Page 1

Humanistinen Matemaattis-luonnontieteellinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Kasvatustieteiden Turun kauppakorkeakoulu

Miksi hakisin Turun yliopi

stoon?

Millaista opiskelijaelämä

on?

Mitä siellä voi opiskella?

Turun yliopiston valintaopas 2013 Turun yliopisto 2012

Turun yliopiston hakijaportaalissa tutustut opiskelijaelämään sekä kansainvälisen yliopistomme mahtavan monipuoliseen opiskelutarjontaan. Tee elämäsi paras päätös ja hae meille opiskelijaksi!

Valintaopas


Hae arvostettuun koulutukseen

Ainutlaatuisessa ympäristössä

Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on 21 000 opiskelijaa ja 3000 ­tutkijaa, opettajaa, professoria ja työntekijää. Yliopisto tarjoaa l­ ähes 60 koulutusalalla korkealaatuiseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. Useilla aloilla opiskelija voi vapaasti suunnitella koulutuksensa sisällön. Tarjolla on yli 100 oppiainetta 6 tiedekunnassa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Turun yliopistosta hankittu koulutus antaa laajan osaamis- ja sivistystason – ja liikkuma­ varaa työelämässä.

Turun yliopistosta valmistuneet osaajat vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassa: hh Ihmisen tukena eri elämänvaiheissa: päiväkodista työelämään ja arvokkaaseen vanhuuteen. hh Yhteiskunnan rakenteissa: muun muassa talouden, politiikan, lain, historian, kielten ja tieteen asiantuntijoina. hh Elinkeinoelämän ytimessä: teknologioiden, yrittäjyyden ja liike toiminnan innovaattoreina.

Turun yliopistosta valmistuneista: hh 93 % katsoo saaneensa laadukasta koulutusta. hh 93 % pystyy hyödyntämään oppimaansa työssään. hh 91 % on koulutustaan vastaavassa työssä.

Tarjolla vapautta , vastuuta ja tukea tutkinnon tekemiseen Turun yliopisto tarjoaa opiskelijalleen vapauden valita. Opiskelu edellyttääkin oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa. Valintojensa kanssa ei jää yksin, opintojen suunnitteluun ja sujuvuuteen on saatavilla monenlaista apua ja tukea – aina ­ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen saakka.


Opinto-oppaiden, verkkosivujen, opiskelijatuutorin ja henkilökohtaisen opinto­ suunnitelman lisäksi: hh Oppiaineen henkilökunta auttaa kurssien sisältöihin liittyvissä asioissa. hh Tiedekunnissa opinto-ohjaajat, opintoneuvojat ja opintopäälliköt auttavat kaikenlaisissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä tilanteissa. hh Yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa autetaan ilmoittautumiseen, nimen- ja osoitteenmuutoksiin, opintorekisteriotteisiin ja opintotukeen liittyvissä asioissa. hh Vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa neuvoo yliopiston kansainväliset palvelut. hh Erilaisille oppijoille ja vammaisopiskelijoille on tarjolla neuvontaa ja palveluja. hh Ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun tarjoaa Rekry – Turun yli opiston työelämäpalvelut.

17–29-vuotiaiden mielestä Turun yliopisto on hh Kansainvälinen hh Työmarkkinoilla arvostettu hh Koulutusaloiltaan monipuolinen hh Koulutuspaikkana hyvämaineinen

M onta mahdollisuutta kansainvälistymiseen

M

Kansainvälisyys on olennainen osa Turun yliopiston koulutusta ja tutkimusta. Yliopisto kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon ja luomaan kansainvälisiä kontakteja. Ulkomaiden lisäksi kansainvälistyä voi kotikampuksellakin: kieli- ja kulttuuriopintojen, englanninkielisten opintokokonaisuuksien tai esimerkiksi tuutoritoiminnan kautta.

Kolme kuukautta kestävään kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuu ­vuosittain pitkälti yli 500 opiskelijaa. Lisäksi yliopisto tarjoaa hh Kansainvälisiä maisteriohjelmia ja englanninkielisiä kursseja. hh Vaihto-opiskelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijavaihto­- paikkoja tutkijoille.

Yhtenäinen kampus kaupungin ytimessä Turun yliopiston opiskelijat kuuluvat näkyvänä osana kaupunkielämään Turussa, Raumalla ja Porissa. Turun laaja ja yhtenäinen, kaupungin keskustassa sijaitseva kampusalue on ainutlaatuinen koko Euroopassa. Opiskelua rytmittävät luennot, seminaarit ja tentit. Ylioppilaskunnan yli 130 aineja harrastusjärjestön tarjoamat aktiviteetit, yliopistoliikunta sekä lukemattomat kulttuuri- ja muut riennot ovat myös olennainen osa opiskelijaelämää. Opiskelu­ aikansa voi viettää makunsa mukaan – vaihtoehdot eivät lopu kesken.


Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Julkaisun suunnittelu ja taitto: Mirja Sarlin Kansi: Hanna Oksanen Kannen kuva: Hanna Oksanen Valokuvat: Turun yliopiston viestintä ISSN 0358-4704 Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Turku 2012

4


M

Sisältö NÄIN HAET OPISKELIJAKSI YHTEISHAUSSA...............................................................................................................................................................6 HAKEMINEN...........................................................................................................................................................................................................................7 VALINTAKOKEET..................................................................................................................................................................................................................11 VALINTAKOEAJAT JA -PAIKAT 2012.............................................................................................................................................................................. 12 SOVELTUMATTOMUUS OPISKELUUN (ns. SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ)................................................................................................................14 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON.................................................................................... 15 OPINTOTUKI.........................................................................................................................................................................................................................18 OPISKELIJA-ASUNNOT......................................................................................................................................................................................................19 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA....................................................................................................................................................................................... 21 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA.............................................................................................................................................................................53 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA..............................................................................................................................................................................75 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA.....................................................................................................................................95 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA..........................................................................................................................................................................125 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU..................................................................................................................................................................................141 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA..............................................................................................................................................................171 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT HAKUKOHTEITTAIN VUONNA 2013......................................................................................................187 HAKIJATILASTOT............................................................................................................................................................................................................. 194 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET..................................................................................................................................................................................200 Yliopiston kartta.....................................................................................................................................................................................................202

5


NÄIN HAET OPISKELIJAKSI YHTEISHAUSSA Tee näin: hh Tutustu hakukohteisiin hh Hae netissä 4.3.–3.4.2013 www.yliopistohaku.fi hh Tarkista valintakoeaika ja -paikka hh Ota valintakokeeseen mukaan valokuvallinen henkilöllisyys todistus ja kirjoitusvälineet hh Tarkista, onko sinut hyväksytty hh Ota paikka vastaan hh Ilmoittaudu yliopistoon

OPISKELU YLIOPISTOSSA Yliopisto-opiskelussa pyritään saamaan laaja ja kokonaisvaltainen kuva omasta tieteenalasta. Tärkeintä opiskelussa on asioiden ymmärtäminen ­ ja opitun tiedon soveltaminen. Yliopisto-opiskelija ei ole passiivinen oppija vaan osallistuu oma-aloitteisesti ja kriittisesti tiedon tuottamiseen yhdessä muiden tiedeyhteisön jäsenten kanssa. Yliopisto-opiskeluun liittyy vapautta ja vastuuta. Useilla aloilla opiskelija voi melko vapaasti suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan esim. sivuaine­ valinnoilla. Useimpiin Turun yliopiston tutkintoihin ­ kuuluu pääaineopintojen lisäksi sivuaineopintoja. Eri oppi­­ aineista saa tietoa internetistä osoitteesta­ www.utu.fi. Turun yliopiston laajan opintotarjonnan lisäksi sivuaineita on mahdollista hakea myös toisesta suomalaisesta yliopistosta. Ohjeet sivuaineoikeuden hakemiseen ovat tiede­ kuntien www-sivuilla, humanistisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osalta myös tässä oppaassa ko. tiedekunnan valintatekstien yhteydessä. Yliopistokoulutus antaakin laajan osaamis- ja sivistystason, joka mahdollistaa liikkumavaraa työelämässä. Opiskelija myös vastaa omaan opiskeluun liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Yliopisto-opiskelijan on siis itse huolehdittava o ­ masta oppimisestaan. Apua opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen saa yliopiston opinto-ohjaukseen perehtyneeltä henkilökunnalta. Opiskelijan yleisopas annetaan uusille opiskelijoille johdantokurssin yhtey­ dessä. Yleisoppaaseen on koottu tietoa yliopistoopiskelua koskevista käytännön asioista ja tärkeimmistä opiskelua tukevista palveluista.

6

Yliopistoon hakemiseen ja opiskelijavalintoihin liittyvissä asioissa neuvovat tiedekuntien opintoohjaajat ja opintopäälliköt sekä yliopiston keskitetty hakijapalvelu.

OPINTONEUVONTA Opinto-ohjauksesta tiedekunnissa vastaavat opintoohjaaja, opintoneuvoja ja opintopäällikkö. Opiskelijan henkilökohtaisesta ohjauksesta huolehtii ensi­ sijaisesti opinto-ohjaaja tai opintoneuvoja.

Humanistinen tiedekunta, Horttokuja 2 Opintoneuvoja: (02) 333 5209, hum-info@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5203, hum-info@utu.fi Kasvatustieteiden tiedekunta:

Turku, Assistentinkatu 5, 4. krs Koulutussuunnittelija: (02) 333 8738, eduopo@utu.fi Opintoneuvoja: (02) 333 8821, eduopo@utu.fi Koulutussuunnittelija: (02) 333 8868, eduopo@utu.fi, 2. krs (Turun luokanopettajan koulutus) Opintopäällikkö: (02) 333 8802, mari.broberg@utu.fi Rauma, Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma Opintoneuvoja: (02) 333 7154, oporauma@utu.fi Koulutussuunnittelija: (02) 333 7145, pirjo.lehti@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 13 Lääketieteen koulutus: Opinto-ohjaajat: (02) 333 7397, opo-laak@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 8407, anita.toivola@utu.fi Hammaslääketieteen koulutus (Lemminkäisenkatu 2): Opinto-ohjaaja: (02) 333 7397, opo-hammas@utu.fi


Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Opinto-ohjaajat: opo-terbio@lists.utu.fi Laitoshallintopäällikkö: (02) 333 8526, heli.tormanen@utu.fi Terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto (Sanitas, Lemminkäisenkatu 1, 3. krs): Opinto-ohjaaja: (02) 333 8411, opo-hoitotiede@utu.fi Lääketieteellisen tiedekunnan valintayhteyshenkilö puh. (02) 333 8441, valinta-laak@utu.fi, valinta-hammas@utu.fi, valinta-hoitotiede@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta,

Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut

Luonnontieteiden talo II Kanslia puh. (02) 333 6064 Opintoneuvoja puh. (02) 333 5604, opo-ml@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5602, info-ml@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta,

Opintotoimisto: (02) 333 9206, opintotoimisto@tse.fi Opintoneuvoja: (02) 333 9271, tseopo@utu.fi Pori: Pohjoisranta 11 A (02) 627 2700, poriopintotoimisto@utu.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta,

Assistentinkatu 7 Opintoneuvoja: (02) 333 5038, opo-yht@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5361, raija.roslakka@utu.fi Yliopistonmäki, päärakennus, pohjakerros. (02) 333 7676, hakijapalvelut@utu.fi – opiskelijavalintaan liittyvä materiaali – yliopistoon ilmoittautumisohjeet – opintotukihakemuslomakkeet

Caloniankuja 3, 2. krs Opinto-ohjaajat: puh. (02) 333 5514, oik-opi@utu.fi Opintopäällikkö: (02) 333 5501, oik-opintopaall@lists.utu.fi

HAKEMINEN Tee näin: hh Tutustu hakukohteisiin hh Hae netissä 4.3.–3.4.2013 www.yliopistohaku.fi

Turun yliopisto on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa, jossa voi hakea sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Turun yliopiston ­osalta yhteishaussa ovat mukana päävalinnat; useimmat erillisvalinnat käyttävät tiedekuntien omia haku­ lomakkeita. Katso tarkemmat tiedot tiedekuntien valintaperusteista.

HAKUKELPOISUUS JA HAKIJARYHMÄT Suurimman hakijaryhmän muodostavat ylioppilaat ja heihin rinnastettavat hakijat alla esitetyllä tavalla. Muiden hakijaryhmien valintaperusteet ja pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat tiedekunnittain. Katso tarkemmat tiedot tiedekuntien valintaperusteista.

Ylioppilaat

—— Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet —— Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinto), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinto) tai Reifeprüfung-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Ylioppilaisiin rinnastettavat hakijat

Ylioppilaisiin rinnastetaan seuraavan koulutuksen saaneet: Kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen suorittaneet.

7


Muut hakijat

—— Ylioppilastutkintoa tai vähintään kolmivuotista ammatillista tutkintoa suorittamattomat —— Avoimessa korkeakouluopetuksessa opintoja suorittaneet —— Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet —— Korkeakoulututkinnon aikaisemmin suorittaneet —— Toisista yliopistoista siirtyvät, tiedekuntaa Turun yliopistossa vaihtavat ja samassa tiedekunnassa koulutusta tai koulutusohjelmaa/pääainetta vaihtavat

HAKEMINEN PÄÄVALINNASSA / HAKUAIKA Päävalintojen hakuaika on 4.3.–3.4.2013 Päävalintojen (ylioppilaat ja ylioppilaisiin rinnastettavat hakijat, katso tarkat tiedot tiedekuntien ­valintaperusteista) osalta Turun yliopisto on m ­ ukana yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa, ­ jonka hakulomake on verkossa osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Samalla hakemuksella voi hakea kaikkiin yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, yhteensä yhdeksään eri koulutukseen. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää säh­ köistä hakulomaketta, voit tilata paperisen lomakkeen Opetushallituksen valtakunnallisesta yliopisto­ haun neuvontapalvelusta hakuaikana arkisin klo 12–15 puhelimitse 029 533 1011 tai sähköpostitse yliopistohaku@oph.fi. Opetushallituksen neuvontapalvelu auttaa myös sähköiseen hakuun liittyvissä yleisissä kysymyksissä. Hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä hakemaasi tiedekuntaan tai yliopiston keskitettyyn hakijapalveluun, ks. yhteystiedot tämän oppaan alkusivuilta.

Liitteet Hakemukseen tarvittavat liitteet ja niiden toimitusosoite ilmoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa. Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen riittää, sinun ei tarvitse toimittaa esimerkiksi jäljennöksiä todistuksista, ellei niitä hakulomakkeessa nimenomaan pyydetä. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan automaattisesti valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä (HAREK), jos ylioppilastutkinto on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen. Alkuperäiset todistukset tai oikeaksi todistetut kopiot todistuksista vaaditaan vasta hyväksytyiltä, joten hakijan itsensä ilmoittamien tietojen tulee olla ehdottomasti oikein. Jos myöhemmin todetaan, että hakija on hakulomakkeessa antanut vääriä tietoja todistuksistaan ja että nämä virheelliset tiedot ovat ratkaisseet hakijan pääsyn tiedekuntaan, hakijan opiskeluoikeus peruutetaan.

8

Hakemuksen perillemeno

Hakijan tulisi laittaa sähköiseen hakemukseen toimiva sähköpostiosoite, jolloin hakija saa automaattisesti omaan sähköpostiinsa varmistuksen siitä, että hakemus on mennyt perille. Tämä on nopein ja varmin tapa varmistua hakemuksen perillemenosta.

HAKEMINEN ERILLISVALINNASSA Erillisvalintojen hakuaika ilmoitetaan hakulomakkeessa Erillisvalintoja ovat mm. avoimen yliopiston väylä, haku maisteriohjelmiin ja suoraan maisterivaiheeseen sekä siirto-opiskelijoiden valinta. Humanistisessa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa haku erillisvalinnoissa tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Muissa tiedekunnissa ja kauppakorkeakoulussa erillisvalinnat eivät ole mukana sähköisessä haussa. Erillisvalintojen hakulomakkeita voi tulostaa ­Turun yliopiston internet-sivuilta osoitteesta www.utu. fi/hae. Hakulomakkeita saa myös tiedekunnista, ks. yhteystiedot tämän oppaan alkusivuilta. Hakulomakkeena on käytettävä kunkin tiedekunnan vahvistamaa hakulomaketta (ei vapaamuotoisia hakemuksia). Englanninkielisten maisteriohjelmien hakulomakepohjat ovat osoitteessa www.universityadmissions.fi.

Hakulomakkeen palauttaminen erillisvalin­nassa Hakulomakkeen voi palauttaa joko henkilökohtaisesti tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Hakuajan päättymisaika ilmoitetaan haku­ lomakkeessa. Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset katsotaan myöhästyneiksi. Jos hakija ­haluaa tositteen postitse lähetetystä hakemuksesta, on ­lähetys kirjattava. Hakulomakkeet palautetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse tiedekuntiin: Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku Turun kauppakorkeakoulu/Porin yksikkö, PL 170, 28101 Pori


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hakevat täyt­ tävät hakulomakkeen osoitteessa www.universityadmissions.fi ja toimittavat täytetyn hakemuksen liitteineen University Admissions Finland -palvelukeskukseen, osoite: University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, 00170 Helsinki.

HAKEMINEN ULKOMAILLA SUORITETUN POHJAKOULUTUK­SEN PERUSTEELLA Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneiden hakuaika on 4.3.–3.4.2013 klo 16.15 Suomalaista ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneet hakijat voivat hakea Turun yliopiston opiskelijoiksi kansalaisuudesta riippumatta. Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneille ei ole erillistä kiintiötä, vaan valittavien opiskelijoiden ­määrä sisältyy valittavien ylioppilaiden ja ei-ylioppilaiden ­kiintiöön. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saanut hakija täyttää hakulomakkeen hakuaikana 4.3.–3.4.2013 klo 16.15 osoitteessa www.yliopistohaku.fi

Pohjakoulutus ulkomailla koulutuksen saaneille Hakijalla on oltava sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, sekä suomen kielen taito. Hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta Turun yliopiston hakijapalveluihin. Jos hakija ei voi saada todistusta tutkinnostaan ennen hakuajan päättymistä, hakijan täytyy silti jättää hakulomake ko. päivämäärään mennessä ja toimittaa tutkinto­ todistus mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Myös Pohjoismaissa lukiota vastaavan koulutuksen saaneiden tulee hakea tässä haussa. Hakijat, joilla on kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB), eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto ja suomen kielen taito rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon ­suorittaneisiin. He hakevat samassa haussa Suomessa pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden kanssa. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneille hakijoille ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta vaan heidät valitaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneita (poik-

keus kesällä 2013 valmistuvat, jotka valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta). Humanistiseen tiedekuntaan hakevalta edellytetään, että tutkintotodistuksen jäljennös on oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama. Mikäli todistus on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jäljennöksen lisäksi vaaditaan virallinen käännös alkuperäisestä todistuksesta. Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin pyrkivän tulee lisäksi toimittaa virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen- tai englanninkielinen käännös tutkintotodistuksesta. Kasvatustieteiden tiedekuntaan pyrkivän, joka valmistuu keväällä 2013, tulee toimittaa todistus suoritetusta tutkinnosta ja sen käännös 7.6.2013 mennessä. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksiin pyrkivä saa alkupisteitä vuonna 2013 saatavasta IB-tutkinnon ennakkoarvioinnista. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut ammattitutkinnon terveydenhuollon alalta. Niiden ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden, joilla on todistus ulkomailla suoritetun tutkinnon vastaavuudesta suomalaisen tutkinnon kanssa, on liitettävä hakemukseensa todistus tutkinnon vastaavuudesta. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakevalta edellytetään, että tutkintotodistuksen jäljennös on oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama.

Suomen kielen taito Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Humanistinen, oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu sekä kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden laitos: Hakijoiden suomen kielen taito todetaan valinta­ kokeessa. Lääketieteellinen tiedekunta: Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Mikäli hakijalla ei ole pohjakoulutuksensa perusteella todistusta suomen kielen taidosta, hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkinnolla. Siinä osoitetaan suomen kielen vähintään hyvää taitoa tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko) tai 5 (9-portainen taito­ tasoasteikko). Myös valintakokeessa ruotsin kielellä vastaavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden on liitettävä hakemukseensa todistus suomen kielen taidosta. Opettajankoulutuslaitos: Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Hakijan on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Opettajankoulutuslaitokseen pyrkiviltä edellytetään

9


valtionhallinnon kielitutkinto, jossa osoitetaan suomen kielen erinomaista taitoa tai yleisen kielitutkinnon suorittaminen jokaisen neljän osakokeen osalta taitotasolla 6 (6-portainen taitoasteikko). Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Opintojen suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Valintakokeisiin on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opintonsa ulkomailla, hakijan tulee pääsääntöisesti osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla tasolla hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusi­portaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). Katso muut suomen kielen kielitaidon osoittamisen tavat netti­ sivultamme http://www.sci.utu.fi/tdk/opiskelu/valinta/Mlt_kielivaatimukset.rtf. Hakijan on toimitettava todistus kielitaidostaan yliopistoon hakemuksen liitteenä. Lisätietoa: info-ml@utu.fi.

Valintakoe Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat, ja valintakoe tehdään suomeksi. Tiedekuntakohtaisia tarkennuksia: Humanistinen tiedekunta: Ei kutsua valintakokeeseen. Lääketieteellinen tiedekunta: LL- ja HLL-tutkinnon valintakoekysymykset voi saada joko suomen tai ruotsin kielellä ja vastauksissaan hakija on käytettävä kysymysten kanssa samaa kieltä. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkin-

10

toon hakevien valintakoekysymykset ovat suomen kielellä ja vastauksissaan hakija voi käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä. Terveyden biotieteiden koekysymykset ovat suomenkieliset. Vastauksissa saa käyttää joko suomen tai ruotsin tai englannin kieltä poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat, joiden tulee vastata vain suomen kielellä. Oikeustieteellinen tiedekunta: Valintakoekysymykset ovat suomen kielellä, mutta hakija voi vastata valintakokeessa myös ruotsin kielellä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Hakija voi tulla hyväksytyksi pääaineisiin vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä. Psykologian valintaan kuuluvaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta valintakokeesta saatu pistemäärä. Logopedian valintaan kuuluvaan suulliseen kokeeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä. Kasvatustieteiden tiedekunta: Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin pyrkivä saa ilmoituksen tiedekunnalta, jos hakija ei voi osallistua valintakokeeseen. Muutoin hakija osallistuu samaan suomenkieliseen valintakokeeseen ja noudattaa samoja tiedekunnan päättämiä valintaperusteita kuin Suomessa pohjakoulutuksensa suorittaneetkin.


VALINTAKOKEET Tee näin: hh Tarkista valintakoeaika ja paikka hh Ota valintakokeeseen mukaan valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet

VALINTAKOKEET Valintakokeeseen ei yleensä kutsuta vaan kaikki hakemuksensa määräajassa jättäneet voivat osallistua valintakokeeseen. Mahdolliset poikkeukset on mainittu kunkin tiedekunnan valintaperusteissa. Valintakokeet järjestetään pääsääntöisesti yliopistonmäellä ja sen välittömässä läheisyydessä olevissa luentosaleissa. Valintakoepaikat on kerrottu tiedekuntien teksteissä ja ne on myös koottu seuraavaan taulukkoon. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti.

Valintakokeissa sallitut apuvälineet Valintakokeissa tulee olla mukana valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Tiedekuntien valintaperusteissa mainitaan erikseen valintakokeissa sallitut apuvälineet, kuten taulukot ja laskimet.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa Jos hakija vamman, sairauden tai oppimis/lukivaikeuden vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva anomus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai

sairauden laadusta. Hakemus on tehtävä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle hakuajan päättymiseen 3.4.2013 mennessä osoitteeseen Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto. Hakijalle ilmoitetaan kirjallisesti erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Poikkeukset erityisjärjestelyiden hakemiseen: Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin hakevat, VAKAVA-kokeeseen (kasvatusalan valtakunnallinen valintakoeyhteistyö) osallistuvat hakijat jättävät erityisjärjestelyjä koskevan hakemuksen kasvatustieteiden tiedekunnan opintopäällikölle. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden, biologian ja diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnoissa hakevien erityisjärjestelypyynnöt tehdään siihen yliopistoon, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen. Edellä ohjeet näissä yhteisvalinnoissa hakeville Turun yliopistossa valintakokeen tekeville. Turun kauppakorkeakoulun kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa erityisjärjestelyanomukset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen valintakoetta suoraan Turun kauppakorkeakoulun opintoasiainpäällikölle. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan koulutuksia varten tulee tehdä erityisjärjestelyjä koskeva anomus 30.4. mennessä esteettömyyssuunnittelijalle.

11


VALINTAKOEAJAT JA -PAIKAT 2013

Tulosten julkistaminen

Valintakoeaika

Valintakoepaikka (ks. kartta oppaan lopussa)

Arkeologia

20.5. klo 9.00–12.00

Ls. XXV, Fennicum

8.7.

Englannin kieli

23.5. klo 9.00–12.00

Ls. IX, X, XIV, XV, Luonnontiet.talo

8.7.

Espanja

23.5. klo 9.00–13.00

Ls. Edu 1, Educarium

8.7.

Folkloristiikka ja kansatiede

24.5. klo 12.00–15.00

Ls. XXV, Fennicum

8.7.

Italia

21.5. klo 9.00–13.00

Ls.XXV, Fennicum

8.7.

3.6. klo 12.00–15.00

Ls. XXV, Fennicum

8.7.

27.5. klo 12.00–16.00

Ls. XXV, Fennicum

8.7.

20.5. klo 13.00–17.00

Ls.IX, X, Luonnontiet. talo

8.7.

29.5. klo 13.00–16.00

Ls. PHA1, PHA 2, PharmaCity

8.7.

PÄÄVALINNAT HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia Mediatutkimus Musiikkitiede

4.6. klo 10.00–14.00

Ls. Janus, Sirkkala

8.7.

Pohjoismaiset kielet

30.5. klo 9.00–12.00

Ls. XXV, Fennicum

8.7.

Ranska

22.5. klo 12.00–16.00

Ls. XXV, Fennicum

8.7.

Saksan kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Taidehistoria

28.5. klo 13.00–16.00

Ls. IX, Luonnontiet. talo I

8.7.

29.5. klo 9.00–12.30

Ls. IX, X, Luonnontiet. talo I

8.7.

3.6. klo 10.00–13.00

Arja Scheinin -sali, Dentalia

8.7.

Uskontotiede

21.5. klo 10.00–13.00

Ls. XI, X, Luonnontiet. talo I

8.7.

Venäjän kieli

4.6. klo 12.00–16.00

Ls. XXV, Fennicum Ls. I, Tauno Nurmela -sali, pää­ rakennus

8.7.

Yleinen kirjallisuustiede Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko (Pori) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

24.5. klo 10.00–14.00 (ei valintakoetta)

Aikuiskasvatustiede

7.5. klo 13.00–15.00

Erityispedagogiikka

7.5. klo 13.00–15.00

Kasvatustiede

7.5. klo 13.00–15.00

Luokanopettajan koulutus (Turku)

7.5. klo 13.00–15.00

Lastentarhanopettajan koulutus (Rauma)

7.5. klo 13.00–15.00

Luokanopettajan koulutus (Rauma)

7.5. klo 13.00–15.00

Käsityön aineenopettajan koulutus (Rauma)

7.5. klo 13.00–15.00

12

8.7. 8.7.

Turku, Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luentosalit. Salijako nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa ja 6.5. alkaen myös tiedekunnan verkkosivuilla (VAKAVA-kokeeseen tulee osallistua hakulomakkeessa ilmoitetulla paikkakunnalla). Rauma, seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä ­koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä ja 6.5.2013 alkaen myös tiedekunnan verkkosivuilla (VAKAVA-kokeeseen tulee osallistua hakulomakkeessa ilmoitetulla paikkakunnalla).

14.6. 14.6. 14.6.

27.6.

27.6. 27.6.

27.6.


Tulosten julkistaminen

Valintakoeaika

Valintakoepaikka (ks. kartta oppaan lopussa)

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

24.5. klo 9.00–14.00

Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä klo 8.00 alkaen hammaslääketieteen laitoksen Dentalia-rakennuksen aulassa

28.6.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

24.5. klo 9.00–14.00

Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä klo 8.00 alkaen kasvatustieteiden tiedekunnan Educarium-rakennuksen (Assistentinkatu 5) aulassa

28.6.

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

14.5. klo 12.00–16.00

Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä klo 11.00 alkaen Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen Medisiina-rakennuksen aulassa

6.6.

Terveyden biotieteiden ko

24.5. klo 9.00

Osmo Järvi, Externum, Salus

viim. 17.6.

PÄÄVALINNAT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Biokemian ko

24.5. klo 9.00–12.00

Luonnontieteiden talo I

26.6.

Biologian ko

23.5. klo 9.00–13.00

ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5

3.7.

Fysikaalisten tieteiden ko

11.6. klo 10.00–13.00

Luonnontieteiden talo I

3.7.

Geologian ko

24.5. klo 13.00–16.00

Luonnontieteiden talo I

3.7.

Kemian ko

ei valintakoetta

Maantieteen ko

30.5. klo 9.00–12.00

Luonnontieteiden talo I

Matematiikan ko Tilastotieteen ko

10.6. klo 10.00–13.00

3.7. 3.7.

Luonnontieteiden talo I

3.7.

Tietojenkäsittelytieteiden ko Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ko sekä biotekniikan ko (DI-koulutus) OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

27.5. klo 10.00–14.00

ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5

19.6.

28.–29.5. klo 9.00–18.00

ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5

2.7.

Oikeustieteen koulutus

27.5 klo 12.00–17.00

Salijako ilmoitetaan tiedekunnan verkkosivuilla

1.7.

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Kauppatieteet, Turku Kauppatieteet, Pori Kansainvälinen liiketoiminta Kansantaloustiede (VTK/VTM)

Hakija osallistuu valintakokeeseen sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamallaan paikkakunnalla Turussa tai Porissa. (Turussa 11.6. tarkempi salijako on nähtävissä valintakoepäivänä Turun kauppakor11.6. keakoulussa. Porissa valintakoe on Haastattelut 10.–13.6. Turun kauppakorkeakoulussa Porin yliopistokeskuksessa.) 6.6. Turun kauppakorkeakoulu 11.6.

5.7. 5.7. 5.7. 5.7.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Filosofia Poliittinen historia Sosiaalipolitiikka

29.5. klo 10.00 – 15.00

Sosiologia

Publicumin ja Educariumin luentosaleissa

1.7.

Valtio-oppi Sosiaalityö

Psykologia

Logopedia

28.5. klo 10.00–14.00 Kirjallinen koe 14.5. klo 12.00–17.00, haastattelu ja ryhmätilanne 14.6., ja 17.–19.6. Kirjallinen koe 13.5. klo 9.00–11.00, suullinen koe 5.–6.6.

Publicum

10.7.

Publicum

9.7.

Publicum, sali Pub 1

24.6.

13


VALMENNUSKURSSIT JA VANHAT VALINTAKOEKYSYMYKSET Yliopisto ei järjestä valmennuskursseja ­valintakokeita varten. Valintakoevaatimuksista tai valintakokeiden sisällöstä ei voida antaa sen tarkempia tietoja kuin tässä oppaassa tiedekuntien kohdalla on kerrottu. Aiempien vuosien valintakoekysymykset ovat useimpien koulutusten osalta luettavissa internetosoitteessa www.utu.fi/hae.

VALINTAKOEKIRJOJEN HANKKIMINEN Valintakoekirjoja voi tiedustella hyvin varustelluista kirjakaupoista sekä kirjastoista. Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoekirjat ovat myynnissä oikeustieteellisessä tiedekunnassa (katso tarkemmat tiedot oikeustieteellisen tiedekunnan valintaperusteista).

Kasvatustieteiden tiedekunnan VAKAVA-kokeen materiaali on luettavissa verkossa (katso tarkemmat tiedot kasvatustieteiden tiedekunnan valintaperusteista). Näkövammaiset hakijat voivat tiedustella valintakoekirjojen elektronisia, piste- ja ääniversioita Näkö­ vammaisten kirjasto Celiasta (http://www.celia.fi). Valintakoekirjat ovat saatavissa Celian kautta aikaisintaan samaan aikaan kuin painetut versiot. Näkövammaisten hakijoiden on suositeltavaa ottaa yhteyttä Celiaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

BUSSIYHTEYKSIÄ YLIOPISTOLLE Rautatieasemalta kulkevat bussilinjat 8, 32 ja 42 Kauppatorille, josta on vaihdettava yliopiston suuntaan menevään bussiin esim. linjat 2, 2A, 4, tai 50–56. Linja-autoasemalta pääsee suoraan yliopistolle bussilinjalla 2A, joka kulkee Kauppatorin kautta. Bussista poistutaan Hämeenkadulla keskussairaalan/yliopiston pysäkillä.

SOVELTUMATTOMUUS OPISKELUUN (ns. SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ) Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Vastaavasti jo myönnetty opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sovelletaankin vain silloin, kun hakijalla on sellainen vakava sairaus tai toimintakyvyn häiriö, että on ilmeistä, ettei hän voi osallistua koulutukseen. Jos haet edellä mainituille aloille ja jos epäilet, että sinulla on opiskelijaksi ottamisen este, ota yhteyttä Turun yliopiston hakijapalveluihin. Myös oppilaitoksen tekemä aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee

14

ilmoittaa yliopistolle myös tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus ja huumausainetestaus opiskeluaikana Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai käytännön tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (siveellisyys- ja seksuaalirikokset, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja vakavat huumausainerikokset). Syyllistyminen näihin rikoksiin on tietyin lisäedellytyksin opiskeluoikeuden peruuttamisperuste, jos opinnot edellyttävät lasten parissa työskentelyä. Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa myös velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON Tee näin: hh Tarkista, onko sinut hyväksytty hh Ota paikka vastaan hh Ilmoittaudu yliopistoon

OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET JA OIKAISUMENETTELY Yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 16.7.2013. Monet tiedekunnat julkaisevat tulokset kuitenkin jo tätä aiemmin, julkaisupäivät on ilmoitettu tiedekuntien teksteissä sekä taulukossa luvussa Valintakoeajat ja -paikat. Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön ­tiedekuntaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Myös yhteisvalintoja koskevat oikaisupyynnöt osoitetaan tiedekuntaan. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, miltä kohdin muutosta haetaan. Tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, miten hakija saa tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten oikaisua pyydetään. Valinnan tulosta ei voida oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään jo opiskelemaan valitun vahingoksi.

YHDEN OPISKELUPAIKAN SÄÄNNÖS Yhden opiskelupaikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty saa saman lukukauden aikana ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (uudet ammattikorkeakoulu- ja yliopistolait (564/2009 ja 558/2009)). ­Yhden paikan säännöksen avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni hakija pääsee opiskelemaan. Säännöksen toteutumista seurataan valtakunnallisen hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmän (HAREK) avulla. Säännös ei estä hakijaa pyrkimästä useampaan kuin yhteen koulutukseen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat kukin opiskelijansa ilmoitta­ miensa valintaperusteiden mukaisesti. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylem-

mät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA JONOTUSOIKEUS Huomaa, että opiskelupaikan vastaanottaminen ja yliopistoon ilmoittautuminen ovat kaksi ­erillistä prosessia. Hyväksytyn on vahvistettava opiskelupaikkansa. Opiskelupaikan vastaanottaminen vahvistetaan kirjallisesti hyväksymiskirjeen mukana postitettavalla vastaanottolomakkeella tai vahvan tunnistautumisen avulla yliopistohaun sähköisen hakijapalvelun kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi viimeistään 30.7.2013 klo 16.15. Ilmoituslomake toimitetaan lomakkeessa annettuun osoitteeseen. Opiskelijaksi hyväksytty, joka ei määrä­aikaan mennessä kirjallisesti vahvista opiskelupaikan sitovaa tai ehdollista vastaanottamista, menettää kaikki hänelle tarjotut opiskelupaikat ja ne vapautuvat muiden hakijoiden käyttöön. Jos hakija tulee hyväksytyksi useampaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi ottaa ehdollisesti vastaan yhden opiskelupaikan ja jäädä jonottamaan toisesta yliopistosta tai korkeakoulusta vapautuvaa mieluisampaa varasijapaikkaa. Edellytyksenä on, että kyseiseen hakukohteeseen on jonotusoikeus, mikä selviää asianomaisen yliopiston tai korkeakoulun valintaperusteista. Syksyllä 2013 alkavissa opinnoissa jonotusoikeus on niillä opiskelijoilla, ­jotka tulevat hyväksytyiksi päävalinnoissa viimeistään 16.7.2013. Kaikkiin koulutuksiin ei ole jonotusoikeutta! Myös yhteishakujen ulkopuolisiin koulutuksiin hyväksyttyjen tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta. Näihin koulutuksiin hyväksytyille hakijoille ei ole jonotusmahdollisuutta. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on ­sitova eikä sitä voi jälkikäteen muuttaa. Jos hakija ei halua vastaanottaa yhtäkään hänelle tarjotuista opiskelupaikoista, hänen täytyy ilmoittaa opiskelu-

15


paikkojen peruuttamisesta kyseisille tiedekunnille (yliopistoille tai ammattikorkeakouluille). Opiskelupaikan vastaanottamismenettely määräytyy sen mukaisesti, milloin hakija on hyväksytty opiskelijaksi:

16.7.2013 tai sitä ennen opiskelijaksi ­hyväksytty hakija

3) ilmoittaa, ettei ota vastaan hänelle tarjottua opiskelupaikkaa. Opiskelupaikan vastaanottaminen, jonottaminen ja paikasta luopuminen ilmoitetaan samalla lomakkeella joko kirjallisesti tai yliopistohaun sähköisessä hakijapalvelussa. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Hakijan on viimeistään 30.7.2013 kello 16.15 ilmoitettava kirjallisesti, minkä hänelle tarjotuista yhteishaun opiskelupaikoista hän ottaa vastaan. Vastaanottamisilmoituksen tulee olla perillä tiedekunnassa (yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa) tai sähköisessä hakijapalvelussa viimeistään mainittuna päivänä. Tieto on tarkistettava asianomaisen tiedekunnan valintaperusteista. Myöhässä tulleita ilmoituksia ei hyväksytä. Jos hakija on hakenut useampaan kuin yhteen korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, hänen kannattaa lähettää opiskelupaikan vastaan­ ottoilmoitus vasta saatuaan tietoonsa mieluisimman opiskelupaikan.

Varasijalta 17.7.2013 tai sen jälkeen opiskelijaksi hyväksytty hakija

Vastaanottamisilmoituksella opiskelemaan hyväksytty hakija

Huomaa, että opiskelupaikan vastaanottaminen ja yliopistoon ilmoittautuminen ovat kaksi erillistä prosessia.

1) vahvistaa vastaanottavansa sitovasti yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista, jolloin kaikki muut hänelle mahdollisesti tarjotut opiskelupaikat vapautuvat muiden hakijoiden käyttöön. Hakija ei voi muuttaa myöhemmin vahvistustaan. TAI 2) ilmoittaa tiedekunnalle ottavansa ehdollisesti vastaan yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista ja jäävänsä jonottamaan toista mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Jos hakijan jonottama opiskelupaikka vapautuu, hänelle lähetetään siitä välittömästi hyväksymiskirje ja hänen aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamansa opiskelupaikka vapautuu toiselle hakijalle. Jonotuspaikkaa ei voi muuttaa, mutta hakija voi ilmoittaa kirjallisesti luopuvansa jonotuksesta, jos häntä ei ole vielä hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan. Ratkaistessaan, mitä opiskelupaikkaa hakija jää jonottamaan, hänen kannattaa määräajan sisällä odottaa mahdollisimman pitkään ennen kuin toimittaa vastaanottamisilmoituksen siihen korkeakouluun tai yliopistoon, josta opiskelupaikkaa on tarjottu. Oikeus jonottaa opiskelupaikkaa päättyy 13.8.2013 klo 16.15. Jos hakija ei viimeistään 13.8.2013 ole saanut jonottamaansa paikkaa tai on luopunut jonotuksesta, hänen aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamansa paikka rekisteröityy hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen. TAI

16

Varasijalta hyväksytty hakija ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta tiedekunnan (yliopiston tai ammattikorkeakoulun) määräämään ajankohtaan mennessä. Hakijalla ei ole enää oikeutta jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa. Varasijajärjestys ei ole sitova 13.8.2013 jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON JA YLIOPPILASKUNNAN JÄSENYYS

Opiskelijaksi hyväksytylle lähetetään ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta, opintotuesta ym. ajankohtaisista asioista. Yliopistoon on ilmoittauduttava luku­ vuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi (ks. myös seuraava luku opintoajan rajauksesta). Ilmoittautumisaika päättyy 4.9.2013. Ilmoittautuminen kannattaa kuitenkin hoitaa mahdollisimman ajoissa opintojen sujuvan aloittamisen takia. Lue saamasi ohjeet tarkasti ja ilmoittaudu niiden mukaisesti! Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsenmaksu lukuvuonna 2012–2013 oli 91 euroa. Jäsenmaksu sisältää terveydenhoitomaksun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS). Ilmoittautumisohjeet ovat yliopiston nettisivuilla www.utu.fi. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta saa myös opiskelija- ja hakijapalveluista (ilmo-uusi@ lists.utu.fi).

OPINTOAJAN RAJAUS Opiskeluoikeuden kesto Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla


opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.

Tavoiteajat

pauskohtaisesti. Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos opiskelija perustellusti esittää poissaolon häirinneen opiskelua. Jos opiskelija on tällöin ilmoittautunut alku- tai loppu­ lukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi ­kuluta neljää poissaololukukautta.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusohjelmaa, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa kolme lukuvuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa kaksi lukuvuotta. Poikkeuksia ovat psykologian maisterin tutkinto, jonka tavoiteaika on kaksi ja puoli ­lukuvuotta sekä lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto, jonka tavoiteaika on kuusi lukuvuotta ja hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto, jonka tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta.

Poissaoloperusteiden ilmoittaminen ja päätöksenteko

Alkamisajankohta

Opiskeluajan päättymisen jälkeen opiskelijalle hakemuksesta myönnettävästä lisäajasta päättävät tiedekunnat. Sitä koskevat mahdolliset yhteiset ohjeet annetaan erikseen.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan.

Tutkinnon suorittamisaikaan laskettava aika Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi tehtävä opintojen keskeyttäminen rinnastetaan poissaolevaksi ilmoittautumiseen. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen kokonaan, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu ­tänäkin aikana (rinnastetaan läsnäoloon). Jos opiskelijan rekisteristatus vaihtuu kesken lukukauden, lukukauden rekisteristatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.

Opiskeluaikaa pidentävät perusteet Yllämainittu enintään neljän lukukauden pituinen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle. Sen lisäksi tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Niitä lukukausia, joiden aikana opiskelijan edellä mainittu (perhevapaa, asevelvollisuuden suorittaminen tai vapaaehtoinen asepalvelus) poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan ta­

Opiskelija ilmoittaa sallittuun poissaoloon kuluneen ajan vasta opiskeluajan päättymisen lähestyessä, jos kyseisen ajan huomioon ottaminen on hänen tapauksessaan tarpeen. Ilmoitus tehdään opiskelijaja hakijapalveluihin, joka tekee myös ratkaisun jäljellä olevasta opiskeluajasta tässä ohjeessa olevien sääntöjen mukaan. Opiskeluajan jäljellä oleva aika ja tarkemmat menettelyohjeet kerrotaan opiskelijoille vuosittain lähetettävän henkilökohtaisen ilmoittautumisohjeen yhteydessä.

Lisäajan myöntäminen

TIETOJEN LUOVUTUS JA VALINNOISSA KÄYTETTÄVÄT REKISTERIT Hakulomakkeissa ilmoitetut tiedot liitetään Opetus­ hallituksen ylläpitämään yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteriin ja yliopiston valintajärjestelmään. Hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä luovutetaan tietoja opetusministeriölle ja Tilastokeskukselle tilastointia varten, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle terveydenhuollon järjestämistä varten ja Kansaneläkelaitokselle opintotuen järjestämistä varten. Hakijan nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa järjestelmästä hakijan suostumuksella myös koulutusta koskevaa tiedottamista varten. Jos hakija haluaa kieltää tietojensa luovuttamisen tämänkal­ taiseen tarkoitukseen, sen voi ilmoittaa hakulomakkeessa. Opintonsa yliopistossa aloittavien tiedot siirretään Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään.

Valtakunnallinen hakija- ja opinto-oikeus­ järjestelmä (HAREK) Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteriin (HAREK) sekä ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteriin (AMKOREK) tallennetaan korkeakoulujen koulutuksia koskevien tietojen lisäksi

17


hakijaa ja hänen aikaisempaa koulutusta koskevia tietoja sekä koulutukseen hakemiseen, opiskelijavalintaan, opiskelupaikan vastaanottamiseen ja korkeakouluun kirjoittautumiseen liittyviä tietoja. Rekistereitä ylläpitää Opetushallitus. Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan käyttää yhden opiskelupaikan säännöksen toteutuksen lisäksi korkeakoulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalintojen järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen sekä koulutusjärjestelmän seurantaan ja arviointiin (L1058/1998). Hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekistereihin tallennetut tiedot (Henkilötietolaki L523/1999). Hakija tai opiskelijaksi hyväksytty voi tarkistaa itseään koskevat tiedot siitä korkeakoulusta, johon hän on hakenut tai tullut valituksi. Mikäli hakija on hakenut useampaan kuin yhteen korkeakouluun, hän voi tarkistaa tietonsa rekisterinpitäjältä. Ammattikorkeakouluun hakenut voi tarkistaa hakutietonsa myös alueensa lääninhallituksesta. Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja opetus­ viranomaisille, Tilastokeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, työvoimaviranomaisille ja opiskelijaterveydenhuollon järjestäjille. Sen lisäksi rekisterinpitäjä voi rekisteristä luovuttaa hakijan suostumuksella nimi- ja osoitetietoja myös koulutusta koskevaa ­tiedottamista ja markkinointia varten (L1058/1998).

Turun yliopiston oma valintajärjestelmä (VILJA) ja opiskelijatietojärjestelmä (Opsu) Turun yliopistolla on oma valintajärjestelmä (VILJA), jonne siirretään hakijoiden henkilö- ja hakemustiedot valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmästä, HAREKista. Lisäksi valintajärjestelmään tallennetaan hakijoiden valintakokeissa saamat pisteet. Valintajärjestelmään tallennettuja tietoja käytetään opiskelijavalinnan suorittamiseen. Järjestelmästä saatavia tilastotietoja voidaan käyttää myös opiskelijavalinnan seurantaan ja arviointiin. Hakijalla on mahdollisuus tarkistaa valintajärjestelmään tallennetut valintakoepisteet tiedekunnalta. Henkilötiedot ovat samat kuin edellä mainitussa valtakunnallisessa hakijarekisterissä. Opintonsa aloittavien opiskelijoiden henkilö- ja opiskeluoikeustiedot siirretään ilmoittautumisen yhteydessä valtakunnallisesta hakijarekisteristä yliopiston opiskelijatietojärjestelmään (OPSU).

OPINTOTUKI Tässä on esitetty vain joitakin keskeisiä opintotuen pääpiirteitä. Opintotuen ajantasainen kokonaisesitys on internetissä Kelan sivuilla www.kela.fi. Valtion opintotukijärjestelmä on jokaisen aloittavan yliopisto-opiskelijan käytettävissä, kunhan hän ei ole käyttänyt opintotukea kokonaan aikaisempiin korkeakouluopintoihinsa. Muiden kuin Suomen kansalaisten oikeus opintotukeen: ks. www.kela.fi. Opintotuki koostuu opintorahasta (max 298 e/kk), asumislisästä (max 201,60 e/kk) ja opintolainan val­ tiontakauksesta (300 e/kk). Lisäksi lukuvuonna 2005– 2006 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittanut voi saada opintolainavähennyksen verotuksessa. Opintotuen suuruus määräytyy opiskelijan iän, siviili­ säädyn ja asumismuodon mukaan. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintotukea ei myönnetä, jos opiskelija saa eläkettä (pois lukien perhe-eläke), sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, työttömyysturvaa, koulutuspäivä­ rahaa, vuorottelukorvausta, aikuiskoulutustukea (opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää), oppisopimuskoulutuksen etuuksia, muun maan ­ opinto­tukea tai asevelvollisen päivärahaa.

18

Tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat tulot. Hakijan omia tuloja ei tutkita tukea maksettaessa, vaan opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että vuosituloraja ei ylity. Ks. tarkemmin www.kela.fi. Opintotukea saavalta edellytetään, että hän opiskelee säännöllisesti tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Opinnoissa edistyminen tarkistetaan vuosittain. Opintotukea voi saada enintään 70 kuukaudeksi korkeakouluopintoja varten. Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan valituille opintotuki myönnetään ensin alemman tutkinnon suorittamista varten (37 kk). Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen myönnetään yhteensä enintään 55 kuukauden tuki. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon tukea myönnetään 64 kuukautta, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon 60 kuukautta, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoon yhteensä 60 kuukautta. Pelkän alemman tutkinnon suorittamiseen myönnetään enintään 37 kuukauden ja pelkän ylemmän tutkinnon suorittamiseen 28 kuukauden opintotuki.


Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutustuesta saa lähempiä tietoja Koulutusrahastosta, puh. 075 757 0505 (klo 9–12) tai internetistä osoitteesta www.koulutusrahasto.fi. Tuki on tarkoitettu opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle.

Opintotuen hakeminen

Turun yliopistossa opiskelevien opintotukihakemukset käsittelee Turun yliopiston opintotukilautakunta. Hakemuksen käsittely kestää alkusyksystä ruuhkaisimpana aikana noin 3 viikkoa. Opintotukihakemuksen voi täyttää pankkitunnuksilla sähköisesti osoitteessa: www.kela.fi/asiointi. Paperiset hakemukset ja liitteet lähetetään osoitteeseen Opintotukilautakunta, 20014 Turun yliopisto. Puhelintiedustelut (02) 333 6143 ja 333 5097, sähköposti: opintotuki@utu.fi.

Opintotukea ei myönnetä takautuvasti eli hakemus on jätettävä viimeistään sen kuukauden aikana, ­jonka alusta tukea haetaan.

OPISKELIJA-ASUNNOT Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä on 17 ­asuntokohdetta eri puolella kaupunkia ja yksi kohde Raumalla. ­Säätiö omistaa yli 4000 huoneistoa joissa on yhteensä noin 7000 asuntopaikkaa. Opiskelija-asuntoja ovat oikeutettuja hakemaan kaikki peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevat. Asunnot ovat yksiöitä, soluja ja perheasuntoja. Perheettömille on tarjolla sekä kalustettuja että kalustamattomia asuntoja. Yksiöitä on rajoitettu määrä ja niihin syntyy helposti jonoa. Soluasunnoissa asuu kahdesta kolmeen opiskelijaa. Jokaisella on oma lukittava huoneensa, mutta keittiö ja kylpyhuone ovat yhteisiä. Perheasunnoissa on yleensä 2–4 huonetta ja keittiö, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti pariskunnille ja lapsiperheille. Elämäntilanteen muuttuessa asuntoa on helppo vaihtaa isompaan. Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asunnot ovat hyvin varusteltuja. Asuntokohteiden yhteydessä on sauna, pesutupa ja kerhotiloja. Kaikissa kohteissa on kaapeli-tv, digitv-valmius ja suora tietoverkkoyhteys Turun korkeakoulujen verkkoon.

Vuokrat vaihtelevat perheettömien osalta noin 190–400 euroa riippuen asunnon koosta, sijainnista, varustuksesta ja asukkaiden määrästä. Perheasuntojen osalta vuokrien vaihteluväli on noin 410–700 euroa. Vuokrahintaan sisältyy sähkö, vesi, lämpö ja tietoverkkoyhteyden kuukausimaksu. Asukkaita valittaessa huomioidaan hakijan (ja puolison) asunnontarve, kotipaikan sijainti ja lasten lukumäärä. Asuntoa haluava voi lähettää hakemuksen aikaisintaan kolme kuukautta ennen asunnontarvetta. Uusi opiskelija voi hakea asuntoa vaikka opiskelupaikka ei olisikaan vielä tiedossa. Elo-syyskuussa vapautuvat asunnot varataan uusille opiskelijoille. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää internetissä osoitteessa www.tys.fi. Hakulomakkeita voit myös tilata Turun Ylioppilaskyläsäätiön asukasvalinnasta, os. Inspehtorinkatu 4, 20540 Turku, puh. (02) 275 0200. Kysymyksiin vastaa myös info@tys.fi.

19


Humanistinen tiedekunta Sisältö

Humanistisen tiedekunnan tutkintoja................................ 22

Mediatutkimus..................................................................................... 35

VALINTAPERUSTEET................................................................................ 22

Musiikkitiede.......................................................................................... 35

Tutkintojen rakenne........................................................................ 22

Pohjoismaiset kielet.........................................................................36

HAKIJARYHMÄT JA HAKUAJAT............................................................ 22

Ranska........................................................................................................ 37

OPPIAINEET JA ALOITUSPAIKAT.......................................................... 23

Saksan kieli............................................................................................. 37

PÄÄVALINTA ..............................................................................................24 VALINTAMENETTELY...............................................................................25

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus.....................................................................................38

TAUSTAPISTEET.........................................................................................26

Taidehistoria.........................................................................................38

POIKKEUKSET PISTEIDEN LASKUSSA................................................26

Uskontotiede.........................................................................................38

ERILLISVALINTA.........................................................................................28

Venäjän kieli...........................................................................................39

A. Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon valittavat....................................................................28

Yleinen kirjallisuustiede...............................................................39

B. Maisterintutkintoon valittavat.........................................29 TULOSTEN JULKISTAMINEN...................................................................31 VALINTA OPPIAINEISIIN...........................................................................31 Arkeologia...............................................................................................31 Englannin kieli..................................................................................... 32 Espanja....................................................................................................... 32 Folkloristiikka ja kansatiede..................................................... 33 Italia............................................................................................................ 33 Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri..............................34 Kotimainen kirjallisuus.................................................................34 Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia................................................................................... 35

Kulttuurituotannon ja maiseman­tutkimuksen koulutusohjelma.............................................................................. 40 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisteriopinnot....................................42 MAISTERIOHJELMAT...............................................................................43 Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma....43 Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma...................43 Master’s Degree Programme in Baltic Sea Reagion Studies.......................................................................................................44 Master’s Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society.....................46 SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA......................................................................................46


Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan tutkintoja • humanististen tieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian lisensiaatti

• filosofian tohtori

VALINTAPERUSTEET Tutkintojen rakenne Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on alempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 180 opinto­pistettä. Filosofian maisterin tutkinto (FM) on ylempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Tiedekuntaan hyväksytyt opiskelijat saavat pääsääntöisesti oikeuden suorittaa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon että filosofian maisterin tutkinnon. Jos hakija valitaan suoraan maisterivaiheen opintoihin tai maisteriohjelmaan, hän saa oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon.

HAKIJARYHMÄT JA HAKUAJAT PÄÄVALINTA (Pääsykokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat)

Hakuaika

Tulosten julkistaminen

Ylioppilaat

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

IB-tutkinnon suorittaneet

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

EB-tutkinnon suorittaneet

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

4.3. – 3.4.2013

8.7.2013

Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet Ei-ylioppilaat ERILLISVALINTA A. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat Suomalaisista yliopistoista tai Turun yliopiston muista tiedekunnista siirtyvät

Hakuaika 14.1. – 1.3.2013

10.6.2013

14.1. – 1.3.2013

10.6.2013

14.1. – 1.3.2013

10.6.2013

14.1. – 1.3.2013

10.6.2013

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma

14.1. – 3.4.2013

17.5.2013

Baltic Sea Region Studies

2.1. – 15.3.2013

17.5.2013

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

14.1. – 3.4.2013

17.5.2013

Avoimen yliopiston opiskelijat B. Maisterin tutkintoon valittavat

Suomalaisen ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ulkomailla BA-tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneet Maisteriohjelmat

22


Humanistinen tiedekunta

OPPIAINEET JA ALOITUSPAIKAT Tiedekunnan oppiaineet / koulutusohjelmat ja niiden kiintiöt ovat:

Pääaine arkeologia

Valitaan valintakoemenestyksen perusteella

Valitaan valinta-kokeen ja taustapisteiden perusteella

Kiintiö yhteensä

4

4

8

30

30

60

8

8

16

folkloristiikka ja kansatiede

10

10

20

kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia

22

21

43

italia

5

5

10

klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri (kreikkalainen filologia ja latinalainen filologia)

4

4

8

kotimainen kirjallisuus

7

7

englannin kieli espanja

kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori)

14 Valitaan todistusten perusteella 30

mediatutkimus

8

8

16

musiikkitiede

7

7

14

pohjoismaiset kielet

9

9

18

ranska

16

16

saksan kieli

16

16

suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

18

18

taidehistoria

5

5

10

uskontotiede

8

8

16

venäjän kieli

4

4

8

yleinen kirjallisuustiede

7

7

14

32 (kääntämisen ja tulkkauksen linja 16, ranskan kielen linja 16) 32 (kääntämisen ja tulkkauksen linja 16, saksalaisen filologian linja 16) 36 (suomen kielen linja 30, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja 6)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisterivaiheen kiintiö on 15 (paperivalinta). Mikäli kiintiö (15) ei tule täyteen, voidaan päävalinnan kautta hakevia valita enemmän kuin 30 opiskelijaa, niin että kokonaiskiintiö 45 täyttyy. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisterivaihetta lukuun ottamatta erillisvalinnassa valittavat hyväksytään edellä mainittujen kiintiöiden ulkopuolella. Avoimen väylän kautta voidaan valita maksimissaan 5 opiskelijaa kuhunkin oppiaineeseen. Kiintiön ulkopuolelta opiskelemaan otettavien määrä voi olla enintään 10 % tiedekunnan kokonaiskiintiöstä.

23


Humanistinen tiedekunta Maisteriohjelmat

Kiintiö yhteensä

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma

6–10

Master´s Degree Programme in Baltic Sea Region Studies

8–12

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

6

PÄÄVALINTA Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan voi hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Haku­ kohteet merkitään suosituimmuusjärjestyksessä (1–3) sähköiseen hakulomakkeeseen. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava asianomaisen oppiaineen tai oppiaineryhmän valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutus­ ohjelmassa ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta. Valintakokeiden ajat ja paikat löytyvät j­äljempänä kohdasta ’Valinta oppiaineisiin’. Päävalinnassa hakevat 1. Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet 2. Suomessa IB-tutkinnon suorittaneet 3. Suomessa EB-tutkinnon suorittaneet 4. Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet 5. Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea- asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. 6. Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet 7. Ei-ylioppilaat Kandidaatin ja maisterin tutkintoon opinto-oikeutta hakevat opiskelijat valitaan pelkän valintakokeen tai valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen (tai IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintotodistuksen) yhteispistemäärän perusteella. Mikäli hakijalla on useampi taustapisteisiin oikeuttava pohjatutkinto, huomioidaan niistä hakijalle edullisin. Päävalinnassa haetaan pääaineen opinto-oikeutta. Uudet opiskelijat, jotka on samassa päävalinnassa hyväksytty ensisijaisen hakukohteensa lisäksi muuhun humanistisen tiedekunnan oppiaineeseen, saavat kuitenkin sen sivuaineeksi. Hakijat, joilla on jo opinto-oikeus Turun yliopistossa, eivät voi ottaa päävalinnassa saatua opiskelupaikkaa vastaan sivu­ aineeksi vaan ainoastaan pääaineeksi. Sivuaine­ valinnat on keskitetty syyslukukauden alkuun. Tarkempaa tietoa sivuainevalinnoista kohdassa ’Sivuaineen opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa’. Päävalinnassa hakevat täyttävät opetus­ hallituksen sähköisessä ­ yhteishakujärjestelmässä

24

haku­ lomakkeen. Haku tapahtuu osoitteessa: www.yliopistohaku.fi. Haku alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin klo 12–15 (hakujen viimeisenä päivänä klo 9–16.15) yleisissä sähköiseen hakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki puh. 029 533 1011 fax 029 533 1039 sähköposti: yliopistohaku@oph.fi

Suomessa ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat Vuonna 1990 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa erillisiä liitteitä yliopistoon, vaan ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan valtakunnallisesta hakijatietojärjestelmästä. Ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa oikeaksi ­todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta Turun yliopiston ­hakijapalveluihin viimeistään 12.4.2013.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa —— vuonna 2013 kesällä IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon suorittavat —— ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkeaasteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet —— ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet (muut kuin ennen vuotta 2013 IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet) —— ei-ylioppilaat Hakijat valitaan tiedekuntaan joko pelkän valintakoemenestyksen tai muilla perusteilla annettavien pisteiden perusteella.

Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet Hakijoilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan ­valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava todistuksilla). Hakijat osal-


Humanistinen tiedekunta listuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa. Hakijat voivat tulla hyväksytyksi tiedekuntaan pelkän valintakoemenestyksen tai muilla perusteilla annettavien pisteiden perusteella.

Hakemuksen liitteet korkeakoulukelpoisuuden osoittamiseksi Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa hakija toimittaa oikeaksi todistetun kopion tutkintotodistuksesta Turun yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 12.4.2013 klo 16.15. Mikäli tutkintotodistusta ei ole mahdollista toimittaa viimeistään 12.4.2013, tulee todistus toimittaa mahdollisimman pian tämän jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.7.2013 klo 16.15. Jos hakija suorittaa IB-tutkinnon vuonna 2013, hakukelpoisuuden osoittavaksi todistukseksi kelpaa tuloste, jonka lukion IB-koordinaattori on tulostanut IBO-järjestön tietojärjestelmästä ja josta käy ilmi IB-tutkinnon suorittaminen ja lopulliset arvosanat. IB-koordinaattorin tulee merkitä tulosteeseen nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Tuloste on toimitettava hakijapalveluihin viimeistään 30.7.2013 klo 16.15. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden tutkintotodistuksen kopion tulee olla joko oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama. Mikäli todistus on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jäljennöksen lisäksi vaaditaan virallinen käännös alkuperäisestä todistuksesta. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa Turun yliopiston hakijapalveluihin osoitteella: Opiskelija- ja hakijapalvelut 20014 Turun yliopisto Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alku­ peräinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan (Horttokuja 2, 20014 Turun yliopisto) tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hakevien liitteet Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman hakijat toimittavat liitteet korkeakoulukelpoisuutensa osoittamiseksi kuten edellä on ­kuvattu (ei-ylioppilaat: ks. jäljempänä) 12.4.2013 klo 16.15 mennessä. Pistelaskennassa huomioitavat mahdolliset muut liitteet (esim. lukiodiplomit tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen todistukset) on toimitettava viimeistään 7.6.2013 klo 16.15 Turun yliopiston hakijapalveluihin. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida pistelaskennassa.

Ei-ylioppilaat Ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkintoa, tai vähintään kolmevuotista ammatillista tutkintoa, voivat tiedekunnan erillisellä päätöksellä saada oikeuden osallistua valintaan. Hakijoilta edellytetään vähintään lyhyttä ammatillista koulutusta tai keskiasteen ammatillista koulutusta vastaavaa pitkää työkokemusta tai muuten hankittua vastaavaa kelpoisuutta ja riittävää kielitaitoa. Hakijan tulee toimittaa liitteet aikaisemmasta koulutuksesta, kielitaidosta ja työkokemuksesta yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 12.4.2013. Hakijaryhmä ei ole tarkoitettu ammattikorkeakoulun opiskelijoille, lukiolaisille tai niille lukion oppi­ määrän suorittaneille, joiden ylioppilaskirjoitukset ovat kesken. Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintamenettelyn aloittamista. Tiedekunta tutkii kaikkien hakijoiden hakukelpoisuuden.

VALINTAMENETTELY Puolet hakukohteen kiintiöstä täytetään ensin valintakoemenestyksen perusteella ja tämän jälkeen puolet ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Mikäli valintakoemenestyksen perusteella valittavien kiintiössä on samalla pistemäärällä hakijoita enemmän kuin kiintiöksi ilmoitetaan, valitaan heidät kaikki tiedekunnan opiskelijoiksi, jolloin kiintiö voi ylittyä. Lisäksi yhteispistekiintiössä valitaan vähintään se määrä hakijoita, joka tämän ryhmän ­kiintiöksi on ilmoitettu. Mikäli myös yhteispistekiintiössä on sisäänpääsyyn oikeuttavalla samalla pistemäärällä useampi hakija, valitaan heidät kaikki tiedekunnan opiskelijoiksi. Varasijapaikkoja täytetään kunkin oppi­aineen osalta siinä tapauksessa, että valittavien määrä on pudonnut alle ilmoitetun yhteiskiintiön. Varasijalta valittavat opiskelijat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli varasijalistalla kahdella hakijalla on sama valintakoepistemäärä, valitaan heistä se, jolla on paremmat taustapisteet. Mikäli varasijalistalla on samalla pistemäärällä kaksi hakijaa, joista toisella ei ole lainkaan taustapisteitä, valitaan molemmat hakijat. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman koko kiintiö täytetään ylioppilastutkinnosta ja muista todistuksista saatavien pisteiden perusteella. Pisteytyksen perusteet ilmoitetaan tarkemmin kohdassa ’Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma’. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:

25


Humanistinen tiedekunta 1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle 2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat tausta- pisteet 3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet

Valinta linjoihin: ranska, saksan kieli sekä suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Ranskan oppiaine jakaantuu ranskan kielen ja ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjoihin. Saksan

kielen oppiaine jakaantuu saksalaisen filologian ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjoihin. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus ovat saman oppiaineen eri linjoja. Hakijat valitaan oppiaineisiin kuten edellä kohdassa VALINTAMENETTELY on esitetty. Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän pyrkii ensisijaisesti. Ilmoitettu järjestys on sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle linjalle. Linjan vaihto on mahdollista opintojen myöhemmässä vaiheessa.

TAUSTAPISTEET Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavat pisteet lasketaan seuraavasti: Opiskelijavalinnassa hakijan taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Mikäli hakija on suorittanut kahdessa kielessä äidinkielen kokeen, pisteytetään näistä parempi äidinkielen pisteytystaulukon mukaan ja heikompi rinnastetaan pitkään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Mikäli hakija on suorittanut enemmän kuin neljä koetta, otetaan pisteytyksessä huomioon korkeimman pistemäärän antavat arvosanat. Lisäksi saman aineen eritasoisia yo-kokeita suorittaneilta otetaan huomioon korkeamman pistemäärän antava arvosana. Suomi toisena kielenä -koe rinnastetaan pitkään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Kokeista saadut arvosanat pisteytetään seuraavasti:

Arvosana

Äidinkieli *

Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe ja suomi toisena kielenä -koe

Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuva koe

– vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

14

12

10

– EXIMIA ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

12

10

8

– MAGNA CUM LAUDE

10

8

6

– CUM LAUDE

7

5

3

– LUBENTER

3

2

1

– APPROBATUR

0

0

0

Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen. Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä. Keväällä 2013 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

POIKKEUKSET PISTEIDEN LASKUSSA Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hakevien pisteytysjärjestelmä esitellään kohdassa ’Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma’. Pohjoismaisiin kieliin hakevilta huomioidaan taustapisteinä äidinkieli, ruotsin arvosana ja lisäksi kaksi muuta parasta ylioppilastutkinnon arvosanaa. Taustapisteiden laskemisessa käytetään edellä olevaa taulukkoa. Mikäli hakija on kirjoittanut ruotsin äidinkielenään, huomioidaan häneltä ruotsi äidinkielenä ja lisäksi kolme muuta parasta ylioppilastutkinnon arvosanaa.

26


Humanistinen tiedekunta Kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian valintakokeessa hakevilta huomioidaan lisäksi (aine)reaalin arvosana, josta voi maksimissaan saada 40 pistettä. Tarkemmat ohjeet löytyvät historia-aineiden yhteisen kokeen osalta valintaperusteista kohdasta ’Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia’. Englannin kieleen hakevilta huomioidaan taustapisteinä suomen ja englannin arvosana sekä kaksi muuta parasta ylioppilastutkinnon arvosanaa. Maksimipistemäärä on 40 pistettä. Taustapisteet muodostuvat seuraavasti: Arvosana

SUOMI äidinkielenä *

Suomi toisena kielenä -kokeen kirjoittaneet**

Englanti 1)*

Muu yotutkinnon aine

Englanti 2)**

vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

14

10

14

10

6

EXIMIA ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

12

8

12

8

4

MAGNA CUM LAUDE

7

4

7

4

3

CUM LAUDE

3

0

3

0

0

LUBENTER

0

0

0

0

0

APPROBATUR

0

0

0

0

0

1) Ylioppilastutkinnossa vaativampi koe (A-kielen oppimäärään perustuva koe) 2) Ylioppilastutkinnossa keskipitkään tai lyhyeen oppimäärään perustuva englannin kielen koe * IB-tutkinnon suorittaneilta, jotka ovat kirjoittaneet suomen ja/tai englannin HL-tasoisen kokeen, rinnastetaan suomen kieli suomi äidinkielenä kokeeseen ja englanti A-kielen oppimäärään perustuvaan kokeeseen. ** IB-tutkinnon suorittaneilta, jotka ovat kirjoittaneet suomen ja/tai englannin SL-tasoisen kokeen, rinnastetaan suomen kieli suomi toisena kielenä kokeeseen ja englanti keskipitkään tai lyhyeen oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Keväällä 2013 korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat (lukuun ottamatta englannin kielen hakijoita)

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat rinnastetaan ylioppilaiden kiintiössä hakeviin seuraavasti. suomalainen yo-tutkinto vast. suomalaisessa yo-tutkinnossa

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfungtutkinto

pisteet

pisteet

pisteet

laudatur

7

10 – 9,5

15–13

eximia

6

9,4 – 8,5

12–10

magna cum laude

5

8,4 – 7,5

9–8

cum laude

4

7,4 – 6,5

7

lubenter

3

6,4 – 5,5

6–5

approbatur

2

5,4 – 4,5

4

IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen tai keski­pitkän oppimäärän tasoisena.

27


Humanistinen tiedekunta

ERILLISVALINTA

Avoimen yliopiston opiskelijat Hakuaika 14.1.–1.3.2013 klo 16.15.

Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan voi hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Hakukohteet merkitään suosituimmuusjärjestyksessä (1–3) sähköiseen hakulomakkeeseen.

A. Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon valittavat Suomalaisista yliopistoista tai Turun yliopiston muista tiedekunnista siirtyvät Hakuaika 14.1.–1.3.2013 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla ­ www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä vähintään hyvin tiedoin suoritetut pää- tai sivuaineen vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot, jotka tulee olla suoritettuna siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta anotaan. Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, todistuksissa tai opintosuoritusotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät. Hakijan tulee toimittaa liitteeksi myös y­hden sivun mittainen motivaatiokirje. Hakijan tulee ­perustella, miksi haluaa opiskelemaan hakukohteeseen, ja kuvailla opintosuunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Mikäli hyväksytyn hakijan opintoihin ei ole sisältynyt hakukohteena olevan alan tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta tai muita opintojen sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydennettävien opintojen sisällöstä riippuen opinnot hyväksytään osaksi pääaineen opintoja tai suoritettavan tutkinnon vapaisiin opintoihin. Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppiaineen lausunnon perusteella. Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan osoittama motivaatio.

28

Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä haku­ järjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 85 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja. Opintoihin tulee sisältyä vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta anotaan. Oppiaineen tulee olla sellainen humanistisen tiedekunnan aine, jossa voi suorittaa syventävät opinnot. Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §), jotta hakija on hakukelpoinen. Kielitaito on osoitettava todistuksin tai opintosuoritusotteella. Suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn kokonaisopintopistemäärään (85 op). Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, todistuksissa tai opintosuoritusotteissa on oltava opintokokonaisuuksien loppumerkinnät. Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma. Lisäksi historia-aineissa hakukelpoiseksi katsotaan vain hakijat, jotka ovat suorittaneet vähintään hyvin tiedoin seuraavat kurssit: Kulttuurihistoria: kandidaattiseminaari tai sitä vastaava opintojakso. Mikäli hakija on suorittanut uuden tutkintojärjestelmän aineopinnot, joihin ei sisälly kandidaattiseminaaria, katsotaan A2.2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssin (5 op) arvosana. Mikäli opiskelija on tehnyt molemmat opintojaksot huomioidaan se, josta on parempi arvosana. Suomen historia: proseminaari tai sitä vastaava opintojakso. Mikäli hakija on suorittanut aineopinnot, joihin ei sisälly proseminaaria, katsotaan A1.3 Suomen historian aineistot ja metodit -kurssin arvosana. Yleinen historia: proseminaari tai sitä vastaava opintojakso. Mikäli hakija on suorittanut aineopinnot, joihin ei sisälly proseminaaria, katsotaan A2.2. Keskusteleva historia -kurssin (5 op) arvosana. Mikäli opiskelija on suorittanut proseminaaria lukuun ottamatta aineopinnot muuten vanhan tutkintojärjestelmän mukaan, katsotaan häneltä Historioitsija sanankäyttäjänä -kurssi (2 ov) arvosana. Erillisvalinnassa ei voi hakea historiaan, vaan hakijan on mainittava, hakeeko hän kulttuurihistoriaan, Suomen historiaan vai yleiseen historiaan. Hakijoita voidaan hyväksyä enintään viisi yhteen oppiaineeseen. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin viisi, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:


Humanistinen tiedekunta Valitaan pääaineen aineopinnoista parhaan arvo­ sanan saaneet hakijat. Lisäksi opintosuunni­ telma tulee olla suoritettu hyväksytysti. Opintosuunnitelman hyväksymisestä päättää ao. oppiaine. Opintosuunnitelman ohje Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä: • Miksi pyrit tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon? • Mitkä ovat opintotavoitteesi? Mitä opinnoiltasi tarvitset? Miksi haluat opiskella juuri sitä pääainetta, johon haet? Mitä sivuaineita haluat sisällyttää alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon? • Miten pystyt olemaan läsnä pakollisessa opetuksessa Turussa? Miten sitoudut opintoihisi ja millaisia panostuksia teet opintojasi varten? • Millaiset tieteelliset ja teoreettiset valmiudet sinulla on suorittaa filosofian maisterin tutkinto? Jos olet jo pohtinut pro gradun teemaa tai näkökulmia, niin kuvaile niitä.

B. Maisterintutkintoon valittavat Suomalaisen ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakuaika 14.1.–1.3.2013 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä haku­ järjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oikeaksi todistettu kopio hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta. Mikäli hakijan ei ole mahdollista toimittaa kopiota tutkintotodistuksesta hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan hänet valita tiedekuntaan vain ehdollisesti. Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen oikeaksi todistama virallinen opintorekisteriote sekä oppilaitoksen lausunto, josta käy ilmi tulevan tutkinnon taso ja arvioitu valmistumispäivä. Varsinainen tutkintotodistuskopio tulee toimittaa mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.7.2013. Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistuskopioita viimeistään 30.7.2013, ehdollinen valinta raukeaa. Todistukseksi hyväksytään myös oppilaitoksen myöntämä väliaikainen tutkintotodistus, josta käyvät ilmi suoritettu tutkintonimike, tutkinnon myöntäjä ja myöntämispäivämäärä sekä tutkinnon suorittaja. Varsinainen tutkintotodistus tarkistetaan tiedekunnassa ennen opintojen alkua.

Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alku­ peräinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon. Tutkinnon lisäksi hakijalta edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut pää- tai sivuaineen vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot, jotka tulee olla suoritettuna siinä oppiaineessa, jonka opintooikeutta anotaan. Perus- ja aineopinnot voivat joko sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon tai ne on voitu suorittaa tutkinnosta erillisinä opintoina. Mikäli perus- ja aineopinnot eivät ole valmiit hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hakijan toimittaa oppilaitoksen lausunto ao. opintojen valmistumisajankohdasta ja sisällöstä. Oikeaksi todistettu todistuskopio suoritetuista opinnoista tulee toimittaa viimeistään 30.7.2013. Hakijan tulee toimittaa liitteeksi myös ­yhden sivun mittainen motivaatiokirje. Hakijan tulee ­ perustella, miksi haluaa opiskelemaan hakukohteeseen, ja kuvailla opintosuunnitelmiaan ja ­tavoitteitaan. Mikäli hyväksytyn hakijan kandidaatintutkintoon ei ole sisältynyt hakukohteena olevan alan tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta tai muita opintojen sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydentävät opinnot hyväksytään osaksi maisterintutkinnon muita opintoja. Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppiaineen lausunnon perusteella. Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan osoittama motivaatio. Mikäli tiedekunta joutuu karsimaan hakijoita, ovat etusijalla ne, joilla on suoritettuna hakuperusteena olevat opinnot ja tutkinto hakuajan päättymiseen mennessä.

Poikkeuksia Valinta musiikkitieteen maisterivaiheeseen (laajuus 120 opintopistettä): Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä musiikinalan ammattikorkeakoulututkinto sekä sen lisäksi Turun yliopiston musiikkitieteen 25 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä osaksi maisterintutkintoa. Lisätietoa täydentävistä opinnoista löytyy musiikkitieteen oppiaineen verkkosivulta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan voidaan valita maisterivaiheeseen 15 koulutusohjelman ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa. Tämän maisterivaiheen valinnan erilliset valintaperusteet löytyvät kohdasta ’Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisteri­ opinnot’

29


Humanistinen tiedekunta

Ulkomailla BA-tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneet Hakuaika 14.1.–1.3.2013 klo 16.15. Hakija täyttää hakulomakkeen sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku tapahtuu verkkosivulla www.yliopistohaku.fi. Todistukset, opintosuoritusotteet ym. liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Tutkinnon tulee vastata suomalaista kandidaatintutkintoa ja sen tulee olla suoritettu maisteriopintojen pääainetta vastaavalta alalta. Ellei hakijan tutkinto ole suoritettu hakukohdetta vastaavalta alalta, hakijalta edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut pää- tai sivuaineen vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot haettavan ­aineen alalta. Hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee toimittaa —— oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta, —— opintorekisteriote tai muu selvitys tutkintoon sisältyneiden opintojen sisällöstä, —— virallinen käännös tutkintotodistuksesta, jos se on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä —— todistus hyvästä suomen kielen taidosta*, —— yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa hakija kertoo miksi haluaa asianomaisen aineen maisterivaiheen opiskelijaksi ja mitkä ovat hakijan opinto- tai tutkimustavoitteet. Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä (esim. kopio tutkielmasta). Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistuskopioita hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan hänet hyväksyä tiedekuntaan vain ehdollisesti. Tällöinkin hakijan tulee toimittaa oppilaitoksen laatima lausunto tutkinnon sisällöstä ja arvio tutkinnon valmistumisajankohdasta sekä siitä, milloin opiskelija saa tutkintotodistuksen. Vastaanottaakseen opiskelupaikkansa tulee hakijan toimittaa puuttuvat todistuskopiot viimeistään 30.7.2013. Mikäli ­hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistusjäljennöksiä viimeistään 30.7.2013, ehdollinen valinta ­ raukeaa. Todistukseksi hyväksytään myös oppilaitoksen myöntämä väliaikainen tutkintotodistus, josta käyvät ilmi suoritettu tutkintonimike, tutkinnon myöntäjä ja myöntämispäivämäärä sekä tutkinnon suorittaja. Varsinainen tutkintotodistus tarkistetaan tiedekunnassa ennen opintojen alkua. Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alkuperäinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon.

30

Mikäli hyväksytyn hakijan kandidaatintutkintoon ei ole sisältynyt tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta tai muita opintojen ­ sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydentävät opinnot hyväksytään osaksi maisterintutkinnon muita opintoja. *Hakija voi osoittaa hakuvaiheessa hyvän suomen kielen taidon mikäli hän on suorittanut: • peruskoulun suomeksi, • toisen asteen opinnot suomeksi, • ylioppilastutkinnon osana suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla, • ylioppilastutkinnon osana suomi toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, • suomen kielen IB- (A kielenä eli äidinkielenä), EB- (L1 kielenä eli äidinkielenä) tai Reifeprüfungtutkinnon osana, • suomen kielestä vähintään arvosanalla hyvä korkeakoulututkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, • korkeakoulussa vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur suomen kielestä tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta, • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suomeksi, • valtion kielitutkintolautakunnan (VKT) suomen kielikokeen taitotasolla hyvä, • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen kokeen keskiarvolla 4 (kuusiportainen asteikko), • suomen taito on mahdollista osoittaa myös ulkomaisessa yliopistossa suomea opettavan suomen kielen lehtorin lausunnolla, jossa todetaan, että hakijan kielitaito vastaa valtion kielitutkintolautakunnan hyvää tai yleisen kielitutkinnon taitotasoa 4 vastaavaa kielitaitoa. Valintaan vaikuttavat tutkinto ja hakijan suorittamien opintojen laatu ja opintomenestys, suomen kielen taito ja hakijan osoittama motivaatio. Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppiaineen lausunnon perusteella. Maisterivaiheeseen valitun opiskelijan tulee suorittaa tiedekunnan edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot, mikäli näitä opintoja vastaavat opinnot eivät sisälly hakijan aikaisempaan tutkintoon. Mikäli opiskelijan suomen kielen taito ei riitä kirjallisen viestinnän (ja kypsyyskokeen suorittamiseen suomen kielellä), tulee opiskelijan suorittaa tutkintoonsa 25 opintopisteen laajuiset Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaalaisille -opinnot.


Humanistinen tiedekunta

Maisteriohjelmiin hakevat

17.5.2013. Kaikille hakijoille lähetetään postitse tieto valinnan tuloksesta. Humanistinen tiedekunta julkistaa opiskelijaksi valittujen tulokset myös tiedekunnan verkkosivuilla www.hum.utu.fi, mikäli hakija on antanut julkistamisluvan hakemuslomakkeessaan.

Englanninkielisen Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelman hakuaika alkaa 2.1.2013 ja päättyy 15.3.2013 klo 16.15. Haku tapahtuu sähköisesti. Hakulomakepohja ja hakuohjeet löytyvät ohjelman sivuilta balticstudies.utu.fi ja osoitteesta: www.universityadmissions.fi. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman haku alkaa 14.1.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Maisteriohjelman hakulomake ja sen liitteet löytyvät osoitteesta www.hum.utu.fi ja maisteriohjelman verkko­sivulta. Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman haku alkaa 14.1.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Maisteriohjelman hakulomake ja sen liitteet löytyvät osoitteesta www.hum.utu.fi ja maisteriohjelman verkko­sivulta. Tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet löytyvät myös tästä oppaasta kunkin maisteriohjelman kohdalta. Mikäli hakija saa valintaperusteena olevan tutkinnon (esim. BA-tutkinto) valmiiksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen, on hänen toimitettava siitä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama kopio tiedekunnan kansliaan (osoite: Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto) viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen mukana 30.7.2013. Hakija, joka toimittaa tarvittavat liitteet hakuajan päättymisen jälkeen, voidaan hyväksyä opiskelupaikkaan vain ehdollisesti. Mikäli hakijalla ei ole toimittaa kopiota tutkintotodistuksestaan hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hänen toimittaa hakemuksensa liitteeksi oppilaitoksen antama todistus suorittamiensa opintojen laadusta ja tutkinnon arvioidusta valmistumisajankohdasta. Hyväksytyksi tultuaan hakijan on toimitettava alku­ peräinen tutkintotodistus humanistisen tiedekunnan kansliaan tarkistettavaksi, minkä jälkeen hän vasta voi vahvistaa opiskelupaikkansa ja ilmoittautua yliopistoon.

Humanistisen tiedekunnan perustutkinnot koostuvat sekä pääaineesta että sivuaineista. Esimerkiksi kandidaatintutkinnossa yli puolet tutkinnosta voi koostua sivuaineista. Opintojen etenemisen kannalta on järkevää aloittaa jokin sivuaine jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Koska moniin tiedekunnan aineisiin järjestetään erillinen sivuainekoe syyslukukauden alussa, tulisi opiskelijan pohtia sivuaineen valintaa jo ennen syksyn opintojen alkua ja tarvittaessa myös valmistautua sivuainekokeisiin kesän aikana. Hakeutumisesta sivuaineisiin kohdassa ’Sivuaineen opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa’. Hakija voi hakea enintään kolmeen humanistisen tiedekunnan aineeseen kesän valintakokeissa. Mikäli hakija tulee valituksi useampaan kuin yhteen oppiaineeseen, tulee hänen pääaineekseen ensisijaisena hakukohteena ollut aine. Muihin hakukohteisiin hyväksytyksi tuleminen oikeuttaa opiskelemaan asianomaista ainetta sivuaineena. Kesän valintakokeessa sivuaineoikeuden saaneiden tulee ottaa sivuaineoikeus vastaan ilmoittautumalla kyseiseen oppiaineeseen, jolloin heidät lasketaan sivuainekiintiöihin. Seuraavassa esitetään oppiaineiden ja oppiaineryhmien valintakoeaikataulu ja valintakoekirjat. Lisäksi esitetään sivuaineopiskelijoiden kiintiöt ja kriteerit sivuaineoikeuden saamiseksi. Sivuaineopintojen oikeus edellyttää tutkinnonsuoritusoikeutta Turun yliopistossa. Hakukohteiden koulutusalakuvauksiin voi tutustua yliopiston hakijaportaalin (http://www. utu.fi/sivustot/hae/) humanistista tiedekuntaa koskevilla sivuilla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN

Arkeologia

Päävalinnan tulokset julkistetaan maanantaina 8.7.2013 Juslenian ulko-ovessa (osoite Henrikinkatu 2). Kaikille hakijoille lähetetään postitse tieto valinnan tuloksesta. Humanistinen tiedekunta julkistaa opiskelijaksi valittujen tulokset myös tiedekunnan verkko­ sivuilla www.hum.utu.fi, mikäli hakija on antanut julkistamisluvan hakemuslomakkeessaan. Tuloksista voi kysyä julkistamispäivän jälkeen tiedekunnan kansliasta puh. (02) 333 5202, (02) 333 5209, (02) 333 5203. Erillisvalinnoissa hakevien tulokset julkistetaan maanantaina 10.6.2013. Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelman, Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman ja Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tulokset julkistetaan perjantaina

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeensä jättämien materiaalisten muistojen avulla. Arkeologialla on tärkeä rooli tutkittaessa niitä historiallisen ajan ilmiöitä, joista kirjalliset lähteet vaikenevat. Aineistonsa arkeologia hankkii pääasiassa kaivauksin, joissa sovelletaan omien menetelmien lisäksi yhä enenevässä määrin luonnontieteellisiä ja teknillisiä menetelmiä ja analyysejä. (Kiintiö 8)

VALINTA OPPIAINEISIIN

Valintakoe

maanantaina 20.5.2013 klo 9.00–12.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

31


Humanistinen tiedekunta Valintakoekirja

Petri Halinen, Visa Immonen, Mika Lavento, Terhi Mikkola, Ari Siiriäinen & Pirjo Uino (toim.), Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus Helsinki University Press. Tammer-Paino Oy, Tampere 2008.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa on kaksi monivalintatehtävää (pisteytys kummassakin 0–5) ja yksi käsitteitä koskeva kysymys (pisteytys 0–15) sekä yksi esseekysymys (pisteytys 0–25). Tullakseen hyväksytyksi oppi­ aineeseen, valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun teokseen. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Englannin kieli Englannin kielen oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja kansainvälisen viestinnän monipuolinen asiantuntijuus. Englannin kielen opinnot soveltuvat pohjakoulutukseksi monille aloille, esim. opetus-, käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin. (Kiintiö 60)

Valintakoe

torstaina 23.5.2013 klo 9.00–12.00 ls. IX, X, XIV ja XV, Luonnontieteiden talo I, Yliopistonmäki

Valintakoekirjat 1. Kieli- ja käännöstieteellinen kirjallisuus Tarkat tiedot ilmoitetaan viimeistään 31.1.2013 Internet-sivulla osoitteessa www.hum.utu.fi. Yhteensä n. 230 sivua luettavaa (osia teoksesta Rob Penhallurick, Studying the English Language. 2nd edition. Palgrave Macmillan 2010 (ISBN 9780230200159) sekä yksi luku teoksesta Suomen kielen tulevaisuus: Kielipoliittinen toimintaohjelma. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009. 2. Valikoima novelleja: Ilmoitetaan viimeistään 31.1.2013 Internet-sivulla osoitteessa www.hum.utu.fi. Yhteensä neljä novellia. Kaikki listan novellit esim. teoksessa Bausch Richard & Cassill R.V. (toim.) The Norton Anthology of Short Fiction, Shorter 7th ed. Norton. 2006. (ISBN 0393926125) .

32

Pisteytys

A. Taustapisteet: enimmäispisteet 1) ylioppilastutkinnon arvosana englannin kielessä 14 2) ylioppilastutkinnon arvosana suomen kielessä 14 3) ylioppilastutkinnon arvosana muussa aineessa 6 4) ylioppilastutkinnon arvosana muussa aineessa 6 40 B. Valintakoe, joka koostuu kolmesta osasta: 5) kieli- ja käännöstiede 24 6) kielioppi ja sanasto 18 7) kirjallisuus (novellit) 18 60 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty ­kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. Kokeista otetaan huomioon englannin kielen koe ja suomen kielen koe sekä ylioppilastutkinnon kaksi muuta parasta arvosanaa. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa valintakokeesta pisteitä jokaisesta osakokeesta sekä yhteensä vähintään 30 pistettä kokeen maksimipistemäärästä (60). Kieli- ja käännöstieteen osassa kokelaan tulee hallita kieli- ja käännöstieteellisen kirjallisuuden sisältö ja terminologia. Englanninkielinen kielioppija sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta.

Espanja Espanjan kielen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle erinomainen espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä espanjankielisten maiden kulttuurin perustuntemus, jotka antavat valmiudet espanjan opettajan tai kääntäjän tehtäviin sekä kansainvälisissä ja kieliasiantuntijan tehtävissä toimimiseen. (Kiintiö 16)

Valintakoe

torstaina 23.5.2013 klo 9.00–13.00 ls. Edu1, Educarium, Assistentinkatu 5

Valintakoekirja

Karlsson, F., Yleinen kielitiede. Luvut I (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). Yliopistopaino

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.


Humanistinen tiedekunta Valintakokeesta

Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallintaa. Koe on kolmiosainen: 1. kirjatentti (maksimi 17,5 p), 2. espanjan rakenteet (maksimi 17,5 p), 3. espanja–suomi -käännös (maksimi 15 p).

Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kirjatentistä (Karlsson, F.: Yleinen kielitiede) vähintään 7 pistettä, rakenneosiosta vähintään 7 pistettä sekä käännösosiosta vähintään 7 pistettä. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hakeutuu joko espanjan kielen tai espanjan kääntämisen linjalle.

Valintakokeessa on yksi esseekysymys, joka arvostellaan pistein 0–20, yksi käsitteitä koskeva ­ ­kysymys, joka arvostellaan pistein 0–10 sekä yksi aineistotehtävä, joka arvostellaan pistein 0–20. ­ Kaikki vastaukset arvostellaan molemmissa oppiaineissa ja hakijan lopullinen pistemäärä muodostuu oppi­ aineiden antamien pisteiden keskiarvosta. Tullakseen hyväksytyksi oppiaineeseen hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 25 pistettä. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun aineistoon. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Folkloristiikka ja kansatiede

Italia

Folkloristiikan tutkimuksen kohteena ovat perinteeksi ja perinnöksi määrittyvät ilmiöt sekä menneisyydessä että nykypäivänä. Kiinnostus kohdistuu niin esikirjallisten yhteiskuntien sanataiteeseen kuin erilaisiin nyky-yhteiskunnan kulttuuri-ilmiöihin. Oppiaineessa koulutetaan kulttuurintutkijoita ja kulttuurialan asiantuntijoita erilaisiin yhteiskunnan tarpeisiin. Kansatiede tutkii ihmisiä ja kulttuureja, i­hmistä kulttuurisena olentona. Kansatiede antaa laajan perspektiivin mm. kulttuuriseen taustaamme, maanosamme kansoihin ja etnisiin ryhmiin sekä näiden kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tavoitteena on kouluttaa kriittisiä, laajasti kulttuuriin perehtyneitä asiantuntijoita erilaisiin kulttuurialan tehtäviin ja laajemmin yhteiskunnalliselle sektorille. Folkloristiikka ja kansatiede muodostavat yhteisen hakukohteen, johon otetaan 20 opiskelijaa. Perusopintojen kuluessa 10 opiskelijaa valitsee pääaineekseen folkloristiikan ja 10 kansatieteen. Tarpeen vaatiessa oppiaine päättää valinnasta motivaation ja opintomenestyksen perusteella. (Kiintiö 20)

Oppiaine kouluttaa italian kielen asiantuntijoita kansallisen ja kansainvälisen työelämän palvelukseen. Italian kielen ja kulttuurin linjan opinnot tarjoavat hyvän kielitaidon ja yleissivistävän pohjan esim. matkailun, kaupan ja hallinnon tehtäviin sekä opettajan uralle. Kääntämisen linjan opinnot valmentavat korkeatasoisiin kieli- ja käännösviestintätaitoa vaativiin tehtäviin. (Kiintiö 10)

Valintakoe

perjantaina 24.5.2013 klo 12.00–15.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

Valintakoekirja

Valintakoetta varten luettava aineistopaketti julkaistaan 4.3.2013 sekä folkloristiikan että kansatieteen kotisivuilla, joihin linkki löytyy tiedekunnan sivulta www.hum.utu.fi .

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50

Valintakoe

tiistaina 21.5.2013 klo 9.00–13.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

Valintakoekirja

Karlsson, F., Yleinen kielitiede. Luvut I (Johdanto), 4 (Morfologia), 5 (Syntaksi). Yliopistopaino.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa edellytetään vähintään koulun B3/Dkielen kurssia vastaavien tietojen ja taitojen hallitsemista. Valintakokeessa on seuraavat osiot: 1. kieliopin hallinta (aukkotesti 15 pistettä) 2. luetun ymmärtäminen (avoimet kysymykset ja käännöslauseet, 10 pistettä) 3. lyhyt aine annetusta aiheesta (n. 150 sanaa, 10 pistettä) 4. kirjatentti (valintakoekirja, 15 pistettä) Kielikokeen osuus koepisteistä on 35 pistettä ja kirjatentin 15 pistettä. Hyväksytyn koesuorituksen alin kokonaispistemäärä on 30. Kokonaispistemää-

33


Humanistinen tiedekunta rästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa kieli­kokeen 1. osiosta vähintään 5 pistettä, 2. ja 3. ­osiosta vähintään 4 pistettä sekä kirjatentistä vähintään 5 pistettä. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hakeutuu joko kielen ja kulttuurin linjalle tai kääntämisen linjalle.

magna cum laude approbatur -arvosanalla suoritettu pitkä tai eximia cum laude approbatur -arvosanalla suoritettu lyhyt latinan tai klassisen kreikan koe. ­Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan pisteitä kaikista osista ja alin hyväksyttävä kokeen pistemäärä on 30 p. Vastausten arvosteluun vaikuttavat myös kokonaisuuksien hallinta, jäsentely ja kirjallinen ilmaisu.

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri: kreikkalainen filologia ja latinalainen filologia (sivuaineena klassillinen arkeologia)

Kotimainen kirjallisuus

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opinnoissa perehdytään antiikin Kreikan ja Rooman henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin, etenkin kreikan ja latinan kieliin sekä näillä kielillä kirjoitettuun kirjallisuuteen. Tavoitteena on kartuttaa eurooppalaisen kulttuurin perusteita koskevaa asiantuntemusta. Oppiaineiden piirissä tehty tutkimus kohdistuu etenkin historian lähdeaineistoon ja toisaalta kieliin ja kielelliseen kulttuuriin. (Kiintiö 8)

Valintakoe

maanantaina 3.6.2013 klo 12.00–15.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

Valintakoekirjat

Tiina Hiekkalinna & Minna Seppänen, Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja. Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010. Kirja saatavissa mm.: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop https://utushop.utu.fi/

Pisteytys

Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa koulutetaan suomalaisen kirjallisuusinstituution asiantuntijoita. Oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan sekä suomalaisen kirjallisuuden historiaa että nykyhetken kirjallista elämää. Opiskelijat saavat vankan perustan toimia erilaisissa kulttuurialan, media-alan, kulttuurihallinnon, kirjastoalan ja opetusalan tehtävissä. (Kiintiö 14)

Valintakoe

maanantaina 27.5.2013 klo 12.00–16.00 ls. XXV, Fennicum, 1. krs, Henrikinkatu 3

Valintakoekirjat

Kainulainen, Siru ja Parente-Čapková, Viola (toim.), Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia ­häpeästä. Turun yliopisto, Utu-kirjat, Turku 2011. Emmi Itäranta, Teemestarin kirja. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos 2012. Karoliina Lummaa, Aihe, motiivi, teema ja topos. Teoksessa: Siru Kainulainen & Kaisu Kesonen & Karoliina Lummaa (toim.), Lentävä hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino 2007. Teoksesta luetaan sivut 41−65.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50

Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakoe koostuu kolmesta osasta. ­Ensimmäisenä osana on koetilaisuudessa jaettavan runotekstin pohjalta laadittu analysointitehtävä. Tehtävään valmistaudutaan lukemalla edellä mainittu artikkeli Lentävä hevonen -teoksesta. Toiseen osaan luetaan Emmi Itärannan romaani, jonka pohjalta kirjoitetaan essee annetusta aiheesta. Sekä ensimmäisestä että toisesta osasta voi saada enintään 15 pistettä. Kaunokirjallisuuden analyyseissä edellytetään kirjallisuustieteellisten peruskäsitteiden käyttöä. Vastauksissa pitää välttää yleispäteviä kliseitä. Kolmannessa osassa hakija vastaa Häpeä vähän! -teoksen pohjalta laadittuun kysymykseen, josta voi saada enintään 20 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä.

Valintakokeesta

Kokeessa vastataan kysymyksiin, jotka perustuvat valintakoekirjaan (paitsi osan c kysymykset, jotka perustuvat kokeessa annettuun aineistoon). Koe koostuu kolmesta osasta: a) viisi lyhyttä vastausta koskien esimerkiksi terminologiaa, käsitteitä, ilmiöitä, instituutioita ja henkilöitä (15 p), b) kaksi esseevas­tausta perustuen joihinkin valintakoekirjan laajempiin teemoihin (20 p), c) kielioppiterminologian hallintaa ja kielellistä päättelykykyä mittaava aineistotehtävä (15 p). Tämän tehtävän korvaa vuosina 2009–2013 ylioppilastutkinnossa vähintään

34

Valintakokeesta


Humanistinen tiedekunta

Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Valintakokeessa haetaan kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian opintoihin, joihin valitut saavat opiskeluoikeuden. Pääaine valitaan opintojen kuluessa. Opiskelijat voivat suorittaa joko historian tai kulttuurihistorian perusopinnot ja kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian aine- ja syventävät opinnot. (Kiintiö 43)

Valintakoe

maanantaina 20.5.2013 klo 13.00–17.00 ls. IX, Luonnontieteiden talo I, 1. krs, Yliopistonmäki ja ls. X, Luonnontieteiden talo I, 2. krs, Yliopistonmäki

Valintakoekirja

Silja Laine: ”Pilvenpiirtäjäkysymys.” Urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat. k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto 2011. Verkkojulkaisuna http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4545-0. Teoksen voi myös ostaa Turun yliopiston verkkokaupasta UTUshop https://utushop.utu.fi/

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 60 (aine)reaali 40 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’. (Aine)reaalipisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen (aine)reaalin historian tai yhteiskuntaopin arvosanan perusteella. Mikäli molemmista on arvosana, laskennassa huomioidaan parempi. Ennen kevättä 2006 kirjoitetut reaalikokeet rinnastetaan sellaisenaan uuteen ainereaaliin riippumatta kirjoitetuista aineista. (Aine)reaalikoe pisteytetään seuraavasti: —— vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu laudatur 40 p —— eximia cum laude approbatur ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu laudatur 30 p —— magna cum laude approbatur 20 p —— cum laude approbatur 10 p —— lubenter approbatur 0p —— approbatur 0p

Valintakokeesta

Valintakokeessa kirjoitetaan valitun kirjan pohjalta kaksi esseevastausta, joista toinen voi olla aineistotehtävä. Vastauksilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hallintaa. Valintakoekysymykset ovat laajempia kuin ylioppilastutkinnon reaalikokeen tehtävät. Vas-

tausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen ja esitys­tapaan. Kummastakin osasta voi saada enintään 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on ­saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 10/30 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60.

Mediatutkimus Mediatutkimus keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Opetus ja tutkimus nojautuvat humanistiseen perinteeseen yhdistäen aineksia taiteiden tutkimuksesta ja kulttuuritutkimuksesta. Oppiaineen vahvuusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus. Mediatutkimus kuuluu Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen ja oppiaineen tavoitteena on kouluttaa mediakulttuuriin laaja-alaisesti perehtyneitä asiantuntijoita. (Kiintiö 16)

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 13.00–16.00 ls. PHA 1 ja PHA 2, PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4

Valintakoekirja

Sari Elfving & Mari Pajala (toim.), Televisioita: mediakulttuurin muuttuvat muodot. Helsinki: Gaudeamus..

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakoe perustuu pääsykoekirjaan ja aineistolähtöiseen analyysitehtävään. Kirjaan perustuvista tehtävistä voi saada maksimissaan 30 pistettä ja analyysitehtävistä 20 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi on kirjan tehtävistä saatava vähintään 7 pistettä ja analyysiosan tehtävistä vähintään 5 pistettä.

Musiikkitiede Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään erilaisiin musiikkeihin ja niiden historiallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta. Kohteena on koko soiva kulttuuri vanhasta klassisesta musiikista aina populaarimu-

35


Humanistinen tiedekunta siikkiin ja äänitaiteeseen asti. Opinnot antavat valmiudet erilaisiin musiikin, taiteen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin. (Kiintiö 14)

Valintakoe

tiistaina 4.6.2013 klo 10.00–14.00 ls. Janus, Sirkkala, Kaivokatu 12

Valintakoekirja

Eerola, Louhivuori & Moisala (toim.), Johdatus musiikintutkimukseen. Suomen musiikkitieteellinen ­ seura, Vaasa 2003. Teoksesta luetaan seuraavat sivut ja luvut: s. 1–86 ja 113–198. Musiikin kulttuurihistoria ja Musiikin naistutkimus (s. 217–231). Musiikkiakustiikka (s. 241–250). Musiikkisemiotiikka ja Musiikkisosiologia (s. 271–291). Psykoanalyysi ja musiikintutkimus (s. 301–309). Tanssi (s. 319–326). Äänitteet ja äänilevyjen tutkimus sekä Äänimaisematutkimus (s. 337–355). Teoksen voi ostaa esim. musiikkitieteen toimistosta (Kaivokatu 12, huone V222), Tiedekirjasta (Helsinki), Suomen musiikkitieteelliseltä seuralta (http://mtsnet.wordpress.com/) sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Pohjoismaiset kielet Pohjoismaisten kielten opinnoissa pääpaino on ruotsin kielessä, lisäksi opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää norjaa ja tanskaa. Opinnoissa perehdytään mm. nykykielten rakenteisiin, historialliseen kehitykseen sekä pohjoismaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Opiskelijat sijoittuvat useimmiten ruotsin kielen opettajiksi, mutta myös kulttuuri- ja liike-elämän palvelukseen. (Kiintiö 18)

Valintakoe

torstaina 30.5.2013 klo 9.00–12.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

Valintakoekirja

Valintakoe perustuu kolmeen tekstiin, jotka ovat tulostettavissa verkosta. Pohjoismaisiin kieliin hakevan opiskelijan tulee lukea pääsykoetta varten kolme (3) ruotsinkielistä kielitieteellistä tekstiä. Tekstit ovat pakollisia kaikille hakijoille (pää- ja sivuaineopiskelijat). Tekstejä ei oteta mukaan koetilaisuuteen, vaan ne luetaan etukäteen. Linkit artikkeleihin ovat pohjoismaisten kielten verkkosivuilla, jonne löytyy linkki tiedekunnan verkko­ sivulta www.hum.utu.fi. Tekstit julkaistaan viimeistään 31.1.2013.

Pisteytys

Pisteytys

Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeesta

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50

Valintakoe koostuu seuraavista osista: Osa 1. Essee. Valintakokeen ensimmäisen osan tehtäviin valmistaudutaan lukemalla yllä mainitut osiot valintakoekirjasta. Arviointi kohdistuu hakijan kykyyn jäsentää asiakokonaisuuksia sekä pohtia ja soveltaa kriittisesti lukemaansa. Osasta 1 voi saada enintään 25 pistettä. Osa 2. Analyysitehtävä. Tehtävässä arvioidaan hakijan valmiuksia analysoida sekä jäsentää sanallisesti valintakokeessa esitettäviä musiikkinäytteitä. ­Osasta 2 voi saada enintään 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada valintakokeen osasta 1 vähintään 8 pistettä ja osasta 2 vähintään 8 pistettä.

36

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50

Valintakokeessa edellytetään lukion ruotsin kielen oppimäärää tai vastaavia taitoja. Kokeessa on ­monivalinta- ja täydennystehtäviä ja joitakin avoimia kysymyksiä, joihin vastataan ruotsiksi. Koe jakautuu kielitaito-osaan ja kielitieto-osaan. Kielitaito-osassa testataan ruotsin kielen kirjallista kielitaitoa, nim. tekstin ymmärtämistä sekä sanaston ja kieli­opin hallintaa. Kielitieto-osa perustuu koetta varten luettaviin kolmeen tekstiin (ks. Valintakokeeseen luettavat tekstit). Kokeessa testataan kielitieteellisen tekstin ymmärtämistä, luettujen tekstien keskeisen sisällön hallintaa sekä teksteissä esiintyvien kielitieteellisten käsitteiden tuntemusta. Kokeesta voi saada enintään 50 pistettä, joista 30 pistettä kielitaito-osasta ja 20 pistettä kielitietoosasta. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kielitaito-osasta vähintään 15 pistettä ja kielitietoosasta vähintään 10 pistettä.


Humanistinen tiedekunta

Ranska Ranskan opinnoissa painottuvat ranskan kielen taidot ja teoreettiset tiedot ja niiden soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän tehtävissä. Lisäksi painotetaan ranskalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Ranskan opiskelijat sijoittuvat opettajiksi, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja ­ monenlaisiin käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin. (Kiintiö 32) Ranskan kielen linja (16) Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linja (16) Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän pyrkii ensisijaisesti. Ilmoitettu järjestys on ­sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle linjalle. Linjan vaihto on mahdollista opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Valintakoe

keskiviikkona 22.5.2013 klo 12.00–16.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3, 1. krs

Valintakoekirja

Valintakoetta varten luetaan kaksi ranskankielistä ja kaksi suomenkielistä artikkelia. Artikkelit ovat ladattavissa tiedekunnan verkkosivulla http://www.hum.utu.fi.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Kokeessa edellytetään lyhyen ranskan oppimäärää (B2- tai B3-kieli) tai sitä vastaavia tietoja. Ranskan valintakokeessa mitataan hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä. Valintakoe koostuu seuraavista pakollisista osioista: 1) aukkotesti (max. 14 pistettä) – mittaa tekstirakenteen, kieliopin ja sanaston hahmottamista 2) ranskankielinen essee (max. 18 pistettä) – laaditaan esseevastaus, joka perustuu luet- tuihin ranskankielisiin artikkeleihin – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta 3) suomenkielinen essee (max. 18 pistettä) – laaditaan esseevastaus, joka perustuu luettuihin suomenkielisiin artikkeleihin – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava pisteitä jokaisesta valintakokeen osa­ kokeesta sekä vähintään 5 pistettä valintakokeen suomen kielen taitoa mittaavasta osiosta 3.

Saksan kieli Saksan kielen opinnoissa keskitytään saksan kielen taitoon, kielitietoon, saksankielisten maiden ­ ­kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä käännösviestinnän teorioihin ja käytäntöihin. Saksan kielen opiskelijat sijoittuvat opetustehtäviin, käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin sekä muihin yhteiskunnan, ­talouselämän ja viestinnän tehtäviin. (Kiintiö 32) Saksalaisen filologian linja (kiintiö 16) Saksan kääntämisen ja tulkkauksen linja (kiintiö 16) Saksan kielen oppiaine jakautuu kahteen linjaan: saksalaisen filologian linjaan ja saksan kielen kääntämisen ja tulkkauksen linjaan. Minimilaajuisiin tutkintoihin (180 op / 120 op) voi sisältyä vain jommankumman linjan opintoja. Saksalaisen filologian linjalla ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla on yhteiset perusopinnot. Lisäksi saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla osa aineopintojen ja syventävien opintojen opintojaksoista järjestetään yhteistyössä muiden kielten kääntämisen ja tulkkauksen linjojen kanssa. Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän pyrkii ensisijaisesti. Ilmoitettu järjestys on sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle linjalle. Linjan vaihto on mahdollista opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Valintakoe

tiistaina 28.5.2013 klo 13.00–16.00 ls. IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopistonmäki

Ei valintakoekirjaa Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista. Koetta varten ei vaadita erillistä valintakoekirjaa. Koe käsittää seuraavat osat: 1. saksan kieliopin hallinta 2. saksan sanaston hallinta

37


Humanistinen tiedekunta 3. saksankielisen tekstin ymmärtäminen 4. suomenkielisen tiivistelmän laatiminen saksankielisestä tekstistä.

päättelykykyä. Kustakin vastauksesta annetaan pisteitä 0–10. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava kokeesta vähintään 22 pistettä.

Saksan kielitaitotestin (osat 1–3) osuus koepisteistä on 40 pistettä ja suomenkielisen tiivistelmän (osa 4) osuus 10 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava pisteitä molemmilta testialueilta.

Taidehistoria

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Suomen kielen linjan opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen, sanastoon, tekstuaalisiin ominaisuuksiin, kehitykseen ja vaihteluun sekä tutkimushistoriaan ja sukukieliin. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla perehdytään suomen sukukieliin, niiden rakenteeseen, historiaan ja tutkimukseen. Molemmilta linjoilta voi valmistua äidinkielenopettajaksi, monet sijoittuvat myös kirjasto-, tiedotus- ja kustannusalalle tai tutkijoiksi. (Kiintiö 36) Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus muodostavat oppiaineen, jossa on kaksi linjaa. Valintakokeessa hakija ilmoittaa, kummalle linjalle hän ensisijaisesti pyrkii. Ilmoitettu järjestys on ­sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle linjalle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toiselle linjalle. Suomen kielen linjalle valitaan 30 ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalle 6 opiskelijaa. Linjoilla on yhteiset perusopinnot, ja linjanvaihto on mahdollista perusopintojen jälkeen. Tutkintoon voi sisällyttää myös molempien linjojen opintoja.

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 9.00–12.30 ls. IX ja X, Luonnontieteiden talo I, 1. ja 2. kerros, Yliopistonmäki

Valintakoekirjat

Irja Alho & Anneli Kauppinen, Käyttökielioppi. SKS, Helsinki 2008. Sivut 5–173. Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski, Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki 2009. Sivut 3–43 ja 67–268.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Kokeessa on mahdollista vastata 5 kysymykseen. Osa tehtävistä pohjautuu suoraan luettavaan kirjallisuuteen ja osa edellyttää ensisijaisesti kielellistä

38

Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja teoriat. Opetus ja tutkimus keskittyvät kuvan ja arkkitehtuurin historian ja nykyilmiöiden tutkimiseen. Opinnot antavat valmiuksia työskentelyyn mm. museoissa, kulttuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, opetus- ja tutkimustehtävissä. (Kiintiö 10)

Valintakoe

maanantaina 3.6.2013 klo 10.00–13.00 ls. Arje Scheinin -sali, Dentalia, Lemminkäisenkatu 2, 1. krs

Valintakoekirja

Minna Ijäs, Altti Kuusamo & Riikka ­ Niemelä (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa? Utukirjat (­Turku), 2009. (lisätietoja: http://utukirjat.utu.fi/julkaisut.php). Kirjaa voi ostaa Turun yliopiston verkkokaupasta UTUshop https://utushop.utu.fi/ ja hyvin varustelluista kirjakaupoista.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Taidehistorian valintakoe sisältää kuva-analyysitehtävän (0–25 p.) ja valintakoekirjaan perustuvan kirjallisen tehtävän (0–25 p.). Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 25 pistettä.

Uskontotiede Uskontotiede tutkii sekä uskonnollisia perinteitä että uskontokäsitteen piiriin luokitettavia ilmiöitä länsimaisissa ja muissakin yhteiskunnissa eri historiallisina aikoina. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää uskontoa ja uskonnollisuutta kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelijat sijoittuvat pääasiassa opettajiksi, mutta myös erilaisiin kulttuurialan tehtäviin ja esim. pakolais- ja monikulttuurisuustyöhön. (Kiintiö 16)


Humanistinen tiedekunta Valintakoe

tiistaina 21.5.2013 klo 10.00–13.00 ls. IX ja X, Luonnontieteiden talo I, 1. ja 2. kerros, Yliopistonmäki

Valintakoekirja

Veikko Anttonen, Uskontotieteen maastot ja kartat. SKS, 2010. Kirjan ensimmäisen painoksen kanssa tulee ottaa huomioon painovirheen korjaus, joka on saatavissa kustantajan sivulta: < http://kirjat.finlit.fi/ index.php?showitem=2305>.

Pisteytys

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa on yksi esseekysymys, yksi käsitteitä koskeva kysymys sekä yksi aineistotehtävä. Essee­kysymys arvostellaan pistein 0–20, käsitteitä koskeva kysymys pistein 0–10 ja aineistotehtävä pistein 0–20. Tullakseen hyväksytyksi oppiaineeseen, valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeiden tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun teokseen. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Valintakokeesta

Valintakokeessa edellytetään vähintään koulun B3-kurssin tai D-kielen kurssia vastaavien tietojen ja taitojen hallitsemista. Koe sisältää kieliopin (15 pistettä) ja sanaston (10 pistettä) hallintaa sekä aineistopohjaisen tekstikokeen (25 pistettä). Alin hyväksyttävä kokeen pistemäärä on 25 pistettä. Yhteispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa kielioppi- ja sanasto-osioista kummastakin vähintään 5 pistettä, ja tekstikokeesta vähintään 15 pistettä.

Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä ja merkityksiä. Kohteena on maailmankirjallisuuden koko kirjo, joskin keskiössä usein eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kirjallisuus. Oppiaineesta sijoitutaan opettajiksi, erilaisiin kulttuurialan tehtäviin, hallinto- ja projektitehtäviin, tutkijoiksi sekä myös vapaiksi kirjoittajiksi. (Kiintiö 14)

Valintakoe

perjantaina 24.5.2013 klo 10.00–14.00 ls. I, Tauno Nurmela -sali, Päärakennus, 1. kerros, Yliopistonmäki

Valintakoekirjat

Venäjän kielen opinnoissa keskitytään nykyvenäjän hallintaan erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurikonteksteissa, kielen lainalaisuuksien ja kehityksen tuntemukseen sekä venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opiskelijat sijoittuvat opetustehtäviin sekä erilaisiin kieliasiantuntijan tehtäviin liike-elämän ja julkisen sektorin palveluksessa. (Kiintiö 8)

Huttunen, Toni & Klapuri, Tintti (toim.), Kenen aika? Esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain 2012; teoksesta esseet: Kenen aikaa venäläinen nykykirjallisuus elää?; Tekijän kuolema ja ylösnousemus; Lukijan syntymä; Perestroikaproosa; Dystopioiden synkkenevä horisontti; Onko venäläisessä kirjallisuudessa taas ”naisten aika”?; Runouden nousu; Kolmannesta aallosta neljänteen. Liisa Saariluoma, Postindividualistinen romaani. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 (1992). Teoksesta luetaan ”Johdanto” (s. 1–57). Mihail Šiškin, Sinun kirjeesi. Suom. Vappu Orlov. Helsinki: WSOY 2012.

Valintakoe

Pisteytys

Venäjän kieli

tiistaina 4.6.2013 klo 12.00–16.00 ls. XXV, Fennicum, Henrikinkatu 3

Ei valintakoekirjaa Pisteytys Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Enimmäispisteet: ylioppilastutkintotodistus 50 valintakoe 50 Taustapisteiden laskentatavat on esitelty kohdassa ’TAUSTAPISTEET’.

Valintakokeesta

Valintakokeessa kirjoitetaan essee, jossa on yhdistettävä luetun tutkimuskirjallisuuden sisältämiä näkökantoja luettuun kaunokirjalliseen teokseen (enimmäispistemäärä 30). Lisäksi kirjoitetaan analyysi koetilanteessa jaettavasta lyhyestä kaunokirjallisesta tekstistä (enimmäispistemäärä 20). Tullakseen

39


Humanistinen tiedekunta hyväksytyksi kokeen osioista tulee saada yhteensä vähintään 20 pistettä.

Kulttuurituotannon ja maiseman­ tutkimuksen koulutusohjelma Koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen ­kulttuuri. Kulttuuriperinnön tutkimuksessa tarkastellaan aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä lähestyen ­ aihetta historia- ja etnologiatieteiden näkökulmasta. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Digitaalisen kulttuurin opinnoissa käsitellään uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan erillisvalinnassa (katso tarkemmin Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Arvosana

koulutusohjelman maisteriopinnot). (Kiintiö 30 + 15 opiskelijaa) Opiskelijavalinnassa hakija voi saada enintään 120 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada vähintään 15 pistettä. Hakijan pistemäärä muodostuu ylioppilastutkinnon perusteella saatavista taustapisteistä ja lisäpisteistä sekä muilla perusteilla annettavista muista pisteistä. Hakijan täytyy lisäksi suorittaa hyväksytysti valintaan kuuluva motivaatiotehtävä. 1) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien pisteiden maksimimäärä on 80, josta taustapisteet muodostavat enimmillään 50 pistettä ja lisäpisteet 30 pistettä. a) Taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Kokeista saadut arvosanat pisteytetään seuraavasti:

Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe ja suomi toisena kielenä -koe

Äidinkieli

Lyhyeen tai keski­pitkään oppimäärään perustuva koe

vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

14

12

10

EXIMIA ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

12

10

8

MAGNA CUM LAUDE

10

8

6

CUM LAUDE

7

5

3

LUBENTER

3

2

1

APPROBATUR

0

0

0

Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen. Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä. Keväällä 2013 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina. IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat rinnastetaan ylioppilaisiin. Heidän taustapisteensä lasketaan kohdassa TAUSTAPISTEET (alaotsikko: IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat) esitetyn taulukon mukaisesti. b) Ylioppilastutkinnon reaalikokeen perusteella on mahdollista saada lisäpisteitä. Ylioppilastutkinnon lisäpisteitä voi saada enintään ­ kolmesta (3) seuraavasta ainereaaliin suoritettavasta ­aineesta, mikäli hakija on kyseisestä aineesta saanut arvosanan eximia tai laudatur: • Historia • Yhteiskuntaoppi • Maantiede • Filosofia • Biologia • Uskonto tai elämänkatsomustieto Yhdestä aineesta saa 10 lisäpistettä. Lisäpisteiden maksimimäärä on 30. Vuosina 1996–2005 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat lisäpisteitä reaalin kokonaisarvosanasta seuraavasti:

40


Humanistinen tiedekunta LAUDATUR ja EXIMIA MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE LUBENTER

30 20 10 0

Vuonna 1995 tai aiemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat lisäpisteitä reaalin kokonaisarvosanasta seuraavasti: LAUDATUR MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE LUBENTER

25 20 10 0

2) Hakija voi saada muita pisteitä enimmillään 40 seuraavien kriteerien perusteella: a) Ensisijainen hakija (10 pistettä) b) Opetushallituksen myöntämät lukiodiplomit (enintään 20 pistettä). Pisteytyksessä huomioidaan enintään kaksi (2) lukiodiplomia. Kustakin lukiodiplomista saa 10 pistettä. Lukiodiplomien on oltava seuraavilta aloilta: • • • • •

Kuvataiteen lukiodiplomi Teatteritaiteen lukiodiplomi Median lukiodiplomi Puheviestinnän lukiodiplomi Ympäristötieteen lukiodiplomi

Tai vastaavien alojen muut lukiodiplomit Hyväksyttävän lukiodiplomin minimiarvosana on 3. TAI Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet (20 p). c) Avoimessa yliopistossa suoritetut perus- tai aineopinnot (enintään 10 pistettä). Pisteytyksessä huomioidaan enintään kaksi (2) opintokokonaisuutta. Kustakin opintokokonaisuudesta saa 5 pistettä. Opintokokonaisuuden tulee olla suoritettu joltakin seuraavista aloista: humanistinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, luonnonvara- ja ympäristöala tai taideala. Mikäli kahdella hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella: 1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle 2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat taustapisteet 3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet

MOTIVAATIOTEHTÄVÄ Laadi itsenäisesti motivaatiokirje, josta käyvät ilmi kolme seuraavaa kohtaa. Liitä kirjeesi osaksi hakemustasi. 1. Kerro lyhyesti, miksi haluat opiskelemaan Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan. (arviointi 0–10 pistettä) 2. Tutustu koulutusohjelman verkkosivuihin (http:// www.hum.utu.fi) ja ennen kaikkea opinto-oppaaseen (https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm tai http://www.hum.utu.fi) ja suunnittele ensimmäisen vuoden opintosi. Kuvaile, mitä opintoja aiot suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena. Mitä pää- ja sivuaineen opintoja aiot suorittaa ja mitä muita opintoja? Tee realistinen suunnitelma ja perustele tekemäsi valinnat. Huomioi, että humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) on täysipäiväisesti suoritettavissa kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto (120 opintopistettä) kahdessa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulisi opiskella keskimäärin 60 opintopistettä jokaisena opiskeluvuotena. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tunnin työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. (arviointi 0–30 pistettä) 3. Kerro lyhyesti tulevaisuudensuunnitelmistasi. Mitä teet valmistumisesi jälkeen (kandidaatin- ja maisterintutkinto ovat laskennallisesti suoritettavissa viidessä vuodessa, ja opintoaika on rajattu seitsemään vuoteen)? (arviointi 0–10 pistettä) Yhtenä hakukelpoisuuden ehtona on, että hakija saa motivaatiokirjeestä vähintään 25 pistettä siten, että jokainen edellä mainittu kohta (1–3) on huomioitu. Motivaatiokirjeestä voi saada enintään 50 pistettä. Motivaatiokirjeen pisteet eivät vaikuta varsinaisiin hakupisteisiin, mutta sen hyväksytty suorittaminen (vähintään 25 pistettä) on edellytys hakukelpoisuudelle. Mikäli motivaatiokirje puuttuu hakemuksen liitteistä, hakemus hylätään. Motivaatiokirjeen kirjoitusohjeet: • Motivaatiokirjeen alkuun kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja henkilötunnus. • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. • Motivaatiokirjeen pituus saa olla enintään 3500 merkkiä välilyönteineen. Motivaatiokirjeen sisällöt, arviointi ja pisteytys • Hakijan perehtyneisyys koulutusohjelman sisältöalueisiin ja painopisteisiin (0–10 pistettä, hyväksymisen minimipistemäärä 5) • Realistisen ensimmäisen vuoden opintoja

41


Humanistinen tiedekunta koskevan suunnitelman esittäminen huomioiden päätoiminen opiskelu tavoiteajan rajoissa (0–30 pistettä, hyväksymisen minimipistemäärä 15) • Hakijan osaamistavoitteiden soveltuvuus koulutusohjelman oppimismahdollisuuksiin (0–10 pistettä, hyväksymisen minimipistemäärä 5)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman maisteriopinnot (Kiintiö 15) Maisteriopintojen opinto-oikeus on kaikilla niillä, jotka ovat suorittaneet humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Maisteriopintoihin voi hakeutua myös koulutusohjelman ulkopuolelta. Hakijaksi hyväksytään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jonka tutkintoon sisältyy tai joka on suorittanut perus- ja aineopinnot jostakin seuraaviin oppiaineisiin tai niitä vastaaviin oppi­aineryhmiin lukeutuvalta alalta. Oppiaineryhmät ovat: • digitaalinen kulttuuri • etnologiatieteet • historiatieteet • kasvatustieteet • kulttuurien tutkimus • kulttuurimatkailu • kulttuuriperinnön tutkimus • kulttuuripolitiikka • maantiede • maaseutututkimus • maisemantutkimus • matkailututkimus • media- ja tiedotustutkimus • museologia • naistutkimus • taiteen tutkimus • yhteiskuntatieteellinen kulttuurintutkimus • ympäristöpolitiikka Ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajan, medianomin, ympäristösuunnittelijan, konservaattorin ja hortonomin tutkinnon suorittaneet voivat hakea maisteriopintoihin ilman perus- ja aineopintojen suorittamista. Muiden kuin mainittujen ammattikorkeakoulututkintojen ja oppiaineryhmien kelpoisuudesta päättää Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen professorien muodostama valintalautakunta. Hakijan on toimitettava valintalautakunnalle ennakkotehtävänä motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija voi omin sanoin perustella, miksi haluaa opiskelemaan Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopintoihin. Samalla hakijalla on tilaisuus kertoa itsestään, aikaisemmista opinnoistaan ja

42

työkokemuksestaan sekä miten näkee niiden liittyvän maisteriopintoihin. Motivaatiokirje on vähintään muutaman rivin ja enintään A4-liuskan mittainen vapaamuotoinen teksti, joka liitetään hakemukseen. Motivaatiokirjeessä hakija voi kuvailla tähänastisia valintojaan ja niiden perusteita, tulevaisuuden suunnitelmiaan ja sitä mitä maisteriopinnoilta odottaa. Opinto- ja työuran ohella on tärkeää tuoda esiin vaikkapa kulttuuri- tai ympäristöharrastuksia. Motivaatiokirjeessä hakijan tulisi kertoa: • • • •

kiinnostuksensa pääkohde maisteriopinnoissa opinto- tai tutkimustavoitteensa miten hän arvelee hyötyvänsä maisteriopinnoista miksi hän hakee juuri kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopintoihin • mihin hän jatkaisi suoritettuaan maisteriopinnot • miten hakija aikoo käytännössä järjestää opiskelunsa? oo milloin hakija aikoo aloittaa opintonsa? oo millainen mahdollisuus hakijalla on osallistua kontaktiopetukseen? oo miten tekijä aikoo sovittaa gradunteon muuhun elämäntilanteeseen? Hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseensa jonkin em. oppiaineen tai niitä vastaavan oppiaineryhmän kandidaattiseminaarityön kriteerit täyttävä itsenäisesti tekemänsä tutkielma. Kandidaattiseminaaritutkielmaa vastaavaksi katsotaan n. 15–20-sivuinen ihmis- tai aluetieteellistä metodologiaa soveltava tieteellinen artikkeli. Liite voi olla myös jo hyväksytty kandidaattiseminaaritutkielma tai muu vastaavan laajuinen itsenäinen harjoitustyö. Tutkielman arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan osoittamaan tutkimukselliseen otteeseen, kykyyn käyttää tutkimusaineistoa ja kykyyn soveltaa humanististen tieteiden menetelmiä. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen, hakemukseen liitetyn tutkielman ja opintomenestyksen perusteella. Hakuaika on 14.1.–1.3.2013 ja haku tapahtuu opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa: www.yliopistohaku.fi. Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.


Humanistinen tiedekunta

MAISTERIOHJELMAT Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (Kiintiö 6) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma on monitieteinen, kaksivuotinen ohjelma, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Turun yliopistossa maisteriohjelma profiloituu humanistiselle alalle ja erityisesti taiteiden tutkimukseen. Maisteriohjelmasta valmistuu kahden vuoden kokopäiväisellä opiskelulla filosofian maistereita sukupuolentutkimuksen alalta. Ohjelma sisältää perehtymistä ja syventymistä sukupuolentutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin sekä sukupuolen representaatioihin taiteiden tutkimuksen kontekstissa. Maisteriohjelma tuottaa jatko-opintokelpoisuuden. Vuoden 2013 valinnassa ohjelmaan hyväksytään enintään kuusi opiskelijaa. Hakuaika on 14.1.-3.4.2013.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulututkinto ei kuitenkaan anna hakukelpoisuutta. Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään naistutkimuksen tai sukupuolentutkimuksen perusopinnot sekä jostakin soveltuvasta oppiaineesta perus- ja aineopinnot.

Hakumenettely ja aikataulu

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan haetaan kirjallisesti hakulomakkeella, joka on saatavissa tiedekunnan verkkosivulta http://www.hum.utu.fi. Hakemuksessa on oltava seuraavat liitteet: 1. Todistukset suoritetuista opinnoista —— Hakemukseen liitetään oikeaksi todistetut kopiot todistuksista sekä virallinen opintorekisteriote, josta näkyvät kokonaisuusmerkinnät (laajuus ja arvostelu) niistä perus- ja aineopinnoista, joiden perusteella opinto-oikeutta haetaan. 2. Selvitys tulevista opinnoista ja motivaatiosta —— Hakijan tulee liittää hakemukseensa yhden liuskan mittainen kuvaus alustavasta gradun aiheesta tai teemasta. Hakijan pitää myös selvittää motivaatiotaan hakeutua nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan. Hakemus liitteineen toimitetaan humanistisen tiedekunnan kansliaan (Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto) 3.4.2013 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta 17.5.2013. Hyväksytyt hakijat saavat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Päätökseen vaikuttavat hakijan suorittamien opintojen soveltuvuus

nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman ­pohjaksi, hakijan opintomenestys, hakijan suunnitteleman pro gradu -työn aihepiirin soveltuvuus nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriopintoihin ja opiskelijan motivaatio hakeutua nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan. Lisätietoja maisteriohjelmasta: Professori Marianne Liljeström, marlil@utu.fi, puh. (02) 333 6643 Amanuenssi Taru Leppänen, talepp@utu.fi, puh. (02) 333 5298 Lisätietoja maisteriohjelman hakuprosessista: opintopäällikkö Sanna Mäkilä, hum-info@utu.fi, puh. (02) 333 5203

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (Kiintiö 6–10) Maisteriohjelman kohderyhmänä ovat ei-äidinkieliset, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneet suomen kielen ja muiden suomalaisugrilaisten kielten opiskelijat. Maisteriohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista ja käytännön tuntemusta ja perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen, niin että hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla. Maisteriohjelmasta valmistuvat voivat sijoittua esimerkiksi opetus-, käännös-, kulttuuri- tai talouselämän tehtäviin riippuen heidän kandidaattiopintojensa sisällöstä tai maisteriohjelman sisällä tekemistään ­valinnoista. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman koulutusala on humanistiset tieteet. Maisteriohjelman tieteenala on kielitiede. Pääasiallinen opetuskieli on suomi. Maisteriohjelman kohderyhmänä ovat ei-äidinkieliset, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneet hakijat. Maisteriohjelmaan voidaan valita BA-tasoisen tutkinnon suorittanut hakija, jonka aineyhdistelmään sisältyy fennougristiikan / Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoja vastaavat opinnot tai joka on suorittanut nämä opinnot tutkintonsa lisäksi. Opiskelijalla pitää olla suomenkielisiin opintoihin riittävä suomen kielen taito. Ellei hakija voi todistuksin osoittaa suomen kielen taitoaan, hänen on otettava yhteyttä viimeistään 5.3.2013 oppiaineeseen (Kirsti Siitonen, s-posti kirsti.siitonen@utu.fi, puh. 02 333 5296) ja sovittava kokeesta, jossa testataan kielitieteen tuntemusta ja kielitaitoa. Mahdolliset koetilaisuudet järjestetään maisteriohjelman tiloissa (Fennicum, Henrikinkatu 3, 20014 Turun yliopisto) huhtikuussa 2013.

43


Humanistinen tiedekunta Valintakriteerinä käytetään aikaisempia opintoja ja niissä menestymistä, kielitaitoa sekä hakuasiakirjoista ilmenevää perehtyneisyyttä alaan. Hakemukset pannaan paremmuusjärjestykseen 1) opintojen sisällön, 2) opintojen määrän ja 3) opintomenestyksen perusteella, niin että kielitieteellisillä ja suomen kielen taitoa kehittävillä opinnoilla on etusija. Hakuaika alkaa 14.1.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15, jolloin hakemusten liitteineen tulee olla perillä humanistisessa tiedekunnassa. Osoite: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Poikkeustapauksessa hakemisen voi laittaa ­vireille sähköpostitse tai faksilla, mutta tällöin ­asiasta tulee ensin sopia tiedekunnan opintopäällikön kanssa (hum-info@utu.fi, faksi +358-2-333 5200). Hake­ mus on lähetettävä kuitenkin aina myös postissa paperiversiona. Hakulomake on saatavilla ohjelman verkkosivuilta, jonne löytyy linkki tiedekunnan verkko­sivulta www.hum.utu.fi. Liitteet on mahdollista toimittaa 3.4.2013 mennessä myös sähköpostitse osoitteella hum-info@ utu.fi, mutta sähköpostitse toimitetut liitteet on lisäksi postitettava edellä mainittuun osoitteeseen. Hakijan on toimitettava tiedekuntaan seuraavat ­liitteet: —— oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös tutkintotodistuksesta ja suoritetuista suomen ja sen sukukielten opinnoista —— yhden sivun mittainen suomenkielinen motivaatiokirje —— yhden sivun mittainen kuvaus suoritetuista teoreettisista kielitieteellisistä opinnoista —— suomen kielen opettajan täyttämä arviointilomake (saatavilla maisteriohjelman verkkosivuilta). Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistusjäljennöksiä hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan hänet hyväksyä tiedekuntaan vain ehdollisesti. Tällöinkin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa oppilaitoksen laatima lausunto tutkinnon sisällöstä, opiskelijan suorittamien opintojen laadusta ja arvio tutkinnon valmistumisajankohdasta sekä siitä, koska opiskelija saa tutkintotodistuksen. Vahvistaakseen opiskelupaikkansa tulee hakijan toimittaa puuttuvat todistusjäljennökset viimeistään 30.7.2013. Mikäli hakija ei ole toimittanut tarvittavia todistusjäljennöksiä viimeistään 30.7.2013, ehdollinen valinta raukeaa. Todistukseksi hyväksytään myös oppilaitoksen myöntämä väliaikainen tutkintotodistus, josta käyvät ilmi suoritettu tutkintonimike, tutkinnon myöntäjä ja myöntämispäivämäärä sekä tutkinnon suorittaja.

44

Lisätietoja ohjelmasta ja hakuprosessista saa ohjelman verkkosivuilta sekä Kirsti Siitoselta: kisiito@utu.fi, puh. +358 2 333 5296 tai tiedekunnan opintopäälliköltä hum-info@utu.fi, puh. + 358 2 333 5203. Valinnat julkistetaan 17.5.2013.

Master’s Degree Programme in Baltic Sea Reagion Studies (Quota / kiintiö 8–12) Monitieteinen, englanninkielinen, humanistis-yhteiskuntatieteellinen maisteriohjelma, jossa Itämerta ja sen rantavaltioita tarkastellaan alueellisesta näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena. Aluetta lähestytään mm. kansainvälisten suhteiden, historian, ihmis­ maantieteen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmilta, ja tarkastelun alla ovat niin alueen monipolvinen menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuudenkin haasteet. Laajemman taustan ohjelmalle tarjoavat Itämeren piirissä Kylmän sodan päättymisen ja erityisesti EU:n laajentumisen myötä tapahtunut, ja edelleen jatkuva poliittinen muutos sekä lisääntynyt ja muodoiltaan monipuolistunut ­kansainvälistyminen. Globalisaation aikakaudella taloudellinen, kulttuurinen ja poliittinen vuorovaikutus on yhä monitasoisempaa ja monimuotoisempaa, mikä on luonut mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen yhteistoimintaan niin kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Ohjelma tekee ymmärrettäväksi tämän historiallisen muutoksen ilmenemismuotoja ja vaikutuksia Itämeren alueen piirissä. Perusedellytyksenä ohjelmaan hakeutumiselle on kandidaatin tutkinto ja hyvä englannin kielen taito. Ohjelmasta ja hakemisesta saa lisätietoja ­www-sivuilta: balticstudies.utu.fi tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen: baltic@utu.fi. Application deadline: 15 March, 2013 Requirements for admission: —— A three years Bachelor, Master or equivalent diploma in a relevant Humanities or Social Sciences subject, or Human Geography. —— The degree has to be completed by July 30, 2013 Language requirements: —— a very good knowledge of English. Additional knowledge of at least one language of the region is advantageous. Applicants for Master’s degree programme are required to proof their knowledge of English. Approved methods of demonstrating language proficiency: 1) a Bachelor’s degree or an equivalent degree conducted in English in Australia, Canada, Ire-


Humanistinen tiedekunta land, New Zealand, the United Kingdom or the United States

or 2) a Bachelor’s degree or an equivalent-degree conducted in English in EU/EEA Countries including studies in English language or 3) Studies (min. 20 ECTS) taken in a study program conducted in English at the University of Turku or 4) one of the following language tests In the University of Turku the minimum scores to be approved are: – TOEFL: 575 points from the paper-based test 90 points from the internet-based test – IELTS: the minimum overall band score is 6.5 and no individual scores below 5.5. – The Pearson Test of English Academic, PTE Academic, minimum score 62 – The Certificate of Proficiency in English (CPE): pass grades A, B or C – The Certificate In Advanced English (CAE): pass grades A, B, or C – The test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education: an average score of 5. No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted. Language tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted. Application procedure: All applicants must complete the application form, and submit the signed form and all the following enclosures: 1. certification of language skills, 2. official and certified copy of the applicant’s diploma in original language – OR, if the degree is not completed until the end of application deadline, a statement of the university that the degree will be completed by the given date (July 30, 2013), and a transcript of studies – OR, in the case the diploma is not yet avai lable, a temporary (provisional) degree cer tificate issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree (the student has gra duated) 3. official and certified copy of the translation in English of the diploma or Diploma supplement, 4. official and certified university transcript in original language and a translation in English

5. motivation letter, included in the application form. Instructions for the motivation letter: The motivation letter plays an important role in the admission procedure. A letter of motivation is a short essay, where you introduce yourself and present your reasons for studying in the BSRM Programme. You are expected to tell: • who you are and why you are interested in this programme • what are the most important skills and knowledge you’ve acquired in your previous studies • how is your educational background relevant and beneficial from the point of view of Baltic Sea Region Studies program • what are your career plans and how you are going to utilize the programme in pursuing them. The signed printout of the application form and all the required enclosures must be sent to University Admissions Finland for preprocessing: University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI-001700 Helsinki FINLAND Application form and instructions: www.universityadmissions.fi Incomplete applications will not be processed. All the required documents must be received by the UAF by the end of the deadline. Selection procedure Applications are preprocessed by the University Admissions Finland, and reviewed and evaluated by the BSRS board. Admission decisions are made by the Faculty of Humanities, University of Turku. The selection of new students is based on the relevance and success of prior studies, university records and the statement of purpose (motivation letter). Relevance of prior studies and the applicant’s motivation are heavily weighted. All candidates will be notified by the programme of the admission decision on May 17, 2013. Successful applicants will receive a formal letter of acceptance, including detailed further instructions.

45


Humanistinen tiedekunta

Master’s Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society HUOM! Ei opiskelijavalintaa 2013. Kansainvälinen joint programme -maisteriohjelma ”European Heritage, Digital Media and the Information Society” toteutetaan neljän eurooppalaisen yliopiston yhteistyönä. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Muut partnerit ovat Coimbran yliopiston historian laitos (Portugali), Kölnin yliopiston humanistinen tietojenkäsittelytiede (Saksa), Salenton yliopiston keskiajan, uuden ja uusimman ajan historian laitos (Lecce, Italia) sekä Karl-Franzens-Universitätin historian laitos (Graz, Itävalta). Maisteriohjelma tuo tietoyhteiskunnassa esille ja ymmärrettäväksi eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kansainvälistyvässä maailmassa on jatkuva tarve osaajista, joilla on ymmärtämystä sekä yhteiskunnasta, kulttuurisista identiteeteistä että erilaisista medioista. Uuden tekniikan tuntemus on välttämätöntä, jotta humanistista näkemystä voidaan tuoda tehokkaasti esille. Maisteriohjelma kouluttaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön asiantuntijoita, joilla on kyky ymmärtää viestintäteknologiaa ja välittää näkemyksiään digitaalisen median välityksellä. Ohjelmassa yhdistyvät perinteinen humanistinen tietämys ja tutkimustraditio uuden teknologian tuntemukseen ja osaamiseen. Koulutus luo humanisteille edellytyksiä työllistyä useilla eri aloilla. Median ohella asiantuntijatehtävät ja kulttuuripalvelut, mutta myös akateeminen yrittäjyys ovat mahdollisia uravaihtoehtoja. Ohjelma on kaksivuotinen ja laajuudeltaan 120 opintopistettä. Koulutus toteutetaan lähi- ja virtuaaliopetuksena ja se on suunniteltu päätoimista opiskelua varten. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan vaihdossa jossakin partneriyliopistossa. Myös kotiyliopistossa opetus toteutetaan monipuolisesti ja yhteiset virtuaalikurssit tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen vuorovaikutukseen partneriyliopistojen opiskelijoiden kanssa. Lisätietoja ohjelmasta saa maisteriohjelman www-sivuilta www.europeanheritage.utu.fi sekä ottamalla yhteyttä ohjelman koordinaattoriin euromachs@utu.fi.

SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Sivuaineen opinto-oikeus edellyttää tutkinnonsuoritusoikeutta Turun yliopistossa. Mahdollisiin sivuainevalintakokeisiin voivat osallistua ne, jotka hyväksytään opiskelijaksi kesän 2013 valinnassa tai joilla on aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Kesän 2013 valinnassa sivuaineoikeuden saaneiden on otettava sivuaineoikeus vastaan ilmoittautumalla kyseiseen oppiaineeseen. * = vain sivuaineena opiskeltavat aineet.

Arkeologia Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Lisätietoa sivuaineopiskelijaksi ilmoittautumisesta oppiaineen verkkosivulta.

Baltic Sea Region Studies sivuainekokonaisuus (non-degree studies) Sivuainekokonaisuuden sisällölliset painopistealueet ovat historia, kulttuuri, kielet ja kommunikaatio, yhteiskunta ja ympäristö. Näiltä alueilta järjestetään vuosittain kursseja yhteensä vähintään 25 opintopistettä. Ohjelmassa on pääasiassa Turun yliopistossa annettavaa lähiopetusta. Baltic Sea Region Studies -kokonaisuuden voi ottaa tutkintonsa sivuaineeksi tai suorittaa siihen kuuluvia yksittäisiä kursseja oman mielenkiintonsa ja suuntautumisensa mukaan.

Englannin kieli Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuaineopiskelijoiden kiintiö on 26 opiskelijaa. Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalintakokeessa hyväksytyt uudet opiskelijat, jotka viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ovat ilmoittaneet humanistisen tiedekunnan kansliaan jonkin muun aineen pääaineekseen ja englannin kielen sivuaineekseen. Sivuaineoikeutta voi hakea osallistumalla sivuaineen valintakokeeseen.

Valintakoekirjat

1. Kieli- ja käännöstieteellinen kirjallisuus Tarkat tiedot ilmoitetaan viimeistään 31.1.2013 Internetsivulla osoitteessa www.hum.utu.fi. Yhteensä n. 180

46


Humanistinen tiedekunta sivua luettavaa (osia teoksesta Rob Penhallurick, Studying the English Language. 2nd edetion. Palgrave Macmillan 2010 (ISBN 9780230200159) sekä yksi luku teoksesta Suomen kielen tulevaisuus: Kielipoliittinen toimintaohjelma. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2009. 2. Valikoima novelleja: Ilmoitetaan viimeistään 31.1.2013 Internet-sivulla osoitteessa www.hum. utu.fi. Yhteensä kolme novellia. Kaikki listan novellit esim. teoksessa Bausch Richard & Cassill R.V. (toim.) The Norton Anthology of Short Fiction, Shorter 7th ed. Norton. 2006. (ISBN 0393926125). Sivuainekokeen pisteytys (enimmäispisteet) 1) kieli- ja käännöstiede, max. 24 p. 2) kielioppi ja sanasto, max. 18 p. 3) kirjallisuus (novellit), max. 18 p. yhteensä: 60 p. Läpäistäkseen kokeen hyväksytysti hakijoiden on saatava pisteitä jokaisesta osakokeesta sekä yhteensä vähintään 30 pistettä kokeen maksimipistemäärästä (60). Sivuaineopiskelijoiden valinta perustuu koemenestykseen; taustapisteitä ei oteta huomioon. Kieli- ja käännöstieteen osassa kokelaan tulee hallita kieli- ja käännöstieteellisen kirjallisuuden sisältö ja terminologia. Englanninkielinen kielioppija sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novelli­valikoiman ja annettujen väittämien pohjalta. Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa v­ ähintään 4 opintopistettä ensimmäisen lukuvuoden ­aikana, jotta opinto-oikeus säilyy.

Espanja Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14. Sivuainekokeessa on kaksi osiota: 1. rakenteet (30/50 pistettä) ja 2. espanja-suomi -käännös (20/50 pistettä). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava rakenneosioista vähintään 10 pistettä sekä käännös­ osiosta vähintään 10 pistettä. Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua joko espanjan kielen tai kääntämisen linjalle.

Folkloristiikka ja kansatiede Sivuaineena folkloristiikan ja kansatieteen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Fonetiikka Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan fonetiikan oppi­ aineessa. Aineen voi hakemuksesta vaihtaa pääaineeksi, kun pää- ja sivuaineen perusopinnot ovat valmiit.

Italia Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10. Sivuaineoikeuden voi saada sivuainekokeessa. ­ Kokeessa on seuraavat osiot: 1. kieliopin hallinta (­ aukkotesti, 20 pistettä), 2. luetun ymmärtäminen (avoimet kysymykset ja käännöslauseet, 20 pistettä) ja 3. lyhyt aine annetusta aiheesta (n. 100 sanaa, 20 pistettä). Hyväksytyn koesuorituksen alin kokonaispistemäärä on 30. Lisäksi vaaditaan, että hakijan on saatava pisteitä kokeen jokaisesta osiosta. Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kääntämisen linjalle, jolle otetaan enintään 7 sivuaineopiskelijaa. Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään 5 opintopistettä perusopintoja ensimmäisen lukuvuoden aikana säilyttääkseen opinto-oikeutensa.

Klassillinen arkeologia* Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin yliopisto-opettajalle.

Kotimainen kirjallisuus Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistossa viimeistään 20.9.2013.

47


Humanistinen tiedekunta

Kreikkalainen filologia Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin yliopisto-opettajalle.

Kulttuurihistoria Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan ­verkkosivuilla: www.hum.utu.fi. Kulttuurihistorian sivuainekiintiö on 20 opiskelijaa, jotka valitaan erillisessä valintakokeessa. Valintakoetta varten luetaan teos Hannu Salmi (toim.): Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. k&h, Turku 2011 (HUOM. vain sivut 7–52 ja 147–220). Teoksen voi ostaa Turun yliopiston verkkokaupasta UTUshop https://utushop.utu.fi/ tai historia-aineiden toimistosta, puh. (02) 333 5219 tai tilata sähköpostitse his-toimisto@lists.utu.fi. Sivuainekokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokeessa on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus. Kokeessa hakijat vastaavat kahteen esseekysymykseen. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 5/10 pistettä. Sivuainekiintiö ei koske kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian tutkinnonsuoritusoikeuden saaneita eikä poliittisen historian pääaineopiskelijoita. Lisätietoja sivuaine­ oikeudesta ilman valintakoetta historia-aineiden verkkosivulta. Sivuaineen valintakokeessa hyväksytyt saavat suorituksesta kaksi opintopistettä, jotka voidaan sisällyttää perusopintoihin.

Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla koulutusohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Latinalainen filologia Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin yliopisto-opettajalle.

Luova kirjoittaminen* Luovan kirjoittamisen perusopintojen valintakokeeseen voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Aineopintojen valintakokeeseen voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa

48

tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot. Sivuaineen valintakoe pe 23.8.2013 klo 16.00– 18.00 ls. I, Tauno Nurmela -sali. Ilmoittautumiset luovan kirjoittamisen ilmoitustaululla (Sirkkalan Artiumin 2. krs) oleviin listoihin torstaihin 22.8.2013 mennessä.

Pisteytys

ennakkotehtävä 15 valintakoetehtävä 15 Perusopintojen kiintiö on 16 ja aineopintojen kiintiö on 10 opiskelijaa.

Valintakokeesta

Valintakokeen yhteydessä palautetaan esitehtävä, josta tarkemmat tiedot ilmoitetaan 1.6.2013 luovan kirjoittamisen verkkosivulla, jonne löytyy linkki tiedekunnan verkkosivulta www.hum.utu.fi tai tehtävää voi tiedustella oppiaineen toimistosta. Valinta­kokeessa kirjoitetaan toinen tehtävä, jonka aihe annetaan kokeen yhteydessä. Valintakokeen tulokset ilmoitetaan perjantaina 6.9.2013.

Mediatutkimus Mediatutkimuksen perusopintojen sivuaineopiskelijakiintiö on enintään 30. Sivuaineopiskelijat valitaan syyslukukaudella järjestettävän Johdatus mediatutkimukseen –kurssin (6 op) arvosanan perusteella (vähintään 3/5)

Museologia* Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aine­ opinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan. Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (15 ja 6). Myös enintään kolme jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella. Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.


Humanistinen tiedekunta Sivuaineen valintakoe torstaina 15.8.2013 klo 16.00–18.00 ls. Janus, Sirkkala, Kaivokatu 12. Valintakoekirja: Petja Aarnipuu: Turun linna kerrottuna ja kertovana ­tilana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1162. Helsinki 2008. Kokeessa on kolme esseekysymystä. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta

Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot yhdessä seuraavista oppiainesta: arkeologia, klassillinen arkeo­ logia, folkloristiikka (folkloristik), kansatiede (etnologi), kulttuurihistoria, kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus, Suomen historia (nordisk historia), taidehistoria (konstvetenskap), yleinen historia (allmän historia) tai musiikkitiede (musikvetenskap).

Musiikkitiede Sivuaineopiskelijoiksi hyväksytään vuosittain ilmoittautumisjärjestyksessä 25 opiskelijaa. Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan heti ensimmäisenä vuonna perusopintoihin kuuluvaan Johdatus musiikintutkimukseen -opintojaksoon, koska se antaa tarvittavia valmiuksia muun opetuksen seuraamiseen.

North American Studies* Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Pohjoismaiset kielet Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 18. Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi. Valintakokeessa edellytetään lukion ruotsin kielen oppimäärää tai vastaavia taitoja. Kokeessa on monivalinta- ja täydennystehtäviä ja joitakin avoimia kysymyksiä, joihin vastataan ruotsiksi. Koetta varten luetaan kolme ruotsinkielistä kielitieteellistä tekstiä, jotka ovat tulostettavissa oppiaineen verkkosivuilta. Tekstit ja kokeessa testattavat tiedot ja taidot ovat samat kuin pääaineopiskelijoille pidettävässä valintakokeessa. Kokeesta voi saada enintään 50 pistettä, joista 30 pistettä kielitaito-osasta ja 20 pistettä kielitietoosasta. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kielitaito-osasta vähintään 15 pistettä ja kielitietoosasta vähintään 10 pistettä. Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään yksi opintojakso perusopinnoista

sinä lukuvuonna, jolloin hän on saanut pohjoismaisten kielten opinto-oikeuden.

Ranskan kieli Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Sivuainekoe koostuu seuraavista osioista: 1) aukkotesti (max.15 pistettä) 2) kielioppitehtävä (monivalinta) (max. 15 pistettä) 3) ranskankielinen kirjoitelma (max. 20 pistettä) Sivuaineopiskelijoita valitaan ranskan kielen linjalle enintään 14 ja ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjalle enintään 10. Sivuainekokeessa hakijan on saatava pisteitä jokaisesta osakokeesta ja vähintään puolet kokonaispistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Romanian kieli ja kulttuuri Opintojen aloittamisen edellytyksenä on romanian alkeiskurssin suorittaminen tai vastaavien tietojen hallitseminen. Uusia sivuaineopiskelijoita voidaan ottaa enintään 15. Ks. lisätietoa Romanian kielen ja kulttuurin opiskelusta http://www.hum.utu.fi.

Saksan kieli Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin ao. oppi­ aineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi Saksalaisen filologian linjalle valitaan enintään 12 ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalle enintään 12 sivuaineopiskelijaa. Sivuaineoikeutta jommallekummalle linjalle voi hakea osallistumalla sivuainekokeeseen.

Sukupuolentutkimus* Sukupuolentutkimuksen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa, os. Sirkkala, Minerva-rakennus.

Suomen historia ja yleinen historia Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin oppiaineiden ja tiedekunnan verkko­ sivuilla: www.hum.utu.fi.

49


Humanistinen tiedekunta Historian sivuainekiintiö on 30 opiskelijaa, jotka valitaan erillisessä valintakokeessa. Tässä sivuainekokeessa valituksi tuleminen oikeuttaa suorittamaan historian yhteiset perusopinnot ja Suomen historian tai yleisen historian tai molempien aine- ja syventävät opinnot. Valintakoetta varten luetaan teos: ­Jarkko Keskinen, Suvianna Seppälä ja Kari Teräs (toim): Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Turun yliopisto, 2012. Sivuainekokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokeessa on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus. Kokeessa hakijat vastaavat kahteen esseekysymykseen. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 5/10 pistettä. Sivuainekiintiö ei koske kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian tai poliittisen historian valintakokeessa tutkinnonsuoritusoikeuden saaneita pääaineopiskelijoita. Lisätietoja sivuaineoikeudesta ilman valinta­ koetta on oppiaineryhmän verkkosivulla. Sivuaineen valintakokeessa hyväksytyt saavat suorituksesta kaksi opintopistettä, jotka voidaan sisällyttää perusopintoihin.

Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)* Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppi­aineen ja tiedekunnan verkkosivulla: www.hum.utu.fi. Sivuaineopiskelijoita valitaan suomen kielen linjalle 30 ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalle 6. Hakija ilmoittaa valintakokeessa, kummalle linjalle hän ensisijaisesti pyrkii. Linjojen kiintiöihin kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa hyväksytyt uudet opiskelijat, jotka viimeistään sivuaine­ kokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ovat ilmoittaneet humanistisen tiedekunnan kansliaan jonkin muun aineen pääaineekseen ja suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan sivu-

50

aineekseen. Kokeeseen luetaan teokset: Irja Alho & Anneli Kauppinen, Käyttökielioppi. SKS, Helsinki 2008. ­Sivut 5–173 ja Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski, Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki 2009. Sivut 3–43 ja 67–268. Pisteitä voi saada kokeessa yhteensä 0–50; hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava vähintään 22 pistettä.

Taidehistoria Taidehistorian perusopintojen sivuaineopiskelijakiintiö on 30. Sivuaineopiskelijat valitaan Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I -kurssin luentokuulustelun arvosanan perusteella (vähintään 3/5). Myös avoimessa tai muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja suorittaneiden tulee osallistua kokeeseen saadakseen jatkaa opintojaan. Tasokokeen kautta oikeuden myös aine- ja syventäviin opintoihin saavat seuraavien aineiden pääaineopiskelijat: kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja yleinen kirjallisuustiede sekä nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat. Muut opiskelijat (myös avoimessa tai muussa yliopistossa perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittaneet) hakevat aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeutta (kiintiö 8 opiskelijaa) vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää opintosuoritusote ja tarvittaessa todistus muualla suoritetuista kokonaisuuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään perjantaina 31.8.2013. Tuloksista ilmoitetaan taidehistorian ilmoitustaululla tiistaina 3.9.2013.

Unkarin kieli ja kulttuuri* Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan opettajatuutorille.

Uskontotiede Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille yliopiston opiskelijoille. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan oppiaineen toimistossa syyslukukauden alussa.

Venäjän kieli Sivuaineen valintakoe pidetään syyslukukauden 2013 alussa. Tarkat tiedot ajankohdasta ja ilmoittautumis­menettelystä ilmoitetaan myöhemmin oppiaineen ja tiedekunnan verkkosivuilla: www.hum.utu.fi


Humanistinen tiedekunta Sivuainekiintiö on 8 opiskelijaa. Tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään 50 % sivuainekokeen maksimipistemäärästä. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. Koe on kielikoe ja edellyttää vähintään lyhyen venäjän hallintaa.

Viittomakieli* Viittomakielen perusopintoihin otetaan vuosittain 20 sivuaineopiskelijaa. Haku tapahtuu viittomakielen peruskurssille ilmoittautumisen yhteydessä syyslukukaudella. Opiskelijoiksi voivat hakea kaikki, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa; etusijalla ovat kuitenkin viittomakieltä opinnoissaan ja/ tai tulevassa ammatissaan tarvitsevat humanistisen tiedekunnan opiskelijat. Mikäli kiintiössä on tilaa, opiskelijaksi voidaan ottaa kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoita sekä logopedian pääaineopiskelijoita.

Viron kieli ja kulttuuri* Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kiintiö on 20–25. Opiskelijat valitaan Viron peruskurssin suorituksen perusteella; peruskurssi järjestetään syksyn ensimmäisen periodin aikana. Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoitettava halukkuudestaan suomen kielen linjan toimistosta saatavalla lomakkeella viimeistään torstaina 24.10.2013. Valinnan tulos ilmoitetaan syksyn peruskurssin toisen loppukuulustelun tuloksen julkistamisen yhteydessä. Loppukuulustelusta on saatava vähintään 3/5, jotta voi tulla hyväksytyksi Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua syksyn peruskurssin loppukuulusteluun.

Yleinen kirjallisuustiede Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

51


K asvatustieteiden tiedekunta Sisältö kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoja.....................54 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013.............................................................................................54

B) Muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät................................................................64 LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, RAUMA.......................................64

KOULUTUKSET, HAKUAJAT JA ALOITUSPAIKAT.............................54

ERILLISVALINTA.........................................................................................66

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)......................................56

A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto...............................66

KASVATUSTIETEEN, AIKUISKASVATUSTIETEEN JA ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUKSET.......................................................... 57 ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT...................................................................... 57 PÄÄVALINTA...............................................................................................58 ERILLISVALINTA.........................................................................................59 a) Erillisvalinta kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon...............................59 b) Erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon (korkeakoulututkinnon suorittaneet)................ 60

B) Muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät................................................................66 KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS.....................................67 ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT......................................................................67 PÄÄVALINTA...............................................................................................67 ERILLISVALINTA.........................................................................................68 LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS.........................................69 ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT......................................................................69 PÄÄVALINTA...............................................................................................69

OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN KOULUTUKSET......................62

ERILLISVALINTA.........................................................................................70

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS.........................................................62

KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMA.....................................................................................................70

ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT......................................................................62 LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, TURKU........................................62 ERILLISVALINTA.........................................................................................63 A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto...............................63

OPISKELIJOIDEN HYVÄKSYMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN PÄÄ- JA ERILLISVALINNOISSA................................................................................71 Master’s degree programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES) ...........71


kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoja • kasvatustieteen • kasvatustieteen kandidaatti maisteri

Opiskelijalla voi olla tutkinnonsuoritusoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksessa kerrallaan. Opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden pääsääntöisesti sekä alempaan että ylempään tutkintoon; poikkeuksena lastentarhanopettajan koulutus (opinto-oikeus KK-tutkintoon). Erillisvalinnoissa opiskelija saa opinto-oikeuden KM-tutkinnon suorittamiseen; poikkeuksena avoimen yliopistoopetukseen osallistuneet, jotka saavat oikeuden

• kasvatustieteen lisensiaatti

• kasvatustieteen tohtori

sekä alempaan että ylempään tutkintoon. Opiskelija voi myös itse luopua alemman tutkinnon suoritusoikeudesta, mikäli tiedekunnan asettamat ehdot (vähintään alempi tutkinto ja pääaineesta perus- ja aineopinnot) täyttyvät. Mikäli opiskelija saa uuden opinto-oikeuden tiedekunnasta, tulee hänen luopua aiemmasta opinto-oikeudesta, jos aiemman opintooikeuden tutkinto on vielä suorittamatta.

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 KOULUTUKSET, HAKUAJAT JA ALOITUSPAIKAT Koulutus

Hakuaika

Tulosten julkistaminen

Valitaan valintakoemenestyksen perusteella

Valitaan valintakokeen ja taustapisteiden perusteella

Kiintiö yhteensä

Kasvatustieteiden koulutukset (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka ja kasvatustiede) päävalinta KK- ja KM-tutkintoon oo aikuiskasvatustiede oo erityispedagogiikka oo kasvatustiede

4.3.–3.4.2013

14.6.2013

erillisvalinta KK- ja KM-tutkintoon avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneille *

Hakuaika päättyy 3.4.2013

14.6.2013

erillisvalinta KK- ja KM-tutkintoon laitoksen vaihtajille kasvatustieteiden tiedekunnassa *

Hakuajat päättyvät 3.4.2013 ja 29.11.2013

14.6.2013 ja 20.12.2013

erillisvalinta KK- ja KM-tutkintoon koulutuksen vaihtajille kasvatustieteiden laitoksessa *

Hakuaika päättyy 3.4.2013

erillisvalinta KM-tutkintoon *

Hakuaika päättyy 3.4.2013

erillisvalinta KM-tutkintoon muista yliopistoista vastaavista koulutuksista siirtyville *

Hakuaika päättyy 3.4.2013

erillisvalinta KM-tutkintoon Turun yliopistossa tiedekuntaa vaihtaville *

Hakuajat päättyvät 3.4.2013 ja 29.11.2013

54

14.6.2013

14.6.2013

14.6.2013 14.6.2013 ja 20.12.2013

5 7 10

5 8 10

10 15 20

18

ei kiintiötä

ei kiintiötä

ei kiintiötä

ei kiintiötä

12


kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma erillisvalinta KM-tutkintoon *

Hakuaika päättyy 31.5.2013

27.6.2013

12

34–39

Käsityön aineenopettajan koulutus päävalinta KK- ja KM-tutkintoon

4.3.–3.4.2013

27.6.2013

34–39

erillisvalinta KM-tutkintoon

Hakuaika päättyy 3.4.2013

27.6.2013

enintään 5

enintään 5

Lastentarhanopettajan Koulutus päävalinta KK-tutkintoon

4.3.–3.4.2013

27.6.2013

60

60

erillisvalinta KK-tutkintoon muista lastentarhanopettajan koulutuksista siirtyville *

Hakuaika päättyy 31.5.2013

27.6.2013

ei kiintiötä

Luokanopettajan koulutus, Rauma päävalinta KK- ja KM-tutkintoon

4.3.–3.4.2013

27.6.2013

60–80

60–80

erillisvalinta KM-tutkintoon

Hakuaika päättyy 3.4.2013

27.6.2013

enintään 20

enintään 20

erillisvalinta KM-tutkintoon muista opettajankoulutusyksiköistä siirtyville *

Hakuaika päättyy 31.5.2013

27.6.2013

ei kiintiötä

Luokanopettajan koulutus, Turku päävalinta KK- ja KM-tutkintoon

4.3.–3.4.2013

27.6.2013

83–95

83–95

erillisvalinta KM-tutkintoon

Hakuaika päättyy 3.4.2013

27.6.2013

enintään 12

enintään 12

erillisvalinta KM-tutkintoon muista opettajankoulutusyksiköistä siirtyville *

Hakuaika päättyy 31.5.2013

27.6.2013

ei kiintiötä

Master’s Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES) erillisvalinta KM-tutkintoon *

3.12.2012– 28.2.2013

6.5.2013

enintään 20 (joista enintään 5 kaksoistutkintoa suorittamaan)

* paperivalinta

55


kasvatustieteiden tiedekunta

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA) VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVAkokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi (Huom. erillisvalinnoissa on käytössä erilliset hakulomakkeet). Yliopistojen yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet postitetaan osoitteeseen: Hakija- ja opiskelijapalvelut, PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto. Muiden koulutusten osalta liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 12.4.2013 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2013 valmistuvien todistuksia, ­jotka tulee olla toimitettuna 7.6.2013 mennessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,

Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013 läh­tien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin on hakenut. Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa (soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja ­verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, ­koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.

VAKAVAssa vuonna 2013 mukana olevat yliopistot ja koulutukset: Helsingin yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan koulutus, avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Erityispedagogiikan koulutus, suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Erityisopettajien koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus Opinto-ohjaajan koulutus

56

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus *) Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Lapin yliopisto Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) Luokanopettajan koulutus


kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto, Oulu Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Varhaiskasvatuksen koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Tampereen yliopisto, Tampere Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Turun yliopisto, Turku Aikuiskasvatustieteen koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kasvatustieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Turun yliopisto, Rauma Käsityön aineenopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

*) sis. OpeArt-suuntautumisvaihtoehdon VAKAVA-kokeeseen osallistutaan ilman erillistä ­kutsua. Turussa kutsun saavat vain tietyissä erillisvalinnoissa hakevat hakijat (ks. tarkemmin koulutusten valintaperusteet). Turussa VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luento­saleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa ja 6.5.2013 alkaen ­ myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä ja 6.5.2013 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae.

KASVATUSTIETEEN, AIKUISKASVATUSTIETEEN JA ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUKSET ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT PÄÄVALINTA Kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinto —— kasvatustieteen koulutukseen 20 opiskelijaa, aikuiskasvatustieteen koulutukseen 10 opiskelijaa ja erityispedagogiikan koulutukseen 15 opiskelijaa

ERILLISVALINTA A) Erillisvalinta kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneita enintään 18 opiskelijaa —— laitoksen vaihtajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (ei kiintiötä) —— koulutuksen vaihtajat kasvatustieteiden laitoksessa (ei kiintiötä) B) Erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— 12 opiskelijaa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kiintiössä —— muista yliopistoista vastaavista koulutuksista siirtyvät (ei kiintiötä) —— tiedekunnan vaihtajat Turun yliopistossa (ei kiintiötä) —— enintään 20 opiskelijaa kansainväliseen maisteriohjelmaan Learning, Learning Environments and Educational Systems C) Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden valinta kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon —— valittavien ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijoiden määrä sisältyy ylioppilaiden ja ei-ylioppilaiden kiintiöön (ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta kohdasta Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet).

57


kasvatustieteiden tiedekunta

PÄÄVALINTA Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja kasvatustieteen maisterin tutkinto HAKEMINEN Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan koulutuksiin valitaan yhteensä 45 opiskelijaa siten, että kasvatustieteen koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa, aikuiskasvatustieteen koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa ja erityispedagogiikan koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa. Ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (tai opinnot) suorittaneiden hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän (YSHJ) kautta (ks. lisätiedot hakemisesta valintaoppaassa). Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Ylioppilastutkintoa suorittamaton, joka on suorittanut ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkeaasteen, ammatillisen opistoasteen, vähintään kolmi­ vuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, rinnastetaan ylioppilastutkinnon suorittaneisiin hakijoihin. Hakumenettely on sama kuin ylioppilailla. Vaadittava tutkinto tulee olla suoritettuna 7.6.2013 mennessä. Hakijan tulee toimittaa tiedekuntaan jäljennös tutkintotodistuksesta viimeistään 7.6.2013. Kesällä 2013 valmistuvat IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet valitaan pelkän valintakoemenestyksen pohjalta ja heidän osaltaan valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivään saakka. Keväällä 2013 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2013 ylioppilastutkinnon kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi hakea koulutukseen. Hakija ei voi hakea samaan koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) sekä pää- että erillisvalinnassa.

VALINTAKOE Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväs­ kylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Turussa VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luentosaleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa ja 6.5.2013 alkaen ­ myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla­

58

www.edu.utu.fi/hae. Hakijat osallistuvat valintakokeeseen ilman eri kutsua. Aineisto on kopioitavissa 26.3.2013 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Hakijan on mahdollista hakea samalla valintakokeella kaikkiin Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan koulutuksiin merkitsemällä hakulomakkeeseen mikä on ensi-, tois- ja kolmossijainen hakukohde. Näiden kolmen hakukohteen keskinäisestä valintapreferenssistä annetaan lisäpisteitä siten, että ensisijaisesta kohteesta saa 10 pistettä, toissijaisesta 5 pistettä ja kolmossijaisesta 2 pistettä. Hakija ilmoittaa preferenssijärjestyksensä hakulomakkeessa. Jos hakija hyväksytään ensisijaiseen hakukohteeseensa, hän ei voi enää tulla hyväksytyksi tois- ja kolmossijaisiin hakukohteisiinsa. Toissijaiseen hakukohteeseensa hyväksytty hakija ei voi enää tulla hyväksytyksi kolmossijaiseen hakukohteeseensa mutta hän jää varalle ensisijaiseen hakukohteeseensa. Vastaavasti kolmossijaiseen haku­ kohteeseensa hyväksytty hakija jää varalle ylempiin hakukohteisiinsa. Hakija voi ottaa vastaan opiskelupaikan vain yhdestä saman lukukauden aikana alkavasta valtakunnallisessa yhteishaussa ­ mukana olevasta koulutuksesta.

PISTEITYS Hakijan on mahdollista saada pisteitä seuraavasti: —— valintakoe 0–48 p —— valintapreferenssi 2–10 p —— ylioppilastutkinto 0–24 p: Ylioppilastutkinnon äidinkielen, vieraan kielen sekä matematiikan ja reaalin koe pisteitetään siten, että a = 2 p, b = 3 p, c = 4 p, m = 5 p sekä e ja l antavat kumpikin 6 pistettä. Koulutukseen voi hakea vaikka ei olisi kirjoittanut kaikkia yllämainittuja aineita. Tällöin hakija saa pisteitä vain kirjoittamistaan aineista. EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat OKM:n suositusten mukaiset pisteet. Lisätietoa kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteityksestä löytyy Opetushallituksen verkkosivulta osoitteesta www.koulutusnetti.fi/index.php?file=199.

VALINTAMENETTELY Valittavien opiskelijoiden määrä on 45. ­Valintakokeen ja preferenssipisteiden yhteispistemäärän perusteella valitaan ensin paremmuusjärjestyksessä 10 kasvatustieteen koulutukseen hakenutta, 5 aikuiskasvatustieteen koulutukseen hakenutta ja 7 erityispedagogiikan koulutukseen hakenutta. ­ Tämän jälkeen valitaan paremmuusjärjestyksessä 10 hakijaa kasvatustieteen koulutukseen, 5 hakijaa aikuiskasvatustieteen koulutukseen ja 8 hakijaa erityis-


kasvatustieteiden tiedekunta pedagogiikan koulutukseen (huomioiden hakijoiden toiveet) yhteenlasketun pistemäärän perusteella (valintakokeen pistemäärä, preferenssipisteet ja ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet). Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä eikä heitä voida kiintiön täyttymisen vuoksi kaikkia valita, käytetään jatkokriteereinä ensin valintakokeen pistemäärää (0–48 p) ja tämän jälkeen ylioppilastutkinnosta saatua pistemäärää. Varasijat nimetään siten, että paremmuusjärjestyksessä parittomat varasijat (1., 3. jne.) valitaan koe- ja preferenssipisteiden ja parilliset varasijat (2., 4. jne.) yhteispisteiden perusteella. Varasijojen nimeämisessä käytetään tarvittaessa jatkokriteerinä valintakokeen pistemäärää (0–48 p.) ja tämän jälkeen ylioppilastutkinnosta saatua pistemäärää. Kaikki valintakokeen hyväksytysti suorittaneet ovat varasijoilla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ Kevään 2013 päävalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 14.6.2013 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs) sekä verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae. Tällöin aloitetaan myös hyväksymiskirjeiden postitus koulutuksiin hyväksytyille ja varalle nimetyille (päätöksessä varalistalle nimetyille). Hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 30.7.2013 klo 16.15 mennessä 1) ottaako opiskelu­ paikan vastaan tai 2) ottaako opiskelupaikan vastaan, mutta jää jonottamaan yhtä varapaikkaa tai 3) ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 30.7.2013 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Jonotusoikeus päättyy 13.8.2013. Jonotusoikeus koskee vain valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Opiskelijavalinnassa hyväksytyn on ilmoittauduttava lukuvuodeksi 2013–2014 Turun yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

ERILLISVALINTA Erillisvalinnoissa hakevat eivät osallistu valinta­ kokeeseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan erillis­ valintojen tulostettava hakulomake löytyy kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta www.edu.utu.fi/hae.

a) Erillisvalinta kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon 1) Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä hakevien hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää todistusjäljennökset suoritetuista opinnoista. Kasvatustieteen koulutukseen, aikuiskasvatustieteen koulutukseen ja erityispedagogiikan koulutukseen otetaan avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä yhteensä enintään 18 opiskelijaa. Hakija voi hakea tässä kiintiössä vain yhteen edellä mainituista kolmesta koulutuksesta. Huom: Hakija ei voi hakea samaan koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) sekä pää- että erillisvalinnassa. Yliopisto-opintoja tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 87 opintopistettä (tai 51 opintoviikkoa), joiden tulee sisältää seuraavat opinnot: —— vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aine­ opinnot 60 op/35 ov siitä oppiaineesta, johon hakija hakee ja —— vähintään yhdestä sivuaineesta perusopinnot (vähintään 25 op:n/15 ov:n kokonaisuus) ja —— yksi seuraavista: 1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, 2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) tai 3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa yliopisto-opetuksessa, kesä­yliopistossa tai suoritettuna yksityisenä kuulusteluna tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Henkilöllä, jolla jo on tai on ollut tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa (tiede- tai taidekorkeakoulu) tai ammattikorkeakoulussa, ei voi tällä menettelyllä hakea opiskeluoikeutta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Henkilöt, jotka ovat suorittaneet lastentarhanopettajantutkinnon (ei koske KK-tutkinnon suorittaneita), voivat hakea opiskeluoikeutta avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä. Mikäli kelpoisia hakijoita on kiintiön ylittävä määrä, valitaan opiskelijat opintosuorituksista saatavien pisteiden perusteella. Suoritetut opinnot pisteitetään seuraavasti: —— Pisteityksessä huomioidaan opinnot, jotka ovat avointa yliopisto-opetusta (ks. määritelmä yllä). —— Yksi opintopiste vastaa yhtä pistettä.

59


kasvatustieteiden tiedekunta —— Opintoviikkoina suoritetut opinnot muunnetaan suorituspaikasta riippumatta (opinto)pisteiksi käyttämällä kerrointa 1,7. Opintokokonaisuudet muunnetaan pisteiksi kuitenkin siten, että 15 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 25 (opinto) pistettä ja 20 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 35 (opinto)pistettä. —— Hakijan suorittamista kieliopinnoista annetaan lisäpisteitä seuraavista suorituksista: 1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, 2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) ja 3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. kaikki kolme edellä mainittua = 20 p. kaksi edellä mainituista = 10 p. Mikäli kahdella hakijalla on sama pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen vuoksi valita, käytetään jatkokriteerinä hakijan suorittamien kasvatustieteellisten (kasvatustiede, a ­ ikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) opintojen opintopistemäärää. Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi edellä kuvatulla tavalla.

2) Laitoksen vaihtajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (ei kiintiötä) Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva voi hakea Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeella opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteen koulutukseen. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15 ja syksyn hakuaika päättyy 29.11.2013 klo 16.15. Kasvatustieteiden ­tiedekunta päättää opiskelijan hyväksymisestä kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella; kriteerinä käytetään opiskelijan esittämiä perusteluita, suoritettujen opintojen määrää ja tasoa. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Muihin koulutuksiin vaihtavien on osallistuttava valinta­ kokeisiin. Koska kahta korkeakoulututkintoa ei voi suorittaa samoin tai edes osittain samoin opinnoin, tulee opinto-oikeuden saaneiden luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan luokanopettajan koulutuksessa.

3) Koulutuksen vaihtajat kasvatustieteiden laitoksessa (ei kiintiötä) Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan koulutuksessa opiskeleva voi hakea Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeella opinto-oikeuden siirtoa koulutuksesta toiseen kasvatustieteiden laitoksella. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Kasvatustieteiden tiedekunta päättää siirrosta laitoksen lausunnon perusteella; kriteerinä käytetään opiskelijan esittämiä perusteluita, suoritettujen opintojen määrää ja

60

tasoa. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Koska kahta korkeakoulututkintoa ei voi suorittaa samoin tai edes osittain samoin opinnoin, tulee opinto-oikeuden saaneiden luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa laitoksen koulutuksessa.

b) Erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon (korkeakoulututkinnon suorittaneet) Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan otetaan erillisvalinnassa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan koulutuksiin. Huom: Hakija ei voi hakea samaan koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) sekä pää- että erillisvalinnassa.

1) Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon ja hakukohteen perus- ja aineopinnot suorittaneet Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on suoritettuna vähintään hyvin tiedoin kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov, voivat hakea ao. koulutukseen erillisvalinnassa. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakija voi hakea tässä ­kiintiössä vain yhteen edellä mainituista kolmesta koulutuksesta. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää todistukset suoritetusta tutkinnosta ja sen sisältämistä opinnoista ja muista opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymispäivään mennessä. Opiskelijoita valitaan 12. Mikäli kelpoisia hakijoita on kiintiön ­ ylittävä määrä, valitaan opiskelijat opintosuorituksista ­ saatavien pisteiden perusteella. Pisteityksessä ­huomioidaan vain ne opinnot, jotka hakija voisi sisällyttää KM-tutkintoonsa. Opintojen tulee olla suoritettu jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten (ei ammattikorkeakoulun) mukaisesti esim. ­avoimessa yliopisto-opetuksessa tai erillisopintoina. Opettajakorkeakoulussa suoritettuja opettajan pedagogisia opintoja voi tietyin edellytyksin hyödyntää. Pisteityksessä ei huomioida tutkintoon sisällytettyjä opintoja, (ammatillisena) täydennyskoulutuksena suoritettuja opintoja tai hakukohteen perus- ja aineopintoja. Opinnot pisteitetään seuraavasti: Yksi opintopiste vastaa yhtä pistettä. Opintoviikkoina suoritetut opinnot muunnetaan suorituspaikasta riippumatta (opinto)pisteiksi käyttämällä kerrointa 1,7. Opintokokonaisuudet muunnetaan pisteiksi kuitenkin siten,


kasvatustieteiden tiedekunta että 15 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 25 (opinto)pistettä ja 20 ov:n laajuinen opintokokonaisuus antaa 35 (opinto)pistettä. Mikäli kahdella hakijalla on sama ­ pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen vuoksi ­valita, käytetään jatkokriteerinä hakijan suorittamien kasvatustieteellisten (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) opintojen opintopistemäärää. Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi edellä kuvatulla tavalla.

2) Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma Ohjelmaan ei ole hakua vuonna 2013.

3) Muista yliopistoista vastaavista koulutuksista siirtyvät (ei kiintiötä) Muissa yliopistoissa vastaavissa koulutuksissa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan koulutukseen. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna KK-tutkinto, joka sisältää hakukohteen perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov ja hänellä tulee olla opinto-oikeus KM-tutkintoon ao. koulutuksessa. Hakemukseen tulee liittää jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriote. Opiskelijalla on kasvatustieteellisten alojen erillisvalinnassa mahdollisuus saada siirtopäätös vain yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tästä syystä hakulomakkeessa hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen, mikäli opiskelija hakee siirtoa useaan eri yliopistoon. Muista yliopistoista vastaavista k­oulutuksista siirtyvien osalta kasvatustieteiden tiedekunta päättää opinto-oikeuden myöntämisestä kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Siirron saamisen edellytyksenä on se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Koska kahta korkeakoulututkintoa ei voi suorittaa samoin tai edes osittain samoin opinnoin, tulee opinto-oikeuden saaneiden luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa yliopistossa.

4) Tiedekunnan vaihtajat Turun yliopistossa (ei kiintiötä) Tiedekunnan vaihtajat Turun yliopistossa täyttävät Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15 ja syksyn hakuaika päättyy 29.11.2013 klo 16.15.

Turun yliopistossa kandidaatin ja maisterin tai pelkästään maisterin tutkintoa suorittava voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan koulutukseen riippuen siitä missä aineessa opinnot on s­ uoritettu. Hakijalla tulee olla hakuajan päättymispäivään mennessä suoritettuna alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto) sekä hakukohteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) sekä hakukohteen syventävistä opinnoista vähintään 20 opintopistettä. Kasvatustieteiden tiedekunta päättää laitoksen lausunnon perusteella opinto-oikeuden myöntämisestä. Siirron saamisen edellytyksenä on se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Opinto-oikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Koska kahta korkeakoulututkintoa ei voi suorittaa samoin tai edes osittain samoin opinnoin, tulee opinto-oikeuden saaneiden luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa tiedekunnassa.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ Kevään 2013 erillisvalintojen tulokset julkistetaan viimeistään 14.6.2013 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs) sekä verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae. Tällöin aloitetaan myös hyväksymiskirjeiden postitus koulutuksiin hyväksytyille ja varalle valituille. Syksyn 2013 erillisvalintojen tulokset julkistetaan viimeistään 20.12.2013. Keväällä 2013 hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 30.7.2013 klo 16.15 mennessä 1) ottaako opiskelupaikan vastaan tai 2) ottaako opiskelupaikan vastaan, mutta jää jonottamaan yhtä päävalintojen varapaikkaa tai 3) ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 30.7.2013 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olleiden koulutusten jonotusoikeus päättyy 13.8.2013. Erillisvalintoihin ei voi jonottaa. Syksyn 2013 valinnassa hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 10.1.2014 klo 16.15 mennessä 1) ottaako opiskelupaikan vastaan tai 2) ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 10.1.2014 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Opiskelijavalinnassa keväällä 2013 hyväksytyn on ilmoittauduttava lukuvuodeksi 2013–2014 Turun yliopistoon läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintoja Turun yliopistossa. Syksyllä 2013 hyväksytty ilmoittautuu läsnä tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2014. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

61


kasvatustieteiden tiedekunta

OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN KOULUTUKSET Mikäli hakija on hakenut useaan Turun ­ yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulu­ tuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa haku­ kohteensa ensisijaisuusjärjestykseen soveltu­ vuus­ kokeen ­yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakija voi tulla valituksi vain yhteen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen koulutukseen.

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT Turku Päävalinta —— 83–95 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon riippuen erillisvalinnassa maisterin tutkintoon valittavien kiintiön täyttymisestä

Erillisvalinta —— enintään 12 opiskelijaa maisterin tutkintoon —— muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä)

Rauma Päävalinta —— 60–80 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon riippuen erillisvalinnassa maisterin tutkintoon valittavien kiintiön täyttymisestä

Erillisvalinta —— enintään 20 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon —— muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat perusopetuksen luokkien 0–6 (ent. ala­-aste ja esikoulu) luokanopettajan tehtävät. Luokanopettajan koulutusta järjestetään opettajankoulutuslaitoksen Turun ja Rauman yksiköissä. Opiskelijat suorittavat ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkin-

62

non 180 opintopistettä ja tämän jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 opintopistettä. Lisätietoja koulutuksesta yliopiston hakijaportaalista sivulta www.utu.fi/hae.

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, TURKU PÄÄVALINTA (Kiintiö 83-95)

Hakeminen Hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfungtutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. Korkeakoulukelpoisuuteen edellytettävien tutkintojen tulee olla suoritettuna 7.6.2013 mennessä. HUOM! Keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös IB-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun. IB-tutkinnon suorittaneiden osalta valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivämäärään saakka. Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakea voi kolmeen seuraavaan opettajankoulutusyksikköön luokanopettajan koulutukseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa. Hakuaika luokanopettajan koulutukseen päättyy 3.4.2013 klo 16.15.

Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija Minna Aslama. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen ja muodostuu kolmesta osiosta:


kasvatustieteiden tiedekunta 1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena ja ensimmäisenä osiona on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, ­Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. ­Tarkemmat tiedot VAKAVA-kokeesta ja siihen osallistuvista koulutuksista löytyvät osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Aineisto on kopioitavissa 26.3.2013 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Turussa VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 Arcanumin, Calonian, Educariumin, Publicumin ja Luonnontieteiden talo I:n luentosaleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä koepäivänä viimeistään klo 12.00 alkaen Educariumin aulassa ja 6.5.2013 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.edu.utu.fi/ hae. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

2) Valintakokeen toinen vaihe eli soveltuvuuskoe

Valintakokeen toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, jonka kukin koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Soveltuvuuskoe sisältää valintakokeen toisen ja kolmannen osion; matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testin ja lautakunnan arvioiman toiminnallisen ryhmätehtävän. Hakija kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakutoiveen ja VAKAVAkokeen pistemäärän perusteella. Kukin koulutus­ yksikkö päättää soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien määrän. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön (koulutuspaikkakunnan) luokanopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen. Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu kunkin yliopiston hyväksymien valintaperusteiden mukaisesti. Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 200 parhaiten ­ menestynyttä hakijaa V ­ AKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. ­ Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 200:nneksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 23.5.2013 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus ­valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille.

Soveltuvuuskoe järjestetään Turussa 11.6.2013. Koe alkaa valintainfolla klo 8.30 ja aikaa soveltuvuuskokeeseen on varattava klo 17 saakka.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti: a) VAKAVA-koe (7.5.2013) 0–15 pistettä b) matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testi (11.6.2013) 0–15 pistettä c) lautakunnan arvioima toiminnallinen ryhmätehtävä (5–6 opiskelijan ryhmä) (11.6.2013) 0–15 pistettä d) mahdolliset lisäpisteet: Lukiodiplomista voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista. Todistus (alkuperäinen ja kopio) on näytettävä soveltuvuuskoepäivänä valintainfossa annettavien ohjeiden mukaisesti. Todistuksessa on oltava maininta siitä, että kyse on lukiodiplomista. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä. Lisäksi kaksi lisäpistettä voi saada, mikäli on kirjoittanut ylioppilastutkinnossa kokeen äidinkielessä (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanalla laudatur tai eximia cum laude approbatur. Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen osioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–49) perusteella. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin lautakunnan arvioiman toiminnallisen ryhmätehtävän pistemäärän perusteella ja sitten VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoilla on vielä sama pistemäärä, käytetään seuraavana jatkokriteerinä matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testin pistemäärää. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle. Kaikki valintakokeen osiot (a–c) on suoritettava hyväksytysti (vähintään 5 pistettä/osio).

ERILLISVALINTA A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto (Kiintiö enintään 12)

Hakeminen Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea vähintään hyvin tiedoin kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op / 35 ov) suoritta-

63


kasvatustieteiden tiedekunta neet, joilla on korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ammattikorkeakoulututkinto. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemus jätetään Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan (Assistentinkatu 5, 4. krs, opintoasiat) tai postitetaan osoitteella Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto (kuoreen merkitään ”opiskelijavalinta 2013”). Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös suoritetusta tutkinnosta sekä opinnoista. Liitteistä tulee käydä ilmi, että hakija on suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot joko tutkintoon sisältyvinä tai tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymispäivään mennessä. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. ­lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. Huom! Opiskelijan, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon kasvatustiede pää­ aineena, ei ole mahdollista hakea opiskelijaksi tässä ryhmässä. Tässä erillisvalinnassa hakeva ei voi hakea Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen päävalinnassa. Opiskelija voi siis hakea vain joko päävalinnassa tai erillisvalinnassa Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen. Päävalinnassa voi hakea sekä Turkuun että Raumalle, mutta erillis­ valinnoissa hakeva valitsee kumpaan hakee: joko Turkuun tai Raumalle.

Valintamenettely Kaikki kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan kaksivaiheiseen valintakokeeseen: 7.5.2013 (ensimmäinen vaihe) ja 11.6.2013 (toinen vaihe eli soveltuvuuskoe). Valintakoe on sama kuin yhteishaussa (päävalinta) Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen hakeneille. Se sisältää seuraavat kolme osiota: a) VAKAVA-koe (7.5.2013) 0–15 pistettä b) matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testi (11.6.2013) 0–15 pistettä c) lautakunnan arvioima toiminnallinen ryhmätehtävä (5–6 opiskelijan ryhmä) (11.6.2013) 0–15 pistettä Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen on hakijan saatava vähintään sama yhteispistemäärä VAKAVA-kokeesta, matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testistä ja lautakunnan arvioimasta toiminnallisesta ryhmätehtävästä kuin päävalinnassa näissä osioissa yhteensä vähiten pisteitä saanut hyväksytyksi tullut. Kaikki valintakokeen osiot (a–c) on suoritettava hyväksytysti (vähintään 5 pistettä/osio).

64

B) Muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (Ei kiintiötä) Opiskelijan tulee hakea opinto-oikeuden siirtoa kirjallisesti (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomake) kasvatustieteiden tiedekunnalta. Hakuaika päättyy 31.5.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös luokanopettajan koulutuksessa suoritetusta KK-tutkinnosta sekä opintorekisteriote. Siirron saamisen edellytyksenä on luokanopettajan koulutuksessa suoritettu KK-tutkinto ja opinto-oikeus KM-tutkintoon ao. opettajankoulutuksessa ja lisäksi se, että opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikkö katsoo siirtymisen resurssien kannalta mahdolliseksi. Tiedekunnan päätös toimitetaan 27.6.2013 mennessä. Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikköön siirtyvän opiskelijan tulee luopua opiskeluoikeudestaan opettajankoulutusyksikössä, jossa on suorittanut KK-tutkinnon. Opiskelijalla on kasvatustieteellisten alojen erillisvalinnoissa mahdollisuus saada siirtopäätös vain yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tästä syystä hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen (selvitys erillisellä liitteellä), mikäli opiskelija hakee siirtoa useaan eri yliopistoon. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksessa opiskelevan ei ole mahdollista hakea tässä haussa.

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, RAUMA PÄÄVALINTA (Kiintiö 60–80)

Hakeminen Hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfungtutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.


kasvatustieteiden tiedekunta Korkeakoulukelpoisuuteen edellytettävien tutkintojen tulee olla suoritettuna 7.6.2013 mennessä. Huom! Keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös IB-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun. IB-tutkinnon suorittaneiden osalta valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivämäärään saakka. Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakea voi kolmeen seuraavaan opettajankoulutusyksikköön luokanopettajan koulutukseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa. Hakuaika luokanopettajan koulutukseen päättyy 3.4.2013 klo 16.15.

Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija Pirjo Lehti. Valintamenettely sisältää valinta­ kokeen, joka on kaksivaiheinen:

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Tarkemmat tiedot VAKAVA-kokeesta ja siihen osallistuvista koulutuksista löytyvät osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Aineisto on kopioitavissa 26.3.2013 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.edu.utu.fi/hae Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä ja 6.5.2013 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

2) Valintakokeen toinen vaihe eli soveltuvuuskoe

Valintakokeen toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, jonka kukin koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Hakija kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakutoiveen ja VAKAVA-kokeen pistemäärän

perusteella. Kukin koulutusyksikkö päättää soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien määrän. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön (koulutuspaikkakunnan) luokanopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen. Lopullinen valinta tapahtuu kunkin yliopiston hyväksymien valintaperusteiden mukaisesti. Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 180 VAKAVAkokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. ­ Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 180:nneksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 23.5.2013 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Soveltuvuuskoe järjestetään Raumalla 10.– 11.6.2013. Soveltuvuuskoe on yksilöhaastattelu, jota varten hakijan on toimitettava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä 6.6.2013 klo 15.45 mennessä. Ohjeet ennakkotehtävään toimitetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävää käytetään yksilöhaastattelun pohjana. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen sovel­ tuvuuskokeen yhtey­ dessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan Rauman yksikön luokanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka vaiheet pisteitetään seuraavasti: a) VAKAVA-koe (7.5.2013) 0–8 pistettä b) yksilöhaastattelu (10.–11.6.2013) 0–20 pistettä c) mahdolliset lisäpisteet: Lukiodiplomista voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista. Todistus (alkuperäinen ja kopio) on näytettävä valintojen johtajalle soveltuvuuskokeessa, johon hakija saa kutsun. Todistuksessa on oltava maininta siitä, että kyse on lukiodiplomista. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä. Lisäksi kaksi lisäpistettä voi saada, mikäli on kirjoittanut ylioppilastutkinnossa kokeen äidinkielessä (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanalla laudatur tai eximia cum laude approbatur. Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen vaiheiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–32) perusteella. Saman ­pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin yksilöhaastattelun pistemäärän ja sitten VAKAVAkokeen pistemäärän perusteella. Voidakseen tulla valituksi koulutukseen hakijan on saatava yksilöhaastattelusta vähintään 5 pistettä.

65


kasvatustieteiden tiedekunta Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

ERILLISVALINTA A) Kasvatustieteen maisterin tutkinto (Kiintiö enintään 20)

Hakeminen Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea vähintään hyvin tiedoin kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op / 35 ov) suorittaneet, joilla on korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ammattikorkeakoulututkinto. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemus jätetään tai postitetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön (Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma). Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös suoritetusta tutkinnosta sekä opinnoista. Liitteistä tulee käydä ilmi, että hakija on suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot joko tutkintoon sisältyvinä tai tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymispäivään mennessä. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. HUOM! Opiskelijan, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon kasvatustiede pää­ aineena, ei ole mahdollista hakea opiskelijaksi tässä ryhmässä. Tässä erillisvalinnassa hakeva ei voi hakea Rauman yksikön luokanopettajan koulutukseen päävalinnassa. Opiskelija voi siis hakea vain joko päävalinnassa tai erillisvalinnassa Rauman yksikön luokanopettajan koulutukseen. Päävalinnassa voi hakea sekä Turkuun että Raumalle, mutta erillisvalinnoissa hakeva valitsee kumpaan hakee: joko Turkuun tai Raumalle.

Valintamenettely Hakijat osallistuvat opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä järjestettävän valintakokeen toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen 10.– 11.6.2013. Valintakokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan 23.5.2013 Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Valinta tapahtuu yksilöhaastattelun perusteella, jota varten hakijan on toi-

66

mitettava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä 6.6.2013 klo 15.45 mennessä. Ohjeet ennakkotehtävään toimitetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävää käytetään haastattelun pohjana. Koulutukseen voidaan hyväksyä hakija, jonka yksilöhaastattelun pistemäärä on vähintään sama kuin päävalinnassa pienimmällä yksilöhaastattelun pistemäärällä hyväksytyn. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen soveltuvuuskokeen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova.

B) Muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (Ei kiintiötä) Opiskelijan tulee hakea opinto-oikeuden siirtoa kirjallisesti (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomake) kasvatustieteiden tiedekunnalta. Hakuaika päättyy 31.5.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös luokanopettajan koulutuksessa suoritetusta KK-tutkinnosta sekä opintorekisteriote. Siirron saamisen edellytyksenä on luokanopettajan koulutuksessa suoritettu KK-tutkinto ja opintooikeus KM-tutkintoon ao. opettajankoulutuksessa sekä lisäksi se, että opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Tiedekunnan päätös toimitetaan 27.6.2013 mennessä. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön siirtyvän opiskelijan tulee luopua opiskeluoikeudestaan opettajankoulutusyksikössä, jossa on suorittanut KK-tutkinnon. Opiskelijalla on kasvatustieteellisten alojen erillisvalinnoissa mahdollisuus saada siirtopäätös vain yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tästä syystä hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen (selvitys erillisellä liitteellä), mikäli opiskelija hakee siirtoa useaan eri yliopistoon. Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajan koulutuksessa opiskelevan ei ole mahdollista hakea tässä haussa.


kasvatustieteiden tiedekunta

KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT Päävalinta —— 34–39 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon (pääaineena käsityökasvatus) riippuen erillisvalinnassa maisterin tutkintoon valittavien kiintiön täyttymisestä

Erillisvalinta —— enintään 5 opiskelijaa maisterin tutkintoon (pääaineena käsityökasvatus) Käsityön (teknisen ja tekstiilityön sisällöt) aineenopettajan koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius perusopetuksen käsityön aineenopettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen. Käsityön aineenopettajan koulutuksessa on kaksi sisältöaluetta: tekniseen työhön painottuvat ja tekstiilityöhön painottuvat. Käsityökasvatuksen perusopinnot ovat kaikille koulutukseen valituille yhteiset. Teknisen työn ja tekstiilityön painotteisuus alkaa käsityökasvatuksen aineopinnoissa. Tekstiilityöpainotteisiin aineopintoihin valitaan enintään viisi opiskelijaa päävalinnassa ja erillisvalinnassa yhteensä. Vähintään 34 opiskelijaa valitaan tekniseen työhön painottuviin aineopintoihin. Valintakokeen toisessa vaiheessa (soveltuvuuskoe) hakija ilmoittaa kirjallisesti kumpaa sisältöaluetta painottaviin opintoihin hän ensisijaisesti pyrkii. Ilmoitettu järjestys on sitova. Hakijat pyritään sijoittamaan ensisijaiselle sisältö­ alueelle, mutta valintamenestyksestä riippuen hakija voi tulla valituksi myös toissijaiselle sisältöalueelle. Tällöin hakija voi jäädä jonottamaan paikkaa ensisijaiselle sisältöalueelleen. Jonotusoikeus päättyy 13.8.2013 klo 16.15. Sisältöaluetta ei voi vaihtaa opintojen myöhemmässä vaiheessa. Lisätietoja koulutuksesta yliopiston hakijaportaalista sivulta www.utu.fi/hae.

PÄÄVALINTA (Kiintiö 34–39)

Hakeminen Hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfungtutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen

korkea-asteen tutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. Korkeakoulukelpoisuuteen edellytettävien tutkintojen tulee olla suoritettuna 7.6.2013 mennessä. Keväällä 2013 korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet toimittavat jäljennöksen todistuksesta Rauman yksikköön 7.6.2013 mennessä. Huom! Keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös IB-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun. IB-tutkinnon suorittaneiden osalta valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaanottamispäivämäärään saakka. Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen haku­ järjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku. fi. Hakuaika käsityön aineenopettajan koulutukseen päättyy 3.4.2013 klo 16.15.

Valintamenettely Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija Pirjo Lehti. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen:

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Tarkemmat tiedot VAKAVA-kokeesta ja siihen osallistuvista koulutuksista löytyvät osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Aineisto on kopioitavissa 26.3.2013 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä ja 6.5.2013 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

67


kasvatustieteiden tiedekunta 2) Valintakokeen toinen vaihe eli soveltuvuuskoe

Käsityön aineenopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan 150 VAKAVAkokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 150:nneksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 23.5.2013 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Soveltuvuuskoe järjestetään Raumalla 13.6.2013 ja se alkaa tiedotustilaisuudella klo 8.00 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön päärakennuksessa (Seminaarinkatu 1, Rauma). Soveltuvuuskoe muodostuu kahdesta osiosta: 1) yksilöhaastattelusta, jonka pohjaksi laaditaan 2) käsityöaiheinen ennakkotehtävä. Tarkemmat ohjeet ennakkotehtävään annetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä 6.6.2013 klo 15.45 mennessä. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen soveltuvuuskokeen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan käsityön aineenopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti: a) VAKAVA-koe (7.5.2013) 0–5 pistettä b) ennakkotehtävä (palautus 6.6.2013) 0–10 pistettä c) yksilöhaastattelu (13.6.2013) 0–10 pistettä d) mahdolliset lisäpisteet: lukion käsityödiplomi 2 pistettä Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen osioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–27) perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan on suoritettava ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu hyväksytysti (vähintään 2 pistettä/osio). Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja sitten yksilöhaastattelun pistemäärän perusteella. Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

68

ERILLISVALINTA (Kiintiö enintään 5)

Kasvatustieteen maisterin tutkinto Hakeminen Kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea kasvatustieteen perusopinnot (väh. 25 op / 15 ov) vähintään hyvin tiedoin suorittaneet, joilla on korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ammattikorkeakoulututkinto. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemus jätetään tai postitetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön (Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma). Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös suoritetusta tutkinnosta sekä opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymispäivään mennessä. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

Valintamenettely Hakijat osallistuvat opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä järjestettävän valintakokeen toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen 13.6.2013. Valintakokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan 23.5.2013 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus soveltuvuuskokeeseen hyväksytyille. Soveltuvuuskoe muodostuu yksilöhaastattelusta, jonka pohjaksi laaditaan käsityöaiheinen ennakkotehtävä. Tarkemmat ohjeet ennakkotehtävään annetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä 6.6.2013 klo 15.45 mennessä. Koulutukseen voidaan hyväksyä hakija, jonka ennakkotehtävän ja yksilöhaastattelun yhteispistemäärä on vähintään sama kuin yhteisvalinnassa pienimmällä ennakkotehtävän ja yksilöhaastattelun yhteispistemäärällä hyväksytyn. Ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu on suoritettava hyväksytysti (vähintään 2 pistettä/osio). Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen soveltuvuuskokeen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova.


kasvatustieteiden tiedekunta

LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT

fi. Hakea voi kolmen opettajankoulutusyksikön lastentarhanopettajan koulutukseen. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa. Hakuaika lastentarhanopettajan koulutukseen päättyy 3.4.2013 klo 16.15.

Päävalinta

Valintamenettely

– 60 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon

Erillisvalinta – muiden yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Lastentarhanopettajan koulutuksessa s­uoritettava tutkinto on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä). Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede. Muuten tutkinto koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, harjoittelusta sekä sivuaineopinnoista. Lisätietoja koulutuksesta yliopiston hakijaportaalista sivulta www.utu.fi/ hae.

PÄÄVALINTA (Kiintiö 60)

Hakeminen Hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) tai Reifeprüfungtutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”. Korkeakoulukelpoisuuteen edellytettävien tutkintojen tulee olla suoritettuna 7.6.2013 mennessä. Huom! Keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös IB-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun. IB-tutkinnon suorittaneiden osalta valintapäätös on ehdollinen opiskelupaikan viimeiseen mahdolliseen vastaan­ ottamispäivämäärään saakka. Haku tapahtuu yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.

Valintojen osalta vastuuhenkilö on koulutussuunnittelija Pirjo Lehti. Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen:

1) Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Tarkemmat tiedot VAKAVA-kokeesta ja siihen osallistuvista koulutuksista löytyvät osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Aineisto on kopioitavissa 26.3.2013 alkaen yhteishakuun osallistuvien yliopistojen verkkosivuilta. Turun yliopiston verkkosivuilta aineisto löytyy osoitteesta www.edu.utu.fi/hae. Raumalla VAKAVA-koe järjestetään 7.5.2013 klo 13.00–15.00 seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä koepäivänä klo 12.00 alkaen Rauman yksikön päärakennuksen edessä ja 6.5.2013 alkaen myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla www.edu.utu.fi/hae. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä kasvatustieteiden tiedekuntaan 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

2) Valintakokeen toinen vaihe eli soveltuvuuskoe

Lastentarhanopettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan 180 VAKAVA-kokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 180:nneksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien luettelo julkaistaan 23.5.2013 opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma). Tuolloin aloitetaan myös kutsukirjeiden postitus valintakokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyille. Soveltuvuuskoe järjestetään Raumalla 12.6.2013. Soveltuvuuskoe muodostuu kahdesta osiosta: ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta. Hakija valmistautuu soveltuvuuskokeeseen pereh­ tymällä etukäteen kirjalliseen materiaaliin, joka julkaistaan verkkosivulla 24.5.2013, osoitteessa www.edu.utu.fi/hae sekä täyttämällä hakijan henkilöhistoriaa kuvaavan ennakkotietolomakkeen.

69


kasvatustieteiden tiedekunta ­nnakkotietolomake palautetaan opettajankouluE tuslaitoksen Rauman yksikköön samalla kun vahvistetaan osallistuminen soveltuvuuskokeeseen. Ennakkotietolomakkeen tulee olla perillä 6.6.2013 klo 15.45 mennessä. Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen soveltuvuuskokeen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova.

Pisteitys

Opiskelijat valitaan lastentarhanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti: a) VAKAVA-koe (7.5.2013) (0–20 pistettä) b) ryhmätilanne (12.6.2013) (0–20 pistettä) c) yksilöhaastattelu (12.6.2013) (0–20 pistettä) Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen osioiden yhteenlasketun pistemäärän (0–60) perusteella. Saman soveltuvuuspistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee VAKAVA-kokeen pistemäärä. Voidakseen tulla valituksi koulutukseen tulee hakijan suorittaa hyväksytysti ryhmätilanne ja yksilöhaastattelu (vähintään 5 pistettä/osio). Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivoituneisuudesta, koulutettavuudesta ja soveltuvuudesta lastentarhanopettajaksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

ERILLISVALINTA (Ei kiintiötä)

Muiden yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuksesta siirtyvät Opiskelijan tulee hakea opinto-oikeuden siirtoa kirjallisesti (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomake) kasvatustieteiden tiedekunnalta. Hakuaika päättyy 31.5.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote. Siirron saamisen edellytyksenä on, että opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Tiedekunnan päätös toimitetaan 27.6.2013 mennessä. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön siirtyvän opiskelijan tulee luopua opiskeluoikeudestaan opettajankoulutusyksikössä, jossa on suorittanut KK-tutkintoaan.

70

KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMA ERILLISVALINTA Aloituspaikkamäärät – 12 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä on mahdollista suorittaa kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkinto (120 opintopistettä). Tämä koulutus on tarkoitettu lastentarhanopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat jatkaa opintojaan maisterin tutkintoon. Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede. Koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua koulutuksen aikana erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin (60 op) ja saada näin erityislastentarhanopettajan kelpoisuus. Lisätietoja koulutuksesta yliopiston hakijaportaalista sivulta www.utu.fi/hae.

Hakeminen Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon lastentarhanopettajan koulutuksessa 31.5.2013 mennessä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvät kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin. SORA-lainsäädännön osalta haun yhteydessä esitetään hakijalle joitakin kysymyksiä, ks. lisätietoja oppaan alkuosasta, kohdasta ”Soveltumattomuus opiskeluun”.

Valintamenettely Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisvalintojen hakulomakkeen. Hakemus jätetään tai postitetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön (Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma). Hakuaika päättyy 31.5.2013 klo 16.15, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Hakemukseen tulee liittää: – jäljennökset tutkintotodistuksista ja opintorekisteriote – jäljennökset mahdollisiksi sivuaineiksi kelpaavista yliopistotasoisista opintokokonaisuuksista


kasvatustieteiden tiedekunta – henkilökohtaiset perustelut koulutukseen hakeutumiselle (enintään 1 liuska) – kandidaatin tutkielman/proseminaarityön tiivistelmä ja arvosana – lyhyt kaavailu koulutuksessa tehtävän tutkinnon henkilökohtaisesta suoritusaikataulusta (enintään 1 liuska)

ERILLISVALINNAT

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin kasvatustieteen aineopintojen opintomenestyksen ja seuraavaksi kandidaatin tutkielman tai proseminaarityön arvosanan perusteella. Koulutukseen hakeutumisen perustelut sekä suunnitelma henkilökohtaisesta tutkinnon suoritusaikataulusta arvioidaan. Jatkokriteereinä käytetään tutkinnon sivuaineiksi soveltuvien opintojen opintopistemäärää. Valinnan tavoitteena on saada käsitys pyrkijän koulutettavuudesta ja motivoituneisuudesta varhaiskasvatuksen ammatillisesti vaativiin suunnittelu-, hallinto-, johto- ja tutkimustehtäviin.

Erillisvalintojen tulokset julkaistaan 27.6.2013 Turun valintojen osalta kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, Turku, 1. krs) sekä yliopiston verkkosivuilla www.utu.fi ja Rauman valintojen osalta Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma), kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, Turku, 1. krs) sekä yliopiston verkkosivuilla www.utu.fi. Koulutuksiin hyväksytyille ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 30.7.2013 klo 16.15 mennessä ottaako opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 30.7.2013 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Erillisvalinnoissa ei ole jonotusoikeutta. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

OPISKELIJOIDEN HYVÄKSYMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN PÄÄ- JA ERILLISVALINNOISSA

Master’s degree programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES) (120 ECTS credits)

PÄÄVALINNAT Päävalintojen tulokset julkaistaan 27.6.2013 Turun valintojen osalta kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, Turku, 1. krs) sekä yliopiston verkkosivuilla www.utu.fi ja Rauman valintojen osalta Rauman yksikön ilmoitustaululla (Seminaarinkatu 1, Rauma), kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, Turku, 1. krs) sekä yliopiston verkkosivuilla www.utu.fi. Koulutuksiin hyväksytyille ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Hyväksytyn on ilmoitettava tiedekunnalle 30.7.2013 klo 16.15 mennessä 1) ottaako opiskelupaikan vastaan tai 2) ottaako paikan vastaan, mutta jää jonottamaan yhtä varapaikkaa tai 3) ei ota paikkaa vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 30.7.2013 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta. Jonotusoikeus päättyy 13.8.2013 klo 16.15. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

APPLICATION REQUIREMENTS 2013 The Master’s degree programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems is a two year (120 ECTS credits) Master’s degree programme which trains experts and researchers for various national and international tasks in the field of Education. The programme concentrates on the focus points of research conducted at the Faculty of Education: learning research, learning environments and research of educational systems. Key research areas preferred for a master’s thesis in the programme are: 1) motivation, regulation, and socio-emotional interaction and wellbeing inand-out of-school; 2) diagnosing and training cognitive skills in different domains; 3) evolving instruction and expertise in science and technology in school and higher education; 4) research on national and transnational educational policies and systems. In the first three areas, in addition to large-scale surveys, multi-method approaches within experimental and quasi-experimental designs utilizing modern information technology (e.g., eye-movement registrations, observation and network analysis software, virtual laboratories and neuroimaging) are used. In the fourth area, social scientific and comparative research designs involving advanced methods of data

71


kasvatustieteiden tiedekunta collection and analysis (e.g., large-scale surveys, mixed-methods approach and qualitative software techniques) are employed. From the autumn 2012 onwards the students of the programme have been having a possibility to study either for a Master of Arts degree in Education from the Faculty of Education, University of Turku (single degree option), or to choose an option that leads to two Master’s degrees (double degree option). The double degree option is called the FinnishGerman Master Programme in Education and it leads to the following degrees: Master of Arts in Education from the University of Turku, and Master of Arts Erziehungswissenschaft (Educational Science) from the University of Regensburg, Germany. The studies take two years to complete (120 ECTS credits). A student who has been admitted to the double degree option studies the 2nd semester at the University of Regensburg (www.uni-regensburg.de). The studies offered at the University of Regensburg are conducted in English. An applicant may apply with the same application form and enclosures for both the single degree option and the double degree option by answering ‘yes’ to a relevant question in the application template (please see ‘Applying’). By choosing the double degree option the applicant prioritizes the double degree option and commits to study the 2nd semester at the University of Regensburg in case s/he will be admitted to the double degree option. An applicant may also apply only for the single degree option. The details of how students are selected are explained in the ‘Admission requirements’.

Who can apply? Persons who have completed a Bachelor’s degree in education, adult education, special education, or in other domains relevant to the master’s programme are eligible to apply to the programme. Also persons who have a Bachelor’s degree from other fields of study and an official teacher’s qualification are eligible to apply to the programme. The degree must include at least three years of studies. Persons who have completed a Finnish firstcycle polytechnic degree called ammattikorkea­ koulututkinto and who have completed basic and intermediate studies (altogether min. 60 op/35 ov) in education, special education or adult education may also apply to the programme. The degree and studies required have to be completed by 30 July 2013 at 16.15 (Finnish time). If the degree and studies required are not completed by the application deadline, applicants should enclose a statement from their home university stating the expected date of graduation. The applicants must be proficient in English.

