Turkuposti 3/2018

Page 1

Lehti kaikille turkulaisille 3 | 2018 En tidning för alla åbobor Anna palautetta kaupungin toiminnasta ja palveluista koska vain netissä: www.turku.fi/ palaute

Tänään kotona

Tina Hilck haluaa pelastaa äidit yksinäisyydeltä sivut 4–5

Varissuo on Turku-trilogian päätösmusikaali sivu 10

Insinöörioppeja Skotlannista sivu 12

Kauppatorin muutosten vaikutukset

joukkoliikenteeseen Keskiaukeamalla s. 16–17


Pääkirjoitus.

Nyt saa sanoa! Turun Eurooppa-foorumi on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Tule mukaan! Eurooppa-foorumista sivulla 6.

Ammatillinen koulutus uudistuu positiivisen rakennemuutoksen rinnalla Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on valtakunnan kärkihankkeita, jossa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja ja tutkintojärjestelmää. Keskeisinä lähtökohtina ovat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaistaminen. Meri- ja autoteollisuuden tuotanto on kasvanut Varsinais-Suomessa voimakkaasti. Myös lääketeollisuus ja rakentaminen ovat nousussa palveluiden kysynnän kasvun ohella. Lähivuosina alueella tarvitaan 15 000 - 30 000 uutta osaajaa, mikä on positiivisessa mielessä pakottanut Turun ammatti-instituutinkin miettimään yritysten kanssa uudenlaisia keinoja saada opiskelijat mahdollisimman nopeasti työelämään, osaamisen tavoitteista tinkimättä. Uudistetussa koulutuksessa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti aitoja työelämäympäristöjä. Turun ammatti-instituutissa käynnistyi viime syksynä useita ammatillisen koulutuksen pilotteja, joiden avulla pyritään parantamaan työvoimapulasta kärsivien alojen tilannetta. Opintoihin sisällytetään mm. pidempiä työssäoppimisjaksoja ja loma-ajat hyödynnetään aiempaa paremmin. Näin opinnot etenevät ympäri vuoden, ja valmistuminen työelämään tai jatko-opintoihin nopeutuu. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus näyttää varsin hyvältä. Myös alustava suunnitelma rakentaa ammatilliselle koulutukselle ensi vuosikymmenellä uusi kampus on juuri niitä oikeita ja rohkeita askeleita, joilla vahvistetaan koulutusuudistuksen tavoitteita, tehokkuutta ja koulutuksen laatua. Viime kädessä tästä hyötyvät alueen elinkeinoelämä ja koko kaupunki.

30.8.–1.9.2018

#loistotyyppi

Yrkesutbildningen förnyas i takt med den positiva strukturomvandlingen Yrkesutbildningsreformen hör till de nationella spetsprojekten och går ut på att förnya yrkesutbildningens finansiering, styrning, verksamhetsprocesser och examenssystem. Centrala utgångspunkter är kompetensgrund, kundorientering och personlig tillämpning. Produktionen inom marin- och bilindustrin har ökat kraftigt i Egentliga Finland. Också läkemedelsindustrin och byggandet är på uppgång vid sidan av en ökad efterfrågan på tjänster. Under de närmaste åren behövs 15 000–30 000 nya experter i området, något som i positiv bemärkelse tvingat även Åbo yrkesinstitut att tillsammans med företag fundera över nya sätt att påskynda de studerandes övergång till arbetslivet, utan att göra avkall på kompetensmålen. I den förnyade utbildningen utnyttjas autentiska arbetslivsmiljöer så effektivt som möjligt. I höstas inledde Åbo yrkesinstitut flera pilotförsök inom yrkesutbildningen i syfte att förbättra situationen i branscher där det råder brist på arbetskraft. I studierna ingår bland annat längre perioder för inlärning i arbetet och semestertiderna utnyttjas bättre än tidigare. På så sätt framskrider studierna under hela året och studerandena kan snabbare övergå till arbetslivet eller fortsatta studier. Yrkesutbildningens framtid ser synnerligen bra ut. Därtill hör den preliminära planen på att bygga ett nytt campus för yrkesutbildningen under nästa årtionde till de rätta och modiga stegen för att förstärka utbildningsreformens mål samt effektiviteten och utbildningskvaliteten. I sista hand är det områdets näringsliv och hela staden som drar nytta av detta.

Loistotyyppi käyttää heijastinta! Autoilija näkee heijastinta käyttävän henkilön kauempaa ja riski onnettomuuteen pienenee merkittävästi. Heijastimen käyttö auttaa myös bussinkuljettajaa havaitsemaan kyytiin pyrkivän matkustajan.

Old Town But Pretty Jazzy

Kuka?

Hannu Immonen, palvelualuejohtaja Tehtävä: Johtaa Turun kaupungin sivistystoimialalla ammatillisen koulutuksen palvelualuetta Suosikkipaikkani Turussa: Bore-laivalta kävellen tai pyöräillen kohti Aurajoen yläjuoksua.

2

Turkuposti • Julkaisija Turun kaupunki, Yliopistonkatu 27, 20100 Turku, turkuposti@turku.fi • Päätoimittaja Päivi Autere, paivi.autere@turku.fi, puh. 050 559 0410 • Kansikuva Heikki Räisänen • Ulkoasu ja taitto Zeeland Family • Paino Hansaprint Oy • Painosmäärä 121 400 kpl • ISSN 1798-4661 (painettu) • ISSN 2489-2173 (verkkojulkaisu) • ISSN 2489-2289 (äänilehti) • Jakelu Posti Oy • Seuraava numero ilmestyy 23.11.2018

Löydä sähköinen Turun kaupunki: • www.turku.fi • facebook.com/turunkaupunki • twitter.com/turkukaupunki • instagram.com/turkukaupunki • youtube.com/turkukaupunki


Sisältö 4 Tänään kotona Jotta yksikään ei jäisi yksin 6 Mitä mieltä EU:sta? Nyt saa sanoa • Turku ottamassa hulevesimaksun käyttöön • Föliblogi: Matkustan kanssasi

KUVA: VALENTINO VALKAJ

7 Kahvilla Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia 8 Kasvava Turku • Awake Again on aina hereillä • Uusi lukio antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin • Jos-kolumni: Jos kieliopinnot aloitettaisiin koulussa varhain 10 Verhon takana Unelmarooli toi takaisin Turkuun

16 Kauppatori ja liikenne Joukkoliikenteen keskipiste siirtyy Linnankadulle 18 Kaupunki remontissa Keskusta kasvaa Kirstinpuistoon 19 Turku liikkeelle • Oma kotihalli auttaa keskittymään oleelliseen • Koko Turku ulkoilee syksylläkin! • Liikuntavinkkejä kaikenikäisille ja -kuntoisille

11 Hei, nyt lähdetään Vankilakirjastotyötä sydämellä, pilke silmäkulmassa

Kirjastosta tykätään myös verkossa Vaski-verkkokirjasto sai Finna-kyselyssä jälleen erinomaiset arvosanat. Palvelua pidetään helppokäyttöisenä ja hyödyllisenä. Käyttäjät suosittelisivat palvelua kaverillekin. Löydät verkkokirjaston osoitteesta vaskikirjastot.fi.

60%

Suosittelisi kaverillekin!

24 Svenska sidan • Framtidsseminarium om kunskap och bildning • Åbodagen • Sagoklubbar på bibban • Kollektivtrafikens centrum flyttar till Slottsgatan • Elevinriktad motion och rörelse 12 Kohti vuotta 2029 • Insinöörioppeja Skotlannista • Näkökulma: Teknologiakampus Turku kokoaa voimat yhteen 14 Koulutus • Jalat maassa ja virtuaalilasit päässä • Turussa on opiskelijan hyvä olla

• vaskikirjastot.fi

Tapahtumakalenterissa menovinkkejä syksyyn sivut 25–31

Lue myös alareunat! Sieltä löydät lisätietoa ja vinkkejä sivun aiheesta.

Turkupostin jutut löydät myös netistä: • www.turku.fi/turkuposti

3


Tänään kotona

Jotta yksikään ei jäisi yksin Tina Hilck haluaa pelastaa äidit yksinäisyydeltä. Kaveripiirille alun perin perustetun Turun seudun mamit -ryhmän jäsenmäärä lähentelee jo kahdeksaatuhatta.

Facebookiin perustetun ryhmän suosio todella yllätti Tina Hilckin. Ryhmä sai alkunsa traagisista lähtökohdista, kun Hilckin tuntema perheenäiti pitkän synnytyksenjälkeisen masennuksen ja avioeron uhan uuvuttamana päätyi itsemurhaan. Hilck tiesi, että jotain oli tehtävä. – Olin lukenut Hätäkahvit-ryhmistä, ja minut valtasi vahva tunne, että kenellekään muulle ei saisi käydä niin kuin tälle ihmiselle. Perustin ryhmän omaa kaveripiiriäni ajatellen, ja seuraavana aamuna

Kenen kotiin sinä haluaisit kurkata? Ehdota mielenkiintoista ihmistä tai perhettä Tänään kotona -palstalle sähköpostilla: turkuposti@turku.fi

4

ryhmään oli liittynyt yhtäkkiä neljäsataa ihmistä. Silloin elettiin vuotta 2014. Alun perin vertaistukea tarjoavaksi ryhmäksi perustettu Turun seudun mamit on nykyään osa MLL:n Turun yhdistystä, ja Hilck työskentelee MLL:n Varsinais-Suomen piirin viestintäpuolella. Ryhmällä on omat suunnittelutiiminsä jotka järjestävät monenlaista toimintaa. On metsäretkiä, lukupiiriä ja muita illanviettoja, koulutuksia ja viimeisimpänä puistotreffien lanseeraus. Se, että puistossa voisi muitta mutkitta tutustua muihin saman ikäisten lasten vanhempiin, ei aina ole itsestään selvää. – Facebook-ryhmässä voi kuka tahansa ehdottaa, milloin ja milläkin alueella olisi halukas tapaamaan muita vanhempia lähipuistossa. Tämä näyttäisi madaltavan kynnystä tutustumiseen, ja moni onkin löytänyt uusia ystäviä tätä kautta, Hilck kertoo.

Puhetta laidasta laitaan

Hilck viihtyy perheineen itäisessä Turussa. Aiemmin aivan ydinkeskustassa asuneelle perheelle metsäinen asuinalue ja yhteisöllinen pihapiiri ovat olleet erittäin tervetulleita muutoksia. Pihapiirin lapset leikkivät ikäeroista huolimatta kaikki keskenään, ja pitävät toisistaan huolta.


– On helpottavaa ja mukavaa, kun voi luottaa siihen, että lapset toimivat hyvin porukassa. Aikuisten valvovaa silmää ei tarvita jatkuvasti, mutta lähellä kuitenkin aina ollaan. Kaikilla ei ole mahdollisuutta samanlaiseen yhteisöllisyyteen, ja tässä somekulttuuri voikin olla avuksi. Siellä keskustelu on nopeaa ja aktiivista, mutta toisaalta kasvoton kommunikointi voi myös etäännyttää. Hilckin kokemuksen mukaan yksinkertainen läsnäolo ja vuorovaikutus muiden kanssa ovat meiltä tänä päivänä välillä yllättävän kadoksissa. – Perheet ja pienten lasten vanhemmat saattavat olla aika lailla yksinään, vaikka ympärillä on muitakin samassa elämäntilanteessa olevia. On liian helppoa linnoittautua omaan kotiin tai omiin oloihinsa. Toisaalta Turun seudun mamit -ryhmässä keskustellaan kaikesta mahdollisesta. Ja se on vain hyvä asia. Ryhmässä voi ja saa puhua vakavista aiheista, toisaalta keskustelu käy vilkkaana myös vaikkapa kauneudenhoitoon tai lapsiperheille sopiviin asuinalueisiin liittyvissä asioissa. – Olemme nykyään oikeastaan kuin yleinen infotoimisto. Meiltä kysytään ihan kaikesta, Kela-asioista, päivähoitopaikkojen hakemisista ja vaikka mistä, Hilck naurahtaa.

Empatia ja yhteisöllisyys tärkeää

Mamit-ryhmässä keskustelu kulkee enimmäkseen positiivisena ja kannustavana, mutta aina löytyy myös räjähdysherkkiä aiheita, jotka nostattavat voimakkaita tunteita ja reaktioita. Koska ryhmässä on tuhansia jäseniä, tarvitaan myös reilu joukko ylläpitäjiä, jotka siivoavat ryhmän henkeen kuulumattoman kommentoinnin tehokkaasti pois. – Vaikka kyllä siinä töitä saa tehdä, Hilck hymyilee ja osoittaa puhelintaan, joka piippaa vähän väliä merkkinä ryhmään tulevista kommenteista. Itse Hilck ja muut ylläpitäjät saavat edelleen viikoittain kymmeniä yksityisviestejä. Kaikesta ei haluta kysyä tai keskustella omalla nimellä ryhmässä. Tarpeen vaatiessa ylläpitäjät ohjaavat aina ammattiavun pariin, ja MLL:n Varsinais-Suomen piirissä toiveissa on saada aluille hanke, jossa vanhempia pystytään tukemaan entistä paremmin. Vaikka perinteinen instituutiomme ja ylpeydenaiheemme neuvola on edelleen kaikkien saatavilla, jostain syystä tämän päivän vanhemmat, etenkään äidit, eivät välttämättä koe saavansa sieltä tarvitsemaansa tukea tai apua.

– Ehkä ihmiset eivät kehtaa tai uskalla pyytää apua tai tunnustaa omaa väsymystään. Pelko huonoksi vanhemmaksi leimautumisesta elää meillä edelleen vahvana, Hilck miettii. Tässä kohtaa näkyvät Hilckin kokemuksen mukaan myös kulttuurierot. Hilck on itse kasvanut Italiassa ja Saksassa. Hänen isänsä asuu edelleen Baijerissa, jossa Hilckin perhe vierailee säännöllisesti. Perheen ja yhteisön merkitys näyttäytyy saksalaisessa kulttuurissa tiiviimpänä kuin Suomessa. – Lapset huomioidaan, ja he ovat mukana kaikissa tilanteissa. Suomessa ollaan arempia sen suhteen, saako lapsi esimerkiksi jutella vieraalle ihmiselle, vai

koetaanko se häiritsevänä, Hilck miettii. Hilck uskoo kuitenkin, että pahin puhumattomuuden kausi meilläkin on ohi, ja on hyvillään siitä, että ihmiset osaavat ainakin somen kautta pyytää ja antaa apua. Pienikin vertaistuen osoitus voi pelastaa jonkun päivän, parhaassa tapauksessa loppuelämän. – Eräs perhe joutui homeongelman takia luopumaan hyvin nopealla aikataululla asunnostaan, kaikista huonekaluistaan ja vaatteistaankin. Ryhmämme aktiivisuuden ja monien ihmisten avuliaisuuden ansiosta perheelle saatiin kerättyä uudet kalusteet ja muut tärkeät asiat uutta kotia varten, Hilck iloitsee. • TEKSTI: HEIDI HORILA • KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Tina Hilck toimii myös yhtenä Turun lähettiläistä sosiaalisessa mediassa. Hän välittää ja linkittää esimerkiksi Turun seudun mamit -ryhmään monenlaisia Turussa tapahtuvia juttuja ja tapahtumia, jotka saattaisivat ryhmäläisiä kiinnostaa. – Tiedot Turun kaupungin tapahtumista ja palveluista eivät tavoita kaikkia tietoa tarvitsevia riittävän hyvin. Erityisesti palveluista kaipaisin aktiivisempaa ja monipuolisempaa tiedottamista, Hilck sanoo. Tina Hilck muistuttaa myös MLL:n tukimuodoista perheille, joita on ollut tarjolla jo pitkään. - Näitä ovat avoimet kohtaamispaikat eli perhekahvilat, tukihenkilötoiminta, lastenhoito sekä ammatilliset perhepalvelut.

Turun lähettiläät jakavat Turkutietoa sosiaalisessa mediassa ja omissa ryhmissään Turun kaupunki perusti keväällä Turun lähettiläiden ryhmän, johon kuuluu lähes sata somessa aktiivista, Tina Hilckin kaltaista turkulaista. Tavoitteena on tehdä Turkua, sen palveluita ja tapahtumia yhä paremmin tutuksi niin meillä kuin muuallakin. Turun lähettiläät tuovat kotikaupunkiaan somessa esiin kukin omalla luontaisella tavalla ja tyylillään. Tueksi lähettiläille tarjotaan oma mobiilisovellus, jonne lisätään päivittäin Turku-aiheisia sisältöjä. Lähettiläät itsekin voivat ehdottaa jaettavia sisältöjä, ja siihen myös kannustetaan! • turku.fi/turunlahettilaat

MLL:n Turun yhdistys: turku.mll.fi • turunseudunmamit.fi

5


Lue lisää Atsosta ja muista kanssamatkustajista: • turku.fi/blogit/foliblogi

30.8.–1.9.2018

Mitä mieltä EU:sta?

Eurooppa-foorumi on sinun paikkasi keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Kaikille avoin tapahtuma tuo esiin erilaiset näkemykset ja edistää vuoropuhelua Euroopan kehityksestä. Tervetuloa keskustelemaan!

T

urun Eurooppa-foorumin aikana järjestetään kymmeniä eri tapahtumia. Niistä merkittävimpiä on eduskunnan suuren valiokunnan julkinen kuuleminen, jossa käydään keskustelu Suomen tulevasta EU-politiikasta. Sisäministeriön johdolla puolestaan käydään laaja keskustelu turvallisuudesta, aatteellisesta väkivallasta ja niiden kehitysnäkymistä.

Miten Sinä muuttaisit Eurooppaa? Eurooppa-foorumista halutaan matalan kynnyksen tapahtuma. – Kaikilla mukana olevilla on sama tavoite: avoimelle, kansalaiset osallistavalle ja moniarvoiselle kansalliselle keskustelufoorumille on tarvetta, kun Suomen ja unionin tulevaisuutta suunnitellaan, sanoo tapahtuman projektipäällikkö Tuomas Nirkkonen. Turun Eurooppa-foorumi koostuu seminaareista, paneelikeskusteluista, kyselytunneista ja kansalaiskeskusteluista. Tapahtumapaikkoja ovat Hansa-kortteli, Åbo Svenska Teater, Radisson SAS Marina Palace, Turun pääkirjasto ja Panimoravintola Koulu. Turun Eurooppa-foorumi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja siitä tulee jokavuotinen politiikan ja talouden syyskauden avaus Suomessa.

