Page 1

HYÖDYT IRTI MERI- JA TEKNOLOGIAKOULUTUSFOORUMISTA Opas yrityksille


Positiivinen rakennemuutos, positiiviset haasteet – foorumi tukee murroksessa Lounais-Suomen merellinen ja valmistava teollisuus on positiivisen haasteen äärellä. Kysyntä on kasvussa, mutta mistä löytää uutta osaamista ja työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa? Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi auttaa yrityksiä ratkaisemaan rekrytointeihin ja koulutuksiin liittyviä haasteita. Foorumi tuottaa uusia koulutusratkaisuja yritysten erilaisiin tarpeisiin. Verkostossa on voimaa – alan kehittäjät ja parhaat asiantuntijat palvelevat yrityksiä yhden yhteydenoton päässä. Foorumin tavoitteena on meri- ja valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen. Alan muuttuviin tarpeisiin reagoidaan yrityslähtöisesti, tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa. Foorumi välittää arvokasta tietoa ja tehokkaita verkostoja kaikenkokoisille yrityksille.

MERI- JA TEKNOLOGIAKOULUTUSFOORUMI

• Kokoaa yhteen kaikki Lounais-Suomen koulutustoimijat • Tuottaa uusia koulutusratkaisuja yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa • Palvelee yrityksiä yhdeltä luukulta • Edistää tekniikan koulutuksen vetovoimaa Lounais-Suomessa • On opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) alueellinen yhteistyökumppani


Meri- ja teknologiafoorumin jäsenet TOINEN ASTE JA AMMATILLINEN KOULUTUS:

KORKEAKOULUT:

• Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti • Turun kaupunki / lukiokoulutus (merilinja, luonnontiedelinja, ICT-linja) • Ammattiopisto Spesia • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova • Meyer Turku Oy:n Laivanrakennusoppilaitos • Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO • Salon seudun koulutuskuntayhtymä • Turun aikuiskoulutuskeskus • Turun Ammattiopistosäätiö

• Turun ammattikorkeakoulu • Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus • Yrkeshögskolan Novia / Aboa Mare • Lappeenrannan teknillinen yliopisto • Aalto-yliopisto

MUUT ORGANISAATIOT JA SIDOSRYHMÄT:

• Koneteknologiakeskus Turku Oy • Rakennusteollisuus RT ry • Teknologiateollisuus ry • Teollisuusliitto ry • Turku Science Park Oy • Varsinais-Suomen ELY-keskus • Varsinais-Suomen liitto • Varsinais-Suomen TE-toimisto • Varsinais-Suomen Yrittäjät ry • Turun kaupunki/Kaupunkikehitysryhmä


”Lounais-Suomen Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi on ainutlaatuinen ja merkittävä tekijä, joka kokoaa kaikki koulutuksenjärjestäjät saman pöydän ääreen ja edistää alueellisesti yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Foorumilla on kansallisesti tärkeä rooli alan osaamisen kehittämisessä muuttuvissa tilanteissa.” Mika Tammilehto ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osasto


Foorumi palveluksessasi – askel askeleelta Verkosto

Tarve

 Yritys tarvitsee lisää työvoimaa tai uutta osaamista – joko heti tai pitkällä aikavälillä.

 

Yhteys Yritys ottaa yhteyttä Meri- ja teknologiakoulutusfoorumiin. Yksi yhteydenotto avaa ovet alan koulutusten, rekrytointien ja tulevaisuuden ennakoinnin avaintoimijoiden pariin.

Foorumi valjastaa verkostonsa palvelemaan yritystä, jonka ansiosta yritys tavoittaa oikeat tahot, henkilöt ja tiedon erittäin nopeasti.


Seuranta

 Ratkaisu

Foorumin monipuolinen asiantuntijaverkosto esittää erilaisia ratkaisumalleja ja arvioi niitä.

Jatkuva yhteydenpito varmistaa, että yritys saa tarvitsemansa tuen myös projektin jälkeen. Yritys ei jää haasteidensa kanssa yksin!

Yhteistyö Ratkaisu yrityksen haasteeseen löydetään tiiviissä yhteistyössä. Foorumin toimintaa ohjaavat yrityslähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys.

YRITYS, MITÄ TARVITSET KASVUUSI?

• Uusia työntekijöitä? • Uutta, räätälöityä ja monialaista koulutusta? • Harjoittelijoita tai opiskelijoita projekteihin? • Tulevaisuuden skenariointia? • Ideointia ja keskustelua muiden yritysten kanssa? • Kansainvälisiä verkostoja? Mahdollisuuksia on monia. Voit etsiä ratkaisuja foorumin mittavassa ja ammattitaitoisessa verkostossa!


