Page 1

Din loka

lavis

Uke 40 2008 -Tirsdag 30. sept. - fredag 3. okt. - Nr. 76 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Ser mulighetene

NY TENKING: Da vi spurte om et smil svarte rådmann Harald Danielsen kjapt. – Jeg kan ikke det i så alvorlige tider, men så ga han oss et likevel.

Tynget av økonomi bestilte ledelsen i kommunen 3000 Rådmannen løfter fortsatt blikket for å se mulighetene ved å ­eksemplarer av suksessromanen Alkymisten av Paulo Coelhos tenke annerledes. – Kommunens innbyggere og ansatte sitter i 2003. Håpet var et mirakel, det er det ennå. kanskje med svaret hvis vi åpner for nytenking, sa han.

SIDE 18

APL 7,12% fikk million­ Trippel Wenche avtale på Myhre Nå får du

effektiv rente på fastrenteinnskudd.

SIDE 7

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

SISTE SIDE

www.arendals-tidende.no  post@at-avis.no


2

øyeblikk

TIRSdag 30. september 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Tirsdag 30. september 60 år Anne Beathe Enger, Direktør Hammonds vei 2, Eydehavn Åse Kirsten Solberg, Skibvig Ringvei 104, Saltrød Terje Walle, Brinken 7, Arendal 50 år Karl Olaf Kristiansen, Bjorbekk, Bjorbekk Marion Nicolaisen, Skare, Kongshavn Marit Vigeland, Erik Munchs vei 52, Nedenes 40 år Tone Einarsen, Vrålsmyrveien 9, Eydehavn Onsdag 1. oktober 85 år Anna Heldal, Heldalsveien 5, Eydehavn

80 år Eva Sigrun Tønnessen, Lykkensborgveien 29, Arendal 75 år Ruth Magdalene Trones, Bratthenget 29 B, Arendal 60 år Alf Einar Lyngmyr, Arnevik, Eydehavn Hans Johan Løken, Lokes vei 8, Arendal Bo Lennart Norgren, Tveitmoen, Frolands Verk Arild Solberg, Lindvika, Saltrød 50 år Lars Morten Senum Augland, Myra, His Ann Helen Engbråten Austad, Krøgenesveien 14, Arendal Inger Marie Engeland, Budalen 7, Eydehavn Inger Lise Rasmussen, Kongshavn

Solveig Frøstrup Thorbjørnsen, Nedre Stiås 3, Froland Torsdag 2. oktober 75 år Berit Helena Gulbrandsen, Sølvfaksveien 7, Færvik 70 år Randi Marie Brekke, Gunhildsboveien 27, Arendal 50 år Ivar Karlsen, Songebakken 18, Arendal 40 år Kenneth Dahl, Erik Munchs vei 34, Nedenes Thomas Hirschel-Haag, Færvik Ann-Heidi Marko, Gamle Songevei 47, Arendal Fredag 3. oktober 80 år Sigrid Maria Andersen, Sandbergveien 12, Rykene

70 år Marte Sivertsen, Geologveien 9, Nedenes Arnfinn Syvertsen, Røedstien 15, Nedenes Kari Vindvik, Mølleheia 5, Arendal 60 år Brit Marås, St.Hansveien 34, Kolbjørnsvik Gerd Synnøve Røang, Lynghaugen 6, Arendal 50 år Marit Gurandsrud, Heiaveien 13, Arendal Knut Atle Schive, Skolebakken 12, Saltrød Suvada Ticevic, Håveheia 15, Arendal 40 år Stein Ørnulf Nilsen, Rægevig, Færvik

Vi gratulerer

Velkommen til verden! v/Cathrine Ellingsen

30. september 100 år siden

Til Forbedring af Margarin er der opfundet en Essens, der tilsat i uhyre smaa Mængder skal give Margarin samme Smag og Lugt som Meierismør. Til den Landbrugskemiske Kontrolstation er der netop indsendt en Prøve af Essensen til nærmere Undersøgelse.

125 år siden

Et Fænomen i Indien. Et mærkligt Fænomen, der har foraarsaget lidt Uro blant overtroiske Folk, er bleven iagttaget i Bombay og Madras. For nogle Dage siden antog Solen en tydelig grøn Farve. Af alle de Forklaringer til dette, der er fremsat, er den af Regjeringsastronomen givne den troligste. Ifølge denne skyldes Solens grønne Udseende Svoveldampe, der fra Javas Vulkaner har passert over Sydindien.

150 år siden

Mangel og Defect. Rette Vedkommends lyse Opmærksomhed henledes paa de mørke Gadelygter, som paradere paa Broen udenfor Kjøbmand Becks Huus og ved Fiskebryggen. Vægteren pudser dem riktignok hver Dag, og tænder dem regelmæsigt hver Aften, men ligesaa regelmæsigt slukke de af sig selv efter en halv Times Tids Forløb. Om Skylden ligger hos Lygterne, Vægteren, eller den gamle Træolie tør man ikke afgjøre, men det er dog en billig Fordring, at det der for nærværende herskende Mørke bliver afløst selv af de gamle classiske Tranlygters Skin.

SKAL DU I BRYLLUP ELLER BURSDAG? Send inn et bilde til øyeblikk.

Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> Therese Aamund og Nils Olav Bjelland, Birkeland, har fått en gutt 22.09.08. Stolt storesøster Kaja har fått en lillebror som veide 4752 gram og var 52 cm lang.

Hans Johan Løken fyller 60 år onsdag 1. oktober. Mange gratulasjoner til jubilanten fra Brit, Jan-Erik, Roxana og Linda. Andrine, Adrian og Fredrik.

TIL

2097

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost: camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost: sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Nr 1 Trykk AS Utgiver: Arendals Tidende AS Post-/ besøksadresse: Arendal Jernbanestasjon Møllebakken 15 4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

3

Åpent fengsel I forbindelse med presentasjonen av stortingsmeldingen holdt en rekke fengsler i Norge åpent hus lørdag, ett av dem var Arendal fengsel.

OPPLYSNING: Leder av Arendal fengsel, Thor Brekke, sier til Arendals Tidende at en håndfull mennesker hadde møtt opp for å la seg opplyse.

Få møtte opp

– Det var vel mellom 5-10 som kom, det er klart jeg skulle ønske flere hadde tatt turen. Men vi er vel oss selv nærmest, og kanskje er det vanskelig å bruke en fridag til å se på hva vi holder på med, men det var positivt at noen ønsker å høre hva den nye stortingsmeldingen innebærer, sier han.

Skandaler

Brekke sier at det er skandalene som får mest blest. – I vår etat er det skandalene som blir løftet frem, mens det menneskelige ofte havner i skyggen, det er litt synd for vi har mange skjebner her inne, sier han.

Ingen tradisjon

Klokken 13.00 stengte dørene igjen på fengselet, under omvisningen på åpen avdeling hadde publikum anledning til å stille spørsmål og fikk informasjon. Men det er ingen planer om å åpne dørene igjen i nær fremtid. – Åpent hus blir nok ingen tradisjon, bekrefter Brekke.

Fengselet har ordinær kapasitet på 32 plasser - kun menn. Arendal fengsel har i tillegg to avdelinger med lavere sikkerhetsnivå. Avdeling Håvet ligger i tilknytningen til fengselet og har ordinær kapasitet på 13 plasser. I tillegg har Arendal en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Fyresdal, Kleivgrend med ordinær kapasitet på 28 plasser. Arendal fengsel tilbyr følgende programmer: Brotts-brytet,Trafikk og rus, Alternativ til vold (ATV) og Rusprogram i fengsel (RIF). Se mer info om besøkstider, hva du kan ha med deg, barnerom og lignende på www. kriminalomsorgen.no ■

Første dagen i fengsel

Den innsatte blir registret og tildelt celle. Etter dette vil det bli orientering om fengselets rutiner. Dersom innsatte er arbeidsfør, vil han som regel dagen etter få tildelt arbeidstøy og satt til egnet arbeid eller skoleplass. Dette betinger at det er ledig plass på verkstedet eller skolen. I avdelinger med lavere sikkerhetsnivå vil samtlige innsatte bli plassert i arbeid dagen etter innsettelse.

ÅPENT HUS: Lørdag åpnet Arendal fengsel dørene for de som ønsket informasjon om hva den nye stortingsmeldingen vil bety for arbeidet i Arendal.

Straff som virker

– Fengsel med høy sikkerhet er nødvendig for noen – bedre rehabilitering er nødvendig for alle, sier justisminister Knut Storberget. 3 av 10 innsatte er bostedsløse når de starter soningen, 7 av 10 er arbeidsledige, 6 av 10 har rusproblemer, 4 av 10 har kun ungdomsskole. Nettverk – I fengslene sitter svært mange som er dømt for mindre alvorlig kriminalitet. Mange kommer igjen og igjen. For å få et tryggere samfunn må vi gjøre noe med gjengangerne. Derfor la regjerin-

gen frem tilbakeføringsgarantien i Soria Moria-erklæringen. Bedre rehabilitering handler om et sted å bo, et levebrød, utdanning, rusbehandling, sosialt nettverk og helsetjenester, sier justisministeren. – Fengselsstraff skal ikke være strengere enn nødvendig. Soningen skal forberede den innsatte på livet i frihet. Rehabilitering er enklere når sikkerhetsnivået er lavt. Når det ikke er noen sikkerhetsrisiko, skal man helt fra starten kunne sone i åpent fengsel, sier han.

Samfunnsstraff Regjeringen ønsker at flere skal sone utenfor fengsel, gjennom samfunnsstraff,

program for ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med domstolskontroll og med elektronisk kontroll. – Bare slik unngår vi de uheldige sidene som fengselsstraff kan ha – samtidig som det oppleves som straff. Sammenlignet med fengselsstraff gir samfunnsstraff lavere risiko for videre kriminalitet. Gjennom denne satsingen skal vi få ned gjengangerkriminaliteten, vi skal øke muligheten for et vanlig liv etter soning, og legge til rette for at domfelte kan fortsette i arbeid eller skole, sier Storberget.


4

NYHETER

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Solsvik fortsetter som Unge Venstre-leder

POLITI

Anne Solsvik er enstemmig innstilt til gjenvalg som leder av Norges Unge Venstre. Dermed taler mye for at arendalsjenta i oktober går inn i sitt andre år som leder av organisasjonen.

En hektisk helg for politiet, og på Langbryggen har det som vanlig vært slåsskamper og tumulter nattestid. Et ”gjengoppgjør” ble forhindret i siste liten, mens en frolending ble arrestert. En mann ble slått ned i totiden natt til søndag, han måtte til legevakten og kommer til å anmelde forholdet. Også i Friergangen var det uroligheter natt til søndag. Vanskelig person I Markhusveien måtte politiet hjelpe til med å få fjernet en kranglete person ved halv femtiden søndag ettermiddag. Det var visstnok en forsmådd eks som var vrien. Flere innbrudd Flere bedrifter i Havnegata 1 har meldt fra om innbrudd i løpet av helgen. Blant andre Ungplan og Parfymeriet har hatt besøk av uvedkommende. I Budalen ble det meldt om innbrudd i et bolighus, det er uklart hva som er stjålet. Det er også meldt om innbrudd i Meyergata, her er det stjålet stereoanlegg, el. artikler og penger, kan Per Launes ved politiets operasjonssentral fortelle.

GLAD FOR TILLIT: – Var

det en ventet innstilling? – Det var ikke overraskende, for det var færre kandidater som stilte i fjor, men man blir jo alltid glad over å få tillit, sier Solsvik til Arendals Tidende.

Valgkamp

Den unge politikerens fokus ved et eventuelt nytt år som leder av Unge Venstre er klart: – For det første skal Venstres program til neste års stortingsvalg på plass, og så kommer gjennomføringen av selve valgkampen og valget. Der er det mye som skal på plass: Vi skal gi unge politikere ”politikkskolering”, debattrening og så skal vi selvfølgelig ut og snakke med folk, lover Solsvik.

EU-uenighet

Arbeidet med valgprogrammet er allerede i gang, og Solsvik og ungdomspartiet er glade for å få gehør for sine saker der: – Kommer Venstre i regjering vil vi for alvor gjøre noe med lovverket som gjør tusenvis av ungdommer kriminelle på grunn av fildeling, sa Solsvik til egen hjemmeside etter at førsteutkastet til valgprogrammet var klart. – Ellers så er vi opptatt av økt fokus på kunnskap og forskning, en modernisering av velferdsstaten og det å tørre å ta i bruk nye metoder innen rusomsorgen, sier Solsvik til avisen om andre områder partiet fokuserer på til valget. Og når det gjelder EU-spørsmålet er moderpartiet og ungdomspartiet fortsatt delt: – EU er fortsatt en levende debatt i Venstre, fastslår Solsvik. Hun er som sitt parti for EUmedlemskap.

Synlig leder

Erling G. Hillestad er leder av Unge Venstres valgkomité og er ikke vanskelig å be når Arendals Tidende spør om en karakteristikk av Solsvik: ”Organisasjonen er i vekst, vi fremstår som unge, liberale og engasjerte. Det skal Anne Solsvik ha mye av æren

Innbrudd, fyllekjøring og biltyveri

ENGASJERT ARENDALITT: Anne Solsvik er innstilt til gjenvalg som Unge Venstre-leder. Hun er også et av navnene som nevnes som aktuell for Aust-Agder Venstres stortingsliste til valget i 2009.

for. Anne har vært synlig i media og flink til å få gjennomslag for Unge Venstres politikk internt i Venstre. Anne er jo også veldig engasjert i miljøpolitikk og kampen for demokrati og menneskerettigheter internasjonalt, noe som er viktige saker for oss. Vi står foran et viktig valgkampår, og da er vi veldig glade for at Anne Solsvik har sagt ja til å lede organisasjonen i ett år til”, skriver han i en e-post til avisa denne uken.

Listeaktuell

Solsvik selv er klar på at hun har veldig lyst å fortsette som leder av Unge Venstre: – Ja, jeg har veldig lyst til det! Det blir i så fall også spesielt å få lov til å lede partiet i et valgår. Fokuset innad i partiet blir annerledes da, folk blir gira og motivasjonen stiger enormt. I tillegg går det jo mot et utrolig spennende valg. Mye er enda uavklart, konstaterer Solsvik. Hun er selv et av navnene som nevnes som toppkandidat på Aust-Agder Venstres liste til Stortingsvalget. – Jeg vet jeg har blitt nevnt, men det er ennå veldig tidlig i nominasjonsprosessen. Men det er klart det ville vært gøy å bli nominert, og da vil jeg gjerne stå høyt.

Prosess

Arendal Venstres Jan Kløvstad er leder av nominasjonsnemnda i Aust-Agder, og han bekrefter at Solsvik er aktuell til topplassering til lista: – Ja, hun er en av tre-fire kandidater som per i dag er mest aktuelle til å få topplasseringen.

Venstrekvinnelaget i Aust-Agder, Unge Venstre i fylket, Arendal Venstre og Iveland Venstre ønsker å ha Solsvik høyt oppe. De andre lokallaga har i første omgang nevnt kandidater fra egen kommune i første runde, forteller Kløvstad om prosessen.

Stiller opp

Han er heller ikke vanskelig å be når Arendals Tidende ber om en begrunnelse for Solsviks sterke kandidatur til lista: – Det er ikke tilfeldig at VG i fjor utnevnte henne til et av Norges 50 største politiske talenter. I tillegg tror jeg hun imponerte i arendalspolitikken da hun var med noen måneder før hun fikk lederansvaret i Unge Venstre, både internt og utover. Hun stiller opp i alle sammenhenger, store som små, sier Kløvstad.

Reell sjanse

Enten det blir Solsvik eller en annen som står på toppen av Aust-Agder Venstres liste til Stortinget neste år, tror Kløvstad på en representant på tinget denne gangen. – Vi har en reell sjanse denne gangen, og det er via utjevningsmandatet. Sist valg var Venstres toppkandidat inne fire ganger i løpet av natta, det var kun 116 stemmer som skilte Venstre fra stortingsplassen, forteller Kløvstad, som sto på topp sist. – For fire år siden lå meningsmålingene på rundt 3 prosent for Venstre. Denne uken fikk vi over 7 prosent på en måling Dagbladet gjennomførte. Den personen som blir listetopp til neste år må faktisk forberede seg på fire år hjemmefra, avslutter Kløvstad.

