Page 1

Magazyn Klientów TÜV Rheinland Polska

2/2011

Białe certyfikaty. Droga do energetycznej efektywności Miniprzewodnik po ekoznakach dla przedsiębiorstw ekologicznie odpowiedzialnych

Rolnictwo ekologiczne – inwestycja w przyszłość 


Wstęp Szanowni Państwo,

Biuro Zarządu 02-146 Warszawa ul. 17 Stycznia 56 tel.: 022/ 846 79 99 tel.: 022/ 846 51 63 fax: 022/ 868 37 42 Oddziały: 41-800 Zabrze ul. Wolności 327 tel.: 032/ 271 64 89 tel.: 032/ 271 06 23 fax: 032/ 271 64 88 60-729 Poznań ul. Łukaszewicza 43 tel./fax: 061/ 867 81 87 tel./fax: 061/ 864 22 58 tel./fax: 061/ 864 31 34 10-434 Olsztyn ul. Kołobrzeska 50 tel.: 089/ 533 14 80 tel./fax: 089/ 533 15 39 tel. kom.: 0609 238 186 20-950 Lublin ul. Czechowska 4 tel./fax: 081/ 532 86 68 tel./fax: 081/ 532 86 87 42-200 Częstochowa ul. Kucelińska 22 tel./fax: 034/ 323 50 54 tel. kom.: 0603 784 817 85-130 Bydgoszcz ul. Grudziądzka 27-29 tel./fax: 052/ 345 80 80 tel./fax: 052/ 373 97 05 tel. kom.: 0609 371 661 32-020 Wieliczka Park Kingi 1 tel./fax: 012/ 288 30 90 tel./fax: 012/ 278 75 40 tel./fax: 012/ 278 75 41 43-300 Bielsko-Biała ul. I Dywizji Pancernej 45 tel. 033/ 810 43 47 tel. kom.: 0609 440 910

w bieżącym numerze Biuletynu Jakości stawiamy na ekologię. Temat bliski nam wszystkim, szczególnie w kontekście nadchodzących wakacji, sprzyjających obcowaniu z naturą. Zaczynamy od głośnego ostatnio tematu białych certyfikatów, świadectw efektywności energetycznej, które wprowadza ustawa podpisana przez Prezydenta 29 kwietnia br. Osoby zainteresowane możliwością oszczędności energii zachęcamy także do lektury wywiadu z Jackiem Mszycą, Weryfikatorem Procesów Kogeneracji TÜV Rheinland Polska, który wyjaśnia jak można skorzystać na budowie własnej jednostki kogeneracyjnej. Warto również poświęcić uwagę artykułowi poruszającemu kwestie ekoznaków, na które coraz częściej zwracają uwagę konsumenci. Symbole, instrukcje obsługi i opisy zamieszczane na opakowaniach produktów mogą stać się źródłem poważnych nieporozumień, przed czym przestrzega Fryderyk Wachowiak, Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów. Przed planowanym urlopem dobrze też poświęcić chwilę uwagi tematowi produktów żywnościowych z gospodarstw ekologicznych lub tych, pochodzących od producentów posiadających certyfikat zgodności ze schematem FSSC 22000. Zdrowe odżywianie, na które często nie mamy czasu, w codziennym pośpiechu, można przetestować w trakcie spokojniejszych dni wolnych. W trakcie wypoczynku istotne znaczenie mają także kosmetyki, których używamy do ochrony przed promieniami słonecznymi, tutaj polecamy zapoznanie się z artykułem na temat Znaku GMP ISO 22716, wyróżniającego kosmetyki najwyższej jakości. W tym numerze także wywiad z Henryką Piekarską, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu. Okazją do rozmowy z panią naczelnik było wyróżnienie Urzędu nagrodą ONZ dla Służb Publicznych, w kategorii Poprawa jakości usług publicznych. Przyznana nagroda jest dowodem dostrzeżenia działań projakościowych urzędników z Sierpca. Działań potwierdzonych certyfikatem, wydanym przez naszą Jednostkę. Na koniec zapraszamy w podróż do Hiszpanii. Nie będzie to jednak opis atrakcji turystycznych tego kraju, a relacja z wizyty studyjnej w Toledo Beaty Łuczak, audytora TÜV Rheinland Polska, w której dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi hiszpańskich, innowacyjnych metod kształcenia dorosłych. Zachęcamy do lektury, życząc Państwu jednocześnie udanego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych wyjazdów. Mariusz Petri - Kierownik Sekcji Marketingu

Spis treści Białe certyfikaty. Droga do energetycznej efektywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kogeneracja – energetyczna szansa dla organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ekologiczne gospodarstwo to inwestycja w przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Standard FSSC 22000 – szansą dla producentów żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ekoznaki - producenci w trosce o dobro środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kosmetyki najwyższej jakości ze Znakiem GMP ISO 22716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informacje o produkcie pod kontrolą ekspertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Redakcja: Mariusz Petri tel.: 032/271 64 89 w. 106 e-mail: mariusz.petri@pl.tuv.com

Znak TÜV Rheinland w Biedronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Urząd Skarbowy w Sierpcu wyróżniony nagrodą ONZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

e-mail: post@pl.tuv.com

XIV edycja programu Gwarant Czystości i Higieny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

www.tuv.pl

Jednostka Inspekcyjna TÜV Rheinland Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 O innowacjach w szkoleniu dorosłych prosto z Hiszpanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Szkolenia otwarte na rok 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wykaz zdjęć: s.1 Jcyoung - Dreamstime.com; s.3 Constantin Jurcut - sxc.hu; s.4 Archiwum TÜV Rheinland; s.6 Alamar - Dreamstime.com; s.7 Forca - Dreamstime.com; s.8 www.energystar.gov, ec.europa.eu/agriculture/organic, 3-b-s.eu; s.9 Twmedia - Dreamstime.com; s.10 Kostmo - Wikipedia; s.11 Archiwum TÜV Rheinland; s.12 Archiwum US w Sierpcu; s.15 Beata ŁuczakBiuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Usługi dla energetyki Jacek Mszyca

Weryfikator Procesów Kogeneracji TÜV Rheinland Polska e-mail: jacek.mszyca@tuv.pl

Białe certyfikaty. Droga do energetycznej efektywności Ustawa o efektywności energetycznej została podpisana przez Prezydenta 29 kwietnia 2011. Nowy akt, dając możliwość osiągnięcia ustalonych progów oszczędności energetycznej, nakłada na przedsiębiorców także nowe obowiązki, z którymi warto zapoznać się już teraz. O najważniejszych zagadnieniach związanych z wprowadzanymi przez ustawę białymi certyfikatami, rozmawiamy z Jackiem Mszycą, Weryfikatorem Procesów Kogeneracji TÜV Rheinland Polska. – Jaka jest główna idea białych certyfikatów? – Idea nawiązuje do funkcjonujących już systemów wsparcia kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w ramach których wyróżniamy tzw. certyfikaty czerwone, żólte i fioletowe (dla instalacji kogeneracji) oraz zielone (dla odnawialnych źródeł energii). Białe certyfikaty będą wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki, w innej niż wspomniane wcześniej świadectwa procedurze, a mianowicie na drodze przetargu. Odbywać się on będzie, co najmniej raz do roku, z zarządzenia prezesa URE. – Jakiego typu przedsięwzięcia można zgłaszać do udziału w przetargu? – Zgłosić można każde działanie służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku której uzyskuje się oszczędność w wysokości co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku. Mogą to być również przedsięwzięcia tego samego rodzaju, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność wspomnianej ilości minimalnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż chodzi tutaj o zasadnicze efekty i znaczące działania związane z poprawą energetycznej efektywności. – Czy mógłby Pan podać konkretne przykłady kwalifikowanych działań? – Oczywiście. Mówimy tutaj o wszelkiego typu modernizacjach, przebudowach, remontach czy izolacjach instalacji przemysłowych. Jednym słowem o wszystkich działaniach, dzięki którym uzyskana zostanie znacząca oszczędność energii i redukcja strat przesyłowych. Istnieją jednak pewne ograniczenia wykluczające inwestycje. Chodzi tutaj o działania zakończone przed dniem 1  stycznia 2011 r. oraz przedsięwzięcia, które dofinansowywane były z programów Unii Europejskiej lub z budżetu państwa. O certyfikaty nie mogą ubiegać się

