordan det er å være barn i en familie med rusmisbruk. ”Min hemmelige barndom ved Inger Stokke. Fastlege Knut Hernes snakker om hvordan fastlegen kan brukes i arbeidet med barn som lever i voksnes rusmisbruk. Anne Kjersti Gundersen og Rita Mofjell fra avdeling for rus og avhengighetsbehandling og familieteamet opplyser om hvordan man kan snakke med barna. Det blir informasjon om ”Barnas beste” fra Nasjonalt kompetansenettverk i Kristiansand. Arne Bie fra ARA, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling kommer, det gjør også Inger Marie Espeland fra Nettverk psykisk helse som forteller om Arendal som modellkommune. Det blir også kulturelle innslag.

www.arendal.kommune.no/kurs

Arrangører: Arendal kommune og avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)

Bøssebærer: Ønsker du å delta på årets mest meningsfulle spasertur som bøssebærer, meld deg på via telefon:

02025

Barnevernet: Kjenner du noen i din nærhet som har behov for hjelp? Du kan ringe anonymt inn til barnevernet, ring via servicekontoret i kommunen: 370 1300 og be om å få snakke med en i barnevernet, du blir da satt over til en av de ansatte. De har alle mobiltelefoner og vil kunne ta imot en melding fra deg, kommunen sørger for at du får tak i en du kan snakke med.

Kunst: Under Solidaritetskonserten vil en som sitter i salen gjennom loddtrekning få anledning til å vinne et bilde av årets TV-aksjonskunstner Per Fronth.

Hjelpetelefon: Det er opprettet en egen hjelpetelefon for både barn og voksne:

800 87944 www.800trygg.no

Skindlo ber alle til solidaritetskonsert på hjemmebane i Kulturhuset førstkommende mandag. De håper alle vil engasjere

Arendal Soroptimistklubb er initiativtaker til solidaritetskonserten. Klubben er tilknyttet Norgesunionen av Soroptimister som er en del av et verdensomspennende nettverk av kvinner fra ulike yrkesgrupper som jobber hardt for solidaritet og vennskap på tvers av landegrenser. Klubben har rådgivende status i FN. www.soroptimistnorway.no

■ ■

BLÅ KORS er en kristen avholdsorganisasjon som forener bred frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Menneskets behov står i sentrum. Opprettet i Sveits 1877. Driver 34 virksomheter i 12 fylker. Har 2200 medlemmer og 900 ansatte. Midlene fra TV-aksjonen øremerkes prosjekter rettet mot barn og unge.

Til barna: Det er aldri barns skyld at voksne lider av rusmisbruk.

Barn kan ikke få voksne til å slutte sitt rusmisbruk.

De er ikke alene om å ha det sånn.

Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre!

Den eneste måten barn kan hjelpe voksne på, er å be andre voksne om hjelp.

Barn kan få hjelp og barn har rett til å ha det bra.


24

KRYSSORD / SUDOKU

lørdag 4. oktober 2008

Premiekryssord uke 40 Hver uke trekker vi ut en vinner som premieres med en bok. Lykke til med arbeidet - løsningen er kanskje nærmere enn du tror!

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no TRÅDTE I KRAFT 15. SEP TEMBER

RAKENE

SUM

FÅR ØIF AREN - SOLGUD DAL

SPISTE KNA

Å

A B E R E T JEVN

SIDE

PLAGG

S

OPP SPILTE

S

TYSK BY

T

SLOTT

P A L A S S

SANGER NEVNTE

E G A L

KLEM MER

K O S E R

L E

DRIKK BRO DERE

Ø L

T

BLØT DYR

N

TALL

GUTTE NAVN

I

S NIKKEL ÅPNING

ANTALL AV 20

PRO NOMEN

N

I

PROTE STERER NABOER PÅ

P S

Y N

I

D

J U L

I

LANG SVAR

MÅNED

N

P

ARTIK KEL

SLET TER

M O E R

TIDSROM

Å R T

A L T BAK STEMME FUGLER

I

RED SKAP TRE SLAG

K N

KRIBLE

I

E T T E R

T

KOSTER

F

V

BE LEGGET

F

I

ARVE ANLEGG SKRIV

ANTREK KET

D R E S S E N

FOR ORD NING BERØMT

U K A S

OLJE SEL SKAP

EIME TALL

R U MAT SLEKT NING

B

I

A S

I

F F

BYRÅ LIVS KRAFT

T T

O B S

HENDE

N

TRA FIKK AKSJON

S

E

OVER TREKKET

VASSE

HALE

LÆRER

MÅLET

GLISER SPRØ

M A R G

D R A TEVLING

I

O L

TØNNE

MÅL

N N

FUGLER RISI KOEN

F R A

L E R I

N TIL HENGER TONE TEGN

A L E N

T J O R

DRIKK OFFI SEREN

T E

TALL SIVBÅT

E R

T O KEISER

STAM MEN

BØYE KNE PIKE NAVN

NORGE

TALL JOIKET

FUG LENE

S

E G HASTE

N

I

S

SNUTE

VASER

FISK

SVULME

STA

BÅT

DYR

S E

I

E S E

Magne Aslaksen

GJEN LYD

BRØL

DASK

"TALL ERKEN "

