Page 1

3|2013

Palautepalvelu laajeni sosiaali- ja terveyspalveluihin

Skanssista tulee ekologisen asumisen mallialue

Turun kes채 t채ynn채 tapahtumia 2013

Kaavoituskatsaus

sivu 2

sivu 3

sivu 6-7

liite


3|2013

Palautepalvelu otettiin käyttöön

hyvinvointitoimialalla Palautepalvelu otettiin käyttöön hyvinvointitoimialalla En ny feedbacktjänst togs i bruk inom välfärdssektorn

2

Skanssi – kaupunginosan kokoinen palapeli

3

Vanha Suurtori saa uutta ryhtiä

4

Vaikuta siihen millainen Turku on vuonna 2035 Du kan påverka hur Åbo ser ut år 2035

4

Saaronniemi ja ulkoilusaaret kohentuivat kesäksi

5

Turun kesä täynnä tapahtumia 2013

6

Iloista menoa Kesäihmemaassa sateellakin

8

Mattojen pesu on kesäinen pakkohuvi

8

Maauimalat palvelevat uimahallien kesätaukojen aikana

8

Liite: Kaavoituskatsaus Jokke Jokijuna saa kaverikseen Jakke Jokilautan 9 Nuorten turvallisuutta vaalitaan koulujen päätöspäivänä Turussa

9

Lasten kesämenot kätevästi taskussa

10

Lasten ja nuorten palvelut kesällä

10

Myllyn pyöräily Turussa 17.–18.8.2013

10

Rantavalvojia kesällä Ispoisissa, Ekvallassa ja Saaronniemessä

11

Saariston jätehuoltoa kehitetään kaikkien eduksi

11

Vieraskasvilajeja torjutaan kaupungin ja asukkaidenyhteistyöllä

12

Turkuun halutaan toimiva viherverkosto

13

Turku sai valtakunnallisen kaupunkipuiston arvonimen

13

Lähde liikkeelle -sivustolta vinkit vapaa-aikaan

14

Kirjastot ilman rajoja

14

Kulttuurivinkit

15

Lahjoituksesta hyvää mieltä ja konkreettista apua

16

Pelastuslaitos tarjoaa työkaluja omatoimiseen varautumiseen

16

turkuposti • åboposten Julkaisija/utgivare Turun kaupunki Osoite/Adress Yliopistonkatu 27, 20100 Turku E-mail turkuposti@turku.fi Päätoimittaja /Chefredaktör Hannu Waher, hannu.waher@turku.fi, puh. 02 2627 254 Kannen kuva Mikko Nuutinen Taitto /Layout SEK Promote Oy Paino/Tryckeri Hansaprint Oy Paperi/Paper UPM Satin Plus 65 g Painosmäärä/Upplaga 116 000 kpl Jakelu /Distribution Itella Posti Oy Seuraava numero ilmestyy viikolla 34 (19.–23.8.2013). Aineiston deadline 26.7.2013 ISSN 1798-4661

Toukokuun alusta lähtien hyvinvointitoimialan palveluista on voinut antaa palautetta internetissä toimivan palautepalvelun kautta. Aiemmin Paikallapalautepalvelun kautta on voinut antaa palautetta teknisen sektorin palveluista, esimerkiksi katujen kunnossapidosta. Palautepalvelu on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hyvinvointitoimiala ottaa vastaan kiitoksia, moitteita ja uusia ehdotuksia toimintatapoihin kaikista palveluistaan. Hyvinvointitoimialan palveluihin kuuluvat muun muassa terveysasemat, neuvolat, kouluterveydenhuolto ja vanhus- sekä sairaalapalvelut. Kaikkiin palautteisiin vastataan asiakkaan toiveen mukaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Tietoturvasyistä palautteisiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia tai pankkitilin numeroa. Hyvinvointitoimialan palveluista annettuja palautteita ei julkaista internetissä ja niitä pääsevät käsittelemään vain määrätyt henkilöt. Palautepalvelun kautta ei voi hoitaa seuraavia toimintoja: • perua varattua lääkärin, hoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanottoaikaa • antaa palautetta laboratorion, röntgenin, seudullisen yhteispäivystyksen tai ensihoidon palveluista. Nämä palautteet tulee antaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautepalveluun (www.vsshp.fi/ fi/palautteet).

Kaupungin laskuihin tai maksuihin liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteys laskussa mainittuun yhteyshenkilöön tai -numeroon.

Palaute vai aloite? Palautetta kannattaa antaa, jos on huomannut kaupungin palveluissa, toiminnassa tai päätöksenteossa korjattavaa. Jos palaute ei tunnu riittävältä keinolta tuoda oma parannusehdotuksensa kaupungin tietoon, asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteelle on oma käsittelykanavansa. Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen löytyy osoitteesta turku.fi/osallistu. Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös kirjallisesti, jolloin se lähetetään konsernihallinnon kirjaamoon osoitteeseen PL 355, 20101 Turku. • Paikalla-palautepalvelun osoite on turku.fi/paikalla. Palveluun pääsee myös Turun kaupungin verkkosivujen kautta. • Palvelun käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä. • Kaikkiin palautteisiin vastataan asiakkaan toiveen mukaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. • Palautetta voi tällä hetkellä antaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja teknisen sektorin palveluista. • Syksystä lähtien palautetta voi antaa kaupungin kirjastojen palveluista. • Palautepalvelun toiminta laajenee vähitellen kattamaan kaikki kaupungin palvelut. Teksti: Emmi Välke ja Marjo Marjamäki Kuva: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Shutterstock

En ny feedbacktjänst togs i bruk

inom välfärdssektorn Från början av maj har man kunnat ge feedback på tjänsterna inom välfärdssektorn via den elektroniska feedbacktjänsten. Man kan ge feedback på både finska, svenska och engelska. Välfärdssektorn tar emot såväl ros som ris och nya förbättringsförslag när det gäller olika funktioner. I tjänsterna inom välfärdssektorn ingår bl.a. hälsostationerna, rådgivningsbyråerna, skolhälsovården och äldreomsorgen och sjukvården. All feedback från kommuninvånarna besvaras enligt feedbackgivarens önskemål antingen per e-post eller per telefon. Av datasäkerhetsskäl ska man inte ange känsliga uppgifter i feedbackfältet, såsom personbeteckningar eller bankkontonummer. Den feedback som givits på tjänster inom välfärdssektorn publiceras inte på Internet och det är bara särskilt utsedda personer som har tillgång till den. Via feedbacktjänsten kan man inte uträtta följande ärenden: • man kan inte avboka mottagningstider för läkare, sjukskötare eller socialarbetare • man kan inte ge feedback på tjänster som gäller laboratorieoch röntgenundersökningar, den regionala samjourverksamheten eller ambulansverksamheten. Den här typen av feedback ska ges via feedbacktjänsten för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (www.vsshp.fi/fi/ feedback).

När det gäller stadens fakturor och avgifter är det bäst att ta kontakt med den kontaktperson eller det kontaktnummer som angivits på fakturan. Det lönar sig att alltid ge feedback om man tycker att det är någonting man borde förbättra i fråga om stadens service, verksamhet eller beslutsfattande. Om en invånare tycker att det inte räcker med en feedback så har kommuninvånaren rätt att komma med initiativ i frågor som gäller stadens verksamhet. Invånarinitiativ behandlas via en egen kanal. En elektronisk blankett för invånarinitiativ finns på adressen turku.fi/delta. Man kan också komma med ett skriftligt initiativ genom att skicka det till registratorskontoret för koncernförvaltningen PB 355, 20101 Åbo. Text: Emmi Välke och Marjo Marjamäki


Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

3

Skanssi –

kaupunginosan kokoinen palapeli Teksti: Oscu Uurasmaa & Risto Lahtinen | Havainnekuva: Thomas Hagström

Suunnittelijan pöydällä on monta palasta sovitettavaksi, kokonaisen uuden kaupunginosan suunnittelu ei ole aivan pieni projekti. Skanssista suunnitellaan kaupunginosa, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä. Hanke on mittava, tavoitteena on jopa 8 000 asukkaan alue, joka levittäytyy 85 hehtaarin alueelle. SKANSSI

100 metriä HULE- JA PINTAVESI

ALUSTAVA MAANKÄYTÖN LUONNOS 24.4.2013 / OU

KEVYEN LIIKENTEEN PÄÄREITIT PIKAPYÖRÄTIE

Skanssista tulee ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä älykäs kaupunginosa. Alueelle rakennetaan älykkäitä digitaalisia palveluja ja energiaratkaisuja, liikennejärjestelyjen tavoitteena on ympäristöystävällisyys. Jätehuoltoa kehitetään ja vesien hallinta tulee osaksi alueen miljöötä (hule- ja pohjavesi), lisäksi alueella panostetaan virkistys- ja ympäristörakentamiseen. Alueelle tulee myös työpaikkoja ja palveluja.

JOUKKOLIIKENTEEN PYSÄKKI, 250m ja 400m ympyrä Pysäköinti Korttelipihat ja viljelyalueet Rakennukset Virkistysalueet

Yhteistyötä Siemensin kanssa Skanssin alue toimi esimerkkikohteena, kun Turun kaupunki selvitti yhdessä Siemensin kanssa ekologisen kaupunginosan rakentamista pohjoisessa Euroopassa. Kohteiksi valittiin asuinalueita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on tavoiteltu kestävän kaupunginosan rakentamista. Taustaksi tutkittiin esimerkkikohteiden ratkaisuja sekä selvitettiin viimeisimpiä teknologioita. Siemens-selvityksen toinen vaihe valmistuu kesällä 2013.

PÄIVÄKOTI

Selvitysten pohjalta keskeistä Skanssin jatkosuunnittelussa on:

LEIKKI

LEIKKI

PALSTAVILJELY

SI HULEVE

LAMPI

KENTÄT

KOULU

Alueellisesti:

LAMPI

VILJELYALUE RESERVIALUE

VILJELYALUE LEIKKI

PALSTAVILJELY

LEIKKI PALSTAVILJELY

• • • •

Älykäs palvelurakenne Kestävät liikenneratkaisut Energian hallintajärjestelmät Yhteisten ulkoalueiden kehittäminen yhteistyössä kiinteistöjen kanssa • Koulukeskuksen monitoimisuus ja älykkyys • Hulevesien käsittely osana virkistysalueita • Yhteisomistusauto-järjestelmän kehittäminen

Kiinteistökohtaisesti:

Keskustelutilaisuus

Skanssin suunnittelusta seudun yrittäjille ja asukkaille järjestetään Skanssin ostoskeskuksen yhteispalvelupiste Monitorissa 4.6.2013 kello 16.30-18.30. Tervetuloa!

• Rakennusten tilat osana alueen palvelurakennetta • Aurinkoenergian hyödyntäminen • Älykäs kiinteistöteknologia • Yhteiskäyttötilat ja yhteissaunat • Pysäköintiratkaisut • Sähköautojen latausvaatimusten huomioiminen suunnittelussa • Hulevesien viivyttäminen

Suunnittelua asukkaita ja asiantuntijoita kuunnellen Alueelle aiemmin laadittua kokonaissuunnitelmaa kehitetään saatujen palautteiden ja tehtyjen taustaselvitysten pohjalta. Keväällä 2013 valmistunut maaperäselvitys osoitti, että alueen keskellä on perustamisolosuhteiltaan vaikea alue. Uudessa suunnitelmassa kyseinen alue on jätetty rakentamattomaksi. Samalla rakentamisen painopistettä on siirretty pohjoiseen ja itään. Rakentaminen on pääosin alle 5-kerroksista, yksittäiset pistetalot voivat olla korkeampia. Alueelle pyritään suunnittelemaan monimuotoista rakentamista josta osa olisi myös rivi- ja pientalotyyppistä. Aluetta halkova nykyinen hiihtoreitti on todettu alueelle erityisen tärkeäksi ja se on suunnitelmassa otettu aiempaa paremmin huomioon. Itä- ja länsireunan maisemalliset virkistysalueet on suunnitelmassa säilytetty. Alueen keskelle muodostuva vehreä keskuspuisto on suurentunut niin paljon, että koulun kenttien ja muiden virkistystarpeiden lisäksi alueelle voisi mahtua myös peltoviljelyä.

Turkulaisia kutsutaan ”sparraamaan” suunnittelua Skanssin aluetta suunnitteleva työryhmä kutsuu turkulaisia osallistumaan ja antamaan palautetta uuden kaupunginosan suunnitelmiin. Asiasta kiinnostuneista turkulaisista valitaan pienryhmä, joka kommentoi tehtyjä suunnitelmia ja antaa oman panoksensa suunnitteluun. Ryhmä pyritään valitsemaan niin, että se edustaa mahdollisimman laajaa näkemystä suunnittelun tueksi. Kiinnostuksensa ryhmään voi ilmoittaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen skanssi.suunnittelu@turku.fi. Sparrausryhmän kommentteja kysytään ensimmäiseksi alueen viheralueiden suunnitteluun liittyvissä asioissa. Lisätietoja Skanssin kaupunginosan suunnittelusta löytyy hankkeen nettisivuilta www.turku.fi/skanssi. Sivuilla voi myös ilmoittautua sähköpostilistalle, josta saa tietoa aina kun uutta uutisoitavaa Skanssista on tarjolla.


4

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Vanha Suurtori saa uutta ryhtiä Vanhalla Suurtorilla alkaa kesällä, Keskiaikaisten markkinoiden laannuttua, mittava remontti. Suurtorin kivetys vaihdetaan ja pintaan asennetaan grafiitinharmaa poltettu nupukivi. Teksti ja kuvat: Sini Silván

Vanhan Suurtorin pinnan uusiminen aloitetaan heinäkuun puolivälin jälkeen. – Kivetyksen uusiminen toteutetaan niin, että kulku Vanhan Suurtorin tiloihin sujuu koko uudistuksen ajan. Työ tehdään kahdessa vaiheessa eli varsinainen torialue ensin ja muu kivetys erikseen, hankkeen projektipäällikkö Jaakko Rintanen kertoo. Kustannusarvio on tässä vaiheessa noin 600 000 euroa. Pinnan uusiminen on osa Ihmiselle parempi keskusta -EU-hanketta, joten uudistuksesta puolet tulee Turun kaupungin ja puolet EU:n maksettavaksi. Torin pinnan alle kajotaan maksimissaan 70-80 senttiä eli pysytään kivetyksen pohjustuksen nykyisessä syvyydessä. Kun arvokkaassa kulttuuriympäristössä toimitaan näillä reunaehdoilla, pinnan uusiminen ei edellytä arkeologisia kaivauksia. – Suurtorin remontissa poistetaan kaksi puuta, joiden tilalle istutetaan uudet sekä lisäksi kaksi uutta puuta, Rintanen kertoo. Tarve arkeologisiin tutkimuksiin arvioidaan näiltä osin kantojen poiston yhteydessä. Torille asennetaan myös uusi sähköjärjestelmä. Sähkökeskukset upotetaan kahden puolen varsinaista torialuetta. Luukkujen alta avautuu siis pistorasioita tapahtumakäyttöön, joten enää ei tarvita jatkojohtoviidakkoa Suurtorin tapahtumiin.

