Page 1

TÜRKİYE, AMBALAJ İHRACATINDA YÜKSELİŞTE

LOJİSTİĞİN GELECEĞİ TEKNOLOJİYLE ŞEKİLLENİYOR

YENİ BİRLİK BAŞKANLARI GÖREVE HAZIR

REPORT

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI | HAZİRAN 2018 | SAYI: 16O

DÜNYA TEK TUŞLA

IHRACATÇININ AVUCUNDA www.ihracatpusulasi.org.tr

FOCUS

Hizmet ihracatçıları için başvuru zamanı


%$è.$1©'$1

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

Yenilikçi ürünlerle yeni hedef pazarlara

~70I÷A0=! '

T

2

GLOBAL ARENADA YERİMİZİ GÜÇLENDİREBİLMEMİZ İÇİN, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ VE ÜRÜNLERİMİZİN KALİTESİNİ ARTIRMAMIZ HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR. ÖZELLİİKLE İNOVATİF ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ, AR-GE YATIRIMLARININ ARTMASI SON DERECE ÖNEMLİ.

ürkiye’nin dış ticareti 2000’li yılların başından itibaren büyük bir değişim geçirdi. İhracatımız neredeyse altıya, ithalatımız ise dörde katlandı. İhracatımızda tarım ürünlerinin ağırlığı azalırken otomotiv, elektrik elektronik gibi teknolojiye dayalı sektörlerin ağırlığı artmaya başladı. 2017 yılı, ihracatçılarımızın gayretleri, küresel ekonomideki toparlanma ve Hükümetimizin ekonomimizi canlandırmaya dönük teşvikleri sayesinde hem büyümede hem de ihracatta başarılı bir yıl olarak geride kaldı. 2018 yılında ise her ay yeni bir

rekor kırıyoruz. Mart ayında ilk kez aylık ihracatta 15 milyar doları aştık, ayrıca yıllıklandırılmış ihracatımız da 161,4 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine geldi. “Rekorlar Yılı” ilan ettiğimiz 2018 yılının kalanını da her ay yeni bir rekor kırarak 170 milyar doların üstünde bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Ancak, global arenada yerimizi güçlendirebilmemiz için, ürün çeşitliliğimizi ve ürünlerimizin kalitesini artırmamız hayati bir önem taşıyor. Özellikle inovatif ürünler geliştirilmesi, Ar-Ge yatırımlarının ve beraberinde patent başvurularının artması son derece önemli. Bu hedefe ulaşmak için de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak için ürün yelpazemizi inovatif ürünlerle genişletmemiz gerektiğini, bunun yolunun da güçlü ve cesur girişimlerden geçtiğini biliyoruz. Bunun için ihracatçılarımızı bu yolda yaptıkları yatırımlarda destekleyebilecek ve yön verebilecek birçok proje geliştiriyoruz. Örneğin 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası’nı 6. yılında “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası”na dönüştürdük. Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’de firmalarımıza, 80 ülkeden 7.500 firmanın inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığı küresel arenaya katılarak inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda

geliştirme fırsatı sunuyoruz. İnovasyon odaklı mentorluk programımız İnoSuit ise firmalarımızı inovasyon alanında geliştirmeyi hedefliyor. Üniversitesanayi işbirliğine dayanan bu program ile firmalar “Kurumsal İnovasyon Sistemi”ni oluşturuyor. Bunlara ilaveten 8 Mayıs’ta tüm Türkiye’nin kullanımına açtığımız “ihracatpusulası.org.tr” portalımızla da nasıl firma kurulur, ihracatçı birliklerine nasıl kayıt yapılır, gümrük müşavirliği nasıl yetkilendirilir bilgilerini girişimcilerimize sunuyoruz. Portal sayesinde ihracat yapsın yapmasın, herkes için ihracata dair çok önemli bilgi ve verilere erişim imkânı sağlıyoruz. Ülkelere ilişkin hem dış ticaret verilerine hem de genel siyasi bilgiler, vergi oranları, Türkiye’den uçuşlar, temsilcilikler gibi pek çok bilgiye yer veriyor, ülke ve ürün bazlı karşılaştırmalı birim fiyatları herkesin kullanımına sunuyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için küresel ticaretteki payımızı şu andakinin iki katına çıkartmamız gerekiyor. Şu anda dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz ancak ihracattaki sıralamamız 31. Amacımız bu sıralamada ülkemizi daha üst sıralarda görebilmek. Bunun için de kısa vadeli çözümler üretmek yerine, Ar-Ge ve inovasyona dayalı yatırımlara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Ekonomimizin ve ihracatımızın geleceği, yatırımları artırmaktan geçiyor.


EDITOR’S LETTER

içindekiler 2

BAŞKAN’DAN Yenilikçi ürünlerle yeni hedef pazarlara

20

8 DÜNYA RAPOR 12 BÜYÜME RAPOR

“Filistin için yastayız”

Tüketici güveni iki puan geriledi

20

İHRACAT RAKAMLARI Türkiye’nin ihracatı 1,5 yıldır artıyor

24

24 BULUŞMA

Yeni başkanlar göreve hazır

28 BULUŞMA

İhracatçı tek tıkla dünya pazarında

32 sİnerjİ

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması

32

36 İNOVASYON

İnovaLİG’e rekor başvuru

38 BULUŞMA ~70I÷A0=! '

2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye

42

BULUŞMA Hedeflere ulaşmamızda yerli ve milli üretim çok önemli

54 SİNERJİ

Çok fonksiyonlu ekskavatörler üretti

4

42

SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan YAYIN KURULU: Dr. H.C. Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com Kübra Demir kubra@kucukmucizeler.com GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


MAKALE

DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

<HQLELUOLæLPL]LOHKL]PHW LKUDFDWÇUHNRUODUDNRéDFDN

~70I÷A0=! '

T

6

Mayıs ayı İçerİsİnde Genel Kurulunu gerçekleştİrdİğİmİz Hİzmet İhracatçılarI Bİrlİğİ’nİn faalİyete geçmesİ İle bİrlİkte hİzmet sektöründe faalİyet gösteren tüm İhracatçıları aynı çatı altında topluyoruz.

ürkiye olarak mal ihracatımız kadar hizmet ihracatımız da ekonomimiz açısından son derece büyük öneme sahip. Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere yüksek enerji ithalatımız sebebiyle mal ticaretinde kronik olarak açık veren bir ülkeyiz. Hizmet ticaretimiz ise mal ticaretindeki açığımızı kapatmamızda kritik bir görev üstleniyor. Başta turizm olmak üzere, taşımacılık ve müteahhitlik gibi güçlü olduğumuz sektörlerimiz sayesinde ciddi ölçüde ülkemize giren döviz girdisi sağlıyoruz. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, geçtiğimiz yıl mal ticaretinden 58,9 milyar dolar dış ticaret açığı verirken, hizmet ticaretimizden ise net 19,9

milyar dolar fazla verdik. Bu dönemde hizmet ihracatımız 43,7 milyar dolar olurken, hizmet ithalatımız ise 23,7 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatımızdaki en büyük kalem kuşkusuz ki turizm. 2016 yılında ülkemizde yaşanan gelişmelerden sonra toparlanma yaşayan turizm sektörümüz 2017 yılında ülkemize 22,5 milyar dolarlık gelir getirdi. İhracatta Rekorlar Yılı olarak ilan ettiğimiz 2018 yılında ise turizm gelirimizin 30 milyar doların üzerine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Turizm sektörümüz, başta İstanbul olmak üzere kongre turizmi ve sağlık turizmi açısından da önemli ilerlemeler kaydediyor. Gelecekte bu sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli potansiyele sahibiz. Turizmin ardından en büyük gelir kalemimiz olan taşımacılık sektöründe ise geçtiğimiz sene yapılan 15,1 milyar dolarlık ihracat ile 2014 yılından sonraki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Taşımacılık sektörümüzde de bu sene ciddi bir ihracat artışı görüyoruz. İlk çeyrekte yaklaşık yüzde 27 artış gösteren sektör ihracatının yıl sonunda 19 milyar dolara yaklaşarak rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyoruz. Özellikle, İstanbul’a yapılacak yeni havalimanının ardından küresel arenada çok daha önemli bir merkez haline gelecek olmamız neticesinde taşımacılık sektörümüz çok daha yüksek ihracat geliri yakalayacak. İnsan taşımacılığının

yanı sıra yük taşımacılığında da ciddi hedefleri olan Türkiye’nin geleceğinde lojistik sektörümüzün önemli bir yeri bulunuyor. 2023 yılında yakalamayı hedeflediğimiz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı gelirinin 50 milyar dolarlık kısmını taşımacılık sektörümüzün tek başına karşılayacağını öngörüyoruz. 119 ülkede yüksek kalitede projeler üstlenen yüz akı sektörlerimizden olan müteahhitlik sektörümüzün de ihracat rakamlarını kat be kat artıracağını öngörüyoruz. Diğer taraftan, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağırlığı her geçen gün artan bilişim sektörümüzde ise ülkemizin alacağı çok mesafe bulunuyor. 2018 yılında toplamda 55 milyar doları aşarak rekor seviyeye çıkmasını beklediğimiz hizmet ihracatımızda gelecek hedefimiz olan 150 milyar dolarlık seviyeye ulaşabilmemiz ülkemizin ekonomisi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu hedeflere daha etkin ve güçlü bir şekilde ulaşabilmemiz adına kurulan ve Mayıs ayı içerisinde Genel Kurulunu gerçekleştirdiğimiz Hizmet İhracatçılarI Birliği’nin faaliyete geçmesi ile birlikte hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm ihracatçıları aynı çatı altında topluyoruz. Birliğimizin faaliyetlerine başlaması ile birlikte Türkiye’nin hizmet ihracatı politikası çok daha etkin bir şekilde işleyecek ve hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağız.


Türkiye’nin dijital geleceği için el ele

Gelecek heyecan verici.

Vodafone ve İTÜ güçlerini birleştirerek Future Lab’ı kuruyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne destek oluyor.

Hazır mısın?


RAPOR

Venezuela Maduro ile devam edecek

~70I÷A0=! '

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, seçimlere yüzde 46’nın üzerinde katılımın sağlandığını ve Devlet Başkanı Maduro’nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı. Devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek olan Maduro, sonuçların açıklanmasının ardından muhalefete diyalog çağrısı yaparak bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti. Başkent Caracas’ta kendisine destek verenlerle bir araya gelen Maduro, “Bütün olanlara rağmen, Venezuela’nın geleceği için nerede ve ne zaman isterlerse bir araya gelmeye hazırım” dedi. Ülkenin bazı bölgelerinde seçmenlerin sandık başına gitmesinin engellendiğini kaydeden Maduro, sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi. Öte yandan muhalefet liderlerinden Henry Falcon, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurdu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı. Sullivan, Venezuela’ya yönelik bir petrol yaptırımını da değerlendirdiklerini söyledi.

8

¦)LOLVWLQLoLQ\DVWD\Ç]§

T

İM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İsrail’de 59 Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan olaylar üzerine bir açıklama yaptı. Büyükekşi açıklamasında şunları söyledi: “ABD’nin, uluslararası hukuku çiğneyerek Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya koyması kararını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail’in orantısız bir güçle kanlı müdahalesi ülkemizde büyük bir üzüntü ve esefle

karşılanmıştır. Bizler de öldürülen Filistinli masum insanların yasını tutuyor; bu saldırıyı kınıyoruz. Büyük devletler aldıkları kararlarda sorumlu davranmakla yükümlüdür. Filistin’de yaşanan acıların bir an önce son bulmasını ve Kudüs’ün tarihsel gerçeklere dayalı bir statüye kavuşması yönünde uluslararası kamuoyunun ve İslam coğrafyasının gerekli adımları atmasını temenni ediyoruz.”

AB, yeni ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor

A

vrupa Birliği (AB), Avustralya ve Yeni Zelanda’yla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlama kararı aldı. AB Konseyi, Avustralya ve Yeni Zelanda’yla ticaret anlaşması yapılması için

AB Komisyonuna müzakerelere başlama yetkisi verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, iki ülkeyle yapılacak STA’ların ticarete yönelik engelleri azaltmayı, gümrük vergilerini kaldırmayı, hizmet sektörü ve kamu alımlarına daha fazla erişim sağlamayı amaçladığı belirtildi. Yapılacak anlaşmanın bazı hassas sektörleri koruyacağına dikkat çekilen açıklamada, tarımsal ürünlerde tam serbestleşme öngörülmediği kaydedildi. AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. Bu aşamadan sonra, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Haziran ayında müzakereleri siyasi düzeyde başlatmak için Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ziyaret düzenleyecek. İlk tur müzakerelerin Temmuz ayında Brüksel’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.


HALKBANK 80 YAŞINDA

80 MİLYONLA OMUZ OMUZA! 80 yıldır ülkemizin emeklerine, fedakârlığına, umutlarına ve birlikteliğine sahip çıkmak için çalışıyoruz. 80 yıldır Halkın Bankası olmaktan gurur duyuyoruz.

halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Dialog


MAKALE

DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN

(PWLDQÇQJ|UQP

~70I÷A0=! '

10

S

ABD KAYA PETROLÜNÜN NE YÖNDE VE DERECEDE HAREKET EDECEĞİYLE BELİRLENECEK. BUNUNLA BİRLİKTE GENEL TAHMİN, 2018 YILININ ENERJİ FİYATLARINDA 2017’YE KIYASLA BELİRGİN BİR ARTIŞLA TAMAMLANACAĞI YÖNÜNDE… ÖRNEĞİN; DÜNYA BANKASI’NIN BU DOĞRULTUDAKİ SON TAHMİNİ YÜZDE 20’LİK BİR YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR.

on dönemde küresel piyasalarda belirginleşen birtakım eğilimler güçlü potansiyel etkileri açısından bilhassa gelişmekte olan ülkeler tarafından yakından izleniyor. Bunlar arasında ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde ilerleyen para politikası normalleşme süreçleri önemli bir rol

oynarken, petrol fiyatları da giderek dikkat çeken bir grafik çiziyor. Özellikle İran odaklı birtakım jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de katkısıyla 2018’in ilk çeyreğini yükselişle geride bırakan petrol, yılın ikinci üç aylık döneminde de yukarı yönlü bir grafik çizmeyi sürdürüyor. Brent’te 80 dolar eşiğini gören ve Kasım 2014 sonrası en yüksek seviyelerine ulaşan söz konusu fiyatlar, kuşkusuz bu süreçte talep güçlenirken arz tarafından gelen birtakım gelişmelerden de etkileniyor. Bunlar arasında OPEC’in devam eden limitli üretimi bir yana özellikle Venezuela’nın petrol arzında bir süredir gözlenen hatırı sayılır düşüş öne çıkıyor. Elbette son dönemde arz yönünde yaşanan bu tür gelişmelere, ABD tarafından gelen kaya petrolü üretim artışının ise ters istikamette eşlik ettiğini eklemek gerekir. Bu kapsamda petrolde olduğu gibi doğal gaz fiyatlarında da kaydedilen toparlanma neticesinde, enerji fiyatları 2018’in ilk aylarında yukarı yönlü bir eğilim sergilemiş oldu. Yılın geri kalanında enerji cephesinde yaşanacak fiyatlamalar ise büyük ölçüde, Ortadoğu’daki gelişmelerin nasıl bir seyir alacağı, OPEC anlaşmasının nereye evrileceği ve bağlantılı olarak ABD kaya petrolünün ne yönde ve derecede hareket edeceğiyle belirlenecek. Bununla birlikte genel tahmin, 2018 yılının enerji fiyatlarında

2017’ye kıyasla belirgin bir artışla tamamlanacağı yönünde… Örneğin; Dünya Bankası’nın bu doğrultudaki son tahmini yüzde 20’lik bir yükselişe işaret ediyor. Öte yandan bu senenin emtia fiyatları bağlamında tek güçlenen aktörü petrol değil. Nitekim enerji harici emtianın büyük kısmının da yılın ilk dönemlerinde başını yukarı kaldırdığı gözleniyor. Bu gelişmenin arkasında petrolde de rol oynayan talep güçlenmesi önemli bir etken olurken, arz tarafında beliren gelişmelerin de sesi çıkabiliyor. Hatta bu noktada metal fiyatlarında kaydedilen genel artış bir örnek olarak verilebilir. Elbette kategorinin alt unsurlarına inildiğinde farklı görünümlere rastlamak mümkün. Bu bağlamda demir cevheri fiyatında bir düşüş yaşanırken, çinko ve nikelde ise tırmanışlar söz konusu… Metal mevzuunda ABD’nin alüminyum ve çelik üzerindeki vergi kararları da son dönemde bir etken olurken, tüm kategoride bu yıl ortalama yüzde 9 civarı bir fiyat artışı bekleniyor. İlgili seyirde, küresel talep ile Çin’deki gelişmeler ve ayrıca ticari korumacılığa dair gelişmeler ağırlıklı rol oynayacak. Öte yandan kıymetli metaller ve gıdada da bu yıl tek haneli yukarı yönlü fiyat beklentileri var. Enerji dışı emtiayı bir araya toparlarsak da, Dünya Bankası’nın yıl sonu projeksiyonları, 2017’ye kıyasla yüzde 4’lük bir artıştan söz ediyor.


Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı, ihracat camiamızın kıymetli üyesi

Sn. Ahmet KAHRAMAN’ın kaybından dolayı derin üzüntü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ihracat ailesine başsağlığı dileriz.


RAPOR

TĂźketici gĂźveni iki puan geriledi

T

Ăźrkiye Ä°statistik Kurumu (TĂ&#x153;Ä°K) ve TĂźrkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄą (TCMB) iĹ&#x; birliÄ&#x;i ile yĂźrĂźtĂźlen tĂźketici eÄ&#x;ilim anketi sonuçlarÄąndan hesaplanan tĂźketici gĂźven endeksi, MayÄąs ayÄąnda bir Ăśnceki aya gĂśre yĂźzde 2,8 oranÄąnda azaldÄą; Nisan ayÄąnda 71,9 olan endeks MayÄąs ayÄąnda 69,9 seviyesine geriledi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir Ăśnceki aya gĂśre yĂźzde 1,3 oranÄąnda

~70IáA0=! '

Sanayi Ăźretimi Mart ayÄąnda yĂźzde 7,6 arttÄą

12

TĂźrkiye Ä°statistik Kurumu Mart 2018â&#x20AC;&#x2122;e iliĹ&#x;kin Sanayi Ă&#x153;retim Endeksi raporunu açĹkladÄą. Sanayi Ăźretimi bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą ayÄąna gĂśre yĂźzde 7,6 arttÄą. Sanayinin alt sektĂśrleri incelendiÄ&#x;inde, 2018 yÄąlÄą Mart ayÄąnda madencilik ve taĹ&#x;ocakçĹlÄąÄ&#x;Äą sektĂśrĂź endeksi bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą ayÄąna gĂśre yĂźzde 10,7, imalat sanayi sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ăźretimi ve daÄ&#x;ÄątÄąmÄą sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 2,9 arttÄą. Sanayi Ăźretimi aylÄąk bazda bakÄąldÄąÄ&#x;Äąnda yĂźzde 0,2 artÄąĹ&#x; gĂśsterdi. Mart ayÄąnda madencilik ve taĹ&#x;ocakçĹlÄąÄ&#x;Äą sektĂśrĂź endeksi bir Ăśnceki aya gĂśre yĂźzde 2,1 azaldÄą, imalat sanayi sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 0,4 arttÄą ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ăźretimi ve daÄ&#x;ÄątÄąmÄą sektĂśrĂź endeksi ise yĂźzde 0,4 azaldÄą. Bu yÄąlÄąn birinci çeyreÄ&#x;inde takvim etkisinden arÄąndÄąrÄąlmÄąĹ&#x; sanayi Ăźretimi bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą çeyreÄ&#x;ine gĂśre yĂźzde 9,8 arttÄą. Bir Ăśnceki çeyreÄ&#x;e gĂśre mevsim ve takvim etkilerinden arÄąndÄąrÄąlmÄąĹ&#x; sanayi Ăźretimi ise yĂźzde 0,8 artÄąĹ&#x; kaydetti.

azalarak MayÄąs ayÄąnda 89 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayÄąnda 94,7 iken, MayÄąs ayÄąnda yĂźzde 4,2 oranÄąnda azalarak 90,8 deÄ&#x;erine dĂźĹ&#x;tĂź. Ä°Ĺ&#x;siz sayÄąsÄą beklentisi endeksi de bir Ăśnceki aya gĂśre yĂźzde 2,2 oranÄąnda azalarak MayÄąs ayÄąnda 72,9 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayÄąnda 28,2 iken, MayÄąs ayÄąnda yĂźzde 5 oranÄąnda azalarak 26,8 oldu.

çÊVL]OLNRUDQĂ&#x2021;\ ]GH

T

Ă&#x153;Ä°K verilerine gĂśre; 15 ve daha yukarÄą yaĹ&#x;takilerde iĹ&#x;siz sayÄąsÄą 2018 yÄąlÄą Ĺ&#x17E;ubat dĂśneminde geçen yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemine gĂśre 546 bin kiĹ&#x;i azalarak 3 milyon 354 bin kiĹ&#x;i oldu. Ä°Ĺ&#x;sizlik oranÄą da 2 puanlÄąk azalÄąĹ&#x; ile yĂźzde 10,6 seviyesinde gerçekleĹ&#x;ti. AynÄą dĂśnemde tarÄąm dÄąĹ&#x;Äą iĹ&#x;sizlik oranÄą 2,3 puanlÄąk azalÄąĹ&#x; ile yĂźzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç nĂźfusta (15-24 yaĹ&#x;) iĹ&#x;sizlik oranÄą 4,3 puanlÄąk azalÄąĹ&#x; ile yĂźzde 19 olurken,15-64 yaĹ&#x; grubunda bu oran 2 puanlÄąk azalÄąĹ&#x; ile yĂźzde 10,9 olarak gerçekleĹ&#x;ti. Ä°stihdam edilenlerin sayÄąsÄą 2018 yÄąlÄą Ĺ&#x17E;ubat dĂśneminde, bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemine gĂśre 1 milyon 210 bin kiĹ&#x;i artarak 28 milyon 166 bin kiĹ&#x;i, istihdam oranÄą ise 1,3 puanlÄąk artÄąĹ&#x; ile yĂźzde 46,6 oldu. Bu dĂśnemde, tarÄąm sektĂśrĂźnde çalÄąĹ&#x;an sayÄąsÄą 53 bin kiĹ&#x;i azalÄąrken, tarÄąm dÄąĹ&#x;Äą

sektĂśrlerde çalÄąĹ&#x;an sayÄąsÄą 1 milyon 262 bin kiĹ&#x;i arttÄą. Ä°stihdam edilenlerin yĂźzde 17,7â&#x20AC;&#x2122;si tarÄąm, yĂźzde 20â&#x20AC;&#x2122;si sanayi, yĂźzde 7â&#x20AC;&#x2122;si inĹ&#x;aat, yĂźzde 55,3â&#x20AC;&#x2122;Ăź ise hizmetler sektĂśrĂźnde yer aldÄą. Ă&#x2013;nceki yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemi ile karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąrÄąldÄąÄ&#x;Äąnda tarÄąm sektĂśrĂźnĂźn istihdam edilenler içindeki payÄą 1 puan azalÄąrken, sanayi sektĂśrĂźnĂźn payÄą 0,5 puan, inĹ&#x;aat sektĂśrĂźnĂźn payÄą 0,3 puan, hizmet sektĂśrĂźnĂźn payÄą 0,1 puan arttÄą. Ä°Ĺ&#x;gĂźcĂź 2018 yÄąlÄą Ĺ&#x17E;ubat dĂśneminde bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemine gĂśre 665 bin kiĹ&#x;i artarak 31 milyon 520 bin kiĹ&#x;i, iĹ&#x;gĂźcĂźne katÄąlma oranÄą ise 0,4 puan artarak yĂźzde 52,2 olarak gerçekleĹ&#x;ti. AynÄą dĂśnemler için yapÄąlan kÄąyaslamalara gĂśre; erkeklerde iĹ&#x;gĂźcĂźne katÄąlma oranÄą 0,2 puanlÄąk azalÄąĹ&#x;la yĂźzde 71,5, kadÄąnlarda ise 1 puanlÄąk artÄąĹ&#x;la yĂźzde 33,3 olarak gerçekleĹ&#x;ti.


MAKALE

PROF. DR. EMRE ALKİN

Popülizm de bir nevi elitizmdir

~70I÷A0=! '

S

14

ŞUNU NET OLARAK SÖYLEMEK İSTİYORUM, “BİZ KALKINAMAYIZ” DİYEN ELİTİSTLER KADAR, “BİZ ANCAK BUNU YAPABİLİRİZ” DİYEN POPÜLİSTLER DE BU İŞTE KABAHATLİDİR.

eçimlere doğru, Ankara’nın ekonomik parametrelerdeki bozulmaya karşı elinden geldiği kadar önlem geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Herşeyden önce bozulmanın bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtelim. Bunlar Fed kararları, korumacılık kaygıları ve jeopolitik gelişmeler olarak sıralanıyor. Her ikisinin de pariteler ve emtia fiyatları üzerinde ciddi etkisi var. Ardından hem yurt içi hem de yurt dışına bağlı gelişmeler var. Bunlar da kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, petrol ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik, yükselen faiz oranları, Suriye ve bölgedeki hareketlilik şeklinde sıralanabilir. Türkiye’nin kırılganlıkları üzerinde doğal veya insan eliyle olumsuz etki yapan unsurlar bunlar.

Sonuncu olarak da doğrudan Türkiye’nin tercihlerinden ya da konumundan kaynaklanan sebepleri söylememiz gerekiyor. Seçtiği ekonomik model sebebiyle yüksek büyüme, yüksek dış ticaret açığı ve yüksek cari açık, yüksek dış borç, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek işsizlik yaratması en önemli “iç sebepler” arasında yer alıyor. Buna reçete olarak öne sürülen ama pansuman etkisi bile yaratamayan dolaylı vergiler ve ilave gümrük vergileriyle iyice bozulan dengeler sebebiyle yatırımcıların algılarının bozulması da listede mevcut. Şunu net olarak söylemek istiyorum, “biz kalkınamayız” diyen elitistler kadar, “biz ancak bunu yapabiliriz” diyen popülistler de bu işte kabahatlidir. Nihayetinde popülizm de bir nevi elitizmdir. Çünkü her ikisi de milletin ne yapıp neyi yapamayacağına karar vermektedir. Kurun sürekli yükselişi, küresel olarak fakirleşmek demek..” Döviz Kurlarındaki gevşemenin geride bıraktığımız 5 yılda birçok kez test edilmiş bir tecrübe olduğunu hatırlatmak istiyorum. 2013 yılından bugüne kadar bazen hızla yükselen bazen de dar bir bantta aylarca seyre devam eden döviz kurları, esasında TL’ye karşı her zaman değer kazandı. Şunu bir hatırlayalım: Tam 5 yıl önce Dolar/L 1.80 seviyesinde idi. Bu satırları yazarken neredeyse 4.50’ye kadar yaklaştı. Bu ne anlama geliyor? Kestirmeden söyleyeyim, son 5 yılda Türk Lirasının yüzde 140 değer

kaybettiği anlamına geliyor. Başka bir deyişle gelişmiş ülkelerin paralarına göre, Türk Vatandaşları bu oranda fakirleşmiş oluyor. Geride bıraktığımız 5 yılda sade bir vatandaşın gelirini yüzde 140 artırmadığı ortada. 2013 yılından beri çeşitli mesleklerde maaş/ücret arışı yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişmiş. Elbette terfi edenlerin durumunu saymıyorum. Acaba iş dünyasında gelirlerini TL’nin değer kaybı olan yüzde 140 oranında artıran var mıdır? Olabilir de olmayabilir de. Sonuçta iş insanı risk alır daha yüksek getiri için. Ancak ne Türkiye’de ne de dünyanın herhangi bir yerinde şirketlerin gelirleri bu kadar artmaz. Ancak hisse senetleri borsada böyle değer kazanabilir. Kümülatif enflasyonun 5 yılda yüzde 50’den biraz fazla olduğunu da görmekteyiz. Demek ki firmalar bir yandan maliyet baskısı yaşarken, talep kırılganlığı sebebiyle fiyatlarını da kolaylıkla artıramamışlar. Bu şartlarda yabancı sermaye çekmek çok zor. Yabancı sermaye gelmezse de kurları istikrara kavuşturmak çok zor. Gelinen noktada üretmek için hammadde- ara malı ve yatırım malı ithalatı yapmak zorunda olan Türkiye’nin kur yükselişleri ile hırpalanmaya devam ettiği gözüküyor. Bu durumu faiz artışlarıyla dengelemek mümkün değil. Bu sebeple ara sıra kurların sakinleşmesini gelecekteki yükselişler öncesindeki dinlenme olarak yorumluyorum.


İş Bankası’ndan ihracata MaxiPuan veren kart: İHRACATÇI KART

İş Bankası aracılığıyla yaptığınız ihracatınızı MaxiPuan’a dönüştürür, kredi kartınızda biriktirdiğiniz puanları dilediğiniz gibi harcamanızı sağlar.


MAKALE

ALİ SAYDAM Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

Türkiye’nin yolu DoÇNWÇUž

~70I÷A0=! '

D

16

BÜTÜN BADİRELER MİLLÎ İRADE VE HALKIN GENELİNİN DESTEĞİ VE İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA AŞILMIŞTIR. ÜLKE BU SON CENDERENİN İÇİNDEN DE MİLLÎ İRADENİN GÖSTERECEĞİ YOLDAN GİDEREK ÇIKACAKTIR.

olar ne zaman yükselse, hemen şöyle bir tevatür başlar: “İhracatçılar yırttılar. Fiyat rekabet avantajı elde edecekler”. O zaman doların yükselmesini belki de ihracatçılar organize ediyorlardır ne dersiniz?.. Öyle ya, maliyetler TL. (Maliyet kalemleri arasında sadece işçilik varmış gibi)… Ham maddenin büyük kısmı da TL… Satış dolarla… TL karşılığı yükseldikçe kârlar tavan… Gelsin paracıklar… Sanki bileşik kaplar teorisi burada geçerli değil. Balığın üçte birlik kısmı ızgara, ortası tava, baş kısmı da aynı anda buğulama yapılabilirmiş gibi… Türkiye’nin kilitlenmesini, kendi deyişleriyle iflasın eşiğine gelmesini planlayanlar, ülkenin ihracatının bu sistemli saldırının dışında kalmasını isteyebilir mi?.. Herhalde hayır…

Peki nasıl çıkacak ülke bu cendereden? Bunun yanıtı yakın geçmişimizde var… 1950’lerden başlayarak 2000’li yılların başına kadar formülleri tıkır tıkır çalıştı. Çıkarlarına ters düşmeye başlayan bir iktidarla karşılaştıkları anda, ya da mevcut, kısmen de olsa başlangıcında destekledikleri iktidar, kontrollerinden çıkmaya yüz tutmuşsa, onu bir şekilde devirmenin yolunu hep buldular. Ya siyasî oyunlarla, ya da askerî darbeleri devreye sokarak… 2000’li yılların başından bu yana yıllardır defalarca denediler. İçeriden ve dışarıdan… AK Parti’yi kapatmaya kalktılar. Kıl payı ile döndü AYM’den. Masum bir gençlik hareketiymiş gibi tezgahlanan Gezi olaylarını, bir anda hükümet ile geniş kitlelerin çatıştığı bir halk hareketi halinde konumlamak için yırtındılar. Olmadı… Orduyu zayıflatmak ve kontrol altına almak üzere, Silahlı Kuvvetlerin içindeki milli bağımsızlıktan yana ve kendilerine biat etmemiş subayları temizleme operasyonu başlattılar… Kısmen de başarılı oldular. Ancak o saldırıları da akim kaldı. Fethullah Gülen Terör Örgütü FETÖ, bu sefer doğrudan hükümeti ve sayın Cumhurbaşkanını hedef aldı. 17-25 Aralık hâlâ kafalarda müphemiyet izleri bırakacak şekilde tezgâhlandı. O da tutmadı. Hükümet de sistem de dimdik ayakta kaldı. Ve nihayet 15 Temmuz… Son çırpınış diye düşünüldü… Batı’nın darbe girişimi öncesi ve sonrası takındığı tavır ve onların Türkiye’deki uzantılarının koro ve uyum halinde aynı telden

çalmaları, aslında ortak emelleri hakkında çok net bilgi veriyordu. Ancak 15 Temmuz’da bitmedi süreç… Son nokta 24 Haziran’da konacak. Uzun yıllardır fiilen iktidarda olmasalar da iktidardaki hükümetleri, asker-sivil-aydın bürokratlara yaslanıp muktedir kılmamak için mücadele edenler, ayaklarının altındaki son halının yine milli irade tarafından 24 Haziran’da çekileceğini biliyorlar. Bu yüzden de amansız bir mücadele veriyorlar. Hem içeriden hem dışarıdan. Bütün badireler millî irade ve halkın genelinin desteği ve isteği doğrultusunda aşılmıştır. Ülke bu son cenderenin içinden de millî iradenin göstereceği yoldan giderek çıkacaktır. Tek ümit şudur: Hangi siyasi anlayış iktidar olursa olsun, milli iradenin belirleyeceği rotanın gereği olarak, ülkenin iflasın eşiğine gelmesini arzulayanların rüyaları sona erdirilecek, içinden geçmekte olduğumuz gergin ortam sonlandırılacak, müphemiyet (belirsizlik) bulutları ortadan kalkacaktır. Bu da Türkiye’nin içinde bulunduğu cendereyi kırması için gerekli ortamı sağlayacaktır. TİM’in ortak iradesini temsil eden Başkanlarca seçilecek olan yeni Başkanı işte böyle bir ortamda görevi devralacak ve ülkenin lokomotifi olan ihracatı şahlandırma görevini böyle bir ortamda üstlenip, başarılar elde etmeye çalışmak üzere yola çıkacaktır. Türkiye’nin yolu açıktır Sayın Başkan, sizin de yolunuz açık olsun…


MAKALE

DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Küresel büyüme önündeki ULVNOHUQDVÇOJHOLéL\RU

~70I÷A0=! '

U

18

tİcaret savaşları, jeopolİtİk rİskler ve ABD’de faİz artışları üç BÜYÜK RİSK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. Bu üçlü arasındakİ öncelİk gİderek İran özelİndekİ jeopolİtİk rİsklere doğru kaymaktadır.

luslararası kurumların dünya ekonomisinde 2018 yılına ilişkin büyüme beklentileri yukarı yönlü güncellenmektedir. Uluslararası Para Fonu IMF 2018 yılında dünya ekonomisinde yüzde 3,4 büyüme gerçekleşeceğini beklemektedir. 2018 yılında gelişmiş ülkelerde büyüme yüzde 2,5 ve gelişen ülkelerde ise yüzde 4,9 ile geçen yılın da üzerinde beklenmektedir. Dünya ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler büyüme konusundaki iyimserliği artırmaktadır. Dünya mal ticaretinde de yılın ilk üç ayında yüzde 9 büyüme gerçekleşmiştir. Dünya ekonomisi ile ticaretindeki bu iyimser beklentiler ve gelişmeler karşısındaki üç risk ise olası ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve ABD’de daha hızlı faiz artışları olarak kalmaya

devam etmektedir. Bu üçlü arasındaki öncelik giderek İran özelindeki jeopolitik risklere doğru kaymaktadır. Mart ayında ABD’nin başlattığı ithalatta ilave gümrük vergileri uygulaması kısa sürede ABD ile Çin arasında karşılıklı bir ticaret savaşına dönme riski oluşturmuştu. Ancak Nisan ayı sonunda ABD ve Çin karşılıklı olarak ikili ticaret görüşmelerine başlayarak süreci yumuşatmaya başlamıştır. İki ülke arasında Pekin’de gerçekleşen ilk tur müzakereler görüşmelerin devam etmesi üzerinde anlaşmaya varılmasıyla sona ermiştir. İlk tur görüşmelerde iki tarafın ticarete ilişkin bazı konularda anlaşmaya vardığı, bazı konularda ise itilafın devam ettiği açıklanmıştır. İlerleme sağlanmış olması ve müzakerelerin devam edecek olması oldukça olumludur. ABD AB’ye ise ay daha ilave muafiyet süresi vermiş ve kalıcı muafiyet için görüşmelerin sürmesi kararlaştırılmıştır. Küresel ekonomi önünde bir diğer önemli risk olarak dolar faizlerinin beklenenden hızlı artması ve büyümeyi frenlemesidir. Dolar faizlerinde yükselme 2018 yılının ilk dört ayında daha kuvvetli hissedilmeye başlanmıştır. Ekonomide hızlı büyüme ve enflasyona ilişkin beklentiler nedeniyle ABD Merkez Bankası’ndan 2018 yılında 4 adet faiz artışı beklenmektedir. Bu beklenti çerçevesinde piyasadaki Dolar faizleri de fiilen yükselmektedir. Ticaret savaşlarında yumuşama ve

ABD dolar faizlerindeki kontrollü ve kademeli artış bu iki önemli riskin etkisini azaltırken jeopolitik riskler öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki olan Kuzey Kore konusunda beklenmedik ve hızlı bir iyileşme yaşanmaktadır. Bu konuda Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yapılan görüşme ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması ve bir barış adasına dönüştürülmesi konusunda mutabakata varılması çok önemli bir gelişmedir. Dünya ekonomisini de tehdit eden Kuzey Kore’nin nükleer silahlanması böylece kontrollü olarak sona erdirilmiş olacaktır. Bir diğer jeopolitik risk alanı olan ABDİran ilişkileri ise giderek öne çıkmaktadır ve önemli riskler barındırmaktadır. ABD İran ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili olarak diğer Batı ülkelerinden bazı iyileştirilmeler yapılmasını istemiş ve 12 Mayıs’a kadar zaman vermiştir. Almanya, İngiltere ve Fransa ABD’nin değişiklik taleplerini karşılamamış ve İran ile en iyi çözümün mevcut anlaşma olduğunu açıklamışlardır. Fransa ABD’ye anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi önerisini götürmüş, ancak hem ABD, hem de İran bu öneriyi ret etmiştir. 12 Mayıs’a kadar bir sonuç alınamazsa ABD anlaşmaya taraf olmaktan çekilecektir ve İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlayacaktır. Bu adım Ortadoğu’da yeni riskler yaratacaktır. Ticari açıdan ise İran pazarının yeniden kapanmasına ve sermaye hareketlerinde ise kısıtlamalara yol açabilecektir.


,*5"%"–-,&%&:ê;

SXUSOHFUWYFRP

<]\ÎOÎDèDQELOJLYHELULNLPLPL]LWHNQRORML\DWÎUÎPODUÎLOH GHVWHNOH\HUHNUHWWLêLPL]UQOHUL ONH\HLKUDoHGL\RUX]


~70I÷A0=! '

ç+5$&$7

20

Türkiye’nin LKUDFDWÇ 1,5 yıldır artıyor Türkiye ihracatı aylardır sürdürdüğü yükselişini devam ettiriyor. Türkiye’nin Nisan ayı ihracatı yüzde 15 artış gösterdi ve 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Büyükekşi, “TİM olarak 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli” açıklamasını yaptı.


ÂParite pozitif etkiledi Miktar bazında bakıldığında ihracatın Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak; Nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi.

