Page 1

Din loka

lavis

Uke 39 2008 -Tirsdag 23. sept. - fredag 26. sept. - Nr. 74 - 3. årgang

Løssalg kr.

14,-

Arendalsambassadør med i ny miljøbok: Miljøambassadør i Arendal kommune og miljøringrev Svein Tveitdal tar et oppgjør med miljøkrisen i den nye boka

"Nytt klima”. Sammen med seks andre forfattere har han bidratt med kapittelet: Tallene må tolkes. SIDE 22-23

I varmt havvann mellom skjæra der vegetasjonen lyser nærmest vårgrønn i sprekker og revner ute på øyene i havet. Strandnellikken har sprunget ut i sin andre blomstring og nikker duggvått med rosa hode mot tidlig kveldsmørket. Trekkfuglene har reist, igjen finner vi vadefuglene og storskarvene. Vaktsomme, den ene på vei til å ta av.

Høstfugl i skjærgården

SIDE 20-21

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

www.arendals-tidende.no

post@at-avis.no


2

øyeblikk

TIRSdag 23. september 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Tirsdag 23. september

Fredag 26. september

80 år Asbjørg Helene Langås, Heggedalveien 13, Eydehavn.

85 år Kari Lund, Songe terrasse 12, Arendal.

75 år Synnøve Johanne Dukan, Nesbakken 9, Froland.

75 år Albert Georg Martinsen, Risland, Froland.

70 år Arnstein Andreassen, Gamle Songevei 53, Arendal. Eva Helene Enge, Lykkensborgveien 10, Arendal.

70 år Hanne Sofie Olsen, Rådyrveien 3, Færvik.

60 år Åge Råna, Brekka, Arendal. Randi Sander, Ringveien 9, Eydehavn. Olav Slaaen, Seelanders Bakke 9, Arendal. 50 år Magne Grimenæs, Bjørkevegen 15, Froland. Rolf Arne Rasmussen, Tårnveien 31, Arendal.

60 år Liv Irene Wik, Sukkerheia 28, Kolbjørnsvik. 50 år Ymbjørg Sandbu Johnsen, Oddenveien 17, Arendal. Geir Lauvrak, Kastellveien 1, Arendal. Atle Nilsen, Strømsbuneset 35, Arendal. Thorleif Wesstøl, Helle, Eydehavn. 40 år Marit Kristine Gulbrandsen, Furulunden 2, Arendal.

Onsdag 24. september 60 år Vivi Haugenes, Omdal, Kongshavn 50 år Venke Bjelland, Ringveien 26, Eydehavn.

Fødsler 15. september 2008: Endelig kom prins nr. 3. 3412 gram og 49 cm. Casper og Andreas er stolte brødre. Hege Høy Omdal og Rune Omdal, Arnevik.

Torsdag 25. september 70 år Kari Kristensen, Strømsbuåsen 9 B, Arendal. 60 år Kjell Magne Hiis, Konvallveien 47, Nedenes. Paula Josefine Emelie Lilleholt, Rykene, Rykene. Jørgen Von Ubisch, Andeveien 36, Arendal. 40 år Nina Nyli Amundsen, Tiurvegen 3, Froland.

16. september 2008: Vi har fått ei flott jente. 3160 gram og 48 cm. David, Harald, Victoria, Beverly og Levi har fått ei lillesøster. Kevin og Ingrid Miller, Arendal. 16. september 2008: Våre prinsesser er kommet! Alexandra på 2727 gram og 46 cm. Sofie på 3162 gram og 48 cm. Adrian, Kim og Linda er stolte storesøsken. Lene Jørgensen og Tom Alexander Terjesen, Alve.

Velkommen til verden! v/Cathrine Ellingsen

23. september Lise Marie Gundersen og Arnulf Apland, Sundebru, har fått en jente 18.09.08 som skal hete Ellinor. Hun veide 4008 gram og var 50 cm lang. Lene Jørgensen og Tom Alexander Terjesen, Kongshavn, har fått tvillinger 16.09.08 som skal hete Alexandra og Sofie. Adrian, Kim, og Linda har fått to lillesøstre som var, Alexandra: veide 2727 gram og var 46 cm lang og Sofie: veide 3162 gram og var 48 cm lang. Ingrid og Kevin Miller, Arendal, har fått en jente 16.09.08. David, Harald, Viktoria, Beverly og Levi har fått en lillesøster som veide 3160 gram og var 48 cm lang.

Cecilie Thang og Joel Cung Awi Thang, Grimstad, har fått en jente 15.09.08. Miriam Thang har fått en lillesøster som veide 3080 gram og var 48 cm lang.

100 år siden ”Vestlandske Tidende” Udkommer hver Virkedags Eftermiddag og koster Kr. 1,50 pr. Kvartal frit tilsendt med Posten; Bladet kan bestilles paa enhver Postanstalt og i Expeditionen. Kontingenten betales forskudsvis.   Avertissementsprisen er 10 Øre pr. Petitlinje for Indenbys, 13 Øre for Udenbys, paa 1ste og 2den Side 20 Øre, ved Siden af Titelen 25 Øre.

125 år siden Bazar Songe, Krøgenes og Løgeberskarets Kvindeforeninger agter, om Gud vil, at afholde en Bazar Tirsdagen og 2 følgende Dage i Hr. Capt. D. M. Olsens Hus, Songe. Bazaren holdes aaben hver Dag fra Kl. 3 Eftermiddag og Indtægten tilfalder Barbo Børnehjæm, Sømands- og Hedningemissionen.

150 år siden Bekjendtgjørelse Fattigskats Ligningen for iaar er udlagt paa Raadstuen til Eftersyn. Septbr.1858. Th. Omholt.

SKAL DU I BRYLLUP ELLER BURSDAG? Send inn et bilde til øyeblikk.

Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> TIL

2097

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost:  sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Edda Trykk AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

3

Ansatt i Basis Consulting AS Overskrift Arendalitten Finn Arne Johansen (bildet) er ansatt som konsulent i Basis Consulting AS. Johansen (38) har tidligere blant annet

jobbet som systemkonsulent i Allianse og som seniorrådgiver i Skattedirektoratets IT-avdeling. Av utdannelse er han blant an-

net Ingeniør i data og elektronikk. Basis Consulting AS er et av markedets ledende konsulentselskap innenfor teknisk SAP.

Trivsel for damfrosken I sommer ble det registrert frosker i fire av fem nybygde dammer og grøfter. Dette har skjedd bare to år etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk utarbeidet en handlingsplan. TILTAK: Det er fylkesmannen i samarbeid med kommunen og grunneierne som følger opp tiltakene i handlingsplanen.

Gytedammer Tiltakene har for det første gått ut på å sikre to av de opprinnelige gytedammene mot at det kan komme inn fisk, for det andre er det tilrettelagt for flere oppvekstog gytedammer for froskene. Dette er gjort ved å fjerne fisken i et større tjern, og ved å grave noen små nye dammer. Dessuten er det fjernet noe skog for å bedre innstrålingen til en av dammene, sier rådgiver Katrine Skajaa Gunnarsli hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Fisk Grunnen til at man holder fisken unna er at rumpetrollene blir spist av fisk, sier Gunnarsli, som kan

TROLIG REDDET: Tiltakene som er satt inn med å sikre dammer for vår lokale damfrosk i Arendal synes å fungere. Dermed kan den sjeldne arten være reddet. Foto: Direktoratet for naturforvaltning.

fortelle at det allerede er observert frosker i et større tjern der fisken er fjernet. – Bestanden i kjerneområdet er dermed styrket, og det er i dag langt flere damfrosker enn det som har vært registrert de senere åra. Handlingsplanen har så

langt vært meget vellykket, og den viser at det gjennom enkle tiltak nytter å bedre situasjonen for trua arter, forteller Katrine Skajaa Gunnarsli.

Ny froskegenerasjon I fjor sommer viste undersøkel-

ser at det allerede da var kommet unge frosker inn i flere av de nye dammene, og årets undersøkelser viser det samme. I 2007 ble det også sett frosker ved tjernet som nå er fisketomt. Det ser ut til å være unge frosker fra den sterke årsklassen 2006 som dominerer;

Ingen grunn til ”fårikålpanikk” Opplysningskontoret for kjøtt sendte denne uken ut en pressemelding med tittelen ”Ubegrunnet frykt for fett fårikålkjøtt”. Bakgrunnen er en artikkel i VG sist uke: ”Nå blir det fet fårikål”. Opplysningskontoret for kjøtt skriver at det er riktig at lam i enkelte deler av landet er litt fetere enn fjorårets lam, men mener likevel det ikke er grunn til bekymring. Blant annet viser de til at mye av smaken sitter i fettet: Så det er ingen vits å skjære bort alt fettet før fårikålkokingen, ettersom helt magert kjøtt visstnok gir en tam og ganske tørr fårikål. Videre peker de på at fettmengden i fårikålkjøttet varierer mye, forbrukeren selv velger ut hvilke kjøttstykker det skal kokes fårikål på. Opplysningskontoret viser også til at siden retten tar noen timer å lage, så smelter mye av fettet og legger seg som et ”lokk” på toppen av retten, noe som enkelt kan fjernes med en øse.

dette var en svært varm og fin sommer, som førte til en svært god reproduksjon det året. – Først sommeren 2009 vil vi få vite i hvilken grad de unge froskene vil ta i bruk de nye dammene også til gyting, sier rådgiver Katrine Skajaa Gunnarli.

Satt med sprøyte i armen på bussen En ung jente ringte til redaksjonen etter at hun tok skolebussen hjem fra Arendal mot Grimstad fredag. Hun følte redsel fordi en mann satt seg i setet ved siden av henne, mens han hadde en sprøyte i armen. Jenta ble redd da mannen ikke fjernet sprøyta med gulaktig innhold. – Han trykket forsiktig på toppen hele veien og han hadde fortsatt sprøyta i armen under genseren da han gikk av bussen, han så ikke god ut, sier jenta som ringte. Hun synes opplevelsen var ekkel og håper bussjåfører tar affære hvis noe lignende skjer igjen. – Mindre barn kan bli kjemperedde hvis de ser slikt på bussen, jeg synes også det var skikkelig skummelt, sier skoleeleven til Arendals Tidende.


4

POLITIKK

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

Politikernes omsorgsplaner Torsdag redegjorde Atle Svendal, Ap, og Irene Henriksen Aune, H, om delrapporten til adhocutvalget som tar for seg omsorgstjenestene i Arendal.

NYTT FOKUS: – Sykehjemmenes rolle i samfunnet er i prinsippet å gi rehabilitering, pleie syke og gi lindrende behandling. Det er en statlig bestemmelse, sa Irene Henriksen Aune innledningsvis. Derfor blir det også i Arendals framtid større fokus på at sykehjemmene kun skal være for ”syke”.

Rimeligere For andre eldre, som kanskje kan greie seg selv, men ønsker trygghet, vil adhocutvalget boliggjøre institusjoner og tilby de eldre. I første omgang snakker en om å boliggjøre 50 plasser på Plankemyra. Tiltaket regner en med at sparer kommunen for 2, 6 millioner kroner, årlig. Men like mye vekt legges det på at brukerne får et rimeligere alternativ ved boliggjøringen: Mens langt over halvparten av månedsinntektene til hver beboer tidligere har gått til sykehjemsplassen, vil det etter boliggjøringen kun bli betalt for leie og det man vil ha av ekstratjenester, som for eksempel hjemmehjelp. Fra salen kunne Odd Longum, Frp, som også har sittet i utvalget, fortelle at eldre som flytter inn i boliggjorte enheter i snitt vil ha 2000 kroner mer i måneden å rutte med enn tidligere.

Praktiske hensyn – Kommunen sparer også på boliggjøringen når det gjelder medisiner. I dag er det kommunen som betaler beboeres blå resepter. Med boliggjøring blir dette et statlig ansvar. Det samme gjelder betaling av hjelpemidler, enten det er en trygghetsalarm eller en rullestol som behøves. – Hva er investeringsnivået

INFORMERTE: Atle Svendal og Irene Henriksen Aune.

når en boliggjør egen bygningsmasse, hva må vi betale, spurte Peder Syrdalen. – Vi kan ikke boliggjøre institusjoner der det ikke er tilhørende bad til rommet, for eksempel. Da må vi bygge om, så vi satser på å boliggjøre der det er praktisk mulig og ikke altfor dyrt i starten, svarte Svendal og Aune.

Rokkeringer – Dere har forklart dette glimrende og synliggjort de positive aspektene ved planene for omsorgen i framtida, sa Ingrid D. Skårmo, Frp, til Aune og Svendal. – Men jeg lurer må hva som skjer med de ansatte, må vi si opp noen? Blir det færre hender i omsorgen, spurte Skårmo. – Vi har ikke lagt opp til nedbemanning, men lagt opp til at vi skal beholde alle hendene vi har i dag. Det kan likevel bli rokkeringer internt, vi flytter heller på ansatte enn beboere, de skal

Fora for etiske dilemma – Vi ønsker å utvikle kompetansen til våre ansatte og gi de flere fora for den etiske refleksjonen rundt yrket. De ansatte står stadig overfor etiske dilemma, fortalte Aune. I delrapporten skrives det at ett tiltak for kompetanseutviklingen rett og slett er navneendringen: Når enkelte bo- og omsorgssenter utvikles til demenssenter, for eksempel, vil kun det blotte navneskiftet skape et nytt, faglig fokus, me-

KAN BOLIGGJØRES: Plankemyra er det av kommunens bo- og omsorgssenter som egner seg best for boliggjøring tror politikerne. Først og fremst på grunn av bygningsmassens stand og fasiliteter.

flyttes minst mulig på, svarte Aune.

Navnevalg Nils J. Nilsen, Ap, var også fornøyd med delrapporten, men

ner adhocutvalget. Kompetanseheving er dyrt, og først ønsker adhocutvalget å sette av midler til kompetanseheving innen demensomsorgen. Når det gjelder de etiske retningslinjer mener utvalget at verdier som dette i langt større grad enn tidligere må drøftes blant medarbeidere, leder og folkevalgte. Utvalget går så langt som å be at det arbeides fram etiske grunnprinsipp for de kommunale omsorgstjenestene.

ikke med navnet på endringen: Boliggjøring. – Dere kan ikke kalle det for boliggjøring! Når jeg blir gammel vil jeg ikke boliggjøres, hvem vil det? Så selv om prinsippet er flott

skulle jeg ønske at vi kunne kalle det noe annet. Trygg omsorg, for eksempel, også kan vi forklare hva det gjelder. Det navnet er i alle fall positivt, det er ikke boliggjøring.

Dropper dobbeltrom Veien videre – Alle skal ha rett til enerom, fastslo Atle Svendal og fortsatte: – På papiret har vi fjorten dobbeltrom, men i realiteten er dette nå redusert til elleve. Det skyldes kreative ansatte øst i kommunen, som alt har fått bort tre av rommene ved omdisponering av areal, sa Svendal. Han og Aune understreket at ønsker en å bo sammen, noe som kanskje er aktuelt for ektepar, skal en selvsagt få lov til det også. Utvalget har satt neste år som siste frist for å avvikle alle dobbeltrom.

Presentasjonen bystyrets komitémedlemmer fikk torsdag var fra adhocutvalgets delrapport. Den ferdige rapporten regner de med å ha klar før året er slutt. – Selv om vi har fokusert på boliggjøring og har lagt fram våre ideer, så betyr ikke det at det vi mener er det eneste riktig. Nå begynner arbeidet, nå skal vi diskutere og finne fram til en felles løsning, understreket Atle Svendal overfor politikerkollegaene sine.


NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

5

Fokus på hjertesenteret Torsdag kveld arrangerte Arendal lag av Landsforbundet for Hjerte og Lungesyke (LHL) debattmøte om fremtiden til regionsykehuset i Arendal under det nye helseforetaket Helse Sør Øst.

FREMTID: – Hensikten med debatten var spesielt å sette fokus på hjerteavdelingen ved sykehuset i Arendal, sa formann i Arendal lag av LHL, Ole Magne Imeland, som sammen med representanter fra LHL lagene i Grimstad, Risør og Tvedestrand har engasjert seg i hjertesenterets fremtid. I panelet satt de politisk valgte styrerepresentantene for Sørlandets Sykehus helseforetak May Brit Lunde, Ap, og Eyolf Bakke, Frp, sammen med Doris Stendal fra Fagforbundet og Alf Eivind Ljøstad fra foreningen ”SSA i våre hjerter”. Man ønsket blant annet en klargjøring av hvordan sammenslutningen av helsefore-takene Sør og Øst innvirker på styrearbeidet i Sørlandets Sykehus helseforetak, og hvor realistisk lokal påvirkning vil være for blant annet å beholde hjerteavdelingen, og PCI (percutan coronar intervensjon) senteret med opparbeidet kompetanse ved sykehuset i Arendal.

