Opas aurinkoenergian tuottajaksi haluavalle

Page 1

Minustako aurinkoenergian tuottaja? Palvelupolku ja muuta hyÜdyllistä tietoa turkulaisille


Minustako aurinkoenergian tuottaja? Aurinkoenergiaa voidaan käyttää sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuottamiseen. Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä ja aurinkokeräimillä lämpöä, jota voidaan hyödyntää esim. käyttöveden lämmityksessä.

Kannattavuus ja tukimahdollisuudet

• Tutustu kannattavuuslaskureihin • Aurinkolämmön kannattavuus • Aurinkosähkön kannattavuus • Aurinkoenergian tukimahdollisuuksista

• Lue aurinkosähköstä • Lue aurinkolämmöstä • Tarkista rakennuksesi aurinkoenergian tuotantomahdollisuudet esim. täältä • Testaa, sopiiko aurinkosähkö sinulle! • Hyödynnä myös energianeuvontaa

Mistä kannattaa aloittaa? Näin pääset eteenpäin:

Aurinkosähkö

1

Selvitä aurinkopaneeleiden sijoituspaikka.

2

Selvitä sähkönkulutuksesi järjestelmän mitoittamiseksi.

3

»

Aurinkolämpö

1

Kartoita energiantarve ja järjestelmän käyttötarkoitus. Vertaile lämmitystapoja.

2

Laske suuntaa antava teho koko järjestelmällesi.

Selvitä oikea sijoittelu ja mitoitus järjestelmälle.

3

4

»

Jakeluverkkoyhtiöön kannattaa olla yhteydessä jo ennen laitteiston hankkimista. Siten pystyt varmistamaan, että laitteisto noudattaa paikallisen sähköverkkoyhtiön ja turvallisuusmääräysten vaatimuksia.

Tarvitsetko toimenpidetai rakennusluvan? Selvitä se täällä.

5

Vertaile tarjouksia ja katso, mitä kannattaa muistaa hankintaa tehdessä.

Aurinkoenergiajärjestelmiä luvitetaan joko toimenpidelupina tai rakennuslupina hankkeen laajuudesta ja teknisistä ominaisuuksista riippuen.

Aurinkolämpöjärjestelmä Turussa edellyttää rakennusluvan. Tutustu lupapolkuun

4

Vertaile tarjouksia ja tutustu hankintaohjeisiin.


SELVITÄ LUVAN TARVE Selvitä luvan tarve täällä.

Lupapolun vaiheet

Rakennuslupa*

Toimenpidelupa**

Hae lupaa • Turun kaupungin rakennusvalvonnan keskimääräinen käsittelyaika on 1 kk. • Rakentamisen määrä suurimmillaan kesäkaudella (huhti–syyskuu). • Hankkeen käsittely on sujuvaa, kun hankkeen kaikki liiteasiakirjat ja piirustukset on ladattu palveluun ennen luvan jättämistä käsiteltäväksi.

Lupapäätös

RAKENTAMISVAIHE

tilaaminen ja asennus

Tilaa loppukatselmus

Loppukatselmus n. 2 viikkoa tilaamisesta

Ei tarvetta luvalle

RAKENTAMISVAIHE

tilaaminen ja asennus

• Loppukatselmuksessa tarkastetaan onko hanke toteutettu luvan mukaisesti. • Loppukatselmuksessa pyydetään esittämään sähköasennusten mittaus pöytäkirja.


Näin etenet lupa-asioissa Turussa – tässä tarvitsemasi tieto!

• Tarvitsetko aurinkoenergiajärjestelmälle toimenpidetai rakennusluvan? • Tarvitsetko pätevän suunnittelijan?

TARVITSET LUVAN, jos jokin seuraavista kohdista täyttyy:

Et tarvitse lupaa, jos kaikki seuraavat kohdat täyttyvät:

• Rakennuspaikka on ranta-alueella. • Aurinkosähköjärjestelmä ei ole katon lappeen suuntainen. • Asennat aurinkosähköjärjestelmän kaupunginosissa 1–9. • Aurinkopaneeli kiinnitetään katujulkisivun puoleiselle vesikatolle tai katujulkisivuun. • Aurinkosähköjärjestelmä on yli 22 m2. • Rakennus tai alue on suojeltu (asemakaava, yleiskaava, lailla suojeltu). • Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. • Asennat aurinkolämpöjärjestelmän (keräimet).

