Page 1

Türkiye yenileNEbilir enerjide atağa kalkıyor

Kadınlar iş dünyasında sınır tanımıyor

seramik sektörü ihracata odaklandı

REPORT

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI | MART 2018 | SAYI: 157

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ

İHRACAT OLACAK

FOCUS

Türkiye’nin Gururu: Savunma Sanayii


 2 %6 36 0 2 รฐ= ( 0 % ) / ย/7 8 % ' = % % 6 ( รฐ, >92 31

0$57'ย1<$.$',1/$5*ย1ย .87/82/681


%$è.$1©'$1

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

5HNRUODU\ÇOÇQÇQ DOW\DSÇVÇKD]ÇU

~<0AC! '

2

2

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE BİRLİK BAŞKANLARIMIZ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ VE SEKTÖRLER KONSEYİ TEMSİLCİLERİMİZİN HAZIR BULUNDUĞU İHRACATÇILARLA İSTİŞARE TOPLANTIMIZDA 6 BAKANIMIZI AĞIRLADIK.

017 yılı, ihracatçılarımızın gayretleri, küresel ekonomideki toparlanma ve Hükümetimizin ekonomimizi canlandırmaya dönük teşvikleri sayesinde hem büyümede hem de ihracatta başarılı bir yıl olarak geride kaldı. Bu dönemde, ihracatımız dünya ortalamasının üzerinde bir artış sergilerken, hem ihracatçılarımız yeni yatırımlar gerçekleştirdi, hem de sektörlerimiz önemli istihdam artışlarına imza attı. Rekorlar Yılı ilan ettiğimiz 2018 yılında da ihracatımızın 2017’de olduğu gibi güçlü bir şekilde artacağına inancımız tam. Bu beklentilerimiz, her çeyrek

gerçekleştirdiğimiz İhracatçı Eğilim Araştırmamızın sonuçlarına da yansımış durumda. 2018 yılı ilk çeyreği için ihracatçılarımızın beklentileri, bu yıl için koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmamız adına bizleri oldukça ümitlendirdi. Sonuçlara baktığımızda, şimdiye kadar yapmış olduğumuz anketlere kıyasla ihracatlarında artış bekleyen firmaların oranının bu yıl zirveye çıktığını görüyoruz. Buna göre, her 4 ihracatçımızın 3’ü 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla ihracatlarının artacağını öngörüyor. İstihdam ve üretim alanlarında da yine benzer şekilde olumlu beklentiler var. İhracatçılarımızın yüzde 40’ına yakını 2018’de istihdamlarını artıracaklarını belirtiyor. Bu anket sonuçları bizlere gösteriyor ki, 2017 yılında büyümede, yatırımlarda ve ihracatta yakaladığımız başarılı ivmeyi 2018 yılında da sürdüreceğiz. Nitekim, bu yılın Ocak ayında yakaladığımız çift haneli ihracat artışı ile birlikte yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 158 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Yılsonunda ise yine çift haneli ihracat artışı ile birlikte OVP hedefi olan 169 milyar doları geride bırakarak rekorumuzu üst seviyelere taşımayı, 170 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Şüphesiz, ihracatçılarımızın bu başarısında Hükümetimizin sorunlarımıza çözmeye yönelik destekleri çok önemli bir rol oynuyor. Şubat ayı içerisinde Birlik Başkanlarımız,

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Sektörler Konseyi temsilcilerimizin hazır bulunduğu İhracatçılarla İstişare Toplantımızda 6 bakanımızı ağırladık. Ekonomi Bakanımızın gayretleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ile Maliye Bakanlarımız, sorunlarımızı dinlemek için bizlere vakit ayırdı. Sektörlerimiz, birinci ağızdan Bakanlarımıza ve Bakanlık bürokratlarına önümüzdeki dönemde çözülmeyi bekleyen sorunlarını dile getirdi. Bu istişare toplantıların önemi şu veri ile ortaya konulabilir: 2016 yılında benzer toplantılarda Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm Bakanlarımıza 210 sorunluk bir liste ileterek sorunlar için çözüm önerilerimizi kendilerine arz etmiştik. 2 yıl gibi kısa bir sürede, aralarında 20-30 yıldır çözüm bekleyen sorunların da olduğu 101 madde çözüme kavuştu. Yani her iki talebimizin biri, Hükümetimizce uygun görüldü, gerekli adımlar atılarak ihracatımızın önü açıldı. Hükümetimizin bizlere sağladığı desteklerin ihracatçılarımıza verdiği güven ve cesaret, 2018 yılında kıracağımız rekorların en önemli habercisi. Buna küresel piyasalardaki olumlu hava, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış ve euro/dolar paritede ihracatımız lehine gelişmeler de eklenince, rekorlar yılı söylemimizin altyapısının ne denli kuvvetli olduğu anlaşılabilir.


EDITOR’S LETTER

içindekiler 2

BAŞKAN’DAN Rekorlar yılının altyapısı hazır

10 DÜNYA RAPOR

Doğal afetlerde zarar; 353 milyar dolar

16 BÜYÜME RAPOR

Şimşek: Enflasyona odaklandık

20

20

İHRACAT RAKAMLARI

26

Ocak’ta yüzde 16,3 artış gerçekleşti

26 İSTİŞARE

Rekor için talepler sunuldu

28 RÖPORTAJ

Büyümenin lokomotifi ihracat

34 İNOVASYON

Türkiye’nin e-ticaret eylem planı hazır

40 İNOVALİG

TİM, İnovaLİG 2018’e çağırıyor

46 DOĞU-BATI

Fildişi ile ilişkiler artarak devam edecek

52 BÜYÜME ~<0AC! '

İhracatçı gelecekten umutlu

76 BULUŞMA

TİM ve ISTAC’dan iş birliği

64 SİNERJİ

İş hayatına kadın eli değdi

4

28 46

SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan YAYIN KURULU: Dr. H.C. Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com Kübra Demir kubra@kucukmucizeler.com GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


CARRARA 25x75 | 10"x30" 60x60 | 24"x24"

WILLOW 15x60 | 6"x24"


MAKALE

DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

Dünya ticareti WRSDUODQÇ\RU

~<0AC! '

8

Ş

2017 YILINDA İHRACATIMIZDAKİ YÜZDE 10,2 ORANINDAKİ VE 14,5 MİLYAR DOLAR TUTARINDAKİ ARTIŞLA, VERİSİ AÇIKLANAN ÜLKELER ARASINDA TOPLAM İHRACATTA 28’İNCİ SIRADA, İHRACATTA TUTAR BAZINDA ARTIŞTA 27’NCİ SIRADA VE ORANSAL ARTIŞTA 35’İNCİ SIRADA YER ALDIK.

ubat ayını geride bırakırken 2017 yılı dünya ticaretiyle ilgili tablo da netleşmeye başlıyor. Bu tabloyla ilgili en net görüntüyü sağlayan çalışmalardan birisi, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) aylık olarak yayınlanan bülteni. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ını gerçekleştiren ülkelerin verilerini kapsayan bülten,

Nisan ayında açıklanacak olan kesin sonuçlardan önce küresel ticaretin 2017’deki yönüne ışık tutuyor. Dünya ticaretinde 2014 Ağustos ayında başlayan uzun daralma süreci, 2016 Kasım ayında sona erdi. O tarihten sonra tekrar artış trendine girerek küresel ticaret, 2017 sonuna kadar tam 14 ay üst üste artış gösterdi. DTÖ bültenine göre 2017 yılında artış oranı yüzde 10 olurken Aralık ayındaki artış yüzde 10,2 seviyesinde. Bu verilerden hareketle, kesin sonuçlar açıklandığında 2017 yılı için 17,7 trilyon dolar civarında bir küresel ticaret hacmi, yani 1,8 trilyon dolarlık bir artış görmeyi bekliyoruz. Bu artışa en büyük katkı da 520,5 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Ülkelerin bu dönemdeki performansları da büyük ölçüde pozitif yönlü; 2017 yılında listedeki ülkelerden 63’ünün ihracatı artarken sadece 4 tanesinin ihracatı azaldı. Bu veriler ışığında Türkiye’nin performansını inceleyecek olursak, 2017 yılında ihracatımızdaki yüzde 10,2 oranındaki ve 14,5 milyar dolar tutarındaki artışla, verisi açıklanan ülkeler arasında toplam ihracatta 28’inci sırada, ihracatta tutar bazında artışta 27’nci sırada ve oransal artışta 35’inci sırada yer aldık. Dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 0,89’dan yüzde 0,90’a, dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin

ithalatından aldığımız payı ise yüzde 0,29’dan yüzde 0,36’ya yükselttik. AB’nin ithalatındaki payımız yüzde 1,26, Almanya’nın ithalatındaki payımız ise yüzde 1,3 oldu. Umuyoruz ki, rekorla başladığımız 2018 yılında bu yükselen grafiği sürdürerek Türkiye’nin ihracatını daha üst seviyelere taşıyacağız. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz 2017 yıl değerlendirme toplantısında, 2018 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerimizi açıklamış ve bu yılı İhracatta Rekorlar Yılı ilan etmiştik. OVP’de 169 milyar dolar olarak öngörülen yıllık ihracatı 170 milyar doların üzerine taşıma sözü vermiştik. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamı olacak. Bunun yanında, geçtiğimiz sene 6 sektörümüz, tüm zamanların sektörel ihracat rekorunu kırarken, bu sene en az 10 sektörümüzün ihracatta zirveye ulaşacağına inanıyoruz. Aylar bazında baktığımızda ise, bu yılın tüm aylarında ihracatımızda artış bekliyoruz. Bu artışların büyük çoğunluğunun ise, bugüne kadar ilgili ayda gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamı olacağını öngörüyoruz. Özetle, güçlü ihracat performansımızın desteğiyle her alanda 2023 hedeflerimizi yakalayarak Türkiye’yi global arenada hak ettiği konuma getirmeye kararlıyız.


RAPOR

Doğal afetlerde zarar; 353 milyar dolar

~<0AC! '

1880 yılından bu yana ölçülen en sıcak üçüncü yıl olarak tarihe geçen 2017, meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı 353 milyar dolarlık ekonomik kayıp ile de ikinci en kötü yıl oldu. 2011 yılında meydana gelen doğal afetler 486 milyar dolarlık kayba neden olmuştu. 2000-2016 yılları arasında ortalama 183 milyar dolar olarak seyreden ekonomik kayıplar böylece 2017 yılında yüzde 93’lük bir artış kaydetmiş oldu. 2017 yılında dünyada en az 330 farklı doğal afet yaşandığı belirtiliyor. 2017’nin en fazla kayba yol açan doğal afeti 100 milyar dolar ile Harvey Kasırgası olurken Karayipler’deki Maria ve Irma Kasırgaları da toplamda 120 milyar dolar zarara neden oldu.

10


RAPOR

çQJLOWHUH©GHHQIODV\RQ

\]GHDUWWÇ

Yeni Fed Başkanı: Risklere karşı dikkatliyiz

İ

ngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere’de Ocak ayına ilişkin TÜFE verilerinin yıllık bazda beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3 arttığını açıkladı. İngiltere’de geçen yılın aralık ayında da TÜFE yüzde 3 yükseliş göstermişti. Veriler, eğlence ve kültürel aktivitelere ilişkin mal ve hizmetlerin fiyatındaki artışın Ocak ayında yıllık bazlı enflasyona yukarı yönlü etki ettiğini ortaya koydu. Öte yandan söz konusu dönemde yakıt fiyatları, enflasyona aşağı yönlü etki etti. İngiltere’de Ocak ayında aylık bazda TÜFE de yüzde 0,5 azaldı. Beklenti ocak ayında aylık bazda TÜFE’nin yüzde 0,6 seviyesinde azalması yönündeydi. İngiltere’de Ocak ayına ilişkin çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi, kendi IMF’sini kuruyor

~<0AC! '

E

12

uro Bölgesi, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) bağımsız olarak Avrupa Para Fonu kurmaya hazırlanıyor. Avrupa Para Fonu, kurtarma paketi kullanan ülkelerin fonları nereye harcayacaklarını kendisi kontrol ederek IMF’nin rolünü de üstlenecek. IMF Başkanı Christine Lagarde da, Euro Bölgesi’nin kalıcı kurtarma fonu ESM’nin IMF’den bağımsız bir Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesine destek verdiklerini söyledi. Lagarde, İsviçre’de yayınlanan Tages-Anzeiger’e verdiği demeçte, Avrupa Para Fonu’nun kurulmasının Avrupa için ihtiyaç duyulan bağımsız kriz yönetim sistemini karşılayabileceğini ifade etti. Lagarde, “Euro Bölgesi’nde kriz, bağımsız, hızlı şekilde hareket etme kabiliyeti olan ve sıkı kurallar çerçevesinde çalışan bir

kriz yönetim sistemine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu mekanizmaya ne isim verileceği ikinci planda. Eğer biri bunu Avrupa Para Fonu olarak adlandırmak isterse, bundan memnun oluruz” diye konuştu. ESM’nin Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesi yönünde AB Komisyonu’ndan gelen öneriyi Fransa ve Almanya destekliyor.

A

BD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell, görevine resmi olarak başlamasının ardından Fed’in resmi sitesinde bir video yayımladı. Başkan olarak yaptığı ilk konuşma niteliğini taşıyan videoya, “Kısa süre önce Fed’in Başkanı olmak için yemin ettim. Amerikalılara bu görev çerçevesinde hizmet etme imkanına sahip olmaktan onur ve şeref duyuyorum” ifadeleriyle başlayan Powell, Fed’in neyi neden yaptığını Amerikan halkına anlatmaya kararlı olduğunu söyledi. ABD Kongresi’nin Fed’i fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlamakla görevlendirdiğini hatırlatan Powell, bankanın ülkede finansal istikrarı sağlamaktan da sorumlu olduğunun altını çizdi. Powell, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün işsizlik ve enflasyon düşük, ekonomi büyüyor. Para politikasına yönelik kararlarımızla süregelen ekonomik büyümeyi, sağlıklı iş gücü piyasasını ve fiyat istikrarını destekleyeceğiz. Ayrıca, finansal sistemimizin yaklaşık 10 yıl önce başlayan kriz öncesine kıyasla çok daha güçlü ve dirençli olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bunu korumak niyetindeyiz.” Fed yetkililerinin yeni risklere karşı dikkatli olmayı sürdüreceğini kaydeden Powell, Fed’in sorumlu olduğu finansal regülasyonların hem etkili hem verimli olması için sıkı çalışacaklarını ifade etti.


REGISTER NOW BUILDING ONE GLOBAL ECOSYSTEM

APRIL 16-19, 2018 Ä°STANBUL

www.gec.co


MAKALE

DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN

FED Etkisi

~<0AC! '

Ş 14

ÜCRET ARTIŞLARI BAĞLAMINDA DA ELE ALINAN ENFLASYON GELİŞİMİ VE BEKLENTİLERİ, HEDEF DÜZEY OLAN YÜZDE 2’NİN GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN YİNE “ORTA VADE” OLARAK TANIMLANAN BİR SÜREYİ GEREKLİ KILIYOR.

ubat ayı, küresel piyasalarda özellikle ABD tarafında yaşanan hareketlerle ilginç görüntülere sahne oldu. Düzeltme olarak tanımlanabilen bu yaşananlardan önce de FED, hatırlanacağı üzere Ocak sonundaki toplantısında faizleri sabit tutma kararı almıştı. Yellen’ın son toplantısı olarak kayıtlara geçen söz konusu FOMC’nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) tutanakları yayımlandığında ise, bahsi geçen düzeltmenin

ardından gözler Şubat’ta yeniden ilgili detaylara çevrildi. Buna göre; komite üyelerinin bu dönemdeki istişarelerini ayrıntılarıyla ortaya koyan tutanaklar, ABD ekonomisindeki olumlu gidişatın sürdüğünü bolca ifade ederken, bu kapsamda işgücü piyasasındaki güçlü görünüme ışık tutuyor. Nitekim izlediği aşağı yönlü trend sonucunda yüzde 4,1’ü gören işsizlik oranı, ülkedeki son 20 yılın neredeyse en düşük seviyesi olarak tanımlanıyor. Bu durum, komitenin bazı üyelerince de işaret edilen tam istihdama yakın bir ekonomik tabloyu ima ederken, haliyle ücretlerdeki gelişmeler de dikkatle izleniyor. Toplantının yapıldığı Ocak sonu itibariyle bakıldığında üyelerin ücret artışları konusunda çeşitli fikirleri olduğu görülüyor ancak sonuç olarak genele yayılmış bir güçlenmeden söz edilemediği de anlaşılıyor. Öte yandan mevcut durum, tutanaklarda enflasyon açısından da geniş çapta değerlendiriliyor. Ücret artışları bağlamında da ele alınan enflasyon gelişimi ve beklentileri, hedef düzey olan yüzde 2’nin görülebilmesi için yine “orta vade” olarak tanımlanan bir süreyi gerekli kılıyor. Bu doğrultuda kademeli olarak artması beklenen enflasyon, bazı üyelerin dile getirdiği üzere doların değerine bağlı olarak da

şekillenecek. Elbette enflasyondaki seyir, iktisadi aktivitenin canlılık derecesiyle yakından ilgili olacak. Bu noktada ise ortaya, Aralık beklentilerinden bir miktar farklı bir resmin çıktığını söylemek mümkün. Zira piyasa oyuncuları açısından da tutanakların en dikkat çekici kısımlarından birini oluşturan ilgili ifadeler, son gelen makro veriler ve halen destekleyici olan finansal koşullar ile Trump’ın devreye soktuğu yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle 2018 yılında düşünülenden daha iyi bir ekonomik büyüme gelebileceğine işaret ediyor. Ekonomide belirecek daha güçlü bir görünüm ise, çoğu FOMC üyesine göre, daha ileri bir kademeli sıkılaştırma ihtimalini yükseltiyor. Bu doğrultuda, Aralık ayında ortaya koydukları projeksiyonlarda bu yıl içinde üç faiz artışını adresleyen üyelerin Ocak toplantısında vermiş oldukları mesajlarla bu yöndeki beklentiyi sağlamlaştırdığı ve hatta dört artış ihtimaline dair bir merak uyandırdığı söylenebilir. Hal böyleyken Powell başkanlığında toplanacak Mart toplantısında, bu beklentiler çerçevesinde bir faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bahar ve sonrasında şekillenecek ilgili göstergeler ile FED kararları, gelişmekte olan ekonomiler tarafından da yakinen takip edilmeyi gerektiriyor.


RAPOR

Şimşek: Enflasyona odaklanmış durumdayız

B

aşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, bir TV kanalında yaptığı değerlendirmede, “Enflasyonu tek haneye çekme konusunda çok güçlü bir irademiz var. Bu yılın sonu itibariyle enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyorum. Türkiye son yıllarda özellikle kur şokları ve artan petrol fiyatları üzerinden kaynaklı enflasyon şoku yaşadı, fakat şu anda ciddi anlamda odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı. “Gıda fiyatlarında oynaklığın bir miktar

Sanayi üretimi Aralık’ta beklentileri aştı

azalmaya başladığını görüyoruz” diyen Şimşek, “Enflasyonda beklentiler haklı olarak bir miktar bozuldu, tek haneyi tutturursak beklentiler yavaş yavaş iyileşir. Enflasyonun bir kuraklık yaşanmazsa, dış kaynaklı bir kur şoku yaşamazsak -ki şu anda öngörmüyoruz- Bu şartlar altında enflasyonun tek haneye inme ve orada tutunma ihtimalini yüksek görüyorum” şeklinde konuştu. Şimşek, enflasyonun ilk çeyrekte ineceğini, sonra biraz yükseleceğini ancak yıl sonunda hedefin tek hane olduğunu dile getirdi.

%X\ÇOWHNQRORML\H PLO\DUGRODUJLGHFHN

~<0AC! '

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi 2017 Aralık ayında güçlü bir performans sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 0,9, 2017 yılında ise yüzde 8,7 oranında arttı. Beklentiler sanayi üretiminde yıllık artışın yüzde 6,8 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi. 2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimindeki artış ise yüzde 1,7 oldu.

16

I

DC Türkiye’nin raporuna göre 2018 yılı içinde Türkiye’de gerçekleşecek bilgi ve iletişim teknolojileri harcamaları 22,52 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Telekomünikasyon kısmı haricinde kalan, BT pazarının büyüklüğünün ise 10,8 milyar dolar olması bekleniyor. Yetişmiş iş gücünün eksikliği ve artan verimlilik ihtiyacı ile beraber BT danışmanlığı ve dış kaynak kullanımının artması öngörülüyor. Aynı zamanda, BT hizmetleri ve yazılım alt kırılımları, IDC’nin öngördüğü

tahmini yüzde 6,4 ve yüzde 5,2’lik yıllık büyüme oranlarıyla 2018 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen bölümleri olması bekleniyor. Sektör bazında bakıldığında ise IDC, kamu ve enerji sektörlerindeki 2018 yılı BT harcamalarındaki artışın bir önceki yıla göre daha fazla olacağını beklerken, iletişim, finans, üretim ve kamunun yılın en büyük harcama yapan sektörleri olacağını öngörüyor. Telekom sektöründe ise büyüme geçtiğimiz yıllara göre daha düşük seviyede kalacak.


<HUOLUHWLPOHULPL]DUW×N GHQID]ODONH\HLKUDoHGLOL\RUYHEXVD\HGH ONHPL]LQJHOLüLPLQH\NVHNGHùHUGHNDWN×VDùO×\RUX] +XùOXNDVDEDV×QGDQ'Q\D·\D\D\×ODQYHNRRSHUDWLIUXKXLOHKDUPDQODQDQ EDüDU×KLND\HPL]LQONHPL]LoLQUROPRGHORODFDù×QDJ|QOGHQLQDQ×\RUX] 'HVWHNRODQWPPLOOHWLPL]YHSD\GDüODU×P×]D WHüHNNUHGL\RUX]«SXUSOHFUWYFRP

× DV×\DS×P LQ E LI W D .RRSHUH\üHKLU+XùOX %


MAKALE

DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Sanayi ve ihracat 2018 \ÇOÇQDNXYYHWOLEDéODGÇ

~<0AC! '

O

18

İç ve dış taleptekİ hızlı genİşleme sanayİdekİ üretİm artışını desteklemektedİr. İmalat sanayİ üretİmİ Şubat 2011’den berİ gözlenen en yüksek artışı kaydetmİştİr.

cak ayına ilişkin açıklanan veriler sanayi ve ihracatın 2018 yılına kuvvetli başladığını göstermektedir. Sanayi ve ihracat artışına dayalı bir ekonomik büyüme daha dengeli ve sağlıklıdır. Bu çerçevede 2018 bunun en kuvvetli yaşandığı yıllardan biri olmaya aday gözükmektedir. Sanayi için öncü gösterge olan Türkiye sanayi PMI verisi Ocak ayında 82 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Eşik değer olarak 50,0 üzerinde ölçülen tüm verilerin sanayide iyileşmeye işaret ettiği PMI anket sonuçlarına göre 2017 yılı Aralık ayında 54,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocak ayında 55,7’ye yükselmiştir.

