Page 1

! a t s o t is p o li y n u r u T Huippututkinto

Tutustu tarkemmin kansainvälisen yliopistomme mahtavan monipuoliseen opiskelutarjontaan, ja tee elämäsi paras päätös: hae meille opiskelijaksi!

Turun yliopiston valintaopas 2014

Seitsemän tiedekuntaamme tarjoaa yli sata oppiainetta, joista voit valita sinua kiinnostavimman koulutusohjelman tai pää- ja sivuaineyhdistelmän.

Valintaopas


Hae arvostettuun koulutukseen

Ainutlaatuisessa ympäristössä

Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 ­tutkijaa, opettajaa, professoria ja työntekijää. Yliopisto tarjoaa ­lähes 60 eri koulutuksessa korkealaatuiseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. Useilla aloilla opiskelija voi vapaasti suunnitella koulutuksensa sisällön. Tarjolla on yli 100 oppiainetta 6 tiedekunnassa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Turun yliopistosta hankittu koulutus antaa laajan osaamis- ja sivistystason – ja liikkuma­ varaa työelämässä.

Turun yliopistosta valmistuneet osaajat vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassa: „„ Ihmisen tukena eri elämänvaiheissa: päiväkodista työelämään ja arvokkaaseen vanhuuteen. „„ Yhteiskunnan rakenteissa: muun muassa talouden, politiikan, lain, historian, kielten ja tieteen asiantuntijoina. „„ Elinkeinoelämän ytimessä: teknologioiden, yrittäjyyden ja liike toiminnan innovaattoreina.

Turun yliopistosta valmistuneista: „„ 83 % katsoo saaneensa laadukasta koulutusta. „„ 94 % pystyy hyödyntämään oppimaansa työssään. „„ 92 % on koulutustaan vastaavassa työssä.

Tarjolla vapautta , vastuuta ja tukea tutkinnon tekemiseen Turun yliopisto tarjoaa opiskelijalleen vapauden valita. Opiskelu edellyttääkin oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa. Valintojensa kanssa ei jää yksin, opintojen suunnitteluun ja sujuvuuteen on saatavilla monenlaista apua ja tukea – aina ­ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen saakka.


Opinto-oppaiden, verkkosivujen, opiskelijatuutorin ja henkilökohtaisen opinto­ suunnitelman lisäksi: „„ Oppiaineen henkilökunta auttaa kurssien sisältöihin liittyvissä asioissa. „„ Tiedekunnissa opinto-ohjaajat, opintoneuvojat ja opintopäälliköt auttavat kaikenlaisissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä tilanteissa. „„ Yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa autetaan ilmoittautumiseen, nimen- ja osoitteenmuutoksiin, opintorekisteriotteisiin ja opintotukeen liittyvissä asioissa. „„ Vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa neuvoo yliopiston kansainväliset palvelut. „„ Erilaisille oppijoille ja vammaisopiskelijoille on tarjolla neuvontaa ja palveluja. „„ Ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun tarjoaa Rekry – Turun yli opiston työelämäpalvelut.

17–29-vuotiaiden mielestä Turun yliopisto on „„ Kansainvälinen „„ Työmarkkinoilla arvostettu „„ Koulutusaloiltaan monipuolinen „„ Koulutuspaikkana hyvämaineinen

M onta mahdollisuutta kansainvälistymiseen

M

Kansainvälisyys on olennainen osa Turun yliopiston koulutusta ja tutkimusta. Yliopisto kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon ja luomaan kansainvälisiä kontakteja. Ulkomaiden lisäksi kansainvälistyä voi kotikampuksellakin: kieli- ja kulttuuriopintojen, englanninkielisten opintokokonaisuuksien tai esimerkiksi tuutoritoiminnan kautta.

Kolme kuukautta kestävään kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuu ­vuosittain pitkälti yli 500 opiskelijaa. Lisäksi yliopisto tarjoaa „„ Kansainvälisiä maisteriohjelmia ja englanninkielisiä kursseja. „„ Vaihto-opiskelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijavaihto­- paikkoja tutkijoille.

Yhtenäinen kampus kaupungin ytimessä Turun yliopiston opiskelijat kuuluvat näkyvänä osana kaupunkielämään Turussa, Raumalla ja Porissa. Turun laaja ja yhtenäinen, kaupungin keskustassa sijaitseva kampusalue on ainutlaatuinen koko Euroopassa. Opiskelua rytmittävät luennot, seminaarit ja tentit. Ylioppilaskunnan yli 130 aineja harrastusjärjestön tarjoamat aktiviteetit, yliopistoliikunta sekä lukemattomat kulttuuri- ja muut riennot ovat myös olennainen osa opiskelijaelämää. Opiskelu­ aikansa voi viettää makunsa mukaan – vaihtoehdot eivät lopu kesken.


Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Julkaisun suunnittelu ja taitto: Mirja Sarlin Kansi: Hanna Oksanen Kannen kuva: Hanna Oksanen Valokuvat: Turun yliopiston viestintä ISSN 0358-4704 Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Turku 2014

4


M

Sisältö NÄIN HAET OPISKELIJAKSI YHTEISHAUSSA...............................................................................................................................................................6 HAKEMINEN...........................................................................................................................................................................................................................7 VALINTAKOKEET..................................................................................................................................................................................................................11 VALINTAKOEAJAT JA -PAIKAT 2014............................................................................................................................................................................. 12 SOVELTUMATTOMUUS OPISKELUUN (ns. SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ)................................................................................................................14 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON.................................................................................... 15 OPINTOTUKI.........................................................................................................................................................................................................................18 OPISKELIJA-ASUNNOT......................................................................................................................................................................................................19 Humanistinen tiedekunta....................................................................................................................................................................................... 21 Kasvatustieteiden tiedekunta............................................................................................................................................................................ 57 Lääketieteellinen tiedekunta............................................................................................................................................................................. 83 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta................................................................................................................................... 103 Oikeustieteellinen tiedekunta..........................................................................................................................................................................127 Turun kauppakorkeakoulu.................................................................................................................................................................................143 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.............................................................................................................................................................177 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT HAKUKOHTEITTAIN VUONNA 2014....................................................................................................192 Turun yliopiston hakijatilastot 2013.......................................................................................................................................................... 199 Usein kysytyt kysymykset...................................................................................................................................................................................203 Yliopiston kartta.................................................................................................................................................................................................... 206

5


NÄIN HAET OPISKELIJAKSI YHTEISHAUSSA Tee näin: „„ Tutustu hakukohteisiin „„ Hae verkossa 3.3.–1.4.2014 www.yliopistohaku.fi „„ Tarkista valintakoeaika ja -paikka „„ Ota valintakokeeseen mukaan valokuvallinen henkilöllisyys todistus ja kirjoitusvälineet „„ Tarkista, onko sinut hyväksytty „„ Ota paikka vastaan „„ Ilmoittaudu yliopistoon

OPISKELU YLIOPISTOSSA Yliopisto-opiskelussa pyritään saamaan laaja ja kokonaisvaltainen kuva omasta tieteenalasta. Tärkeintä opiskelussa on asioiden ymmärtäminen ja opitun tiedon soveltaminen. Yliopisto-opiskelija ei ole passiivinen oppija vaan osallistuu oma-aloitteisesti ja kriittisesti tiedon tuottamiseen yhdessä muiden tiede­yhteisön jäsenten kanssa. Yliopisto-opiskeluun liittyy vapautta ja ­vastuuta. Useilla aloilla opiskelija voi melko vapaasti ­suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan esimerkiksi sivuaine­valinnoilla. Useimpiin Turun yliopiston tutkintoihin kuuluu pääaineopintojen lisäksi sivuaineopintoja. Eri oppi­ aineista saa tietoa yliopiston ­ verkkosivuilta ­osoitteesta www.utu.fi. Turun yliopiston laajan opintotarjonnan lisäksi sivuaineita on mahdollista ­ hakea myös toisesta suomalaisesta yliopistosta. Ohjeet sivuaineoikeuden hakemiseen ovat tiede­kuntien verkkosivuilla, humanistisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osalta myös tässä oppaassa ko. tiedekunnan valintatekstien yhteydessä. Yliopistokoulutus antaakin laajan osaamis- ja sivistystason, joka mahdollistaa liikkumavaraa työelämässä. Opiskelija myös vastaa omaan opiskeluun liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Yliopisto-opiskelijan on siis itse huolehdittava o ­ masta oppimisestaan. Apua opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen saa yliopiston opinto-ohjaukseen perehtyneeltä henkilökunnalta. Opiskelijan yleisopas annetaan uusille opiskelijoille johdantokurssin yhtey­ dessä. Yleisoppaaseen on koottu tietoa yliopistoopiskelua koskevista käytännön asioista ja tärkeimmistä opiskelua tukevista palveluista.

6

Yliopistoon hakemiseen ja opiskelijavalintoihin liittyvissä asioissa neuvovat tiedekuntien opintoneuvojat ja opintopäälliköt sekä yliopiston keskitetty ­hakijapalvelu.

OPINTONEUVONTA Opinto-ohjauksesta tiedekunnissa vastaavat opintoohjaaja, opintoneuvoja ja opintopäällikkö. Opiskelijan henkilökohtaisesta ohjauksesta huolehtii ensi­ sijaisesti opinto-ohjaaja tai opintoneuvoja.

Humanistinen tiedekunta, Horttokuja 2 Opintoneuvoja: (02) 333 5209, hum-info@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5203, hum-info@utu.fi Kasvatustieteiden tiedekunta:

Turku, Assistentinkatu 5, 4. krs Koulutussuunnittelija: (02) 333 8738, eduopo@utu.fi Opintoneuvoja: (02) 333 8821, eduopo@utu.fi Koulutussuunnittelija: (02) 333 8868, eduopo@utu.fi, Turun luokanopettajan koulutus) Opintopäällikkö: (02) 333 8802, mari.broberg@utu.fi Rauma, Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma Opintoneuvoja: (02) 333 7154, oporauma@utu.fi Koulutussuunnittelija: (02) 333 7145, oporauma@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 10

Opintosihteeri: puh. (02) 333 8441, misoma@utu.fi, valinta-laak@utu.fi, valinta-hammas@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 8407, anita.toivola@utu.fi Lääketieteen koulutus: Opinto-ohjaajat: (02) 333 7397, opo-laak@utu.fi Hammaslääketieteen koulutus (Lemminkäisenkatu 2):


Opinto-ohjaaja: (02) 333 7397, opo-hammas@utu.fi Terveyden biotieteiden koulutusohjelma: Opinto-ohjaajat: opo-terbio@lists.utu.fi Laitoshallintopäällikkö: (02) 333 8526, heli.tormanen@utu.fi Terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto: (Sanitas, Lemminkäisenkatu 1, 3. krs): Opinto-ohjaaja: (02) 333 8411, opo-hoitotiede@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta,

Assistentinkatu 7 Opintoneuvoja: (02) 333 5038, opo-yht@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5361

Quantum, 2. kerros Opintoneuvoja puh. (02) 333 5604, opo-ml@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5602, info-ml@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta,

Caloniankuja 3, 2. krs Opinto-ohjaajat: puh. (02) 333 5514, oik-opi@utu.fi Opintoneuvoja, puh. 333 5509, oik-opi@ utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5501, oik-opintopaall@lists.utu.fi

Opintotoimisto: (02) 333 9206, tseopintotoimisto@utu.fi Opintoneuvoja: (02) 333 9271, tseopo@utu.fi Opintoasiainpäällikkö: (02) 333 9209 Pori: Pohjoisranta 11 A (02) 627 2700, poriopintotoimisto@utu.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta,

Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut Yliopistonmäki, päärakennus, pohjakerros. (02) 333 7676, hakijapalvelut@utu.fi – opiskelijavalintaan liittyvä materiaali – yliopistoon ilmoittautumisohjeet – opintotukihakemuslomakkeet

HAKEMINEN Tee näin: „„ Tutustu hakukohteisiin „„ Hae verkossa 3.3.–1.4.2014 www.yliopistohaku.fi

Turun yliopisto on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa, jossa voi hakea sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Turun yliopiston ­osalta yhteishaussa ovat mukana päävalinnat; useimmat erillisvalinnat käyttävät tiedekuntien omia haku­lomakkeita. Katso tarkemmat tiedot tiedekuntien valintaperusteista.

HAKUKELPOISUUS JA HAKIJARYHMÄT Suurimman hakijaryhmän muodostavat ylioppilaat ja heihin rinnastettavat hakijat alla esitetyllä tavalla. Muiden hakijaryhmien valintaperusteet ja pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat tiedekunnittain. Katso tarkemmat tiedot tiedekuntien valintaperusteista.

Ylioppilaat

—— Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet —— Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinto), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Ylioppilaisiin rinnastettavat hakijat

Ylioppilaisiin rinnastetaan seuraavan koulutuksen saaneet: Kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen suorittaneet.

7


Muut hakijat

—— Ylioppilastutkintoa tai vähintään kolmivuotista ammatillista tutkintoa suorittamattomat —— Avoimessa korkeakouluopetuksessa opintoja suorittaneet —— Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet —— Korkeakoulututkinnon aikaisemmin suorittaneet —— Toisista yliopistoista siirtyvät, tiedekuntaa Turun yliopistossa vaihtavat ja samassa ­tiedekunnassa koulutusta tai koulutusohjelmaa/pääainetta vaihtavat

HAKEMINEN PÄÄVALINNASSA / HAKUAIKA Päävalintojen hakuaika on 3.3.–1.4.2014 Päävalintojen (ylioppilaat ja ylioppilaisiin rinnastettavat hakijat, katso tarkat tiedot tiedekuntien ­valintaperusteista) osalta Turun yliopisto on m ­ ukana yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa, ­ ­jonka hakulomake on verkossa osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakulomakkeen voi täyttää hakuaikana 3.3.–1.4.2014 klo 16.15. Samalla hakemuksella voi hakea kaikkiin yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, yhteensä yhdeksään eri koulutukseen. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää s­ ähköistä hakulomaketta, voit tilata paperisen lomakkeen Opetushallituksen valtakunnallisesta y­liopistohaun neuvontapalvelusta hakuaikana arkisin klo 1 ­2–15 puhelimitse 029 533 1011 tai sähköpostitse yliopistohaku@oph.fi. Opetushallituksen neuvontapalvelu auttaa myös sähköiseen hakuun liittyvissä yleisissä kysymyksissä. Hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä hakemaasi tiedekuntaan tai yliopiston keskitettyyn hakijapalveluun, ks. yhteystiedot tämän oppaan alkusivuilta.

Liitteet

Hakemukseen tarvittavat liitteet ja niiden toimitusosoite ilmoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa. Liitteiden viimeinen palautuspäivämäärä ­yhteishaussa on 9.4.2014. Poikkeuksista mainitaan tiedekuntakohtaisissa teksteissä. Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen riittää, sinun ei tarvitse toimittaa esimerkiksi jäljennöksiä todistuksista, ellei niitä hakulomakkeessa nimenomaan pyydetä. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan automaattisesti valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä (HAREK), jos ylioppilastutkinto on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen. Alkuperäiset todistukset tai oikeaksi todistetut kopiot todistuksista vaaditaan vasta hyväksytyiltä, joten hakijan itsensä ilmoittamien tietojen tulee olla ehdottomasti oikein. Jos myöhemmin todetaan, että hakija

8

on hakulomakkeessa antanut vääriä tietoja todistuksistaan ja että nämä virheelliset tiedot ovat ratkaisseet hakijan pääsyn tiedekuntaan, hakijan opiskeluoikeus peruutetaan.

Hakemuksen perillemeno

Hakijan tulisi laittaa sähköiseen hakemukseen toimiva sähköpostiosoite, jolloin hakija saa automaattisesti omaan sähköpostiinsa varmistuksen siitä, että hakemus on mennyt perille. Tämä on nopein ja varmin tapa varmistua hakemuksen perillemenosta.

HAKEMINEN ERILLISVALINNASSA Erillisvalintojen hakuaika ilmoitetaan hakulomakkeessa Erillisvalintoja ovat mm. avoimen yliopiston väylä, haku maisteriohjelmiin ja suoraan maisterivaiheeseen sekä siirto-opiskelijoiden valinta. Humanistisessa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa haku erillisvalinnoissa tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma ei ole mukana sähköisessä haussa. Muissa tiedekunnissa ja Turun kauppakorkea­ koulussa erillisvalinnat eivät ole mukana ­sähköisessä haussa. Erillisvalintojen hakulomakkeita voi tulostaa Turun yliopiston verkkosivuilta osoitteesta www.utu.fi/hae. Hakulomakkeita saa myös tiedekunnista, ks. yhteystiedot tämän oppaan alkusivuilta. Hakulomakkeena on käytettävä kunkin tiedekunnan vahvistamaa hakulomaketta (ei vapaamuotoisia hakemuksia). Englanninkielisten maisteriohjelmien hakulomakepohjat ovat osoitteessa www.universityadmissions.fi.

Hakulomakkeen palauttaminen erillisvalin­nassa Hakulomakkeen voi palauttaa joko henkilökohtaisesti tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Hakuajan päättymisaika ilmoitetaan haku­ lomakkeessa. Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset katsotaan myöhästyneiksi. Jos hakija ­haluaa tositteen postitse lähetetystä hakemuksesta, on ­lähetys kirjattava. Hakulomakkeet palautetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse tiedekuntiin: Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku Turun kauppakorkeakoulu/Porin yksikkö, PL 170, 28101 Pori Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hakevat täyt­ tävät hakulomakkeen osoitteessa www.universityadmissions.fi ja toimittavat täytetyn hakemuksen liitteineen University Admissions Finland -palvelukeskukseen, osoite: University Admissions Finland, Yliopiston­katu 2, 00170 Helsinki.

HAKEMINEN ULKOMAILLA SUORITETUN POHJAKOULUTUK­SEN PERUSTEELLA Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneiden hakuaika on 3.3.–1.4.2014 Suomalaista ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneet hakijat voivat hakea Turun yliopiston opiskelijoiksi kansalaisuudesta riippumatta. Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorit­ taneille ei ole erillistä kiintiötä, vaan valittavien opiskelijoiden ­määrä sisältyy valittavien ylioppilaiden ja ei-ylioppilaiden ­kiintiöön. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saanut hakija täyttää hakulomakkeen hakuaikana 3.3.–1.4.2014 klo 16.15 osoitteessa www.yliopistohaku.fi.

Pohjakoulutus Hakijalla on oltava sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet hakemaan omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, sekä suomen kielen taito. Hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta Turun yliopiston hakijapalveluihin. Jos hakija ei voi saada todistusta tutkinnostaan ennen hakuajan päättymistä, hakijan täytyy silti jättää hakulomake ko. päivämäärään mennessä ja toimittaa tutkinto­ todistus mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Myös Pohjoismaissa lukiota vastaavan koulutuksen saaneiden tulee hakea tässä haussa. Hakijat, joilla on kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB), eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai

Reifeprüfung-tutkinto ja suomen kielen taito, rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. He hakevat samassa haussa Suomessa pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden kanssa. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneille hakijoille ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta vaan heidät valitaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneita. Poik­ keuksena ovat kesällä 2014 valmistuvat, jotka valitaan pelkän valintakokeen perusteella joissain ­ tiedekunnissa. Tarkista tiedekuntakohtaiset pisteiden laskutavat kunkin tiedekunnan kohdalta. Humanistiseen tiedekuntaan hakevalta edellytetään, että tutkintotodistuksen jäljennös on oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama. Mikäli todistus on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jäljennöksen lisäksi vaaditaan virallinen käännös alkuperäisestä todistuksesta. Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin hakevan tulee lisäksi toimittaa virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen- tai englanninkielinen käännös tutkintotodistuksesta. Kasvatustieteiden tiedekuntaan pyrkivän, joka valmistuu keväällä 2014, tulee toimittaa todistus suoritetusta tutkinnosta ja sen käännös 6.6.2014 mennessä. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksiin hakevalta edellytetään, että tutkintotodistuksen jäljennös on oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama. Mikäli todistus on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jäljennöksen lisäksi vaaditaan virallinen suomen- tai englanninkielinen käännös alkuperäisestä todistuksesta. Oikeustieteellinen tiedekuntaan hakevan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös haku­ perusteena olevasta tutkintotodistuksesta yliopiston hakijapalveluihin. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut ammattitutkinnon terveydenhuollon alalta. Niiden ulko­mailla tutkintonsa suorittaneiden, joilla on todistus ulkomailla suoritetun tutkinnon vastaavuudesta suomalaisen tutkinnon kanssa, on liitettävä hakemukseensa todistus tutkinnon vastaavuudesta. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakevalta edellytetään, että tutkintotodistuksen jäljennös on oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama.

Suomen kielen taito Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Humanistinen, oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu sekä kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden laitos:

9


Hakijoiden suomen kielen taito todetaan valinta­ kokeessa. Ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava todistuksilla. Lääketieteellinen tiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta: Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkinnolla. Siinä osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). B2-taso Europass-kielipassissa http://www.europass.fi/europass-kielipassi. Äidinkieleltään suomenkielisten kielitaito todetaan suomenkielisessä valintakokeessa. Myös valintakokeessa ruotsin kielellä vastaavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden on liitettävä hakemukseensa todistus suomen kielen taidosta. Kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitos: Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa ja hakijan on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Opettajankoulutuslaitokseen hakevilta edellytetään valtionhallinnon kielitutkinto, jossa osoitetaan suomen kielen erinomaista taitoa tai yleisen kielitutkinnon suorittaminen kahden osakokeen osalta taitotasolla 6 ja kahden osakokeen osalta vähintään taitotasolla 5 (6-portainen taitotasoasteikko). Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Opintojen suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Kielitaidon osoittava todistus on lähetettävä hakemuksen liitteenä. Valintakokeisiin on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opintonsa ulkomailla, hakijan tulee pääsääntöisesti osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). Katso muut suomen kielen kielitaidon osoittamisen tavat verkkosivultamme http://www.utu.fi/fi/yksikot/ sci/opiskelu/opiskelijaksi/kielitaito/Sivut/home.aspx. Hakijan on toimitettava todistus kielitaidostaan yliopistoon hakemuksen liitteenä. Lisätietoa: info-ml@utu.fi.

10

Valintakoe Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat, ja valintakoe tehdään suomeksi. Tiedekuntakohtaisia tarkennuksia: Humanistinen tiedekunta: Ei kutsua valintakokeeseen. Lääketieteellinen tiedekunta: LL- ja HLL-tutkinnon valintakoekysymykset voi saada joko suomen tai ruotsin kielellä ja vastauksissaan hakija on käytettävä kysymysten kanssa samaa kieltä. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon hakevien valintakoekysymykset ovat suomen kielellä ja vastauksissaan hakija voi käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä. Terveyden biotieteiden koekysymykset ovat suomenkieliset. Vastauksissa saa käyttää joko suomen tai ruotsin tai englannin kieltä poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat, joiden tulee vastata vain suomen kielellä. Oikeustieteellinen tiedekunta: Valintakoekysymykset ovat suomen kielellä, mutta hakija voi vastata valintakokeessa myös ruotsin kielellä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Hakija voi tulla hyväksytyksi pääaineisiin vain valinta­koepisteiden perusteella otettavien kiintiössä. Psykologian valintaan kuuluvaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta valintakokeesta saatu pistemäärä. Logopedian valintaan kuuluvaan suulliseen kokeeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä. Kasvatustieteiden tiedekunta: Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin pyrkivä saa ilmoituksen tiedekunnalta, jos hakija ei voi osallistua valintakokeeseen. Muutoin hakija osallistuu samaan suomenkieliseen valintakokeeseen ja noudattaa samoja tiedekunnan päättämiä valintaperusteita kuin Suomessa pohjakoulutuksensa suorittaneetkin.


VALINTAKOKEET Tee näin: „„ Tarkista valintakoeaika ja paikka „„ Ota valintakokeeseen mukaan valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet

VALINTAKOKEET Valintakokeeseen ei yleensä kutsuta vaan kaikki hakemuksensa määräajassa jättäneet voivat osallistua valintakokeeseen. Mahdolliset poikkeukset on mainittu kunkin tiedekunnan valintaperusteissa. Valintakokeet järjestetään pääsääntöisesti yliopistonmäellä ja sen välittömässä läheisyydessä olevissa luentosaleissa. Valintakoepaikat on kerrottu tiedekuntien teksteissä ja ne on myös koottu seuraavaan taulukkoon. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti.

Valintakokeissa sallitut apuvälineet Valintakokeissa tulee olla mukana valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Tiedekuntien valintaperusteissa mainitaan erikseen valintakokeissa sallitut apuvälineet, kuten taulukot ja laskimet.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa Jos hakija vamman, sairauden tai oppimis/lukivaikeuden vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva anomus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman

tai sairauden laadusta. Hakemus on tehtävä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle hakuajan päättymiseen 1.4.2014 mennessä osoitteeseen Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto. Hakijalle ilmoitetaan kirjallisesti erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Poikkeukset erityisjärjestelyiden hakemiseen: Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin hakevat, VAKAVA-kokeeseen (kasvatusalan valtakunnallinen valintakoeyhteistyö) osallistuvat hakijat jättävät erityisjärjestelyjä koskevan hakemuksen kasvatustieteiden tiedekunnan opintopäällikölle (Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto). Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden, biologian ja diplomi-insinöörija arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnoissa hakevien erityisjärjestelypyynnöt tehdään siihen yliopistoon, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen. Edellä ohjeet näissä yhteisvalinnoissa hakeville Turun yliopistossa valintakokeen tekeville. Turun kauppakorkeakoulun kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa erityisjärjestelyanomukset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen valintakoetta suoraan Turun kauppakorkeakoulun opintoasiainpäällikölle (Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500Turku).

11


VALINTAKOEAJAT JA -PAIKAT 2014 PÄÄVALINNAT

Valintakoeaika

Valintakoepaikka (ks. kartta oppaan lopussa)

Tulosten julkistaminen

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Arkeologia

19.5. klo 10–13

ls. XXV, Fennicum

7.7.

Englannin kieli

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Espanja

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede

20.5. klo 12–15

7.7.

Italia

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Kotimainen kirjallisuus

21.5. klo 9–12 ja klo 13.00–14.30

ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum

7.7.

Kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia

19.5. klo 13–17

ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum

7.7.

Mediatutkimus

21.5. klo 13.00–14.30 ja klo 15–18

ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum

7.7.

Musiikkitiede

21.5. klo 13.00–14.30 ja klo 15–18

ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum

7.7.

Pohjoismaiset kielet

3.6. klo 9-11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Ranska

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Saksan kieli

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Taidehistoria

21.5. klo 9–12 ja klo 13.00–14.30

7.7.

Venäjän kieli

3.6. klo 9–11 ja klo 12–18 ls. I, II, IX, X, XI, XIV, XV Yliopistonmäki

7.7.

Yleinen kirjallisuustiede

21.5. klo 9–12 ja klo 13.00–14.30

7.7.

ls. Pub 1, Pub 3, Publicum

ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum

ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ei valintakoetta ko (Pori) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, 6.5. klo 13−15 aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)

Luokanopettajan koulutus (Turku)

6.5. klo 13−15

Lastentarhanopettajan koulutus (Rauma)

6.5. klo 13−15

Luokanopettajan koulutus (Rauma)

6.5. klo 13−15

Käsityön aineenopettajan koulutus (Rauma) 6.5. klo 13−15

12

7.7. Turku, Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luentosalit. Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa ja 5.5. alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla (VAKAVAkokeeseen tulee osallistua hakulomakkeessa ilmoitetulla paikkakunnalla).

Rauma, seminaarinmäen salit. Sali­ jako on nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä ja 5.5. alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla (VAKAVA-kokeeseen tulee osallistua hakulomakkeessa ilmoitetulla paikkakunnalla).

13.6.

26.6. 26.6 26.6

26.6


PÄÄVALINNAT

Valintakoeaika

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

27.5. klo 9–14

27.5. klo 9–14

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

20.5. klo 12–16

Terveyden biotieteiden ko

27.5. klo 9–13

Valintakoepaikka (ks. kartta oppaan lopussa) Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä klo 8.00 alkaen hammaslääketieteen laitoksen Dentalia-rakennuksen (Lemminkäisenkatu 2) aulassa Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä klo 8.00 alkaen kasvatustieteiden tiedekunnan Educarium-rakennuksen (Assistentinkatu 5) aulassa Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä klo 11.00 alkaen Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen Medisiina-rakennuksen (Kiinamyllynkatu 10) aulassa. Luentosalit Osmo Järvi ja Externum (osoite: Medisiina-rakennus, 1.kerros, Kiinamyllynkatu 10)

Tulosten julkistaminen

2.7.

2.7.

16.6.

viim. 24.6.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Biokemia

27.5. klo 9–12

Yliopiston päärakennus

7.7.

Biologia

30.5. klo 9–13

Luonnontieteiden talo 1

1.7.

Fysikaaliset tieteet

10.6. klo 10–13

Luonnontieteiden talo 1

7.7.

Geologia

27.5. klo 9–12

Luonnontieteiden talo 1

7.7.

ei valintakoetta, katso valintaperusteet

7.7.

Kemia Maantiede

23.5. klo 9–12

Luonnontieteiden talo 1

7.7.

Matematiikka ja tilastotiede

9.6. klo 10–13

Luonnontieteiden talo 1

7.7.

Tietojenkäsittelytieteteet

26.5. klo 10–14

Luonnontieteiden talo 1

18.6.

Tietotekniikka ja biotekniikka (DIA-valinta) Matematiikan koe Kemian koe Fysiikan koe

27.5. klo 14–17 28.5. klo 9–12 28.5. klo 14–18

Luonnontieteiden talo 1 ja Axelia (Åbo Akademi) Luonnontieteiden talo 1 ja Axelia (Åbo Akademi Educarium ja Axelia (Åbo Akademi)

2.7.

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oikeustieteen koulutus

26.5. klo 12–17

Salijako ilmoitetaan tiedekunnan wwwsivuilla

1.7.

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Kauppatieteet, Pori

4.6. klo 10–14

Kansainvälinen liiketoiminta

4.6. klo 10-14 Haastattelut: 2.–3.6.

Hakija osallistuu valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamallaan paikkakunnalla Turussa tai Porissa. (Turussa tarkempi salijako on nähtävissä valintakoepäivänä Turun kauppakorkeakoulussa. Porissa valintakoe on Turun kauppakorkeakoulussa Porin yliopistokeskuksessa.)

Kansantaloustiede (VTK/VTM-tutkinto)

5.6. klo 10–14

Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteet, Turku

4.6. klo 10–14

2.7. 2.7. 2.7. 2.7.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Filosofia Sosiaalitieteet

28.5. klo 10–15

Publicum ja Educarium

22.5. klo 10–14

Publicum

30.6.

Politiikan tutkimus Sosiaalityö

Psykologia

Logopedia

Kirjallinen koe 13.5. klo 12–17 haastattelu ja Publicum ryhmätilanne 13.6. ja 16.–18.6. Kirjallinen koe 12.5. klo 9–11 Publicum, sali PUB 1 suullinen koe 4.–5.6.

9.7.

8.7.

23.6.

13


VALMENNUSKURSSIT JA VANHAT VALINTAKOEKYSYMYKSET Yliopisto ei järjestä valmennuskursseja ­valintakokeita varten. Valintakoevaatimuksista tai valintakokeiden sisällöstä ei voida antaa sen tarkempia tietoja kuin tässä oppaassa tiedekuntien kohdalla on kerrottu. Aiempien vuosien valintakoekysymykset ovat useimpien koulutusten osalta luettavissa internetosoitteessa www.utu.fi/hae.

VALINTAKOEKIRJOJEN HANKKIMINEN Valintakoekirjoja voi tiedustella hyvin varustelluista kirjakaupoista sekä kirjastoista. Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoekirjat ovat myynnissä Turun yliopiston verkkokaupassa (katso tarkemmat tiedot oikeustieteellisen tiedekunnan valintaperusteista).

Kasvatustieteiden tiedekunnan VAKAVA-kokeen materiaali on luettavissa verkossa (katso tarkemmat tiedot kasvatustieteiden tiedekunnan valintaperusteista). Näkövammaiset hakijat voivat tiedustella valintakoekirjojen elektronisia, piste- ja ääniversioita Näkövammaisten kirjasto Celiasta (http://www.celia.fi). Valintakoekirjat ovat saatavissa Celian kautta aikaisintaan samaan aikaan kuin painetut versiot. Näkövammaisten hakijoiden on suositeltavaa ottaa yhteyttä Celiaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

BUSSIYHTEYKSIÄ YLIOPISTOLLE Rautatieasemalta kulkevat bussilinjat 8, 32 ja 42 Kauppatorille, josta on vaihdettava yliopiston suuntaan menevään bussiin esim. linjat 2, 2A, 4, tai 50–56. Linja-autoasemalta pääsee suoraan yliopistolle bussilinjalla 2A, joka kulkee Kauppatorin kautta. Bussista poistutaan Hämeenkadulla yliopistollisen keskussairaalan/yliopiston pysäkillä.

SOVELTUMATTOMUUS OPISKELUUN (ns. SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ) Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Vastaavasti jo myönnetty opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsi­vien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sovelletaankin vain silloin, kun hakijalla on sellainen vakava sairaus tai toiminta­ kyvyn häiriö, että on ilmeistä, ettei hän voi osallistua koulutukseen. Jos haet edellä mainituille aloille ja jos epäilet, että sinulla on opiskelijaksi ottamisen este, ota yhteyttä Turun yliopiston hakijapalveluihin. Myös oppilaitoksen tekemä aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee

14

ilmoittaa yliopistolle myös tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus ja huumausainetestaus opiskeluaikana Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai käytännön tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista ­rikoksista (siveellisyys- ja seksuaalirikokset, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja vakavat huumausainerikokset). Syyllistyminen näihin rikoksiin on tietyin lisäedellytyksin opiskeluoikeuden peruuttamisperuste, jos opinnot edellyttävät lasten parissa työskentelyä. Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa myös velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON Tee näin: „„ Tarkista, onko sinut hyväksytty „„ Ota paikka vastaan „„ Ilmoittaudu yliopistoon

OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET JA OIKAISUMENETTELY Yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2014. Monet tiedekunnat julkaisevat tulokset kuitenkin jo tätä aiemmin, julkaisupäivät on ilmoitettu tiedekuntien teksteissä sekä taulukossa luvussa Valintakoeajat ja -paikat. Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekuntaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Myös yhteisvalintoja koskevat oikaisupyynnöt osoitetaan tiedekuntaan (poikkeuksena biologian ja tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalinnat, katso tiedot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan teksteistä). Oikaisupyynnössä on y­ ksilöitävä, miltä kohdin muutosta haetaan. Tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, miten hakija saa tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten oikaisua pyydetään. Valinnan tulosta ei voida oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään jo opiskelemaan valitun vahingoksi.

YHDEN OPISKELUPAIKAN SÄÄNNÖS Yhden opiskelupaikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty saa saman lukukauden aikana ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (uudet ammattikorkeakoulu- ja yliopistolait (564/2009 ja 558/2009)). Yhden paikan säännöksen avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni hakija pääsee opiskelemaan. Säännöksen toteutumista seurataan valtakunnallisen hakija- ja opinto-oikeusrekisterin (HAREK) avulla. Säännös ei estä hakijaa pyrkimästä u ­ seampaan kuin yhteen koulutukseen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat kukin opiskelijansa ilmoittamiensa valintaperusteiden mukaisesti.

Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle.

Vuonna 2014 vastaanotetun korkeakoulupaikan vaikutus myöhemmissä valinnoissa Syksyn 2014 yhteishausta lähtien, jolloin haetaan keväällä 2015 alkavaan koulutukseen, korkeakoulut voivat halutessaan varata aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta ­vastaanottanutta henkilöä. Turun yliopistossa ei ole varattu aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa. Vuoden 2015 opiskelijavalintaa koskevia päätöksiä ei Turun yli­ opistossa ole vielä tehty. Lisätietoa saat osoitteesta www.utu.fi/hae sekä yliopiston hakijapalveluista.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA JONOTUSOIKEUS Paikan vastaanottamisen vaihtoehdot: ota opiskelupaikka vastaan TAI jonota toista paikkaa TAI luovu opiskelupaikasta Huomaa, että opiskelupaikan vastaanottaminen ja yliopistoon ilmoittautuminen ovat kaksi erillistä prosessia.

15


Opiskelijaksi hyväksytty, joka ei määräaikaan mennessä kirjallisesti vahvista opiskelupaikan sitovaa tai ehdollista vastaanottamista, menettää kaikki hänelle tarjotut opiskelupaikat ja ne vapautuvat muiden hakijoiden käyttöön. Opiskelupaikan vastaanottaminen, jonottaminen ja paikasta luopuminen ilmoitetaan samalla lomakkeella joko kirjallisesti tai yliopistohaun sähköisessä hakijapalvelussa. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija tulee hyväksytyksi useampaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi ottaa ehdollisesti vastaan yhden opiskelupaikan ja jäädä jonottamaan toisesta yliopistosta tai korkeakoulusta vapautuvaa mieluisampaa varasijapaikkaa. Edellytyksenä on, että kyseiseen hakukohteeseen on jonotusoikeus, mikä selviää asianomaisen yliopiston tai korkeakoulun valintaperusteista. Syksyllä 2014 alkavissa opinnoissa jonotusoikeus on niillä opiskelijoilla, jotka tulevat hyväksytyiksi päävalinnoissa viimeistään 15.7.2014. Kaikkiin koulutuksiin ei ole jonotusoikeutta! Myös yhteishakujen ulkopuolisiin koulutuksiin hyväksyttyjen tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta. Näihin koulutuksiin hyväksytyille hakijoille ei ole jonotusmahdollisuutta. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi jälkikäteen muuttaa. Jos hakija ei halua vastaanottaa yhtäkään hänelle tarjotuista opiskelupaikoista, hänen täytyy ilmoittaa opiskelupaikkojen peruuttamisesta kyseisille tiedekunnille (yliopistoille tai ammattikorkeakouluille). Opiskelupaikan vastaanottamismenettely määräytyy sen mukaisesti, milloin hakija on hyväksytty opiskelijaksi:

15.7.2014 tai sitä ennen opiskelijaksi ­hyväksytty hakija

Hakijan on viimeistään 29.7.2014 kello 16.15 ilmoitettava, minkä hänelle tarjotuista yhteishaun opiskelupaikoista hän ottaa vastaan. Vastaanottamisilmoitus on tehtävä viimeistään mainittuna päivänä vahvan tunnistautumisen avulla yliopistohaun sähköisen hakijapalvelun kautta osoitteessa www. yliopistohaku.fi tai kirjallisesti hyväksymiskirjeen mukana postitettavalla vastaanottamislomakkeella. Lomake toimitetaan siinä annettuun osoitteeseen. Myöhässä tulleita ilmoituksia ei hyväksytä. Jos hakija on hakenut useampaan kuin yhteen korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, hänen kannattaa lähettää opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus vasta saatuaan tietoonsa mieluisimman opiskelupaikan, kuitenkin viimeistään 29.7.2014 klo 16.15 mennessä.

16

Sähköisesti tai kirjallisesti tehdyllä opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella opiskelemaan hyväksytty hakija 1) vahvistaa vastaanottavansa sitovasti yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista, jolloin kaikki muut hänelle mahdollisesti tarjotut opiskelupaikat vapautuvat muiden hakijoiden käyttöön. Hakija ei voi muuttaa myöhemmin vahvistustaan. TAI 2) ilmoittaa tiedekunnalle ottavansa ehdollisesti vastaan yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista ja jäävänsä jonottamaan toista mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Jos hakijan jonottama opiskelupaikka vapautuu, hänelle lähetetään siitä välittömästi hyväksymiskirje ja hänen aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamansa opiskelupaikka vapautuu toiselle ­hakijalle. Jonotuspaikkaa ei voi muuttaa, mutta hakija voi ilmoittaa kirjallisesti luopuvansa jonotuksesta, jos häntä ei ole vielä hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan. Ratkaistessaan, mitä opiskelupaikkaa hakija jää jonottamaan, hänen kannattaa määräajan sisällä odottaa mahdollisimman pitkään ennen kuin toimittaa vastaanottoilmoituksen siihen korkeakouluun tai yliopistoon, josta opiskelupaikkaa on tarjottu. Oikeus jonottaa opiskelupaikkaa päättyy 12.8.2014 klo 16.15. Jos hakija ei viimeistään 12.8.2014 ole saanut jonottamaansa paikkaa tai on luopunut jonotuksesta, hänen aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamansa paikka rekisteröityy hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen. Varasijajärjestys ei ole sitova 12.8.2014 jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hakija ei ole päässyt jonottamaansa hakukohteeseen jonotusajan puitteissa ja mikäli hän on ottanut toisen korkeakoulupaikan vastaan, ei jonotetussa kohteessa tämän jälkeen mahdollisesti aukeava varasijapaikka ole enää ao. hakijan käytettävissä (yhden korkeakoulupaikan säännös). TAI 3) ilmoittaa, ettei ota vastaan hänelle tarjottua opiskelupaikkaa.

Varasijalta 16.7.2014 tai sen jälkeen opiskelijaksi hyväksytty hakija Varasijalta hyväksytty hakija ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta tiedekunnan (yliopiston tai ammattikorkeakoulun) määräämään ajankohtaan mennessä. Hakijalla ei ole enää oikeutta jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa.


ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON JA YLIOPPILASKUNNAN JÄSENYYS Huomaa, että opiskelupaikan vastaanotto ja yliopistoon ilmoittautuminen ovat kaksi erillistä prosessia. Opiskelijaksi hyväksytylle lähetetään ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta, opintotuesta ym. ajankohtaisista asioista. Yliopistoon on ilmoittauduttava lukuvuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi (ks. ­ myös seuraava luku opintoajan rajauksesta). Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2014–2015 päättyy 4.9.2014. Ilmoittautuminen kannattaa kuitenkin hoitaa mahdollisimman ajoissa opintojen sujuvan aloittamisen t­akia. Lue saamasi ohjeet tarkasti ja ilmoittaudu niiden mukaisesti! Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsenmaksu lukuvuonna 2013–2014 oli 92 euroa. Jäsenmaksu sisältää terveydenhoitomaksun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS). Ilmoittautumisohjeet ovat yliopiston verkkosivuilla www.utu.fi. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta saa myös opiskelija- ja hakijapalveluista (ilmo-uusi@lists. utu.fi).

OPINTOAJAN RAJAUS Tavoiteajat Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusohjelmaa, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa kolme lukuvuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa kaksi lukuvuotta. Poikkeuksia ovat psykologian maisterin tutkinto, jonka tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta sekä lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto, jonka tavoiteaika on kuusi lukuvuotta ja hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto, jonka tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta.

Opiskeluoikeuden kesto Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla

opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.

Alkamisajankohta Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan.

Tutkinnon suorittamisaikaan laskettava aika Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen kokonaan, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin aikana (rinnastetaan läsnäoloon). Jos opiskelijan rekisteristatus vaihtuu kesken lukukauden, lukukauden rekisteristatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.

Opiskeluaikaa pidentävät perusteet Yllämainittu enintään neljän lukukauden pituinen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle. Sen lisäksi tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Niitä lukukausia, joiden aikana opiskelijan edellä mainittu (perhevapaa, asevelvollisuuden suorittaminen tai vapaaehtoinen asepalvelus) poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos opiskelija perustellusti esittää poissaolon häirinneen opiskelua. Jos opiskelija on tällöin ilmoittautunut alku- tai loppulukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi kuluta neljää poissaololukukautta.

Poissaoloperusteiden ilmoittaminen ja päätöksenteko Opiskelija ilmoittaa sallittuun poissaoloon kuluneen ajan vasta opiskeluajan päättymisen lähestyessä, jos kyseisen ajan huomioon ottaminen on hänen tapauksessaan tarpeen. Ilmoitus tehdään opiskelijaja hakijapalveluihin, joka tekee myös ratkaisun jäljellä olevasta opiskeluajasta tässä ohjeessa olevien sääntöjen mukaan. Opiskeluajan jäljellä oleva aika ja tarkemmat menettelyohjeet kerrotaan opiskelijoille vuosittain sähköisesti lähetettävän henkilökohtaisen ilmoittautumisohjeen yhteydessä.

17


Lisäajan myöntäminen

Opiskeluajan päättymisen jälkeen opiskelijalle hakemuksesta myönnettävästä lisäajasta päättävät tiedekunnat. Sitä koskevat mahdolliset yhteiset ohjeet annetaan erikseen.

TIETOJEN LUOVUTUS JA VALINNOISSA KÄYTETTÄVÄT REKISTERIT Hakulomakkeissa ilmoitetut tiedot liitetään Opetushallituksen ylläpitämään yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteriin ja yliopiston valintajärjestelmään.

Valtakunnallinen hakija- ja opinto-oikeus­ järjestelmä (HAREK) Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteriin (HAREK) sekä ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteriin (AMKOREK) tallennetaan korkeakoulujen koulutuksia koskevien tietojen lisäksi hakijaa ja hänen aikaisempaa koulutusta koskevia tietoja sekä koulutukseen hakemiseen, opiskelijavalintaan, opiskelupaikan vastaanottamiseen ja korkeakouluun kirjoittautumiseen liittyviä tietoja. Rekistereitä ylläpitää Opetushallitus. Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan käyttää yhden opiskelupaikan säännöksen toteutuksen lisäksi korkeakoulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalintojen järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen sekä koulutusjärjestelmän seurantaan ja arviointiin (L1058/1998). Hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekistereihin tallennetut tiedot (Henkilötietolaki L523/1999). Hakija tai opiskelijaksi hyväksytty voi tarkistaa itseään koskevat tiedot siitä korkeakoulus-

ta, johon hän on hakenut tai tullut valituksi. Mikäli hakija on hakenut useampaan kuin yhteen korkeakouluun, hän voi tarkistaa tietonsa rekisterinpitäjältä. Ammattikorkeakouluun hakenut voi tarkistaa hakutietonsa myös alueensa lääninhallituksesta. Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja opetus- ja kulttuuriministeriölle, opetusviranomaisille, Tilastokeskukselle tilastointia varten, Kansaneläkelaitokselle opintotuen järjestämistä varten, työvoimaviranomaisille ja opiskelijaterveydenhuollon järjestäjille. Sen lisäksi rekisterinpitäjä voi rekisteristä luovuttaa hakijan suostumuksella nimi- ja osoitetietoja myös koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten (L1058/1998). Jos hakija haluaa kieltää tietojensa luovuttamisen tämänkaltaiseen tarkoitukseen, sen voi ilmoittaa hakulomakkeessa.

Turun yliopiston oma valintajärjestelmä (VILJA) ja opiskelijatietojärjestelmä (Opsu) Turun yliopistolla on oma valintajärjestelmä (VILJA), jonne siirretään hakijoiden henkilö- ja hakemustiedot valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä, HAREKista. Lisäksi valintajärjestelmään tallennetaan hakijoiden valintakokeissa saamat pisteet. Valintajärjestelmään tallennettuja tietoja käytetään opiskelijavalinnan suorittamiseen. Järjestelmästä saatavia tilastotietoja voidaan käyttää myös opiskelijavalinnan seurantaan ja arviointiin. Hakijalla on mahdollisuus tarkistaa valintajärjestelmään tallennetut valintakoepisteet tiedekunnalta. Henkilötiedot ovat samat kuin edellä mainitussa valtakunnallisessa hakija- ja opinto-oikeusrekisterissä. Opintonsa aloittavien opiskelijoiden henkilö- ja opiskeluoikeustiedot siirretään ilmoittautumisen yhteydessä HAREKista Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään (Opsu).

OPINTOTUKI Tässä on esitetty vain joitakin keskeisiä opintotuen pääpiirteitä. Opintotuen ajantasainen kokonaisesitys on Kelan verkkosivuilla www.kela.fi. Valtion opintotukijärjestelmä on jokaisen aloittavan yliopisto-opiskelijan käytettävissä, kunhan hän ei ole käyttänyt opintotukea kokonaan aikaisempiin korkeakouluopintoihinsa. Muiden kuin Suomen kansalaisten oikeus opintotukeen: ­ks.­www.kela.fi. Opintotuki koostuu opintorahasta (max 298 e/kk), asumislisästä (max 201,60 e/kk) ja opintolainan val­tiontakauksesta (300 e/kk). Lisäksi lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittanut voi saada opintolainavähennyksen verotuksessa. Opintotuen suuruus määräytyy opiskelijan iän, ­ siviilisäädyn ja

18

asumismuodon mukaan. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintotukea ei myönnetä, jos opiskelija saa eläkettä (pois lukien perhe-eläke), sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, työttömyysturvaa, koulutuspäivärahaa, vuorottelukorvausta, aikuiskoulutustukea (opinto­lainan valtiontakaus voidaan myöntää), oppi­ sopimuskoulutuksen etuuksia, muun maan opinto­ tukea tai asevelvollisen päivärahaa. Tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat tulot. Hakijan omia tuloja ei tutkita tukea maksettaessa, vaan opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että vuosituloraja ei ylity. Ks. tarkemmin­ www.kela.fi.


Opintotukea saavalta edellytetään, että hän opiskelee säännöllisesti tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Opinnoissa edistyminen tarkistetaan vuosittain. Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan valituille opintotuki myönnetään ensin alemman tutkinnon suorittamista varten (37 kk). Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen myönnetään yhteensä enintään 55 kuukauden tuki. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon tukea myönnetään 64 kuukautta, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon 60 kuukautta, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoon yhteensä 60 kuukautta. Pelkän alemman tutkinnon suorittamiseen myönnetään enintään 37 kuukauden ja pelkän ylemmän tutkinnon suorittamiseen 28 kuukauden opintotuki.

Aikuiskoulutustuki

sivuilta osoitteesta www.koulutusrahasto.fi. Tuki on tarkoitettu opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle.

Opintotuen hakeminen

Opintotukea ei myönnetä takautuvasti eli hakemus on jätettävä viimeistään sen kuukauden aikana, jonka alusta tukea haetaan. Turun yliopistossa opiskelevien opintotukihakemukset käsittelee Turun yliopiston opintotukilautakunta. Hakemuksen käsittely kestää alkusyksystä ruuhkaisimpana aikana noin 3 viikkoa. Opintotukihakemuksen voi täyttää pankkitunnuksilla sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Paperiset hakemukset ja liitteet lähetetään osoitteeseen Opintotukilautakunta, 20014 Turun yliopisto. Puhelintiedustelut (02) 333 6143 ja 333 5097.

Aikuiskoulutustuesta saa lähempiä tietoja Koulutusrahastosta, puh. 075 757 0505 (klo 9–12) tai verkko-

OPISKELIJA-ASUNNOT Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä on asuntokohteita eri puolella kaupunkia ja yksi kohde Raumalla. Opiskelija-asuntoja ovat oikeutettuja hakemaan kaikki peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevat. Asunnot ovat yksiöitä, soluasuntoja ja perheasuntoja. Perheettömille on tarjolla sekä kalustettuja että kalustamattomia asuntoja. Yksiöitä on rajoitettu määrä ja niihin syntyy helposti jonoa. Soluasunnoissa asuu kahdesta kolmeen opiskelijaa. Jokaisella on oma lukittava huoneensa, mutta keittiö ja kylpyhuone ovat yhteisiä. Perheasunnoissa on yleensä 2–4 huonetta ja keittiö, ja ne on tarkoitettu ­ensisijaisesti pariskunnille ja lapsiperheille. Elämäntilanteen muuttuessa asuntoa on helppo vaihtaa isompaan. Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asunnot ovat hyvin varusteltuja. Asuntokohteiden yhteydessä on sauna, pesutupa ja kerhotiloja. Kaikissa kohteissa on kaapeli-tv, digitv-valmius ja suora tietoverkkoyhteys Turun korkeakoulujen verkkoon.

Vuokrat vaihtelevat perheettömien osalta noin 190–400 euroa/kk riippuen asunnon koosta, sijainnista, varustuksesta ja asukkaiden määrästä. Perheasuntojen osalta vuokrien vaihteluväli on noin 410– 700 euroa/kk. Vuokrahintaan sisältyy sähkö, vesi, lämmitys ja tietoverkkoyhteyden kuukausimaksu. Asukkaita valittaessa huomioidaan hakijan (ja puolison) asunnontarve, kotipaikan sijainti ja lasten lukumäärä. Asuntoa haluava voi lähettää hakemuksen aikaisintaan kolme kuukautta ennen asunnontarvetta. Uusi opiskelija voi hakea asuntoa vaikka opiskelupaikka ei olisikaan vielä tiedossa. Elo-syyskuussa vapautuvat asunnot varataan uusille opiskelijoille. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää verkko­ sivuilla osoitteessa www.tys.fi. Hakulomakkeita voit myös tilata Turun Ylioppilaskyläsäätiön asukasvalinnasta, os. Inspehtorinkatu 4, 20540 Turku, puh. (02) 275 0200. Kysymyksiin vastaa myös info@tys.fi.

19


Humanistinen tiedekunta Sisältö Humanistisen tiedekunnan tutkintoja................................ 22

VALINTAPERUSTEET................................................................................ 22

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus.............................................................................38

Tutkintojen rakenne........................................................................ 22 HAKIJARYHMÄT JA HAKUAJAT............................................................ 22

Saksan kieli......................................................................................38

Venäjän kieli...................................................................................39

OPPIAINEET JA ALOITUSPAIKAT.......................................................... 23

Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia.....................................................................................................39

PÄÄVALINTA ..............................................................................................24

Taiteiden tutkimuksen oppiaineet:......................................... 40

TAUSTAPISTEET.........................................................................................26

POIKKEUKSET PISTEIDEN LASKUSSA................................................ 27

Mediatutkimus...............................................................................41

ERILLISVALINTA......................................................................................... 27

Musiikkitiede...................................................................................42

A. Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon valittavat................................................................................................ 27

Taidehistoria..................................................................................42

B. Maisterintutkintoon valittavat.........................................28 TULOSTEN JULKISTAMINEN.................................................................. 32 VALINTA OPPIAINEISIIN.......................................................................... 33 Arkeologia.............................................................................................. 33

Kotimainen kirjallisuus...........................................................41

Yleinen kirjallisuustiede.......................................................43

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma...............................................................................43 Kulttuurituotannon ja maiseman-tutkimuksen koulutusohjelman maisteriopinnot....................................45

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede......................................................................................... 33

MAISTERIOHJELMAT...............................................................................46

Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet:...................................34

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma...................46

Master’s Degree Programme in Baltic Sea Region Studies.......................................................................................................47

Englannin kieli..............................................................................34

Espanja............................................................................................... 35 Italia....................................................................................................36

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri.......................36

Pohjoismaiset kielet................................................................. 37

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma....46

Master’s Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society.....................49 SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA......................................................................................50

Ranska................................................................................................ 37

21


Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan tutkintoja • humanististen tieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian lisensiaatti

• filosofian tohtori

VALINTAPERUSTEET Tutkintojen rakenne Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on alempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 180 opinto­pistettä. Filosofian maisterin tutkinto (FM) on ylempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Tiedekuntaan hyväksytyt opiskelijat saavat pääsääntöisesti oikeuden suorittaa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon että filosofian maisterin tutkinnon. Jos hakija valitaan suoraan maisterivaiheen opintoihin tai maisteriohjelmaan, hän saa oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon.

HAKIJARYHMÄT JA HAKUAJAT PÄÄVALINTA (Valintakokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat)

Hakuaika

Tulosten julkistaminen

Ylioppilaat

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

IB-tutkinnon suorittaneet

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

EB-tutkinnon suorittaneet

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

3.3. – 1.4.2014

7.7.2014

Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet Ei-ylioppilaat

ERILLISVALINTA A. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat

Hakuaika

Suomalaisista yliopistoista tai Turun yliopiston muista tiedekunnista siirtyvät

13.1. – 28.2.2014

27.5.2014

Avoimen yliopiston opiskelijat

13.1. – 28.2.2014

27.5.2014

Suomalaisen ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

13.1. – 28.2.2014

27.5.2014

Ulkomailla BA-tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneet – Master’s Degree Pathway in Popular Culture Studies

13.1. – 28.2.2014 2.1. – 14.3.2014

27.5.2014 15.5.2014

B. Maisterin tutkintoon valittavat

Maisteriohjelmat Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma

22

13.1. – 1.4.2014

15.5.2014

Baltic Sea Region Studies

2.1. – 14.3.2014

15.5.2014

European Heritage, Digital Media and the Information Society

2.1. – 14.3.2014

15.5.2014


Humanistinen tiedekunta

OPPIAINEET JA ALOITUSPAIKAT Tiedekunnan oppiaineet / koulutusohjelmat ja niiden kiintiöt ovat: Valitaan valintakokeen ja taustapisteiden perusteella

Pääaine

Valitaan valintakoemenestyksen perusteella

Arkeologia

4

4

8

18

18

36

30

30

60

espanja

8

8

16

italia

5

5

10

pohjoismaiset kielet

9

9

18

klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri (kreikkalainen filologia ja latinalainen filologia)

4

4

8

16

16

32 (kääntämisen ja tulkkauksen linja 16, ranskan kielen linja 16)

14

28 (kääntämisen ja tulkkauksen linja 14, saksalaisen filologian linja 14)

18

18

36 (suomen kielen linja 30, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja 6)

4

4

8

22

21

43

kotimainen kirjallisuus

7

7

14

mediatutkimus

8

8

16

musiikkitiede

7

7

14

taidehistoria

5

5

10

yleinen kirjallisuustiede

7

7

14

Valitaan todistusten perusteella 30

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede

Kiintiö yhteensä

Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet: englannin kieli

ranska

saksan kieli

suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

venäjän kieli Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia

14

Taiteiden tutkimuksen oppiaineet:

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisterivaiheen kiintiö on 15 (paperivalinta). Mikäli kiintiö (15) ei tule täyteen, voidaan päävalinnan kautta hakevia valita enemmän kuin 30 opiskelijaa, niin että kokonaiskiintiö 45 täyttyy. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisterivaihetta lukuun ottamatta erillisvalinnassa valittavat hyväksytään edellä mainittujen kiintiöiden ulkopuolella. Kiintiön ulkopuolelta opiskelemaan otettavien määrä voi olla enintään 10 % tiedekunnan kokonaiskiintiöstä. Avoimen väylän kautta voidaan valita maksimissaan 5 opiskelijaa kuhunkin oppiaineeseen. Populaarikulttuurintutkimuksen opintopolulle valitaan enintään 12 maisterivaiheen opiskelijaa (4 kulttuurihistoriaan, 4 mediatutkimukseen ja 4 musiikkitieteeseen).

23


Humanistinen tiedekunta Maisteriohjelmat

Kiintiö yhteensä

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma

6–10

Master´s Degree Programme in Baltic Sea Region Studies

10–14

European Heritage, Digital Media and the Information Society

9

PÄÄVALINTA Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan voi hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Hakukohteet merkitään suosituimmuusjärjestyksessä (1–3) sähköiseen hakulomakkeeseen. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava asianomaisen oppiaineen tai oppiaineryhmän valinta­ kokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineiden sekä taiteiden tutkimuksen oppiaineiden valintakoe on kaksiosainen koostuen kaikille hakijoille ­yhteisestä koeosiosta ja kunkin hakukohteen omasta koe­ osiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohdekohtainen koeosio. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta. Valintakokeiden ajat ja paikat löytyvät j­äljempänä kohdasta ’Valinta hakukohteisiin’. Päävalinnassa hakevat 1. Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet 2. IB-tutkinnon suorittaneet 3. EB-tutkinnon suorittaneet 4. Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet 5. Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkeaasteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet 6. Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet 7. Ei-ylioppilaat Kandidaatin ja maisterin tutkintoon opinto-oikeutta hakevat opiskelijat valitaan pelkän valintakokeen tai valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen (tai IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintotodistuksen) yhteispistemäärän perusteella. Mikäli hakijalla on useampi taustapisteisiin oikeuttava pohjatutkinto, huomioidaan niistä hakijalle edullisin. Uudet opiskelijat, jotka on samassa päävalinnassa hyväksytty ensisijaisen hakukohteensa lisäksi muuhun humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen, saavat sen sivuaineeksi. Hakijat, joilla on jo opinto-oikeus Turun yliopistossa, eivät voi ot-

24

taa päävalinnassa saatua opiskelupaikkaa vastaan sivu­ aineeksi vaan ainoastaan pääaineeksi. Sivuainevalinnat on keskitetty syyslukukauden alkuun. Tarkempaa tietoa sivuainevalinnoista kohdassa ’Sivu­aineen opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa’. Päävalinnassa hakevat täyttävät opetushallituksen sähköisessä ­ yhteishakujärjestelmässä haku­ lomakkeen. Haku tapahtuu osoitteessa: ­­ www.yliopistohaku.fi. Haku alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin klo 12–15 (hakujen viimeisenä päivänä klo 9–16.15) yleisissä sähköiseen hakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki puh. 029 533 1011 fax 029 533 1039 sähköposti: yliopistohaku@opintopolku.fi

Suomessa ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat Vuonna 1990 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa erillisiä liitteitä yliopistoon, vaan ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan valtakunnallisesta hakijatietojärjestelmästä. Ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa oikeaksi ­todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta Turun yliopiston ­hakijapalveluihin viimeistään 9.4.2014.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa —— vuonna 2014 kesällä IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon suorittavat —— ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkeaasteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolme­ vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet —— ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet (muut kuin ennen vuotta 2014 IB-, EB- tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet) —— ei-ylioppilaat Hakijat valitaan tiedekuntaan joko pelkän valintakoemenestyksen tai muilla perusteilla annettavien pisteiden perusteella.


Humanistinen tiedekunta

Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet Hakijoilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava todistuksilla). Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa. Hakijat voivat tulla hyväksytyksi tiedekuntaan pelkän valintakoemenestyksen tai muilla perusteilla annettavien pisteiden perusteella.

Hakemuksen liitteet korkeakoulu­ kelpoisuuden osoittamiseksi Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa hakija toimittaa kopion tutkintotodistuksesta Turun yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 9.4.2014 klo 16.15. Mikäli tutkintotodistusta ei ole mahdollista toimittaa viimeistään 9.4.2014, tulee todistus toimittaa mahdollisimman pian tämän jälkeen, kuitenkin viimeistään 29.7.2014 klo 16.15. Jos hakija suorittaa IB-tutkinnon vuonna 2014, hakukelpoisuuden osoittavaksi todistukseksi kelpaa tuloste, jonka lukion IB-koordinaattori on tulostanut IBO-järjestön tietojärjestelmästä ja josta käy ilmi IB-tutkinnon suorittaminen ja lopulliset arvosanat. IB-koordinaattorin tulee merkitä tulosteeseen nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Tuloste on toimitettava hakijapalveluihin viimeistään 29.7.2014 klo 16.15. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden tutkintotodistuksen kopion tulee olla joko oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama. Mikäli todistus on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jäljennöksen lisäksi vaaditaan virallinen käännös alkuperäisestä todistuksesta. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa Turun yliopiston hakijapalveluihin osoitteella: Opiskelija- ja hakijapalvelut 20014 Turun yliopisto Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alku­ peräinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan (Horttokuja 2, 20014 Turun yliopisto) tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hakevien liitteet Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman hakijat toimittavat liitteet korkeakoulukelpoisuutensa osoittamiseksi kuten edellä on kuvattu (ei-ylioppilaat: ks. jäljempänä) 9.4.2014 klo 16.15 mennessä. Pistelaskennassa huomioitavat mahdol-

liset muut liitteet (esim. lukiodiplomit tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen todistukset) on toimitettava viimeistään 6.6.2014 klo 16.15 Turun yliopiston hakijapalveluihin. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida pistelaskennassa.

Ei-ylioppilaat Ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkintoa, tai vähintään kolmevuotista ammatillista tutkintoa, voivat tiedekunnan erillisellä päätöksellä saada oikeuden osallistua valintaan. Hakijoilta edellytetään vähintään lyhyttä ammatillista koulutusta tai keskiasteen ammatillista koulutusta vastaavaa pitkää työkokemusta tai muuten hankittua vastaavaa kelpoisuutta ja riittävää kielitaitoa. Hakijan tulee toimittaa liitteet aikaisemmasta koulutuksesta, kielitaidosta ja työkokemuksesta yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 9.4.2014. Hakijaryhmä ei ole tarkoitettu ammattikorkeakoulun opiskelijoille, lukiolaisille tai niille lukion oppimäärän suorittaneille, joiden ylioppilaskirjoitukset ovat kesken. Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintamenettelyn aloittamista. Tiedekunta tutkii kaikkien hakijoiden hakukelpoisuuden.

VALINTAMENETTELY Puolet hakukohteen kiintiöstä täytetään ensin valintakoemenestyksen perusteella ja tämän jälkeen puolet ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Mikäli valintakoemenestyksen perusteella valittavien kiintiössä on samalla pistemäärällä hakijoita enemmän kuin kiintiöksi ilmoitetaan, valitaan heidät kaikki tiedekunnan opiskelijoiksi, jolloin kiintiö voi ylittyä. Lisäksi yhteispistekiintiössä valitaan vähintään se määrä hakijoita, joka tämän ryhmän ­kiintiöksi on ilmoitettu. Mikäli myös yhteispistekiintiössä on sisäänpääsyyn oikeuttavalla samalla pistemäärällä useampi hakija, valitaan heidät kaikki tiedekunnan opiskelijoiksi. Varasijapaikkoja täytetään kunkin hakukohteen osalta siinä tapauksessa, että valittavien määrä on pudonnut alle ilmoitetun yhteiskiintiön. Varasijalta valittavat opiskelijat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli varasijalistalla kahdella hakijalla on sama valintakoepistemäärä, valitaan heistä se, jolla on paremmat taustapisteet. Mikäli varasijalistalla on samalla pistemäärällä kaksi hakijaa, joista toisella ei ole lainkaan taustapisteitä, valitaan molemmat hakijat. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman koko kiintiö täytetään motivaatiotehtävän hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden ylioppilastutkinnosta ja muista todistuksista saata-

25


Humanistinen tiedekunta vien pisteiden perusteella. Pisteytyksen perusteet ilmoitetaan tarkemmin kohdassa ’Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma’. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella: 1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle 2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat taustapisteet 3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet

Valinta linjoihin: ranska, saksan kieli sekä suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Ranskan oppiaine jakaantuu ranskan kielen ja ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjoihin. Saksan kielen oppiaine jakaantuu saksalaisen filologian ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjoihin. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus ovat saman oppiaineen eri linjoja. Hakijat valitaan oppiaineisiin kuten edellä kohdassa VALINTAMENETTELY on esitetty. Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän pyrkii ensisijaisesti. I­lmoitettu järjestys on sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle linjalle. Linjan vaihto on mahdollista opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Arvosana

TAUSTAPISTEET Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavat pisteet lasketaan seuraavasti: Opiskelijavalinnassa hakijan taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Mikäli hakija on suorittanut kahdessa kielessä äidinkielen kokeen, pisteytetään näistä parempi äidinkielen pisteytystaulukon mukaan ja heikompi rinnastetaan pitkään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Mikäli hakija on suorittanut enemmän kuin ­neljä koetta, otetaan pisteytyksessä huomioon korkeimman pistemäärän antavat arvosanat. Lisäksi saman aineen eritasoisia yo-kokeita suorittaneilta otetaan huomioon korkeamman pistemäärän antava arvo­ sana. Suomi toisena kielenä -koe rinnastetaan pitkään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. IBtutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin IB-tutkinnon HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppi­ määrän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen tai keski­ pitkän oppimäärän tasoisena. Arvosanat pistey­tetään seuraavasti:

Äidinkieli *

Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe ja suomi toisena kielenä -koe

Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuva koe

– vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

14

12

10

– EXIMIA ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

12

10

8

– MAGNA CUM LAUDE

10

8

6

– CUM LAUDE

7

5

3

– LUBENTER

3

2

1

– APPROBATUR

0

0

0

Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen. Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä. Keväällä 2014 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

26


Humanistinen tiedekunta

POIKKEUKSET PISTEIDEN LASKUSSA Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hakevien pisteytysjärjestelmä esitellään kohdassa ’Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma’. Kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian valintakokeessa hakevilta huomioidaan lisäksi (aine)reaalin arvosana, josta voi maksimissaan saada 40 pistettä. Tarkemmat ohjeet löytyvät historia-aineiden yhteisen kokeen osalta valintaperusteista kohdasta ’Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia’.

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat rinnastetaan ylioppilaiden kiintiössä hakeviin seuraavasti: suomalainen yo-tutkinto vast. suomalaisessa yo-tutkinnossa

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfungtutkinto

pisteet

pisteet

pisteet

laudatur

7

10 – 9,5

15–13

eximia

6

9,4 – 8,5

12–10

magna cum laude

5

8,4 – 7,5

9–8

cum laude

4

7,4 – 6,5

7

lubenter

3

6,4 – 5,5

6–5

approbatur

2

5,4 – 4,5

4

IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen tai keski­pitkän oppimäärän tasoisena.

ERILLISVALINTA Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan voi hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Hakukohteet merkitään suosituimmuusjärjestyksessä (1–3) sähköiseen hakulomakkeeseen.

A. Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon valittavat Suomalaisista yliopistoista tai Turun yli­ opiston muista tiedekunnista siirtyvät Hakuaika 13.1.–28.2.2014 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä haku­ järjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi.

Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä vähintään hyvin tiedoin suoritetut pää- tai sivuaineen vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot, jotka tulee olla suoritettuna siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta anotaan. Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, todistuksissa tai opintosuoritusotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät. Hakijan tulee toimittaa liitteeksi myös yhden ­sivun mittainen motivaatiokirje. Hakijan tulee perustella, miksi haluaa opiskelemaan hakukohteeseen, ja kuvailla opintosuunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Mikäli hyväksytyn hakijan opintoihin ei ole sisältynyt hakukohteena olevan alan tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta tai muita opintojen sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia

27


Humanistinen tiedekunta opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydennettävien opintojen sisällöstä riippuen opinnot hyväksytään osaksi pääaineen opintoja tai suoritettavan tutkinnon vapaisiin opintoihin. Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppiaineen lausunnon perusteella. Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan osoittama motivaatio.

Avoimen yliopiston opiskelijat Hakuaika 13.1.–28.2.2014 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä haku­ järjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 85 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja. Opintoihin tulee sisältyä vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta anotaan. Oppiaineen tulee olla sellainen humanistisen tiedekunnan aine, jossa voi suorittaa syventävät opinnot. Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §), jotta hakija on hakukelpoinen. Kielitaito on osoitet­tava todistuksin tai opintosuoritusotteella. Suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn ­ kokonaisopintopistemäärään (85 op). Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, todistuksissa tai opintosuoritusotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät. Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma. Lisäksi kulttuurihistoriassa, Suomen historiassa ja yleisessä historiassa hakukelpoiseksi katsotaan vain hakijat, jotka ovat suorittaneet vähintään hyvin tiedoin seuraavat kurssit: proseminaari tai sitä vastaava opintojakso. Erillisvalinnassa ei voi hakea historiaan, vaan hakijan on mainittava, hakeeko hän kulttuurihistoriaan, Suomen historiaan vai yleiseen historiaan. Hakijoita voidaan hyväksyä enintään viisi yhteen oppiaineeseen. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin viisi, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

28

Valitaan pääaineen aineopinnoista parhaan arvo­ sanan saaneet hakijat. Lisäksi ­opintosuunnitelma tulee olla suoritettu hyväksytysti. Opintosuunnitelman hyväksymisestä päättää ao. oppiaine. Opintosuunnitelman ohje Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä: • M iksi pyrit tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon? • Mitkä ovat opintotavoitteesi? Mitä opinnoiltasi tarvitset? Miksi haluat opiskella juuri sitä pääainetta, johon haet? Mitä sivuaineita haluat sisällyttää alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon? • Miten pystyt olemaan läsnä pakollisessa opetuksessa Turussa? Miten sitoudut opintoihisi ja millaisia panostuksia teet opintojasi varten? • Millaiset tieteelliset ja teoreettiset valmiudet sinulla on suorittaa filosofian maisterin tutkinto? Jos olet jo pohtinut pro gradun teemaa tai näkökulmia, niin kuvaile niitä.

B. Maisterintutkintoon valittavat Suomalaisen ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakuaika 13.1.–28.2.2014 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä haku­ järjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä kopio hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta. Mikäli hakijan ei ole mahdollista toimittaa kopiota tutkintotodistuksesta hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan hänet valita tiedekuntaan vain ehdollisesti. Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen oikeaksi todistama virallinen opintorekisteriote sekä oppilaitoksen lausunto, josta käy ilmi tulevan tutkinnon taso ja arvioitu valmistumispäivä. Varsinainen tutkintotodistuskopio tulee toimittaa mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 29.7.2014. Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistuskopioita viimeistään 29.7.2014, ehdollinen valinta raukeaa. Todistukseksi hyväksytään myös oppilaitoksen myöntämä väli­ aikainen tutkintotodistus, josta käyvät ilmi suoritettu tutkintonimike, tutkinnon myöntäjä ja myöntämispäivämäärä sekä tutkinnon suorittaja. Varsinainen tutkintotodistus tarkistetaan tiedekunnassa ennen opintojen alkua.


Humanistinen tiedekunta Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alku­ peräinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon. Tutkinnon lisäksi hakijalta edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut pää- tai sivuaineen vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot, jotka tulee olla suoritettuna siinä oppiaineessa, jonka opintooikeutta anotaan. Perus- ja aineopinnot voivat joko sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon tai ne on voitu suorittaa tutkinnosta erillisinä opintoina. Mikäli perus- ja aineopinnot eivät ole valmiit hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hakijan toimittaa oppilaitoksen lausunto ao. opintojen valmistumisajankohdasta ja sisällöstä. Todistus suoritetuista opinnoista tulee toimittaa viimeistään 29.7.2014. Hakijan tulee toimittaa liitteeksi myös yhden sivun mittainen motivaatiokirje. Hakijan tulee perustella, miksi haluaa opiskelemaan hakukohteeseen, ja kuvailla opintosuunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Mikäli hyväksytyn hakijan kandidaatintutkintoon ei ole sisältynyt hakukohteena olevan alan tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai ­metodiopetusta tai muita opintojen sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydentävät opinnot hyväksytään osaksi maisterintutkinnon muita opintoja. Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppiaineen lausunnon perusteella. Valin­ taan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan osoittama motivaatio. Mikäli tiedekunta joutuu karsimaan hakijoita, ovat etusijalla ne, joilla on suoritettuna hakuperusteena olevat opinnot ja tutkinto hakuajan päättymiseen mennessä.

ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisteri­ opinnot’.

Poikkeuksia

Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä (esim. kopio tutkielmasta). Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistuskopioita hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan hänet hyväksyä tiedekuntaan vain ehdollisesti. Tällöinkin hakijan tulee toimittaa oppilaitoksen laatima lausunto tutkinnon sisällöstä ja arvio tutkinnon valmistumisajankohdasta sekä siitä, milloin opiskelija saa tutkintotodistuksen. Vastaanottaakseen opiskelupaikkansa tulee hakijan toimittaa puuttuvat todistuskopiot viimeistään 29.7.2014. Mikäli ­ hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistusjäljennöksiä viimeistään 29.7.2014, ehdollinen valinta ­ raukeaa. Todistukseksi hyväksytään myös oppilaitoksen myöntämä väliaikainen tutkintotodistus, josta ­käyvät ilmi suoritettu tutkintonimike, tutkinnon myöntäjä ja myöntämispäivämäärä sekä tutkinnon suorittaja. Varsinainen tutkintotodistus tarkistetaan tiedekunnassa ennen opintojen alkua. Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alku­ peräinen tutkintotodistus humanistisen tiede-

Valinta musiikkitieteen maisterivaiheeseen (laajuus 120 opintopistettä): Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä musiikinalan ammattikorkeakoulututkinto sekä sen lisäksi Turun yliopiston musiikkitieteen 25 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot. Mikäli täydentävät opinnot eivät ole valmiit hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hakijan toimittaa oppilaitoksen lausunto ao. opintojen valmistumisajankohdasta ja sisällöstä. Todistus suoritetuista opinnoista tulee toimittaa viimeistään 29.7.2014. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä osaksi maisterintutkintoa. Lisätietoa täydentävistä opinnoista löytyy musiikkitieteen oppiaineen verkkosivulta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan voidaan valita maisterivaiheeseen 15 koulutusohjelman ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa. Tämän maisterivaiheen valinnan erilliset valintaperusteet löytyvät kohdasta ’Kulttuurituotannon

Ulkomailla BA-tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneet Hakuaika 13.1.–28.2.2014 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä haku­ järjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritus­ otteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Tutkinnon tulee vastata suomalaista kandidaatintutkintoa ja sen tulee olla suoritettu maisteriopintojen pääainetta vastaavalta alalta. Ellei hakijan tutkinto ole suoritettu hakukohdetta vastaavalta alalta, hakijalta edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut pää- tai sivuaineen vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot haettavan aineen alalta. Hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee toimittaa —— oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta, —— opintorekisteriote tai muu selvitys tutkintoon sisältyneiden opintojen sisällöstä, —— virallinen käännös tutkintotodistuksesta, jos se on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä —— todistus hyvästä suomen kielen taidosta*, —— yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa hakija kertoo miksi haluaa asianomaisen aineen maisterivaiheen opiskelijaksi ja mitkä ovat hakijan opinto- tai tutkimustavoitteet.

29


Humanistinen tiedekunta kunnan kansliaan tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon. Mikäli hyväksytyn hakijan kandidaatintutkintoon ei ole sisältynyt tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta tai muita opintojen ­ sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydentävät opinnot hyväksytään osaksi maisterintutkinnon muita opintoja. *Hakija voi osoittaa hakuvaiheessa hyvän suomen kielen taidon, mikäli hän on suorittanut: • peruskoulun suomeksi, • toisen asteen opinnot suomeksi, • ylioppilastutkinnon osana suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla, • ylioppilastutkinnon osana suomi toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, • suomen kielen IB- (A kielenä eli äidinkielenä), EB- (L1 kielenä eli äidinkielenä) tai Reifeprüfungtutkinnon osana, • suomen kielestä vähintään arvosanalla hyvä korkeakoulututkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, • korkeakoulussa vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur suomen kielestä tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta, • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suomeksi, • valtion kielitutkintolautakunnan (VKT) suomen kielikokeen taitotasolla hyvä, • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen kokeen keskiarvolla 4 (kuusiportainen asteikko), • suomen taito on mahdollista osoittaa myös ulkomaisessa yliopistossa suomea opettavan suomen kielen lehtorin lausunnolla, jossa todetaan, että hakijan kielitaito vastaa valtion kielitutkintolautakunnan hyvää tai yleisen kielitutkinnon taitotasoa 4 vastaavaa kielitaitoa. Valintaan vaikuttavat tutkinto ja hakijan suorittamien opintojen laatu ja opintomenestys, suomen kielen taito ja hakijan osoittama motivaatio. Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppi­ aineen lausunnon perusteella. Maisterivaiheeseen valitun opiskelijan tulee suorittaa tiedekunnan edellyttämät kieli- ja viestintä­ opinnot, mikäli näitä opintoja vastaavat opinnot eivät sisälly hakijan aikaisempaan tutkintoon. Mikäli opiskelijan suomen kielen taito ei riitä kirjallisen viestinnän (ja kypsyyskokeen suorittamiseen suomen kielellä), tulee opiskelijan suorittaa tutkintoonsa 25

30

opintopisteen laajuiset Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaalaisille -opinnot.

Master’s Degree Pathway in Popular Culture Studies (Cultural History, Media Studies and Musicology) (Quota12; no more than 4 students will be accepted per subject: cultural history, media studies and musicology) The departments of cultural history, media studies and musicology offer a pathway in popular culture studies (PCS) within their existing degree programmes, but incorporating studies in the two neighbouring disciplines and a jointly organised master’s seminar. The main language of the PCS degree pathways is English. Students with knowledge of Finnish and Swedish, however, may take advantage of courses offered in these languages. The pathway is offered to international students and to Finnish students who wish to pursue their master’s level studies in an international and strongly interdisciplinary study context. The master’s degree requires two years of study, after which the graduate will receive a degree in cultural history, media studies or musicology/a degree with cultural history, media studies or musicology as a major subject. The Master’s degree consists of 120 ECTS, of which the pathway in popular culture studies offers 80 ECTS. The remaining 40 ECTS for the degree can be selected from other studies offered by different units of the university. The degree (Filosofian maisteri, Master of Arts) is awarded by the Faculty of Humanities, University of Turku. The pathway in popular culture studies allow students pursuing degrees in cultural history, media studies or musicology to orientate their studies towards popular culture research. It helps students to understand the meanings, contexts and social implications of contemporary and historical phenomena. Furthermore, the pathway provides students with a thorough knowledge of the history, theories and concepts of popular culture, as well as with the analytical and critical skills necessary for understanding and interpreting popular music, entertainment, media culture and practices of daily life, including sport and other popular pastimes. The degree pathway benefits from close collaboration with the Turku based International Institute for Popular Culture (IIPC) and it trains experts with a broad knowledge of popular culture. The basic requirements for students applying for entry to the degree programmes are a bachelor’s level degree in one of the three disciplines (cultural history, media studies or musicology) or some closely related Humanities or Social Sciences subject


Humanistinen tiedekunta and evidence of proficiency in English. Further information on the PCS degrees are available from our website or by contacting the departments in question (cultural history: Hannu Salmi; media studies: Susanna Paasonen; musicology: John Richardson) Application deadline: 14 March, 2014 Requirements for admission: — —A three years Bachelor, Master or equivalent diploma in cultural history, media studies, musicology or some closely related Humanities or Social Sciences subject — —The degree has to be completed by July 29, 2014 Language requirements: — —a very good knowledge of English. —Additional — knowledge of Finnish or Swedish is advantageous. Applicants for the Master’s degree pathways are required to prove their knowledge of English. Approved methods of demonstrating language proficiency: 1) a Bachelor’s degree or an equivalent degree conducted in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom or the United States or 2) a Bachelor’s degree or an equivalent-degree conducted in an English language programme in EU/EEA Countries including studies in English language or 3) Studies (min. 20 ECTS, other than language courses) taken in a study programme conducted in English at the University of Turku or 4) one of the following language tests. In the University of Turku the minimum scores to be approved are: —— TOEFL: 575 points from the paper-based test 92 points from the internet-based test, no individual scores below 20 —— IELTS Academic: the minimum overall band score is 6.5 and no individual scores below 6.0. —— The Pearson Test of English Academic, PTE Academic, minimum score 62 an no individual scores below 54 —— The Certificate of Proficiency in English (CPE): pass grades A, B or C —— The Certificate In Advanced English (CAE): pass grades A, B, or C —— The test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education: an average score of 5. No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted. Language tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted.

Application procedure: All applicants must complete the application form, and submit the signed form and all the following enclosures: 1. certification of language skills, 2. official and certified copy of the applicant’s diploma in original language – OR, if the degree is not completed until the end of application deadline, a statement that the degree will be completed by the given date (July 29, 2014), and a transcript of studies, NOTE* see below – OR, in the case the diploma is not yet available, a temporary (provisional) degree certificate issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree (the student has graduated), NOTE** see below 3. official and certified copy of the translation in English of the diploma or Diploma supplement, 4. official and certified university transcript in original language and a translation in English 5. motivation letter, included in the application form. Instructions for the motivation letter: The motivation letter plays an important role in the admission procedure. A letter of motivation is a short essay, where you introduce yourself and present your reasons for studying in the Master’s Degree Pathway in Popular Culture Studies. You are expected to tell: • who you are and why you are interested in this course of study and in which discipline you wish to pursue your degree (cultural history, media studies and musicology). • what are the most important skills and knowledge you’ve acquired in your previous studies? • how is your educational background relevant and beneficial from the point of view of popular culture studies in cultural history, media studies or musicology? • what are your career plans and how you are going to utilize the degree in popular culture studies in pursuing them? NOTE*: in case of admittance, an official and certified copy of the degree certificate or a temporary (provisional) degree certificate issued by an institution must ve received by the Faculty of Humanities by July 29, 2014. Address: Faculty of Humanities, FI-20014 University of Turku (Visiting address: Horttokuja 2, Finland). NOTE**: in case of admittance, an official and certified copy of the degree certificate or a temporary (provisional) degree certificate issued by an institution must ve received by the Faculty of Humanities by July 29, 2014. Address: Faculty of Humanities, FI20014 University of Turku (Visiting address: Hortto­ kuja 2, Finland).

31


Humanistinen tiedekunta The signed printout of the application form and all the required enclosures must be sent to University Admissions Finland for preprocessing: University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI-001700 Helsinki FINLAND Application form and instructions: www.universityadmissions.fi Incomplete applications will not be processed. All the required documents must be received by the UAF by the end of the deadline. Selection procedure Applications are preprocessed by the University Admissions Finland, and reviewed and evaluated by the PCS (popular culture studies) board. Admission decisions are made by the Faculty of Humanities, University of Turku. The selection of new students is based on the relevance and success of prior studies, university records and the statement of purpose (motivation letter). Relevance of prior studies and the applicant’s motivation are heavily weighted. All candidates will be notified by the PCS board of the admission decision on May 15, 2014. Successful applicants will receive a formal letter of acceptance, including detailed further instructions.

Maisteriohjelmiin hakevat Englanninkielisen Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelman hakuaika alkaa 2.1.2014 ja päättyy 14.3.2014 klo 16.15. Haku tapahtuu sähköisesti. Hakulomakepohja ja hakuohjeet löytyvät ohjelman sivuilta http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/­yksikot/ balticstudies/Sivut/home.aspx ja osoitteesta: www.universityadmissions.fi. Englanninkielisen European Heritage, Digital Media and the Information Society -maisteriohjelman hakuaika alkaa 2.1.2014 ja päättyy 14.3.2014 klo 16.15. Haku tapahtuu sähköisesti. Hakulomakepohja ja hakuohjeet löytyvät ohjelman sivuilta http:// www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/heri/Sivut/home. aspx ja osoitteesta: www.universityadmissions.fi. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman haku alkaa 13.1.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Maisteriohjelman hakulomake ja sen liitteet löytyvät osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/ opiskelijaksi/Sivut/home.aspx ja maisteriohjelman verkkosivulta. Tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet löytyvät myös tästä oppaasta kunkin maisteriohjelman kohdalta.

32

Mikäli hakija saa valintaperusteena olevan tutkinnon (esim. BA-tutkinto) valmiiksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen, on hänen toimitettava siitä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama kopio tiedekunnan kansliaan (osoite: Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto) viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen mukana 29.7.2014. Hakija, joka toimittaa tarvittavat liitteet hakuajan päättymisen jälkeen, voidaan hyväksyä opiskelupaikkaan vain ehdollisesti. Mikäli hakijalla ei ole toimittaa kopiota tutkintotodistuksestaan hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hänen toimittaa hakemuksensa liitteeksi oppilaitoksen antama todistus suorittamiensa opintojen laadusta ja tutkinnon arvioidusta valmistumisajankohdasta. Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alkuperäinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Päävalinnan tulokset julkistetaan maanantaina 7.7.2014 Juslenian ulko-ovessa (osoite Henrikinkatu 2). Kaikille hakijoille lähetetään postitse tieto valinnan tuloksesta. Humanistinen tiedekunta julkistaa opiskelijaksi valittujen tulokset myös tiedekunnan verkkosivuilla http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/Sivut/ home.aspx, mikäli hakija on antanut julkistamisluvan hakemuslomakkeessaan. Tuloksista voi kysyä julkistamispäivän jälkeen tiedekunnan kansliasta puh. (02) 333 5202, (02) 333 5209, (02) 333 5203. Erillisvalinnoissa hakevien tulokset julkistetaan tiistaina 27.5.2014. Erillisvalinnassa Popular Culture Studies -opintopolulle hakevien tulokset julkistetaan torstaina 15.5.2014. Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelman, European Heritage, Digital Media and the Information Society -maisteriohjelman ja Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman tulokset julkistetaan torstaina 15.5.2014. Kaikille hakijoille lähetetään postitse tieto valinnan ­tuloksesta. Humanistinen tiedekunta julkistaa opiskelijaksi valittujen tulokset myös tiedekunnan verkkosivuilla­ http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/Sivut/home.aspx, mikäli hakija on antanut julkistamisluvan hakemuslomakkeessaan.


Humanistinen tiedekunta

VALINTA OPPIAINEISIIN Hakija voi hakea enintään kolmeen humanistisen tiedekunnan aineeseen kesän valintakokeissa. Mikäli hakija tulee valituksi useampaan kuin yhteen oppiaineeseen, tulee hänen pääaineekseen ensisijaisena hakukohteena ollut aine. Muihin hakukohteisiin hyväksytyksi tuleminen oikeuttaa opiskelemaan asianomaista ainetta sivuaineena. Kesän valintakokeessa sivuaineoikeuden saaneiden tulee ottaa sivuaineoikeus vastaan ilmoittautumalla kyseiseen oppiaineeseen, jolloin heidät lasketaan sivuainekiintiöihin. Humanistisen tiedekunnan perustutkinnot koostuvat sekä pääaineesta että sivuaineista. ­Esimerkiksi kandidaatintutkinnossa yli puolet tutkinnosta voi koostua sivuaineista. Opintojen etenemisen kannalta on järkevää aloittaa jokin sivuaine jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Koska moniin tiedekunnan aineisiin järjestetään erillinen sivuainekoe syyslukukauden alussa, tulisi opiskelijan pohtia sivuaineen valintaa jo ennen syksyn opintojen alkua ja tarvittaessa myös valmistautua sivuainekokeisiin kesän aikana. Hakeutumisesta sivuaineisiin ­ kohdassa ’Sivu­aineen opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa’. Seuraavassa esitetään oppiaineiden ja oppiaineryhmien valintakoeaikataulu, valintakoekirjat ja kuvaukset valintakokeen rakenteesta ja tehtävätyypeistä. Lisäksi esitetään sivuaineopiskelijoiden kiintiöt ja kriteerit sivuaineoikeuden saamiseksi. Sivuaineopintojen oikeus edellyttää tutkinnonsuoritusoikeutta Turun yliopistossa. Hakukohteiden koulutusalakuvauksiin voi tutustua yliopiston hakijaportaalin (http://www.utu.fi/sivustot/hae/) humanistista tiedekuntaa koskevilla sivuilla.

Arkeologia Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeensä jättämien materiaalisten muistojen avulla. Arkeologialla on tärkeä rooli tutkittaessa niitä historiallisen ajan ilmiöitä, joista kirjalliset lähteet vaikenevat. Aineistonsa arkeologia hankkii pääasiassa kaivauksin, joissa sovelletaan omien menetelmien lisäksi yhä enenevässä määrin luonnontieteellisiä ja teknillisiä menetelmiä ja analyysejä. (Kiintiö 8)

Valintakoe

maanantaina 19.5.2014 klo 10.00–13.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

Valintakoekirja

Petri Halinen, Visa Immonen, Mika Lavento, Terhi Mikkola, Ari Siiriäinen & Pirjo Uino (toim.), Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus Helsinki University Press. Tammer-Paino Oy, Tampere 2008.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa on kaksi monivalintatehtävää (pisteytys kummassakin 0–5) ja yksi käsitteitä koskeva kysymys (pisteytys 0–15) sekä yksi esseekysymys (pisteytys 0–25). Tullakseen hyväksytyksi oppiaineeseen, valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun teokseen. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede ovat moni­ metodisia tieteenaloja, joiden tärkeimmät tiedonhankinnan tavat ovat erilaisten tekstilähteiden käyttö sekä etnografiset kenttätyöaineistot. Folkloristiikka tutkii kansanomaista perinnettä suullisissa, kirjoitetuissa ja digitaalisissakin muodoissa. Kiinnostus kohdistuu niin esikirjallisten yhteiskuntien sanataiteeseen kuin nykypäivän kulttuuri-ilmiöihin, kollektiivisiin mielikuviin ja muistitietoon. Perinteenä välittyvien ilmausten kautta tarkastellaan sekä kansanomaisen viestinnän muotoja että niiden välittämiä tulkintoja maailmasta. Oppiaineessa koulutetaan kulttuurintutkijoita ja kulttuurialan asiantuntijoita yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin. Kansatiede eli etnologia tutkii arkielämää, työtä ja juhlaa, tapoja ja materiaalista kulttuuria sekä näissä näkyviä muutoksia historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Etnologisen ja yhteiskunnallisen asiantuntijuuden kehittymisessä ovat mukana esim. kestävä kehitys, kaupungin ja maaseudun kulttuurinen kerroksellisuus, etninen monikulttuuristuminen sekä esineellisen maailmamme merkitykset. Kansatiede kouluttaa kriittisiä, laajasti kulttuuriin perehtyneitä asiantuntijoita kulttuurialalle ja yhteiskunnan eri sektoreille, kuten museoiden, kuntien, järjestöjen ja tiedotusvälineiden tarpeisiin. Uskontotiede on uskontoperinteitä globaalisti tutkiva tieteenala. Uskontotieteessä tarkastellaan maailman eri uskontoperinteitä, niiden historiaa, kansanomaisia ja teologisia muotoja ja sisältöjä kiinteässä yhteydessä siihen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, jossa ne esiintyvät ja jonka elämänkäytäntöihin ne elimellisesti kytkeytyvät. Uskontotieteen tieteellisenä tavoitteena on muodostaa teoriaa ja tarjota selitysmalleja uskonnollisten uskomusten muodostumisen, omaksumisen ja leviämisen mekanismeista

33


Humanistinen tiedekunta sen yleisen tiedon valossa, jota eri tieteenalat tuottavat ihmisen kulttuurisen ajattelun sekä inhimillisen tiedonkäsittelyn yleisistä ominaisuuksista. Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede muodostavat yhteisen hakukohteen, johon otetaan 36 opiskelijaa. Perusopintojen kuluessa 10 opiskelijaa valitsee pääaineekseen folkloristiikan ja 10 kansatieteen sekä 16 uskontotieteen. (Kiintiö 36)

Valintakoe

tiistaina 20.5.2014 klo 12.00–15.00 ls. Pub 1, Pub 3, Publicum, Assistentinkatu 7

Valintakoekirja

Valintakoetta varten luettava aineistopaketti julkaistaan 3.3.2014 folkloristiikan, kansatieteen ja uskonto­tieteen kotisivuilla, joihin linkki löytyy tiede­ kunnan sivulta http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/­ opiskelu/opiskelijaksi/Sivut/home.aspx.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa on yksi esseekysymys, joka arvostellaan pistein 0–20, yksi käsitteitä koskeva kysymys, joka arvostellaan pistein 0–10 sekä yksi aineistotehtävä, joka arvostellaan pistein 0–20. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 25 pistettä. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun aineistoon. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet: Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille hakukohteille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio. Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten ­ saada samalla kertaa useamman oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee ensisijainen haku­kohde, ja muihin hakukohteisiin hakija saa sivu-

34

aineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 25 ja kielikohtainen koeosio 25) Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kieli­ kohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.

Yhteisen koeosion valintakoekirja

Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Yhteisestä koeosiosta

Kokeessa vastataan 25 erillistä kohtaa sisältävään monivalintatehtävään. Jokaisessa kohdassa on neljä vaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Kielikohtaisesta koeosiosta on mahdollista saada enintään 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava kielikohtaisesta osiosta vähintään 12 pistettä. Kielikohtaisen koeosion sisältö vaihtelee hakukohteittain. Kielikohtaiset koeosiot esitellään kunkin hakukohteen kohdalla:

Englannin kieli Englannin kielen oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja kansainvälisen viestinnän monipuolinen asiantuntijuus. Englannin kielen opinnot soveltuvat pohjakoulutukseksi monille aloille, esim. opetus-, käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin. (Kiintiö 60)


Humanistinen tiedekunta Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Yhteiseen koeosioon luettavan kirjan (esitelty kohdassa Yhteisen koeosion valintakoekirja) lisäksi englannin kielen kielikohtaista koeosioon luetaan valikoima novelleja: Yhteensä neljä novellia. Novellit esim. teoksessa Bausch Richard & Cassill R.V. (toim.) The Norton Anthology of Short Fiction, Shorter 7th ed. Norton. 2006. (ISBN 0393926125). Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 31.1.2014 Internet-sivulla osoitteessa http://www. utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opiskelijaksi/Sivut/ home.aspx.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Espanja Espanjan kielen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle erinomainen espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä espanjankielisten maiden kulttuurin perustuntemus, jotka antavat valmiudet espanjan opettajan tai kääntäjän tehtäviin sekä kansainvälisissä ja kieliasiantuntijan tehtävissä toimimiseen. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hakeutuu joko espanjan kielen tai espanjan kääntämisen linjalle. (Kiintiö 16)

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Esitelty kohdassa ’Yhteisen koeosion valintakoekirja’.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25

Kielikohtainen koeosio koostuu kahdesta osasta, jotka ovat —— kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 12,5 —— kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 12,5

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Englanninkielinen kielioppi- ja sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieli­ opillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Mahdolliset tehtävätyypit: aukkotehtävä (cloze), täydennystehtävä, monivalintateh­ tävä, aineistotehtävä. Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta.

Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa ja korkeakoulukypsyyttä.

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet) ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kummastakin osasta pisteitä.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Koe on kolmiosainen: 1. kielioppi (maksimi 9 p.) 2. luetunymmärtämisen testi (maksimi 6 p.) – kokeessa jaettavaan espanjankieliseen mate­ riaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi – mittaa tekstikokonaisuuden ja -rakenteen sekä sanaston ymmärtämistä 3. espanjankielinen essee (maksimi 10 p.) – lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta ja ajankohtaisesta aiheesta (100–150 sanaa) – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja käännös-

35


Humanistinen tiedekunta tieteiden oppiaineet) ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa kielikohtaisen koeosion 1. osasta vähintään 5 pistettä, 2. osasta vähintään 2 pistettä ja 3. osasta vähintään 5 pistettä.

Italia Oppiaine kouluttaa italian kielen asiantuntijoita kansallisen ja kansainvälisen työelämän palvelukseen. Italian kielen ja kulttuurin linjan opinnot tarjoavat hyvän kielitaidon ja yleissivistävän pohjan esim. matkailun, kaupan ja hallinnon tehtäviin sekä opettajan uralle. Kääntämisen linjan opinnot valmentavat korkeatasoisiin kieli- ja käännösviestintätaitoa vaativiin tehtäviin. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hakeutuu joko kielen ja kulttuurin linjalle tai kääntämisen linjalle. (Kiintiö 10)

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Esitelty kohdassa ’Yhteisen osion valintakoekirja’.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

nöstieteiden oppiaineet) ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta kokeesta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa kielikohtaisen koeosion 1. osasta vähintään 4 pistettä, 2. osasta vähintään 3 pistettä ja 3. osasta vähintään 5 pistettä.

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri: kreikkalainen filologia ja latinalainen filologia (sivuaineena klassillinen arkeologia) Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opinnoissa perehdytään antiikin Kreikan ja Rooman henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin, etenkin kreikan ja latinan kieliin sekä näillä kielillä kirjoitettuun kirjallisuuteen. Tavoitteena on kartuttaa eurooppalaisen kulttuurin perusteita koskevaa asiantuntemusta. Oppiaineiden piirissä tehty tutkimus kohdistuu etenkin historian lähdeaineistoon ja toisaalta kieliin ja kielelliseen kulttuuriin. (Kiintiö 8)

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Yhteiseen koeosioon luettavan kirjan (esitelty kohdassa ’Yhteisen koeosion valintakoekirja) lisäksi Tiina Hiekkalinna & Minna Seppänen, Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja. Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010. Kirja saatavissa mm.: Turun yliopiston julkaisumyynti (julkmyynti @ utu.fi).

Pisteytys

Kielikohtaisesta koeosiosta

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25

Kielikohtaisessa koeosiossa on seuraavat osat: 1. kieliopin hallinta (aukkotesti, 9 pistettä) 2. luetun ymmärtäminen (avoimet kysymykset suomeksi, 6 pistettä) 3. lyhyt aine annetusta aiheesta italian kielellä (80–100 sanaa, 10 pistettä)

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään vähintään koulun B3/D-kielen kurssia vastaavien tietojen ja taitojen hallitsemista.

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja kään-

36

Kielikohtaisesta koeosiosta

Koeosiossa vastataan kysymyksiin, jotka perustuvat valintakoekirjaan. Koeosio koostuu kahdesta ­osasta: a) monivalintakoe koskien esimerkiksi terminolo­ giaa, käsitteitä, ilmiöitä, instituutioita ja henkilöitä (10 p), b) esseevastaus perustuen johonkin valintakoe-


Humanistinen tiedekunta kirjan laajempaan teemaan (15 p). Esseevastauksen arvosteluun vaikuttavat myös kokonaisuuksien hallinta, jäsentely ja kirjallinen ilmaisu. Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet) ja vähintään 12 pistettä kieli­ kohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion molemmista osista pisteitä.

Pohjoismaiset kielet Pohjoismaisten kielten opinnoissa pääpaino on ruotsin kielessä, lisäksi opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää norjaa ja tanskaa. Opinnoissa perehdytään mm. nykykielten rakenteisiin, historialliseen kehitykseen sekä pohjoismaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Opiskelijat sijoittuvat useimmiten ruotsin kielen opettajiksi, mutta myös kulttuuri- ja liike-elämän palvelukseen. (Kiintiö 18)

Valintakoe

3. Tekstin ymmärtäminen ja sanaston hallinta, täydennystehtävä (8 p.) Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kieliaineille yhteisestä koeosiosta vähintään 12 pistettä (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet) ja kielikohtaisesta koeosiosta vähintään 12 pistettä. Lisäksi pohjoismaisten kielten kielikohtaisen kokeen kaikista kolmesta osasta tulee saada pisteitä.

Ranska Ranskan opinnoissa painottuvat ranskan kielen taidot ja teoreettiset tiedot ja niiden soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän tehtävissä. Lisäksi painotetaan ranskalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Ranskan opiskelijat sijoittuvat opetta­ jiksi, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja monenlaisiin käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin. (Kiintiö 32) Ranskan kielen linja (16) Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linja (16)

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän pyrkii ensisijaisesti. Ilmoitettu järjestys on ­sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle linjalle. Linjan vaihto on mahdollista opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Valintakoekirja

Valintakoe

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Esitelty kohdassa ’Yhteisen koeosion valintakoekirja’.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Pohjoismaisten kielten kielikohtainen osio edellyttää lukion ruotsin kielen oppimäärää tai vastaavia taitoja ja siinä mitataan hakijan ruotsin kielen kirjallista kielitaitoa, nim. tekstin ymmärtämistä sekä sanaston ja kieliopin hallintaa. Kielikohtaisen koeosion rakenne on seuraava: 1. Kielivirheiden tunnistaminen ja korjaaminen (8 p.) 2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (9 p.)

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Esitelty kohdassa ’Yhteisen koeosion valintakoekirja’.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään lyhyen ranskan oppimäärää (B2- tai B3-kieli) tai sitä vastaavia tietoja. Ranskan kielikohtaisessa koeosiossa mi-

37


Humanistinen tiedekunta tataan hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Kielikohtainen koeosio koostuu seuraavista pakollisista osista: 1) luetunymmärtämisen testi (max. 10 pistettä) – kokeessa jaettavaan ranskankieliseen mate­ riaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi – mittaa tekstikokonaisuuden ja tekstirakenteen ymmärtämistä 2) ranskankielinen essee (max. 15 pistettä) – laaditaan esseevastaus, joka perustuu kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Valintakoekirja

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa ­hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden ­yhteisestä koe­ osiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppi­ aineet) ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Lisäksi ranskan kielikohtaisen kokeen molemmista osista pitää saada pisteitä.

Saksan kieli Saksan kielen opinnoissa keskitytään kielitaitoon, kielitietoon, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä käännösviestinnän teorioihin ja käytäntöihin. Saksan kielen opiskelijat sijoittuvat opetustehtäviin, käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin sekä muihin yhteiskunnan, talouselämän ja viestinnän tehtäviin. (Kiintiö 28) Saksalaisen filologian linja (kiintiö 14) Saksan kääntämisen ja tulkkauksen linja (kiintiö 14) Saksan kielen oppiaine jakautuu kahteen linjaan: saksalaisen filologian linjaan ja saksan kielen kääntämisen ja tulkkauksen linjaan. Saksalaisen filologian linjalla ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla on yhteiset perusopinnot. Lisäksi saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla osa aine­ opintojen ja syventävien opintojen opintojaksoista järjestetään yhteistyössä muiden kielten kääntämisen ja tulk­ kauksen linjojen kanssa. Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän pyrkii ensisijaisesti. Ilmoitettu järjestys on sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle linjalle. Linjan vaihto on mahdollista opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo

38

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Esitelty kohdassa ’Yhteisen osion valintakoekirja’.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään vähintään lyhyen saksan tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista. Kielitaitokoe käsittää seuraavat osat: 1. saksan kieliopin hallinta 2. saksan sanaston hallinta 3. saksankielisen tekstin ymmärtäminen Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden ­yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppi­aineet) ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Lisäksi saksan kielen kielikohtaisesta koeosiosta on saatava pisteitä kaikista kolmesta osasta.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus muodostavat oppiaineen, jossa on kaksi linjaa. Suomen kielen linjan opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen, sanastoon, tekstuaalisiin ominaisuuksiin, kehitykseen ja vaihteluun sekä tutkimushistoriaan ja sukukieliin. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla perehdytään suomen sukukieliin, niiden rakenteeseen, historiaan ja tutkimukseen. Molemmilta linjoilta voi valmistua äidinkielenopettajaksi, monet sijoittuvat myös kirjasto-, tiedotus- ja kustannusalalle tai tutkijoiksi. (Kiintiö 36) Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän ensisijaisesti pyrkii. Ilmoitettu järjestys on ­sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toiselle linjalle. Suomen kielen linjalle valitaan 30 ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalle 6 opiskelijaa. Linjoilla on yhteiset


Humanistinen tiedekunta perusopinnot, ja linjanvaihto on mahdollista perusopintojen jälkeen. Tutkintoon voi sisällyttää myös molempien linjojen opintoja.

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Yhteiseen koeosioon luettavan kirjan (esitelty kohdassa ’Yhteisen koeosion valintakoekirja) lisäksi Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen kielikohtaiseen koeosioon luetaan Irja Alho & Anneli Kauppinen: Käyttökielioppi. SKS, Helsinki. Sivut 5–173.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Kielikohtaisessa koeosiossa on mahdollista vastata kolmeen kysymykseen, jotka pohjautuvat luettavaan kirjallisuuteen, mutta edellyttävät myös kielellistä päättelykykyä. Kysymykset ovat tyypiltään kielitietoa testaavia soveltavia analyysitehtäviä, ja ne voivat käsitellä suomen äänne-, muoto-, lause- ja merkitysoppia. Tehtävät perustuvat kokeessa annettavaan tekstiaineistoon. Kysymysten enimmäispistemäärät ovat 10, 8 ja 7 pistettä. Koko kielikohtaisen osion kokonaispistemäärä on maksimissaan 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet) ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on myös saatava pisteitä kaikista kielikohtaisen koeosion kolmesta tehtävästä.

Venäjän kieli Venäjän kielen opinnoissa keskitytään nykyvenäjän hallintaan erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurikonteksteissa, kielen lainalaisuuksien ja kehityksen tuntemukseen sekä venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opiskelijat sijoittuvat opetustehtäviin sekä erilaisiin kieliasiantuntijan tehtäviin liike-elämän ja julkisen sektorin palveluksessa. (Kiintiö 8)

Valintakoe

Yhteinen koeosio tiistaina 3.6.2014 klo 9.00– 11.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1) Kielikohtaiset koeosiot tiistaina 3.6.2014 klo 12.00–18.00, ls. I ja II (Päärakennus), IX, X, XI, XIV ja XV (Luonnontieteiden talo 1)

Valintakoekirja

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Esitelty kohdassa ’Yhteisen osion valintakoekirja’.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50, josta kieli kohtainen osio 25 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Kielikohtaisesta koeosiosta

Venäjän kielikohtaisessa valintakokeessa edellytetään vähintään koulun B3-kurssin tai D-kielen kurssia vastaavien tietojen ja taitojen hallitsemista, hyvää suomen kielen taitoa ja peruskielioppitermien hallintaa suomeksi. Kielikohtainen koe sisältää kieliopin ja sanaston hallintaa mittaavan tehtävän (max. 7 pistettä), kirjoitustehtävän (max. 8 pistettä) sekä aineistopohjaisen tekstikokeen (max 10 pistettä). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava ­vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koe­ osiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppi­ aineet) ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kielioppi- ja sanasto-osasta vähintään 3 pistettä, kirjoitustehtävästä vähintään 4 pistettä ja ­tekstikokeesta vähintään 5 pistettä.

Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Valintakokeessa haetaan kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian opintoihin, joihin valitut saavat opiskeluoikeuden. Pääaine valitaan opintojen kuluessa. Opiskelijat voivat suorittaa joko historian tai kulttuurihistorian perusopinnot ja kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian aine- ja syventävät opinnot. (Kiintiö 43)

Valintakoe

maanantaina 19.5.2014 klo 13.00–17.00 ls. Pub 1, Pub 2, Pub 3, Publicum, Assistentinkatu 7

39


Humanistinen tiedekunta Valintakoekirja

Cortright, David: Rauha. Ajatusten ja liikkeiden historia. Gaudeamus, Helsinki 2011. Luetaan sivut 19-322.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 60 (aine)reaali 40 Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. (Aine)reaalipisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen (aine)reaalin historian tai yhteiskunta­ opin arvosanan perusteella. Mikäli molemmista on arvosana, laskennassa huomioidaan parempi. Ennen kevättä 2006 kirjoitetut reaalikokeet rinnastetaan sellaisenaan uuteen ainereaaliin riippumatta kirjoitetuista aineista. (Aine)reaalikoe pisteytetään seuraavasti: —— vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu laudatur 40 p —— eximia cum laude approbatur ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu laudatur 30 p —— magna cum laude approbatur 20 p —— cum laude approbatur 10 p —— lubenter approbatur 0p —— approbatur 0p

Valintakokeesta

Valintakokeessa kirjoitetaan valitun kirjan pohjalta kaksi esseevastausta, joista toinen voi olla aineistotehtävä. Vastauksilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hallintaa. Valintakoekysymykset ovat laajempia kuin ylioppilastutkinnon reaalikokeen tehtävät. Vastausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen ja esitystapaan. Kummastakin osasta voi saada enintään 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 10/30 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60.

Taiteiden tutkimuksen oppiaineet: Taiteiden tutkimuksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille hakukohteille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin hakukohteen omasta koe­ osiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohdekohtainen koeosio. Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Hakukohdekohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa

40

useampi koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee ensisijainen hakukohde, ja muihin hakukohteisiin hakija saa sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Valintakoe

Kotimainen kirjallisuus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede keskiviikkona 21.5.2014 klo 9.00–12.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7) Yhteinen koeosio keskiviikkona 21.5.2014 klo 13.00–14.30, Pub 1, Pub 2, Pub 3 (Publicum, ­Assistentinkatu 7) Mediatutkimus, musiikkitiede 21.5.2014 klo 15.00–18.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7)

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 20 ja hakukohde kohtainen koeosio 30) Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen omasta koeosiosta saadut pisteet.

Yhteisen koeosion valintakoekirja

Yhteisen koeosion kirjallisuus ilmoitetaan tammikuun 2014 aikana humanistisen tiedekunnan ja taiteiden tutkimuksen oppiaineiden verkkosivuilla.

Yhteisestä koeosiosta

Yhteisessä koeosiossa hakija kirjoittaa valintakoekirjallisuuden pohjalta esseen, josta voi saada enintään 20 pistettä. Yhteinen koeosio testaa hakijan kykyä sisäistää taiteentutkimuksen yleisiä teoreettis-käsitteellisiä lähtökohtia. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeen yhteisestä koeosiosta vähintään 5 pistettä (enimmäispistemäärä 20).

Hakukohdekohtaisesta koeosiosta

Hakukohdekohtaiset koeosiot testaavat hakijoiden kykyjä selvitä kullekin opinalalle erityisistä aineistoanalyyttisistä tehtävistä. Hakukohdekohtaisesta koeosiosta on mahdollista saada enintään 30 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava hakukohdekohtaisesta koeosiosta vähintään 15 pistettä. Koeosion sisältö vaihtelee hakukohteittain. Haku­ kohdekohtaiset koeosiot esitellään kunkin haku­ kohteen kohdalla:


Humanistinen tiedekunta

Kotimainen kirjallisuus Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa koulutetaan suomalaisen kirjallisuusinstituution asiantuntijoita. Oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan sekä suomalaisen kirjallisuuden historiaa että nykyhetken kirjallista elämää. Opiskelijat saavat vankan perustan toimia erilaisissa kulttuurialan, media-alan, kulttuurihallinnon, kirjastoalan ja opetusalan tehtävissä. (Kiintiö 14)

Valintakoe

Yhteinen koeosio keskiviikkona 21.5.2014 klo 13.00–14.30, Pub 1, Pub 2, Pub 3 (Publicum, Assistentinkatu 7) Kotimainen kirjallisuus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede keskiviikkona 21.5.2014 klo 9.00–12.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7)

Valintakoekirja

Yhteisen koeosion kirjallisuus ilmoitetaan tammikuun 2014 aikana humanistisen tiedekunnan ja taiteiden tutkimuksen oppiaineiden verkkosivuilla. Lisäksi luetaan kotimaisen kirjallisuuden koeosiota varten: Marisha Rasi-Koskinen, Valheet. Romaani. WSOY 2013. Karoliina Lummaa, Aihe, motiivi, teema ja topos. Teoksessa: Siru Kainulainen & Kaisu Kesonen & Karoliina Lummaa (toim.), Lentävä hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino 2007. Teoksesta luetaan sivut 41−65.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 20 ja hakukohde kohtainen koeosio 30) Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen omasta koeosiosta saadut pisteet.

Hakukohdekohtaisesta koeosiosta

Kotimaisen kirjallisuuden hakukohdekohtaiseen koeosioon kuuluu koetilaisuudessa jaettavan runotekstin pohjalta laadittu analysointitehtävä, johon valmistaudutaan lukemalla edellä mainittu artikkeli Lentävä hevonen -teoksesta. Koeosioon luetaan lisäksi Marisha Rasi-Koskisen romaani, jonka pohjalta kirjoitetaan essee annetusta aiheesta. Molemmista tehtävistä voi saada enintään 15 pistettä. Kaunokirjallisuuden analyyseissä edellytetään kirjallisuustieteellisten peruskäsitteiden käyttöä. Vastauksissa pitää välttää yleispäteviä kliseitä.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 5 pistettä yhteisestä koeosiosta ja vähintään 15 pistettä kotimaisen kirjallisuuden koeosiosta, yhteensä vähintään 20 pistettä.

Mediatutkimus Mediatutkimus keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Opetus ja tutkimus nojautuvat humanistiseen perinteeseen yhdistäen aineksia taiteiden tutkimuksesta ja kulttuuritutkimuksesta. Oppiaineen vahvuusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus. Mediatutkimus kuuluu Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen ja oppiaineen tavoitteena on kouluttaa mediakulttuuriin laaja-alaisesti perehtyneitä asiantuntijoita. (Kiintiö 16)

Valintakoe

Yhteinen koeosio keskiviikkona 21.5.2014 klo 13.00–14.30, Pub 1, Pub 2, Pub 3 (Publicum, Assistentinkatu 7) Mediatutkimus, musiikkitiede keskiviikkona 21.5.2014 klo 15.00–18.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7)

Valintakoekirja

Hakukohdekohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa. Yhteisen koeosion kirjallisuus ilmoitetaan tammikuun 2014 aikana humanistisen tiedekunnan ja taiteiden tutkimuksen oppiaineiden verkkosivuilla.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 20 ja hakukohde kohtainen koeosio 30) Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen omasta koeosiosta saadut pisteet.

Hakukohdekohtaisesta koeosiosta

Mediatutkimuksen aineistoanalyyttinen tehtävä perustuu medianäytteille. Hakukohdekohtaisesta ­ koe­osiosta voi saada enintään 30 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 5 pistettä yhteisestä koeosiosta ja vähintään 15 pistettä mediatutkimuksen koeosiosta, yhteensä vähintään 20 pistettä.

41


Humanistinen tiedekunta

Musiikkitiede

Taidehistoria

Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään erilaisiin musiikkeihin ja niiden historiallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Musiikkia tarkastellaan ­kulttuurisesta näkökulmasta. Kohteena on koko soiva kulttuuri klassisesta musiikista kansan- ja populaarimusiikkiin, äänimaisemaan ja -taiteeseen. Opinnot antavat valmiudet erilaisiin musiikin, taiteen ja kulttuurin ­asiantuntijatehtäviin. (Kiintiö 14)

Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja teoriat. Opetus ja tutkimus keskittyvät kuvan ja arkkitehtuurin historian ja nykyilmiöiden tutkimiseen. Opinnot antavat valmiuksia työskentelyyn mm. museoissa, kulttuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, opetus- ja tutkimustehtävissä. (Kiintiö 10)

Valintakoe

Yhteinen koeosio keskiviikkona 21.5.2014 klo 13.00–14.30, Pub 1, Pub 2, Pub 3 (Publicum, Assistentinkatu 7) Mediatutkimus, musiikkitiede keskiviikkona 21.5.2014 klo 15.00–18.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7)

Yhteinen koeosio keskiviikkona 21.5.2014 klo 13.00–14.30, Pub 1, Pub 2, Pub 3 (Publicum, Assistentinkatu 7) Kotimainen kirjallisuus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede keskiviikkona 21.5.2014 klo 9.00–12.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7)

Valintakoekirja

Valintakoekirja

Pisteytys

Pisteytys

Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen omasta koeosiosta saadut pisteet.

Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen omasta koeosiosta saadut pisteet.

Hakukohdekohtaisesta koeosiosta

Hakukohdekohtaisesta koeosiosta

Hakukohdekohtaisessa koeosiossa käytetään ­soveltuvin osin yhteisen koeosion valintakoekirjaa. Yhteisen koeosion kirjallisuus ilmoitetaan tammikuun 2014 aikana humanistisen tiedekunnan ja taiteiden tutkimuksen oppiaineiden verkkosivuilla. Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 20 ja hakukohde kohtainen koeosio 30)

Musiikkitieteen hakukohdekohtaisessa koeosiossa arvioidaan hakijan valmiuksia analysoida sekä jäsentää sanallisesti koetilaisuudessa esitettäviä musiikkinäytteitä sekä osoittaa vastauksellaan yleistä tietämystä musiikintutkimuksen lähtökohdista. Haku­ kohdekohtaisesta koeosiosta voi saada enintään 30 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 5 pistettä yhteisestä koeosiosta ja vähintään 15 pistettä musiikkitieteen koeosiosta, yhteensä vähintään 20 pistettä.

42

Valintakoe

Hakukohdekohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa. Yhteisen koeosion kirjallisuus ilmoitetaan tammi­kuun 2014 aikana humanistisen tiedekunnan ja taiteiden tutkimuksen oppiaineiden verkkosivuilla. Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 20 ja hakukohde kohtainen koeosio 30)

Taidehistorian koeosio sisältää kuva-analyysitehtävän. Hakukohdekohtaisesta koeosiosta voi saada enintään 30 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava ­vähintään 5 pistettä yhteisestä koeosiosta ja vähintään 15 pistettä taidehistorian koeosiosta, yhteensä vähintään 20 pistettä.


Humanistinen tiedekunta

Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä ja merkityksiä. Kohteena on maailmankirjallisuuden koko kirjo, joskin keskiössä usein eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kirjallisuus. Oppiaineesta sijoitutaan opettajiksi, erilaisiin kulttuurialan tehtäviin, hallinto- ja projektitehtäviin, tutkijoiksi sekä myös vapaiksi kirjoittajiksi. (Kiintiö 14)

Valintakoe

Yhteinen koeosio keskiviikkona 21.5.2014 klo 13.00–14.30, Pub 1, Pub 2, Pub 3 (Publicum, Assistentinkatu 7) Kotimainen kirjallisuus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede keskiviikkona 21.5.2014 klo 9.00–12.00, Pub 1, Pub 2 (Publicum, Assistentinkatu 7)

Valintakoekirja

Yhteisen koeosion kirjallisuus ilmoitetaan tammikuun 2014 aikana humanistisen tiedekunnan ja taiteiden tutkimuksen oppiaineiden verkkosivuilla. Lisäksi luetaan yleisen kirjallisuustieteen koeosiota varten: Liisa Saariluoma (toim.), Keijujen kuningas ja musta Akhilleus. Myytit modernissa kirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000, ­s. 8–57, 191–226, 262–293. Torgny Lindgren, Akvaviitti. Helsinki: Tammi 2009.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 (yhteinen koeosio 20 ja hakukohde kohtainen koeosio 30) Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen omasta koeosiosta saadut pisteet.

Hakukohdekohtaisesta koeosiosta

Yleisen kirjallisuustieteen hakukohdekohtaisessa koeosiossa kirjoitetaan essee, jossa on yhdistettävä luetun tutkimuskirjallisuuden sisältämiä näkökantoja

luettuun kaunokirjalliseen teokseen (enimmäispistemäärä 15 pistettä). Lisäksi kirjoitetaan analyysi koetilanteessa jaettavasta lyhyestä kaunokirjallisesta tekstistä (enimmäispistemäärä 15 pistettä). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 5 pistettä yhteisestä koeosiosta ja vähintään 15 pistettä yleisen kirjallisuustieteen koeosiosta, yhteensä vähintään 20 pistettä.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen ­kulttuuri. Kulttuuriperinnön tutkimuksessa tarkastellaan aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä ­ ­ lähestyen aihetta historia- ja etnologiatieteiden ­näkökulmasta. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Digitaalisen kulttuurin ­opinnoissa käsitellään uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan erillisvalinnassa (katso tarkemmin Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisteriopinnot). (Kiintiö 30 + 15 opiskelijaa) Opiskelijavalinnassa hakija voi saada enintään 120 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada vähintään 15 pistettä. Hakijan pistemäärä muodostuu ylioppilastutkinnon perusteella saatavista taustapisteistä ja lisäpisteistä sekä muilla perusteilla annettavista muista pisteistä. Hakijan täytyy lisäksi suorittaa hyväksytysti valintaan kuuluva motivaatiotehtävä. 1) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien pisteiden maksimimäärä on 80, josta taustapisteet muodostavat enimmillään 50 pistettä ja lisäpisteet 30 pistettä. a) Taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Kokeista saadut arvosanat pisteytetään seuraavasti:

43


Humanistinen tiedekunta

Arvosana

Äidinkieli

Lyhyeen tai keski­pitkään oppimäärään perustuva koe

vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

14

12

10

EXIMIA ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

12

10

8

MAGNA CUM LAUDE

10

8

6

CUM LAUDE

7

5

3

LUBENTER

3

2

1

APPROBATUR

0

0

0

Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen. Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä. Keväällä 2014 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina. IB-tutkinnon, EBtutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat rinnastetaan ylioppilaisiin. Heidän taustapisteensä lasketaan kohdassa TAUSTAPISTEET (alaotsikko: IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat) esitetyn taulukon mukaisesti. b) Ylioppilastutkinnon reaalikokeen perusteella on mahdollista saada lisäpisteitä. Ylioppilastutkinnon lisäpisteitä voi saada enintään kolmesta (3) seuraavasta ainereaaliin suoritetta­ vasta ­aineesta, mikäli hakija on kyseisestä aineesta saanut arvosanan eximia tai laudatur: • • • • • •

Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe ja suomi toisena kielenä -koe

Historia Yhteiskuntaoppi Maantiede Filosofia Biologia Uskonto tai elämänkatsomustieto

Yhdestä aineesta saa 10 lisäpistettä. Lisäpisteiden maksimimäärä on 30. Vuosina 1996–2005 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat lisäpisteitä reaalin kokonaisarvosanasta seuraavasti: LAUDATUR ja EXIMIA MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE LUBENTER

30 20 10 0

Vuonna 1995 tai aiemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat lisäpisteitä reaalin kokonaisarvosanasta seuraavasti:

44

LAUDATUR MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE LUBENTER

25 20 10 0

2) Hakija voi saada muita pisteitä enimmillään 40 seuraavien kriteerien perusteella: a) Ensisijainen hakija (10 pistettä) b) Opetushallituksen myöntämät lukiodiplomit (enintään 20 pistettä). Pisteytyksessä huomioidaan enintään kaksi (2) lukiodiplomia. Kustakin lukiodiplomista saa 10 pistettä. Lukiodiplomien on oltava seuraavilta aloilta: • Kuvataiteen lukiodiplomi • Teatteritaiteen lukiodiplomi • Median lukiodiplomi • Puheviestinnän lukiodiplomi • Ympäristötieteen lukiodiplomi Tai vastaavien alojen muut lukiodiplomit Hyväksyttävän lukiodiplomin minimiarvosana on 3. TAI Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet (20 p). c) Avoimessa yliopistossa suoritetut perus- tai aineopinnot (enintään 10 pistettä). Pisteytyksessä huomioidaan enintään kaksi (2) opintokokonaisuutta. Kustakin opintokokonaisuudesta saa 5 pistettä. Opintokokonaisuuden tulee olla suoritettu joltakin seuraavista aloista: humanistinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, luonnonvara- ja ympäristöala tai taideala. Mikäli kahdella hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella: 1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle 2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat taustapisteet 3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet


Humanistinen tiedekunta

MOTIVAATIOTEHTÄVÄ Laadi itsenäisesti motivaatiotehtävä, josta käyvät ilmi kolme seuraavaa kohtaa: 1. Kerro lyhyesti, miksi haluat opiskelemaan Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan. (arviointi 0–10 pistettä) 2. Tutustu koulutusohjelman verkkosivuihin (http:// www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ktmt/Sivut/ home.aspx) ja ennen kaikkea opinto-oppaaseen (https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm tai http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ktmt/ opiskelu/Sivut/Opinto-oppaat-ja-kurssit.aspx) ja suunnittele ensimmäisen vuoden opintosi. Kuvaile, mitä opintoja aiot suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena. Mitä pää- ja sivuaineen opintoja aiot suorittaa ja mitä muita opintoja? Tee realistinen suunnitelma ja perustele tekemäsi valinnat. Huomioi, että humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) on täysipäiväisesti suoritettavissa kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto (120 opintopistettä) kahdessa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulisi opiskella keskimäärin 60 opintopistettä jokaisena opiskeluvuotena. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tunnin työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. (arviointi 0–30 pistettä) 3. Kerro lyhyesti tulevaisuudensuunnitelmistasi. Mitä teet valmistumisesi jälkeen (kandidaatin- ja maisterintutkinto ovat laskennallisesti suoritettavissa viidessä vuodessa, ja opintoaika on rajattu seitsemään vuoteen)? (arviointi 0–10 pistettä) Yhtenä hakukelpoisuuden ehtona on, että hakija saa motivaatiotehtävästä vähintään 25 pistettä siten, että jokainen edellä mainittu kohta (1–3) on huomioitu. Motivaatiotehtävästä voi saada enintään 50 pistettä. Motivaatiotehtävän pisteet eivät ­vaikuta varsinaisiin hakupisteisiin, mutta sen hyväksytty suorittaminen (vähintään 25 pistettä) on edellytys hakukelpoisuudelle. Mikäli motivaatiotehtävä puuttuu hakemuksen liitteistä, hakemus hylätään. Motivaatiotehtävän kirjoitusohjeet: • Motivaatiotehtävän alkuun kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja henkilötunnus. • Motivaatiotehtävä kirjoitetaan tekstinkäsittely­ ohjelmalla. • Motivaatiotehtävän pituus saa olla enintään 3500 merkkiä välilyönteineen. • Motivaatiotehtävän sisällöt, arviointi ja pisteytys • Hakijan perehtyneisyys koulutusohjelman sisältöalueisiin ja painopisteisiin (0–10 pistettä, hyväksymisen minimipistemäärä 5) • Realistisen ensimmäisen vuoden opintoja koskevan suunnitelman esittäminen huomioiden päätoiminen opiskelu tavoiteajan rajoissa (0–30 pistettä, hyväksymisen minimipistemäärä 15)

• H akijan osaamistavoitteiden soveltuvuus koulutusohjelman oppimismahdollisuuksiin (0–10 pistettä, hyväksymisen minimipistemäärä 5) Hakijan on toimitettava motivaatiotehtävä ja pistelaskennassa huomioitavat mahdolliset muut liitteet (esim. lukiodiplomit tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen todistukset) viimeistään 6.6.2014 klo 16.15 Turun yliopiston hakijapalveluihin (Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto). Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida pistelaskennassa. Korkeakoulukelpoisuuden osoittavat liitteet on toimitettava 9.4.2014 klo 16.15 mennessä Turun yliopiston hakijapalveluihin (Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto). Tarkemmat tiedot korkeakoulukelpoisuuden osoittamisesta (esim. ennen vuotta 1990 yo-tutkinnon suorittaneet tai muun kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet) on esitelty oppaan alussa kohdassa PÄÄVALINTA.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisteriopinnot (Kiintiö 15) Maisteriopintojen opinto-oikeus on kaikilla niillä, jotka ovat suorittaneet humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Maisteriopintoihin voi hakeutua myös koulutusohjelman ulkopuolelta. Hakijaksi hyväksytään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jonka tutkintoon sisältyy tai joka on suorittanut perus- ja aineopinnot jostakin seuraaviin oppiaineisiin tai niitä vastaaviin oppi­aineryhmiin lukeutuvalta alalta. Oppiaineryhmät ovat: • digitaalinen kulttuuri • etnologiatieteet • historiatieteet • kasvatustieteet • kulttuurien tutkimus • kulttuurimatkailu • kulttuuriperinnön tutkimus • kulttuuripolitiikka • maantiede • maaseutututkimus • maisemantutkimus • matkailututkimus • media- ja tiedotustutkimus • museologia • naistutkimus • taiteen tutkimus • yhteiskuntatieteellinen kulttuurintutkimus • ympäristöpolitiikka

45


Humanistinen tiedekunta Ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajan, medianomin, ympäristösuunnittelijan, konservaattorin ja hortonomin tutkinnon suorittaneet voivat hakea maisteriopintoihin ilman perus- ja aineopintojen suorittamista. Muiden kuin mainittujen ammattikorkeakoulututkintojen ja oppiaineryhmien kelpoisuudesta päättää Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen professorien muodostama valintalautakunta. Hakijan on toimitettava valintalautakunnalle ­ennakkotehtävänä motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija voi omin sanoin perustella, miksi haluaa opiskelemaan Turun yli­ opiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopintoihin. Samalla hakijalla on tilaisuus kertoa itsestään, aikaisemmista opinnoistaan ja työkokemuksestaan sekä miten näkee niiden liittyvän maisteriopintoihin. Motivaatiokirje on vähintään muutaman rivin ja enintään A4-liuskan mittainen vapaamuotoinen teksti, joka liitetään hakemukseen. Motivaatiokirjeessä hakija voi kuvailla tähänastisia valintojaan ja niiden perusteita, tulevaisuuden suunnitelmiaan ja sitä mitä maisteriopinnoilta odottaa. Opinto- ja työuran ohella on tärkeää tuoda esiin vaikkapa kulttuuri- tai ympäristöharrastuksia. Motivaatiokirjeessä hakijan tulisi kertoa: • kiinnostuksensa pääkohde maisteriopinnoissa • opinto- tai tutkimustavoitteensa • miten hän arvelee hyötyvänsä maisteriopinnoista • miksi hän hakee juuri kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopintoihin • mihin hän jatkaisi suoritettuaan maisteriopinnot • miten hakija aikoo käytännössä järjestää opiskelunsa? oo milloin hakija aikoo aloittaa opintonsa? oo millainen mahdollisuus hakijalla on osallistua kontaktiopetukseen? oo miten tekijä aikoo sovittaa gradunteon muuhun elämäntilanteeseen? Hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseensa jonkin em. oppiaineen tai niitä vastaavan oppiaineryhmän kandidaattiseminaarityön kriteerit täyttävä itsenäisesti tekemänsä tutkielma. Kandidaattiseminaaritutkielmaa vastaavaksi katsotaan n. 15–20-­ sivuinen ihmis- tai aluetieteellistä metodologiaa soveltava tieteellinen artikkeli. Liite voi olla myös jo hyväksytty kandidaattiseminaaritutkielma tai muu vastaavan laajuinen itsenäinen harjoitustyö. Tutkielman arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan osoittamaan tutkimukselliseen otteeseen, kykyyn käyttää tutkimusaineistoa ja kykyyn soveltaa humanististen tieteiden menetelmiä. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen, hakemukseen liitetyn tutkielman ja opintomenestyksen perusteella. Hakuaika on 13.1.–28.2.2014 ja haku tapahtuu opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa: www.yliopistohaku.fi. Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.

46

MAISTERIOHJELMAT Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma HUOM! Ei opiskelijavalintaa 2014 Sukupuolentutkimusta voi opiskella alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon sivuaineena. Lisäksi tiedekunnassa on Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, josta on mahdollista suorittaa FMtutkinto. Sukupuolentutkimuksesta on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kehittynyt monitieteinen ja tieteidenvälinen tutkimusala, jonka lähtökohtana on ollut länsimaissakin edelleen vallitseva sukupuolten välinen epätasa-arvo. Tutkimuksen ja kritiikin kohteena on sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitys historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Empiirisen ja ongelmalähtöisen tutkimuksen ­rinnalla tärkeä osa sukupuolentutkimusta on feministinen tieteenkritiikki. Se kohdistuu erityisesti tieteen objektiivisuusongelmaan, universaaliin ihmiskäsitykseen sekä ymmärrykseen teorian ja käytännön erillisyydestä. Sukupuolentutkijat ovat nostaneet sukupuolen ja muiden siihen liittyvien erojen tarkastelun keskeiseksi teoreettiseksi lähtökohdaksi. Tällä tavoin sukupuolentutkimuksessa problematisoidaan aikaisemmin tuotettua tietoa ja kehitetään uudenlaisia sukupuolen ja siihen liittyvien muiden erojen käsitteellistämisen tapoja muuttuvassa maailmassa. Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma on monitieteinen, kaksivuotinen ohjelma, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma profiloituu humanistiselle alalle ja erityisesti taiteiden tutkimukseen. Maisteriohjelmasta valmistuu kahden vuoden kokopäiväisellä opiskelulla filosofian maistereita sukupuolentutkimuksen alalta. Ohjelma sisältää perehtymistä ja syventymistä sukupuolentutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin sekä sukupuolen representaatioihin taiteiden tutkimuksen kontekstissa.

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (Kiintiö 6–10)

Maisteriohjelman kohderyhmänä ovat ei-äidinkieliset, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneet suomen kielen ja muiden suomalaisugrilaisten kielten opiskelijat. Maisteriohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista ja käytännön tuntemusta ja perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen, niin että


Humanistinen tiedekunta hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla. Maisteriohjelmasta valmistuvat voivat sijoittua esimerkiksi opetus-, käännös-, kulttuuri- tai talouselämän tehtäviin riippuen heidän kandidaattiopintojensa sisällöstä tai maisteriohjelman sisällä tekemistään valinnoista. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman koulutusala on humanistiset tieteet. Maisteriohjelman tieteenala on kielitiede. Pääasiallinen opetuskieli on suomi. Maisteriohjelman kohderyhmänä ovat ei-äidinkieliset, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneet hakijat. Maisteriohjelmaan voidaan valita BA-tasoisen tutkinnon suorittanut hakija, jonka aineyhdistelmään sisältyy fennougristiikan / Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoja vastaavat opinnot tai joka on suorittanut nämä opinnot tutkintonsa lisäksi. Opiskelijalla pitää olla suomenkielisiin opintoihin riittävä suomen kielen taito. Ellei hakija voi todistuksin osoittaa suomen kielen taitoaan, hänen on otettava yhteyttä viimeistään 1.4.2014 oppiaineeseen (Kirsti Siitonen, sähköposti kirsti.siitonen@utu. fi, puh. 02 333 5296) ja sovittava kokeesta, jossa testataan kielitieteen tuntemusta ja kielitaitoa. Mahdolliset koetilaisuudet järjestetään maisteriohjelman tiloissa (Fennicum, Henrikinkatu 3, 20014 Turun yliopisto) huhtikuussa 2014. Valintakriteerinä käytetään aikaisempia opintoja ja niissä menestymistä, kielitaitoa sekä hakuasiakirjoista ilmenevää perehtyneisyyttä alaan. Hakemukset pannaan paremmuusjärjestykseen 1) opintojen sisällön, 2) opintojen määrän ja 3) opintomenestyksen perusteella, niin että kielitieteellisillä ja suomen kielen taitoa kehittävillä opinnoilla on etusija. Hakuaika alkaa 13.1.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15, jolloin hakemusten liitteineen tulee olla perillä humanistisessa tiedekunnassa. Osoite: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Poikkeustapauksessa hakemisen voi l­ aittaa ­vireille sähköpostitse tai faksilla, mutta tällöin ­asiasta tulee ensin sopia tiedekunnan opintopäällikön ­kanssa (hum-info@utu.fi). Hakemus on lähetettävä kuitenkin aina myös postissa paperiversiona. Haku­ lomake on saatavilla ohjelman verkkosivuilta, jonne löytyy linkki tiedekunnan verkkosivulta http://www. utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opiskelijaksi/Sivut/ home.aspx. Liitteet on mahdollista toimittaa 1.4.2014 mennessä myös sähköpostitse osoitteella hum-info@ utu.fi, mutta sähköpostitse toimitetut liitteet on lisäksi postitettava edellä mainittuun osoitteeseen. Hakijan on toimitettava tiedekuntaan seuraavat liitteet: —— oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös tutkintotodistuksesta ja suoritetuista suomen ja sen sukukielten opinnoista

—— yhden sivun mittainen suomenkielinen motivaatiokirje —— yhden sivun mittainen kuvaus suoritetuista teoreettisista kielitieteellisistä opinnoista —— suomen kielen opettajan täyttämä arviointilomake (saatavilla maisteriohjelman verkkosivuilta). Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistusjäljennöksiä hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan hänet hyväksyä tiedekuntaan vain ehdollisesti. Tällöinkin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa oppilaitoksen laatima lausunto tutkinnon sisällöstä, opiskelijan suorittamien opintojen laadusta ja arvio tutkinnon valmistumisajankohdasta sekä siitä, koska opiskelija saa tutkintotodistuksen. Vahvistaakseen opiskelupaikkansa tulee hakijan toimittaa puuttuvat todistusjäljennökset viimeistään 29.7.2014. Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistusjäljennöksiä viimeistään 29.7.2014, ehdollinen valinta raukeaa. Todistukseksi hyväksytään myös oppilaitoksen myöntämä väliaikainen tutkintotodistus, josta käyvät ilmi suoritettu tutkintonimike, tutkinnon myöntäjä ja myöntämispäivämäärä sekä tutkinnon suorittaja. Lisätietoja ohjelmasta ja hakuprosessista saa ohjelman verkkosivuilta sekä Kirsti Siitoselta: ­kisiito@utu.fi, puh. +358 2 333 5296 tai tiedekunnan opintopäälliköltä hum-info@utu.fi, puh. + 358 2 333 5203. Valinnat julkistetaan 15.5.2014.

