Page 1

Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2013

ISSN 2299-6249

Technologie

W sektorze energetycznym

działamy globalnie. Bezpieczeństwo

Rola inspektora QA/QC w trakcie

realizacji inwestycji w energetyce Ludzie

Nadzór spawalniczy przy budowie,

i modernizacji bloków energetycznych.


Jakosc

4

Eksperci szacują że w ciągu niecałych dwudziestu lat światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o ponad 70%. By sprostać tak dużemu zaptrzebowaniu koncerny energetyczne planują i rozpoczynają znaczące inwestycje w celu podniesienia swoich możliwości produkcyjnych. Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu pan Wojciech Szałek opowiada o roli kontroli jakości QA/QC w procesie budowy i eksploatacji elektrowni.

8

Zapewnienie kontroli jakości QA oraz kontrola jakości QC to złożone procesy mające na celu zapewnienie ciągłości działania instalacji, których potencjalna awaria może spowodować kosztowne przestoje oraz poważne problemy infrastrukturalne. Ciągła praca inżynierów QA/QC ma na celu zminimalizowanie ryzyka i przeciwdziałanie potnecjalnym zagrożeniom.

14

Doosan Babcock Energy Polska, część międzynarodowej Grupy Doosan jest firmą, która może się poszczycić posiadaniem rozbudowanego, zintegrowango systemu zarządzania, oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 3834-2 oraz SCC**. O tym jakie korzyści przynoszą te rozwiązania mówi Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, pani Karina Kubina

WYDAWCA: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327, 41-800 Zabrze tel. 32 271 64 89 w.105 fax. 32 271 64 88

Technologie

Bezpieczeństwo

4 W sektorze energetycznym działamy

8 Rola inspektora QA/QC w trakcie

12 Nadzór spawalniczy przy budowie

7 TÜV Rheinland Polska wspiera

11 TÜV Rheinland Polska z umową na

14 Jak Doosan Babcock dba

11 TÜV Rheinland bada materiały dla

17 Wizyta dzieci z Akademii Przyszłości

globalnie

bezrobotną młodzież.

realizacji inwestycji w energetyce nadzór kolejnych pięciu kotłów w Połańcu Hitachi Power Europe GmbH

2

Ludzie i modernizacji bloków energetycznych o bezpieczeństwo pracowników w Laboratorium Mechanicznym TÜV Rheinland Polska w Poznaniu

18 Nie współpracujemy z firmami!


Słowo wstępne Branża energetyczna jest gałęzią gospodarki, w której problem jakości nie objawia się bezpośrednio, lecz mimo to stanowi o bezpieczeństwie zarówno instalacji, jej personelu oraz całej infrastruktury energetycznej. Mając to na uwadze TÜV Rheinland aktywnie wspiera wytwórców energii w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości.

20

Przełom 2012 i 2013 roku przyniósł zasadnicze zmiany sytuacji instalacji uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej. Kolejny rok również zapowiada znaczne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących współspalania oraz odnawialnych źródeł energii.

20 Zmiany wymagań rozliczania instalacji

uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej - rewolucja, czy ewolucja?

odpowiednio wykwalifikowany personel.

Wiedząc jakiego ogromu pracy wymaga uruchomienie instalacji energetycznej oraz na jakie problemy napotykają wykonawcy, przedstawiamy korzyści wynikające z prowadzenia nadzoru QA/QC w trakcie budowy, modernizacji oraz eksploatacji elektrowni.

Jak tylko możemy dzielimy się naszą wiedzą i z chęcią pokazujemy najmłodszym codzienną pracę naszych ekspertów. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat działań jakie podejmuje TÜV Rheinland w celu aktywizacji bezrobotnej młodzieży oraz akcji edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dalszej części numeru skupiany się na kluczowym elemencie mającym zapewnić prawidłowe, bezpieczne i długotrwałe działanie instalacji. W tym kontekście wyjaśniamy na czym polega i jakie korzyści przynosi prowadzenie nadzoru prac spawalniczych przez

REDAKCJA: Agata Tynka, e-mail: agata.tynka@pl.tuv.com Na okładce: Wojciech Szałek, Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu, TÜV Rheinland Polska (fot. Tomasz Grajek)

Środowisko

To wydanie Jakości dedykujemy właśnie branży energetycznej. O globalnych, ujednoliconych na całym świecie metodach działania opowiada Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu pan Wojciech Szałek. W artykule „Na rynku energetycznym działamy globalnie” mówi o sposobach pracy ekspertów TÜV Rheinland przy inwestycjach energetycznych na całym świecie.

W trosce o środowisko i promowanie zachowań proekologicznych w każdym aspekcie działania, omawiamy zagadnienia prawne związane ze współspalaniem biomasy oraz odnawialnymi źródłami energii jakie obowiązują w roku bieżącym oraz mają zostać wprowadzone w następnych latach.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Jakości.

SKŁAD I ŁAMANIE:

KOREKTA

PROJEKT

Tomasz Grajek TÜV Rheinland Polska

Joanna Owczarczyk TÜV Rheinland Polska

IKROPKA www.ikropka.com

Wiedza 22 Seminaria Klubu Liderów Jakości

3


Wojciech Szałek Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu wojciech.szalek@pl.tuv.com TÜV Rheinland Polska.

W sektorze energetyczny

działamy globa

Wraz ze zwiększającą się populacją, konsumpcja energii na całym świecie systematycznie rośnie. Z prognoz ekspertów wynika, że do 2030 roku w porównaniu do dzisiejszej, światowa konsumpcja wzrośnie o ponad 70%. To z kolei będzie wymagało 10 tysięcy nowych elektrowni oraz dodatkowych 10,5 terawatt energii. Niezależnie od dyskusji na temat jej źródeł eksperci zgadzają się co do jednego, aby sprostać rosnącym wymaganiom trzeba wykorzystać zarówno energię atomową, węglową, gazową, jak i odnawialne źródła. W każdym z tych obszarów Grupa TÜV Rheinland zdobyła solidne doświadczenie, prowadząc nadzory przy inwestycjach od Niemiec po Indie i Malezję. Do rozmowy na temat działalności firmy w sektorze energetycznym zaprosiliśmy Wojciecha Szałka, Dyrektora Działu Usług dla Przemysłu TÜV Rheinland Polska.

Początki działalności TÜV Rheinland sięgają 1872 roku, kiedy praca pierwszych ekspertów polegała na zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania prostych kotłów parowych i generatorów. Od tego czasu wiele się zmieniło, firma rozrosła się z lokalnej organizacji technicznej do globalnego dostawcy usług dla przemysłu. Proszę pokrótce opowiedzieć na czym obecnie polega praca ekspertów jednostki w sektorze energetycznym? Gama usług świadczonych przez TÜV Rheinland jest tak rozległa, że nie sposób ująć jej w kilku zdaniach. Podstawą wszystkich działań jest jednak zawsze dbałość o bezpieczeństwo i wysoką jakość inwestycji naszych klientów, od fazy projektu, poprzez wytwarzanie, budowę i eksploatację. Eksperci jednostki pracują jako inspektorzy QA/QC na miejscu inwestycji, pełnią funkcje inżynierów kontraktów, prowadzą także analizy ryzyka oraz

4

certyfikacje i badania w całym łańcuchu dostaw. oraz HITACHI. Obecnie głównymi projektami TÜV Wyspecjalizowane laboratoria TÜV Rheinland Rheinland są audyty jakości dla dwóch inwestycji wykonują badania zasilanych węglem w Niemczech nieniszczące oraz badania i Holandii (2 x 800 MW każda), gdzie Podstawą wszystkich wytrzymałości materiałów. spółka ALSTOM jest wykonawcą działań jest jednak zawsze dla klienta RWE oraz audyt przy dbałość o bezpieczeństwo Zakres usług faktycznie inwestycji klienta Trianel (1 x 750 i wysoką jakość inwestycji jest szeroki, podobnie MW) także w Niemczech, której naszych klientów, od pewnie wygląda grono wykonawcą jest Siemens/IHI. Poza fazy projektu, poprzez klientów jednostki. Proszę tym TÜV Rheinland uczestniczy wytwarzanie, budowę powiedzieć dla kogo także w inwestycji jądrowej EPC i eksploatację. głównie pracują eksperci w Finlandii, wykonywanej przez TÜV Rheinland? firmę AREVA. W Polsce natomiast eksperci TÜV Rheinland działają dla Naszymi klientami są zarówno projektanci, GDF Suez przy projekcie Feniks, w elektrowni inwestorzy, jak i producenci poszczególnych w Połańcu. elementów wyposażenia elektrowni. W gronie klientów TÜV Rheinland znajdują się m.in. RWE, Wymienił Pan inwestycje realizowane w Europie, Vattenfall, E.ON, GDF Suez, ALSTOM, SIEMENS na mapie świata jest jednak więcej miejsc,


