Page 1

2013

Hakuopas

Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut Turun lukiot - Gymnasierna i Åbo

www.haenyt.fi l www.studieval.fi l 25.2. - 15.3.2013

ansökningsguide 2013


Toimituskunta: Satu Hatakka, Liisa Saarelainen, Riitta Syv채niemi Toimitus, ulkoasu & taitto: Satu Hatakka Kuvat: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kuva-arkistot, futureimagebank.com ja vapaat kuvapalvelut Painopaikka: Turun ammatti-instituutin painopalvelut, 2012


sisältö 4

yhteishaku

l

innehåll

Ammatilliseen koulutukseen vai lukioon?................................................................... 4 Opintojen kustannukset ja tuet.................................................................................... 4 Yhteishaku l gemensam ansökan................................................................................ 5 Ammatillisen koulutuksen valintaperusteet................................................................ 7 Lukiokoulutuksen valintaperusteet............................................................................. 7 Ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto................................................................... 7 Urheilijakoulutus l idrottsutbildning........................................................................... 8

10

TAIn koulutusalat esittäytyvät

Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut............................................................ 10 Koulutustarjonta koulutaloittain............................................................................. 12 Kaupan ja palvelun alat / handel och data.............................................................. 13 Tekniikan alat.......................................................................................................... 22 Terveyden ja hyvinvoinnin alat................................................................................. 31 Syksyn 2013 yhteishaku / ennakkotiedot................................................................ 37 Vuoden kestävät koulutukset................................................................................. 38 Lukiot ja ammatti-instituutin koulutalot kartalla...................................................... 40

40

toimipaikat kartalla

42

monipuolinen lukiokoulutus

Turun lukiot l gymnasierna i Åbo............................................................................... 42 Ohjeita lukioon pyrkivälle........................................................................................ 42 Turun klassillinen lukio........................................................................................... 46 Kerttulin lukio......................................................................................................... 48 Katedralskolan i Åbo............................................................................................... 51 Puolalanmäen lukio................................................................................................ 52 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.................................................................. 54 Luostarivuoren lukio............................................................................................... 56 Turun Lyseon lukio.................................................................................................. 57 Turun iltalukio......................................................................................................... 58 Turku International School (Upper secondary school)........................................... 59 Turun Normaalikoulun lukio................................................................................... 60 Turun Steiner-koulun lukio..................................................................................... 61 Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? l blev du utan studieplats?....................................... 62


Ammatilliseen koulutukseen vai lukioon?

?

?? ?? ?

?

?

l Mitä peruskoulun jälkeen Lukio ja ammatillinen koulutus ovat peruskoulun jälkeisiä toisen asteen koulutusvaihtoehtoja. Molempien suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin sekä tiede- ja taidekorkeakouluihin siten kuin oppilaitokset ovat valintaperusteissaan määrittäneet. Peruskoulupohjaisen ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Koulutus antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Opiskelija voi myös opiskella lukio-opintoja ja suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Lukio-opintojen tavoitteena on laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus korkeakouluissa, joten opetus painottuu lukuaineisiin. Lisäksi lukiossa voi opiskella peruskoulusta tuttuja taito- ja taideaineita. Opinnot voi suorittaa 2-4 vuodessa. Lukion oppimäärän suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon hyväksytysti suoritettuaan ylioppilastutkintotodistuksen.

l Opintojen kustannukset ja tuet

?

Toisen asteen opetus on maksutonta, mutta esimerkiksi oppikirjoista, työvaatteista ja -jalkineista sekä työvälineistä aiheutuu kustannuksia. Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan ja terveydenhuoltoon. Koulumatkatukea kodin ja oppilaitoksen välisiin matkakustannuksiin voi hakea, jos koulumatkan pituus on lyhintä tietä yli 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Opiskelija, joka ei saa lapsilisää, voi hakea opintorahaa. Valtion opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta sekä asumislisästä. Opintotuen saantiin vaikuttavat opiskelijan ikä, omat ja vanhempien tulot sekä opinnoissa menestyminen. Lue lisää opintotuesta: www.kela.fi » opiskelijat

4


Yhteishaku l Yhteishaku Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukioon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku suoritetaan netissä osoitteessa www.haenyt. fi. Kevään yhteishaussa voi esittää viisi hakutoivetta, jotka voivat olla joko ammatillisia vaihtoehtoja tai lukio-opintoja. Peruskoululainen voi hakea opiskelupaikkaa ensimmäisen kerran yhdeksännen luokan keväällä. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät voi hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella. Yhteishaun lisäksi lukioon hakeva täyttää lukion ainevalintakortin, joka toimitetaan siihen lukioon, johon oppilas ensisijassa hakee. Opiskelijavalinta tehdään päättötodistuksen arvosanojen perusteella.

GEA ansökningstiden 25.2.–15.3.2013 Webbansökan ska lagras i ansökningssystemet (www.haenyt.fi) senast 15.3.2013 kl. 16.15. Ansökningar i pappersform ska vara Utbildningsstyrelsen tillhanda senast 15.3.2013 kl. 16.15.

Kompletteringsansökan 5.–12.7.2013 Webbansökan ska lagras i ansökningssystemet (www.haenyt.fi) senast 12.7.2013 kl. 16.15. Ansökningar i pappersform ska vara Utbildningsstyrelsen tillhanda senast 12.7.2013 kl. 16.15. Du måste bekräfta att du tar emot din studieplats, datum för det här finns utsatt i brevet du får från skolan där du meddelats om att du fått studieplats.

Kevään yhteishaku 25.2.–15.3.2013 Nettihakemus pitää tallentaa (www.haenyt.fi) viimeistään 15.3.2013 klo 16.15. Myös paperihakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 15.3.2013 klo 16.15.

Täydennyshaku 5.–12.7.2013 Nettihakemus pitää tallentaa (www.haenyt.fi) viimeistään 12.7.2013 klo 16.15. Myös paperihakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 12.7.2013 klo 16.15. Valintaprosessi on kuten varsinaisessa yhteishaussa.

Haku tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen 25.9.–4.10.2013 Nettihakemus pitää tallentaa (www.haenyt.fi) viimeistään 4.10.2013 klo 16.15. Myös paperihakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 4.10.2013 klo 16.15.

l Gemensam ansökan Till andra stadiets utbildning söker du via nätet, www.studieval.fi. Du kan ange till och med fem ansökningsönskemål i din ansökan.

5


Yhteishaku Yhteishaussa huomioitavaa

Valintakokeet

1. lue tarkasti nettihakulomakkeen täyttöohjeet 2. ole tarkkana täyttäessäsi henkilö- ja osoitetietosi, HUOM! ilmoita äidinkielesi oikein 3. merkitse hakutoiveesi toiveittesi mukaisessa järjestyksessä 4. jos haet joustavalla valinnalla, noudata saamiasi ohjeita 5. tarkista lopuksi huolellisesti täyttämäsi kohdat 6. lukioon hakevat täyttävät myös ainevalinta- ja opintosuunnitelmakortin 7. tee hakemuksesi ajoissa

Joihinkin ammatillisiin perustutkintoihin ja erityistehtävän saaneisiin lukioihin järjestetään valintakoe. Turun ammatti-instituutissa valintakokeet järjestetään autoalan, matkailualan (maksuton valintakoe), lääkealan (maksullinen soveltuvuuskoe), hiusalan (maksullinen soveltuvuuskoe), kauneudenhoitoala (maksullinen soveltuvuuskoe), tietoja viestintätekniikan (maksuton soveltuvuuskoe) sekä sosiaali- ja terveysalan (maksullinen soveltuvuuskoe) sekä kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto / erityisopetus (maksuton valintakoe) perustutkinnoissa. Kokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu.

Joustava valinta Joustavalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa.

Kielikoe järjestetään ti 23.4.2013, ks. sivu 7.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi:

Opiskelupaikka on varmistettava

 terveydelliset

Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava valintakirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä, sillä jos opiskelija ei varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan mennessä, hän menettää sen.

syyt  alisuoriutuminen koulussa, jos taustalla on oppimisvaikeus (esimerkiksi lukihäiriö)  koulutodistusten vertailuvaikeudet (usein ulkomainen todistus)  harrastustoimintaan liittyvät syyt  urheilijan ammatillinen koulutus  työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt (esimerkiksi alan perheyritys)

Joustavan valinnan muistilista 1. varmista opinto-ohjaajan kanssa, että sinulla on peruste hakea joustavassa haussa 2. hanki todistus/todistuksia perusteestasi, esimerkiksi lääkärintodistus, urheiluvalmentajan todistus tai harrastustoiminnan ohjaajan todistus 3. lähetä hakuperusteesi liitteet ja tuloste hakulomakkeestasi siihen oppilaitokseen, johon haet joustavalla haulla 4. jos haet useampaan koulutukseen ja/tai eri oppilaitoksiin joustavalla haulla, muista lähettää liitteet jokaiseen hakutoiveeseen Kaikki valintaperusteet täyttävät 1. hakutoiveena joustavalla haulla hakeneet hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Valintayksiköt voivat lisäksi kutsua haastatteluun hakutoivesijoilla 2. - 5. hakeneet hakijat. Tarkempia ohjeita joustavasta hausta saat osoitteesta www.haenyt.fi

6

Kerttulin urheilulukioon, Turun klassillisen lukion taideviestintälinjalle, Turun Normaalikoulun lukion IB-linjalle ja Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle järjestetään valintakoe. Tarkemmat tiedot lukioiden valintakokeista ja valintaperusteista löytyvät koulujen esittelysivuilta. Lukioiden valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Erityislukioiden pääsykoepäivät löytyvät sivulta 42.

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2013. Sekä lukiot että ammattiinstituutti ilmoittavat valinnasta kirjeitse. Täydennyshaun opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijalle aikaisintaan 2.8.2013. Syksyn yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.11.2013.


Valintaperusteet l Ammatillisen koulutuksen valintaperusteet

l Lukiokoulutuksen valintaperusteet

PK-pohjalta hakeva saa pisteitä:

Opiskelijat valitaan lukioihin peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pyrkijöiden lukuaineiden keskiarvo on sama, valinnan ratkaisee kaikkien aineiden keskiarvo.

l perus-

tai lisäopetuksen oppimäärän hakuvuonna tai lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen (talouskoulu) tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta, 3 pistettä l yleisestä koulumenestyksestä, 0-16 pistettä l painotettavista arvosanoista, 0-8 pistettä l työkokemuksesta, 0-5 pistettä l ensimmäisestä ja toisesta hakutoiveesta, 3 tai 1 pistettä l sukupuolen perusteella, 0 tai 2 pistettä l mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta, 1-10 pistettä Katso pisteytystaulukot: www.turkuai.fi » hakeminen. Turun ammatti-instituutissa on myös muutamia ylioppilaspohjaisia perustutkintoja, joihin haetaan lukion arvosanoilla. Opiskelija voidaan valita joustavan valinnan kautta riippumatta todistuksen arvosanoista ja yhteishaun pistemääristä.

Eri koulujen alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien määrästä riippuen. Turussa lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,30.

l Ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto Kaksi tutkintoa 3 - 4 vuodessa Kahden tutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisten aineiden ohella lukio-opintoja vähintään neljässä aineessa. Lukio-opintoja tarjotaan koulutusalakohtaisesti seuraavissa aineissa: äidinkieli, matematiikka, reaaliaine (fysiikka, psykologia), ruotsi ja englanti. Opetus tapahtuu päivisin pääsääntöisesti omassa koulutalossa, lääkealalla iltalukiossa. Lisää lukioaineita voi opiskella Turun iltalukiossa, joka myös vastaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Lukioaineita haluavien valinta tehdään päättötodistuksen ja mahdollisten haastattelujen perusteella.

Kielikoe

Kahden tutkinnon infotilaisuus TAIstep-messujen yhteydessä

Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä -arvosanalla tai suomi toisena kielenä vähintään arvosanalla 8. Katso myös: www.turkuai.fi/kielikoe. Kielikoe järjestetään 23.4.2013. Hakijalle lähetetään erikseen kutsu kielikokeeseen.

l tiistaina

Lisätietoja: opinto-ohjaaja, puh. 044 907 3716

Språktest För att kunna bli antagen bör sökande delta i språktest om modersmålet är annat än svenska. Språktestet ordnas 23.4.2013 vid Åbo yrkesinstitut, Handel och data, Klockringaregatan 9–11, Åbo. Personlig kallelse till det svenska språktestet skickas per post.

22.1.2013 klo 17.30–18.30 ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun koulutalon ala-auditoriossa l Kellonsoittajankatu 9-11, Turku l Turun

l Etärengas Etärenkaan kautta opiskelijoiden kurssitarjonta laajenee. Etärengas on tarkoitettu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Verkossa opiskelijat voivat valita minkä tahansa verkkokurssin, joka perustuu lähiopetukseen sekä verkkomateriaaliin. Verkkokurssin suorittaminen hyväksytään kaikissa oppilaitoksissa kurssisuoritukseksi. Turun seudun etärengasta organisoi Turun iltalukio » ks. sivu 58. Mukana toiminnassa ovat myös Turun kaikki päivälukiot, Elisenvaaran, Liedon, Kaarinan, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten, Paimion ja Raision lukiot sekä Turun ammatti-instituutti.

Mera information: studiehandledare Ulrika Gullqvist tfn 044 9073 021, ulrika.gullqvist@turku.fi

7


Urheilijakoulutus

l Urheilijakoulutus

l Idrottsutbildning

Urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja samalla jatkaa lajinsa täysipainoista harjoittelua Turun Seudun Urheiluakatemian valmennusryhmissä. Urheiluakatemian muodostavat Kerttulin urheilulukio, Turun ammatti-instituutti ja Katedralskolan i Åbo.

Skolan erbjuder möjlighet till yrkesgrundexamen för idrottare. Idrottare kan samtidigt studera och idrotta i idrottsakademins träningsgrupper. På andra stadiet hör Katedralskolan i Åbo, Åbo yrkesinstitut och Kerttulin urheilulukio till Idrottsakademin. Till utbildningen väljs årligen nationellt sett begåvade ungdomar från olika idrottsgrenar. Urvalet sker på basen av poäng som grenförbunden/idrottstränaren ger, skolbetygen och eventuella urvalstestresultat. Urvalstest ordnas inom fotboll, ishockey, volleyboll, basket och innebandy.

Koulutukseen valitaan vuosittain ikäluokassaan kansallisesti lahjakkaita urheilijoita. Valintakriteereinä ovat lajiliittojen pisteytys, todistusarvosanat sekä eräissä lajeissa pidettävät laji- ja taitotestit.

8


www.urheiluakatemia.fi

Kerttulin urheilulukio Kerttulin urheilulukio on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Lajivalmennusta järjestetään 12 eri lajissa. Lajeissa, joissa ei järjestetä lajivalmennusta, urheilija voi harjoitella yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä tai seuran ja lajiliiton kanssa tehtävän erillisen valmennussopimuksen turvin. Urheilulukiolainen voi suorittaa 12–20 urheiluvalmennuksen kurssia. Urheilulukioon hakevan tulee toimittaa lukion ainevalintakortin lisäksi urheilijatietolomake 15.3.2013 mennessä osoitteeseen: Kerttulin urheilulukio, Papinkatu 4, 20540 TURKU. l infotilaisuus ke 16.1.2013 klo 18.30 Kerttulin urheilulukion liikuntasalissa

Laji- ja taitotestit, gren- och urvalstest Kerttulin urheilulukion laji-, taito ja ominaisuustestit (lisänäyttömahdollisuus) seuraavissa lajeissa: l jalkapallo

(tytöt), jääkiekko, koripallo, lentopallo ja salibandy, uinti, suunnistus, yleisurheilu ja yleisvalmennuksen piiriin kuuluvat lajit (lajit, joille urheilulukio ei suoraan tarjoa lajivalmennusta) l ti 9.4.2013 klo 8 - 11, testipaikat ja sisällöt ilmoitetaan lukion verkkosivuilla » www.urheiluakatemia.fi l testeihin ei lähetetä erillistä kutsua

Yrkesutbildning för idrottare En idrottare kan söka till alla utbildningar som skolan erbjuder. Idrotten utgör maximalt 24 sv av hela utbildningen. Studietiden är från 3–3,5 år. Träningen är förlagd till morgonen/förmiddagen 2–4 ggr/vecka. Till idrottsutbildningen söker man vid GEA ansökningen genom en ansökan enligt prövning. l Skicka

en kopia av din GEA ansökningsblankett och din idrottsansökning senast den 15.3.2013 till adressen Idrottsakademin i Åbo, Kerttulin urheilulukio, Prästgatan 4, 20540 ÅBO.

Lisätietoja urheilijakoulutuksesta Turun Seudun Urheiluakatemian koordinaattori Mika Korpela puh./tfn 050 432 3592, mika.korpela@turku.fi

Urheilijoiden ammatillinen koulutus TAIssa Urheilija voi hakeutua mille tahansa Turun ammatti-instituutin (TAI) tarjoamista koulutusaloista. Urheilijakoulutus on avoinna kaikkien lajien urheilijoille. Valmentautumiseen voidaan osoittaa maksimissaan 25 opintoviikkoa. Opiskeluaika on 3–3,5 vuotta. Valmennusajat sijoittuvat aamupäivän tunneille 2–4 kertaa viikossa. Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun joustavan valinnan kautta. l lähetä

yhteishaun kopio ja urheilijatietolomake 15.3.2013 mennessä osoitteeseen Turun Seudun Urheiluakatemia, Kerttulin urheilulukio, Papinkatu 4, 20540 TURKU. l TAIn kaikki koulutusalat sekä urheilijakoulutus esittäytyvät tiistaina 22.1.2013 TAIstep-messuilla Turun ammatti-instituutissa. Tervetuloa!

9


Turun ammatti-instituutti

l

Åbo yrkesinstitut l Avoimet ovet Keskiviikkona 7.11.2012 klo 9–15.30 Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, rakentaminen, maanmittaus ja talotekniikka, kone- ja metalliala ja puuala

Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43 Farmasia ja muu lääkehuolto ja sosiaali- ja terveysala

Torstaina 8.11.2012 klo 9–15.30 Kellonsoittajankadun koulutalo, Kellonsoittajankatu 9–11 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely sekä maanmittausala

Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18 Hotelli-, ravintola-, catering- ja matkailuala

Keskiviikkona 14.11.2012 klo 9–15.30 Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7 Hotelli-, ravintola- ja catering-ala, elintarvikeala, kauneudenhoitoala, tekstiili- ja vaatetusala, ammattistartti, nuorten maahanmuuttajien valmistava koulutus ja sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus maahanmuuttajille

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3 Graafinen- ja viestintätekniikka, kone- ja metalliala, laboratorio- ja prosessiteollisuudenala, sähkö- ja automaatiotekniikka ja tieto- ja tietoliikennetekniikka

Tommilan koulutalo, Tommilankatu 24 Kotityö- ja puhdistuspalvelut, kotitalousopetus (talouskoulu) ja ammattivalmentava

Torstaina 15.11.2012 klo 9 - 15.30

l Voit opiskella kymmeniin eri ammatteihin Turun ammatti-instituutti on Suomen suurimpia toisen asteen oppilaitoksia, aloituspaikkoja on yli 1500 ja nuorisoasteen opiskelijoita 3900. Koulutus on pääosin peruskoulupohjaista, mutta tarjolla on myös muutamia ylioppilaspohjaisia tutkintoja. Valittavana on tekniikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä kaupan ja palvelun tutkintoja. Merkonomi- ja datanomikoulutusta annetaan myös ruotsin kielellä.