Master’s Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (Quota / kiintiö 10-14)

Monitieteinen, englanninkielinen, humanistis-yhteiskuntatieteellinen maisteriohjelma, jossa Itämerta ja sen rantavaltioita tarkastellaan alueellisesta näkö­ kulmasta yhtenä kokonaisuutena. Aluetta lähestytään mm. kansainvälisten suhteiden, historian, ihmismaantieteen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmilta, ja tarkastelun alla ovat niin alueen monipolvinen menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuudenkin haasteet. Laajemman taustan ohjelmalle tarjoavat Itämeren piirissä Kylmän sodan päättymisen ja erityisesti EU:n laajentumisen myötä tapahtunut, ja edelleen jatkuva poliittinen muutos sekä lisääntynyt ja muodoiltaan monipuolistunut ­kansainvälistyminen. Globalisaation aikakaudella taloudellinen, kulttuurinen ja poliittinen vuorovaikutus on yhä moni­ tasoisempaa ja monimuotoisempaa, mikä on luonut mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen yhteistoimintaan niin kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Ohjelma tekee ymmärrettäväksi tämän historiallisen muutoksen ilmenemismuotoja ja vaikutuksia Itämeren alueen piirissä. Perusedellytyksenä ohjelmaan hakeutumiselle on kandidaatin tutkinto ja hyvä englannin kielen

47


Humanistinen tiedekunta t­aito. Ohjelmasta ja hakemisesta saa lisätietoja www-­sivuilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/­ balticstudies/Sivut/home.aspx tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen: baltic@utu.fi. Application deadline: 14 March, 2014 Requirements for admission: — —A three years Bachelor, Master or equivalent diploma in a relevant Humanities or Social Sciences subject, or Human Geography. — —The degree has to be completed by July 29, 2014 Language requirements: — —a very good knowledge of English. Additional knowledge of at least one language of the region is advantageous. Applicants for Master’s degree programme are required to prove their knowledge of English. Approved methods of demonstrating language proficiency: 1) a Bachelor’s degree or an equivalent degree conducted in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom or the United States or 2) a Bachelor’s degree or an equivalent-degree conducted in an English language programme in EU/EEA Countries including studies in English language or 3) Studies (min. 20 ECTS, other than language courses) taken in a study programme conducted in English at the University of Turku or 4) one of the following language tests In the University of Turku the minimum scores to be approved are: – TOEFL: 575 points from the paper-based test 92 points from the internet-based test, no individual scores below 20 – IELTS Academic: the minimum overall band score is 6.5 and no individual scores below 6.0 – The Pearson Test of English Academic, PTE Academic, minimum score 62, and no subtest score under 54 – The Certificate of Proficiency in English (CPE): pass grades A, B or C – The Certificate In Advanced English (CAE): pass grades A, B, or C – The test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education: an average score of 5. No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted.

48

Language tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted. Application procedure: All applicants must complete the application form, and submit the signed form and all the following enclosures: 1. proof of language skills, 2. official and certified copy of the applicant’s diploma in original language – OR, if the degree is not completed until the end of application deadline, a statement that the degree will be completed by the given date (July 29, 2014), and a transcript of studies, NOTE* see below – OR, in the case the diploma is not yet available, a temporary (provisional) degree certificate issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree (the student has graduated), NOTE ** see below 6. official and certified copy of the translation in English of the diploma or Diploma supplement, 7. official and certified university transcript in original language and a translation in English 8. motivation letter, included in the application form. Instructions for the motivation letter: The motivation letter plays an important role in the admission procedure. A letter of motivation is a short essay, where you introduce yourself and present your reasons for studying in the BSRM Programme. You are expected to tell: • who you are and why you are interested in this programme • what are the most important skills and knowledge you’ve acquired in your previous studies • how is your educational background relevant and beneficial from the point of view of Baltic Sea Region Studies program • what are your career plans and how you are going to utilize the programme in pursuing them. NOTE*: in case of admittance, an official and certified copy of the degree certificate or a temporary (provisional) degree certificate issued by an institution must be received by the Faculty of Humanities by July 29, 2014. Address: Faculty of Humanities, FI-20014 University of Turku (Visiting address: Horttokuja 2, Finland). NOTE**: In case of admittance, a copy of the certificate of those applicants who will graduate after the application deadline must be received by the Faculty of Humanities by July 29, 2014. Address: Faculty of Humanities, FI-20014 University of Turku (Visiting address: Horttokuja 2, Finland). The signed printout of the application form and all the required enclosures must be sent to University Admissions Finland for preprocessing:


Humanistinen tiedekunta University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI-001700 Helsinki FINLAND Application form and instructions: www.universityadmissions.fi Incomplete applications will not be processed. All the required documents must be received by the UAF by the end of the deadline. Selection procedure Applications are preprocessed by the University Admissions Finland, and reviewed and evaluated by the BSRS board. Admission decisions are made by the Faculty of Humanities, University of Turku. The selection of new students is based on the relevance and success of prior studies, university records and the statement of purpose (motivation letter). Relevance of prior studies and the applicant’s motivation are heavily weighted. All candidates will be notified by the programme of the admission decision on May 15, 2014. Successful applicants will receive a formal letter of acceptance, including detailed further instructions.

Master’s Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society Application deadline: 14 March, 2014, at 16.15 (Finnish time, GMT +2) All required documents must be received by the UAF within the deadline. Incomplete applications or applications that arrive late will not be processed. Bi-annual quota: 9 Requirements for admission: A three years Bachelor’s degree or an equivalent degree at the university level in an applicable field, for example history or cultural studies. The degree should correspond to 180 ECTS. The degree has to be completed before 29 July, 2014. This means that an official and certified copy of the degree certificate of those applicants who will graduate after the application deadline must be received by the Faculty of Humanities by July 29, 2014. Address: Faculty of Humanities, FI- 20014 University of Turku, Finland. Language requirements: A very good knowledge of English. Additional knowledge of at least one language of the region is advantageous. All applicants are required to proof their knowledge of English in one of the following ways:

1) a Bachelor’s degree or an equivalent university degree conducted in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom or the United States, or 2) a Bachelor’s degree or an equivalent university degree conducted in English in EU/EEA Countries including studies in English language, or 3) Studies (min. 20 ECTS) taken in a study programme conducted in English at the University of Turku, or 4) one of the following language tests. See below * In the University of Turku the minimum scores to be approved are: – TOEFL: 575 points from the paper-based test 92 points from the internet-based test, no individual scores below 20. – IELTS Academic: the minimum overall band score is 6.5 and no individual scores below 6.0 – The Certificate of Proficiency in English (CPE): pass grades A, B or C – The Certificate in Advanced English (CAE): pass grades A, B, or C – The test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education: an average score of 5, or if the test has been taken in 2012 or later, min 5 of each part. – PTE Academic: the minimum overall band score 62 and no individual scores below 54. * It is the applicant's responsibility to make testing arrangements for her/himself. We recommend that prospective applicants sign up for a language test as soon as possible. No other language tests or statements of the applicant's language skills will be accepted. Language tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted. When filling out the TOEFL Registration Form, please fill in University Admissions Finland's Institution Code 3138 in the Score Report Recipient field. Score slips or their copies provided by applicants are not accepted. For other tests, please address the test results to University Admissions Finland. An applicant's copy of the score is also acceptable, as long as it is verifiable from the test organisers. Test scores sent as attachments to an e-mail message are not acceptable. Application procedure: The University of Turku uses the services of University Admissions Finland. It is a centralised service, which provides a template for the application form and offers technical help on how to fill it in. Help is only provided via e-mail and over the telephone. Application form and instructions: http://www.universityadmissions.fi/ • Please check carefully the instructions given, and don't forget to give all the required informa-

49


Humanistinen tiedekunta tion and to send all the required enclosures to UAF: – printed and signed application form – certification of language skills – official and certified copy of the applicant's diploma in original language – official and certified copy of the translation in English of the diploma or the Diploma Supplement – official and certified university transcript in original language and a translation in English – if the degree is not competed until the end of application deadline, a statement that the degree will be completed by the given date, and a transcript of studies - temporary (provisional degree certificate issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree (the student has graduated) – motivation letter (included in the application form, max 2 pages). The motivation letter plays an important role in the admission procedure. A letter of motivation is a short essay, where you introduce yourself and present your reasons for studying in the European Heritage, Digital Media and the Information Society Master’s Programme. You are expected to give the following information: • who you are and why you are interested in this programme • what are the most important skills and knowledge you have acquired in your previous studies • how is your educational background relevant and beneficial from the point of view of the programme • what are your career plans and how are you going to utilize the programme in pursuing them. The application form and all the enclosures must be sent for preprocessing to this address: University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI-00170 Helsinki Finland. NB. The documents submitted will not be returned. Please, don't send the original documents. The original documents of admitted students will be checked in the beginning of studies. • Admission decisions are made by the Faculty of Humanities, University of Turku. The selection of new students is based on prior studies, academic transcript (university records), and the statement of purpose (motivation letter). Relevancy of prior studies and student's motivation based in the statement of purpose are heavily weighted. • All candidates will be notified by the programme of the admission decision on May 15, 2014. Successful applicants will receive a formal letter of acceptance, including detailed further instructions.

50

SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Sivuaineen opinto-oikeus edellyttää tutkinnonsuoritusoikeutta Turun yliopistossa. Mahdollisiin sivuainevalintakokeisiin voivat osallistua ne, jotka hyväksytään opiskelijaksi kesän 2014 valinnassa tai joilla on aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Kesän 2014 valinnassa sivuaineoikeuden saaneiden on otettava sivuaineoikeus vastaan ilmoittautumalla kyseiseen oppiaineeseen. * = vain sivuaineena opiskeltavat aineet.

Arkeologia Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Lisätietoa sivuaineopiskelijaksi ilmoittautumisesta oppiaineen verkkosivulta.

Baltic Sea Region Studies sivuainekokonaisuus (non-degree studies) Sivuainekokonaisuuden sisällölliset painopiste­ alueet ovat historia, kulttuuri, kielet ja kommunikaatio, yhteiskunta ja ympäristö. Näiltä alueilta järjestetään vuosittain kursseja yhteensä vähintään 25 opintopistettä. Ohjelmassa on pääasiassa Turun yliopistossa annettavaa lähiopetusta. Baltic Sea Region Studies -kokonaisuuden voi ottaa tutkintonsa sivuaineeksi tai suorittaa siihen kuuluvia yksittäisiä kursseja oman mielenkiintonsa ja suuntautumisensa mukaan.

Englannin kieli, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Opiskelija, joka ei ole saanut oppiaineen opinto-oikeutta kesän valintakokeessa tai jolla on aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa, voi osallistua sivuainevalintakokeeseen. Sivuaineen valintakoe pidetään elokuun lopussa 2014, noin viikkoa ennen opetuksen alkua. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin kunkin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla. Englannin kielen, pohjoismaisten kielten, ranskan, saksan kielen sekä suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineiden sivuainevalintakokeet järjestetään yhteistyössä yhden päivän aikana. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille oppiaineille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Saadakseen sivuaineoikeuden hakijan on suori-


Humanistinen tiedekunta tettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että oppiaineen kielikohtainen koeosio. Mikäli hakija on suorittanut yhteisen koeosion hyväksytysti kesän pääainevalintakokeessa, hän voi halutessaan käyttää siitä saamiaan pisteitä myös sivuainevalinnassa ja vastata siten vain kielikohtaiseen osuuteen. Tällaisen hakijan on sivuainevalintakokeeseen ilmoittautuessaan ilmoitettava sitovasti, käyttääkö hän sivuaineoikeutta hakiessaan aikaisemmin suorittamansa yhteisen koeosion pisteitä vai suorittaako hän osuuden uudelleen. Yhteisen koeosion valintakoekirja Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. Yhteisestä koeosiosta Kokeessa vastataan 25 erillistä kohtaa sisältävään monivalintatehtävään. Jokaisessa kohdassa on neljä vaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Jokaisesta ­oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada ­maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä. Kielikohtaisesta koeosiosta Kielikohtaisesta koeosiosta on mahdollista saada enintään 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen ­hakijan on saatava kielikohtaisesta osiosta vähintään 12 pistettä. Kielikohtaisen koeosion sisältö vaihtelee ­oppiaineittain. Kielikohtaiset koeosiot esitellään kunkin oppiaineen kohdalla.

Sivuainekokeen pisteytys

Enimmäispisteet: valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta

Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Kielikohtainen koeosio koostuu kahdesta osasta, jotka ovat —— kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 12,5 —— kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 12,5 Englanninkielinen kielioppi- ja sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Mahdolliset tehtävätyypit: aukkotehtävä (cloze), täydennystehtävä, ­monivalintatehtävä, aineistotehtävä. Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava ­vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koe­ osiosta ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kummastakin osasta pisteitä. Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä ensimmäisen lukuvuoden aikana, jotta opinto-oikeus säilyy.

Pohjoismaiset kielet Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 18.

Englannin kieli

Valintakoekirja

Sivuaineopiskelijoiden kiintiö on 26 opiskelijaa. Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalintakokeessa hyväksytyt uudet opiskelijat, jotka viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ovat ilmoittaneet humanistisen tiedekunnan kansliaan jonkin muun aineen pääaineekseen ja englannin kielen sivuaineekseen.

Sivuainekokeen pisteytys

Valintakoekirja

Yhteiseen koeosioon luettavan kirjan (esitelty kohdassa Yhteisen koeosion valintakoekirja) lisäksi englannin kielen kielikohtaista koeosioon luetaan valikoima novelleja: Yhteensä kolme novellia. Novellit esim. teoksessa Bausch Richard & Cassill R.V. (toim.) The Norton Anthology of Short Fiction, Shorter 7th ed. Norton. 2006. (ISBN 0393926125). Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 31.1.2014 Internet-sivulla osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/­ opiskelijaksi/Sivut/home.aspx.

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Enimmäispisteet: valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta

Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Pohjoismaisten kielten kielikohtainen koeosio edellyttää lukion ruotsin kielen oppimäärää tai vastaavia taitoja ja siinä mitataan hakijan ruotsin kielen kirjallista kielitaitoa, nim. tekstin ymmärtämistä sekä sanaston ja kieliopin hallintaa. Kielikohtaisen koeosion rakenne on seuraava: 1. Kielivirheiden tunnistaminen ja korjaaminen (8 p.) 2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (9 p.) 3. Tekstin ymmärtäminen ja sanaston hallinta, täydennystehtävä (8 p.)

51


Humanistinen tiedekunta Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kieliaineille yhteisestä osasta vähintään 12 pistettä ja kielikohtaisesta osiosta vähintään 12 pistettä. ­Lisäksi pohjoismaisten kielten kielikohtaisen kokeen kaikista kolmesta osiosta tulee saada pisteitä. Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään yksi opintojakso perusopinnoista sinä lukuvuonna, jolloin hän on saanut pohjoismaisten kielten opinto-oikeuden.

Ranska Sivuaineopiskelijoita valitaan ranskan kielen linjalle enintään 14 ja ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjalle enintään 10.

Valintakoekirja

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi.

Sivuainekokeen pisteytys

Enimmäispisteet: valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta

Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Kielikohtaisessa kokeessa edellytetään lyhyen ranskan oppimäärää (B2- tai B3-kieli) tai sitä vastaavia tietoja. Kielikohtainen koeosio koostuu seuraavista pakollisista osioista: 1) luetunymmärtämisen testi (max. 10 pistettä) – kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi – mittaa tekstikokonaisuuden ja tekstirakenteen ymmärtämistä 2) ranskankielinen essee (max. 15 pistettä) – laaditaan esseevastaus, joka perustuu kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä kokeesta ja 12 pistettä kielikohtaisesta kokeesta. Lisäksi ranskan kielikohtaisen kokeen molemmista osista pitää saada pisteitä.

Saksan kieli Saksalaisen filologian linjalle valitaan enintään 12 ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalle enintään 12 sivuaineopiskelijaa.

52

Valintakoekirja

Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi.

Sivuainekokeen pisteytys

Enimmäispisteet: valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta

Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Kielikohtaisessa koeosiossa testataan saksan kielen kielitaitoa Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä kokeesta ja 12 pistettä kielikohtaisesta kokeesta.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Sivuaineopiskelijoita valitaan suomen kielen linjalle 30 ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalle 6. Hakija ilmoittaa valintakokeessa, kummalle linjalle hän ensisijaisesti pyrkii. Linjojen kiintiöihin kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa hyväksytyt uudet opiskelijat, jotka viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ovat ilmoittaneet humanistisen tiedekunnan kansliaan jonkin muun aineen pääaineekseen ja suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan sivuaineekseen.

Valintakoekirja

Yhteiseen koeosioon luettavan kirjan (esitelty kohdassa Yhteisen koeosion valintakoekirja) lisäksi luetaan Irja Alho & Anneli Kauppinen: Käyttökielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Sivut 5–173.

Sivuainekokeen pisteytys

Enimmäispisteet: valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta

Kielikohtaisessa koeosiossa on mahdollista vastata kolmeen kysymykseen, jotka pohjautuvat luettavaan kirjallisuuteen mutta edellyttävät myös kielellistä päättelykykyä. Kysymykset ovat tyypiltään kielitietoa testaavia soveltavia analyysitehtäviä, ja ne voivat käsitellä suomen äänne-, muoto-, lause- ja merkitysoppia. Tehtävät perustuvat kokeessa annettavaan tekstiaineistoon. Kysymysten enimmäispistemäärät ovat 7, 8 ja 10 pistettä, ja koeosion kokonaispistemäärä 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Lisäksi hakijan on saatava pisteitä kielikohtaisen kokeen kaikista kolmesta tehtävästä.


Humanistinen tiedekunta

Espanja

Italia

Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2014 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa. Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua joko espanjan kielen tai kääntämisen linjalle.

Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2014 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppi­aineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10. ­Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hakeutuu joko kielen ja kulttuurin linjalle tai kääntämisen linjalle. Kokeessa on seuraavat osiot: 1. kieliopin ­hallinta (aukkotesti, 9 pistettä), 2. luetun ymmärtäminen (avoimet kysymykset ja käännöslauseet, 6 pistettä) ja 3. lyhyt aine annetusta aiheesta (80–100 sanaa, 10 pistettä). Hyväksytyn koesuorituksen alin kokonaispistemäärä on 12. Lisäksi vaaditaan, että hakijan on saatava pisteitä kokeen jokaisesta osiosta.

Sivuaineen valintakoe koostuu seuraavista pakollisista osioista: 1. kielioppi (maksimi 9 p.) 2. luetunymmärtämisen testi (maksimi 6 p.) – kokeessa jaettavaan espanjankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi – mittaa tekstikokonaisuuden ja -rakenteen sekä sanaston ymmärtämistä 3. espanjankielinen essee (maksimi 10 p.) – lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta ja ajankohtaisesta aiheesta (100-150 sanaa) – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Klassillinen arkeologia* Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin yliopisto-opettajalle.

Kotimainen kirjallisuus

Sivuainekokeessa voi saada enintään 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 12 pistettä. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa sivuainekokeen ­kokeen 1. osiosta vähintään 4 pistettä, 2. osiosta vähintään 3 pistettä ja 3. osiosta vähintään 5 pistettä.

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistossa viimeistään 19.9.2014.

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin yliopisto-opettajalle.

Sivuaineena folkloristiikan, kansatieteen ja uskonto­ tieteen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaine­opiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Fonetiikka Fonetiikka tutkii puhetta monesta näkökulmasta ja tarjoaa opiskelijoille monitieteisen näkökulman puheen havaitsemisen, tuottamisen ja oppimisen teorioihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä käytännön tutkimusta osallistumalla tutkimusryhmän hankkeisiin jo ensimmäisinä opiskeluvuosinaan. Fonetiikan voi vapaasti ottaa sivuaineeksi kuka tahansa, jolla on opinto-oikeus Turun yliopistossa ja fonetiikan voi hakemuksesta vaihtaa pääaineeksi, kun sekä pääaineen että fonetiikan opinnoista on suoritettuina perusopinnot.

Kreikkalainen filologia

Kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla historia-­ aineiden toimistoon sähköpostitse his-toimisto@ lists.utu.fi viimeistään 5.9.2014.

Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla koulutusohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

53


Humanistinen tiedekunta

Latinalainen filologia Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin yliopisto-opettajalle.

Luova kirjoittaminen* Luovaan kirjoittamiseen valitaan vuonna 2014 28 perusopintoja suorittavaa sivuaineopiskelijaa ja vuonna 2015 14 perusopintoja suorittavaa sekä 14 aineopintoja suorittavaa sivuaineopiskelijaa. Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa ­ alkava intensiivinen Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jonne voivat ilmoittautua kaikki halukkaat opiskelijat. Luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittamaan valitaan 28 johdantokurssilla parhaat pisteet saanutta opiskelijaa. Luovan kirjoittamisen Johdatus kirjoittamiseen -kurssille voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijat valitaan johdantokurssilla tehtyjen tehtävien, tuntiaktiivisuuden sekä lopputekstin arvioiden perusteella. Kun opiskelija on suorittanut johdantokurssin ja saanut siitä pisteet ja arvosanan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan luovaa kirjoittamista, hän voi hakea seuraavana vuonna sisään suorittamalla uudestaan sen osa-alueen, tai ne osaalueet, joissa hänellä on ollut eniten puutteita. Aineopintoihin opiskelijat valitaan vuonna 2015 syyslukukauden alussa järjestettävän valintakokeen kautta. Aineopintojen valintakokeeseen voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot. Vuonna 2014 ei ala aineopintoja.

Mediatutkimus Mediatutkimuksen perusopintojen sivuaineopiskelija­ kiintiö on enintään 30. Sivuaineopiskelijat valitaan syyslukukaudella järjestettävän Johdatus mediatutkimukseen -kurssin (6 op) arvosanan perusteella (vähintään 3/5)

Museologia* Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aine­ opinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan.

54

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella. Museoliiton Verso-verkkokurssin ­suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua ­Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina. Sivuaineen valintakoe torstaina 14.8.2014 klo 16.00–18.00, ls. Jan1, Janus, Sirkkala, Kaivokatu 12.

Valintakoekirja:

Petja Aarnipuu: Turun linna kerrottuna ja kertovana ­tilana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimi­ tuksia 1162. Helsinki 2008. Kokeessa on kolme esseekysymystä, joista kaksi pohjautuu valintakoekirjaan ja yksi on motivaatiotehtävä. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta

Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa.

Musiikkitiede Musiikkitieteen sivuaineopiskelijoiksi hyväksytään vuosittain ilmoittautumisjärjestyksessä 25 opiskelijaa siten, että Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat etusijalla. Ilmoittautua voi musiikkitieteen toimistoon tai sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee ilmoittaa nimensä lisäksi opiskelijanumero, pääaine ja yhteystiedot.

North American Studies* Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Romanian kieli ja kulttuuri Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, ­joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on romanian alkeiskurssin suorittaminen tai vastaavien tietojen hallitseminen. Uusia sivuaineopiskelijoita voidaan ottaa enintään 15. Ks. lisätietoa Romanian kielen ja kulttuurin opiskelusta http://www.utu.fi/fi/yksikot/ hum/yksikot/romania/Sivut/home.aspx


Humanistinen tiedekunta

Sukupuolentutkimus*

Unkarin kieli ja kulttuuri*

Sukupuolentutkimuksen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa, os. Kaivokatu 12, Minervarakennus, 1. krs, huone E116.

Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan toimistoon.

Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)* Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Taidehistoria Taidehistorian perusopintojen sivuaineopiskelijakiintiö on 30. Sivuaineopiskelijat valitaan Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I -kurssin luentokuulustelun arvosanan perusteella (vähintään 3/5). Myös avoimessa tai muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja suorittaneiden tulee osallistua kokeeseen saadakseen jatkaa opintojaan. Tasokokeen kautta oikeuden myös aine- ja syventäviin opintoihin saavat seuraavien aineiden pääaineopiskelijat: kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja yleinen kirjallisuustiede sekä nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat. Muut opiskelijat (myös avoimessa tai muussa yliopistossa perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittaneet) hakevat aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeutta (kiintiö 8 opiskelijaa) vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää opintosuoritusote ja tarvittaessa todistus muualla suoritetuista kokonaisuuksista. Hakemus ja opintosuoritusote palautetaan sähköpostitse toimistosihteerille viimeistään 29.8.2014. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse, ja tuloksista ilmoitetaan myös taidehistorian ilmoitustaululla ke 3.9.2014.

Venäjän kieli Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2014 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppi­aineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuainekiintiö on 8 opiskelijaa. Sivuaineen valintakoe sisältää kieliopin ja sanaston hallintaa mittaavan tehtävän (max. 7 ­ pistettä), kirjoitustehtävän (max. 8 pistettä) sekä aineistopohjaisen tekstikokeen (max. 10 pistettä). ­ Sivuainekokeen maksimipistemäärä on 25 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä 12 pistettä. Yhteispiste­ määrästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa pisteitä jokaisesta osiosta.

Viron kieli ja kulttuuri* Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kiintiö on 20–25. Opiskelijat valitaan Viron peruskurssin suorituksen perusteella; peruskurssi järjestetään syksyn ensimmäisen periodin aikana. Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoitettava halukkuudestaan suomen kielen linjan toimistosta saatavalla lomakkeella viimeistään torstaina 16.10.2014. ­Valinnan tulos ilmoitetaan syksyn peruskurssin toisen loppukuulustelun tuloksen julkistamisen yhtey­ dessä. Loppukuulustelusta on saatava vähintään 3/5, jotta voi tulla hyväksytyksi Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua syksyn peruskurssin loppukuulusteluun.

Yleinen kirjallisuustiede Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

55


56


K asvatustieteiden tiedekunta Sisältö Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoja.....................58

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, RAUMA........................................71

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN VALINTAYHTEISTYÖ­ VERKOSTO (VAKAVA)............................................................................. 60

PÄÄVALINTA................................................................................................71 ERILLISVALINTA......................................................................................... 73

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS (KASVATUSTIEDE, AIKUISKASVATUSTIEDE JA ERITYISPEDAGOGIIKKA)...................62

A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto............................... 73

ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT......................................................................62

B) Muiden yliopistojen luokan­opettajan koulutuksesta siirtyvät.............................................................................. 73

PÄÄVALINTA...............................................................................................62 ERILLISVALINTA.........................................................................................62 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja kasvatustieteen maisterin tutkinto.....................................62 ERILLISVALINTA.........................................................................................64 a) Erillisvalinta kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon...............................64 b) Erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon (korkeakoulu­tutkinnon suorittaneet).................65 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN KOULUTUKSET......................68 LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS.........................................................68 ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT......................................................................68 LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, TURKU........................................68 ERILLISVALINTA.........................................................................................70 A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto...............................70 B) Muiden yliopistojen luokanopet­tajan koulutuksesta siirtyvät.................................................................71

KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS..................................... 73 ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT...................................................................... 73 Päävalinta............................................................................................... 73 Erillisvalinta......................................................................................... 73 LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS......................................... 76 ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT...................................................................... 76 Päävalinta............................................................................................... 76 Erillisvalinta......................................................................................... 76 KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMA................................................................................. 77 OPISKELIJOIDEN HYVÄKSYMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN PÄÄ- JA ERILLIS­ VALINNOISSA.............................................................................................79 Master’s degree programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES) (120 ECTS credits).......................................................................................... 80

57


kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoja • kasvatustieteen kandidaatti

• kasvatustieteen maisteri

• kasvatustieteen lisensiaatti

Opiskelijalla voi olla tutkinnonsuoritusoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksessa kerrallaan. Opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden pääsääntöisesti sekä alempaan että ylempään tutkintoon; poikkeuksena lastentarhanopettajan koulutus (opinto-oikeus KK-tutkintoon). Erillisvalinnoissa opiskelija saa opinto-oikeuden KM-tutkinnon suorittamiseen; poikkeuksena avoimen yliopistoopetukseen osallistuneet, jotka saavat oikeuden

Koulutus

Hakuaika

• kasvatustieteen tohtori

sekä alempaan että ylempään tutkintoon. Opiskelija voi myös itse luopua alemman tutkinnon suoritusoikeudesta, mikäli tiedekunnan asettamat ehdot (vähintään alempi tutkinto ja pääaineesta perus- ja aineopinnot) täyttyvät. Mikäli opiskelija saa uuden opinto-oikeuden tiedekunnasta, tulee hänen luopua aiemmasta opinto-oikeudesta, jos aiemman opintooikeuden tutkinto on vielä suorittamatta.

Tulosten julkistaminen

Valitaan valintakoemenestyksen perusteella

Valitaan valintakokeen ja taustapisteiden perusteella

Kiintiö yhteensä

Kasvatustieteiden koulutuS (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) päävalinta KK- ja KM-tutkintoon kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)

3.3.–1.4.2014

13.6.2014

23

22

45

erillisvalinta KK- ja KM-tutkintoon avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneille *

Hakuaika päättyy 1.4.2014

13.6.2014

18

erillisvalinta KK- ja KM-tutkintoon laitoksen vaihtajille kasvatustieteiden tiedekunnassa *

Hakuajat päättyvät 1.4.2014 ja 28.11.2014

13.6.2014 ja 9.12.2014

ei kiintiötä

erillisvalinta KK- ja KM-tutkintoon pääaineen vaihtajille kasvatustieteiden laitoksessa *

Hakuaika päättyy 1.4.2014

13.6.2014

ei kiintiötä

erillisvalinta KM-tutkintoon *

Hakuaika päättyy 1.4.2014

13.6.2014

5–12

erillisvalinta KM-tutkintoon muista yliopistoista vastaavista koulutuksista siirtyville *

Hakuaika päättyy 1.4.2014

13.6.2014

ei kiintiötä

erillisvalinta KM-tutkintoon Turun yliopistossa tiedekuntaa vaihtaville *

Hakuajat päättyvät 1.4.2014 ja 28.11.2014

13.6.2014 ja 19.12.2014

ei kiintiötä

58


kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma erillisvalinta KM-tutkintoon *

Hakuaika päättyy 30.5.2014

26.6.2014

12

13.6.2014

7

KOULUTUSSOSIOLOGIAN JA -POLITIIKAN MAISTERIOHJELMA erillisvalinta KM-tutkintoon *

Hakuaika päättyy 1.4.2014

Käsityön aineenopettajan koulutus päävalinta KK- ja KM-tutkintoon

3.3.–1.4.2014

26.6.2014

34–39

34–39

erillisvalinta KM-tutkintoon

Hakuaika päättyy 1.4.2014

26.6.2014

enintään 5

enintään 5

Lastentarhanopettajan Koulutus päävalinta KK-tutkintoon

3.3.–1.4.2014

26.6.2014

60

60

erillisvalinta KK-tutkintoon muista lastentarhanopettajan koulutuksista siirtyville *

Hakuaika päättyy 2.6.2014

26.6.2014

ei kiintiötä

Luokanopettajan koulutus, Rauma päävalinta KK- ja KM-tutkintoon

3.3.–1.4.2014

26.6.2014

60–80

erillisvalinta KM-tutkintoon

Hakuaika päättyy 1.4.2014

26.6.2014

enintään 20

erillisvalinta KM-tutkintoon muista opettajankoulutusyksiköistä siirtyville *

Hakuaika päättyy 2.6.2014

26.6.2014

ei kiintiötä

60–80 enintään 20

Luokanopettajan koulutus, Turku päävalinta KK- ja KM-tutkintoon

3.3.–1.4.2014

26.6.2014

83–95

83–95

erillisvalinta KM-tutkintoon

Hakuaika päättyy 1.4.2014

26.6.2014

enintään 12

enintään 12

erillisvalinta KM-tutkintoon muista opettajankoulutusyksiköistä siirtyville *

Hakuaika päättyy 2.6.2014

26.6.2014

ei kiintiötä

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LEARNING, LEARNING ENVIRONMENTS AND EDUCATIONAL SYSTEMS (LLEES) erillisvalinta KM-tutkintoon *

2.12.2013– 28.2.2014

6.5.2014

enintään 20 (joista enintään 5 kaksoistutkintoa suorittamaan)

* paperivalinta

59


kasvatustieteiden tiedekunta

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN VALINTAYHTEISTYÖ­ VERKOSTO (VAKAVA) VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVAkokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa ­ www.yliopistohaku.fi (Huom. erillisvalinnoissa on käytössä erilliset hakulomakkeet). Yliopistojen yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt liitteet (ks. tarkemmin valintaoppaan Hakeminen päävalinnassa / hakuaika) postitetaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto. Muiden koulutusten osalta liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä. Vuonna 2014 valmistuvat, ks. liitteiden palautus koulutuskohtaisten valintaperusteiden kohdasta ‘Hakeminen’. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköis-

60

tä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa ­valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 6.5.2014 klo 13.00─15.00. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 25.3.2014 läh­tien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin on hakenut. Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa (soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa yliopistojen hakuoppaista ja verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Esivalinnan tulokset julkistetaan keskiviikkona 21.5.2014. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.


kasvatustieteiden tiedekunta VAKAVAssa vuonna 2014 mukana olevat yliopistot ja koulutukset: Helsingin yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan koulutus, avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Erityispedagogiikan koulutus, suoritettujen yliopistoopintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lapin yliopisto Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) Luokanopettajan koulutus

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Erityisopettajien koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus Opinto-ohjaajan koulutus

Tampereen yliopisto, Tampere Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus *) Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus

Oulun yliopisto, Oulu Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Varhaiskasvatuksen koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon

Turun yliopisto, Turku Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Turun yliopisto, Rauma Käsityön aineenopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus *) sis. OpeArt-suuntautumisvaihtoehdon

VAKAVA-kokeeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua. Turussa kutsun saavat vain tietyissä erillisvalinnoissa hakevat hakijat (ks. tarkemmin koulutusten valintaperusteet). Turussa VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luentosaleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa (Assistentinkatu 5, 1. krs.) ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa (ks. www.utu.fi/fi/ Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta.pdf). Salijako on nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä (Seminaarinkatu 1) ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta.

61


kasvatustieteiden tiedekunta

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS (KASVATUSTIEDE, AIKUISKASVATUSTIEDE JA ERITYISPEDAGOGIIKKA) ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT PÄÄVALINTA Kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinto —— kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) 45 opiskelijaa

ERILLISVALINTA A) Erillisvalinta kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— enintään 18 opiskelijaa avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä —— laitoksen vaihtajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (ei kiintiötä) —— pääaineen vaihtajat kasvatustieteiden laitok­ sessa (ei kiintiötä) B) Erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— 5─12 opiskelijaa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kiintiössä (valittavien määrä riippuu koulutussosiologian ja -politiikan maisteri­ ohjelman kiintiön täyttymisestä) —— enintään 7 opiskelijaa koulutussosiologian ja ­-politiikan maisteriohjelmaan —— muista yliopistoista vastaavista koulutuksista siirtyvät (ei kiintiötä) —— tiedekunnan vaihtajat Turun yliopistossa (ei kiintiötä)

PÄÄVALINTA Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja kasvatustieteen maisterin tutkinto HAKEMINEN Kasvatustieteiden koulutukseen valitaan y­hteensä 45 opiskelijaa. Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen haku­ järjestelmän (YSHJ) kautta osoitteessa

62

www.yliopistohaku.fi (ks. lisätiedot hakemisesta valintaoppaassa). Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakuedellytyksenä on suoritettu ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkeaasteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus. Vaadittava tutkinto tulee olla suoritettuna 6.6.2014 mennessä. Keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt liitteet (ks. tarkemmin valintaoppaan Hakeminen päävalinnassa / hakuaika) tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2014 valmistuvien todistuksia, jotka tulee olla toimitettuna 6.6.2014 mennessä. Kesällä 2014 valmistuvat IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta ja heidän osaltaan valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivään saakka. Keväällä 2014 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2014 ylioppilastutkinnon kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi hakea koulutukseen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijoiden määrä sisältyy päävalinnan aloituspaikkamäärään (ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta kohdasta Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet).

VALINTAKOE Koulutukseen haetaan valtakunnallisen kasvatusalan valintakokeen (VAKAVA-koe) kautta. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Turussa VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luentosaleissa (ks.­ www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa (Assistentinkatu 5, 1. krs) ja 5.5.2014 alkaen


kasvatustieteiden tiedekunta myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Hakijat osallistuvat valintakokeeseen ilman eri kutsua. Aineisto on kopioitavissa 25.3.2014 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta.

PISTEITYS Hakijan on mahdollista saada pisteitä seuraavasti: —— valintakoe 0–48 p —— ylioppilastutkinto 0–24 p: Ylioppilastutkinnon äidinkielen, vieraan kielen sekä matematiikan ja reaalin koe pisteitetään siten, että a = 2 p, b = 3 p, c = 4 p, m = 5 p sekä e ja l antavat kumpikin 6 pistettä. Koulutukseen voi hakea vaikka ei olisi kirjoittanut kaikkia yllämainittuja aineita. Tällöin hakija saa pisteitä vain kirjoittamistaan aineista. EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat Opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten mukaiset pisteet. Lisätietoa kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteityksestä löytyy Opetushallituksen verkkosivulta osoitteesta www.opintopolku.fi.

VALINTAMENETTELY Kasvatustieteiden koulutukseen valittavien opiskelijoiden määrä on 45. Valintakokeen pistemäärän perusteella valitaan ensin paremmuusjärjestyksessä 23 hakijaa. Tämän jälkeen valitaan paremmuusjärjestyksessä 22 hakijaa yhteenlasketun pistemäärän perusteella (valintakokeen pistemäärä ja ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet). Varasijat nimetään siten, että paremmuusjärjestyksessä parittomat varasijat (1., 3. jne.) valitaan koepisteiden ja parilliset varasijat (2., 4. jne.) yhteispisteiden perusteella. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, käytetään jatkokriteerinä ensin valintakokeen pistemäärää (0–48 p) ja tämän jälkeen ylioppilastutkinnosta saatua pistemäärää (0–24 p). Kaikki valintakokeen hyväksytysti suorittaneet ovat varasijoilla. Koulutukseen vuonna 2014 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa vuonna 2013 hyväksytyistä uusista opiskelijoista lukuvuodeksi 2013–2014 poissaolevaksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrä.

PÄÄAINEEN VALINTA OPINTOJEN AIKANA

kaikille opiskelijoille yhteisiä opintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua pääaineisiin. Lisätietoja pääaineen valinnasta annetaan opintojen alkaessa. Kasvatustieteeseen valitaan 20, aikuiskasvatustieteeseen 10 ja erityispedagogiikkaan 15 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita eri pääaineisiin on em. kiintiöt ylittävä määrä, valitaan opiskelijat pääaineisiin preferenssipisteiden ja syksyllä 2014 järjestettävän aineistotehtävän pisteiden perusteella. Pääaineen valinnassa opiskelijan on mahdollista saada pisteitä pääaineiden keskinäisestä valintapreferenssistä 5–15 p (ensisijaisesta kohteesta saa 15 pistettä, toissijaisesta 10 pistettä ja kolmossijaisesta 5 pistettä) ja aineistotehtävästä 0–15 p. Kasvatustieteiden laitos vahvistaa opiskelijoiden pääaineet syyslukukauden 2014 aikana. Pääaineen vaihtamista on mahdollista anoa opintojen myöhemmässä vaiheessa. Pääaineensa lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa sivu­ aineopintoina perus- ja aineopinnot laitoksen muissa oppiaineissa (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka).

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ Kevään 2014 päävalinnan tulokset julkaistaan 13.6.2014 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs) sekä verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Tällöin aloitetaan myös hyväksymiskirjeiden postitus koulutuksiin hyväksytyille ja varalle nimetyille (päätöksessä varasijalistalle nimetyille). Hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 29.7.2014 klo 16.15 mennessä 1) ottaako opiskelupaikan vastaan tai 2) ottaako opiskelupaikan vastaan, mutta jää jonottamaan yhtä varapaikkaa tai 3) ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 29.7.2014 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Jonotusoikeus päättyy 12.8.2014 klo 16.15. Jonotusoikeus koskee vain valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Opiskelijavalinnassa hyväksytyn on ilmoittauduttava lukuvuodeksi 2014–2015 Turun yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän ­kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 27.6.2014 klo 15.45.

Opiskelijan pääaine voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Pääaine valitaan syyslukukauden 2014 alussa, jolloin opiskelijat ilmoittavat pääainetoiveensa kirjallisesti asettamalla em. pääaineet preferenssijärjestykseen. Opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu syyslukukaudella 2014

63


kasvatustieteiden tiedekunta

ERILLISVALINTA Erillisvalinnoissa hakevat eivät osallistu valinta­ kokeeseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen tulostettava hakulomake löytyy kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta.

a) Erillisvalinta kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon 1) Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä hakevien hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Myös postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää todistusjäljennökset suoritetuista opinnoista. Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineisiin valitaan avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä yhteensä enintään 18 opiskelijaa. Hakija voi hakea ­tässä kiintiössä vain yhteen edellä mainituista kolmesta pääaineesta. Yliopisto-opintoja tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 87 opintopistettä (tai 51 opintoviikkoa), joiden tulee sisältää seuraavat opinnot: —— vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aine­ opinnot (väh. 60 op/35 ov) siitä oppiaineesta, johon hakija hakee ja —— vähintään yhdestä sivuaineesta perusopinnot (vähintään 25 op:n/15 ov:n kokonaisuus) ja —— yksi seuraavista: 1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, 2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) tai 3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa yliopisto-opetuksessa, kesäyliopistossa tai suoritettuna yksityisenä kuulusteluna tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Henkilöllä, jolla jo on tai on ollut tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa (tiede- tai taidekorkeakoulu) tai ammattikorkeakoulussa, ei voi tällä menettelyllä hakea opiskeluoikeutta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Henkilöt, jotka ovat suorittaneet lastentarhanopettajan tutkinnon (ei koske KK-tutkinnon

64

suorittaneita), voivat hakea opiskeluoikeutta avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä. Mikäli kelpoisia hakijoita on kiintiön ylittävä ­määrä, valitaan opiskelijat opintosuorituksista saatavien pisteiden perusteella. Suoritetut opinnot pisteitetään seuraavasti: —— Pisteityksessä huomioidaan opinnot, jotka ovat avointa yliopisto-opetusta (ks. määritelmä yllä). —— Yksi opintopiste vastaa yhtä pistettä. —— Opintoviikkoina suoritetut opinnot muunnetaan suorituspaikasta riippumatta (opinto)pisteiksi käyttämällä kerrointa 1,7. Opintokokonaisuudet muunnetaan pisteiksi kuitenkin siten, että 15 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 25 (opinto) pistettä ja 20 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 35 (opinto)pistettä. —— Hakijan suorittamista kieliopinnoista annetaan lisäpisteitä seuraavista suorituksista: 1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, 2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) ja 3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. —— kaikki kolme edellä mainittua = 20 p —— kaksi edellä mainituista = 10 p Mikäli kahdella hakijalla on sama pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen vuoksi valita, käytetään jatkokriteerinä hakijan suorittamien kasvatustieteellisten (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) opintojen opintopiste­ määrää. Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi edellä kuvatulla tavalla.

2) Laitoksen vaihtajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (ei kiintiötä) Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden koulutukseen (pääaineena kasvatustiede). Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote ja opiskelijan tulee perustella hakemuksensa. Hakuaika on kaksi kertaa ­vuodessa: kevään hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15 ja syksyn hakuaika päättyy 28.11.2014 klo 16.15. Myös postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Kasvatustieteiden tiedekunta päättää opiskelijan hyväksymisestä kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Kriteereinä käytetään hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteessä suoritettujen opintojen määrää ja opintomenestystä sekä opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää. Opiskelijan tulee perustella hakemuksensa. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurs­ siensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua


kasvatustieteiden tiedekunta siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan luokanopettajan koulutuksessa.

3) Pääaineen vaihtajat kasvatustieteiden laitoksessa (ei kiintiötä) Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden laitoksella. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteri­ ote ja opiskelijan tulee perustella hakemuksensa. Haku­ aika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Myös postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Kasvatustieteiden tiedekunta päättää siirrosta kasvatustieteiden laitoksen lausunnon ­ perusteella. Kriteereinä käytetään hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteellisissä aineissa ­(kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) suoritettujen opintojen määrää, kasvatustieteellisten aineiden opintomenestystä sekä opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opintooikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa laitoksen pääaineessa.

b) Erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon (korkeakoulu­ tutkinnon suorittaneet) Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan otetaan erillisvalinnassa kasvatustieteiden koulutukseen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineisiin.

teen edellä mainituista kolmesta pääaineesta. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää todistukset suoritetusta tutkinnosta ja sen sisältämistä opinnoista ja muista opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijoita valitaan 5─12 riippuen koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelman kiintiön täyttymisestä. Hakijalta edellytetään myös suomen kielen taitoa ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneen hakijan on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijoilta edellytetään joko valtionhallinnon kielitutkinto, jossa osoitetaan suomen kielen hyvää taitoa tai yleisen kielitutkinnon suorittaminen jokaisen neljän osakokeen osalta taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko). Mikäli kelpoisia hakijoita on kiintiön ylittävä määrä, valitaan opiskelijat opintosuorituksista saatavien pisteiden perusteella. Pisteityksessä huomioidaan vain ne opinnot, jotka hakija voisi sisällyttää KMtutkintoonsa. Opintojen tulee olla suoritettu jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten (ei ammattikorkeakoulun) mukaisesti esim. avoimessa yliopisto-opetuksessa tai erillisopintoina. Opettajakorkeakoulussa suoritettuja opettajan pedagogisia opintoja voi tietyin edellytyksin hyödyntää. Pisteityksessä ei huomioida tutkintoon sisällytettyjä opintoja, (ammatillisena) täydennyskoulutuksena suoritettuja opintoja tai hakukohteen perus- ja aineopintoja. Opinnot pisteitetään seuraavasti: Yksi opintopiste vastaa yhtä pistettä. Opintoviikkoina suoritetut opinnot muunnetaan suorituspaikasta riippumatta (opinto)pisteiksi käyttämällä kerrointa 1,7. Opintokokonaisuudet muunnetaan pisteiksi kuitenkin siten, että 15 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 25 (opinto)pistettä ja 20 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 35 (opinto)pistettä. Mikäli kahdella hakijalla on sama pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen vuoksi valita, käytetään jatkokriteerinä hakijan suorittamien kasvatustieteellisten (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) opintojen opintopiste­ määrää. Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi edellä kuvatulla tavalla.

1) Alemman tai ylemmän korkeakoulututkin­ non tai ammattikorkeakoulututkinnon ja hakukohteen perus- ja aineopinnot suorittaneet

2) Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma

Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on suoritettuna vähintään hyvin tiedoin kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov), voivat hakea ao. pääaineeseen erillisvalinnassa. Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakuajan päättymiseen mennessä myös postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä. Hakija voi hakea tässä kiintiössä vain yh-

Maisteriohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti koulutuksen globaalisti määrittyvässä toimintaympäristössä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä. Ohjelma antaa valmiuksia ensisijaisesti tutkimuksen mutta myös koulutuspolitiikan ja -hallinnon työtehtäviin. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Tu-

65


kasvatustieteiden tiedekunta run yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kanssa. Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kahdessa lukuvuodessa, ja opiskelijoilta odotetaan sitoutumista päätoimiseen opiskeluun. Opiskelijoilta edellytetään matkustamista yhteisiin lukukausiseminaareihin maisteriohjelman yliopistoihin (neljä kertaa maisteriohjelman aikana). Maisteriohjelma johtaa Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa kasvatustieteen maisterin tutkintoon (120 op), jossa kasvatustiede on pääaine. Kunkin laitoksen ohjelmaan valitaan hakemusasiakirjojen perusteella opiskelijoita seuraavasti: Helsingin ja Turun yliopistoon kuhunkin enintään 7 opiskelijaa ja Jyväskylän yliopistoon enintään 5 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä hakijoita on riittävä määrä.

Hakukelpoisuus Hyväksytyksi ohjelmaan voi tulla hakija, jolla on viimeistään 28.5.2014 mennessä suoritettuna: 1 kasvatustieteellinen alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä jonkin yhteiskuntatieteellisen aineen perusopinnot (joko tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä suoritettuina) tai 2 yhteiskuntatieteellinen tai soveltuva muun alan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot (joko tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä suoritettuina) tai 3 alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot sekä jonkun yhteiskuntatieteellisen aineen perusopinnot (joko tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä suoritettuina) Maisteriohjelmassa suoritetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede. Tästä syystä vain sellainen kasvatustieteen maisteri jonka pääaine on joku muu kasvatustieteellinen aine kuin kasvatustiede (so. aikuiskasvatustiede, kasvatus­ sosiologia, kasvatuspsykologia, erityispedagogiikka) on hakukelpoinen.

Hakumenettely ja valinta Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakija voi asettaa kolme laitosta hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Hakemus lähetetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon (PL 9, 00014 Helsingin yliopisto, käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A). Valintakriteerit ovat kaikilla laitoksilla samat.

66

Hakemukseen tulee liittää: —— jäljennökset tutkintotodistuksista ja opintorekisteriote —— CV —— motivaatiokirje, jossa on henkilökohtaiset perustelut ohjelmaan hakeutumiselle (enintään 1 liuska) —— kandidaatintutkielman/proseminaarityön/pro gradu -työn tiivistelmä ja arvosana/arvostelu —— lyhyt suunnitelma maisteriohjelmassa tehtävän pro gradu -tutkielman/erikoistumisen aihepiiriksi (enintään ½ liuskaa) —— mahdolliset työtodistukset (ohjelman sisältöön liittyvästä työkokemuksesta) Valinta tapahtuu aiempien opintojen, opintomenestyksen, kielitaidon, ohjelman kannalta relevanttien sivuaineopintojen ja ohjelman sisältöön painottuvan työkokemuksen tai motivaatiokirjeessä kuvatun kiinnostuksen perusteella. Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu yliopistollisen kasvatus- tai yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille sekä maistereille, joille ohjelma merkitsee selkeää pätevyyden laajentamista. Ohjelmaan hyväksytyltä voidaan edellyttää opiskelijakohtaisesti määriteltä­ vien täydentävien opintojen suorittamista. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy KSP-maisteriohjelman kotisivulta www.helsinki.fi/ktl/ksp.

3) Muista yliopistoista vastaavista koulu­tuksista siirtyvät (ei kiintiötä) Muissa yliopistoissa vastaavissa koulutuksissa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden koulutukseen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineeseen. Hakijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna KK-tutkinto, joka sisältää hakukohteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) ja hänellä tulee olla opinto-oikeus KM-tutkintoon ao. koulutuksessa ja pääaineessa. Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Myös postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää jäljennös tutkinto­ todistuksesta ja opintorekisteriote. Opiskelijalla on kasvatustieteellisten alojen erillisvalinnassa mahdollisuus saada siirtopäätös vain yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tästä syystä hakulomakkeessa hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen, mikäli opiskelija hakee siirtoa useaan eri yliopistoon. Kasvatustieteiden tiedekunta päättää opintooikeuden myöntämisestä kasvatustieteiden laitok-


kasvatustieteiden tiedekunta sen lausunnon perusteella. Siirron saamisen edellytyksenä on se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa yliopistossa.

4) Tiedekunnan vaihtajat Turun yliopistossa (ei kiintiötä) Turun yliopistossa kandidaatin ja maisterin tai pelkästään maisterin tutkintoa suorittava voi hakea opintooikeuden siirtoa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineeseen riippuen siitä, missä aineessa opinnot on suoritettu. Hakijalla tulee olla hakuajan päättymispäivään mennessä suoritettuna alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto) sekä hakukohteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) sekä hakukohteen syventävistä opinnoista vähintään 20 opintopistettä. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: kevään hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15 ja syksyn hakuaika päättyy 28.11.2014 klo 16.15. Myös postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote. Kasvatustieteiden tiedekunta päättää kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella opintooikeuden myöntämisestä. Siirron saamisen edellytyksenä on se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Opinto-oikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa ­tiedekunnassa.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ Kevään 2014 erillisvalintojen tulokset julkaistaan 13.6.2014 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs) sekä verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Tällöin aloitetaan myös hyväksymiskirjeiden postitus koulutuksiin hyväksytyille ja varalle valituille. Syksyn 2014 erillisvalintojen tulokset julkistetaan viimeistään 19.12.2014. Keväällä 2014 hyväksytyn on ilmoitettava tiede­ kunnalle 29.7.2014 klo 16.15 mennessä ottaako opiskelupaikan vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 29.7.2014 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Erillisvalintoihin ei voi jonottaa. Syksyn 2014 valinnassa hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 9.1.2015 klo 16.15 mennessä ottaako opiskelupaikan vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 9.1.2015 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Opiskelijavalinnassa keväällä 2014 hyväksytyn on ilmoittauduttava lukuvuodeksi 2014–2015 Turun yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja Turun yliopistossa. Syksyllä 2014 hyväksytty ilmoittautuu läsnä tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2015. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika ke­ vään valintojen osalta päättyy 27.6.2014 klo 15.45 ja syksyn osalta 3.1.2015 klo 15.45.

67


kasvatustieteiden tiedekunta

OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN KOULUTUKSET Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa ­hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen valintakokeen toisen vaiheen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakija voi saada vain yhden hyväksymiskirjeen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen koulutuksiin.

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, TURKU

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS

Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän (YSHJ) kautta osoitteessa www.yliopisto­haku.fi (ks. lisätiedot hakemisesta valintaoppaassa). Haku­aika luokanopettajan koulutukseen päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakea voi kolmeen seuraavaan opettajankoulutusyksikköön luokanopettajan koulutukseen: ­Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa. Hakuedellytyksenä on suoritettu ylioppilastut­ kinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European ­Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkeaasteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus. Vaadittava tutkinto tulee olla suoritettuna 6.6.2014 mennessä. Keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt liitteet (ks. tarkemmin valintaoppaan Hakeminen päävalinnassa / haku­ aika) tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2014 valmistuvien todistuksia, jotka tulee olla toimitettuna 6.6.2014 mennessä. Kesällä 2014 valmistuvat IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta ja heidän osaltaan valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivään saakka. Keväällä 2014 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2014 ylioppilastutkinnon kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi hakea koulutukseen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijoiden määrä sisältyy päävalinnan aloituspaikkamäärään (ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta kohdasta Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet).

ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT Turku

Päävalinta —— 83–95 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon riippuen erillisvalinnassa kasvatustieteen maisterin tutkintoon valittavien kiintiön täyttymisestä Erillisvalinta —— enintään 12 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä)

Rauma

Päävalinta —— 60–80 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon riippuen erillisvalinnassa kasvatustieteen maisterin tutkintoon valittavien kiintiön täyttymisestä Erillisvalinta —— enintään 20 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat perusopetuksen luokkien 0–6 (ent. ala­aste ja esikoulu) luokanopettajan tehtävät. Luokanopettajan koulutusta järjestetään opettajankoulutuslaitoksen Turun ja Rauman yksiköissä. Opiskelijat suorittavat ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 opintopistettä ja tämän jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 opintopistettä. Lisätietoja koulutuksesta sivulta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/koulutukset.

68

PÄÄVALINTA (Kiintiö 83–95)

Hakeminen


kasvatustieteiden tiedekunta SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija Minna Aslama. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan 200 VAKAVA-kokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 200:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valinta­ kokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään Turussa 9.6.2014. Koe alkaa valintainfolla klo 8.30 ja aikaa valintakokeen toiseen vaiheeseen on varattava klo 17 saakka.

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Pisteitys

Valintamenettely

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Aineisto on kopioitavissa 25.3.2014 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/ opiskelu/opiskelijavalinta. Turussa VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n ­luentosaleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin (Assistentinkatu 5, 1. krs) aulassa ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/ opiskelijavalinta. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 4.6.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja saa osoitteesta eduopo@utu.fi.

2) Valintakokeen toinen vaihe

Valintakokeen toisen vaiheen muodostaa koe, jonka kukin koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Hakija kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen hakutoiveen ja VAKAVA-kokeen pistemäärän ­perusteella. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön (koulutuspaikkakunnan) luokanopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen. Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu kunkin yliopiston hyväksymien valintaperusteiden mukaisesti. Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen valintakokeen toinen vaihe sisältää kaksi osiota; matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testin ja lautakunnan arvioiman toiminnallisen ryhmätehtävän.

Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen toisen vaiheen osioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–34) perusteella. Valintakokeen toisen vaiheen osiot pisteitetään seuraavasti: a) matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testi (9.6.2014) 0–15 pistettä b) lautakunnan arvioima toiminnallinen ryhmätehtävä (5–6 opiskelijan ryhmä) (9.6.2014) 0–15 pistettä Mahdollisia lisäpisteitä (0─4 pistettä) voi saada seuraavasti: Lukiodiplomista tai taiteen perusopetuksen musiikin, tanssin, teatteritaiteen, visuaalisen taiteen tai sirkustaiteen laajan oppimäärän päättö­ todistuksesta voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin yhteensä 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista/ päättötodistuksesta. Todistus (alkuperäinen ja kopio) on näytettävä valintakokeen toisen vaiheen valintainfossa annettavien ohjeiden mukaisesti. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä. Lisäksi ylioppilastutkinnon kokeen äidinkielen (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanasta voi saada 0─2 lisäpistettä seuraavasti: laudatur = 2 lisäpistettä, eximia cum laude approbatur = 1 lisäpiste. Mikäli usealla hakijalla on sama yhteispistemäärä, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin lautakunnan arvioiman toiminnallisen ryhmätehtävän pistemäärän perusteella ja sen jälkeen matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testin pistemäärän perusteella. Valintakokeen toisen vaiheen osiot (a–b) on suoritettava hyväksytysti (vähintään 5 pistettä/osio). Koulutukseen vuonna 2014 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa vuonna 2013 hyväksytyistä uusista opiskelijoista lukuvuodeksi 2013–2014 poissaolevaksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrä.

69


kasvatustieteiden tiedekunta

ERILLISVALINTA A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto (Kiintiö enintään 12)

Hakeminen Erillisvalinnassa kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea vähintään hyvin tiedoin kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) suorittaneet, joilla on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen (www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta). Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös suoritetusta tutkinnosta sekä opinnoista. Liitteistä tulee käydä ilmi, että hakija on suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot joko tutkintoon sisältyvinä tai tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. Huom! Opiskelijan, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon kasvatustiede pää­ aineena, ei ole mahdollista hakea opiskelijaksi tässä ryhmässä. Tässä erillisvalinnassa hakeva ei voi hakea Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen päävalinnassa: Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen voi siis hakea vain joko päävalinnassa tai erillisvalinnassa. Päävalinnassa voi hakea luokanopettajan koulutukseen sekä Turkuun että Raumalle, mutta erillisvalinnassa hakevan tulee valita kumman paikkakunnan luokanopettajan koulutukseen hän hakee.

Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija Minna Aslama. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle. Kaikki kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen (valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe). VAKAVA-kokeen hyväksytysti suorittaneet (ks. edempänä kohta 2) kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen, joka on sama kuin yhteishaussa (päävalinta) Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen hakeneille.

70

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe, joka järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVAkokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Aineisto on kopioitavissa 25.3.2014 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkko­sivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.utu.fi/ fi/­yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Turussa VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luento­ saleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin (Assistentinkatu 5, 1. krs) aulassa ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/ opiskelijavalinta. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 4.6.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja saa osoitteesta eduopo@utu.fi.

2) Valintakokeen toinen vaihe

Jotta hakija voi tulla kutsutuksi valintakokeen toiseen vaiheeseen, tulee hänen saada vähintään puolet VAKAVA-kokeen teoreettisesta maksimipistemää­ rästä. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ­ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valinta­ kokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Valintakokeen toisen vaiheen muodostaa koe, jonka kukin koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Valintakokeen toinen vaihe muodostuu kahdesta osiosta; matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testistä ja lautakunnan arvioimasta toiminnallisesta ryhmätehtävästä. Koe järjestetään Turussa 9.6.2014. Koe alkaa valintainfolla klo 8.30 ja aikaa valintakokeen toiseen vaiheeseen on varattava klo 17 saakka.

Pisteitys

Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen toisen vaiheen osioiden yhteenlasketun pistemäärän (0–30) perusteella. Toisen vaiheen osiot pisteitetään seuraavasti: a) matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testi (9.6.2014) 0–15 pistettä b) lautakunnan arvioima toiminnallinen ryhmätehtävä (5–6 opiskelijan ryhmä) (9.6.2014) 0–15 pistettä Mikäli usealla hakijalla on sama yhteispistemäärä, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen


kasvatustieteiden tiedekunta ensin lautakunnan arvioiman toiminnallisen ryhmätehtävän pistemäärän perusteella ja sen jälkeen matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testin pistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen on hakijan saatava vähintään sama yhteispistemäärä ­ matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testistä ja lautakunnan arvioimasta toiminnallisesta ryhmätehtävästä kuin päävalinnassa näissä osioissa yhteensä vähiten pisteitä saanut hyväksytyksi tullut. Valinta­kokeen toisen vaiheen osiot (a–b) on suoritettava hyväksytysti (vähintään 5 pistettä/osio).

B) Muiden yliopistojen luokanopet­tajan koulutuksesta siirtyvät (Ei kiintiötä) Opiskelijan tulee hakea opinto-oikeuden siirtoa kirjallisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeella (www.utu. fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta). Hakuaika päättyy 2.6.2014 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös luokanopettajan koulutuksessa suoritetusta KK-tutkinnosta sekä opintosuoritusote. Siirron saamisen edellytyksenä on luokanopettajan koulutuksessa suoritettu KK-tutkinto ja opintooikeus KM-tutkintoon ao. opettajankoulutuksessa ja lisäksi se, että opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikkö katsoo siirtymisen resurssien kannalta mahdolliseksi. Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikköön siirtyvän opiskelijan tulee luopua opiskeluoikeudestaan opettajankoulutusyksikössä, jossa on suorittanut KK-tutkinnon. Opiskelijalla on kasvatustieteellisten alojen erillisvalinnoissa mahdollisuus saada siirtopäätös vain yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tästä syystä hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen (selvitys erillisellä liitteellä), mikäli opiskelija hakee siirtoa useaan eri yliopistoon. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksessa opiskelevan ei ole mahdollista hakea tässä haussa.

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, RAUMA PÄÄVALINTA (Kiintiö 60–80)

Hakeminen Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen haku­ järjestelmän (YSHJ) kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi (ks. lisätiedot hakemisesta ­valintaoppaassa). ­Hakuaika luokanopettajan koulutukseen päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakea voi kolmeen seuraavaan opettajankoulutusyksikköön luokanopettajan koulutukseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa. Hakuedellytyksenä on suoritettu ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European ­ Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkeaasteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus. Vaadittava tutkinto tulee olla suoritettuna 6.6.2014 mennessä. Keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt liitteet (ks. tarkemmin valintaoppaan Hakeminen päävalinnassa / haku­ aika) tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2014 valmistuvien todistuksia, ­ jotka tulee olla toimitettuna 6.6.2014 mennessä. Kesällä 2014 valmistuvat IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta ja heidän osaltaan valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivään saakka. Keväällä 2014 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2014 ylioppilastutkinnon kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi hakea koulutukseen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijoiden määrä sisältyy päävalinnan aloituspaikkamäärään (ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta kohdasta Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet). SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. ­lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

71


kasvatustieteiden tiedekunta Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Aineisto on kopioitavissa 25.3.2014 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/ opiskelu/opiskelijavalinta. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 Rauman seminaarinmäen s­ aleissa. Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä (Seminaarinkatu 1) (ks. www.utu.fi/fi/­ Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta.pdf) ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/ opiskelijavalinta. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 4.6.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja saa osoitteesta oporauma@utu.fi.

2) Valintakokeen toinen vaihe

Valintakokeen toisen vaiheen muodostaa koe, jonka kukin koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Hakija kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen hakutoiveen ja VAKAVA-kokeen pistemäärän ­perusteella. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön (koulutuspaikkakunnan) luokanopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen. Lopullinen valinta tapahtuu kunkin yliopiston hyväksymien valintaperusteiden mukaisesti. Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan 180 VAKAVA-kokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 180:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille.

72

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään Raumalla 9.–10.6.2014. Valintakokeen toinen vaihe on yksilöhaastattelu, jota varten hakijan on toimitettava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä OKL, Rauman opintoasiaintoimistossa 4.6.2014 klo 15.45 mennessä. Ohjeet ennakkotehtävään toimitetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävää käytetään yksilöhaastattelun pohjana. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa ­hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen valintakokeen toisen vaiheen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakija voi saada vain yhden hyväksymiskirjeen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen koulutuksiin.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan Rauman yksikön luokanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti: a) VAKAVA-koe (6.5.2014) 0–8 pistettä b) yksilöhaastattelu (9.–10.6.2014) 0–20 pistettä c) mahdolliset lisäpisteet 0-4 pistettä Lukiodiplomista tai taiteen perusopetuksen musiikin, tanssin, teatteritaiteen, visuaalisen taiteen tai sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötodistuksesta voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin yhteensä 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista/ päättötodistuksesta. Todistus (alkuperäinen ja kopio) on näytettävä valintakokeen toisessa vaiheessa valintainfossa annettavien ohjeiden mukaisesti. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä. Lisäksi ylioppilastutkinnon kokeen äidinkielen (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanasta voi saada lisäpisteitä seuraavasti: laudatur = 2 lisäpistettä, eximia cum laude approbatur = 1 lisäpiste. Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen ­ sioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlaskeo tun pistemäärän (0–32) perusteella. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin yksilöhaastattelun pistemäärän ja sitten VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. Voidakseen tulla valituksi koulutukseen hakijan on saatava yksilöhaastattelusta vähintään 5 pistettä.


kasvatustieteiden tiedekunta

ERILLISVALINTA

B) Muiden yliopistojen luokan­ opettajan koulutuksesta siirtyvät

A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto

(Ei kiintiötä)

(Kiintiö enintään 20)

Opiskelijan tulee hakea opinto-oikeuden siirtoa kirjallisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeella Hakeminen (www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta). Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan Hakuaika päättyy 2.6.2014 klo 16.15, jolloin myös voivat hakea vähintään hyvin tiedoin kasvatustieteen postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) suorittaHakemukseen tulee liittää jäljennös luokanopettaneet, joilla on korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) jan koulutuksessa suoritetusta KK-tutkinnosta sekä tai ammattikorkeakoulututkinto. opintorekisteriote. Hakija täyttää Turun yliopiston ­kasvatustieteiden Siirron saamisen edellytyksenä on luokanopettiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen­tajan koulutuksessa suoritettu KK-tutkinto ja opinto(www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta). oikeus KM-tutkintoon ao. opettajankoulutuksessa Hakemus jätetään tai postitetaan opettajankoulusekä lisäksi se, että opettajankoulutuslaitoksen tuslaitoksen Rauman yksikköön (Seminaarinkatu Rauman yksikkö katsoo siirtymisen resurssiensa 1, 26100 Rauma). Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo ­kannalta mahdolliseksi. Tiedekunnan päätös toimite16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten taan 26.6.2014 mennessä. tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön suoritetusta tutkinnosta sekä opinnoista. Liitteistä siirtyvän opiskelijan tulee luopua opiskeluoikeudestulee käydä ilmi, että hakija on suorittanut kasvatustaan opettajankoulutusyksikössä, jossa on suorittatieteen perus- ja aineopinnot joko tutkintoon sisältynut KK-tutkinnon. vinä tai tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaadittava Opiskelijalla on kasvatustieteellisten alojen eriltutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan lisvalinnoissa mahdollisuus saada siirtopäätös vain päättymispäivään mennessä. yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä Tästä syystä hakukohteet tulee asettaa ensisijaiesitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. ­lisätietoja suusjärjestykseen (selvitys erillisellä liitteellä), mikäli oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskelija hakee siirtoa useaan eri yliopistoon. Opetopiskeluun”. tajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopetHUOM! Opiskelijan, joka on suorittanut kasvatajan koulutuksessa opiskelevan ei ole mahdollista tustieteen maisterin tutkinnon kasvatustiede pääaihakea tässä haussa. neena, ei ole mahdollista hakea opiskelijaksi tässä ryhmässä. Tässä erillisvalinnassa hakeva ei voi hakea Rauman yksikön luokanopettajan koulutukseen päävalinnassa. Päävalinnassa voi hakea luokanopettajan koulutukseen sekä Turkuun että Raumalle, mutta erillisvalinnassa hakevan tulee valita kumman paikkakunnan luokanopettajan koulutukseen hän hakee. Hakijat osallistuvat opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä järjestettävän valintakokeen toiseen vaiheeseen 9.–10.6.2014. Valintakokeeseen Päävalinta kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 Rauman —— 34–39 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, ­Rauma). kasvatustieteen maisterin tutkintoon (pääaineena Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus käsityökasvatus) riippuen erillisvalinnassa kasvavalintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. ­ tustieteen maisterin tutkintoon valittavien kiintiön Valinta tapahtuu yksilöhaastattelun perusteella, jota täyttymisestä varten hakijan on toimitettava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä OKL, Rauman opintoasiaintoimistossa 4.6.2014 klo 15.45 mennessä. Erillisvalinta Ohjeet ennakkotehtävään toimitetaan kutsukirjeessä. —— enintään 5 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin Ennakkotehtävää käytetään haastattelun pohjana. tutkintoon (pääaineena käsityökasvatus) Koulutukseen voidaan hyväksyä hakija, jonka yksilöhaastattelun pistemäärä on vähintään sama Käsityön aineenopettajan koulutuksessa opiskuin päävalinnassa pienimmällä yksilöhaastattelun kelijalle annetaan valmius perusopetuksen käsityön pistemäärällä hyväksytyn. aineenopettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT

73


kasvatustieteiden tiedekunta Käsityön aineenopettajan koulutuksessa on kaksi sisältöaluetta: tekniseen työhön painottuvat ja tekstiilityöhön painottuvat. Käsityökasvatuksen perusopinnot ovat kaikille koulutukseen valituille yhteiset. Teknisen työn ja tekstiilityön painotteisuus alkaa käsityökasvatuksen aineopinnoissa. Perusopintojen jälkeen enintään viidellä on mahdollisuus valita tekstiilityöpainotteiset käsityön aineopinnot. Lisätietoja koulutuksesta sivulta www.utu.fi/fi/ yksikot/edu/opiskelu/koulutukset.