Fyllekjøring Ved åttetiden søndag kveld ble en bil stoppet på vei østover. Sjåføren hadde ikke gyldig førerkort og det er i tillegg mistanke om promille. Litt over klokken elleve søndag formiddag kjørte en polskregistrert BMW ut i naturen på veien opp til Fylkeshuset. Mannen var tydelig beruset da politiet kom til stedet. Han ble tatt med til sykehuset hvor han måtte avgi blodprøve. Førerkortet ble midlertidig beslaglagt. Ved begge tilfellene vil det bli anmeldelse. Stjålet bil ble funnet utbrent En bileier meldte bilen sin stjålet fra parkeringen utenfor Bunnpris litt etter klokken fire natt til søndag, bilen ble noen timer senere funnet krasjet og utbrent mellom Omholt og Bråstad. Angrep en dame Halv tre natt til søndag kom det melding om at en mann skal ha angrepet en kvinne fysisk, da politiet kom til stedet var det svært vanskelig å få noe ut av kvinnen på 24 som er av utenlandsk opprinnelse. – Hun var tydelig rystet av hendelsen, men hun hadde ingen synlige bevis på vold, sier vakthavende Børge Steinsland til Arendals Tidende. Politiet har besluttet å lage sak på hendelsen, som kan dreie seg om familievold.

BRANNVESENET

Bortsett fra en mindre pipebrann på Rykene, har det vært forholdsvis rolig i distriktet de siste dagene. – Men nå som vedovnene tas i bruk etter sommeren bør man være sikker på at pipa er forsvarlig feiet og at man fyrer med god trekk, sies det på brannvakta.

REDNINGSSKØYTA

Forholdsvis rolig for redningsskøyta, men et par langturer har det vært, søndag kveld måtte de assistere en båt med problemer i det elektriske anlegget opp ved Risør-kanten, mandag fikk de et dykkeroppdrag nede ved Brekkestø.

I GRØFTA: Store ressurser ble mobilisert da en fyllekjører kjørte i grøfta og skadet seg søndag formiddag.


ANNONSE

TIRSdag 30. september 2008

Amfi â&#x20AC;&#x201C; Norges største senterfamilie

70

spennende butikker!

Design: Amfi Kreativ AS

! e i r e f t s ø H

 B O F S " * ' . " T P I E V C M J U F O -V Storsenteret midt i byen! ¯QFOUNBOGSFtMÂ&#x201C;StBNmOP

5


6

POLITIKK

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Kommunalt ansvar: Saker som ble behandlet torsdag 25. september

Spurte om skolene – Hva vil vi med skolene? Dette store spørsmålet synes jeg likegodt vi kan gi en avklaring på i dag. Vi behøver ikke vente til budsjettbehandlingen med å gi svar, sa Anders Kylland, Frp, på bystyremøtet. Han ønsket at bystyret skulle diskutere saken i løpet av møtet.Tormod Vågsnes, KrF, informerte om at det er berammet et møte 16. oktober der politikerne blant annet skal får komme med sitt syn på rådmannens skoleforslag.

Kapellanbolig

OVERRASKET: Hayette Mahmoud var overrasket over hvor lite som var på plass for de nye flyktningene. Hun ba at kommunen fulgte Hero opp, og at kommunes rolle i integreringen ble klargjort. Arkivfoto: Berit Dahl

Integrering av nye asylsøkere SVs Hayette Mahmoud interpellerte sist bystyremøte om kommunens ansvar i forhold til integrering av de nye asylsøkerne.

BESØK: Fra talerstolen fortalte Mahmoud at hun hadde vært på besøk hos noen av asylsøkerne:

– De hadde lite klær, ingen seng, lite av alt. Jeg håper kommunen følger med og sikrer at de får den hjelpen de trenger, ba SV-representanten om.

Tilrettelegger Varaordfører Tormod Vågsnes, KrF, svarte på vegne av ordfører Torill R. Larsen, Ap, som ikke var til stede. – Det spørres om kommunen aktivt vil følge opp hvordan Hero fyller sin rolle som operatør for asylmottaket i Arendal og om kommunen vil forplikte seg til en aktiv rolle i integreringen av asylsøkerne. Ordføreren har i en

avisartikkel i Agderposten for en måneds tid siden gjort det helt klart at asylsøkere som kommer til Arendal selvsagt er hjertelig velkommen og at kommunen med sitt profesjonelle apparat både i helsetjeneste, flyktningetjeneste, skole og voksenopplæring vil være gode samarbeidspartnere for at asylmottaket skal lykkes i å legge til rette for sine beboere, leste Vågsnes opp fra ordførerens svar.

Vellykket Svaret tok også opp at det er en uenighet mellom den politiske ledelsen i kommunen og de pro-

sedyrene som staten følger i etableringen av nye asylmottak: – Men det har ingenting å gjøre med hvordan kommunen profesjonelt vil fylle sin rolle som tilrettelegger for at asylsøkerne skal få et best mulig opplegg når de er i kommunen. Det må imidlertid presiseres at de som bor i mottakene ikke nødvendigvis skal bosettes i Arendal. Man bosetter i mange kommuner fra et asylmottak. Vi skal imidlertid gjøre vår del for at både oppholdet i asylmottaket og en eventuell integrering i Arendal blir vellykket., avsluttet Vågsnes på ordførerens vegne.

Melkeprodusentene må investere Melkebrukene blir færre og større, og fra 2024 skal alle norske kyr gå i løsdrift.

ENDRING: Det foregår en betydelig strukturendring i land-

bruket. På ti år har 55 prosent av melkebøndene i Aust-Agder sluttet, men mange av de gjenværende har kjøpt kvote og utvidet produksjonen. Dermed har ikke antall kyr og antall liter melk produsert i fylket blitt redusert i samme grad, skrives det på Fylkesmannens hjemmesider. Båsfjøs kan ikke

lenger bygges, og fra 2024 skal de utfases fra melkeproduksjonen. For å komme i mål i forhold til dette forskriftskravet uten at produksjonsvolumet i Aust-Agder reduseres, må utbyggingstakten økes. Fylkesmannen har regnet på hvor mange fjøs det bør bygges og hvor mye dette vil koste totalt

i Aust-Agder. Tar man utgangspunkt i 30 kyr i hvert fjøs må det bygges 57 nye fjøs med en kostnad på til sammen vel 250 millioner kroner. Samles dyrene i fjøs med melkerobot og plass for 70 kyr, trengs det 25 fjøs med et kostnadsoverslag på til sammen nesten 200 millioner kroner.

Arendal bystyre vedtok enstemmig at kommunen kjøper bolig til en ny kapellan i Øyestad. Den aktuelle boligen ligger i Engene Allé, og politikerne har gitt rådmannen en kostnadsramme på 2,6 millioner kroner til huskjøpet. Selv om politikerne tidligere har uttalt seg negativt til saken og ment kirken bør kjøpe egne boliger eller la tjenestemenn og kvinner selv velge hvor de vil bo, gikk saken altså enstemmig gjennom, og det uten større diskusjon. – Hvis en leser saken står det at det faktisk lønner seg for kommunen å kjøpe boligen, vi tjener 15 000 kroner i året på den. Det er en god investering, og som jeg sa i driftsstyret: Vi bør ansette enda flere kapellaner, sa Einar Halvorsen, H, spøkefullt fra talerstolen.

Alternativ til vold-kontor Et enstemmig bystyre sa ja til at kommunen går inn med 1 million kroner til etableringen av et Alternativ til vold-kontor i Arendal. Alternativ til vold (ATV) er en organisasjon som ser på de som utøver vold i nære relasjoner. – Dette er noe vi bare må gjøre. Vi har tiltak for de som blir utsatt for vold, men ikke for voldsutøverne. Nå må vi se om vi kan få til et spleiselag med de andre kommunene, for Arendal som fylkeshovedstad bør dekke hele fylket med dette kontoret, sa Ingrid D. Skårmo, Frp, under behandlingen av saken.Tone H. Strat, KrF, fortalte at omsorgskomiteen hadde fått informasjon om at kommunen snart tar kontakt med de andre kommunene i fylket for å høre om de vil være med på ordningen. Staten går også inn med 1 million kroner til etableringen.

Nye medlemmer i dyrevernsnevnd Milly M. O. Grundesen (Sp, Kongshavn) og Magnar Birkeland (Eydehavn) ble enstemmig valgt som Arendal kommunes representanter i dyrvernnevnda for Aust-Agder.


NÆRINGSLIV

Millionavtale for APL APL, Advanced Production & Loading, har signert en kontrakt med Samsung Heavy Industries for levering av skip. Kontrakten har en verdi på mellom 90- 100 millioner dollar og betyr at APL i tredje Ny CFO Knut R Sæthre og CEO, Carl K Arnet. kvartal ligger an til å passere alle tidligere sung har valgt oss til dette pro- innledet kontrakter med Samsjektet. Vi er en av markedets sung Heavy Industries for blant rekorder. HALV MILLIARD: Ordren for fire Shipboard equipment packages ble inngått på Bermuda 25. september i år, med kontrakten følger opsjon på ytterligere en pakke. Andre kvartal var meget sterkt for bedriften, med denne ordreinngangen på en halv milliard kroner i tredje kvartal kan de seile mot nye økonomiske høyder.

Ledende i faget – Vi er veldig glade for at Sam-

ledende firmaer innen offshore loading og produksjonssystemer for olje og gassindustrien, i tillegg er vi den ledende entreprenøren innen dypvanns LNG terminaler.

Lovende marked – FLNG markedet ser lovende ut i fremtiden og denne kontrakten beviser vår teknologiske styrke og mulighet for å øke businessen også i dette området, sier Carl K Arnet, CEO for WW Offshore. Enhetene vil bli levert fra 2009 til 2011, sluttklienten for kontrakten er Flex LNG som har

annet FLNG fartøy.

BW Offshore er et av verdens ledende FPSO entreprenørfirmaer. Selskapet har 25 års erfaring. De er tilknyttet et globalt nettverk med filialer i Europa, Asia,Vest-Afrika og i Amerika. BW Offshore har 1 200 ansatte og er listet på børsen.

FINALIST: Amfi Arena er plukket ut blant ca 380 kandidater og prisen deles ut for 15. gang.

Konkurranse Utmerkelsen gis hvert år ut av Nordic Council of Shopping Centers avd. Norge til den fremste representanten for moderne norsk kjøpesenterdrift. Årets

nominerte er plukket ut blant ca 380 kandidater. Juryen for "Årets Kjøpesenter 2008" har bestemt at House of Oslo - Oslo, Amfi Arena - Arendal og Herkules - Skien skal konkurrere om tittelen. Kandidatene er vurdert på områdene intern og ekstern markedsføring, organisering og drift, arkitektur og senterutvikling og miljø.

– Formålet med prisen er å motivere senterledere og senterutviklere til kontinuerlig forbedring av norske kjøpesentre. Prisen deles ut torsdag 30. oktober kl. 21.30 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Fra ruiner til kunnskapshavn Nå rives de ned. De gule bygningene på Tollbodkaia er i løpet av få uker borte. Nye bygg vil etter hvert bli reist på sjøtomta. KOMPETANSE: Det skal bli

vikle hele regionens kompetanse skal reise seg fra ruinene. Byggestart er planlagt i løpet av 2009. Hovedsamarbeidspartner for kommunen i Sørlandet Kunnskapshavn blir Skeiegruppens eiendomsselskap Skeie Real Estate AS. Selskapet skal utvikle et stort næringskompleks sentralt på Tollbodkaia.

Arendal kan bygge et fremtidseventyr – Hvis målet er å være en attraktiv by å bo i, drive næring i eller å besøke, har Arendal i dag en gudbenådet muligheter andre norske bykommuner bare kan misunne dem, skriver PR-strateg Bjørn B Jacobsen i Republik Communication i Oslo på nettsiden Ballade.

SATSING: – Festivalene er Arendals aller beste fremtids- og samfunnsinvestering. Underskuddene for de tre store begivenhetene i Arendal, Hovefestivalen, Canal Street og Norwegian Grand Prix, gir ett klart svar: Festivalene må satse offensivt, innovativt og kreativt, og politikerne og næringsliv må stille seg bak som strategiske investorer

og alliansepartnere, skriver han og legger til at: Ingen andre norske byer har store begivenheter av det format Arendal har (…) – Det er viktig at Arendal kommune, handelsstand, øvrig besøksindustri og næringsliv ikke ser deltakelsen på festivalenes budsjetter som en kostnad, men som en investering hvor man putter 5 kroner inn og får 10 tilbake, minst! Bruk av penger på store begivenheter av denne type heter verken "kostnad" eller "tilskudd". Det heter investering, og har en høyere samfunnsmessig avkastning enn det meste annet. Finnes det bedre investeringsobjekt for en moderne bykommune som Arendal? Neppe, står det videre på nettsiden. Kilde: ballade.no

Omsetter stadig mer

Motivasjon

STOLT: Senterleder Marianne Sørbøe er stolt over at Amfi Arena går til finalen for å konkurrere om tittelen: Årets Kjøpesenter.

7

RIVES: Slik så det ut på tomta i helgen. Om få uker er alt jevnet med jorden og nye bygg skal få plass på arealet.

Sørlandet Kunnskapshavn – en fremtidsrettet satsning for å ut-

Amfi Arena i teten Juryen for "Årets Kjøpesenter 2008" har bestemt at Amfi Arena går til finalen for å konkurrere om tittelen.

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Samlet omsetning innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med 17,6 prosent fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008. Næringshovedgruppen arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde den største veksten i forhold til samme periode i fjor, med 27,6 prosent. Formidling og utleie av arbeidskraft hadde en økning på 23,2 prosent. Forskning og utviklingsarbeid hadde den laveste veksten med 9,4 prosent.


8

mening / debatt

TIRSdag 30. september 2008

Bygningsrådet enda en gang Klart for hummerfiske Så er det sesongåpning for åretes hummerfiske. 15. september trådte de nye reglene i kraft og dermed er årets hummerfiske underlagt langt strengere regler enn tidligere. De viktigste endringene er at fritidsfiskere underlegges begrensninger på at de kan fiske med maks ti teiner. Dessuten fredes all rognhummer, minstemålet økes til 25 cm og det skal være 6 cm sirkelrund fluktåpning på hver side av teina. Yrkesfiskere kan fiske med inntil 100 teiner. At hummerbestanden er såpass svekket at tiltak er nødvendig, er nok de fleste enige om. Det som vel har utløst en viss strid, er begrensningene som innføres for fritidsfiske. Flere oppfatter begrensningen på 10 teiner som et angrep på allemannsretten til sjøs. I utgangspunktet er det riktig, hummerfiske har vært fritt for alle på lik linje med annet fiske. På den annen side har hummerfiske alltid vært omfattet av interessekonflikt og tiltak for å verne om bestanden. I riktig gammel tid var det bøndene, grunneier, som gjorde hevd på retten til å fange hummer. Men kongen bestemte allerede på 1600-tallet at bøndene ikke hadde et slikt privilegium. Og opp gjennom historien har det vært mange konflikter knyttet til ressursen hummer. Slik vi kjenner reglene fra 1900-tallet og fram til i dag, har det vært en kontinuerlig skjerping av reglene, vi har stadig fått økt minstemål, fiskesesongen er kortet inn og andre restriksjoner er kommet til slikt som at hummerfiske kun skal kunne skje med teiner, og ikke garn eller ruse. Ethvert angrep på allemannsretten er en innskrenking av den friheten vi alle har i samfunnet vårt. Men av og til er det nødvendig å fravike hevdvunnet frihet. Når en art som hummer er truet, må det settes inn vernetiltak. Det er i alles interesse. Målsettingen er å få gjenoppbygget hummerbestanden til et forsvarlig nivå. I dette arbeidet må også fritidsfiskerne tåle en innskrenking. At man fortsatt kan få fiske fritt med inntil ti teiner, bør alle være glade for. Det er romslig nok til at alle og enhver kan delta og få seg et hummermåltid. At yrkesfiskere får bruke inntil 100 teiner, er ikke like godt mottatt av fritidsfiskerne. Og det er vel her noe av konfliktens kjerne ligger. Man er prinsipielt redde for at yrkesfiskere skal få en glidende overgant til førsteretten til det frie fisket i sjøen. Den utviklingen er der all grunn til å engste seg over i tider der naturressursene er under press. På den annens side må det også være riktig å prioritere den yrkesgruppen som kystfiskerne er. Vi har noen ytterst få yrkesfiskere som holder det gående stort sett på et marginalt inntektsnivå, og deres innsats er viktig i beskatning av flere fiskearter for leverting på det lokale konsummarkedet. Det er en samfunnsoppgave å forvalte ressursene slik at vi også har fiskere som satser på kystfiske som næring. De nye hummerreglene må sies å være gode, i den forstand at de gir et bedre vern av hummeren, at fritidsfiskerne ikke stenges helt ute, men får delta, og at yrkesfiskerne stimuleres. Den store svakheten er imidlertid at ikke samfunnet følger opp med større ressurser til kontroller og overvåking av naturressursene våre.