Böylece sanayide Mart 2011 tarihinden bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşanmıştır. PMI verisinde 2018 yılının başında kaydedilen yükseliş, kuvvetli gerçekleşen ve önceki aya göre hızlanan üretim büyümesinden kaynaklanmaktadır. İç ve dış talepteki hızlı genişleme sanayideki üretim artışını desteklemektedir. İmalat sanayi üretimi Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artışı kaydetmiştir. Hem iç piyasalardan hem de küresel piyasalardan gelen talep artışının etkisiyle firmalar Ocak ayında üretimlerini artırmaya devam etmiştir. Ayrıca alınan yeni siparişler hacmi de son 83 ayın en yüksek düzeyine yükselmiştir. Alınan siparişleri karşılamak için firmalar satın alma faaliyetlerini Ocak ayında da yükselmiştir. İmalat sanayinde tedarik ve satın almalar son 7 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi ürünlerine yönelik iç ve dış talebin yeni yılda da oldukça kuvvetlendiği görülmektedir. Yine küresel iyileşme ve başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarımızdaki toparlanmayla birlikte artan dış talep te sanayi üretimini desteklemektedir. Diğer yandan imalat sanayinde ürün fiyatları artışı Ocak ayında son 12 ayın en yüksek düzeyine çıkmıştır. Firmaların maliyet yükleri döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin ve yükselen hammadde fiyatlarının

etkisiyle Ocak ayında da hızlı bir şekilde yükselmiştir. Firmalar, maliyet baskılarındaki bu artışa nihai ürün fiyatlarını yükselterek karşılık vermiştir. İmalat sanayinde nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 ayın en yüksek düzeyine yükselmiştir. Sanayide talep ve üretim artışları ile birlikte üretim kapasiteleri giderek aşılmaktadır ve yeni kapasitelere ihtiyaç oluşmaktadır. Sanayideki hızlanan büyüme ile birlikte sanayi üretiminde ulaşılan seviyelerle kapasiteler aşılmaya başlanmıştır. Bu nedenle sanayi sektöründe uzun süredir durağan kalan kapasite artırıcı ve yeni yatırımların başlaması da beklenmelidir. Küresel ekonomide iyileşme ve başta AB olmak üzere ihracat pazarlarımızda yaşanan büyüme ile birlikte ihracat da 2018 yılına iyi bir başlangıç yapmıştır. Ocak ayı ihracatı yüzde 16,3 artmıştır. Böylece son 12 aylık ihracat 158 milyar dolara ulaşmıştır. Ocak ayında 2017 yılının genelinden farklı olarak tüm sektörlerin ihracatında önemli artışlar gerçeklemiştir. Bu da pazarlardaki iyileşmenin giderek kalıcı hale geldiğini göstermektedir. Sanayi ve ihracatta yıla iyi başlangıca ilave olarak yatırımlar ve istihdam için yeni destekler de açıklanmaya ve verilmeye devam etmektedir. Bu desteklerin de katkısı dikkate alındığında 2018 yılında ihracata, sanayiye ve yatırımlara dayalı yine hızlı bir büyümeye ulaşılabilecektir.


Gratis’in dijital iş ortağı Vodafone

Vodafone’un kesintisiz alt yapısı sayesinde, Gratis’in veri aktarım süreci artık daha hızlı ve eksiksiz. Gratis CEO’su: Bahadır Özbek Detaylı bilgi: vodafone.com.tr Gratis’in sabit ve mobil iletişim ve teknolojik çözümleri Vodafone tarafından karşılamaktadır. Belirtilen servisleri kullanabilmek için ses ve internet erişiminin olması gerekmektedir. Erişim koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Servisler başkasına kullandırılamaz. Gratis tarafından yapılan iletişimlerden Vodafone sorumlu değildir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr/Is-Ortagim

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?


ç+5$&$7

5HNRUODU\ÇOÇ ~<0AC! '

çift haneyle başladı

20

Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolara yükseldi. TİM Başkanı Büyükekşi, “12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” şeklinde konuştu.

T

ürkiye ihracatı 15 aydır artış kaydederek ilerliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek

3’üncü Ocak ayı oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulaşırken, miktar bazında ihracat ise Ocak’ta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ocak ayı ihracat rakam-


TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Böylelikle 2018 Ocak ayı, ihracat tarihimizdeki en iyi 3’üncü Ocak ayı oldu. Söz verdiğimiz gibi İhracatta Rekorlar Yılına çift haneli artışla başladık. Son 12 aylık ihracatımız da bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 158 milyar dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu. Parite değişimlerinin ihracata etkisini değerlendiren Büyükekşi, “Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,20 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” dedi.

KAZANILAN 1 DOLAR İHRACAT, 1 KURŞUN KADAR ETKİLİ TİM Başkanı Büyükekşi, Afrin’de terörü bertaraf edip barışa yol açmak için başlayan “Zeytin Dalı” operasyonunun başarı ile sürdüğünü söyledi. Büyükekşi, “İhracatçılarımızın ülkemize kazandıracağı fazladan her 1 dolar, terörizme karşı verilen mücadelede adeta bir kurşun kadar etkili olacaktır” diye konuştu.

larını 1 Şubat’ta düzenlenen toplantıda açıkladı. Toyota’nın Sakarya Fabrikası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato da katıldı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Büyükekşi, “12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” dedi.

12 aylık İhracatımız 158 mİlyar doları aştı. 1-2 ay İçerİsİnde 160 mİlyar dolar barajını da aşacağız, yılsonunda 170 mİlyar doların üzerİne çıkacağız.

ÂZirve yine otomotivin Sektörel bazda Ocak ayında en fazla ihracatı, 2,28 milyar dolarla otomotiv gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,8 arttı. Otomotivi 1,43 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1,35 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ocak ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 153 artış ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 42,3 artışla ile deri ve deri mamulleri, yüzde 32 artışla ile makine ve aksamları oldu. Bu dönemde genele baktığımızda ise tarım ihracatı yüzde 14,9, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 16,5 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüze 19,4 arttı.

ÂAB’nin ihracattaki payı 52,6 İhracat pazarlarına bakıldığında Ocak ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 18,3; İngiltere’ye yüzde 11,4; İtalya’ya yüzde 17; ABD’ye yüzde 20,4; İspanya’ya yüzde 30,9 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artışı 79,9 ile Yunanistan’da yakalandık. Ülke grubu bazında ihracat ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 22,6 artış gösterdi. Böylelikle, Ocak ayında AB’nin ihracattaki payı 52,6 olarak gerçekleşti. Bunun yanında, Ocak ayında, Afrika’ya ihracatımız yüzde 8, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23,8, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 26,5 arttı. İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Ocak ayında 60 ilin ihracatı artarken, 20 ilin

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatı şu şekilde oldu: İstanbul 5,1 milyar dolar, Bursa 1,1 milyar dolar, Kocaeli 981 milyon dolar, İzmir 794 milyon dolar ve Ankara 525 milyon dolar. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 53,2 ile Manisa gerçekleştirdi.

ÂMelek ve girişim sermayelerinde birinci lige çıktık Son verilere göre 2017 yılında 162 girişimin melek ve girişim sermayelerinden 103 milyon dolar yatırım aldığına dikkat çeken Büyükekşi, “100 milyonun üstü birinci lig oluyor. Biz de ilk defa bu lige çıktık. Bunun yanında, özel sermaye yatırımlarıyla beraber girişimcilerimize yapılan toplam yatırımlar 177 milyon doları geçti. Böylece 2017 yılı bu anlamda tüm zamanların en çok yatırım yapılan dönemi oldu” değerlendirmesi yaptı.

~<0AC! '

PARİTEDEN 842 MİLYON DOLAR GELDİ

21


ç+5$&$7

Ar-Ge, İnovasyon, tasarım, marka ve gİrİşİmcİlİğİ gündemİmİzden eksİk etmeyeceğİz. İhracat Bİlgİ Platformumuz, bu alanlarda bİzlere destek olacaK.”

~<0AC! '

ÂAtılım, rekorla taçlandırılacak

22

Dünya Ticaret Örgütü’nün geçtiğimiz günlerde 11 aylık verileri açıkladığını hatırlatan Büyükekşi, buna göre küresel ticaretin yüzde 10 artışla 16,2 trilyon dolara çıktığını bildirdi. Çin’in ihracatını yüzde 6,4, Almanya’nın yüzde 7,5, ABD’nin yüzde 6,4 oranında artırdığını vurgulayan Büyükekşi, “Biz de Türkiye olarak, ‘Atılım Yılı’ ilan ettiğimiz 2017’de yüzde 10,2 artışla küresel rakamların üstünde performans sergiledik. İnşallah 2018’de bu atılımı, rekorla taçlandıracağız. Destekleriyle her zaman yanımızda olan hükümetimiz ve güçlü Türkiye markamızla bunu başaracağımıza eminiz” dedi.

ÂSakarya’nın ivmesine Toyota’nın katkısı büyük Marmara bölgesinin önemli illerinin başında gelen Sakarya’nın son derece stratejik bir konumda olduğunu da dile getiren Büyükekşi, şehrin adeta, kavşak noktada yer aldığını belirtti. Sakarya’nın endüstriyel

altyapısı oldukça kuvvetli olduğuna ve ihracat rekortmeni şirketlere ev sahipliği yaptığına işaret eden Büyükekşi, ‘2016 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması’nda 7 Sakarya firmasının bulunduğunu aktardı. Büyükekşi, “2017 yılında ilimiz, ihracatını 2 kattan fazla artırdı. Yaptığı 5,2 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan 7’nci ilimiz oldu. İlimizin ihracatının yüzde 93’ü otomotiv sektörü tarafından yapılıyor. Biliyoruz ki Sakarya’nın diğer sektörlerde de yüksek potansiyeli var” dedi. Sakarya’nın güçlü Türkiye davasında 2023’ün öncü şehirleri arasında yerini alacağına dikkat çeken Büyükekşi, şehrin ivmeli ihracat performansında Toyota’nın büyük paya sahip olduğunu dile getirdi. Toyota’nın 5 binden fazla personeliyle 100’e yakın ülkeye otomotiv ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Büyükekşi, “Bugün burada, kendimizi bir ihracat kalesinde gibi hissediyoruz. Toyota 2016’da en çok ihracat yapan firmalar listesinde 7’nci sırada bulunuyor. 2017’de ulaştığı 4,4 milyar dolar ihracat ile 2016 yılındaki ihracatını tam 2,5 katına çıkardı. Mayıs ayında açıklayacağımız ‘2017 İlk 1000 İhracatçı’ araştırmasında Toyota’yı çok daha üst sıralarda göreceğiz. Hatta araştırma sonuçları açıklandığında, ihracatını en çok artıran firma olma şansı son derece yüksek” dedi. Dış ticaret için mihenk taşı niteliğinde olan bir platformdan söz ettiklerini vurgulayan


TİM olarak, ihracatı ivmeli bir performansla artırma gayreti içerisinde olduklarını aktaran TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ülkenin ticaret elçileri olarak, Türkiye için üretmeye, alın teri dökmeye devam ettiklerini kaydetti ve şöyle konuştu: “Bu amaçla, TİM olarak, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ‘İhracat Bilgi Platformu’ adında bir sistem geliştiriyoruz. Bu, Türkiye’nin dış ticaretine ilişkin tüm veri ve bilgilerin yer aldığı bir sistem. Tek bir tıkla, ürünlerimizi hangi ülkelere hangi koşullarda ihraç edebileceğimizi göreceğiz. Hangi ülkelerin hangi ürünlerde ithalat potansiyeli var, hangi pazarlar bizim için daha uygun, pazardaki firmalara nasıl ulaşabilirim, gümrük vergileri ve lojistik maliyetleri nelerdir, hükümetimiz bu konuda nasıl destekler veriyor gibi birçok soruya yanıt veren bir sistem. Hem; halihazırda ihracat yapan firmaların ihracatını geliştirecek, ihracata başlamak isteyen firmalarımız hedef pazarlara yöneltecek, hem de ihracatla uğraşmak isteyen girişimcilerimize ürün ve pazar önerileri getirecek.”

TİM Başkanı Büyükekşi, “Böylelikle, ihracatımızı daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler hiçbir zaman, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimciliği gündemimizden eksik etmeyeceğiz. Başarının bu 5 parametrede gizli olduğunu çok iyi biliyoruz. İhracat Bilgi Platformumuz, bu alanlarda bizlere destek olacak” diye konuştu.

Â6,5 milyar dolarlık ticaret fazlası veriyoruz OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ise sektörün 2017 yılını yüzde 20 artışla 28,5 milyar dolar ihracatla kapattığını söyledi. 2008 yılındaki 24,7 milyar dolarlık ihracatın ancak 2017 yılında geçilebildiğini hatırlatan Sabuncu, “Otomotiv sektörü 12 yıldır ihracat şampiyonu. Geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihracatla en yüksek rakama ulaştık. Bu yılki hedefimiz 29 milyar dolar” dedi Geçen yıl üretilen araçların yüzde 77’sinin AB’ye ihraç edildiğini, ürün bazında en fazla ihracatın ise yüzde 41,5 ile otomobilin olduğunu vurgulayan Sabuncu, “İthal edilen araç ve yedek parçalar dahil edildiğinde otomotiv sektörü 6,5 milyar dolarlık ticaret fazlası veriyor” şeklinde konuştu.

ÂAvrupa’nın en büyük Toyota fabrikası Totoya Genel Müdürü Hiroshi Kato da bugüne kadar Sakarya’ya 1,8 milyar euro yatırım yaptıklarını ve 5 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Kato, “280 bin adet kapasite ile Sakarya tesisimiz Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip Toyota

fabrikasında ürettiğimiz araçlar 100’den fazla ülkeye gidiyor” dedi.

ÂMüteşebbislerimiz ve sanayicilerimizin gayretiyle üretimimiz sürekli artıyor Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Türkiye kritik bir süreçten geçiyor, yaşadığımız sıkıntılar malum, bir harekat halindeyiz, müdahale durumundayız. Terörle mücadele bakımından da, bizim dışarıdaki görüntümüze dair beklentiler ekonomide küçülme, ihracatta azalma diye düşünülürken, şükürler olsun tam tersi oldu. Müteşebbislerimiz ve sanayicilerimizin gayretiyle üretimimiz sürekli artıyor. Bütün dünyada bu işi tahmin eden kuruluşlar, rakamlarını güncellemek durumunda kalıyorlar. İnşallah ihracatımızda da aynı şekilde bu artışlarla 2023 hedeflerine kısa sürede ulaşacağız. Güçlü bir ülkenin, milletin parçası olmak, bizlere onur ve gurur veriyor. Bunu daha çok sanayicilerimizin üretimde gösterdiği performans ve başarı, ihracat rakamlarımız, üretimimizin artması, yerli ve milli sanayimizin gelişmesi ile buna bağlı yan sanayini de dâhil etmek lazım. Güçlü bir ülke, güçlü üretim yapan ülke demektir, sadece hamasi nutuklarla bu işi başaramayız elbette. Zaten ekonominin kesin ve kati kuralı bize gösterdi ki; dünyanın en kaliteli ürününü, en hesaplı ve uygun fiyata üretemezseniz, kendi akrabanız, komşunuz bile sizden bir şey almıyor. Dünyanın en kaliteli ve talep edilen ürününü en uygun fiyata üretmek hedefinde olmalıyız. İnşallah bunu da başaracağız” diye konuştu.

~<0AC! '

İHRACAT BİLGİ PLATFORMU KURULUYOR

23


%8/8è0$

Rekor için ~<0AC! '

talepler sunuldu

26

TİM, Hükümetten 2018 yılında “tüm zamanların rekorunu” kırmak için dört talepte bulundu. TİM, bu kapsamda 60 İhracatçı Birliği ve Sektör Konseyi başkanlarını altı bakan ile Ankara’da buluşturdu.

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye genelindeki 60 İhracatçı Birliği Başkanı ve Sektör Konseyi başkanlarıyla birlikte ihracatın sorunlarını ve hedeflerini konuşmak üzere altı bakan ile bir araya geldi. Ekonomi Bakanlığı himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile

Mehmet Büyükekşi’nin açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı.

ÂMilli ve sürdürülebilir büyümeye ulaşmanın yöntemi ihracat Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, Bakanlığın koordinasyonunda düzenlediği İhracatçılarla İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası felaket tellallığı yapanların ortaya çıktığını, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Bakan Zeybekci, 2016 yılının son 3 ayından itibaren ih-


kümetimizin katkısı oldukça büyük. İki yıl önce Başbakanlık başta olmak üzere tüm Bakanlıklara ilettiğimiz 210 sorundan oluşan talep listesinin 101 tanesi kısmen ve tamamen çözüldü. İhracat desteklerinin üç katına çıkarılması, Eximbank’ın sermayesinin 3 kat artırılması, ihracatçı KOBİ’lerin KGF teminatı kapsamına alınması gibi adımlarla iki yıl içinde ihracatçıların her iki sorunundan biri çözüme kavuştu. Siz değerli Bakanlarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Bu oran, ihracata verilen önem açısından son derece sevindirici” dedi.

Âİhracatçının iki sorunundan biri çözüme kavuştu

ÂÇalışmalar meyvelerini veriyor

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında 20-30 yıldır çözüm bekleyen, ihracatın önünde engel teşkil eden ve çözülemez denilen birçok maddede Hükümetin desteğiyle hızla sonuca ulaşıldığına dikkat çekti. Büyükekşi, “Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017’yi, hedefleri aşarak 157,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu başarıda sorunlarımızı süratle çözen Hü-

Hükümetin ihracatçılara desteğinin devam edeceğini belirten Büyükekşi, “Bizler de var gücümüzle çalışarak, ‘İhracatta Rekorlar Yılı’ ilan ettiğimiz 2018’de tüm zamanların ihracat rekorunu kırmakta kararlıyız. Hükümetimizce yapılan düzenlemeler, verilen yeni teşvikler, ilave destekler ve TİM’in yürüttüğü çalışmalar meyvelerini veriyor” dedi.

GÜMRÜKLERDE FAZLA MESAİ ÜCRETİ KALDIRILMALI. FİRMALARA, YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ İÇİN DANIŞMANLIK DESTEĞİ SAĞLANMALI. İHRACATA DEVLET DESTEKLERİ, VERGİ HESAPLAMALARINDAN İSTİSNA TUTULMALI. İSTANBUL’DA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN BİR FUAR ALANI OLMALI.

~<0AC! '

racat, yatırım ve üretimle ilgili bütün hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Bugüne kadar ihracatçı birlikleri başkanlarıyla birçok kez bir araya geldiklerini anlatan Zeybekci, söz konusu görüşmelerde ihracatçıların sorunlarını değerlendirdiklerini ifade etti. İhracatçılara sağladıkları desteklerden örnekler veren Zeybekci, navlun, ihracat destekleri, yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezleri, Türk Eximbank’ın kapasitesinin dolar bazında artırılmasının destekler arasında yer aldığını aktardı.

Türk Eximbank’ın nakit net sermayesi konusunda bu yıl için belirlenen 45 milyar dolar hedefini 50 milyar dolara yükselttiklerini bildiren Zeybekci, şöyle sürdürdü: “Bütün amacımız sizlerle beraber bu yolculuğa devam etmek. Türkiye’nin büyümeyle ilgili hedeflerine ulaşabilmesi için değerlendiremediği alın teri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile insan kaynaklarını değerlendireceğiz. Milli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın en önemli yöntemi ihracat. Bunu biliyoruz. İhracatta gelmiş olduğumuz nokta bir Türk mucizesidir.”

27


RÖPORTAJ

NİHAT ZEYBEKCİ EKONOMİ BAKANI

Büyümenin lokomotifi

ihracat olacak

~<0AC! '

28

E

konomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılı ekonomi gerçekleşmeleri ve 2018 yılı beklentilerini TIMREPORT dergisi ile paylaştı. 2017 yılında ihracatta yaşanan artışla net ihracatın büyümeye pozitif katkı yaptığını belirten Bakan Zeybekci, bu eğilimin 2018 yılında da devam edeceğini vurguladı. Ülkemizin

Ekonomİ Bakanı Nİhat Zeybekcİ, “2018 yılındakİ İhracat hedefİmİz İse OVP’de 169 mİlyar dolardır. 2017 yılında yakaladığımız İvmeyle söz konusu hedefİ aşacağımıza, yılsonundan İtİbaren İhracatta 170 mİlyar doların üzerİne çıkacağımıza İnanıyorum.”

ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalardan en az zarar görmesi için Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim ve ihracatı artırması gerektiğini kaydeden Nihat zeybekci, bu tarz bir üretim ve ihracat anlayışına geçmek adına Ekonomi Bakanlığı olarak, gerekli tüm desteğin verildiğini kaydetti. Bakan Zeybekci, 2017 yılında OVP hedeflerini de aşarak


ÂTürkiye’nin 2017 yılı İhracat performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ve 2018 yılı ihracat beklentiniz nedir? Geçtiğimiz yıllarda küresel ekonomide görülen zayıflık, küresel ticaret performansını da olumsuz etkiledi. Küresel piyasalar, 2017 yılında artan ekonomik güvenle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Küresel büyümede yaşanan artış eğilimi, özellikle Çin, AB ve ABD kaynaklı talep artışının da pozitif etkisiyle, dünya ticaretinde de görülmektedir. Küresel ekonominin en önemli aktörlerinden birisi haline gelen ülkemizin ekonomisini bu gelişmelerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu kapsamda, küresel ekonomide 2017 yılında yaşanan gelişmeler ve önemli ticaret ortaklarımızın yaşadığı ekonomik toparlanma hiç şüphesiz ülkemiz ekonomisini de olumlu yönde etkiledi. 2017 yılında Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimizi de aşarak ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artırarak 157,1 milyar dolara yükseltmeyi başardık. 5 yıl aradan sonra ihracatımız çift haneli büyüme yakaladı. AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Gelişen Asya bölgelerindeki beklenenden güçlü büyüme oranları 2017 yılındaki ihracat artışımızı desteklemiştir. 2018 yılındaki ihracat hedefimiz ise OVP’de 169 milyar dolardır. 2017 yılında yakaladığımız ivmeyle söz konusu hedefi aşacağımıza, yılsonundan itibaren ihracatta 170 milyar doların üzerine çıkacağımıza inanıyorum.

ÂKatma değerli üretim konusunda ne yapıyoruz bu konuda ülkemiz gelişme kaydedebildi mi? Ülkemiz üretim ve ihracatında katma değerin artırılması, birçok ulusal plan ve strateji belgesinde belirlenen vizyonun temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, özel sektörün rekabet gücünün ve yenilikçiliğinin artırılması, özel sektörde Ar-Ge’ye ayrılan payın ve

verimliliğin artırılması, ticarileşme ile sonuçlanacak üretim yetkinliğinin ülke içinde geliştirilmesi gibi hedefler, strateji çalışmalarının öncelikli alanları arasında bulunmaktadır. Bugün özellikle dijital teknolojilerdeki gelişmelerin etkisiyle yaşanan dönüşüm sürecinde, yeni fikirlerin ticarileşebilir ürün/iş modellerine dönüşümüne destek olacak nitelikte, bu süreçte eğitimde ihtiyaç duyulan dönüşümün de dikkate alındığı, önümüzdeki dönemin hızlı değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin, katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünleri üreten ve ihraç eden bir ekonomi haline gelebilmesi amacıyla OECD’nin belirlemiş olduğu yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan; ilaç, bilgi işlem makineleri imalatı, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı, tıbbi aletler ve hava ve uzay taşıtları imalatı sektör başlıklarındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında 5. Bölge desteklerinden yararlandırıyoruz. Yine, seçilmiş ortayüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlardan (kimyasal ürünlerin imalatı, makine imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı vb.), 1’inci, 2’nci, ve 3’üncü bölgede gerçekleştirilseler dahi 4. Bölgede sağlanan destek oran ve sürelerinden yararlandırıyoruz. Ülkemizin, katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünleri üreten ve ihraç eden bir ekonomi haline gelebilmesi amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, katma değeri yüksek belirli büyüklükteki stratejik yatırımları, Türkiye’nin hangi bölgesinde yapılırsa yapılsın yüksek destek yoğunluğu ile destekliyoruz. Yine otomotiv, kimya, havacılık gibi yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörlerdeki büyük ölçekli yatırımları daha yüksek oran ve sürelerde destekliyoruz. Uygulama sonuçlarını değerlendirdiğimizde 2012 yılında yüksek ve orta yüksek teknolojili yatırımların

GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSINI BU YIL DA SÜRDÜRECEĞİZ Türkiye ekonomisi yüzde 11,1 büyüyerek bu dönemde dünyada en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Böylece yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye yüzde 7,4 büyürken, net ihracatın katkısı 1,45 puan ve yatırım katkısı 2,31 puan oldu. Yani büyümenin yarısından fazlası yatırıma, üretime ve ihracata dayandı. Özellikle altını çizmek istediğim nokta, 2017 yılında ihracatta yaşanan artışla net ihracatın büyümeye pozitif katkı yapmış olmasıdır. Bu eğilimin 2018 yılında da devam edeceğine inancım tam. Diğer taraftan, 2017 yılında yaşanan büyüme aynı zamanda istihdam yaratan bir niteliktedir. Nitekim Kasım ayı işgücü istatistiklerine göre son bir yılda ekonomimiz 1 milyon 448 bin kişi ile rekor seviyede istihdam yaratmıştır. İşsizlik oranı geçen yıl Kasım ayında yüzde 12,1 iken bu yıl yüzde 10,3’e gerilemiştir. 2018 yılında devam edeceğine inandığımız yüksek büyüme oranlarımız ile işsizlik oranlarının da tek haneye gerileyeceğini düşünüyorum.