KUVA: VALENTINO VALKAJ

• Lisätietoja ja ohjelma: europeforum.fi #eurooppafoorumi #europeforum

KUVA: PETTERI MÄNTYSAARI

Nyt saa sanoa! Matkustan kanssasi Föliblogin uudessa juttusarjassa tutustutaan kanssamatkustajiin. Esittelyvuorossa on työ- ja vapaa-ajan matkat Fölillä taittava turkulainen Atso Virtanen, 70.

A

ktiivisella eläkeläisellä on käytössään seniorin arvokortti, jota hän lataa Fölin nettilataus palvelussa. Muutkin Fölin sähköiset palvelut ovat tuttuja, sillä Atso käyttää aktiivisesti mm. pysäkkiaikataulujen hakupalvelua puhelimellaan. - Sähköiset palvelut ovat helpottaneet elämääni valtavasti, niistä on tullut minulle elämäntapa, kertoo Atso, joka kokee itsensä Fölin suurkuluttajaksi.

Atso juttelee bussissa mielellään vierustovereille. Heidän kanssaan on käyty monet mielenkiintoiset keskustelut. - Teen tikusta asiaa, eikä kukaan ole käskenyt pois, kun olen mennyt viereen istumaan, toteaa Atso. • TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ

Turku ottamassa hulevesimaksun käyttöön Hulevesimaksua peritään kaikilta kiinteistöiltä, joiden pinta-ala on 200 neliötä tai enemmän. Kiinteistöihin jaettiin asiasta tiedonanto kesäkuussa. Jos esitäytetyissä tiedoissa on ollut puutteita tai virheitä, niitä on korjattu palautteen perusteella. Tarvittaessa kiinteistöjen omistajiin ollaan vielä erikseen yhteydessä. Tarkoituksena on, että maksua ruvetaan keräämään tämän vuoden kuluessa. • Lisätiedot: turku.fi/hulevesi

6

• Lataa itsellesi Turun Eurooppa-foorumin appi sovelluskaupasta!


Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia

Jokaisessa Turkupostin numerossa käymme kahvilla kaupungin työntekijän kanssa.

Uuden lukuvuoden kynnyksellä kahvitellaan S/S Boren kannella Café Navigaressa, jossa opettaja Marianna Virtanen ja opiskelija Teemu Luukkanen keskustelevat ammatillisen koulutuksen muutoksista. Turun ammatti-instituutti juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Uudistunut ammatillinen koulutus ja opintojen henkilökohtaistaminen tarjoavat monia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. Marianna: Olen ollut opettajana ICT-alalla vuodesta 1994. Silloin oli juuri ja juuri internet ja opiskeltiin kirjoista. Opiskelu on muuttunut valtavasti näiden vuosien aikana. Nyt on oltava valmis opettelemaan koko ajan uutta. Teemu: Koulutus antaa pohjan ja perustan, mutta ammattilaiseksi valmistutaan vasta työelämässä.

Marianna: Tasoerot luokissa ovat olleet suuria, minkä takia osa opiskelijoista on turhautunut. Motivoituneille ja lahjakkaille nuorille opintojen henkilökohtaistaminen on tuonut mahdollisuuden edetä nopeammin. Niille, joilla on opinnoissa enemmän haasteita, voidaan taata rauhallisempi tahti. Teemu: On tärkeää voida valita opintoja omaa urapolkua ajatellen ja syventää osaamistaan itseä eniten kiinnostavilla alueilla. Minua kiinnostivat eniten viinit ja niiden valmistus. Marianna: Juuri näin. Opettajan työ on tehty, kun nuori löytää oman alansa, kiinnostuu ja lähtee itse etsimään lisää tietoa. Ammatillinen koulutus ei rajaa mitään mahdollisuuksia pois, vaan avaa uusia ovia. Tutkinto helpottaa löytämään

sen ensimmäisen työpaikan, mutta myöhemmin työelämässä voi päätyä hyvin monenlaisiin tehtäviin - omasta kiinnostuksesta ja motivaatiosta riippuen. Teemu: Olen pienestä pitäen halunnut ravintolaalalle, joten amikseen hakeminen oli minulle selvä juttu. Monet ikäiseni valitsivat lukion, koska tarvitsivat lisää miettimisaikaa. Marianna: Nuorten päätöksiin vaikuttavat monet tekijät, mutta erityisesti vanhempien asenteet. Nuorten on annettava löytää omat kiinnostuksen kohteensa. Mielikuvia ammatillisesta koulutuksesta muutetaan rajoja rikkomalla ja näyttämällä, ettei yhteiskunta toimi ilman osaavia ammattilaisia. Kunhan tämä ymmärretään, myös asenteet muuttuvat. • TEKSTI JA KUVA: SANNA NUMMELIN

Café Navigare kutsuu viihtymään! • turkuai.fi/cafe-navigare

7


Kasvava Turku

Awake Again on aina hereillä Turkulainen, modernia metallimusiikkia soittava Awake Again on suuren askeleen edessä. Se on tehnyt levytyssopimuksen levy-yhtiö Universaliin kuuluvan Spinefarm Recordsin kanssa. Ensimmäinen sinkku Below julkaistiin elokuun alussa. Vauhtia ja tukea uralleen bändi on saanut Turku Rock Academysta.

N

eljän miehen muodostama Awake Again poimittiin Turku Rock Academyn kaksivuoti seen koulutukseen vuoden 2015 Turku Bandstand -kilpailusta. Vaikka kisamenestystä ei tullut, Turku Rock Academyn toiminnanjohtaja Tomi Arvas ja vastaava tuottaja Mark Bertényi huomasivat bändin potentiaalin. Viime vuonna heihin kiinnitti huomionsa myös Santa Cruzin ja Brother Firetriben taustalla toiminut manageri Jani Wilund. Yhteistyö Wilundin kanssa antoi taas uusia mahdollisuuksia edetä musiikkiuralla.

Määrätietoisesti kohti unelmia Arvas ja Bertényi ovat olleet vaikuttuneita bändin työmoraalista. Laulaja Matti Östermanilla, kitaristi Kasper Hellströmillä, basisti Ville Loukolalla ja rumpali Markus Purasella on paitsi lahjoja alalle, myös täysin oikea asenne. – Nämä jätkät hoitavat hommansa ilman kitinää tai napinaa. Ainoa valitus

on sitä, että he vaativat paljon itseltään ja toisiltaan. Systemaattisesti toimivat bändit pärjäävät, se on ollut totuus tällä alalla vuosikymmeniä, Bertényi sanoo. Koska yhteistyö sujui, kaksi vuotta Turku Rock Academyssa venähti neljäksi. – Ajateltiin, että heidät täytyy pitää, koska käyttävät tuen niin hyvin hyödyksi. Nyt he eivät enää tarvitse meitä. – Tässä vaiheessa bändiuraa ei normaalisti saa tällaisia kontakteja. On pyritty hyödyntämään ne. Tuhannet harrastajat haaveilevat tästä, ja on aika hienoa olla yksi harvoista, Loukola hymyilee. – Yritetty olla sen arvoisia, Österman heittää ja koko bändi taustajoukkoineen repeää nauruun. Jos unelmien tavoittelu onkin totista työtä, muuten tämä porukka on täysin pitelemätön keskinäisessä sanailussaan. – Meillä osuvat henkilökemiat täydellisesti yksiin, Österman vahvistaa.

Suurten tekijöiden suojissa

Turku tekee tähtiä

Uransa alussa bändi ilmoittautui vapaaehtoiseksi tuuraajaksi aina, jos jossain peruuntui keikka. – Sillä tavalla saatiin ihan huippukeikkoja. On ajateltu niin, että jos vaikka Bono soittaa ja pyytää keikalle, niin milloin tahansa voidaan mennä. Homma on aina treenattuna siihen kuntoon, Österman luonnehtii. – Paitsi jos se on joku Bono Virtanen, joku heittää väliin. Ja taas kaikuu nauru. Vaikkei Bonolta ole vielä kuulunut soittoa, bändi on päässyt tekemisiin muiden kovien nimien kanssa. Jani Wilundin lisäksi apua ja tukea on tullut tanskalaistuottaja Jacob Hansenilta, joka on työskennellyt Amaranthen ja Volbeatin taustalla, sekä W.A.S.P. -kitaristi Douglas Blairilta. Blair on toiminut Turku Rock Academyn opettajana vuodesta 2012 ja kotiutunut Turkuun. – Hän on antanut meille paljon hyviä kehitysehdotuksia, toiminut mentorina ja opastanut, Loukola sanoo. – Hän voisi olla missä vain, mutta hän haluaa olla Turussa näiden kanssa, Bertényi kehaisee.

Paitsi toisiaan, miehet kehuvat vuolaasti myös Turkua. – Turussa on hyvin elävä musiikkiskene. Pienemmilläkin bändeillä on laajat mahdollisuudet harrastaa, Österman sanoo. – Vaikka Helsingissä on enemmän keikkapaikkoja, ei siellä pääse viikonloppuiltoina soittamaan mihinkään keskikaupungille. Turussa pääsee, Loukola sanoo. Silti Awake Againin menestys on harvinaista ja poikkeuksellista. Arvas ja Bertényi huomauttavat, että viimeksi turkulainen bändi solmi levytyssopimuksen monikansallisen vaikuttajan kanssa 1990-luvun lopulla. Silloin asialla oli The Crash. – Turku Rock Academya on tehty seitsemän vuotta. Nyt ollaan tässä pisteessä, Arvas kertoo. – Se on häkellyttävää, Bertényi sanoo. • TEKSTI: SUVI HOLOPAINEN • KUVA: JUHA KURRI

Turku Bandstand on vuotuinen alueellinen bändikilpailu alle 29-vuotiaille nuorille. Kisasta on mahdollista päästä mukaan Turku Rock Academyn kaksivuotisen tuen piiriin. Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1997.

Turku Rock Academy on Turun kaupungin nuorten palveluissa vuonna 2011 luotu bänditoiminnan kehittämismalli, joka on levinnyt myös useaan muuhun kaupunkiin Suomessa.

8


Jos

kieliopinnot aloitettaisiin koulussa varhain Olisiko niin, että toivoisimme lapsistamme rohkeita ja välittömiä viestijöitä, luovia kielenkäyttäjiä, kielestä toiseen ja kolmanteenkin sukkuloijia, kulttuurien tuntijoita, suvaitsevaisia, empaattisia monikieliosaajia? Olisiko päätavoite rakentaa perusta monien kielten oppimiselle, motivaatiolle, avoimuudelle ja myönteisille asenteille vieraita kieliä, kulttuureita ja kielenkäyttäjiä kohtaan, ja toissijainen tavoite virheetöntä ja täydellistä (yhden) kielen hallintaa?

Uusi lukio

antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin Uusi Luostarivuoren Lyseon lukio on Turun ainoa yleislukio. Kurssitarjonta mahdollistaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen, ja innostavassa ja kannustavassa ympäristössä opiskelijat voivat keskittyä olennaiseen.

L

uostarivuoren lukio ja Turun Lyseon lukio yhdistyivät 1.8.2018. Uusi Luostarivuoren Lyseon lukio sopii kaikille laajaa yleissivistystä arvostaville ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. – Uudessa lukiossamme on noin 700 opiskelijaa, ja tämän kokoisia ovat melkein kaikki muutkin Turun lukiot. Yhdistymisestä saamme paljon synergiaetuja, uskoo Luostarivuoren Lyseon lukion rehtori Johanna Levola-Lyytinen. Uudessa lukiossa panostetaan opiskelijoiden ohjaukseen, ja ryhmien koko on nyt aikaisempaa pienempi. Laaja kurssitarjonta pitää sisällään myös useita integroituja kursseja, kuten biokemiaa, ensiapua ja toiminnallista historiaa. Erikoiskursseille on riittänyt paljon innokkaita tulijoita. – Yleislukiona meidän ydinajatuksemme on auttaa opiskelijoita löytämään oma juttunsa ja oma polkunsa. William Blaken sanoin: ”Et koskaan tiedä rajojasi, ellet ylitä niitä”, Johanna hymyilee.

Keskiössä yrittäjyys ja akateemisuus Sekä Lyseon lukio että Luostarivuoren lukio kuuluivat Turun perinteikkäimpien lukioiden joukkoon. Koulujen yhdistyminen herättikin ymmärrettävästi tunteita sekä puolesta että vastaan. Lyseon lukio ehti täyttää 114 vuotta ja Luostarivuoren lukio 136 vuotta. Uudella lukiolla on siis hallussaan 250 vuotta työtä turkulaisen sivistyksen ja asiantuntijuuden hyväksi. Myös entisen Lyseon lukion apulaisrehtori, nykyinen Puolalanmäen lukion apulaisrehtori Jatta Paakkinen pääsi seuraamaan yhdistymiseen liittyviä tunnelmia aitiopaikalta. – Voi olla, että yhdistyminen vaikutti kevään yhteishaun hakijamääriin, vaikka osasyynä oli varmasti myös TSYKin hurja suosio, Jatta kertoo. Uudessa Luostarivuoren Lyseon lukiossa tullaan vaalimaan sekä yrittäjyyttä että akateemisuutta. Tarkoituksena on, että kaikki voivat jatkossakin olla ylpeitä omasta lukiostaan.

Olisiko niin, että kieltä opetettaisiin lasten kehitystasolle optimaalisilla tavoilla: kaikin aistein, liikkuen, leikkien, laulaen, näytellen, elein ja ilmein? Olisiko niin, että valjastamalla lasten uteliaisuus, luovuus, kekseliäisyys ja ongelmanratkaisukyky kielten opiskelussa verrattaisiin kieliä toisiinsa ja etsittäisiin (ryhmissä ja opettajan avustuksella) yhtäläisyyksiä ja eroja eli kehitettäisiin lasten metalingvistisiä taitoja? Olisiko joku ”muotokieli”, kuten espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä, englantia hyödyllisempi ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu tutkitusti helpottaisi ja tukisi myöhempää kieltenopiskelua? Voisiko jopa kaksi tai kolmekin kieltä olla tutkittavina ja opiskeltavina, kun kielet kerran ovat aivoissakin tekemisissä toistensa kanssa? Olisiko luokkakavereilla kiinnostavia kotikieliä, joihin tutustua ja joita ihmetellä? Uskon, että näin on, kun kieliopinnot aloitetaan varhain. Mutta on tärkeää tutkia, kuinka paljon ja millaista vierasta kieltä lapsella tulisi olla tarjolla ja millaiset oppimistehtävät olisivat hyödyllisiä. Nykytiedon perusteella voisi ajatella, että niin äidinkielen kuin varhaisten vieraiden kielienkin oppimiselle hyödyllisiä ovat monipuoliset mahdollisuudet omaksua kieltä ympäröivästä kieliaineksesta ja tilaisuudet käyttää kieltä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Kirjoittaja Heini-Marja Pakula on vieraiden kielten didaktiikan professori Turun yliopistossa.

• TEKSTI JA KUVA: TEIJA MURMANN

Tietoa lukiossa opiskelusta: • turku.fi/lukiokoulutus

9


Verhon takana

toi takaisin Turkuun Lisa Nikula on helsinkiläinen Pop & Jazz Konservatorion opiskelija, joka päätyi Facebookissa bongaamansa avoimen haun kautta yhdeksi Turun Kaupunginteatterin Varissuo-musikaalin tähdistä. Päärooli Varissuossa on hänelle ensimmäinen ammattiteatterissa. Turku on kesätöiden kautta Lisalle tuttu kaupunki ja hän palasi tänne mielellään musikaalin harjoitusten ja esitysten ajaksi.

L

isan roolihahmo Nadia on 17-vuotias venäläistaustainen tyttö, joka haaveilee lähiöstä lähtemisestä. Nadia osallistuu television laulukilpailuun ja etenee kisassa, kunnes joutuu yllättäen vaikean valinnan eteen. Varissuo-musikaali kysyykin, kuka tekee elämämme valinnat ja miten juuret ja unelmat vaikuttavat ratkaisuihimme. Teemaa käsitellään erilaisten perhetarinoiden kautta. Lisa on syntynyt Irkutskissa, Siperiassa, ja asunut eri puolilla Suomea. Hel-

10

singissä hän tuntee olevansa maalaislikka Keski-Pohjanmaalta. - Omat juuret ovat vähän siellä sun täällä. Mutta unelmien suhteen perhe on aina tukenut mua tosi paljon eikä kotona koskaan kyseenalaistettu haavetta laulajan urasta. Tämä musikaali muistuttaa mua siitä, ettei se ole kaikilla itsestäänselvyys, Lisa miettii ja kertoo lisää roolihahmostaan: - Nadia on sellainen, että se vaan painaa tuulta päin vaikka mikä olisi. Mä näen kyllä itseäni siinä. Se on myös hyvä muistutus, ettei tarvitse pienentää itseään, vaan menee vaan, jos haluaa mennä.

Näyttelemisen ohella olen hurahtanut valokuvaamiseen ja etenkin ihmisten kuvaaminen kiinnostaa. Mutta mun unelma-ammatti on edelleen olla tuolla lavalla. Varissuo-musikaalissa näyttämöllä nähdään kaupunginteatterin tuttuja kasvoja, mutta mukaan on löydetty Lisan lisäksi useita uusia lahjakkuuksia. - Kaikki me ollaan tosi erilaisia vahvuuksinemme. Tunnelma harjoituksissa on kannustava ja innostus tekemiseen aitoa. Syksyn ensi-ilta ei vielä jännitä, mutta kyllä tässä ehtii, Lisa naureskelee kesäauringon lämmittäessä Aurajokirantaa.

Musikaalin kuopukset Varissuon nuorimmat esiintyjät ovat 11-vuotiaan Benin roolissa vuorottelevat Eemeli Heiniö ja Toivo Kouki. Pojat kertoivat tunnelmiaan harjoituskaudelta: T: Räppiä ja tanssia on ihan ok treenata. Parasta on räppi, kuuntelen sitä vapaa-aikana ihan liikaakin. E: Tää tuntuu enemmän harrastukselta, kuin työltä. Harrastan muutenkin laulamista. Ja sirkusta ja rumpuja.

Paleface ja Lisa Nikula Varissuo-musikaalin harjoituksissa.

Varissuo-musikaali Varissuo päättää Turku-musikaalien trilogian, jonka Kakola (2012) ja Seili (2014) aloittivat. Tekijätiimistä löytyvät mm. käsikirjoituksesta vastaavat Paleface ja Satu Rasila, ohjaaja Mikko Kouki, säveltäjät Tuomo Prättälä, Jori Sjöroos ja Jussi Vahvaselkä sekä koreografi Reija Wäre. • Betonilähiössä versovista unelmista kertovan musikaalin ensi-ilta on Turun Kaupunginteatterissa 7.9.

