Page 1

Din loka

lavis

Uke 39 2008 - Lørdag 27. sept. - mandag 29. sept. - Nr. 75 - 3. årgang

14,-

Opprør mot pensjonsreform:

Den store skuffelsen

FALLER BORT: Reformen bygger fortsatt på 40 års opptjeningstid for å få full pensjonsuttelling. Samtidig som gjeldende ordning med at de 10 beste inntektsårene skal være tellende for pensjonsytelsen, faller bort. Det betyr at de færreste vil få full pensjon. Leder av henholdsvis Aust-Agder og Arendal Pensjonistparti, Trygve Møgster og Kåre G. Knudsen raser.

BARRIKADENE: Pensjonistpartiet i Aust-Agder og Arendal går på barrikadene mot pensjonsreformen: – Regjeringens eneste formål er å spare penger for staten og få folk til å arbeide til de er 70 år uansett helse, sier Trygve Møgster og Kåre G. Knudsen.

UNDERSKRIFTER: – Pensjonsreformen gjelder ikke dagens pensjonister, det er den neste generasjonen som får svi, mener Møgster og Knudsen som har igangsatt underskriftskampanje med adresse regjeringen.

Nye regler for hummerfiske

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

SIDE 4

SIDE 3

www.arendals-tidende.no  post@at-avis.no


2

Øyeblikk

lørdag 27. september 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Lørdag 27. september 80 år Brita Kjellaug Busch Andreassen, Krøgenesveien 1 B, Arendal 75 år Knut Espeland, Klinkeleveien 10, Saltrød Vivi Olsen, Hansnesveien 25, Arendal 50 år Vigdis Eilertsen, Opalveien 39, Nedenes 40 år Geir Øia, Arendal

Søndag 28. september 70 år Gunnar Rolf Schei Endresen, Ugleveien 16, Arendal 60 år Leif Mangor Andersen, Rådhusgaten 16, Arendal Knut Knutsen, Gartha Øvre, Eydehavn Torjus Kjell Torjussen, Nævisdal, Rykene 50 år Harald Martin Bjerga, Joåsstien 6, Arendal 40 år Espen Kjærvik Hanson, Bødkerbukt 1, Bjorbekk

Line Selvaag Melhus, Trommestadveien 16m, Kolbjørnsvik Mandag 29. september 85 år Anne Teresie Odden, Beverveien 7 A, Færvik 75 år Magna Doris Rutgerson, Utsiktsveien 6, Arendal. 70 år Astrid Fløistad, Lerestvedt, Bjorbekk Sigurd Kristian Halvorsen, Gabriel Scotts vei 39, Færvik

Brit Sie, Opalveien 3, Nedenes 60 år Unni Helene Skagseth, Havoddveien 11, Nedenes 50 år Elisabeth Helgesen Skyttemyr, Falkevegen 7, Froland 40 år Fetije Dakaj, Vollenetoppen 1m, Arendal Viviann Dreessen, Moltemyrsvingen 10, Arendal Terje Trosterud, Oterveien 10, Færvik

Jubilanter Arendals Tidende beklager at den nydelige jenta Anne Kristine Roland som fylte fem år 20. september ikke fikk bildet sitt i avisen sammen med teksten fra Ole - Christian, Ena-Marie, mamma og pappa. Vi beklager feilen og ønsker å gratulerer på etterskudd!

Håkon Jensen 18 år mandag 29.09.08. Pannebånd og halvlangt hår. Lengstemann i stua vår. Surfer rundt i dataverden, kaller seg for datanerden. Popcorn er vel favoritt. Popper gjør han mer enn titt. Gentleman og kjempesnill. Det han vil, det får han til. Men Håkongutten, hvor er han? – Jo da han har blitt til mann. Mandag blir han 18 år og vi skjønner tiden går. Hipp, hipp, hipp, hipp, hipp hurra håper dagen din blir bra. GRATULERER MED DAGEN. Pappa, Ole-Martin og resten av gjengen. Fødsler

Rikke M. Litlekalsøy Krüger 16 år 29.09.08 Snilleste, villeste, kjærligste, herligste. Svingende, springende, dansende, svansende. Rikke: Du er bare best og vi er utrolig stolte fordi du er den du er. GRATULERER MED DAGEN. Mamma og resten av gjengen.

27. september 1908 100 år siden Tak! Undertegnede ønsker herved at frembære vor hjertligste Tak til Enkefru Stockenberg for den festlige Tilstelning paa Hotell ”Fønix” for D´Hrr. Smit & Thommesens Arbeidere med Hustruer, tilligemed et Pengebidrag til hver, i Anledning hendes afdøde Mand Consulatraad F. Stockenbergs Begravelse 5/9 08. Denne skjønne Tanke vidner om, at Fruen, med den øvrige Familie, ønsker at bevare og fremme det gode Forhold der, som bekjent, altid har bestaaet mellem D´Hrr. Smith & Thommesen og Deres Arbeidere, og visselig af Samme bli bevart i taknemmelig Erindring. Hansnes Arbeidere. Havstad Arbeidere.

125 år siden Ved en Modeforretning hersteds søges for kommende Sæson en Dame til at pynte tarvelige Hatte, og 1 Dame, der har Øvelse i at sy hatte.

150 år siden Merk! Da jeg ved min Afreise herfra har overdraget Hr. K. Baade at indtage for mig Penge for bekomne Lys, tillader jeg mig herved at anmode dem, som endnu skylder mig Penge for Lys, godhedsfuld at indbetale samme til Hr. K. Baade, hvor der vil bli givet Quittering for erholdte Lys, med indbetalte Penge, af dem som endnu ikke har erholdt Regning. A. Olsen, af Flekkefjord.

SKAL DU I BRYLLUP ELLER BURSDAG? Send inn et bilde til øyeblikk.

Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> Oslo 18. august 2008: Marit Bakke og Jo Bruusgaard fikk en gutt som heter Erik. Besteforeldre på Hisøy og Nøtterøy gratulerer.

TIL

2097

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost:  sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Nr 1 Trykk AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Nye regler for hummerfisket 15. september trådte de nye reglene for hummerfisket i kraft. Målet med reglene er å bygge opp hummerbestanden langs norskekysten.

NYTT: På politivakta i Arendal

har mange vært innom for å få greie på de nye reglene, men det ikke kommet nye brosjyrer om reglene ennå. På oppfordring fra en leser kan du derfor her lese om de viktigste endringene i reglene for jakten på den røde.

Fluktåpning

Hobbyfiskere har lov til å fiske etter hummer med inntil 10 teiner. Personer som er registrert i fiskermanntallet, det vil si yrkesfiskere, kan fiske hummer med inntil 100 teiner. Nytt er påbudet om fluktåpningene for hummer i teiner. I teinene skal det være minst en sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningen skal ha en diameter på minst 6 cm. Grunnen til påbudet er rett og slett at små hummer skal kunne ta seg ut av teina. Dersom det fiskes med teiner med flere fangstkammer, skal hvert kammer ha to åpninger.

Fredningstid

I Aust-Agder og Vest-Agder er det forbudt å fange hummer eller sette ut teiner, med eller uten agn, til hummerfangst, mellom 1. januar og 1.oktober. Denne restriksjonen gjelder hele kysten fra Sverige til og med Sogn- og fjordane, og trår også i kraft i hele desember. Langs kysten vår er det også forbudt å sette eller trekke hummerteiner på natta, det vil si fra en time etter sola har gått ned, til en time før den står opp igjen.

Rognhummer

En annen viktig bit ved den nye lovgivningen er at det hele året er ulovlig å fange rognhummer. Hummer som bærer utvendig rogn skal settes ut igjen. Det skal også alle hummere som er kortere enn 25 cm.

MÅLER HUMMERENS LENGDE: Per Christian Bekkvik på hummerfiske.

Det er forbudt å bruke torskeruser på kysten fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal i perioden 1. mai til 31. desember, men yrkesfiskere kan søke dispensasjon fra regelen. ■

I korte trekk: Husk å merke alle sanke- og samleteiner på samme måte som annen fast redskap i sjøen: Fiskerimerke eller navn og adresse

Arkivfoto: Finn Thorstensen.

Her i sør gjelder fremdeles helligdagsfredningen, minstedybden for krabbeteiner i fredningstiden samt forbud mot setting og trekking av teiner i mørket. ■

Minstemål for hummer gjelder nå i hele landet. 25 cm totallengde eller 9 cm ryggskjoldlengde. ■

Fritidsfiskere kan derimot benytte torskeruser i hummerfisketiden og til og med 31. desember, men antallet hummerteiner og torskeruser skal til sammen ikke overstige 10. ■

Det er forbudt å oppbevare hummer i sjøen i fredningstiden. ■

Kilder: Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartmentet

3


4

NYHETER

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Opprør mot pensjonsreformen Pensjonistpartiet i Aust-Agder og Arendal går på barrikadene mot pensjonsreformen: – Reformen var en stor skuffelse. Regjeringens eneste formål er å spare penger for staten og få folk til å arbeide til de er 70 år uansett helse, sier Trygve Møgster og Kåre G. Knudsen.

Kommende tirsdag inviterer Pensjonistpartiet til møte på Fagforeningens Hus på Tyholmen. Da kommer partileder Ragnar Dahl for å holde foredrag om pensjonsreformen. – Vi oppfordrer særlig unge mennesker til å møte fram. For dette er er en sak som vi, dagens pensjonister, ikke berøres av. Pensjonsreformen angår de som nå følger etter dagens pensjonister, sier Trygve Møgster og Kåre G. Knudsen til Arendals Tidende. Pensjonistpartiet har engasjert seg meget sterkt i saken og har allerede gått i gang med en omfattende underskriftskampanje som på et tidspunkt skal legges fram for regjeringen.

Fagforeninger – Vi verken fatter eller begriper at ikke fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner går hardere ut mot pensjonsreformen. De

MØTE OM PENSJON: Leder av henholdsvis Aust-Agder og Arendal Pensjonistparti, Trygve Møgster og Kåre G. Knudsen, går hardt ut mot pensjonsreformen. Nå inviteres det til møte for alle på Fagforeningens Hus tirsdag kveld. De oppfordrer særlig yngre til å møte: - Der er dem som vil få virkningene av ordningen, sier de to.

eneste som har stått fram i den offentlige debatten med skarp kritikk er LO i Trondheim. Ellers har det vært helt tyst, sier Møgster og Knudsen, som er leder for henholdsvis Aust-Agder Pensjonistparti og Arendal Pensjonistparti.

40 års opptjening Det som først og fremst opprører de to, er at reformen fortsatt bygger på 40 års opptjeningstid for

å få full pensjonsuttelling. Samtidig som gjeldende ordningen med at ti beste inntektsårene skal være tellende for pensjonsytelsen, faller bort. – Nå skal gjennomsnittet for hele opptjeningsperioden på 40 år legges til grunn. Det medfører at de aller færreste vil oppleve å få full pensjon, sier de.

Skjevt Møgster og Knudsen viser til ut-

regninger foretatt av blant annet Pensjonistpartiet sentralt, som viser at man etter dagens kronekurs må ha en gjennomsnittlig årslønn på 475 000 kroner for å få full pensjonsuttelling. – Dette er helt galt. Først og fremst rammer det småbarnsforeldre, og da særlig kvinner som vil ha svært vanskelig med å oppfylle kravet til 40 års opptjeningstid. Også unge mennesker som velger lang utdannelse, blir

straffet ved at de ikke har oppfylt kravet til 40 års opptjening noe de vil ha vanskeligheter med innen de blir 70 år, sier de to. Knudsen og Møgster viser til den nåværende pensjonsordningen med folketrygden som ble innført ved reform i 1967: – Den gang var Norge et fattig land. Nå har vi oljeinntekter og penger på bok, og hvorfor skal vi da måtte få en reform nå som er dårligere enn i 1967, spør de.

Anders Kylland, Frp:

– Tenner er også helse Fylkesformann i AustAgder Frp, Anders Kylland, mener det er på tide at tenner også blir regnet som helse. Han har foreslått dette overfor programkomiteen som lager Frps program til neste års stortingsvalg.

FOR DYRT: – I dag har Norge et rimelig godt tilbud til pasienter som har behov for tannhelsetjenester. Dessverre er det likevel slik at det å gå til tannlegen er blitt forferdelig dyrt, så dyrt at mange kvier seg for å gjøre det eller venter i det lengste. For mange blir resultatet da dårlige

tenner, unødvendige tannsykdommer eller plager som kunne vært unngått om en hadde hatt råd til å gå til tannlegen oftere, sier Kylland.

Ulogisk Han provoseres over noen av reglene på området i dag: – Dersom en person uforskyldt skader tennene sine, må han eller hun betale for det selv. Men dersom noen havner i en slåsskamp og skader tennene, så betaler staten. Dette er helt ulogisk spør du meg, fastslår Kylland. Han mener nå det er på tide at det utredes refusjonsordninger også for tannhelsetjenester, for eksempel at det innføres egenandel.

Refusjonssystem Kylland ønsker også at tannlegene selv kommer på banen: – Jeg lurer på hvordan de ser på

muligheten for å innføre et refusjonssystem for tanntjenestene, ville det blitt kapasitetsproblemer om flere benyttet seg av tannlegen, spør han. Et lite spark til den rød-grønne regjeringen har Frp-politikeren også: – Det er jo opplagt at det er samfunnets ressurssvake som taper på dagen system. Dette harmonerer dårlig med filosofien til de rød-grønne partiene, der likhetsprinsippet visstnok skal stå helt sentralt, mener Kylland.

Rart – Snart skal alle landets politiske partier inn i prosessen med å lage program til neste års stortingsvalg. Jeg håper partiene tar med tannhelsetjenesteproblematikken i disse programmene. Jeg synes det er rart vi ikke debatterer problemet oftere, og derfor har også vi i fylkespartiet sendt inn

DYR TJENESTE: Barn og unge får gratis tannlege, men når du har fylt 18 økes prisene betraktelig. Aust-Agder Frp foreslår nå at det vurderes å innføre egenandel også på tannhelsetjenester. Illustrasjonsfoto av tannlege Ståle Lindland og ung pasient: Nils P. Vigerstøl.

forslag til Frps programkomité som lager programmet det gås til valg på til neste år. Alle sier det

er dyrt å gå til tannlegen, nå må vi politikere gjøre noe med det, avslutter Kylland.


