Page 1

Din loka

lavis

Uke 38 2008 - Lørdag 20. sept. - mandag 22. sept. - Nr. 73 - 3. årgang Løssalg kr.

14,-

Nei til skolekutt Dette mener folk om rådmannens forslag til kutt i arendalsskolen: Anne Bakke, Hisøy

Lise Arnesen, Bratthenget

Nina Thomassen, Nedenes

Arne Mosberg, Barbu

Oddbjørg Opedal, Arendal

Det er trist at økonomien og bevilgningen er så dårlig at de ikke kan opprettholde de lokale skolene i nærmiljøet.

Kutt er fryktelig uansett. De foreslåtte kuttene går utover alle. Både eldre og de unge. Det er ikke greit.

Det er helt greit å stenge noen og slå sammen til storskoler. Når de blir eldre må elevene reise uansett.

Det er ikke greit, det blir for lang kjøring. Vi må prøve å beholde nærskolen så langt det lar seg gjøre.

Vi må bevare nærskolen til barna. De foreslåtte kuttene er ikke i tråd med hvordan jeg mener vi skal ha det.

Joar Svensen, Nedenes

Toralf De lange, Arendal

Marius Olsen, Saltrød

Shani Altunok, Strømmen

Morten Bredsdorff, Eydehavn

Nei, dette synes jeg ingenting om, det blir altfor lang reise for de små. Vi må beholde nærskolen.

De små kan ikke reise så lang vei til skolen, det er viktig å beholde nærmiljøet for barna.

Skoleskyssen blir problematisk, jeg synes ikke noe om at de små må reise så langt med skolebuss.

Jo flere barn, jo mer gjenger og konflikter blir det. Storskoler betyr krangling og det er jeg imot.

Dette er dumt. Jeg har ingen tro på den foreslåtte løsningen, det blir altfor lang reisevei for de små.

Anne H. Henriksen, Birkenlund

Ann Kristin Gundersen, Nyli

Lasse Sivertsen, Eydehavn

Helt forferdelig. Nå har vi store utfordringer til trafikksikkerhet og barn. Økt transport vil gjøre det verre.

Jeg synes ikke vi skal legge ned skoler, samfunnet får mye hjelp av nærmiljøet, det må vi ikke ta vekk.

La skolen leve! Det er skummelt selv for en 7. klassing å ta bussen, man kan ikke sende småbarn så langt.

FOLKETS DOM: Vi spurte et tilfeldig utvalg arendalitter om deres mening. Flertallet sier nei til rådmannens forslag til omorganisering av arendalsskolen. Les hva rektorer, lærere og politikere mener om administrasjonens planer.  SIDE 4-7 

TEMA : BIL

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

SIDE 22-31

www.arendals-tidende.no  post@at-avis.no


2

Øyeblikk

lørdag 20. september 2008

Ring oss: 37 00 62 60 Her kan du sende inn fødsels­dagshilsener evt. med bilde.Vi tar også imot bryllups- og andre gratulasjons­annonser. NB! Husk å merke e-post med: ØYEBLIKK Tjenestene er gratis.

E-post: post@at-avis.no

Besøksadresse: Arendal jernbanestasjon Postadresse: Møllebakken 15. 4841 Arendal

Jubilanter Lørdag 20. september 80 år Randi Synnøve Gundersen, Færvik 75 år Tjøstolv Hofstøl Jørgensen, Dalen, Kolbjørnsvik Astrid Thomassen, Kleivene, Froland 40 år Eva Elisabeth Johnsen Holm, Dråbelia 8, Arendal Søndag 21. september 80 år Willy Emanuel Terjesen, Kuvigveien 9, Arendal 75 år Signe Marie Nordby, Høyåshei 25, Kongshavn Theodor Andreas Tellefsen, Vestre gate 4, Arendal

60 år Edna Monica Henriksen, Utnesveien 45, His 50 år Lai Miu Ling Hou, Granliveien 1 A, Nedenes Gjert Jæger Walderhaug, Ryllikveien 30, Nedenes 40 år Lars Erik Augeberg, Marens vei 9, Nedenes Mandag 22. september 85 år Karen Hushovd, Barbugårdsjordet 13 B, Arendal 80 år Synnøve Wesstøl, Gjennestad, Rykene 75 år John Oskar Arnesen, Rykeneveien 50, Arendal Finn Tore Engebretsen Tybakken, Færvik Bendikthe Marie Jensen, Noroddveien 35, Kolbjørnsvik

Gratulerer Hennie Olga Lindstrøm, Nordåsen Ringvei 8, Færvik 70 år Harald Botha, Gamle Sandvigvei 31, Kolbjørnsvik 60 år Alf Werner Jeppesen, Tors vei 9, Arendal

John Magne Nygård, Brattekleiv, Færvik 50 år Asbjørn Stensland, Mørchs Bakke 9, Arendal

Hr. Redaktør! La godhetsfuld følgende spørsmaal gaa videre: Hvordan kan det hænge sammen, at det elektriske lys paa Strømsbu aften efter aften slukner omtrent paa samme tidspunkt, og kan det snart bli rettet paa, saa vi igjen faar stabil belysning om kveldene? Vi vil gratulere gulljenta Ida Albretsen med 1 årsdagen 21. september.   Kjempeglad i deg. Klem fra mamma og pappa Vår flotte gulljente AnneKristine Roland fyller 5 år i dag. Du er en fantastisk jente som vi er kjempeglade i. Vi håper du får en fantastisk dag lille venn.   Store bursdagsklemmer fra Ole-Christian, Ena-Marie, mamma og pappa.

Ellen Vik, Kystveien 78 E, Arendal 40 år Jannike Kvade, Strømsbuveien 60, Arendal Vigdis Langemyr, Lonaåsen 28, Arendal Fødsel

Noen du vil sende hilsen til? Fødselsdagshilsen med eller uten bilde er gratis for alle.

En stokholmsk Forretningsmand har i disse Dage gjæstet vor By for at arbeide for Oprettelsen af et skandinavisk Veritas. Tanken er oppkommet paa det i aar i Gøteborg afholdte skandinaviske Søfartsmøde og har da senere voxet sig frem til det Forsøg paa Realisation, som nu finder Sted.   Vi skulle ikke benægte, at Besigtelsesforholdende kan være af den Natur, at det hele Besigtelsesystem kan tiltrænge en bedre Ordning.

Leiebibliotek. Med et Udvalg af gode Bøger har jeg forøget mit i forrige Aar oprettede Leiebibliotek, der Andbefales til Udlaan med billig Betaling. H. Knudsen.

Send til: post@at-avis.no

Servicetakk

Barn, svigerbarn og barne­barn gratulerer!

125 år siden

150 år siden

12. september 2008: Vi har fått en flott gutt som heter Sjur. Han veide 4040 gram og 51 cm lang.   Liva og Dagny gleder seg stort over en lillebror!   Ingrid Sofie Torstveit Nordhus og Jostein Nordhus, Færvik.

De giftet seg i Längjum kyrka i Vara, Sverige.

100 år siden

Paul Inge Mauren, Solliåsen 17, Færvik

Gullbryllup Elisabeth og Sigurd Christensen i Arendal feirer Gullbryllup 20. september.

20. september

Jeg vil gjerne sende en blomsterhilsen som takk for kjempegod service til brillebutikken Specsavers Lauvland i Arendal, skriver Inger Marie på en e-post til redaksjonen.

SKAL DU I BRYLLUP ELLER BURSDAG? Send inn et bilde til øyeblikk.

Send MMS med <ATFOTO / DIN TEKST> TIL

2097

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs Personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med oss. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

Din lokalavis! Sentralbord: ePost: Annonser: ePost:

37 00 62 60

post@at-avis.no

37 00 62 70

annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61 Utkommer tirsdag og lørdag.

www.arendals-tidende.no

Daglig leder / Ansvarlig redaktør: Nils P. Vigerstøl Dir. telefon: 37 00 62 64 Mobil: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Journalister: Stein Bay Styrvold Dir. telefon: 37 00 62 65 Mobil. 92 02 61 96 ePost: steinbs@at-avis.no Camilla Glad Mitic´ Dir. telefon: 37 00 62 66 Mobil: 45 29 67 60 ePost:  camilla@at-avis.no

Bente Harstad Dir.telefon: Mobil: ePost

37 00 62 67 91 56 59 17 bente@at-avis.no

Frilansere: Tore Abrahamsen (frilanser sport) Mobil: 97 57 21 01 ePost:  sporten@at-avis.no

Cathrine Ellingsen (babyfoto) ePost: post@at-avis.no Salg: Wenche Eriksen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 71 ePost: wenche@at-avis.no Mobil: 41 02 07 37

Finn Thorstensen (frilanser) Mobil: 95 40 94 13 ePost: finn@at-avis.no

Linda Christensen (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 73 ePost: linda@at-avis.no Mobil: 95 00 91 29

Berit Dahl (frilanser) Mobil: Privat: ePost:

Harald Hope (markedskonsulent) Dir. telefon: 37 00 62 72 ePost: harald@at-avis.no Mobil: 48 48 19 40

93 65 72 61 37 02 73 08 post@at-avis.no

Trykk: Edda Trykk AS Utgiver:  Arendals Tidende AS  Post-/ besøksadresse:  Arendal Jernbanestasjon  Møllebakken 15  4841 Arendal Organisasjonsnr.: 

988 847 755

Abonnementspriser for 2008:

HELÅR: kr. 748,HALVÅR: kr. 428,-


POLITIKK

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

3

Svart økonomi på Agder Samarbeidsforum mot svart økonomi i Agder arrangerer tirsdag 7. oktober en konferanse i Arendal Kulturhus. Fokuset for konferansen er utfordringer den svarte økonomien gir samfunnet. Børre Pettersen fra LO kommer, det samme gjør,

blant annet, representanter fra Skatteetaten, byggebransjen og frisørbransjen. Konferansen er gratis, men vil du dra på den må du melde deg på til LOs ungdomssekretær i Aust-Agder Gjermund B. Røysland (bildet).

Styrker demensomsorgen

BYGGER OPP DEMENSOMSORGEN: Irene Henriksen Aune, H, og adhocutvalget som har sett på omsorgspolitikken i Arendal kommune.

Demensomsorgen i Arendal skal bli bedre. Det er et hovedpunkt i arbeidet med omsorgspolitikken i kommunen de neste årene.

INNFALL: På bystyrekomi-

teenes møte torsdag presenterte Atle Svendal, Ap, og Irene

Henriksen Aune, H, planene for framtidas omsorg i Arendal kommune. De to er henholdsvis leder og nestleder i adhocutvalget som har blitt nedsatt for å legge omsorgspolitiske føringer for kommunens omsorgstjenester i årene framover.

Ikke greit

Uvalget vier mye oppmerksomhet til demensomsorgen i kommunen. I utvalgets delrapport er et viktig punkt å styrke denne. – I oppgradering av eksisterende boligmasse og i eventuelle nybygg skal en ha et demensfokus, sa Aune. For i dag er det slik at demente og ikke-demente blandes på institusjonene:

– Det er ikke greit for noen av partene, konkluderte Høyrerepresentanten. Derfor ønsker adhocutvalget at det bygges flere omsorgsboliger som kan tilby heldøgnstjenester til demente. I følge delrapporten har mellom 70 og 80 prosent av dagens sykehjemsbeboere forekomst av demens, i ulik grad. ”Det er derfor viktig at vi har plasser for kortidsopphold og avlastning til mennesker som har store hjelpebehov”, konkluderes det.

punkt som utvalget karakteriserer som viktig å utvide dagtilbudet for demente. Mange bor fremdeles hjemme og har pårørende som tar seg av dem. Da kan det være en trygghet for alle at den demente kan bli hentet om morgenen, kjørt et sted med aktiviteter, og bli kjørt hjem igjen på ettermiddagen. Kanskje noen som har demente boende hjemme også jobber, da er det veldig viktig at de får et tilbud, understreket Aune.

Trygghet

Solfrid Helle, H, var fornøyd med utgreiingen om demenssatsingen: – Veldig flott og framtidsretta.

Den konklusjonen er kanskje også viktig for mange pårørende. Derfor er også et annet

Vinn-vinn

Det er flott at det tas et ekstra tak i demensproblematikken. Det å utvide dagtilbudet er jo en vinn-vinn-situasjon, noe som både pårørende og den demente nyter godt av, sa Helle. Økonomien er også en faktor i arbeidet med framtidens omsorg og demensbiten, men kommunen kan få statlig hjelp: I Demensplan 2015 signaliseres det at det gis støtte til bygging eller renovering av 280 heldøgnsomsorgsplasser i Aust-Agder. Svendal og Aune orienterte torsdag om punkt fra utvalgets delrapport. I løpet av høsten kommer den fullstendige rapporten.


4

NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

Kommunal sparekniv skjærer over Arendal:

Kroken på døra for Rådmannen sa det kort og brutalt: – Investeringene må ned. Det nytter ikke å blunde, vi må dekke 110 millioner kroner. Et av tiltakene er å slå sammen 1–10 skolene i kommunen. Løddesøl, Nesheim og Rykene skoler legges ned.

KRISE: Det er dårlig stelt i kommunen. Utfordringen er å skaffe til veie 110 millioner kroner for å gå i null. Rådmannen har tidligere samlet troppene og diskutert seg fram til løsninger for å slippe økonomisk ruin. Torsdag morgen la han frem sparetiltak for de politiske komiteer.

Vil legge ned – Det er bare å innse at strukturen ikke er optimal. Vi må identifisere problemene og slipe ned der vi kan, sa han. – Det finnes en del kommunale boliger i kommunen der folk bor tilnærmet gratis, det resulterer i liten drivkraft til å finne egen bolig. Det er ikke vår oppgave å holde folk med bolig, vi må gjøre noe, sa han. I fremtiden kan det også bli snakk om økt betaling både med hensyn til parkering, biblioteket og kulturskolen. Arendal biblioteks filial på Eydehavn trues med nedleggelse. – Det er lite potensial for tjente penger her, kommenterte rådmannen.

INFORMASJON: Politikerne fikk servert forarbeidet til rådmannens handlingsplan som skal legges frem i desember torsdag, der bystyret fikk høre

Storskoler Rådmannen vil ikke ta vekk timeantallet til elevene, men vil ta vekk skolene, eller rettere sagt slå de sammen. Det betyr storskoler i Arendal. – Forskning viser at større skoler er bedre enn små, kom-

Dette er et forarbeid til rådmannens handlingsplan, og det endelige resultatet skal vedtas politisk i desember. Les hele planen på www.arendal.kommune.no under Dugnad 2010 via en link på førstesiden til høyre. ■

menterte rådmannen. Småskoler slås dermed sammen eller blir nedlagt. Foreløpig visjon er at alle ungdomsskolene blir slått sammen til en i øst, en i vest og en i sentrum, det vil si at det blir tre ungdomsskoler i kommunen. – Nedenes er stor nok til å ta alle ungdomsskoleelevene i vest, sa rådmannen. Moltemyr og Stinta er alternativet i sentrum. Innspillene viser at ønsket heller i favør av Moltemyr. Det foreslås også å kutte ned til ti rene barneskoler i kommunen. – Nå sitter vi med halvtomme klasser, det tapper ressursene, vi

må spare, sa rådmannen. Vi har allerede i dag 47 klasser vi ikke “trenger”. Rykene, Løddesøl og Nesheim legges ned. Mens barnehagetilbudet beholdes på Rykene og Løddesøl. Den planlagte avgjørelsen vil spare kommunen for 20 millioner kroner.

Feriesammenslåing En av de negative konsekvensene storskoler gir er økte kjøreregninger for kommunen. Hvis det blir tre ungdomsskoler istedenfor åtte, som foreslått, vil skyssen via buss til skolene stige betydelig. Kommunen vil ytterligere effektivisere. I feriene vil de også samle SFO-tilbudet.

– I dag har alle åpen hver sin avdeling i ferier, det er lite rasjonelt, sa rådmannen. Det betyr at barn i SFO-ordningen kanskje må til andre skoler enn sin egen nærskole de er kjent med, i feriene, for å få en plass. Mottaksskoleproblematikken vil også bli endret. Nå er det Stinta og Moltemyr som best er på integrering, rådmannen mener en del også kan integreres i sine nærskoler, der Tromøy-skolene er det første alternativet på grunn av asylmottaket på Hove.

Utfordringer Istedenfor individuelle støttekontakter viser innspill at det er

mer ønskelig med aktiviserende fritidstilbud. – Dette er et faglig og resultatmessig bedre grep, som også vil koste mindre, sa rådmannen. Ressurssenteret på Asdal står også overfor sparekniven. – Vi sliter med å få den kompetansen som er der til å virke i hele kommunen, i tillegg til å være et spesielt tilrettelagt senter for elever med spesiell utfordringer, skulle de også være en ressurs for resten av elever med behov. Vi har ikke fått utbytte av dette, sa rådmannen.

Pensjonskassa Eget hus vil også merke inn-


NYHETER / annonser

r tre skoler Det er lite potensial for tjente penger ved Arendal bilblioteks filial på Eydehavn, her kan det være snakk om nedleggelse.

- Rådmannen

Kommunebloggen: Målet med Dugnad 2010 er å forhindre at kommunen bruker alle oppsparte fondsmidler. Kommunen må kutte. Gjennom Dugnad 2010 ønsker rådmannen å stimulere til en kreativ prosess der mange engasjeres eller engasjerer seg. De oppfordrer DEG til å være med i debatten. Et av innspillene vi fant på RSS feeden til bloggen: ”Så på nyhetene i går kveld hvor Trondhjem kommune arrangerte kurs for alle sjåfører i hjemmetjenesten i hvordan kjøre mer miljøvennlig, mer økonomisk og derved spare miljø og fremstå som gode sjåfører.Tiltaket beregnet å kunne spare inntil 15 prosent av drivstoffutgiftene til bilene i hjemmetjenesten og for kommunen utgjorde dette ca kr. 900 000 pr. år. I tillegg kommer miljøgevinsten og presumtivt reduserte utgifter til skader”.

Skriv til Arendals Tidende og si din mening om kuttforslagene på e-post: post@at-avis.no, bente@at-avis.no eller camilla@at-avis.no

deres anbefalinger om kutt. Politikerne fulgte nøye med i rådmannens utgreiing.

strammingene. Innkjøpsavtalene skal forbedres, leasingkontraktene skal ses på, kommunens eget verksted skal brukes mer på egne kjøretøy, IKT knytta til funksjoner internt og nei til bruk av eksterne prosjektledere, er bare noen av måla for å få ned summen. Kommunen vil også benytte seg av å utnytte maksimal avdragstid i forhold til bankene, altså: Betale regningene så seint som mulig. I utgangspunktet var det en 75-millioners pott som skulle løses, men siden juni har det ikke gått veien for kommunen. Strømprognosene viser en meravgift på mellom 10-20 millioner. Til tross for at kommunen

har justert rentenivået hele veien, krabber nå prosenten mot 7. Det gir merkostnad. – Utfordringen for å komme i driftsbalanse er nå 110 millioner, sa rådmannen. Pensjonskassa har varslet at de har behov for 20 millioner i egenkapital, bystyret skal også ta stilling til oppreisning for barnevernsbarn som belastes fond. Rådmannen anslo at oppreisningsordningen vil koste kommunen 15 millioner kroner.