Tenk at vi nok en gang skulle få lese i avisen at enkelte av våre politikere er overrasket over å se resultatet av en utbygging de selv har vært med på å godkjenne! ”Jeg var ikke klar over at det kom til å se slik ut” - er kommentaren når bygget står ferdig og herligheten blir befart. Det er tydelig at det her mangler ganske mye på det å kunne lese planer og kart. Jeg har også tidligere lurt på hvor det ble av det gamle Bygningsrådet der de aller fleste av medlemmene hadde en teknisk bakgrunn, eller - forståelse og der man etter grundige overveielser kom frem til konklusjoner og vedtak som så ble lagt frem for Formannska-

pet og siden for bystyret til endelig avgjørelse.

Innlegg Eduard Irgens Tyholmen

Det er tydelig at det her mangler ganske mye på det å kunne lese planer og kart. I Bygningsrådet satt dessuten fagfolk fra de forkjellige etater som var me-

ningsberettiget i plan- og byggesaker. Spesielt Brannsjefen og Politimesteren. Som en påminnelse: Natt til søndag var det en storbrann i et boligkompleks på Østlandet der planene tydeligvis ikke hadde vært forelagt Brannsjefen på forhånd. Resultatet var dramatisk. Heldigvis har vi da positive nyheter her hos oss også, så som førstesiden med de store overskriftene om Fårikål. Vi skal vel være glade for at vi bor i et land der slikt kan få plass på en førsteside. I de fleste andre land er det helt andre hendelser som får slik oppmerksomhet. Jeg sier som Odd Børresen, - litt omskrevet, ”Hvor ble Fridtjof Rose av?” 

Innlegg til: post@at-avis.no

Biblioteket på Eydehavn Nedleggelsesspøkelset truer igjen. Nyheten fungerer momentant som et stormvarsel. Vi har vært gjennom det før. Denne bygda er kjent med kriser. Denne bygda vet mye om nød og sparing. Lenge før kommunesammenslåingen, det samfunnet i felleskap har skapt har vært rammet, men aldri dødelig.

Innlegg

Det øde kjente ordets ånde mot sin rustne panne, rykket til: ”Vi lever!”

Helga Lid Ball Eydehavn

Til oss som vil vokse- og aldri bli helt voksen LA OSS SLÅ RING OM BIBLIOTEKET VÅRT.

Boksamlingen har overlevd de økonomiske krisene. Eydehavn bibliotek ble opprettet i 1917, 25. januar og åpnet i november. På femititallet toppet Eydehavn bibliotekstatistikken i AustAgder på utlån per innbygger. Nedleggelsen av Eydehavns nøkkelbedrift Nitriden i 1975 var et slag, men fugl Fønix reiste seg av asken og i 1980 løftet de takkonstruksjonen til det nye biblioteket og føyde to arbeiderboliger sammen til et kulturhus. Arendal Smelteverk forærte bilder fra den første industrireisinga, bevilgningene økte og utlånstiden ble utvidet. Biblioteket på Eydehavn ligger i Nesbyen. Nesbyen er industrihistorie og nåtid. Her bor barn, unge og gamle og yrkesaktive. Historien kan du lese ut av bebyggelsen, arbeiderboligene som etter restaureringen utgjør helheten: Eydehavnmuseet, Eldresenteret Kuben og biblioteket. Husene bærer historien og de gjør det sammen. Som en helhet. Som en kropp. Biblioteket er i sentrum under Kuben og deler tuntre og uteområde med Eydehavnmuseeet. biblioteket er med andre ord ikke bare et hjertebarn, men hjertet. Det pumper friske ord rundt i kroppen, i hverdagen, de sirkulerer i små og store celler, private og offentlige rom. Sirkulerer og holder kroppen levende. Å legge ned biblioteket vil være en amputasjon. Åndelig og historisk. Det må ikke skje. I begynnelsen var ordet. Det sprengte sjakter ned i mørket tok ut malm. I begynnelsen var ordet. Ordet flyttet inn- åndet

i det øde – i luften mellom forlatte hus. Nesbyen var urørlig; Soverom uten søvn. Stuerom uten stemmer, kjøkken uten kokekar og klirr og kos.

Reol på reol mellom mur og mur hjem og hjem; Tyss! Hører vi ikke et barn gråte – der, ja, på den andre siden av et eventyr og spanskesjuka tasler grotesk og spøkelsesaktig Bak verdenslitteraturen. Her fødte de. Her døde de. Her ble de arbeidsløse. Da kom bøkene, ordene – liv etter liv. Det som var – det som er - det som blir rygg mot rygg; under nye reisverk, ferske spikerslag. Hamlet og Ofelia ”Være eller ikke være”. Til oss som tørster. Til oss som undres, søker, leter etter forklaringer i virkelighetene, som vil forføres, utfordres. Til oss som vil vokse- og aldri bli helt voksen LA OSS SLÅ RING OM BIBLIOTEKET VÅRT. 

Innlegg til: post@at-avis.no


mening / debatt

9

TIRSdag 30. september 2008

Formannen i Småkraftforeninga Merk navnet med flere hatter - Rein risiko? fleksiperm I et leserinnlegg sendt til flere aviser går adm. direktør Rein Husebø i Småkraft AS hardt ut mot lederen i Småkraftforeninga, Trond Ryslett, for at han anbefaler grunneiere til å bygge ut selv. Husebø mener at styrelederen misbruker sin posisjon ved privat å få inntekter fra småkraftverk i konkurranse med i aktører som Småkraft. ”Styreleder i Småkraftforeningen er en annen ”rådgiver” som har mange hatter på og som motarbeider sunn konkurranse når han deler sin visdom med andre. Han representerer en bransjeorganisasjon samtidig som han privat har sine inntekter fra å konkurrere med aktører som Småkraft AS. Styrelederen har nylig gått ut i pressen og kalt oss og sine konkurrenter for bondefangere, og mister enhver troverdighet. Dessverre rammer slik usaklighet ikke bare Småkraft AS og de 600 grunneiere som har valgt oss som samarbeidspartner. Det rammer foreningen også. Styrelederen fremhever sin bakgrunn som lastebilsjåfør som sin fremste kompetanse i kraftverksbygging, og ren flaks som forklaring på at det har gått bra på egne kraftverk. Vi tror at tyngre kompetanse enn som så er nødvendig for å utvikle kraftverkene så de blir best mulig. Skumme fløten kan hvem som helst klare”, skriver Husebø, som mener Ryslett med sin opptreden skader troverdigheten til Småkraftforeningen. Småkraftforeninga er en nøytral og uavhengig organisasjon som skal ivareta interessene til grunneiere og andre som eier fallrettigheter. Småkraftforeningen har som mål å samle alle som eier, leier, planlegger, bygger og/eller driver små kraftverk til næringspolitisk samarbeid og virksomhet. Foreningen har i hovedsak arbeidet med å fremme rammevilkår og sikre rettigheter i forbindelse med småskala vannproduksjon. Vi har som grunnholdning at alle fallrettighetshavere først bør undersøke, fra nøytralt konsulenthold, verdien av de rettigheter de sitter på. Om disse er realiserbare så bør de utarbeide konsesjonssøknad i egen regning. Når konsesjonen er gitt, og det tar fort i dag 3 – 4 år og ønsker de ikke å bygge ut selv, er tiden inne for å søke etter samarbeidspartner. Tiden det tar å søke konsesjon bør fallrettighetseier bruke til kompetansebygging. Grunntanken bak dette er at Småkraftforeningen ønsker mest mulig av verdiene av en fallrettighet bør ligge tilbake i det lokalsamfunn hvor fallet be-

finner seg og vi ønsker å unngå at ubyggingene medfører massive verdioverføringer fra land til by. Småkraft AS og Husebø skal ha honnør for det pionerarbeidet de har gjort for å belyse verdiene i fallrettighetene. Det er også en fordel for småkraftbransjen at det har blitt etablert flere selskaper som konkurrer, det gir fallrettighetshaver et reelt valg av forretningspartner i de tilfeller rettighetshaver ikke har kapasitet å bygge ut selv. Når forretninger skal gjøres er det viktig at kjøper og selger har lik kompetanse, ellers kan store verdier gå tapt av den ene parten.

Innlegg Trond Ryslett Styreleder i Småkraftforeningen

Påstandene fra Husebø om mine ”mange hatter” må være et resultat av mangel på gode argument.

Småkraftforeninga har helt siden starten frontet synspunktene om at grunneiere bør bygge ut selv. Det har vi gjort i alle sammenhenger, også på de mange kurs vi har holdt for grunneiere og gjennom fordrag på våre årsmøter. Det siste kurset vi har satt i gang heter ”Fra grunneier til Elverksjef ” og skal gi fallretteier betre kompetanse om utbygging i egen regi. Jeg har i over ti år har forsøkt å påvirke grunneiere til å utnytte elevene sine best mulig, og har bygd ut flere kraftverk i samarbeid med mine ”naboer” i Austefjorden og Hjørundfjorden. Alle kraftverkene ble søkt om før blant annet Småkraft AS ble startet, med unntak av Vågen kraft AS og jeg har ikke eierskap i dette kraftverket. - De siste to-tre årene har jeg ikke tatt på meg noe nytt arbeid med utvikling av nye småkraftverk utenom å delta og holde informasjonsmøter, selv om mulighetene for å delta i nye prosjekter har vert mange. Jeg har brukt all ledig tid de siste 3 årene til frivillig arbeid for Småkraftforeningen da det politisk har vært svært en utfordrende tidsperiode. Påstandene fra Husebø om mine ”mange hatter” må være et resultat av mangel på gode argument. De industrielle aktørene som Husebø representerer, utgjør et svært aggressivt salgsapparat rettet mot grunneiere som har ideer

om utbygging eller utleie av fallrettigheter. Deres forretningside går ut på å få gjort avtaler med grunneierne så fort som mulig i prosessen, mens prosjektet er på idestadiet. Da stiller kjøper med langt mer kompetanse enn selger, og grunneierne mister muligheten til å søke om konsesjon i egen regi å bruke disse tre-fire årene på å skaffe seg kompetanse, slik at de kan treffe riktige valg av utbyggingsløsning og finne ut hvem de skal samarbeide med. Det er dette jeg kaller for bondefangeri. For å skape usikkerhet så overvurderes også risikoen, og mange selger seg noe ufint inn på å tilby en risikofri løsning, som også medfører mindre avkastning. Min yrkesbakgrunn som ”lastebilsjåfør” blir dratt i tvil. Nettopp det at jeg kom helt utenfra energibransjen var grunnen til att dette har gått så bra. Jeg så alt med helt andre øyne, energibransje er svært konservativ og nye ideer er ikke lett å få gjennomført. Det var ikke den etablerte bransjen med all sin kompetanse som kom på å bygge ut småkraften og utnytte flomvannet i vassdragene. De profesjonelle sov i timen helt til 2002-2003 mens nysgjerrige bønder og ”lastebilsjåfører” rundt om i landet så mulighetene etter den nye energiloven kom. Spesielt etter tørråret 2006 da kraftprisene var helt opp i 25 øre/kWh. De utviklet avtaler, teknikk og løsninger etter beste evne og en 30 – 40 små kraftverk ble bygget i perioden frem til 2003. Vi leier inn den faglige kompetanse som til en hver tid er nødvendig for gjennomføre utbyggingene og drift, dette går ikke berre på ren flaks. Dette angrepet var en skikkelig skivebom fra Rein Husebø og Småkraft AS. Å bruke statlige midler til å angripe borgere som gjør en samfunnsnyttig jobb burde ikke forekomme. Det er viktig å kunne gå før en danser. Den største utfordringen de industrielle aktørene har i tiden framover med så mange nye byggeprosjekter og ferske organisasjoner er å gjennomføre utbygginger på en god måte slik at medeiere og samarbeidspartnere får det utbyttet som er forespeilet. Med høykonjunktur i småkraftutbyggingen landet over er det å skaffe personell med erfaring den største utfordringen. Det vil gå mange år før den kompetansen som skal til er på plass i alle ledd. Dette kan fort gi store kostnadsoverskridelser og forsinkelser som vil påvirke utbyttet til aksjonærer og samarbeidspartnere.Innlegg til: post@at-avis.no

Mange familier sliter med å få hverdagspuslespillet til å gå sammen. KrF vil gjøre hverdagen enklere for barnefamilier og lanserer nå en ny fleksiperm.

Vi tror i motsetning til de rødgrønne at familien selv vet best hvordan de skal ordne sin hverdag. Denne nye fleksipermen vil gi mer tid mellom foreldre og barn – også når man er over småbarnsfasen.

I tillegg til dagens foreldrepermisjon skal alle foreldre få tre og en halv måned ekstra som Ingunn E. Ulfsten de kan ta ut når Informasjonsrådgiver som helst fram KrFs stortingsgruppe til barnet er ti år.

Innlegg

KrF mener at samfunnet må være på lag med barnefamiliene. Derfor jobbet vi knallhardt for flere og bedre Samfunnet må barnehager, Ti uker av den kjempet igjenvære på lag med totale foreldrenom kontantbarnefamiliene. permisjonen støtten og økt skal være forepappaperm. beholdt pappa og til mamma. Nå ønsker vi å kjempe for flekEn lignende ordning praktiseres sipermen - en ordning som møter allerede i dag i Sverige. Vi tror barnefamilienes hverdagsbehov. moderne familier trenger valgfri- Vær med oss i kampen for mer het og fleksible løsninger – slik tid i familien. at de kan finne sin egen vei ut av Innlegg til: post@at-avis.no tidsklemma.

Kunnskap er viktigst Innlegg

Norsk skole har vist seg å ikke fungere like bra som vi nordmenn lenge har trodd, og heldigvis er det nå bred politisk enighet om at noe må gjøres.

Anne Solsvik Leder Unge Venstre

Unge Venstre krever at det satses på kunnskap i skolen. Dette betyr at man må sikre elevene enn bedre hverdag. Sosialistene mener de kan stimulere til mer kunnskap i skolen ved å innføre enda mer lek og moro, og ved å fjerne karakterene både på ungdomsskolen og på videregående og lengre skoledager. Høyresiden vil på sin side at skolen skal være en konkurranse om å gulpe opp flest mulig svar i en gymsal i løpet av seks timer hvert år. Unge Venstre mener at ingen av disse løsningene er egnet til å gjøre norsk skole bedre. Vi synes ungdom fortjener å få vite hvordan de ligger an på skolen, frihet til å søke jobber og utdanning i utlandet, samt å fritt få velge skole her hjemme. Derfor vil vi ha karakterer, men helst sammen med en fyldig tilbakemelding på hvordan man ligger an i faget. Karakterene skal vise hvordan eleven har jobbet og hva vedkommende har lært gjennom skoleåret, og ikke hvor flink hun eller han er til å pugge i tre dager. Derfor vil vi erstatte dagens eksamen med en mappevurdering, hvor et større antall tester, innleveringer og andre arbeider gjennom hele skoleåret inngår. Denne vurderingsformen er mer rettferdig fordi den gir et bredere vurderingsgrunnlag av eleven, fordi man blir belønnet for å stå på gjennom hele året, og fordi man ikke risikerer å få framtidsdrømmene knust på grunn av én dårlig dag. Den vil også

Sosialistene mener de kan stimulere til mer kunnskap i skolen ved å innføre enda mer lek og moro. oppmuntre til opplæring tilpasset hver enkelt elev, hvor elevene får vist at de kan bruke kunnskapen i praksis, i stedet for at læreren skal bruke kreftene sine på å drille alle elvene i det samme eksamensrettede puggestoffet, og legge opp undervisningen taktisk etter hva som mest sannsynlig kommer på eksamen. Skolen skal ikke være en fabrikk for masseproduksjon av elever, men et sted hvor hver enkelt kan forme seg selv og sin egen framtid. Kunnskap er det viktigste i skolen, og det er kunnskapen hver enkelt elev tilegner seg – ikke hvor godt han eller hun gjør det én dag i året – som må vurderes. 