En kontinuerlig kamp Alf Eivind Ljøstad fra ”SSA i våre hjerter” kunne bekrefte at begge de to PCI maskinene som er installert ved hjertesenteret er finansiert ved hjelp av innsamlinger og større enkeltdonasjoner, levert under forutsetning av at de er plassert i Arendal. – Men det er ikke noen hemmelighet at det hele tiden de siste årene har vært gjort forsøk på å få flyttet PCI senteret til Kristiansand, så det er en kontinuerlig kamp som pågår, sa Ljøstad under sitt innlegg. – Det er dragkamp om forskjellige spesialaktiviteter mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand, men selv om de to sykehusene i utgangspunktet skal værer likestilte, må vi hele tiden være på hugget og få i stand en dialog i forkant for å lykkes, fortsatte Ljøstad. – Vi må innse at vi ikke kan få alt og godta en fornuftig deling mellom de to sykehusene.

Strategiplan Det ble mye prat om strategi og strategiplan. Nestleder i styret til

PANELET: I panelet satt fra venstre Eyolf Bakke, May Brit Lunde, Ole Magne Imeland (ordstyrer), Doris Standal og Alf Eyvind Ljøstad.

Sørlandets Sykehus helseforetak, May Brit Lunde, redegjorde for noen av de økonomiske utfordringene helseforetaket sto overfor. Økende kostnader til blant annet medisiner og pasienttransport var poster man arbeidet hardt med å få dekket inn. – Dette er forhold som må tas med under utarbeidelsen av en strategiplan, sa hun. – Vi har en strategiplan som innebærer at en skal opprettholde en akuttfunksjon ved alle de tre sykehusene (Arendal, Flekkefjord og Kristiansand). Strategiplanen innebærer også at spesialiserte funksjoner skulle deles mellom Arendal og Kristiansand, og dette er en riktig måte å gjøre det på, konkluderte Lunde. Eyolf Bakke, som også sitter i styret for Sørlandets Sykehus helseforetak, kom også inn på strategiplanen og viktigheten av å dele på oppgavene. – Det viktigste premisset for å beholde det omtalte PCI senteret i Arendal er å opprettholde volumet ved senteret, volum gir ekspertise og kvalitet, hevdet Bakke.

sammenslutningene, hva er fordelene for innbyggerne, spurte hun. – Vi har i dag et helseforetagende som strekker seg fra Tynset til Rogaland, noe fagforbundet var imot, og området er for stort. Det hadde derfor vært fint å få en evalueringsrapport på bordet som kunne vist de faktiske gevinstene ved å slå sammen helseforetakene Sør og Øst. Har vi virkelig spart de pengene vi skulle til beste for pasientene, spurte Standal.

Sørlandets Sykehus helseforetak er fullstendig underlagt Helse Sør Øst. I prinsippet betyr det at avgjørelser gjort av styret i helseforetaket i sør, kan omgjøres i sin helhet av styret i Helse Sør Øst. May Brit Lunde bekrefter at så er tilfelle, men mener det er en urealistisk problemstilling. – Så lenge vi holder oss innenfor budsjettrammene tror jeg ikke dette vil være noen aktuell problemstilling, sier hun til Arendals Tidende.

Oppgraderer på Rore Vannverk I løpet av de siste ti årene har kommunen investert over 50 millioner kroner i det moderne vannbehandlingsanlegget for drikkevann på Rore. Over 90 prosent av Arendals befolkning får nå vann fra vannverket, som før øvrig regnes som et av Norges beste drikkevann. Men for å opprettholde denne standarden på vannet fra vannverket er det ”uhyre viktig med kontinuerlig vedlikehold og oppgradering/utskifting av eldre komponenter i anlegget. Det eldste bygget på Rore (råvannspumpestasjonen) er fra 1973, dvs. 35 år gammelt, og er fortsatt i full drift”, skriver saksbehandler. Derfor foreslås det nå, blant annet, å installere en spylepumpe for returspyling av filtrene og å oppgradere det elektriske anlegget i deler av stasjonen.

Evaluering Doris Standal fra Fagforbundet etterlyste en evaluering av de reformene som blir gjennomført. Hun satte spørsmålstegn ved filosofien bak sammenslåingen, og hevdet at når man setter økonomien i fokus gir det dårligere pasientbehandling totalt sett. – Hva er gevinsten av de store

Saker som behandles onsdag 24. september

Rådmannen foreslår at driftsstyret, og senere bystyret, sier ja til investeringen, som er budsjettert til 4, 2 millioner kroner. STYREREPRESENTANTER: Styremedlem Eyolf Bakke, Frp, og nestleder i styret May Brit Lunde, Ap.


6

NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

Hedret Halvorsens togreiser

BRENNER FOR TOGET: F.v. Egil Odd Halvorsen og Dag Brekkan i togpassiar mandag morgen.

Mandag morgen fikk Egil Odd Halvorsen (68) blomster, gavekort og gode ord fra NSBs strekningsleder på Sørlandsbanen, Dag Brekkan. Grunnen: Halvorsen har reist 1,8 millioner kilometer med tog siden 1980. ROSET: – Hver enkelt av oss vet ikke hvor mye vi betyr for miljøet.

Halvorsens handelsreiser med tog har spart miljøet for hele 252 tonn CO2, fortalte strekningsleder Brekkan om hva Halvorsens innsats betyr i et miljøregnskap. Brekkan har ikke hørt om noen annen nordmann som har reist like mye med tog som Halvorsen.

17 mil daglig

Og det er spennende statistikk bak alle Halvorsens reiser. Brekkan og NSB har blant annet reg-

net ut at siden Halvorsen startet sin ”togkarriere”, har han i snitt sittet 17 mil på toget hver dag. 1,8 millioner kilometer utgjør for øvrig 45 turer rundt ekvator.

Kontor

– Hva betyr det for NSB å ha så trofaste kunder? – Det betyr enormt mye. Ikke minst viser det at toget er konkurransedyktig. Halvorsen har også brukt tiden på toget til arbeid, reisetiden blir nesten som

kontortid, smiler strekningsleder Brekkan.

Hele Norge

– Ja, det har jo blitt noen turer med toget, sa Halvorsen selv lakonisk. Hovedpersonen satte pris på blomster og gavekort fra NSB. Han anslår at han har kjørt så godt som alle jernbanestrekningene i Norge på de 28 årene. Men også i Sverige, Finland og Tyskland kjenner han rutenettet godt.

Barnebillett til Stoa – Vi har tatt til etterretning den kritikken ordfører i Arendal kom med, og nå blir det rimeligere å reise mellom Arendal og Stoa, sa NSBs Dag Brekkan i går.

som skal til Stoa på Arendalsbanen 16 kroner, altså barnepris, fortalte Brekkan, som er glad over å kunne sette ned prisen. Brekkan og NSB har enda ingen statistikk over hvor mange som faktisk bruker den nye stasjonen, men i følge lokførerne skal det være en jevn strøm av av- og påstigninger på Stoa.

ØNSKE: Strekningsleder Dag Brekkan fortalte at ordfører Torill R. Larsen nå får sitt ønske om billigere billett til det nye stoppestedet på Stoa oppfylt: - Før kostet det 31 kroner, men fra 1. oktober betaler de

NYTT TOGSTOPP: Det skal bli billigere å ta toget til den nye stoppestasjonen på Stoa. Arkivfoto: Harald Hope.


NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

7

P. M. Danielsen Kontorutstyr og Kontorbørsen fusjonerer Arendalsselskapet P. M. Danielsen Kontorutstyr AS fusjonerer med det Kristiansands baserte selskapet Kontorbørsen AS.

SAMMEN: – Det fusjonerte selskapet Inventum Sør, P. M. Danielsen Kontorutstyr AS, blir dermed en betydelig aktør i markedet for kontorutstyr på Agder, sier Roger Ribe. Han er leder av P. M. Danielsen Kontorutstyr på Stoa, og han skal lede selskapet etter fusjonen som skjer ved nyttår.

21 ansatte Roger Ribe forteller at det nye selskapet får 21 medarbeidere og en samlet omsetning på 54 millioner kroner. – Vi vil da være en komplett leverandør av kontorutstyr fra møbler og kontormaskiner til rekvisita og datautstyr, forteller han til Arendals Tidende. Hovedkontoret skal være i Arendal, og avdelingen i Kris-

NY TID: Daglig leder ved P. M. Danielsen Kontorutstyr på Stoa, Roger Ribe, skal lede det nye selskapet etter fusjonen med Kontorbørsen AS i Kristiansand.

tiansand skal ledes av Ernst Rune Saatvedt. – Fusjonen vil ikke få konsekvenser for medarbeiderne, men selskapet vil fortsette og utvikle de ansatte med tanke på bedre

kundeservice. For våre kunder vil med fusjonen få tilgang på et større spekter av varer som krever spesialkompetanse, særlig innen kontorutstyr. Totalt sett vil vi få inn flere leverandører, og vi vil

Tennisbane-strid Kommunen har gitt dispensasjon slik at søker Anders Peder Brinch har fått ja til oppføring av tennisbane. Nabo, Halvor Abusland, klager på vedtaket. POLITIKK: I utgangspunktet gjaldt søknaden tilbygg til fritidsboliger og søknad om dispensasjon for oppføring av tennisbane. Men søknad om tilbygg til hyttene ble trukket tilbake og det er kun søknad om dispensasjon for oppføring av tennisbanen som er behandlet. Klager Abusland mener at plasseringen av banen virker unødvendig provoserende, at det blir støy for fastboende og han poengterer at det finnes et gammelt steingjerde der. Utbygger Brinch har kommentert utspillene til naboene med at en tennisbane er en rolig aktivitet. Når det gjelder støy, mener han veien og eksisterende trafikk som ligger øst for foreslått sted for tennisbanen utgjør mer støy enn mange tennisbaner noen gang vil nærme seg. At Abusland ikke ønsker forandringer i området får stå for hans regning, kommenterer han. Når det gjelder steingjerdet gir utbygger Abusland rett i at deler av gjerdet vil måtte flyttes til fordel for tennisbanen, men han garanterer samtidig at dette vil gjøres etter beste evne og med hensyn til natur og miljø i kommunens sakspapirer. Rådmannens foreslår at planutvalget ikke tar Abuslands klage til følge og at de gir et ja til tennisbane.

styrke konkurransekraften og effektiviteten inne alle virkesområdene, sier Ribe.

Før årsskiftet Formelt sett vil fusjonen være

gjennomført før årsskiftet, men selskapene har allerede startet et integrert samarbeid og utveksling av kompetanse.


8

TIRSdag 23. september 2008

mening / debatt

Sp vil jamne ut nettleiga på straum Nøkternheten som druknet i ny livsstil Vi har ikke lært så aldeles mye siden midten av 1980-årene. Da med jappetid og boligkrise, der vi på en ene side lånte penger i bøtter og spann til investeringsformål, og hvor boligprisene tok helt av på en måte vi ikke hadde sett maken til noen gang her til lands. Enden på den visa ble en dyp gjeldskrise, lånte penger fordampet på børsen og folk måtte selge boliger med flere hundre tusen kroner i tap. Det skulle så likevel ikke gå mer enn et tiår før boligprisene igjen begynte å øke, en økning som bare har akselerert. En sak er at prisene er lokket opp som følge av ekstrem lav rente, men verre er det kanskje at spekulanter gikk inn i boligmarkedet med det formålet for øye å hente ut optimale gevinster. Heldigvis har bankene denne gangen, i motsetning til krisen for snart 25 år siden, vært atskillig mer edrulige i sine utlån. Denne ansvarligheten har nok dempet prisveksten noe, men like fullt vil nok atskillige mennesker få føling med strammere tider. På en måte er det bra at vi fikk dette økonomiske tilbakeslaget nå. For det første fordi vi alle trenger å bli minnet om at ikke noe vokser inn i himmelen, heller ikke samfunnsøkonomien. Dessuten var det viktig å få en slutt på de galopperende boligprisene, som allerede i lang tid nå har stengt unge førstegangsetablerere ute fra markedet. I dag selges boliger som ble bygget for rundt en halv million kroner på 1970-tallet for flere millioner. Det er i grunnen beliggenhet og tilgjengelighet som begrenser prisen, både nedad og oppad. Den viktigste aktøren er likevel kjøperne. Altfor lenge har det vært for liten forståelse og fokus på realverdier og lånefinansiering. Vi glemmer de gode gamle reglene om at tidene skifter, og at lånefinansiering ut over to og en halv gang inntekten bør være maks. Vi ser i dag at leiligheter og eneboliger på rundt to millioner kroner ryker unna som varmt hvetebrød. Mange forventer liksom at dette er prisen, ”det koster bare to mill”, hører vi ofte av så vel selgere som yngre kjøpere. Med en rente på seks prosent er det 120 000 kroner i renter før et øre i nedbetaling kommer til, tilsvarende 10 000 kroner i måneden. Nå er det forventet at effektiv rente vil komme opp i ni prosent. Dermed er plutselig renten 180 000 kroner året, tilsvarende 15 000 kroner måneden. Før en krone i nedbetaling. Og historisk sett har mange av oss opplevd boligrente på både 12 og 13 prosent. Vi har vel også sett mangel på den samme nøkternheten ved finansiering av så vel hytte som båt og bil. Det er på sett og vis det samme klisteret Arendal kommune er havnet i, renteoppgangen er i ferd med å knekke økonomien. Av en lånegjeld på bortimot to milliarder kroner, forsvinner millioner til å betjene gjeld, millioner av kroner som skulle vært brukt til drift av kommunale tjenester. Større forsiktighet, bedre langsiktig planlegging og et mer realistisk syn på pengenes egentlige verdi er det eneste som kan føre til et bedre liv for den enkelte og en bedre kommuneøkonomi.

Senterpartiet har nyleg presentert sitt framlegg til nytt partiprogram. I programmet seier vi at nettleiga på straum skal utjamnast. Det er grunnleggjande for Senterpartiet at straum skal ha mest mogleg lik pris i heile landet. Det er ikkje rettferdig at folk i distrikta – særleg dei som bur nær straumproduksjonen – skal betale meir for å få levert straumen enn dei som bur i byane. Det er store skilnader i nettleiga i dag. Tal frå NVE viser at Tysnes kraftlag i Hordaland er dyrast med 45,3 øre per kilowattime. Billegast er Hafslund nett i Oslo med 17,1 øre per kilowattime. Der nettleiga er dyrast, er den altså over dobbelt så høg som i Oslo. Det er ein stor skilnad. Ein gjennomsnittleg husstand i Tysnes – som brukar 20 000 kilowattimar i året – vil betale 5640 kr meir kvart år ein tilsvarande husstand i Oslo.

Innlegg Liv Signe Navarsete, Sp-leiar.

Det er grunnleggjande for Senterpartiet at straum skal ha mest mogleg lik pris i heile landet.