Spareposter Det er åpenbare poster som vil gi sparing, for eksempel frukt og grønt kun til ungdomsskoler som

Foto: Bente Harstad

utgjør 2 millioner kroner. Et fint ord som “Erfaringsbasert rammeendring”, som betyr å erkjenne at regnskapet viser at noen enheter i kommunen har større forbruk enn nødvendig, gir 6 millioner kroner i besparelse. Rådmannen tror også kommunen kan ta ut 6 millioner kroner av Agder Energi. Summerer man alle tiltakene, er den uløste utfordringen 19 millioner kroner. Hvor pengene skal hentes fra, gjenstår å se. Dugnad 2010 fortsetter sitt arbeid, og i desember skal budsjettet for neste år vedtas.

lørdag 20. september 2008

5


6

NYHETER

lørdag 20. september 2008

Kommunal sparekniv skjærer over Arendal:

– Dette ødelegger nærmiljøet Kontaktlærer for 1. klasse ved Løddesøl skole, Tom Erik Larsen, er ikke fornøyd med sparetiltakene. Hvis dette gjennomføres vil det ødelegger hele nærmiljøet vårt, sier han til Arendals Tidende. – Dette liker jeg ikke noe særlig. Ved å stenge skolen vil hele nærmiljøet raseres. Barna

trenger en nær skole. Vi har et stort byggefelt i nærheten, men å stenge skolen sporer jo ikke akkurat til at man ønsker å bosette seg her på Løddesøl og det synes jeg er synd, sier han. I forhold til ansettelse er alle lærere som er fast ansatt i kommunen lovet en videreføring av jobben. Men en stenging, betyr flytting. – Jeg liker meg veldig godt her og har ikke lyst til å skifte arbeidssted, sier Larsen til avisen.

LØDDESØL: 12. september hadde Løddesøl barnehage gleden av å åpne dørene, nå må kanskje skolen legges ned. En bedre skole for store og små. Der trygghet, trivsel og tillit skal råde er slagordet til skolen. Nå må de kanskje stenge dørene fordi kommunen har dårlig råd.

RYKENE: Lars Petter Bie, kontaktlærer for 1.-2. klasse på Rykene hadde ikke anledning til å komme med en kommentar på de foreslåtte kuttene da avisen ringte torsdag. Vi fikk heller ikke tak i rektor Astrid Hagen Krog som hadde fri torsdag og fredag. Skolen har ingen nettside. NESHEIM: Skolen informerte alle foreldre og foresatte via nett og via skriv med hjem om de planlagte kuttene fra rådmannens og lederlagets penn, torsdag. Rektor ved Nesheim skole, Helene Kløcker, ber pressen respektere at dette er en prosess. Det understrekes av rektor på nett at dette ikke er rådmannens forslag til Handlingsplanen 2009 – 2012, men styringsgruppa for Dugnad 2010s orientering til politikerne basert på alle innspillene som er kommet inn. Bystyret vil behandle Budsjett og Handlingsplanen (driftsstyrets forslag) 11. desember 2008.

Hårreisende kuttforslag Det er helt uaktuelt å legge ned barneskoler, sier Kåre Gunnar Fløystad i Senterpartiet. PENGENØD: Arendal kommune er kommet i pengenød, og har behov for å kutte i utgiftene, et av innspillene er å legge ned skoler.

By og bygd – Slike nedleggelser er ikke bare en nedleggelse av en skole, det vil være å skjære en kniv gjennom hjertet i deler av kommunen, sier han. – Hvor lang tid skal barn måtte bruke på transport for å komme til skolen, spør han irritert. Folk må selv få velge hvor de vil bo, for meg handler valgfri-

NEI, NEI, NEI: Kåre Gunnar Fløystad, Sp, vil ikke være med på å legge ned barneskoler i kommunen.  Foto: Bente Harstad.

het om å sikre alle like muligheter enten de bor i byen eller på bygda.

Nedleggelse Fløystad er fra Austre Moland, nærområdet for Nesheim skole, og er svært skremt over forslaget.

Mitt inntrykk fra skoleutvalget på Nesheim er at det er en god skole. I tillegg betyr den utrolig mye for hele Austre Moland. Å legge ned Nesheim, er nesten synonymt med å legge ned Austre Moland.

Elevundersøkelsen Av de tre skolene som det nå er foreslått å stenge er det Rykene som skårer best på trivsel med 4,5 prosent, tett etterfulgt av Løddesøl med 4,2 prosent. Nesheim skoles måling viser 3,7 prosent på trivselsskalaen. ( Nedenes viser her 4,4, Moltemyr 4,5.) På fysisk læremiljø viser grafen at Rykene her har 3,7 oppslutning, Løddesøl har 3,1 mens Nesheim har 3,0. Sammenligner man det fysiske læremiljøet med andre skoler som nå er foreslått som ungdomsskole for elevene som må bytte skoler, viser for eksempel Nedenes 2,8 på fysisk læremiljø, Moltemyr når opp til 3,6. Motivasjonsgrafen på Nesheim ligger på 3,2 prosent, Rykene skårer 4,1

og Løddesøl når opp til 4,2 på motivasjonskurven. Men her viser både Moltemyr og Nedenes skoler gode resultater med 4,2 prosent og 4,3 prosent. På faglig veiledning kommer Løddesøl ut med 3,7 prosent, Nesheim med 2,6 prosent og Rykene med 3,2. Asdal som er den skolen som eventuelt skal huse elevene fra blant annet Nedenes barneskole, hvis dette blir en ren ungdomsskole som foreslått, viser 4,2 på sin trivselskurve, 2,4 prosent på fysisk læringsmiljø, 1,8 på mobbing og 3,2 på faglig veiledning.

Asdal

Rykene

Moltemyr

Nedenes

Løddesøl

Nesheim

Kritisk til Arendal International School Redaksjonen har fått en telefon fra en leser på Hisøy som stiller spørsmål om kostnadene til Arendal International School i forbindelse med kommunens innsparingstiltak med nedlegging og sammenslåing av skoler.

– Hvorfor ser vi aldri noen tall på hva den koster, spør hun. Er den fredet og i så fall hvorfor? Hun mente ellers det er positivt å ha en International skole i Arendal, men at den må ses i sammenheng med øvrige skoler.

– En stor andel elever er vanlige arendalstilhørende, sier hun og spør: Hvorfor har den enda ikke fått IB-godkjenning, lurer innringeren på.


NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

7

Nedenes barneskole må stenge Hvis den foreslåtte planen til rådmannen går gjennom, stenges hele barneskolen på Nedenes og gjøres om til en ren ungdomsskole. Elever og lærere på barnetrinnet må flytte til Asdal.

VANSKELIG: Rektor for både barneskolen og ungdomsskolen på Nedenes, Roar Aaserud, har ikke hatt en lett jobb som medlem av en gruppe på fem som har kommet med kuttinnspill.

Må bytte jobb – Dette er ikke lett. Vi kan ikke forskuttere noe ennå, men det er riktig at barneskolen avvikles dersom planen går igjennom, sier han. Nedenes har de siste årene rustet opp uteområdet med nye lekeapparater, tilrettelagte turstier, hallen har fått et løft og det er anlagt nye ballbinger til stor fryd for de små. Nå raser muligens det påbegynte arbeidet sammen. Blir det som foreslått vil Nedenes i framtiden bestå av en ungdomsskole fordelt på to enheter. Gamle Øyestad kommune vil beholde kun en barneskole, Asdal vil bli barneskole for både Nedenes, Rykene og Løddesøl. Lærere ved Nedenes skole er spørrende og skremt av forslaget. De faste får beholde jobben men blir flyttet til Asdal, Hisøy eller på skoler der de trengs. – Oppgaven var å spare 20 millioner kroner, dette var det beste forslaget vi greide å få til. Vi klarte ikke å finne et annet alternativ, sier Aaserud til Arendals Tidende.

Kritikk fra lærere – Vi er i ferd med å gå tom for penger, fondene i kommunen tappes, derfor måtte vi gjøre noe. Men gruppa har ikke hatt tid til å se på den samfunnsmessige biten. En lærer ved skolen som ønsker å være anonym, mener den

FORSTÅELSE: Han er bekymret, Roar Aaserud (i front) rektor ved Nedenes barne-og ungdomsskole. Han har selv vært med i gruppa på fem som har kommet med kuttforslag og forstår at lærere er engstelige. Her er han sammen med kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, SV, som besøkte Nedenes skole tidligere i år.

Hvis renta synker til 4 prosent, og statsbudsjettet gir pluss, er det muligheter til å berge det hele.

- Roar Aaserud, rektor ved Nedenes skole

planlagte ordningen vil rasere nærmiljøet, læreren mener det er uhørt å prøve å legge om til en ren ungdomsskole. Hvis barneskoleelevene dyttes ut, er det rom nok til de nye, men lærerne har kritiske spørsmål. For gruppa har ikke hatt tid til å se på den samfunnsmessige eller den bygningsmessige biten ved forslaget. – At det blir billig å gjøre om Nedenes til ungdomsskole skal ingen få meg til å tro. Den er veldig nedslitt og begge skoleavdelingene kunne trenge en grundig oppussing. Den eldste delen er 32 år, kommenterer læreren.

– De er urolige, og det er ikke til å stikke under en stol at dette tapper de ansatte for energi, allerede i dag, sier Aaserud som har forståelse for redselen. – Jeg er glad de har forståelse for hvor vanskelig dette har vært for meg, fortsetter han.

Statelig halmstrå Halmstrået alle griper etter, Aaserud inkludert, er at statsbudsjettet skal falle godt ut til fordel for kommunene. – Det hadde vært flott om renta sank ned til 4 prosent, da er det muligheter til å berge det hele, sier han.

– Med de investeringene kommunen har gjort er vi tappet for midler. Veien videre nå er å komme i dialog med foreldre, saken skal videre behandles av FAU og Samarbeidsutvalget. Det er viktig å få fram riktig informasjon og ikke bare den som er i media, understreker han. Ennå har ikke Aaserud fått noen telefoner fra bekymrede foreldre, enn så lenge. Skolene må ta sin del av loddet, 20 millioner av de 110 skal kuttes herfra og det vil bli elevene, foreldre og lærerne som får svi i praksis. – Kommunekassa er snart tom, da må man snu noen steiner før det er for sent, jeg er ingen økonom, men jeg vet at vi likegodt kan gjøre forandringer nå, er man blakk så er man blakk. det er trist, men det er det som er sannheten, sier han.

Dersom kuttene går gjennom må disse barneskolene legges ned og gjøres om til rene ungdomsskoler: ■ Nedenes, Moltemyr/Stinta og Stuenes, man vil også utrede muligheten for en ren ungdomsskole i øst. ■

Disse barneskolene beholdes: ■ Hisøy, Asdal, Strømmen, Stinta, Myra, Birkenlund, Sandnes, Roligheden, Flosta og Eydehavn. ■

Disse skolene foreslås nedlagt: ■ Løddesøl, Nesheim, Rykene. ■


8

lørdag 20. september 2008

mening / debatt

Har borettslag livets rett? Fellessam­ funnet høye pris Det koster å være kar, og sannelig har det sin pris å finansiere fellessamfunnet også.   Nå har vi fått med oss at politikerne vil samle våre eldre i store sentrale enheter. På samme måte er psykisk utviklingshemmede tenkt organisert og kommunenes primærhelsetjeneste for øvrig tenkt sentralisert så langt det lar seg gjøre. Nå er det skolenes tur. Tre av de nåværende barneskolene er foreslått nedlagt, Nesheim, Rygene og Løddesøl. Det er lett å si at politikerne er gale. Altfor enkelt er det å skyte på rådmann og administrasjon. Likevel er både politikerne og de som til daglig drifter kommunen og de mange kommunale gjøremålene i administrasjonen, alle sammen medskyldige på sin måte. De er i alle fall ikke uten skyld. Selv om det nok er noe i hele samfunnsstrukturen som ikke henger helt sammen. Avstanden mellom krav og forventninger på den ene siden, og den enkelte innbyggers bidrag på den annen side spriker stadig mer. Og dessverre, verken Fremskrittspartiet med sin privatiseringspolitikk, Arbeiderpartiet med mer til fellesskapet, SV med deling av godene eller Høye med sin frihet til å velge har trylleformularer for å bringe utviklingen i takt med den utviklingen som folk vil ha. Skjønt vet vi egentlig hva vi vil ha?   Det er trist, men sannheten er at alle vil ha og alle krever, uten at noen er særlig villige til å gi eller har ønske om å dele. Det som før var samfunnsinnsats og samfunnsbygging på dugnad og frivillighet, skal i dag avlønnes.   Men noen har også skylden for den utviklingen, uten at noen likevel kan klandres. Det ligger i vårt rasjonelle samfunn, aller har mer enn nok med å rekke over jobb og sin egen hverdag med alt hva den måtte romme og inneholde. Stressamfunnet er baksiden av de hypereffektive livet vi lever, valgt eller presset inn i. Drevet fram etter jaget om resultater og profitt. Før var en virksomhet fornøyd med et overskudd. Så begynte man å rynke på nesen om ikke overskuddet var høyt nok. Nå er det krise i storbanker og konsern om ikke årsresultatene vokser enda mer og millionavkastning er for lengst gått over til milliarder. Likevel er ingen særlig fornøyd. Det må bli bedre, alltid bedre. Det er slik økonomien tar makt og kontroll over samfunnet. Vi har et ønske og en formening om i hvilken retning utviklingen skal gå. Men for at flertallet skal legge ut på den veien, må det tas en del viktige verdivalg. Ønsker vi levende kommunedeler, bygder, utenfor de mest naturlige sentra, så må vi legge politikken opp deretter. Om det er folkeviljen og troen på at det er en slik utvikling som er ønskelig. Det klare valget har ikke politikerne tatt. Et slik valg gir en hel dominoeffekt av konsekvenser. Kanskje, eller ganske sikkert, må lista legges atskillig lavere på større prosjekter som kanskje er mer populære enn å få flere hender inn i omsorgen, drifte små skoler og holde liv i hele kommunen. Hadde våre politikere under valgkampen for et drøyt år sien sagt de ville legge ned tre skoler – ja, så hadde ingen av dem sittet i bystyret i dag. Det er nesten litt feigt å komme med dette nå – som det er ennå tre år igjen til velgerne kan gjøre noe med det.

Det har stormet rundt borettslagsformen det siste halvåret. Enkelte har stilt spørsmålet om borettslag har fått et tapt omdømme. Etter NBBLs mening er dette sterkt overdrevet. Av landets nærmere 8 000 borettslag, med til sammen 340 000 boliger, er det et forsvinnende lite antall som føler seg berørt av de negative medieoppslagene. De opplever tvert imot borettslaget sitt som en god og trygg boform og en bunnsolid måte å eie bolig på. Vi i Norske Boligbyggelag er de første til å beklage at borettslagsformen i de senere år har blitt utnyttet av enkelte useriøse utbyggere som har bidratt til å skape gjeldsfeller for enkelte. Men disse lavinnskuddsprosjektene utgjør en svært liten del av de mange tusener velfungerende borettslag i landet vårt. De dramatiske medieoppslagene har dreid seg om noen relativt få, nyere, frittstående borettslag med lave innskudd. Vi skiller mellom frittstående borettslag og borettslag tilknyttet et boligbyggelag. Problemlagene har vært etablert og solgt av utbyggere som har hatt som mål å hente ut størst mulig fortjeneste. Vi står her overfor prosjekter hvor kvadratmeterprisen har vært svært høy sammenlignet med markedet for øvrig, med svært lave innskudd og ditto høy fellesgjeld. Ofte har fellesgjelden vært avdragsfri i starten, og informasjonen om den har gjerne stått med liten skrift. I noen tilfeller viser det seg også at borettslaget fester tomta som boligene står på, og festeavgiften har vært satt svært lav de første årene. Alt dette har vært gjort for å markedsføre borettslag med en kombinasjon av lave innskudd og lave felleskostnader. Problemet er at

i løpet av få år stiger felleskostnadene kraftig. Når dette også faller sammen med sterkt økende renter, har enkelte

Innlegg

Ralph Norberg Adm. direktør NBBL

Vi har så langt ikke sett ett eneste eksempel på at et borettslag har gått konkurs. av disse prosjektene fått problemer. Vi har så langt ikke sett ett eneste eksempel på at et borettslag har gått konkurs. Så langt vi i NBBL kjenner til er det et par av de verst stilte borettslagene som drøfter endringer av lån og betingelser med sine långivere. En økning i renten på 4–5 prosent i løpet av en treårsperiode har for mange som har gjort sin første boliginvestering, vært tøff å bære. Den som kjøpte en bolig til en verdi av 2 mill. kroner og med en lånebelastning på for eksempel 80 prosent, det vil si 1,6 mill. kroner, har fått merke de økte rentekostnadene. En renteøkning på 5 prosentenheter med en slik lånebelastning betyr at boligkjøperen har fått en månedlig ekstrakostnad på over 6 500 kroner. Om det er en borettslagsbolig eller selveierbolig vedkommende har kjøpt, gir ikke noen forskjell i dette kostnadsbildet. Den eneste forskjellen

er at selveieren betaler det månedlige rentebeløpet selv direkte til banken, mens andelseieren i borettslaget betaler sin månedlige felleskostnad (husleie) som også omfatter rentene til borettslaget. Normalt er andelseieren faktisk litt heldigere enn selveieren, fordi borettslaget ofte har en noe gunstigere rente på felleslånet enn det selveieren kan få på egen hånd. Et borettslag tilknyttet et boligbyggelag er generelt en meget solid låntaker og har ingen problemer med å betjene sin fellesgjeld. Hvis en andelseier ikke betaler sine månedlige felleskostnader, setter boligbyggelaget straks i gang en inkassoprosess for å sikre at borettslaget får dekning for sitt krav. Betaler ikke andelseier, vil andelen bli solgt på tvangssalg eller ved frivillig salg. Borettslaget har, ifølge borettslagsloven, en lovbestemt panterett på til sammen to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det utgjør i dag ca 140 000 kroner. Dette er normalt mer enn nok for å dekke andelseiers manglende betaling. Dersom legalpanteretten likevel ikke skulle være tilstrekkelig har de aller fleste tilknyttede borettslag en ytterligere sikkerhetsordning. Norske Boligbyggelag har etablert Borettslagenes sikringsfond som har som formål å dekke tap som følge av manglende betaling av felleskostnader fra andelseiere i borettslaget. Det er på sin plass å minne om at de fleste borettslag tilknyttet Norske Boligbyggelag er medlemmer av Borettslagenes Sikringsfond, eller annen sikringsordning. Dette gir en økonomisk sikring for andelseierne mot å måtte svare for naboens gjeld om naboen ikke kan betale for seg. Dette er et viktig bidrag til å sikre borettslag tilknyttet Norske Boligbyggelag som en trygg eieform. 

Innlegg til: post@at-avis.no

Spar noe til oss! Heldigvis har vi fortsatt mye fantastisk og urørt natur igjen her i landet. Det finnes det ingen garanti for at våre barn og barnebarn også får oppleve. De siste 100 årene har vi vært vitne til en dramatisk nedbygging av norsk natur. I dag er det bare 12 prosent av landarealet som kan karakteriseres som urørt. Fortsetter utviklingen i samme tempo vil vi ikke ha noe urørt natur igjen om 50-100 år. I løpet av det kommende året skal regjeringen legge fram den viktigste loven for norsk natur på nærmere 40 år. Forslaget til Naturmangfoldlov, som blant annet skal erstatte Naturvernloven fra 1970, vil være helt avgjørende for hvordan norsk natur skal se ut om 100 år. Nedbyggingen av norsk natur

har hatt store konsekvenser for dyreog planteartene i naturen. Nesten 4000 arter står i dag på den norske rødlista, mange pga store inngrep mange steder.