PÄÄVALINTA (Kiintiö 34–39)

Hakeminen Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän (YSHJ) kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi (ks. lisätiedot hakemisesta valintaoppaassa). Haku­ aika käsityön aineenopettajan koulutukseen päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakuedellytyksenä on suoritettu ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkeaasteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus. Vaadittava tutkinto tulee olla suoritettuna 6.6.2014 mennessä. Keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt liitteet (ks. tarkemmin valintaoppaan Hakeminen päävalinnassa / haku­ aika) tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2014 valmistuvien todistuksia, jotka tulee olla toimitettuna 6.6.2014 mennessä. Kesällä 2014 valmistuvat IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta ja heidän osaltaan valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivään saakka. Keväällä 2014 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2014 ylioppilastutkinnon kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi hakea koulutukseen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijoiden määrä sisältyy päävalinnan aloituspaikkamäärään (ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta kohdasta Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet). SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

74

Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Tarkemmat tiedot VAKAVAkokeesta ja siihen osallistuvista koulutuksista löytyvät osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/ opiskelijavalinta. Aineisto on kopioitavissa 25.3.2014 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/ opiskelijavalinta. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa (ks. www.utu. fi/fi/Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta. pdf). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä (Seminaarinkatu 1) ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 4.6.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja saa osoitteesta oporauma@utu.fi.

2) Valintakokeen toinen vaihe

Käsityön aineenopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan 150 VAKAVAkokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 150:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään ­Raumalla 6.6.2014 ja se alkaa tiedotustilaisuudella klo 8.00 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön päärakennuksessa (Seminaarinkatu 1, Rauma). Valintakokeen toinen vaihe muodostuu kahdesta osiosta: 1) yksilöhaastattelusta, jonka pohjaksi laa-


kasvatustieteiden tiedekunta ditaan 2) käsityöaiheinen ennakkotehtävä. Tarkemmat ohjeet ennakkotehtävään löytyvät osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta ja kutsukirjeestä. Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan verkossa 7.5.2014. Ennakkotehtävän tulee olla perillä OKL, Rauman opintoasiaintoimistossa 4.6.2014 klo 15.45 mennessä. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa ­hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen valintakokeen toisen vaiheen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakija voi saada vain yhden hyväksymiskirjeen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen koulutuksiin.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan käsityön aineenopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti: a) VAKAVA-koe (6.5.2014) 0–5 pistettä b) ennakkotehtävä (palautus 4.6.2014) 0–10 pistettä c) yksilöhaastattelu (6.6.2014) 0–10 pistettä d) mahdolliset lisäpisteet: lukion käsityödiplomi 2 pistettä Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen ­ sioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlaskeo tun pistemäärän (0–27) perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan on suoritettava ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu hyväksytysti (vähintään 2 pistettä/osio). Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin yksilöhaastattelun pistemäärän, toiseksi ennakkotehtävän pistemäärän ja kolmanneksi VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.

ERILLISVALINTA

16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös suoritetusta tutkinnosta sekä opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymispäivään mennessä. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. ­lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

Valintamenettely Valintakokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeeseen hyväksytyille. Hakijat osallistuvat opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä järjestettävän valintakokeen toiseen vaiheeseen. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään Raumalla 6.6.2014 ja se alkaa tiedotus­ tilaisuudella klo 8.00 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön päärakennuksessa (Seminaarin­ katu 1, Rauma). Valintakokeen toinen vaihe muodostuu kahdesta osiosta: 1) yksilöhaastattelusta, jonka pohjaksi laaditaan 2) käsityöaiheinen ennakkotehtävä. Tarkemmat ohjeet ennakkotehtävään löytyvät osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta ja kutsukirjeestä. Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan verkossa 7.5.2014. Ennakkotehtävän tulee olla perillä OKL, Rauman opintoasiaintoimistossa 4.6.2014 klo 15.45 mennessä. Koulutukseen voidaan hyväksyä hakija, jonka ennakkotehtävän ja yksilöhaastattelun yhteispistemäärä on vähintään sama kuin yhteisvalinnassa pienimmällä ennakkotehtävän ja yksilöhaastattelun yhteispistemäärällä hyväksytyn. Ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu on suoritettava hyväksytysti (vähintään 2 pistettä/osio).

(Kiintiö enintään 5)

Kasvatustieteen maisterin tutkinto Hakeminen Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea kasvatustieteen perusopinnot (väh. 25 op / 15 ov) vähintään hyvin tiedoin suorittaneet, joilla on korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ­ammattikorkeakoulututkinto. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen (www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta). Hakemus jätetään tai postitetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön (Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma). Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo

75


kasvatustieteiden tiedekunta

LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT Päävalinta – 60 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon

Erillisvalinta – muiden yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettava tutkinto on kasvatustieteen kandidaatin ­tutkinto (180 opintopistettä). Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede. Lisätietoja koulutuksesta sivulta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/koulutukset.

PÄÄVALINTA (Kiintiö 60)

Hakeminen Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän (YSHJ) kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi (ks. lisätiedot hakemisesta valintaoppaassa). Hakuaika lastentarhanopettajan koulutukseen päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakea voi kolmeen opettajankoulutusyksikköön lastentarhanopettajan koulutukseen. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa. Hakuedellytyksenä on suoritettu ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European ­ Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkeaasteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus. Vaadittava tutkinto tulee olla suoritettuna 6.6.2014 mennessä. Keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt liitteet (ks. tarkemmin valintaoppaan Hakeminen päävalinnassa / haku­

76

aika) tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2014 valmistuvien todistuksia, ­ jotka tulee olla toimitettuna 6.6.2014 mennessä. Kesällä 2014 valmistuvat IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta ja heidän osaltaan valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivään saakka. Keväällä 2014 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2014 ylioppilastutkinnon kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi hakea koulutukseen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijoiden määrä sisältyy päävalinnan aloituspaikkamäärään (ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta kohdasta Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet). SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. ­lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. Lastentarhanopettajan koulukseen valituista opiskelijoista kymmenen voi halutessaan jatkaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkintoon kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa. Valinta opintoihin tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa kasvatustieteen perusopintojen opintomenestyksen perusteella

Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivoituneisuudesta, koulutettavuudesta ja soveltuvuudesta lastentarhanopettajaksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Tarkemmat tiedot VAKAVA-kokeesta ja siihen osallistuvista koulutuksista löytyvät osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Aineisto on kopioitavissa 25.3.2014 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen ­verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 6.5.2014 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa (ks. www.utu. fi/fi/Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta. pdf). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuk-


kasvatustieteiden tiedekunta sen edessä (Seminaarinkatu 1) ja 5.5.2014 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 4.6.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja saa osoitteesta oporauma@utu.fi.

2) Valintakokeen toinen vaihe

Lastentarhanopettajan koulutuksen ­ valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan 180 VAKAVA-kokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 180:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 21.5.2014 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään ­Raumalla 11.6.2014. Valintakokeen toinen vaihe muodostuu kahdesta osiosta: ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta. Hakija valmistautuu valintakokeen toiseen vaiheeseen perehtymällä etukäteen kirjalliseen materiaaliin, joka julkaistaan verkkosivulla 22.5.2014, osoitteessa www.utu.fi/fi/yksikot/edu/ opiskelu/opiskelijavalinta sekä täyttämällä hakijan henkilöhistoriaa kuvaavan ennakkotietolomakkeen. Ennakkotietolomake palautetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön samalla kun vahvistetaan osallistuminen valintakokeen toiseen vaiheeseen. Ennakkotietolomakkeen tulee olla perillä 5.6.2014 klo 15.45 mennessä. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen valintakokeen toisen vaiheen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakija voi saada vain yhden hyväksymiskirjeen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen koulutuksiin.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan lastentarhanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti: a) ryhmätilanne (11.6.2014) 0–20 pistettä b) yksilöhaastattelu (11.6.2014) 0–20 pistettä Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen osioiden yhteenlasketun pistemäärän (0–40) perusteella. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee VAKAVA-kokeen pistemäärä. Voidakseen tulla valituksi koulutukseen tulee hakijan suorittaa hyväksytysti ryhmätilanne ja yksilöhaastattelu (vähintään 5 pistettä/osio).

ERILLISVALINTA (Ei kiintiötä)

Muiden yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuksesta siirtyvät Opiskelijan tulee hakea opinto-oikeuden siirtoa kirjallisesti (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomake (www.utu.fi/fi/ yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta) kasvatustieteiden tiedekunnalta. Hakuaika päättyy 2.6.2014 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote. Siirron saamisen edellytyksenä on, että opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Tiedekunnan päätös toimitetaan 26.6.2014 mennessä. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön siirtyvän opiskelijan tulee luopua opiskeluoikeudestaan opettajankoulutusyksikössä, jossa on suorittanut KK-tutkintoaan.

KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMA ERILLISVALINTA Aloituspaikkamäärät —— 12 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä on mahdollista suorittaa kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkinto (120 opintopistettä). Tämä koulutus on tarkoitettu lastentarhanopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat jatkaa opintojaan kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede. Koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua koulutuksen aikana erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin (60 op) ja saada näin erityislastentarhanopettajan kelpoisuus. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon opinnot antavat valmiuksia toimia vaativissa varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä, varhaiskasvatuksen hallinto- ja johtotehtävissä sekä pätevöittävät varhaiskasvatuksen alan jatko-opintoihin. Lisätietoja koulutuksesta sivulta www.utu.fi/fi/­ yksikot/edu/opiskelu/koulutukset.

77


kasvatustieteiden tiedekunta

Hakeminen Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon lastentarhanopettajan koulutuksessa 30.5.2014 mennessä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvät kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

26100 Rauma). Hakuaika päättyy 30.5.2014 klo 15.45, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä.

Valintamenettely

Hakemukseen tulee liittää: —— jäljennökset tutkintotodistuksista ja opintorekisteriote —— jäljennökset mahdollisiksi sivuaineiksi kelpaavista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista —— henkilökohtaiset perustelut koulutukseen hakeutumiselle (enintään 1 liuska) —— kandidaatin tutkielman/proseminaarityön tiivistelmä ja arvosana —— lyhyt kaavailu koulutuksessa tehtävän tutkinnon henkilökohtaisesta suoritusaikataulusta (enintään 1 liuska)

Valinnan tavoitteena on saada käsitys hakijan koulutettavuudesta ja motivoituneisuudesta varhaiskasvatuksen ammatillisesti vaativiin tehtäviin. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen (www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta) Hakemus jätetään tai postitetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön (Seminaarinkatu 1,

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin kasvatustieteen aineopintojen opintomenestyksen ja seuraavaksi kandidaatin tutkielman tai proseminaarityön arvosanan perusteella. Koulutukseen hakeutumisen perustelut sekä suunnitelma henkilökohtaisesta tutkinnon suoritusaikataulusta arvioidaan. Jatkokriteereinä käytetään tutkinnon sivu­ aineiksi soveltuvien opintojen opintopistemäärää.

78


kasvatustieteiden tiedekunta

OPISKELIJOIDEN HYVÄKSYMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN PÄÄ- JA ERILLISVALINNOISSA PÄÄVALINNAT

ERILLISVALINNAT

Kevään 2014 päävalintojen tulokset julkaistaan 26.6.2014 Turun valintojen osalta kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs, Turku) sekä verkkosivulla www.utu.fi/fi/ yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta ja Rauman valintojen osalta Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma), kasvatustieteiden tiedekunnan ­ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs, Turku) sekä verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/ opiskelu/­ opiskelijavalinta. Tällöin aloitetaan myös hyväksymiskirjeiden postitus koulutuksiin hyväksytyille ja varalle nimetyille (päätöksessä ­varasijalistalle nimetyille). Hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 29.7.2014 klo 16.15 mennessä 1) ottaako opiskelupaikan vastaan tai 2) ottaako opiskelupaikan vastaan, mutta jää jonottamaan yhtä varapaikkaa tai 3) ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 29.7.2014 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Jonotusoikeus päättyy 12.8.2014 klo 16.15. Jonotusoikeus koskee vain valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Opiskelijavalinnassa hyväksytyn on ilmoittauduttava lukuvuodeksi 2014–2015 Turun yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja. Valintakokeen toista vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 10.7.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja Rauman opiskelijavalintojen osalta saa osoitteesta oporauma@utu.fi ja Turun opiskelijavalintojen osalta osoitteesta eduopo@utu.fi.

Kevään 2014 erillisvalintojen tulokset julkaistaan 26.6.2014 Turun valintojen osalta kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs, Turku) sekä verkkosivulla www.utu.fi/fi/ yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta ja Rauman valintojen osalta Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma), kasvatustieteiden tiedekunnan ­ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs, Turku) sekä verkkosivulla www.utu.fi/fi/yksikot/edu/ opiskelu/­ opiskelijavalinta. Tällöin aloitetaan myös hyväksymiskirjeiden postitus koulutuksiin hyväksytyille ja varalle nimetyille (päätöksessä ­varasijalistalle nimetyille). Hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 29.7.2014 klo 16.15 mennessä ottaako opiskelupaikan vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 29.7.2014 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Erillisvalintoihin ei voi jonottaa. Opiskelijavalinnassa hyväksytyn on ilmoittauduttava lukuvuodeksi 2014–2015 Turun yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika ­ päättyy 10.7.2014 klo 15.45. Tarkempia tietoja Rauman opiskelijavalintojen osalta saa osoitteesta ­oporauma@utu.fi ja Turun opiskelijavalintojen osalta osoitteesta eduopo@utu.fi.

79


kasvatustieteiden tiedekunta

Master’s degree programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES) (120 ECTS credits)

APPLICATION REQUIREMENTS 2014 The Master’s degree programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems is a two year (120 ECTS credits) Master’s degree programme which trains experts and researchers for various national and international tasks in the field of Education. The programme concentrates on the focus points of research conducted at the Faculty of Education: learning research, learning environments and research of educational systems. The language of tuition is English. Key research areas preferred for a Master’s thesis in the programme are: 1) motivation, regulation, and socio-emotional interaction and wellbeing inand-out of-school; 2) diagnosing and training cognitive skills in different domains; 3) evolving instruction and expertise in science and technology in school and higher education; 4) research on national and transnational educational policies and systems. In the first three areas, in addition to large-scale surveys, multi-method approaches within experimental and quasi-experimental designs utilizing modern information technology (e.g., eye-movement registrations, observation and network analysis software, virtual laboratories and neuroimaging) are used. In the fourth area, social scientific and comparative research designs involving advanced methods of data collection and analysis (e.g., large-scale surveys, mixed-methods approach and qualitative software techniques) are employed. From the autumn 2012 onwards the students of the programme have been having a possibility to study either for a Master of Arts degree in Education from the Faculty of Education, University of Turku (single degree option), or to choose an option that leads to two Master’s degrees (double degree option). The double degree option is called the FinnishGerman Master Programme in Education and it leads to the following degrees: Master of Arts in Education from the University of Turku, and Master of Arts Erziehungswissenschaft (Educational Science) from the University of Regensburg, Germany. The studies take two years to complete (120 ECTS credits). A student who has been admitted to the double degree option studies the 2nd semester at the University of Regensburg, Institute of Education (http:// www.uni-regensburg.de/psychologie-paedagogiksport/paedagogik/index.html). The specific research areas at the University of Regensburg are vocational education and continuing education, professional learning and development. The language of tuition is English. An applicant may apply with the same applica-

80

tion form and enclosures for both the single degree option and the double degree option by answering ‘yes’ to a relevant question in the application template (please see ‘Applying’). By choosing the double degree option the applicant prioritizes the double degree option and commits to study the 2nd semester at the University of Regensburg in case s/he will be admitted to the double degree option. It is not possible to change one’s mind afterwards if an applicant has prioritized the double degree option. An applicant may also apply only for the single degree option. The details of how students are selected are explained in the ‘Admission requirements’.

Who can apply?

Persons who have completed a Bachelor’s degree in education, adult education, special education, or in other domains relevant to the master’s programme are eligible to apply to the programme. Also persons who have a Bachelor’s degree from other fields of study and an official teacher’s qualification are eligible to apply to the programme. The degree must include at least three years of studies. Persons who have completed a Finnish firstcycle polytechnic degree called ammattikorkeakoulututkinto and who have completed basic and intermediate studies (altogether min. 60 op/35 ov) in education, special education or adult education may also apply to the programme. The degree and studies required have to be completed by 29 July 2014 at 16.15 (Finnish time). If the degree and studies required are not completed by the application deadline, applicants should enclose a statement from their home university stating the expected date of graduation. The applicants must be proficient in English.

Applying

The application period for studies starting in September 2014 begins 2 December 2013 and ends 28 February 2014 at 16.00 (Finnish time). At www.universityadmissions.fi an applicant creates a user account and fills in an application template. Information the applicant has given will be compiled into a pdf-document, which will become an Application Form when the applicant prints it out. Only Application Form sent via mail is considered as application. The signed Application Form and the enclosures are returned to the following address: University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland.


kasvatustieteiden tiedekunta Enclosures required for the application are: —a — copy of an upper secondary school graduation certificate in the original language —a — translation of an upper secondary school graduation certificate (if the original document is not written in English, Finnish or Swedish, a translation to one of the languages is also required) —a — copy of Bachelor’s (or higher) degree certificate in the original language or a copy of temporary degree certificate in the original language or a statement from the applicant’s home institution in English, Finnish or Swedish stating the expected date of graduation, —a — translation of a Bachelor’s (or higher) degree certificate or of temporary degree certificate (if the original document is not written in English, Finnish or Swedish, a translation to one of the languages is also required), —a — copy of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree certificate in the original language, —a — translation of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree certificate (if the original document is not written in English, Finnish or Swedish, a translation to one of the languages is also required), —certification — of the language skills (please see ‘Language Requirements’ below) —a — Curriculum Vitae in English (to find out how to create your own Curriculum Vitae, you can visit for instance the Europass website at http://europass. cedefop.europa.eu/). An abstract (200 words) and a title for a Bachelor’s thesis (if applicable), and a Letter of Motivation (4000 characters) form part of the application template available at www.universityadmissions.fi. If an applicant has certificates other than the Bachelor’s degree certificate on official teacher’s qualification, they are to enclose the aforementioned enclosures with attested copies of the certificates, both in the original language and also an English translation of them. All copies of original documents must be officially certified (attested) by the awarding institution or a notary public. Copies of copies will not be accepted. All copies must have the original stamp and signature on them. Translations of educational documents must be 1) issued by the awarding institution or 2) officially certified copy of a translation issued by the awarding institution or 3) translated by an official translator or 4) officially certified copy of a translation made by an official translator. NB! Please check the country-specific requirements at www.universityadmissions.fi.

Language Requirements

The language of instruction of the programme is English thus the students should have good skills in

English language. The applicants should prove their knowledge of English in one of the following ways: a) by passing the test of English as a Foreign Language (TOEFL) with a minimum score of 575 on the paper-based test (PBT) or minimum overall score of 92 and no individual score below 20 on the internet-based test (IBT). b) by passing the International English Language Testing Service (IELTS) test (Academic) with an overall band score of 6.5 and no individual score below 6.0. c) by passing the PTE Academic test with a minimum overall score of 62 and no individual score below 54. d) by passing the Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English (CPE) with pass grade A, B or C. e) by passing the Cambridge ESOL’s Certificate in Advanced English (CAE) with pass grade A, B, or C. f) by passing the test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education with a minimum score of 5 for each subtest. g) with a Bachelor’s (or higher) degree conducted in English language in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States. h) with studies (min. 20 ECTS) taken in a study program conducted in English at the University of Turku. No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted. Language tests taken more than two years prior to the application deadline will not be accepted.

Submitting the language test scores – instructions for applicants All language test results must be sent to the University Admissions Finland by the application deadline (University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland). It is the applicant’s responsibility to make testing arrangements for her/himself in time. Please be prepared that it may take several weeks before the test results are published. When filling in the TOEFL Registration Form, please fill in the University Admissions Finland’s Institution Code 3138 in the Score Report Recipient field. The TOEFL test score must arrive directly from the test organiser. Score slips or their copies provided by applicants are not accepted. For the other tests, please address the test results to the University Admissions Finland. An applicant’s copy of the test score is also acceptable, as long as it is verifiable from the test organiser. Test

81


kasvatustieteiden tiedekunta scores sent as attachments to an e-mail are not acceptable. Please see the following websites for information about the language tests: • www.ets.org/toefl (TOEFL) • www.ielts.org (IELTS) • http://pearsonpte.com (PTE Academic) • www.cambridgeesol.org (CPE and CAE) • www.oph.fi/english (National Certificate of English Language Proficiency by the Finnish National Board of Education)

Admission Criteria The number of students to be admitted to the programme is 20 at the most: a maximum of 15 students to the single degree option and a maximum of 5 students to the double degree option. The admission is based on the scoring criteria which are explained below. The purpose is to acquire an understanding of the applicant’s qualifications and motivation regarding the requirements of the programme. All eligible applicants (both single and double degree applicants) are scored and ranked using the same criteria. The 5 best applicants who have chosen the double degree option out of the 20 best ranked applicants will be admitted to the double degree option. From the remaining applicants the best 15 will be admitted to the single degree option. The eligible applicants’ applications will be scored as follows: • previous studies 0-25 points • Letter of Motivation 0-15 points • altogether maximum 40 points Previous studies 0-25 points • Bachelor’s or higher degree 0-7 points o Bachelor’s or higher degree with major in Educational Sciences 7 points o Bachelor’s or higher degree in a related field 5 points • A Cumulative Grade Point Average for a major subject (GPA) 0-10 points o Cumulative GPA 5: 10 points o Cumulative GPA 4: 8 points o Cumulative GPA 3: 6 points If the applicant’s Transcript of Records does not indicate the applicant’s major subject, the Cumulative Grade Point Average will be calculated from all the courses in the transcript of records. If the applicant’s previous studies are not graded on a scale of 1-5, the grading scale will be converted to a scale of 1-5 (5 being the best). • Grade of a Bachelor’s or Master’s thesis 0-4 points o Grade 5: 4 points o Grade 4: 3 points o Grade 3: 2 points

82

If the applicant’s Bachelor’s thesis is not graded on a scale of 1-5, the grading scale will be converted to a scale of 1-5 (5 being the best). There must be an indication of an accepted Bachelor’s or Master’s thesis either on the applicant’s degree certificate or on the Transcript of Records. Applicants who have not written a thesis as part of their previous degree will earn no points in this section. • Abstract and the title of a Bachelor’s or Master’s thesis 0-5 points Abstract and the title of a Bachelor’s or Master’s thesis form part of the application template. The rating of the abstract and the title for the Bachelor’s thesis will be based on the focus, quality and relevance. There must be an indication of an accepted Bachelor’s or Master’s thesis either on the applicant’s degree certificate or on the Transcript of Records. Applicants who have not written a thesis as part of their previous degree will earn no points in this section. •

Individual courses 0-3 points o research methodology courses o specialization courses relevant for research o 1 point/course up to 3 points

The applicant should indicate these individual courses on the application template. The courses should be part of the applicant’s transcript of records. Letter of Motivation 0-15 points The Letter of Motivation is included in the application template which is available at www.universityadmissions.fi. NOTE: an applicant is expected to write on all five questions indicated. In addition applicants for the double degree option are expected to state the reasons why they would like to study also at the University of Regensburg.

Publication of Results The results of the admission will be published 6 May 2014 at the notice board of the Faculty of Education (Assistentinkatu 5, ground floor) and at http://www. utu.fi/edu > Studying > Master’s Degree Programme LLEES. Applicants will also receive a notice in writing. The admitted student has to notify the Faculty of Education by 29 July 2014 by 16.15 Finnish time if s/ he will 1) accept the study place, or 2) not accept the study place. If the Faculty of Education hasn’t received the student’s notification by 29 July 2014 at 16.15 Finnish time s/he will forfeit the right to enrol in the degree program. If the applicant is dissatisfied with the result of the student selection, s/he should submit a written complaint to the Faculty of Education within 14 days of the official publishing of results.


Lääketieteellinen tiedekunta Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja............................................................................................................................................................84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO.............................................................................................................................................................................84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO.........................................................................................................................................................88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.....................................................................................................................................92 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN VALINTA 2014.............................................................................................................................95 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) ja Filosofian maisterin tutkinto (FM)............................................................95 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN ERILLISVALINTA 2014.............................................................................................................................................................98 Filosofian maisterin tutkinto (FM).............................................................................................................................................................................98 Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging...................................................................................................................................100

83


lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja • terveystieteiden kandidaatti

• terveystieteiden maisteri

• terveystieteiden lisensiaatti

• luonnontieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian tohtori

• lääketieteen lisensiaatti

• lääketieteen tohtori

• erikoislääkäri

• hammaslääke- tieteen lisensiaatti

• hammaslääke- tieteen tohtori

• erikoishammas- lääkäri

• terveystieteiden tohtori

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB- ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet. Ne uudet ylioppilaat, IB- tai EB-tutkintoa suorittavat, jotka saavat tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat osallistua sen kevään valintakokeeseen, jona he saavat tutkinnon. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, hyväksyminen on ehdollista ja hakijan tulee esittää todistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 3.3.2014 päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakulomaketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujärjestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen”.

84

Huom! Myös keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittavat hakevat sähköisen hakujärjestelmän kautta em. hakuaikana. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet ­ha­ki­jat täyttävät sähköisen hakulomakkeen 1.4.2014 klo 16.15 Suomen aikaa osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Valintaoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676)

HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valintaoppaan alkuosa kohta Hakeminen. Haettaessa lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmaan, voi hakija hakea ja osallistua valintakokeeseen ainoastaan yhdessä seuraavien eri tiedekuntien keväällä 2014 järjestämissä opiskelijavalinnoissa: Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma (suomen- ja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Hammaslääketieteen koulutusohjelma (suomenja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta


lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö Lääketieteen tutkinto-ohjelma Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma

ALKUPISTEET

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintosihteerin tavoittaa puhelimitse p. (02) 333 8441 tai sähköpostitse: valinta-laak@utu.fi. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen sen tiedekunnan määräysten mukaisesti, mihin hän ­hakee ja myös valinta tapahtuu kyseisen yliopiston valintaperusteiden mukaisesti.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) ­(parempi näistä) 3. ainereaali (biologia, kemia tai fysiikka) (parhain näistä) tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe 4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaali tai reaalikoe pois­ lukien kohdassa 3 käytetty (parhain näistä)

VALINTAMENETTELY

Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä em. ylioppilastutkinnon koetta).

Opiskelijoiden valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä. A Yhteispistekiintiö. Hakijoista 100 valitaan ­siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saadaan, kun alkupisteet ja valintakoepisteet lasketaan yhteen. Jos usealla hakijalla on sama alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi alkupisteiden yhteispistemäärä ja toiseksi valintakokeen raakapisteiden yhteismäärä. Mikäli nämäkin ovat tasan, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. B Valintakoepistekiintiö. Sen jälkeen hakijoista enintään 53 (tai 153 vähennettynä kiintiössä A hyväksyttyjen määrä) valitaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tässä ryhmässä valitaan myös ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat. Jos usealla hakijalla on sama valintakoepisteiden yhteismäärä kiintiössä B, ratkaistaan heidän paremmuusjärjestyksensä ao. kiintiössä siten, että tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti raakapisteiden lukumäärä ja toiseksi alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärä. Jos sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Varasijalle valittavat opiskelijat valitaan edellä kohdassa B mainitussa kiintiössä. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

ARVOSANA

laudatur eximia magna cum laude cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

äidinkieli pitkä kieli pitkä matematiikka ainereaali/ reaali 9 7 5 3 1 0

keskipitkä (kielet) lyhyt matematiikka

6 4 2 0 0 0

Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittaneiden arvosana pisteytetään pitkän kokeen mukaisesti. Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lisäpisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta tuleva pisteiden määrä on enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 42 tai suurempi antaa 36 pistettä, 41 antaa 34 pistettä, 40 antaa 32 pistettä jne. Vuonna 2014 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. EB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 80 pistettä tai enemmän antaa 36 pistettä, 79 pistettä antaa 35 pistettä, 78 pistettä antaa 34 pistettä jne.

85


lääketieteellinen tiedekunta Vuonna 2014 European Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. Helsingin Saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule Helsinki) Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella koulun antaman

vastaavuustodistuksen mukaisesti (todistus liitetään hakemukseen). Huomioon otetaan suomen, saksan tai englannin kielen (parempi näistä), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne. Näiden keskiarvojen perusteella annetaan alkupisteitä seuraavasti:

Suomalaiset arvosanat

L

E

M

C

B

Taso A / Pitkän oppimäärän mukaan

9

7

5

3

1

RP-tutkintoaineiden keskiarvot

15–13

12– 11

10–9

8

7–6

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

VALINTAKOEPISTEET Jokaisen tiedekuntaan hyväksyttävän on suoritettava hyväksytysti valintakoe. Valintakoetehtävistä ­saatava raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0–72 tarkkuudella 0,25 pistettä. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista samaan valintakokeeseen parhaiten vastanneista (lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) on saavuttanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. Lääketieteen alan valintakokeen päättyessä julkaistaan ilmoitustaululla vastausanalyysi. Vastaus­ analyysi ei ole yksityiskohtainen mallivastaus. Siinä ei kuvata kaikkia täydelliseltä vastaukselta vaadittavia yksityiskohtia eikä yksityiskohtien lopullista pisteytystä. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

ULKOMAILLA TUTKINNON SUORITTANEET Ulkomailla tutkintonsa suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Hakijan on

86

osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkinnolla. Siinä osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). B2-taso Europass-kielipassissa http://www.europass.fi/europass-kielipassi. Myös valintakokeessa ruotsin kielellä vastaavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden on liitettävä hakemukseensa todistus suomen kielen taidosta.

VALINTAKOE Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille (kansainvälisen IB-tutkinnon suorittaneita tai 2014 suorittavia lukuun ottamatta) lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. HUOM! Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava valintakokeeseen Turussa. Hakija ei voi osallistua valintakokeeseen muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintakoe järjestetään tiistaina 27.5.2014. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa. Hakija ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.yliopistohaku.fi) sitovasti 1.4.2014 klo 16.15 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset


lääketieteellinen tiedekunta voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

VALINTAKOEMATERIAALI Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Koe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat em. lukion kursseihin ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_ perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/ gymnlpg.pdf

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–8), s. 145–151 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läroplanen

VALINTAKOEJÄRJESTELYISTÄ Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintakoe: Valintakoepäivänä on klo 8.00 lähtien Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Educarium-rakennuksen aulassa (Assistentinkatu 5) nähtävissä, mihin eri luentosaleihin hakijat on jaettu. Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

VALINTAKOKEESSA SALLITTAVAT LASKIMET Valintakokeessa vuonna 2014 sallittavien laskinten lista on luettavissa internetissä osoitteessa: www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta HUOMAA, ETTÄ MUITA KUIN LISTASSA MAINITTAVIA LASKIMIA EI KOKEESSA SAA KÄYTTÄÄ. Muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tarkista laskimesi toiminta, ja että se kuuluu vuonna 2014 valintakokeessa hyväksyttäviin laskimiin, jo ennen valintakokeeseen saapumista. Mahdolliset täydennykset mallien osalta tehdään laskinlistaan helmikuun 2014 loppuun mennessä.

ERITYISJÄRJESTELYT Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen lausunto joko pätevältä erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai puheterapeutilta. Lausunnot voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja (hakuajan päättymispäivästä laskien). Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. LIsäaikaa (30 min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Yliopiston esteettömyysasioista lisätiedot: puh. (02) 333 6235.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan 2.7.2014 laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10. ­Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet ­hakulomakkeessa siihen suostumuksensa.

87


lääketieteellinen tiedekunta

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. ”Opiskelupaikan vastaanottaminen, jonotus­ oikeus ja oikaisumenettely” valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO Muista kotimaan yliopistoista lääketieteellisestä tiedekunnasta siirtoa anovien tulee täyttää seuraavat ehdot: 1. Hakija pystyy osoittamaan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastaavalla opin-

tolinjalla vastaavassa vaiheessa opiskelevan vaihtoon halukkaan henkilön, joka on opiskellut Turun yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden. Myös hakijalla tulee olla vähintään yhden lukuvuoden opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa. 2. Kumpikin koulutusyksikkö hyväksyy opiskelupaikan vaihdon. Siirto voidaan hyväksyä erikoistapauksena myös, jos hakijan katsotaan ansioituneen tutkimustyössä tai hakijalle on jo aikaisemmin myönnetty jatkotutkinnon opinto-oikeus Turun yliopiston ­ lääketieteellisessä tiedekunnassa. Opiskeluoikeutta anotaan näissä ­ tapauksissa tiedekunnalta vapaamuotoisella hakemuksella 1.4.2014 mennessä.

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 40 uutta opiskelijaa.

HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB- ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet. Ne uudet ylioppilaat, IB- tai EB-tutkintoa suorittavat, jotka saavat tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat osallistua sen kevään valintakokeeseen, jona he saavat tutkinnon. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, on hyväksyminen ehdollista ja hakijan tulee esittää todistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. ­Hakeminen tapahtuu ­sähköistä hakulomaketta käyttäen yliopistojen s ­ ähköisessä hakujärjestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi

88

Katso lisätiedot valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen”. Huom! Myös keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat sähköisen hakujärjestelmän kautta em. hakuaikana. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen 1.4.2014 klo 16.15 Suomen aikaa osoitteessa ­www.yliopisto­haku.fi. Valintaoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676).

HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valintaoppaan alkuosa, kohta Hakeminen. Haettaessa lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmaan, voi hakija hakea ja osallistua valintakokeeseen ainoastaan yhdessä seuraavien eri tiedekuntien keväällä 2014 järjestämissä opiskelijavalinnoissa Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma (suomen- ja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Hammaslääketieteen koulutusohjelma (suomenja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma


lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen koulutusohjelma Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö Lääketieteen koulutusohjelma Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen sen tiedekunnan määräysten mukaisesti, mihin hän hakee ja myös valinta tapahtuu kyseisen yliopiston valintaperusteiden mukaisesti. Lääketieteellisen tiedekunnan opintosihteerin tavoittaa virka-aikana p. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@utu.fi ja valinta-hammas@utu.fi.

VALINTAMENETTELY Opiskelijoiden valinta tehdään 1) alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän sekä 2) valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. 1. Hakijoista 26 valitaan siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saadaan, kun alkupisteiden yhteismäärä ja valintakoepisteet lasketaan yhteen. Tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi alkupisteiden yhteismäärä ja toiseksi valintakokeen raakapisteiden yhteismäärä. Mikäli nämäkin ovat tasan, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. 2. Sen jälkeen valitaan enintään 14 (tai 40 vähennettynä kiintiössä 1 hyväksyttyjen määrä) valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tässä ryhmässä valitaan myös ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat. Jos usealla hakijalla on sama valintakoepisteiden yhteismäärä kiintiössä 2, ratkaistaan heidän paremmuusjärjestyksensä ao. kiintiössä siten, että tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti raakapisteiden lukumäärä ja toiseksi alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärä. Jos sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Varasijalle valittavat opiskelijat valitaan edellä kohdassa 2 mainitussa kiintiössä. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

ALKUPISTEET Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi)/ 2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) ­(parempi näistä) 3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (parhain näistä) 4. matematiikka( pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaali tai reaalikoe pois­ lukien kohdassa 3 käytetty (parhain näistä) Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä em. ylioppilastutkinnon koetta): ARVOSANA

laudatur eximia magna cum laude cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

äidinkieli pitkä kieli pitkä matematiikka ainereaali/ reaali 9 7 5 3 1 0

keskipitkä (kielet) lyhyt matematiikka

6 4 2 0 0 0

Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittaneiden arvosana pisteytetään A-tason/pitkän kokeen mukaisesti. Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lisäpisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta tuleva pisteiden määrä on enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 42 tai suurempi antaa 36 pistettä, 41 antaa 34 pistettä, 40 antaa 32 pistettä jne. Vuonna 2014 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. EB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 80 pistettä tai enemmän antaa 36 pistettä, 79 pistettä antaa 35 pistettä, 78 pistettä antaa 34 pistettä jne.

89


lääketieteellinen tiedekunta Vuonna 2014 European Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. Helsingin Saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule Helsinki) Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella koulun antaman vastaavuustodistuksen mukaisesti (todistus lii-

tetään hakemukseen). Huomioon otetaan suomen, saksan tai englannin kielen (parempi näistä), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan ­keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne. Näiden keskiarvojen perusteella annetaan alkupisteitä seuraavasti:

Suomalaiset arvosanat

L

E

M

C

B

Taso A / Pitkän oppimäärän mukaan

9

7

5

3

1

RP-tutkintoaineiden keskiarvot

15–13

12– 11

10–9

8

7–6

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

VALINTAKOEPISTEET Jokaisen tiedekuntaan hyväksyttävän on suoritettava hyväksytysti valintakoe. Valintakoetehtävistä saatava raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0–72 tarkkuudella 0,25 pistettä. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista samaan valintakokeeseen parhaiten vastanneista (lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) on saavuttanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. Lääketieteen alan valintakokeen päättyessä julkaistaan ilmoitustaululla vastausanalyysi. Vastaus­ analyysi ei ole yksityiskohtainen mallivastaus. Siinä ei kuvata kaikkia täydelliseltä vastaukselta vaadittavia yksityiskohtia eikä yksityiskohtien lopullista pisteytystä. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

ULKOMAILLA TUTKINNON SUORITTANEET Ulkomailla tutkinnon suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinto) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen mitään pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkinnolla. Siinä osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla

90

4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). B2-taso Europass-kielipassissa http://www.europass.fi/europass-kielipassi. Myös va­ lin­takokeessa ruotsin kielellä vastaavien ­ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden on liitettävä hakemukseensa todistus suomen kielen taidosta.

VALINTAKOE Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille (kansainvälisen IB-tutkinnon suorittaneita tai 2014 suorittavia lukuun ottamatta) lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. HUOM! Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava valintakokeeseen Turussa. Hakija ei voi osallistua valintakokeeseen muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintakoe on sama kuin lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ja se järjestetään tiistaina 27.5.2014. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00. Valinta­ kokeen kesto on 5 tuntia. Hakija ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.yliopistohaku.fi) sitovasti 1.4.2014 klo 16.15 mennessä haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.


lääketieteellinen tiedekunta

VALINTAKOEMATERIAALI

VALINTAKOKEESSA SALLITTAVAT LASKIMET

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Koe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat em. lukion kursseihin ja ­kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa vuonna 2014 sallittavien laskinten lista on luettavissa internetissä osoitteessa: www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta HUOMAA, ETTÄ MUITA KUIN LISTASSA MAINITTAVIA LASKIMIA EI KOKEESSA SAA KÄYTTÄÄ. Muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tarkista laskimesi toiminta, ja että se kuuluu 2014 valintakokeessa hyväksyttäviin laskimiin, jo ennen valintakokeeseen saapumista. Mahdolliset täydennykset mallien osalta tehdään laskinlistaan helmikuun 2014 loppuun mennessä.

Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_­ perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/ gymnlpg.pdf

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–8), s. 145–151 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läroplanen

VALINTAKOEJÄRJESTELYISTÄ HLL KOULUTUSOHJELMAAN PYRKIVILLE Valintakokeeseen osallistuvien hakijoiden jako luentosaleihin on nähtävissä valintakoepäivänä klo 8.00 alkaen Hammaslääketieteen laitoksen, Dentaliarakennuksen (os. Lemminkäisenkatu 2) aulassa. Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

ERITYISJÄRJESTELYT Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen ­lausunto joko pätevältä erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai puheterapeutilta. Lausunnot voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja (hakuajan päättymispäivästä laskien). Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa (30 min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Hakemus on jätettävä hakuajan päättymiseen mennessä Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huo­ mioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Yliopiston esteettömyysasioista lisätiedot: puh. (02)333 6235.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan 2.7.2014 laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10. ­Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet haku­lomakkeessa siihen suostumuksensa.

91


lääketieteellinen tiedekunta

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. ”Opiskelupaikan vastaanottaminen, jonotus­ oikeus ja oikaisumenettely” valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO Muista kotimaan yliopistoista lääketieteellisestä tiedekunnasta siirtoa anovien tulee täyttää seuraavat ehdot:

1. Hakija pystyy osoittamaan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastaavalla opintolinjalla vastaavassa vaiheessa opiskelevan vaihtoon halukkaan henkilön, joka on opiskellut Turun yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden. Myös hakijalla tulee olla vähintään yhden lukuvuoden opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa. 2. Kumpikin koulutusyksikkö hyväksyy opiskelupaikan vaihdon. Siirto voidaan hyväksyä erikoistapauksena myös, jos hakijan katsotaan ansioituneen tutkimustyössä tai hakijalle on jo aikaisemmin myönnetty jatkotutkinnon opinto-oikeus Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Opiskeluoikeutta anotaan näissä ­ tapauksissa tiedekunnalta vapaamuotoisella hakemuksella 1.4.2014 mennessä.

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon, pääaineena hoitotiede, valitaan yhteensä 45 opiskelijaa, vähintään 40 valintakokeen perusteella ja enintään 5 erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi terveystieteiden koulutusalalla suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkinnon. Opiskelijat valitaan samalla valinnalla sekä terveystieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon.

PÄÄVALINTA: valintakokeen perusteella haku Hoitotieteen pääaineeseen valitaan valintakokeen perusteella vähintään 40 opiskelijaa suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon. Hakija esittää hakulomakkeessa hakutoiveensa (vain yhden) kahdesta ­suuntautumisvaihtoehdosta. Opiskelijoita valitaan suuntautumisvaihtoehtojen mukaan seuraavasti: Hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutus Terveystieteiden opettajankoulutus

25 15

Hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutuksessa asiantuntijuusalueita ovat 1) ikääntyneisiin suuntautuva hoitotiede, 2) kliininen hoitotiede sekä 3) mielenterveystyöhön ja psykiatriseen hoitotyöhön suuntautuva hoitotiede. Valikoituminen asiantuntijuusalueille tapahtuu opintojen alussa.

92

Hakijalta edellytetään, että hän on s­uorittanut terveysalan koulutuksen joko opistoasteella 2 ½-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3 ½-vuotisen koulutuksen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet hakevat osallistumisoikeutta valintakokeeseen tiede­ kunnalta. Tiedekunta myöntää heille harkintansa mukaan osallistumisoikeuden valintakokeisiin tutkintojen verrattavuuden perusteella. Suomenkielisten valintakokeiden hyväksytty suoritus katsotaan riittäväksi osoitukseksi suomen kielen taidosta. ­Kokeessa voi vastata suomen tai ruotsin kielellä, mutta ei englannin kielellä.

HAKEMINEN HAKUAIKA Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakulomaketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujärjestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot hakemisesta Turun yliopiston valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen” (Opas julkaistaan myöhemmin yliopiston www-sivulla). Huom! Myös keväällä 2014 pohjakoulutusvaatimuksena olevan ammattitutkinnon suorittavien tulee lähettää hakemuksensa 1.4.2014 päättyvään hakuaikaan mennessä. Avoimen yliopiston väylän kautta terveystieteiden tutkintoihin hakevien hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu Turun


lääketieteellinen tiedekunta yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hakulomakkeella; terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto, avoin väylä. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat toimittavat hakemuksensa tiedekunnalle viimeistään 1.4.2014 klo 16.15 Suomen aikaa. Sähköinen haku¬lomake: www.yliopistohaku.fi. Valintaoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676 HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valinta¬oppaan alkuosasta ”Hakeminen”. Liitteitä ei tarvitse todistaa oikeaksi hakuvaiheessa, koska alkuperäiset todistukset tarkistetaan hyväksytyiltä. Liitteet on toimitettava viimeistään hakuajan päättymiseen 1.4.2014 mennessä osoitteella Turun yliopisto, Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Keväällä 2014 valmistuvien tulee toimittaa liitteet heti tutkintotodistuksen saatuaan 3–4 päivän kuluessa.

VALINTAMENETTELY Opiskelijavalinta tapahtuu valintakokeessa saadun kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kokonaispistemäärä usealla hakijalla on sama, valinnan ratkaisee koe­ tilaisuudessa jaettuun aineistoon perustuvasta soveltavasta tehtävästä saatu pistemäärä. Jos sekin on sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

VALINTAKOE Valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. Huom! Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava valintakokeeseen Turussa. Valintakoe järjestetään 20.5.2014 klo 12.00– 16.00. Valintakoepäivänä on klo 11.00 lähtien Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen Medisiina-rakennuksen (Kiinamyllynkatu 10) aulassa nähtävissä, mihin eri luentosaleihin pyrkijät sijoittuvat. Valintakoetehtävät voi saada ainoastaan suomenkielisinä. Vastauksissa hakija saa käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä.

VALINTAKOEMATERIAALI Koetehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon ja seuraaviin valintakoekirjoihin: Eriksson Katie, Isola Arja, Kyngäs Helvi, Leino-Kilpi Helena, Lindström Unni Å., Paavilainen Eija, Pietilä Anna-Maija, Salanterä Sanna, Vehviläinen-Julkunen Katri & Åstedt-Kurki Päivi: Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, 2012. ISBN 978-952-63-0143-3. Leino-Kilpi Helena & Välimäki Maritta: Etiikka hoitotyössä. 5.–7. painos. Luvut 1–2, 4–8, 20. Sanoma Pro Oy, 2012. ISBN 978-952-63-0896-8.

VALINTAKOEJÄRJESTELYT Valintakokeessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen lausunto pätevältä erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai puheterapeutilta. Lausunnot voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja (hakuajan päättymispäivästä laskien). Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa (30 min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Yliopiston esteettömyysasioista lisätiedot: puh. (02)333 6235. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

VALINTAKOEPISTEET Valintakokeessa hakija voi saada pisteitä yhteensä korkeintaan 40. Hyväksytyn suorituksen alaraja on 10 pistettä.

93


lääketieteellinen tiedekunta

ERILLISVALINTA: AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa yliopisto-opetuksessa, kesä­yliopistossa, yksityisenä kuulusteluna tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakulomakkeita saa tiedekunnan kansliasta ja hoitotieteen laitoksen kansliasta ja voi tulostaa Internetistä osoitteesta www.utu.fi/fi//opiskelu/haeopiskelijaksi, ­kohdasta Hae opiskelijaksi, Hakulomakkeet. Erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän ­kautta valitaan enintään viisi (5) opiskelijaa. Avoimen väylän opiskelijavalinnassa voi hakea vain yhteen suuntautumisvaihtoehtoon seuraavista: 1) hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutus ja 2) terveystieteiden opettajankoulutus. Opiskelijoita valitaan hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen enintään 3 ja terveystieteiden opettajankoulutukseen enintään 2. Mikäli erillisvalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, ne siirretään vastaavaan valintakokeen kautta valittavien opiskelijoiden aloituspaikkakiintiöön. Myös avoimen väylän hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut terveysalan koulutuksen: joko opistoasteella 2 ½-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3 ½-vuotisen koulutuksen. Avoimen väylän kautta hakevilta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuina olevia terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoihin soveltuvia opintoja vähintään 50 opintoviikkoa/85 opintopistettä seuraavasti: —— vähintään 35 opintoviikon/60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot kokonaisuudessaan hoitotieteen pääaineessa ja —— vähintään 15 opintoviikon/25 opintopisteen laajuiset terveystieteiden, kasvatustieteen tai aikuis­ kasvatustieteen perusopinnot, jos opiskelija hakee opiskelemaan hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen. Terveystieteiden opinnoiksi katsotaan seuraavien oppiaineiden ­ opinnot: ergonomia, fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, hyvinvointitekniikka, kansanterveystiede, kliininen laboratoriotiede, liikuntalääketiede, radiografia, ravitsemustiede, terveyshallintotiede, terveyskasvatus ja terveystaloustiede —— tai —— vähintään 15 opintoviikon/25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot, jos opiskelija hakee opiskelemaan terveystieteiden opettajankoulutukseen.

94

Opiskelijavalinnassa ei huomioida avoimessa yliopistossa ennen vuotta 2004 suoritettuja opintoja. Hoitotieteen opintojen osalta tämä määräaika koskee vain aineopintokokonaisuuden opintoja. Hoitotieteen aineopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleet hakijat valitaan hakijan ilmoittaman hakukohteen mukaan aikaisempien opintojen perusteella paremmuusjärjestyksessä seuraavin perustein: 1. pääaineen (hoitotiede) aineopintojen arvosanan perusteella, mutta jos se on sama, valinnan ratkaisee 2. * terveystieteiden, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintojen arvosana, jos opiskelija hakee opiskelemaan hoitotieteen asiantuntija- ja johtamisen koulutukseen tai * kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintojen arvosana, jos opiskelija hakee opiskelemaan terveystieteiden opettajankoulutukseen. ja jos se on vielä sama, 3. valinnan ratkaisee tutkintoon sisällytettävien opintojen opintoviikkojen/pisteiden määrä 4. jos kohdassa 2 mainittu arvosana ja kohdassa 3 mainittu tutkintoon sisällytettävien opintoviikkojen/opintopisteiden määrä on sama, arvotaan viimeiset opiskelupaikat tasapisteissä olevien opiskelijoiden kesken.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan 16.6.2014 mennessä laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10 ja tiedekunnan kansliassa, Medisiina-rakennus, C7-kerros. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. ”Opiskelupaikan vastaanottaminen, ­jonotusoikeus ja oikaisumenettely” valintaoppaan alussa.


lääketieteellinen tiedekunta

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN VALINTA 2014 Koulutusohjelmassa on kaksi erillistä opiskelija­ valintaa: 1) haku suorittamaan kahta tutkintoa (LuK -tutkinto ja FM -tutkinto) ja 2) haku suorittamaan ainoastaan FM -tutkintoa.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) ja Filosofian maisterin tutkinto (FM) Koulutusohjelmaan hyväksyttävät uudet opiskelijat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) ja filosofian maisterin tutkinnon (FM). Näitä tutkintoja suorittamaan valitaan enintään 25 uutta opiskelijaa.

HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB- ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet. Ne uudet ylioppilaat, IB- tai EB-tutkintoa suorittavat, jotka saavat tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat osallistua sen kevään valintakokeeseen, jona he saavat tutkinnon. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, hyväksyminen on ehdollista ja hakijan tulee esittää todistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakulomaketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujärjestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen”. Huom! Myös keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittavat hakevat sähköisen hakujärjestelmän kautta em. hakuaikana. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat ­ täyttävät sähköisen hakulomakkeen 1.4.2014 klo 16.15 Suomen aikaa osoitteessa­ www.yliopistohaku.fi. Valintaoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676)

HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valintaoppaan alkuosa, kohta Hakeminen. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintosihteerin tavoittaa p. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@utu.fi.

VALINTAMENETTELY Opiskelijoiden valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä: 1A yhteispistekiintiö. Hakijoista 15 valitaan siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saadaan, kun alkupisteet ja valintakoepisteet lasketaan yhteen. Jos usealla hakijalla on sama alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen kokonaispistemäärä. Mikäli sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. 1B valintakoepistekiintiö. Hakijoista enintään 10 (tai 25 vähennettynä kiintiössä 1A hyväksyttyjen määrä) valitaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tässä ryhmässä valitaan myös ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohja­koulutuksensa saaneet hakijat. Varasijalle valittavat hakijat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet valintakokeen, valitaan edellä kohdassa 1B mainitussa kiintiössä. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

ALKUPISTEET Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi)/korvaava koe 2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä) 3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) (parhain näistä) tai reaali 4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaali poislukien kohdassa 3 käytetty (parhain näistä)

95


lääketieteellinen tiedekunta ARVOSANA

TASO A/pitkä

TASO B/keskipitkä (kielet) matematiikka (lyhyt)

9 7 5 3 1 0

6 4 2 0 0 0

laudatur eximia magna cum laude cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

Alkupisteet lasketaan yllä olevan taulukon mukaisesti (yhteensä neljä em. ylioppilastutkinnon koetta). Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittaneiden arvosana pisteytetään pitkän kokeen mukaisesti. Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lisäpisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta tuleva pisteiden määrä on enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan korotettu arvosana huomioon korotettuna ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 42 tai suurempi antaa 36 pistettä, 41 antaa 34 pistettä, 40 antaa 32 pistettä jne. Suomalaiset arvosanat

Taso A / Pitkän oppimäärän mukaan

RP-tutkintoaineiden keskiarvot

Vuonna 2014 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. EB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 80 pistettä tai enemmän antaa 36 pistettä, 79 pistettä antaa 35 pistettä, 78 pistettä antaa 34 pistettä jne. Vuonna 2014 European Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. Helsingin Saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule Helsinki) Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella koulun antaman vastaavuustodistuksen mukaisesti (todistus liitetään hakemukseen). Huomioon otetaan suomen, saksan tai englannin (parempi näistä), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne. Näiden keskiarvojen perusteella annetaan alkupisteitä seuraavasti:

L

9

15–13

E

7

12–11

M

C

B

5

3

1

10–9

8

7–6

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

ULKOMAILLA TUTKINNON SUORITTANEET Ulkomailla tutkintonsa suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Hakijan on

96

osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkinnolla. Siinä osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taitotasoasteikko). B2-taso Europass-kielipassissa http://www.europass.fi/europass-kielipassi. Myös valintakokeessa ruotsin kielellä vastaa­ vien ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden on liitettävä hakemukseensa todistus suomen kielen taidosta.


lääketieteellinen tiedekunta

VALINTAKOEPISTEET

VALINTAKOE JA SEN JÄRJESTELYT

Jokaisen tiedekuntaan hyväksyttävän on suoritettava hyväksytysti valintakoe. Valintakoetehtävistä saatava raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0–90 tarkkuudella 0,25 pistettä. Biologian osion pistemäärä on 0–45 valintakoepistettä ja kemian osion 0–45 valintakoepistettä. Valintakokeen biologian osioista tulee saada vähintään 20 pistettä ja kemian osiosta tulee saada vähintään 20 ­pistettä, kuitenkin siten, että osioiden yhteispistemäärän tulee olla vähintään 45 pistettä. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (90) tulee se raakapiste­ määrä, jonka 1 % kaikista valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen päättyessä julkaistaan Medisiinan aulan ilmoitustaululla vastausanalyysi. Vastausanalyysi ei ole yksityiskohtainen mallivastaus. Siinä ei kuvata kaikkia täydelliseltä vastaukselta vaadittavia yksityiskohtia eikä yksityiskohtien lopullista pisteytystä. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille (kansainvälisen IB -tutkinnon suorittaneita tai 2014 suorittavia lukuun ottamatta) lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. Terveyden biotieteiden koulutusohjelman valintakoe järjestetään tiistaina 27.5.2014 klo 9.00 alkaen. Valintakokeen kesto on 4 tuntia. ­Valintakokeessa ei ole taukoa ja kokeen kaikki kysymykset jaetaan samanaikaisesti kokeen alussa. Valintakoe järjestetään luentosaleissa Osmo Järvi ja Externum (osoite: Medisiina 1. kerros, Kiina­ myllynkatu 10). Molemmat salit sijaitsevat Medi­ siina-rakennuksen sisääntulokerroksessa. ­Pyrkijöitä informoidaan Medisiinan aulassa, Osmo Järvi ­-salin edustalla, miten pyrkijät jakaantuvat saleihin. Luento­salien etäisyys toisistaan on noin 20 metriä. Koekysymykset ovat suomenkieliset. Vastauk­ sissa saa käyttää suomen, ruotsin tai englannin kieltä. Vastausten on oltava johdonmukaisesti ­ ­yhdellä kielellä. Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä passi, ajokortti tai valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Kokeessa hakijalla saa olla kynä, kumi, viivoitin ja teroitin sekä laskin, jonka tulee ehdottomasti olla joku sallittavien laskinten listalla olevista laskimista. Ainoa sähköinen apuväline on laskin. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

VALINTAKOEMATERIAALI Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003). Koe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat em. lukion kursseihin. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_­ perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003). Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läroplanen

VALINTAKOKEESSA SALLITTAVAT ­LASKIMET Kemian kysymyksiin hakija tarvitsee lisäksi ehdottomasti laskimen. Valintakokeessa vuonna 2014 sallittavien laskinten lista on luettavissa osoitteessa: www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta HUOMAA, ETTÄ MUITA KUIN LISTASSA MAINITTAVIA LASKIMIA EI KOKEESSA SAA KÄYTTÄÄ. Muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tarkista laskimesi toiminta, ja että se kuuluu vuonna 2014 valintakokeessa hyväksyttäviin laskimiin, jo ennen valintakokeeseen saapumista. Mahdolliset täydennykset mallien osalta tehdään laskinlistaan helmikuun 2014 loppuun mennessä.

97


lääketieteellinen tiedekunta

ERITYISJÄRJESTELYT

TULOSTEN JULKISTAMINEN

Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen lausunto pätevältä erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai puheterapeutilta. Lausunnot voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja (hakuajan päättymispäivästä laskien). Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa (30 min) voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Yliopiston esteettömyysasioista lisätiedot: puh. (02) 333 6235.

Valintatulokset julkistetaan viimeistään tiistaina 24.6.2014 laitosrakennus Medisiinan ovessa. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut lukion biologian tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin tai näihin opiskelijavalinnan kriteereihin.

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN ERILLISVALINTA 2014 Filosofian maisterin tutkinto (FM)

(pääaine lääkekehitystiede) Filosofian maisterin tutkintoa (pääaine: lääkekehitystiede) suorittamaan valitaan enintään 5 uutta opiskelijaa.

HAKIJARYHMÄT Hakijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (alemman korkeakoulututkinnon laajuus: 180 opintopistettä) tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka ao. maassa antaa kelpoisuuden vastaavantasoisiin korkeakouluopintoihin tai jolla muutoin voidaan todeta olevan riittävät tiedot ja valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen suorittamista varten. Hakijalta edellytetään riittäviä perustietoja biolääketieteestä ja luonnontieteistä, esimerkiksi farmakologiasta ja farmasiasta, kemiasta, biokemiasta, soluja molekyylibiologiasta ja ihmisen biologiasta. Ne hakijat, jotka saavat tutkintotodistuksen vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat hakea erillisvalinnan kautta suorittamaan FM-tutkintoa terveyden biotieteisiin. Mikäli tällainen hakija tulee

98

hyväksytyksi, hyväksyminen on ehdollista ja hakijan tulee esittää tutkintotodistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan. FM-tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan edellyttää enintään 60 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot ennen maisterivaiheen opintojen pääasiallista aloittamista. Täydentävistä opinnoista tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka sisältö vaihtelee riippuen opiskelijan aiemmasta tutkinnosta ja mahdollisesta muusta koulutuksesta ja työelämäkokemuksesta.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 13.1.2014 ja päättyy 21.3.2014 klo 16.15. Erillisvalintaan haetaan hakulomakkeella, joka on saatavissa Turun yliopiston opiskelijavalinta 2014 -nettisivuilta. Sen voi myös tilata. Ks. valintaoppaan alkuosa. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintayhteyshenkilön tavoittaa puh. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@utu.fi.


lääketieteellinen tiedekunta Hakemukset on toimitettava osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä: terveyden biotieteiden erillisvalinta 2014. Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeeseen seuraavat asiakirjat: 1a) oikeaksi todistettu kopio alemmasta korkea koulututkinnosta ja sen sisällöstä sekä oikeaksi todistetut kopiot mahdollisista muista tutkinnoista ja muista suoritetuista opinnoista 1b) jos hakijalla ei ole suoritettuna alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa ulkomaista koulutusta, hänen tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot niistä opintosuorituksista, joilla hakija katsoo voivansa tulla todetuksi kelpoiseksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan. 2) em. oikeaksi todistettujen tutkintotodistusten ja/tai opintosuoritusten lisäksi hakemukseen tulee liittää hakijan oma arvio siitä, miten paljon hänellä on kohdassa Hakijaryhmät hakijalta edellytettyjä perustaitoja tai valmiuksia jo suoritettuna ja, miltä alueita häneltä puuttuu opintoja. Pelkkä hakijan oma arvio/selvitys suoritetuista opinnoista ei riitä todistamaan hakijan kelpoisuutta. 3) niiden hakijoiden, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavat opinnot jollain muulla kuin suomen kielellä, tulee liittää mukaan todistus suomen kielen taidosta.

VALINTAMENETTELY Hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluun kutsutaan enintään 20 hakijaa. Haastattelu järjestetään huhti-/toukokuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville vähintään 2 viikkoa ennen haastattelua. Valintakriteerit: valinta tapahtuu aiemman tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen (em. kohdat 1a–3) sekä haastattelun muodostaman kokonaisuuden perusteella. Haastatteluista hakijoista valitaan enintään 5 uutta opiskelijaa. Loput haastatellut sijoittuvat varasijoille. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan viimeistään tiistaina 24.6.2014 laitosrakennus Medisiinan pääovessa sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohden opiskelija­ valintaprosessia on tapahtunut virhe.

99


lääketieteellinen tiedekunta

Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging 1. THE PROGRAMME The Master´s Degree in Biomedical Imaging is a two-year full-time programme amounting to 120 ECTS credits. The programme is jointly administered by the Faculty of Medicine at the University of Turku and the Department of Biosciences at the Åbo Akademi University. Graduates of the programme are awarded a Master of Science (MSc.) degree. The education is given in English. More information about the programme at the University of Turku: www.med.utu.fi/bioimaging and at Åbo Akademi University: www.abo.fi/bioimaging. 2. ADMISSION REQUIREMENTS The students should have sufficient background knowledge in biological and/or natural sciences, and they should have completed a lower university degree equivalent to a Finnish B.Sc. degree (180 ECTS) in the Life Sciences or in a relevant field (biomedical sciences, physics, engineering or chemistry). The applicants should also be familiar with the basics of laboratory practise. Both Finnish and foreign students can apply for the programme. Sufficient knowledge in English language is also required (see Language requirements). A degree from applied university in Finland gives eligibility to apply to master-level studies. However, please note that a degree from an applied university is not the same as a University Bachelor’s degree. Therefore applicants who hold this degree might need to complete supplementary studies to a maximum of 60 credits if admitted. These additional studies are not included in the Master´s degree. The aim of these studies is to bring everyone to approximately compatible skills in terms of their background in biosciences and other topics that are relevant for the area.

Language requirements

As the programme is taught in English, admitted students must have sufficient knowledge in English language. The students must prove their English skills as determined by the admission requirements of the University of Turku http://www.utu.fi/en/studying/ apply/degree/languagetests.html and Åbo Akademi University http://www.abo.fi/ansok/en/sprak. Please see these pages for detailed information. Applicants must append the scores from an international English-language test to their application. The applicants are required to proof their knowledge of English by one of the following certificates: a) applicants must pass a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) with a minimum score of

100

575 (paper-based test) / 92 (Internet-based test, no individual scores below 20) or IELTS Academic (International English Language Testing Service) 6.5 (no individual scores below 6.0) or PTE Academic (Pearson Test of English Academic) with a minimum course of 62 (no individual scores below 54). Applicants who have completed their Bachelor’s degree in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom, USA or the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden) are exempted from the language test. These applicants knowledge of English must be indicated in their Bachelor’s degree certificate. b) CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English: pass Grades A, B or C c) CAE (Cambridge Certificate in Advanced English): pass Grades A, B or C d) current and former degree students and exchange students of the University of Turku and Åbo Akademi University can be exempted from the language test if they have completed at least 20 credits during one term during the exchange, and in that way proven their proficiency in academic English. Current degree and exchange students may also be exempted from the English language test by a written recommendation of a professor responsible for the Master’s degree programme (the applicant must in such cases enclose the recommendation with the application). e) in some cases the programme steering committee can exempt applicants from partner universities and Finnish universities and applied universities from taking the English language test. In this case student should ask his/her professor or teacher to write a recommendation for the steering committee. For more information about this, please contact the programme coordinator. All language test results must be sent to University Admission Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland by the application deadline. Please note it is the applicant´s responsibility to make testing arrangements for her/himself. Applicants must also see that the test results should reach the University Admissions Finland office by the application deadline. Language tests taken more than two years prior to application will not be accepted. Please see the information provided by the test organisers at www.ets.org/toefl and www.ielts.org and www.pearsonpte.com for available testing dates in your country.


lääketieteellinen tiedekunta 3. APPLICATION PROCEDURE The application period for studies starting in September 2014 is January 2, 2014 – February 14, 2014 (16:00 UTC+2). The Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging is a joint programme given by both Åbo Akademi University and the University of Turku. In order to increase the chances of being admitted to the programme, applicants are advised to apply to both the University of Turku and the Åbo Akademi University. Note that in order to do so the applicants must complete two application forms and send in both applications and two sets of enclosures (if the language test score report is sent directly to UAF by the testing agency it is enough to only send one copy of the language test). This is due to the fact that the applications will be processed at both universities. The applicant must also put the programmes applied to in order of preference. All applicants must complete the application form in English. The application template will be available on January 2, 2014 at www.universityadmissions.fi. All applications are sent to the University Admissions Service, from where the complete applications are forwarded to the universities. Required enclosures • Application form • An officially1certified copy of the 2degree certificate in the original language. Applicants who have not yet completed the Bachelor´s degree required for admission but will complete the degree by the end of the ongoing academic year (July 2014) can apply but must enclose with the application a 3certificate from the university awarding the degree stating when they will receive the degree. A certified true copy of the degree awarded must reach the university (ÅAU/UTU) by the end of July 2014. • An 4official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate or an officially certified copy of the Diploma Supplement • An officially certified copy of the 5transcript of records in the original language • An official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records • An English, Swedish or Finnish translation of the contents of the transcript of records (course descriptions) • Proof of proficiency in English (see language requirements above) All the required application enclosures must be sent to the following address: University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland. 3. ADMISSION PROCEDURE The annual intake of the programme is maximally 25 students (Åbo Akademi University max. 10 students; University of Turku max. 15 students). Applications

are evaluated by the board of the Master’s Degree Programme. Selection is made by scoring the applicants degree certificates, previous academic success, motivation letter, language test results and interview. A space for writing a letter of motivation is included in the application form. In this letter the applicant must give reasons why he/she is interested in the programme and describe how it fits in with his/ her previous studies and would benefit his/her future interests. The admission board reserves itself also the right to interview the applicant. If the applicants are interviewed, the maximum number of students invited to the interview is 50. In the admission procedure, the applicants with minor need of complementary studies and with laboratory working experience may be preferred. The admission board reserves itself a right to decide into which university the applicant will be admitted if she/he has applied to both. The preferred choice of the applicant will be taken into account when possible. The results of the admission will be published in spring 2014. Accepted students will be informed by mail and email. 4. MORE INFORMATION Information about the programme and application can be found at the programme web sites: www. med.utu.fi/bioimaging and www.abo.fi/bioimaging. For more information, please contact the programme coordinator (bioimaging@utu.fi). Contact information Coordinators of the programme Joanna Pylvänäinen and Petra Miikkulainen Turku BioImaging c/o BioCity Turku P.O.B. 123, FI-20521 Turku E-mail: tbi-office@bioimaging.fi 1Officially Certified (Attested) Copies All copies of original documents must be officially certified (attested) by the awarding institution or a notary public (please note also country-specific requirements). Copies of copies will not be accepted. All copies must have the original stamp and signature on them. Please note that all pages of the copy must be stamped separately and clearly indicate: • t he signature of the certifying officer • the stamp of the awarding institution or notary public • a stamp stating only “Certified true copy” will not be accepted 2Degree Certificate A degree certificate is a document issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree. The

101


lääketieteellinen tiedekunta student has graduated. The degree certificate should include the name of the institution awarding the degree, the date of issue, the name of the person to whom the degree certificate has been issued and which title/degree the person has been awarded. 3Institution’s Statement Concerning Student’s Expected Date of Graduation The institution’s statement concerning a student’s expected date of graduation is a document that the institution awards to a student who has not completed all required course units before the application deadline. The student has not yet graduated. If a student has not completed all the required course units before the application deadline, he/she can ask for a statement from the institution concerning the expected date of graduation. The statement should state among other things that the student in question is currently studying at the institution and the date the student is expected to graduate. 4Official Translations Translations of educational documents must be 1) issued by the awarding institution or 2) officially certified copy of a translation issued by the awarding institution or 3) translated by an official translator or 4) officially certified copy of a translation made by an official translator. 5Transcript of Records A transcript of records is a document issued by the institution that has issued the degree certificate/temporary degree certificate. The transcript of records should include the course units that the student has completed for the degree, their completion time and the grades and credits awarded. The transcript of records should also include information on the grading

102

scale currently used at the institution. If the degree includes course units that the student has completed in another institution and the transferred credits are not indicated in detail in the transcript of records, a separate transcript of records regarding the transferred credits should be delivered. Temporary (Provisional) Degree Certificate A temporary (provisional) degree certificate is a document issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree. The student has graduated. The temporary degree certificate is issued as a replacement for the actual degree certificate e.g. in case the actual degree certificate cannot be given to the student immediately after the studies have been completed due to technical or administrative reasons. The temporary degree certificate should include the name of the institution awarding the degree, the date of issue, the name of the person to whom the degree certificate has been issued and which title/degree the person has been awarded. Country-specific Requirements Applicants, whose degrees have been awarded in certain countries, need to pay special attention to the documentation before submitting it. In addition to the standard document requirements, educational documents from certain countries must be submitted in a certain way. Please check if your degree awarding country is listed on the University Admissions Finland webpage and then follow the given guidelines. University Admissions Finland will not make any exceptions to these requirements. http://www.universityadmissions.fi/index.php?page= countrySpecificDocuments


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Sisältö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoja...................................................................................................................104 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET........................................................................................................................................................................................104 PÄÄVALINNAT................................................................................................................................................................................................................................ 105 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO................................................................................................................................. 105 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO......................................................................................................... 105 VALINTA HAKUKOHTEISIIN........................................................................................................................................................................................................ 110 BIOKEMIA......................................................................................................................................................................................................................................... 110 BIOTEKNIIKKA...................................................................................................................................................................................................................................111 BIOLOGIA............................................................................................................................................................................................................................................111 VALINTA..............................................................................................................................................................................................................................................111 GEOLOGIA.........................................................................................................................................................................................................................................113 KEMIA.................................................................................................................................................................................................................................................114 MAANTIEDE......................................................................................................................................................................................................................................115 MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE............................................................................................................................................................................................116 TIETOJENKÄSITTELYTIEDE...........................................................................................................................................................................................................117 TIETOTEKNIIKKA (DI)....................................................................................................................................................................................................................118 ERILLISVALINNAT............................................................................................................................................................................................................................118

103


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoja • luonnontieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian lisensiaatti

• filosofian tohtori

• tekniikan kandidaatti

• diplomi- insinööri

• tekniikan lisensiaatti

• tekniikan tohtori

TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET Matemaattis-luonnontieteellisessä ­tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinto. Alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen jatketaan ylempään korkeakoulututkintoon, joita matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat filosofian maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnot. Filosofian ja tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat jatkotutkintoja. Jatko-opintoihin voi hakea vasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelija valitaan päävalinnassa suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tai vaihtoehtoisesti tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintoa. Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä ­tiedekunnassa. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi tiedekuntaan ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman opinto-oikeutensa. Hakija ei ole opiskelijavalinnassa hakukelpoinen sellaiseen hakukohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus. Tiedekunnan hakukohteeseen hyväksyttävä saa opinto-oikeuden yhteen kandidaatin tutkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan ja yhteen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelmia on useampia, joista opiskelija voi valita. Hakukohteeseen liitetyt tutkinto-ohjelmat kerrotaan edempänä. Opetus voi jo kandidaatin tutkinnon tutkintoohjelmassa eriytyä eri pääaineisiin. Opiskelija voi valita pääaineen oman kiinnostuksensa mukaan. ­Pääaineen ja sivuaineiden valinta alemmassa tutkinnossa vaikuttaa ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelman valintaan. Ylemmän tutkinto-ohjelman valintaan voi liittyä erityisiä valintakriteereitä. Opiskelijavalinnassa voi saada opinto-oikeuden myös vain ylempään korkeakoulututkintoon johta-

104

vaan tutkinto-ohjelmaan, mikäli hakijalla on suoritettuna soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Opintooikeutta haetaan erillisvalinnalla, katso hakukohteet ja hakuohjeet kohdasta erillisvalinnat.