Joulurauhan julistus kaikessa rauhassa

Jaakko Rintanen kertoo, että Vanhan Suurtorin remontti alkaa heinäkuun puolivälin jälkeen.

Pääosa torin pintaremontista toteutetaan marraskuun loppuun mennessä. Kun joulurauha vuonna 2013 julistetaan, torin pitäisi olla käyttökunnossa. Pientä pelivaraa urakoitsijoilla kuitenkin on, jos lumet ja pakkaset yllättä-

vät. Viimeistelyä voidaan tehdä keväällä ja urakan pitää olla täysin valmis toukokuun lopussa. Päätökset urakasta tehdään Turun Kiinteistöliikelaitoksessa kilpailutuksen perusteella kesäkuun alussa.

Luostarin Välikadulle uusia suunnitelmia Samaan hankkeeseen kuuluu myös Luostarin Välikadun makasiinien uudistus. Luostarin Välikadulle avautuva makasiinirakennuksen punatiilinen seinä on tarkoitus uusia ja perustaa uudelleen. Tähän on haettu rakennuslupaa, mutta suunnitelmiin voi tulla vielä muutoksia. Idea on ollut myös avata tiiliseinään myyntiluukkuja, jolloin Luostarin Välikatu saisi lisää käyttöä. Rintasen mukaan makasiinit ovat varastokäytössä ja lisäksi niin huonossa kunnossa, että ilman uudistuksia rakennuksen elinkaari olisi pian lopussa. – Ajatus on, että nykyiset kattorakenteet tuetaan väliaikaisesti ja puretaan kivi kiveltä koko 30 sentin paksuinen seinä. Makasiinirakennusten remonttikustannuksiksi on arvioitu 300 000–400 000 euroa. – Valmista pitäisi olla ensi vuoden aprillipäivänä. Ihmiselle parempi keskusta -hankkeen kokonaisbudjetti nousee 5,2 miljoonaan euroon. Tähän kuuluvat Vähätorin toteutunut uudistus, uusi Kirjastosilta yli Aurajoen, Suurtorin pinnan remontointi ja makasiinien uudistus sekä koko Suurtoria koskeva yleissuunnitelma, joka esitetään vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. EU-avustusten kokonaismäärä on 2,8 miljoonaa euroa, joka hankkeiden toteutuessa voidaan saada täysimääräisenä.

Vaikuta siihen millainen Du kan påverka hur Turku on vuonna 2029 Åbo ser ut år 2029 Kaupunki täyttää komeat 800 vuotta 16 vuoden kuluttua. Millaista täällä silloin on asua, elää ja liikkua? Turku on juhlavuonnakin upea kukkuloiden ja siltojen kaupunki Itämeren rannalla, mutta mitä meidän pitää tehdä nyt, jotta näkisimmee riittävän kauas?

Staden fyller hela 800 år om 16 år. Hur är det att bo, leva och röra sig här då? Även under jubileumsåret är Åbo, beläget vid Östersjön, en ståtlig stad med kullar och broar men vad ska vi göra nu för att vi ska kunna se tillräckligt långt in i framtiden?

Monipuolinen keskustelu on avainasemassa, kun mietimme tulevaisuuden Turkua. Erilaisia näkökulmia tarvitaan, sillä reilun 180 000 asukkaan ja tuhansien palveluntuottajien kaupungin suunnittelu on vaativa tehtävä. Asia on erityisen ajankohtainen nyt, kun kaupunki uudistaa toimintaansa ja miettii kehittämisen suuntaviivoja tuleville vuosille.

Det är viktigt med en mångsidig diskussion när vi tänker på hur Åbo ska se ut i framtiden. Det behövs olika synpunkter, för det är en utmanande uppgift att utveckla staden med drygt 180 000 invånare och tusentals serviceproducenter. Frågan är speciellt aktuell just nu när staden förnyar sin verksamhet och reflekterar över utvecklingsriktlinjer för kommande år.

Haluamme tietää millaisia odotuksia asukkailla on meidän yhteisen kotikaupunkimme kehittämisestä. Avaamme siksi kuntalaiskyselyn, jolla haetaan näkemyksiä ja mielipiteitä koko Turun tulevaisuuteen. Kysely avataan kesäkuussa kaikille kaupunkilaisille Turun kaupungin nettisivuilla. Osallistu, sillä mielipiteesi on meille tärkeä. Lue lisää: www.turku.fi/strategia

Vi vill veta vilka förväntningar invånarna har när det gäller att utveckla vår gemensamma hemstad. Därför öppnar vi en invånarenkät vars mål är att söka synpunkter och åsikter i fråga om hela Åbos framtid. Enkäten öppnas för alla stadsbor på Åbo stads webbplats i juni. Delta i enkäten, för din åsikt är viktig för oss. Läs mer: www.åbo.fi/strategi


Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

5

Saaronniemi ja ulkoilusaaret

kohentuivat kesäksi Kaupunkilaisten olohuonetta Ruissalon Saaronniemeä on kunnostettu kesää varten. Myös Turun kaupungin kauniit ulkoilusaaret Vepsä, Pähkinäinen ja Maisaari on ehostettu kesäkuntoon. – Suurimpia Saaronniemen parannustöitä on ollut ulkovalaistuksen peruskorjaus. Alueelle on vaihdettu valaisimia ja samalla valaistu alue on laajentunut uimarantaa myöten, kertoo maatilaintarkastaja Timo Sirkiä Kiinteistöliikelaitokselta. Uimarannalle suunniteltiin laajaa kunnostustyötä, mutta myöhään jäätynyt meri siirsi työt ensi vuoteen. Täksi kesäksi rannalle on tehty vuosittainen perushiekoitus ja -siivous auringonpalvojien sekä pienten ja isojen vesipetojen iloksi. Pukukopit on uusittu ja rannalla odottavat uunituoreet leikkivälineet. – Uusi sauna rakennettiin jo viime kesänä. Samassa yhteydessä saunan viereen tehtiin grillikatos, joka saa tänä kesänä seurakseen samantyyppisen uimarannalle pystytettävän katoksen. Grillikatoksia rakennetaan kaikkiaan viisi lähivuosien aikana, Sirkiä lupaa. Talven aikana on lisäksi tehty metsänhoitotöitä, karsittu puita ja siivottu ympäristöä kaikin puolin.

Karavanaareita ja koiria unohtamatta Saaronniemen leirintäalue on sekä kotimaisten että ulkomaisten karavaanareiden suosiossa. Matkailuvaunuille onkin tulossa lisää paikkoja, pistorasioita on jo nyt uusittu ja karavaanareiden käyttöön on tehty septiasema. Niitä karvaisimpiakaan Saaronniemessä ulkoilevia turkulaisia ei ole unohdettu. Minigolfkentän taakse rakennettaan ensi syksynä koira-aitaus. Samanaikaisesti karvakuonojen uimaranta saa uutta ilmettä. – Kesäkauden jälkeen aloitamme myös niittyjen salaojituksen ja luontopolun kunnostamisen. Huoltorakennuksen viereen on tulossa leikkipuisto ja Villa Saaron kahvilarakennus remontoidaan. Tämän vuoden aikana uusitaan vielä opasteet ja jäteastiat muutetaan syväkeräysastioiksi, Sirkiä luettelee.

Vepsässä uutta veneilijöille ja mökkeilijöille Keskellä Airistoa kohoava Vepsän saari kehuskelee näköalapaikallaan, jota sanotaan Suomen ehkä kuuluisimman merenselän korkeimmaksi kohdaksi. Vepsään pääsee kesällä joka päivä Aurajoen länsirannalta Martinsillan kupeesta lähtevillä vesibusseilla. Heinäkuussa kaksi päivittäistä vuoroa koukkaa Saaronniemen kautta. – Tammikuun myrskyssä vastaanotettiin Vepsän uusitut vierasvenelaiturit, jotka on sijoitettu entiseen tapaan uimarannan viereen ja saaren pohjoispuolelle kalli-

on kylkeen. Purjehtijoita ja moottoriveneilijöitä mahtuu aikaisempaa enemmän. Myös kaikki poijut vaihdettiin, Sirkiä kertoo. Vepsä voi myös ylpeillä neljällä uudenkarhealla hirsimökillä, jotka rakennettiin vanhojen harjamökkien tilalle. Uudet mökit on mitoitettu enintään viisihenkisille seurueille. Vastaavanlaiset kaksi mökkiä valmistuvat viimeistään juhannukseksi myös Maisaareen.

Luonnon lumoa saariston sylissä Veneilijöiden suosiman Pähkinäisen idyllinen rantasauna sai uuden laiturin toukokuussa. Vierasvenelaiturit poijuineen uusitaan syksyllä kauden hiljennyttyä. Venepaikkoja tulee lisää kymmenkunta. Lähemmäs parinsadan hehtaarin suuruiset Pähkinäinen ja Maisaari sijaitsevat Rymättylässä. Pähkinäisessä voi nähdä vilauksen pähkinähakista ja tervehtiä valkohäntäpeuraa. Saarten luontopolut onkin merkitty viimeisen vuoden aikana, ympäristöä on siistitty ja rakennuksia kohennettu. – Kaupungin ulkoilusaaret ovat suosittuja. Vepsässä käy vuosittain yli 10 000 vierasta. Saarien vierasvenelaiturit ovat usein täynnä ja mökit varattuja. Kun asiakas tulee uudestaan, olemme tyytyväisiä, Sirkiä myhäilee. Teksti: Sanna Steen-Grönroos | Kuvat: Timo Sirkiä

Miten mennä? Vepsään liikennöi vesibussi Aurajoesta päivittäin 1.6.–31.8. Heinäkuussa Aurajoesta lähtevä päivän ensimmäinen ja Vepsästä saapuva illan viimeinen vuoro kulkevat Saaronniemen kautta. Aikataulut: www.rosita.fi Maisaaren vierasvenelaituri.

Pähkinäiseen ja Maisaareen pääsee yhteysaluksilla. Aikataulut: http://www.ely-keskus.fi/ fi/Liikenne/Saaristoliikenne

Saaronniemen uusi laituri.

Lisätietoja: www.visitturku.fi/vepsa www.visitturku.fi/maisaari www.pahkinainen.fi

Pähkinäisten saaren päärakennus.

Kesänviettoa Vepsän hiekkarannalla.

Vepsän kesäravintola.


6

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Aukeaman tekstit: Sini Silvàn

Hip hop Aura Festiin Kuva: Olli-Pekka Suominen

Turun kesä täynnä Uusi Turun Yöt päästää festarikesän imuun

Turun kesä starttaa Jokisataman avajaisilla

Uusi kaupunkitapahtuma Turun Yöt järjestetään Forum Marinumin alueella 7.–8.6. Tapahtuman linja on tarjota aikuisyleisölle viihdyttävää ja laadukasta musiikkia jokirannan mukavassa ympäristössä. Tapahtuma nivoutuu hienosti osaksi Jokisataman avajaisia.

Aura Fest on kuin huomaamatta ehättänyt yhdeksi Suomen suurimmista hiphop-festivaaleista. Festari järjestetään Aurajoen rannalla sijaitsevassa Barkerin puistossa 9.–10.8.2013. Turkuun saapuu elokuussa kotimaisten huippuartistien lisäksi poikkeuksellisen nimekkäitä ulkomaalaisia esiintyjiä. Mukana ovat Cheek, Petri Nygård, Elastinen & Timo Pieni Huijaus, Raappana, Uniikki & Mikael Gabriel, Brädi, Stepa & Are, Roopa Salminen ja Koirat, Jontte Valosaari, Kuningas Pähkinä & Setä Tamu, Lord Est sekä Tuomas Kauhanen. Aura Festissä panostetaan nyt aiempaa enemmän myös festivaalialueen oheisohjelmaan. Tapahtumaan odotetaan kahden päivän aikana yli 15 000 kuulijaa. Tänä vuonna Aura Festin perään järjestetään perheille ja perheen pienimmille suunnattu Robin In The Park -konsertin, jossa esiintyvät Robin sekä Tuuli. www.aurafest.fi

Neitsytperunan juhlat jatkuvat Turun kolmatta Neitsytperunafestivaalia juhlitaan Aurajoen rantamilla, Hämähäkkitontilla 13.–15.6. Tapahtumaan liittyy Kokataan torilla -tapahtuma kauppatorilla. Kisa starttaa 13.6. aamulla, kun kilpailijat ostavat 50 euron määrärahalla ainekset torilta ja loihtivat niistä taidokkaita ja maistuvia annoksia, unohtamatta yhtenä perusraaka-aineena juhlan päähenkilöä, uuden sadon perunaa.

7.6. pääesiintyjänä on PMMP ja esiintyjäkaarti on nimekästä myös muilta osin. Lavalle nousevat energinen Elonkerjuu, karismaattinen Anna Puu ja Jannika B. Lauantai-illan ykköstykki on omassa lajissaan suvereeni Cheek, muut esiintyjät ovat Petri Nygård, Elokuu sekä Tuure Kilpeläinen Kaihon Karavaanin kanssa. www.turunyot.com Liput: www.lippupalvelu.fi, www.menolippu.fi

Kohtalokas ilta Kreivi Draculan vieraana Cirque Dracula järjestää varieteeviettelyksen verenpunaisen viinilasin äärellä. Tuotannosta vastaava ArtTeatro tarjoaa jälleen ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata eurooppalaista kabareeta Turun Varvintorilla. Elokuun illoissa nähdään kansainvälisiä sirkustaiteilijoita, joilta löytyy Cirque du Soleil -taustaa. Tarinaa tulkitaan intohimoisiksi ja vaarallisiksi luonnehdituilla voltti-, Kung Fu ja akrobatianumeroilla. Ja kuten kunnon varieteeseen kuuluu, teatterissa on tarjoilua. Valmennuksesta vastaa urheiluakrobatian maailmanmestari Slava Volkov. – Cirque Dracula on tuulahdus vanhaa unohtunutta maailmaa, jossa kaikki on mahdollista, vaarallista ja viettelevää – ihania pukuja, huipputaiteilijoita sekä tunnelmallinen Spiegeltent-teatteri 1920-luvulta, esityksen taiteellinen johtaja, trapetsitaitelija Pauliina Räsäsen kertoo. Esitykset 2.8.–29.9. www.cirquedracula.com lippu.fi

Perjantaina teatterissa esiintyy Vegeshow ja lauantaina Meritähden paatti. Lauantai-iltapäivänä teatterin yläaulassa astutaan tieteen poluille, kun ohjelmassa on tiedepainotteinen kaiken kansan Perunasymposiumi.

www.kaffeli.fi www.neitsytperunafestivaali.fi

Turku Acoustic

Perjantaina Varvintorilla esiintyvät mm. Kari Peitsamo, glam metal -yhtye Reckless Love ja suomipunklegenda Appendix (unplugged). Sigyn-salissa esiintyy Kaija Kärkinen & Ile Kallio. Ravintolalaiva Boren yöjameissa kuullaan Kari Peitsamon soolokeikka. Lauantaina Varvintorilla vuorossa mm. Martti Servo & Napander, Aknestikista soolouralle jatkanut Jukka Takalo, Yön entisen jäsenen johtama Jussi Hakulinen Distortion sekä suomiindien arvostettu Risto. Sigyn-salissa esiintyy samana iltana Johanna Kurkela. Laivahotelli S/S Boren yöjameissa lavalle nousee mm. Risto ja Jukka Takalo. Noin puolet esiintyjistä esiintyy niin sanotulla normaalilla kokoonpanolla. Nimensä mukaisesti Turku Acoustic kuitenkin antaa tilaa myös akustisille esiintyjille ja ainutkertaisille esityksille, joita ei muualla näe. Turku Acoustic on piknikmäinen tapahtuma, joka ei kilpaile isojen festivaalien kanssa äänenvoimakkuudella tai yleisömäärillä. Alueelle ei ole ikärajaa. Alle 12-vuotiaat vanhempien seurassa.