PRO NOMEN DUFTER

ANNEN RANGS ANGÅ ENDE ESKE

OMRÅDE

VISNE

VERK STEDER

SLITER MED ØKO NOMIEN

KRIBLE

MÅL

PLAGG

U R N E R

Navn:_______________________________________

6 5 2 9 3 7 8 4

7 8 2 4 5 6 3 9 1

4 3 9 1 7 8 2 6 5

8 1 4 7 6 5 9 2 3

2 7 3 8 1 9 4 5 6

5 9 6 3 2 4 1 7 8

9 4 7 6 8 1 5 3 2

3 2 8 5 4 7 6 1 9

1 9

8

TOKT

ROGN VEER

SEL SKAP MANN

PURKE SMITTER AV

SVAR

GUDINNE DEMPE

FUGLER PIKE NAVN

SLETTE

BOLET

GUTTE NAVN ROM

MÅL

SY LEVER

HANDI KAPPET

MERKET

SKUE PLASS

PLASS

HELLAS FRYSER

LUKE

TANKE DRETT

PRO NOMEN

MATE RIELL

TRÅKK STROPP

KIKKE JORD

BØNN

VEKT

ÅP NINGEN ØVE

LØSAR BEIDER ARTIK KEL SVI

PUND IKKE

TALL ORD LÅK

XENON

BYGE DRIKK

LEVEN KANT

STAMME

HOL LAND SPISE PÅ HOVE 21. SEP TEMBER

TALL HOLME

GUTTE NAVN RE KLAME

HAV DYRENE MERK

LIKE

4 7

ARTE PRO NOMEN

BLØ

TALL DRIKK

HAST TELE

LÅSE

YTRE

SVULME FREM DELES

GASS HUMRER

3 2

SKOG GUD

KORN BANDET

HYLER

6 5

MORE NEN

MINE

Tlf.:_ _______________________________________

Løsningen sendes til: Arendals Tidende, Møllebakken 15, 4841 Arendal eller send løsningsordene inn på: post@at-avis.no Løsningen må være oss i hende innen fredag 10.10 kl. 09.00.

BLANDE UT SANS

FINLAND

Postnr./Sted:_ ________________________________

E-post:______________________________________

REKKE FØLGE VIS

KIL

INNE HAVER

Arendals Tidende beklager at det ikke var kryssord i forrige lørdagsutgave. Her er dog vinneren fra nr. 73: Elisabeth Andersson - His Bokpremier kan avhentes i redaksjonen på jernbanestasjonen.

1

USTYR - ADVERB LIG PULVER

GRØNN SAK

U G L E N E R U

SELGER

SPILL TÅKE

L E G G E N V

LANG UKJENT

ER BOKA HIMMEL ARKIVET

J

SMER TER

K N E L E

T S A R

G E N E R A L E N

KJEDE LIG

T R E

A V

DAG BLAD DYR

F A N RUTHE NIUM TINN

I

L E T E R NY NORSK PRO NOMEN

STRØM ALDER

E

N E V Ø

A R E R

DOVEN STJELE

E D AMERI KANSK INNSJØ

O L E SLEKT NING HUMRE

SØKER MORE NEN

I

Å R E TELE BEVE GET

R U N E

A R E T

F A T

FESTE

LEVER

I

VENE KVINNER

S T A T E N S

S L E V E SLING RINGS MONN DYR

V

I

S K J E STÅL ORM

SKRIFT TEGN BEGYN NER

E L 5

S

PREPO SISJON

R Å

G N E BØNN MINI MALE

GLUPSK

P

L M E N

G E N RETNING

GUTTE NAVN TOPP

MERK

I

O S E

V E L K J E N T GROV

S

FJERN SYN

RØYK STUENE

KLISTRE AVIS

50 - ÅRS JUBI LANT

ENKELT

E G E N

STA PIKE NAVN

F ODDE

BRUTAL ROGN

B L E

Finn Ole Jørgensen

T

GOAL

R

KILE

T A P E S MISTES

E R O T

AMORIN

KOST BAR HADDE

T T E N

H Ø N S E S L A K T E H U S

FOR GIFTE

YTRING

I HAVNEGATEN 25. SEP TEMBER

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no HAKEN

LARVE

KRYR

UTLØP

FILM


kultur / annonser

lørdag 4. oktober 2008

25

Horoskop

Fottballbank

AV TORE LOMSDALEN t.lomsdalen@libero.it

Uke 41 Væren (20. mars-19. april) Du er kritisk til forandringer som du står ovenfor. Muligens ser du ikke alle sidene av saken. Det kan også være ting som holdes skjult, eller ikke kommer frem. I jobben og i din stilling hevder du deg bra. Du har mye kraft i det du vil gjøre. Pass på at du ikke blir for ensporet. Motto: Forandring til det bedre. Tyren (20. april-20. mai) Idealistisk er du ikke, men har heller et pratisk syn på det meste. Også innenfor romantikk og kjærlighet. Du strekker deg langt ovenfor din kjære, så lenge dere begge kan ha fordeler av det. I forretningsforhold, gjør du langt bedre. Her kan du bruke din konstruktive kreativitet til din fordel. Motto: Riktig bruk av energi.

Nå e det jamman sjedd ting på Sølanne som vel ingen konne tro. Tenk at ein bank hær gått henn å kjøpt et fottballag. Kristjansannslage Stæt hær brukt så møe pengår både på ny bane (ellår Arena som det så fint kalles nå fårr tia), å i tillegg hær di te å me kjøpt nye spillåre både fra Någe å udlanne som kåsta flesk.   E som trodde at Spærebanken Sør va ”vår” bank her i Ændal. Banken ville jo ikkje ji meir pengå te FK Ændal som jikk konkørs, men henne i Vest-Agdå kjøbå di ett heilt lag fårr fleire millionår. E begribår ingen ting.   Røtt kårt te Spærebanken Sør! Fårr mæ kan heile banken flytte te Kristjansann, så ska mi greie åss me Ændal å ommeins spærekasse som mi hær hatt her i mange år. Det e jo ein liden lokalbank som ivættfall bryr sæ om di nere ting her i byen. Ef.Te.