Opiskelun kesto Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Sen jälkeen suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja nämä opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tiedekunnan opinto-oppaassa on tutkinto-ohjelmittain ohjeellinen opintojen suoritusjärjestys ja ajoitussuunnitelma, jota noudattaen opinnot etenevät edellä mainitussa aikataulussa. Opiskelijalla on oikeus suorittaa myös ylimääräisiä opintosuorituksia, mikä saattaa pidentää opiskeluaikaa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus suorittaa jatkotutkintona filosofian lisensiaatin tai tekniikan lisensiaatin tutkinto ja edelleen filosofian tohtorin tai tekniikan tohtorin tutkinto. Tohtorin tutkinto sisältää lisensiaatin tutkintoon vaaditut opinnot. Tohtorin tutkinnon suorittaminen kestää noin neljä vuotta.

Tutkinto-ohjelmien rakenne Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alemman tutkinnon tutkinto-ohjelmassa suoritetaan eri oppiaineiden perus- ja aineopintoja, sivuaineiden opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Matemaattisluonnontieteellisten oppiaineiden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Perusopintojen ensimmäiset kurssit perustuvat yleensä lu­ kion oppimääriin. Tämä on syytä ottaa huomioon jo hakukohdevaihtoehtoja harkittaessa. Siten esimerkiksi opiskelijan, joka tulee valituksi fysikaalisten tieteiden, kemian tai matematiikan ja tilastotieteen


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakukohteeseen, tulisi hankkia kyseisten aineiden lukion laajoja kursseja vastaavat tiedot, ellei hän ole opiskellut laajimpia kursseja koulussa. Perusopintojen jälkeen voi siirtyä aineopintotasoisten kurssien suorittamiseen. Diplomi-insinöörikoulutuksessa perusopintoina suoritetaan monitieteiset opinnot, jotka koostuvat esim. matematiikan, fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteiden opinnoista. Ylempään korkeakoulututkintoon suoritetaan pääaineen syventävät opinnot sekä muita opintoja. Opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma tai diplomityö) on osa pääaineen syventäviä opintoja. Diplomi-insinöörin tutkintoon suoritetaan myös sivuaineopintoja. Mikäli opiskelija suorittaa aineenopettajan pätevyyden antavan tutkinnon matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa tai maantieteessä, on filosofian maisterin tutkintoon suoritettava myös opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat kasvatustieteen opintoja. Opettajan pätevyyden voi suorittaa myös tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelija.

PÄÄVALINNAT TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO HAKEMINEN Biotekniikan sekä tietotekniikan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon johtavat hakukohteet ovat mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa, DIA-valinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2014, DIA – diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa www.dia.fi. Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi). Tässä oppaassa esitetään myöhemmin ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO HAKIJARYHMÄT JA HAKUAIKA Yleisen hakukelpoisuuden saavuttaneet hakijat —— Hakukelpoisia ovat ylioppilaat, International Baccalaureate (IB)-, European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat ja kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen suorittaneet. —— Hakukelpoisia ovat myös henkilöt, jotka ovat ulkomailla saaneet koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden yliopistoopintoihin. —— Ylioppilastutkinnon tulee olla suoritettuna 6.6.2014 mennessä. Muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettuna 29.7.2014 mennessä. Hakijan on lähetettävä oppilaitoksen antama todistus tutkinnon valmistumisesta ennen em. määräaikaa hakemuksen liitteenä hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen, mikäli tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä (ei koske suomessa ylioppilastutkinnon suorittavia ylioppilaita).

Muut hakijat Sellaiset hakijat, joilla ei ole edellä mainittua koulutusta, mutta joilla on muulla tavoin yliopisto-opiskelua varten hankitut tarpeelliset tiedot ja valmiudet sekä riittävä kielitaito voivat hakea tiedekunnan opiskelijoiksi. Näiden hakijoiden kohdalla tiedekunta päättää tapauskohtaisesti, esitettyjen todistusten perusteella hakijan korkeakoulukelpoisuudesta ja kutsumisesta valintakokeisiin (= erivapautuspäätös korkeakoulukelpoisuudesta). DI-koulutukseen ei voi hakea ei-ylioppilaana. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Täytä hakulomakkeen korkeakoulukelpoisuus -kohdassa kohta: Muu korkeakoulukelpoisuus/erivapauspäätös korkeakoulukelpoisuudesta. Lähetä hakukelpoisuuteen liittyvät liitteet hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen. Huom! Tähän hakijaryhmään eivät kuulu ne, joilla lukion tai ylioppilastutkinnon suorittaminen on kesken.

105


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Hakemuksen liitteet Hakijan tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittava liite hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen viikon sisällä hakuajan päättymisestä, eli liitteiden on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 9.4.2014. Ylioppilastutkinnon suorittaneen hakijan täytyy toimittaa liite vain siinä tapauksessa, että tutkinto on suoritettu ennen vuotta 1990, tätä uudemmista tutkinnoista yliopisto saa tiedot ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kielitaitovaatimukset Opintojen suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Valintakokeisiin on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opintonsa ulkomailla, hakijan tulee pääsääntöisesti osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). Katso muut suomen kielen kielitaidon osoittamisen tavat nettisivultamme http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/opiskelu/ opiskelijaksi/kielitaito/Sivut/home.aspx. Hakijan on toimitettava todistus kielitaidostaan yliopistoon hakemuksen liitteenä. Lisätietoa: info-ml@utu.fi.

HAKEMINEN Tiedekunnan päävalinnan hakukohteisiin haetaan osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 kello 16.15. Katso tarkemmat tiedot hakemisesta tämän oppaan alkuosasta kohdasta Hakeminen. Hakija voi hakea samalla hakukerralla vain kolmeen seuraavista tiedekunnan hakukohteista: biokemia, geologia, maantiede, fysikaaliset tieteet, kemia, matematiikka ja tilastotiede (= Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valinta). Mikäli hakija hakee useampaan em.

106

­ akukohteista hänen on asetettava hakukohteet h hakujärjestelmässä ensisijaisuusjärjestykseen (ohjelma kysyy tätä automaattisesti). Ilmoitettu järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli hakija tulee valituksi ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestyksen ylempään kohteeseen, ei häntä voida enää valita ensisijaisuusjärjestyksen alempiin kohteisiin, vaikka hakija ei ottaisikaan tarjottua paikkaa vastaan. Biologian ja tietojenkäsittelytieteiden hakukohteet kuuluvat valtakunnallisiin näiden alojen yhteisvalintoihin ja näissä on omat rajoituksensa hakukohteiden määrissä (ks. hakukohdekohtaiset tekstit). Hakija voi siis hakea näissä yhteisvalinnoissa tiedekunnan hakukohteeseen sekä lisäksi edellisessä kappaleessa lueteltuihin kolmeen hakukohteeseen. Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/diplomiinsinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi tiedekuntaan ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää ­aiemman opinto-oikeutensa. Hakija ei ole opiskelija­ valinnassa hakukelpoinen sellaiseen hakokohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus.

HAKUKOHTEET Viereisellä sivulla olevassa taulukossa on ­ esitetty pää­ valinnan hakukohteet, aloituspaikkamäärät sekä ne tutkinto-ohjelmat, joihin myönnetään opinto-oikeus kustakin hakukohteesta. Hakukohteen opiskelijavalinnassa myönnetään opinto-oikeus yhteen nimettyyn alemman tutkinnon tutkinto-ohjelma sekä yhteen hakukohteeseen kuuluvista ylemmistä tutkinto-ohjelmista. Ylemmän tutkinnon tutkintoohjelma valitaan alemman tutkinnon valmistumisen yhteydessä. Tiettyyn ylempään tutkinto-ohjelmaan siirtymisen edellytyksenä saattaa olla kandidaatin tutkinnon suorittaminen tietyn sisältöisenä. Ylempiin tutkinto-ohjelmiin siirtymiseen liittyvistä ­ehdoista kerrotaan kandidaatin opintojen alussa ja niihin voi tutustua myös etukäteen seuraavan www-sivun ­kautta: www.utu.fi/hae-matlu.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta HAKUKOHDE

Biokemia

ALOITUSPAIKKA MÄÄRÄ 42

HAKUKOHTEESEEN KUULUVA ALEMMAN TUTKINNON TUTKINTO-OHJELMA

HAKUKOHTEESEEN KUULUVAT YLEMMÄN TUTKINNON TUTKINTO-OHJELMAT

Biokemian tutkintoohjelma (LuK)

Biokemian tutkinto-ohjelma (FM) Molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tutkintoohjelma (FM) Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM) Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkintoohjelma (FM) Master’s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM) Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM)

Biologia

38

Biologian tutkintoohjelma (LuK)

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM) Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM) Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkintoohjelma (FM) Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM) Master’s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM)

Biotekniikka

15

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)

Fysikaaliset tieteet

55

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma (LuK)

Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Master’s Degree Programme in Food Development (DI)

Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM) Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM) Master’s Degree Programme in Astronomy (FM)

Geologia

15

Geologian tutkintoohjelma (Luk)

Geologian tutkinto-ohjelma (FM)

Kemia

60

Kemian tutkintoohjelma (Luk)

Kemian tutkinto-ohjelma (FM)

Maantiede

25

Maantieteen tutkintoohjelma (Luk)

Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM)

Matematiikka ja tilastotiede

80

Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma (LuK)

Matematiikan tutkinto-ohjelma (FM) Tilastotieteen tutkinto-ohjelma (FM) Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM+DI)

Tietojenkäsittelytieteet

50

Tietotekniikka

40

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (Luk) Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM) Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM) Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI) Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM+DI) Master’s Degree Programme in Embedded Computing (DI) Master’s Degree Programme in Computer Science (FM) Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM)

107


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

VALINTAMENETTELYT Päävalinnassa opiskelijat valitaan hakukohteesta riippuen todistuksen perusteella, ylioppilastutkinnon (tai IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) ­arvosanoista saatavien pisteiden ja valintakokeen pisteiden yhteispistemäärän perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi tutkinto, otetaan valinnassa huomioon eniten taustapisteitä antava tutkinto. Mikäli hakija on ylioppilas ja on sen lisäksi suorittanut myös muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon, esim. ammatillisen tutkinnon, hänet käsitellään päävalinnassa aina ylioppilaana. Tutkintotodistuspisteitä ei oteta huomioon alla luetelluissa tapauksissa, eivätkä nämä hakijat ole myöskään todistusvalintakelpoisia: • hakija suorittaa IB tai EB -tutkinnon vuonna 2014 • hakijalla on vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus • hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu ulkomailla (poislukien Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet sekä IB- ja EB-tutkinnon ennen vuotta 2014 suorittaneet) • tiedekunta on myöntänyt hakijalle erivapauden hakukelpoisuuteen. Edellä mainitut hakijat valitaan valintakoe­ menestyksen perusteella. Yksityiskohtainen valintatapa esitetään koulutusohjelmien valintaperusteiden yhteydessä.

Todistusvalinta Todistusvalinta on käytössä fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, ja tietojenkäsittelytieteiden hakukohteessa. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen, lukuun

IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys yhteispisteiden perusteella valittaessa Alla on esitetty IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintojen pisteytys eri hakukohteiden valinnassa silloin kun on kysymys yhteispisteiden (todistuspisteet + valintakoepisteet) perusteella valitsemisesta. Katso Valinta hakukohteisiin -osiosta kunkin hakukohteen valintaperusteet muilta osin. Huom! vuonna 2014 suoritettavasta IB- ja EB-tutkinnosta ei anneta todistuspisteitä, vaan valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella. Biokemia (maksimi 30 p): A1 kielenä suoritettu suomi tai ruotsi, matematiikka, englanti (RF-tutkinnossa saksa) ja paras seuraavista: kemia, fysiikka tai biologia. Biologia (maksimi 105 p): A1 kielenä suoritettu suomi tai ruotsi, matematiikka, vieras kieli ja paras seuraavista: biologia, maantiede, fysiikka tai kemia. Saatu pistemäärä kerrotaan 3,5:llä. Geologia (maksimi 60 p): A1 kielenä suoritettu suomi tai ruotsi, matematiikka, englanti (RF-tutkinnossa saksa) ja paras seuraavista: biologia, maantiede, fysiikka tai kemia. Saatu pistemäärä kerrotaan kahdella. Maantiede (maksimi 30 p): A1 kielenä suoritettu suomi tai ruotsi, matematiikka, muu pitkään oppimäärään perustuva kieli (A-kieli) ja paras seuraavista: maantiede, biologia, fysiikka, kemia, ­ historia ja taloustiede. Tietojenkäsittelytiede: A1 kielenä suoritettu suomi tai ruotsi, matematiikka ja englanti. Pistemäärä kerrotaan luvulla 2,22 ja pyöristetään ­ kokonaisluvuksi (maksimi 50 p).

EB-tutkinto

IB-tutkinnon arvosana

Matematiikka

7

9,5–10

6

8,5–9,45

108

ottamatta kemian hakukohdetta, ja myös todistuksen perusteella valittaville ilmoitetaan valinnasta tulosten ilmoittamispäivänä (ks. Tulosten ilmoittaminen). Mikäli hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen ja huomaa ylioppilastutkinnon tulosten varmistuttua olevansa todistusvalintakelpoinen, ei tästä tarvitse ilmoittaa, vaan hakija voi tällöin jättää osallistumatta valintakokeeseen vaikka on siihen ilmoittautunut.

Reifeprüfung-tutkinto

Pisteet valinnassa

9–10

13–15 pistettä

7,5

8–8,95

12–10 pistettä

6 5

Muu koe

5

7–8,45

7–7,95

8–9 pistettä

4

6–6,95

6–6,95

7 pistettä

3

3

5–5,95

5–5,95

5–6 pistettä

1


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Valinta varasijoilta

met, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Biologian ja tietojenkäsittePeruutusten vuoksi kiintiöissä vapaaksi jääneitä lytieteiden hakukohteisiin valittujen nimiä ei julkisteta paikkoja täytetään varasijoilta. Varasijoilta valittujen www-sivulla. määrät vaihtelevat hakukohteittain ja vuosittain.­ Kirjallinen ilmoitus valinnan tuloksesta postiteValinta varasijoilta suoritetaan hakokohteittain seutaan hyväksytyille hakijoille viimeistään mainittuina raavasti: päivinä. Myös suoravalinnalla valituille ilmoitetaan yhteispisteiden perusteella: biokemia, geolovalinnan tuloksesta edellä mainitun aikataulun mugia, tietojenkäsittelytieteet (tasapistetilanteessa ratkaan. Valinnan tulos ilmoitetaan kirjallisesti myös kaisee valintakokeen pistemäärä) kaikille kemian, matematiikan ja tilastotieteen, fysivalintakoemenestyksen perusteella: biologia kaalisten tieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden hakuja maantiede (tasapistetilanteessa ratkaisee todiskohteeseen hakeneille sekä niille muille hakijoille, tuksesta saatu pistemäärä) sekä fysikaaliset tieteet, jotka ovat osallistuneet biokemian, maantieteen, tai matematiikka ja tilastotiede geologian valintakokeisiin. Tuloksia voi tiedustella todistusarvosanojen perusteella: kemia. puhelimitse klo 9–11, puh. (02) 333 5604. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin ei tehdä varasijavalintaa.

Valintakokeisiin osallistuminen Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Poik­ keuksena ovat ns. ei-ylioppilaina hakevat (­erivapaus) sekä kemian hakukohteeseen hakevat ei-ylioppilaat ja vuonna 2014 IB- tai EB –tutkinnon suorittavat hakijat, jotka kutsutaan valintakokeeseen henkilökohtaisesti. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Valintakokeeseen on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä.

Valintakokeissa sallitut apuvälineet Valintakokeissa tulee olla mukana kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin, viivain). Taulukkokirjaa ei saa käyttää; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana. Jos laskin on sallittu valintakokeessa, on siitä maininta hakukohteen kohdalla. Sähköisten apuvälineiden käyttö on kielletty.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa Ks. oppaan alusta kohdasta Hakeminen, Valinta­ kokeet.

Tulosten ilmoittaminen Valinnan tulokset ilmoitetaan Luonnontieteiden talo II:n 1. kerroksen aulassa seuraavina päivinä: Tietojenkäsittelytiede viimeistään 18.6.2014 Biologian hakukohde viimeistään 1.7.2014 Muut hakukohteet viimeistään 7.7.2014 Samanaikaisesti julkaistaan tiedekunnan wwwsivuilla http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/opiskelu/opiskelijaksi/Sivut/home.aspx niiden hyväksyttyjen ni-

Paikan vastaanottaminen ja jonotusoikeus Hakijan tulee 29.7.2014 klo 16.15 mennessä ilmoittaa paikan vastaanottamisesta osoitteessa yliopistohaku.fi -palvelussa. Mikäli hyväksytyllä ei ole mahdollisuutta ottaa paikka vastaan yliopistohaku.fi -palvelussa, voi paikan vastaanottaa myös paperi­ lomakkeella. Pyydä siinä tapauksessa vastaanottolomake matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta. Mikäli vastaanottoa ei ole tehty edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, opiskelijan katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan. ­Määräaika on ehdoton. Ne hakijat, jotka tulevat hyväksytyksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun voivat 29.7.2014 mennessä ottaa myös ehdollisesti vastaan yhden opiskelupaikan ja jäädä jonottamaan jotakin toista mahdollisesti vapautuvaa mieluisampaa varasijapaikkaa. Asianomaisen yliopiston tai korkeakoulun valintaperusteista selviää, onko kyseiseen hakukohteeseen tai koulutukseen jonotusoikeutta. Mikäli jonotettava varasijapaikka ei vapaudu 12.8.2014 mennessä, vahvistetaan ehdollisesti vastaanotettu paikka auto­ maattisesti hakijan varsinaiseksi opiskelupaikaksi. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi jonottaa kaikkiin koulutusohjelmiin lukuun ottamatta DI-koulutusta. Mikäli hakija on valittu ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestyksen kohteeseen 2 tai 3, jonottaa voi vain ensisijaisuusjärjestyksessä ilmoitettuun yhteen ylempään kohteeseen (koskee vain biokemian, geologian, maantieteen, fysikaalisten tieteiden, kemian sekä matematiikan ja tilastotieteen hakukohteisiin hakevia). Mikäli hakija ei tule valituksi ja on varasijoilla useampaan hakukohteeseen, voi hakija valita mihin yhteen niistä hän jonottaa.

Koepapereihin tutustuminen Valintakokeisiin osallistujilla on valintakoetulosten ilmoittamisen jälkeen oikeus tutustua omien vas­ taustensa arvosteluun. Kokeiden mallivastaukset on nähtävänä ilmoitustaululla tulosten julkistamisen

109


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta jälkeen. Hakijoiden vastauspaperit ovat nähtävillä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa (ma–pe klo 12–14) tulosten julkistamisen jälkeen 14 päivän ajan.

Oikaisupyyntö Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin päätökseen oikaisua haetaan, mitä muutoksia vaaditaan ja millä perusteilla. Biokemian, geologian, maantieteen, fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan ja tilastotieteen hakukohteiden valintaa koskevat oikaisupyynnöt lähetetään osoitteella: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Biologian yhteisvalintaa koskevat oikaisupyynnöt lähetetään Oulun yliopistoon osoitteella: Luonnontieteellinen tiedekunta, PL 3000 90014 Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalintaa koskevat oikaisut lähetetään Jyväskylän yliopistoon osoitteella: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

VALINTA HAKUKOHTEISIIN

BIOKEMIA Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

VALINTA Valintakoe Tiistaina 27.5.2014 klo 9.00–12.00 Yliopistonmäki, Päärakennus, Sali I, 20014 Turun yliopisto. Valintakoe perustuu lukion biologian koko oppimäärään (kurssit 1–5) sekä kemian koko oppimäärään (kurssit 1–5) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003). Valintakoe on kaikille pakollinen.

110

Valintakokeessa sallitut apuvälineet Biokemian valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä taskulaskinta. Laskimia tarkistetaan kokeen aikana ja mikäli hakijalla on eisallittu laskin, hänen valintakokeensa hylätään.

Valintamenettely Biokemian hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä pelkän valintakokeen että valintakoepisteiden ja ylioppilaskokeista annettavien pisteiden yhteissumman (= yhteispisteet) perusteella. Valintakoe on kaikille pakollinen. Ensin valitaan 15 parhaiten valintakokeessa menestynyttä hakijaa ja sen jälkeen loput hyväksyttävät valitaan yhteispisteiden perusteella. Varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valintakoepistekiintiössä valittavat järjestetään yhteispisteiden perusteella ja vastaavasti yhteispistekiintiössä koepisteiden perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä tai hän suorittaa IB- tai EB-tutkinnon vuonna 2014, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Yhteispistevalinta (A+B =60 pistettä) A. Biokemian valintakoe (enintään 30 p.) B. Yo-tutkinto (enintään 30 p.): Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: – äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe – matematiikan koe – englannin kieli – fysiikan, kemian ja biologian reaalikokeista siten, että pisteitä saa enintään kahdesta aineesta ja pistemäärä jaetaan kahdella tai vanhamuotoisesta reaalikokeesta (maksimi 15 pistettä). Katso Reifeprüfung-tutkinnon, sekä ennen vuotta 2014 suoritetun IB- ja EB-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Arvosana yo-tutkinnossa

Äidinkieli Pitkään oppimäärään perustuvat kokeet (A-kieli)

Suomi/ruotsi toisena kielenä Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuvat kokeet (B-, C-, D-kieli)

Fysiikan, kemian tai biolo­ gian ainereaalikoe Vanhamuotoinen reaalikoe

L

5

3

15

E

4

2

12

M

3

1

9

C

2

0

6

B

1

0

3

BIOTEKNIIKKA Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu Biotekniikan valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2014, DIA – diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa www.dia.fi. Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi). Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet (katso kohta Erillisvalinnat).

BIOLOGIA Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

VALINTA Turun yliopisto osallistuu yhdessä Helsingin, ItäSuomen, Jyväskylän ja Oulun yliopiston kanssa biologian yhteisvalintaan. Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa viidessä yliopistossa, ja se on kaikille hakijoille pakollinen. Samalla ­kokeella voidaan pyrkiä neljään yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen hakukohteeseen. Pyrkimisjärjestys on ilmoitettava hakulomakkeessa, ja ilmoitus on sitova. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen valintaoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan ­ www-sivuilta biohaku.fi.

Valintakoe 30.5.2014 klo 9.00–13.00. Yliopistonmäki, Luonnontieteiden talo I, salit IX ja X, 20014 Turun yliopisto.

Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta em. rakennuksen ovessa. Laskimen käyttö ei ole sallittua biologian valintakokeessa. Valintakoe perustuu vuonna 2005 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintamenettely Ensin valitaan vähintään 20 parasta yhteispisteiden perusteella, jotka muodostuvat ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden ja koepisteiden summana. Loput paikat (vähintään 18) täytetään pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Varasijoilta valittavat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä (myös varasijat) yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, ­jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valinta tapahtuu ainoastaan valintakokeen perustella myös siinä tapauksessa, että hakija suorittaa IB- tai EB –tutkinnon vuonna 2014.

Yhteispistevalinta (A+B= 225 p) A. Valintakoe (enintään 120 p) Kokeessa on viisi pakollista tehtävää. Jokainen valintakoetehtävä pisteytetään yhden pisteen vä­ lein ­siten, että yhdestä tehtävästä saa enintään 48 pistettä. Koetehtävien yhteispistemäärä on siten ­ enintään 240 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi, hakijan on saatava pistemääräksi vähintään 60% kokeeseen vastanneiden pistemäärän keskiarvosta. Valintapisteitä laskettaessa valintakokeen pistemäärä jaetaan kahdella, jolloin enimmäispistemäärä ­valintakokeesta on 120 pistettä.

111


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta B. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet (enintään 105 p) Ylioppilastutkinnosta lasketaan pisteitä alla olevan taulukon mukaan seuraavasti: —— pisteitä saa kahdesta ainereaalista. Jos ainereaali on biologia, fysiikka, kemia tai maantiede, saa niistä taulukon mukaiset korotetut pisteet, muista ainereaaleista saa taulukon mukaiset alemmat pisteet. —— reaalikokeen ja ainereaalikokeen kohdalla valitaan vaihtoehdot, jotka antavat parhaan pistemäärän. Jos hakija on kirjoittanut vain vanhamuotoisen reaalikokeen, siitä saatavat pisteet

Arvosana yotutkinnossa

huomioidaan taulukon mukaan ja saadut pisteet kerrotaan kahdella. —— äidinkielen kokeesta tai suomi/ruotsi toisena kielenä kokeesta, —— matematiikasta —— yhdestä vieraasta kielestä (parhaat pisteet tuottava koe). Katso Reifeprüfung-tutkinnon, sekä ennen vuotta 2014 suoritetun IB- ja EB-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.

Ainereaalit biologia, kemia, fysiikka tai maantiede Äidinkieli Pitkä matematiikka Vieras kieli (pitkä oppimäärä)

Muu ainereaalikoe (vrt. viereinen sarake) Vanhamuotoinen reaalikoe Su/ru toisena kielenä Lyhyt matematiikka Vieras kieli (lyhyt oppimäärä)

L

21

16

E

18

13

M

15

10

C

12

7

B

9

4

A

6

1

FYSIKAALISET TIETEET

Valintakokeessa sallitut apuvälineet

Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

Fysiikan valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä taskulaskinta. Laskimia tarkistetaan kokeen aikana ja mikäli hakijalla on ei-sallittu laskin, hänen valintakokeensa hylätään.

Valintakoe 10.6.2014 klo 10.00–13.00 Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopiston­ mäki, 20014 Turun yliopisto. Fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia). Fysiikan valintakoe on on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan (Kuopion kampus) sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät yliopistojen verkkosivuilta.

112

Valintamenettely Fysikaalisten tieteiden hakukohteeseen valitaan opiskelijat todistusvalinnalla tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan. Enimmäispistemäärä fysiikan kokeesta on 60. Jotta hakija voisi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi fysiikan hakukohteeseen, tulee hänen saada valintakokeesta vähintään 16 pistettä. Varasijoilta valittavat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Todistusvalinta (katso lisätietoja kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt) 1. a) Vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkin- non suorittaneet: Fysiikan ainereaali vähintään E ja pitkä mate- matiikka vähintään M.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta b) Ennen vuotta 2006 ylioppilaaksi kirjoittaneet: Reaalikokeen fysiikan vastausten yhteis- pistemäärä vähintään 20 ja pitkän matema- tiikan arvosana vähintään M. 2. IB-tutkinnon ennen vuotta 2014 suorittaneet: Fysiikka vähintään 6 ja matematiikka HL vähintään 5 EB-tutkinnon ennen vuotta 2014 suorittaneet: Fysiikka 8,00–8,95 ja matematiikka 7,00–8,45 Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet: Fysiikka 12-10 ja matematiikka 8–9 pistettä

tiedot Åbo Akademin valintaperusteista esitetään Åbo Akademin valintaoppaassa.

Valintamenettely Geologian hakukohteeseen valitaan ensin vähintään 10 hakijaa yhteispisteiden perusteella ja sen jälkeen 5 valintakokeen perusteella. Varasijalta valittavat hakijat valitaan yhteispisteiden perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä (myös varasijat) koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, ­jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valinta tapahtuu ainoastaan valintakokeen perustella myös siinä tapauksessa, että hakija suorittaa IB- tai EB –tutkinnon vuonna 2014.

GEOLOGIA Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

Valintakoe 27.5.2014 klo 9.00–12.00 Luentosali IX ja X, Luonnontieteiden talo I, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto.

Yhteispistevalinta (A+B = 120 pistettä)

Valintakoe perustuu kirjaan Irma Kakko, Pirkko Kenno, Heikki Tyrväinen: Lukion maantiede 1: Sininen planeetta. Otava 2013. ISBN 978-951-1-25637-3. Vastaava ruotsinkielinen teos: Irma Kakko, Pirkko Kenno, Heikki Tyrväinen ja HansOlof Lithén: Gymnasiegeografie: Den blå planeten. Schildts 2010. ISBN 978-951-50-1474-0 Valintakokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen. Geologian valintakoe on yhteinen pyrittäessä Turun yliopiston geologiaan ja Åbo Akademin geologian koulutusohjelmaan. Valintakoetulos otetaan huomioon sekä Turun yliopiston geologiaan että Åbo Akademin geologiaan haettaessa. Hakijan on kuitenkin valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) hakulomakkeelle omaksi hakukohteekseen molemmat yliopistot, mikäli haluaa hakea molempiin. Vaikka valintakoe on yhteinen, niin molemmilla yliopistoilla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat

A. Geologian valintakoe (enintään 60 p.) B. Yo-todistuksesta (enintään 60 p.): Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: – äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe – matematiikan koe – englannin kieli tai toinen kotimainen kieli (valinnassa käytetään paremmat pisteet antavaa koetta) – yhdestä seuraavista reaalikokeista: fysiikka, kemia, maantiede tai biologia tai vaihto ehtoisesti vanhamuotoisesta reaalikokeesta (valinnassa käytetään parhaat pisteet anta- vaa suoritusta). Katso Reifeprüfung-tutkinnon, sekä ennen v­ uotta 2014 suoritetun IB- ja EB-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.

Arvosana yotutkinnossa

Pitkä matematiikka Äidinkieli Pitkään oppimäärään perustuvat kielet (A-kieli)

L

10

8

30

20

E

8

6

28

18

M

6

4

24

16

C

4

2

18

12

B

2

0

12

8

6

4

A

Lyhyt matematiikka Su/ ru toisena kielenä Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuvat kielet (B-, C-, D-kieli)

Ainereaalit kemia ja fysiikka Vanhamuotoinen reaalikoe

Ainereaalit biologia ja maantiede

113


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

KEMIA Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

VALINTA Valintamenettely Kemian hakukohteeseen valitaan kaikki opiskelijat ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet näiden tutkintojen arvosanojen perusteella. Mikäli hakijan hakukelpoisuus perustuu muuhun kuin em. tutkintoon tai vuonna 2014 suoritettavaan IB- tai EB -tutkintoon, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Näille hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu valintakokeeseen, joka järjestetään toukokuun loppupuolella. Koe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintään 5 kurssia) sekä lukion lyhyen matematiikan oppimäärään (vähintään 6 kurssia). Ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneita hyväksytään vähintään 55 ja muun korkeakoulukelpoisuuden ja valintakokeen perusteella hyväksytään hakijoista enintään 5. Ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet asetetaan paremmuusjär-

jestykseen em. tutkinnon arvosanojen perusteella. ­Valituksi tulemisen kynnysehtona on lyhyen matematiikan ylioppilaskoe vähintään arvosanalla E tai pitkän matematiikan ylioppilaskoe arvosanalla C. IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta vaaditaan arvosana 4 (HL-taso) tai 6 (SL-taso). EB-tutkinnon suorittaneilla on matematiikan arvosanan oltava 6-6.95 ja Reifeprüfung tutkinnon suorittaneilla 7 pistettä. Toisena kynnysehtona on, että tutkinnosta annettavien pisteiden summa ylittää 12 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan hakijoiden matematiikasta annetavan pistemäärän perusteella ja mikäli pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, valinta ratkaistaan kemian kokeen pistemäärän perusteella.

Ylioppilastutkinnon pisteytys:

Pisteitä annetaan neljästä kokeesta alla olevan taulukon mukaisesti: —— matematiikan koe —— äidinkielen koe —— toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen koe —— reaalikokeista joko: oo fysiikan tai kemian reaalikokeesta TAI oo vanhamuotoisesta reaalikokeesta. • Mikäli hakijalla on suoritettuna sekä fysiikan että kemian reaalikoe, pistelaskussa käytetään enemmän pisteitä antavaa koetta.

Arvosana Matematiikka

pitkä

Reaaliaineet

kemia tai fysiikka tai vanha reaalikoe

C

M

E

L

6

8

10

12

6

8

4

6

7

8

tai lyhyt Äidinkieli Kielet

suomi tai ruotsi

3

4

5

6

tai suomi/ruotsi toisena kielenä

1

2

3

4

toinen kotimainen kieli

1

2

3

4

tai vieras kieli (A-kieli)

1

2

3

4

IB-tutkinto: matematiikka, A1-kieli, kemia tai fysiikka, toinen kotimainen kieli tai muu kieli (A1, A2 tai B) Arvosana: Matematiikka

HL

Reaaliaineet

kemia tai fysiikka

A1-kieli

suomi tai ruotsi

4

5

6

7

6

8

10

12

6

8

4

6

7

8

SL

Muut kielet A1, A2 tai B

114

3

4

5

6

1

2

3

4


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta EB-tutkinto: matematiikka, kemia tai fysiikka, suomi tai ruotsi, muu kieli Arvosa-

na: Matematiikka

6-6,95

7-7,95

8-8,95

9-10

6

8

10

12

Reaaliaineet

kemia tai fysiikka

4

6

7

8

Kielet

suomi tai ruotsi

3

4

5

6

1

2

3

4

Muut kielet

Reifeprüfung-tutkinto: matematiikka, fysiikka tai kemia, suomen kieli ja saksan tai ruotsin kieli Arvosana: Matematiikka Reaaliaineet Suomen kieli Muut kielet

kemia tai fysiikka Saksan kieli RF-tutkinnossa tai Ruotsin kieli ylioppilaskokeena

MAANTIEDE

Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

Valintakoe 23.5.2014 klo 9.00–12.00 Luonnontieteiden talo I, Salit IX ja X, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto. Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen ­mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta Luonnontieteiden talo I ulko-ovella. Valintakoe perustuu 1. Lukion maantieteen vuonna 2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin: 1. Sininen planeetta, 2. Yhteinen maailma, 3. Riskien maailma ja 4. Aluetutkimus. 2. Worldwatch-instituutti 2013: Maailman tila 2013: Onko liian myöhäistä? Gaudeamus. 2013. ISBN 978-952-495-300-9. (Huomaa, että muiden vuosien painokset ovat eri sisältöisiä, eivätkä ole käyttökelpoisia valintakoekirjoina).

Valintamenettely

7

8-9

10-12 10

1315 12

6

8

4

6

7

8

3

4

5

6

1

2

3

4

C=1

M=2

E=3

L=4

yhteispisteiden perusteella ja loput valintakokeen perusteella. Varasijoilta valitseminen tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä (myös varasijat) yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, ­jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valinta tapahtuu ainoastaan valintakokeen perustella myös siinä tapauksessa, että hakija suorittaa IB- tai EB –tutkinnon vuonna 2014.

Suoravalinta Maantieteen olympialaisten Suomen joukkueen neljä jäsentä voidaan valita ilman valintakoetta maantieteen hakukohteeseen. Opinto-oikeutta haetaan päävalinnassa. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä todistus kuulumisesta ko. joukkueeseen. Maantieteen olympialaisten Suomen joukkueeseen kuuluneen hakijan opinto-oikeus vahvistetaan, kun hakija on saavuttanut korkeakoulukelpoisuuden. Opinto-oikeutta on haettava kolmen vuoden kuluessa korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen, lukuun ottamatta suoravalintakelpoisia (ks. alla). Maantieteen hakukohteeseen valitaan ensin 15 parasta hakijaa

115


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteispistevalinta (A+B = 60 pistettä) A. Maantieteen valintakoe (enint. 30 p.) B. Yo-tutkinto (enint. 30 p). Pisteitä annetaan kolmesta parhaasta seuraavista: —— äidinkieli —— toinen kotimainen kieli —— matematiikka —— muu pitkään oppimäärään perustuva kieli —— (A-kieli). —— sekä ainereaalikokeesta tai vanhamuotoisesta reaalista. Arvosana yotutkinnossa

Äidinkieli ja A-kieli, pitkä matematiikka

Ainereaalikokeista saa enintään 15 pistettä. Muista kuin maantieteen reaalikokeista voi saada yhteensä enintään 12 pistettä (enintään 3 reaalikoetta). Vanhamuotoisen reaalikokeen pisteet kerrotaan kahdella (enintään 8 pistettä). Katso Reifeprüfung-tutkinnon, sekä ennen ­vuotta 2014 suoritetun IB- ja EB-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.

Suomi/ruotsi toisena kielenä, B-, C-, D-kieli, lyhyt matematiikka

Maantieteen ainereaalikoe

Muut ainereaalikokeet tai vanhamuotoinen reaalikoe

L

5

4

12

4

E

4

3

10

3

M

3

2

8

2

C

2

1

6

1

B

1

0

4

0,5

A

0

0

2

0

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

VALINTA Valintakoe 9.6.2014 klo 10.00–13.00. Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopiston­ mäki, 20014 Turun yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Matematiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikköön sekä Oulun yliopiston luonnontieteel­ liseen tiedekuntaan. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella ­yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat

116

valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät yliopistojen verkkosivuilta.

Valintakokeessa sallitut apuvälineet Matematiikan valintakokeessa taskulaskin ei ole sallittu. Kysymykset on laadittu siten, että laskin on tarpeeton.

Valintamenettely Matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen valitaan opiskelijat todistusvalinnalla tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan. Enimmäispistemäärä matematiikan kokeesta on 60. Jotta hakija voisi tulla hyväksytyksi, tulee hänen saada valinta­ kokeesta vähintään 16 pistettä. Todistusvalinta ((katso lisätietoja kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt) 1. Ylioppilaskokeen suorittaneet: Toinen seuraavista ehdoista täytettävä a) Matematiikka/pitkä L b) Matematiikka/pitkä vähintään E ja reaalikoe (ainereaalikoe tai vanhamuotoinen) vähintään M. 2. IB-tutkinnon ennen vuotta 2014 suorittaneet:


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Toinen seuraavista ehdoista täytettävä: a) Matematiikka HL vähintään 6 b) Matematiikka SL vähintään 7 ja äänimäärä vähintään 35 EB-tutkinnon ennen vuotta 2014 suorittaneet: Matematiikka 8,50–9,45 ja yleisarvosana 78/100 Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet Matematiikka 13–15 pistettä

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu

VALINTA Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät opiskelijavalinnan yhteisvalintana. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee kuitenkin itse pistelaskutapansa ja hyväksymisrajansa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen valintaoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan www-sivuilta http:// www.tkt-yhteisvalinta.fi/ Yhteisvalinnan hakukohteita ovat Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Yhteisvalinnassa voidaan pyrkiä enintään neljään hakukohteeseen, jotka hakija asettaa sähköisen yhteishaun hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Pyrkimisjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija voi tulla valituksi tietojenkäsittelytieteen/tietotekniikan opiskelijaksi vain yhteen yhteisvalinnassa mukana olevaan yliopistoon. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Hakulomakkeessa tulee mainita, missä yliopistossa hakija osallistuu valintakokeeseen.

Valintakoe 26.5.2014 klo 10.00–14.00 Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus.

Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Mikäli hakijalla on tarvetta valintakokeen erityisjärjestelyihin, tulee hänen hakea niitä koepaikan yliopistosta.

Valintakokeessa sallitut apuvälineet Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty.

Valintamenettely Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään. Tämän jälkeen hyväksytään valintakoemenestyksen perusteella 40 % ja yhteispisteiden perusteella 60 % todistusvalinnan jälkeisestä kiin­tiöstä. Myös mahdolliset varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Valintakokeesta tulee saada vähintään puolet kyseisen kokeen tehneiden, Turun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden koepisteiden keskiarvosta. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, ­jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valinta tapahtuu ainoastaan valintakokeen perustella myös siinä tapauksessa, että hakija suorittaa IB- tai EB –tutkinnon vuonna 2014. Yhteispistekiintiössä (ml. varasijat) tasapiste­ tilanteessa valinnan ratkaisee hakijan valintakokeen pistemäärä ja valintakoekiintiössä hakijan yhteispisteet. Todistusvalinta (katso lisätietoja kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt) 1. Ylioppilastutkinnon suorittaneet: Pitkä matematiikka vähintään M ja reaalikoe (ainereaali tai vanhamuotoinen reaali) vähintään E tai pitkä matematiikka vähintään M ja äidinkieli (suomi tai ruotsi) vähintään E. Suomi / ruotsi toisena kielenä -koe rinnastetaan äidinkielen kokeeseen. 2. IB-tutkinnon ennen vuotta 2014 suorittaneet: Matematiikka HL vähintään 5 tai ja luonnon- tieteet (HL) tai äidinkieli (suomi) vähintään 6. EB-tutkinnon ennen vuotta suorittaneet: Matematiikka vähintään 7,0 ja luonnontieteet tai äidinkieli (suomi tai ruotsi) vähintään 8. Reifeprûfung-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka vähintään 9 ja luonnontieteet tai äidinkieli (suomi tai ruotsi) vähintään 10.

117


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteispistevalinta (A+B = 100 p) Yhteispistekiintiössä voi tulla valituksi, vaikka Yo-todistuksesta saatava pistemäärä on 0. Yhteispisteiden perusteella valittavien täytyy kuitenkin aina osallistua valintakokeeseen. A. Tietojenkäsittelytieteen valintakoe (50 p). Valintakokeesta tulee saada vähintään puolet kokeen tehneiden, Turun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden koepisteiden keskiarvosta. B. Yo-todistuksesta (50 p): matematiikka, äidinkieli (myös suomi/ruotsi toisena kielenä -koe) ja englanti alla olevan taulukon mukaan (max 100 p) x 0,5. Katso Reifeprüfung-tutkinnon, sekä ennen vuotta 2014 suoritettujen IB- ja EB-tutkintojen pisteytys sivuilta 81–82.

Arvosana yo-tutkinnossa

Pitkä matematiikka

Lyhyt matematiikka, äidinkieli ja englanti

L ja E

40

30

M

30

20

C

25

15

B

15

5

A

5

0

TIETOTEKNIIKKA (DI) Tietoa hakukohteesta: www.utu.fi/hae-matlu Tietotekniikan DI-koulutuksen valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteis­ valinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot ­valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2014, DIA – diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa www.dia.fi. Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista (hakijapalvelut@ utu.fi). Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DIerillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet (katso kohta Erillisvalinnat).

ERILLISVALINNAT Hakeminen Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen hakuaika alkaa 13.1.2014 ja päättyy 28.2.2014 kello 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi (poik­ keuksena valintaryhmä 2 englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakevat). Erillisvalinnassa voi hakea vain yhteen hakukohteeseen kunkin valintaryhmän (1–5) sisällä. Erillisvalinnoissa opiskelijavalinta perustuu hakijan aikaisempiin opintoihin, jotka esitetään hakemukseen liitettävillä todistuksilla. Hakujärjestelmä ilmoittaa mihin osoitteeseen hakijan on toimitettava opiskelijavalinnassa tarvittavat liitteet, kuten esim. oikeaksi todistettu selvitys aikaisemmista opinnoista, todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista,

118

motivaatiokirje tms. Hakijan tulee toimittaa pyydetyt liitteet viikon sisällä hakuajan päättymisestä, eli liitteiden on oltava perillä viimeistään perjantaina 7.3.2014. Mikäli hakukelpoisuus edellyttää ylioppilastutkintoa, ylioppilastutkinnon suorittaneen hakijan täytyy toimittaa liite vain siinä tapauksessa, että tutkinto on suoritettu ennen vuotta 1990, tätä uudemmista tutkinnoista yliopisto saa tiedot ylioppilastutkintolautakunnalta. On ensisijaisen tärkeää noudattaa järjestelmän antamaa aikataulua ja toimittaa kaikki pyydetyt liitteet. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakijaryhmien 1 ja 3–5 kielitaitovaatimukset ovat samat kuin päävalinnoissa, katso päävalinnat, kielitaitovaatimukset. Hakijaryhmää 2 koskevat kielitaitovaatimukset esitetään ko. hakijaryhmän kohdalla. Katso hakijaryhmien 2 ja 5–6 hakuohjeet ko. ­valintaperusteteksteistä. Tiedekunnan sisällä koulutus/tutkinto-ohjelmaa vaihtavien, tulee hakea vaihtoa tiedekunnan kansliasta tai www-sivuilta saatavalla hakulomakkeella.

1. MUISTA SUOMALAISISTA YLIOPISTOISTA TAI TIEDEKUNNISTA SIIRTOA ANOVAT, JOTKA EIVÄT OLE SUORITTANEET ALEMPAA KORKEAKOULUTUTKINTOA SEKÄ KOULUTUSOHJELMAA TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ VAIHTAVAT (opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, ympäristötieteissä vain alempaan tutkintoon) Jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai tiedekunnassa opiskelevat voivat päästä hakemuksesta tiedekunnan opiskelijoiksi ilman valintakokeita, mikäli hakukohteen opiskelijakiintiössä


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tilaa. Kaikilta tiedekuntaan siirtyviltä edellytetään vähintään 25 opintopisteen suoritukset omasta pääaineestaan. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen määrää ja soveltuvuutta sekä opintomenestystä tapauskohtaisesti arvioiden. Samat kriteerit koskevat myös tutkinto-ohjelmaa tiedekunnan sisällä vaihtavia.

2. KORKEAKOULUTUTKINNON SUOMESSA TAI ULKO­MAILLA YLIOPISTOSSA TAI AMMATTIKORKEAKOULUSSA SUORITTANEET

Biokemian, biotekniikan, fysikaalisten tieteiden, geologian sekä tietotekniikan hakukohteeseen voidaan yleensä hyväksyä hakijat, jotka ovat suorittaneet n. 1–2 vuoden yliopisto-opinnot hakemaltaan alalta. —— Biologian hakukohteeseen hyväksyttäviltä edellytetään vähintään 45 opintopisteen opinnot biologiasta. Biologian perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettuna —— Kemian hakukohteeseen hakevalta vaaditaan vähintään 25 op:n suoritukset kemiasta. —— Maantieteen hakukohteeseen siirtyviltä muilta kuin maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan vähintään 40 op maantieteen opintoja. Muista yliopistoista maantieteen hakokohteeseen hakevilta maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan, että heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinto (ks. kohta Alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet). Hakijan on liitettävä hakemukseensa motivaatiokirje, jossa hän esittää perustelut, ­miksi hakeutuu Turun yliopistoon. —— Tietojenkäsittelytieteen hakukohteeseen hakevilta edellytetään vähintään 35 opintopisteen opinnot tietojenkäsittelytieteistä. —— Matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen hakevilta edellytetään 1-2 vuoden soveltuvat yliopisto-opinnot matematiikasta tai tilastotieteestä. —— Ympäristötieteen hakukohteeseen hakevalta edellytetään, että nykyisen pääaineen opinnot (vähintään 25 op) ovat soveltuvia kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi. Soveltuvia sivuaineita ovat mm. biokemia, biologia, maantiede, geologia, kemia, kulttuurihistoria ja muut historia-aineet, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka, psykologia, sosiologia, taloustiede ja valtio-oppi. Muiden aineiden soveltuvuuden arvioi biologian laitos. Lisäksi edellytetään suoritetuksi ympäristötieteen perus- ja aineopinnot, vähintään 60 op. Karsintatilanteessa etusijalle asetetaan hakijat, joilla on suoritettuna pakolliset toisen kotimaisen kielen opinnot sekä vieraan kielen opinnot.

Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voidaan valita suorittamaan pelkästään maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa johonkin tiedekunnan ylempään korkeakoulututkintoon johtavista tutkintoohjelmista. Joihinkin tutkinto-ohjelmiin voi hakea myös soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella (katso hakokohdekohtaiset tiedot alla). Valinta tapahtuu suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemisen perusteena olevan tutkinnon tulee olla soveltuva hakukohteen ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen perustaksi. Tiedekunta voi edellyttää alempaa/aiempaa tutkintoa täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 op. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Hakijat voidaan kutsua myös haastatteluun. Tutkinto tulee olla suoritettu 29.7.2014 mennessä.

Hakeminen, ks. yllä.

(Erillisvalinta maisteriopintoihin, opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon)

Kielitaitovaatimukset

Mikäli hakukohteen opinnoissa vaaditaan suomen kielen taitoa (mainittu tutkinto-ohjelman tiedoissa alla), eikä hakijalla ole suomenkielistä pohjakoulutusta (peruskoulu, lukio, korkeakoulututkinto) tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (­vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). HUOM! Vaikka varsinaiset tutkinto-ohjelman opinnot olisi mahdollista suorittaa englanniksi, suomen kielen taidon osoittaminen edellytetään myös silloin, mikäli hakijalta edellytetään täydentävien opintojen suorittamista ja nämä opinnot ovat tarjolla vain suomen kielellä. Mikäli hakija hakee tutkinto-ohjelmaan suorittamaan opinnot suorittaa englanniksi (jos mahdollista, tämä on mainittu tutkinto-ohjelman tiedoissa alla) tulee hakijan osoittaa englannin kielen taitonsa. Katso suomen ja englannin kielen kielitaidon osoittamisen tavat nettisivultamme http://www.sci. utu.fi/tdk/opiskelu/valinta/Mlt_kielivaatimukset.rtf.

Hakeminen

Mikäli hakija hakee suorittamaan tutkintoa suomen kielellä hakeminen tapahtuu sähköisesti ­osoitteessa www.yliopistohaku.fi. (erillisvalinta maisteriopin-

119


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta toihin, lue myös aiempaa kohta Erillisvalinnat, Hakeminen). Hakijan tulee toimittaa pyydetyt liitteet viikon sisällä hakuajan päättymisestä, eli liitteiden on oltava perillä viimeistään perjantaina 7.3.2014. Englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakeminen hakeminen tapahtuu paperilomakkeella ja sen mukana on toimitettava pyydetyt liitteet. Pyydä hakulomake s-postilla osoitteesta master-sci@utu.fi. Katso hakukohteen kohdalta mahdolliset tutkintokielet ja yltä kielivaatimukset. Molemmilla tavoilla haettaessa haku­aika päättyy 28.2.2014 klo 16.15 ja hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Lue myös aiempaa kohta Erillisvalinnat, Hakeminen

Hakukohteet Biokemian tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa biotekniikan tai elintarviketekniikan opintosuunnalla tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan vaatimaan täydentäviä opintoja ja täydentävien opintojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta.

Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat vain biotekniikan alaan liittyvän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, esim. labo­ ratorioanalyytikko tai insinööri (kemiantekniikka, biotekniikka, laboratoriotekniikka). Valittavilta edellytetään ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa hyvää opintomenestystä sekä riittävä määrä soveltuvia bioalojen opintoja. Soveltuvien opintojen riittävyyden arvioi biokemian laitos. Mikäli soveltuvan tutkinnon suorittaneita on useita, tapahtuu karsinta AMKtutkinnossa suoritettujen opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan edellyttämään täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrästä päätetään yksilökohtaisesti ja siihen vaikuttavat AMK-tutkintoon sisältyvien biotekniikan, biokemia, kemian, matematiikan, tietotekniikan ja fysiikan opintojen määrä ja laatu.

120

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkintoohjelma (FM) Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakijalla tulee olla vähintään 25 op:n suoritukset biologian alalta tai näitä vastaavat opinnot ulkomaisessa yliopistossa. Valinta tapahtuu hakemuksen, suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: —— todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta —— motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston biologian ekologian ja evoluutiobiologian hakukohteeseen —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta ja arvio siitä, mitä olennaisia valmiuksia tai opintoja hakijalta mahdollisesti puuttuu.

Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa elintarviketekniikan opintosuunnalla tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan vaatimaan täydentäviä opintoja ja täydentävien opintojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta.

Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto fysiikan alalta tai vastaava tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys. Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat fysiikan syventävistä opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei ole näin ollen taattu vaikka hakija saa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkinnonsuoritusoikeuden tähän tutkinto-ohjelmaan.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto fysiikan alalta tai vastaava tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys. Mikäli hakija suunnittelee suuntautuvansa lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisalalle, tulee hänen saada lääketieteellisestä tiedekunnasta sivuaineopinto-oikeus. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ei voi taata sivuaineoikeuden saamista.

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakijalla tulee olla vähintään 25 op:n suoritukset biologian alalta tai näitä vastaavat opinnot ulkomaisessa yliopistossa. Valinta tapahtuu hakemuksen, suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: —— todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta —— motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston fysiologian ja genetiikan tutkintoohjelmaaan —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta ja arvio siitä, mitä olennaisia valmiuksia tai opintoja hakijalta mahdollisesti puuttuu.

Geologian tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet

Kemian tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat vain kemian alaan liittyvän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, esim. laboratorioanalyytikko tai insinööri (kemiantekniikka, biotekniikka, laboratoriotekniikka). Valittavilta edellytetään ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa hyvää opintomenestystä sekä riittävä määrä kemian opintoja vastaavia opintoja. Kemian opintoja vastaavien opintojen riittävyyden arvioi kemian laitos. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon on oltava vähintään 3/5. Mikäli soveltuvan tutkinnon suorittaneita on useita, karsinta tapahtuu

em. keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan edellyttämään täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrästä päätetään yksilökohtaisesti ja siihen vaikuttavat AMK-tutkintoon sisältyvien kemian, matematiikan ja fysiikan opintojen määrä ja laatu. Mikäli hakija suunnittelee suorittavansa tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa, tutkintoon on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei näin ollen ole taattu.

Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: —— motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmaan —— suunnitelma suoritettavista FM-opinnoista (erikoistuminen) sekä —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta maantieteen FM-tutkinnon suorittamiseksi (mitä valmiuksia tai opintoja hakijalta puuttuu suunnitellun FM-tutkinnon erikoistumissuuntauksen näkökulmasta). Mikäli hakija suunnittelee suorittavansa tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa, tutkintoon on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei näin ollen ole taattu.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet: insinööri (AMK) ICT-alalta tai tradenomi (AMK) tietojenkäsittelystä. Tutkinto-ohjelman opetuskielenä on englanti (täydentävien opintojen osalta suomi). Asetettaessa hakijat valintajärjestykseen arvioitavia asioita ovat opintojen laajuus keskeisillä alueilla, opintomenestys, avoimessa yliopistossa suoritetut, FM-tutkinnon kannalta relevantit opinnot sekä alan työkokemus.

121


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat soveltuvan tietotekniikan, elektroniikan tai tietoliikennetekniikan opinnot sisältävän AMKinsinööritutkinnon suorittaneet, jonka perusteella hakijalla arvioidaan olevan edellytykset menestyä TY:n opinnoissa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnon arvosanojen perusteella. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen painotetun keskiarvon on oltava vähintään 3,0/5. Tutkinto-ohjelman opetuskielenä on englanti (täydentävien opintojen osalta suomi).

Matematiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto matematiikan alalta tai vastaava lähialalla suoritettu tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys. Mikäli hakija suunnittelee suorittavansa tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa, tutkintoon on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei näin ollen ole taattu.

Molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat ne AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa biotekniikan suunnalla tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan vaatimaan täydentäviä opintoja ja täydentävien opintojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta.

Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet

122

tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa (esim. biotekniikan tai laboratoriotekniikan suunnalla) tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan vaatimaan täydentäviä opintoja ja täydentävien opintojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta.

Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto teoreettisen fysiikan alalta tai vastaava tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n ­opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys.

Tilastotieteen tutkinto-ohjelma (FM)

Kielitaitovaatimus suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan hakevalla tulee olla suoritettuna tilastotieteen perusopinnot ja olennaisimmat tilastotieteen aineopintoihin kuuluvat oppisisällöt.

Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat

Seuraaviin tiedekunnan englanninkielisiin tutkintoohjelmien Master’s Degree Programme in Astronomy (FM), Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM), Master’s Degree Programme in Embedded Computing (DI), Master’s Degree Programme in Food Development (DI), Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM+DI) ja Master’s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM) hakuajat ja valintaperusteet poikkeavat yllä mainituista. Tieto näistä löytyy www-sivulta: http://www.utu.fi/en/units/ sci/studying/MDPs/Pages/home.aspx

3. AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄN VALINTA Joihinkin hakukohteisiin opiskeluoikeuden voi saada myös avoimen yliopiston opintojen perusteella. Ympäristötieteen hakukohteessa voi suorittaa ai­ noastaan alemman korkeakoulututkinnon. Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa, erillisten opintojen suoritusoikeudella tai muulla vastaavalla tavalla suoritettuina. Opinnoista saadussa todistuksessa tulee ilmetä, minkä yliopiston ja tiedekunnan


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tutkintovaatimusten mukaisesti opinnot on suoritettu. Opinnot eivät voi sisältyä ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon. Hakemisen perusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä. Karsintatilanteessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä (opintosuoritusten arvosanojen pai-

Hakukohde

Kiintiö Pohjakoulutusvaatimus

notettu keskiarvo, katso myös hakukohdekohtaiset tiedot). Avoimen väylältä hakeville postitetaan tieto valinnasta kirjeitse viimeistään kesäkuun aikana. Alla olevaan taulukkoon on koottu hakukohdekohtaiset kriteerit avoimen väylän kautta valittaville opiskelijoille.

Opintovaatimukset

Biokemia

3

ylioppilas-, IB-, EB-, Reifeprüfung-tutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto

35 op opintoja, joihin sisältyy 25 op:n biologian perusopinnot hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 2,5/5). Myös muiden opintojen tulee olla matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluvia opintoja.

Biologia

2

todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

35 ov / 60 op opintoja, joihin sisältyy 15 ov / 25 op biologian perusopinnot kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 2,125/3 tai 3,5/5) sekä vähintään yksi 25 op:n matemaattis-luonnontieteellinen sivuaine tai lääketieteen 25 op opintokokonaisuus. Karsinta tapahtuu biologian perusopintojen opintomenestyksen perusteella.

Geologia

1

todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

joko 15 ov / 25 op geologian opintoja hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,5/5). tai 15 ov / 25 op ke­miaa, matematiikkaa, fysiikkaa, biologiaa tai ympäristötiedettä hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,5/5). tai runsaasti geologiaan liittyviä opintoja ammattikorkeakoulussa (geologian laitos tekee arvioinnin riittävyydestä)

Maantiede

2

ylioppilas-, IB-, EB-, Reifeprüfung-tutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto

35 ov / 60 op opintoja, joihin sisältyy vähintään 15 ov / 25 op maantieteen opintoja, kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 2,125/3 tai 3,5/5). Muiden opintojen tulee olla maantieteen sivuaineopinnoiksi hyväksyttäviä opintoja. Karsinta tapahtuu maantieteen perusopintojen opintomenestyksen perusteella.

Tietojenkäsittely­ tiede (FM)

13

väylä 1

vähin- ylioppilastutkinto, jossa tään 6 laaja matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään M

1) Jokin seuraavista kursseista Johdatus informaatioteknologiaan (2–3 op /1–2 ov) Johdatus informaatioteknologiaan I (2 op) Johdatus algoritmeihin ja ohjelmointiin (3 op/2 ov) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (3 op/2 ov) Tietotekniikan perusteet (2 op) ja 2) Toinen seuraavista kursseista Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op/3 ov) Rakenteinen ohjelmointi (4 op/2,5 ov) ja 3) Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op/3 ov) Kohdat 2 ja 3 yhdessä voi myös korvata kurssilla Ohjelmointi I (7 op/4 ov) tai kurssilla Ohjelmoinnin perusteet (avoin yo, 7 op/ 4 ov). Kurssien arvosanojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,8/5 tai 1,625/3.

väylä 2

vähin- ylioppilas-, IB-, EB-, tään 6 Reifeprüfung-tutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto

Turun yliopiston avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op / 15 ov) niin, että arvosanojen painotettu keskiarvo on vähintään 2,8/5 tai 1,625/3. taulukko jatkuu seuraavalla sivulla

123


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta väylä 3

Tietotekniikka (DI) väylä 1

vähin- ylioppilastutkinto, jossa tään 1 laaja matematiikka vähintään C

8 vähin- Ylioppilastutkinto jossa tään 4 laaja matematiikka vähintään C

väylä 2

vähin- ylioppilastutkinto, jossa tään 3 laaja matematiikka vähintään C

väylä 3

vähin- ylioppilastutkinto, jossa tään 1 laaja matematiikka vähintään C

Ympäristötiede

Muussa suomalaisessa avoimessa yliopistossa vähintään 15 ov / 25 op tietotekniikan tai läheisen alan opinnot suoritettuna siten, että painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,8/5. IT-laitos arvioi opintojen soveltuvuuden

6

1) Jokin seuraavista kursseista Johdatus informaatioteknologiaan (2–3 op /1–2 ov) Johdatus informaatioteknologiaan I (2 op) Johdatus algoritmeihin ja ohjelmointiin (3 op/2 ov) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (3 op/2 ov) Tietotekniikan perusteet (2 op) ja 2) Toinen seuraavista kursseista Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op/3 ov) tai Rakenteinen ohjelmointi (4 op/2,5 ov) ja 3) Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op/3 ov) Kohdat 2 ja 3 yhdessä voi myös korvata kurssilla Ohjelmointi I (7 op/4 ov) tai kurssilla Ohjelmoinnin perusteet (avoin yo, 7 op/4 ov). Kurssien arvosanojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,8/5 tai 1,625/3. Turun yliopiston avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (15 ov / 25 op) suoritettuna siten, että painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,8/5 Muussa suomalaisessa avoimessa yliopistossa vähintään 15 ov / 25 op tietotekniikan tai läheisen alan opinnot suoritettuna siten, että painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,8/5. IT-laitos arvioi opintojen soveltuvuuden

• Ympäristötieteen perus- ja aineopinnot 60 op (35 ov). • Kaksi vähintään 25 op:n (15 ov) laajuista opintokokonaisuutta tai yksi 60 op:n (35 ov) kokonaisuus jostakin sivuaineeksi soveltuvasta oppiaineesta. Sivuaineen soveltuvuuden arvioi biologian laitos. • Yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset (taitotaso B1–B2) toisen kotimaisen kielen opinnot. • Yhden vieraan kielen opintosuoritus (taitotaso B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana tai E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta. Kieliopinnot voivat olla avoimessa yliopistossa tai muulla tavalla suoritettuja. Karsintatilanteessa ympäristöalan työkokemus katsotaan lisäansioksi.

124


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

4. MAOLIN VALTAKUNNALLISISSA MATEMATIIKKA-, FYSIIKKA-, KEMIA- JA TIETOTEKNIIKKAKILPAILUSSA MENESTYNEIDEN ERILLISVALINTA (opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon) MAOLin avoimessa lukiolaisille järjestettävässä matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailuissa 10 parhaiten menestynyttä voidaan valita ilman valintakoetta seuraavasti: —— Matematiikka ja tilastotiede: matematiikkakilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. —— Fysiikka: fysiikkakilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. —— Kemia: kemiakilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. —— Tietojenkäsittelytiede: Datatähti-kilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. Kaikilta valittavilta edellytetään lisäksi hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Katso hakeminen seuraavasta kohdasta 5.

hyväksyä suoravalinnalla. Tietotekniikan hakukohteeseen voidaan hyväksyä matematiikka- fysiikka ja tietotekniikkakilpailun perusteella ja biotekniikan hakukohteeseen matematiikka-, fysiikka ja kemiakilpailun perusteella. Kilpailumenestyksen lisäksi vaaditaan hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Hakuaika päättyy 1.4.2014.

European Baccalaureate- ja International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden paperivalinta IB-tutkinnon suorittaneet: IB-tutkinnon viimeistään lukuvuonna 2013–2014 vähintään pistemäärällä 34 suorittaneet, joilla on tutkinnossaan matematiikan High- tai Short Level -oppimäärät ja fysiikan tai kemian laajat High Level -oppimäärät, hyväksytään suoraan yliopistoon diplomi-insinöörihakukohteeseen kiintiön puitteissa.

5. DI-TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN ERILLISVALINNAT

EB-tutkinnon suorittaneet: EB-tutkinnon viimeistään lukuvuonna 2013– 2014 vähintään pistemäärällä 75/100 suorittaneet, joilla on tutkinnossaan matematiikan ja fysiikan tai kemian laajat oppimäärät, hyväksytään suoraan yliopistoon diplomi-insinööriosastolle mahdollisen hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa.

(opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon)

Hakeminen

Tietotekniikan ja biotekniikan hakukohteisiin voidaan valita opiskelijoita erillisvalinnalla seuraavista hakijaryhmistä:

Matematiikka-, fysiikka- ja kemiakilpailuihin osallistuneet Valtakunnallisten, lukuvuonna lukio-opiskelijoille järjestettävien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (MAOL) loppukilpailuun osallistuneiden toisen vaiheen kymmenen parasta voidaan

Hakijaryhmien 4 ja 5 hakeminen tapahtuu DI- ja FM erikoistapausvalinnan hakulomakkeella. Lomake on tulostettavissa yliopiston verkkosivuilta ja sen voi pyytää myös osoitteesta info-ml@utu.fi . Hakuaika päättyy 1.4.2014 kello 16.15. Tulokset julkistetaan 14.7.2014. Tutkinnon tulee olla suoritettuna ja todistus toimitettuna tiedekunnan kansliaan 9.7.2014 mennessä.

125


126


oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoja........................................................................................................................................................ 128 I PÄÄVALINTA / ON / OTM........................................................................................................................................................................................................ 128 OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO...............................................................................................................................................128 OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO...............................................................................................................................................................................132 III ERILLISVALINTA /ON/OTM...................................................................................................................................................................................................137 OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO.....................................................................................................................................137 IV MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LAW AND INFORMATION SOCIETY......................................................................................................... 138 V MUUT OPINTO-OIKEUDET...................................................................................................................................................................................................140

127


oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoja • oikeustieteen maisteri • kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri

• oikeusnotaari

I PÄÄVALINTA / ON / OTM Valintakokeen perusteella valittavat OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

• oikeustieteen lisensiaatti • valtiotieteiden maisteri

• oikeustieteen tohtori

Valintakoe järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan kanssa. Vuoden 2014 valinnassa hakija voi hakea joko Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan koulutukseen, ei molempiin. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiede­ kuntaan hakeva voi tehdä valintakokeen ­ Turussa, Joensuussa tai Kuopiossa. Valintakoe on yhteinen Itä-Suomen yliopiston kanssa, mutta pisteytys skaalataan kunkin yliopiston valintaperusteiden mukaisesti.