Technologie

ym

alnie

w których nadzory prowadzone są przez pracowników z charakterystycznym niebieskim trójkątem na kaskach. Brazylia, Algieria, RPA, Indie czy Malezja to państwa, w których nie obowiązują europejskie normy. Proszę powiedzieć, jak wygląda praca ekspertów w tak egzotycznych warunkach? Z naszej perspektywy warunki panujące w Indiach czy Afryce mogą faktycznie wydawać się egzotyczne. Bardziej jednak chodzi tu o niecodzienny dla nas klimat. Jeśli chodzi o sposób działania naszych ekspertów, to jest on uregulowany standardami obowiązującymi w TÜV Rheinland oraz umową z klientem. W ciągu ostatnich 30 lat TÜV Rheinland opracowała rozwiązania, stosowane przez naszych ekspertów na całym świecie. Jest to m.in. poradnik dotyczący inspekcji i kierownictwa

projektów oraz system raportowania, dzięki Tak, w dużym uproszczeniu można tak któremu klienci są informowani o wszystkim na powiedzieć. Podstawy są niezmienne, projekty bieżąco, każdego dnia. Dzięki ustandaryzowaniu mogą różnić się jedynie specyficznymi pracy zarówno zarząd wymaganiami klienta, uregulowanymi Grupy w Kolonii, umową. W przypadku inwestycji W ciągu ostatnich 30 lat jak i nasi klienci po w Indiach, realizowanej w latach 2011 – TÜV Rheinland opracowała drugiej stronie globu 2014 eksperci TÜV Rheinland pełnią rolę rozwiązania, stosowane mają pewność, że inspektorów trzeciej strony. Inwestycja przez naszych ekspertów nasze ekspertyzy dotyczy ośmiu bloków energetycznych na całym świecie. mają tę samą wartość (węglowych i gazowych). Inwestor merytoryczną, złożył zamówienie warte 8,2 miliarda niezależnie od dolarów w Shanghai Electric Corporation miejsca na świecie, w którym zostały wykonane. na produkcję kotłów, turbin i generatorów do wszystkich bloków węglowych. Praca inspektorów Zatem przebieg projektu realizowanego przez TÜV Rheinland przy tym projekcie zajmie 9 tys. TÜV Rheinland India i TÜV Rheinland China osobodni, co oznacza że przez te trzy lata w Indiach dla Reliance Infrastructure Limited w Indiach zaangażowany będzie ogromny zespół będzie wyglądał tak samo, jak przebieg projektu wysoko wykwalifikowanych ekspertów z różnych realizowanego w Polsce? oddziałów firmy na świecie. ciąg dalszy na stronie 6

5


TÜV Rheinland poza uczestnictwem w inwestycjach w elektrowniach zasilanych węglem i gazem, swoje doświadczenie zdobywa także w elektrowniach atomowych oraz tych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Czy biorąc pod uwagę decyzje niemieckich władz o wycofaniu się z elektrowni atomowych TÜV Rheinland także wycofa się z tego obszaru przesuwając swoje zainteresowanie na odnawialne źródła? W dyskusjach na temat “właściwych” źródeł energii często zdarza się, że fakty mieszają się z myśleniem życzeniowym. To sprawia, że zamiast opierać się na logicznej argumentacji dyskutanci kierują się emocjami. Tymczasem na problem trzeba spojrzeć globalnie, biorąc pod uwagę m.in. fakt, że obecnie 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii są tematem wielu dyskusji w Europie, ale nie mają zastosowania w kontekście globalnym, w którym wciąż największą rolę grają paliwa kopalne. W roku 2010, 81% światowego zapotrzebowania na energię zostało zaspokojone węglem, gazem i ropą naftową. Nigdy wcześniej w historii ludzkości zapotrzebowanie na te surowce nie było tak wysokie. Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że w 2035 roku 75% światowych potrzeb energetycznych nadal będzie zaspakajana z tych źródeł. W wielu krajach rozwijających się i wschodzących, węgiel obok energii jądrowej jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. TÜV Rheinland ma swoje oddziały w 65 krajach, na wszystkich kontynentach, dzięki czemu w swoich planach biznesowych nie ograniczamy się do rynku niemieckiego. Oczywiście w ujęciu globalnym znaczenie odnawialnych źródeł może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia, oddziały europejskie TÜV Rheinland realizują jednak sporo projektów związanych z OZE. Morskie i lądowe farmy wiatrowe, panele fotowoltaiczne czy bloki na biomasę to ciągle rozwiązania, które bez wsparcia ze strony państwa nie mają większych szans powodzenia. Inwestorzy nie stracili chyba jednak nadziei. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy jednostki certyfikującej wygląda zainteresowanie tego typu rozwiązaniami w Polsce?

6

Faktycznie wsparcie ze strony państwa to ważny producentów, operatorów oraz usługodawców na czynnik. Zmiana prawa znacznie ogranicza nowe rynku energii odnawialnej we wszystkich aspektach inwestycje, jednakże trudno określić czy mają bezpieczeństwa instalacji, bezpieczeństwa szansę powodzenia. Wydaje się że optymalizacja technicznego, a także zapewnienia jakości procesu inwestycyjnego będzie kluczem do i rentowności. W Europie mamy na swoim koncie sukcesu. Projekty wysokoefektywne powinny uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach m.in. mieć szansę na realizację. Liczyć będzie się przy budowie 48 turbin dla farmy wiatrowej na Morzu doświadczenie, know-how oraz dostosowanie Północnym (Nordsee-Ost). Inwestor, firma RWE inwestycji do zmieniającego się otoczenia. Nie do Innogy zlecił ekspertom TÜV Rheinland nadzór nas należy ocena systemów nad produkcją poszczególnych wsparcia proponowanych podzespołów wykorzystywanych Odnawialne źródła energii przez państwo. Jednostka w ramach tego projektu. Jeśli chodzi są tematem wielu dyskusji taka jak TÜV Rheinland o inwestycje na terenie naszego w Europie, ale nie mają w swoim portfolio posiada kraju to pozostaje nam mieć zastosowania w kontekście bardzo szeroki zakres usług nadzieję, że dobrze przygotowane globalnym, w którym wciąż skierowanych do sektora projekty zostaną docenione, największą rolę grają paliwa energetycznego, również a inwestorzy będą mogli skorzystać kopalne. w kontekście OZE. z doświadczenia naszych ekspertów Oferujemy wsparcie dla przy ich realizacji.


Technologie

TÜV Rheinland Polska wspiera bezrobotną młodzież. Skutki kryzysu gospodarczego odczuwamy wszyscy jednak szczególnie dotknęły one młodych ludzi walczących z bezrobociem i brakiem perspektyw, którzy wobec braku wsparcia finansowego nie mają szans na zdobycie umiejętności praktycznych. Dlatego postanowiliśmy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia odsetka młodych bezrobotnych i podać pomocną dłoń młodzieży, której trudno zaistnieć na rynku pracy.

W kursie wzięło udział dziesięciu młodych bezrobotnych w wieku 18-24 lat. „Aby zostać uczestnikiem

kursu, młodzież musiała przejść pozytywnie etap kwalifikacji i spełnić wszystkie kryteria rekrutacyjne” - wyjaśnia Leszek Zadroga, Rzeczoznawca TÜV Rheinland Polska. Kurs rozpoczął się 12 lipca 2013 i trwał do 09 sierpnia 2013. Młodzież stworzyła bardzo zgraną grupę, która regularnie uczęszczała na zajęcia i niezwykle aktywnie, brała udział w zajęciach, opartych o praktyczne elementy nauki zawodu spawacza. Kurs zakończył się egzaminem

teoretycznym i praktycznym w Ośrodku Szkolenia Spawaczy P.H.T.U.TRANS-AM uznanym przez jednostkę inspekcyjną TÜV Rheinland. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i certyfikaty spawacza TÜV Rheinland, a 6-ciu najlepszych otrzymało propozycję zatrudnienia.

„Projekty takie jak ten pozwalają młodym ludziom na realizację ich celów. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy otrzymali wsparcie w zakresie uzyskania kwalifikacji spawacza i dodatkowych umiejętności, które są niezbędne w środowisku pracy tj. dyscyplina, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole. A co najważniejsze,

zdobywając certyfikat Spawacza TÜV Rheinland, znacznie zwiększą się ich szanse na zatrudnienie” dodaje Leszek Zadroga. TÜV Rheinland Polska posiada na chwilę obecną ok. 60 uznanych Ośrodków Szkolenia Spawaczy na terenie kraju, w których spawacze mogą zdobyć międzynarodowe uprawnienia spawalnicze.

NEWS

W ramach realizacji wspólnego projektu Ośrodka Szkolenia Spawaczy P.H.T.U.TRANS-AM w Częstochowie oraz Ochotniczego Hufca Pracy - OSZ EFS w Częstochowie: „OHP jako realizator usług rynku pracy”, odbył się bezpłatny kurs zawodowy, spawalniczy na metodę MAG135, w którym proces egzaminowania przeprowadzono pod nadzorem Egzaminatora TÜV Rheinland Polska.

Ze strony TÜV Rheinland Polska życzymy, uprawnionym już spawaczom, dużo sukcesów na nowej drodze zawodowej.