10

Aninkaisten koulutalo esillä samat alat kuin ke 14.11.2012

Taitaja9-kilpailu » www.turkuai.fi/taitaja9 Turun paikalliskilpailu ti 6.11.2012 l Peltolan l

koulutalo, Hamppukatu 2 Aluekilpailu 27.11.2012, Raisio


www.turkuai.fi l Ammatillinen perustutkinto Tutkinnon rakenne (120 ov) Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Työssäoppiminen ja opinnäytetyö sisältyvät ammatillisiin opintoihin.

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset tutkinnon osat (16 ov):

Äidinkieli............................................................... 4 ov Toinen kotimainen kieli......................................1 ov / 2 ov ruotsinkielinen koulutus Vieras kieli............................................................ 2 ov Matematiikka........................................................ 3 ov Fysiikka ja kemia.................................................. 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto.................. 1 ov Liikunta................................................................. 1 ov Terveystieto.......................................................... 1 ov Taide ja kulttuuri.................................................. 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat .......................................4 ov/ 3 ov ruotsinkielinen koulutus valitaan koulutalokohtaisesta tarjonnasta

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Vapaasti valittavia opintoja voit valita kiinnostuksesi ja ammatillisen suuntautumisesi mukaan.

Näytöt antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa käytännön töissä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn keskeisen osaamisen. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt ovat osa koulutusta ja sijoittuvat koko koulutuksen ajalle.

Kansainvälisyys osana opiskelua Kansainvälisyys on osa ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta, ja monet ammatteihin valmistuvat tulevat jossain vaiheessa myös työskentelemään ulkomailla. Meillä opiskelijat reissaavat Euroopan unionin yhteisillä työmarkkinoilla: kysytään lähihoitajia Englantiin, ravintolahenkilökuntaa Ranskaan ja tietotekniikan alan taitajia Irlantiin. Vaikka oppilaitoksen tehtävänä ei ole työllistää nuoria erityisesti Suomen ulkopuolisille markkinoille, työvoiman vapaa liikkuvuus on avainsana koko ammatillisella sektorilla. Nykyään on tavallista, että työssäoppimisjakso suoritetaan ulkomailla.

l TAIstep-messut l tiistaina

22.1.2013 klo 16.30 - 19.30 Kellonsoittajankatu 9-11 l kaikki ammatti-instituutin alat esittäytyvät l tule kyselemaan ja tapaamaan opiskelijoita, opettajia ja opoja! l TAI

Työssäoppiminen Työssäoppimisen opintojaksolla (väh. 20 ov) sinulla on tilaisuus valmentautua työelämään aidossa työympäristössä. Käytännössä työssäoppimisjaksoja on useampia ja yhteen laskettuna niistä koostuu vähintään puolen vuoden mittainen kokonaisuus. Harjoittelun ja uuden oppimisen ohella saat käytännön tuntuman alasi nykyaikaiseen teknologiaan, työelämäkontakteja ja tilaisuuden näyttää oma osaamisesi ja markkinoida itseäsi työnantajalle. Saatat myös löytää tulevan työnantajasi.

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan arviointia. Ne ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa.

l Nyt haussa! Turun ammatti-instituutin (TAI) yhteishaussa mukana olevat ammatilliset perustutkinnot esitellään seuraavilla sivuilla koulutusaloittain jaoteltuina peruskoulupohjaisiin (PK) ja ylioppilaspohjaisiin (YO) tutkintoihin.

11


Turun ammatti-instituutti

l

Åbo yrkesinstitut

l Koulutustarjonta koulutaloittain Kellonsoittajankatu

Lemminkäisenkatu

Aninkainen

Juhannuskukkula

Peltola

Tommilankatu

Uudenmaantie

Liiketalous & kauppa

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Elintarvikeala ja biotekniikka

Kone- ja metalliala

Auto- ja logistiikka-ala

Kotityö- ja puhdistuspalveluala

Farmasia ja muu lääkehuolto

Kotitalousopetus

Sosiaali- ja terveysala

• merkonomi pk/yo

Tieto- ja viestintätekniikka

• datanomi pk (valintakoe)

Företagsekonomi • merkonom gr/st

Informations- och kommunikationsteknik • datanom gr/st

• kokki pk/yo • tarjoilija pk/yo • vastaanottovirkailija pk/yo

Matkailuala

• matkailuvirkailija yo (soveltuvuuskoe)

• ajoneuvoasentaja pk • elintarvikkeiden valmis• autokorinkorjaaja pk taja pk Laboratorio- ja proses- • pienkonekorjaaja pk • leipuri-kondiittori pk • autonkuljettaja pk siteollisuudenala • linja-autonkuljettaja pk • kemiantekniikan ja Hiusala biotekniikan prosessin- • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja pk • parturi-kampaaja pk hoitaja pk • valintakoe (maksullinen soveltu• laborantti pk vuuskoe)

• kodinhuoltaja pk, er • apteekkialan koulutus• toimitilahuoltaja pk ohjelma, lääketeknikko • toimitilahuoltaja pk, er pk/yo (maksullinen (valintakoe) soveltuvuuskoe) • talouskoulu pk/yo

Kauneudenhoitoala

Sähkö- ja automaatio- Rakentaminen, maan- Ammattivalmentava mittaus & talotekniikka tekniikka

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

• kosmetologi (maksullinen soveltuvuuskoe)

• kokki pk/er • tarjoilija pk • vastaanottovirkailija pk

Tekstiili- ja vaatetustekniikka • vaatetusompelija pk • sisustusompelija pk

Ammattistartti Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus nuorille maahanmuuttajile

12

• koneenasentaja pk

• sähköasentaja pk • automaatioasentaja pk

• elektroniikkaasentaja pk • ICT-asentaja pk

Graafinen ja viestintätekniikka • painaja pk • ulkoasuntoteuttaja pk

• talonrakentaja pk • kartoittaja pk • putkiasentaja pk • ilmanvaihtoasentaja pk • kylmälaiteasentaja pk

Kone- ja metalliala

• automaatioasentaja pk • koneistaja pk • levyseppä-hitsaaja pk

Puuala

• puuseppä pk

• lähihoitaja pk (maksullinen soveltuvuuskoe)

koulutusohjelmat: • ensihoito • kuntoutus • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus • mielenterveysja päihdetyö • sairaanhoito ja huolenpito • suun terveydenhoito


www.turkuai.fi

liiketalous & kauppa Liiketalouden perustutkinto (PK 114)

Liiketalouden perustutkinto (YO 206)

Kellonsoittajankadun koulutalo (0526 ) l asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi l asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi ”palvelualojen monitaituri” l talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma, merkonomi l palvelualojen monitaituri, merkonomi l ensisijaiset hakijat 270 (v. 2012) l aloituspaikkoja 155

Kellonsoittajankadun koulutalo (0526) l ensisijaiset hakijat 133 (v. 2012) l aloituspaikkoja 56 l asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi l talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma, merkonomi l opiskeluaika yo-pohjaisessa koulutuksessa noin 1,5 vuotta

Opinnot ja työtehtävät

Ammatti + yo-tutkinto

Liiketalouden perustutkinnon voi suorittaa peruskoulutai ylioppilaspohjalta. Tutkintonimike on merkonomi. Kaikille yhteisiä perusopintoja ovat liiketoiminta, asiakaspalvelu, toimistopalvelu ja tiedonhallinta sekä taloushallinto. Opinnoissa voi valita suuntautumiseksi asiakaspalvelun ja myynnin tai talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelman. Uutena opintopolkuna tarjotaan mahdollisuutta opiskella ”palvelualojen monitaituriksi”. Tällöin opinnot sisältävät osin liiketalouden aineita, osin hotelli- ravintola- ja catering-alan aineita sekä osia tarjoilijan ammattitutkinnosta. Koulutuksen käytyäsi valmistut liiketalouden perustutkinnosta merkonomiksi.

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Merkonomit työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä, myyntitöissä, markkinoinnin ja mainonnan tehtävissä sekä julkisella sektorilla asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä. Talous- ja toimistopalveluun suuntautuneet merkonomit työskentelevät mm. kirjanpitäjinä, reskontranhoitajina, palkanlaskijoina ja erilaisissa toimistotehtävissä. Palvelualojen monitaituri saa valmiudet toimia niin kaupassa, ravintolassa kuin toimistossakin.

Avoi Kello met nsoit ovet torst taj ai Kello na 8.11.2 ankad

l l

ulla

nsoit

0 tajan 12 katu 9

–11

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Koulutusohjelmavalinnat tehdään ensimmäisen kouluvuoden aikana. Suosituimpiin koulutusohjelmiin valinta tapahtuu opiskelumenestyksen sekä/tai haastattelun perusteella.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Hanna Arola puh. (02) 2633 3751, 040 710 4051 hanna.arola@turku.fi

13


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

tieto- ja viestintätekniikka Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (PK 515) l Kellonsoittajankadun

koulutalo (0526) koulutusohjelma, datanomi l ensisijaiset hakijat 81 (v. 2012) l aloituspaikkoja 24 l valintakoe 8.5.2013, valintakokeeseen kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kolminkertainen määrä hakijoita l ohjelmistotuotannon

Kel

1.20 9–11 a 8.1 rstain tajankatu nsoit Kello

l to l

Opinnot ja työtehtävät

Ammatti + yo-tutkinto

Datanomin koulutuksessa on yhdistetty kaupallinen ja tietotekninen osaaminen. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä. Hänellä on vankka tietotekninen osaaminen ja valmiudet osallistua hankintaprosessiin. Hän osaa asentaa ja käyttää tieto- ja viestintäteknisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee toimimaan alan edustajana organisaation tietojärjestelmien kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman suorittanut toimii ohjelmistotuotantotehtävissä tietoturvan huomioiden. Lisäksi hän hakee tietotarpeita vastaavaa tietoa tietokannasta kyselykieltä käyttäen. Hän osallistuu testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Hän tuottaa ja dokumentoi valitulle päätelaitteelle ohjelmiston käyttäen ohjelmointiympäristöä. Hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymälogiikan ja tietokantayhteydet. Ohjelmoidessaan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. Datanomit työskentelevät mm. ohjelmoijina, www-sivujen tekijöinä, verkkotukihenkilöinä, atk-suunnittelijoina, tietokonemyyjinä ja atk-tukihenkilöinä.

14

velt o t e nkadu la m i o Avlonsoittaj1a2

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Hanna Arola puh. (02) 2633 3751, 040 710 4051 hanna.arola@turku.fi


www.turkuai.fi

företagsekonomi Grundexamen inom företagsekonomi (GR 114) Grundexamen inom företagsekonomi (ST 206) l Klockringaregatans

l 0705

l nybörjarplatser

skolhus (0705) 25 l utbildningsprogram (=up) för ekonomi- och kontorsservice, merkonom l up för kundbetjäning och försäljning, merkonom

l nybörjarplatser

Klockringaregatans skolhus 7 l up för ekonomi- och kontorsservice, merkonom l up för kundbetjäning och försäljning, merkonom

Studier och arbetsuppgifter

Ansökan

Är du intresserad av kundservice och företagsekonomi? Vill du lära dig det nyaste inom kontorsservice? Grundexamen inom företagsekonom kan du avlägga efter avslutad grundskola eller med en andra stadiets utbildning bakom dig. Under det första studieåret väljs inriktning; ekonomioch kontorsservice eller kundbetjäning och försäljning. Examensbenämningen är merkonom.

Ansökan i samband med gemensam elevansökan under våren, utbildningen börjar i augusti 2013.

Gillar du att jobba i team och att arbeta tillsammans? Vi har kontakter med näringslivet och samarbetar med lokala företagare under hela studietiden. Undervisningen handlar även den till stor del om samarbete och om att jobba i projekt. En merkonom jobbar med kundbetjäningsuppgifter, inom försäljningsbranschen, med marknadsföring och reklam. En merkonom med ekonomi som inriktning jobbar med bokföringsuppgifter, sköter reskontran och löneräkning. Under inlärningen i arbetet skapar du dina första kontakter till arbetslivet.

Kombinationsexamen Merkonomstuderande kan avlägga studentexamen, vilket innebär att du avlägger både merkonom- och studentexamen. Gymnasiekurserna ordnas i samarbete med Katedralskolan i Åbo. Anmälan till kombistudier görs i början av studietiden.

Vi de ltar i

TAIs tep2.1.2 013 mäs san

l 2

Yrkesutbildning för idrottare En idrottare kan söka till alla utbildningar som skolan erbjuder. Idrotten utgör maximalt 24 sv av hela utbildningen. Studietiden är från 3 - 3,5 år. Till idrottsutbildningen söker man enligt prövning. Gör på följande sätt: 1. kryssa i ansökningen att du söker enligt prövning 2. fyll i motiveringen för ansökan 3. fyll dessutom i anmälningsblanketten på skolan hemsida, www.turkuai.fi/svenska » sök till oss » idrottsutbildning » anmälningsblankett 4. skicka en kopia av GEA–ansökan samt den ifyllda anmälningsblanketten till adressen: Turun Seudun Urheiluakatemia, Aurajoen lukio, Papinkatu 4, 20540 TURKU. Datum och tider för urvals- och grentest hittar du på sidan 9 i denna guide.

Studiekostnader Den studerande bekostar själv allt studiematerial, böcker samt skolresor (om den studerande inte är berättigad till skolresestöd).

Studiehandledare Ulrika Gullqvist tfn 044 9073 021, ulrika.gullqvist@turku.fi

15


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

informations- och kommunikationsteknik Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik (GR 515)

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik (ST 516)

l Klockringaregatans

skolhus (0705) 15 l utbildningsprogram för programmering, datanom l utbildningsprogram för mikrostöd, utvidgad IIA, datanom

l Klockringaregatans

l nybörjarplatser

l nybörjarplatser

Studier och arbetsuppgifter

Ansökan

Vi utbildar kunniga datanomer med goda baskunskaper i IT som specialiserar sig på användarstöd. Grundexamen inom databehandling kan du avlägga efter avslutad grundskola eller med en andra stadiets utbildning bakom dig. Examensbenämningen är datanom. Datanomerna utbildas till att handleda, stöda och ge råd i IT-användning. Du kan utnyttja nätverk bl.a. till marknadsföring och elektronisk handel. Som datanom får du mångsidiga arbetsuppgifter inom bl.a. desktop, IT-administration och Internet. Exempel på jobb är stödpersoner, utbildare, planerare, konsulter, programmerare samt försäljare inom databranschen. Datanomutbildningen är bred och innehåller förutom också kundservice, marknadsföring och företagsverksamhet. Vi utbildar i första hand för arbetslivet men studierna ger även en god grund för fortsatta studier.

Kombinationsexamen

Datanomstuderande kan avlägga studentexamen, vilket innebär att du avlägger både datanom- och studentexamen. Gymnasiekurserna ordnas i samarbete med Katedralskolan i Åbo. Anmälan till kombistudier görs i början av studietiden.

16

skolhus (0705) 5 l utbildningsprogram för programmering, datanom

Ansökan i samband med gemensam elevansökan under våren, utbildningen börjar i augusti 2013.

Yrkesutbildning för idrottare En idrottare kan söka till alla utbildningar som skolan erbjuder. Idrotten utgör maximalt 24 sv av hela utbildningen. Studietiden är från 3 - 3,5 år. Till idrottsutbildningen söker man enligt prövning. Gör på följande sätt: 1. kryssa i ansökningen att du söker enligt prövning 2. fyll i motiveringen för ansökan 3. fyll dessutom i anmälningsblanketten på skolan hemsida, www. turkuai.fi/svenska » sök till oss » idrottsutbildning » anmälningsblankett 4. skicka en kopia av GEA–ansökan samt den ifyllda anmälningsblanketten till adressen: Turun Seudun Urheiluakatemia, Aurajoen lukio, Papinkatu 4, 20540 TURKU. Datum och tider för urvals- och grentest hittar du på sidan 9.

Studiekostnader Den studerande bekostar själv allt studiematerial, böcker samt skolresor (om den studerande inte är berättigad till skolresestöd).

Studiehandledare Ulrika Gullqvist tfn 044 9073 021, ulrika.gullqvist@turku.fi


www.turkuai.fi

matkailuala Matkailualan perustutkinto (YO 248)

l

l Lemminkäisenkadun

koulutalo (0512) l ensisijaiset hakijat 39 (v. 2012) l aloituspaikkoja 18 l matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija l valintakoe

Opinnot ja työtehtävät Matkailualan perustutkinnon voi suorittaa vain yo-pohjalta. Alalla edellytetään monipuolista kielitaitoa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja organisointikykyä sekä eri kulttuurien tuntemusta. Matkailuvirkailija työskentelee matkailun neuvontaja myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Matkailuvirkailijan työpaikkoja voivat olla esim. matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, liikenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun matkailuyrityksen tai -organi-

Avoi Lemm met ovet inkäi tors s taina e n kad 8.11 Le

l

saation myynti- ja neuvontapiste, jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai myydään matkailupalveluita oheispalveluineen. Aito kiinnostus vieraita kulttuureja ja tapoja kohtaan on välttämätöntä alalla menestyäkseen. Samoin vieraiden kielten opiskelun ja puhumisen tulee olla matkailualan ammattilaiselle mieluisaa. Matkailupalvelun myynti-ja neuvontatyössä työskennellään erilaisten ihmisten kanssa, joskus kiperissäkin tilanteissa, joten hyvä sosiaalinen silmä ja luonteva asiakaspalveluasenne ovat tärkeitä. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Henkilön terveydentilan tulee olla sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten

.2 ulla käise 012 klo 9 -16 nkatu 18

mmin

alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: tasapainoon vaikuttavat sairaudet, näön tai kuulon heikkous, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja psyykkiset sairaudet.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Matkailuvirkailijan valintakokeeseen valitut kutsutaan kirjeitse, valintakoe järjestetään toukokuussa.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaatteet, opintomateriaalit sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Merja Heijari puh. (02) 2633 3405, 044 907 3041 merja.heijari@turku.fi

17


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

hotelli-, ravintola- ja catering -ala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (PK 473)

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (YO 474)

l Aninkaisten

l Lemminkäisenkadun

l ensisijaiset

l ensisijaiset

ja Lemminkäisenkadun koulutalo (0512) hakijat 209 (v. 2012) l aloituspaikkoja 144 l asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija l hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija l kokin koulutusohjelma, kokki

koulutalo (0512) hakijat 76 (v. 2012) l aloituspaikkoja 36 l asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija l hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija l kokin koulutusohjelma, kokki

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, erityisopetus (PK 508) l Aninkaisten

koulutalo (0512) hakijat 30 (v. 2012) l aloituspaikkoja 8 l kokin koulutusohjelma, kokki l ensisijaiset

Opinnot ja työtehtävät Hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinnon tutkintonimikkeitä eri koulutusohjelmissa ovat kokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija. Koulutusohjelma valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Hotelli-, ravintola- ja catering -ala on palveluala, jolla ihmiset tekevät töitä ihmisille – kaikki lähtee asiakkaan tarpeista. Alalla työskentelevä seuraa kansainvälisiä trendejä ja tuntee kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeet. Hän on myyntihenkinen, kohtelias ja omatoiminen. Hänen olemuksensa on siisti ja huoliteltu ja hän noudattaa alan hygieniaohjeita. Alan työpaikkoja voivat olla hotellit,

18

ravintolat, kahvilat, päiväkotien ja koulujen keittiöt, vanhainkotien ja sairaaloiden suurkeittiöt sekä juhla- ja pitopalveluyritykset. Ihottumat, vaikeat hengitystieallergiat, astma, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä epilepsia saattavat vaikeuttaa opiskelua ja alalla työskentelyä. Lisäksi hygienialainsäädäntö kieltää pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön rakennekynnet, lävistyskorut ja tulehtuneet haavat, jos niitä ei voi suojavaatetuksella peittää. Alan opintojen aikana suoritetaan hygieniapassi. Kokki toimii ravintoloiden tai suurkeittiöiden tai catering-alan ruoanvalmistustehtävissä ja osallistuu annosten suunnitteluun, valmistukseen ja esillepanoon. Hän


www.turkuai.fi hankkii ja varastoi raaka-aineita. Hän toimii tehtävissään taloudellisesti. Häneltä edellytetään ennakkoluulotonta makuaistia ja gastronomian tuntemusta. Hän tuntee yrityksen palvelukokonaisuuden ja selviytyy myös tavallisista asiakaspalvelutehtävistä toimien taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti. Lisäksi kokki hallitsee tavallisimmat erityisruokavaliot ja kansallisen ruokakulttuurin sekä tuntee muiden maiden ruokakulttuureita.