również Ci, którzy skorzystali z premii termomodernizacyjnej. Kogo ustawa o efektywności energetycznej obejmuje obowiązkiem rozliczania certyfikatów? – Przede wszystkim oczywiście przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci. Obowiązkiem objęci zostali także odbiorcy, będący członkami giełdy towarowej oraz domy maklerskie (w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych z 26 października 2000 roku). Podmiotom zobowiązanym, za niespełnienie warunków grożą określone sankcje – przede wszystkim uiszczenie opłaty zastępczej. Na podmioty, które nie przedstawią świadectw efektywności, nie wniosą opłaty zastępczej lub przedstawią wniosek zawierający nieprawdziwe dane mogą zostać nałożone wysokie kary pieniężne. Pieniądze z kar oraz opłat zstępczych zasilać będą między innymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Aby uzyskać niezbędne, obiektywne potwierdzenie faktycznego stanu obowiązkowe są również audyty energetyczne. – To prawda. Ustawa przewiduje konieczność potwierdzenia wykonanych przedsięwzięć w formie audytu efektywności energetycznej. Co więcej, zakłada także wyrywkową weryfikację wyników, przeprowadzaną przez firmy działające z ramienia URE. – Jakich korzyści dopatruje się Pan w zapisach ustawy dotyczących świadectw? – Możemy mówić oczywiście o korzyściach jednostkowych dla przedsiębiorstw, które nabędą prawo do uzyskania certyfikatów. Firmy będą mogły odsprzedać certyfikaty na Towarowej Giełdzie Energetycznej, odnosząc tym samym korzyść finansową. Niewątpliwie jednak pozytywne konsekwencje, które niesie ze sobą ustawa możemy rozpatrywać również w szerszym znaczeniu. Rozwiązania oparte o zasadę świadectw są niezwykle efektywne, będąc jednocześnie stosunkowo niewielkim obciążeniem dla Skarbu Państwa. Świadczą o tym pozytywne doświadczenia państw Wspólnoty, jak i polskie doświadczenia związane z funkcjonującymi już świadectwami. Przewiduje się, iż dzięki stopniowemu rozszerzaniu działania systemu białych certyfikatów, do końca 2020 roku możliwe będzie obniżenie zużycia energii nawet o jedną piątą w skali całej Wspólnoty. Możliwości są więc ogromne.
Usługi dla energetyki Jacek Mszyca

Weryfikator Procesów Kogeneracji TÜV Rheinland Polska e-mail: jacek.mszyca@tuv.pl

Kogeneracja – energetyczna szansa dla organizacji Budowa własnej jednostki kogeneracyjnej to dla każdej organizacji ogromna szansa. To gwarancja energetycznego bezpieczeństwa, własny wkład w działania proekologiczne, a także – a może przede wszystkim – perspektywa znacznych oszczędności. O konkretnych możliwościach opowiada Jacek Mszyca, Weryfikator Procesów Kogeneracji TÜV Rheinland Polska. – Z możliwości stworzenia własnej jednostki kogeneracji skorzystać może wiele organizacji. Często ich przedstawiciele to laicy w dziedzinie energetyki. Stąd, moje pierwsze pytanie brzmi – co kryje się pod pojęciem kogeneracji? – Kogeneracja, mówiąc najprościej to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Jest to tak zwane wytwarzanie skojarzone, którego sprawność jest o wiele wyższa niż w przypadku procesów rozdzielonych. Najczęściej systemy kogeneracji stosowane są w: szpitalach, bazach wojskowych, hotelach, halach sportowych, na basenach i lotniskach, a także w przemyśle, handlu oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Tak naprawdę każda organizacja, mająca zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, może, po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych, uruchomić własną jednostkę kogeneracji. – I czerpać z tego faktu wiele korzyści… – Dokładnie. Aby obrazowo ukazać możliwości przedsięwzięcia posłużę się konkretnym przykładem – szpitala. Przede wszystkim w kontekście tego typu organizacji, kwestią fundamentalną jest zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa. Posiadanie własnej jednostki jestjego gwarancją w przypadku awarii sieci zewnętrznej. Oczywiście, tworzenie układów kogeneracyjnych to wielkie korzyści dla środowiska. Obniżenie ilości zużywanego paliwa, emisji CO2 oraz brak strat przesyłowych to tylko część pozytywnych rezultatów. – Nie można pominąć korzyści finansowych. – Oczywiście. Oszczędności możliwe do uzyskania w procesie kogeneracji są imponujące. Posłużę się raz jeszcze przykładem szpitala i moimi konkretnymi wyliczeniami. W przypadku danej placówki zużywającej około 1000 MWh/rok energii elektrycznej, oszczędność kosztów jej zakupu może wynieść nawet ponad 40%. Co więcej, część energii elektrycznej będzie kwalifikowana do wydania świadectw pochodzenia, generując przychody rzędu 100 tys. złotych rocznie, co pozwoli jednostce na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej rzędu 60%. – Od czego powinien zacząć podmiot zainteresowany stworzeniem własnej instalacji? – Przede wszystkim, niezbędny jest audyt energetyczny, przeprowadzany przez ekspertów, takich firm jak TÜV Rheinland Polska. Audyt pozwala na stworzenie planu, określającego perspektywy gospodarki energetycznej danego obiektu. Niezbędne jest także uzyskanie pozwolenia na budowę oraz koncesji udzielanej przez Urząd Regulacji Energetyki. – Oraz oczywiście zebranie niezbędnych środków… – To prawda. Jednak należy pamiętać , iż inwestycja zwraca się już po około dwóch – trzech latach. Co więcej, możliwe jest otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych, między innymi w ramach programów regionalnych.

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Rolnictwo ekologiczne dr inż. Artur Kielian

Specjalista Rolnictwa Ekologicznego i Dokumentacji w TÜV Rheinland Polska e-mail: artur.kielian@pl.tuv.com