T: Mä olen vaihtamassa hip hop -tanssin nyrkkeilyyn, siitä ei kyllä ole hyötyä tässä musikaalissa. E: Ben, jota me esitetään, on vähän uhmakas teini, se suuttuu helposti. T: Joo, osittain se rooli tuntuu tutulta, osittain ei. Esiintyminen jännittää sitä enemmän, mitä vanhemmaksi tulee. E: Varsinkin, jos kaverit tulee katsomaan. Mutta aina on hauskaa, kun pääsee lavalle! • TEKSTI: EMMI KANTONEN

Lue Palefacen blogitekstistä, miten hän päätyi tekemään musikaalia Turusta: • turku.fi/paleface

KUVA: MARITA KOIVISTO

Unelmarooli


Hei, nyt lähdetään! Jännityskirjat ovat erityisesti suosiossa vankilakirjastossa. Vares-kirjat ja Jo Nesbøn teokset ovat erityisesti kovassa lainassa.

Vankilakirjastotyötä sydämellä, pilke silmäkulmassa Irmeli Malka-Kannisto on Suomessa vankilakirjastotyön pioneeri. Kirjastovirkailijan vankilaura alkoi kahden viikon työprojektista yli kuusi vuotta sitten. Nyt työhön kuuluvat säännölliset viikkokäynnit neljässä vankilassa, työn jatkuva kehittäminen sekä koordinoimistehtävät.

Ainoa työn nurjapuoli on Irmelin mukaan talvimyräkässä ajaminen. Kesällä hän nauttii pitkistä työmatkoista.

Kirjastoryhmät henkireikä monelle vangille Päivä starttaa tuttuun tapaan pitkällä työmatkalla. Tänään vuorossa on Satakunnan vankilan Köyliön osasto, jonne matkaa tulee noin tunti. -Työmatkat yleensä kehittelen ja suunnittelen työtäni, Irmeli kertoo. Päivä alkaa ryhmällä. Alkukahvin lomassa Irmeli antaa edellisviikon tietovisan voittajalle kirjapalkinnon, Liza Marklundin uusimman. Ryhmissä opetellaan muun muassa tablettitietokoneen käyttöä ja tiedonhakua. Tänään tehtävä on hieman erilainen. Kotiteollisuuden, Popedan ja Elastisen laulujen sanat vilahtelevat videotykillä. Ryhmäläiset poimivat sanoja, joista on tarkoitus muodostaa oma runo tai räppi.

Lopuksi jokainen lukee oman kirjoituksensa. Lopputulokset yllättävät koko ryhmän: - Meissä kaikissa asuu näköjään pieni runoilija, yksi ryhmäläinen toteaa. - Saatte olla ylpeitä itsestänne, Irmeli kehuu. Ryhmä myös kehuu kilvan Irmelin työtä: - Ryhmä on meille tosi tärkeä ja sitä saisi olla useamminkin. Emme koe olevamme vankilassa, kun olemme Irmelin kanssa. Hän ottaa meidät vastaan ihminen ihmisenä. - Teen tätä sydämestäni. Parasta työssäni on kohdata erilaisia ihmisiä ja nähdä onnistumisen ilo, Irmeli toteaa.

Ryhmän kirjoittamat räpit ja runot onnistuvat yli odotusten.

Isät lukevat lapsilleen videolle Ryhmän lähdettyä Irmeli ja erityisohjaaja Mia keskustelevat syksyn toiminnasta. Toiveena on, että Irmeli ehtisi pitää kaksi ryhmää päivän aikana syksyllä. Lounaan jälkeen siirrytään kirjastoon. Irmeli on neuvonut kirjastoa hoitavalle vangille, kirjastomiehelle, teosten luettelointityötä. Kirjastomies hoitaa kirjastoa Irmelin ohjeistuksella kahden lainausajan lisäksi viitenä päivänä viikossa. Tällä hetkellä kirjastolla on 62 asiakasta, mikä on hyvin noin 70 vangin vankilassa. Yksi isä saapuu sovitusti lukemaan Heikin helikopteri -kuvakirjaa 1-vuotiaalle pojalleen. Irmeli ohjeistaa, miten kirjaa kannattaa lukea. - Videot lähetetään äideille. Lue lapselle -videot ovat todella suosittuja ja osa lukijoista joutuu jonotuslistalle, Irmeli kertoo.

Kirjasto tulee asiakkaidensa luokse myös podcastina: • turku.fi/radiorotunda Lue lisää vanhustenhoidosta Turussa ja katso video • turku.fi/kotihoito

Lue lapselle -videoiden kuvaus on yksi kirjastovankilatyön keskeinen toimintamuoto.

Päivän päätteeksi käydään läpi vielä monikielisestä kirjastosta siirtolainaan tulevien niteiden käsittely ja mahdollisen kirjastokortin käyttöönotto. Paljon on kehitettävää jo tässä vankilakirjastossa. Huomenna Irmeli kohtaa toiset haasteet, toisessa vankilassa. - Haluaisin, että tämä työ laajenisi kaikkiin vankiloihin. Tavoitteenani on saada vankilakirjastojen aineistot uudistuviksi ja ajantasaisiksi, Irmeli kuvailee. • TEKSTI JA KUVAT: NOORA YRTTIAHO

Irmeli ja Miia keskustelevat kirjastokortin käyttöönotosta vankilakirjastossa.

11


Kohti vuotta 2029

Insinöörioppeja Skotlannista Turku hakee helpotusta Varsinais-Suomen diplomi-insinööripulaan Glasgow’sta. Turun ammattikorkeakoulun ja Strathclyden yliopiston yhteistyö on esimerkki siitä, miten uusia koulutuspolkuja voi syntyä nopeastikin, kun tahto on kova.

12

muun muassa Turun AMK:n ja Strathclyden yhteiset meritekniikan ja konetekniikan maisteriohjelmat. Soinin mukaan ideana on vahvistaa maisteritason koulutusta teknillisillä aloilla Turussa: neljän vuoden AMK-insinöörikoulutuksen jälkeen opiskelijat voisivat pätevöityä maistereiksi (Master of Engineering) vuodessa oppilaitosten yhteisessä maisterikoulutuksessa. Tutkinnon myöntää Strathclyden yliopisto. - Kun Turussa ei ole monialaista teknillistä yliopistoa, näin meidän insinööreillemme muodostuu suora jatko-opiskelureitti master-tason koulutukseen, Soini sanoo.

KUVA: HEIDI PELANDER

M

eri- ja teknologiateollisuuden uusi kukoistus on johtanut akuuttiin pulaan tekniikan alan diplomi-insinööreistä Varsinais-Suomessa. Mikä neuvoksi kaupungissa, jossa ei aluepoliittisista syistä ole laajaa tekniikan alan yliopistokoulutusta, eikä siitä johtuen myöskään riittävän vahvaa alan tutkimus- ja kehitystoimintaa? Tätä pähkinää ovat pureskelleet muun muassa Turun ammattikorkeakoulun (AMK) vararehtori Juhani Soini ja Turun kaupungin osaamishankkeisiin erikoistunut johtava asiantuntija Esa Tuomisto. Varsinais-Suomen teollisuuden edustajat vinkkasivat heitä suuntaamaan katseet Glasgow’hun. Löytyi Strathclyden yliopisto, jolla on Skotlannin suurin teknillinen tiedekunta ja jossa eri insinöörialoja opiskelee yli 5000 opiskelijaa. Linkit Glasgow’n alueen teollisuuteen ovat vahvat, ja Turun AMK:n kanssa yhteisiä yrityskumppaneitakin löytyy, kuten Rolls Royce. Tuomisto ja Soini esittelivät Varsinais-Suomen positiivista talouskäännettä ja insinööripulaa lyhyellä visiitillä Glasgow’ssa viime marraskuussa, ja Strathclydessä kiinnostuttiin oitis. Kevään aikana glasgowlaiset ovat vierailleet Turussa ja päinvastoin, ja yhteisiä avauksia on löytynyt nopeasti. Suunnitteilla ovat

Strathclyden yliopiston Laivanrakennuksen ja meritekniikan laitoksen hydrodynamiikkalaboratorioissa opiskelijat muun muassa testaavat veneiden ja laivojen pienoismalleja ja oppivat navigoinnista ja merenkulusta minimittakaavassa.

Meriklusteri kiinnostaa Mutta miksi Turku ja Varsinais-Suomi kiinnostavat Glasgow’ssa? Yhteistyön tarina alkaa meriteollisuudesta. Glasgown perinteikäs, monet murrokset läpikäynyt laivanrakennusteollisuus on keskittynyt korkeatasoisten sotilaallisten alusten ja autolauttojen valmistamiseen sekä offshore-teollisuuteen. Luksusristeilijöitä rakentava Meyerin Turun telakka sekä sen ympärille kehittynyt monipuolinen yritysverkosto ovat jotain, mitä Skotlannista ei löydy. Strathclyden yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani Atilla Incecik näkee yhteistyön hyödyttävän molempia. Turun insinöörikoulutusta vahvistetaan,

Strathclyden yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani Atilla Incecik uskoo yhteistyön Turun AMK:n kanssa toimivan siksi, että tavoitteet ovat selkeät ja hyöty molemminpuolinen. Kuvassa Incecik on laitoksen arkkitehtiopiskelijoiden opinnäytetyönäyttelyssä, jossa opiskelija on suunnitellut telakan.

Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina työskennellyt Mika Hannula aloittaa Teknologiakampus Turun johtajana 1.9. • Lue lisää: turku.fi/mikahannula


KUVA: STRATHCLYDEN YLIOPISTO

ja samalla Strathclyden meriteollisuudesta kiinnostuneille opiskelijoille avautuu uudenlaisia opinnäytetyö- ja työskentelymahdollisuuksia. Maailmalle kurottaminen on Strathclydessä tuttua. Yhteistyötä tehdään yliopistojen kanssa ympäri maailman ja yliopistossa on insinööriopiskelijoita 100 maasta. Incecikistä monikulttuurinen opiskeluympäristö valmistaa opiskelijoita kansainväliseen työelämään, joka ei tunne maarajoja. - Tänä päivänä teknologia ja yrityselämä ovat globaaleja, hän sanoo.

Ei joko tai, vaan sekä että Turun AMK:n Juhani Soini ja Turun kaupungin Esa Tuomisto korostavat, että yhteistyö Strathclyden kanssa on yksi keino muiden joukossa helpottaa Varsinais-Suomen diplomi-insinööripulaa, mutta ei yksin ratkaise ongelmaa. Strathclyde-yhteistyöllä haetaan vaikutusta kohdennetusti ja nopeilla toimenpiteillä. Laajennettujen DI-koulutusoikeuksien saaminen Turun yliopistoon on puolestaan välttämätön ja pysyvä täydennys alueen osaamisrakenteeseen ja tulevaisuuden kilpailukykyyn. Tuomisto, Soini sekä Strathclyden edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että koulutusta ja tutkimusta pitää joka tapauksessa kehittää rajat ylittävällä yhteistyöllä, koska opiskelijoita valmistetaan globaaliin työelämään. - Tutkimus ja innovaatiotoiminta on kansainvälistä, todella kilpailtua bisnestä. Jos haluaa pysyä eturintamassa, on pakko toimia kansainvälisesti, Strathclyden yliopiston vararehtori Tim Bedford summaa. • TEKSTI: HEIDI PELANDER

Teknologiakampus Turku kokoaa voimat yhteen Turun ammattikorkeakoulun yhteistyö glasgow’laisen Strathclyden yliopiston kanssa on lähtenyt vauhtiin odotettuakin nopeammin. Vain puoli vuotta ensikontaktin jälkeen on päästy konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin. Kehityskulku osoittaa, että voimakasta teollisuustuotannon kasvuvaihetta elävä Turku ja koko Lounais-Suomi koetaan kiinnostavaksi kumppaniksi. Kun tilaisuuksiin tartutaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, avautuu uusia yhteistyön kanavia, jotka tuottavat lisäarvoa molemmille osapuolille. Turun alueelle välttämätön tekniikan alan yliopistokoulutuksen vahvistaminen on edennyt viime vuosina merkittävästi. Valtiovallan tuella perustettu uusi tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITECH on aloittanut toimintansa Turussa, tavoitteenaan akuutin DI-tason osaamistarpeen ratkaiseminen. Kyse ei kuitenkaan ole vain nopeasti koulutukseen vaikuttavista toimenpiteistä. Koulutusresurssit, tutkimus- ja tuotekehityspanostukset tulee saada myös pitkällä tähtäyksellä tasapainoon. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa työskentelee noin kolmannes Pirkanmaan diplomi-insinöörien määrästä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksissa suhdeluku on kutakuinkin sama. Kuitenkin teollisuuden tuotannon arvo on molemmissa maakunnissa suurin piirtein samalla tasolla. Teknologiateollisuuden arvion mukaan Varsinais-Suomessa korkeakoulutettujen osaajien vuotuinen rekrytointitarve teollisuuteen nousee lähivuosina kaksinkertaiseksi (450->800). Kun samaan aikaan Varsinais-Suomessa tekniikan alan yliopisto-opintoihin hakeutuu vuosittain vain puolet (200) Pirkanmaan tasosta (400), DI-koulutuksen laajentamiselle Turun yliopistoon ei ole mitään vaihtoehtoa. Turkulaisten korkeakoulujen, Turun kaupungin ja Turku Science Parkin keväällä 2018 solmima Teknologiakampus Turku -yhteistyösopimus on tässä kehityksessä merkittävä virstanpylväs. Sopimuksen myötä aloitettavan yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.

KUVA: STRATHCLYDEN YLIOPISTO

Teknologiakampus Turku on sateenvarjo, jonka alle kootaan kaikki tähänastiset avaukset ja hankkeet, myös Strathclyde-yhteistyö ja muut soveltuvat yhteistyökumppanuudet kotimaassa ja kansainvälisesti. Tampereen teknillisen yliopiston nykyinen rehtori, professori Mika Hannula aloittaa syyskuussa Teknologiakampuksen vetäjänä. Voimme hyvällä syyllä odottaa merkittävää lisävauhtia tähän myönteiseen kehitykseen.

KUVA: HEIDI PELANDER

Strathclyden ja Turun AMK:n välinen yhteistyö alkaa tekniikan aloilta, mutta lupaavia alkuja on myös terveysalalta. Kuva on Strathclyden yliopiston tiedelaboratoriosta.

Tutustuttuaan Turkuun Strathclyden yliopiston vararehtori Tim Bedford oli vaikuttunut siitä, miten vahvaa yhteistyötä kaupunki, koulutuslaitokset ja teollisuus tekevät Turun seudulla.

Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen ovat yksi alueemme positiivisen rakennemuutoksen kriittisimmistä osa-alueista. Turun kaupungilla on merkittävä rooli ja vastuu asian edistämisessä. Kaupunki ei kuitenkaan voi astua valtiovallan sijaan ratkaisemaan eikä rahoittamaan tekniikan alan koulutuksen kehittämis- ja muutostarpeita tai toteutusta. Tarvitsemme tälle alueelle sekä lisää huippuosaajia että yhä laaja-alaisempaa huippuosaamista. Tärkeintä on, että kaupungilla, Turun korkeakouluilla, elinkeinoelämällä ja muilla alueen toimijoilla on mahdollisimman yhtenäinen toimintalinja ja tahtotila tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Teknologiakampus Turku -sopimus on tästä erinomainen todiste.

Minna Arve Turun kaupunginjohtaja

Lue artikkelin pidempi versio: turku.fi/strathclyde

13


Koulutus

Jalat maassa ja virtuaalilasit päässä Virtuaalilasit ja lisätyn todellisuuden työkalut ovat FT Mika Luimulan arkipäivää. Hän katsoo kauas ja visioi huikeita tulevaisuuskuvia, ihan ilman VR-lasejakin.

Hankkeissamme on aina pidettävä jalat maassa, sillä alan kehitys on todella vauhdikasta, sanoo Mika Luimula Turun ammattikorkeakoulusta. Tulevaisuudessa voimme ehkä tutustua Turun jokirannan historiaan virtuaalilasien kautta siten, että näemme Katedralskolanin jumppasalin alle jääneet keskiaikaiset rauniot silloinkin, kun sali on taas korjattu koulukäyttöön. Virtuaalitodellisuus avaa meille aivan uusia ulottuvuuksia. Saamme yllätyksellisiä elämyksiä, oppeja, hyötykäyttöä – ja tietenkin myös liiketoimintaa. Yliopettaja Mika Luimula pudottelee skenaarioita, joihin tekee mieli heti päästä käsiksi. Luimula toimii Turun ammattikorkeakoulun peliteknologian yliopettajana ja tutkimusvastaavana. Kotipesänä on AMK:n ja Turun yliopiston yhteinen pelialan koulutuslaboratorio Turku Game Lab Kupittaalla, ICT-Cityssä. Luimula kertoo, että virtuaali- ja lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialalla, teknologiateollisuudessa vaikkapa turvakoulutuksen ja kunnossapidon osalta, rakennusteollisuudessa mm. visualisoinneissa ja monin tavoin matkailussa ja oppimisessa. Uusille hankkeille saadaan lisäarvoa törmäyttämällä osaamista. Jatkuva ja tiivis korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö tuo esille uusia tarpeita ja moderneja ratkaisuehdotuksia.

14

AVR-keskus tulossa Turkuun Suunnitteilla on nyt AVR-keskus (virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sekä tekoälyn keskus), joka toimisi yhteisenä tutkimusympäristönä tutkijoille, yrityksille ja opiskelijoille. Työnimenä on AVR Turku Innovation and Competence Factory. Keskus on jo herättänyt laajasti kiinnostusta. – Investointihankkeiden kautta on Turun alueen tekniikan alojen infrastruktuurien kehittämiseen saatu 7 miljoonan euron rahoitus. Investointien toteuttajana on Turun ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena

on, ettei yksittäisten, alueella toimivien yritysten tarvitse tehdä mittavia investointeja yksinään, selittää Luimula.

Virtuaalitodellisuuteen tempautuu Peliteknologian dosentti Mika Luimulan kertomat esimerkit hankkeista ovat nekin kuin toisesta todellisuudesta. Esimerkkinä käy vaikkapa virtuaalinen avaruuskävely Tuorlan planetaariossa tai virtuaalinen kivunlievityspeli, jota jo testataan muutamissa sairaaloissa. Jo menossa olevien hankkeiden lisäksi suunnitteilla on yhteistyö muu-

Grail Quest -pelifestari Kupittaan palloiluhallissa 18.–20.10. • grailquest.fi

tamien arabiankielisten maiden kanssa historiallisten kohteiden virtualisoinnista. Ja yhtäkkiä olemme Saudi-Arabiassa prinssi Ahmedin matkassa. – Tänä syksynä prinssi tullee Business Finlandin vieraana vastavierailulle Suomeen. Olin mukana siellä alkuvuodesta maailman toiseksi suurimmilla terveysalan Arab Health -messuilla, jossa esiteltiin mm. virtuaalisia kuntoutuspelejä, Luimula kertoo. • turkuamk.fi • TEKSTI: ANNE KUUSISTO • KUVAT: ANTTI ALA-KÖNNI

Monipuolinen, kansainvälinen yhteistyö on Luimulasta innostavaa. Hän on verkostoitumisen ammattilainen, joten haasteita ja hankkeita tarttuu mukaan. Vahva soveltavan tutkimuksen osaaminen onkin edistänyt turkulaisen pelialan kansainvälistä tunnettuutta.