72

Applying The application period for studies starting in September 2013 begins 3 December 2012 and ends 28 February 2013 at 16.00 (Finnish time). At www.universityadmissions.fi an applicant creates a user account and fills in an application template. Information the applicant has given will be compiled into a pdf-document, which will become an Application Form when the applicant prints it out. Only Application Form sent via mail is considered as application. The signed Application Form and the enclosures are returned to the following address: University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland. Enclosures required for the application are: • a copy of an upper secondary school graduation certificate in the original language • a translation of an upper secondary school graduation certificate (if the original document is not written in English, Finnish or Swedish, a translation to one of the languages is also required) • a copy of Bachelor’s (or higher) degree certificate in the original language or a copy of temporary degree certificate in the original language or a statement from the applicant’s home institution in English, Finnish or Swedish stating the expected date of graduation, • a translation of a Bachelor’s (or higher) degree certificate or of temporary degree certificate (if the original document is not written in English, Finnish or Swedish, a translation to one of the languages is also required), • a copy of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree certificate in the original language, • a translation of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree certificate (if the original document is not written in English, Finnish or Swedish, a translation to one of the languages is also required), • certification of the language skills (please see ‘Language Requirements’ below) • a Curriculum Vitae in English (to find out how to create your own Curriculum Vitae, you can visit for instance the Europass website at http://europass.cedefop.europa.eu/). An abstract (200 words) and a title for a Bachelor’s thesis (if applicable), and a Letter of Motivation (4000 characters) form part of the application template available at www.universityadmissions.fi. If an applicant has certificates other than the Bachelor’s degree certificate on official teacher’s qualification, they are to enclose the aforementioned enclosures with attested copies of the certificates, both in the original language and also an English translation of them.


kasvatustieteiden tiedekunta All copies of original documents must be officially certified (attested) by the awarding institution or a notary public. Copies of copies will not be accepted. All copies must have the original stamp and signature on them. Translations of educational documents must be 1) issued by the awarding institution or 2) officially certified copy of a translation issued by the awarding institution or 3) translated by an official translator or 4) officially certified copy of a translation made by an official translator. NB! Please check the country-specific requirements at www.universityadmissions.fi.

Language Requirements The language of instruction of the programme is English thus the students should have good skills in English language. The applicants should prove their knowledge of English in one of the following ways: a) by passing the test of English as a Foreign Language (TOEFL) with a minimum score of 575 on the paper-based test (PBT) or 90 on the internetbased test (IBT). b) by passing the International English Language Testing Service (IELTS) with an overall band score of 6.5 and no individual score below 5.5. c) by passing the PTE Academic test with a minimum score of 62. d) by passing the Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English (CPE) with pass grade A, B or C. e) by passing the Cambridge ESOL’s Certificate in Advanced English (CAE) with pass grade A, B, or C. f) by passing the test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education with a minimum score of 5 for each subtest. g) with a Bachelor’s (or higher) degree conducted in English language in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States. h) with studies (min. 20 ECTS) taken in a study program conducted in English at the University of Turku. No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted. Language tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted.

Submitting the language test scores – instructions for applicants All language test results must be sent to the University Admissions Finland by the application deadline (University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland). It is the applicant’s responsibility to make testing arrangements for her/himself in time. Please be prepared that it may take several weeks before the test results are published. When filling out the TOEFL Registration Form, please fill in the University Admissions Finland’s Institution Code 3138 in the Score Report Recipient field. The TOEFL test score must arrive directly from the test organiser. Score slips or their copies provided by applicants are not accepted. For the other tests, please address the test results to the University Admissions Finland. An applicant’s copy of the test score is also acceptable, as long as it is verifiable from the test organiser. Test scores sent as attachments to an e-mail are not acceptable. Please see the following websites for information about the language tests: • • • • •

www.ets.org/toefl (TOEFL) www.ielts.org (IELTS) http://pearsonpte.com (PTE Academic) www.cambridgeesol.org (CPE and CAE) www.oph.fi/english (National Certificate of English Language Proficiency by the Finnish National Board of Education)

Admission Criteria The number of students to be admitted to the programme is 20 at the most: a maximum of 15 students to the single degree option and a maximum of 5 students to the double degree option. The admission is based on the scoring criteria which are explained below. The purpose is to acquire an understanding of the applicant’s qualifications and motivation regarding the requirements of the programme. All eligible applicants (both single and double degree applicants) are scored and ranked using the same criteria. The 5 best applicants who have chosen the double degree option out of the 20 best ranked applicants will be admitted to the double degree option. From the remaining applicants the best 15 will be admitted to the single degree option. The eligible applicants’ applications will be scored as follows: • previous studies 0–25 points • Letter of Motivation 0–15 points • altogether maximum 40 points

73


kasvatustieteiden tiedekunta Previous studies 0–25 points • Bachelor’s or higher degree 0-7 points oo Bachelor’s or higher degree with major in Educational Sciences 7 points oo Bachelor’s or higher degree in a related field 5 points • A Cumulative Grade Point Average for a major subject (GPA) 0-10 points oo Cumulative GPA 5: 10 points oo Cumulative GPA 4: 8 points oo Cumulative GPA 3: 6 points If the applicant’s Transcript of Records does not indicate the applicant’s major subject, the Cumulative Grade Point Average will be calculated from all the courses in the transcript of records. If the applicant’s previous studies are not graded on a scale of 1–5, the grading scale will be converted to a scale of 1–5 (5 being the best). • Grade of a Bachelor’s or Master’s thesis 0–4 points oo Grade 5: 4 points oo Grade 4: 3 points oo Grade 3: 2 points If the applicant’s Bachelor’s thesis is not graded on a scale of 1–5, the grading scale will be converted to a scale of 1–5 (5 being the best). There must be an indication of an accepted Bachelor’s or Master’s thesis either on the applicant’s degree certificate or on the Transcript of Records. Applicants who have not written a thesis as part of their previous degree will earn no points in this section. • Abstract and the title of a Bachelor’s or Master’s thesis 0–5 points Abstract and the title of a Bachelor’s or Master’s thesis form part of the application template. The rating of the abstract and the title for the Bachelor’s thesis will be based on the focus, quality and relevance. There must be an indication of an accepted Bach-

74

elor’s or Master’s thesis either on the applicant’s degree certificate or on the Transcript of Records. Applicants who have not written a thesis as part of their previous degree will earn no points in this section. • Individual courses 0–3 points oo research methodology courses oo specialization courses relevant for research oo 1 point/course up to 3 points The applicant should indicate these individual courses on the application template. The courses should be part of the applicant’s transcript of records. Letter of Motivation 0–15 points The Letter of Motivation is included in the application template which is available at www.universityadmissions.fi. NOTE: an applicant is expected to write on all five questions indicated.

Publication of Results The results of the admission will be published 6 May 2013 at the notice board of the Faculty of Education (Assistentinkatu 5, ground floor) and at http://www.edu.utu.fi/en/studying/llees/. Applicants will also receive a notice in writing. The admitted student has to notify the Faculty of Education by 30 July 2013 by 16.15 Finnish time if s/he will 1) accept the study place, or 2) not accept the study place. If the Faculty of Education hasn’t received the student’s notification by 30 July 2013 at 16.15 Finnish time s/he will forfeit the right to enrol in the degree program. If the applicant is dissatisfied with the result of the student selection, s/he should submit a written complaint to the Faculty of Education within 14 days of the official publishing of results.


Lääketieteellinen tiedekunta Sisältö

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja............................................................................................................................................................ 76 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO............................................................................................................................................................................. 76 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO........................................................................................................................................................ 80 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.....................................................................................................................................84 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAn valinta 2013.............................................................................................................................87 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) ja Filosofian maisterin tutkinto (FM)............................................................87 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN ERILLISVALINTA 2013............................................................................................................................................................ 90 Admission criteria / Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging.......................................................................................91


lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja • terveystieteiden kandidaatti

• terveystieteiden maisteri

• terveystieteiden lisensiaatti

• luonnontieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian tohtori

• lääketieteen lisensiaatti

• lääketieteen tohtori

• erikoislääkäri

• hammaslääke- tieteen lisensiaatti

• hammaslääke- tieteen tohtori

• erikoishammas- lääkäri

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB- ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet. Ne uudet ylioppilaat, IB- tai EB-tutkintoa suorittavat, jotka saavat tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat osallistua sen kevään valintakokeeseen, jona he saavat tutkinnon. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, hyväksyminen on ehdollista ja hakijan tulee esittää todistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan.

76

• terveystieteiden tohtori

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakuloma­ ketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujär­ jestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen”. Huom! Myös keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittavat hakevat sähköisen hakujärjestelmän kautta em. hakuaikana. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat toimittavat hakemuksensa kirjallisena tiedekunnalle viimeistään 3.4.2013 klo 16.15 Suomen ­aikaa. Sähköinen hakulomake: www.yliopistohaku.fi. ­ Hakuoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676)

HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valintaoppaan alkuosa kohta Hakeminen. Haettaessa lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmiin, voi hakija hakea tai osallistua valintakokeeseen ainoastaan yhdessä seuraavien eri tiedekuntien keväällä 2013 järjestämissä opiskelijavalinnoissa:


lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma (suomen- ja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Hammaslääketieteen koulutusohjelma (suomenja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö Lääketieteen tutkinto-ohjelma Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintayhteyshenkilön tavoittaa maaliskuusta 2013 ­alkaen p. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@utu.fi. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen sen tiedekunnan määräysten mukaisesti, mihin hän hakee ja myös valinta tapahtuu kyseisen yliopiston valintaperusteiden mukaisesti.

VALINTAMENETTELY Opiskelijoiden valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä. 1A yhteispistekiintiö. Hakijoista 100 valitaan ­siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saadaan, kun alkupisteet ja valintakoepisteet lasketaan yhteen. Tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi alkupisteiden yhteispistemäärä ja toiseksi valintakokeen raakapisteiden yhteismäärä. Mikäli nämäkin ovat tasan, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. 1B valintakoepistekiintiö. Sen jälkeen hakijoista enintään 53 (tai 153 vähennettynä kiintiössä 1A hyväksyttyjen määrä) valitaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tässä ryhmässä valitaan myös ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat. Jos usealla hakijalla on sama valintakoepisteiden yhteismäärä 1B kiintiössä, ratkaistaan heidän paremmuusjärjestyksensä ao. kiintiössä siten, että tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti raakapisteiden lukumäärä ja toiseksi alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärä. Jos sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Varasijalle valittavat opiskelijat valitaan edellä kohdassa 1B mainitussa kiintiössä. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opis-

kelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

ALKUPISTEET Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 2006 ja sen jälkeen suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (A-kieli/pitkä kieli) tai toinen koti­ mainen kieli (A-kieli / pitkä kieli tai keskipitkä/Bkieli) (parempi näistä) 3. biologian tai fysiikan tai kemian ainereaali­ koe (parhain näistä) 4. matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai mikä ta­ hansa ainereaalikoe poislukien kohdassa 3 käytetty (parhain näistä) Ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (A-kieli / pitkä kieli) / toinen koti­ mainen kieli (A-kieli / pitkä kieli tai B-kieli / keskipitkä kieli) (parempi näistä) 3. reaali 4. matematiikka (pitkä oppimäärä tai lyhyt oppimäärä) Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta). ARVOSANA

laudatur eximia magna cum laude cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

TASO A äidinkieli pitkä kieli pitkä matematiikka ainereaali/ reaali

TASO B keskipitkä (kielet) lyhyt matematiikka

9 7 5 3 1 0

6 4 2 0 0 0

Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittaneiden arvosana pisteytetään A-tason/ pitkän kokeen mukaisesti. Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lisäpisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta tuleva pisteiden määrä on enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan ko-

77


lääketieteellinen tiedekunta rotettu arvosana huomioon korotettuna ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. Valintatoimikunta päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneille annetta­ vista ylioppilastutkinnon pisteistä suhteuttaen pisteet muille ylioppilaille annettaviin pisteisiin. Valintatoimikunta päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneille annetta­ vista ylioppilastutkinnon pisteistä suhteuttaen pisteet muille ylioppilaille annettaviin pisteisiin. IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 42 tai suurempi antaa 36 pistettä, 41 antaa 34 pistettä, 40 antaa 32 pistettä jne. Vuonna 2013 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. EB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella

alkupisteitä seuraavasti: 80 pistettä tai enemmän antaa 36 pistettä, 79 pistettä antaa 35 pistettä, 78 pistettä antaa 34 pistettä jne. Vuonna 2013 European Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. Helsingin Saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule Helsinki) Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella koulun antaman vastaavuustodistuksen mukaisesti (todistus lii­ tetään hakemukseen). Huomioon otetaan suomen, saksan tai englannin (parempi näistä), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne. Näiden keskiarvojen perusteella annetaan alkupisteitä seuraavasti:

Suomalaiset arvosanat

L

E

M

C

B

Taso A / Pitkän oppimäärän mukaan

9

7

5

3

1

12–11

10–9

8

7–6

RP-tutkintoaineiden keskiarvot

15–13

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

VALINTAKOEPISTEET

ULKOMAILLA TUTKINNON SUORITTANEET

Jokaisen tiedekuntaan hyväksyttävän on suoritettava hyväksytysti valintakoe. Valintakoetehtävistä saatava raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0–72 tarkkuudella 0,25 pistettä. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista samaan valintakokeeseen parhaiten vastanneista (lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) on saavuttanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. Lääketieteen alan valintakokeen päättyessä julkaistaan ilmoitustaululla vastausanalyysi. Vastaus­ analyysi ei ole yksityiskohtainen mallivastaus. Siinä ei kuvata kaikkia täydelliseltä vastaukselta vaadittavia yksityiskohtia eikä yksityiskohtien lopullista pisteytystä. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

Ulkomailla tutkintonsa suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Riittäväksi todistukseksi suomen kielen taidosta katsotaan valtion kielitutkintolautakunnan pienen suomen kielikokeen läpäisy, yleisten kielitutkintojen keskitason suomen kielen kokeen suorittaminen tai ulkomaisessa yliopistossa opettavan suomen kielen lehtorin lausunto pientä suomen kielikoetta vastaavasta kielitaidosta. Myös valintakokeessa ruotsin kielellä vastaavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoi-

78


lääketieteellinen tiedekunta den on liitettävä hakemukseensa valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus tyydyttävästä suomen kielen taidosta.

VALINTAKOE Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille (kansainvälisen IB-tutkinnon suorittaneita tai 2013 suorittavia lukuun ottamatta) lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. HUOM! Turun yliopiston lääketieteelliseen tie­ dekuntaan pyrkivien on osallistuttava valinta­ kokeeseen Turussa. Hakija ei voi osallistua valintakokeeseen muiden lääketieteellisten kou­ lutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon valinta­ koe järjestetään perjantaina 24.5.2013. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa. Hakija ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.yliopistohaku.fi) sitovasti 3.4.2013 klo 16.15 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

VALINTAKOEMATERIAALI Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaet­ tavaan aineistoon. Koe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat em. lukion kursseihin ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/ gymnlpg.pdf Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läro­ planen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–8), s. 145–151 i läro­ planen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läro­ planen

VALINTAKOEJÄRJESTELYISTÄ Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintakoe: Valintakoepäivänä on klo 8.00 lähtien Turun yliopis­ ton kasvatustieteiden tiedekunnan Educarium-rakennuksen aulassa (Assistentinkatu 5) nähtävissä, mihin eri luentosaleihin hakijat on jaettu. Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

VALINTAKOKEESSA SALLITTAVAT LASKIMET Valintakokeessa vuonna 2013 sallittavien laskin­ ten lista on luettavissa internetissä osoitteessa: http://www.med.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta/valintakokeessa sallittavat laskimet.html HUOMAA, ETTÄ MUITA KUIN LISTASSA MAINITTAVIA LASKIMIA EI KOKEESSA SAA KÄYTTÄÄ. Muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tarkista laskimesi toiminta, ja että se kuuluu vuonna 2013 valintakokeessa hyväksyttäviin las­ kimiin, jo ennen valintakokeeseen saapumista. Mahdolliset täydennykset mallien osalta tehdään laskinlistaan helmikuun 2013 loppuun mennessä.

ERITYISJÄRJESTELYT Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

79


lääketieteellinen tiedekunta

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan perjantaina 28.6.2013 laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/ tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO Muista kotimaan yliopistoista lääketieteellisestä tiedekunnasta siirtoa anovien tulee täyttää seuraavat ehdot: 1. Hakija pystyy osoittamaan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastaavalla opintolinjalla vastaavassa vaiheessa opiskelevan vaihtoon halukkaan henkilön, joka on opiskellut Turun yliopistossa vähintään yhden lukuvuo­ den. Myös hakijalla tulee olla vähintään yhden lukuvuoden opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa. 2. Kumpikin koulutusyksikkö hyväksyy opiskelupaikan vaihdon. Siirto voidaan hyväksyä erikoistapauksena myös, jos hakijan katsotaan ansioituneen tutkimustyössä tai hakijalle on jo aikaisemmin myönnetty jatkotutkinnon opinto-oikeus Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Opiskeluoikeutta anotaan näissä t­apauksissa tiedekunnalta vapaamuotoisella hakemuksella 3.4.2013 mennessä.

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 40 uutta opiskelijaa.

HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB- ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet. Ne uudet ylioppilaat, IB- tai EB-tutkintoa suorittavat, jotka saavat tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat osallistua sen kevään valintakokeeseen, jona he saavat tutkinnon. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, on hyväksyminen ehdollista ja hakijan tulee esittää todistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakuloma­ ketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujär­ jestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen”. Huom! Myös keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat sähköisen hakujärjestelmän kautta em. hakuaikana. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat toimittavat hakemuksensa tiedekunnalle viimeistään 3.4.2012 klo 16.15 Suomen aikaa. Sähköinen hakulomake: www.yliopistohaku.fi. Hakuoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676)

HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valintaoppaan alkuosa,kohta Hakeminen. Haettaessa lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmiin, voi hakija hakea tai osallistua valintakokeeseen ainoastaan yhdessä seuraavien eri tiedekuntien keväällä 2013 järjestämissä opiskelijavalinnoissa Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma (suomen- ja/tai ruotsinkielinen opintolinja) Hammaslääketieteen koulutusohjelma (suomenja/tai ruotsinkielinen opintolinja)

80


lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö Lääketieteen koulutusohjelma Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen sen tiedekunnan määräysten mukaisesti, mihin hän ­hakee ja myös valinta tapahtuu kyseisen yliopiston valintaperusteiden mukaisesti. Lääketieteellisen tiedekunnan valintayhteyshenkilön tavoittaa virka-aikana maaliskuun 2013 alusta alkaen p. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@ utu.fi ja valinta-hammas@utu.fi.

VALINTAMENETTELY Opiskelijoiden valinta tehdään 1) alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän sekä 2) valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. 1. Hakijoista 26 valitaan siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saadaan, kun alkupisteiden yhteismäärä ja valintakoepisteet lasketaan yhteen. Tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi alkupisteiden yhteismäärä ja toiseksi valintakokeen raakapisteiden yhteismäärä. Mikäli nämäkin ovat tasan, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. 2. Sen jälkeen valitaan enintään 14 (tai vähennettynä kiintiössä 1 hyväksyttyjen määrä) valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tässä ryhmässä valitaan myös ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat. Jos usealla hakijalla on sama valintakoepisteiden yhteismäärä kiintiössä 2, ratkaistaan heidän paremmuusjärjestyksensä siten, että tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti raakapisteiden luku­ määrä ja toiseksi alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärä. Jos sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Varasijalle valittavat opiskelijat valitaan edellä kohdassa 2 mainitussa kiintiössä. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

ALKUPISTEET Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 2006 ja sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (A-kieli/pitkä kieli) tai toinen koti­ mainen kieli (A-kieli / pitkä kieli tai keskipitkä/Bkieli) (parempi näistä) 3. biologian tai fysiikan tai kemian ainereaalikoe (parhain näistä) 4. matematiikka( pitkä tai lyhyt) tai mikä tahansa ainereaalikoe poislukien kohdassa 3 käytetty (parhain näistä) Ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (A-kieli / pitkä kieli) / toinen koti­ mainen kieli (A-kieli / pitkä kieli tai B-kieli / keskipitkä kieli) (parempi näistä) 3. reaali 4. matematiikka (pitkä oppimäärä tai lyhyt oppimäärä) Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta):. ARVOSANA

laudatur eximia magna cum laude cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

TASO A äidinkieli pitkä kieli pitkä matematiikka ainereaali/ reaali

TASO B keskipitkä (kielet) lyhyt matematiikka

9 7 5 3 1 0

6 4 2 0 0 0

Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittaneiden arvosana pisteytetään A-tason/pitkän kokeen mukaisesti. Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lisäpisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta tuleva pisteiden määrä on enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan korotettu arvosana huomioon korotettuna ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. Valintatoimikunta päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneille annettavis-

81


lääketieteellinen tiedekunta ta ylioppilastutkinnon pisteistä suhteuttaen pisteet muille ylioppilaille annettaviin pisteisiin. IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 42 tai suurempi antaa 36 pistettä, 41 antaa 34 pistettä, 40 antaa 32 pistettä jne. Vuonna 2013 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. EB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 80 pistettä tai enemmän antaa 36 pistettä, 79 pistettä antaa 35 pistettä, 78 pistettä antaa 34 pistettä jne. Vuonna 2013 European Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan

koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. Helsingin Saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule Helsinki) Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella koulun antaman vastaavuustodistuksen mukaisesti (todistus liite­tään hakemukseen). Huomioon otetaan suomen, saksan tai englannin (parempi näistä), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan ­keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne. Näiden keskiarvojen perusteella annetaan alkupisteitä seuraavasti:

Suomalaiset arvosanat

L

E

M

C

B

Taso A / Pitkän oppimäärän mukaan

9

7

5

3

1

RP-tutkintoaineiden keskiarvot

15–13

12–11

10–9

8

7–6

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

VALINTAKOEPISTEET

ULKOMAILLA TUTKINNON SUORITTANEET

Jokaisen tiedekuntaan hyväksyttävän on suoritettava hyväksytysti valintakoe. Valintakoetehtävistä saatava raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0–72 tarkkuudella 0,25 pistettä. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista samaan valintakokeeseen parhaiten vastanneista (lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) on saavuttanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. Lääketieteen alan valintakokeen päättyessä julkaistaan ilmoitustaululla vastausanalyysi. Vastausanalyysi ei ole yksityiskohtainen mallivastaus. Siinä ei kuvata kaikkia täydelliseltä vastaukselta vaadittavia yksityiskohtia eikä yksityiskohtien lopullista pisteytystä. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinto) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen mitään pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Riittäväksi todistukseksi suomen kielen taidosta katsotaan valtion kielitutkintolautakunnan pienen suomen kielikokeen läpäisy, yleisten kielitutkintojen keskitason suomen kielen kokeen suorittaminen tai ulkomaisessa yliopistossa opettavan suomen kielen lehtorin lausunto pientä suomen kielikoetta vastaavasta kielitaidosta. Myös valintakokeessa ruotsin kielellä vastaavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden hakijoiden on liitettävä hakemukseensa valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus tyydyttävästä suomen kielen taidosta.

82


lääketieteellinen tiedekunta

VALINTAKOE Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille (kansainvälisen IB-tutkinnon suorittaneita tai 2013 suorittavia lukuun ottamatta) lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. HUOM! Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava valinta­ kokeeseen Turussa. Hakija ei voi osallistua valin­ takokeeseen muiden lääketieteellisten koulutus­ yksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintakoe on sama kuin lääketieteen lisensi­ aatin tutkinnossa ja se järjestetään perjantaina 24.5.2013. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00. Valintakokeen kesto on 5 tuntia. Hakija ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.yliopistohaku.fi) sitovasti 3.4.2013 klo 16.15 mennessä haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

VALINTAKOEMATERIAALI Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaet­ tavaan aineistoon. Koe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat em. lukion kursseihin ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–8), s. 145–151 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läroplanen

VALINTAKOEJÄRJESTELYISTÄ HLL KOULUTUSOHJELMAAN PYRKIVILLE Valintakokeeseen osallistuvien hakijoiden jako luentosaleihin on nähtävissä valintakoepäivänä klo 8.00 alkaen Hammaslääketieteen laitoksen, Dentaliarakennuksen (os. Lemminkäisenkatu 2) aulassa. Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

VALINTAKOKEESSA SALLITTAVAT LASKIMET Valintakokeessa vuonna 2013 sallittavien laskin­ ten lista on luettavissa internetissä osoitteessa: http://www.med.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta/­ valintakokeessa sallittavat laskimet.html HUOMAA, ETTÄ MUITA KUIN LISTASSA MAINITTAVIA LASKIMIA EI KOKEESSA SAA KÄYTTÄÄ. Muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tarkista laskimesi toiminta, ja että se kuuluu 2013 valintakokeessa hyväksyttäviin laskimiin, jo ennen valintakokeeseen saapumista. Mahdol­ liset täydennykset mallien osalta tehdään laskin­ listaan helmikuun 2013 loppuun mennessä.

ERITYISJÄRJESTELYT Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus on jätettävä hakuajan päättymiseen mennessä Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

83


lääketieteellinen tiedekunta

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan perjantaina 28.6.2013 laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/ tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO Muista kotimaan yliopistoista lääketieteellisestä tiedekunnasta siirtoa anovien tulee täyttää seuraavat ehdot: 1. Hakija pystyy osoittamaan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastaavalla opintolinjalla vastaavassa vaiheessa opiskelevan vaihtoon halukkaan henkilön, joka on opiskellut Turun yliopistossa vähintään yhden lukuvuo­ den. Myös hakijalla tulee olla vähintään yhden lukuvuoden opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa. 2. Kumpikin koulutusyksikkö hyväksyy opiskelupaikan vaihdon. Siirto voidaan hyväksyä erikoistapauksena myös, jos hakijan katsotaan ansioituneen tutkimustyössä tai hakijalle on jo aikaisemmin myönnetty jatkotutkinnon opinto-oikeus Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Opiskeluoikeutta anotaan näissä tapauksissa tiedekunnalta vapaamuotoisella hakemuksella 3.4.2013 mennessä.

84

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon, pääaineena hoitotiede, valitaan yhteensä 45 opiskelijaa, vähintään 40 valintakokeen perusteella ja enintään 5 erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi terveystieteiden koulutusalalla suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkinnon. Opiskelijat valitaan samalla valinnalla sekä terveystieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon.

PÄÄVALINTA: valintakokeen perusteella haku Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon, pääaineena hoitotiede, valitaan yhteensä enintään 40 opiskelijaa. Kuhunkin alla mainittuun sivuainevaihtoehtoon valitaan vähintään 10 ja enintään 20 opiskelijaa valintakoepistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä sekä hakijan ilmoittamassa sivuainevaihtoehtojärjestyksessä. Hakija esittää hakulomakkeessa hakutoiveena (yhden) sivuainevaihtoehdoista, jotka ovat 1) Kliininen hoitotiede sekä terveydenhuollon hallinto ja johtaminen, 2) Ikääntyneisiin suuntautuva hoitotiede sekä terveydenhuollon hallinto ja johtaminen, 3) Hoitotieteen didaktiikka sekä kasvatus- tai aikuiskasvatustiede (terveystieteiden opettajankoulutus). Hakija voi asettaa ensisijaisuusjärjestykseen 1–3 hakutoivetta yllä mainituista sivuainevaihtoehdoista. Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut terveysalan koulutuksen joko opistoasteella 2 ½-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3 ½-vuotisen koulutuksen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet hakevat osallistumisoikeutta valintakokeeseen tiede­ kunnalta. Tiedekunta myöntää heille harkintansa mukaan osallistumisoikeuden valintakokeisiin tutkintojen verrattavuuden perusteella. Suomenkielisten valintakokeiden hyväksytty suoritus katsotaan riittäväksi osoitukseksi suomen kielen taidosta. ­Kokeessa ei voi vastata englannin kielellä.


lääketieteellinen tiedekunta

HAKEMINEN HAKUAIKA Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakuloma­ ketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujär­ jestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot hakemisesta Turun yliopiston valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen” (Opas julkaistaan myöhemmin yliopiston www-sivulla). Huom! Myös keväällä 2013 pohjakoulutusvaatimuksena olevan ammattitutkinnon suorittavien tulee lähettää hakemuksensa 3.4.2013 päättyvään hakuaikaan mennessä. Avoimen yliopiston väylän kautta terveystieteiden tutkintoihin hakevien hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hakulomakkeella; terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto, avoin väylä. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat toimittavat hakemuksensa tiedekunnalle viimeistään 3.4.2013 klo 16.15 Suomen aikaa. Sähköinen haku­lomake: www.yliopistohaku.fi. Hakuoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676 HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valinta­oppaan alkuosasta ”Hakeminen”.

VALINTAMENETTELY Opiskelijavalinta tapahtuu valintakokeessa saa­ dun kokonaispistemäärän osoittamassa parem­ muusjärjestyksessä. Mikäli kokonaispistemäärä usealla hakijalla on sama, valinnan ratkaisee koe­ tilaisuudessa jaettuun aineistoon perustuvasta soveltavasta tehtävästä saatu pistemäärä. Jos sekin on sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Jos hakija tulee hyväksytyksi ensisijaiseksi merkitsemäänsä sivuainevaihtoehtoon, on valinta sitova, eikä hän voi vaihtaa sitä toissijaiseksi tai kolmanneksi merkitsemäänsä sivuainevaihtoehtoon, vaikka pisteet edellyttäisivät pääsyä siihenkin. Vastaavasti jos hakija tulee hyväksytyksi toissijaisesti merkitsemäänsä vaihtoehtoon, valinta on hakijaa sitova.

VALINTAKOE Valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. Huom! Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava valintakokeeseen Turussa.

Valintakoe järjestetään tiistaina 14.5.2013 klo 12.00–16.00. Valintakoepäivänä on klo 11.00 lähtien Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen ­Medisiina-rakennuksen (Kiinamyllynkatu 10) aulassa nähtävissä, mihin eri luentosaleihin pyrkijät jakautuvat. Valintakoetehtävät voi saada ainoastaan suomenkielisinä. Vastauksissa hakija saa käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä.

VALINTAKOEMATERAALI Koetehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaetta­ vaan aineistoon ja seuraaviin valintakoekirjoihin: Eriksson Katie, Isola Arja, Kyngäs Helvi, LeinoKilpi Helena, Lindström Unni Å., Paavilainen Eija, Pietilä Anna-Maija, Salanterä Sanna, VehviläinenJulkunen Katri & Åstedt-Kurki Päivi: Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, 2012. ISBN 978952-63-0143-3. Leino-Kilpi Helena & Välimäki Maritta: Etiikka hoitotyössä. 5–7 painos. Luvut 1–2, 4–8, 20. Sanoma Pro Oy, 2012. ISBN 978-952-63-0896-8.

VALINTAKOEJÄRJESTELYT Valintakokeessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

VALINTAKOEPISTEET Valintakokeessa hakija voi saada pisteitä yhteensä korkeintaan 40. Hyväksytyn suorituksen alaraja on 10 pistettä.

85


lääketieteellinen tiedekunta

ERILLISVALINTA: AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa yliopisto-opetuksessa, kesäyliopistossa, yksityisenä kuulusteluna tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Haku­ lomakkeita saa tiedekunnan kansliasta ja hoitotieteen laitoksen kansliasta ja voi tulostaa Internetistä osoitteesta http://www.utu.fi/hae. Avoimen yliopiston väylän kautta, erillisvalinnalla valitaan enintään viisi (5) opiskelijaa. Avoimen väylän opiskelijavalinnassa voi hakea vain yhteen sivuainevaihtoehtoon seuraavista: 1) Kliininen hoitotiede sekä terveydenhuollon hallinto ja johtaminen, 2) ikääntyneisiin suuntautuva hoitotiede sekä tervey­ denhuollon hallinto ja johtaminen. Mikäli erillisvalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, ne siirretään valintakokeen kautta valittavien opiskelijoiden aloituspaikkakiintiöön. Myös avoimen väylän hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut terveysalan koulutuksen joko opistoasteella 2 ½-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3 ½-vuotisen koulutuksen. Avoimen väylän kautta hakevilta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuina olevia terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoihin soveltuvia opintoja vähintään 50 opintoviikkoa/85 opintopistettä seuraavasti: —— vähintään 35 opintoviikon/60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot kokonaisuudessaan hoitotieteen pääaineessa ja tai —— vähintään 15 opintoviikon/25 opintopisteen laajuiset terveystieteiden perusopinnot, jos opiskelija hakee opiskelemaan kliinistä hoitotiedettä sekä terveydenhuollon hallintoa ja johtamista. Terveys­tieteiden opinnoiksi katsotaan seuraavien oppiaineiden opinnot: ergonomia, fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, hyvinvointitekniikka, kansanterveystiede, kliininen laboratoriotiede, liikuntalääketiede, radiografia, ravitsemustiede, terveyshallintotiede, terveyskasvatus ja terveystaloustiede. tai —— vähintään 15 opintoviikon/25 opintopisteen laajuiset gerontologian tai terveystieteiden perusopinnot, jos opiskelija hakee opiskelemaan ikääntyneisiin suuntautuva hoitotiedettä sekä terveydenhuollon hallintoa ja johtamista.

86

Opiskelijavalinnassa ei huomioida avoimessa yliopistossa ennen vuotta 2003 suoritettuja opintoja. Hoitotieteen opintojen osalta tämä määräaika koskee vain aineopintokokonaisuuden opintoja. Hoitotieteen aineopinnot tulee olla suoritettu ­vähintään hyvin tiedoin. Avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleet hakijat valitaan hakijan ilmoittaman hakukohteen mukaan aikaisempien opintojen perusteella paremmuusjärjestyksessä seuraavin perustein: 1. pääaineen (hoitotiede) aineopintojen arvosanan perusteella, mutta jos se on sama valinnan ratkaisee 2. * kansanterveystieteen tai terveystieteiden perusopintojen arvosana, jos opiskelija hakee opiskelemaan kliinistä hoitotiedettä sekä terveydenhuollon hallintoa ja johtamista tai * gerontologian, kansanterveystieteen tai terveystieteiden perusopintojen arvosana, jos opiskelija hakee opiskelemaan ikääntyneisiin suuntautunutta hoitotiedettä sekä terveydenhuollon hallintoa ja johtamista ja jos se on vielä sama, 3. valinnan ratkaisee tutkintoon sisällytettävien opintojen opintoviikkojen/pisteiden määrä 4. jos kohdassa 2 mainittu arvosana ja kohdassa 3 mainittu tutkintoon sisällytettävien opintoviikkojen/opintopisteiden määrä on sama, arvotaan viimeiset opiskelupaikat tasapisteissä olevien opiskelijoiden kesken.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan 6.6.2013 mennessä laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10 ja tiedekunnan kansliassa. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse sekä ­verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet ­hakulomakkeessa siihen suostumuksensa.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. ”Opiskelupaikan vastaanottaminen, jonotus­ oikeus ja oikaisumenettely”.


lääketieteellinen tiedekunta

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAn valinta 2013 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) ja Filosofian maisterin tutkinto (FM) Koulutusohjelmaan hyväksyttävät uudet opiskelijat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) ja filosofian maisterin tutkinnon (FM). Näitä tutkintoja suorittamaan valitaan enintään 20 uutta opiskelijaa.

HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB- ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet. Ne uudet ylioppilaat, IB- tai EB-tutkintoa suorittavat, jotka saavat tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat osallistua sen kevään valintakokeeseen, jona he saavat tutkinnon. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, on hyväksyminen ehdollista ja hakijan tulee esittää todistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköistä hakuloma­ ketta käyttäen yliopistojen sähköisessä hakujär­ jestelmässä (YSHJ), www.yliopistohaku.fi Katso lisätiedot valintaoppaan kohdasta ”Hakeminen”. Huom! Myös keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittavat hakevat sähköisen hakujärjestelmän kautta em. hakuaikana. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat toimittavat hakemuksensa kirjallisena tiedekunnalle viimeis­ tään 3.4.2013 klo 16.15 Suomen aikaa. Sähköinen hakulomake: www.yliopistohaku.fi. Hakuoppaan voi tilata Turun yliopiston opiskelijapalveluista (sposti: hakijapalvelut@utu.fi, puh. +358(0)23337676)

HAKEMINEN JA HAKULOMAKKEET Ks. valintaoppaan alkuosa, kohta Hakeminen. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valinta­ yhteyshenkilön tavoittaa maaliskuusta 2013 alkaen p. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@utu.fi.

VALINTAMENETTELY Opiskelijoiden valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä: 1A yhteispistekiintiö. Hakijoista 10 valitaan siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saadaan, kun alkupisteet ja valintakoepisteet lasketaan yhteen. Tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi alkupisteiden yhteispistemäärä ja toiseksi valintakokeen pisteiden yhteismäärä. Mikäli nämäkin ovat tasan, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat 1B valintakoepistekiintiö. Sen jälkeen hakijoista enintään 10 (tai 20 vähennettynä kiintiössä 1A hyväksyttyjen määrä) valitaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Tässä ryhmässä valitaan myös ammattikorkeakoulun, vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat. Jos usealla hakijalla on sama valintakoepisteiden yhteismäärä kiintiössä 1B, ratkaistaan heidän paremmuusjärjestyksensä ao. kiintiössä siten, että tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti raakapisteiden lukumäärä ja toiseksi alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärä. Jos sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Varasijalle valittavat opiskelijat valitaan edellä kohdassa 1B mainitussa kiintiössä. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

ALKUPISTEET Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 2006 ja sen jälkeen suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (A-kieli/pitkä kieli) tai toinen koti­ mainen kieli (A-kieli / pitkä kieli tai keskipitkä/Bkieli) (parempi näistä) 3. biologian tai fysiikan tai kemian ainereaali­ koe (parhain näistä)

87


lääketieteellinen tiedekunta 4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe poislukien koh­ dassa 3 käytetty (parhain näistä) Ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista: 1. äidinkieli (suomi tai ruotsi) 2. vieras kieli (A-kieli / pitkä kieli) / toinen koti­ mainen kieli (A-kieli / pitkä kieli tai B-kieli / keskipitkä kieli) (parempi näistä) 3. reaali 4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta). ARVOSANA

TASO A/pitkä

TASO B/keskipitkä (kielet) matematiikka (lyhyt)

9 7 5 3 1 0

6 4 2 0 0 0

laudatur eximia magna cum laude cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi tai ­ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittaneiden arvosana pisteytetään A-tason/ pitkän kokeen mukaisesti. Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lisäpisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta tuleva pisteiden määrä on enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetussa ylioppilastutkinnossa reaalikokeen arvosanaa suorittamalla tämän jälkeen korotuksen ainereaalikokeessa, otetaan korotettu arvosana huomioon korotettuna ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Suomalaiset arvosanat

Taso A / Pitkän oppimäärän mukaan

RP-tutkintoaineiden keskiarvot

Opiskelijavalinnan ohjausryhmä päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon ­ suorittaneille annettavista ylioppilastutkinnon pisteistä suhteuttaen pisteet muille ylioppilaille ­ ­annettaviin pisteisiin. IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 42 tai suurempi antaa 36 pistettä, 41 antaa 34 pistettä, 40 antaa 32 pistettä jne. Vuonna 2013 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. EB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella alkupisteitä seuraavasti: 80 pistettä tai enemmän antaa 36 pistettä, 79 pistettä antaa 35 pistettä, 78 pistettä antaa 34 pistettä jne. Vuonna 2013 European Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen. Helsingin Saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule Helsinki) Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat alkupisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella koulun antaman vastaavuustodistuksen mukaisesti (todistus lii­ tetään hakemukseen). Huomioon otetaan suomen, saksan tai englannin (parempi näistä), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne. Näiden keskiarvojen perusteella annetaan alkupisteitä seuraavasti:

L

9

15–13

E

7

12–11

M

C

B

5

3

1

10–9

8

7–6

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

88


lääketieteellinen tiedekunta

ULKOMAILLA TUTKINNON SUORITTANEET Ulkomailla tutkintonsa suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa ja hakijan on esitettävä suomen kielen todistus hakuvaiheessa. Riittäväksi todistukseksi suomen kielen taidosta katsotaan valtion kielitutkintolautakunnan pienen suomen kielikokeen läpäisy, yleisten kielitutkintojen keskitason suomen kielen kokeen suorittaminen tai ulkomaisessa yliopistossa opettavan suomen kielen lehtorin lausunto pientä suomen kielikoetta vastaavasta kielitaidosta.

VALINTAKOEPISTEET Jokaisen tiedekuntaan hyväksyttävän on suoritettava hyväksytysti valintakoe. Valintakoetehtävistä saatava raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0–90 tarkkuudella 0,25 pistettä. Biologian osion pistemäärä on 0–45 valintakoepistettä ja kemian osion 0–45 valintakoepistettä. Valintakokeen biologian osioista tulee saada vähintään 20 pistettä ja kemian osiosta tulee saada vähintään 20 ­pistettä, kuitenkin siten, että osioiden yhteispistemäärän tulee olla vähintään 45 pistettä. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (90) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen päättyessä julkaistaan Medisiinan aulan ilmoitustaululla vastausanalyysi. Vastausanalyysi ei ole yksityiskohtainen mallivastaus. Siinä ei kuvata kaikkia täydelliseltä vastaukselta vaadittavia yksityiskohtia eikä yksityiskohtien lopullista pisteytystä. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

VALINTAKOEMATERIAALI Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003). Koe sisältää integroituja tehtäviä, ­jotka perustuvat em. lukion kursseihin. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003). Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen:

http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/ gymnlpg.pdf Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läroplanen

VALINTAKOE JA SEN JÄRJESTELYT Hakija ilmoittautuu valintakokeeseen täyttäessään hakulomakkeen. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneille hakijoille (kansainvälisen IB-tutkinnon suorittaneita tai 2013 suorittavia lukuun ottamatta) lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen ilmoitus. Muille hakijoille ei lähetetä erikseen kutsua saapua valintakokeeseen. Terveyden biotieteiden koulutusohjelman ­ alintakoejärjestetään perjantaina 24.5.2013 klo v 9.00 alkaen. Valintakokeen kesto on 4 tuntia. Valintakokeessa ei ole taukoa ja kokeen kaikki kysymykset jaetaan samanaikaisesti kokeen alussa. Valintakoe järjestetään luentosaleissa Osmo Järvi ja Externum (osoite: Medisiina 1. kerros,­ Kiina­ myllynkatu 10). Molemmat salit sijaitsevat ­Medisiina-rakennuksen sisääntulokerroksessa. Pyrkijöitä informoidaan Medisiinan aulassa, Osmo Järvi -salin edustalla, miten pyrkijät jakaantuvat saleihin. Luentosalien etäisyys toisistaan on noin 20 metriä. Koekysymykset ovat suomenkieliset. Vastauksissa saa käyttää joko suomen tai ruotsin tai englannin kieltä poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat, joiden tulee vastata vain suomen kielellä. Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä passi, ajokortti tai valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Kokeessa hakijalla saa olla tavalliset kirjoitusvälineet sekä laskin, jonka tulee ehdottomasti olla joku sallittavien laskinten listalla olevista laskimista.

VALINTAKOKEESSA SALLITTAVAT LASKIMET Kemian kysymyksiin hakija tarvitsee lisäksi ehdottomasti laskimen. Valintakokeessa vuonna 2013 sallittavien laskin­ ten lista on luettavissa osoitteessa:

89


lääketieteellinen tiedekunta http://www.med.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta/valintakokeessa sallittavat laskimet.html HUOMAA, ETTÄ MUITA KUIN LISTASSA MAINITTAVIA LASKIMIA EI KOKEESSA SAA KÄYTTÄÄ. Muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tarkista laskimesi toiminta, ja että se kuuluu vuonna 2013 valintakokeessa hyväksyttäviin las­ kimiin, jo ennen valintakokeeseen saapumista. Mahdolliset täydennykset mallien osalta tehdään laskinlistaan helmikuun 2013 loppuun mennessä.

ERITYISJÄRJESTELYT Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan viimeistään maanan­ taina 17.6.2013 laitosrakennus Medisiinan ovessa, Kiinamyllynkatu 10 ja tiedekunnan opiskelijavalintakansliassa (Joukahaisenkatu 2) sekä internetsivuilla niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut lukion biologian tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin.

90

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN ERILLISVALINTA 2013 Filosofian maisterin tutkinto (FM) (pääaine lääkekehitystiede) Filosofian maisterin tutkintoa (pääaine: lääkekehitystiede) suorittamaan valitaan enintään 7 uutta opiskelijaa.

HAKIJARYHMÄT Hakijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (alemman korkeakoulututkinnon laajuus: 180 opintopistettä) tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka ao. maassa antaa kelpoisuuden vastaavantasoisiin korkeakouluopintoihin tai jolla muutoin voidaan todeta olevan riittävät tiedot ja valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen suorittamista varten. Hakijalta edellytetään riittäviä perustietoja biolääketieteestä ja luonnontieteistä, esimerkiksi farmakologiasta, kemiasta, biokemiasta, solu- ja molekyylibiologiasta ja ihmisen biologiasta. Ne hakijat, jotka saavat tutkintotodistuksen vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voivat hakea erillisvalinnan kautta suorittamaan FM-tutkintoa terveyden biotieteisiin. Mikäli tällainen hakija tulee hyväksytyksi, hyväksyminen on ehdollista ja hakijan tulee esittää tutkintotodistus tutkinnon suorittamisesta ennen kuin opiskeluoikeus vahvistetaan. FM-tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan edellyttää enintään 60 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot ennen maisterivaiheen opintojen pääasiallista aloittamista. Täydentävistä opinnoista tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka sisältö vaihtelee riippuen opiskelijan aiemmasta tutkinnosta ja mahdollisesta muusta koulutuksesta ja työelämäkokemuksesta.

HAKUAIKA Hakuaika alkaa 11.1.2013 ja päättyy 4.3.2013 klo 16.15. Erillisvalintaan haetaan hakulomakkeella, joka on saatavissa Turun yliopiston opiskelijavalinta 2013 -nettisivuilta. Sen voi myös tilata. Ks. valintaoppaan alkuosa. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintayhteyshenkilön tavoittaa maaliskuusta 2013 ­ alkaen puh. (02) 333 8441, sähköposti: valinta-laak@utu.fi. Hakemukset on toimitettava osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä: terveyden biotieteiden erillisvalinta 2013.


lääketieteellinen tiedekunta Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeeseen seuraavat asiakirjat: 1a) oikeaksi todistettu kopio alemmasta korkea- koulututkinnosta ja sen sisällöstä sekä oikeaksi todistetut kopiot mahdollisista muista tutkinnoista ja muista suoritetuista opinnoista 1b) jos hakijalla ei ole suoritettuna alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa ulko- maista koulutusta, hänen tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot niistä opintosuorituksista, joilla hakija katsoo voivansa tulla todetuksi kelpoiseksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan. 2) em. oikeaksi todistettujen tutkintotodistusten ja/tai opintosuoritusten lisäksi hakemukseen tulee liittää hakijan oma arvio siitä, miten paljon hänellä on kohdassa Hakijaryhmät hakijalta edellytettyjä perustaitoja tai val- miuksia jo suoritettuna ja, miltä alueita häneltä puuttuu opintoja. Pelkkä hakijan oma arvio/selvitys suoritetuista opinnoista ei riitä todistamaan hakijan kelpoisuutta. 3) niiden hakijoiden, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vas- taavat opinnot jollain muulla kuin suomen kielellä, tulee liittää mukaan todistus suomen kielen taidosta.

VALINTAMENETTELY Hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluun kut­ sutaan enintään 16 hakijaa. Haastattelu järjestetään huhti/toukokuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville vähintään 2 viikkoa ennen haastattelua. Valintakriteerit: valinta tapahtuu aiemman tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen (em. kohdat 1a–3) sekä haastattelun muodostaman kokonaisuuden perusteella. Haastatteluista hakijoista valitaan enintään 7 uutta opiskelijaa. Loput haastatellut sijoittuvat varasijoille. Jos opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka varasijalle valituista hakijoista valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

TULOSTEN JULKISTAMINEN Valintatulokset julkistetaan viimeistään maanantai­ na 17.6.2013 laitosrakennus Medisiinan pääovessa, Kiinamyllynkatu 10 tiedekunnan opiskelijavalintakansliassa (Joukahaisenkatu 2) sekä verkossa niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa siihen suostumuksensa. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös kirjeitse.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN, JONOTUSOIKEUS JA OIKAISUMENETTELY Ks. valintaoppaan alkuosa. Oikaisupyynnössä, joka on tehtävä kirjallisesti, on yksilöidysti esitettävä, missä kohden opiskelijavalintaprosessia on tapahtunut virhe.

Admission criteria / Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging THE PROGRAMME The Master´s Degree in Biomedical Imaging is a two-year full-time programme amounting to 120 ECTS credits. The programme is jointly administered by the Faculty of Medicine at the University of Turku and the Department of Biosciences at the Åbo Akademi University. Graduates of the programme are awarded a Master of Science (M.Sc.) degree. The education is given in English. More information about the programme at the University of Turku: www.med.utu.fi/bioimaging and at Åbo Akademi University: www.abo.fi/bioimaging.

admission Requirements The students should have sufficient background knowledge in biological and/or natural sciences, and they should have completed a lower university degree equivalent to a Finnish B.Sc. degree (180 ECTS) in the Life Sciences or in a relevant field (biomedical sciences, physics, engineering or chemistry). The applicants should also be familiar with the basics of laboratory practise. Both Finnish and foreign students can apply for the programme. Sufficient knowledge in English language is also required (see Language requirements). A degree from applied university in Finland gives eligibility to apply to master-level studies. However, please note that a degree from an applied university is not the same as a University Bachelor’s degree. Therefore applicants who hold this degree might need to complete supplementary studies to a maximum of 60 credits if admitted. These additional studies are not included in the Master´s degree. The aim of these studies is to bring everyone to approximately compatible skills in terms of their background in biosciences and other topics that are relevant for the area.

91


lääketieteellinen tiedekunta Language requirements

As the programme is taught in English, admitted students must have sufficient knowledge in English language. The students must prove their English skills as determined by the admission requirements of the University of Turku http://www.utu.fi/en/studying/ apply/degree/languagetests.html and Åbo Akademi University http://www.abo.fi/ansok/en/sprak. Please see these pages for detailed information. Applicants must append the scores from an international English-language test to their application. The applicants are required to proof their knowledge of English by one of the following certificates: a) applicants must pass a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) with a minimum score of 575 (paper-based test) / 90 (Internet-based test) or IELTS (International English Language Testing Service) 6.5 (no individual scores below 5.5) or PTE Academic (Pearson Test of English Academic) with a minimum course of 62. Applicants who have completed their Bachelor’s degree in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom, USA or the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden) are exempted from the language test. These applicants knowledge of English must be indicated in their Bachelor’s degree certificate. b) CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English: pass Grades A, B or C c) CAE (Cambridge Certificate in Advanced English): pass Grades A, B or C d) current and former degree students and exchange students of the University of Turku and Åbo Akademi University can be exempted from the language test if they have completed at least 20 credits during one term during the exchange, and in that way proven their proficiency in academic English. Current degree and exchange students may also be exempted from the English language test by a written recommendation of a professor responsible for the Master’s degree programme (the applicant must in such cases enclose the recommendation with the application). e) in some cases the programme steering committee can exempt applicants from partner universities and Finnish universities and applied universities from taking the English language test. In this case student should ask his/her professor or teacher to write a recommendation for the steering committee. For more information about this, please contact the programme coordinator.

92

All language test results must be sent to University Admission Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland by the application deadline. Please note it is the applicant´s responsibility to make testing arrangements for her/himself. Applicants must also see that the test results should reach the University Admissions Finland office by the application deadline. Language tests taken more than two years prior to application will not be accepted. Please see the information provided by the test organisers at www.ets.org/toefl and www.ielts.org and www.pearsonpte.com for available testing dates in your country.

3. Application procedure The application period for studies starting in September 2013 is January 2, 2013 – February 15, 2013 (16.00 CET+1). The Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging is a joint programme given by both Åbo Akademi University and the University of Turku. In order to increase the chances of being admitted to the programme, applicants are advised to apply to both the University of Turku and the Åbo Akademi University. Note that in order to do so the applicants must complete two application forms and send in both applications and two sets of enclosures (if the language test score report is sent directly to UAF by the testing agency it is enough to only send one copy of the language test). This is due to the fact that the applications will be processed at both universities. The applicant must also put the programmes applied to in order of preference. All applicants must complete the application form in English. The application template will be available in January 2, 2013 at www.universityadmissions.fi. All applications are sent to the University Admissions Finland, from where the complete applications are forwarded to the universities.

Required enclosures

• Application form • An officially1certified copy of the 2degree certificate in the original language. Applicants who have not yet completed the Bachelor´s degree required for admission but will complete the degree by the end of the ongoing academic year (July 2013) can apply but must enclose with the application a 3certificate from the university awarding the degree stating when they will receive the degree. A certified true copy of the degree awarded must reach the university (ÅAU/UTU) by the end of July 2013. • An 4official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate or an officially certified copy of the Diploma Supplement


lääketieteellinen tiedekunta • An officially certified copy of the 5transcript of records in the original language • An official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records • An English, Swedish or Finnish translation of the contents of the transcript of records (course descriptions) • Proof of proficiency in English (see language requirements above)

1Officially Certified (Attested) Copies All copies of original documents must be officially certified (attested) by the awarding institution or a notary public (please note also country-specific requirements). Copies of copies will not be accepted. All copies must have the original stamp and signature on them. Please note that all pages of the copy must be stamped separately and clearly indicate:

All the required application enclosures must be sent to the following address: University Admissions Finland, Yliopistonkatu 2, FI-00170 Helsinki, Finland.

• the signature of the certifying officer • the stamp of the awarding institution or notary public • a stamp stating only “Certified true copy” will not be accepted

Admission procedure The annual intake of the programme is maximally 30 students (Åbo Akademi University max. 15 students; University of Turku max. 15 students). Applications are evaluated by the board of the Master’s Degree Programme. Selection is made on the basis of degree certificates, language test results and the motivation letter (+ interview). A space for writing a letter of motivation is included in the application form. In this letter the applicant must give reasons why he/ she is interested in the programme and describe how it fits in with his/her previous studies and would benefit his/her future interests. The admission board reserves itself also the right to interview the applicant. If the applicants are interviewed, the maximum number of students invited to the interview is 50. In the admission procedure, the applicants with minor need of complementary studies and with laboratory working experience may be preferred. The admission board reserves itself a right to decide into which university the applicant will be admitted if she/he has applied to both. The preferred choice of the applicant will be taken into account when possible. The results of the admission will be published in spring 2013. Accepted students will be informed by mail and email.

More information Information about the programme and application can be found at the programme web sites: www. med.utu.fi/bioimaging and www.abo.fi/bioimaging. For more information, please contact the programme coordinator (bioimaging@utu.fi).

Contact information

Coordinator of the programme Maritta Löytömäki Turku BioImaging c/o BioCity Turku P.O.B. 123, FI-20521 Turku Tel: +358-50-411-6682 E-mail: bioimaging@utu.fi

2 Degree Certificate A degree certificate is a document issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree. The student has graduated. The degree certificate should include the name of the institution awarding the degree, the date of issue, the name of the person to whom the degree certificate has been issued and which title/degree the person has been awarded. 3 Institution’s Statement Concerning Student’s Expected Date of Graduation The institution’s statement concerning a student’s expected date of graduation is a document that the institution awards to a student who has not completed all required course units before the application deadline. The student has not yet graduated. If a student has not completed all the required course units before the application deadline, he/she can ask for a statement from the institution concerning the expected date of graduation. The statement should state among other things that the student in question is currently studying at the institution and the date the student is expected to graduate. 4 Official Translations Translations of educational documents must be 1) issued by the awarding institution or 2) officially certified copy of a translation issued by the awarding institution or 3) translated by an official translator or 4) officially certified copy of a translation made by an official translator. 5 Transcript of Records A transcript of records is a document issued by the institution that has issued the degree certificate/temporary degree certificate. The transcript of records should include the course units that the student has completed for the degree, their completion time and the grades and credits awarded. The transcript of records should also include information on the grading scale currently used at the institution. If the degree includes course units that the student has completed in another institution and the transferred credits are

93


lääketieteellinen tiedekunta not indicated in detail in the transcript of records, a separate transcript of records regarding the transferred credits should be delivered. Temporary (Provisional) Degree Certificate A temporary (provisional) degree certificate is a document issued by an institution to a student who has successfully completed all studies included in the degree. The student has graduated. The temporary degree certificate is issued as a replacement for the actual degree certificate e.g. in case the actual degree certificate cannot be given to the student immediately after the studies have been completed due to technical or administrative reasons. The temporary degree certificate should include the name of the institution awarding the degree, the date of issue, the name of the person to whom the degree certificate has been issued and which title/degree the person has been awarded. Country-specific Requirements China If your degree is awarded in China, the required certificates have to be submitted through the China Academic Degree and Graduate Education Development Center (CDGDC). Certificates submitted directly to University Admissions Finland by the applicant will not be accepted. The documents must be written in English. Further information can be found on the CDGDC website (www.cdgdc.edu.cn). Pakistan If your degree is awarded in Pakistan, the degree certificate and transcript of records have to be certified (attested) by the Higher Education Commission (HEC). Each page of the transcript of records and the degree certificate has to be stamped and signed by the HEC. Copies of copies will not be accepted, but all copies must have the original stamp given by the HEC. Further information can be found on the HEC website (www.hec.gov.pk).

94

Bangladesh If your degree is awarded in Bangladesh, the degree certificate and transcript of records have to be certified (attested) by the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh. Each page of the transcript of records and the degree certificate has to be stamped and signed by the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh. Copies of copies will not be accepted. All copies must have the original stamp given by the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh. Further information can be found on the Ministry’s website (www.mofa.gov.bd). Cameroon, Canada, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Nigeria, Sudan, USA If your degree is awarded in Cameroon, Canada, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Nigeria, Sudan or the USA, an original official transcript of records sealed by the university must be sent directly from your university to University Admissions Finland in an official envelope of the university. Iran If your degree is awarded in Iran, copies of the educational documents must be legalized by the Iranian Ministry of Foreign Affairs and the Finnish Embassy in Tehran. Official translations of educational documents must be certified by the Ministry of Justice. Copies of copies will not be accepted. All the copies must have the original stamp given by the Iranian Ministry of Foreign Affairs and the Finnish Embassy in Tehran.


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Sisältö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoja.....................................................................................................................96 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT....................................................................................................................................................................................96 PÄÄVALINNAT.................................................................................................................................................................................................................................. 97 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO................................................................................................................................... 97 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO........................................................................................................... 97 VALINTA KOULUTUSOHJELMIIN............................................................................................................................................................................................... 101 BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA........................................................................................................................................................................................... 101 BIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA.................................................................................................................................................................................... 102 BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA........................................................................................................................................................................................... 102 FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA.............................................................................................................................................................103 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA..........................................................................................................................................................................................103 KEMIAN KOULUTUSOHJELMA.................................................................................................................................................................................................104 MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA.................................................................................................................................................................................... 106 MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA...................................................................................................................................................................................107 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA.....................................................................................................................................................107 TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA (DI)......................................................................... 109 TILASTOTIETEEN KOULUTUSOHJELMA................................................................................................................................................................................ 109 ERILLISVALINNAT........................................................................................................................................................................................................................... 110 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN BIOINFORMATICS..................................................................................................................................................115 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION SECURITY AND CRYPTOGRAPHY......................................................................................117 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN EMBEDDED COMPUTING....................................................................................................................................119 MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL SCIENCES.............................................................................................................................121 MASTER’S DEGREE IN PHYSICAL SCIENCES, ASTRONOMY TRACK.............................................................................................................................123


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoja • luonnontieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian lisensiaatti

• filosofian tohtori

• tekniikan kandidaatti

• diplomi- insinööri

• tekniikan lisensiaatti

• tekniikan tohtori

TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä ­tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinto. Alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen jatketaan ylempään korkeakoulututkintoon, joita matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat filosofian maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnot. Filosofian ja tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat jatkotutkintoja. Jatko-opintoihin voi hakea vasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat Biokemian koulutusohjelma Biologian koulutusohjelma Biotekniikan koulutusohjelma (DI) Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma Geologian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma Maantieteen koulutusohjelma Matematiikan koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma (DI) Tilastotieteen koulutusohjelma Ympäristötieteen koulutusohjelma Opiskelija valitaan opiskelijaksi johonkin tiedekunnan koulutusohjelmaan. Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä filosofian kandidaatin tai maisterin tutkintoa tai vaihtoehtoisesti tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Hakija ei voi saada opiskelijavalinnassa opinto-oikeutta sellaiseen koulutusohjelmaan, johon hänellä on jo opinto-oikeus.

96

Koulutusohjelmien opetus saattaa jo kandidaatin tutkinnossa eriytyä eri linjoihin tai suuntiin. Opiskelija voi valita linjan/suunnan oman kiinnostuksensa mukaan. Opiskelun kuluessa voi myös anoa koulutusohjelman vaihtoa. Ympäristötieteen koulutusohjelmassa opinnot johtavat alempaan korkeakoulu­ tutkintoon. Muissa koulutusohjelmissa opinnot jakautuvat siten, että ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Erillisiin maisteriohjelmiin voi hakea vain alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa erillisiä maisteriohjelmia ovat Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography, Master’s Degree Programme in Environmental Sciences, Master’s Degree Programme in Bioinformatics ja Master’s Degree Programme in Embedded Computing, joissa opetus on englannin kielellä.

Opiskelun kesto Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa luku­ vuodessa. Sen jälkeen suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja nämä opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tiedekunnan opintooppaassa on koulutusohjelmittain ohjeellinen opintojen suoritusjärjestys ja ajoitussuunnitelma, jota noudattaen opinnot etenevät edellä mainitussa aikataulussa. Opiskelijalla on oikeus suorittaa myös ylimääräisiä opintosuorituksia, mikä saattaa pidentää opiskeluaikaa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus suorittaa jatkotutkintona filosofian lisensiaatin tai tekniikan lisensiaatin tutkinto ja edelleen filosofian tohtorin tai tekniikan tohtorin tutkinto. Tohtorin tutkinto sisältää lisensiaatin tutkintoon vaaditut opinnot. Tohtorin tutkinnon suorittaminen kestää noin neljä vuotta.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelmien rakenne Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa suoritetaan eri oppiaineiden perus-, aine- ja syventäviä opintoja sekä muita opintoja. Syventäviä opintoja suoritetaan tavallisesti ainoastaan pääaineen alalta. Pro gradu -tutkielma on osa pääaineen syventäviä opintoja. Sivuaineopintoina suoritetaan opintoja yleensä kahdesta oppiaineesta. Matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Perusopintojen ensimmäiset kurssit perustuvat yleensä lukion oppimääriin. Tämä on syytä ottaa huomioon jo koulutusohjelmavaihtoehtoja ­valittaessa. Siten esimerkiksi opiskelijan, joka tulee valituksi fysikaalisten tieteiden, kemian tai matematiikan koulutusohjelmaan, tulisi hankkia kyseisten aineiden lukion laajoja kursseja vastaavat tiedot, ellei hän ole opiskellut laajimpia kursseja koulussa. Perusopintojen jälkeen voi siirtyä aineopintotasoisten kurssien suorittamiseen. Alempaan korkeakoulututkintoon suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja sekä kieliopinnot. Syventäviä opintoja suoritetaan vasta ylempään korkeakoulututkintoon. Diplomi-insinöörikoulutuksessa perusopintoina suoritetaan monitieteiset opinnot, jotka koostuvat esim. matematiikan, fysiikan, kemian ja tietojen­ käsittelytieteiden opinnoista. Opiskelija valitsee pääaineen, jonka alalta suoritetaan myöhemmät opinnot ja kirjoitetaan diplomityö. Aineenopettajien koulutukseen sisältyy opintoja vähintään kahdessa opetettavassa aineessa koulutusohjelmien mukaan (tavallisimmat aineyhdistelmät ovat biologia ja maantiede, fysiikka ja kemia, fysiikka ja matematiikka, kemia ja matematiikka, fysiikka ja tietojenkäsittelytiede, kemia ja tietojenkäsittelytiede sekä matematiikka ja tietojenkäsittelytiede) sekä 60 opintopistettä opettajankoulutuksen pedagogisia opintoja. Opettajan pedagogiset opinnot ja pääaineen syventävät opinnot ovat opetussuunnitelmissa sijoitettu ylempään korkeakoulututkintoon. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelija perehtyy oppiaineisiin kuuntelemalla luentoja, lukemalla kurssikirjoja, suorittamalla harjoitustöitä ja kotitehtäviä sekä osallistumalla mahdollisille kenttäkursseille yliopiston ulkopuolella.

PÄÄVALINNAT Vuonna 2013 valittavien uusien opiskelijoiden määrät päävalinnassa ovat seuraavat: Biokemian koulutusohjelma 42 Biologian koulutusohjelma 38 Biotekniikan koulutusohjelma (DI) 15 Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma 55 Geologian koulutusohjelma 15 Kemian koulutusohjelma 60

Maantieteen koulutusohjelma Matematiikan koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ko (DI) Tilastotieteen koulutusohjelma

25 65 60* 40 16

* Avoimen väylän kiintiö sisältyy tässä ilmoitettuun kiintiöön (ks. Erillisvalinnat, Avoimen väylän valinta).

TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO HAKEMINEN Biotekniikan sekä tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan DI-koulutuksen valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2013, DIA – diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä ­tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa www.dia.fi. Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi). Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO HAKIJARYHMÄT JA HAKUAIKA Yleisen hakijat

hakukelpoisuuden

saavuttaneet

—— Hakukelpoisia ovat ylioppilaat, International Bacca­ laureate (IB)-, European Baccalaureate (EB)-, Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat ja kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen suorittaneet. —— Hakukelpoisia ovat myös henkilöt, jotka ovat ulkomailla saaneet koulutuksen, joka asian­ omaisessa maassa antaa kelpoisuuden yliopistoopintoihin.

97


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta —— Ylioppilastutkinnon tulee olla suoritettuna 7.6.2013 mennessä. Muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettuna 30.7.2013 mennessä. Hakijan on lähetettävä oppilaitoksen antama todistus tutkinnon valmistumisesta ennen em. määräaikaa hakemuksen liitteenä hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen, mikäli tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä (ei koske suomessa ylioppilastutkinnon suorittavia ylioppilaita).

Muut hakijat Sellaiset hakijat, joilla ei ole edellä mainittua koulutusta, mutta joilla on muulla tavoin yliopisto-opiskelua varten hankitut tarpeelliset tiedot ja valmiudet sekä riittävä kielitaito voivat hakea tiedekunnan opiskelijoiksi. Näiden hakijoiden kohdalla tiedekunta päättää tapauskohtaisesti, esitettyjen todistusten perusteella hakijan korkeakoulukelpoisuudesta ja kutsumisesta valintakokeisiin (= erivapautuspäätös korkeakoulukelpoisuudesta). DI-koulutukseen ei voi hakea ei-ylioppilaana. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Täytä hakulomakkeen korkeakoulukelpoisuus -kohdassa kohta: Muu korkeakoulukelpoisuus/erivapauspäätös korkeakoulukelpoisuudesta. Lähetä hakukelpoisuuteen liittyvät liitteet hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen. Huom! Tähän hakijaryhmään eivät kuulu ne, joilla lukion tai ylioppilastutkinnon suorittaminen on kesken.

Kielitaitovaatimukset

Opintojen suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Valintakokeisiin on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opintonsa ulkomailla, hakijan tulee pääsääntöisesti osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). Katso muut suomen kielen kielitaidon osoittamisen tavat nettisivultamme ­http:// www.sci.utu.fi/tdk/opiskelu/valinta/Mlt_kielivaatimukset.rtf. Hakijan on toimitettava todistus kielitaidostaan yliopistoon hakemuksen liitteenä. Lisätietoa: info-ml@utu.fi.

98

HAKEMINEN Tiedekunnan päävalinnan hakukohteisiin haetaan osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 4.3.2013 päättyy 3.4.2013 kello 16.15. Katso tarkemmat tiedot hakemisesta tämän oppaan alkuosasta kohdasta Hakeminen. Hakija voi hakea samalla hakukerralla vain kolmeen seuraavista tiedekunnan hakukohteista: biokemian koulutusohjelma, geologian koulutus­ ohjelma, maantieteen koulutusohjelma, fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, kemian koulutusohjelma, matematiikan koulutusohjelma ja tilastotieteen koulutusohjelma (= Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valinta). Mikäli hakija hakee useampaan em. koulutusohjelmista hänen on asetettava hakukohteet hakujärjestelmässä ensisijaisuusjärjestykseen (ohjelma kysyy tätä automaattisesti). Ilmoitettu järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli hakija tulee valituksi ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestyksen ylempään kohteeseen, ei häntä voida enää ­ valita ensisijaisuusjärjestyksen alempiin kohteisiin, vaikka hakija ei ottaisikaan tarjottua paikkaa vastaan. Biologian ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat kuuluvat valtakunnallisiin näiden alojen yhteisvalintoihin ja näissä on omat rajoituksensa hakukohteiden määrissä (ks. koulutusohjelmakohtaiset tekstit). Hakija voi siis hakea näissä yhteisvalinnoissa tiedekunnan hakukohteeseen sekä lisäksi edellisessä kappaleessa lueteltuihin kolmeen hakukohteeseen. Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä filosofian kandidaatin tai maisterin tutkintoa tai vaihtoehtoisesti tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. ­Hakija ei voi saada opiskelijavalinnassa opinto-oikeutta sellaiseen koulutusohjelmaan, johon hänellä on jo opinto-oikeus.

VALINTAMENETTELYT Päävalinnassa opiskelijat valitaan koulu­ tus­ ohjelmasta riippuen todistuksen perusteella, ylioppilastutkinnon (tai IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) arvosanoista saatavien pisteiden ja valintakokeen pisteiden yhteispistemäärän perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi tutkinto, otetaan valinnassa huomioon eniten taustapisteitä antava tutkinto. Mikäli hakija on ylioppilas ja on sen lisäksi suorittanut myös muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon, esim. ammatillisen tutkinnon, hänet käsitellään päävalinnassa aina ylioppilaana. Tutkintotodistuspisteitä ei oteta huomioon alla luetelluissa tapauksissa, eivätkä nämä hakijat ole myöskään todistusvalintakelpoisia:


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta —— hakijalla on vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus —— hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu ulkomailla (poislukien IB-, EB- ja Reife­ prüfung-tutkinnon suorittaneet) —— tiedekunta on myöntänyt hakijalle erivapauden hakukelpoisuuteen. Edellä mainitut hakijat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Yksityiskohtainen valintatapa esitetään koulutusohjelmien valintaperusteiden yhteydessä.