Ekologiczne gospodarstwo to inwestycja w przyszłość Rolnictwo ekologiczne cieszy się na świecie niesłabnącą popularnością. Sytuacja na rodzimym rynku, mimo dostrzegalnego rozwoju, wciąż różni się od zachodnich standardów. O problemach, ale także perspektywach i praktycznych stronach ekologicznej działalności opowiadają Artur Kielian,Specjalista ds. Rolnictwa Ekologicznego i Dokumentacji TÜV Rheinland Polska oraz Maria Janas, właścicielka ekologicznego gospodarstwa. Na początku drogi Wdrożenie zasad rolnictwa ekologicznego wymaga od właściciela gospodarstwa wiele trudu. Przede wszystkim, musi się on liczyć z twardymi wymaganiami stawianymi tego typu podmiotom. Mimo trudności, ekologiczna działalność na zachodzie cieszy się niesłabnącym powodzeniem. – Rolnictwo ekologiczne największą popularnością cieszy się w krajach tzw. Starej Unii, czyli państwach, w których dochody ludności plasują się zdecydowanie powyżej unijnej średniej – mówi dr inż. Artur Kielian, ekspert TÜV Rheinland Polska – W naszym kraju, jak do tej pory, obserwujemy zainteresowanie jedynie wybranymi produktami. W poprzednim roku były to jaja kurze z gospodarstw ekologicznych. Takie zachowanie klientów i producentów to dopiero początek drogi, typowy dla krajów, o których wspomniałem. Możemy podejrzewać, że kolejnymi towarami, które będą cieszyć się wzrastającą popularnością wśród konsumentów będą mięso i wędliny. Następnie wzrośnie popyt na ekologiczne warzywa, owoce, ich przetwory oraz produkty ze zbóż i innych ziaren. Dla kogo rolnictwo ekologiczne? Praktycznie dla każdego, kto czuje w sobie wystarczająco dużo determinacji, aby swoje gospodarstwo zmienić w całkowicie naturalne, przyjazne dla środowiska i konsumentów. Po powzięciu decyzji, zgłoszenie powinno być skierowane do jednostek certyfikujących posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz upoważnienie do przeprowadzania kontroli, a także wydawania i cofania certyfikatów, nadane wraz z numerem referencyjnym (np. PL-EKO-08) przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na internetowej stronie ministerstwa każdy zainteresowany znajdzie listę upoważnionych jednostek certyfikacyjnych. W tym samym serwisie dostępne są wszystkie niezbędne akty prawne określające wymagania dla działalności. Warto bardzo dokładnie zastanowić się nad wyborem konkretnej jednostki. Należy bowiem pamiętać, iż jej eksperci, prócz kontroli poprawności funkcjonowania gospodarstwa udzielają niezbędnych wskazań pokontrolnych, pomocnych w procesie przestawienia i prowadzenia ekologicznego gospodarstwa. Współpraca z wykwalifikowanymi, zaangażowanymi ekspertami, może znacznie ułatwić trudny proces konwersji gospodarstwa na produkcję ekologiczną i późniejsze utrzymanie standardów. Gospodarstwa pod specjalnym nadzorem Czas konwersji gospodarstwa to okres dwóch do trzech lat – mówi Artur Kielian. Producent zdecydowany na wdrożenie zasad, podlega obligatoryjnym corocznym kontrolom, potwierdzającym przestrzeganie zasad w danej jednostce produkcyjnej (gospodarstwie). Od 2008 roku rolnik ekologiczny wytwarzający produkty żywnościowe (nie pasze) może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 996 zł rocznie netto na pokrycie kosztów kontroli. W nadchodzących latach planowane jest zwiększenie kwoty pomocy. Wielu rolników może obawiać się restrykcyjnych i bezwzględnych zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż prawodawcy wzięli pod uwagę ewentualność zaistnienia pewnych wyjątkowych okoliczności, w których możliwe są odstępstwa od zasad. Przykładem, może być choroba zwierzęcia, w przypadku której ustawodawca zezwala na podanie syntetycznego środka weterynaryjnego, w celu ratowania życia lub ulżenia w cierpieniu zwierzęciu. Taka decyzja musi być poparta opinią weterynarza, należy także powiadomić o niej jednostkę certyfikującą. – Oczywiście, zwierzętom nie możemy profilaktycznie podawać środków konwencjonalnych. Inaczej jest w przypadku choroby, kiedy konieczne jest zastosowanie leków . W konsekwencji, okres karencji dla pozyskiwanych produktów zwierzęcych powinien być dwukrotnie dłuższy niż podany przez producenta leku, a chore zwierzę i produkty od niego pochodzące powinny być odpowiednio
Rolnictwo ekologiczne rejestrowane i odseparowane od pozostałych. W przypadku ponownego leczenia syntetycznymi środkami weterynaryjnymi w tym samym roku lub cyklu produkcyjnym winny być poddane ponownej konwersji – tłumaczy Artur Kielian. Wymierne korzyści? Maria Janas, właścicielka gospodarstwa ekologicznego, zmiany związane z konwersją na rolnictwo ekologiczne rozpoczęła w 2000 roku. Certyfikat otrzymała dwa lata później. Jej gospodarstwo zlokalizowane jest w gminie Stepnica, w województwie zachodniopomorskim, zajmuje się głównie hodowlą zachowawczą i chowem bydła. – Dlaczego się zdecydowałam? Bo trzeba zacząć od siebie. Impulsem do działania byli moi sąsiedzi zaangażowani w Stowarzyszeniu Ochrony Wybrzeża. Zdecydowałam swoją codzienną działalnością zaangażować się w ochronę środowiska. Tak się zaczęło – wspomina Maria Janas właścicielka gospodarstwa ekologicznego. Oczywiście pomogło to wizerunkowi gospodarstwa. Natomiast jeśli chodzi o czynniki ekonomiczne – tutaj sprawa nie jest jednoznaczna. W naszym kraju świadomość ważkości zdrowego odżywania jest wciąż koszmarnie niska. A dopóki tej świadomości nie będzie, nie będzie również wystarczającego popytu, by móc jednoznacznie stwierdzić – jest certyfikat – są dochody. Owa niska świadomość zarówno ekologiczna, jak i żywieniowa to wciąż spory problem. Wygodne, szybkiezakupy, brak przywiązywania uwagi do tego, co naprawdę spożywamy sprawiają, iż konsumentom wciąż brakuje motywacji sięgania po towary ekologiczne. Mimo ich oczywistej, wysokiej jakości. – Żywność ekologiczna ma wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Poza tym nie do przecenienia są jej walory organoleptyczne, jak wygląd, zapach i smak. Dodatkowo jest niezwykle korzystna dla organizmu – mówi Artur Kielian. Perspektywy Zaniedbywanie kwestii zdrowego odżywiania i wspomniana niska świadomość społeczna to wciąż bariera dla powstających gospodarstw ekologicznych. Mimo to, ilość tego typu gospodarstw rośnie, co jest odpowiedzią na konsekwentnie zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Spełnianie światowych standardów, to także realna możliwość otwarcia dla swoich produktów zagranicznych rynków, na których cieszą się one niezwykłą popularnością. Warto również zauważyć, że prócz czynników ekonomicznych w rolnictwie ekologicznym istotne są także inne wartości, nieosiągalne w tradycyjnym rolnictwie. Najbardziej oczywistym, jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a także realny wpływ na kreowanie idei zdrowego trybu życia. Należy oczekiwać, iż to co zyskało popularność na zachodnich rynkach, przyjmie się również u nas. Konwersja na rolnictwo ekologiczne to z pewnością inwestycja w przyszłość. Nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. Jest to także inwestycja w ekonomiczną przyszłość gospodarstwa poprzez udział w coraz bardziej popularnym, a wciąż mało konkurencyjnym rynku.

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Jakość żywności Barbara Kleszczyńska

Specjalista ds. Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym TÜV Rheinland Polska e-mail: barbara.kleszczynska@pl.tuv.com

Standard FSSC 22000 – szansą dla producentów żywności FSSC 22000 (Food Safety System Certification) to nowy schemat certyfikacji stworzony przez grupę roboczą GFSI (Global Food Safety Initiativ) zrzeszającą największych producentów żywności, przedstawicieli sieci handlowych oraz jednostek certyfikacyjnych. Oparty na wymaganiach ISO 22000:2005 oraz szczegółowych wytycznych zawartych w Specyfikacji PAS 220:2008 pozwala na kompleksową weryfikację, obejmującą poszczególne, istotne procesy. Usługa certyfikacji dostępna jest już w ofercie TÜV Rheinland Polska. Celem wprowadzenia EN ISO 22000:2005 było zharmonizowanie już istniejących, międzynarodowych norm z zakresu bezpieczeństwa żywności. Zawarte w niej wymagania dotyczące programów wstępnych („Podstawowe warunki i działania, które są konieczne do utrzymania w obszarze łańcucha żywnościowego higienicznego środowiska odpowiedniego do produkcji, obrotu i zaopatrywania w bezpieczne wyroby gotowe oraz żywność bezpieczną do spożycia przez człowieka”) okazały się niestety, zbyt ogólne. Dzięki współpracy CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union) oraz światowych koncernów takich, jak Kraft, Danone, Nestle i Unilever, powstała Specyfikacja PAS 220:2008 – będąca uzupełnieniem braków normy EN ISO 22000:2005. Obejmuje ona szczegółowe wymagania dotyczące wielu różnorodnych aspektów, takich jak konstrukcja zakładu, układ pomieszczeń, system dostarczania mediów, kontrola szkodników, higiena osobista personelu czy postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Podobnie, jak System Zarządzania Jakością według ISO 9001 czy Globalna Norma Dotycząca Bezpieczeństwa Żywności, PAS 220:2008 zawiera wymagania dotyczące doboru i oceny dostawców, które zostały całkowicie pominięte w wymaganiach normy ISO 22000. Firma musi więc określić zasady oceny dostawców, dobierając właściwe kryteria na podstawie analizy ryzyka. Specyfikacja PAS 220:2008 zawiera wiele praktycznych informacji stanowiąc swego rodzaju przewodnik doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także podstawę do planowania zmian w infrastrukturze. Wszystko po to, aby sprostać wymaganiom wiodących firm spożywczych budując nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Specyfikacja PAS 220:2008 ma zastosowanie łącznie z certyfikacją ISO 22000 i dotyczy firm produkujących żywność (nie ma zastosowania dla firm logistycznych oraz zajmujących się wyłącznie procesem pakowania, przepakowywania i dystrybucji). Nowy schemat certyfikacji – FSSC 22000 oparty jest na wymaganiach zarówno normy jak i specyfikacji, tworząc kompleksowy, optymalny system. System, którego wprowadzenie przynosi producentom wiele korzyści: poczynając od zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom, przez wzmocnienie wizerunku marki po odczuwalne obniżenie kosztów audytów.
Certyfikacja wyrobów Tomasz Opaszowski

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów TÜV Rheinland Polska e-mail: tomasz.opaszowski@pl.tuv.com