Toimenpidelupa TAI Rakennuslupa

Voit toimia itse suunnittelijana, kun:

• Aurinkolämpöjärjestelmät edellyttävät aina rakennusluvan Turussa. • Kun aurinkosähköhankkeella on vaikutusta rakennuksen käyttäjäturvallisuuteen tai -terveellisyyteen (esimerkiksi suurikokoinen järjestelmä).

• Kyseessä on toimenpidelupa (hanke on vähäinen). • Rakennus tai alue ei ole suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Tarvitset pätevän* suunnittelijan, kun: • Rakennuspaikka ei ole ranta-alueella. • Aurinkosähköjärjestelmä on alle 22 m2. • Et asenna järjestelmää kaupunginosiin 1–9. • Aurinkopaneelia ei kiinnitetä rakennuksen julkisivuun tai vesikatolla katujulkisivun puolelle. • Rakennus tai alue ei ole suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Hyvät tavat toimia • Minimoi kaikki ulkopuoliset johdotukset ja koteloinnit kuten sähköjohtojen vieminen julkisivuun. Erityisesti ulkopuoliset sähköjohdot muodostavat tarpeettoman turvallisuusriskin. Lähtökohtaisesti kaikki johdotukset on tehtävä sisäkautta. • Sijoita aurinkopaneelit yhtenäisinä kenttinä rakennuksen arkkitehtuuri huomioiden. • Sijoita aurinkopaneelien pääkytkin helposti saavutettavaan paikkaan, josta virta saadaan katkaistua nopeasti vaaratilanteessa. • Käytä aina ammattilaista paneelien asentamisessa.

• Rakennus tai alue on suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti arvokas. • Järjestelmällesi tarvitaan rakennuslupa. • Olet hankkimassa aurinkolämpöjärjestelmää (rakennuslupa). • Kun hankkeella on vaikutusta rakennuksen käyttöturvallisuuteen tai -terveellisyyteen. Esim. suurikokoinen järjestelmä (rakennuslupa). *pätevä suunnittelija määritellään hankekohtaisesti rakentamista koskevassa lainsäädännössä: • Maankäyttö- ja rakennuslaki, 120d § • Ympäristöministeriön ohjeet

Tutustu lupapolkuun!

Hanki suunnittelija • Suunnittelijan tehtävänä on mm. suunnitella paneelien yhteensopivuus rakennukseen sekä sen teknisten järjestelmien kanssa sekä laatia pääpiirustukset. • Suunnittelijan vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, laadusta ja hyvän rakennustavan vaatimusten täyttymisestä, sekä tiedottaa rakennushankkeeseen ryhtyvää suunnittelua koskevista seikoista.


1.

Hae aurinkoenergiajärjestelmän lupaa sähköisesti. 4.

Tutustu sähköiseen lupapalveluun. Valitse toimenpidetai rakennuslupa

2.

Lupaprosessi alkaa: Täytä sähköiseen hakemukseen: • Rakennuspaikka • Hankkeen kuvaus ja pääasiallinen toimenpide • Hakijan tiedot • Maksajan tiedot • Suunnittelija - Katso lisätiedot suunnittelijasta

• Naapureiden kuuleminen - Hakija kuulee naapurit itse lomakkeella ja lataa lomakkeen palveluun.

3.

Hae lupaa/ Jätä ennakkokysely

Hankkeellesi lisätään lupavalmistelija Lupavalmistelija pyytää hankkeesta tarvittaessa lausuntoja (esim. pelastuslaitos tai museovirasto).

• Ei tarvitse kuulla • Sähköinen kuuleminen tai täytetyn ja allekirjoitetun naapurinkuulemislomakkeen liittäminen hakemukseen • Kuuleminen maksullisena virkatyönä. Kuulemisaika 2 viikkoa.

• Liitteet ja pääpiirustukset

Piirustukset • Asemapiirros • Julkisivupiirustus Katso malliesimerkki pääpiirustuksista. Valitsemasi aurinkoenergiajärjestelmän esite

Suunnitelmissa esitettävä • Kulma ja lappeen suuntaus • Asennuspaikka • Paneelien koko • Järjestelmän kuvaus • Paneelin väri ja kiinnitystapa


Ota yhteyttä Turun kaupungin rakennusvalvontaan! (02) 262 4700 (02) 330 000 rakennusvalvonta@turku.fi turku.fi/rakentaminen

Toteutettu yhteistyössä Kuntalaisten energiakäänne -hankkeen kanssa 2019.