Innlegg Lars Haltbrekken leder Norges Naturvernforbund

Vi har fortsatt mye natur å ta vare på i Norge. Vern av natur er helt avgjørende for å kunne bevare artsrikdommen og sikre selve livsgrunnlaget vårt. Den nye naturmangfoldloven må bli det viktigste verktøyet i dette arbeidet. Vi har fortsatt mye natur å ta vare på i Norge, mye natur vi kan være stolte av. Det er

vårt ansvar å sørge for at mye av dette spares for ettertiden, slik at også den kommende generasjonen kan fryde seg over den norske naturarven. 

Innlegg til: post@at-avis.no


DEBATT / NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

9

Senterpartiet vil investere i framtida Senterpartiets programkomité la i forrige veka fram sitt utkast til partiprogram og sist fredag hadde partiet ekstraordinært landsmøte i Oslo. For programkomiteen og for meg som ny leiar i Senterpartiet er den viktigaste oppgåva no å byggje landet og investere i framtida. Senterpartiet meiner staten må investere tungt i infrastruktur som veg, jernbane og fiberkablar, men òg i forsking og kunnskap. For å få til eit lyft på desse områda må det handlingsrommet som finst i handlingsregelen utnyttast betre og vi må få ein samferdslereform. Ei betre utnytting av dette handlingsrommet vil – sjølv med ei forsiktig utrekning – gje 40 milliardar kroner meir å rutte med dei neste fire åra. Dette skal nyttast til investeringar i infrastruktur og til forsking og kunnskap, slik Stortinget la opp til då handlingsregelen vart vedteken. Avkastinga av fondet skulle rettast inn mot tre føremål; investeringar i infrastruktur, i forsking/utdanning og i skattelette. Skatteletta stod førre regjering for. Senterpartiet vil no bruke avkastninga frå ol-

jefondet på eit krafttak på infrastrukturområdet og næringsretta forsking, mellom anna innan marin og maritim næring, fornybar energi og reiseliv. Vi meiner dette i mange tilfelle vil gje betre avkastning enn å plassere pengane i oljefondet. Dette er ikkje vanleg forbruk, men ei investering i framtidig verdiskaping. Det er særleg viktig å vedlikehalde det vi allereie har bygd av vegar, jernbane, skule og kyrkjer. Det er ikkje god forvaltning å la bygg og vegar forfalle, slik dei gjer mange stader i dag. Dei siste periodane har vi gjennomført tunge velferdslyft gjennom ei kraftig forbetring av kommuneøkonomien, særleg innan omsorg og barnehage. Noreg har ein historisk moglegheit - no før eldrebylgja slår inn - til å investere tungt og systematisk i infrastruktur og kunnskap som vil gje velferd og velstand for framtidige generasjonar. Noreg treng kunnskap og kompetanse om vi skal hevda oss i ein internasjonal konkurranse i framtida. Forsking i næringslivet og i universitets – og høgskulesektoren skal gi oss kunnskap, teknologi, forretningsidear og arbeidsplassar. Alt tyder på at folketalsutviklinga her i landet vil gjere det vanskelegare å trappe opp investeringane på eit seinare tidspunkt. Då vil arbeidsstokken bli mindre, og fleire av dei som er i arbeid må jobbe i helse- og omsorgssektoren. Det

Damen som skyter fra hofta Vi trenger sikkert mange nye koster i norsk politikk, men Navarsete går nå på i 110 km/t med ideologisk stor-rengjøring i Senterpartiet. På landsmøtet nylig erklærte hun at “Senterpartiet har definitivt forlatt sentrum av norsk politikk”. Den grønne firkløveren er blitt knallrød! Dette er helt oppsiktsvekkende og betyr at fedrelandet i dag i praksis er styrt av tre sosialistiske partier med litt varierende intensitet i rødfargen. Det hagler med utspill fra Navarsete etter innfallsmetoden: Prikkbelastning skulle plutselig ned fra 8 til 6 prikker før førerkortet forsvinner, manglende bilbeltebruk dobles til bot på kr. 1500,- og damen svermer for skatteøkninger i 2010. Vi vet ikke fra den ene dagen til den andre hvorvidt det blir veiløft i øst, syd, vest eller nord og i hvert fall ikke motorveier for det tar fra oss matjord! Navarsete klusser det hele til ved å spille landsdel mot landsdel, by mot land og vei mot kollektiv. Forresten, varer skal vel fraktes og busser er i det minste kollektiv? Navarsete glemmer i det minste ikke sine: Iflg. Firda-avisen har

hun lovet Dalsfjordbrua til hjemfylket med en på prislapp på kr. 1 milliard fordi trafikken er stor, - hele 70- sytti biler i døgnet! Det ligger an til bråk i den nå helrøde regjeringen også: Navarsete har funnet at ny teknologi kan bygge ut vernede vassdrag og vi skal vedde på at Kristin Halvorsen vil tenne på alle pluggene!

er difor viktig at vi utnyttar det rommet som no finst for å modernisere infrastrukturen. Dette

Kronikk

Liv Signe Navarsete nyvalt leiar i Senterpartiet

og gjere at vi unngår flaskehalsar. Store lyft er vanskeleg å få til med tradisjonelle løyvingar over dei årlege statsbudsjetta. Eit døme er dobbeltspor med jernbane mellom Oslo og Ski, eit særs viktig prosjekt. Dette kostar minimum 11 milliardar kroner. Dagens investeringsnivå for jernbane ligg på 2,3 milliardar kroner årleg. Det er eit historisk høgt nivå. Det betyr at det vil ta ti år og halvparten av investeringsbudsjettet til jernbanen å få på plass dobbeltspor på denne strekninga. I samferdsleetatane sitt innspel til Nasjonal Transportplan 20102019 ligg prosjektet inne med 900 millionar kroner. Med eit slikt tempo vil det ta mange tiår å få bygd ut strekninga. Liknande døme finn vi på dei store stamvegsambanda våre.

Senterpartiet meiner staten må investere tungt i infrastruktur som veg, jernbane og fiberkablar. Senterpartiet vil òg jobbe for har òg LO og NHO teke til orde for. Dette kan ikkje vente – det må gjerast no! Vi treng ein samferdslereform for å få til ei annan finansiering av store og særleg viktige prosjekt på veg og jernbane. For å få realisert dei store prosjekta må viktige samferdsleprosjekt finansierast utanfor statsbudsjettet og sikrast framdrift gjennom fleirårig budsjettbinding eller opplåning, såkalla prosjektfinansiering. Då får vi ein raskare gjennomføring av fleire prosjekt. Det vil òg gje lågare pris, raskare realisering

å etablere ei statleg låneordning for investeringar i øvrige riksvegar når dei vert overførde til fylkeskommunane i 2010. Fylkeskommunane må få tilgang til ei gunstig låneordning som gir moglegheit til utbetringar og veginvesteringar på det som då blir det fylkeskommunale vegnettet. Erfaring viser at det no er stor fleksibilitet i anleggsmarknaden. Bygg- og anleggsnæringa har dei siste fire åra fått om lag 100 000 fleire tilsette, fleirtalet av desse frå utlandet. Kombinasjonen av eit godt lønnsnivå i Noreg og svakare konjunkturar både internasjonalt og innanlands tilseier

at det er godt rom for auka aktivitet. Senterpartiet vil leggje til rette for å bruke arbeidskraft og maskiner frå utlandet for å få til det naudsynte samferdslelyftet. Saman med høgare og meir føreseielege investeringsrammer vil aktiv marknadsføring av den norske anleggsmarknaden mot utanlandske kontraktørar gje auka konkurranse og auka kapasitet. Det har vore diskusjon om investering i å byggje landet skapar press i økonomien. Senterpartiet er ikkje åleine om å meine at det er rom for investeringar i viktig infrastruktur utan at det skapar press i økonomien. Dette har vi grunnlag for. Statistisk Sentralbyrå har rekna seg fram til at sjølv ei dramatisk auke i samferdsleinvesteringane på 30 milliardar 2005-kroner årleg, berre vil gje små utslag på rente og kronekurs. SSB trur eit slikt samferdsleløft vil gje renteauke på 0,5 prosent i 2016 og ein styrking av kronekursen på 1,4 prosent. Senterpartiet ynskjer at ungane våre skal ha same velferdstilbod og velstandsnivå som oss den dagen dei blir vaksne. Skal dei få det, må vi må bruke den moglegheita vi no har til å ta eit naudsynt lyft og byggje infrastruktur som vil gje auka verdiskaping i framtida. Vi må byggje landet! Innlegg til: post@at-avis.no

Gøy på landet

I morgen gir AustAgder 4H for 23. år på rad byfolket en liten fremlegges smak av livet på landet.

Hove. Der informeres det om organisasjonen og hvorfor så mange barn og unge hvert år drar på leir i regi av 4H. Det blir også kiosk med salg av lapper, brus og grillmat.

– Dette er et stort arrangement av sitt slag, og vi håper på 5000 besøkende i løpet av dagen, avslutter en optimistisk Bjørkavåg, som håper sola skinner i hele morgen.

Statsbudsjettet 7. oktober og det er skapt forventing til vei. Det er mulig det

Innlegg

GØY: Rundt 150 4H-medlemmer fra hele fylket stiller som frivillige på ”Gøy på landet”.

Knut Rellsmo

Den grønne firkløveren er blitt knallrød!

Snekring

blir et løft, men her er f.eks. 2-3 milliarder mer for plukk å regne. Avhengig av hvilken kravsnivå vi setter til veistandard er anslagene for etterslep varierende helt opp mot 300 milliarder. For å summere: Vi er elendige på samferdsel med en alvorlig, negativ utvikling. Jens & Co får heller ikke til skole, forskning, eldre- og sykehusdrift på skinner heller så vi hvorfor i all verden skal vi fortsette med dette kostebinderiet etter 2009? Innlegg til: post@at-avis.no

Stedet er Hove leirsenter og aktivitetene er mange: Natursti, sekkeløp, maling, trillebårkjøring, høyhopping, hesteskokast og snekring av fuglekasser er bare litt av det som tilbys. – ”Gammeldagse” leker og aktiviteter tas fram for å skape en kontrast til dagens dataspill og hektiske samfunn, skriver 4Hinstruktør Eivind Bjørkavåg i en pressemelding om arrangementet. I tillegg blir det naturligvis mulig å hilse på dyr som kalv, gris og hest.

5 000 4H vil også ha en infostand på

FAMILIEMORO: Fra fjorårets utgave av Gøy på landet.


10

NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

Bydelen på taket n på dette bildet. vinduer ser man fra toppe tak ets ter sen pe Kjø ST: huset. FORMKONTRA ikten sin mot Kultur- og råd uts av e my har ne ete igh De østlige leil

TERASSEAKTIG: Eldre og

nyere hus tett i tett. Takste

inen er i samme fargeton

e.

– Selv om dette arealet kan oppfattes som privat, så er det ikke det. Kommer du for eksempel gående over Strømsbu og skal ned i sentrum, håper vi at du går over Arena, brukte Usterud som eksempel.

Torsdag ble politikere, kommunen og næringsliv invitert til en rundtur på toppen av Amfi Arena.

– Og til Trimit treningssenter kan man nå gå ”over” bygget fra sørsiden eller fra kjøpesenteret om en vil, fulgte Sørbøe på.

Liten bydel TOTALLØSNING:

Thor Usterud fra Norgesgruppen og senterleder Marianne Sørbøe sto bak initiativet. – Det er bare to og et halvt år siden det gamle arenasenteret ble revet, dette har gått fort! Noe av det viktigste med bygget har vært å få til en total løsning: Boliger, kontorer og kjøpesenter under ett tak er nå på plass. Totalt har det blitt 40 000 kvadratmeter, inn-

VISTE FRAM AMFI ARENA: Thor Usterud og Marianne Sørbøe.

ledet Usterud før følget fikk en rundtur, hovedsakelig på toppen av bygget.

Ikke privat

– Utfordringen var at denne store massen skulle plasseres midt i

byen. Vi har gjort vårt beste for at alt skal passe inn i bybildet, sa Usterud.

– Det har vært kjempeviktig for oss at man ikke ødelegger stiene og gangveien som finnes fra før: Byens akser skal bevares, understreket Usterud. Totalt inneholder nå hele bygningen 128 leiligheter, noe som Sørbøe og Usterud mener gjør arenasenteret til en liten bydel. Fylles alle leilighetene regner en med at 600 mennesker i det daglige bor eller jobber i ”arenabydelen”.

TETT I TETT: Utsikt mot ”Bunnprisbygget”.

GAMLE GATER: Fra toppen av Arena-bygget kan du fremdeles gå Moribakken til Turnhallen. Gangbroen over innkjøringen til parkeringshuset, foran i bildet, er et samarbeid mellom kommunen og utbygger.

GAMMELT OG NYTT: Utsikt fra toppen mot Tyholmen.

”SMAU”: Mellom etasjene og leilighetene på toppen er det en rekke smau.

UTSIKT: Flere plasser på taket er det Trefoldighetskirken som rager høyest i utsikten. På dette bildet ser en også hvordan trematerialvalget ser ut etter hvert. Delen til venstre er bygget før den til høyre.


NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

11

Omfattende katastrofeøvelse

PÅ BÅRE: Mange måtte fraktes ut av området på båre, og siden det var så mange personer i ”ulykken” måtte samme båren brukes flere ganger.

Onsdag ble det gjennomført en omfattende katastrofeøvelse for et flertall av de etater og organisasjoner som vanligvis blir involvert når uhellet er ute.

REALISTISK: Øvelsen, som

foregikk på veien mellom Harebakken og Myra, var planlagt og ble ledet av politiet. Omkring 100 personer fra politi, brannvesen, heimevernet, sivilforsvaret,

FØRST: Brannfolkene var de første som kom inn til skadestedet og etter hvert kunne man merke at de ble svette og slitne i de tunge beskyttelsdraktene.

Røde Kors, AMK og sykehuset var med i øvelsen. I tillegg var elever fra Dahlske i Grimstad og Risøy folkehøyskole med som markører, det vil si de som spilte skadede under øvelsen. Elever fra medialinjen på Strømsbu videregående var også med for å være pressefolk under øvelsen.

Bussulykke

HARDT SKADET: Dette er ikke et uvanlig syn etter en ulykke, heldigvis var det ikke alvor denne gangen.

Scenariet var en buss som hadde kollidert med en tankbil med klorgass, som begynte å lekke ut etter kollisjonen. Før ambulansepersonellet kunne komme til måtte området sikres, blant annet ved skumlegging, samtidig som brannmannskaper ikledd verneutstyr gikk inn i det gassutsatte området for å hente ut skadede.

Etter hvert som de skadede ble tatt ut av bussen måtte de gjennom en renselsesprosess for å bli kvitt gassen de måtte være blitt utsatt for, dette foregikk i en provisorisk oppsatt ”dusj” i skadeområdet.

Samkjøring

Øvelsen gikk ut på å samkjøre de forskjellige etater og organisasjoner som kan bli aktuelle i slike redningsoperasjoner. Utfordringene ligger blant annet i å ta seg sikkert inn i skadeområdet, få ut de skadede, prioritere hvem som skal få hjelp først og ta seg av andre med sjokkskader og panikk samtidig som man opprettholder en fornuftig kommunikasjon med andre deler av redningsteamet.

RENSES: I denne provisoriske ”dusjen” blir de involverte renset for klorgass.

I tillegg må man ta seg av skuelystne, omdirigere trafikk, ha kommunikasjon med sykehus, informere media og så videre. De fremmøtte fikk se hvor kao-

tisk det kan være på et skadested og hvilke stressende forhold det arbeides under, samtidig som det ble opprettholdt en organisatorisk linje i det hele.


12

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

:

Tvers:

NYHETER

Vil skape var

Begeistring er en av drivkreftene til Tvers Kommunikasjon. De mener at ingenting kommer av seg selv. Man må innse problemene. Dernest må m uten at en følger den, sier Tvers og hinter til både kommune og handelss

Tvers Kommunikasjon leverer design og merkevarebyggende kommunikasjon til bedrifter i Sør-Norge, med hovedvekt på Agder. Bedriften åpnet 12. januar 2004 og er lokalisert midt i sentrum av Arendal i andre etasje over restauranten Big Horn, kjent som ”pepperkakehuset” vinterstid ved Kanalplassen.

JUBILEUM: Tverseventyret begynte med to østlendinger

og en finne. Nå består bedriften av arendalsalibiet i bedriften, prosjektleder Olav Hildeskor, daglig leder Bjarne Hiis, kreativ leder, Ole Wilhelm Svensen, AD/formgiver Eduarda de Magalhaes, og påtroppende AD og grafisk designer Torbjørn Seierstad. Neste år feirer bedriften femårsjubileum.

Kontroll over eget rykte

– Vi ønsker å bidra til at våre oppdragsgivere selv tar kontrollen over eget rykte ved å styrke en ønsket posisjon og bygge eget merke. Det er helt sentralt at profilen bygger opp under den markedsposisjonen de ønsker. Det handler om tillit, en gjensidig respekt som fører til målet, sier Hildeskor. – Reklame handler om å forsterke sin egen markedsposisjon, økt konkurransekraft oppnås gjennom strategibasert og kreativ kommunikasjon og det er her vi kommer inn i bildet, fortsetter Hiis. – Svaret på suksess sitter kunden med selv, det er de som kjenner egen bedrift og som kan definere egne mål. Vi hjelper dem til å finne veien, sier kreativ leder Svensen. Det er den brede erfaringen og nettverket de ansatte til sammen besitter, som gjør at Tvers har evnet å få en rekke store kunder på ”kroken”. Oppdragsgivere har et salgsmål, men de bør også sette seg et kommunikasjonsmål, sier daglig leder Hiis. – Det er altfor få som bruker markedsundersøkelse som verktøy for å sikre seg at målene de ønsker faktisk blir møtt, sier han.

Suksesskriterier

Markedet endrer seg kontinuerlig, kundene forventer hele tiden mer, og målene og midlene for å treffe blink varierer i forhold til produktet som skal selges. Likevel er det felleskriterier for suksess. Tvers bruker sin siste kunde, Grimstadgarasjene, som eksempel. Bedriften hadde selv foretatt målinger på at langt over halvparten av deres kunder kom til dem via internet, dermed ble nettsiden til bedriften et satsingsmål. – Det er 70 000 hustander i Sør-Norge som eier en Grimstadgarasje, og det er mye, legger kreativ leder Svensen til, og vandrer vant bortover til flippoveren for å demonstrere. – Kunden skal ikke engang kunne tenke seg å ikke sjekke sidene til Grimstadgarasjene når de er på garasjejakt. Ideen er at kunden selv skal kunne ”prøve” garasjen på nett, sier han. På websiden kan forbrukeren se et utvalg av 3D-tegninger og bilder av garasjer i miljø, legge inn bilder av eget hus og velge hvilke garasjer man har lyst til å ”prøve”, Teste sine byggeferdigheter, se hvordan proffene setter opp en garasje eller lage sin egen byggemappe med søknader, tegninger og tilbud. Altså løsninger både for de hammerflinke og de med ti tommeltotter. – Grimstadgarasjene er en konkurransedyktig aktør i markedet, både på pris og ikke minst tjenester og det er det, det handler om, sier Svensen engasjert.