ÂOtomotiv 2,9 milyar dolarla lider Sektörel bazda ise, Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.

~70I÷A0=! '

ç

hracat rakamları rekorlar kırmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayı ihracat rakamlarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası’nda açıkladı. TİM Başkanvekilleri Tahsin Öztiryaki ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Büyükekşi, “Yılın ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar oldu” şeklinde konuştu. Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Büyükekşi, “Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli” dedi.

21


ç+5$&$7

“ MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

~70I÷A0=! '

ÂRusya ile normalleşme ihracata yansıdı

22

İhracat pazarlarına bakıldığında; Nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere’ye yüzde 16,1, İtalya’ya yüzde 15,7, Fransa’ya yüzde 41,5 ve İspanya’ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya’ya yakalandı. Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika’ya ihracat yüzde 24,7 Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 13,6 arttı. Orta

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI YAŞAYAN SEKTÖRLER, YÜZDE 38,3 İLE SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ, YÜZDE 31,2 İLE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER, YÜZDE 27,7 İLE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER OLDU.

Doğu’ya ihracat yüzde 11,5 Kuzey Amerika ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2 azaldı. Nisan ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu. İllerin ihracat performansına bakıldığında; Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il şu şekilde oldu: İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirmiş oldu.

Âİhracattaki başarı gölgelenmemeli TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak 2018’i ‘Rekorlar Yılı’ ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yanında yıl genelinde

aylık bazda da rekorlar kıracaklarını belirttiklerini hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte


NİSAN AYINDA 161 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACATIN ARTTIĞI GÖRÜLÜYOR. EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLK 5 ÜLKEDEN; ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 23,3, İNGİLTERE’YE YÜZDE 16,1, İTALYA’YA YÜZDE 15,7, FRANSA’YA YÜZDE 41,5 VE İSPANYA’YA İSE YÜZDE 34,4 ARTTI.

etti: “Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırda ihracat yapan firmalarımız bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını artırıyor. Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda, kendilerine hem maddi destekler veriyor hem de

danışmanlık sağlıyoruz. Diğer taraftan, girişimciliğe ilişkin çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. İhracata dönüşebilecek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımıza katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz.” 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinen Büyükekşi, seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. Büyükekşi, “İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddüte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz. Nice yatırımların temellerini atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam olanaklarıyla 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

~70I÷A0=! '

ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı” dedi. TİM olarak bu konuda bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Büyükekşi, firmalara Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya her zaman önem vermeleri gerektiğini anlattıklarını vurguladı. Özellikle ara malı ithalatı konusunda yerli alternatifler geliştirebilmek için mesai harcadıklarını dile getiren Büyükekşi, “Geçen ay 19 firmamıza, 23 proje için belge verildi. Böylece, hem ihracatımız artacak, hem de ilgili ürünlerdeki ithalat azalacak. Bu sayede, cari açığımıza 19 milyar dolarlık bir katkı oluşacak. Bu gibi yatırımlar hız kazandıkça, dış ticaret dengemizde de hedeflediğimiz yere geleceğiz” açıklaması yaptı. İhracatın, Türkiye’nin en önemli gündemi haline gelmesi için ayrıca birtakım çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Büyükekşi şöyle devam

23


%8/8è0$

~70I÷A0=! '

<HQLEDéNDQODU

24


İhracatçı birliklerinin Nisan ayı içerisinde yapılan seçimli olağan genel kurullarında seçilen başkanlar Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Ankara’da bir araya geldi. İhracatçı Birlik Başkanları Değerlendirme Toplantısı’nda yeni dönemin yol haritası çizilirken iş birliği vurgusu yapıldı. 59 ihracatçı birliğinde gerçekleştirilen seçimlerle, önümüzdeki 4 yıl boyunca Türkiye özel sektörünün itici gücü olacak yeni yönetimler göreve geldi.

~70I÷A0=! '

J|UHYHKD]ÇU

25


~70I÷A0=! '

%8/8è0$

26

FUAT TOSYALI

HAYRİ UĞUR

ALİ UĞUR ATEŞ

REFİK ONUR KILIÇER

HURİYE YAMANYILMAZ

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği

FATİH DOĞAN

NEJDAT SİN

HAKKI BAHAR

ETHEM TANRIVER

HÜSEYİN MEMİŞOĞLU

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı

Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Başkanı

Denizli İhracatçıları Birliği Başkanı

SAFFET KALYONCU

YALÇIN ERTAN

ERKAN ZANDAR

RECEP BURAK SERTBAŞ

MUSTAFA TERCİ

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

BİROL CELEP

MEVLÜT KAYA

CAHİT DOĞAN YAĞCI

BEDRİ GİRİT

Ege Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

JAK ESKİNAZİ

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı

ÖMER CELAL UMUR

HAYRETTİN UÇAK

DAVUT ER

AHMET KAPLAN

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı

MAHSUM ALTUNKAYA Güneydoğu Anadolu Hub. Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı

MEHMET ÇIKMAZ

AHMET FİKRET KİLECİ

ALİ HAYDAR GÖREN

CEM SEVEN

HALUK OKUTUR

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İİB Gemi, Yat ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı


AHMET GÜLEÇ

MÜJDAT SEZER

MELİSA TOKGÖZ MUTLU

ADNAN ASLAN

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı

TAHSİN ÖZTİRYAKİ

DR. GÜVEN UÇKAN

ADİL PELİSTER

AYDIN DİNÇER

MUSTAFA KAMAR

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı

MUSTAFA ŞENOCAK

UĞUR UYSAL

MUSTAFA GÜLTEPE

AHMET ÖKSÜZ

İLYAS EDİP SEVİNÇ

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

YAŞAR SERPİ Karadeniz Hub. Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı

ŞERAFETTİN CECELİ

ERDEM ÇENESİZ

H. MEHMET ŞANAL

NİHAT UYSALLI

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği Başkanı

Orta Anadolu Hub. Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

KUTLU KARAVELİOĞLU

A. TAHSİN ATA

LATİF ARAL ALİŞ

İSMAİL YILMAZ

NÜVİT GÜNDEMİR

Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği Başkanı

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Uludağ Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı

ÖZKAN KAMİLOĞLU

BARAN ÇELİK

PINAR TAŞDELEN ENGİN

CAFER AŞKAR

İLKER AYCI

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı

~70I÷A0=! '

MUHSİN ÇAKICI

27


~70I÷A0=! '

%8/8è0$

28

çKUDFDWoÇWHNWÇNOD dünya pazarında Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçılar ve girişimciler için İhracat Pusulası bilgilendirme portalını hayata geçirdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci TİM’in yine bir ilke imza attığını, hazırlanan portalın ihracata ve ihracatçıya büyük katkı sağlayacağını belirtti.


fiyatları, dünyadaki ülkelerin bu üründeki ithalatları ile Türkiye’nin bu pazarlardaki payı, ülkeler bazında birim fiyatlar ile dünyada bu ürünü en çok alan ve satan ülkelerin bilgileri yer alacak.

Âİhtracatçıya büyük katkı sağlayacak İhracat Pusulası Portalı Tanıtımı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in katılımıyla Ankara Sheraton Hotel’de yapıldı. ihracatpusulasi.org.tr portalının tanıtım toplantısında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyada milletlerin bilgiyi üreten ve tüketen olarak ikiye ayrıldığını, Türkiye’nin bilgiyi tüketen değil üreten bir ülke olması gerektiğini söyledi. TİM’in yine bir ilke imza attığını, hazırlanan portalın ihracata ve ihracatçıya büyük katkı sağlayacağını belirten Zeybekci, portaldaki tüm

verilerin doğru, sağlıklı ve devamlı yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. İhracatçıya sunulan bilginin, sağlıklı, doğru, güncel ve isabetli olması gerektiğini bildiren Zeybekci, “Ekonomiyle ilgili karar verirken, ‘Mehmet bu işe girdi, evini arabasını değiştirdi, ben de yapayım’ diye bakıyorduk. Karar vermekle ilgili uyguladığımız yöntem bu idi. Böyle zincirleme gidiyoruz. Sonra bakıyoruz ki ürünün birinde, bunu ev tekstilcileri iyi bilir, adını da söyleyeyim perde, dünyanın ihtiyacından daha fazla kapasitemizin olduğunu gördük bir ara. Onun için üreteceğimiz bilgiler çok önemli” dedi.

ÂBilgiyi üreten bir toplum olmak zorundayız Ekonomi Bakanı Zeybekci, ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Türkiye asla üretilen bilgileri tüketen

~70I÷A0=! '

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması doğrultusunda ihracatı ivmeli bir performansla artırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye’de 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM, bu kapsamda İhracat Pusulası bilgilendirme portalını hayata geçirdi. İhracatını artırmak isteyen veya ilk kez ihracat yapacak firma ve girişimciler için tasarlanan portal, ihracatpusulasi.org.tr adresi üzerinden hizmet verecek. 6’lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodları üzerinden kurgulanan portal sayesinde ihracatçılar hem Türkiye’nin hem de dünyanın dış ticaret verilerini aynı ekranda karşılaştırabilecek. Portalda; Türkiye’nin herhangi bir üründeki yıllık ihracatı ve değişimi, ihracatçı firma sayısı, ihracat birim

29


%8/8è0$

ÂYeni hedef ülkeler belirlenecek

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

~70I÷A0=! '

30

Hükümet olarak yatırım ve İhracat desteklerİyle İlgİlİ olarak çok radİkal, cesur destekler verİyoruz.

bir ülke olamaz. Biz, bilgiyi üreten bir ülke olmak zorundayız. İnanın bana üretilen bilgileri tüketen, tüketici bir ülke, edilgen bir ülke olduğumuz sürece bu coğrafya bizi sırtında tutmaz. Anadolu coğrafyası vahşi ama çok güzel bir at gibidir. Binicisi sağlam, güçlü, sıkı olmak zorunda.” İhracatçıların, ülkenin en önemli kahramanları olarak destan yazdığını aktaran Nihat Zeybekci, “Geçen sene bugünlerde ihracatımız 144145 milyar dolar civarındaydı, şimdi 161,5 milyar dolar. Yıl sonu itibarıyla 172 milyar doları geçeceğiz inşallah. Doğru yoldayız, doğru işler yapıyoruz, iyi şeyler başarıyoruz. Hükümet olarak yatırım ve ihracat destekleriyle ilgili olarak çok radikal, cesur destekler veriyoruz” diye konuştu. Zeybekci, elektronik ticaret ve ihracatçı sayısının artırılması konularında da adım atacaklarını belirtti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi portalda yer alan veriler sayesinde ihracatçıların her türlü pazar analizini yapabileceğini söyledi. Analizlerin ardından firmaların kendilerine yeni hedef ülkeler belirleyebileceğinin altını çizen Büyükekşi, böylece ihracatçıların belirledikleri hedef ülkelerin ilgili üründe dünyadan ve Türkiye’den ithalatını, en çok ithalat yaptığı ülkeler ile ithalat birim fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırabileceklerini belirtti. Portalda hedef ülkelerle ilgili faydalı bilgilerin de olacağını kaydeden TİM Başkanı, bu bilgileri de ülkedeki önemli kuruluşlar ve firma kaynakları, karşılıklı diplomatik temsilcilikler, vize uygulamaları, Türkiye’den ilgili ülkeye yapılan uçuşlar, bu ülkede milli katılım sağlanan fuarlar, Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisi oranları olarak sıraladı.

ÂGirişimcilere yol gösterecek Portal sayesinde ihracat yapılması planlanan ülkeye ilişkin temel bilgilere kolay erişimin sağlandığını vurgulayan Büyükekşi, girişimcilere de önce ihracata nasıl başlayabileceklerini göstereceklerini dile getirdi. TİM Başkanı, “Nasıl firma kurulur, ihracatçı birliklerine nasıl kayıt yapılır, gümrük müşavirliği nasıl yetkilendirilir bilgilerini bu portalla girişimcilerimize sunuyoruz. Yani, portal sayesinde ihracat yapsın yapmasın, herkes için çok önemli bilgilere ve verilere ulaşım imkanı sağlıyoruz” diye konuştu. İhracatçılara “Bu bilgileri kullanın” çağrısı yapan Büyükekşi, “Hedef pazarlarınız hakkında bilgi edinin. Rakip ülkeler hakkında verilere ulaşın. Bu sayede, doğru hedef pazarlarla kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanın” ifadelerini kullandı.

ÂTasarımı yerli firmaya ait Çalışmanın firmalara sunulmasının bir ekip işi olduğunu ve bu konuda 3

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

PORTAL SAYESİNDE İHRACAT YAPSIN YAPMASIN, HERKES İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞIM İMKANI SAĞLIYORUZ.

ayrı kişi ve kuruma teşekkür ettiklerini vurgulayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Öncelikle Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’ye bu projeye sahip çıktığı için teşekkür ederiz. Bakanlığımız, projenin firmalarımıza ulaşmasında çok önemli destekler sundu. İkinci olarak, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teşekkür ederim. Üçüncü olarak, tüm bu projede yerli bir iş zekası firması ile çalıştık. Yerli firmalarımızın, Türk girişimcilerimizin de bu tip iş zekası terminalleri tasarlayabileceklerini herkese göstermiş olduk. ODTÜ Teknokent’te yer alan E-Kalite firmamızın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, projenin altyapısını ve kurgusunu yürüten TİM Ar-Ge Şubesi çalışanlarına proje boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.


~Ã[ZT]X]dhVd]QXa_PiPa^[Sdúd]d Sãùã]ãh^abP]iã[ZTWPZZ]SPSTcPh[QX[VX cXRPaXZdad[dù[PaSX_[^\PcXZcT\bX[RX[XZ[Ta eXiTeQTSX]TQX[XabX]Xi

~3TcPh[P]P[XiX[TWTSTUã[ZT QT[Xa[ThTaTZã[ZThTSPXaQX[VX[Ta TSX]TQX[XabX]Xi

Fabrikada çalışanlarla da konuşan Bakan Zeybekci, fabrikada üretilen ürünleri inceledi.

~Ãaã]ã]CãaZXhT{]X]WP]VXX[[TaX]ST] XWaPÎTSX[SXúX]XQX[VXbX]Td[PùPQX[XabX]Xi ~Ãaã]ã[ZTP]P[XiXX[TSã]hPSP] QT[Xa[T]T]ã[ZThThP_[P]XcWP[Pc h[[ZXWaPRPchP_P]UXa\P[PaeTQXaX\ UXhPc[PaWPZZ]SPQX[VXP[PQX[XabX]Xi

~BTÎX[T]ãaã]ã]WP]VXã[ZT[TaTXWaPÎ TSX[SXúX]XÝúaT]TQX[XabX]Xi

~÷WaPRPc?dbd[Pb _^acP[6C÷? cT\T[X]STÎP[ùa 1Xa6C÷?bTÎTaTZ ãaã]TSPXaQX[VX[TaT d[PùPQX[XabX]Xi

~?^acP[bPhTbX]STCãaZXhT{]X] bTÎX[T]ãaã]STh[[PaXcXQPah[P VTaÎTZ[TùcXaSXúXXWaPRPcaPZP\[Pa]P TaXùTQX[XabX]Xi

www.ihracatpusulasi.org.tr

İHRACAT PUSULASI PORTALI, HEM İHRACATA BAŞLAMAK İSTEYEN KULLANICILAR İÇİN BİR KILAVUZ, HEM DE İHRACATINI ARTIRMAK İSTEYEN İHRACATÇILARIMIZ İÇİN BİR DESTEK NOKTASI KONUMUNDA.


6ç1(5-ç

Türkiye’nin 500 Büyük

~70I÷A0=! '

Hizmet İhracatçısı Araştırması başvuruları başladı

32

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda TİM tarafından ilki 2016 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”nın 3’üncüsü için başvuru sürecine büyük bir hızla devam ediliyor.

T

İM’in ilk kez 2016’da gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”nın üçüncüsü için başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamındaki 500 firma 2016 yılında 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam Türkiye’nin hizmet ihracatının yüzde 49’una tekabül ediyor. Başvuru sayısındaki artışla birlikte araştırmaya konu hizmet ihracatı rakamı da artarak araştırmanın kapsamı her geçen yıl daha da genişliyor, ülkemizin toplam hizmet ihracatını yansıtma oranı düzenli olarak artıyor. Bu yıl da


HİZMET İHRACATÇILARI TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI ARAŞTIRMASI’NA WWW.TİM.ORG.TR/TR/500.HTML LİNKİ ÜZERİNDEN ONLINE VE ÜCRETSİZ OLARAK OLDUKÇA KISA SÜRE İÇERİSİNDE BAŞVURULARINI GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER. her yıl hızla gelişen hizmet ticaretinde ülkemiz için büyük fırsatlar yatıyor. 2017 yılında hizmet ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artış ile 43,6 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 20 milyar dolar fazla vererek net hizmet ihracatçısı konumunda bulunuyoruz. Özellikle turizmde, taşımacılıkta ve inşaat hizmetlerinde dış ticaret fazlası veriyoruz.

Â119 ülkeye 296 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz

ÂHizmet ihracatının ekonomiye katkısı giderek artıyor Son 10 yılda, küresel hizmet ihracatı tam iki katına çıkarak 4,8 trilyon dolar değerine ulaştı. Diğer bir ifadeyle, dünya genelinde yapılan toplam ticaretin dörtte birini hizmet ticareti oluşturuyor. Küresel hizmet ihracatından en fazla pay alan ülkeler yüzde 15 ile ABD, yüzde 7 ile İngiltere ve yüzde 5,6 ile Almanya. Bu ülkeleri Fransa, Çin, Hollanda, Japonya, Hindistan, Singapur ve İrlanda takip ediyor. Türkiye ise 47 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile 26’ncı sırada yer alıyor. Son yıllarda gelişmekte olan ülkeler içerisinde, yükselen hizmet sektörü ve ihracatında ülkemiz önemli bir yere sahip. 2017 yılında yüzde 2,4 oranında artış ile 4,8 trilyon dolara yükselen ve

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN İLK BAŞKANI SEÇİLDİ Yazılım, turizm, yurt dışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, dizi-film, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında ihracat yapan firmaları bir çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi. Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılan ve tek liste ile gidilen seçime birliğe üye 221 firmadan 168’i katıldı. Üyelerin 153’ünün oyunu alan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk başkanı oldu.

~70I÷A0=! '

katılımın artması ile, çalışmanın toplam içerisindeki oranının yüzde 50’nin üzerine taşınması hedefleniyor.

Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 170 üyesinin 156’sının oyunu alarak 2016-2019 arası konsey üyesi ülke, karar verici ülke konumuna geldi. 2002’de 2 merkezden 26 havalimanına uçuş sağlanırken, bugün sayı 7 merkezden 55 havalimanına çıktı. Şu anda 119 ülkeye 296 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. 2002’de 35 milyon olan iç hat-dış hat yolcu sayısı, 2017 yılında 193 milyon 300 bin ile rekor düzeye ulaştı. 2018 yılında turizm sektöründe 36 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Sektörde 2017 yıl sonu itibarıyla 31,4 milyon yabancı turist ve bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 26,6 milyar dolarlık turizm geliri gerçekleşti. Turizm geliri 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin büyük bir potansiyel taşıdığına inanılan sektörlerden biri de yazılım. Dünyada 91,3 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan oyun sektöründen yüzde 0,5 oranında pay alan Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kaydediyor.

33


~70I÷A0=! '

6ç1(5-ç

34

Dünyada 2 milyar, Türkiye’de ise 30 milyonluk kullanıcıya sahip olan dijital oyun pazarının hızla büyümesi bekleniyor. Sağlık hizmet ihracatı da, ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat sunuyor. Medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Sağlık turizmi 2023 vizyonu çerçevesinde 2 milyon hasta hedefi belirlendi. Kişi başı 10 bin dolar gelir hedefiyle toplamda 20 milyar dolar gelir hedefleniyor. Türkiye’nin coğrafi konumu da lojistik açısından çok ciddi bir gelişim alanına sahip. Ülkemizin lojistik hizmet ihracatı büyük oranı, karayolu taşımacılığı olmak üzere 6 milyar dolar olup dünya ticaretinden yüzde 1,6 oranında paya sahip. Uluslararası mütahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri de potansiyeli en yüksek ve en dinamik ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları, bugün dünyanın beş kıtasında, 117 ülkede rakipleriyle yüksek kaliteli üretimle başarıyla rekabet ediyor. Türk müteahhitleri son 45 yıllık dönemde yaklaşık 350 milyar dolar tutarında 9.000’e yakın proje gerçekleştirdi. Ülkemizde eğitimi seçen yabancı öğrenci sayısı da hızla artıyor. Yükseköğretim verilerine göre, bundan 10 yıl önce Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı sadece 16.455 iken 2016-2017 öğretim yılında bu sayı 108 bini aşmıştır. OECD’ye göre 2023 yılında 8 milyon öğrencinin kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi alması bekleniyor. 2023 hedefimiz ise, yüzde 2,5 oranı ile uluslararası öğrenci sayımızın en az 200 bin olması. Küreselleşen dünya ticaretinde ve ekonomisinde her geçen gün daha fazla yer alan hizmet ihracatı, ülkelere ekonomik katkılarının yanında sosyal açıdan da büyük

Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.tim.org.tr/tr/500.html

faydalar sağlıyor. Özellikle eğitim ve sağlık gibi sektörlerin gelişmesi ülkedeki yerleşiklerin hayat standartlarının ve refahlarının artmasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda verilen hizmetin direkt olarak tüketiciye sunulması dolayısıyla karşı taraf üzerinde bir etki bırakması ile hizmetin kalitesi ayrıca önem arz ediyor. Diğer yandan istihdam olanakları açısından da ülke kalkınmasına fayda sağlıyor. Giderek önemi artan küresel hizmet ihracatından ülkemizin alacağı payı ve hizmet ihracatçılarının sayısını artırmak adına, bu yıl 24 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile müstakil bir Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) kuruldu. Hizmet sektörlerinin ihracat boyutuyla daha etkin bir şekilde temsil edileceği Hizmet İhracatçıları Birliği’ne tüm hizmet ihracatçılarının katılımları bekleniyor. Hizmet ihracatındaki potansiyelimizin daha doğru bir şekilde anlaşılması ve Türkiye’nin 2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerine ulaşabilmesi için Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları ile gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” ülkemizde firma bazında hizmet ihracatı verilerinin açıklanmaması sebebiyle, hem potansiyelin tam olarak görülmesi, hem de bu konuda yapılacak olan faaliyetler için bir referans teşkil ediyor.

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI ARAŞTIRMASI’NA NEDEN BAŞVURMALISINIZ? ‣ Yıllar itibarıyla hem sektör hem Türkiye genelindeki konumunu takip edebilme ‣ 10 farklı kategoride ilk 3’e, Türkiye genelinde ilk 10 hizmet ihracatçısına ödül ‣ İlk 500 hizmet ihracatçısına sertifika ve araştırma sonuçlarının yer aldığı prestij kitabı ‣ TİM yayınları, Dünya Gazetesi ve ilgili tüm sosyal medya platformlarında başarı hikâyelerinde yer alma imkânı ‣ Hizmet ihracat destekleri ile ilgili düzenlenen bilgilendirme seminerlerine ücretsiz katılım ve desteklerle ilgili bilgilendirme kitapçığı

GİDEREK ÖNEMİ ARTAN KÜRESEL HİZMET İHRACATINDAN ÜLKEMİZİN ALACAĞI PAYI VE HİZMET İHRACATÇILARININ SAYISINI ARTIRMAK ADINA, BU YIL 24 MART 2018 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TEBLİĞ İLE MÜSTAKİL BİR HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (HİB) KURULDU. HİZMET SEKTÖRLERİNİN İHRACAT BOYUTUYLA DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİLECEĞİ HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NE TÜM HİZMET İHRACATÇILARININ KATILIMLARI BEKLENİYOR.


HİZMET İHRACAT ŞAMPİYONLARI ARASINDA YERİNİZİ ALIN Sektöründe ilk 3’e ve Türkiye’de ilk 10’a girenlere özel ödül

Kendi sektöründeki konumunu görme fırsatı

NEDEN BAŞVURMALISINIZ?

Katılımcı firmalara sertifika

Tüm katılımcılara desteklerle ilgili eğitim ve kitapçık

AYRICA TİM’in yayınları ve sosyal medya aracılığıyla şampiyonların başarı hikayelerine yer verilecektir.

Nasıl başvurulur? www.tim.org.tr/tr/500.html adresine git online başvuru formunu doldur. Sıralama EBOPS baz alınarak 2017 hizmet ihracatına göre yapılacaktır.

Detaylı Bilgi için: +90 212 454 05 04 www.tim.org.tr İhracat ile ilgili her şey için bizi takip edin!

@turkihracat @

T Turkish Exporters Assembly

www.timtv.com.tr


ç129$6<21

çQRYD/ç*©H

rekor başvuru

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG, 5’inci senesinde rekor başvuruya koşuyor. Ocak ayından bu yana başvuruların alındığı İnovaLİG 2018’e, 5’inci yılında 60 farklı il ve 50 farklı sektörden 1.000’e yakın firma başvurdu.

T

~70I÷A0=! '

ürkiye’nin en inovatif firmalarını belirleyen ve bu firmaları Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ödüllendiren İnovaLİG’in 2018 başvuruları hız kesmeden www.inovalig.com adresinden alınmaya devam ediyor. İnovaLİG’e ülke genelinden başvuru sayısını artırarak Türkiye’yi küresel arenada bir adım öne taşımak için TİM proje

Finale kalan 25 firma İnovasyon yönetimi yaklaşım ve metodojilerini büyük jüriye sunar.

Büyük Jüri değerlendirmesi sonucunda, 5 kategoriden ilk 3 firma belirlenir. 5 kategoriden birer firma, “2018 İnovaLİG Şampiyonları” olarak ilan edilir.

36

Yarı finale kalan ilk 50 firma TİM İnovasyon danışmanları tarafından ziyaret edilir ve toplantılar gerçekleştirilir. Yapılan toplantılar ve jüri değerlendirmesi sonucunda, 5 kategorinin her birinden seçilen 5 firma finale yükselir.

STOS AĞU

Her kategoriden ilk 10 firma yarı finale yükselir

MUZ

TEM

İRAN

Firma Kayıtları, 30 Haziran 2018’e kadar açıktır.

ekibi ilgili tüm resmi kurumlar, STK’lar, odalar ve borsalar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, organize sanayi bölgeleri ile birlikte çalıştı. Ocak ayından bu yana başvuruların alındığı İnovaLİG 2018’e, 5’inci yılında 60 farklı il ve 50 farklı sektörden 1.000’e yakın firma başvurdu.

HAZ

47 soruluk İnovasyon Değerlendirme Anketi firmalarca doldurulur ve yaklaşık 100 sayfalık kıyaslama analizi raporu alınır.

Raporlara göre firmalar 5 ayrı İnovasyon Yönetimi kategorisinde sıralanır.


TÄ°Mâ&#x20AC;&#x2122;in uluslararasÄą yĂśnetim danÄąĹ&#x;manlÄąk firmasÄą IMP3rove Academy iĹ&#x; birliÄ&#x;iyle gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;i Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;e ilk yÄąlÄąnda 460, 2015 yÄąlÄąnda 488, 2016 yÄąlÄąnda 761 ve geçtiÄ&#x;imiz yÄąl 971 firma baĹ&#x;vurmuĹ&#x;tu. BĂśylece 5â&#x20AC;&#x2122;inci yÄąlÄąnda Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;e baĹ&#x;vurular iki kat artÄąĹ&#x; gĂśsterdi. Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;e baĹ&#x;vuran ve IMP3rove anketini tamamlayan tĂźm firmalar dĂźnyada 80 Ăźlkeden 7 bin 500 kĂźresel firmanÄąn yer aldÄąÄ&#x;Äą sistem içerisindeki konumlarÄąnÄą Ăźcretsiz olarak kÄąyas analizi raporu ile gĂśrme Ĺ&#x;ansÄąna sahip oluyor. Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;e baĹ&#x;vuran firmalar, Ä°novasyon Stratejisi, Organizasyon ve KĂźltĂźrĂź, Ä°novasyon DĂśngĂźsĂź, KaynaklarÄą ve sonuçlarÄą olmak Ăźzere 5 farklÄą kategoride 47 sorudan oluĹ&#x;an uluslararasÄą kÄąyas analizi raporu kapsamÄąnda deÄ&#x;erlendiriliyor. tĆ&#x17E;OPWBTZPO4USBUFKĆ&#x152;TĆ&#x152;LBUFHPSĆ&#x152;TĆ&#x152;OEFGĆ&#x152;SNBOÂ&#x2018;O inovasyon vizyonu, projeleri, sĂźrdĂźrĂźlebilirlik, Ĺ&#x;irket içindeki fikirlerin ticarileĹ&#x;tirilmesi baĹ&#x;lÄąklarÄą altÄąnda deÄ&#x;erlendirme yapÄąlÄąyor. tĆ&#x17E;OPWBTZPO0SHBOĆ&#x152;[BTZPOWF,Ă MUĂ SĂ  kategorisinde inovasyon için kĂźltĂźrel hazÄąrlÄąk ve kapasite, Ĺ&#x;irket dÄąĹ&#x;Äą iĹ&#x; birlikleri ve yoÄ&#x;unluÄ&#x;u kapsamÄąnda deÄ&#x;erlendirme yapÄąlÄąyor. tĆ&#x17E;OPWBTZPO%Ă&#x161;OHĂ TĂ LBUFHPSĆ&#x152;TĆ&#x152;OEF inovasyon sĂźreci, projelerin baĹ&#x;arÄąlarÄą, geri bildirim ve fikir yĂśnetimi baĹ&#x;lÄąklarÄą ele alÄąnÄąyor. tĆ&#x17E;OPWBTZPO,BZOBLMBSÂ&#x2018;LBUFHPSĆ&#x152;TĆ&#x152;OEFUFÇľWĆ&#x152;LMFS ve ĂśdĂźller, patentler, tasarÄąm yĂśnetimi gibi konularda deÄ&#x;erlendirme yapÄąlÄąyor. tĆ&#x17E;OPWBTZPO4POVĂ&#x17D;MBSÂ&#x2018;LBUFHPSĆ&#x152;TĆ&#x152;OEFĆ&#x152;TFHFMĆ&#x152;S  karlÄąlÄąk, maliyet azaltma ve çalÄąĹ&#x;an sayÄąsÄąna iliĹ&#x;kin sonuçlar deÄ&#x;erlendiriliyor. Ä°lk aĹ&#x;ama sonucunda, katÄąlÄąmcÄą her bir firma için yaklaĹ&#x;Äąk 100 sayfalÄąk bir inovasyon raporu hazÄąrlanÄąyor. 350 â&#x201A;Ź deÄ&#x;erinde olan bu rapor, tĂźm katÄąlÄąmcÄą firmalara Ăźcretsiz olarak gĂśnderiliyor. Bu rapor, firmalarÄąn kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararasÄą pazarlardaki benzerleri ile karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąrÄąldÄąÄ&#x;Äą bir benchmarking-kÄąyas analizi raporu niteliÄ&#x;i

taĹ&#x;Äąyor. YarÄą finale kalan 5 farklÄą kategoride ilk 10, toplamda 50 firma TÄ°M inovasyon danÄąĹ&#x;manlarÄą tarafÄąndan ziyaret edilerek finalistler belirleniyor. IMP3rove Academy raporlarÄą ve firma ziyaretleri deÄ&#x;erlendirmeleri sonucunda 5 farklÄą kategoride ilk 5 olmak Ăźzere toplamda 25 firma finale kalÄąyor. Finalistler, Ä°novaLÄ°G bĂźyĂźk jĂźrisi karĹ&#x;ÄąsÄąnda inovasyon yĂśnetimi yaklaĹ&#x;ÄąmlarÄąnÄą anlatan kÄąsa sunumlarÄą ile yarÄąĹ&#x;Äąyor. YapÄąlan deÄ&#x;erlendirmeler sonucunda her kategoride seçilen ilk 3 firmaya TĂźrkiye Ä°novasyon ve GiriĹ&#x;imcilik HaftasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda ĂśdĂźlleri takdim ediliyor.

Ă&#x201A;Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;in baĹ&#x;arÄą hikayeleri nelerdir? Ä°novasyon sonuçlarÄą kategorisinde son 2 yÄąlda Ăźst Ăźste Ĺ&#x;ampiyonluk alan VSY Bioteknoloji, DĂźnyada 3 milyon kiĹ&#x;inin TĂźrk gĂśz içi lensi ile gĂśrmesini saÄ&#x;lÄąyor. GĂśz içi lenslerin kg baĹ&#x;Äąna ihracat deÄ&#x;eri 675 bin dolar. 2017 yÄąlÄąnda ilk defa verilen Ä°novaLÄ°G Kobi Ă&#x2013;zel Ă&#x2013;dĂźlĂź sahibi Evteks, Diesel, West Point ve Dalisa gibi markalara â&#x20AC;&#x153;Private Labelâ&#x20AC;? olarak Ăźretim ve 52 Ăźlkeye ihracat yapÄąyor. Evteks â&#x20AC;&#x153;BasÄą YarasÄąnÄą Engelleyen Yatak Ă&#x2021;arĹ&#x;afÄąâ&#x20AC;?, bĂścek ve sinek kovucu piknik ĂśrtĂźsĂź Ăźretiyor. 2016 yÄąlÄą Ä°novaLÄ°G Ä°novasyon Organizasyonu ve KĂźltĂźrĂź kategorisi birincisi Ford, bulut tabanlÄą kaynaklar sayesinde gelecekte daha fazla sĂźrĂźcĂźye aracÄąyla kendi ana dilinde konuĹ&#x;ma imkânÄą vermeyi hedefliyor. Bu firmalar baĹ&#x;ta olmak Ăźzere son 4 yÄąlda ĂśdĂźl alan 63 ve yarÄąĹ&#x;maya katÄąlan 3.000â&#x20AC;&#x2122;i aĹ&#x;kÄąn firma TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin inovasyon ekosistemine ve katma deÄ&#x;erli ihracatÄąna bĂźyĂźk katkÄą saÄ&#x;ladÄąlar. Siz de TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en inovatif firmalarÄą arasÄąnda yerinizi almak için 30 Haziran 2018â&#x20AC;&#x2122;e kadar www.inovalig.com adresinden Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;e baĹ&#x;vurabilir ve 4-6 Ekim tarihlerinde dĂźzenlenecek olan TĂźrkiye Ä°novasyon ve GiriĹ&#x;imcilik HaftasÄą kapsamÄąnda ĂśdĂźl alma heyecanÄąna ortak olabilirsiniz.

Ä°NOVALÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;E NEDEN BAĹ&#x17E;VURMALISINIZ? É&#x2122;GBSLMĂŹLBUFHPSJEF JMLË&#x2C6;SNBZB5¡SLJZF ĂŤOPWBTZPOWF(JSJÄ&#x161;JNDJMJL )BGUBTĂŹÉ?OEBÂąE¡M É&#x2122;â&#x201A;ŹCFEFMJOEFLJLĂŹZBT BOBMJ[JSBQPSVOV¡DSFUTJ[ BMNBJNLBOĂŹ É&#x2122;5ĂŤ.ZBZĂŹOMBSĂŹ %¡OZB HB[FUFTJWFJMHJMJ U¡NTPTZBMNFEZB QMBUGPSNMBSĂŹOEBCBÄ&#x161;BSĂŹ IJLBZFMFSJOEFZFSBMNB JNLBOĂŹ É&#x2122;:ĂŹMCPZVODB HFS¢FLMFÄ&#x161;UJSJMFOVMVTBMWF VMVTMBSBSBTĂŹFULJOMJLMFSEF UFNTJM É&#x2122;ĂŤOPWBTZPOPEBLMĂŹ ZVSUEĂŹÄ&#x161;ĂŹIFZFUWF QSPHSBNMBSEBUFNTJM É&#x2122;5¡SLJZFĂŤOPWBTZPOWF (JSJÄ&#x161;JNDJMJL)BGUBTĂŹÉ?OEB Ä&#x161;BNQJZPOË&#x2C6;SNBMBSB Z¡LTFLTBZĂŹEBLJ UFNTJMDJMFSJZMFLBUĂŹMĂŹNWF Ë&#x2C6;SNBOĂŹ[ĂŹUBOĂŹUNBJNLBOĂŹ É&#x2122;,ĂŹZBTBOBMJ[JSBQPSVOV UBNBNMBZBOU¡N LBUĂŹMĂŹNDĂŹMBSBTFSUJË&#x2C6;LB É&#x2122;:ĂŹMMBSJUJCBSĂŹZMBIFN TFLUÂąSIFNE¡OZB HFOFMJOEFLJLPOVNVOV UBLJQFEFCJMNFWF JOUFSBLUJGCJSQMBUGPSNEB HFMJÄ&#x161;UJSNFJNLBOĂŹ É&#x2122;ĂŤOPWB-ĂŤ(XFCTJUFTJOEF QBZMBÄ&#x161;ĂŹMBOGBSLMĂŹ LBUFHPSJEFLJË&#x2C6;OBMJTUWF Ä&#x161;BNQJZPOMBSĂŹOUBOĂŹUĂŹN CJMHJMFSJBSBTĂŹOEBZFS BMNBJNLBOĂŹ

~70IáA0=! '

â&#x20AC;&#x153;

5 farklÄą kategorÄ°de Ä°novaLÄ°G Ĺ&#x17E;AMPÄ°YONU OLAN FÄ°RMALAr her yÄąl ĂśdĂźllerÄ°nÄ°, TĂ&#x153;RKÄ°YE Ä°NOVASYON VE GÄ°RÄ°Ĺ&#x17E;Ä°MCÄ°LÄ°K HAFTASIâ&#x20AC;&#x2122;NDA CumhurbaĹ&#x;kanÄąmÄązÄąn elÄ°nden almanÄąn gururunu yaĹ&#x17E;IYOR.

37


%8/8è0$

2023’e 5 kala:

~70I÷A0=! '

Dünya ve Türkiye

38

3-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında 17’ncisi düzenlenen Forum İstanbul’un açılışında konuşan TİM Başkanı, “Güncel gelişmeleri yakından takip eden, küresel trendleri yakalayan, hatta kendi sektörlerinde trend belirleyen firmalara ihtiyacımız var” dedi.