”Kuluneen vuoden aikana olemme kaksinkertaistaneet tuotantomme ja vahvistaneet asemaamme kaivannaisteollisuuden globaalina osaamiskeskuksena. Markkinajohtajuuden säilyttämiseksi tarvitsemme osaavaa henkilöstöä, joka pystyy nopeasti oppimaan uutta. Digitalisaatio muovaa alaa vauhdilla, joten joustava ja koulutettu työvoima on tärkein kilpailuetutekijämme.” Riku Kesäläinen HR Business Partner, PA Load and Haul, Sandvik Mining and Rock Technology


”Haluamme luoda työntekijöillemme mielenkiintoisen ja kehittyvän työympäristön, joten panostamme jatkuvasti heidän kouluttamiseensa pysyäksemme alan huipulla ja luodaksemme työntekijöille pitkän ja menestyvän työuran. Lisäksi haemme koko ajan valmiita ammattilaisia sekä innokkaita tulevaisuuden osaajia.” Timo Raikko toimitusjohtaja, Hydoring Oy


Elinikäinen oppiminen juhlapuheista käytäntöön Meri- ja teknologia-alan näkymät ovat poikkeuksellisen valoisat Lounais-Suomessa. Risteilylaivabuumi tietää moneksi vuodeksi kasvua koko alihankintaverkostolle, ja alue on noussut globaaliin kärkeen autonomisten laivojen kehittämisessä. Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluetoiminnan johtaja Teppo Virta tunnistaa positiivisen rakennemuutoksen pyörteissä kolme tavoitetta, joilla meri- ja teknologiateollisuuden kasvu varmistetaan jatkossakin. OSAAMISEN LAATU KESKIÖÖN

”Paljon puhutaan koulutettavien ja rekrytoitavien määristä, mutta laadullisia osaamistarpeita on myös syytä pitää silmällä. Laadulliset tarpeet kohdistuvat sekä rekrytoitavaan henkilöstöön että yritysten nykyiseen henkilöstöön. Osaamista on jatkuvasti päivitettävä, jotta pysymme erityisesti Aasian markkinoilta nousevan, kovenevan kilpailun kärjessä.” SIILOT RIKKI MYÖS KOULUTUKSESSA

”Tulevaisuuden osaamistarpeet eivät tunne koulutusalojen tiukkoja rajoja. Eri alojen rajapin-

noissa oleville osaajille, kuten konetekniikan ja ICT-teknologioiden ymmärtäjille, on kysyntää. Tässä koko koulutusjärjestelmämme kohtaa haasteen – turhat siilot on rikottava myös oppilaitoksissa. Myös eri oppilaitosten ja eri koulutusasteiden kesken tarvitaan vuoropuhelua. Askeleita tähän suuntaan on jo otettu – erittäin onnistuneesti.” TAVOITTEEKSI ELINIKÄINEN OPPIMINEN

”Maailmantalouden liikkeet ja teknologinen kehitys määräävät myös Lounais-Suomen meriteollisuuden tahdin. Yritykset ja oppilaitokset tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä keskenään, sillä koulutuksen ja uuden työvoiman tarpeet muuttuvat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Elinikäinen oppiminen on nyt siirrettävä juhlapuheista käytäntöön, sillä muutostahti vain kiihtyy tulevaisuudessa. Oppiminen tapahtuu jo nyt osittain yrityksissä, kun koulunpenkiltä pääsee entistä varhaisemmassa vaiheessa harjoittelemaan käytännön taitoja työelämässä. Siksi osaamisen tulisi jatkossa olla avainasemassa yksittäisten tutkintojen sijaan.”


MIKSI MERI- JA TEKNOLOGIAKOULUTUSFOORUMI?

”Foorumi antaa mahdollisuuden alan yritysten ja oppilaitosten vuoropuheluun ja yrityslähtöisten ratkaisujen tuottamiseen. Lukiot, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot voivat foorumin kautta rakentaa elinikäisen oppimisen polkuja siten, että kokonaiskuva on selkeä. Meriteollisuuden yrityksille foorumi tarjoaa kanavan esittää toiveita eri oppilaitoksille, jakaa kokemuksia ja tehdä arvokasta yhteistyötä.” Teppo Virta Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluetoiminnan johtaja


Kuvat: Aboa Mare, Elomatic, Hydoring Oy, Meyer Turku, Rolls-Royce, Sandvik Mining and Rock Technology ja Turun kaupunki.

Koulutusratkaisut meri- ja teknologiayritysten tarpeisiin yhdeltä luukulta

Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi Anu Parantainen, koordinaattori 044 907 3475 anu.parantainen@turku.fi

Ota yhteyttä

Hyödyt irti Meri- ja teknologiakoulutusfoorumista  

Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi auttaa yrityksiä ratkaisemaan rekrytointeihin ja koulutuksiin liittyviä haasteita.

Hyödyt irti Meri- ja teknologiakoulutusfoorumista  

Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi auttaa yrityksiä ratkaisemaan rekrytointeihin ja koulutuksiin liittyviä haasteita.