TVERS: F.v. prosjektleder Olav Hildeskor, AD/formgiver Eduarda de Magalhaes, kreativ leder Ole Torbjørn Seierstad.

Rekruttering av arbeidskraft

”Hvordan kan du vite at du er på rett vei, hvis du ikke vet hvor du skal?” er et av slagords-spørsmålene Hiis og Tvers stiller sine kunder. – Man må vite hvem konkurrentene er før man kan klare å posisjonere seg selv i markedet. Det må være en plass for konseptet og man må tørre å foreta valg, sier Hiis. – ”Gjør det selv stunt” fører ofte til at man blir sett på som uprofesjonell og det skader omdømmet til bedriften i startfasen og det er sjelden en strategi som fører opp og frem, sier Svensen. Tvers mener Arendal har et blomstrende næringsliv, som til dels er usynlig. Flere har i midlertidig vært flinke med å bygge sitt omdømme lokalt, andre henger etter. Flere bedrifter er større enn Arendal og er mer kjent på andre siden av grensene enn i sin egen lokale sfære. Det er ikke utelukkende positivt, tror kommunikatørene. – Med hensyn til rekruttering av arbeidskraft har de lokale bedriftene en jobb å gjøre, sier Hildeskor. – Hvis bedriftens omdømme bygges riktig vil resultatet være at andre tenker: ”Oh, fikk du jobb der, da må du være flink”, da handler det ikke om hvor

bedriften ligger i landet, men muligheten til å hanke inn kvalifisert og god arbeidskraft som et resultat av vellykket omdømmebygging, mener Svensen. Tvers har allerede en stor hærskare av kunder, de vil i likhet med mye av næringslivet i Arendal, evne å være større enn selve byen, strekke seg utover grensene, bygge nettverk og vokse.

Offentlig plan

De skryter av festivalenes og NGPs håndtering av merkevarebygging, de mener kommunen har en lang vei å gå - ennå. – Hvor er helheten, spør Svensen. Festivalene løfter kommunen i noen få uker, men ett år består av tolv måneder. De må lage en strategi, en plan og så følge den. Politikerne kan legge mer press på programkomiteene, de må gå dypere inn i materien. Kommunen består av en haug med leveranser og dersom mange klager, kanskje det er en grunn for det. Å hanke inn en omdømmerådgiver har ingenting for seg før man vet hvorfor det er som det er, man kan ikke omdømme seg ut av dårlige leveranser, sier han. – De må spørre mer, fange opp, ta befolkningen på


NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

rige verdier lokalt

13

alle tjener på å unne hverandre suksess. Men man lage en plan. Men planen er ingenting verdt stand.

SAMLES PÅ DESKEN: De ansatte i Tvers jobber ofte rundt og over ”desken” som befinner seg midt i lokalene.

Svaret på suksess sitter kunden med selv.

- Kreativ leder, Ole Wilhelm Svensen

Wilhelm Svensen, daglig leder, Bjarne Hiis og AD og grafisk designer

alvor, de må erkjenne situasjonen, det vil være starten på endring, mener de fire mennene rundt bordet. – Det offentlige må lage en plan, følge den og kommunisere oftere og tydeligere med sine kunder - befolkningen. Det beste omdømme de kan få er at folk snakker positiv utad om sitt eget bosted og sin egen kommuneadministrasjon, sier Hiis.

Felles mål = suksess

– Hva med sentrumskjernen, har de valgt riktig strategi? Er å henge opp et banner ”Hotteste gata i byen” en god måte å gjøre det på? – Det er helt absurd. Å henge opp et banner er den beste måten å vise folk at du slettest ikke er den hotteste gata i byen. Man kan ikke pakke inn noe man ikke har og heller ikke love mer enn man kan holde, sier Svendsen. – Det er en kompleks materie å få en bykjerne til å fungere og vi kjenner ikke hele sakskomplekset. Men, legger de til- de må ha en felles plan og følge den. Hvis alle gjør sin egen greie er det ikke rart det ikke fungerer. Det kan virke som om bare det å få til felles åpningstider er et problem. Seierstad som begynner i november drister seg til

å trekke frem erfaringer fra nabobyen Tvedestrand hvor han selv bor. – Jeg kan ikke mene noe om Arendal, jeg vet for lite- ennå. Men, sier han, i Tvedestrand har de gjort felles grep, satset på Bokbyen og vunnet på det omdømmemessig, de følger planen og investerer i en felles framtid. Det tror jeg mange kan lære noe av, sier han.

Havn uten kunnskap

– Man kan ikke bare styre etter begeistringspolitikk. Det ser ut som om det kan gå litt for fort i svingene noen ganger. Se på Kunnskapshavna. Da dette ble lansert hadde man en klar idé og visjon. I dag greier ikke vi lenger å se den. Det kan virke som om det blir viktigere med bygget enn visjonen sier Hildeskor. – Vi ønsker selv ”å skape varige verdier lokalt” - det er vår egen lille visjon. Går det bra for andre, går det også bra for oss. Det blir en ”vinn-vinn” situasjon, sier Hiis, som mener man har mer å vinne på å hjelpe hverandre frem enn å bygge mot hverandre. – Vi har slettes ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall hva som ikke fungerer, avslutter de.

DISSE JOBBER PÅ TVERS: Arendalsalibiet i bedriften er prosjektleder Olav Hildeskor som har vært i bransjen siden 1984. Kommer sist fra Innoventi der han i 15 år var hovedaksjonær og jobbet som konsulent og daglig leder.

Det er Bjarne Hiis som er daglig leder i Tvers, han har tidligere jobbet spesielt med rådgivning innenfor kommunikasjon, verdi- og merkevareprosesser. Sist i Oslo i Dinamo-gruppen som senior-rådgiver og partner. Kreativ leder på huset. Ole Wilhelm Svensen har bred reklamefaglig bakgrunn fra strategisk rådgivning innenfor konseptutvikling, kommunikasjon og design. Jobbet som Art Director og kreativ leder i flere Oslo-byråer, og i likhet med Hiis har han tidligere arbeidsplass i Dinamo-gruppen. Det nyeste tilskuddet til Tvers er AD/ formgiver Eduarda de Magalhaes, fra Portugal.

I november begynner AD og grafisk designer Torbjørn Seierstad, som er bosatt i Tvedestrand.

NOEN AV TVERS´ KUNDER: Arendal Havnevesen, Drammens Tidende, Edda Media, Eydehavn Vekst, Gard, Kitron, Markedskraft, Nidelv Boats, Nor Star Boats, Norwegian Grand Prix (NGP), OSM, Securmark, Skilsø,Teamtec og Ugland Indutrier.


14

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

NYHETER

Finkelskjær barnehage lærte sjøvett Redningsselskapet på Agder er aktive innen sjøvettskampanjen ”Vis Sjøvett” og det er ikke få barn og ungdom som har besøkt lokalene på Tyholmen for å få opplæring i hvordan man skal oppføre seg på sjøen.

REDNINGSVEST: Denne

gangen var det barna i Finkelskjær barnehage som var på besøk og fikk lære sjøvett. Og det var ikke noe å si på interessen, barna fulgte aktivt med, og de klarte fint å se forskjellen på en redningsvest og en flytevest. Og så fikk de lære forskjellen på de to vestene, at redningsvesten for eksempel snur deg i vannet slik at du ligger med nesa opp. Og det er jo greit å kunne, spesielt for barna i Finkelskjær barnehage, den er jo oppkalt etter det lille skvalpeskjæret som ligger rett utenfor nordpynten av Tromlingene, og skal man ut dit er det nok best å bruke redningsvest.

Boller og brus

Det var også tid til litt kos, med boller, brus og Eliasfilm. Etterpå fikk barna se storebror til Elias, som bor i Arendal og heter ”Odd Fellow” og er en ordentlig redningsskøyte. Der fikk de se en mann i overlevningsdrakt som hadde ”falt” i vannet og ble reddet opp i redningsskøyta, og det var spennende.

Viktig

Sjøvettskampanjen ”Vis Sjøvett” retter seg mot barn og unge. De får blant annet demonstrert forskjellige typer vester og flyteplagg, og har ikke noe problem med å skjønne viktigheten av disse, og at dette bør brukes selv om man er voksen. – Det er viktig å lære sjøvett så tidlig som mulig, spesielt når en bor i en kystkommune, sier Gunnar Thorstensen i ”Vis Sjøvett” til Arendals Tidende.

SPENNENDE: Det er spennende å få sitte i ”skipperstolen” om bord i redningsskøyta. Foto: Gunnar Thorstensen

LÆRER SJØVETT: De hadde en spennende dag de åtte barna fra Finkelskjær barnehage. Foran står (i usikker rekkefølge) Tobias, Johanne, Linnea, Julie, Nichlas, Kim, Lars og Betsy. Bak står Finkeltantene Hege Johansen, Sonja Natland og Brit Thorbjørnsen sammen med redningsmann Jan Erik Johansen og skipper Nikolai Andersen fra redningsskøyta og Solfrid Evensen fra ”Vis Sjøvett”. Foto: Gunnar Thorstensen


KULTUR

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

15

Salmer for en ny tid I morgen kveld kommer forfatter Edvard Hoem og musiker Henning Sommerro til Arendal og Barbu kirke for å presentere salmer de har med i forslaget til en ny, norsk salmebok.

SAMARBEID: Konserten,

som har fått navnet ”Fra kjærleikens ferjereiser til nye salmer for folk flest i dag” er et samarbeid mellom Kulturuka ”Vi over 60” og Barbu menighets kulturutvalg.

Kantori

I en pressemelding fra Einar Bore i Barbu menighets kulturutvalg skrives det at konserten i Barbu kirke består av nye salmer, ballader og romantisk musikk. – De to vil framføre tekster og toner gjennom sang, piano, orgel og samtale med publikum, skrives det videre. I tillegg deltar lokale musikere i framførelsen: Ole Høie spiller fløyte og Barbu Kantori synger på flere av salmene. Bore og Kulturuka forteller at konserten også er aktuell med tanke på høringsprosessen om forslaget til ny, norsk salmebok, der Hoem har med tolv salmer.

Fremste

Salmene har som mål å gjenspeile samtiden vår, og ikke minst; gi mening til hele befolkningen,

SALMER FOR FOLK FLEST: F.v. Edvard Hoem og Henning Sommerro kommer i morgen kveld til Barbu kirke med et helt spesielt program. Foto: Johannes Jansson og privat.

ikke bare de ”tradisjonelle” kirkegjengerne. Hoem og Sommer regnes som to av Norges fremste innen hvert sitt felt. I tillegg er de begge kjent for å framføre egne verk med både profesjonell dyktighet og et entusiastisk personlig uttrykk.

Dramaturgisk

Edvard Hoem fikk nylig den nasjonale Ibsenprisen 2008. Forfat-

teren og dramatikeren har skrevet en rekke kritikerroste romaner, men har også satt spor etter seg innen opera, oversettelse, lyrikk og dokumentarsjangeren. Blant annet har han oversatt og gjendiktet både Shakespeare og Strindberg. Som salmedikter beskrives han slik av Inger Vederhus: ”Med sine sosiale tema og dramaturgiske grep fornyar Hoem norsk salmekunst. Det er avgjerande å sjå

kultursamanhengen Hoems salmar er ein del av, denne har stor betydning for sjølve teksta. Nett i salmesjangeren syner Edvard Hoem seg som vår mest radikale og moderne salmediktar”.

Musiker

Henning Sommerro har komponert musikken til flere av Hoems salmer. Sitt gjennombrudd fikk han med platen ”Vårsøg” i 1977,

og siden det har han vært sterkt til stede i norsk musikkliv. Han er både komponist, musiker, arrangør, pianist, sanger, organist og musikkpedagog. Men selv om han hovedsaklig er soloartist, er han også glad i å samarbeide med andre musikere og kunstnere, blant annet har han jobbet med Erik Bye, Sigmund Groven, Halvdan Sivertsen og Åge Aleksandersen.

Populær bymaler Julius Smith (1885-1960) sine bilder stilles i år ut på Kulturuka ”Vi over 60”s kunstutstilling som åpnes i morgen.

SJØFOLK: Smith bodde på Fa-

gerheim, Hisøy, der hvor barnehagen og His skole nå er. Familien hans hadde i en årrekke vært sjøfolk og skipsredere. Smith selv var utdannet dispasjør, men livnærte seg nesten hele livet som kunstner. På Kulturuka

stilles Smiths bilder ut på to steder: Både i Det Lindvedske hus og i Handelsstandens lokaler. Sistnevnte lokalisering kom naturlig da arrangørene fort fant ut at mange av bildene rett og slett var for store til å flyttes på! I tillegg til bymotivene, som Smith er aller mest kjent for, byr utstillingen på hittil ganske ukjente kystmotiv og landskapsbilder, samt bilder fra reiser på Østlandet, i Bergen og i Frankrike. Utstillingen består av over 90 malerier, alle lånt ut av velvillige privatpersoner eller Arendal Handelsstand. Smiths bilder kan betraktes hele uken til endes og utstillingen er tilrettelagt for rullestolbrukere.

FRA POLLEN: Dette motivet er blant dem som blir å se på utstillingen.


16

KULTUR

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

Gråtass-kveld i november – Dette er headlineren vår for de på tre år, sa Grete Skindlo da hun presenterte Gråtassforestillingen som kommer til Kulturhuset 26. november.

STARTPROBLEM: Denne gangen skal den lille, snille grå traktoren feire jul. Men det er veldig mye som må ordnes til jul. I tillegg har Gråtass et alvorlig problem: Han får ikke startet! Og det er ekstra dumt siden han hver jul kjører aller først i et opptog av hester og sleder til Gråtasstunet der julegrana tennes og pepperkaker konsumeres. Det blir nok en løsning for Gråtass og vennene, men den må alle barn vente helt til november med å se…

JULEFORESTILLING: Gråtass kommer til Arendal i høst. Her fra en tidligere Gråtass-forestilling.

Foto: Fantasifabrikken.

Barnlig juleglede

Lidenskaplig med Brahms

Søndag 23. november blir det allsang på Bare Barn-konserten i Buen. Da inviterer nemlig Dag Tynes, Rasmus Solem, Leif Magnus Lilleaas og Ole Kelly Kvamme det unge publikummet til å synge de fineste og gøyeste jule-

Trygve Trædal og Karina Lervik setter seg ned ved klaveret for å spille frihendig, sopran Sissel Irene Sødal og tenor Mauricio Villaneuva Espinosa synger av full hals og publikum får høre Brahms

sangene. De fire skal for øvrig være de som skriker høyest... Bare Barn Band skal også pynte seg som nissens medhjelpere denne dagen. Tre nisselua på poden og syng i vei, er oppfordringen fra Kulturhuset.

Danskenes jazzheltinne Katrine Madsen heter hun, og danskene elsker henne. Nå begynner også resten av Norden å få opp øynene for den danske jazzsangerinnen, som blander standarder med eget materiale. Arendal Jazzklubb har invitert henne til Lille Torungen torsdag 4. desember. Madsens stemme er både mørk og sprø, noe som gir fortolkningene av jazzklassikere en intim atmosfære. Med seg har hun Jesper Bodilsen (bass), Jonas Johansen (trommer) og Henrik Gunde (piano).

JAZZSANGER: Katrine Madsen.

Viseduo Etter at Vidar Johnsen forlot Vamp har han slått sine musikalske hoser sammen med svenske Peter Nordberg. Men de to har kjent hverandre over en lengre periode, allerede for ti år siden bestemte de seg for å samarbeide på et eller annet tidspunkt. Det tidspunktet kom i 2007 med førsteplaten ”Ord og Ögonblick”. Johnsen og Nordberg har nesten samme bakgrunn. Vidar kommer fra en musikalsk familie i Haugesund, og fikk inn musikken nærmest med morsmelken. Peter på sin side ble som liten ansett

som en lovende klassisk gitarspiller. – I og med at jeg hadde talent til å spille gitar som barn, havnet jeg også tidlig i musikkmiljøet i Stockholm. Som 19åring reiste jeg til England og spilte i et engelsk/italiensk band. Vi fikk platekontrakt i Italia, så bandet flyttet derfor til Italia hvor vi bodde et års tid. Moroa varte helt til plateselskapet gikk konkurs, forteller han til guttenes hjemmeside. Torsdag 18. desember sprer de visepopglede i Store Torungen på en konsert som arrangeres av Canal Street.

VISEPOP: F.v. Peter Nordberg og Vidar Johnsen.

Nåde og hverdagsglede Bjørn Eidsvåg kommer til Arendal Kulturhus 28. november. I sommer har han spilt inn en ny plate i Ny-Hellesund, og han spiller nok en del av det nye materialet på konserten i Arendal. Han

Liebeslieder-Waltzer. Konserten består av 18 små valser, alle om kjærlighetslivets mange faser og fasetter, noe som burde være kjent for de fleste...

har vært i byen flere ganger før, men publikum gir ikke slipp på Sauda-artisten. Dermed er det duket for enda en konsert med hele Norges rockeprest, til glede for mange fans.

Sørlandskirkens jul Sørlandskirken inntar igjen byens storstue. På kanten til adventstiden, søndag 30. november, blir det to forestillinger i Kulturhuset. På begge er teamet julestemning. I fjor så over 1000 mennesker kirkens juleshow, og for mange er det

en tradisjon å synge med på dette arrangementet. Snømannen Kalle, Deilig er jorden og Musevisa står på repertoaret. I tillegg spilles en ny musikal skrevet av Arnold Børud av nærmere 100 barn og voksne fra Sørlandskirken.


kultur

av Kevin miller og på novemberkvelden vil Sinfionetta presentere kammerorkestermusikk fra flere tidsepoker.

Sakral advent I fjor spilte Tord Gustavsen og Solveig Slettahjell sammen i Arendal før jul. I år gjentas suksessen. Tord Gustavsen kommer med sin trio, solist Slettahjell alene. Men sammen skaper ensemblet

17

Sjokoladedans

Sinfionetta Det lokale kammerorkesteret Sinfionetta spiller i slutten av november i Lille Torungen. Halvparten av ensemblet er ungdom, de resterende er voksne. Orkesteret ledes

lørdag 20. september 2008

Arendal Ballett Center byr helgen 6. til 7. desember på en virkelig godbit, bokstavelig talt. De danser nemlig klassikeren Charlie og sjokoladefabrikken, både kjent fra Roald Dahls bok og fra to filmatiseringer. Totalt tre forestillinger

blir det når 1200 elever skal vise hva de har lært på ballettsenteret i løpet av året. Fargerike kostymer er selvsagt med. I år har 15 år gamle Fredrik Austad kapret hovedrollen og blir dermed desembers Charlie.

Humor-galla vakker, sakral og severdig julestemning. Utgangspunktet er kjente og ukjente salmeskatter i en meditativ kammerjazzinnpakning.

Thomas Giertsen, Atle Antonsen og Christine Koht står på scenen i begynnelsen av julebordssesongen. Fredag 5. desember kommer de tre komikerne til byen for å le med publikum i Store Torungen. Alle tre har de siste årene befestet sine stjerner på den norske humorhimmelen, men til Kulturhuset kommer de også med gjester. Kanskje nye humornavn kan slå igjennom i Arendal i desember? HUMOR: Christine Koht har vært i Arendal flere ganger før med sine show. I desember tar hun turen sammen med Thomas Giertsen og Atle Antonsen. Foto: Marianne Øby Litlekalsøy.