~<0AC! '

157,1 milyar dolara ulaşan ihracatın bu yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağına inandığı sözlerine ekledi.

29


RÖPORTAJ

tutarının teşvik sistemi içindeki oranı yüzde 23 iken 2017 yılında bu oran yüzde 35’e ulaşmış durumdadır.

~<0AC! '

ÂYerli ve yabancı yatırımlar konusunda gelişmeler ne yönde ilerliyor?

30

Bilindiği üzere, ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcıların tabi olduğu yatırım politikaları Ekonomi Bakanlığımızca koordine edilmektedir. Ülkemizin kalkınması, cari açığın finansmanı, istihdamın artırılması, Ar-Ge ve inovasyon düzeyimizin yükseltilmesi, rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılması açısından büyük önem arz eden yerli yatırımların artırılması ve Uluslararası Doğrudan Yatırımların ülkemize çekilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde önemli faaliyetler yürütüyoruz. Gerek YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) gerekse YDK (Yatırım Danışma Konseyi) platformlarından sağlanan ve iş dünyasının öneri ve tavsiyelerini içeren geri bildirimler sayesinde yatırım ortamımız sürekli olarak iyileştirilmektedir. Öte yandan, Türkiye 2003 yılından bu yana 193 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmiştir. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlar alanında rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalarımızı stratejik bir

Ülkemİzİn, katma değerİ ve teknolojİsİ yüksek ürünlerİ üreten ve İhraç eden bİr ekonomİ halİne gelebİlmesİ amacıyla stratejİk yatırımları, Türkİye’nİn hangİ bölgesİnde yapılırsa yapılsın yüksek destek yoğunluğu İle desteklİyoruz.

yaklaşım çerçevesinde belirliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım ortamının iyileştirilmesi, başta proje bazlı teşvik sistemi olmak üzere cazip teşvik programlarıyla yatırımcıların desteklenmesine yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Yatırımlara uygulanan muamele açısından da ulusal ve uluslararası düzenlemelerimiz yatırımcılar açısından güvenilir ve öngörülebilir bir yasal çerçeve oluşturmakta. Bu kapsamda, ülkemize gelen yabancı sermaye tamamen yerli yatırımcılarla aynı koşullarda muamele görmektedir. Ulusal kanunlarla sağladığımız korumanın yanı sıra 100’den fazla ülke ile imzaladığımız Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları ile de ülkemizde yatırım yapan yatırımcılara başta uyuşmazlık durumunda uluslararası tahkime başvuru hakkı olmak üzere birçok güvence ve koruma sağlıyoruz. Bunların yanında, son dönemde ülkemiz için stratejik önemi haiz özel

nitelikli projeler ile teknolojik dönüşüm sağlayacak projelere ilişkin olarak uygulanmak üzere Proje Bazlı Teşvik Sistemini yürürlüğe aldık. Bu sistem ile ülkemizde uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilen


 Döviz kurunun ve faizlerin mevcut seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz? Döviz kurlarında daha önce yaşanan yükselişin reel bir karşılığının olmadığını, Türkiye ekonomisinde bu tarz bir harekete sebebiyet verecek hiçbir zafiyet yaşanmadığını daha önceki açıklamalarımda hep vurguladım. Nitekim bugün geldiğimiz noktada bu açıklamalarımın ne kadar gerçekçi olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu hareketliliğin arkasında, oluşturulmak istenen kriz algısı olduğunu görmemek mümkün değil. Ancak bizim ekonomimiz güçlü bir ekonomi. Bu tarz hareketlere karşı dayanıklı olduğunu birçok kez gördük. Son haftalarda döviz kurunun istikrarlı bir seyir izlemesi de bunun sonucu olarak yorumlanmalı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda TCMB, döviz piyasalarını

yakından takip ediyor ve gerektiğinde tüm para politikası araçlarını kullanıyor. Nitekim döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından, ülkemiz ekonomisinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi adına gerekli adımlar TCMB tarafından kararlı bir şekilde atıldı. Ekonomi Bakanlığı olarak da, ülkemizin döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan en az zarar görecek hâle gelmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe, yüksek teknolojili, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim ve ihracat ile ulaşabiliriz. Bu tarz bir üretim ve ihracat anlayışına geçmek adına Ekonomi Bakanlığı olarak, özel sektör temsilcilerine gerekli tüm desteği veriyoruz. Faiz oranlarına gelecek olursak, Türkiye’deki mevcut faiz oranları, sanayicinin yatırım yapması açısından oldukça yüksek ve kabul edilemez seviyede. Yatırımlar durursa istihdam da durur üretim de. 2018 yılında yatırımlar ve üretim arttıkça faizlerde de düşüş meydana gelecektir. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı olarak üretimi ve arzı destekleyici tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz.

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR? 1961 yılında Denizli’de dünyaya gelen Nihat Zeybekci, Fatma ve Şükrü Zeybekci çiftinin beşinci ve son çocuğudur. Tütün işçiliğiyle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta çalışma hayatıyla tanışan Nihat Zeybekci, ilk ve ortaokulu Tavas’ta; liseyi ise parasız yatalı sınavlarında sağladığı başarıyla Kütahya’da okumuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalışarak, daha mezun olmadan alanıyla ilgili deneyim kazanmıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Zeybekci, Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunmuş: İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürütmüştür. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2011 genel seçimlerinde birinci sıradan Ak Parti Denizli Milletvekili seçilen Zeybekci TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı da yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 61, 62 ve 63’üncü hükümetlerinde Ekonomi Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Son kabine değişikliğinin yapıldığı 24 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yeniden Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

~<0AC! '

ihracata dönük ve teknoloji seviyesi yüksek üretim yapısını oluşturmayı hedeflemekteyiz.

31


MAKALE

ALİ SAYDAM Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

$LOHéLUNHWOHULYH NXUXPVDOODéPDž

“Eskİden KOBİ’ler İçİn geçerlİ olduğunu sohbetlerde İşİttİğİmİz, “Bİr dönüm bostan, yan gel yat Osman” tavrının büyük çoğunluk İçİn terk edİlmİş olduğu da söylenebİlİr. Şu 5 karakterİstİk KOBİ davranışı da değİşmİştİr artık. Hatırlayalım…

~<0AC! '

A 32

şağıdaki görüşleri tartışmadan önce, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) yaptırdığı ve ilk bakışta son derece çarpıcı sonuçlara işaret eden araştırmaya bir göz atmak yerinde olur… Herkesin bildiği ancak bir türlü yüksek sesle söyleyemediği bazı durumlar vardır… Ekonomik hayat içinde de böyle durumlara sıklıkla rastlanır… Örneğin ülkemizdeki şirketlerin yüzde 90’dan fazlasının birer KOBİ olması gibi… Ya da tüm sektörlerde ‘kurumsallaşmadan’ söz edilirken, kuruluşların yüzde 90’dan çok daha

fazlasının birer aile şirketi olması, ya da hisseler dağılmış bile olsa kahir çoğunluğun aile tarafından kontrol edilmesi gibi… Artık şu ünlü tespit de gerilerde kalmıştır: “Birinci kuşak kurar, ikinci kuşak tutar, üçüncü kuşak batırır”… Şimdilerde zengin ailelerin çocukları hem olağanüstü iyi eğitim almakta, hem de hayatın içinde ‘hayat için’ yetiştirilmekte. Üniversite ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan üçüncü kuşak gençlerin, iş hayatını öğrenmeleri için aileye ait olan şirketlerden uzakta çok farklı sektör ve şirketlerde yıllarca çalışıp pratik hayatı öğrendikten sonra aile şirketlerine döndüklerine ve çok başarılı olduklarına tanıklık ediyoruz… Eskiden KOBİ’ler için geçerli olduğunu sohbetlerde işittiğimiz, “Bir dönüm bostan, yan gel yat Osman” tavrının büyük çoğunluk için terk edilmiş olduğu da söylenebilir. Şu 5 karakteristik KOBİ davranışı da değişmiştir artık. Hatırlayalım… 1. “Teknen varsa kıçında, işin varsa başında duracaksın” şeklinde ifade edilen anlayış gereği, ‘yayılmama, işi büyütmeme’ fikri; 2. Pazarlamaya harcanan parayı ‘gereksiz sarf’ olarak gören, “aslolan sadece satıştır” düşüncesiyle hareket eden zihniyet; 3. Sadakati reddedip liyakat odaklı insan kıymetlerine yatırım yapacağına, eş dost, akrabayı istihdam etme şeklindeki kolaycılığa kaçan kasaba uyanıklığı;

4. Ar-Ge’yi ve o alana yatırımı, inovasyonu ciddiye almayıp, kopyala uygula taktiğine can simidi gibi sarılan ucuzculuk… Ve nihayet: 5. Marka oluşturacağına markaya fason iş yapmanın iş başarısı olduğunu sanan saflık… Bütün bu tür yarı feodal ‘tutumlar’ KOBİ ve aile şirketlerinde köklü ve gerçekçi, planlı, programlı, stratejik yaklaşımlara terk etmeye başlamıştır. İliğine kadar ‘kurumsallaşmış’ World.com, Enron, Lehman Brothers vb. şirketlerin peş peşe battıkları o yıllarda, başta ABD sonra da Avrupa entelijansiyası “Aile şirketleri anlayışına dönüş” tartışmalarına başladılar; bu doğrultuda yeni modeller ortaya koydular… “Kolektif başarı”, “Kolektif sorumluluk”, “Takım ruhu” gibi uzun yıllar çeşitli ‘Guruların’ ekmek yedikleri kavramların ikinci plana doğru kaymaları, onların yerine insanlık tarihi kadar eski ‘Liderlik’ meselesinin birinci dereceden öneminin altının çizilmeye başlanması da aynı yıllara rastlar… Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinin yaptırdığı ciddi bir çalışmayı da işte bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor… Kurumsallaşma ile aile şirketleri olgusunun acaba belli bir dengede ve birlikte götürülmesi en doğru yol mu, diye düşünüyor insan. Türkiye’deki ekonomik büyüme ve ihracatta elde edilmiş olan, hiç de yabana atılmaması gereken başarılar, acaba biraz da bu dengenin verimliliği ve etkililiğine bağlanabilir mi?


.X]H\5HQ9HVWIDO\D¶GD<HQL<DWÕUÕP)ÕUVDWODUÕ ௘$YUXSD¶GDNL<DWÕUÕP0HUNH]LQL] %LUE|OJH\LJoOELU\DWÕUÕPPHUNH]L\DSDQHQ|QHPOLúH\HNRQRPLNJoDOW\DSÕYHNOWUHO\DúDP JLELIDNW|UOHULQPNHPPHOHWNLOHúLPLGLU%XEDNÕPGDQ.X]H\5HQ9HVWIDO\DELUoRNDoÕGDQHúVL]GLU $OPDQ\D¶QÕQEXHQNDODEDOÕNQIXVDVDKLSRODQH\DOHWLQLQVL]HVXQGX÷XVD\ÕVÕ]LPNkQYHNRúXOODU GDQID\GDODQÕQ+DQJLVHNW|UYH\DSURMHLoLQROXUVDROVXQ\HQLIÕUVDWODULoLQLGHDO\DWÕUÕPRUWDPÕQÕ EXUDGDEXODFDNVÕQÕ]+DOLKD]ÕUGD¶GHQID]OD\DEDQFÕúLUNHWWHUFLKLQLPHWURSROE|OJH.X]H\ 5HQ9HVWIDO\DOHKLQHNXOODQGÕ%L]LPOHLOHWLúLPHJHoLQYHVL]LGHPHPQXQL\HWOHELOJLOHQGLUHOLP %LU2QH6WRS$FHQWHVLRODUDN\DWÕUÕPSURMHOHULQL]GHVL]HGHVWHNYHUL\RUX]ZZZQUZLQYHVWFRP


ç129$6<21

~<0AC! '

YÖNLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK

34

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve sekretaryasında planda sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecek. İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulacak. Bu Komite tarafından yılda 2 kez toplantılar düzenlenerek eylemler bazında performans değerlendirmesi yapılacak ve uygulama adımları çerçevesinde eylemlerin hayata geçirilmesinde çıkabilecek ihtiyaçlar değerlendirilecek. Çalışmalara ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla 6 ayda bir izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacak. İzleme ve Değerlendirme Komitesi, söz konusu raporlarda tespit edilen sorunların çözülmesine ilişkin tedbirler alacak. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla e-İhracat Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları eylemlere ilişkin yaptıkları çalışmaları 3’er aylık dönemler itibarıyla raporlayarak Ekonomi Bakanlığına iletecek.

Türkiye’nin e-ticaret eylem planı hazır!

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve Türk ihracatçıları için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılmak amacıyla “2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırladı.

2

020 yılında küresel e-ticaret hacminin yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Ekonomi Bakanlığı e-ihracatı kolaylaştırmaya yönelik çok önemli bir adım attı. Ekonomi Bakanlığınca, Türk ihracatçıları için e-ihracatı

daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türkiye’nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve ülkeyi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek amacıyla “2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandı. Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) söz konu-


dinasyonunda e-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. Paydaşların katılımıyla lojistik üslerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarını da içeren bir iş planı oluşturulacak. 2020’nin 4’üncü çeyreğinde ise lojistik üssü kurulacak. Öte yandan İstanbul 3. Havalimanı ile Türkiye’nin lojistik kapasitesinde ciddi bir genişleme yaratılacağı, bunun taşımacılık işlemlerinde hem hız avantajı hem de maliyetlerde düşüş sağlayacağı belirtiliyor. e-İhracatta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurt dışında tedarik üslerinin kurulması da desteklenecek. Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu çerçevede e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek ve gerekli kolaylaştırmalar yapılacak.

ÂLojistik kapasite geliştirilecek

Âİhracatçı firma sayısı artırılacak

Stratejik hedefler kapsamında, Türkiye’nin lojistik kapasitesi geliştirilecek. Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıkları koor-

Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak. e-Ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. e-İhracatta güven

KOBİ’ler ve mİkro gİrİşİmcİlerİn farkındalıklarının artırılması ve e-tİcaret alanında uluslararası İş bİrlİğİ İmkanlarının gelİştİrİlmesİ amaçlanıyor.

artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek. e-İhracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek. Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Yöresel ve el emeği ürünlerinin sınır ötesi e-ticarete konu edilmesine dönük destek mekanizması kurulacak. Plan çerçevesinde Türkiye’de e-ihracatçı firma sayısı artırılacak ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacak. Esnaf ve sanatkârlarda e- ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Şurası’nda “e-İhracat Komitesi” oluşturulacak.

~<0AC! '

su planın kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 yıllık e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile e-ihracata ilişkin yasal, teknik, uygulama altyapı ihtiyaçlarının karşılanarak bütüncül mevzuat oluşturulması, lojistik alanında geliştirilecek formüllerle hızlı kargo taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi, toplu gönderilerin daha ucuza taşınarak iade maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Planla Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanda tanınırlığının artırılması, ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, KOBİ’ler ve mikro girişimcilerin e-ihracatla tanışmaları sağlanarak farkındalıklarının artırılması ve e-ticaret alanında uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu plan 7 hedef ve 23 eylemden oluşuyor.

35


MAKALE

PROF. DR. EMRE ALKİN

Yüksek faizin sebebini GRæUX\HUGHDUD\DOÇP

~<0AC! '

Türkİye’de İse yüksek faİzle nasıl mücadele edİleceğİ konusunda tartışmalar devam edİyor. Polİtİka Faİzleri artık belİrleyİcİ olmadığı İçİn Geç Lİkİdİte Penceresİndekİ fonlama sevİyesİne baktığımızda yüzde 12,75‘te olduğumuzu görüyoruz.

36

E

nflasyon gibi, bazı ülkelerde faizlerin yükseltilmesi iyi haber bazı ülkelerde ise kötü haber olarak değerlendiriliyor. Örneğin, ABD’de “artık işler iyi gidiyor, faizlerin enflasyona yakın olması gerekiyor” şeklinde yorum yapılırken, enflasyon ve kur baskısı yaşayan ülkelerde faizlerin yükselmesi olumsuz bir sonuç olarak nitelendiriliyor. Gelişen ülkelerde ortalama yüzde 6, gelişmiş ülkelerde ise ortalama olarak yüzde

0,5 civarında olan Politika Faizleri, yıl sonunda doğru yükselmeye başlayacak gibi. Türkiye’de ise yüksek faizle nasıl mücadele edileceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Politika Faizleri artık belirleyici olmadığı için, Geç Likidite Penceresindeki fonlama seviyesine baktığımızda yüzde 12,75‘te olduğumuzu görüyoruz. Elbette bu maliyetin sebebi enflasyon, kaynak miktarı ve risklerle doğru orantılı. Bazıları kendiliğinden yükselen faizlere bakarak yanlış yorumlarda bulunuyor. Merkez Bankası radikal faiz artışlarına gitseydi bile enflasyonu yüzde 5’lik hedefe yaklaştırmazdı. Sebebini söyleyeyim. Sürekli olarak artan dolaylı vergiler ve gümrük vergileri sebebiyle maliyetler yükselirken, “sıkı para politikası” ile enflasyonu düşürmek zor. Bir de tarımdaki sorunlar var elbette. Gıda fiyatlarındaki yükselişin sebebi ise, tarım ürünleri piyasasındaki oligopol yapı ve doğru pozisyonlanamayan destekler. Özetle, ne üreten memnun ne tüketen. Gümrük Bakanlığı geçen haftalarda Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı: İthalatın artış hızı, ihracatın artış hızından üç kat fazla gerçekleşmiş. Sadece Ocak ayında dış ticaret açığı 9 milyar dolar olmuş. Hem de enerji fiyatları artışları daha mütevazı

haldeyken. Demek ki; ithalata ilave vergi koyarak veya Gümrük Birliği Anlaşmasını by-pass ederek ÖTV ve KDV’yi artırarak Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık düşmüyormuş. İhracatı artırarak düşürmek lazım ama, parite marifetiyle değil. Yüksek katma değer üreterek. Bunun için maliyetlerin rekabetçi olması lazım. Rekabetçilik ithalatı pahalı hale getirerek sağlanamaz.

Ò“Dış Ticaret ve Maliye Politikası gözden geçirilmeli...” Gelinen noktada faiz de düşmüyor. Çünkü hem enflasyon yüksek ki sebebini yukarıda anlattım, hem de kamu piyasadan sürekli para çekiyor. Bu şartlar altında faizlerin düşmesini beklemek hayalperestlik olur. Önce enflasyon düşmeli. Nasıl yapılacağı da belli. Yukarıda bahsettiklerimin tersi yapılırsa, sorun orta vadede çözülür. Tabii; enflasyon ve vergiler yüksek olunca tasarruflar artmıyor. Kredi almaya mecbur olunuyor. Borçlanma Piyasasına devlet tüm gücüyle girdiğinde ise, özel kesim ve bireylere kullandırılacak kaynağın maliyeti artıyor. Özetle, faiz bir türlü düşemiyor. Tüm bunların çözümü belli. Uygulanan dış ticaret, maliye ve borçlanma politikasını en baştan gözden geçirmek.


RAPOR

Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek: YatÄąrÄąm maliyetleri azaltÄąlacak

BaĹ&#x;bakan YardÄąmcÄąsÄą Mehmet Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek, Ä°slam KalkÄąnma BankasÄą Bilim, Teknoloji ve Ä°novasyon Fonu TanÄątÄąm ToplantÄąsÄą'na

katÄąldÄą. Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek burada yaptÄąÄ&#x;Äą konuĹ&#x;mada, TĂźrkiye'nin yatÄąrÄąmlara ihtiyacÄą olduÄ&#x;unu sĂśyledi ve bu nedenle prosedĂźrleri, maliyetleri

azaltacaklarÄąnÄą ifade etti. â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;zellikle cari açĹÄ&#x;Äą dĂźĹ&#x;Ăźrmeye yĂśnelik yatÄąrÄąmlarÄą daha çok destekleyeceÄ&#x;izâ&#x20AC;? Ĺ&#x;eklinde konuĹ&#x;an Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek, â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;nĂźmĂźzdeki dĂśnemde altyapÄą yatÄąrÄąmlarÄą, Ar-Ge ve inovasyon ile beĹ&#x;eri sermaye bizim Ăśncelikli alanlarÄąmÄązdÄąr, kaynaklarÄąmÄązÄą, çabamÄązÄą buraya yoÄ&#x;unlaĹ&#x;tÄąracaÄ&#x;Äązâ&#x20AC;? dedi. Ä°Ĺ&#x;gĂźcĂź piyasasÄąnÄą esnek hale getirmenin Ăśnemli bir reform alanÄą olacaÄ&#x;ÄąnÄą vurgulayan Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek, â&#x20AC;&#x153;Ä°thalata baÄ&#x;ÄąmlÄąlÄąÄ&#x;Äą azaltmak istiyoruz; yatÄąrÄąmlarÄą sorunlarÄąmÄązÄą çÜzmeye yĂśnelik alanlara kaydÄąracaÄ&#x;Äąz, cari açĹÄ&#x;Äą azaltacak sĂźreci destekleyeceÄ&#x;izâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu. Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek, TĂźrkiye'nin dĂźĹ&#x;Ăźk borç oranÄą sayesinde bĂślgesel sorunlara verebileceÄ&#x;i tepkilerde manevra alanÄąna sahip olabildiÄ&#x;ini dile getirerek, dĂźĹ&#x;Ăźk kamu borç oranÄąnÄą devam ettirmekte kararlÄą olduklarÄąnÄą belirtti.

7Â UNL\H GHNLĂŠLEDĂŠĂ&#x2021; VWDUWXS\DWĂ&#x2021;UĂ&#x2021;PĂ&#x2021;GRODU

~<0AC! '

D

38

Ăźnya Melek YatÄąrÄąm Forumu'nun (WBAF) açĹlÄąĹ&#x;Äąnda konuĹ&#x;an KalkÄąnma BakanÄą LĂźtfi Elvan, geleneksel finansal kuruluĹ&#x;larÄąn, yĂźksek risk taĹ&#x;ÄądÄąklarÄą için start-up ya da erken aĹ&#x;ama Ĺ&#x;irketlerini finanse etmek konusunda isteksiz olduklarÄąnÄą sĂśyledi. Elvan, â&#x20AC;&#x153;Melek yatÄąrÄąmcÄąlar için yasal dĂźzenlemeleri 2013 yÄąlÄąnda hayata geçirdik. Bu sistemle kamudan lisans alan yatÄąrÄąmcÄąlarÄąn yaptÄąklarÄą yatÄąrÄąmÄąn yĂźzde 75â&#x20AC;&#x2122;i vergiden dĂźĹ&#x;ĂźrĂźlmektedir. YatÄąrÄąm yapÄąlan giriĹ&#x;imin son 5 yÄąl içinde kamudan destek almasÄą durumunda ise bu oran yĂźzde 100â&#x20AC;&#x2122;e yĂźkselmektedirâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu. Melek yatÄąrÄąmlarÄąn son yÄąllarda TĂźrkiye'de hÄązla geliĹ&#x;tiÄ&#x;ine dikkati çeken Elvan, geçen yÄąl melek yatÄąrÄąm, giriĹ&#x;im sermayesi ve Ăśzel sermaye yatÄąrÄąmlarÄąnÄąn toplamda 177 milyon dolarlÄąk bir yatÄąrÄąm yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. TĂźrkiye'de Ăśzellikle,

start-up'lara yapÄąlan yatÄąrÄąmlarÄąn BatÄą Avrupa Ăźlkelerine kÄąyasla hala dĂźĹ&#x;Ăźk olduÄ&#x;unu belirten Elvan, "KiĹ&#x;i baĹ&#x;Äą start-up'lara yapÄąlan yatÄąrÄąmlar

TĂźrkiye'de 1,3 dolarken, Avrupa BirliÄ&#x;i'nde ilk 10 ekonomisinde en dĂźĹ&#x;Ăźk paya sahip olan Ä°spanya'da ise 12,7 dolar" dedi.