Aloituspaikkamäärät ja kiintiöt

Valintamenettely

Tiedekuntaan otetaan vuonna 2014 valintakokeen perusteella 140 uutta perustutkinto-opiskelijaa. ­Perustutkinto-opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa. Hakulomakkeella haetaan oikeustieteen maisterin tutkintoon. Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan pyrkivän on osallistuttava valinta­ kokeeseen. Valintakiintiöt ovat seuraavat: ON-tutkinto / OTM-tutkinto 140 – yhteispistekiintiö 95 – valintakoekiintiö 45

Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan pyrkivän on osallistuttava valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan ­hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisessä yksikössä tai Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteelliset opintonsa aloittaneiden, joiden siirtymisen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaan koulutusohjelmaan tiedekunta on hyväksynyt, ei tarvitse uudelleen osallistua valintakokeeseen. Valinta suoritetaan siten, että ensin täytetään yhteispistekiintiö ja sen jälkeen valintakoekiintiö. Valintakoekiintiö käsittää ne ylioppilaat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi yhteispistekiintiössä, sekä ei-ylioppilaat. Yhteispistekiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden ja lisäpisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (katso ­kohta ”Hakijalle annettavat lisäpisteet”). Tasapisteiden sattuessa hyväksytään tiedekuntaan kaikki saman yhteispistemäärän saavuttaneet pyrkijät.

Hakeminen Tiedekuntaan pyrkivien on jätettävä hakemuksensa yliopistojen sähköiseen hakujärjestelmään (YSHJ) osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu valintakokeeseen: Turku, Joensuu, Kuopio. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.

128


oikeustieteellinen tiedekunta Valintakoekiintiössä pyrkijät hyväksytään v­ alintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapisteiden sattuessa hyväksytään tiedekuntaan kaikki saman valintakoepistemäärän saavuttaneet pyrkijät.

Hakijaryhmät ja oikeus osallistua valinta­ kokeeseen Ilman jäljempänä tarkoitettua erivapautta saa valintakokeeseen osallistua se, joka on suorittanut 1) suomalaisen ylioppilastutkinnon, 2) kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB), euroop­ palaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai Reife­ prüfung-tutkinnon ja on suomen kielen taitoinen, 3) ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen kor­ kea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon, 4) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen ­perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon, 5) varanotaarin tutkinnon tai oikeusnotaarin tutkinnon, jos tämä tutkinto on suoritettu oikeustieteellisistä tutkinnoista 12.2.1996 annetun asetuksen 20 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakijaryhmät 2, 3, 4 ja 5: Niiden, jotka ovat suorittaneet jonkin näistä tutkinnoista, on toimitettava hakemuksensa liitteet viimeistään keskiviikkona 9.4.2014 klo 16.15 alla olevaan osoitteeseen. Liitteiksi toimitetaan oikeaksi todistettu kopio tutkinnon suorittamisesta. Niiden, jotka suorittavat jonkin ­näistä tutkinnoista vuonna 2014, on toimitettava suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään 9.4.2014 klo 16.15 koulun antama ennakkotodistus ja viimeistään maanantaina 24.6.2014 ennen klo 16.15 todistus tutkinnon suorittamisesta. Liitteiden postitusosoite on: Opiskelijapalvelut 20014 Turun yliopisto (puh. 02-333 7676, s-posti: hakijapalvelut@utu.fi)

Erivapaus osallistua valintakokeeseen 2014 Ylioppilastutkintoa suorittamattomille, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin 3, 4 tai 5 tiedekunta voi hakemuksesta myöntää erivapauden osallistua vuoden 2014 valintakokeeseen. Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa vastaava koulutuksen taso. Tasoa harkittaessa tiedekunta ottaa huomioon hakijan koulutuksen, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemuksen sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taidon. Tässä

tarkoitettua erivapautta koskevat hakemukset tulee toimittaa oikeustieteelliselle tiedekunnalle 1.4.2014 klo 15.45 mennessä. Lomake tätä varten tulee tiedekunnan valintasivuille hakuajaksi. Tämän lisäksi tulee täyttää sähköinen hakulomake osoitteessa­ www.yliopistohaku.fi. Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintakoetta.

Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.yliopistohaku.fi hakuaikana 3.3.–1.4.2014 klo 16.15 mennessä. Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös hakuperusteena olevasta tutkinto­ todistuksesta yliopiston hakijapalveluihin. Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. ­Kielitaito todetaan valintakokeessa.

Ei oikeutta osallistua valintakokeeseen Kevään 2014 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2014 ylioppilaskirjoitukset kokonaan suorittavat eivät voi osallistua kesän 2014 valintaa.

Vammaishakijat Valintakoe arvostellaan ja opinto-oikeus myönnetään samoin perustein kuin muillekin ­ pyrkijöille. Tiedekunta on varautunut vammaishakijoiden kohdalla valintakoetilaisuuden erityisjärjestelyihin, kuten esimerkiksi lisäajan myöntämiseen, sanelukoneen, kirjoituskoneen tai sihteeriavun käyttöön. Erityisjärjestelyä koskeva hakemus on toimitettava yliopiston Esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin hakuajan päättymiseen ­tiistaina 1.4.2014 klo 16.15 mennessä. Esteettömyyssuunnittelija antaa lausunnon hakemuksesta ja toimittaa hakemuksen lausuntoineen oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunnalle, joka ratkaisee asian.

129


oikeustieteellinen tiedekunta

VALINTAKOE Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkivät osallistuvat valintakokeeseen, joka pidetään maanantaina 26.5.2014 (huom! maanantai) klo 12-17 Turussa, Joensuussa ja Kuopiossa. —— Turun yliopisto, valintakoesaliohjeistus ilmoitetaan keväällä 2014 tiedekunnan www-sivuilla http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta —— Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: salit L1 ja L3, Canthia, Yliopistonranta 1 E —— Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: salit C1 ja C2, Carelia, Yliopistokatu 2 Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan vastauspaperia jätettäessä. Valintakoe käsittää valintatoimikunnan laatimat tehtävät, joihin annettujen vastausten perusteella on mahdollista saada enintään 80 pistettä.

Valintakokeessa pyrkijä saa käyttää myös ruotsin kieltä. Valintakoe alkaa klo 12.00 ja kestää viisi tuntia.

Valintakoevaatimukset Valintakoevaatimukset ovat: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan toimittamat, maanantaina 31.3.2014 ilmestyvät ­valintakoekirjat 1/2014, 2/2014, 3/2014 ja 4/2014. Valintakoekirjoja myydään Turun yliopiston verkkokaupassa UTUshopissa viimeistään maalis­ kuusta alkaen: https://utushop.utu.fi > Oikeustiede. Lisätietoa valintakoekirjojen tilaamisesta: www.utu.fi/law.

Hakijalle annettavat lisäpisteet Lisäpisteitä voi saada enintään 29.

Ylioppilastutkinnon pisteytys Hakijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1996 tai sen jälkeen annetaan lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe. l

e

mcl

cl

b

a

Äidinkieli

8

7

6

4

3

2

Reaali ja pitkään/keskipitkään oppimäärään perustuva koe sekä suomi toisena kielenä koe

7

6

5

4

3

2

Lyhyeen oppimäärään perustuva koe

5

4

3

2

1

Hakijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1996 annetaan lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe. l

mcl

cl

b

a

Äidinkieli

7

6

4

3

2

Reaali ja pitkään/keskipitkään oppimäärään perustuva koe

6

5

4

3

2

Lyhyeen oppimäärään perustuva koe

4

3

2

1

Valintatoimikunta päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneille annettavista lisäpisteistä suhteuttaen lisäpisteet muille ylioppilaille annettaviin lisäpisteisiin. Valintatoimikunta ratkaisee hakijalle annettavia lisäpisteitä koskevat mahdolliset epäselvyydet. Ennen vuotta 1990 (huom! vuosi) ylioppilastutkinnon suorittaneet toimittavat hakemuksensa liitteet alla olevaan osoitteeseen viimeistään keskiviikkona 9.4.2014 klo 16.15. Liitteiden postitusosoite on: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto, (puh. 02-333 7676, s-posti: hakijapalvelut@utu.fi)

130


oikeustieteellinen tiedekunta

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) –tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfungtutkinto

pisteet

pisteet

pisteet

laudatur

7

10–9,5

15–13

eximia

6

9,4–8,5

12–10

magna cum laude

5

8,4–7,5

9–8

cum laude

4

7,4–6,5

7

lubenter

3

6,4–5,5

6–5

approbatur

2

5,4–4,5

4

suomalainen yo-tutkinto vastaavuus suomalaisessa yotutkinnossa

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinto) suorittaneille annetaan lisäpisteitä IB-tutkinnon kolmesta laajasta oppimäärästä (higher level) ja parhaalla arvosanalla suoritetusta suppeasta oppimäärästä (subsidiary/standard level) tai neljännestä laajasta oppimäärästä. IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisena. IB-tutkinnon vuonna 2014 suorittavien tulee lisäpisteiden saamiseksi toimittaa suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle todistus IB-tutkinnon suorittamisesta ja tutkintoon sisältyvistä arvosanoista viimeistään tiistaina 24.6.2014 ennen klo 15.45. Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EBtutkinto) suorittaneille annetaan lisäpisteitä äidinkielen, ensimmäisen vieraan kielen, matematiikan ja parhaalla arvosanalla suoritetun valinnaisen aineen kirjallisen kokeen perusteella. EB-tutkinnon vuonna 2014 suorittavien tulee lisä­pisteiden saamiseksi toimittaa suoraan oikeus­ tieteelliselle tiedekunnalle todistus EB-tutkinnon suorittamisesta ja tutkintoon sisältyvistä ­ arvosanoista viimeistään tiistaina 24.6.2014 ennen klo 15.45. Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat tutkinnosta lisäpisteitä valintatoimikunnan päättämällä tavalla.

Opiskelijaksi hyväksyminen Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani päättää ­uusien opiskelijoiden hyväksymisestä tiedekuntaan valintatoimikunnan esityksestä.

Valintakokeen tulokset julkaistaan tiistaina 1.7.2014 klo 10.00. Tulokset julkaistaan tiistaina 1.7.2014 klo 10.00 Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla. Tarkat yhteystiedot ja puhelinnumerot, joista tuloksia voi tiedustella, ilmoitetaan koetilaisuudessa. Tulosten julkistamisen yhteydessä julkaistaan arvosteluperusteet sekä tieto siitä, miten hakija saa tiedon arvosteluperusteiden soveltamisesta omiin vastauksiinsa ja miten oikaisua pyydetään. Tiedekuntaan hyväksytyille lähetetään kirjallinen ilmoitus hyväksymisestä.

Opinto-oikeuden käyttäminen Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla toimitettava opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ­ tiedekunnalle viimeistään tiistaina 29.7.2014 klo 16.15. Mikäli tiedekuntaan hyväksytty on hakenut yliopistojen yhteishaussa sähköisesti ja rekisteröitynyt hakijapalveluun, hän voi tehdä vastaanottamisilmoituksen sähköisessä hakijapalvelussa. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko ­läsnä- tai poissaolevaksi.

131


oikeustieteellinen tiedekunta

Muutoksenhaku Valintakoetta koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valintakokeen tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian saatuaan valintatoimikunnan lausunnon.

II ERILLISVALINTA /OTM OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

1) TURUN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (A86/1996) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista oikeusnotaarin tutkinnon suorittanutta hakijaa, jotka ovat siirtyneet Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vara­ notaarin tutkinnon opinnoista oikeusnotaarin tutkinnon opintoihin tai täydentäneet varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi (A 86/1996).

Aloituspaikkamäärät ja kiintiöt Tiedekuntaan otetaan vuonna 2014 enintään 35 alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Valintakiintiöt ovat seuraavat: 1) Turun yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996) suorittaneita enintään 5 (VN-tutkinnosta ON-tutkintoon siirtyneitä tai VN-tutkintonsa ON-tutkinnoksi täydentäneitä) 2) Åbo Akademissa rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996, A 794/2004) suorittaneita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuoden 1996 tai myöhemmän valinnan perusteella, jatkamaan oikeustieteellisiä opintojaan enintään 20 3) Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa tai ItäSuomen yliopiston oikeustieteen yksikössä oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996, A 794/2004) suorittaneita enintään 5 4) ETA-kelpoisuuskokeen Suomessa vähintään ­oikeusnotaaritasolle suorittaneita, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon enintään 5

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksen­ sa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään tiistaina 1.4.2014 klo 15.45, jolloin myös posti­ tettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta ja tie­ dekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja varanotaarin tutkintotodistuksesta. Vuonna 2014 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiede­kuntaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 klo 15.45. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Varanotaarin tutkinnosta oikeusnotaarin tutkintoon siirtyneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavasti: —— ON-tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja syventävien opintojen kirjallisen työn arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijan saama yhteispistemäärä. Varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi täydentäneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavasti: —— ON-tutkinnon aineopintojen suppeiden kurssien arvosanat, VN-tutkinnon aineopintojen perusopintojen arvosanat ja VN-tutkinnon laajentavien opintojen kirjallisen työn arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijan saama yhteispistemäärä.

132


oikeustieteellinen tiedekunta Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan yhteispistemäärään yltäneet hakijat.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 30.5.2014 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Vanhamuotoisen oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996) suorittaneen lisäopinnot oikeustieteen maisterin tutkinnossa määrätään tiedekunnan yleisissä määräyksissä.

2) ÅBO AKADEMISSA RÄTTS­NOTARIETUTKINNON (A 86/1996, A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 20 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet rättsnotarietutkinnon Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa (A 86/1996, A794/2004). Åbo Akademin taloudellisvaltiotieteellisessä tiedekunnassa rättsnotarie-tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa oikeustieteellisiä opintojaan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa edellä mainitun kiintiön puitteissa ­ ilman valintakoetta edellyttäen, että he ovat aloittaneet rättsnotarie-tutkintoon johtaneet opintonsa vuoden 1996 tai myöhemmän valinnan perusteella.

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään tiistaina 1.4.2014 klo 15.45, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja ­ ­varanotaarin tutkintotodistuksesta. Vuonna 2014 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 klo 15.45. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneet ja uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet hakijat hyväksytään tiedekuntaan paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:

Rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneet: Rättsnotarie-tutkintoon sisältyvien ­ aineopintojen (ämnesstudier) neljään pooliin jakaantuvien ­yhteensä 17 opintojakson (studieperioder) arvosanat pisteytetään asteikolle erinomaiset tiedot, hyvät tiedot ja tyydyttävät tiedot, jolloin erinomaiset tiedot antavat 5 pistettä, hyvät tiedot 3 pistettä ja tyydyttävät tiedot 2 pistettä. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon syventävien opintojen (fördjupade studier) kirjallisen kuulustelun (litteraturtentamen) ja kirjallisen työn (skriftligt arbete) arvosanat samoin pisteytettynä. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.

Uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet:

Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneiden arvosanat 1–5 vastaavat pistemäärää laskettaessa suoraan pisteitä 1–5. Huomioon otetaan aineopintojen (ämnesstudier) kolmeen pooliin jakautuvien yhteensä 16 opintojakson arvosanat ja perusopintojen opintojaksojen Allmän rättslära ja Rättssociologi och kriminologi arvosanojen keskiarvo. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon tieteellisen erikoistumisen (vetenskaplig specialisering) kirjallisen kuulustelun ja harjoitusaineen (littteraturtentamen och övningsuppsats) sekä RN-lopputyön (RN-avhandling) arvosanat.

133


oikeustieteellinen tiedekunta Vuoden 2014 tai myöhemmässä valinnassa suoritusoikeuden saaneet Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneet:

Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneiden arvosanat 1–5 vastaavat pistemäärää laskettaessa suoraan pisteitä 1–5. Huomioon otetaan aineopintojen (ämnesstudier) yhteensä 15 opintojakson arvosanojen keskiarvo. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon tieteellisen erikoistumisen (vetenskaplig specialisering) harjoitusaineen (övningsuppsats) sekä RN-lopputyön (RN-avhandling) arvosanat. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee RNlopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 30.5.2014 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Vanhamuotoisen rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneen lisäopinnot oikeustieteen maisterin tutkinnossa määrätään tiedekunnan pysyväismääräyksissä.

3) HELSINGIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON, LAPIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON SEKÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN YKSIKÖSSÄ OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (A 86/1996, A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen yksikössä (A 86/1996, A 794/2004).

134

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään tiistaina 1.4.2014 klo 15.45, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja varanotaarin tutkintotodistuksesta. Vuonna 2014 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen ­tiedekuntaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 klo 15.45. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely a) Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti.

Oikeusnotaarin tutkinto (A 86/1996):

Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1-5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005) . Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keski­ arvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. ­ Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista (19 opintojaksoa, 78 ov): velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, eurooppaoikeus, oikeusteoria, oikeushistoria, oikeustaloustiede, kirjanpito, oikeussosiologia, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta.

Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004):

Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista (15 opintojaksoa, 114 op): velvoiteoikeus/yleinen velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, kansain­ välinen yksityisoikeus, rikosoikeus, eurooppaoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, oikeusteoria, kansainvälinen oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta.


oikeustieteellinen tiedekunta b) Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti:

Oikeusnotaarin tutkinto (A 86/1996):

Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1-5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005). Arvosanoista muodostuvat pisteet, ­joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista: persoonallisuusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus ja prosessioikeus sekä seuraavista ne 9, joiden arvosana on korkein: hallinto-oikeus, velvoiteoikeus, kirjanpidon perusteet, kauppaoikeus, esineoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, finanssioikeus, rikosoikeus, ympäristöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, ­eurooppaoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta.

Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004):

Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista: p ­ ersoonallisuusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, velvoiteoikeus, ­kauppaoikeus, esineoikeus, immateriaali- ja kilpailuoikeus, ympäristöoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, ­hallintooikeus I: hallintotoiminnan oikeudelliset puitteet, finanssioikeus, rikosoikeus, prosessioikeus I, insolvenssioikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu (15 opintojaksoa, 88 op). Pisteet annetaan lisäksi ONlopputyön arvosanasta. c) Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti.

Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004):

Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanoista ja ON-lopputyön arvosanasta (arvosteluasteikko 1-5) muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista perus- ja aineopintojen pakollisista opintojaksoista (23 opintojaksoa, 114 op): valtiosääntöoikeus, eurooppaoikeuden perusteet, Public International Law, perus- ja ihmisoikeudet, yleishallinto-oikeus, vero-oikeuden perusteet, finanssihallinto-oikeus, ympäristöoikeuden perusteet, yksityisoikeuden perusteet, sopimusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, vahingonkorvaus- ja va-

kuutusoikeus, kiinteistöoikeus, immateriaalioikeus, yhtiöoikeus, työoikeus, vakuusoikeudet ja insolvenssimenettelyt, rikos- ja prosessioikeuden perusteet, siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu, rikosoikeus ja rikosprosessioikeus, hallintoprosessioikeus, informaatio-oikeus, kansainvälinen yksityisoikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. a) ja b) ja c) Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, ON-tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu ON-tutkinnossa käytettävälle arvosana-asteikolle. Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan asetuksen 794/2004 mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee ON-tutkinnon kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 30.5.2014 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätään, mitä kieliopintojaan opiskelijan on mahdollisesti täydennettävä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten.

135


oikeustieteellinen tiedekunta

4) ETA-KELPOISUUSKOKEEN SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon sekä Suomessa suorittaneet ETA-kelpoisuuskokeen vähintään oikeusnotaaritasolle.

ETA-kelpoisuuskokeesta Opetushallitus päättää hakemuksesta toisessa ETAvaltiossa myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. Toisessa ETA-valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteen maisterin tai oikeusnotaarin tutkinto, vain suorittamalla Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toimeenpanosta annetun lain (1597/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu pakollinen kelpoisuuskoe. Pakollisen ETA-kelpoisuuskokeen järjestävät Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto (ks. tarkemmin yliopistojen www-sivut).

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään tiistaina 1.4.2014 klo 15.45, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta http://www. utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä —— todistus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle —— tutkintotodistus, jonka perusteella hakijalle on myönnetty oikeus ETA-kelpoisuuskokeen —— suorittamiseen —— edellä mainitun tutkintotodistuksen liitteet: ote opintosuoritusrekisteristä tai vastaava —— todistus hakijan suomen kielen taidosta Asiakirjojen on oltava joko alkuperäisiä tai todistuksen antaneen yliopiston tai korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia kopioita.

136

Vuonna 2014 ETA-kelpoisuuskokeen suoritta­ vien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 ennen klo 15.45. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Hakijat valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa heidän ETA-kelpoisuuskokeen suorittamiseen oikeuttaneessa tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Opintomenestys arvioidaan tutkintoon kuuluvien arvosanojen keskiarvona. Hakijan arvosanojen keskiarvon tulee kuitenkin olla ECTS-asteikolla vähintään C (= suomalaisen arvosteluasteikon 3). Britanniassa tutkinnon suorittaneiden osalta tutkinnon kokonaisarvosanan (class) tulee olla vähintään Lower second. Mikäli hakijan suorittaman tutkinnon arvosanojen muuntamisesta ECTS-asteikolle ei ole saatavissa luotettavaa selvitystä, oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee lopputyön/ loppukokeen kokonaisarvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan ­pistemäärään yltäneet.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 30.5.2014 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätään, mitä opintojaan opiskelijan on täydennettävä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten.


oikeustieteellinen tiedekunta

III ERILLISVALINTA /ON/OTM OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 1) TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON (A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2014 erillisvalinnassa enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti pää­ ­ aineenaan yritysjuridiikka. Nämä opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin tutkintoa että oikeustieteen maisterin tutkintoa.

Hakeminen Hakijoiden on jätettävä oikeustieteellisen tiedekunnan hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään tiistaina 1.4.2014 klo 15.45, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/ fi/­yksikot/law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kans­ liasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja ote Turun yliopiston opintosuoritusrekisteristä. Vuonna 2014 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 ennen klo 15.45. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (A 794/2004) suorittaneiden hakijoiden valintakriteerinä on opintomenestys hakukelpoisuuden osoittavassa tutkinnossa. Opiskelijat valitaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opintopisteillä painottamattoman yleiskeskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kiintiön (5) täyttyessä usealla hakijalla on sama opintopisteillä painottamaton yleis- keskiarvo, ratkaistaan hyväksytyksi tuleminen seuraavilla kriteereillä seuraavassa järjestyksessä

1) yritysjuridiikan pääaineopintojen arvosana 2) kandidaatintutkielman arvosana 3) sivuaineopintojen arvosana / arvosanat Siirtyminen opiskelemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan ei vaikuta opiskelijan oikeuteen jatkaa opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkistetaan perjantaina 30.5.2014 klo 10.00.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

2) TURUN YLIOPISTON AVOIMESSA YLIOPISTOSSA TURUN YLIOPISTON OIKEUS­ TIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIA OPINTOJA SUORITTANEET (A 86/1996, A 794/2004) Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2014 erillisvalinnassa enintään 2 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja ja kursseja Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa. Hakijalla on oltava edellä mainittuja opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja tai suppeita kursseja ­vähintään 34 opintopistettä. Jokaisen huomioon otettavan opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Hakijalla on oltava vähintään lukiotasoinen ­(pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään samantasoinen yhden vieraan kielen taito. Hakijalla ei saa olla voimassaolevaa korkeakoulu­ tutkinnon suoritusoikeutta. Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin tutkintoa että oikeustieteen maisterin tutkintoa.

137


oikeustieteellinen tiedekunta

Hakeminen Hakijoiden on jätettävä oikeustieteellisen tiedekunnan hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa ­oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään tiistaina 1.4.2014 klo 15.45, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/ fi/­yksikot/law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kans­ liasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut kopiot Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean (ent Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen) tai Turun kesäyliopiston antamista avoimen yliopisto-opetuksen todistuksista sekä todistuksista hakijan kielitaidon osoittamiseksi. Vuonna 2014 hakuajan päättymisen jälkeen suoritetuista avoimen yliopiston opintojaksoista tai tutkinnosta, joka osoittaa vaadittavan kielitaidon, on toimitettava hakemuksen liitteeksi kopio oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 klo 15.45. Tällöin kaikkien haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Hakijalta vaaditaan vähintään 60 opintopistettä oikeustieteellisiä opintoja, joista vähintään 34 opintopistettä oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja tai suppeita kursseja. Hakijalta vaaditaan vähintään lukiotasoinen (pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään saman­ tasoinen yhden vieraan kielen taito. Huomioon otettavien opintojaksojen ja kurssien arvosanojen on oltava vähintään tasoa 3 (hyvä). Hakijan esittämien opintosuoritusten arvosanat muunnetaan tarvittaessa Turun yliopiston rehtorin opintosuoritusten arvostelusta 1.8.2005 lukien antaman määräyksen mukaisesti uudelle arvosteluasteikolle (1–5). Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymän kertoimen 1,7 mukaan. Oikeudenalojen perusteiden ja suppeiden kurssien (A 86/1996, A794/2004) suorituksista annetaan pisteitä suoritusten arvosanojen mukaisesti 3–5 pistettä. Valinnaisten opintojen ja perusopintojen suorituksista annetaan pisteitä suoritusten arvosanojen mukaisesti 3–5 pistettä. Mikäli näiden opintojen suorituksesta on annettu arvosana hyväksytty, siitä annetaan 3 pistettä. Opiskelijat hyväksytään vähintään arvosanoista 3 (hyvä) koostuvan yhteispistemäärän perusteella. Mikäli kiintiön (2) täyttyessä usealla hakijalla on sama vähintään arvosanoista 3 (hyvä) koostuva

138

yhteispistemäärä, ratkaisee tasoa 5 (erinomainen) olevien arvosanojen lukumäärä. Huomioon otetaan tällöin oikeudenalojen perusteiden, suppeiden kurssien, perusopintojaksojen ja valinnaisten opintojaksojen arvosanat. Mikäli lukumääräkin on sama, ratkaisee vähintään arvosanalla 3 (hyvä) suoritettujen oikeudellisten opintopisteiden määrä.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkistetaan perjantaina 30.5.2014 klo 10.00.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta

IV MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LAW AND INFORMATION SOCIETY Master’s Degree Programme in Law and Information Society (LIS) on oikeustieteellisen tiedekunnan englanninkielinen Bolognan mallin mukainen maisterin tutkintoon johtava koulutusohjelma (120 op). Koulutusohjelma rakentuu tiedekunnan vahvuusalojen ympärille (markkinoita koskeva tutkimus, innovaatio- ja informaatio-oikeus, konstitutionalismi) ja sen tarkoituksena on muiden tavoitteiden ohella antaa opiskelijoille tutkimuksellisia valmiuksia. Ohjelmalla on kolme keskeistä osaamistavoitetta: a) vastata oikeusjärjestysten alati lisääntyvän vuorovaikutuksen ja ylikansallisten normijärjestel­mien merkityksen kasvun myötä lisääntyneeseen tarpeeseen kansainvälistää oikeustieteellistä koulutusta; b) vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä informatisoitumisen merkityksestä oikeudessa; sekä c) kehittää opiskelijoiden oikeudellisten ongelmien hahmotustaitoa, argumentaatiota ja tutkimuksellisia valmiuksia. Koulutus on suunnattu sekä suomalaisen ON- tai RN-tutkinnon suorittaneille että soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille koti- tai ulkomaisille opiskelijoille. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan OTM-tutkintoa jo aiemmin suorittamaan hyväksytyt opiskelijat ja ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneet muodostavat kaksi eri hakijaryhmää, joille on erilliset valintamenettelyt. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan OTM-tutkintoa jo aiemmin suorittamaan hyväksytyt


oikeustieteellinen tiedekunta (enintään 5 opiskelijaa) suorittavat koulutusohjelman mukaiset opinnot osana OTM-opintojaan suuntautumisvaihtoehtona. Muiden (enintään 15 opiskelijaa) osalta koulutusohjelmasta myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä uusi oikeustieteen alan maisteritutkinto. Muussa yliopistossa kuin Turun yliopistossa suomalaisen ON- tai RN-tutkinnon suorittaneille tai ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaarivaiheen osalta suorittaneille koulutusohjelmasta voidaan hakemuksesta myöntää OTM-tutkinto.

copy of the Diploma Supplement in English (concerns graduates from universities within the EU). —An — officially certified copy of the transcript of records of the Bachelor’s degree in the original language. —An — official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records of the Bachelor’s degree. —Language — certificate (see language requirements below) —Motivation — letter stating why the applicant is applying for this programme (max one A4 page) —Written — essay based on the application exam question, which is available at: www.utu.fi/law/lis

Students who have completed the lower university degree in a University other than the University of Turku, Faculty of Law

Language requirements

Who can apply?

Language proficiency is to be verified by one of the following certificates:

The applicant must have completed a lower university degree equivalent to a Finnish Bachelor’s degree in a University. Most of the credits in the degree should be from legal studies. The degree required must be completed by 29 July 2014. Applicants who won’t get their degree certificate before the application period ends should enclose a statement from their home University stating the expected date of graduation. The applicant must be fluent in English.

Application procedure The application period for studies starting in September 2014 begins 2 December and ends 28 February at 16.00 (Finnish time). The electronic application form template is available at www.universityadmissions.fi. The applicant must first create a user account and fill in the template. The information one has given will be compiled into a pdf-document, which will become the Application Form as it is printed out. The application enclosures should be returned to the following address: University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI-00170 Helsinki FINLAND Enclosures required are: —A — printed version of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant. —An — officially certified copy of the Bachelor’s degree certificate in the original language (OR applicants graduating after the deadline must enclose a statement from the home institution stating the expected date of graduation). —An — official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate OR an officially certified

1.TOEFL test —with — a score of at least 575 on the paper-based test (PBT) or —a — score of at least 92 and no individual score below 20 on the internet-based test (IBT) 2. IELTS Academic test with an overall band score of 6.5 and no individual score below 6.0 3. Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English (CPE), pass grades A, B or C 4. Cambridge ESOL’s Certificate In Advanced English (CAE), pass grades A, B, or C 5. The Pearson test of English Academic, PTE Academic, minimum overall score 62 and no individual score below 54 6. Bachelor’s degree or an equivalent degree in an English-language programme in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States 7. Finnish Bachelor of Law (ON or RN) degree (freeform report on proficiency in English, one page and possible appendices) 9. Bachelor´s degree in an English-language programme in EU/EEA countries (free-form report on proficiency in English, one page and possible appendices) 10. Studies of law conducted in English (min. 20 ECTS, average grade at least 2,5) at the University of Turku No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted. IELTS and TOEFL tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted. All language test scores must be sent to University Admissions Finland (address above). The testing centre must send the test results directly to the University Admissions by the application deadline.

139


oikeustieteellinen tiedekunta Admission The maximum of 15 students are accepted to the programme. The admission is done based on the level of previous studies, grades, language skills, personal interest and written application examination.

Publication of Results The results of the admission will be published latest 6 May 2014 at the notice board of the Faculty of Law (Calonia Building) and with applicant’s permission at www.utu.fi/law/lis. Applicants will also receive notice in writing. The admitted students must notify the Faculty of Law as soon as possible and by 29 July by 16.15 Finnish time at the latest if s/he will accept the study place or not. If the Faculty of Law hasn’t received the student’s notification by 29 July by 16.15, s/he will forfeit the right to enrol in the degree programme.

V MUUT OPINTO-OIKEUDET 1) SIVUAINEOIKEUDET Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeudenalojen perusteista (enintään 30 op). Suoritusoikeus voidaan myöntää opintojaksoon, jonka suorittaminen tukee opiskelijan muuta aineyhdistelmää. Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voidaan ­ suorittaa sivuaineopintoina vain siinä tapauksessa, että opintojaksolle jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Perusopintojaksoja ja aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa sivuaineopintoina. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ­opiskelijoita varten tiedekunta tuottaa opintojaksot hallinto-oikeudesta, kansainvälisestä oikeudesta, eurooppa­ oikeudesta ja valtiosääntöoikeudesta. Lisäksi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yksityisoikeudellisia opintoja, jotka on koottu siviilioikeuden poolin ­opintojaksoista. Oikeustieteellinen tiedekunta tuottaa yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle lisäksi em. opintojen edellytyksenä olevan opintojakson Johdatus oikeustieteeseen, johon ei kuitenkaan haeta erikseen sivuaineoikeutta. Tarkat tiedot opinnoista ovat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoita eivät koske edellisessä kappaleessa mainitut suoritusoikeuden rajoitukset, vaan he voivat suorittaa

140

oikeustieteellisiä opintoja tässä kappaleessa mainituissa rajoissa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita varten tiedekunta tuottaa opintojakson Ympäristöoikeudelliset aineopinnot, joka koostuu kaikille pakollisista ja valinnaisista osista (enimmäislaajuus 33 opintopistettä). Tarkat tiedot opinnoista ovat matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Opintojaksoon haetaan sivuaineoikeutta oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tämän opintojakson suorittavat matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa oikeustieteellisiä opintoja enintään 33 opintopistettä, muita koskee ensimmäisessä kappaleessa mainittu 30 opintopisteen enimmäismäärä. Opinto-oikeutta haetaan oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta saatavalla lomakkeella. Opintopäällikkö hyväksyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden sivuaineopintojen hakemukset. Opintopäällikkö hyväksyy muiden tiedekuntien opiskelijoiden oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja koskevat hakemukset. Tarvittaessa opintopäällikkö ohjaa opiskelijan opintojakson vastaavan opettajan vastaanotolle keskustelemaan asiasta. Mikäli opinto-oikeus myönnetään, opintopäällikkö merkitsee lomakkeelle suostumuksensa. Lomakkeet palautetaan hyväksymisen jälkeen tiedekunnan kansliaan, jossa sivuaineopiskelijoista pidetään rekisteriä. Johtokunta voi erityisestä syystä myöntää ­syventävien opintojen suoritusoikeuksia.

2) JOO-SOPIMUKSEN PERUSTEELLA SUORITETTAVAT OPINNOT Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Turun yliopiston opiskelija voi siis opiskella tutkintoonsa kuuluvia opintoja myös muissa yliopistoissa ja vastaavasti muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja Turun yliopistossa. JOOopiskelu on opiskelijalle maksutonta. Turun yliopisto on lisäksi tehnyt JOO-sopimuksen periaatteita noudattavan sopimuksen turkulaisten ammattikorkeakoulujen kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös vaihto-opiskelijat. Ohjeet ja hakulomakkeet Turun ammattikorkeakoulussa suoritettaviin JOO-opintoihin löytyvät osoitteesta www.turkuamk.fi/JOO. Hakemista koskevat ohjeet, tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta sekä JOO-hakulomake ovat käytettävissä joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelussa osoitteessa www.joopas.fi. Järjestelmään kirjaudutaan voimassaolevalla yliopiston käyttäjätunnuksella ja postisalasanalla. Ks. tarkemmin osoitteesta http://www.utu.fi/opiskelu/opinnot/joo.html. Ks. kohdassa 3) oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat JOO-opinnot.


oikeustieteellinen tiedekunta

3) ERILLISET OPINNOT Turun yliopistossa voidaan suorittaa tutkintoihin kuulumattomia erillisiä opintoja tiedekuntien erikseen päättämällä tavalla. Erillisten opintojen opiskeluoikeutta käyttäen ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot voi sisällyttää myöhemmin mahdollisesti suoritettavaan tutkintoon tiedekunnan erillisellä päätöksellä. Opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on ensisijaisesti samanaikaisen muualla suoritettavan yliopistotutkinnon tai Turun yliopistossa tai muualla jo suoritetun tutkinnon täydentäminen tai ammattipätevyyden lisääminen tai virkakelpoisuuden saavuttaminen.

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat opinnot

ammattipätevyyden lisäämiseksi LL.B.-tutkinnon tai LL.M.-tutkinnon suorittaneille (hakemukseen liitettävä nykyisen työnantajan suositus) —— Suomessa oikeustieteellisissä tiedekunnissa opiskeleville; opiskelijoille, joiden opintoihin kuuluu oikeustiedettä muissa tiedekunnissa sekä JOO-yliopistojen opiskelijoille, joiden opinto-oikeutta ko. yliopisto puoltaa.

Hakuajat ulkomailta tuleville:

Hakuaika ulkomailta lukuvuonna 2014–2015 Turku Law School -opintojaksoja erillisopintoina suorittamaan hakeville päättyy perjantaina 30.5.2014 klo 15.45. Hakuaikaan mennessä saapuneista hakemuksista hyväksytään kaksi parasta.

Opinto-oikeuden myöntäminen

Perustutkinto-opinnot JOO-sopimuksen perusteella ja erillisinä opintoina voidaan suorittaa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeudenalojen perusteista (enintään 30 op) seuraavissa aineissa:

Sekä oikeustieteellisen tiedekunnan että Turku Law Schoolin opinto-oikeuden myöntämisen hyväksyy joko opintopäällikkö tai opintoneuvoja. Tarvittaessa pyydetään vastaavan opettajan lausunto.

Siviilioikeuden pooli —— velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Opintomaksut

Julkisoikeuden pooli —— valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus Rikos- ja prosessioikeuden pooli —— rikosoikeus, prosessioikeus Oikeuden yleistieteiden pooli —— oikeushistoria, yleinen oikeustiede, oikeussosiologia ja kriminologia Muita aineopintojen opintojaksoja voi suorittaa vain siinä tapauksessa, että opintojaksoilla on tilaa omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen. Perusopintoja ja syventäviä opintoja ei voi suorittaa.

Turku Law School -opintojaksot

Turku Law School -opintojaksoja voidaan suorittaa JOO-sopimuksen perusteella ja erillisinä opintoina enintään 30 ECTS (poikkeuksena ICL) (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät Turku Law School -opintojaksot). Turku Law School -opintojaksojen opinto-oikeuksia voidaan myöntää: —— ulkomailla oikeustieteellisissä tiedekunnissa opiskeleville (opintojen tulee olla hyväksiluettavissa kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon) sekä

Erillisistä opinnoista peritään opintomaksu. Maksuista ovat kuitenkin vapautettuja JOO-sopimuksen perusteella opinto-oikeuden saaneet, Åbo Akademin opiskelijat, ulkomaiset viralliset vaihto-opiskelijat ja eräiden kansainvälisten apurahojen perusteella määräaikaisesti opiskelevat. Opintomaksut ovat seuraavat: —— aineopintojen opintojakso oikeudenalojen perusteista 10 EUR x opintopiste —— muu aineopintojen opintojakso 10 EUR x opintopiste —— Turku Law Schoolin opintojaksot 10 EUR x opintopiste

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijan JOO-opinnot muissa yliopistoissa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijan JOO-opintoja muissa yliopistoissa kuin Åbo Akademissa hyväksytään vain tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tiedekunnassa, Turku Law Schoolin puitteissa (tiedekunnassa ja Åbo Akademissa) ja yliopiston muissa tiedekunnissa on tarjolla niin runsaasti valinnaisia opintojaksoja, että harkinta on valinnaisten opintojen osalta erityisen tiukka. Jatko-opiskelijan osalta puollot harkitaan tapauskohtaisesti.

141


142


Turun kauppakorkeakoulu Sisältö Turun kauppakorkeakoulun tutkintoja..........................144 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.................................................................................................144 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN........................................................ 145 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA.............................. 145 VALITTAVIEN MÄÄRÄ JA HAKUKOHTEET...................................... 146 VALINTAMENETTELY............................................................................. 146 VALINTAPISTEYTYS ............................................................................... 147 VALINTAKOE.............................................................................................148 YHTEISVALINNAN AIKATAULU........................................................... 149 VARASIJAVALINTA ................................................................................. 149 ERILLISVALINNAT ................................................................................... 149 AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ........................................................... 149

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL INNOVATION MANAGEMENT (GIM) ...........................................................................157 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (GITM)................................................160 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (GITM) -MAISTERI-OHJELMAN ERILLISVALINTA........................................................................................163 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN FUTURES STUDIES (FUTU)........................................................................................................ 165 Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaa­ misen maisteriohjelma, TuKKK Porin yksikkö ................ 168 LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN ERILLISVALINTA, TuKKK Porin yksikkö...........................................................................171 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA KANSAN­TALOUSTIEDE............................................................................................................173

VALINTA TIEDEKILPAILUSSA MENESTYMISEN PERUSTEELLA...........................................................................................150

VALINTAKOE..............................................................................................174

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON ALEMMAN KAUPPATIETEELLISEN YLIOPISTOTUTKINNON PERUSTEELLA...............150

VALINTAPISTEYTYS.................................................................................174

Hakeminen...............................................................................................151 ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON YRITYSJURIDIIKAN PÄÄ­ AINEESEEN OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON PERUSTEELLA.....152 KAUPAN JA PALVELUJEN MAISTERIOHJELMA...............................152

VALINTAMENETTELY..............................................................................174

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON..............................................175 ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON............................................................................................175

143


TURUN kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulun tutkintoja • kauppatieteiden kandidaatti

• kauppatieteiden maisteri

• kauppatieteiden lisensiaatti

• kauppatieteiden tohtori

• valtiotieteiden kandidaatti

• valtiotieteiden maisteri

• valtiotieteiden lisensiaatti

• valtiotieteiden tohtori

• filosofian maisteri

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme vuotta. Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), valtiotieteiden maisterin tutkinto (VTM) ja filosofian maisterin tutkinto (FM) ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 120 opintopistettä. Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja yhteiskuntatieteelliseen alaan kuuluvasta kansantaloustieteen pääainevalinnassa Turun kauppakorkeakouluun hyväksytyt opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän tutkinnon. Maisterivaiheen opiskelijavalinnoissa hakija valitaan suoraan maisteriopintoihin tai maisteriohjelmaan.

Tutkinto-opiskeluoikeuden rajoitukset Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi opiskeluoikeus samantasoiseen tutkintoon. Opiskelijan saadessa TuKKK:sta uuden opiskeluoikeuden samantasoiseen tutkintoon tulee hänen luopua aiemmasta tutkinto-opiskeluoikeudesta, jos aiemman opiskeluoikeuden tutkinto on vielä suorittamatta.

144

• filosofian tohtori

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteelliset tutkinto-opinnot antavat monipuoliset ja laaja-alaiset valmiudet yritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Turun kauppakorkeakoulussa opiskellaan ensimmäisenä lukuvuotena liiketaloustieteellisten ja muiden kauppatieteellisten oppiaineiden kaikille yhteisiä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Ensimmäinen vuosi tarjoaa samalla tilaisuuden tutustua oppiaineisiin ja opetustarjontaan. Tämä auttaa itselle parhaiten sopivien pää- ja sivuainevalintojen tekemisessä. Pää- ja sivuaineet valitaan ensimmäisen lukuvuoden lopussa lukuun ottamatta kansainvälisen liiketoiminnan pääainetta, joka valitaan jo hakuvaiheessa. KTK-tutkintoa koskee tutkinnon laajaalaisuuden takaamiseksi ns. symmetriavaatimus, jonka mukaan pääaineen ollessa jokin liiketaloustieteellinen aine tulee sivuaineen olla jokin muista kauppatieteellisistä aineista ja päinvastoin. Tutkintoon kuuluu runsaasti kieli- ja liikeviestinnän opintoja kahdesta vieraasta kielestä suomen ja ruotsin kielen lisäksi.


TURUN kauppakorkeakoulu

2. ja 3. opintovuosi

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Toisena ja kolmantena lukuvuonna opiskellaan pää- ja sivuaineiden perus- ja aineopintoja oman kiinnostuksen mukaan. Kieli- ja viestintäopintoja jatketaan käytännössä lähes koko tutkinnon ajan. KTKopintojen loppuvaiheessa laaditaan pääaineessa kandidaatin tutkielma.

Kauppatieteelliset opinnot antavat valmiudet menestyä monilla aloilla ja mahdollisuuden sijoittua monipuolisiin työtehtäviin, sillä kauppatieteellistä osaamista tarvitaan yhä useammilla aloilla. Kauppatieteellisen alan tutkinto on arvostettu ja kilpailukykyinen ja antaa valmiudet työskennellä missä päin maailmaa tahansa. Kotimaassa ja ulkomailla työskentelyn lisäksi ne tarjoavat tien kiinnostaviin jatkoopintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Turun kauppakorkeakoululla on tiiviit yhteydet yrityselämään. Osa valmistuvista opiskelijoista tapaakin ensimmäisen työnantajansa esimerkiksi case-tutkimuksen tai tutkielmatoimeksiannon myötä syntyneiden kontaktiverkostojen kautta.

4. ja 5. opintovuosi Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavat opinnot koostuvat pääasiassa pääaineen syventävistä opinnoista ja sivuaineen opinnoista. Maisterin tutkinnossa voi jatkaa samaa sivuainetta kuin KTKtutkinnossa tai valita jonkin toisen sivuaineen. KTMtutkintoon kuuluu myös kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikille yhteisiä menetelmäopintoja. Opintojen loppuvaiheessa pääaineessa laaditaan pro gradu -tutkielma. Tarkempia tietoja opinnoista voit lukea opinto-oppaasta. Kauppatieteiden maisteriksi valmistuneelle myönnetään ekonomin arvo. Pääaineet Turussa

Liiketaloustieteelliset aineet

Pääaineet TuKKK:n Porin yksikössä Liiketaloustieteelliset aineet

Laskentatoimi ja Laskentatoimi rahoitus ja rahoitus Johtaminen ja Johtaminen organisointi ja organisointi Markkinointi Markkinointi Kansainvälinen liiketoiminta Toimitusketjujen johtaminen Yrittäjyys

Muut kauppatieteelliset aineet Kansantaloustiede Yritysjuridiikka Talousmaantiede Taloussosiologia Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Tietojärjestelmätiede Kieli- ja viestintäopinnot Englannin kieli ja liikeviestintä Espanjan kieli ja liikeviestintä Ranskan kieli ja liikeviestintä Ruotsin kieli ja liikeviestintä Saksan kieli ja liikeviestintä Suomen kieli ja talouselämän viestintä Venäjän kieli ja liikeviestintä

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ­opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia ­valintaperusteita jäljempänä todetulla tavalla.

Hakeminen Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa haetaan yliopistojen valtakunnallisen yhteishaun kevään aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa 2014 samana keväänä ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammatti­ korkeakoulututkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon, International ­ Baccalaureate -tutkinnon tai ulkomaisen tutkinnon, tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavan todistuksen jäljennös Aalto-yliopistoon 14.7.2014 klo 15.00 mennessä. Hakuperusteena olevan tutkinnon on oltava valmis kyseiseen ajankohtaan mennessä. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea enintään kolmeen yliopistoon. Hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen. Kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi yliopiston sisäinen hakukohde. Mikäli on mahdollista hakea useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen haku-

145


TURUN kauppakorkeakoulu kohteeseen, hakija asettaa nämä ensisijaisuusjärjestykseen ao. yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Mikäli ko. ensisijaiseksi ­ asetettu yliopisto järjestää koetilaisuuden usealla paikkakunnalla, ilmoittaa hakija myös koepaikkansa haku­ lomakkeessa. Hakulomakkeelle merkittyjen vaihtoehtojen lukumäärää ja järjestystä sekä mahdollista koepaikkaa koskeva ilmoitus on hakijaa sitova.

VALITTAVIEN MÄÄRÄ JA HAKUKOHTEET Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sisäänotto on vuonna 2014 Turkuun 240 ja Poriin 40 opiskelijaa seuraavasti:

Hakukohde: KAUPPATIETEET (Turku) Valitaan 190 uutta opiskelijaa, joista ensin valitaan 115 yhteispistevalintapisteiden (yo-todistus + ­valintakoe) mukaisessa järjestyksessä ja sitten 75 koepistevalintapisteiden mukaisessa järjestyksessä (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat).

Hakukohde: KAUPPATIETEET, Kansainvälinen liiketoiminta (KV) Valitaan 50 uutta opiskelijaa kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen. Tähän hakukohteeseen voivat hakea ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneet tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet.

Hakukohde: KAUPPATIETEET, Pori Valitaan 40 uutta opiskelijaa, joista ensin valitaan 25 yhteispistevalintapisteiden (yo-todistus + valintakoe) mukaisessa järjestyksessä sitten 15 koepistevalintapisteiden mukaisessa järjestyksessä (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat).

VALINTAMENETTELY Valinta yhteispisteiden ­perusteella

ja

koepisteiden

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan piirissä oleville yliopistoille ja hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin. Kuhunkin yliopiston hakukohteeseen yhteisvalinnassa valittavien määrästä noin 60 % määräytyy yhteispistevalintapisteiden perusteella ja noin 40 % koepistevalintapisteiden perusteella. Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan hakukohteista.

146

Valintajärjestys määräytyy hakulomakkeella ilmoitetun ensisijaisuusjärjestyksen ja valintapisteiden perusteella. Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän koepisteitä saanut, sen jälkeen valintakokeessa enemmän ­oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen ­valinnassa. Koepistevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Yhteispistevalinnassa valituksi voi tulla keväällä 2014 tai aikaisemmin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittanut hakija tai International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittanut hakija. Mikäli IB-tutkinnon tai EB-tutkinnon keväällä 2014 suorittanut hakija haluaa tulla huomioon otetuksi yhteispistevalinnassa, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 14.7.2014. Hakija tulee valituksi yhteispistevalintapistein, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä jo valituksi tulleella eikä tasapistesääntöjen perusteella eroa hakijoiden välille synny. Tämän valinnan tulos julkistetaan 2.7.2014 ja tämä opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 6.8.2014 klo 16.15 mennessä. Poikkeuksen edellä todettuun muodostavat valinnat, joissa käytetään haastatteluja. Milloin yliopistotason sisäisen hakukohteen valinnassa käytetään haastatteluja, kutsutaan hakijat haastatteluun ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa järjestyksessä. ­Tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan kaikki haastatteluihin. Yhteisvalinnan valinta etenee siten, että ensin tutkitaan sijoittuuko hakija ensimmäiselle sijalle asettamaansa yliopistoon ensimmäiseksi hakukohteeksi asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin­ 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija tämän yliopiston toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne. Jos hakija ei sijoitu mihinkään ensimmäiseksi asettamansa yliopiston sisäisistä hakukohteista, siirrytään tarkastelemaan sijoittuuko hakija toiselle sijalle asettamansa yliopiston ensimmäiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin­ 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija tämän yliopiston toiselle sijalle asettamaansa hakukoh-


TURUN kauppakorkeakoulu teeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne. Jos hakija ei sijoitu mihinkään toiseksi asettamansa yliopiston sisäisistä hakukohteista, siirrytään tarkastelemaan sijoittuuko hakija kolmannelle sijalle asettamansa yliopiston ensimmäiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija tämän yliopiston toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne.

Hakukohde Kansainvälinen liiketoiminta: Haastatteluihin valinta ja haastattelut Kansainvälisen liiketoiminnan haastatteluihin valitaan noin 240 hakijaa alla olevien ylioppilastutkintojen arvosanapisteytyksen perusteella ja yotutkintotodistuspisteiden mukaisessa järjestyksessä sellaisten Turun kauppakorkeakoulun hakijoiden joukosta, jotka asettavat hakukohteen, kansainvälisen liiketoiminta ensisijaiseksi TuKKK:n sisäisistä hakukohteista. Haastattelu on kaksiosainen, joista toisessa mitataan hakijan kansainvälisiä valmiuksia ja toisessa kielitaitoa. Kielihaastattelun kielet, joista hakija voi valita, ovat: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja ­venäjä. Rajoituksena kielivalinnassa on, että ruotsinkielisestä lukiosta Suomessa valmistunut ylioppilas ei voi valita ruotsin kieltä haastattelukieleksi. ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ haastatteluun valittaessa Ylioppilastutkinnosta TuKKK:n ensisijaisuuspisteet Kielten lisäpisteet Yhteensä

40 2 2 44

Hakija saa haastatteluihin valittaessa kaksi (2) lisäpistettä valitessaan haastattelukieleksi espanjan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielen. Haastatteluun valituille lähetetään viimeistään 26.5.2014 erillinen kutsu, joka sisältää myös haastatteluaiheet. Haastattelut järjestetään Turussa. Haastattelujen aikataulu: Ma 2.6.2014 Englanti, espanja, saksa Ti 3.6.2014 Englanti, ranska, ruotsi, venäjä Kansainvälisten valmiuksien arviointi (max 20 p.) perustuu hakijan kansainvälisiin valmiuksiin (kiinnostus

kansainväliseen liiketoimintaan sekä kommunikaatiokyky ja -halukkuus) ja ryhmäkeskusteluun, joka käydään suomeksi. Kielihaastattelu toteutetaan vieraalla kielellä pari­haastatteluna toisen hakijan kanssa (max 20 p.). Kielitaidon arviointiperusteet: • asiasisältö ja sanaston laajuus (max. 10 p.) • oikeakielisyys ja rakenteet (max. 5 p.) • sujuvuus ja ääntäminen (max. 5 p.) Molemmista haastatteluosioista on saatava vähintään 10 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen. Haastatteluista saadut yhteispisteet skaalataan kertomalla hakijan saavuttama pistemäärä kertoimella 40 / paras hakukohteeseen kansainvälinen liiketoiminta hakeneen haastattelupistemäärä (=skaalauskerroin). Opiskelijoiden lopullinen valinta kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen tapahtuu haastatteluista ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella.

Ulkomailla kouluopintonsa suorittaneiden valinta Ylioppilastutkintoa vastaavan ulkomaisen, muun kuin edellä mainittujen International Baccalaureate-, Reifeprüfung ja European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneet, jotka pyrkivät hakukohteisiin: kauppatieteet (Turku/Pori), valinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteeseen pyrkivien ylioppilastutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden osalta opiske­ lijavalintatoimikunnalla on oikeus ratkaista, vastaako muu ulkomainen tutkinto suomalaista ylioppilastutkintoa ja vastaavatko ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneen hakijan arvosanat tasoltaan haastatteluihin kutsuttujen suomalaisen yo-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden arvosanoja. Tätä arviointia varten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa lukion ­suorittaneilta vaaditaan SAT Reasoning Testin suorittamista, Mathematics ja Critical reading -osioista pitää olla yhteensä vähintään 1050 pistettä ja Writing-osiosta vähintään 500 pistettä.

VALINTAPISTEYTYS Hakijalle annetaan hänen ensisijaiseksi asettamansa yliopiston valinnassa kaksi lisäpistettä sekä toiseksi asettamansa yliopiston valinnassa yksi lisäpiste. Yhteispistevalintaa varten pisteet (yhteispistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden summasta.

147


TURUN kauppakorkeakoulu Koepistevalintaa varten pisteet (koepistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden ja koepisteiden summasta. Yhteispistevalintaa varten sekä haastatteluihin hakijoita kutsuttaessa annetaan enintään 40 pistettä ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella alla olevan mukaisesti. Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet.

SUOMALAISEN YLIOPPILASTUTKINNON PISTEYTYS Huomioon otetaan äidinkielen ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, yhteensä viisi koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen koetta. Reaaliaineen kokeen arvosanasta pisteet annetaan kuten pitkän oppimäärän kokeesta. Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan äidinkielen kokeeksi. ARVOSANAT

L

E

M

C

B

Äidinkieli

9

8

6

3

1

Matematiikka, pitkä oppimäärä 10

9

7

4

2

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

7

6

4

3

1

Muu koe, pitkä oppimäärä

7

6

4

3

1

Muu koe, muu oppimäärä

5

4

3

2

1

Kielen koe *

1513

12,99-10 9,99-8

7,99- 6,997 5

9

8

6

3

1

10

9

7

4

2

Muu koe

7

6

4

3

1

Muu kuin edellä oleva kieli **

7

6

4

3

1

Matematiikan koe

* Voi olla myös jokin muu kieli kuin saksa. Tässä otetaan huomioon parhaat pisteet antava kielen kirjallinen tai suullinen koe. ** On tutkintotodistuksesta löytyvä minkä tahansa kielen arvosana.

EUROPEAN BACCALAUREATE -TUTKINNON PISTEYTYS Huomioon otetaan tutkintoon kuuluvat viisi pakollista kirjallista koetta. ARVOSANAT Äidinkielen (L1) kirjallinen koe

10-9

8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5

9

8

6

3

1

Matematiikan kirjallinen koe

10

9

7

4

2

Muut kirjalliset kokeet

7

6

4

3

1

VALINTAKOE

INTERNATIONAL BACCALAUREATE -TUTKINNON PISTEYTYS Huomioon otetaan A1-kieli ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, ­yhteensä viisi koetta. ARVOSANAT

7

6

5

4

3

Kieli A1, HL

9

8

6

3

1

Kieli A1, SL

7

6

4

3

1

Matematiikka, HL

10

9

7

4

2

Matematiikka, SL

8

7

5

3

1

Muu koe, HL

8

7

5

4

1

Muu koe, SL

5

4

2

1

1

HL = Higher level

REIFEPRÜFUNG-TUTKINNON PISTEYTYS Huomioon otetaan pakolliset neljä koetta (kirjallista tai suullista). Näistä yhden tulee olla matematiikan koe ja yhden jokin kielen koe. Näiden lisäksi huo­ mioon otetaan yksi, minkä tahansa päättötodistuksesta löytyvän parhaat pisteet antavan, muun kielen arvosana. Viimeksi mainittu otetaan huomioon kahden vuoden arvosanojen keskiarvon perusteella.

148

ARVOSANAT

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja kykyä soveltaa sitä sekä antamaan hakijalle kuva tulevasta opiskelu­ alasta. Koe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja materiaaliin sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt saa osallistua valintakokeeseen. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.


TURUN kauppakorkeakoulu Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä.

VALINTAKOEKIRJAT 2014 Johtaminen ja markkinointi Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana, Talentum, 2012, tai uudempi. ISBN: 978-952-14-1984-3 / 978-952-14-1985-0. Laskentatoimi ja rahoitus Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011, tai uudempi. ISBN: 978-951-96324-3-8. Kansantaloustiede Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, 2012 tai uudempi. ISBN: 978-952-63-1556-0. Talousmatematiikka Talousmatematiikan osuus perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään (ks. http://www.oph.fi/download/ 47345_lukion_­ opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf). Hakijan oletetaan hallitsevan myös talousmatematiikan oppimäärän pohjana oleva matematiikan käsitteistö ja menetelmät sekä valintakoekirjallisuudessa käytetty terminologia.

VALINTAKOEPAIKAT

Turun kauppakorkeakoulu Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Pohjoisranta 11a, 28100 Pori

Haastatteluista

40

Valintakokeesta

40

TuKKK:n ensisijaisuuspisteet Yhteensä

2 82

YHTEISVALINNAN AIKATAULU Haku alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 Ma 26.5.2014

Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Kutsut lähetetään KV-haastatteluihin valituille

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN HAASTATTELUT

Ma 2.6.2014 Ti 3.6.2014

Englanti, espanja, saksa Englanti, ranska, ruotsi, venäjä

VALINTAKOE

Ke 4.6.2014 Ke 2.7.2014

Valintakoe klo 10.00–14.00 Valinnan tulokset julkistetaan Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille.

Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin hakukohteeseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä siten tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnassa hakemaansa hakukohteeseen.

ERILLISVALINNAT AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ

Enimmäispistemäärät hakukohteiden kauppatieteet, Turku ja Pori valinnassa

(Kiintiö 20)

ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ hakukohteiden kauppatieteet, Turku ja Pori valinnassa Ylioppilastutkinnosta

40

Valintakokeesta

40

Yhteensä

ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ hakukohde Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta lopullisessa valinnassa

VARASIJAVALINTA

Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston järjestämässä valintakoe­ tilaisuudessa. Jokaisella Turun kauppakorkeakouluun pyrki­ vällä on mahdollisuus valita, suorittaako hän valintakokeen Turussa vai Porissa. Valintakoe järjestetään osoitteissa:

TuKKK:n ensisijaisuuspisteet

Enimmäispistemäärät hakukohde, Kansainvälinen liiketoiminta lopullisessa valinnassa

2 82

KTK/KTM-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää ilman valintakoetta n. 20 hakijalle, ­jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja keskimäärin vähintään hyvin tiedoin. Avoimen yliopiston opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 90 opintopistettä ja niistä vähintään 60 opintopistettä on suoritettu Turun kauppakorkea-

149


TURUN kauppakorkeakoulu koulussa. Opintosuoritusten tulee sisältää kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia, avoimessa yliopistossa suoritettuja kaikille yhteisiä opintoja kaikissa seuraavissa aineissa: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi, markkinointi, kansantaloustiede sekä taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät. Lisäksi suoritusten tulee sisältää yhteensä vähintään 6 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja, jotka on suoritettu avoimessa yliopistossa. Mikäli yliopistotasoisten opintojen laajuus on ilmoitettu opintoviikkoina, muunnetaan ne opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1,8. Mikäli opintojen laajuus on ilmoitettu sekä opintoviikkoina että opintop­isteinä, käytetään arvioinnissa opintopisteitä. Avoimen yliopistoväylän kautta ei voi hakea hakukohteeseen kauppatieteet, kansainvälinen liike­ toiminta. Avoimen yliopiston väylävalinnassa ei voi myöskään hakea henkilö, joka on suorittanut yliopisto­tutkinnon tai jolla on oikeus tutkinnon suorittamiseen jossakin yliopistossa. Mikäli valintaperusteet täyttäviä henkilöitä on enemmän kuin mitä avoimen yliopistoväylän sisään­ ottokiintiössä voidaan ottaa, karsinta suoritetaan arvosteluasteikolla 1-5 suoritettujen avoimen yliopiston opintojen arvosanojen perusteella (­opintopisteillä painotettu keskiarvo).

Hakeminen Avoimen väylän kautta hakevan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, jossa hän ilmoittaa hakeeko hakukohteeseen kauppatieteet Turku vai kauppatieteet Pori. Hakulomakkeeseen on liitettävä viralliset suoritusrekisteriotteet avoimen yliopiston opinnoista. Hakuaika päättyy 19.5.2014 klo 15.00, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä Turun kauppakorkeakoulussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

VALINTA TIEDEKILPAILUSSA MENESTYMISEN PERUSTEELLA KTK/KTM-tutkinto-oikeus voidaan myöntää ilman valintakoetta enintään kahdelle Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneelle ylioppilaalle. Palkitun kilpailutyön tulee selkeästi liittyä talousalaan. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee Turun kauppakorkeakoulu tapauskohtaisesti.

Hakeminen Viksu-tiedekilpailun perusteella hakevan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, jossa hän ilmoittaa hakeeko hän hakukohteeseen kauppatieteet Turku vai kauppatieteet Pori. Hakemukseen liitetään asiakirja Suomen Akatemian tiedekilpailun tuloksista ja jäljennös palkitusta kilpailutyöstä. Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15, johon mennessä myös ­postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä Turun kauppakorkeakoulussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON ALEMMAN KAUPPATIETEELLISEN YLIOPISTOTUTKINNON PERUSTEELLA Hakija voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen asettamalla ne preferenssijärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta sekä Turussa että Porissa tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakukohteiden järjestys on sitova eikä sitä voi hakuajan päätyttyä muuttaa. Opiskelijavalinta tehdään pääainekiintiöittäin hakemusten perusteella. Sisäänottokiintiöt pääaineittain: Johtaminen ja organisointi 10 Kansainvälinen liiketoiminta 10 Kansantaloustiede 10 Laskentatoimi ja rahoitus 10 Markkinointi 10 Toimitusketjujen johtaminen 10 Talousmaantiede 10

150


TURUN kauppakorkeakoulu Taloussosiologia 5 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 Tietojärjestelmätiede 10 Yrittäjyys 10 Yritysjuridiikka 10

Valintaperusteet 1. Vähintään kauppatieteiden kandidaatin ­ tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto1, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatintutkintoa. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTS-creditiä. 2. Maisterin tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen arvosanan on oltava vähintään keskitasoa. 3. Maisterin tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen laajuus aikaisemmissa opinnoissa tulee olla vähintään 25 opintopistettä. Mikäli yliopistotasoisten opintojen laajuus on ilmoitettu opintoviikkoina, muunnetaan ne opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1,8. Mikäli opintojen laajuus on ilmoitettu sekä opintoviikkoina että opintopisteinä, käytetään arvioinnissa opintopisteitä. 4. Mikäli hakija hakee suorittamaan KTM-tutkintoa pääaineena kansainvälinen liiketoiminta, valinnan edellytyksenä on hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä2. – TOEFL PBT minimipisteet: 575 – TOEFL iBT minimipisteet: 92 (jokaisesta osa- alueesta vähintään 20) – CPE läpäisytasot A, B tai C – CAE läpäisytasot A, B tai C – IELTS Academic minimiarvosana: 6.5 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 6.0) – PTE Academic minimipisteet: 62 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 54) – GMAT minimipisteet: 520 – Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 Mikäli opiskelijavalinnan perusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin sisäänottokiintiön määrä, karsinta suoritetaan: 1. Ensin maisteritutkinnon pääaineeksi valittavassa aineessa aiemmin suoritettujen opintojen määrän perusteella. Suoritettujen opintojen laajuus määritetään opinto­pisteinä. Mikäli opintojen laajuus on ilmoitettu sekä opintoviikkoina että opintopisteinä, käytetään arvioinnissa opintopisteitä. Yliopisto-

1 2

tasoisten suoritusten opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8. 2. Tämän jälkeen karsintaa tehdään aiemmassa tutkinnossa suoritetun opinnäytetyön arvosanan perusteella. Esimerkki eri arvosana-asteikkojen vastaavuuksista 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Hakeminen Hakijan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, josta ilmenee, mihin pääaineeseen hän hakee. Hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta sekä virallinen suoritusrekisteriote. Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet liittävät hakemukseen jäljennökset haetussa ­ pääaineessa suoritettujen kurssien opintojaksokuvauksista. Haku­ aika KTM-tutkintoon alemman kauppatieteellisen yliopistotutkinnon perusteella päättyy 17.3.2014 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: Tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusrekisteriote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään 5.5.2014 klo 15.00 mennessä. Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen yliopiston antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

Hakemuksen liitteenä edellytetään todistusta, josta selviää hakijan suomen kielen taito, esim. ylioppilastutkintotodistus.

Kielitestiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet KTK- tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauk­sessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla.

151


TURUN kauppakorkeakoulu

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON YRITYSJURIDIIKAN PÄÄAINEESEEN OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON PERUSTEELLA

Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin sisäänottokiintiön määrä, karsinta suoritetaan seuraavasti:

(Kiintiö 5)

1. Ensisijaisesti ON-tutkinnon opintojaksojen opintopistemäärillä painottamaton yleiskeskiarvo, pois lukien seuraavat opinnot: ruotsin kielen opintojaksot vieraan kielen opintojaksot puheviestinnän opintojakso valinnaiset opinnot 2. Tämän jälkeen karsintaa tehdään ON-tutkielman arvosanan perusteella ja seuraavaksi 3. Suoritettujen liiketaloustieteellisten opintojen määrän perusteella.

Hakukelpoisuuden edellytyksenä on Turun yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettu yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 2 luvun tarkoittama alempi korkeakoulututkinto eli oikeusnotaarin (ON) tutkinto. Tutkinnon tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen 17.3.2014 mennessä.

KTM- tutkinnon rakenne Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. KTM-tutkinnon pääaineena on yritysjuridiikka (YJ), sivuaineena liiketaloustieteelliset aineet. KTM-tutkinnon rakenne: Pääaineopinnot (YJ) Sivuaineopinnot (jokin liiketaloustieteellinen aine) Tutkinnon yhteiset menetelmäopinnot Kieli- ja viestintäopinnot Vapaasti valittavat opinnot Yhteensä

60 op 25 op 4 op 10 op 21 op 120 op

Täydentävät opinnot Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä. Muilta kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta vaaditaan täydentävinä opintoina Turun kauppakorkeakoulun liiketaloustieteiden, kansantaloustieteen, ja taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien kaikille pakollisia yhteisiä opintoja, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin. Mahdollisesti myös toisen vieraan kielen alkeisopinnot tulevat täydennettäviksi.

Opiskelijavalinta Sisäänotto oman erillisvalinnan kautta on n. 5 opiskelijaa vuodessa.

152

Opintomenestyksen perusteella

Hakeminen Hakuaika päättyy 17.3.2014 klo 15.00. Tällöin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

MAISTERIOHJELMAT KAUPAN JA PALVELUJEN MAISTERIOHJELMA (Kiintiö 20) Kaupan ja palvelujen ohjelma kytkee toisiinsa perinteisen kaupan ja siihen läheisesti liittyvät palvelut ottamalla huomioon koko alihankinta- ja jakeluketjun eri toimijoiden näkökulmat aina ­tavaranvalmistajasta kuluttajaan. Ohjelma johtaa KTM-tutkintoon ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Maisteriohjelman rakenne ja opintosuunnat Maisteriohjelman voi suorittaa kolmessa vaihtoehtoisessa pääaineessa: markkinoinnissa (MA), talousmaantieteessä (TM) tai taloussosiologiassa (TS). Hakuvaiheessa tehty pääainevalinta on sitova eikä sitä voi opintojen kuluessa muuttaa.