Turussa on opiskelijan hyvä olla

Hei, ei älä synkkään jää, kukaan ei oo yksin tääl …Fölit kulkee vaik’ tulee pimeää

Fölin viikonlopun yölinjoja täydentää 20.8.–23.9. yölinja 89, joka liikennöi keskiviikon ja torstain sekä torstain ja perjantain välisinä öinä reitillä Halinen– Ylioppilaskylä–Kauppatori– Ilpoinen. • foli.fi

Turussa aloittaa joka syksy noin 4 500 uutta opiskelijaa. – Tulkaa mukaan, kokeilkaa, oppikaa ja uskaltakaa, kannustavat Turun opiskelijajärjestöjen aktiivit. Tervetuloa opiskelijakaupunkiin!

A

lku uudessa kaupungissa on jännittävä, mutta arki voi yllättää myös helppou dellaan. – En ollut käynyt Turussa kuin muutaman kerran ennen kuin muutin tänne. Olin ihmeissäni, että eikö tarvitsekaan varata tuntia paikasta toiseen siirtymiseen, nauraa psykologiaa Turun yliopistossa opiskeleva Inari Harjuniemi. Turun kolmen suuren ylioppilas- ja opiskelijakunnan nykyiset puheenjohtajat ovat kaikki muuttaneet Turkuun opiskelujen perässä. Turun yliopiston ylioppilaskuntaa (TYY) johtava Harjuniemi Helsingistä, teologiaa opiskeleva Åbo Akademin Studentkårin (ÅAS) Ina Laakso Porvoosta ja insinööriksi opiskeleva Turun AMK:n opiskelijakunnan

(TUO) Jukka-Pekka Salmela Porista. Nykyään kolmikko vannoo Turun nimeen. – Turkulaistuin nopeasti. Yllätyin joukkoliikenteen sujuvuudesta ja arjen helppoudesta, Salmela toteaa. – En olisi uskonut, kuinka paljon kiinnyn tänne. Turku on koti, tarpeeksi suuri ja sopivan pieni. Haluaisin ilman muuta jäädä, Laakso hymyilee.

Opiskelijakulttuuria joka päivä

Turussa haalarit näkyvät katukuvassa joka viikko, eikä opiskelijakaupungissa kukaan sitä ihmettele. Opiskelijoiden vuotta rytmittävät kohokohdat vapusta laskiaiseen. Arkeen kuuluu speksejä, sitsejä, peli-iltoja, liikuntaa, kulttuuria ja vaikuttamista.

Opiskelijoiden järjestöjä on satoja kuoroista purjehduskerhoon. Lisäksi Turun kaupunki tarjoaa hyviä etuja. – Jotain tapahtuu joka päivä. On enemmän kiinni siitä, mihin itse haluaa mennä mukaan, Salmela kuvaa. Opiskelijakulttuurin ehdoton hienous on yhteisöllisyys. – On mahtavaa, miten ihmiset antavat valtavan määrän aikaansa luodakseen ikimuistoisia hetkiä muille, Harjuniemi kuvaa.

Opiskelijakaupunki olemme me

Kaikki kolme kannustavat uusia opiskelijoita tulemaan mukaan opiskelijayhteisöön ja kysymään rohkeasti neuvoa. – Omat jutut, ihmiset ja rutiinit löytyvät pikkuhiljaa. Yhdessä tekeminen antaa

+200

opiskelijajärjestöä

40 000

korkeakouluopiskelijaa (joka viides turkulainen on korkeakouluopiskelija)

voimaa myös opintoihin, muistuttaa Laakso. Myös Turun kaupunki ja alueen korkeakoulut ovat sitoutuneet yhteistyöhön. Tavoitteena on Suomen paras opiskelijakaupunki. Uudet opiskelijat otetaan vastaan 30.8. jo 19. kertaa järjestettävillä Study in Turku -messuilla. Tapahtumasta voi hankkia Föli- ja kirjastokortin, löytää itselleen harrastuksen ja tutustua uusiin kotikulmiin Turku-kiertoajelulla. Myös opiskelijajärjestöt ovat messuilla mukana. – Opiskelijaelämä Turussa on elämän parasta aikaa. Ja se alkaa nyt! • TEKSTI JA KUVA: JENNI IIVONEN

6

korkeakoulua

96% Varsinais-Suomessa asuvista nuorista suosittelisi Turkua opiskelukaupungiksi ystävälleen (Taloustutkimus 2017)

– Kun kuuden korkeakoulun opiskelijat toimivat yhdessä, tutustuu ihmisiin, joita ei muuten tapaisi. Ei olla kuplissa, vaan viedään yhdessä opiskelijaperinteitä eteenpäin, Inari Harjuniemi (vas.) ja Ina Laakso kertovat.

Kolmella eurolla museoon tai konserttiin? • turku.fi/opiskelijaedut Kaikki opiskelijan Turusta! • turku.fi/opiskelijakaupunki

15


Kauppatori ja liikenne

Joukkoliikenteen keskipiste siirtyy Linnankadulle Fölin bussit väistävät Kauppatorin rakennustyömaata 24.9. alkaen. Samalla Föli siirtyy talviaikatauluihin.

K

Pysäkit keskustassa • 24.9. alkaen

14 Erikvalla 15 Kakskerta 30 Majakkaranta 50, 51, 53, 54 Hirvensalo

Sokos Wiklund

Kauppatori

T41

Eerikinkatu

Turun keskustaan kulkevia Föli-linjoja on noin 80. Niistä vain yhden reitti säilyy keskustassa entisellään. Keskustapysäkkien sijainnit vaihtuvat lähes kaikilla linjoilla. Muutokset vaikuttavat myös kaikkiin seutulinjoihin. Tilapäisjärjestelyjen suunnittelun lähtökohtana on ollut, ettei muutoksia tarvitse tehdä enää myöhemmin Kauppatorin rakentamisprojektin edetessä. Niinpä keltaiset bussit siirtyvät tilapäisille reiteille nyt ja palaavat torin tuntumaan vasta, kun torin rakentaminen saadaan valmiiksi.

T42

F

KOPkolmio

12 Varissuo 32,42 Varissuo 92, 93 Varissuo 220 Ylioppilaskylä 221 Kaarina P1 Kasarminkatu P3 Ilpoinen

Fölin palvelutoimisto

T3

T4

12 Härkämäki 32 Pansio 42, 92 Perno

Forum-kortteli

T1

T2

9 Katariina 220, 221 Ihala–Raisio–Mylly P1 Lehmusvalkama P3 Mälikkälä

1 Satama

100 Messukeskus/ Turkuhalli

13 Uittamo 32A Varissuo 61 Ilpoinen 102 Kupittaa

T89

T87

T85

Brahenkatu

Mittavia muutoksia koko Föli-liikenteeseen

3 Majakkaranta 14, 15 Saramäki 50, 51, 53, 54 Ylioppilaskylä

Kauppiaskatu

auppatorin rakennustyö maa etenee toria ympäröiville katualueille syksyn aikana. Joukkoliikenteen keskipiste siirtyy torin liepeiltä korttelin verran Aurajoen suuntaan.

2, 2A Kohmo 2B, 2C Kohmo-Littoinen 18 Harittu

T83 Linnankatu

1 Lentoasema

13 Takakirves/Impivaara 18 Runosmäki

T86

6 Lieto 7 Kaarina 55 Haarla 56 Toijainen 610 Avanti 612, 614, 615 Lieto– Tarvasjoki 60 Vaala 9 Vaala

T14

T12

Kirjasto

T84

T13

2, 2B Länsinummi 2A, 2C Liljalaakso 55, 56 Halinen–Räntämäki 55A Halinen

T11

60 Suikkila 61 Vienola

6, 7 Raisio– Naantali 7A Raisio-Vuorenpää 201, 203 Kaanaa-Naantali-Velkua

T82

Kaupungintalo

Aurajoki

ilta

Puutorin pysäkit • 24.9. alkaen Sibeliuksenkatu

PT5

Brahenkatu

PT4

21, 23 Paattinen–Tortinmäki 21A, 21B, 23A Yli-Maaria 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 709 Kaarina–P iikkiö

301, 302, 303 Rusko-Vahto 401-403 Ilmarinen-Lieto as

Puutori

Puutori

PT3 8 Ruissalo 20 Muhkuri

PT1

PT2

206 Kaanaa 300 Mylly-Petäsmäki P2 Skanssi

PT6 Maariankatu Kauppatori

Seuraa verkossa: • turunkauppatori.fi • #uusikauppatori

Ystävyyspuisto

22, 22A, 22B, 22M, 22X Jäkärlä-Auvaismäki/Rauhakylä

Aninkaistenkatu

16

tos jas

Kir

Joukkoliikenteen keskipiste siirtyy Aurakadun ja Linnankadun risteykseen. Lisäksi keskustan tuntumassa linjojen päätepysäkkejä on Puutorilla ja linjaautoasemalla, koska ydinkeskustassa pysäkkitilaa ei ole riittävästi. Ruissalon ja Kuninkojan suunnan linjat siirrettiin Puutorille jo keväällä. Nyt sinne siirtyvät myös Muhkurin ja Pohjois-Turun linjat sekä muun muassa Liedon aseman ja Piikkiön seutulinjat. Linjan 801 päätepysäkki siirtyy linja-autoasemalle. Brahenkatu muuttuu kaksisuuntaiseksi ja siitä tulee joukkoliikenteen pääväylä, jota pitkin kulkevat Aninkaistensillan yli kulkevat linjat. Puutorin kohdalle tehdään uudet pysäkit ohi kulkeville linjoille, jolloin kävelymatka bussia vaihtaessa lyhenee. Kuten nykyisin Kauppatorilla, on samaan suuntaan kulkevat linjat pyritty järjestämään samalle lähtöpysäkille. Lisäksi saman linjan eri suuntien pysäkit ovat yleensä samoilla kohdin kadun vastakkaisilla puolilla.

Auransilta

Uudet keskustapysäkit Aurakadun ja Linnankadun risteyksessä


Matka-ajat lähes ennallaan

36 Moikoinen– Haarla– Kakskerta

Sokos Wiklund

Kauppatori

T41

Fölissä tehdään vuodessa noin 27 miljoonaa matkaa, joista muutokset vaikuttavat arviolta jopa 20 miljoonaan. Käytännön tasolla muutokset ovat onneksi maltillisia. Keskustan läpi ajamisen on arvioitu hidastavan matkantekoa korkeintaan muutamalla minuutilla vuoroa kohden. Talven aikataulut päivitettyine reittitietoineen julkaistaan Fölin aikataulukirjassa, joka jaetaan alueen kotitalouksiin ja yrityksiin syyskuun alussa. Aikataulut päivitetään myös föli.fi-sivustolle sekä Fölin reittioppaaseen ja muihin digitaalisiin palveluihin.

Eerikinkatu

36 Ylioppilaskylä

31 Varissuo

T4

F

Fölin palvelutoimisto

T3

31 Perno

Forum-kortteli

Brahenkatu

KOPkolmio

Kauppiaskatu

T42

28 Kohmo 34 Ilpoinen

T83 Linnankatu

6 Lieto 7 Kaarina

Kauppatorin rakennustöiden vaikutukset Fölin liikenteeseen

34 Runosmäki 82 Jäkärlä–Moisio–Tortinmäki

T14

T13

Kirjasto

6, 7 Raisio– Naantali

T82

28 Länsinummi

T12

33 Vaala

T11

• Fölin bussit siirtyvät väliaikaisille reiteille Kauppatorin rakennustöiden ajaksi. • Joukkoliikenteen terminaali siirtyy Aurakadun ja Linnankadun risteykseen. Osa linjoista lähtee Puutorilta ja linja-autoasemalta. • Reitti- ja pysäkkimuutoksia aiheutuu kaikille Turun keskustaan tuleville bussilinjoille. • Väliaikaiset päätepysäkit otetaan käyttöön maanantaina 24.9.

T84

33 Vienola

Kaupungintalo

i tos jas Kir lta

Auransilta

Aurajoki

Yölinjojen pysäkit • 24.9. alkaen

• Lisätiedot: foli.fi/uusikauppatori

Sibeliuksenkatu Puutori

Maariankatu

Eerikinkatu

KOPkolmio

Aninkaistenkatu

Kauppatori

Maariankatu Brahenkatu

Hansakortteli

Puutori

Brahenkatu

24.9. alkaen

Kauppiaskatu

Aurakatu

Humalistonkatu

Reitit keskustassa

Forum

Linnankatu Eerikinkatu

Kirjasto

Aurajoki

9, 12, 32, 42 3, 30, 50, 51, 53, 54, 220, 221

201, 203

1

32A, 55, 55A, 56

2, 2A, 2B, 2C, 6, 7, 7A, 13, 18, 60, 61

14, 15

Reitit Puutorilla 24.9. alkaen

700–709 21–23, 206, 300–303, 401–403 8, 20

17


Kaupunki remontissa

Keskusta kasvaa Kirstinpuistoon Kaksi kilometriä Kauppatorilta länteen, ja olet uusien mahdollisuuksien edessä. Kaupunki on kaavoittamassa Iso-Heikkilän pienteollisuusalueen asuinalueeksi, joka mahdollistaa city-vehreän asumisen ruutukaava-alueen läheisyydessä.

K

Rakenteilla Yli-Maarian monitoimitalon rakenta-

irstinpuisto sijoittuu Tukholmankadun ja Iso-Heikkilän tien väliselle noin 19 hehtaarin suuruiselle alueelle. Nykyinen teollisuustoimintojen alue kokee lähivuosina täydellisen muodonmuutoksen ja tuloksena on kokonaan uusi kaupunginosa. - Alueesta tulee keskustamainen ja monipuolinen asuinalue, jossa on myös palveluja, kertoo kaupungin tonttipäällikkö Timo Laiho. - Kaupunkimaisuus näkyy mm. siinä, että korttelit rakennetaan umpikortteleiksi. Asuntoja tulee noin 3000 asukkaalle. Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja julkisten tilojen korkea laatu ovat suunnittelun lähtökohtia. Listaus huomioon otettavista elementeistä on vaikuttava. Se sisältää mm. viherkatot, sade- ja tulvavesien hallinnan, vesiaiheet, valaistuksen, taiteen ja kaupunkitilojen erilaiset tunnelmat.

18

Kirstinpuiston läpi kulkee puisto, johon myös korttelipihojen viheralueet yhdistyvät.

Suunnitteluun on otettu mukaan myös tontinomistajat, ja kaupungin omistamia tontteja on suunniteltu yhteistyössä Bonava Suomi Oy:n kanssa.

Oleskelutiloja ja autottomia pihoja Koko alueen valmistumisen arvioidaan vievän noin 15 vuotta, ja liikkeellelähtö on vähitellen konkretisoitumassa. Asemakaavaehdotus on valmis päätettäväksi, ja kaupunki valmistautuu purkamaan omistuksessaan olevia rakennuksia. Kahdesta ensimmäisestä korttelista on jo käynnissä tontinluovutuskilpailu, joka päättyy syyskuussa. - Haemme arkkitehtonisesti korkeatasoisia ratkaisuja, jotka tukevat uuden kaupunginosan identiteettiä. Alue kytkeytyy nykyiseen ruutukaava-alueeseen ja hyvien liikenneyhteyksien myötä myös kaupungin keskustaan, Timo Laiho sanoo.

Ihanan pihalla. • kirstinpuisto.fi

Kirstinpuiston ”urbaani vehreys” näkyy mm. siinä, että alueen korttelipihat ovat autottomia. Alueen läpi kulkee uusi nauhamainen puisto, johon korttelialueiden viheralueet kytkeytyvät saumattomasti. Alueen sydämen muodostaa Artturinkadun levennys, Artturinaukio, josta muodostuu viihtyisä oleskelutila. Viihtyisyyttä parannetaan mm. kestävillä ja laadukkailla materiaaleilla sekä valaistuksen keinoin. Alueelle ajetaan sisään Artturinkadun ja Tukholmankadun uudesta risteyksestä. Sujuva joukkoliikenne ja toimivat kevyen liikenteen yhteydet ovat alueella arkipäivää. Tulevista päätöksistä riippuen alueen läpi kulkenee jonain päivänä myös raitiovaunu tai superbussi. • TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN • KUVA: SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY

minen jatkuu. Kesän aikana on rakennuksen ulkokuori rapattu ja pihatyöt aloitettu. Sisätilojen valmistustyöt jatkuvat ja talotekniikan asennukset etenevät suunnitellusti. Kohde valmistuu joulukuussa 2018.

Puolalan koulun peruskorjaus jatkuu laaditun aikataulun mukaisesti. Peruskorjauksessa uusitaan mm. koko talotekniikka ja rakennus tehdään esteettömäksi rakentamalla kaksi hissiä ja yhdyskäytävä naapurikouluun. Lisäksi ikkunat, vesikatto ja julkisivu uusitaan. Aurajoen rantamuuria korjataan itärannalla Sotalaistenkadun ja Savenvalajankadun välillä. Rantamuurille tehdään uudet perustukset, minkä jälkeen vanhat muurikivet asennetaan takaisin. Urakka kestää alkukesään 2019.


Turku liikkeelle Ei enää stressiä olosuhteista!

Oma kotihalli auttaa keskittymään oleelliseen Monen urheilujoukkueen kiertolaiselämä on päättynyt Kupittaan palloiluhallin valmistuttua. Katsojatkin ovat löytäneet halliin.

Kupittaan palloiluhallista on tullut joukkueelle koti. Treeniolosuhteet ovat priimaa, on oma pukukoppi ja punttisali. On iso juttu, että treenit, kokoontumiset ja pelit ovat aina samassa paikassa, kiittelee pelaaja Jaakko Hautamäki Turun Palloseuran Salibandyn miesten liigajoukkueesta. Samaa mieltä on joukkuetta luotsaava TPS Salibandyn valmennuspäällikkö Jukka Ruotsalainen.