NYHETER

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Nei takk til reklame gir avfallsreduksjon Tidligere i år foreslo Venstres Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad å gi folket rett til å velge miljøvennlig. De foreslo å speilvende dagens reservasjonsordning på uadressert reklame. Det sa staten nei til.

MILJØKOMMUNE: I dag

må du klistre nei takk på postkassa di hvis du ikke vil ha reklame dumpende ned i postkassa.

Grønn farsott Visjonen for ordningen som Venstre foreslo var at alle innbyggere skulle få et klistremerke med ”Ja takk til uadressert reklame” i posten, sammen med informasjon som skulle gi alle en mulighet til å ta gode klima og energivalg i kommunen. Det betyr at forslaget, hvis det hadde blitt innført, hadde resultert i at dersom du ikke hadde klistremerke på kassa, kunne heller ikke postmannen eller andre slenge reklame i din postkasse. Et aktivt valg fra kommunens side på innbyggernes vegne, uten at det frarøvet noen muligheten til å få reklame hjem. Saken ble fremmet gjennom en interpellasjon i bystyret. Ordfører Torill Rolstad Larsen, Ap, var svært positiv til ordningen.

– Vi er en miljøkommune og bør være et eksempel til etterfølgelse, sa Kløvstad under behandlingen. Han påpekte at usikkerhet har ført til at kun 35 prosent har reservert seg for uadressert reklame. Stavanger bystyre er bare en av ti kommuner som allerede har gjort det samme som Venstre foreslo og håpet til Kløvstad og co var at klimatiltaket skulle gå som en ”grønn” farsott landet rundt.

IKON-Innkjøp, Offentlig, Næringsliv er et innkjøpssamarbeid på Agder som omfatter 24 kommuner og de to fylkeskommunene.

Det hele startet som forprosjekt i 2002, med formell start i 2003. IKON har fem målgrupper: Sentralt og administrativt, regionalt og lokalt politisk og administrativt nivå. Regionale og lokale leverandører og innkjøpere og regional næringsutvikling.

Staten vil ikke Men det rare er at det er staten som stikker kjepper i hjula for at arendalsbeboere kan få muligheten til å ta et aktivt valg. Naturforvalter i kommunen, Robert Svendsen, skrev et brev til Barne og Likestillingsdepartementet og bad om at de skulle endre dagens prinsipp. Svaret kommunen fikk i retur var tynt og negativt. De erkjenner i brevet at unødig bruk av papir er uheldig, men skriver samtidig, ”etter avveiing av kryssende hensyn” at de vil videreføre dagens ordning. De anser ikke uadressert reklame for å være pågående. – Det er rart at det skal være så vanskelig, under tiltak ligger avfallsreduksjon på toppen av statens egen norm for hva kommuner skal jobbe med. Men når vi sender inn et forslag så blir vi avfeid. Dårlig, mener naturforvalteren som synes det er svært spesielt at de ikke vil innføre dette når ti kommuner har kommet med samme ønske. – Et ja kunne spart uante mengder avfall for kommunen, avslutter han.

Det offentlige markedet på Sørlandet utgjør 8,5 milliarder. Kommunen tar 45 prosent av kaka. Fylkene 59 prosent. Sykehusene på Sørlandet 30 prosent og ”andre” er estimert til 6 prosent. Dette er en økning på 28 prosent for Sørlandet siden siste rapport ifølge IKON. KLISTREMERKE PÅ VEI: Etter nei fra staten om å speilvende dagens reservasjonsordning har naturforvalter i kommunen, Robert Svendsen, utformet denne stickeren som vil bli trykket i 17 000 eksemplarer og sendt ut til Arendals innbyggere. Et følgebrev med god informasjon om hva Arendal kommune jobber med følger med. - Dette kan øke forståelsen og forankringen av FN-byen og Arendal som miljøby, sier Svendsen.

Slutt på kommunale vikarer Kommuneleder Øystein Sangvik og rådmann Harald Danielsen var samstemte etter økonomileder Bente Rists fremlegging av det månedlige økonomiskrivet torsdag. Bruk av vikarer og ekstrahjelp må kuttes til beinet nå.

Enhetslederne fikk skriftlig melding om innstramminger i går. Grunnen for skrivet er at økonomikrisa i Arendal krever sitt og det spises grovt av fondene. Vikarer og ekstrahjelpskostna-

dene i kommunen har økt med 30 prosent fra i fjor.

For liberale

Sangvik poengterte at kommunen har vært altfor liberale med sin bruk av vikarer. Nå skal det skjæres til beinet. – Vi utfordrer til sterkere bruk av faste ansatte på tvers av avdelinger og på flere hus i forhold til det som har vært tradisjon i kommunen tidligere, sa Sangvik som understreket at en innskrenkning nå, kan gi resultater allerede i år.

Kroner spart

Rådmannen fulgte på. – Vi må gjøre alt vi kan for å strupe utgiftene denne høsten. Tæringen på fondsmidlene som vi allerede nå ser konturene av kan reduseres. Alle kroner spart

Innkjøpssamarbeid på Agder

denne høsten kan hjelpe oss videre bort fra dramatikken, sa rådmannen og minnet politikerne om at innstramminger kan føre til ukloke valg og frustrasjon i

KUTT KOSTNADER: I går fikk enhetslederne skriftlig beskjed om å kutte ekstrahjelper og vikarer for å spare penger. Det kan også være snakk om at nye ansettelser må vurderes, sa kommuneleder Øystein Sangvik.

enhetene som kan komme de folkevalgte for øre.

Politisk dugnad

Nils Johannes Nilsen, Ap, var svært villig til å bidra til dugnadstanken i “egne rekker”. – Vi kan ikke late som ingenting, vi vil at alle andre skal rasjonalisere, men ser ikke på eget virke. Jeg er villig til å ta flere møter på en gang, for å redusere på kostnadene ved tapt arbeid. Okay, så får vi være litt trøtte, men det tåler vi, sa han og fikk støtte fra flere rundt bordet. Tone Helene Strat, KrF, sa det mange tenkte. – Godt sagt, Nils Johannes, understreket hun. Kristen Bjormyr, Sp, påpekte at man burde være opplagt når man skulle ta beslutninger på vegne av folket.

IKON bevisstgjør leverandører på Sørlandet: - ”Det er de offentlige oppdragsgivere som gir startskuddet, mens IKON får leverandørene til å løpe”. Hovedmålet er å bidra til at sørlandske leverandører vinner flere offentlige kontakter. De har en strategi på bruk av elektronisk handel i offentlig sektor og bidrar til at sørlandske leverandører får økte salg mot offentlige og private kunder. Det betyr i praksis- økt verdiskapning på Sørlandet og regional innovasjon og utvikling. Kilde www.ikon-agder.no

Kittelsbuktplan ble sendt videre Til tross for innsigelser mot den planlagte Kittelsbuktutbyggingen banket politikerne saken videre.

Røykere foran Kulturhuset Einar Halvorsen, H, spurte om det var mulig å få bort røykere foran Kulturhuset. – Jeg forstår røykerne, men det er ikke så fint når det står grupper av røykere rett utenfor hovedinngangen til Kulturhuset. Kanskje det er mulig for dem å få et annet sted å stå, forespurte han som et lite apropos.

5


6

POLITIKK

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Kjæmpestaden satser videre Torsdag presenterte styreformann for Kjæmpestaden, Geir Fredrik Sissener og Anne Marie Beyer Larsen neste års visjoner og regnskapet for fjoråret.

SUKSESS: Kjæmpestaden 2009 skal gå av stabelen 19- 20. juni. Det er også snakk om noen arrangementer 21. juni.

Lokal satsing

Kjæmpestaden ble stiftet 2005 i samarbeid med Arendal kommune, Arendal Informasjonskontor

og Arendal Handelsstands Forening. Formålet var å skape liv og røre i byen, noe som er gjort med suksess. – Kjæmpestaden skal være identitetsskapende for Arendal, et synlig inntrykk for kommunenes internasjonale og maritime tradisjoner. Visjonen er at Kjæmpestaden skal gi unike opplevelser, og vi skal gjennomføre dette på lokalt plan, sa Sissener. Fjoråret 2007 ble behørig markert med det kongelige besøket i forbindelse med Dronning Sonjas fødselsdag. I år skal Kjæmpestaden spre sine armer ut enda bredere enn før. – Vi har startet nettverksbygging med privat næringsliv. Vi ønsker også å utvide slik at det

blir enda flere happeninger gjennom året, i tillegg ønsker vi flere frivillige og langsiktige avtaler. Vi skal fornye oss, men bringe mest mulig lokale utøvere frem, sa han.

Neste år ønsker Kjæmpestaden å satse mer på verkstedene og involvere barn og unge i prosjektet enda mer enn før. Etter styremøtet som ble av-

holdt onsdag, ble tre alternativer for Kjæmpestadens fremtid luftet. 1: Følge dagens ordning, legge sten på sten, med støtte fra kommunen. 2: - Satse mer, som for eksempel å sette opp Les Miserable i Kulturhuset, sa Sissener som ikke la skjul på at det var hans drøm, men la til at det betyr økt risiko. Alternativ 3 er å kutte alt og senke ambisjonsnivået, noe styrelederen mente ville bli uinteressant for hans del. Styrets konklusjon var at de ønsker å satse videre i tråd med alternativ 1, det trenger de kommunens bevilgnings-ja for å få til med 350 000 kroner.

Regnskap i null

Tidligere har Kjæmpestaden satset høyt med store ambisjonsnivå. Det merkes på regnskapet. I 2005 hadde de et underskudd på 530 077 kroner, i 2006 en minus på 353 285 kroner, men i 2007 snudde minustegnet til pluss med 61 699 kroner. Estimatet for 2008 er balanse, altså 0. – Vi taper ikke penger og vi skal bygge konseptet videre, sa Sissener som mente de hadde økonomisk kontroll og styring.

Vi har økonomisk kontroll og styring. - Styreformann for Kjæmpestaden, Geir Fredrik Sissener

PRESENTASJON: Styreformann for Kjæmpestaden Geir Fredrik Sissener og Anne Marie Beyer Larsen presenterte torsdag regnskap og nye visjoner for politikerne i planutvalget.

Nektet å kutte annonsering Det ble bråk da rådmannen la frem en melding til driftsstyret om å kutte annonsene til Arendals Tidende og kun bruke Agderposten på grunn av pengemangel. - Hvis du boikotter lokalavisa når vi endelig har fått den blir det spetakkel, lovet Arne Austenå, Frp.

BUDSJETT: Problemet er

penger. Annonsekostnadene for kommunen er gått 500 000 kroner

over estimert budsjett. Det har fått rådmannen til å foreslå at alle fellesannonser kun skal trykkes i Agderposten, tuftet på hvilken avis som har størst opplagstall. Det var ikke politikerne enige i under torsdagens driftsstyre.

Galt å velge vekk

– Nå har vi endelig fått to aviser og så skal vi velge vekk den ene. Det blir fryktelig galt, mente Ingrid Skårmo, Frp. Høyre var enig: – Til tross for at Arendals Tidende har et vesentlig mindre grunnlag, så kan en avgjørelse fra oss bety døden for dem. Vi må få til et rabattrekk i avisene, sa han. – Hvis vi kun skal ha fokus på økonomi er jeg ikke sikker

på at Arendals Tidende er den dyreste, kanskje vi skulle valgt bort Agderposten hvis det kun er et økonomisk spørsmål, sa Tone Helene Stat, KrF. Hun mente at dette har stor betydning når politikerne i så lang tid har etterspurt en avis nummer to.

kerne. Nils Johannes Nilsen, Ap, mente de burde se på alternative måter å gjøre det hele på.

– Vi må skrenke inn og gjøre fellesannonsene mindre, sa han.

Pruting

Politikerne snakket om pruting. Arne Austenå i Frp mente forslaget til rådmannen grenset til boikotting. – Hvis vi sendte ut dette på anbud vet jeg hvem som hadde fått avtalen, sa han og mente at politikerne og kommunen burde bakke opp begge avisene. Rådmannen sa at han på sin side hadde fått den reaksjonen han hadde forventet av politi-

IKKE ENIGE: Det var ingen av politikerne i driftsstyret som var enig med rådmannens melding om å kutte annonseringen til Arendals Tidende på grunn av kommunale økonomiske problemer. Bildet viser økonomisjef Bente Rist og rådmann Harald Danielsen.


POLITIKK

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Lot båtbua stå

Politisk behandlet torsdag 25.9.:

Tennis-ja Søker Anders Peder Brinch får lov av planutvalget til å lage tennisbane, til tross for naboklager fra Halvor Abusland.

Bryggenei Martin Aker klagde på at han ikke fikk anlegge brygge på Flosta. Som eneste fastboende mente han at han burde få sin del av ”strandlinjekaka hvis intensjonen er at beboere i utkantene skal beholde fast bosetting i distriktene. Politikerne mente det ikke var kommet nye elementer i saken og sa nei.

Bevillingsbehandling kan gi makt

BEFARING: F.v. Tiltakshaver Jon Are Hvalby, varaordfører Tormod Vågsnes, KrF, Nils Johannes Nilsen, Ap, og Ingrid Skårmo, Frp, foran båthuset som ble befart.

Jon Are Hvalby på Arnevik i Flosta har bygd båtbua si 90 cm høyere enn tillatelsen fra kommunen. Naboene klager seks år etter at bua sto ferdig. Planutvalget dro for å se på ”verket”.

LANG TID: Tillatelse har han, den ble innvilget i 1998. – Det er alt for seint å klage på sjøboden etter så lang tid, mente Arne Austenå, Frp.

Overbygg får stå Han kunne ikke skjønne at overbygget som skjermer vinsjen i mønet for vind og vær over sjøbua skulle være et problem, noe kulturminneavdelingen i fylkeskommunen har påpekt som et problem og som har fått støtte i kommunens administrasjon. Etter befaringen lot politikerne Hvalby beholde høyden på bua si og Austenås tilleggsforslag om at

NEI BYGG: Dette tilbygget ville ikke Kulturminneavdelingen i Fylkeskommunen ha. Politikerne derimot mente tilbygget absolutt var i tråd med stilen i et bevaringsverneverdig område.

4,2 mill til vann

han også skulle få beholde overbygget over loftsluke ble enstemmig vedtatt. Men noe vindu på siden av bygget fikk han ikke. Han må også skifte ut eksisterende port med en to-fløyet ”uthusdør”.