B

u yıl ‘2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye’ ana temasıyla, 3-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Swissotel The Bosphorus’da 17’ncisi düzenlenen Forum İstanbul’un açılış konuşmalarını Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Finans Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özgencil Orhon gerçekleştirdi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün başlayan

Forum İstanbul 2018’in özellikle ekonomimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Az önce de bahsedildiği gibi 17 yıldan beri bu oluşuma destek veriyoruz ve bu Forum’un stratejik ortağı olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini tartıştığımız bu etkinliğimizde TİM olarak biz her zaman var olduk. Bugün burada dünyanın nereye gittiğini, ülkemizin konumunu, bizleri bekleyen tehdit ve fırsatları


ÂBana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesi geride kaldı TİM Başkanı Büyükekşi konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, hedefimiz sadece ihracatımızın artması değil. Artışın sürdürülebilir olması. Büyümeye, istihdama, yani kısaca kalkınmaya destek olan bir ihracat yapısına ulaşmak. Bu hedefe ilerlerken, ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları göz ardı edemeyiz. “Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın” felsefesi geride kaldı. Güncel gelişmeleri yakından takip eden, küresel trendleri yakalayan, hatta kendi sektörlerinde trend belirleyen firmalara ihtiyacımız var. Ancak bu sayede, hedeflerimize ulaşabiliriz. Katma değerli üretim bizler için son derece önemli. Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik konusunda çok büyük etkinliklerimiz

var. Bu çalışmalarımızda, bizler için çok önemli bir kriter var: Ortaklık. Biz başarıya, başka ülkelere rağmen değil, tüm ülkelerle birlikte ulaşmaya çabalıyoruz. Aynı sektördeki firmalarımız bir araya gelse, ortaklıklarla daha büyük şirketler ortaya çıksa, çok daha güçlü bir yapıya kavuşabiliriz ama maalesef Türkiye’de ortaklık kültürü gelişmiş ülkelerdeki gibi düzgün bir şekilde işlemiyor. Hatta aynı aileden kardeşlerin kurdukları şirketler bile anlaşmazlıklardan ötürü bölünebiliyor. Bu durumu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu konuda, ortaklığı teşvik edici uygulamalara da gidilebilir. Zira, mikro bazda firmalarımız ne kadar güçlü olursa, ülke olarak çok daha güçlü üretim yapar, çok daha hızlı büyür, çok daha fazla ihracat yapabiliriz.” Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur, “Bu sene organizasyonumuzun teması ‘2023’e 5 Kala Dünya ve Türkiye’ olarak belirledik. Değişen küresel dengelere karşı Türkiye’nin kendisini nasıl konumlayacağı, gelişmeler çerçevesinde yeni fırsatları ve

inovatif çözümleri nasıl bulacağı gibi konuları ana başlıklarımız içerisinde değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı. Finans Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özgencil Orhon, “Finans Dünyası Dergisi 28 yıllık yayın yaşamında ekonomideki gelişmeleri inceleyen ve masaya yatırarak tartışan bir yayın olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bildiğiniz gibi dünya artan bir hızla değişiyor. Üretim, çalışma ve yaşam modelleri teknolojinin getirdikleri ile değişiyor. Yeni iş alanları doğuyor, eskiler şekil değiştiriyor” dedi. Moderatörlüğünü TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan’ın yaptığı; ‘Eski Kıta, Büyük Potansiyel: Afrika’ya İhracat’ panelinde ise; Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arçelik Satın Alma Direktörü Hakan Kozan, Meta Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Yekta Küçüköztürk ve Coface Genel Müdürü Emre Özer katılımıyla küresel mal ticareti, yatırım projeleri, e-ticaret ile ihracatta sağlanacak sürekli ve kalıcı artış, e-ticaret, e-ihracat, e-dönüşüm gibi konular gündeme alındı.

Türkİye İhracatçılar Meclİsİ olarak, Hedefİmİz sadece İhracatımızın artması değİl, Artışın sürdürülebİlİr olması. Büyümeye, İstİhdama, yanİ kısaca kalkınmaya destek olan bİr İhracat yapısına ulaşmak.

~70I÷A0=! '

konuşacağız” dedi. “Dünyanın hızı baş döndürücü. Bugün milyarlarca insan sosyal ağlarla, blog’larla haberleşiyor. Artık toplumsal etkinlikler internetten organize ediliyor. Fikirleri paylaşmanın altını çizmek isterim. TİM olarak sadece ihracatımızın artmasını değil, artmasının sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz” diyen Büyükekşi, “Uzun vadede gerçekleşecek” denilen bazı hususların çoktan geride kaldığını, “Çok yakında” denilen bazı olaylar ise hala beklemede olduğunu anımsattı.

39


MAKALE

ŞÜKRÜ SİYASAL TİM Uzman Yardımcısı

$VODQéHKUL

~70I÷A0=! '

V

40

Sİngapur, fİnans, yüksek teknolojİ ve katma değerlİ üretİm, rafİnerİ ve petrokİmya alanlarında çok büyük atılımlar yaparak, dünyada petrolden en fazla gelİr elde eden ülkelerden bİrİ olmuştur.

atikan ve Monako gibi dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden birisi olan Singapur, Malay Yarımadası’nın güney ucunda yer alan bir ada ülkesidir. İlk kurulduğunda 580 km2 kadar olan ülkenin yüzölçümü, denizin doldurulması sonucunda günümüzde yaklaşık 720 km2 olmuştur. 5,5 milyonluk nüfusunun yüzde 75’ini Çinliler, yüzde 13’ünü Malaylar ve yüzde 9’unu Hintliler oluşturur. Etnik grupların sistemle bütünleştirilmesi adına adada Çince, İngilizce, Malayca ve Tamilce olmak üzere dört resmi dil vardır. 55 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünya sıralamasında ilk

10’da yer almaktadır. Singapur’un yönetim biçimi cumhuriyet, hükümet sistemi ise parlamenter sistemdir. Ülkenin kurucu babası ve en önemli siyasi figürü olan Lee Kuan Yew’in oğlu Lee Hsien Loong ülkenin başbakanıdır. Cumhuriyeti otuz yıl yönettikten sonra istifa eden Lee Kuan Yew, dünyanın en uzun süre hizmet veren başbakanı unvanını taşımaktadır. Cumhurbaşkanı ise 2017 yılında göreve başlayan Malay kökenli Müslüman siyasetçi Halime Yakub’tur. Yakub, Singapur’un ilk kadın, dünyanın ise ilk başörtülü cumhurbaşkanı olmuştur. Singapur tarihinin 11’inci yüzyılda başladığı, Singapur isminin ise 14’üncü yüzyıldaki bir rivayete dayandığı düşünülmektedir. Hikâyeye göre Malezyalı bir prens Singapur kıyılarına yaptığı sandal gezisi esnasında heybetli bir aslanın bu adada dolaştığını görür. Prens aslanın heybetinden ve gücünden öyle etkilenir ki, aslanın bu adaya şans ve güç getireceğine inanır. Bu nedenle adaya Malay dilinde aslan anlamına gelen “Singa” ile şehir anlamına gelen “Pura” sözcüklerinin birleşimi olan “Singapura” yani “Aslan Şehri” denir. Uzun yıllar Malayların kontrolünde kalan aslan şehri, 1800’lerde Güneydoğu Asya’da Alman ve Hollandalıların etkinliğini azaltmak amacıyla, İngilizlerin bölgeye önem vermeye başlaması sonucu Britanya

egemenliğine girmiştir. Bu dönemde Singapur kauçuk ticareti ile hızla gelişmeye başlamış ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla birlikte Asya ile Avrupa arasında artan ticaret sayesinde dünyanın en işlek limanlarından biri olmuştur. Singapur Limanı bugün, Şangay Limanı’ndan sonra dünyanın en büyük ikinci limanıdır. Singapur, Birleşik Krallık ‘tan 1963’te bağımsızlığını kazanmış ve aynı yıl Malezya’ya katılmıştır. Fakat federasyon kökenli Malezya’da diğer topluluklarla din, dil, etnik farklılıkları olan Singapur, yönetim konusunda da bu topluluklarla fikir ayrılığına düşmüş ve 1965 yılında Malezya’dan ayrılarak tam bağımsız bir cumhuriyet olmuştur. Singapur, finans, yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, rafineri ve petrokimya alanlarında çok büyük atılımlar yaparak, dünyada petrolden en fazla gelir elde eden ülkelerden biri olmuştur. Stratejik konumunu iyi kullanan ülke, ithal ettiği ham petrolü, denizi doldurarak inşa ettikleri devasa rafineri ve petrokimya tesislerinde işleyerek, Asya kıtasına dağıtmaktadır.

ÒSuç ve Ceza “Suç ve Ceza” denildiğinde akıllara gelen ilk isim Dostoyevski olsa da, bazıları için bu ifade Singapur’u çağrıştırabilir. Singapur “Fine City” olarak anılmaktadır. Güzel şehir ya da yasaklar şehri, nasıl isterseniz, ancak buradaki asıl vurgunun yasaklara


sahibi olmak bir ayrıcalık ve zenginlik göstergesi demek pek de yanlış olmayacaktır. Hatta bu gibi ülkede lüks sayılan özellikleri niteleyen ve özellikle 90’lı yıllarda popüler olan Singapur’un 5 C’si diye bir ifade bile var. (Cash, Credit Card, Car, Condominium ve Country Club Membership)

ÒMeritokrasi, pragmatizm ve dürüstlük Singapur’un yönetim anlayışında üç temel yapı taşının olduğu savunulur: meritokrasi, pragmatizm ve dürüstlük. Meritokrasi basit bir tabirle bilgi, beceri ve yetenek gibi kıymetli özellikleri haiz olanların, yönetime getirilmesini, yani liyakatin temelde olduğu bir yönetim anlayışını niteler. Pragmatizm ise, bir ülkenin tekerleği yeniden keşfetmeye ihtiyacının olmadığını ifade eder. Karşılaşılan sorun her ne olursa olsun, daha önce bu sorunla karşılaşılmış ve bu soruna yönelik çözüm yolu geliştirilmiştir. Bu nedenle, sorunun nasıl çözüleceğine odaklanmak yerine, en iyi çözüm yolunu bulup kopyalamak oldukça basit ve faydalı olacaktır. Son olarak, olmazsa olmazlardan olan dürüstlük ise tüm üçüncü dünya ülkelerinin şu an üçüncü dünya ülkesi olmalarının sebebi olan yolsuzluğun önlemesi için önemlidir.

ÒSingapur ekonomisi Dünya ekonomisi ve ticaretindeki önemi gün geçtikçe artmakta olan Asya Pasifik Bölgesi’nin kalbinde bulunan Singapur’un ABD, Japonya, AB ülkeleri gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinin yanı sıra, bölge ülkeleri ile güçlü ekonomik bağları, ülkenin ticari konumunu güçlendirmektedir. Gelirinin üç katı ticaret hacmine sahip olan ve dışa açıklık konusunda dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer alan Singapur, ithalatının yaklaşık yarısını re-eksport yoluyla yeniden ihraç etmektedir. Ülkenin en çok ithal ettiği ve aynı zamanda en çok ihraç ettiği ürünler: elektronik entegre devreler ile petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlardır.

ÒSingapur - Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması ve Singapur Ticaret Heyeti Singapur Başbakanı Lee’nin Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Kasım 2015’te Türkiye’yi ziyareti sırasında, Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış olup, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin şu ana kadar imzaladığı en kapsamlı ve gelişmiş STA olma özelliğini taşımaktadır. Mal ticareti, hizmet ticareti, telekomünikasyon, elektronik ticaret, finansal hizmetler, gerçek kişilerin geçici dolaşımı, yatırım, kamu alımları, fikri mülkiyet gibi 18 fasıldan oluşan anlaşma, ülkemizce ilk defa kamu alımları alanında detaylı düzenlemenin yapıldığı STA’dır. Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdikten hemen sonra düzenlediğimiz Endonezya & Singapur Ticaret Heyeti vesilesiyle iş forumları düzenlenmiş ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Meclis başkanvekilimiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu’nun liderlik ettiği heyet kapsamında iş insanlarımız, ilgili ülkelerden 100’ü aşkın iş ortağıyla bir araya gelmiştir.

~70I÷A0=! '

yönelik olduğu şüphesiz. Bunun nedeni, ilk duyduğunuzda şehir efsanesi gibi gelen yasaklar. Ülkede düzeni sağlamaya ve çevreyi temiz tutmaya yönelik olarak “garip” yasaklar bulunuyor. Garip çünkü: sakız çiğnemek, yere tükürmek, umumi tuvaletleri pis bırakmak, asansöre işemek, kirli araçla trafiğe çıkmak ve belirlenmiş alanlar dışında açık havada sigara içmek yasak. İdam cezasının bulunduğu ülkede yasakları delmenin bedeli ise oldukça ağır; yere çöp atmak size bin dolara mal olabilir, kasten adam öldürmek ve uyuşturucu ticareti yapmak ise hayatınıza. Her yerden gökdelenin yükseldiği ve adım başı botanik parkının olduğu ülkede çevre kirliliği yok denecek kadar az. Trafikte kirli ya da eski bir araba görmeniz olanaksız. Singapur’un en ünlü alışveriş caddesi olan “Orchard Road” baştan başa orkideler ve güzel kokulu çiçeklerle bezenmiş durumda. Dört bir yanda birbirinden ünlü markaların lüks mağazaları bulunuyor, öyle ki caddedeki alt geçitlerde dahi mağaza vitrinlerinin ışıltısı gözlerinizi kamaştırıyor. Singapur’da araba sahibi olmak isterseniz, kendinize ait bir park yeri göstererek “araba satın alma yetki belgesi” ihalesine katılmanız gerekiyor. Ayrıca, arabanın sürekli temiz tutulması ve düzenli bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Çünkü arabayı temizlemeden trafiğe çıkmanın da cezası var. Araba almak için devlete ödenen vergi ise çok yüksek. Bir Alman’ın 30 bin euroya bindiği arabaya; Singapur’da yaşayan biri 180 bin dolara biniyor. Mülk sahibi olmak da sınırlandırılmış durumda, Singapur vatandaşı olmayan birisi ev sahibi olamıyor, halkın büyük çoğunluğu ise devlet kredisiyle satışı desteklenen evlerde oturuyor ve bu evlerde oturan iki kişi evlenmeye karar verdiğinde eşlerden biri evinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, Singapur’da araba ve mülk

41


%8/8è0$

+HGHIOHUHXODéPDPÇ]GD yerli ve milli üretim çok önemli

~70I÷A0=! '

Genç Türkiye Zirvesi’nde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılı hedeflerine ulaşmada milli ve yerli üretimin çok önemli olduğunu belirterek, “Amacımız, gayemiz, hedefimiz nesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek. Bunun için siz gençlere inancımız tam” dedi.

42

T

ürkiye’nin en kapsamlı gençlik organizasyonlarından biri olan Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl 6’ncı kez düzenlendi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 27-29 Nisan arasında gerçekleşen zirveye, ülkemizin 81 ilinden ve 184 üniversiteden gelen gençler katıldı. 2013 yılından bu yana liderlik, inovasyon, girişimcilik, dijital dönüşüm ve bilgi toplumu temalarıyla düzenlenen ve bir klasik haline gelen Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl “Büyümek

İçin Milli Gelişmek İçin Yerli!” sloganıyla gençlerin fikirlerine ve hayallerine ışık tuttu. Alanında uzman konuşmacılar eşliğinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Zirve’nin yanında, fuar, ödül töreni, atölye ve start small yatırımcılar ve girişimci gençlerin buluştuğu bir konferans düzenlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Genç Türkiye Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, TİM’in Türkiye’deki ihracatı artırabilmek için


Gençlerİmİzdekİ potansİyelİ açığa çıkarmak İçİn Ar-Ge proje pazarları ve tasarım yarışmaları düzenlİyoruz. İnovasyon ve gİrİşİmcİlİk haftaları gerçekleştİrİyoruz.

ÂEn büyük hedef yeni çağın dinamiklerini hızlı yakalamak

ÂNesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek Büyükekşi, 2023 yılı için Türkiye’nin çok önemli hedefler belirlediğini hatırlatarak, “2023 yılı hedeflerimize ulaşmada milli ve yerli üretim çok önemli. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için gençlerimizin önemli rol oynaması gerekiyor. Yeni nesillerin içinde olmadığı her oluşum en fazla bir ömür sürebilir. Amacımız, gayemiz, hedefimiz nesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek. Bunun için siz gençlere

ve tasarım yarışmaları düzenliyoruz. İnovasyon ve girişimcilik haftaları gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin girişimci yönlerini ortaya çıkararak ekonomimize katkılarını artırabilmek adına Girişim Evleri kuruyoruz. 2015 yılında İNOVATİM projemizi başlattık. Dedik ki ‘İnovasyon bilincini lise ve üniversitelerimize yayalım.’ 30 bin öğrenci arasından, online bir sınavla seçim yaparak bugünkü İNOVATİM’i kurduk. Şu an 72 ildeki 150 üniversiteden 2 bin 500’e yakın öğrencimizden oluşan dev bir aileyiz.”

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı inancımız tam” şeklinde konuştu. Büyükekşi, bu yola, gençlere çok daha müreffeh, çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çıktıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Bizden önceki nesillerden aldığımız bayrağı size daha ileride teslim edebilmek için çalışıyoruz. Çok şükür ki Türkiye, geçmişteki sancılı dönemleri geride bıraktı. Refahı ve gelişimi ön plana alarak hedeflerine odaklandı. İnanıyoruz ki bu yolda en önemli rehberimiz Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik olacak. TİM olarak bu kapsamda, gençlerimizi girişimci olmaya, tasarımlar yapmaya, proje üretmeye yönlendiriyoruz. Gençlerimizdeki potansiyeli açığa çıkarmak için Ar-Ge proje pazarları

Mehmet Büyükekşi, gençlerin her alanda en büyük hedefinin, yeni çağın dinamiklerini daha hızlı yakalamak olması gerektiğini belirterek, “Daha çok okuyacak, araştıracak, inceleyecek, daha çok çalışacağız. Günümüz gençlerinde maalesef kötü bir alışkanlık var; ‘Kolay yoldan nasıl para kazanabilirim?’ Ben, TİM Başkanı ve aynı zamanda bir iş insanı olarak size şu sırrı vermek isterim; kolay yoldan kazanılan başarı asla kalıcı olmaz. Hedeflerinize, tırnaklarınızla kazıya kazıya erişeceksiniz. Hayallerinizin peşinde koşarak emek harcayacaksınız. Bu yolda ümitsizlik yok, karamsarlık gereksiz” diye konuştu. TİM Başkanı, “Farklı ve sıra dışı olmalıyız, yenilikçiliğe açık olmalıyız, girişimci bir ruhla, yaptığımız işleri tutkuyla yapmalıyız, ilgi düzeyimiz yüksek olmalı, dağılmadan bir konuya odaklanabilmeliyiz. Başarının bu kriterlere dayalı olduğunu tüm gençlerimiz çok iyi bilmeli” şeklinde konuştu. Büyükekşi, gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için TİM, diğer STK’lar, üniversiteler ve hükümetin her daim onların yanında olduğuna işaret ederek, “El ele vererek ortaya koyduğumuz tüm emeklerimizin, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

~70I÷A0=! '

büyük çaba sarf ettiğini, bu çabayla birlikte bu işin gerçek sahibinin gençler olduğunu düşündüklerini söyledi. TİM olarak 71 bin ihracatçıyı yurt içi ve dışında temsil ettiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti: “Ülkemizin geleceği olan gençleri bir araya getiren böyle bir zirveyi büyük bir memnuniyetle destekliyoruz. TİM olarak sadece ihracatımızdaki sayısal artış için değil, ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda da gençlerimize her zaman yer veriyor, söz hakkı tanıyor, kendilerine sorumluluk veriyoruz. Şu an hitap ettiğim kitleye bakıyorum, geleceğin iş insanlarını, girişimcilerini, yöneticilerini görüyorum.” Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz” sözünü anımsatan Büyükekşi, bu sözün hedeflere ulaşabilmek için pusula olduğunu vurguladı.

43


MAKALE

PROF. DR. MÜGE ÇETİNER İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

'DYUDQÇéVDO)LQDQV*HOHQHNVHO )LQDQVNDUéÇODéWÇUPDVÇ

~70I÷A0=! '

*

44

Davranışsal Fİnans bİlgİnİn yatırımcılara sunulma şeklİnİn kararları nasıl etkİledİğİnİ çok önemlİ olduğunu vurgulayarak, bu durumun duygusal ve bİlİşsel ön yargılara yol açabİleceğİnİ kabul eder.

eleneksel Finans, bireylerin nasıl davranması gerektiğine odaklanır. Bireyler “Rasyonel Ekonomik Bireyler” olarak kabul edilir ve buradan yola çıkılarak, fiyatların mevcut tüm ilgili bilgileri yansıttığı piyasalara ulaşılır. Davranışsal Finans ise, bilginin yatırımcılara sunulma şeklinin kararları nasıl etkilediğini çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu durumun duygusal ve bilişsel ön yargılara yol açabileceğini kabul eder. Dolayısıyla, bu iki yaklaşımın tartışılması finans piyasalarında karar süreçlerinin aydınlatılması açısından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, rasyonel finans teorileri olan etkin piyasa hipotezi, modern portföy teorisi ile arbitraj fiyatlama teorisi ile davranışsal finansın önde gelen teorileri olan temsilcilik (representativeness), mevcudiyet (availability), düzeltme (adjustment) ve çıpalama (anchoring) teorileri karşılaştırılacaktır.

1. Geleneksel Finans Teorileri 1.1. Etkin Piyasa Hipotezi Bu teorinin gelişimi Nobel ödüllü Amerikan İktisatçı Eugene Fama’nın 1970 yılında yayımlandığı doktora tezine dayanmaktadır. Fama etkin piyasayı, rekabetin, ortalama olarak, piyasaya gelen yeni bilgilerin fiyat üzerindeki etkilerini tam olarak ve anında yansıtılmasını sağlayan piyasa olarak tanımlar. Buna göre, Zayıf Form, Yarı Güçlü Form, Güçlü Form şeklinde üç tür piyasa formundan söz edilebilir. Clarke vd. ise bu üç tür piyasayı şu şekilde açıklar: Etkin piyasalar hipotezinin zayıf formu, şu anki fiyatın tam olarak sadece geçmiş fiyatlarda yer alan bilgileri içerdiğini ileri sürmektedir. Yani, yatırımcılar ne yanlış fiyatlı hisse senetleri tespit edebilir ne de geçmiş fiyatları analiz ederek piyasayı “yenebilir”. Sonuç olarak, bu piyasa türünde fiyatın içerdiği tek bilgi geçmiş fiyatlar hareketlerdir. Piyasa etkinliği hipotezinin yarı-güçlü

biçimi, şu anki fiyatın tüm kamuya açık bilgileri tamamen içerdiğini göstermektedir. Kamuya açık bilgiler yalnızca geçmiş fiyatları değil, aynı zamanda şirketin mali tablolarında (yıllık raporlar, gelir tabloları, Güvenlik ve Borsa Komisyonu için başvuru, vb.) raporlanan kazançlar ve temettü bildirimleri, birleşme planları şirketin rakiplerinin mali durumu, makroekonomik faktörler (enflasyon, işsizlik gibi) ile ilgili beklentileri de içerir. Piyasa etkinliği hipotezinin güçlü biçimi, şu anki fiyatın hem kamu hem de özel olarak mevcut tüm bilgileri tam olarak içerdiğini belirtir. Yarı-güçlü ve güçlü piyasa etkinliği arasındaki ana fark, ikincisinin, kamuya açıklanmamış bilgilerle alım-satım yapsa bile hiç kimsenin o sırada sistematik olarak kâr elde etmemesidir. Bu üç tür piyasa formunun literatürdeki önemi, hisse senetlerinin getirilerine ilişkin analiz yapılırken, piyasanın genellikle bu üç formdan birine sahip olduğu varsayımının kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hipotezin temel varsayımları: Rasyonel yatırımcı, tam bilgi, homojen beklentiler ve işlem maliyetinin olmamasıdır. Etkin piyasalar hipotezinden itibaren finans teorisi ciddi gelişmelere tanıklık etmiştir. Modern Portföy Teorisi ve Finansal Varlık Fiyatlama


1.2. Modern Portföy Teorisi Modern finansın başlangıcı sayılan Harry Markowitz ‘Portfolio Selection’ makalesinde muğlak bazı kavramları net bir şekilde tanımlamıştır: Markowitz, yatırım üzerindeki getiriyi, beklenen getiri ve olası değerin ortalama değeri ile riski ise varyans veya ortalama çevresinde sapmanın karekökü olarak tanımlamıştır. Bu ilk bakışta basit denilebilecek yaklaşım ile Markowitz, riski daha net bir şekilde tanımlayarak finans alanındaki önemli gelişmelerin önünü açmıştır. Risk ve getirinin bu şekilde tanımlanması ayrıca, matematik ve istatistiğin portföy seçiminde kullanımına da yol açmıştır. Bu teori aynı zamanda ortalama-varyans teorisi olarak da bilinmektedir. Modern portföy teorisi, riskten uzak yatırımcıların belirli bir piyasa riski seviyesine göre beklenen getiriyi en üst düzeye çıkarmak veya en üst düzeye çıkarmak için nasıl portföyler oluşturabileceğine dair bir teoridir ve bu riskin yüksek getirinin bir parçası olduğunu vurgular. Teoriye göre, belirli bir risk seviyesi için olası maksimum getiriyi sunan “etkin bir sınır” (efficient frontier) oluşturmak mümkündür. Etkin sınır belli bir risk seviyesinde elde edilebilecek en çok getiriyi göstermektedir. Bununla birlikte, etkin sınır dışında kalan

küme ise ulaşılabilir olmasına rağmen yatırımcı için optimum seçenek değildir. Çünkü, bu portföy üzerindeki tüm alternatif getiriler, etkin sınır üzerinden daha az risk ile elde edilebilir. Harry Markowitz’in Modern Portföy Teorisini baz alınarak, William Sharpe ve John Lintner tarafından Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (FVFM) adlı yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir: Bu yaklaşımdan önce, risk ve getiri ile ilgili açık ve güvenilir tahminler içeren varlık fiyatlandırma modelleri mevcut değildi. Neredeyse yarım asırdır, FVFM, şirketler için sermaye maliyetini tahmin etmek ve yönetilen portföylerin performansını değerlendirmek gibi uygulamalarda hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

FVFM modelinin varsayımları aşağıdaki şekildedir. 1. Piyasada sonsuz sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Bu nedenle bireysel fiyat belirleyici değildir ve bireylerin alım satım kararları piyasayı etkilememektedir. 2. Yatırım dönemi her bir yatırımcı için aynıdır ve varlık tek dönem süresince elde tutulur. 3. Bütün varlıklar pazarlanabilir ve bölünebilirdir. Parça olarak varlığın alım satımı mümkündür. Ayrıca risksiz bir varlığın bulunduğu varsayılmıştır. 4. İşlem giderleri bulunmamaktadır ve vergi söz konusu değildir.

5. Bütün yatırımcılar dönem sonundaki servetlerinden bekledikleri faydayı en fazlalaştırmaya çalışmakta ve riskten kaçınmaktadırlar. 6. Getirilerin olasılık dağılımı yatırımcıların yatırım kararlarını belirlemektedir. FVFM modelinin, hisse senedi getirilerini tam anlamıyla açıklamadığı düşüncesinden hareketle, FVFM modelinin genişletilmiş versiyonu olan Arbitraj Fiyatlama Modeli geliştirilmiştir. Bu model hisse senetlerinin getirilerini etkileyen faktörlerin neler olabileceğini ortaya koymaz, bunları ancak analitik ortaya çıkarır.

1.3. Arbitraj Fiyatlama Modeli Arbitraj Fiyatlama Modeli (APT) özünde, hisse senetlerinin getirilerinin birçok ortak faktör aracılığıyla tahmin edilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu model ilk olarak Stephen Ross tarafından ortaya atılmış olup, FVFM modelinde yer alan eksikleri gidermeye odaklanmıştır. Arbitraj Fiyatlama Modeli temel olarak varlıkların getirilerinin varlık ve birçok ortak risk faktörleri aracılığıyla tahmin edilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Model, portföyün getirisi ile tek bir varlığın getirisi arasındaki ilişkinin birçok bağımsız makroekonomik değişkenler aracılığıyla tahmin eder. Esas olarak FVFM’nin uygulanması sırasındaki eksiklikler sonucunda geliştirilmiştir.

APT modelinin varsayımları ise şu şekildedir: Yatırımcılar riskten kaçınır; işlem maliyeti ve vergiler bulunmamaktadır; Dengede arbitraj olanağı bulunmamaktadır; Her varlık yatırımcılar tarafından tutulur.

2. Davranışsal Finans Modelleri Davranışsal finans modellerinin ortaya çıkışında, geleneksel ve rasyonel finans modellerinin bazı konuları açıklamada yetersiz kalması

~70I÷A0=! '

Modeli piyasa etkinliğini baz alarak literatüre katkıda bulunmuştur.

45


MAKALE

yatmaktadır. Davranışsal finans modelleri yatırımcı davranışı veya piyasa anomalilerini rasyonel finans modellerinin aksine yatırımcıların karar verme sürecini basite indirgeyen varsayımlar kullanmadan açıklamak üzere geliştirilmiştir. Davranışsal finansa son dönemde artan ilginin kaynağı, etkin piyasalar teorisi çerçevesinde rasyonel yatırımcıların ve fayda maksimizasyonunun birçok piyasa anomalisini açıklamada yetersiz kalması olmuştur. Davranışsal finansın merkezinde rasyonel finans teorilerinin aksine, yatırımcı davranışları yer almaktadır. Dolayısıyla davranışsal finans analizlerinde psikoloji biliminden yararlanılmaktadır. Bundan ötürü de, davranışsal finans teorileri, ampirik olarak desteklenmiş sosyal psikoloji üzerine kuruludur. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, davranışsal finansa göre yine rasyonel finans teorilerinin aksine piyasalar etkin değildir. Bunun en önemli göstergeleri, olay günü bildirimi (event day annoucement), hisse senedi bölünmesi, ve aşırı ve eksik tepkidir (under- overreaction).

cevabı vermek için ayarlanan başlangıç değerinden başlayarak tahmin yaparlar. Başlangıç değeri veya başlangıç noktası, problemin formülasyonu ile önerilebilir veya kısmi bir hesaplamanın sonucu olabilir. Buna göre, farklı başlangıç noktaları farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yaklaşıma düzeltme ve çıpalama yaklaşımı denilmektedir. Belirsizlik durumunda bilişsel bir kural olarak başvurulan bu yöntemde bireyler karar süreçlerinde referans nokta yaratarak belirsizliği azaltmaya çalışmaktadırlar. Hayta’nın belirttiği üzere, finansal piyasalarda hisse senedi fiyatları “referans noktası” ve bu fiyatların sabitlenmesi ise “çıpalama” olarak adlandırılmaktadır. Sonuç olarak yapılmış Ampirik 2.2. Mevcudiyet çalışmalar, yatırımcıların önemli İnsanların, bir sınıfın sıklığını ya sistematik hatalar yaptığını ve da bir olayın olasılığını, örneklerin bireysel psikolojinin neden olduğu ve olayların hatırlanma kolaylığı sapmaların piyasa fiyatlarını önemli açısından değerlendirdiği durumlar ölçüde etkilediğini göstermektedir. vardır. Daha basit şekilde, mevcudiyet Ayrıca rasyonel teoriler çerçevesinde yaklaşımı, daha kolay hatırlanan gerçekleşen fiyatlamanın, ekonomide olayların daha sık gerçekleşme yanlış kaynak dağılımına neden olasılığı olduğunu kabul eder. olabileceğine dair göstergeler de Örnek vermek gerekirse, bir kişi bir bulunmaktadır. girişimin başarısız olmasını daha önce Bu nedenle, son dönemde, rasyonel karşılaştığı zorlukları göz önünde yaklaşımların neden olduğu bulundurarak değerlendirir. zararın nasıl sınırlandırabileceğine dair çalışmalar davranışsal finans 2.3. Düzeltme ve Çıpalama kapsamında değerlendirilebilir. Birçok durumda, insanlar nihai Psikolojik sapmalar ve duygular karar süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Eğer bireyler piyasalarla ilgili kararlarında tam olarak rasyonel olsalardı, sermaye piyasaları her zaman etkin olurdu. Ancak gerçek dünyada durum böyle değildir ve finansal süreçlerde karar verirken, sadece rasyonellik varsayımı üzerinde kurulu geleneksel finans teorilerinden değil de davranışsal finansın yaklaşımlarından da yararlanmak daha &HYDE× doğru bir karar için %LOJL\LELUOHòWLUPH ROXòWXUPD kaçınılmazdır. yaklaşımı, rasyonel teorilerin yaptığı gibi olasılıkları kullanmadan herhangi bir şeyin, bir şeye ne kadar çok benzediğini temel alarak karar sürecini işletmektedir. Ancak benzerlikler ve temsilciliğe dayalı olarak karar alma yaklaşımı ciddi hatalara yol açmaktadır. Durumun beyinde algılanış ve temsil ediliş şekli yargının çarpıtılarak durumu gerçekten etkileyen faktörlerin unutulmasına rol açmaktadır. Buna göre, temel yatırım kuralı, iyi giden bir hisse senedine yatırım yapmak iken kötü performans gösteren hisse senedine karşı kötümser bir yaklaşıma sahip olmayı gerektirir.

2.1. Temsilcilik Temsilcilik yaklaşımı, olasılıklardan ziyade bir şeyi temsil ettiğine dayanarak değerlendiren bir yaklaşımdır. İyi bir şirketin hissesine yapılacak yatırımın iyi bir yatırım olacağı varsayımı bu yaklaşıma bir örnektir. Diğer bir örnek, Tversky ve Kahneman tarafından şu şekilde verilmiştir: A ve B şekilde iki olay olduğu varsayıldığında ve A, B’yi yüksek oranda temsil etmekteyse, A’nın B’den gelme olasılığı yüksek olarak değerlendirilir. Diğer taraftan, A, B’ye benzer değilse, A’nın B’den kaynaklanma olasılığı düşük olarak değerlendirilir. %LOJL\HXODòPDYH Görülmektedir VHoPH ki, temsilcilik

~70I÷A0=! '

d,3$/$0$0(.$1ô=0$6,

46

ÇIPA


RAPOR

ATR belgeleri onayı artık elektronik ortamda

~70I÷A0=! '

T

48

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile ihracatçılara bir kolaylık daha getiriyor. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) önerilerinden biri olan ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda çok önemli bir adım atıldı. Dolaşım ve Menşe Belgeleri’nin elektronik ortama aktarılma çalışmalarının ilk ayağı olarak, ATR Dolaşım Belgesi 14 Mayıs 2018 Pazartesi gününden itibaren artık elektronik ortamda onaylanmaya başladı. Başlangıçta manuel olarak da yapılan onay işlemi geçiş süreci tamamlanınca sadece elektronik ortamda yapılacak. Konu ile ilgili bir açıklama yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Bu uygulama ihracatçılarımızın zaman kaybına ve ek maliyetlerle karşılaşmasına son verecek. ATR belgelerinin elektronik ortamda onaylanması sayesinde, ihracatçılarımız ve

gümrük müşavirlerimiz, düzenledikleri belgeyi onaylatmak için artık ihracatçı birliklerine ve gümrüklere gelmek zorunda kalmayacak, onay işlemi için zaman harcamayacak” dedi. İhracatçıların ve gümrük müşavirlerinin TİM tarafından sağlanan internet arayüzü üzerinden ATR belgesindeki bilgi ve belgelerin girişini yapacağını kaydeden Büyükekşi “İhracatçı Birliklerimiz, online olarak iletilmiş ATR belgesi ve gümrük beyannamesi arasındaki ilişkiyi kontrol edecek. Evraklar uygunsa elektronik olarak belgeye onay verecek. Birlik onayının ardından belge, yine elektronik ortamda gümrük onayına sunulacak. Gümrük onayı da alan belge basıma hazır olacak. Birlik ve gümrük onayını numara ve işaretlerini de kapsayan belge içeriği ihracatçı ya da müşavirinin dilediği yerden fiziki belge üzerine yazdırılabilecek” dedi. Sistemin yüksek güvenlikli bir şekilde son

ATR Dolaşım Belgesİ artık elektronİk ortamda onaylanmaya başladı. TİM tarafıNDAN HAYATA GEÇİRİLEN BU YENİ UYGULAMA AVRUPA’DAN ÖNCE ÜLKEMİZ İHRACATÇILARININ HİZMETİNE SUNULDU.

teknoloji kullanılarak tasarladığını aktaran TİM Başkanı “kolaylık, güvenlik, pratiklik, seri işleyiş gibi faydalarının yanı sıra belgelerin üzerinde bulunacak QR kod sayesinde AB ülkelerinin güvenlik endişeleri de ortadan kalkmış olacak” diye konuştu. ATR’nin ardından diğer ihracat belgelerinde de benzer uygulamalara gidileceğine işaret eden Büyükekşi, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi dış ticaret işlemlerinde ATR dışında sekiz adet daha dolaşım ve menşe ispat belgesi kullanılıyor. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta kullanılan ATR Dolaşım Belgesi ile 14 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya start verilecek. EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Menşe Şahadetnamesi, FORM A, Basitleştirilmiş ATR, D-8, İran, Malezya Menşe İspat Belgelerinin de elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu belgelerin de katılması ile manuel onay verilen tüm belgeler elektronik ortama aktarılmış olacak. İhracatçılarımızın en az bürokrasi ile dış dünyaya açılmaları anlamına gelen bu adım, inşallah ihracat rakamlarımıza da olumlu yansıyacak.” Elektronik onay sistemine e-Birlik şifresiyle http://istanbul.ebirlik.net/dolasim/app adresinden erişim sağlanabilir.