– Vakioidut olosuhteet ja hyvät oheisharjoittelutilat varmistavat sen, ettei meidän tarvitse muuttaa koko ajan harjoituspaikkoja. Oma pukuhuone auttaa pelaajia arjen ja urheilun yhdistämisessä ja keskittymään päivittäin oleelliseen. Ruotsalainen näkee uudella kotihallilla laajempiakin vaikutuksia. – Kotihallin avulla seuraidentiteetti ja tunneside ylipäätään seuraan ja kaupunkiin on entistä lujempi.

Suomen parhaat olosuhteet salibandyyn Kupittaan palloiluhallin ensiluokkaisten harjoitus- ja peliolosuhteiden vaikutukset näkyvät jo nyt siinä, että joukkue on aiempaa motivoituneempi ja vapautuneempi.

– Pelaaminen on täällä hienoa. Täällähän on Suomen parhaat puitteet salibandyn pelaamiseen ja varmaan moneen muuhunkin lajiin. Lisäksi molemmilla puolin kenttää on katsomot. Se tuo fiilistä pelaamiseen ja nostaa tunnelmaa. Tulee sellainen olo, että olisi isompikin tapahtuma, suitsuttaa Hautamäki. Joukkue onkin saanut iloita myös aiempaa suuremmista katsojamääristä. – Kupittaa on turkulaisen urheilun keskus, ja ihmiset löytävät tänne selvästi paremmin kuin edellisiin pelipaikkoihin. Keskiarvo on nyt tuhannen katsojan paikkeilla, mutta uskon tulevan kauden menestyksen nostavan katsojamääriä entisestään, johon halli antaa loistavan mahdollisuuden, arvioi Ruotsalainen.

TPS valmis taistelemaan Suomen mestaruudesta TPS:n Salibandyn miesten edustusjoukkue starttaa syksyn liigakauteen hyvin eväin. – Onnistuimme mainiosti kevään pelaajamarkkinoilla. Työmoraali on ollut erinomainen alkukauden ajan ja uskon, että joukkue on valmis taistelemaan Suomen mestaruudesta, kun runkosarja käynnistyy syyskuun puolessa välissä, Ruotsalainen veikkaa. Yleisölle onkin taatusti luvassa jännitystä. – Odotettavissa on voitokasta, intohimoista salibandya, josta huomaa kuinka paljon TPS ja turkulaisuus näille pelaajille merkitsevät, vakuuttaa Ruotsalainen. • TEKSTI: MERJA MÄKELÄ • KUVAT: MIKA OKKO

Vuoden liikuntapaikka Kupittaan palloiluhalli sai 8.6. opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Vuoden Liikuntapaikka 2018 -palkinnon. Halli palkittiin erinomaisena esimerkkinä nykyaikaisesta, monipuolisesta ja laadukkaasta liikuntapaikkarakentamisesta. Kupittaan palloiluhallin pääkäyttäjälajit ovat futsal, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibandy, sulkapallo ja voimistelu.

• Lauantaina 15.9. klo 17 Kupittaan palloiluhallissa Turun filharmonisen orkesterin konsertti Sinfonia palloiluhallille! Vapaa pääsy.

19


Turku liikkeelle

Miten voimme auttaa?

Tsemppaamme sinua liikunnan aloittamiseen!

Tarvitsetko apua ja ohjeita liikunnan lisäämiseen tai sopivan lajin löytämiseen? Palvelut ovat maksuttomia. Tehdään yhdessä liikunnasta mukava osa arkeasi. Yksilöllinen liikuntaneuvonta!

Uutta!

Yksilöllisessä liikuntaneuvonnassa saat juuri sinulle sopivan liikuntasuunnitelman tai -suosituksen ja tukea sen toteuttamiseen ja vinkkejä arkiliikunnan lisäämiseen. Tapaamisia voi olla useampia. Yksilöllinen liikuntaneuvonta sopii sinulle, jos esimerkiksi • haluaisit liikunnan avulla parantaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi • haluaisit jaksaa paremmin ja etsit keinoja liikunnan sovittamiseen arkeesi • sinulla on ylipainoa tai esim. kohonnut verenpaine ja korkeat kolesteroliarvot

Ilmoittaudu ja varaa aika (3.9. alk.): turku.fi/liikuntaneuvonta tai ota yhteyttä: satu.revonsuo@turku.fi, p. 050 554 6225. • Yli 65-vuotiaat: lue lisää: s. 22 Huom! Jos sinulla on liikkumista merkittävästi haittaavia pitkäaikaissairauksia, tutustu hyvinvointitoimialan elintapaneuvontaan: turku.fi/terveysasemat/elintapaneuvonta.

Liikunnan palveluohjaus Tule kuulemaan Turun monipuolisista liikuntamahdollisuuksista! Voit keskustella asiantuntijan kanssa. Jaossa on myös kokeilulippuja liikuntatuotteisiin.

KUVA: ANTTI KORPINEN

Liikuntaneuvonnasta liikkeelle

Syksyn ensimmäiset tilaisuudet: • ma 3.9. klo 13–14 Runosmäen terveysasema, Signalistinkatu 2 • ma 3.9. klo 14–15 Varissuon terveysasema, Nisse Kavonkatu 3 • ma 10.9. klo 13–15 Kirkkotien terveysasema, Kirkkotie 13 • ti 4.9. klo 10–11 Pääkirjasto, Linnankatu 2 • ti 18.9. klo 12–13 Luckan (på svenska), (Auragatan 1B) • ke 5.9. klo 12–13 Tule-tietokeskus, Humalistonkatu 10 • to 13.9. klo 12.30–13.30 ME-talo Pansiossa, Hyrköistentie 26–28

• ti 18.9. klo 13.45–14.45 Keskustan terveysasema, Käsityöläiskatu 2, 3. krs kokoustila Tai pirauta arkisin klo 8.15–16 tai lähetä sähköpostia: liikunta.palvelut@turku.fi Työikäiset naiset: p. 050 554 6225 Työikäiset miehet: p. 050 554 6228 Ikääntyneet: p. 050 554 6224 Ruotsinkieliset: p. 050 554 6218 Maahanmuuttajat: p. 050 554 6229 Soveltava liikunta: p. 050 554 6222 Huom! Jos emme vastaa, jätä viesti. Soitamme sinulle takaisin. • Lisätietoja: turku.fi/liikuntaneuvonta

Lapsille, nuorille ja perheille Paikka leikkiä ja temmeltää! Lasten liikunnan ihmemaa 9.9.–9.12. klo 17–19 Sunnuntaisin eri puolilla Turkua järjestetään Lasten liikunnan ihmemaa, joka tarjoaa maksutonta liikkumisen iloa 1–12-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Ihmemaassa voi leikkiä vapaasti ja kokeilla monenlaisia liikuntavälineitä. Toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua.

• Aunelan palloiluhallissa • Haarlan koulussa • Ilpoisten palloiluhallissa • Lausteen koulussa • Moision liikuntahallissa (Huom! Ei 28.10.) • Nummenpakan koulussa (Huom! Ei 28.10.) • Turun Lyseossa • Varissuon koulussa • Kupittaan urheiluhallissa (klo 17–19.30) (Huom! Ei 7.10.)

KUVA: MIKA OKKO

• Lisätietoja: turku.fi/ihmemaa, Facebook; Lasten liikunnan ihmemaa, hanna.e.vainio@turku.fi, p. 050 554 6227

Onko lapsesi vailla liikuntaharrastusta?

Turkulaiset seurat järjestävät paljon matalankynnyksen harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Tunteja on tarjolla ympäri Turkua. Lapset liikkeelle -tunnit on tarkoitettu 5–12-vuotiaille. Lapset liikkeelle -tunteihin voi: • tutustua kolme kertaa maksutta, minkä jälkeen lapsi voi liittyä mukaan seuratoimintaan • osallistua ilman aikaisempaa kokemusta ja milloin tahansa kauden aikana Huom! Syksystä alkaen Lapset liikkeelle -tunnus on tietyin edellytyksin kaikkien turkulaisten seurojen käytettävissä, eikä Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus enää koordinoi palvelua. Linkki tarjontaan löytyy edelleen turku. fi/lapsetliikkeelle-sivulta. Ohjauksesta ja tuntien sisällöistä vastaavat turkulaiset liikunta- ja urheiluseurat, ja tunneista saa lisätietoja järjestävältä seuralta. • Tutustu tarjontaan turku.fi/lapsetliikkeelle tai kysy vinkkejä lapsen liikuntaharrastuksen aloittamiseen: yasmin. akbulat@turku.fi, p. 050 554 6219

20

Ilmoittaudu ja varaa aika liikuntaneuvontaan • turku.fi/liikuntaneuvonta

Helppo ja hauska tapa liikkua joka viikko – eikä maksa mitään! Mihi tarjoaa maksutonta ja monipuolista toimintaa 13–19-vuotiaille Turun seudun nuorille. Liikuntaryhmiä on laidasta laitaan, mm. taekwondoa, sählyä, jääkiekkoa, jalkapalloa, uintia, kuntosalia, keilailua, parkouria, boulderkiipeilyä ja astangajoogaa. Ennakkotietoa ja -taitoa lajeista ei tarvita. Mihissä liikutaan rennolla fiiliksellä, ilman kilpailua ja suorituspaineita. Syyskausi: 3.9.–9.12. • Lisätietoja: mihi.fi, p. 050 554 6250, jorma.fisk@turku.fi.

Koe onnistumisen riemua – soveltavan liikunnan ryhmät lapsille ja nuorille • 3.9.–9.12. Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka etsivät itselleen mukavaa harrastusta. Tarjolla on joka viikko monia erilaisia liikuntaryhmiä, jotka tarjoavat onnistumisen iloa ja liikunnan riemua. Tule mukaan jumppaamaan, tanssimaan, pelaamaan ja uimaan! • Lisätietoja: turku.fi/erityisryhmat, marianna.ylinampa@turku.fi, p. 050 554 6226 tai p. 050 594 7207 (uintiryhmät)


Aikuisille Ihanaiset naiset Ei muotihömpötyksiä, vaan perusliikuntaa muodokkaille mimmeille! Liikuntakurssi naisille, joiden painoindeksi on vähintään 30 ja jotka eivät ole liikkuneet pitkään aikaan. Tämä toisiaan tsemppaava muodokkaiden mimmien porukka kokoontuu 1–3 kertaa viikossa ja harrastaa hyvin painonhallintaan sopivaa perusliikuntaa. Kuntoilu aloitetaan aina rauhallisesti, jokaisen omiin lähtökohtiin sopivalla tavalla – tarkoituksena on löytää säännöllisen liikunnan ilo. Tule mukaan! Kurssi 10.9.–4.12. Impivaaran uimahallissa (Uimahallinpolku 4): • kuntosaliharjoittelua ma klo 16.30–17.30 • saliliikuntaa ti klo 18.30–19.30 • vesijumppa to klo 19.45–20.30.

Kunnon äijät ja Leidit liikkeellä ovat uudistuneet Miesten Kunnon äijät (entinen Hikinen tusina) ja Naisten Leidit liikkeellä liikuntatuotteet ovat uudistuneet! Kuntoilukalentereissa on tarjontaa kaiken kuntoisille alle 65-vuotiaille liikkujille. Helpoilla vuoroilla pienistä vaivoistakin kärsivät voivat turvallisesti kohottaa kuntoa ja edistyneillä vuoroilla meno on reippaampaa. Voit kohottaa kuntoasi monipuolisesti eri lajien avulla. Tarjontaa on peleistä lihaskuntoharjoitteluun ja venyttelyyn. Lähde kokeilemaan uutta, vaihtele arjen aikataulujen mukaan tai keskity sinulle mieluisiin lajeihin. Kohtuuhintaisella kausimaksulla voit liikkua rajattomasti vuoroilla, joita on viikoittain tarjolla yli 30.

KUVA: MIKA OKKO

• Syyskausi 3.9.–9.12. • Toimintaa eri puolilla kaupunkia, pääsääntöisesti koulujen liikuntasaleissa • Osa tunneista on yhteisvuoroja • Tarvittavat välineet ovat lainattavissa paikan päältä • Maksamalla kausimaksun saat jäsenkortin, jolla voit vapaasti liikkua kaikissa viikko-ohjelman tarjoamissa ryhmissä.

Voit maksaa myös liikuntaseteleillä tai Turun kaupungin TYKY-rannekkeella. Hinnasto: • turkulaiset 80 € / ulkopaikkakuntalaiset 120 € • työttömät, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat (29–65-vuotiaat), opiskelijat ja eläkeläiset: turkulaiset 40 € / ulkopaikkakuntalaiset 60 € Jäsenkortin voit hankkia: • Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelu Kupittaalla (Blomberginaukio 4). Avoinna arkisin klo 8.15–16. • Impivaaran uimahalli (Uimahallinpolku 4). • Yhteispalvelupiste Monitori Kauppakeskus Skanssi (Skanssinkatu 10). • Lisätietoja: Leidit liikkeellä, turku.fi/leiditliikkeella, satu.revonsuo@turku.fi, p. 050 554 6225 Kunnon äijät, turku.fi/kunnonaijat, toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228

Jumppaamaan leikkipuistoon Oletko kyllästynyt seisoskelemaan, kun lapsesi liikkuu leikkipuistossa? Leikkipuistojumpat sopivat leikkipuistoikäisten vanhemmille tai kenelle tahansa jumpasta kiinnostuneelle. Tunnille voi tulla lasten kanssa tai ilman. Jumpassa hyödynnetään leikkipuiston välineitä ja vastuskuminauhaa toiminnallisiin liikkeisiin. Liikkeitä voi muunnella oman kunnon mukaan ja tunnista saa myös haastavan. Tunti sisältää alkulämmittelyn sekä kiertoharjoituksena tehtävän lihaskunto-osion.

Työikäisten terveyskuntotestit UKK-terveyskuntotestit mittaavat monipuolisesti terveyskunnon eri osa-alueita; liikkuvuutta, tasapainoa ja lihaskuntoa. Testit ovat turvallisia ja sopivat työikäisille, joilla ei ole lihaskuntotestejä rajoittavaa sairautta tai vammaa. Testeihin kuluu aikaa noin kaksi tuntia. Ke 5.9. klo 17 Kupittaan urheiluhallissa. Hinta 15 €. UKK-instituutin 2 km:n kävelytestillä mitataan aerobista kuntoa. Testi sopii aikuisille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta, vammaa tai sydämen syketiheyteen vaikuttavaa lääkitystä. Testiin kuluu aikaa noin tunti. Ti 18.9. klo 17 Kupittaan urheiluhallissa. Hinta 10 €. • Ilmoittautuminen: harrastus.turkukalenteri.fi -> kirjoita etsi-kenttään testin nimi ja ilmoittaudu. • Lisätietoja: toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228

Pienten lasten vanhemmille jumppa on kiva tilaisuus myös tavata muita vanhempia ja vaihtaa ajatuksia. Jumppa on maksuton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua. Syyskausi on 13.8.–2.12. Tuotamme palvelun yhteistyössä Liiqquu Leikkipuistojumpat® kanssa. • Lisätietoja: turku.fi/leikkipuistojumpat, satu.revonsuo@turku.fi, p. 050 554 6225

Ilmoittautuminen: uudet kurssilaiset ma 27.8. klo 9 alkaen ja kaksi peräkkäistä kautta mukana olleet ma 3.9. klo 9 alkaen turku.fi/ihanaisetnaiset • Lisätietoja: satu.revonsuo@turku.fi, p. 050 554 6225. Ihanaisten naisten jatkoryhmä Iki-ihanaiset -jumppa to klo 17–18 Jumppalassa (Siutlankatu 1). Hinta: Leidit liikkeellä -jäsenkortti • Lisätietoja: turku.fi/leiditliikkeella, satu.revonsuo@turku.fi, p. 050 554 6225

Uutta! Tule rohkeasti mukaan.

Raskas sarja Pääsyvaatimuksena komea pötsi! Liikuntakurssi miehille, joiden painoindeksi on yli 30 ja jotka eivät ole liikkuneet pitkään aikaan. Porukka kokoontuu hikoilemaan 1–3 kertaa viikossa ja kaikki lajit sopivat hyvin painonhallintaan. Innostava ilmapiiri tsemppaa eteenpäin ja kannustaa liikkumaan kurssin jälkeenkin. Kurssi 10.9.–5.12. Impivaaran uimahalli (Uimahallinpolku 4) • kuntosaliharjoittelua ma klo 17.30–18.30 • saliliikuntaa ja pelailua ke klo 17–18 (vuoroviikoin Kupittaan koulu, Syreenikuja 1). • vesijumppa to klo 19.45–20.30 • Ilmoittautuminen ja lisätietoja: toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228, turku.fi/raskassarja Ihanaiset naiset ja Raskas sarja hinnat: • 55 € turkulaiset • 40 € opiskelijat ja työttömät • Ulkopaikkakuntalaiset + 50 % • Kurssimaksu maksetaan ensimmäisellä kerralla, voit maksaa myös liikunta- ja kulttuuriseteleillä

Kunto kohenee Kimmokkeella • Kimmoke-rannekkeella harrastat liikuntaa kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla, nautit kulttuurista sekä vastaanotat kutsuja kulttuuri- ja urheiluelämyksiin. Ranneke on tarkoitettu tiettyjä Kelan tukia saaville 17–64-vuotiaille turkulaisille. • Lisätietoja: turku.fi/kimmokeranneke

21


Turku liikkeelle

Ikäänty

neille!

Aina on oikea ikä aloittaa!

Lisää voimaa ja parempi tasapaino! – VoiTas-ryhmät yli 75-vuotiaille VoiTas-ryhmissä parannetaan ammattilaisen opastuksella kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein. Erityisesti jalkojen lihasvoiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat. Ryhmät on suunnattu yli 75-vuotiaille, jotka: • haluavat lisätä liikuntaa arkeensa, mutta eivät ole löytäneet itselleen sopivaa ryhmää • asuvat kotona, mutta kokevat pieniä liikkumisen haasteita arjessa • ovat huomanneet liikkuvansa vähemmän ulkona • kaipaavat mukavaa tekemistä toisten ikätoverien kanssa • voivat käyttää liikkumiseensa apuvälinettä (keppi, rollaattori) ulkona liikkuessaan, mutta eivät tarvitse apuvälinettä kotioloissa • eivät ole kotihoidon tai muiden hoivapalvelujen piirissä

Syksyn VoiTas-ryhmät 3.9.–13.12.: • Ruusukorttelin hyvinvointikeskus ma ja ke klo 10.15–11.30 • Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus ti ja to klo 10.15–11.30 • Runosmäen vanhuskeskus ma ja ke klo 14.45–16 • Paattisten aluetalo ma ja ke klo 12.45–14 • Impivaaran uimahalli ma klo 12–13 ja ke klo 11.30–12.30 Ryhmät kokoontuvat 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Tehojakson jälkeen etsitään ohjaajan avulla sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisen yhtey-

dessä voimme keskustella kuljetuksesta, jos paikalle pääsy aiheuttaa haasteita. • Ilmoittaudu: Kotikunnas, Anni Suvitie, p. 044 756 8053, anni.suvitie@kotikunnas.fi. HUOM! Impivaaran ryhmään ilmoittautuminen: Liikuntapalvelukeskus, Anu Väre, p. 050 594 7207, anu.vare@turku.fi.