Pålegg om fjerning Det er sannsynligvis annet arbeid på tomta som har fått naboene til å klage på tiltakshaver, for saksbehandler informerte om at utbygger har fått en frist på seg til å endre andre tiltak på tomta,

Castelle fikk ny bevilling, det gjorde også Dolly Dimple`s og Kiwi Stoa Øst under torsdagens driftsstyre. Einar Halvorsen, H, mente det var tull at politikerne skulle bruke tid på slike saker, når de alltid var enig med innstillingen. – Er det ikke bedre at administrasjonen får råderett over dette, spurte han. Men da fikk han svaret i retur av Ap-mannen Nils Johannes Nilsen. – La oss si at vi ikke ønsker mer bygging av butikker til den store gullmedalje i regionen, for til syvende og siste er det oss, forbrukere, som betaler.Vi trenger ikke så mange butikker at det snart dekker en kundekrets på 2 millioner mennesker i lille Arendal. Den eneste måten vi kunne stoppet dette på var å si nei til ølbevilling i butikken for da hadde de sikkert pakket sammen planene. Jeg sier ikke nei, men det er en prinsippsak at vi må beholde makten til å kunne gjøre noe med det hvis det går stokk over stein, sa han. Dette argumentet så Halvorsen og bevillingssakene må dermed fortsatt gjennom driftsstyrets ”nåløye”.

NABOIRRITASJON: Sommernaboene Edle og Jens Tore Johnsen som har hytte rett ovenfor tiltakshaver Jon Are Hvalby, er ikke enig i arbeidet han gjør på tomta.

hvis han ikke imøtekommer dette vil det komme et pålegg om fjerning.

– Vi mener han tar seg til rette, kommenterte naboene Johnsen til avisen.

I løpet av de siste ti årene har kommunen investert over 50 millioner kroner i det moderne vannbehandlingsanlegget for drikkevann på Rore. Det er foreslått å installere en spylepumpe for returspyling av filtrene og å oppgradere det elektriske anlegget i deler av stasjonen. Investeringen er budsjettert til 4, 2 millioner kroner.Torsdag sa driftsstyret ja til dette.

7


8

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

MENING / DEBATT

Kan en tanke henges? Reklame og markedskamp Reklame i postkassen har vært et tema den siste tiden. I hvilken grad den pågående debatten dreier seg om et forbrukerønske som går på ja eller nei til reklame i seg selv, er en miljøsak, eller rett og slett en markedskamp mellom forskjellige aktører er vanskelig å si. Inntrykket er likevel at her er det sterke aktører med økonomiske interesser som skyver den enkelte forbruker, eller skal vi si, postkasseeier foran seg i kampen om profitt. La oss begynne med Posten. De legger uadressert reklame i de tusen postkasser landet over. En tjeneste som betyr at reklamekataloger, brosjyrer for salgskampanjer eller hva det enn måtte være dumper i postkassa. Denne tjenesten er en vesentlig aktivitet på Postens inntektsside. Nå har engang Stortinget bestemt at Posten skal gå i balanse, Posten skal altså drive forretningsmessig. Så kan vi like eller ikke like det. Men for å finansiere dette kravet, er ombringing av reklame med på å dekke de utgiftene Posten har for å besøke alle landets postkasser daglig. Dersom alle sa nei til reklame gjennom Posten, må Posten likevel besøke de samme postkassene. Men da må finansieringen skje på en annen måte, de må ta seg bedre betalt for den ordinære tjenesten med å bringe rundt adresserte postsendinger. Konsekvensen blir dyrere porto, det brevet som i dag koster kr 7,50 å sende, vil i en reklamefri Posten-distribusjon kanskje måtte ha et frimerke til 30 kroner. Det er en av konsekvensene av at alle postkasser i Norge sier ”Nei til uadressert reklame”. En parallell her er aviser i seg selv. Mange lesere har et ønske om reklamefrie aviser. Det kan for så vidt leserne godt få, men i likhet med Posten er reklameannonsene avisens store inntektskilde. Derfor kan en avis selges til en rimelig pris på stort sett under 20 kroner. Uten reklameinntektene ville hver enkelt avis koste kanskje 100 kroner per utgave. Så til alternativene. Det er først og fremst de større avisene. Avsendere av reklamebudskap vil ha ut sin informasjon uansett et ”Nei til uadressert reklame”. Dermed kjøper de ofte plass for såkalte innlegg i avisene. Når abonnenter da mottar sine aviser i postkassen, drysser det ut diverse reklame, innpakket i avisen man har betalt for. Og det er fullt ut lovlig i postkassene merket ”Nei til uadressert reklame.” Den eneste forskjellen er at her er det avisutgiveren og avisenes distribusjonsselskap som konkurrerer med Posten, og som dermed tjener pengene på reklamen. Nå har det lokalt her i fylket vært en mer eller mindre offentlig krangel knyttet til fulldistribusjon av TS-avisen. Denne gratisavisen er innklaget til Forbrukerombudet for brudd på levering i postkasser med reservasjon mot uadressert reklame. Så viser det seg at arbeidsgiverforeningen og interesseorganisasjonen til de større avisene, blant annet den store konkurrenten til TS-avisen, Agderposten, og avisene som eies av dette konsernet, Mediebedriftenes Landsforbund, står bak den ene av tre innklaginger av TS. Det smaker ikke helt godt, særlig når det i medlemsaviser skrives at TS-avisen er innklaget til Forbrukerombudet, uten at det samtidig gjøres kjent at innklager er deres egen organisasjon og at de selv har økonomiske interesser av å stenge en gratisavis som TS-avisen ute fra markedet.

Tenk deg, kjære leser, at jeg er et menneske som liker å lete. Lete etter svar. Mange svar som kommer usynlig etter stilte spørsmål. Spørsmål som kommer av seg selv, inn i oss, uten at de blir ”kalt inn”. Jeg vandrer rundt og lurer og spør, men får ikke svar.

Ja, det er bare litterær fantasi det jeg skriver, men jeg er faktisk et menneske som har viktige spørsmål å finne svar på. Slik er det fordi jeg føler fellesskap med menneskene i denne byen, innvandrere og nordmenn, som kan få det bedre når disse spørsmålene blir besvart.

Jeg lurer igjen, men jo mer krefter jeg bruker til å spørre, desto dypere blir tausheten rundt meg. Jeg tenker at en så stor verden rundt meg kan det ikke være noe feil med, og da konkluderer jeg at det som er galt, er meg selv. Verden, for meg, er en grå masse som består av tause mennesker uten ansikt, personlighet og tanker. De er mine dommere. En grå masse, en maktsuppe uten smak som ”koker” og ”koker” og stort sett vokser og blir sterkere ut av min egen avmakt. Den brødfør seg selv med min egen angst. Samtidig er den snill og prøver så innstendig å hjelpe meg, men jo mer den hjelper meg, desto mer avmakt føler jeg og blir dårligere.

Innlegg

Jeg er en person som forstår hvor viktig det er å være nyttig i denne verden. Og så tenker jeg at hvis jeg forstyrrer den med alle mine spørsmål, og tanker som kommer med dem, kan jeg gjøre andre en tjeneste ved å tilintetgjøre meg selv. Det blir mer plass for andre som virkelig trenger den og virkelig vil ta del i dette livet og fellesskapet uten å komplisere virkeligheten som allerede er vanskelig nok i seg selv. Og da finner jeg et sted i byen og henger meg slik at noen kan finne meg og bli vitne til den siste delen av min jordiske eksistens. Jeg velger byen, delvis for å vise fellesskapet hvor mye jeg elsker og savner det, men delvis også for å vise forakt og straffe det fordi jeg, innerst inne i meg selv, likevel ikke kan forsone meg med at jeg er en dårlig person.

Sanjin Salahovic uavhengig bystyrerepresentant

I morgen kommer fremmedfiendtligheten kanskje til å ta den politiske makta her i Arendal. For eksempel spørsmål som: ”Hvor mye har Arendal kommune tjent på integreringsbudsjettet?”. ”Var jobben med innvandrere forretning eller kulturforetak?”. ”Hva slags mennesker og yrkesutøvere fikk i oppgave å jobbe i ”flerkultur” og bygge opp forståelse og kommunikasjon mellom innvandrere og nordmenn?”. ”Hvem pekte personlig ut medlemmene av Innvandrerrådet?”. ”Jobber Arendal kommune med innvandrere etter forskriftene i kommunelovens § 1 som sier at krav om rasjonalitet er grunnleggende i kommunikasjon og saksføring?”. ”Om konsulentene i flyktningkontoret, flerkultur og for øvrig i hele kommunen framskaffer fakta fra alle involverte sider før de trekker konklusjoner og avgjør en sak?”. Og mange andre… Jeg spør om dette fordi min erfaring er at i de spørsmålene ligger Arendal kom-

mune utrolig tynt an. At Arendal ikke er en by der rasjonaliteten blomstrer. Men det må sjekkes for den samme rasjonalitetens skyld. I morgen kommer fremmedfiendtligheten kanskje til å ta den politiske makta her i Arendal. Denne fremmedfiendtligheten er underlagt provinsialismen, patriotismen, nasjonalismen og selvgodheten som gjør at man blir ukritisk mot seg selv, men veldig kritisk mot ”de andre”. Kanskje svaret på de spørsmålene kunne skape et bedre balansert bilde av oss selv, og gjøre det mulig for oss å rasjonalisere vår aktuelle frykt for tap av identitet i dagens globaliserte Europa og Verden. Jeg begynte å leve et verdig liv faktisk i det øyeblikket jeg ble bevisst hvilken lettelse det medførte å formulere disse spørsmålene og tankene mine. Da jeg begynte å presentere dem, opplevde jeg en følelse av selvrespekt som oppmuntret meg til å gå videre; nemlig å si hva jeg mener og frigjøre meg selv fra den tausheten som alltid prøver å undertrykke meg og trekke meg tilbake i passivitet. Altså, til alle mennesker som kanskje identifiserer seg selv med setningene i innledningen av denne teksten, kan jeg si at de bør gjøre det samme. Respektere seg selv, sine tanker og spørre. Spørre uten grenser og selvsensur. Og da, bryter vi den grå masse og makten som livnærer seg av taushet. Vi blir frie og fødes igjen av spørsmålene våre. Kanskje er det verdt å leve for det!? For en tid da ikke noe tre, ikke noen gapestokk, blir brukt til å henge opp uønskede spørsmål, svar eller tanker på.

Innlegg til: post@at-avis.no

Regjeringen svikter ungdommene! Arbeiderpartiet lovte før Stortingsvalget i 2005 at de skulle åpne opp landets stengte fritidsklubber. Dette løftet har de ikke holdt. Vi ser en manglende vilje til satsing og prioritering av ungdom. Regjeringen har sviktet på dette området. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (Kostra) viser en nedgang i fritidsklubber fra 2006 til 2007. Resultatet er at mange ungdommer står uten et tilbud. I 2005 var det registrert 648 klubber på landsbasis. I 2006 ble det registrert 668 klubber og i 2007 er det registrert 642 fritidsklubber. Tar man hensyn til feil i tallene fra Oslo og Oppdal i Sør-Trønderlag i 2006 og 2007, ser man likevel at det er færre klubber i 2007 enn året før. Regjeringen har ikke holdt løftet om å åpne opp.

I tillegg til de lite oppløftende Kostratallene, har de siste årene mange hundre klubber stått overfor trusselen om

Innlegg Ane Hammerø Daglig leder i Ungdom & Fritid

Vi ser en manglende vilje til satsing og prioritering av ungdom. kroken på døra. Vår erfaring er at altfor mye ressurser går med på å beholde klubbenes eksistens i stedet for å drive et godt fritidstilbud. Dette er et godt eksempel på at lovfesting av fritids-

klubber er riktig vei å gå for å få bukt med de svingende konjunkturene og den uforutsigbare hverdagen innen fritidssektoren. Det blir bare viktigere og viktigere med kampen for en ungdomslov. I 2003 meldte kommunene inn 746 fritidsklubber med hel eller delvis kommunal støtte. I 2007 viser Kostra-tallene antallet innmeldte klubber har sunket til 642*, opplyser Statistisk Sentralbyrå. Til tross for at man ser en økning i antall klubber fra 2005 til 2006, viser statistikken en nedgang i 2007. * Ungdom & Fritid har avdekket en feil i tallene fra Oslo og Oppdal i Sør-Trønderlag. Det reelle antall fritidsklubber på landsbasis er derfor noe høyere enn 642 i 2007, men likevel godt under 2003-nivå. Innlegg til: post@at-avis.no

Har du noe på hjertet? 37 00 62 60 - post@at-avis.no


DEBATT / ANNONSE

9

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Det er ikke nødvendig å rasere vår nåværende skolestruktur! Som pensjonert rektor i Arendal kommune kan jeg ikke holde meg fra å mene noe om den økonomiske situasjonen kommunen nå er oppe i, og det forslaget som foreligger for å spare penger i oppvekstsektoren. Jeg skal fraholde meg fra å fordele skyld for hvordan den kommunale økonomien har blitt så vanskelig. Men man har altså brukt mer penger enn man har og lånt mer enn man kan håndtere. Slik gjør mange familier, og får problemer. Og slik har altså storfamilien Arendal kommune dessverre også gjort. Trøsten får være at det meste av pengene er gått til i og for seg nyttige og sårt trengte formål.

