Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vuosikertomus 2019 - Årsberättelse 2019 - Annual Report 2019

Page 1Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

3


4

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

5T


8

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

9


S

10

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


S

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

11


12

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

13


14

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


P Puheenjohtaja Koski, Seppo, asentaja, Turku

Varajäsen Huotari, Teemu, valtiotieteiden maisteri, Turku

Kaupunginhallituksen edustaja Kaupunginhallituksen varaedustaja Laivoranta Jarmo, Schauman Ida, Turku Turku Jäsen Aho Virve, lähihoitaja, Laitila

Henkilökohtainen varajäsen Marsela Pilvi, taksinkuljettaja, Uusikaupunki

Alanko Kaarlo, paloesimies evp., Salo

Kotti Minna, erityisopettaja, Somero

Heiskanen Pilvi, toiminnanjohtaja, Turku

Leppänen Taina, sairaanhoitaja, Turku

Jalo Jenny, lähihoitaja, Raisio

Virta Sofia, projektityöntekijä, Piikkiö

Karlsson Kaj-Johan, rakennusmestari, Parainen

Friis Christer, eläkeläinen, Houtskär

Koivisto Maarit, sairaanhoitaja, Loimaa

Flemmich Mirjami, sosiaalityöntekijä, Pöytyä

Lehti Timo, ylikonstaapeli, Salo

Kyyrä Jaana, yliaktuaari, Somero

Muukkonen Tuula, pankkitoimihenkilö, Raisio

Salo Maija, tarkastaja, Masku

Niskanen Matti, eduskunta-avustaja, Turku

Jokinen Tapio, Turku

Lindell, Pia filosofian maisteri, Turku

Sjöberg Pia, TkT-suunnittelutiimin jäsen, Turku

Raisto-Elo Tanja, sairaanhoitaja, Laitila

Virtanen Veli-Matti, ylikonstaapeli, Kalanti

Rantala Ilkka, yrittäjä, Pöytyä

Hacklin Teppo, linja-autonkuljettaja, Koski

Rouhiainen Sampo, eräopas, toimittaja, Turku

Reini Marko, yksityisyrittäjä, myyjä, Turku

Vastamäki Kari, toimitusjohtaja, Raisio

Soiniitty Tapio, autonasentaja, Raisio

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

15


V

16

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

17


U

18

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


T


20

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

21


22

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

23


24

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

25


T

26

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

27


28

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

29


V

30

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

31V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

33


34

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


P

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

35


36

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

37


38

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


V


40

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

41


Palkat

Palveluostot

Vuokrat

Muut kulut

Vuokrat

Muut kulut

Muut kulut 7% Palkat Vuokrat 15 %

Palveluostot

Muut kulut 7% Vuokrat 15 % Palveluostot 18 %

Palkat 60 %

Palkat 60 %

Palveluostot 18 %

Palkat Vuokrat 3%

Palkat Vuokrat 3%

Palveluostot

Vuokrat

Muut kulut

Palveluostot Vuokrat Palveluostot 2 % kulut Muut

Muut kulut

Muut kulut 3%

3%

Palveluostot 2%

Palkat 92 %

Palkat 92 %

42

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Tunnuslukuja / Nyckeltal / Key figures

2015

2016

2017

2018

2019

472 725

474 323

475 632

477 677

478 582

Nettokäyttömenot €/asukas Driftsutgifter, €/invånare Net operating costs €/resident

66,36

65,77

65,28

65,97

68,12

Nettoinvestoinnit €/asukas Nettoinvesteringa €/invånare Net investments €/resident

4,44

4,90

4,65

4,38

3,79

Nettoinvestoinnit yhteensä €/asukas Nettoinvesteringa, sammanlagt €/invånare Net investments, total €/resident

70,80

70,67

69,94

70,36

71,91

Maksuosuuspalautus (tuhatta euroa) Återbetald betalningsandel (tusen euro) Returned share of payment (thousand euros)

787

532

230

166

-25

Tarkastukset / Syner / Inspections

2015

2016

2017

2018

2019

A1-A6

2446

2134

1902

1898

2080

Omavalvonta Egenkontroll Internal monitoring

7571

7767

7315

5905

7395

Muut Övriga Other

1323

1800

1822

1779

1178

Tehtävät yhteensä Prestationer sammanlagt Assignments total

11340

11701

11039

9582

10653

Varsinais-Suomen asukasluku Antalet invånare I Egentliga Finland Population of Southwest Finland

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

43


Tehtävät kiireellisyysluokittain Uppdrag enligt brådskande natur Tasks per priority class