Syksyn testipäivät yli 75-vuotiaille Runosmäessä ja Lehmusvalkamassa!

Ikääntyneiden testipäivät jalkautuvat syksyllä asuinalueille: 21.9. testataan Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa ja 26.10. Runosmäen vanhuskeskuksessa. Molemmissa paikoissa ovet ovat avoinna klo 9–12 ja osallistua voi oman valinnan mukaan erilaisiin toimintakykytesteihin. Tarjolla myös tietoa liikuntaryhmistä ja kotiharjoittelusta. Sopii Haluaisitko lisätä liikuntaa, mainiosti vähän tai ei ollenkaan mutta et tiedä miten aloittaa? liikuntaa harrastaville. Myös Oletko huomannut muutoksia tasapainon apuvälineen käyttäjät voivat hallinnassa tai liikkumiskyvyssä? osallistua. Osallistuminen on Yksilöllinen liikuntaneuvonta soveltuu maksutonta, eikä ilmoittaumyös iäkkäille ilman yläikarajaa! tumista tarvita. Katso lisää: turku.fi/liikuntaneuvonta • Lisätietoja: tai soita ikääntyneiden p. 050 554 6224, liikuntapalveluvastaavalle roosa-mari.neitola@turku.fi.

p. 050 554 6224.

Senioriranneke - Elämyksiä ja liikuntaa arkeen yhdellä rannekkeella Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Se kannustaa liikkumaan oman aikataulun mukaan. Sillä pääsee kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. Ranneke on voimassa kuusi kuukautta latauspäivästä. Hinta: 40 € / 6 kk + 8 € rannekemaksu ensimmäisellä latauskerralla. • Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke

Kuntokonkarit – Hyvän mielen hikipisaroita Kuntokonkarit tarjoaa monipuolisen ja virkistävän kattauksen erilaisia liikuntaryhmiä 65 vuotta täyttäneille. Miltä kuulostaisivat sauvakävely, puistojumppa tai kävelysähly? Kuntokonkarien lajien laajasta valikoimasta jokaiselle löytyvät omat suosikit. Edullisella kausimaksulla voit liikkua rajattomasti kaikissa Kuntokonkarit -ryhmissä, joita on viikoittain tarjolla yli 30. Kokeile uutta, vaihtele mielesi mukaan tai keskity sinulle sopiviin tuttuihin lajeihin. Hinta: 80/40 € alennusryhmät. • yli 65-vuotiaille Ks. myyntipaikat Leidit liikkeellä ja Kunnon äijät -kohdasta. • turku.fi/kuntokonkarit

Hyvinvointikeskuksissa monipuolista liikuntatoimintaa Kuntosaliharjoittelu ja tasapainoryhmät varmistavat toimintakyvyn ylläpidon. Hyvinvointikeskuksista löytyy myös paljon muuta liikuntatoimintaa maksutta tai hyvin edullisesti. Toiminnat suunnattu yli 65-vuotiaille turkulaisille. Tutustu ! • turku.fi/hyvinvointikeskus tai Ruusukortteli p. (02) 262 6000 / Lehmusvalkama p. (02) 262 5020.

Löydä liikunnan ilo!

Soveltavan liikunnan ryhmät aikuisille Soveltavan liikunnan ryhmissä menoa ei haittaa kremppa, krämppä eikä liikkumisen apuväline. Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea tarvitseville aikuisille. Harjoitukset sovelletaan kunkin omaa toimintakykyä tukeviksi, joten ryhmissä koetaan aina onnistumisen elämyksiä. Yleisavustajat ovat mukana ja omat liikkumisen apuvälineet sekä henkilökohtaisen avustajan voi ottaa mukaan kaikkiin ryhmiin.

Uutuuksia ja kursseja Vire-Lavis ti klo 15.30–16 Happy House (Ursininkatu 11). Vire-Lavis on Lavislavatanssijumpasta sovellettu hauska ja

22

helppo tapa liikkua. Osallistua voi joko istuen tai tuolia apuna käyttäen. Osallistujan pitää pystyä istumaan ja liikkumaan käsinojattomalla tuolilla. Hinta: 5 €/krt (alennusryhmät 2,5 €). • Lisätietoja: p. 050 594 7207 Soveltavat kuntosaliharjoittelun abc-kurssit • ma 3.9.–8.10. tai 15.10.–19.11. klo 13.30–14.45 Impivaaran uimahalli • ti 4.9.–9.10. tai 16.10.–20.11. klo 12–13.30 Kupittaan urheiluhalli Kuuden kerran kurssin aikana tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, laitteisiin ja oikeaan suoritustekniikkaan.

Hinta: 15 €/kurssi + sisäänpääsymaksut (Liikunta-, Senioriranneke tai kertamaksu). Kimmoke-rannekkeella osallistuminen maksutonta. • Ilmoittautumiset: p. 050 594 7207 Soveltava kuntosalivuoro ke klo 14.30–15.30 Impivaaran uimahallin tilauskuntosali. Henkilöt, joiden liikkumistai toimintakyvyn rajoitteet estävät omatoimisen harjoittelun voivat tehdä harjoitteluohjelmaansa ohjaajan avustuksella. Hinta: 2,5 € sekä sisäänpääsymaksut (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu). • Ilmoittautumiset p. 050 594 7207

• instagram.com/turkuliikkeelle • facebook.com/turkuliikkeelle • facebook.com/impivaaranuimahalli • facebook.com/lastenliikunnanihmemaa

Soveltava keilailun peruskurssi ke 3.10.–7.11. klo 17.30–18.30 Kupittaan keilahalli (Tahkonkuja 5) Kuuden kerran kurssi keilailun tekniikasta, keilailun apuvälineet ovat ryhmän käytettävissä. Hinta: 36 €. Ilmoittautumiset keilahallin kassalle p. 020 787 0335 tai turun.keilailuliitto@kolumbus.fi Lisäksi kelkkajääkiekkoa ja luistelua, kuntopiiriä, vesijumppaa, pelailua ym. Koko lajitarjonta päivitetään elokuun aikana osoitteeseen turku.fi/erityisryhmat. • Lisätietoja p. 050 554 6222.


Uintikausi jatkuu syksyllä

Koko Turku ulkoilee syksylläkin!

• Samppalinnan maauimala, Volter Kilven katu 2: kassa avoinna 30.9. saakka ma–to klo 6–20, pe klo 6–19 ja la–su klo 8–19 • Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4: kassa avoinna ma–to klo 6–20, pe klo 11–18 ja la–su klo 9–17 • Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2: kassa avoinna 27.8. alkaen ma–ke klo 6–10 ja 14–19, to klo 15–19, pe klo 6–10 ja 14–18 ja la–su klo 10–14.30. Lisäksi naisten uintivuoro la klo 16–18.30 ja miesten uintivuoro su klo 16–18.30. Ohjatut tunnit alkavat viikolla 36. • Uinti- ja kuntosaliaikaa on puoli tuntia kassan sulkemisen jälkeen.

Ohjattuja tunteja Impivaarassa

KUVA: MIKA OKKO

• Jumpat alkavat viikolla 36. Lukujärjestys jatkuu pääosin samana kuin keväällä. • Liikuntapalvelukeskuksen Impivaaran loka-, marras- ja joulukuun uimakoulujen ja vauvauinnin ilmoittautuminen alkaa turkulaisille ke 26.9. klo 12. Lisätietoja: turku.fi/uimakoulut

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Impivaarassa Kursseilla käydään läpi kuntosaliharjoittelun perusteita ja tutustutaan laitteiden käyttöön ja oikeisiin suoritustekniikoihin. Kurssit kestävät neljä kertaa.

Kuntoillaan yhdessä ulkona!

Nappaa vinkit puistokuntosaleille Ulkokuntoilulaitteet mahdollistavat lihaskunnon treenaamisen ulkona. Tutustu ulkokuntoilulaitteiden käyttöön ohjevideon tai kuvallisten laiteohjeiden avulla. • Ohjeet: turku.fi/ulkokuntoilulaitteet

Retkeilemään Kuhankuonoon Tarjolla yli 200 kilometriä opastettua reitistöä. Haastavuus vaihtelee helpoista vaativiin, joten kaiken kuntoisille vaeltajille löytyy reitti. • Reitit: kuhankuono.fi

Lähiluontoon Paavonpoluille Paavonpoluilla pääsee tutustumaan lähiluontoon ympäri Turkua. Reitit löytyvät Citynomadi-sovelluksesta, jossa voit seurata etenemistäsi ja tehdä erilaisia tehtäviä. • Reitit: turku.fi/paavonpolut Muista

Fillaroimaan Pyöräile hyötyliikunnan merkeissä, lähde leppoisalle pyöräretkelle tai kehitä kuntoasi pidemmällä matkalla. Tarjolla laina- ja vuokrapyöriä. • Föllärit: foli.fi/kaupunkipyorat • Kirjastopyörät: turku.fi/turun kaupunginkirjasto/palvelut

1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi 4. kurssi 5. kurssi 6. kurssi

ma 10.9.–1.10. ke 12.9.–3.10. ma 8.–29.10. ke 10.–31.10. ma 5.–26.11. ke 7.–28.11.

klo 18.30–20 klo 8.30–10 klo 18.30–20 klo 8.30–10 klo 18.30–20 klo 8.30–10

Ilmoittautuminen alkaa ke 29.8. Kuntosaliharjoittelun ABC-kursseja on mm. myös Kupittaan urheiluhallissa. • Lisätietoja kaikista kursseista ja ilmoittautumisesta: turku.fi/kuntosaliabc • Lisätietoa uimahallien ja maauimaloiden toiminnasta: turku.fi/uimahallit

Rullaluistelemaan Kupittaan luistelumadon pintaremontin jälkeen meno radalla on entistä rattoisampaa. Luistelumato on maksutta kaikkien vapaassa käytössä. • turku.fi/luistelu » kupittaan luistelumato

myös!

Impivaaran ja Varissuon jäähallien yleisöluistelut

Impivaaran jalkapallohallin yleisövuorot Kaikki pääsevät maksutta Impivaaran jalkapallohallissa harjoittelemaan omatoimisesti ma, ke ja pe klo 14–15.50.

KUVA: MIKA OKKO

Kaikille avoimet, maksuttomat ja mailattomat yleisöluistelut ovat jo käynnistyneet. Impivaaran jäähallissa luistellaan ma klo 14–14.50 ja 16.45–17.30, ke klo 13.45–14.35 ja la klo 10.30–11.20 ja Varissuon jäähallissa ma–ke klo 13.45–14.35, to klo 13.45–14.35 ja 18–18.45 ja pe klo 13.45–14.35. • turku.fi/luistelu

23


Svenska sidan Kollektivtrafikens centrum flyttar till Slottsgatan Under hösten framskrider byggarbetena på Salutorget till gatorna runt torget. Busshållplatserna flyttas från torget till Aura- och Slottsgatans korsning under måndag 24.9. Vissa ändhållplatser flyttas till Trätorget eller busstationen. Bussarna återvänder till torget först efter att arbetena blivit färdiga. De nya tidtabellerna hittas i Fölis tidtabell som utkommer i början av september. Tidtabellerna uppdateras också i Fölis digitala tjänster. • foli.fi/sv

Framtidsseminarium om kunskap och bildning Varje diskussion om framtiden handlar oundvikligen också om kunskap. Hur skapas, förmedlas och kontrolleras kunskap? Och vilken är bildningens roll i framtiden? Under framtidsseminariet ”Imagine! Science, knowledge, and wisdom in the University of the Future” diskuteras kunskap, bildning och framtiden i en panel av personer aktiva på olika håll i samhället. I panelen deltar aktivisten Maryan Abdulkarim, partiledaren Li Andersson, riksbankschefen Stefan Ingves,

professorn Alf Rehn och författaren/ journalisten Göran Rosenberg. Moderator är samhällsreporter Dan Lolax. Seminariet ordnas i samarbete med Åbo Underrättelser, och är en del av Åbo Akademis 100-årsfirande. Diskussionen går på engelska. Framtidsseminariet som hålls torsdagen den 25 oktober, kl. 13 i Sigynsalen, Slottsgatan 60, Åbo har fritt inträde och är öppet för alla intresserade. • abo.fi/100

Åbodagen 16.9. Åbo pulserar under Åbodagen I år firas Åbodagen hela veckoslutet från fredag till söndag. Det mångsidiga programmet erbjuder på musik, dans, idrott och historia. Bakom evenemanget står utöver Åbo stad lokala föreningar, företag och klubbar. • turku.fi/sv/abodagen

Vem tar hand om mig – och hur? Tisdag 25.9 kl. 13-15.30 ordnas ett infotillfälle på svenska för alla seniorer som vill veta mera om dagens varierande möjligheter till vård och välfärd på äldre dagar. På agendan står information om både Folkhälsans hemvård, stadens sjukhusverksamhet och hälsovård samt vårdreformen.

Det blir också musik, kaffepaus och pausgymnastik! Platsen är Aleksandrasalen, Universitetsgatan 19 B, med ingång bakom ortodoxa kyrkan. Arrangör för träffen är Äldrerådet i Åbo i samarbete med Folkhälsan, ÅSP och Luckan.

Elevinriktad motion och rörelse I Cygnaeus skola inspirerar Skolan i rörelse alla elever att delta i verksamheten. Alla Åboskolor är med i regeringens spetsprojekt Skolan i rörelse. Idén är att öka trivsel och rörelse under skoldagarna, uttryckligen på ett elevinriktat sätt. I Cygnaeus skola drar eleverna i årskurs fem och sex rastlekar för de yngre eleverna och därtill har motionsaktiviteter i gymnastiksalen ordnats under långa raster. - Rastaktiviteter som ordnats i gymnastiksalen har varit väldigt populära särskilt under vinter då det är svårare att hitta på mångsidig aktivitet utomhus, berättar Ida Enqvist, ansvarig för Skolan i rörelse-verksamheten i Cygnaeus skola. I gymnastiksalarna har eleverna fått pröva olika redskapsbanor och delta i olika bollspel.

- Ansvaret för att dra uterastaktiviteten har däremot fungerat väl med de äldre eleverna, som annars lätt underhåller sig med sina telefoner. Rörelse utnyttjas även inom aktiverande undervisning. Det kan betyda att man i klassrummet går till pennvässaren t.ex. med björngång eller via en viss rutt som märkts ut på golvet med tejp, eller så hoppar man på ett ben då man svarar på frågor. Särskilda redskapsanskaffningar har man inte separat behövt göra för Skolan i rörelse-verksamheten. - Sist och slutligen är det frågan om saker som krävt väldigt lite planering och genom vilka skoldagen blir mera rörlig. Idén är att få avbrott i orörligheten och stillasittandet, tipsar Enqvist. • TEXT: HEIDI HORILA • BILD: SIINA ALARANTA

Sagoklubbar på bibban 4-6-åringar som älskar sagor och berättelser – kom med i en av huvudbibliotekets sagoklubbar! Barnkulturarbetare Andrea ”Gea” Schmidt leder klubbarna, en som träffas tisdagar kl.

24

17.30 - ca 18.30 och en som träffas torsdagar kl. 17.30 - ca 19.00. Start 11.9 resp. 13.9, max 10 deltagare, avgiftsfritt. Frågor och anmälningar senast 7.9: gea_fi@suomi24.fi

Allt om studerandes Åbo: • turku.fi/studiestad

Under vårterminens sista vecka ordnade eleverna i årskurs fem i Cygnaeus skola en idrottsdagi Kuppis.


Tässä otteita syyskauden tapahtumatarjonnasta. Lisää menovinkkejä löydät osoitteesta turkukalenteri.fi

29.8. klo 17.30 Tuomiokirkon portaat, klo 18 alkaen jokirannan ravintolat

24.8. klo 13 Pääkirjasto

Avoin kirjastokierros Lähtö Turun pääkirjaston aulasta. Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä osallistujaa. Muut kerrat 28.9., 26.10. ja 30.11. 25.8. Salibandy Center

Kansainväliset XXXV Kalle Mäkisen painit • turunvoimamiehet.fi

Aurajoella raikaa – kuorojen ravintolakierros Turkulaiset kuorot esiintyvät Aurajokirannan ravintoloissa. Tapahtuma käynnistyy yli 20 kuoron yhteislauluilla Tuomiokirkon portailla. • aurajoellaraikaa.wordpress.com 30.8. klo 10–16, ICT-city

KUVA: MINNA HEINIÖ

Tapahtumakalenteri

elokuu Study in Turku -messut Kaupunki ja palvelut tutuiksi uusien opiskelijoiden messuilla. • turku.fi/opiskelijakaupunki 30.8. klo 16–21 Linnateatterin Domino

Vallaton taiteenkumous Taidekahvi-verkoston syyskauden avaus; esittelyssä tulevaa ohjelmistoa turkulaisilta taiteen tekijöiltä. • facebook.com/Taidekahvit 31.8. klo 14–15.30

Turkulaisten hittimittari kirjastoissa 29.8. Seikkailupuisto

Tarinamuskari Keskiviikkoisin 14.11. saakka (ei 17.10.). Kolme ryhmää: klo 9.30 vauvat, 10.30 taaperot ja 11.30 naperot. • seikkailupuisto.turku.fi

Kaupunginosaviikkojen aikana hittimittarissa kuunnellaan turkulaisten artistien Seikkailupuiston tekemiä tai Turusta muskareissa kertovia kappaleita. lauletaan, soitetaan, Muut kerrat: tanssitaan ja 11. ja 14.9. tarinoidaan

Kesän turvallisin viikonloppu Turussa Suomen luonnon juhla 25.8. Klo 11–16 Koko perheen harrastustapahtuma Ruissalon Kansanpuistossa. Luontoon liittyviä toimintapisteitä ja eri toimijoiden esittelyä. Klo 18–23 Luonnon illan konsertti Ruissalon telakalla, pääesiintyjänä Egotrippi. Lavalla nähdään myös Sammal, koomikko Iikka Kivi sekä Susanna Leinonen Company. Tapahtumat ovat maksuttomia. Järjestäjä: Suomen luonnonsuojeluliitto • www.sll.fi/80v

Asukastoimintaa ja kohtaamisia Halisissa

Vapaaehtoisjärjestöt ja turvallisuusviranomaiset esittelevät toimintaansa Varvintorilla 24.–25.8. Lauantaina Puolustusvoimien kesäkiertue tuo Turkuun näyttävän taistelunäytöksen sekä viihdettä ulkoilmakonsertin muodossa. • nukurauhassa.fi • puolustusvoimat.fi/sata

Elokuussa ohjelmassa mm. yökoripalloa, sauvakävelyä ja puistojumppaa, syyskuussa sienestys- ja marjastusretki. Turun vapaa-aikatoimiala järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa kaikille avointa ja maksutonta toimintaa Halisissa joka keskiviikko 17.30–20. Paikkana toimii pääsääntöisesti sisätoiminnassa Huudin nuorisotila, ulkotoiminnan paikat ilmoitetaan erikseen. • Tiedot toiminnasta Nummenpakan koulun Halisten yksikön ovessa, alueen kirjastosta ja nuokkarilta sekä tapahtumakalenterista turkukalenteri.fi.