7


Gabriel Ligęska, Kierownik Projektu Energetyka TÜV Rheinland Polska e-mail: gabriel.ligeska@pl.tuv.com

Rola inspektora QA/QC w trakcie realizacji inwestycji w energetyce Zapewnienie jakości QA - quality assurance i kontrola jakości QC – quality control to złożone procesy, które mają doprowadzić do zagwarantowania najwyższej jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa inwestycji. Przy dużych projektach, gdzie ryzyko awarii może kosztować miliony, potrzebna jest każda para oczu. Najlepiej, jeśli są to oczy doświadczonych inspektorów, którzy w swojej karierze widzieli niejedno. Określenia QA i QC zwykle wymieniane są łącznie, gdyż w dużej mierze procesy zapewnienia i kontroli jakości są nierozerwalne. Quality assurance (QA) to system zapobiegania powstawaniu niezgodności i wad, który składa się z ogółu zaplanowanych działań, koniecznych do zapewnienia spełnienia wymagań jakościowych produktu czy usługi w trakcie ich realizacji. QA koncentruje się na planowaniu, ewidencji i zbiorze wytycznych, które są niezbędne do zapewnienia jakości wyrobu lub usługi. Planowanie podejmowane jest na początku projektu i jest zgodne z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w danej branży lub gałęzi przemysłu. Quality control (QC) to system wykrywania niezgodności i wad wykorzystujący różne techniki badań i kontroli w celu identyfikacji potencjalnych błędów i wad w gotowych produktach czy usługach. QC jest narzędziem potwierdzającym spełnienie wymagań jakościowych wykonania produktu i usługi, a w przypadku stwierdzenia niezgodności jest sprzężeniem zwrotnym do QA.

8

Działania wchodzące w skład procesów QA i QC Zakres prac jakościowych, realizowanych na różnych obiektach przemysłowych przez inspektorów TÜV Rheinland Polska jest zawsze jednoznacznie uzgodniony z inwestorem. W przypadku obecnie realizowanego zlecenia w Elektrowni w Połańcu, kontroli jakości podlegają prace modernizacyjne kotłów wg projektu Feniks oraz prace remontowe prowadzone przez Biuro Remontów Elektrowni. Podstawowym dokumentem, określającym zakres kontroli jest tzw. Plan Kontroli i Badań. Dokument ten jednoznacznie reguluje warunki jakie musi spełnić wykonawca, żeby powierzony mu zakres robót został przyjęty przez inwestora. W oparciu o zapisy w/w planu i związane z nim normy przedmiotowe inspektorzy realizują czynności kontrolne. W zależności od zakresu przedsięwzięcia, uwarunkowań technicznych, warunków technologicznych, specyfiki urządzeń itp., ilość i zakres punktów kontrolnych są różne. W przypadku elektrowni operuje się głównymi

pojęciami: tj. kotła, turbiny, generatora. Pod tymi nazwami kryje się wiele urządzeń i instalacji pomocniczych stanowiących elementy składowe całego bloku energetycznego. Każdy z inspektorów QA/QC ma przydzielone urządzenie / instalację lub ich elementy składowe i określony zakres czynności kontrolnych do wykonania. Od chwili zgłoszenia przez wykonawcę rozpoczęcia prac, aż do momentu ich zakończenia i odbioru komisyjnego, inspektor sprawuje kontrolę całościową nad ich prawidłowym przebiegiem. Codzienna praca inspektorów Działalność kontrolna jest dostosowana do natężenia, zakresu i postępu wykonywanych prac montażowych. Każdy z inspektorów poświęca około 80% czasu pracy na bezpośrednie nadzory na placu budowy. Skład osobowy zależy od stopnia skomplikowania inwestycji oraz od zakresu kontroli wcześniej uzgodnionego z inwestorem. W przypadku Elektrowni w Połańcu na co dzień zaangażowani są trzej inspektorzy kontroli jakości, a czynności kontrolne trwają nieprzerwanie przez siedem dni w tygodniu. Dodatkowo w skład grupy


Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

inspektorów QA/QC w Połańcu wchodzą również osoby odpowiedzialne za skompletowanie i finalne przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego przed wykonaniem próby wodnej. Zarówno przy nowych, jak i remontowanych obiektach czy nawet pojedynczych instalacjach większość elementów i podzespołów urządzeń głównych, wykonuje się w warsztacie, poza placem budowy. Elementy składowe stanowią ich integralną część, więc podlegają takim samym procedurom kontrolnym co gotowy wyrób. Inspektor prowadzący kontrole jakości prefabrykatów bezpośrednio w miejscu ich produkcji, wykonuje takie same czynności inspekcyjne, co jego kolega przy montażu elementów. Działania takie niosą ze sobą korzyść, w postaci znacznego ograniczenia bezpośredniego zagrożenia ewentualnym opóźnieniem w realizacji projektu. Takie ryzyko mogłoby powstać na skutek wycofania wadliwej partii dostarczanej prefabrykacji bezpośrednio z miejsca budowy, co

w praktyce wstrzymuje prace montażowe i wpływa niekorzystnie na harmonogram całej budowy. Każdy z inspektorów składa raport dzienny z czynności kontrolnych, które przeprowadził w danym dniu oraz raport tygodniowy, będący podsumowaniem wszystkich czynności inspekcyjnych z danego tygodnia. Zgłoszone uwagi czy nieprawidłowości stwierdzone na placu budowy są odnotowywane i w formie raportu przekazywane do inwestora. Wykrywanie niezgodności i sytuacji niebezpiecznych Rolą inspektora QA/QC jest dbanie o powodzenie projektu w uzgodnionym zakresie. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wady inspektor podejmuje decyzję czy ich „ranga” wymaga interwencji ze strony inwestora. W wielu wypadkach zlokalizowane niezgodności są zgłaszane bezpośrednio do wykonawcy i to po jego stronie leży konieczność jej usunięcia. Pojęcie wady w rozumieniu ogólnym, nie jest tożsame w przypadku prac spawalniczych.

W nomenklaturze spawalniczej funkcjonuje pojęcie niezgodności spawalniczej. W zależności od rodzaju, wielkości i ilości występujących niezgodności spawalniczych mówimy o wadzie. Dlatego kwalifikacje i doświadczenie inspektora mają w tym przypadku znaczenie do jakiej kategorii zaliczyć wykryte niezgodności. Ponieważ kontrola i zapewnienie jakości są prowadzone w zakresie nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia krytycznych wad i niezgodności to po stronie inwestora leży podjęcie decyzji co do zakresu dalszych działań. Sytuacja taka ma zazwyczaj miejsce wówczas, kiedy stwierdzone wady zagrażają kontynuowaniu dalszych prac montażowych. W takich przypadkach inspektor QA/QC jest doradcą technicznym dla inwestora w kwestii wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania zaistniałego problemu. Czy kontrole strony trzeciej są obowiązkowe? Firmy, które decydują się na wielomilionowe inwestycje stają przed wyborem, czy wyznaczyć wśród swoich pracowników osoby dysponujące ciąg dalszy na stronie 10

9


odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w branży do prowadzania nadzoru, czy też skorzystać z usług firmy zewnętrznej? Inwestycje sektora energetyki tj. prace remontowe, modernizacyjne czy też prace obejmujące budowę nowych jednostek produkcyjnych są prowadzone w zakładach oraz przez zakłady, których statut działalności oparty jest na produkcji energii elektrycznej i ciepła, a nie na samym prowadzeniu takich inwestycji. W praktyce rzadko się więc zdarza, aby zakłady zatrudniały osoby z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą z tak wielu specyficznych dziedzin, by móc poradzić sobie z samodzielnym prowadzeniem dużych projektów inwestycyjnych. Dlatego też inwestorzy decydują się na korzystanie z usług specjalistycznych firm zewnętrznych, które dysponują wysokokwalifikowaną kadrą inżynierską. Koszty związane z wynajęciem firmy niezależnie kontrolującej jakość są w rezultacie mniejsze niż pozostawienie realizacji prac bez należytego nadzoru. Zatem koszt działalności QA/ QC jest późniejszym zyskiem wynikającym z braku kosztownych awarii i nieplanowanych odstawień remontowych jednostek produkcyjnych, czy też instalacji pomocniczych. Zdaniem Piotra Okonia, Dyrektora Projektu Feniks GDF SUEZ Energia Polska - kontrole jakościowe

są jednym z kluczowych czynników sukcesu. Wprowadzanie strony trzeciej dla wykonania kontroli jakościowych jest powszechną praktyką w naszej Grupie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. – podkreśla. Zakres ten jest standardowo wykonywany przez Inżyniera Projektu. W projekcie Feniks rolę Inżyniera Projektu stanowią nasi (GSEP) specjaliści wspierani przez firmy zewnętrzne, w zakresie kontroli jakości przez TÜV Rheinland Polska. Korzyści dla inwestora i wykonawcy Bezpośrednią korzyścią dla Inwestora jest pewność, że powierzony wykonawcy front robót będzie w należyty sposób kontrolowany przez kompetentny nadzór. Poza czynnościami kontrolnymi, nadzór inwestorski może pełnić również rolę doradczą w sprawach technicznych związanych z konkretnym projektem inwestycyjnym.