Men nå er altså situasjonen at 20 millioner kroner må spares i oppvekstsektoren. Gitt at dette tallet er rett, må her sterk lut til. Men det foreliggende forslag er unødvendig drastisk og vil føre til store og unødvendige endringer i hele vår skole- og oppvekststruktur. Etter min vurdering kan samme innsparing oppnåes med langt mindre drastiske endringer. Jeg ser ingen mulighet for å unngå nedleggelse av Nesheim, Rygene og Løddesøl skoler. Det er tragisk for nærområdene til disse skolene, men det vil bety mange penger spart og gi ulemper for et forholdsvis beskjedent antall barn. Videre bør ungdomstrinnet ved Moltemyr skole leg-

ges ned. Det er plass til disse ungdommene på Birkenlund og Stinta. Det vil fortsatt være gå-

Innlegg Olav W. S. Christiansen Tromøy

Etter min vurdering kan samme innsparing oppnåes med langt mindre drastiske endringer. avstand for disse ungdommene, og man får to ungdomskoleenheter med grei størrelse i stedet for

tre små. Alle de andre skoler og oppvekstmiljøer i kommunen blir uberørte. Og skoleskyssen blir holdt nede på et minimum. Det er ikke lenge siden man gjennomførte en omfattende strukturendring i oppvekstsektoren med sammenslåing av skoler og organisering av såkalte oppvekstområder. En ny og nærmest total omveltning av hele strukturen nå, vil være uakseptabel for både elever, lærere og foreldre, og ødeleggende for nærmiljøene. Og dertil helt unødvendig! Jeg ser ingen besparelser i en slik omveltning dersom alle nødvendige utgifter blir tatt med i beregningen. Man gjør ikke ungdomsskoler om til barneskoler og barnesko-

ler om til ungdomsskoler uten utgifter! Til slutt: Det er faktisk mulig å legge ned hele Moltemyr skole. Det er sannsynligvis plass også til barneskoleelevene ved Birkenlund og Stinta. Men dette anbefaler jeg ikke. Det passer greit å ha Moltemyr å overføre Nesheimelevene til. Og det ville bli lang og slitsom skolevei for mange små barneskoleelever. Og det ville være ødeleggende for miljøet i Moltemyrområdet. Moltemyr barneskole og SFO bør bestå. Den internasjonale skolen er et stort pre for byen og distriktet. Den bør bestå, men kan den privatiseres? Innlegg til: post@at-avis.no

Canal Street sliter med økonomien Canal Street vil få et underskudd på ca 1,7 million kroner ved utgangen av 2008. Årsaken er svikt i billettsalg i forhold til budsjett og konkursen i Grand Scene AS.

Canal Street AS har i 2008 arrangert festivalen Canal Street med ca 30 000 besøkende og 17 000 solgte billetter. I tillegg kommer flere konserter i Arendal Kulturhus og Grand Scene. Canal Street har 500 frivillige under festivaluken i til-

legg til helårlig ledelse. Styret i Canal Street AS har gjennom flere arbeidsmøter utarbeidet en handlingsplan. I denne planen inngår reduksjon av festivalen med en dag samt reduksjon av antall konserter. For å sikre fortsatt drift er følgende vedtatt i ekstraordinær generalforsam-

ling: ”Styrets handlingsplan som forbedrer økonomien i 2009 med 2 mill. i forhold til 2008”. – Anbefaling av tilskudd fra eierne på 1,5 mill. Ved gjennomføring av handlingsplanen og tilskudd vil dette sikre Canal Street AS og dermed festivalen i 2009.

Canal Street AS eies av Advanced Production and Loading AS, Arendals Fossekompani ASA, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune med 25 prosent hver. Styret har stor tro på festivalens fremtid.


10

NYHETER

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Rusomsorgen – ny plan på beddingen

TA KONTAKT: Medlemmene er åpne for publikumskontakt (F. v.): Jan Tjønnvåg, leder i ungdomsteamet og koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, Liv Skjæveland, tjenestekoorrdinator for psykisk helse og rus, Grete Nærbøe, prosjektleder for opptrappingsplanen for psykisk helse, utvalgsleder Tone Strat, KrF, NAV-leder Geir Svendsen, politiker Ingrid Skårmo, Frp, brukerrepresentant Shirley Kiil fra organisasjonen Voksne for Barn, Esther Karlsen, leder i Landsforbundet mot stoffmisbruk i Arendal. Eldrup A. Hansen, Ap, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Adhocutvalget som bystyret oppnevnte i juni for å lage en ny plan for rusrelatert arbeid i kommunen, inviterer publikum til å gi innspill til utforming av planen.

til gjennomføring av rusplanen, slik kommuner og fylkeskommuner de siste åtte årene har fått til styrking av psykiatrien. Rusplanen skal ligge klar på bystyrets bord til budsjettbehandlingen for 2009 nærmere jul.

Bred representasjon

utvalgsleder Tone Strat, både fordi den gamle planen fra 1998 er gått ut på dato, og fordi 2009 er første året av en ny nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet.

Mandag hadde utvalget sitt første møte, og kom raskt i gang med å diskutere hvilke tilgrensende felter planen skal omfatte uten å legge seg opp i planer som foreligger eller er under utarbeiding. De sprikende synspunktene medlemmene la for dagen, gjenspeiler at de er rekruttert fra et bredt interessespekter – politikk, administrative fagstillinger, brukere og interesseorganisasjoner. Dette bekymret ikke utvalgslederen. –Vi har god erfaring i kommunen for at nettopp en slik sammensetning er den mest effektive.

Statlige midler

Høna eller egget

OPPTRAPPINGSPLAN: Arbeidet haster, forteller

Det vil - med andre ord - bli statlige penger å hente

NAV-leder Geir Svendsen mente utvalget ikke skulle

blande seg i et annet utvalgsarbeid om alkoholpolitikk og skjenkebevilling, mens leder i Landsforbundet mot stoffmisbruk i Arendal, Esther Karlsen, ønsket for en gang skyld, som hun sa, å holde psykiatrifeltet utenfor. – Får folk bukt med sitt rusproblem, blir de heller ikke psykiatriske pasienter, hevdet hun. Jan Tjønnvåg derimot, leder for ungdomsteamet og koordinator for kriminalitetsforebyggende tiltak, argumenterte heftig for bredt overblikk over hele feltet av årsak og virkning. – Samtlige som sitter i fengsel for vold har opplevd vold i hjemmet, og volden har hatt sitt utspring i rusmidler. Alle som har et rusproblem, får dessuten før eller siden et psykisk problem. Planen skal uansett synliggjøre rusproblematikken og peke på handlingsalternativer, både innad i kommunen, og i samarbeid med helseforetaket. Det er opp til publikum, ikke minst pårørende, å påvirke utvalget i den retning behovet oppleves mest påtrengende.

Høyre tar opp igjen Barbu Høyre interpellerte på torsdagens bystyremøte om en ny reguleringsplan for Barbu. Irene Henriksen Aune, H, har skrevet interpellasjonen på vegne av partiet.

ALTERNATIV: Hun skriver

blant annet: “Høyre ønsker at

Barbu kommer på sakskartet igjen. Vi ønsker at det startes et nytt planarbeid fra kommunens side, og at administrasjonen skisserer hva slags handlingsalternativ som er mulig, slik at vi kan få reelle alternativer å velge mellom”.

Nye innspill

Ordfører Torill R. Larsen, Ap, er på ordførermøte på Lesbos, Hellas, så varaordfører Tormod Vågsnes, KrF, svarte på vegne av henne.

– Ordføreren er enig med interpellanten om at det er viktig å finne ut hva som skal skje med Barbu. Etter at bystyret sa nei har det kommet innspill om hva som skal skje. Den drøftingen må tas opp i det åpne rom. Nå ønsker vi at bystyret har et møte der rådmannen legger fram ulike handlingsalternativer for området, avsluttet Vågsnes.

Agenda

Møtet blir sannsynligvis gjennomført i løpet av høsten, men dato bestemmes senere når ord-

IKKE SLUTT FOR BARBU: Høyre ønsker at kommunen kommer i gang med en ny reguleringsplan for Barbu. Flyfoto over Barbu: Nils P. Vigerstøl.

føreren også er på plass igjen. Irene Henriksen Aune var glad for svaret: – Da Høyre sa nei til planen var

det vår tanke at saken måtte opp på agendaen igjen ganske raskt. Det er vi glade for at nå skjer, sa Henriksen Aune.


NYHETER / ANNONSE

KOMMUNEN BEKLAGER: Rådmannen arbeider med å starte et oppreisningsutvalg i løpet av høsten. Det skal tre i kraft fra 1. januar 2009. Kommunen håper de som føler de har lidd overlast under kommunens omsorg tar kontakt med kommunen for eventuell erstatning og oppreisning. Foto fra driftsstyrets behandling av saken: Camilla Glad Mitic’.

Vedtok oppreisningsordningen Bystyret vedtok torsdag kveld etableringen av en kommunal oppreisningsordning for tidligere institusjons- og fosterhjemsbarn. Politikerne kom også med en stor unnskyldning til alle som har lidd på grunn av kommunens avgjørelser.

(...) Dette gjelder også barn som Arendal kommune hadde plassert i andre kommuner. Kommunen ønsker å be om en uforbeholden unnskyldning og gi vår sterkeste beklagelse til de personene som har opplevd overgrep og uverdige omsorgsforhold (...)”. Atle Svendal, Ap, foreslo at et av punktene i innstillingen fra driftsstyret ble endret. Driftsstyret vedtok at “de personene som ved egenerklæring oppgir å ha vært utsatt for overgrep mens de var under omsorg fra Arendal kommune kan innvilges en oppreisning (...)”. Svendal foreslo at denne egenerklæringen må være begrunnet. Det sa også flertallet i bystyret ja til.

Vanskelig

SA UNNSKYLD: – Det er trist det som har skjedd, og det er kanskje det viktigste i dag, å komme med en uforbeholden unnskyldning. Vi beklager det dypt, startet varaordfører Tormod Vågsnes, KrF, med å si.

Støttet Han fikk støtte fra de andre politikerne som gikk på talerstolen under behandlingen av saken. – Jeg er veldig glad for at Arendal kommune viser ansvar og gir uforbeholden unnskyldning. Det støtter jeg fullt og helt, sa Irene Henriksen Aune, H. – Jeg er glad for beklagelsen fra kommunen, og dermed også politikerne som kommunen, gir. Det skulle egentlig bare mangle, den skulle ha kommet mye tidligere, men nå er jeg glad for at vi har kommet så langt, sa Ingebjørg A. Godskesen, Frp.

Begrunnet Dermed ble det også følgende vedtatt: “Arendal kommune erkjenner at det kan ha vært svikt i oppfølging av enkelte barn

– Da saken var oppe i driftsstyret så tenkte jeg at et felles oppreisningsbeløp var greit fordi da satte man ikke noen pris på det man hadde opplevd. Men i ettertid har jeg forstått at noen hadde syns det var greit at beløpet var gradert, sa Irene Henriksen Aune under behandlingen. Ingebjørg A. Godskesen var ikke helt enig: – Vi er glade for at det ikke blir noe granskning, siden det er veldig lenge siden mange av sakene skjedde. Vi vil ikke at pengene skal gå til advokater, vi vil at de går til personene det gjelder, sa Frp-politikeren. – Erfaringene fra Kristiansands oppreisningsordning er at graderingssystemet har vært vanskelig. Man kan ikke sette en pris på overgrep, mente Jan Kløvstad, V.

Etableres Frp foreslo at kommunen gir 500 000 kroner i erstatning, og fikk støtte fra Pensjonistpartiet og SV i det. Flertallet stemte for driftsstyrets forslag: 450 000 kroner, en sum som for øvrig er 50 000 kroner høyere enn rådmannens forslag. Det som videre skjer i saken er at rådmannen etablerer og gjennomfører oppreisningsordningen, som skal gå over to år.

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

11


12

POLITIKK / NYHETER

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Fikk ikke bygge drivhus Lars Øigård vil bygge drivhus i hagen sin på Hisøy. Han har også bygd en mur som skiller hans eiendom fra nabotomta, men beboerne her er ikke interessert i å glane inn i et to meter høyt drivhus.

FREDET PLETT: – Vi ønsker å bygge dette drivhuset her for å få grønnsaker og urter lett tilgjengelig til kjøkkenet og for å skape en fredet plett i egen hage som vi kan bruke mer, sa tiltakshaver innledningsvis. Naboene derimot var slettes ikke enig i at Øigård vil legge drivhuset så høyt. – Det vil frarøve oss utsikt, hvorfor kan han ikke legge det lengER ned i hagen, spurte nabo Torgeir Nesset som sa kona følte seg innemurt. Kona, Kari mente Øigård tok seg altfor mye til rette. De likte heller ikke muren som tiltakshaver har satt opp. Øigård var på sin side villig til å påkoste slyngplanter som kunne gjøre muren grønn hvis naboene ønsket dette. – Nei, vi må gi naboene Nesset og Per Martin Langås medhold, så får det bli opp til tiltakshaver

Politikerne hadde satt av 4 millioner kroner til å ruste opp Kanalplassen. Nå koster prosjektet 11, 9 millioner.

KUNST: På grunn av prisøkningen fikk politikerne saken til ny behandling torsdag. Administrasjonens spørsmål var om politikerne ville gå videre med utbedringen.

Nye midler – Jeg skulle ønske vi kunne ta oss råd til dette. Det er en kjempefin plan, men på grunn av kommunens økonomiske situasjon ser jeg at det blir vanskelig. Jeg foreslår derfor at vi sender saken tilbake til administrasjonen for å se om alternative midler kan finnes. Det er et arbeid som kan gjøres mellom den politiske ledelsen, administrasjonen og handelsstanden, foreslo Kristen Bjormyr, Sp.

God samfunnsøkonomi Ingebjørg A. Godskesen, Frp, berømmet også planen i seg selv:

PÅ PARTI MED NABOER: F.v. Lars Øigård vil bygge drivhus, men det sa politikerne nei til. I midten kommunens saksbehandler og til høyre nabo Kari Nesset.

hva han gjør i ettertid med hensyn til søknader, sa Arne Austenå, Frp, stikk i strid med administra-

sjonens anbefaling. Det sluttet et enstemmig planutvalg seg til.

– Jeg synes plasseringen var veldig uheldig. Hvis hensikten var å skape en usjenert plass,

burde de ha gjort det og ikke bygd et tO meter høyt drivhus, sa Irene Henriksen Aune, H.

Kanalplassens framtid fremdeles uviss – Vi i Frp er ikke alltid kjent for å være for kunst og kultur, men dette er kunst. Dette er kunst for folk flest. Problemet er bare at vi ikke har råd. Bjormyrs forslag er godt, men ikke realiserbart Jeg foreslår derfor at vi sier nei til hele saken. Det hadde ikke SVs Karen Landmark lyst til: – Investeringer i Kanalplassen er god samfunnsøkonomi. Det kan stimulere til bruk av byen, festivalene kan bruke den, det stimulerer til handel. Slik som sentrum ligger nå er det ikke spesielt barne- og ungdomsvennlig, og det er ikke bra når vi ønsker at flere skal flytte til byen, sa Landmark. Men hennes parti var ikke helt enige i saken: – Jeg er enig i at opprustningen er viktig, men vi kan ikke gjøre en bevilgning som kan gå på bekostning av for eksempel skoler, sa Landmarks partifelle, Hayette Mahmoud.