MAKALE

Kullanıcı Klavuzu’na buradan ulaşabilirsiniz. NAZAN ÖZTÜRK TİM Dış Ticaret Belgeleri Sorumlusu

'RODéÇP%HOJHOHUL HOHNWURQLNRUWDPGD

~70I÷A0=! '

B

50

u yazımda ATR Dolaşım Belgesi ile başlatılan elektronik ortamda işlem ve Gümrük Bakanlığımız ile koordineli onay-vize uygulamalarının başladığı müjdesini vermek istiyorum. Artık, Dolaşım ve Menşe Belgelerinizi ofisinizden oturduğunuz yerden doldurup, onay için İhracatçı Birliğinize gitmeyip, Gümrük vizesi için de gümrüğe göndermeyeceksiniz. Birlik onayı ve gümrük vizesi işlemlerinizi ofisinizden doldurup aşağıdaki link üzerinden online girip doldurduğunuzda, Gümrük Beyannamenizi de doldurunca bu ATR’nin Gümrük Vizesi hanesi size mühürlü olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gönderilmiş olacaktır. Size de elektronik imzanız ile imzalayıp TİM logolu satın aldığınız boş belgeyi lokal yazıcınıza takıp bastırmak kalıyor. Ya da örneğin Sakarya, Muratbey, Ambarlı Gümrüğündeki elemanınıza, ya da nakliyecinize PDF halini mail atabilirsiniz. O da sizin elektronik olarak doldurduğunuz, Gümrüğün vizesini gönderdiği belgenin fiziki hali elinde olan herkese bastırtabilirsiniz, yani sizin doldurduğunuz, onaylattığınız, gümrük vizesi yaptırdığınız ATR oradan da print edilebilir. Elektronik ortamda belge onaylamanın yanı sıra 14 Mayıs 2018 tarihinden bu yana eskisi gibi ıslak mühür imzalı onaylarımıza da devam ediliyor idi. 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortam kullanılacaktır. Bu sürenin uzatılması konusunda Bakanlığımız kararlı davranmıştır. Boş olarak satın aldığınız belgenize onlıne giriş yaptığınız verilerinizi basarak kaşenizi, imzanızı atıp, doğrudan nakliyecinize teslim edebileceksiniz. Artık

moto kurye aramanıza, trafik yoğunluğu yaşayıp Birlik’e onaya yetiştirmeye çabalama heyecanı yaşadığınız günleri geride bırakacaksınız. Önce ATR belgesi ile başlatılan bu kolaylık, diğer tüm dolaşım ve menşe belgelerini de zamanla kapsayacaktır. Gümrük Müşavirlerimiz zaten e-birlik sistemini kullandığı için hepsinin şifre, parolası mevcuttur. Yeni bir şifre arayışına girmeyeceklerdir. E-imza kullanıcısı olmaları şartımızdır. Tarayıcınız İnternet Explorer olmalı ve şu linkten giriş yapılmalıdır: http://istanbul.ebirlik.net/dolasim/app Bu adrese giriş yapıp karşınıza gelen şifre parola hanesine e-birlik kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdiğinizde Dolaşım Belgeleri ikonu tıklandığında Belge E-Onay İşlemleri ile birlikte o Gümrük Müşavirliğinin firmaları namına satın aldığı tüm ATR Dolaşım Belgelerinin seri no sırasıyla listesi görünecektir. Sol başlarındaki kalem ikonu tıklandığında artık bu ATR Dolaşım Belgesinin doldurulacağı ekran karşınıza gelecektir. Kullanılan e-imza sahibi ihracatçı firması adına gümrük sistemlerinde temsile haiz işlem yapmaya yetkili olmalıdır; mükellefin T.C. Kimlik No. su da bu e-imza sahibi şahsa ait olmalıdır. Referans No, Beyanname No, Tescil tarihi bilgileri boş kalarak diğer verilerin girişini yaparak yanı sıra tarayarak eklenecek tüm ispat edici belgelerin de yüklenmesi suretiyle doldurulacak olan belge elektronik imza ile imzalandıktan sonra Kaydet ve Onaya Gönder butonu ile Birlik personeli onayına gider. Eksik, yanlış var ise Birlik personeli düzeltilmesi için geri gönderir. Telafisini yaptıktan sonra tekrar onaya gönderilen

belge artık Gümrük Bakanlığı ile haberleşecek ve ekranında açılan pencereye Referans No: …… şudur diye bildirim gelecek ve boş duran Referans No hanesine bu yollanan sayı sistem tarafından otomatik olarak yazılacaktır. Bu şu demektir; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı doldurulan ATR belgesini algıladı ve artık irtibatlandıracağı Gümrük Beyannamenizi açmanızı istiyor. Alıştığınız paket programlardan birinden Gümrük Beyannamesi doldurmaya başlayabilirsiniz. Gümrük Beyanname numarası ATR Dolaşım Sistemine de ait olduğu satıra yazılır. Onaylı ATR belgenizin durumu da artık Beyanname Aşamasında görünecektir. Gümrük Vizesi İçin Gönder diyerek ilerleyebilirsiniz. Gümrük Beyannameniz doldurulduğunda ATR ekranınıza bu defa açılan pencerede size Gümrük Bakanlığı şu bilgileri mesaj olarak gönderecektir: Mersis No: Şudur, Referans No. şudur, Çıkış gümrük idaresi: Şurasıdır diyerek belgenizin Gümrük Vizesi hanesine isabet edecek resim artık ortaya çıkmış demektir. Bu kolaylık ilk önce A.TR Dolaşım Belgesi ile başlayacaktır. 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren canlı uygulamaya geçilmiştir. Zaman içinde diğer tüm Dolaşım ve Menşe Belgeleri için de kullanıma açılacaktır. 70 ve 77 sayılı Gümrük Tebliğlerinin yürürlükten kaldırılarak yerine 148 ve 149 sayılı Tebliğler yürürlüğe konmuştur. ATR Dolaşım Belgesinin online hazırlanması aşamasında ilk ihtiyacınız E-İmza olduğu için bu e-imzanın gümrük sistemlerine girişte temsil yetkisi olan kişilerin e-imzaları olması gerekmektedir. Kullanıcı olarak giriş yapabilmeniz için hazırlanan Kılavuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


6ç1(5-ç

ŞEKERBANK

èHNHUEDQN©WDQLKUDFDWoÇ .2%ç©OHUHGHVWHNž

UMUT ÜLBEGİ Şekerbank / Genel Müdür Yardımcısı

~70I÷A0=! '

K

52

uruluşundan bugüne üretimi, ihracatı, ticareti ve yatırımları desteklemeye devam eden Şekerbank, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı firmaların finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik protokole imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımı ile TİM’de gerçekleştirilen bir törenle 7 bankanın imzaladığı protokol kapsamında, TİM üyesi 71 bin firmaya finansman desteği sağlanacak. Şekerbank, hem üretimin hem de ticaretin

finansmanındaki köklü tecrübesi ile TİM üyesi firmalara ihracat kredisi ve Türk Eximbank kaynaklı kredilerin yanı sıra gayri nakdi krediler de sunacak. Protokol kapsamında finansman desteği dışındaki ürünlerde de işlem ücretlerinde avantajlar sunan Şekerbank, TİM üyelerine ücretsiz dış ticaret danışmanlığı da verecek.

Òİhracatçı KOBİ’lere ücretsiz dış ticaret danışmanlık hizmeti sunuyoruz Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Umut Ülbegi,

Şekerbank’ın Anadolu bankacılığı misyonu doğrultusunda ve yerel bankacılıktaki köklü deneyimi sayesinde yalnızca büyük şehirlerde değil Anadolu’da da ihracatçı KOBİ’leri desteklediklerini söyledi. Ülbegi, imzalanan protokol kapsamında ihracatla büyümek isteyen KOBİ’lere mevzuat ile ilgili konulardan vesaik hazırlama sürecine kadar birçok başlığı şlığı kapsayan ücretsiz siz dış ticaret danışmanlığı nlığı hizmeti verdiklerini erini belirterek; “Danışmanlık ışmanlık hizmetinin yanı sıra ihracatçı müşterilerimize, rilerimize, hızlı ve kaliteli dış ticaret operasyon altyapısı, pısı, kısa-orta vadeli ihracat finansmanı kredileri, dileri, Eximbank kredileri, eri, ihracat akreditif iskontosu gibi hizmetlerle de katkıda bulunuyoruz” dedi. Ülbegi, TİM ile imzaladıkları protokol kapsamında, platformun gücünü Anadolu’da daha da çok KOBİ’ye ulaştırmayı

ve böylelikle Türkiye’nin kapsayıcı büyümesini desteklemeyi hedeflediklerini de ifade etti.

ŞEKERBANK, TİM ÜYELERİNE ÜCRETSİZ DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI DA VERECEK.


Ä°Ĺ&#x17E; BANKASI

Ĺ&#x17E;AHÄ°SMAÄ°L Ĺ&#x17E;Ä°MĹ&#x17E;EK Ä°Ĺ&#x; BankasÄą Genel MĂźdĂźr YardÄąmcÄąsÄą

K

OBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin faaliyetleri açĹsÄąndan dÄąĹ&#x; ticaret bĂźyĂźk Ăśnem taĹ&#x;Äąyor. DÄąĹ&#x; ticaret Ăźzerine faaliyet yĂźrĂźten KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lere Ăśzel, ithalat ve ihracat iĹ&#x;lemlerinin hÄązlÄą ve saÄ&#x;lÄąklÄą ilerlemesi ve ihtiyaçlarÄąnÄą doÄ&#x;ru zamanda karĹ&#x;Äąlayabilecek yurt içi ve yurt dÄąĹ&#x;Äąndaki yaygÄąn Ĺ&#x;ube aÄ&#x;Äąyla Ä°Ĺ&#x; BankasÄą en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor. Geçen Mart ayÄą içerisinde TĂźrkiye Ä°hracatçĹlar Meclisi ile Ä°Ĺ&#x; BankasÄą arasÄąnda imzalanan protokol kapsamÄąnda TĂźrkiye Ä°hracatçĹlar Meclisi Ăźyelerine Ä°hracatçĹ Kart, Ä°hracat Kredileri, Kur KorumalÄą (Opsiyonlu) DĂśviz Kredisi, Eximbank

Kredileri, KGF Kefaletli Krediler, Banka Ă&#x2013;deme YĂźkĂźmlĂźlĂźÄ&#x;Ăź (BPO), Ä°thalat Bedeli ve DĂśviz Transferleri UygulamasÄą, avantajlÄą Ă&#x153;ye Ä°Ĺ&#x;yeri AnlaĹ&#x;malarÄą gibi finansman ve nakit yĂśnetimi ĂźrĂźn ve hizmetlerinden uygun koĹ&#x;ullarda faydalanma imkânÄą sunuyor. Ä°Ĺ&#x; birliÄ&#x;i çerçevesinde ihracatçĹlarÄąn ticari hayatlarÄąnÄąn her aĹ&#x;amasÄąnda onlara destek olabilecek finansal çÜzĂźmlere yer veriliyor. Sadece kredi bazÄąnda deÄ&#x;il, E-Ä°hracat alanÄąnda ya da BPO gibi alternatif Ăśdeme sistemleri de protokolde yer alÄąyor. Ä°Ĺ&#x; BankasÄą, ihracatçĹlara geniĹ&#x; bir perspektifle ve ciddi bir bilgi birikimiyle yaklaĹ&#x;Äąyor.

Ă&#x2019;Mevzuata hakim dÄąĹ&#x; ticaret uzmanlarÄą Ä°Ĺ&#x; BankasÄą Genel MĂźdĂźr YardÄąmcÄąsÄą Ĺ&#x17E;ahismail Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek, â&#x20AC;&#x153;BĂślge satÄąĹ&#x; tÄąĹ&#x;

45 08 08

45

KE RE M

45 08

03 23

AY BE 09/ K 2

0

â&#x20AC;&#x153;

mĂźdĂźrlĂźklerimizde, KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerimizin sorunlarÄąna çÜzĂźm geliĹ&#x;tirilmesi konusunda çalÄąĹ&#x;an, mevzuata hakim dÄąĹ&#x; ticaret uzmanÄą yĂśneticilerimiz bulunuyor. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye Banka Ă&#x2013;deme YĂźkĂźmlĂźlĂźÄ&#x;Ăź (BPO) sistemini ilk getiren bankayÄąz. BPO ile dÄąĹ&#x; ticaret yapan mĂźĹ&#x;terilerimizin alÄącÄą ve satÄącÄą konumundayken gĂźvenle ilerlemeleri ve sĂźrecin hÄązlÄą Ĺ&#x;ekilde gerçekleĹ&#x;mesi mĂźmkĂźn oluyor, bu da mĂźĹ&#x;terilerimiz için bir fayda saÄ&#x;lÄąyor. AyrÄąca hayata geçirdiÄ&#x;imiz Ăśdeme altyapÄąsÄą olan Toplu DĂśviz Transferleri uygulamasÄą ile çok sayÄąda peĹ&#x;in, mal mukabili ithalat, hizmet ithalatÄą ya da diÄ&#x;er dĂśviz transferi iĹ&#x;lemlerinin hÄązla sonuçlandÄąrÄąlmasÄą, bildirim ve dekontlarÄąn ise aynÄą hÄązla mĂźĹ&#x;terilerimize ulaĹ&#x;masÄą saÄ&#x;lanÄąyorâ&#x20AC;? diyor. diyo or.

45 67

89 00

03 23

45 67

89 00

Ä°HRACATĂ&#x2021;I ATĂ&#x2021;I KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;LERÄ°N BÄ°â&#x20AC;&#x2122;LERÄ°N FARKLI BEKLENTÄ°LERÄ°NÄ° KARĹ&#x17E;ILAYABÄ°LMEK AMACIYLA SEKTĂ&#x2013;RDE Ä°HRACATĂ&#x2021;I KARTâ&#x20AC;&#x2122;I MĂ&#x153;Ĺ&#x17E;TERÄ°LERÄ°NE SUNDU.

Ä°Ĺ&#x; BankasÄą, ihracatçĹ KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin farklÄą beklentilerini karĹ&#x;Äąlayabilmek amacÄąyla sektĂśrde bir ilke imza atarak Ä°hracatçĹ Kartâ&#x20AC;&#x2122;Äą mĂźĹ&#x;terilerine sundu. Ä°hracatçĹ Kart ile firmalar hem Ä°Ĺ&#x; BankasÄą aracÄąlÄąÄ&#x;Äą ile gerçekleĹ&#x;tirdikleri mal ihracatÄą iĹ&#x;lemlerinden MaxiPuan kazanÄąyor hem de Maximum Ĺ&#x17E;irket Kredi KartÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn tĂźm Ăśzelliklerinden faydalanabiliyor. Ä°hracatçĹ Kart sahipleri Maximum dĂźnyasÄąnÄąn puan, taksit ve indirim avantajlarÄąndan yararlanarak TĂźrkiye çapÄąnda 300 bini aĹ&#x;kÄąn Maximum Ăźye iĹ&#x;yerinden taksitli alÄąĹ&#x;veriĹ&#x; yapabiliyor. AyrÄąca, harcamalarÄąnÄąn yoÄ&#x;unlaĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą sektĂśrlerde Ä°Ĺ&#x; BankasÄą ticari kartlarÄąna Ăśzel ilave taksit ve/ veya taksit erteleme avantajlarÄąndan yararlanabiliyor. Ä°hracatçĹ Kart sahiplerine, peĹ&#x;in alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;lerini iĹ&#x;lem sonrasÄą 12 aya varan vadelerde taksitlendirme veya 3 aya varan vadelerde Ăśteleyebilme imkânÄą da sunuyor. Bunun yanÄą sÄąra, nakit ihtiyacÄąnÄąn arttÄąÄ&#x;Äą dĂśnemlerde hesap Ăśzeti erteleme ve 12 aya varan vadelerde taksitli nakit avans fÄąrsatlarÄą da bulunuyor.

~70IáA0=! '

çÊ%DQNDVĂ&#x2021;çKUDFDWoĂ&#x2021; .DUWŠĂ&#x2021;P ÊWHULOHULQHVXQGX

53


6ç1(5-ç

Çok fonksiyonlu

~70I÷A0=! '

ekskavatörler üretti

54

TİM-TEB Girişim Evi’nin destek sunduğu firmalardan Smart İş Makinaları’nın Kurucusu Metalurji ve Malzeme Mühendisi Özgür Günay tarafından geliştirilen ekskavatör farklı aparatlarla yükleyici, forklift, hidrolik kırıcı ve asfalt kesici makineye dönüştürülebiliyor.

T

İM ve Türkiye Ekonomi Bankası iş birliğinde hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi’nin desteklediği firmalardan Smart İş Makinaları, yüzde 100 yerli tasarım ve üretimle 6-8-10 tonluk paletli ekskavatörleri Türkiye pazarına sundu. Farklı BOM tasarımı sayesinde

ekskavatör dışında yükleyici ve forkliftin yaptığı işleri de gerçekleştirebilme özelliğine sahip Smart Çok Fonksiyonlu Ekskavatörlerde yüzde 85 yerli parça kullanıldı. Smart İş Makinaları Kurucusu Özgür Günay, “Türkiye’de satılan iş makinelerinin halen yüzde 75’i yurt dışından ithal edilen ürünler ve ekonomik anlamda da 1,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı söz konusu. Türkiye iş makinaları sektörünün sürekli büyümesiyle beraber yerli üretimin önemi de gittikçe artacak. SMART olarak en büyük motivasyonumuz yüksek teknolojili, yerli iş makinalarının yapılabileceğini ve Türk mühendislerinin bunu başarabileceğini göstermek. Ar-Ge ve üretim için gerekli finansman ihtiyacını 6 kardeş olarak aile içinde karşıladık ve konularında uzman, başaracağımıza inanan güçlü bir ekip kurduk” diyor.

ÂYapısı itibarıyla farklı Türkiye’deki iş makineleri satış rakamlarına bakıldığında kazıcı yükleyici (bekoloder) ürün grubunun yaklaşık yüzde 40’lık bir pazar payı bulunuyor. Avrupa’da ise bu oran yüzde 1-2 seviyelerinde. Özgür Günay bu durumu “Çünkü kazıcı yükleyiciler 3600 dönemedikleri ve sabit gövdeli oldukları için aslında verimsiz makineler. Fakat önde yükleyici, arkada kazıcı kovası sayesinde birkaç farklı makinanın yaptığı işi tek başına yapabildiği için gelişmekte olan ülkelerde daha çok tercih ediliyor. Kule dönüşü olmadığı için iş yaparken gereksiz manevralarla hem yakıt hem zaman harcıyor. Smart Çok Fonksiyonlu Ekskavatörler özel BOM tasarımı ve Hidrolik


ÖZGÜR GÜNAY / SMART İŞ MAKİNALARI KURUCUSU

ÂYatırımcıya ciddi avantaj Smart Ekskavatörler işletme maliyetleri konusunda da yatırımcıya ciddi avantajlar sunduğunu işaret eden Özgür Günay, “3-4 ayrı makine ve

SMART İŞ MAKİNALARI YÜKSEK KATMA DEĞERLİ, YENİLİKÇİ VE İHRACAT POTANSİYELİ TAŞIYAN YERLİ İŞ MAKİNELERİ ÜRETMEK AMACIYLA, 2014 YILINDA, EGE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT’İ İÇERİSİNDE KURULDU.

operatör yerine 1 makina, 1 operatörle tüm şantiye işlerinizi yapabilirsiniz. Benzer tonajdaki ekskavatörler saatte 3 km/s hızla giderken, SMART saatte 10 km/s hız yapabildiği için işlerinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz. Kullandığımız parçaların yüzde 85’i yerli olduğu için satış sonrasında da 7/24, Türkiye’nin her yerine en geç 24 saat içinde yedek parça temin etme garantisi sunuyoruz. Yükleyici kova, kazıcı kova, forklift çatalını makinalarımızla birlikte standart olarak sunuyoruz. Bunun yanı sıra aklınıza gelen tüm hidrolik ataşmanlar makinalarımızda kullanılabiliyor. Geniş ürün yelpazemizle altyapı, peyzaj, hafriyat, yol, tünel, tarım, ormancılık gibi çok geniş uygulama alanlarında çözümler sunmaktayız. Kazıcı Kova,

Yükleyici Kova, Forklift Çatalı, Burgu, Kırıcı, Ot Biçme Ataşmanı, Ağaç Budama Testeresi, Asfalt Kesme Testeresi, Yol Süpürgesi, Kar Küreme, Tomruk Ataşmanı, Balya Ataşmanı, Bordür Taşıma Kıskacı, Parke Taşı Döşeme Ataşmanı gibi çok farklı amaçlar için kullanılan ataşmanlar makinalarımızla birlikte kullanılabilmektedir. Müşterilerimizin hayal ettiği ataşmanı, mühendislerimiz tasarladıktan sonra uluslararası standartlara uygun olarak üretiyoruz. Makinalarımızın kontrol yazılımlarını da kendimiz yaptığımız için farklı marka ataşmanların da makinalarımızla uyumlu bir şekilde çalışmasını garanti ediyoruz. “Yüzde 100 yerli tasarım ve dünya standartlarında üretimle, Yeni Nesil Smart Çok Fonksiyonlu Ekskavatörler iş makineleri sektöründe dengeleri Türk Malı ürünler lehine çevirecek. Yüksek teknolojili yerli iş makinalarının üretilmesiyle birlikte yerli tedarikçilerimiz de bizimle birlikte yeni pazarlara açılma fırsatı yakalayacak ve Türk Malı ürünlerin kalitesi dünyanın her yerinde hak ettiği yerlere gelecektir” diye aktardı.

ÂTİM-TEB Girişim Evi sayesinde sürdürülebilirlik kazandı KOSGEB, TÜBİTAK, ve Karayolları Genel müdürlüğüyle yakın Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini belirten Özgür Günay, DMO üzerinden de tüm kamu kurumlarına ve belediyelere makine ve ataşman sattıklarını dile getirdi. Tasarım, doğrulama ve yazılım faaliyetlerinin tamamının şirket bünyesinde yapıldığına dikkat çeken Günay TİM-TEB Girişim Evi ile yollarının kesişmesini ise şu sözlerle anlatıyor: “Ege Üniversitesi Teknopark aracılığıyla TİM-TEB Girişim eviyle tanıştık. Çok değerli eğitim modülleri ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak aldık. İş planımız mentorumuz Mehmet Sanlı beyin yorumlarıyla sürekli güncellendi ve sürdürülebilir hale getirebildik. Ayrıca TEB bankasından kefaletsiz kredi kullanabildik.”

~70I÷A0=! '

Kilitli Ataşman Değiştiricisi (Quick Coupler) sayesinde Bekoloderlerin 3600 dönebilen versiyonu olarak tasarlandı” diye belirterek standart bir ekskavatörden farkını ise şöyle açıklıyor: “Teknik özelliklere gelecek olursak, standart bir ekskavatörden birçok farkı bulunuyor. Patent başvurusunu yaptığımız Hidrolik Ataşman Değiştirici sayesinde, operatör kabin içinden tek bir düğmeyle ataşman değiştirebiliyor. BOM, ara BOM, ofset kolu ve kazıcı kol olmak üzere 4 parçalı BOM yapısı itibarıyla diğer makinalardan ayrışıyor. Ana BOM arkaya daha çok yatabildiği için makinalarımız skid steer modunda da çalışabiliyor. Teknolojik olarak bir başka üstünlüğü de yürüyüş sistemi. Güçlü bir yürüyüş pompası tercih ettiğimiz için makinalarımız saatte 10 km/s hıza çıkabiliyor. Bu da zaman anlamında avantaj sağlıyor. Ayrıca 30 tonluk makinedeki kabinden daha konforlu ve geniş bir operatör kabini bulunuyor. İş makinelerini uzun süre kullanan operatörlerin çalışma konforunu, ergonomisini, verimliliğini düşünerek tasarladığımız operatör kabinleri sektördeki standartların çok üzerindedir. Sınıfının en geniş kabin hacmine sahip, açılır kapanır ön cam, mükemmel görüş açısı, geniş operatör ekranı, arka görüş kamerası, dijital klima, hidrolik kilitli ataşman değiştiricisi, soğutucu dolap, bluetooth radyo, SMART iş makinalarında standart donanım olarak yer almaktadır.” Yeni Nesil, Çok Fonksiyonlu Smart ekskavatörler şantiyelerdeki makine kalabalığını ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı. Kazıcı (ekskavatör), yükleyici (loder), kompakt yükleyici, forklift, kırıcı, kesici vb. makineler yerine sadece bir Smart ekskavatörle tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

55


6ç1(5-ç

~70I÷A0=! '

Türkiye lojistikle

56

gücüne güç katıyor Her geçen yıl ağırlığını artıran lojistik sektörü; teknoloji ile birlikte gücüne güç katıyor. Ulaştırmanın yanı sıra depolama ve ambalajlama hizmetlerini de kapsayan lojistikte hedef yerli üretimle bu gücü artırmak.


ÂHedef; lojistikte yerli üretim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay bir programa katılmış ve açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti: “Ülkemizi, eğitim, sağlık, bilgi, enerji, savunma sanayii, lojistik ve ticarette yerli milli üretimle dünyada söz sahibi olan bir ülke haline dönüştüreceğiz.” Lojistik sektörü dahil olmak üzere çok sayıda sektör de yerli üretimi hedefleyen ülkemizde; açıklanan rakamlarda ilginin arttığını ve firmaların bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptığını gösteriyor. Örneğin; lojistik, son 10 yılda 1,9 milyar dolar yabancı yatırımı çekti ve kargo kapasitesini 4 kat artırarak konteyner hacimlerinde artış yakaladı. Lojistik sektörünün temel taşlarından biri olan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener; “Bugün 400 bin

kişiye yatırım sağlayan lojistik sektörü, ülkemiz için çok önemli bir istihdam alanıdır” diyerek sektörün önemini ve de değerini bir kez daha açıkladı.

ÂAvrupa’nın en büyük araç filosu Türkiye’de Ülkemizde lojistik sektörünün GSYH içerisindeki payı ise yaklaşık yüzde 14 olarak ifade ediliyor ve sektör faaliyetlerinin büyüklüğü 150 milyar lira olarak tanımlanıyor. Emre Eldener’in konu ile ilgili yaptığı açıklamalara yer vermeye devam edelim: “Avrupa’nın en büyük araç filolarından birine sahip olan ülkemizde TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı 800 bini aşkın kamyon mevcuttur. Ancak bu araçların tümünün hâlihazırda uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanıldığını varsaymak doğru olmayacaktır. Havayolu taşımacılığına baktığımızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verileri, ülkemizin havayolu uçak filosunun 540 olduğunu belirtmektedir. Küresel verileri incelediğimizde taşımaların hacim anlamında yüzde 1’inin havayolu ile gerçekleştirildiğini, buna karşın değer anlamında bu hacmin yüzde 40’a tekabül ettiğini görüyoruz.” Havayolu taşımacılığının değerli kargolar için tercih edildiğini belirten Eldener, 2018 yılında ilk fazının açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye’nin havayolu taşımacılığı alanında önemli bir yük aktarma merkezi olabileceğini söyledi.

Lojistik, son 10 yılda 1,9 milyar dolar yabancı yatırımı çekti ve kargo kapasitesini 4 kat artırdı.

TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı 800 bini aşkın kamyon mevcut.

Ülkemizin havayolu uçak filosunun 540 olduğu belirtilmekte.

ÂGeleceğin lojistiği teknoloji ile şekilleniyor UTİKAD; 19 Eylül 2018 tarihinde “Geleceğin Lojistiği” zirvesini düzenleyecek. Lojistik sektöründe her geçen gün etkisi daha da yoğun

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ OLAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ UTİKAD; 19 EYLÜL 2018 TARİHİNDE “GELECEĞİN LOJİSTİĞİ” ZİRVESİNİ DÜZENLEYECEK.

hissedilen ve ‘teknolojik gelişmeler’ başlığı altında toplanan birçok kavram iş yapış şekillerine yön veriyor, yeni ufuklar açmaya devam ediyor. E-Ticaret ile gündelik hayatın bir parçası olan ve Endüstri 4.0 ile iş yapış şekillerinde köklü değişiklikler yaratacak değişim süreci ile adım adım e-dünyaya doğru gidiliyor. Gerçekleşecek zirvede; bu dünyaya ne kadar hazır ve donanımlı olunduğunun sorusu aranacak.

~70I÷A0=! '

T

arihte ilk olarak askeri alanda kullanılmaya başlanan lojistik; günümüzde artık mal ve hizmet sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile ulaşımın genel hatları oluşturulurken; konteyner taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığınında yapılmaya başlandığını belirtmekte fayda var. Lojistiğin ulaştırmanın yanı sıra depolama, envanter, ambalajlama ve beraberinde birçok hizmeti kapsadığını da özellikle belirtelim. Türkiye’de bu konu ile ilgili özellikle son yıllarda çok ciddi adımlar atılıyor. Rekabet şartlarında başarılı olmak için en iyi ürünü en uygun fiyata müşteriye sunmak isteyen firmaların kullanmak zorunda en değerli kalemlerden biri; lojistik sistemleri.

57


6ç1(5-ç

PROGROUP ULUSLARARASI DANIĹ&#x17E;MANLIK

78548$/,7<, stratejik \|QOHQGLUPH\DSĂ&#x2021;\RU

DR. SALÄ°M Ă&#x2021;AM PROGROUP UluslararasÄą DanÄąĹ&#x;manlÄąk YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą

~70IáA0=! '

P

58

rogroup 15 yÄąl Ăśnce danÄąĹ&#x;manlÄąk ve eÄ&#x;itim sektĂśrĂźne adÄąm atarak firmalarÄąn ihtiyaçlarÄąnÄą doÄ&#x;ru analiz ederek en uygun stratejiyi belirlemelerine yardÄąmcÄą PMVZPSĆľĆ&#x152;SLFUMFSĆ&#x152;OPMBTÂ&#x2018; problemleri zamanÄąnda ve karĹ&#x;ÄąlÄąklÄą saygÄą çerçevesinde ele alarak çÜzĂźme ulaĹ&#x;tÄąran 130(3061[Ć&#x152;SWFZFVMBÇľBO paydaĹ&#x;larÄąnÄą da yalnÄąz bÄąrakmÄąyor, devamlÄą analiz ve takip sistemi ile baĹ&#x;arÄąlarÄąnÄąn artmasÄąna katkÄą saÄ&#x;lÄąyor. AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki hizmetleri veren 130(3061 Ć&#x152;ÇľMFUNFMFSĆ&#x152; geleceÄ&#x;in peĹ&#x;inde deÄ&#x;il ĂśnĂźnde olmasÄąnÄą saÄ&#x;lÄąyor. t4USBUFKĆ&#x152;L:PM)BSĆ&#x152;UBTÂ&#x2018; t#Ă UĂ&#x17D;F1MBOMBNB:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; tĆ&#x17E;OTBO,BZOBLMBSÂ&#x2018;:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;N t,VSVNTBM:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;N t.BSLB:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; t1B[BSMBNBWF4BUÂ&#x2018;Çľ:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152;

t5FEBSĆ&#x152;L;Ć&#x152;ODĆ&#x152;SĆ&#x152;:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; tĂ&#x192;SĂ O(FMĆ&#x152;ÇľUĆ&#x152;SNF:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; t#Ć&#x152;MHĆ&#x152;4Ć&#x152;TUFNMFSĆ&#x152;:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; t"Ć&#x152;MFĆľĆ&#x152;SLFUMFSĆ&#x152;:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; t4Ă SFĂ&#x17D;Ć&#x17E;ZĆ&#x152;MFÇľUĆ&#x152;SNF:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;NĆ&#x152; t.BMĆ&#x152;ZFUMFSĆ&#x152;%àǾàSNF YĂśnetimi. 'Ć&#x152;SNBBZSÂ&#x2018;DB130&%6 markasÄą altÄąnda Ĺ&#x;irketlere eÄ&#x;itim ihtiyaç analizleri yaparak uygulamalÄą eÄ&#x;itimler veriyor. 130(3061:Ă&#x161;OFUĆ&#x152;N Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Dr. Salim Ă&#x2021;am, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin markalaĹ&#x;ma sĂźrecine bĂźyĂźk katkÄąlar saÄ&#x;layan TURQUALITY projesi hakkÄąndaki sorularÄąmÄązÄą yanÄątladÄą. Hedeflerinin danÄąĹ&#x;manlÄąk sektĂśrĂźnde dĂźnyaca tanÄąnmÄąĹ&#x; ilk TĂźrk markasÄąna dĂśnĂźĹ&#x;mek olduÄ&#x;unu sĂśyleyen Ă&#x2021;am, mal veya hizmet Ăźretimi yapan toplam 41 markaya hizmet vererek bu markalarÄąn TURQUALITY kapsamÄąna girmelerine rehberlik etmekten mutluluk duyduklarÄąnÄą sĂśyledi. Ă&#x2021;am, bu firmalar arasÄąnda TURQUALITY konusunda rehberlik yaptÄąÄ&#x;Äą ve kapsama HĆ&#x152;SFO,0#Ć&#x17E;MFSĆ&#x152;OEFPMEVÇ&#x2DC;VOV ifade etti.

bir fonksiyon oluĹ&#x;turduk. â&#x20AC;&#x153;Bilgi de tÄąpkÄą sevgi gibi, paylaĹ&#x;ÄąldÄąkça anlam kazanÄąrâ&#x20AC;? felsefesinden yola çĹkarak bu fonksiyonu açĹklamak istiyoruz. FormĂźlĂźn yanlÄąĹ&#x; kullanÄąlmamasÄą bakÄąmÄąndan da, bu fonksiyonu kullanmak isteyenlerin bizden bilgi almasÄąnÄą rica ediyoruzâ&#x20AC;? dedi.

Ă&#x2019;TURQUALITY stratejik yĂśnlendirme yapmakta TURQUALITYâ&#x20AC;&#x2122;nin bir teĹ&#x;vik ve destek programÄąndan ziyade bir iĹ&#x; modeli olduÄ&#x;unu sĂśyleyen Dr. Salim Ă&#x2021;am, verilen teĹ&#x;vik ve desteklerin aslÄąnda Ĺ&#x;irketlere stratejik yĂśnlendirme yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄą ifade ederek, 2006/4 SayÄąlÄą TĂźrk Ă&#x153;rĂźnlerinin YurtdÄąĹ&#x;Äąnda MarkalaĹ&#x;masÄą, TĂźrk MalÄą Ä°majÄąnÄąn YerleĹ&#x;tirilmesi ve TURQUALITYâ&#x20AC;&#x2122;nin Desteklenmesi HakkÄąnda

TebliÄ&#x; çerçevesinde verilen destekleri sÄąraladÄą: â&#x20AC;&#x153;Patent, faydalÄą model ve endĂźstriyel tasarÄąm tescili, marka tescil, yenileme, koruma t5BOÂ&#x2018;UÂ&#x2018;N)BSDBNBMBSÂ&#x2018; t.BÇ&#x2DC;B[B,Ć&#x152;SB t.BÇ&#x2DC;B[BUFNFMLVSVMVN  dekarasyon, konsept mimari giderleri t0GĆ&#x152;T EFQP TIPXSPPN  satÄąĹ&#x; sonrasÄą servis, reyon raf, dekorasyonlu kĂśĹ&#x;e kira gideri ve mimari giderleri t1B[BSBHĆ&#x152;SĆ&#x152;ÇľCFMHFMFSĆ&#x152;  sertifikasyon, ruhsatlandÄąrma, test ve klinik test gidirleri t'SBODIĆ&#x152;TFLĆ&#x152;SBWF dekarosyonu, kurulumu, konsept mimari giderleri t,VSVNTBMBMUZBQÂ&#x2018;ZÂ&#x2018; oluĹ&#x;turmaya yĂśnelik danÄąĹ&#x;manlÄąklar t.Ă OIBTÂ&#x2018;SBOIFEFGQB[BSMBSB yĂśnelik danÄąĹ&#x;manlÄąklar tĆ&#x17E;TUĆ&#x152;IEBN t1B[BSBSBÇľUÂ&#x2018;SNBTÂ&#x2018;Ă&#x17D;BMÂ&#x2018;ÇľNBTÂ&#x2018; ve raporlama t'VBS t%FQPMBNBIĆ&#x152;[NFUMFSĆ&#x152; t(FMĆ&#x152;ÇľĆ&#x152;NZPMIBSĆ&#x152;UBTÂ&#x2018; çalÄąĹ&#x;masÄąâ&#x20AC;?

Ă&#x2019;Turquality Ä°ntegrali BugĂźne dek TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de pek çok kez TURQUALITY çalÄąĹ&#x;masÄąnÄąn yapÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą, ancak modelin fonksiyonun kurulmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą bilhassa belirten Dr. Salim Ă&#x2021;am; i#Ć&#x152;[MFSEF130(3061PMBSBL TURQUALITY ile ilgili integral

â&#x20AC;&#x153;

TURQUALITY Ä°Ĺ&#x17E;LETMELERÄ° Ă&#x2013;Ä&#x17E;RENEN ORGANÄ°ZASYON HALÄ°NE DĂ&#x2013;NĂ&#x153;Ĺ&#x17E;TĂ&#x153;RĂ&#x153;YOR.


6รง1(5-รง

+90 216 488 66 00 pbx


+90 274 277 01 20 pbx


6ç1(5-ç

Ă&#x153;Ă&#x2021;GE DRS

7 UNL\HŠQLQDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021;GHSR  UHWLFLVLhd*( geliĹ&#x;tirdi ve daha iyilerini geliĹ&#x;tirmeye devam ediyor.

Ă&#x2019;Yerli Ăźretimle fiyatlar aĹ&#x;aÄ&#x;Äąya çekildi

TUNĂ&#x2021;ER YILDIZ Ă&#x153;Ă&#x2021;GE DRS Genel MĂźdĂźr

~70IáA0=! '

Ă&#x153;

62

Ă&#x2021;GE Grup bĂźnyesinde faaliyet gĂśsteren Ă&#x153;Ă&#x2021;GE DRS 0UPNBUĆ&#x152;L%FQPMBNBWF%FQP 3BG4Ć&#x152;TUFNMFSĆ&#x152;"ĆľCĆ&#x152;SĂ&#x17D;PL sektĂśrĂźn hizmetine sunduÄ&#x;u, akÄąllÄą depolama çÜzĂźmleri ile bu konuda dĂźnyanÄąn sayÄąlÄą firmalarÄą arasÄąnda yer alÄąyor. Ă&#x153;Ă&#x2021;GE DRS, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ilk ve hala tek patentli Mobil rack sistemi, deprem Ĺ&#x;artlarÄą da dĂźĹ&#x;ĂźnĂźlerek geliĹ&#x;tirilen otomatik drive-in depolar için tamamen yerli patentli kontsrĂźksiyon ve Autopal Mekik, dar ofis alanlarÄąnda kullanÄąlan arĹ&#x;iv dolaplarÄąnÄąn tam otomatik ve android Ăźzerinden kullanÄąma izin veren patentli modeli, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en yĂźksek ve tamamen yerli tek tam otomatik deposu, Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn en yĂźksek Hafif yĂźk AS/ RS deposu vb. çÜzĂźmlerini

Konuyla ilgili gĂśrĂźĹ&#x;lerini paylaĹ&#x;an Ă&#x153;Ă&#x2021;GE DRS Genel MĂźdĂźrĂź Tunçer YÄąldÄąz, yaptÄąklarÄą Ar-Ge çalÄąĹ&#x;malarÄąyla firmalarÄąn beklediÄ&#x;i akÄąllÄą depolama çÜzĂźmlerinin teker teker hayat bulduÄ&#x;unu ifade etti. Bu sayede â&#x20AC;&#x153; ithalata dur denilerek Ăźlke ekonomisine Ăśnemli bir katkÄą saÄ&#x;landÄąÄ&#x;ÄąnÄąn ve dĂźnyanÄąn geri kalanÄą için AvrupalÄą Ăźreticilere ciddi bir alternatif olduklarÄąnÄąnâ&#x20AC;? altÄąnÄą çizdi.

Ă&#x2019;EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a uygun sistem Teknolojiye dayalÄą ĂźrĂźn gruplarÄąna verilen Ăśnem

â&#x20AC;&#x153;

ile tam yedi TĂ&#x153;BÄ°TAK destekli TEYDEB projesi tamamlanarak sanayicinin kullanÄąmÄąna sunuldu. 2016 yÄąlÄąnda Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122; deki bir firma için 6000 palet kapasiteli EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a uygun, 3 robotun çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą, insansÄąz akÄąllÄą depo projesi hayat geçirildi 25metre ve 10.000 paletlik yeni bir depo projesi de devam ediyor. FarklÄą bir sektĂśr olan savunma sanayinde de tam otomatik depo projesi ise 2018 yÄąlÄąnda devreye alÄąnacak. Tunçer YÄąldÄąz, i0UPNPUĆ&#x152;WTFLUĂ&#x161;SĂ OEF yer alan bir mĂźĹ&#x;terimiz içinse Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn en yĂźksek depolarÄąndan biri olan (31 metre) Mini-Load ASRS deposunu inĹ&#x;a ettik. SektĂśrel dergiler ile yurtdÄąĹ&#x;Äą partnerlerimizden aldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz

TUNĂ&#x2021;ER YILDIZ, PERAKENDEDEN SANAYÄ°YE KADAR TĂ&#x153;M SEKTĂ&#x2013;RLERE RAF SÄ°STEMLERÄ° VE DEPOLAMA Ă&#x2021;Ă&#x2013;ZĂ&#x153;MLERÄ° Ă&#x153;RETÄ°LDÄ°Ä&#x17E;Ä°NÄ° SĂ&#x2013;YLEDÄ°.

bilgilendirme ve case study çalÄąĹ&#x;malarÄą neticesinde belirlenen AS/RS miniload kategorisinde bu yĂźkseklik daha Ăśnce uygulanmamÄąĹ&#x;. FabrikanÄąn adeta kalbi gibi çalÄąĹ&#x;an sistem 12 ayrÄą giriĹ&#x; çĹkÄąĹ&#x; kapÄąsÄą ve 31m yĂźksekliÄ&#x;iyle saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą 103 katta; 7 bin 500 tava, 50 bin eurobox plastik kasa kapasitesi sayesinde firmanÄąn ihtiyacÄą olan tĂźm intralojistik hareketleri tek baĹ&#x;Äąna ĂźstlenmiĹ&#x; durumdaâ&#x20AC;? dedi.