EIENDOMSOVERDRAGELSER Holmenveien 3 (Gnr 305, bnr 159) er overdradd fra Per Gundersen til Sonja Gundersen (27.06.2008) Overdragelsen omfatter også Holmenveien 5 (Gnr 305, bnr 490) Andel av Gnr 428, bnr 81 er overdradd fra Anne-Lena Nicolaisen til Dag Tony Nicolaisen (27.06.2008) Gnr 205, bnr 502 er solgt for kr 1.000.000 fra Guttorm Jorkjen til Anne Kjøge og Henrik Kjøge (27.06.2008)

Andel av Håvet 52 (Gnr 505, bnr 33) er solgt for kr 455.000 fra Kari Fosse til Ragnar Fosse (30.06.2008) Nyhaven 7 B (Gnr 202, bnr 293, seksjon 4) er solgt for kr 1.380.000 fra Kari Merete Woolford til Elmar Örn Jonsson og Linn Theres Berg Olsen (01.07.2008) Løvetanntoppen 28 (Gnr 428, bnr 870, seksjon 14) er solgt for kr 1.468.000 fra Terje Hovatn til Kristina Larsen (01.07.2008)

Gnr 221, bnr 73 er solgt for kr 3.075.000 fra Kjell Vidar Liane og Bjørn Gjeruld Liane til Endre Langtveit og Eva Seljestad (27.06.2008)

Naudebroveien 12 (Gnr 436, bnr 193) er solgt for kr 1.900.000 fra Hans Georg Sveen til Jonathan Marcus Elliott og Sarah Elizabeth Hicks (01.07.2008) Salget omfatter også Gnr 436, Bnr 171

Gnr 418, bnr 154 er solgt for kr 1.850.000 fra Finn Sandberget og Anita Elisabeth Hanssen til Erling Livollen og Hilde Johansen (27.06.2008) Salget omfatter også Gnr 418, bnr 379

Løvetanntoppen 27 (Gnr 428, bnr 881) er solgt for kr 2.492.655 fra Terje Hovatn til Rigmor Peggy Stenseth og Knut Helge Stenseth (01.07.2008)

Gnr 444, bnr 7 er solgt for kr 1.250.000 fra Svenn Axel Nilsen til Stoa Trevare as (27.06.2008)

Gnr 410, bnr 79 er solgt for kr 320.000 fra Kenneth Lassen Reinertsen til Wenche Lassen og Magne Lassen (01.07.2008)

Mørchs Bakke 1 (Gnr 432, bnr 178) er overdradd for kr 24.705 fra Arendal kommune til Per Einar Einarsen (30.06.2008)

Ørnekroken 51 (Gnr 507, bnr 1805) er solgt for kr 22.000 fra Eigil Bjørnsen til Biljana Harambasic Drazic og Dusko Drazic (01.07.2008)

Åsbieveien 13 (Gnr 433, bnr 207) er overdradd fra Olsen Otto Bygg as til Oob Arendal Dm as (30.06.2008)

Sandvigveien 199 (Gnr 306, bnr 63) er overdradd fra Frithjof Holst-Pedersen til Erling Holst-Pedersen (01.07.2008)

Andel av Nesgata 2 (Gnr 52, bnr 10) er overdradd for kr 1.800.000 fra Anita Serine Isaksen Gjerland til Charles Gjerland (30.06.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 472 Sletteheia 84 (Gnr 509, bnr 487) er solgt for kr 2.150.000 fra Einar Halonen og Janne Helene Sneve Halonen til Arne Johan Storli og Ingrid Anne Mønnich (30.06.2008) Gnr 74, bnr 195 er overdradd fra Karin Boon Bergseng og Astrid Boon Mundal til Lillian Kotze (30.06.2008) Håvet 52 (Gnr 505, bnr 33) er overdradd fra Leif Ragnar Fosse til Kari Fosse og Ragnar Fosse (30.06.2008)

Tvillingene (21. mai-20. juni) Du liker balanse og harmoni i kjærlighetslivet. Er veldig romantisk og liker intime forhold. Om du er i et fast forhold eller ikke, er det uansett en fin tid for å søke lidenskapelig opplevelser. En tid du gjerne vil meddele alt som ligger deg på hjertet og som du synes er følelsesmessig viktig. Motto: Følg din overbevisning. Krepsen (21. juni-21. juli) Sosialt samvær betyr mye for deg. Ikke bare det, men du har faktisk hell og lykke med deg i kjærligheten. Dette er en flott kombinasjon. Bygger du videre på det, blir det en spennende uke for deg og din partner. Overrask med en liten hyggereise for weekenden. Det skårer du stort på. Motto: La kjærligheten seire! Løven (22. juli-22. august) Du tenker klart og er flink til å utrykke deg. Likevel ser det ut at du er mer opptatt av å fortelle om fortiden enn hva som ligger i fremtiden. Det er en fin tid for å svare på brev, e-post eller annen form for kommunikasjon. Er det lenge siden du har snakket med dine søsken, er det nå bra å ta kontakt. Motto: Opprydding. Jomfruen (23. august-22. september) Selv om du synes saker går litt tregt for tiden, har du likevel stor vitalitet og tiltro til deg selv. Er det noe du vil ha utrettet, er det best å gjøre det helt i begynnelsen av uken. Ellers blir det en tid da du bør gå igjennom regnskap og utgifter. Store innkjøp og ekstravaganse, er det bedre å unngå. Motto: Forsiktig. Vekten (23. september-22. oktober) Du utstråler stor selvtillit for tiden. Andre oppfatter deg både selvsikker og respekterer det du står for. Vil du bruke dette til å erverve deg en eller annen materiell gode, er begynnelsen av uken best. Da er det også størst sjanse for at det kommer noen ekstra kroner inn på kontoen din. Motto: Smi mens jernet er varmt. Skorpionen (23. oktober-21. november) Du har mye kraft og styrke. Likevel er det en tid det ikke vil lønne seg å være altfor dominerende. Du kommer lenger om du avmåler energibruk og intensitet etter situasjonene. Spesielt i kjærligheten er dette viktig. Men egentlig gjelder det generelt noe du bør vurdere å tenke over. Motto: Forsiktig fremover. Skytten (22. november-21. desember) Det kommer til å bli stor aktivitet på det sosiale samværet med venner og bekjente. Det er også en fin tid for å gå på kurs, foredrag eller erverve ny kunnskap innenfor et område som interesserer deg. Skal du oppnå noe på kjærlighetsfronten, må du selv ta initiativet. Lykken kommer ikke av seg selv. Motto: Nye takter. Steinbukken (22. desember-20. januar) Om du søker ny kjærlighet, finner du den i sosiale sammenkomster. En tur på byen med venner, kollegaer eller bekjente, vil være løsningen. Vær åpen for nye innpulser fra andre og ikke baser deg kun på tro og håp for at ting skal skje. Uansett, en fin tid for å finne ro og balanse i parforhold. Motto: Vær aktiv. Vannmannen (21. januar-18. februar) Du legger mye verdi i å gjøre en god jobb. Kraften til å få utført ting har du også. Det kan gi deg fine økonomiske fordeler på sikt. Pass på at misforståelser ikke oppstår. Les den lille skriften nøye, før du skriver under på noe. Du kommer lengst ved å vise smidighet og klokskap fremfor muskler. Motto: Vær deg selv. Fiskene (19. februar-19. mars) Samtidig som du er full av romantiske ønsker, kan kjærlighetsproblemer oppstå. Særlig mot weekenden. Da vil det være lurt å være noe balansert i din lidenskapelige væremåte. På den annen side, skal du heller ikke være altfor tilbakeholden. Noe initiativ må du også selv ta. Motto: Balansekunst.