25


syyskuu 1.–2.9. klo 10–15 Wäinö Aaltosen museo

WAM Näyttelyt ja opastukset

WAMin lasten viikonloppu

• Simo Helenius 16.9. asti • Hertta Kiiski ja Jenna Sutela 16.9. asti • Sisällissota 5.10. alkaen Opastukset näyttelyihin sunnuntaisin klo 14

Opastetuilla kierroksilla tutustutaan teoksiin perheen pienimpien ehdoilla. Työpajassa taiteillaan yhdessä. • wam.fi

Wäinö Aaltosen museon konserttisarja 1.9. Tanssiteatteri ERI

Baila Afrika -kyläjuhlat Esitykset 11.10. asti. • eri.fi 1.9. Aurajoen ranta

Fight Back Run • fightbackrun.fi 1.9. klo 12–16 Mannerheiminpuisto

Lasten Liikennepäivä 2.9. klo 11 ja 15 Seikkailupuiston teatteri

Maltti ja Valtti -show Liikennepuistokonstaapelit musisoivat ja ratkovat elämäisen pikku koukeroita.

6.9. klo 18 Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Orkesterin syyskauden avajaiskonsertin johtaa ylikapellimestari Leif Segerstam.

Miesten muodin vallankumouksen vuodet -luento Kuinka teollistuminen ja yhteiskunnan muutokset pelkistivät miehen pukeutumisen 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. • turku.fi/apteekkimuseo 7.9. TEHDAS Teatteri

Buddhamindfuck Esityksiä 14.10. asti. • tehdasteatteri.fi Ensi-ilta 7.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Varissuo – Kakolan ja Seilin tekijöiden uusi Turku-musikaali kysyy, kuka tekee elämäsi valinnat. Ensi-ilta 1.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Ihmiset, paikat ja esineet Addiktoiva draama - kansainvälinen menestys nyt Suomessa!

26

7.9. klo 22 Café Tiljan, ÅST

Lina Nyberg Band • jazzcityturku.fi 8.9. Luostarinmäen käsityöläismuseo

Luostarinmäen syysmarkkinat Sisäänpääsy puoleen hintaan. • turku.fi/kasityolaismuseo 8.–9.9. klo 12–17 taiteilijoiden työhuoneet Turussa ja lähialueilla

Kulkulupatyöhuonetapahtuma • kulkulupa.net

6.–7.9. klo 19 Konserttitalo

Taivaallinen elämä Leif Segerstam, kapellimestari, Mikko Multamäki, kontrabasso, Essi Luttinen, sopraano, Turun filharmoninen orkesteri. Arvo Pärt: Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Eduard Tubin: Kontrabassokonsertto, Gustav Mahler: Sinfonia nro 4 G-duuri. • tfo.fi

KUVA: SEILO RISTIMÄKI

KUVA: MATTI KIVEKÄS

Toiminnallinen liikennekasvatustapahtuma

4.9. Eero Heinonen ja Jenni Lappalainen, piano 11.9. Tango-orkesteri Unto 9.10. Linda Hedlund, viulu, Suvi Olavinen, runot, Elisa Järvi, piano 16.10. Turku Ensemble 23.10. Visa Turusen jäähyväiskonsertti 30.10. Akateemisen Saksofonikvartetin 20-vuotisjuhlakonsertti 6.11. Juha-Pekka Vikman, viulu, Li Qui, viulu 13.11. Artsoppa 10 vuotta 20.11. Turku Ensemble 27.11. Cavalier & Turun vanha musiikki ry 4.12. Elja Puukko, baritoni, Risto Lauriala, piano 11.12. Turun filharmonisen orkesterin jousikvartetti ja Sanna Iljin, piano 18.12. TrioMe • wam.fi


KUVA: TMK

8.9. klo 10.30–11.30

Luovaa liikuntaa museossa Luovan liikunnan tunnilla rentoudutaan ja virkistäydytään taiteen äärellä. Kierroksen ohjaa tanssitaiteilija ja tanssinopettaja Satu Tuittila. Tule kokemaan näyttelyt uudella tavalla, kaikilla aisteilla ja koko keholla! • Ilmoittautumiset wam.fi

Luovaa liikuntaa Simo Heleniuksen taiteen äärellä.

11.9. klo 10–11 Runosmäen kirjasto

15.–16.9. Metsämäen ravirata

Musiikkiseikkailu koko perheelle

Pohjoismaiset Mestaruusravit

tiistaisin 20.11. asti. Maksuton.

Suomen ensimmäiset ravit ajettiin Turussa jo 200 vuotta sitten. On siis sopivaa juhlistaa Turun päivää myös ravien merkeissä. • turunhippos.fi

11.9. klo 21.45 Veritas Stadion

Jalkapallon A-maaottelu Suomi–Viro (UEFA Nations League) • palloliitto.fi/maajoukkueet/huuhkajat

13.–16.9. Kuralan Kylämäki

Esihistoria esille

KUVA: TMK / RAOUL GIGANTE

Kuralassa on asuttu yli tuhat vuotta. Mitä Kuralan esihistoriasta tiedetään ja miten sitä tutkitaan? To–pe klo 9–15 ja la–su klo 11–17. • turku.fi/kuralankylamaki 13.9. Åbo Svenska Teater

Jane Eyre (Kotiopettajattaren romaani) Föreställningar/Esityksiä 19.1. asti. • abosvenskateater.fi

9.9. klo 11–13 Seikkailupuisto

15.9. klo 17 Kupittaan palloiluhalli

Maksuton sirkustelupaja koko perheelle

Sinfonia palloiluhallille!

Sunnuntaisin 16.12. asti (ei 21.10. ja 18.11.)

Nick Davies, kapellimestari, Turun filharmoninen orkesteri. Urheilutapahtumista tuttuja teemoja ja Max Savikankaan säveltämä palloilun inspiroima kantaesitys. Vapaa pääsy. • tfo.fi

9.9. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Jokeri Pokeri Box 40-vuotisjuhlashow

15.9. Impivaaran uimahalli

Hessun Vinstat -uintikilpailu 15.9. lähtö klo 13 Runosmäen nuorisotalolta

Perhesuunnistus Jokaisella rastilla mukavaa toimintaa: askartelua, kahvitarjoilua ja liikunnallista ohjelmaa.

Pääkirjastossa tapahtuu • Saagan leffakerho 7–13-vuo tiaille kerran kuussa maanan taisin 27.8.–17.12. klo 14.30 • 3.9. Pankkipäivä • 5.9.–17.10. klo 13–15 Saaga: SPR:n Läksyhelppi • 5.9. klo 10–11, 19.9. klo 14–15, aula: Celia-äänikirjojen infotlaisuudet • 6.9.–13.12. Digitalisaatio yhteiskunnassa -luentosarja

16.9. klo 15 Seikkailupuiston teatteri Linnateatteri:

• 8.9. klo 10–16 Studio: Elokuvapäivä, vapaa pääsy.

Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä

• 20.9. kl. 9, Saaga: Sagostunder, som läsare Andrea Schmidt

Esitykset myös 19.10. klo 15 ja 17. 17.9.–7.11. klo 9 tai klo 10

Seikkailupuiston satuaamut kirjastoissa Ks. lisätiedot Turkukalenterista. 17.9. Veritas Stadion

Turun Derby TPS–FC Inter -jalkapallo-ottelu

• 20.9. klo 18 Rotunda: Kirjailija vieraana Mikko Rimminen. • 26.9. Studio: Euroopan kielten päivä • 27.9. klo 17–19 Stoori: Sarjistyöpaja/Fanitaide, vetäjä sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja Tuuli Hypén.

• veikkausliiga.fi

Pääkirjastossa harjoitellaan suomen kieltä – maksuton! • Kielikahvila maanantaisin 17.12. asti klo 17.30–19. • Suomen sanat tutuksi 27.8.–19.12. ma klo 11–14, ti 11–13.30 ja ke 12.30–14. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista.

27


27.–28.9. klo 19 Konserttitalo

Live@Vimma 14.9. klo 18.30–21.30 Vimma Lavalla Danger Highway, A.E.C. ja Chapter Two. Maksuton ja ikärajaton. • turku.fi/vimma

KUVA: JYRKI VUORI

Kohtalo

Julian Rachlin, kapellimestari, Jian Wang, sello, Turun filharmoninen orkesteri. Mihail Glinka: Alkusoitto oopperasta Ruslan ja Ljudmila op. 5, Antonín Dvorák: Sellokonsertto h-molli op. 104, Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 4 f-molli op. 36. • tfo.fi

Villikyyhky Leif Segerstam, kapellimestari, Ivo Varbanov, piano, Turun filharmoninen orkesteri. Antonín Dvorák: The Wild Dove, Dimitar Nenov: Pianokonsertto, Béla Bartók: Konsertto orkesterille. • tfo.fi

27.9. klo 14–18 Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma

Avoimet ovet tasavuosien kunniaksi

21.9. klo 19 Aurinkobaletti

Kamelianainen KUVA: MAGNUMLIVE KUVAPANKKI

Esityksiä 13.10. asti. • aurinkobaletti.fi 22.9. klo 19 Barker-teatteri

Klaustro – shhh! • barkerteatteri.fi 22.9. Ruissalo

Ruissalojuoksu• ruissalojuoksut.fi 23.9. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Vatsastapuhuja Sari Aalto Esityksessä seikkailee svengaava strutsi Lulu-Pulu. Toinen esitys 11.11. klo 15.

Nuorten Turku täyttää 15 vuotta ja Etsivä nuorisotyö 10 vuotta. Juhlan kunniaksi vietetään ohjelmallista avoimien ovien päivää. 28. ja 29.9 klo 19 Barker-teatteri

Escapism • barkerteatteri.fi 28.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Stand up, Teatteri! Uusi ammattikoomikkojen klubisarja kerran kuussa. Yhteistyössä W&T Comedy.

KUVA: K. MIURA

Orkesterin päävierailija Julian Rachlin hemmottelee turkulaisyleisöä tänä syksynä väkevällä slaavilaisella musiikilla.

21.9. klo 19 Konserttitalo

29.9. klo 19 Börs Night Club

Turku Jazz Orchestra & Jimi Tenor: Quantum Connection • jazzcityturku.fi 30.9. klo 15 Turun linna

Spiegel im Spiegel Turun filharmonisen orkesterin kamarimusiikkikonsertissa kuullaan musiikkia säveltäjiltä Sisask, Pärt ja Vasks. • tfo.fi 30.9. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

KeijuSirkus 3–8-vuotiaille. Esitys yhdistelee varjoteatteria, visuaalista ilmaisua sekä elektronista musiikkia.

KUVA: ANDREA VANNUCCHI

24.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Parasta elämässä Martti Suosalon surullisen hauska monologiesitys.

21.9. klo 18 Turun Kaupunginteatteri

Taru sormusten herrasta Menestysseikkailu jatkaa syksyn ohjelmistossa!

Metsämäen rallijuhla 28.9. Metsämäen raviradalla järjestetään uusi rallijuhla osana TeijoTalot-ralleja. Rallijuhla alkaa lastentapahtumalla, jossa viihdyttävät taikuri Hanna Alinen sekä suosikkitubettajat Arttu Lindeman ja Jaakko Parkkali. Kaksipäiväinen SM-ralli käynnistyy raviradan tuntumassa ajettavalla jännittävällä erikoiskokeella. Illan huipentavat huippuartistien esitykset sekä ilotulitus. • teijotalotralli.fi

28


Kerro kotikaupunkisi tarina laulun sanoin! Osallistu HUMAK:n järjestämään valtakunnalliseen sanoituskilpailuun, jossa etsitään uusia, kaupunkiympäristöä kuvaavia laulusanoituksia. Kaikille avoimessa kilpailussa on neljä sarjaa: Turku-, Imatra- ja Riihimäkisarja sekä valtakunnallinen sarja. Marraskuun loppuun asti jatkuvan kilpailun yhteydessä järjestetään Biisisanoittamoja, joista yksi on Turun päivänä 16.9. Ravintola Hugossa. • biisisanoittamo.fi Turussa yhteistyössä: Turun kaupunki, Rock Academy, Kirjan talo.

Turku sykkii monessa rytmissä

Turun päivä 16.9. Juhlallisuudet huipentuvat perinteiseen ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä klo 21.

Tänä vuonna Turun päivää juhlitaan koko viikonloppu. Musiikista, tanssista, urheilusta ja historiasta kiinnostuneita on kaikkia muistettu viikonlopun ohjelmassa. Perjantaina lämmittely kohti juhlapäivää aloitetaan muun muassa urheilun merkeissä: uudistuneella Gatorade-areenalla avataan liigakausi, kun TPS kohtaa HPK:n. Lauantaina juhlatunnelmaa voi kohottaa Turun filharmonisen orkesterin Sinfonia Palloiluhallille -konsertissa. Maksuton konsertti saa sekä urheilufanit että musiikinystävät tekemään aaltoja, kun luvassa on urheilutapahtumista tuttuja teemoja Händelista Abbaan, sekä säveltäjä Max Savikankaan palloilun inspiroima kantaesitys. Sunnuntaina moniin museoihin on vapaa pääsy, samoin Metsämäessä järjestettäviin Turun päivän raveihin pääsee maksutta. Lauantaina ajetaan Pohjoismaiden Mestaruus -ravit ja molempina päivinä ohjelmassa on ravien lisäksi mukavaa puuhaa lapsille. Koko viikonlopun monissa ravintoloissa ja kahviloissa on erityisiä Turun päivän viikonlopun annoksia ja tarjouksia – nyt kannattaa syödä ulkona! • turku.fi/turunpaiva

Näyttelyitä ja opastuksia

Tapahtumia järjestävät Turun kaupunki sekä paikalliset yhdistykset, yritykset ja seurat.

Turun linna • Kahden presidenttikauden kunnia – Mauno Koiviston kunniamerkit 16.9. asti • Valtapeliä – Reformaatio Suomessa 25.11. asti • Raunioista rakennettu – Erik ja Carin Bryggmanin Turun linna • Keskiaikakierrokset syyskuussa la ja su klo 16.30 (ei 16.9.), lokakuussa 7.10. su klo 12.15 ja 16.30, 13.–14.10. la ja su klo 12.15, 16.–21.10. ja 23.–28.10. ti–su klo 12.15 ja marraskuussa la ja su klo 12.15 ja 16.30 (ei 10.11.) • Suljetut ovet -kierrokset syyskuussa la ja su klo 12.15 (ei 16.9.) • Kidutusta, kuolemaa ja kummituksia K15 perjantaisin 19.10.–30.11. klo 19.45, 20.00, 20.15, ruotsiksi pe 26.10. ja 23.11. klo 20.30. Ennakko varaukset p. 02 2620 322, lipunmyynti syyskuusta alkaen myös lippupiste.fi • Tyylihuone-opastukset marraskuussa la ja su klo 14

Työpajoja ja kursseja Seikkailupuisto

Turun linna

Värikylvyt vauvoille ma 27.8.–24.9. klo 9.30 ja 11.30 sekä 1.10.–5.11. (ei 15.10.) klo 9.30 ja 11.30. Vauvoille, taaperoille ja saman perheen eri-ikäisille sisaruksille sunnuntaisin 2.9., 16.9., 30.9., 28.10., 4.11. ja 11.11. • Ilmoittautumiset: seikkailupuisto.turku.fi

Renessanssin puku ja asusteet -kurssi Luennot su 23.9. klo 12–15. Kurssipäivät su 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. klo 12–16. Labyrinttipelikurssi 29.9. klo 12–16 Prinsessakurssi 13.10. klo 12–15 Taikuutta varmuuden vuoksi 4.11. klo 12–16 Nahkatyökurssi 18.11. klo 12–16 Piparkakkumestari Petruksen piparkakkukurssit: kurssi 1 su 2.12. klo 12–15, kurssi 2 su 16.12. klo 12–15 Himmelikurssi 9.12. klo 12–16 • Ilmoittautumiset turku.fi/museo

Kädentaitoateljee Torstaisin 30.8.–8.11. klo 14–16 (ei 11. ja 18.10.) Sunnuntaisin 2.9.–18.11. klo 11–16. (ei 21.10.) Hinta alkaen 2,50 € / työ. • 30.8.–16.9. Savityöt: monenlaisia esineitä leikkiin ja oikeaan käyttöön • 20.–30.9. Valmistetaan heijastimia • 4.–7.10. Suunnittele oma mystinen pienoismaailmasi kurkistuslaatikkoon. • 14.10. Huovutellaan lampaanvillasta pehmoleluja ja tauluja. • 18. ja 19.10. Ateljee kuuluu syysloma tapahtuman ohjelmaan ja hintaan. • 25.–28.10. Tehdään hauskoja ja hirmui sia naamareita mm. neulahuovutellen. • 1.–4.11. Värejä ja viivaa, kokeillaan pie nille ja isoillekin soveltuvaa grafiikkaa. • 8.–11.11. Huovutellaan lampaanvillasta pehmoleluja ja tauluja. • 18.11. Joulukorttipaja

Wäinö Aaltosen museo

Biologinen museo • Urban Nature II Camera Obscura 5.10.–30.12. Hans G. Häst backan neulanreikäkameralla otettuja valokuvia kaupunkiluonnosta.

Turun taidemuseo • turuntaidemuseo.fi • Ali Munsterhjelm – Axel Haartman – Santeri Salokivi 14.9.–20.1. • Jaakko Niemelä Studio, 14.9.–18.11. • Mikhail Karikis: Ain’t Got No Fear Pimiö, 4.9.–18.11.