Todistusvalinta

Todistusvalinta on käytössä fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmissa. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään hakemaansa koulutusohjelmaan, lukuun ottamatta kemian koulutusohjelmaa, ja myös todistuksen perusteella valittaville ilmoitetaan valinnasta tulosten ilmoittamispäivänä (ks. Tulosten ilmoittaminen). Mikäli hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen ja huomaa ylioppilastutkinnon tulosten varmistuttua olevansa todistusvalintakelpoinen, ei tästä tarvitse ilmoittaa, vaan hakija voi tällöin jättää osallistumatta valintakokeeseen vaikka on siihen ilmoittautunut.

IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys yhteispisteiden perusteella valittaessa

Alla on esitetty IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintojen pisteytys eri koulutusohjelmien valinnassa silloin kun on kysymys yhteispisteiden (todistuspisteet + valintakoepisteet) perusteella valitsemisesta. Katso Valintaperusteet koulutusohjelmittain -osiosta kunkin kou-

lutusohjelman valintaperusteet muilta osin. Vuonna 2013 suoritettavasta IB- ja EB-tutkinnosta annetaan pisteet ennakkoarvioinnin perusteella. Mahdollinen valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakija on esittänyt tiedekunnan lopulliset tutkinnon arvo­ sanat. Mikäli valituksi tulleen arvosanat poikkeavat ennakkoarvioinnista siten, että hyväksymisraja ei ­ylity, hakijan valinnan tulos muuttuu hylätyksi. Biokemian koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidin­ kieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, englanti (RFtutkinnossa saksa) ja paras seuraavista: kemia, fysiikka tai biologia. Biologian koulutusohjelma (maksimi 105 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, vieras kieli ja paras seuraavista: biologia, maantiede, fysiikka tai kemia. Saatu pistemäärä kerrotaan 3,5:llä. Geologian koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, englanti (RF-tutkinnossa saksa) ja paras seuraavista: biologia, maantiede, fysiikka tai kemia. Maantieteen koulutusohjelma (maksimi 30 p): äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka, muu pitkään oppimäärään perustuva kieli (A-kieli) ja paras seuraavista: maantiede, biologia, fysiikka, kemia, historia ja taloustiede. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma: äidinkieli (suomi tai ruotsi), matematiikka ja englanti. Pistemäärä kerrotaan luvulla 2,22 ja pyöristetään kokonaisluvuksi (maksimi 50 p) Tilastotieteen koulutusohjelma (maksimi 60 p): matematiikka x4 (IB-tutkinnossa HL arvosanan tuottama pistemäärä x4, SL arvosanan tuottama pistemäärä x3) ja jokin reaaliaineen kokeen tuottama valintapistemäärä x4.

EB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

Pisteet valinnassa

7,5

IB-tutkinnon arvosana

Matematiikka

7

9,5–10

9–10

13–15 pistettä

6

8,5–9,45

8–8,95

12–10 pistettä

6

5

7–8,45

7–7,95

8–9 pistettä

5

4

6–6,95

6–6,95

7 pistettä

3

3

5–5,95

5–5,95

5–6 pistettä

1

Muu koe

99


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Valinta varasijoilta Peruutusten vuoksi kiintiöissä vapaaksi jääneitä paikkoja täytetään varasijoilta. Varasijoilta valittujen määrät vaihtelevat koulutusohjelmittain ja vuosittain. Valinta varasijoilta suoritetaan koulutusohjelmittain seuraavasti: yhteispisteiden perusteella: biokemian, geologian, tietojenkäsittelytieteiden ja tilastotieteen koulutusohjelmat (tasapistetilanteessa ratkaisee valintakokeen pistemäärä) valintakoemenestyksen perusteella: biologian, fysi­ kaalisten tieteiden, matematiikan ja maantieteen koulutusohjelmat (tasapistetilanteessa ratkaisee todistuksesta saatu pistemäärä) todistusarvosanojen perusteella: kemian koulutusohjelma. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin ei tehdä varasijavalintaa.

Valintakokeisiin osallistuminen

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Poik­ keuksena ovat ns. ei-ylioppilaina hakevat (eri­ vapaus) sekä kemian koulutusohjelmaan hakevat ei-ylioppilaat, jotka kutsutaan valintakokeeseen henkilökohtaisesti. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Valintakokeeseen on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä.

Valintakokeissa sallitut apuvälineet

Valintakokeissa tulee olla mukana kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin, viivain). Taulukkokirjaa ei saa käyttää; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana. Jos laskin on sallittu valintakokeessa, on siitä maininta koulutusohjelman kohdalla. Sähköisten apuvälineiden käyttö on kielletty.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Ks. oppaan alusta kohdasta Hakeminen, Valinta­ kokeet.

Tulosten ilmoittaminen

Valinnan tulokset ilmoitetaan Luonnontieteiden talo II:n 1. kerroksen aulassa seuraavina päivinä: Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma viimeistään 19.6.2013 Biologian koulutusohjelma viimeistään 26.6.2013 Muut koulutusohjelmat viimeistään 3.7.2013 Samanaikaisesti julkaistaan tiedekunnan wwwsivuilla www.sci.utu.fi/tdk/opiskelu/valinta niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Biologian

100

ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan valittujen nimiä ei julkisteta www-sivulla. Kirjallinen ilmoitus valinnan tuloksesta postitetaan hyväksytyille hakijoille viimeistään mainittuina päivinä. Myös suoravalinnalla valituille ilmoitetaan valinnan tuloksesta edellä mainitun aikataulun mukaan. Valinnan tulos ilmoitetaan kirjallisesti myös kaikille kemian, matematiikan, fysikaalisten tieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan hakeneille sekä niille muille hakijoille, jotka ovat osallistuneet biokemian, maantieteen, tilastotieteen tai geologian valintakokeisiin. Tuloksia voi tiedustella puhelimitse klo 9–11, puh. (02) 333 5604.

Paikan vastaanottaminen ja jonotusoikeus

Hakijan tulee 30.7.2013 klo 16.15 mennessä ilmoittaa paikan vastaanottamisesta osoitteessa yliopistohaku.fi -palvelussa tai kirjallisesti hyväksymiskirjeen mukana tulleella vastaanottolomakkeella lähettämällä vastaanottolomake tiedekuntaan. Mikäli vastaanottoa ei ole tehty edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, opiskelijan katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan. Määräaika on ehdoton. Ne hakijat, jotka tulevat hyväksytyksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun voivat 30.7.2013 mennessä ottaa myös ehdollisesti vastaan yhden opiskelupaikan ja jäädä jonottamaan jotakin toista mahdollisesti vapautuvaa mieluisampaa varasijapaikkaa. Asianomaisen yliopiston tai korkeakoulun valintaperusteista selviää, onko kyseiseen koulutusohjelmaan tai koulutukseen jonotusoikeutta. Mikäli jonotettava varasijapaikka ei vapaudu 13.8.2013 mennessä, vahvistetaan ehdollisesti vastaanotettu paikka automaattisesti hakijan varsinaiseksi opiskelupaikaksi. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiede­kun­nas­ sa voi jonottaa kaikkiin koulutusohjelmiin lukuun ottamatta DI-koulutusta. Mikäli hakija on valittu ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestyksen kohteeseen 2 tai 3, jonottaa voi vain ensisijaisuusjärjestyksessä ilmoitettuun yhteen ylempään kohteeseen (koskee vain biokemian, geologian, maantieteen, fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmiin hakevia). Mikäli hakija ei tule valituksi ja on varasijoilla useampaan hakukohteeseen, voi hakija valita mihin yhteen niistä hän jonottaa.

Koepapereihin tutustuminen Valintakokeisiin osallistujilla on valintakoetulosten ilmoittamisen jälkeen oikeus tutustua omien vas­ taustensa arvosteluun. Kokeiden mallivastaukset on nähtävänä ilmoitustaululla tulosten julkistamisen jälkeen. Hakijoiden vastauspaperit ovat nähtävillä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa (ma–pe klo 12–14) tulosten julkistamisen jälkeen 14 päivän ajan.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Oikaisupyyntö Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin päätökseen oikaisua haetaan, mitä muutoksia vaaditaan ja millä perusteilla. Biokemian, geologian, maantieteen, fysikaalisten tieteiden, kemian, tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien valintaa koskevat oikaisupyynnöt lähetetään osoitteella: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Biologian yhteisvalintaa koskevat oikaisupyynnöt ­lähetetään Jyväskylän yliopistoon osoitteella: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, PL 35 (YK) 40014 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalintaa koskevat oikaisut lähetetään Itä-Suomen yliopistoon osoitteella: Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta / opintoasiat PL 111, 80101 Joensuu

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.sci.utu.fi/biokemia/opiskelu/opiskelijaksi/

VALINTA Perjantaina 24.5.2013 klo 9.00–12.00 Luonnontieteiden talo I ja II, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto. Salit IX ja X.

Arvosana yo-tutkinnossa

Äidinkieli Pitkään oppimäärään perustuvat kokeet (A-kieli)

Valintakokeessa sallitut apuvälineet

Biokemian valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä taskulaskinta. Laskimia tarkistetaan kokeen aikana ja mikäli hakijalla on eisallittu laskin, hänen valintakokeensa hylätään.

Valintamenettely

Biokemian koulutusohjelmaan valitaan opiskelijoita sekä pelkän valintakokeen että valintakoepisteiden ja ylioppilaskokeista annettavien pisteiden yhteissumman (= yhteispisteet) perusteella. Valintakoe on kaikille pakollinen. Ensin valitaan 15 parhaiten valintakokeessa menestynyttä hakijaa ja sen jälkeen loput hyväksyttävät valitaan yhteispisteiden perusteella. Varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valintakoepistekiintiössä valittavat järjestetään yhteispisteiden perusteella ja vastaavasti yhteispistekiintiössä koepisteiden perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Yhteispistevalinta (A+B =60 pistettä)

VALINTA KOULUTUSOHJELMIIN

Valintakoe

Valintakoe perustuu lukion biologian koko oppimäärään (kurssit 1–5) sekä kemian koko oppimäärään (kurssit 1–5) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003). Valintakoe on kaikille pakollinen.

A. Biokemian valintakoe (enintään 30 p.) B. Yo-tutkinto (enintään 30 p.): Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: – äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe – matematiikan koe – englannin kieli – fysiikan, kemian ja biologian reaalikokeista siten, että pisteitä saa enintään kahdesta aineesta ja pistemäärä jaetaan kahdella tai vanhamuotoisesta reaalikokeesta (maksimi 15 pistettä). Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.

Suomi/ruotsi toisena kielenä Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuvat kokeet (B-, C-, D-kieli)

Fysiikan, kemian tai biolo­ gian ainereaalikoe Vanhamuotoinen reaalikoe

L

5

3

15

E

4

2

12

M

3

1

9

C

2

0

6

B

1

0

3

101


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

BIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.sci.utu.fi/biokemia/opiskelu/opiskelijaksi/ Biotekniikan valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Valinta­ perusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2013, DIA – diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa www.dia.fi. Oppaan voi tilata opiskelijaja hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi). Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet (katso kohta Erillisvalinnat).

BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.sci.utu.fi/biologia/opiskelu/opiskelijaksi/

VALINTA Turun yliopisto osallistuu yhdessä Helsingin, ItäSuomen, Jyväskylän ja Oulun yliopiston kanssa biologian yhteisvalintaan. Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa viidessä yliopistossa, ja se on kaikille hakijoille pakollinen. Samalla kokeella voidaan pyrkiä neljään yhteisvalinnassa mukana ole­ vien yliopistojen hakukohteeseen. Pyrkimisjärjestys on ilmoitettava hakulomakkeessa, ja ilmoitus on sitova. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen v­ alintaoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan www-sivuilta biohaku.fi.

Valintakoe

Torstaina 23.5.2013 klo 9.00–13.00. ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, 20540 Turku Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta em. rakennuksen aulassa. Laskimen käyttö ei ole sallittua biologian valintakokeessa. Valintakoe perustuu vuonna 2005 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

102

Valintamenettely

Ensin valitaan vähintään 20 parasta yhteispisteiden perusteella, jotka muodostuvat ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden ja koepisteiden summana. Loput paikat (vähintään 18) täytetään pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Varasijoilta valittavat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä (myös varasijat) yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Yhteispistevalinta (A+B= 225 p)

A. Valintakoe (enintään 120 p) Kokeessa on viisi pakollista tehtävää. Jokainen valintakoetehtävä pisteytetään yhden pisteen välein ­siten, että yhdestä tehtävästä saa enintään 48 pistettä. Koetehtävien yhteispistemäärä on siten enintään 240 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi, hakijan on saatava pistemääräksi vähintään 60% kokeeseen vastanneiden pistemäärän keskiarvosta. Valintapisteitä laskettaessa valintakokeen pistemäärä jaetaan kahdella, jolloin enimmäispistemäärä valintakokeesta on 120 pistettä. B. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet (enintään 105 p) Ylioppilastutkinnosta lasketaan pisteitä alla olevan taulukon mukaan seuraavasti: – pisteitä saa kahdesta ainereaalista. Jos aine­ reaali on biologia, fysiikka, kemia tai maantiede, saa niistä taulukon mukaiset korotetut pisteet, muista ainereaaleista saa taulukon mukaiset alemmat pisteet. – reaalikokeen ja ainereaalikokeen kohdalla valitaan vaihtoehdot, jotka antavat parhaan pistemäärän. Jos hakija on kirjoittanut vain vanhamuotoisen reaalikokeen, siitä saatavat pisteet huomioidaan taulukon mukaan ja saadut pisteet kerrotaan kahdella. – äidinkielen kokeesta tai suomi/ruotsi toisena kielenä kokeesta, – matematiikasta – yhdestä vieraasta kielestä (parhaat pisteet ­tuottava koe). Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Arvosana yotutkinnossa

Ainereaalit biologia, kemia, fysiikka tai maantiede Äidinkieli Pitkä matematiikka Vieras kieli (pitkä oppimäärä)

Muu ainereaalikoe (vrt. viereinen sarake) Vanhamuotoinen reaalikoe Su/ru toisena kielenä Lyhyt matematiikka Vieras kieli (lyhyt oppimäärä)

L

21

16

E

18

13

M

15

10

C

12

7

B

9

4

A

6

1

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.physics.utu.fi/opiskelu/opiskelijaksi/

Valintakoe

Tiistaina 11.6.2013 klo 10.00–13.00 Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto. Fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia). Fysiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsä­ tieteiden tiedekunnan Joensuun ja Kuopion kampukseen sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valinta­ kokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät yliopistojen omista vuoden 2013 valintaoppaista.

Valintakokeessa sallitut apuvälineet

Fysiikan valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä taskulaskinta. Laskimia tarkistetaan kokeen aikana ja mikäli hakijalla on ei-sallittu laskin, hänen valintakokeensa hylätään.

Valintamenettely

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan valitaan opiskelijat todistusvalinnalla tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan. Enimmäispistemäärä

fysiikan kokeesta on 60. Jotta hakija voisi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan, tulee hänen saada valintakokeesta vähintään 16 pistettä. Varasijoilta valittavat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Todistusvalinta (katso lisätietoja kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt) 1. a) Vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkin- non suorittaneet: Fysiikan ainereaali vähintään E ja pitkä mate- matiikka vähintään M. b) Ennen vuotta 2006 ylioppilaaksi kirjoittaneet: Reaalikokeen fysiikan vastausten yhteis- pistemäärä vähintään 20 ja pitkän matema- tiikan arvosana vähintään M. 2. IB-tutkinnon suorittaneet: Fysiikka vähintään 6 ja matematiikka HL vähintään 5 EB-tutkinnon suorittaneet: Fysiikka 8,00–8,95 ja matematiikka 7,00–8,45 Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet: Fysiikka 12-10ja matematiikka 8–9 pistettä

GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.sci.utu.fi/geologia/opiskelu/opiskelijaksi/

Valintakoe

Perjantai 24.5.2013 klo13.00 –16.00 Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopiston­ mäki, 20014 Turun yliopisto. Valintakoe perustuu kirjaan Kakko, I., Kenno, P., Tyrväinen, H., Fabritius, H. (2006 tai uudempi painos). Lukion maantiede 1 Sininen planeetta GE1, Otava, ISBN 9511185195.

103


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintamenettely

Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen. Geolo­gian koulutusohjelmaan valitaan ensin vähintään 10 hakijaa yhteispisteiden perusteella ja sen jälkeen 5 valintakokeen perusteella. Varasijalta valittavat hakijat valitaan yhteispisteiden perusteella. ­ Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä (myös varasijat) koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Yhteispistevalinta (A+B = 60 pistettä)

A. Geologian valintakoe (enintään 30 p.) B. Yo-todistuksesta (enintään 30 p.): Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: – äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe – matematiikan koe – englannin kieli tai toinen kotimainen kieli (valinnassa käytetään paremmat pisteet antavaa koetta) – yhdestä seuraavista reaalikokeista: fysiikka, kemia, maantiede tai biologia tai vaihtoehtoi- sesti vanhamuotoisesta reaalikokeesta (valinnassa käytetään parhaat pisteet antavaa suoritusta). Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.

Arvosana yotutkinnossa

Pitkä matematiikka Äidinkieli Pitkään oppimäärään perustuvat kielet (A-kieli)

Lyhyt matematiikka Su/ru toisena kielenä Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuvat kielet (B-, C-, D-kieli)

Ainereaalit kemia ja fysiikka Vanhamuotoinen reaalikoe

Ainereaalit biologia ja maantiede

L

5

4

15

10

E

4

3

14

9

M

3

2

12

8

C

2

1

9

6

B

1

0

6

4

3

2

A

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.sci.utu.fi/ kemia/opiskelu/opiskelijaksi/.

VALINTA Valintamenettely

Kemian koulutusohjelmaan valitaan kaikki ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai Reifeprüfung –tutkinnon suorittaneet näiden tutkintojen arvosanojen perusteella. Mikäli hakijan hakukelpoisuus perustuu muuhun kuin em. tutkintoon, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Näille hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu valintakokeeseen, joka järjestetään toukokuun loppupuolella. Koe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintään 5 kurssia) sekä lukion lyhyen matematiikan oppimäärään (vähintään 6 kurssia). Ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai Reifeprü-

104

fung –tutkinnon suorittaneita hyväksytään vähintään 55 ja muun korkeakoulukelpoisuuden ja valintakokeen perusteella hyväksytään hakijoista enintään 5. Ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen em. tutkinnon arvosanojen perusteella. Valituksi tulemisen kynnysehtona on lyhyen matematiikan ylioppilaskoe vähintään arvosanalla E tai pitkän matematiikan ylioppilaskoe arvosanalla C. IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta vaaditaan arvosana 4 (HL-taso) tai 6 (SL-taso). EB-tutkinnon suorittaneilla on matematiikan arvosanan oltava 6-6.95 ja Reifeprüfung tutkinnon suorittaneilla 7 pistettä. Toisena kynnysehtona on, että tutkinnosta annettavien pisteiden summa ylittää 12 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan hakijoiden matematiikasta annetavan pistemäärän perus-


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta teella ja mikäli pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, valinta ratkaistaan kemian kokeen pistemäärän perusteella.

Ylioppilastutkinnon pisteytys: Pisteitä annetaan neljästä kokeesta alla olevan taulukon mukaisesti: —— matematiikan koe —— äidinkielen koe

—— toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen koe —— reaalikokeista joko: oo fysiikan tai kemian reaalikokeesta TAI oo vanhamuotoisesta reaalikokeesta. • Mikäli hakijalla on suoritettuna sekä fysiikan että kemian reaalikoe, pistelaskussa käytetään enemmän pisteitä antavaa koetta.

Arvosana Matematiikka

pitkä

C

M

E

L

6

8

10

12

6

8

4

6

7

8

tai lyhyt Reaaliaineet Äidinkieli Kielet

kemia tai fysiikka tai vanha reaalikoe suomi tai ruotsi

3

4

5

6

tai suomi/ruotsi toisena kielenä

1

2

3

4

toinen kotimainen kieli

1

2

3

4

tai vieras kieli (A-kieli)

1

2

3

4

IB-tutkinto: matematiikka, A1-kieli, kemia tai fysiikka, toinen kotimainen kieli tai muu kieli A2 tai B Arvosana: Matematiikka

HL

4

5

6

7

6

8

10

12

6

8

4

6

7

8

SL Reaaliaineet

kemia tai fysiikka

A1-kieli

Suomi tai ruotsi

3

4

5

6

1

2

3

4

6-6,95

7-7,95

8-8,95

9-10

Muut kielet A2 tai B

EB-tutkinto: matematiikka, kemia tai fysiikka, suomi tai ruotsi, muu kieli Arvosana: Matematiikka

6

8

10

12

Reaaliaineet

kemia tai fysiikka

4

6

7

8

Kielet

suomi tai ruotsi

3

4

5

6

1

2

3

4

Muut kielet

Reifeprüfung –tutkinto: matematiikka, fysiikka tai kemia, suomen kieli ja saksan kieli Arvosana:

7

8-9

10-12

13-15

6

8

10

12

4

6

7

8

Suomen kieli

3

4

5

6

Saksan kieli

1

2

3

4

Matematiikka Reaaliaineet

kemia tai fysiikka

105


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.sci.utu.fi/ maantiede/opiskelu/opiskelijaksi/abisivut/

Valintakoe Torstaina 30.5.2013 klo 9.00–12.00 Luonnontieteiden talo I ja Päärakennus Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto.

rasijoilta valitseminen tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä (myös varasijat) yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta Luonnontieteiden talo I ulko-ovella.

Yhteispistevalinta (A+B = 60 pistettä)

Valintakoe perustuu 1. Lukion maantieteen vuonna 2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin: 1. Sininen planeetta, 2. Yhteinen maailma, 3. Riskien maailma ja 4. Aluetutkimus. 2. Worldwatch-instituutti 2012: Maailman tila 2012. Kohti kestävää hyvinvointia, Gaudeamus. 2012. ISBN 978-952-495-243-9. (Huomaa, että muiden vuosien painokset ovat eri sisältöisiä, eivätkä ole käyttökelpoisia valintakoekirjoina).

Pisteitä annetaan kolmesta parhaasta seuraavista: —— äidinkieli —— toinen kotimainen kieli —— matematiikka —— muu pitkään oppimäärään perustuva kieli (A-kieli). sekä ainereaalikokeesta tai vanhamuotoisesta reaalista. Ainereaalikokeista saa enintään 15 pistettä. Muista kuin maantieteen reaalikokeista voi saada yhteensä enintään 12 pistettä (enintään 3 reaalikoetta). Vanhamuotoisen reaalikokeen pisteet kerrotaan kahdella (enintään 8 pistettä).

Valintamenettely Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen. Maantieteen koulutusohjelmaan valitaan ensin 15 parasta hakijaa yhteispisteiden perusteella ja sen jälkeen vähintään 10 hakijaa valintakokeen perusteella. Va-

Arvosana yotutkinnossa

106

Äidinkieli ja A-kieli, pitkä matematiikka

A. Maantieteen valintakoe (enint. 30 p.) B. Yo-tutkinto (enint. 30 p).

Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt.

Suomi/ruotsi toisena kielenä, B-, C-, D-kieli, lyhyt matematiikka

Maantieteen ainereaalikoe

Muut ainereaalikokeet tai vanhamuotoinen reaalikoe

L

5

4

12

4

E

4

3

10

3 2

M

3

2

8

C

2

1

6

1

B

1

0

4

0,5

A

0

0

2

0


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.math.utu.fi/opiskelu/opiskelijaksi/

VALINTA Valintakoe

Maanantaina 10.6.2013 klo 10.00–13.00. Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopiston­ mäki, 20014 Turun yliopisto. Matematiikan valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Matematiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Joensuun kampukseen, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekuntaan sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät yliopistojen omista vuoden 2013 valintaoppaista.

Valintakokeessa sallitut apuvälineet

Matematiikan valintakokeessa taskulaskin ei ole sallittu. Kysymykset on laadittu siten, että laskin on tarpeeton.

Valintamenettely

Matematiikan koulutusohjelmaan valitaan opiskelijat todistusvalinnalla tai valintakoemenestyksen perusteella. Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan. Enimmäispistemäärä matematiikan kokeesta on 60. Jotta hakija voisi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi matematiikkaan, tulee hänen saada valintakokeesta vähintään 16 pistettä. Todistusvalinta ((katso lisätietoja kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt) 1. Ylioppilaskokeen suorittaneet: Toinen seuraavista ehdoista täytettävä a) Matematiikka/pitkä L b) Matematiikka/pitkä vähintään E ja reaalikoe (ainereaalikoe tai vanhamuotoinen) vähintään M. 2.

IB-tutkinnon suorittaneet: Toinen seuraavista ehdoista täytettävä: a) Matematiikka HL vähintään 6 b) Matematiikka SL vähintään 7 ja äänimäärä vähintään 35 EB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka 8,50–9,45 ja yleisarvosana 78/100 Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet Matematiikka 13–15 pistettä

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietoa koulutusohjelmasta: http://mars.cs.utu.fi/opiskelijavalinta/

VALINTA Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät opiskelijavalinnan yhteisvalintana. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee kuitenkin itse pistelaskutapansa ja hyväksymisrajansa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen ­valintaoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan www-sivuilta www.joensuu.fi/tkt-yhteisvalinta

Yhteisvalinnan hakukohteita ovat Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojen­ käsittelytieteiden koulutusohjelmat, Tampereen yli­ opiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä ­ Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Yhteisvalinnassa voidaan pyrkiä enintään neljään hakukohteeseen, jotka hakija asettaa sähköisen yhteishaun hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Pyrkimisjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija voi tulla valituksi tietojenkäsittelytieteen/tietotekniikan opiskelijaksi vain yhteen yhteisvalinnassa mukana olevaan yliopistoon. Hyväksytyksi tullut ei voi jäädä jo-

107


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta nottamaan suosituimmuusjärjestyksessä y­ lemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Hakulomakkeessa tulee mainita, missä yliopistossa hakija osallistuu valintakokeeseen.

Valintakoe

Maanantaina 27.5.2013 klo 10.00–14.00 ICT-talo, Joukahaisenkatu 5-3, 20520 Turku. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Mikäli hakijalla on tarvetta valintakokeen erityisjärjestelyihin, tulee hänen hakea niitä koepaikan yliopistosta.

Valintakokeessa sallitut apuvälineet

Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty.

Valintamenettely

Kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään. Tämän jälkeen hyväksytään valintakoemenestyksen perusteella 40 % ja yhteispisteiden perusteella 60 % todistusvalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Myös mahdolliset varasijoilta valittavat valitaan yhteispisteiden perusteella. Valintakokeesta tulee saada vähintään puolet kyseisen kokeen tehneiden, Turun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden koepisteiden keskiarvosta.

Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, j­onka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispistekiintiössä (ml. varasijat) tasapiste­ tilanteessa valinnan ratkaisee hakijan valintakokeen pistemäärä ja valintakoekiintiössä hakijan yhteispisteet. Todistusvalinta (katso lisätietoja kohdasta Luonnontieteiden kandidaatin ja Filosofian maisterin tutkinto, Valintamenettelyt) 1. Ylioppilastutkinnon suorittaneet: Pitkä matematiikka vähintään M ja reaalikoe ­(ainereaali tai vanhamuotoinen reaali) vähintään E tai pitkä matematiikka vähintään M ja ä ­ idinkieli (suomi tai ruotsi) vähintään E. Suomi / ruotsi toisena kielenä -koe rinnastetaan äidinkielen ­kokeeseen. 2. IB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka HL vähintään 5 tai ja luonnon- tieteet (HL) tai äidinkieli (suomi) vähintään 6. EB-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka vähintään 7,0 ja luonnontieteet tai äidinkieli (suomi tai ruotsi) vähintään 8. Reifeprûfung-tutkinnon suorittaneet: Matematiikka vähintään 9 ja luonnontieteet tai äidinkieli (suomi tai ruotsi) vähintään 10.

Yhteispistevalinta (A+B = 100 p)

Yhteispistekiintiössä voi tulla valituksi, vaikka Yo-todistuksesta saatava pistemäärä on 0. Yhteispisteiden perusteella valittavien täytyy kuitenkin aina osallistua valintakokeeseen. A. Tietojenkäsittelytieteen valintakoe (50 p). Valinta­ kokeesta tulee saada vähintään puolet kokeen tehneiden, Turun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden koepisteiden keskiarvosta. B. Yo-todistuksesta (50 p): matematiikka, äidinkieli (myös suomi/ruotsi toisena kielenä -koe) ja englanti alla olevan taulukon mukaan (max 100 p) x 0,5. Katso IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys sivuilta 81–82.

Arvosana yo-tutkinnossa

Pitkä matematiikka

Lyhyt matematiikka, äidinkieli ja englanti

L ja E

40

30

M

30

20

C

25

15

B

15

5

A

5

0

108


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA (DI) Tietoa koulutusohjelmasta: http://mars.cs.utu.fi/opiskelijavalinta/ Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan DI-koulutuksen valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2013, DIA – diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa www.dia.fi. Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi). Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet (katso kohta Erillisvalinnat).

TILASTOTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

Matematiikan valintakoe on yhteinen pyrit­täessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja ­metsätieteiden tiedekunnan Joensuun kampukseen, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekuntaan sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) haku­ lomakkeelle kaikki ne yliopistojen hakukohteet, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valinta­ kokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät yliopistojen omista vuoden 2013 valintaoppaista.

Valintakokeessa sallitut apuvälineet

Tilastotieteen / matematiikan valintakokeessa taskulaskin ei ole sallittu. Kysymykset on laadittu siten, että laskin on tarpeeton.

Valintamenettely

Tietoa koulutusohjelmasta: http://www.soc.utu.fi/laitokset/tilastotiede/opiskelijavalinta/esittely/

Valintakoe

Maanantaina 10.6.2013 klo 10.00–13.00. Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I, Yliopiston­ mäki, 20014 Turun yliopisto.

VALINTA Tilastotieteeseen hakevien valintakoe on sama kuin matematiikan koulutusohjelmaan hakeville. Valintakoe on pakollinen tilastotieteen koulutusohjelman hakijoille. Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Kokeen enimmäispistemäärä on 60 p.

Opiskelijat valitaan ylioppi­lastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella sekä pelkän valintakoetuloksen pe­ rusteella. Ensin valitaan vähintään 8 yhteispisteiltään parasta hakijaa. Saman piste­ määrän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Tämän jälkeen valitaan valintakokeen perusteella vähintään 8 hakijaa. Saman pistemäärän saaneiden järjes­tyksen ratkaisee kokonaispistemäärä. Varasijoilta valitaan yhteispisteiden perusteella. Yhteispistevalinta (A+B= 120 p) A. Valintakoe (enintään 60 p) B. Ylioppilastutkinto (enintään 60 p) Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä matematiikan kokeesta sekä yhdestä ainereaalikokeesta tai vanhamuotoisesta reaalista seuraavan taulukon mukaisesti.

L

Pitkä matematiikka Reaali 30

E

24

18

M

18

12

C

12

9

B

6

2

A

2

-

Arvosana yo-tutkinnossa

Lyhyt matematiikka 24

109


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

ERILLISVALINNAT Hakeminen Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen hakuaika alkaa 14.1.2013 ja päättyy 1.3.2013 kello 16.15. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi (­poikkeuksena valintaryhmät 5–6, sekä ­valintaryhmä 2 englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakevat). Erillisvalinnoissa opiskelijavalinta perustuu hakijan aikaisempiin opintoihin, jotka esitetään hakemukseen liitettävillä todistuksilla. Hakujärjestelmä ilmoittaa mihin osoitteeseen hakijan on toimitettava opiskelijavalinnassa tarvittavat liitteet, kuten esim. oikeaksi todistettu selvitys aikaisemmista opinnoista, todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista, motivaatiokirje tms. On ensisijaisen tärkeää noudattaa järjestelmän antamaa aikataulua ja toimittaa kaikki pyydetyt liitteet. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Erillisvalinnassa voi hakea vain yhteen hakukohteeseen kunkin valintaryhmän (1–6) sisällä. Hakijaryhmien 1 ja 4-6 kielitaitovaatimukset ovat samat kuin päävalinnoissa, katso päävalinnat, kielitaitovaatimukset. Hakijaryhmiä 2 ja 3 koskevat kielitaitovaatimukset esitetään ko. hakijaryhmän ­kohdalla. Katso hakijaryhmien 5 ja 6 sekä valintaryhmä 2 (englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakevat) hakuohjeet ko. valintaperusteteksteistä. Tiedekunnan sisällä koulutusohjelmaa vaihtavien, tulee hakea vaihtoa tiedekunnan kansliasta tai wwwsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Tiedekunnan englanninkielisiin maisteriohjelmiin Master’s Degree Programme in Information Technology, Master’s Degree Programme in Environmental Sciences, Master’s Degree Programme in Bioinformatics ja Master’s Degree Programme in Embedded Computing sekä fysikaalisten tieteiden koulutus­ohjelman tähtitieteen linjalle on eri hakuajat ja valintaperusteet.

1. MUISTA SUOMALAISISTA YLIOPISTOISTA TAI TIEDEKUNNISTA SIIRTOA ANOVAT, JOTKA EIVÄT OLE SUORITTANEET ALEMPAA KORKEAKOULUTUTKINTOA SEKÄ KOULUTUSOHJELMAA TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ VAIHTAVAT (opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, ympäristötieteissä vain alempaan tutkintoon) Jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai tiedekunnassa opiskelevat voivat päästä hakemuksesta tiedekunnan opiskelijoiksi ilman valintakokeita, mikäli haettavan koulutusohjelman opiskelijakiintiössä on tilaa. Kaikilta tiedekuntaan siirtyviltä edellytetään vähintään 25 opintopisteen suoritukset omasta pääaineestaan. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen määrää ja soveltuvuutta sekä

110

opintomenestystä tapauskohtaisesti arvioiden. Samat kriteerit koskevat myös koulutusohjelmaa tiedekunnan sisällä vaihtavia. Biokemian, biotekniikan, fysikaalisten tieteiden, geologian, matematiikan, sekä Tietotekniikan, elektro­ niikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmiin voidaan yleensä hyväksyä hakijat, jotka ovat suorittaneet n. 1–2 vuoden yliopisto-opinnot hakemaltaan alalta. – Biologian koulutusohjelmaan hyväksyttäviltä edellytetään vähintään 45 opintopisteen opinnot biologiasta. Biologian perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettuna – Kemian koulutusohjelmaan hakevalta vaaditaan vähintään 25 op:n suoritukset kemiasta. – Maantieteen koulutusohjelmaan siirtyviltä muilta kuin maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan vähintään 40 op maantieteen opintoja ja yhteensä vähintään 80 op yliopisto-opintoja. Muista yliopistoista maantieteen koulutusohjelmaan hakevilta maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan, että heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinto (ks. kohta Alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet). Hakijan on liitettävä hakemukseensa motivaatiokirje, jossa hän esittää perustelut, miksi hakeutuu Turun yliopiston maantieteen koulutusohjelmaan. – Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan hyväksyttäviltä edellytetään vähintään 35 opintopisteen opinnot tietojenkäsittelytieteistä. – Tilastotieteen koulutusohjelmaan hakevilta edellytetään tilastotieteen perusopinnot 25 op sekä matematiikan opintoja vähintään 13 op. – Ympäristötieteen koulutusohjelmaan hakevalta edellytetään, että nykyisen pääaineen opinnot (vähintään 25 op) ovat soveltuvia kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi. Soveltuvia sivuaineita ovat mm. biokemia, biologia, maantiede, geologia, kemia, kulttuurihistoria ja muut historia-aineet, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka, psykologia, sosiologia, taloustiede ja valtio-oppi. Muiden aineiden soveltuvuuden arvioi biologian laitos. Lisäksi edellytetään suoritetuksi ympäristötieteen perus- ja aineopinnot, vähintään 60 op. Karsintatilanteessa etusijalle asetetaan hakijat, joilla on suoritettuna pakolliset toisen kotimaisen kielen opinnot sekä vieraan kielen opinnot. Hakeminen, ks. yllä.

2. ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUOMESSA TAI ULKOMAILLA YLIOPISTOSSA SUORITTANEET (opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon) Alemman korkeakoulututkinnon yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voidaan va-


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta lita suorittamaan pelkästään maisterin tai diplomiinsinöörin tutkintoa johonkin tiedekunnan koulutusohjelmista. Valinta tapahtuu suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Tutkinto tulee olla suoritettu 30.7.2013 mennessä. Tiedekunta voi edellyttää alempaa tutkintoa täydentäviä opintoja suoritettavaksi enintään 60 op. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Hakeminen ks. edellä. Kielitaitovaatimukset Mikäli hakija ei ole suomen kielen taitoinen ja mikäli koulutusohjelman opinnot on mahdollista suorittaa englanniksi (mahdollisia ovat, maantiede, geologia, matematiikka, fysiikka, tietojenkäsittelytieteet sekä tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka) tulee hakijan osoittaa englannin kielen taitonsa. Huom! hakeminen tapahtuu paperilomakkeella, pyydä hakulomake s-postitse master-sci@utu.fi. Mikäli hakukohteen opinnoissa vaaditaan suomen kielen taitoa (biokemia, biologia), eikä hakijalla ole suomenkielistä pohjakoulutusta (peruskoulu, lukio, korkeakoulututkinto) tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). Katso muut suomen kielen kielitaidon osoittamisen tavat nettisivultamme http://www.sci.utu.fi/tdk/opiskelu/valinta/ Mlt_kielivaatimukset.rtf. Biologian koulutusohjelman erityisehdot Biologian koulutusohjelmaan hakevilla tulee olla vähintään 25 op:n suoritukset biologian alalta tai näitä vastaavat opinnot ulkomaisessa yliopistossa. Biologian koulutusohjelman opettajan linjalle voi hakea vain jos alemman tutkinnon opinnot (yhdessä täydentävien opintojen kanssa) sisältävät opettajan linjan pakolliset perus- ja aineopinnot. Valinta tapahtuu hakemuksen, suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: —— motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston biologian koulutusohjelmaan, —— suunnitelma suoritettavista FM-opinnoista (linjavalinta ja erikoistuminen). —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta ja arvio siitä, mitä olennaisia valmiuksia tai opintoja hakijalta mahdollisesti puuttuu. Maantieteen koulutusohjelman erityisehdot Maantieteen opettajan linjalle voi hakea vain jos alemman tutkinnon opinnot (yhdessä täydentävien opintojen kanssa) sisältävät maantieteen opettajan linjan pakolliset perus- ja aineopinnot 60 op. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet:

—— motivaatiokirje (perustelut, miksi hakeutuu Turun yliopiston maantieteen koulutusohjelmaan), —— suunnitelma suoritettavista FM-opinnoista (linjavalinta ja erikoistuminen) sekä —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta maantieteen FM-tutkinnon suorittamiseksi (mitä valmiuksia tai opintoja hakijalta puuttuu suunnitellun FM-tutkinnon erikoistumissuuntauksen näkökulmasta). Tilastotieteen koulutusohjelman erityisehdot Tilastotieteen koulutusohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna tilastotieteen perusopinnot 25 op sekä matematiikan opintoja vähintään 13 opintopistettä.

3. SUOMALAISEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET (opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon) Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea biokemian koulutusohjelmaan, biologian koulutusohjelmaan, biotekniikan koulutusohjelmaan, kemian koulutusohjelmaan, maantieteen koulutusohjelmaan, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan sekä tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan. Ammattikorkeakoulututkinto tulee olla suoritettu 31.7.2013 mennessä. Valinta tapahtuu hakuasiakirjojen perusteella ilman valintakoetta. Katso koulutusohjelmakohtaiset valintaperusteet alla. AMK-tutkinnon perusteella hyväksyttäviltä tullaan pääsääntöisesti vaatimaan ammattikorkeakoulututkintoa täydentävien opintojen suorittamista enintään 60 opintopistettä. Täydentävät opinnot päätetään tapauskohtaisesti henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä ja täydentävien opintojen vaatimukseen vaikuttaa AMK-tutkintoon sisältyvien opintojen määrä ja laatu. Täydentävät opinnot eivät sisälly ylemmän korkeakoulututkinnon minimilaajuuteen (120 op). Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella valittavilta vaaditaan aina suomen kielen taitoa. Mikäli hakijalla ei ole suomenkielistä pohjakoulutusta (peruskoulu, lukio, korkeakoulututkinto) tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit), taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit) tai neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 (1.12.2011 jälkeen suoritetut testit). Hakeminen, ks. yllä

Biokemian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelmaan voidaan valita 6 opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa ammattikorkeakoulussa suoritetun insinööritutkinnon perusteella. Valinta tapahtuu suoraan ylempään

111


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta korkeakoulututkintoon. Hakukelpoisia ovat ne AMKinsinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta.

Biologian koulutusohjelma Hakukohde ekologian linja tai fysiologian ja genetiikan linja. Biologian koulutusohjelmaan voidaan valita opiskelijoita soveltuvan AMK-tutkinnon perusteella opiskelijakiintiön puitteissa. Valinta tapahtuu hakemuksen, suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. AMK-tutkinnon perusteella valittavat eivät voi suorittaa tutkintoaan opettajan linjalla. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: —— todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta, —— motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston biologian koulutusohjelmaan, —— suunnitelma suoritettavista FM-opinnoista (linjavalinta ja erikoistuminen), —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta ja arvio siitä, mitä olennaisia valmiuksia tai opintoja hakijalta mahdollisesti puuttuu.

Biotekniikan koulutusohjelma Hakukohde biotekniikan linja tai elintarvikekehityksen linja. Biotekniikan koulutusohjelmaan voidaan valita biotekniikan linjalle enintään 3 ja elintarvikekehityksen linjalle enintään 5 opiskelijaa suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa ammattikorkeakoulussa suoritetun insinööritutkinnon perusteella. Biotekniikan linjalle hakukelpoisia ovat ne AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja/tai elintarviketekniikan koulutusohjelmassa biotekniikka pääaineenaan (biotekniikan suunta), elintarvikekehityksen linjalle ovat hakukelpoisia bio- ja/tai elintarviketekniikan koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet pääaineesta riippumatta. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta.

Maantieteen koulutusohjelma Maantieteen koulutusohjelmaan voidaan valita enintään 5 opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa soveltuvan AMK-tutkinnon perusteella. Valinta tapahtuu suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella ­ tapauskohtaisesti

112

arvioiden. Hakijoita voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun. Maantieteen opettajan linjalle voi hakea vain jos alemman tutkinnon opinnot (yhdessä täydentävien opintojen kanssa) sisältävät maantieteen opettajan linjan pakolliset perus- ja aineopinnot 60 op. Hakijan tulee liittää hakemukseensa —— todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta, —— motivaatiokirje eli perustelut, miksi hakeutuu Turun yliopiston maantieteen koulutusohjelmaan, —— suunnitelma suoritettavista FM-opinnoista (linjavalinta ja erikoistuminen) —— selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta maantieteen FM-tutkinnon suorittamiseksi (mitä valmiuksia tai opintoja hakijalta puuttuu suunnitellun FM-tutkinnon erikoistumissuuntauksen ja tutkimustaitojen näkökulmasta).

Kemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelmaan voidaan valita 5 opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa ammattikorkeakoulussa suoritetun tutkinnon perusteella. Hakea voivat kemian alaan liittyvän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, esim. labo­ ratorioanalyytikko tai insinööri (kemiantekniikka, biotekniikka, laboratoriotekniikka). Valittavilta edellytetään ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa hyvää opintomenestystä sekä riittävä määrä kemian opintoja vastaavia opintoja. Kemian opintoja vastaavien opintojen riittävyyden arvioi kemian laitos. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon on oltava vähintään 3/5. Mikäli soveltuvan tutkinnon suorittaneita on useita, tapahtuu karsinta AMK-tutkinnossa suoritettujen opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan edellyttämään täydentä­ vien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrästä päätetään yksilökohtaisesti ja siihen vaikuttavat AMK-tutkintoon sisältyvien kemian, matematiikan ja fysiikan opintojen määrä ja laatu.

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Hakukohde tietojenkäsittelytieteen linja tai didaktisen tietotekniikan linja. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan voidaan valita enintään 10 opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa ammattikorkeakoulussa suoritetun tutkinnon perusteella. Valittavilta edellytetään jokin seuraavista tutkinnoista: insinööri (AMK) ICT-alalta tai tradenomi (AMK) tietojenkäsittelystä. Koulutusohjelman opetuskielenä on englanti (täydentävien opintojen osalta suomi). Asetettaessa hakijat valintajärjestykseen arvioitavia asioita ovat opintojen laajuus keskeisillä alueilla, opintomenes-


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tys, avoimessa yliopistossa suoritetut, FM-tutkinnon kannalta relevantit opinnot sekä alan työkokemus.

Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan voidaan valita diplomi-insinöörin tutkintoa suorittamaan enintään 15 opiskelijaa. Valittavilta edellytetään soveltuva tietotekniikan, elektroniikan tai tietoliikennetekniikan opinnot sisältävä AMK-insinööritutkinto, jonka perusteella hakijalla arvioidaan olevan edellytykset menestyä TY:n opinnoissa. Valinta tapahtuu ilman valintakoetta insinööri­tutkinnon arvosanojen perusteella. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen painotetun keskiarvon on oltava vähintään 3/5. Koulutusohjelman opetuskielenä on englanti (täydentävien opintojen osalta suomi).

la. Ympäristötieteen koulutusohjelmassa voi suorittaa ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon. Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten ­ mukaisia opintoja joko avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa, erillisten opintojen suoritusoikeudella tai muulla vastaavalla tavalla suoritettuina. Opinnoista ­saadussa todistuksessa tulee ilmetä, minkä yliopiston ja tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti opinnot on suoritettu. Opinnot eivät voi sisältyä ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon. Hakemisen perusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä. Karsintatilanteessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä (opintosuoritusten arvosanojen painotettu keskiarvo, katso myös koulutusohjelmakohtaiset tiedot). Avoimen väylältä hakeville postitetaan tieto valinnasta kirjeitse viimeistään kesäkuun aikana. Seuraavaan taulukkoon on koottu koulutusohjelmien kriteerit avoimen väylän kautta valittaville opiskelijoille.

4. AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄN VALINTA Joihinkin koulutusohjelmiin opiskeluoikeuden voi saada myös avoimen yliopiston opintojen perusteel-

Koulutusohjelma Biokemian ko

Kiintiö 3

Pohjakoulutusvaatimus ylioppilas-, IB-, EB-, Reifeprüfung-tutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto

Opintovaatimukset 35 op opintoja, joihin sisältyy 25 op:n biologian perusopinnot hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 2,5/5). Myös muiden opintojen tulee olla matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluvia opintoja.

Biologian ko

2

todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

35 ov / 60 op opintoja, joihin sisältyy 15 ov / 25 op biologian perusopinnot kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 2,125/3 tai 3,5/5) sekä vähintään yksi 25 op:n matemaattis-luonnontieteellinen sivuaine tai lääketieteen 25 op opintokokonaisuus. Karsinta tapahtuu biologian perusopintojen opintomenestyksen perusteella.

Geologian ko

1

todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

joko 15 ov / 25 op geologian opintoja hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,5/5). tai 15 ov / 25 op kemiaa, matematiikkaa, fysiikkaa, biologiaa tai ympäristötiedettä hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,5/5). tai runsaasti geologiaan liittyviä opintoja ammattikorkeakoulussa (geologian laitos tekee arvioinnin riittävyydestä)

Maantieteen ko

2

ylioppilas-, IB-, EB-, Reifeprüfung-tutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto

35 ov / 60 op opintoja, joihin sisältyy vähintään 15 ov / 25 op maantieteen opintoja, kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu ka vähintään 2,125/3 tai 3,5/5). Muiden opintojen tulee olla maantieteen sivuaineopinnoiksi hyväksyttäviä opintoja. Karsinta tapahtuu maantieteen perusopintojen opintomenestyksen perusteella.

113


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma väylä 1 15 ylioppilastutkinto, jossa laaja matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään M

1) Jokin seuraavista kursseista Johdatus informaatioteknologiaan (2–3 op /1–2 ov) Johdatus informaatioteknologiaan I (2 op) Johdatus algoritmeihin ja ohjelmointiin (3 op/2 ov) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (3 op/2 ov) Tietotekniikan perusteet (2 op) ja 2) Toinen seuraavista kursseista Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op/3 ov) Rakenteinen ohjelmointi (4 op/2,5 ov) ja 3) Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op/3 ov) Kohdat 2 ja 3 yhdessä voi myös korvata kurssilla Ohjelmointi I (7 op/4 ov) tai kurssilla Ohjelmoinnin perusteet (avoin yo, 7 op/4 ov).

väylä 2

10

ylioppilas-, IB-, EB-, Reifeprüfung-tutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto

väylä 3

3

ylioppilastutkinto, jossa laaja matematiikka vähintään C

Kurssien arvosanojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,8/5 tai 1,625/3. Turun yliopiston avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op/15 ov) niin, että arvosanojen painotettu keskiarvo on vähintään 2,8/5 tai 1,625/3. Muussa suomalaisessa avoimessa yliopistossa vähintään 15 ov / 25 op tietotekniikan tai läheisen alan opinnot suoritettuna siten, että painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,8/5. IT-laitos arvioi opintojen soveltuvuuden

Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma väylä 1 12 Ylioppilastutkinto jossa 1) Jokin seuraavista kursseista laaja matematiikka vähinJohdatus informaatioteknologiaan (2–3 op /1–2 ov) tään C Johdatus informaatioteknologiaan I (2 op) Johdatus algoritmeihin ja ohjelmointiin (3 op/2 ov) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (3 op/2 ov) Tietotekniikan perusteet (2 op) ja 2) Toinen seuraavista kursseista Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op/3 ov) tai Rakenteinen ohjelmointi (4 op/2,5 ov) ja 3) Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op/3 ov) väylä 2 7 Turun yliopiston avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteiylioppilastutkinto, jossa den perusopinnot (15 ov / 25 op) suoritettuna siten, että laaja matematiikka painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,8/5 vähintään C väylä 3

3

Tilastotieteen koulutusohjelma

3

ylioppilastutkinto, jossa laaja matematiikka vähintään C • • •

Ympäristötieteen koulutusohjelma

114

6

Muussa suomalaisessa avoimessa yliopistossa vähintään 15 ov / 25 op tietotekniikan tai läheisen alan opinnot suoritettuna siten, että painotettu ka vähintään 1,625/3 tai 2,8/5. IT-laitos arvioi opintojen soveltuvuuden

Tilastotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna. (painotettu keskiarvo vähintään 2,5/5). Perusopinnot vähintään yhdestä LuK-tutkintoon hyväksyttävissä olevasta sivuaineesta. Vieraan kielen tekstin ymmärtämisen opintosuoritus avoimessa yliopistossa tai muulla tavalla suoritettu (taitotaso B1/B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta.

Ympäristötieteen perus- ja aineopinnot 60 op (35 ov). Kaksi vähintään 25 op:n (15 ov) laajuista opintokokonaisuutta tai yksi 60 op:n (35 ov) kokonaisuus jostakin sivuaineeksi soveltuvasta oppiaineesta. Sivuaineen soveltuvuuden arvioi biologian laitos. • Yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset (taitotaso B1–B2) toisen kotimaisen kielen opinnot. • Yhden vieraan kielen opintosuoritus (taitotaso B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana tai E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta. Kieliopinnot voivat olla avoimessa yliopistossa tai muulla tavalla suoritettuja. Karsintatilanteessa ympäristöalan työkokemus katsotaan lisäansioksi. • •


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

5. MAOLin VALTAKUNNALLISISSA MATEMATIIKKA-, FYSIIKKA-, KEMIA- JA TIETOTEKNIIKKAKILPAILUSSA MENESTYNEIDEN ERILLISVALINNAT (opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon) MAOLin avoimessa lukiolaisille järjestettävässä matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailuissa 10 parhaiten menestynyttä voidaan valita ilman valinta-koetta koulutusohjelmiin seuraavasti: —— Matematiikan koulutusohjelma: matematiikkakilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. —— Fysiikan koulutusohjelma: fysiikkakilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. —— Kemian koulutusohjelma: kemiakilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. —— Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma: Datatähti-kilpailussa 10 parhaiten menestynyttä. Kaikilta valittavilta edellytetään lisäksi hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Ks. hakuohjeet seuraavassa kohdassa hakeminen.

6. DI-TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN ERILLISVALINNAT

(opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon) Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sekä biotekniikan koulutusohjelmaan voidaan valita opiskelijoita erillisvalinnalla seuraavista hakijaryhmistä: Matematiikka-, fysiikka- ja kemiakilpailuihin osallistuneet Valtakunnallisten, lukuvuonna lukio-opiskelijoille järjestettävien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (MAOL) loppukilpailuun osallistuneiden toisen vaiheen kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoravalinnalla. Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan voidaan hyväksyä matematiikka- fysiikka ja tietotekniikkakilpailun perusteella ja biotekniikan koulutusohjelmaan matematiikka-, fysiikka ja kemiakilpailun perusteella. Kilpailumenestyksen lisäksi vaaditaan hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Hakuaika päättyy 3.4.2013. European Baccalaureate- ja International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden paperivalinta IB-tutkinnon suorittaneet: IB-tutkinnon viimeistään lukuvuonna 2012–2013 vähintään pistemäärällä 34 suorittaneet, joilla on tutkinnossaan matematiikan High- tai Short Level -oppimäärät ja fysiikan tai kemian laajat High Level -oppimäärät, hyväksytään suoraan yliopistoon diplomi-insinöörihakukohteeseen kiintiön puitteissa. EB-tutkinnon suorittaneet: EB-tutkinnon viimeistään lukuvuonna 2012–2013 vähintään pistemäärällä 75/100 suorittaneet, joilla

on tutkinnossaan matematiikan ja fysiikan tai kemian laajat oppimäärät, hyväksytään suoraan yliopistoon diplomi-insinööriosastolle mahdollisen hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa. Kynnyksen ylittävät hakevat erikoistapauksena yhteisvalinnan ulkopuolella asianomaisen yliopiston erillisvalintojen hakulomakkeella. Hakeminen Hakijaryhmien 5 ja 6 hakeminen tapahtuu Erikoistapausvalinnan hakulomakkeella. Lomake on tulostettavissa osoitteessa (www.sci.utu.fi/tdk/opiskelu/ valinta). Hakuaika päättyy 3.4.2013 kello 16.15. Tulokset julkistetaan 15.7.2013. Tutkinnon tulee olla suoritettuna ja todistus toimitettuna tiedekunnan kansliaan 10.7.2013 mennessä. Haku tapahtuu DI-koulutuksen erikoistapausvalinnan lomakkeella. (www.sci.utu.fi/tdk/opiskelu/valinta).

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN BIOINFORMATICS PROGRAMME DESCRIPTION Master’s Degree Programme in Bioinformatics offers interdisciplinary knowledge of bioinformatics. Courses are jointly managed by the University of Tampere and University of Turku, and take advantage of modern educational technology. Education is given in English, and the students of this international programme learn to work together with associates from different countries and scientific backgrounds. After the programme, in approximately two years, students will be “bilingual”, in terms of combined expertise on information technology and biosciences, and therefore applicants can be as well from biological as computational fields.

DEGREE REQUIREMENTS General degree requirements BSc degree that formally qualifies the applicant to access Master level studies in the country where it has been completed. This degree should correspond to at least 180 ECTS (European credits) or to three years of full-time study. It should be awarded by a full university (i.e. an institution of higher education offering a doctorate). OR A polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, which in combination with additional studies that the student will be required to complete while studying for the Master’s Degree (see Additional studies below) and possible work experience can be considered to qualify the applicant for

115


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Master’s Degree studies. Applicants seeking admission on the basis of a degree from ammattikorkeakoulu institution in Finland should note the language requirement concerning the Finnish language.

Programme specific degree requirements The applicant’s previous degree on the basis of which s/he is seeking admission to the Master’s Degree Programme should be in a relevant field of study. Relevant fields of prior studies are biosciences and information technology, or other relevant fields of studies where sufficient knowledge of information technology and/or biosciences is achieved for studying in the Master’s Degree Programme in Bioinformatics. The decision for admission will be based on the relevance of the awarded degree(s); the amount, relevance and grades of the courses in the degree(s); the language test result (see Language requirements); motivation letter; and the applicant’s preference for home university. A previously earned Master’s degree does not automatically place the applicant ahead of other applicants.

Additional studies The contents of formally eligible applicants’ previous degrees do not always correspond to the academic level of the programme, and therefore admitted students can be required to complete additional, Bachelor level studies while studying for the Master’s Degree. Additional, Bachelor level studies are mostly required from applicants admitted on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland. Since the main language of instruction at Bachelor level is Finnish, knowledge of Finnish is necessary for all applicants with an ammattikorkeakoulu degree (see Language requirements). Also applicants holding a Bachelor’s degree from a university can be advised/required to complete additional studies, e.g. in a case when the applicant lacks previous knowledge in a certain field which is required to be able to follow a specific course within the Master’s Degree Programme. These formally eligible applicants’ need for additional studies is minor compared to the holders of an ammattikorkeakoulu degree (see above), and the additional studies required from these admitted applicants (often selfstudies) can be completed in English. The additional studies are not part of the Master’s Degree. The extent and contents of the additional studies are defined individually for each student when a personal study plan is outlined in the beginning of the studies. Depending on the amount of additional studies, the study time for the Master’s

116

Degree can be more than the targeted study time. The amount of additional studies cannot exceed 60 ECTS.

Language requirements All applicants must prove their knowledge of English in one of the ways accepted by the Faculty. Applicants seeking admission on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland must prove their proficiency also in Finnish, since the additional studies that these students will need to complete in parallel to their Master level studies are available only in Finnish.

Application procedure Deadline The application period is 3 December 2012 – 31 January 2013 for studies starting in September ­ 2013. Students graduating after the application deadline may apply, on the condition that a certified copy of the original degree certificate (in the original language) and final transcript, and their English, Swedish or Finnish translations (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education) are submitted and arrive at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences by 30.7.2013 at 16:00 (local time in Finland). The general and country specific requirements concerning the way of certifying and submitting the documents must be followed also after the expiry of the application period. Applications arriving after the deadline are not considered. Postmark dates on the applications will not be taken into account; the applications must arrive at University Admissions Finland before the above deadline.

Application form and enclosures The electronic application template is available at http://www.universityadmissions.fi/. After filling in the template the applicant must print and sign it and send it together with necessary enclosures to University Admissions Finland (located in Helsinki), where the applications are preprocessed. After this all applications are forwarded to the universities, where the complete applications are evaluated and the admission decisions are made. The following documents must be submitted by the applicant: • A printed paper copy of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant.


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta • An officially certified copy of the original degree certificate (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation (or an Englishlanguage Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education). • An officially certified copy of the original transcript of study records (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education). • Certificate of knowledge of English (see Language requirements). • Certificate of knowledge of Finnish (required only from applicants who are seeking admission on the basis of a degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, see Language requirements). Please see http://www.universityadmissions.fi/index. php?page=countrySpecificDocuments for country specific requirements in the way of certifying the copies and submitting the documents. In general, the application documents required as officially certified copies must bear the official stamp and signature of an authorized university official from the degree awarding institution or a notary public. All translations must be made by an authorized translator. If copies of translations are submitted those must also be officially certified. The following document is optional and does not affect the application in any way. It is simply asked for identification purposes when handling the applicant’s documents, which sometimes contain the applicant’s name in different forms: • Copy of information page of the passport or identification card containing the applicant’s name, date of birth and photo. During the application round, a secondary/high school certificate may be requested from the applicant, if this is necessary for determining the length of the applicant’s previous education (this concerns degrees from a minority of countries). Applications sent by e-mail or fax are not accepted. Application documents will not be returned to the applicant nor is it possible to apply with the same submitted documents in later application periods. Incomplete applications will not be processed. In addition to submitting officially attested copies of educational certificates, the admitted applicant will have to show the originals of his/her educational documents (degree certificate and transcript of study records) at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in order to be able to register with the university.

Admission quota Annually 15 students are admitted to the programme in each of the partner universities (a total of 30 students). All students are required to start in the beginning of the autumn semester, and there is no separate admission for the spring semester. If an applicant applies to both universities within the programme, it must be indicated in the application form.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION SECURITY AND CRYPTOGRAPHY The programme has the following tracks for 2013: • Cryptography and Data Security • Networked Systems Security

DEGREE REQUIREMENTS General degree requirement BSc degree that formally qualifies the applicant to access Master-level studies in the country where it has been completed. This degree should correspond to at least 180 ECTS (European credits) or to three years of full-time study. It should be awarded by a full university (i.e. an institution of higher education offering a doctorate). OR A polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, which in combination with additional studies that the student will be required to complete while studying for the Master’s Degree (see Additional studies below) and possible work experience can be considered to qualify the applicant for Master’s Degree studies. Applicants seeking admission on the basis of a degree from ammattikorkeakoulu institution in Finland should note the language requirement concerning the Finnish language.

Programme-specific degree requirements The applicant’s previous degree on the basis of which s/he is seeking admission to the Master’s Degree Programme must be in a relevant field of study. Relevant fields of previous studies for this Master’s Degree Programme depend on the chosen study track. In the Networked Systems Security track, relevant fields of previous studies include communication and network systems, software engineering, computer science, computer technology and information technology. In the Cryptography and Data

117


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Security track, the previous studies are required to be in mathematics or mathematics related. Applicants may choose only one of the two available tracks upon application. Therefore it is very important that the applicant chooses the track that is closest to the field of his/her previous degree. In each track, applications with a previous degree in a non-relevant field have little or no chance of success. Please see http://www.it.utu.fi/mastersprogram/ studytracks.html for additional track information and http://www.infsec.utu.fi/education for curriculum details of the study tracks. Applications from applicants who meet the general degree requirement are then evaluated on the basis of how well the applicant’s previous degree, in academic terms, corresponds to the programme and the selected track. Study merits in the applicant’s previous degree (BSc) are highly relevant. The letter of motivation is another important factor in considering the applicant’s suitability to the programme. A previously earned Master’s degree does not automatically place the applicant ahead of other applicants. The decision for admission will be based on the relevance of the applicant’s previous degree(s); the amount, relevance and grades (study merit) of the courses in the degree(s); content of the letter of motivation; and language test result (see Language requirements).

Additional studies The contents of formally eligible applicants’ previous degrees do not always correspond to the academic level of the programme, and therefore admitted students can be required to complete additional, Bachelor level studies while studying for the Master’s Degree. Additional, Bachelor level studies are always required from applicants admitted on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland. Since the main language of instruction at Bachelor level is Finnish, knowledge of Finnish is necessary for all applicants with an ammattikorkeakoulu degree (see Language requirements). Also applicants holding a Bachelor’s degree from a university can be advised/required to complete additional studies, e.g. in a case when the applicant lacks previous knowledge in a certain field which is required to be able to follow a specific course within the Master’s Degree Programme. These formally eligible applicants’ need for additional studies is minor compared to the holders of an ammattikorkeakoulu degree (see above), and the additional studies required from these admitted applicants (often selfstudies) can be completed in English.

118

The additional studies are not part of the Master’s Degree. The extent and contents of the additional studies are defined individually for each student when a personal study plan is created in the beginning of the studies. Depending on the amount of additional studies, the study time for the Master’s Degree can be more than the targeted study time. The amount of additional studies cannot exceed 60 ECTS.

LANGUAGE REQUIREMENTS All applicants must prove their knowledge of English in one of the ways accepted by the Faculty. Applicants seeking admission on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland must prove their proficiency in Finnish also, since the additional studies that these applicants will need to complete in parallel to their Master level studies are available only in Finnish.

APPLICATION PROCEDURE Deadline The application period is 3 December 2012 – 31 January 2013 for studies starting in September 2013. Students graduating after the application deadline may apply, on the condition that a certified copy of the original degree certificate (in the original language) and final transcript, and their English, Swedish or Finnish translations (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education) are submitted and arrive at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences by 30.7.2013 at 16:00 (local time in Finland). The general and country specific requirements concerning the way of certifying and submitting the documents must be followed also after the expiry of the application period. Applications arriving after the application deadline are not considered. Postmark dates on the applications will not be taken into account; the applications must arrive at the University Admissions Finland before the above deadline.

Application form and enclosures The electronic application template is available at http://www.universityadmissions.fi/ After filling in the template the applicant must print and sign it and send it together with necessary enclosures to University Admissions Finland (located in Helsinki), where the applications are preprocessed. Finally all applications are forwarded to the universities, where the contents of the complete applica-


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tions are evaluated and the admission decisions are made. The following documents must be sent by the applicant: • A printed copy of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant. • An officially certified copy of the original degree certificate (in the original language) AND an English, Swedish or Finnish translation (or an Englishlanguage Diploma Supplement; concerns graduates from European universities). • An officially certified copy of the original transcript of study records (in the original language) AND an English, Swedish or Finnish translation. (or an English-language Diploma Supplement; concerns graduated from European universities). • Certificate of knowledge of English (see Language requirements). • Certificate of knowledge of Finnish (requested only from applicants who are seeking admission on the basis of a degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, see Language requirements). Please see http://www.universityadmissions.fi/index. php?page=countrySpecificDocuments for country specific requirements in the way of certifying the copies and submitting the documents. In general the application documents required as officially certified copies must bear the official stamp and signature of an authorized university official from the degree awarding institution or a notary public. All translations must be made by an authorized translator. If copies of translations are submitted those must also be officially certified. The following document is optional and does not affect the application in any way. It is simply asked for identification purposes when handling the applicant’s documents, which sometimes contain the applicant’s name in different forms: • Copy of information page of the passport or identification card containing the applicant’s name, date of birth and photo. Applications sent by e-mail or fax are not accepted. Application documents will not be returned to the applicant nor is it possible to apply with the same submitted documents in later application periods. Incomplete applications will not be processed. During the application round, a secondary/high school certificate may be requested from the applicant, if this is necessary for determining the length of the applicant’s previous education (this concerns degrees from a minority of countries).

In addition to submitting officially attested copies of educational certificates, the admitted student will have to show the originals of his/her educational documents (degree certificate and transcript of study records) at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in order to be able to register with the university.

ADMISSION A maximum number of 20 students are admitted to the programme. Within this programme, applicants can apply to only one of the two tracks (they cannot apply to both tracks). It is very important that the applicant chooses the track that is closest to the field of their previous degree. In each track, applications with a previous degree in a non-relevant field have little or no chance of success. Please see http://www.it.utu. fi/mastersprogram/studytracks.html for additional track information and http://www.infsec.utu.fi/education for curriculum details of the study tracks.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN EMBEDDED COMPUTING PROGRAMME DESCRIPTION This two-year programme is designed to give practical competences for working in the embedded systems industry as well as a good understanding of theoretical issues for starting Ph.D. studies in the field of embedded computing. Courses are jointly managed by University of Turku and Åbo Akademi University, and the teaching language is English. The students of this international programme learn to work together with associates from different countries and scientific backgrounds.

DEGREE REQUIREMENTS General degree requirement BSc degree that formally qualifies the applicant to access Master-level studies in the country where it has been completed. This degree should correspond to at least 180 ECTS (European credits) or to three years of full-time study. It should be awarded by a full university (i.e. an institution of higher education offering a doctorate).

119


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta OR A polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, which in combination with additional studies that the student will be required to complete while studying for the Master’s Degree (see Additional studies below) and possible work experience can be considered to qualify the applicant for Master’s Degree studies. Applicants seeking admission on the basis of a degree from ammattikorkeakoulu institution in Finland should note the language requirement concerning the Finnish language.

Programme-specific degree requirements The applicant’s previous degree on the basis of which s/he is seeking admission to the Master’s Degree Programme should be in a relevant field of study. Relevant fields of previous studies for this Master’s Degree Programme are Computer Science (software oriented applicants) and Computer Engineering (hardware and/or software oriented applicants with e.g. electronic engineering, digital hardware, or embedded systems backgrounds). The decision for admission will be based on the relevance of the applicant’s previous degree(s); the amount, relevance and grades of the courses in the degree(s); language test result (see Language requirements); the motivation letter and the applicant’s preference for home university. Study merits in the applicant’s previous degree (BSc) are highly relevant. The letter of motivation is another important factor in considering the applicant’s suitability to the programme. A previously earned Master’s degree does not automatically place the applicant ahead of other applicants.

Additional studies The contents of formally eligible applicants’ previous degrees do not always correspond to the academic level of the programme, and therefore admitted students can be required to complete additional, Bachelor level studies while studying for the Master’s Degree. Additional, Bachelor level studies are always required from applicants admitted on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland. Since the main language of instruction at Bachelor level is Finnish, knowledge of Finnish is necessary for all applicants with an ammattikorkeakoulu degree (see Language requirements). Also applicants holding a Bachelor’s degree from a university can be advised/required to complete additional studies, e.g. in a case when the applicant lacks previous knowledge in a certain field which is required to be able to follow a specific course within

120

the Master’s Degree Programme. These formally eligible applicants’ need for additional studies is minor compared to the holders of an ammattikorkeakoulu degree (see above), and the additional studies required from these admitted applicants (often selfstudies) can be completed in English. The additional studies are not part of the Master’s Degree. The extent and contents of the additional studies are defined individually for each student when a personal study plan is created in the beginning of the studies. Depending on the amount of additional studies, the study time for the Master’s Degree can be more than the targeted study time. The amount of additional studies cannot exceed 60 ECTS.

LANGUAGE REQUIREMENTS All applicants must prove their knowledge of English in one of the ways accepted by the Faculty. Applicants seeking admission on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland must prove their proficiency also in Finnish, since the additional studies that these students will need to complete in parallel to their Master level studies are available only in Finnish.

APPLICATION PROCEDURE Deadline The application period is 3 December 2012 – 15 February 2013 for studies starting in September 2013. Students graduating after the application deadline may apply, on the condition that a certified copy of the original degree certificate (in the original language) and final transcript, and their English, Swedish or Finnish translations (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education) are submitted and arrive at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences by 30.7.2013 at 16:00 (local time in Finland). The general and country specific requirements concerning the way of certifying and submitting the documents must be followed also after the expiry of the application period. Applications arriving after the application deadline are not considered. Postmark dates on the applications will not be taken into account; the applications must arrive at the University Admissions Finland before the above deadline.