Innlegg til: post@at-avis.no


10

POLITIKK / NYHETER

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Enige om framtidas omsorg Bystyret behandlet torsdag delrapporten til utvalget som har laget en plan for framtidas omsorg i Arendal.

OMSORG: Irene Henriksen Aune, H, som også er nestleder i adhocutvalget som har sett på framtidas omsorg i Arendal kommune, var saksordfører.

Kompetanse Hun fortalte at omsorgskomiteen kom med en del innspill som de ba om at ble tatt med i utvalgets videre arbeid: – Selv om det boliggjøres må en passe på at legetjenesten blir minst like god som i dag. Vi bør se på muligheten for flere dagsenterplasser, ikke bare for demente, men også for eldre som har lyst til å komme seg mer ut og vi må ha ekstra fokus på kompetanseheving, sa Aune om noen av komiteens innspill. Ellers sa komiteen ja til den foreløpige planen.

Økonomisk – Vi kommer til å få behov for minst 100 nye sykehjemsplasser i Arendal. Pensjonistpartiet ønsker at vi også planlegger et nytt sykehjem, sa partiets Jon Lindset. Han var også litt usikker på hva boliggjøring egentlig innebar, annet enn at det var et nytt ord. – Vi i Høyre var også klare for å bygge et nytt sykehjem. Men i utvalget måtte alle nullstille seg

BOLIGGJØRES KANSKJE: Plankemyra vurderes boliggjort. Her fra et besøk ordfører Torill R. Larsen hadde med Plankemyras ”Frokostklubb” i fjor. Til venstre Odd ”Tabben” Kleivene. Foto: Camilla Glad Mitic’.

litt. Med tanke på kommuneøkonomien så er det vanskelig å bygge nytt nå. Hadde vi bygget nytt, så hadde vi ikke hatt ressurser til å bemanne alle plassene. Økonomisk betyr boliggjøring at staten overtar en del av kostnadene som kommunen har i dag, svarte Aune Lindset.

Enighet – Jeg støtter Aune i det hun sier. Sykehjemsplassene faller ikke bort, men med boliggjøring så får vi en helt ny form for omsorgssenter. En får tilgang til omsorg 24 timer i døgnet, men

en forsørges ikke døgnet rundt. Vi kan boliggjøre omtrent med en gang, uten de største investeringene, samtidig som brukerne får samme service som før. I tillegg får de større råderett over egne penger. Dette framlegget ser jeg mye flott i, sa Odd Longum, Frp. – Det er forbausende stor enighet i denne saken. Sånn sett er det greit å ha en Lindset som tenker litt annerledes. Vi i utvalget har drøftet oss langsomt fram til en konklusjon. Lindset er redd for en dårligere omsorgstjeneste, vi tror det blir en bedre tjeneste, sa

Adhocutvalgets foreløpige konklusjon i korte trekk: – Om lag 70 sykehjemsplasser boliggjøres. Det vil si at beboere får sitt eget rom som de betaler for. Istedenfor at staten tar opp mot 75 prosent av trygd/pensjon, betaler beboerne nå for rommet, samt de tjenestene de trenger (for eksempel hjemmehjelp). Pleiere kan ikke lenger bare gå rett inn på rommet, de må banke på. Medisiner som tidligere kommunen har betalt, må staten betale.

Det tas sikte på å bruke samme bemanning som før, det vil si at ingen ansatte blir overflødige og får sparken. Tromøy bokollektiv og Plankemyra er de to stedene en vurderer å starte boliggjøringen. – Kommunen skal utvikle demensomsorgen. Blant annet skal en bygge flere omsorgsboliger med heldøgnstjenester for demente, og bygninger som i

dag betjener demente skal oppgraderes. – Alle skal ha rett til enerom, men ønsker ektepar å bo sammen, skal det være mulighet for det. – Oppgradering av boligene til utviklingshemmede. Det vurderes også å sentralisere boligene. – Etiske spørsmål hos de ansatte skal i større grad drøftes i felleskap.

Atle Svendal, Ap., som har ledet adhocutvalgets arbeid.

Tenker nytt – Boliggjøring er et viktig element i vår rapport, men vi beholder sykehjemsplassene, både til kortidsopphold, rehabilitering og til lindrende avdelinger, minnet Svendal om. Han roste hele utvalget for samarbeidet: – Det har vært gøy å ha med folk som kan tenke nytt! Det er flott at vi greier å omstille oss. Men Ap har også hatt sykehjem på programmet, så også partiet har tenkt nytt, fortsatte Svendal.

Bystyret vedtok enstemmig de føringene som adhocutvalget delrapport gir. Nils J. Nilsen, Ap, foreslo at Innvandrerrådets innstilling ble tatt med i saken, her heter det: I adhocutvalgets videre arbeid må det tas i betraktning språkproblemer blant innvandrere som har behov for omsorgstjenester. Tilleggsforslaget ble tatt med. Videre ba også Lindset om det vedlegges saken: ”Det bør snarest planlegges sykehjem med 100 enhetsplasser”. Lindsets forslag ble også tatt med.

Sparebanken Sør går inn som dominerende eier i Start IK Start har den siste tiden hatt en stram økonomisk situasjon som gjorde det helt nødvendig med tilførsel av ny kaptal. De tidligere eierne klarte ikke å finne en løsning på denne situasjonen. Sparebanken Sør har derfor valgt å gå inn som hovedaksjonær ved å skyte inn 20 millioner kroner som ny aksjekapital i klubben. Administrerende direktør Morten Kraft uttaler at banken ikke ønsker å være en langsiktig eier og vil kun ta ansvar til det finnes andre som kan ta over. Starts administrerende direktør Jan Oddvar Skisland uttrykker tilfredshet med løsningen, som gjør at de nå har rammer til å kjøre videre neste år.


annonse

TIRSdag 30. september 2008

11


12

KULTUR

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

TYHOLMEN: En spasertur på Tyholmen kan gi mange kulturhistoriske opplevelser bare man vet hva man skal se etter. Fra venstre Benedikte Nilsen, Monica Lunøe Rand, Alf Eivind Ljøstad, Kristin Lundby og Odd Longum. Sølvi H. Christensen fra prosjektgruppa var ikke til stede da bildet ble tatt.

”Levende historie” er navnet på et kommunalt nedsatt utvalg hvor Arendal bystyre vil utforme en strategiplan for å gjøre byens sjel og historie mer levende og tilgjengelig både for byens innbyggere og tilreisende.

NETTVERK: På en pressekonferanse i byens gamle rådhus torsdag, redegjorde Alf Eivind Ljøstad for utvalgets mandat og det videre arbeidet. Utvalget består foruten Ljøstad, (leder) av Benedikte Nilsen, Ap, Odd Longum, Frp, Monica Lunøe Rand, Vertsbyen Arendal, Sølvi H. Christensen og Kristin Lundby, Kulturnettverket.

Folkemøte Utvalget vil mobilisere byens

Kulturhistorisk stormønstring innbyggere til å delta aktivt, og arrangerer derfor et åpent møte mandag 13. oktober klokken 18.00 i det gamle rådhuset, der temaene vil være: Trelast, jernverk og industrihistorie, kulturløyper, kystkultur, lokale mat-tradisjoner og kultur/næring. – Vi ønsker flest mulig til å bli med og forme fremtidas satsing på ”Levende historie” i Arendal kommune, lyder budskapet fra utvalget.

Ønsker innspill – Vi ønsker innspill, sa Alf Eivind Ljøstad, dette er på mange måter et prosjekt der veien blir til mens man går. Tanken er blant annet å lage ”kulturløyper” som man kan

følge og få et innblikk i kulturelle og historiske hendelser. På spørsmål fra salen om hva man hadde pekt ut som ”fyrtårn” i slike løyper, ble det henvist til severdigheter som Torungene, loshytta og museet på Merdø , arbeidermuseet på Eydehavn og ikke minst det gamle rådhuset. – Ikke minst Tyholmen, den er i seg selv et kulturhistorisk fyrtårn, sa Ljørstad og fortsatte, men det er her vi vil ha med befolkningen, det er mye kulturhistorisk viten blant Arendals innbyggere.

Fortids matvaner Monica Lunøe Rand etterlyser også mer viten om arendalittenes matvaner i fortiden. Hvilke

råvarer var vanlig og hvordan ble de tilberedt. Hva slags matvaner hadde man i de forskjellige befolkningsgrupper og hva er verd å ta vare på. De arendalske matretter er også en del av vår kulturhistorie som bør tas vare på. – Tenk om man kunne gå inn på en restaurant i Arendal og bestille noe ekte arendalsk, sa hun og brukte vestlandsbygda Voss som eksempel. – Kommer man til Voss kan man være sikker på å bli tilbudt et av stedets spesialiteter, sa Lunøe Rand, og brukte smalahove som eksempel.

Ikke noe gubbeprosjekt Historieprosjekter og historisk interesse er ofte noe man for-

binder med mennesker litt oppe i årene. Dette er ikke Benedikte Nilsen enig i. – Dette er absolutt noe for yngre mennesker, det er både interessant og spennende. Det er så mye å ta tak i og jeg ser frem til å lære mine barn om byens historie, sier den engasjerte ungdomspolitikeren. Og det har hun vel rett i, for i storkommunen Arendal har vi et bredt og spennende kulturhistorisk område som omfatter både fin og grovkultur, overklassemennesker og arbeidere, kyst og landbrukskultur og mye annet. Det skal bli spennende å følge et prosjekt som vil grave så dypt og omfattende i vår kultur og historie. På godt og ondt.


NYHETER / ANNONSER

EN GANG I ÅRET: En gjennomsnittlig arendalitt deltar på gudstjeneste en gang i året. Nå skal gudstjenestene fornyes. Illustrasjonsfoto av Trefoldighetskirken: Bente Harstad

Kreative gudstjenester En gjennomsnittlig arendalitt går ikke i kirka mer enn en gang i året. Nå skal gudstjenestene fornyes. Arendals menigheter oppfordres til å vise kreativitet. TROND KVASJORD

ut på høring et forslag til ny ordning for gudstjenestene i Norge. Gudstjenestene skal fornyes og menighetene som ønsker det “får store muligheter til å drive kreativt liturgisk arbeid” står det i forslaget. – Vi har ikke hatt en tilsvarende reform på 30 år, sier Dittmann. – Samfunnet blir mer og mer demokratisk og det bør også gjenspeiles i gudstjenestene. Alle menigheter er velkommen til å si sin mening, poengterer hun.

Nye forslag sjement og medbestemmelse har vist seg å få flere til å gå i kirka, uttaler Lillian Mortveit Dittmann, som er leder for Gudstjenestereformen i Den norske kirke. – Større frihet til de lokale menighetene er noe av det viktigste ved den nye reformen, sier hun.

Menighetene i Arendal får muligheten til å si sin mening om en rekke forslag. En modernisering av språket er blant forslagene. Prekenen skal inneholde mer kjønnsnøytrale ord. Presten skal ikke snakke om ”brødre”, men ”søsken”. Det frarådes dessuten å bruke ord som ”Far”, ”Herre” og ”Konge” i gudstjenestene.

309. plass

Høye medlemstall

Det er sjeldent lange køer på vei opp kirketrappene i Arendal. På en gjennomsnittlig gudstjeneste setter det seg nøyaktig 100 personer ned på kirkebenken i byen i følge tall fra KOSTRA. Arendal vinner ikke norgesmesterskapet i antall kirkebesøk. Sammenliknet i forhold til folketallet kommer Arendal kommune på 309. plass i antall kirkebesøk per innbygger.

Selv om de færreste setter seg til rette på kirkebenken

FRIHET: – Lokalt enga-

Demokratisk Den norske kirke har sendt

■ ■

■ ■ ■ ■

en alminnelig søndags formiddag så velger de fleste å være medlem i Den norske kirke. I Arendal er 80 prosent av befolkningen medlem av Den norske kirke. Det har vært små endringer i medlemstallet de siste årene, men hvert år er det flere som melder seg ut enn dem som melder seg inn i statskirka i Arendal. Folk som bor i sentrale strøk er mindre opptatt av å gå i kirka enn folk på landet. En sammenlikning av landets 50 mest og minst folkerike kommuner viser store forskjeller. I de små kommunene går folk mer enn dobbelt så ofte i kirka som i de store kommunene. Dessuten er 92 prosent medlem av statskirka og ni av ti femtenåringer konfirmerer seg i kirka. I de mer urbane strøkene er det ganske annerledes. Der er bare 77 prosent med i statskirka og fire av ti femtenåringer velger vekk kristen konfirmasjon. Det er også store regionale forskjeller. Sør- og vestlendinger går i kirka dobbelt så ofte som østlendinger.

Oppslutning om Den norske kirke i Arendal: Medlemmer av Den norske kirke: 80 prosent Gjennomsnittlig antall gudstjenestebesøk per innbygger: 1,36 Antall personer per gudstjeneste: 100 Konfirmerte femtenåringer: 69 prosent Innmeldt i Den norske kirke i fjor: 15 Utmeldt av Den norske kirke i fjor: 82 Kilde: Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) for 2007

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

13


14

NYHETER

TIRSdag 30. september 2008

Egdenes blodige historie Ny bok kartlegger omfanget av trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca 1550-1700.

20 henrettelser i året Mord var den klart vanligste årsaken til henrettelse på Sørlandet i gamle dager. Men også sodomi, spedbarnsdrap, trolldom, tyveri og blodskam ble straffet på den hardeste måten. I tidsrommet 1604–1663 er det registrert 125 henrettelser i Aust- og Vest-Agder. Av disse var 85 menn og 37 kvinner. Ut fra dagens folketall på Agder tilsvarer det om lag 20 henrettelser årlig. De indre delene av dagens Aust-Agder og Åseral var voldsområdet på Agder fremfor noe. 80 prosent av kriminaliteten tidlig på 1600tallet var vold. Grov vold, som drap, knivstikk og øksehogg, dominerte i langt større grad enn ved kysten, som på sin side

var mer preget av tyverier og seksualforbrytelser.

Vold og sex «Til Skræk og Exempel» handler om vold, ulovlig sex, trolldom, dødsstraff, henrettelser, økonomiske lovbrudd og opposisjon mot øvrigheten. Vi kjenner til i underkant av 80 trolldomstiltalte egder, og om lag en fjerdedel av disse ble straffet med bål og brann. Boka viser hvordan de dødsdømte ble behandlet fra pågripelse til avretting i full offentlighet, men den handler også om egdenes forhold til loven og den rettspraksisen som utviklet seg. Lokale eksempler, fortellinger og redigerte kildeutdrag har fått stor plass, slik at leseren kommer tett på fortidas mennesker. Samtidig setter boka de enkelte episodene inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

Brente barnet ”26. april 1660: Marit Torsdatter fra Høvåg sto foran sorenskriveren og de 12 lagrettemennene på bygdetinget i Bringsvær tingstue. (…) For halvannet år siden kom hun til Myra på Vegårshei for å tjene. Der var hun blitt «beligget» av bondens bror, Olav Knutsen, og blitt gravid. Seks uker før jul hadde hun reist derfra og omsider kommet til gården Nesland i Froland

Dugnad 2010

Hva med å jobbe for en fylkessammenslåing, spør Magnhilda på kommunens blogg som de har opprettet i forbindelse med dugnad 2010. Kommunale økonomer bør være ansvarlige for økonomien i barnehager og på skolene. Enhetslederne ansvarlige for det pedagogiske arbeidet - RETTE FOLK PÅ RETT STED. Besparelse: Tid og penger?, skriver Hanne-Jorun og Ellen.

På spørsmålet fra Kjartan Telle som tok utgangspunkt i Trondhjem kommune som arrangerte kurs

for alle sjåfører i hjemmetjenesten, svarer Robert Svendsen i kommunen på bloggen:   – Såkalt Eco-driving vil være et av tiltakene bystyret vil få til behandling når kommunens klimahandlingsplan skal behandles i oktober. Der er det foreslått å sende de fleste som til daglig kjører bil for Arendal kommune på et slikt kurs. En annen ting som bør fokuseres på er kjøremønsteret. Det oppstår mange skader som oppstår på kommunale biler som koster kommunen en del penger i året. Bedre og sikrere kjøring kan også være med på å redusere disse kostnadene.