Ekoznaki - producenci w trosce o dobro środowiska W ostatnich latach coraz więcej mówi się o odpowiedzialności ekologicznej producentów i konsumentów. Ograniczone zostało zużycie torebek jednorazowych, coraz więcej osób zaczyna segregować śmieci. Rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, co powoduje że przy wyborze produktów czy usług ważna staje się nie tylko cena i jakość, ale także dbałość producenta o środowisko naturalne. Ekoznak, będący znakomitym dowodem ekologicznej odpowiedzialności, mogą otrzymywać wyroby nie powodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych, w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Wyroby winny być także przyjazne środowisku i produkowane przez zakład działający zgodnie z zasadami i obowiązującymi normami o ochronie środowiska Uzyskanie Znaku wymaga od producenta wysiłku i konsekwencji. Korzyści jakie niesie jego posiadanie mają znaczenie nie tylko ze względu na poprawę wizerunku firmy na rynku, ale bezpośrednio przekładają się na obniżenie kosztów produkcji. Spełnienie owych standardów nie jest obowiązkowe, tym wyraźniej Ekoznak wyróżnia firmy na tle konkurencji. Spełnianie wysokich standardów, wykraczających poza te, obowiązkowe dla wszystkich producentów to także możliwość penetracji nowych, atrakcyjnych rynków. Znak nadany może być przez niezależną jednostkę certyfikującą, której eksperci rzetelnie potwierdzą proekologiczne zabiegi. Oferuje go również TÜV Rheinland Polska. – Cieszy nas zainteresowanie Ekoznakiem – mówi Mariusz Petri, kierownik Sekcji Marketingu TÜV Rheinland Polska – Pozycja lidera zobowiązuje nas do szerzenia rzetelnej wiedzy na temat jakości i bezpieczeństwa. Z satysfakcją obserwujemy rosnącą świadomość – zarówno po stronie producentów,jak i konsumentów, którzy dokonując konkretnych wyborów determinują popyt na produkty wytwarzane racjonalnie i odpowiedzialnie. Ekoznaki dedykowane są konkretnym produktom. Przykładowo znak Energy Star to ekologiczny symbol specjalnego programu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy) przeznaczony dla energooszczędnych towarów takich jak sprzęt biurowy, RTV, AGD, sprzęt ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne i systemy oświetleniowe. Innym mocno rozpoznawalnym znakiem jest „Niebieski Anioł” stworzony w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego MSW. Wyróżnione w ten sposób produkty muszą spełnić wysokie wymagania prośrodowiskowe. Ocenie podlega cały cykl życia produktu, od jego wytworzenia po utylizację. Znakiem „Der Blaue Engel” oznaczonych może być wiele produktów od opon, poprzez lodówki i chemię gospodarczą na materiałach budowlanych kończąc. W Unii Europejskiej funkcjonują jednolite ekoznaki, jak „margaretka”, a także logo produkcji ekologicznej (organic farming), które tworzą charakterystyczne gwiazdki ułożone w kształt liścia na intensywnie zielonym tle. Najbardziej znanymi ekoznakami są symbole mówiące o recyklingu, jak trójkąt stworzony ze strzałek lub okrąg z napisem ALU. Na kosmetykach już obowiązkowo producenci umieszczają informację, że na etapie testów nie ucierpiały zwiarzęta, a dezodoranty nie szkodzą ozonowi. W obliczu rosnącego zainteresowania klientów, każdy producent we własnym interesie, winien zapoznać się z rozwiązaniami dedykowanymi jego branży. W trosce o dobro środowiska, z jednoczesną świadomością niepodważalnych korzyści, płynących z posiadania Znaku.

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Certyfikacja wyrobów Katarzyna Haluch

Specjalista ds. Dokumentacji Sekcji Wyrobów Medycznych TÜV Rheinland Polska e-mail: katarzyna.haluch@pl.tuv.com

Kosmetyki najwyższej jakości ze Znakiem GMP ISO 22716 Producenci kosmetyków wciąż poszukują sposobów by wyróżnić swój produkt na tle bogatego, prężnie rozwijającego się rynku. Wizerunkowym atutem, ale przede wszystkim rzetelnym i obiektywnym potwierdzeniem jakości oferowanych produktów jest Znak GMP ISO 22716, nadawany przez TÜV Rheinland Polska. Czym jest Znak GMP? W bezpośrednim tłumaczeniu GMP to skrót od angielskich słów Good Manufacturing Practices oznaczających Dobre Praktyki Produkcji. Owe dobre praktyki, w obliczu rosnącej świadomości producentów i konsumentów cieszą się coraz większym powodzeniem. Ich wdrożenie oznacza stosowanie powszechnie obowiązujących zasad regulujących sposób postępowania w konkretnej branży. Norma ISO 22716 obejmuje wzory i wskazówki dla branży kosmetycznej, które od 2013 roku obowiązywać będą wszystkich producentów kosmetyków. Wdrożenie normy jest dobrowolne, zgodnie jednak z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/ WE produkt spełniający wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych, automatycznie spełnia także przepisy prawa dotyczące tego produktu. Wykazanie się Znakiem GMP ISO 22716 niesie ze sobą także tę korzyść, iż ułatwia producentowi zakomunikowanie, że jego działania są zgodne z obowiązującym prawem. Dla klientów Znak jest gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa kosmetyków. Podstawą do ubiegania się o Znak GMP ISO 22716 firmy TÜV Rheinland Polska jest przedstawienie dowodu spełnienia wymagań prawnych oraz uzyskanie lub utrzymywanie ważnego certyfikatu na zgodność z rzeczoną normą. – Tworząc koncepcję Znaku, myśleliśmy o producentach chcących wyróżnić swoje produkty wśród tysięcy innych, obecnych na sklepowych półkach – mówi Katarzyna Haluch, Specjalista ds. Dokumentacji Sekcji Wyrobów Medycznych TÜV Rheinland Polska. – Wyróżnić poprzez ukazanie ich wysokiej jakości. Producent umieszczając Znak na opakowaniu i materiałach promocyjnych daje odbiorcom wyraźny sygnał świadomego i odpowiedzialnego podejścia do własnej działalności. Także troski o bezpieczeństwo i satysfakcję swoich klientów.

Wdrożenie normy, w obliczu wchodzącego w życie prawa to inwestycja w przyszłość, a także nowe możliwości biznesowe. Spełnienie światowych standardów otwiera przed producentami perspektywy obecności na rynkach zagranicznych. Znak GMP jest dopełnieniem certyfikacji. Jak mówi Katarzyna Haluch, wyraźnym sygnałem, kierowanym przede wszystkim do klienta finalnego. – Uważamy, że działania projakościowe naszych klientów to dla nich powód do dumy i satysfakcji. Dlaczego mieliby o nich nie mówić? Znak GMP to krok w ich stronę. Możliwość nadania jasnego komunikatu dla wszystkich odbiorców produktów.
Certyfikacja wyrobów Fryderyk Wachowiak

Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska e-mail: fryderyk.wachowiak@pl.tuv.com

Informacje o produkcie pod kontrolą ekspertów W trosce o bezpieczeństwo konsumenta, producent powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekazać pełny, jasny i prawidłowo skonstruowany komunikat dotyczący oferowanego produktu. W tych często skomplikowanych kwestiach, warto zdać się na ekspertów, którzy pomogą ocenić poprawność dołączonych instrukcji i oznakowań. Prawidłowe przekazanie informacji na temat produktu – mówiących o właściwościach i warunkach użytkowania – to cenna wartość dla każdego konsumenta. Dlatego producent winien dołożyć wszelkich starań, aby zyskać pewność zgodności dostarczanych komunikatów z obowiązującymi normami. Bezpieczeństwo użytkownika zależy bowiem nie tylko od właściwości wyrobu, ale także od informacji i oznakowań zawartych na opakowaniach, w instrukcjach obsługi i innych dokumentach towarzyszących. Niepoprawne sformułowanie opisu i oznakowania wyrobu wprowadzanego na rynek, może prowadzić do daleko idących negatywnych skutków. Nie wspominając o bolesnych konsekwencjach prawnych, związanych z odstępstwami od obowiązujących norm. Wszystkie wyroby, wprowadzane na polski rynek winny spełniać normy dotyczące bezpieczeństwa, a informacje im towarzyszące sformułowane muszą być w języku rynku docelowego. Podstawowym aktem prawnym, stanowiącym o wyżej wymienionym nakazie jest Dyrektywa 2001/95/WE – zwana Dyrektywą Ogólnego Bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, iż niektóre wyroby, o wyjątkowej specyfice, jak na przykład zabawki czy maszyny, podlegają szczególnym przepisom (Dyrektywa 2009/48/ WE – dotycząca bezpieczeństwa zabawek, Dyrektywa 2006/42/WE – dotycząca bezpieczeństwa maszyn). Szczegółowe kryteria bezpieczeństwa, w tym oznakowywania wyrobów, opakowań i informacji w dokumentach towarzyszących, zawarte są w normach europejskich i krajowych (PN-EN, PN). Dostosowanie wyrobu do wymagań normatywnych stanowi domniemanie o spełnieniu wymagań odpowiednich dyrektyw. Skomplikowane kwestie warto powierzyć ekspertom. Firma TÜV Rheinland Polska, w ramach Sekcji Wyrobów Użytkowych, proponuje producentom nową usługę polegającą na weryfikacji poprawności językowej, oznakowania i zgodności informacji wyrobu z wymaganiami

10

przepisów prawnych (tzw. Artwork Check). W ramach kontroli ocenie podlegają wyroby, opakowania, instrukcje użytkowania, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty, przynależne produktowi. Raport sporządzony przez pracownika niezależnej jednostki certyfikującej, jaką jest TÜV Rheinland Polska, przekazany zleceniodawcy, daje wiedzę na temat poprawności treści i oznakowań, znajdujących się w dokumentach towarzyszących. Tym samym, stanowi podstawę do podjęcia natychmiastowych działań korygujących. Przykłady błędów wykrywanych przez państwowe jednostki kontroli można mnożyć. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z: brakiem informacji o producencie, importerze lub dystrybutorze; błędnym oznakowaniem CE (lub jego brakiem); błędami w numeracji stron w spisie treści; błędnymi piktogramami; brakiem wskazania ograniczeń wiekowych; brakiem pełnej informacji o możliwych zagrożeniach; a w końcu rażącymi błędami językowymi lub zupełnym brakiem informacji w języku rodzimym. Firma TÜV Rheinland, daje producentom doskonałe narzędzie pozwalające na wyeliminowanie błędów, zarówno merytorycznych, jak i leksykalnych oraz niedociągnięć związanych z oznakowaniem. Pozwala to na przekazanie klientowi prawidłowych informacji, z jednoczesnym wykazaniem zgodności z obowiązującą, dedykowaną produktowi dyrektywą oraz ustawą o języku polskim (Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999). Dbając o bezpieczeństwo klienta, jego satysfakcję oraz optymalne wykorzystanie możliwości wyrobu, producent powinien zadbać o kompletny, spójny i jasny komunikat przekazywany użytkownikowi. Dbałość o warstwę językową przekazu jest nie tylko zgodna z obowiązującymi normami, jest też wyrazem szacunku wobec klienta.