$/Î!$!.Ò'%,%#%Î%Ò &2/-Ò4(%Ò.!452% Ò 4/Ò4(%Ò&5452%

tmgstone.com Meşrutiyet Caddesi No: 94 / 4 Beyoğlu 34430 İstanbul

www.tmgstone.com

+90 212 292 77 61

info@tmgstone.com


ç129$/ç*

çQRYD/ç* EDĂŠYXUXODUĂ&#x2021; tĂźm hÄązÄąyla devam ediyor

TÄ°Mâ&#x20AC;&#x2122;in bu yÄąl beĹ&#x;incisini dĂźzenleyeceÄ&#x;i ve tĂźm firmalarÄąn katÄąlÄąmÄąna açĹk olan Ä°novaLÄ°G için son baĹ&#x;vuru tarihi 10 Mart 2018.

~<0AC! '

Ä°

40

nsanlÄąÄ&#x;Äąn bin yÄąllar boyunca gezegenimiz Ăźzerindeki geliĹ&#x;imi, tĂźrĂźmĂźzĂźn uyum, icraat ve yenilik yapma kabiliyetine oldukça baÄ&#x;ÄąmlÄą. TarÄąm devriminden matbaanÄąn icadÄąna, sanayi devriminden demiryollarÄąna, elektrik, motorlu araba, telefon, radyo ve televizyon aracÄąlÄąÄ&#x;Äąyla internete ve gĂźnĂźmĂźzĂźn çok amaçlÄą â&#x20AC;&#x2DC;5Gâ&#x20AC;&#x2122; cep telefonlarÄąna kadar giderek hÄązlanan inovasyonun geliĹ&#x;imini bĂźyĂźk bir merakla izliyoruz. YaratÄącÄąlÄąk ve inovasyon bugĂźn herhangi bir organizasyonun baĹ&#x;arÄąsÄą için hayati Ăśneme sahip. GĂźnĂźmĂźzĂźn rekabetçi, tĂźketici odaklÄą pazarlarÄąnda baĹ&#x;arÄąlÄą olabilmek için inovasyon artÄąk olmazsa olmazÄąmÄąz. TĂźm kurumlar, yeni fikirler Ăźretmek, yenilik yapmak, verimlilik saÄ&#x;layÄącÄą çalÄąĹ&#x;malar yapmak, eski ve yeni problemlere inovatif çÜzĂźmler bulmak ve tĂźm paydaĹ&#x;larÄąnÄą mutlu etmek zorunda. Bunun içinde daha inovatif, daha etkin ve daha efektif olmalarÄą gerekmektedir. TĂźrkiye Ä°hracatçĹlar Meclisi olarak bizler de, yĂźksek katma

deÄ&#x;erli ĂźrĂźn ihracatÄąnÄą artÄąrmanÄąn en Ăśnemli yolunun inovasyondan geçtiÄ&#x;ine inanÄąyoruz. Bu amaçla, IMPÂłrove - Avrupa Ä°novasyon YĂśnetimi Akademisi ile birlikte hayata geçirdiÄ&#x;imiz TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ilk inovasyon geliĹ&#x;tirme programÄą Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;in bu yÄąl beĹ&#x;incisini dĂźzenliyoruz. Ä°novaLÄ°G 2018â&#x20AC;&#x2122;e katÄąlÄąm için herhangi bir sÄąnÄąrlama bulunmuyor, sektĂśr ayrÄąmÄą olmaksÄązÄąn tĂźm firmalarÄąmÄąz programa baĹ&#x;vurabiliyor! Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;de yer almak isteyen firmalar, herhangi bir Ăźcret Ăśdemeden www.inovalig.com web sitesinden programa Ăśn kayÄąt yaptÄąrabiliyor. Ă&#x2013;n kayÄątlar için son baĹ&#x;vuru tarihi 10 Mart 2018. Ä°lk yÄąlÄąnda 460, 2015â&#x20AC;&#x2122;te 488, 2016â&#x20AC;&#x2122;da 761 ve 2017 yÄąlÄąnda 971 firmanÄąn baĹ&#x;vurduÄ&#x;u Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;de bu sene de firmalar IMP3rove metodolojisine dayanan inovasyonun 5 ana kategorisinde yarÄąĹ&#x;Äąyor. Bu kategoriler; Ä°novasyon Stratejisi, Ä°novasyon Organizasyonu ve KĂźltĂźrĂź, Ä°novasyon DĂśngĂźsĂź, Ä°novasyon KaynaklarÄą ve Ä°novasyon SonuçlarÄą. IMP3rove metodu, inovasyon yĂśnetimi ve sistematik inovasyon yetkinliklerinin kazanÄąlmasÄą için yapÄąlan çalÄąĹ&#x;malarÄą Ăślçmeye dayalÄą bir metodoloji olarak kĂźresel Ăślçekte kullanÄąlÄąyor. Bu metodoloji ile katÄąlÄąmcÄą firmalar için inovasyonun, sadece bir sonuç deÄ&#x;il; sĂźrdĂźrĂźlebilir ve tekrarlanabilir ĂśdĂźller getiren yapÄąsal bir sĂźreç olmasÄą hedefleniyor.


433 12

İSTANBUL

TEKİRDAĞ

İnovaLİG 2017 Firmaların Şehirlere Göre Dağılımı

100

39

ANKARA

KOCAELİ

19

122

KAYSERİ

DİĞER

10

SAKARYA

17

GAZİANTEP

58

BURSA

İZMİR

20

DENİZLİ ÂİnovaLİG 2018 Süreç Akışı Nasıl Olacak? İnovaLİG kayıtları herhangi bir ücret ödemeden www.inovalig.com web sitesinden gerçekleştiriliyor. Ön kayıt sonrası, başvuru yapan firmalar kendilerine gönderilecek anketi dolduracak. Anketi dolduran katılımcı her bir firma için yaklaşık 100 sayfalık bir inovasyon raporu hazırlanacak. 350€ değerinde olan bu rapor, tüm katılımcı firmalara ücretsiz olarak gönderilecek. Rapor, firmaların kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile kıyaslandığı bir “benchmarking” (karşılaştırma) niteliği taşıyor. Firmalar, bu karşılaştırmalı rapor ile farklı kategoriler çerçevesinde kendilerini değerlendirme imkânı yakalayacak. 5 farklı kategoride ilk 5 olmak üzere toplamda 25 firma, IMP3rove Academy raporları baz alınarak yarı finallere katılmaya hak kazanacak. Yarı finalistler, Büyük jüri karşısında 5’er dakikalık, inovasyon yönetimi yaklaşımlarını anlatan sunumlar yapacak. Bu sunumlar sonucunda her kategoride seçilecek ilk 3 firmaya Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdıkları Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ödülleri takdim edilecek.

17

22

ANTALYA

28

ADANA

12

K.MARAŞ

MERSİN

2017 YILINDA 59 FARKLI ŞEHİRDEN VE 49 SEKTÖRDEN 971 BAŞVURU YAPILDI. 433 KATILIMCI İLE İSTANBUL EN ÇOK BAŞVURUNUN OLDUĞU ŞEHİR OLURKEN, ANKARA’DAN 100, İZMİR’DEN 62, BURSA’DAN 58, KOCAELİ’DEN İSE 39 BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ.

İnovaLİG 2018

~<0AC! '

62

41


ç129$/ç*

Sektörel Dağılım

0

BİLİŞİM HİZMETLERİ DİĞER SANAYİ ÜRÜNLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ MAKİNE VE AKSAMLARI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ LOJİSTİK, TAŞIMACILIK, KARGO HİZMETLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SAĞLIK HİZMETLERİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER DANIŞMANLIK PERAKENDECİLİK ENERJİ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE... BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ TURİZM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER MADENCİLİK ÜRÜNLERİ İKLİMLENDİRME SANAYİİ TELEKOMÜNİKASYON DİĞER

İnovasyonun, günümüzde ülkelerin uzun dönemli ekonomik büyümesinin arkasındaki en büyük itici güç olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: “İnovasyon, firmaların önünde bir seçenek olmanın da ötesinde yaşamsal bir zorunluluk. TİM olarak İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım ve Markalaşma ekosistemini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı zenginleştirerek devam

20

40

40 36 32 32 31 30 24 23 23 22 21 19 19 19 16 15 14 12 11

60

48

80

100

120

140 125

68 62 60 56

“ 113

ediyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz İnovaLİG programımız firmaların organizasyonlarına ve günlük operasyonlarına inovasyon kültürünü yerleştirmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunuyor. Firmalar yaratıcılık potansiyelini, doğru inovasyon yönetim yetkinlikleri ile katma değere dönüştürüyor. İnovaLİG, firmalarımızın inovasyon alanındaki başarılarını tüm Türkiye’ye

SEKTÖREL DAĞILIMI İNCELEDİĞİMİZDE 2017 İNOVALİG’E; BİLİŞİM HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 125 KATILIMCI İLE BAŞI ÇEKERKEN DİĞER SANAYİ ÜRÜNLERİ 68, OTOMOTİV 62, MAKİNE 60, KİMYEVİ MADDELER 56 VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN 48 KATILIMCI SÖZKONUSU.

duyurmalarına, orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkân sağlıyor. Özellikle ihracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ışık tutuyor. İnovaLİG 2018 programına katılacak tüm firmalarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

%92,9 %235,23

~<0AC! '

Firma Yaşı Adet ve Yüzdesel Dağılımı

42

İnovaLİG 2017’ye katılan firmalardan, 5 yaş altı firma sayısı 235 firma ile toplamın %24’ünü oluşturdu. 5-10 yaş arası firma sayısı 156, 10-15 arası 122, 15-20 arası 84, 20-25 arası 92, 25-50 arası 220, 50-100 arası 57 ve 100 yaş üstü 5 firma İnovaLİG 2017 yarışmasına katılmıştır.

%57,6 %156,16 %5

%122,13 %156,16 %84,9


MAKALE

KAMİL MERCİMEK İnovaTİM Genel Koordinatörü

çQRYD7ç0JHOLéWLUGLæLPL] X]DNWDQNRQWUROOVXDOWÇDUDFÇ LOHKHGHI$QWDUNWLND En büyük İdeallerİ; gelİştİrdİklerİ ürünlerİn bİlİme katkı sağlaması ve bu tür yüksek teknolojİlerİn her bölgede bulunan İnovaTİM’lİler tarafından projelendİrİlmesİ, üzerİnde çalışılması.

gerçekleştirmek için oluşturduğu bu takımın mayası çok sağlam. Takımın mentorları küresel başarılarıyla tanınıyor. İnovaTİM’liler ise bu başarıları devam ettirerek takımın hanesine yeni ulusal ve uluslararası başarılar eklemeyi ihmal etmiyor.

novaTİM’liler Türkiye’nin hemen her ilinde her bölgesinde çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. 2018 stratejimizin en önemli ayaklarından biri olan proje takımları geliştirdikleri ürünlerle ve projelerle hem yüksek teknoloji üretiyor hem de bilime katkı sağlıyor. Türkiye’nin her bölgesine bu kültürü yaymak için çalışıyoruz. Somut bir örnek vermek gerekirse; arı gibi çalışan İnovaTİM’lilerin başında gelen bir takımdan bahsedelim ;

Uzaktan kontrollü su altı aracı (Remotely Operated Underwater Vehicle) anlamına gelir. Su altı araştırmaları, insanların ulaşmasının mümkün olmadığı ve gerçekleştirmesi zor görevler için, arama ve kurtarma gibi deniz görevlerinde kullanılır. Açık deniz platformlarının ve su altı boru hatlarının kurulumu, bakımı ve onarımı, su altı habitatının taranması vb. bir çok su altı görevini yüksek çözünürlüklü kameralar ve robot kol ile su üstündeki bir operatör kumandasında gerçekleştirilebilir.

~<0AC! '

İ

44

Òİdealist Arılar;

ROV Nedir?

ÒNedir Bu Başarılar? ÒİTÜ ROV Takımı İTÜ’de bulunan İnovaTİM’lilerin su altı robotları geliştirmek ve çeşitli alanlarda Ar-Ge çalışmaları

İnovaTİM’lilerin mentorları ise aynı takımla önceki yıllarda Space-X Heyperloop Pod Competition finallerine katıldılar ve NASA’nın organize ettiği model uydu yarışması olan CANSAT Competition’da dünya birinciliği elde ettiler.

t 2017 MATE ROV Competition Amerika finallerinde temsiliyet. t 2017 MATE ROV Competition Türkiye ayağında birincilik.

ROV Takımı’nın hedefi yalnızca uluslararası yarışmalara hazırlanmak değil. En büyük idealleri; geliştirdikleri ürünlerin bilime katkı sağlaması ve bu tür yüksek teknolojilerin her bölgede bulunan İnovaTİM’liler tarafından projelendirilmesi, üzerinde çalışılması. Bu kapsamda, Türk bilim insanlarının aralık ayında Antarktika’da gerçekleştirmeyi planladığı bilimsel araştırma seferine ürettikleri uzaktan kontrollü su altı robotunu göndermeyi ve buzulların altında gerçekleştirilecek araştırma çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Ò2018 Yılı Stratejimizden Bir Not; ODTÜ, İTÜ, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi gibi birçok üniversitede İnovaTİM’liler bu tür proje takımlarının bel kemiğini oluşturdu. Hep birlikte çalışarak katma değer ve yüksek teknoloji üretme kültürünü Türkiye’nin her bölgesindeki genç kuşağa yayacak ve daha iyi bir gelecek için yorulmadan çalışacağız.


'2å8%$7,5$325

)LOGLéL6DKLOLLOHLOLéNLOHU DUWDUDNGHYDPHGHFHN Yeni yılın ilk heyeti Fildişi Sahili’ne düzenlendi. TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu başkanlığındaki heyet 450 civarında iş görüşmesi gerçekleştirdi.

~<0AC! '

E

46

konomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri, 24-26 Ocak tarihleri arasında Fildişi Sahili’nin en büyük şehri olan Abican’da gerçekleştirildi. Heyete, TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu başkanlık etti. Ticaret Heyeti kapsamında düzenlenen, 200’ün üzerinde kişinin katıldığı forum Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Vekili Parfait Kouassi’nin açılış konuşması ile başladı. Kouassi, Fildişi Sahili’nin gelişmesi sürecinde sağlıklı bir iş ortamının oluşturulması ve çekici bir yatırım sisteminin oluşturulması ile istikrarlı bir ekonomi yönetiminin önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye ile Fildişi Sahili ilişkilerinin 1998 yılından bu yana güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kouassi, 2017 yılında ikili ticaret hacminin artarak 428 milyon dolara yükseldiğini ve ikili ticaretimizde Türkiye’nin çok çeşitli ürünler satmasına karşılık Fildişi Sahili’nin Türkiye’ye ihracatının büyük bir kısmını kakaonun oluşturduğunu söyledi. Fildişi Sahili’nde 50 Türk şirketinin 100 milyon doların üzerinde yatırımı olduğunu aktaran Başkan Vekili, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam

edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

ÂTHY’nin direkt uçması katkı sağlayacak Kouassi’nin ardından söz alan TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, 69 bin ihracatçının temsilcisi olarak Afrika’nın parlayan yıldızlarından biri olan Fildişi Sahili ile ticari münasebetlerimizi oldukça önemsediğimizi belirtti. Geçen 5 yıl içerisinde Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olan Fildişi Sahili’nin önümüzdeki yıllarda yüzde 7’nin üzerinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini vurgulayan Çıkrıkçıoğlu, Türkiye’nin yüksek büyüme kaydeden ülkelerden birisi olması sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının çok daha yukarılara çıkması

gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılında Fildişi Sahili’ne gerçekleştirdiği ziyarette ifade ettiği gibi ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara yükselmesi gerektiğini söyleyen Çıkrıkçıoğlu, düzenlenen olduğumuz ticaret heyetinin bu amaca hizmet edecek önemli bir organizasyon olduğuna işaret etti. Çıkrıkçıoğlu’nun ardından söz alan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yenal, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki mesafenin uzun olmasına karşın, Abican’ın bölgenin en önemli limanına sahip olması ve THY’nin Fildişi Sahili’ne direkt uçuşlarının artması ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarılara tırmanacağına inandığını söyledi.


E

konomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 19-22 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Katar Ticaret Heyeti, ülkenin başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Heyet kapsamında düzenlenen Türkiye-Katar İş Forumu ve ikili iş görüşmelerine Katarlı iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Katar Ticaret Heyeti'ne, medikal, tütün, alüminyum, fındık, çelik, kimyasal maddeler, unlu mamuller, elektrik, seracılık, temizlik maddeleri, tarımsal mamuller, mobilya, mutfak eşyaları, çikolata ve şekerli mamuller, çimento, gıda, meyvesebze mamulleri, demir, hazır gıda ve elektronik cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren 37 firmadan 45 Türk iş insanı katıldı. Heyete, TİM Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Güleç başkanlık etti. Katar İş Forumu, Katar Ticaret Odası Başkan Vekili Muhammed Bin Ahmed Bin Towar Al-Kuwari'nin açılış konuşmasıyla başladı. Al-Kuwari, konuşmasında Türkiye ile Katar ilişkilerinin son yıllarda çok büyük ilerleme kaydettiğini

belirterek, iki ülke özel sektörünün çok önemli iş bağlantılarına imza attığının altını çizdi. Al-Kuwari, Katar'da hâlihazırda 205 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin 19'unun, tamamen Türk sermayeli olduğunu, yine Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası altyapı çalışmaları kapsamında ülkelerinde 12,5 milyon dolarlık yatırım yaptığını da sözlerine ekledi. Kuwari, sözlerine Katar Ticaret Odası'nın Türk iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirterek son verdi. Forumun devamında gerçekleştirilen, ülkemizi ve TİM’İ tanıtan video gösterimi ise salondan büyük alkış ve beğeni topladı.

Â600 iş görüşmesi gerçekleştirildi TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güleç ise, TİM’in Katar ile yakın ilişkisine değinerek, ülke ile ikili ticaretimize ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Konuşmasında Katar ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerin,

heyetimizden sonra daha da artmasını temenni eden Güleç, Katarlı iş insanlarını TİM tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti. Güleç’in ardından konuşma yapan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yenal ise, Türkiye’nin genel ekonomik verileri hakkında paylaşımlar yaparak, Katar ile ikili ticaretimizin artması gerektiğini vurguladı. Yenal, Türkiye ile Katar ikili ticaretinin olumlu seyrettiğini ifade etmekle birlikte, Türkiye'nin Katar'ın ithalatında yalnızca yüzde 1,7 pay aldığını ve ikili ticaretin mevcut potansiyeli yansıtmadığını vurguladı. Forumun sonunda ise Doha Büyükelçisi Fikret Özer kürsüyü teşrif etti. Söz konusu etkinliğin organizasyonunda emeği geçen TİM’e özel olarak teşekkürlerini ileten Büyükelçi, ülkemizin 2017 yılında ihracatının artmasında Meclisimizin önemli bir görev üstlendiğini, Katar ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin daha da atması için bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Hediye merasimi ve toplu fotoğraf çekimi ile birlikte sona eren TürkiyeKatar İş Forumu'nun ardından başlayan ikili iş görüşmelerinde ise, 37 firmadan 45 iş insanımız ile 191 Katarlı firma temsilcisi arasında yaklaşık 600 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Heyet Başkanımız Ahmet Güleç, iş forumu ve devamındaki ikili iş görüşmeleri sırasında, Katar'ın en büyük TV kanallarından QTV ve yine ülkenin büyük gazetelerinden Alarabyajaded'in aralarında yer aldığı 4 önemli basın/yayın kuruluşuna röportaj verdi.

~<0AC! '

çKUDFDWoÇODUN|UIH]LQ LQFLVL.DWDU©GD

47


'2å8%$7,5$325

$JURH[SR)XDUÇ©QGD $OÇP+H\HWL2UJDQL]DV\RQX Azerbaycan, Karadağ, Kazakistan, Bulgaristan, Kamerun, Moldova ve Yunanistan’dan 50 firma “Alım Heyeti Organizasyonu” kapsamında Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda 50 civarında Türk firması ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında lider konumda olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, 2017 yılında EİB üyelerinin 4 milyar 24 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ettiğini hedeflerinin bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydetti.

ÂAlım heyetine katılan ülkelere ihracatımız yüzde 42 arttı Fuarların ticari bağlantıların kurulmasına çok elverişli bir zemin hazırladığı bilgisini veren Tarakçıoğlu, “Agroexpo Fuarı, bu yıl Ekonomi Bakanlığı’nın destek verdiği fuarlar kapsamına alındı. Bu destek Agroexpo için itici güç olacak ve fuar önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Bu yıl, 110 bin metrekare alanda 60 ülkeden 850 katılımcı bu fuara katılıyor. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediğimiz 2018 yılının ilk “Alım Heyeti Organizasyonu”nda firmalarımız verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

~<0AC! '

URGE projesi kapsamında Almanya’ya ticaret heyeti

48

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen “Süs Bitkileri Sektöründe Global Trendler ve Yeni Pazarlar” isimli URGE projesi kapsamında, 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Almanya’ya Ticaret Heyeti gerçekleştirildi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen heyete, Antalya, Adana, İzmir ve İstanbul’dan proje katılımcısı 16 firma ve toplam 28 kişi katılım sağladı. Heyet kapsamında, her yıl Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen ve süs bitkileri sektöründe uluslararası öneme

sahip olan IPM 2018 fuarına katılım sağlanarak önemli iş bağlantıları kurma fırsatı elde edildi. Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük bitki ve çiçek mezatlarından olan Vheiling Rhein-Maas’a ziyaret gerçekleştirilerek, Almanya’nın pazar olanakları ve satış kanalları hakkında detaylı bilgiler edinildi.

Bu organizasyonun meyvelerini önümüzdeki süreçte toplayacağız. Bu 7 ülkeye EİB’den yapılan ihracat 2017 yılında yüzde 42 artış göstererek 462 milyon dolara yükseldi. Kısa vadede bu ülkelere 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilecek potansiyel var” şeklinde konuştu. Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Ege İhracatçılar Birliği’nin organizasyonu ile düzenlenen “Alım Heyeti Organizasyonu”na katılan Azerbaycan, Karadağ, Kazakistan, Bulgaristan, Kamerun, Moldova ve Yunanistan’a Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı ihracatı 326 milyon dolar seviyesinde iken, 2017 yılında bu rakam yüzde 42’lik artışla 462 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeler arasında en fazla ihracat yapılan ülke ise; 210 milyon dolar ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 159 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan takip ederken, EİB’li ihracatçılar, Azerbaycan’a 56 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kazakistan ise; 24 milyon dolarlık ihracatla bu ülkeleri izledi. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen, “Alım Heyeti Organizasyonu”na katılan firmalar, ikili iş görüşmeleri dışında firmaları da ziyaret etti.


T

ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatçı firmalara hedef pazarları daha yakından tanıtmak amacıyla, Coface’ın destekleriyle düzenlemeye başladığı “İhracat Pusulası” etkinlik zinciri 2018 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda yılın ikinci toplantısında tüm yönleri ile Brezilya pazarı ele alındı. Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü TİM Ar-Ge Direktörü Nevsal Zülküf Alhas’ın yaptığı “Rota: Brezilya” panelinin açılışında konuşan Brezilya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, yeni devlet başkanı Michel Temer ile birlikte ülkenin hızla serbest piyasa ekonomisine geçtiğini söyledi.

‘3’üncü ülkelerde ortaklıklar yapalım’ 2015 ve 2016 yılında ekonomide yaşanan yüzde 3,5’lik küçülmenin ardından 2017’de yüzde 2,5 büyüme gerçekleştirdiklerini belirten França, enflasyonun da yüzde 12’lerden yüzde 2,5’e gerilediğini kaydetti. Sanayi ve tarım sektörlerinde Brezilya’nın önemli bir merkez olduğunun altını

çizen França, iş yapma ortamının geliştirilmesi ile önemli fırsatlar sunduklarını bildirdi. Türkiye ile Brezilya ticaretin artırılması için serbest ticaret anlaşmasına imza atılması gerektiğini kaydeden França şöyle devam etti: “Brezilya için Türkiye stratejik bir ortak. İki ülke için ciddi fırsatlar var. Bazı sektörlerde Brezilya ve Türkiye’nin yanı sıra 3’üncü ülkelerde ortaklıklar kurabiliriz. Özellikle mühendislik ve inşaat konusunda bizim güçlü olduğumuz Latin Amerika, Afrika ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’nin güçlü olduğu Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika’da ortaklıklar yapılabilir.”