Tradisjonelt skjegg Putti Plutti Pott og julenissens skjegg framføres igjen i Arendal. I over 38 år har forestillingen blitt spilt over hele landet, og ikke minst: Blitt en del av ADVENTSJAZZ: Tord Gustavsen og Solveig Slettahjell gjorde stor suksess med sine julesanger i jazzinnpakning i Barbu kirke i fjor. I år kommer de igjen til Arendal, denne gang til Kulturhuset.

– For swingende I midten av desember forener to lokale band krefter: Torungen Storband og Arendal bluesband. Sammen byr de på full blåserekke og konseptmusikk: Blues

Metallkveld V:28 turnerer Europa i oktober. Arendal Rockklubb ønsker å gjøre stas på sine metallhelter, og 20. desember blir det dermed konsert med bandet i Lille Torungen. Tre plater har gutta gitt ut. Konsertopplevelsen i Arendal loves å bli en utfordrende, stemningsfull, tung og kraftfull affære med multimediashow til å matche musikken. V:28: Her fra en tidligere konsert i Lille Torungen.

Brothers og James Brown-låter preger repertoaret, som er satt sammen for å lage godstemning i Lille Torungen en mørk desemberkveld.

manges førjulstradisjon. Jakten på nissens skjegg vises to ganger tirsdag 9. desember.

Romjulsmoro I romjulen blir det også aktivitet i Kulturhuset. Søndag 28. desember, 4. juledag, er det klart for den tradisjonsrike julejammen til jazzklubben. Jazzentusiastene håper at noen og enhver er litt leie av ribbe, pinnekjøtt og risgrøt med mandel, og dermed tar turen til Lille Torungen for litt musikalsk påfyll. Arendal Big Band

starter ballet, men utover kvelden blir det anledning for publikum til å entre scenen. Dagen etter byr Happiness Choir Project på en musikalsk galla i Store Torungen. Solistene Kim Isaksen og Eva Jonassen står foran, men med seg har de tjue dyktige sangere og et eksplosivt band.


18

kultur

lørdag 20. september 2008

Horoskop

Det rives i Ændal   Føst bejynte di å rive oppe i Blødekjer. Essostasjonen blei føst jevna me jora å deretter knuses di gamle sjemmene bygningene. Endeli e di lagt i grus.   Nå vett e ikkje å di ska bygge der isteden, men offå ikkje ett nytt slakteri te Høgli?   Så e det ude på bryggekanten at tållbua, siloene å havnelagåre som ska slettes. Her ska det jis plass te uddanningsplassår, hotell å møe ant. Ein ting e sikkårt; tållårne kommår vell aldri tebake te byen vår ijen!?   Rært bler det å ikkje lengår kunne se di gamle gule bygningene i bybilde. Litt synn e det synns e.   Men når bygningene på brygga e fædi oppført, bør vel kummunen ijen se å få laga noe i Bæbu me ein ettårlengta grønn pærk. Nå sjer det brutale ting i byen. Her rives den eine bygningen ettå den andre.

Ef.Te.

M/T CARDO

AV TORE LOMSDALEN t.lomsdalen@libero.it

Uke 39 Væren (20. mars – 19. april) Dette er ikke en uke du bør hevde deg selv for mye overfor andre, spesielt dine venner og arbeidskollegaer. På den annen side er det en bra periode for å tenke igjennom visse områder i livet ditt. Alt som er uklart og ullent, bør du gripe fatt i. Få det frem i lyset. Det er ikke tid for skyggeboksing. Motto: Klarhet. Tyren (20. april – 20. mai) Er det noe du ønsker å forandre i parforholdet ditt, kan dette være et godt tidspunkt å gjøre det. Viljen og styrken til å foreta de nødvendige tilpassningene har du. Om ting har slentret litt tidligere, vil du nå ha struktur og orden i sysakene. Det kommer en tid hvor kjærlighetslivet betyr mye for deg. Motto: En nyttig tid. Tvillingene (21. mai – 20. juni) Om du synes det har vært en tid hvor hell og lykke har fulgt deg, bør du i den neste tiden være noe mer forsiktig. Du blir mer reflekterende. Saker og ting kommer ikke like lett til overflaten som du er vant til. Du har stor vilje. Bruk den heller på forberedelser, enn å få ting gjennomført. Motto: Hvilepause. Krepsen (21. juni – 21. juli) Du vet hva du vil. Dette er en fin uke for å lage planer og sette opp mål for fremtiden. Du har fokus på ting du vil gjøre. Skal du bruke noen ekstra kroner bør du kjøpe noe du virkelig trenger og ikke sløse de bort på tilfeldigheter. Mot slutten av uken, ikke vær redd for å si din mening. Motto: Ny start. Løven (22. juli – 22. august) En uke med stor sosial kontakt. Samvær med andre mennesker betyr mye for deg. I tillegg er du opptatt av harmoni og balanse. Det gjør at du lett kommer i kontakt med mennesker. Også en fin tid for å avklare uoverensstemmelser med naboer, søsken eller andre i nærmiljøet ditt. Motto: Indre styrke. Jomfruen (23. august – 22. september) I et par uker fremover bør du være ekstra forsiktig hvis du skal foreta større innkjøp, spesielt av private eiendeler. Misforståelser kan lett oppstå. Du kan ende opp med noe helt annet enn hva du først trodde. Bruk heller tiden til å innhente informasjon om det du vil ha. Kjøpe det kan du gjøre senere. Motto: Reflektere.

”Kjempeskipet” ble overlevert Jensens rederier 14. februar 1964. Hun var til da det største skip bygget i Norge og hun var selvfølgelig Arendals-flåtens største skip. ”Cardo” ble også det største, og siste skip, med bro og offisersinnredning midtskips som ble bygd i Norge. Og for ordens skyld kan man komplettere med at skroget var bygd ved Stord Verft på Stord, en midtskipsseksjon med sentertank ble bygd ved Tangen Verft i Kragerø. Dekkshusene med innredning, maskininstallasjon og ferdigstillelse ble gjort ved Akers Mek i Oslo. To byggenumre Av denne grunnen fikk hun også to byggenumre. Hovedmaskinen

som var av Burmeister & Wains type, på 21 000 bhk, og var også den største som til da var bygd i Norge. Vendepunkt Cardo, som fra latin betyr ”vendepunkt”, var også et vendepunkt i rederiets historie. Man hadde nå kontrahert et skip hele tre ganger så stort som det største skipet man hadde kontrahert tidligere. Etter overlevering seilte skipet under Sverre Caspersens kommando til Gulfen for å ta inn sin første oljelast. Skipet var ved levering på 71 100 tdw.Tonnasjen ble siden øket to ganger, først til 71 240 tdw i 1968 og til 74 985 tdw i 1970. Dette på grunn av nye internasjonale måleregler. Midtskips Innredningen for kaptein og dekksoffiserer var som nevnt plassert midtskips, mens maskinsjefen og resten av besetningen hadde sine bekvemmeligheter i akterskipet. Innredningen var av meget høy klasse, noe som ble varemerket til skip bygd ved Stord/Aker. God avkastning Økonomisk ga skipet meget bra

Lokale skip gjennom tidene Av Jan Tore Knudsen E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 37 08 84 41

resultater. De første årene seilte hun på korte reisecertepartier, noe som viste seg å være svært gunstig. I 1967 gikk hun inn på et 12 måneders tidscerteparti til Texaco til topp rater, og i 1970 ble hun en del av den ”berømte” blocavtalen Marlow Wangen gjorde med Shell. Oljekrise Oljekrisen midt på 70-tallet førte dessverre Cardo hjem i opplag, og i februar 1975 stevnet hun inn Trømøysund og ankret opp utenfor Buøya. Hun ble nå lagt ut for salg, og i juli samme år ble hun solgt til et gresk selskap og fikk navnet ”Stratheros”. Skipet fikk enda 10 års seilas, men i 1985 var det slutt, og gamle Cardo ble i april solgt til kinesiske skipsopphoggere. Dermed var et av de flotteste skip som har vært registrert i Arendal, historie. Detaljer Levert fra Stord Verft / Aker Mekaniske med byggenummer 48 / 540. Brt: 41444 - net: 24593 - tdw: 71100. Lengde: 830’1, bredde: 112’4, dyptgående: 44’9 Hovedmaskin: Burmeister & Wain, 10 syl. 21 000 bhk, levert fra Aker Speed ca 16 knop Kilder: Skipet, Agderposten, ”Hvor ble båtene av?” Bok fra Historiegruppen ved Aker/ Stord, egne notater. Bilde: Ukjent fotograf via egen samling.

Vekten (23. september – 22. oktober) Det blir en intens uke. Du vil utføre mange ting, og helst alle på en gang. Dette gjelder både i kjærlighet som på jobb og i hjemmet. Det blir lettere for deg om du tar et skritt tilbake og vurderer situasjonen fra et litt større perspektiv. Pass på at du ikke blir fòr intens og dominerende. Motto: Med avmålte skritt. Skorpionen (23. oktober – 21. november) Kjærlighetsplaneten Venus kommer inn i ditt soltegn. Det betyr en ypperlig tid for vennskap, romantikk og parforhold. Også en fin periode for å starte nye forbindelser, om du søker det. Er du i den situasjonen at du har det bra med din elskede, er det ikke noe i veien for å gjøre det enda koseligere. Motto: Lidenskap. Skytten (22. november – 21. desember) Kreativiteten blomstrer denne uken. Du har en stor innlevningsevne og hodet er fullt av ideer som du ønsker å realisere. Det kan lønne seg å gå noe forsiktig frem. Ikke press dine meninger og synspunkter igjennom for enhver pris. Du kommer lenger ved å gjøre det på en diplomatisk måte. Motto: Gi alt, men avmålt. Steinbukken (22. desember – 20. januar) Du jobber både hardt og lenge for tiden. Problemer løser du i en fei. Det er ikke noe som kan stoppe deg. Hvis du greier å løsrive deg fra gamle og fastlagte rutiner, kan du få gjort enda mer. Det vil også hjelpe deg til å få et større perspektiv på det du holder på med. Motto: Trå til for fullt! Vannmannen (21. januar – 18. februar) Hold deg unna utidige diskusjoner med sjefer eller personer med autoritet. Selv om du vet hva du står for, kan det likevel være lurt å vise litt diplomati. Spesielt mot slutten av uken. Det kan faktisk hende at du ikke ser alle sidene i saken du vil fremme. Uansett, tenk deg litt om før du sier noe. Motto: Bedre føre var… Fiskene (19. februar – 19. mars) Om du skal samarbeide eller lage en avtale med noen, er det viktig at du får frem alle kortene på bordet. Spesielt om du skal ta opp et lån eller inngå økonomiske forpliktelser. Dette er en tid hvor misforståelser lett kan oppstå. Å lese den lille skriften før du skriver under er uhyre viktig. Motto: Fokusert.


NYHETER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

19

Grønn rådgiver:

PR-byrå tar miljøgrep Dale + Bang PR har ansatt Karen Landmark (33) som ny rådgiver. Landmark er tidligere kommunikasjonsrådgiver i UNEP/GRIDArendal. Hun har fått ansvaret for energi og miljøsatsingen i byrået og tar nå grønne grep, både i egen bedrift og utenfor.

MILJØPARTNER: – Vi ønsker og skal være en nyttig partner for de bedriftene i regionen som ønsker å gjøre noe positivt for miljøet, sier Landmark.

Styrket merkenavn Det handler om troverdighet for kommunikasjonsbyrået som vil satse på lønnsom og langsiktig tilnærming til miljø og bærekraft. De har store ambisjoner, både på egne og sine kunders vegne. Landmark har bred kommunikasjons- og miljøkompetanse og har gjennom sitt arbeid med både GRID, FN-systemet og en rekke frivillige organisasjoner, et stort kontaktnett som gjør at ellers vanskelig informasjon blir tilgjengeligjort. Kunder skal med andre ord få eksperthjelp fordi Dale + Bang kan tilby skreddersydde løsninger. – Mange bedrifter ser verdien av å utvikle seg i en mer bærekraftig retning, og at dette etterspørres av både forbrukere og investorer. Det er de øko-effektive bedriftene som blir morgendagens vinnere, sier hun. Men det gjelder å holde orden i

KLAR: Hun er nytilsatt i PR og kommunikasjonsbyrået Dale + Bang som har åpnet filial i Arendal. Den opprinnelige kristiansandsjenta Karen Landmark, bystyrerepresentant for SV og tidligere kommunikasjonsrådgiver i UNEP/GRID-Arendal og journalist, pendler mellom hjembyen og Arendal i sin nye jobb som ansvarlig for byråets energi og miljøsatsing. Her på kjøkkenbenken ved filialen i Arendal med klare og grønne mål for fremtidens bedrifter, i bakgrunnen designer Sten E. Moe på stige.

Dale + Bang PR er representert med kontorer i Kristiansand, Arendal og Oslo. ■ Byrået kan vise til stor vekst. Det er 30 ansatte i DB, men 10 i DB PR. ■

eget hus før man går på andres, derfor sørger nå Dale + Bang for å bli miljøsertifisert og CO2 nøytrale. – Vi må ha med både privat og offentlig sektor i arbeidet for en bærekraftig utvikling, noe de viser stor interesse for, sier Landmark som mener det ikke hersker noen tvil om at bedrifter som tenker bærekraft vil ha et stort konkurransefortrinn i lys av hva den fremtidige forbruker vil stille som krav i sine kjøp og i bruk av tjenester. – De klokeste bedriftseierne ser at framtiden krever nye fokus, både i forhold til økonomi og omdømme. Dale + Bang ønsker å tilby gode metoder og prosjekter for at bedrifter lettere kan nå sine miljømål. Mange har som utfordring å tenne sine egne ansatte, og vi ønsker også å bidra til en intern bevisstgjøring og inspirasjon. Dette må til for å nå sine mål eksternt. Det er god økonomi i å tenke samfunnsansvarlig og det moralske aspektet styrker merkevarenavnet til bedriften, ingen tvil om det, sier Landmark.

Positivt fotavtrykk – Jeg har skikkelig troen på dette, sier idealisten Landmark som mener man må se verdien i å sørge for å tilby tjenester og produkter som har et positivt fotavtrykk. Sett i europeisk sammenheng ligger Norge langt bak, men som Landmark ser det, er det bare en retning – opp og frem.

– Se på England, du finner nesten ikke en eneste bedrift som ikke har en bærekraftstrategi for eget selskap. Det er et stadig økende press fra både forbrukere og investorer, også her i Norge. Ingen vil assosieres med "skitne" bedrifter, sier hun. Når det gjelder fond tror hun ikke befolkningen i Arendal eller Norge for øvrig ønsker å spare på grunnlag av "noe kjipt" som går på bekostning av framtiden, derfor er fond med bærekraftig forankring i tiden, dette vil bankene merke tror Landmark som ser at "etiske" fond vil bli en del av den grønne fremtiden. Forsikringsselskapene følger tett på. Landmark kommer med en lokalt eksempel. – Se på Gard, som driver med forsikring av skip. Selskapet har allerede nå gjort en formidabel jobb innen miljø og samfunnsansvarsområdet. Fremtidig ekstremvær som er en direkte konsekvens av klimaforandringen påvirker direkte selskapets økonomi. Vilt vær betyr at det blir dyrere å forsikre skip, og jeg vet at de allerede nå gjør en stor jobb i forhold til miljø og risikovurdering. – Dette er et selskap det hadde vært gøy å hjelpe videre. De må hele tiden forholde seg til klimaendringer og prøve å begrense dette, her kunne vi som kommunikasjonsbyrå hjulpet til med råd både eksternt og internt, sier hun.


20

lørdag 20. september 2008

Tromøys spydspiss mot byen På vingene:

Av Nils P. Vigerstøl

Flybildet i dag har vi hentet fra indre deler av Galtesund i retning mot Kuviga og Havstad.

Bratteklev

Helt foran ser vi en liten snipp av Skottholmen, og til høyre foran har vi indre Bratteklev, der vi først ser veien som går fra Skilsøy og videre utover langsetter sjøen til Rægevig og Rævesand.   Langsetter sjøen her ligger Timberstrand, som nå er utbygget etter en viss strid knyttet til kryssende interesser mellom allmenn fritidsbruk og bygging av boliger. Lenger mot høyre og innover øya ligger området som egentlig er Indre Bratteklev og strekker seg mot Kaffejordet som ligger i bildekanten. Like utenfor bilekanten her til høyre ligger Kjenna og Traumas idrettsanlegg.

Pusnesheia

Lenger bakover i bildet ser vil litt av Riksvei 409 som kommer fra Tybakken og Roligheten, og som ender ved fergeleiet på Skilsøy. Bukta her mellom Skilsøy og Timberstrand er Fjellvig, et område som inngikk i det gamle skipsverftet Pusnes den gang man bygde skip her. Bygningene vi ser ut mot Tromøysund er Aker Pusnes og NLI Nyland

Skilsøytoppen

Skilsøytoppen kalles området øverst på Skilsøy, og den lille spissen som peker rett inn mot Arendal sentrum er Omsødden. Her ligger blant annet distriktets eldste igangværende båtbyggeri, Skilsø. Baatbyggeri som ble etablert 1919. Selskapet sysselsetter i dag 20 personer, som produserer store lystbåter i plast, 33 og 36 fots modeller.

Kuviga

På andre siden av Tromøysund ser vi til venstre rett inn i småbåthavna Kuviga, med Solhaug aldershjem bak. Deretter ligger Fluet, som nå skal bygges ut med boliger, og lenger til høyre Havstad Brygge, og vi kan følge kysten videre østover, mot høyre, forbi småbåthavna Mortenstø, Holmen og til Songebukta.

Foto: Nils P. Vigerstøl

Skilsøy og Fjellvig

Skilsøy og Fje


ellvig

fra luften

lørdag 20. september 2008

FLYFOTO TIL SALGS

Flyfoto bestilles hos Arendals Tidende på telefon 37 00 62 60 eller epost: marianne@at-avis.no Pris: 25 x 38 cm kr 400, 40 x 60 cm kr 800,Ved bestilling må referansenummer oppgis. Bildet fra Skilsøy og Fjellvig har referansenummer 2208.

21


22

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TEMA : BIL

TIDENDES BILSIDER

– Du store all verd

KRAFTKUBBE: Isuzu D-max 4WD er en kraftkubbe av en bil, likevel elegant og smidig.

UTENFOR ALLFARVEI: Den store og tunge pickupen med firehjulstrekk, automatgir og differensialbrems gir Isuzuen meget god fremkommelighet.

GLEDE: Bilen er en glede å kjøre på utfordrende og tøffe, for ikke å si vanskelige veier. Her fra testturen nord for Åmli og Vest-Telemark.

TØFT: Tøff og moderne design, likevel enkelt og rasjonelt å behandle.