Ă&#x2019;DĂźnyanÄąn ilk tilt ray çuval sorterÄąnÄą THY için Ăźrettik Ă&#x153;Ă&#x2021;GE DRS nin tamamladÄąÄ&#x;Äą diÄ&#x;er bir baĹ&#x;arÄą hikayesi de THY nin kargo bĂślĂźmĂź için yapÄąlan dĂźnyanÄąn ilk tilt ray Ă&#x2021;uval sorterÄą oldu. Saatte 4 bin ĂźrĂźn ayrÄąĹ&#x;tÄąrma kapasitesine sahip sistem sayesinde THY kargo bĂślĂźmĂź iĹ&#x;lem kapasitesini 3 kat arttÄąrdÄą.

Ă&#x2019;Ă&#x153;Ă&#x2021;GE Ar-Ge Merkezi kuruyor Tunçer yaptÄąÄ&#x;Äą açĹklamada, Ă&#x153;Ă&#x2021;GEâ&#x20AC;&#x2122;de 2018â&#x20AC;&#x2122;in ilk yarÄąsÄąnda 30 kiĹ&#x;ilik profesyonel Ar-Ge ekibinin yer alacaÄ&#x;Äą Ar-Ge merkezinin kurulacaÄ&#x;ÄąnÄą da ifade etti ve perakendeden sanayiye kadar tĂźm sektĂśrlere raf sistemleri ve depolama çÜzĂźmleri ĂźretildiÄ&#x;ini sĂśyledi.


DOĞRU HAMLELER LİDERLİĞİ GETİRİR (VQHNOLNJşYHQLOLUOLNYH\HQLOLNÍLOLÛLLONHHGLQPLŖ$VVDQ$OşPLQ\XP 7şUNL\H\DVVàDOşPLQ\XPVHNWŌUşQGHşUHWLPYHLKUDFDWWDOLGHU %XEDŖDUàGDURODODQWşPLŖRUWDNODUàPà]DYHÍDOàŖDQODUàPà]D VRQVX]WHŖHNNşUHGHUL]


6ç1(5-ç

ATA FREIGHT TÜRKİYE

ATA Freight depo \DWÇUÇPODUÇQÇVUGU\RU

RÜVEYDA LOKMANHEKİM ATA Freight Türkiye Depolardan Sorumlu Müdür

~70I÷A0=! '

1

64

ew York merkezli ATA Freight’in, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hindistan, Meksika, Rusya ve Çin’de olmak üzere 6 ayrı ülkede kendisine ait 30’dan fazla ofisi ve 400’den fazla çalışanı bulunuyor. İthalat ve ihracata yönelik haftalık düzenli servislerle parsiyel ve komple deniz, hava ve kara taşımacılığı hizmeti sunan ve bunların dışında tedarik zinciri çözümleri, proje taşımacılığı, depo hizmetleri, paketleme, elleçleme ve gümrükleme gibi hizmetleri de müşterilerine sunan başarılı firmayı; ATA Freight Türkiye’nin Depolardan Sorumlu Müdürü Rüveyda Lokmanhekim anlattı. Lokmanhekim; “Türkiye’de ve yurt dışında toplam 4 adet depomuzla,

teknoloji, otomotiv, telekomünikasyon, tarım makineleri ve gıda sektörlerindeki müşterilerimize başarılı bir şekilde depolama ve elleçleme hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedarik zinciri çözümleri ve teknolojik altyapımız ile müşterilerimize avantaj sağlıyoruz” diyerek açıklamalarına başladı.

ÒLojistik operasyonlarda depoların önemi Günümüzde depoların sadece malların bekletildiği bir yer olmadığını özellikle ifade eden Rüveyda Lokmanhekim, konuşmasına “Depoya gelen mallar müşteri istekleri doğrultusunda çeşitli işlemlere tabi tutulmanın yanında, niteliklerine göre depolanıp uygun şartlarda

saklanıyorlar. Depolarda verilen bu tip hizmetler her ne kadar dışarıdan basit gibi görünse de depolar lojistik operasyon içerisinde büyük bir rol oynuyor” diyerek devam etti.

ÒDepolarda teknoloji imzası Depolarda teknolojinin kullanılmasına ve bu amaç doğrultusunda yapılan Ar-Ge çalışmalarının da önemine değinen Lokmanhekim; “Türkiye’de faaliyette olan depoların bir kısmı malesef teknoloji altyapısını tamamlamamış ve eski ekipmanlarla hizmet veriyor. Biz ATA Freight olarak her zaman lojistiğin geleceğinde teknolojinin olduğuna inanıyoruz ve bütün yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz, kendi teknoloji firmamız ve Ar- Ge merkezimiz var. Kendi teknoloji şirketimizin

KONTRAT LOJİSTİĞİ SERVİSİ SAYESİNDE MÜŞTERİLERİN BÜTÜN TEDARİK ZİNCİRİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİLİYOR.

ürettiği depo yönetim programlarıyla (WMS), modern yöntemlerle inşa edilmiş, ve her türlü müşteri ihtiyacına cevap verebilecek teknolojik depolarla hizmet veriyoruz. Bütün depolarımızda barkod sistemi ve el terminalleri kullanıyoruz” dedi.

ÒYatırımlar artarak devam ediyor ATA Freight’ın Türkiye’de mevcut iki adet deposu bulunmakta ve ayrıca bu yıl içinde üçüncü bir depo yatırımının daha yapılması planlanıyor. Lokmanhekim, “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık en kısa sürede bu yatırımımzın detaylarını da açıklayacağız. Mevcut depolarımızı ve yeni yatırımlarımızı son teknolojik altyapı desteği ile her sektörden her ürüne hizmet verebilecek kapasitede tasarlıyoruz. İstanbul Hadımköy’de bulunan depomuz, yüksek seviyede otomasyon imkanı veren en son teknolojiyle donatıldı, diğeri ise İzmir Kemalpaşa’da bir soğuk hava deposu, bu depomuzda da yine en modern, kaliteli ve yeni sistem ve ekipmanlar kullanılmaktadır. ATA Freight inovasyonları, teknolojisi ve uzmanlığıyla insanların hayatlarını iyileştirmeyi ve çevreyi geliştirmeyi amaçlıyor” dedi.


6ç1(5-ç

EKO FUARCILIK

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en bĂźyĂźk lojistik platformu

ALTINAY BEKAR EKO FuarcÄąlÄąk Fuarlar MĂźdĂźrĂź

~70IáA0=! '

U

66

luslararasÄą logitrans Transport Lojistik FuarÄą, bu yÄąl 12â&#x20AC;&#x2122;nci kez gerçekleĹ&#x;ecek. Eko FuarcÄąlÄąk tarafÄąndan dĂźzenlenecek olan fuarÄą ve lojistik sektĂśrĂźnĂźn Ăśnemini Eko FuarcÄąlÄąk Fuarlar MĂźdĂźrĂź AltÄąnay Bekar anlattÄą. Bekar, â&#x20AC;&#x153;Her yÄąl baÄ&#x;ÄąmsÄąz kuruluĹ&#x;lara yaptÄąrÄąlan katÄąlÄąmcÄą anketlerine gĂśre logitrans alternatifsiz bir iĹ&#x; ortamÄą yaratÄąyor. 2017 yÄąlÄą logitrans FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda, 2016 senesinden 2017 senesine yansÄąyan jeopolitik ve ekonomik sorunlara raÄ&#x;men yine Ăśzellikle ziyaretçi yoÄ&#x;unluÄ&#x;u açĹsÄąndan çok verimli bir GVBSTĂ SFDĆ&#x152;ZBÇľBEÂ&#x2018;L&,0 FuarcÄąlÄąk ve Messe MĂźnih PSUBLMÂ&#x2018;Ç&#x2DC;Â&#x2018;PMBO&,0..* 'VBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;L-UEĆľUĆ&#x152;UBSBGÂ&#x2018;OEBO organize edilen logitrans, CĆ&#x152;SEĂ OZBOFUXPSLĂ PMBO

Messe MĂźnihâ&#x20AC;&#x2122;in eriĹ&#x;im aÄ&#x;Äą sayesinde tĂźm dĂźnyaya tanÄątÄąlÄąyor. TĂźrkiye için olduÄ&#x;u kadar bĂślge için de lojistikte bir deÄ&#x;er yaratmak ve rakipsiz bir lojistik iĹ&#x; platformu oluĹ&#x;turmak BEÂ&#x2018;OBOĆ&#x152;UFMĆ&#x152;LMĆ&#x152;CĆ&#x152;SLOPX IPXFÇľMĆ&#x152;Ç&#x2DC;Ć&#x152;OEF CĂ ZĂ LCĆ&#x152;S çaba sergiliyoruz. Ă&#x2021;ĂźnkĂź biliyoruz ki; lojistik, deÄ&#x;er yaratmak için olmazsa olmazlarÄąn baĹ&#x;Äąnda geliyorâ&#x20AC;? diyerek sĂśzlerine baĹ&#x;ladÄą.

Ă&#x2019;BĂślgenin en Ăśnemli etkinliÄ&#x;i AltÄąnay Bekar; dĂźnyanÄąn ßçßncĂź bĂźyĂźk iĹ&#x; kolu ve endĂźstrisi olan lojistik sektĂśrĂźnĂźn TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de de bĂźyĂźk bir geliĹ&#x;im içinde

â&#x20AC;&#x153;

olduÄ&#x;unu sĂśyledi ve ekledi: â&#x20AC;&#x153;DĂźnya lojistik pazarÄąndan da bĂźyĂźk beklentiler var. BĂślgenin alanÄąndaki en Ăśnemli etkinliÄ&#x;i olan UluslararasÄą logitrans Transport Lojistik FuarÄą, bu nedenle katÄąlÄąmcÄąsÄąyla olduÄ&#x;u kadar ziyaretçisiyle de bĂźyĂźmeye devam ediyor. Bilgi paylaĹ&#x;ÄąmÄą, bu yÄąlki logitrans etkinliÄ&#x;inde yine Ăśnemli bir rol oynayacak. Fuar boyunca dĂźzenlenen konferans programÄą â&#x20AC;&#x153;Tek KuĹ&#x;ak Tek Yolâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;EndĂźstri 4.0â&#x20AC;? gibi baĹ&#x;lÄąklar ile sektĂśrdeki en Ăśnemli trendler hakkÄąnda ziyaretçilere bilgi saÄ&#x;lÄąyor. 2018 yÄąlÄąnda ilk kez baĹ&#x;latÄąlan

14-16 KASIM 2018â&#x20AC;&#x2122;de Ä°STANBULâ&#x20AC;&#x2122;DA GERĂ&#x2021;EKLEĹ&#x17E;ECEK OLAN ULUSLARARASI LOGÄ°TRANS TRANSPORT LOJÄ°STÄ°K FUARI; TĂ&#x153;RKÄ°YEâ&#x20AC;&#x2122;NÄ°N EN BĂ&#x153;YĂ&#x153;K LOJÄ°STÄ°K PLATFORMU OLARAK Ä°FADE EDÄ°LÄ°YOR.

â&#x20AC;&#x153;truck & trailer Turkeyâ&#x20AC;? pavilyonu, logitransÄąn Ăśzel bir bĂślĂźmĂź olarak gerçekleĹ&#x;ecek.â&#x20AC;? Yeni Ä°pek Yolu giriĹ&#x;iminin Avrupa ve Asya arasÄąndaki demiryolu ile yĂźk taĹ&#x;ÄąmacÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄąn hacmini arttÄąracak Ĺ&#x;ekilde tasarlandÄąÄ&#x;ÄąnÄą vurgulayan Bekar; â&#x20AC;&#x153;Artan yatÄąrÄąmlar sayesinde, demiryolu kargo trafiÄ&#x;i TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de de daha Ăśnemli hale geliyor. 14-16 KasÄąm 2018 tarihlerinde Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da gerçekleĹ&#x;ecek olan logitrans FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn bu konuya Ăśzel bir bĂślĂźm olan â&#x20AC;&#x153;rail cargo Turkeyâ&#x20AC;? pavilyonunu açmasÄą da bu sebepten kaynaklanÄąyorâ&#x20AC;? Ĺ&#x;eklinde konuĹ&#x;tu.

Ă&#x2019;Yunanistanâ&#x20AC;&#x2122;dan Finlandiyaâ&#x20AC;&#x2122;ya Her yÄąl 30 kadar Ăźlkeden katÄąlÄąmcÄąyÄą, 50 kadar Ăźlkeden ziyaretçi ile buluĹ&#x;turan logitrans, çok taraflÄą bir iĹ&#x; ve iĹ&#x; birliÄ&#x;i platformu yaratÄąyor. FuarÄąn katÄąlÄąmcÄąlara yeni ufuklar açtÄąÄ&#x;ÄąnÄą kaydeden AltÄąnay Bekar, â&#x20AC;&#x153;Her yÄąl ortalama 200 civarÄąnda firmanÄąn en Ăźst dĂźzeyde temsil edildiÄ&#x;i UluslararasÄą logitrans Transport Lojistik FuarÄą; lojistik pazarÄąnÄąn satÄąn almacÄąlarÄą konumundaki ticaret ve sanayi dĂźnyasÄąnÄąn karar alÄącÄąlarÄąndan oluĹ&#x;an 15 bine yakÄąn profesyonel ziyaretçisi için de bĂźyĂźk bir hazÄąrlÄąk içindeâ&#x20AC;? diyerek konuĹ&#x;malarÄąna son verdi.


SANKO HOLDÄ°NG

FARUK KĂ&#x2013;SE Sanko Makina Forklift SatÄąĹ&#x; DirektĂśrĂź

S

anko Holdingâ&#x20AC;&#x2122;in iĹ&#x; makineleri sektĂśrĂźnde faaliyet gĂśsteren Sanko Makina 1B[BSMBNBWF5Ć&#x152;D"Ćľ  deneyimli ve uzman bir kadro ile 1999 yÄąlÄąndan beri hizmet veriyor. Sanko Makinaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn satÄąĹ&#x;ÄąnÄą yapmakta olduÄ&#x;u ĂźrĂźn yelpazesinde Doosan marka dizel, LPG ve elektrikli forkliftler, MST marka istif makinalarÄą ve teleskopik yĂźkleyici, Robutel marka insansÄąz taĹ&#x;Äąma birimleri (AGV) bulunuyor. Sanko Makina, Doosan markasÄąyla 2004-2007 yÄąllarÄą arasÄąnda 3 yÄąl Ăźst Ăźste TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en çok satÄąlan forklifti oldu. Forklift SatÄąĹ&#x; DirektĂśrĂź Faruk KĂśse, â&#x20AC;&#x153;GeliĹ&#x;en teknolojide; tĂźm makinelerimizin daha verimli, ilk gĂźnkĂź gibi gĂźvenli ve daha fazla

performanslÄą çalÄąĹ&#x;abilmesi için kaliteli ve zamanÄąnda servis hizmetleri ile desteklenmesi gerekiyor. Bundan dolayÄą; TĂźrkiye geneline yayÄąlmÄąĹ&#x; yaygÄąn servis aÄ&#x;Äą ile hizmet veren Sanko Makina yĂźksek yedek parça bulunabilirlik oranÄą ile mĂźĹ&#x;terisine sorunsuz ve kaliteli bir hizmet sunuyorâ&#x20AC;? diye sĂśylĂźyor. YĂźksek stok hacmi ve geniĹ&#x; ĂźrĂźn çeĹ&#x;itliliÄ&#x;inin yanÄąnda mĂźĹ&#x;terilerine sunduÄ&#x;u avantajlarla malzeme taĹ&#x;Äąma ve istifleme yapan bĂźtĂźn firmalarÄąn ihtiyaçlarÄąna cevap veren Sanko Makine, Doosan markalÄą forkliftlerin distrĂźbĂźtĂśrlĂźÄ&#x;ĂźnĂź Ăźstlenen, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de en çok tercih edilen Ĺ&#x;irketler arasÄąnda yer alÄąyor. BĂźnyesinde 7 bĂślge mĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź bulunan Sanko Makinaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn distribĂźtĂśrlĂźÄ&#x;ĂźnĂź ĂźstlendiÄ&#x;i Doosan markalÄą

forkliftlerin ĂźrĂźn gamÄąnda 1.8 ton â&#x20AC;&#x201C; 25 ton arasÄą dizel forkliftler, 1.8 ton â&#x20AC;&#x201C; 5 ton arasÄą LPGâ&#x20AC;&#x2122;li forkliftler ve 1.5 ton â&#x20AC;&#x201C; 5 ton arasÄą elektrikli forkliftler yer alÄąyor. AyrÄąca 50â&#x20AC;&#x2122;den fazla yetkili servis aÄ&#x;Äą ile makinalarÄąn daha verimli, gĂźvenli ve performanslÄą çalÄąĹ&#x;abilmesi için her tĂźrlĂź bakÄąm ve revizyon hizmetlerini, uzman ekibi ile orijinal yedek parça kullanarak yerine getirmekte.

Ă&#x2019;Maliyetleri aĹ&#x;aÄ&#x;Äą çekiyor Forkliftlerin saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą avantajlardan bahseden Forklift SatÄąĹ&#x; DirektĂśrĂź Faruk KĂśse, â&#x20AC;&#x153;Doosan forkliftlerin arÄąza sĂźrelerinin dĂźĹ&#x;Ăźk ve yĂźk taĹ&#x;Äąma iĹ&#x;lerinin mĂźmkĂźn olduÄ&#x;unca verimli ve gĂźvenli olmasÄą sebebiyle kullanÄącÄąlarÄąn iĹ&#x;letme maliyetlerinin aĹ&#x;aÄ&#x;Äąya çekilmesine olanak saÄ&#x;lÄąyor. 0QFSBUĂ&#x161;SĆ&#x152;Ă&#x17D;Ć&#x152;OSBIBUWFV[VO sĂźre yorulmadan çalÄąĹ&#x;ma imkanÄą saÄ&#x;layan ergonomik valf kumanda kollarÄą, yĂźksek performanslÄą ve yakÄąt tasarruflu motorlarÄą, operatĂśr uyarÄą sistemleri, otomatik Ĺ&#x;anzÄąman koruma gibi Ăśzellikleri ile gĂźvenlik,

â&#x20AC;&#x153;

ekonomi, verimlilik ve konfor açĹsÄąndan kendisini ispatlayan forkliftlerimiz sayesinde mĂźĹ&#x;teri memnuniyetinin en Ăźst seviyede tutulmasÄą ilke edinilmiĹ&#x;tirâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu. Bir Sanko Holding firmasÄą olan Robutel, insansÄąz çalÄąĹ&#x;an otonom çekme araçlarÄąyla; 350 kgâ&#x20AC;&#x2122;dan 9 tonâ&#x20AC;&#x2122;a deÄ&#x;iĹ&#x;en geniĹ&#x; ĂźrĂźn yelpazesi ile tesis içindeki tĂźm lojistik ihtiyaçlarÄą karĹ&#x;ÄąlÄąyor. MST ile ortak geliĹ&#x;tirilen farklÄą yĂźkseklik ve tonaj ihtiyaçlarÄąna cevap verebilen, insansÄąz istif makinalarÄą ile paletli yĂźklerin depolar ve Ăźretim hatlarÄą arasÄąnda doÄ&#x;rudan taĹ&#x;ÄąmasÄąnÄą yapabilmekte. Ă&#x153;retimin, satÄąĹ&#x;Äąn ve ticaretin gerçekleĹ&#x;tiÄ&#x;i hemen hemen heryerde kullanÄąlan bir ĂźrĂźndĂźr. Ä°stif makinalarÄą (forklift ve XBSFIPVTFFRVĆ&#x152;QNFOU  insanlarÄąn gelir dĂźzeylerinin artmasÄąna paralel olarak artÄąyor. Faruk KĂśse, â&#x20AC;&#x153;Ă&#x153;rĂźnlerimizin artÄąĹ&#x;Äą direkt olarak TĂźrkiye ekonomisinin bĂźyĂźdĂźÄ&#x;ĂźnĂźn gĂśstergesidir. SektĂśr olarak; Ăźlke ekonomisiyle eĹ&#x;deÄ&#x;er bir ivmede hareket ediyoruzâ&#x20AC;? diye aktarÄąyor.

SANKO MAKÄ°NA GĂ&#x153;VENCESÄ°YLE DOOSAN, TĂ&#x153;RKÄ°YEâ&#x20AC;&#x2122;DE EN Ă&#x2021;OK TERCÄ°H EDÄ°LEN FORKLIFT MARKALARINDAN BÄ°RÄ°DÄ°R!

~70IáA0=! '

0Â ĂŠWHUL\HVRUXQVX]YH NDOLWHOLKL]PHW

67


6ç1(5-ç

Ambalajlarda yeni dönem başladı Daha hijyenik ve daha sağlıklı olmaları ile tercih edilen ambalajlar günümüzde daha çok firma ve bireyler tarafından tercih edilmeye başlandı. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin açıklamış olduğu artan ihracat rakamlarına göre de sektör yükselişe geçti.

~70I÷A0=! '

G

68

ünümüzün rekabetçi piyasa koşullarında ambalajın önemi her geçen gün artıyor. Ambalaj ürünü dış etkenlerden koruyarak hijyenik koşullarda taşınması ve saklanmasını sağlarken raf ömrünü uzatıyor. Tüketicilerin satın alma kararında da ambalaj başrolde yer alıyor. Market raflarında renkli renkli ambalajlar söz konusu ürünün albenisini artırıyor ve bireylerin bilinçaltına mesajlar göndererek; satın alma sürecini artırıyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin bir markette gezinirken ürünlere bakma süreleri sadece birkaç saniyeden ibaret. Ve bu kadar kısa zamanda tüketicilerin ilgisini çekmek zorunda olduğunun bilincinde olan firmalarda; çoğunlukla renkli ve göze hitap eden ambalajlarla tüketicileri yakalamaya çalışıyor. Tabii ki; sadece nedenler bunlarla sınırlı değil. Teknolojinin ilerlemesi, çevreci yaklaşımlar ve daha sağlıklı yaşama isteği ambalaj sanayisine olan ilgiyi her geçen yıl daha da fazla artırıyor.

ÂAmbalajda yeni dönem Yerine getirilmesi zorunlu olan süreçlerde var. Örneğin; yürürlüğe giren “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlara İlişkin Tebliğ” ile artık yaş meyve ve sebzelerin standartlarla belirlenen şekilde ambalajlanması zorunlu hale geldi. Ahşap, kağıt veya kağıt esaslı olarak sınıflandırılan tek kullanımlık ambalajların ise Haziran ayı itibarıyla kullanılması zorunlu olacak. 2019 yılında yürürlüğe girecek yeni maddelerle birlikte hasattan sonra yaş meyve ve sebzelerin standartları belirlenen plastik kasa ve karton/oluklu mukavva kutu ve benzeri taşıma amaçlı kutular yani nakliye ambalajları içerisinde


Âİhracat her geçen yıl artıyor Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) ambalaj sektörünün açıkladığı 2017 yılsonu ithalat ve ihracat rakamları sektörün hızla yükseldiğini ve büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Açıklanan yılsonu verilerine göre Türkiye ambalaj sektörünün ihracatı, 2016 yılına göre miktar ve değer olarak yüzde 8 arttı. Ambalaj ihracatı, 2017 yılsonunda miktar olarak 2 milyon 125 bin ton, değer olarak 4 milyar 145 milyon dolar oldu. Ambalaj ithalatı ise 2016 yılına göre miktar olarak

2017 YILINDA EN FAZLA AMBALAJ İTHALATI YAPILAN İLK 10 ÜLKE ALMANYA, ÇİN, İTALYA, ABD, GÜNEY KORE, FRANSA, İNGİLTERE, FİNLANDİYA, İSPANYA VE BELÇİKA ŞEKLİNDE SIRALANDI. AMBALAJ TÜRÜNE GÖRE DEĞER OLARAK GENEL TOPLAMLARA BAKILDIĞINDA İTHALATTAN PLASTİK AMBALAJLAR YÜZDE 57, KAĞIT/KARTON AMBALAJLAR YÜZDE 35, METAL AMBALAJLAR YÜZDE 6, CAM AMBALAJLAR İSE YÜZDE 2 PAY ALDI.

yüzde 3, değer olarak yüzde 5 arttı. Miktar olarak 1 milyon 765 bin ton, değer olarak ise 3 milyar 358 milyon dolar şeklinde gerçekleşen ambalaj ithalatı çerçevesinde sektör, 787 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2018 yılının birinci çeyreğinde de aynı oranda artış gözlendi.

takip etti. 2017 yılında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yine değişmedi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, Fransa, İsrail, İran, İtalya, Hollanda, ABD ve Mısır oldu.

Âİhracatta sıralama değişmedi Ambalaj türüne göre ihracat rakamlarına bakıldığında ise plastik ambalajlar yüzde 65’lik payla ilk sırada yer alırken, plastik ambalajları yüzde 24’lük payla kağıt/ karton ambalajlar, yüzde 8’lik payla metal ambalajlar, yüzde 2’lik payla ise cam ambalajlar

◊ 2017 yılı ambalaj ihracatı: miktar olarak 2 milyon 125 bin ton, ◊ 2017 yılı ambalaj ihracatı: değer olarak 4 milyar 145 milyon dolar oldu. ◊ 2017 ambalaj ithalatı ise 2016 yılına göre miktar olarak yüzde 3, değer olarak yüzde 5 arttı.

~70I÷A0=! '

satış noktalarına ulaştırılmasını zorunlu kılacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliği, 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Avrupa Birliği mevzuatına uyum doğrultusunda, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarındaki özellikleri yeniden belirlenmiş oldu.

69


6ç1(5-ç

ATOMİKA MAKİNA

0éWHULOHULPL]LQ LéRUWDæÇ\Ç]

OSMAN YAMAN Atomika Makina Satış Mühendisi

~70I÷A0=! '

1

70

989 yılında Ankara’da kurulan Atomika Makina’nın ana faaliyet alanı gıda sektörüne yönelik endüstriyel makina ithalatı, satışı ve sonrası hizmetler olarak ifade ediliyor. Firma, kurulduğu günden bu yana kesintisiz olarak ülkemiz gıda sanayine hizmet ediyor. İngiliz menşeli Bühler Grubu’nun Türkiye’deki çalışma ortağı ve temsilcisi olan Atomika Makina’nın başarısını ve Ar-Ge ile teknolojiye yapmış olduğu yatırımları firmanın Satış Mühendisi Osman Yaman’dan dinledik. Yaman; sözlerine şöyle başladı: “Başlangıçta sadece Sortex optik ayıklama makinaları ile başlayan hizmet sürecimiz, Bühler Grubu makinalarının portföyümüze

katılmasıyla genişledi. Satış rakamlarında en yüksek orana sahip olan Bühler Sortex optik ayıklama makinalarıdır. Ülkemizde tüketilen pirinç, hububat, bakliyat, kuruyemiş ve donmuş gıdanın büyük bir bölümünü bizim makinalarımızca ayıklanıyor. Bühler Grup bünyesine dahil olduktan çalışma sahamız genişlemiş, sadece optik ayıklama ile kalınmayıp pirinç, bulgur, mercimek, bakliyat işleme makinalarının satışı yapılmaya başlandı. Anahtar teslimi fabrikalar kurabiliyoruz.”

ÒÇevreci ve gelecek odaklı teknolojiler Bühler Grubu’nun yıllık cirosunun yüzde 5’ini yeni teknolojiler geliştirmek için ayırdığını özellikle belirten Osman Yaman, “İsviçre firmalarının temel özelliği olan yenilikçi yaklaşımı tam olarak uyguluyor. Hayatımızı her alanda kolaylaştıran, çevreci ve gelecek odaklı teknolojiler geliştiriyor. Örneğin Sortex optik ayıklamayı bulan, geliştiren ve halen dünyada bu teknolojinin önderliği yapan 70 yıllık bir markayı temsil ediyor. Optik ayıklamanın geçmişini oluşturdu ve geleceğine yön veriyor. Öyle ki Sortex, optik ayıklama

makinalarının jenerik ismi oldu. Herkes optik ayıklama makinalarını Sortex diye adlandırıyor” diyor.

ÒBüyümenin haklı gururunu yaşıyoruz Asıl hedeflerinin Türkiye’nin her zaman en iyi makinalara, en iyi koşullarda ve en iyi hizmetle sahip olması olduğunu vurgulayan Yaman, “Geliştirilen yeni teknolojileri bir an önce iş ortaklarımızla paylaşarak uygulamaya sokmak ve getirdiği avantajlarla onları bir üst seviyeye taşımaktır. Bu süreç içinde optik ayıklamada pazar liderliğimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz” diyerek düşüncelerini ifade ediyor. Atomika Makina’nın Türkiye ekonomisine katkılarını ise Osman Yaman şöyle

anlatıyor: “Yurdumuzun bir tarım ülkesi olması nedeniyle, kalkınmamızın öncelikle tarımsal ürün ihracatıyla olacağına inanıyoruz. Bunun kaliteli ürün ile gerçekleşeceğini biliyoruz. Yıllardır bu amaçla ihracatçılarımıza kaliteli ürün elde etmede büyük katkı sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz.” Kendilerini sadece bir satış firması olarak görmediklerini ise özellikle belirten Satış Mühendisi Osman Yaman; “Biz müşterilerimizin iş ortağıyız. Bazı müşterilerimizle birinci kuşakla başladığımız ilişkiler ikinci kuşakla devam ediyor. 30 yıla yaklaşan dostluklarımız oluştu, şu anda dünya pazarına yön veren şirketlerimizle beraber büyümenin haklı gururunu yaşıyoruz” diyor.

Atomİka Makİna’nın Satış Mühendİsİ Osman Yaman; kendİlerİnİ sadece bİr satış fİrması olarak görmedİklerİnİ özellİkle belİrtİyor.


;( 46;64(;ȉ2ҋ@(906;64(;ȉ2ҋ MANUEL +,769 (-:ȉ:;,43,9ȉ www.ucge-drs.com · project@ucge-drs.com ·

ucgedrs · ucge.drs ·

+90 (224) 372 28 28


6ç1(5-ç

THE DOW CHEMICAL COMPANY

Daha güzel bir dünya mümkün Özel Plastikler, dünyanın en büyük polietilen rezinleri, özel rezinler ve yapıştırıcı üreticilerinden biri olarak ifade ediliyor ve birim, “plastikte sürdürülebilir uygulama geliştirme ve döngüsel ekonominin yaşam döngüsü tasarımındaki değer zincirinin önde gelen bir inovasyon sağlayıcısı ve iş birlikçisi” olarak tanımlanıyor. Uzun süredir Türkiye pazarında olan Dow Kimya yetkilileri; ülkemizde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar ve şöyle diyorlar: “Türkiye’de çok dinamik bir yapı ve ciddi bir girişimcilik damarı var.”

~70I÷A0=! '

Dow Türkiye’nin Ambalaj Pazar Geliştirme Müdürü Özgür Kayan ile Dow Grup Pazarlama Müdürü Romain Cazenave; Dow Kimya imzası ile hayata geçen ambalaj ürünleri ile daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu anlattılar.

72

1

971 yılından bu yana ülkemizde faaliyet göstermekte Dow Türkiye Kimya Sanayi; sunduğu teknolojik çözümlerle birlikte genel hatları ile enerji verimliliği, depreme karşı yapı güçlendirme, alternatif enerji kaynakları ve temiz su ihtiyacı gibi konularda Türkiye’nin çevresel ve

ekonomik standartlarını geliştirmesine katkıda bulunuyor. Dow Kimya markası altındaki, Dow Ambalaj ve Özel Plastikler iş birimi ise yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları ve dünya çapında uygulamış oldukları çevreci projelerle birlikte daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu bizlere gösteriyor. Gıda ambalajı,

kişisel hijyen, altyapı ve tüketim malları ve ulaşımda son kullanıcı pazarları için yüksek performanslı teknolojiler sunan Dow Ambalaj ve Özel Plastikler birimi, böylelikle Ar-Ge, dünya çapında erişebilirlik, geniş ürün grupları ve endüstri uzmanlığı gibi temel güçleri bir araya getiriyor. Dow Ambalaj ve

ÒGeleceği paylaştılar Geçtiğimiz günlerde 120’den fazla müşteri ve ortak; Dow Ambalaj ve Özel Plastikler iş biriminin önümüzdeki döneme ilişkin heyecan verici hedeflerini ve beklentilerini ilk elden gözlemleyebilmek ve işi, işin uzmanlarından dinlemek için İstanbul’da bir araya geldi. “Geleceği Paylaşmak” adlı etkinlikte; katılımcılar, ambalaj, sağlık ve hijyen, altyapı ve taşımacılık alanındaki yeniliklerle, rekabetçi avantaj sağlamaya dönük, sürdürülebilirlik hedeflerini ve işleme verimliliğini yönlendiren çözümleri ve


teknolojileri ayrıntılı bir biçimde inceleme fırsatı elde ettiler. TİMREPORT ekibi olarak bizler de bu etkinlikte yer aldık ve etkinlik sonrasında sorularımızı Dow Türkiye Ambalaj Pazar Geliştirme Müdürü Özgür Kayan ile Dow Grup Pazarlama Müdürü Romain Cazenave’ye yönelttik.

Òİyi bir ambalajın olmazsa olmazları Önce; Dow Kimya imzasını taşıyan ambalajlardan başlayalım. Romain Cazenave; iyi bir ambalajda olması gereken özellikleri şu sözlerle birlikte anlatıyor: “En önemki konu; koruma. İkincisi de kaynak kullanımı. Hafiflik ve daha az kaynak kullanımı ile aynı hatta belki daha fazla korumayı sağlayabilmek iyi bir ambalajda olması gereken özelliklerin başında gelmektedir. Ürünün raf ömrünü uzatmak üçüncü önemli husustur. Söz konusu ürünün raf ömrünü uzatarak gıda israfını engelleyebilirsiniz.

ÒDow ambalajı Afrika’daki çocukları mutlu etti Dow Türkiye Ambalaj Pazar Geliştirme Müdürü Özgür Kayan’ın Dow Kimya’nın “daha iyi bir dünya için” yapmış olduğu çalışmalara

verdiği örnekte takdire şayan. Kayan; “Mesela bir gıda üreticisi, Afrika’daki madencilere ve oradaki çocuklara besleyici bir gıda götürmek istiyordu. Ancak oradaki doktorlar bu gıdayı hazırlarken toz ürünü suyla karıştırmak zorundaydılar. Bununla çok zaman harcadıkları için çocuklarla çok daha fazla ilgilenemiyorlardı. Tabi diğer taraftan bu alanlarda temiz su bulmak zor. Ve gıdayı korumak için buzdolabı gibi soğutma sistemi bulmakta çok mümkün değil. Bizden bu konuda bir yardım istediler. Bizde bir ambalaj geliştirmelerine yardımcı olduk. Bu ambalaj yine esnek bir ambalaj ve geri dönüştürülebilen bir ambalajdı. Ama özelliği sebebi ile tozla suyu karıştırmadan taşıyıp tüketiciye götürebileceğiniz, istendiği zamanda ambalajı sıkarak dış çemherlerini

DOW AMBAJLAMA İNOVASYONLARI GIDA GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR VE GIDA TAZELİĞİNİ UZATARAK ATIK AZALTIMINA VE GIDA İHTİYACI DUYAN DÜNYAMIZIN BESLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR.

ROMAIN CAZENAVE Dow Grup Pazarlama Müdürü patlatmadan, içerdeki özel çemherlerini patlatarak karışım sağlanmasını ve kolay bir şekilde içilebilmesini sağlıyordu. Bununla ilgili bir proje başlattık ve projemize Afrika’daki hükümette destek oldu. Hem gıdanın doğru bir şekilde çocuklara gitmesini sağladık, hem raf ömrünü uzattık, hem de çocuklarımızın mutlu olmasına katkıda bulunduk. En güzeli ise, bu karışım içildikten sonra öğrenciler o ambalajları geri topladılar ve bize ulaştırdılar. Biz onları tekrar bizim katkı maddelerimizle güçlendirerek plaka haline gelmesine ve sıra yapılmasını sağladık. Haliyle ambalajdan tekrar kullanabilecekleri ve uzun süre kullanabilecekleri bir şey yapmalarını sağlamış olduk. Hatta diğer atıklarla birlikte yani bildiğiniz çöpe giden diğer atıklarla birlikte tekrar işlenerek plakalar haline geldi ve ahşap tozunu kullanarak ev yapılmasını sağladık.”

~70I÷A0=! '

ÖZGÜR KAYAN Ambalaj Pazar Geliştirme Müdürü

Dördüncü hususumuz ise; geri dönüşülebilir olması. Buradaki amaç ya ambalajı daha kolay geri dönüşülebilir bir şekilde dizayn etmek, ya da üretildikten sonra ambalajın tekrardan kullanılabilir yada farklı bir amaç için kullanılabilir bir hale getirilmesini sağlamak. Biz burada özellikle uyumlaştırıcı ürünlerimizle birlikte atıkları, ya da kullanılamayan düşük değerli atıkları daha da değerli hale getiriyor ve farklı amaçlarla biraz daha katma değeri yüksek ve daha iyi yerlerde kullanılmasını sağlıyoruz.”

73


6ç1(5-ç

DURAN MAKİNA

'Q\DQÇQOLGHU UHWLFLOHULQGHQELUL\L]

ABDURRAHMAN KÜÇÜKARAS Duran Makina Genel Müdür

~70I÷A0=! '

6

74

5 yıla yakın matbaacılık bilgi birikimi ve tecrübesiyle 30 yıldır karton ambalaj katlama ve yapıştırma makineleri üreten Duran Makina’yı firmanın Genel Müdürü Abdurrahman Küçükaras anlattı. Küçükaras; sözlerine “Omega Katlama Yapıştırma Makinaları’nın yenilikçi tasarımları, yüksek ürün kalitesi, sağlamlığı ve uygun fiyatlarının yanı sıra, geniş uluslararası organizasyonu ile tüm dünyada sunduğu hızlı ve etkin satış sonrası servisleriyle uzmanlık alanında dünyanın lider üreticilerinden biriyiz”diyerek başladı. Duran Makina’nın geniş ürün yelpazesinin, maksimum kapasite

ve verimlilik hedefi ile geliştirilerek ambalaj üreticilerinin kullanımına sunulduğunu özellikle belirten Küçükaras; “Ürün gamında farklı üretim ihtiyaçlarına hitap eden, 35 santimetreden 230 santimetreye kadar uzanan, karton ve oluklu ambalaj için farklı teknik özelliklerle donatılmış 6 standart Omega Serisinin yanı sıra, tamamlayıcı makineler ve üniteler bulunmaktadır” diyor.