‘Sinirlenmeyin, birlikte futbol izleyin’ Sao Paulo eski Ticaret Ataşesi, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Kısa da panele katılan şirket yöneticilerine, Brezilya’da iş yapma konusunda teknik bilgiler verdi. Türkiye’den Brezilya’ya otomotiv parçaları, yapı malzemeleri tekstil, makine, kozmetik, kuru meyveler, un ve şekerleme

ürünlerinin ihraç edilebileceğini kaydeden Kısa, ülkede gümrük vergilerinin yüksekliğine dikkat çekti. Kısa, “Brezilya’da fuara katılan firmalar ‘hemen sipariş alırız’ diye beklemesin. Pazar için önceden iyi bir araştırma yapılmalı. İlgili firmalarla bir araya gelin. Brezilyalılar bize çok benziyor. Ancak ‘işiniz neden hızlı yapılmıyor’ diye sinirlenmeyin. Çünkü Brezilyalılar rahat insan, kavga bilmezler. Brezilyalılarla iş yapmak istiyorsanız, yakın ilişki kurun, birlikte futbol izleyin” dedi. Panelde ayrıca, Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer alacak sigortası konusunda firmaları bilgilendirirken makine, oto yedek parça, kuru meyve mamulleri ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren ve Brezilya’ya ihracatta öne çıkan firma temsilcileri, katılımcılara ülke ile ilgili deneyimlerini aktardı. Etkinliğin kapanışında söz alan Brezilya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müşaviri Felipe Pinto da firmalara Brezilya pazarı ile ilgili yardımcı olabileceklerini, kapılarının Türk firmalarına açık olduğunu kaydetti.

~<0AC! '

Brezilya’dan Türkiye’ye ortaklık çağrısı

49


MAKALE

ŞÜKRÜ SİYASAL TİM Uzman Yardımcısı

Han Nehri Mucizesi

Asya’nın Dört Küçük Ejderhası” (Asia’s Four Little Dragons) olarak anılan ülkelerden bİrİSİ olan Kore, 1960-1990 YILLARI arasında yıllık ortalama yüzde 8.5 büyümüştür.

~<0AC! '

S

50

avaş yıllarını büyüklerimizden dinlediğimiz, Japonya ile birlikte ev sahipliğini üstlendikleri 2002 dünya kupası sayesinde sempatimizi kazanan ve geçtiğimiz aylarda vizyona giren, Süleyman Astsubay ile Ayla’nın dramatik hikâyesini anlatan “Ayla” filmi ile yakından tanıdığımız Güney Kore; resmi adıyla Kore Cumhuriyeti. 1.5 milyar dolarlık milli geliri, 30 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en büyük 11. ekonomisi olan Kore Cumhuriyeti’nin 50.4 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı Korelidir. Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki siyasi ilişkiler 1949 yılında, ülkemizin Kore

Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başlamış ve ülkemizin Kore Savaşı’na katılması ikili ilişkilerimize olumlu bir hava getirmiştir. Türkiye, Kore’de Amerika ve İngiltere’den sonra en çok şehit veren ülke olmuştur.

ÒChaeboller ve Kore Kore Savaşı’nın (1950-1953) ardından dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline gelen Güney Kore 19601990 yılları arasında ihracata dayalı büyüme stratejisiyle büyük bir ivme yakalamış ve kısa sürede gelişmiş ekonomiler arasına girmiştir. Bu dönemde yüksek büyüme oranları ve hızlı endüstrileşmeleriyle tüm dünyada “Asya Kaplanları” (Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore) ya da daha az bilinen bir tabirle “Asya’nın Dört Küçük Ejderhası” (Asia’s Four Little Dragons) olarak anılan ülkelerden birisi olan Kore, bu tarihler arasında yıllık ortalama yüzde 8.5 büyümüştür. Kore’nin ekonomik büyümesinde “chaebol” adı verilen aile şirketleri önemli bir rol oynamıştır. Bugün Korelilerin “five stars” olarak niteledikleri en önemli chaeboller bizim de ilk üçünü yakından tanıdığımız: Samsung, Hyundai, LG, SK Group ve Lotte’dir. Yalnızca bir araba markası olarak bildiğimiz ve Kore Savaşı’ndan önce bir inşaat ve mühendislik şirketi olarak kurulan Hyundai,

Kore savaşı sonrasında yeniden yapılanmaya gitmiş, otomobil ve makine üretimine ağırlık vermiştir. 1967 yılında kurulan Hyundai Motors ilk olarak Ford Cortina modeli arabaları monte etmeye başlamıştır. Yabancılara pek de olumlu bir gözle bakmayan ve otomobil üretimi için gelişmiş bir alt yapısı olmayan bir ülkede bu, gerçekleştirilmesi güç bir görev olmasına rağmen iki yıl sonra “Hyundai Pony” ilk Güney Kore halk arabası olarak satışa sunulmuş ve 1976 yılına gelindiğinde Ekvador’a ihraç edilir duruma gelmiştir. (Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan “Devrim” 1961 yılında üretilmiştir.) Bugün dünyanın en değerli otomotiv şirketlerinden birisi olan Hyundai gemi yapımı, sigortacılık, petrokimya, finans, elektronik ve lojistik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Hyundai Heavy Industries dünyanın en büyük gemi üreticisidir. Yine, ilk olarak işe noodle ve meyve sebze satarak başlayan Samsung 1950 yılında, perakende ve sigortacılık alanlarına adım atmıştır ve günümüzde elektronik sektörünün yanı sıra, inşaat, eğlence, tıbbi hizmetler ve perakende gibi pek çok sektörde de boy göstermeye devam etmektedir. Örneğin, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa (Dubai) ve dünyanın en yüksek ikiz gökdeleni olan Petronas


temsilcileri Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirip, akabinde Kore Ticaret ve Yatırım Geliştirme Ajansı (KOTRA) ve Kore Tekstilciler Birliği’nde (KOFOTI) önemli iş görüşmeleri ve ikili temaslarda bulunmuştur.

ÒHedef: Güney Kore ile Ticareti Rekor Seviyeye Çıkartmak

ÒGüney Kore Ekonomisi

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Türkiye - Güney Kore Ticaret Heyeti, Meclis Denetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Aymen başkanlığında, 7-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında, başkent Seul’de gerçekleştirilmiştir. Ticaret Heyeti kapsamında düzenlenen ve 80’den fazla ilgili Kore firması temsilcisinin katıldığı iş forumunda, Seul Ticaret Müşaviri Sn. Atilla, Güney Kore ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin başlamasının 60. yıldönümünü kutlarken, iki ülke arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın karşılıklı ekonomik ilişkilerimize güç kattığına değinmiştir. Ticaret müşavirimizin ardından kürsüde yerini alan Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA) Başkan Vekili Sn. Myung, Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Güney Kore saflarında yer almasıyla birlikte, iki ülke ilişkilerinin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda giderek güçlendiğini belirtmiştir. TİM Heyeti Başkanı Sn. Bülent Aymen ise, Türkiye ve Güney Kore’nin ikili ticaret hacminin son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak mevcut potansiyelin gerisinde kaldığını, ancak bundan sonraki süreçte hedefimizin bu rakamı tekrar rekor seviyelere taşımak olduğunu belirtmiştir. Forumun ardından, Türk firmaları, 80’in üzerinde Koreli firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Heyetin takip eden bölümlerinde, TİM yöneticileri ve Türk firma

Koreliler, kendi kültürlerine, değerlerine, gelenek ve göreneklerine son derece bağlı oldukları gibi yerli malı kullanımına da büyük özen gösterir. Şüphesiz yerli endüstrinin kalkınmasında, yerli halkın söz konusu endüstri mallarına olan talebi ve kendi mallarına yönelik tercihi göz ardı edilemez. Kayda değer hiçbir doğal kaynağı olmayan, topraklarından petrol çıkmayan Kore, sıfırdan başlamak zorunda kalmıştır. Bunlara ek olarak, alt yapısı yetersiz olan ülke alt yapı yatırımlarına ağırlık vermiş, demir yolları ağını geliştirmiş ve sanayi yatırımlarına başlamıştır. 1960’larda ekonomik açıdan çok kötü durumda olan ülke, 1990’a gelindiğinde kişi başına 10 bin dolar gelir düzeyine ulaşmıştır. 1990 ve 2000’li yıllarda gelişmekte olan birçok ülke orta gelir tuzağına düşerek gerilemeye başlarken Kore bu tuzağı aşmayı başarmıştır. Bu başarının ardında yatan en önemli sebepler Kore’nin yüksek teknolojiye

yönelmesi, araştırma ve geliştirme yatırımlarına ağırlık vermesidir. Şirketlerin, CEO’lara teslim edilmesi, gelişmiş ülkelerden deneyimli mühendislerin transfer edilmesi ve öğrenilen teknolojilerin geliştirilmesi bugünkü güçlü Kore’yi doğurmuştur. Güney Kore, ithal petrolü rafine edip petrol ürünleri; cevher ithal edip çelik ürünleri ihraç etmeye başlamıştır. Güney Kore’nin yüksek büyüme performansına olumlu katkı yapan en önemli faktörlerden birisi de beşeri sermayeye yapılan yoğun yatırımlardır. Koreliler eğitimde büyük atılımlar yapmış ve üniversitelerin sanayi ile bütünleşmesine çok önem vermiştir. Güney Kore’nin gelişme dönemi boyunca toplam harcamalar içinde eğitime ayırdığı pay GSYİH’nın yüzde 10’unu geçmiştir. Bu oran, aynı dönemde gelişmekte olan ülkeler arasındaki en yüksek oran olmuştur. Şüphesiz, tüm bunlara ek olarak, Kore’nin Çin, ABD, Avrupa Birliği ve Avustralya gibi en büyük ticari partnerleri ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmalarının bilhassa son yıllarda Kore’nin ekonomik gelişimine katkısı da göz ardı edilemez. (Ülkemizle Kore Cumhuriyeti arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında mal ticareti anlaşması (2013) ve hizmet ticareti anlaşması (2016) bulunmaktadır.)

TiMREPORT ~<0AC! '

Towers (Kuala Lumpur) Samsung C&T tarafından inşa edilmiştir. 2017 yılı Fortune Global 500 listesinde toplam 15 Kore firması bulunmaktadır. Samsung Electronics 15, Hyundai Motor 78, SK Holdings ise 95’inci sırada yer alıyor.

51


BĂ&#x153;YĂ&#x153;ME

çKUDFDWoĂ&#x2021;ODUĂ&#x2021;Q \Ă&#x2021;OĂ&#x2021;ELULQFL oH\UHĂŚLQGHLON KHGHI ONHVL VĂ&#x2021;UDVĂ&#x2021;\OD$%' 5XV\D$OPDQ\D )UDQVDYH çQJLOWHUHROGX

~<0AC! '

İhracatçĹ gelecekten umutlu

52

TÄ°Mâ&#x20AC;&#x2122;in â&#x20AC;&#x153;Ä°hracatçĹ EÄ&#x;ilim AraĹ&#x;tÄąrmasÄą 2017 yÄąlÄą 4. Ă&#x2021;eyrek GerçekleĹ&#x;me ve 2018 yÄąlÄą 1. Ă&#x2021;eyrek Beklentiâ&#x20AC;? anketi sonuçlarÄąna gaĂśre, firmalarÄąn dĂśrtte ßçß 2018 yÄąlÄąnda ihracatlarÄąnÄąn geçen yÄąla gĂśre artacaÄ&#x;ÄąnÄą ĂśngĂśrĂźyor.

araĹ&#x;tÄąrmamÄązda bu denli yĂźksek olmamÄąĹ&#x;tÄą. 2017 yÄąlÄąnÄąn son çeyreÄ&#x;i için gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;imiz araĹ&#x;tÄąrmada, son çeyrekte artÄąĹ&#x; bekleyenlerin oranÄą yĂźzde 49â&#x20AC;&#x2122;da kalmÄąĹ&#x;tÄą. YÄąlbaĹ&#x;Äąnda gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;imiz toplantÄąda belirtmiĹ&#x;tik, bu yÄąl sadece yÄąl genelinde deÄ&#x;il, aylar bazÄąnda da rekorlar kÄąrÄąlacak, artÄąĹ&#x;lar kalÄącÄą ve sĂźrekli olacak diye. Ocak ayÄąnda açĹkladÄąÄ&#x;ÄąmÄąz yĂźzde 16,3â&#x20AC;&#x2122;lĂźk artÄąĹ&#x; bu zincirin ilk halkasÄą. Ĺ&#x17E;ubat ayÄąnda daha yĂźksek oranda bir artÄąĹ&#x; gelebilirâ&#x20AC;? dedi.

T

Ă&#x2019;Yeni pazarlara girme oranÄąnda Ăśnemli artÄąĹ&#x;

Ăźrkiye Ä°hracatçĹlar Meclisi, her çeyrek dĂźzenli olarak gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;i â&#x20AC;&#x153;Ä°hracatçĹ EÄ&#x;ilim AraĹ&#x;tÄąrmasÄą 2017 yÄąlÄą 4. Ă&#x2021;eyrek GerçekleĹ&#x;me ve 2018 1. Ă&#x2021;eyrek Beklentiâ&#x20AC;? anketi sonuçlarÄąnÄą açĹkladÄą. 2017 yÄąlÄąnda en çok ihracat gerçekleĹ&#x;tiren firmalar ile TÄ°M ve Ä°hracatçĹ Birlikleriâ&#x20AC;&#x2122;nin YĂśnetim Kurulu Ăźyelerine yĂśnlendirilen ankete 394 firmanÄąn Ăźst dĂźzey temsilcisi katÄąldÄą.

Ă&#x2019;ArtÄąĹ&#x;lar kÄąlÄącÄą ve sĂźrekli olacak TÄ°M BaĹ&#x;kanÄą Mehmet BĂźyĂźkekĹ&#x;i, Ä°hracatta Rekorlar YÄąlÄą ilan ettikleri 2018â&#x20AC;&#x2122;in firmalar açĹsÄąndan da rekor yÄąlÄą olacaÄ&#x;ÄąnÄą belirterek â&#x20AC;&#x153;FirmalarÄąmÄązÄąn yĂźzde 77,2â&#x20AC;&#x2122;si, yani her 4 firmadan 3â&#x20AC;&#x2122;Ăź 2018 yÄąlÄąnda ihracatlarÄąnÄąn 2017 yÄąlÄąna gĂśre artacaÄ&#x;ÄąnÄą ĂśngĂśrĂźyor. Ä°hracatçĹ EÄ&#x;ilim AraĹ&#x;tÄąrmasÄąnÄą 2013â&#x20AC;&#x2122;ten bu yana yĂźrĂźtĂźyoruz. Ä°hracat artÄąĹ&#x;Äą bekleyen firmalarÄąn oranÄą hiçbir

Ä°hracatçĹlarÄąn 3â&#x20AC;&#x2122;te 2â&#x20AC;&#x2122;sinin 2017â&#x20AC;&#x2122;de yeni pazarlara girdiÄ&#x;ini aktaran TÄ°M BaĹ&#x;kanÄą Mehmet BĂźyĂźkekĹ&#x;i, â&#x20AC;&#x153;FirmalarÄąmÄązÄąn yĂźzde 63,3â&#x20AC;&#x2122;Ăź 2017â&#x20AC;&#x2122;de daha Ăśnce ihracat yapmadÄąÄ&#x;Äą Ăźlkelere ihracat yaptÄą. Hatta yarÄądan fazlasÄą birden fazla yeni pazara girdi. Daha Ăśnceki dĂśnemlerde bu oran genelde yĂźzde 50â&#x20AC;&#x2122;nin altÄąnda kalÄąyorduâ&#x20AC;? dedi. Ä°hracatçĹlarÄąn 2018 yÄąlÄą birinci çeyreÄ&#x;inde ilk 5 hedef Ăźlkesinin, sÄąrasÄąyla ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere olduÄ&#x;unu belirten BĂźyĂźkekĹ&#x;i, â&#x20AC;&#x153;Rusya ile iliĹ&#x;kilerin dĂźzelmesi sonrasÄąnda Rusya, hedef Ăźlkeler arasÄąnda sĂźrekli olarak ilk ßçte yer alÄąyor. Rusyaâ&#x20AC;&#x2122;ya ihracatÄąmÄązdaki artÄąĹ&#x; da bu durumu destekler nitelikte, 2017 yÄąlÄąnda Rusyaâ&#x20AC;&#x2122;ya ihracatÄąmÄąz yĂźzde 58 arttÄą. ABDâ&#x20AC;&#x2122;ye ihracatÄąmÄąz da benzer Ĺ&#x;ekilde yĂźzde 30 arttÄą. Bu trendin 2018â&#x20AC;&#x2122;de de devam etmesini bekliyoruzâ&#x20AC;? dedi.


Başarılı geçen 2017 yılının ardından 2018 yılında firmaların hedef pazarlarda çeşitlenmeye gideceklerini kaydeden TİM Başkanı Büyükekşi “Bazı sektörlerimiz, artık başarılı oldukları pazarlarda derinleşmenin yanında, yeni pazarlara da açılıyor. Otomotiv sektörümüz AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımaya kararlı, çelik sektörümüz ABD’ye gözünü dikti. Gıdaya dayalı sektörlerimiz ise Orta Doğu ve Rusya’nın ardından Asya ülkelerini, Uzak Doğu’yu radarlarına aldı. İhraç pazarlarını çeşitlendirme çalışmalarımız nihayet meyvelerini veriyor. Tek bir pazara, tek bir ülkeye, tek bir bölgeye bağlı olmadan ihracat yapabilen firmalarımız sayesinde, ihracatımıza sürekliliği daha kolay yakalayacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticaret heyetlerine ve Türkiye Ticaret Merkezi açılışlarına hız verdiklerini kaydeden TİM Başkanı “2017’de 28 ülkeye gittik. Bu yıl en az 30 ülkeye gitmeyi hedefliyoruz. Tahran, New York, Chicago ve Dubai’nin ardından bu yıl da TTM açılışlarımız olacak. Diğer taraftan, İhracat Pusulası etkinliğimize son hız devam ediyoruz” dedi.

ÒTahminler kurların stabil olacağını söylüyor Firmaların kur, büyüme ve enflasyon beklentilerine değinen Büyükekşi “2018 yılının ilk çeyreğinde firmalarımızın Dolar kuru beklentisi 3,87 iken euro kuru beklentisi 4,73 oldu. 2018 yılı 1. çeyrek büyüme tahmini yüzde 3,7 oldu. 2018 yılının tamamı için tahmin ise yüzde 6,2 büyüme yönünde. Bildiğiniz gibi 2017’nin ilk 9 ayında yüzde 7,4 büyüdük, bunun 1,45 puanı net dış ticaretten geldi. 2,31 puanı ise yatırımlar oluşturdu. Bu yıl ihracatımız, küresel ticaretteki olumlu gelişmelerden beslenerek, Hükümetimizin destekleriyle atağa kalkarken, büyüme ve yatırımlara vereceğimiz katkı inşallah daha yüksek olacak” dedi.

Fİrmalar 2018’de İstİhdam sayılarında artışa kesİn gözüyle bakıyor. Otomotİv sektörü AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerİka kıtasına taşımayı planlarken, gıdaya dayalı sektörler de Asya ve Uzak Doğu’yu radarına aldı.”

ÒSorunlarda azalış dikkat çekti Araştırmaya katılan firmaların ihracatta karşılaştıkları en büyük problemin hedef ülkelerle yaşanan sorunlar olduğunu kaydeden TİM Başkanı “Firmaların yüzde 37,7’si bu sorunun ihracatlarını etkilediğini belirtti. Bu sorunun ardından yüzde 37,4 ile hammadde ve aramalı fiyatlarındaki artış geldi. Özellikle petrol ve emtia fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar bu sorunun ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Döviz kurlarının firmaların 2017’de en çok karşılaştıkları üçüncü sorun olduğunu belirten Büyükekşi “Firmaların üçte birinden fazlası kurlardaki oynaklıktan şikâyetçi. Kurlarda yaşanan oynaklık da kar marjları üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Firmalarımıza her fırsatta kur riskinden korunmaları gerektiğini belirtiyoruz” diye konuştu. Firmaların ihracatta sorunla karşılaşma oranının azaldığına da dikkat çeken TİM Başkanı, “Sorunlar listesinde üst sırada yer alan maddelerle artık geçmişe göre daha az karşılaşıyoruz. İlk sırada yer alan hedef ülkelerle yaşanan sorunlar bir önceki dönemde ihracatçılarımızın yüzde 40’ını etkilerken, şimdi yüzde 37’sini etkiliyor. Aynı şekilde döviz kurlarına ilişkin sorunlarla karşılaşma oranı da yüzde 43’ten yüzde 36’ya geriledi. Açıkça görüyoruz ki, Hükümetimizce alınan tedbirler, yeni teşvikler, ilave destekler ve TİM’in yürüttüğü

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı çalışmalar bu alanda da meyvelerini veriyor. Bu vesileyle Hükümetimize ihracata verdikleri önemden ötürü teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu alandaki iyileşme 2018 yılında daha da hızlanarak devam edecek” dedi.

Òİhracat artışı istihdama daha kuvvetli yansıyacak Araştırmaya katılan firmaların yüzde 40’a yakının 2018’in her çeyreğinde yeni istihdam yaratmayı planladığını kaydeden Büyükekşi, “İşsizlik Ekim 2017 itibariyle yüzde 10,3 oldu. Ancak bir önceki senenin aynı ayına göre çalışan sayısı 1 milyon 378 bin kişi arttı. Firmalarımızın verdikleri yanıtlar istihdamın 2018’de daha fazla artacağını, işsizliğin de tekrar tek haneli rakamlara düşeceğini gösteriyor” dedi.

~<0AC! '

SEKTÖRLER 2018’DE ROTAYI FARKLI ÜLKELERE KIRDI

53


RAPOR

Bütçe Ocak’ta 1,7 milyar TL fazla verdi

~<0AC! '

Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklandı. Vergi gelirleri yılın ilk ayında yüzde 7,4 oranında artarak 52 milyar TL olurken yeniden yapılandırma kapsamında 2 milyar lira gelir elde edildi. Öte yandan Ocak ayında vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azaldı. Bütçe harcamaları hedeflerle uyumlu bir şekilde gerçekleşirken özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de Ocak ayı içerisinde artış gösterdi.

54


RAPOR

TİM Başkanı Büyükekşi'ye Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü

E

ğitime yön veren, ülke ekonomisine katkı sağlayan, sanat mirasını tanıtan isimlere yılda bir kez verilen “Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü“ne; yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar nedeniyle TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi layık görüldü. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı verilen ödül, iş dünyasından siyasete ve akademi dünyasından medyaya kadar geniş bir yelpazeden büyük bir titizlikle belirlenen adaylar arasından özel bir değerlendirme sonucunda seçiliyor. Tanıtıma ve bilinirliğe katkı sağlayan insanlara verilen ödül geçmiş yıllarda Dr. Mehmet Öz, iş insanı Hamdi Ulukaya gibi isimlere verildi. Akedemisyen ve öğrencilerle birlikte iş dünyasından isimlerin de katıldığı bir ödül töreni gerçekleştiren Bahçeşehir

~<0AC! '

7ç06WDMZHEVLWHVL NXOODQÇPDDoÇOGÇ

56

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi, şirketlere stajyer, öğrencilere ise staj yapacakları ihracatçı firma bulmalarına imkan sağlayan yeni bir portalı hizmete açtı. www. timstaj.com adresinde faaliyete başlayan hizmetten yararlanmak için ücretsiz üye olmak yeterli. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yıllardır bu konunun

hem şirketler hem de öğrenciler için sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, yeni başlayan Web hizmeti için şunları söyledi: “Firmalar www.timstaj. com adresini ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden üyelik oluşturarak ilan verebilecek. Öğrenciler ve yeni mezunlar da kendilerine uygun staj fırsatlarını takip edip istedikleri ilana başvuru yapabilecekler."

Üniversitesi'nin (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada “Bahçeşehir Üniversitesi olarak; gelişen Türkiye’nin varlığına ve insanlığa değerler katan insanlarımıza şükran duyuyoruz. Ülkemiz ihracatının artırılması yönünde gece gündüz çalışan ve pek çok yeniliğe öncülük ederek başarılı sonuçlara imza atan Büyükekşi, yeniliğin değerini en iyi bilenlerdendir" diye belirtti. Benim için çok farklı bir ödül TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bahçeşehir Üniversitesi ödül komitesine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Çok ödül aldım ama bu ödül benim için çok farklı. Biz çalışmalarımızda her zaman gençliğe, yeniliğe vurgu yapıyoruz "dedi.