26

annonser

lørdag 4. oktober 2008

ARBEID UTFØRES SLEKTSGRANSKING utføres rimelig. Tlf.38 25 73 40 Mob. 92 07 81 13

TIL LEIE Båtopplag Hisøy Strøm og vann kr. 2000,- pr båt utendørs Telefon: 916 13 299

Snekker ledig for oppdrag Alt innen blikkenslagerarbeid og takomlegging på alle typer tak. Lang erfaring og gode referanser. Ring Solberg Byggtjeneste for tilbud. Tlf. 980 40 867

TIL SALGS Fin gammel vev med ekstrautstyr til salgs Vevbredde 113 cm. Telefon: 90 64 90 72

ØNSKES KJØPT Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

PERSONLIG PENE DAMER SØKER MENN Hei, vi er en del kvinner fra Arendal og hele Norge som søker menn for eventyr. Hvis du som leser dette er interessert i kontakt med oss, ta frem mobilen og send LEK til 2098. Det er anonymt. Vi venter på deg! Kun kr 1,50/returmld. (Chat. Avslutte: STOPP til 2098. 18år. NTK post@9y.com)

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted: Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60


annonser

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Kontakt:

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 Vi selger og monterer LOCARI INNERSKJERMER

lørdag 4. oktober 2008

27


28

lørdag 4. oktober 2008

Dødsfall Gustav Lundby 25. oktober 1921 – 1. oktober 2008 Færvik bo- og omsorgssenter Birgitta, Kristin, Nils, Ninja, Ellen, Lene, Eva, øvrige familie Begraves fra Tromøy kirke fredag 10. oktober kl. 12.30 Agnes Hansen 26. september 1925 – 25. september 2008 Risør Oddvar, Kjellfrid, Egil, Irene, Rune, Linda, Kristin, Tobias, øvrige familie Begraves fra Sandnes bedehus tirsdag 7. oktober kl. 12.30 Nils Nærum 7. november 1923 – 1. oktober 2008 Grimstad Arild, Øystein, Marius, Ingvild, Thomas, Elise, Therese, Evy Ann, Ellinor, Alvhild, øvrige familie Bisettelse i Grimstad kapell torsdag 9. oktober kl. 13.00 Odd Sverre Karlsen 21. april 1981 – 28. september 2008 Kroken Odd Emanuel, Oddveig, Kåre Sv., Tom André, Jeanett, Trond Jeremy, Linn Christin, Gerd, tanter, onkler, øvrige familie, venner Begravelsen fant sted i Fjære kirke fredag 3. oktober Agnes Hansen 26. september 1925 – 25. september 2008 Risør Oddvar, Kjellfrid, Egil, Irene, Rune, Linda, Kristin, Tobias, øvrige familie Begraves fra Sandnes bedehus tirsdag 7. oktober kl. 12.30 Bjørn Eide Olsen 14. august 1948 – 28. september 2008 Sagesund Torunn, Trude, Andréas, Julie, Tobias, kusiner, fettere, svigerinner, svogere, niese, nevøer, øvrige familie Begravelsen fant sted fredag 3. oktober Tore Hellevik 89 år gammel, 1. oktober 2008 Høvågheimen/Hellevik Mary, Dagfinn, Tor Helge, Helene, Monica, John, Haakon, Henrik, Vilma, øvrige familie Begraves fra Høvåg kirke tirsdag 7. oktober kl. 13.00 Gudrun Ingeborg Sjåvåg 90 år gammel, 26, september 2008 Kragerø Lisbeth, Erling, Nils Peder, Wenche, Magne, Jonny, Trude, Monica, Kenneth, Madeleine, Alexandra, Emil, Ludvig, Sunniva, Sander Begraves fra Hodnebø bedehus tirsdag 7. oktober kl. 12.30 Reidun Helene Pedersen 23. januar 1943 – 28. september 2008 Gjerstad Anders, Mona, Henning, Grethe, Øystein, Venke, Roger, Heidi, Arild, Kenneth, Thomas, Linn Jeanett, Robert, oldebarn, øvrige familie Begravelsen fant sted 3. oktober Jon Skarvang 24. oktober 1919 – 1. oktober 2008 Risør Kari, Tore, Hjørdis, Helga Brit, Magnus, Erlend, Vetle, Kristen, øvrige familie Begraves fra Frydendal kirke onsdag 8. oktober kl. 12.30