Nedgang i viltpåkjørsler i Aust-Agder

OMFATTENDE: Forfatter Terje Sødal er universitetslektor i historie ved Universitetet i Agder, og han er den første som har undersøkt bruken av dødsstraff på Agder. Framstillingen er dessuten den mest omfattende som til nå er skrevet om trolldomsprosessene på Agder. Arbeidet til Sødal bygger på et omfattende studium av primærkilder.

ARENDAL KOMMUNE

sogn, der bonden Svend hadde gitt henne husvære. Da hun merket at fødselen nærmet seg, tok hun tilhold i badstua. Der fødte hun et levende barn. Hun fortalte retten at barnet gråt. Etter kort tid svøpte hun barnet inn i forkledet sitt og la bylten blant veden på ildstedet. Så gjorde hun opp ild. Fra boka «Til Skræk og Exempel».

I Aust-Agder ble det totalt registrert 81 sammenstøt mellom bil og vilt i 2007. Dette er en nedgang på 9 prosent fra 2006 hvor det var 89 sammenstøt. I disse dager starter årets elgjakt i Aust-Agder. SAMMENHENG: Trafikk-

forsker Tore Vaaje i Gjensidige mener det er sammenheng mellom størrelsen på elgstammen og antall kollisjoner. Det er ikke mange tiltak som hjelper mot elgulykker, men to viktige tiltak har forskerne funnet: Rydding av vegetasjonen langs veiene, samt å drive med avskyting for å få ned bestanden. Det er om høsten risikoen for kollisjoner mellom bil og vilt er størst, og månedene august til november er spesielt utsatt. Det er spesielt om ettermiddagen når mørket faller på de fleste viltkollisjoner skjer.

Bilistene kan også selv gjøre tiltak som minsker risikoen for sammenstøt: Respekter fartsgrensene og vær spesielt oppmerksom når elgskilt passeres. Flere millioner forsikringskroner utbeta-

les hvert år for materielle skader ved viltpåkjørsler i Aust-Agder. Det mest alvorlige er likevel døds­ ulykkene som inntreffer hvert eneste år grunnet sammenstøt med vilt.

Seminar for skolekomitene

Distriktskomitéen i Agder holdt et seminar i Lillesand fra 26.-28. september, for alle skolekomiténe i fylket. Arendal videregående skole var også med.   – Seminaret var et lærerikt og engasjerende seminar som vi er sikre på at skolekomitéene kommer til å få stort utbytte av i framtiden, sier ansvarlig for Operasjon Dagsverk i Aust Agder, Kristian Larsen.

Vanskelige møtetider

Bystyret vedtok enstemmig å sende tilbake forslaget fra administrasjonen på neste års møteplan. – I komiteen kom det forslaget opp, på grunn av at onsdager ikke er en så grei møtedag som først tenkt, forklarte Ingebjørg A. Godskesen, Frp. I forslaget var det lagt opp til å ha en god del møter onsdag, for å unngå kollisjon med bystyremøtene torsdag. Det har kommet innspill fra politikere om at det blir vanskelig å få fri fra arbeidet to dager i uken når dette er aktuelt. Nå må altså administrasjonen prøve å legge opp en alternativ møteplan. -------------------------------------------------------------------------------Vi beklager at vi i forrige avis skrev at Martin Aker på Flosta fikk avslag på klage om brygge i planutvalget. Saken ble utsatt for befaring.

Sparer internasjonal skole for kutt Lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Arendal, Geir H. Lindgren, stiller spørsmål ved hvorfor man samtidig som andre skoler utsettes for nedleggelser, sparer Arendal Internasjonale Skole fullstendig for kutt, noe rådmannen har bestemt.

RESSURSER: – Skolen er å få sponsormidler fra næringsliArendals prestisjeprosjekt og ble bygget blant annet på grunn av at kommunen har en del utenlandsk arbeidskraft innen offshore. Men skolen har også elever fra norske familier som bor i nærheten, sier han til nettsiden Utdanning.

  – Denne skolen er ikke for asylsøkerbarna som blir plassert i mottaksklasse på en annen skole. Skolen bygger nå opp en internasjonal baccalauréat-skole og er mer ressurskrevende enn andre, blant annet fordi den har små klasser. Planen var å forsøke

vet, men dette har så langt lyktes dårlig.   Vi ser også eksempler på at de får tilleggsmidler der andre ikke får, sier han videre til nettsiden.   – Det er ikke noe galt med en internasjonal skole, men når de tar fra de offentlige skolene, blir det fryktelig galt. Det blir nesten som en offentlig privatskole. Forskjellen er at elevene slipper å betale skolepenger, avslutter Lindgren. Kilde: www.utdanningsnytt.


NYHETER

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

15

Norsk biobrensel på Sørlandet Norsk Biobrensel AS, norsk energiselskap, produserer og selger brenselbriketter, husdyrstrø og smelteverkflis. Produksjon foregår i Åmli, Seljord og Kristiansand.

UTVIKLING: Norsk Biobrensel har som mål-

setting å aktivt bidra til å utvikle markedet for biobrensel og bioenergi i Agder- og Telemarkregionen.

Stor kapasitet

Med basis i en sterk regional posisjon skal selskapet etablere seg som en ledende nasjonal aktør innen leveranser av rent biobrensel, smelteverksflis og tilgrensende produkter. Selskapet skal søke å etablere seg som leverandør av ferdig varme gjennom eierskap til energisentraler og aktiv utvikling av langsiktige kundeforhold. Selskapet etablerte sommeren 2003 et produksjonsanlegg for brenselbriketter i Åmli kommune og noe senere også i Seljord kommune. Totalt har selskapet kapasitet til å produsere ca 10 000 tonn briketter pr år. Men på grunn av dårlige rammebetingelser for bioenergi i Norge utnyttes ikke denne kapasiteten for fullt. All produksjon av brenselbriketter er basert på jomfruelig virke, altså kutterspon. Treavfall benyttes ikke.

Overlevelse

I 2005 ble det inngått avtale om salg av betydelige mengder med husdyrstrø mot en større distributør i Norge. Det har vært ubetydelig vekst i varmeverk og brenselsmarkedet i Norge de senere årene. Mens myndighetene i naboland har etablert rammevilkår som fremmer bioenergi, har norske myndigheter lang vei å gå. – For å overleve som selskap måtte derfor Norsk Biobrensel gå inn i andre markeder enn opprinnelig forutsatt, skriver selskapet på egne nettsider. Selskapet gjennomførte i 2005 en rettet emisjon mot Norsk Energigjenvinning AS. Gjennom denne emisjonen overtok Norsk Biobrensel en kontrakt for leveranse av smelteverksflis basert på rundtømmer. Denne leveransen kom i gang sommeren 2005. I 2007 produserte selskapet 6 000 tonn med briketter, 3 600 tonn med husdyrspon og 25 000 tonn med smelteverksflis. Til sammen utgjør dette ca 100 GWh målt i energi.

Selskapet ble stiftet 3. september 2002 og består i hovedsak av tre hovedaktiviteter: ■

Produksjon og handel med biobrensel samt utvikling av bioenergibransjen. ■

Produksjon og handel av jomfruelig treflis basert på rundtømmmer til smelteverkindustri. ■

Produksjon og handel med husdyrstrø til stall og fjøs. ■

Eierskap: Agder Energi AS med 28,6 prosent, Agder Telemark Skogeierforening med 28,6, Norsk Energigjenvinning AS 28,6, Vest-Agder fylkeskommune med 7,1 prosent,Aust-Agder Næringsselskap også med 7,1prosent. Daglig leder i selskapet er Ole Kristian Hodnemyr. Kilde: www.norbio.no

Tre ganger så dyrt i Sverige Forholdene ligger mye bedre til rette for bruk av biobrensel i Norge nå, selv om rammebetingelsene fortsatt ikke er de samme som i Sverige, sier Arnold Martinsen i Norsk Bioenergiforening (NoBio) på nett. I Norge kommer hele 70 prosent av oppvarmingen fra elektrisitet. I Sverige har man opptil tre ganger høyere avgift på olje, gass og elektrisitet.


16

TIRSdag 30. september 2008

På grensen mellom Arendal og Grimstad På vingene: nils P. Vigerstøl

Flybildet i dag, fotografert forrige uke, har vi hentet helt vest i kommunen, på grensen til Grimstad.

Elvegrensa På bildet ser vi Nidelva nede i venstre hjørne foran, og her går kommunegrensa midt i elva fra Helle, og følger elveløpet opp til innløpet, eller utløpet om man vil, av Rorevannet. Vi ser dette elveløpet ta av til venstre for Nidelva omtrent midt i bildet, og her følger kommunegrensa midt i elveløpet inn i Rorevann. Slik at hele det partiet som ligger omkranset av vann i bildets venstre side ligger i Grimstad kommune, alt det øvrige er gamle Øyestad, nå Arendal kommune.

Drikkevann Det store Rorevannet er drikkevannskilde til hele Arendal og Grimstad-regionen, og vi ser av bildet ingen fare for at denne kilen tørker inn – Rore etterfylles direkte fra Nidelva om det måtte bli problemer. I gamle dager fikk det for øvrig en liten dampbåt her på elva mellom Rore og Frolands Verk.

Lindtveit Helt nede i venstre forkant på Arendals-siden ligger Lindtveit, for det meste utenfor bildekanten. Her kan vi følge veien opp langsetter elvebredden ved Lindtveitmyra, og vi har Ravnåsen nede i høyre bildekant foran.

Tangenstrømmen Partiet i Nidelva nedenfor avgreningen med Rore kalles Tangenstrømmen. På nordsiden av Nidelva ved utløpet av Rore ligger Sundmyra, og lenger bakover i bildet ser vi gårdene Sundshagen, Nedre Nevisdal, Skjersvoll og Løhaugen. Den skogkledde åsen vi ser helt bakerst i bildet mot kjenna Nevertjern er Skjersvollåsen. Vi ser også Jamskjenn til høyre for Nervertjenn, og med Vardåsen til høyre.

nidelva ved lindtveit

Nidelva ved Lin


ndtveit

fra luften

TIRSdag 30. september 2008

17

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Nidelva ved Lindtveit har referansenummer 7521.

Over 2000 flybilder Sommeren 2006 tok redaktør Nils Petter Vigerstøl i Arendals Tidende sin første tur på vingene for å skaffe flybilder av Arendalsregionen. To år etter første reise har redaksjonen 2064 bilder i “flyarkivet”.

Vigerstøl har jevnlig tatt seg en tur på vingene siden oppstarten av prosjektet i 2006. Sist uke tok han oppdaterte bilder av Tromøy og østre deler av Arendal mot Tvedestrand.

Næringslivet – Vi har snart bilder av hver krok i Arendal og tusenvis av bilder fra Vest-Agder til Telemark, sier han. Redaksjonen merker at flybilder er utrolig populært. – Turister, hyttebeboere, fastboende, men særlig næringslivet er aktive kjøpere, sier Vigerstøl som er glad for at redaksjonen begynte å dokumentere Arendal fra lufta i 2006.

Utbygging – Vi har vært heldige og har foreviget både utbyggingen på Eydehavn, Amfi Arena, Kulturhuset og mange store utbyggingsprosjekter som har endret Arendals utseende både fra land og fra lufta, sier han. Redaktøren har ingen planer om å legge flybrillene fra seg. – Nei, jeg har allerede booket neste avtale, vi skal følge med og prøve å ta bilde av hver krok mens vi er på vingene, sier han.


18

NYHETER

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Fra gråstein til gull Tynget av økonomi bestilte ledelsen i kommunen 3000 eksemplarer av suksessromanen Alkymisten av Paulo Coelhos i 2003. Håpet var et mirakel, det er det ennå.

omstillingsprosess. De bestemte seg for å gå nye veier. Ledelsen bestilte 3000 eksemplarer av Alkymisten og håpet på et mirakel. Boka ble en inspirasjon i arbeidet med å få skuta på rett kjøl etter en ubalanse i økonomien på flere hundre millioner kroner. Problemene er ikke mindre nå,

men som Danielsen sa: Man må evne å fornye blikket for å se løsninger.

Inspirasjon – Vi er tilbake i samme vanskelige situasjon og vi har en oppgave som kan synes umulig: Å skape gull ut av gråstein. Men gjennom

inspirasjon er det mulig å få til noe hvis man virkelig vil, har mot og et åpent sinn. Det utrolige kan skje, sa rådmannen. Boka som ble bestilt kan ha vært til glede eller til ergelse, men den skapte samtidig en felles referanseramme til alle som jobber i kommunen. Historiene

i boka viser at små grep og omstillinger kan føre til velkomne endringer. Med nytt blikk og mot kan vi kanskje evne å finne nye tilnærminger, fordi alle oss som jobber i Arendal representerer ulike syn og har derfor mange løsninger, sa han.

PREMIERE: Utstillingen Ordenes Alkymi ble vist under et arrangement til ære for Coelho i Spania tidligere i år og settes nå opp på Arendal bibliotek som første sted i landet.

Løft blikket Utstillingen åpnet i går. Det var biblioteksjef Ola Eiksund som hadde det innledende ordet før rådmann Harald Danielsen og enhetsleder i Stinta barnehageenhet, Sigrun Therese Lundberg fikk, mikrofonen. I 2003 var Arendal kommune tynget av dårlig økonomi og sto overfor en vanskelig

Alkymisten er en av verdens mest solgte bøker og er blitt en moderne klassiker. Boka får stadig nye lesere og har til nå solgt i 35 millioner eksemplarer og er oversatt til 67 språk. Paulo Coelho ble født i Rio de Janeiro i Brasil i august 1947. Forfatteren ble utnevnt til fredsbudbringer av FN i 2008, av generalsekretær Ban Ki-moon, og i år ble han utnevnt til ambassadør for det europeiske kulturåret. Paolo Coelho fikk nylig Guinness rekord fordi han er den mest oversatte nålevende forfatter, sammen med William Shakespeare som er den mest oversatte forfatter noensinne. ■

LATTER: Til tross for at de begge er meget klar over den økonomiske utfordringen kommunen står overfor evner de å le og også til å se mulighetene. Rådmann Harald Danielsen sammen med enhetsleder i Stinta barnehageenhet, Sigrun Therese Lundberg, forklarte hvordan Alkymisten har inspirert dem som ledere.


NYHETER

Roligheten SFO i høstferien – Det har den siste tiden vært en del negativ forkusering på SFO. Vi vil gjerne vise at det er innhold og kvalitet i det vi gjør, sier leder for SFO Roligheden, Unni Ødegård.

AKTIVITET: I høstferien har SFO tatt grep for å lage en super uke med variert innhold.

Prøvetur med Norsafe – Vi har samarbeid med Tromøy Frivillighetssentral og en lokal

bedrift, Norsafe. Barna setter opp en ønskeliste for hva de vil være med på og vi prøver å etterfølge deres ønsker, sier hun. I går var de på Aust-Agder kulturhistorisk senter for å se utstilling om begravelsessermonier i ulike kulturer og hadde baking på skolekjøkkenet. I dag, tirsdag blir det grilling på Hove, presisjonssykling og baking igjen.

Pølse og popkorn I morgen drar de på nytt ut til Hove for å ta en historisk vandring med bedriftsbesøk hos Norsafe der de får være med på prøvekjøring og det blir også svømming i bassenget på Moltemyr. Torsdag skal de besøke eldresenteret og lage noe til beboerne der, senere blir det natursti til Vardåsen hvor det også blir tid til litt grilling. Fredagen avsluttes med bygdekino sammen

ble vurdert og godkjent av Soke Keido Yamaue, innehaver av 10. dan sort belte. Alf Kristian Eilertsen ble gradert til 3.dan. Carl Are Drei-

AGDER-NATUREN

med Sandnes SFO i lokalene til Helselaget. – Vi skal se på film, ha pausepølse og popkorn, sier Ødegård.

NM i Stavanger 13. – 16. oktober drar leder for SFO Roligheden, Unni Ødegård og to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget til NM i Stavanger. Stine Andersen og Jonas Bruun Ingebretsen, begge fra Tromøy, er plukket ut til å representere Aust-Agder i Norges første NM for barne- og ungdomsarbeidere. Det er fem lag påmeldt; Troms, Rogaland,Trøndelag, Vest-Agder og Aust-Agder.