Kamu kurumları ithalat için izin alacak Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart'ta yürürlüğe giren tebliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek izin belgesi ile gerçekleştirilecek. Usulüne uygun başvurular, Ekonomi Bakanlığı tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından "gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna" kapsamındaki ithalatta tebliğ hükümleri uygulanmayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında izin belgesi düzenlenmeyecek.


%8/8è0$

,67$&7ç0LéELUOLæLLOH ihracatçının hukuki süreçleri kolaylaşacak

~<0AC! '

TİM ve Türkiye’nin Tahkim Merkezi ISTAC, küresel ticarette Türkiye’yi temsil eden ihracatçı firmalar arasında tahkim kullanımını yaygınlaştıracak. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Firmalarımızı yurt dışı tahkim merkezleri yerine ISTAC’ı kullanmaları için yönlendireceğiz, bu yönde çağrı yapacağız” dedi

58

T

ürkiye’nin Tahkim Merkezi ISTAC ile iş dünyasının ihracat gücü TİM, birlikte ekonomi medyasının karşısına çıktı. Her iki kurum, küresel ticarette Türkiye’yi temsil eden ihracatçı firmalar arasında tahkim kullanımını yaygınlaştırmak için iş birliği mesajı verdi Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Firmalarımızı yurt dışı tahkim merkezleri yerine ISTAC’ı kullanmaları için yönlendireceğiz, bu yönde çağrı yapacağız” dedi. ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise, Başbakanlık Genelgesi ve kamu ihalelerinde mevzuat değişikliği sonrası ISTAC’ın kendi kalesinde güçleneceğini

ve bölgenin en önemli tahkim merkezi olacağını vurguladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinin hızla geliştiğini ve bu hızlı ticaretin hukuki işlemlerinde de hızlı çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Büyükekşi, uluslararası arenada ticaret yapan Türk şirketleri için tahkim hukukunun önemini şöyle değerlendirdi: “TİM 70 bin ihracatçımızla Türkiye’nin bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırıyor. 250’ye yakın ülke ve bölgede ürünlerimiz kullanılıyor. Son yıllarda katma değeri yüksek ihracata önem veriyoruz. İhracatçılarımız


ÂISTAC, bölgenin en önemli tahkim merkezi olacak İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise, TİM’in temsil

fİrmalara ISTAC’ı çok İyİ anlatmayı hedeflİyoruz. İş adamları herhangİ bİr sözleşme yaparken hemen akıllarına ISTAC gelmelİ... tahkİm hukukunda da İstanbul’u bölgenİn parlayan yıldızı yapmalıyız.”

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı ettiği ihracatçılar için de ISTAC’ın uyuşmazlık çözüm adresi olmasını hedeflediklerini vurguladı. ISTAC’ın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kendi adresinde faaliyete başladığını

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet veriyor. Modern tahkim ve arabuculuk kuralları gözetilerek

hatırlatan Akıncı, geride kalan 25 aylık dönemde alınan mesafeyi şöyle anlattı; “ISTAC Genel Kurulu tarafından yönetime seçildiğimizde elimizde sadece Resmî Gazetede yayımlanan kuruluş kanunu vardı. Çok kısa sürede merkezimize dava gelmeye başladı. Şu anda 15’inci davadayız. Almanya, Fransa, Hindistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan davalar geldi ve önemli bir bölümü uluslararası nitelikteki bu davalardan 9’u sonuçlandı. Kamu da özel sektör de merkezimizi desteklediği için çok şanslıyız. Özellikle Başbakanlık Genelgesi ve bunu takiben kamu ihale mevzuatında değişiklik yapılmasıyla birlikte, ISTAC şartı ihalelerin tip sözleşmelerine girdi. ISTAC için bu gelişme, bölgenin en önemli tahkim merkezi olacağını müjdeliyor. Bu alanda bizim bölgemizde en aktif merkezi Dubai… Bunun sebebi, Dubai’de iş yapacak olanlara hükümetin sözleşmelere ‘Dubai Tahkim Merkezi’ni yazacaksın’ demesi... Ancak Dubai’deki tahkim merkezi yakın zamanda çok müşteri kaybetti, ISTAC sahayı tutmaya başlıyor. Şimdi Başbakanlık Genelgesi ve Kamu İhale Kurumu mevzuat değişikliği sonrası ISTAC kendi kalesinde güçlenecek. Gerçek ISTAC henüz gelmedi, bu daha buz dağının görünen yüzü… Bu sebeple önümüzdeki yıllarda bu sayı hızla artacak ve gerçek ISTAC’ı göreceğiz. En batılı doğu, en doğulu batı ülkesi olarak Türkiye gerçekten bu alanda biçilmiş kaftan…”

hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Çağdaş ve yenilikçi düzenlemeler barındıran Kurallar, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin güncel ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin modern düzenlemeler barındırıyor.

~<0AC! '

küresel ticarette güçlü bir şekilde yol alıyor. 2018 yılında küresel ticaretin 19,2 ilâ 19,5 trilyon dolar olması bekleniyor. Demek ki tüm dünyada daha fazla dış ticaret olacak. Dünya ticareti hızla gelişirken, bu ticarete konu hukuki işlemlerin de hızlı çözülmesi gerekiyor. İşte ‘savaşı muharebede kazanıp masada kaybetmek” lafı ticarette de geçerli… İhracatçı için gerek üründe gerek teslimde gerekse ödemede, her aşamada sorunlar olabilir. Firmalarımız bu konuda farkındalık sahibi olmalı… Bunun en güzel örneği 1999 İstanbul depremidir. ‘Depremden korkma tedbir almamaktan kork’ mesajını konumuza getirelim; ‘Ticarette sıkıntı yaşamaktan korkma ama tedbirini al.’ TİM çatısı altındaki ihracatçılarımızın da o tedbirleri almaları için firmalara ISTAC’ı çok iyi anlatmayı hedefliyoruz. İş adamları herhangi bir sözleşme yaparken hemen akıllarına ISTAC gelmeli… Ticarette, turizmde, lojistikte nasıl ki ülkemizi bir merkez yapmak için çalışıyorsak, tahkim hukukunda da İstanbul’u bölgenin parlayan yıldızı yapmalıyız. Şirketlerimizi yurt dışı tahkim merkezleri yerine ISTAC’ı kullanmaları için yönlendireceğiz, üyelerimize bu yönde çağrıda bulunacağız.”

59


www.tedsan.com.tr


<ðOEXOYDUð6RNDN 1R 2VWLP$QNDUD7»UNL\H Tel:   Fax:   E-Mail:LQIR#WHGVDQFRPWU


6ç1(5-ç

Yeni nesil küçük FLKD]DæODUÇLoLQ bağlantı çözümleri sağlıyor TİM-TEB Girişim Evi’nin desteklediği firmalardan Mavi Alp Bilgi Teknolojileri A.Ş. akıllı ölçümden endüstriyel internete kadar pek çok IoT uygulamasını etkinleştirmek için protokol yığınları geliştirerek firma endüstriyel bir alanda da olmak üzere tüm makineleri birbirine bağlayarak uzaktan kablosuz olarak kontrol ve haberleşme sağlayan sistem üretiyor.

T

~<0AC! '

İM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğiyle ihracatta katma değerli ürün ihracı sağlamak amaçlı hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi’nin desteklediği firmalardan Mavi Alp Bilgi Teknolojileri A.Ş. yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor. Yeni nesil küçük cihaz ağları için bağlantı çözümleri sağlamak üzere kurulan firma, pek çok hizmetin otomatikleştirilmesi, yeni cihazların internete sorunsuz bir şekilde

62

entegrasyonu için yeni nesil çözümler getiriyor. Akıllı ölçümden endüstriyel internete kadar pek çok IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamasını etkinleştirmek için protokol yığınları geliştiriyor. Nesnelerin interneti ile firma, endüstriyel alanda da olmak üzere tüm makineleri birbirine bağlayarak uzaktan kablosuz


SEDAT GÖRMÜŞ MAVİ ALP A.Ş. FİRMA YETKİLİSİ

ÂDüğümlerin yazılımlarını uzaktan güncellemek mümkün Proje kapsamında geliştirilen yazılım ve donanımlardan oluşturulan elektrik sayacı okuma, akıllı şehir, akıllı otopark gibi çözümlerin testleri yapılarak olumlu sonuçlar alındı. Testler sonucunda geliştirilen kablosuz protokolün iletim başarısı kablolu sistemlerle yarışır duruma geliyor ve 30 düğümlük bir sistemle yapılan test sonucunda yüz bin veri paketinden sadece birini düşürdüğü gözlemleniyor. Ayrıca geliştirilen özgün protokol eklentileriyle herhangi bir zorluk oluşmaksızın internetten her düğüme kolayca erişip düğümü sorgulamak ve düğümlerin yazılımlarını uzaktan güncellemek mümkün. Sonuç olarak, geliştirilen yazılım yığını

sayesinde hayatın birçok alanında karşımıza çıkacak akıllı şebekeler, akıllı şehirler, fabrika otomasyonu gibi nesnelerin interneti uygulamalarını gerçekleştirecek bir altyapı ülkemize kazandırıldı. Proje kapsamında, halen standartlaşma aşamasında olan yüksek kararlılığa sahip Nesnelerin İnterneti ağ protokollerinin Türkiye’de üretilmesi ve özgün katkılarla global markette rekabet edebilecek bir Nesnelerin İnterneti çözümünün ortaya konulması hedefleniyor. Bu anlamda ürünün kullanılacağı ana çözüm alanları olarak akıllı şehirler, akıllı şebekeler, evde sağlık hizmetleri ve endüstriyel otomasyon uygulamaları ortaya çıkıyor. Özelikle, Endüstri 4.0 olarak bilinen ve bütün endüstriyi otomasyonla daha verimli kılma hedefiyle yola çıkan çözümlerin oluşturulmasında geliştirilecek yazılımların büyük bir katkısının olacağı düşünülmekte. Oluşturulan özgün, kaynak kodu tamamen Türkiye’de üretilen, özgün güvenlik mekanizmalarıyla desteklenen yazılım ve donanımlar bu alanda dünyayla rekabet edecek düzeyde. Hali hazırda Türkiye ve İngiltere’de pilot projeler uygulanmakta ve çeşitli yurt dışı firmalarla ihracat konusunda görüşmeler sürdürülmekte.

Mavi Alp Bilgi Teknolojileri A.Ş. firma yetkilisi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Görmüş, “Şirket olarak birincil teknoloji alanımız Nesnelerin İnterneti protokollerini gerçekleştirmek. Bu anlamda IETF 6TiSCH protokolünü tamamen yerli imkanlarla sıfırdan geliştirip güvenlik modülleriyle birlikte gerçekleştirdik. Buna ek olarak gömülü donanım tasarımı konusunda da oldukça büyük bir tecrübeye sahibiz. Kendi yaptığımız donanımlarla farklı sektörlere özgün çözümler sunabilmekteyiz” diyor. TİM-TEB Girişim Evi ile şirketin büyüme stratejileri konusunda sıkı bir iş birliği içinde olduklarını aktaran Sedat Görmüş şöyle devam ediyor: “Şirketimize gelen stajyerlerin rahat bir ortamda çalışmaları TİM-TEB Girişim evinin fiziksel imkanları sayesinde mümkün oluyor. Bu anlamda 2017 yaz döneminde şirketimizin geliştirmekte olduğu Radyo Frekans tabanlı Nesnelerin İnterneti Kimliklendirme projesi için sağlanan destek sayesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi kampusunda kullanılacak tamamen özgün bulut tabanlı bir ürün ortaya koyma fırsatı bulduk.” Yurt içinde EPDK tarafından desteklenen ve elektrik sayaçlarının uzaktan Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanarak okumayı hedefleyen bir projelerinin bulunduğunu belirten Sedat Görmüş, bu projeyi Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile gerçekleştirdiklerini söylüyor. Sedat Görmüş, yurt dışında ise Toshiba Research Europe Ltd. ile akıllı şehir sistemleri ve Nesnelerin İnterneti alanında ortak çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayarak “Bu alanda Bristol Belediyesi için geliştirmekte olduğumuz akıllı şehir projesinde kendi ürünlerimizi kullanacağız” diye aktarıyor.

~<0AC! '

bir şekilde kontrol ve haberleşme sağlayan sistem üretiyor. Nesnelerin İnternet ve Endüstriyel İnternet (Endüstri 4.0) için yüksek kararlılığa, düşük gecikmeye, düşük güç tüketimine, otomatik organize olabilen ve IPv6 tabanlı haberleşme yapabilen protokol yığını yazılımının gerçeklenmesi projesi kapsamında gerçeklenen yazılım parçaları, dünyada ilk kez Mavi Alp tarafından gerçekleniyor. Her gerçeklenen protokol parçası IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak özgün olarak yapılıyor. Protokolün gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkan zorluklara yönelik geliştirilen algoritmalar özgün protokol eklentileri ortaya koyuyor. Bu eklentiler sayesinde rakip protokollere göre çok daha kararlı bir protokol yığını ortaya konulmakta. Proje sırasında algoritmaların testini sağlamak için geliştirilen donanım da Türkiye şartlarında özgün olarak geliştirilen ilk kablosuz duyarga donanımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

ÂBirincil teknoloji alanımız Nesnelerin İnterneti protokollerini gerçekleştirmek

63


6ç1(5-ç

çéKD\DWÇQD kadın eli değdi

~<0AC! '

Kadınlar artık daha çok iş hayatında… Her sektörde var olan kadınlar, Türkiye ekonomisini kalkındırmak için var gücüyle çalışıyor.

64


ÂCesaret ve pes etmemek şart KPMG Türkiye denetim hizmetleri tarafından geçtiğimiz yıl bir araştırma yapıldı ve bu araştırmada iş dünyasında kadının yeri masaya yatırıldı. Kadın dernekleri ile birlikte yapılan bu araştırmada Türkiye’nin alanında öncü ve lider şirketlerinin yönetimlerinde görev alan kadınlara, bunu nasıl başardıkları soruldu. Her birinin verdiği cevaplar birbirinden farklı olsa da, ortak cevaplardan biri cesaret ve asla pes etmemek üzerine kuruluydu. Kadın yöneticiler, çok çalışmanın önemine değindiler.

ÂKadın girişimci sayısı arttı Diğer taraftan kadın girişimci sayısı da artışta. Kadın girişimciler kendilerinden artık daha çok söz ettiriyorlar. Kredi imkânlarının artması, teknolojinin getirdiği erişim ve hız, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın rüzgârıyla da birleşince iş hayatına adım atan kadın sayısında patlama yaşandı. 2005’te 70 bin civarında seyreden kadın girişimci sayısı son verilere göre; 300 bin sınırına kadar dayandı. 2016’da ise yeni açılan her dokuz işletmeden birine kadınlar imza attı. Bu sürede kadınlar Sivil Toplum Kuruluşları’nda da etkili oldu. Buralarda görev alan kadın girişimci sayısı 10 yılda

dört kat artarak 60’dan 250’ye çıktı.

ÂBaşarının üç altın kuralı

Erkeklerin dünyasında yetişen bir kadın… Türkiye’nin en başarılı kadın patronlarından Güler Sabancı’dan bahsediyoruz. Azmi, çalışkanlığı ve zekası ile erkeklerin egemen olduğu bu dünyada başarılı olan Güler Sabancı, verdiği bir röportajda bunun nedenini şu sözlerle anlatmıştı: “Ne olursa olsun pes etme, insanlara uzan ve gerektiğinde yardım al, en zor şartlarda bile gülümsemekten vazgeçme. Bu yüzyıl kadınların yüzyılı. Mobil iletişim çağındayız, kadınların yetenekleri artık daha iyi biliniyor. Dünyada esen rüzgârlar biz kadınlara destek veriyor. Yeni bir dönemdeyiz yelkenlerimizi şişirip daha hızlı ilerlemeliyiz. Ama nereye gitmek istediğini bilmeyenler için hiçbir rüzgar doğru değildir. Biz eşitlik istiyoruz, bunu hak ederek almak istiyoruz. Bunun sadece yasalarla olmadığını da biliyoruz. Hepimize rol düşüyor. Daha iyi isteyeceğiz, daha akıllı olacağız. Daha etkin çalışacağız. Daha iyi bir dünya, demokrasi ve gelecek için kadınlara ve onların katılımına ihtiyaç var. Sizlere başarı yolunda 3 altın kuralımı vermek istiyorum: Ne olursa olsun pes etme, insanlara uzan ve gerektiğinde yardım al, en zor şartlarda bile gülümsemekten vazgeçme!”

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI ARTTI Uluslararası Çalışma Örgütü İstatistiklerinden elde edilen verilere göre 79 ülke içinde Türkiye 2007-2015 yılları arasında kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 31,4’e yükselmesiyle en fazla arttığı yedinci ülke oldu. Bununla beraber, söz konusu oranın halen Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 57,6’nın oldukça altında olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye ekonomisi 20072015 yılları arasında düzenli ücretli sınıfında 5 milyon 325 bin kişi için iş yarattı. Söz konusu işlerin yaklaşık yüzde 40’ında kadınlar istihdam edildi. Türkiye ekonomisi ILOSTAT (2017) verilerine göre 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde yüzde 77 artış sağlayarak, 2 milyon 160 bin kadına net iş yaratıldı. Bu sonuçla Türkiye’nin 2007-2015 yılları arasında incelenen 63 ülke içinde en fazla kadın istihdam artış oranına sahip ülke olduğunu gururla söyleyebiliyoruz.

~<0AC! '

B

undan yıllar önce; tam olarak 8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil işçisi kadınların, 16 saatlik çalışma saatlerini, düşük ücretleri ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmesiyle başlayan grev tüm dünyaya yayılmış ve o günden bugüne 8 Mart “Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştı. Ülkemizde de sadece sivil toplum kuruluşları değil; aslında herkes bu özel günde kadınların önemini ve de değerini bir kez daha hatırlıyor ve bu değerin daha çok bilinmesi için canla başla çalışılıyor. Kadınlar her yerde seslerini eskiye göre daha çok duyurmaya başladılar. Türkiye’nin sanat, iş ve cemiyet hayatının önemli kadın isimleri bu amaçla birçok proje düzenliyor.

2007-2015 yılları arasında 5 milyon 325 bin kişiye yaratılan işlerin yüzde 40’ında kadınlar çalıştı

65


6ç1(5-ç

FARK HOLDÄ°NG

.HQGLQL]LL\LWDQĂ&#x2021;\Ă&#x2021;Q FHVDUHWOLROXQ

AHU BĂ&#x153;YĂ&#x153;KKUĹ&#x17E;OÄ&#x17E;LU SERTER Fark Holding A.Ĺ&#x17E;. YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Arya KadÄąn YatÄąrÄąm Platformu Kurucusu Seri GiriĹ&#x;imci ve YatÄąrÄąmcÄą

F

ark Holding YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Ahu BĂźyĂźkkuĹ&#x;oÄ&#x;lu Serter; baĹ&#x;arÄąlÄą bir iĹ&#x; kadÄąnÄąâ&#x20AC;Ś Bir yandan aile Ĺ&#x;irketi Farplasâ&#x20AC;&#x2122;Äą bĂźyĂźtĂźrken, diÄ&#x;er yandan da kurucusu olduÄ&#x;u Arya KadÄąn YatÄąrÄąm Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nda durmadan çalÄąĹ&#x;Äąyor.

~<0AC! '

Ă&#x2019;Bu baĹ&#x;arÄą kolay elde edilmedi

66

1968 yÄąlÄąnda Farplas; Yunus BĂźyĂźkkuĹ&#x;oÄ&#x;lu ile Zeki BĂźyĂźkkuĹ&#x;oÄ&#x;lu tarafÄąndan BayrampaĹ&#x;aâ&#x20AC;&#x2122;da kßçßk bir atĂślyede kuruluyor. O dĂśnemlerde taĹ&#x;Äąt araçlarÄą ve ekipmanlarÄąnÄąn imalat ve bakÄąmÄąnÄą yapmak

amacÄąyla kurulan Farplas; zamanla TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dev Ĺ&#x;irketlerinden biri olmayÄą baĹ&#x;ardÄą. Ă&#x2013;yle ki; 2002 yÄąlÄąnda 8 milyon Euro cirosu ve 278 çalÄąĹ&#x;anÄą bulunan Ĺ&#x;irket; bugĂźn Fark Holding unvanÄą ile 250 milyon Euro cirosu ve 2 bin 500 çalÄąĹ&#x;anÄą bulunan bir holdinge dĂśnĂźĹ&#x;tĂź. DĂśnem dĂśnem bu baĹ&#x;arÄąnÄąn tescillendiÄ&#x;ini ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Ăśnde gelen kurum ve kuruluĹ&#x;larÄą tarafÄąndan ĂśdĂźllendirildiÄ&#x;ini de Ăśzellikle belirtelim. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in; Fortune 500 TĂźrkiye listesinde 2017â&#x20AC;&#x2122;de 304â&#x20AC;&#x2122;ĂźncĂź sÄąrada yerini almÄąĹ&#x;. AynÄą zamanda, TĂźrk GiriĹ&#x;im ve Ä°Ĺ&#x; DĂźnyasÄą Konfederasyonu ve Londra BorsasÄą iĹ&#x; birliÄ&#x;iyle hazÄąrlanan TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin â&#x20AC;&#x2DC;en parlakâ&#x20AC;&#x2122; 100 Ĺ&#x;irketini kapsayan listede Farplas 12â&#x20AC;&#x2122;nci sÄąrada yer aldÄą. Ă&#x153;ç yÄąl Ăśnce 63â&#x20AC;&#x2122;ĂźncĂź sÄąrada olduklarÄą TÄ°M tarafÄąndan dĂźzenlenen Ä°novaLÄ°Gâ&#x20AC;&#x2122;de, 2017â&#x20AC;&#x2122;de 971 Ĺ&#x;irket içinde Inovasyon Stratejileri alanÄąnda birinciliÄ&#x;i elde ederek, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de inovasyon stratejisi konusunda lider Ĺ&#x;irket konumuna geldi. Tabii ki bu baĹ&#x;arÄą kolay elde edilmedi. Uzun yÄąllarÄąn sonucunda kazanÄąlan tecrĂźbe; her daim kaliteli hizmet ve Ăźretim, sĂźrekli

inovasyon ve teknolojiye yapÄąlan yatÄąrÄąmlarÄąn yanÄą sÄąra Ĺ&#x;Ăźphesiz ki; asla çalÄąĹ&#x;maktan pes etmeyen, gßçlĂź bir ekibin emeklerinin meyveleri aslÄąnda tĂźm bunlar.