Aboa Vetus & Ars Nova • Aboa Vetus – vanha Turku, aina esillä • Maria Prymatšenkon satumainen maailma 2.9. asti • Matkakuumetta 30.9. asti • Samu Raatikainen 30.9. asti • Vuoden nuori taiteilija 2018: J. A. Juvani 14.9.−2.12. • Rettigin palatsi 90 vuotta 19.10.−17.3. Opastetut kierrokset la ja su klo 11.30 • aboavetusarsnova.fi

Vanhan Suurtorin galleriat Galleria Harmaa: 30.9. asti Tanja Konstenius, 16.11.–30.12. Henni Kitti Vanhan Raatihuoneen galleria: 30.9. asti Emma Jääskeläinen 5.10.–11.11. Juhana Moisander, Simo Ripatti, Nora Tapper 16.11.–30.12. Sauli Sirviö Brinkkalan galleria: 30.9. asti Erik Bryggman ja aikalaistaiteilijat

Titanik • 9.9. asti Tanja Kiiveri & Regina • 14.9.–7.10. Honkasalo-Niemi-Virtanen • 12.10.–4.11. Corinna Helenelund & Lukas Hoffmann • 9.11.–2.12. Mikko Kuorinki • titanik.fi

Galleria Å • 24.8.–16.9. Jarkko Rantanen • 21.9.–14.10. Jaakko Pesonen • 19.10.–11.11. Jenni Yppärilä • 16.11.–9.12. Matti Tainio • turuntaiteilijaseura.fi

B-galleria • 27.8.–9.9. Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B • 12.–23.9. Henri Ijäs • 26.9.–7.10. Salla Myllylä • 10.–21.10. Fanni Maliniemi & Sanni Saarenpää • 24.10.–18.11. Camille Auer • 21.11.–16.12. Sandra Burek • bgalleria.net

Kuralan Kylämäki Taitotiistait 18.9.–11.12. klo 13–17.30 Katso teemat turku.fi/kuralankylamaki. Avoimet viikonloput klo 13–17. Kokeiluverstaalla syvennytään kädentaitoihin ja muotokieleen eri materiaalien kautta. Kynttiläkurssi kolmena keskiviikkona 14.–28.11. klo 17–19.30 • Ilmoittautumiset: turku.fi/museo

WÄINÖ junior -kuvataidekurssit yli 6-vuotiaille: Kurssi 1 lauantaisin 6.10.–3.11. klo 11–12.30 (ei 20.10.) Kurssi 2 sunnuntaisin 7.10.–4.11. klo 11–12.30 (ei 21.10.) Kurssi 3 lauantaisin 17.11.–8.12. klo 11–12.30. Kurssi 4 sunnuntaisin 18.11.–9.12. klo 11–12.30 • Ilmoittautumiset: turku.fi/ museo. Lisätiedot: p. 02 262 0850.

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma Präkäämö maanantaisin 27.8.–19.11. klo 14–19, avoin kädentaitopaja 10–18-v. Avoin kankaanpaino & värjäys 13–28-v. ke 29.8.–14.11. (ei 10.10.) klo 14–20 Avoin huovutus to 30.8.–15.11. klo 14–20 (yli 13-v., alle 13-v. aikuisen seurassa) Avoin keramiikka ke 5.9.–21.11. (ei 10.10.) klo 14–20 (13–28-vuotiaille) Dreijauskurssi 3., 10., ja 24.9. sekä 1., 8. ja 22.10. klo 17–20 (13–28-vuotiaille) Posliinilyhtykurssi 12.11. klo 17–20 (13–28-vuotiaille) Taidegrafiikan kurssi 9., 16. ja 23.11. klo 17–20 (13–28-vuotiaille) • turku.fi/vimma

29


lokakuu

Tutustu Turun Kaupunginteatterin koko ohjelmistoon: teatteri.turku.fi

1.–26.10.

25.10. klo 13 Sigyn-sali

Koko Turku lukee -ääneenlukukiertue

”Imagine! Science, knowledge, and wisdom in the University of the Future”

Ensi-ilta 13.10. klo 18.30 Turun Kaupunginteatteri

Molli ja Kumma

5.–7.10. Impivaaran uimahalli

Englanninkielinen seminaari tiedon ja sivistyksen merkityksestä tulevaisuudessa. (Katso myös sivu 24) • abo.fi/100

Kurnuttavan Sammakon lastenesitys ystävyydestä.

Vesipallon seurajoukkueiden PM-kilpailut

25.–26.10. klo 19 Konserttitalo

Iiro & Amadeus

6.10. Impivaaran uimahalli • uintiklubiturku.fi 11.10. klo 19 Konserttitalo

Beethoven Special! Leif Segerstam, kapellimestari, solistit (päivitetty tieto: tfo.fi), Chorus Cathedralis Aboensis, kuoro, Turun filharmoninen orkesteri. Ludwig van Beethoven: Die Ruinen von Athen op. 113, Es ist vollbracht (Die Ehrenpforten WoO 97), Kantate auf den Tod Kaiser Josephs II, WoO 87. • tfo.fi 12.10. klo 18.30–21.30 Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma

Live@Vimma Jackie’s Land, Sininen Kondomi ja Avacia. Maksuton ja ikärajaton. • turku.fi/vimma 13.10. klo 10–15 Biologinen museo

Ruokintapönttötalkoot Auta lintuja selviytymään talven yli ja rakenna niille ruokinta-automaatti. Työpajamaksu 8 €/ruokinta-automaatti. • turku.fi/biologinenmuseo

Syyslomaohjelmaa museoissa Kuralan Kylämäessä

14.10. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Mimi ja Kuku: Kurpitsalyhty Toinen esitys 4.11. klo 15. 18.10. klo 15 Seikkailupuiston teatteri Teatteri Pensas:

Runoilija Kuoriainen muistinsa jäljillä Jukka Itkosen kirjoittama humoristinen näytelmä muistinsa kadottaneesta runoilijasta. 18.–20.10. Kupittaan palloiluhalli

Grail Quest -pelifestari Syyslomaviikon festarilla rentoa pelaamista, pelikokeiluita, tiukkaa e-urheilua ja lanit. • grailquest.fi 19.–20.10. Turun messukeskus

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät • me.yrittajat.fi/ valtakunnalliset-yrittajapaivat

Ensi-ilta 18.10. klo 19 Turun Kaup.teatteri

Ylpeys Näyttelijä Pekka Laiho tekee tiliä tunteistaan.

19.10. klo 19 Logomo, Move 1

William Suvanne: Chess'n Jazz Shakkiturnaus alkaen klo 17 • jazzcityturku.fi 21.10. klo 19 Wäinö Aaltosen museo

Sisällissota Turun filharmonisen orkesterin kamarimusiikkikonsertissa kuullaan musiikkia säveltäjiltä Merikanto, De Geyter, Madetoja, Kuula. • tfo.fi

25.–28.10. Jokisatama

Northern Coasts -harjoitus Kansainvälinen merivoimien yhteisharjoitus tuo Aurajoelle 40 alusta, joihin pääsee tutustumaan Open ship -esittelyissä. • merivoimat.fi 26.–28.10. Impivaaran uimahalli

Uinnin mastersmestaruusuinnit 27.–28.10. Kupittaan palloiluhalli / urheiluhalli

Joukkuevoimistelun välinesarjojen Seura Cup, Cailap Cup • Järj. Lahjan tytöt

KUVA: TMK / MAARIT LASSILA

ÅSK Games -uintikilpailut

Iiro Rantala, piano ja musiikin johto, TFO. Iiro Rantala: Karma, Anyone with a heart, Freedom, Einojuhani Rautavaara: Pelimannit op. 1, Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokonsertto nro 21 C-duuri KV 467, Iiro Rantala: Tears for Esbjörn, Happy Hippo, Hard Score. • tfo.fi

Syyslomapäivät 18.–19.10. klo 11–16 Syksyisiä leikkejä ja arkiaskareita 1950-luvun malliin ja avointa työpajatoimintaa.

Turun linnassa Pikkuritarikierrokset suomeksi 13.–14.10. la ja su klo 11 ja 14 16.–21.10. ja 23.–28.10. ti–su klo 11 ja 14 Pikkuritarikierrokset ruotsiksi 13.–14.10., 19.–21.10. sekä 26.–28.10. klo 12.30 Historian kauheuksia kouluikäisille K11 -kierrokset 13.–14.10. la ja su klo 16.30 16.–21.10. ja 23.–28.10. ti–su klo 16.30 Ruotsiksi pe 19.10. ja 26.10 klo 14.30 Keskiaikakierrokset 13.–14.10. la ja su klo 12.15 16.–21.10. ja 23.–28.10. ti–su klo 12.15 Koko perheen avoimet työpajat ti–la klo 12–16

30

4. & 5.10. klo 19 Konserttitalo

The Horror

Kauhua! Ei tarvita kuin muutama pahaenteinen nuotti, ja vertahyytävät kohtaukset jäävät piinaamaan kovahermoisintakin katsojaa. Konserttitalon penkkejä saa rutistaa valkoisin sormin, kun kauhuelokuvista tutut teemat pääsevät valloilleen. Konsertissa kuullaan musiikkia mm. elokuvista Ennustus, Manaaja, Carrie ja Poltergeist sekä TV-sarjoista Walking Dead ja Penny Dreadful. The Horror on neljäs yhteistyökonsertti Underscore Productions Oy:n kanssa. Aiemmat ilmiömäiseen suosioon nousseet konsertit ovat sisältäneet musiikkia videopeleistä, fantasiaelokuvista ja scifi-elokuvista. Konserttia ei suositella alakouluikäisille tai sitä nuoremmille lapsille. Konsertin kesto noin 2 tuntia. • Jukka Untamala, kapellimestari, Turun yliopiston kuoro, Puolalan 6e musiikkiluokan kuoro, Orvar Säfström, juontaja, Turun filharmoninen orkesteri. • tfo.fi

KUVA: ARTWORK: ALBUM COVER ILLUSTRATION FOR TRIBULATION “THE HORROR” BY JONATHAN DAVID HULTÉN.

Lokakuu on lukukuu. Silloin kirjastoissa luetaan ääneen satuja. Lukijana on näyttelijä Thomas Dellinger. • turkukalenteri.fi


marraskuu 2.11. TEHDAS teatteri

Youth - a Narrative Esityksiä 24.11 asti. • tehdasteatteri.fi 4.11. klo 16 Sigyn-sali

Turku Jazz Orchestra plays Henri Lyysaari • jazzcityturku.fi

Ensi-ilta 14.11. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

8.–9.11. klo 19 Konserttitalo

Snödrottningen (Lumikuningatar)

Eero Lehtimäki, kapellimestari, nukketeatteriverkosto Aura of Puppets, Timo Ollila, valosuunnittelu, TFO. Pjotr Tšaikovski: Pähkinänsärkijä op. 71 (osia baletista, konserttiversio). • tfo.fi 9.11. Pääkirjasto

10.11. Aurinkobaletti

Nooat - Sillä hän oli herralle mieluinen Esityksiä 2.12 asti. Nukketeatteria ja tanssia yhdistävä teos kutsuu mukaan selviytymisseikkailuun. • aurinkobaletti.fi • tehdasteatteri.fi

Ihana neiti N. eli Vartiovuoren arvoitus

Tositarina rakkaudesta ja murhasta 1920-luvun Turussa.

Kaamos-tapahtuma 9.11. klo 18.30–21.30 Vimma

Live@Vimma: Trokari, Kalpeat Varjot, Late Night Screening. Maksuton ja ikärajaton. • turku.fi/vimma

Esitykset 26.1. asti. • abosvenskateater.fi 1.–22.11. klo 17.30 Runosmäen kirjasto

9.11. klo 19 Logomo, Move 1

Kari Ikonen Trio & Tony Malaby • jazzcityturku.fi

Paranormaalit illat Runosmäen kirjastossa kurkistetaan marraskuussa joka torstai olevaisen yöpuolelle.

Suurta suosiota nauttivan kapellimestari Klaus Mäkelän kokoamassa ohjelmassa kuullaan suomalaista ja venäläistä taidemusiikkia.

KUVA: HEIKKI TUULI

2.11. Åbo Svenska Teater

KUVA MINNA SUHONEN

Pähkinänsärkijä

10.¬11. Kupittaan urheiluhalli

Joukkuevoimistelun välinesarjojen Kaupunki Cup KUVA: TUULI SIHVONEN

• Järj. Turun liikuntaseura

2.11. klo 17–20 Vimma

Halloween-tapahtuma 10–13-vuotiaille – luvassa jännitystä, kädentaitoja ja kilpailuja. • turku.fi/vimma

10.11. klo 14 Sibelius-museo

Bernstein & Debussy 100 TFO:n kamarimusiikkikonsertissa musiikkia säveltäjiltä Debussy, Harrison ja Bernstein. • tfo.fi

15.–16.11. klo 19 Konserttitalo

17.11. klo 19 Barker-teatteri

Suomi – Venäjä

Soolo • barkerteatteri.fi

Klaus Mäkelä, kapellimestari, TFO. Sauli Zinovjev: Batteria, Erkki Melartin: Sinfonia nro 5 a-molli op. 90 ”Sinfonia Brevis”, Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 5 d-molli op. 47. • tfo.fi

10.11. klo 16–20 Turun linna

Ilta pimenevässä linnassa Koe linna uudella tavalla, oma taskulamppu mukaan! Yli 10-v. • turku.fi/turunlinna

Ensi-ilta 16.11. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Viimeinen pisara Kiehtova nykysirkusesitys Grus Grus Teatterilta. 16.11. klo 22 Café Tiljan, ÅST

Pääkirjastossa tapahtuu • 5.10. & 5.11. & 5.12. klo 10–11, 19.10. & 19.11. klo 14–15, aula: Celia-äänikirjojen infotilaisuudet • Pankkipäivät 8.10., 5.11. ja 3.12. • 11.10, 7.11. och 29.11. kl. 9, Saaga: Sagostunder, läsare Andrea Schmidt • SPR:n Läksyhelppi 17.10. asti klo 13–15, Saaga • 25.10. Taiteilijavieras mediataiteilija Hanna Haaslahti • Muistijumppakurssi 31.10.–12.12. Ilm. 26.10. menn. p. 040 183 2966, anita.elfving@muistiturku.fi. • Sarjistyöpajat, Stoori: 1.11. klo 17–19 Kauhuteemainen piirto, 29.11. Croquis • 7.–8.11. Lisätyn todellisuuden pallomeri • 9.11. Robottiturnaus • 20.11. Kansalaisen it-tuen infopiste • Digitalisaatio yhteiskunnassa -luentosarja 13.12. asti

Anni Elif - Edith • jazzcityturku.fi 17.–18.11. Pääkirjasto

Studio Japan 17.11. klo 10–11.30 Emaki: origin of Manga and animation 13–16 Japanese-style bookbinding workshop. 18.11. klo 13–17 Japanese-style bookbinding workshop.

18.11. klo 11–16 Seikkailupuisto

Joulukauden avajaiset Kädentaitoateljeessa joulukorttipaja 22.11. klo 10 Seikkailupuiston teatteri

Taikuri Tuhkasen ja Siiri-Irenen Sirkusshow Taikuutta, jongleerausta ja huimaa akrobatiaa. Toinen esitys 25.11. klo 15. 22.11. klo 19 Konserttitalo

Filosofien pidot Janne Nisonen, kapellimestari, Tami Pohjola, viulu, TFO. Joseph Haydn: Sinfonia nro 22 Es-duuri ”Filosofi”, Leonard Bernstein: Serenadi (Platonin Pidot-dialogin mukaan), Johannes Brahms: Sinfonia nro 3 F-duuri op. 90. • tfo.fi

Musiikkiosastolla: • 1.10. klo 18 sekä 8.10. ja 15.10. Robert Storm esittelee: Casta diva – menneen ajan oopperatähdet • 11.10. klo 18 Rotunda: Kreikkalaista musiikkia ja tanssia esittelee Turun Suomi-Kreikka Seura ry. • 18.10. klo 18: July Blue – melodista taiderockia • 27.10. klo 13: OWL - kokeellista elektronista musiikkia

KUVA: MARITA KOIVISTO

Espanjalaisen elokuvan viikonvaihde: • 12.10. klo 18 Inés París: Miguel y William. • 13.10. klo 14 José María Goenaga Balerdi: Loreak. • 14.10. klo 15.30 Icíar Bollaín: También la lluvia.

Järisyttävän hauska komedia epäonnisesta ensi-illasta. Pikkujoulukauden naurupommin ohjaa Mika Eirtovaara. Ensi-ilta 9.11. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

31


Julkinen tiedote

Teatterilippu = bussilippu! Turun Kaupunginteatterin esityslippu toimii teatteriin tullessa ja sieltä lähtiessä bussilippuna Föli-linjoilla. Valitse vihreä kyyti kulttuurin pariin! • teatteri.turku.fi • foli.fi

Kuka tekee elämäsi valinnat?

Varissuo Kakolan ja Seilin tekijöiden uusi Turku-musikaali betonilähiössä versovista unelmista Turun Kaupunginteatterissa 7.9. alkaen. • teatteri.turku.fi

Koko Turku muuttuu elokuvanäyttämöksi jälleen 8.9. Osallistu yhteistyökumppaneiden tarjoamiin elokuvanäytöksiin tai järjestä oma ilmaisnäytöksesi! Ohjeet ja ohjelma: • elokuvapaiva.fi

Urheilufanit ja musiikin ystävät, huomio!

Sinfonia palloiluhallille! La 15.9. klo 17.00 Kupittaan palloiluhalli Kulutit sitten urheiluhallin tai konserttisalin penkkejä, tämä konsertti on sinua varten. Turun päivän aattona TFO juhlistaa hengen ja ruumiinkulttuurin vahvaa liittoa Kupittaan palloiluhallin megakonsertissa. Luvassa on urheilutapahtumista tuttuja teemoja Händelista Abbaan ja Max Savikankaan säveltämä palloilun inspiroima kantaesitys – siis suuren urheilujuhlan tuntua! Tämä suurtapahtuma on hunajata korville! • Vapaa pääsy • tfo.fi

Kidutusta, kuolemaa ja kummituksia

Suomen vanhin kaupunkifestivaali kutsuu juhlimaan! • dbtl.fi – kauhukierrokset Turun linnassa

Huippusuositut K15-kauhukierrokset pimenevässä Turun linnassa johdattavat linnan synkkään menneisyyteen. Näistä kertomuksista on tavallisesti vaiettu. Onko luvattomasta lemmensuhteesta, noituudesta tai maanpetoksesta saanut kuolemantuomion? Entä onko linnassa nähty kummituksia? On. • Lisätiedot ja lippuvaraukset turku.fi/turunlinna.