Application form and enclosures The electronic application template is available on http://www.universityadmissions.fi/ After filling in


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta the template the applicant must print and sign it and send it together with necessary enclosures to University Admissions Finland (located in Helsinki), where the applications are preprocessed. Finally all applications are forwarded to the universities, where the complete applications are evaluated and the admission decisions are made. The following documents must be sent by the applicant: • A printed copy of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant. • An officially certified copy of the original degree certificate (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation (or an Englishlanguage Diploma Supplement concerning graduates from European universities). • An officially certified copy of the original transcript of study records (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European universities). • Certificate of knowledge of English (see Language requirements). • Certificate of knowledge of Finnish (requested only from applicants who are seeking admission on the basis of a degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, see Language requirements). Please see http://www.universityadmissions. fi/index.php?page=countrySpecificDocuments for country specific requirements in the way of certifying the copies and submitting the documents. In general the application documents required as officially certified copies must bear the official stamp and signature of an authorized university official from the degree awarding institution or a notary public. All translations must be made by an authorized translator. If copies of translations are submitted those must also be officially certified. The following document is optional and does not affect the application in any way. It is simply asked for identification purposes when handling the applicant’s documents, which sometimes contain the applicant’s name in different forms: • Copy of information page of the passport or identification card containing the applicant’s name, date of birth and photo. Applications sent by e-mail or fax are not accepted. Application documents will not be returned to the applicant nor is it possible to apply with the same submitted documents in later application periods. Incomplete applications will not be processed.

During the application round, a secondary/high school certificate may be requested from the applicant, if this is necessary for determining the length of the applicant’s previous education (this concerns degrees from a minority of countries). In addition to submitting officially attested copies of educational certificates, the admitted applicant will have to show the originals of his/her educational documents (degree certificate and transcript of study records) at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in order to be able to register with the university.

ADMISSION Annually 10 students are admitted to the programme per university (University of Turku & Åbo Akademi University), so that the total quota is 20 students per year. If an applicant applies to both universities within the programme, the applicant’s preference for home university must be indicated in the application. All students are required to start in the beginning of the autumn term, and there is no separate admission for the spring term.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL SCIENCES DEGREE REQUIREMENTS General degree requirement BSc degree that formally qualifies the applicant to access Master-level studies in the country where it has been completed. This degree should correspond to at least 180 ECTS (European credits) or to three years of full-time study. It should be awarded by a full university (i.e. an institution of higher education offering a doctorate). OR A polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, which in combination with additional studies that the student will be required to complete while studying for the Master’s Degree (see Additional studies below) and possible work experience can be considered to qualify the applicant for Master’s Degree studies. Applicants seeking admission on the basis of a degree from ammattikorkeakoulu institution in Finland should note the language requirement concerning the Finnish language.

121


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Programme-specific degree requirements

LANGUAGE REQUIREMENTS

The applicant’s previous degree on the basis of which s/he is seeking admission to the Master’s Degree Programme should be in a relevant field of study. Relevant fields of previous studies for the Master’s Degree Programme in Environmental Sciences vary from biology, biochemistry, chemistry, geography, geology, environmental science to earth sciences, depending on the chosen specialization field. The decision for admission will be based on the relevance of the applicant’s awarded degree(s); the amount, relevance and grades of the courses included into the degree(s); the language test result (see Language requirements); and the motivation letter and possible answers to the additional questions included in the application. A previously earned Master’s degree does not automatically place the applicant ahead of other applicants.

All applicants must prove their knowledge of English in one of the ways accepted by the Faculty. Applicants seeking admission on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland must prove their proficiency also in Finnish, since the additional studies that these applicants might need to complete in parallel to their Master level studies are available only in Finnish.

Additional studies The contents of formally eligible applicants’ previous degrees do not always correspond to the academic level of the programme, and therefore admitted students can be required to complete additional, Bachelor level studies while studying for the Master’s Degree. Additional, Bachelor level studies are mostly required from applicants admitted on the basis of a polytechnic degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland. Since the main language of instruction at Bachelor level is Finnish, knowledge of Finnish is necessary for all applicants with an ammattikorkeakoulu degree (see Language requirements). Also applicants holding a Bachelor’s degree from a university can be advised/required to complete additional studies, e.g. in a case when the applicant lacks previous knowledge in a certain field which is required to be able to follow a specific course within the Master’s Degree Programme. These formally eligible applicants’ need for additional studies is minor compared to the holders of an ammattikorkeakoulu degree (see above), and the additional studies required from these admitted applicants (often selfstudies) can be completed in English. The additional studies are not part of the Master’s Degree. The extent and contents of the additional studies are defined individually for each student when a personal study plan is created in the beginning of the studies. Depending on the amount of additional studies, the study time for the Master’s Degree can be more than the targeted study time. The amount of additional studies cannot exceed 60 ECTS.

122

APPLICATION PROCEDURE Deadline The application period is 3 December 2012 – 31 January 2013 for studies starting in September 2013. Students graduating after the application deadline may apply, on the condition that a certified copy of the original degree certificate (in the original language) and final transcript, and their English, Swedish or Finnish translations (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education) are submitted and arrive at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences by 24.6.2013 at 16:00 (local time in Finland). The general and country specific requirements concerning the way of certifying and submitting the documents must be followed also after the expiry of the application period. Applications arriving after the application deadline are not considered. Postmark dates on the applications will not be taken into account; the applications must arrive at the University Admissions Finland before the above deadline.

Application form and enclosures The electronic application template is available at http://www.universityadmissions.fi/ and on the websites of the programme. After filling in the template the applicant must print and sign it and send it together with necessary enclosures to University Admissions Finland (located in Helsinki), where the applications are preprocessed. After this all applications are forwarded to the universities, where the complete applications are evaluated and the admission decisions are made. The following documents must be sent by the applicant: • A printed copy of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant. • An officially certified copy of the original degree certificate (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation (or an English-


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta language Diploma Supplement concerning graduates from European universities). • An officially certified copy of the original transcript of study records (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation. (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European universities). • Certificate of knowledge of English (see Language requirements). • Certificate of knowledge of Finnish (requested only from applicants who are seeking admission on the basis of a degree from an ammattikorkeakoulu institution in Finland, see Language requirements). Please see http://www.universityadmissions.fi/index. php?page=countrySpecificDocuments for country specific requirements in the way of certifying the copies and submitting the documents. In general the application documents required as officially certified copies must bear the official stamp and signature of an authorized university official from the degree awarding institution or a notary public. All translations must be made by an authorized translator. If copies of translations are submitted those must also be officially certified. The following document is optional and does not affect the application in any way. It is simply asked for identification purposes when handling the applicant’s documents, which sometimes contain the applicant’s name in different forms: • Copy of information page of the passport or identification card containing the applicant’s name, date of birth and photo. Applications sent by e-mail or fax are not accepted. Application documents will not be returned to the applicant nor is it possible to apply with the same submitted documents in later application periods . Incomplete applications will not be processed. During the application round, a secondary/high school certificate may be requested from the applicant, if this is necessary for determining the length of the applicant’s previous education (this concerns degrees from a minority of countries). In addition to submitting officially attested copies of educational certificates, the admitted student will have to show the originals of his/her educational documents (degree certificate and transcript of study records) at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in order to be able to register with the university.

ADMISSION A maximum number of 20 students are admitted to the programme annually.

The applicants can apply to two specialization fields at the most. The applications are considered according to the order of priority asked from and given by the applicant. All students are required to start the studies in the beginning of the autumn semester, and there is no separate admission for the spring semester.

MASTER’S DEGREE IN PHYSICAL SCIENCES, ASTRONOMY TRACK DEGREE REQUIREMENTS General degree requirement A Bachelor of Science degree that formally qualifies the applicant to access Master-level studies in the country where it has been completed. This degree should correspond to at least 180 ECTS (European credits) or to three years of full-time study. It should be awarded by a full university (i.e. an institution of higher education offering a doctorate).

Programme-specific degree requirements Relevant fields of previous studies for this Master’s Degree Programme are astronomy and/or physics. The decision for admission will be based on the relevance of the applicant’s awarded degree(s); the amount, relevance and grades of the courses included into the degree(s); the language test result (see Language requirements); and the motivation letter and possible answers to the additional questions included in the application. A previously earned Master’s degree does not automatically place the applicant ahead of other applicants.

Additional studies The contents of formally eligible applicants’ previous degrees do not always correspond to the academic level of the programme. Therefore, while studying for the Master’s Degree the admitted students can be required to complete additional, Bachelor level studies to gain knowledge in a certain field which is required to be able to follow a specific course within the Master’s Degree Programme. The need for additional studies is usually minor. The additional studies are not part of the Master’s Degree. The extent and contents of the additional studies are defined individually for each student when a personal study plan is created in the beginning of the studies. Depending on the amount of additional studies, the study time for the Master’s

123


matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Degree can be more than the targeted study time. The amount of additional studies cannot exceed 60 ECTS.

LANGUAGE REQUIREMENTS All applicants must prove their knowledge of English in one of the ways accepted by the Faculty.

APPLICATION PROCEDURE Deadline The application period is 1 December 2012 – 31 January 2013 for studies starting in September 2013. Students graduating after the application deadline may apply, on the condition that a certified copy of the original degree certificate (in the original language) and final transcript, and their English, Swedish or Finnish translations (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education) are submitted and arrive at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences by 30.7.2013 at 16:00 (local time in Finland). The general and country specific requirements concerning the way of certifying and submitting the documents must be followed also after the expiry of the application period. Applications arriving after the application deadline are not considered. Postmark dates on the applications will not be taken into account; the applications must arrive at the University Admissions Finland before the above deadline.

Application form and enclosures The electronic application template is available at http://www.universityadmissions.fi/ After filling in the template the applicant must print and sign it and send it together with necessary enclosures to University Admissions Finland (located in Helsinki), where the applications are preprocessed. After this all applications are forwarded to the universities, where the contents of the complete applications are evaluated and the admission decisions are made.

The following documents must be sent by the applicant: ——A printed application form, bearing the original signature of the applicant. ——An officially certified copy of the original degree certificate (in the original language) AND English,

124

Swedish or Finnish translation (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European institutions of higher education). ——An officially certified copy of the original transcript of study records (in the original language) AND English, Swedish or Finnish translation. (or an English-language Diploma Supplement concerning graduates from European universities). ——Certificate of knowledge of English (see Language requirements). Please see http://www.universityadmissions.fi/index. php?page=countrySpecificDocuments for country specific requirements in the way of certifying the copies and submitting the documents. In general, the application documents required as officially certified copies must bear the official stamp and signature of an authorized university official from the degree awarding institution or a notary public. All translations must be made by an authorized translator. If copies of translations are submitted those must also be officially certified. The following document is optional and does not affect the application in any way. It is simply asked for identification purposes when handling the applicant’s documents, which sometimes contain the applicant’s name in different forms: • Copy of information page of the passport or identification card containing the applicant’s name, date of birth and photo. Applications sent by e-mail or fax are not accepted. Application documents will not be returned to the applicant nor is it possible to apply with the same submitted documents in later application periods. Incomplete applications will not be processed. During the application round, a secondary/high school certificate may be requested from the applicant, if this is necessary for determining the length of the applicant’s previous education (this concerns degrees from a minority of countries). In addition to submitting officially attested copies of educational certificates, the admitted applicant will have to show the originals of his/her educational documents (degree certificate and transcript of study records) at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in order to be able to register with the university.

ADMISSION A maximum number of 20 students are admitted to the programme annually. All students are required to start the studies in the beginning of the autumn semester, and there is no separate admission for the spring semester.


Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö

Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoja.........................................................................................................................................................126 I PÄÄVALINTA / ON / OTM.........................................................................................................................................................................................................126 Valintakokeen perusteella valittavat.....................................................................................................................................................................126 OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO................................................................................................................126 II ERILLISVALINTA / OTM............................................................................................................................................................................................................130 OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO...............................................................................................................................................................................130 III ERILLISVALINTA / ON / OTM................................................................................................................................................................................................ 135 OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO.....................................................................................................................................135 IV MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LAW AND INFORMATION SOCIETY..........................................................................................................136 V MUUT OPINTO-OIKEUDET....................................................................................................................................................................................................138


oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoja • oikeustieteen maisteri • kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri

• oikeusnotaari

I PÄÄVALINTA / ON / OTM Valintakokeen perusteella valittavat OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

• oikeustieteen lisensiaatti • valtiotieteiden maisteri

• oikeustieteen tohtori

yliopiston oikeustieteellisen alan koulutukseen, ei molempiin. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeva voi tehdä valintakokeen Turussa, Joensuussa tai Kuopiossa. Valintakoe on yhteinen Itä-Suomen yliopiston kanssa, mutta pisteytys skaalataan kunkin yliopiston valintaperusteiden mukaisesti.

Valintamenettely Aloituspaikkamäärät ja kiintiöt Tiedekuntaan otetaan vuonna 2013 valintakokeen perusteella 130 uutta perustutkinto-opiskelijaa. ­Perustutkinto-opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa. Hakulomakkeella haetaan oikeustieteen maisterin tutkintoon. Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan pyrkivän on osallistuttava valinta­ kokeeseen. Valintakiintiöt ovat seuraavat: ON-tutkinto / OTM-tutkinto 130 —— yhteispistekiintiö 90 —— valintakoekiintiö 40

Hakeminen Tiedekuntaan pyrkivien on jätettävä hakemuksensa yliopistojen sähköiseen hakujärjestelmään (YSHJ) osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu valintakokeeseen: Turku, Joensuu, Kuopio. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Valintakoe järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan kanssa. Vuoden 2013 valinnassa hakija voi hakea joko Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan tai Itä-Suomen

126

Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan pyrkivän on osallistuttava valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan haku­lomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tai Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteelliset opintonsa aloittaneiden, joiden siirtymisen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaan koulutusohjelmaan tiedekunta on hyväksynyt, ei tarvitse uudelleen osallistua valintakokeeseen. Valinta suoritetaan siten, että ensin täytetään yhteispistekiintiö ja sen jälkeen valintakoekiintiö. Valintakoekiintiö käsittää ne ylioppilaat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi yhteispistekiintiössä, sekä ei-ylioppilaat. Yhteispistekiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden ja lisäpisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (katso kohta ”Hakijalle annettavat lisäpisteet”). Tasapisteiden sattuessa hyväksytään tiedekuntaan kaikki saman yhteispistemäärän saavuttaneet pyrkijät. Valintakoekiintiössä pyrkijät hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjär­ jestyksessä. Tasapisteiden sattuessa hyväksytään tiedekuntaan kaikki saman valintakoepistemäärän saavuttaneet pyrkijät.


oikeustieteellinen tiedekunta

Hakijaryhmät ja oikeus osallistua valintakokeeseen Ilman jäljempänä tarkoitettua erivapautta saa valintakokeeseen osallistua se, joka on suorittanut vähintään yhden kohdan seuraavista 1) suomalaisen ylioppilastutkinnon, 2) kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB), eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon ja on suomen kielen taitoinen, 3) Ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon, 4) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perus­ tutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon, 5) varanotaarin tutkinnon tai oikeusnotaarin tutkinnon, jos tämä tutkinto on suoritettu oikeustieteellisistä tutkinnoista 12.2.1996 annetun asetuksen 20 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakijaryhmät 2, 3, 4 ja 5: Niiden, jotka ovat suorittaneet jonkin näistä tutkinnoista, on toimitettava hakemuksensa liitteet viimeistään torstaina 11.4.2013 klo 16.15 alla olevaan osoitteeseen. Liitteiksi toimitetaan oikeaksi todistettu kopio tutkinnon suorittamisesta. Niiden, jotka suorittavat jonkin näistä ­tutkinnoista vuonna 2013, on toimitettava suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään 11.4.2013 klo 16.15 koulun antama ennakkotodistus ja viimeistään maanantaina 24.6.2013 ennen klo 16.15 todistus tutkinnon suorittamisesta. Liitteiden postitusosoite on: Opiskelija- ja hakijapalvelut 20014 Turun yliopisto (puh. 02 333 7676, s-posti: hakijapalvelut@utu.fi)

Erivapaus osallistua valintakokeeseen 2013 Ylioppilastutkintoa suorittamattomille, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin 3, 4 tai 5 tiedekunta voi hakemuksesta myöntää erivapauden osallistua vuoden 2013 valintakokeeseen. Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa vastaava koulutuksen taso. Tasoa harkittaessa tiede­ kunta ottaa huomioon hakijan koulutuksen, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemuksen sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taidon. Tässä tarkoitettua erivapautta koskevat hakemukset tulee toimittaa oikeustieteelliselle tiedekunnalle 3.4.2013 klo 16.15 mennessä. Lomake tätä varten tulee tiedekunnan valintasivuille hakuajaksi. Tämän

lisäksi ­ tulee täyttää sähköinen hakulomake osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintakoetta.

Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa ­ www.yliopistohaku.fi hakuaikana 4.3.–3.4.2013 klo 16.15 mennessä. Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös hakuperusteena olevasta tutkinto­ todistuksesta yliopiston hakijapalveluihin. Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. ­Kielitaito todetaan valintakokeessa.

Ei oikeutta osallistua valintakokeeseen Kevään 2013 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2013 ylioppilaskirjoitukset kokonaan suorittavat eivät voi osallistua kesän 2013 valintaan.

Vammaishakijat Valintakoe arvostellaan ja opinto-oikeus myön­ netään samoin perustein kuin muillekin pyrkijöille. Tiedekunta on varautunut vammaishakijoiden kohdalla valintakoetilaisuuden erityisjärjestelyihin, kuten esimerkiksi lisäajan myöntämiseen, sanelukoneen, kirjoituskoneen tai sihteeriavun käyttöön. Erityisjärjestelyä koskeva hakemus on toimitettava yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle hakuajan päättymiseen 3.4.2013 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut Yliopistonmäki 20014 Turun yliopisto Esteettömyyssuunnittelija antaa lausunnon hakemuksesta ja toimittaa hakemuksen lausuntoineen oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunnalle, joka ratkaisee asian.

127


oikeustieteellinen tiedekunta

VALINTAKOE

Valintakoevaatimukset

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkivät osallistuvat valintakokeeseen, joka pidetään maanantaina 27.5.2013 (huom! maanantai) klo 12–17 Turussa, Joensuussa ja Kuopiossa. —— Turun yliopisto, valintakoesaliohjeistus ilmoitetaan keväällä 2013 tiedekunnan www-sivuilla: www.law.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta —— Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: salit L1 ja L3, Canthia, Yliopistonranta 1 E —— Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: salit C1 ja C2, Carelia, Yliopistokatu 2

Valintakoevaatimukset ovat:

Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan vastauspaperia jätettäessä. Valintakoe käsittää valintatoimikunnan laatimat tehtävät, joihin annettujen vastausten perusteella on mahdollista saada enintään 80 pistettä. Valintakokeessa pyrkijä saa käyttää myös ­ruotsin kieltä. Valintakoe alkaa klo 12.00 ja kestää viisi tuntia.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan toimittamat, tiistaina 26.3.2013 ilmestyvät valintakoekirjat 1/2013, 2/2013, 3/2013 ja 4/2013. Pääsykoekirjoja myydään 26.3.2013 klo 10–15 Calonian ala-aulassa (käteismaksu), käyntiosoite: Calonia, Caloniankuja 3, Turku. Sen jälkeen kirjoja voi ostaa tiedekunnan kansliasta, Calonia, 2. krs, vastaanottoaikoina ma–pe klo 12–14 (käteismaksu). Pääsykoekirjojen tilaaminen etukäteen: Seuraa oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivuja www.law.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta Hakijalle annettavat lisäpisteet Lisäpisteitä voi saada enintään 29.

Ylioppilastutkinnon pisteytys Hakijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1996 tai sen jälkeen annetaan lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe. l

e

mcl

cl

b

a

Äidinkieli

8

7

6

4

3

2

Reaali ja pitkään/keskipitkään oppimäärään perustuva koe sekä suomi toisena kielenä koe

7

6

5

4

3

2

Lyhyeen oppimäärään perustuva koe

5

4

3

2

1

Hakijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1996 annetaan lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe. l

mcl

cl

b

a

Äidinkieli

7

6

4

3

2

Reaali ja pitkään/keskipitkään oppimäärään perustuva koe

6

5

4

3

2

Lyhyeen oppimäärään perustuva koe

4

3

2

1

128


oikeustieteellinen tiedekunta Valintatoimikunta päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneille annettavista lisäpisteistä suhteuttaen lisäpisteet muille ylioppilaille annettaviin lisäpisteisiin. Valintatoimikunta ratkaisee hakijalle annettavia lisäpisteitä koskevat mahdolliset epäselvyydet. Vuonna 1990 (huom! vuosi) tai sitä aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet toimittavat hakemuksensa liitteet alla olevaan osoitteeseen viimeistään torstaina 11.4.2013 klo 16.15. Liitteiden postitusosoite on: Opiskelija- ja hakijapalvelut 20014 Turun yliopisto (puh. 02 333 7676, s-posti: hakijapalvelut@utu.fi)

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: suomalainen yo-tutkinto

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

vastaavuus suomalaisessa yotutkinnossa

pisteet

pisteet

pisteet

laudatur

7

10–9,5

15–13

eximia

6

9,4–8,5

12–10

magna cum laude

5

8,4–7,5

9–8

cum laude

4

7,4–6,5

7

lubenter

3

6,4–5,5

6–5

approbatur

2

5,4–4,5

4

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinto) suorittaneille annetaan lisäpisteitä IB-tutkinnon kolmesta laajasta oppimäärästä (higher level) ja parhaalla arvosanalla suoritetusta suppeasta oppimäärästä (subsidiary/standard level) tai neljännestä laajasta oppimäärästä. IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet ­lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisena. IB-tutkinnon vuonna 2013 suorittavien tulee lisäpisteiden saamiseksi toimittaa suoraan oikeus­ tieteelliselle tiedekunnalle todistus IB-tutkinnon suorittamisesta ja tutkintoon sisältyvistä ­ arvosanoista viimeistään maanantaina 24.6.2013 ennen klo 16.15. Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EBtutkinto) suorittaneille annetaan lisäpisteitä äidinkielen, ensimmäisen vieraan kielen, matematiikan ja parhaalla arvosanalla suoritetun valinnaisen aineen kirjallisen kokeen perusteella.

EB-tutkinnon vuonna 2013 suorittavien tulee lisäpisteiden saamiseksi toimittaa suoraan oikeus­ tieteelliselle tiedekunnalle todistus EB-tutkinnon suorittamisesta ja tutkintoon sisältyvistä ­arvosanoista viimeistään maanantaina 24.6.2013 ennen klo 16.15. Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat tutkinnosta lisäpisteitä valintatoimikunnan päättämällä tavalla.

Opiskelijaksi hyväksyminen Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani päättää ­uusien opiskelijoiden hyväksymisestä tiedekuntaan valintatoimikunnan esityksestä. Valintakokeen tulokset julkaistaan maanantaina 1.7.2013 klo 10.00. Tulokset julkaistaan maanantaina 1.7.2013 klo 10.00 Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla. Tarkat yhteystiedot ja puhelinnumerot, joista tuloksia voi tiedustella, ilmoitetaan koetilaisuudessa. Tulosten julkistamisen

129


oikeustieteellinen tiedekunta yhteydessä julkaistaan arvosteluperusteet sekä tieto siitä, miten hakija saa tiedon arvosteluperusteiden soveltamisesta omiin vastauksiinsa ja miten oikaisua pyydetään. Tiedekuntaan hyväksytyille lähetetään kirjallinen ilmoitus hyväksymisestä.

II ERILLISVALINTA /OTM OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

Opinto-oikeuden käyttäminen

Aloituspaikkamäärät ja kiintiöt

Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla toimitettava opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus t­ iedekunnalle viimeistään tiistaina 30.7.2013 klo 16.15. Mikäli tiedekuntaan hyväksytty on hakenut yliopistojen yhteishaussa sähköisesti ja rekisteröitynyt hakijapalveluun, hän voi tehdä vastaanottamisilmoituksen sähköisessä hakijapalvelussa. Valintakokeessa hyväksytyn opiskelijan on aloitettava opintonsa tiedekunnassa lukuvuonna 2013– 2014, ellei asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittaminen tai muu syy ole esteenä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi.

Tiedekuntaan otetaan vuonna 2013 enintään 35 alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa.

Muutoksenhaku Valintakoetta koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valintakokeen tulokset on julkaistu (viimeistään tiistaina 16.7.2013 klo 16.15). Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston o ­ ikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian saatuaan valintatoimikunnan lausunnon.

Valintakiintiöt ovat seuraavat: 1) Turun yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996) suorittaneita enintään 5 (VN-tutkinnosta ON-tutkintoon siirtyneitä tai VN-tutkintonsa ON-tutkinnoksi täydentäneitä) 2) Åbo Akademissa rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996, A 794/2004) suorittaneita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuoden 1996 tai myöhemmän valinnan perusteella, jatkamaan oikeustieteellisiä opintojaan enintään 20 3) Helsingin yliopistossa tai Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996, A 794/2004) suorittaneita enintään 5 4) ETA-kelpoisuuskokeen Suomessa vähintään oikeusnotaaritasolle suorittaneita, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon enintään 5

1) TURUN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (A86/1996) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista oikeusnotaarin tutkinnon suorittanutta hakijaa, jotka ovat siirtyneet Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon opinnoista oikeusnotaarin tutkinnon opintoihin tai täydentäneet varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi (A 86/1996).

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulo-

130


oikeustieteellinen tiedekunta makkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta www.law.utu.fi ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja varanotaarin tutkintotodistuksesta. Vuonna 2013 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään torstaina 2.5.2013 klo 16.15. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Varanotaarin tutkinnosta oikeusnotaarin tutkintoon siirtyneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavasti: —— ON-tutkinnon pakollisten aineopintojen arvo­sanat ja syventävien opintojen kirjallisen työn arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005, ks. sisällöstä lisää http://www.utu.fi/opiskelu/opinnot/Tutkintorakenneuudistus.html). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijan saama yhteispistemäärä. Varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi täydentäneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavasti: —— ON-tutkinnon aineopintojen suppeiden kurssien arvosanat, VN-tutkinnon aineopintojen perusopintojen arvosanat ja VN-tutkinnon laajentavien opintojen kirjallisen työn arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005, ks. sisällöstä lisää http://www.utu.fi/ opiskelu/opinnot/Tutkintorakenneuudistus.html). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijan saama yhteispistemäärä. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa ­järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan yhteispistemäärään yltäneet hakijat.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 31.5.2013 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Vanhamuotoisen oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996) suorittaneen lisäopinnot oikeustieteen maisterin tutkinnossa määrätään tiedekunnan yleisissä määräyksissä.

2) ÅBO AKADEMISSA RÄTTSNOTARIETUTKINNON (A 86/1996, A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 20 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet rättsnotarietutkinnon Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa (A 86/1996, A794/2004). Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa rättsnotarie-tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa oikeustieteellisiä opintojaan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa edellä mainitun kiintiön puitteissa ilman valintakoetta edellyttäen, että he ovat aloittaneet rättsnotarie-tutkintoon johtaneet opintonsa vuoden 1996 tai myöhemmän valinnan perusteella.

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta www.law. utu.fi ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja varanotaarin tutkintotodistuksesta. Vuonna 2013 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään torstaina 2.5.2013 klo 16.15. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneet ja uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet hakijat hyväksytään tiedekuntaan paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:

Ks. päävalinta.

131


oikeustieteellinen tiedekunta Rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneet: Rättsnotarie-tutkintoon sisältyvien aineopintojen (ämnesstudier) neljään pooliin jakaantuvien yhteensä 17 opintojakson (studieperioder) arvo­ ­ sanat pisteytetään asteikolle erinomaiset tiedot, hyvät tiedot ja tyydyttävät tiedot, jolloin erinomaiset tiedot antavat 5 pistettä, hyvät tiedot 3 pistettä ja tyydyttävät tiedot 2 pistettä. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon syventävien opintojen (fördjupade studier) kirjallisen kuulustelun (litteraturtentamen) ja kirjallisen työn (skriftligt arbete) arvo­ sanat samoin pisteytettynä. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet. Uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet: Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneiden arvosanat 1–5 vastaavat pistemäärää laskettaessa suoraan pisteitä 1–5. Huomioon otetaan aineopintojen (ämnesstudier) kolmeen pooliin jakautuvien yhteensä 16 opintojakson arvosanat ja perusopintojen opintojaksojen Allmän rättslära ja Rättssociologi och kriminologi arvosanojen keskiarvo. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon tieteellisen erikoistumisen (vetenskaplig specialisering) kirjallisen kuulustelun ja harjoitusaineen (littteraturtentamen och övningsuppsats) sekä RN-lopputyön (RN-avhandling) arvosanat. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee RN-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 31.5.2013 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Vanhamuotoisen rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneen lisäopinnot oikeustieteen maisterin tutkinnossa määrätään tiedekunnan pysyväismääräyksissä.

132

3) HELSINGIN YLIOPISTOSSA TAI LAPIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (A 86/1996, A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa (A 86/1996, A 794/2004).

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta www.law.utu.fi ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja varanotaarin tutkintotodistuksesta. Vuonna 2013 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään torstaina 2.5.2013 klo 16.15. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely a) Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti. Oikeusnotaarin tutkinto (A 86/1996): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005, ks. sisällöstä lisää http://www.utu.fi/ opiskelu/opinnot/Tutkintorakenneuudistus.html). Arvo­sanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista (19 opintojaksoa, 78 ov): velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perheja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, eurooppaoikeus, oikeusteoria, oikeushistoria, oikeustaloustiede, kirjanpito, oikeussosiologia, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta.


oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005, ks. sisällöstä lisää http://www.utu.fi/ opiskelu/opinnot/Tutkintorakenneuudistus.html). Arvosa­noista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on ­hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista (15 opintojaksoa, 114 op): velvoiteoikeus/yleinen velvoiteoikeus, kauppaoi­ keus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, kansain­ välinen yksityisoikeus, rikosoikeus, eurooppaoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, oikeusteoria, kansainvälinen oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. b) Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti: Oikeusnotaarin tutkinto (A 86/1996): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005, ks. sisällöstä lisää http://www.utu.fi/opiskelu/opinnot/Tutkintorakenneuudistus.html). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä.

yksityisoikeus ja oikeusvertailu (15 opintojaksoa, 88 op). Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. a) ja b) Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, ON-tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu ON-tutkinnossa käytettävälle arvo­ sana-asteikolle. Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan asetuksen 794/2004 mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa poik­ keaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiede­kunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee ON-tutkinnon kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.

Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista: persoonallisuusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus ja prosessioikeus sekä ­seuraavista ne 9, joiden arvosana on korkein: hallinto-oikeus, velvoiteoikeus, kirjanpidon perusteet, kauppaoikeus, esineoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, finanssioikeus, rikosoikeus, ympäristöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, kansain­välinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu. Pisteet a ­ nnetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta.

Opiskelijaksi hyväksyminen

Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1–5 (Turun yliopiston rehtorin päätös 16.2.2005, ks. sisällöstä lisää http://www.utu.fi/ opiskelu/opinnot/Tutkintorakenneuudistus.html). Arvo­sanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä.

Ks. päävalinta.

Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista: persoonallisuusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, immateriaali- ja kilpailuoikeus, ympäristöoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, hallintooikeus I: hallintotoiminnan oikeudelliset puitteet, finanssioikeus, rikosoikeus, prosessioikeus I, insolvenssioikeus, kansainvälinen

Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 31.5.2013 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamassa henkilökohtaisessa opintosuunnitel­ massa määrätään, mitä kieliopintojaan opiskelijan on mahdollisesti täydennettävä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten.

133


oikeustieteellinen tiedekunta

4) ETA-KELPOISUUSKOKEEN SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon sekä Suomessa suorittaneet ETA-kelpoisuuskokeen vähintään oikeusnotaaritasolle.

ETA-kelpoisuuskokeesta Opetushallitus päättää hakemuksesta toisessa ETAvaltiossa myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. Toisessa ETA-valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteen maisterin tai oikeusnotaarin tutkinto, vain suorittamalla Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toimeenpanosta annetun lain (1597/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu pakollinen kelpoisuuskoe. Pakollisen ETA-kelpoisuuskokeen järjestävät Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto (ks. tarkemmin yliopistojen www-sivut).

Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevien on jätettävä hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta www.law. utu.fi ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä —— todistus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle —— tutkintotodistus, jonka perusteella hakijalle on myönnetty oikeus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamiseen —— edellä mainitun tutkintotodistuksen liitteet: ote opintosuoritusrekisteristä tai vastaava —— todistus hakijan suomen kielen taidosta Asiakirjojen on oltava joko alkuperäisiä tai todistuksen antaneen yliopiston tai korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia kopioita.

134

Vuonna 2013 ETA-kelpoisuuskokeen suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään torstaina 2.5.2013 ennen klo 16.15. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Hakijat valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa heidän ETA-kelpoisuuskokeen suorittamiseen oikeuttaneessa tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Opintomenestys arvioidaan tutkintoon kuuluvien arvosanojen keskiarvona. Hakijan arvosanojen keskiarvon tulee kuitenkin olla ECTS-asteikolla vähintään C (= suomalaisen arvosteluasteikon 3). Britanniassa tutkinnon suorittaneiden osalta tutkinnon kokonaisarvosanan (class) tulee olla vähintään Lower second. Mikäli hakijan suorittaman tutkinnon arvosanojen muuntamisesta ECTS-asteikolle ei ole saatavissa luotettavaa selvitystä, oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee lopputyön/ loppukokeen kokonaisarvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan perjantaina 31.5.2013 klo 10.00. Tulokset julkaistaan Calonia- rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätään, mitä opintojaan opiskelijan on täydennettävä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten.


oikeustieteellinen tiedekunta

III ERILLISVALINTA /ON/OTM OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 1) TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON (A 794/2004) SUORITTANEET

1) yritysjuridiikan pääaineopintojen arvosana 2) kandidaatintutkielman arvosana 3) sivuaineopintojen arvosana / arvosanat Siirtyminen opiskelemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan ei vaikuta opiskelijan oikeuteen jatkaa opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkistetaan perjantaina 31.5.2013 klo 10.00.

Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2013 erillisvalinnassa enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yliopistojen tutkinnoista anne­ tun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti pääaineenaan yritysjuridiikka. Nämä opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin tutkintoa että ­oikeustieteen maisterin tutkintoa.

Hakeminen Hakijoiden on jätettävä oikeustieteellisen tiedekunnan hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeus­tieteelliselle tiedekunnalle viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta www.law.utu.fi ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio kauppatie­ teiden kandidaatin tutkinnon tutkintotodistuksesta ja ote Turun yliopiston opintosuoritusrekisteristä. Vuonna 2013 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään torstaina torstaina 2.5.2013 ennen klo 16.15. Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (A 794/2004) suorittaneiden hakijoiden valintakriteerinä on opintomenestys hakukelpoisuuden osoittavassa tutkinnossa. Opiskelijat valitaan kauppatieteiden ­ kandidaatin tutkinnon opintopisteillä painottamattoman yleiskeskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kiintiön (5) täyttyessä usealla hakijalla on sama opintopisteillä painottamaton yleis- keskiarvo, ratkaistaan hyväksytyksi tuleminen seuraavilla kriteereillä seuraavassa järjestyksessä

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta.

2) TURUN YLIOPISTON AVOIMESSA YLIOPISTOSSA TURUN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIA OPINTOJA SUORITTANEET (A 86/1996, A 794/2004) Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2013 erillisvalinnassa enintään 2 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja ja kursseja Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa. Hakijalla on oltava edellä mainittuja opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja tai suppeita kursseja vähintään 34 opintopistettä. Jokaisen huomioon otettavan opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Hakijalla on oltava vähintään lukiotasoinen (pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään samantasoinen yhden vieraan kielen taito. Hakijalla ei saa olla voimassaolevaa korkea­ koulututkinnon suoritusoikeutta. Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin tutkintoa että oikeustieteen maisterin tutkintoa.

135


oikeustieteellinen tiedekunta

Hakeminen Hakijoiden on jätettävä oikeustieteellisen tiedekunnan hakulomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa oikeustieteelliselle tiedekunnalle viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.15, jolloin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Hakulomakkeita saa oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta www.law.utu.fi ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut kopiot Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean (ent Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen) tai Turun kesäyliopiston antamista avoimen yliopisto-opetuksen todistuksista sekä todistuksista hakijan kielitaidon osoittamiseksi. Vuonna 2013 hakuajan päättymisen jälkeen suoritetuista avoimen yliopiston opintojaksoista tai tutkinnosta, joka osoittaa vaadittavan kielitaidon, on toimitettava hakemuksen liitteeksi kopio oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään torstaina 2.5.2013 klo 16.15. Tällöin kaikkien haun edellytysten on täytyttävä.

Valintamenettely Hakijalta vaaditaan vähintään 60 opintopistettä oikeustieteellisiä opintoja, joista vähintään 34 opintopistettä oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja tai suppeita kursseja. Hakijalta vaaditaan vähintään lukiotasoinen (pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään saman­ tasoinen yhden vieraan kielen taito. Huomioon otettavien opintojaksojen ja kurssien arvosanojen on oltava vähintään tasoa 3 (hyvä). Hakijan esittämien opintosuoritusten arvosanat muunnetaan tarvittaessa Turun yliopiston rehtorin opintosuoritusten arvostelusta 1.8.2005 lukien antaman määräyksen mukaisesti uudelle arvosteluasteikolle (1–5). Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymän kertoimen 1,7 mukaan. Oikeudenalojen perusteiden ja suppeiden kurssien (A 86/1996, A794/2004) suorituksista annetaan pisteitä suoritusten arvosanojen mukaisesti 3–5 pistettä. Valinnaisten opintojen ja perusopintojen suorituksista annetaan pisteitä suoritusten arvosanojen mukaisesti 3–5 pistettä. Mikäli näiden opintojen suorituksesta on annettu arvosana hyväksytty, siitä annetaan 3 pistettä.

Opiskelijat hyväksytään vähintään arvo­ sanoista 3 (hyvä) koostuvan yhteispistemäärän perusteella. Mikäli kiintiön (2) täyttyessä usealla hakijalla on sama vähintään arvosanoista 3 (hyvä) koostuva

136

yhteispistemäärä, ratkaisee tasoa 5 (erinomainen) olevien arvosanojen lukumäärä. Huomioon otetaan tällöin oikeudenalojen perusteiden, suppeiden kurssien, perusopintojaksojen ja valinnaisten opintojaksojen arvosanat. Mikäli lukumääräkin on sama, ratkaisee vähintään arvosanalla 3 (hyvä) suoritettujen oikeudellisten opintopisteiden määrä.

Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkistetaan torstaina 31.5.2013 klo 10.00.

Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Ks. päävalinta

IV MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LAW AND INFORMATION SOCIETY Master’s Degree Programme in Law and Information Society (LIS) on oikeustieteellisen tiedekunnan englanninkielinen Bolognan mallin mukainen maisterin tutkintoon johtava koulutusohjelma (120 op). Koulutusohjelma rakentuu tiedekunnan vahvuusalojen ympärille (markkinoita koskeva tutkimus, innovaatio- ja informaatio-oikeus, konstitutionalismi) ja sen tarkoituksena on muiden tavoitteiden ohella antaa opiskelijoille tutkimuksellisia valmiuksia. Ohjelmalla on kolme keskeistä osaamistavoitetta: a) vastata oikeusjärjestysten alati lisääntyvän vuorovaikutuksen ja ylikansallisten normijärjestelmien merkityksen kasvun myötä lisääntyneeseen tarpeeseen kansainvälistää oikeustieteellistä koulutusta; b) vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä informatisoitumisen merkityksestä oikeudessa; sekä c) kehittää opiskelijoiden oikeudellisten ongelmien hahmotustaitoa, argumentaatiota ja tutkimuksellisia valmiuksia. Koulutus on suunnattu sekä suomalaisen ON- tai RN-tutkinnon suorittaneille että soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille koti- tai ulkomaisille opiskelijoille. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan OTM-tutkintoa jo aiemmin suorittamaan hyväksytyt opiskelijat ja ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneet muodostavat kaksi eri hakijaryhmää, joille on erilliset valintamenettelyt. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan OTM-tutkintoa jo aiemmin suorittamaan hyväksytyt (enintään 5 opiskelijaa) suorittavat koulutusohjelman mukaiset opinnot osana OTM-opintojaan suuntautu-


oikeustieteellinen tiedekunta misvaihtoehtona. Muiden (enintään 15 opiskelijaa) osalta koulutusohjelmasta myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä uusi oikeustieteen alan maisteritutkinto. Muussa yliopistossa kuin Turun yliopistossa suomalaisen ON- tai RN-tutkinnon suorittaneille tai ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaarivaiheen osalta suorittaneille koulutusohjelmasta voidaan hakemuksesta myöntää OTM-tutkinto.

Students who have completed the lower university degree in a University other than the University of Turku, Faculty of Law Who can apply? The applicant must have completed a lower university degree equivalent to a Finnish Bachelor’s degree in a University. Most of the credits in the degree should be from legal studies. The degree required must be completed by 31 July 2013. Applicants who won’t get their degree certificate before the application period ends should enclose a statement from their home University stating the expected date of graduation. The applicant must be fluent in English.

Application procedure The application period for studies starting in September 2013 begins 3 December and ends 28 February at 16.00 (Finnish time). The electronic application form template is available at www.universityadmissions.fi. The applicant must first create a user account and fill in the template. The information one has given will be compiled into a pdf-document, which will become the Application Form as it is printed out. The application enclosures should be returned to the following address: University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI-00170 Helsinki FINLAND Enclosures required are: —— A printed version of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant. —— An officially certified copy of the Bachelor’s degree certificate in the original language (OR applicants graduating after the deadline must enclose a statement from the home institution stating the expected date of graduation). —— An official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate OR an officially certified copy of the Diploma Supplement in

English (concerns graduates from universities within the EU). —— An officially certified copy of the transcript of records of the Bachelor’s degree in the original language. —— An official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records of the Bachelor’s degree. —— Language certificate (see language requirements below) —— Motivation letter stating why the applicant is applying for this programme (max one A4 page) —— Written essay based on the application exam question, which is available at http://www.law. utu.fi/en/lis

Language requirements Language proficiency is to be verified by one of the following certificates: 1. TOEFL test with a score of at least 575 on the paper-based test (PBT) or 90 on the internetbased test (IBT) 2. IELTS test with an overall band score of 6.5 and no individual score below 5.5 3. Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English (CPE), pass grades A, B or C 4. Cambridge ESOL’s Certificate In Advanced English (CAE), pass grades A, B, or C 5. The Pearson test of English Academic, PTE Academic, minimum score 62 6. Bachelor’s degree or an equivalent degree in an English-language programme in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States 7. Finnish Bachelor of Law (ON or RN) degree (free-form report on proficiency in English, one page and possible appendices) 8. Studies of law conducted in English (min. 20 ECTS, average grade at least 2,5) at the University of Turku No other language tests or statements of the applicant’s language skills will be accepted. IELTS and TOEFL tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted. All language test scores must be sent to University Admissions Finland (address above). The testing centre must send the test results directly to the University Admissions by the application deadline.

Admission The maximum of 15 students are accepted to the programme. The admission is done based on the level of previous studies, grades, language skills, personal interest and written application examination.

137


oikeustieteellinen tiedekunta

Publication of Results The results of the admission will be published latest 3 May 2013 at the notice board of the Faculty of Law (Calonia Building) and with applicant’s permission at http://www.law.utu.fi/en/lis. Applicants will also receive notice in writing. The admitted students must notify the Faculty of Law as soon as possible and by 30 July by 16.15 Finnish time at the latest if s/ he will accept the study place or not. If the Faculty of Law hasn’t received the student’s notification by 30 July by 16.15, s/he will forfeit the right to enrol in the degree programme.

V MUUT OPINTO-OIKEUDET 1) SIVUAINEOIKEUDET Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeuden­ alojen perusteista (enintään 30 op). Suoritus­oikeus voidaan myöntää opintojaksoon, jonka suorittaminen tukee opiskelijan muuta aineyhdistelmää. ­Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voidaan suorittaa sivuaineopintoina vain siinä ­tapauksessa, että ­opintojaksolle jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Perusopintojaksoja ja aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa sivuaineopintoina. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ­opiskelijoita varten tiedekunta tuottaa opintojaksot hallintooikeudesta, kansainvälisestä oikeudesta, eurooppaoikeudesta ja valtiosääntöoikeudesta. Lisäksi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yksityisoikeudellisia opintoja, jotka on koottu siviilioikeuden poolin opintojaksoista. Oikeustieteellinen tiedekunta tuottaa yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle lisäksi em. opintojen edellytyksenä olevan opintojakson Johdatus oikeus­ tieteeseen, johon ei kuitenkaan haeta erikseen sivu­ aineoikeutta. Tarkat tiedot opinnoista ovat yhteis­ kuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoita eivät koske edellisessä kappaleessa mainitut suoritusoikeuden rajoitukset, vaan he voivat suorittaa oikeustieteellisiä opintoja tässä kappaleessa mainituissa rajoissa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita varten tiedekunta tuottaa opintojakson Ympäristöoikeudelliset aineopinnot, joka koostuu kaikille pakollisista ja valinnaisista osista (enimmäislaajuus 33 opintopistettä). Tarkat tiedot opinnoista ovat matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Opintojaksoon haetaan sivuaineoikeutta oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tämän

138

opintojakson suorittavat matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa oikeustieteellisiä opintoja enintään 33 opintopistettä, muita koskee ensimmäisessä kappaleessa mainittu 30 opintopisteen enimmäismäärä. Opinto-oikeutta haetaan oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta saatavalla lomakkeella. Opintopäällikkö hyväksyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden sivuaineopintojen hakemukset. Opintopäällikkö hyväksyy muiden tiedekuntien opiskelijoiden oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja koskevat hakemukset. Tarvittaessa opintopäällikkö ohjaa opiskelijan opintojakson vastaavan opettajan vastaanotolle keskustelemaan asiasta. Mikäli opinto-oikeus myönnetään, opintopäällikkö merkitsee lomakkeelle suostumuksensa. Lomakkeet palautetaan hyväksymisen jälkeen tiedekunnan kansliaan, jossa sivuaineopiskelijoista pidetään rekisteriä. Johtokunta voi erityisestä syystä myöntää syventävien opintojen suoritusoikeuksia.

2) JOO-SOPIMUKSEN PERUSTEELLA SUORITETTAVAT OPINNOT Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden sopimuksessa, joka antaa perus-ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Turun yliopiston opiskelija voi siis opiskella tutkintoonsa kuuluvia opintoja myös muissa yliopistoissa ja vastaavasti muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja Turun yliopistossa. JOOopiskelu on opiskelijalle maksutonta. Turun yliopisto on lisäksi tehnyt JOO-sopimuksen periaatteita noudattavan sopimuksen turkulaisten ammattikorkeakoulujen kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös vaihto-opiskelijat. Ohjeet ja hakulomakkeet Turun ammattikorkeakoulussa suoritettaviin JOO-opintoihin löytyvät osoitteesta www.turkuamk.fi/JOO. Hakemista koskevat ohjeet, tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta sekä JOO-hakulomake ovat käytettävissä joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelussa osoitteessa www.joopas.fi. Järjestelmään kirjaudutaan voimassaolevalla yliopiston käyttäjätunnuksella ja postisalasanalla. Ks. tarkemmin osoitteesta http://www.utu.fi/ opiskelu/opinnot/joo.html. Ks. kohdassa 3) oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat JOO-opinnot.

3) ERILLISET OPINNOT Turun yliopistossa voidaan suorittaa tutkintoihin kuulumattomia erillisiä opintoja tiedekuntien erikseen päättämällä tavalla. Erillisten opintojen opiskeluoikeutta käyttäen ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot voi sisällyttää myöhemmin mahdollisesti


oikeustieteellinen tiedekunta suoritettavaan tutkintoon tiedekunnan erillisellä päätöksellä. Opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on ensisijaisesti samanaikaisen muualla suoritettavan yliopistotutkinnon tai Turun yliopistossa tai muualla jo suoritetun tutkinnon täydentäminen tai ammattipätevyyden lisääminen tai virkakelpoisuuden saavuttaminen.

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat opinnot Perustutkinto-opinnot JOO-sopimuksen perusteella ja erillisinä opintoina voidaan suorittaa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeudenalojen perusteista (enintään 30 op) seuraavissa aineissa: Siviilioikeuden pooli —— velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus Julkisoikeuden pooli —— valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus Rikos- ja prosessioikeuden pooli —— rikosoikeus, prosessioikeus Oikeuden yleistieteiden pooli —— oikeushistoria, yleinen oikeustiede, oikeussosiologia ja kriminologia Muita aineopintojen opintojaksoja voi suorittaa vain siinä tapauksessa, että opintojaksoilla on tilaa omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen. ­Perusopintoja ja syventäviä opintoja ei voi suorittaa.

Turku Law School -opintojaksot Turku Law School -opintojaksoja voidaan suorittaa JOO-sopimuksen perusteella ja erillisinä opintoina enintään 30 ECTS (poikkeuksena ICL) (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät Turku Law School -opintojaksot). Turku Law School -opintojaksojen opinto-oikeuksia voidaan myöntää: —— ulkomailla oikeustieteellisissä tiedekunnissa opiskeleville (opintojen tulee olla hyväksiluettavissa kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon) sekä ammattipätevyyden lisäämiseksi LL.B.-tutkinnon tai LL.M.-tutkinnon suorittaneille (hakemukseen liitettävä nykyisen työnantajan suositus)

—— Suomessa oikeustieteellisissä tiedekunnissa opiskeleville; opiskelijoille, joiden opintoihin kuuluu oikeustiedettä muissa tiedekunnissa sekä JOO-yliopistojen opiskelijoille, joiden opintooikeutta ko. yliopisto puoltaa. Hakuajat ulkomailta tuleville: Hakuaika ulkomailta lukuvuonna 2013–2014 Turku Law School -opintojaksoja erillisopintoina suorittamaan hakeville päättyy torstaina 30.5.2013 klo 16.15. Hakuaikaan mennessä saapuneista hakemuksista hyväksytään kaksi parasta.

Opinto-oikeuden myöntäminen Sekä oikeustieteellisen tiedekunnan että Turku Law Schoolin opinto-oikeuden myöntämisen hyväksyy joko opintopäällikkö tai opintoneuvoja. Tarvittaessa pyydetään vastaavan opettajan lausunto.

Opintomaksut Erillisistä opinnoista peritään opintomaksu. Maksuista ovat kuitenkin vapautettuja JOO-sopimuksen perusteella opinto-oikeuden saaneet, Åbo Akademin opiskelijat, ulkomaiset viralliset vaihto-opiskelijat ja eräiden kansainvälisten apurahojen perusteella määräaikaisesti opiskelevat. Opintomaksut ovat seuraavat: —— aineopintojen opintojakso oikeudenalojen perusteista 10 EUR x opintopiste —— muu aineopintojen opintojakso 10 EUR x opintopiste —— Turku Law Schoolin opintojaksot 10 EUR x opintopiste

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijan JOO-opinnot muissa yliopistoissa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijan JOO-opintoja muissa yliopistoissa kuin Åbo Akademissa hyväksytään vain tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tiedekunnassa, Turku Law Schoolin puitteissa (tiedekunnassa ja Åbo Akademissa) ja yliopiston muissa tiedekunnissa on tarjolla niin runsaasti valinnaisia opintojaksoja, että harkinta on valinnaisten opintojen osalta erityisen tiukka. Jatko-opiskelijan osalta puollot harkitaan tapauskohtaisesti.

139


Turun kauppakorkeakoulu Sisältö

Turun kauppakorkeakoulun tutkintoja.......................... 142 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.... 142 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN.........................................................143 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...............................143 VALITTAVIEN MÄÄRÄ JA HAKUKOHTEET......................................144 VALINTAMENETTELY.............................................................................144 Valintapisteytys ............................................................................... 145 VALINTAKOE............................................................................................. 146 YHTEISVALINNAN AIKATAULU........................................................... 147 VARASIJAVALINTA ................................................................................. 147 ERILLISVALINNAT....................................................................................148 AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ...........................................................148 VALINTA TIEDEKILPAILUSSA MENESTYMISEN PERUSTEELLA...........................................................................................148

Master’s Degree Programme in Global Innovation Management (GIM) ...........................................................................155 Master’s Degree Programme in Global Information Technology Management (GITM)............................................157 Master’s Degree Programme in Futures Studies (FUTU)....................................................................................... 161 Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Tukkk Porin yksikkö............................................................163 LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN ERILLISVALINTA, TuKKK Porin yksikkö................................................................................ 166 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA KANSANTALOUSTIEDE.......................................................................... 168 VALINTAMENETTELY............................................................................. 169 VALINTAPISTEYTYS................................................................................ 169 Valintakoe............................................................................................. 169

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON ALEMMAN KAUPPATIETEELLISEN YLIOPISTOTUTKINNON PERUSTEELLA...............148

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON................................ 170

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON YRITYSJURIDIIKAN PÄÄAINEESEEN OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON PERUSTEELLA...........................................................................................150

erillisVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON................................................................... 170

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma...............................................................................150


Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulun tutkintoja • kauppatieteiden kandidaatti

• kauppatieteiden maisteri

• kauppatieteiden lisensiaatti

• kauppatieteiden tohtori

• valtiotieteiden kandidaatti

• valtiotieteiden maisteri

• valtiotieteiden lisensiaatti

• valtiotieteiden tohtori

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme vuotta. Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), valtiotieteiden maisterin tutkinto (VTM) ja filosofian maisterin tutkinto (FM) ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 120 opintopistettä. Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja yhteiskuntatieteelliseen alaan kuuluvasta kansantaloustieteen pääainevalinnassa Turun kauppakorkeakouluun hyväksytyt opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän tutkinnon. Maisterivaiheen opiskelijavalinnoissa hakija valitaan suoraan maisteriopintoihin tai maisteriohjelmaan.

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteelliset tutkinto-opinnot antavat monipuoliset ja laaja-alaiset valmiudet yritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Turun kauppakorkeakoulussa opiskellaan ensimmäisenä lukuvuotena liiketaloustieteellisten ja muiden kauppatieteellisten oppiaineiden kaikille yhteisiä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Ensimmäinen vuosi tarjoaa samalla tilaisuuden tutustua oppiaineisiin ja opetustarjontaan. Tämä auttaa itselle parhaiten sopivien pää- ja sivuainevalintojen tekemisessä. Pää- ja sivuaineet valitaan ensimmäisen lukuvuoden lopussa lukuun ottamatta kansainvälisen liiketoiminnan pääainetta, joka valitaan jo hakuvaiheessa. Tähän mennessä valtaosa opiskelijoista

142

• filosofian tohtori

• filosofian maisteri

on voinut suorittaa tutkintonsa haluamassaan pääaineessa. KTK-tutkintoa koskee tutkinnon laajaalaisuuden takaamiseksi ns. symmetriavaatimus, jonka mukaan pääaineen ollessa jokin liiketaloustieteellinen aine tulee sivuaineen olla jokin muista kauppatieteellisistä aineista ja päinvastoin. Tutkintoon kuuluu runsaasti kieli- ja liikeviestinnän opintoja kahdesta vieraasta kielestä suomen ja ruotsin kielen lisäksi.

2. ja 3. opintovuosi Toisena ja kolmantena lukuvuonna opiskellaan pää- ja sivuaineiden perus- ja aineopintoja oman kiinnostuksen mukaan. Kieli- ja viestintäopintoja jatketaan käytännössä lähes koko tutkinnon ajan. KTKopintojen loppuvaiheessa laaditaan pääaineessa kandidaatin tutkielma.

4. ja 5. opintovuosi Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavat opinnot koostuvat pääasiassa pääaineen syventävistä opinnoista ja sivuaineen opinnoista. Maisterin tutkinnossa voi jatkaa samaa sivuainetta kuin KTKtutkinnossa tai valita jonkin toisen sivuaineen. KTMtutkintoon kuuluu myös kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikille yhteisiä menetelmäopintoja. Opintojen loppuvaiheessa pääaineessa laaditaan pro gradu -tutkielma. Tarkempia tietoja opinnoista voit lukea opinto-oppaasta. Kauppatieteiden maisteri voi hakemuksesta saada ekonomin arvon.


TURUN kauppakorkeakoulu Pääaineet Turussa Pääaineet TuKKK:n Porin yksikössä Liiketaloustieteelliset Liiketaloustieteelliset aineet aineet

laskentatoimi ja rahoitus johtaminen ja organisointi markkinointi kansainvälinen liiketoiminta toimitusketjujen johtaminen yrittäjyys

laskentatoimi ja rahoitus johtaminen ja organisointi markkinointi

Muut kauppatieteelliset aineet kansantaloustiede yritysjuridiikka talousmaantiede taloussosiologia taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät tietojärjestelmätiede Kieli- ja viestintäopinnot Englannin kieli ja liikeviestintä Espanjan kieli ja liikeviestintä Ranskan kieli ja liikeviestintä Ruotsin kieli ja liikeviestintä Saksan kieli ja liikeviestintä Suomen kieli ja talouselämän viestintä Venäjän kieli ja liikeviestintä

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Kauppatieteelliset opinnot antavat valmiudet menestyä monilla aloilla ja mahdollisuuden sijoittua monenlaisiin työtehtäviin, sillä kauppatieteellistä osaamista tarvitaan yhä useammilla aloilla. Kauppatieteellisen alan tutkinto on arvostettu ja kilpailukykyinen ja ­antaa valmiudet työskennellä missä päin maailmaa tahansa. Kotimaassa ja ulkomailla työskentelyn ­lisäksi ne tarjoavat tien kiinnostaviin jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Turun kauppakorkeakoululla on tiiviit yhteydet yrityselämään. Osa valmistuvista opiskelijoista tapaakin ensimmäisen työnantajansa esimerkiksi case-tutkimuksen tai tutkielmatoimeksiannon myötä syntyneiden kontaktiverkostojen kautta.

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ­opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia valintaperusteita jäljempänä todetulla tavalla.

Hakeminen Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa haetaan yliopistojen valtakunnallisen yhteishaun kevään aika­ taulun ja ohjeiden mukaisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea enintään kolmeen yliopistoon. Hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen. Kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi yliopiston sisäinen hakukohde. Mikäli on mahdollista hakea useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, hakija asettaa nämä ensisijaisuusjärjestykseen ao. yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Mikäli ko. ensisijaiseksi ­ asetettu yliopisto järjestää koetilaisuuden usealla paikkakunnalla, ilmoittaa hakija myös koepaikkansa haku­ lomakkeessa. Hakulomakkeelle merkittyjen vaihtoehtojen lukumäärää ja järjestystä sekä mahdollista koepaikkaa koskeva ilmoitus on hakijaa sitova. Hakijan, joka suorittaa keväällä 2013 korkea­ koulukelpoisuuden osoittavana tutkintonaan amma­ tillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon, European Baccalaureatetutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon tai ulkomaisen tutkinnon, tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavan todistuksen jäljennös Aalto-yliopistoon 15.7.2013 klo 16.15 mennessä. Hakuperusteena olevan tutkinnon on oltava valmis kyseiseen ajankohtaan mennessä.

143


Turun kauppakorkeakoulu

VALITTAVIEN MÄÄRÄ JA HAKUKOHTEET Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sisäänotto on vuonna 2013 Turkuun 240 ja Poriin 50 opiskelijaa seuraavasti:

Hakukohde: KAUPPATIETEET (Turku) Valitaan 190 uutta opiskelijaa, joista ensin valitaan 115 yhteispistevalintapisteiden (yo-todistus + ­valintakoe) mukaisessa järjestyksessä ja sitten 75 koepistevalintapisteiden mukaisessa järjestyksessä (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat).

Hakukohde: KAUPPATIETEET, Kansainvälinen liiketoiminta (KV) Valitaan 50 uutta opiskelijaa kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen. Tähän hakukohteeseen voivat hakea ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneet tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet.

Hakukohde: KAUPPATIETEET, Pori Valitaan 50 uutta opiskelijaa, joista ensin valitaan 30 yhteispistevalintapisteiden (yo-todistus + valintakoe) mukaisessa järjestyksessä sitten 20 koepistevalintapisteiden mukaisessa järjestyksessä (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat).

VALINTAMENETTELY Valinta yhteispisteiden ja koepisteiden perusteella Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan piirissä oleville yliopistoille ja hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin. Kuhunkin yliopiston hakukohteeseen yhteisvalinnassa valittavien määrästä noin 60 % määräytyy yhteispistevalintapisteiden perusteella ja noin 40 % koepistevalintapisteiden perusteella. Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan hakukohteista. Valintajärjestys määräytyy hakulomakkeella ilmoitetun ensisijaisuusjärjestyksen ja valintapisteiden perusteella. Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän koepisteitä saanut, sen jälkeen valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä,

144

otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa. Koepistevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Yhteispistevalinnassa valituksi voi tulla keväällä 2013 tai aikaisemmin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittanut hakija tai International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittanut hakija. Mikäli IB -tutkinnon tai EB -tutkinnon keväällä 2013 suorittanut hakija haluaa tulla huomioon otetuksi yhteispistevalinnassa, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 15.7.2013. Hakija tulee valituksi yhteispiste­ valintapistein, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä jo valituksi tulleella eikä tasapistesääntöjen perusteella eroa hakijoiden välille synny. Tämän valinnan tulos julkistetaan 19.7.2013 ja tämä opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7.8.2013 klo 16.15 mennessä. Poikkeuksen edellä todettuun muodostavat valinnat, joissa käytetään haastatteluja. Milloin yliopistotason sisäisen hakukohteen valinnassa käytetään haastatteluja, kutsutaan hakijat haastatteluun ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa järjestyksessä. Tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan kaikki haastatteluihin. Yhteisvalinnan valinta etenee siten, että ensin tutkitaan sijoittuuko hakija ensimmäiselle sijalle asettamaansa yliopistoon ensimmäiseksi hakukohteeksi asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalinta­ pisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija tämän yliopiston toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispiste­ valintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne. Jos hakija ei sijoitu mihinkään ensimmäiseksi asettamansa yliopiston sisäisistä hakukohteista, siirrytään tarkastelemaan sijoittuuko hakija toiselle sijalle asettamansa yliopiston ensimmäiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalinta­ pisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija tämän yliopiston toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispiste­ valintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne. Jos hakija ei sijoitu mihinkään toiseksi asettamansa yliopiston sisäisistä hakukohteista, siirrytään tarkastelemaan sijoittuuko hakija kolmannelle sijalle asettamansa yliopiston ensimmäiselle sijalle asetta-


TURUN kauppakorkeakoulu maansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija tämän yliopiston toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne.

Hakukohde Kansainvälinen liiketoiminta: Haastatteluihin valinta ja haastattelut Kansainvälisen liiketoiminnan haastatteluihin vali­ taan noin 240 hakijaa alla olevien ylioppilastutkintojen arvosanapisteytyksen perusteella ja yotutkinto­todistuspisteiden mukaisessa järjestyksessä sellaisten Turun kauppakorkeakoulun hakijoiden joukosta, jotka asettavat hakukohteen, kansainvälisen liiketoiminta ensisijaiseksi TuKKK:n sisäisistä hakukohteista. Haastattelu on kaksiosainen, joista toisessa mitataan hakijan kansainvälisiä valmiuksia ja toisessa kielitaitoa. Kielihaastattelun kielet, joista hakija voi valita, ovat: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja ­venäjä. Rajoituksena kielivalinnassa on, että ruotsinkielisestä lukiosta Suomessa valmistunut ylioppilas ei voi valita ruotsin kieltä haastattelukieleksi. ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ haastatteluun valittaessa Ylioppilastutkinnosta TuKKK:n ensisijaisuuspisteet Kielten lisäpisteet Yhteensä

40 2 2 44

Hakija saa haastatteluihin valittaessa kaksi (2) lisäpistettä valitessaan haastattelukieleksi espanjan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielen. Haastatteluun valituille lähetetään viimeistään 3.6.2013 erillinen kutsu, joka sisältää myös haastatteluaiheet. Haastattelut järjestetään Turussa. Haastattelujen aikataulu: Ma 10.6.2013 Englanti, espanja, ruotsi, saksa Ke 12.6.2013 Englanti, ranska, venäjä To 13.6.2013 Englanti Kansainvälisten valmiuksien arviointi (max 20 p.) perustuu hakijan kansainvälisiin valmiuksiin (kiinnostus kansainväliseen liiketoimintaan sekä kommunikaatiokyky ja -halukkuus) ja ryhmäkeskusteluun, joka käydään suomeksi. Kielihaastattelu toteutetaan vieraalla kielellä parihaastatteluna toisen hakijan kanssa (max 20 p.).

Kielitaidon arviointiperusteet: • asiasisältö ja sanaston laajuus (max. 10 p.) • oikeakielisyys ja rakenteet (max. 5 p.) • sujuvuus ja ääntäminen (max. 5 p.) Molemmista haastatteluosioista on saatava vähintään 10 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen. Haastatteluista saadut yhteispisteet skaalataan kertomalla hakijan saavuttama pistemäärä kertoimella 40 / paras hakukohteeseen kansainvälinen liiketoiminta hakeneen haastattelupistemäärä (=skaalauskerroin). Opiskelijoiden lopullinen valinta kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen tapahtuu haastatteluista ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella.

Ulkomailla kouluopintonsa suorittaneiden valinta Ylioppilastutkintoa vastaavan ulkomaisen, muun kuin edellä mainittujen International Baccalaureate-, Reifeprüfung ja European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneet, jotka pyrkivät hakukohteisiin: kauppatieteet (Turku ja Pori), valinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteeseen pyrkivien ylioppilastutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden osalta opiskelija­ valintatoimikunnalla on oikeus ratkaista, vastaako muu ulkomainen tutkinto suomalaista ylioppilastutkintoa ja vastaavatko ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneen hakijan arvosanat tasoltaan haastatteluihin kutsuttujen suomalaisen yo-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden arvosanoja. Tätä arviointia varten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa lukion ­suorittaneilta vaaditaan SAT Reasoning Testin suorittamista, Mathematics ja Critical reading -osioista pitää olla yhteensä vähintään 1050 pistettä ja Writing-osiosta vähintään 500 pistettä.

Valintapisteytys Hakijalle annetaan hänen ensisijaiseksi asettamansa yliopiston valinnassa kaksi lisäpistettä sekä toiseksi asettamansa yliopiston valinnassa yksi lisäpiste. Yhteispistevalintaa varten pisteet (yhteispistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden summasta. Koepistevalintaa varten pisteet (koepistevalinta­ pisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden ja koepisteiden summasta. Yhteispistevalintaa varten sekä haastatteluihin hakijoita kutsuttaessa annetaan enintään 40 p ­ istettä ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella alla olevan mukaisesti. Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet.

145


Turun kauppakorkeakoulu

SUOMALAISEN YLIOPPILASTUTKINNON PISTEYTYS

EUROPEAN BACCALAUREATE -TUTKINNON PISTEYTYS

Huomioon otetaan äidinkielen ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, yhteensä viisi koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen koetta. Reaaliaineen kokeen arvosanasta pisteet annetaan kuten pitkän oppimäärän ­ kokeesta. Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan äidinkielen kokeeksi.

Huomioon otetaan tutkintoon kuuluvat viisi pakollista kirjallista koetta.

ARVOSANAT

L

E

M

C

B

Äidinkieli

9

8

6

3

1

Matematiikka, pitkä oppimäärä

10

9

7

4

2

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

7

6

4

3

1

Muu koe, pitkä oppimäärä

7

6

4

3

1

Muu koe, muu oppimäärä

5

4

3

2

1

INTERNATIONAL BACCALAUREATE -TUTKINNON PISTEYTYS Huomioon otetaan A1-kieli ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, ­yhteensä viisi koetta. ARVOSANAT

7

6

5

4

3

Kieli A1, HL

9

8

6

3

1

Kieli A1, SL

7

6

4

3

1

Matematiikka, HL

10

9

7

4

2

Matematiikka, SL

8

7

5

3

1

Muu koe, HL

8

7

5

4

1

Muu koe, SL

5

4

2

1

1

HL = Higher level SL = Standard level

REIFEPRÜFUNG -TUTKINNON PISTEYTYS Huomioon otetaan pakolliset neljä koetta (kirjallista tai suullista) sekä näiden lisäksi yksi minkä tahansa päättötodistuksesta löytyvän parhaat pisteet antavan kielen arvosana. Viimeksi mainittu otetaan huomioon kahden vuoden arvosanojen keskiarvon perusteella. ARVOSANAT Kielen koe *

15-13 12,99-10 9,99-8 7,99-7 6,99-5 9

8

6

3

1

Matematiikan koe 10

9

7

4

2

Muu koe

7

6

4

3

1

Muu kuin edellä oleva kieli **

7

6

4

3

1

* Voi olla myös jokin muu kieli kuin saksa. Tässä otetaan huomioon parhaat pisteet antava kielen kirjallinen tai suullinen koe. ** On tutkintotodistuksesta löytyvä minkä tahansa kielen arvosana.

146

ARVOSANAT Äidinkielen (L1) kirjallinen koe

10-9

8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5

9

8

6

3

1

Matematiikan kirjallinen koe

10

9

7

4

2

Muut kirjalliset kokeet

7

6

4

3

1

VALINTAKOE Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja kykyä soveltaa sitä sekä antamaan hakijalle kuva tulevasta opiskelualasta. Koe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja materiaaliin sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valinta­ kokeeseen. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt saa osallistua valintakokeeseen. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihto­ ehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on ­saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä.


TURUN kauppakorkeakoulu

VALINTAKOEKIRJAT 2013 Johtaminen ja markkinointi Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana Talentum 2012 ISBN 978-852-14-1984-3 / 978-952-14-1985-0 Laskentatoimi ja rahoitus Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011 ISBN: 978-951-96324-3-8 Kansantaloustiede Pohjola, Matti Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, Helsinki, 2012 ISBN: 978-952-63-1556-0 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku – Korhonen, Pekka – Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä, 3. uudistettu painos, Helsinki, 2003 tai uudempi ISBN 952-91-6722-9/ 978-952-91-6722-7 Vuoden 2013 valintakokeessa ei ole aineistokoeosuutta.