TEMA : BIL

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

23

den for ei kjerre! Denne gangen falt testvalget på Isuzu. Et stort og kjent bilmerke ute i verden, men beskjeden i antall på norske veier. ”Isuzu D-Max gir deg muligheten til å kjøre på utfordrende og tøffe veier”, het det i brosjyren. Ja – så gjorde vi nettopp det! AV NILS P. VIGERSTØL OG EYVIND ØYRAAS

Der sto den da, den over tre tonn tunge aseateren produsert i Bangkok, en kraftfull kjempe av en flerbrukspicup. Vi klatret nå opp, satte først foten på det forniklede stigbrettet og sank ned i hvert vårt sete, bak et smakfullt og lett oversiktlig instrumentpanel i moderne design. Ergonomiske seter lot seg lett tilpasse, og så den nysgjerrige finglingen med brytere og hendler for å bli litt kjent med kjøretøyet. Dette så gøy ut.

På tur

Den kraftige 3.0-liters dieselmotoren med avansert teknologi våknet til live

som en mykt malende katt. Og dermed var vi i gang. Med vennlig tillatelse fra Arendals Fossekompani fikk vi lov å kjøre bomveien mellom Bøylefoss og Flaten. Vi skulle jo prøve tøffe veier. Den tunge bilen oppførte seg som en hvilken som helst større personbil på veien ut av Arendal og videre opp gjennom Froland. Stødig som et fjell lå den på veien, og akselererte usedvanlig raskt til denne type bil å være. Etter bare noen kilometer var overraskelsen stor over hvor fort en tilvendte seg bilen.

Den smale sti

Da vi passerte veibommen på Bøylefoss var vi allerede så smått begynte å bli glad bilen. Vi kunne begynne å se litt mer på fiffighetene, og koblet inn firehjulstrekket med et lite trykk på en knapp, den hadde fire hjuls lavserie og differensialbrems. Ingen tvil om at bilen har suveren fremkommelighet. Det eneste vi faktisk var redde for, ved å leike, unnskyld, testing, på utfordrende terrengøvelser i traktorspor, var å få riper i lakken på denne kliss nye kjæledeggen av truende greiner og kvister. Som gammel soldat fra hærens transportkompani fikk jeg litt av den samme frydefulle følelsen av å beherske både bil og terreng som ga

kick i øvelsesfeltet vårt den gang med militærbilene i Vatneleiren i Rogaland for lenge, lenge siden.

…og enda smalere

Etter hvert som vi nærmet oss Flaten, begynte vår smale vei å smalne mer og mer. Fra vår høye sitteposisjon var oversikten den aller beste, fritt og høyt formelig svevde vi over veien. Men da det ruvende panseret fylte mer og mer av grusveien, ble selvfølgelig grøftekantene dypere og dypere, for ikke å si nærmest stupbratte her og der. Hva ville skje om vi måtte rygge her for en møtende bil? Det ble heldigvis ikke nødvendig, men testet ut senere under mer kontrollerte og betryggende former. Store speil og oversikt for øvrig gjorde ryggingen veldig enkel og grei.

Time etter time

Vi kjørte time etter time, 25 mil i alt, og tilbrakte åtte timer bak rattet. Vi satt like godt, og på vriene veier vi valgte – blant annet fra Haugsjåsund til Dynjan med kronglete møter med lastebiler, traktorer og hester, viste vår kjære Isuzu seg som smidigheten selv, den lange og store bilen har faktisk en svingradius på kun 6,2 meter.

Motorvei

Vi forsøkte også bilen på

GODE SETER: Interiøret er moderne og effektivt, setene gode. Etter åtte timer bak rettet satt vi like behagelig og godt.

en motorvei på hjemveien. Innen sømmelige grenser riktignok – for undertegnedes siste test ble litt dyr. Selv om det ennå var langt igjen til statsråd Navarsete og hennes sjåførs fartstest under utrykningen for å kjøpe sko. Også på motorveien viste bilen seg fra sin beste side, den gir kjøreglede. Det er en utrolig fleksibel bil for forskjellig bruk. Bilen leveres både som todørs og firedørs, kombinasjonen firehjulstrekk og automatgir gjør den til noe spesielt, og den kan leveres som toseter og med baksete, åpen og lukket plan/bagasjerom.

Pris og forhandler

Suzuki Myrene i Arendal er forhandler av Isuzu. – Dette er en spesiell

bil som ikke Suzuki har tilsvarende modell av, og med den interessen det er i markedet for slike biler har vi valgt agentur for Isuzu, sier daglig leder Rune Jacobsen. Prisen på Isuzu D-max

begynner på 289 000 kroner. Den modellen vi testet med full pakke og fire dører har en prislapp på 334 000 kroner registret som varebil, med baksetet montert skal staten ha 330 000 kroner til i form av avgifter.


24

TEMA : BIL

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

En bil – mange sykler Autoretur AS er en bedrift som gjenvinner så mye som mulig av bilen din når den skal kasseres. ”En bil har mange liv” er bedriftens motto. Bak Autoretur står norske bilimportører, men selskapet drives på non-profit basis for å sikre at verken kommersielle og/eller økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler ”til bransjen og miljøets beste”, i følge bedriftens hjemmesider. Agder Miljø AS i Froland er Autoreturs ”representant” i Arendalsdistriktet.

Blir nye råvarer Bedriften har som mål å gjenvinne 85 prosent av bilene som blir innlevert. Rent konkret er det som skjer i prosessen at metallene blir skilt fra hverandre, slik at man sitter igjen med ferdig sorterte råvarer som stål, kobber og aluminium. I tillegg tømmes bilen for alle miljøfarlige vesker som ol-

jer, drivstoff, spylevæske, bremsevæske, glykol og airconditionvæske. Disse lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Bensin, batteri og dekk fjernes, før Autoretur plukker ut de ”verdifulle” delene, det vil si de som kan leve videre i en annen bil.

Autovern I kuttemaskinen deles bilen opp i knyttenevestore(!) deler som også sorteres etterpå. Det finnes en rekke muligheter til nye liv for den gamle bilen, her følger en del: Armatur, kabler, ledninger, kontormøbler, binders, bokser, bestikk, gryter, deler til vaske- og oppvaskmaskiner, tørketrommel, komfyr, utslagsvask, sykler, kumlokk, gjerder, tog- og trikkeskinner!

Vann ødelegger bilmotorer Flere har fått ødelagt bilmotoren i sommer etter å ha kjørt bilen i for dypt vann. Mange vet ikke hvor stor skade vannet kan forårsake, mener If Skadeforsikring. Oslo (NW): På moderne biler er luftinntaket i fronten av motoren. Dermed kan motoren ta inn vann via luftinntaket ved kjøring i høyt vann. – Det kan føre til at motoren stopper, og i verste fall ende med totalhavari, sier teknisk sjef Vidar Brustad i If Skadeforsikring. Uhellene skjer ofte på veier der folk ikke er kjent, og problemet er størst etter ekstremregn på småveier i tettbygde strøk, ifølge If. – Ikke kjør dersom du ikke vet hvor høyt vannet går opp på bilen. Vent til vannstanden har sunket, eller kjør en annen vei, råder Vidar Brustad.


TEMA : BIL

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

Advarer mot prøvekjørere Skal du selge bilen eller motorsykDet er både dyre og billige biler som forsvinkelen din privat, bør du ikke la noen ner. – Bileiere som leverer dyrere biler til bruktbilprøvekjøre den alene. Blir den stjålet, dekkes det ikke av en vanlig bilfor- selger i kommisjon, bør sørge for å ta av skiltene. Forhandler må da benytte egne prøveskilter om sikring. Oslo (NW): If anslår at rundt 100 biler eller motorsykler som er forsikret i selskapet, kommer til å forsvinne under prøvekjøring i år. Halvparten av kjøretøyene som stjeles, kommer aldri til rette. – De aller fleste er dessverre ikke klar over at de ikke får dekket tapet dersom bilen eller motorsykkelen forsvinner under prøvekjøring, Dette gjelder dersom eieren ikke er med, sier fagsjef Kurt Undereidet i If Skadeforsikring. Gir du nøkkel og bil til en potensiell kjøper, og prøvekjøreren stjeler bilen, defineres det ikke som tyveri, men som underslag. Og underslag dekkes ikke av en vanlig bilforsikring. Da blir det en ren politisak. – Vi har et pålegg i vilkårene om at eieren alltid selv skal være med på prøvekjøringen. Som eier har du det fulle og hele ansvaret, sier Undereidet.

bilen skal prøvekjøres. Slike skilt er som regel dekket for underslag i forsikringen, sier Kurt Undereidet. If har også sett at biltyver har lest private bruktbilannonser, kontaktet bileier og tilbudt seg å selge bilen på vegne av eieren for et lite honorar. – Dette må man aldri gå med på, sier Undereidet. Ofte krever bilforhandler at det skal tas kopi av førerkortet før de leverer en bil ut til prøvekjøring, men har man med kriminelle å gjøre, er det stor risiko for at førerkortet er forfalsket. If foreslår at det innføres en ordning der de som skal prøvekjøre bil hos forhandler, må deponere kredittkort i tillegg til førerkort. – Det vil gjøre prøvekjøringen mindre risikabel for selger, men en slik ordning finnes foreløpig ikke, sier fagsjef Kurt Undereidet i If.

Jørgensen ny distriktssjef Sivilingeniør Finn Ole Jørgensen (59) er tilsatt som ny distriktssjef i Aust-Agder etter Kirsten Lindeberg, som nå er politimester i Agder politidistrikt. I følge en pressemelding fra Vegvesenet begynte Finn Ole som avdelingsingeniør i Statens vegvesen i 1977. Med unntak av en periode i Statens kartverk og Kystverket har han siden 1977 og frem til i dag hatt ulike stillinger i Statens vegvesen, hovedsakelig innen planlegging og utbygging. Finn Ole innehar i dag stillingen som utbyggingssjef i Region sør. Det er enda ikke bestemt akkurat når Jørgensen starter i den nye jobben.

25


26

TEMA : BIL

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

Flere låner til gammel bil Stadig flere nordmenn søker lån for å kjøpe biler som er for gamle til å omfattes av vanlige finansieringstilbud. Oslo (NW): – Interessen er særlig stor hos unge mennesker som skal kjøpe rimelig bil og hos familier som skal øke fra en til to biler, sier salgssjef Jørgen Rui i Elcon Santander, som finansierer drøyt 50 000 bilkjøp årlig.

Vanskelig Totalt registrerte selskapet en svak nedgang i antall søknader om lån til bil første halvår. Derimot økte antall søknader om såkalt Kaskofritt billån, der det ikke stilles betingelser til bilens alder eller til at kjøperen tegner kaskoforsikring. – Lån med pant i bilen forutsetter ofte at den ikke overstiger en viss alder når lånet er nedbetalt. Normalt kreves det også at bilen holdes kaskoforsikret i låneperioden. Derfor har det vært vanske-

lig å finansiere eldre biler med såpass lav verdi at det er usikkert om kasko lønner seg, sier Rui.

Flere lånesøkere Kaskofritt billån gis uavhengig av bilens alder og om eieren har tegnet kaskoforsikring. Etterspørselen etter slike lån har økt med 10 prosent hos Elcon Santander det siste året, samtidig som noe færre kunder samlet sett søkte om lån til bil. – Bilene som finansieres på denne måte har som regel en verdi på mindre enn 80 000 kroner og er drøyt 13 år gamle i gjennomsnitt, sier Rui. De som søker Kaskofritt billån er noe yngre enn søkere flest. Snittalderen ligger på 33 år. – Renten på denne typen lån ligger noe høyere enn for vanlige billån, mens besparelsen ligger i å droppe kaskoforsikringen. Vi mener Kaskofritt billån vil lønne seg for svært mange og tror interessen vil fortsette å øke, sier Jørgen Rui.

Kan droppes Ifølge en forsikringsliste utarbeidet av bladet Dine Penger er kasko nyttig på nyere biler, men dumt på bruktbiler som er lite verdt. Tommelfingerregelen er at du kan droppe kasko når bilen er verdt mindre enn 100 000 kroner. Delkasko dekker brann, innbrudd

og tyveri samt glasskade på egen bil. Fullkasko dekker også andre skader på bilen, som når du krasjer og er skyld i uhellet selv. – Vi registrerer at flere velger å droppe kaskoforsikringen for eldre biler med lav verdi, men vi ønsker ikke å gi noe konkret råd her, sier kommunikasjonsdirektør

Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Han peker på at mange finansierer bilen med pant i boligen istedenfor å ta opp billån. Mulighetene for slikt låneopptak øker hvis boligen har steget i verdi etter anskaffelsen.

Foto: Nils P. Vigerstøl


TEMA : BIL

LÃ&#x2DC;RDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

27


28

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TEMA : BIL

TIDENDES BILSIDER

”Kommuneingeniørenes våte drøm” fra Mercedes Mercedes lager ikke bare deilige sportsbiler, de produserer også traktorer. Unimog som har kallenavnet ”kommuneingeniørens våte drøm” er fortsatt i produksjon.

I forrige utgave publiserte Arendals Tidende en notis med tittelen ”Mercedesfan med traktor”. Vi mente at eierne hadde montert en Mercedesstjerne i grillen på traktoren, men dette har ingen rot i virkeligheten.

Eksport

For Gunn og Øyvind er eiere av traktoren med navnet MB track. Initialene står for Mercedes-Benz og stjernen er slettes ikke pålimt, som vi først trodde, men påført fra “fødselen” av. Mercedes lagde rundt 30 000 traktorer av denne typen og Norge var faktisk det største eksportlandet med ca 3 000 traktorer, opplyser paret.

Godsak

Produksjonen ble avsluttet rundt 1989, mye på grunn av at de var minst dobbelt så dyre som andre traktorer. Gunn og Øyvind har også en annen godsak i garasjen, en Unimog “traktor” som også er produsert av Mercedes og som har en enda større stjerne fastmontert i grillen. Unimog kalles også ifølge paret “kommuneingeniørenes våte drøm” og er fortsatt i produksjon av Mercedes.

GULT ER KULT: Denne lekkerbiskenen, en Unimog traktor produsert av Mercedes eies av paret Gunn og Øyvind, de har sendt oss dette bildet av godsaken som har ord på seg for å være ”kommuneingeniørens våte drøm”


TEMA : BIL

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

Tips på tlf.: 37 00 62 60 Tips på mail: post@at-avis.no www.arendals-tidende.no

29


30

TEMA : BIL

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

Femstjerners bil i krasjtest:

Høyere fart skader sjåføren En kollisjonstest utført av NAF i samarbeid med vår tyske søsterorganisasjon ADAC, viser at selv biler med toppscore i EuroNCAP får betydelige skader om man øker farten. I EuroNCAP testes bilene i en fart på 64 km/t. Denne testen ble utført i 80 km/t og skade-

omfanget ble betydelig større. Kollisjonsenergien med denne fartsøkningen økte med 56 prosent.

Sikrere

– Ulykkessommeren vi nå har vært igjennom viser hvor viktig det er å jobbe med trafikksikkerhet på bred front. Bilene blir sikrere og sikrere, og veiene må oppgraderes. I tillegg er det avgjørende å jobbe med holdninger.

Ingen biler er så sikre at vi som sjåfører kan ferdes i trafikken uten full oppmerksomhet hele tiden, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Ustabil

Testbilen var en Renault Laguna som er blant de beste i sin klasse. I 64 km/t klarte deformasjonssonen i bilens frontstruktur seg bra og kupeen var helt stabil. Både fører og passasjer har minimal

skaderisiko i denne farten. Da farten ble økt til 80 km/t ble resultatet noe annet. Hele bilens frontstruktur ble brukt opp, bilens kupé ble utstabil og rattet kom faretruende langt inn i bilen.

Realistisk

For sjåføren økte faren for skade. Skadeomfanget ga høy risiko for brystet til føreren, som traff rattet i stor kraft. I tillegg fikk knær og lår middels skade. Sidepassasje-

ren fikk minimale skader til tross for stor hastighet. – Dette er et realistisk scenario. Hvis du kjører i 110 km/t og har 50 meter bremsestrekning, vil man ha en fart på ca 80 km/t etter 50 meter kraftig nedbremsing, sier Sagedal. – Testen viser med all tydelighet at nye, sikre biler ikke må bli noen sovepute for bilførerne, avslutter hun.


TEMA : BIL

LÃ&#x2DC;RDAG 20. SEPTEMBER 2008

TIDENDES BILSIDER

31


32

ANNONSER / KUNNGJØRINGER

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

EIENDOMSOVERDRAGELSER Gnr 206, bnr 199 er solgt for kr 4.600.000 fra Knut Bjørn Bratteland og Kari Elin Bratteland til Wenche Ingrid Reithaug og Inge Reithaug (13.06.2008) Salget omfatter også Gnr 206, bnr 256 Salget omfatter også Gnr 206, bnr 414 Gnr 76, bnr 116 er solgt for kr 1.300.000 fra Tom Arvid Kolstad og Berit Kolstad til Mari Senumstad Hauge og Vidar Hauge (13.06.2008) Gnr 428, bnr 821 er solgt for kr 2.500.000 fra Bård Ivar Flageborg og Mona-Lise Sørbøe til Johnny Asbjørn Sørbøe (13.06.2008) Gnr 24, bnr 265 er overdradd for kr 1.100.000 fra Cero Invest as til Akas Eiendom as (13.06.2008) Andel av Høyveien 5 (Gnr 502, bnr 338, seksjon 2) er overdradd fra Helge Petter Sperre til Sylvi Sperre (16.06.2008) Gnr 305, bnr 1068 er solgt for kr 1.000.000 fra Trygve Jarl Risdal til Jostein Ellefsen og Hege Malén Risdal (16.06.2008) Vikaveien 34 (Gnr 305, bnr 200) er solgt for kr 1.000.000 fra Trygve Jarl Risdal til Jostein Ellefsen og Hege Malén Risdal (16.06.2008) Kuvigheia 8 B (Gnr 507, bnr 2315) er solgt for kr 650.000 fra Katrine Lunøe og Lars Erik Lunøe til Leif Helbert Jørgensen og Siri Jørgensen (16.06.2008) Gnr 511, bnr 168 er solgt for kr 500.000 fra Krøgenes Næringsområde as til Ect Eiendom as (16.06.2008) Gnr 221, bnr 73 er overdradd fra Thorvald Ingvald Liane til Synnøve Liane (17.06.2008) Gnr 221, bnr 73 er overdradd fra Synnøve Liane til Kjell Vidar Liane og Bjørn Gjeruld Liane (17.06.2008) Hauglandsheia 2 B (Gnr 503, bnr 353, seksjon 48) er solgt for kr 875.000 fra Sørlandet Sykehus Hf til Ketil Are Sortland (17.06.2008) Romstølen 29 A (Gnr 38, bnr 224, seksjon 5) er solgt for kr 1.680.000 fra Jörg Martschei og Wiebke Hannelore Zilling til Ivar Ellevold og Ellinor Ellevold (17.06.2008) Havoddveien 28 (Gnr 431, bnr 154) er solgt for kr 1.800.000 fra Stoa Trevare as til Hege Jensen og Rolf-Arild Lonebu Jensen (17.06.2008) Gunnarsboveien 10 A (Gnr 47, bnr 262) er solgt for kr 2.150.000 fra Brita Lillegård Nielsen til Dunja Viktoria Einvik og Johan Hans Arnt Kaaby (17.06.2008) Salget omfatter også Gnr 47, bnr 283 Gnr 308, bnr 98 er overdradd for kr 997.560 fra Anne-Mari Tjeldnes til Truls Tjeldnes (17.06.2008) Nye Stenklevvei 11 (Gnr 507, bnr 1227) er solgt for kr 650.000 fra Ghafur Salihzada og Khunche Mohamedi til Gihad Khalil Abdulqader Srdana (17.06.2008) Omsetning av eiendommer i Arendal kommune Karl Hansens vei 8 (Gnr 52, bnr 224) er overdradd fra Arendal kommune til Steinar Høyland (27.05.2008)

Skonnertveien 1 (Gnr 74, bnr 347) er overdradd for kr 19.260 fra Arendal kommune til Bjarne Tollerud (17.06.2008) Trommestadveien 34 (Gnr 306, bnr 504) er solgt for kr 3.455 fra Arendal kommune til Torgeir Hamsun (17.06.2008) Trommestadveien 34 (Gnr 306, bnr 504) er solgt for kr 1.100.000 fra Torgeir Hamsun til Dag Munter Nordberg (17.06.2008) Gnr 433, bnr 366 er solgt for kr 20.000 fra Norges Automobil Forbund til Idrettsfinans as (18.06.2008) Hans Bævers vei 22 (Gnr 44, bnr 363) er solgt for kr 1.690.000 fra Karine Knutsen til Bjarne Staberg Jensen (18.06.2008) Romstølen 25 A (Gnr 38, bnr 224, seksjon 1) er solgt for kr 1.575.000 fra Planbygg as til Jostein Utstumo (18.06.2008) Gnr 202, bnr 65 er solgt for kr 2.350.000 fra Norvald Blom til Vidar Byrkjeland og Hege Therese Jornes (18.06.2008) Salget omfatter også Gnr 202, bnr 71 Nidelvåsen 23 (Gnr 436, bnr 682, seksjon 7) er solgt for kr 1.300.000 fra Frank Axelsen til Beate Bruun Nilsen (18.06.2008) Gnr 428, bnr 116 er solgt for kr 3.000.000 fra Tove Møller Helgesen til Marina De Bartolo og Øystein Egeland (18.06.2008) Salget omfatter også Gnr 428, bnr 202

TIL SALGS

PERSONLIG

Velholdt Opel Corsa 1,2l. 3-dørs 2004 modell. km 39 000 Tlf. 970 98 610

Snill filippinsk dame søker en snill mann. Tlf. 40 61 09 34

Pent brukt piano rimelig til salgs. Kontakt pianostemmer Ragnar Johansen. Tlf. 37 03 16 81/906 79 619

SLEKTSGRANSKING utføres rimelig. Tlf.38 25 73 40 Mob. 92 07 81 13

DIVERSE

STILLING LEDIG Personlig assistent 32 åring søker tre jenter mellom 24 og 32 år som personlige assistenter på Engehaven eller i nærheten. Må ha førerkort. Sitter ikke i rullestol. Ring 90 60 62 30

KNALLTILBUD På omlegging av alle typer tak Samt blikkenslagerarbeid, snekkerarbeid og belegningsstein. Vi har 10% pensjonstrabatt. Gratis befaring og prisoverslag.