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Certyfikacja wyrobów Tomasz Mańczak

Kierownik Sekcji Wyrobów Użytkowych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. e-mail: tomasz.manczak@pl.tuv.com

Znak TÜV Rheinland Polska w Biedronce Rynek oferuje nam miliony produktów, przez co często trudno wybrać te, z najkorzystniejszym stosunkiem jakości do ceny. Właściciele sklepów przy wyborze dostawców także stają przed poważnym dylematem. Chcąc zadbać o zadowolenie swoich klientów firma Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. zleciła ekspertom TÜV Rheinland Polska przebadanie produktów non-food, jeszcze zanim trafią one na półki w sklepach sieci Biedronka. Efektem testów są znaki, umieszczone na opakowaniach przebadanych towarów. Każdego dnia setki polskich klientów sklepów dyskontowych czy hipermarketów stają przed dylematami, oscylującymi wobec zasadniczego pytania: jak spośród dziesiątek produktów wybrać ten jeden odpowiedni, spełniający często wysokie oczekiwania? Dylematy takie zyskują dodatkowo na sile w przypadku produktów tanich, gdzie stosunek jakości do ceny nie zawsze się bilansuje. Wsparciem dla konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych mogą stać się tzw. testy konsumenckie, których celem jest sprawdzenie czy produkty, które z założenia muszą i spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa określone obligatoryjnymi wytycznymi (np. dyrektywami) w warunkach prognozowanego zastosowania faktycznie realizują swoją rolę. Wspomniane testy nazywane są badaniami przydatności do użycia, co tłumaczymy bezpośrednio z angielskiego zwrotu Fitness For Use. Nasza Jednostka, w ramach szerokiej współpracy z firmą Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., właścicielem sieci Biedronka, podjęła się przebadania wybranych produktów

non-food dostępnych w sklepach marki. Od kilku miesięcy, konsumenci dokonujący zakupów w każdym z 1700 należących do sieci punktów mają możliwość posiłkowania się opinią naszych ekspertów, wybierając produkty oznaczone znakiem TÜV Rheinland Polska Sprawdzono Parametry Produktu. Znak zostaje umieszczony na opakowaniach przebadanych wyrobów. Wyróżnione znakiem produkty klienci mogą bez problemu odnaleźć również w dwutygodniowych gazetkach reklamowych dostępnych w sklepach sieci Biedronka. Sam proces kontroli produktu dotyczy zarówno poprawności i zgodności informacji dostarczanych wraz z wyrobem (na opakowaniu, w instrukcjach, na etykietach), weryfikacji dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo produktu, przeprowadzenia badań Fitness For Use oraz co najmniej dwuetapowej kontroli wyrobu w trakcie realizacji zlecenia produkcyjnego danej partii. Wyroby poddaje się kontroli zgodnie ze specjalnie i indywidualnie dla każdego wyrobu opracowanym programem badań, w skład którego wchodzi ocena wytrzymałości (trwałość i odporność), ocena obsługi wyrobu (poręczności jego użytkowania) oraz ocena funkcjonalności (dostępne rozwiązania i możliwości oferowane przez produkt). Wyzwania, które stawia przed konsumentami niezwykle bogaty i różnorodny rynek, zmuszają klientów do wytężonej uwagi i konieczności ciągłego porównywania wyrobów. Cenną wskazówką dla nich okazuje się znak TÜV Rheinland Polska. W codziennych dylematach zakupowych rzetelna opinia ekspertów może się okazać niezwykle wartościową wskazówką.

11


Nagrody i wyróżnienia

dr Henryka Piekarska

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Urząd Skarbowy w Sierpcu wyróżniony nagrodą ONZ Urząd Skarbowy w świadomości obywateli, z racji swojej niewdzięcznej roli, często budzi – delikatnie mówiąc – mieszane odczucia. W tym kontekście wszystkie działania wpływające na poprawę wizerunku warte są wyjątkowego docenienia. Przykładem dla rodzimych placówek może być niewątpliwie Urząd Skarbowy w Sierpcu – wyróżniony nagrodą Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Służb Publicznych w kategorii Poprawa jakości usług publicznych. O szczegółach dotyczących nagrody, a także współpracy z firmą TÜV Rheinland Polska rozmawiamy z Panią Naczelnik – dr Henryką Piekarską. – Pani Henryko, zacznę od gratulacji. Trudno bowiem nie docenić tak prestiżowego wyróżnienia. – Dziękuję serdecznie. Dla nas to powód ogromnej radości. Ale myślę, że nie tylko dla nas. Nagroda promuje rolę administracji publicznej, profesjonalizm i wysoką jakość usług służb publicznych wszystkich urzędów skarbowych w całym naszym kraju. Podnosi prestiż polskiej administracji podatkowej, bowiem tutaj, w Sierpcu pracujemy tak samo, jak urzędnicy we wszystkich pozostałych urzędach skarbowych. Realizujemy te same zadania statutowe, zadania określone przez Ministra Finansów w Wytycznych do działania, zalecenia naszej Izby Skarbowej w Warszawie. Współpracujemy także z interesariuszami zewnętrznymi: Fundacją Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy, lokalnymi władzami samorządowymi, rzemieślnikami i kupcami z Cechu Rzemiosł Różnych, przedsiębiorcami z BCC i wieloma innymi. Przyznana nagroda to dowód na to, iż nasze działania projakościowe zostały dostrzeżone. Trud wkładany w codzienną pracę, trud całego zespołu przekłada się na wymierne efekty. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy to ogromny prestiż. Powodem naszej radości jest również fakt, iż zespół krajów biorących udział w konkursie podzielony jest na regiony, a nasza placówka, należąca do grupy Europy i Ameryki Północnej wybrana została spośród krajów o silnie rozwiniętej świadomości obywatelskiej. – Co Pani zdaniem miało wpływ na decyzję kapituły? – Na pewno pozytywna ocena przedsiębiorców. To wynik indywidualnego podejścia, otwartości i rzetelności. To nie jednorazowe zdarzenie, ale kilkuletnie starania wszystkich pracowników o profesjonalne i prospołeczne wykonywanie zadań statutowych. W naszym dorobku jest to kolejna nagroda, która świadczy o tym, że warto służyć słusznej

12

sprawie – warto być otwartym na problemy ludzi i dążyć do poprawy działań służących społeczeństwu. Efekty naszych starań są zauważane. – Czy myśli Pani, iż do otrzymanego wyróżnienia przyczyniły się również Państwa działania projakościowe? – Oczywiście. Konsekwencje wprowadzonych systemów zarządzania widoczne są gołym okiem. I nie ma w tym krzty przesady. Mówiąc o zmianach wewnętrznych mam na myśli przede wszystkim mentalność pracowników. Zdecydowanej poprawie uległy relacje w zespole. Pracownicy czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie placówki, identyfikują się z nią, nie boją się podejmować wyzwań. Przeprowadzane badania satysfakcji pracowników pozwoliły dostrzec ich potrzeby i problemy. Dzisiaj pracujemy w zgranym zespole doświadczonych urzędników, w którym jest miejsce dla kreatywności i jednocześnie nie brakuje indywidualnej inicjatywy. A nowi pracownicy, z nową energią odnajdują się bez problemu w istniejącym zespole. – A zmiany zewnętrzne? Wizerunkowe? – Badania satysfakcji klientów potwierdzają, że jesteśmy postrzegani pozytywnie – jako placówka prokliencka i przyjazna, co w przypadku Urzędu Skarbowego jest dużym sukcesem. Potwierdzeniem naszej oceny jest wyróżnienie nadane przez BCC. Staramy się w ramach swoich możliwości również na zewnątrz promować systemy zarządzania. Miedzy innymi na konferencjach, w ramach których współpracujemy również z ekspertami firmy TÜV Rheinland Polska. – A jak ocenia Pani współpracę z firmą TÜV Rheinland Polska? – Współpraca w firmą TÜV Rheinland rozpoczęła się w roku 2004. Rok wcześniej, na szkoleniu poznałam Pana Prezesa Marka Muchę, którego profesjonalizm wzbudził moje zaufanie. Przyznam szczerze, iż przed pierwszym audytem, dotyczącym normy ISO 9001-2000, byliśmy nieco zestresowani. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. Choć eksperci firmy okazali się niezwykle wymagający, to także – przyjaźnie nastawieni. Podczas kilkuletniej współpracy otrzymaliśmy z ich strony wiele cennych rad, a nasze stosunki oparte były na zdecydowanie partnerskich zasadach. – Dziękuję za rozmowę. Życząc Państwu oczywiście kolejnych, równie prestiżowych sukcesów. – Dziękuje serdecznie w imieniu załogi i własnym.