Senterpartiet er oppteken av å ha likeverdige tenester i heile landet. Nettleige og straumpris er døme på tenester som etter Senterpartiet sitt syn i utgangspunktet bør ha ein lik pris. Vi må difor få på plass ordningar som utjamnar skilnadene. Det må skje anten ved at vi styrkar den ordninga vi allereie har for utjamning, som i dag er på 30 millionar kr årleg, eller ved at vi opprettar ei eiga utjamningsordning. Regjeringa har lova utjamning av nettleiga i Soria Moria-erklæringa. Den lovnaden skal vi halde. Dette handlar òg om at folk skal ha reell moglegheit til sjølve å bestemme kvar dei vil bu. Det er ikkje akseptabelt at folk i distrikta jamt over betalar høgare nettleige enn folk i byane. Det er ikkje god Senterparti-politikk. Skilnadene må difor utjamnast i landet. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Sparing og omveltning i skolesektoren Nå vurderes det å få rene barne- og ungdomsskoler i kommunen for å spare penger. Er dette bare et kortsiktig mål for å spare penger raskt, eller har man virkelig tatt hensyn til de økonomiske og menneskelige følger det får for samfunnet vårt nå og en del år fram i tid? Jeg kan helt klart se at det er fordeler med større fagmiljø på den enkelte skole. Med flere lærere med samme kompetanse, kan man lettere sjonglere når timeplanen legges. Det er likevel et stort MEN her. Vi hører til Birkenlund og våre barn har kort vei å gå til skolen. Men - hvor mange barn er det som ved slike endringer ikke lenger kan gå til skolen? Hvilke signaler gir det når man fra tidlig skolealder og til 10.klasse skal kjøres frem og tilbake til skolen. Jeg tror ikke ungdommer i dag går 4-5 km om morgenen for å komme på skolen! Slik det er nå, er det allerede mange nok som må ha skyss pga skoleveien, og nå er skolen i nærmiljøet!! Ønsker vi at neste generasjon skal være en samling ”datanerder” som knapt nok orker å gå ut til bilen sin, når de må ut et ærend? Selvfølgelig ønsker vi ikke det, og det er da også satt på spissen, men… Man kan også tenke seg hva som kan skje på en buss full av ungdommer som gjerne tøffer seg litt. Det kan dessuten være en ganske stor ekstrabelastning

for mange å måtte ta buss hit og dit. Hva med miljøet? Hvor mange flere busser må ut på veiene om morgenene

Innlegg Ellen Marie Aleksandersen

Skole og helse må være viktigst i et samfunn. og ettermiddagene med en slik forandring? Hvor mange lærere kommer til å ta bilen i stedet for å gå? Hva med trafikksikkerheten ved skolene da? Jeg kan heller ikke tenke meg at barneskolene bare over natten kan fungere som ungdomskoler og motsatt? Da kreves det sikkert ”litt” ombygging både her og der. Hva vil så det koste? Hvor lett er det å få et godt miljø med vesentlig flere barn i samme alder på samme sted? Hva med utearealene? Barneskoleelever krever noe annet av utearealene enn u-skoleelever. Hvor mange flere klatrestativ og husker må kjøpes og/eller flyttes og evt. kasseres for å tilpasse utemiljø til elevmassen? Hva vil det koste? Hva med SFO-ordningene? Ved Moltemyr er det nettopp bygd nye flotte SFO-lokaler sammen med ny barnehage. Ved Birkenlund bygger de nå fin ny ungdomsskole og her er det eget SFO-bygg i nærheten. Siden vi bor her, er jeg jo glad for at Birkenlund står på listen over barneskoler. I fjor hadde vi barn i Moltemyrskogen barnehage og kjørte ca 16 km hver dag pga bringing og henting. Når mange nok må kjøre lengre for evt. å bringe/hente på f. eks SFO, vil dette medføre en betydelig ekstrabelastning på nærmiljøet.

SFO-ene vil jo heller ikke ha kapasitet nok. Hvis f.eks. Birkenlund blir ren barneskole – hvor skal alle SFO-barna være etter skolen? Må det bygges på der også?   Noe som er svært viktig for mange når man flytter til et sted, er nettopp skolemiljøet og nærheten til skolen. Hvordan vil dette på sikt påvirke bosettingen i kommunen?   Det er vel og bra å tenke nytt, og jeg har forståelse for at man må spare penger, men det er viktig å se på konsekvensene. Jeg kan ikke la være å undre meg over hva kommunen mener det er viktig å gi penger til - f.eks. Hovefestivalen som fikk millioner, eller Den Internasjonale skolen som, slik jeg forstår det, ikke vil bli berørt i det hele tatt. Men må kommunen spare, må innsparingen skje på en slik måte at man ikke snur opp/ned på tilværelsen for så mange mennesker, og særlig barn i en sårbar alder. Jeg mener at skole og omsorg/helse er områder som allerede er blitt nedprioritert i stor grad, og dette er tjenester som har stor betydning for alle i kommunen.   Det er opplagt at innbyggerne vil måtte merke en så stor innsparing som er planlagt, men da må man kanskje heller øke trykket på det man gjør frivillig – f.eks. festivaler og ulike fritidsaktiviteter.   Det er selvsagt viktig at ungdommer har aktiviteter å gå på, men man kan ikke få både i pose og sekk, når ressursene ikke strekker til. Skole og helse må være viktigst i et samfunn, og så får hver og en heller alle ta større del i arbeidet med å holde andre viktige områder i gang. 

Innlegg til: post@at-avis.no


mening / debatt

9

TIRSdag 23. september 2008

Nei til nedleggelse av skoler i Arendal kommune ”Nå flyter båten, vi kjøper motor! For første gang på svært mange år legger vi fram et forslag til budsjett/handlingsprogram som ikke domineres av forslag til innsparinger, effektivisering, tjenestekutt og prisøkninger!” Denne optimistiske uttalelsen kom rådmann Danielsen med da han la fram budsjett og handlingsprogram for Arendal kommune 2006 – 2009. Det skulle investeres 300 millioner kroner hvert år i skolebygg, nye boliger til funksjonshemmete, kulturbygg- og friluftsliv, barnehageopprustning etc. (les mer på nettet). Politikerne vedtok denne handlingsplanen og trodde antakelig at framtida for kommunen så lys ut, selv om de visste at kommunens gjeld var på vei mot to milliarder kroner! Men så hadde vi (kommunen) en del oppsparte midler i fonds, dessuten fikk vi en rød/ grønn regjering som lovte å øke bevilgningene til kommunene (og det gjorde den også), så da kunne vi vel alle sove godt om natta i lang tid framover, i hvert fall i tre år! Men knappe to år er gått, og nattesøvnen er blitt dårligere, kanskje helt borte for noen, for nå viser det seg altså at denne handlingsplanen/budsjettene ikke stemmer i det hele tatt, vår kommune må i 2009 spare hele 75–110 millioner kroner! De oppsparte fonds vil tømmes innen 2010, hvis det nå ikke bråbremses!

Jeg er ingen økonom (bare en enkel lærer som prøver å forstå de økonomiske spilleregler), men jeg spør meg selv hvordan det er mulig at de økonomiske rådgiverne som er ansatt i Arendal kommune, ikke har klart å langtidsplanlegge bedre, ikke har klart å forutse at kjøpefesten og den nesten ukontrollerte velstandsutviklingen ville stagnere, ikke har tenkt tanken at det hadde vært lurt å formane politikerne til måtehold og nøysomhet i vår turbulente tid! Jeg ser at rådmannen (Agderposten 20. sept.) legger skylda på politikerne, han har advart dem, sier han. Det må ha vært svake advarsler, siden politikerne har godtatt budsjett etter budsjett. Nei, hovedansvaret for kommunens elendige økonomi må hvile på økonomisjefen og hans/hennes medarbeidere! Nå har i hvert fall alvoret (og panikken) funnet veien inn i kommuneadministrasjonen, såkalte ”Dugnad 2010”- grupper ble nedsatt for å komme med innsparingsforslag til rådmannen. Ansatte i kommunen ble satt til å skjære ned på egne budsjetter, og det har de nå gjort, lydige som de er! ”Skole/oppvekstgruppa” har sagt sitt, og siden jeg er ansatt ved Roligheden skole, ungdomstrinnet, fikk jeg og mine kolleger høre de dystre innsparingsforslag av rektor for noen dager siden. Sjokk og vantro, dette kan ikke være sant! Vi trodde ikke det vi så og hørte: Legge ned skoler! Det går bare ikke an i 2008! Skoler og utdanning som er en av de

viktigste satsningsområder for framtida! Som Storting/regjering/ kommuner har bestemt skal prioriteres, som Arendal kommune har vedtatt å ruste opp! Roligheden ungdomsskole er en av skolene som gruppa har

Innlegg Turid Sørsdal

Mener han at vi blir bedre pedagoger, hvis vi kjører over brua til en stor sentrumsskole? foreslått å nedlegge. Rådmannen sier (i følge Agderposten 19. sept.) at større skoler har bedre læringsresultater i følge Asplan Viaks gjennomgang av læringsresultater. Man får ofte de svar man ønsker ved å lese forskjellige forskningsrapporter, rådmannen satte nok pris på denne, så har han noe å støtte seg på, når han skal overbevise tromøygeiter om at store ungdomsskoler er mye bedre enn passe store nærmiljøskoler! Rådmannen mener visstnok at elevenes karakterer blir mye bedre hvis f. eks. Tromøyungdommene kjøres med buss til Moltemyr eller Stuenes! Han uttaler (stadig i følge Agderposten) at ”vi har for mye generalister og trenger mer spesialisering”. (Hva mener han med det?) ”Vi må skape grunnlag for å bedre

Et samfunn for folk flest eller…? Vi har de siste dagene vært vitne til at verdensøkonomien nesten brøt sammen. Grunnen til dette er den amerikanske politikken der finansinstitusjoner og kapitalister får lov til å gjøre som de vil, det har ført til en grådighets- og spekulasjonsøkonomi som til slutt måtte bryte sammen.

Innlegg Freddy de Ruiter, Stortingsrepr. AustAgder Arbeiderparti.

Kanskje man har reddet stumpene for denne gang med statlige redningsaksjoner pålydende hundrevis av milliarder kroner. Hva så, vil mange i Norge si? Jo, konsekvensene av slike sammenbrudd kan bety langt høyere rente, tap av titusener av arbeidsplasser og generelt dårligere økonomi for folk flest i Norge. Jeg tror svært få ønsker at vi skal adoptere det amerikanske systemet, men da har jeg en utfordring til velgerne. Les partiprogrammene til de ulike partiene nøye og se hvem

Vi i Arbeiderpartiet er stolte av det norske systemet som satser på fellesskapet. som ønsker å lage et amerikansk samfunnssystem. Vi i Arbeiderpartiet er stolte

av det norske systemet som satser på fellesskapet og en blandingsøkonomi som innebærer at vi forsøker å tøyle grådighet som går på bekostning av folk flest. Det er mange ting som kan bli bedre i Norge, men alternativet til en blandingsøkonomi og fellesskapsløsninger, er rå markedsliberalisme og privatisering av goder vi i Norge tar som en selvfølge. Vi i Arbeiderpartiet kommer i tiden framover til å utfordre Høyre og Fremskrittspartiet på dette. Vi ønsker en debatt som får fram forskjellene mellom oss og dem, fordi vi er overbevist om at folk flest ønsker en videreføring av et rettferdig samfunn som ikke gjør forskjell på folk. Vi vil ha et system som regulerer grådigheten og det private markedet, slik at ikke store samfunnsverdier sløses bort. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Tips Arendals Tidende – tlf. 37 00 62 60 post@at-avis.no

resultatene, og det kan vi få med dette”, sier rådmannen. Jeg skjønner ikke hva disse uttalelsene betyr, kanskje det betyr at lærerne på min skole ikke gjør en bra nok jobb. Mener han at vi blir bedre pedagoger, hvis vi kjører over brua til en stor sentrumsskole med mange flere kolleger og elever å forholde oss til? Jeg leser også at vår mann i Utdanningsforbundet, Kåre Mortvedt, kan tenke seg å redusere til tre ungdomsskoler. Kanskje tror han også at tre store skoler gir et bedre læringsmiljø for vår tids tildels rastløse, ikke skolemotiverte ungdom, ungdommer som virkelig trenger et trygt, stabilt nærmiljø og skole, ungdom som trenger en skole der lærere har en viss oversikt over hva som skjer i skole- og nærmiljø, der lærere kjenner hverandre bedre, og har mer tid til å snakke med hverandre, enn på en skole med dobbelt så mange kolleger og elever! Etter 44 års erfaring på grasrota i skolen, forstår jeg ikke hans synspunkter! Politikerne står nå foran en utrolig vanskelig oppgave, hver stein må vel snus for å finne en mulig løsning på det uføre de/vi har kommet opp i. Og de blir antakelig tvunget til å bruke spareøksa også på skolene. Og hvis det verste og mest utenkelige skulle skje, at skoler nedlegges, så er nok den internasjonale skolen den første ”Mercedesen” som må bøte med livet, Moltemyr ungdomsskole er ”Mercedes” nr. 2.

(Vi kan som tidligere, klare oss med to sentrumsskoler.) Så er det stopp, kjære politikere! Men jeg kan hjelpe dere med andre sparetiltak: Arendalsmodellen, med de åtte oppvekstområdene, kan dere gjerne legge ned, jeg og mange med meg har aldri vært særlig entusiastiske over denne modellen. (Det var kanskje noen dyre konsulenter utenfra som dyttet på dere denne modellen?) Enda mer og dyrere IKT-satsing må dere redusere betraktelig. Skolene har i hvert fall nok datateknologi, læringsresultatene blir ikke bedre med mer bruk av PC-er. Det viser forskningsresultater som jeg støtter meg til! Kurs/konferanser/seminarer må også reduseres kraftig, mye sløsing av penger og av de ansattes tid! Prosjekter som ”Kunnskapshavna” og utbedring av Kanalplassen må legges på is. Administrasjonen, med rådmannen i spissen, må slankes betraktelig! (Det er for mange små og store ”sjefer” som prater i møter, flytter på papirer, unnskyld, sender e-post til hverandre!) Jeg tror innbyggerne i Arendal nå er grundig lei av den berg- og dalbaneøkonomien som har vært ført i kommunen, jeg får håpe at vi alle kan lære av de feilene som er begått, og at kommunen (som er oss!) i framtida kommer til å føre en nøktern, ”gammeldags” og fornuftig økonomisk politikk, også i valgår! 

Innlegg til: post@at-avis.no

Ap og Frp best likt På www.arendalstidende.no sin uhøytidelige nettavstemning spurte vi denne gang følgende: Det er i disse dager et år siden kommunevalget. Synes du partiene har holdt hva de lovet, og hvilket parti er i så fall best? Eller er ingen verd en stemme? Mandag morgen var det registrert 601 trykk på svarknappen. Disse fordelte seg slik:

Ap: Frp: Høyre: KrF: Pensjonistpartiet: Sp: SV: Venstre: Ingen:

29,78 prosent 26,62 prosent 9,82 prosent 3,83 prosent 2,33 prosent 5,32 prosent 4,83 prosent 9,82 prosent 7,65 prosent


10

NYHETER / debatt

TIRSdag 23. september 2008

Moonlight og mediemonopol Fredag formiddag på Grimstad rådhus. Jeg skriver på forslaget til ungdomsplan. Et sted for ungdom på Fagskolen har en sentral plass i planen. Arbeidsgruppen som arbeider med planen, har tidligere i høst besøkt Moonlight. Et vellykket aktivitetssted for ungdom drevet av Vennesla kommune. Denne formiddagen er jeg interessert i å komme i kontakt med redaksjonen i Vennesla Tidende. Avisen har nærhet til Vennesla-samfunnet, men er uavhengig i forhold til Vennesla kommune. Har de skrevet noe om Moonlight? Hva mener de om stedet? Jeg slår opp på nettet og finner telefonnummeret til Vennesla Tidende på avisens nettside. Men jeg finner også noe jeg ikke var klar over: ”Vennesla Tidende er fri lokalavis for Vennesla kommune som kommer ut hver tirsdag og fredag. Den har et godkjent nettopplag på 3054 (2004). VT eies av Agderposten AS og trykkes hos Agderposten Trykk på Stoa i Arendal”. Eier Agderposten også denne avisen? Jeg dveler ikke så lenge ved det om Agderposten, men ringer i stedet Vennesla Tidende. Jeg forklarer mitt ærend til en hyggelig dame. Hun opplyser at hun er sekretær, og hun skal forsøke å sette meg over. Hun er ikke helt sikker på om hun klarer det fordi de nettopp har fått et nytt telefonsystem.

Om litt hører jeg en ny kvinnestemme. Jeg forklarer på ny. Hun sier noe om telefonsystemet, og at jeg skal få redaktøren. Redaktøren dukker opp i den andre enden, og jeg sier igjen hva jeg er ute etter. Etter en stund avbryter redaktøren meg. Jeg er blitt satt over til feil redaktør. Han er nemlig redaktør i Lillesands-Posten, ikke i Vennesla Tidende! – Hva, sier jeg overrasket. – Er du også eid av Agderposten? Han bekrefter dette.