Tlf: 932 73 211

Gnr 209, bnr 7 er overdradd fra Sverre Olaf Tønnessen til Kurt Standnes og Rune Standnes (18.06.2008) Eikeliveien 5 (Gnr 432, bnr 216) er overdradd for kr 1.200.000 fra Wenche Helen Råbu Nilsen og Jan Tore Nilsen til Kirsten Gunhild Råbu (18.06.2008) Overdragelsen omfatter også Gnr 432, bnr 364 Gnr 6, bnr 8 er overdradd for kr 1.200.000 fra Kirsten Gunhild Råbu til Jan Tore Nilsen og Wenche Helen Råbu Nilsen (18.06.2008) Andel av Gnr 71, bnr 79 er overdradd fra Astrid Marie Dalen til Tore Leo Dalen (18.06.2008) Overdragelsen omfatter også e.d. i Tvedestrand kommune Romstølen 4 A (Gnr 38, bnr 208) er solgt for kr 2.450.000 fra Odd Haakon Henriksen og Monica Henriksen til Lena Isaksen og Morten Isaksen (18.06.2008) Klinkenberg 6 (Gnr 505, bnr 135) er solgt for kr 2.340.000 fra Magda Bredesen til James Mark Chalmers (18.06.2008) Gnr 221, bnr 529 er solgt for kr 1.870.000 fra Krister Jørgensen,Anette Jørgensen, Cecilie Kløvfjell og Camilla Jørgensen til Øyvind Bransdal (18.06.2008) Andel av Snekkenesveien 6 B (Gnr 52, bnr 716) er overdradd for kr 800.000 fra Esther May Seljåsen til Trygve Næss Altenborg (18.06.2008) Andel av Spirveien 11 (Gnr 418, bnr 305) er overdradd for kr 1.170.000 fra Steffen Køhler Lea til Irene Karin Bjørklund (19.06.2008)

KVINNER SØKER MENN Vi er mange single damer fra Arendal og hele Norge som leter etter menn for eventyr. For å komme i kontakt med oss, ta frem mobilen og send PEN til 2098. Helt anonym chat. Vi snakkes! Kun kr 1,50/returmld. (Chat. Avslutte: STOPP til 2098. 18år. NTK post@9y.com)


annonser

lørdag 20. september 2008

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Kontakt:

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 Vi selger og monterer LOCARI INNERSKJERMER

33


34

kryssord / sudoku

lørdag 20. september 2008

Premiekryssord uke 38 Hver uke trekker vi ut en vinner som premieres med en bok. Lykke til med arbeidet - løsningen er kanskje nærmere enn du tror!

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no HAKEN

SUM

FÅR ØIF AREN - SOLGUD DAL

SPISTE KNA

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no KRY

S

STØL

LEVE

T

VELGER VEGVE SENET ?

B O BAKKER

L

SER MÅNE

I

S

TILBAKE TITTEL

DIGER

PIKE NAVN

STIKK

B

I

T

I

E R SVIR

A N

M A L E

SNUTE

S

I

K A L D O

FOR HØY NINGER

I

N

SVIE

E L E

S T E N G N O N

E

PIKE NAVN

ARISTO KRATI

BRAK

HALTE TALL

STOFF

F

GRØNN SAK

BESK

R A M

SMER TER

TRANGE

L

V

M O E R I L

E N I DET UNGER

BLOND

HOLDE MUNN FERSKE

I

KLUSS

T LEVER PYNT

L Y S

S V E

LAND DUFT

D A

VANN VEI

PIKE NAVN

TEPPE

I

I

A

LJÅ SKAFT SMYKKESTEIN

O R V

A N N A L R UKE BLAD TVILE

GREIDE

Y

K K

PRO NOMEN

SLYNG PLAN TER

L

I

FROST

PAPE GØYE

KLAR

DRIKK

E V A

D E

R O T

TOPP KORTET

MISTES

G

SKUE

S E

MYNT

OMRÅDE

T

U R A N

BØNN

HUSGUD

L A R

TALL VAKLE

DYR

D

D R O FASE

TEVLING

N E

E AULA

T

DEN ELDRE

ÅTSEL

A L T BIO GRAF TONE

S A L

T

I

SLEKT NINGEN

P

I

V A L

K

I

LUKE

N O

L E M

TIDSROM RED SKAP TRE SLAG STEMME

Tlf.:_ _______________________________________ E-post:______________________________________ Løsningen sendes til: Arendals Tidende, Møllebakken 15, 4841 Arendal eller send løsningsordene inn på: post@at-avis.no Løsningen må være oss i hende innen fredag 26.09 kl. 09.00.

3 4 1 5 9 6 7

1 4 9 2 6 3 8 5

5 6 8 7 3 2 4 1

3 7 6 4 1 8 9 2

6 2 8 3 9 7 1 5 4

1 4 9 2 5 8 7 3 6

ARVE ANLEGG SKRIV

BAK FUGLER

3 9 1 5 6 2 4 7 8

8 6 2 7 3 4 5 1 9

VENE KVINNER TELE BEVE GET

RETNING

OLJE SEL SKAP

EIME TALL

6 2 3

SØKER MORE NEN NY NORSK PRO NOMEN

FUGLER RISI KOEN

5 TRA FIKK AKSJON

HENDE

NORGE

TALL JOIKET

HASTE

STÅL ORM

OVER TREKKET

VASSE

LÆRER

DAG BLAD DYR

MÅLET BØYE KNE PIKE NAVN

GLISER SPRØ

HALE

SLING RINGS MONN DYR

STAM MEN TIL HENGER TONE TEGN

TØNNE

1 9

BYRÅ LIVS KRAFT

MERK

5 8

SLEKT NING HUMRE

MAT SLEKT NING

4 7

SMER TER

GUTTE NAVN TOPP

GROV

Postnr./Sted:_ ________________________________

5

AMERI KANSK INNSJØ

KOSTER

BE LEGGET

ANTREK KET

Navn:_______________________________________

9

FJERN SYN

KRIBLE

SKRIFT TEGN BEGYN NER

Bjørg Garstad - Arendal Bokpremier kan avhentes i redaksjonen på jernbanestasjonen.

8

ODDE

FOR ORD NING BERØMT

M O L T E M Y R D A G E N

7

BØNN MINI MALE

SLET TER

E D

VINNER AV KRYSSORD­KONKURRANSEN I ARENDALS TIDENDE NR. 71:

2

ARTIK KEL

GOAL

STA PIKE NAVN

A N E R

GRUNN STOFF

STEMME BY

Finn Ole Jørgensen

R Y E

STILLHET TALL

BRUTAL ROGN

MÅNED

VANE

FISKE

RØYK STUENE

KILE

T S

T E

NIKKEL ÅPNING

AMORIN

B A R K E L A N D STJE LER

PRO NOMEN

TALL

LANG SVAR

E

E R PRES SER

GUTTE NAVN

PROTE STERER NABOER PÅ

S M A L E SMART

SLOTT

ANTALL AV 20

SANGER NEVNTE

I

PIKE NAVN

L O S E N

Emil Barkeland

TYSK BY

DRIKK BRO DERE

BLØT DYR

SIDE

S M E L L

L A K S E F E S T GNAG SÅR

L A T E BLE EN BRAK SUK SESS

I

KJENT MANNEN

V E G R E R

MØN STER

DOVNE

A N E

OPP SPILTE

KLEM MER

JEVN

S E L S K A P E T S

LIKE VEL

M A L

A

R E S T

ÅRBOK TOPPER

D A S S

DYR

MERKE

T R O M Ø Y

I

A

K N Y

MUKKE

PÅ HOVE 7. SEPT.

L G

U L L AVSLÅR

I

B

SLUMP

L

NY NORSK PRO NOMEN

NAKENT

E R O S

U T E N

SLET TER

S

O F F E R

FRI FOR FREM DELES

R Ø D E

STOFF

K K GAVE TRÅKLE

U

RADI KALE

DIKTER PREST

PENGE SKAP ENE

T U E R

S K R E

I

Å

S

FOR STYRRE

BLÅSE

T

I

PRO NOMEN

MO DERNE

MÅLTID FOR LATER

GUD FISK

D R

N E S E

NORD MANN

FOTTØY

T T E R

S

KJØLIG

BLE NOT ARRAN FANGST GERT 6. SEPT.

SPOTT

T T

DURE

FISKEN

S

E L B

KRYD DER

LEGE YTRET

KRAF TIG SPISE

E S T E T

S T O R PÅ BIBLIO TEKET 14.SEPT.

A

PLAGG

TEVLING

DRIKK OFFI SEREN

FUG LENE

MÅL

RUTHE NIUM TINN

TALL SIVBÅT

FESTE

LEVER

SNUTE

FISK

KEISER

SVULME

VASER

INNE HAVER


politikk / annonser Ny bevilling på Dolly Dimple’s

Ny bevilling på Castelle Castelle Bar & Restaurant på Langbryggen ble 1. august i år overdratt til ny eier, og det søkes derfor kommunen om ny serveringsbevilling, samt skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Søknaden har vært forelagt Arendal politistasjon, Skatt sør og Nav Arendal til uttalelse. Det er ingen bemerkninger til søknaden fra disse etatene. Rådmannen har heller ingen bemerkninger og anbefaler derfor at serverings- og skjenkebevillingen gis.Tobias Lynghaug er styrer og daglig leder, mens Kato Eliassen blir stedfortreder.

Dolly Dimple’s i Kirkegaten ble 1. juni i år overdratt til nye eiere. Der søkes det også om ny serveringsbevilling. I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 3. Restauranten har tidligere hatt bevilling for servering av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Som styrer og daglig leder søkes Kåre Nygård godkjent. Søknaden har vært forelagt Arendal politistasjon, NAV Arendal og Skatt sør. De har ingen bemerkninger til søknaden. Det har heller ikke rådmannen som anbefaler at driftsstyret sier ja til bevillingene.

lørdag 20. september 2008

6. november. Ståle Molaug søkes godkjent som styrer, mens Lars Klippenberg søkes godkjent som stedfortreder. Søknaden har vært sendt Arendal politistasjon, NAV Arendal og Skatt sør til uttalelse. De har ingen bemerkninger til søknaden. Rådmannen anbefaler også politikerne å si ja til salgsbevillingen.

Kiwi Stoa Øst søker bevilling Norgesgruppen Kiwi Agder AS søkte 13. august om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 på den nye butikken deres på Stoa øst. Butikken er tenkt å åpne

Abonnér på Arendals Tidende! Prøv vårt høsttilbud – det koster så lite! 4 mnd. – kun Klipp ut og send inn!

kr. 229,-

Navn: Adresse Postnr./ -sted: Tlf.

35

E-post:

Send: <ATABO navn/adresse> til 2097 abonnement@at-avis.no - 37 00 62 60


36

kunngjøringer

lørdag 20. september 2008

Dødsfall Ingebjørg Holtebekk 16. mai 1918 – 7. september 2008 Austre Moland Margrethe, Bergljot, Arna, Målfrid, nieser og nevøer Begravelsen fant sted 12. september Rolf Kittel Bie 26. august 1911 – 6. september 2008 Nedenes Elisabeth, Bjørn, Lars Petter, Berit, Knut Torstein, Martha, Gerd Turid, Georg, Gunhild, Magne, Greta, Nina, Ola Ketil Begravelsen fant sted 12. september Sonja Astrid Nyhus 4. nov. 1927 – 5. sept. 2008 Risør Svein Tore, øvrige familie Begravelsen fant sted 12. september Alice Olsen 5. sept. 1933 – 12. sept. 2008 Torjusholmen Tove Alice, Frode, Reidun, Vidar Mangor, Lillian, Arild Mangor, Aud Wenche, Ruben, Sverre-Mangor, Ole Jonas, Tellef-Martin, Thea Alice, Kasper Aleksander, Andreas, Torjus, søsken, øvrige familie Begravelsen finner sted i stillhet Leif Rolland 24. april 1918 – 16. september 2008 Arendal Solveig, Sølvi, Morten, Christoffer, Thomas, øvrige familie Begravelsen fant sted 19. september Gerd Larsen 24. mai 1940 – 13. september 2008 Arendal Tom Vidar, Else, Steinar, Ingeborg, Unni, Terje, Frode, Line, Rebecca, Henrik, Elise, Andreas, Håkon, Maria, Malin, Simen Andre, Kamilla, Mattias, søsken, øvrige familie Begravelsen fant sted 19. september

Roger Nordheim 28. mai 1978 – 11. september 2008 Maritha, Tove, Ronald, Lise, Rune, Kristian, Gerda, Gerhard, tanter, onkler, kusiner, fettere Begraves fra Bjorbekk kirke tirsdag 23. september kl. 12.30 Kåre O. Hansen 24. januar 1919 – 10. september 2008 Skilsø/Margrethe Stiftelsen Margrethe, Arne, Ernst Richard, Bjørg, Terje, barnebarn, oldebarn, søsken, øvrige familie Begraves fra Færvik kirke tirsdag 23. september kl. 12.30 Thomas Gundersen 13. juni 1926 – 8. september 2008 Eva, Anne, Mariann, Monica, Hanna, Torfinn, Inger, Inge, øvrige familie Begravelsen har funnet sted i stillhet Hans Kristian Stålesen 4. april 1913 – 10. september 2008 Frivolltun Lilly Helene, Anne Lise, Marit Karina, Bill, barnebarn, oldebarn, øvrige familie Begravelsen fant sted 18. september Ivar Gabrielsen 1. august 1930 – 10. september 2008 Lillesand Gerd, Åshild, Hallgeir, Randi, Grete, Erling, Mirjam, Marianne, Bjørn Helge, Adrian, Noah, øvrige familie Begravelsen fant sted 17. september. Edith Allis Arnevig 16. juli 1915 – 13. september 2008 Feviktun/Homborsund Anders, Anna, Leif, Turid, Bjørg, Knut, barnebarn, oldebarn, øvrige familie Begraves fra Eide kirke tirsdag 23. september kl. 11.00

Mandag 22. september kl. 19.00 i Arendal biblioteks auditorium

Ragnhild Jølsen – mellom drøm og virkelighet Ny biografisk film (prod. Laterna Magica) presenterer Jølsens liv og verk, varighet ca. 50 min

”Verden kunne være deilig: Ragnhild Jølsen og hennes kvinneskikkelser” Filmpresentasjon og foredragsholder:

Marianne Bjørneboe

Litteraturviter, skribent, forfatter og filmarbeider

Foredraget dreier seg om Jølsens diktning i et kvinneperspektiv.