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Certyfikacja systemów Danuta Kędzierska

Specjalista ds. Rozwoju i Integracji Usług TÜV Rheinland Polska e-mail: danuta.kedzierska@pl.tuv.com

XIV edycja programu Gwarant Czystości i Higieny Wraz z Polską Izbą Gospodarczą Czystości zakończyliśmy XIV edycję programu branżowej certyfikacji firm utrzymania czystości – „Gwarant Czystości i Higieny”. Po siedmiu latach od wprowadzania programu na rynek dokonano w nim zmian, które są odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania zarówno samych firm sprzątających jak i ich klientów. Dynamiczny rozwój branży usług czystościowych i wzrost wymagań klientów sprawiły, że koniecznym stało się doprecyzowanie i zaostrzenie wymagań technicznych oraz wprowadzenie nowych dotyczących m.in. ochrony środowiska i prawa pracy. Nowością jest wprowadzenie szczegółowych wymagań dla pralni. Przypomnijmy, że do tej pory funkcjonowały dwa zestawy dodatkowych wymagań dla firm utrzymania czystości w branży medycznej i spożywczej.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie dodatkowych kryteriów ułatwi Państwu wybór firm zajmujących się nie tylko sprzątaniem, ale i praniem. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami programu, który jest dostępny na stronach www.czystosc-psc.org.pl i www.tuv.pl. Po jego lekturze będą mogli się Państwo zorientować, jakie warunki musi spełnić firma sprzątająca, żeby zapewnić usługi na wysokim poziomie jakości. Nasi audytorzy będą skrupulatnie przypatrywać się realizacji usług przez firmy, które zgłoszą się do udziału w programie po to, by w imieniu klientów sprawdzić, czy są one firmami godnymi zaufania. Branżowa certyfikacja firm w programie „Gwarant Czystości i Higieny” ma na celu ułatwienie Państwu wyboru sprawdzonych dostawców usług czystościowych.

Fryderyk Wachowiak

Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska e-mail: fryderyk.wachowiak@pl.tuv.com

Jednostka Inspekcyjna TÜV Rheinland Polska Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów podjęliśmy decyzję o powołaniu w strukturach TÜV Rheinland Polska – Jednostki Inspekcyjnej. Jednostka powołana zostanie w ramach usług świadczonych dotychczas przez Sekcję Wyrobów Użytkowych: kontroli odbiorczych wyrobów, inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych oraz odbiorów urządzeń zabawowych. Jej działania oparte będą o kryteria normy PNEN ISO/IEC 17020 – „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”. Jako niezależna jednostka inspekcyjna, czyli strona

trzecia, nasza firma spełnia wytyczne programu A – gwarantując obiektywną i wiarygodną ocenę. Podstawą świadczonych usług będzie przeprowadzanie inspekcji w rozumieniu sprawdzenia wyrobu, usługi, procesu lub urządzenia oraz ustalenie ich zgodności ze specyficznymi wymaganiami lub – na podstawie profesjonalnego osądu – z wymaganiami ogólnymi. Inspekcja obejmować będzie kontrolę ilości, jakości, bezpieczeństwa, przydatności do użytku oraz stałą zgodność działających urządzeń lub systemów z wymaganiami bezpieczeństwa.

13


Relacja Beata Łuczak

Audytor TÜV Menedżer ds. Szkoleń, Trener Akademia Doskonalenia Jakości Biznesu e-mail: beata.luczak@tuv.pl

O innowacjach w szkoleniu dorosłych prosto z Hiszpanii Hiszpania kojarzy się głównie ze słonecznymi plażami, sjestą, paellą i orzeźwiającą horchatą. Tym razem nie będzie to jednak relacja z wakacji, ale podsumowanie mojego uczestnictwa w wizycie studyjnej pt. „Odpowiedź na wyzwanie: Innowacje w edukacji dorosłych” zorganizowanej przez Delegación Provincial de Educación, Ciencia y Cultura w Toledo, w maju tego roku. Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni) w małych grupach specjalistów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach kształcenia. Są one organizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme). Każdego dnia, podobnie jak pozostałych jedenastu uczestników z Niemiec, Włoch, Grecji, Aruby (Holandia), Irlandii, Rumunii, Łotwy, Chorwacji i Polski, byłam pod coraz większym wrażeniem dotychczasowych osiągnięć Hiszpanów w zakresie edukacji dorosłych. Część innowacji już przez nich wprowadzonych można by przenieść na grunt polski. Niektóre nas nie dotyczą, m.in. kwestia asymilacji imigrantów z resztą społeczeństwa. Są też takie rozwiązania, których przygotowanie wymaga bardzo dużo czasu, silnej determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu i ścisłej współpracy wielu stron. Przykładem jest Krajowy System Kwalifikacji oraz Kształcenia Zawodowego i Szkoleń, z którym zapoznała nas Emma de Diego, doradca Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha SEPECAM. Można powiedzieć, że znaleźliśmy się we właściwym miejscu we właściwym czasie, ponieważ po 12 latach prac na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym, w styczniu 2011 roku rozpoczęto wdrażanie tego projektu w życie. Do przeprowadzenia pilotażu wybrano jeden z 16 autonomicznych regionów Hiszpanii – właśnie Castilla La Mancha. Krajowy System Kwalifikacji oraz Kształcenia Zawodowego i Szkoleń W Hiszpanii ponad 60% populacji czynnej zawodowo nie ma oficjalnie potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Poza tym dotychczas było tam prowadzonych wiele nieformalnych kursów, których programy nie zostały przez nikogo zweryfikowane pod kątem ich przydatności na rynku pracy. Jeszcze pod koniec XX wieku

14

zaczęto zdawać sobie sprawę z faktu, że może to wiązać się z ryzykiem niewłaściwej mobilności zawodowej na tamtejszym rynku pracy. Zdecydowano o konieczności podjęcia działań systemowych, które miały poprawić tę sytuację. Prace rozpoczęto od dokładnego ustalenia, jakie kompetencje są wymagane na różnych stanowiskach pracy w różnych branżach i gałęziach gospodarki. To zadanie przypomina p. 6.2.2 a normy ISO 9001:2008. W marcu 1999 roku powołano na mocy dekretu królewskiego Krajowy Instytut Kwalifikacji INCUAL, którego zadaniem było zdefiniowanie i stworzenie Krajowego Katalogu Kwalifikacji Zawodowych (hiszp. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales), a następnie jego uaktualnianie. Do opracowania katalogu włączono też szereg instytucji regionalnych, aby w jak największym stopniu odpowiadał on faktycznemu popytowi na rynku pracy, w różnych częściach kraju. Pierwszych 97 kwalifikacji zawodowych opublikowano w dekrecie królewskim już w 2004 roku. Od tego czasu jest on sukcesywnie rozbudowywany. Katalog ma na celu powiązanie programów kształcenia zawodowego i szkoleń z popytem na rynku pracy. Stanowi on punkt odniesienia do oceny, walidacji i uznawania kompetencji pracowników i kandydatów na pracowników, zdobywanych w trakcie kształcenia formalnego i pozaformalnego. Hiszpański Katalog Kwalifikacji Zawodowych (CNCP) składa się z kwalifikacji zawodowych zorganizowanych w pięciu poziomach i 26 grupach zawodowych, takich jak przemysł spożywczy, elektryczność i elektronika, szkło i ceramika, budownictwo itd. Kwalifikacja zawodowa jest określona jako zbiór kompetencji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania pracy na danym stanowisku, które można zdobyć w trakcie kształcenia zawodowego i edukacji pozaszkolnej, a także przez zdobywanie doświadczenia w miejscu pracy. Każda kwalifikacja składa się z jednostek kompetencyjnych, stanowiących minimalne zbiory kwalifikacji zawodowych, które mogą podlegać akredytacji i uznaniu, a każda jednostka kompetencyjna jest powiązana z odpowiednim modułem kształcenia (ang. learning module). Wszystkie moduły kształcenia zebrano w Modułowym Katalogu Kształcenia Zawodowego i Szkoleń (CMFP).