Sortbeltemestere ved Arendal Jiu Jitsu klubb Helgen 13. - 14. september var det mange graderinger ved Arendal Jiu Jitsu klubb. Tre av de klarte dan-graderinger som betyr sort belte. Alle tre dan-graderingene

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

er Hopen ble gradert til 2.dan. Margrethe Irgens ble gradert til 1.dan.

Vanlig tredreper (Cossus cossus) Enda en skapning funnet under vedkløyving. Arne Harveland i Austre Moland fant en stor larve i en vedkubbe av selje. HELGE ANDREASSEN Arne forteller at han drev med vedkløyving og da han kløyvde en ganske tykk seljekubbe fant han larven i en gang inni treet. Larven var kjøttrød på fargen og var ca 8 cm lang og virket veldig feit og kjøttfull. Jeg tok turen til Arne og fikk tatt noen bilder. Arne hadde tatt kontakt med Vidar Selås som har god greie på insekter og han fant fort ut at dette var larven til tredreperen. Dette er en sommerfugl som kan ligne på en stor møll. Larven sees oftest på bakken når den har gått ut av treet og leter etter en overvintringsplass hvor den så forpupper seg neste vår.

FAKTA

Tredreperen (Cossus cossus) er en sommerfugl som legger egg i løvtre hvor larven utvikler seg til den er utvokst. Den voksne sommerfuglen flyr om natten, fra midt i juni til midt i august, og er derfor vanskelig å se. Den har god kamuflasjefarge og er derfor også vanskelig å oppdage når denne sitter på trær. Den kan ligne litt på en stor møll. Vingespennet hos hannen er 59–77 mm og hunnen 68–90 mm. Den er vanlig sør for Dovre. Larven lever i løvtrær, helst eldre trær som er svekket og de bruker 2-4 år på utviklingen. Den er lett kjennelig på den kjøttrøde fargen og den kan bli opptil 100 mm lang. Fra kjertler ved munnen kan den utskille en eddikluktende væske, noe som sannsynligvis er et forsvar mot fiender. Kilde: Wikipedia

Bildet er hentet fra klubbens nettside: www.ajjk.no

Filosofi i biblioteket I morgen kveld inviterer Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder til samling i Arendal bibliotek. Hans Inge Sævareid i akademiet opplyser om at det er filosof Tore Frost som kommer til Arendal onsdag. Han jobber ved Universitetet i Oslo, og har en rekke bøker og studier innen humanistisk filosofi og åndshistorie bak seg. I morgen vil

han innlede over temaet ”Memento mori-husk at du skal dø”. Filosof Frost stiller spørsmålet om hvor gyldig det kjente uttrykket er i dagens samfunn. I følge Sævareid er Frosts åndshistoriske forankring i både den klassiske- og den kristne kulturen med på å gi hans humanistiske filosofi en særlig vidtfavnende karakter. – Det er få personer i landet som har større forutsetninger for å drøfte kveldens tema, tror Sævareid.

ÅRET RUNDT

19


20

SPORT

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Seier i første fors ØIF Arendal slo til i serieåpningen av 1. divisjon mot Kragerø søndag kveld. Ved kampslutt sto det 24-22 i hjemmelagets favør.

TETT: Allerede etter 30 sekund

satte ØIFs Knut Martin Johnsen inn det første målet. Han scoret også de to neste ØIF-målene, men lagene fulgte hverandre gjennom hele 1. omgang. Det var aldri mer enn to måls forskjell mellom de to lagene, og det sier også kanskje noe om at det blir tett i 1. divisjon i år.

Engasjement

Både ØIF og Kragerø gjorde flere slurvefeil, tok litt småmerkelige avgjørelser og slapp inn en del unødvendige mål i begge omgangene. Men ØIF-trener Leif Gautestad tror ikke dette skyldtes nerver i seriestarten: – Det blir gjerne mye klabb og babb når to jevngode lag møtes. Dette handler mer om nivå enn om nerver. I tillegg var ballen glatt og noen tekniske feil kom på grunn av det, men det slet begge lagene med, konstaterte treneren.

Det var lenge tvil om Gautestad kom seg til kampen, ettersom han har ligget på sykehus i Vestfold med prolaps den siste tiden. Det dempet i alle fall ikke hans engasjement på sidelinja, men etter kampen var det godt å sette seg ned i en stol da pressen skulle ha sitt.

Timeout

Da det sto 6-8 i 1. omgang tok Leif Gautestad timeout. Det hjalp, for ikke lenge etter kjempet Kjetil Øygarden inn 10-9. Dermed var det Kragerøs tur å ta timeout, det hjalp også gjestene å komme à jour med ØIF, men til pause sto det 11-10 til ØIF etter at Preben Vildalen satte en sjumeter like før de første tretti var over. 2. omgang startet i samme lei som 1. omgang: ØIF scoret ett, så var det Kragerøs tur, og slik gikk det i rykk og napp halve omgangen. ØIF kunne tatt mer ansvar og initiativ i sitt overtallspill, fire ganger fikk Kragerøspillere beskjed om å sette seg på benken for to-minuttere, så Øygardens spådom om en tøff kamp slo til. Hard og jevn kamp til tross, det var ØIF-gutta som hadde mest vilje i kampens siste minutter, og dermed endte det også med en fin tomåls-seier i første seriekamp i sesongen.

– Deilig

Trener Gautestad var storfornøyd med lagets innsats: – Ja, det var fantastisk. Det

KAMPFAKTA ØIF Arendal- Kragerø 24-22 (11-10). Nedeneshallen 28.09.08 Tilskuere: Ca 700 ■ ØIF Arendals lag, antall mål i parentes: Adin Sehovic, Kjetil Øygarden (2), Knut Martin Johnsen (7), Knut Inge Jørgensen (1), David Rui, Preben Vildalen (5), Simen Aanjesen (2), David Svenningsen (1), Sondre Paulsen (2), Steinar Nilsen, Orry Henriksen, Eirik Heia Pedersen (4) og Åsmund Strat. ■ Toppscorer Kragerø: Sveinung Nilsen (7). ■ To-minuttere: ØIF: Ingen. Kragerø: 4. ■ Dommere: Håvard Kleven (Skrim) og Christian Ramberg (Åssiden). ■

FULLSATT: Det var trangt på tribunen.

er ubeskrivelig det arbeidet de legger ned i kampen og ikke minst den viljen de viser, det er avgjørende for kampen, mente Gautestad. – Både i det defensive og det offensive spillet var innsatsen upåklagelig, roste han avslutningsvis. 19 år gamle Eirik Heia Pedersen scoret fire flotte mål, og roste publikum for støtten: – Dette var veldig gøy, veldig tett! Når det i tillegg er fullsatt hall så kan det nesten ikke bli bedre, selv om vi hadde en del tekniske feil, smilte Heia Pedersen og fastslo: – Det er deilig å høre publikum juble etter scoring.

Håndballfest

Det synes også daglig leder i ØIF Arendal, Lars Johansen. Han forteller at rekorden på en kamp i Nedeneshallen er 1100: – Men det var på en landskamp på 90-tallet. Søndag var det 600 betalende, også regner en med 100 ekstra. Det er lenge siden det har vært så mange på ØIFkamp, konstaterer han fornøyd. Johansen synes det er kjempegøy og mener mye positiv publisitet i forkant gjorde sitt til at så mange kom. – Og så ble jo kampen en skikkelig thriller, der det heldigvis vippet i vår favør. Jeg håper mange fikk mersmak på håndball og fortsetter å komme på hjemmekampene. Vi har i alle fall et mål om å lage en god ramme rundt hver kamp, når ØIF spiller skal det være håndballfest i Nedeneshallen! VANT: Preben Vildalen satte ØIFs siste straffe og sikret dermed tomåls-seier over Kragerø foran ca 700 elleville publikummere i Nedeneshallen

JEVNT: En tett kamp med hardt spill gjorde sitt til at banemannskapene ofte måtte ut med moppen.

SJUMETER: Ordfører Torill R. Larsen deltok i pauseblir hun intervjuet av TVA før hun skal til pers.


søk

konkurransen. Her

KØ: Det var kø for å betale inngangsbilletten til kampen.

sport

TIRSdag 30. september 2008

21

ENGASJEMENT: Politikerne Nils J. Nilsen, t. v., og varaordfører Tormod Vågsnes var på plass for å heie fram hjemmelaget.


22

SPORT / KULTUR

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Sommer Rally Grimstad 2009 Med KAK (Kristiansands Automobilklubb) som arrangør planlegges nå et nytt Sommer Rally Grimstad i 2009.

ATTRAKTIV: Løpet bygger på tidligere års erfaringer og tilbakemeldinger fra deltagere og andre involverte, i kombinasjon med arrangørens ideer om hvordan løpet kan gjøres enda mer attraktivt for både deltagere, tilskuere, sponsorer og ikke minst for innbyggerne i Sørlandsbyen Grimstad.

Samme tidspunkt Sommer Rally Grimstad 2009 vil som før gå av stabelen på slutten av sommeren slik at rallyfolket kan kombinere sommerferie på Sørlandet med starten på høstsesongen 2009. KAK lover mye spennende nytt for neste års løp. Sommer Rally Grimstad 2009 utvides fra å ha

vært et såkalt sprintrally til å bli et minirally. Løpet blir dermed lenger og det blir innlagt serviceopphold underveis. Forhåpentligvis midt i Grimstad sentrum. For tiden arbeides det med å få på plass de nødvendige veier til fartsprøvene, skrives det i en pressemelding.

Fartsprøver Arrangøren kan røpe at det planlegges i alt 4 fartsetapper som skal kjøres 2 ganger, og med en total lengde på opp mot 50 km. Samtidig blir transportetappene mellom fartsetappene kortere enn tidligere, og løpet så kompakt at deltagerne ikke trenger medbringe for mye utstyr til serviceoppholdet. Rundbaneprøven som tidligere har gått i Østerhus vest for byen flyttes til et mer egnet sted og nærmere de andre fartsprøvene. Og den kanskje morsomste nyheten er at det planlegges en såkalt ”shake down” fredagskvelden sentralt i Grimstad og i nærheten av serviceplassen. FORT: Grimstad-føreren Rune Danneborg med kartleser Lars Brænna i VW Polo S2000 under Rally Larvik 2008. Foto: Benjamin A Ward/Vi Menn

Blå Kors:

Lanserer skoleprogram TV-aksjonens skoleprogram ”Større åpenhet – mindre skam” er utarbeidet for landets grunnskoler, og har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet. – Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplært til å tie for enhver pris, sier psykologspesialist Frid Hansen som er fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors i en pressemelding. Undervisningsmateriellet knyttes opp mot barnekonvensjonen, og ser rus i et nasjonalt så vel som et internasjonalt perspektiv. Det at skolen tar tak i temaet gjør at barna får snakke om et vanskelig emne i trygge rammer. TV-aksjonen Blå Kors, med støtte fra fag-

miljøene, mener det er viktig at alle barn på et tidlig tidspunkt får høre følgende: Det er aldri barns skyld at voksne har det vondt. De er ikke alene om å ha det sånn. Den eneste måten barn kan hjelpe voksne på er å be andre voksne om hjelp. Barn kan ikke få voksne til å slutte å drikke. Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre. Hvor kan barn få hjelp? Alle barn har rett til å ha det bra Alle skoler som blir med på TV-aksjonens skoleprogram ”Større åpenhet – mindre skam”, er med i trekningen om å få TV- aksjonens ambassadører Stian Barsnes Simonsen og Maria Haukaas Storeng på besøk til skolen med et eget TV-aksjons show. Årets TV-aksjonsskole vil bli trukket ut på aksjonsdagen 19. oktober og offentliggjort på www.tvaksjonen.no – Jeg er stolt over å få være ambassadør for TV-aksjonen Blå Kors, og gleder meg til å besøke en av de mange skoler som gjør en stor innsats for TVaksjonen, sier Maria Haukaas Storeng i pressemeldingen. Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge. Prosjektene som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

BOKOMTALE:

AV BERIT DAHL

Boktyven

Tyskland januar 1939. En enslig mor reiser med toget med sine to barn. Hun skal overlate dem til ukjente fosterforeldre i utkanten av München. Yngstebarnet, en gutt, dør underveis. Bare Liesel ser det. Kort etter stjeler hun sin første bok. Moren forsvinner ut av historien.

Betagende bok

Krigshverdag

Minnet om brorens død forfølger Liesel i nattlige mareritt i det nye hjemmet hos den arbeidsledige Hans Hubermann. Hans bryske kone Rosa vasker tøy for rikfolk – så lenge de er rike nok. Liesels nye dagligliv er hardt. Tross godtgjøringen for Liesel er familien fattig. Hele strøket er fattig, og barnemiljøet i gata ingen idyll.

I dødens skygge

Vi følger Liesel tett på, hvordan hun erobrer en plass i gatehierarkiet, hvordan hennes nye far lærer henne å lese ved hjelp av en malekost, en kjellervegg og

Liesels stjålne bok, og hvordan Liesels pasjon for bøker gjør henne til tyv. Over fortellingen som strekker seg gjennom to år i krigens Tyskland, hviler dødens skygge. Uhyggen blir desto mer nærværende fordi forfatteren har valgt Døden selv som fortellerstemme.

Likevel er det ingen dyster bok. Dødens beretning er nøktern og usentimental, men på samme tid varm, medfølende og øm. For Døden er ikke ond, men har en jobb å gjøre. I et land herjet av krig og nød, har Døden det travelt. Spesielt gripende er skildringen av det nære forholdet som utvikler seg mellom Liesel og Hans Hubermann, og av familiens felles anstrengelser for å skjule en fremmed jøde i kjelleren. Europas nære historie finner sted i en gate med mennesker man blir glad i. Trudy Whites enkle strektegninger på en bakgrunn av bleknede tyske aviser bringer den uhyggelige virkeligheten enda tettere på. Henning Hagerup har åpenbart tatt godt vare på stemning og stil i sin oversettelse. ”Boktyven” er den sterkeste og mest betagende bok jeg har lest på lenge. Markus Zusak: Boktyven (pocket 538 s.) Damm forlag (2005, 2008)


nyheter / annonser

EIENDOMSOVERDRAGELSER Andel av Gnr 224, bnr 1 er overdradd for kr 3.700.000 fra Randi Elise Andersen Hanssen til Svein Albert Andersen (26.06.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 224, bnr 241 Aanon Biesvei 27 (Gnr 45, bnr 150) er overdradd for kr 1.900.000 fra Eva Schartner Nesland til Siri Larsen (26.06.2008) Strømsbu Terrasse 13 (Gnr 502, bnr 869) er solgt for kr 1.800.000 fra Hege Kveim til Øyvind Kristensen og Elisabeth Elefsen (26.06.2008) Løvlie Terrasse 6 (Gnr 503, bnr 316) er solgt for kr 1.250.000 fra Tone Cecilie Engdahl og Ole Braarud Tunold til Maruf Nabizadah (26.06.2008) Salget omfatter også Gnr 503, bnr 372 Salget omfatter også Gnr 503, bnr 400 Opalveien 48 (Gnr 428, bnr 467) er solgt for kr 1.800.000 fra Eirik Ansgar Jensen og Ana Paulina Jensen til Vivian Nyhavn Solheim og Kjell Henning Solheim (26.06.2008) Kvassebergveien 12 (Gnr 54, bnr 39) er solgt for kr 1.245.000 fra Rudolf Enok Jahnsen til Kine Strohberg Gabrielsen og Christian Oliver Zammit (26.06.2008) Gnr 501, bnr 546 er overdradd fra Grunneier Ukjent til Arendal kommune (27.06.2008)

Gnr 205, bnr 692, seksjon 3 er solgt for kr 1.310.000 fra Mayreen Dypdalen og Gregert Barth Larsen til Kurt-Richard Jacobsen Bjelland (27.06.2008) Bieveien 5 (Gnr 433, bnr 43) er solgt for kr 1.165.000 fra Geir Bergmo Hansen til Andreas Storbrua (27.06.2008) Birkenlundveien 24 (Gnr 508, bnr 407) er solgt for kr 1.080.000 fra Kari Galstad til Bente Bye (27.06.2008) Opalveien 36 (Gnr 428, bnr 576) er solgt for kr 1.350.000 fra Ingunn Ødegaard til Inger-Astrid Kringeland og Terje Fjellby (27.06.2008) Munkegaten 1 F (Gnr 501, bnr 610, seksjon 5) er solgt for kr 300.000 fra Munkegaten Eiendom as til Kirsti Stave Berge (27.06.2008) Gnr 436, bnr 97 er overdradd fra Terjesen Olaf til Gunda Terjesen (27.06.2008) Gnr 436, bnr 97 er overdradd fra Gunda Terjesen til Anna Laila Frøydis Terjesen Iden og Aase Martha Bøe (27.06.2008) Erik Munchs vei 81 (Gnr 428, bnr 709) er solgt for kr 2.100.000 fra Ket Berit Solvang til Rune Birkeland (27.06.2008)

Mener LO saboterer likelønn I går vedtok sekretariatet i LO at de ikke støtter likelønnskommisjonens forslag til likelønnspott. – Det er overraskende og skuffende at LO ikke går inn for likelønnspott. LOs løsning vil sabotere målet om likelønn, sier Lisbeth Normann, leder av Norsk Sykepleierforbund til NTB. LO støtter ikke likelønnskommisjonens forslag om likelønnspott. De ønsker isteden at en ramme tilsvarende likelønnspotten skal overføres de ordinære lønnsforhandlingene. – Men forhandlingssystemet er jo nettopp problemet, lønnsgapet mellom mannsdominerte

Dyvika

Reguleringsplan for Dyvika er lagt ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for 111 boenheter konsentrert som småhus-, blokk- og

TIRSdag 30. september 2008

23

og kvinnedominerte yrker har stått på stedet hvil siden midten av 80-tallet.Alle, også LO, vet at dagens forhandlingssystem opprettholder forskjellene, fortsetter hun. Normann frykter at dersom LO blir lyttet til blir det ikke noe av likelønnsløftet melder NTB.Tiltaket blir bare smurt tynt utover, uten noen som helst likelønnseffekt. Normann er oppbrakt over hva som har skjedd med LO. – LO har siden opprettelsen stått for verdier som likeverd og solidaritet. De har påstått at de er garantist for likelønn. Hvor er garantien? spør Normann. – Alle skjønner at hvis man sprer en likelønnspott tynt utover vil det ikke få noen som helst effekt. LO svikter kvinnene, avslutter hun. terrassebebyggelse. Planområdet omfatter også et friområde med badestrand. Merknader må sendes skriftlig til Arendal kommune innen 20. oktober 2008.