10

- Dla mnie osobiście kontrola jakości

koszty eksploatacyjne – dodaje.

przeprowadzona na odpowiednio wysokim poziomie jest gwarancją dobrze zainwestowanych pieniędzy. Inaczej mówiąc, wyremontowane czy też wybudowane instalacje mają pracować bezawaryjnie przez szereg lat następnych–

Z punktu widzenia wykonawcy sprawa jest bardziej skomplikowana. Teoretycznie, każde prace powinny być realizowane w należyty sposób, z poszanowaniem zasad sztuki inżynierskiej i obowiązujących norm. Praktyka wykazuje jednak, że niektóre firmy wykonawcze mają odmienne zdanie w tej kwestii. Podstawowym kryterium ich działalności jest maksymalizacja zysków. Dlatego też część firm wykonawczych traktuje inspektorów nadzoru jako zło konieczne, natomiast inne potrafią dostrzec w kontroli osób trzecich naukę dla siebie i swoich pracowników w podnoszeniu jakości świadczonych usług, a tym samym stać się bardziej konkurencyjnym na rynku.

wyjaśnia Piotr Okoń z GDF SUEZ Energia Polska. - Proces kontroli obecnie wdrożony

w projekcie będziemy chcieli przenieść na grunt pozostałych inwestycji i standardowych remontów przeprowadzonych w elektrowni. Widzimy w tym procesie dodatnią wartość, która być może nie jest widoczna od razu ale powinna zaowocować w przeciągu kilkunastu następnych lat poprzez mniejszą awaryjność układów, czyli mniejsze


Bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska z umową na nadzór kolejnych pięciu kotłów w Połańcu GDF SUEZ Energia Polska S.A. zdecydował się na rozszerzenie współpracy z TÜV Rheinland Polska na kolejne lata. Eksperci jednostki certyfikującej, prowadzący nadzory jakościowe QA/QC przy modernizacji kotłów w elektrowni w Połańcu, będą tam obecni do końca 2014 roku. Remont kotłów jest częścią projektu Feniks.

Piotr Okoń, Dyrektor Projektu Feniks GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Przy tak dużym

przedsięwzięciu, jakim jest projekt Feniks dodatkowe kontrole, prowadzone przez stronę trzecią, są niezbędne do zagwarantowania najwyższej jakości i bezpieczeństwa inwestycji – wyjaśnił. To druga umowa podpisana między GDF SUEZ Energia Polska S.A. a TÜV Rheinland Polska. Pierwsza, zawarta w październiku 2012 roku

dotyczyła przeprowadzenia kontroli jakości prac modernizacyjnych i remontowych dwóch kotłów. Obecna umowa przewiduje kontynuację współpracy w tym zakresie przy kolejnych pięciu remontowanych kotłach. Praca ekspertów TÜV Rheinland Polska polega na weryfikacji dokumentacji oraz wymagań kontroli i badań dla kotłów zgodnie z normą EN 12952. Pełnią oni także funkcję nadzoru jakościowego nad pracami modernizacyjnymi i remontowymi, prowadzonymi na terenie elektrowni, szczególnie nad procesami związanymi ze spawaniem, gięciem oraz obróbką cieplną. Kontrole dotyczą również badań NDT, w celu potwierdzenia ich jakości jednostka certyfikująca przeprowadza

niezależne badania nieniszczące wybranych losowo elementów modernizowanego kotła. Kontrole jakości wykonywane są również w miejscach prefabrykacji tj. bezpośrednio u producentów poszczególnych części modernizowanych kotłów. TÜV Rheinland Polska jako część międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, czerpie swoją wiedzę z doświadczeń przy realizacji licznych kontroli jakościowych i nadzorów inwestorskich w obiektach przemysłowych na całym świecie.

TÜV Rheinland bada materiały dla Hitachi Power Europe GmbH

NEWS

Od maja 2013 do grudnia 2014 roku eksperci TÜV Rheinland Polska będą realizować prace zapewnienia i kontroli jakości QA/QC w trakcie prac remontowych i modernizacyjnych kolejnych pięciu kotłów w Elektrowni w Połańcu – powiedział

Producent kotłów Hitachi Power Europe GmbH podpisał umowę z TÜV Rheinland na nadzór przy testowaniu nowych, bazujących na niklu, materiałów przeznaczonych do stosowania w elektrowniach węglowych. Praca ekspertów TÜV Rheinland polega na ocenie przydatności zastosowania nowych materiałów do rurociągów o wysokiej wytrzymałości. - Nowoczesne elektrownie wymagają temperatury pary ponad 700°C - mówi dr Ansgar Kranz, kierownik projektu z TÜV Rheinland. – Spełnienie

tych warunków umożliwia zastosowanie technologii odpowiedniej do zredukowania emisji CO2 – tłumaczy. Elementy stalowe nie są w stanie wytrzymać tak wysokich temperatur, dlatego właśnie przedmiotem umowy są kontrole rur i innych elementów wykonanych z niklu. Projekt jest realizowany w rzeczywistych warunkach w elektrowni Fusina (koło Wenecji), należącej

do włoskiej spółki energetycznej Enel. Projekt o nazwie Europejska Sieć dla Integracji i Optymalizacji Komponentów (ENCIO) finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej, zmierza do zwiększenia wydajności elektrowni węglowych. Kluczowymi elementami ENCIO są instalacja i działanie jednostki badawczej w Fusinie. Projekt koncentruje się na praktycznych badaniach, polegających na produkcji, spawaniu oraz naprawach elementów grubościennych. Twórcy projektu mają nadzieję zdobyć nową

wiedzę w celu poprawy zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych warunków funkcjonowania elektrowni węglowych. Grupa TÜV Rheinland jest aktywna we wszystkich dziedzinach wytwarzania energii. Eksperci jednostki wykonują kontrole jakości oraz wspierają inwestorów na etapie projektowania i budowy elektrowni tradycyjnych, jak również tych opartych na energii słonecznej, wiatrowej, a także biogazowni.

11


Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa TÜV Rheinland Polska e-mail: mariusz.piekniewski@pl.tuv.com

Nadzór spawalniczy przy bu bloków energetycznych Polityka energetyczna Polski na lata 2013-2020 zakłada budowę i modernizację bloków energetycznych, zmniejszenie ilości emisji CO2, rozpoczęcie działań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej. Wszystkie podejmowane działania wykonawcze, zarówno przy budowie nowych, jak również modernizacji obecnych bloków energetycznych muszą być prowadzone z założeniem zapewnienia terminowości i jakości realizowanych inwestycji. Eksperci TÜV Rheinland Polska wspierają inwestorów w osiągnięciu tych założeń, poprzez prowadzenie profesjonalnego nadzoru spawalniczego nad realizowanymi inwestycjami energetycznymi. W energetyce konwencjonalnej głównymi elementami, które mogą powodować zagrożenia w terminowości wykonania oraz podnosić koszty inwestycji są urządzenia i instalacje technologiczne, pracujące w wyjątkowo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dlatego też szczególnie istotny jest właściwy dobór materiałów, odpornych na wysokie temperatury i ciśnienie, przy zachowaniu odpowiedniego stosunku ceny do jakości materiału. Materiały i procesy spawania W zależności od warunków oraz parametrów i rodzaju medium, materiały narażone są na różnego rodzaju czynniki aktywujące procesy korozyjne prowadzące do degradacji materiału, a w konsekwencji do prawdopodobnych awarii, niejednokrotnie bardzo kosztownych dla właściciela instalacji. Dobór materiałów nie jest jedynym kryterium właściwie wykonanego etapu planowania żywotności urządzenia, ważnym jest także właściwie dobrany proces spajania materiałów.

12

Szczególnie spawania stali węglowych, z uwzględnieniem warunków eksploatacji i założonego okresu bezawaryjnego działania. Właściwie dobrany proces spawania, w połączeniu z odpowiednim poziomem jakości wykonywanych prac spawalniczych, właściwym nadzorem spawalniczym, odpowiednim know-how, doświadczeniem i zaangażowaniem w realizację prac zapewnią inwestorom realizację oczekiwań w sposób wysoce efektywny oraz umożliwią poczucie bezpieczeństwa. Rola Jednostki Notyfikowanej przy inwestycjach energetycznych Podczas budowy nowych i modernizacji obecnych bloków energetycznych inwestor jest zobowiązany do współpracy z Jednostką Notyfikowaną w zakresie wymagań dyrektywy UE nr 97/23/WE. TÜV Rheinland Polska jako Jednostka Notyfikowana nr 0035 m.in. w nadzorach spawalniczych, certyfikacji personelu spawalniczego, kwalifikowaniu i certyfikowaniu technologii spawania, certyfikacji systemów

zarządzania w spawalnictwie oraz certyfikacji wytwórców konstrukcji budowlanych i urządzeń ciśnieniowych, uczestniczyła w wielu tego typu przedsięwzięciach. Dzięki współpracy z ekspertami TÜV Rheinland inwestorzy odnotowują korzyści finansowe, w formie stwierdzonych oszczędności. Jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu potencjalnych przestojów elektrowni, spowodowanych awariami ścian szczelnych i elementów orurowania kotła, poprzez prowadzenie profesjonalnego nadzoru spawalniczego nad realizowanymi inwestycjami energetycznymi. Mówiąc o wymaganiach prawa europejskiego, występujących podczas budowy, czy modernizacji bloków energetycznych należy również wspomnieć o wymaganiach dyrektywy budowlanej, a dokładnie funkcjonującego od dnia 1 lipca 2013 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.