Stup-metafor

– 11, 9 millioner kroner minus 2 millioner som Entra Eiendom gir. Det blir fremdeles 10 millioner. Hadde kommunen vært i en annen situasjon hadde jeg sagt ja, men jeg vil ikke stemme for opprustningen i dag. Jeg foreslår heller at vi ser på Kanalplassen i forbindelse med behandlingen av neste års budsjett, foreslo Einar Halvorsen, H, i en debatt som ble preget av mange forslag. – Det var to karer som datt utfor et stup. Halvveis nede sier de til hverandre: Det går bra så langt… Budsjett og utfordringer kan ses på slik. Vi må ta tak før vi er på bunnen, vi må stoppe opp. For noen måneder siden bevilga vi penger til et forprosjekt for oppussing av Torvet. 500 000 ble avsatt, jeg foreslår at vi legger ned det prosjektet nå så slipper vi en sak om tre måneder der vi får vite at det koster 12-15 millioner

kroner å pusse opp Torvet, mente Nils J. Nilsen, Ap.

Negativt Senere i debatten trakk Halvorsen sitt forslag om å vente med saken til budsjettbehandlingene, men Høyre var ikke helt samstemte i saken. – Da fremmer vi forslaget på nytt, sa Kristoffer Lyngvi, på vegne av seg selv, Irene Henriksen Aune, Solfrid Helle og Linda D. Øygarden. Forslaget falt likevel mot forslagsstillernes stemmer. – Det er dumt vi ikke har penger til å ruste opp. Jeg skal ikke dele ut skyld, men dette er en politikk vi må lære av. Dette er den første upopulære situasjonen vi må ta hensyn til, det kommer sikkert flere, mente Kåre G. Knudsen, Pp. – Ja, det blir negativt utad å sette i gang et arbeid som dette når alle vet at vi skal spare mye

i neste års budsjett, fulgte Jan Askeland, Ap, opp. – Men om dere utsetter saken faller anbudet vi har fått. Da kan det bli et høyere eller lavere tall om vi går ut med nytt anbud senere, sa kommuneleder Bente Rist.

Dobbeltstemme Driftstyrets forslag, om å oppruste Kanalplassen, falt med 36 mot 2 stemmer. Frps forslag om å avvise hele saken falt også. Dermed stemte bystyret over Bjormyrs forslag, og da ble resultatet 19-19, på grunn av at kun 38 bystyrerepresentanter var tilstede. Dermed telte ordførerens dobbeltstemme, og varaordfører Tormod Vågsnes som steppet inn for en bortreist Torill R. Larsen, avgjorde saken. Nå sendes hele prosjektet tilbake til administrasjonen for å se om nye finansieringsmåter oppdrives.


POLITIKK / NYHETER

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

13

Firemannsbolig ved helikopterbasen Ragnhild og Stig Johansen søker om å bygge firemannsbolig rett ved helikopterbasen ved Sørlandets Sykehus. Det sa planutvalget ja til, så lenge de sørger for støydempende tiltak.

UTFORMING: De søker om tillatelse for oppføring av en firemannsbolig i tre etasjer som får et bebygd areal på 120 m2 og et bruksareal på 360 m2. Huset vil ligge 1 meter fra nabogrense, men naboen sier ja til dette.

Ja til fortetning Tiltaket er plassert nærmere tomtegrense, men nabo har gitt tillatelse til dette. Eiendommen befinner seg innenfor støysonen for helikopterbasen ved Sørlandet Sykehus. Administrasjonen påpeker støy, lite uteareal og vanskelig tilgjengelig for eksempel rullestolbrukere. – Er det noe sted man kan klare å fortette må det vel være her. Vi

kan ikke bare ha universell utforming på alle husene i kommunen. Dette er ikke til sjenanse for noen siden det er nærmeste nabo som er utbygger. Parkering er også ordnet, sa en positiv Einar Halvorsen, H, som la til at det ikke var noen fin tomt, men anså ikke det som et politisk problem.

Utleie sentrumsnært Tone Helene Strat i KrF derimot ville ha kvalitet på boligene og forespurte mer om støyproblematikken. – Det kan ikke bygges uten at det gjøres støybegrensningstiltak, opplyste saksbehandler. Dette gjelder også på utearealet som kun finnes på baksiden av huset, der det er noen skarve kvadratmeter å boltre seg på, opplyste han. – Det er utbygger som må ta dette ansvaret, ikke vi. Vi trenger flere utleieboliger i nærheten av sykehuset, jeg går for, sa Kristen Bjormyr, Sp. – Vi som gir tillatelse, sitter med et ansvar vi også, repliserte Strat. Det var Nils Johannes Nilsen, Ap, som fremmet at planutvalget skulle ta klagen til følge og gi dispensasjon fra reguleringsplanens tomteutnyttelsesgrad. Men med et forbehold om at støydempende tiltak gjennomføres. Det sluttet et enstemmig planutvalg seg til.

TEGNINGER: Irene Henriksen Aune, H, studerer fasadetegningene, bak varaordfører Tormod Vågsnes som var ordfører for dagen.

VURDERING: Øverst i bildet, Niels Kaastrup Nielsen fra Pollen Bygg og Eiendom på vegne av tiltakshaver, Ingrid Skårmo, Frp, helt til høyre Arne Austenå, Frp, Høyres Einar Halvorsen peker på plantegningene som blir forklart av saksbehandler helt til venstre.

Tar inn flere barn i barnehagene 87 barn, hovedsakelig under tre år, står på venteliste for å få barnehageplass i kommunen.

DISPENSASJON: I opp-

vekstkomiteens siste møte i august fremmet derfor Høyres Linda Skjulestad et forslag om at kommunens barnehager, private

så vel som kommunale, kan søke om dispensasjon fra arealkravet til barnehagene.

Inhabil

Arealkravet angir, forenklet sagt, hvor mange kvadratmeter hvert barn skal ha til disposi-

sjon i barnehagen. Noen av barnehagebyggene som finnes i kommunen i dag er allerede trange og utnyttet maksimalt, mens det i andre bygg kan være aktuelt å søke om å få utvide kapasiteten. Linda D. Øygarden ble erklært inhabil da bystyret behandlet saken torsdag, ettersom hun selv driver private barnehager.

Flertall

Solfrid Helle, H, var saksordfører: – Dette er et forslag som kun gjelder en midlertidig dispensasjon, altså fram til 1. august 2009, for til neste år regner en med at flere barnehageplasser, både i kommunal og privat regi, har kommet på plass. Kun de som har nok pedagogisk

personale kan søke om dispensasjon, sa Helle. Jon Lindset, Pp, var redd for at barna skulle bli skadelidende i denne saken og stemte mot driftsstyrets forslag. De resterende bystyrerepresentantene stemte for. Dermed kan barnehager i Arendal søke om å ta inn flere barn.


14

KULTUR

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Kulturuka «Vi over 60»

Guidet skatteja var stasjonert i Stølsvigen. Historielagets prosjekt er nå å få en av disse ubåtene tilbake.

I strålende kveldssol onsdag, fikk leder i Hisøy historielag, Ulrik Kirkedam, følge av et førtitalls sprekinger på tur til Hisøys gull- og sølvgruver. Turen var ledd i Kulturuka «Vi over 60».

SKOG: Underveis mot Grødevigen pekte han ut et eksemplarisk ryddet skogområde.

Ubåtprosjekt Her har atkomstveien for enmannsubåter til tyskernes ubåtstasjon i Stølsvigen kommet til syne. Der lå skinnegangen hvor ubåter satt sammen på Tangen gård ble trukket av hester ned til vannet nattestid. Tolv slike ubåter

Septiktanken Sommeren 1979 uttalte Christian Poppe til I Morgenbladet: – Det finnes en gullgruve i min søsters septiktank. Og ganske riktig – i Inger Narten Uglands hage i Grødevigen, tidligere Elmenhorsts eiendom, pekte Kirkedam ut stedet hvor gruven antas å ha ligget. Christian IV som hadde kriget seg bankerott, ankom Hisøy i egen høye person i 1946 for å ta gullet i øyesyn, anvist av sin forhatte og avsatte lensherre i Nedenes, Christoffer Gøye. Gruvedriften antas å ha pågått i bare tre år. I dag finnes ingen synlige spor utover en ”gjøt” som ledet vannet fra gruven ut i Båsen. Opplysningene om gruven bygger på regnskapene, fortalte Kirkedam nøkternt, og på fortegnelser over inn- og utskiping av utstyr og malm. Men blåveisen vokser rikelig i området, et tegn på kalkholdig jord - en av indikasjonene på malmforekomst.

40 kilo sølv Sølvgruven har imidlertid etter-

latt flere spor. Nedgangen er riktignok borte. En lett beskjemmet Kirkedam bekjente at han selv ikke var uskyldig i dette. Ved byggingen av den nye Havsøyveien, fikk han veivesenet til å fylle ut den store dumpa i sin egen atkomstvei med gruvepukk – og vips var nedgangen vekk. Men til høyre for veien like

ovenfor Stølsvigen, der sporene etter gamleveien fortsatt syns, finnes inskripsjoner i fjellet. Disse stammer fra et besøk av eksperter fra Kongsberg gruver invitert av grunneier Thomes Thommesen i 1723. Gruven var i drift fra ca 1720 til 1735. Daværende konge, Christian VI, var så menn også på gruvebesøk på Hisøy. En li-

ten plate av sølv fra gruven som kongen fikk til foræring under besøket i 1733, finnes i dag på Rosenborg slott. – Under oss her, sa Kirkedam, nær 80 meter ned og langt innover, er Hisøy gjennomhullet som en sveitserost. Ca 40 kilo sølv antas det at gruven har gitt.

Hagerup-kabaret på biblioteket Inger Hagerups liv og diktning samlet full kafé i biblioteket tirsdag formiddag. KJENTE TONER: Marit Grefberg og Anne Storrusten hadde sin første opptreden utenfor eget teatermiljø i Bærum med sin lille kabaret om Inger Hagerup. Med seg hadde de musikeren Bjørn Barlo med et utvalg saxofoner. Med kjente og ukjente toner slo han an toneillustrasjoner.

Lett underholdning Ved hjelp av forfatterens diktsamlinger, selvbiografiske bøker og ikke minst sønnen Klaus’ vakre biografi om sin mor, hadde de to satt sammen programmet med glimt fra dikterens liv fra barndom hen mot livets avslutning. Hyggelige påminnelser om kjente barnerim og vers. En litt stor munnfull kanskje å kalle forestillingen en kaba-

LETT ANRETNING: Marit Grefberg og Anne Storstuen ga publikum en times glimt inn i Inger Hagerups brokete liv på sin lille formiddagskabaret på tirsdag, stødig supplert av Bjørn Barlos saxtoner.

ret. Dette var diktlesning flettet sammen med fri fortelling og

saxtoner. Her ble intet overlatt til publikums egen forestillings-

evne, snarere overtydelig anrettet. En småkoselig formiddagstime,

men fullt så småkoselig var vel ikke Inger Hagerups liv.


kultur

LØRdag 27. september 2008

15

akt på Hisøy

STOR FLOKK: Ulrik Kirkedamledet fulgte flokken fra møtestedet i Stølsvigen, og mot Grødevigen hvor Hisøys gullgruve antas å ha ligget.

Sang og musikk for godt voksne

TETT I TETT: Søstrene Eikås fra Søgne hadde gleden av å synge for fullsatt kantine på Plankemyra – minst like mange fra området omkring som beboere fra senteret.

Bo- og omsorgsentrene over hele kommunen fikk besøk av musikere i alle aldere og sjangere løpet av Kulturuka. Fremmøtet på Plankemyra bo- og omsorgssenter mandag til sangunderholdning av Søstrene Eikås, tydet på at tilbudet var kjærkomment.

VELLYKKET: Den store kantinen så ut til å være fylt til siste plass og vel så det, og med like mange besøkende som beboere. De fire søstrene fra Søgne hadde et stort repertoar, av gamle slagere så vel som nyere viser.

Torsdag fikk Plankemyra også besøk av Malgorzata Jaworska som bød på klaverkonsert, fredag var det Kulturskolens tur til å underholde. Andre musikalske bidragsytere omkring på sentrene denne

uka spente over hele bredden av det lokale musikk- og underholdningstilbudet – fra gode historier med Kjell Morka til janitsjar, trekkspill, korsang og viseklubb.


16

lørdag 27. september 2008

Et landlig boligområde nær sentrum På vingene: nils P. Vigerstøl

I dag viser flybildet, som er fotografert i fint høstvær sist tirsdag, området ved Longum.

Lonåsen Boligområdet vi ser på åsryggen ned mot hjørnet i bildets høyre hjørne foran er Lonåsen, som ble tilrettelagt av daværende Moland kommune før kommunesammenslåingen i 1992. Veien vi ser slynge seg gjennom landskapet til høyre for Lonåsen er E18, vi ser også Shell bensinstasjon under boligområdet.

Longumvannet De to vannene vi ser er Longumvannet. På bildet er ser det nesten ut som to vann slik kanalen i Lonene er vokst til med siv og kratt. Egentlig heter det bakerste av dem Øvre Longumvannet. Helt øst i vannet her ligger Neset med Nesheim skole til høyre, og vi kan følge E18 videre til Dalen, der veien går over til Saltrød, og vi er også litt av Molandsvannet i bildekanten helt bakerst der veien går til venstre videre mot Brekka.

Engelstjern Litt til venstre for Øvre Longumvannet ser vi den lille Nordnestjenna, med gården Nordnes til høyre. Bak dette området ligger Engelstjern.

Til Granestua Fra E18 like øst for Lonåsen går veien inn til Granestua. Først forbi Lona som vi ser omtrent mellom Lonåsen og kanalen mellom vannene, og videre til Skjævestad og videre innover og forbi Skjævestadlonene og til Kallstadkjenna der Granestua ligger utenfor bildekanten på venstre side.

Fint turterreng Hele dette området vest for Longum er et nydelig turområde, og hvor orienteringsgruppa i Grane har nedlagt et stort arbeid for å tilrettelegge et stort og oppmerket løypenett. Longumvannet er også et av distriktets beste fiskevann etter gjedde, og det er tatt svært store fisk her, både i Longumvannet, men også i tilliggende vann som Engelstjern og Krakstadvannet, som ligger utenfor bildekanten på venstre side.