Jo neljänsiä Jokisataman avajaisia vietetään 31.5.–9.6. Tapahtumalla pyritään elävöittämään Aurajoen alajuoksun aluetta. Parin viikon ajalle jaksottuva tapahtuma tarjoaa yleisölle mielenkiintoista nähtävää ja ohjelmaa: Kansallisbaletin ilmaisen näytöksen Varvintorilla, laituritansseja, pellehyppykisoja, S/S Boren kesäkirppistä ja tarinakierrosta sekä Forum Marinumin järjestämät sukelluksen päivät. Lisäksi alueen ravintoloissa ja kesäterasseilla saa laitettua tanssijalkaan vipinää jokaisena tapahtumapäivänä. Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Turun kaupunki, Turun Satama, Forum Marinum ja Jokisataman yrittäjät. www.turku.fi/jokisatama

Ilmiö Uittamolla Ilmiö festivaali 20.7. Uittamolla on tapahtuma, jota odottavat ne, joiden musiikkimaku ei kulje pelkkien valtavirtojen mukaan. Luvassa ovat Pepe Deluxé, Dalindèo, VED (SWE), Circle, Yona, Jontti, Shaka & Koivuniemen Herrat, Vibravoid (GER), M.A. Numminen, Pedro Hietanen & Severi Pyysalo, Joose Keskitalo ja Kodek (LAT).

Kuva: Kari Vainio Cirque Dracula vieraili viimeksi Turun kesässä kulttuuripääkaupunkivuoden menestyneimpänä ohjelmana. Ennakkovaraus siis kannattaa.

Keskiaikaiset markkinat armon vuodessa 1489 Turun Vanhalla Suurtorilla 27.−30.6.2013 järjestetään jälleen Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma Keskiaikaiset markkinat, joka on kerännyt viime vuosina jopa 100 000 kävijää. Kesällä 2013 Keskiaikaisilla markkinoilla eletään armon vuotta 1489. Torilla kolikot vaihtavat omistajaa, nauru raikuu, naimakauppoja solmitaan ja ystävyyden valoja vannotaan. Ilonpidon ohella on pidettävä huoli myös sielun autuudesta: ylpeydellä ajatellaan uutta messukirjaa, Missale Aboensea, ensimmäistä Suomea varten painettua kirjaa. Aitojen, historiallisesti tunnettujen tapahtumien ympärille luodaan koko päivän kestävä näytelmä. Osa henkilöistä on historiasta tunnettuja turkulaisia, osa fiktiivisiä hahmoja.

Liput: Varvintori 25 € / pv, pe + la 45 € Sigyn-Sali 25 € / pv

Näytelmien käsikirjoitus ja ohjaus on ammattilaisohjaajien työtä, näyttelijöinä on noin 80 harrastajanäyttelijää. Näytelmässä on suuria joukkokohtauksia Vanhalla Suurtorilla ja pienempiä Kivisauna-näyttämöllä, Brinkkalan sisäpihalla.

www.turkuacoustic.info

www.keskiaikaisetmarkkinat.fi

Turun musiikkijuhlia vietetään 5.–17. 8. Juhlille otetaan varaslähtö 10.7., kun sopraano Karita Mattila päättää Euroopan kiertueensa kotiin, Turkuun. Varsinaisesti musiikkijuhlat aloittaa 5.8. Turun Konserttitalolla Pietarin Mariinski-teatterin orkesteri. Luvassa on Sibeliuksen Tuonelan joutsen sekä yksi Tshaikovskin kauneimmista teoksista, 6. sinfonia. Oopperan ystäviä hemmotellaan ”200 Years of Verdi and Wagner” -konsertissa 6.8., jolloin kuullaan säveltäjien kauneimpia aarioita oopperoista La Forza del Destino, Aida sekä Lohengrin. Kulttuurin rajoja koetellaan baritonilegenda Jorma Hynnisen monologioopperassa Akseli 11.– 12.8. Ooppera kertoo taitelija Akseli Gallen-Kallelan tarinaa ja ennen konserttia voi tutustua Turun Taidemuseon upeisiin Gallen-Kallela -kokoelmiin.

Tämän vuoden festivaalin löyhänä teemana on tekstuaalisuus, mikä näkyy sanataiteen levittäytymisenä ympäri festivaalialuetta. Lisäksi käytössä on kaksi uutta lavaa, joita on nyt siis yhteensä seitsemän ja esiintyjiä on tänä vuonna reilusti yli viisikymmentä.

Taiteiden yönä 15.8. Apocalypticasta tunnettu sellisti Perttu Kivilaakso kutsuu Turun Tuomiokirkkoon rikkomaan rajoja oopperan, klassisen ja kevyemmän musiikin välillä. 17.8. kuullaan Suomessa ensimmäistä kertaa Ranskan upeinta sopraanoa, Natalie Dessayta, yhdessä Radion sinfoniaorkesterin ja Hannu Linnun kanssa.

www.ilmio.fi Liput tiketti.fi

www.tmj.fi Liput: Lippupalvelu

Paavo Nurmen legendaviikko

Paavo Nurmen syntymäpäivää 13.6. juhlitaan perinteisillä vierailuilla niin Paavo Nurmen patsaalla kuin hänen haudallaan. Samana päivänä julkaistaan paavonurmi.fi -verkkosivut peräti yhdeksällä eri kielellä. – Yle näyttää samana päivän valtakunnan verkossa tehdyn klassikkodokumentin ”Paavo Nurmi - paras kaikista”, Paavo Nurmi tapahtumien koordinoija Jari Salonen kertoo.

Neitsytperunafestivaalin järjestää Lounais-Suomen ruokakulttuuriyhdistys Kaffeli ry. ja yhteistyötapahtumana on Lammin Sahti Oy:n Suuret Oluet Pienet Panimot -tapahtuma.

Turussa järjestetään 28.–29.6. uusi musiikkitapahtuma Turku Acoustic. Kaksipäiväisen festivaalin tapahtumapaikat ovat Varvintori, Turun Konservatorion Sigyn-sali ja laivahotelli S/S Bore.

Karita Mattila. Kuva: Marica Rosengård

Tänä kesänä Flying Finn, juoksija Paavo Nurmi saa oman tapahtumaviikkonsa. Lentävän suomalaisen fiilistelyn voi aloittaa perjantaina 7.6., kun Turun Sanomien välissä julkaistaan 24-sivuinen Paavo Nurmi -liite. Varsinaiseen vauhtiin päästään 10. kesäkuuta kansainvälisellä kävelykilpailulla Aurajokirannassa. Yleisöllä on vapaa pääsy katsomaan erittäin vauhdikasta askellusta jokirannassa.

Teatterin edustalla Aleksis Kiven aukiolla on festivaalin aikaan lähituottajatori sekä Tiedolla ja osaamisella -hankkeen järjestämä tuottajien ja yrittäjien myyntiteltta. Turun Kaupunginteatterin aulassa on perjantaina ja lauantaina ruokaan liittyviä aktiviteetteja.

Musiikkijuhlille

kannattaa ottaa varaslähtö

Kisoista on YLE:n suora TV-lähetys kisapäivänä kello 16.30–18.50. Euroopan tasolla Paavo Nurmi Games tavoittelee Timanttiliigan statusta vuoteen 2017, joka on paitsi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa myös Paavo Nurmen syntymän 120 vuotisjuhla. Niille, jotka ottavat itsestään mittaa, on Paavo Nurmi Marathon 29. kesäkuuta. www.paavonurmisports.fi Kuva: Paavo Nurmi Sports/Museoviraston luvalla

Lauantaina 15. kesäkuuta Paavo Nurmen stadionilla on päivää ennen Paavo Nurmi Gamesia avoimet ovet. Esimerkiksi lapsiperheille avautuu ainutlaatuinen tilaisuus tutustua suorituspaikkoihin sunnuntain kilpailijoiden opastuksella. Esimerkiksi Tero Pitkämäen kanssa voi zoomailla, mihin keihäs lentää, tai katsastaa Tommi Evilän kanssa pituushypyn askelmerkkejä.

Keihäshuiput kohtaavat Paavo Nurmi Gamesissa

Miesten huippukeihäänheitto palaa Paavo Nurmi Gamesin lajiohjelmaan. Sunnuntaina 16.6. nähdään Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen taistelu Paavo Nurmi stadionin keihäsherruudesta. Mieskaksikon superhaastajana on Helsingin viimevuotinen EM-pronssimitalisti Ari Mannio.

Turun Taiteiden yö Turun Taiteiden yö on monipuolinen kulttuuritapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna torstaina 15.8. Turskulaiset kulttuurialan toimijat järje htävät kaupunkilaisille upean tapa ä tumien kirjon, josta jokainen löytä , omansa. Taide on kadun kulmassa oven suussa, putiikissa, ravintolas lä, sa, lavalla, lattialla, asvaltilla. Tääl n. minu ja sinun ä, täss fi Lisätietoa: www.turuntaiteidenyo.

Turku Modern soi elektronisesti joella Elektronisen musiikin festivaali Turku Modern houkuttelee Turun klubeille jo viidettä kertaa 18.–21.7. Uutuutena on tänä kesänä koko tapahtuman keskittäminen jokirannan miljööseen. Uusi päätapahtuma-areena on höyrylaiva Bore, tuttuina tapahtumapaikkoina Blance, Donna Aula ja Galleria Titanik. Tapahtuman kahden pääpisteen Auransillan ympäristön ja Boren välillä festariyleisöä tulee kuljettamaan jokilautta, jolle mahtuu lähes sata henkilöä. Ohjelma koostuu ajankohtaisista kansainvälisistä elektronisen tanssimusiikin huipuista ja kiinnostavimmista kotimaisista artisteista. www.turkumodern.com


tapahtumia 2013 Kansainvälinen sirkusfestivaali elokuussa

Pienoisoopperaa

elokuussa Turun keskustassa

Turussa järjestetään suunnistuksen maailmancupiin kuuluvat kilpailut kesäkuun alussa. Kilpailut käydään Turussa perjantaina 7.6. ja Kuusistossa lauantaina 8.6. Kisat televisioidaan Ylen kanavilla.

Ruotsalainen nykysirkuksen huippuryhmä Circus Cirkör tuo menestysteoksensa Knitting Peace Suomen ensi-iltaan Turkuun. Knitting Peace esittele taituruutta ja henkeäsalpaavia sirkusnumeroita ja ottaa kantaa sekä herättelee ajatuksia. Knitting Peace -teoksen ohjauksesta vastaa Tilde Björfors. Circus Cirkörin vierailu on osa Future Circus -festivaalia Turussa 7.–11.8.2013.

Kilpailuareenana toimii perjantaina Turun Yliopiston kasvatustieteen laitos (Educarium) ja lauantaina Kuuslahden virkistysalue Kuusistossa. Järjestelyistä vastaavat Turun Suunnistajat ja Suomen Suunnistusliitto. Maailmancupkilpailujen yhteydessä Turun Suunnistajat ja Pargas IF järjestävät kolmipäiväisen kansallisen kilpailun. Kansallisten kilpailujen osanottajatavoite on 700–800 osanottajaa.

Esitykset Logomossa: ke 7.8.2013 klo 18.30 to 8.8.2013 klo 18.30 www.futurecircus.fi Päivi Nisulan ja Kari-Pekka Toivosen mielestä Media Liv -sali sopii loistavasti Leonard Bernsteinin Tahitilla tuulee -pienoisoopperan näyttämöksi. Kuva: Kari Vainio

Vuonna 2010 perustettu Saaristo-ooppera tarjoilee Leonard Bernsteinin Tahitilla tuulee -pienoisoopperaa elokuussa Turun keskustassa.

Perjantai-iltapäivällä, karsintakilpailun ja finaalin välissä järjestetään lapsille ja lapsiperheille Osuuspankin tukemana Hippo-rastiseikkailu jossa lapset (n. 5–10v.) pääsevät kokeilemaan suunnistusta viidellä jännittävällä toimintaradalla. Kutsuvieraille ja Turun seudun yrityksille on suunniteltu uudenlainen VIP-tapahtuma perjantai-iltapäivälle, jonka järjestelyistä vastaavat Turun AMKn urheilumarkkinoinnin opiskelijat. www.turkusprint.fi

Saaristo-oopperan perustaja, oopperalaulaja Päivi Nisula kertoo, että oopperaryhmän tarkoituksena on madaltaa kynnystä oopperassa käymiseen, ja Bernsteinin teos on siihen oivallinen tilaisuus. – Trouble in Tahiti, eli nyt suomennettuna Tahitilla tuulee kestää 45 minuuttia, ja se on oikeastaan musikaali-jazzoopperan välimaastosta. Esitys kertoo erään pariskunnan päivästä, kun kaikki ei olekaan enää suhteessa aivan hyvin. Teksti on herkullista, puheenomaista. – Bernstein kirjoitti tätä omalla häämatkallaan 1951, joten se pistää tietysti miettimään, millainen reissu, tai suhde se oikein oli, Nisula nauraa.