Ludzie

udowie i modernizacji Bardzo ważnym uzupełnieniem certyfikacji wytwórców konstrukcji budowalnych lub urządzeń ciśnieniowych, jak również firm realizujących procesy spawania metali na blokach energetycznych, jest posiadanie przez te firmy i wytwórców certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy EN ISO 3834. Norma ta określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, definiując wymagania dla dokumentacji systemowej, nadzoru spawalniczego zatrudnionego u wytwórcy elementów spawanych oraz poziom kontroli zakładowej w odniesieniu do stosowanych procesów podczas wytwarzania.

Wymagania zawarte w tym rozporządzeniu odnoszą się do konstrukcji występujących obok konstrukcji technologicznych w obiektach przemysłowych, czyli odpowiedzialnych stalowych konstrukcji budowlanych, które muszą spełniać odpowiednie wymagania na etapie ich projektowania oraz prefabrykacji (np. w zakresie Eurokodu 3- projektowanie konstrukcji stalowych, czy w normie EN 1090). Zarówno Eurokod 3 oraz norma EN 1090 precyzują również ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów (stali), warunków wytwarzania oraz metody potwierdzania zgodności dla wytwarzanych, a tym samym instalowanych na blokach energetycznych, konstrukcji stalowych, często występujących jako konstrukcje wsporcze, wspomagające oraz pomocnicze. W zakresie wymagań dotyczących konstrukcji budowlanych, opisanych w normach serii EN 1090, jednostka TÜV Rheinland posiada wymagane prawem europejskim upoważnienia oraz notyfikację do certyfikacji wytwórców tych konstrukcji. Proces wytwarzania konstrukcji

budowlanych, stalowych wg EN 1090-2 oraz aluminiowych wg EN 1090-3, jest czynnikiem istotnym dla ekonomicznych aspektów inwestycji. Certyfikacja wytwórców Wytwórca konstrukcji budowlanych posiadający certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 1090-1 dla wewnątrzzakładowego systemu kontroli (poprzez wprowadzenie i certyfikowanie Zakładowej Kontroli Produkcji) daje inwestorowi budowy czy modernizacji bloku energetycznego gwarancję, że montowane konstrukcje budowlane zostały odpowiednio ocenione pod względem bezpieczeństwa w całym okresie ich „życia”. Certyfikat wg EN 1090-1 potwierdza dobór właściwych parametrów podczas wytwarzania, także w zakresie materiałów i technologii spełniających wymagane standardy. Certyfikat świadczy także o tym, że wytwórca korzysta z kompetentnego personelu nadzoru nad wytwarzaniem oraz stosuje właściwe procedury kontroli produkcji.

Wymaganie posiadania certyfikatu wystawionego przez jednostkę akredytowaną w zakresie normy EN ISO 3834, stawiane przez inwestora, jest działaniem w pełni popartym czynnikami ekonomicznymi, oraz w wielu przypadkach, wymaganiami prawa krajowego lub europejskiego. Stanowi podstawowy argument dla poparcia właściwie oraz jakościowo prowadzonych działań związanych z procesami spawania, prowadzonymi przez firmy zaangażowane w realizację prac spawalniczych na blokach energetycznych. Świadomość korzyści wynikających z certyfikacji wytwórców wg EN ISO 3834, a także wg EN 1090, posiadana przez inwestora jest bardzo ważnym czynnikiem stanowiącym często podstawę doboru wykonawców prac spawalniczych na budowanych lub modernizowanych blokach energetycznych. Współpraca z TÜV Rheinland w usługach certyfikacyjnych, nadzorczych, inspekcyjnych, w imieniu inwestora, inwestora zastępczego, jako Jednostka Notyfikowana lub certyfikująca umożliwia realizację inwestycji na założonym poziomie jakości. Zapewnia również utrzymanie założeń terminowych i kosztowych realizacji inwestycji.

13


Karina Kubina Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Doosan Babcock Energy Polska

Jak Doosan Babcock d pracowników Doosan Babcock Energy Polska, część międzynarodowej Grupy Doosan, oferuje kompleksowe usługi od diagnostyki po przygotowanie i realizację prac montażowych, remontowych i serwisowych dla turbin, kotłów i urządzeń pomocniczych oraz AKPiA. W firmie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania, oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 3834-2 oraz SCC**. Do rozmowy na temat codziennej pracy nad systemami zarządzania, w szczególności związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy zaprosiliśmy panią Karinę Kubina, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Doosan Babcock Energy Polska oraz Wojciecha Michalca, Kierownika Systemów Zarządzania BHP TÜV Rheinland Polska. Doosan Babcock Energy Polska to jedna z nielicznych firm na polskim rynku, w której funkcjonuje tak rozbudowany zintegrowany system zarządzania. Proszę opowiedzieć, jak wyglądały początki wdrażania systemu i co spowodowało, że zdecydowali się Państwo na dołączenie kolejnych norm? Karina Kubina: Zaczęliśmy oczywiście od normy ISO 9001. Już rok po powstaniu firmy w 1993 roku rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla kierownictwa i zespołu wdrażającego. Prace wdrożeniowe trwały do 1998 roku. W tym samym czasie TÜV Rheinland przeprowadził audyt certyfikacyjny, dzięki czemu otrzymaliśmy certyfikat. Wdrażanie kolejnych norm podyktowane było potrzebą budowania naszej Spółki, jako przedsiębiorstwa cechującego się elastycznością i zdolnością dostosowywania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych oraz

14

oczekiwań naszych klientów. Jednak kierowało nami nie tylko to. W Doosan zawsze staramy się iść o krok dalej. Nasi pracownicy są dla nas najważniejsi, a ochrona ich życia i zdrowia stanowi absolutny priorytet. Głównym aspektem stała się więc poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrona środowiska. Do tego potrzebne nam było odpowiednie narzędzie – system oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Za jego wdrożeniem przemawiały również względy ekonomiczne oraz istota zintegrowania systemu na poziomie zarządzania wszystkimi aspektami równocześnie.

wygląda sprawa z ISO 3834-2. Czy może Pani opowiedzieć na czym polegają wymagania tej normy i dlaczego jej wdrożenie było istotne dla Państwa firmy?

Wymagania norm wchodzące w skład zintegrowanego systemu zarządzania, obowiązującego w Doosan Babcock Energy Polska odpowiadają zakresom działalności przedsiębiorstwa. Normy ISO 9001 oraz ISO 14001 są powszechnie znane, inaczej jednak

Karina Kubina: Norma ISO 3834-2 dotyczy procesów spawalniczych. Dla naszego przedsiębiorstwa, ze względu na powszechność i różnorodność stosowanych procesów spawalniczych, jakość złączy spawanych jest nieodłącznym parametrem sterowania jakością


Ludzie

dba o bezpieczeństwo

wyrobu. Procesy spawalnicze, jako procesy specjalne, prowadzone muszą być przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, a warunki technologiczne procesu spawalniczego monitorowane i nadzorowane w sposób ciągły. Norma ISO 3834-2, dokładniej niż ISO 9001, opisuje zagadnienia zarządzania jakością procesów spawalniczych. Zawiera wymagania dla wszystkich elementów składowych mających wpływ na końcową jakość wyrobu spawanego. Jest potrzebna do rozbudowania systemu jakości

o elementy bezpośrednio związane z realizacją procesów spawalniczych. Od 2004 roku spółka może pochwalić się certyfikatem wg wymagań OHSAS 18001, a od 2009 roku także certyfikatem wg wymagań listy kontrolnej SCC**. Oba te standardy dotyczą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę powiedzieć, jak na co dzień wygląda praca nad tymi elementami systemu? Ilu pracowników jest zaangażowanych w ten proces?