TURUN kauppakorkeakoulu ­ arkkinoinnissa keskitytään kaupan markkinoinnin M johtamiseen, ­ talousmaantieteessä liikepaikkasuunnitteluun ja ta­ loussosiologiassa kuluttajakäyttäytymiseen. Sivuaine­ vaihtoehdot ovat toimitusketjujen johtaminen (LOG), kansainvälinen liiketoiminta (KV), markkinointi, talousmaantiede, taloussosiologia tai tietojärjestelmätiede (TJ). Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman tutkintorakenne: Pääaineopinnot (MA, TM tai TS) 60 op Sivuaineopinnot (LOG, KV, MA, TM, TS tai TJ) 25 op Tutkinnon yhteiset menetelmäopinnot 4 op Kieli- ja viestintäopinnot 10 op Vapaasti valittavat opinnot 21 op Yhteensä 120 op

Täydentävät opinnot Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti aikaisempien opintojen perusteella. Täydentävät opinnot ovat perus- ja aine­ opintotasoisia opintoja ja niiden yhteismäärä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Opiskelijavalinta Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan valitaan oman erillisvalinnan kautta enintään 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kiintiöittäin hakemusten perusteella seuraavasti: —— kiintiössä 1 valitaan 5 kauppatieteiden kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen yliopistotutkinnon3 suorittanutta —— kiintiössä 2 valitaan 5 soveltuvan, yliopistossa suoritetun kandidaatin- tai maisterintutkinnon suorittanutta ja —— kiintiössä 3 valitaan 10 suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittanutta. Jos jokin kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää toisista kiintiöstä siten, että kokonais­ sisäänotoksi tulee enintään 20 seuraavalla tavalla: —— jos kiintiö 1 tai 2 jää vajaaksi, valitaan hakijoita

siten, että valittavien hakijoiden yhteismäärä on enintään 10. —— jos kiintiöistä 1 ja 2 valittavien hakijoiden yhteismäärä jää alle 10, voidaan sisäänottoa täydentää kiintiöstä 3 siten, että kokonaissisään-otoksi tulee enintään 20. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman pääaineeseen hakija pyrkii. Hakija voi pyrkiä vain yhteen maisteriohjelman pääaineista ja valinta on sitova.

Kiintiö 1: KTK- tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet Kiintiössä 1 hakevat ne, joilla 1) on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (ulkomaisessa yliopistotutkinnossa kauppatieteellisen alan opintojen4 määrän on vastattava vähintään 150 ECTS-opintopistettä) ja 2) tutkinnon pääaineen opintojen arvosana 1–5-portaisella asteikolla on vähintään 3. Jos tutkintotodistukseen tai sen liitteenä olevaan opintosuoritusrekisteriotteeseen ei ole merkitty pääaineen arvosanaa, lasketaan arvosana tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/opintopistelaajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Saatu keskiarvo pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi. Hakukiintiössä 1 opiskelijavalinta tehdään seuraavasti: 1. Ensin aiemman tutkinnon pääaineen opintojen arvosanan perusteella. 2. Tämän jälkeen karsintaa tehdään opinnäytetyön arvosanan perusteella. Jos käytetty arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

3

Koska Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma on suomenkielinen, kohderyhmänä ovat lähinnä kauppatieteellisen alan ­ achelor-tutkinnon ulkomailla suorittaneet suomalaiset tai suomen kieltä taitavat. Hakemukseen tulee liittää todistus, josta b selviää hakijan suomen kielen taito, esim. ylioppilastutkintotodistus. 4

Kauppatieteellisiksi opinnoiksi luetaan laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, toimitusketjujen johtamisen, yrittäjyyden, kansantaloustieteen, yritysjuridiikan, talousmaantieteen, taloussosiologian, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien ja tietojärjestelmätieteen opinnot. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena TuKKK:ssa käytössä olevaa oppiainejakoa.

153


TURUN kauppakorkeakoulu Kiintiö 2: Soveltuva, yliopistossa suoritettu kandidaatin- tai maisterintutkinto Kiintiössä 2 hakevat ne, joilla on kauppaan ja kuluttamiseen liittyvä, yliopistossa suoritettu kandidaatin- tai maisterintutkinto, johon sisältyy vähintään 40 op opintoja yhdessä seuraavista aineista: markkinointi, maantiede, sosiologia, tuotantotalous, teollisuustalous, kiinteistötalous, kuluttajaekonomia tai elintarvike-ekonomia (em. opintoihin ei lueta harjoittelua). Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeiseen hakupäivään 17.3.2014 mennessä. Hakukiintiössä 2 opiskelijavalinta tehdään pisteyttämällä hakijat aiempien opintojen sekä työkokemuksen perusteella seuraavasti: 1. Aiemman tutkinnon pääaineen arvosana (max 50 hakupistettä) Aiemman tutkinnon pääaineen arvosanasta saa haku­pisteitä oheisen taulukon mukaisesti: Pääaineen arvosana 50 hakupistettä

5

laudatur, eximia

A

4

3 tai 3-

30 hakupistettä

4

magna

B

3

2,5 tai 2 +

10 hakupistettä

3

C

2

2 tai 2-

0 hakupistettä

2 tai 1

cum laude non sine, lubenter tai approbatur

D tai E

1

1,5, 1+, 1 tai 1-

Jos tutkintotodistukseen tai sen liitteenä olevaan opintosuoritusrekisteriotteeseen ei ole merkitty pääaineen arvosanaa, lasketaan arvosana tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/opintopistelaajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Saatu keskiarvo pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi. 2. Aiemman tutkinnon opinnäytetyön arvosana (max 50 hakupistettä) Opinnäytetyön arvosanasta saa hakupisteitä oheisen taulukon mukaisesti:

50 hakupistettä

Opinnäytetyön arvosana 5

40 hakupistettä

laudatur

A

4

3 tai 3-

eximia

30 hakupistettä

4

magna

B

3

2,5 tai 2 +

10 hakupistettä

3

cum laude

C

2

2 tai 2-

0 hakupistettä

2 tai 1

non sine, lubenter tai approbatur

D tai E

1

1,5, 1+, 1 tai 1-

Jos opinnäytetyö on arvosteltu asteikolla hylätty/hyväksytty/kiittäen hyväksytty, arvosana hyväksytty tuottaa 10 hakupistettä ja arvosana kiittäen hyväksytty 40 hakupistettä. Jos opinnäytetyö on arvosteltu asteikolla hylätty/hyväksytty, arvosana hyväksytty tuottaa 25 hakupistettä. 3. Täydentävien opintojen määrä (max 50 hakupistettä) Täydentävien opintojen tarkoituksena on taata sekä opiskelun että ammatillisten valmiuksien näkökulmasta riittävät perustiedot KTM-tutkinnon suorittamiseksi. Valinnassa asetetaan etusijalle opiskelijat, jotka ovat hankkineet nämä valmiudet jo aiemmissa opinnoissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakija saa hakupisteitä sitä enemmän, mitä vähemmän täydentäviä opintoja hänelle tulisi suoritettavaksi. 10 op tai vähemmän täydentäviä opintoja = 50 hakupistettä 11 op täydentäviä opintoja = 49 hakupistettä 12 op täydentäviä opintoja = 48 hakupistettä jne. Soveltuvan yliopistotutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot (enintään 60 op) muodostuvat maisteriohjelmassa pääaineeksi valitun aineen opinnoista, liiketaloustieteen, kansantaloustieteen ja menetelmien opinnoista (enintään 22 op) sekä toisen vieraan kielen (espanja, japani, kiina, ranska, saksa tai venäjä) alkeis­

154


TURUN kauppakorkeakoulu opinnoista (6 op). Täydentävien opintojen määrää laskettaessa otetaan huomioon myös aiempaan tutkintoon kuulumattomia opintoja, mikäli ne TuKKK:n näkemyksen mukaan vastaavat sisällöltään ja tasoltaan opiskelijalta vaadittavia täydentäviä opintoja. Opintoviikoissa ilmoitetut yliopisto-opinnot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja AMKopinnot kertoimella 1,5. Lisätietoja täydentävistä opinnoista: http://www.utu.fi/kapa. 4. Työkokemus (max 50 hakupistettä) Hakupisteitä anneteaan työskentelystä tukku- ja vähittäiskaupassa sekä niihin läheisesti liittyvillä toimialoilla. Hakupisteiden määrä riippuu työkokemuksen pituudesta ja työn luonteesta eli toimenkuvasta. Toimenkuva määräytyy Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) perusteella. Hakupisteitä annetaan eri tasoista tehtävistä seuraavasti 1) asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä myyjät ja kauppiaat (AML2010 luokat 3, 4 ja 52 (ei kuitenkaan AML2010 luokat 5211 ja 5212)) • vähintään 3 kk = 5 pistettä, 48 kk tai enemmän = enintään 25 pistettä 2) johtajat ja erityisasiantuntijat (AML2010 luokat 1 ja 2) • vähintään 3 kk = 30 pistettä, 48 kk tai enemmän = enintään 50 pistettä Kummallakin tehtävätasolla yksi työskentelykuukausi tuottaa 0,444 hakupistettä. Jos työkokemusta on yhteensä alle 3 kk, ei hakija saa hakupisteitä. Jos hakijalla on sekä alemman että ylemmän tason työkokemusta, lasketaan kummankin tason työkokemus yhteen. Tällöin työkokemuksesta saatavien hakupisteiden enimmäismäärä on 50. Kiintiössä 2 hakija voi saada yhteensä enintään 200 hakupistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan hakijan on saatava vähintään 80 hakupistettä. Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan opinnäytetyön arvosanasta eniten valintapisteitä saanut, seuraavaksi pääaineen arvosanasta eniten pisteitä saanut, sitten täydennysopintojen määrästä eniten pisteitä saanut ja lopuksi työko-

kemuspisteistä eniten hakupisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät otetaan kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Kiintiö 3: Suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneet Kiintiössä 3 hakevat ne, joilla on 1) suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto ja 2) suoritettuna TuKKK:n alkeisopintoja vastaavat opinnot yhdessä seuraavista kielistä: espanja, japani, kiina, ranska, saksa tai venäjä. Kielen alkeisopintoja vastaavaksi katsotaan lukion viiden kurssin suorittaminen tai ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu toisen vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe tai vähintään 6 op:n laajuiset, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeiseen hakupäivään 17.3.2014 mennessä. Hakukiintiössä 3 opiskelijavalinta tehdään pisteyttämällä hakijat aiempien opintojen sekä työkokemuksen perusteella seuraavasti: 1. Aiemman tutkinnon opintojen arvosana (max 50 hakupistettä) Aiemman tutkinnon opintojen arvosana lasketaan tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/opintopiste­ laajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Aiemman tutkinnon opintojen arvosanasta saa hakupisteitä seuraavasti: Arvosana 4,75 tai parempi 50 hakupistettä 4,50–4,74 45 hakupistettä 4,25–4,49 40 hakupistettä 4,00–4,24 35 hakupistettä 3,75–3,99 30 hakupistettä 3,50–3,74 25 hakupistettä 3,25–3,49 20 hakupistettä 3,00–3,24 15 hakupistettä 2,75–2,99 10 hakupistettä 2,50–2,7 4 5 hakupistettä 2,49 tai huonompi 0 hakupistettä 2. Aiemman tutkinnon opinnäytetyön arvosana (max 50 hakupistettä)

Opinnäytetyön arvosana 50 hakupistettä

5

laudatur, eximia

A

4

3 tai 3-

30 hakupistettä

4

magna

B

3

2,5 tai 2 +

10 hakupistettä

3

C

2

2 tai 2-

0 hakupistettä

2 tai 1

cum laude non sine, lubenter tai approbatur

D tai E

1

1,5, 1+, 1 tai 1-

155


TURUN kauppakorkeakoulu 3. Täydentävien opintojen määrä (max 50 hakupistettä) Täydentävien opintojen tarkoituksena on taata sekä opiskelun että ammatillisten valmiuksien näkökulmasta riittävät perustiedot KTM-tutkinnon suorittamiseksi. Valinnassa asetetaan etusijalle opiskelijat, jotka ovat hankkineet nämä valmiudet jo aiemmissa opinnoissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakija saa hakupisteitä sitä enemmän, mitä vähemmän täydentäviä opintoja hänelle tulisi suoritettavaksi. 10 op tai vähemmän täydentäviä opintoja 11 op täydentäviä opintoja 12 op täydentäviä opintoja

= 50 hakupistettä = 49 hakupistettä = 48 hakupistettä jne.

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa liiketalouden tradenomien täydennysopinnot (enintään 54 op) muodostuvat maisteriohjelmassa pääaineeksi valitun aineen opinnoista (30–48 op) sekä menetelmäopinnoista (6 op). Täydentävien opintojen määrää laskettaessa otetaan huomioon aiempaan tutkintoon kuulumattomia opintoja sekä tradenomin tutkintoon sisältyviä suomalaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, jos ne TuKKK:n näkemyksen mukaan vastaavat sisällöltään ja tasoltaan opiskelijalta vaadittavia täydentäviä opintoja. Tällöin pääaineen täydentävien opintojen määrä voi olla alle 30 op ja menetelmäopintojen alle 6 op. Opintoviikoissa ilmoitetut yliopisto-opinnot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja AMKopinnot kertoimella 1,5. Lisätietoja täydentävistä opinnoista: http://www.utu.fi/kapa. 4. Työkokemus (max 50 hakupistettä) Hakupisteitä annetaan työskentelystä tukku- ja vähittäiskaupassa sekä niihin läheisesti liittyvillä toimialoilla. Hakupisteiden määrä riippuu työkokemuksen pituudesta ja työn luonteesta eli toimenkuvasta. Toimenkuva määräytyy Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) perusteella. Hakupisteitä annetaan eri tasoista tehtävistä seuraavasti 1) asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä myyjät ja kauppiaat (AML2010 luokat 3, 4 ja 52 (ei kuitenkaan AML2010 luokat 5211 ja 5212)) • vähintään 3 kk = 5 pistettä, 48 kk tai enemmän = enintään 25 pistettä 2) johtajat ja erityisasiantuntijat (AML2010 luokat 1 ja 2) • vähintään 3 kk = 30 pistettä, 48 kk tai enemmän = enintään 50 pistettä Kummallakin tehtävätasolla yksi työskentelykuukausi tuottaa 0,444 hakupistettä.

156

Jos työkokemusta on yhteensä alle 3 kk, ei hakija saa hakupisteitä. Jos hakijalla on sekä alemman että ylemmän tason työkokemusta, lasketaan kummankin tason työkokemus yhteen. Tällöin työkokemuksesta saatavien hakupisteiden enimmäismäärä on 50. Kiintiössä 3 hakija voi saada yhteensä enintään 200 hakupistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan hakijan on saatava vähintään 80 hakupistettä. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan opinnäytetyön arvosanasta eniten valintapisteitä saanut, seuraavaksi pääaineen arvosanasta eniten pisteitä saanut, sitten täydennysopintojen määrästä eniten pisteitä saanut ja lopuksi työkokemuspisteistä eniten hakupisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät otetaan kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Hakeminen Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan Hakemuksesta tulee käydä ilmi • missä hakukiintiössä hakija hakee ja • mihin opintosuuntaan (markkinointi, talousmaantiede tai taloussosiologia) hakija pyrkii. Hakemus ja hakemuksen liitteet hakukiintiössä 1: Hakukiintiössä 1 hakevan tulee täyttää Erillisvalinnan hakulomake ja Yhteenveto aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta, joiden lisäksi vaaditaan seuraavat hakemusliitteet (oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä): • tutkintotodistus • tutkintotodistuksen liitteenä oleva ote opinto­ suorituksista Jos hakijalla ei ole todistusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä: Opintosuoritusrekisteriote, johon merkitty kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset (ml. opinnäytetyö ja kypsyyskoe), toimitetaan Turun kauppakorkeakouluun viimeistään 5.5.2014 klo 15.00 mennessä. Tällöin mukaan on liitettävä oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja rekisteröity sekä tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Oi­keaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Hakemus ja hakemuksen liitteet hakukiintiöissä 2 ja 3: Hakukiintiöissä 2 ja 3 hakevien tulee täyttää Erillisvalinnan hakulomake sekä Yhteenveto aiemmista


TURUN kauppakorkeakoulu opinnoista ja työkokemuksesta, joiden lisäksi vaaditaan seuraavat hakemusliitteet (oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä): • tutkintotodistus • tutkintotodistuksen liitteenä oleva ote opintosuorituksista • todistukset tutkintoon kuulumattomista opinnoista (esim. erilliset opinnot yliopistoissa, opinnot avoimessa yliopistossa, ylempi AMK-tutkinto), joilla hakija katsoo voivan olla merkitystä täydentäviä opintoja määriteltäessä • ylioppilastodistus ja lukion päästötodistus • työtodistukset Tutkinnon loppuun suorittaminen tarkoittaa sitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. opinnäytetyö ja kypsyyskoe) on arvosteltu ja rekisteröity, vaikka lopullinen tutkintotodistus saataisiin myöhemmin. Tällöin mukaan on liitettävä oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja rekisteröity sekä tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. ­ Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen

taa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakouluun tarkistettavaksi hyväksymisen jälkeen.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL INNOVATION MANAGEMENT (GIM) (Kiintiö 25) Englanninkielisen Global Innovation Management -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon pääaineena on kansainvälinen liiketoiminta, sivuaineena yrittäjyys ja lisäksi ohjelmaan kuuluu monitieteinen innovaatioiden johtamisen opintokokonaisuus.

Global Innovation Management -maisteriohjelman tutkintorakenne:

Major: International Business 60 ECTS cr Minor: Entrepreneurship 25 ECTS cr Specialisation Studies in Innovation Management 18 ECTS cr Research methods 4 ECTS cr Language and communication Studies 10 ECTS cr Optional Studies 3 ECTS cr Total 120 ECTS cr

Jäljennökset eli kopiot todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä tai b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla tulee olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään.

Täydentävät opinnot

Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan 17.3.2014 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu/ Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto (käyntiosoite: Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku)

GIM-maisteriohjelman valintaprosessi on kaksivaiheinen. Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan soveltuvat hakijat. Soveltuvuutta arvioitaessa kritee­ reinä ovat seuraavat: • Vähintään kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatintutkintoa5, tai vähintään tekniikan kandidaatin tutkinto tai liiketalouden tradenomin tutkinto tai luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena biokemia tai filosofian kandidaatin tutkinto pääaineena joko biokemia, elintarvikekemia tai molekulaarinen biotekniikka

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuvaatimukset on jätettävä 14 päivän sisällä valinnan tuloksen julkistamisesta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimit-

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

5

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTScreditiä

157


TURUN kauppakorkeakoulu tai in vitro diagnostiikka tai vastaavat ulkomaiset tutkinnot6. Tutkinto on oltava suoritettuna hakupäivään mennessä. Suomalaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet hakijat eivät ole hakukelpoisia. • Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen verran liiketalouden tai liiketaloustieteen7 korkeakoulu­ tasoisia opintoja. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä8 :

oo TOEFL PBT minimipisteet: 575 oo TOEFL iBT minimipisteet: 92 (jokaisesta osaalueesta vähintään 20) oo CPE läpäisytasot A, B tai C oo CAE läpäisytasot A, B tai C oo IELTS Academic minimiarvosana: 6.5 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 6.0) oo PTE Academic minimipisteet: 62 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 54) oo Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taito­ taso 5 oo GMAT minimipisteet 520 Kielitesti saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha ­hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon. • P ääaineen opintojen arvosana 1–5-portaisella asteikolla vähintään 3 tai jos käytetty asteikko ei ole viisiportainen vähintään keskitasoa. Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna seuraavaa taulukkoa:

6

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Valintaprosessin 2. vaiheen kriteerit: Seuraavaksi vaiheen 1 läpäisseet hakijat pisteytetään ja heistä valitaan 25 eniten pisteitä saanutta. Pisteytys suoritetaan seuraavasti: • Tutkielman/lopputyön arvosana, 3 = 10 p, 4 = 30 p, 5 = 50 p. (Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5.) Jos hakijalla ei ole tutkielmaa/lopputyötä, saa hän 0 pistettä. Jos hakijan tutkielma/ lopputyö on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, saa hän 10 pistettä. • Kauppatieteellisten ja liiketalouden alan opintojen9 laajuus, 1 op = 1 piste, pisteet skaalataan maksimi 50 pistettä. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Kansainvälisen liiketoiminnan opintojen laajuus, 1 op = 1 piste, pisteet skaalataan maksimi 50 pistettä. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Pääaineen opintojen arvosana 1–5-portaisella asteikolla 3 = 0 p; 4= 30 p, 5 = 50 p; Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Suomalaista KTK- tai TkK-tutkintoa vastaavat ulkomailla suoritetut tutkinnot selvitetään tapauskohtaisesti. Perusperiaatteena on, että ulkomaalaisen Bachelor-tutkinnon on vastattava suomalaista kandidaatintutkintoa tasoltaan ja laajuudeltaan. 7 Liiketaloustieteen opinnoiksi luetaan laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan, ja yrittäjyyden opinnot. Aineiden nimeke-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena TuKKK:ssa käytössä olevaa oppiainejakoa 8 Kielitestiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan ¬kelpoisuuden antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla. Kielitaitoa osoittavan tutkinnon on oltava suoritettuna hakupäivään mennessä. 9 Kauppatieteellisiksi ja liiketalouden alan opinnoiksi luetaan laskentatoimen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan, yrittäjyyden, kansantaloustieteen, yritysjuridiikan, talousmaantieteen, taloussosiologian, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien ja tietojärjestelmä¬tieteen opinnot. Aineiden nimeke-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. ¬aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena TuKKK:ssa käytössä olevaa oppiainejakoa.

158


TURUN kauppakorkeakoulu • Mikäli maisteriohjelmaan kelpoisuuden antavaan tutkintoon sisältyviä opintoja on suoritettu ulkomailla vähintään 150 op: +70p • Mikäli hakija on aiemmin suorittanut teknillistieteellisiä10 opintoja vähintään 25 opintopistettä: +50p 2. vaiheen pisteytys on havainnollistettu alla olevaan taulukkoon: Kriteeri

Maksimipisteet

Tutkielman/lopputyön arvosana

50

Kauppatieteellisten ja liiketalouden alan opintojen laajuus

50

Kansainvälisen liiketoiminnan opintojen laajuus

50

Pääaineen opintojen arvosana

50

Maisteriohjelmaan kelpoisuuden antavaan tutkintoon sisältyviä opintoja suoritettuna ulkomailla vähintään 150 op

70

Teknillistieteellisiä opintoja suoritettuna vähintään 25 op

50

Tasapistetilanteet

Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan eniten tutkielman/lopputyön arvosanasta valintapisteitä saanut, seuraavaksi kv. liiketoiminnan opintojen laajuudesta eniten pisteitä saanut ja seuraavaksi pääaineen opintojen arvosanoista eniten pisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

GIM-maisteriohjelman hakuaika on 2.12.2013– 31.1.2014. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee sähköisen University Admissions Finland -järjestelmän kautta. Hakija voi hakea enintään kahteen Turun kauppakorkeakoulun maisterivaiheen hakukohteeseen asettamalla ne ensisijaisuusjärjestykseen.

Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut liitteet. Hakija on vastuussa siitä, että hän toimittaa erilliset hakemukset kuhunkin ohjelmaan.

Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen

Suomalaisten todistusten jäljennökset eli kopiot todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Ulkomailla suoritetun tutkinnon hakemusliitteet Ulkomaisella taustatutkinnolla hakevien hakijoiden liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Jäljennösten oikeaksi todistamisessa on noudatettava University Admissions Finlandin edellyttämiä vaatimuksia virallisesti oikeaksi todistamisesta. Ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.universityadmissions.fi. Hakulomake Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU liitteineen toimitetaan 31.1.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto/ Maisteriohjelmat 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014 Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kirjeitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäinen, valinnan perustana oleva tutkintotodistus Turun kauppakorkeakouluun tarkastettavaksi hyväksymisen jälkeen.

10

Teknillistieteellisillä opinnoilla tarkoitetaan automaatio- ja systeemitekniikan, teknillisen fysiikan ja matematiikan, tietotekniikan, informaatioverkostojen, tuotantotalouden, konetekniikan, energia- ja LVI-tekniikan, kemian tekniikan, materiaalitekniikan, puunjalostustekniikan, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, geomatiikan, kiinteistötalouden, rakennus- ja ympäristötekniikan, bioinformaatioteknologian, biokemian, elintarvikekemian, biotekniikan, elektroniikan ja sähkötekniikan sekä tietoliikennetekniikan opintoja. Aineiden nimeke-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja

159


TURUN kauppakorkeakoulu

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (GITM)

nitelman vahvistamista. Opiskelijoiden opintopolkua ja urasuunnittelua tuetaan Career management opinnoilla (2 ECTS cr), joka sijoittuu vapaasti valittavien opintojen osuuteen tutkintorakenteessa.

(Kiintiö 20)

Täydentävät opinnot

GITM-maisteriohjelmassa suoritetaan joko KTM- tai FM-tutkinto. Molempien tutkintojen pääaineena on tietojärjestelmätiede. Hakija ilmaisee hakuvaiheessa ensisijaisen ja mahdollisen toissijaisen tutkinnon valintaperusteet huomioiden. Englanninkielisen GITMmaisteriohjelman kokonaislaajuus on 120 opintopistettä ja se toteutetaan yhteistyössä TUCSin (Turku Centre for Computer Science) kanssa. Ohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon ­rakenne koostuu seuraavista opinnoista: Major: Information Systems Science 60 ECTS cr Minor: Management and Organization, International business or Entrepreneurships 25 ECTS cr Methodological studies 4 ECTS cr Elective studies 21 ECTS cr Total 120 ECTS cr Ohjelmassa suoritettavan FM-tutkinnon rakenne sisältää seuraavat kokonaisuudet: Major: Information Systems Science Minor, methodological, languages and communication as well as other elective studies Total

80 ECTS cr 40 ECTS cr 120 ECTS cr

Ohjelmassa on mahdollisuus ammatilliseen erikoistumiseen: 1. työinformatiikkaan (work informatics, työproses­ sien kehittäminen, tietojärjestelmien käytettävyys) 2. tietohallinnon johtamiseen (business informatics, tietojärjestelmien suunnittelu ja organisointi, arkkitehtuuriratkaisut) Teknisen alan pohjakoulutus antaa hyvät valmiu­ det työinformatiikan ja kaupallisen alan pohjakoulutus antaa hyvät valmiudet tietohallinnon johtamisen teemaan. Ammatillinen erikoistuminen kannattaa kuitenkin tehdä omien ammatillisten tavoitteiden ja urasuunnitelmien mukaisesti. Valinta tehdään opintojen alkaessa osana henkilökohtaisen opintosuun-

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden tai filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa sekä tavoitetutkintonsa (KTM tai FM) perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

Tietojärjestelmätieteen GITM-maisteriohjelmaan valitaan oman erillisvalinnan kautta 20 opiskelijaa, joista 5 kauppatieteiden kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneita (kiintiö 1), n. 8 tieto­tekniikan alan vähintään kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneita (kiintiö 2) ja 7 soveltuvan lähialan AMK- tutkinnon suorittaneita (kiintiö 3). Mikäli jokin kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää muista kiin­ tiöstä vastaavalla määrällä. GITM-maisteriohjelmaan valinta suoritetaan hakemusten perusteella. Valinta on kaksivaiheinen. Valintakelpoisuutta arvioidessa edellytyksenä on aikaisempi tutkinto, kielitaito sekä motivaatiokirje. ­ Toisessa vaiheessa valintakelpoisten hakijoiden valinta perustuu aikaisempaan opintomenestykseen. Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan valintakelpoiset hakijat seuraavin kriteerein: • Kiintiö 1: Kauppatieteiden kandidaatintutkinto11 tai sitä vastaava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Mikäli opiskelijalla on suomalainen KTM-tutkinto, jonka pääaine on tietojärjestelmätiede, niin hän ei ole valintakelpoinen GITM-maisteriohjelmaan. • Kiintiö 2: Tietotekniikan alan kandidaatin tutkinto (TkK, FK, LuK) tai vastaavat ulkomaiset tutkinnot, jotka tasoltaan ja sisällöltään vastaavat suomalaisia vastaavia kandidaatin tutkintoja12. Jos opiskelijalla on suomalainen FM-tutkinto tai vastaava tekninen tutkinto, jonka pääaine on tietojärjestelmätiede, niin hän ei ole valintakelpoinen GITMmaisteriohjelmaan.

11

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTScreditiä.

12

University level Bachelor’s degree corresponding Finnish Bachelor of Science in Economics and Business Administration or university level Bachelor’s degree equivalent to Finnish Bachelor of Science (majoring in information systems, computer science, software engineering or industrial engineering and management).

160


TURUN kauppakorkeakoulu • K iintiö 3: Suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto, suomalainen tietotekniikan tradenomin tutkinto tai suomalainen tietotekniikan alan AMKinsinöörin tutkinto. • Tutkinnon on oltava suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä ja tutkintotodistus on liitettävä hakuasiakirjoihin. • Hyvä englanninkielen taito, joka osoitetaan jollain seuraavista testeistä13: • TOEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92 (jokaisesta osaalueesta vähintään 20) • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS Academic minimiarvosana: 6.5 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 6.0) • GMAT minimipisteet: 520 • GRE-testillä; ”General test” kaikki osa-alueet (verbal, quantitative, analytical writing) ja jokaisesta vähintään 55 % • PTE Academic minimipisteet: 62 (jokaisesta osaalueesta vähintään 54) • Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 • suomalaisen ylioppilastutkinnon englanninkielen arvosana vähintään cum laude approbatur tai hakuperusteena olevan suomalaisen korkeakoulututkinnon englanninkielen opintojen vähintään hyvä arvosana, mikäli suomalaisen korkeakouluopintojen kieliopinnot on arvioitu asteikolla hyväksytty/hylätty, niin hyväksytty vastaa arvosanaa hyvä. Kielitesti, poislukien ylioppilastutkinto ja suomalaisen korkeakoulun englanninkielen opintojen arvosana, saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon. • KTM tutkintoa suorittamaan hakevat: Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen verran liiketaloustieteiden14 korkeakoulutasoisia opintoja sekä vähintään 10 opintopisteen verran tietojärjestelmätieteen opintoja. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • FM tutkintoa suorittamaan hakevat: Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen verran tietojärjestelmätieteen korkeakoulutasoisia opintoja. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopistoopinnoissa.

• P ääaineen opintojen arvosana vähintään keskitasoa valintakelpoisuutta osoittavassa tutkinnossa. Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Motivaatiokirjeessä tulee vastata seuraaviin ­kysymyksiin: 1. Mitä tiedät GITM maisteriohjelmasta? 2. Miksi haet juuri tähän maisteriohjelmaan ja millaisena näet tulevaisuutesi maisteriohjelmasta valmistumisen jälkeen? 3. Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi? Miten se soveltuu maisteriohjelman perustaksi? 4. Millä tavalla uskot pystyväsi sovittamaan yhteen opiskelun maisteriohjelmassa ja muun elämäsi? Millaisia haasteita uskot mahdollisella opiskelutaipaleella kohtaavasi ja miten aiot niistä selvitä? Motivaatiokirjeen kirjoitusohjeet: • Motivaatiokirjeen jokaiselle sivulle kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja syntymäaika. • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. • Motivaatiokirjeen pituus saa olla enintään 4000 merkkiä. • Motivaatiokirjeen kieli on englanti. Motivaatiokirjeen sisällöt, arviointi ja pisteytys: • Hakijan perehtyneisyys maisteriohjelman sisältöalueisiin ja painopisteisiin: 0–10 pistettä. • Hakijan osaamistavoitteiden soveltuvuus maisteriohjelman tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin: 0–10 pistettä. • Hakijan opinto- ja työhistorian soveltuvuus maisteriohjelman opintojen perustaksi: 0–10 pistettä. • Realistisen opintosuunnitelman esittäminen huomioiden päätoiminen opiskelu tavoiteajan rajoissa: 0–10 pistettä.

13

Testiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan soveltuvuuden antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla. 14

Liiketalouden opinnoiksi määritellään laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan ja yrittäjyyden opinnot. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös ­muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää ­oppiainejakoa

161


TURUN kauppakorkeakoulu Hakijan tulee vastata jokaiseen kysymykseen ja saada motivaatiokirjeestä vähintään 20 pistettä. Mikäli motivaatiokirje puuttuu hakemuksen liitteistä, hakemus hylätään. Vaiheessa 2, mikäli valintakelpoisia hakijoita on enemmän kuin sisäänottokiintiön määrä, hakijat pisteytetään ja asetetaan omissa kiintiöissään (kiintiö 1: KTK- tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, kiintiö 2: tietotekniikan alan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, kiintiö 3 soveltuvan lähialan AMK-tutkinnon suorittaneet) järjestykseen:

Valintaperusteet

Hakijat saavat pisteitä aikaisemmista opinnoistaan ja opintomenestyksestään ja näiden perusteella heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen: 1. Tutkielman/lopputyön arvosana 50 pistettä 2. Tietojärjestelmätieteen opintojen määrä 50 pistettä 3. Tietojärjestelmätieteen opintojen arvosana tutkinnossa 50 pistettä 4. Tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo 50 pistettä Yhteensä 200 pistettä 1. Tutkielman/lopputyön pisteytys: Arvosana Valintapisteet 5 50 pistettä 4 40 pistettä 3 30 pistettä 2 20 pistettä 1 10 pistettä hyväksytty 25 pistettä ei lopputyötä 0 pistettä 2.Tietojärjestelmätieteen opintojen määrä: Aiemmin suoritetut tietojärjestelmätieteen ­ opinnot pisteytetään niin, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valinta­pistettä. Maksimipistemäärä on 50 pistettä. 3 ja 4. Tietojärjestelmätieteen opintojen ­arvosana (tai painotettu keskiarvo) sekä tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo: Tietojärjestelmätieteen opintojen arvosanoista lasketaan painotettu keskiarvo ja joka pyöristetään. Keskiarvo Valintapisteet Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä Hakijan on saatava vähintään 100 pistettä tullakseen valituksi. Valintapisteisiin lasketaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sekä yliopistojen ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimukset täyttävät

162

opinnot. Suoritetut opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5 ammattikorkeakoulu opinnoissa. Yliopisto-opinnoissa käytetään kerrointa 1,8. Mikäli arvosana on muulla kuin 1–5 asteikolla, muunnetaan se vastaamaan asteikkoa 1–5 seuraavan taulukon mukaisesti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Tasapistetilanne Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä: 1. tietojärjestelmätieteen opintojen määrän perusteella 2. tietojärjestelmätieteen opintojen arvosanan perusteella 3. tutkielman/lopputyön arvosanan perusteella Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

GITM-maisteriohjelman hakuaika on 2.12.2013– 31.1.2014. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee sähköisen University Admissions Finland -järjestelmän kautta. Hakija voi hakea enintään kahteen Turun kauppakorkeakoulun maisterivaiheen hakukohteeseen asettamalla ne ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut liitteet. Hakija on vastuussa siitä, että hän toimittaa erilliset hakemukset kuhunkin ohjelmaan. Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen Suomalaisten todistusten jäljennökset eli kopiot ­todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) oppilaitoksen/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen ­todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään.


TURUN kauppakorkeakoulu Ulkomailla suoritetun tutkinnon hakemusliitteet Ulkomaisella taustatutkinnolla hakevien hakijoiden liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Jäljennösten oikeaksi todistamisessa on noudatettava University Admissions Finlandin edellyttämiä vaatimuksia virallisesti oikeaksi todistamisesta. Ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.universityadmissions.fi. Hakulomake Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU liitteineen toimitetaan 31.1.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto/ Maisteriohjelmat 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (GITM) -MAISTERIOHJELMAN ERILLISVALINTA Valintakelpoisuuden edellytyksenä on luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tietojenkäsittelytieteissä. Englanninkielisessä GITM -maisteriohjelmassa suoritetaan 120 opintopisteen laajuinen KTM tai FM tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä eli keväällä hakevilla 17.3.2014 ja syksyllä hakevilla 15.11.2014. Molemmilla hakukerroilla valitaan viisi (5) opiskelijaa, mikäli keväällä valitaan vähemmän kuin viisi, niin syksyn hakumäärä voi olla suurempi siten, että vuosittainen kokonaismäärä on enintään 10 uutta opiskelijaa. Ohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon ­rakenne koostuu seuraavista opinnoista: Major: Information Systems Science Minor: Management and Organization, International business or Entrepreneurships Methodological studies Elective studies Total

Ohjelmassa suoritettavan FM-tutkinnon rakenne sisältää seuraavat kokonaisuudet: Major: Information Systems Science 80 ECTS cr Minor, methodological, languages and communication as well as other elective studies 40 ECTS cr Total 120 ECTS cr Ohjelmassa on mahdollisuus ammatilliseen erikoistumiseen: 1. työinformatiikkaan (work informatics, työproses­ sien kehittäminen, tietojärjestelmien käytettävyys) 2. tietohallinnon johtamiseen (business informatics, tietojärjestelmien suunnittelu ja organisointi, arkki­tehtuuriratkaisut) Ammatillinen erikoistuminen kannattaa tehdä omien ammatillisten tavoitteiden ja urasuunnitel­ mien mukaisesti. Valinta tehdään opintojen alkaessa osana henkilökohtaisen opintosuunnitelman vahvistamista. Opiskelijoiden opintopolkua ja urasuunnittelua tuetaan Career management opinnoilla (2 opintopistettä), joka sijoittuu vapaasti valittaviin opintojen osuuteen rakenteessa.

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden tai filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa sekä tavoitetutkintonsa (KTM tai FM) perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

GITM-maisteriohjelman valinta suoritetaan hakemusten perusteella ja se on kaksivaiheinen. Valinnan edellytyksenä on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteissä, kielitaito sekä ­motivaatiokirje. Valintakelpoisten hakijoiden lopulliseen valintaan vaikuttaa aikaisempi opintomenestys.

60 ECTS cr

Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan valintakelpoiset hakijat seuraavasti:

25 ECTS cr 4 ECTS cr 21 ECTS cr 120 ECTS cr

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä on oltava suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä ja tutkintotodistus on liitettävä hakuasiakirjoihin. Hyvä englanninkielen taito, joka osoitetaan jollain seuraavista testeistä15 :

15

Testiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan valintakelpoisuuden antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla.

163


TURUN kauppakorkeakoulu • T OEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92 (jokaisesta osaalueesta vähintään 20) • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS Academic minimiarvosana: 6.5 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 6.0) • GMAT minimipisteet: 520 • GRE-testillä; ”General test” kaikki osa-alueet (verbal, quantitative, analytical writing) ja jokaisesta vähintään 55 % • PTE Academic minimipisteet: 62 (jokaisesta osaalueesta vähintään 54) • Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon englanninkielen arvosana vähintään cum laude approbatur tai hakuperusteena olevan suomalaisen korkeakoulututkinnon englanninkielen opintojen vähintään hyvä arvosana, mikäli suomalaisen korkeakouluopintojen kieliopinnot on arvioitu asteikolla hyväksytty/hylätty, niin hyväksytty vastaa arvosanaa hyvä. Kielitesti, poislukien ylioppilastutkinto ja suomalaisen korkeakoulun englanninkielen opintojen arvosana, saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon. • K TM tutkintoa suorittamaan hakevat: Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen liiketaloustieteiden tai liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja16. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Tietojenkäsittelytieteiden opintojen arvosana vähintään keskitasoa LuK tutkinnossa. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

16

1 ja 1–

Valintaperusteet Vaiheessa 2 hakijat pisteytetään ja asetetaan järjestykseen seuraavasti: Hakijat saavat pisteitä aikaisemmasta opintomenestyksestään ja motivaatiokirjeestään. 1. Kandidaatin tutkielman arvosana 50 pistettä 2. Tietojenkäsittelytieteiden opintojen arvosana LuK tutkinnossa 50 pistettä 3. Motivaatiokirje 40 pistettä Yhteensä 140 pistettä 1. Kandidaatin tutkielman pisteytys: 5 50 pistettä 4 40 pistettä 3 30 pistettä 2 20 pistettä 1 10 pistettä hyväksytty 25 pistettä 2. Tietojenkäsittelytieteiden opintojen arvosana: Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä Motivaatiokirjeessä tulee vastata seuraaviin ­kysymyksiin: 1. Mitä tiedät GITM maisteriohjelmasta? 2. Miksi haet juuri tähän maisteriohjelmaan ja millaisena näet tulevaisuutesi maisteriohjelmasta valmistumisen jälkeen? 3. Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi? Miten se soveltuu maisteriohjelman perustaksi? 4. Millä tavalla uskot pystyväsi sovittamaan yhteen opiskelun maisteriohjelmassa ja muun elämäsi? Millaisia haasteita uskot mahdollisella opiskelutaipaleella kohtaavasi ja miten aiot niistä selvitä? Motivaatiokirjeen kirjoitusohjeet: • Motivaatiokirjeen jokaiselle sivulle kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja syntymäaika. • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. • Motivaatiokirjeen pituus saa olla enintään 4000 merkkiä. • Motivaatiokirjeen kieli on englanti.

Liiketalouden opinnoiksi määritellään laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan ja yrittäjyyden opinnot. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös ­muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää ­oppiainejakoa.

164


TURUN kauppakorkeakoulu Motivaatiokirjeen sisällöt, arviointi ja pisteytys • Hakijan perehtyneisyys maisteriohjelman sisältöalueisiin ja painopisteisiin (0–10 pistettä) • Hakijan osaamistavoitteiden soveltuvuus maisteriohjelman tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin (0–10 pistettä) • Hakijan opinto- ja työhistorian soveltuvuus maisteriohjelman opintojen perustaksi (0–10 pistettä) • Realistisen opintosuunnitelman esittäminen huomioiden päätoiminen opiskelu tavoiteajan rajoissa (0–10 pistettä) Hakijan tulee vastata jokaiseen kysymykseen ja saada motivaatiokirjeestä vähintään 20 pistettä. Mikäli motivaatiokirje puuttuu hakemuksen liitteistä, hakemus hylätään. Hakijan on saatava vähintään 70 pistettä tullakseen valituksi. Tasapistetilanne Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen kandidaatintutkielman arvosanan perusteella. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasa­pisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

Hakijan tulee täyttää erillisvalinnan englanninkielinen hakulomake, josta ilmenee hakukohde. Hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta, virallinen suoritusrekisteriote sekä todistus kielitaidosta. Motivaatiokirje kirjoitetaan omaksi asiakirjaksi ja se kirjoitetaan englannin kielellä. Hakuaika päättyy 17.3.2014 klo 15.00 ­kevään hakijoille ja 15.11.2014 klo 15.00 syksyn ­hakijoille. Tällöin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014 ja 15.12.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN FUTURES STUDIES (FUTU) (Kiintiö 20) Englanninkielisen Futures Studies -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmassa suoritettavan FM-tutkinnon pääaineen asemassa on tulevaisuudentutkimus, sivuaineena yrittäjyys, johtaminen ja organisointi, taloussosiologia tai kestävän kehityksen opintokokonaisuus. Myös erikseen sovittuna muu yliopiston sivuaine hyväksytään sivuaineeksi. Ohjelmassa on käytössä lukukausimaksut EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemän korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun ajan. Maksuja kerätään Turun yliopiston hallituksen päätöksellä lukuvuosina 2012–2013 ja 2013–2014. Mikäli kokeilua jatketaan tai lukukausimaksujen kerääminen vakinaistetaan toimitaan Turun yliopiston hallituksen tekemien päätösten mukaisesti. Maksun suuruus on 7000€ lukuvuodessa. EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksua maksavien opiskelijoiden on mahdollista hakea apurahaa, joka kattaa vapautuksen lukukausimaksusta ja 500€ kuukausittain maksettavan apurahan. Apurahaa maksetaan 10 kuukauden ajalta vuosittain. Apuraha voidaan myöntää lahjakkaille, hyvin aiemmissa opinnoissaan menestyneille opiskelijoille, joilla on taloudellisen tuen tarve. Apuraha myönnetään 1–3 opiskelijalle koko opiskeluajaksi (2 lukuvuotta). Apuraha on sidottu lukukausimaksukokeiluun ja sitä ei voi hakea, mikäli lukukausimaksuja ei peritä. Futures Studies -maisteriohjelman tutkinto­ rakenne: Advanced Futures Studies 60 ECTS cr Minor 25 ECTS cr Methodological studies 4 ECTS cr Other Futures Studies 21 ECTS cr Language and communication studies 10 ECTS cr Total 120 ECTS cr

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään hakijakohtaisesti aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävien opintojen yhteismäärä FUTUmaisteriohjelmassa on enintään 22 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet hakijat: Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla hakijoilla täydentävien opintojen määrä on 0–6 op. Mikäli hakija ei ole lukenut toista vierasta kieltä, tulee hänen täydentää toisen vieraan kielen alkeisopintoja 6 op.

165


TURUN kauppakorkeakoulu Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat: Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden täydentävien opintojen määrä on 16–22 op ja ne koostuvat tulevaisuudentutkimuksen opinnoista 10 op, menetelmäopinnoista 6 op ja mahdollisista toisen vieraan kielen alkeisopinnoista 6 op.

Hakijaryhmät ja sisäänottomäärä

Master’s Degree Programme in Futures Studies -maisteriohjelmaan valitaan vuonna 2014 noin 20 opiskelijaa suorittamaan 120 opintopisteen laajuista filosofian maisterin tutkintoa. Valintaperusteet: soveltuvan, yliopistossa suoritetun kandidaatin tai maisterin tutkinnon, tai siihen rinnastettavan ulkomaisen tutkinnon tai suomalaisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. FUTU-maisteriohjelman valintaprosessi on kaksivaiheinen. Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan valintakelpoiset. Valintakelpoisuutta arvioitaessa kriteereinä ovat seuraavat: Hakijalla on oltava vähintään seuraava tutkinto: • kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava ulkomainen tutkinto, jonka on sisällöltään vastattava suomalaista vastaavaa tutkintoa. Tutkinnon tulee olla kauppatieteiden, yhteiskuntatieteellinen, humanististen tieteiden, luonnontieteiden, lääketieteen, kasvatustieteen, psykologian, elintarviketieteiden, taiteen, tekniikan, teologian, terveystieteiden, liikuntatieteiden tai hallintotieteiden kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkinto. Tutkinnon tulee olla suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä. • suomalainen ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee olla liiketalouden tradenomin, ympäristösuunnittelijan, medianomin tai insinöörin (bio- ja elintarviketekniikka, logistiikka, tuotantotalous, ympäristöteknologia, mediatekniikka, hyvinvointiteknologia) ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee olla suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä. • Hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä17: • TOEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92, jokaisesta osaalueesta tulee saada vähintään 20 pistettä • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS Academic minimiarvosana: 6.5, jokaisesta osa-alueesta tulee saada vähintään 6 pistettä • PTE Academic minimipisteet: 62, jokaisesta osaalueesta tulee saada vähintään 54 pistettä • GMAT minimipisteet 520 17

• Y leinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon englanninkielen arvosana vähintään Magna Cum Laude Approbatur. • Kielitesti, poislukien ylioppilastutkinto, saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan alkamispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon. • Pääaineen opintojen arvosana 1–5 -portaisella asteikolla vähintään 3 tai jos käytetty asteikko ei ole viisiportainen vähintään keskitasoa. Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Valintaprosessin 2. vaiheen kriteerit: Seuraavaksi vaiheen 1 läpäisseet hakijat pisteytetään ja heistä valitaan noin 20 eniten pisteitä saanutta. Pisteytys suoritetaan seuraavasti: – Tutkielman/lopputyön arvosana, 3 = 10 p, 4 = 30 p, 5 = 50 p. (Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5.) Jos hakijalla ei ole tutkielmaa/lopputyötä, saa hän 0 pistettä. Jos hakijan tutkielma/ lopputyö on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, saa hän 10 pistettä. – Tulevaisuudentutkimuksen aiempien opintojen laajuus, 1 op = 1 piste, maksimi 25 pistettä. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopistoopinnoissa. – Pääaineen opintojen arvosana 1–5 -portaisella asteikolla 3 = 10p; 4= 30 p, 5=50 p; Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Kielitestiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan kelpoisuuden antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla. Kielitaitoa osoittavan tutkinnon tulee olla suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä.

166


TURUN kauppakorkeakoulu – Täydentävistä opinnoista saa pisteitä seuraavasti: 0 op = 22 p ja tämän jälkeen yhden pistein välein alenevasti, siten että 1 op suoritettavaksi tulevia täydentäviä opintoja tuottaa 21 pistettä, 2 op tuottaa 20 pistettä jne., ja 22 op suoritettavaksi tulevia täydentäviä opintoja tuottaa 0 pistettä. Pisteitä saa sitä enemmän mitä vähemmän täydentäviä opintoja tulee suoritettavaksi. 2. vaiheen pisteytys on havainnollistettu alla olevaan taulukkoon: Kriteeri

Maksimipisteet

Tutkielman/lopputyön arvosana

50

Tulevaisuudentutkimuksen opintojen laajuus

25

Pääaineen opintojen arvosana

50

Täydentävien opintojen määrä

22

Tasapistetilanteet

Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan tulevaisuudentutkimuksen opintojen laajuudesta eniten valintapisteitä saanut, seuraavaksi eniten tutkielman/lopputyön arvosanasta pisteitä saanut, seuraavaksi pääaineen opintojen arvosanoista eniten pisteitä saanut ja seuraavaksi eniten täydentävistä opinnoista pisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

FUTU-maisteriohjelman hakuaika on 2.12.2013– 31.1.2014. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee sähköisen University Admissions Finland -järjestelmän kautta. Hakija voi hakea enintään kahteen Turun kauppakorkeakoulun maisterivaiheen hakukohteeseen asettamalla ne ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut liitteet. Hakija on vastuussa siitä, että hän toimittaa erilliset hakemukset kuhunkin ohjelmaan. EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tarkoitettua apurahaa haetaan samanaikaisesti opiskelupaikan kanssa. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen lisäksi apurahan hakulomakkeen. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee apurahaa University Admissions Finland -järjestelmässä. Apuraha on s­idottu lukukausimaksukokeiluun ja sitä ei voi ­hakea mikäli lukukausimaksuja ei peritä.

Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen Suomalaisten todistusten jäljennökset eli kopiot ­todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) oppilaitoksen/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen ­todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Ulkomailla suoritetun tutkinnon hakemusliitteet Ulkomaisella taustatutkinnolla hakevien hakijoiden liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Jäljennösten oikeaksi todistamisessa on noudatettava University Admissions Finlandin edellyttämiä vaatimuksia virallisesti oikeaksi todistamisesta. ­Ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.universityadmissions.fi. Hakulomake Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU liitteineen toimitetaan 31.1.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto/ Maisteriohjelmat (Rehtorinpellonkatu 3) 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäinen, valinnan perustana oleva tutkintotodistus Turun kauppakorkeakouluun tarkistettavaksi hyväksymisen jälkeen.

167


TURUN kauppakorkeakoulu

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, TuKKK Porin yksikkö (Kiintiö 30) Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä järjestettävä Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op) kouluttaa yliopistotutkinnon tai liiketalouden tradenomitutkinnon suorittaneista, eri alojen asiantuntijoista kauppatieteiden maistereita, jotka sijoittuvat omalle asiantuntija-alalleen vaativiin johto-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin. Maisteriohjelman opiskelijat voivat yhdistää olemassa olevaan osaamiseensa kokonaisvaltaista liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamista, ihmisten johtamisen ja muutosjohtamisen, luovuuden sekä verkostoitumisen osaamisalueita. Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman voi suorittaa kahdessa vaihtoehtoisessa pääaineessa: johtaminen ja organisointi (JO) tai markkinointi (MA). Hakuvaiheessa tehty pääainevalinta on sitova eikä sitä voi opintojen kuluessa muuttaa. Maisteriohjelmassa suoritettavaan KTM-tutkintoon sisältyy pääaineen opintoja (ml. pro gradu -tutkielma ja pääainekohtaiset menetelmäopinnot), valinnainen sivuainekokonaisuus, kieli- ja viestintäopintoja sekä tutkinnon muita opintoja. Tutkintoon sisältyvien opintojen lisäksi opiskelijat suorittavat aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja (enintään 60 op), joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Hakijaryhmät ja sisäänottomäärä

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan valitaan vuonna 2014 noin 30 opiskelijaa suorittamaan 120 opintopisteen laajuista kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan neljässä kiintiössä: • K iintiö 1: Johtamisen ja organisoinnin pääaineeseen 10 soveltuvan, yliopistossa suoritetun kandidaatin tai maisterin tutkinnon, tai siihen rinnastettavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta • Kiintiö 2: Johtamisen ja organisoinnin pääaineeseen 5 suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittanutta • Kiintiö 3: Markkinoinnin pääaineeseen 10 soveltuvan, yliopistossa suoritetun kandidaatin tai mais-

18

terin tutkinnon, tai siihen rinnastettavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta • Kiintiö 4: Markkinoinnin pääaineeseen 5 suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittanutta Mikäli jokin kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää toisista kiintiöstä siten, että kokonaissisäänotoksi tulee enintään 30 seuraavalla tavalla: • mikäli kiintiö 1 tai 2 jää vajaaksi, valitaan hakijoita kiintiöstä 1 tai 2 siten, että näistä kiintiöistä valittavien hakijoiden yhteismäärä on enintään 15 • mikäli kiintiö 3 tai 4 jää vajaaksi, valitaan hakijoita kiintiöstä 3 tai 4 siten, että näistä kiintiöistä valittavien hakijoiden yhteismäärä on enintään 15

Valintakelpoisuus

Hakijan valintakelpoisuuden edellytyksenä on motivaatiokirje ja aikaisempi tutkinto.

Motivaatiokirje:

Hakemuksen liitteenä tulee olla motivaatiokirje. Motivaatiokirjettä ei pisteytetä, mutta sitä hyödynnetään valintaprosessin toisessa vaiheessa. Mikäli motivaatiokirje puuttuu hakemuksen liitteistä, tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.

Aikaisempi tutkinto:

1. Soveltuva, yliopistossa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto, tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto • Hakijalla tulee olla aikaisemmin suoritettuna kauppatieteellisiä opintoja18 vähintään 35 opintopistettä, joista pääaineen (JO/MA) opintoja vähintään 20 opintopistettä. Opintojen tulee sisältää vähintään kahta liiketaloustieteellistä ainetta. • Ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään hakemuksen liitteenä todistusta, josta selviää hakijan suomen kielen taito (esim. ylioppilastodistus). • Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) suorittaneet eivät ole hakukelpoisia. 2. Suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto • Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä vähintään kahta liiketaloustieteellistä ainetta sekä kaupallisen englannin kielen opintoja. • Hakijalla tulee olla aikaisemmin suoritettuna pääaineen (JO/MA) opintoja vähintään 20 opintopistettä. Suoritetun tutkinnon opinnot tulee olla kirjattuna opintorekisteriin viimeiseen hakupäivään mennessä.

Kauppatieteellisiksi opinnoiksi määritellään 1) liiketaloustieteelliset aineet eli laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen/logistiikka, yrittäjyys, sekä 2) muista kauppatieteellisistä aineista kansantaloustiede, tietojärjestelmätiede ja yritysjuridiikka. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää oppiainejakoa. Näissä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

168


TURUN kauppakorkeakoulu Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: • T utkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään 3.3.2014 klo 16.00 mennessä. • Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Jäljennös ­varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppa­ korkeakoulun Porin yksikköön välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Mikäli hakija ei toimita tutkintotodistuksen jäljennöstä, hakemus hylätään.

I Valintaprosessin ensimmäinen vaihe Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa hakijat saavat pisteitä aikaisemmista opinnoistaan ja opintomenestyksestään sekä työkokemuksestaan. Näiden perusteella heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen kiintiöittäin: Pääaineen (JO/MA) opintojen määrä 50 pistettä Pääaineen (JO/MA) opintojen arvosana 50 pistettä Kauppatieteellisten opintojen määrä 50 pistettä Tutkielman/lopputyön arvosana 15 pistettä Englannin kielen hyvä osaaminen 5 pistettä Työkokemus 30 pistettä Yhteensä 200 pistettä Hakupisteisiin lasketaan yliopistojen, ammattikoulujen ja ylempien ammattikorkeakoulujen tutkintovaatimukset täyttävät opinnot. Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Yliopisto-opinnoissa käytetään kerrointa 1,8.

1. Pääaineen (JO/MA) opintojen määrä Aiemmin suoritetut KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen (Johtaminen ja organisointi/markkinointi) opinnot pisteytetään siten, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

2. Pääaineen (JO/MA) opintojen arvosana KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen (Johtaminen ja organisointi/markkinointi) aiemmin suoritettujen opintojen arvosanoista lasketaan keskiarvo ja pyöristetään. 19

Keskiarvo Valintapisteet Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä

3. Kauppatieteellisten opintojen määrä: Aiemmin suoritetut kauppatieteelliset opinnot pisteytetään niin, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

4. Tutkielman/lopputyön pisteytys: Valintakelpoisuuden antavan tutkinnon tutkielman/ lopputyön arvosana pisteytetään seuraavasti: Arvosana Valintapisteet 5 15 pistettä 4 12 pistettä 3 9 pistettä 2 6 pistettä 1 3 pistettä hyväksytty 9 pistettä ei lopputyötä 0 pistettä Mikäli arvosana on muulla kuin 1–5 asteikolla, muunnetaan se vastaamaan asteikkoa 1–5 seuraavan taulukon mukaisesti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

5. Englannin kielen hyvä osaaminen Hakija voi saada 5 valintapistettä, mikäli hakijan englannin kielen osaaminen on hyvää tasoa. Englannin kielen osaaminen arvioidaan hakemuksen liitteenä olevasta todistuksesta, josta selviää hakijan englannin kielen taito. Todistuksen tulee olla jokin seuraavista: Ylioppilastodistus, jossa englannin kielen arvosana M-L 5 pistettä EU/ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai UudessaSeelannissa suoritettu englanninkielinen korkeakoulututkinto 5 pistettä Valintakelpoisuuden antavaan tutkintoon sisältyviä englannin kielen opintoja erinomaisin arvosanoin19 5 pistettä

Mikäli tutkintoon sisältyy useampia englannin kielen opintojaksoja, lasketaan niiden keskiarvo.

169


TURUN kauppakorkeakoulu Hakija on suorittanut jonkin seuraavista testeistä: TOEFL PBT minimipisteet: 575 5 pistettä TOEFL iBT minimipisteet: 92 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 20) 5 pistettä CPE läpäisytasot A, B tai C 5 pistettä CAE läpäisytasot A, B tai C 5 pistettä IELTS Academic minimiarvosana: 6.5 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 6.0) 5 pistettä PTE Academic minipisteet: 62 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 54) 5 pistettä Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 5 pistettä GMAT minimipisteet 520 5 pistettä Kielitesti saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon.

6. Työkokemus Hakupisteiden määrä riippuu työkokemuksen pituudesta ja työn luonteesta eli toimenkuvasta. Toimenkuva määräytyy Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) perusteella. Hakupisteitä annetaan eritasoisista tehtävistä seuraavasti: TASO 1: toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (AML2010 luokat 41, 42 (ei 4212 ja 42291), 43 (ei 43231) sekä 4416) 10 pistettä TASO 2: Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat, kauppiaat (pienyrittäjät) ja myymäläesimiehet (AML2010 luokat 33, 5221 ja 5222) 20 pistettä TASO 3: johtajat sekä liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat (AML2010 luokat 1 ja 24) 30 pistettä Työkokemuksen huomioiminen hakupisteissä edellyttää, että soveltuvaksi katsottua työkokemusta on kertynyt samalta tasolta vähintään 6 kk viimeisen 3 vuoden sisällä. Jos työkokemusta on yhteensä alle 6 kk, ei hakija saa hakupisteitä. Eri tasojen työkokemusta ei lasketa yhteen, vaan hakija voi saada hakupisteitä vain yhden tason mukaan. Työkokemuksesta saatavien hakupisteiden enimmäismäärä on 30.

II Valintaprosessin toinen vaihe Valintaprosessin toisessa vaiheessa noin 60 (2 x valittavien määrä) eniten pisteitä saanutta hakijaa kutsutaan TuKKK:n Porin yksikköön ryhmähaastatteluun. Mikäli hakijoita on tasapisteissä, heidät huomioidaan samanarvoisesti. Haastattelukutsu ja ennakkomateriaali lähetetään hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Haastattelut pidetään viikolla 19. Hakija, joka jättää saapumatta ilmoitettuun haastattelutilaisuuteen laillista estettä ilmoittamatta, katsotaan peruuttaneen hakemuksensa.

170

Haastatteluryhmä muodostuu 5–6 hakijasta, jotka keskustelevat ennakkomateriaalina toimitetun englanninkielisen artikkelin pohjalta. Haastattelu kestää noin 20 minuuttia. Hakijoiden lisäksi tilaisuuteen osallistuu valintaryhmä. Haastattelussa (max 20 pistettä) arvioidaan hakijoiden motivaatio (max 10 p) ja kommunikaatiotaidot (max 10 p). Haastattelusta tulee saada vähintään 10 pistettä (molemmista osioista vähintään 5 p), jotta hakija voi tulla valituksi. Haastattelusta saadut pisteet lisätään valintaprosessin ensimmäisen vaiheen yhteispistemäärään. Maisteriohjelman opiskelijaksi valitaan 30 eniten yhteispisteitä saanutta hakijaa. Maisteriohjelman opiskelijat valitaan haastatelluista hakijoista.

Tasapistetilanne Mikäli hakijoita on valintaprosessin toisen vaiheen jälkeen tasapistetilanteessa, heidät asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä: 1. 2. 3. 4.

pääaineen opintojen määrän perusteella kauppatieteellisten opintojen määrän perusteella tutkielman arvosanan perusteella kauppatieteellisten opintojen arvosanan perusteella 5. työkokemuksen perusteella Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

Ensisijaisuusjärjestys Liiketalouden tradenomitutkinnon suorittanut hakija voi hakea kahteen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalintaan asettamalla ne hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Jos hakija sijoittuu molemmissa erillisvalinnoissa valittujen opiskelijoiden joukkoon, hänen hakulomakkeessa ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestys määrittää, kumman erillisvalinnan opiskelijaksi hänet voidaan valita. Hakija ei voi tulla valituksi kahdessa TuKKK:n erillisvalinnassa.

Varasijavalinta Jos opiskelijaksi hyväksytty ei ota paikkaa vastaan, voidaan hänen tilalleen valita valintapistejärjestyksessä seuraava valintaperusteet täyttävä hakija.

Hakeminen Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman hakuaika on 7.1.2014–3.3.2014. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät myöhemmin syksyllä 2013 julkaistavasta TuKKK Porin yksikön erillisvalintaoppaasta 2014. Opas tullaan julkaisemaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun


TURUN kauppakorkeakoulu Porin yksikön www-sivuilla: http://www.utu.fi/tse/pori tai sen voi tilata puhelinnumerosta 050 576 3105 tai sähköpostiosoitteesta poriopintotoimisto@utu.fi. Hakulomake liitteineen toimitetaan 3.3.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Opintotoimisto PL 170 (Pohjoisranta 11 A) 28101 Pori Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Kaikille hakijoille toimitetaan kirje, jossa ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt on toimitettava 14 päivän sisällä valinnan tulosten julkistamisesta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön nähtäviksi hyväksymisen jälkeen.

LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN ERILLISVALINTA, TuKKK Porin yksikkö Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat suorittavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Pääainevaihtoehdot ovat laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi tai markkinointi. Hakija voi pyrkiä vain yhteen pääaineeseen ja pääainevalinta on sitova eikä sitä voi opintojen aikana muuttaa. Pääainevalinta ilmoitetaan hakulomakkeessa. Suoritettavaan KTM-tutkintoon sisältyy kaikille yhteisiä opintoja, pääaineen opintoja (ml. pro gradu -tutkielma ja pääainekohtaiset menetelmäopinnot), sivuaineen opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoon sisältyvien opintojen lisäksi opiskelijat suorittavat täydentäviä opintoja (enintään 60 op), joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Sisäänottomäärä 2014 Liiketalouden tradenomien erillisvalinnassa valitaan vuonna 2014 noin 30 opiskelijaa suorittamaan 120 opintopisteen laajuista kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat valitaan kolmessa kiintiössä. Mikäli joku kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täy-

dentää toisesta kiintiöstä valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Kiintiö 1: noin 20 opiskelijaa laskentatoimen ja rahoituksen pääaineeseen Kiintiö 2: noin 5 opiskelijaa johtamisen ja organisoinnin pääaineeseen Kiintiö 3: noin 5 opiskelijaa markkinoinnin pääaineeseen

Hakijaryhmä Liiketalouden tradenomien erillisvalinnassa voivat tulla valituksi suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneet. Suoritettuun tradenomin tutkintoon tulee sisältyä vähintään kahta liiketalouden20 opinnoiksi määriteltyä ainetta sekä kaupallisen englannin kielen opintoja. KTM-tutkinnon pää­ aineeksi valittavan aineen aiempia opintoja tulee olla suoritettu vähintään 20 opintopistettä. Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: • Tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään 3.3.2014 klo 16.00 mennessä. • Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Mikäli hakija ei toimita tutkintotodistuksen jäljennöstä, hakemus hylätään.

Valintaprosessi Hakijat pisteytetään aikaisempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella ja heidät asetetaan kiintiöittäin paremmuusjärjestykseen. Valintaprosessissa hakija voi saada valintapisteitä seuraavasti: Pääaineen opintojen määrä 50 pistettä Pääaineen opintojen arvosana 50 pistettä Kauppatieteellisten opintojen määrä 50 pistettä Tutkielman/lopputyön arvosana 15 pistettä Englannin kielen hyvä osaaminen 5 pistettä Yhteensä 170 pistettä

20

Kauppatieteellisiksi opinnoiksi määritellään 1) liiketaloustieteelliset aineet eli laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen/logistiikka, yrittäjyys, sekä 2) muista kauppatieteellisistä aineista kansantaloustiede, tietojärjestelmätiede ja yritysjuridiikka. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää oppiainejakoa. Näissä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

171


TURUN kauppakorkeakoulu Hakijan on saatava kokonaispisteiksi vähintään 115 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakupisteitä laskettaessa huomioidaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimukset täyttävät opinnot. Hakupisteissä ei huomioida täydennyskoulutuksia tai erikoistumisopintoja. Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Yliopisto-opinnoissa käytetään kerrointa 1,8.

Mikäli arvosana on muulla kuin 1–5 asteikolla, muunnetaan se vastaamaan asteikkoa 1–5 seuraavan taulukon mukaisesti:

1. KTM-tutkintoon valittavan pääaineen opintojen määrä

5. Englannin kielen hyvä osaaminen

Aiemmin suoritetut KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen opinnot pisteytetään siten, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua. Pääaine valitaan hakulomakkeessa. 2. KTM-tutkintoon valittavan pääaineen opintojen arvosana KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen aiemmin suoritettujen opintojen arvosanoista lasketaan keskiarvo ja pyöristetään. Keskiarvo Valintapisteet Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä 3. Kauppatieteellisten opintojen määrä Aiemmin suoritetut kauppatieteelliset opinnot pisteytetään niin, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua. 4. Tutkielman / lopputyön arvosana Liiketalouden tradenomin tutkinnon tutkielman/lopputyön arvosana pisteytetään seuraavasti: Arvosana Valintapisteet 5 15 pistettä 4 12 pistettä 3 9 pistettä 2 6 pistettä 1 3 pistettä hyväksytty 9 pistettä ei lopputyötä 0 pistettä

21

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

Hakija voi saada 5 valintapistettä, mikäli hakijan englannin kielen osaaminen on hyvää tasoa. Englannin kielen osaaminen arvioidaan hakemuksen liitteenä olevasta todistuksesta, josta selviää hakijan englannin kielen taito. Todistuksen tulee olla jokin seuraavista: Ylioppilastodistus, jossa englannin kielen arvosana M-L EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen korkeakoulututkinto Liiketalouden tradenomin tutkintoon sisältyviä englannin kielen opintoja erinomaisin arvosanoin21 Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu englanninkielisessä maassa englannin kielellä

5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä

Hakija on suorittanut jonkin seuraavista testeistä: • TOEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92 (jokaisesta osaalueesta vähintään 20) • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS Academic minimiarvosana: 6.5 (jokaisesta osa-alueesta vähintään 6.0) • PTE Academic minimipisteet: 62 (jokaisesta osaalueesta vähintään 54) • Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 • GMAT minimipisteet 520 Kielitesti saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon.

Ensisijaisuusjärjestys Hakija voi hakea kahteen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalintaan asettamalla ne hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Jos hakija sijoittuu molemmissa erillisvalinnoissa valittujen opiskelijoiden joukkoon, hänen hakulomakkeessa ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestys määrittää, kumman erillisvalinnan opiskelijaksi hänet voidaan valita. Hakija ei voi tulla valituksi kahdessa TuKKK:n erillisvalinnassa.

Mikäli tutkintoon sisältyy useampia englannin kielen opintojaksoja, lasketaan niiden keskiarvo.

172

1 ja 1–


TURUN kauppakorkeakoulu Tasapistetilanne Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä: 1. pääaineen opintojen määrän perusteella 2. kauppatieteellisten opintojen määrän perusteella 3. tutkielman arvosanan perusteella 4. kauppatieteellisten opintojen arvosanan perusteella Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

Varasijavalinta Jos opiskelijaksi hyväksytty ei ota opiskelupaikkaa vastaan, voidaan hänen tilalleen valita valintapistejärjestyksessä seuraava valintaperusteet täyttävä hakija.

Hakeminen Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan ­ hakuaika on 7.1.2014–3.3.2014. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät myöhemmin syksyllä 2013 julkaistavasta TuKKK Porin yksikön erillisvalintaoppaasta 2014. Opas tullaan julkaisemaan ­ Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön www-sivuilla: http://www.utu.fi/tse/pori tai sen voi ­tilata puhelinnumerosta 050 576 3105 tai sähköposti­ osoitteesta poriopintotoimisto@utu.fi. Hakulomake liitteineen toimitetaan 3.3.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Opintotoimisto PL 170 (Pohjoisranta 11 A) 28101 PORI Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Kaikille hakijoille toimitetaan kirje, jossa ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt on toimitettava 14 päivän sisällä valinnan tulosten julkistamisesta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön nähtäviksi hyväksymisen jälkeen.

VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA KANSAN­ TALOUSTIEDE (Kiintiö 30)

HAKEMINEN Opiskeluoikeutta VTK/VTM-tutkintoihin kansantaloustieteeseen haetaan pääsääntöisesti yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakemuksen täyttäminen katsotaan ilmoittautumiseksi valintakokeeseen eikä siihen lähetetä ­erillistä kutsua (poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat, ks. alla). Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, joiden pohjakoulutuksena on: 1. ylioppilastutkinto; 2. IB-tutkinto, EB-tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto; 3. ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinto tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto. 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto TuKKK:n erillisellä päätöksellä valintakokeeseen voivat osallistua myös ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät kuulu 3. tai 4. ryhmään. Heidän tulee hakea lupaa osallistua valintakokeeseen Turun kauppakorkeakoululta 1.4.2014 klo 16.15 mennessä. Vuoden 2014 keväällä ylioppilaskirjoituksissa hylätyt tai syksyllä kirjoittavat eivät voi hakea vuoden 2014 opiskelijavalinnassa.

Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneet hakijat

Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.yliopistohaku.fi hakuaikana 3.3. – 1.4.2014. Hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta Turun kauppakorkeakouluun. Turun kauppakorkeakoulu päättää tapauskohtaisesti hakijan korkeakoulukelpoisuudesta ja kutsumisesta valintakokeeseen. Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Se todetaan valintakokeen perusteella.

173


TURUN kauppakorkeakoulu Ulkomailla pohjakoulutuksen saanut hakija voi tulla hyväksytyksi vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä.

VALINTAMENETTELY

IB-tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon ja EB-tutkinnon pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti:

Kansantaloustieteen pääaineen 30 sisäänottokiintiöstä täytetään puolet ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo on puolet kokonaispistemäärästä eli ylioppilastutkintotodistuksesta saa enintään 60 pistettä ja valintakokeesta samoin enintään 60 pistettä. Valinta etenee siten, että ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä.

IB-tutkinto Ylioppilastutkinto 7 Excellent Laudatur 6 Very good Eximia cum laude approbatur 5 Good Magna cum laude approbatur 4 Satisfactory Cum laude approbatur 3 Mediocre Lubenter approbatur 2 Poor Approbatur

VALINTAPISTEYTYS

EB-tutkinto Ylioppilastutkinto 10.00–9.00 Laudatur 8.95–8.00 Eximia cum laude approbatur 7.95–7.00 Magna cum laude approbatur 6.95–6.00 Cum laude approbatur 5.95–5.00 Lubenter approbatur 4.95–4.00 Approbatur

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys Ylioppilastutkintotodistuksesta saa pisteitä enintään 60. Pisteitä annetaan ylioppilastutkintotodistuksesta seuraavasti: äidinkieli reaali tai jonkin reaaliaineen koe matematiikka yksi muu hakijalle parhaat pisteet tuottava koe (voi olla myös muu reaaliaineen koe) Äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Reifeprüfungtutkinto 15–13 12–10 9–8 7 6–5 4

Ylioppilastutkinto Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur Approbatur

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali sekä pitkän oppimäärän kokeet ja SL-tason kokeet lyhyen tai keskipitkän ­oppimäärän tasoisina. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2014 mennessä lukuun ottamatta vuonna 2014 suoritettavaa IB- tai EB-tutkintoa. Vuonna 2014 IB- tai EBtutkinnon suorittaneilla pisteityksessä huomioidaan ennakkoarviot.

VALINTAKOE Valintakoe on kaikille pakollinen. Valintakoe on torstaina 5.6.2014 klo 10–14 Turun kauppakorkeakoulun luentosaleissa (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku). Valintakokeessa on essee-muotoisia ja soveltavia kysymyksiä. Pääpaino on soveltavissa kysymyksissä. Niihin sisältyy laskutehtäviä, jotka edellyttävät lukion lyhyen matematiikan hyvää hallintaa.

Valintakoekirja

Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, Helsinki, 2012. ISBN: 978-95263-1556-0

174


TURUN kauppakorkeakoulu Valintakokeen pisteytys

Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä.

Varasijavalinta

Varasijoilta kutsutaan vuorotellen yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä, aloittaen yhteispistekiintiöstä.

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON (Kiintiö 3) VTK/VTM-tutkinnon suoritusoikeus kansantaloustieteen pääaineeseen voidaan myöntää ilman valintakoetta n. 3 hakijalle, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja seuraavin vähimmäisvaatimuksin: 1) kansantaloustieteen (taloustieteen) pää aineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, 2) perusopinnot ainakin yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta ja 3) avoimessa yliopistossa suoritettuja VTK- tutkinnon kieliopintovaatimusten mukaisia vieraan kielen opintoja väh. 4 opintopistettä. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiöön mahtuu, karsinta tehdään avoimessa yliopistossa suoritettujen kansantaloustieteen opintojen painotetun keskiarvon perusteella.

Hakeminen Avoimen väylän kautta hakevan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake. Hakulomakkeeseen on liitettävä viralliset suoritusrekisteriotteet avoimen yliopiston opinnoista. Hakuaika päättyy 19.5.2014 klo 15.00, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä Turun kauppakorkeakoulussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto

ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON (Kiintiö 5) VTM-tutkinnon kansantaloustieteen pääaineeseen valitaan 5 opiskelijaa. Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet —— joko koti- tai ulkomaisen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon —— tai koti- tai ulkomaisen alemman ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulu­ tutkinnon ja jotka ovat suorittaneet kansanta­ loustieteen (taloustieteen) opintoja 60 op/35 ov/60 ECTS cr.

Valintamenettely Valinta perustuu hakijoiden aikaisemman opintomenestyksen arviointiin perus- ja aineopintojen arvosanojen painotetun keskiarvon avulla. Kiintiö voidaan ylittää, jos tasavertaisia hakijoita on enemmän. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää valtiotieteiden maisterin tutkintoon Turun kauppakorkeakoulussa. Jos opiskelija ei ole suorittanut matematiikan ja tilastotieteen perusopintoja (tai hänellä ei ole muutoin vastaavia tietoja), Turun kauppakorkeakoulu voi edellyttää häneltä täydentäviä matematiikan ja tilastotieteen opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Hakeminen

Hakijan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, johon tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta sekä virallinen suoritusrekisteriote. Hakuaika VTM-tutkintoon päättyy 17.3.2014 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

175


176


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sisältö Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja............................................................................................................................................178 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO....................................................................................................................................... 179 HAKUKOHTEET JA KIINTIÖT.................................................................................................................................................................................................... 179 FILOSOFIA....................................................................................................................................................................................................................................... 179 POLITIIKAN TUTKIMUS.............................................................................................................................................................................................................. 179 SOSIAALITIETEET......................................................................................................................................................................................................................... 179 SOSIAALITYÖ ............................................................................................................................................................................................................................... 179 FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLITIIKAN TUTKIMUS.................................................................................................................................................. 179 PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO..............................................................................................................................................184 HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO .........................................................................................187 Logopedia.....................................................................................................................................................................................................................................187 ERILLISVALINNAT.........................................................................................................................................................................................................................188 ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON..............................................................................................................................188 ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON...................................................................................................................................189 ASIAN STUDIES – MAISTERIOHJELMA.................................................................................................................................................................................189 ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON....................................................................................................................................190 ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON..........................................................................................................................................190 FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / psykologia......................................................................................................................................................... 191 FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / logopedia........................................................................................................................................................... 191 PÄÄAINEEN VAIHTAMINEN TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ....................................................................................................................................................... 191 SIVUAINEEN OPISKELUOIKEUDET LUKUVUONNA 2014–2015...................................................................................................................................... 191

177


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja • valtiotieteiden kandidaatti

• valtiotieteiden maisteri

• valtiotieteiden lisensiaatti

• valtiotieteiden tohtori

• psykologian kandidaatti

• psykologian maisteri

• psykologian lisensiaatti

• psykologian tohtori

• humanististen tieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian lisensiaatti

• filosofian tohtori

PÄÄVALINNAT Hakeminen Kaikkien tiedekuntaan opiskelemaan aikovien on joko sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti haettava opiskeluoikeutta. Päävalinnan hakuaika alkaa 3.3. ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakulomakkeen saapuminen katsotaan ilmoittautumiseksi valintakokeeseen eikä siihen lähetetä eri kutsua (poikkeuksena ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, ks. alla). Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, joiden pohjakoulutuksena on: 1. ylioppilastutkinto; 2. IB -tutkinto, EB -tutkinto tai Reifeprüfung -tutkinto; 3. ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinto tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto; 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto. Valintakokeeseen voivat tiedekunnan eri päätöksellä osallistua myös ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät kuulu 3. tai 4. ryhmään. Heidän tulee hakea lupaa osallistua valintakokeeseen tiedekunnalta 1.4.2014 klo 16.15 mennessä. Lomake tätä varten tulee tiedekunnan valintasivuille

178

hakuajaksi. Tämän lisäksi tulee täyttää sähköinen hakulomake osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Haki­ jan hakukelpoisuus todetaan ennen valintakoetta. Sosiaalityön yhteisvalinnan ohjeistus erivapauden hakemiseen löytyy kyseisen yhteisvalinnan valintaperusteista. Vuoden 2014 keväällä ylioppilaskirjoituksissa hylätyt tai syksyllä kirjoittavat eivät voi hakea tiedekuntaan vuonna 2014.

Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneet hakijat Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka ­oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.yliopistohaku.fi hakuaikana 3.3.–1.4.2014 klo 16.15. Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta yliopiston hakijapalveluihin.

Suomen kielen taito

Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Se todetaan valintakokeessa.


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta

Valintaperusteet Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen suomalaisten hakijoiden kanssa, ja myös valintaperusteet ovat samat. Hakija voi tulla hyväksytyksi pääaineisiin vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä. Psykologian valintaan kuuluvaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta valintakokeesta saatu pistemäärä. Logopedian valintaan kuuluvaan suulliseen kokeeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä.

Erityisjärjestelyt Valintakokeiden erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää 1–2 tuntia lisäaikaa. Järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Kirjallinen pyyntö lisäajasta sekä muista erityisjärjestelyistä tulee jättää yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle 1.4.2014 mennessä. Pyyntöön tulee liittää lääkärintodistus. Lukihäiriöstä hakemukseen liitetään joko yo-kirjoituksia varten hankitut lausunnot tai erikoislääkärin antama lausunto. Yhteisvalinnoissa noudatettavista erityisjärjestelyistä annetaan ohjeet erikseen.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, miten hakija saa tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten oikaisua pyydetään. Valinnan tulosta ei oikaisu­ pyyntöjen johdosta muuteta kenenkään jo opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskeluoikeuden käyttö Tiedekuntaan hyväksytyn opiskelijan on ilmoitettava sähköisesti tai kirjallisesti viimeistään 29.7.2014 klo 16.15 mennessä, ottaako hän paikan vastaan. Jos tiedekunta ei saa kirjallista vahvistusta ilmoitettuun päivämäärään mennessä, hakija menettää ­saamansa opiskelupaikan.

VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen kolmessa vuodessa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Valtiotieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 120 opintopistettä ja suoritusaika noin kaksi ­vuotta. Uudet opiskelijat otetaan päävalinnassa suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa.

HAKUKOHTEET JA KIINTIÖT Hakukohteita, joista opinto-oikeutta haetaan, on neljä:

FILOSOFIA Uusia opiskelijoita otetaan 12.

POLITIIKAN TUTKIMUS Uusia opiskelijoita otetaan 44. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen 1. vuoden keväällä poliittisen historian tai valtio-opin. Pääaineilla on joustavat kiintiöt. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä.

SOSIAALITIETEET Uusia opiskelijoita otetaan 45. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen 1. vuoden keväällä sosiaalipolitiikan, sosiologian tai taloussosiologian. Pääaineilla on joustavat kiintiöt. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä.

SOSIAALITYÖ Uusia opiskelijoita otetaan valtakunnallisessa yhteisvalinnassa Turun yliopistoon 32.

VALINTAMENETTELY FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLITIIKAN TUTKIMUS Valintakoe on kaikille pakollinen. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa mihin hakukohteeseen hakee. Koetehtävät ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla monivalintakysymyksiä tai perustua kokeessa jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin perustuvaan aineistoon.

179


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä. Koe kestää viisi tuntia. Hakea voi myös kahteen hakukohteeseen. Siinä tapauksessa on osallistuttava kummankin valintakokeeseen sekä ilmoitettava kumpi hakukohde on ensisijainen. Kiintiöstä täytetään puolet ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. Ensin

valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. ­Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä. Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin vuorotellen yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä, aloittaen yhteispistekiintiöstä.

YLIOPPILASTUTKINNON PISTEYTYS Ylioppilastutkinnon painoarvo on 50 % ja siitä voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti: 1. äidinkieli 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita) Äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, pitkä oppimäärä Laudatur

15

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä 12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti: Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Laudatur

7 Excellent

EB-tutkinto 10.00–9.00

Reifeprüfung-tutkinto 15–13

Eximia cum laude approbatur

6 Very good

8.95–8.00

12–10

Magna cum laude approbatur

5 Good

7.95–7.00

9-8

Cum laude approbatur

4 Satisfactory

6.95–6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95–5.00

6–5

Approbatur

2 Poor

4.95–4.00

4

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisina. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2014 mennessä lukuun ottamatta vuonna 2014 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi ennakkoarviot.

180


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta

VALINTAKOKEET FILOSOFIA (Kiintiö 12)

Valintakoe

keskiviikkona 28.5.2014 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 30.6.2014.

Valintakoekirja

Räikkä ja Siipi (toim.): Ajattele, filosofoi, Tammi 2006. Ks. tarkempaa tietoa valintamenettelystä kohdasta Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

SOSIAALITIETEET (Kiintiö 45)

Valintakoe

keskiviikkona 28.5.2014 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 30.6.2014.

Valintakoekirjat

Erola & Räsänen (toim.): Sosiologian perusteet 2000-luvulla (Gaudeamus 2013) ja Havakka – Niemelä - Uusitalo (toim.): Sosiaalivakuutus (FIMVA 2012), sivut 9–51, 75–162, 197–251

POLITIIKAN TUTKIMUS (Kiintiö 44)

Valintakoe

keskiviikkona 28.5.2014 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 30.6.2014.

Valintakoekirjat

Railo ja Laamanen (toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa, Edita 2010 ja Setälä: Demokratian arvo: teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet (Gaudeamus 2012)

SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2014 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin.

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu yliopistojen ­ yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän www.yliopistohaku.fi kautta. Hakuaika alkaa 3.3. ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15.

Varmista hakemuksen perilletulo tilaamalla sähköpostiin hakemuksen vastaanottovahvistus ilmoit­ tamalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi tai kirjautumalla sähköiseen hakijapalveluun osoitteessa­ www.yliopistohaku.fi. Sosiaalityön yhteisvalinnassa on mahdollista hakea korkeintaan kolmeen (3) hakukohteeseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen. Ensisijaisuusjärjestys on sitova, ja sitä päätettäessä on hyvä huomata, että mikäli hakija tulee valituksi johonkin sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteista, ei hän tämän jälkeen voi enää jonottaa ja tulla valituksi mihinkään muuhun yhteisvalinnan hakukohteista. Hakukohteiden järjestystä pohtiessa on myös hyvä tutustua yhteisvalinnan jonotusmenettelyyn kohdassa Jonottaminen ja varasijoilta kutsuminen.

Valintakoe

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe järjestetään torstaina 22. toukokuuta 2014 klo 10.00–14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä haku­ lomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valintakoekysymykset on mahdollista saada joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielivalinnasta ilmoitetaan sitovasti sähköisellä hakulomakkeella.

Koepaikat

Helsingin yliopisto: ks. www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/ Itä-Suomen yliopisto, Kuopio: Snellmania, Yliopistonranta 1 E Jyväskylän yliopisto: MaA-rakennus, Mattilanniemi Lapin yliopisto: Yliopistonkatu 8 Tampereen yliopisto: Kalevantie 4 www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html Turun yliopisto: Publicum, Assistentinkatu 7 Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa:

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat

181


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisä­aikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto. Erityisjärjestelyjä on haettava viimeistään 30.4.2014 siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha. Yliopistokohtaiset menettelyohjeet löytyvät yhteisvalinnan kotisivuilta yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi.

Valintakoevaatimukset

Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja ­asiakkaina. ­Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja ­paikat. ­Vastapaino. (2006 tai uudempi) ISBN: 9789517681797 tai Meeuwisse A, Sunesson S &Swärd H (red): Socialt arbete. Grundbok. Natur och kultur. 2. uppl. (2006) ISBN: 9789127107625 sekä aineistokoe.

Hakukelpoisuus

Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/ 2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Sosiaalityön yhteisvalinnassa kelpoinen hakemaan yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin on henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;

2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutus¬vaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee 15.4.2014 mennessä hakea erivapautta / oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapauden myöntämisperiaatteet voivat vaihdella yhteisvalinnan sisällä yliopistoittain. Helsingin yliopisto ei myönnä erivapautta, muihin yliopistoihin erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.

Valintaperusteet valintaryhmittäin Aloituspaikat ja valintaryhmät Hakijat valitaan kahdessa ryhmässä: 1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet hakijat todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella 2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat Ensin valitaan todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella valittavilla.

Aloituspaikat hakukohteittain: Hakukohde

Valintaryhmät

Aloituspaikat yht.

1. ryhmä

2. ryhmä

Helsingin yliopisto

12

8

20

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

33

22

55

Jyväskylän yliopisto

18

12

30

Lapin yliopisto

35

23

58

Tampereen yliopisto

18

12

30

Turun yliopisto

20

12

32

182


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta Valintamenettely

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintaryhmän 1 kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjes­ tyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintaryhmässä 2 pelkän valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen koko­ naispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle. Loput kokeessa olleet hakijat, jotka ovat saavuttaneet valintakoevaatimuksissa ­kokeelle määritellyt minimipisterajat, asetetaan ­ varasijoille Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet

yhteisvalinnassa haku­kohteeseen.

ensisijaiseksi

ilmoittamaansa

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo valintaryhmässä 1 on 50 % eli ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saa molemmista yhtä paljon pisteitä (60+60). Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti: 1. äidinkieli (tai äidinkielen korvaava koe) 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, muu laajan oppimäärän koe

äidinkielen korvaava koe, muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB-tai Reifeprüfung -tutkinto) pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja valintaperusteiden mukaisesti seuraavalla tavalla: Suomalainen ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

EB-tutkinto

Laudatur

7 (Excellent)

13‒15 p.

9,00‒10,00

Eximia cum laude approbatur

6 (Very good)

10‒12 p.

8,00‒8,95

Magna cum laude approbatur

5 (Good)

8‒9 p.

7,00‒7,95

Cum laude approbatur

4 (Satisfactory)

7 p.

6,00‒6,95

Lubenter approbatur

3 (Mediocre)

5‒6 p.

5,00‒5,95

Approbatur

2 (Poor)

4 p.

4,00‒4,95

183


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Keväällä 2014 IB-tutkinnon suorittaneet toimittavat Tampereen yliopiston hakijapalveluihin alustavan arvion arvosanoista. Kopio virallisesta IB-tutkintotodistuksesta tulee toimittaa samaan paikkaan heti kun hakija on saanut virallisen todistuksen. Valinnassa huomioidaan virallisen tutkintotodistuksen mukaiset pisteet, tätä ennen mahdollinen valinta on ehdollinen. Hakijalta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe. Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A1-kielen koe. Taideaineista ei anneta todistuspisteitä Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: valintakoekirjaan perustuvasta kokeesta 30 pistettä ja aineistokokeesta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään valintakoekirjan tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan valintakoekirjaan perustuva koe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjakokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjaan perustuvan kokeen ja aineistokokeen yhteispisteet.

Jonottaminen ja varasijat

Hakijan tultua valituksi johonkin sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteeseen, hän ei enää ole varasijalla muihin yhteisvalinnan hakukohteisiin, eikä voi jäädä jonottamaan yhteisvalinnan sisällä mihinkään muuhun hakukohteeseen. Mikäli hakija ei ole valinnan ensimmäisessä vaiheessa tullut valituksi mihinkään hakemistaan sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteista, mutta hän on saavuttanut valintakoevaatimuksissa valintakokeelle määritellyt pisterajat, hänet asetetaan valintakoemenestyksen perusteella varasijalle yhteisvalinnassa ensisijaiseksi ilmoittamaansa hakukohteeseen (1. prioriteetti).

184

Oikaisumenettely

Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalinnan opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee ja mille yliopistolle se on osoitettu. Oikaisupyyntö toimitetaan 23.7.2014 klo 15.45 mennessä osoitteella Yhteisvalintojen koordinaattori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto. Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 9.–23.7.2014 välisenä aikana siinä yliopistossa, jossa on osallistunut valintakokeeseen. Tarkemmat aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan myöhemmin yhteisvalintojen verkkosivuilla yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi.

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO (Kiintiö 28)

VALINTAMENETTELY Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2014 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen ja hänen on asetettava ne ensisijaisuusjärjestykseen. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakulomakkeessa ilmoitettu ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen. Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne.


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta

Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet Vuonna 1996 tai sen jälkeen suoritettu ylioppilastutkinto Psykologian koulutukseen hakevat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon vuonna 1996 tai sen jälkeen, saavat ylioppilastutkintotodistuksestaan pisteitä seuraavasti: AINE

TASO

äidinkieli (huomioidaan kaikilta)

l

e

mcl

cl

37

34

21

9

22

10

0 23

sekä kaksi parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan 1. vieras kieli

pitkä

28

2. matematiikka

pitkä

35

34

31

lyhyt

29

21

11

0

3. reaali

psykologian ainereaali

38

30

12

0

biologia, filosofia, fysiikka tai kemia

34

28

11

0

vanhamuotoinen reaali

30

24

10

0

yhteensä enintään 110 pistettä

Ennen vuotta 1996 suoritettu ylioppilastutkinto AINE

TASO

äidinkieli (huomioidaan kaikilta)

l

mcl

36

22

cl 9

sekä kaksi parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan 1. vieras kieli

pitkä

27

11

0

2. matematiikka

pitkä

34

32

23

lyhyt

29

12

0

3. reaali

29

11

yhteensä enintään 99 pistettä

0

IB-, EB- ja suomalainen Reifeprüfung -tutkinto rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: Suomalainen ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

EB-tutkinto matematiikka

Laudatur

7 (Excellent)

13–15

9,5–10

9–10

Eximia cum laude approbatur

6 (Very good)

10–12

8,5–9,45

8–8,95

Magna cum laude approbatur

5 (Good)

8–9

7–8,45

7–7,95

Cum laude approbatur

4 (Satisfactory)

7

6,00–6,95

6–6,95

Lubenter approbatur

3 (Mediocre)

5–6

5,00–5,95

5–5.95

Approbatur

2 (Poor)

4

4,00–4,95

4–4,95

muu aine

Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2014 ­mennessä lukuun ottamatta vuonna 2014 suoritettavaa IB- tai EBtutkintoa, joiden pisteytyksessä huomioidaan ensin ennakkoarviot.

185


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kirjallinen valintakoe

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1–3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, materiaalin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen materiaalin pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. Kirjallisesta kokeesta voi saada 0–100 pistettä, yleisestä osasta 50 pistettä ja tilastomatematiikan osasta 50 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten kokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksytyksi Turun yliopiston valinnan toiseen vaiheeseen (haastattelu ja ryhmätilanne) voi tulla ­ainoastaan, jos koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä.

Valintakoevaatimukset

1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.-6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.-8. painos, Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet). 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan keskiviikkona 8.1.2014 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. 3. Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 9.4.2014 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen. Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan verkkosivulla www.helsinki.fi/behav/ valinnat/Psykologia paavalinta.htm. Verkkosivua päivitetään keskiviikkona 12.2.2014, 12.3.2014 ja 9.4.2014 klo 9.00.

186

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Haastattelu ja ryhmätilanne

Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 28 parasta hakijaa ja valintakokeen perusteella 28 parasta hakijaa eli yhteensä 56 hakijaa. Opiskelijaa ei kutsuta haastatteluun ja ryhmätilanteeseen, jos hän on asettanut Turun yliopiston 2. tai 3. sijalle ja hänet hyväksytään 1. tai 2. hakukohteeseen. Jos kaksi tai useampi hakija saa saman piste­ määrän, ratkaistaan heidän sijoittumisensa yhteis­ pisteiden perusteella hyväksyttävien osalta ensi­ sijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti yleisen osan pistemäärän perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttä­ vien osalta hakijoiden sijoitus tasapistetapauksessa ratkaistaan yleisen osan pistemäärän perusteella. Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtötaso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa lopulliseen pistemäärään. Haastattelun ja ryhmätilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 28 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan.

Valintakokeiden ajankohdat

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa 13.5.2014 klo 12–17. Turun yliopiston haastattelu ja ryhmätilanne pidetään 13.6. ja 16.–18.6.2014. Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Tulokset julkistetaan 8.7.2014.

Jonottaminen ja varasijoilta kutsuminen

Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan psykologian yhteisvalintaan kuuluvista koulutuksista. Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa koulutuksen varasijalistalle Turussa haastattelu- ja ryhmätilanteen pisteiden, Tampereella ja Helsingissä kirjallisen kokeen pisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin psykologian koulutukseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä siten tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnassa hakemaansa koulutukseen.


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta

HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Logopedia (Kiintiö 13)

Valinta

opiskeluoikeuden. Mahdollista opiskeluoikeutta ei voi siirtää toiseen yliopistoon.

Valintamenettely logopedian koulutuksen päävalinnassa on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija osallistuu kirjalliseen kokeeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan erikseen ne hakijat, joiden yhteispistemäärä (ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saadut taustapisteet sekä kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä) tai pelkkä kirjallisen kokeen pistemäärä on korkein (ks. tarkemmin alla). Kirjallinen koe on sama Turun, Helsingin ja Oulun yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Hakijan täytyy kuitenkin hakea siihen yliopistoon, johon hän haluaa Arvosana

Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä)

Ylioppilastutkinnon pisteytys Pisteitä voi saada kolmesta (3) arvosanasta. Nämä ovat äidinkielen (myös suomi toisena kielenä) arvosana sekä kaksi parasta seuraavista: pitkä vieras kieli, reaali (paras reaali) ja matematiikka. Eniten pisteiden laskumallissa painottuvat äidinkieli ja pitkä matematiikka (laudatur=34p). Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Vieras kieli, pitkään oppimäärään perustuva koe

Reaali

Matematiikka, pitkään oppimäärään perustuva koe

Matematiikka, lyhyeen oppimäärään perustuva koe

1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

34

32

32

34

27

EXIMIA ja 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

30

29

29

30

21

MAGNA CUM LAUDE

20

19

19

20

15

CUM LAUDE

12

11

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUBENTER APPROBATUR

9

Pitkä vieras kieli ei voi olla ruotsi tai suomi. Ylioppilastutkinnon uusimuotoisesta reaalikokeesta otetaan huomioon paras arvosana. Keväällä 2014 korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. IB-, EB- ja suomalainen Reifeprüfung -tutkinto rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: Suomalainen ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

EB-tutkinto matematiikka

Laudatur

7 (Excellent)

13–15

9,5–10

9–10

Eximia cum laude approbatur

6 (Very good)

10–12

8,5–9,45

8–8,95

Magna cum laude approbatur

5 (Good)

8–9

7–8,45

7–7,95

Cum laude approbatur

4 (Satisfactory)

7

6,00–6,95

6–6,95

Lubenter approbatur

3 (Mediocre)

5–6

5,00–5,95

5–5.95

Approbatur

2 (Poor)

4

4,00–4,95

4–4,95

muu aine

187


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Valintamenettely

Osa I: Kirjallinen koe max 40 pistettä Valintakoevaatimukset: 1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lätti, S. (2013). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro. (luvut 1-2, 4-10, 15, 17-20) 2. Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.) (2009). Puhuva ihminen. Otava. Kirjallisessa kokeessa hakija vastaa väittämiin valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta (väittämä pitää paikkansa tai se ei pidä paikkaansa). Pisteitys: Molemmista kirjoista on kokeessa 40 väittämää, joista kustakin oikeasta vastauksesta voi saada 0,5 pistettä. Väärästä vastauksesta ja vastaamatta jättämisestä saa 0 pistettä. Osa II: Suullinen koe max 50 pistettä Suulliseen kokeeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 13 parasta hakijaa ja valintakokeen ­perusteella 13 parasta hakijaa eli yhteensä 26 hakijaa. Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat ­valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärä. Ensimmäisen vaiheen pisteitä ei oteta huomioon II vaiheessa. Suullisessa kokeessa mitataan muun muassa hakijoiden kuulonerottelua, motivaatiota, orientoitumista alalle ja opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä puheilmaisua ja äänenkäyttöä. Hakijan tulee suulliseen kokeeseen tullessaan esittää korkeintaan 3 kk vanha audiogrammi (kuulokäyrä). Suullinen koe muodostuu seuraavista osista: • Osa A: Kuuntelukoe; max 10 p, alin hyväksytty pistemäärä on 4. • osa B: Haastattelu; max 40 p. Suullisessa kokeessa 13 parhaiten menestynyttä valitaan.

Valintakokeiden ajankohta

Kirjallinen koe järjestetään 12.5. klo 9–11 Publicumin salissa PUB 1 (Assistentinkatu 7) Suullinen koe järjestetään 4.–5.6.2014 Tulokset julkistetaan 23.6.2014.

ERILLISVALINNAT Erillisvalinnassa myönnetään opinto-oikeuksia kandidaatin tai maisterin tutkintoon pääasiassa hakijoiden aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella. Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hakulomakkeen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät.

Hakeminen

Erillisvalintojen hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 16.00. Lokakuussa on 31.10.2014 päättyvä VTMtutkinnon täydennyshaku VTK-tutkinnon Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suorittaneille, joilla on ollut vain VTK-tutkinto-oikeus. Asian Studies -maisteriohjelman hakuaika on 2.12.2013–28.2.2014. Erillisvalinnassa hakevat täyttävät hakulomakkeen, joita saa tiedekunnan kansliasta tai tiedekunnan internet-sivuilta. Asian Studies -maisteriohjelman hakulomakepohja on saatavilla osoitteesta www.universityadmissions.fi.

ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON Hakijaryhmät Valinnassa on kaksi hakijaryhmää: avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleet hakijat (avoimen väylä) ja Turun yliopiston muissa tiedekunnissa tai muissa yliopistoissa opiskelleet hakijat (siirtoväylä). Molemmista ryhmistä valitaan 3 opiskelijaa/pääaine. Sosiaalityöhön ei oteta pääaineopiskelijoita tässä valinnassa. Siirtoväylältä VTK -tutkintoon hyväksytyn opiskelijan tulee luopua aikaisemmasta tutkinto-oikeudestaan.

Valintamenettely Vähimmäisvaatimuksena edellytetään: 1) Haun kohteena olevan pääaineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin 2) Perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta 3) Vieraan kielen tekstin ymmärtämisen kurssi, joka on suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kurssin lisäksi korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään: a. ylioppilaskokeen A-kielen laudatur tai eximia cum laude approbatur -arvosana

188


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta b. IB-tutkinto (englanti), EB-tutkinto (ranska, saksa tai englanti), RP-tutkinto (saksa) c. yliopistossa suoritetut perusopinnot ao. kielestä. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää valtiotieteiden kandidaatin tutkintoon Turun yliopistossa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kiintiöihin mahtuu, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. Menestys pääaineen opinnoissa 2. Menestys ja suoritusten määrä sivuaineiden opinnoissa 3. Opintojen kokonaismäärä Mikäli tasavertaisia hyviä hakijoita on paljon, kiintiöt voidaan myös ylittää. Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 16.00. Tulokset julkistetaan 23.5.2014.

ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON Hakijaryhmät Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvalla alalla —— alemman korkeakoulututkinnon tai —— ylemmän korkeakoulututkinnon tai —— soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai —— ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon —— ja hakukohteena olevan oppiaineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op/35 ov). Soveltuva ala harkitaan pääainekohtaisesti.

Valintamenettely Valinta perustuu hakijoiden aikaisemman opintomenestyksen arviointiin painottuen pääaineesta saatuihin arvosanoihin. Opiskelijoita valitaan 5-8/pääaine (sosiaalityöhön enintään 5). Etusijalla ovat pelkästään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet hakijat. Kiintiö voidaan kaikissa pääaineissa ylittää, jos tasavertaisia kärkipään hakijoita on enemmän. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää valtiotieteiden maisterin tutkintoon Turun yliopistossa. Tiedekunta voi edellyttää hyväksytyn opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

VTM-tutkinto pääaineena taloussosiologia VTK-tutkinnon sosiologia tai kansantaloustiede pääaineena suorittaneet, joilla on vähintään 15 opintopistettä taloussosiologian opintoja, voivat hakea VTM-tutkintoon pääaineena taloussosiologia. Opiskelijoita otetaan 3 ja valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.

Hakuajat Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen haku on muiden erillisvalintojen yhteydessä ja avoin kaikille hakijaryhmille. Hakuaika päättyy 30.4.2014. Tulokset julkistetaan 23.5.2014. Toinen haku on tarkoitettu niille VTK-tutkinnon Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suorittaneille, joilla on ollut tiedekunnassa pelkästään kandidaatin tutkinnon suoritusoikeus. Hakuaika päättyy 31.10.2014. Toisessa haussa hyväksytään enintään 3 opiskelijaa/pääaine.

ASIAN STUDIES –MAISTERIOHJELMA Ohjelmaan otetaan enintään 15 opiskelijaa. Hakuaika on 2.12.2013–28.2.2014. Ohjelman hakulomakepohja on saatavilla osoitteesta www.universityadmissions.fi.

Valintaperusteet A bachelor’s degree of at least three years in length from an institution that also provides doctoral degrees; relevant academic background, preferably minor or equivalent in East Asian studies; studies or skills in an East Asian language; proficiency in English. The main criteria for student selection are a proven excellence in previous studies, and a high level of commitment as evidenced by a letter of motivation. The application must include a certificate of previous studies and a transcript of university records, CV, letter of motivation, and proof of language proficiency. 2 letters of recommendation written on a provided template are highly recommended. Language proficiency is to be verified by one of the following certificates. Language tests taken more than two years prior to the application deadline will not be accepted: 1) TOEFL test with a score of at least 575 (paper test), 232 (computer test) or 90 (Internet test) 2) IELTS test with an overall band score of 6.5 and no individual score below 5.5 3) Certificate of Proficiency in English (CPE), pass grades A, B or C

189


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4) Certificate In Advanced English (CAE), pass grades A, B, or C 5) Test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education, an average score of 5 6) Pearson PTE Academic test with a score of at least 62. Exemption from these tests is granted to applicants who have a 1) Bachelor’s degree or an equivalent degree in an English-language programme in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom, the United States or in an EU/EEA country 2) Bachelor’s degree or an equivalent degree in an EU/EEA country including studies in English AND good proficiency in English in their high school diploma (ylioppilastodistus) or equivalent. 3) Secondary education conducted in English language in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States.

ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON Psykologian kandidaatin tutkintoon otetaan kolme hakijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Vähimmäisvaatimuksena on avoimen yliopisto-opetuksen opintoja vähintään 90 opintopistettä (60 opintoviikkoa), joihin kuuluu vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuinen ja vähintään hyvin tiedoin suoritettu psykologian perus- ja aineopintojen kokonaisuus. Mikäli tällaisia hakijoita on enemmän kuin kolme, otetaan valinnassa huomioon opintojen määrä ja opintomenestys. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää psykologian kandidaatin tutkintoon Turun yliopistossa. Väylää ei ole tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai joilla on korkeakoulututkinnon suoritusoikeus. Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 16.00. Tulokset julkistetaan 23.5.2014.

ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja jotka ovat suorittaneet psykologian perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov). Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää psykologian maisterin tutkintoon Turun yliopistossa.

190

Valintamenettely Psykologian maisterin tutkinnon erillisvalinnassa kaikki hakijat osallistuvat kirjalliseen valintakokeeseen. Kirjallisen valintakokeen (tasokoe) perusteella enintään 10 parasta hakijaa valitaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen. Kutsu haastatteluun ja ryhmätilanteeseen edellyttää vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut kutsumisen alarajana päävalinnassa. Kirjallinen valintakoe on sama kuin päävalinnassa. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 5 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. Valinta edellyttää myös vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut hyväksymisen alarajana päävalinnassa.

Kirjallinen valintakoe

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1-3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, materiaalin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 3 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen materiaalin pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. Kirjallisesta kokeesta voi saada 0-100 pistettä, yleisestä osasta 50 pistettä ja tilastomatematiikan osasta 50 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten ­kokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksytyksi Turun yliopiston valinnan toiseen vaiheeseen (haastattelu ja ryhmätilanne) voi tulla ­ainoastaan, jos koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä.

Valintakoevaatimukset

1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.-6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.-8. painos, Sanoma Pro Oy. Luvut 1–9 ja liitteet). 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen ti-


YHTEISKUNTATIETEELLInEN tiedekunta lastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan keskiviikkona 8.1.2014 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. 3. Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 9.4.2014 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen. Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan verkkosivulla www.helsinki.fi/behav/ valinnat/Psykologia paavalinta.htm. Verkkosivua päivitetään keskiviikkona 12.2.2014, 12.3.2014 ja 9.4.2014 klo 9.00. Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Haastattelu ja ryhmätilanne

Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtötaso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa lopulliseen pistemäärään. Haastattelun ja ryhmätilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 5 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. Valinta edellyttää myös vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut hyväksymisen alarajana päävalinnassa.

VALINTAKOKEIDEN AJANKOHDAT JA TULOSTEN JULKISTAMINEN Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa 13.5.2014 klo 12–17. Turun yliopiston haastattelu ja ryhmätilanne pidetään 13.6. ja 16.–18.6.2014. Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Tulokset julkistetaan 8.7.2014. Tiedekunta voi edellyttää hyväksytyn opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / psykologia Psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeuden saaneet voivat tiedekunnan päätöksellä vaihtaa opinto-oikeuden filosofian maisterin tutkintoon pääaineena psykologia. Vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / logopedia Tämän valinnan kautta otetaan enintään 3 sellaisista hakijaa, joilla on logopedia pääaineena suoritettu kandidaatin tutkinto jostain toisesta yliopistosta. Valinta suoritetaan hakijoiden aikaisempien opintosuoritusten laadun perusteella.

PÄÄAINEEN VAIHTAMINEN TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan valittu opiskelija voi anoa pääaineen vaihtoa VTK/VTM -tutkinnon aineisiin. Vähimmäisvaatimuksena vaihdolle on, että opiskelija on suorittanut perusopinnot (25 op) vaihdon kohteena olevasta pääaineesta vähintään hyvin tiedoin sekä perusopinnot siitä pääaineesta, johon hänet on hyväksytty. VTK-tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään 25 opintopistettä taloussosiologian opintoja, voivat hakemuksesta vaihtaa VTM-tutkinnon pääaineeksi taloussosiologian. Opiskelijoita otetaan 3 ja valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Sosiaalityöhön ei oteta pääaineen vaihtajia. Tiedekunta päättää vaihdoista oppiaineita kuultuaan. Hakuaika päättyy 30.4.2014.

SIVUAINEEN OPISKELUOIKEUDET LUKUVUONNA 2014–2015 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja voivat oman ja muiden tiedekuntien opiskelijat opiskella vapaasti seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: • Psykologiasta voi suorittaa vapaasti perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Syventäviin opintoihin ei oteta sivuaineopiskelijoita. • Logopediasta voi suorittaa perusopinnot, joihin järjestetään syksyllä erillinen valintakoe. • Sosiaalityöstä voi suorittaa vapaasti perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Opiskeluoikeus laajempiin aine- ja syventäviin opintoihin myönnetään vuosittain kahdelle sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijalle opintomenestyksen perusteella sekä kahdelle sellaiselle Turun yliopistossa sosiaalipolitiikka pääaineena VTM-tutkinnon suorittaneelle, joiden pro gradu ­tutkielman voidaan katsoa kuuluvan sosiaalityön alueeseen ja joilla on maisterin tutkinnon jälkeistä sosiaalityön alan työkokemusta vähintään yksi vuosi hakuajan loppuun mennessä. Työkokemus korvaa sosiaalityön opintoihin kuuluvan käytännön opetuksen ja harjoittelun. Hakuaika päättyy 30.4.2014. Esityksen valittavista opiskelijoista tekee tiedekunnalle sosiaalityön oppiaine.

191


192 43 16 14 10 36 60 16 10

Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia

Mediatutkimus

Musiikkitiede

Taidehistoria

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Englannin kieli

Espanja

Italia

28

Saksan kieli

401

30

8

32

Ranska

Venäjän kieli Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma (Pori) Yhteensä

18

Pohjoismaiset kielet

8

36

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

14 14

Aloituspaikat 2014 8

Kotimainen kirjallisuus Yleinen kirjallisuustiede

Arkeologia

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Humanistinen tiedekunta

6–10 9

10–14

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma European Heritage, Digital Media and the Information Society

ei opiskelijavalintaa 2014

Enintään 12 (kulttuurihistoria 4, musiikkitiede 4, mediatutkimus 4), sisältyy erillisvalinnan yhteiskiintiöön (10 % kokonaisaloituspaikkamäärästä)

15

Aloituspaikat 2014 Yhteensä enintään 10% tiedekunnan kokonaisaloituspaikkamäärästä, ja avoimen yliopiston opintojen perusteella enintään 5 opiskelijaa oppiainetta kohti

Master in Baltic Sea Region Studies

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Maisteriohjelmat

Populaarikulttuurintutkimuksen opintopolku (ei koulutusohjelma/pääaine)

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (avoimen yliopiston opintojen perusteella valittavat, toisesta yksiköstä siirtyvät) tai vain ylempi korkeakoulututkinto (suomalaisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneet ) Ylempi tutkinto Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma (Pori)

Hakukohde

Erillisvalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT HAKUKOHTEITTAIN VUONNA 2014


193

Yhteensä

Opettajankoulutus, Rauma Luokanopettajakoulutus (kiintiö ylempään korkeakoulututkintoon otettavien kiintiön täyttymisen mukaan) Käsityön aineenopettajan koulutus (kiintiö ylempään korkeakoulututkintoon otettavien kiintiön täyttymisen mukaan) Lastentarhanopettajakoulutus (Rauma), vain alempi korkeakoulututkinto

Kasvatustieteiden koulutus Opettajankoulutus, Turku Luokanopettajakoulutus (kiintiö pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon otettavien kiintiön täyttymisen mukaan)

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma (Pori) Yhteensä

20

282–319

60

34–39

Koulutussosiologian ja -politiikan (KSP) maisteri­ohjelma

Learning, Learning Environments and Educational Systems (Turku)

Maisteriohjelmat

7

20 (joista enintään 5 kaksoistutkintoa suorittamaan)

72–79

5

Käsityön aineenopettajan koulutus (Rauma) Yhteensä

12

Kasvatustiede varhaiskasvatus (Rauma)

5–12

Luokanopettajakoulutus (Rauma) Kasvatustieteen koulutus (kiintiö KSP-maisteriohjelman kiintiön täyttymisen mukaan)

60–80

12

Luokanopettajakoulutus (Turku)

83–95

18

Aloituspaikat 2014

Kasvatustieteiden koulutus Vain ylempi korkeakoulututkinto

Hakukohde

Erillisvalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (avoimen yliopiston opintojen perusteella)

45

Aloituspaikat 2014

401

30


194 40 25 258

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (LuK + FM-tutkinto)

Yhteensä

Biokemia

Hakukohde

42

Aloituspaikat päävalinta 2014

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

6

Aloituspaikat siirtyjät + avoin väylä 2014

Erillisvalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Biokemian tutkinto-ohjelma (LuK) Biokemian laitoksen ylemmän FM-tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat (A,B,C,D,E) sekä Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) (G), Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM) (U)

Tutkinto-ohjelmat, alempi tutkinto sekä opiskelijan optiot ylemmässä tutkinnossa

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Master’s Programme in Biomedical Imaging

15

5

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, FM-tutkinto

Maisteriohjelmat

5

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto (avoimen yliopiston opintojen perusteella)

Erillisvalinta

40 153

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Aloituspaikat 2014

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi tutkinto

Lääketieteellinen tiedekunta

B. Molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tutkintoohjelma (FM) C. Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM) D. Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto- ohjelma (FM) E. Master’s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM)

A. Biokemian tutkinto-ohjelma (FM)

Hakukohde ja tutkinto-ohjelma, ylempi tutkinto

Erillisvalinta, ylempi korkeakoulututkinto

15

4

3

3

4

Aloituspaikat erillisvalinta 2014


195

15

55

15

60

25

80

50

40

430

Biotekniikka

Fysikaaliset tieteet

Geologia

Kemia

Maantiede

Matematiikka ja tilastotiede

Tietojenkäsittelytieteet

Tietotekniikka

Yhteensä

Ympäristötiede

Alempi korkeakoulututkinto Hakukohde

38

Biologia

Aloituspaikat avoin väylä 2014 6

67

10

15

8

5

5

3

5

3

7

Ympäristötieteen tutkinto- ohjelma (LuK)

Opinto-oikeus

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Informaatioteknologian laitoksen DI- ja FM -tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat (T,U,V,W,X)

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma (LuK) Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen FM-tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat (R,S) sekä Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM, DI) (W) Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (Luk) Informaatioteknologian laitoksen FM-tutkintoon johtavat tutkinto- ohjelmat (T,U)

Maantieteen tutkinto-ohjelma (Luk) Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM) (Q)

Kemian tutkinto-ohjelma (Luk) Kemian tutkinto-ohjelma (FM) (P)

Geologian tutkinto-ohjelma (Luk) Geologian tutkinto-ohjelma (FM) (O)

Fysikaalisten tieteiden tutkinto- ohjelma (LuK) Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen FM-tutkintoon johtavat tutkinto- ohjelmat (K,L,M,N)

Biologian tutkinto-ohjelma (LuK), Biologian laitoksen FM- tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat (F,G,H), Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenerge-tiikan tutkinto-ohjelma (FM) (D), Master’s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM) (E), Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM) (U) Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI) (I) ja Master’s Degree Programme in Food Development (DI) (J) 0

H. Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

3

O. Geologian tutkinto-ohjelma (FM)

5

30 20

V. Master’s Degree Programme in Information and Communication Techhnology (DI) W. Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM+DI)

222

10

15

U. Master’s Degree Programme in Bioinformatics (FM)

X. Master’s Degree Programme in Embedded Computing(DI) Yhteensä

20

5

S. T ilastotieteen tutkinto-ohjelma (FM) T. Master’s Degree Programme in Computer Science (FM)

10

5

10

R. Matematiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Q. Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM)

P. Kemian tutkinto-ohjelma (FM)

20

5

M. Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM) N. Master’s Degree Programme in Astronomy (FM)

5

L. Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

15

K. Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

J. Master’s Degree Programme in Food Development (DI)

5

5

I. Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)

5

G. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM)

15

F. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)

E. Master’s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM)


196

Master’s Degree Programme in Law and Information Society

15

2

Avoimen yliopiston opintojen perusteella

Maisteriohjelma

5

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto Turun kauppakorkeakoulusta KTK-tutkinnon suorittaneet, pääaineenaan yritysjuridiikka

35

140

Oikeustiede

Erillisvalinta Vain ylempi korkeakoulututkinto (mm. Åbo Akademista siirtyvät ja ETA-kelpoisuuskokeen suorittaneet)

Aloituspaikat 2014

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Oikeustieteellinen tiedekunta


197

Yhteensä

310

5

30

110

22

Yhteensä

Ylempi korkeakoulututkinto

Alempi ja ylempi kk-tutkinto (avoimen väylä)

5

175

3

Yhteiskuntatieteellinen ala (kansantaloustiede)

Yritysjuridiikka (TY:n oikeusnotaarin tutkinnon perusteella)

Liiketalouden tradenomit (Pori)

Kansantaloustiede

30

Kauppatieteen alemman tutkinnon perusteella pääaineittain á 5–10, yhteensä

40

Yhteiskuntatieteellinen ala (VTK- ja VTM-tutkinnot)

Pori

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (mm. avoimen yliopiston väylä) Ylempi korkeakoulututkinto

Turku

240

Kauppatieteellinen ala

Kauppatieteellinen ala (KTK- JA KTM-tutkinnot)

20 125 Yhteensä

30

25

30

20

Aloituspaikat 2014

Master’s Degree Programme in Futures Studies (FM)

Asiantuntija-organisaatioiden liiketoiminta-osaamisen maisteri­ ohjelma (Pori)

Master’s Degree Programme in Global Information Technology Management Master’s Degree Programme in Global Innovation Management

Kaupan ja palvelujen maisteri­ ohjelma

Hakukohde

Aloituspaikat 2014

Hakukohde

Hakukohde Aloituspaikat 2014

Maisteriohjelmat (KTM-tutkinto)

Erillisvalinta

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Turun kauppakorkeakoulu


198 45 32

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

13 174

Logopedia

Yhteensä

Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto

Psykologia

28

44

Politiikan tutkimus

Psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinto

12

Aloituspaikat 2014

Filosofia

Hakukohde

Päävalinta, valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

6

3

Master’s Degree Programme in Asian Studies

15

Yhteensä Maisteriohjelmat

3 76–94

FM (logopedia)

Vain ylempi korkeakoulututkinto VTM: sosiaalityö 5, 35-53 muut pääaineet 5-8 PsM 5

Psykologia

Psykologian kandidaatin tutkinto

6

Sosiologia

6

6

6

Aloituspaikat 2014

Valtio-oppi

Sosiaalipolitiikka

Poliittinen historia

Filosofia

Hakukohde

Erillisvalinta, vain alempi korkeakoulututkinto


199

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

405

14

8

Yleinen kirjallisuustiede

Venäjän kieli

199

10 16

Taidehistoria

143 206

32 36

Saksan kieli

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Uskontotiede

103

18 32

Pohjoismaiset kielet

Ranska

297

3073

3903

121

84

218

187

142

16 14

189

481

118

54

38

191

169

763

200

Mediatutkimus

Hakeneet

Musiikkitiede

43 30

Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia

Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen ko, Pori

14

Kotimainen kirjallisuus

8

20 10

Folkloristiikka ja kansatiede

Italia

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

60 16

Englannin kieli

8

Aloituspaikat

Espanja

Arkeologia

Humanistinen tiedekunta

Hakukohde

1291

1451

42

38

79

49

101

81

45

85

49

77

0

206

45

16

7

80

75

319

57

Valintakokeisiin osallistuneet

554

560

18

15

19

15

59

59

37

33

23

20

37

53

14

9

5

27

23

82

12

Hyväksytyt (sis. varasijalta hyväksytyt)

395

395

14

7

16

10

36

32

28

18

15

16

30

43

14

8

3

21

16

60

8

Kirjoittautuneet

67

73.63

59.5

68

73.5

23.5

47.6

75.5

59

72

95

58

50

59

67.69

61.6

74

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

30

37.38

28

29

31.5

25.5

12.8

34.25

26

34

38

35

30

31.75

30

27.21

33.29

35

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

50

50

50

50

50

60

50

maks.

raja

raja

maks.

Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt

Valintakokeiden ja alkupisteiden perusteella hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

42

120

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt raja

’) hakemusten määrä: sama hakija on voinut hakea useaan hakukohteeseen. **) hakijoiden määrä: yksi hakija on tiedekunnan tai koko yliopiston yhteissummassa vain kerran . Lisää hakijatilastoja verkossa: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/avaintiedot/opiskelutilastot/. Lähde: Turun yliopiston hakijatilastot 12.11.2013

Hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet, hyväksytyt ja yliopistoon kirjoittautuneet päävalinnoissa

Turun yliopiston hakijatilastot 2013


200

1974

83

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

253

153

1773

1807

322

20 40

Terveyden biotieteiden ko

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

263 1069

40

153

Lääketieteen ko.

Hammaslääketieteen ko.

Lääketieteellinen tiedekunta

 

 

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 638

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 943

3956

 

6974

282

1039

1) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 595

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

Luokanopettajan koulutus, Turku (3

1569

60 60

Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma (1

Luokanopettajan koulutus, Rauma (2

962 352

20 34

Kasvatustiede

Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma

799

15

Erityispedagogiikka

279

Hakeneet

10

Aloituspaikat

Aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteiden tiedekunta

Hakukohde

1221

1223

185

45

816

177

2997

5577

1497

1307

885

278

731

663

216

Valintakokeisiin osallistuneet

262

262

42

22

157

41

402

454

89

73

70

46

65

95

16

Hyväksytyt (sis. varasijalta hyväksytyt)

257

257

42

20

155

40

297

297

86

64

60

37

20

19

11

Kirjoittautuneet

94

78

63.5

26.85

17.36

32.46

13.63

67.69

65.87

63.28

126

108

108

49

32

60

27

82

82

82

28

50.5

46.25

33

49.31

48.17

45.7

40

90

72

72

58

58

58

maks.

raja

maks.

raja

Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt

Valintakokeiden ja alkupisteiden perusteella hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

raja

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt


201

40 16

Tietotekniikan, elektr. ja tietoliikennetekn. ko. (DI) (4

Tilastotieteen koulutusohjelma

Kansantaloustiede (VTM)

   

   

1) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 1416

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 214

320

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 320

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

50 50

Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta (2

Kauppatieteet, Pori (3

190

30

Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteet (1

 

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

130

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

130

Oikeustieteen maisterin koulutus

Oikeustieteellinen tiedekunta

 

4) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 157

 

 

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 151

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 243

1) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 474

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

123

309

428

3970

5173

874

551

3335

413

1437

1437

1437

3258

60

Tietojenkäsittelytieteiden ko (3

461

65

Matematiikan ko

475

567

4612

25

Maantieteen ko

286

431

60

Kemian ko

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

15

Geologian ko

507

248

15 55

Biotekniikan ko (DI) (2

Fysikaalisten tieteiden ko

939

38

269

Biologian ko (1

42

Biokemian ko

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

2671

3488

600

317

2357

214

911

911

911

1653

1920

32

131

236

111

215

4

153

180

121

675

62

352

393

51

50

191

101

139

139

139

810

905

24

55

99

208

36

173

18

161

24

56

51

318

318

48

50

190

30

139

139

139

436

436

16

40

49

72

26

58

15

67

13

38

42

50.5

51.76

55.5

58

81.75

29

25.22

65

44.25

35

44

157

22.8

82

82

82

120

109

120

69

100

30

60

69

225

60

26

29.5

25

56

10

10.78

39

28

20.75

40

19

25

24.11

142

23.4

42

42

60

80

60

43

50

60

30

60

30

60

43

240

30

20

20

27

 

29

30

29


202 482

17774

1992

Turun yliopiston hakijat yhteensä

 

 

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 422

3530

 

3903

719

Tiedekunta yhteensä/hakijat (** 1) Logopedian ja psykologian valinnassa kirjallisen kokeen pisterajat. 2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 484

171

22

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

Yleinen valtio-oppi

408

32 26

Sosiaalityö (3

179

Sosiologia

1307

28 16

Psykologia (1, 2

312 329

13 22

Logopedia (1

Poliittinen historia

Sosiaalipolitiikka

167

Hakeneet

12

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Filosofia

Aloituspaikat

Hakukohde

1698

1738

144

149

350

52

717

136

127

63

11673

Valintakokeisiin osallistuneet

204

204

25

44

33

17

32

26

13

14

2629

Hyväksytyt (sis. varasijalta hyväksytyt)

180

180

22

26

33

16

32

25

13

13

2022

Kirjoittautuneet

77.5

70.5

85.5

78

148.2

94

112

97

120

120

120

120

210

120

140

120

33.25

35

46

36

58.8

47

33

50

60

60

60

60

100

60

40

60

maks.

raja

maks.

raja

Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt

Valintakokeiden ja alkupisteiden perusteella hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

raja

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt


Usein kysytyt kysymykset Mikä on päävalinnan ja erillisvalinnan ero?

oo Suurin osa hakijoista hakee päävalinnassa, jossa hakuperusteena on ylioppilastutkinto tai ­ siihen rinnastettava tutkinto. Päävalinnan hakijat osallistuvat valintakokeisiin. Erillisvalinnoissa hakevilla on pääsääntöisesti aiempaa koulutustaustaa omasta tai toisesta yliopistosta (esim. avoimen väylä tai siirto-opiskelijat) ja he voivat tulla valituksi aikaisempien opintojensa pohjalta.

Tarvitseeko minun toimittaa yliopistoon kopio ylioppilastodistuksestani?

oo Ei tarvitse, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritettujen ylioppilastutkintojen arvosanat siirretään ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) rekisteristä yliopistojen käyttämään hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmään (HAREK) automaattisesti.

Mikäli korotan ylioppilaskirjoitusten aikaisempia arvosanoja, otetaanko uudet arvosanat automaattisesti huomioon vai täytyykö hakulomakkeen mukaan liittää jokin lisäselvitys? oo Ei tarvita lisäselvityksiä, vaan yliopisto saa päivitetyt tiedot suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta yliopiston hakujärjestelmään.

Mistä tiedän, että hakulomakkeeni on tullut perille?

oo Ilmoita hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi, niin saat lomakkeen lähetettyäsi vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta. Jos et saa vahvistusviestiä, ole yhteydessä yliopisto-

haun neuvontaan. Samalla henkilötunnuksella voi tallentaa vain yhden hakemuksen, joten jos olet epävarma hakemuksesi tallentumisesta, voit yrittää lähettää uuden hakemuksen. Ohjelma herjaa, jos henkilötunnuksellasi on jo hakemus.

Voinko täyttää ja lähettää hakulomakkeen ilman verkkopankkitunnuksia?

oo Kyllä voit. Mene kohtaan Hakulomakkeen täyttäminen ja toimi ohjeiden mukaan. Muista painaa lopuksi ”Lähetä”-painiketta. Vain Hakijapalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia.

Haluan laittaa hakukohteeni mieluisuusjärjestykseen. Miksi se ei onnistu?

oo Toisin kuin ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, yliopistohaussa ei ole pääsääntöisesti hakukohteiden keskinäistä priorisointia. Vain ­ joissakin valinnoissa (esim. kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa) hakukohteet priorisoidaan. Hakulomake ohjaa aina hakukohteiden mahdollisessa priorisoinnissa. Hakukohteet näkyvät hakulomakkeella valinnan nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Haluaisin lisätä/poistaa hakukohteita hakulomakkeeltani. Miten se onnistuu?

oo Voit muokata hakulomakettasi ­ hakuaikana. Mene Hakijapalvelussa kohtaan Omat hakulomakkeet. Jos muokkaat lähettämäsi ­ hakulomakkeen tietoja (esim. poistat tai lisäät hakukohteita), uudet tiedot korvaavat kaikki ­aiemman lomakkeesi tiedot. Hakulomakkeellasi tulee näkyä kaikki hakukohteet, joihin haet!

203


Miten nettihaun mahdollinen ruuhkautu­­minen voi vaikuttaa hakulomakkeen lähettämiseen?

Minulla on lukihäiriö. Saanko valinta­ kokeissa erityisjärjestelyitä, kuten lisä­ aikaa kokeen tekemiseen?

Missä voin tarkastella lähettämääni hakulomaketta ja esimerkiksi tulostaa sen itselleni uudestaan?

Milloin ja missä valintojen tulokset julkaistaan?

oo Ota huomioon, että palvelu voi ruuhkautua hakuaikojen lopussa, joten jätäthän hakemuksesi ajoissa. Jos haet hakuaikojen viimeisinä ­päivinä, niin hakulomakkeesi on oltava lähetettynä viimeistään klo 16.15.

oo Voit tarkastella viimeiseksi lähettämääsi haku­ lomaketta Hakijapalvelun kohdassa Omat haku­lomakkeet. Sitä kautta voit myös tallentaa tai tulostaa hakulomakkeesi itsellesi.

Miten voin perua hakemukseni?

oo Voit perua yhteishaun hakulomakkeesi ottamalla yhteyttä kirjallisesti (sähköposti, faksi tai kirje) valtakunnallisen yliopistohaun neuvontapalveluun. Viestin tulee sisältää koko nimesi, yhteystietosi ja henkilötunnuksesi (faksi ja kirje) tai syntymäaikasi (sähköposti).

Mistä saan apua yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän käytössä?

oo Osoitteessa yliopistohaku.fi voit tutustua koulutustietoihin sekä täyttää sähköisen hakulomakkeen. Järjestelmä ohjaa hakijaa hakulomakkeen täytössä vaihe vaiheelta ja hakemisessa tarvittava ohjeistus löytyy hakujärjestelmästä. Jos sinulle tulee ongelmia hakulomakkeen täytössä, neuvoa voi kysyä yliopistojen hakijapalveluista ja valtakunnallisesta yliopistohaun neuvonnasta.

Kutsutaanko valintakokeisiin?

oo Pääsääntöisesti valintakokeisiin ei erikseen kutsuta eli hakijan on huolehdittava itse siitä, että on valintakoepäivänä oikeassa paikassa ­oikeaan aikaan.

Voiko valintakokeen tehdä jossakin muualla tai muuna ajankohtana?

oo Pääsääntöisesti ei voi. Poikkeuksena on sellaiset aineet, jotka tekevät valintayhteistyötä keskenään. Niiden kokeen voi suorittaa myös jossain ko. yhteistyöyliopistossa, mutta tällöinkin koepaikka pitää valita etukäteen.

Olen menossa lomamatkalle, joten voiko valintakokeita siirtää esimerkiksi viikolla eteenpäin?

oo Valintakoepäiviä tai koeaikaa ei voi siirtää. ­Valintakokeen voi tehdä vain valintaperusteissa ilmoitettuna ajankohtana ja esimerkiksi yhteisvalinnan yliopistoissa valintakokeet pidetään aina täsmälleen samaan aikaan.

204

oo Oikeutta erityisjärjestelyihin tulee hakea pääsääntöisesti Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalta viimeiseen hakupäivän mennessä. Poikkeuksista kerrotaan valintaoppaan alkuosassa.

oo Opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan koulutuksesta riippuen kesä-heinäkuussa yliopiston pääsivulla. Yliopistoon hyväksytyille lähetetään tieto henkilökohtaisesti kirjeellä. Hyväksymiskirjeen mukana lähetetään opiskelupaikan vastaanottoilmoitus ja ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta.

Minut on hyväksytty opiskelemaan. Mitä minun pitää tehdä ennen opintojen aloittamista?

oo Sinun tulee vahvistaa opiskelupaikkasi hyväksymiskirjeen mukana tulleella opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella tai sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi. oo Paikan vastaanoton lisäksi sinun on myös ilmoittauduttava yliopistoon ­ ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisen jälkeen voit jättää opiskelijakorttihakemuksen ylioppilaskuntaan. Muista myös hakea opintotukea riittävän ajoissa. Osallistu opintoihin johdattavan johdantokurssin ohjelmaan. Johdantokurssilla kerrotaan paljon sellaista tietoa, josta on hyötyä opintojesi eri vaiheissa.

Vaikuttaako kevään 2014 valinnoissa vastaanotettu korkeakoulupaikka tulevaisuudessa?

oo Kyllä vaikuttaa. Keväällä 2014 järjestetyssä yhteishaussa eli syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu paikka vaikuttaa seuraavissa yhteisvalinnoissa siten, että hakija ei hae enää ensikertalaiskiintiössä.

Uskallanko / voinko ottaa opiskelupaikan vastaan kevään 2014 haussa jos paikka ei ole ensisijainen valintani?

oo Opiskelupaikat on lähtökohtaisesti tarkoitettu niille, jotka haluavat suorittaa kyseisen tutkinnon. Jos otat vastaan paikan koulutuksesta, josta et aio tehdä tutkintoa, saatat samalla viedä paikan hakijalta, joka haluaisi suorittaa juuri kyseisen tutkinnon. Ota siis paikka vastaan, ­mikäli aiot suorittaa tutkinnon. oo Mikäli otat paikan vastaan, mutta haluatkin myöhemmin vaihtaa alaa, sinulle on tarjolla hakeutumismahdollisuuksia ja -väyliä muihin koulutuksiin. Henkilöllä joka opiskelee korkea­


koulussa tai on suorittanut tutkinnon, tulee pääsääntöisesti olla mahdollisuus hakea ja tulla valituksi kaikkeen koulutukseen, joka on ensikertalaisillekin hakijoille tarjolla. Vaikka opiskelupaikkoja varataan ensikertalaisille hakijoille heidän asemansa parantamiseksi, eivät mahdollisuutesi tulla valituksi saa lain mukaan olla kohtuuttomasti ensikertalaisia huonommat.

Mitä tarkoitetaan ensikertalaiskiintiöllä ja otetaanko se käyttöön Turun yliopistossa?

oo Uudistuvan yhteishaun yhteydessä korkeakouluille annetaan mahdollisuus varata osa aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemminjostainsuomalaisestakorkeakoulusta. Turun yliopisto ei ota ensikertalaiskiintiötä käyttöön vuonna 2014. Vielä ei ole päätetty, varataanko osa aloituspaikoista ensikertalaisille kevään 2015 valinnoissa.

Ketkä kuuluvat ensikertalaiskiintiöön 2015, jos sellainen päätetään ottaa käyttöön?

oo Ensikertalaisiksi katsotaan seuraavat hakijat: – hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammatti- korkeakoulussa tai yliopistossa, – hakija, joka on vastaanottanut korkeakoulu- tutkintoon johtavan opiskelupaikan koulu- tuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen eli hakenut ja päässyt ao. koulu- tukseen viimeistään syksyllä 2013, – hakija, jolla on korkeakoulupaikka tai -tutkinto ulkomailta.

Kuinka kauan on mahdollista opiskella yliopistossa yhtä tutkintoa?

oo Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laskennallinen suoritusaika on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta viisi vuotta. Opiskelija voi kuitenkin ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi kahdeksi vuodeksi, eikä näitä vuosia lasketa mukaan opintojen suoritusaikaan.

205


30 MEDISIINA, KIINAMYLLYNKATU 10

PÄÄKIRJASTO

31 MIKRO, KIINAMYLLYNKATU 13

3

JUSLENIA, HENRIKINKATU 2

32 DENTALIA, LEMMINKÄISENKATU 2

4

ELÄINMUSEO

33 SANITAS, LEMMINKÄISENKATU 1

5

LUONNONTIETEIDEN TALO I

34 VERSTAS, LEMMINKÄISENKATU 3

6

LUONNONTIETEIDEN TALO II

35 TEUTORI, LEMMINKÄISENKATU 3

7

QUANTUM

37 DATACITY, LEMMINKÄISENKATU 14 - 18

9

ROSETTA, KOSKENIEMENKATU 4

38 BIOCITY, TYKISTÖKATU 6

10 SIGNUM

40 MAAHERRAN MAKASIINI

11 HORTTOKUJAN ALUE

42 VILLA HORTUS

16 FENNICUM, HENRIKINKATU 3

43 PROJEKTIKÄYTÖSSÄ

17 VALTIO-OPPI

47 EDUCARIUM, ASSISTENTINKATU 5

18 KASARMIRAKENNUS 10

49 PHARMACITY, ITÄINEN PITKÄKATU 4

19 POLIITTINEN HISTORIA

50 PUBLICUM, ASSISTENTINKATU 7

20 PROJEKTIKÄYTÖSSÄ

51 HISTORICUM, KAIVOKATU 12

21 PROJEKTIKÄYTÖSSÄ

52 MINERVA, KAIVOKATU 12

22 ARCANUM, VATSELANKATU 2

53 ARTIUM, KAIVOKATU 12

23 CALONIA, VÄNRIKINKATU 2

54 ICT-TALO, JOUKAHAISENKATU 3 - 5

24 MATTHIAS, PROFESSORIN AUKIO

56 EUROCITY, JOUKAHAISENKATU 1

25 HÄMEENKATU 1

57 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

26 HÄMEENKATU 2

61 NORMAALIKOULU, ANNIKANPOLKU 9, VARISSUO

P

LS

HE

I

Kasarminka

Teh taa n

kat

u

Piis pan kat u

PÄÄRAKENNUS

2

Aurajoki

1

Aura joki

Yliopiston kartta

TUOMIOKIRKKO

PAIKOITUSALUE

TURUN Y

YLIOPISTON LAITO

© TURUN YLIOPISTO TILASUUNNITTELU 2013

206

O


10 P

U AT INK ING LS HE

17

U3 3

U 14 - 18

P

18 19

47 50 21 43

20

Aurajoki

Vänrikinkatu

Kasarminkatu

Teh taa nka tu

23

Ve silin n

4

2

inka Hen rik

atu

nn

10

k en iem

9

TIE EEN

25 ink uk

u at

IE AT LT VA

30

OLKU 9, VARISSUO

Ru

GIN IN

ME

TYKS

tu ka

atu

TU KA EN

LS HE

26

k lin

TUOMIOKIRKKO

U

HÄM

YLIOPPILASKUNTA

1

42

u rtt Ke

40

±0,00

57

llyn my na Kii

3-5

an tie

6 7

11

e sk Ko

U1

5

3

16 tu

Piis

pan

katu

7

22 24

U5

ATU 4

P

katu

1

Assistentinkatu

Vatselan

Aura

U2

Arwidssoninkatu

joki

YLIOPPILASKYLÄ

Kiinamyllynkatu

Itä

O

5OO m

kis Ty

53

32

56

atu äk itk nP ine

atu tök

35

38

61

KUPITTAAN ASEMA

Jo uk ah

33 34 tu

atu nk ala kk Sir

52

ka ivo Ka

YLIOPISTON LAITOSTEN SIJAINTIKARTTA

tu ka en äis ink mm Le

TURUN YLIOPISTO

51

31

ais en k

atu

54

49 37

1OOO m

207

Valintaopas 2014  

Turun yliopiston valintaopas 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you