Kunngjøringer


tv-programmet

lørdag 4. oktober 2008

29

LØRDAG 4. OKTOBER 07.00 Fantorangen 07.00 Små Einsteins 07.25 Tassen 07.30 Super Barne-tv 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.00 Lunas lure plan(ttv)(r) 08.30 SamSam(r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!(r) 08.40 Pling Plong 09.00 Klar - ferdig - gå! 09.10 Robotboy(ttv)(r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun(r) 09.50 Gazoon 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 10.45 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.15 Columbo(t)(r) 12.45 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 13.15 Verdensarven(ttv)(r) 13.30 Kunnskapskanalen 2008: Førskolelek med språk(ttv)(r) 14.00 Kunnskapskanalen 2008: Førskolelek med språk(ttv)(r) 14.25 Himmelblå(ttv)(r) 15.10 Kvitt eller dobbelt(ttv)(r) 16.10 Den store reisen(ttv)(r) 17.00 Beat for beat(ttv)(r) 18.00 Barne-tv 18.00 Kometkameratene 18.30 Amigo 19.00 Lørdagsrevyen(ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Kvitt eller dobbelt(ttv) 20.55 Den store reisen(ttv) 21.45 Sjukehuset i Aidensfield(t) 22.35 Løvebakken(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nattkino: Return to sender(t) 01.00 Singel i L.A.(t)(r) 01.40 Dansefot jukeboks med chat 04.00 Country jukeboks

13.30 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.30 Roger Hodgson - en ekte Supertramp(r) 17.30 12 bud: Du skal ikke begjære din nestes eiendom(ttv)(r) 18.00 Trav: V75 18.45 Lykka(t) 19.15 Sjå deg rundt(t)(r) 19.25 Hairy bikers kokebok(t)(r) 19.55 “Nordkaperen” seiler i Indonesia(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Uka med Jon Stewart(t) 21.35 Rally-VM 2008: Rally Spania 21.45 Dokumentar: Vondskapen kom ridande(t) 23.15 Medisinering av barn(t)(r) 00.10 Loreena McKennitt i Alhambra-palasset(r)

07.00 Babar 10.00 Skippy (t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 God morgen Norge høydepunkter 12.20 60 Minutes(t)(r) 13.10 TV 2 hjelper deg(ttv)(r) 13.40 Bare for moro skyld 14.00 Skal vi danse(r) 15.30 Skal vi danse - resultater(r) 16.00 Håndball: Før kampen 16.10 Håndball: Drammen - Barcelona 1. omgang 16.50 Håndball: I pausen 17.00 Håndball: Drammen - Barcelona 2. omgang 17.45 Håndball: Etter kampen 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Karl og Co(ttv)(r) 20.00 Vil du bli millionær? 21.00 Nyhetene 21.15 Været(r) 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Vil du bli millionær? 22.15 God kveld Norge 22.50 Hvaler (ttv)(r) 23.50 Film: I love trouble(t) 01.55 Hope & Faith(t) 02.20 Film: Knockaround Guys(t)(r) 03.50 Frustrerte fruer(t)(r) 04.40 Sportsnyhetene (r) 04.55 Været(r)

07.00 Fantorangen 07.00 Drømmehagen(r) 07.30 Hut i heita 07.30 Lennart og Kvirr 07.45 Rorri Racerbil 08.00 Disneytimen 08.55 SvampeBob(r) 09.20 Kika og Bob 09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet(ttv) 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.00 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.30 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 12.00 Norge rundt(ttv)(r) 12.25 Å, for en bursdag!(t)(r) 13.55 Ut i naturen: Solnedgang over stille fuglefjell(r) 14.20 Ellens 100 år(t)(r) 14.50 Himmelblå(ttv)(r) 15.35 Kvitt eller dobbelt(ttv)(r) 16.35 Fredskrigeren(t)(r) 17.30 Åpen himmel: Hans Egede, Grønlands apostel(ttv) 18.00 Barne-tv 18.00 Kometkameratene 18.30 Newton(ttv) 19.00 Søndagsrevyen(ttv) 19.45 Sportsrevyen(ttv) 20.05 Himmelblå(ttv) 20.50 Nils og Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland(ttv) 21.20 Kaptein Corellis mandolin(t) 23.25 Kveldsnytt 23.45 EM rallycross 00.45 Rally-VM 2008: Rally Spania 01.35 Norsk på norsk jukeboks

14.00 Sport jukeboks 16.00 Filmklassiker: Sangen om veien(t) 18.00 Norge rundt og rundt 18.35 Faktor: Toppscorer til himmels(ttv)(r) 19.05 Den lunefulle naturen(t)(r) 19.40 Grosvold(r) 20.25 Viten om(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Last Night of the Proms 2008 23.10 Dagens Dobbel 23.15 Film: Nordøst(t)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold(ttv)(r) 11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det?(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Amigo(r) 15.30 Keiserens nye skole(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn(t) 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Små Einsteins(r) 18.25 Gjengen på taket(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Puls(ttv) 19.55 Faktor: Røde Robert(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.35 Elskerinner(t) 22.25 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dalziel og Pascoe(t)(r) 00.45 Nytt på nytt(ttv)(r) 01.15 Kulturnytt(r) 01.25 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00 Trontaledebatten 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Slik er sjefar(t) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.05 Er jeg normal?: Sex(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Vår aktive hjerne: Hva styrer våre valg?(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Ørkenslottet(ttv)(r) 00.05 Puls(ttv)(r) 00.30 Redaksjon EN(r) 01.00 Distriktsnyheter 01.00 Østlandssendingen 01.20 Østfold 01.35 Hedmark og Oppland 01.55 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.10 Aust- og Vest-Agder 02.30 Rogaland 02.45 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.05 Møre og Romsdal 03.25 Nord- og Sør-Trøndelag 03.40 Nordland 04.00 Troms og Finnmark