Seikkailupuistossa 8.–9.6.2013 Lasten rockfestivaali Seikkisrock tarjoaa tänäkin kesänä hienoja elämyksiä ja kokemuksia. Luvassa on mm. Karibian rytmejä, improvisoitua jonglöörausta, musiikkiteatteria, rokkaavia tyttöjä, poikia ja jyrsijöitä, haitaria soittava kissa ja jänis banjon varressa, soul-musiikin pienviljelijöitä, taikuutta ja lasten omia bändejä. Festivaalialue on turvallinen ja viihtyisä. Alueelta löytyvät lastenhoitohuone, monta wc:tä, ensiapupiste ja info. Alueen kioskista ja myyntikojusta voi ostaa myös pientä suolaista ja makeaa syötävää. Seikkisrock on Suomen vanhin itsenäinen lastenfestivaali. Tänä vuonna tapahtuma täyttää 15 vuotta. Festivaalin järjestävät yhteistyössä Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys Vilperi ry, Turun kaupungin nuorten palvelut/Seikkailupuisto ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurintuottajaopiskelijat. Lisätiedot: seikkisrock.net

Esitykseen haluttiin erityisesti teatterillista näkökulmaa ja ohjaajaksi pestattiin Linnateatterin johtaja Kari-Pekka Toivonen. Esityspaikkana ML Media Liv -sali (ent. Domino) on teokselle mainio, sillä oopperan nimi tulee Trouble in Tahiti -elokuvasta, jonka tarinan naispäähahmo Dinah käy katsomassa. Vanhassa elokuvateatterissa on myös musiikille hyvä akustiikka. – Meillä tulee olemaan seitsenhenkinen, turkulaisista muusikoista koostuva orkesteri. Rooleja on viisi, pääparin lisäksi on tapahtumia kommentoiva kolmehenkinen kuoro antiikin tapaan. Lukuisia musikaaleja suomentanut ja kaupunginteatterissa pyörivän Kui-joen sillan säveltänyt Mikko Koivusalo tekee tekstistä suomennoksen, Nisula kertoo. Teksti: Heidi Horila

Tahitilla tuulee -oopperan ensi-ilta 19.00. Taiteiden yönä 15.8. klo , ja Muut esitykset 16., 20. klo 19.00.

22.8.

tonkatu 7. ML Media Liv, Humalis fi www.saaristo-ooppera.

Viisi veikkoa Samppalinnassa Musiikkishow Viisi veikkoa ratkoo Samppalinnan Kesäteatterissa rakkaudessa ja ystävyydessä asiansa sotkeneen nuoren miehen elämää raiteilleen. Viiden veikon päärooleissa esiintyvät Suurlähettiläistä tuttu Jussu Pöyhönen ja suomisoulin kuningas Sami Saari sekä Markku Haussila, Lauri Mikkola, Antti L.J. Pääkkönen ja Juha Junttu. – Teos perustuu Louis Jordanin säveltämään ja sanoittamaan musiikkiin. Jordan tunnetaan Jump and jive musiikin kantaisänä, Sami Saari kertoo. Jussu Pöyhönen tekee Samppalinnan Kesäteatterissa debyyttinsä teatteriestradilla. – Todella innokkaasti odotan roolia yhtenä musikaalin viidestä mystisestä hepusta, Pöyhönen sanoo. – Idea on siinä, että viisi miestä, kaikki nimeltään Moe, ovat jo vähän vanhempia kettuja, jotka neuvovat nuorta miestä, jonka sydän on särkynyt, Saari kertoo. Ennakkonäytökset 12.6. alkaen, esitykset 20.6.-17.8. www.samppalinnanteatteri.fi

Ruisrock-festivaali vietetään 5.–7.7.2013 Ruissalon kansanpuistossa. Ruisrockissa töitä tehdään sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua festivaalille esteettömästi. Esimerkiksi Ruisrockin nettisivuilla on selkokielinen osionsa. Kun tapahtuma järjestetään luonnonsuojelualueella, puistossa ja pellon keskellä ei pyörätuolibaanan löytäminen ole itsestään selvää. Alueelle on kuitenkin järjestetty esteettömiä reittejä ja invapysäköintipaikkoja. Invataksilla pääsee festarialueen invaportille saakka. Invapysäköintipaikkoja voi hakea vammaisen pysäköintipaikoille osoitteesta sini.kaartinen@ruisrock.fi. Esteetön sisäänkäynti eli invaportti on niille, joiden liikuntakyky on rajoittunut. Alueelta löytyy niin saavutettavuusinfoa, inva-wc:itä sekä katsomokorokkeita, joihin on loiva luiska. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta on mukana edistämässä Ruisrockin saavutettavuutta. Myös Lounais-Suomen avustajakeskus välittää vapaaehtoisia avustajia Ruisrockiin ja Turun Aikuiskoulutuskeskuksen lähihoitajaopiskelijoiden Auringonkukkaprojekti mahdollistaa kehitysvammaisten nuorten osallistumisen Ruisrockiin.

Vanha elokuvateatterin akustiikka toimii

Lasten rockfestivaali Seikkisrock

Ruisrock ei estä ketään!

Turku Sprint 7.– 8.6. Suunnistuksen maailmancupin kilpailut Turussa ja Kaarinassa

7

Kuva: Hannu Waher

Kansainvälinen sirkusfestivaali tarjoilee elokuussa kymmeniä esityksiä, jotka tempaavat mukaan kaikenikäiset. Luvassa on huippusirkusta: huikeita temppuja, jännitystä ja akrobatiaa. Vierailijoiden lisäksi sirkuksen lumosta vastaavat Turun Taideakatemian sirkusopiskelijat.

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Suomen muhkeimmat yleismessut elokuussa Turun Messut 21.–25.8. kutsuvat kävijöitä Suomen suurimpina yleismessuina, joilla on kunniakas historia jo vuodesta 1961. Viisipäiväiseen tapahtumaan odotetaan tuhansia kävijöitä. Yleisön suosikkiosasto Puolustusvoimat on tälläkin kertaa näyttävästi mukana: Sotilaskodin munkit, musiikki ja armeijan kalusto kiinnostavat. Armeijan kalustoa ei juuri missään muualla pääse samalla tavalla tutkimaan.

Ohjelmaakin on: viikonlopunaikana Ruisrockin lavoilla nähdään yhteensä noin 60 artistia ja esiintyjää. Perjantaina esiintyy esimerkiksi Hurts (UK), Editors (UK), Michael Monroe, Karri Koira, Samuli Putro ja Stamina. Lauantaina HIM, CMX, Kaija Koo, Minä ja Ville Ahonen, Kerkko Koskinen Kollektiivi, Von Herzen Brothers, Anna Puu, PMMP, Pentti Kurikan Nimipäivät. Sunnuntaina pääesiintyjänä on Pet Shop Boys (UK), mutta mukana myös The Sounds (SWE), Cheek, J. Karjalainen, Ismo Alanko, Kotiteollisuus, Raappana ym. www.ruisrock.fi

DBTL naisten johdolla

Messujen vetonauloja on myös lemmikki-teemakokonaisuus, joka tänä vuonna esittelee muun muassa hulvatonta alpakka-agilityä ja riemastuttavaa koiratanssia. Paavo Nurmi-keskuksen Hyvän Olon Areena tuo liikunta- ja hyvinvointiteemoja messuille. Messujen ohjelmatarjonnassa nähdään myös Markku Veijalainen, Suvi Teräsniska, Vilperin Perikunta sekä Ponnahdus Pinnalle -kisan finaali. Ulkoalueen vetonaula on maailman suurimman surmanajopallon vauhdikas show. www.turunmessut.fi

Risto Räppääjä Vartiovuorella Turun Kesäteatterissa Vartiovuorella seurataan tänä kesänä Risto Räppääjän ja Nukkavieru Nellin seikkailujen vauhdikkaita käänteitä. Tiina ja Sinikka Nopolan tuoreesta, vuonna 2012 julkaistusta kirjasta tehty teatteriversio Risto Räppääjä ja Nukkavieru Nelli saa kantaesityksensä Turun Kesäteatterissa. Marika Vapaavuoren ohjaamassa näytelmässä tärkeässä roolissa on musiikki, Räppääjä-elokuvista tuttuja lauluja saa laulaa mukana. Musiikin on säveltänyt Iiro Rantala. Risto Räppääjän roolissa on Samuel Harjanne, Nelli Nuudelipäänä Maiju-Riina Huttunen ja Pakastaja-Elvinä Sinikka Sokka. Ensi-ilta on 14.6. ja esityksiä riittää 12.8. asti. Risto Räppääjä ja Nukkavieru Nelli on yhteistuotanto Turun Kaupungintetterin kanssa. Joulukuussa esitys saadaan teatterin päänäyttämölle. www.turunkesateatteri.fi

DBTL:n tunnelma pitää kokea, festivaali on ehdottomasti yksi Turun kesän kohokohdista. Kuva: Sami Lujala

Down By The Laituri 24.–28.7. on tänä vuonna varsinainen kuningatarfestivaali. Tapahtuman naruista vetää naistiimi: Festivaalijohtajana toimii Heini Mikkola, ohjelmavastaavana Sanna Uusitalo, akkreditoinnin hoitaa Jenny Kari, markkinoinnin Heidi Jaatinen ja tiedotuksen Annu Taipalus. Yksi mies pitää perää: yhteistyövastaavana on Pasi Tamminen. Rakkauden festivaaliksi nimetyn juhlan kuningattareksi voisi nimetä Paula Koivunimen. Muita artistinimiä ovat Sleepy Sleepers, Teräsbetoni, Kilpi, The 69 Eyes, Anssi Kela ja Voice of Finlandista tutuksi tullut Saara Aalto, Laura Närhi, Mariska & Pahat Sudet, Jannika B, Pelle Miljoona United ja Jean S, Timo Rautiainen & Neljäs Sektori, Paleface, Jesse Kaikuranta ja... Festareilla päästään myös paritanssin imuun. DBTL:n katutanssien pääesiintyjänä on perjantaina Itäisellä Rantakadulla Jari Sillanpää. www.dbtl.fi


8

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013 Teksti: Risto Lahtinen

Mattomankelit jokaiselle pesupaikalle

Maksuton Kesäihmemaa toivottaa tervetulleeksi kuutena kesäsunnuntaina. Kuva: Janne Karvinen

Iloista menoa Kesäihmemaassa sateellakin

Mattojen pesu on kesäinen pakkohuvi Turussa on seitsemän yleistä matonpesupaikkaa. Hyvällä säällä pesupaikoissa käy melkoinen vilske. Kesäinen mattopyykki on perinne, jota ylläpidetään ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Lasten liikunnan ihmemaa muuttuu kesällä Kesäihmemaaksi. Iloista menoa on tarjolla kuutena kesäsunnuntaina Kupittaan liikuntakeskuksen nurmialueella. Tänä vuonna tapahtumaa ei peruta sateen sattuessa. Mikäli sade on uhkana, siirretään kimpsut ja kampsut sisätiloihin Kupittaan urheiluhalliin.

Matonpesupaikat Turussa • Moisio, Sankarintien ja Ylijoentien kulman läheisyydessä • Jäkärlä, läpikäytävä • Paattinen, kirkolta n. 200 Tortinmäen suuntaan vastapäätä Paattisten aluetaloa • Hirvensalo, Vanha Kakskerrantie 21, entinen jätevesipuhdistamon piha • Halinen, Legaatinkuja, Erik Julininpuisto • Varissuo, Marjavuorenpuisto. Tiirikkalankadun päässä metsän reunassa, ajo Suurpäänkadulta jäähallin sisäänajoon • Runosmäki, Runosmäen polun päässä

Kesäihmemaa on tarkoitettu 1–12-vuotiaille lapsille kuten Lasten liikunnan ihmemaakin. Kesäihmemaassa toimitaan kuten Ihmemaassa talvella. Paikalla on valvojia, mutta tapahtuma ei ole ohjattu. Joten lapsella on oltava aikuinen mukana, jotta hauskaa voidaan pitää turvallisesti. Tarjolla on monenlaisia liikunnallisia ja kesäisiä välineitä, joita voi vapaasti käyttää.

Kesäihmemaa kesäsunnuntaisin 9.6. • 16.6. • 30.6. • 28.7. • 4.8. • 11.8.

klo 15.30–17.30 Kupittaan liikuntakeskuksen nurmialueella, Blomberginaukion vieressä. Tapahtuma on maksuton! Sateisella säällä Kesäihmemaa pidetään Kupittaan urheiluhallissa. (Huom! Ei 4.8.)

Kaikkien pesupaikkojen varustukseen kuuluvat pesualtaat, kuivauspuomit ja mattomankeli.

Kesäihmemaan järjestää Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus yhteistyössä Turun Weikot yleisurheilun kanssa. Lisätietoja p. 050 5546 227, www.turku.fi/kesaihmemaa, yasmin.akbulat@turku.fi.

Lue lisä ä: www.tu rku. matonpe fi/ su paikat

Moisiossa vuoroaan lopettelevalle Tarja Marjastolle mattojen pesu kuuluu kesään. Pesu käy liikunnasta, kesäpäivän vietosta veden mukavasti viilentäessä ja ennen kaikkea taloudellisesta kodin puhtaanapidosta. – Tämä on kesäinen pakkohuvi, Marjasto kiteyttää mattojen pesun yhteen lauseeseen. Kaupungin matonpesupaikkojen käyttäminen on ilmaista, eikä pesemiseen tarvitse varata vuoroa. Peseminen on mukava sosiaalinen tapahtuma, jossa tarvitsee

Teksti: Merja Mäkelä | Kuva: Hannu Aaltonen

Maauimalat palvelevat

muistaa vain muutama sääntö; ota huomioon kanssapesijät, älä varaa suotta pesupaikkaa ja ammattimainen mattojen peseminen ei ole sallittua. Tänä kesänä matonpesijöille on tiedossa hyviä uutisia. Kaikki pesupaikat saavat oman mattomankelin. Aiemmin mattomankeleita oli vain kolmessa pesupaikassa. Märkien mattojen siirtäminen on raskasta. Mattomankelit hankittiin pesupaikoille asiakkaiden toivomuksesta.

Samppalinnan maauimalan lasten altaassa ja ison altaan matalassa päässä on uimakouluja 3.6.–2.8. ma–pe klo 9–14 ja klo 16.30–20.

uimahallien kesätaukojen aikana Kesän tulo tarkoittaa Turussa sitä, että uimarit siirtyvät ulos. Toisin kuin monilla paikkakunnilla, se ei tarkoita pelkästään meri- tai järvivedessä hytisemistä. Turussa vesiliikunnan ystäville on tarjolla erinomaiset olosuhteet kahdessa maauimalassa, jossa lämmintä vettä löytyy vaikka kesästä ei tulisikaan helteinen. Kummassakin uimalassa on tarjolla myös ohjattua vesijumppaa. Samppalinnan uimala hemmottelee pitkällä aukioloajallaan, sillä uimaan ehtivät niin aamunvirkut kuin illantorkutkin. Samppalinna on avoinna ma–to klo 6–20, pe klo 6–19 ja la–su klo 8–19. Juhannusaattona uimala sulkeutuu klo 12 ja juhannuspäivänä on suljettu. Kupittaan maauimalan avauspäivä tiedotetaan touko– kesäkuun vaihteessa. Uimala tulee olemaan avoinna 30.8. saakka joka päivä klo 10–19. Poikkeuksena ainoastaan juhannusaatto ja -päivä, jolloin uimala on kiinni.