Ă&#x2019;BaĹ&#x;arÄąnÄąn arkasÄąnda onlar var Ahu BĂźyĂźkkuĹ&#x;oÄ&#x;lu Serter, Ĺ&#x;Ăśyle devam ediyor: â&#x20AC;&#x153;Elde edilen her bir baĹ&#x;arÄąnÄąn ardÄąnda; 35 yÄąldÄąr Ĺ&#x;irketimizde olan CEOâ&#x20AC;&#x2122;muz Ă&#x2013;mer BurhanoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nun, yine 30 yÄąlÄą aĹ&#x;kÄąn sĂźredir birlikte çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąmÄąz Genel MĂźdĂźrĂźmĂźz Ali RÄąza Aktayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn, diÄ&#x;er yĂśnetim kadromuzun ve 2 bin 500 çalÄąĹ&#x;anÄąmÄązÄąn ayrÄą ayrÄą emeÄ&#x;i, fikri ve alÄąn teri var. Hiçbir baĹ&#x;arÄąmÄąz, babamÄąn ve amcamÄąn ellerinde hiçbir Ĺ&#x;ey yokken yedek parça satarak baĹ&#x;lattÄąÄ&#x;Äą iĹ&#x;i, Ăśnce atĂślye, sonra fabrika haline getirip, Ĺ&#x;irketine ilk iĹ&#x; olarak genç mĂźhendisler olan Ă&#x2013;mer BurhanoÄ&#x;lu ve Ali RÄąza Aktayâ&#x20AC;&#x2122;Äą alarak, onlara bugĂźnkĂź yĂśneticilik yolunu açma, baĹ&#x;arÄąlarÄąnÄąn arkasÄąnda mĂźtevazÄąca durma, aynÄą zamanda da kardeĹ&#x;iyle aile birliÄ&#x;ini devam ettirme baĹ&#x;arÄąsÄąyla kÄąyaslayamayÄąz. Biz profesyonelleri aileleĹ&#x;tiren, ailemizi de profesyonelleĹ&#x;tiren bir yapÄąda olduk her zaman.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;KadÄąna fÄąrsat vermeyen Ĺ&#x;irketler kaybolmaya mahkĂťm Hedefinin Ĺ&#x;irketine, çalÄąĹ&#x;anlarÄąna ve ailesine iyi bir lider olmak olduÄ&#x;unu Ăśzellikle vurgulayan Seter; 40â&#x20AC;&#x2122;lÄą yaĹ&#x;larÄąna kadar kendisinde aslÄąnda var olan potansiyeli keĹ&#x;fedemediÄ&#x;ini, fakat sonrasÄąnda aslÄąnda kadÄąn olmanÄąn iĹ&#x; dĂźnyasÄąnda ne kadar bĂźyĂźk artÄąlara sahip olduÄ&#x;unu hayretle fark ettiÄ&#x;ini sĂśylĂźyor ve ekliyor: â&#x20AC;&#x153;KadÄąnlar ben deÄ&#x;il, biz merkezli, kendilerini gĂźvende hissettikleri ortamlarda çalÄąĹ&#x;mayÄą tercih ettikleri için, olduklarÄą yerleri daha gĂźvenli ve estetik açĹdan da daha yaĹ&#x;anabilir yerler haline getiriyorlar, bu da çalÄąĹ&#x;tÄąklarÄą kurumlarÄąn performansÄąnÄą pozitif etkiliyor. İçinde çeĹ&#x;itlilik olmayan, gençlere ve kadÄąnlara fÄąrsat vermeyen Ĺ&#x;irketlerin gĂźnĂźmĂźzde artÄąk kĂśhne Ĺ&#x;irketler olarak yer alacaÄ&#x;ÄąnÄą ve bir sonraki boyuta geçemeyeceÄ&#x;ini dĂźĹ&#x;ĂźnĂźyorum.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;Ä°Ĺ&#x;te baĹ&#x;arÄąnÄąn formĂźlĂź Serter, â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x; dĂźnyasÄąnda kadÄąn için de erkek için de baĹ&#x;arÄąnÄąn sÄąrrÄą; hedef belirlemek, odaklanmak ve peĹ&#x;ini hiç bÄąrakmamak. Sadece olanÄą idare


ÒSize olmaz diyenlere boyun eğmeyin! Ahu Büyükkuşoğlu Serter, kendinizi iyi tanıyın diyerek şöyle devam etti: “Hangi konuda iyi, hangisinde eksik olduğunuzun analizini yapın. İyi olduğunuz konuları öne çıkarmaktan çekinmeyin, eksiklerinizi geliştirmek için de iyi bir planınız olsun. Cesaretli olun. Bir işi nasıl olsa yapamam diye denememektense, erkeklerin yaptığı gibi ‘ben yaparım’ diyerek girin, yapamasanız bile en azından denememiş olmayın. Sınırlarınızı zorlamaktan ve kendiniz olmaktan çekinmeyin. Birileri öyle istiyor diye, kendinizi kalıplara sıkıştırmayın. Amacınız kariyerinizde başarılı

olmak ise iş odaklı olun, evinizin kapısından çıktığınızda iş insanı, evinize geldiğinde evinizin kadını olun, ikisini birbirine karıştırmayın! Size olmaz diyenlere, siz olmayacağına inanmadıkça boyun eğmeyin. Otomotiv şirketinde kadın olmaz diyenlere en iyi yanıtı Farplas veriyor. Yüzde 50’ye yakın kadın çalışanımız, 18 yönetici kadın sayımızla, Türkiye’nin en kadın dostu şirketlerinden biriyiz. Üstelik her biri stratejik alanların başında olan, kilit pozisyonlardaki kadınlar. Demek ki, ön yargı olmayınca oluyormuş!”

ÒArya’da tüm kadınlara kapı açık Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in kurucusu olduğu Türkiye’nin ilk “kadın odaklı yatırım platformu “Arya Kadın Yatırım Platformu, 2014 yılından bu yana 700’ü aşkın kadın girişimcinin hayatına dokunan platform; 5 şirketin 1 milyon doların üzerinde yatırım almalarını sağladı. Serter, şöyle anlatıyor: “Arya, Türkiye’nin ilk ‘kadın odaklı’ yatırım platformu. Umarım tek olarak kalmayız. Kadın liderliğindeki şirketleri, “akıllı para”

yatırımı yaparak maddi kaynakların ötesinde değer katabilecek kadın ve kadının gücüne inanan erkek melek yatırımcılar ile bir araya getiriyor. Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 9’undan azı kadın. Yatırım alan kadın girişimcilerin oranı da çok düşük. En büyük engel, finansman eksikliği. Arya, bu platformla kadın yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiriyor. Kadın kadına dayanışmaya inanan, başarılı iş kadınlarından oluşan ve yatırım yapan Arya kadınlarımız da oldu. En önemli mesajımız, önce kadının kadına yardım etmekle yükümlü olması. Arya’yı bir mümkün kılıcı, birliktelik zekâsı platformu olarak konumluyoruz. Merkezimiz yalın bir şekilde küçük bir ekiple çalışmasına rağmen, komite yapılanmamızla Arya liderlerinin gönüllülük esasıyla yaptığı çalışmalar sayesinde ölçeklenebiliyor ve etkimizi artırabiliyoruz. Mentörlük ve Danışmanlık, Network, İşbirlikleri, İletişim, Eğitim, Teknoloji ve Yatırım Komitelerimizin yanı sıra Arya Gençlerimiz de var. Arya’da kadınların faydalanabileceği pek çok farklı dikey bir yapı var. Bir dernek veya şirket değiliz,

“Kendinizi iyi tanıyın! Cesaretli olun! Size olmaz diyenlere boyun eğmeyin! Sınırlarınızı zorlamaktan ve kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin.”

platformuz ve herkese kapımız açık.” Arya Kadın Yatırım Platformu’nun portföyünde 5 şirket bulunuyor: Surgitate, Tukutukum, Bardabas, Hecha ve Uplifers. İzninizle ben de kadın okurlarınızdan, kız babalarından ve kadının toplum için öneminin ne denli büyük olduğunu düşünen tüm okurlarınızdan bir ricada bulunmak istiyorum: Türkiye’de çalışkan, motivasyonu yüksek, hayatını kendi ve ailesi için iyileştirmeyi isteyen pek çok kadın var. Bu konuda kesinlikle eksiğimiz yok, müthiş bir cevhere sahibiz. Ancak maalesef sermaye sahipleri, sanayiciler, patronlar bu konuya yeterince kaynak ayırmıyorlar. Sırf sosyal sorumluluk olsun diye bu konuya bütçe ayırmak değil, gerçekten gönülden uğraşarak, şirketlerinin performans ölçüm sistemine dahil ederek incelemeleri gereken bir konu aslında kadın çalışan konusu. Özellikle güçlü sanayici kadın patronlar, iş sahipleri, lütfen Arya’ya gelin, bizimle birlikte çalışın. Önce kadınlar kadınlara el uzatacak ki, erkekler de onları takip etsin. Birlikte herkese kadının nasıl iyi bir yatırımı hak eden, altın gibi bir fırsat olduğunu göstermeliyiz, daha iyi bir Türkiye ve çocuklarımızın geleceği için…”

~<0AC! '

etmek yetmiyor artık günümüzde. Farklı ne olur, nerede fırsat var, alıcıları hep açık tutmak lazım. Dışa dönük, networking yapan, düşüncelerini açıkça ifade eden ve fırsatları kollayan bir yapıya ihtiyaç var. Kadının iş dünyasında başarılı olmasının sırrı; kabuğunu kırması, adım atması, cesaret göstermesi, okuması, araştırması üzerine kurulu. Hayatta sahip olduğu değerlerden sadece birine odaklanarak yaşamaması da önemli elbette. Duygusal doyum, iç motivasyon, değerler, kültürel kimlik de bunlarla beraber çok önemli.”

67


6ç1(5-ç

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ

+D\DWWHNFLQVHYHULOHQELU DODQGHæLO¦EL]GHYDUÇ]§ yaptıklarımızla kendimizi ifade ediyoruz.”

ÒTeknoloji ilerlese de duygular olmadan hizmet olmaz

MÜNTEHA ADALI Güvensan Tesis Hizmetleri CEO

~<0AC! '

M

68

ünteha Adalı, hizmet sektöründe başarı gösteren Türkiye’nin güçlü kadınlarından. Türkiye’nin büyük temizlik şirketlerinden Güvensan Tesis Hizmetleri’ni yöneten, 81 ilde hizmet veren, 750’den fazla çalışanı olan Adalı, aynı zamanda hem seri girişimci hem de genç girişimcileri ve kadınları destekleyen bir melek yatırımcı. Adalı, “Hayat, tek cinse verilen bir alan değil. Bu nedenle, başarılı olmak ve ‘Ben de varım!’ demek iki cins için de geçerli. Kaygılar ortak ve hedeflerimiz net olmalı” diyor ve ekliyor: “Ben girişimciliğimi hiçbir zaman cinsiyetimle ilişkilendirmedim. Önemli olan hayatın içinde olabilmek ve üretmek;

Münteha Adalı başarılı ve bir o kadar da kadınların gücüne inanan bir iş insanı. Adalı, firma hakkında bizlere kısaca bilgi veriyor: “Güvensan Tesis Hizmetleri, temizlik, pest kontrol, bitki ve bahçe bakımı, teknik bakım ve enerji hizmetleri, personel bordrolama vb. gibi alanlarda hizmet vermek ve ürün satışı yapmak amacıyla 1992 yılında kuruldu. Gelişen teknoloji ve farklılaşan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye genelinde, alt taşeron kullanmadan hizmet veriyor; daha temiz, hijyenik ve sağlıklı ortamların, insan mutluluğunu ve çalışma verimliliğini artırdığına inanıyoruz. Gelecek için bugün verimli ve etkili çalışıyor, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden görmek ve hazırlıklı yol almak gerekliliği ile yolumuza devam ediyoruz. Bizi buralara getiren birikimlerin gelecek için yeterli olmayacağını biliyor, geleceği bugünden tasarlamak gerektiğini

düşünerek çalışıyoruz. Saha ve merkez ofis arası etkili olarak teknolojiden faydalanıyor; sonuç, fayda, değer ile müşteri beklentileri üzerinde hizmet sunuyoruz. Teknoloji hepimizin vazgeçilmezi ama teknoloji ne kadar ilerlerlerse ilerlesin; duygular olmadan hizmetin olacağına inanmıyoruz.” Bilinmediğinizi zannettiğiniz bir alanda iş yapmanın keyifli olduğunu belirten Adalı, yeni iş alanlarının bir keşif ve öğrenme yolculuğunu da beraberinde getirdiğini söylüyor. Ve bu yolculukta, iki yıl önce girişimde bulundukları By Adalı Esnaf Lokantası’nın hikayesini bizlerle paylaşıyor: “Daha önce Güvensan Akademi içinde kendimize vasıflı eleman yetiştirme hedefiyle yol alırken edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi sektörün vasıflı eleman ihtiyacına sunarak toplumsal faydaya dönüştürdük.” Adalı, esnafın hak ettiği değeri bulmasını istiyor ve bu kültürel değerleri yaşatabilme inancıyla, geleneksel yemek kültürümüz ile yeni neslin buluşma noktasını yaratmak için kolları sıvıyor. 2016 yılındaki olumsuz piyasa koşullarından ertelenmek durumunda

kalan bu anlamlı girişim, yakında Kalamış’ta hayata geçecek.

ÒÇalışanlarınız yaptığınız işin mânasını anlamalı Sektörde başarıyla yer alabilmenin önemli bir kuralı da çalışkan bir ekibi koordine edebilmekten geçiyor. Adalı, yıllar içinde hizmet sektöründe sağlanan istihdamın değişiklik gösterdiğini belirterek; son 15 yıldır çalışan sayısının 600’ün altına düşmediğini ekliyor. Koordinedeki yeteneğini ise şu sözlerle özetliyor: “Liderliğiniz için sizinle ve bu sektörde olma nedenini çalışanlarınızın anlamasını sağlamalısınız. Manasını bulamadığınız bir işin, şirketin sürdürülebilir olması liderliğini yapmanız da mümkün olmayacaktır.” Son olarak engellere karşı durmanın nasıl mümkün olduğunu Adalı’nın şu sözleriyle görüyoruz: “Bilgi cesareti, cesaret risk almayı, risk alma fark yaratmayı ve sonuç başarıyı getirir.”

“Farklılaşan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz.”


TMG DIŞ TİCARET MADENCİLİK VE MANSFIELD MADENCİLİK

%L]HGéHQ\HWHQHæLPL]OH KHGHIHRGDNODQPDN

T

MG Dış Ticaret Madencilik, MANSFIELD Madencilik, Vera Pera Turizm şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, madencilik sektöründe tam da bahsettiğimiz erkek egemenliğinin yoğun hissedildiği bir sektörde hizmet veren başarılı iş kadınlarından. “Ülkemizde

“Ne zaman ki kadınlar “erkek bilir” anlayışından kurtulur, işte o zaman en doğru kararları alıp uygulayabilir”

ÒBahşedilen yeteneklerle hedefe doğru Çalışmak, hayatına anlam katmak, yön vermek, önce kendi ekonomik özgürlüğünü eline alıp, sonrasında çocuğu, ailesi ve ülkesi için çaba göstermek isteyen kadınlardan biri olan Mansfield, bu yolda kadınların öncelikle “cesur” olmaları gerektiğine inanıyor. “Bir kadın ne yapacağına karar verirse, bunu nasıl yapacağını da çoktan biliyordur” diyen Mansfield, kadınların erkeklere nazaran daha donanımlı olduklarını belirtiyor ve ekliyor: “Daha detaylı düşünebilmek, birçok konuya aynı anda hakim olmak, yaptığımız her işe duygu katmak, müthiş bir hafızaya sahip olmak, anlayış, nezaket ve sabır, Yaradan’ın bizlere verdiği en muhteşem hediyeler. Bize düşen işte tüm bu hediye edilen yeteneklerimizle hedefe odaklanmak.”

ÒKadına inanan toplumların refah düzeyi yüksek Kadının yaşadığı toplumun, uygarlığın yaratıcısı ve biçimlendiricisi olduğunun altını çizen

Mansfield, çarpıcı bir örnek veriyor: “Refah seviyesi yüksek, işsizlik oranı düşük, ekonomisi sürekli yukarı çıkan toplumlara bir bakınız, çırpınan ve hiçbir yere varamayan toplumlarla arasında tek fark, o toplumlar kadınına inanan ve kadına yer açan, kadınla erkeği eşit kabul eden toplumlar Bu gerçeği bile görmemek, kabullenmemek ciddi bir acizliktir. ” Ve bugün Atatürk’ün sayesinde hak sahibi olabilen kadınların mucizeviliğini, yine Ulu Önder’in sözleri ile açıklıyor Mansfield: “Şuna inanmak gerekir ki, dünyada gördüğümüz her şey kadının eseridir.”

ÒYargılayan değil, saygı duyan olun Çetin iş dünyasında kadın olarak var olmanın da zorlu yanlarına değinen Mansfield, “Bir kadını eleştiren, yargılayan, bilgisine saygı duymayanlar, hayatlarında hiçbir şeyi başaramamış, bilgisiz ve tesadüfen bir mevkiye gelmiş kişilerdir” diyor ve Mansfield, ruhen sağlıklı, başarılı, güçlü erkeklerinse kadınlarla yol alması gerektiğini çok iyi bildiklerini ve bu nedenle toplumda daha çok saygı gördüklerini belirtiyor.

~<0AC! '

ZUHAL MANSFİELD TMG Dış Ticaret Madencilik ve MANSFIELD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı

hala ‘bu erkek işi’, ‘şu kadın işi’ diye ayrım olması demek, nüfusun yarısını devre dışı bırakmak demektir” diyerek herkesin her işi başarıyla yapabileceğini belirtiyor. Ve tüm kadınların kulağına küpe olacak şu sözleri bizlerle paylaşıyor: “Birçok kadın elektrik, inşaat, uzay ve atom bilim mühendisi olarak mezun oluyorlar ve bunların birçoğu kendi mesleklerini icra edemiyorlar. Biz kadınlar “ kadın için en iyisini, erkekler bilir” zihniyetinden kurtulduğumuzda, kendimiz için en doğru kararları alıp uygulayabiliriz.”

69


6ç1(5-ç

EKO FUARCILIK

(UNHQNDONDQ HUNHQ\RODOĂ&#x2021;U

ALTINAY BEKAR Eko FuarcÄąlÄąk Fuarlar MĂźdĂźrĂź

2

~<0AC! '

003 yÄąlÄąnda Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da kurulan Eko FuarcÄąlÄąk Limited Ĺ&#x17E;irketi, 1994 yÄąlÄąndan beri taĹ&#x;ÄąmacÄąlÄąk ve lojistiÄ&#x;e yĂśnelik TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin lider dergilerini yayÄąnlayarak sektĂśrĂźn nabzÄąnÄą tutan gßçlĂź bir ekibin deneyimine sahip. Bu sayede yalnÄązca TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin deÄ&#x;il, BatÄą Avrupa ile Uzak DoÄ&#x;u arasÄąndaki coÄ&#x;rafyada, alanÄąndaki Ăśnemli fuarlarÄą dĂźzenliyor. Eko FuarcÄąlÄąk Fuarlar MĂźdĂźrĂź AltÄąnay Bekar ise ,erken yaĹ&#x;ta sektĂśre atÄąlan isimlerden.

70

Ă&#x2019;Birçok sektĂśrde deneyim kazandÄąm AltÄąnay Bekar, bugĂźn Eko FuarcÄąlÄąk firmasÄąnÄąn Fuarlar MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź gĂśrevini sĂźrdĂźrĂźyor. Ä°Ĺ&#x; hayatÄąndaki bu serĂźvenin nasÄąl baĹ&#x;ladÄąÄ&#x;ÄąnÄą sorduÄ&#x;umuzda ise Bekar,

Ĺ&#x;Ăśyle anlatÄąyor: â&#x20AC;&#x153;AslÄąnda iĹ&#x; deneyimlerim ilk gĂźnden itibaren birbirini tetikleyerek, beni adÄąm adÄąm Eko FuarcÄąlÄąkâ&#x20AC;&#x2122;a getirdi. BoÄ&#x;aziçi Ă&#x153;niversitesi MĂźtercim TercĂźmanlÄąk bĂślĂźmĂźnden mezun olduktan sonra profesyonel hayatÄąma Ulusoy Ticari YatÄąrÄąmlar Holdingâ&#x20AC;&#x2122;de baĹ&#x;ladÄąm. Rahmetli Saffet Ulusoy ve deÄ&#x;erli YÄąlmaz Ulusoy ile birebir çalÄąĹ&#x;ma Ĺ&#x;ansÄąm oldu. Ă&#x2013;zellikle U.N RO-ROâ&#x20AC;&#x2122;nun ilk kuruluĹ&#x; ve gemi satÄąn almalarÄąna denk gelen bu dĂśnem, lojistik sektĂśrĂźne saÄ&#x;lam bir adÄąm atmamÄą saÄ&#x;ladÄą. SonrasÄąnda TGRT televizyonunda dÄąĹ&#x; haberler editĂśrlĂźÄ&#x;Ăź yaptÄąm. Burada da Ăśzellikle dÄąĹ&#x; kaynaklÄą olarak habercilik ve yayÄąncÄąlÄąk deneyimi edindim. SonrasÄąnda Aysberg BasÄąn YayÄąn Ĺ&#x17E;irketiâ&#x20AC;&#x2122;nin sahibi Ä°lker Altunâ&#x20AC;&#x2122;un ortak bir tanÄądÄąÄ&#x;ÄąmÄązaâ&#x20AC;&#x2DC;lojistik sektĂśrĂźnĂź bilen, habercilik deneyimi olan ve iyi Ä°ngilizce bilen birine ihtiyacÄąmÄąz varâ&#x20AC;&#x2122; demesi ile birlikte yollarÄąmÄąz kesiĹ&#x;ti. BĂśylece, engin gazetecilik deneyimine sahip

olan ve lojistik sektĂśrĂźnde çeĹ&#x;itli kurumlarda yĂźrĂźttĂźÄ&#x;Ăź yĂśneticilik sÄąfatlarÄąnÄąn yanÄą sÄąra yine rahmetli Saffet Ulusoyâ&#x20AC;&#x2122;un da uzun yÄąllar danÄąĹ&#x;manlÄąÄ&#x;ÄąnÄą yapmÄąĹ&#x; olan Ä°lker Altun Bey ile çalÄąĹ&#x;maya baĹ&#x;ladÄąk. Aysberg BasÄąn YayÄąnâ&#x20AC;&#x2122;Äąn lojistik sektĂśrlerinin en prestijli yayÄąnlarÄąndan olan Kargo Haber, Kasa, TaĹ&#x;ÄąmacÄąlÄąk Rehberi gibi periyodik yayÄąnlarÄąna, sadece Ä°ngilizce olarak hazÄąrlanÄąp yayÄąnlanan â&#x20AC;&#x2DC;Intermodal Magazineâ&#x20AC;&#x2122; Dergisiâ&#x20AC;&#x2122;ni ekledik. 2003 yÄąlÄąnda fuar Ĺ&#x;irketimizin kurulmasÄą ile birlikte fuar organizasyonu iĹ&#x;i mesaimin daha bĂźyĂźk bir kÄąsmÄąnÄą almaya baĹ&#x;ladÄą. KÄąsa bir sĂźre içinde de fiilen Eko FuarcÄąlÄąk ailesine geçtim. Her ne kadar Aysberg yayÄąnlarÄą ile halen devam eden baÄ&#x;Äąm olsa da artÄąk zamanÄąmÄąn neredeyse tamamÄą fuar iĹ&#x;lerine ayrÄąlmÄąĹ&#x; durumda. Bu sĂźreçte kadÄąnlarÄąn organizasyon konularÄąna biraz daha hevesli ve yatkÄąn olmasÄąnÄąn da etkisi var sanÄąrÄąm. KaldÄą ki benim de ortak olduÄ&#x;um Eko FuarcÄąlÄąkâ&#x20AC;&#x2122;Äąn bir diÄ&#x;er ortaÄ&#x;Äą da

yine baĹ&#x;arÄąlÄą bir iĹ&#x; insanÄą olan Merih GĂźngĂśr hanÄąmdÄąr.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;Kendinizle barÄąĹ&#x;Äąk olun BaĹ&#x;arÄąlÄą olmasÄąnÄą; erken yaĹ&#x;ta sektĂśre girmesine ve her zaman doÄ&#x;ru kiĹ&#x;ilerle çalÄąĹ&#x;masÄąna baÄ&#x;layan AltÄąnay Bekar, â&#x20AC;&#x153;KadÄąn veya erkek fark etmez; kiĹ&#x;i Ăśncelikle iĹ&#x;ini iyi ve doÄ&#x;ru yapmalÄą. Sonra cinsiyet ayrÄąmÄąnÄą kendine sorun etmemeli, yadÄąrgayan bakÄąĹ&#x;lardan rahatsÄązlÄąk duymamalÄą. Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma hayatÄąnda cinsel kimliÄ&#x;ini negatif veya pozitif olarak hiçbir ayrÄąmcÄąlÄąÄ&#x;a alet etmemeli. Bir gĂźcĂźnĂźz varsa onu faydalÄą amaçlarla kullanÄąn, diÄ&#x;erleri Ăźzerinde egemenlik kurmak için denemeyin. Kimseye maddi veya manevi Ĺ&#x;iddet uygulamayÄąn. Bir eksikliÄ&#x;iniz varsa onu gidermenin yoluna bakÄąn. Kendinizle barÄąĹ&#x;Äąk olursanÄąz diÄ&#x;er insanlarla da barÄąĹ&#x;Äąk olursunuz. Ă&#x2021;ocuklarÄąnÄąza â&#x20AC;&#x2DC;Ä°nsanâ&#x20AC;&#x2122; olmayÄą ve insan olarak gĂśrmeyi empoze edinâ&#x20AC;? diyor.