ÒEn önemli özelliğimiz… İki farklı yönde Ar-Ge çalışması yaptıklarını ise özellikle vurgulayan Abdurrahman Küçükaras;

bu yönleri şöyle anlatıyor: “Bunlardan biri, mevcut modellerin üretim hızı, kullanım ve bakım kolaylığı gibi özelliklerinin geliştirilmesi; ikincisi de, piyasanın talep ettiği yeni kutu stillerinin üretilebileceği özgün modellerin tasarlanmasıdır. Sahip olduğumuz altmış yıllık matbaacılık deneyimi, bu ikinci gereksinime kolayca, rakiplerimizden çok daha hızlı reaksiyon verebilmemize olanak tanıyor. Kartonu ve kutu mühendisliğini çok iyi bilmemizin yanı sıra, standardın dışında tasarım gerektiren özel projelere hemen cevap verebilecek bir yapımız var. Bu,

Duran Makİna; dünya genelİne yayılmış 27 acente ofİsİ sayesİnde çok genİş bİr satış ağına sahİp.

bizim belki de en önemli özelliğimiz.”

ÒMilano’da Duran Makina rüzgarı Son olarak Duran Makina, 29 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında Milano’da Print4All fuarına katılacak ve Omega Alius 110 makinesini sergileyecek. Küçükaras; “70 -90 ve 110 ölçülerinde üreteceğimiz bu yeni serimizi İtalya’da 110 modeli ile tanıtacağız. Bu özel makinamız, 600 m/dk maksimum bant hızı ile yüksek hızlı, tamamı servo motorlu, enerjiyi şebekeye geri çevirme ve makineye uzaktan erişim gibi en yüksek elektronik donanım özelliklerine sahip. En önemli özelliği, birinci işten itibaren kutu ölçüleri üzerinden tam otomatik ayar yapıyor olması. 2018 ile birlikte yeni çağın gerekliliği olan Endüstri 4.0’a uygun makineler üretmeye başladık. Bu teknolojik gelişim ile Omega Kutu Katlama ve Yapıştırma makineleri yeni Allpro ve Alius’ta anlık olarak farklı cihazlar ile veri alışverişi yapabilecek. Aynı zamanda makinelerimiz, firmaların sahip olduğu OPC UA ile haberleşen BMS Sistemleri ile de entegre olarak çalışabilecek” dedi.


6ç1(5-ç

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

3ULJRVD\HVLQGH PéWHUL\H|]HOWDVDUÇPODU

İSA DOĞANLI Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Genel Müdür

~70I÷A0=! '

Ç

76

ukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu’nun temelleri 1976 yılında Kaplamin Ambalaj A.Ş‘nin kurulması ile atıldı. Grup 1988 yılında oluklu mukavva kağıt üreticisi Selkasan A.Ş’nin ve 1996 yılında Atkasan A.Ş’nin kurulmasıyla entegre bir yapıya sahip oldu. 1995 yılında Yalova Ambalaj ve 1997 yılında Ova Oluklu Mukavva Ambalaj A.Ş’nin kurulmasıyla güçlenen Grup sektörün önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Çukurova Holding’in bir parçası olan Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu’nun içerisinde şu anda 5 şirket bulunuyor: Kaplamin Ambalaj (İzmir), Yalova Ambalaj (Yalova), Ova Oluklu (Mersin), Selkasan (Manisa) ve Atkasan (İzmir).

Başarılı şirketi Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu’nun Genel Müdürü İsa Doğanlı anlattı ve sözlerine şöyle başladı: “İlk üç şirket oluklu mukavva kutu üretirken; Selkasan toplanan atık kağıtlardan oluklu mukavva kağıdı üretmekte. Atkasan ise plastikten kağıda çeşitli ambalaj atıklarını, toplar, ayıklar ve tasnif eder. Bu şirketlerin tamamında 720 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubunun 2017 yılında cirosu 534 milyon TL’dir. Grup toplamda 90 bin ton oluklu mukavva kutu ile 139 bin ton kağıt satışı gerçekleşti. Atkasan ise 160 bin tona yakın hurda kağıt toplamış ve geri kazanılmasına gayret etmiştir”

ÒÜrün geliştirme merkezi Grubun en yeni işletmesi Prigo ise kendi başına bir ürün geliştirme merkezi gibi çalışıyor. Doğanlı; Prigo’nun hem oluklu mukavva müşterilerinin istediği ürünleri tasarladığını, geliştirdiğini ve prototiplerini ürettiğini hem de çeşitli malzemelere dijital baskı teknolojisi ile baskılar yaptığını söyledi. İsa Doğanlı; “Makine parkı bakımından Prigo, bir adetten bin adete kadar özel ürünleri, çok renkli

baskıları yapmak üzere kuruldu. Dijital baskıya ilk başlayan grup olarak gururluyuz. Selkasan’da geçen yıl üretmeye başladığımız SELkraft ile 2018 ilk çeyrekte başlayan HydroSEL ithal Kraft ve NSSC kağıtlarının ikamesi olarak geliştirildi. İki kağıt cinsi zaman içinde ithalatın önünü kesecektir” dedi.

ÒEn çok ihraç edilen ürünler Firmanın oluklu fabrikalarında bir kiloluk bisküvi kutusundan en büyük boy buzdolabı kutusuna kadar üretebilecek ve 6 renge kadar flexo basabilecek makineler mevcut. Doğanlı;

Prigo’da ise renk ve kutu sayısı sınırlaması olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Ofset baskılı halde alınması mümkün olmayacak sayılardaki kutuları, Prigo rahatlıkla yapabilmekte.” Oluklu mukavva ambalajın hafif bir ürün olduğundan ihracatının kolay olmadığını söyleyen İsa Doğanlı “Buna rağmen, grubumuz toplam ambalaj üretiminin yüzde 15 kadarını, yirmiden fazla ülkeye ihraç etmekte. Pizza kutuları, yaş meyve sebze kutuları, preform oktabinleri,…en çok ihraç ettiğimiz ambalaj türleridir. Kağıt kapasitemiz sınırlı olduğundan yalnızca beş ülkeye ihracatımız bulunuyor” diyor.

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu’nun en yenİ İşletmesİ Prigo İse kendİ başına bİr ürün gelİştİrme merkezİ gİbİ çalışıyor.


6ç1(5-ç

GÜRALLAR CAM AMBALAJ

dHYUH\HHQGRVWDPEDODM PDO]HPHVL*&$©GDQ

ABDULLAH GAYRET Gürallar Cam Ambalaj Genel Müdür

D

~70I÷A0=! '

ünyanın altıncı büyük üreticisi konumunda olan ve Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir sofra camı üretimi yapan Gürallar Grubu’nun çatısı altındaki Gürallar Cam Ambalaj (GCA), cam konusundaki uzmanlığını kullanarak 2015 yılında Kütahya’da bir cam ambalaj şirketi olarak kuruldu. GCA, kalite ve güvenlik standartları çerçevesinde üretim aşamalarının

78

tamamında sürdürülebilirliği, çevreye ve insana saygıyı daima ön planda tutuyor. Başarılı şirketin Genel Müdürü Abdullah Gayret; “Gürallar Cam Ambalaj; ürün ve hizmette en yüksek kaliteyi hedefleyerek ülke ekonomisine, cam ambalaj sektörüne ve iş ortaklarına değer katan adımlar atıyor. Üretim, beyaz cam olan flint cam şişe ve kavanozlardan oluşmakta ve her gün, ülkenin cam ambalaj ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan yaklaşık bir buçuk milyon cam şişe ve kavanoz üretiliyor. Üretim sistemlerimiz BRC IoP ürün güvenliği sistemine göre tasarlanmış ve sertifikalandırılmıştır” diyerek sözlerine başladı.

ÒMüşterilerin yakın takipçisi ve sözcüsü GCA üretim tesisinin altyapısının birden çok cam üretim fırını ile üretim yapabilecek ve cam ambalaj üretim kapasitesini artırabilecek

şekilde tasarlandığını özellikle belirten Abdullah Gayret, “Ar-Ge ve inovatif çalışmalarımızın arasında içecek ve gıda kategorilerine hitap eden cam şişe ve kavanoz ürünlerimizin mekanik dayanımını koruyarak ağırlığını hafifletmek; bunu gerçekleştirmeye yardımcı olacak endüstriyel tasarımları yapmak bulunuyor. Bugün GCA’nın bir adet cam fırını bulunmakta olup; yakın dönemde bir fırın yatırımı daha yapılması planlanıyor. Teknoloji boyutunda, endüstrideki dijital dönüşümün ana aktörleri makine öğrenmesi (machine learning) ve yapay zeka araçlarının tüm süreçlerde etkin bir rol oynayacağına, böylelikle yeni müşteri deneyimleri ve ihtiyaçları yaratabileceğimize inanıyoruz. Sektörümüzde bir hizmet inovasyonu niteliği taşıyan “Müşteri Proje Koordinatörlüğü” uygulamamız ile farklı bölümlerde çalışan mühendislerimiz, iş ortağımız ile sürekli ve etkin iletişimde kalmakta, iş ortağımızın işletmedeki

sözcüsü ve yakın takipçisi olmaktadır” dedi.

ÒSonsuz destek GCA’dan Türkiye’nin ekonomisine, kalkınmasına, çevresel ve sosyal yapının gelişmesine, cam ambalaj sektörüne ve iş ortaklarına değer katan ve üretim yapan bir şirket olduklarını belirten Gayret; “GCA olarak, markalara kendi kimliklerine özgün cam ambalaj tasarımları çalışabilme kabiliyetimiz ile iş ortaklarımıza değer katmaktayız. GCA ve Beyoğlu Gazozu iş birliği ile tasarlanan 2017 Red Dot ödülü sahibi Beyoğlu Gazozu şişesi bunun en iyi örneklerinden biridir” dedi. GCA’nın bugün on iki Avrupa ülkesinde eş zamanlı hayata geçirilen Sonsuz Okyanus kampanyasına dahil olduğunu da belirtelim. Kampanya; denizlerin ve okyanusların derinliklerindeki kirliliğe bir çözüm olarak %100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen cam ambalaj kullanımı ve geri dönüşümünün önemini vurguluyor.

Gürallar cam ambalaj, kamuoyunda farkındalık ve bİlİnç oluşturarak çevrecİ kampanyalara destek verİyor.


KALİTELİ ÜRÜN & ESNEK İŞBİRLİĞİ www.polifilm.com.tr

Merkez Ofis F.S.M. Cad. Yedek Reis Sok. No:9/2 Ergün Plaza Kavacık-Beykoz / İstanbul Tel: +90 216 693 31 30 Faks: +90 216 693 31 16

Fabrika BORSAB Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Poyra Mevkii 4. Cad. No:6 Bozüyük / Bilecik Tel: +90 228 325 44 26 Faks: +90 228 325 44 30 sekuro@sekuro.com.tr


6ç1(5-ç

POLİFİLM AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

3ROLILOP)OH[LEOH)LOPLOH JOREDOSD]DUODUDDoÇOÇ\RU

HAKAN ÇİL Polifilm Ambalaj Sanayi Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkanı

~70I÷A0=! '

P

80

lastik ambalaj sektöründe 1997’den beri faaliyet gösteren Sekuro Plastik AŞ’nin ihracat ve Ar-Ge çalışmalarının sürdürüldüğü iştirakçi firmalarından Polifilm AŞ, endüstriyel ürünlerin koruyucu ambalaj filmlerinin üretim ve pazarlaması alanında faaliyet gösteriyor. Polifilm Ambalaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Çil, “Polifilm AŞ, Ambalaj sektöründeki faaliyeti 1997 yılında, Polietilenden mamul Koruyucu Ambalaj Film ürünlerinin üretim ve pazarlaması ile başlamıştır. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Aş olarak adım attığımız ambalaj sektöründe başarı ile faaliyet göstermeye odaklandık ve önemli tecrübeler kazandık.

Bu süreç içinde ürün, üretim ve pazar ihtiyaçları ile tecrübe ve kazanımlarımızın buluşabileceği yeni bir ürün ve pazar açılımı oluştu. Bu bağlamda yine Polietilenden Mamul özelleştirilmiş teknik Film üretim ve pazarlama faaliyetlerini de sürecimize katmış olduk. Polifilm Ambalaj Sanayi Aş; Flexible Film ürünleri grubunun üretim ve pazarlama faaliyetleri için 2009 yılında kurulmuş ve ambalaj endüstrisine katılmıştır” diyor.

Òİhracat payı yükseliyor 2009 yılında tamamen yeni bir kuruluş olarak hayatına başlayan firma, 750 ton/ ay olan üretim ve satış kapasitesinin tamamını yurt içi ve yurt dışı pazarlarda pazarlayabilmekte iken, bugünlerde henüz devreye girecek yeni makine parkı ile birlikte, toplam üretim kapasitesini de 1250 ton/ ay’a ulaştırmayı hedefliyor. Hakan Çil, ek kapasitenin ise 2018 yılı ikinci yarısından itibaren pazarlanabilir hale geleceğini ifade ediyor. 2017 yılı verilerine göre, toplam gelirlerin içinde ihracat payı yüzde 16 olarak gerçekleşirken 2018 yılı Mayıs itibarı ile ihracat payı toplam satışın yüzde 22’sini oluşturuyor. İhracatın yüzde 90’ını Büyük Britanya bölgesine

gerçekleştiğini belirten Çil, 2017 yılında gerçekleşen ihracat satışlarımız ile kurumumuz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği firmaları arasında 69. sırada yer alarak takdir kazanmıştır” diye aktarıyor. Firmanın daha fazla ihracat odaklı çalışacağına vurgu yapan Hakan Çil, “Kurumumuz ihracat faaliyetleri 2014 yılında yapılan yatırım ile önem kazanmış ve kurum olarak ihracat faaliyetlerine yoğunlaşabilmiş olduk. Bu zaman içerisinde kaydedilen artış ve ivme özellikle de pazarın niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde son derece önemli kabul edilmektedir. Bu ivmeyi sağlayan çalışmaları istikrar içerisinde artırabilmek önümüzdeki dönem Kurum faaliyetlerimizin temelini oluşturacak, ek kapasite ile birlikte İhracat

satışlarında artış sağlanacağı öngörülmekte ve dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden bir tanesi olan ambalaj endüstrisinde katkı sağlayıcı faaliyetlerimizi artırma çalışmalarımızın sürmesi beklenmektedir” dedi. Polifilm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çil son olarak, “Tüm endüstriyel faaliyetler için bugün en önemli konu başlığı; dünyamız ile dost kalabilen ürünlerin üretim ve pazarlanabilmesinin sağlanabilmesidir. Yaşam alanlarının tüketilen kaynaklar ile çaresizlik içerisinde yok olmaya doğru gittiğini gözlemliyor ve yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz gerçeğe karşılık, ülke yönetimlerinin karar ve uygulamaları ile şekillenecek üretim/tüketim ve atık toplama yönetiminde akıllı ve verimli çözümlerin ambalaj sektörü marifeti ile toplum hizmetine sunulmasında öncülük edilmesini de diliyoruz” diyor.

POLİFİLM AMBALAJ; ÜLKE EKONOMİSİNE YAPICI KATKILAR SAĞLIYOR.


BÜLENT KLİŞE

$NÇOOÇo|]POHU DPEDODMGDKD\DWEXOX\RU

ÒAr-Ge ve teknolojiye yatırım

1

978 yılında Yaşar Bülent Ergen tarafından kurulan Bülent Klişe; 2006 yılı itibarıyla 2’nci kuşak tarafından yönetiliyor ve 2009 yılından bu yana Türkiye çapında şubeleşmeyle birlikte pazar ağını artırıyor. Halen İstanbul’da merkez fabrika olmak üzere İzmir ve Gaziantep’te de 3 bölgede üretim yapan Bülent Klişe; bu bölgelerin dışında Adana, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da da grafik ve iletişim ofislerine sahip. Sorularımızı firmanın Genel Müdürü Cüneyt Ergen cevaplandırdı. Ergen; Bülent Klişe’nin müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda BK tarafından kurulmuş olan sadece tasarıma yönelik grafik ajansı ile birlikte

Cüneyt Ergen; firmanın ArGe ve teknoloji yatırımlarının öncelikle kaliteye yönelik olduğunu söyledi ve ekledi: “Kaliteden sonraki baktığımız kriter verimlilik, yani karlılığı artırmaya yönelik olup olmadığıdır. Karlar azaldığından aynı kazancı sağlayabilmek için daha fazla iş yapmak gerekir. Bunun için de yeni teknolojinin üretim hızını artırması bizim için verimlilik adına önemli bir kriterdir.” Yurt dışına dolaylı ve/veya direkt ihracat yapan müşterilerinin baskı öncesi hazırlık konusundaki tüm ihtiyaçlarını kendilerine en yakın noktadan ve çok daha hesaplı maliyetlerle karşılayan Bülent Klişe; Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını ve Türk insanına yaratılan katma değerle birlikte

sektöre değer kattıklarını ise özellikle belirtiyor. Fakat Genel Müdür Cüneyt Ergen’in bir de veryansı oluyor ve şöyle diyor: “Maalesef tüm teknolojik imkânlar artık firmamızda olmasına rağmen anlam veremediğimiz şekilde hala yurt dışından olan klişe tedarikleri söz konusu. Onu da inşallah duyarlı sanayicilerimiz sayesinde minimize edeceğiz. Şu an sahip olduğumuz, gelişmiş ülkelerde bilgi ve teknoloji anlamında en üst seviyedeki tüm donanımlar sayesinde flekso baskı ile ambalaj yapanlar bir taraftan ofset diğer taraftan rotogravür

pazarlarından ciddi paylar kazanmakta, eşdeğer kaliteyi daha kısa sürede daha hesaplı olarak sunmaktadır. Bu da ekonomiye olan diğer bir katkıdır.”

ÒBir okul… Ve son olarak Ergen; Bülent Klişe’yi ‘bir okul’ olarak tanımlıyor ve şöyle diyor: “Piyasada ilkleri gerçekleştiren, öğreten, yetiştiren ve kendi kazancını ön planda tutmadan herkese kazandıran bir okul. Bu yüzden de tüm firma çalışanlarımız ve müşterilerimiz tarafından Flekso Akademi olarak adlandırılır olduk”

~70I÷A0=! '

CÜNEYT ERGEN Bülent Klişe Genel Müdür

toplamda 8.000 m2 kapalı alan ve 170-180 kişi arası değişen kadrosu ile flexo baskı öncesi hazırlık olarak ambalaj firmalarına yakın hizmet verdiklerini söyledi. Cüneyt Ergen; konuşmasına şöyle devam etti: “2000 öncesi 3 haneli karları konuşuyorduk. 2000 –2015’e kadar çift haneli karları konuştuk. 2016 sonrası tek haneli karlara alışmalı ve projeksiyonlarımızı buna göre yapmalıyız.”

BÜLENT KLİŞE’NİN GENEL MÜDÜRÜ CÜNEYT ERGEN; FİRMALARINI ‘BİR OKUL’ OLARAK TANIMLIYOR.

81


6ç1(5-ç

AKPA ALÜMİNYUM

~70I÷A0=! '

$.3$©\DVHNW|ULKUDFDWÇ SHUIRUPDQV|GO

82

eçtiğimiz sene gerçekleştirdiği yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14’lük rekor bir büyüme yakalayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 14 farklı kategoride 2017 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Başarılı 70 firmanın ödül aldığı İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni sektörü bir araya getirdi. 27 Şubat Salı günü Raffles Otel’de gerçekleştirilen ve bu yıl 8’incisi düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde; demir çelik eşya, metal mutfak eşyası, bakırdan ve alüminyumdan eşyalar, döküm mamulleri, metal inşaat aksamı, metallerden kilitler, sektör ihracatı performansı gibi 14 farklı kategoride 70 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu.

G

düzenlediği törende ‘Sektör İhracatı Performans Ödülü’ kategorisinde lider olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Firma yetkilileri konu ile ilgili yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdiler: “Yaptığı güçlü yatırımlar ve sağlam duruşuyla İSO İlk 500 arasına yükselen AKPA Alüminyum, Türk Alüminyum sektörünün 30 yılına damga vurmuş ve yaptığı her atılımla öncü konumunu sağlamlaştırmaktadır. AKPA Alüminyum gücünü ve saygınlığını üretime ve yenilikçiliğe dayalı yüksek becerisinden alıyor. Akpa Alüminyum, 80 000 m² alan üzerine kurulu bir kompleksle Türk Alüminyum sektörüne büyük katkılar sunmaktadır. Orta Asya, Avrupa, Balkanlar ve Afrika ülkelerine ihracat yaparak ülkemizi dünyada da güçlü bir şekilde temsil etmektedir.”

ÒOrta Asya’dan Afrika ülkelerine

Òİlk günkü heyecanla

AKPA Alüminyum, İDDMİB’in

AKPA Alüminyum adına Satış Direktörü; Turgut Çalışkan

‘İhracat Başarı Ödülünü’ aldı. Konuya ilişkin olarak Çalışkan; ‘’ Çeyrek asırdan fazla Türkiye’ye ve dünyanın pek çok ülkesine ürün ve hizmet götüren bir şirket olarak ilk günkü gibi aynı azim ve heyecan ile çalışıyoruz. Aralıksız devam ettiğimiz üretimimizle de her geçen gün büyüyen ekonomimizin bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz‘’ dedi. Çalışkan konuşmasında aynı zamanda şu ifadelere yer verdi: “AKPA Alüminyum, üretiminin yüzde 60’ını yurt içi yüzde 40’ını sırasıyla; Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Avrupa’ya ihraç ediyor. AKPA Alüminyum olarak teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerini bütünleştirip verdiğimiz önem ile geleceğe ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hem kurumumuz hem de ülkemiz adına önemli bir gelişme olarak İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), “Türkiye’nin En Fazla İhracat Yapan İlk 1000 Firması” arasındaki yerimizi korumak ve önümüzdeki yıllarda daha da üst

sıralarda yer alabilmek için emin adımlarla çalışacağız.”

ÒCephe giydirme sistemlerinde son teknoloji Akpa Alüminyum, özellikle son dönemlerde yapı ve inşaat sektörüne giydirme cephe sistemleri konusunda yeni geliştirmiş olduğu ve üretimine başladığı sistemleriyle de hem sektörden hem de müşterilerden tam not aldı. Alüminyum ekstrüzyon profillerin üretiminde bugün 6 ekstrüzyon presi ile 42.000 Ton/Yıl üretim gerçekleştirebilme kapasitesine sahip firma, 30.000 Ton/Yıl Eloksal Kaplama, 15.000 Ton/Yıl Dikey Toz Boya Tesisleri, 12.000 Ton/ Yıl Alüminyum Billet Dökümü, 1.500 Ton/ Yıl Ahşap Desen Kaplama, 1800 Adet/Yıl kalıp üretimi, 4.500.000 m²/yıl Alüminyum Kompozit Panel üretimini kendi tesislerinde gerçekleştiren tam entegre bir kuruluş olarak tanımlanıyor.

AKPA; İDDMİB İHRACATIN METALİK YILDIZLARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ’NDE ÖDÜLLENDİRİLDİ.


6ç1(5-ç

RİTAŞ HOLDİNG

7HNQLNWHNVWLORUWDæÇQÇ] ROPDNLoLQEXUDGD\Ç]

MEHMET KADIOĞLU Ritor İşletmeleri Genel Müdür

5

~70I÷A0=! '

itaş Holding bünyesinde ki Ritor İşletmeleri; Gaziantep II. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki tesisiyle RİTOR markasıyla PP bigbag, PP kumaş, PP küçük torba, sulama hortumu, sera tabanı kumaşları imalatını yapıyor. Tekstil, ambalaj, inşaat, geo-tekstil, kimya ve enerji sektörlerinde faaliyet

84

gösteren Gaziantep merkezli Ritaş Holding bünyesinde ki Ritor, dokuma kumaşları, küçük çuval ve Bigbag üretimi yapan ve aynı zamanda ürünlerinin çoğu ihraç edilen bir marka. 1995 yılından bu yana faaliyette bulunan firma, kendilerinin de ifadesi ile her zaman müşteri odaklı düşünerek Ritor ürünlerinin dünyanın dört bir yanında tercih edilmesini sağlamışlar.

Ò20 yılı aşkın tecrübe… Sorularımızı Ritor İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Kadıoğlu cevaplandırdı. Kadıoğlu, “Ritor İşletmeleri, yaklaşık 20 yılı aşkın sektörel tecrübesi ile imalatının yüzde 60’dan fazlasını

yurt dışına ihraç ediyor. Ekibimizin her zaman müşteri odaklı ve samimi yaklaşımı sayesinde, Ritor ürünleri Dünyanın dört bir yanından tercih edilmekte” diyerek açıklamalarına başladı. Kadıoğlu; Ritor İşletmeleri’nin Türkiye ekonomisine katkılarını ise şu sözlerle birlikte anlattı: “PP dokuma sektörü içerisinde özellikle yurt dışından ithalatı yapılan geotekstil ve topraksız tarım seralarında kullanılan kumaşların Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilmesi ile birlikte ülkemizdeki seralarda yerli kullanım oranı artmış ve hatta ihracatı gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda tavuk üretim

1995 YILINDAN BU YANA FAALİYETTE BULUNAN RİTOR İŞLETMELERİ, RİTOR MARKASI İLE ÜRÜNLERİNİN TÜM DÜNYADA TERCİH EDİLMESİNİ SAĞLIYOR.

tesislerinde kullanılan gübre taşıma bandlarının üretiminde firmamız öncü olmuş olup, ilgili ürün ithalatının önüne geçilmiştir. Bu nedenle de ülke ekonomisine yapılan ihracatlarla artan oranlarda katkı sağlanmaktadır.”

ÒSeralarınızda, bahçelerinizde… Kadıoğlu; Ritor İşletmeleri’nin yapmış olduğu üretimi ise şu sözlerle anlattı: “Standart Düz Dokuma Kumaş enimiz en fazla 500 cm’ye kadar çıkarken, 250 gr/m² ‘ye kadar üretim yapabilmekteyiz. Yuvarlak Dokuma Kumaş Standartlarımız ise; en fazla 200 cm’ye kadar dokunurken, 200 gr/ m² ‘ye kadar üretim yapılabilmektedir.” Mehmet Kadıoğlu açıklamasında ayrıca Ritor kumaş bölümünün, Bigbag üretim bölümüne çok yakında konumlandırılmış olmakla beraber, yönetim binası ve fabrika alanının II. Organize Sanayi Bölgesi’nde aynı alanda yer aldığını özellikle belirtti. Kadıoğlu; son olarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Seralarınızda, bahçelerinizde, tarım faaliyetlerinizde, yapı-inşaat alanlarınızda, paketleme ve kolay stok yapmak istediğiniz tüm malzemelerinizde teknik tekstil ortağınız olabilmek için buradayız.”


6ç1(5-ç

WORLD MEDICINE

'HæHU\DUDWPDNLoLQYDU JFP]OHoDOÇéÇ\RUX]

RAUSHAN TAHİYEU World Medicine Yönetim Kurulu Başkanı

~70I÷A0=! '

W

86

orld Medicine Şirketi faaliyetine 1998 yılında başladı. World Medicine, bugün merkez ofisi Londra’da olan ve aynı isimle İngiltere, Romanya, Cezayir, Kanada, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye ve diğer ülkelerde şirketleri bulunan bir şirketler grubu. Farmakolojik ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve satışıyla ilgilenen World Medicine Şirketler Grubu’nun ürünleri dünya çapında 35’ten fazla ülkeye sunuluyor. Toplam çalışan sayısı 2 bin 500’ün üzerinde olan firmanın yıllık 200 milyon euroyu aşkın cirosu bulunuyor. World Medicine Şirketler Grubu terapötik, nöroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji,

üroloji, göğüs hastalıkları, vb. tıbbi alanlarda 350’den fazla farmakolojik ürünü içeren çok çeşitli bir portföye sahip. World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, World Medicine Kurumsal Grubu’na bağlı olarak 2011 yılında Türkiye’de faaliyete başladığını belirten World Medicine Yönetim Kurulu Başkanı Raushan Tahiyeu, “Şirketimiz çeşitli terapötik kategorilerde ilaçlar üretmekte ve geliştirmekte. İdari ofisimiz, Ar-Ge laboratuvarımız ve üretim tesislerimizden biri İstanbul’da bulunuyor” diyor.

ÒAlanında uzman personel World Medicine Şirketler Grubu’nun sahip olduğu Ar-Ge laboratuvarının Doğu Avrupa’daki en iyi Ar-Ge laboratuvarlarından biri olduğunu söyleyen Raushan Tahiyeu, Ar-Ge Laboratuvarının 2011 yılında faaliyete geçtiğini ve 2015 yılında da Ar-Ge Merkezi Belgesini almaya hak kazandığını aktarıyor. 2016 yılında araştırma-geliştirme faaliyetleri konusunda tek referans kaynağı olan “Ar-Ge 250”de, Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 şirketi arasından World Medicine 87’inci sırada yer aldı. “Ar-Ge laboratuvarımız gelişmiş düzeyde yüksek teknolojili ekipmanlara

sahiptir. Yalnızca yüksek niteliğe sahip personel ve alanında tanınan uzmanlar ile çalışmaktayız” diyen World Medicine AŞ Yönetim Kurulu Başkanı şöyle devam ediyor: “Toplam personel sayısı olarak, Ar-Ge ekibinde, çeşitli görev gruplarında (ilaç kimyası, ilaç teknolojileri, farmakoloji ve analitik kimya) yer alan 70’i aşkın uzman yer almaktadır. World Medicine’nin başarı ile tamamladığı Santez projelerinin çıktılarından kazanılan ürünler Türkiye ve CIS ülkelerinde ruhsatlandırmaya hazır hale getirilmiştir. Bu projelerimizin başarısı ile özellikle inhaler grubu ürünlerin yurt içinde geliştirilmesi konusunda diğer tüm firmalara öncülük edilmiştir. Nitelikli kadrosu ile Ar-Ge çalışmalarını devam

ettirme arzusunda olan firmamız yeni Ar-Ge projeleri ile ilgili çalışmalarını devam ettirmektedir.” İKMİB’in İhracatın Yıldızları ödülünü alan firmanın global pazarda yerini daha da sağlamlaştırmak istediğini aktaran Tahiyeu, şunları söyledi: “İhracatta gösterdiğimiz başarılı performans ile İKMİB’nın Kimya İhracatının Yıldızları Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede çok hızlı büyüyen firma olarak ekonomimize değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkesine inanan ve tüm yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren bir şirket olarak hedefimiz büyüme ve ihracat performansımızı sürdürerek global pazardaki yerimizi daha da sağlamlaştırmaktır.”

AR-GE 250”DE, TÜRKİYE’NİN AR-GE HARCAMALARI EN YÜKSEK 250 ŞİRKETİ ARASINDAN WORLD MEDICINE 87’NCİ SIRADA.


ALFA MATBAACILIK

$U*HYHWHNQRORML \DGVÇQDPD]

A

li Öztürk ve Fatih Harbutluoğlu’nun iki ortaklı olarak bir işletme olarak “ambalajda çözüm ortaklığı” mottosu ile 20 yılı aşkın süre öncesinde kurdukları Alfa Matbaacılık; kendilerinin ifadesi ile o günden bugüne büyük bir istek ve azimle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Fatih Harbutluoğlu; “Ofset baskılı karton ve oluklu ambalaj ile stand üretimi gerçekleştirdiğimiz tesisimiz İstanbul-Kıraç mevkiinde olup, 10.000 metrekare’ye yakın üretim alanı ve 130 deneyimli beyaz ve mavi yaka personel ile faaliyetini sürdürüyor. 2017 verilerine göre, yıllık 12.000 ton hammadde ve 60 milyon baskı tabakası işleme kapasitesine sahip firmamız yıllık

ÒAlfa Matbaacılığın ayrılmaz parçası Ali Öztürk ise Ar-Ge ve teknolojinin şirketlerin büyümesi ve güçlenmesinde yadsınamaz bir öneme sahip olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu sebeple dünden bugüne Alfa’nın gelişiminin de ayrılmaz birer parçasını oluşturduklarını söylebiliriz. Firmamizda özellikle üretim süreçlerininin iyileştirilmesi ve izlenebilirlik adına geçtiğimiz 5 yılda ciddi ölçekte yatırımlar yaptık. Baskı operasyonunda, kazanlara otomatik boya

pompalama sistemi entegre ederek Türkiye’de yalnız birkaç matbaa’da bulunan, hammadde sarfiyatı ve ayar sürelerini azaltan daha efektif üretim süreçlerine kavuştuk. Böylelikle kazanılan sürede, operatörlerimizin baskı kalitesine daha fazla odaklanmasının önü açıldı. Bu da ürün kalitemize pozitif etki yarattı.” Bunun yanı sıra, Alfa Matbaacılğa özel üretim izlenebilirliğini arttıran ve üretim takibinde insan faktörünü ve dolayısı ile hata olasılığını minimize eden elektronik ve yazılımsal bir alt yapı oluşturduklarını özellikle ifade eden Öztürk; “Her geçen gün değişen ihtiyaçlarımza yönelik üretim monitor uygulamamızda geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Ò20 yıldır varız, var olanlarla biriz! Türkiye’de ambalaj sektörünün Pazar hacminin her geçen gün arttığını belirten Öztürk ve Harbutluoğlu; açıklamalarına şöyle devam ettiler: “Alfa Matbaacılık olarak biz, bu sektörüde 20 yıldır varız

ALİ ÖZTÜRK Alfa Matbaacılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdür

ve var olanlara biriz. Aynı gemide olduğumuzun ve ancak birlikte yol alırsak güçleneceğimizin her zaman bilincinde olduk. Öğrenimlerimiz ve kazanımlarımızdan gerek yeniler gerekse var olanlar ile paylaşmayı bildik. Çin’in domine ettiği, ithalatçı durumunda olduğumuz sektörlere karşın, baskılı karton ambalaj üretiminde Türkiye’nin net ihracatçı olması da bu sektöre olan katkımızın ve bu sektöre katkı veren diğer ambalaj üreticileri ile dostluğumuzun bir kanıtıdır.”

İHRACAT SATIŞLARI, GENEL SATIŞININ YÜZDE 17SİNİ OLUŞTURAN ALFA, İHRACAT PAZAR PAYINI GÜN GEÇTİKÇE ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR.

~70I÷A0=! '

FATİH HARBUTLUOĞLU Alfa Matbaacılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdür

320 milyon baskılı karton ve sıvamalı ürün üretiyor” diyor. En son teknoloji Roland 900 ve Roland 700 Ofset makinelerle büyük ebatlı, yüksek tirajlı ve ekstra renkli işlerde bile yüksek bitişli, kaliteli ürünleri müşterilerileri ile buluşturduklarını belirten Öztürk ise, “Diğer bir yandan sektörde yalnız bir kaç firmada bulunduğunu söyleyebileceğimiz metalize UV baskı özellikli makinelerimiz ile müşterilerimizin metalize görünümlü ambalaj isteklerine de cevap vermekteyiz. Türkiyede yiyecek içecek dahil hemen hemen her sektörden firmaya ambalaj tedariği gerçekleştirdiğimizi söylemek mümkün” diyor.

87


6ç1(5-ç

ASSAN HANİL

Ford Otosan’dan Assan Hanil’e ödül tedarikçilerinden Assan Hanil, ödüle layık görüldü.

ÒFord Otosan’dan 10 tedarikçisine ödül

ATACAN GÜNER Assan Hanil Genel Müdür

F

~70I÷A0=! '

ord Otosan ve imalatçılarının her yıl bir araya geldiği, geleneksel İmalatçılar Zirvesi bu yıl 20 Mart tarihinde Sheraton Ataşehir Hotel’de gerçekleşti. Ford Otosan’ın başarılarıyla öne çıkan tedarikçilerini ödüllendirdiği törende, Kibar Holding grup şirketlerinden ve otomotiv yan sanayinin önemli ana parça

88

Bu yıl 7’nci kez düzenlenen İmalatçılar Zirvesi’nde, Ford Otosan’ın tüm Türkiye’deki tedarikçileri bir araya geldi. Etkinlikte Ford Otosan’ın yeni projeleri tedarkçileri ile paylaşıldı; otomotiv endüstrisinin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ise Ford Otosan’ın global pazarlarda büyük başarılar elde etmesinde katkı sağlayan 10 tedarikçi ödüllendirildi. Assan Hanil,

2017 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla törende ödüle layık görüldü. 2017 yılında özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzalayan Assan Hanil, bu anlaşma çerçevesinde, 2016 yılında IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda lansmanını yaptığı koltuğunu, ilk olarak Ford Otosan için üretmeye başlayacak.

ÒDünyadaki beş şirketten biriyiz Gecede şirket adına ödülü alan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Kendi Ar-Ge merkezimizde

ASSAN HANİL, FORD OTOSAN TARAFINDAN DÜZENLENEN İMALATÇILAR ZİRVESİ ÖDÜL TÖRENİ’NDE ‘’GÜMÜŞ YILDIZ’’ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.

geliştirdiğimiz koltuğumuzla, dünyada hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğuyla ilgili tasarım, geliştirme ve üretim gerçekleştirebilen beş şirketten biri olduk. Ülkemize katma değer yaratmak üzere, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini arttırmaya ve istihdamı geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörümüzde; ülkemizde lider, küresel bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız. Ford Otosan gibi önemli küresel markanın büyük projelerinden birinde tercih edilmek ve ayrıca ödüllendirilmek, Assan Hanil’in Ar-Ge, mühendislik, üretim ve kalite kabiliyetlerine olan güvenin güzel bir göstergesidir. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak ve sektörde en iyi ve özgün çözümü sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


6ç1(5-ç

POLYTEKS TEKSTİL

Türkiye’nin ikinci, WHNVWLOLQLONNDGÇQEDéNDQÇ için teşekkür ederim. Zaten yıllardır çok uyumlu çalışan bir yönetimimiz var. Tüm yönetim kurulu üyeleri, sektörün başarısı ve çıkarları için canla başla çalışıyor. Bugüne kadar UTIB olarak birçok başarıya imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Bu yüzden de bu görev beni fazlasıyla mutlu ediyor.”

PINAR TAŞDELEN ENGİN Polyteks Tekstil Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

~70I÷A0=! '

P

90

olyteks Tekstil Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin; Türkiye’nin ikinci, tekstil sektöründe ise İhracatçı Birlikleri’nin ilk kadın başkanı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) başkanlığına seçilen Pınar Taşdelen Engin; mutluluğunu şu sözlerle birlikte anlatıyor: “İlk kadın başkan olmak tabii ki hemcinslerimin iş hayatının her alanında, her pozisyonda yer alması gerekliliğinin altını çizdiği için benim adıma oldukça önemli. Bu anlamda bana güvenerek teslim edilen bayrağı en iyi şekilde taşımak arzusundayım. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin tüm üyelerine bize duydukları bu güven

ÒAvrupa kıtasının en büyük tekstil üreticisi UTİB’in yeni Başkanı olarak önümüzdeki dönem hedeflerini de anlatan Taşdelen Engin; sözlerine “Görev sürem boyunca ben ve tüm ekibim Türk tekstil sektörünün büyümesi ve ihracatının artması için atılması gereken adımların

öncüsü ve destekçisi olacağız” diyerek başladı ve şöyle devam etti: “2010 yılından beri UTİB yönetiminde görev alıyorum ve bu dönem içerisinde çok önemli projeleri hayata geçirdik, özellikle ülkemizin ihracata dayalı kalkınma stratejisi doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli faaliyet düzenliyoruz. Öyle ki, bu çalışmalarımız sektörümüz tarafından takdirle karşılanırken, diğer sektörler tarafından da örnek alınıyor.” Türkiye’nin Avrupa kıtasının en büyük tekstil üreticisi olduğunu özellikle belirten Engin; “Biz de UTİB olarak Ar -Ge Proje Pazarı, tasarım yarışmaları, sektör içi arama konferansları, uluslararası fuarlara milli

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRMEK VE DÜNYAYA TANITMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA KADIN-ERKEK DEMEDEN ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ.

katılım organizasyonları gibi sektörün ufkunu açan ve aynı zamanda üretim ve ihracata da katkı sağlayan çalışmalarımıza daha da artan bir enerjiyle devam edeceğiz. UTİB olarak gençlerin sektörümüzdeki etkisinin yadsınamayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple düzenlediğimiz etkinliklerimizde onların sektörde daha aktif rol almalarını sağlıyoruz. Çünkü tekstil sektörünün gençler açısından cazip hale gelmesi, bizler için büyük önem taşıyor. Onların bu sektörde kendilerine hedefler koymalarını, kariyer planları yapmalarını ve sektöre yenilikler kazandırmalarını amaçlıyoruz” dedi.