Impivaarassa voi kuntoilla juhannukseen asti Impivaaran uimahallin kesäaukiolo on normaalia lyhyempi, sillä hallin allasosasto sulkeutui jo poikkeuksellisen aikaisin eli 20.5. takuukorjaustöiden takia. Uimahalli ei kuitenkaan sulkeutunut vielä kokonaan, sillä kuntosalit ja liikuntasali ovat avoinna 20.6. saakka. Koko halli on kesätauolla 21.6.–11.8. Kuntosalit ja liikuntasali avautuvat 12. elokuuta. Allasosaston korjaustöiden valmistumisesta tiedotetaan tarkemmin elokuussa. Impivaaran kuntosalit ja liikuntasali palvelevat 20.5.–20.6. sekä 12.8. alkaen ma–to klo 6–20, pe klo 11–18 ja la–su klo 9–17. Asiakkaiden käytössä ovat 3. kerroksen puku- ja peseytymistilat. Allasosaston kiinniolon aikana kunto- ja liikuntasaleissa voi kuntoilla kertamaksulla (4/3/2,5 €). Myös senioriranneketta voi käyttää. Liikuntarannekkeiden sarjalataukset eivät ole käytössä.

Petreliuksen uimahalli ja kuntosali ovat kesätauolla 1.6.–1.9. Lausteen uimahallin kesätauko kestää 15.9. asti. Paattisten uimahallin allasosasto ja kassa ovat kiinni 16.9. asti, mutta kuntosali on avoinna kesätauon aikana. Sisään pääsee Seniori- ja liikuntakorteilla tai -rannekkeilla ma–ke klo 6–20, to klo 14.30–20 ja pe–su klo 6–20. Kortteja ja rannekkeita voi ladata Samppalinnan maauimalassa, liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelussa Kupittaalla, Blomberginaukio 4 ja Impivaaran uimahallissa 20.6. asti ja 12.8. alkaen.


Turkuposti | Åboposten 3 | 2013 Teksti ja kuva: Heidi Jaarinen

Jokke Jokijuna saa kaverikseen

Jakke Jokilautan Jokke Jokijuna tuli turkulaisille tutuksi kesällä 2012, jolloin se puksutti ensi kertaa pitkin jokirantaa ja keskustaa. Pian se ei ollut enää vain jokijuna, vaan siitä tuli persoona, ”Jokke”, jonka kaikki tunsivat. Tutuksi tuli myös Junamajuri, joka saattoi kesken kaiken laulaa luikauttaa ja taas jatkettiin matkaa. Nyt Jokke on palannut kaupunkiin ja on valmis uusiin seikkailuihin kummalki pual jokkee! Jokke kulkee pääosin Turun Linnan ja Tuomiokirkon väliä, jonka varrelle sijoittuu useita pysäkkejä. Yksi kierros kestää noin tunnin, mutta kyydistä voi jäädä pois koska tahansa. Kierroksen varrelle sijoittuu runsaasti nähtävyyksiä ja kulttuurikohteita, joiden välille Jokke on mitä mainioin kulkuväline. Jokke on myös esteetön jokijuna, jonka viimeisessä vaunussa on pyörätuoliramppi.

Kesän uutuutena jokilautta Kesäkuussa 2013 Jokke saa rinnalleen veljensä Jakken, joka on uusi, Aurajokea pitkin lipuva jokilautta. Jakke on Jokken tapaan koko perheelle tarkoitettu kulkuväline, jossa voi jokimatkan varrella nauttia virvokkeita ja pientä purtavaa. Jokkella ja Jakkella on yhteisiä pysäkkejä kummalki pual jokkee. Pääasiassa Jakke liikennöi Boren ja ravintola Tintån väliä. Jokkella ja Jakkella on yhteiset pääsyliput, joilla voit kulkea rajattomasti lipunostopäivänä kummallakin kulkupelillä. Varmin tapa kohdata Jokke tai Jakke, on suunnata jokirannan pysäkeille, jotka molemmat kulkupelit ohittavat useasti päivän aikana. Pysäkit tunnistat täysin uusista, Kuntec:n kanssa yhteistyössä tehdyistä pysäkkimerkeistä, joita ei voi olla huomaamatta katukuvassa. Toki Jokke

Jokijunan kyytiin pääsee myös muualta kuin pysäkeiltä heilauttamalla kättään junamajurille pysähtymisen merkiksi. Voit myös paikantaa veljekset omalla älypuhelimellasi tai kotitietokoneeltasi Jokken ja Jakken kotisivujen kautta. Paikannusjärjestelmä kertoo sijaintisi, sekä ilmoittaa nuolella missä juna ja lautta kulkevat ja mihin ne ovat matkalla. Lisätietoa reiteistä ja liikennöinnistä löydät verkkosivuilta.

www.jokkejokijuna.fi www.jakkejokilautta.fi

Liput:

Lapset (3-14 v.) 2 € Aikuiset 4€ Perhelippu (2+2) 10 €

9

Nuorten turvallisuutta

vaalitaan koulujen päätöspäivänä Turussa Nuorten turvallisuudesta pidetään jälleen huolta koulujen päätöspäivänä. Turun kaupungin nuorten palvelut koordinoi 1.6. järjestettävää perinteistä Turku-operaatiota yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. Mukana ovat nuorten palveluiden lisäksi Poliisi, SPR:n Turun osasto, Operaatio Saapas ja Nuorten selviämisasema sekä sosiaalipäivystys. Nuorten palvelujen toiminnanjohtaja Annika Sabell kertoo, että Turku-operaatiossa nuorisotyöntekijät ja järjestöjen vapaaehtoistyöntekijät liikkuvat työpareina kaduilla, puistoalueilla sekä nuorten suosimissa kokoontumispaikoissa. Apua annetaan nuorille, jotka eivät esimerkiksi päihtyneinä pysty huolehtimaan itsestään. Nuoret viedään tarvittaessa selviämisasemalle tai ensiapupoliklinikalle.

Kotibileet yleistyneet nuorten juhlimispaikkoina Turku-operaation partiot aloittavat työnsä viimeistään klo 19 ja lopettavat noin klo 02 tai myöhemmin, jos tarve vaatii. Partiot kiertelevät siellä, missä autettavia nuoria todennäköisimmin kohdataan. Kauniilla säällä nuoret kokoontuvat usein meren ja järvien rannoille sekä puistoihin, kuten Vartiovuorenmäelle. – Jalkapartioissa on mukana 14 pareittain liikkuvaa ryhmää. Toiminnan tavoitteena on kattaa koko kaupungin alue. Tarvittaessa partioita voidaan keskittää niille alueille, joilla toimintaa eniten tarvitaan, Sabell toteaa. Sabellin mukaan nuoret kokoontuvat nykyisin myös usein juhlimaan kotibileisiin, vuokrattaville mökeille tai jopa hotellihuoneisiin. – Kotibileiden ja muun yksityistiloissa tapahtuvan juhlinnan myötä mahdollisuutemme olla auttamassa ovat kaventuneet, Sabell summaa. Sabell muistuttaa lasten ja nuorten vanhempia pitämään huolta siitä, että he tietävät missä ja kenen kanssa oma lapsi juhlii. Teksti: Maria Vakkamaa

Kaikilla Turku-operaation työntekijöillä ja toiminnassa mukana olevissa autoissa on käytössä yhteinen tunnus. Sen tarkoituksena on kertoa kaupunkilaisille, että kyse on auttamisesta ja järjestäytyneestä toiminnasta.


10

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Katso lisää www.kivakesa.fi, www.sommarskoj.fi ja www.turku kalenteri.fi/ kivakesa. Kuva: Paavo Nurmi Sports

Lasten kesämenot kätevästi taskussa Kivakesä-esite kokoaa lasten ja varhaisnuorten kesäpuuhat taskukokoiseen esitteeseen ja nettisivulle tänäkin vuonna. Kivakesä-esitteen saa napattua mukaansa kouluista, esikouluista ja monista julkisista tiloista. Esitteestä löydät kätevästi tiedot eri tapahtumajärjestäjien, seurojen ja järjestöjen leireistä, retkistä, kerhoista, liikunnasta, kulttuuritapahtumista ja monista muista lasten värikkäistä kesämenoista. Suurin osa Kivakesän tapahtumista on suunnattu 6–15-vuotiaille, mutta sitä nuorempiakaan ei ole unohdettu. Nyt viidettä kertaa julkaistu Kivakesä löytyy myös netistä osoitteista www.kivakesa.fi ja www.sommarskoj.fi. Lisäksi tapahtumatiedot löytyvät Turun kaupungin nettisivujen tapahtumakalenterista, joka löytyy osoitteesta www.turkukalenteri.fi/kivakesa. Saat napattua esitteen mukaasi koulujen ja esikoulujen lisäksi myös nuoriso- ja liikuntatiloista, kirjastoista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimipisteistä. Kivakesän on toimittanut ja julkaissut yhteistyössä Turun kaupungin vapaa-aika- ja sivistystoimiala ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Teksti: Juho Niemelä | Kuva: Jussi Vierimaa

Lasten ja nuorten palvelut kesällä Seikkailupuisto: Avoinna ma–su klo 10–18. Toimisto avoinna: ma–su klo 10–15 Nuorten palvelujen toimisto (Puutarhakatu 14): Suljettu 24.6.–2.8. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ja nuorten palvelujen asiakaspalvelu: Avoinna 3.-28.6. ma-pe klo 9-16 (juhannusaattona suljettu). Suljettu 29.6.-11.8. välisen ajan. Avoinna normaalisti 12.8. alkaen. nuorisoasiainkeskus@turku.fi, vimma@turku.fi Nuorisotilojen ja nuorisoleirialueiden käyttövaraukset p. 02 2623 112, nuoriso.varaukset@turku.fi Vimman tilojen vuokraus ja ilmoittautumiset. Neuvonta, esitteet, lomakkeet ja muu kirjallinen materiaali. Nuorten Turku: 3.–14.6. ma, ti, to, pe klo 12–16 (Etsivien päivystys keskiviikkoisin klo 12–16) 12.8. alkaen normaalisti. Ohjaamo: 3.–12.6. klo ma 12–16, muina aikoina ajanvarauksella. 12.8. alkaen normaalisti. Kesäohjaamo: 13.6.–12.7. ma–pe klo 12–16 Kafe Vimma: Avoinna 3.–27.6. ma–pe klo 9.30–16 (juhannusaattona suljettu). Avoinna normaalisti ma 12.8. alkaen. Nuorisotalot ja tilat: Katso aukioloajat ja toimintatiedot netistä: www.turku.fi/nuokkarit Skeittihalli Cube: Suljettu 12.5.–1.9.

Myllyn pyöräily

Turussa 17.–18.8.2013 Myllyn pyöräily -tapahtuma palaa jälleen Turun keskustaan, Itäiselle Rantakadulle, Kaupunginteatterin vieressä olevalle Hämähäkkitontille. Turun Urheiluliiton pyöräilyjaoksen järjestämä pyöräilytapahtuma on iloinen koko perheen liikuntatapahtuma. Tapahtuma kokoaa yhteen eri tason harrastajia ja pyöräilystä muuten kiinnostuneita katselemaan, keskustelemaan, oppimaan toisilta – ja pyöräilemään. Perinteikäs Myllyn pyöräily on ajettu jo 11 kertaa, aikaisemmin muun muassa Kupittaan urheilupuistossa ja Raision Kerttulan urheilualueella. Myllyn pyöräily on kuntoilutapahtuma, jossa ei oteta aikaa. Jokainen voi silti haastaa itsensä lisäksi perheensä, ystävänsä, työ- tai opiskeluka-

Mitä

• Koko perheen reipas liikuntatapahtuma keskellä Turkua la–su 17.–18.8. • Neljä pyöräilymatkaa, ohjattuja reittejä, kiinteä ja liikkuva huolto. • Lasten ja vanhempien yhteisiä pyöräilytapahtumia sunnuntaina Itäisellä Rantakadulla • Hämähäkkitontilla pyöräilytori sunnuntaina

Missä

• Päätapahtumapaikka, lähtö ja maali Itäisen Rantakadun Hämähäkkitontilla

verinsa mukaan ja valita matkan neljästä vaihtoehdosta 33 kilometrin ja 300 kilometrin väliltä. Tapahtumakeskukseen onkin odotettavissa värikkäitä polkijaryhmiä koko tapahtumapäivän ajan ja yleisö voi palkita matkan taittaneet kannustuksin pitkin päivää. Erityisen tärkeä osa on nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä lasten ja vanhempien yhteinen ohjattu pyöräilytapahtuma, jonka tarkoituksena on antaa sekä pienille että suuremmille lapsille mahdollisuus osallistua pyöräilyharrastukseen isommassa joukossa mutta turvallisessa ympäristössä. Teksti: Jouko Jalonen

Miten pyöräillään

• Valittavana neljä matkaa, reitit kulkevat Turun ympäristössä ja Varsinais-Suomen kulttuurimaisemissa sunnuntaina 18.8.: Retkimylly 33 km, Isomylly 82 km ja Jättimylly 125 km, lauantaina 17.8.: Route 300, 300 km

Miten mukaan

• Ilmoittautuminen ja informaatio: www.myllynpyoraily.fi • Lasten ja vanhempien yhteistapahtumiin Hämähäkkitontilla voi tulla mukaan silloin kun haluaa. • Hämähäkkitontin oheistapahtumiin kaikilla vapaa pääsy

Turun ammattikorkeakoulu

rokkaa Ruissalossa Turun AMK:n ja Ruisrockin yhteistyö jatkuu uudella kolmivuotisella sopimuksella aina vuoteen 2015 asti. Sopimus takaa, että Turun AMK on ainoa Ruisrockin kanssa yhteistyötä tekevä oppilaitos. Ruisrockia järjestävä Vantaan festivaalit Oy sitoutuu yhteistyön lisäksi opiskelijoiden koulutukseen muun muassa mahdollistamalla projektitöiden, harjoittelujen ja opinnäytetöiden tekemisen. Vuonna 2013 on tarkoitus toteuttaa kysely ulkomaalaisille kävijöille sekä tutkimus Messukeskuksen leirintäalueesta. Opiskelijat valokuvaavat ja videoivat tapahtumassa. Myös alueen somistus on opiskelijoiden käsialaa. Lisäksi suunnitteilla on Ruisrockia markkinoiva ennakkovideo ja tutkimus Ruisrockin taloudellisista vaikutuksista Turussa. – Ruisrock on innostava harjoittelupaikka. Opiskelijalle se on käytännönläheinen innovaatiopedago-

giikan mukainen oppimiskokemus, Turun AMK:n aluekehityspäällikkö Katri Salonen sanoo. Turun AMK on Ruisrockissa esillä myös omalla promootiopisteellään, jossa festivaaliyleisö voi viettää aikaa ja tutustua koulutusvaihtoehtoihin. Teksti: Frida Ylönen | Kuva: Hannu Waher


Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Rantavalvojia

kesällä Ispoisissa, Ekvallassa ja Saaronniemessä

Turvallisuusohjeita uimarannoille Uimarin ohjeet: • Älä lähde uimaan, jos olet yksin rannalla. • Ui rannan suuntaisesti. • Ui vain merkityn uintialueen sisällä. • Muista, että kylmä vesi kangistaa nopeasti. • Hyväkin uimari voi yliarvioida kykynsä. • Laiturilta veteen hyppääminen on kielletty.