Tarjoilija toimii tarjoilu-, myynti- ja kassatehtävissä sekä muissa asiakaspalvelutehtävissä. Hän pystyy osallistumaan myös majoitusliikkeen vastaanoton perustehtäviin ja pystyy hoitamaan myös itsepalvelulinjastoa ja noutopöytiä sekä osaa hoitaa kassa- ja laskutustehtäviä. Tarjoilijan työ vaatii tilanneherkkyyttä, organisointi- ja vuorovaikutustaitoja. Tarjoilijalta edellytetään myös kielitaitoa ja myyntihenkisyyttä. Hän tuntee tavallisimmat erityisruokavaliot sekä kansallista ja kansainvälistä ruoka- ja juomakulttuuria. Vastaanottovirkailija toimii hotellin tai muun majoitusliikkeen vastaanotossa, mutta pystyy tarvittaessa hoitamaan kokous- ja ravintolaosaston sekä myyntipalvelun tehtäviä. Häneltä vaaditaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja, myyntihenkisyyttä, aktiivista kiinnostusta ympäristön tapahtumia kohtaan sekä kielitaitoa.

Ammatti + yo-tutkinto Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan peruskoulutodistuksen perusteella kesällä ennen opintojen alkua.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan peruskoulupohjaista koulutusta järjetetään Aninkaistenkadun ja Lemminkäisenkadun koulutaloissa. Aloittavat opiskelijat jaetaan ryhmiin koulutalojen välillä.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaatteet, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaajat: Maarit Vahti / Aninkainen puh. (02) 2633 3221, 044 907 3982 maarit.vahti@turku.fi Merja Heijari / Lemminkäisenkatu puh. (02) 2633 3405, 044 907 3041 merja.heijari@turku.fi

vet o t e adulla Avokiam istenk 012 Anin o 14. - 15.11.2 l ke

-t tu 7 tenka ulla inkais enkad

inkäis012 Lemm .11.2 tu 18 aina 8

l An

ka rst käisen mmin

l to

l Le

19


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

tekstiili- ja vaatetusala Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (PK 183) l Aninkaisten

koulutalo (0513) hakijat 40 (v. 2012) l aloituspaikkoja 28 l vaatetuksen koulutusohjelmat: vaatetusompelija, sisustusompelija l ensisijaiset

Opinnot ja työtehtävät Vaatetusalan perustutkinto antaa valmiudet toimia alan teollisuuden, ateljeetyyppisen valmistuksen sekä myynnin ja markkinoinnin parissa. Työpaikkoja on vaatetusteollisuudessa, vaate- ja sisustusompelimoissa, kangas-, vaatetus- ja sisustusliikkeissä, pienissä muotiliikkeissä tai omassa yrityksessä. Alan opiskelu aloitetaan vaatetus- ja sisustusompelijan yhteisillä opinnoilla, jonka jälkeen valitaan vaatetus- tai sisustusompelijan koulutusohjelma. Alan ammateissa tarvitaan innovatiivisuutta sekä palvelun, yrittäjyyden ja markkinoinnin osaamista. Hyödyksi ovat myös tarkkuus, huolellisuus, looginen ajattelukyky, hahmottamiskyky, kädentaidot, joutuisuus ja luovuus. Palvelualan ammattilaisen on pystyttävä opastamaan asiakasta muoto-, väri-, pukeutumis- ja sisustuskysymyksissä. Tekstiilipölyallergia saattaa haitata opiskelua ja alalla työskentelyä. Vaatetusompelija hallitsee vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä teollisessa että ateljeetyyppisessä tuotannossa. Vaatetusompelija voi toimia yrityksissä kaavoituksen, valmistuksen, viimeistyksen ja vaatehuollon tehtävissä. Vaatetusompelijan luovuutta

20

ja kädentaitoja tarvitaan teattereiden ja esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa. Sisustusompelija suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa ommeltavia sisustustekstiilejä niin kotiin kuin julkisiin tiloihinkin. Sisustusompelija voi toimia erilaisissa tehtävissä sisustusliikkeissä, kangaskaupoissa ja sisustustavarataloissa. Sisustusompelija toimii usein muiden sisustusalan ammattilaisten kanssa yhteisissä projekteissa.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti puh. 044 907 3982 maarit.vahti@turku.fi


www.turkuai.fi

elintarvikeala

Avoi Anink met o aiste ke nkad vet to 14 . - 15 ull An

l

Elintarvikealan perustutkinto (PK 866)

l

l Aninkaisten

koulutalo (0513) l ensisijaiset hakijat 60 (v. 2012) l aloituspaikkoja 32 l elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja l leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori

Opinnot ja työtehtävät Elintarviketeollisuutemme valttikortit ovat laatu ja puhtaus. Elintarvikeala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

inkai

stenk .11.2012 atu 7

a

kakkuja, leivoksia ja wienerleipiä. Paistopisteissä ja kahvila-konditoriassa tarvitaan erityisesti myös asiakaspalvelutaitoja. Hankala astma sekä jauhopölyallergia saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Ensimmäisenä vuotena opiskellaan leipomo-, liha- ja elintarvikealan perusosaamista. Keväällä valitaan koulutusohjelma.Valintaperusteena on opintomenestys perusopinnoissa. Opiskelun aikana voi suorittaa myös hygieniapassin.

Ammatti + yo-tutkinto

Elintarvikkeiden valmistajan työtehtävät voivat olla käsityötä vaativia tai pitkälle automatisoitujen prosessien valvontaa, esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus, varastointi- ja myyntitehtävissä. Elintarviketeknologia kattaa laajan alueen elintarviketeollisuudessa kuten ruoka- ja lihavalmiste-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa sekä kaupassa.

Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Leipuri-kondiittorin työpaikkoja ovat leipomot ja konditoriat, teollisuusleipomot, kaupan paistopisteet sekä kahvila-konditoriat. Pienissä leipomoissa työskentely on käsityövaltaista tai osittain automatisoitua. Teollisuusleipomossa on hallittava valmistusprosessin eri vaiheet raaka-aineista valmiiseen pakkaukseen. On osattava valmistaa kahvi- ja ruokaleipiä ja konditoriatuotteita;

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti puh. 044 907 3982 maarit.vahti@turku.fi

21


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Opinnot ja työtehtävät Nopeasti kehittyvä ja monipuolista osaamista vaativa autoala tarjoaa monta mahdollisuutta toimia autoalan eri tehtävissä. Logistiikan perustutkinnossa terveydelliset vaatimukset ovat C-ajoneuvoluokan ajokorttivaatimusten mukaiset. Insuliinidiabetes sekä epilepsia saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä. Opiskelijat suorittavat lakisääteisen kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, joka vaaditaan kaikilta alalle tulevilta autonkuljettajilta. Ajoneuvoasentajan ammatti tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä nopeasti kehittyvän tekniikan ja digitaalitekniikan parissa. Puolet opiskelijoista erikoistuu ajoneuvojen elektronisten ajoneuvojärjestelmien opiskeluun ja korjauksiin ja puolet mekaanisiin korjauksiin sekä huoltotöihin.

22

Autoalan perustutkinto (PK 107)

Logistiikan perustutkinto (PK 124)

l Peltolan

koulutalo (0513) hakijat 115 (v. 2012) l aloituspaikkoja 72 l autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja l autokorinkorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja l moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, pienkonekorjaaja (parillisina vuosina) l valintakoe

l Peltolan

l ensisijaiset

l ensisijaiset

Autokorinkorjaajaa työllistävät mm. kolarivaurioiden korjaukset, korinmuutokset, entisöinnit, erikoismaalaukset ja tuning-projektit. Perinteisten peltisepän taitojen ohella voit hankkia myös automaalarin ammattitaidot.

Ammatti + yo-tutkinto

Pienkonekorjaaja osaa tehdä yleisimpien pienkoneiden ja työlaitteiden (moottoripyörät, perämoottorit, sahat ja ruohonleikkurit) huollot ja korjaukset sekä toimia asiakaspalvelu- ja korjaamotehtävissä. Autonkuljettaja on tärkeä osa logistista ketjua. Ammattitaitovaatimuksia ovat myös vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. BC-ajokortin lisäksi opiskelun edistymisen mukaisesti valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ajoneuvoyhdistelmäkortti CE. Näin opintolinjalta valmistuu myös yhdistelmäajoneuvon kuljettajia. Linjaautonkuljettajan opinnot valitsevat suorittavat siihen kuuluvan kortin D. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/98 )32 § perusteella. Tutkinnon terveysvaatimukset on määritelty opetushallituksen määräyksessä 38/011/2011 kohdassa 8.8. liite 2, joka on astunut voimaan 1.1.2012.

koulutalo (0513) hakijat 98 (v. 2012) l aloituspaikkoja 54 l kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja l 2. ja 3. lk opetus Amiraalistonkadun toimipisteessä l valintakoe

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa. Logistiikka-alalla ko. tutkinnon voi suorittaa vain autonkuljettajakoulutuksessa, jolloin opiskeluaika saattaa pidentyä 3,5 - 4 vuoteen.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen). Logistiikan perustutkinnossa kustannuksia aiheutuu myös ajokorttiin liittyvistä viranomaiskustannuksista.

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Erkki Mäkelä, puh. 044 907 3112, erkki.makela@turku.fi


www.turkuai.fi

puuala Puualan perustutkinto (PK 863) l 0513

Peltolan koulutalo l ensisijaiset hakijat 25 (v. 2012) l aloituspaikkoja 36 l teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä

Opinnot ja työtehtävät Houkutteleeko käsityöammatti, entä tuntuuko puu materiaalina omalta. Puualalla pääset suunnittelemaan, piirtämään ja tekemään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, ja eri puulajit sekä pintakäsittelytekniikat tarjoavat lähes rajattomia mahdollisuuksia. Myös keittiöremontit ja muut sisustusratkaisut vaativat usein puusepän taitavia käsiä. Puusepät valmistavat erilaisia huonekaluja, ovia ja ikkunoita, kalusteita eri tiloihin. Sisustuksiin liittyviä puusepäntuotteita ovat myös puulistat, -paneelit ja -lattiat. Työhön kuuluu sekä itsenäistä suunnittelua edellyttävää käsityötä että koneellista sarjavalmistusta. Tehtäviin kuuluvat myös korjaus- ja asennustyöt. Puuseppiä työskentelee mm. puusepänverstailla, huonekalutehtaissa ja rakennuspuusepänteollisuudessa sekä myyntityössä. Perinteinen käsityöammatti tarjoaa mahdollisuuden myös yrittäjänä toimimiseen. Puusepän työssä tarvitaan paitsi kädentaitoa, myös huolellisuutta, tarkkuutta ja teknistä osaamista. Et pelkää tarttua työkaluihin, eivätkä koneiden melu ja pöllyävä puupöly hirvitä. Puusepän työ vaatii pitkälle automatisoitujen laitteiden hallintaa. Keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. Ensimmäisen vuoden jälkeen osalla opiskelijoista on mahdollisuus suunnata opintojaan sisustuspuusepäksi. Koulutus tapahtuu omina erillisinä aineopin-

Avoi

Peltola met ssa l ke skiv

ovet

iikkon mppuk a 7.11.2012 atu 2

l Ha

toina sekä työssäoppimisjaksoilla toisen ja kolmannen vuoden aikana. Sisustuspuusepän koulutus antaa valmiuksia erilaisiin sisustusasennuksiin, pienimuotoisiin saneeraus- ja korjaustöihin sekä mittatilauskalusteiden valmistukseen. Pölyallergia ja astma saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse, oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Tutustumispäivä 29.1.2013 klo 9-14. Lisätietoja Harry Kankare, puh. 044 907 3060, harry.kankare@turku.fi. Muista vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Heli Kemi puh. (02) 2633 4318, 044 907 3152 heli.kemi@turku.fi

23


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

rakentaminen, maanmittaus & talotekniikka Maanmittausalan perustutkinto (PK 862)

Talotekniikan perustutkinto (PK 858)

l Peltolan

l Peltolan

koulutalo (0513), HUOM! Opetus toistaiseksi Kellonsoittajankadun koulutalossa l ensisijaiset hakijat 14 (v. 2012) l aloituspaikkoja 16 l maanmittaustekniikan koulutusohjelma, kartoittaja

l ensisijaiset

koulutalo (0513) hakijat 77 (v. 2012) l aloituspaikkoja 54 l ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja l putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja l kylmäasennuksen koulutusohjelma, kylmälaiteasentaja (lämmityslaiteasentaja alkaa seuraavan kerran vuonna 2014)

Maanmittausala

Rakennusala

Maanmittausalan perustutkinnon suorittaneet kartoittajat mittaavat maastossa rajapisteitä, rajojen pituuksia ja maa-alueiden pinta-aloja. He merkitsevät maastoon kaikki rakennettavat talot, tiet ja sillat.

Talonrakentajia, rakennusalan ammattilaisia, tarvitaan aina, sillä rakentaminen ja peruskorjaaminen ei lopu koskaan. Rakentaminen on aina käytännönläheistä, ja rakentajalta edellytetään laaja-alaista osaamista. Työskentely rakennustyömaalla edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisen halua.

Rakennusalan perustutkinto (PK 861) l Peltolan

koulutalo (0513) hakijat 67 (v. 2012) l aloituspaikkoja 72 l talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Maanmittausalalla käytetään kartta- ja cad-ohjelmia ja tietokoneilla varustettuja mittausvälineitä. Kartoittajat keräävät maastotietoa myös digitaalisilta ilma- ja satelliittikuvilta. Perinteisen maanmittauksen lisäksi kohteena voi olla esimerkiksi rakenteilla oleva rakennus, laiva, auto tai paperitehtaan linjasto. Kartoittaja työskentelee joko maastossa tai toimistotehtävissä. Kartoittajia työllistävät kaupunkien ja kuntien mittaus-, rakennus- ja suunnitteluyksiköt, valtion maanmittauslaitos ja ympäristökeskukset sekä rakennus- ja mittausalan yksityiset yritykset.

24

l ensisijaiset

Talonrakentaja hallitsee työmenetelmänsä, osaa käyttää työvälineitä turvallisesti ja tehokkaasti sekä tuntee käyttämänsä rakennusmateriaalit. Rakennusalan perustutkinnon suoritettuaan opiskelija selviää itsenäisesti rakennusalan perustöistä ja pystyy toimimaan työryhmän jäsenenä. Pölyallergia tai vaikea ihottuma saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä. Epilepsia ja insuliinidiabetes voivat olla joissakin tapauksissa työssä iso riski.


www.turkuai.fi Talotekniikka

Tutustumiset ja vierailut

Lämpö-, vesi- ja viemäröinti- sekä ilmastointitöillä on tarkoitus parantaa rakennusten toimivuutta ja pidentää kiinteistön elinkaarta. Talotekniikan ammattilaiset työskentelevät rakennustuotannossa sekä saneeraus-, korjaus- ja huoltotöissä.

Tutustumispäivä maanmittausalan koulutukseen 30.1.2013 klo 9-14. Lisätietoja Leena Kulmala, puh. 044 907 3077, leena.kulmala@turku.fi.

Energiamääräyksien tiukentuminen tuo jatkuvasti uusia vaatimuksia alan ammattilaisille. Valinta eri koulutusohjelmiin tehdään 1. vuoden keväällä.

Tutustumispäivä talotekniikkaan 8.1.2013 klo 9-14, yhteyshenkilö juha.p.nieminen@turku.fi, puh. 044 9073 940

Putkiasentaja huolehtii rakennusten vesijohtojen, viemäreiden ja lämmönjakojärjestelmien asennus-, mittaus- ja säätötöistä. Hän suoriutuu vaativistakin metallitöistä ja hitsauksista. Ilmanvaihtoasentajan työhön kuuluu kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien asennukset, ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt sekä ilmastointipeltisepäntyöt. Lisäksi perehdytään erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin ja niiden toimintaan. Kylmälaiteasentaja tekee LVI-järjestelmien asennus- ja huoltotöitä ja kylmälaiteasennuksia, esimerkiksi kauppojen kylmälaiteet. Hän perehtyy myös rakennusten jäähdytysjärjestelmiin.

Muista vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Heli Kemi puh. (02) 2633 4318, 044 907 3152 heli.kemi@turku.fi

Työssäoppimisen lisäksi opiskelijat tekevät asiakastöitä ja osallistuvat oppilaitoksen omiin rakennushankkeisiin. Pölyallergia tai vaikea ihottuma saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Avo Pelto imet lassa ove kesk iv t Ham iikkona 7 p

l l

puka

tu 2

.11.2

012

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

25


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

kone- ja metalliala Kone- ja metallialan perustutkinto (PK 857) l Peltolan

ja Juhannuskukkulan koulutalot (0513) l ensisijaiset hakijat 53 (v. 2012) l aloituspaikkoja 108 l automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, automaatioasentaja l valmistustekniikan koulutusohjelma: koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja

ovet t e m i o Av lla skukkula Juhaniinkkuona 14.11.2012 iv 3 kulakuja

l kesk l Kuk

a Peltoliiakksosna 7.11.2012 iv pukatu 2

l kesk

p l Ham

Opinnot ja työtehtävät Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Matemaattiset taidot ja kiinnostus tietotekniikkaan ovat eduksi opiskelussa kädentaitoja unohtamatta. Automaatioasentaja kokoaa ja asentaa, käyttöönottaa sekä huoltaa automaatiojärjestelmiä ja -koneita. Tyypillinen automaatiojärjestelmä on esimerkiksi juomapullojen käsittelylinjasto. Kappaletavara-automaation koulutuksessa opitaan mm. mekaanisten ja sähköisten ohjaustekniikoiden perusteita ja robotiikkaa.