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


W ten sposób udało się zintegrować ofertę kształcenia zawodowego i szkoleń i dostosować ją do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Ma to pomóc w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki poprawie kwalifikacji populacji czynnej zawodowo. Przedstawiona powyżej struktura, mimo iż wydaje się skomplikowana, to ułatwia przeprowadzanie oceny i akredytacji każdej jednostki kompetencyjnej nabytej przez pracownika. Hiszpański Katalog Kwalifikacji Zawodowych (CNCP) oraz Modułowy Katalog Kształcenia Zawodowego i Szkoleń (CMFP) są podstawą Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz Kształcenia Zawodowego i Szkoleń (hiszp. Sistema Nacionale de Cualificaciones y formacion Profesional). Efektem stosowania tego systemu jest wykwalifikowany pracownik lub kandydat na pracownika. Jest to osoba, która potrafi prawidłowo wykonywać pracę na swoim stanowisku i posiada wszystkie niezbędne do tego kompetencje zawodowe. Pojawia się tu analogia z p. 6.2.1 normy ISO 9001. Jak widać, stworzenie takiego systemu musiało wiązać się nie tylko z długim okresem wytężonej pracy, ale także ze ścisłą współpracą przedstawicieli organów rządowych i regionalnych z przedstawicielami instytucji oświatowych i szkoleniowych. Miałam okazję przekonać się o tym podczas spotkania w Radzie Miasta z José Francisco Rias – merem miasta Talavera de la Reina, doradcą ds. edukacji Carlosem Del Rivero i dyrektorem CEPA Fco. Largo Caballero Marią del Prado Munoz Ramírez. Tablice interaktywne Zgodnie z p. 6.2.2 c normy ISO 9001:2008, skuteczność działań podjętych w celu uzupełnienia brakujących kompetencji, w tym szkoleń, ma zostać oceniona po ich zakończeniu. W dzisiejszych czasach do osiągnięcia nie tylko skuteczności, ale także zakładanej przez pracodawcę efektywności szkoleń odbytych przez pracowników, ważny jest już nie tylko program kursu, ale także forma, w jakiej uczestnikom przekazywana jest wiedza. Liczne badania wskazują na to, że zastosowanie technik interaktywnych w edukacji pozytywnie wpływa na proces przyswajania wiedzy. Uczestnicy szkoleń coraz częściej oczekują, również w naszym kraju, czegoś więcej, niż tylko kredy i czarnej tablicy, czy nawet prezentacji powerpointowej. Rozwiązaniem może okazać się tablica interaktywna. Po podłączeniu jej do komputera i projektora multimedialnego, osoba z niej korzystająca może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze, a także dzięki specjalnemu oprogramowaniu wykonywać uprzednio przygotowane ćwiczenia interaktywne, takie jak testy, quizy itp. Urządzenia te przeformułowują sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, angażując ich uczestników w proces zdobywania wiedzy. Tablice interaktywne nie są nowym rozwiązaniem. Pierwsza tablica została wyprodukowana przez firmę SMART już w 1990 roku. Od 14 lat są one wprowadzane do szkół na całym świecie. Dotychczas zainstalowano ich ponad 2 miliony, w tym część także w Hiszpanii i w Polsce. Podobnie, jak pozostali uczestnicy wizyty studyjnej, pierw-

Relacja szy raz miałam okazję zaobserwowania, jak tablica interaktywna jest wykorzystywana w praktyce. I to dwukrotnie – najpierw w centrum edukacji dorosłych CEPA Fco. Largo Caballero w mieście Talavera de la Reina, gdzie używa się urządzenia eBeam. Następnie już prywatnie mogłam samodzielnie sprawdzić działanie tablicy SMART BoardTM w Centrum Kształcenia Nauczycieli CEFIRE w Gandia (Valencia). Platforma MOODLE Kolejny obszar związany z edukacją dorosłych, w którym Hiszpania ma znacznie większe doświadczenie, niż Polska, jest wykorzystywanie platformy Moodle. Moodle jest oprogramowaniem pozwalającym na udostępnianie i zarządzanie kursami i ich użytkownikami. Stanowi najczęściej stosowane i najbardziej popularne narzędzie do wspierania procesu kształcenia na odległość. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Zgodnie z założeniami twórcy platformy australijskiego informatyka Martina Dougiamas’a, Moodle był, jest i pozostanie dostępny za darmo jako Wolne Oprogramowanie Open Source (stosownie do Publicznej Licencji GNU). To nie jedyny powód wielkiej popularności. Zawdzięcza ją również łatwości obsługi zarówno przez nauczycieli/ trenerów, jak i uczniów/ uczestników kursów. Od 2006 roku do dnia dzisiejszego skorzystały z niej ponad 42 miliony użytkowników z 212 krajów świata, a każdego miesiąca rejestruje się 1000 nowych. Na platformie dostępnych jest już 4,5 miliona kursów. Hiszpania, z liczbą 4 974, zajmuje drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych pod względem liczby zarejestrowanych miejsc. Nietrudno się chyba domyślić, że Polska nie znalazła się jeszcze w pierwszej dziesiątce. Choć nowe doświadczenia, które zdobyłam podczas wizyty studyjnej odnoszą się bezpośrednio do edukacji dorosłych, to dodatkowo pozwoliły mi jeszcze lepiej zrozumieć tekst p. 6.2 „Zasoby ludzkie” normy ISO 9001:2008. Zastanawiam się nad tym, czy mamy szansę stać się „drugą Hiszpanią”?

15


Szkolenia

Szkolenia otwarte na rok 2011 ISO 9001:2008 Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

moduł 1 – System zarządzania jakością – podstawy (ISO 9001:2008)

600

13.06.2011

moduł 2 – Dokumentowanie systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2008)

600

14.06.2011

moduł 3 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2008)

1600

16.05 - 18.05.2011

Wdrożenie systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2008)

600

15.06.2011

Audit u dostawcy jako narzędzie skutecznego nadzoru

600

16.06.2011

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych (ISO 9001:2008) – audit jako element doskonalenia systemu

1600

-

-

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych (ISO 9001:2008) – audit najwyższego kierownictwa

1600

15.06 - 17.06.2011

-

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych (ISO 9001:2008) – działania korygujące i zapobiegawcze podejmowane w wyniku przeprowadzonych auditów

1600

-

26.10 - 28.10.2011

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych (ISO 9001:2008) – komunikacja wewnętrzna i etyka w pracy auditora

1600

-

14.12 - 16.12.2011

Pełnomocnik Jakości TÜV

3600

23.05 - 28.05.2011

17.10 - 22.10.2011

Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Jakości

1600

18.05 - 20.05.2011

05.12 - 07.12.2011

Auditor Jakości TÜV

3800

06.06 - 10.06.2011

21.11 - 25.11. 2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

600

-

04.10.2011

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia II półrocze 20.09.2011 15.11.2011 21.09.2011 16.11.2011 10.10 - 12.10.2011 05.12 - 07.12.2011 22.09.2011 17.11.2011 26.09.2011 21.11.2011

ISO 14001:2004 Nazwa szkolenia moduł 1 – System zarządzania środowiskowego – podstawy (ISO 14001:2004) moduł 2 – Dokumentowanie systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004) moduł 3 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004) Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004)

600

-

05.10.2011

1600

23.05 - 25.05.2011

14.11 - 16.11.2011

1600

-

12.12 - 14.12.2011

Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego

2000

06.06 - 08.06.2011

21.11 - 23.11.2011

Pełnomocnik i Auditor systemu zarządzania środowiskowego TÜV

4000

06.06 - 10.06.2011

21.11 - 25.11.2011

EMAS – podstawowe wymagania związane z systemem oraz opracowanie i wdrożenie

1600

13.06 - 15.06.2011

24.10 - 26.10.2011

ISO/TS 16949:2009 Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

600

08.06.2011

27.09.2011

1600

15.06 - 17.06.2011

03.10 - 05.10.2011

Ocena i audit dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym

1200

-

28.09 - 29.09.2011

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym (ISO/TS 16949:2009)

1600

-

16.11 - 18.11.2011

Audit procesu produkcyjnego wg VDA 6.3

1200

01.06 - 02.06.2011

21.11 - 22.11.2011

Audit wyrobu wg VDA 6.5

1200

13.06 - 14.06.2011

28.11 - 29.11.2011

Pełnomocnik Jakości w przemyśle motoryzacyjnym (ISO/TS 16949:2009)

2000

06.06 - 08.06.2011

12.12 - 14.12.2011

Nazwa szkolenia moduł 1 – System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym – podstawy (ISO/TS 16949:2009) moduł 2 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym (ISO/TS 16949:2009)

16

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Szkolenia PN-N-18001:2004 Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

moduł 1 – Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001

600

-

05.10.2011

moduł 2 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001

1600

-

24.10 - 26.10.2011

Nazwa szkolenia

Szkolenia biznesowe – Akademia Lidera Jakości Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

23.05.2011

04.07.2011

24.05.2011

05.07.2011

25.05.2011

06.07.2011

26.05.2011

07.07.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną zgodnie z SA 8000

700

19.05.2011

26.10.2011

Społecznie odpowiedzialny? Sprawdzam!