11

Muita ohjeita: • Älä koskaan jätä pientä lasta yksin rannalle. • Tarkkaile lastesi leikkejä. • Muista, että rantavalvoja ei ole lastenhoitaja. • Uimarannalla ei saa nauttia alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita. • Uimarannalle ei saa tuoda eläimiä eikä sinne saa rantautua veneellä.

Kun huomaat hädässä olevan: Rantavalvojat työskentelevät Turun vilkkaimmilla rannoilla, Ispoisissa, Ekvallassa ja Saaronniemessä joka päivä 3.6.–11.8. klo 11–18 juhannusta lukuun ottamatta. Rantavalvojat valvovat kullakin rannalla rajaköysillä merkittyä uintialuetta ja huolehtivat rannan turvallisuudesta. Turussa on valvottujen uimarantojen lisäksi valvomattomia rantoja Maariassa, Sorttamäessä ja Kakskerran järven Brinkhallissa. Tiedot uimaveden lämpötiloista ja vedenlaadusta löytyvät osoitteesta www.turku.fi/uimarannat. Samalta sivulta löytyvät myös linkit sääennusteeseen, sadetutkaan ja Turun bussiliikenteen reittioppaaseen.

• Rauhoita häntä. • Etsi sopiva pelastusväline (pelastusrengas, köysi, kumipatja tms.). • Pyri tuomaan pelastettava pelastusvälineen kanssa rannalle. Älä aseta itseäsi vaaraan. • Soita hätänumeroon 112 ja hälytä apua. • Turvaa uhrin elintoiminnot. • Opasta hälytysajoneuvo perille. Rantavalvojat valvovat rajaköysillä merkittyä uintialuetta ja huolehtivat rannan turvallisuudesta. Kuva: Ann-Marie Nystedt

Saariston jätehuoltoa kehitetään kaikkien eduksi Pidä saaristo siistinä ry (PSSry) on aloittanut RANE -ravinnevirta-projektin pilottihankkeen Saaristomerellä. Tarkoituksena on kehittää yhdistyksen ylläpitämien Roope-jätehuoltopalveluiden toimintaa ekologisemmaksi. Käytännössä tämä koskee käymäläjätteen käsittelyä ja tiskauspaikkojen kohentamista, lisäksi rakennetaan biojätettä hajottavia kompostoreita. Saaristomeren Roope-pisteiden jätehuoltopalvelut vaativat uudistamista, sillä monet niistä ovat olleet toiminnassa 20–30 vuotta. Kun veneilijöiden määrä on kasvanut, tarvitaan myös toimivia ja uusia ratkaisuja. – Joka tapauksessa pisteitä pitää uudistaa ja korjata. Miksei sitä tekisi samalla myös ekologisemmin, PSSry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi kertoo projektin taustoja. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ravinteiden luonnollista kiertoa ja vähentää harmaavesien pääsyä Saaristomerta rehevöittämään, sekä poistaa hajuhaittoja ja käymäläjätteen kompostointiongelmia. Pilotissa ovat mukana Aspön, Stenskärin ja Helsingholmin saaret. Projektia rahoittavat Varsinais-Suomen liitto, Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta. Toimintaa on jatkossa tarkoitus laajentaa, mutta ensin testataan, mitkä uudistuksista toimivat ja mitä pitää kehittää. Eri saarissa on erilaiset olosuhteet, vaikka toki pisteiden toimintaa koetetaan yhdenmukaistaa mahdollisimman paljon.

Konkreettisia asioita Käytännössä pienten, mutta tärkeiden muutosten aikaansaaminen vaatii saarten asukkailta omaa aktiivisuutta ja tahtoa. Haaksi korostaakin, että PSSry haluaa

toteuttaa projektin nimenomaan yhdessä saarten asukkaita kuunnellen. – Kesäisin heillä on todella kiire, kun saaret täyttyvät veneilijöistä ja muista matkailijoista. Kiinnostusta toimintatapojen kehitykseen kuitenkin alustavasti löytyy, iloitsee Haaksi. Veneilijämäärien lisäännyttyä veneilijät osoittavat onneksi myös koko ajan enemmän vastuullisuutta ja kiinnostusta esimerkiksi biojätteen kompostointiin. Projektissa myös tämä huomioidaan. – Purjeveneissä ollaan välillä miten päin sattuu. Tällöin biojätteen säilöntä pitää miettiä mahdollisimman yksinkertaiseksi ja käytännölliseksi, kertoo Haaksi.

Resursseja jää muuhun Käymäläjäte tullaan mahdollisuuksien mukaan kompostoimaan saarikohteissa. Tiskipaikkojen idea on, että tiskeistä irtoava rasva ja ravinteet ohjataan eri paikkoihin, eikä suinkaan suoraan Saaristomereen. Kun jätettä ei tarvitse kuljettaa enää pois saarilta mantereelle, PSSry:n Roope-huoltoalusten miehistöillä jää enemmän resursseja ja aikaa muille hoidettaville asioille. Haaksin mielestä kyse on lopulta yksinkertaisista asioista, joista vain pitää tiedottaa hyvin.

www.pidasaaristosiistina.fi

Pidä saaristo siistinä ry:n huoltoalus Roope on tuttu näky saaristossa. Kuva: Nora Forsman

Aspössä käymäläjäte tullaan mahdollisuuksien mukaan kompostoimaan saareen. Kuva: Hanna Haaksi

– Joitain palvelusatamien biojätteen keräyspisteitä on jouduttu aiemmin sulkemaan, kun jätteitä on laitettu vääriin paikkoihin. Jätekierrätys on ihan simppeliä, kunhan vain hieman muistaa kiinnittää huomiota asiaan, Haaksi muistuttaa. PSSry:n jäseneksi voi liittyä 30 euron vuosimaksulla. Vastineeksi yhdistyksen jätehuoltopalveluita voi vapaasti käyttää niin paljon kuin on tarvetta. Teksti: Heidi Horila


12

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Vieraskasvilajeja torjutaan

kaupungin ja asukkaiden yhteistyöllä

Teksti: Risto Lahtinen Kuvat: Riitta Kipinoinen, Terhi Ryttäri, Juha Hukka

Suomessa tunnetaan vajaa tuhat ihmisen toiminnan seurauksena maahan levinnyttä vierasta eliölajia. Näistä 157 luokitellaan välittömästi tai välillisesti haitallisiksi. Osa vieraslajeista on kasveja ja vieläpä meille kaikille tuttuja puutarhan karkulaisia. Vieraista kasvilajeista Turun alueella torjunnan kohteena ovat luontoon levinneet jättiputki- ja jättipalsamikasvustot.

juurisen kasvin kitkeminen on helppoa. Erityisiä suojavarusteita ei tarvita. Kitke kasvit mahdollisimman varhain, kuitenkin ennen siementen kypsymistä. Seuraa hoidettua kohdetta muutaman vuoden ajan, poista jokainen yksittäinenkin kukkiva yksilö. Laajat kasvustot hävitetään niittämällä mahdollisimman alhaalta. Syntyvän kasvijätteen määrä on suuri ja siemeniä sisältäviä kasvinosia tulee käsitellä varoen. Varmista ettei paikalle jää pienikokoisia kukkivia yksilöitä. Jättipalsami soveltuu hyvin esimerkiksi talkoilla torjuttavaksi tulokaslajiksi.

Hankala jättiputki Vieraslajien leviämistä voi estää hävittämällä kasvustoja ja korvaamalla helposti leviäviä puutarhakasveja esimerkiksi kotoperäisillä lajeilla tai muilla lajeilla, jotka eivät aiheuta uhkaa alkuperäiselle luonnollemme. Ennen torjuntaa ryhtymistä varmista, että tunnistat torjuttavan lajin varmasti. Esimerkiksi jättiputki ja jättipalsami ovat hyvin erilaisia kasveja torjujan kannalta. Kuvauksia kasveista ja torjuntaohjeita löydät Maa- ja metsätalousministeriön www-sivuilta (www.mmm.fi) hakusanalla vieraslaji.

Jättipalsami uudistuu vain siemenistä Jättipalsamin kasvustojen hävittäminen perustuu uusien siementen muodostumisen estämiseen. Siemenet ovat lyhytikäisiä, suurin osa itää jo seuraavana vuonna. Pieni-

Jättiputki on torjujan kannalta hankala laji. Sen siemenet voivat säilyä maassa ja itää lähes kymmenen vuotta. Nuoren kasvuston torjunta on tehokkainta. Jättiputkea voidaan torjua mekaanisesti tai torjunta-aineilla. Torjunta tehdään pilvisellä säällä. Työssä pitää käyttää aina suojavarusteita, koska jättiputken kasvineste aiheuttaa yhdessä auringon valon kanssa iholle palovamman kaltaisia vaurioita. Kasvinesteelle altistunut iho tulee pestä heti saippualla ja vedellä. Tämän jälkeen auringon valoa tulee välttää ainakin viikon ajan. Jättiputken pääjuuri katkaistaan 10–20 cm syvyydeltä. Juuri tulee kuivattaa tai polttaa. Turhaa maanmuokkaamista on vältettävä maassa mahdollisesti olevien siementen vuoksi. Kasvuston voi peittää paksulla mustalla valoaläpäisemättömällä pressulla, joka jätetään paikalleen

Jättipalsamin torjuntaa asukastalkoilla.

kahdeksi vuodeksi. Peittäminen tappaa myös muut peitteen alla olevat kasvit. Vieraslajiprojektin avulla on saatu poistetuksi viime vuonna 73 jättiputkikasvustoa. Hankaluutensa vuoksi Jättiputken torjunnassa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Torjunnalla saatu hyviä tuloksia Jaaninojalla ja Karhunojalla on saatu kaupungin ja alueen asukkaiden yhteistyöllä hyviä tuloksia jättipalsamin työläässä ensivaiheen torjunnassa. Asukkaat ovat ottaneet asiakseen kitkeä yksittäiset jättipalsamit alueella liikkuessaan. Yksittäisen kasvin oikea-aikaisella poistamisella on valtava merkitys kasvin leviämisen ehkäisemiseksi. Luonnonsuojeluyhdistys on tärkeä kumppani vieraslajien torjuntatalkoiden järjestämisessä.

Ilmoita jättiputki- tai jättibalsamikasvustosta Voit ilmoittaa havaitsemastasi jättiputki- tai jättibalsamikasvustosta helposti www.turku.fi/paikalla -palvelun kautta. Tällöin kasvuston sijainti kirjautuu kartalle ja asiantuntijat tarkistavat kohteen tarvittavia torjuntatoimenpiteitä varten. Jättipalsamin osalta asukkaiden aktiivisuus varsinaisessa torjuntatyössä on erityisen tärkeää, jotta saadaan hyviä ja kestäviä tuloksia. Ilmoituksia voi tehdä myös puhelimitse numeroon 02 2624 444. Tällöin asiakaspalvelu kirjaa havainnon soittajan kuvauksen perusteella.

Jättipalsamilla on punaiset kukat.

Ympäristö kuntoon talkoilla Asukastalkoilla kaikilla on mahdollisuus tehdä lähiympäristöstään viihtyisämpi. Talkoot suunnitellaan yhdessä talkootyönohjaajan kanssa, joka auttaa talkoiden valmisteluissa ja tarvittaessa ohjauksesta. Talkoot voivat olla ympäristön siivousta, niittyjen hoitoa, polkujen kunnostuksia, jättipalsamin torjuntaa jne. Talkooideoita voi ilmoittaa www.turku.fi/paikalla tai puh. 02 2624 444. Talkootyönohjaaja tutustuu kohteeseen ja ottaa yhteyttä talkooidean esittäjään. www.turku.fi/talkoot

Jättiputki on torjunnan kannalta hankala laji.


Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Turkuun halutaan toimiva

viherverkosto Mikä tekee tästä kaupungista erityisen? Mitkä asiat siinä viehättävät? Kenties jokivarsi, sen eloisuus ja rauha, vuorokauden- ja vuodenajan mukaan muuttuva luonne? Tai ehkäpä vanhat puistot, vuosisataiset rakennukset, naakkaparven mekastus ja kaiken yllä kohoava tuomiokirkon torni? Turku on historian syvyyttä, maiseman vaihtelevuutta ja etelärannikon monimuotoista luontoa. Nämä kaupunkimme vahvuudet luovat ympäristöä nykyisille ja tuleville turkulaisille, ja maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli niiden vaalimisessa. Yleiskaava 2035:n laatiminen on käynnissä, ja monet yleiskaavan tavoitteista liittyvät edellä mainittuihin teemoihin. Yleiskaavan laadinnan avuksi tehty Viherverkkosuunnitelma-niminen selvitys antaa kokonaiskuvan Turun viheralueista, niiden ominaisluonteesta ja kehittämistarpeista.

Viheralueiden kehittäminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen eivät ole ristiriidassa keskenään, jos rakentaminen sijoitetaan harkiten. Keskeistä on arvottaminen: Mitkä viheralueista ovat kokonaisuuden kannalta keskeisiä, mitkä eivät. Tehty selvitys tuo esille eri puolilla kaupunkia sijaitsevia viheralueiden helmiä, jotta niiden olemassaolo pystyttäisiin ottamaan yleiskaavoituksessa huomioon. Niitä ovat arvokkaat luontokohteet, perinteisen ilmeensä säilyttäneet kulttuurimaisemat ja kylämiljööt, vapaat rannat ja näköalakalliot.

13

Viherverkkoaineistoon voi tutustua osoitteessa www.turku.fi Ž Kaupunkisuunnittelu ja ympäristö Ž Kaavoitus Ž Yleiskaavoitus Ž Viherkaavan valmistelu.