Innlegg Ragnar Holvik Grimstad

Hvorfor er ­mediene så lite åpne om seg selv? Redaktøren i Lillesands-Posten er en hyggelig kar. Etter en kortere samtale om Agderpostens eierskap over mediebedrifter i vår region, setter han meg over til redaktøren av Vennesla Tidende. Ny hyggelig redaktørstemme, og jeg forteller hva det gjelder. Redaktøren har mye positivt å si om det kommunale ungdomsstedet på Vennesla. Vennesla Tidende har skrevet en rekke ledere og reportasjer om Moonlight som redaktøren lover å sende kopier av til meg. Han forteller at ministeren, Knut Storberget, hadde besøkt Vennesla for ikke lenge siden. Moonlight var målet, og han hadde vært begeistret. Jeg er fornøyd. Jeg har møtt en rekke hyggelige mennesker på telefonen, og har kommet et steg videre i kartleggingen av hvilken

Sensasjonelle funn fra eldre steinalder Arkeologer har gjort sensasjonelle funn etter tidlige bosettinger på den nye E18-parsellen mellom Larvik og Porsgrunn. Funnene som er gjort blir anslått til å være over 10 000 år gamle.   – Dette er nok blant de mest interessante funn som er gjort i Norge. Både her og i resten av Europa er det unikt å ha en så omfattende undersøkelse av steinalderboplasser, sier Lasse Jaksland fra Kulturhistorisk museum til avisen Vegen og vi”.   25 arkeologer har arbeidet i åtte år med å saumfare traseen der anleggsmaskiner snart rykker inn. Veien skal stå ferdig om tre år.

Sp-ungdom ber Telenor ta grep Senterungdommens Landsstyre er ikke fornøyd med at det forekommer barnearbeid hos noen av Telenors underleverandører i Bangladesh. Det føyer seg inn i rekken av uheldige avsløringer om barnearbeid, dårlige arbeidsvilkår og farlig arbeidsmiljø hos Telenor og deres underleverandører. Senterungdommens Landsstyre forventer at Telenor en gang for alle rydder opp i disse sakene og viser for Norge og resten av verden at de tar Helse, Miljø og Sikkerhet på alvor.

betydning Moonlight har for ungdomsmiljøet i Vennesla. Etter telefonsamtalene tenker jeg også på Agderposten som i tillegg til å eie seg selv, eier Grimstad Adressetidende, Lillesands-Posten og Vennesla Tidende, Aust-Agder lokal-TV, Radio Grimstad og Radio Agder som sender Radio P5. Det betyr altså at Agderposten AS har monopol på mediebedriftene som omfatter nær 70 prosent av innbyggerne i Aust-Agder? Pluss litt i VestAgder? Et realt monopol! I 2005 ble riktignok Arendals Tidende etablert, men den har kun et netto opplag på 2136 ifølge Landslaget for lokalaviser. Hvis det er slik at mediene har makt, da er mye meningsdannende makt konsentrert på få hender i vår region. ”Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle”, sier Vær Varsom-plakaten. Hvem setter et kritisk søkelys på mediene i vår region? Har Agderposten selv satt søkelys på og problematisert sin egen monopolrolle? Hvilke konsekvenser har Agderposten AS’ mediemonopol for meningsdannelsen i vårt distrikt? Hva betyr det at avisene til Agderposten AS tilsynelatende, på en eller annen måte, knyttes sammen?

Mange innbrudd i helga POLITI

Råkjøring uten førerkort og flere grove tyverier var blant helgas hendelser opplyser Frank Solås ved politi­ operasjonsentralen. En person ble arrestert i forbindelse med bråk ved en tilstelning i Stueneshallen på Saltrød, flere personer ble arrestert for fyll og fyllebråk på Langbryggen og Tyholmen natt til lørdag. Også på Færvik ble en person arrestert etter å ha laget bråk ved firetiden om natten. Sykkel mot bil En ansvarsfull bilist ringte politiet og meldte fra om at han hadde hatt et sammenstøt med en syklist i Vestregate mandag morgen. Det dreide seg om små skader og syklisten dro videre etter eget ønske. Bilføreren fant det riktig å informere politiet for sikkerhets skyld. Råkjøring En 24 år gammel Oslo-mann ble mandag morgen stoppet av UP mellom Rannekleiv og Bjorbekk etter å ha blitt målt til 123 kilometer i timen over en strekning på to kilometer. Mannen hadde ikke sertifikat og kan vente seg et oppgjør med myndighetene. Innbrudd Ved Ellengårds avdeling i Nygata har det vært innbrudd i løpet av helgen. Det var knust vindu i døra, man vet enda ikke om noe er stjålet. Innbrudd Det ble mandag morgen meldt om innbrudd i Arendal Varmesenter hvor blant annet kassaapparatet ble tømt. Ruset og uten førerkort En 21-åring ble stoppet uten førerkort på Strømsbuveien ved midnatt natt til mandag. Det er også mistanke om kjøring i påvirket tilstand.

Denne uken (22.9) arrangerer Transparency International Norge en konferanse i Oslo med tittelen ”Hvorfor er mediene så lite åpne om seg selv?”

Innbrudd Søndag kveld kom det inn melding om innbrudd i et hus i Barbugårdsveien. Tyvene hadde kommet seg inn ved å knuse et vindu i inngangspartiet og hele huset var endevendt innvendig. Det er blant annet stjålet sølvtøy, smykker og armbåndsur.

Fyrverkeri En ungdomsgjeng i alderen 10 til 16 år har drevet med ulovlig oppsending av fyrverkeri i området rundt Moltemyr skole. Politiet har vært i området og bortvist ungdommene. Skolen er også koblet inn i saken.Innlegg til: post@at-avis.no

Aust-Agder ute av AUFs sentralstyre

I to år har Aust-Agder vært representert i AUFs sentralstyre ved Gjermund Bjørndahl Røysland. Han har frasagt seg gjenvalg, og fylkeslaget nominerte dermed Per Anders Langerød og Line Haugland som sine kandidater. Valgkomiteen i AUF har nå lagt fram sin innstilling. Og denne innstillingen viser at ingen fra Aust-Agder nådde opp denne gangen.

Sp-ungdommen vil styrke sivil beredskap

Ved sivile katastrofer har sivilforsvaret og Heimvernet (HV) viktige funksjoner i den norske beredskapen. Brannpumper brøyt sammen, og kjøretøy var gamle nok til status som veteranbil. Dette er ikke holdbart i Norge i 2008! Det er fra før velkjent at mange HV soldater i dag utstyr med utstyr man ellers finner i bruktbutikker og på loppemarked. Senterungdommens Landsstyre krever at regjeringen tar et krafttak for moderne beredskap.

Innbrudd Ved Stornes Transport på Stoa har noen brutt seg inn i en hjul­laster og blant annet stjålet verktøy. Forholdet ble meldt til politiet søndag ettermiddag. Trafikkuhell Et eldre ektepar var uheldige og kjørte rett over en rundkjøring på Tromøy søndag ettermiddag. Det ble ubetydelige personskader. Innbrudd. Søndag ettermiddag ble det meldt om innbrudd i Tollbodgaten 2. Det er diverse kontorer som er blitt hjemsøkt av tyvene. Hærverk En gatedør i en bygning i Havnegaten ble utsatt for hærverk søndag kveld Innbrudd. Litt over halv åtte lørdag morgen blir det meldt fra om innbrudd i lokalene til Frp i Arendal. Det er uvisst om hva som er stjålet.

BRANNVESENET

Det har vært rolig i arendalsområdet de siste dagene melder de fra brannvakta.

Redningsskøyta

Redningsskøyta har kun hatt et par dykkeoppdrag i løpet av helga, ellers har det vært stille, sier skipper Magnar Opdal på ”Odd Fellow”.


ANNONSE

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

11


12

NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

KrF 75-årsjubileumsm Prosjektet viser til at 82 prosent av kursdeltagere har kommet seg videre i aktivitet.

KrF fylte 75 år 4. september. Dette markeres på ulike måter i hele landet. For Aust- og Vest-Agder KrF var det naturlig å samarbeide om denne markeringen.

Til Setesdal

MARKERING: Onsdag 17. sep-

Veien videre gikk opp Setesdal til Evjeklinikken. Evjeklinikken har behandlingstilbud for overvektige pasienter. Det ble det servert god middag og interessant informasjon om dagens drift og fremtidens utfordringer. Det ble også tid til et møte med flere som nå var inne til behandling. De delte erfaringer som understreker at dette tilbudet gir både bedre helse og økt livskvalitet. De viser til meget gode resultater på langtidsoppfølging og arbeider for å få utvidet dagens avtale med NAV.

tember var partileder Dagfinn Høybråten og KrFU leder Kjell Ingolf Ropstad invitert til en hel dag på Agder. Besøket startet på Drotningborg videregående skole i Grimstad der de fikk omvisning, møte elevene og en samtale med rektor Ketil Jensen og Jubileumsfest noen i hans stab. Så ble det jubileumsfest. Ca 110 gjester hadde funnet veien fra begge Privatskoler Agderfylkene til Majorstuen på EvjeTema var særlig om privatskolens si- moen. Festkvelden ble ledet av Evjes tuasjon i dag. Så gikk turen videre til egen KrF-ordfører Bjørn Ropstad. Durapart, en arbeidsmarkedsbedrift i Arendal. Prosjektleder for PIA Arbeidsliv, Harry Svendsen, var i spisJUBILEUMSFESTEN: Tidligere sen for en innholdsrik og interessant fylkesordfører i Vest-Agder, Niels-Otto Hægeland, i samtale omvisning og informasjon om PIA med ordfører i Evje og Hornnes, prosjektet. To deltagere på dette proBjørn Ropstad, under jubileumssjektet var også med og fortalte om festen til Agder KrF. sine viktige erfaringer gjennom dette.

Blødekjærs ”fasade” i e Agder Bygg og Eiendom river akkurat nå bygningene i Blødekjær 20, 22, 24 og 26.

LANG PROSESS: Rivingen har vært til behandling i Arendal kommune flere ganger. I sakspapirer står det at spørsmålet første gang kom opp i 1993.

Bevaringsverdig Men i desember 2006 sa driftsstyret for siste gang ja til rivningstillatelsen. Da var det også klart at Esso-stasjonen på stedet ønsket å legge ned og heller bygge ny stasjon på Stoa. I den politiske behandlingen ga også Aust-Agder fylkeskommune en uttalelse. De mente det kun var hjørnebygningen som representerte noe bevaringsverdig, men ga i første omgang ikke tillatelse til riving av alle bygningene.

Gamle bygninger Bygården, nummer 22, er den eldste bygningen som nå rives. Den er, i følge fylkeskommunen, oppført mellom 1884 og 1904.

JEVNES MED JORDEN: Det er ikke bare på Tollbodkaien det rives om dagen. I Blødekjær forsvinner disse bygningene, dag for dag.

Bygningen mellom bygården og Esso-stasjonen stammer fra 1940-tallet, mens bensinstasjonen ble bygd på begynnelsen av 1950-tallet. Bygården har vært SEFRAK-registrert. SEFRAK er et landsekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. I følge Riksantikvarens hjemmesider betyr ikke en SEFRAK-registrering nødvendigvis at det følger spe-

sielle restriksjoner for hva som kan gjøres med den registrerte bygningen.

Muggsopp Politikerne sa altså ja til rivningstillatelsen for to år siden, det gjorde også fylkeskommunen. For selv om flere ga innspill på at bygården var verneverdig, var det store problemer med bygningen også. Skadde nedløpsrør

førte til at vann hadde kommet inn i konstruksjonene. Det største problemet var likevel aggressiv råtesopp og muggsopp i store deler av første etasje. Da driftsstyret i 2006 behandlet saken mente de fleste at man burde si ”ja takk” når det først skjedde noe i Blødekjær. – Blødekjærutvalget har levert en bra skisse på hvordan det kan bli. Det som vil skje er at byg-

ningene bak kommer fram og må bli rusta opp, det er kjempeflott, mente Nils J. Nilsen, Ap, da.

Ny tid Totalt 2000 kvadratmeter jevnes nå med jorda. I bygningene har en rekke bedrifter holdt til gjennom tidene, blant annet Perfekt vaskemaskinfabrikk, Mesterbygg og Lunde Auto. I hjørnebygningen var det i de øvre etasjene også


NYHETER

TIRSdag 23. september 2008

markering på Agder

EGENPRODUKSJON: Sara Calvert fra Drotningsborg videregåande skole i Grimstad underholdt festdeltakerene med egenkomponerte sanger.

13

HOVEDTALEN: Partiformann Dagfinn Høybråten holdt hovedtalen under jubileumsfesten på Majorstuen på Evje.

endring

tidligere leiligheter. I første omgang kommer det en parkeringsplass på tomten hvor bygningene

har stått, men i løpet av høsten eller våren skal politikerne se på en reguleringsplan for hele

Blødekjær-området, som er et satsings- og utviklingsområde for kommunen. Agder Bygg og

Eiendom har signalisert at det igjen kan bli et bygg på stedet med næringslokaler på bakkeplan

og leiligheter på toppen. Og da er sirkelen kanskje sluttet?


14

KULTUR / SPORT

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

Festeaften med Wenche Kulturuka ”Vi over 60” er i full gang over hele Arendal. Fredag kommer selveste Wenche Myhre.

ENDELIG: – Nå kommer hun! Smilte arrangementskomiteen da det var klart at Wenche Myhre kommer til Arendal. For i fjor hadde de henne nesten på ”kroken”, men så kunne ikke hele

Norges Wenche komme likevel. Men i år kommer hun, og det nok til stor glede for publikum både over og under 60 år.

Fakta Wenche Myhre: Født i 1947 på Kjelsås, Oslo. ■ Fikk sin første platekontrakt som 13-åring. Mannen som ga henne kontrakten var den ikke ukjente Arne Bendiksen. ■ I 1963 filmdebuterte hun i ”Elskere”. Siden har hun også, blant mange filmer, spilt i ”Mannen som ikke kunne le” og ”Hjelp - vi får leilighet”. ■ På 1970-tallet hadde hun sitt første tvshow i Tyskland, og i dag er Wenche ikke bare hele Norges Wenche, men også en favorittartist for mange i Tyskland. ■ Har totalt medvirket på over 700 (!) platetitler. ■ Mottok Spellemannsprisens hederpris i 2003, Leif Justers ærespris i 1988 og ble Ridder av St.Olavs Orden i 2004. ■ ■

Nedenes-kor Med seg på scenen får Wenche Myre lokale stemmer: Nedenes Amt Mixtum og Compositum får også æren av å introdusere stjernen for publikum. ”Det skulle ikke forundre oss det minste om det blant annet blir med sangen ”Å, Wenche med stil”…, skriver Kulturuka i sin forhåndsomtale av konserten.

POPULÆR: Wenche Myhre i kjent stil.

Express fotballskole:

Med trenere fra Chelsea og Ipswich Express fotball har fått inn trenere fra de kjente engelske toppklubbene Chelsea og Ipswich når de i perioden 29. september til 2. oktober arrangerer ”Høstproffen”, et profesjonelt treningstilbud til jenter og gutter i alderen 12 til 15 år.

PROFESJONELT: I utgangspunktet er ”Høstproffen” ment for de som har noe fotballferdighet fra før, og som har lyst og vilje til å satse på fotball.

Fagprogram Gjennom fire dager på Fevik stadion vil de gå gjennom et fagpro-

gram som er skreddersydd for utvikling av ungdomsspillere. Treningen består av to økter hver dag, og deltakerne vil få personlig oppfølging med tilbakemelding om ferdigheter og tips til videre trening.

Chelsea og Ipswich Det er ikke hvem som helst som stiller i trenerteamet, fra England har man hentet inn Jeff Bookman og Dale Brooks fra fotballakademiene til henholdsvis Chelsea og Ipswich. Dette er instruktører med erfaring og kunnskap i å veilede unge spillere. – Jeff Bookman var med på ”Sommerproffen” i begynnelsen av august og denne gangen har han fått med seg Dale Brooks fra Ipswich, noe vi selvfølgelig er glade for, sier en fornøyd fotballformann i IL Express, Magne Aslaksen til Arendals Tidende.

FORNØYD: Fotballformann i IL Express, Magne Aslaksen, ser frem til høstens fotballskole.

Vant årets første ØIF Arendals J18 spilte 20. september sin første seriekamp for sesongen. Nord fra Haugesund var motstander, et lag som ØIF Arendal ikke har møtt tidligere.