ÒHedef, katma değerli ürün ihracatını artırmak Türkiye de tekstil sektörünün 2017 yılını 8,1 milyar dolar ihracatla kapattığını bunun 1,2 milyar dolarının UTİB üyesi firmalar tarafından gerçekleştirildiğini özellikle vurgulayan Taşdelen Engin; “Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatını artırma konusundaki çalışmalara yeni dönemde de hız vererek UTİB’in ihracat rakamlarını 1,6 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz ve Türkiye tekstil sektörü için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.


.X]H\5HQ9HVWIDO\D¶GD<HQL<DWÕUÕP)ÕUVDWODUÕ ௘$YUXSD¶GDNL<DWÕUÕP0HUNH]LQL] %LUE|OJH\LJoOELU\DWÕUÕPPHUNH]L\DSDQHQ|QHPOLúH\HNRQRPLNJoDOW\DSÕYHNOWUHO\DúDP JLELIDNW|UOHULQPNHPPHOHWNLOHúLPLGLU%XEDNÕPGDQ.X]H\5HQ9HVWIDO\DELUoRNDoÕGDQHúVL]GLU $OPDQ\D¶QÕQEXHQNDODEDOÕNQIXVDVDKLSRODQH\DOHWLQLQVL]HVXQGX÷XVD\ÕVÕ]LPNkQYHNRúXOODU GDQID\GDODQÕQ+DQJLVHNW|UYH\DSURMHLoLQROXUVDROVXQ\HQLIÕUVDWODULoLQLGHDO\DWÕUÕPRUWDPÕQÕ EXUDGDEXODFDNVÕQÕ]+DOLKD]ÕUGD¶GHQID]OD\DEDQFÕúLUNHWWHUFLKLQLPHWURSROE|OJH.X]H\ 5HQ9HVWIDO\DOHKLQHNXOODQGÕ%L]LPOHLOHWLúLPHJHoLQYHVL]LGHPHPQXQL\HWOHELOJLOHQGLUHOLP %LU2QH6WRS$FHQWHVLRODUDN\DWÕUÕPSURMHOHULQL]GHVL]HGHVWHNYHUL\RUX]ZZZQUZLQYHVWFRP


6ç1(5-ç

A’DAN Z’YE FRANCHİSE SİSTEMİ

Franchise sektörü 2018’de atağa kalkıyor Bireylerin kendi işlerini kurmalarına olanak tanıyan franchise sisteminin bu yıl içerisinde atağa kalkması bekleniyor. Sektör şimdiden 50 milyar liralık büyüklüğe ulaştı bile.

~70I÷A0=! '

T

92

ürkiye’de 50 milyar liralık büyüklüğe ulaşan franchise sektörü 2018 yılında atağa kalkıyor. Son yıllarda kendi işini kurmak ve bunu yaparkende reklam ve pazarlama maliyetlerini minimize etmek isteyen birey ve kurumların geçmiş yıllara göre daha çok yöneldiği franchise sistemine olan ilgi ve talebin bu yıl içerisinde daha çok artması planlanıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlere göre franchise giriş bedeli 100 bin liranın altındaki 45 markanın yıl sonuna kadar 4 bin yeni girişimciye franchise vereceği

açıklandı. Bu markalar arasında en çok şubeyi çiğ köfte, döner, kahve ve börekçilerin açması bekleniyor. Yılın en çok şube açacak markası ise Komagene olacak. Şirket yetkililerinden elde edilen bilgilere göre yıl sonuna kadar bin 200 şube açılması planlanıyor. Markaların sadece Türkiye için değil yurt dışında da şube açacak girişimciler aradığını özellikle belirtelim.

ÂFranchise bedellerine dikkat Peki; 2018’de şube sayısını artırmayı planlayan 45 markanın en önemli özelliği nedir? 100 bin liranın altında

En sade anlatımı ile franchise sistemi, başarılı bir markanın iş yapma yönteminin ya da kendini kanıtlamış bir pazarlama sisteminin belli bir ücret karşılığında başkalarıyla paylaşması olarak ifade edilebilir ve bu sistemin ülkemizde özellikle son yıllarda yaygınlaştığını söyleyebilmemiz mümkün. Bunun belkide en önemli nedenlerinden biri söz konusu bir firmadan franchise sistemini alan bireyin reklam ve kampanya gibi artı maliyetlerle ilgilenmiyor olması. Çünkü zaten marka bunu kendisi yapıyor. Tabi ki; markasını kullanmasına izin veren söz konusu firmanın da franchise verdiği bireyleri ve de firmaları mutlaka belirli dönemlerde takip etmesi ve denetlemesi çok büyük bir önem teşkil ediyor.

franchise giriş bedelinin bulunması. Franchise bedeli en düşük yatırım alanı ise çiğ köfte markaları olurken bu markaları börekçiler takip ediyor. Gayrimenkul danışmanlığı alanında hizmet veren zincirler de uygun franchise bedelleri ile girişimci çekmeye çalışıyor. 4 marka ise yatırımcılardan franchise giriş bedeli talep etmiyor. Sadece belli bir miktar işletme sermayesi bulunması gerekiyor. 24 markanın franchise giriş bedeli ise 50 bin liranın altında kalıyor. Yapılan açıklamalara göre son yıllarda özellikle kahve ve çay markalarının franchising sektörüne yoğun ilgisi bulunuyor. Gayrimenkul sektörünün büyümesiyle gayrimenkul danışmanlığı alanında da franchise sistemine büyük bir ilgi var.


6ç1(5-ç

SÄ°MÄ°T SARAYI

'RĂŚUXORNDV\RQGRĂŚUX \DWĂ&#x2021;UĂ&#x2021;PFĂ&#x2021;GRĂŚUXPDUND yeni pazarlar ve mevcut Ăźlkelerde hÄązlÄą bĂźyĂźme stratejisini sĂźrdĂźrĂźyor. Ulusal ve uluslararasÄą birçok ĂśdĂźle layÄąk gĂśrĂźlen Simit SarayÄą, her gĂźn, 11 bin 250 çalÄąĹ&#x;anÄąyla dĂźnyada misafirine â&#x20AC;&#x2DC;Afiyet Olsunâ&#x20AC;&#x2122; diyor.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;Alternatif finansman yĂśntemleri

SÄ°BEL YĂ&#x153;CEL Simit SarayÄą CFOâ&#x20AC;&#x2122;su

2

~70IáA0=! '

2 Ăźlkede toplam 426 maÄ&#x;azasÄąyla, gĂźnde 1 milyon misafirini aÄ&#x;Äąrlayan Simit SarayÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą; firmanÄąn CFOâ&#x20AC;&#x2122;su Sibel YĂźcel â&#x20AC;&#x153;Bir dĂźnya markasÄąâ&#x20AC;? olarak tanÄąmlÄąyor ve Ĺ&#x;Ăśyle devam ediyor: â&#x20AC;&#x153;Misafirlerine gĂźnĂźn her anÄąnda taptaze lezzetler sunabilmek ve geleneksel ĂźrĂźnlerimizi dĂźnyaya tanÄątmak hedefiyle 2002 yÄąlÄąnda yola çĹkan Simit SarayÄą, 2012 yÄąlÄąndan itibaren

94

Simit SarayÄą; franchise sistemine bilhassa Ăśnem veriyor. YatÄąrÄąmcÄąlarÄąnÄąn markayÄą iyi anlamalarÄąnÄąn ve bu doÄ&#x;rultuda hizmet ve ĂźrĂźn kalitesini gĂśz ĂśnĂźnde bulundurmalarÄąnÄąn Ăśncelikleri arasÄąnda yer aldÄąÄ&#x;ÄąnÄą vurgulayan Sibel YĂźcel; Simit SarayÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn franchise alan yatÄąrÄąmcÄąlarÄąna vermiĹ&#x; olduÄ&#x;u hizmet ve deÄ&#x;erleri Ĺ&#x;u sĂśzlerle birlikte anlattÄą: â&#x20AC;&#x153;Franchise alan yatÄąrÄąmcÄąlarÄąmÄązÄą açĹlÄąĹ&#x; Ăśncesinde lokasyon temini, ekip ve iĹ&#x;letmeci eÄ&#x;itimi gibi sĂźreçlerde destekliyoruz. Ă&#x153;lke koĹ&#x;ullarÄąna gĂśre alternatif finansman

LONDRA LEICESTER SQUARE

yĂśntemleri belirliyoruz. AçĹlÄąĹ&#x; sonrasÄąnda sĂźrekli iyileĹ&#x;tirme ve satÄąĹ&#x; geliĹ&#x;tirme amaçlÄą ziyaretler ve pazarlama planlarÄąyla, bu deneyimin her aĹ&#x;amasÄąnda yanlarÄąnda oluyoruz. YatÄąrÄąmcÄąlarÄąmÄązÄą her zaman ailemizin bir parçasÄą olarak gĂśrĂźyoruz. YatÄąrÄąmcÄąlarÄąmÄąz, bir maÄ&#x;azada baĹ&#x;arÄąyÄą yakaladÄąklarÄąnda daha çok maÄ&#x;aza ile bu aileden daha bĂźyĂźk pay almaya baĹ&#x;lÄąyorlar. Avrupa ve Suudi Arabistan baĹ&#x;ta olmak Ăźzere, faaliyet gĂśsterdiÄ&#x;imiz Ăźlkelerde baĹ&#x;arÄąyla test ettiÄ&#x;imiz bĂźyĂźme potansiyeli ve tĂźketicinin olumlu reaksiyonlarÄą neticesinde, bu pazarlarda bĂźyĂźme kararÄą vermemiz kaçĹnÄąlmaz oldu.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;DoÄ&#x;ru altyapÄą olmazsa olmaz Franchise sisteminin doÄ&#x;ru iĹ&#x;lemesi için, doÄ&#x;ru altyapÄąnÄąn olmazsa olmaz kavram olduÄ&#x;unu sĂśyleyen Sibel YĂźcel; â&#x20AC;&#x153;DoÄ&#x;ru altyapÄą ile kurgulandÄąÄ&#x;Äąnda bĂźyĂźme için en doÄ&#x;ru yĂśntem olarak adlandÄąrÄąlabilir. Yerinde yĂśnetimin

â&#x20AC;&#x153;

saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą; hem satÄąĹ&#x; hacmini hem de operasyonel karlÄąlÄąÄ&#x;Äą arttÄąrÄącÄą etkenler bĂźyĂźmeye hÄąz kazandÄąrÄąyor. Bu hÄąz doÄ&#x;ru kontrol ve destek mekanizmasÄą ile birleĹ&#x;tiÄ&#x;inde parekende sektĂśrĂźnde baĹ&#x;arÄąyÄą getiriyor. Franchise sisteminin baĹ&#x;arÄąsÄąnda Ăśncelik; doÄ&#x;ru lokasyonda, doÄ&#x;ru yatÄąrÄąmcÄąnÄąn, doÄ&#x;ru marka ile yapacaÄ&#x;Äą iĹ&#x; birliÄ&#x;ine dayalÄądÄąrâ&#x20AC;? diyor.

Ă&#x2019;Hizmet ihracatÄąna katkÄą TĂźrkiye dÄąĹ&#x;Äąnda, faaliyet gĂśsterdiÄ&#x;i 21 Ăźlkeye ihracat yapan Simit SarayÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Franchise ve iĹ&#x;tirak maÄ&#x;azalarÄąna ĂźrĂźnlerin tamamÄą TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki fabrikalarda Ăźretilerek gĂśnderiliyor. Bu durumu Sibel YĂźcel Ĺ&#x;Ăśyle anlatÄąyor: â&#x20AC;&#x153;Bu da genel ihracat ve hizmet ihracatÄąna katkÄąda bulunmamÄąza neden oluyor. Simit SarayÄą bayraÄ&#x;ÄąnÄą dĂźnyanÄąn birçok Ăźlkesinde dalgalandÄąrmamÄąz da TĂźrkiye markalarÄąnÄąn dĂźnyada olumlu algÄąlanmasÄą ve yaygÄąnlÄąÄ&#x;Äą açĹsÄąndan katma deÄ&#x;er saÄ&#x;lÄąyor.â&#x20AC;?

SÄ°MÄ°T SARAYI; DOÄ&#x17E;RU LOKASYON, DOÄ&#x17E;RU YATIRIMCI VE DOÄ&#x17E;RU MARKA Ä°LE FRANCHÄ°SE SÄ°STEMÄ°NÄ° EN ETKÄ°N VE BAĹ&#x17E;ARILI Ĺ&#x17E;EKÄ°LDE KULLANAN MARKALARDAN BÄ°RÄ°.


www.zerolossFRPWU 6,),5.$<,3 =HUR/RVVLOHยพUยพQOHULQ ลGHลยพQยพ NXOODQรฑUVรฑQรฑ]

.2/$<.8//$1,0 9LVNR]LWHVLGยพฤœยพN ยพUยพQOHUGHGDKL NROD\NXOODQรฑP

0HUNH]0DK$\D]PD&DG1R.DรกรฑWKDQHรฐVWDQEXO Tel: 0 212 295 9700 Mobil: 0 530 236 0643 Fax: 0 212 295 4243 E-Posta:LQIR#]HURORVVFRPWU

$<$5/$1$%รฐ/รฐ5%$ฤ›/,.

8=816ยž5(/รฐ.8/$1,0

ยžUยพQยพQDU]XHGLOHQ PLNWDUGDยฉรฑNPDVรฑQรฑ VDรกOD\DELOLUVLQL]

+DYDJHยฉLUPH\HQVLVWHPLOH ยพUยพQOHULQL]LX]XQVยพUH NRUX\DELOLUVLQL]


6ç1(5-ç

MEDYAFORS FUARCILIK

<XUWGÇéÇQGD\DEDQFÇ\D GDWHéYLNYHULOPHOLž Ancak bakanlık, Türk markasının yurt dışında ‘Master Franchise’ haklarını alabilecek yabancıya da teşvik vermelidir” dedi.

ÒFranchise modeli önemli bir parametre

ÖZHAN EREM Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı

~70I÷A0=! '

Y

96

aklaşık 3 bin markanın 60 bin zincir mağazasıyla, toplam cirosu 50 milyar dolara varan Türkiye franchise pazarı, büyümeye devam ediyor. Özellikle restoran ve kafelerin başı çektiği bu büyüme serüveni, hali hazırda başarılı bir işletmesi olan ancak tek noktada veya birkaç şubeyle hizmet veren restoran ve kafe sahiplerini de bünyesine çekiyor. Bu gelişmeleri değerlendiren Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “T.C Ekonomi Bakanlığı’nın Türk markalarının yurt dışına açılabilmesini teşvik amacıyla; iş yeri kirasından, tanıtım ve pazarlamaya, personel masrafından, lojistiğe kadar birçok teşvik uygulaması mevcut.

Franchise modeli ile markasını yurt dışına taşıyabilen birkaç Türk markasının yoğun bir rekabetle karşı karşıya kaldığının altını çizen Erem, “Yurt dışında yerel yatırımcıyı ikna ederek franchise vermek, o ülkenin yerleşik markalarının ‘alışılmış’ lezzet ve iş modellerinin yoğun rekabeti altında zaten hiç kolay değil. Bu nedenle bir çözüm önerisi olarak; Ekonomi Bakanlığı’nın Türk markalarının yurt dışına açılabilmesini teşvik amacıyla, yıllardır bildiğimiz yöntemle; İş yeri kirasından, tanıtım ve pazarlamaya, personel masrafından, lojistiğe kadar birçok teşvik uygulaması var. Bu, yabancı ülkelerde şubeleşerek çoğalacak işletmeler için güzel bir imkan. Ancak, bakanlığının ‘yurt dışı teşvikleri’, o ülkenin bir yerel yatırımcısının, sözleşmeye bağlı olmak kaydıyla bir Türk markasını temsil edeceği, ‘Franchising’ gibi büyümeye dayalı bir iş modelini maalesef kapsamıyor. Franchising

modelinde bir marka, başka bir ülkede franchise vermek için genelde önce bir ‘Master Franchiser’ ile anlaşmak ister. ‘Master Franchiser’ o ülkede franchise verme haklarını alarak, satış noktalarının çoğalmasını sağlayan, genellikle yerel bir yatırımcıdır” diyerek düşüncelerini ifade etti.

ÒTürk markaları yurt dışında hızla çoğalsın Erem, “Ekonomi Bakanlığı bir Türk markasının yurt dışında ‘Master Franchise’ haklarını alabilecek yabancıya da teşvik vermelidir. Bu tür ‘yabancı-yerel yatırımcı’ da bir türlü, dolaylı bile olsa, desteklenmelidir ki, Türk markaları dünyaya açılsın. Muhtemelen yetkililer ‘Mevzuatımız bir yabancıya

teşvik vermeyi kapsamıyor, bunun yerine biz zaten Turquality kapsamında markalarımıza bu teşvikleri veriyoruz’ diyeceklerdir. Ancak buradaki nüans, gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılarak, Türk markalarının yabancı ülkelerde yayılmasını sağlayabilecek “yabancılara” uygun teşviklerin verilebilmesidir. Mesela; Teşvik alacak yabancıya bir yıl içinde en az üç mağazanın açılması şartı getirilebilir, şarta bağlı bu teşvik, marka sahibi Türk firması üzerinden uygulanabilir… Yabancıya dolaylı olarak verilecek bu teşvik şartları itibariyle, Turquality programına göre daha kolay ve hızlı sonuç verecek bir programı hak etmektedir” dedi.

Özhan Erem, yatırımcıların Türkİye sınırları İçİnde franchise modelİyle büyüdükten sonra İş modelİnİ yurt dışına taşıyarak ‘Dünya Markası’ olmanın yollarını aradığını belİrttİ.


6ç1(5-ç

MARMARİS BÜFE 1964

)UDQFKLVHYHULOLUNHQ QHOHUHGLNNDWHWPHOL"

MUSTAFA SARGIN Marmaris Büfe 1964 Yönetim Kurulu Başkanı

~70I÷A0=! '

1

98

964 yılında kurulan Marmaris Büfe 1964, tüketiciye daha kaliteli hizmet sunmak üzere yaptığı yatırımlarla hem müşteri hem de pazar ağını genişletiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sargın, franchise sistemine ilişkin sorularımızı cevaplandırdı. Sargın; başarılı bir franchise sisteminin şu özelliklere sahip olması gerektiğini söylüyor: “Öncelikle alt yapısı bitmiş olmalı. Alt yapısı tamamlandıktan sonra en az 10 ile 15 yıldan sonra franchise vermeye başlanmalıdır. Kendisine ait servis ağlarının mevcut olması gerekiyor. Kendi içinde denetleme ekibinin olması gerekmektedir. Her zaman kaliteye ve hijyene önem vermesi ön planda

olmalıdır. En az 15 ile 20‘ye yakın şube sayısı olması gerekir. Marka tescil belgeli Türk Patent Enstitüsü’nde 10 yılı aşmış olması lazım.” Franchise verilirken; mağazaların cadde üzerinde araç veya trafiğin yoğun olduğu yerlerde, hastanelerin, üniversitelerin ve iş potansiyeli yüksek olan yerlerde olmasına özellikle dikkat ettiklerini söyleyen Mustafa Sargın; “Mağazaların bahçesi veya açık alan olması önemlidir. Önceden yer tespitinin yapılıp o şekilde franchise verilmesi gerekiyor” diyor. Açıklamasında ayrıca denetime de dikkat çeken Sargın; her verilen franchise şubelerinin en az ayda bir kez denetlemesini sağlamak ve uygunsuz kullanılan her malzemeye ve uygunsuz çalışanlarına cezai disiplin şartının uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

ÒBaşarının sırrı Bu noktada Marmaris Büfe 1964’ün başarıyı yakalamasının nedenlerini şu şekilde anlatıyor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sargın;

“İşletmecinin işinin başında durması , işini takip etmesi gerekir. Kaliteye ve hijyene önem vermesi çok önemlidir. Hakkı ile imal ettiği ürünlerinin takibini sağlamak ve ruhsatlı imalathane kurmakta başarının sırları arasında geliyor. İmalathanenin başında mutlaka gıda mühendisi ve veteriner hekim bulundurulmalıdır. Merdiven altı ürün yapmaktan kaçınılmalıdır. Bugüne kadar hangi kalite de markalı ürün kullandıysa bu ürünleri değiştirmeden devamını sağlamalıdır. Her verilen Franchise şubelerinin menüdeki fiyat ve damak

lezzetinin aynı olmasını sağlaması gerekir. Marmaris Büfe 1964 olarak en az ayda bir kez kendi bünyesinde kurmuş olduğu denetim ekibiyle denetim yapıyor.”

ÒAsıl önemli olan, yavaş büyümek Son olarak Sargın’ın; başarılı olmak isteyen firma sahiplerine mesajları oldu. Hızlı büyümek mi yoksa yavaş büyümek mi paradoksunun yanıtını veren Mustafa Sargın, “Kesinlikle asıl önemli olan yavaş büyümektir. Çünkü hızlı büyüyenlerin 3 – 5 yıla kalmadan bazı markaların piyasadan kaybolduğu görünüyor”diyor.

İMALATHANEMİZDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİMİZİN ENERJİ VE BESİN DEĞERİ ŞEMALARI


AKILLI DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ TEDARİK ZİNCİRİNİZ KARIŞIK OLABİLİR DOĞRU PARTNERİ BULMAK ÇOK BASİT ATA Freight ArGe departmanının ürettiği depo yönetim programıyla (WMS), yönetilen, modern yöntemlerle inşa edilmiş ve her türlü müşteri ihtiyacına cevap verebilecek teknolojik depolarımızla hizmetinizdeyiz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kontrat Lojistiği

Depo Hizmetleri

3PL Taşımacılık Servisleri

USA I TURKEY I MEXICO I INDIA I RUSSIA I CHINA

www.atafreight.com


g'h/7g5(1ç

çVWDQEXOPRGDPHUNH]L

haline gelecek

~70I÷A0=! '

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin, Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

100

ç

stanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB), sektörün tasarım gücüne güç katacak yetenekleri bulup çıkarmak için Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen ve hepsi birbirinden iddialı genç tasarımcıların yarıştığı finalde Ezgi Karayel birinciliğe değer görülürken, Emre Pakel ikinci, Fatih Uğur ise üçüncü oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in katılımıyla gerçekleşen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın birincisi 20 bin TL para

ödülünün yanı sıra Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışında yüksek lisans eğitimi alma hakkını kazandı. İkinci 15 bin, üçüncü 10 bin TL para ödülünün sahibi olurken, ilk üçe giren yarışmacılar ayrıca birer yıl ücretsiz İngilizce eğitim hakkı da elde etti.

ÂTasarım yarışmalarının ilham kaynağı İHKİB’in Türkiye’ye 26 yıl önce kazandırdığı Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın kazananları, 2 Mayıs tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde görkemli bir gece ile belirlendi. Yarışmaya iş ve moda dünyasından birçok değerli isim katılım sağladı.


Final gecesinde konuşan İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinin tasarımın önemini ve gücünü fark eden sektörlerin başında geldiğini vurguladı. Koza’nın Türkiye’deki tasarım yarışmalarının hem anası hem de ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Mustafa Gültepe, “İHKİB olarak tasarımın gücünü en önce keşfetmekle kalmadık, moda endüstrisinin akademik düzeyde eğitilmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak için İstanbul Moda Akademisi’ni (İMA) kurduk. Tasarımlarımızı küresel vitrine çıkarma hedefiyle İstanbul Moda Haftası’nı başlattık. Bugün, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) olarak yoluna devam eden organizasyon, dünyada sayıları 130’u bulan moda haftaları arasında yedinci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı. İHKİB’in geleceği önceden kurgulama gücünün, Koza, İMA ve MBFWI üçlüsünün, tasarım odaklı büyüme stratejisinin ve 60 milyar dolarlık ihracat hedefinin ana taşıyıcı kolonları olduğunu ifade eden Mustafa Gültepe, “Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi ışığında geliştirdiğimiz yeni stratejinin ve ihracatımıza 16 milyar

dolar artı yazdıracak Dört Dörtlük Planı’mızın itici gücünü de yine tasarım odaklı büyüme oluşturuyor. Tasarımcı-endüstri iş birliği ile yakın gelecekte kilogram başına ihracat birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara çıkarırken, küresel ölçekte 5 marka yaratarak moda endüstrimizin dünyadaki algısını çok daha yukarılara taşıyacağız. Önümüzdeki aylarda yükseliş trendinin süreceğini ve 2018’i 19 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

ÂModa Akademilerinin sayısı artsın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise günümüzde küresel arenada rekabetin fiyatla değil, tasarım, inovasyon ve marka ile yapıldığını söyledi. Katma değerli üretime odaklanmak gerektiğini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Hazır giyim ve diğer sektörlerde tasarım konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bu çalışmaların sonucunda inanıyorum ki İstanbul moda merkezi haline gelecek. Yeter ki meslek liselerine önem verelim ve moda akademilerinin sayısını artıralım” diye konuştu.

~70I÷A0=! '

Hazır gİyİm ve dİğer sektörlerde tasarım konusunda yapılan çalışmaları desteklİyoruz. Bu çalışmaların sonucunda İnanıyorum kİ İstanbul moda merkezi halİne gelecek.

101


SEKTÖRLER

Otomotiv

Tesla Türkiye’ye EX\ÇOJHOL\RU

A

BD’li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yıl içinde Tesla’yı Türkiye’de piyasaya sürmeyi planlıyoruz” dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, “Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım” ifadelerini kullandı.

Şubat ayı itibarıyla Tesla’nın ürettiği toplam elektrikli araç sayısı 300 bini geçti. Firmanın en popüler aracı olan ve bugüne kadar 200 binden fazla satan Model S, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olmuştu. Şirket, Eylül 2015’te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017’de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi’yi duyurmuştu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en güncel verilerine göre, Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 12,2 milyon trafiğe kayıtlı otomobil bulunuyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Avrupa Birliği’nde 15,1 milyon yeni otomobil kaydı yapılırken, söz konusu miktar Türkiye’de 729 bin 500 seviyesindeydi.

Türkiye’de Tesla’nın elektrikli otomobillerini kullananların sayısı birkaç yüz kişiyi bulurken, şarj istasyonlarının ve servis hizmetlerinin yetersizliği genel olarak elektrikli araç piyasasının önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor. Uzmanlar, yüksek petrol fiyatları ve Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığı göz önüne alındığında, elektrikli araçların ülkede yaygınlaşmasının petrole olan bağımlılığı azaltabileceğini vurguluyor. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel EV (Elektrikli Araç) Görünümü 2017 raporuna göre, 2016’da dünyada 750 binden fazla elektrikli araç satılırken, söz konusu senede dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 2 milyonu aştı. IEA raporuna göre, dünyada elektrikli araç sayısının 2020’de 9 ila 20 milyon, 2025’te ise 40 ila 70 milyon arasında olması öngörülüyor.

~70I÷A0=! '

Otomotiv “son 12 aylık” ihracat rekorunu kırdı

102

Otomotiv sanayiii, “son 12 aylık” ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Nisan ayında en çok ihracat yapan sektör, 2 milyar 903 milyon dolarla yine otomotiv oldu. İhracatı, Nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 artan otomotiv sanayisi, toplam dış satımdan yüzde 21,4 pay aldı. Otomotiv endüstrisinin ihracatı 2018’in 4 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılığında yüzde 19,8 artarak 11 milyar 130 milyona yükseldi. Son 12 aylık dış satım toplamı da 30 milyar 365 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen sektör, tüm zamanların en yüksek “son 12 aylık” ihracat rakamını elde etti. Otomotiv sanayisinin “son 12 aylık” ihracatı, Martta 29,8 milyar dolar, şubatta 29,3 milyar dolar, Ocakta ise 28,8 milyar dolar olmuştu. İhracatta aslan payı AB’nin Otomotiv endüstrisi, bu yılın 4 ayı itibarıyla en fazla ihracatı 1 milyar 657 milyon 340 bin dolarla Almanya’ya yaptı. Sektörün Almanya’ya ihracatı 2018’in Ocak-Nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,05 arttı. Aynı dönemde otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya’yı, 1 milyar 273 milyon 383 bin dolarla İtalya, 1

milyar 193 milyon 780 bin dolarla Fransa takip etti. Sıralama 959,7 milyon dolarla İngiltere, 642,3 milyon dolarla İspanya, 497 milyon dolarla Belçika, 393,2 milyon dolarla Polonya, 371,8 milyon dolarla Slovenya, 347 milyon dolarla ABD, 346,4 milyon dolarla Hollanda şeklinde devam etti. İlk 10’da yer alan ülkeler arasında otomotiv sektörü ihracatının düşüş yaşadığı tek ülke yüzde 3,2 ile İngiltere oldu.


Tekstil ve Hazır Giyim

6 bin mezunumuz ihracat KHGHILPL]LQLWLFLJFRODFDN

İHKİB okullarında mezunİyet sevİncİ yaşandı. Eğİtİmlerİnİ tamamlayarak mezunİyete hak kazanan öğrencİler dİplomalarINA KAVUŞTU.

ulaşacağımıza inanıyorum. Eğitim sürecinde olduğu gibi profesyonel hayatlarında da gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Biz fırsatları sunacağız, onlar tasarlayacaklar, inovatif ürünler geliştirecekler ve daha çok katma değer yaratacaklar.” Dördüncü sanayi devrimini kaçırmak istemiyoruz Dünyanın endüstri 4.0 adı verilen yeni bir sanayi devriminin eşiğinde olduğunu hatırlatan

Mustafa Gültepe, ilk üçünde olduğu gibi dördüncüyü de kaçırmak istemediklerini söyledi. Gültepe gençlere, “Üretimin kitabı adeta yeniden yazılırken sizin de çok çalışmanız gerekiyor. Öğrenmekten asla vazgeçmeyin ve gerektiğinde risk almaktan korkmayın” diye seslendi. 3588 okulda 1 milyon 650 bin öğrenciye mesleki ve teknik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay da konuşmasında mesleki eğitimin gelişmesinde sektör - devlet iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Giyim alanında 347 okulda 19 bin 690 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Gülay, Türkiye’de genel mesleki teknik eğitim konusunda şu bilgileri verdi: “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 bin 588 okulumuz bulunuyor. Bu okullarımızda 1 milyon 650 bin öğrencimiz okuyor. Genel orta öğretim içinde oranımız yüzde 42. Yüzde 30’lardan başlamıştık, geldiğimiz noktadan gurur duyuyoruz.”

~70I÷A0=! '

T

ürkiye’de mesleki eğitimde devlet-sektör iş birliğinin en önemli ve en başarılı örnekleri arasında gösterilen İHKİB okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. Eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan öğrencilere diplomaları İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katıldığı törenle verildi. Mustafa Gültepe törende yaptığı konuşmada, ülkelerin kalkınmasında mesleki eğitimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. İHKİB’in bu gerçekten hareketle çeyrek asırdan bu yana mesleki eğitime yatırım yaptığını anlatan Gültepe, şöyle devam etti:“İHKİB okullarından bugüne kadar yaklaşık 6 bin gencimizi mezun ederek sektöre kazandırdık. 17 milyar dolarlık ihracatımızda onların alın teri, emeği ve bilgi birikimi var. Mesleki eğitim almış donanımlı gençlerimizle birlikte katma değerli üretimimiz yükseliyor, tasarım ve inovasyon gücümüze güç katıyor. 60 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmada da 6 bin mezunumuz itici güç olacak. Onlarla birlikte hedefe çok daha hızlı

103


SEKTÖRLER

Demir ve Çelik

7UN\DSÇPDO]HPHOHUL YLWULQHoÇNWÇ

Türk yapı malzemelerİ SEKTÖRÜ olarak, bu yıl Avrupa’ya İstenİlen eğİlİmİ kazandırmayı hedeflİyoruz.AB ülkelerİ sektörün sürdürülebİlİr kazanç sağlaması İçİn önemlİ bİr alan.

~70I÷A0=! '

T

104

ürk yapı malzemeleri sektörü, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise 5 büyük yapı fuarından biri olan 41.Yapı Fuarı’na katıldı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, “Yapı Fuarı sektörümüz için çok önemli bir fuar. Geçen sene katıldığımızda yaptığımız ziyaretler sonrasında sektör tanıtımına daha etkin çözümler üretmemiz gerektiğine karar verdik. Fuar’da Türk firmaları ile bir araya gelerek sektör değerlendirmesi yapıyoruz, bu değerlendirmeler sektör için farklı projeler geliştirmemizde temel oluyor. Firmalarımızın, uzak pazarlarda var olmaları için Türk Ticaret Merkezlerinin sektör için açılmasına karar verdik. Bu fuar, firmalarımızla bir arada olmak için çok büyük fırsat” ifadelerini kullandı. İki hedef pazara da ticaret merkezi kurulacak “Türk yapı malzemeleri olarak, bu yıl Avrupa’ya istenilen eğilimi kazandırmayı hedefliyoruz”

diyen Serdar Urfalılar, sene başından bu yana Avrupa Birliği bölgesinden Polonya ve Avusturya’ya ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Urfalılar, şöyle devam etti: “Ziyaret ettiğimiz ülkenin en iyi müteahhitlik firmalarına ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Her sene VIP alım heyeti kapsamında davetlerimiz oluyor. Bu sene de oldu; yabancı firmaların gelmelerini sağlamak için artık ilk adımı biz atarak, önce biz ziyarete gidiyoruz. AB ülkeleri sektörün sürdürülebilir kazanç sağlaması için önemli bir alan. Bu sebeple firmalarımızın, bu pazarlardaki faaliyetleri değerlendirmelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Önümüzde İngiltere’de gerçekleşecek UK Construction Week Fuarı’na birlik olarak milli katılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, sektör olarak Amerika, Kanada ve Meksika’ya eğilmek istiyoruz. Söz konusu ülkelerdeki 2019 senesinde yer alacak önemli fuarlara katılmayı hedefliyoruz, bu yüzden öncesinde sektörün ilgili firmaları ile birlikte ticaret heyetleri yapmayı planlıyoruz.” Türkiye Tanıtım Grubu kapsamında sektörün

etkin tanıtımı için Türk mimarisini, Türk mühendisliğini tanıtmak adına farklı projeler geliştirdiklerinin altını çizen Urfalılar, bu projelerin sergilenmesi için Türk Ticaret Merkezlerini değerlendirebileceklerinin bilgisini verdi.

SERDAR URFALILAR Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı


SEKTÖRLER

Elektronik

<HUOLR\XQVHNW|U LKUDFDWUHNRUXNÇUGÇ

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

“ ~70I÷A0=! '

H

106

Bakanlığı olarak oyun yazılım sektörüne yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Zeybekcİ, oyun sektörünün 2017 yılında bİr öncekİ yıla göre yüzde 40 oranında büyüDÜĞÜNÜ VE toplamda 700 mİlyon lİralık İhracat yapILDIĞINI söyledİ.

er geçen gün Türkiye ekonomisine katkısını artırmaya devam eden yerli oyun sektörü ihracat rekoru kırdı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği verilerine dayanarak, yerli oyun sektörünün 700 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oyun sektörünün 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında büyüdüğünü ve toplamda 700 milyon liralık ihracat yaptığını söyleyerek, 2018 yılındaki beklentilerin 1 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Türkiye’nin dış ticaret hacmi için önemli bir gelir kalemi olmaya başlayan oyun sektörüne dair konuşmayı sürdüren Zeybekci, “Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektör, 2016’da bir önceki yılki ihracatını yüzde

25 artırarak 500 milyon dolar rakamına ulaştı. Bu, sektörün ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Türk oyun geliştiricilerin oyunlarına artan ilgi, mevcut oyunlara yenilerinin eklenmesiyle geçen yıl yeni ihracat rekoruna imza atıldı. Sektörün ihracatı 2017’de bu kez yüzde 40 artarak 700 milyon dolara ulaştı” ifadelerini kullandı. Yerli oyunların her yıl kendi ihracat rekorunu kırdığını hatırlatan Bakan Zeybekci, “Türk oyun geliştiricileri 2023 yılına yönelik 2,5 ile 10 milyar dolar arası ihracat hedefini de koruyor. Türkiye’den çıkan oyunlar yakaladıkları ihracat başarısının yanında geçen yıl birçok prestijli uluslararası yarışmadan ödülle döndü. Art arda ihracat rekorları kıran sektör, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bizler de Ekonomi

Ülkeye döviz kazandırıyor TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin de Türkiye’de geliştirilen oyunlara uluslararası alanda gösterilen ilginin artarak sürdüğünü söyledi. Erkin, mevcut oyunların yeni sürümlerinin, bunun yanında ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan bireysel geliştirici ve oyun şirketlerinin yeni oyunlarının tüm dünyada merakla beklendiğini ifade etti. Uluslararası alandaki bu ilgiyi ülkeye döviz kazandıran bir faaliyete dönüştürmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Sektörün son dönemde ciddi bir ivme kazandığına işaret eden Erkin, bunda oyun geliştirme sektörüne yönelik desteklerin önemli katkısı olduğunu vurguladı. Bu süreçte başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlardan destek gördüklerini ifade eden Erkin, “Bu desteklerden söz ederken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Genel Sekreteri Halil Bader Arslan’a özel teşekkür etmemiz gerekiyor. Kendileri her ihtiyaç duyduğumuzda kapılarını açtılar” dedi.