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 Planet’s Funniest Animals(r) 11.40 MTV Pimp My Ride(r) 12.10 Elimidate(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Kevin Hill 16.00 So You Think You Can Dance 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Metro 18.30 Grease(r) 20.05 Ylvis møter veggen(r) 21.05 America’s Funniest Home Vid.(r) 21.35 Must love dogs 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Must love dogs 23.45 Krimkommisjonen(r) 00.45 Kodenavn: Mercury 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 Kodenavn: Mercury 03.05 The Osbournes(r) 03.35 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.00 TV Shop 10.20 Robin Hood på nye eventyr 11.20 Teenage Mutant Ninja Turtles 2 12.55 Du er hva du spiser UK 13.55 Listen Up 14.25 Blush 14.55 Yes, dear 15.25 Joan of Arcadia 16.20 Designerspirene USA 17.25 Luksusfellen 18.25 Robinsonekspedisjonen 2008 19.45 Daddy Day Care 21.30 National Security 23.05 Platoon 01.20 Akutten 02.20 Normal 04.20 Huff 05.15 Kitchen Confidential

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 71° nord(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Fresh Prince i Bel Air(r) 16.10 Prinsesseskolen(r) 17.10 Friday Night Lights 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.00 Big Bang Theory 19.30 Hundehviskeren 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde 21.30 Åndenes makt 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 CSI: N.Y.(r) 23.40 ROME(r) 00.40 Nigel Marvens dyreverden(r) 01.40 The Blue Collar Comedy Tour 02.10 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.30 The Blue Collar Comedy Tour 03.50 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.50 Familiens overhode 10.20 Robin Hood på nye eventyr 11.15 Dr. Phil 12.15 Teenage Mutant Ninja Turtles 3 14.00 Sykehuset 14.30 Sykehuset 15.00 Sykehuset 15.30 Sykehuset 16.05 Top Model 2008 17.05 Hell’s Kitchen USA 18.00 Hellstrøm rydder opp 19.00 Er du smartere enn en tiåring? 20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 21.20 Batman Begins 23.55 Hjemme hos Fran 00.25 Bones 01.20 Prison Break 02.10 Saved 03.05 Den eksplosive drømmekvinnen 04.30 Swinging

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Dharma & Greg - Premiere!(t) 17.30 That ‘70s Show (t)(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Hvaler(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været(r) 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Wallander: Hemmeligheten(t) 22.35 Reflektor: Den siste røyken 23.30 Anna Pihl(t)(r) 00.20 Silke(t)(r) 01.10 Fox Grønland(ttv)(r) 02.00 Headland (t) 02.50 Sportsnyhetene 03.05 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 SOS Barnevakten(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 71° nord 21.30 Ylvis møter veggen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Top Model 2008 21.30 Husmødrenes hemmelighet 22.30 Sex og singelliv 23.10 Sex og singelliv 23.50 Nip/Tuck 00.40 Two and a Half Men 01.05 Kongen av Queens 01.30 Seinfeld 02.00 Vanished 02.45 Lov og orden 03.30 Nip/Tuck 04.15 X-files 05.10 TV Shop

mediemogulen alt for å dysse ned saken.

følge dyrene som lever der.

fra 1995

SØNDAG 5. OKTOBER 07.00 TV 2 junior 10.00 Skippy(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 Melrose Place(t) 12.10 Party of Five(t)(r) 13.00 Vil du bli millionær?(r) 14.00 Vil du bli millionær?(r) 14.25 Toppserien: Arna-Bjørnar - Asker 1. omgang 15.20 Toppserien: I pausen 15.30 Toppserien: Arna-Bjørnar - Asker 2. omgang 16.30 Jenteligaen 17.00 Jakten på kjærligheten(ttv)(r) 18.00 TV-pastoren(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra: Runden 19.30 FotballXtra: Runden med Lyn - Rosenborg 19.55 Lyn - Rosenborg 1. omgang 20.50 FotballXtra: I pausen 21.00 Lyn - Rosenborg 2. omgang 22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra 23.20 Den som hvisker - Siste episode!(t)(r) 00.10 God kveld Norge (r) 00.45 Tanketyven Derren Brown(t) 01.15 Mord og mysterier(t)(r) 02.10 Grey’s Anatomy(t)(r) 03.00 Været(r)

MANDAG 6. OKTOBER

elsker meg”.

Lørdag kl 23.15 Nattkino: Return to sender Her møter vi en dødsdømt ung kvinne som begynner å korrespondere med en mann utenfor murene, uten å vite at motivet hans er å tjene penger.

Lørdag kl 21.45 Dokumentar: Vondskapen kom ridande Vitne til folkemordet

Lørdag kl 23.50 Film: I love trouble Blir det “krig” eller kjærlighet når en kvinnelig nyhetsjournalist konkurrerer om de sakene med en selvsikker avismann?

Lørdag kl 00.45 Kodenavn: Mercury En FBI-agent skal en liten autistisk gutt. Gutten har løst en hemmelig militær kode og dermed satt seg selv i livsfare.

Lørdag kl 21.30 Film: National Security Amerikansk actionkomedie fra 2003

Søndag kl 16.35 Fredskrigeren -USA forlenget krigen på Balkan med to år, det tilgir jeg dem aldri, sier Thorvald Stoltenberg. I ”Spekter” i kveld forteller han sin egen historie.

Søndag kl 20.25 Viten om Fugler med kompass i øyet

Søndag kl 18.00 TV-pastoren Egil Svartdahl møter Kjetil Klungland, sønnen til politimannen som ble drept under NOKAS-ranet i Stavanger i 2004.