HÅNDBALL: Gjestene hadde bra tempo i spillet og kontret inn mange mål i første omgang. Pauseresultatet var 10-12. I 2. omgang fikk ØIF-jentene mer tak på forsvarsspillet samtidig som de lyktes fremover. De viste tålmodig og kollektivt angrepsspill, noe som førte til at mange spillere kom på scoringslista. Ved kampslutt sto det 29-22 i ØIFs favør og dermed startet sesongen

med en fin seier. Det er kommet nye spillere til denne sesongen, og for tre spillere var dette første seriekamp i ØIF-drakt: Marie Prebensen Juell (tidligere Risør) og Stine Nilsen (tidligere StrømmenGlimt) kom begge på scoringslista. ØIF Arendals J18 lag består denne sesongen hovedsaklig av 17- og 16-åringer. Alle er også i treningsgruppa med damelaget og kan være aktuelle for 2. divisjonsspill i

løpet av sesongen. Følgende spillere var med i første seriekamp, antall mål i parentes: Emilie Nilsen (4), Siri Aaserud (6), Julie Nilsen (3), Rikke Skjeggedal (1), Caroline Omholt (3), Marie Prebensen Juell (3), Ingunn Haakedal (6), Ingunn Anne Gudjonsdottir, Stine Nilsen (1), Ruby Susann Fiskebekk, Eline Gauteland Andersen, Camilla Larsen (1), Anniken Jensen (1).


NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

15

Kittelsbuktutbygging:

Mener kommunen er inhabil i saken eksisterende gang- og sykkelvei ved Gard reguleres til offentlig gang- og sykkelvei med tillatt kjøring til eiendommene.

Tre parter klager på vedtatt reguleringsplan for Kittelsbukt. Beboer Turid Ettestøl mener kittelsbuktutbygging er en utfylling av strandsonen i et antikvarisk verneverdig miljø med en barrierelignende blokkbebyggelse.

FORUTSETNING: Forslag til regulering for Indre Kittelsbukt ble behandlet i bystyret i mai i år og vedtatt med følgende forutsetning: Kittelsbuktveien fra innhugg til parkeringshus i fjell frem til

barrierelignende blokkbebyggelse. Byggehøyder, utsiktsfrarøvelse, at planen ikke ivaretar barns interesser og at kommunen er inhabil fordi kommunen selv eier arealer innenfor området er bare noen av punktene hun tar opp.

Inhabilitetsbeskyldninger Arendal bystyre ba også om snarest igangsettelse av et reguleringsplanarbeid for området indre Kittelsbukt – der det også er aktuelt å anlegge park. Planområdet skal ta med seg området foran Amfi bort til rundkjøringen. Hensikten er å regulere arealet for park, myke trafikanter, persontrafikk, kollektiv og nyttetrafikk, tillegg til ca 20 kort tids P- plasser. Det kom inn fire klager på vedtaket, den ene klagen er i ettertid trukket. Kanalselskapet mener forslaget ikke løser trafikk-kaos i nederste del av Vesterveien, at parken innerst i Kittelsbukt er for liten og at den blir preget av mye støy. Beboer Turid Ettestøl i Kittelsbuktveien viser til tidligere innsendte innspill og klager også på at disse ikke er tatt inn i planen. Etterstøl mener det er en betydelig

Ønsker erstatning

INHABIL KOMMUNE: Beboerne i Kittelsbuktveien har tidligere protestert høylydt på utbyggingsplanene. Nabo Turid Ettestøl mener kommunen er innhabil fordi kommunen selv eier arealer innenfor området.

utbygging og utfylling av strandsonen i et antikvarisk verneverdig miljø med en

Etterstøl ønsker erstatning eller innløsning etter erstatningsparagrafen for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan. Kommunen derimot kan ikke se at noen av klagene bringer inn nye momenter i saken. Ettestøls utspill om at hun ikke føler de har blitt hørt i saken, kommenterer kommunen med at de ulike innspill og klagemerknader Etterstøl har hatt i planprosessen er vurdert og forsøkt hensyntatt så langt som mulig. Rådmannen finner ikke grunn til å endre reguleringsplan for Indre Kittelsbukt og anbefaler planutvalget til å si ja og sende saken videre til bystyret for viderebehandling.

Flosta:

Eneste fastboende får nei til brygge Administrasjonen har avslått søknad om oppføre en brygge på 50 m2 på Staubø. Tiltakshaver Martin Aker klager på vedtaket og mener at kommunen bør legge til rette for at fastboende får sin del av ”strandlinjekaka”.

FRARÅDER: Kommunen tok

stilling til søknad om oppføring av brygga i oktober i fjor, de sa nei. Fylkesmannen og fylkeskommunen vil på det sterkest fraråde at det gis dispensasjon og rådmannen anbefaler at tidligere vedtak i saken opprettholdes.

Ber om å bli hørt

Fylkesmannens Miljøvernavdeling skriver blant annet: ”Strek-

ningen der tiltaket er planlagt gjennomført er i stor grad privatisert, men oppføring av ei så stor brygge som omsøkt, vil etter miljøvernavdelingens vurdering bidra til å forsterke inntrykket av ei nedbygd strandsone. Aker svarer med en bønn om å bli hørt som fastboende. – Båtfeste har det også alltid vært til min eiendom siden tomta ble utskilt på 1950-tallet. Jeg ber som fastboende om å få bygge brygga som søkt. Det vil ikke, etter min mening, skape et større press i området for å bygge brygger. Jeg er den eneste fastboende med strandlinjen på strekningen her og det eneste huset på strekningen som ikke har brygge,

skriver han og legger til at han kan, hvis dette er ønskelig fra kommunens side, bygge brygga i stein for å forsterke inntrykket av sørlandsidyll.

Positive naboer

Naboer er positive til utbyggingen. Kjell Bjørn Olsen skriver blant annet at han har stor forståelse for at Martin Aker ønsker å få oppført brygge og har ingen innvendinger til det, men de har et par kommentarer med hensyn til størrelse og kloakkutslipp. På grunn av den lille badevika like øst for grensen ønsker de at brygga ikke bygges helt til grensen mot øst, men trekkes 1 meter vestover.

Hvis kommunen er interessert i å beholde fast bosetting i distriktene, så bør kommunen også tilrettelegge for fastboende. - Bryggesøker, Martin Aker på Flosta

Dette er tiltakshaver positiv til. – Jeg vil så klart også ta hensyn til Olsens anmodning om å flytte bryggen en meter lengre inn på egen eiendom. Det vil bli veldig fint å anlegge en liten strand ved siden av bryggen. Hvis kommunen fortsatt er interessert i å beholde fast bosetting i distiktene og på øyene i kommunen. så bør

kommunen også legge til rette for fastboende, skriver han. Men til tross for klagen mener ikke administrasjonen at det foreligger nye opplysninger i klagen som skulle tilsi en endring av vedtaket. Rådmannen anbefaler derfor at planutvalget vender tommelen ned for Martin Akers bryggeplanene.


16

TIRSdag 23. september 2008

En populær seilingsled sommerstid På vingene: nils P. Vigerstøl og bjørnar kateeraas (foto)

Flybildet vårt i dag er hentet fra Havsøysund, fotografert fra vest mot øst. Til høyre ligger Havsøya, til venstre Hisøy der vi ser litt av Havsøyveien som kommer fra Stølsvigen, og Havsøy brygge. Der kysten bøyer inn i bildekanten, og litt lenger øst utenfor bildet, ligger Vragvigtangen – populært friluftsområde mot havet. Et av de fine skjærgårdsmiljøene som er tilgjengelig med bil. Det er anlagt gode parkeringsplasser og toalettanlegg for turister her. Vinterstid er Vragvigtangen mye benyttet for fiske med stang fra land.

Havsøy Havsøya var en av de betydeligste uthavnene på hele kyststrekningen i landsdelen, og på mange måter var det som følge av virksomheten her på Havsøya at Arendal vokste fram som sjøfartsby. I de videre opplysningene støtter vi oss til Hisøy Historielag og deres mange bøker, blant annet den vakre boken ”Hisøy - gamle og nye stedsnavn”.

Navnet Om navnet Havsøy mener historielag at de viser til en øy som ligger ute i havet. Men de drøfter hvorvidt dette kan være for enkelt, og med det gammelnorske ordet ”Har”, et dyrenavn, og som ofte gir navn på farlig og ureint farvann, lokalt har vi blant annet ”galten”. Har betyr bukk, og i tillegg til ureint fravann, er historielaget også inne på tanken om formen på øya, som kan minne om en bukkerygg, kan være navneopprinnelsen.

Gravrøyser På Havsøya finner vi to Gravrøyser fra bronsealderen. For fire- fem hundre år siden var det ingen bysamfunn på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger. Men det var livlig handels og skutefart på denne kyststrekningen, og i den sammenheng var Havsøya en sentral havn der handelsaktivitet ble bygget opp. Sentralt her er Gunlech Ellefsen Havsøen som bodde og drev handel og rederivirksomhet her. Havsøya var ideell, den lå midt i skipsleia. Han hadde ikke byborgerbrev, men drev likevel sin handelsvirksomhet. Den virksomheten han drev i uthavna Havsøy var på en måte begynnelsen på den aktiviteten som senere bygde opp Arendal, Ellefsen og hans familie hadde først øya for seg selv gjennom deler av 1600talet, men i 1701 bodde det to familier her. Mot slutten av 1780-årene bosatte også flere loser seg her og samfunnet vokst opp. Under sist krig bodde det 75 personer på Havøsya, men nå ligger den som et sommerparadis. Den siste fastboende, Lorentz Kristoffer Lorenstzen, døde i 1977. Inntil da hadde Havøya hatt fast bosetting i nesten 500 år.

havøysund

Havsøysund


fra luften

TIRSdag 23. september 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Havøysund har referansenummer 0250.

17


18

KULTUR

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

Kjempegøy på landet For 24. år på rad arrangerte Aust-Agder 4H «Gøy på landet» i Hoveleiren søndag. Hele 2020 personer hadde lagt helgeturen dit og kjøpte billett til arrangementet som rett og slett var kjempegøy.

OPPLEVELSE: 4H instruktør Eivind Bjørkavåg hadde med seg hele 75 frivillige hjelpere for å avvikle det omfattende programmet og alle aktivitetene. Aust-Agder har i alt 20 4H klubber, og halvparten av dem var i sving denne gangen. – Tanken med ”Gøy på landet” er at her skal alle være med å få oppleve dyr og natur, og der vi særlig legger vekt på å få kontakt med byfolk og småbarnsfamilier, sier Bjørkavåg til Arendals Tidende.

Dyr Det ble så avgjort et møte mellom folk og fe, og gøy var det. Telemarkskua var på plass med kalv, det samme var grisene, hønsa, hestene, sauene og geitene og mer til. Særlig lykke gjorde geitebukkene med kjerrhjulhorn,

NIFS OG SPENNENDE: Den var litt nifs med storhorna, den digre geitebukken, en spennende syntes Robin og Yvonne Gundersen Nordseth.

for ikke å snakke om hestene. Her fikk de yngre sine rideturer, køene var lange, andre fikk sitte på i gammeldags hestekjerre rundt om på leirområdet.

Leker og aktiviteter Mange aktiviteter fylte også leir-

området, noe av mest trivelige etter støynivået å dømme var å hoppe i høyet. Det fenget tydeligvis særlig godt. Ellers var det frydefulle fjes å se rundt om, i konkurranse med sekkehopping, trillebårkjøring, svampkasting og hva det nå var

alt sammen. Hvor mange meter plank som gikk med til å bygge fuglekasser vet vel ingen, men hammerne gikk hele dagen og den ene fuglekassa etter den andre ble snekret sammen så fuglene i distriktet går en lys hekketid i møte til våren.

Vaffelrøre – Det eneste som var litt uheldig var at vi gikk tomme for vaffelrøre, smiler Bjørkavåg. Han forteller at de hadde forberedt seg godt med hele 180 liter. – Men vi gikk tomme allerede ved totiden på dagen, smiler han.

10 mill. kroner

2 020 BESØKENDE: 4H instruktør i Aust-Agder, Eivind Bjørkavåg, hadde tallet 2 020 på telleapparatet da Gøy på landet stengte dørene for årets arrangement på Hove søndag kveld.

4H i Norge er en av tre organisasjoner i Norge som er nominert til å motta 10 millioner kroner i DNB Nor. Alle som har konto i denne banken kan stemme på hvem de ønsker skal få millionpostten. – Derfor oppfordrer jeg nå alle som har bankkonto i DNB Nor om å stemme på oss, sier Bjørkavåg. Han forteller at dersom 4H lykkes i å få denne summen, så har man allerede planene klare for hvordan pengene skal brukes. – Målet vårt er å skape en slags ”naturmøteplass” hvor folk kan komme ut i naturen å oppleve natur, dyr og primærnæringer. Vi ser at samfunnet blir stadig mer urbant, og at vi fjerner oss stadig mer fra både primærnæringene og naturen, sier han.


kultur

SVAMPKASTING: Kasting med søkkvåt svamp mot levende blink var kjempegøy.

TRILLEBÅRKONKURRANSE: Magnus Liland Koalas, i trillebåra, ført av Nils M. Lindland i god driv mot mål.

TIRSdag 23. september 2008

19

BALANSE OVER JUVET: Vel, juvet var ikke så veldig dypt, knappe halvmeteren, men en god trening på å forsere en hindring på line.

GLADE GRYNT: Grisene likte seg svært godt der de fikk rote rundt i jorda som de ville. Bak den fine telemarkskua med kalv. GAMMELDAGS MORO: Sekkehopping slo godt an, det var mye gammeldags og god moro.

FUGLEKASSE: Snekkermestrene Marianne og Kasper Elias i full gang med å bygge fuglekasser.

HØYT TIL HEST: Merita Nielsen høyt til hest. Dette var en dag hun ikke glemmer.

TØFT: Natalie Norli Knudsen synes det var tøft å besøke lavvoen.

GØY MED HØY: Å hoppe i høyet var visstnok noe av det morsomste, etter støynivået rundt høysåta å dømme.

VED SAUEBINGEN: To og et halvt år gamle Miriam Ehelena Eikrem var fasinert av sauene med horn, her trygt på armen til bestefar Jostein Andersen.


20

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

NYHETER

Høst i skjærgården VADEFUGLER: En flokk vadefugler jager langsetter strendene, rene akrobatene, og de bedriver den reneste synkronflyving.

SKARV: Her sitter storskarven, vaktsom, den ene på vei til å ta av.


NYHETER

GRØNNSTILK: Vadefuglene er vriene å artsbestemme, TALLRIKE: De siste årene er skarven blitt tallrik på Sørlandskysten, men det er trolig en grønnstilk som tar seg en pust i bak- små flokker er stadig å se. I år var det for første gang skarv som hekken før flukten over Skagerrak. ket på Tromlingene.

TUNGVEKTER: Skarven er sjøens tungvekter, mer elegant som dykker i sjøen enn i luften.

Høsten er kommet også til

skjærgården. Varmt havvann gjør at temperturen ikke følger gradestokken inne på fastlandet, det er gjerne et par grader varme ute mellom skjæra på denne tiden.

Like fullt, det går mot høst også her ute

nå, selv om helgen vi har bak oss var sommerdager verdig. Med regnvær store deler av ettersommeren er mye av vegetasjonen som nå burde vært vissen og brun, våknet til live igjen og lyser nærmest vårgrønn i sprekker og revner ute på øyene i havet. Underlig nok har også den tidlige vårplanten strandnellik sprunget ut i sin andre blom-

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

21

GRÅMÅKE: Måkene kan vi kanskje bli litt lei av sånn innimellom, men vakre er de og de hører skjærgården til mer enn noe. Her en gråmåke.

SKOGSNIPE: En skogsnipe på badetur DYKKER: Storskarven slik den ofte påtreffes ute i skjærgården, i skjærgården. halvt neddykket bare med halsen over vannet.

string og nikker duggvått med sine rosa hoder mot det tidlige kveldsmørket som forteller at ikke bare høsten er her, men at også vinteren rykker innpå. Det har da også trekkfuglene våre for lengst funnet ut av, mange er allerede reist, og i skjærgården samler de seg i store flokker for å dra fra vårt vinterkalde Norge.