Karina Kubina: Istotą tego systemu jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Elementów składających się na te działania jest bardzo dużo, a ich zasady opisane są w procedurach firmowych. Pracownicy stosowania się do tych procedur nie traktują, jako przykrego obowiązku, ale jako normę. Wiedzą, że postępowanie zgodnie z ustalonymi i opisanymi zasadami ma za zadanie chronić ich zdrowie i przyczyniać się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wspomniałam wcześniej, elementów składających się na działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo dużo. Te najważniejsze dla nas, to dla przykładu: rozpoczynanie każdego spotkania od krótkiej odprawy bhp (tematy odprawy zmieniają się miesięcznie), realizacja wewnętrznego Konkursu BHP na „Najbezpieczniejszy zakład” (zwycięski zakład otrzymuje nagrodę pieniężną), zachęcanie pracowników do promowania rozwiązań poprawiających stan bhp (pracownicy otrzymują nagrody pieniężne), wdrożenie programu dodatkowych badań lekarskich dla pracowników starszych wiekiem. To oczywiście tylko niektóre z działań podejmowanych przez Doosan. Jest też szereg działań wymaganych systemem, czyli chociażby: inspekcje kadry zarządzającej, inspekcje mistrzów, inspekcje służby bhp, analiza zagrożeń przed rozpoczęciem pracy (LMRA) prowadzona bezpośrednio przez pracowników, audyty wewnętrzne. Wszystkie te działania dostarczają nam bardzo dużo danych, które trzeba systematycznie, na bieżąco gromadzić i analizować. Są bowiem podstawą podejmowanych działań prewencyjnych. Tylko tak możemy zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu w praktyce. Za jego nadzór odpowiada tylko jedna osoba. Dlatego jego utrzymanie i rozwój wymaga zaangażowania każdego pracownika. Bez zaangażowania chociaż jednego z nich nie udałoby się systemu rozwijać. Nam się to udaje. ciąg dalszy na stronie 16

15


Rozwinięcie skrótu SCC - Safety Checklist Contractors w tłumaczeniu oznacza Listę Kontrolną Bezpieczeństwa dla Podwykonawców. Skąd to szczególne traktowanie podwykonawców? Jaka jest geneza powstania standardu SCC? Wojciech Michalec: SCC to nic innego jak system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem oraz środowiskiem. System może być poddany procesowi certyfikacji, którego celem jest ocena systemu BHP w organizacjach świadczących usługi techniczne, m. in. w branży chemicznej, petrochemicznej, budowlanej, energetycznej. Certyfikat SCC zaświadcza, iż dana firma odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Co ważne, Standard SCC może zostać wdrożony w dowolnej organizacji, bez względu na jej branżę oraz wielkość. Na początku lat 90-tych przedstawiciele koncernów branży petrochemicznej, takich jak DOW, Shell, Esso zaczęli analizować przyczyny wypadków przy pracy, jakie miały miejsce w należących do nich obiektach – instalacjach i rafineriach. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że ok. 80% wypadków powodowanych było błędami popełnianymi przez pracowników firm podwykonawczych. Wynikało to, przede wszystkim z faktu, iż osoby te, z racji charakteru swojej pracy – opartej o krótkotrwałe kontrakty – nie były objęte, w przeciwieństwie do etatowych pracowników instalacji czy rafinerii, ścisłym rygorem szkoleniowym. W efekcie tej analizy, we wrześniu 1994 roku opracowano pierwszą niemiecką wersję Standardu SCC, którego celem miała być rzetelna i obiektywna ocena podwykonawców. Lista kontrolna składa się z obowiązkowych oraz uzupełniających pytań zamkniętych, podzielonych na aż 12 obszarów. Proszę powiedzieć, które z wymienionych aspektów mają szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy? Wojciech Michalec: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji opiera się na nadzorowaniu procesów mających wydatny wpływ na stan BHP. Należą do nich między

16

innym: identyfikacja zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka (proces opisany w Obszarze 2), proces szkolenia pracowników (Obszar 3), proces organizacji działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami oraz przygotowania na sytuacje awaryjne (Obszar 7) oraz ostatecznie proces monitorowania aktywnego oraz reaktywnego (odpowiednio Obszar 8 i Obszar 12). Każdy model systemu zarządzania BHP można porównać do skomplikowanego układu technicznego, np.: mechanizmu zegarka mechanicznego. Mechanizm zegarka złożony jest z dużej ilości elementów, które współpracując ze sobą zapewniają bezawaryjny i dokładny chód czasomierza. Odnosząc się do zarządzania BHP, koła zębate można porównać do ww procesów, które odpowiednio zaprojektowane będą się wzajemnie przenikać, uzupełniać i w konsekwencji zagwarantują wysoki i stabilny stan BHP. Co poradziłaby Pani firmom, które rozważają wprowadzenie u siebie wymagań listy kontrolnej SCC**, co według Pani jest najważniejsze aby bez problemów przejść proces certyfikacji? Karina Kubina: System spełniający wymagania standardu SCC** ma być narzędziem usprawniającym identyfikowanie, kontrolowanie i ograniczanie ryzyka związanego z występującymi w miejscu pracy zagrożeniami, pozwalającym osiągać poprawę parametrów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozwalającym zapobiegać występowaniu wypadków i innych zdarzeń oraz przygotowującym do pracy na obiektach klienta, w tym w krajach UE. System wymaga bardzo dużego zaangażowania kadry średniego szczebla, począwszy od kierowników, poprzez mistrzów a na brygadzistach skończywszy. Wiele bowiem działań i zapisów prowadzonych jest na tych poziomach. Ważne jest odpowiednie przygotowanie kadry do zrozumienia zasad i celu tych działań. Zasady te można opisać w procedurach, które muszą być „życiowe”, zrozumiałe, proste. Najistotniejsze jest to, jak system będzie funkcjonował w praktyce, czy wszystkie zapisy w procedurach będą w pełni realizowane oraz czy pracownicy będą świadomi

swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie swoje i swoich współpracowników. A co najważniejsze, czy w hierarchii wartości firmy bezpieczeństwo będzie miało odpowiednio wysoką rangę. Firmy, które dążą do osiągnięcia tych standardów nie muszą obawiać się procesu certyfikacji. Mimo trudności coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie wymagań zaawansowanych standardów dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w tym SCC. Jakie korzyści wynikają z certyfikacji systemów zarządzania BHP? Wojciech Michalec: Certyfikacja SCC byłaby bezcelowa, gdyby nie przynosiła przedsiębiorstwu szeregu korzyści. Organizacja posiadająca certyfikowany system zarządzania BHP zgodny w wymaganiami SCC, prezentuje klientom swą odpowiedzialną postawę w postępowaniu zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Po drugie, dzięki porównywalnym systemom wymagań przy zarządzaniu BHP, uniknąć można nieporozumień pomiędzy kontrahentami. Wydłużają się okresy bezawaryjnej pracy, a rację bytu tracą kosztowne audyty kwalifikacyjne przeprowadzane przez zleceniodawców. W końcu po trzecie, wzrasta świadomość znaczenia BHP wśród pracowników, co prowadzi do redukcji wypadków, a tym samym do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa. Śmiało można stwierdzić, iż Certyfikat SCC zapewnia wyraźny wzrost bezpieczeństwa prawnego i racjonalizację ponoszonych kosztów BHP.


Danuta Kędzierska Kierownik Standardów Odpowiedzialności Społecznej TÜV Rheinland Polska e-mail: danuta.kedzierska@pl.tuv.com

Ludzie

Wizyta dzieci z Akademii Przyszłości w Laboratorium Mechanicznym TÜV Rheinland Polska w Poznaniu

5 czerwca Laboratorium Mechaniczne w Poznaniu odwiedziły dzieci z Akademii Przyszłości. Przez dwie godziny badania laboratoryjne były prowadzone przez 14 małych ekspertów. Wolontariusze Akademii Przyszłości przez cały rok pracują z dziećmi. Poza realizacją zadań z indywidualnego planu rozwojowego koordynatorzy akcji starają się zapewnić dzieciom także inne atrakcje. Mają one na celu pokazanie różnych możliwości rozwoju i zachęcenie dzieciaków do uwierzenia w siebie. W Poznaniu dzieci mogły poczuć się wyjątkowo. Dzięki zaangażowaniu kierownika laboratorium mechanicznego, Michała Baka, i jego zespołu podopieczni Akademii mogli stać się prawdziwymi kierownikami laboratorium. Zespół laboratorium przygotował wiele ciekawych pokazów oraz konkursów, w których dzieci mogły m.in. sprawdzić jak głośno krzyczą, co widać pod mikroskopem, jak testuje się ich zabawki i przedmioty codziennego użytku. Goście laboratorium zajrzeli również do innych pomieszczeń w naszej nowej lokalizacji. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało pamiątkowy certyfikat, podpisany przez pana Prezesa.

17


Anna Wilczyńska Dyrektor Programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Nie współpracujemy z Tutor - wolontariusz widzi więcej i sięga głębiej, dostrzegając w dziecku nie tylko wyniki, ale jego potencjał i to co się kryje za tą oceną wstawioną do dziennika. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI nie pomaga bezimiennym uczniom, tylko konkretnym dzieciom. Na tej samej zasadzie pracujemy z Państwem. Nasze spotkanie z Wami to zawsze spotkania człowieka z człowiekiem. O projekcie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI oraz społecznie odpowiedzialnym biznesie rozmawiamy z Dyrektorką Programu Anną Wilczyńską.