Inngangspenger kr. 100,- Billettbest. tlf. 37 01 39 16


tv-programmet

lørdag 20. september 2008

37

LØRDAG 20. SEPTEMBER 07.00 Fantorangen 07.00 Små Einsteins 07.01 Fantorangen 07.25 Tassen 07.30 Super Barne-tv 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.00 Romkameratene(r) 08.30 SamSam(r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!(r) 08.40 Pling Plong 09.00 Klar - ferdig - gå! 09.10 Robotboy(ttv)(r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun(r) 09.50 Gazoon 10.00 Mánáid-tv - Samisk barnetv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.00 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.30 Columbo(t)(r) 13.05 Danske vindyrkere(t) 14.20 Dávgi - Urfolksmagasin(t)(r) 14.25 Billedbrev fra Europa: Romas fontener(ttv)(r) 14.35 Miffo(t)(r) 16.10 Den store reisen(ttv)(r) 17.00 Beat for beat(ttv)(r) 18.00 Barne-tv 18.00 Romkameratene 18.30 Amigo 19.00 Lørdagsrevyen(ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Kvitt eller dobbelt(ttv) 20.55 Den store reisen(ttv) 21.45 Sjukehuset i Aidensfield(t) 22.35 Løvebakken(ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nattkino: Naboer(ttv) 00.30 Singel i L.A.(t)(r) 01.15 Dansefot jukeboks med chat 04.00 Country jukeboks

13.30 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.35 En konsert med Dionne Warwick(t)(r) 17.30 12 bud: Du skal holde hviledagen hellig(ttv)(r) 18.00 Trav: V75 18.45 Dokkedokteren(t) 19.15 Historien om ...: Pølsevogna(t)(r) 19.25 Hairy bikers kokebok(t)(r) 19.55 Syklus - i medgang og motgang(t)(r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Dokumentar: Året 68(t) 22.40 Uka med Jon Stewart(t)(r) 23.05 Krigen: En lang reise er over(t)(r) 00.00 Siste reis med Andrea Doria(t)(r)

07.00 Babar 10.00 Skippy (t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 God morgen Norge - høydepunkter 12.20 60 Minutes(t)(r) 13.10 TV-pastoren(ttv)(r) 13.40 Food Discovery med Sonja Lee(ttv)(r) 14.10 Prinser og prinsesser(t)(r) 15.00 I de beste familier(ttv)(r) 16.00 Skal vi danse(r) 17.30 Skal vi danse - resultater 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Karl og Co(ttv)(r) 20.00 Vil du bli millionær? 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Vil du bli millionær? 22.10 God kveld Norge 22.45 Film: A Lot Like Love(t) 00.35 Hope & Faith(t) 01.00 Film: The Hostage Negotiator(t) 02.30 Frustrerte fruer(t)(r) 03.20 Sportsnyhetene (r) 03.35 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 Planet’s Funniest Animals(r) 11.40 MTV Pimp My Ride(r) 12.10 Elimidate(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Kevin Hill 16.30 Grease(r) 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Metro 18.30 Nigel Marvens dyreverden 19.30 Power of 10(r) 20.30 Torn 21.30 The Island 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 The Island 00.15 Krimkommisjonen(r) 01.15 Control Factor 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 Control Factor 03.10 The Osbournes(r) 03.40 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 08.00 TV Shop 09.30 Familiens overhode 10.00 Walter & Henry 11.50 Du er hva du spiser UK 12.50 Blush 13.20 Blush 13.50 Yes, dear 14.20 Still Standing 14.50 Help Me Help You 15.20 Missing 16.15 Designerspirene USA 17.15 Den rette for Tor 18.15 Robinsonekspedisjonen 2008 19.40 Drop Dead Gorgeous 21.30 The Replacements 23.55 En ganske alminnelig helt 02.10 Akutten 03.00 Farlig identitet 04.45 Huff

07.00 Fantorangen 07.00 Drømmehagen(r) 07.30 Hut i heita 07.30 Lennart og Kvirr 07.40 Rorri Racerbil 07.55 Disneytimen 08.50 SvampeBob(r) 09.20 Kika og Bob 09.35 Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet(ttv) 10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t)(r) 10.15 Eldrebølgen(ttv)(r) 10.45 Eldrebølgen(ttv)(r) 11.15 Ansikt til ansikt(ttv)(r) 11.45 Norge rundt(ttv)(r) 12.10 Kvitt eller dobbelt(ttv)(r) 13.10 Himmelblå(ttv)(r) 13.55 Ut i nærturen(ttv)(r) 14.20 Ut i nærturen - høydepunkter(ttv)(r) 14.45 Danny Deckchair(t)(r) 16.25 Trygve Hoff - dele med dæ(ttv)(r) 17.15 Åpen himmel: Nordisk gudstjeneste 18.00 Barne-tv 18.00 Lillefot og vennene hans 18.25 Herr Hikke(r) 18.30 Newton(ttv) 19.00 Søndagsrevyen(ttv) 19.45 Sportsrevyen(ttv) 20.05 Himmelblå(ttv) 20.50 Ellens 100 år(t) 21.20 Nære og kjære(t) 23.00 Kveldsnytt 23.20 Autofil(ttv)(r) 23.50 Hold meg, slipp meg!(t)(r) 01.30 Norsk på norsk jukeboks

14.30 Sport jukeboks 16.25 Filmklassiker: Fortellinger om en blek og mystisk måne etter regnet(t) 18.00 Norge rundt og rundt 18.35 Faktor: Søstrene mot strømmen(ttv)(r) 19.05 Den lunefulle naturen(t)(r) 19.40 Grosvold(r) 20.25 Viten om(t) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Berlin Filharmoniske Orkester på Waldbühne 22.40 Dagens Dobbel 22.45 Film: Brudens sønn(t)(r)

07.00 TV 2 junior 10.00 Skippy(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.20 Melrose Place(t) 12.10 Party of Five(t)(r) 13.00 Vil du bli millionær?(r) 14.00 Vil du bli millionær?(r) 14.25 Toppserien: Røa - Asker 1. omgang 15.20 Toppserien: I pausen 15.30 Toppserien: Røa - Asker 2. omgang 16.30 Jenteligaen 17.00 Jakten på kjærligheten Presentasjon(ttv)(r) 18.00 TV-pastoren(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra: Runden 19.30 FotballXtra: Runden med Viking - Stabæk 19.55 Viking - Stabæk 1. omgang 20.50 FotballXtra: I pausen 21.00 Viking - Stabæk 2. omgang 22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra 23.20 Den som hvisker(t)(r) 00.10 God kveld Norge (r) 00.45 Tanketyven Derren Brown(t) 01.15 Mord og mysterier(t)(r) 02.10 Grey’s Anatomy(t)(r) 03.00 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.40 Planet’s Funniest Animals(r) 11.10 71° nord(r) 12.40 Under samme tak(r) 13.10 Under samme tak(r) 13.40 Zoey(r) 14.10 Liv og røre(r) 14.40 Liv og røre(r) 15.10 Aliens in America(r) 15.40 Fresh Prince i Bel Air(r) 16.10 Prinsesseskolen(r) 17.10 Friday Night Lights 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America’s Funniest Home Vid. 19.00 Big Bang Theory 19.30 Hundehviskeren 20.30 Power of 10 21.30 Fornemmelse for mord 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 CSI: N.Y.(r) 23.40 Supernatural 00.30 ROME(r) 01.30 Deathlands: Homeward Bound 02.00 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.20 Deathlands: Homeward Bound 03.25 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 08.00 TV Shop 09.30 Robin Hood på nye eventyr 10.25 Power Rangers - The Movie 12.15 Dr. Phil 13.10 Beach Girls 14.05 Sykehuset 14.35 Sykehuset 15.05 Sykehuset 15.35 Sykehuset 16.10 Top Model 2008 17.10 Hell’s Kitchen USA 18.05 ‘Til Death 18.30 How I Met Your Mother 19.00 Er du smartere enn en tiåring? 20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 21.20 Fun with Dick and Jane 23.15 Hjemme hos Fran 23.45 Bones 00.40 Prison Break 01.40 Saved 02.30 New Best Friend 03.55 For Your Love 04.20 The Jamie Kennedy Experiment

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Livet på kjøpesenteret(ttv)(r) 10.35 Norge rundt(ttv)(r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold(r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden(t)(r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher(t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Barmeny(ttv)(r) 14.30 ‘Allo, ‘Allo!(t)(r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Amigo(r) 15.30 Keiserens nye skole(r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Hannah Montana(r) 16.35 Edgar og Ellen(r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv(t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.00 Små Einsteins(r) 18.25 Gjengen på taket(r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Puls(ttv) 19.55 Faktor: Værprofeten(ttv) 20.25 Redaksjon EN(ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21(ttv) 21.35 Elskerinner(t) 22.25 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Ekstremværuka 23.30 Dalziel og Pascoe(t)(r) 01.00 Nytt på nytt(ttv)(r) 01.30 Kulturnytt(r) 01.40 Ekstremvær jukeboks 03.00 Country jukeboks

06.30 Morgennytt 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 NRK nyheter16.50 Kulturnytt17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Kjærlighet: Herr og fru Nilsson(t)(r) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.05 Er jeg normal?: Utseende(t) 21.05 Jon Stewart(t) 21.25 Vår aktive hjerne: Ubevisst påvirkning(t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt(r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 23.05 Dagens Dobbel 23.10 Charles Lindbergh - helten vi ville glemme(ttv)(r) 00.05 Puls(ttv)(r) 00.30 Redaksjon EN(r) 01.00 - 04.30 Distriktsnyheter i reprise

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge(r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier(t)(r) 13.05 Hotel Cæsar(ttv)(r) 13.35 Home and Away(t)(r) 14.00 Den syvende himmel(t)(r) 14.50 MacGyver(t)(r) 15.40 Home and Away(t) 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet(t)(r) 17.05 Scrubs(t) 17.30 That ‘70s Show(t)(r) 18.00 Mot i brøstet(ttv)(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid 19.30 Hotel Cæsar (ttv) 20.00 I de beste familier Sesongavslutning!(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Wallander: Jokeren(t) 22.35 Reflektor: Greaseball Challenge 23.30 Anna Pihl(t)(r) 00.20 Silke(t)(r) 01.10 Fox Grønland(ttv)(r) 02.00 Headland (t) 02.50 Sportsnyhetene 03.05 Været(r)

07.00 Interaktiv Frokost 10.10 Ekstrem rengjøring(r) 10.40 SOS Hundehjelpen(r) 11.10 Ungkarskvinnen(r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls(r) 14.25 Spotlight(r) 14.40 One Tree Hill(r) 15.30 Jesse(r) 16.00 Steg for steg(r) 16.30 The War at Home(r) 17.00 Will & Grace(r) 17.30 OSLO-TV 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 18.20 Spotlight 18.30 OSLO-TV 19.00 America’s Funniest Home Vid.(r) 19.30 America’s Funniest Home Vid.(r) 20.00 71° nord 21.30 Ylvis møter veggen 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles 23.45 OSLO-TV 23.55 The Late Show med David Letterman 00.25 The War at Home(r) 00.55 C.S.I. (r) 01.45 Aktuelt, Sporten og Været(r) 02.05 CSI: N.Y. (r) 02.55 Mess-TV

06.00 TV Shop 06.30 Barnetreern 07.25 Se opp for Susan 07.55 Murphy Brown 08.30 TV Shop 09.30 Dawson’s Creek 10.25 Oprah 11.20 Dr. Phil 12.15 Days of Our Lives 13.05 Days of Our Lives 14.00 Reba 14.30 Ekstrem oppussing USA 15.30 The O.C. 16.30 8 Simple Rules 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond 18.00 Two and a Half Men 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah 20.00 Sykehuset 20.30 Top Model 2008 21.30 Husmødrenes hemmelighet 22.30 Sex og singelliv 23.10 Sex og singelliv 23.50 Nip/Tuck 00.45 Two and a Half Men 01.15 Kongen av Queens 01.40 Seinfeld 02.05 Vanished 02.55 Lov og orden 03.40 Nip/Tuck 04.30 X-files

som blir funnet i leiligheten sin, stukket i ryggen.

bombe i Omagh.

også omtalt som “The Hand of God”.

sar-partiet i kveldens episode av ROME.

Lørdag kl 20.55 Den store reisen De norske familiene er fremme hos stammene, og utfordringene står i kø. Familien Prøis får seg en støkk når de lærer hvordan stammen tilbereder sitt daglige måltid.

Lørdag kl 21.10 Dokumentar: Den aller første festivalen med popmusikk fant sted i juni 1967.

Lørdag kl 22.45 Film: A Lot Like Love Oliver og Emily møter hverandre på flyet til New York. Tilfeldighetene fører dem sammen flere ganger i løpet av de neste syv årene.

Lørdag kl 20.30 Fireåring forsvinner sporløst På en familieferie ved kysten mister David og Sarah Hooper sin eldste datter av syne på fire år.

Lørdag kl 23:55 En ganske alminnelig helt Amerikansk dramakomedie fra 1992

Søndag kl 20.05 Himmelblå Etter mye hardt arbeid står kafeen og pensjonatet endelig ferdig. I den anledning inviterer Marit og Kim til fest.

Søndag kl 22.45 Film: Rafael er 42 år, har en skilsmisse bak seg og lever bare for farens restaurant.

Søndag kl 18.00 TV-pastoren Jane har hatt en vanskelig oppvekst, med en voldelig far. Hun har møtt faren for første gang på 16 år, og Egil får høre hvordan møtet gikk.

Søndag kl 20.30 Power of 10 Med millioner i sikte.

Søndag kl 20:00 Robinsonekspedisjonen 2008 (2) Norsk realityserie

SØNDAG 21. SEPTEMBER

MANDAG 22. SEPTEMBER


38

lørdag 20. september 2008

NYHETER


SPORT / KULTUR

Åpningsfest med Tufte

Variert

Løkås holdt selv innledningen på seminaret, der også organisasjonssjef i Aust-Agder Idrettskrets, Ole Goderstad, og styrelederen i Idrettsfinans, Svein H. Olsen, var til stede. I tillegg foredro Solveig Pedersen, Hans Olav Uldal og Eli Anne Myrvoll Blomkvist. Gratulasjoner og blomsteroverrekkelser ble det også tid til før den doble olympiske mesteren inntok scenen. Til de rundt 80 fremmøtte fortalte Tufte om hvordan han har trent seg opp. – Jeg tror variert trening er viktig. Jeg går både på ski og spiller fotball, det eneste jeg ikke gjør er å spille golf og hoppe i fallskjerm, smilte Tufte fra scenen. Også turn står på treningsprogrammet hans: Der brukes hele kroppen og alle muskelgruppene.

Egen psykolog

Tufte var også innom den mentale biten, som han tror er veldig viktig. Han bruker en egen psykolog jevnlig som mental hjelp, både på sms, telefon og personlige samtaler. Og det har endret synet hans på psykologstanden og brukerne: – Før var det å gå til psykolog noe man ikke snakket om. Går du til en ”slik”, tenkte jeg. Nå er det noe av det mest naturlige og nyttige jeg gjør, fortalte Tufte.

Sjokoladespising

Når det gjelder kosthold avslørte Tufte at han ikke er så nøye på hva han spiser, men at han selvfølgelig prøver å spise sunt. – Jeg har alltid tilgjengelig diverse salater i kjøleskapet. Likevel har jeg lyst på mat nesten hele tiden, og jeg greier heller egentlig ikke å spise nok i forhold til den store treningsmengden, og dermed også forbrenningen, jeg har. OL-innsatsen krever sju-åtte timers trening hver dag,

Tuntreet Røttene dine er godt plantet nede i jorden. Mens jeg knapt har bakkekontakt. Du skifter drakt, i fra sorte nakne greiner. Til svulmende bristene knupper.

LINDA CHRISTENSEN

nå nyåpnet etter en omfattende utvidelse for nesten 10 millioner kroner. Det ville daglig leder Ronny Løkås og de ansatte feire med å gi treningsinteresserte arendalitter et gratis seminar.

39

Fast og frodig står du der. Du har vært der hele mitt liv. I generasjoner før meg.

OL-vinner Olaf Tufte var blant foredragsholderne da Trimit Treningssenter inviterte til gratis seminar onsdag.

OMBYGGING: Treningssenteret på Amfi Arena har

LØRDAG 20. SEPTEMBER 2008

OL-GULLVINNER I ARENDAL: F.v. Olaf Tufte og daglig leder på Trimit Treningssenter Ronny Løkås.

da blir det lov med litt sjokoladespising, faktisk kan toppidrettsutøveren fra Horten sette til livs over 10 000 kalorier daglig. Og favorittpålegget? Nugatti.

Matchvekt

– Men når det nærmer seg konkurranse må jeg virkelig tenke på hva jeg putter i magen. Da er det slutt på snop og andre søtsaker, for bare en ekstra kilo vekt i båten kan gjøre at jeg mister to sekunder i et løp, forteller Tufte hvis matchvekt er 94 kilo fordelt på lange 194 cm.

Uten kosttilskudd

Han fortalte også at han ikke er særlig begeistret for kosttilskudd, og tror veldig få trener så mye at det er nødvendig med ekstra tilskudd dersom man spiser ”vanlig” og sunt. I 2001 vant for øvrig Tufte VM-gull uten å ha tatt et eneste kosttilskudd i forkant. Om man ikke kaller Møllers tran og C-vitamin for kosttilskudd da… Tuftes foredrag var både interessant og morsomt, og publikum var flinke til å stille spørsmål. Ros skal også roeren ha fordi han forklarte treningsprinsipper og egne erfaringer på en måte som var forståelig for også oss vanlige mosjonister.

Knoppene brister, bladene kommer frem Skallet… klisset faller til bakken. Du gleder oss med blomstene dine, de er vakre. Blomstene blir til frukt, med pigger de faller ned. Til glede for små og ergrelse for store. De sprekker og dine skatter kommer frem. Det blir høst, bladene blir gule og faller av. Jeg kjenner mange trær, men ingen som gjør så mye av seg som deg. Tun tre av hestekastanje. Nå er du gammel og har gitt ditt. Du er morken, vi må felle deg. Det er rart at du ikke er mer. Tryggheten min er borte. Når jeg trenger styrken din, skal jeg gå inn i mitt ”lønn” kammer Maner jeg der frem. Røttene dine er blitt til jord. Jeg kikker opp på himmelen, leter etter en Stor grønn krone. Jeg blir våt på kinnet, en stemme inni meg sier hva gråter du for? Ser du ikke at jeg har gitt deg himmelen. Jeg kjenner mange trær, men ingen så rause som deg. Av Aasta D. Jelmert


Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendals-tidende.no

Arendal får ny redningsskøyte

VÆRET Lørdag

Dag 11OC

Vind 4 m/s

Søndag

Dag 13OC

Vind 2 m/s

Mandag

Dag 13OC

Vind 4 m/s

Tirsdag

Dag 14OC

Vind 7 m/s

Vanntemperatur fra Flødevigen 1 m 13,8 oC 19 m 16,1 oC 75 m 13,9 oC

Flo / Fjære 07.41 / 20.57 01.43 / 14.02

Fra neste sommer får Arendal ny redningsskøyte. Gode gamle ”Odd Fellow” blir erstattet av den hypermoderne skøyta ”Sundt Flyer”.

PENSJONIST: Den nye redningsskøyta

skal erstatte 35 år gamle ”Odd Fellow”, som nå går av for aldersgrensen og vel så det.   – Dersom alt går etter planen vil ”Sundt Flyer” være operativ i Arendal før neste sommer, sier Per Brekke i redningsselskapet til Arendals Tidende.   ”Sundt Flyer” er 17 meter lang og har to vannjet-motorer på 1000 hestekrefter hver. Disse gir skøyta en hastighet på 40 knop, hvilket er mer enn det dobbelte av hva dagens redningsskøyte kan oppnå.   – Dette er gode nyheter, sier skipper Niko-

TIL ARENDAL: Den hypermoderne redningsskøyta ”Sundt Flyer” blir stasjonert i Arendal fra neste sommer. Foto: Redningsselskapet.

Blåskjellvarsel for Arendal og Grimstad: Kan spise skjell

lai Andersen, dette er noe både han og skipperkollega Magnar Opdal har ventet på.   – Det sier seg jo selv at når vi kan halvere utrykningstiden kan det være forskjellen på liv og død, fortsetter Andersen. Redningsskøyta i Arendal dekker området fra Kristiansand til Jomfruland.

Lørdag 20. september klokken 13.00 i Buen Cafebar: Mark Rayen Candasamy holder lørdagskonsert. Lørdag 20. september i Stueneshallen: Dansegalla med Contrazt og Hans Petters. 18 års grense. Billetter ved inngangen. Søndag 21. september klokken 17.00 i Frikirken: Gudstjeneste, medvirkning blant annet fra Holy Riders. Søndag 21. september klokken 18.30 i Barbu kirke: Salmer med Edvard Hoem og Henning Sommerro. Søndag 21. september klokken 16.00 og 19.00 i Kulturhuset: Supersøndag med Sørlandskirken. Egil Svartdahl, Dag Otto Laurtisen, Ole Børud og mer. Mandag 22. september klokken 18.30 i Lille Torungen, Kulturhuset: Benny Borg synger Vreeswijk.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer tirsdag og lørdag

Rådmannen pendler. Nå slår han et slag for at skolebarn kan gjøre det samme.

Arendalstidende 20080920 000 00 00  
Arendalstidende 20080920 000 00 00