På en liten båttur utenfor Tromøy, og

særlig ved Tromlingene, ser vi den ene fugleflokken etter den andre. Det er særlig vadefuglene som samler seg her nå. I en liten sølebukt spaserer et par storspover med sine abnormt lange og buede nebb, de fisker, jakter på mat der mellom fjærestein og sølebunn. Det er hannene som er her nå, storspovefruene sa takk for seg straks etter at ungene kom ut av eggene og dro sin kos i juni/juli. Det er storspoveherrene som har tatt ansvar for neste generasjon, men nå drar de snart alle sammen sørover.

Til Sørvest-Europa og De britiske øyer. Ja, det hender at en storspovehann velger å overvintre, det hender man ser den på Tromlingene vinterstid også.

Ellers er det ærfuglen der, som drar i småflokker langsetter strendene, fiskemåker, en og annen sildemåke, gråmåke og et par svartbak som vokter på mat alle steder.

På små skjær i le av Tromlingen, inne i I buskene på land skvetter småfugler fra saulebuktene, sitter et mangfold vadefugler tett i tett utpå kveldingen. Da har de spankulert dagen lang rundt i fjæra og mudderet og rotet rundt etter mat med sine lange nebb. Der sitter sandlo i flokk, innimellom noen skogsniper, sandløper. Noen av dem skal helt til Afrika på sin flukt sørover nå, andre igjen slår seg til i Sørvest-Europa.

Et sjeldent innslag i sommer har vært et

toppdykker-par, som har hekket på Tromlingene i år. De har padlet rundt om i buktene på innsiden i hele sommer med kullet sitt, nå gjør også de seg klare til å dra, Skjønt enkelte toppdykkere velger også overvintring i Sør-Norge.

kvist til kvist. Og høyt der oppe over Tromlingene, henger en spurvehauk. Den kretser og seiler, står litt stille i luften med raske vingeslag, holder seg mot vinden. Plutselig slår den lynraskt mot bakken men forsvinner bak en liten høyde. Den fikk vel et lite måltid.

Andre er også på jakt etter mat. En brun

mink smyger seg opp av vannet ved Grasodden, kikker seg som snarest rundt og piler inn mellom noen steinblokker og borte er den.

Ja, dette er skjærgården akkurat nå.


22

NYHETER

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

Boka ”Nytt klima”

Tallene må tolk Svein Tveitdal tar et oppgjør med miljøkrisen i den nye boka “Nytt klima”. Sammen med seks andre forfattere har miljøambassadøren i Arendal bidratt med kapittelet: Tallene må tolkes.

SANNHETSBEVIS: Miljøambassadør Svein Tveitdal med en fersk kopi av boken ”Nytt klima”, Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Tveitdal har bidratt med kapittelet: «Tallene må tolkes», der han redegjør for dagens status for sentrale klimatall og avdekker hvordan politikerne konsekvent feiltolker forskernes beskjeder i positiv retning.

FARTSTID: Han har jobbet i UNEP/GRID- Arendal i en mannsalder, er en av divisjons tidligere direktør for FNs miljøprogram i Nairobi, har gjennom FNs miljøprogram UNEP vært administrativ leder for miljøkonvensjonene og FNs vitenskapelige klimapanel IPCC og er i dag miljøambassadør i Arendal Kommune.

Prosjekt Tveitdal er en flittig kronikkskribent og det var på denne måten han ble headhuntet av redaktør Arne Johan Vetlesen, som er initiativtager til boken, nå utgitt av forlaget Gyldendal. – Han ringte meg og spurte om jeg ville bidra, det sa jeg ja til. Jobben med boka har vært spennende fordi det har gitt meg anledning til å jobbe systematisk med et tema jeg kjenner meget godt, sier Tveitdal. Målet med boka er å skape debatt og gi informasjon. Mye media har ”bitt på” allerede, mandag figurerer Tveitdal i et intervju på NRKs produksjon, Verdibørsen. Miljøguruen kommer med harde facts i boka, men han holder fast ved at boka slettes ikke er skremselspropaganda, det er ren og skjær sannhet. – Jeg har ikke kommet med noen overdrivelser i boka, sier han og tenker seg om, før han konkluderer, nei - det har jeg ikke. Tveitdal har i en rekke år vært en brobygger mellom miljøforskning og miljøpolitikk. I den nye boka tolker han forskerne og han har fått mange gode tilbakemeldinger.

Global dugnad – Utslippene av klimagasser i atmosfæren øker mer per år enn noen gang siden starten av den industrielle revolusjonen da menneskeskapte utslipp startet for alvor. Det er svært små sjanser for at vi vil klare å begrense tem-

peraturstigningen til to grader, som av EU er satt som smertegrense for å unngå særlig farlige klimaendringer, skriver han i den nye boken. Han mener en global dugnad uten sidestykke må iverksettes umiddelbart for å prøve å begrense temperaturøkningen til tre grader, for det er ifølge Tveitdal mulig å skape en tilnærmet utslippsfri verden i 2050. – Framtidas lavutslippssamfunn vil kunne by på økt livskvalitet og økonomisk utvikling, og må kunne ta to milliarder mennesker ut av fattigdommen og forsyne dem med mer energi samtidig som de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 80–85 prosent. Dette er

«månelandingsprosjektet» vi må gjennomføre nå for å levere en friskmeldt planet til de kommende generasjoner, skriver han. Men å nå dette målet blir vanskeligere og dyrere for hver dag som går. Dramatikken rundt klimaendringene tilspisser seg stadig.

Rik og fattig CO2-innholdet i atmosfæren er i øyeblikket 30 prosent høyere enn toppkonsentrasjonen målt over de siste 400 000 år og øker med ca. 3 prosent i året, det betyr at realiteten kan bli en temperaturøking i dette århundret på fem-seks grader, skriver Tveitdal. Norge vil passere utslippsrekord i 2008, kløften mellom mål og

handling blir gigantisk. – Manglende handling nå kan gi seks graders økning av gjennomsnittstemperaturen ved utgangen av århundret. Da er det for sent å avverge en katastrofe, skriver han. Tveitdal tar også opp spørsmålet om hvordan utslippskuttene kan fordeles mellom rike og fattige land. – Teorien om at utslippene må reduseres der det er billigst – altså i u-land – er i ferd med å bli en farlig sovepute for handling hjemme. De rike land står for ca halvparten av de globale utslippene og slipper ut mer enn fire ganger så mye per hode som de fattige. Utslippene i vår del av verden må reduseres med mer

enn 90 prosent for å nå et globalt utslippsreduksjonsmål på 80 prosent innen 2050, skriver han. Kina åpner nye kullkraftverk hver måned og motsetter seg å gå med på et tak for utslippene sine i hvert fall så lenge rike land som USA ikke er villig til dette. Kina kan uten tiltak komme til å tredoble utslippene sine i løpet av noen tiår, og har kullreserver som kan få jorda til å koke over. India, som snart vil passere Kina som verdens mest folkerike stat, følger etter. De fortsetter å øke utslippene sine, men har garantert at de aldri skal passere de rike landene i utslipp per hode. – I Brasil og Indonesia kommer hovedmengden av utslipp fra nedhogging av regnskog. Når


NYHETER

kes

Mens president Bush kan gå inn i historiebøkene som den enkeltpersonen som hindret verden i å finne en løsning på klimaproblemet tidsnok, kan Al Gore bli en av de store heltene dersom verden lykkes. Noen få stemmer i Florida under presidentvalget i 2000 kan vise seg å ha vært skjebnesvangre for utviklingen av det globale miljøet. Vi vil ha svaret om ti år.

- Fra boken «Nytt Klima», i kapittelet «Tallene må tolkes» av Svein Tveitdal. nasjonale og lokale myndigheter og privat sektor, skriver Tveitdal som stiller kritiske spørsmål i sitt kapittel av boken. – Mens vi opplever betydelig global framgang i forhold til målsettinger på områder som økonomisk utvikling, handel og helse (med unntak av Afrika), klarer ikke rike land som sitter med nøkkelen å snu de negative globale trender på miljøområdet. Spiller den vedtatte økonomiske utviklingspolitikken fallitt på miljøområdet og er bærekraftig utvikling en illusjon, spør han. Mangler vi internasjonale ledere fra regjeringer, næringsliv eller frivillige organisasjoner med gjennomføringsevne? Vi kan spørre om vi er i ferd med å tilpasse oss til døde. (…)

Ta kontroll

biomassen minker, øker utslippene av CO2. De fattige landene hevder retten til å gjøre som vi rike har gjort – bruke tilgjengelige naturressurser til å utrydde fattigdom og rydde opp i miljøproblemene etterpå. Å basere seg på at de største globale utslippskuttene skal komme i utviklingsland er helt urealistisk. I første omgang er stabilisering av det nåværende utslippsnivået i utviklingsland en formidabel oppgave for verdenssamfunnet.

Mangel på ledere Dette øker presset på nødvendige og raske utslippsreduksjoner i de rike landene, skriver Tveitdal og legger til at Norge ikke vil være et foregangsland i klimapolitikken så lenge vi ikke går foran med å kutte egne utslipp. Men finnes det en løsning på kli-

matrusselen? – Det er mulig å redusere den globale oppvarmingen til under tre grader. Vi har mindre enn ti år på oss til å iverksette tiltak som gjør det mulig å oppnå dette målet med en brukbar sannsynlighet. Dette er muligens tidsnok til å forhindre kollaps i verdensøkonomien. Men konsekvensene av en slik oppvarming er dramatiske. Isen over Grønland og deler av Antarktis vil trolig smelte ned på under 1 000 år. Havet vil da stige med mer enn sju meter, skriver Tveitdal. Det er mangel på handling som er problemet. Skadene blir større og større. – Så lenge globale forhandlinger ikke fører fram, må kampen mot klimaendringene gjøres gjennom frivillige utslippsreduksjoner iverksatt av

– Dersom Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken bør vi bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på kampen mot klimaendringer hjemme og ute. Dette tilsvarer omtremt 40 milliarder per år, og en betydelig del av dette bør brukes til å hjelpe utviklingslandene. Siden vi ønsker å bruke kvotehandel som et virkemiddel burde Norge med andre ord kjøpe kvoter for sju milliarder og erklære seg klimanøytralt allerede i 2008, konkluderer Tveitdal som mener det mest patetiske i den norske debatten er tanken om at vi er så små at vi ikke trenger å gjøre noe hjemme. Å tenke seg at Norge skal kunne fortsette med store utslipp fordi vi bare er fire millioner mennesker, og overlate ansvaret til naboer som EU og USA å gjennomføre nødvendige utslippskutt på vegne av de rike landene, faller på sin egen urimelighet. Sannheten er at hvis vi skal være troverdig pådriver, må vi praktisere hjemme hva vi preker ute, sier han. Flere av togene har allerede gått. Resultatet er at prosessen allerede vil føre til at hundretusener av menneskeliv vil gå tapt og millioner vil bli klimaflyktninger. – Følger vi rådene fra forskere og økonomer, har vi fortsatt kanskje ti år på oss til å ta kontroll over utviklingen og unngå klimaendringer som vil kreve millioner av menneskeliv, i hovedsak fra de fattige landene, og medføre kollaps i verdensøkonomien, skriver han og kommer med en oppfordring avslutningsvis: – Alle bidrag til denne kampen er viktige. Ingen er for små, og ingen kan bli for store. Alle har en mulighet til å påvirke veien videre. Mot og lederskap kreves på alle nivåer (…)

TIRSdag 23. september 2008

Forfattere i boken «Nytt klima»: Boken er utgitt av Gyldendal. Arne Johan Vetlesen er representert med “Natursyn, teknologi og miljøkrise – utfordringer for en miljøetikk” som er en gjennomgang av det filosofiske og idehistoriske grunnlaget for miljøkrisen. Vetlesen viser hvordan miljøkrisen springer ut av dyptliggende dominerende tankesett i vår kultur, angående menneskets forhold til naturen og rasjonalitet. Samtidig argumenterer han for at elementene som må til for å kunne snu utviklingen, også finnes i kulturen. Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Svein Tveitdal: “Tallene må tolkes”. Tveitdal går gjennom dagens status for sentrale klimatall, og viser hvordan politikerne konsekvent feiltolker forskernes beskjeder i positiv retning. Han går også gjennom hva som konkret må gjøres for å holde skadevirkningene av klimaendringene nede, og hvor mye det vil koste. Tveitdal har tidligere vært direktør for FNs miljøprogram i Nairobi, og er i dag miljøambassadør i Arendal kommune.

Dag O. Hessen: “Hvem skal redde verden?” Hessen forklarer de grunnleggende biologiske mekanismene som ligger til grunn for drivhuseffekten. Han viser hvordan klimaet ikke kan berges uten at vi ser det individuelle ansvaret vi alle har. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Sidsel Mørck: “Fremtiden er nå!” Mørck knytter miljøkrisen til markedsøkonomiens vekstlogikk, og viser linjene tilbake til miljøklassikeren Den tause våren (Rachel Carsons). Mørck er forfatter, og benytter seg av egen og andre norske forfatteres poetiske produksjon for å belyse problematikken.

Halfdan Wiik: “Optimist i handling” tar et oppgjør med den norske miljøpolitikken, slik den har vært bedrevet av hovedsaklig sosialdemokratiske politikere. Med sitt utgangspunkt som aktivist viser han hvordan politikernes store ord aldri matches av tilsvarende faktiske prioriteringer. Wiik er bibliotekar og initiativtaker til “Besteforeldreaksjonen for en ansvarlig klimapolitikk”.

Ole Jakob Løland: ”I de siste tider” tar for seg kirkens gryende miljøbevissthet, og viser hvordan kristendommen og kirken kan bli en avgjørende alliert for miljøbevegelsen. Særlig legger han vekt på potensialet i latinamerikansk frigjøringsteologi. Løland er prest i Den norske kirke.

Freddy Fjellheim: “Ny våkenhet”. Fjellheim knytter, i sin særegne essayistiske stil, miljøkrisen til en krise i vår kultur, i vår form for samvær og samliv, og i vår familiestrukturer. Fjellheim er forfatter.

23


24

KULTUR

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

”På hagebenken” – Av Dagfinn Tveite

Nedfallsfrukt I år er det et fantastisk fruktår i de mange hager. Hva kan alle eplene brukes til? Dessverre er det ikke bedre i år enn tidligere. På bakken (plenen) i mange hager ligger det strødd med epler. Regn, vind og fugler må ta ansvaret for denne for tidlige høstingen av frukten.

Kastes bort – Men hvorfor blir ikke disse friske eplene (eller plommene) samlet sammen og brukt? Det er da deilig mat, spesielt etter litt kjærlig omsorg og behandling av en flinke husmor eller husfar. Riktignok kan noe av frukten være råtnet, eller begynt å råtne, - men det er da ikke verre enn at slikt kan kastes. Glem heller ikke at i tillegg til den gode og sunne maten fruktene gir, vil også plukkingen av frukten opp fra bakken gi god mosjon, som så langt fra er til skade, men heller til nytte for vårt legeme.

Bruk maten Hvordan kan så frukten brukes på en mest mulig fornuftig måte? Skrell eplene, skjær i småbiter og kok det hele opp med litt vann og sukker. Den mosen du får kan fylles direkte i plastposer (eller tomme melkekartonger), og når det hele er blitt avkjølt går det rett i fryseren.

Resultatet blir muligheter for mang en god dessert utover høsten og vinteren. Tenk hvor mye mer fornuftig dette vil være enn å la markens gode grøde fra dine frukttrær råtne og gå til spille.

Oppskrifter Dette var sannelig en enkel måte å ta vare på frukten. Men har du ikke noen gode oppskrifter for å bruke eplene direkte på kjøkkenet i dag? Jeg har en liten dansk heftet bok som heter ”Æblekager fra den gamle skole” skrevet av Inga Linde Jensen i 1982. Fra denne bok ”stjeler” vi en tegning og oppskrift. Det skal være både ”deilig og sjov” med nedfallfrukt - Velbekommen!.

MAT & MOSJON: Epler er god mat, dessuten gir det utmerket god mosjon å høste dem, sier Dagfinn Tveite, som ikke forstår hvorfor folk lar frukten råtne på bakken.