Longum og Lonåsen

Longum og Lo


onåsen

fra luften

LØRdag 27. september 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Longum og Lonåsen har referansenummer 7483.

17


18

lørdag 27. september 2008

NYHETER

Tok svennepr i bunadtilvirk Det finnes en eneste en i fylket som innehar samme I forrige uke gikk de opp til sventittel som de to, Torild Fossnes, bor på Fevik og er neprøve i bunadtilvirkning. Mie leder på bunadavdelingen ved Husfliden i Arendal. Tvermyr og Hilde Evensen som har hatt arbeidsplass med Krevende prøve – Det er et lite verneverdig fag, smiler daglig leder på adresse Husfliden i Arendal Husfliden, Signe Bjerkholt som er meget stolt av sydade siste 12 årene har nå bemene sine. vis på at de virkelig kan sine Tvermyr og Evensen har forberedt seg i mange år på den sysaker. store dagen.

Åmlibunaden er verdens vakreste.

– De har haugevis av permer og bøker med tekster og syprøver. I over fire år har de forberedt seg på dette og det er krevende, sier hun. Det er fylkeskommunen som er ansvarlige for å avholde svenneprøver, men Aust-Agder har ingen egen prøvenemnd. Det er nedsatt en gruppe som dekker Telemark, Vestfolk og Buskerud og det var denne nemnda med sine tre utsendte som kom for å teste kunnskapene til Tvermyr og Evensen. – Det er klart jeg var spent før de kom, sier Tvermyr som har forberedt seg i lang tid. Det hjalp at vi var to under forberedelsene, sier hun.

- Daglig leder på Husfliden Arendal, 200 timer Signe Tvermyr gikk opp i mannsbunad, mens Evensen gikk opp i kvinnebuBjerkholt nad. – Jeg måtte levere en mannstrøye, lage 40 cm av en stakkekant og et ferdig skjorteerme. I tillegg måtte jeg svare på spørsmål, sier Tvermyr som er glad for at det hele er over. Nå har de to fått papirer på at de virkelig kan sitt håndverk. Det er godt for kundekretsen og er et bevis på at arbeidet som tar rundt 200 timer er gjort av profesjonelle, sier Bjerkholt som forteller at de har mange kunder, særlig fra Østlandet. De ønsker seg en Åmli-bunad. Butikken formidler også kontakt via andre Norsk Flid Husfliden butikker i Norge, dersom det er andre bunadønsker fra publikum. Men som Bjerkholt sier: – Åmli-bunaden er verdens vakreste, det er noe alle vet, ler hun.

Identitetsbevis Når vi spør damene bak symaskinene om hvorfor de er så fascinerte av bunader kommer svaret kjapt. – Jeg har alltid vært opptatt av å sy, jeg liker håndarbeid. Det er gøy og givende å se bunadene ferdig. Hver eneste bunad er et resultat av mål og skreddersøm til den enkelte og derfor er hver eneste en unik, sier Evensen. Bjerkholt forteller at bunadlysten i arendalsbefolkningen holder seg jevn. – Vi har ikke opplevd noen svingninger, etterspørselen holder seg høy. Men hvis vi sammenligner tallene for noen år siden er det stor forskjell, sier hun og får et innspill fra Tvermyr. – På Vegårshei skal alle jentene som konfirmeres i år gå i bunad, sier hun. Bjerkholt tror mye bunner i samfunnsendringene. – I det stadig økende flerkulturelle samfunnet tror jeg vi har større behov for å vise vår identitet som vi er stolt av, avslutter Bjerkholt.

Bestill nå!

I alt jobber det fem personer på bunadverkstedet på deltid ved Husfliden. I tillegg har firmaet knyttet til seg noen hjemmeprodusenter. Høysesong er på vårparten og17. mai kjøpere som vil gå i nasjonaldrakten har ennå tid på seg for å bestille, også jenter som vil ha en til jul har

sjansen til å lure seg inn i lista hos Husfliden hvis de melder seg nå. Mennene derimot må stå på venteliste, men Bjerkholt opplyser om at på vårparten blir det sjanse for mennene til å kle seg i finstasen også.

HAR BEVISET: Hilde Evensen t.v. og Mie Tvermyr, t.h. har permene fulle av syDe siste 4 årene har de forberedt seg på svenneprøven som de besto med glans bevis på kvinnenes bunadkompetanse.


NYHETER

røven kning

LØRdag 27. september 2008

19

FORNØYDE: Første avis for Arendals Tidende, :næring i Aust-Agder, som ble distribuert fredag, granskes ved pressa av Heidi T. Vigerstøl fra Arendals Tidende og Øystein Berntsen ved Nr 1. Trykk.

Kvalitetssikrer avisleveringen Arendals Tidende har etter omlegging av trykkeritjenesten for et drøyt år siden hatt en utfordring med distribusjon av avisen til faste abonnenter. Nå er det foretatt en omfattende omlegging for å sikre presis levering.

KVALITETSSIKRING: – Arendals Tidende distribueres av Posten, og hver avis navnes og adresseres under selve trykkeprosessen. Vår leverandør,

Edda Trykk, har hatt vanskeligheter med å kvalitetssikre denne adresseringen, som ligger noe på siden av deres øvrige produksjon. Derfor har partene arbeidet for å finne fram til en bedre løsning, som har resultert i at Nr 1 Trykk i Larvik viderefører trykkeoppdraget, sier redaktør Nils Petter Vigerstøl.

Samarbeid Han benytter videre anledningen til å takke Edda Trykk for samarbeidet den tiden de har hatt oppdraget, og for god hjelp til å sikre optimal og god levering. Nr 1 Trykk i Larvik har stor kompetanse i å håndtere adressert avisproduksjon, og er for øvrig blant landets større trykkerier. De trykker blant annet

avisene Telemarks Avisen, Porsgrunn Dagblad, og for Aust-Agders del både Tvedestrandsposten og AustAgder Blad.

Posten – Dessverre har Posten som distributør ofte måttet ta støyten fra misfornøyde abonnenter når avisen er uteblitt, men de har gjort en særdeles god jobb, sier Vigerstøl, som ønsker å takke den enkelte postombærer og skiftleder ved Posten Stoa for den innsatsen de har utført. – Nå garanterer vårt nye trykkeri leveringer så godt som uten feil, sier han. Vigerstøl legger til at det nye trykkeriet også åpner for andre kvalitetsforbedringer og muligheter som vil komme lesere og annonsører til gode.

Motevisning i sentrum

Torsdag var det duket for motevisning i Havnegaten. Publikum hadde møtt frem og klappet fram den ene kreasjonen etter den andre inn på catwalken.

prøver, notater og skrifter som er samlet gjennom 12 års virke ved Husfliden. i forrige uke. Daglig leder Signe Bjerkholt ( i midten) mener dette er et synlig


20

SPORT / ANNONSE

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Klare for krig mot Kragerø for å være snille og gi bort poeng, fastslår Øygarden.

Godt forebredt

I morgen braker det løs: Årets første seriekamp for ØIF Arendal i 1. divisjon kastes i gang på hjemmebane i Nedeneshallen. Og det mot en av divisjonens forhåndsfavoritter: Kragerø.

– Vi har analysert videoer av Kragerøs kamper og trent opp mot kampen som vanlig. Med Leif på sykehus har det blitt litt spesielt, guttene har likevel tatt utfordringen bra, roser Øygarden laget. Han lover at ØIF er godt forberedt før bataljen i Nedeneshallen: – Nå har vi hatt en del kamper i det siste der det har gått bra, spesielt i cupkampene mot både Stavanger og Drammen spilte vi vårt spill, den selvtilliten drar vi med oss i morgen.

PÅ SYKEHUS: Oppladningen ble dog spesiell for håndballherrene, for trener Leif Gautestad har fått en prolaps i ryggen og ligger på sykehus på Østlandet. Da Arendals Tidende gikk i trykken var det ennå uvisst om han kom til seriepremieren. Kjetil Øygarden, som tidligere har vært spillende trener, har steppet inn som fungerende trener. – Det viktigste er helsa til Leif, den er viktigere enn håndballen, sier han om situasjonen.

Knallhardt Når det gjelder kampen mot Kragerø spår veteranen Øygarden en

Supporterutstyret klart

Jungeltelegraf

SPENT, MEN KLAR: Kjetil Øygarden er for tiden fungerende trener for ØIF Arendal. Han forteller at håndballaget er spente, men klare, før serieåpningen mot forhåndsfavoritt Kragerø.

liten krig ute på banen: – Kragerø har rykket ned fra Postenligaen, og de har nok et lite favorittstempel i kampen og i

serien. Vi er forberedt på at dette blir en knallhard kamp. Det kommer til å bli kriging på banen, Kragerø kommer ikke til Arendal

– Vi har alltid lyst til å vinne på hjemmebane, konstaterer Øygarden, som beskriver stemningen i laget som spent før seriestarten. På cupkampen mot Stavanger betalte 300 for å se ØIF-laget kjempe mot et topplag. Øygarden håper enda flere tar turen søndagskvelden: – Jeg håper jungeltelegrafen har gått og at folk har lyst å se oss! Publikum er den ekstra medspilleren vi absolutt trenger, jeg håper det kommer 400-500 mennesker, avslutter den fungerende treneren.

ØIF-supporter Kari Sunde har sammen med flere startet opp supporterklubb for håndballgutta i Øyestad. I morgen selges supporterutstyr før kampen for første gang. ”Svermen” har supporterklubben døpt seg selv, og i morgen kan ØIF-fansen få kjøpe Øyestad-drakta, gensere og selvsagt skjerf i Øyestads farger.


NÆRING / ANNONSE

VITAL 50-ÅRING: I dag er det brødrene Svein Olav og Stig Rune som representerer Aasen-familien i den tradisjonsrike bilforretningen.

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

21

50 år på fire hjul En av Arendals eldste bilforretninger, Sigmund Aasen AS på Myrene, fyller i disse dager 50 år. Mye har skjedd siden den tidligere flymekanikeren startet opp på slutten av 50-tallet.

RASJONERING: I 1958 var det fremdeles rasjonering på bilsalget her i landet, man måtte søke om tillatelse til å kjøpe bil. Unntatt fra disse reglene var noen Øst-Europiske merker, for eksempel Skoda, og dette var ett av merkene den 23-årige gründeren Sigmund Aasen satset på. Dette var starten på et 50 år langt bileventyr som sikkert kommer til å vare mye lenger. For bil ligger Aasen-familien i blodet.

Den spede begynnelse I jubileumsavisa utgitt i forbindelse med bedriftens 40-års jubileum, forteller Sigmund Aasen at han i 1959, for øvrig det året bilrasjoneringen ble opphevet, solgte 30 biler. Det var den gang en Skoda kostet 10 000 kroner og

timelønnen til en bilmekaniker var 4 kroner og 50 øre. Siden den gang har jo både bilpriser og lønninger endret seg en smule.

Mazda I 1967 fikk Sigmund Aaasen øynene opp for Mazda, skjønnheten fra Hiroshima som bilmerket ble kalt, og fra 1968 har det lokale Mazda-agenturet befunnet seg på Myrene, i Sigmund Aasen AS. Senere har man utvidet med Huyndai, og nå i det siste er den ærverdige bilforretningen også begynt å selge firehjulinger, eller ATVer som de også kalles. Bedriften har relativt nylig fått agenturet for ATV merket Can-AM.

Utvidet Siden 60-tallet har bedriften utvidet flere ganger, senest for et par år siden da den nye bilhallen kom. – Bare se på hele området her, sier Svein Olav Aasen, se så fint det er blitt. Hele Myrene-området er renovert og oppgradert de siste årene og fremstår etter hvert som et attraktivt forretningsområde. Svein Olav er dagens leder av Sigmund Aasen AS, familiebedriften som far Sigmund startet, og hvor både bestefar Olav og onkelen Birger har vært å finne. I dag er det Svein Olav og broren Stig Rune som representerer Aasen- familien i den tradisjonsrike bilforretningen.


22

KULTUR

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

Basar til inntekt for Blå Kors BLÅ KORS: Erik Ryger er konsulent i Blå Kors sør og deltok på kvelden. Her sammen med Gyda Andersen fra den lokale foreningen.

Aksjonssang

Denne uken var det basar på Rykene Bedehus. Inntektene gikk til årets tv-aksjon og Blå Kors.

MOTTO: Basaren var et samar-

beid mellom Rykene og Nersten Familiekor og Blå Kors. I år går inntektene av tv-aksjonen 19. oktober til foreningen. Mottoet for aksjonen er ”I sentrum står et menneske”, og Gyda Andersen i Blå Kors-foreningen på Rykene forteller at aksjonen handler om å gi tilbud og støtte barn og unge som sliter i familier med rusproblem.

Bedehuset var fullt basarkvelden. Rykene og Nersten Familiekor bidro med flott sang. I tillegg fremførte åtte jenter fra bedehuset årets aksjonssang som heter ”Hope”. – De øvde den inn i rekordfart og fremførte den for anledningen, forteller Hilde Stahl Sørensen som deltok på kvelden.

Oppfordrer

Rino Rudsli holdt andakt på arrangementet som ble avsluttet med trekning. Gevinstene var samlet inn av folk i bygda. Hele 10 000 kroner ble innsamlet til tv-aksjonen, og nå oppfordrer Andersen, Stahl Sørensen og de andre på Rykene andre kor og bedehus til å lage lignende arrangement til inntekt for Blå Kors.

AKSJONSSANG: Åtte lokale jenter hadde øvd inn årets tv-aksjonssang som heter ”Hope”. Begge foto: Marie Stahl Sørensen.

Heftig og svingende konfirmant ”kick off” Tirsdag møtte 300 konfirmanter fra hele arendalsdistriktet tilhørende Den Norske Kirkes menigheter og Frikirka til kick off i Trefoldighetskirken.

LIV OG RØRE: – En av grun-

nene for at vi valgte å samle så mange var for å skape liv og røre, det ble det virkelig også, smiler sogneprest Åsta Ledaal i Trefoldighet menighet.