VALINTAKOEPAIKAT Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston järjestämässä valintakoe­ tilaisuudessa. Jokaisella Turun kauppakorkeakouluun pyrkivällä on mahdollisuus valita, suorittaako hän ­ valintakokeen Turussa vai Porissa. Valintakoe järjestetään osoitteissa: Turun kauppakorkeakoulu Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Pohjoisranta 11a, 28100 Pori

Enimmäispistemäärät hakukohteiden kauppatieteet, Turku ja Pori valinnassa ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ hakukohteiden Kauppatieteet, Turku ja Pori valinnassa Ylioppilastutkinnosta

40

Valintakokeesta

40

TuKKK:n ensisijaisuuspisteet Yhteensä

2 82

Enimmäispistemäärät hakukohde, Kansainvälinen liiketoiminta lopullisessa valinnassa ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ hakukohde Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta lopullisessa valinnassa Haastatteluista

40

Valintakokeesta

40

TuKKK:n ensisijaisuuspisteet Yhteensä

2 82

YHTEISVALINNAN AIKATAULU Haku alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 Ma 3.6.2013

Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15 Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Kutsut lähetetään KV-haastatteluihin valituille

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN HAASTATTELUT

Ma 10.6.2013 Ke 12.6.2013 To 13.6.2013

Englanti, espanja, ruotsi, saksa Englanti, ranska, venäjä Englanti

VALINTAKOE

Ti 11.6.2013 Pe 5.7.2013

Valintakoe klo 10.00–14.00 Valinnan tulokset julkistetaan Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille.

VARASIJAVALINTA Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan ­ ­ yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yli­ opiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa ­johonkin hakukohteeseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä siten tulla valituksi vara­sijalta johonkin toiseen yhteisvalinnassa ­hakemaansa hakukohteeseen.

147


Turun kauppakorkeakoulu

ERILLISVALINNAT AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ (Kiintiö 20) KTK/KTM-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää ilman valintakoetta n. 20 hakijalle, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja keskimäärin vähintään hyvin tiedoin. Avoimen yliopiston opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 90 opintopistettä ja niistä vähintään 60 opintopistettä on suoritettu Turun kauppakorkeakoulussa. Opintosuoritusten tulee sisältää kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia ­avoimessa yliopistossa suoritettuja kaikille yhteisiä opintoja kaikissa seuraavissa aineissa: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi, markkinointi, ­ kansantaloustiede sekä taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät. Lisäksi suoritusten tulee sisältää yhteensä vähintään 6 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja, jotka on suoritettu avoimessa yliopistossa. Mikäli yliopistotasoisten opintojen laajuus on ilmoitettu opintoviikkoina, muunnetaan ne opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1,8. Mikäli opintojen laajuus on ilmoitettu sekä opintoviikkoina että ­opintopisteinä, käytetään arvioinnissa opintopisteitä. Avoimen yliopistoväylän kautta ei voi hakea haku­kohteeseen kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta. Avoimen yliopiston väylävalinnassa ei voi myöskään hakea henkilö, joka on suorittanut yliopistotutkinnon tai jolla on oikeus tutkinnon suorittamiseen jossakin yliopistossa. Mikäli valintaperusteet täyttäviä henkilöitä on enemmän kuin mitä avoimen yliopistoväylän sisäänottokiintiössä voidaan ottaa, karsinta suoritetaan Turun kauppakorkeakoulussa suoritettujen avoimen yliopiston opintojen arvosanojen perusteella (opintopisteillä painotettu keskiarvo).

Hakeminen Avoimen väylän kautta hakevan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, jossa hän ilmoittaa hakeeko hakukohteeseen kauppatieteet Turku vai kauppatieteet Pori. Hakulomakkeeseen on liitettävä viralliset suoritusrekisteriotteet avoimen yliopiston opinnoista. Hakuaika päättyy 20.5.2013 klo 16.15, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä Turun kauppakorkeakoulussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

148

20014 Turun yliopisto Avoimen yliopiston väylän kautta hakevien opiskelijoiden määrä julkistetaan hakuajan päättymisen jälkeen. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan ­tuloksesta postitse.

VALINTA TIEDEKILPAILUSSA MENESTYMISEN PERUSTEELLA (Kiintiö 2) KTK/KTM-tutkinto-oikeus voidaan myöntää ilman valintakoetta enintään kahdelle Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneelle ylioppilaalle. Palkitun kilpailutyön tulee selkeästi liittyä talousalaan. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee Turun kauppakorkeakoulu tapauskohtaisesti.

Hakeminen Viksu-tiedekilpailun perusteella hakevan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, jossa hän ilmoittaa hakeeko hän hakukohteeseen kauppatieteet Turku vai kauppatieteet Pori. Hakemukseen liitetään asiakirja Suomen Akatemian tiedekilpailun tuloksista ja jäljennös palkitusta kilpailutyöstä. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä Turun kauppakorkeakoulussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON ALEMMAN KAUPPATIETEELLISEN YLIOPISTOTUTKINNON PERUSTEELLA Hakija voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen asettamalla ne preferenssijärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakukohteiden järjestys on sitova eikä sitä voi hakuajan päätyttyä muuttaa. Opiskelija­ valinta tehdään pääainekiintiöittäin hakemusten perusteella.


TURUN kauppakorkeakoulu Sisäänottokiintiöt pääaineittain: Johtaminen ja organisointi 10 Kansainvälinen liiketoiminta 10 Kansantaloustiede 10 Laskentatoimi ja rahoitus 10 Markkinointi 10 Toimitusketjujen johtaminen 10 Talousmaantiede 10 Taloussosiologia 5 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 Tietojärjestelmätiede 15 Yrittäjyys 10 Yritysjuridiikka 10

1. Ensin maisteritutkinnon pääaineeksi valittavassa aineessa aiemmin suoritettujen opintojen määrän perusteella. Suoritettujen opintojen laajuus määritetään opinto­pisteinä. Mikäli opintojen laajuus on ilmoitettu sekä opintoviikkoina että opintopisteinä, käytetään arvioinnissa opintopisteitä. Yliopistotasoisten suoritusten opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8. 2. Tämän jälkeen karsintaa tehdään aiemmassa tutkinnossa suoritetun opinnäytetyön arvo­ sanan perusteella. 3. Seuraavaksi valintaan vaikuttaa hakijan suorittamien yliopistotasoisten opintojen laajuus TuKKK:n opetusohjelmaan kuuluvissa aineissa.

Valintaperusteet

Esimerkki eri arvosana-asteikkojen vastaavuuksista:

1. Vähintään kauppatieteiden kandidaatin ­ tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto1, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatintutkintoa. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTS-creditiä. 2. Maisterin tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen arvosanan on oltava vähintään keskitasoa. 3. Maisterin tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen laajuus aikaisemmissa opinnoissa tulee olla vähintään 25 opintopistettä (poikkeuksena kirjeenvaihtajan tai akateemisen sihteerin tutkinnon suorittaneet). Mikäli yliopistotasoisten opintojen laajuus on ilmoitettu opintoviikkoina, muunnetaan ne opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1,8. Mikäli opintojen laajuus on ilmoitettu sekä opintoviikkoina että opintopisteinä, käytetään arvioinnissa opintopisteitä. 4. Mikäli hakija hakee suorittamaan KTM-tutkintoa pääaineena kansainvälinen liiketoiminta, valinnan edellytyksenä on hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä2. – TOEFL PBT minimipisteet: 575 – TOEFL iBT minimipisteet: 92 – CPE läpäisytasot A, B tai C – CAE läpäisytasot A, B tai C – IELTS minimiarvosana: 6.5 – PTE Academic minimipisteet: 62 – GMAT minimipisteet: 520 – Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 Mikäli opiskelijavalinnan perusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin s­ isäänottokiintiön määrä, karsinta suoritetaan:

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Hakeminen Hakijan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, josta ilmenee, mihin pääaineeseen hän hakee. Hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta sekä virallinen suoritusrekisteriote. Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet liittävät hakemukseen jäljennökset pääaineessa suoritettujen kurssien opintojaksokuvauksista. Hakuaika KTMtutkintoon alemman kauppatieteellisen yliopistotutkinnon perusteella päättyy 18.3.2013 kello 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida ­valinnassa. Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: Tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusrekisteriote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään perjantaihin 3.5.2013 klo 16.15 mennessä. Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen yliopiston antama vapaamuotoinen todistus siitä, että ­kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja ­ tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. ­Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut.

1 Hakemuksen liitteenä edellytetään todistusta, josta selviää hakijan suomen kielen taito, esim. ylioppilastutkintotodistus. 2 Kielitestiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet KTK- tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla.

149


Turun kauppakorkeakoulu Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

ERILLISVALINTA KTM-TUTKINTOON YRITYSJURIDIIKAN PÄÄAINEESEEN OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON PERUSTEELLA Hakukelpoisuuden edellytyksenä on Turun yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettu yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 2 luvun tarkoittama alempi korkeakoulututkinto eli oikeusnotaarin (ON) tutkinto. Tutkinnon tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen 18.3.2013 mennessä.

KTM- tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. KTM-tutkinnon pääaineena on yritysjuridiikka (YJ), sivuaineena liiketaloustieteelliset aineet. KTM-tutkinnon rakenne: Pääaineopinnot (YJ) 60 op Sivuaineopinnot (jokin liiketaloustieteellinen aine) 25 op Tutkinnon yhteiset menetelmäopinnot 4 op Kieli- ja viestintäopinnot 10 op Vapaasti valittavat opinnot 21 op Yhteensä 120 op

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä. Muilta kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta vaaditaan täydentävinä opintoina Turun kauppakorkeakoulun liiketaloustieteiden ja kansantaloustieteen kaikille pakollisia yhteisiä opintoja, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin. Mahdollisesti myös toisen vieraan kielen alkeisopinnot tulevat täydennettäviksi.

150

Opiskelijavalinta

Sisäänotto oman erillisvalinnan kautta on n. 5 opiskelijaa vuodessa. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin sisäänottokiintiön määrä, karsinta suoritetaan seuraavasti:

Opintomenestyksen perusteella

1. Ensisijaisesti ON-tutkinnon opintojaksojen opintopistemäärillä painottamaton yleiskeskiarvo, pois lukien seuraavat opinnot: ruotsin kielen opintojaksot vieraan kielen opintojaksot puheviestinnän opintojakso valinnaiset opinnot 2. Tämän jälkeen karsintaa tehdään ON-tutkielman arvosanan perusteella ja seuraavaksi 3. Suoritettujen liiketaloustieteellisten opintojen määrän perusteella.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 18.3.2013 klo 16.15. Tällöin myös postitettujen hakemusten on oltava perillä. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

MAISTERIOHJELMAT Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma (Kiintiö 20) Kaupan ja palvelujen ohjelma kytkee toisiinsa perinteisen kaupan ja siihen läheisesti liittyvät palvelut ottamalla huomioon koko alihankinta- ja jakeluketjun eri toimijoiden näkökulmat aina tavaranvalmistajasta kuluttajaan. Ohjelma johtaa KTM-tutkintoon ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Maisteriohjelman rakenne ja opintosuunnat Maisteriohjelman voi suorittaa kolmessa vaihtoehtoisessa pääaineessa: markkinoinnissa (MA), talousmaantieteessä (TM) tai taloussosiologiassa (TS). Hakuvaiheessa tehty pääainevalinta on sitova eikä sitä voi opintojen kuluessa muuttaa. Markkinoinnissa keskitytään kaupan markkinoinnin johtamiseen, talousmaantieteessä liikepaikkasuunnitteluun ja taloussosiologiassa kuluttajakäyttäytymiseen. Sivuaineeksi on valittavissa toimitusketjujen johtaminen (LOG), kansainvälinen liiketoiminta (KV), markki-


TURUN kauppakorkeakoulu nointi, talousmaantiede, taloussosiologia tai tietojärjestelmätiede (TJ).

Kiintiö 1 (KTK- tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, enintään 5 opiskelijaa)

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman tutkintorakenne: Pääaineopinnot (MA, TM tai TS) 60 op Sivuaineopinnot (LOG, KV, MA, TM, TS tai TJ) 25 op Tutkinnon yhteiset menetelmäopinnot 4–7 op Kieli- ja viestintäopinnot 10 op Vapaasti valittavat opinnot 18–21 op Yhteensä 120 op

Valintaperusteet: 1) Vähintään kauppatieteiden kandidaatin ­ tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatintutkintoa. Ulkomaisessa yliopistotutkinnossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen4 määrän on vastattava vähintään 150 ECTS-opintopistettä. Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: Tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö ja kypsyyskoe) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusrekisteriote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään perjantaihin 3.5.2013 klo 16.15 mennessä. Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja rekisteröity sekä tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huo­ mioida. Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. 2) Tutkinnon pääaineen opintojen arvosana 1–5-portaisella asteikolla on vähintään 3. Mikäli tutkintotodistukseen tai sen liitteenä olevaan opintosuoritusrekisteriotteeseen ei ole merkitty pääaineen arvosanaa, lasketaan arvosana tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/ opintopistelaajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Saatu keskiarvo pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi.

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopinto­ tasoisia opintoja ja niiden yhteismäärä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan valitaan oman erillisvalinnan kautta enintään 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kiintiöittäin hakemusten perusteella seuraavasti: kiintiössä 1 valitaan enintään 5 kauppatieteiden kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen yliopistotutkinnon3 suorittanutta kiintiössä 2 valitaan enintään 5 soveltuvan, vähintään kandidaatin tutkinnon suorittanutta ja kiintiössä 3 valitaan enintään 10 suomalaisen liike­ talouden tradenomin tutkinnon suorittanutta. Mikäli jokin kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää toisista kiintiöstä siten, että kokonaissisäänotoksi tulee enintään 20 seuraavalla tavalla: mikäli kiintiö 1 tai 2 jää vajaaksi, valitaan hakijoita kiintiöstä 1 tai 2 siten, että näistä kiintiöistä valitta­ vien hakijoiden yhteismäärä on enintään10 mikäli kiintiöistä 1 ja 2 valittavien hakijoiden yhteismäärä jää alle 10, voidaan sisäänottoa täydentää kiintiöstä 3 siten, että kokonaissisäänotoksia tulee enintään 20 Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman pääaineeseen hakija pyrkii. Hakija voi pyrkiä vain yhteen maisteriohjelman pääaineista ja valinta on sitova.

Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti:

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

3 Koska Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma on suomenkielinen, kohderyhmänä ovat lähinnä kauppatieteellisen alan bachelor-tutkinnon ulkomailla suorittaneet suomalaiset tai suomen kieltä taitavat. Hakemukseen tulee liittää todistus, josta selviää hakijan suomen kielen taito, esim. ylioppilastutkintotodistus. 4 Kauppatieteellisiksi opinnoiksi luetaan laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, toimitusketjujen johtamisen, yrittäjyyden, kansantaloustieteen, yritysjuridiikan, talousmaantieteen, taloussosiologian, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien ja tietojärjestelmätieteen opinnot. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena TuKKK:ssa käytössä olevaa oppiainejakoa.

151


Turun kauppakorkeakoulu Mikäli soveltuvia hakijoita on enemmän kuin sisään­ ottokiintiön määrä, karsinta suoritetaan seuraavasti:

Kiintiön 2 opiskelijavalinta tehdään aiempien opintojen sekä työkokemuksen perusteella.

1. Ensin aiemman tutkinnon pääaineen opintojen arvosanan perusteella. Mikäli tutkintotodistukseen tai sen liitteenä olevaan opintosuoritusrekisteriotteeseen ei ole ­ merkitty pääaineen arvosanaa, lasketaan arvosana tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/ opintopistelaajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Saatu keskiarvo pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi. 2. Tämän jälkeen karsintaa tehdään aiemmassa tutkinnossa tehdyn opinnäytetyön arvosanan perusteella.

Hakijat pisteytetään seuraavasti:

Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti:

1. Aiemman tutkinnon pääaineen arvosana max. 50 pistettä (arvosanat 1 ja 2 = 0 pistettä, arvosana 3 = 10 pistettä, 4 = 30 pistettä, 5 = 50 pistettä) Mikäli tutkintotodistukseen tai sen liitteenä olevaan opintosuoritusrekisteriotteeseen ei ole merkitty pääaineen arvosanaa, lasketaan arvosana tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/ opintopistelaajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Saatu keskiarvo pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti:

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

5

laudatur, eximia A

4

3 ja 3–

50 pist.

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

30 pist.

1

approbatur

E

1 ja 1–

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

10 pist.

Hakupisteet

Mikäli arvosana on 2 tai 1, hakija saa 0 hakupistettä. Kiintiö 2: Soveltuva, yliopistossa suoritettu kandidaatin- tai maisterin tutkinto, enintään 5 opiskelijaa Valintaperusteet: 1) Soveltuvalla kandidaatin tai maisterin tutkinnolla tarkoitetaan kauppaan ja kuluttamiseen liittyviä tutkintoja, joihin sisältyy vähintään 40 op:n verran opintoja yhdessä seuraavista aineista: markkinointi, maantiede, sosiologia, tuotantotalous, teollisuustalous, kiinteistötalous, kuluttajaekonomia tai elintarvike-ekonomia. Näihin opintoihin ei lueta harjoittelua. 2) Tutkinto on suoritettu viimeiseen hakupäivään 18.3.2013 mennessä. Tutkinnon loppuun suorittaminen tarkoittaa sitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. opinnäytetyö ja kypsyyskoe) on arvosteltu ja rekisteröity, vaikka lopullinen tutkintotodistus saataisiin myöhemmin. Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja rekisteröity sekä tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut.

152

2. Aiemman tutkinnon opinnäytetyön arvosana max. 50 pistettä (arvosanat 1 ja 2 = 0 pistettä, 3 = 10 pistettä, 4 = 30 pistettä, 5 = 50 pistettä) Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti: Hakupisteet 5

laudatur

A

eximia

B

4

3 ja 3–

4

magna

3

cum laude

50 pist.

C

3

2,5 ja 2+

30 pist.

D

2

2 ja 2–

10 pist.

40 pist.

Mikäli arvosana on 2 tai 1, hakija saa 0 hakupistettä. Jos hakijan opinnäytetyö/lopputyö on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, katsotaan arvosanan ”hyväksytty” vastaavan arvosanaa 3 ja tuottavan 10 hakupistettä. 3. Täydentävien opintojen määrä max 50 p Täydentävien opintojen tarkoituksena on taata opiskelijalle sekä opiskelun että ammatillisten valmiuksien näkökulmasta riittävät perustiedot KTM-tutkinnon suorittamiseksi (ks. kohta Täydentävät opinnot). Valinnassa asetetaan etusijalle opiskelijat, jotka ovat hankkineet nämä valmiudet jo aiemmissa opinnoissaan. Käytännössä


TURUN kauppakorkeakoulu tämä tarkoittaa sitä, että hakija saa hakupisteistä sitä enemmän, mitä vähemmän täydentäviä opintoja tarvitaan.

10 op tai vähemmän täydentäviä opintoja = 50 hakupistettä 11 op täydentäviä opintoja = 49 hakupistettä, 12 op täydentäviä opintoja = 48 hakupistettä jne

Täydentävien opintojen määrää laskettaessa • otetaan huomioon myös hakijan aiempaan tutkintoon kuulumattomia opintoja, mikäli ne TuKKK:n näkemyksen mukaan vastaavat sisällöltään ja tasoltaan opiskelijalta vaadittavia täydentäviä opintoja. • opintoviikoissa ilmoitetut yliopisto-opinnot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 18 ja AMK-opinnot kertoimella 1,5 Täydentävien opintojen määrä lasketaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella (ks. kohta ’Hakemus ja hakemuksen liitteet hakukiintiöissä 2 ja 3). 4. Työkokemuspisteet max. 50 pistettä Soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan työskentely tukku- ja vähittäiskaupassa sekä niihin läheisesti liittyvillä toimialoilla. Hakijan toimenkuva määräytyy Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) perusteella. Hakupisteiden määrä riippuu työkokemuksen pituudesta ja työn luonteesta eli toimenkuvasta seuraavasti: • asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä myyjät ja kauppiaat (AML2010 luokat 3, 4 ja 52) (5–25 hakupistettä): vähintään 3 kk = 5 pistettä, 48 kk tai enemmän = 25 pistettä • johtajat ja erityisasiantuntijat (AML2010 luokat 1 ja 2) (30–50 hakupistettä): vähintään 3 kk = 30 pistettä, 48 kk tai enemmän = 50 pistettä

Kummallakin tehtävätasolla yksi työskentelykuukausi tuottaa 0,444 hakupistettä.

Jos työkokemusta on yhteensä alle 3 kk, ei hakija saa hakupisteitä. Jos hakijalla on sekä alemman että ylemmän tason työkokemusta, lasketaan kummankin tason työkokemus yhteen. Tällöin työkokemuksesta saatavien hakupisteiden enimmäismäärä on 50.

Kiintiön 2 hakija voi saada yhteensä enintään 200 hakupistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan hakijan on saatava vähintään 80 hakupistettä. Tasapistetilanteet kiintiössä 2 Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan opinnäytetyön/lopputyön arvosanasta eniten valintapisteitä saanut, seuraavaksi pääaineen

arvosanasta eniten pisteitä saanut, sitten täydennysopintojen määrästä eniten pisteitä saanut ja lopuksi työkokemuspisteistä eniten hakupisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät otetaan kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Kiintiö 3: Suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto, enintään 10 opiskelijaa Valintaperusteet: 1) Suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto. 2) Tutkinto on suoritettu viimeiseen hakupäivään 18.3.2013 mennessä. Tutkinnon loppuun suorittaminen tarkoittaa sitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. opinnäytetyö ja kypsyyskoe) on arvosteltu ja rekisteröity, vaikka lopullinen tutkintotodistus saataisiin myöhemmin. Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja rekisteröity sekä tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakouluun välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. 3) Hakijalla on suoritettuna TuKKK:n alkeisopintoja vastaavat opinnot yhdessä seuraavista kielistä: espanja, japani, kiina, ranska, saksa tai venäjä. Alkeisopintoja vastaavaksi katsotaan vähintään 6 op:n laajuiset, korkeakoulutasoiset opinnot tai lukion viiden kurssin suorittaminen tai ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu toisen vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe. Kiintiön 3 opiskelijavalinta tehdään aiempien opintojen sekä työkokemuksen perusteella. Hakijat pisteytetään seuraavasti: 1. Aiemman tutkinnon opintojen arvosana max. 50 pistettä (arvosanat 1 ja 2 = 0 pistettä, arvosana 3 = 10 pistettä, 4 = 30 pistettä, 5 = 50 pistettä) Arvosana lasketaan tutkintotodistuksen liitteenä olevan opintosuoritusrekisteriotteen perusteella tutkinnon kaikkien opintojen opintoviikko/opintopistelaajuuksilla painotettuna keskiarvona kahden desimaalin tarkkuudella. Saatu keskiarvo pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi.

Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 ­seuraavasti:

153


Turun kauppakorkeakoulu Hakupisteet 5 laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

50 pist.

4 magna

B

3

2,5 ja 2+

30 pist.

3 cum laude

C

2

2 ja 2–

10 pist.

Mikäli arvosana on 2 tai 1, hakija saa 0 hakupistettä. 2. Aiemman tutkinnon opinnäytetyön arvosana max. 50 pistettä (arvosanat 1 ja 2 = 0 pistettä, 3 = 10 pistettä, 4 = 30 pistettä, 5 = 50 pistettä) Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti: Hakupisteet 5

laudatur

A

4

3 ja 3–

eximia

B

50 pist.

4

magna

C

3

2,5 ja 2+

30 pist.

3

cum laude

D

2

2 ja 2–

10 pist.

40 pist.

Mikäli arvosana on 2 tai 1, hakija saa 0 hakupistettä. Jos hakijan opinnäytetyö on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, katsotaan arvosanan ”hyväksytty” vastaavan arvosanaa 3 ja tuottavan 10 hakupistettä. 3. Täydentävien opintojen määrä max 50 p Täydentävien opintojen tarkoituksena on taata opiskelijalle sekä opiskelun että ammatillisten valmiuksien näkökulmasta riittävät perustiedot KTM-tutkinnon suorittamiseksi (ks. kohta Täydentävät opinnot). Valinnassa asetetaan etusijalle opiskelijat, jotka ovat hankkineet nämä valmiudet jo aiemmissa opinnoissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakija saa hakupisteistä sitä enemmän, mitä vähemmän täydentäviä opintoja tarvitaan.

10 op tai vähemmän täydentäviä opintoja = 50 hakupistettä 11 op täydentäviä opintoja = 49 hakupistettä, 12 op täydentäviä opintoja = 48 hakupistettä jne

Täydentävien opintojen määrää laskettaessa otetaan huomioon • hakijan aiempaan tutkintoon kuulumattomia opintoja sekä tradenomin tutkintoon sisältyviä suomalaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, mikäli ne TuKKK:n näkemyksen mukaan vastaavat sisällöltään ja tasoltaan opiskelijalta vaadittavia täydentäviä opintoja • opintoviikoissa ilmoitetut yliopisto-opinnot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja AMKopinnot kertoimella 1,5 Täydentävien opintojen määrä lasketaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella (ks. kohta ’Hakemus ja hakemuksen liitteet hakukiintiöissä 2 ja 3).

154

4. Työkokemuspisteet max. 50 pistettä Soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan työskentely tukku- ja vähittäiskaupassa sekä niihin läheisesti liittyvillä toimialoilla. Hakijan toimenkuva määräytyy Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) perusteella. Hakupisteiden määrä riippuu työkokemuksen pituudesta ja työn luonteesta eli toimenkuvasta seuraavasti: • asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä myyjät ja kauppiaat (AML2010 luokat 3, 4 ja 52) (5–25 hakupistettä): vähintään 3 kk = 5 pistettä, 48 kk tai enemmän = 25 pistettä • johtajat ja erityisasiantuntijat (AML2010 luokat 1 ja 2) (30–50 hakupistettä): vähintään 3 kk = 30 pistettä, 48 kk tai enemmän = 50 pistettä Kummallakin tehtävätasolla yksi työskentelykuukausi tuottaa 0,444 hakupistettä. Jos työkokemusta on yhteensä alle 3 kk, ei hakija saa hakupisteitä. Jos hakijalla on sekä alemman että ylemmän tason työkokemusta, lasketaan kummankin tason työkokemus yhteen. Tällöin työkokemuksesta saatavien hakupisteiden enimmäismäärä on 50. Kiintiön 3 hakija voi saada yhteensä enintään 200 hakupistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan hakijan on saatava vähintään 80 hakupistettä. Tasapistetilanteet kiintiössä 3 Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan opinnäytetyön/lopputyön arvosanasta eniten valintapisteitä saanut, seuraavaksi aiemman tutkinnon opintojen arvosanasta eniten pisteitä saanut, sitten täydennysopintojen määrästä eniten pisteitä saanut ja lopuksi työkokemuspisteistä eniten hakupisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät otetaan kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa. Hakeminen Hakemuksesta tulee käydä ilmi • missä hakukiintiössä hakija hakee ja • mihin opintosuuntaan (markkinointi, talousmaantiede tai taloussosiologia) hakija pyrkii. Hakemus ja hakemuksen liitteet hakukiin­tiössä 1: Hakukiintiössä 1 hakevan tulee täyttää Erillisvalinnan hakulomake ja Yhteenveto aiemmista ­opinnoista ja työkokemuksesta -lomake aiempia opintoja koskevin osin, joiden lisäksi vaaditaan seuraavat hakemusliitteet (oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä): • tutkintotodistus • tutkintotodistuksen liitteenä oleva ote opinto­ suorituksista


TURUN kauppakorkeakoulu Hakemus ja hakemuksen liitteet hakukiin­tiöissä 2 ja 3: Hakukiintiöissä 2 ja 3 hakevien tulee täyttää Erillisvalinnan hakulomake sekä Yhteenveto aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta, joiden lisäksi vaaditaan seuraavat hakemusliitteet (oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä): • tutkintotodistus • tutkintotodistuksen liitteenä oleva ote opintosuorituksista • todistukset tutkintoon kuulumattomista opinnoista (esim. erilliset opinnot yliopistoissa, opinnot avoimessa yliopistossa, ylempi AMK tutkinto), joilla hakija katsoo voivan olla merkitystä täydentäviä opintoja määriteltäessä • ylioppilastodistus ja lukion päästötodistus • työtodistukset Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen Jäljennökset eli kopiot todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansa- laisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla tulee olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan 18.3.2013 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu/ Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto (käyntiosoite: Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku) Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kirjeitse. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuvaatimukset on jätettävä 14 päivän sisällä valinnan tuloksen julkistamisesta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakouluun tarkistettavaksi hyväksymisen jälkeen.

Master’s Degree Programme in Global Innovation Management (GIM) (Kiintiö 25) Englanninkielisen Global Innovation Management -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon pääaineena on kansainvälinen liiketoiminta, sivuaineena yrittäjyys ja lisäksi ohjelmaan kuuluu monitieteinen innovaatioiden johtamisen opintokokonaisuus.

Global Innovation Management -maisteriohjelman tutkintorakenne: Major: International Business 60 ECTS cr Minor: Entrepreneurship 25 ECTS cr Specialisation Studies in Innovation Management 18 ECTS cr Research methods 4–7 ECTS cr Language and communication Studies 10 ECTS cr Optional Studies 0–3 ECTS Total 120 ECTS cr Täydentävät opinnot Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

GIM-maisteriohjelman valintaprosessi on kaksivaiheinen. Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan soveltuvat hakijat. Soveltuvuutta arvioitaessa kriteereinä ovat seuraavat: • Vähintään kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatintutkintoa5, tai vähintään tekniikan kandidaatin tutkinto tai liiketalouden tradenomin tutkinto tai luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena biokemia tai filosofian kandidaatin tutkinto pääaineena joko biokemia, elintarvikekemia tai molekulaarinen biotekniikka tai in vitro diagnostiikka tai vastaavat ulkomaiset tutkinnot6. Tutkinto on oltava suoritettuna haku-

5 Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTS-creditiä 6 Suomalaista KTK- tai TkK-tutkintoa vastaavat ulkomailla suoritetut tutkinnot selvitetään tapauskohtaisesti. Perusperiaatteena on, että ulkomaalaisen Bachelor-tutkinnon on vastattava suomalaista kandidaatintutkintoa tasoltaan ja laajuudeltaan.

155


Turun kauppakorkeakoulu päivään mennessä. Suomalaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet hakijat eivät ole hakukelpoisia. • Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen verran liiketalouden tai liiketaloustieteen7 korkeakoulutasoisia opintoja. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä8: • TOEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92 • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS minimiarvosana: 6.5 • PTE Academic minimipisteet: 62 • Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 • GMAT minimipisteet 520

Kielitesti saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon.

• Pääaineen opintojen arvosana 1–5-portaisella asteikolla vähintään 3 tai jos käytetty asteikko ei ole viisiportainen vähintään keskitasoa. Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa:

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Valintaprosessin 2. vaiheen kriteerit: Seuraavaksi vaiheen 1 läpäisseet hakijat pisteytetään ja heistä valitaan 25 eniten pisteitä saanutta. Pisteytys suoritetaan seuraavasti: • Tutkielman/lopputyön arvosana, 3 = 10 p, 4 = 30 p, 5 = 50 p. (Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5.) Jos hakijalla ei ole tutkielmaa/lopputyötä, saa hän 0 pistettä. Jos hakijan tutkielma/lopputyö on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, saa hän 10 pistettä. • Kauppatieteellisten ja liiketalouden alan opintojen9 laajuus, 1 op = 1 piste, pisteet skaalataan maksimi 50 pistettä. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Kansainvälisen liiketoiminnan opintojen laajuus, 1 op = 1 piste, pisteet skaalataan maksimi 50 pistettä. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • Pääaineen opintojen arvosana 1–5-portaisella asteikolla 3 = 0 p; 4= 30 p, 5 = 50 p; Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa:

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

• Mikäli maisteriohjelmaan kelpoisuuden antavaan tutkintoon sisältyviä opintoja on suoritettu ulkomailla vähintään 150 op: +70p • Mikäli hakija on aiemmin suorittanut teknillistieteellisiä10 opintoja vähintään 25 opintopistettä: +50p

7 Liiketaloustieteen opinnoiksi luetaan laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan, ja yrittäjyyden opinnot. Aineiden nimeke-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena TuKKK:ssa käytössä olevaa oppiainejakoa. 8 Kielitestiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan ­kelpoisuuden antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla. 9 Kauppatieteellisiksi ja liiketalouden alan opinnoiksi luetaan laskentatoimen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan, yrittäjyyden, kansantaloustieteen, yritysjuridiikan, talousmaantieteen, taloussosiologian, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien ja tietojärjestelmä­tieteen opinnot. Aineiden nimeke-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. ­aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena TuKKK:ssa käytössä olevaa oppiainejakoa. 10 Teknillistieteellisillä opinnoilla tarkoitetaan automaatio- ja systeemitekniikan, teknillisen fysiikan ja matematiikan, tietotekniikan, informaatioverkostojen, tuotantotalouden, konetekniikan, energia- ja LVI-tekniikan, kemian tekniikan, materiaalitekniikan, puunjalostustekniikan, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, geomatiikan, kiinteistötalouden, rakennus- ja ympäristötekniikan, bioinformaatioteknologian, biokemian, elintarvikekemian, biotekniikan, elektroniikan ja sähkötekniikan sekä tietoliikennetekniikan opintoja. Aineiden nimeke-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja.

156


TURUN kauppakorkeakoulu 2. vaiheen pisteytys on havainnollistettu alla olevaan taulukkoon: Kriteeri

Maksimipisteet

Tutkielman/lopputyön arvosana

50

Kauppatieteellisten ja kaupallisen alan opintojen laajuus

50

Kansainvälisen liiketoiminnan opintojen laajuus

50

Pääaineen opintojen arvosana

50

Maisteriohjelmaan kelpoisuuden antavaan tutkintoon sisältyviä opintoja suoritettuna ulkomailla vähintään 150 op

70

Teknillistieteellisiä opintoja suoritettuna vähintään 25 op

50

Tasapistetilanteet

Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan eniten tutkielman/lopputyön arvosanasta valintapisteitä saanut, seuraavaksi kv. liiketoiminnan opintojen laajuudesta eniten pisteitä saanut ja seuraavaksi pääaineen opintojen arvosanoista eniten pisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

GIM-maisteriohjelman hakuaika on 3.12.2012– 31.1.2013. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee sähköisen University Admissions Finland -järjestelmän kautta. Hakija voi hakea enintään kahteen Turun kauppakorkeakoulun maisterivaiheen hakukohteeseen asettamalla ne ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut liitteet. Hakija on vastuussa siitä, että hän toimittaa erilliset hakemukset kuhunkin ohjelmaan.

Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen

Suomalaisten todistusten jäljennökset eli kopiot ­todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon hakemusliitteet Ulkomaisella taustatutkinnolla hakevien hakijoiden liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Jäljennösten oikeaksi todistamisessa on noudatettava University Admissions Finlandin edellyttämiä vaatimuksia virallisesti oikeaksi todistamisesta. Ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.universityadmissions.fi. Hakulomake Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU liitteineen toimitetaan 31.1.2013 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto/ Maisteriohjelmat 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013 Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kirjeitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäinen, valinnan perustana oleva tutkintotodistus Turun kauppakorkeakouluun tarkastettavaksi hyväksymisen jälkeen. Englanninkielisen Global Innovation Management -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon pääaineena on kansainvälinen liiketoiminta, sivuaineena yrittäjyys ja lisäksi ohjelmaan kuuluu monitieteinen innovaatioiden johtamisen opintokokonaisuus.

Master’s Degree Programme in Global Information Technology Management (GITM) (Kiintiö 25) GITM-maisteriohjelmassa suoritettavana tutkintona on joko KTM tai FM tutkinto. Hakija ilmaisee hakuvaiheessa ensisijaisen ja mahdollisen toissijaisen tutkinnon valintaperusteet huomioiden. GITM-maisteriohjelman kokonaislaajuus on 120 opintopistettä ja pääaineena on ­tietojärjestelmätiede. Ohjelma on englanninkielinen ja se toteutetaan yhteistyössä TUCSin (Turku Centre for Computer Science) kanssa. Ohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon ­rakenne koostuu seuraavista opinnoista: Major: Information Systems Science 60 ECTS cr Minor: Management and Organization or International Business or Entrepreneurship 25 ECTS cr Methodological studies 4–7 ECTS cr Language and communication studies 10 ECTS cr Elective studies 18–21 ECTS cr Total 120 ECTS cr

157


Turun kauppakorkeakoulu Ohjelmassa suoritettavan FM-tutkinnon rakenne sisältää seuraavat kokonaisuudet: Major: Information Systems Science 80 ECTS cr Minor, methodological, languages and communication as well as other elective studies 40 ECTS cr Total 120 ECTS cr Ohjelmassa on mahdollisuus ammatilliseen erikoistumiseen: 1. työinformatiikkaan (työprosessien kehittäminen, tietojärjestelmien käytettävyys) 2. tietohallinnon johtamiseen (business informatics) Teknisen alan pohjakoulutus antaa hyvät valmiudet työinformatiikan ja kaupallisen alan pohjakoulutus antaa hyvät valmiudet tietohallinnon johtamisen teemaan. Ammatillinen erikoistuminen kannattaa kuitenkin tehdä omien ammatillisten tavoitteiden ja urasuunnitelmien mukaisesti. Valinta tehdään opintojen alkaessa osana henkilökohtaisen opintosuunnitelman vahvistamista.

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden tai filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti hänen aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävinä opintoina edellytetään suoritettavaksi perus- ja aine­ opintoja tai niitä vastaavia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä. Global Information Technology Management ohjelmassa mahdolliset täydentävät opinnot määräytyvät paitsi opiskelijan taustan myös suoritettavan tutkinnon (FM tai KTM) mukaan.

Opiskelijavalinta

Tietojärjestelmätieteen Global Information Technology Management -maisteriohjelmaan valitaan oman erillisvalinnan kautta 25 opiskelijaa, joista 5 kauppatieteiden kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneita (kiintiö 1), n. 12 tietotekniikan alan vähintään kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneita (kiintiö 2) ja 8 soveltuvan lähialueen AMK- tutkinnon suorittaneita

(kiintiö 3). Mikäli jokin kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää muista kiintiöstä vastaavalla määrällä. Global Information Technology Management -maisteriohjelmaan valinta suoritetaan hakemusten perusteella. Valintaprosessi on kaksivaiheinen. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on aikaisempi tutkinto, kielitaito sekä motivaatiokirje. Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan soveltuvat ­hakijat Soveltuvuutta arvioitaessa kriteereinä ovat seuraavat: • Kiintiö 1: Kauppatieteiden kandidaatintutkinto11 tai sitä vastaava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa • Kiintiö 2: Tietotekniikan alan vähintään kandidaatin tutkinto (TkK, FK, LuK) tai vastaavat ulkomaiset tutkinnot, jotka tasoltaan ja sisällöltään vastaavat suomalaisia vastaavia kandidaatin tutkintoja12 • Kiintiö 3: Suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto, suomalainen tietotekniikan tradenomin tutkinto tai suomalainen tietotekniikan alan amkinsinöörin tutkinto. Tutkinnon on oltava suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä. • Hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä13: • TOEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92 • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS minimiarvosana: 6.5 • GMAT minimipisteet: 520 • GRE-testillä; ”General test” kaikki osa-alueet (verbal, quantitative, analytical writing) ja jokaisesta vähintään 55 % • PTE Academic minimipisteet: 62 • Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 • suomalaisen ylioppilastutkinnon englanninkielen arvosana vähintään cum laude approbatur tai hakuperusteena olevan suomalaisen korkeakoulututkinnon englanninkielen opintojen vähintään hyvä arvosana. Kielitesti, poislukien ylioppilastutkinto ja suomalaisen korkeakoulun englanninkielen opintojen ­ arvosana, saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon.

11 Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTScreditiä. 12 University level Bachelor’s degree corresponding Finnish Bachelor of Science in Economics and Business Administration or university level Bachelor’s degree equivalent to Finnish Bachelor of Science (majoring in information systems, computer science, software engineering or industrial engineering and management). 13 Testiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan kelpoisuuden ­antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla.

158


TURUN kauppakorkeakoulu • KTM tutkintoa suorittamaan hakevat: Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen verran liiketalouden tai liiketaloustieteen korkeakoulutasoisia opintoja14 sekä vähintään 10 opintopisteen verran tietojärjestelmätieteen opintoja. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMKopinnoissa ja 1,8 yliopisto-opinnoissa. • FM tutkintoa suorittamaan hakevat: Suoritettuna vähintään 30 opintopisteen verran tietojärjestelmätieteen korkeakoulutasoisia opintoja. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopistoopinnoissa. • Pääaineen opintojen arvosana vähintään keskitasoa. Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan skaalaa 1–5 seuraavasti:

5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Motivaatiokirjeessä kysytään seuraavia asioita: 1. Mitä tiedät GITM maisteriohjelmasta? (0–10 pistettä) 2. Miksi haet juuri tähän maisteriohjelmaan ja millaisena näet tulevaisuutesi maisteriohjelmasta valmistumisen jälkeen? (0–10 pistettä) 3. Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi? Miten se soveltuu maisteriohjelman perustaksi? (0–10 pistettä) 4. Millä tavalla uskot pystyväsi sovittamaan yhteen opiskelun maisteriohjelmassa ja muun elämäsi? Millaisia haasteita uskot mahdollisella opiskelutaipaleella kohtaavasi ja miten aiot niistä selvitä? (0–10 pistettä). Hakijan tulee saada motivaatiokirjeestä vähintään 20 pistettä siten, että jokainen edellä mainittu kohta (1–4) on huomioitu. Motivaatiokirjeestä voi saada enintään 40 pistettä. Motivaatiokirjeen pisteet eivät vaikuta varsinaisiin hakupisteisiin, mutta sen hyväksytty suorittaminen (väh. 20 pistettä) on edellytys valinnalle. Mikäli motivaatiokirje puuttuu hakemuksen liitteistä, hakemus hylätään.

Motivaatiokirjeen kirjoitusohjeet: • Motivaatiokirjeen jokaiselle sivulle kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja henkilötunnus. • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. • Motivaatiokirjeen pituus saa olla enintään 4000 merkkiä. • Motivaatiokirjeen kieli on englanti Motivaatiokirjeen sisällöt, arviointi ja pisteytys • Hakijan perehtyneisyys maisteriohjelman sisältöalueisiin ja painopisteisiin (0–10 pistettä) • Hakijan osaamistavoitteiden soveltuvuus maisteriohjelman tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin (0–10 pistettä) • Hakijan opinto- ja työhistorian soveltuvuus maisteriohjelman opintojen perustaksi (0–10 pistettä) • Realistisen opintosuunnitelman esittäminen huomioiden päätoiminen opiskelu tavoiteajan rajoissa (0–10 pistettä) Vaiheessa 2, mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin sisäänottokiintiön määrä, hakijat pisteytetään ja asetetaan omissa kiintiöissään (kiintiö 1: KTK- tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, kiintiö 2: tietotekniikan alan vähintään kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, kiintiö 3 soveltuvan lähialan amk-tutkinnon suorittaneet) järjestykseen:

Valintaperusteet

Hakijat saavat pisteitä aikaisemmista opinnoistaan ja opintomenestyksestään ja näiden perusteella heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen: 1. Tutkielman/lopputyön arvosana 50 pistettä 2. Tietojärjestelmätieteen opintojen määrä 50 pistettä 3. Tietojärjestelmätieteen opintojen arvosana 50 pistettä 4. Tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo 50 pistettä Yhteensä 200 pistettä Hakijan on saatava vähintään 100 pistettä tullakseen valituksi. Hakupisteisiin lasketaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sekä yliopistojen ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimukset täyttävät opinnot. Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Yliopisto-opinnoissa käytetään kerrointa 1,8.

14 Liiketalouden opinnoiksi määritellään laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan ja yrittäjyyden opinnot. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös ­muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää ­oppiainejakoa. Lisäksi huomioidaan tietojärjestelmätieteen tai sitä vastaavien aineiden opinnot.

159


Turun kauppakorkeakoulu Mikäli arvosana on muulla kuin 1–5 asteikolla, muunnetaan se vastaamaan asteikkoa 1–5 seuraavan taulukon mukaisesti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

1. Tutkielman/lopputyön pisteytys: Arvosana Valintapisteet 5 50 pistettä 4 40 pistettä 3 30 pistettä 2 20 pistettä 1 10 pistettä hyväksytty 25 pistettä ei lopputyötä 0 pistettä 2. Tietojärjestelmätieteen opintojen määrä: Aiemmin suoritetut tietojärjestelmätieteen opinnot pisteytetään niin, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valinta­pistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. 3 ja 4. Tietojärjestelmätieteen opintojen arvo­ sana sekä tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo: Tietojärjestelmätieteen opintojen arvosanoista lasketaan keskiarvo ja pyöristetään. Keskiarvo Valintapisteet Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä Tasapistetilanne Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä: 1. tietojärjestelmätieteen opintojen määrän perusteella 2. tietojärjestelmätieteen opintojen arvosanan perusteella 3. tutkielman/lopputyön arvosanan perusteella Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

160

Hakeminen

GITM-maisteriohjelman hakuaika on 3.12.2012– 31.1.2013. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee sähköisen University Admissions Finland -järjestelmän kautta. Hakija voi hakea enintään kahteen Turun kauppakorkeakoulun maisterivaiheen hakukohteeseen asettamalla ne ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut liitteet. Hakija on vastuussa siitä, että hän toimittaa erilliset hakemukset kuhunkin ohjelmaan. Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen Suomalaisten todistusten jäljennökset eli kopiot todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Ulkomailla suoritetun tutkinnon hakemusliitteet Ulkomaisella taustatutkinnolla hakevien hakijoiden liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Jäljennösten oikeaksi todistamisessa on noudatettava University Admissions Finlandin edellyttämiä vaatimuksia virallisesti oikeaksi todistamisesta. Ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.universityadmissions.fi. Hakulomake Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU liitteineen toimitetaan 31.1.2013 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto/ Maisteriohjelmat 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kirjeitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäinen, valinnan perustana oleva tutkintotodistus Turun kauppakorkeakouluun tarkistettavaksi hyväksymisen jälkeen.


TURUN kauppakorkeakoulu

Master’s Degree Programme in Futures Studies (FUTU) (Kiintiö 20) Englanninkielisen Futures Studies -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmassa suoritettavan FM-tutkinnon pääaineen asemassa on tulevaisuudentutkimus, sivuaineena yrittäjyys, johtaminen ja organisointi, taloussosiologia tai kestävän kehityksen opintokokonaisuus. Myös erikseen sovittuna muu yliopiston sivuaine hyväksytään sivuaineeksi. Ohjelmassa on käytössä lukukausimaksut EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksun suuruus on 7000€ lukuvuodessa. EU-/ETAmaiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden on mahdollista hakea apurahaa, joka kattaa vapautuksen lukukausimaksusta ja 500€ kuukausittain maksettavan apurahan. Apurahaa maksetaan 10 kuukauden ajalta vuosittain. Apuraha voidaan myöntää lahjakkaille, hyvin aiemmissa opinnoissaan menestyneille opiskelijoille, joilla on taloudellisen tuen tarve. Apuraha myönnetään 1-3 opiskelijalle koko opiskeluajaksi (2 lukuvuotta). Futures Studies -maisteriohjelman tutkintorakenne: Futures Studies 81 ECTS cr Minor 25 ECTS cr Research methods 4 ECTS cr Language and communication studies 10 ECTS cr Total 120 ECTS cr

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisteriohjelmaan otettavan opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään hakijakohtaisesti aikaisempien opintojensa perusteella. Täydentävien opintojen yhteismäärä on enintään 22 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet hakijat: Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla hakijoilla täydentävien opintojen määrä on 0–6 op. Mikäli hakija ei ole lukenut toista vierasta kieltä, tulee hänen täydentää toisen vieraan kielen alkeisopintoja 6 op.

Opiskelijavalinta

FUTU-maisteriohjelman valintaprosessi on kaksivaiheinen. Vaiheessa 1 hakijoista erotellaan hakukelpoiset. Kelpoisuutta arvioitaessa kriteereinä ovat seuraavat: • kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava ulkomainen tutkinto, jonka on sisällöltään vastattava suomalaista vastaavaa tutkintoa. Tutkinnon tulee olla kauppatieteiden, yhteiskuntatieteellinen, humanististen tieteiden, luonnontieteiden, lääketieteen, kasvatustieteen, psykologian, elintarviketieteiden, taiteen, tekniikan, teologian, terveystieteiden, liikuntatieteiden tai hallintotieteiden kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkinto. Tutkinnon tulee olla ­suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä. • suomalainen ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee olla liiketalouden tradenomin, ympäristösuunnittelijan tai insinöörin (bio- ja elintarviketekniikka, logistiikka, tuotantotalous, ympäristöteknologia) ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee olla suoritettuna viimeiseen hakupäivään mennessä. • Hyvä englanninkielen taito. Tämä osoitetaan jollain seuraavista testeistä15: • TOEFL PBT minimipisteet: 575 • TOEFL iBT minimipisteet: 92 • CPE läpäisytasot A, B tai C • CAE läpäisytasot A, B tai C • IELTS minimiarvosana: 6.5 • PTE Academic minimipisteet: 62 • GMAT minimipisteet 520 • Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 Kielitesti saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha ­hakuajan päättymispäivänä. Tätä vanhempia kielitestejä ei oteta huomioon. • Pääaineen opintojen arvosana 1–5 -portaisella asteikolla vähintään 3 tai jos käytetty asteikko ei ole viisiportainen vähintään keskitasoa. Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo. Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa:

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat: Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden täydentävien opintojen määrä on 16–22 op ja ne koostuvat tulevaisuudentutkimuksen opinnoista 10 op, menetelmäopinnoista 6 op ja mahdollisista toisen vieraan kielen alkeisopinnoista 6 op. 15 Kielitestiä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka ovat suorittaneet tähän maisteriohjelmaan kelpoisuuden antavan tutkinnon englanniksi joko EU- tai ETA-maassa tai Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tässä tapauksessa edeltävän tutkinnon kieli on todistettava tutkintotodistuksen avulla.

161


Turun kauppakorkeakoulu 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

Valintaprosessin 2. vaiheen kriteerit:

Seuraavaksi vaiheen 1 läpäisseet hakijat pisteytetään ja heistä valitaan noin 20 eniten pisteitä saanutta. Pisteytys suoritetaan seuraavasti: • Tutkielman/lopputyön arvosana, 3 = 10 p, 4 = 30 p, 5 = 50 p. (Mikäli arvosanaskaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5.) Jos hakijalla ei ole tutkielmaa/lopputyötä, saa hän 0 pistettä. Jos hakijan tutkielma/lopputyö on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, saa hän 10 pistettä. • Tulevaisuudentutkimuksen aiempien opintojen laajuus, 1 op = 1 piste, maksimi 25 pistettä. Muutettaessa opintoviikkoja opintopisteiksi käytetään kerrointa 1,5 AMK-opinnoissa ja 1,8 yliopistoopinnoissa. • Pääaineen opintojen arvosana 1–5 -portaisella asteikolla 3 = 0p; 4= 30 p, 5=50 p; Mikäli opiskelijan tutkintotodistuksesta ei käy ilmi pääainetta, otetaan huomioon kaikkien tutkintoon suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo. Mikäli arvosana­ skaala on jokin muu kuin 1–5, se muunnetaan vastaamaan nykyistä skaalaa 1–5. Muuntamisessa käytetään apuna alla olevaa taulukkoa: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

• Täydentävistä opinnoista saa pisteitä seuraavasti: 0 op = 44 p ja tämän jälkeen kahden pistein välein alenevasti, siten että 1 op suoritettavaksi tulevia täydentäviä opintoja tuottaa 42 pistettä, 2 op tuottaa 40 pistettä jne., ja 22 op suoritettavaksi tulevia täydentäviä opintoja tuottaa 0 pistettä. Pisteitä saa sitä enemmän mitä vähemmän täydentäviä opintoja tulee suoritettavaksi. 2. vaiheen pisteytys on havainnollistettu alla olevaan taulukkoon:

Kriteeri

Maksimipisteet

Tutkielman/lopputyön arvosana

50

Tulevaisuudentutkimuksen opintojen laajuus

25

Pääaineen opintojen arvosana

50

Täydentävien opintojen määrä

44

162

Tasapistetilanteet

Tasapistetilanteessa opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan tulevaisuudentutkimuksen opintojen laajuudesta eniten valintapisteitä saanut, seuraavaksi eniten tutkielman/lopputyön arvosanasta pisteitä saanut, seuraavaksi pääaineen opintojen arvosanoista eniten pisteitä saanut ja seuraavaksi eniten täydentävistä opinnoista pisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki samanarvoisesti huomioon opiskelijavalinnassa.

Hakeminen

FUTU-maisteriohjelman hakuaika on 3.12.2012– 31.1.2013. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee sähköisen University Admissions Finland -järjestelmän kautta. Hakija voi hakea enintään kahteen Turun kauppakorkeakoulun maisterivaiheen hakukohteeseen asettamalla ne ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut liitteet. Hakija on vastuussa siitä, että hän toimittaa erilliset hakemukset kuhunkin ohjelmaan. EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tarkoitettua apurahaa haetaan samanaikaisesti opiskelupaikan kanssa. Suomalaisen tutkinnon perusteella hakeva täyttää erillisen hakulomakkeen lisäksi apurahan hakulomakkeen. Ulkomaalaisen tutkinnon perusteella hakeva hakee apurahaa University Admissions Finland - järjestelmässä. Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen Suomalaisten todistusten jäljennökset eli kopiot ­todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Ulkomailla suoritetun tutkinnon hakemusliitteet Ulkomaisella taustatutkinnolla hakevien hakijoiden liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Jäljennösten oikeaksi todistamisessa on noudatettava University Admissions Finlandin edellyttämiä vaatimuksia virallisesti oikeaksi todistamisesta. Ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.universityadmissions.fi.


TURUN kauppakorkeakoulu Hakulomake Application form for Master’s Degree Programme GIM, GITM, FUTU liitteineen toimitetaan 31.1.2013 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto/ Maisteriohjelmat 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kirjeitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäinen, valinnan perustana oleva tutkintotodistus Turun kauppakorkeakouluun tarkistettavaksi hyväksymisen jälkeen.

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, TuKKK Porin yksikkö (Kiintiö 20) Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta valmistuu hyvinvointialaan erikoistuneita kauppatieteiden maistereita (KTM, 120 op). Kauppatieteellisen ydinosaamisen lisäksi maisteriohjelmasta valmistuneella on kokonaisvaltainen näkemys hyvinvointialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön pohjautuvista palveluverkostoista ja muutosprosesseista sekä niiden ennakoivasta johtamisesta ja kehittämisestä. Opiskelu etenee ­maisteriohjelmalle laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksoja suoritetaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköiden lisäksi myös muissa yhteistyökorkeakouluissa. Maisteriohjelman voi suorittaa kolmessa vaihtoehtoisessa pääaineessa: johtaminen ja organisointi (JO), laskentatoimi ja rahoitus (LR) tai markkinointi (MA). Hakuvaiheessa tehty pääainevalinta on sitova eikä sitä voi opintojen kuluessa muuttaa. Maisteriohjelmassa suoritettavaan KTM-tutkintoon sisältyy pääaineen opintoja (ml. pro gradu -tutkielma ja pääainekohtaiset menetelmäopinnot), sivuaineopintoina Hyvinvointialan sivuainekokonaisuus, kieli- ja viestintäopintoja sekä tutkinnon muita opintoja. Tutkintoon sisältyvien opintojen lisäksi opiskelijat suorittavat aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja (enintään 60 op), joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Hakijaryhmät ja sisäänottomäärä

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan valitaan vuonna 2013 noin 20 opiskelijaa suorittamaan 120 opintopisteen laajuista kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan kahdessa kiintiössä. Mikäli toinen kiin-

tiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää toisesta kiintiöstä. Kiintiö 1: 5 kauppatieteiden kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittanutta Kiintiö 2: 15 soveltuvan, yliopistossa suoritetun kandidaatin tai maisterin tutkinnon, tai siihen rinnastettavan ulkomaisen tutkinnon tai suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittanutta Opiskelijavalinnan perusteena käytetään aikaisempaa tutkintoa ja motivaatiokirjettä.

Aikaisempi tutkinto: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto, joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. oo KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen aiempia opintoja tulee olla suoritettu vähintään 18 opintopistettä. oo Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisen alan opintojen määrän on vastattava vähintään 150 ECTS:ää. Lisäksi ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään hakemuksen liitteenä todistusta, josta selviää hakijan suomen kielen taito (esim. ylioppilastodistus). oo Huom! Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) suorittaneet eivät ole hakukelpoisia. Soveltuva, yliopistossa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto, tai siihen rinnastettava ulkomainen tutkinto oo Soveltuviksi tutkinnoiksi luetaan mm. sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden, psykologian, liikunta- ja terveystieteiden, farmasian sekä hallintotieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnot. oo Ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään hakemuksen liitteenä todistusta, josta selviää hakijan suomen kielen taito (esim. ylioppilastodistus). oo KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen aiempia opintoja tulee olla suoritettu vähintään 17 opintopistettä. Suomalainen liiketalouden tradenomin tutkinto oo Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä vähintään kahta liiketaloustieteellistä ainetta sekä kaupallisen englannin kielen opintoja. oo KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen aiempia opintoja tulee olla suoritettu vähintään 12 opintopistettä. Suoritetun tutkinnon opinnot tulee olla kirjattuna opintorekisteriin viimeiseen hakupäivään mennessä.

163


Turun kauppakorkeakoulu Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: oo Tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusrekisteriote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään 18.3.2013 klo 16.15 mennessä. oo Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Mikäli hakija ei toimita tutkintotodistuksen jäljennöstä tai sitä ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään.

Valintaperusteet: KTK tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet (kiintiö 1) Mikäli hakijoita on enemmän kuin sisäänottokiintiön määrä, karsinta tehdään seuraavassa järjestyksessä: 1. KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen aiempien opintojen määrän perusteella. (Suoritettujen opintojen laajuus määritetään opintopisteinä. Yliopistotasoisten suoritusten opinto­ viikot muun­netaan opintopisteiksi kertoimella 1,8.) 2. KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen opintojen arvosanan perusteella. 3. Aiemmin suoritettujen hyvinvointialan opintojen määrän perusteella.

Valintaperusteet: soveltuvan kandidaatin/ maisterin tutkinnon tai suomalaisen liike­ talouden tradenomin tutkinnon suorittaneet (kiintiö 2)

Motivaatiokirje

Hakijat saavat pisteitä aikaisemmista opinnoistaan ja opintomenestyksestään ja näiden perusteella heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen:

1. Mitä tiedät Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta? (0–10 pistettä) 2. Miksi haet juuri tähän maisteriohjelmaan ja millaisena näet tulevaisuutesi maisteriohjelmasta valmistumisen jälkeen? (0–10 pistettä) 3. Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi? Miten se soveltuu maisteriohjelman perustaksi? (0–10 pistettä) 4. Millä tavalla uskot pystyväsi sovittamaan yhteen opiskelun Porin yliopistokeskuksessa järjestettävässä maisteriohjelmassa ja muun elämäsi? Millaisia haasteita uskot mahdollisella opiskelutaipaleella kohtaavasi ja miten aiot niistä selvitä? (0–10 pistettä). Hakijan tulee saada motivaatiokirjeestä vähintään 20 pistettä siten, että jokainen edellä mainittu kohta (1–4) on huomioitu. Motivaatiokirjeestä voi saada enintään 40 pistettä. Motivaatiokirjeen pisteet eivät vaikuta varsinaisiin hakupisteisiin, mutta se tulee suorittaa hyväksytysti (väh. 20 pistettä). Mikäli motivaatiokirje puuttuu hakemuksen liitteistä, tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään. Motivaatiokirjeen kirjoitusohjeet: • Motivaatiokirjeen jokaiselle sivulle kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja henkilötunnus. • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. • Motivaatiokirjeen pituus saa olla enintään 4000 merkkiä. • Motivaatiokirjeen kieli on suomi • Motivaatiokirje tulee allekirjoittaa

Tutkielman/lopputyön arvosana 15 pistettä Kauppatieteellisten16 opintojen määrä 50 pistettä Kauppatieteellisten opintojen arvosana 50 pistettä KTM-tutkintoon valittavan pääaineen opintojen määrä 50 pistettä Englannin kielen hyvä osaaminen 5 pistettä Hyvinvointialan opintojen määrä 30 pistettä Yhteensä 200 pistettä

Motivaatiokirjeessä tulee vastata kaikkiin seuraaviin kysymyksiin:

Hakijan on saatava vähintään 100 pistettä tullakseen valituksi. Hakupisteisiin lasketaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sekä yliopistojen ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimukset täyttävät opinnot. Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Yliopisto-opinnoissa käytetään kerrointa 1,8.

1. Tutkielman / lopputyön arvosana pisteytetään seuraavasti: Arvosana 5 4 3 2 1 hyväksytty ei lopputyötä

Valintapisteet 15 pistettä 12 pistettä 9 pistettä 6 pistettä 3 pistettä 9 pistettä 0 pistettä

16 Kauppatieteellisiksi opinnoiksi määritellään 1) liiketaloustieteelliset aineet eli laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen/logistiikka, yrittäjyys, sekä 2) muista kauppatieteellisistä aineista kansantaloustiede, talousmaantiede, taloussosiologia, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede ja yritysjuridiikka. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää oppiainejakoa.

164


TURUN kauppakorkeakoulu Mikäli arvosana on muulla kuin 1–5 asteikolla, muunnetaan se vastaamaan asteikkoa 1–5 seuraavan taulukon mukaisesti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

2. Kauppatieteellisten opintojen määrä:

Aiemmin suoritetut kauppatieteelliset opinnot pisteytetään niin, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

3. Kauppatieteellisten opintojen arvosana:

Kauppatieteellisten opintojen arvosanoista lasketaan keskiarvo ja pyöristetään. Keskiarvo Valintapisteet Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä

4. KTM-tutkintoon valittavan pääaineen opintojen määrä Aiemmin suoritetut KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen opinnot pisteytetään siten, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

5. Englannin kielen hyvä osaaminen Hakija voi saada 5 valintapistettä, mikäli hakijan englannin kielen osaaminen on hyvää tasoa. Englannin kielen osaaminen arvioidaan hakemuksen liitteenä olevasta todistuksesta, josta selviää hakijan englannin kielen taito. Todistuksen tulee olla jokin seuraavista: Ylioppilastodistus, jossa englannin kielen arvosana M-L 5 pistettä EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen korkeakoulututkinto 5 pistettä Liiketalouden tradenomin tutkintoon sisältyviä englannin kielen opintoja erinomaisin arvosanoin 5 pistettä Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu englanninkielisessä maassa 5 pistettä Hakija on suorittanut jonkin seuraavista testeistä: TOEFL PBT minimipisteet: 575 5 pistettä TOEFL iBT minimipisteet: 92 5 pistettä

CPE läpäisytasot A, B tai C CAE läpäisytasot A, B tai C IELTS minimiarvosana: 6.5 GMAT minimipisteet 520 PTE Academic minipisteet: 62 Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5

5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä

6. Hyvinvointialan opintojen määrä

Aiemmin suoritetut hyvinvointialan opinnot pisteytetään siten, että 1 opintopiste vastaa 1 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 30 p. Hyvinvointialan opinnoiksi luetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintovaatimukset täyttävät opinnot (mm. sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden, psykologian, liikunta- ja terveystieteiden, lääketieteen, farmasian sekä hallintotieteiden opinnot). Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua. Hakija voi hakea kahteen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalintaan asettamalla ne hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Jos hakija sijoittuu molemmissa erillisvalinnoissa valittujen opiskelijoiden joukkoon, hänen ­hakulomakkeessa ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestys määrittää, kumman erillisvalinnan opiskelijaksi hänet voidaan valita. Hakija ei voi tulla valituksi kahdessa TuKKK:n Porin yksikön erillisvalinnassa.

Tasapistetilanne

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä: 1. 2. 3, 4.

pääaineen opintojen määrän perusteella kauppatieteellisten opintojen määrän perusteella tutkielman arvosanan perusteella kauppatieteellisten opintojen arvosanan perusteella 5. hyvinvointialan opintojen määrän perusteella Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

Varasijavalinta

Jos opiskelijaksi hyväksytty ei ota paikkaa vastaan, voidaan hänen tilalleen valita valintapistejärjestyksessä seuraava valintaperusteet täyttävä hakija.

Hakeminen

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteri­ ohjelman hakuaika on 7.1.2013–18.3.2013. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät ­Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön www-sivuilta: http://www.utu.tse.fi/pori. Porin yksikön valintaoppaan voi myös tilata puhelinnumerosta 050 576 3105 tai sähköposti osoitteesta poriopintotoimisto@utu.fi.

165


Turun kauppakorkeakoulu Hakemusliitteiden oikeaksi todistaminen Jäljennökset eli kopiot todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla tulee olla merkintä oikeellisuudesta. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittua todistusjäljennöstä tai se ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Hakulomake liitteineen toimitetaan 18.3.2013 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Opintotoimisto PL 170 (Pohjoisranta 11 A) 28101 Pori Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Kaikille hakijoille toimitetaan kirje, jossa ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt on toimitettava 14 päivän sisällä valinnan tulosten julkistamisesta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön nähtäviksi hyväksymisen jälkeen.

LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN ERILLISVALINTA, TuKKK Porin yksikkö Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat suorittavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. KTM-tutkintoon sisältyy kaikille yhteisiä opintoja, pääaineen opintoja (ml. pro gradu -tutkielma ja pääainekohtaiset menetelmäopinnot), sivuaineen opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoon sisältyvien opintojen lisäksi opiskelijat suorittavat täydentäviä opintoja (enintään 60 op), joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Sisäänottomäärä

Liiketalouden tradenomien erillisvalinnassa valitaan vuonna 2013 noin 30 opiskelijaa suorittamaan 120 opintopisteen laajuista kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Tradenomien erillisvallinnassa pääaineena voi olla laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi tai markkinointi. Hakija voi pyrkiä vain yhteen pääaineeseen ja valinta on sitova. Pääainevalinta ilmoitetaan hakulomakkeessa.

166

Opiskelijat valitaan kolmessa kiintiössä. Mikäli joku kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan sisäänottoa täydentää toisesta kiintiöstä. Kiintiö 1: noin 20 opiskelijaa laskentatoimen ja rahoituksen pääaineeseen Kiintiö 2: noin 5 opiskelijaa johtamisen ja organisoinnin pääaineeseen Kiintiö 3: noin 5 opiskelijaa markkinoinnin pääaineeseen

Hakijaryhmä

Liiketalouden tradenomien erillisvalinnassa voivat hakea suomalaisen liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneet. Suoritettuun tradenomin tutkintoon tulee sisältyä vähintään kahta liiketalouden17 opinnoiksi määriteltyä ainetta sekä kaupallisen englannin kielen opintoja. KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen aiempia opintoja tulee olla suoritettu vähintään 12 opintopistettä. Mikäli hakijalla ei ole todistusta suoritetusta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä, toimitaan seuraavasti: • Tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (ml. opinnäytetyö) tulee olla rekisteröityinä siten, että opintosuoritusrekisteriote on toimitettu Turun kauppakorkeakouluun viimeistään 18.3.2013 klo 16.15 mennessä. • Tällöin hakijan tulee liittää opintosuoritusrekisteriotteen yhteyteen oppilaitoksen antama vapaamuotoinen todistus siitä, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja tieto tutkinnon valmistumispäivästä. Määräpäivän jälkeen toimitettuja selvityksiä ei huomioida. Oikeaksi todistettu jäljennös varsinaisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön välittömästi sen jälkeen, kun hakija on sen saanut. Mikäli hakija ei toimita tutkintotodistuksen jäljennöstä tai sitä ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään.

Valintaperusteet

Hakijat pisteytetään aikaisempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella ja asetetaan paremmuusjärjestykseen.


TURUN kauppakorkeakoulu Valintaprosessissa hakija voi saada valintapisteitä seuraavasti: Max. Tutkielman / lopputyön arvosana

15 pistettä

17

50 pistettä

Kauppatieteellisten opintojen arvosana

50 pistettä

KTM-tutkintoon valittavan pääaineen opintojen määrä

50 pistettä

Kauppatieteellisten opintojen määrä

Englannin kielen hyvä osaaminen

5 pistettä

Yhteensä

170 pistettä

Hakijan on saatava kokonaispisteiksi vähintään 115 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakupisteitä laskettaessa huomioidaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sekä yliopistojen ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimukset täyttävät opinnot. Hakupisteissä ei huomioida täydennyskoulutuksia tai erikoistumisopintoja. Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Yliopisto-opinnoissa käytetään kerrointa 1,8. 1. Tutkielman / lopputyön arvosana pisteytetään seuraavasti: Arvosana Valintapisteet 5 15 pistettä 4 12 pistettä 3 9 pistettä 2 6 pistettä 1 3 pistettä hyväksytty 9 pistettä ei lopputyötä 0 pistettä Mikäli arvosana on muulla kuin 1–5 asteikolla, muunnetaan se vastaamaan asteikkoa 1–5 seuraavan taulukon mukaisesti: 5

laudatur, eximia

A

4

3 ja 3–

4

magna

B

3

2,5 ja 2+

3

cum laude

C

2

2 ja 2–

2

non sine, lubenter

D

1

1,5 ja 1+

1

approbatur

E

1 ja 1–

2. Kauppatieteellisten opintojen määrä Aiemmin suoritetut kauppatieteelliset opinnot pisteytetään niin, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua.