2015

2016

2017

2018

2019

A-tehtävät / A-uppdrag / A priority tasks

1520

1934

1725

1558

1829

B-tehtävät / B-uppdrag / B priority tasks

9758

10180

9581

9985

10609

C-tehtävät / C-uppdrag / C priority tasks

15251

15560

15566

16472

12438

D-tehtävät / D-uppdrag / D priority tasks

14557

13846

13308

13574

11706

Tehtävät yhteensä / Sammanlagt / Tasks total

41086

41520

40180

41589

36582

* Vuonna 2019 tapahtuneiden muutosten (mm. Erica-hätäkeskusjärjestelmä, VSSHP Ensihoidon tilannekeskus, kiireettömien siirtokuljetusten loppuminen) johdosta tilastointia on muutettu 2019 alkaen.

Palokuolemat / Branddödsfall / Deaths in fires

2015

2016

2017

2018

2019

Varsinais-Suomi / Egentliga Finland / Southwest Finland

5

11

7

4

6

Koko maa / I hela landet / Finland total

79

82

61

51

49

44

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Syttymissyy / Brandorsak / Cause of fire

2015

2016

2017

2018

2019

Tahallaan sytytetty palo / Avsiktligt anlagd brand / Deliberately started fire

120

97

127

106

105

Koneen tai laitteen vika, häiriö tai huollon laiminlyönti / Fel eller störning i apparat eller anordning eller servicen försummad / Fault, malfunction or neglected maintenance of a machine or device

106

121

120

178

127

45

63

67

59

54

66

90

79

87

86

Savuke tai muu tupakka-aine/ Cigarett eller annan tobaksprodukt / Cigarette or other tobacco product

47

62

74

90

71

Salama / Blixt / Lightning

5

17

8

52

23

Valvomaton ruoanvalmistus / Obevakad mattillredning / Unsupervised cooking

62

69

67

62

59

Sähkölaitteen tai -asennuksen vika, häiriö tai huollon laiminlyönti / Fel eller störning i elapparat eller installation eller servicen försummad / Fault, malfunction or neglected maintenance of an electronic device or installment

90

121

95

121

101

Nuotio tai grilli / Brasa, grill / Fire, grill Roskien poltto / Skräpbränning / Burning of refuse


10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000

2015

2016

2017

2018

2019

2000 1800

1775

1600 1400 1200 984

1000

864

800 646

645

621

600 424 400

360

318

264

231

200 0

46

Turun keskusasema

Raisio ja Kärsämäki

Kaarina

Salo

Naantali

Lieto

Uusikaupunki

Loimaa

Parainen

Laitila

Somero

182

Paimio

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


2019

2018

2017

2016

9 3 3 3

Muut tehtävät / Övriga uppdrag / Other assignments

40 34 41 28

Virka-aputehtävä / Handräckning / Inter-authority aid

646 557 494 448

Avunantotehtävä / Undsättningsuppdrag / Assistance

541 693 685 534

Vahingontorjuntatehtävä / Skadebekämpningsuppdrag / Damage prevention 166 181 175 198

Eläimen pelastaminen / Räddning av djur / Rescue of an animal

161 146 154 145

Ihmisen pelastaminen / Räddning av människa / Rescue of a person

1820 1748 1729

Ensivastetehtävä / Första respons / First response task Muu tarkastus-/varmistustehtävä / Annat kontroll/bekräftelseuppdrag / Other inspection/control assignment

2227

906 952 796 839

Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä / Kontroll/bekräftelse av brandvarnare / Inspection/control assignments of smoke detectors

317 333 272 296

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä / Kontroll/bekräftelse av autom. brandlarmanläggning / Inspection/control assignments of automated smoke…

1473 1536 1510 1601 27 26 26 31

Vaarallisten aineiden onnettomuus / Olycka som förorsakats av farliga ämnen / Dangerous goods incident

239 222 233 187

Öljyvahinko / Oljeskada / Oil spill

1240 1300 1288

Liikenneonnettomuus / Trafikolycka / Traffic accident

1516

207 254 244 264

Muu tulipalo / Annan eldsvåda / Other fire

162 183 151 176

Liikennevälinepalo / Trafikmedelsbrand / Vehicle fire

318 445 312 295

Maastopalo / Markbrand / Wildfire

303 328 306 326

Rakennuspalovaara / Risk för byggnadsbrand / Building fire hazard

227 226 208 236

Rakennuspalo / Byggnadsbrand / Building fire 0

500

1000

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

1500

2000

2500

47


Onnettomuustyyppi (ensisijainen) Olyckstyp / Accident type

2016

2017

2018

2019

Rakennuspalo / Byggnadsbrand / Building fire

236

208

226

227

Rakennuspalovaara / Risk för byggnadsbrand / Building fire hazard

326

307

328

303

Maastopalo / Markbrand / Wildfire

295

312

445

318

Liikennevälinepalo / Trafikmedelsbrand / Vehicle fire

176

151

183

162

Muu tulipalo / Annan eldsvåda / Other fire

264

245

254

207

Liikenneonnettomuus / Trafikolycka / Traffic accident

1288

1300

1240

1516

Öljyvahinko / Oljeskada / Oil spill

187

234

222

239

Vaarallisten aineiden onnettomuus / Olycka som förorsakats av farliga ämnen / Dangerous goods incident