„Odpowiedzialny biznes” to koncepcja, która wciąż zadomawia się w polskich przedsiębiorstwach. Państwa program, AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, posiada jednak bardzo duże poparcie biznesu i wielu kluczowych polskich firm? Proszę powiedzieć, na czym polega magia, która przyciąga biznes do AKADEMII? - AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to program pomocy dzieciom. Dzieciom, które na co dzień słyszą, że nie rokują. W szkole nie jest rozwijany ich potencjał, bo dzieci te albo nie potrafią się w niej odnaleźć, albo brak im akceptacji ze strony otoczenia Nierzadko łączy się to z problemami w domu. Efektem całego splotu wydarzeń jest zaniżone poczucie własnej wartości i problemy w szkole. Dla tych dzieci nie są najważniejsze przybory szkolne, książki, czy inna forma wsparcia. Dla nich najważniejszy jest człowiek. I my dajemy małym studentom tego człowieka. Dzieci z AKADEMII przez cały rok mają zajęcia z tutorami – wolontariuszami. Tutor widzi więcej i sięga głębiej, dostrzegając w dziecku nie tylko wyniki, ale jego historię, przyczyny i motywację, czyli to co się kryje za tą konkretną niską cyfrą wstawioną do dziennika. Uczy stawiania małych kroków, od małych sukcesów, po duże, tak by uczyć wygrywania. Jest to bardzo ludzkie. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI nie pomaga bezimiennym uczniom, tylko konkretnym dzieciom. Tak samo też nie współpracujemy z firmami,

18

Anna Wilczyńska fot.Leszek Ogrodnik


z firmami! a z ludźmi. Nasze spotkanie z firmami to spotkania człowiek – człowiek. Firma to ludzie i ta magia tkwi właśnie w nich. Oni poznają naszą ideę i wspierają nas, wspierają tę ideę dostrzegania człowieka i zmian. Człowiek, indywidualne podejście, wydają się być dla Państwa, najwyższą wartością. Jak zaangażowanie biznesu w projekt AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI wpływa w takim razie na ludzi, czy też w efekcie na biznes, który ludzie tworzą? Zaangażowanie firmy, czy pracowników w działalność społeczną – ociepla. Ociepla wizerunek, a to przekłada się na ocieplenie stosunków na linii pracodawca-pracownik, biznes-biznes, biznes-klienci itd.: Takie rzeczy przyciągają. Natomiast Stowarzyszenie WIOSNA, które prowadzi program AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, tworzy systemy i mechanizmy, które ułatwiają zaangażować się społecznie. Konkretni ludzie angażujący się w nasze programy i projekty tworzą społeczność wokół wiosennej idei mądrego pomagania. Tak też zaangażowała się firma TÜV Rheinland Polska, która wraz z pracownikami ufundowała indeksy dla dwójki dzieci oraz zorganizowała wycieczkę do swojego laboratorium. Dzięki zaangażowaniu Państwa i innych firm AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI mogła pomóc w minionej edycji 1420 dzieciom. „Zgłosiłem się po raz pierwszy do tablicy”, „dostałam 4+ z dyktanda”, „znam wszystkie planety Układu Słonecznego” – to niektóre z bardzo wielu sukcesów naszych podopiecznych. Dla TUV Rheinland dzielenie się wiedzą to jedna z najważniejszych wartości, dzięki której jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania technologiczne odpowiadające wyzwaniom współczesności. Zależy nam na tym, by móc współpracować z ludźmi, którzy nie tylko zdobędą stosowne wykształcenie, ale i pożądane kompetencje społeczne. Jesteśmy przekonani, że dzięki mądrej pomocy Wiosny mamy jako społeczeństwo szansę

wykształcić mądrych i wrażliwych młodych ludzi. Program Akademii Przyszłości jest nastawiony na pomoc dzieciom, ale również w rozwój wolontariuszy. Proszę o tym więcej opowiedzieć… Nie tylko dzieci uczą sobie radzić w życiu w AKADEMII. Program pozwala również rozwijać się wolontariuszom. Rozwijają oni cenione na rynku pracy umiejętności takie jak np.: praca w zespole, komunikatywność, umiejętność zarządzania zespołem. Zdobywają doświadczenie w promocji Programu, czy w organizacji różnych wydarzeń. Warto tutaj zacytować jedną z naszych tutorek, która była wolontariuszką w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI pięć lat: „nauczyłam się słuchać ludzi, nauczyłam się tego, że jak jest jakiś problem do rozwiązania to niekoniecznie moje rozwiązanie jest najlepsze. A nawet, jeżeli moje jest najlepsze to, że ktoś zrobi inaczej może mieć większą wartość”. Nasi wolontariusze to studenci, którzy będą kiedyś pracownikami i po studiach lub już teraz zmagają się z szukaniem pracy. Dzięki zaangażowaniu w takie programy jak AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI ich szanse na rynku pacy wzrastają, a pracodawcy zyskują bardziej wykwalifikowanych pracowników. Proszę powiedzieć jak w takim razie można się zaangażować w projekt AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI? Jak wspólnie możemy przyczynić się do rozwoju idei mądrego pomagania? Przede wszystkim zapraszamy do współtworzenia razem z nami programu. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI uczy wygrywać dzieci, daje im motywację do osiągania sukcesów – dzisiaj w szkole, a jutro w życiu. W tym roku planujemy włączyć do projektu 1700 dzieci i zorganizować im opiekę takiej samej liczbie wolontariuszy. Aby tak się stało, niezbędna jest współpraca z biznesem, który przez swoje doświadczenie, wsparcie organizacyjne i finansowe umożliwia rozwój projektu.. Zapraszam na www.akademiaprzyszlosci.org.pl

Ludzie TÜV Rheinland partnerem konferencji

Aktywne Dni BHP W dniach 02-03 października odbędzie się w konferencja Aktywne Dni BHP skierowana do osób odpowiadających za poziom bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy.Organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg wystąpień, w takcie których poruszone zostaną tematy związane zarówno z przepisami dotyczącymi BHP jak i metodami oraz środkami ochrony osobistej.

W wydarzeniu wezmą udział zarówno firmy promujące wysokie standardy BHP jak i podmioty zainteresowane wdrożeniem takich rozwiązań w swojej działalności. Z ramienia TÜV Rheinland Polska jednym z prelegentów będzie pan Wojciech Michalec - Kierownik Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który wygłosi referat na temat Systemów Zarządzania BHP oraz ich roli w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Więcej informacji oraz szczegółowych program konferencji znajdziecie państwo na stronie organizatora wydarzenia: www.aktywnednibhp.pl

19


Jacek Mszyca Rzeczoznawca w branży Ochrony Środowiska i Energetyki TÜV Rheinland Polska e-mail: jacek.mszyca@pl.tuv.com

Zmiany wymagań rozliczania instal wsparcia wytwarzania energii elektr Przełom 2012 i 2013 roku przyniósł zasadnicze zmiany sytuacji instalacji uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej. Kolejny rok przyniesie także zmiany dotyczące znacznej części urządzeń wykorzystywanych do pomiaru masy paliw i prawdopodobnie też zaskoczy wiele przedsiębiorstw energetycznych. 31 grudnia 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła, wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012r. poz. 1059), wprowadzając wymagania dotyczące dokumentowania pochodzenia biomasy oraz rozliczania masy paliwa pomocniczego.

wsparcia OZE, wskazała zakres dokumentów jaki występuje w obrocie gospodarczym, mogących stanowić dowody na okoliczność wykorzystania przez podmiot wnioskujący o wydanie świadectwa pochodzenia, określonego materiału drzewnego. Z całego zakresu dokumentów wskazanych w komunikacie w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, występują przede wszystkim: faktury VAT, oświadczenia dostawców i przedsiębiorców, umowy sprzedaży, gdyż inne nie były dotychczas wymagane. Kolejne miesiące pokazały jednak, że okazanie np. oświadczeń dostawców i odbiorców biomasy, czy faktur, nie spełnia w sposób Biorąc pod uwagę konieczność wyczerpujący reguł należytej Biorąc pod uwagę ochrony zasobów drewna staranności. konieczność ochrony pełnowartościowego, obowiązek zasobów drewna dokumentowania pochodzenia Pozostałe dokumenty pełnowartościowego, biomasy jest zrozumiały. wskazane w komunikacie, obowiązek dokumentowania Praktyka pokazała jednak, że dotychczas występowały pochodzenia biomasy jest brak konkretnych, precyzyjnych w przemyśle przetwórstwa zrozumiały. wymagań, co do sposobu drzewnego, czy przemyśle dokumentowania pochodzenia papierniczym i miały na celu drewna, spowodował paraliż decyzyjny, skutkujący potwierdzenie bardziej legalności pochodzenia wstrzymaniem wydawania świadectw pochodzenia drewna, niż jego wartości jako materiału. energii z OZE. Przykładem są tu chociażby systemy kontroli pochodzenia drewna FSC. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13 /2013 z dnia 20 maja 2013r. w sprawie Jak wynika z informacji Prezesa Urzędu Regulacji kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, Energetyki z dnia 16 sierpnia 2013r., system w kontekście regulacji dotyczących systemu zachowania należytej staranności w celu kontroli