Road Trip show

Seansen startet med en undervisningsbit med powerpoint og DVD snutter med temaet: Gud ønsker kontakt med oss mennesker. Høydaren på kick off-en var likevel konserten. I en mørk kirke kun opplyst av

MØTE: 300 konfirmanter fra hele arendalsdistriktet møtte opp i Trefoldighetskirken tirsdag for å delta på kick off.

spotter og tente lys ved alteret sørget gruppa Road Service for skikkelig stemning under kirketaket. Road Trip består av sju medlemmer som er headhuntet

Vi må pusse støvet av bibelen og få den til å glitre i møtet med ungdommens virkelighet i dag.

- Sogneprest Åsta Ledaal

til jobben i et samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Den Norske Kirke ved bispekontoret i Kristiansand, Skjærgårds gospel og Fredtun Folkehøgskole. – Vegtjenesten som gruppa blir i norsktekst skal inspirere menighetene, fortrinnsvis ungdom og konfirmanter i en formidlende undervisning, forteller Ledaal. Konserten ble avsluttet med Wig Wams Grand Prix låt, ”In my dreams”. – Det formelig kokte i kirken, sier sognepresten som synes hele seansen var strålende. – Vi ønsket at ungdommen skulle få en overraskende begynnelse på konfirmantåret, et møte med en raus og romslig kirke, og det fikk vi til, sier hun.

Bibelen som lederstjerne

Utfordringen med konfirmantarbeidet er å formidle at kristendommen er tidløs. – Den gode nyheten Jesus har formidlet er like aktuell nå i 2008 som da han var på sitt beste for snart 2000 år siden, sier Ledaal. Det handler for sognepresten om å pusse støvet av bibelen.

MØTE: 300 konfirmanter fra hele arendalsdistriktet møtte opp i trefoldighetskirken tirsdag for å delta på kick off.

– Vi må få den til å glitre i møtet med ungdommens virkelighet i dag, sier hun og nevner at de i februar vil lage et opplegg sammen med Hans Inge Fagervik. Temaet vil bli hvordan man i samarbeid med foreldre og ungdom kan ta vare på ”det gode liv”. – Ungdom står overfor mye

større utfordringer enn det som var aktuelt da foreldrene var på deres alder, for eksempel med tanke på rus, sier hun og legger til at det er svært viktig at de som veivisere evner å vise Jesus som den usynlige vennen som kan være med ungdom i deres hverdag som en trygg følgesvenn.


KULTUR / ANNONSE

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

23

Søndag hos AAKS:

Årets soppdag Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) og Agder soppforening arrangerer i morgen soppdag på Langsæ.

SOPPÅR: I høst bugner det av

sopp i skogen, men ikke alle er like sunne, noen er jo til og med livsfarlige. Skal du unngå ”soppskader” kan det være lurt å ta deg en tur til Langsæ i morgen.

Sopputstilling

Agder soppforening med ekspert

Inger Lise Fonneland i spissen stiller ut sopp de har plukket. I følge pressemeldingen fra AAks vil hver sopp bli merket med ”spiselig”, ”god”, ”giftig” og lignende. I fjor hadde soppforeningen med hele 150 arter(!) på utstillingen. Det er utrolig at det finnes så mange sorter i vårt nærmiljø, og mye lettere å lære når man ser soppene i virkeligheten enn når man leser om dem i ei bok”, skriver AAks i pressemeldingen.

Soppkontroll I tillegg til å stille med sopputstilling, stiller foreningen med kunnskap. Flere av medlemmene er på plass for å fortelle om hvor man kan finne sopp, hvor de liker seg best,

SJEKKER SOPPEN: Fra fjorårets soppkontroll.

Foto: AAks/Karl Ragnar Gjertsen.

og hvilke typer sopp som ofte forveksles med hverandre. Og de som har vært ute i skog og

Autoriserte soppkontrollører er nemlig også til stede.

mark og plukket sopp allerede, kan også ta med hele kurven til arrangementet.


24

LÃ&#x2DC;RDAG 27. SEPTEMBER 2008

ANNONSE


annonse

LĂ&#x2DC;Rdag 27. september 2008

25


26

lørdag 27. september 2008

annonser

DIVERSE SLEKTSGRANSKING utføres rimelig. Tlf.38 25 73 40 Mob. 92 07 81 13

TIL SALGS Skipsbilder, Chevrolet pick up m./kapell og Tohatsu 40 hk til salgs. Telefon 370 11 339

KNALLTILBUD På omlegging av alle typer tak Samt blikkenslagerarbeid, ­snekkerarbeid og belegningsstein. Vi har 10% ­pensjonstrabatt. Gratis befaring og ­prisoverslag.

Tlf: 932 73 211 ØNSKES KJØPT Kjøp av mynter, sedler og postkort. Alt av interesse. Kontant oppgjør. Tlf. 99 35 31 77 Mynt og seddelbørsen.

TELETORG LOKALE DAMER SØKER MENN Lokale treff! Møt damer fra Arendal og hele landet i dag! Kontakt på minuttet! Slik gjør du: Ta frem mobiltelefonen og send HET til 2098 NÅ! Norges største og rimeligste kontakt-kanal. Kun kr 1,50/returmld. (Chat. Avslutte: STOPP til 2098. 18år. NTK post@9y.com)

rubrikk@at-avis.no www.arendalstidende.no


annonser

EIENDOMSOVERDRAGELSER Bjønnesveien 5 (Gnr 502, bnr 184) er overdradd fra Terje Olaf Eriksen til Thor Erling Olsen (23.06.2008) Pider Ro Veien 2 D (Gnr 206, bnr 477) er solgt for kr 700.000 fra Ellen Jansen til Helena Grøsle (23.06.2008) Langbryggen 17 B (Gnr 501, bnr 15, seksjon 9) er solgt for kr 2.240.000 fra Signe Sjeggestad til Torhild Gudrun Songedal (24.06.2008) Esperåsen 1 (Gnr 507, bnr 2329) er solgt for kr 600.000 fra Stein Yngve Aas til Stoa Trevare as (24.06.2008) Andel av Gnr 204, bnr 36 er overdradd fra Stein Devik til Sidsel Devik (24.06.2008) Heidalen 5 (Gnr 444, bnr 59) er solgt for kr 1.370.000 fra Ian Pierre Barlier til Kay Ødegaard (24.06.2008) Andel av Hjelmåsen 5 (Gnr 41, bnr 310) er overdradd for kr 800.000 fra Jan Arvid Brynjulvsrud til Hege Marie Jacobsen (24.06.2008) Gnr 41, bnr 110 er overdradd fra Frank Svenningsen til Wenche Johansen, Inger Lise Karlsen og Lisbeth Sørsvand Gulbrandsen (24.06.2008) Gnr 41, bnr 110 er solgt for kr 1.610.000 fra Wenche Johansen, Inger Lise Karlsen og Lisbeth Sørsvand Gulbrandsen til Bjørn Gunnar Hansen (24.06.2008)

Molandsveien 27 (Gnr 506, bnr 105) er solgt for kr 1.700.000 fra Kåre Heen til Paulsen Roy Eiendom as (25.06.2008) Salget omfatter også Gnr 506, bnr 48 Salget omfatter også Gnr 506, bnr 69 Salget omfatter også Gnr 506, Bnr 37 Salget omfatter også Gnr 506, bnr 106 Salget omfatter også Gnr 506, bnr 225 Skibberheitunet 3 (Gnr 305, bnr 771) er solgt for kr 2.425.000 fra Margaret Anne Molnes til Gunvor Raen Jørstad og Steinar Jørstad (25.06.2008) Salget omfatter også andel av Gnr 305, bnr 780 Munkegaten 1 D (Gnr 501, bnr 610, seksjon 3) er solgt for kr 1.325.000 fra Munkegaten Eiendom as til Thone Louise Ellingsdotter Frydenlund og Egil Andre Mortensen (25.06.2008) Gnr 76, bnr 136 er solgt for kr 4.350.000 fra Sveinung Hovstad til Anne Vardeberg og Stig Anders Vannerstedt (25.06.2008) Gnr 412, bnr 27 er solgt for kr 1.770.000 fra Ragnvald Tveit til Svein Egil Tveit (25.06.2008)

LØRdag 27. september 2008

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Kontakt:

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 Vi selger og monterer LOCARI INNERSKJERMER

27


28

kunngjøringer

lørdag 27. september 2008

Dødsfall Finn Møller Kristoffersen 8. februar 1923 – 21. september 2008 Arendal Else, Gjert, Jan Olav, Anne Liv, Ian, Ellen, Geir, Kristian, Idunn, Karina, Erik, Siv, Hanna, Abelle Bisettelsen fant sted i Tromøy kirke torsdag 25. september Inga Daland 20. oktober 1956 – 20. september 2008 Rikshospitalet/Grimstad Bjarne, Bjørn Inge, Åse, Kristina, Malene, Lucas, Nicolai, Ester, Else Kristina, Anne Bjørg, Åse, Bodil, Einar, øvrige familie og venner Begraves fra Landvik kirke tirsdag 30. september kl. 10.30 Anne-Margrete Hansen 6. juli 1955 – 16. september 2008 Gøteborg/Songe Dag, Ester Pedersen, Leif Hansen, Karin, Else Brit, Erik, Irene, Sigmund, nieser, nevøer Begraves fra Holt kirke tirsdag 30. september kl. 12.30 Kari Ådnesen 23. april 1919 – 20. september 2008 ÅPOS Ragnar, Arne, Ronny, Ann-Celin, Angelia, øvrige familie Gravferd fra Åmli kyrkje tirsdag 30. september kl. 11.30 Maja Asdal Ugland 20. januar 1948 – 21. september 2008 Arendal Per, Linda, Petter, Morten, Kirsti, Oliam, søsken, øvrige familie Begravelsen fant sted i Hisøy kirke 26. september

Martha Therese Tveita 30. november 1918 – 21. september 2008 Froland Nieser og nevøer Begravelsen fant sted i Froland kirke 26. september Anne Terese Stene 11. april 1944 – 23. september 2008 Sprøkilen Rolf Kristian, Laila, Nils, Elena, Svein Terje, Elin, Tom, Alfhild, Tore Bjørn, barnebarn, Alfred, øvrige familie Begraves fra Arendal kapell tirsdag 30. september kl. 12.30 Mabel Ommundsen 24. juli 1924 – 20. september 2008 Feviktun Torhild, Jørgen, Helge, Elisabeth, Frank, Laila, Ole, Audun, Ida, Sina, øvrige familie Begraves fra Grimstad kapell tirsdag 30. september kl. 13.00 Ragnar Kristian Peder 11. august 1915 – 23. september 2008 Risør Therese, Olav, Betsy, Berger, Ragnar Olav, Mauela, Magnus, Eyvind, Ingrid, Fredrik, Leah Maria, øvrige familie Begraves fra Risør gravkapell torsdag 2. oktober kl. 12.30 Tommy Knutsen 15. juni 1964- 22. september 2008 Notodden Stine, Ann-Kristin, Mi, Maj, Emil, Kristina, Aasa, Harald, Steinar, Sissel, Sigrun, Per Arne, Harald, øvrige familie og venner Begraves fra Notodden kapell tirsdag 30. september kl. 11.00

annonser@at-avis.no

Tlf. 37 00 62 70 www.arendalstidende.no


tv-programmet

LØRdag 27. september 2008

29

LØRDAG 27. SEPTEMBER 07.00 Fantorangen 07.00 Små Einsteins 07.25 Tassen 07.30 Super Barne-tv 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.00 Lunas lure plan(ttv)(r) 08.30 SamSam(r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!(r) 08.40 Pling Plong 09.00 Klar - ferdig - gå! 09.10 Robotboy(ttv)(r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun(r) 09.50 Gazoon 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.00 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.30 Columbo(t)(r) 13.05 Den store reisen(ttv)(r) 13.55 VM sykkel: Landevei, kvinner 17.00 Beat for beat(ttv)(r) 18.00 Barne-tv 18.00 Lunas lure plan(ttv)(r) 18.30 Amigo 19.00 Lørdagsrevyen(ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Kvitt eller dobbelt(ttv) 20.55 Den store reisen(ttv) 21.45 Sjukehuset i Aidensfield(t) 22.35 Løvebakken(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nattkino: Hjerter i Atlantis(t) 00.50 Singel i L.A.(t)(r) 01.35 Dansefot jukeboks med chat 04.00 Country jukeboks

13.30 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.30 Hellbillies live fra Rockefeller(r) 17.30 12 bud: Du skal gjøre mot din neste ...(ttv) 18.00 Trav: V75 18.45 Dávgi - Urfolksmagasin(t) 19.10 Verdensarven(r) 19.25 Hairy bikers kokebok(t)(r) 19.55 Da døden rammet Madame Arthur(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Dokumentar: Med Tara til Arktis(t) 22.40 Uka med Jon Stewart(t) 23.05 Krigen: En verden uten krig(t)(r) 23.55 En fargerik kveld med latinske rytmer(r)

07.00 Fantorangen 07.00 Drømmehagen(r) 07.30 Hut i heita 07.32 Lennart og Kvirr 07.40 Rorri Racerbil 07.55 Disneytimen 08.50 SvampeBob(r) 09.20 Kika og Bob 09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet(ttv) 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.20 VM sykkel: Landevei, menn 17.15 Då Tall Ships Races kom til vesle Måløy(ttv)(r) 17.30 Åpen himmel: Fra Hekkingen Fyr(ttv) 18.00 Barne-tv 18.00 Lillefot og vennene hans 18.25 Herr Hikke(r) 18.30 Newton(ttv) 19.00 Søndagsrevyen(ttv) 19.45 Sportsrevyen(ttv) 20.05 Himmelblå(ttv) 20.50 Oppskrift for framtiden(t) 21.50 The Weatherman(t) 23.30 Kveldsnytt 23.50 Rally Hedemarken 00.20 Et løfte til de døde(t)(r) 01.10 Uka med Jon Stewart(t)(r) 01.35 Ekstremvær jukeboks(r)

13.00 Sport jukeboks 14.50 Motorsport: STCC 15.55 Uka med Jon Stewart(t)(r) 16.20 Filmklassiker: Det hendte en natt(t) 18.00 Norge rundt og rundt 18.25 Faktor: Værprofeten(ttv)(r) 18.55 Den lunefulle naturen(t)(r) 19.25 Verdensarven: Roskilde domkirke(ttv)(r) 19.40 Grosvold(r) 20.25 Viten om(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Manon(t) 00.05 Dagens Dobbel 00.10 Fred Kavli - en ny Nobel?(ttv)(r)

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold(r) 11.50 Billedbrev fra Europa: Baskerland(ttv)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Amigo(r) 15.35 Keiserens nye skole(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Edgar og Ellen(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv: Mánáid TV - Samisk Barne TV(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Små Einsteins(r) 18.25 Gjengen på taket(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Puls(ttv) 19.55 Faktor: Toppscorer til himmels(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.35 Elskerinner(t) 22.25 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dalziel og Pascoe(t)(r) 00.45 Nytt på nytt(ttv)(r) 01.15 Kulturnytt(r) 01.25 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Kjærlighet: Dating- jungelen(t)(r) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.05 Er jeg normal?: Det uforklarlige(t) 21.05 Jon Stewart 21.25 Vår aktive hjerne: Det vi ikke ser(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.15 Lykkens grøde(t)(r) 00.15 Puls(ttv)(r) 00.40 Redaksjon EN(r) 01.10 Distriktsnyheter 01.10 Østlandssendingen 01.30 Østfold 01.45 Hedmark og Oppland 02.05 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.20 Aust- og Vest-Agder 02.40 Rogaland 02.55 Hordaland og Sogn og Fjordane 03.15 Møre og Romsdal 03.35 Nord- og Sør-Trøndelag 03.50 Nordland 04.10 Troms og Finnmark

Lørdag kl 23.15 Nattkino: Hjerter i Atlantis Da Bobby Garfield kommer tilbake til hjembyen for å være til stede i begravelsen til en barndomsvenn, strømmer minnene fra den sommeren i 1960 på.