Søndag kl 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde Mener du at synske personer er sjuskete og lite motebevisste?

Søndag kl 21.20 Film: Batman Begins Amerikansk Oscar-nominert actioneventyr fra 2005


30

lørdag 4. oktober 2008

annonser / kultur

Jakten på gamle sørlandsepler I morgen fortsetter Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen i Grimstad jakten på gamle eplesorter fra Sørlandet.

EPLER: Det er sjette gang det arrangeres eplesøndag på Dømmesmoen.

Smaksprøver I en pressemelding fra Vivian Stølen på hagebruksmuseumet fortelles det om både epleutstilling, smaksprøver og eplesalg i morgen. Videre er det anledning til å ta med eplesorter du gjerne skulle visst navnet på. – Mange har fått hjelp til å finne ut eplesorten på arrangementet, men de som kommer med frøepler må nok døpe epletreet sitt selv, forteller Stølen.

”Eplearkiv” Frøepler kan være både søte og gode selv om det ikke er en registrert eple-

sort. Mange forbinder nok helst frøepler med små og sure epler, men innimellom finnes det verdifulle sorter som man bør ta vare på, opplyser museumet. Til nå har de plantet cirka 30 sorter av epler som er funnet i distriktet. – Trærne er bare 3-5 år gamle og bærer ikke så mye frukt ennå, men om noen få år vil det være et spennende sted med mange artige eplesorter. Hvert tre er merket med sortsnavn. Hensikten er å ta vare på gamle sorter som lett kan forsvinne, og eplesamlingen har status som klonarkiv under Nordisk Genbank, opplyser Stølen.

Historier I tillegg ønsker Norsk Hagebruksmuseum å komme i kontakt med de som kjenner historien til det gamle epletreet som står i hagen, gjerne en artig, eller en spennende, eller en hverdagshistorie om hvordan epletreet kom til gards. Dersom du vil fortelle din historie kan du ta kontakt med Vivian Stølen eller komme på eplesøndagen i morgen.

Etterlyser slektninger Søndag setter Aust-Agder kulturhistoriske senter fokus på slekta og etterlyser sine forfedre. Det kan være både døde og

levende slektninger, for vi skal innom alle generasjoner, skriver AAks i en pressemelding. Arrangementet er AAks` bidrag til Høstmuseet som er et fellesprosjekt for museene i Aust- og Vest-Agder. Alle Høstmuseet - arrangementene er spesielt beregnet på familier eller barn og unge. Årets felles tema er ”På liv og død”. AAks tar i bruk både arkivet og museet for å belyse familie, slekt og generasjoner. Barna får være med på en spennende jakt i museumsutstillingene for å fylle et slektstre med levde liv. Deretter får de lage sitt eget slektstre. Og til slutt får de se eksempler på hvordan man kan gå fram for å begynne med slektsgransking. For å kunne lage slektstreet er det lurt å ha med seg foreldrenes og besteforeldres navn, fødested og fødselsår. Og klarer man olderforeldrene i tillegg er det bare en fordel.

Tips

37 00 62 60 post@at-avis.no


kultur

lørdag 4. oktober 2008

31

Sett på kino av Stephan Hergel Regi: Jon Avnet Med: Al Pacino og Robert De Niro. Aldersgrense: 15 år Lengde: 1t. 41 min

Righteous Kill

Al Pacino og Robert De Niro er trekkplaster nok til å bestemme seg for å se denne filmen. Men en anmeldelse slipper den ikke unna for det.

INTEGRERING: Tunne Torstveit mener et lett tilgjengelig arbeidsmarked for innvandrerkvinner vil være noe av nøkkelen til bedre integrering totalt sett. Tirsdag setter Internasjonalt kvinne Forum saken i fokus under et møte på Kilden.

Innvandrerkvinner og arbeid Internasjonalt kvinne Forum inviterer tirsdag til et uformelt møte på Kilden der temaet er innvandrerkvinner og arbeid.

FOKUS: – Aust-Agder er nederst på statistikken når det gjelder kvinners deltakelse i arbeidslivet, og dette gjelder spesielt for innvandrerkvinner, sier de to lederne av Internasjonalt kvinne Forum, Ingrid Bitar og Tunne Torstveit. Under møtet på Kilden ønsker de å sette fokus nettopp på innvandrerkvinnene, og drøfte hva man kan gjøre med denne utfordringen lokalt i Aren-

dal. Fouzia Hashi fra NAV stiller blant annet på møtet for å informere, svare på spørsmål og veilede angående jobbsøknader og fortelle om NAVs tilbud. – Vi tror mye av nøkkelen til en bedre integrering totalt sett ligger i at innvandrerkvinner får delta i arbeidslivet, det fører blant annet til at flere innvandrerbarn kommer i barnehager slik at hele familier blir mer likestilte med andre i lokalmiljøet. Men det er en kjensgjerning at det er vanskeligere å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet enn den øvrige befolkningen. Under møtet på Kilden vil vi også diskutere andre sider, som høye utdannelser fra andre land som ikke blir godkjent her, og hva som kan gjøres med dette, sier Tunne Torstveit til Arendals Tidende.

Denne gangen spiller de begge roller som er på lovens lange arm sin side. Turk og Rooster har vært drapsetterforsker partnere i mange år. En dag dukker det opp en mordsak som har sammenheng med en sak de trodde de var ferdig med for mange år siden. Flere mord blir begått hvor gjerningsmannen alltid legger igjen et dikt. Morderen legger igjen mange ledetråder, men spørsmålet er om ikke det hele kan være en konspirasjon? Filmen fyker forover i raskt tempo og det er spesielt klippingen som sørger for dette. Noen av disse virkemidlene er ganske utradisjonelle, men gjør at filmen får en "fresh look". Filmen starter litt forvirrende, men etter kort tid får man god oversikt over plottet. Det er kanske her den feiler litt. Den legger litt opp til å være en sylskarp thriller, men ender opp til å bli litt forutsigbar for noen hvis du er av typen som har sett mange filmer i samme sjanger.