20

pochodzenia dostaw oparty o wymagania np. normy dotyczące zapewnienia jakości biopaliw, określono jako „nie do końca wyczerpujący”. Co w takim układzie mogą zrobić przedsiębiorstwa energetyczne? Na dzień dzisiejszy, brak zdefiniowanego jednolitego, co więcej pewnego sposobu podejścia lub systemu zapewnienia należytej staranności dokumentowania pochodzenia biomasy. Należy mieć nadzieję, że propozycja URE stworzenia krajowego systemu weryfikacji biomasy będzie wdrożona jeszcze w tym roku. Czy jednak poprawi to sytuację na rynku świadectw w 2013r.? Wydaje się to wątpliwe, gdyż krajowy system weryfikacji biomasy, to dopiero przyszłość. Pozostaje też kwestia sposobu weryfikacji, wdrożenia takiego systemu weryfikacji biomasy w samym przedsiębiorstwie. Czy będzie to weryfikowane bezpośrednio przez URE na podstawie dokumentów dostarczanych przez wytwórców energii, czy też dodatkowo potwierdzane przez niezależne instytucje np. jednostki akredytowane. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się instalacje dedykowane, które w odróżnieniu do instalacji współspalających, nie wymagały stosowania rozbudowanych systemów


Środowisko

lacji uczestniczących w systemach rycznej - rewolucja, czy ewolucja? pomiarowych ilości spalanego paliwa. Zdefiniowanie udziału paliwa pomocniczego, skutkuje w praktyce koniecznością wprowadzenia pomiaru ilości (masy) wszystkich paliw, podobnie jak w instalacjach współspalających. Ewidencja spalanego paliwa, również paliwa pomocniczego, często odbywała się z wykorzystaniem wag nieautomatycznych. Ponieważ rozporządzenie nie wymaga, jak to ma miejsce przy współspalaniu, pomiaru strumienia paliw i pobierania próbek do badania właściwości fizykochemicznych, wprowadzanych do instalacji paliw, w tym samym miejscu i czasie, wykorzystanie wag nieautomatycznych wydaje się wystarczające i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. Tu jednak, na przedsiębiorstwa czeka kolejna niespodzianka, wynikająca z Na dzień dzisiejszy, brak ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o zdefiniowanego jednolitego, miarach. Art. 29 tej ustawy wskazuje iż co więcej pewnego przyrządy pomiarowe zalegalizowane do sposobu podejścia lub dnia 31 grudnia 2003 r. zgodnie z zasadami, systemu zapewnienia dotychczasowymi przepisami (przed należytej staranności wprowadzeniem ustawy w 2001r.) mogą dokumentowania być nadal legalizowane, lecz nie dłużej niż pochodzenia biomasy. do dnia 31 grudnia 2013 r., o ile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane. Od 1 stycznia 2014r., wagi nieautomatyczne będą podlegały ocenie zgodności, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/23/WE zastępująca dyrektywę 90/384/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (tzw. dyrektywa NAWI). Powyższa dyrektywa wprowadza wymaganie ciąg dalszy na stronie 22

21


równości działki elementarnej i działki legalizacyjnej, dotyczące wszystkich wag nieautomatycznych, innych niż posiadające pomocnicze urządzenia wskazujące. W Polsce znacząca ilość takich wag nieautomatycznych użytkowanych w przedsiębiorstwach, posiada inną wartość działki elementarnej i działki legalizacyjnej. Jaki będzie tego skutek? Konsekwencją tego staniu rzeczy będzie konieczność poniesienia nakładów na zakup nowych urządzeń, mogących spełnić wymagania dyrektywy NAWI. To nie koniec zmian. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych ustaw, wprowadza nowych interesariuszy do systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE), tj. odbiorcę przemysłowego. Odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji, będzie miał

obowiązek uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia energii z OZE oraz kogeneracji. Ustawa określa także poziom tego obowiązku w 2013r. To dla wytwórców energii z OZE i kogeneracji dobra wiadomość. Niestety, na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz zmianie ustawy o systemie zgodności, z dniem 31 marca 2013r. wygasł obowiązek umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji pozostałych zobowiązanych podmiotów, a brak nowych regulacji w tym zakresie, spowodował niepewność działania istniejących instalacji skutkując wyłączeniem z eksploatacji części układów kogeneracyjnych oraz wstrzymaniem decyzji inwestycyjnych budowy kolejnych jednostek. Wprowadzenie nowego uczestnika tj. odbiorcy przemysłowego, w systemie świadectw pochodzenia energii z kogeneracji, pozwala

sądzić, że wsparcie dla tej technologii będzie kontynuowane, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów. Wytwórców energii chcących uczestniczyć w systemach wsparcia wytwarzania energii, czeka sporo zmian i inwestycji. Ostatnie dwa lata oraz oświadczenia przedstawicieli Rządu dotyczące zmiany podejścia do sposobu wspierania energetyki odnawialnej pokazują także, że musimy się przyzwyczaić do niepewności i ryzyka funkcjonowania w systemach wsparcia wytwarzania energii. Działalność wytwórców energii z OZE, czy kogeneracji będzie podlegała podobnej zmienności, jak każda inna. Będzie to wymagało zmiany podejścia służb zajmujących się rozliczaniem energii w samych przedsiębiorstwach, w tym dużej czujności i elastyczności działania, odejścia od dotychczasowego modelu utartego i schematycznego funkcjonowania.

Seminaria Klubu Liderów Jakości Spotkania Klubu Liderów Jakości są okazją do zapoznania się z aktualnymi problemami i potrzebami rynku w zakresie obszarów działalności TÜV Rheinland Polska. Celem organizowanych cyklicznie seminariów jest również propagowanie wiedzy na temat certyfikacji, standardów i systemów zarządzania. Jak zawsze proponujemy Państwu udział w spotkaniach z zakresu różnorodnych obszarów tematycznych. W czwartym kwartale problematyka seminariów Klubu Liderów Jakości będzie poświęcona między innymi wyrobom budowlanym i medycznym, bezpieczeństwu i higienie pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu i efektywności energetycznej. Spotkania dotyczące wyrobów budowlanych będą koncentrować się na wymaganiach dyrektywy 89/106/WE w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305. Osoby zainteresowane wyrobami medycznymi będą mogły zapoznać się z propozycją nowych wymagań prawnych dla producentów na terenie Unii Europejskiej. Poruszona zostanie również problematyka projektowania i rozwoju wyrobów medycznych wg normy ISO 13485:2012, EN ISO 13485/AC:2012 wraz z elementami zarządzania ryzykiem.

22

W ramach BHP będą omawiane rola i zadania służb wynikające z Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania BHP. Tematem seminariów będzie również systemowe podejście do zarządzania BHP w przedsiębiorstwie oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu tego systemu. Podczas spotkań Klubu Liderów Jakości zostanie także przedstawione zarządzanie energią i efektywność energetyczna wg normy ISO 50001. Zainteresowani będą również mogli poznać wymagania wg EN 1090 dla osoby wyznaczonej na stanowisko managera FPC oraz zaznajomić się z zagadnieniem certyfikacji wg ISO 3834 zakładów stosujących procesy spawania w wytwarzaniu.

Na seminarium poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną omówione kodeksy dostawców marek społecznie odpowiedzialnych. Aktualny kalendarz Klubu Liderów Jakości znajduje się na stronie www.tuv.pl w zakładce Wydarzenia, gdzie można zapoznać się ze szczegółami każdego ze spotkań. Problematyka seminariów w ramach Klubu Liderów Jakości jest również poruszana podczas szkoleń TÜV Akademia Polska. Pełna oferta szkoleń dostępna jest na www.akademia.tuv.pl.


TÜV Rheinland Polska

Olkiluoto

Mapa inwestycji energetycznych obsługiwanych przez TÜV Rheinland

Trianel Lünen Westfalen in Hamm Połaniec Eemshaven Neurath

Skikda 8 obiektów w Indiach

Tanaga Angra dos Reis Engenhaira

Medupi

Międzynarodowe doświadczenie w sektorze energetycznym

Zintegrowane usługi w procesie budowy i eksploatacji elektrowni Inwestycja budowlana to skomplikowany proces, o którego powodzeniu decyduje zaangażowanie wielu ludzi i środków. Rheinland Polska, wspierając inwestorów i generalnych wykonawców, oferuje szeroko rozumiany nadzór nad realizacją inwestycji i czuwa nad zapewnieniem najwyższych standardów jej wykonania na każdym etapie - od oceny projektu do końcowego odbioru. Powierzając nadzór nad procesem inwestycyjnym korzystają Państwo z wiedzy i doświadczenia obiektywnych ekspertów TÜV Rheinland. Oferowane przez nas rozwiązania zapewnią bezpieczeństwo, ciągłość funkcjonowania oraz bezproblemowy proces realizacji inwestycji.

www.tuv.pl

Profile for TÜV Rheinland AG

Jakość  

Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2013

Jakość  

Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2013