Verkosto yhdistää viheralueet Virkistykseen osoitettujen alueiden osuus kaupungin pinta-alasta ei suoraan kerro virkistysmahdollisuuksien määrästä. Olennaista on myös se, kuinka hyvin virkistysalueet ovat saavutettavissa. Pienenkin metsikön merkitys kasvaa, jos se yhdistyy ulkoilureitin avulla muihin viheralueisiin. Viherverkosto mahdollistaa pääsyn naapurikuntienkin viheralueille ja parhaimmillaan maaseudulle saakka. Ehdotetut uudet ulkoilureitit yhdistävät olemassa olevia reittejä, niin että kauempanakin sijaitsevat viheralueet ovat entistä paremmin kaupunkilaisten ulottuvilla. Viherverkostolla on samalla tärkeä ekologinen tehtävänsä. Kun arvokkaat luontokohteet ovat yhteydessä toisiinsa ja muihin viheralueisiin, kaupunkiluonto säilyttää monimuotoisuutensa paremmin. Teksti ja kuvat: Tuuli Vesanto

Teksti: Samuli Saarinen

Rakennusperintöohjelma linjaa historiaa ja nykyisyyttä

Turku sai valtakunnallisen kaupunkipuiston arvonimen Turun kulttuuripääkaupunkipuisto perustettiin kulttuurin juhlavuoden kunniaksi 2011. Nyt ympäristöministeriö on nimittämässä kulttuuripääkaupunkipuiston kansalliseksi kaupunkipuistoksi. Myös Turun Rakennusperintöohjelma otetaan tänä vuonna käyttöön.

Puistoon kuuluvat Aurajokimiljöö, suuri osa keskustan puistoista sekä Ruissalo. Kaupunkipuiston perustamista juhlitaan ympäristöministerin kanssa maailman ympäristöpäivänä 5.6.2013 Sigyn-salissa klo 10 alkaen. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Kansallisen kaupunkipuiston tarkoitus on ylläpitää ja hoitaa urbaanin ympäristön ekologisia ja maisemallisia kokonaisuuksia ja varmistaa jatkuva arvokkaiden virkistysalueiden verkko kaupungista ympäröiville luonnonalueille ja maaseudulle. Suomeen on aiemmin perustettu kaupunkipuistot Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Hankoon ja Porvooseen. Kaupunkipuistoksi pääseminen edellyttää kovien kriteerien täyttymistä, ja on arvioitu että ne täyttää vain noin kymmenkunta suomalaista kaupunkia.

Valtakunnallinen tunnustus arvojen turvaamisesta Aurajokimiljöö on yksi kansallismaisemistamme. Ruissalo kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, samoin Aurajokilaakson maaseutumainen kulttuurimaisema Koroisista Oripäähän saakka. Saaristomeri on nimitetty kansallispuistoksi.

Näiden lomassa olevan kansallisen kaupunkipuiston kautta Turun seudun ainutlaatuinen maisema saa jälleen uutta tunnustusta ja jatkuvuutta tuoden urbaanit ominaisuudet kiinteäksi osaksi arvokkaiden alueiden verkostoa.

Rakennusperintöohjelma linjaa rakennussuojelun periaatteet Kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan ja Museokeskuksen yhteistyönä toteutettu Rakennusperintöohjelma on linjaus rakennetun ympäristön vaalimisen periaatteista, joilla säilytetään ja kehitetään arvokasta kulttuuriperintöämme. Rakennusperintö on osa elävää, jokapäiväistä toimintaympäristöä. Lähtökohtana ohjelmassa on, että rakennukset pidetään jatkuvassa käytössä ja niitä ylläpidetään niiden ominaisuuksiin sopivin tavoin. Rakennukset ovat identiteetin konkreettinen perusta ja paikallisuuden tärkeimpiä tunnuksia. Siksi kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen on keskeinen lähtökohta myös kaupunkia uudistettaessa. Ohjelman keskeisimpiä toteuttajia ovat kiinteistöjen omistajat, käyttäjät ja korjaajat. Viranomaistoiminta tuo ohjelman suojeluperiaatteet käytäntöön maankäyttöä ja kiinteistöjä koskevilla päätöksillä.


14

Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

Lähde liikkeelle -sivustolta vinkit vapaa-aikaan Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan kehittämällä Lähde liikkeelle -sivustolla esitellään kulttuuri- ja liikuntaharrastusten hyvinvointivaikutuksia hauskasti ja maanläheisesti sekä tuodaan esille Turun monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Kirjastot ilman rajoja Kuntarajat ja kirjastojen seinät eivät pidättele yhteistyön puolesta liputtavia Vaski-kirjastoja. Verkostoitumisella on selkeä tavoite: tehokkaat ja sujuvat palvelut sekä entistä näkyvämpi ja hauskempi kirjasto.

Tarkoituksena on liikuttaa ja aktivoida ihmisiä vapaa-ajallaan. Aktiivisuus voi olla vaikkapa puutarhatöitä, kirjastossa käyntiä, maalaamista, taidenäyttelyissä käyntiä tai oman kotikaupungin tutkimista uusin silmin kulttuurikuntoilemalla tai geokätköilemällä. Monet kaupungin tuottamista ohjatuista ja omaehtoisista vapaa-ajan aktiviteeteista ovat vieläpä kaupunkilaisille joko täysin ilmaisia tai hyvin edullisia.

Lähde liikkeelle -sivustolla voi etsiä itselleen tietoa harrastusmahdollisuuksista ja vinkkejä aktiivisempaan vapaa-aikaan. Ensin sivustolla valitaan toivottu hyvinvointivaikutus ja ehdotusten kautta pääsee taas tutkimaan sopivia harrastuspaikkoja. Valintojen jälkeen sivusto antaa tulokseksi suoran linkin kaupungin sivuille tai palvelua tarjoavan yhdistyksen sivuille. Näin käyttäjä saa ajankohtaista ja täsmällistä tietoa harrastusmahdollisuuksista sekä vinkkejä juuri itselleen sopivasta uudesta harrastuksesta.

Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kulttuuriharrastukset pidentävät odotettavissa olevaa elinikää, vähentävät stressiä ja terveysriskejä sekä parantavat työkykyä ja elämänlaatua.

Varsinaissuomalaisten Vaski-kirjastojen yhteistyö laajeni vuosi sitten uusien kirjastojen ja yhteisen tietojärjestelmän myötä. Vaski-verkostoon liittyi kahdeksan uutta kuntaa: Kaarina, Kustavi, Laitila, Paimio, Pyhäranta, Sauvo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Toukokuussa 2012 käyttöön otetun yhteisen kirjastojärjestelmän ansiosta Vaski-kirjastojen asiakkaat saivat ulottuvilleen kaikkien verkoston kirjastojen kokoelmat, yhteensä yli kaksi miljoonaa teosta. Kokoelmat ovat olleet ahkerassa käytössä. Lainoja tehtiin jo toukokuusta joulukuuhun lähes 2,8 miljoonaa ja Vaskiverkkokirjastossa oli samalla ajanjaksolla noin 690 000 käyntiä. Kun varaukset on nyt voinut ulottaa kaikkiin kirjastoihin, ovat kuljetukset kirjastojen välillä olleet tiivistahtisia. Kaarinan kirjaston pitkäaikainen asiakas Kaisa Lehtonen on huomannut Vaskiin liittymisen edut. – Kirjan voi tilata netin kautta ja sen saa noudettua kätevästi omasta kirjastostaan, Kaisa Lehtonen sanoo. Uudenkaupungin kirjastonjohtaja Tiina Viik näkee yhteistyön hyödyttävän myös pienen kirjaston henkilökuntaa. – Kollegiaalisuus tukee ammatillista osaamista. Hyvistä ideoista hyötyy koko porukka. – Suuri yhteiskokoelma mahdollistaa kokoelman pitämisen paitsi ajallisesti syvempänä myös kattavuudeltaan monipuolisempana. Esimerkiksi kotiseutukokoelmat, jotka ovat jokaisessa kirjastossa täysin uniikit, muodostavat yhdessä melkoisen paketin Varsinais-Suomen historiaa, Viik iloitsee.

Kysy kirjastonhoitajalta, jossa kirjastolaiset vastaavat suorassa lähetyksessä kuulijoiden ennalta lähettämiin kysymyksiin. Joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona kello 11.40 vuorossa on Kirjaston suosituimmat. Siinä kirjastoammattilaiset antavat vinkkejä ajankohtaisista kirjoista, musiikista ja leffoista. Turun pääkirjaston uutistorille valmistuu syksyllä myös Yle-piste, jossa esitellään sähköisesti Ylen verkkopalveluja.

Uusia areenoita

• Vaski-kirjastoihin kuuluu 43 kirjastoa 17 kunnasta. • Kaikkiin Vaski-kirjastoihin käy sama kirjastokortti. • Aineistoa voi varata mistä tahansa Vaski-kirjastosta ja se toimitetaan noudettavaksi haluttuun kirjastoon ilman erillistä kuljetusmaksua. • Kesäkuussa verkkokirjastossa avautuu OverDrive e-kirjasto. • Vaski-verkkokirjasto toimii osoitteessa www.vaskikirjastot.fi

Jokaiselle jotakin

Vaski-yhteistyö ei ole rajoittunut kirjaston seinien sisälle. Viime vuonna käynnistettiin yhteistyö Turun kansainvälisten kirjamessujen kanssa. Vaski-kirjastoilla oli messuilla oma osasto ja seminaari ja kirjastoissa esiteltiin messujen teemoja. Vastaavanlaista yhteistyötä tehdään myös tänä vuonna. Vaski-kirjastojen uusin kumppani on Yleisradio. Turun Radiossa aloitti maaliskuussa kaksi uutta ohjelmaa, joissa ovat äänessä kirjastojen työntekijät. Maanantaisin kello 13.40 kuullaan ohjelma

Vieraile sivustolla ja löydä vinkkejä vapaaajan harrastuksiin sekä tietoa hyvinvoinnin eri osatekijöistä: www.lähdeliikkeelle.fi. Teksti: Sini Lundgrén | Kuva: KMG

Sähkökirjat tulevat Kesällä Vaski-verkkokirjaston kautta avautuu uusi palvelu, OverDrive e-kirjasto. Palvelun myötä kirjaston tarjoamien e-kirjojen ja äänikirjojen valikoima laajenee erityisesti kaunokirjallisuuden ja uutuuksien osalta. OverDriven teoksista suurin osa on englanninkielisiä ja osa ruotsinkielisiä. Suomenkielistä kirjallisuutta ei ole tarjolla. Sähkökirjat voi ladata omalle tietokoneelle, älypuhelimelle tai mobiililaitteelle. Laina-ajan umpeuduttua lainat palautuvat automaattisesti, joten myöhästymismaksujakaan ei tarvitse pelätä. Teksti: Päivi Autere | Kuva: Nina Koskivaara Vaski-kirjastojen radioääninä toimivat Antti Impivaara Turusta, Nina Petander Raisiosta (vasemmalla) ja Tuula Amberla Laitilasta.


Turkuposti | Åboposten 3 | 2013

27.5.–18.8.2013

Turun filharmoninen orkesteri

www.tfo.fi

Turun museokeskus

www.turunmuseokeskus.fi Kuva: Susanna Kekkonen

Turun konserttitalo, Aninkaistenk. 9 • Turun kulttuurin lippumyymälä p. 2620 030 (Itäinen Rantak.14) ti–la 12–19 • Puhelinpalvelu (yksittäisvaraukset) p. 2620 080, ma–pe klo 9–15 • HUOM! Tarkista kesän poikkeusaukioloajat osoitteesta teatteri.turku.fi • Lippupalvelu p. 0600 10800 (1,96€/ min + pvm), p. 0600 10020 (6,79€/ puhelu + pvm)

11.6. klo 19 Maestro Penderecki – 80 vuotta!

Orkesterin syyskauden liput nyt myynnissä!

Turun Kaupunginteatteri

www.teatteri.turku.fi

Itäinen Rantak. 14 • Turun kulttuurin lippumyymälä p. 2620 030 (Itäinen Rantak.14) ti–la 12–19. • Puhelinpalvelu (yksittäisvaraukset) p. 262 0080, avoinna ma–pe klo 9–15 • HUOM! Tarkista kesän poikkeusaukioloajat osoitteesta teatteri.turku.fi • Lippupalvelu p. 0600 10800 (1,96€/ min + pvm), p. 0600 10020 (6,79€/ puhelu + pvm)

Taiteiden yönä kauhumusikaaliin edullisesti Turun Kaupunginteatterin syksyn esityskausi avataan jo elokuussa. Taiteiden yönä 15.8. päänäyttämön valtaa kauhumusikaali Jekyll & Hyde. Kriitikoiden ja katsojien ehdoton suosikki aloittaa esityksensä teatterinystävien iloksi tarjoushintaan. Taiteiden yön esitykseen liput maksavat 25 € (norm. 40 €). Esitys alkaa klo 19, liput ovat jo myynnissä.

Morsiusaika Luostarinmäellä 2.5.–15.9.

TURUN LINNA 7.6.–27.10. Saara Ekström – Rosario Rauha Mäkilä: Baby baby I’ve got a lot of love to give, 2009.

APTEEKKIMUSEO JA QWENSELIN TALO 9.6. Lemmennostatusta 14.7. Seurustelun tapakulttuuria 4.8. Tirkistys salaiseen 15.8. Taiteiden yö Teatteriesitys Jano Kts. esitysajat: www.turunmuseokeskus.fi.

24.–25.8. Lasten viikonloppu Sanoista tarinoiksi. Ohjelmassa nukketeatterityöpaja, kirjanvaihtotori, satutäti ja nukketeatteriesitys Alastalon salissa, Eevastiina ja lokinpoika la klo 14 ja 16, su klo 15 (TEHDAS Teatteri). Esityksen liput 2,50 €.

BIOLOGINEN MUSEO 2.–19.7. klo 10–12 Ötökkösafarit Pikkututkijat pääsevät kokeilemaan aitoja tutkimusmenetelmiä, ja luonto tulee tutuksi ruohonjuuritasolta lähtien. Tiistaisin Biologisessa museossa, keskiviikosta perjantaihin Kuralan Kylämäessä. Hinta: 12 €. Lippu tulee noutaa ennakkoon Biologisen museon lippukassalta. Huom! 4–12 -vuotiaille, alle kouluikäiset huoltajan seurassa.

LUOSTARINMÄEN KÄSITYÖLÄISMUSEO 1.6.–18.8. Teemaviikonloput 6.6.–29.8. Tekijän torstait 21.–25.8. Käsityötaidonpäivät. Kultaisen Omenan Killan kisällit ja mestarit kokoontuvat Luostarinmäelle esittelemään ammattejaan ja taitojaan.