26

Levyseppähitsaaja valmistaa levyntyöstökoneilla metallirakenteita ja liittää ne toimiviksi kokonaisuuksiksi eri hitsausmenetelmillä. Koulutuksessa käytetään CAD-ohjelmia ja tutustutaan CNC-koneisiin ja robottihitsaukseen. Opiskelun aikana on mahdollista suorittaa hitsaajan pätevyyskoe. Osa opiskelijoista suuntautuu laivanrakennuksen erityispiirteisiin.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Koneenasentaja kokoaa koneita ja laitteita piirustusten ja osaluetteloiden avulla, asentaa ne paikoilleen sekä huolehtii koekäytöstä, tarkastuksista ja huollosta. Tyypillisiä työympäristöjä ovat konepajat, kokoonpanoyritykset ja yritysten kunnossapito-osastot. Koneenasentajan on hallittava korjaustöissä tarvittavat manuaalityöstöt, tavanomaiset hitsaustekniikat ja kunnossapidon ohjelmistoja.

Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Koneistaja valmistaa koneiden ja laitteiden osia käyttäen manuaalisia ja CNC-ohjattuja työstökoneita. Tuotteiden piirtämisessä ja CNC-koneiden ohjelmoinnissa käytetään apuna CAD/CAM-ohjelmia. Koneistaja voi halutessaan myös erikoistua työvälinevalmistuksessa käytettäviin työmenetelmiin. Jokainen opiskelija saa perustaidot myös robottien ohjelmoinnista.

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Opinto-ohjaajat Heli Kemi / Peltola puh. (02) 2633 4318, 044 907 3152, heli.kemi@turku.fi Sari Hyvärinen / Juhannuskukkula puh. 044 907 3040, sari.hyvarinen@turku.fi


www.turkuai.fi

laboratorio- ja prosessiteollisuuden ala Prosessiteollisuuden perustutkinto (PK 470)

Laboratorioalan perustutkinto (PK 583)

l Juhannuskukkulan

l Juhannuskukkulan

koulutalo (0513) l ensisijaiset hakijat 9 (v. 2012) l aloituspaikkoja 16 l biotekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja l kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja

koulutalo (0513) hakijat 21 (v. 2012) l aloituspaikkoja 16 l laboratorioalan koulutusohjelma, laborantti l ensisijaiset

ja luotettavuutta. Työssä käytettävät kemikaalit ja laitteet sekä mikrobiologiset työt vaativat vastuun ottamista omasta ja toisten työturvallisuudesta, terveydestä ja ympäristöstä. Lisääntynyt tiimityö edellyttää muiden työn arvostamista ja hyviä yhteistyötaitoja. Varma värinäkö sekä hyvä hajuaisti ovat suositeltavia. Laborantti työskentelee teollisuuden laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä, kuntien elintarvike- ja talousvesivalvonnassa, ympäristönsuojelun ja energian tuottamisen aloilla sekä tutkimustyössä yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Ammatti + yo-tutkinto

Opinnot ja työtehtävät Prosessiteollisuuden perustutkinto antaa valmiudet toimia kemianteollisuuden eri alojen tuotannossa käyttöja kunnossapitotehtävissä. Alan ammattilaiset osaavat huomioida turvallisuuteen, laatuun ja ympäristöön liittyvät tekijät ja huomioida ne omassa työssään. Työtehtävät ovat prosessien valvontaa, ennakkohuoltoa, näytteidenottoa ja laboratorioanalyysejä. Alalla toimivien henkilöiden tulee olla monitaitoisia, itsenäisiä ja oman työnsä kehittämiseen kykeneviä. Tietotekniikka ja kielitaito ovat osa ammattitaitoa. Opiskelun aikana voi suuntautua myös biotekniikan koulutusohjelmaan ja työllistyä alan yrityksiin. Allergia, diabetes ja epilepsia saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä. Prosessinhoitaja työskentelee esimerkiksi seuraavilla aloilla: öljynjalostus, lääke- ja maaliteollisuus, biomateriaalien, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja pesu- ja puhdistusaineiden valmistus. Laborantti ottaa näytteitä, valmistaa liuoksia ja osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä. Työssä käytetään erilaisia mittalaitteita ja paljon tietotekniikkaa. Laboratoriotyössä oikeat testaus- ja tutkimustulokset edellyttävät työntekijältä pitkäjänteisyyttä, tunnollisuutta

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Bioha

zard

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelijalle kustannetaan työtakki/-haalarit ja suojalasit. Työhön soveltuvat kengät opiskelijan tulee hankkia itse. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Juhannuskukkulan koulukokeilut ti 11.12.12 ja ti 15.1.13. Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Sari Hyvärinen puh. 044 907 3040, sari.hyvarinen@turku.fi

27


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän perustutkinto (PK 766)

Painoviestinnän perustutkinto (PK 767)

l Juhannuskukkulan

l Juhannuskukkulan

koulutalo (0513) l ensisijaiset hakijat 36 (v. 2012) l aloituspaikkoja 18 l ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma, ulkoasun toteuttaja (painotuotantoassistentti)

H

koulutalo (0513) hakijat 17 (v. 2012) l aloituspaikkoja 18 l painotekniikan koulutusohjelma, painaja (painotuotantoassistentti) l ensisijaiset

kouluUOM! ha k t va usohjel au an toteultitse ulkoam taja ta sun , i pain aja

Opinnot ja työtehtävät Ulkoasun toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa erilaisia julkaisuja, jotka painajat painavat kirjapainossa. Tyypillisiä töitä ovat mm. käyntikortit, kutsukortit, lehdet, mainokset, ilmoitukset ja pakkaukset. Työt pitää suunnitella niin, että ne ovat käytännöllisiä ja ne voidaan toteuttaa painamalla. Tämän vuoksi ulkoasun toteuttajan tulee ymmärtää myös painotekniikkaa. Ulkoasun toteuttaja kykenee tekemään yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja osaa toteuttaa ja suunnitella työn asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ulkoasun toteuttaja hallitsee skannauksen, kuvankäsittelyn, tekstin oikoluvun, painolevyn valmistuksen ja tietokoneella työskentelyn graafisilla ohjelmilla. Työpaikat ovat kirjapainoissa, lehtitaloissa, mainostoimistoissa ja yritysten mainososastoilla. Jatko-opiskeluvaihtoehtoja on monia. Ulkoasun toteuttajalta vaaditaan paineensietokykyä. Eduksi katsotaan luovuus, idearikkaus ja varma värinäkö. Luki- tai hahmotushäiriö saattaa haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

28

Painaja on painotekniikan ammattilainen. Hän ymmärtää eri painomenetelmien soveltuvuuden erilaisiin graafisen alan tuotteisiin, tietää painomenetelmien toimintaperiaatteen ja osaa työskennellä painokoneilla, jälkikäsittelylaitteilla ja erilaisilla konelinjoilla. Painajan työnkuvaan kuuluu mm. painokoneen tekniset huolto- ja säätötehtävät, värinsäätöjen hallinta painokoneella, painokoneen ohjausjärjestelmien hallinta sekä erilaiset jälkikäsittelyn tehtävät. Työpaikkoja on kirjapainoissa, sanoma- ja aikakauslehtipainoissa, seripainoissa ja digipainoissa. Kaikki painamisen työt vaativat taipumusta järjestelmälliseen työskentelyyn, tarkkaavaisuutta, pitkäjänteisyyttä, teknistä osaamista ja varmaa värinäköä.

Avo

Juha imet nnus l ke kukk ovet skivii kkon ulalla l K a ukku lakuj 14.11.20 a3

12

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse työvaatteet, oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Allergiat, astma, diabetes ja epilepsia saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Juhannuskukkulan koulukokeilut ti 11.12.12 ja ti 15.1.13. Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Ammatti + yo-tutkinto

Opinto-ohjaaja

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Sari Hyvärinen puh. 044 907 3040 sari.hyvarinen@turku.fi


www.turkuai.fi

sähkö- ja automaatiotekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (PK 191) l Juhannuskukkulan

koulutalo (0513) hakijat 131 (v. 2012) l aloituspaikkoja 90 l sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja, sähköasentaja l ensisijaiset

Sähkö- ja automaatiotekniikan ammattinimikkeitä ovat suuntautumisvaihtoehdosta riippuen sähköasentaja ja automaatioasentaja.

Opinnot ja työtehtävät Sähköalan koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa työtehtävissä. Alan kehityksen myötä tarvitaan yhä enemmän energiatuotannon (uusina mm. tuuli- ja aurinkoenergia) tuntevia ja asennuksen osaavia ammattilaisia. Lisäksi koulutus tuottaa sähkö-, atk- ja telejärjestelmien toimintaperiaatteen tuntevia ja kaapelointi sekä ylläpitotehtäviin pystyviä osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät yksin tai pienryhmissä asiakkaan luona yhdessä muiden ammattialojen työntekijöiden kanssa ja ymmärtävät asiakaspalvelun merkityksen työssään. Sähköalan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sähkötekniikan, elektroniikan, sähköasennusten, moottorikäyttöjen, ohjaus- ja säätöjärjestelmien, televerkkojen toimintaperiaatteet, asennukset ja niiden huolto. Osa opinnoista tehdään koulun rakennustyömailla sähköasennustehtävissä. Opintolinjalla opiskellaan myös kiinteis-

töautomaation KNX-järjestelmiä oppilaitoksen omassa KNX-luokassa. Sähköasentajan työtehtäviin kuuluvat uudis- ja saneerausrakentamisen sähkötyöt eri sähköasennusyrityksissä, asennus- ja kunnossapitotyöt teollisuuslaitoksissa sekä sähköverkon rakennus ja ylläpito sekä asiakastoiminnat sähkölaitoksissa. Kolmantena opiskeluvuotena voi suunnata opintoja kiinteistöautomaatioon, saneeraukseen- ja ylläpitoon, sekä energiatuotantoon ja jakeluun. Automaatioasentajan tehtävänä on mm. teollisuuslaitosten ja kuluttajien käyttöön tulevien automaatiolaitteiden tai kokonaisten laitteistojen rakentaminen sekä niiden toimivuuden varmistaminen. Keskeistä on säätö-, ohjaus-, kappaletavara ja valvontajärjestelmien tuntemus. Työpaikkoja on esimerkiksi automaatiota käyttävässä ja automaattisia koneita ja laitteita valmistavassa teollisuudessa ja automatiikkalaitteiden myyntityössä ja niitä asentavissa liikkeissä.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Liisa Saarelainen puh. 044 907 3157 liisa.saarelainen@turku.fi

29


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

tieto- ja tietoliikennetekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (PK 139) l Juhannuskukkulan

koulutalo (0513) hakijat 71 (v. 2012) l aloituspaikkoja 54 l tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja l ensisijaiset

Sähköalan ammattinimikkeitä ovat koulutusohjelmasta riippuen elektroniikka-asentaja ja ICT-asentaja.

Opinnot ja työtehtävät Sähköalan kehityksen myötä tarvitaan yhä enemmän ATK-, tele-, informaatio- ja TV-järjestelmien kaapelointitöitä sekä niiden toimintaperiaatteen tuntevia osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät yksin tai pienryhmissä asiakkaan luona yhdessä muiden ammattialojen työntekijöiden kanssa ja ymmärtävät asiakaspalvelun merkityksen työssään. Sähköalan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sähkötekniikan, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden toimintaperiaatteet ja niiden huolto, sulautettujen järjestelmien ohjelmointi sekä tele- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja laitteiden asennus sekä käyttö- ja palvelinjärjestelmien asennukset. Opetukseen kuuluvat myös käyttö- ja palvelinjärjestelmien asennukset sekä valokaapeliverkkojen asennus, mittaus ja ylläpitotehtävät. Lisäksi opinnoissa voi valinnaisuuden mukaisesti suuntautua erilaisten palvelujärjestelmien (kotiTV, kaapeliTV ja valvontajärjestelmät) asennukseen, huoltoon ja ylläpitotehtäviin.

30

Elektroniikka-asentajat työskentelevät asennus- ja huoltoliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä. Työtehtäviin kuuluu elektroniikkalaitteiden sekä mittaus- ja testauslaitteiden huoltoa, korjausta, asennusta, valmistusta, elektroniikkalaitteiden myyntiä ja käytönopastusta. Elektroniikkaasentaja rakentaa ja huoltaa kulunvalvontajärjestelmiä, kotiTV, kaapeliTV, antenniverkkoja ja asentaa satelliittivastaanottolaitteita. ICT-asentajat työskentelevät tietokone- ja tietoliikennelaitteita asentavien ja ylläpitävien yritysten palveluksessa asentaen pienyritysten tietokoneita, palvelimia ja tietoliikenneverkkoja. Alan ammattilainen voi työskennellä mobiililiikenteen, tietokoneiden, palvelimien ja tietoliikennelaitteiden huolto-, korjaus-, asennus-, ylläpito- ja käytönopastustehtävissä.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Avoi Juha met nnus kesk kukk ovet iviikk ulal ona Ku

l l

kkula

kuja

3

14.11

.2012

la

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Liisa Saarelainen puh. 044 907 3157 liisa.saarelainen@turku.fi


www.turkuai.fi

hiusala

Avo

Anin imet ka ovet l k e - to istenk a 14. d l A u nink aiste 15.11.201 lla n

Hiusalan perustutkinto (PK 163) l Aninkaisten

koulutalo (0530) hakijat 123 (v. 2012) l aloituspaikkoja 28 l parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja l soveltuvuuskoe (maksullinen) l ensisijaiset

Opinnot ja työtehtävät Parturi-kampaajan tehtäviin kuuluu hiusten ja hiuspohjan hoitamista, hiusten leikkaamista ja partakäsittelyjä, kampausten ja ehostusten tekemistä, hiusten värjäämistä ja permanenttikäsittelyjä. Lisäksi hänellä on hiusalan yrittäjyydessä ja yritystoiminnassa vaadittavaa osaamista ja hän kykenee huomiomaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tyylin. Parturi-kampaajan työ on ihmisläheisyydessään monipuolinen mutta haastava. Sujuvien saksikäsien lisäksi tarvitaan herkkyyttä tulkita asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Nopean ja loogisen hahmottamiskyvyn avulla hän pystyy valitsemaan asiakkaalle sopivat hiustenleikkaus- ja hoitovaihtoehdot. Ammattilainen on työssään hienotunteinen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta. Parturi-kampaaja on kädentaitojen moniosaaja, jolta vaaditaan yrittäjämäistä asennetta, alan säädösten tuntemista, markkinoinnin perusteiden hallintaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hänellä on valmiudet kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Tutkinto sisältää työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Yrittäjyysopintoja on sisällytetty ammatillisiin tutkinnon osiin kymmenen opintoviikkoa. Hiusalan opinnoissa

katu 7

2

toteutetaan Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmia, joissa on mm. mahdollisuus perustaa oma miniyritys lukuvuoden ajaksi. Lue lisää » www.nuoriyrittajyys.fi. Alan erikoisvaatimuksia ovat sosiaalinen luonne, halu tehdä töitä ihmisten kanssa sekä hyvä terveys. Pahat käsi-ihottumat, hankala astma, hankala migreeni, paha selkävika sekä värinäön puutteellisuus saattavat vaikeuttaa opiskelua ja alalla työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Valintakokeeseen valitut kutsutaan kirjeitse keväällä järjestettävään valintakokeeseen.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaatteet, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos puh. 050 590 7912, jaana.akerroos@turku.fi

31


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

kauneudenhoitoala Kauneudenhoitoalan perustutkinto (PK 284) l 0530

Aninkaisten koulutalo 14 l kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi l soveltuvuuskoe (maksullinen) l aloituspaikkoja

Opinnot ja työtehtävät Kauneudenhoitoalan perustutkinnosta valmistuu kosmetologeja, jotka ovat ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen ja neuvonnan, hieronnan ja ehostuksen asiantuntijoita ja osaajia. Hoitotyössä suunnitellaan, toteutetaan, myydään ja markkinoidaan asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja, sekä ehostuksia. Kosmetologi ohjaa ja neuvoo asiakasta esimerkiksi värien käytössä, ihon ja kehon itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Kosmetologin työstä suurin osa tehdään käsin, mutta osa hoidoista tehdään erilaisia laitteita apuna käyttäen. Kosmetologin työhön kuuluu oleellisena osana palvelukokonaisuuksien sekä kosmeettisten hoito- ja ehostustuotteiden myynti ja markkinointi.

Monipuolinen ja haastava ammatti Kosmetologina toimiminen edellyttää laajaa teoriatietoa mm. hygieniasta, ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, ihon rakenteesta ja toiminnasta sekä ihon sairauksista. Työ vaatii myös tietoa esimerkiksi kosmetiikan ainesosista, kosmeettisista tuotteista, terveellisestä ravitsemuksesta, erilaisista hoitomenetelmistä ja sähköopista. Pahat käsi-ihottumat, hankala astma, migreeni, selkävaivat sekä värinäön puutteellisuus saattavat vaikeuttaa opiskelua ja alalla työskentelyä.

32

Avo

Anin imet kaist l k enka ovet e - to 1 dulla lA 4 . nink aiste 15.11.20 n katu 7

12

Kosmetologi voi toimia mm. kauneushoitolassa, kylpylässä, kosmetiikkamyyjänä, tuotetai laite-esittelijänä tai yrittäjänä. Tutkintoon kuuluu kymmenen opintoviikkoa yrittäjyysopintoja, joissa perehdytään mm. alan säädöksiin ja markkinoinnin perusteisiin.

Ammatti + yo-tutkinto

Opiskelukustannukset

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan syksyllä opintojen alkaessa.

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaatteet, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Valintakokeeseen valitut kutsutaan kirjeitse keväällä järjestettävään valintakokeeseen.

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos puh. 050 590 7912, jaana.akerroos@turku.fi


www.turkuai.fi

farmasia ja muu lääkehuolto Lääkealan perustutkinto (PK 153, YO 209) l Uudenmaantien

koulutalo (0530) hakijat 44 (v. 2012) l aloituspaikkoja PK/16, YO/4 l apteekkialan koulutusohjelma, lääketeknikko l soveltuvuuskoe (maksullinen)

Avoim Uudenm et ove t

l

a

antiellä keskivii kko denma na 7.11.2012 antie 4 3

l Uu

l ensisijaiset

Opinnot ja työtehtävät

Ammatti + yo-tutkinto

Lääketeknikko hallitsee lääkehuollon toimintapalveluja toimistotyössä, taloustoiminnoissa, materiaalihallinnassa ja lääkelogistiikassa sekä tietotekniikassa. Hän avustaa myös asiakaspalvelussa. Lääkkeiden valmistuksessa ammatillinen osaaminen on tuotteen valmistusta sekä koneiden, laitteiden ja tilojen asianmukaista, ympäristöystävällistä ja turvallista hallintaa. Työnantajia ovat yksityinen yritys tai julkinen sektori, esimerkiksi apteekki, lääketeollisuus, sairaala-apteekki tai lääkekeskus.