Turk (Robert De Niro) og Rooster (Al Pacino) i Righteous Kill. Foto/Copyright: SME/Euforia Film Det er helt klart at filmen reddes av Til syvende og sist er "Righteous Kill" valget av skuespillerne til hovedrol- en helt ok thriller, men ikke noe mer lene. enn det. Filmen er veldig karakterdrevet og De Niro og Pacino er en fornøyelse å se på til tross for at de er litt i eldste laget nå til å spille politimenn.

«SØREN TUDEN» Fattigfolk er dumme

– Hallau Egus, å e de du siddå å leså fårr noe i da? – Hei Søren, der sto han med det tomme pappkruset klar til påfyll. Jo du skjønner jeg sitter og leser om at de vil legge ned noen skoler her i byen. – Å seiå du de, men e ikkje de litt domt da, fårr de e jo på skolen du kan gå å lere ting å bli klog å sånn. – Jo det er mange som synes det er dumt, men det har seg sånn at kommunen er så fattig at de sier de ikke har råd til så mange skoler. – Å ja men då sjønnå e de, fårr kjerringa te Anton sa allti at fattifålk e domme, å viss kommunen e så fatti såmm du siå så e de jo lie greit at di som bor der e domme.

Havets vokter Fyrets krystall sirkler i ring sender signal med virkning på ting

Fyrets krystall den majestetiske prakt sender signal som havgapets vakt

AV Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no VÆRET Lørdag

Dag 11OC

Vind 8 m/s

Søndag

Dag 12OC

Vind 13 m/s

Mandag

Dag 12OC

Vind 7 m/s

Tirsdag

Dag 11OC

LIKE FØR START: Først gikk det rolig for seg i sundet, men så ble gassen brukt og ungene måtte ned på kne. – En fantastisk opplevelse, sier SFO-leder Unni Ødegård. Foto: Unni Ødegård

Gøyeste høstferie noensinne – Vi hadde kontaktet Leif Olsen på forhånd. Han tok vel imot oss sammen med Jan Ivar Evensen.

Barna ved SFO på Roligheden skole har ikke hatt mye tid inne i høstferien. De har dratt ut på tur i hele Arendal. Onsdag dro de på bedriftstreff til Norsafe og fikk suse nedover Tromøysund i livredningsbåter. UTFLUKT: Assistent Åse Gunn Wettergren og SFO-leder Unni Ødegård tok med seg ni barn til Norsafe onsdag.

Kjente på propellen Barna fikk en guidet tur gjennom produksjonen, men høydepunktet var en tur med en av de raske redningsbåtene, sier Ødegård. Barna lærte at Norsafe har en egen fabrikk i Kina og at selskapet lager cirka en båt hver dag i Nedre Tybakken. – De raske livredningsbåtene har ikke propell, men jetmotor, det fikk vi se og kjenne på, forteller SFOlederen. To båter sto klar til disposisjon

og alle barna som var behørig kledd i medbrakte redningsvester fikk klyve om bord i båtene med samme farge. – Vi fikk erfare at det var lurt å sitte på kne i båten, for da de satte farten opp i Tromøysund gikk det skikkelig unna, sier Ødegård som forteller at alle barna fikk prøve å styre etter tur.

Strålte

– Det var en fantastisk opplevelse for oss voksne å se de brede smilene i barnas ansikter under hele turen. Og en gutt avdekte at høstferie med SFO kan toppe alle tidligere opplevelser: Han strålte over hele ansiktet

Arendal: Foredrag ved Nils Voje Johansen.

epleutstilling, smaksprøver, eplesortsbestemmelse med mer.

Lørdag 4. oktober klokken 13.00 i Buen CaféBar, Kulturhuset: Cafékonsert med Arendal Veterankorps.

Lørdag 4. oktober klokken 15.00 i Buen CaféBar, Kulturhuset: ”Bare spill, for swingende” med lørdagsmyke toner.

Lørdag 4. oktober klokken 13.00 på Arendal Bibliotek: Henrik Wergeland, Ole Bull og

Søndag 5. oktober klokken 12.00 til 16.00 på Dømmesmoen, Grimstad: Eplesøndag;

Mandag 6. oktober klokken 19.00 i Store Torungen, Kulturhus: Blå Kors 2008. For fjerde året på rad engasjerer Arendal Soroptimistklubb seg i TV-aksjonen. Hovedartist denne kvelden er norsk rocks ubestridte førstedame; Anne Grete Preus.

Tur på Hove To av de ansatte på SFO, Thor og Jonas, tok med seg en gruppe barn til Hove hvor de møtte Sverre Simonsen og leder for Frivillighetssentralen, Margunn. Sverre fortalte om gravplasser, bunkersene og Hove gård. De fikk også lære hvor den første poteten ble dyrket i Norge.

Vind 6 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 13,1 oC 19 m 15,8 oC 75 m 11,8 oC

Flo / Fjære 08.30 / 21.54 03.00 / 15.02

Blåskjellvarsel for Arendal og Grimstad: Kan spise skjell

og sa: “Dette er den gøyeste ferien jeg har vært på”. Vi hadde en utrolig fin tur og ønsker spesielt å takke Norsafe for at vi fikk lov til å bli med i livredningsbåtene. Det ble et minne for livet, avslutter Ødegård.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Den arendalseide kristiansandklubben Start trenger enda mer drahjelp fra Aust-Agder. Nå har de ansatt Myggen for å få nok tribunefyll.

Arendalstidende 20081004 000 00 00