31

26

26

27

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä / Kontroll/bekräftelse av autom. brandlarmanläggning / Inspection/control assignments of automated smoke detectors

1601

1510

1536

1473

Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä / Kontroll/bekräftelse av brandvarnare / Inspection/control assignments of smoke detectors

296

272

333

317

Muu tarkastus-/varmistustehtävä / Annat kontroll-/bekräftelseuppdrag / Other inspection/control assignment

839

792

952

906

Ensivastetehtävä / Första respons / First response task

1729

1748

1820

2227

Ihmisen pelastaminen / Räddning av människa / Rescue of a person

145

154

146

161

Eläimen pelastaminen / Räddning av djur / Rescue of an animal

198

175

181

166

Vahingontorjuntatehtävä / Skadebekämpningsuppdrag / Damage prevention

534

686

693

541

Avunantotehtävä / Undsättningsuppdrag / Assistance

448

494

557

646

Virka-aputehtävä / Handräckning / Inter-authority aid

28

41

34

40

Muut tehtävät / Övriga uppdrag / Other task

3

3

3

9

8624

8658

9179

9485

Yhteensä / Total

48

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019


Perniön VPK

139

Halikon VPK Märynummi

143

Kosken Tl VPK

78 37

77

Dragsfjärdin paloasema

93

70

95

Piikkiön VPK

163

Nousiaisten VPK

0

68

89

Karinaisten VPK

104

40

Suomusjärven VPK

77

63

Yläneen kk:n VPK

79

58

Auran VPK

86

Rymättylän VPK

52

Sauvon VPK

48

45 76 70

Salon VPK

108

0

Pöytyän VPK

103

0

Uudenkaupungin VPK

102

0

Mynämäen VPK

101

0

Kiikalan VPK

38

60

Pyhärannan VPK

70

Vehmaan VPK

21

35

Kiskon VPK

55

41

Tarvasjoen VPK

49 57

31

Kaarinan VPK

87

Kustavin VPK

0

47

Taivassalon VPK

36

54

28

Kemiön VPK

76

0

Alastaron paloasema

74

0

Maskun VPK

68

0

Jäkärlän VPK

67

0

Lokalahden VPK

51

Vahdon VPK

40

Ruskon VPK

16 26

64 0

0 50 pelastustehtävät

100

150

200

250

ensivastetehtävät

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019

49


Maarian VPK

0

63

Somerniemen VPK

30

32

Rautilan VPK

1

60

Turun VPK

57

Oripään VPK

56

0

Metsämaan VPK

56

0

Kuusiston VPK

56

0

Kalannin VPK

55

0

0

Mietoisten VPK

51

1

Lemun VPK

52

0

Naantalin VPK

48

Marttilan VPK

47

Nauvon VPK

46

Kakskerran VPK

0 0 0 0

44

Pyhämaan VPK

17

26

Liedon VPK

0

43

Rantakulman VPK

38

0

Perttelin VPK Kaivola

38

0

Lielahden paloasema

38

0

Kuusjoen VPK Kurkela

0

36

Hiittisten VPK

22

14

Askaisten VPK

36

Muurlan VPK

35

0

Korppoon VPK

35

0

0

Västanfjärdin VPK

29

1

Loimaan paloasema pvpk

30

0

Paraisten VPK

29

0

Karjalan VPK

29

0

Houtskarin VPK

29

0

Halikon VPK Kokkila

10

17

Perniön VPK Teijo

23

Kuusjoen VPK Ylikulma

22

Paattisten VPK

0 0 0

20

Merimaskun VPK

0

17

Perniön VPK Särkisalo

0

15

Yläneen VPK Uusikartano

13

0

Raision VPK

13

0

Nousiaisten VPK Valpperi

11

Hirvelän VPK

10

Iniön VPK

0 0

4 0

Korppoon VPK Norrskata 10 Rosalan VPK 0 0

10

20

30

pelastustehtävät

50

40

50

60

70

ensivastetehtävät

Vuosikertomus 2019 • Årsberättelse 2019 • Annual Report 2019
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.