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan todistusten ja haastattelujen perusteella. Lääkealalla lukio-opinnot suoritetaan iltalukiossa.

Lääkealalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. SORA-lainsäädännön (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen 951/2011,1032/2011) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla seuraavat terveydentilavaatimukset:

sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä l päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus l

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Soveltuvuuskokeeseen otetaan vähintään viisinkertainen määrä hakijoita.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse työjalkineet, oppikirjat, opiskelumateriaalin, koulumatkat ja työssäoppimisjaksoihin liittyvät matkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa

Opinto-ohjaaja Tiina Pollari puh. 044 9073 770 tiina.pollari@turku.fi

Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta.

33


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PK 873) l Uudenmaantien

koulutalo (0530) l ensisijaiset hakijat 327 (v. 2012) l aloituspaikkoja 100 l lähihoitaja l soveltuvuuskoe (maksullinen)

Opinnot ja työtehtävät Lähihoitaja työskentelee ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla, jossa myös tulevaisuuden työpaikat ovat. Lähihoitotyö on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, elämänhallinnan lisäämistä, sairaanhoitoa ja huolenpitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Lähihoitotyö edellyttää kykyä kohdata, kuunnella ja kunnioittaa asiakasta. Työssä tarvitaan myös kädentaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Työnantajia ovat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Työtehtäviä on esimerkiksi lasten päivähoidon, vanhustenhoidon ja kuntoutuksen yksiköissä. Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. SORA-lainsäädännön (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen 951/2011,1032/2011) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla seuraavat sairaudet: l

34

psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

HUOM

!

haku myös syks yllä

Koulutusohjelmat: l ensihoito l kuntoutus l lasten

ja nuorten hoito ja kasvatus ja päihdetyö l sairaanhoito ja huolenpito l suun terveydenhoito l mielenterveys-

fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä l veriteitse tarttuva sairaus l päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus l

Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta. Koulutuksen järjestäjällä on määrätyissä tilanteissa oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan todistusten ja haastattelujen perusteella. Sosiaali- ja terveysalalla lukioaineiden opetus tapahtuu päivisin omassa koulutalossa.

terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja) on mahdollista hakea myös syksyn yhteishaussa. PK- ja YO-pohjainen koulutus alkavat tammikuussa 2014. Lue lisää sivulta 37.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse tarvittavat työvaatteet ja jalkineet, oppikirjat, opiskelumateriaalin, koulumatkat ja työssäoppimisjaksoihin liittyvät matkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Hakeminen

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013. Soveltuvuuskokeeseen otetaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita. Koulutusohjelmiin siirrytään kahden vuoden perusopintojen jälkeen. Suosituimpiin koulutusohjelmiin valitaan opiskelijat opintomenestyksen ja haastattelujen perusteella. Sosiaali- ja

Opinto-ohjaajat Merja Manner, puh. 044 907 3101, merja.manner@turku.fi Tiina Pollari, puh. 044 907 3770, tiina.pollari@turku.fi


www.turkuai.fi

ovet t e m i Avo ilankadulla

kotityö- ja puhdistuspalvelut

Tomm kkona 14.11.2012 kivii

l kes tu milanka l Tom

24

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (PK 475)

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er (PK 512)

 Tommilankadun

koulutalo (0530) hakijat 9 (v. 2012)  aloituspaikkoja 40  kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja  puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja

 Tommilankadun

l ensisijaiset

l ensisijaiset

Opinnot ja työtehtävät

vaatteita sekä huolehtii asiakkaan kodin siisteydestä, viihtyvyydestä sekä kiinteistön hoidosta. Kodinhuoltajan työhön kuuluu usein myös asiakkaiden avustamista peseytymisessä ja ruokailussa.

Jos haluat opiskella käytännönläheisesti tekemällä, kotityö- ja puhdistuspalveluala tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden. Valmistumisen jälkeen voit valita työpaikkasi, sillä alalla on pulaa koulutetuista ammattilaisista. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Toimitilahuoltaja on puhtauden ammattilainen. Työssä heiluvat mopit ja mikrokuitupyyhkeet ja ilmassa leijuu raikas puhdistusaineen tuoksu. Työntekijöiltä vaaditaan yhteistyökykyä, ryhmätyötaitoja, joustavuutta ja kykyä huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeet. Työssä pärjäävät ahkerat, tunnolliset ja tarkat tekijät. Toimitilahuoltajan työtehtäviin voi kuulua ylläpito- ja perussiivousten lisäksi erilaisia palvelutehtäviä, mm. tekstiilien huoltotehtävät, toimisto- ja kokouspalvelut, ateriapalvelut ja pienimuotoiset kiinteistönhuoltopalvelut. Toimitilahuoltajan työpaikkoja voivat olla mm. siivouspalveluyritykset, sairaalat, terveyskeskukset, hotellit sekä teolliset tuotantolaitokset. Kodinhuoltaja työskentelee kodeissa, kodinomaisissa laitoksissa, palvelukodeissa tai pitopalveluyrityksissä. Hän valmistaa aterioita, pesee pyykkiä ja huoltaa

koulutalo (0530) hakijat 2 (v. 2012)  aloituspaikkoja 8  kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja  puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja  jatkuva sisäänotto, lisätietoja Leena Sinervaara puh. 044 907 3478  valintakoe

Ruoka-aineiden kontaktiallergia, jauhopölyallergia ja tukisekä liikuntaelinsairaudet saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse työvaatteet, oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Emma Nylund, vs. Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716, etunimi.sukunimi@turku.fi

35


Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

kotitalousopetus Kotitalousopetus (YO 490)

 Tommilankadun

koulutalo (0530) hakijat 6 (v. 2012)  aloituspaikkoja 8  talouskoulu

 Tommilankadun

l ensisijaiset

l ensisijaiset

Opinnot ja työtehtävät

Ruoka-aineiden kontaktiallergia, jauhopölyallergia ja tuki- sekä liikuntaelinsairaudet saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Kotitalousopetuksessa (ent. talouskoulu) opiskellaan puolen vuoden aikana tiivis ja käytännönläheinen paketti monia arjessa tarpeellisia taitoja. Opintoihin kuuluu niin ruuanlaittoa ja leipomisen salojen opettelua kuin oman hyvinvoinnin, ekologisuuden ja kansainvälisyyden pohdintaa sekä hyvien tapojen opettelua. Käsityötunneilla voi oman valinnan mukaan tehdä vaatteita, sisustustekstiilejä tai vaikka tuunata huonekaluja omaan kotiin. Keittiössä tehdään perinneruokia, perusleivonnaisia ja kansainvälisiä herkkuja. Lisäksi opintoihin kuuluu monipuolisesti liikuntaa. Kotitalousopinnoista (yhteensä 20 opintoviikkoa) saat 3 lisäpistettä seuraavassa yhteishaussa, jos haet peruskoulupohjaiseen koulutukseen. Kotitalousopinnoista on myös mahdollisuus siirtyä opiskelijaksi kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon, ja osa kotitalousopinnoista luetaan hyväksi myös lähihoitajakoulutuksessa.

36

HUOM!

Kotitalousopetus (PK 186)

haku my ös syksyll ä

koulutalo (0530) hakijat 3 (v. 2012)  aloituspaikkoja 8  talouskoulu

Hakeminen Haku kevään 2013 yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa 2013.

Opiskelukustannukset Opiskelija kustantaa itse työvaatteet, oppikirjat, opiskelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja Emma Nylund, vs. Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716 etunimi.sukunimi@turku.fi

Avo

Tomm imet ovet ilank l ke skivii a d u k kon lla l T omm

a 14. 1 ilank atu 2 1.2012 4


www.turkuai.fi

syksyn 2013 yhteishaku / ennakkotiedot Tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 25.9.-4.10.2013. Nettihakemus pitää tallentaa (www.haenyt.fi) viimeistään 4.10.2013 klo 16.15. Myös paperihakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 4.10.2013 klo 16.15.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

KOTITALOUSOPETUS

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PK 873, YO 900)

Kotitalousopetus (talouskoulu) (PK 186, YO 490)

Uudenmaantien koulutalo (0530) aloituspaikkoja PK/60, YO/20  lähihoitaja  maksullinen soveltuvuuskoe

 Tommilankadun

 aloituspaikkoja

Lähihoitajan koulutusohjelmat  ensihoito  kuntoutus  lasten

ja nuorten hoito ja kasvatus ja päihdetyö  sairaanhoito ja huolenpito  suun terveydenhoito  mielenterveys-

koulutalo 0530 PK/8, YO/8

Opinnot ja työtehtävät  kotitalousopetus

(talouskoulu), ks. 36

Opinto-ohjaaja, kotityö- ja puhdistuspalvelut Emma Nylund, vs. Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716 etunimi.sukunimi@turku.fi

Opinnot ja työtehtävät  lähihoitaja,

ks. 34

Opinto-ohjaajat, sosiaali- ja terveysala Merja Manner puh. 044 9073 101, merja.manner@turku.fi Tiina Pollari, puh. 044 9073 770, tiina.pollari@turku.fi

37


Turun ammatti-instituutti

l

Åbo yrkesinstitut

vuoden kestävät koulutukset Ohjaava ja valmistava koulutus ”ammattistartti”

Valmentava ja kuntouttava koulutus ”ammattivalmentava”

Aninkaistenkadun koulutalo, Aninkaistenkatu 7 l aloituspaikkoja 32 l kaksi opetusryhmää: palveluala ja tekniikka l ei kuulu yhteishakuun l hakuaika 25.2. - 31.7.2013

Tommilankadun koulutalo, Tommilankatu 24 l aloituspaikkoja 20 l ei kuulu yhteishakuun l hakuaika 25.2. - 12.4.2013

startti Ammattistartti on tarkoitettu yleisopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille, joilla ei ole vielä selkeätä käsitystä ammatinvalinnasta tai riittäviä valmiuksia koulutukseen hakeutumiseen. Koulutukseen voivat hakeutua myös nuoret, jotka ovat jääneet vaille toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa. Opintojen pääpaino on koulutusaloihin ja työelämään tutustumisessa sekä ammatillisissa opinnoissa. Opintoihin sisältyy myös peruskouluaineita.

Hakeminen Hakeminen tapahtuu omalla hakulomakkeella. Ammattistartin hakulomakkeen ohjeen saat omalta opinto-ohjaajaltasi tai: www.turkuai.fi » koulutustarjonta » ammattistartti. Hakuaika on 25.2.–31.7.2013. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun elokuussa ammatillisten koulutuspaikkojen selvittyä. Hakulomake palautetaan osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti / Aninkaisten koulutalo Ammattistartti PL 955, 20101 TURKU Voit kysyä mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja myös lukuvuoden aikana. Kysy lisää ammattistartista:

Opinto-ohjaaja Emma Nylund vs. Kaisu-Leena Nikkanen puh. 044 907 3716 Ammattistartin ohjaaja Hanne Silvennoinen, puh. 044 907 3875

38

ammattivalmentava Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän aikaa ammatinvalintaan ja peruskoulutaitojen vahvistamiseen. Koulutus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä pienryhmäopetuksena, ja sen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan. Koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa, ja se kestää yhden lukuvuoden.

Hakeminen Hakulomake osoitteessa: www.turkuai.fi » Koulutustarjonta » Ammattivalmentava. Hakuaika päättyy 12.4.2013. Hakulomake palautetaan osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti Tommilankadun koulutalo / Ammattivalmentava PL 955, 20101 Turku Hakulomakkeen mukaan on liitettävä viimeisin peruskoulutodistus sekä mahdolliset lääkärin- ja muut lausunnot. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintahaastatteluun. Voit kysyä mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja myös lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaaja Emma Nylund vs. Kaisu-Leena Nikkanen puh. 044 907 3716 Ammattivalmentavan ohjaaja Teea Seppälä, puh. 044 907 3972


www.turkuai.fi

vuoden kestävät koulutukset Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus maahanmuuttajille

Aninkaistenkadun koulutalo, Aninkaistenkatu 7 l aloituspaikkoja 30 l kaksi opetusryhmää: palveluala ja tekniikka l ei kuulu yhteishakuun l hakuaika 25.2. - 12.4.2013

Aninkaistenkadun koulutalo, Aninkaistenkatu 7 l aloituspaikkoja 15 l ei kuulu yhteishakuun l hakuaika 7.10. - 8.11.2013

valma

sotevalma

Koulutus on tarkoitettu nuorille (17–25-vuotiaille), joiden suomen kielen taitotaso on A2.2 (Eurooppalainen viitekehys). Koulutus antaa valmiudet opiskeluun ammatillisen peruskoulutuksen eri linjoilla. Koulutus sisältää suomen kieltä, muita opiskeluun tarvittavia aineita sekä tutustumista eri ammatteihin. Koulutuksen laajuus on 40 opintoviikkoa, ja se kestää lukuvuoden.

Koulutus on tarkoitettu nuorille (17–25-vuotiaille), joiden suomen kielen taitotaso on A2.2 (Eurooppalainen viitekehys) ja jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalan opinnoista. Koulutus antaa valmiudet opiskella lähihoitajan ammattiin. Koulutuksen laajuus on 40 opintoviikkoa, ja se kestää lukuvuoden. Koulutus alkaa aina tammikuussa.

Hakeminen

Hakulomakkeen saa osoitteesta www.turkuai.fi » koulutustarjonta » sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus maahanmuuttajille. Hakuaika päättyy 8.11.2013. Hakulomake palautetaan osoitteeseen:

Hakulomakkeen saa osoitteesta: www.turkuai.fi » koulutustarjonta » nuorten maahanmuuttajien valmistava koulutus. Hakuaika päättyy 12.4.2013. Hakulomake palautetaan osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti Aninkaisten koulutalo, nuorten valma PL 955, 20101 Turku. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaaja

Hakeminen

Turun ammatti-instituutti Aninkaisten koulutalo, sotevalma PL 955, 20101 Turku Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaaja Emma Nylund vs. Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716

Emma Nylund vs. Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716 Ohjaaja puh. 044 907 3875

Suomen kielen taitotaso A2.2 l Valman ja sotevalman hakijoille Opiskelija ymmärtää melko paljon aihepiiriltään tutusta normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta. Suullinen kielitaito riittää käytännönläheisissä keskusteluissa ja omaan elämään liittyvissä, ennakoitavissa arki- ja työelämän tilanteissa. Osaa pyytää selvennystä. Ymmärtää pääasiat ja joi-

takin yksityiskohtia lyhyehköstä asiatekstistä, esimerkiksi selkeistä ohjeista ja ilmoituksista. Osaa kirjoittaa yksinkertaisen tekstin, esimerkiksi lyhyen hakemuksen, luettelomaisen toimintaohjeen tai tehtäväkuvauksen. Lue lisää kielitasovaatimuksista ja kielikokeesta » www.turkuai.fi/kielikoe

39


Toimipaikat kartalla Turun ammatti-instituutin koulutalot 1

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

2

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

3

Kellonsoittajankadun koulutalo, Kellonsoittajankatu 9–11/Klockringaregatan 9–11

4

Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18

5

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

6

Tommilankadun koulutalo, Tommilankatu 24

7

Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43

Turun lukiot

40

8

Katedralskolan i Åbo, Gamla Stortorget 1

9

Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3

10

Luostarivuoren lukio, Luostarinkatu 13

11

Puolalanmäen lukio, Aurakatu 11

12

Turku International School, Annikanpolku 9

13

Turun iltalukio, Eskelinkatu 4

14

Turun Klassillinen lukio, Eskelinkatu 4

15

Turun Lyseon lukio, Varusmestarintie 19

16

Turun Normaalikoulun lukio, Annikanpolku 9

17

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Kauppiaskatu 17

18

Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2


15

6

2 1

17 11

9 14

8

13

3 4

10

18

7

Š Turun kaupungin KiinteistÜliikelaitos, lupa nro 34122/ 22.06.2010

5

16 12


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo Turun lukiot Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Lukiossa on mahdollista opiskella useita vieraita kieliä. Uusina lukuaineina alkavat psykologia ja filosofia. Lukiossa opiskeltavan äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian tai muiden reaaliaineiden oppimäärän hallinta on edellytyksenä monien korkea-asteen opintojen aloittamiseen ja opinnoista suoriutumiseen. Lukiossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi lukiodiplomin taitoja taideaineissa. Näyttö valmentaa mm. taitoa mittaaviin korkea-asteen pääsykokeisiin. Tarkempaa tietoa kurssien sisällöistä saat lukioiden omista kurssiselosteista.

Erityislukiot Valtakunnallisia erityislukioita ovat Kerttulin urheilulukio ja ICT-lukio, Turun Klassillisen lukion ilmaisulukio, Puolalanmäen lukion musiikkilukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelukio, Turun Normaalikoulun IB-lukio ja Turun Steinerkoulun lukio. Edellä mainituissa lukioissa opiskelijat voivat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Lisäksi Turussa toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja.

Lukioiden esittelyillat keväällä 2013 Kerttulin lukio

ke 16.1.2013 klo 18.30

Luostarivuoren lukio

to 17.1.2013 klo 18.30

Puolalanmäen lukio

ti 22.1.2013 klo 18.30

Turun Klassillinen lukio

ti 15.1.2013 klo 18.30

Turun Lyseon lukio

to 24.1.2013 klo 18.30

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

ti 29.1.2013 klo 18.30

Turun Normaalikoulun lukio

ti 22.1.2013 klo 19.00

Katedralskolan i Åbo

ma 21.1.2013 klo 18.30

Turun Steiner-koulun lukio

ke 30.1.2013 klo 18.30

Lukioiden pääsykokeet tai lisänäytöt Kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Kerttulin lukion urheilulinjan laji- ja taitotestit l ti 9.4.2013 klo 8-11, testipaikat ilmoitetaan lukion verkkosivuilla l laji- ja taitotestit (lisänäyttömahdollisuus) seuraavissa lajeissa: jalkapallo (tytöt), jääkiekko, koripallo, lentopallo ja salibandy Turun klassillisen lukion taideviestintälinja l ke 24.4.2013. Ilmoittautuminen alkaa klo 12.30 Puolalanmäen lukion musiikkilinja l pääsykoe pidetään keväällä 2013: pe 3.5., ma 6.5. ja ti 7.5. l ilmoittautuminen haastatteluun puh. (02) 2629 317 Turun Normaalikoulun lukion IB-linja l pe 19.4.2013 klo 10

Tulosten julkistaminen Lukioon valitut saavat tiedon valinnasta kirjeitse. Valittujen nimet ovat nähtävillä myös kouluilla. Ilmoittaudu henkilökohtaisesti kirjeessä mainittuna päivänä lukioon, koska samassa yhteydessä valitaan ensimmäisenä lukiovuotena opiskeltavat kurssit. Jos et pääse perustellusta syystä ilmoittautumaan kyseisenä päivänä, ota hyvissä ajoin yhteyttä lukion kansliaan.