24

KULTUR

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Åpen høstglede:

Fantastisk lekeland

OPPHOLDSROM: Bildet viser deler av oppholdsrommet som er i tilknytning til småbarnsavdelingen bakerst i bildet, til høyre i det hvite tilbygget feirer man bursdagene.

FIRE SKLIER: Lekeland er en drøm for de skliglade, det største ”fallet” er på 7 meter.

Nyåpnede Jumbo Lekeland holder til i det gamle Byggmakkerbygget på Myrene og måler 2000 kvadratmeter med lek og er Sørlandets største. I høstferien holder de åpen uka gjennom.

MODERNE:

Jumboland sørger for at Arendal har fått et aktivt alternativ til passivt TV og videospill. ”Landet” kan by på moderne lekekonstruksjoner, enorme sklier, luftfylte

leker, ballbinge, klatrevegg, softball-kanoner, hinderløyper, trampoliner, tråbil-baner og egen småbarnsavdeling.

Styrket motorikk Barna kan boltre seg i en mengde fysiske aktiviteter mens mammaene og pappaene kan sitte under med en kopp kaffe og en avis, det er også anledning til å bruke trådløst internett. Det bør nevnes at store barn kan være litt brå i leken, og at små barna krever tilsyn. Det er ikke tvil om at ungene elsker stedet. De får styrket motorikken og testet sine ferdigheter. Det eneste vi savner er mer lys. Det er mørkt inne i den andre hallen, antagelig skal dette forsterke mystikken og utforskningsgleden. Men det er for mørkt. Ute i oppholdsrommet ved kafeen og

småbarnsavdelingen fra 1-4 er det lyst og oversiktlig. Godt tilrettelagt med softplaymatter med myke lekeelementer, veggpanel som gir de små utfordringer og klatrevegg, i tillegg til en tråbilbane.

Bursdagsfeiring Hvis man ønsker å feire bursdag på Lekeland er det tilrettelagt for det med fire bursdagsrom: Piratskipet, Discorommet, Spiderman og Prinsesseland som reserveres i en time. Bursdagsbarnet får også en t-skjorte som bevis på at de har feiret dagen på Jumbo Lekeland. Bursdagsrommene er ikke akkurat det man kan kalle romslige, de huser 14 barn på benkene med langbord. Vertene dekker på forhånd med papp og rydder av etter feiringen. Det blir litt tett i

TRYGT FOR DE SMÅ: Småbarnsavdelingen.

PAUSE: Under klatreanretningene kan foreldre ta en pause.

rommene og det blir trangt om saligheten når betjeningen kommer med slush, brus og pannekaker eller pølser og pizza på fat. Vi kunne kanskje også ønsket oss et litt mer fruktvennlig og sunt tilbud, enn pizza, pølser og pannekaker med sukker eller sjokoladestrø. Men det er lov å ta med både frukt, kaker og det man måtte ønske av ”ekstras”. Alt av tilbehør som ønskes til dette må medbringes av foreldrene. Nettsidene er oversiktlige og tilrettelagt. Man lager et passord og bestiller bursdagen via nett, rommet man ønsker, dato og tid. Perfekt også for travle foreldre, for ved å klikke på linken til de ulike rommene ligger det ferdige innbydelser for hvert enkelt rom, det er bare å printe ut antallet man ønsker og fylle ut ønsket info. Den eneste linken som ikke virket

da vi prøvde var innbydelsene for discorommet. Det skoløse samfunnet på lekeland er et etterlengtet tilbud i Arendal. Både små og store kan få ut alt de har av energi, perfekt for regntunge høstværsdager.

Passer for: Barnefamilier, skoleklasser, barnehager, fritidsklubber, idrettslag, institusjoner og andre med ansvar for barn i alderen 0-12 år. ■ Åpningstider: Skoler og lignende kan få tilbud utenom ordinære åpningstider som er onsdag til søndag fra 11.00-19.00, i ferier holder lekeland åpent fra mandag til søndag 11.00-19.00. ■


annonse

TIRSdag 30. september 2008

25


26

NYHETER / KULTUR

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008

Samler inn bjørnebæsj i jakta Forsøk

Sist uke startet elgjakta over store deler av landet. Samtidig startes en storstilt innsamling av bjørneekskrementer og bjørnehår. GIR OVERSIKT: Det er

elgjegere i deler av Nord- og Midt-Norge, samt i to kommuner i Hedmark som bistår i innsamlingsarbeidet, som skal sikre bedre oversikt over den norske bjørnebestanden, skrives det på Direktoratet for naturforvaltnings hjemmesider.

Oversikt

For skal direktoratet hjelpe til med rovviltforvaltningen er det helt avgjørende med detaljert informasjon om bestandstørrelse og utbredelse av store rovdyr. Innsamling av ekskrementer og hår har vist seg å være en god metode for å få bedre oversikt over brunbjørnbestanden. Også i år deltar elgjegere i deler av Norge for å bistå Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt med innsamling av data.

Ved hjelp av DNA fra slike prøver kan en identifisere art, individ, kjønn og eventuelt slektskap. Ved å samle inn et stort antall prøver kan en etter hvert få en god oversikt over bestanden. Metoden gir også viktig kunnskap om vandringsmønster hos bjørn, skrives det videre. 2006 var det første året elgjegere deltok i arbeidet for å samle informasjon om bjørn. Innsamlingen av ekskrementer og hår foregikk da i fylkene fra og med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og nordover. I alt ble 662 ekskrement- og hårprøver samlet inn og analysert. Forsøket med bistand fra elgjegere i innsamlingsarbeidet viste seg å være vellykket, og totalt 69 individer av bjørn ble registrert innenfor området. Materialet viste blant annet at enkelte bjørner vandret flere hundre kilometer i løpet av en sommer.

år, vil vi få et bedre grunnlag for bestandsestimatene for bjørn i Norge, tror direktoratet. Metoden

gir ingen fasit når det gjelder størrelsen på bjørnebestanden. Likevel kan man ved å samle inn et

stort antall prøver over mange år, etter hvert få en god oversikt.

Ingen fasit

I 2007 stod Sør-Norge for tur, med spesiell vekt på grensefylket Hedmark. Til sammen ble det i løpet av 2006 og 2007 registrert 126 individer av bjørn i Norge. Når gjeninnsamlingen i år sammenliknes med funn fra tidligere

M/T PERMINA 112 Med leveringen av ”Permina 112” i oktober 1974 overtok igjen Mørland ”ledelsen” med å ha det største skipet registrert i Arendal. Dette var også andre gang i historien at en arendalsreder plasserte en ordre utenfor Europa, skipet ble bygd ved Sumitomoverftet i Yokohama. Uvant navn Det utradisjonelle navnet skipet fikk, henviste til en såkalt ”hire / purchase” avtale rederiet inngikk med det indonesiske statsoljeselskapet Pertamina. I utgangspunktet en meget bra ”deal”, men historien viser i ettertid at denne avtalen fort kunne knekt ryggen på rederiet. Og oljekrisen gjorde også til at dette oljeselskapets enorme satsing, visstnok holdt på å ødelegge hele den indonesiske stats økonomi. Arendals største Men tilbake til Permina 112. Hun var som nevnt bygd i Japan og med sine 138 800 tdw, altså Arendals største skip. Her på Sørlandet fikk hun et søsterskip, ”Thordis” til Tønnevold, levert året etter. Få reiser Permina 112 fikk dessverre ikke lange karrieren for Mørland. Hun gjorde kun noen få reiser, mesteparten av tiden ”i fart”, besto av venting på last. Avtalen med Pertamina ble kansellert, rederiet kom noenlunde greit ut av det og skipet ble omdøpt ”Tromaas”. 20. april 1976 kom hun til Arendal direkte fra Trinidad, og ankret opp i Galtesund ved siden av ”Orator”. Allerede etter noen få dagers opplag, var man veldig nær en fraktavtale, men denne slo dessverre feil,

så Permina 112 / Tromaas ble derfor liggende i opplag resten av sin tid i Mørlands eie. Solgt I september 1976 inngikk man en salgsavtale med Hancock Shipping, et Amerikansk selskap registrert i Monrovia. Skipet fikk navnet ”Houston Trader”, og ble nå ombygd til lektringstankskip, visstnok for operasjon i Mississippideltaet. I 1989 ble hun satt i vanlig tankfart igjen, og fikk nå navnet ”Belle Haven”. Etter fire år ble hun solgt til Malta, og fikk nå navnet ”Saturn”.Ytterligere seks års seilas fikk hun, før hun i 1999 ble solgt til opphugning i Bangladesh, og 11. oktober lot hun ankeret gå for siste gang utenfor hoggernes anlegg i Chittagong.

Detaljer: Levert 1974 Fra Sumitomo Shipbuilding Co. Yokosuka med byggenummer 962 Brt: 70741 - net: 53788 - tdw: 140778 Lengde: 267,00, bredde: 44,07 dyptgående: 17,03 Hovedmaskin: Sulzer 9 syl. 25000 bhk, lisensbygd ved Sumitomo Speed ca 16 knop Kilder: “Himmel og Hav” av Gustav Sætra, Agderposten, Veritas Register, egne notater Bilde: Ukjent fotograf via Gjeruld Johan Sivertsen Mannskapsbilde via Gjerald Johan Sivertsen Eneste jeg med sikkerhet vet navnet på, er nr 5 fra venstre i midtrekka, Gjeruld Johan Sivertsen. Andre som kjenner seg igjen, må gjerne ta kontakt


annonser

• • • • • • •

Ansiktspleie Kroppspleie Massasje Fotpleie / pedikyr Manikyr Neglstøping Voksing av

TIRSdag 30. september 2008

27

ansikt / kropp • Farging vipper / bryn • Make-up til forskjellige anledninger • Tannbleking i salong • Korttids tannsmykke • Vippe extensions

Volleheia 4821 Rykene - Tlf. 37 09 55 00 / 99 30 84 27

DIN TOTALLEVERANDØR ALT INNEN EL. INSTALLASJONER TLF: 37 00 52 00 www.centrum-elektro.no

ALT INNEN RØRLEGGERTJENESTER TLF: 37 00 11 10 www.comfort.no

Åpningstider: 8-17, torsdag 8-18, lørdag 10-14

Spør oss, vi har løsninger på det meste! Du finner oss på: Myreneveien 26, 4847 ARENDAL

KNALLTILBUD På omlegging av alle typer tak Samt blikkenslagerarbeid, ­snekkerarbeid og belegningsstein. Vi har 10% ­pensjonstrabatt. Gratis befaring og ­prisoverslag.

Tlf: 932 73 211

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted: Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60


28

TIRSdag 30. september 2008

kunngjøringer / rubrikk

Dødsfall Olaug Sjåvåg 7. oktober 1920 – 24. september 2008. Risør. John T. Sjaavaag, Inger Lauvhjell. Begraves fra Søndeled kirke fredag 3. oktober kl. 13.00. Anne-Margrete Hansen 6. juli 1955 – 16. september 2008. Gøteborg/Songe. Ester Pedersen, Leif Hansen, Karin, Else Brit, Erik, Irene, Sigmund, Nieser og nevøer. På grunn av manglende attester for tilbakeføring til Norge, vil begravelsen bli utsatt. Nytt tidspunkt kommer senere. Anny Helene Falkenberg 13.januar 1931- 26.september 2008 Snappekleiv Kåre, Brit, Torbjørn, Svein, Klara, Unn, Geir, barnebarn, olderbarn og øvrige familie. Begraves fra Hisøy kirke fredag 3.oktober kl.12.30.

Styrker Arbeids- og velferds­etaten med 60 millioner Arbeids- og velferdsetaten har hatt en sterk økning i saksbehandlingstid for flere ytelser og restanser har bygd seg opp. – Vi styrker derfor Arbeids- og velferdsetaten med ytterligere 60 millioner kroner i 2008 for å snu denne utviklingen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding fra regjeringen.no. Etaten er dermed styrket med til sammen 100 millioner kroner i 2008 for å forsterke etatens arbeid med ytelsesforvaltning, slik at brukerne kan få utbetalt ytelser de har krav på innenfor rimelig tid. De 60 millionene som blir gitt nå kommer i tillegg til 40 millioner som ble gitt i juli.   – Arbeids- og velferdsetaten er inne i en krevende omstilling som følge av gjennomføringen av NAV-reformen, pensjonsreformen og innføring av nye virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen. Målene med omstillingen er å gjøre det enklere for brukerne og å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Disse målene står fast og etablering av NAV-kontor går som planlagt, sier statsråden. Arbeids- og velferdsetaten har imidlertid ikke klart å holde samme tjenestenivå i ytelsesforvaltningen i omstillingsperioden. Fra våren 2007 har det vært registrert lengre saksbehandlingstider for flere ytelser, og restansene har økt. På ett år har antall saker som ikke ble behandlet innen etatens eget krav til maksimal saksbehandlingstid økt fra 7 800 saker til 18 800 saker. Arbeids- og velferdsdirektoratet har som følge av styrkingen i sommer gjennomført tiltak med sikte på å bedre situasjonen. For Aust-Agders del blir det totalt 1, 9 millioner kroner fra de to ekstra tildelingene i år.

- best for miljøet!