Søndag kl 21.50 The Weatherman Å være “værmann” på fjernsyn kan være en glamorøs jobb.

07.00 Babar 10.00 Skippy (t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 God morgen Norge - høydepunkter 12.20 60 Minutes(t)(r) 13.10 TV-pastoren(ttv)(r) 13.40 Bare for moro skyld 14.00 Prinser og prinsesser(t)(r) 15.00 I de beste familier(ttv)(r) 16.00 Skal vi danse(r) 17.30 Skal vi danse - resultater(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Karl og Co(ttv)(r) 20.00 Vil du bli millionær? 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Vil du bli millionær? 22.15 God kveld Norge 22.50 Film: Mambo(t) 00.30 Hope & Faith(t) 00.55 Film: Moonlight Mile(t) 02.55 Frustrerte fruer(t)(r) 03.45 Sportsnyhetene (r) 04.00 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.35 Planet’s Funniest Animals(r) 11.05 Planet’s Funniest Animals(r) 11.35 MTV Pimp My Ride(r) 12.05 Elimidate(r) 12.35 Under samme tak(r) 13.05 Under samme tak(r) 13.35 Zoey(r) 14.05 Liv og røre(r) 14.35 Liv og røre(r) 15.05 Aliens in America(r) 15.35 Kevin Hill 16.25 Grease(r) 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Metro 18.30 Giftjegeren(r) 19.30 Power of 10(r) 20.30 Torn 21.30 Casanova 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Casanova 23.55 Spotlight spesial: Alicia Keys 00.25 Krimkommisjonen(r) 01.25 I drift mot Idaho 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 I drift mot Idaho 03.35 The Osbournes(r) 04.05 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 08.00 TV Shop 09.35 Robin Hood på nye eventyr 10.35 Familiens overhode 11.05 Prince Charming 12.50 Du er hva du spiser UK 13.50 Blush 14.20 Yes, dear 14.50 Still Standing 15.20 Missing 16.15 Designerspirene USA 17.15 Den rette for Tor 18.15 Robinsonekspedisjonen 2008 19.40 Uncle Buck 21.30 Den grønne mil 00.55 Mary Reilly 03.00 Akutten 03.45 Lockdown

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 71° nord(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Fresh Prince i Bel Air(r) 16.10 Prinsesseskolen(r) 17.10 Friday Night Lights 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America’s Funniest Home Vid. 19.00 Big Bang Theory 19.30 Hundehviskeren 20.30 Power of 10 21.30 Fornemmelse for mord 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 CSI: N.Y.(r) 23.40 ROME(r) 00.40 Nigel Marvens dyreverden(r) 01.40 Hevn på to hjul 02.10 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.30 Hevn på to hjul 03.30 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 08.00 TV Shop 10.10 Asterix erobrer Amerika 11.40 Sykehuset 12.10 Sykehuset 12.40 Sykehuset 13.15 Sykehuset 13.45 Formel 1 - 2008 16.00 Top Model 2008 17.00 Hell’s Kitchen USA 18.00 Hellstrøm rydder opp 19.00 Er du smartere enn en tiåring? 20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 21.20 Die Hard 2 23.35 Hjemme hos Fran 00.10 Bones 01.05 Prison Break 02.05 Saved 03.00 Hellboy 04.55 Dr. Phil

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show (t)(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Hvaler - Premiere!(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været(r) 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Wallander: Hemmeligheten(t) 22.35 Reflektor: 13 barn og ønsker flere 23.30 Anna Pihl(t)(r) 00.20 Silke(t)(r) 01.10 Fox Grønland(ttv)(r) 02.00 Headland (t) 02.50 Sportsnyhetene 03.05 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 Elimidate(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 71° nord 21.30 Ylvis møter veggen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles 23.45 OSLO-TV 23.55 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home(r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 CSI: N.Y. (r) 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Top Model 2008 21.30 Husmødrenes hemmelighet 22.30 Sex og singelliv 23.10 Sex og singelliv 23.50 Nip/Tuck 00.45 Two and a Half Men 01.15 Kongen av Queens 01.40 Seinfeld 02.05 Vanished 02.55 Lov og orden 03.40 Nip/Tuck 04.25 X-files

Lørdag kl 21.10 Dokumentar: Med Tara til Arktis Polarekspedisjon i Nansen kjølvann.

Lørdag kl 20.00 Vil du bli millionær? Sarah Natasha Melbye sitter klar i studio med store sjekker og vanskelige spørsmål. Nå kan seerne hjemme i stua være med.

Lørdag kl 18.30 Giftjegeren Nigel Marven leter etter verdens giftigste dyr, og avslører hvordan medisiner som kan redde liv blir utviklet.

Lørdag kl 21.30 Film: Den grønne mil Amerikansk Oscar-nominert drama fra 1999

Søndag kl 21.10 Hovedscenen: Manon ”Manon” – Massenets triumf.

Søndag kl 13.20 Film: Shiloh Marty oppdager en dag en liten valp som følger etter ham. Han tar med seg hundevalpen hjem og gir den navn.

Søndag kl 20.30 Power of 10 Hvor mange prosent av Norges kvinner og menn tror Elvis fortsatt er i live? Det norske folk har blir spurt.

Søndag kl 21.20 Film: Die Hard 2 Amerikansk action 1990

SØNDAG 28. SEPTEMBER 07.00 TV 2 junior 10.00 Skippy(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 Melrose Place(t) 12.10 Party of Five(t)(r) 13.00 Bare for moro skyld 13.20 Film: Shiloh(t) 14.55 Nordic X Elements 15.30 Vil du bli millionær?(r) 16.30 Vil du bli millionær?(r) 17.00 Jakten på kjærligheten(ttv)(r) 18.00 TV-pastoren(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra: Runden 19.30 FotballXtra: Runden med Aalesund - Rosenborg 19.55 Aalesund - Rosenborg 1. omgang 20.50 FotballXtra: I pausen 21.00 Aalesund - Rosenborg 2. omgang 22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra 23.20 Den som hvisker(t)(r) 00.10 God kveld Norge (r) 00.45 Tanketyven Derren Brown(t) 01.15 Mord og mysterier(t)(r) 02.05 Grey’s Anatomy(t)(r) 02.55 Været(r)

MANDAG 29. SEPTEMBER


30

lørdag 27. september 2008

annonser

SØNDAGEN

Soppdag SOPPUTSTILLING OG SOPPKONTROLL i samarbeid med Agder soppforening. Søndag 28. september 2008 kl. 12-15 Alle museets utstillinger er åpne.

vel bevart - godt fortalt Parkering på AAks hovedparkering ved Langsækrysset

Parkveien 16 | 4838 Arendal | tlf 370 73 500 | www.aaks.no

TIPS OSS!

37 00 62 60 post@at-avis.no www.arendals-tidende.no


KULTUR

LØRDAG 27. SEPTEMBER 2008

31

PREMIERE: Den unge og kjente svenske klarinettisten Martin Fröst skaper verdenspremiere i Arendal med verket Silent Purpose.

«SØREN TUDEN» Hummerfiske

– Jasså Egus, du hæ den goe gamle tæmosen enna, då kunne mi jau jæne sidde her i de fine vere å nyde litt. – Ja det får vi gjøre Søren, for det er ikke ofte vi har så fint vær i slutten av september. – Ja tenk på de Egus, de e snæt hommåfiske å så hæ mi de så gått å væmt. – Ja hummerfisket ja, lurer på hvordan det går i år, det har jo vært mye prat om tyvfiske. – Ja e huskå ein gang politiet kåmm udåvå hoss åss, de va noen såmm hadde sladra på broår te Anton. – Ja vel, hva hadde han gjort da? – Jau hann politie sa at de va noen som hadde sett han drive me noen teinå udenfårr Tromøya og de lurte på om de kunne vere hommå han hålte på me. Menn du vett broår te Anton han nekta som bære de. Men så spørte politie om han kunne se oppi den nye sanketeina såmm noen hadde sett han hadde lavt. Men du vett at han nekta fårr de au, fårr han hadde ikkje lavt noen sanketeine sa han. – Så politiet fant ikke ut noe da? – Jau du vett han politie spørte Anton om han kunne se sæ omkring fårr om han kunne finne ein sanketeine. Å du vett då svæte den luringen: ”Jau de må du jæne jørr, å finnå du den teina så ska du få alle sju hommåne”.

SPREKT: Trondheim Solistene er et innovativt og sprekt kammerorkester som tør å gå nye veier.

Premiere med Fröst & Trondheim Solistene Trondheim Solistene er i vinden for tiden. Et innovativt og sprekt kammerorkester som tør å gå nye veier. Det vil de vise søndag med verdenspremiere sammen med Martin Fröst.

rett og slett en musikalsk reise som beveger seg mellom hva som er virkelig og det uvirkelige.

Verdens første

Det siste halve året har Trondheim Solistene demonstrert sin stilling som internasjonalt topporkester

på flere fronter: De har gitt verdens første musikk-cd med den nye blue ray-teknologien, og tidligere i vår var de på Asia-turné med stjernefiolinisten AnneSophie Mutter. TID OG STED: Søndag 28. september - Store Torungen – kl. 19.00.

VERKET: Trondheim unge, kjente svenske klariSolistene har med seg den

Trondheim Solistene ble etablert i 1988 av fiolinist Bjarne Fiskum. De feirer 20-årsjubileum i år. Orkesteret vant Spellemannprisen 2006 i klassen ”Klassisk musikk” for albumet Mozart:Violin Concertos. ■ Kunstnerisk leder er cellist Øyvind Gimse (fra høsten 2002). ■ Program: Benjamin Britten : Simple Symphony, Carl Maria von Weber: Klarinettkonsert f-moll, Fredrik Högberg :The Corridor, Johannes Brahms : Sekstett for strykere, orkesterversjon. ■

nettisten Martin Fröst. Og det blir verdenspremiere på verket Silent Purpose, hvor Fröst opptrer på scenen.

Musikalsk verk

The Silent Purpose er en konsert for klarinett og strykeorkester, men det er også en film som vises bak orkesteret og solisten interagerer av og til med filmen. Handling foregår i en endeløs korridor som inneholder flere dører som leder til totalt forskjellige musikalske og visuelle rom. En håndlaget, og av og til animalisert dukke, ikke ulik Martin Fröst selv, spiller en viktig rolle i filmen og viser vei gjennom de forskjellige dørene. Dukka er ”gatens vokter” og den eneste nøkkelen til korridorens mysterium. Verket er

Farvel sommer Rødt, gult oransje og grønt Tegn på høsten vinker skjønt.

Luften skjærer knivskarp mot nakne legger ned til fot

Farvel sommer jeg savner deg Kom snart igjen og varm meg. AV Hege


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Kjempesolsikke i Neptunveien

VÆRET Lørdag

Dag 15OC

Vind 9 m/s

Søndag

Dag 13OC

Vind 6 m/s

Mandag

Nikolai D. Jelmert, 12 år, i Neptunveien på Store Solåsen har gatas største solsikke.

3 METER: Selve planten måler

over 3 meter, og stilken er hele 16 cm på det tykkeste. Og kronen på skaperverket, den gule steikepannestore blomsten er sikkert 40 cm i diameter. Han har problemer med å komme til topps for et sikkert mål – Jeg satte et frø på friland, i god kompostjord, midt i sommerferien. Den tok straks til å spire, og jeg vannet den i ny og ne, sier den unge gartneren. Ellers var det ikke mye stell planten hans fikk. Det var visstnok vår herre som ordnet det meste. Men stolt er han over solsikken sin, og nå lurer Nikolai på om noen har en større å varte opp med? Uansett, nå har Nikolai godt med solsikkefrø til fuglene når vinteren kommer. Og noen sparer han nok til neste vår for å sette nye rekorder.

Dag 13OC

Vind 5 m/s

Tirsdag

Dag 9OC

Vind 2 m/s

Onsdag

Dag Vind 10OC 5 m/s Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 14,7 oC 19 m 16,3 oC 75 m 13,2 oC

Sol Opp: Kl 07.20 Ned: Kl 19.11

Flo / Fjære 03.25 / 09.10 15.19 / 21.50

GATAS STØRSTE: 12 år gamle Nikolai D. Jelmert med den største solsikken i Neptunveien på Store Solåsen.

Lørdag 27. september klokken 12.00 i Buen Cafebar: Lørdagskonsert med Jan Egervik og Øystein Tveiten. Søndag 28. september klokken 14.00 i Buen Cafebar: ”Bare Barn” i Buen. Barnekonsert med Clutterbillies. Lørdag 27. september klokken 11.00 til 14.00 på Det Lindvedske Hus: Maleriutstilling Julius Smith.

Søndag 28. september klokken 19.00 i Store Torungen, Kulturhuset: TrondheimSolistene.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

– Jeg skulle ønske jeg kunne dra sørover som trekkfuglene når det blir kaldt og rått her.

Arendalstidende 20080927 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you