42


www.turku.fi/lukiot Opiskelu lukiossa Opiskelu lukiossa kestää 2–4 vuotta. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yhden jakson aikana opiskellaan yleensä 5–7 kurssia. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Lukiot laativat jokaista lukuvuotta varten kurssitarjottimen, josta opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kuuluvat kurssit. Uusi lukiolainen tekee ensimmäisen lukiovuotensa lukujärjestyksen samalla, kun hän kesäkuussa ilmoittautuu lukion opiskelijaksi. Lukion opinto-ohjaaja auttaa kurssivalintojen tekemisessä ja uravalinnan suunnittelussa. Lukiokursseja voi valita myös muista kuin omasta lukiosta ja etärenkaasta. Eri lukioiden opetussuunnitelmissa on painotettu eri oppiaineita, jolloin näissä aineissa tarjottavien syventävien tai soveltavien kurssien määrä on tavanomaista suurempi. Suomi toisena kielenä, muiden uskontojen ja joidenkin kielien opetus on keskitetty tiettyihin lukioihin.

Opetuksen tuntijako Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot jakaantuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Lisäksi lukioissa on tarjolla koulukohtaisia kursseja. Opiskelija suorittaa vähintään 47–52 pakollista kurssia ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Oppitunnit kestävät 75 minuuttia.

Lukiodiplomit Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomin voi suorittaa: l Kuvataide:

Kerttulin lukio, Luostarivuoren lukio, Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio l Käsityö: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (tn) l Liikunta: Kerttulin lukio, Luostarivuoren lukio, Lyseon lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio l Media: Kerttulin lukio, Turun klassillinen lukio l Musiikki: Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio l Tanssi: Turun klassillinen lukio

Ainevalintakortin täyttäminen 1. Täytä ensin lukion kurssivalintasuunnitelma ensimmäiselle lukuvuodelle. 2. Pohdi ainevalintoja ylioppilastutkinnon ja uravalinnan kannalta. Muista, että ainevalintoja voidaan muuttaa opintojen aikana. 3. Täytä tämän jälkeen ainevalintakortti ja toimita se yhteishakuaikataulussa ensisijaisesti hakemaasi lukioon. Lukiossa jatkuvan oppilaanohjauksen kannalta on hyödyllistä, jos toimitat samalla lukioon kurssivalintasuunnitelman ensimmäiselle lukuvuodelle. Lukion ainevalintakortin ja lukion kurssivalintasuunnitelma -lomakkeen löydät osoitteista www.turku.fi/oppilaanohjaus ja www.turku.fi/lukiot/opinto-ohjaus

l Teatteri:

Turun klassillinen lukio puheviestinnän päättökoe: Kerttulin lukio, Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Normaalikoulun lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

l Valtakunnallinen

Lukiodiplomista enemmän tietoa osoitteessa www.edu.fi/lukio/lukiodiplomit

Verkkolukio Opiskelija voi suorittaa lukiokursseja myös verkko-opetuksessa, jota on Turussa tarjolla etärenkaan (maksuton) ja iltalukion (maksullinen) kurssitarjonnassa.

43


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo Kielitarjonta Lukio

A1

Katedralskolan i Åbo

EN

Kerttulin lukio

EN, RU

Luostarivuoren lukio

EN, RU, SA

Puolalanmäen lukio Turun iltalukio

B1

B2

B3

SA, RA

SA, RA, VE

RU

SA, RA

SA, RA, EA

RU

SA, RA

SA, RA, EA

EN, RU, SA, RA, VE

RU

SA, RA

EN

RU

Turun klassillinen lukio

EN, RU

RU

SA, RA, LA

LA, RA, SA, EA, KR

Turun Lyseon lukio

EN, RU

RU

SA, RA

SA, RA, EA

Turun normaalikoulun lukio

EN, RU, SA, RA

RU

SA, RA, VE

Turun Steiner-koulun lukio

EN, SA

RU

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

EN, RU

RU

44

SA, RA, VE, EA EA, RA

SA, RA

Kurssiselosteessa käytetyt lyhenteet A äidinkieli A-kieli alakoulussa alkanut oppimäärä B1-kieli yläkoulussa alkanut pakollinen kieli B2-kieli yläkoulussa alkanut valinnainen kieli B3-kieli lukiossa alkava valinnainen kieli M pitkä matematiikka N lyhyt matematiikka BI biologia GE maantiede FY fysiikka KE kemia UE uskonto ET elämänkatsomus FF filosofia PS psykologia HI historia YH yhteiskuntaoppi

SA, EA, VE, RA SA, RA, IT, ES, VE, POR, LAT , KII, JAP

TE terveystieto MU musiikki KU kuvataide LI liikunta OP opinto-ohjaus EN englanti (kurssiselosteissa EA tai EC) RU ruotsi (kurssiselosteissa BA ja BB) RA ranska (kurssiselosteissa FA, FC ja FD) SA saksa (kurssiselosteissa SA, SC, SD) VE venäjä (kurssiselosteissa VA tai VD) IT italia (kurssiselosteissa TD) EA espanja (kurssiselosteissa PD) LA latina (kurssiselosteissa L7 tai L1) S2 suomi toisena kielenä (kurssiselosteissa A5) KI kiina JA japani

RA, EA, IT


www.turku.fi/lukiot Ylioppilastutkinto Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnossa on osallistuttava vähintään neljään kokeeseen, joista kaikille yhteinen pakollinen on äidinkieli tai suomi toisena kielenä. Sen lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaali. Yhden kokeista on oltava pitkän oppimäärän koe. Pakollisten aineiden lisäksi tutkintoon voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita. Tarkempia tietoja saat www.ylioppilastutkinto.fi

Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijahuolto Lukion opetustyön tukena toimii opiskelijahuolto. Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijalle tarjotaan tukea ja ohjausta opiskeluun yhteistyössä lukion henkilöstön ja huoltajien kanssa. Jokaisella lukiolla on oma opiskelijahuoltotyöryhmänsä, johon kuuluvat yleensä rehtori, opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja, tarvittaessa mukana ovat mm. ryhmänohjaajat, erityisopettaja ja psykologi.

Lukion erityisopettaja Lukion erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Oppimisen ongelmia voivat olla tehoton opiskelutekniikka ja -tyyli, lukemiseen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvät ongelmat (lukivaikeus) tai vaikeudet vieraissa kielissä.

rittaa tarvittaessa lukitestauksen ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilastutkintoa varten. Tutustu tarkempiin ohjeisiin osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Opiskelija hakeutuu erityisopettajalle joko itse tai opintoohjaaja, opettaja ja/tai opiskelijahuoltoryhmä voi ohjata hänet.

Lukion erityisopettaja puh. 044 907 4675 www.turku.fi/lukio-opetus

Lukiopsykologi Lukiopsykologiin voi ottaa yhteyttä henkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, mm. mielialan lasku ja henkinen uupumus, jännittäminen ja ahdistus tai ihmissuhdepulmat ja elämän kriisitilanteet. Lisäksi psykologi ohjaa henkisen hyvinvoinnin kursseja Stressinkäsittelytaidot, Mielialataidot sekä Jännittäjien ryhmä. Aktiivisesta osallistumisesta opiskelija saa yhden kurssisuorituksen. Kursseista kiinnostuneen tulee ottaa ajoissa yhteyttä lukiopsykologiin. Opiskelija hakeutuu lukiopsykologin vastaanotolle itse tai vaihtoehtoisesti vanhempien tai koulun henkilökunnan ohjaamana. Puhelinajat ovat ma-to klo 12-13.

Lukiopsykologit puh. 044 907 2356 ja puh. 040 127 3138 www.turku.fi/lukiopsykologi

Opiskelija voi saada tukea yksilöllisenä ohjauksena tai erityisopettajan pitämällä Taitava oppija kurssilla. Kyseinen kurssi on soveltava ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssille osallistuneille opiskelijoille erityisopettaja suo-

45


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Turun klassillinen lukio

MUUTOS ELOKUUSSA 2013:

l ensisijaiset

Turun Klassikon lukio ja Juhana Herttuan lukio yhdistyvät elokuussa 2013 Turun klassilliseksi lukioksi.

Erityispiirteet

Kurssitarjonta

hakijat 32 (Juh.) ja 147 (Kla.) / vuonna 2012 l opiskelupaikat 156 / vuonna 2013

Pyrimme kasvattamaan lukiolaisiamme moniarvoisuuteen ja turvaamaan heille monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet tarjoamalla mahdollisimman laaja-alaisen ainevalikoiman. Vaalimme hyvinvointia ja klassista kulttuuriperinnettä, joka toteutuu antiikin kulttuurin, latinan kielen sekä vanhan kreikan opetuksena. Roomakerhon tilaisuudet, opintomatkat Roomaan ja Ranskaan, fysiikan leirikoulu Cernissä sekä Svenska klubben ovat myös osa monipuolista kansainvälistä toimintaa ja eurooppalaisen kulttuurin opiskelua. Opiskelijalla on mahdollisuus valita laaja-alainen ja erilaisia mahdollisuuksia sisältävä hyvinvointiopintokokonaisuus. Opiskelija voi suorittaa ranskan kielessä virallisen kansainvälisen Delf-tutkinnon, äidinkielessä puheviestinnän päättökokeen ja teatteritaiteen, median, kuvataiteen, tanssin sekä musiikin lukiodiplomin.

46

A A-kieli EN A-kieli RU B1-kieli RU B2-kieli SA, RA B2-kieli LA B3-kieli LA, RA, SA ,EA B3-kieli EA B3-kieli VE B3-kieli vanha kreikka M N BI GE FY KE UE/ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Ilmaisu Liikennekasvatus Aktiivinen kansalainen Kansainvälisyyskasvatus

valtakunnallinen koulukohtainen pak. syv. syv. sov. 6 3 3 1 6 2 2 1 6 2 1 1 5 2 1 1 8 7 8 2 8 1 4 1 10 3 4 6 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 7 1 1 1 4 1 1 3 2 2 1 3 1 4 1 2 4 2 5 2 2 2 1 2 1 1-2 3 1-2 3 3 2 2 1 1 1 29 1 2 1


www.turku.fi/lukiot

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

l ensisijaiset

hakijat 89 / vuonna 2012 60 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Erityistehtävän mukaiset kurssit (soveltavia) Teatteri-ilmaisun peruskurssit l Teatterihistoria l Näyttelijäntyö

1 Ohjaajantyö 1 l Dramaturgia 1 l Improvisaatio 1 l Produktiokurssi l Tanssi 1 l

Mediailmaisun peruskurssit l Valokuvaus

1 l Median maailma 1 l Journalistiikka l Luova kirjoittaminen

Ilmaisun jatkokurssit: Tarjolla on vuosittain noin 20 teatteri-ilmaisun, tanssin ja median jatkokurssia. Tanssikurssit järjestetään yhteistyössä Turun Seudun Tanssioppilaitoksen kanssa. Ilmaisun oppimäärä on 12 kurssia.

Erityispiirteet Turun klassillinen lukio sai ilmaisun erityislukion statuksen lukioiden yhdistymisen myötä. Erityislinja on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Koko ilmaisun oppimäärän (12 kurssia) suorittaneet opiskelijat voivat jättää erityislukiosäännön mukaisesti opiskeluohjelmastaan pois kahdeksan (8) pakollista kurssia niissä oppiaineissa, joita he eivät aio kirjoittaa yo-kirjoituksissa. Tätä ei kuitenkaan suositella laajan yleissivistyksen ja yotutkinnossa onnistumisen saavuttamiseksi.

Ilmaisun kursseilla korostuvat yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen, mikä lisää ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä antaa itsevarmuutta olemiseen ja inspiraatiota opiskeluun.

Yhteystiedot

Hakeminen ja valintaperusteet

Rehtori (nyk. Klassikko) Kai Heino, puh. (02) 2629 851 Rehtori / ilmaisulinja (nyk. Juhana Herttua) Jukka Koivunen, puh. 050 4323 598

Pääsykoe pidetään kaikille ilmaisulinjalle hakeville (myös muille kuin 1. sijalla hakeville) osoitteessa Turun klassillinen lukio Eskelinkatu 4, ke 24.4.2013 klo 13.15 – 16.15. Ilmoittautuminen alkaa klo 12.30. Pääsykokeeseen tullaan ilman erillistä kutsua. Pääsykoe mittaa hakijan soveltuvuutta lukio-opiskeluun ja hänen ajattelunsa kypsyyttä, jota vaaditaan ilmaisun ja opintojen yhdistämisessä. Koe arvioidaan pisteillä 0 – 10. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo lisätään tähän sellaisenaan. Maksimipistemäärä linjalle on siis 20. Jos et pääse esimerkiksi leirikoulun takia osallistumaan pääsykokeeseen, ota yhteys rehtoriimme ennen koepäivää.

http://info.edu.turku.fi/klassillinenlukio/ turunklassillinen.lukio@turku.fi Eskelinkatu 4, 20100 Turku

Opinto-ohjaaja Eija Pakola, puh. 044 9072 345 Opinto-ohjaaja Nina Östdahl, puh. 044 9074 405 Koulusihteerit Jaana Paavilainen, puh. (02) 2629 629 Katriina Kauhaniemi, puh. (02) 2629 372 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

47


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Kerttulin lukio l

ensisijaiset hakijat vuonna 2012 / ei hakua vuonna 2012, lukio aloittaa toimintansa vuonna 2013 75 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Aurajoen lukio ja Kupittaan lukio yhdistyivät 1.8.2012 Kerttulin lukioksi. Kerttulin lukion peruskorjattu rakennus saadaan käyttöön vuonna 2013. Siihen asti lukio toimii Aurajoen ja Kupittaan opetuspisteissä.

Erityispiirteet Kerttulin lukiossa on laaja ja moderni kurssitarjonta, joka mahdollistaa aidosti yksilölliset opiskeluratkaisut. Kurssitarjonnassa kiinnitetään huomiota jatko-opintoihin sijoittumiseen tarjoamalla yliopistoon valmistavia kursseja mm. kauppa-, lääke- ja oikeustieteessä. Kerttulin lukiossa opiskellaan tiedon lisäksi taitoja, jolloin opiskelun arjessa korostuvat teknologian hyödyntäminen ja kansainvälisyys. Suurin osa oppitunneista voidaan tarvittaessa tallentaa

48

myös verkkoon, jolloin opiskelija voi kerrata oppituntien opetusta verkkotallenteiden avulla ja näin saavuttaa parempia oppimistuloksia. Lukiorakennus on täysin remontoitu vuonna 2013 ja se sijaitsee ihanteellisella paikalla Turun Tuomiokirkon ja Kupittaan urheilupuiston välisellä alueella. Koulurakennuksella on merkittävä historia, sillä siinä on opiskellut presidentti Mauno Koivisto ja se on toiminut myös sotasairaalana.

Lukiossamme voi suorittaa neljä lukiodiplomia: l media l kuvataide l liikunta l puheviestintä

Kurssitarjonta A A-kieli EN A-kieli RU B1-kieli RU B2-kieli SA, RA B3-kieli EA,SA,RA M N BI GE FY KE UE/ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Informaatioteknologia (IT) Digitaalinen viestintä (CT) ICT-lopputyö Valmennusoppi Urheiluvalmennus Liikennekasvatus Aktiivinen kansalainen

valtakunnall. pak. syv. 6 3 6 2 6 2 5 2 6 8 10 3 6 2 2 3 2 2 1 7 1 4 3 2 1 3 1 4 4 2 2 2 1 2 1-2 3 1-2 3 2 3 1 1

koulukohtaiset syv. sov. 3 1 4 1 4 1 4 1 2 2 3 4 2 2 5 2 2 1 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 1

2 1 1 1 3 2 2 21 9 1 1

11-20 1 1


www.turku.fi/lukiot

Kerttulin lukion ICT-linja l ensisijaiset

hakijat 35 / vuonna 2012 30 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Kerttulin ICT-lukio on opetusministeriön hyväksymä valtakunnallinen erityislukio. Se on jatkoa syksyllä 2000 Kupittaan lukiossa alkaneelle tulevaisuuden Informaatioteknologian- ja mediaosaajien erikoislinjalle, joka toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Digitaalisen viestinnän kurssit:

ICT-lukiossa tarjotaan 41 erityiskurssia informaatioteknologian ja digitaalisen viestinnän aloilta. Kurssien joukossa on myös näitä aloja tukevia luonnontieteellisiä ja humanistisia kursseja.

l mediadiplomi

Erityistehtävän mukaiset kurssit Informaatioteknologian kurssit: l tietokoneen

peruskäyttö toimisto-ohjelmat l ohjelmointikurssit: I, II ja www-ohjelmointi l internet l tietorakenteet l tiedonhallinta l tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa l digitaalisuunnittelun perusteet l Linux- ja projektikurssit l Cisco Certified Network Associate -koulutusohjelma (luetaan hyväksi alan korkeakouluissa) l kymmensormijärjestelmä l kuvankäsittely tietokoneen avulla l tietokonepelien maailma l multimedia l ICT-portfolio l työelämän

l digitaalinen

viestintä I ja II

l kuvaviestintä l valokuvakurssi l elokuvakurssi l koulun

lehden toimittaminen

Erityispiirteet ICT-lukiolaisilla on mahdollisuus opiskella laaja-alaisesti informaatioteknologiaa ja digitaalista viestintää. Erityislukion kurssit opiskellaan lähellä sijaitsevassa modernissa ICT–talossa. Linjalta valmistuvilla ylioppilailla on hyvät valmiudet käyttää nykypäivän teknologiaa hyödykseen niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Opiskelijamme saavat alan erikoistiedot ja -taidot yhteistyössä alueen ICT-alan yritysten ja korkeakoulujen kanssa. ICT-lukion erityiskurssien lisäksi vakiintuneita käytänteitä ovat mm. asiantuntijaluennot, yritysvierailut sekä erilaiset testiprojektit. ICT-lukiolaisilla on mahdollisuus opiskella jo lukioaikana IT-alan opintoja mm. Turun yliopistossa ja jatkaa opintoja siellä yo-tutkinnon jälkeen ilman pääsykoetta avoimen väylän kautta. Yliopisto-opintojen ja Cisco-akatemian vastapainoksi linjalaiset viettävät aikaansa yhdessä myös vähän vapaammin esimerkiksi LAN -tapahtumien, opintomatkojen ja illanviettojen muodossa.

Hakeminen ja valintaperusteet ICT-lukioon haetaan yhteishaussa koodilla. Valinnassa käytetään perusopetuksen lukuaineiden päättöarvosanojen keskiarvoa, jossa englannin, äidinkielen ja matematiikan arvosanoja painotetaan kahdella.

49


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Kerttulin lukion urheilulinja l ensisijaiset

hakijat 125 / vuonna 2012 70 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Kerttulin urheilulukio, entiseltä nimeltään Aurajoen urheilulukio, on opetusministeriön hyväksymä valtakunnallinen erityislukio. Lukio on Suomen olympiakomitean palkitsema vuoden urheiluoppilaitos 2009.