700

-

13.09.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

Materiałoznawstwo

1000

-

05.09 - 06.09.2011

Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO

1000

-

26.09 - 27.09.2011

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

1100

-

03.10 - 04.10.2011

Obsługa maszyn i aparatury do badań wytrzymałościowych materiałów

2650

-

19.09 - 23.09.2011

Ocena odporności korozyjnej metali i ich stopów

750

08.06.2011

06.12.2011

Gospodarka narzędziowa

850

-

21.11 - 22.11.2011

Dyrektywa 97/23/EC (PED)

1100

-

28.09 - 29.09.2011

Norma EN 1090

1200

-

12.09 - 13.09.2011

Nazwa szkolenia

Cena szkolenia (netto)*

Skuteczna komunikacja interpersonalna Skuteczne zarządzanie celami i sobą w czasie Skuteczna motywacja

1320*

Skuteczne przywództwo * Istnieje możliwość udziału w wybranych dniach szkoleniowych w cenie: • 390 zł netto – cena za jeden dzień szkoleniowy • 740 zł netto – cena za dwa dni szkoleniowe • 1050 zł netto – cena za trzy dni szkoleniowe

Odpowiedzialny biznes Nazwa szkolenia

Szkolenia techniczne Nazwa szkolenia

Branża Spożywcza Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

moduł 1 – Wstęp do systemu HACCP wg normy ISO 22000

1600

-

19.09 - 21.09.2011

moduł 2 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005

1600

13.06 - 15.06.2011

10.10 - 12.10.2011

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005 i systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

1600

06.06 - 08.06.2011

07.12 - 09.12.2011

Nazwa szkolenia

17


Szkolenia Branża Spożywcza cd. Audit u dostawcy w przemyśle spożywczym jako narzędzie skutecznego nadzoru nad zagrożeniami

600

-

30.09.2011

Standard BRC Food (Global Standard for Food Safety Issue 5)

600

16.05.2011

12.09.2011

Standard IFS Food (IFS Food Standard Version 5)

600

17.05.2011

13.09.2011

Standard BRC IoP (The BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 3)

600

18.05.2011

14.09.2011

Auditor wewnętrzny Standardu BRC IoP

1600

13.06 - 15.06.2011

23.11 - 25.11.2011

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000:2005)

1200

-

20.10 - 21.10.2011

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej

2000

-

05.12 - 08.12.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

Rola i zadania kierownika ds. jakości i kierownika technicznego w laboratorium

1200

23.05 - 24.05.2011

24.10 - 25.10.2011

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

1600

08.06 - 10.06.2011

16.11 - 18.11.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

ISO/IEC 17025:2005 Nazwa szkolenia

Wyroby Medyczne Nazwa szkolenia Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych

1800

27.06 - 29.06.2011 28.11 - 30.11.2011

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych

3600

27.06 - 01.07.2011 28.11 - 02.12.2011

Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001) Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania

2000

16.05 - 19.05.2011

26.09 - 29.09.2011

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania

4000

13.06 - 17.06.2011

17.10 - 21.10.2011

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania

1600

27.06 - 29.06.2011

28.11 - 30.11.2011

Warsztaty doskonalące dla pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania

1600

-

14.12 - 16.12.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

moduł 1 – Polityka zarządzania bezpieczeństwem informacji

600

16.05.2011

19.10.2011

moduł 2 – Wstęp do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005

1600

18.05 - 20.05.2011

26.10 - 28.10.2011

moduł 3 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005

1600

13.06 - 17.06.2011

19.12 - 21.12.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

Problem Solving – Rozwiązywanie problemów

750

-

28.09.2011

Metodologia SPC i MSA

1200

16.05 - 17.05.2011

06.10 - 07.10.2011

APQP – Zaawansowane planowanie jakości PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji

1200

-

27.10 - 28.10.2011

FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

1200

-

03.11 - 04.11.2011

Six Sigma

1600

29.06 - 01.07.2011

16.11 - 18.11.2011

Nazwa szkolenia

ISO/IEC 27001 Nazwa szkolenia

Doskonalenie Systemów Zarządzania Nazwa szkolenia

18

Biuletyn Jakości nr 2/2011 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.


Szkolenia Lean Manufacturing Techniki doskonalenia jakości IRIS – International Railway Industry Standard Nazwa szkolenia

1600

23.05 - 25.05.2011

30.11 - 02.12.2011

1600

13.06 - 15.06.2011

07.12 - 09.12.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

IRIS – Nowy standard jakości w branży kolejowej

600

-

27.10.2011

Standard IRIS – Warsztaty z budowania dokumentacji systemowej

1400

30.05 - 31.05.2011

17.10 - 18.10.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

1600

18.05 - 20.05.2011

26.10 - 28.10.2011

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

moduł 1 – System zarządzania energią – podstawy (EN 16001:2009)

600

-

12.10.2011

moduł 2 – Dokumentowanie systemu zarządzania energią (EN 16001:2009)

1600

-

13.10.2011

moduł 3 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią(EN 16001:2009) SCC/VCA – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców

1600

-

07.11 - 09.11.2011

Innowacyjność Nazwa szkolenia Samodzielne wytwarzanie energii czyli wysokosprawna kogeneracja w teorii i praktyce EN 16001:2009 Nazwa szkolenia

Cena szkolenia (netto)*

Termin szkolenia

SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych

690

terminy ustalane na bieżąco

SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla kadry kierowniczej

790

terminy ustalane na bieżąco

VCA BASIC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych

790

terminy ustalane na bieżąco

970

terminy ustalane na bieżąco

Nazwa szkolenia

VOL-VCA-Supervisors – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla kadry kierowniczej SZKOLENIA Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH – ROK 2011 Nazwa szkolenia

Symbol

Termin szkolenia I półrocze

Termin szkolenia II półrocze

Czas trwania (godz.)

Cena szkolenia (netto)*

29.08 - 07.09.2011 10.10 - 20.10.2011 05.12 - 15.12.2011 28.11 - 05.12.20111

72

3175

72

3575

62

3850

40

2650

40

2650

80

44003/48004

40

2650

60 80

2700 3950

1 stopień kwalifikacji wg EN 473 Badania radiograficzne

RT 1

-

Badania ultradźwiękowe

UT 1

27.06 - 07.07.2011

Badania prądami wirowymi

ET 1

23.05 - 30.05.20111 2 stopień kwalifikacji wg EN 473

RT 2 (FAS) RT 2

-

10.10 - 14.10.2011 12.12 - 16.12.2011 11.07 - 15.07.2011 12.09 - 16.09.2011 12.09 - 23.09.2011 14.11 - 25.11.2011 29.08 - 02.09.2011 14.11 - 18.11.2011 05.12 - 08.12.20112 29.09 - 06.10.2011 26.09 - 06.10.20111

ET (1+2)

23.05 - 02.06.20111

28.11 - 08.12.20111

80

4900

05.09 - 15.09.2011

100

58006

Badania penetracyjne

PT (1+2)

Badania magnetyczno-proszkowe

MT (1+2)

Badania ultradźwiękowe Badania wizualne Ocena zdjęć radiograficznych Badania radiograficzne Badanie prądami wirowymi

27.06 - 01.07.2011 -

UT 2

30.05 - 10.06.2011

VT (1+2)

13.06 - 17.06.2011

3 stopień kwalifikacji wg EN 473 Kurs podstawowy

BASIC

-

Badania penetracyjne

PT 3

-

Badania magnetyczno-proszkowe

MT 3

-

Badania wizualne

VT 3

-

Badania radiograficzne

RT 3

24.05 - 27.05.2011

Badania ultradźwiękowe

UT 3

Badanie prądami wirowymi

ET 3

Ceny podane w PLN * Do cen szkoleń należy doliczyć 23% podatku VAT 1 Zajęcia odbywają się również w sobotę 2 Szkolenie organizowane w ośrodku zewnętrznym w Szczecinie 3 Cena szkolenia z wykorzystaniem własnego sprzętu

-

24

43506

30.08 - 02.09.2011

5

32

44506

07.11 - 09.11.2011

5

24

43506

40

65006

-

05.09 - 09.09.2011

5

50

70006

-

11.10 - 04.10.20115

40

67506

5

-

4 Cena szkolenia z wykorzystaniem sprzętu TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. 5 Od kandydatów na szkolenia 3 stopnia w danej metodzie wymaga się posiadania certyfikatu 2 stopnia 6 Cena obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie

19


Biuletyn Jakosci  
Biuletyn Jakosci  

Magazyn Klientów TÜV Rheinland Polska 2/2011