M/S CANTO Skipet vi skal omtale i dag ble bygd i 1967 ved Hitachi Zooen i Japan som M/S Vestfold for a/s Rosshavet og a/s Vestfold, Johan Rasmussen, i Sandefjord. Da Jørgen P. Jensens rederi ved Marlow Wangen kjøpte M/S Vestfold og ga skipet navnet ”Canto” i 1971, ble dette rederiets første og eneste, og da selvfølgelig Arendals første kombinasjonsskip. Første på Sørlandet Skipet var faktisk et av de første av denne typen registrert på Sørlandet.Tønnevold i Grimstad hadde M/S Thorfrid og Rasmussen i Kristiansand hadde M/S Polysaga. Begge disse ble levert i 1970. OBO Carrier Skipet var en såkalt OBO Carrier, en skipstype som kunne føre både oljelast, bulklast og ren malmlast. Tanken bak skipstypen var å redusere ballastreisene til et minimum. Skipet kunne for eksempel ta oljelast fra Gulfen til Australia, laste malm her for Europa og ta en kort ballastreise til for eksempel østkysten av Statene og laste kull for Japan. Nå var det nok sjelden at skipene varierte så voldsomt, men dette var tanken bak skipstypen. Opplag Da Canto ble overtatt i Singapore i månedsskiftet juli/august i 1971, gikk hun etter dokking direkte til Gulfen og lastet olje for Statene. Deret-

Lokale skip gjennom tidene Av Jan Tore Knudsen E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 37 08

ter ble det kullast til Japan, og så i ballast til Gulfen igjen. I denne trekantfarten gikk Canto stort sett hele tiden hun var i fart for Jensenrederiet. Canto gikk i 1973 inn på en meget bra 18 måneders kontrakt for Esso, men da denne kontrakten var ferdig, var markedet helt i bunn, og Canto kom som, dessverre, Arendals første skip hjem i opplag. Rammet av krisen midt på 1970-tallet. Solgt Etter utlossing i Dunkirk, gikk hun direkte til Arendal, og ankret opp i Saltrødbukta den 3. mars 1975. Hun ble lagt ut for salg. Allerede i mai lettet hun anker og satt kurs for Rotterdam og dokking og overlevering til ny eier. Da slepebåtene som assisterte ut Tromøy84 41 sund sa ”takk for seg” utenfor Tromøy, fulgte de deretter rederiets ”Credo” inn til Buøya.

Canto ble solgt til et Gresk rederi og registrert i Monrovia med navnet ”Garbis”. Hun seilte for samme eier til hun i 1986 ble solgt til Kina for hogging, og skipet ankom Huangpu den 31. mai. Detaljer: Levert 1967 fra Hitachi Zosen som Vestfold med byggenummer 4123. Innkjøpt til I/S Mytilus A/S (Marlow Wangen) i 1971. Brt: 42439 - net: 27060 - tdw: 74107. Lengde: 251,00 m, bredde: 32,36 m, dyptgående: 13,98 m. Hovedmaskin: Burmeister & Wain 9 syl, 20700 bhk, lisensbygd ved Hitachi. Speed ca 16 knop. Kilder: Skipet, Agderposten, Egne notater. Bilde: Ukjent fotograf via egen samling.


annonser

TIRSdag 23. september 2008

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted: Tlf.

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60

25


26

LIVSSTIL

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

Poppes Vinklubb tester vin Poppes Vinklubb har nå startet opp igjen etter sommeren og inviterer til et variert høstprogram med testing av spennende viner og matretter.

KVELDENS UTVALGTE: Disse fire australske vintypene ble testet på vindkvelden.

NILS ANDRÉ OLSEN : Ser, lukter, smaker og vurderer rødvinen.

Passer ypperlig til stekte og bakte fiskeretter med en kraftig kremet eller en redusert kraftsaus. Den siste lørdagen i måneden møtes medlemmene for å lære mer om vin. Fagpersoner innen vin tar med seg klubbens medlemmer på en liten gastronomisk reise der hver enkelt vin blir behørlig presentert som det unike produkt det er. Vintypene varier fra de helt enkleste og rimeligste viner, til de mer eksklusive og sjeldne typene. Man lærer også ”fagspråk” på klubbkveldene, slik at etikett, vinens vitikultur og ønologi (læren om vin) blir enklere å tyde for vanlig menigmann

Lukt og smak –Vin skal ses på, luktes på, rulles med tunga foran tennene, og bak i ganen. Veldig viktig for å frigjøre aromastoffene i vinen og fange opp elementer av blant annet syre og bitterhet, forteller Nils André Olsen som var foredragsholder på Vinklubbens første kveld i år. Olsen er F&B manager i Sudrheimgruppen som eier og drifter Restaurant 1711, Ferdinand Steak & Bar, Poppes Restaurant 2.etg, Arendal Herregaard Spa & Resort og Arendal Maritime Hotell.

Fermoy Estate Chardonnay og laks Fire viner ble testet første klubbkveld. To røde viner, Fermoy Estate Shiraz og Naturaliste Yalling Red. To hvite viner, Naturaliste Yalling White og Fermoy Etstate Chardonnay. Kvelden ble avsluttet med at vinen Fermoy Estate Chardonnay ble servert til maten; Ovnsbakt salmalaks, blomkålpuré, brokkoli og estragonkrem. Fermoy Estate Chardonnay har et flott innslag av sitrus og cashew nøtter og den byr på utfordrende fedme og velbalansert syre.

Vinene ble valgt fordi de gir et spennende utvalg av Margaret Rivers prestisjetunge kvalitetssortiment. Margaret River leverer bare 2 prosent av den totale eksporten, men leverer likevel hele 30 prosent av all kvalitetsvin som eksporteres fra Australia. Poppes Vinklubb og Nils André Olsen vil den første lørdagen i hver måned, presentere viner i Arendals Tidende. Har du spørsmål om vin send inn til marianne@at-avis. no og Nils André Olsen vil svare.


ANNONSER

EIENDOMSOVERDRAGELSER Mauråsveien 5 (Gnr 507, bnr 1744) er solgt for kr 1.500.000 fra Anne Berit Kittelsen til Jeanne Ndayumvire og Basaluci Mtuhumo Wa (19.06.2008) Gnr 41, bnr 90 er overdradd fra Hanssen Hans Kristian til Elna Synnøve Hansen (19.06.2008) Gnr 443, bnr 160 er overdradd fra Sætra Eirik as til Esso Norge as (19.06.2008) Gnr 205, bnr 95 er overdradd fra Karstein Brunvatne til Dorothy Frances Mentor Brunvatne (19.06.2008) Gnr 445, bnr 177 er overdradd fra Esso Norge as til Holmen Eiendomsutvikling as (19.06.2008) Hauglandsheia 2 C (Gnr 503, bnr 353, seksjon 26) er solgt for kr 420.000 fra Sørlandet Sykehus Hf til Svein Elgvin (19.06.2008) Hauglandsheia 2 B (Gnr 503, bnr 353, seksjon 45) er solgt for kr 850.000 fra Sørlandet Sykehus Hf til Stephan Johansen (19.06.2008) Gnr 69, bnr 2 er overdradd fra Arvid Louis Hagen til Karen Hagen (19.06.2008) Gnr 69, bnr 2 er solgt for kr 20.000 fra Karen Hagen til Ruth Louise Midtgarden og Anne Lise Brantsæter (19.06.2008) Gnr 430, bnr 123 er solgt for kr 1.100.000 fra Stoa Trevare as til Arne Olav Larsen (20.06.2008) Skarpnesveien 40 (Gnr 431, bnr 61) er solgt for kr 24.880 fra Svein Willumstad til Jarl Richard Gulbrandsen (20.06.2008) Gnr 426, bnr 20 er solgt for kr 1.920.000 fra Berte Marie Tveiten til Tor Arne Jensen (20.06.2008) Gnr 205, bnr 483 er overdradd fra Inge Thorstensen til Elisabeth Terjesen (20.06.2008) Gnr 206, bnr 282 er overdradd fra Hansen Thore til Katrine Krabbesund, Jetmund Hanssen, Åge Geir Hanssen og Thore Bendix Hansen (23.06.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 206, bnr 520 Gnr 206, bnr 150 er solgt for kr 100.000 fra John Nitter Gundersen til Kristin Lundby (23.06.2008) Kirkeveien 72 (Gnr 305, bnr 352) er solgt for kr 1.765.000 fra Hjørdis Sofie Hovde til Terje Nygård (23.06.2008) Kloppene 3 (Gnr 505, bnr 352) er overdradd fra Grunneier Ukjent til Arendal kommune (23.06.2008) Andel av Håveheia 30 (Gnr 505, bnr 276) er overdradd fra Vidar Kristensen til Hui Hsuan Wang (23.06.2008) Kvernhusveien 14 B (Gnr 308, bnr 189) er solgt for kr 500.000 fra Else Liv Ståhl Flakk til Jannicke Skulstad Skog og Fredrik Skog (23.06.2008) Gnr 74, bnr 249 er overdradd for kr 3.050.000 fra Harald Maurud til Vivi Lønnkvist og Tom Maurud (23.06.2008) Andel av Sandvigveien 98 (Gnr 306, bnr 208) er overdradd for kr 3.200.000 fra Hanne Therese Henstein til Carl August Poppe (23.06.2008)

DIN TOTALLEVERANDØR ALT INNEN EL. INSTALLASJONER TLF: 37 00 52 00 www.centrum-elektro.no

ALT INNEN RØRLEGGERTJENESTER TLF: 37 00 11 10 www.comfort.no

Åpningstider: 8-17, torsdag 8-18, lørdag 10-14

Spør oss, vi har løsninger på det meste! Du finner oss på: Myreneveien 26, 4847 ARENDAL

TIL SALGS Velholdt Opel Corsa 1,2l. 3-dørs 2004 modell. km 39 000 Tlf. 970 98 610 Pent brukt piano rimelig til salgs. Kontakt pianostemmer Ragnar Johansen. Tlf. 37 03 16 81/906 79 619

PERSONLIG Snill filippinsk dame søker en snill mann. Tlf. 40 61 09 34

DIVERSE SLEKTSGRANSKING utføres rimelig. Tlf.38 25 73 40 Mob. 92 07 81 13

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

KNALLTILBUD På omlegging av alle typer tak Samt blikkenslagerarbeid, snekkerarbeid og belegningsstein. Vi har 10% pensjonstrabatt. Gratis befaring og prisoverslag.

Tlf: 932 73 211 STILLING LEDIG Personlig assistent - 32 åring søker tre jenter mellom 24 og 32 år som personlige assistenter på Engehaven eller i nærheten. Må ha førerkort. Sitter ikke i rullestol. Ring 90 60 62 30

27


28

TIRSdag 23. september 2008

kunngjøringer / annonser

Forslag til frivillig vern etter skogbrannen i Froland Fylkesmannen har fått tilbud av grunneierne om vern av Jurdalsknuten og Saurdalsvatnet– Ålekjerrheia som naturreservat.

Tilbudet om områder for frivillig vern kom i etterkant av skogbrannen som herjet i Mykland i sommer. Det er behov for en rask avklaring med hensyn til videre prosess da alternativet til vern, som vil være hogst av områdene, må gjennomføres innen kort tid. Det har nå vært gjennomført naturfaglige registreringer i området som

er tilbudt vernet. Endelig rapport fra dette arbeidet foreligger ikke, men fylkesmannen har fått oversendt en foreløpig rapport som anses som tilstrekkelig for å ta stilling til videre prosess. Mye av arealet som tilbys i Jurdalsknuten og Saurdalsvatnet - Ålekjerrheia er av registratorene klassifisert som nasjonalt verneverdig, hvilket er synliggjort med tre stjerner. Både Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning mener det er interessant å gå videre i prosessen med å få vernet begge de tilbudte arealene. Endelig rapport fra de naturfaglige registreringene vil bli oversendt grunneierne så fort den foreligger.

Dødsfall Gerd Henriksen 21. januar 1924 – 18. september 2008 Arendal Hedvig, Solveig, Torgeir, Øyvind, tantebarn, svigerinner Begravelsen finner sted i stillhet Nils Peder Kjetså 65 år gammel, 18. september 2008 Hornnes/SSK Bjørg, Jorunn, Tore Johan, Kristin, Erling, Anne Kathrine, Are, Håvard, Lise, Kristian, Sara, Camilla, Henrik, Thomas, Erik August, Kristi, øvrige familie Begraves fra Hornes kyrkje fredag 26. september kl. 12.00 Ingrid Stensvand 6. februar 1931 – 16. september 2008 Moy/Feviktun Øyvind, Jens Kristian, Marianne, Ørnulf, Stina, Ann Kristin, Ørjan, Håkon, Synne Begravelsen fant sted i stillhet.

Arendals Tidende, tlf. 37 00 62 60 post@at-avis.no www.arendals-tidende.no


tv-programmet

TIRSdag 23. september 2008

29

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Familien(ttv)(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Edgar og Ellen(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Hund i huset(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Dora utforskeren 18.25 Dykk Olli, dykk!(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Ut i naturen: Varmt og vått(ttv) 19.55 Ansikt til ansikt(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Brennpunkt 22.20 Extra-trekning(ttv) 22.30 Bokprogrammet: Forventninger - den norske bokhøsten 08(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Ekstremværsveip(ttv) 23.30 Heroes(t)(r) 00.15 Løvebakken(ttv)(r) 00.40 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin(r) 01.10 Kulturnytt(r) 01.20 Ekstremvær jukeboks(r) 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00 Kulturnytt spesial: Medienes manglende åpenhet 12.00, 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Store studio 19.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin 20.00 NRK nyheter 20.10 Dokumentar: Seks grader som forandrer verden(ttv) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Hairy bikers kokebok(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.10 Tvangstanker(t) 23.40 Ut i naturen: Varmt og vått(ttv)(r) 00.05 Redaksjon EN(r) 00.35 Distriktsnyheter 00.35 Østlandssendingen 00.55 Østfold 01.10 Hedmark og Oppland 01.30 Buskerud, Telemark og Vestfold 01.45 Aust- og VestAgder 02.05 Rogaland 02.20 Hordaland og Sogn og Fjordane 02.40 Møre og Romsdal 03.00 Nord- og Sør-Trøndelag 03.15 Nordland 03.35 Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Utfordringen(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Edgar og Ellen(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Uventet besøk(t)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Rupert Bjørn 18.10 Ugler i mosen 18.30 Lure Lucy(ttv) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Forbrukerinspektørene 19.55 Tingenes tilstand(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.40 Vikinglotto 21.45 House(t) 22.30 Migrapolis: Med lykke på reisen(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket(ttv) 23.45 Ekstremværsveip(ttv) 00.00 The Wire(t)(r) 00.55 Plutselig rik(t)(r) 01.25 Kulturnytt(r) 01.35 Ekstremvær jukeboks(r) 03.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Bokprogrammet: Forventninger - den norske bokhøsten 08(ttv)(r) 19.30 Trav: V65 20.00 NRK nyheter 20.05 Dokumentar: Katastrofer i kø(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 FBI ekstra: Bolig 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 En kongefamilie på jobb(ttv)(r) 23.55 Forbrukerinspektørene(r) 00.20 Redaksjon EN(r) 00.50 Distriktsnyheter 00.50 Østlandssendingen 01.10 Østfold 01.25 Hedmark og Oppland 01.45 Buskerud, Telemark og Vestfold 02.00 Aust- og VestAgder 02.20 Rogaland 02.35 Hordaland og Sogn og Fjordane 02.55 Møre og Romsdal 03.15 Nord- og Sør-Trøndelag 03.30 Nordland 03.50 Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Fabrikken(r) 15.35 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Edgar og Ellen(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Árdna - Samisk kulturmagasin(t) 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Uhu(r) 18.30 Pingu(r) 18.35 Peo(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Schrödingers katt(ttv) 19.55 Dyrisk(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.30 Rebus: Bitter død(t) 22.40 Hvorfor det?(ttv) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Ekstremværsveip(ttv) 23.35 Urix(r) 00.05 Er jeg normal?: Utseende(t)(r) 01.05 Spooks(t)(r) 01.55 Ekstremvær jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav 14.30, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis: Med lykke på reisen(t)(r) 19.30 Ekstremsportveko 2008 20.00 NRK nyheter 20.10 Kulturdokumentar: Grønn arkitektur(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Urix 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.10 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 23.40 Schrödingers katt(ttv)(r) 00.05 Redaksjon EN(r) 00.35 Distriktsnyheter 00.35 Østlandssendingen 00.55 Østfold 01.10 Hedmark og Oppland 01.30 Buskerud, Telemark og Vestfold 01.45 Agder 02.05 Rogaland 02.20 Hordaland og Sogn og Fjordane 02.40 Møre og Romsdal 03.00 Nord- og Sør-Trøndelag 03.15 Nordland 03.35 Troms og Finnmark