D

AN

A ET

å

LA

E

E

H

Üretimde kullanılan etlerde yapılan an Histoloji analizlerin sonucu

%100 L BELG

HAMBURGER KÖFTESİ İÇİN

ANALİZ At DNA Araması

BİRİM

SONUÇ

LİMİT DEĞER

DNA Kopya Tespit Edilemedi Tespit Edilmemeli

Domuz DNA Araması DNA Kopya Tespit Edilemedi Tespit Edilmemeli Eşek DNA Araması

DNA Kopya Tespit Edilemedi Tespit Edilmemeli

Hindi DNA Araması

DNA Kopya Tespit Edilemedi Tespit Edilmemeli

Sığır DNA Araması

DNA Kopya TESPİT EDİLDİ

Tespit Edilmeli

Tavuk DNA Araması DNA Kopya Tespit Edilemedi Tespit Edilmemeli Bitki spesifik soya geni araması

%

Tespit Edilemedi Tespit Edilmemeli

Türkiye’de ilk defa ruhsatlı imalathaneye sahip fast food markası olan Marmaris Büfe İşletmeleri, ürünlerini Türk Gıda Kodeksi’ne ve Et-Et ürünleri tebliğine uygun olarak 12 derecelik ortamda veteriner ve gıda mühendisliği kontrolünde günlük olarak imal etmektedir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TR34-0246 onay numarası ile hizmet vermektedir. İşletmemiz HACCP şartlarını sağlamakta olup, TS EN ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği, TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TS OIC/SIMIIC 1Helal Gıda Uygunluk Sertifikası’na sahibiz. İmalatta ürettiğimiz tüm ürünler laboratuar ortamında analiz edilmektedir. Bayilerimiz, veteriner ve gıda mühendisimiz önderliğinde oluşturulan bir ekiple uygunluğu denetlenmekte olup, gerekli hallerde tarafımızdan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Genel Müdürlük Sur Yapı Exen Rezidans F Blok Kat: 23 Ofis: 276 Ümraniye / İstanbul genelmudurluk@marmarisbufe.com.tr

İmalathane Burhaniye Mah. Beylik Çayırı Sok. No: 2/B Üsküdar / İstanbul imalathane@marmarisbufe.com.tr

Siz de Marmaris Büfe ailesine katılmak istiyorsanız

+90 216 557 85 85 +90 530 112 01 53

Franchise: +90 532 169 00 53 +90 532 581 68 53 +90 216 411 02 66

www.marmarisbufe.com.tr


SEKTÖRLER

Sektörler

Dünya’da bir gün herkes Türk Kahvesi’ni tadacak ve kaliteye odaklanmış yapısı ile Gönül Kahvesi’ni dünya markası yapmak, Misyonu; Türk Kahvesini ulusal ve uluslararası arenada kaliteli ve güvenilir marka olarak vazgeçilmezler zirvesine taşımak olan marka, “Dünya’da bir gün herkes Türk Kahvesi’ni tadacak” sloganıyla yoluna devam ediyor.

Turkish Cargo, İstanbul-Brüksel seferlerine başladı

~70I÷A0=! '

1

108

992 yılında gıda sektörüne giren grup, 2002 yılından bu yana ‘‘Gönül Kahvesi’’ markasıyla yoluna devam ediyor. Akılcı kurgulanmış ve sade işleyişi ile riskleri ilk başta yok ederek ilerlediği için, Gönül Kahvesi kendisini sürekli bu sektörde geliştiriyor ve farklılaştırıyor. Türkiye’nin tek butik kahve zinciri olan Gönül Kahvesi, Türkiye’de ve Dünya’da büyümeye devam ediyor.Yurt içi ve yurt dışı toplam şube sayısı 81’e ulaşan marka; Adıyaman- Park AVM ve Batman- Bozooğulları Hoteli altında misafirlerinin hizmetine girdi. Gönül Kahvesi, sadece yurt içinde değil yurt dışında da hedeflerine ulaşma doğrultusunda şube sayısını artırıyor. İlk yurt dışı şubesini 2014 yılında Saraybosna’da Sarajevo City Center AVM’de açan Gönel Kahvesi, sonrasında Mart 2017 de Bahreyn şubesini Muharraq şehri Seef Mall’da, Nisan 2017 de Avusturya şubesini Vorarlberg

Eyaleti Dornbirn şehrinde açtı.2017 Temmuz da Saraybosna 2’nci şubesini açan marka, yurt dışında ki şube sayısını 4’e çıkardı. Firmanın, Türkiye’nin birçok farklı bölgesi ile yurt dışında Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkesi ile ilgili açılış planlarımız bulunuyor. Avrupa, Asya, Körfez Ülkeleri olmak üzere, dünyanın her köşesinden talepler alan Gönül Kahvesi, 2023 yılında yurt dışında en az 223 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Gönül Kahvesi, Türk Kahvesi, espresso ve diğer tüm kahveleri, özel formülleriyle harmanlayıp sunmaktadır. Marka, Türk Kahvesi’ne hak ettiği itibarı “Gönül Harmanı” ürünü ile kazandırdı. Menüye yeni giren, Özel Hazırlanmış Atıştırmalıklar, Cam Şişe Ev Yapımı Tamamen Katkısız Meyve Suları ile Doğal ve Katkısız Enfes Soslarıyla Cheesecake’ler de diğer ürünler gibi misafirler tarafından oldukça beğeniliyor. Vizyonu; yenilikçi, girişimci

Turkish Cargo direkt kargo seferi yaptığı uçuş ağına Belçika’nın başkenti Brüksel’i de ekledi. Yeni kargo varış noktasının açılışı Brüksel’de faaliyet gösteren tüm acentelerin katıldığı bir etkinlikle kutlandı. Turkish Cargo, ilk etapta Airbus A310F kargo uçağı ile İstanbul’dan sadece Cumartesi günleri haftada bir kez uçacak. Avrupa Birliği ve Avrupa Başkenti olarak da bilinen Belçika, mekanik kimyasal ürünler, madencilik ve otomobil armatürleri ve büyük bir çikolata üretim merkezi.Turkish Cargo, Brüksel kargo uçuşları ile ilaç ve diğer ekspres ürünler gibi zaman ve sıcaklığa duyarlı sevkiyatların taşınmasına odaklanacak. Turkish Cargo halen filosundaki 18 adet kargo uçağıyla 85 noktaya kargo seferleri düzenliyor. Şirket, kargo uçuş ağına bu yılın ikinci yarısında Quito (Ekvador), Karaganda (Kazakistan), Tokyo, Navoi (Özbekistan), Abu Dabi, Addis Ababa (Etiyopya) ve Misrata (Libya) gibi yeni rotalarla genişletmeyi planlıyor.


BÖLGELER

Marmara

UHKİB’den 57,5 milyon dolarlık ihracat Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,78 oranında bir artışla 57,5 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in 2018’in ilk dört ayındaki ihracatı yüzde 16,56 oranında artarak 214,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,52 artışla 583,6 milyon dolar oldu.

8ç%LKUDFDWÇ1LVDQ©GD PLO\DUGRODUROGX

T

~70I÷A0=! '

ürkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,79 artışla 3 milyar 22 milyon dolar ihracata imza attı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla Nisan ayında yapılan ihracat 3 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 26,79 oranında artış gösterdi. 2018’in ilk dört ayındaki toplam ihracatı yüzde 21,48 oranında artarak 11,5 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 19,60 artarak 31,3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

110

OİB Nisan ayında 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,78 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’in 1 Ocak- 30 Nisan 2018 tarihleri arasındaki dört aylık ihracatı ise yüzde 21,6 artarak 10,1 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 20,21 artarak 27,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. UTİB’in ihracatı 113,2 milyon dolar Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,74 artarak 113,2 milyon dolar

olarak gerçekleşti. UTİB’ in 1 Ocak -30 Nisan 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 12,35 artarak 445 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 7,35 artarak 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi.

UMSMİB ihracatı 14,6 milyon dolar Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) Nisan ayı ihracatı ise yüzde 29,15 oranında artarak 14,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2018 yılı ilk dört aylık ihracatı 7,49 artışla 54,4 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 160,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. UYMSİB ihracatı 5,2 milyon dolar oldu Nisan ayında yüzde 60,63 artışla 5,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ilk dört aylık ihracatı yüzde 38,86 artışla 25.5 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 123,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Avrupa’da yenen her 3 balıktan bir tanesi Türk balığı Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Brüksel Global Su Ürünleri Fuarı açıldı. Bu yıl 26’ncısı düzenlenen, dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçi ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği fuarda, taze, dondurulmuş, canlı deniz mahsulleri sergileniyor. Toplam 79 ülkeden bin 850 firmanın katıldığı etkinlik, dünyanın en büyük su ürünleri fuarı olarak biliniyor. Tamamen profesyonel alıcılara yönelik olarak gerçekleştirilen fuarda, Türkiye’den 20 firma yer alıyor. 26 Nisan’a kadar devam edecek fuarda, Türkiye su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, çipura, levrek ve alabalık başta olmak üzere taze ve dondurulmuş balık türlerini ve deniz ürünlerini sergiliyor. Türkiye standında Akdeniz’de yakalanan büyük bir orkinos balığı da ilgi topluyor. Açılışa katılan Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, “Gerek yetiştiricilik gerek ihracat bakımından Türkiye adını bu alanda gerçekten gururla duyuruyor” dedi.


Taze kalsın Nüfusu hızla artan bir dünyada, en önemli kaynaklardan biri olan gıdayı güvenli ve taze tutmak kritik önem taşıyor. Bu nedenle, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak, ürünleri koruyan, gıdanın daha uzun süre taze kalmasını sağlayan uygun ve kaynak açısından verimli ambalajlama çözümleri yaratıyoruz.

faceofinnovation.com

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow


BÖLGELER

Akdeniz

ATHİB genç tasarımcılara ulaşmak için yollarda

A

kdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından 2012 yılından beri düzenlenen “ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması” kapsamında üniversite tanıtım buluşmaları başladı. Bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin artırılması ve yarattıkları katma değeri arttırmaları amacıyla Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin, tekstil ve tasarım ile ilgili fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin sahip oldukları kabiliyet ve yaratıcılıklarını sektöre kazandırmak ve tasarım kültürünün bölgemizde yerleşmesi için yarışmanın bu sene yedincisi düzenlenecek. Türkiye’de dokuma kumaş tasarımı alanında yapılan ilk ve tek yarışma özelliğine sahip ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 7.si için, üniversite tanıtımları

~70I÷A0=! '

çKUDFDWoÇGDQNÇUPÇ]ÇDODUP

112

A

ntalyalı domates üreticisinin korkulu rüyası haline gelen güve ‘Tuta absoluta’ sorunuyla ilgili harekete geçen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Tarım İl Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlüğü, ziraat odaları ve ziraat danışmanlarının katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı organize etti 50 sayfalık rapor Toplantıda, BAİB tarafından hazırlanan, içeriğinde uluslararası verilerin bulunduğu 50

sayfalık tuta ile mücadele raporu katılımcılarla paylaşılırken, yeni fide ekimlerinin yapılacağı ağustos ayına kadar atılacak adımlarla ilgili hareket planı belirlendi. Üretim kalitesine büyük zarar veren tuta sorunu ile ilgili yürütülen çalışma hakkında Hürriyet’e konuşan BAİB Başkanı Hakkı Bahar, “Bu işi çok ciddiye alıyoruz. Almalıyız da. O yüzden bilimsel bir hazırlık yaptık. Dünya bu sorunla nasıl mücadele ediyor ona baktık. Kuzey-Güney Amerika’yı, Avrupa ve Afrika’yı inceledik” şeklinde konuştu.

kapsamında tanıtım seminerleri ve geçen yılın finalistlerinin dokunmuş ürünlerinden oluşan 40 parçalık özel koleksiyon ile 20 üniversitede yarışma tanıtım buluşmalarına start verildi. 14 il ve 20 üniversite ziyareti 16 Nisan Pazartesi günü Akdeniz Üniversitesi’nden başlayan yarışma tanıtım buluşmaları kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi programın ilk haftasında ziyaret edilirken, 24 Nisan Salı günü İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile devam etti.

BAİB Yönetim Kurulu’ndan ziyaretler Batı Akdenizli ihracatçıların güvenoyunu alarak, BAİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Hakkı Bahar, mazbatasını aldı ve resmi olarak göreve başladı. BAİB Başkanı Bahar, göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TİM Delegeleri ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e gerçekleştirdi.


BĂ&#x2013;LGELER

Karadeniz

Karadenizâ&#x20AC;&#x2122;de ihracat lideri Trabzon

~70IáA0=! '

Karadeniz BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;ndeki 18 ilden 2018â&#x20AC;&#x2122;in Ocak-Nisan dĂśneminde yapÄąlan 1 milyar 218 milyon 106 bin 334 dolarlÄąk ihracatÄąn yĂźzde 28â&#x20AC;&#x2122;i Trabzonâ&#x20AC;&#x2122;dan gerçekleĹ&#x;tirildi. Trabzon, yÄąlÄąn dĂśrt aylÄąk dĂśneminde 341 milyon 348 bin 685 dolarlÄąk ihracat gerçekleĹ&#x;tirerek, bĂślge illeri arasÄąnda ilk sÄąrayÄą aldÄą. DoÄ&#x;u Karadeniz Ä°hracatlar BirliÄ&#x;i (DKÄ°B) YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Saffet Kalyoncu, yaptÄąÄ&#x;Äą yazÄąlÄą açĹklamada, Karadeniz BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;nden yÄąlÄąn dĂśrt ayÄąnda yapÄąlan 1 milyar 218 milyon 106 bin 334 dolarlÄąk ihracatÄąn, bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemine gĂśre yĂźzde 9 arttÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirtti. Karadeniz BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;nden yapÄąlan ihracatta Ăźlke çeĹ&#x;itliliÄ&#x;inin de her geçen yÄąl arttÄąÄ&#x;ÄąnÄą vurgulayan Kalyoncu, Ocak-Nisan dĂśneminde bĂślgeden 175 Ăźlkeye ihracat yapÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą kaydetti. Kalyoncu, Trabzonâ&#x20AC;&#x2122;un Karadeniz BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ihracat lideri olduÄ&#x;unu iĹ&#x;aret ederek, â&#x20AC;&#x153;Trabzon, bĂślge ihracatÄąnÄąn yĂźzde 28â&#x20AC;&#x2122;lik bĂślĂźmĂźnĂź tek baĹ&#x;Äąna gerçekleĹ&#x;tirdi. Ä°hracat gerçekleĹ&#x;tirilen Ăźlke çeĹ&#x;itliliÄ&#x;i açĹsÄąndan da Trabzon birinci sÄąrada yer aldÄą ve yÄąlÄąn 4 ayÄąnda Trabzonâ&#x20AC;&#x2122;dan 97 Ăźlkeye ihracat yapÄąldÄąâ&#x20AC;? ifadesini kullandÄą. Kalyoncu, Trabzonâ&#x20AC;&#x2122;un, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin de en fazla ihracat yapÄąlan 16â&#x20AC;&#x2122;ncÄą ili olduÄ&#x;una dikkati çekti.

114

7Â UNL\HD\GD ELQWRQIĂ&#x2021;QGĂ&#x2021;NLKUDoHWWL

T

Ăźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de 2017-2018 ihracat sezonunun 8 aylÄąk dĂśneminde 215 bin 441 ton fÄąndÄąk satÄąlarak 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar gelir saÄ&#x;landÄą. Karadeniz FÄąndÄąk Mamulleri ve Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;inden (KFMÄ°B) yapÄąlan açĹklamada, 1 EylĂźl 2017â&#x20AC;&#x2122;de baĹ&#x;layan fÄąndÄąk ihraç sezonunda, nisan ayÄą itibarÄąyla standart naturel iç fÄąndÄąÄ&#x;Äąn kentalinin (100 kilogram) ortalama 618 dolardan iĹ&#x;lem gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź belirtildi. AçĹklamada, 1 EylĂźl 2017-30 Nisan 2018 dĂśneminde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin 215 bin 441 ton fÄąndÄąktan 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar kazandÄąÄ&#x;Äą kaydedildi. Geçen sezonun aynÄą dĂśneminde 172 bin 910 ton fÄąndÄąk ihracatÄą karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda, 1 milyar 428

milyon 697 bin dolar gelir elde edilmiĹ&#x;ti. KFMÄ°B YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Ä°lyas Edip Sevinç, ihracatÄąn beklenildiÄ&#x;i gibi gittiÄ&#x;ini belirterek, sezon sonu itibarÄąyla hedeflerini tutturacaklarÄąna inandÄąklarÄąnÄą kaydetti.

DKÄ°Bâ&#x20AC;&#x2122;den yatÄąrÄąmlara destek

SAFFET KALYONCU DKÄ°B YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą

D

oÄ&#x;u Karadeniz Ä°hracatçĹlar BirliÄ&#x;i (DKÄ°B) YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Saffet Kalyoncu, ihracatÄąn daha Ăźst noktalara ulaĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄą ve bunun için bĂślge illerinde yĂźksek katma deÄ&#x;er ihtiva eden ĂźrĂźnlerin yatÄąrÄąmlarÄąnÄąn cazip hale getirilmesi konusunda yapÄąlacak tĂźm çalÄąĹ&#x;malara etkin destek vereceklerini bildirdi. Kalyoncu, yaptÄąÄ&#x;Äą yazÄąlÄą açĹklamada, bĂślge

ihracatçĹlarÄąnÄąn teveccĂźhĂź ile 28 Nisanâ&#x20AC;&#x2122;da yĂśnetime seçilmelerinin ardÄąndan yĂśnetim kurulu arasÄąndaki gĂśrev daÄ&#x;ÄąlÄąmÄąnÄąn tamamlandÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirtti. Ä°hracata hizmet verilmesi için gece gĂźndĂźz çalÄąĹ&#x;acaklarÄąnÄą vurgulayan Kalyoncu, â&#x20AC;&#x153;DoÄ&#x;u Karadeniz bĂślgesi ihracatÄąnÄąn daha Ăźst noktalara ulaĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄą ve ihracatçĹ sayÄąsÄąnÄąn artÄąrÄąlmasÄą için gereken tĂźm çalÄąĹ&#x;malarÄą etkin Ĺ&#x;ekilde yerine getireceÄ&#x;iz. Ă&#x2013;ncelikli olarak ihracatçĹmÄązÄąn sorunlarÄąnÄąn çÜzĂźme kavuĹ&#x;turulmasÄą için oluĹ&#x;turulan komiteler hÄązlÄą Ĺ&#x;ekilde çalÄąĹ&#x;maya baĹ&#x;layacakâ&#x20AC;? ifadelerini kullandÄą. Kalyoncu, ihracatçĹlarÄąn her daim hizmetinde olduklarÄąnÄą vurgulayarak, Ĺ&#x;u deÄ&#x;erlendirmelerde bulundu: â&#x20AC;?Ä°hracatçĹlarÄąmÄązÄąn bize iletecekleri sorunlarÄąn çÜzĂźmĂźnĂźn yanÄąnda oluĹ&#x;turulan sektĂśr komitelerinin etkin Ĺ&#x;ekilde çalÄąĹ&#x;ma yapmasÄą saÄ&#x;lanacak. TĂźm sektĂśrlerin Ăźretim, lojistik, yurt dÄąĹ&#x;Äą piyasalarda karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąklarÄą sorunlar tespit edilerek, çÜzĂźmĂź için yetkili makamlar nezdinde temaslar yoÄ&#x;unlaĹ&#x;tÄąrÄąlacak.â&#x20AC;?


Ò Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi. Ò Nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak kayda geçti. Ò Nisan’da miktar bazında 9,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

GÖSTERGELER

Nisan’da 161 ülke ve bölgeye ihracat artışı görüldü. En fazla ihracat 647,3 ABD yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere’ye yüzde 16,1, İtalya’ya yüzde 15,7, Fransa’ya yüzde 41,5 ve İspanya’ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya’ya yakalandı.

6,02

MİLYAR DOLAR

ALMANYA

691,4

310

MİLYON DOLAR

FRANSA

690,8 MİLYON DOLAR İSPANYA

790,5

MİLYON DOLAR

İTALYA

333,1

MİLYON DOLAR

İSRAİL

ANA ÜRETİM GRUPLARININ NİSAN AYI İHRACATINDAN ALDIĞI PAY Sektörel bazda Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünü, 1,47 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1,34 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

413

MİLYON DOLAR %3,0

553

MİLYON DOLAR

IRAK

Hayvansal ürünler

Ağaç ve orman ürünleri

214,3

MİLYON DOLAR %1,6

Tarıma dayalı işlenmiş ürünler

1,04

MİLYAR DOLAR %7,7

1,17

BURSA

780,8 MİLYON DOLAR

İZMİR

İHRACATI EN FAZLA ARTAN İL İhracatını Nisan ayında en çok artıran ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 486,8 ile birinci oldu.

Bitkisel ürünler

1,16

Kimyevi maddeler ve mamulleri

MİLYAR DOLAR %8,6

BİTLİS

1,34

MİLYAR DOLAR %9,9

Sanayi mamulleri

8,99

MİLYAR DOLAR %66, 6,4 %66,4

1,09 549,6

İSTANBUL MİLYAR DOLAR DOLAR KOCAELİ MİLYON SAKARYA MİLYAR DOLAR

DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

MİLYAR DOLAR

İNGİLTERE

ROMANYA

Madencilik %2,7

İLLERE GÖRE NİSAN AYI İHRACAT DAĞILIMI

MİLYON DOLAR

MİLYON DOLAR

ANA ÜRETİM GRUPLARININ İHRACATTAN ALDIĞI PAY

Sanayi %84,1

13.548.777.000

HOLLANDA

MİLYON DOLAR

Tarım %13,2

YÜZDE %15,0 ARTIŞLA

1,34

843,7

418,4

MİLYON DOLAR

NİSAN AYINDA İHRACAT

667,4

MİLYON DOLAR

ANKARA

390,2

MİLYON DOLAR

MANİSA

283,6

MİLYON DOLAR

DENİZLİ

562,1

MİLYON DOLAR

GAZİANTEP

179,7

MİLYON DOLAR

HATAY

%486,8


NİSAN 2018 İHRACAT RAKAMLARI SEKTÖREL BAZDA RAKAMLAR -1000 ($) NİSAN

İklimlendirme Sanayii Diğer Sanayi Ürünleri III. MADENCİLİK T O P L A M (TİM*) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM+TUİK*)

2017

2018

1.609.031 1.786.553 1.075.724 1.159.226 523.430 534.896 119.339 149.623 106.738 128.738 97.130 103.198 136.967 148.376 27.551 28.815 54.475 53.879 10.095 11.701 163.335 214.292 163.335 214.292 369.972 413.035 369.972 413.035 9.721.268 11.392.501 953.834 1.047.886 657.579 707.128 120.139 149.870 176.115 190.889 1.214.842 1.347.160 7.552.592 8.997.456 1.345.666 1.470.104 2.293.524 2.903.216 72.460 42.638 787.570 950.320 484.508 604.963 546.671 698.338 995.621 1.145.619 222.371 258.590 346.670 356.264 137.727 190.458 309.778 366.287 10.024 10.660 448.004 369.722 11.778.303 13.548.777

Değişim Pay(18) (%) 2016 - 2017

11,0 7,8 2,2 25,4 20,6 6,2 8,3 4,6 -1,1 15,9 31,2 31,2 11,6 11,6 17,2 9,9 7,5 24,7 8,4 10,9 19,1 9,2 26,6 -41,2 20,7 24,9 27,7 15,1 16,3 2,8 38,3 18,2 6,3 -17,5 15,0

13,2 8,6 3,9 1,1 1,0 0,8 1,1 0,2 0,4 0,1 1,6 1,6 3,0 3,0 84,1 7,7 5,2 1,1 1,4 9,9 66,4 10,9 21,4 0,3 7,0 4,5 5,2 8,5 1,9 2,6 1,4 2,7 0,1 2,7 100,0

20.449.889 14.269.546 6.458.904 2.034.230 1.345.650 1.294.857 1.964.531 243.378 849.483 78.512 2.009.260 2.009.260 4.171.083 4.171.083 111.263.854 11.280.916 7.906.908 1.423.879 1.950.128 14.688.098 85.294.840 16.592.232 25.593.093 1.069.294 9.755.348 5.344.732 6.091.531 10.218.155 2.579.271 2.809.492 1.618.120 3.521.560 102.012 4.171.802 135.885.545 9.610.874 145.496.419

2017 - 2018 Değişim Pay(18) (%)

21.947.525 14.865.950 6.361.747 2.390.477 1.493.714 1.317.013 1.815.610 407.225 982.471 97.693 2.399.597 2.399.597 4.681.978 4.681.978 127.224.608 12.205.244 8.330.184 1.631.032 2.244.029 16.247.449 98.771.915 17.618.049 30.364.814 1.188.027 11.127.758 6.560.521 7.370.680 12.195.266 2.817.680 3.369.336 1.825.970 4.218.937 114.877 4.694.779 153.866.913 7.197.662 161.064.575

7,3 4,2 -1,5 17,5 11,0 1,7 -7,6 67,3 15,7 24,4 19,4 19,4 12,2 12,2 14,3 8,2 5,4 14,5 15,1 10,6 15,8 6,2 18,6 11,1 14,1 22,7 21,0 19,3 9,2 19,9 12,8 19,8 12,6 12,5 13,2 -25,1 10,7

13,6 9,2 3,9 1,5 0,9 0,8 1,1 0,3 0,6 0,1 1,5 1,5 2,9 2,9 79,0 7,6 5,2 1,0 1,4 10,1 61,3 10,9 18,9 0,7 6,9 4,1 4,6 7,6 1,7 2,1 1,1 2,6 0,1 2,9 95,5 4,5 100,0

~70I÷A0=! '

SEKTÖRLER I. TARIM A. BİTKİSEL ÜRÜNLER Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. Yaş Meyve ve Sebze Meyve Sebze Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Fındık ve Mamulleri Zeytin ve Zeytinyağı Tütün Süs Bitkileri ve Mamulleri B. HAYVANSAL ÜRÜNLER Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri II. SANAYİ A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER Tekstil ve Hammaddeleri Deri ve Deri Mamulleri Halı B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. C. SANAYİ MAMULLERİ Hazırgiyim ve Konfeksiyon Otomotiv Endüstrisi Gemi ve Yat Elektrik Elektronik ve Hizmet Makine ve Aksamları Demir ve Demir Dışı Metaller Çelik Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Mücevher Savunma ve Havacılık Sanayii

SON 12 AY

117


GÖSTERGELER

Nisan ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) ÜLKE ALMANYA İNGİLTERE İTALYA FRANSA İSPANYA ABD IRAK HOLLANDA İSRAİL ROMANYA

Nisan ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$)

2017

2018

Değ. %

1.092.002,77 726.964,85 683.402,49 488.795,11 513.993,95 714.276,46 670.351,91 275.531,55 249.746,53 237.371,54

1.345.946,74 843.757,20 790.548,82 691.402,43 690.864,20 647.367,92 553.079,21 418.468,65 333.152,60 309.942,83

23,25 16,07 15,68 41,45 34,41 -9,37 -17,49 51,88 33,40 30,57

ÜLKE VENEZUELLA LÜKSEMBURG UMMAN MARSHALL ADALARI PERU KATAR İSVİÇRE CİBUTİ TANZANYA BREZİLYA

Nisan ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) ÜLKE İSTANBUL BURSA KOCAELİ İZMİR ANKARA GAZİANTEP SAKARYA MANİSA DENİZLİ HATAY

2017

2018

Değ. %

5.745.263,23 1.277.716,13 1.277.225,59 757.866,48 600.529,14 599.228,36 491.694,28 330.544,52 268.293,24 272.495,17

6.692.671,05 1.365.842,30 1.335.045,43 884.410,84 653.594,69 612.307,35 565.301,38 398.679,10 313.656,44 225.972,40

16,49 6,90 4,53 16,70 8,84 2,18 14,97 20,61 16,91 -17,07

ÜLKE İSTANBUL BURSA KOCAELİ İZMİR ANKARA GAZİANTEP SAKARYA MANİSA DENİZLİ HATAY

~70I÷A0=! '

118

Değ. % 907,11 723,62 377,68 335,70 166,36 142,23 133,08 129,19 111,79 106,43

2017

2018

Değ. %

5.074.601,18 1.154.489,79 1.030.284,18 640.139,53 509.990,06 541.042,87 403.546,74 280.430,94 226.932,00 232.983,06

6.024.508,07 1.171.111,87 1.091.532,03 780.799,37 667.401,86 562.116,63 549.667,73 390.210,93 283.630,01 179.742,99

18,72 1,44 5,94 21,97 30,87 3,90 36,21 39,15 24,98 -22,85

Nisan ayında en çok ihracat artışı yaşanan ülke ise Venezuella oldu. Venezuella’ya Nisan’da gerçekleşen ihracat yüzde 907,11 oranında yükseldi.

Nisan ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON KİMYEVİ MADDELER VE MAM. ÇELİK ELEKTRİK ELEKT. VE HİZ. TEKSTİL VE HAMMADDELERİ DEMİR VE DEMİR DIŞI MET. MAKİNE VE AKSAMLARI YAĞLI TOHUMLAR VE MAM. MOBİLYA, KAĞIT, ORMAN Ü.

2018 23.053,74 12.788,86 81.731,78 10.390,71 17.679,92 82.393,05 134.883,27 23.103,11 18.838,29 48.400,25

Nisan ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke sıralamasında Nisan ayında Almanya lider oldu. Nisan’da Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÜLKE

2017 2.289,10 1.552,76 17.110,06 2.384,81 6.637,49 34.013,98 57.869,05 10.080,18 8.894,95 23.446,69

Nisan ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

2017

2018

Değ. %

2.293.523,65 1.345.666,09 1.214.841,92 995.621,18 787.570,11 657.579,39 546.671,35 484.507,73 523.429,85 369.972,08

2.903.216,38 1.470.103,52 1.347.159,65 1.145.619,05 950.319,67 707.127,50 698.337,66 604.963,11 534.895,53 413.035,16

26,58 9,25 10,89 15,07 20,66 7,53 27,74 24,86 2,19 11,64

ÜLKE SAVUNMA VE HAVACILIK SAN. HAYVANSAL MAMULLER DEMİR VE DEMİR DIŞI MET. OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ YAŞ MEYVE VE SEBZE MAKİNE VE AKSAMLARI DERİ VE DERİ MAM. ELEK. ELEKTRONİK VE HİZMET MEYVE VE SEBZE MAM. İKLİMLENDİRME SANAYİİ

2017

2018

Değ. %

137.727,17 163.334,72 546.671,35 2.293.523,65 119.339,19 484.507,73 120.138,99 787.570,11 106.737,60 309.778,44

190.458,33 214.292,17 698.337,66 2.903.216,38 149.623,12 604.963,11 149.869,51 950.319,67 128.738,48 366.286,75

38,29 31,20 27,74 26,58 25,38 24,86 24,75 20,66 20,61 18,24


İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 $) NİSAN

2018

Değişim (%)

Pay (%)

3.315.579 2.383.323 1.467.130 855.512 943.604 986.611 652.815 525.535 188.533 149.036 143.641 91.838 75.147 11.778.303

3.865.546 3.022.043 1.649.920 1.067.161 1.162.180 884.675 681.613 558.607 207.862 143.642 150.626 91.185 63.717 13.548.777

16,6 26,8 12,5 24,7 23,2 -10,3 4,4 6,3 10,3 -3,6 4,9 -0,7 -15,2 15,0

28,5 22,3 12,2 7,9 8,6 6,5 5,0 4,1 1,5 1,1 1,1 0,7 0,5 100

2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim (%) 28,0 21,5 12,5 8,2 8,2 7,3 5,1 4,2 1,6 1,1 1,1 0,7 0,5 100

Nisan’da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nin sergilediği performansta UİB, EİB, ve OAİB’in değişimleri dikkat çekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ORTADOĞU ÜLKELERİ AFRİKA ÜLKELERİ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP. KUZEY AMERİKA SER. TİC. DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ DİĞER ASYA ÜLKELERİ UZAKDOĞU ÜLKELERİ DİĞER AMERİKAN ÜLK. SERBEST BÖLGELER

@6NC6@/IùB

18,3 19,6 7,5 16,0 11,8 4,1 4,8 5,7 14,2 -2,0 15,5 -0,4 6,1 13,2

Nisan ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke grubu (1000$)

2017

2018

Değ. %

5.634.737,40 2.252.012,83 936.253,05 803.268,19 825.661,86 354.501,20 413.133,70 194.030,12 157.398,20 151.162,91

6.985.653,28 1.993.486,99 1.167.862,51 912.612,89 774.063,19 512.967,55 450.431,19 275.826,12 226.426,43 178.142,07

23,97 -11,48 24,74 13,61 -6,25 44,70 9,03 42,16 43,86 17,85

Ülke grubu bazında bakıldığında Nisan ayı ihracatı AB’ye yüzde 23,97artış gösterdi.

36.562.691 43.247.278 26.209.337 31.345.488 18.134.271 19.486.189 10.924.446 12.668.761 11.102.085 12.412.736 10.934.380 11.384.288 7.795.654 8.167.318 6.482.495 6.851.503 2.213.797 2.527.483 1.854.893 1.817.719 1.532.381 1.770.136 1.250.415 1.245.413 888.700 942.602 135.885.545 153.866.913

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri arasında Nisan ayında İMMİB’in ihracattaki payı yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke grubu (1000$) ÜLKE GRUP(Bin$)

Pay (%)

ÜLKE GRUP(Bin$)

2017

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ DİĞER AMERİKAN ÜLK. UZAKDOĞU ÜLKELERİ OKYANUSYA ÜLKELERİ AFRİKA ÜLKELERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP. DİĞER ASYA ÜLKELERİ DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ

2018

354.501,20 512.967,55 157.398,20 226.426,43 194.030,12 275.826,12 53.017,99 69.146,47 936.253,05 1.167.862,51 5.634.737,40 6.985.653,28 151.162,91 178.142,07 803.268,19 912.612,89 413.133,70 450.431,19 354.501,20 512.967,55

Değ. % 44,70 43,86 42,16 30,42 24,74 23,97 17,85 13,61 9,03 44,70

~70I÷A0=! '

İMMİB UİB İTKİB EİB OAİB AKİB GAİB İİB DENİB DAİB BAİB KİB DKİB TOPLAM

SON 12 AY

2017

Nisan ayında Afrika Ülkelerine yüzde24,4; Uzakdoğu Ülkelerine ise yüzde 42,16 artış gerçekleşti. 119


ADRES

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. B-BLOK K:9 YENİBOSNA / İSTANBUL TEL: 0 212 454 04 90 - 91 FAKS: 0 212 454 04 13 / 454 04 83 E-POSTA: tim@tim.org.tr WEB ADRESİ: www.tim.org.tr GENEL SEKRETER: DR. HALİL BADER ARSLAN GENEL SEKRETER YRD.: MEDİNE ARSLAN GENEL SEKRETER YRD.: CİHAT GÖK GENEL SEKRETER YRD.: ERKAN KAPLAN

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ LİMONLUK MAH. VALİ HÜSEYİN AKSOY CAD. NO: 4 YENİŞEHİR/MERSİN TEL: 0 324 325 37 37 FAKS: 0 324 325 41 42 E-POSTA: akib@akib.org.tr WEB ADRESİ: www.akib.org.tr GEN. SEK. V: ÜMİT SARI GEN. SEK. YRD: CANAN AKTAN ERDOĞMUŞ BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ASPENDOS BULVARI NO:221 07200/ANTALYA TEL: 0 242 311 80 00 FAKS: 0 242 311 79 00 E-POSTA: baib@baib.gov.tr WEB ADRESİ: www.baib.gov.tr GENEL SEKRETER: FİSUN PEKTAŞ DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA YOLU 10. KM. 246. SOKAK NO: 8 AKKALE/DENİZLİ TEL: 0 258 274 66 88 FAKS: 0 258 274 72 22 - 62 E-POSTA: denib@denib.org.tr WEB ADRESİ: www.denib.org.tr GENEL SEKRETER: UĞUR DAYIOĞLU

TiMREPORT ~70I÷A0=! '

DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ CUMHURİYET CAD. EREN İŞ MERKEZİ NO: 86 K: 4-5 / ERZURUM TEL: 0 442 214 11 85 FAKS: 0 442 214 11 89 - 91 E-POSTA: daibarge@daib.org.tr WEB ADRESİ: www.daib.org.tr GENEL SEKRETER: MURAT KARAPINAR GENEL SEKRETER YRD: Melih LEYLİOĞLU

120

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PAZARKAPI MAH. SAHİL CAD. NO: 95, TRABZON TEL: 0 462 326 16 01 FAKS: 0 462 326 94 01 - 02 E-POSTA: dkib@dkib.org.tr WEB ADRESİ: www.dkib.org.tr GENEL SEKRETER: İDRİS ÇEVİK

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR TEL: 0 232 488 60 00 FAKS: 0 232 488 61 00 E-POSTA: eib@egebirlik.org.tr WEB ADRESİ: www.egebirlik.org.tr GENEL SEKRETER: İ. CUMHUR İŞBIRAKMAZ GENEL SEKRETER YRD: KEMAL COŞKUN GENEL SEKRETER YRD: ÇİĞDEM ÖNSAL GENEL SEKRETER YRD: SERAP ÜNAL

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ B-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 02 00 FAKS: 0 212 454 02 01 E-POSTA: info@itkib.org.tr WEB ADRESİ: www.itkib.org.tr GENEL SEKRETER V.: EROL TUNA GENEL SEKRETER T.: SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU GENEL SEKRETER YARD. V.: MUSTAFA BEKTAŞ

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİMUHTARPAŞA BULVARI MÜCAHİTLER MAH. 52012 NO'LU SK. NO: 6 27090 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP TEL: 0 342 211 05 00 FAKS: 0 342 221 05 09-10 E-POSTA: gaibevrak@gaib.org.tr WEB ADRESİ: www.gaib.org.tr GENEL SEKRETER VEKİLİ: MİKAİL İRTEGÜN GENEL SEKRETER YRD: AYDIN KUTLU

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK BULVARI NO:19/E 28200 GİRESUN TEL: 0 454 216 24 26 FAKS: 0 454 216 48 42 E-POSTA: kib@kib.org.tr WEB ADRESİ: www.kib.org GENEL SEKRETER T.: BÜLENT CEBECİ

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 05 00 FAKS: 0 212 454 05 01 - 02 E-POSTA: iib@iib.org.tr WEB ADRESİ: www.iib.org.tr GENEL SEKRETER: İZZET SELÇUK ŞAĞBAN GENEL SEKRETER YRD: DOĞUŞ TOZANLI İSTANBUL MADEN VE METAL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 00 00 FAKS: 0 212 454 00 01 E-POSTA: immib@immib.org.tr WEB ADRESİ: www.immib.org.tr GENEL SEKRETER: ARMAĞAN VURDU GENEL SEKRETER YRD: COŞKUN KIRLIOĞLU GENEL SEKRETER YRD: FATİH ÖZER

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO: 120 BALGAT/ANKARA TEL: 0 312 447 27 40 (5 HAT) FAKS: 0 312 446 96 05 E-POSTA: oaibwebmaster@oaib.org.tr WEB ADRESİ: www.oaib.org.tr GENEL SEKRETER: ÖZKAN AYDIN ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. GELİŞİM SAHASI KAHVERENGİ CAD. NO: 11 16140 NİLÜFER/BURSA TEL: 0 224 219 10 00 FAKS: 0 224 219 10 90 E-POSTA: uludag@uib.org.tr WEB ADRESİ: www.uib.org.tr GENEL SEKRETER: MÜMİN KARACAKAYALILAR GENEL SEKRETER YRD: ÖZCAN KOLBAŞI GENEL SEKRETER YRD: TANSU SİNAĞ


Otomatik Boyut ve Ağırlık Ölçüm Sistemleri ile Operasyonel Süreçlerinize Hız Katın...

Büyük ebatlı ve her şekildeki kargolar için boyut ve ağırlık ölçümü

Kutular için pratik boyut ve ağırlık ölçümü Tüm şekillerdeki nesneler için boyut ve ağırlık ölçümü

444 4 114 www.tunaylar.com

tunaylar@tunaylar.com


HASSAS KARGOLARINIZ TURKISH CARGO İLE EMİN ELLERDE. Hassas Kargolarınızı Büyük Bir Özveri ve Titizlikle Dünyanın En Çok Ülkesine Taşıyoruz.

turkishcargo.com | 0 850 333 0 777

Timreport 160  
Timreport 160  
Advertisement