KURALAN KYLÄMÄKI 4.6.–6.8. Satumuskari Vähä-Kohmon talossa tiistaisin klo 10.30 (alle 2-vuotiaat) ja klo 11.30 (yli 2-vuotiaat). Sään salliessa ulkona. Vapaa pääsy. 13.7. klo 19–22 Kuralan 25-vuotisiltamat: 50-luvun musiikkia, tanssia, esityksiä, arpajaiset ja puhvetti.

Taiteiden yönä esitellään yleisölle myös maistiaisia avointen harjoitusten muodossa. Sopukassa syyskuussa ensiiltansa saava Korhosen lääkäriromaani osallistuu kulttuuri-iltaan maksuttomin avoimin harjoituksin. Riku Korhosen tunnettuun romaanin perustuvan näytelmän harjoituksiin on paikkoja rajoitettu määrä. Avointen harjoitusten liput tulevat jakoon elokuussa teatterin lippukassalle. Seuraa nettisivujamme aiheesta!

APTEEKKIMUSEO JA QWENSELIN TALO 11.6.–15.9. Pienoisnäyttelyt Vipinää Herrainkulmalla ja Lemmenrohdot – Apua rakkauselämään

TURUN LINNA 27.–30.6. Keskiaikaa kaiken aikaa Linnan Paja avoinna koko kesän! Katso viikoittain vaihtuvat teemat: www.turunmuseokeskus.fi.

WÄINÖ AALTOSEN MUSEO 14.6.–8.9. Suurin kaikista on rakkaus? VANHA SUURTORI Brinkkalan Galleria 31.5.–30.6. Tuula Heinilä ja Matti Kivekäs 5.7.–4.8. Pietarilainen kesä 9.8.–8.9. Pietari lasten kuvaamana / pietarilaiset lapset Galleria Berner 31.5.–30.6. Taiteilijaryhmä Artidec 5.7.–8.9. Pietarilainen kesä Ullakkogalleria 31.5.–30.6. Memento Illusia, varjonäyttely / Kemiön kuvataidekoulu 5.7.–4.8. Anne Leppänen 9.8.–8.9. Turun museokeskuksen kuvataidetyöpajoissa toteutettuja suuria ja pieniä kuvatarinoita Vanhan Raatihuoneen Galleria 31.5.–30.6. Ninni Heldt 5.7.–8.9. Pietarilainen kesä

Turun linnan historiasta kertova näyttely avautuu 29.6. Ohjelmassa opastettuja kierroksia, tanssia ja tarinoita aamusta iltaan. Päivä huipentuu keskiaikaiseen iltaan. Tervetuloa!

Merikeskus Forum Marinum

www.forum-marinum.fi

Linnankatu 72, Turku

Koko syksyn ohjelmisto: teatteri.turku.fi Turun kaupunginkirjasto

www.turku.fi/kirjasto

Turku kirjailijan askelin Lähde jaloittelemaan kirjallisuusaiheiselle kävelyretkelle Aurajoen rannoille! Kävelykierrokset vetää turkulaistaustainen lausuntataiteilija Iiro Kajas, joten luvassa on hersyviä anekdootteja ja intomielistä ääneen luentaa. Kirjaston 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvat kävelyt ovat yksittäisille osallistujille maksuttomia. Ryhmävarauksen hinta on 100 euroa. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kävely kestää noin puolitoista tuntia, reitti sisältää portaita ja mäkiä.

Kävelyajankohdat: 12. ja 13.6. (vain kulttuurikorttilaisille), 26. ja 27.6., 10. ja 11.7., 17. ja 18.7., 24. ja 25.7., 14. ja 15.8. Lähtö aina klo 15 pääkirjaston leijonasuihkulähteeltä. Sitovat ennakkoilmoittautumiset: kari.vainionpaa@turku.fi tai p. 044 9072 821 viimeistään kolme arkipäivää ennen kävelyä.

Näyttelyt: 27.5.–1.9.2013 Suomalainen Oscar von Kraemer Venäjän keisarillisessa laivastossa Näyttely kertoo Venäjän Keisarillisessa laivastossa palvelleesta, ja amiraaliksi ylenneestä Oscar von Kraemerista sekä Venäjän laivaston kehityksestä 1800-luvun lopulla. Näyttely on osa Turun ja Pietarin ystävyyskaupunkiyhteistyön 60-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Näyttelyn esineet tulevat yksityiskokoelmasta ja Keskusmerisotamuseosta Pietarista, ja ovat aikaisemmin julkaisematonta. Tuotanto: Forum Marinum -säätiö ja Keskusmerisotamuseo, Pietari. Yhteistyössä mukana Venäjän Turun Pääkonsulaatti ja Turun museokeskus 31.5.–29.9.2013 Anna Liukas: Pohjakosketus

Näyttely on osa Pidä saaristo Siistinä ry:n kaksivuotista MARLIN (Baltic Marine Litter)-projektia, joka tutkii Itämeren rantojen roskaantumista. Mukana on Suomen lisäksi Ruotsi, Viro ja Latvia. Projekti jatkuu vuoden 2013 loppuun asti. Sukellukset ja nostetut roskat dokumentoi valokuvaaja Anna Liukas, ja näyttely on hänen näkemyksensä vedenalaisesta roskasta 1.6.–1.9.2013 Kansallisaarteemme viisi elämää Näyttely kertoo Suomen Joutsenen historiasta, vuodesta 1902 vuoteen 2009, ranskalaiselta telakalta Forum Marinumin laituriin. Laiva on viimeinen Suomessa säilynyt fregatti. 24.6.–1.9.2013 Kari Westerholm: Hiljaiset rannat Valokuvanäyttely Suomen Joutsenen välikannella

Lisäksi edelleen avoinna ovat : Varvilla – Suomen laivanrakennuksen historiaa. Konepajalla. Turkulaisen laivamoottorivalmistuksen historiaa. Skuutasta Roroon, Kaleerista Ilmatyynyyn - merenkulun ja merivoimien historiaa sekä 18.5. lähtien uutena teemana 200 vuotta laivan päällystön koulutusta Suomessa Apua merelle meripelastuksen historiaa käsittelevä näyttely Bore aluksella oleva näyttely aluksen historiasta

Lue lisää: www.kulttuuriaturussa.fi. Kulttuuria Turussa myös Facebookissa.

Tapahtumat: 1.–2.6. Sukelluksen päivät, esitelmiä ja sukellusnäytöksiä, katso lisätietoja ohjelmasta www.forummarinum.fi 8.6. kello 11-14 Laivakoira Axelin puuhapäivä – monipuolista ohjelmaa lapsille 8.6. Höyrylaivatapahtuma 15.8. Merikirjallisuuden yö Taiteiden yössä Näyttelyt ovat avoinna joka päivä kello 11-19 paitsi juhannusaattona ja juhannuspäivänä Museolaivat avoinna 1.6.-1.9.2013 kello 11-19 paitsi juhannusaattona ja juhannuspäivänä

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kuva: Seilo Ristimäki

Syyskauden ohjelma sisältää sinfonia-, kamarimusiikki- ja teemakonsertteja sekä ohjelmaa koko perheelle. Konserttitalon lavalle nousee sekä suomalaisia että kansainvälisiä huippusolisteja kuten Helena Juntunen, Paula Koivuniemi ja Matti Salminen. Kausikortit ovat myynnissä 12.9. saakka. Irtolippuja yksittäisiin konsertteihin voi ostaa alakatsomon etuosaan 4.4. alkaen ja koko katsomoon 1.8. alkaen. Lippuja myy Turun kulttuurin lippumyymälä sekä Lippupalvelu.

NÄYTTELYT

LUOSTARINMÄEN KÄSITYÖLÄISMUSEO 2.5.–15.9. Miehelään mieli

Kuva: Raul Gigante

Kuva: Esko Keski-Oja

Krzysztof Penderecki

Turun filharmoninen orkesteri soittaa puolalaisen säveltäjälegenda Krzysztof Pendereckin johdolla Mikaelinkirkossa 11.6. Naantalin musiikkijuhlien konsertissa esitetään syntymäpäiviään viettävän Pendereckin suurteos Puolalainen Requiem. Solisteina esiintyvät Johanna Rusanen, Tuija Knihtilä, Tuomas Katajala ja Nicholas Söderlund, kuorona toimii Chorus Cathedralis Aboensis. Lippuja myy Lippupiste.

15


Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen.

Teksti ja kuvat: Tiia Laakso

Lahjoituksesta hyvää mieltä

ja konkreettista apua Moni kantaa tämän päivän julkisen terveydenhuollon säästöbudjettien aikana huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Lions club Turun Archipelagon ladyt siirtyivät sanoista tekoihin ja lahjoittivat tänä keväänä järjestämänsä Venetsiagaalan tuoton Turun kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikalle. Lasten ja nuorten poliklinikalle yli 13 000 euron lahjoitus on historiallinen. – Emme juuri saa lahjoituksia, siksi tuntuu erityisen hienolta ottaa shekki vastaan, totesivat ylilääkäri Minna Aromaa ja osastonhoitaja Virpi Varjokumpu Lasten ja nuorten poliklinikalta. Juuri tähän Lions clubin ladytoiminta pyrkiikin. – Haemme kohteita, jotka eivät yleensä saa hyväntekeväisyysrahaa, kertoo leading lady Stefania Santinato. Vuosittain järjestettävän gaalan tuotto ohjataan aina lasten ja nuorten hyvinvointia tukeville tahoille.

Allergia- ja astmaoireet yleisimpiä Lasten ja nuorten poliklinikalla hoidetaan 0–20-vuotiaita turkulaisia potilaita, jotka sairastavat astmaa, allergiaa, diabetesta, syömishäiriötä tai muita lasten ja nuorten tauteja. Myös ehkäisy- ja nuorisopoliklinikat kuuluvat toimintaan. – Lasten ja nuorten allergia- ja astmaoireet tuovat meille eniten potilaita. Nuorilla on myös matala kynnys

varata sairaanhoitajalta aika ehkäisypoliklinikalle, jatkaa Aromaa. – Turun kaupungin perusterveydenhuolto ja koulujen lääkärit lähettävät erikoissairaanhoidon apua tarvitsevat lapset ja nuoret meille. Teemme myös aktiivista yhteistyötä Tyksin ja järjestöjen kanssa, Aromaa toteaa.

Lahjoituksesta paljon iloa Mutta miten Lasten ja nuortenpoliklinikka aikoo käyttää lahjoituksen? – Olemme ajatelleet, että kysymme lapsilta ja nuorilta, mitä he toivoisivat poliklinikalle, jotta meille olisi entistä mukavampi tulla, Aromaa pohtii. Venetsia-gaala on järjestetty jo 11 kertaa. – Kun sana gaalasta kiertää, vuosi vuodelta juhliin on tullut enemmän osallistujia. Tänä vuonna Hotelli- ja kongressikeskus Caribiassa juhli 520 vierasta, ja juhlassa järjestettyjen arpajaisten potista tulikin ennätyssuuri eli 13 445 euroa, Santinato summaa.

Turvallisempi koti on itsestä kiinni

Pelastuslaitos tarjoaa työkaluja omatoimiseen varautumiseen Tiedätkö, miten parantaa kotisi turvallisuutta tai miten varautua yllättäviin häiriötilanteisiin ja onnettomuuksiin? Jokainen meistä voi vaikuttaa kotinsa turvallisuuteen ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Palotarkastaja Piiku Nieminen liikekiinteistön tarkastuskäynnillä.

Lions Club Archipelagon ladyt tutustumassa poliklinikan tiloihin Minna Aromaan (vas.) johdolla.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos aloitti viime syksynä omavalvonnan pilottikokeilun, jonka tarkoituksena oli opastaa pientalojen kiinteistönomistajia tekemään omatoimisesti suppea palotarkastus. Pelastuslaitos tavoittelee toiminnalla korkeampaa turvallisuustasoa koko Varsinais-Suomen alueelle. − Pientaloille suunnattu omatoiminen palotarkastus pilotoitiin viime syksynä Uudenkaupungin alueella. Se otettiin hyvin vastaan ja siitä rohkaistuneena lähdimme suunnittelemaan toimintamallin liittämistä osaksi pelastuslaitoksen normaalia valvontatoimea, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Petri Tassila. Omavalvonta toimii siten, että pelastuslaitos lähettää massapostituksena tarkastusvuorossa oleville kiinteistöille omavalvontalomakkeen vastauskuorineen ja ohjeistusmateriaaleineen. Ohjeistusmateriaali sisältää asuinrakennusten paloturvallisuusoppaan, joka on kattava läpileikkaus kodin turvallisuuden parantamisesta. Vuonna 2013 omavalvonta kohdistuu osin Turkuun, Kaarinaan, Taivassaloon, Saloon ja Loimaalle. Valvontaalue kattaa yli 9 000 pientaloa. Omavalvontaan liittyvä materiaali on myös nähtävissä pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Lasten ja nuorten poliklinikan ylilääkäri Minna Aromaa (kesk.) ja osastonhoitaja Virpi Varjokumpu (oik.) vastaanottivat lahjoituksen Lions Club Archipelagon leading lady Stefania Santinatolta.

Lisätietoja aiheesta anta a palveleva palotarkastaja arkisin klo 8-12 puhelinnumerosta 040 5462 189. Omavalvonta ei korvaa palotarkastajan vierailua Pientalon paloturvallisuusoppaan ja omavalvontalomakkeen avulla kiinteistönomistaja voi tehdä suppean palotarkastuksen kotiinsa. Epäselvissä asioissa apua voi kysyä pelastusviranomaiselta. Pelastuslaitoksella on käytössä palveleva puhelin, jossa vastataan omavalvontaan liittyviin kysymyksiin ja autetaan pulmatilanteissa. Myös pelastuslaitoksen palotarkastajaa voi pyytää tekemään kodin palotarkastuksen. − Pelastuslaitos korostaa entistä enemmän asukkaiden omaa vastuuta kotinsa turvallisuudesta ja kohdentaa omia valvontaresurssejaan niille alueille, joissa henkilövahinkojen riski on suurin, kuvailee Tassila.

Suuntana sähköinen asiointi Vaikka omavalvonnan piiriin kuuluvat tällä hetkellä pientalokohteet, toimintaa tullaan jatkossa kehittämään myös muille kohderyhmille. Tavoitteena on lähestyä taloyhtiöiden hallituksia ja laajentaa omavalvontatoimintaa kerros- ja rivitalokohteisiin sekä vapaa-ajan asuntoihin. − Pelastuslaitos aikoo tänä vuonna kerätä aktiivisesti tarkastuskohteiden asukkailta palautetta omavalvontatoiminnasta. Palautteiden perusteella pyritään toimintamallia edelleen kehittämään. Tavoitteena on, että omavalvontalomakkeen voi täyttää ja palauttaa myös sähköisesti, Tassila kertoo. Teksti ja kuva: Maria Nykyri

Turkuposti 3/2013  
Turkuposti 3/2013  

Turun kaupungin asukaslehti

Advertisement