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 I kveld(r) 11.35 Naboer(t)(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t)(r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Megafon(r) 15.30 Dracula junior(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Edgar og Ellen(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Newton(ttv)(r) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Fragglene(ttv)(r) 18.25 En unge til 18.35 Pip 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Norge rundt(ttv) 19.55 Beat for beat(ttv) 20.55 Nytt på nytt(ttv) 21.25 Grosvold(ttv) 22.10 Detektimen: Taggart(t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Intrigemaker(t) 00.45 Berserk til Valhall(ttv)(r) 01.15 Kulturnytt(r) 01.25 Country jukeboks med chat 04.00 Dansefot jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter 16.50 Kulturnytt 17.00, 17.10, 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Klimaredderne(t) 20.00 NRK nyheter 20.05 Brennpunkt(r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Kulturnytt(r) 21.20 Dagens Dobbel 21.25 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 21.40 NRK2s historiekveld 21.40 Historien om Norge: Svartedauen(ttv)(r) 22.10 Krigen i nord(ttv) 23.00 Film: Hamburgcellen(t)(r) 00.40 Distriktsnyheter: 00.40 Østlandssendingen 01.00 Østfold 01.15 Hedmark og Oppland 01.35 Buskerud, Telemark og Vestfold 01.50 Aust- og Vest-Agder 02.10 Rogaland 02.25 Hordaland og Sogn og Fjordane 02.45 Møre og Romsdal 03.05 Nord- og SørTrøndelag 03.20 Nordland 03.40 Troms og Finnmark

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 Jakten på kjærligheten Sesongpremiere!(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Grey’s Anatomy (t) 22.30 Samantha - Premiere!(t) 23.00 Christine - Nye episoder!(t) 23.30 What about Brian (t) 00.15 IT-gjengen(t)(r) 00.45 Love lies bleeding (t)(r) 01.40 Diana: Witnesses in the Tunnel(t)(r) 02.30 Headland (t) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 SOS Hundehjelpen(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 So You Think You Can Dance 21.35 CSI: Miami 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 C.S.I.(r) 23.45 OSLO-TV 23.55 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home(r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 CSI: N.Y. (r) 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 07.55 Murphy Brown 08.25 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 21.30 Hjelp, vi må på ferie til Las Vegas! 23.15 Two and a Half Men 23.45 Kongen av Queens 00.15 Seinfeld 00.45 Mot maktens høyder - Mobsters 02.40 Las Vegas 03.25 The 4400 04.10 The Inside

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 SOS Hundehjelpen(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Grease 21.35 CSI: N.Y. 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Special Victims Unit 23.45 OSLO-TV 23.55 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home(r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 CSI: N.Y. (r) 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 07.55 Murphy Brown 08.25 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Supersize vs. Superskinny 21.30 In Plain Sight 22.25 In Plain Sight 23.25 Two and a half men 23.55 Two and a Half Men 00.25 Kongen av Queens 00.55 Seinfeld 01.25 Zathura: Et romeventyr 03.10 JAG 03.55 JAG 04.40 Huff

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 SOS Hundehjelpen(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Kim rydder opp 20.30 Oppgjør med mobberne 21.30 Krimkommisjonen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 The Closer 23.45 OSLO-TV 23.55 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home(r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 CSI: N.Y. (r) 03.10 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 07.55 Murphy Brown 08.25 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Hellstrøm rydder opp 21.30 Bones 22.30 Las Vegas 23.25 Two and a Half Men 23.55 Kongen av Queens 00.25 Seinfeld 00.55 Welcome to the Jungle 02.35 The Unit 03.20 Auto Focus

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 Elimidate(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Girlfriends 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 Galileo 20.35 Nigel Marvens dyreverden. 21.35 C.S.I. (r) 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 ROME 23.50 Big Bang Theory(r) 00.20 The War at Home(r) 00.50 Old School 01.50 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.10 Old School 02.50 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 07.55 Murphy Brown 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Homsepatruljen USA 20.00 Alle elsker Raymond 20.30 Ekstrem oppussing USA 21.30 Charterfeber - tur-retur Ayia Napa 22.30 I, Robot 00.35 Sexskolen Danmark 01.35 Hysterical Blindness 03.20 Blue Eyes 04.45 Kitchen Confidential

ONSDAG 24. SEPTEMBER 06.30 TV 2 junior(r) 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tabloid(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Cupen: Stabæk - Molde 1. omgang 19.50 FotballXtra: I pausen 20.00 Cupen: Stabæk - Molde 2. omgang 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Brothers & Sisters Sesongpremiere!(t) 22.30 Koneklubben(t) 23.20 Grownups(t) 23.55 Svindlertriks (t) 00.30 60 Minutes(t) 01.20 Supernanny(t)(r) 02.10 Headland (t) 03.00 Sportsnyhetene 03.15 Været(r)

TORSDAG 25. SEPTEMBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tonje Steinsland Tomas von Brømssen(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Cupen: Vålerenga - Odd Grenland 1. omgang 19.50 FotballXtra: I pausen 20.00 Cupen: Vålerenga - Odd Grenland 2. omgang 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Torsdagsklubben - Premiere!(ttv) 22.45 Criminal Minds(t) 23.35 Hack (t) 00.25 Criminal Minds(t)(r) 01.15 Supernanny(t)(r) 02.05 Headland (t) 02.55 Sportsnyhetene 03.10 Været(r)

FREDAG 26. SEPTEMBER 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Tonje Steinsland møter Phung Hang(ttv)(r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Alle hater Chris(t) 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Hotel Cæsar(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag 19.30 Skal vi danse 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi danse - resultater 22.10 Senkveld med Thomas og Harald 23.15 Golden Goal 23.45 Twin Peaks(t) 00.35 Film: The Unsaid(t) 02.25 Pokerfjes(ttv)(r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været(r)


30

TIRSDAG 23. SEPTEMBER 2008

A R E N D A L

Bill.salg 30 min. før første forestilling.

Info / billettsalg:

www.kino1.no

Tlf. 820 54 370 (redusert tilgjengelighet ved stor pågang)

Wall-E

Kl 16.50 (7) Roboten Wall-E er konstruert for å rydde søppel på jorda. (1t55m)

Space Chimps

Kl 16.30 (7) I denne romferden er det sjimpanser som er astronauter og leter etter liv på andre planeter. (1t35m)

Porco Rosso

Kl 16.30 (7) Spenn setebeltet og gjør deg klar for nok et luftig eventyr fra Hayao Miyazaki og Studio Ghibli! (1t40m)

KULTUR / ANNONSER

– Vil være positive forbilder til radiointervjuer, releasekonserter og platesalg.

mammamiafilmen.no

Kl 16.30/18.30 (Alle. Anb. u/v) Inspirert av historiene i ABBAs sanger. (1t55m)

VASK. SKYLL. REDD VERDEN.

Kl 18.30/20.50 (11) Israelsk kommandosoldat bløffer sin egen død for å oppfylle sin største drøm: Å bli hårstylist i New York. (2t5m)

Dansegruppa DM har eksistert i et år. I løpet av den korte tiden har de rukket mye. Laget egne musikkvideoer og arrangert egen festival. Og de har sørlandsalibi.

De har hatt mange show og konserter, laget en egen singel og de har til nå hatt utrolige 400 000 ”pageviews” på nettsiden sin. DM står for dance & music. Det er det jentene driver med.

Platesalg GET SMART´S

BRUCE AND LLOYD

out of control

NÅ PÅ DVD!

Kl 20.45 (11) Action / Komedie med Steve Carell, Anne Hathaway, the Rock (2t) @g^hid[[Zg ?dcZg C^XdaV^ 8aZkZ7gdX]

Kl 20.50 (15) Basert på Ingvar Ambjørnsens kultbok om overgangen fra 70-tallets uskyldige idyll til jappetidas beinharde individualisme. (1t30m)

Kl 18.30 (15) Gjennom Ainas øyne blir vi kjent med pasienter på et psykiatrisk sykehus, hvordan de til tross for galskapen gir henne livslysten tilbake. (1t50m)

Kl 19.00 (7) Poppy, en opprørsk tenåring, blir etter atskillige advarsler fra far sendt til en snobbete kostskole i England for å lære seg folkeskikk.(1t50m)

Kl 21.15 (15) Historien om en oversett og ubetydelig manns forvandling til en eksepsjonell håndhever av rettferdighet. Action (2t5m)

Julie Bergan, Marthe Svarteberg og Stine Solvang har lenge ønsket å lage egen musikk. Nå har drømmen blitt virkelighet! 7. september kom singelen ”It’s All About Love” som inneholder 2 rocka energi-låter hvor tekster er skrevet av jentenes ”manager” Ann Cecilie Tangen og melodi av Ronny Janssen. Sistnevnte er også produsent og arrangør, kjent fra Waterfall Studios hvor han har jobbet med artister som S-Club 8 og Kylie Minogue. De har gått på tvers

Lidenskap Julie, Stine og Marthe er en del av gruppa DM, som er en gjeng med jenter fra sørlandet og østlandet. DM har mye å gjøre om dagene. For med i gruppa er blant annet ”norges største barnestjerne” Lisa Børud og søsteren Sofie. Sangsøstrene Emeline&Sunniva er også med. I tillegg er det med jenter fra NRKs MGPjr. og fra jentegruppa Seven.

nale (som ble direktesendt på NRK). De hadde sin aller første release konsert for ”It’s All about Love” på Handelsstevnet i Skien. Fra 19. – 21. september hadde de 3 show på Sørlandet, blant annet med konsert på Amfi Arena i Arendal.

I tillegg til dette som jentene driver med hver for seg, er de med på sammen om DM. I løpet av dette året har DM fått mange fans i hele norge. De får til og med fanbrev fra USA, Australia, Danmark og Nederland. DMs show består av imponerende akrobatikk, komplisert koreografi, og sterke unike stemmer. Alt av jenter mellom 9 og 14 år, som har en stor lidenskap for det de driver med. DMs visjon er klar: Å være positive forbilder for mennesker i alle aldres, skriver de i en pressemelding. Jentegruppa DM har vært ute på sin releaseturnè. Tidligere har to av jentene danset i Oslo Spektrum under årets MGPjr fi-

NY SINGEL: Her er coveret på den nye CD’n til dansegruppa DM. Dansegruppa består av Julie, Stine og Marthe. Copyright: DM


kultur

TIRSdag 23. september 2008

31

Bokbyhelg i Tvedestrand Til helgen går to litterære arrangementer av stabelen i Bokbyen ved Skagerrak.

SAMARBEID: Fredag er det klart for det første. Til

Tvedestrand rådhus kommer sørlandsforfatteren Gaute Heivoll med sin nyeste roman, ”Himmelarkivet”. Dette arrangementet er et samarbeid med Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, den kulturelle spaserstokk og Tvedestrand kommune.

Tekst og tolkning

Lørdag formiddag kommer bokbyvennene Karen Marie Winje og Inger Ettestøl, begge fra Vegårshei, for å presentere Henrik Wergeland på sin egen måte i Skagerrak Antikvariat.   I følge en pressemelding fra bokbyen er tittelen for Winje og Ettestøls opplegg ”Den mangfoldige Wergeland i mangfoldsåret”. Ettestøl framfører tekster fra forfatteren, Winje knytter historien sammen.

Kontrast

I pressemeldingen fra bokbyen skrives det at de to vil føre publikum innom så mange som mulig av de ulike, og også kontrastfylte sidene, ved Wergeland. For han var både: Verdensborger og patriot, bråkmaker og menneskevenn, ydmyk og revolusjonær, og kongevenn og republikaner.   Den ”mangfoldige Wergeland” presenteres i samarbeid med Bokbyen og Holt Folkeakademi.

Et spill for galleriet

Nå er det inn å bade ute! Liker du å sitte ute om kvelden mens vannet holder 40 grader, mens lufta holder få pluss grader, kanskje litt lys

fra noen fakler... Ja, da er badestamp noe for deg.   En vedfyrt badestamp gir glede og hygge sammen med familie og venner hele året, reklamerer forhandlerne med. Hvis du skal gå til innkjøp av en, husk at det er en forutsetning at man kun bruker trevirke som er valgt av fagkyndige til produksjon av badestamper.   Velg fra ulike forhandlere, kjør på med ektrautstyr. Rense- og bobleanlegg, trapp, vinterlokk, elektrisk oppvarming, undervannsbelysning, og alt ditt hjerte kan begjære for å holde sommeren ute året rundt.

Et spill for galleriet lure smil fra maleriet Et spill for galleriet en pupill i maleriet Et spill for galleriet kjører stil med maleriet

Av Sondre Foyn Gullvåg


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

En annerledes krigshistorie Signerer

I morgen kveld kommer forfatter Gaute Heivoll til Arendal bibliotek for å presentere sin nyeste bok ”Himmelarkivet”.

I følge biblioteket handler Himmelarkivet kort sagt om glemsel, livets sårbarhet, skammen og men-

neskeskjebner. Arrangementet i Arendal bibliotek er gratis og et av arrangementene i kulturuka ”Vi over 60”.

Publikum får også anledning til å kjøpe boken under arrangementet, Heivoll vil også signere bøker.

VÆRET Tirsdag

Dag 11OC

Vind 5 m/s

Onsdag

Dag 13OC

FORFATTERBESØK: I tillegg

Vind 5 m/s

Torsdag

til å lese fra boken, vil også Heivoll fortelle om tanken bak, prosessen og ta imot spørsmål fra publikum. Og i tillegg til selve forfatteren, kommer også ansatte fra dagens arkiv i Kristiansand, for å svare på spørsmål.

Dag 14OC

Vind 2 m/s

Fredag

Fra krigen

I pressemeldingen fra Arendal bibliotek skrives det følgende om bokens dramatiske utgangspunkt: ”Klokka seks om morgenen den 10. januar 1945 ble Louis Hogganvik arrestert i sitt hjem av det tyske sikkerhetspolitiet. Under streng bevoktning ble han ført til Arkivet, Gestapos fryktede hovedkvarter i Kristiansand. Ni dager seinere tok Louis Hogganvik livet sitt på cella, ved å svelge biter av madrassen han lå på. For å skjule hendelsen, ble Hogganvik i all hemmelighet dumpet i sjøen utenfor Kristiansand”.

Tirsdag 23. september klokken 12.00 i kafeen på Arendal bibliotek: ”Jeg bare sier det som det er”. En kabaret basert på Inger Hagerups liv og diktning med Marit Grefberg, Anne Storrusten og Bjørn Barlo.

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

• • • •

Dag 15OC

Vind 5 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 14,5 oC 19 m 16,0 oC 75 m 13,4 oC

Flo / Fjære SØRLANDSFORFATTER: Gaute Heivoll.

Foto: Jens Wabø.

Tirsdag 23. september i Frikirken: Mannsmøte med Per Anders Nordengen som kåsør. Tema: “Lev livet levende”.

Onsdag 24. september klokken 19.00 i Biblioteket: Himmelarkivet: Gaute Heivoll forteller om sin siste bok.

Fredag 26. september klokken 18.30 i Store Torungen, Kulturhuset: Festaften med Wenche Myhre.

Tirsdag 23. september klokken 19.00 i Arendal Kulturhus: Gimse, Grieg og Gershwin. Kristiansand Symfoniorkester tar turen til Arendal sammen med Håvard Gimse.

Onsdag 24. september klokken 20.30 i Lille Torungen, Kulturhuset: Mats Eilertsen kvartett Yonder.

Fredag 26. september klokken 19.00 i Tvedestrand Rådhus: Gaute Heivoll presenterer sin siste roman ”Himmelarkivet”.

00.58 / 13.09 07.01 / 19.35

Blåskjellvarsel for Arendal og Grimstad: Kan spise skjell

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

Stokkmaur • Biller • Husbukk Maur • Veps • Duer Borebiller • Mus • Fluer Kakerlakker • Rotter • Sopp og råte Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

MARKISER - INTERIØR - PERSIENNER

ENESTE LOKALE FORHANDLER Mob: 91 16 33 78 kveld: 37 03 11 85 - Nedre Skibvik 6 - 4815 Saltrød Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Arendal får ny redningsskøyte. Kanskje noen kan hive ut en livbøye til kommunen?

Arendalstidende 20080923 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you