Erityistehtävän mukaiset kurssit Urheilulukioon hyväksytyn opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu lähinnä arkiaamuisin urheiluvalmennusta väh. 12 kurssia (12–20). Urheiluvalmennuskurssit mahdollistavat urheilijan henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämisen ja määrällisesti riittävän harjoittelun hänen tavoitellessa lajissaan menestystä. Valmennuskurssien sisältö on laadittu yhteistyössä huippuvalmentajien ja lajiliittojen kanssa. Urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen tueksi koulu tarjoaa myös urheilijan opintojen ohjausta, valmennusopin ja urheilupsykologian kurssit. Urheilulukio on avoin kaikkien urheilulajien urheilijoille. Kaikissa lajeissa on mahdollisuus valmennukseen yksilöllisen valmennussopimuksen kautta. Katso lisäksi www.urheiluakatemia.fi

Erityispiirteet Urheilulukiojärjestelmä on kansallinen ja se on kehitetty mahdollistamaan yhtäaikaisesti menestykselliset lukio-opinnot ja huippu-urheiluun tähtäävä harjoittelu. Urheilijat ovat menestyneet myös tavoitteidensa mukaisesti opinnoissaan ja useat heistä jatkavatkin urheilun ja opiske-

50

lun yhdistämistä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, toisin sanoen Turun Seudun Urheiluakatemiassa. Kerttulin urheilulukio toimii koordinaatio-oppilaitoksena Turun Seudun Urheiluakatemiassa. Kerttulin urheilulukion yhteistyökumppaneina toimivat paikalliset urheiluseurat, kansalliset lajiliitot, Suomen Olympiakomitea, European Athlete as a Student –verkosto ja suomalaiset urheiluoppilaitokset.

Hakeminen ja valintaperusteet Urheilulukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta painotettuna liikunnan päättönumerolla (enint. 10) ja lajiliiton pisteistä (enint. 6) sekä soveltu-

vuuspisteistä (enit. 4). Yhteispisteet ovat valinnan perusteena. Lisätietoja laji- ja taitotesteistä sekä Turun Seudun Urheiluakatemiasta Hakuoppaan sivulla 9.

Yhteystiedot http://aurajoenlukio.fi/ http://kupittaanlukio.anders.fi/ www.urheiluakatemia.fi kerttulin.lukio@turku.f Kaarinankatu 3, 20500 Turku Rehtori Markus Kalmari, puh. 050 430 4784 Apulaisrehtori Tapio Laine, puh. 044 9072349 Opinto-ohjaaja Mia Wikström, puh. 044 9074 418 Opinto-ohjaaja Anne Lukka, puh. 044 9072 339 ICT-lukiokoordinaattori Juho Airola, puh. 050 4323 703 Urheiluakatemiakoordinaattori Mika Korpela, puh. 050 4323 592 Koulusihteerit: Aurajoen yksikkö: 02 2629 242 Kupittaan yksikkö: 02 2629 638 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi


www.turku.fi/lukiot

Katedralskolan i Åbo l förstahandssökande l nybörjarplatser

100 / år 2012 92 / år 2013

Särdrag

Kontaktuppgifter

Katedralskolan i Åbo är stadens svenskspråkiga gymnasium. Studierna förutsätter goda kunskaper i svenska. Skolan samarbetar med den svenska undervisningen i Åbo yrkesinstitut. Skolan har också samarbete i fråga om idrott med Kerttulin lukio och Åbo idrottsakademi.

http://info.edu.turku.fi/katedral/ katedralskolan@turku.fi Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo

Eleverna i gymnasiet kan avlägga diplom i bildkonst.

Studiehandledare Inka Halkivaha, tfn 040 1861 267 Skolsekreterare Anna Nyman, tfn (02) 2629 301 E-postadresserna enligt modellen fornamn.efternamn@turku.fi

Tillgänglighet Låg tröskel vid ingången till skolhuset. Hiss finns och i tredje våningen toalett för rörelsebehindrade. Katedralskolan presenteras måndagen den 21 januari 2013 kl. 18.30

Rektor Bertel Wahlström, tfn (02) 2629 300

Kursutbud

MO (svenska) A-språk (finska) A-språk EN B2-språk TY, FR B3-språk TY, FR, RY M N BI GE FY KE RE/LK FF PS HI SL MU BD GY HÄ SH

riksomfatt. obl. fördj. 6 3 6 3 6 3

10 6 2 2 1 1 3 1 1 4 2 1-2 1-2 2 1 1

3 2 3 2 7 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 1

skolomfatt. fördj. till. 1

8 10 1 1

1

1 2 6 5

51


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Puolalanmäen lukio l l

ensisijaiset hakijat 94 / vuonna 2012 opiskelupaikat 93 / vuonna 2013

Erityispiirteet Olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden maailmaa omista lähtökohdistamme käsin. Seuraamme kriittisesti aikaamme ja kehitämme aktiivisesti kouluyhteisöä. Toimintamme pohjana ovat perinteet, nykyajan vaatimukset ja tulevaisuuden ennakointi muuttuvassa yhteiskunnassa. Puolalanmäen lukion toimintaa luonnehtivat monipuolinen kielten opetus ja kansainvälisyys, matemaattisluonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys, ym-

52

päristöstä ja lähimmäisestä huolta kantava ihminen. Olemme Unesco-koulu ja ns. vihreän lipun pysyvä haltija. Lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa ja musiikissa. Äidinkielessä on mahdollista osallistua puheviestinnän päättökokeeseen. Pidämme yhteyksiä partnerikouluihimme. Tällä hetkellä toimimme aktiivisesti seuraavien koulujen kanssa: Venäjä Pietari/Koulu 201, 204, 227 ja 284, Saksa Köln/SchillerGymnasium, Ranska Questembert Bretagne/Lycée Marcel Berthelot ja Ruotsi Göteborg/Hvitfeldska Gymnasiet.

Kurssitarjonta

A A-kieli EN, SA, RA, VE A-kieli RU B1-kieli RU B2-kieli SA, RA B3-kieli SA, VE, EA, RA M N BI GE FY KE UE ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Tieto-lehti Kansainvälisyyspassi Leirikoulu

valtakunnall. pak. syv. 6 3 6 2 6 2 5 2 8 8 10 3 6 2 2 3 2 2 1 7 1 4 3 2 3 2 1 3 1 4 4 2 2 2 1 2 1-2 1-2 3 2 3 1 1

koulukoht. syv. sov. 2 1 1 1

3 1

2 1

2 1

4

1

1 3


www.turku.fi/lukiot

Puolalanmäen lukion musiikkilinja l ensisijaiset

hakijat 70 / vuonna 2012 57 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Erityispiirteet • musiikkilukio tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia musiikin parissa sekä pyrkii herättämään koko elämän ajan kestävän kiinnostuksen musiikkiin • pyrimme tukemaan musiikkialan jatko-opintoihin ja ammatteihin suuntautuvia • musiikkikasvatuksemme on monipuolista • vahvuutemme on kuorotoiminta sekä suuret musiikkiprojektit, usein yhteistyössä Puolalan musiikkiluokkien kanssa • järjestämme vuosittain useita konsertteja Turussa ja lähikunnissa yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa • musiikkilukio tuo oman vahvan osansa Puolalanmäen lukion kansainväliseen toimintaan. Kuorot matkustavat säännöllisesti ulkomaille ja koulussamme vierailee useita esiintyjäryhmiä joka vuosi.

Kurssitarjonta

Yhteystiedot pak.

Musiikkitieto ja musiikin historia

syv.

Musiikkilukion valintapisteet muodostuvat keskiarvosta (enint. 10) ja musiikkipisteistä (enint. 10). Pakollisessa soveltuvuushaastattelussa arvioidaan opiskelijan musikaalisuutta ja sopivuutta lukio-opiskeluun. Oppilas ilmoittautuu haastatteluun puh. (02) 2629 317 ja varaa ajan. Musiikkitodistukset ja musiikin opettajan lausuntokaavake on toimitettava lukioon yhteishakuaikana. Haastattelu kestää 10–15 min. Haastatteluun voi tuoda oman soittimensa. Haastattelut pidetään keväällä 2013: perjantaina 3.5., maanantaina 6.5. ja tiistaina 7.5.

http://info.edu.turku.fi/puolalanmaki/ Aurakatu 11, 20100 Turku (Aurakadun koulutalossa ei ole hissiä.)

Säveltapailu D

1

Säveltapailu C

2

Musiikin teoria D

2

Opinto-ohjaaja Riitta Syväniemi, puh. 044 907 4497

Sävellys

4

Koulusihteeri Tarja Elonen, puh. (02) 2629 317

Harmonian perusteet

2

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

Kuoro

12

Orkesteri

8

Soitinopetus

12

Yksinlaulu ja äänenmuodostus

6

Poplaulu

1

Maailmanmusiikki

4

Kuva: Matti Vahtera

4

Musiikin teknologia

2

Improvisointi

2

Musikaali

4

Nuotinkirjoitus

1

Jouluparaati

2

Musiikin lukiodiplomi

1

Musiikin perusteet 3 Musiikin perusteet 2 (ellei aikais.)

Rehtori Jouko Kauppinen, puh. (02) 2629 326

8

Bändi

Big Band

Hakeminen ja valintaperusteet

sov.

5

1 1

53


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK) l l

ensisijaiset hakijat 173 / vuonna 2012 opiskelupaikat 145 / vuonna 2013

Kurssitarjonta

Erityispiirteet TSYK:in lukion monipuolinen ja laaja kurssitarjonta mahdollistaa hyvin erilaiset ja yksilölliset ratkaisut. Lukiolinjan opiskelijat voivat osallistua erikoislinjojen kursseihin, mikäli niissä on tilaa. Lukiossamme voi painottaa kuvataiteen opintoja (15 kurssia). Kuvataiteen lisäksi musiikissa, liikunnassa sekä teknisessä työssä voi suorittaa lukiodiplomin. Äidinkielessä on mahdollista osallistua puheviestinnän päättökokeeseen ja vieraissa kielissä suullisen kielitaidon kokeeseen. Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa voi suorittaa kulttuurikurssin. Kurssisuorituksen saa käymällä muun muassa näyttelyissä, teatterissa, elokuvissa ja muissa kulttuuritapahtumissa. Lukuvuosittain tehdään opintomatkoja ulkomaille ja ylläpidetään kontakteja ystävyyskouluihin.

Erityistehtävän mukaiset kurssit pak.

valitaan 5*

valitaan väh. 7

sov. 15,16

BI

1,2

3, 6

3-14

FY

1

2, 4, 10

2-16

KE

1

2, 3, 8

2-13

14

GE

1,2

3-11

12,13

ff2,ps2, ku12

LUP, TT3

Tutkielma Muut

1

*) valitaan 5, joista 2 työkurssia (alleviivatut)

54

A A-kieli EN A-kieli RU B1-kieli RU B2-kieli RA, SA B3-kieli EA, IT, RA M N BI GE FY KE UE/ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Starttikurssi Kulttuurikurssi Aktiivinen kansalainen Tutorkurssi Tietotekniikka Ilmaisutaito Liikennekasvatus Teknologia Kansainvälisyys Merenkulku Luontopolku

valtakunnall. pak. syv. 6 3 6 2 6 2 5 2 8 8 10 3 6 2 2 3 2 2 1 7 1 4 3 2 1 3 1 4 4 2 2 2 1 2 1-2 3 1-2 3 2 3 1 1

koulukoht. syv. sov. 7 1 4 3 4 1 1 7 1 5 9 2 7 2 8 8 1 5 3 2 1 7 1 4 2 6 10 6 2 2 1 2 1 4 3 1 3 2 3 1


www.turku.fi/lukiot

TSYKin luonnontiedelinja ensisijaiset hakijat 92 / vuonna 2012 l opiskelupaikat 50 / vuonna 2013 l

TSYKin merilinja l l

ensisijaiset hakijat 24 / vuonna 2012 opiskelupaikat 30 / vuonna 2013

Erityispiirteet

Erityispiirteet

Luonnontiedelinjan osalta TSYK:in lukio on valtakunnallisen erityistehtävän saanut lukio, jolla on oma opetussuunnitelmansa.

Merilinjan kurssitarjonnassa painottuvat matemaattisluonnontieteelliset aineet, meriympäristö ja -tutkimus, Itämeri, merenkulku ja yrittäjyys. Opiskelu linjalla luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja tutkintoihin, jotka valmistavat merialan ja -tutkimuksen pariin. Merilinjalla on mahdollisuus suorittaa teknisen työn lukiodiplomi.

Luonnontiedelinjan opiskelija saa jättää kahdeksan valtakunnallista pakollista kurssia pois suorittaessaan kaksitoista luonnontieteen syventävää kurssia fysiikasta, kemiasta, biologiasta ja maantieteestä. Luonnontieteiden opiskeluun kuuluu olennaisena osana laboratoriokursseja, joilla teoriaa sovelletaan käytäntöön. Linjan opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti keräämästään tutkimusaineistosta. Osa luonnontieteiden laboratoriokursseista suoritetaan yliopistolla, ammattikorkeakoululla ja eri yrityksissä. Luonnontieteiden opiskelijat tutustuvat lukioaikana paikallisiin yrityksiin ja laitoksiin, vierailevat ydinvoimalassa sekä tekevät tutkimuksia saaristossa. Biotieteiden erikoiskurssi on kansainvälinen kurssi, joka toteutetaan vuorovuosina eri osallistujamaissa. Leirikoulu Cernissä Sveitsissä järjestetään 2-3 vuoden välein.

Merilinjan opiskelijoiden tulee valita linjan kurssitarjonnasta vähintään 12 kurssia.

Hakeminen ja valintaperusteet Merilinjalle haetaan yhteishaussa. Valinnassa päättötodistuksen äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan arvosanoja painotetaan kahdella.

Hakeminen ja valintaperusteet Luonnontiedelinjalle haetaan yhteishaussa. Valinnassa painotetaan päättötodistuksen matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosana kahdella.

TSYKin lukion yhteystiedot http://info.edu.turku.fi/tsyk/ tsyk.lukio@turku.fi Kauppiaskatu 17, 20100 Turku Rehtori Riikka Lindroos, puh. (02) 2629 305, 050 432 3671 Apulaisrehtori Pekka Leino, puh. (02) 2629 304, 044 907 4402 Opinto-ohjaaja Virpi Lieri (luonnontiedelinja), puh. 044 907 4493 Opinto-ohjaaja Seija Simola (merilinja), puh.044 907 4403 Koulusihteeri Maisa Lehvänen, puh. (02) 2629 253 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

55


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Luostarivuoren lukio • ensisijaiset hakijat 165 / vuonna 2012 • opiskelupaikat 117 / vuonna 2013

Erityispiirteet Luostarivuoren lukion tavoitteena on toimia yleislukiona, jonka kurssitarjonta on mahdollisimman laaja ja monipuolinen. Kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisemme oppivat omatoimiseen työskentelyyn ja tieteelliseen ajatteluun. Näillä menetelmillä olemme onnistuneet luomaan hyvän pohjan jatko-opinnoille. Yli puolet opiskelijoistamme valitsee normaalisti A-ruotsin ja noin 70 % pitkän matematiikan. A-kielivalikoimaamme kuuluu myös saksa. Taito- ja taideaineissa käytetään aktiivisesti mahdollisuutta suorittaa lukiodiplomeja. Opiskelijamme voivat osallistua kansainvälisiin hankkeisiin, joista pitkäaikaisin on jatkunut jo yli 20 vuotta. Olemme vierailleet säännöllisesti Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Lukiostamme on toistuvasti osallistunut

opiskelija- ja opettajaedustajia Opetushallituksen rahoittamaan venäläis-suomalaiseen avaruusfysiikan kesäkouluun Moskovassa. Olemme mukana myös Tuorlan observatorion järjestämässä tiedekoulussa La Palman NOT-teleskoopilla, ja käyneet useita kertoja Cernin hiukkasfysiikan tutkimusasemalla.

Yhteystiedot

Kurssitarjonta valtakunnall. A

syv.

syv.

6

3

2

A-kieli EN, RU

6

2

1

A-kieli SA

6

2

1

B1-kieli RU

5

http://info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio/ luostarivuoren.lukio@turku.fi Luostarinkatu 13, 20700 Turku

2

1

B2-kieli SA, RA

8

1

B3-kieli SA, RA

8

3

Rehtori Samuli Luojola, puh. (02) 2629 860

B3-kieli EA

8

Opinto-ohjaaja Mari Salminen, puh. 044 9074412 Koulusihteeri Tuula Rossi, puh. (02) 2629 654 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

M

10

3

3

N

6

2

1

BI

2

3

1

GE

2

2

1

sov.

1

FY

1

7

1

1

KE

1

4

1

1

1

UE/ET

3

2

FF

1

3

PS

1

4

2

HI

4

2

2

YH

2

2

1

TE

1

2

1

MU

1-2

3

KU

1-2

3

1 1

LI

2

3

OP

1

1

Liikennekasvatus

56

koulukoht.

pak.

1

3 1 2 1 1


www.turku.fi/lukiot

Turun Lyseon lukio • ensisijaiset hakijat 103 / vuonna 2012 • opiskelupaikat 117 / vuonna 2013

Erityispiirteet Turun Lyseon lukion ylpeydenaiheita ovat korkeatasoinen opetus, laaja valinnaisuus ja kannustava ilmapiiri. Lukion hyvinvointitutkimuksissa Lyseo on joka kerran saanut huippupisteet kannustavasta, opiskelijaa tukevasta ilmapiiristä ja viihtyvyydestä. Valoisa koulurakennus ajanmukaisine varusteluineen tarjoaa miellyttävän opiskeluympäristön - kaikki saman katon alla. Laajan kurssitarjonnan ansiosta opiskelija saa hyvän yleissivistyksen lukioaikana. Olemme erikoistuneet kuvataiteeseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Kuvataiteen kursseja on yhteensä 14 ja lisäksi lukiodiplomikurssi. Kuvataiteen kursseilla kohteena on visuaalisen kulttuurin koko kenttä eli taide, kuvaviestintä, design, arkkitehtuuri, elokuva, valokuvaus jne. Kurssien pääpaino on tekemällä oppimisessa. Monipuolisen opetuksen ja kurssitarjonnan lisäksi kuvataide on aina yksi kohteista lukuisilla opintokäynneillä, joita tehdään joka vuosi sekä kotimaahan että ulkomaille. Yrittäjähenkinen asenne on tulevaisuuden menestystekijä. Yrittäjyyskasvatuksen kursseilla (5 kurssia) ohjelmassa on kaikkea yrittäjyyden vaatiman osaamisen ja yrityksen perustamisen väliltä. Kursseihin kuuluu vierailuja ja yhteistyötä yritysten kanssa. Myös muiden aineiden kursseilla korostetaan yrittäjähenkistä asennetta. Kansainvälisyys on keskeinen osa toimintakulttuuriamme. Opiskelijavaihtoa sveitsiläisen Kantonsschule Wohlenin kanssa on ollut useina vuosina. Lisäksi toteutamme vuosittain useita muita kulttuuri-, koulutus-, tiedematkoja. Viimeisimmät kohteet ovat olleet New York, Granada, Bryssel, Istanbul, Sveitsi, Rooma ja Berliini. Esittelyilta on to 24.1. klo 18.30.