DIVERSE SLEKTSGRANSKING utføres rimelig. Tlf.38 25 73 40 Mob. 92 07 81 13

TIL SALGS Skipsbilder, Chevrolet pick up m./kapell og Tohatsu 40 hk til salgs. Telefon 370 11 339

TIL SALGS Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

Din lokalavis på nett: www.arendalstidende.no


tv-programmet

TIRSdag 30. september 2008

29

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Familien(ttv)(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Hund i huset(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Dora utforskeren 18.25 Dykk Olli, dykk!(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Ut i naturen: Solnedgang over stille fuglefjell 19.55 Ansikt til ansikt(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Brennpunkt 22.20 Extra-trekning 22.30 Bokprogrammet: Jakten på sannheten(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Heroes(t)(r) 23.55 Løvebakken(ttv)(r) 00.20 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin(r) 00.50 Viten om(t)(r) 01.20 Kulturnytt(r) 01.30 Autofil jukeboks 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Store studio 19.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin 20.00 NRK nyheter 20.05 Dokumentar: Ein mann - fire koner(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Hairy bikers kokebok(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Hund i huset(t)(r) 23.45 Ut i naturen: Solnedgang over stille fuglefjell(r) 00.10 Redaksjon EN(r) 00.40 Distriktsnyheter 00.40 fra Oslo og Akershus 01.00 fra Østfold 01.15 fra Hedmark og Oppland 01.35 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 01.50 fra Aust- og VestAgder 02.10 fra Rogaland 02.25 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 02.45 fra Møre og Romsdal 03.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.20 fra Nordland 03.40 fra Troms og Finnmark

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Jakten på kjærligheten (ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været(r) 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Grey’s Anatomy (t) 22.30 Samantha(t) 23.00 Christine (t) 23.30 What about Brian (t) 00.20 IT-gjengen (t)(r) 00.50 Djevelens arkitekt(t)(r) 02.25 Headland (t) 03.15 Sportsnyhetene 03.30 Været(r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Utfordringen(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Uventet besøk(t)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Rupert Bjørn 18.10 Ugler i mosen 18.30 Lure Lucy(ttv) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Forbrukerinspektørene 19.55 Tingenes tilstand(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.40 Vikinglotto 21.50 House(t) 22.30 Migrapolis: Jamsession(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket(ttv) 23.45 The Wire(t)(r) 00.40 Ikke si det til mamma ...: jeg er i Afghanistan(t)(r) 01.30 Kulturnytt(r) 01.40 Du skal høre mye jukeboks 03.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Bokprogrammet: Jakten på sannheten(ttv)(r) 19.30 Trav: V65 20.00 NRK nyheter 20.10 Diamantenes verden(t) 21.00 Jon Stewart(t) 21.30 Dokumentar: Tomrommet etter Mandela(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Sjå deg rundt(t) 23.15 En kongefamilie på jobb(ttv)(r) 00.05 Forbrukerinspektørene(r) 00.30 Redaksjon EN(r) 01.00 Distriktsnyheter 01.00 fra Oslo og Akershus 01.20 fra Østfold 01.35 fra Hedmark og Oppland 01.55 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 02.10 fra Aust- og Vest-Agder 02.30 fra Rogaland 02.45 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 03.05 fra Møre og Romsdal 03.25 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.40 fra Nordland 04.00 fra Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dávgi - Urfolksmagasin(t)(r) 12.30 Verdensarven(ttv)(r) 12.50 Stortingets høytidelige åpning 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Fabrikken(r) 15.30 Dracula junior 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Uhu(r) 18.35 Peo(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Schrödingers katt(ttv) 19.55 Dyrisk(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Rebus: Botsgang(t) 22.40 Tracey Ullmans USA(t) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Urix(r) 23.50 Er jeg normal?: Det uforklarlige(t)(r) 00.50 Spooks(t)(r) 01.40 Norsk på norsk jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00 NRK nyheter 12.50 Stortingets høytidelige åpning 14.00 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis: Jamsession(t)(r) 19.30 Norway Freeride Cup(r) 20.00 NRK nyheter 20.10 En spansk kunstreise(t) 21.00 Jon Stewart(t) 21.25 Urix 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 23.45 Schrödingers katt(ttv)(r) 00.10 Redaksjon EN(r) 00.40 Distriktsnyheter 00.40 fra Oslo og Akershus 01.00 fra Østfold 01.15 fra Hedmark og Oppland 01.35 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 01.50 fra Aust- og Vest-Agder 02.10 fra Rogaland 02.25 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 02.45 fra Møre og Romsdal 03.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.20 fra Nordland 03.40 fra Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Solens mat(t)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Megafon(r) 15.30 Dracula junior 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Mona Mørk(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Newton(ttv)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Fragglene(ttv)(r) 18.25 En unge til 18.35 Wummi(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Norge rundt(ttv) 19.55 Beat for beat(ttv) 20.55 Nytt på nytt(ttv) 21.25 Grosvold(ttv) 22.10 Detektimen: Taggart(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Si at du elsker meg(t) 00.05 Roger Hodgson - en ekte Supertramp 01.05 Berserk til Valhall(ttv)(r) 01.35 Country jukeboks med chat 01.36 Kulturnytt(r) 04.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 NRK nyheter 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Tørkleeksperimentet(t) 19.30 Solens mat(t) 20.00 NRK nyheter 20.05 Brennpunkt(r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Kulturnytt(r) 21.20 Dagens Dobbel 21.25 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 21.40 NRK2s historiekveld 21.40 Historien om Norge: Erotikk, lyst og lengsel(ttv)(r) 22.10 Krigen i nord(ttv) 23.00 Film: Elefanten(t)(r) 00.20 Rally-VM 2008: Rally Spania 00.30 Distriktsnyheter 00.30 fra Oslo og Akershus 00.50 fra Østfold 01.05 fra Hedmark og Oppland 01.25 fra Buskerud, Telemark og Vestfold 01.40 fra Aust- og VestAgder 02.00 fra Rogaland 02.15 fra Hordaland og Sogn og Fjordane 02.35 fra Møre og Romsdal 02.55 fra Nord- og Sør-Trøndelag 03.10 fra Nordland 03.30 fra Troms og Finnmark

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 So You Think You Can Dance 21.35 CSI: Miami 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 C.S.I.(r) 23.45 OSLO-TV 23.55 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home(r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 CSI: N.Y. (r) 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 21.30 Mannen i mitt liv 23.40 Two and a Half Men 00.10 Kongen av Queens 00.40 Seinfeld 01.10 Murder in Greenwich 02.40 Las Vegas 03.25 The 4400 04.10 Dr. Phil

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 Elimidate(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Grease 21.35 CSI: N.Y. 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Special Victims Unit 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y. (r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Luksusfellen 21.30 In Plain Sight 22.30 Two and a half men 23.00 My Name is Earl 23.30 Two and a Half Men 00.00 Kongen av Queens 00.30 Seinfeld 01.00 The Riverman 02.30 JAG 03.15 JAG 04.00 Oprah

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 Slankekrigen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Kim rydder opp 20.30 Sexslave i syv år 21.30 Krimkommisjonen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 The Closer 23.40 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y.(r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.25 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Hellstrøm rydder opp 21.30 Bones 22.30 Las Vegas 23.25 Two and a Half Men 23.55 Kongen av Queens 00.25 Seinfeld 00.55 Rage and Honor 02.30 The Unit 03.15 Oprah 04.00 For Your Love 04.25 The Inside

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Slankekrigen(r) 11.10 Elimidate(r) 11.40 Spotlight spesial: Alicia Keys(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Galileo 20.35 Nigel Marvens dyreverden 21.35 C.S.I. (r) 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 ROME 23.50 Big Bang Theory(r) 00.20 The War at Home(r) 00.50 Bad Company 01.50 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.10 Bad Company 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 Akutten 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Homsepatruljen USA 20.00 Two and a half men 20.30 Ekstrem oppussing USA 21.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 22.30 Batman Forever 00.50 Sexskolen Danmark 01.50 Ung bruds betroelser 03.25 First Shot: The President is Down

ONSDAG 1. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show (t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar(ttv) 20.00 Landstinget(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været(r) 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Brothers & Sisters (t) 22.30 Koneklubben(t) 23.20 Grownups(t) 23.55 Svindlertriks (t) 00.30 60 Minutes(t) 01.20 Supernanny(t)(r) 02.10 Headland (t) 03.00 Sportsnyhetene 03.15 Været(r)

TORSDAG 2. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Landstinget(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show (t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar(ttv) 20.00 Hjelpekorpset Sesongpremiere!(ttv) 20.30 TV 2 hjelper deg (ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været(r) 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Torsdagsklubben(ttv) 22.45 Criminal Minds Sesongavslutning!(t) 23.35 Hack (t) 00.25 Criminal Minds(t)(r) 01.15 Supernanny(t)(r) 02.05 Headland (t) 02.55 Sportsnyhetene 03.10 Været(r)

FREDAG 3. OKTOBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Alle hater Chris(t) 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show (t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag 19.30 Skal vi danse 21.00 Nyhetene 21.20 Været(r) 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi danse - resultater 22.10 Senkveld med Thomas og Harald 23.15 Golden Goal 23.45 Twin Peaks(t) 00.35 Film: Hollywood’s hemmelighet(t) 02.30 Pokerfjes(ttv)(r) 03.25 Sportsnyhetene 03.40 Været(r)


30

kultur / annonser

TIRSdag 30. september 2008

TEATER:

FOREDRAG:

Mitt namn er Rachel Corrie

Grenseløse mål 2008

Snart kommer Riksteatret til Arendal Kulturhus med forestillingen ”Mitt namn er Rachel Corrie”. Teateret er et samarbeid med Det Norske Teatret, og bygger på dagbøker, brev og e-poster fra den unge amerikanske idealisten Rachel Corrie. Hun omkom i 2003, bare 23 år gammel. Hun ble drept av en israelsk bulldoser da hun forsvarte en palestinsk bolig. ”Rachel Corries skjebne er blitt et symbol på håpløsheten i Palestina-konflikten, og den dokumentariske forestillingen er blitt et sterkt vitnesbyrd om en idealistisk ungdom som ender opp med å ofre livet for det hun trodde på”, skriver Riksteatret om forestillingen som hadde premiere i London i 2005.

Øyestad Idrettsforening (ØIF) gjentar foredragssuksessen fra i fjor og arrangerer igjen et inspirasjonsseminar i Kulturhuset. I år skjer det torsdag. ØIFs hovedgjest i år er Johann Olav Koss. OL-vinneren vil, i følge idrettsforeningen, villig dele erfaringer med publikum. Både fra sin karriere, men også fra det han jobber med i dag: Organisasjonen Right to Play. Lek og idrett Right To Play er en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som virkemiddel for en helhetlig utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. Organisasjonen styrker lokalsamfunnene ved å trene trenere for gjennomføring av leke- og idrettsprogrammer i 23 land i Afrika, Asia og Midt-Østen. Organisasjonen ble etablert i 2000 i forlengelsen av Olympic Aid og ledes internasjonalt av Johann Olav Koss. Påfyll I tillegg kommer ØIF Arendals håndballtrener Leif Gautestad. Hans allsidige karriere - både som spiller og som trener - har frembrakt fabelaktige sportslige resultater. Gautestad er også kjent som en engasjert forteller. Sist, men ikke minst, kommer konserndirektør i JBU Holding, Kjell Rune Staddeland. Foredraget er, i følge ØIF, relevant for alle som ønsker påfyll i en travel hverdag. Det er også et tilbud til ØIFs sponsorer, men alle som vil kan kjøpe billett til arrangementet. Halve overskuddet fra foredragene doneres til Right to Play.

37 00 62 60 post@at-avis.no


kultur KONSERTER:

TIRSdag 30. september 2008

31

KULTUR:

Høstens cafékonserter i Buen Talentkonkurranse for unge på Sørlandet Ungdom i alderen 10–25 bosatt på Sørlandet kan melde seg til audition. Det kan også studenter på UiA og musikkstudenter fra Sørlandet som studerer andre steder. TRE KLASSER: Det konkurreres i tre klasser: Årsklasse 1999-1994, 1993-1990 og 1989-1984. Folkemusikklasse 1999-1984. Konkurransen er forbeholdt akustisk musikk. Under finalen vil finalistene få anledning til å spille sammen med profesjonelle musikere. Audition er fredag 31. oktober klokken 09.00–18.00 i Arendal Gamle Rådhus. Finalekonserten avholdes i Store Torungen lørdag 14. februar 2009. Påmeldningsfrist onsdag 15.oktober i år. www.musikk.no/aust-agder

Så godt som hver lørdag i høst ­spiller lokale krefter på Café Buen i Kulturhuset. Her er høstens oversikt: Lørdag 4. oktober: Arendal Veterankorps under ledelse av dirigent Dagfinn Tynes. Lørdag 11. oktober: Cafékonsert ved musikkstudenter fra Universitetet i Agder, under ledelse av Maja Birkeland. Lørdag 18. oktober: Cafékonsert ved elever fra Dahlske videregående skole. Lørdag 25. oktober: Cafékonsert ved elever fra Dahlske videregående skole.

Lørdag 8. november: DER HIRT AUF DEM FELSEN. Mona Julsrud synger to av Schuberts vakreste sanger i en helt spesiell innpakning. Cafékonserten er arrangert av Musikkens Venner.

AUDITION i Arendal Gamle Råhus.

Lørdag 15. november: Cafékonsert ved musikkstudenter fra Universitetet i Agder, under ledelse av Maja Birkeland. Lørdag 22. november: Cafékonsert med sangere fra HCP under ledelse av Stein Jonassen. Lørdag 29. november: Cafékonsert med Agder Vokalensemble under ledelse av Tim Blomberg. Lørdag 6. desember: Lørdagsskolen i Aust-Agder: Talentfulle kulturskoleelever fra hele fylket.

Lørdag 1. november: Frivillighetsdagen, ingen cafékonsert, men aktivitet over hele huset.

Bedre

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Blir bedre med åra ser bilder i forandring lagrer visdom jeg får av min livsglade vandring Blir bedre med åra høster og sår

lagrer visdom jeg får av klokka som slår Blir bedre med åra ord blir til spor lagrer visdom jeg får av å gjøre rent bord Av Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Trippel Wenche

VÆRET Tirsdag

Dag 10OC

Vind 2 m/s

Onsdag

Fredag kveld avsluttet Wenche Myhre Kulturuka ”Vi over 60” med en storslagen festaften i Kulturhuset. Hun hadde fra starten av hele publikum i sin hule hånd.

Dag 10OC

Vind 5 m/s

Torsdag

Dag 11OC

Vind 2 m/s

Fredag HEIDI T. VIGERSTØL Dag 13OC

POPULÆRT: Koret Nedenes Amt Mixtum og Compositum, i tillegg til andre frivillige sangglade, introduserte Wenche Myhre fra scenen. I tillegg til Myhre var det tre andre navnsøstre på scenen. Alle tre er medlemmer i koret fra Nedenes og i tillegg satt det en fjerde Wenche i salen, Wenche Werner. I 20 år har hun vært medlem av koret og er stor fan av det store trekkplasteret som Kulturuka har greid å hanke inn som avslutning i år. Skuffelsen til Werner var derfor stor da hun ikke kunne delta på scenen på grunn av en kjedelig lungebetennelse. – Konserten var flott og Store Torungen var fullsatt. Hun var som et fyrverkeri på scenen, hun hadde alle i salen i sin hule hånd under hele konserten - hun ga alt. Og fikk velfortjent stående applaus, sa Wenche Kristoffersen til Arendals Tidende etter konserten.

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

• • • •

Vind 4 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 15,9 oC 19 m 15,6 oC 75 m 12,1 oC

WENCHE: F. v. Wenche Jarno, Wenche Kristoffersen og Wenche Dahle-Olsen deltok sammen med koret Nedenes Amt Mixtum og Compositum under konserten med Wenche Myhre.

Flo / Fjære 04.30 / 10.25 16,40 / 22.57

Blåskjellvarsel for Arendal og Grimstad: Kan spis skjell

PUBLIKUM: Blant publikum var blant annet denne gruppen med blide damer. De er medlem av Red Hat Society avdeling norske jordbær, en gjeng med damer i alderen 50 pluss som samles i røde hatter og lilla klær for å ha det gøy.

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

Stokkmaur • Biller • Husbukk Maur • Veps • Duer Borebiller • Mus • Fluer Kakerlakker • Rotter • Sopp og råte Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

Tirsdag 30. september klokken 14.00 på Bjorbekktunet: Sang og mimrestund med Åge Engenes. Tirsdag 30. september i Kulturhuset: Bokbadet er AVLYST. Onsdag 1. oktober i Arendal bibliotek: Akademi for

kirke og kultur i Aust-Agder får besøk av filosof Tore Frost. Torsdag 2. oktober klokken 17.30 i Store Torungen, Kulturhuset: Grenseløse mål 2008. Johann Olav Koss med flere forteller om sine erfaringer. I regi av ØIF.

MARKISER - INTERIØR - PERSIENNER

ENESTE LOKALE FORHANDLER Mob: 91 16 33 78 kveld: 37 03 11 85 - Nedre Skibvik 6 - 4815 Saltrød Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

På grunn av kommunens økonomiske situasjon bør de kanskje bytte ut den dyre seilskuta i byvåpenet med en billig brukt livbåt.

Arendalstidende 20080930 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you