3. Kauppatieteellisten opintojen arvosana Kauppatieteellisten opintojen arvosanoista lasketaan keskiarvo ja pyöristetään. Keskiarvo Valintapisteet Erinomaiset tiedot (5) 50 pistettä Kiitettävät tiedot (4) 40 pistettä Hyvät tiedot (3) 30 pistettä Tyydyttävät tiedot (2) 20 pistettä Välttävät tiedot (1) 10 pistettä 4. KTM-tutkintoon valittavan pääaineen opintojen määrä Aiemmin suoritetut KTM-tutkinnon pääaineeksi valittavan aineen opinnot pisteytetään siten, että 1 opintopiste vastaa 0,5 valintapistettä. Maksimipistemäärä on 50 p. Pisteytyksessä ei huomioida opinnäytetyötä eikä harjoittelua. Pääaine valitaan hakulomakkeessa. 5. Englannin kielen hyvä osaaminen Hakija voi saada 5 valintapistettä, mikäli hakijan englannin kielen osaaminen on hyvää tasoa. Englannin kielen osaaminen arvioidaan hakemuksen liitteenä olevasta todistuksesta, josta selviää hakijan englannin kielen taito. Todistuksen tulee olla jokin seuraavista: Ylioppilastodistus, jossa englannin kielen arvosana M-L EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen korkeakoulututkinto Liiketalouden tradenomin tutkintoon sisältyviä englannin kielen opintoja erinomaisin arvosanoin Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu englanninkielisessä maassa

5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä 5 pistettä

Hakija on suorittanut jonkin seuraavista testeistä: TOEFL PBT minimipisteet: 575 5 pistettä TOEFL iBT minimipisteet: 92 5 pistettä CPE läpäisytasot A, B tai C 5 pistettä CAE läpäisytasot A, B tai C 5 pistettä IELTS minimiarvosana: 6.5 5 pistettä Yleinen kielitutkinto minimikeskiarvona taitotaso 5 5 pistettä GMAT minimipisteet 520 5 pistettä PTE Academic minimipisteet 62 5 pistettä Hakija voi hakea kahteen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalintaan asettamalla ne hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Jos hakija sijoittuu molemmissa erillisvalinnoissa valittujen

17 Kauppatieteellisiksi opinnoiksi määritellään 1) liiketaloustieteelliset aineet eli laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen/logistiikka, yrittäjyys, sekä 2) muista kauppatieteellisistä aineista kansantaloustiede, talousmaantiede, taloussosiologia, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede ja yritysjuridiikka. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää oppiainejakoa.

167


Turun kauppakorkeakoulu opiskelijoiden joukkoon, hänen hakulomakkeessa ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestys määrittää, kumman erillisvalinnan opiskelijaksi hänet voidaan valita. Hakija ei voi tulla valituksi kahdessa TuKKK Porin yksikön erillisvalinnassa.

Tasapistetilanne

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen seuraavassa järjestyksessä: 1. pääaineen opintojen määrän perusteella 2. kauppatieteellisten opintojen määrän perusteella 3. tutkielman arvosanan perusteella 4. kauppatieteellisten opintojen arvosanan perusteella Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, heidät kaikki huomioidaan samanarvoisesti opiskelijavalinnassa.

Varasijavalinta

Jos opiskelijaksi hyväksytty ei ota opiskelupaikkaa vastaan, voidaan hänen tilalleen valita valintapistejärjestyksessä seuraava valintaperusteet täyttävä hakija.

Hakeminen

Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan hakuaika on 7.1.2013–18.3.2013. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön www-sivuilta: http://www.utu.tse.fi/pori. Porin yksikön valintaoppaan voi myös tilata puhelinnumerosta 050 576 3105 tai sähköposti osoitteesta poriopintotoimisto@utu.fi. Hakulomake liitteineen toimitetaan 18.3.2013 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Opintotoimisto PL 170 (Pohjoisranta 11 A) 28101 PORI Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013. Kaikille hakijoille toimitetaan kirje, jossa ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt on toimitettava 14 päivän sisällä valinnan tulosten julkistamisesta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön nähtäviksi hyväksymisen jälkeen.

168

VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA KANSANTALOUSTIEDE (Kiintiö 30)

HAKEMINEN Opiskeluoikeutta VTK/VTM-tutkintoihin kansantaloustieteeseen haetaan pääsääntöisesti yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakemuksen täyttäminen katsotaan ilmoittautumiseksi valintakokeeseen eikä siihen lähetetä erillistä kutsua (poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat, ks. alla). Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, joiden pohjakoulutuksena on: 1. ylioppilastutkinto; 2. IB-tutkinto, EB-tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto; 3. ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinto tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto. 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto TuKKK:n erillisellä päätöksellä valintakokeeseen voivat osallistua myös ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät kuulu 3. tai 4. ryhmään. Heidän tulee hakea lupaa osallistua valintakokeeseen Turun kauppakorkeakoululta 3.4.2013 klo 16.15 mennessä. Vuoden 2013 keväällä ylioppilaskirjoituksissa hylätyt tai syksyllä kirjoittavat eivät voi hakea vuoden 2013 opiskelijavalinnassa.

Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneet hakijat

Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.yliopistohaku.fi hakuaikana 4.3. – 3.4.2013. Hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta Turun kauppakorkeakouluun. Turun kauppakorkeakoulu päättää tapauskohtaisesti hakijan korkeakoulukelpoisuudesta ja kutsumisesta valintakokeeseen. Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Se todetaan valintakokeen perusteella.


TURUN kauppakorkeakoulu Ulkomailla pohjakoulutuksen saanut hakija voi tulla hyväksytyksi vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä.

VALINTAMENETTELY

IB-tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon ja EBtutkinnon pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti:

Kansantaloustieteen pääaineen 30 sisäänottokiin­ tiöstä täytetään puolet ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo on puolet kokonais­ pistemäärästä eli ylioppilastutkintotodistuksesta saa enintään 60 pistettä ja valintakokeesta samoin enintään 60 pistettä. Valinta etenee siten, että ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä.

IB-tutkinto 7 Excellent 6 Very good 5 Good 4 Satisfactory 3 Mediocre 2 Poor

VALINTAPISTEYTYS

EB-tutkinto Ylioppilastutkinto 10.00–9.00 Laudatur 8.95–8.00 Eximia cum laude approbatur 7.95–7.00 Magna cum laude approbatur 6.95–6.00 Cum laude approbatur 5.95–5.00 Lubenter approbatur 4.95–4.00 Approbatur

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys Ylioppilastutkintotodistuksesta saa pisteitä enintään 60. Pisteitä annetaan ylioppilastutkintotodistuksesta seuraavasti: äidinkieli reaali tai jonkin reaaliaineen koe matematiikka yksi muu hakijalle parhaat pisteet tuottava koe (voi olla myös muu reaaliaineen koe) Äidinkieli, reaali, aine- Lyhyt tai reaalikokeet, keskipitkä pitkä oppioppimäärä määrä Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteityksessä noudatetaan seuraavaa pisteytystä.

Ylioppilastutkinto Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur Approbatur

Reifeprüfungtutkinto Ylioppilastutkinto 15–13 Laudatur 12–10 Eximia cum laude approbatur 9–8 Magna cum laude approbatur 7 Cum laude approbatur 6–5 Lubenter approbatur 4 Approbatur

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali sekä pitkän oppimäärän kokeet ja SL-tason kokeet lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisina. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2013 mennessä lukuun ottamatta vuonna 2013 suoritettavaa IB- tai EB-tutkintoa. Vuonna 2013 IB- tai EBtutkinnon suorittaneilla pisteityksessä huomioidaan ennakkoarviot.

Valintakoe Valintakoe on kaikille pakollinen. Valintakoe on torstaina 6.6.2013 klo 10–14 Turun kauppakorkeakoulun luentosaleissa (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku). Valintakoekysymykset ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä on laskutehtäviä, jotka edellyttävät paitsi valintakoekirjan huolellista lukemista myös lukion lyhyen matematiikan hyvää hallintaa.

Valintakoekirja

Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, Helsinki, 2012. ISBN: 978-95263-1556-0

169


Turun kauppakorkeakoulu Valintakoekirjan lisäksi edellytetään myös lukion lyhyen matematiikan hyvää hallintaa.

erillisVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON

Valintakokeen pisteytys

(Kiintiö 5)

Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä.

Varasijavalinta

Varasijoilta kutsutaan vuorotellen yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä, aloittaen yhteispistekiintiöstä.

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON (Kiintiö 3) VTK/VTM-tutkinnon suoritusoikeus kansantaloustieteen pääaineeseen voidaan myöntää ilman valintakoetta 3 hakijalle, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja seuraavin vähimmäisvaatimuksin:

1) kansantaloustieteen (taloustieteen) pää- aineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, 2) perusopinnot ainakin yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta ja 3) avoimessa yliopistossa suoritettuja VTK tutkinnon kieliopintovaatimusten mukaisia vieraan kielen opintoja väh. 4 opintopistettä.

Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiöön mahtuu, karsinta tehdään avoimessa yliopistossa suoritettujen kansantaloustieteen opintojen painotetun keskiarvon perusteella.

Hakeminen

Avoimen väylän kautta hakevan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake. Hakulomakkeeseen on liitettävä viralliset suoritusrekisteriotteet avoimen yliopiston opinnoista. Hakuaika päättyy 20.5.2013 klo 16.15, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä Turun kauppakorkeakoulussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto

VTM-tutkinnon kansantaloustieteen pääaineeseen valitaan 5 opiskelijaa. Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet —— joko koti- tai ulkomaisen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon —— tai koti- tai ulkomaisen alemman ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja jotka ovat suorittaneet kansanta­ loustieteen (taloustieteen) opintoja 60 op/35 ov/60 ECTS-opintopistettä.18

Valintamenettely

Valinta perustuu hakijoiden aikaisemman opintomenestyksen arviointiin perus- ja aineopintojen arvosanojen painotetun keskiarvon avulla. Kiintiö voidaan ylittää, jos tasavertaisia hakijoita on enemmän. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää valtiotieteiden maisterin tutkintoon Turun kauppakorkeakoulussa. Jos opiskelija ei ole suorittanut matematiikan ja tilastotieteen perusopintoja (tai hänellä ei ole muutoin vastaavia tietoja), Turun kauppakorkeakoulu voi edellyttää häneltä täydentäviä matematiikan ja tilastotieteen opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Hakeminen

Hakijan tulee täyttää erillisvalinnan hakulomake, johon tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta sekä virallinen suoritusrekisteriote. Hakuaika VTM-tutkintoon päättyy 18.3.2013 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Erillisvalinnan hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto 20014 Turun yliopisto Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 16.7.2013 Hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta postitse.

18 Koska kansantaloustieteen opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, ulkomailla tutkinnon suorittanut voi tulla valituksi erillisvalinnassa vain, jos hän osaa suomen kieltä. Hakemuksen tulee liittää todistus, josta selviää hakijan suomen kielen taito, esim. ylioppilastutkintotodistus.

170


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sisältö PÄÄVALINNAT................................................................................................................................................................................................................................172 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.........................................................................................................................................173 VALINTA PÄÄAINEISIIN................................................................................................................................................................................................................ 175 FILOSOFIA......................................................................................................................................................................................................................................... 175 POLIITTINEN HISTORIA................................................................................................................................................................................................................ 175 SOSIAALIPOLITIIKKA.................................................................................................................................................................................................................... 175 SOSIOLOGIA..................................................................................................................................................................................................................................... 175 VALTIO-OPPI.................................................................................................................................................................................................................................... 175 SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA .............................................................................................................................................................................................. 175 PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO................................................................................................................................................178 HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / LOGOPEDIA.................................................................181 ERILLISVALINNAT..........................................................................................................................................................................................................................182 ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON................................................................................................................................182 ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON.....................................................................................................................................183 ASIAN STUDIES -MAISTERIOHJELMA.....................................................................................................................................................................................183 ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON..................................................................................................................................... 184 ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON........................................................................................................................................... 184 FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / psykologia..........................................................................................................................................................185 FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / logopedia............................................................................................................................................................185 PÄÄAINEEN VAIHTAMINEN TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ........................................................................................................................................................185 SIVUAINEEN OPISKELUOIKEUDET LUKUVUONNA 2013–2014.......................................................................................................................................186


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja • valtiotieteiden kandidaatti

• valtiotieteiden maisteri

• valtiotieteiden lisensiaatti

• valtiotieteiden tohtori

• psykologian kandidaatti

• psykologian maisteri

• psykologian lisensiaatti

• psykologian tohtori

• humanististen tieteiden kandidaatti

• filosofian maisteri

• filosofian lisensiaatti

• filosofian tohtori

PÄÄVALINNAT Hakeminen Kaikkien tiedekuntaan opiskelemaan aikovien on joko sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti haettava opiskeluoikeutta. Päävalinnan hakuaika alkaa 4.3. ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Hakeminen tapahtuu yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakulomakkeen saapuminen katsotaan ilmoittautumiseksi valintakokeeseen eikä siihen lähetetä eri kutsua (poikkeuksena ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, ks. alla). Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, joiden pohjakoulutuksena on: 1. ylioppilastutkinto; 2. IB -tutkinto, EB -tutkinto tai Reifeprüfung ­-tutkinto; 3. ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinto tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto; 4. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto.

172

Valintakokeeseen voivat tiedekunnan eri päätöksellä osallistua myös ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat, jotka eivät kuulu 3. tai 4. ryhmään. Heidän tulee hakea lupaa osallistua valintakokeeseen tiede­ kunnalta 3.4.2013 klo 16.15 mennessä. Lomake tätä varten tulee tiedekunnan valintasivuille hakuajaksi. Tämän lisäksi tulee täyttää sähköinen hakulomake osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintakoetta. Sosiaalityön yhteisvalinnan ohjeistus erivapauden hakemiseen löytyy kyseisen yhteisvalinnan valintaperusteista. Vuoden 2013 keväällä ylioppilaskirjoituksissa hylätyt tai syksyllä kirjoittavat eivät voi hakea tiedekuntaan vuonna 2013.

Ulkomailla pohjakoulutuksen saaneet hakijat Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.yliopistohaku.fi hakuaikana 4.3.–3.4.2013 klo 16.15. Hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta yliopiston hakijapalveluihin.


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Suomen kielen taito

Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Se todetaan valintakokeessa.

Valintaperusteet

Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen suomalaisten hakijoiden kanssa, ja myös valinta­ perusteet ovat samat. Hakija voi tulla hyväksytyksi pääaineisiin vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä. Psykologian valintaan kuuluvaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta valintakokeesta saatu pistemäärä. Logopedian valintaan kuuluvaan suulliseen kokeeseen pääsyyn vaikuttaa kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä.

Erityisjärjestelyt

Valintakokeiden erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää 1–2 tuntia lisäaikaa. Järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Kirjallinen pyyntö lisäajasta sekä muista erityisjärjestelyistä tulee jättää yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle 30.4.2013 mennessä. Pyyntöön tulee liittää lääkärintodistus. Lukihäiriöstä hakemukseen liitetään joko yo-kirjoituksia varten hankitut lausunnot tai erikoislääkärin antama lausunto. Yhteisvalinnoissa noudatettavista erityisjärjestelyistä annetaan ohjeet erikseen.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Tulosten julkistamisen y­hteydessä ilmoitetaan, miten hakija saa tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten oikaisua pyydetään. Valinnan tulosta ei oikaisu­ pyyntöjen johdosta muuteta kenenkään jo opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskeluoikeuden käyttö

Tiedekuntaan hyväksytyn opiskelijan on ilmoitettava sähköisesti tai kirjallisesti viimeistään 30.7.2013 klo 16.15 mennessä, ottaako hän paikan vastaan. Jos tiedekunta ei saa kirjallista vahvistusta ilmoitettuun päivämäärään mennessä, hakija menettää saamansa opiskelupaikan.

VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen. Tutkinto sisältää pääaineen perus- ja aineopinnot, vähintään kahden sivuaineen opintokokonaisuudet, kieliopintoja ja yleisopintoja. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opinto­ pistettä. Tutkinto sisältää pääasiassa pääaineen syventäviä opintoja, joihin kuuluu pro gradu -tutkielma. Tutkinnon pohjana on kandidaatin tutkinto. Uudet opiskelijat valitaan päävalinnassa suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa.

VALINTAMENETTELY FILOSOFIA, POLIITTINEN HISTORIA, SOSIAALI- POLITIIKKA, SOSIOLOGIA, VALTIO-OPPI Opiskelijat otetaan pääaineisiin. Valintakoe on kaikille pakollinen. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa mihin pääaineeseen hakee. Kysymykset ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla moni­ valintakysymyksiä tai perustua kokeessa jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin perustuvaan aineistoon. Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä. Koe kestää viisi tuntia. Hakea voi myös kahteen pääaineeseen. Siinä tapauksessa on ­osallistuttava kummankin valintakokeeseen sekä ilmoitettava kumpaan pääaineeseen hakee ensisijaisesti. Pääaineiden kiintiöstä täytetään puolet ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä. Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin vuorotellen yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä, aloittaen yhteispistekiintiöstä.

173


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

YLIOPPILASTUTKINNON PISTEYTYS Ylioppilastutkinnon painoarvo on 50 % ja siitä voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti: 1. äidinkieli 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita) Äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti: Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Laudatur

7 Excellent

EB-tutkinto 10.00-9.00

Reifeprüfung-tutkinto 15-13

Eximia cum laude approbatur

6 Very good

8.95-8.00

12-10

Magna cum laude approbatur

5 Good

7.95-7.00

9-8

Cum laude approbatur

4 Satisfactory

6.95-6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95-5.00

6-5

Approbatur

2 Poor

4.95-4.00

4

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisina. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2013 mennessä lukuun ottamatta vuonna 2013 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi ennakkoarviot.

174


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

VALINTA PÄÄAINEISIIN FILOSOFIA (Kiintiö 12)

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 1.7.2013.

Valintakoekirja

Räikkä ja Siipi (toim.): Ajattele, filosofoi, Tammi 2006. Ks. tarkempaa tietoa valintamenettelystä kohdasta Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

POLIITTINEN HISTORIA (Kiintiö 22)

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 1.7.2013.

Valintakoekirja

Railo ja Laamanen (toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa, Edita 2010. Ks. tarkempaa tietoa valintamenettelystä kohdasta Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

SOSIAALIPOLITIIKKA (Kiintiö 16)

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 1.7.2013.

Valintakoekirja

Helne, Julkunen, Kajanoja, Laitinen-Kuikka, Silvasti ja Simpura: Sosiaalinen politiikka, luvut 1–8 ja 13–16 (sivut 1–239 ja 363–507) WSOY 2003. Ks. tarkempaa tietoa valintamenettelystä kohdasta Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

SOSIOLOGIA (Kiintiö 26)

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 1.7.2013.

Valintakoekirja

Saaristo ja Jokinen: Sosiologia, WSOY, Helsinki 2004 tai uudempi painos

Ks. tarkempaa tietoa valintamenettelystä kohdasta Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

VALTIO-OPPI (Kiintiö 22)

Valintakoe

keskiviikkona 29.5.2013 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa Tulokset julkistetaan maanantaina 1.7.2013.

Valintakoekirjat

Paloheimo & Wiberg: Politiikan perusteet (luvut 1–7), WSOY, Porvoo 1997 tai uudempi painos. ja Hakovirta: Maailmanpolitiikka: Teoria ja todellisuus. Toinen, uudistettu laitos, Kustannus 54, 2012. Ks. tarkempaa tietoa valintamenettelystä kohdasta Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2013 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin.

Hakukelpoisuus

Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/ 2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Sosiaalityön yhteisvalinnassa kelpoinen hakemaan yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin on henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka 4) ulkomaisen koulutuksen, joka ­ asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakoulu­opintoihin. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös ­ henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutus­vaatimuksia. Tällaisen ­hakijan tulee 3.4.2013 mennessä hakea erivapautta / oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapauden myöntämisperiaatteet voivat vaihdella yhteis­ valinnan sisällä yliopistoittain. Helsingin yliopisto ei myönnä erivapautta, muihin yliopistoihin erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi.

175


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän yliopisto­ haku.fi kautta. Hakuaika alkaa 4.3. ja päättyy 3.4.2013 klo 16.15. Varmista hakemuksen perilletulo tilamaalla sähköpostiin hakemuksen vastaanotto­ vahvistus. Ilmoita tätä varten sähköpostiosoitteesi hakulomakkeella. Omaa hakemusta on mahdollista tarkastella myös kirjautumalla sähköiseen hakijapalveluun osoitteessa yliopistohaku.fi. Sosiaalityön yhteisvalinnassa on mahdollista hakea korkeintaan kolmeen (3) hakukohteeseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen. Ensisijaisuusjärjestys on sitova, ja sitä päätettäessä on hyvä huomata, että mikäli hakija ­tulee valituksi johonkin sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteista, ei hän tämän jälkeen voi enää jonottaa ja tulla valituksi mihinkään muuhun yhteisvalinnan hakukohteista. Hakukohteiden järjestystä pohtiessa on myös hyvä tutustua yhteisvalinnan jonotusmenettelyyn kohdassa Jonottaminen ja varasijoilta kutsu­ minen.

Valintakoe

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2013 klo 10.00–14. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valintakoekysymykset on mahdollista saada joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielivalinnasta ilmoitetaan sitovasti sähköisellä hakulomakkeella.

Koepaikka Turun yliopistossa Publicum, Assistentinkatu 7

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikunta­esteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat

176

hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisä­aikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto. Erityisjärjestelyjä on haettava viimeistään 30.4. 2013 siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha. Yliopistokohtaiset menettelyohjeet löytyvät yhteisvalinnan kotisivuilta yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi.

Valintakoevaatimukset

Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vasta­ paino. (2006 tai uudempi) ISBN: 9789517681797 tai Meeuwisse A, Sunesson S & Swärd H (red): Socialt arbete. Grundbok. Natur och kultur. 2. uppl. (2006) ISBN: 9789127107625 sekä aineistokoe. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: valintakoekirjaan perustuvasta kokeesta 30 pistettä ja aineistokokeesta 30 pistettä. Aineisto­ kokeessa edellytetään valintakoekirjan tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan valintakoekirjaan perustuva koe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden ­kirjakokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saavuttaa vähintään 25 % aineistokokeen maksimipistemäärästä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjaan perustuvan kokeen ja aineistokokeen yhteispisteet.

Aloituspaikat ja valintaryhmät

Hakijat valitaan kahdessa ryhmässä: 1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet hakijat todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella 2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat Ensin valitaan todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella valittavilla.


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Aloituspaikat hakukohteittain: Hakukohde Helsingin yliopisto

Valintaryhmät

Aloituspaikat yht.

1. ryhmä

2. ryhmä

12

8

20

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

33

22

55

Jyväskylän yliopisto

18

12

30

Lapin yliopisto

32

21

53

Tampereen yliopisto

18

12

30

Turun yliopisto

20

12

32

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, ­mihin yliopistoon hakee ja millä paikkakunnalla kokeen suorittaa, kysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Valintakoekirjallisuus valitaan sen mukaan, millä kielellä aikoo kokeen tehdä. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti hakulomakkeella.

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet

Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo valinta­ ryhmässä 1 on 50 % eli ylioppilas­tutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saa molemmista yhtä paljon pisteitä (60+60). Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti: 1. äidinkieli (tai äidinkielen korvaava koe) 2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe 3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

äidinkieli, reaali, ainereaali-kokeet, muu laajan oppimäärän koe

äidinkielen korvaava koe, muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB-tai Reifeprüfung -tutkinto) pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja valintaperusteiden mukaisesti seuraavalla tavalla: Suomalainen ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

EB-tutkinto

Laudatur

7 (Excellent)

13 ‒ 15 p.

9,00 ‒ 10,00

Eximia cum laude approbatur

6 (Very good)

10 ‒ 12 p.

8,00 ‒ 8,95

Magna cum laude approbatur

5 (Good)

8 ‒ 9 p.

7,00 ‒ 7,95

Cum laude approbatur

4 (Satisfactory)

7 p.

6,00 ‒ 6,95

Lubenter approbatur

3 (Mediocre)

5 ‒ 6 p.

5,00 ‒ 5,95

Approbatur

2 (Poor)

4 p.

4,00 ‒ 4,95

177


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Keväällä 2013 IB-tutkinnon suorittaneet toimittavat Tampereen yliopiston hakija­palveluihin alustavan arvion arvosanoista. Kopio virallisesta IB-tutkinto­ todistuksesta tulee toimittaa samaan paikkaan heti kun hakija on saanut virallisen todistuksen. Valinnassa huomioidaan virallisen tutkintotodistuksen mukaiset pisteet. Hakijalta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe. Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A1-kielen koe. Taideaineista ei anneta todistuspisteitä.

Valintamenettely

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ­ensin valintaryhmän I kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, EBtai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispiste­ määrän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintaryhmässä 2 pelkän valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen koko­ naispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle. Loput kokeessa olleet hakijat, jotka ovat saavuttaneet valintakoevaatimuksissa kokeelle määritellyt minimipisterajat, asetetaan varasijoille yhteisvalinnassa ensisijaiseksi ilmoittamaansa hakukohteeseen.

Tulosten julkistaminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan tulokset julkistetaan ­viimeistään 10.7.2013.

Jonottaminen ja varasijoilta kutsuminen

Hakijan tultua valituksi johonkin sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteeseen, hän ei enää ole ­ ­varasijalla muihin yhteisvalinnan hakukohteisiin eikä voi jäädä jonottamaan yhteisvalinnan sisällä mihinkään muuhun hakukohteeseen. Mikäli hakija ei ole valinnan ensimmäisessä vaiheessa tullut valituksi mihinkään hakemistaan sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteista, mutta hän on saavuttanut valintakoevaatimuksissa valintakokeelle määritellyt pisterajat, hänet asetetaan valintakoemenestyksen perusteella varasijalle yhteisvalinnassa ensisijaiseksi ilmoittamaansa hakukohteeseen (1. prioriteetti).

178

Oikaisumenettely

Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalinnan opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee ja mille yliopistolle se on osoitettu. Oikaisupyyntö toimi­tetaan 24.7.2013 klo 16.15 mennessä osoitteella Yhteisvalintojen koordinaattori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Linna 6060, 33014 Tampereen yliopisto. Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 10.–24.7.2013 välisenä aikana siinä yliopistossa, jossa on osallistunut valintakokeeseen. Tarkemmat aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan myöhemmin yhteisvalintojen verkkosivuilla yhteiskuntatieteetyhteisvalinnat.fi.

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO (Kiintiö 28)

VALINTAMENETTELY Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2013 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen ja hänen on asetettava ne ensisijaisuusjärjestykseen. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakulomakkeessa ilmoitettu ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen. Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne.


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet Vuonna 1996 tai sen jälkeen suoritettu ylioppilastutkinto Psykologian koulutukseen hakevat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon vuonna 1996 tai sen jälkeen, saavat ylioppilastutkintotodistuksestaan pisteitä seuraavasti: AINE

TASO

äidinkieli (huomioidaan kaikilta)

l

e

mcl

37

34

21

cl 9

22

10

0 23

sekä kaksi parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan 1. vieras kieli

pitkä

28

2. matematiikka

pitkä

35

34

31

lyhyt

29

21

11

0

3. reaali

psykologian ainereaali

38

30

12

0

biologia, filosofia, fysiikka tai kemia

34

28

11

0

vanhamuotoinen reaali

30

24

10

0

yhteensä enintään 110 pistettä

Ennen vuotta 1996 suoritettu ylioppilastutkinto AINE

TASO

äidinkieli (huomioidaan kaikilta)

l

mcl

36

22

cl 9

sekä kaksi parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan 1. vieras kieli

pitkä

27

11

0

2. matematiikka

pitkä

34

32

23

lyhyt

29

12

0

3. reaali

29

11

0

yhteensä enintään 99 pistettä

IB-, EB- ja suomalainen Reifeprüfung -tutkinto rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: Suomalainen ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto

EB-tutkinto matematiikka

muu aine

Laudatur

7 (Excellent)

13– 15

9,5–10

9–10

Eximia cum laude approbatur

6 (Very good)

10–12

8,5–9,45

8–8,95

Magna cum laude approbatur

5 (Good)

8–9

7–8,45

7–7,95

Cum laude approbatur

4 (Satisfactory)

7

6,00–6,95

6–6,95

Lubenter approbatur

3 (Mediocre)

5–6

5,00–5,95

5–5.95

Approbatur

2 (Poor)

4

4,00–4,95

4–4,95

Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2013 ­mennessä lukuun ottamatta vuonna 2013 suoritettavaa IB- tai EBtutkintoa, joiden pisteytyksessä huomioidaan ensin ennakkoarviot.

179


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kirjallinen valintakoe

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1–3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, artikkelikokoelman ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättelyja oivalluskykyä. Artikkelikokoelmaan perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen artikkelien pohjalta. Artikkelikokoelma ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. Kirjallisesta kokeesta voi saada 0–100 pistettä, yleisestä osasta 50 pistettä ja tilastomatematiikan osasta 50 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten kokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksytyksi Turun yliopiston valinnan toiseen vaiheeseen (haastattelu ja ryhmätilanne) voi tulla ainoastaan, jos koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä.

Valintakoevaatimukset

1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät, 5. uudistettu TAI 5.–6. painos (WSOY Oppimateriaalit Oy) TAI 5.-7. painos (Sanoma Pro Oy). Luvut 1–9 ja liitteet. 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan keskiviikkona 9.1.2013 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla (TY: http://www.soc.utu.fi/) 3. Artikkelikokoelma, joka julkaistaan keskiviikkona 10.4.2013 kello 9.00 Hel singin, Tampereen ja ­Turun yliopistojen www-sivuilla (TY: http://www. soc.utu.fi/). Artikkelikokoelma koostuu suomenkielisistä tieteellisistä tutkimus- ja katsausartikkeleista. Artikkelikokoelmassa voi olla myös valintakoekirjoja täydentäviä artikkeleita. Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan v­erkkosivulla http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/index.htm.

180

­erkkosivua päivitetään keskiviikkoina 13.2.2013, V 13.3.2013 ja 10.4.2013. Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokone­ohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa ­esitetyssä määrin.

Haastattelu ja ryhmätilanne

Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 28 parasta hakijaa ja valintakokeen perusteella 28 parasta hakijaa eli yhteensä 56 hakijaa. Opiskelijaa ei kutsuta haastatteluun ja ryhmätilanteeseen, jos hän on asettanut Turun yliopiston 2. tai 3. sijalle ja hänet hyväksytään 1. tai 2. hakukohteeseen. Jos kaksi tai useampi hakija saa saman piste­ määrän, ratkaistaan heidän sijoittumisensa yhteis­ pisteiden perusteella hyväksyttävien osalta ensi­ sijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti yleisen osan pistemäärän perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttä­ vien osalta hakijoiden sijoitus tasapistetapauksessa ratkaistaan yleisen osan pistemäärän perusteella. Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtötaso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa ­ lopulliseen pistemäärään. Haastattelun ja ryhmä­ tilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 28 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan.

Valintakokeiden ajankohdat

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa 14.5.2013 klo 12–17. Valintakoepaikka Turun yliopistossa: Publicum, ­Assistentinkatu 7 Turun yliopiston haastattelu ja ryhmätilanne ­pidetään 14.6. ja 17.–19.6. Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Tulokset julkistetaan 9.7.2013.

Jonottaminen ja varasijoilta kutsuminen

Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan psykologian yhteisvalintaan kuuluvista koulutuksista. Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa koulutuksen varasijalistalle Turussa haastattelu- ja ryhmätilanteen pisteiden, Tampereella ja Helsingissä kirjallisen kokeen pisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin psykologian koulutukseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä siten tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnassa hakemaansa koulutukseen.


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO /LOGOPEDIA Logopedia (Kiintiö 13)

VALINTA Ylioppilastutkinnon pisteytys Pisteitä voi saada kolmesta (3) arvosanasta. Nämä ovat äidinkielen (myös suomi toisena kielenä) arvosana sekä kaksi parasta seuraavista: pitkä vieras kieli, reaali (paras reaali) ja matematiikka. Eniten pisteiden lasku­ mallissa painottuvat äidinkieli ja pitkä matematiikka (laudatur=34p). Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Arvosana

Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä)

Vieras kieli, pitkään oppimäärään perustuva koe

Reaali

Matematiikka, pitkään oppimäärään perustuva koe

Matematiikka, lyhyeen oppimäärään perustuva koe

1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR

34

32

32

34

27

EXIMIA ja 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR

30

29

29

30

21

MAGNA CUM LAUDE

20

19

19

20

15

CUM LAUDE

12

11

12

LUBENTER APPROBATUR

11

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pitkä vieras kieli ei voi olla ruotsi tai suomi. Ylioppilastutkinnon uusimuotoisesta reaalikokeesta otetaan huomioon paras arvosana. Keväällä 2013 korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti: Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfungtutkinto

Laudatur

7 Excellent

10.00-9.00

15-13

Eximia cum laude approbatur

6 Very good

8.95-8.00

12-10

Magna cum laude approbatur

5 Good

7.95-7.00

9-8

Cum laude approbatur

4 Satisfactory

6.95-6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95-5.00

6-5

Approbatur

2 Poor

4.95-4.00

4

181


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisina. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2013 mennessä lukuun ottamatta vuonna 2013 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi ­ennakkoarviot.

Valintakokeiden ajankohta

Valintamenettely

Erillisvalinnassa myönnetään opinto-oikeuksia kandidaatin tai maisterin tutkintoon pääasiassa hakijoiden aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella. Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opinto­ jaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hakulomakkeen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opinto­ kokonaisuuksien loppumerkinnät.

Osa I: Kirjallinen koe max 40 pistettä

Valintakoevaatimukset:

1. Leppäluoto J., Kettunen R., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. & Lätti S. (2008 tai uudempi): Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan (luvut 1–2, 5–10, 16, 18–21). WSOY / Sanoma Pro. 2. Aaltonen O., Aulanko R., Iivonen A., Klippi A. & Vainio M. (toim.) 2009. Puhuva ihminen. Otava. Kirjallisessa kokeessa hakija vastaa väittämiin valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta (väittämä pitää paikkansa tai se ei pidä paikkaansa). Pisteitys: Molemmista kirjoista on kokeessa 20 väittämää, joista kustakin oikeasta vastauksesta voi saada 1 pisteen. Vastaamatta jättäminen tulkitaan vääräksi vastaukseksi. Osa II: Suullinen koe max 50 pistettä Suulliseen kokeeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 13 parasta hakijaa ja valintakokeen ­perusteella 13 parasta hakijaa eli yhteensä 26 hakijaa. Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan ­jäljellä olevista hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyk­ sen ratkaisee ylioppilastodistuksen ja valintakokeen ­yhteispistemäärä. Ensimmäisen vaiheen pisteitä ei oteta huomioon II vaiheessa. Suullisessa kokeessa mitataan muun muassa hakijoiden kuulonerottelua, motivaatiota, orientoitumista alalle ja opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä puheilmaisua ja äänenkäyttöä. Hakijan tulee suulliseen kokeeseen tullessaan esittää korkeintaan 3 kk vanha audiogrammi (kuulokäyrä). Suullinen koe muodostuu seuraavista osista: • Osa A: Kuuntelukoe; max 10 p, alin hyväksytty pistemäärä on 4. • osa B: Haastattelu; max 40 p. Suullisessa kokeessa 13 parhaiten menestynyttä valitaan.

182

Kirjallinen koe on maanantaina 13.5.2013 klo 9–11 Publicumin salissa PUB 1 (Assistentinkatu 7) Suullinen koe järjestetään 5.–6.6.2013. Tulokset julkistetaan 24.6.2013.

ERILLISVALINNAT

Hakeminen

Erillisvalintojen hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 16.00. Lokakuussa on 31.10.2013 päättyvä VTMtutkinnon täydennyshaku VTK-tutkinnon Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suorittaneille, joilla on ollut vain VTK-tutkinto-oikeus. Asian Studies -maisteriohjelman hakuaika on 3.12.2012–28.2.2013. Erillisvalinnassa hakevat täyttävät hakulomakkeen, joita saa tiedekunnan kansliasta tai tiedekunnan internet-sivuilta. Asian Studies -maisteriohjelman hakulomakepohja on saatavilla osoitteesta www.universityadmissions.fi.

ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON Hakijaryhmät Valinnassa on kaksi hakijaryhmää: avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleet hakijat (avoimen väylä) ja Turun yliopiston muissa tiedekunnissa tai muissa yliopistoissa opiskelleet hakijat (siirtoväylä). Molemmista ryhmistä valitaan 3 opiskelijaa/pääaine. Sosiaalityöhön ei oteta pääaineopiskelijoita tässä valinnassa. Siirtoväylältä VTK-tutkintoon hyväksytyn opiskelijan tulee luopua aikaisemmasta tutkinto-oikeudestaan.

Valintamenettely Vähimmäisvaatimuksena edellytetään: 1) Haun kohteena olevan pääaineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2) Perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta 3) Vieraan kielen tekstin ymmärtämisen kurssi, joka on suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kurssin lisäksi korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään: a. ylioppilaskokeen A-kielen laudatur tai eximia cum laude approbatur -arvosana b. IB-tutkinto (englanti), EB-tutkinto (ranska, saksa tai englanti), RP-tutkinto (saksa) c. yliopistossa suoritetut perusopinnot ao. kielestä. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää valtiotieteiden kandidaatin tutkintoon Turun yliopistossa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kiintiöihin mahtuu, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. Menestys pääaineen opinnoissa 2. Menestys ja suoritusten määrä sivuaineiden opinnoissa 3. Opintojen kokonaismäärä Mikäli tasavertaisia hyviä hakijoita on paljon, kiintiöt voidaan myös ylittää. Hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 16.00. Tulokset julkistetaan 27.5.2013.

ERILLISVALINTA VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON Hakijaryhmät Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvalla alalla —— alemman korkeakoulututkinnon tai —— ylemmän korkeakoulututkinnon tai —— soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai —— ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon —— ja hakukohteena olevan oppiaineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op/35 ov). Soveltuva ala harkitaan pääainekohtaisesti.

Valintamenettely Valinta perustuu hakijoiden aikaisemman opintomenestyksen arviointiin painottuen pääaineesta saatuihin arvosanoihin. Opiskelijoita valitaan 5–8/pääaine (sosiaalityöhön enintään 5). Etusijalla ovat pelkästään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat. Kiintiö voidaan kaikissa pääaineissa ylittää, jos tasavertaisia kärkipään hakijoita on enemmän.

Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää valtiotieteiden maisterin tutkintoon Turun yliopistossa. Tiedekunta voi edellyttää hyväksytyn opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

VTM-tutkinto pääaineena taloussosiologia

VTK-tutkinnon sosiologia tai kansantaloustiede pääaineena suorittaneet, joilla on vähintään 15 opinto­ pistettä taloussosiologian opintoja, voivat hakea VTM-tutkintoon pääaineena taloussosiologia. Opiskelijoita otetaan 3 ja valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.

Hakuajat

Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen haku on muiden erillisvalintojen yhteydessä ja avoin kaikille hakijaryhmille. Hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 16.00. Tulokset julkistetaan 27.5.2013. Toinen haku on tarkoitettu niille VTK-tutkinnon Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suorittaneille, joilla on ollut tiedekunnassa pelkästään kandidaatin tutkinnon suoritusoikeus. Hakuaika päättyy 31.10.2013. Toisessa haussa hyväksytään enintään 3 opiskelijaa/pääaine.

ASIAN STUDIES -MAISTERIOHJELMA Ohjelmaan otetaan enintään 15 opiskelijaa. Hakuaika on 3.12.2012–28.2.2013. Ohjelman hakulomakepohja on saatavilla osoitteesta www.universityadmissions.fi.

Valintaperusteet

A bachelor’s degree of at least three years in length from an institution that also provides doctoral degrees; minor or equivalent in East Asian studies; studies or skills in an East Asian language; proficiency in English. The main criterion for student selection is a proven excellence in previous studies. The application must include a certificate of previous studies and a transcript of university records, CV, letter of motivation, and proof of language proficiency. 2 letters of recommendation written on a provided template are highly recommended. Language proficiency is to be verified by one of the following certificates. Language tests taken more than two years prior to the application deadline will not be accepted: 1) TOEFL test with a score of at least 575 (paper test), 232 (computer test) or 90 (Internet test) 2) IELTS test with an overall band score of 6.5 and no individual score below 5.5 3) Certificate of Proficiency in English (CPE), pass grades A, B or C

183


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4) Certificate In Advanced English (CAE), pass grades A, B, or C 5) Test for the National Certificate of Language Proficiency in English set by the Finnish National Board of Education, an average score of 5 6) Pearson PTE Academic test with a score of at least 62. Exemption from these tests is granted to applicants who have a 1) Bachelor’s degree or an equivalent degree in an English-language programme in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom, the United States or in an EU/EEA country 2) Bachelor’s degree or an equivalent degree in an EU/EEA country including studies in English AND good proficiency in English in their high school diploma (ylioppilastodistus) or equivalent. 3) Secondary education conducted in English language in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States.

ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON Psykologian kandidaatin tutkintoon otetaan kolme hakijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Vähimmäisvaatimuksena on avoimen yliopisto-opetuksen opintoja vähintään 90 opinto­ pistettä (60 opintoviikkoa), joihin kuuluu vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuinen ja vähintään hyvin tiedoin suoritettu psykologian perus- ja aineopintojen kokonaisuus. Mikäli tällaisia ­hakijoita on enemmän kuin kolme, otetaan valinnassa huomioon opintojen määrä ja opintomenestys. Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää psykologian kandidaatin tutkintoon Turun yliopistossa. Väylää ei ole tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai joilla on korkea­ koulututkinnon suoritusoikeus. Hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 16.00. Tulokset julkistetaan 27.5.2013.

184

ERILLISVALINTA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja jotka ovat suorittaneet psykologian perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov). Hakemukseen tulee liittää selvitys, josta ilmenee, mitkä opinnot hakija aikoo käyttää psykologian maisterin tutkintoon Turun yliopistossa.

Valintamenettely Psykologian maisterin tutkinnon erillisvalinnassa kaikki hakijat osallistuvat kirjalliseen valintakokeeseen. Kirjallisen valintakokeen (tasokoe) perusteella enintään 10 parasta hakijaa valitaan haastatteluun ja ryhmätilanteeseen. Kutsu haastatteluun ja ryhmätilanteeseen edellyttää vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut kutsumisen alarajana päävalinnassa. Kirjallinen valintakoe on sama kuin päävalinnassa. Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 5 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. Valinta edellyttää myös vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut hyväksymisen alarajana päävalinnassa.

Kirjallinen valintakoe

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Tilastomatemaattinen osa edellyttää valintakoekirjan ja tilastomatematiikan lisämateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1 ja 2) hallintaa. Yleinen osa edellyttää koko valintakoemateriaalin (valintakoevaatimusten kohdat 1-3) hallintaa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoekirjan, tilastomatematiikan lisämateriaalin, artikkelikokoelman ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättelyja oivalluskykyä. Artikkelikokoelmaan perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen artikkelien pohjalta. Artikkelikokoelma ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä. Kirjallisesta kokeesta voi saada 0–100 pistettä, yleisestä osasta 50 pistettä ja tilastomatematiikan osasta 50 pistettä. Lopullinen koepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten kokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä.


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Hyväksytyksi Turun yliopiston valinnan toiseen vaiheeseen (haastattelu ja ryhmätilanne) voi tulla ­ainoastaan, jos koepistemäärä on vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osan pistemäärä vähintään 10 pistettä.

Valintakoevaatimukset

1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät, 5. uudistettu TAI 5.–6. painos (WSOY Oppimateriaalit Oy) TAI 5.-7. painos (Sanoma Pro Oy). Luvut 1–9 ja liitteet. 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan keskiviikkona 9.1.2013 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen wwwsivuilla (TY: http://www.soc.utu.fi/) 3. Artikkelikokoelma, joka julkaistaan keskiviikkona 10.4.2013 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla (TY: http://www. soc.utu.fi/). Artikkelikokoelma koostuu suomenkielisistä tieteellisistä tutkimus- ja katsausartikkeleista. Artikkelikokoelmassa voi olla myös valintakoekirjoja täydentäviä artikkeleita. Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan verkkosivulla http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/index.htm. Verkkosivua päivitetään keskiviikkoina 13.2.2013, 13.3.2013 ja 10.4.2013. Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokone­ohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa ­esitetyssä määrin.

Haastattelu ja ryhmätilanne

Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtö­ taso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa ­ lopulliseen piste­määrään. Haastattelun ja ryhmätilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia. Haastattelussa ja r­yhmätilanteessa 5 parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan. Valinta edellyttää myös vähintään sitä pistemäärää, joka on ollut hyväksymisen alarajana päävalinnassa.

VALINTAKOKEIDEN AJANKOHDAT JA TULOSTEN JULKISTAMINEN Erillisvalintojen hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 16.00. Erillisvalinnassa hakevat täyttävät haku­ lomakkeen, joita saa tiedekunnan kansliasta tai tiedekunnan internet-sivuilta.

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa 14.5.2013 klo 12–17. Valintakoepaikka Turun yliopistossa: Publicum, ­Assistentinkatu 7 Turun yliopiston haastattelu ja ryhmätilanne ­pidetään 14.6. ja 17.–19.6. Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Tulokset julkistetaan 9.7.2013. Tiedekunta voi edellyttää hyväksytyn opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / psykologia Psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeuden saaneet voivat tiedekunnan päätöksellä vaihtaa opinto-oikeuden filosofian maisterin tutkintoon pääaineena psykologia. Vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO / logopedia Tämän valinnan kautta otetaan enintään 3 ­sellaista hakijaa, joilla on logopedia pääaineena suoritettu kandidaatin tutkinto jostain toisesta yliopistosta. ­Valinta suoritetaan hakijoiden aikaisempien opintosuoritusten laadun perusteella.

PÄÄAINEEN VAIHTAMINEN TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan valittu opiskelija voi anoa pääaineen vaihtoa VTK/VTM -tutkinnon aineisiin. Vähimmäisvaatimuksena vaihdolle on, että opiskelija on suorittanut perusopinnot (25 op) vaihdon kohteena olevasta pääaineesta vähintään hyvin tiedoin sekä perusopinnot siitä pääaineesta, johon hänet on hyväksytty. VTK-tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään 25 opintopistettä taloussosiologian opintoja, voivat hakemuksesta vaihtaa VTM-tutkinnon pääaineeksi taloussosiologian. Opiskelijoita otetaan 3 ja valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Sosiaalityöhön ei oteta pääaineen vaihtajia. Tiedekunta päättää vaihdoista oppiaineita kuultuaan. Hakuaika päättyy 30.4.2013.

185


yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

SIVUAINEEN OPISKELUOIKEUDET LUKUVUONNA 2013–2014 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja voivat oman ja muiden tiedekuntien opiskelijat opiskella vapaasti seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: • Psykologiasta voi suorittaa vapaasti perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Syventäviin opintoihin ei oteta sivuaineopiskelijoita. • Logopediasta voi suorittaa perusopinnot, joihin järjestetään syksyllä erillinen valintakoe. • Taloussosiologiasta voi suorittaa 25 opintopistettä perus- ja aineopintojen kursseja, joihin kuuluu pakollisena taloussosiologian peruskurssi. Nämä opinnot ovat myös edellytyksenä taloussosiologian syventävien opintojen kursseille, joita voi sijoittaa maisterin tutkintoon. • Sosiaalityöstä voi suorittaa vapaasti perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Opiskeluoikeus laajempiin aine- ja syventäviin opintoihin myönnetään vuosittain kahdelle sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijalle opintomenestyksen perusteella sekä kahdelle sellaiselle Turun yliopistossa sosiaalipolitiikka pääaineena VTM-tutkinnon suorittaneelle, joiden pro gradu – tutkielman voidaan katsoa kuuluvan sosiaalityön alueeseen ja joilla on maisterin tutkinnon jälkeistä sosiaalityön alan työkokemusta vähintään yksi vuosi hakuajan loppuun mennessä. Työkokemus korvaa sosiaalityön opintoihin kuuluvan käytännön opetuksen ja harjoittelun. Hakuaika päättyy 30.4.2013. Esityksen valittavista opiskelijoista tekee tiedekunnalle sosiaalityön oppiaine.

186


187

10 16 14 36 60 16 10 8 18 32 32 8 30 405

14 43 16 14

Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Mediatutkimus Musiikkitiede

Taidehistoria Uskontotiede Yleinen kirjallisuustiede Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Englannin kieli Espanja Italia Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Pohjoismaiset kielet Ranska Saksan kieli Venäjän kieli Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma (Pori) Yhteensä

20

8

Aloituspaikat 2013

Folkloristiikka ja kansatiede

Arkeologia

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Humanistinen tiedekunta

6 12 10

28

Yhteensä

15

Yhteensä enintään 10 % tiedekunnan kokonaisaloituspaikkamäärästä, ja avoimen yliopiston opintojen perusteella enintään 5 opiskelijaa oppiainetta kohti

Aloituspaikat 2013

Ylempi tutkinto Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma (Pori) Maisteriohjelmat Nais ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma Master in Baltic Sea Region Studies Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (avoimen yliopiston opintojen perusteella valittavat, toisesta yksiköstä siirtyvät) tai vain ylempi korkeakoulututkinto (suomalaisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneet )

Hakukohde

Erillisvalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT HAKUKOHTEITTAIN VUONNA 2013


188 Kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka (Turku)

60

Lastentarhanopettajakoulutus (Rauma), vain alempi korkeakoulututkinto

*10 opiskelijaa kaksoistutkinto-ohjelmaan

282–319

34‒39

Käsityön aineenopettajan koulutus (kiintiö ylempään korkeakoulututkintoon otettavien kiintiön täyttymisen mukaan)

Yhteensä

Käsityön aineenopettajan koulutus (Rauma)

60‒80

Luokanopettajakoulutus (kiintiö ylempään korkeakoulututkintoon otettavien kiintiön täyttymisen mukaan)

Maisteriohjelmat Learning, Learning Environments and Educational Systems (Turku)

Yhteensä

Kasvatustiede varhaiskasvatus (Rauma)

Opettajankoulutus, Rauma

15+10*

79

5

12

12

20

Luokanopettajakoulutus (Rauma)

Luokanopettajakoulutus (kiintiö pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon otettavien kiintiön täyttymisen mukaan)

83‒95

Opettajankoulutus, Turku

Vain ylempi korkeakoulututkinto

18

Aloituspaikat 2013

12

10 15

Aikuiskasvatustiede

Erityispedagogiikka

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan koulutus Luokanopettajakoulutus (Turku)

20

Hakukohde

Aloituspaikat 2013

Hakukohde

Kasvatustiede

Erillisvalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (avoimen yliopiston opintojen perusteella)

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Kasvatustieteiden tiedekunta


189

Maisteriohjelmat Masterʼs Degree Programme in Biomedical Imaging

Erillisvalinta Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto (avoimen yliopiston opintojen perusteella) Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, FM-tutkinto

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (LuK + FM-tutkinto) Yhteensä

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi tutkinto

Lääketieteellinen tiedekunta

15

5

5

40 153 40 20 253

Aloituspaikat 2013


190

15

55

15 60 25

65

60 40

Biotekniikan ko. (DI)

Fysikaalisten tieteiden ko.

Geologian ko. Kemian ko. Maantieteen ko.

Matematiikan ko.

Tietojenkäsittelytieteiden ko. Tietotekniikan (Tietotekniikan, elektroniikan ja tieto-liikennetekniikan) ko. (DI-koulutus) Tilastotieteen ko.

Yhteensä

38

Biologian ko.

431

16

42

Aloituspaikat 2013

Biokemian koulutusohjelma

Hakukohde

Maisteriohjelmat

39+30**

3

6

2 30* 22

1

2

3

75

20

20

10

15

Aloituspaikat 2013

** Sisältyy * Sisältyy jo edellä esitettyyn päävallinnan kiintiöön ** Nimenmuutosesitys tehty OKM:n maisteriohjelma-asetukseen

Master’s Degree Programme in Bioinformatics Master’s Degree Programme in Embedded Computing (DI) Master’s Degree Programme in Environmental Sciences Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (MDP in Information Technology)** (DI + FM) Yhteensä

AloitusHakukohde paikat 2013

Muu erillisvalinta (Suomessa tai ulkomailla alemman tutkinnon suorittaneet, AMK-tutkinnon perusteella valittavat, siirtyjät) Pelkkä ylempi korkeakoulututkinto Biokemian ko. 14 Biologian ko. 10 Biotekniikan ko. 13 Fysikaalisten tieteiden ko. (tähtitieteen linjalle enint. 20) 26 Geologian ko. 4 Kemian ko. 10 Maantieteen ko. 15 Matematiikan ko. 6 Tietojenkäsittelytieteiden ko. 20 Tietotekniikan (Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliiken30 netekniikan) ko. (DI-koulutus) Tilastotieteen ko. 5 Yhteensä 153

Yhteensä

Maantieteen ko. Tietojenkäsittelytieteiden ko. Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ko. (DI-koulutus) Ympäristötieteen ko. (vain alempaan korkeakoulututkintoon) Tilastotieteen ko.

Geologian ko.

Biologian ko.

Biokemian ko.

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto Erillisvalinta (avoimen yliopiston opintojen perusteella)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta


191

2 42

15

Maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Law and Information Society

5

35

130

Aloituspaikat 2013

Erillisvalinta Vain ylempi korkeakoulututkinto (mm. Åbo Akademista siirtyvät ja ETA-kelpoisuuskokeen suorittaneet) Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto Turun kauppakorkeakoulusta KTK-tutkinnon suorittaneet, pääaineenaan yritysjuridiikka Avoimen yliopiston opintojen perusteella Yhteensä

Oikeustiede

Hakukohde

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Oikeustieteellinen tiedekunta


192

Yhteensä

Kansantaloustiede 320

30

50

Pori Kauppatieteen alemman tutkinnon perusteella pää­ aineittain à 5-15, yhteensä Liiketalouden tradenomit (Pori) Yritysjuridiikka (TY:n oikeusnotaarin tutkinnon perusteella) Yhteiskuntatieteellinen ala (kansantaloustiede) Alempi ja ylempi kk-tutkinto (avoimen väylä) Ylempi korkeakoulututkinto Yhteensä

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (mm. avoimen yliopiston väylä) Ylempi korkeakoulututkinto

240

Turku

Yhteiskuntatieteellinen ala (VTK- ja VTM-tutkinnot)

Kauppatieteellinen ala

Kauppatieteellinen ala (KTK- ja KTM-tutkinnot)

Erillisvalinta Hakukohde

Hakukohde

Aloituspaikat 2013

Päävalinta, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Turun kauppakorkeakoulu

5 180

3

5

30

115

22

Aloituspaikat 2013

Maisteriohjelmat (KTM-tutkinto)

Yhteensä

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (Pori) Master’s Degree Programme in Futures Studies (FM)

Master’s Degree Programme in Global Information Technology Management Master’s Degree Programme in Global Innovation Management

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma

Hakukohde

110

20

20

25

25

20

Aloituspaikat 2013


193

Hakukohde

13 155

Logopedia

Yhteensä

Filosofia 12 Poliittinen historia 22 Sosiaalipolitiikka 16 Sosiaalityö 32 Sosiologia 26 Yleinen valtio-oppi 22 Psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinto Psykologia 28 Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto

5 3 95

15

Maisteriohjelmat Master’s Degree Programme in Asian Studies

yht. 48

3

6 6 6 6 6

Aloituspaikat 2013

Vain ylempi korkeakoulututkinto VTM: sosiaalityö 5, taloussosiologia 3, muut pääaineet enint. 8 PsM FM Yhteensä

Filosofia Poliittinen historia Sosiaalipolitiikka Sosiologia Yleinen valtio-oppi Psykologian kandidaatin tutkinto Psykologia

Erillisvalinta, vain alempi korkeakoulututkinto

Hakukohde

Aloituspaikat 2013

Päävalinta, valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta


194

144 102 49 103 475 295 246 129 196 125 186 196 203 214 80 162 4088

10 10 10 8 14 43 30 16 14 18 32 32 36 10 16 8 14 405

Italia

Kansatiede Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko, Pori Mediatutkimus Musiikkitiede Pohjoismaiset kielet Ranska Saksan kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Taidehistoria Uskontotiede Venäjän kieli Yleinen kirjallisuustiede Tiedekunta yhteensä/hakemukset (* Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

196

16

3171

29

792

60

166

8

Hakeneet

Humanistinen tiedekunta

Aloituspaikat

Arkeologia Englannin kieli Espanja Folkloristiikka

Hakukohde

1307

1501

58

41

70

43

81

110

48

76

41

66

0

256

42

11

39

14

53

89

319

44

576

584

15

15

19

13

44

81

39

25

19

18

66

52

24

7

14

10

15

26

70

12

9

390

390

14

8

16

11

32

31

23

18

15

16

32

45

14

5

10

6

10

15

60

65

72.32

66

68

72.45

76

59.1

75

58

66

104

73

69

68

56.75

62

72.45

64.2

66

raja

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

maks.

44

33.28

33

40

23.28

26.5

14.25

36

28

36

38

25

34.5

31

41.75

30

23.28

37.85

41

raja

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

50

50

50

50

50

50

60

50

maks.

20

raja

120

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

Hyväk- Kirjoittau- Valintakokeiden ja ValintaPelkän kokeisiin sytyt (sis. tuneet alkupisteiden perus- valintakokeen perusosallistu- varasijalta teella hyväksytyt teella hyväksytyt neet hyväksytyt)

*) hakemusten määrä: sama hakija on voinut hakea useaan hakukohteeseen, **) hakijoiden määrä: yksi hakija on tiedekunnan tai koko yliopiston yhteissummassa vain kerran Lisää hakijatilastoja verkossa: www.utu.fi/opiskelu/tilastot/hakijat Lähde: Valtakunnallinen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri HAREK 20.9.2011

Hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet, hyväksytyt ja yliopistoon kirjoittautuneet päävalinnoissa

Turun yliopiston hakijatilastot 2012


195

20 39 80 60 73

Kasvatustiede

Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma

Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma (1

Luokanopettajan koulutus, Rauma (2

Luokanopettajan koulutus, Turku (3

Hammaslääketieteen ko. Lääketieteen ko. Terveyden biotieteiden ko Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Tiedekunta yhteensä/hakemukset (* Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

Lääketieteellinen tiedekunta

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 926

344 1693 1659

130

20 40

922

120

220

297

3626

6437

1844

1382

901

334

953

728

295

Hakeneet

40

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 518

1) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 503

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

297

15

Erityispedagogiikka

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

10

Aikuiskasvatustiede

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Aloituspaikat

Hakukohde

1170

1171

212

44

697

218

2468

4483

1351

803

530

255

713

596

235

227

227

41

22

124

40

408

461

99

82

99

41

34

67

39

220

220

41

16

123

40

319

319

86

68

85

36

17

16

11

124.25

85.5

76.5

26.4

15.98

31.85

15.1

70.79

68.2

61.3

raja

176

108

108

49

32

60

27

82

82

82

maks.

78.25

30.75

55.25

47.75

52.04

49.64

43.34

raja

140

40

72

72

58

58

58

maks.

raja

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

ValintaHyväk- Kirjoittau- Valintakokeiden ja Pelkän kokeisiin sytyt (sis. tuneet alkupisteiden perus- valintakokeen perusosallistu- varasijalta teella hyväksytyt teella hyväksytyt neet hyväksytyt)


196 15 65 25 65 60 40 12 432

Geologian ko

Kemian ko

Maantieteen ko

Matematiikan ko

Tietojenkäsittelytieteiden ko (3

Tietotekniikan, elektr. ja tietoliikennetekn. ko. (DI) (4

Tilastotieteen ko

   

1) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 426

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 126

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 222

4) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 127

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

55

Fysikaalisten tieteiden ko

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

130 4423

15

3064

290

367

396

461

466

264

448

209

884

38

Biotekniikan ko (DI) (2

508

Biologian ko (1

Hakeneet

42

Aloituspaikat

Biokemian ko

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Hakukohde

1590

1941

35

120

185

97

200

161

125

121

95

596

206

862

940

14

56

101

197

42

122

21

168

26

67

126

426

426

12

37

52

60

25

63

15

56

17

37

52

72

18.89

64.5

45

31.5

32

39.78

159.5

44

raja

120

67

100

60

60

60

67

225

60

maks.

26.5

7.78

44

16

20.5

24

18.5

38

24.67

141

27

raja

60

43

50

60

30

30

30

60

43

240

30

maks.

13

.

22

raja

27

.

27

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

ValintaHyväk- Kirjoittau- Valintakokeiden ja Pelkän kokeisiin sytyt (sis. tuneet alkupisteiden perus- valintakokeen perusosallistu- varasijalta teella hyväksytyt teella hyväksytyt neet hyväksytyt)


197

Turun kauppakorkeakoulu

50

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 175

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 258

1) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 1139

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

320

Kauppatieteet, Pori (3

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

50

190

Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta (2

Kauppatieteet (1

30

Kansantaloustiede (VTM)

120

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

Aloituspaikat

120

Oikeustieteen maisterin koulutus

Oikeustieteellinen tiedekunta

Hakukohde

3464

4330

632

453

2942

303

1245

1245

1245

Hakeneet

2339

2899

447

248

2085

119

752

752

752

340

355

53

50

195

57

136

136

136

320

320

49

50

191

30

136

136

136

45.5

48.36

53.5

63

88

raja

82

82

82

120

109

maks.

22.5

25

29.5

63.5

raja

42

42

60

80

maks.

raja

maks.

Ilman valintakoetta hyväksytyt

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

ValintaHyväk- Kirjoittau- Valintakokeiden ja Pelkän kokeisiin sytyt (sis. tuneet alkupisteiden perus- valintakokeen perusosallistu- varasijalta teella hyväksytyt teella hyväksytyt neet hyväksytyt)


198 16 26 22

Sosiaalityö (3

Sosiologia

Yleinen valtio-oppi

Turun yliopiston hakijat yhteensä

3) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 265

2) yhteisvalinnassa ensisijaisesti Turun yliopistoon hakeneita 456

1949

1) Logopedian ja psykologian valinnassa kirjallisen kokeen pisterajat.   

Tiedekunta yhteensä/hakijat (**

16

Sosiaalipolitiikka

155

312

28

Psykologia (1, 2

Tiedekunta yhteensä/hakemukset (*

466

22

16266

3019

3334

440

149

1214

289

294

13

Poliittinen historia

170

Logopedia (1

Hakeneet

12

Aloituspaikat

Filosofia

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hakukohde

Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ korkein mahdollinen pistemäärä

10356

1434

1455

141

95

216

45

681

109

115

53

2607

180

180

22

42

20

16

31

23

13

13

1967

157

157

22

27

16

16

29

22

13

12

92.5

76

90

81.5

152.8

91

111

91.5

raja

120

120

120

120

210

120

140

120

maks.

36

37

42

42

65.2

46

31

46.5

raja

60

60

60

60

100

60

40

60

maks.

raja

maks.

ValintaHyväk- Kirjoittau- Valintakokeiden ja Pelkän valintakokeen Ilman valintakoetta kokeisiin sytyt (sis. tuneet alkupisteiden perus- perusteella hyväksytyt hyväksytyt osallistu- varasijalta teella hyväksytyt neet hyväksytyt)


199


Usein kysytyt kysymykset

Mikä on päävalinnan ja erillisvalinnan ero? oo Suurin osa hakijoista hakee päävalinnassa, jossa hakuperusteena on ylioppilastutkinto tai siihen rinnastettava tutkinto. Päävalinnan hakijat osallistuvat valintakokeisiin. Erillisvalinnoissa hakevilla on pääsääntöisesti aiempaa koulutustaustaa omasta tai toisesta yliopistosta (esim. avoimen väylä tai siirto-opiskelijat) ja he voivat tulla valituksi aikai­sempien opintojensa pohjalta.

Tarvitseeko minun toimittaa yliopistoon ­kopio ylioppilastodistuksestani? oo Ei tarvitse, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritettujen ylioppilastutkintojen arvosanat siirretään ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) rekisteristä yliopistojen käyttämään hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmään (HAREK) automaattisesti.

Mikäli korottaa ylioppilaskirjoitusten aikaisempia arvosanoja, otetaanko uudet arvosanat automaattisesti huomioon vai täytyykö hakulomakkeen mukaan liittää jokin lisäselvitys? oo Ei tarvita lisäselvityksiä, vaan yliopisto saa päivitetyt tiedot suoraan ylioppilastutkinto­ lautakunnasta yliopiston hakujärjestelmään.

Mistä tiedän, että hakulomakkeeni on tullut perille? oo Ilmoita hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi, niin saat lomakkeen lähetettyäsi vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta. Jos et saa vahvistusviestiä, ole yhteydessä yliopistohaun neuvontaan. Samalla henkilötunnuksella voi tallentaa vain yhden hakemuksen, joten jos olet epävarma hakemuksesi tallentumisesta, voit yrittää lähettää uuden hakemuksen. Ohjelma herjaa, jos henkilötunnuksellasi on jo hakemus.

Voinko täyttää ja lähettää hakulomakkeen ilman verkkopankkitunnuksia? oo Kyllä voit. Mene kohtaan Hakulomakkeen täyttäminen ja toimi ohjeiden mukaan. Muista painaa lopuksi Lähetä-painiketta. Vain Hakijapalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia.

200

Haluan laittaa hakukohteeni mieluisuusjärjestykseen. Miksi se ei onnistu? oo Toisin kuin ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, yliopistohaussa ei ole pääsääntöisesti hakukohteiden keskinäistä priorisointia. Vain joissakin valinnoissa (esim. kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa) hakukohteet priorisoidaan. Hakulomake ohjaa aina hakukohteiden mahdollisessa priorisoinnissa. Hakukohteet näkyvät hakulomakkeella valinnan nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Haluaisin lisätä/poistaa hakukohteita hakulomakkeeltani. Miten se onnistuu? oo Voit muokata hakulomakettasi ­hakuaikana. Mene Hakijapalvelussa kohtaan Omat hakulomakkeet. Jos muokkaat lähettämäsi hakulomakkeen tietoja (esim. poistat tai lisäät hakukohteita), uudet tiedot korvaavat kaikki aiemman lomakkeesi tiedot. Kaikkien hakukohteiden, joihin haet, tulee näkyä hakulomakkeellasi!

Miten nettihaun mahdollinen ruuhkau­tu­minen voi vaikuttaa hakulomakkeen lähettämiseen? oo Ota huomioon, että palvelu voi ruuhkautua hakuaikojen lopussa, joten jätäthän hakemuksesi ajoissa. Jos haet hakuaikojen viimeisinä päivinä, niin hakulomakkeesi on oltava lähetettynä viimeistään klo 16.15.

Missä voin tarkastella lähettämääni haku­ lomaketta ja esimerkiksi tulostaa sen itselleni uudestaan? oo Voit tarkastella viimeiseksi lähettämääsi hakulomaketta Hakijapalvelun kohdassa Omat hakulomakkeet. Sitä kautta voit myös tallentaa tai tulostaa hakulomakkeesi itsellesi.

Miten voin perua hakemukseni?

oo Voit perua yhteishaun hakulomakkeesi ottamalla yhteyttä kirjallisesti (sähköposti, faksi tai kirje) valtakunnallisen yliopistohaun neuvontapalveluun. Viestin tulee sisältää koko nimesi, yhteystietosi ja henkilötunnuksesi (faksi ja kirje) tai syntymäaikasi (sähköposti).


Mistä saan apua yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän käytössä? oo Osoitteessa yliopistohaku.fi voit tutustua koulutustietoihin sekä täyttää sähköisen hakulomakkeen. Järjestelmä ohjaa hakijaa hakulomakkeen täytössä vaihe vaiheelta ja hakemisessa tarvittava ohjeistus löytyy hakujärjestelmästä. Jos sinulle tulee ongelmia hakulomakkeen täytössä, neuvoa voi kysyä yliopistojen hakijapalveluista ja valtakunnallisesta yliopistohaun neuvonnasta.

Kutsutaanko valintakokeisiin? oo Pääsääntöisesti valintakokeisiin ei erikseen kutsuta eli hakijan on huolehdittava itse siitä, että on valintakoepäivänä oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Voiko valintakokeen tehdä jossakin muualla tai muuna ajankohtana? oo Pääsääntöisesti ei voi. Poikkeuksena on sellaiset aineet, jotka tekevät valintayhteistyötä keskenään. Niiden kokeen voi suorittaa myös jossain ko. yhteistyöyliopistossa, mutta tällöinkin koepaikka pitää valita etukäteen.

Olen menossa lomamatkalle, joten voiko valintakokeita siirtää esimerkiksi viikolla eteenpäin? oo Valintakoepäiviä tai koeaikaa ei voi siirtää. Valintakokeen voi tehdä vain valintaperusteissa ilmoitettuna ajankohtana ja esimerkiksi yhteisvalinnan yliopistoissa valintakokeet pidetään aina täsmälleen samaan aikaan.

Milloin ja missä valintojen tulokset julkaistaan? oo Opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan koulutuksesta riippuen kesä-heinäkuussa yliopiston pääsivulla. Yliopistoon hyväksytyille lähetetään tieto henkilökohtaisesti kirjeellä. Hyväksymiskirjeen mukana lähetetään opiskelupaikan vastaanottoilmoitus ja ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta.

Minut on hyväksytty opiskelemaan. Mitä minun pitää tehdä ennen opintojen aloittamista? oo Sinun tulee vahvistaa opiskelupaikkasi hyväksymiskirjeen mukana tulleella opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella tai sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi. oo Paikan vastaanoton lisäksi sinun on myös ilmoittauduttava yliopistoon ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisen jälkeen voit jättää opiskelijakorttihakemuksen ylioppilaskuntaan. Muista myös hakea opintotukea sinulle lähe­ tetyllä Kelan esitäytetyllä lomakkeella. Osallistu opintoihin johdattavan johdantokurssin ohjelmaan. Johdantokurssilla kerrotaan paljon sellaista tietoa, josta on hyötyä opintojesi eri vaiheissa.

Kuinka kauan on mahdollista opiskella yliopistossa yhtä tutkintoa? oo Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laskennallinen suoritusaika on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta viisi vuotta. Opiskelija voi kuitenkin ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi kahdeksi vuodeksi, eikä näitä vuosia lasketa mukaan opintojen suoritusaikaan.

Minulla on lukihäiriö. Saanko valinta­ kokeissa erityisjärjestelyitä, kuten lisäaikaa kokeen tekemiseen? oo Oikeutta erityisjärjestelyihin tulee hakea pääsääntöisesti Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalta viimeiseen hakupäivän mennessä. Poikkeuksista kerrotaan valinta­ oppaan alkuosassa.

201


Yliopiston kartta

202


203


Humanistinen Matemaattis-luonnontieteellinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Kasvatustieteiden Turun kauppakorkeakoulu

Miksi hakisin Turun yliopi

stoon?

Millaista opiskelijaelämä

on?

Mitä siellä voi opiskella?

Turun yliopiston valintaopas 2013 Turun yliopisto 2012

Turun yliopiston hakijaportaalissa tutustut opiskelijaelämään sekä kansainvälisen yliopistomme mahtavan monipuoliseen opiskelutarjontaan. Tee elämäsi paras päätös ja hae meille opiskelijaksi!

Valintaopas

Turun yliopiston valintaopas  
Turun yliopiston valintaopas  

Turun yliopiston valintaopas 2013