Kurssitarjonta

A A-kieli EN A-kieli RU B1-kieli RU B2-kieli RA, SA B3-kieli SD, FD B3-kieli PD M N BI GE FY KE UE/ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Yrittäjyys Kansainvälisyys Tietotekniikka Liikenne Ilmaisutaito

Yhteystiedot valtakunnalliset pak. syv. 6 3 6 2 6 2 5 2 6 8 8 10 3 6 2 2 3 2 2 1 7 1 4 3 2 1 3 1 4 4 2 2 2 1 2 1-2 3 1-2 3 2 3 1 1

koulukohtaiset syv. sov. 3 1 2 2 2

www.turunlyseonlukio.fi Varusmestarintie 19, 20360 Turku Rehtori Johanna Levola-Lyytinen, puh. (02) 2629 872, 044 907 4406 Opinto-ohjaaja Heidi Autero, puh. 044 907 4404 Koulusihteeri Eija Vaarala, puh. (02) 2629 716, 044 907 4499 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 4 1 7 10 4 1 5 2 2 1 1

57


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Turun iltalukio Erityispiirteet Aikuislukion pakolliset kurssit voi suorittaa myös verkossa. Tutkinnon suorittaminen on maksutonta, mutta aineopiskelu on maksullista. Yhden kurssin suorittaminen maksaa 50 e. Jos kursseja suorittaa 2–5, on maksu yhteensä 100 e ja jos kursseja suorittaa 6 tai enemmän, maksu on yhteensä 150 e. Maksu suoritetaan ensisijaisesti verkkopankissa iltalukion nettisivujen kautta www.turuniltalukio.fi. Päivälukiolainen, joka suorittaa kursseja iltalukiossa, on aineopiskelija. Aikuislukioon on mahdollista tulla opiskelemaan erityisestä syystä alle 18-vuotiaana. Lukiokurssien lisäksi iltalukiossa voi suorittaa puheviestinnän kurssin, joka arvioidaan valtakunnallisin kriteerein sekä uusina kielinä kiinaa, japania, latinaa ja portugalia. Turun lukioiden suomi toisena kielenä -opetus on keskitetty Turun iltalukioon. Iltalukio hoitaa Turun ammatti-instituutin kahden tutkinnon suorittajien ylioppilaskirjoitukset. Iltalukiossa toimii myös starttilukio sekä kesälukio. Kesä- ja elokuun kurssitarjonta on runsas sisältäen lähes kaikki lukion pakolliset kurssit. Elokuun kurssit ovat

58

abeille suunnattuja kertauskursseja. Yhden kurssin hinta on 40 e. Kursseille ilmoittaudutaan iltalukion nettisivujen kautta. Ilmoittautuminen kesälukioon alkaa 2.4.2013.

Etäopetusrengas Etärengas-hankkeessa mukana ovat kaikki Turun lukiot, Turun ammatti-instituutti sekä Elisenvaaran, Liedon, Kaarinan, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten, Paimion ja Raision lukiot. Etärenkaan kautta opiskelijat saavat lisääntyvää ja joustavampaa kurssitarjontaa. Etärengas tarjoaa noin 40 verkkokurssia. Etärenkaan nettisivuilta www.etarengas.fi löytyy etärenkaan kurssitarjonta, opettajien yhteystiedot ja muuta ajankohtaista asiaa.

Kurssitarjonta pak.

syv.

A

5

5

A-kieli EN

6

2

S2-kieli

6

2

B1-kieli RU

5

3

B3-kieli SA, RA, IT, ES, VE, POR, LAT

syv.

sov. 2 8

1

1 3

7

B3-kieli KII, JAP

4

M

10

3

2

N

6

3

2

BI

2

3

Iltalukiossa kursseja on tarjolla noin 500, etärenkaassa 40 ja kesälukiossa 30. Kurssitarjotin on kunkin koulun ilmoitustaululla sekä nettisivuilla. Iltalukiossa ja etärenkaassa oppimisalustana käytetään Moodlea.

GE

1

2

FY

1

7

2

KE

1

4

2

UE/ET

1

4

Kaikista pakollisista kursseista tarjotaan verkkokurssivaihtoehto. Reaaliaineissa voi käyttää hyväkseen myös Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden verkkotarjontaa www.lse.fi

FF

1

3

Yhteystiedot

TE

3

MU

1

KU

1

OPO

1

Kurssitarjotin

www.turuniltalukio.fi, sähköposti: iltalukio@turku.fi Eskelinkatu 4, 20100 Turku Rehtori Erja Vihervaara, puh. 050 4323 705 Apulaisrehtori Sami Peltonen, puh. 050 4323 669 Opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili, puh. 050 4323 699 Koulusihteeri Lii Puolakainen, puh. (02) 2629 882 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

PS

1 1

2

5

HI

3

3

YH

1

3

2


www.turku.fi/lukiot

Turku International School Upper secondary school IB programme

(together with Turun Normaalikoulu) The entrance examination for the first year students will take place on April 19th at 10.00 am in the auditorium of Turku Teacher Training School. All applicants are requested to show up in the entrance examination without a special invitation. For students arriving in Finland later, the test can also be arranged any time during the school year. We can also mail the test to your present school so that you can do the test there and mail all the exam papers back to us. Students can also apply for the second and third year of the IB line. The information evening will take place on January 21st at 19.00 in the auditorium of Turku Teacher Training School (Normaalikoulu). Student can take either an International Baccalaureate Examination (IB Diploma) or he/she can take a degree in different subjects (IB Certificate Student). In the IB Diploma Programme student has to choose at least 3 HL and 3 SL subjects. * HL5=5 lessons/week, SL3=3 lessons/ week. The International Baccalaureate examination (IB Diploma) gives excellent opportunities for further studies both in Finland and abroad. Turku International School was founded by the city of Turku in 2003. According to the treaty signed between the city of Turku and the University of Turku, Turun normaalikoulu (Teacher Training School of Turku) will take care of the teaching in the international school. The official language of the school is English. Turku International School is founded to meet the educational needs of increasing international activities in and around Turku.

The school is intended for foreignborn children living temporarily or permanently in Turku region and for Finnish children returning to Finland after years abroad, as well as for Finnish children competent enough to receive education in English. Turku International School is a member in a net of international and IB -schools. Co-operation with Turun normaalikoulu gives extraordinary possibilities to participate in several kinds of projects. Besides, the school also has a very active Parent-Teacher Association.

Subjects and courses available 1st year (where applicable) English 4 B2-language: French/German 3 B3-language: French/German 3

2nd and 3rd year (IB) Group 1 English A1 SL3 Finnish (if available) Other, ‌ HL/SL (self taught)

Mathematics 3 or 5

Contact information

Biology 1

Group 2

www.tis.utu.fi Annikanpolku 9 20610 Turku, FINLAND Fax: +358 2333 7800

Physics 1-3

English A2 or B HL5 SL3

Chemistry 1

French B HL5 SL3

Principal Mr Vesa Valkila, tel. +358 400 523 093 IB Co-ordinator Mr Raimo Junnikkala, tel. +358 40 721 2912

History 2

Secretary Mrs Eija Koskela, tel. +358 2333 7821 Study Counsellor Mr Jukka Valtanen, tel. +358 2333 7825

German B HL5 SL3 Group 3 Psychology 1

Economics HL5 SL3 History HL5 SL3

Arts or music 1

Psychology HL5 SL3

Physical Education 2

Business and Management SL3

forename.surename@utu.fi

Group 4 TOK

Biology HL5 SL3 Chemistry HL5 SL3 Physics HL5 SL3 Group 5 Mathematics HL5/SL/ Studies

59


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Turun Normaalikoulun lukio l ensisijaiset

hakijat 50 / vuonna 2012 50 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Erityispiirteet

Turun normaalikoulun lukio on Turun yliopiston koulu, joka panostaa korkeatasoiseen opetukseen ja myönteiseen oppimisilmapiiriin. Lukion koko mahdollistaa jokaiselle opiskelun yksilöllisen ohjauksen ja tuen. Lukion erityispiirteenä on laaja kansainvälisyys. Lukiolaisilla on monia mahdollisuuksia osallistua opintomatkoihin ulkomaille. Luonnontieteissä korostuu kokeellisuus ja yhteis-

60

työkurssit yliopiston ja ammattikorkean kanssa. Business Management erityispainotus on tarjolla kauppatieteistä ja johtamisesta kiinnostuneille lukiolaisille. Diplomeja voi suorittaa vieraissa kielissä, äidinkielessä, musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa. Yliopiston tukemat TVT-yhteydet ja opiskelijoiden henkilökohtaiset läppärit mahdollistavat tämän päivän TVTkäytön lukio-opiskelussa. Opiskelijoiden käytössä olevat monipuolinen kirjasto, kuntosali ja kahvila palvelevat yleistä viihtyvyyttä koulussa. Lukion musiikkitoiminta on vilkasta.

Kurssitarjonta valtakunnall. A A-kieli EN A-kieli RU A-kieli SA A-kieli RA B1-kieli RU B2-kieli RA, SA, VE B3-kieli RA, SA, VE, EA M N BI GE FY KE UE/ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Business & Management Verkkokursseja on yli 70 kpl.

pak.

syv.

6 6 6 6 6 5

3 2 2 2 2 2 8 8 3 2 3 2 7 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 1

10 6 2 2 1 1 3 1 1 4 2 1 1-2 1-2 2 1

koulukoht. syv.

sov.

1 2 3

4 1 1

1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 6

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5


www.turku.fi/lukiot

IB-linja l ensisijaiset

hakijat 66 / vuonna 2012 30 / vuonna 2013

l opiskelupaikat

Erityistehtävän mukaiset kurssit Varsinaiset IB-oppiaineet valitaan ryhmistä: Äidinkieli

Vieras kieli

Yhteiskuntatieteet

Luonnontieteet

Matematiikka

Finnish

English

Economics

Biology

Mathematics Standard Studies

Swedish

French

History

Chemistry

English

German

Psychology

Physics

Erityispiirteet

Hakeminen ja valintaperusteet

IB-tutkinto on maailman arvostetuin kansainvälinen lukiotutkinto. IB:n opetuskieli on englanti. IB-lukio antaa erinomaiset lähtökohdat nimenomaan yliopisto-opinnoille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. IB-läiset voivat suorittaa halutessaan myös suomalaisen yo-tutkinnon ja useimmat kirjoittavat ruotsin kielen suomalaisessa yokokeessa.

Linjalle haetaan yhteishaussa. IB-pääsykoe on auditoriossa pe 19.4.2013 klo 10.00

Ensimmäisenä, ns. valmistavana vuonna suoritetaan n. 30 kurssia, opitaan tarvittavat työmuodot ja riittävä kielitaito. Sen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä itselle tärkeisiin lukuaineisiin. Oppiaineiden lisäksi opiskelijat tekevät laajahkon tutkielman itseä kiinnostavasta aiheesta, opiskelevat tiedon teoriaa ja osallistuvat ns. CAS-toimintaan. Luonnontieteellisissä aineissa tehdään runsaasti kokeellisia töitä, vieraissa kielissä erityispiirteenä on suullisen kielitaidon korostuminen.

Osastosihteeri Eija Koskela, puh. (02) 333 7821

Yhteystiedot www.tnk.utu.fi, Annikanpolku 9 20610 Turku Rehtori Marjut Kleemola, puh. 040 5540 645 Opinto-ohjaaja Jukka Valtanen, puh. (02) 333 7825 IB-koordinaattori Raimo Junnikkala, puh. 040 721 2912 sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@utu.fi

Esittelytilaisuus on oppilaille ja huoltajille ti 22.1.2013 klo 19.00 auditoriossa.

61


Turun lukiot Gymnasierna i Åbo

Turun Steiner-koulun lukio Erityispiirteet Turun Steiner-koulun lukio on steinerpedagogiikkaa toteuttava erityisen koulutustehtävän saanut lukio. Lukiossa painotetaan yleissivistyksen merkitystä sekä teorian ja käytännön yhteensovittamista. Erityistehtävän mukaiset kurssit ovat taide- ja taitoainepainotteisia, ja niitä on yhteensä 20. Turun Steiner-koulun lukiossa opiskellaan pääsääntöisesti luokkamuotoisesti. Opiskelu lukiossa kestää neljä vuotta. Koulun erityispiirteisiin kuuluvat ensimmäisen luokan syksyllä järjestettävä ekologian leiri ja toisena opiskeluvuonna TET-jakso. Kolmannella luokalla opiskelijat valmistavat näytelmän sekä tekevät itsenäisesti päättötyön valitsemastaan taiteellisesta, käytännöllisestä tai teoreettisesta aiheesta. Lukion kolmannen vuoden kruunaa ulkomaille suuntautuva kulttuurimatka, jonka suunnittelu aloitetaan jo heti lukion alussa. Viimeisellä luokalla keskitytään ainoastaan ylioppilaskirjoituksiin.

Erityistehtävän mukaiset kurssit l Sanataide l Näytelmä l Projektiivinen

geometria l Käytännön fysiikka l Käytännön kemiaa l Musiikin historia l Värit l Grafiikka l Keramiikka l Kuvanveisto l Arkkitehtuurin historia

62

l Perinteiden

kurssi/vanhojen tanssit

l Erikoistekniikat

Kurssitarjonta

l Kirjansidonta

koristeveisto ja lovileikkaus l Metallityö, teräksen kuumamuokkaus l Kivi- ja korutyö l Energia-, kemian- ja tekstiiliteknologia l Työelämään tutustuminen l Päättötyö

valtakunnall.

l Puutyö,

Hakeminen ja valintaperusteet Turun Steiner-koulun lukio ei ole mukana yhteisvalinnassa, vaan opiskelijat valitaan perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon, kirjoitelman ja haastattelun perusteella. Hakemus sekä kopio viimeisestä kurssitodistuksesta tulee toimittaa koululle 22.3.2013 mennessä. Hakemuksia voi tilata koulun kansliasta tai niitä voi tulostaa koulumme kotisivuilta. Valintatilaisuus järjestetään huhtikuussa ja siitä lähetetään erillinen kutsu.

Yhteystiedot www.turunsteinerkoulu.fi kanslia@turunsteinerkoulu.fi Mestarinkatu 2, 20810 Turku Faksi (02) 2734 778 Rehtori Marja-Liisa Wallenius, puh. (02) 2734 774 Kanslia puh. (02) 273 4777

A A-kieli EN A-kieli SA B1-kieli RU B3-kieli EA, RA M N BI GE FY KE UE/ET FF PS HI YH TE MU KU LI OP Tietotekniikka Tekninen työ Tekstiilityö Teknologia Eurytmia Päättötyö

koulukoht.

pak.

syv.

syv.

sov.

6 6 6 5

3 2 2 2 8 3 2 3 2 7 4 2 3 4 2 2 2 4 3 3 1

1 1 1 1

2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

10 6 2 2 1 1 3 1 1 4 2 1 1 2 2 1

1

1 1

1 4,5 1 1

1 2,5 2 1 3 2


Jäitkö ilman opiskelupaikkaa blev du utan studieplats? Jos et ole onnistunut saamaan koulutuspaikkaa, kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja oppilaitoksista: l Turun ammatti-instituutissa opintotoimistoista, vaihde puh. (02) 2633 3000, www.turkuai.fi l Turun lukioiden rehtoreilta, www.turku.fi/lukiot

Om du inte har fått en studieplats vid gemensamma ansökan lönar det säg att försöka igen när det är kompletteringsansökan. Du kan också ringa direkt till skolans studiebyrå Åbo yrkesinstitut l tel. (02) 2633 3716

Ideoita urasuunnitteluun

Voit korottaa peruskoulun arvosanoja Turun iltalukiossa. Iltalukion opinto-ohjaaja auttaa sinua opinto-suunnitelman tekemisessä. Opiskelu on maksutonta. Samalla voit suorittaa halutessasi lukio-opintoja. www.turuniltalukio.fi

NuortenTurku on alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Pisteessä voivat asioida myös nuorten vanhemmat, muut nuorten kanssa työskentelevät sekä alan opiskelijat. Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste l Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16 l puh. (02) 2623 126, nuortenturku@turku.fi l www.pointti.info/turku Ohjaamo tukee ja auttaa 15–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat peruskoulun jälkeen jääneet ilman opiskelupaikkaa. Ohjaamossa tuetaan nuorten siirtymistä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Toimintaan kuuluu jälkihakupaikoille ohjaaminen, yhteishaun kierroksilla auttaminen sekä työharjoittelujaksojen järjestäminen. Tavoitteena on nuorta itseä kiinnostavan opiskelupaikan löytyminen. l Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16 l puh. 050 501 4488, ohjaamo@turku.fi

Starttilukio Starttilukio on tarkoitettu ilman toisen asteen koulutuspaikkaa vailla oleville. Starttilukiossa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskellaan lukiokursseja. Starttilukiossa on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja. Starttilukio kestää puolesta vuodesta vuoteen. Keväällä voi osallistua toisen asteen yhteishakuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa. Starttilukioon ilmoittaudutaan elokuun alusta lähtien iltalukion kansliassa. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Mukaan tulee ottaa peruskoulun päättötodistus. Starttilukiossa suoritetut lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa lukioissa.

Ammattistartti Turun ammatti-instituutissa järjestetään ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, jonka aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin sekä oppilaitoksessa että työelämässä ja kerrata peruskoulun oppiaineita. Lue lisää s. 38.

KOHO-toiminta on tarkoitettu turkulaisille alle 25-vuotiaille työttömille nuorille. Se tarjoaa urasuunnitteluapua sekä myös laajempaa elämänhallinnan tukea. l Linnankatu 55 J l puh. vaihde (02) 2626 111, www.turku.fi/koho

Ammattivalmentava

Kymppiluokat vaihtoehtoina

Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, voit harkita myös perusopetuksen lisäopetusta. Perusopetuksen lisäopetuksella tarkoitetaan päättötodistuksen saaneille annettavaa syventävää ja täydentävää opetusta. Lisätietoja saat omalta peruskoulun oppilaanohjaajaltasi tai www. turku.fi » Opetus ja koulutus » Kymppiluokka. l Kasvatus- ja opetusvirasto puh. (02) 2629 111 Myös Turun kristillisellä opistolla on kymppiluokka. Lisätietoja www-sivuilla: www.tkopisto.fi » koulutus » perusopetus ja 10-luokat l Opistosihteeri Leena Kvist, puh. (02) 412 3089, leena.kvist@tk-opisto.fi

Turun ammatti-instituutissa järjestetään valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän aikaa ammatinvalintaan ja peruskoulutaitojen vahvistamiseen. Lue lisää s. 38.

Turun ammatti-instituutissa järjestetään erilaisia lukuvuoden kestäviä nuorten maahanmuuttajien koulutuksia. Yleinen maahanmuuttajien valmistava koulutus antaa valmiudet opiskeluun ammatilliseen peruskoulutukseen eri linjoilla. Koulutus sisältää suomen kieltä, muita opiskeluun tarvittavia aineita sekä tutustumisia eri ammatteihin. Sosiaalija terveysalalle valmistava koulutus antaa valmiudet opiskella lähihoitajan ammattiin. Lue lisää s. 39.


www.turkuai.fi l Turun ammatti-instituutti www.turku.fi /lukiot l Turun lukiot www.turku.fi Âť kasvatus ja opetus Âť yhteystiedot

Hakuopas 2013

Hakuopas 2013  

Turun ammatti-instituutin ja Turun lukioiden koulutustarjontaa esittelevä Hakuopas 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you