Eko FuarcÄąlÄąk Fuarlar MĂźdĂźrĂź AltÄąnay Bekar; â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x; deneyimlerim ilk gĂźnden itibaren birbirini tetikleyerek, beni adÄąm adÄąm Eko FuarcÄąlÄąkâ&#x20AC;&#x2122;a getirdi.â&#x20AC;?


BTC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hedef: Tekstilde susuz üretim

B

TC Bilgi Teknolojileri; özellike sürdürülebilirlik konusunda attığı adımlarla hem Türkiye’de hem de dünyada lider markalarda ismini duyurmaya devam ediyor. BTC, inandığı tüm projelerde yer almaya ve sektörün inovasyon konusunda öncü kuruluşlarından olmasını sağlamaya özen gösteriyor. Kaliteden ve hizmetten ödün vermeyen bir iş modelini yıllardır müşterilerine sunan kurucu ortaklardan Nurten Ergün, 2018 yılı itibarı ile de avantaj sunacak şartlarla tekstil dijital baskı makineleri, süblimasyon ve reaktif dijital baskı boyaları konularında da sektörde bir yeniliğe imza

ÒSu kıtlığı büyük risk oluştutuyor Kurucu ortak Nurten Ergün, açıklamasında özellikle su ve enerji tasarrufuna değindi ve şöyle devam etti: “Maalesef dünyamızda su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Artan su kıtlığı, gelecekteki büyümemiz için büyük bir risk teşkil ediyor. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insan suya erişimde yetersiz kalıyor. Water Resources Group 2030 yılına kadar toplam su talebinin yüzde 25’inin karşılanamayacağı yönündeki tahminleri yanı sıra, önlem alınmadığı takdirde de bu rakamın 2030 yılına kadar öngörülen değerlerin çok daha fazla üzerine çıkacağı düşünülmektedir.”

ÒDijital baskı tesisleri ön planda Tekstil baskı ve boyama

tesislerinin suyu en çok kullanan üretim tesisleri arasında yer aldığını ve sektörün bu sorunun bilincinde olduğunu söyleyen Ergün; ciddi önlemler aldıklarını ise özellikle belirtiyor. Ergün, açıklamalarına şöyle devam ediyor: “Geleneksel boya ve baskı tesislerimizin yerini dijital baskı tesisleri almaya başladı. Son 15 yılda işletmelerimize giren dijital baskı makineleri ile pamuklu kumaşlar, polyester kumaşlarve karışım kumaşlar üzerine dijital baskı yapmak artık çok kolay. Ancak dijital baskılı üretim yapmak demek bizlere maalesef tam bir su ve enerji tasarrufu sağlayamamaktadır. Kumaşlarımızın baskı öncesi hazırlık aşamaları da ciddi ölçüde su ve enerji kullanımı gerektiriyor.”

yapılan pek çok çalışmaların en değerli olanı firmamızın ülkemize kazandırdığı plazma teknolojisidir. Dünyada kullanımı hızla artan bu teknoloji ile Türk tekstil üreticilerimizi buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hem pamuklu hem de polyester kumaşlarda temizlik, haşıl sökümü ve florakarbon kullanımını minimum seviyeye indirecek olan bu teknoloji artık BTC tesisimizde sizlerle buluşmaya hazır”

BTC Bilgi Teknolojileri; sektörün öncü firmalarından. Aynı zamanda bir hayli duyarlı olan firma; daha temiz bir dünya için çalışmayı da ihmal etmiyor.

ÒSon teknoloji: Plazma teknolojisi Tekstil terbiye işletmelerinin de en fazla su kullanılan işletmeler olduğunu belirten Ergün, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir kilogram tekstil ürünü üretebilmek için yaklaşık olarak 100 litre suya ihtiyaç vardır. Hedefimiz bu su tüketimini yüzde 90 tasarruf ederek yüzde 10 miktarlarda kullanımını sağlamak. Bu konuda

~<0AC! '

NURTEN ERGÜN BTC Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortak

atmaya hazırlanıyor. Ergün; BTC Bilgi Teknolojilerini ve başarılarının sırlarını anlattı. Ergün sözlerine şöyle başladı: “BTC Bilgi Teknolojileri her sene olduğu gibi bu sene de müşterilerinin karşısına yeni ürünlerle çıkıyor. Tüm bu hazırlıklarımız hizmet vermiş olduğumuz tekstil sektörüne ve onların müşterilerine değer katacak nitelikte olacaktır.”

71


6ç1(5-ç

TRANSORIENT

%DéDUÇVÇ GHWD\ODUGDJL]OL

NİL TUNAŞAR Transorient Yönetici Ortak

~<0AC! '

1

72

961 yılında kurulan ve deneyim ile teknolojiyi birleştirip tedarik zincirinde değer yaratarak servis üreten; günümüzün en büyük bağımsız lojistik hizmet sunan firmalarından biri konumunda olan Transorient’in başındaki isimlerden biri Nil Tunaşar. Transorient’in yönetici ortaklarından biri olan Tunaşar; firmayı şu sözlerle anlatıyor: “Batı ile Doğu arasında bir köprü görevi görmek üzere kurulmuş olan Transorient 1991 yılında karayolu taşımacılığı, gümrükleme, evden eve taşımacılık ve yabancı kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermekte idi. O dönemde ise lojistiğin çehresi hızla değişmekte

havayolu taşımacılığı, konsolidasyon, kapıdan kapıya teslim servisleri hızlı bir ivme ile gelişmekte idi. Ben ise yurt dışında çok uluslu bir firmada lojistik eğitimi almış biri olarak bu trendleri yakalamak, Transorient’in güçlü varlığını, saygın adını yeni gelişmeler ile birleştirip hizmet yelpazesini genişletmek hedefine sahiptim ve bunu başarmak üzere 8 kişilik küçük bir ekip ile yola çıktık.”

ÒTeknolojiye yatırım Kendisinin ifadesi ile küçük bir ekiple yola çıkmalarına rağmen; büyük başarılar elde eden Transorient’in bugün çok sayıda önemli işlere imza atmasının arkasındaki isimlerden biri olan Nil Tunaşar; başarılı olmasının nedenlerini ise şu sözlerle aktarıyor: “İş hayatında hiçbir başarı rastgele edinilemiyor daha da önemlisi sürdürülebilir olmuyor. Başarılı olmamızın temel birkaç nedeni var. İlki sadece lojistikte değil, ekonomi ve dış

ticarette küresel gelişim ve değişimleri yakından izlemek. Bu değişimler lojistik gereksinim ve eğilimleri belirliyor. Sizler de bu eğilimleri önceden görüp servislerinizi bu yönde şekillendirdiğinizde arz ve talep birleşiyor. Diğer bir deyişle öngörebilmek, planlayabilmek ve uygulayabilmek için iki adım önde olmalısınız.” Ar-Ge ve teknolojinin de önemine değinen başarılı isim; şöyle devam ediyor: “Teknolojiyi hedeflerinize ulaşmak için kullandığınızda çok daha verimliliği yüksek, hata oranı düşük, dolayısı ile kaliteli şeffaf, ölçülebilir ve izlenebilir bir alt yapı kurabiliyorsunuz. Biz de böyle yaptık. 2004 yılında ilk in-house yazılımımızı geliştirdik. Hizmet kalitemizi iç ve dış KPI’lar (Anahtar Performans Göstergeleri) ile ölçtük, belgeledik. Diğer bir deyiş ile biz iyi hizmet veririz demedik, bunu ölçümler ve belgeler ile kanıtladık. Lojistik süreçlerin otomasyonuna hedeflendik ve büyük ölçüde başardık.

2018 de Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik yenilikler ile süreçlerimizi yeniden yapılandırıyoruz. Üçüncüsü ise kuvvetli bir ekip çalışması.”

ÒLojistiğe adım atmak isteyen kadınlara… Özellikle Türkiye’de lojistik sektöründe rekabetin fazla yaşandığını söyleyen Nil Tunaşar konuşmasına şöyle devam ediyor: “Diğer Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda maalesef Türkiye’nin küresel ticaret pastasından aldığı pay çok daha küçük ve bunu paylaşmaya çalışan firma sayısı çok fazla. Sektörde 10 yılın üzerinde devamlılık sağlayan firma sayısı ise düşük. Firmalar kurulup bir süre sonra kapanıyor. Bu sektör uzun vadeli planlama ve çok özverili çalışma gerektiriyor. Doğru ve gerçekçi hedefler koyar, bu hedeflere ulaşmak için etkin planlama yaparsanız başarı mutlaka gelecektir. Lojistiğe adım atmak isteyen kadınların detaylı düşünebilme ve temkinli ilerleme becerileri ile avantaj yaratabileceklerini düşünüyorum.”

Nil Tunaşar; teknolojiye yatırım yapmanın ve detaylı düşünmenin önemine değindi.


BRN YATAK

(QJHOOHU\Ă&#x2021;OGĂ&#x2021;UPDVĂ&#x2021;Q DVODYD]JHoPH\LQ

B

RN UluslararasÄą DanÄąĹ&#x;manlÄąk ve DÄąĹ&#x; Ticaret Limited Ĺ&#x17E;irketi olarak 2001 yÄąlÄąnda kurulan BRN Yatak A.Ĺ&#x17E;, yatak Ăźretimine 2006 yÄąlÄąnda Kayseriâ&#x20AC;&#x2122;de baĹ&#x;ladÄą ve bugĂźn; 60â&#x20AC;&#x2122;a yakÄąn Ăźlkede 5 kÄątaya yayÄąlmÄąĹ&#x; firma. BRN Yatakâ&#x20AC;&#x2122;Äąn kurucusu Berna GĂśzbaĹ&#x;Äą Ä°lterâ&#x20AC;&#x2122;in hikâyesi tĂźm kadÄąnlara Ăśrnek oluyor. YÄąllar Ăśnce kendisine herkesin â&#x20AC;&#x2DC;acaba kaç gĂźn dayanÄąr?â&#x20AC;&#x2122; diyerek baktÄąÄ&#x;Äą Berna GĂśzbaĹ&#x;Äą Ä°lter; herkese meydan okudu ve sadece Kayseriâ&#x20AC;&#x2122;ye deÄ&#x;il; Ăźlke ekonomisine yaptÄąÄ&#x;Äą katkÄąlarla da parmakla gĂśsterilen bir kadÄąn giriĹ&#x;imci oldu. Berna GĂśzbaĹ&#x;Äą Ä°lter, â&#x20AC;&#x153;Hedefimiz insanlarÄąn ĂśmrĂźnĂźn ßçte birini geçirdiÄ&#x;i yatak ihtiyacÄąnÄą çok rahat bir

Ă&#x2019;KiĹ&#x;iye ve kĂźltĂźre Ăśzel yatak Yatak ihracatÄąnÄąn yĂźzde 80â&#x20AC;&#x2122;ini Avrupa Ăźlkelerine gerçekleĹ&#x;tiren 2013 yÄąlÄąnda

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin hiç ihracat yapmadÄąÄ&#x;Äą iki Ăźlkeden biri olan Mikronezyaâ&#x20AC;&#x2122;ya da ilk ihracatÄą yapan firma BRN Yatak; pazar aÄ&#x;ÄąnÄą geniĹ&#x;letmeye devam ediyor. Her daim yeni teknolojilere yatÄąrÄąm yapan ve bunun sÄąrrÄąnÄą ĂźrĂźn çeĹ&#x;itliliÄ&#x;ine baÄ&#x;layan Ä°lter; â&#x20AC;&#x153;Her Ăźlkenin vatandaĹ&#x;Äą ne istiyorsa onu Ăźretiyoruzâ&#x20AC;? dĂźĹ&#x;Ăźncesiyle yola çĹkarak, Ăźlkelerin uyku kĂźltĂźrleri inceleyerek, farklÄą modeller tasarlÄąyoruz. Ă&#x153;rĂźnlerin çeĹ&#x;itliliÄ&#x;i sayesinde mĂźĹ&#x;teri portfĂśyĂźmĂźz de artÄąyor. DoÄ&#x;ru analiz, Ăźlkelerin birbirinden farklÄą olan uyku kĂźltĂźrleri ve bu çeĹ&#x;itliliÄ&#x;i dikkate alarak ĂźrĂźn geliĹ&#x;tirmemiz bizim yurt dÄąĹ&#x;Äąnda bĂźyĂźk

BRN Yatak, kiĹ&#x;iye ve kĂźltĂźre Ăśzel yaptÄąÄ&#x;Äą yataklarla sÄąnÄąrlarÄą dĂźnyaya açĹlan TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en deÄ&#x;erli firmalarÄąndan biri.

baĹ&#x;arÄąlara imza atmamÄązÄą saÄ&#x;ladÄą. Kendimize ĂśzgĂź bir teknoloji geliĹ&#x;tirdik ve Ĺ&#x;irket, bu sayede ihracatta rakiplerine gĂśre muazzam bir fark yarattÄąâ&#x20AC;? dedi.

Ă&#x2019;â&#x20AC;&#x153;Ailenizi ihmal etmeyinâ&#x20AC;? Berna GĂśzbaĹ&#x;Äą Ä°lter; bir kadÄąn olarak iĹ&#x; dĂźnyasÄąnda baĹ&#x;arÄąlÄą olmasÄąnÄą ise â&#x20AC;&#x153;BaĹ&#x;arÄąlÄą olmak için engeller sizi yÄąldÄąrmamalÄą. AkÄąlcÄą stratejiler kurup, hÄązlÄą karar vermeyi bilmeniz, asla vazgeçmemeniz ve çok çalÄąĹ&#x;manÄąz gerekiyor. Hep daha iyisini yapmak, rakiplerden farklÄą iĹ&#x;lere imza atmak ve kaliteden asla ĂśdĂźn vermemek Ĺ&#x;art. Bunun yanÄąnda para kazanmak da çok Ăśnemli. Bunun için de ulusal ve uluslararasÄą piyasalarÄą doÄ&#x;ru okumak gerekiyor. Ă&#x2021;ok çalÄąĹ&#x;mak ve risk almayÄą bilmek baĹ&#x;arÄąyÄą da beraberinde getiriyor. Benim baĹ&#x;arÄąmÄąn arkasÄąnda tecrĂźbelerimin de bĂźyĂźk katkÄąsÄą varâ&#x20AC;? sĂśzleri ile birlikte anlatÄąyor. ~<0AC! '

BERNA GĂ&#x2013;ZBAĹ&#x17E;I Ä°LTER BRN Yatak YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą

ortamda deneyerek ve oldukça fazla ĂźrĂźn çeĹ&#x;idi gĂśrebileceÄ&#x;i, vĂźcut analizleri ile doÄ&#x;ru yataÄ&#x;Äą bulabileceÄ&#x;i uzman yatak maÄ&#x;azalarÄąmÄązÄąn sayÄąsÄąnÄą artÄąrmak. 800 metrekarelik bir alanda 5 makina ve 10 iĹ&#x;çiyle yola çĹktÄąÄ&#x;ÄąmÄąz o gĂźnlerden, bugĂźn 27 bin metrekarelik alanda 300â&#x20AC;&#x2122;e yakÄąn kiĹ&#x;iye istihdam saÄ&#x;lÄąyoruzâ&#x20AC;? diyor. BRN Yatak, aynÄą zamanda sektĂśre farklÄąlÄąk kazandÄąrarak her Ăźlkenin uyku kĂźltĂźrĂźne ve her bir kullanÄącÄąnÄąn ihtiyacÄąna uygun kiĹ&#x;iye Ăśzel yatak Ăźretiyor. Berna GĂśzbaĹ&#x;Äą konuĹ&#x;masÄąna Ĺ&#x;Ăśyle devam ediyor: â&#x20AC;&#x153;YataklarÄąmÄąz RoyalCoil (El yapÄąmÄą ve DoÄ&#x;al Yataklar), BRN Ergo (Ergonomik yataklar), BRN Ortho (Ortopedik yataklar), BRN Visco (DoÄ&#x;al kauçuk ve visco hafÄązalÄą sĂźnger yatak), BRN Style (Ăśzel Ăźretim yataklar), BRN Natural ( DoÄ&#x;al Yataklar) kategorilerinde sunuluyor. BRN YataklarÄą, yaylÄą ve sĂźnger grubu yataklarÄąn yanÄą sÄąra baza, yatak baĹ&#x;Äą, el yapÄąmÄą yataklar, yatak setleri, hareketli bazalar ve uyku ĂźrĂźnleri de Ăźreten geniĹ&#x; bir yelpazeye sahip.â&#x20AC;?

73


6ç1(5-ç

POLYTEKS TEKSTÄ°L

<Ă&#x2021;OPDGDQ SHVHWPHGHQÂ&#x17E;

PINAR TAĹ&#x17E;DELEN ENGÄ°N Polyteks Tekstil DÄąĹ&#x; Ä°liĹ&#x;kiler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel MĂźdĂźr YardÄąmcÄąsÄą

~<0AC! '

1

74

999 yÄąlÄąnda Tekstil mĂźhendisliÄ&#x;i Ăźzerine eÄ&#x;itimini tamamladÄąktan sonra TaĹ&#x;delen Group bĂźnyesinde bulunan Polyteks Tekstilâ&#x20AC;&#x2122;de iĹ&#x; yaĹ&#x;amÄąna baĹ&#x;layan PÄąnar TaĹ&#x;delen Engin; kÄąsa sĂźrede sektĂśrĂźn en baĹ&#x;arÄąlÄą kadÄąnlarÄąndan biri olmayÄą baĹ&#x;armÄąĹ&#x;. DÄąĹ&#x; Ä°liĹ&#x;kiler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel MĂźdĂźr YardÄąmcÄąsÄą olan Engin; firmayÄą Ĺ&#x;u sĂśzlerle birlikte anlatÄąyor: â&#x20AC;&#x153;TaĹ&#x;delen Groupâ&#x20AC;&#x2122;un temelleri 1986 yÄąlÄąnda sentetik iplik Ăźretimine baĹ&#x;layan Polyteks A.Ĺ&#x17E;. ile atÄąldÄą. 1996 yÄąlÄąnda TaĹ&#x;delen Tekstil A.Ĺ&#x17E;. ve 2007 yÄąlÄąnda ise SintaĹ&#x; BĂźkĂźm Boya A.Ĺ&#x17E;. â&#x20AC;&#x2122;nin kurulmasÄą ile devam etti. Polyteks modern Ăźretim

tesislerinde ayda 2 bin 500 tonu aĹ&#x;an POY, ekru ve renkli FDY; 2 bin tonu aĹ&#x;an tekstĂźre, gipe ve bĂźkĂźmlĂź iplik ve 400 tonu aĹ&#x;an ev tekstili, giyimlik, dĂśĹ&#x;emelik kullanÄąm için dokuma ve ĂśrgĂźye yĂśnelik, polyester ve naylon ipliklerin yanÄą sÄąra, teknik iplikler Ăźretimi yapmaktadÄąr. SintaĹ&#x; bĂźkĂźm boya A.Ĺ&#x17E;. ise ayda 300 tonluk bĂźkĂźmlĂź-boyalÄą iplik kapasitesi ve son teknoloji Ăźretim araçlarÄą ile hizmet vermektedir. TaĹ&#x;delen Tekstil dokuma departmanÄą modaya uygun, esnekliÄ&#x;i ve rahatlÄąÄ&#x;Äą Ăśn plana çĹkaran giyimlik kumaĹ&#x;larda TaĹ&#x;delen Group mĂźĹ&#x;terilerine ĂźrĂźn geliĹ&#x;tirme konusunda hizmet vermek amacÄąyla kurulmuĹ&#x;tur.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;En bĂźyĂźk avantajâ&#x20AC;Ś KadÄąn olmanÄąn en bĂźyĂźk avantajÄąnÄąn ise erkeklere kÄąyasla daha anlayÄąĹ&#x;lÄą ve daha merhametli olmak olduÄ&#x;unun altÄąnÄą çizen Polyteks Tekstil DÄąĹ&#x; Ä°liĹ&#x;kiler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel MĂźdĂźr YardÄąmcÄąsÄą Engin konuĹ&#x;masÄąna Ĺ&#x;Ăśyle devam ediyor: â&#x20AC;&#x153;TaĹ&#x;delen Group satÄąĹ&#x; ve pazarlama ekibi toplamda 15 kiĹ&#x;iden oluĹ&#x;uyor. KadÄąn olmanÄąn en bĂźyĂźk avantajÄą, erkeklere kÄąyasla genelde daha duygusal, daha merhametli ve anlayÄąĹ&#x;lÄą

olmamÄąz. Ben bu durumun hem ikili, hem de takÄąm iliĹ&#x;kilerinde çok daha gßçlĂź baÄ&#x;lar kurulmasÄąnÄą saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;ÄąnÄą dĂźĹ&#x;ĂźnĂźyorum. KadÄąnlar geliĹ&#x;miĹ&#x; empati gßçleri, sabÄąrlarÄą, kolay iletiĹ&#x;im kurma becerileri ve gßçlĂź Ăśn sezileri ile karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąklarÄą sorunlara son derece yaratÄącÄą çÜzĂźmler getirebilmektedir.â&#x20AC;?

Ă&#x2019;Hedef; yeni ĂźrĂźn geliĹ&#x;tirmek PÄąnar TaĹ&#x;delen Engin son olarak TaĹ&#x;delen Groupâ&#x20AC;&#x2122;un her daim yeni ĂźrĂźnler geliĹ&#x;tirmek hedefinde olduÄ&#x;unu ise Ĺ&#x;Ăśyle anlatÄąyor: â&#x20AC;&#x153;Yeni ĂźrĂźn geliĹ&#x;tirmek TaĹ&#x;delen Group için her zaman Ĺ&#x;irket

TaĹ&#x;delen Groupâ&#x20AC;&#x2122;un ĂźrettiÄ&#x;i iplikler çok sayÄąda sektĂśr için Ăźretilen fonksiyonel kumaĹ&#x;larda kullanÄąlmakta.

hedeflerin en baĹ&#x;Äąnda gelmiĹ&#x;tir. KuruluĹ&#x;undan bu yana gerek yĂśnetim gerekse çalÄąĹ&#x;anlar yeni Ăźretim teknikleri Ăźzerine odaklanmayÄą Ĺ&#x;irket kĂźltĂźrĂź olarak benimsemiĹ&#x;tir. TaĹ&#x;delen Group sistematik Ar-Ge çalÄąĹ&#x;malarÄą konusunda Ăźniversiteler ve akademik kuruluĹ&#x;larla iĹ&#x; birliÄ&#x;i içinde çalÄąĹ&#x;maktadÄąr. Teknolojik geliĹ&#x;me sĂźreçlerine ve yenilikçi dĂźĹ&#x;Ăźncelerin desteklenmesine grup bĂźnyesindeki her tĂźrlĂź teknik donanÄąm ve nitelikli personel ile katkÄąda bulunuyor. Ar-Ge bĂślĂźmĂź, sahip olduÄ&#x;u know-how birikimi ile yeni ĂźrĂźn geliĹ&#x;tirmenin yanÄą sÄąra kalite ve verimlilik artÄąrma araĹ&#x;tÄąrmalarÄą yapmakta. Ă&#x2013;zellikli ĂźrĂźnler ve teknik tekstil uygulamalarÄą ile Ăźretimdeki katma deÄ&#x;er oranÄąmÄązÄą her geçen yÄąl artÄąrÄąyoruz.â&#x20AC;?


6ç1(5-ç

Türkiye enerjide üretim üssü oluyor

~<0AC! '

78

Enerjİ ve Tabİİ Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; 2017 yılının yenİlenebİlİr enerjİde ses getİren bİr yıl olduğunu, bu yükselİşİn 2018 yılında da devam edeceğİnİ SÖYLEDİ.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için başlattığı “Milli Enerji ve Maden Politikası” meyvelerini vermeye başladı. Rüzgâr, güneş ve jeotermal kaynaklarda atılan ciddi adımlar sayesinde Türkiye enerjide “üretim üssü” oluyor. Bu adımlardan biri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları bir diğer ifadeyle YEKA projesi. YEKA hamlesi ile birlikte enerjide yerli üretim atağa kalkıyor ve Türkiye’nin 12 şehrine rüzgar türbinleri kuruluyor. Bir ayda Keban Barajı kadar enerji üretecek olan YEKA ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; geçtiğimiz günlerde katıldığı 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yılın Türkiye açısından yenilenebilir enerjide ses

getiren bir yıl olduğunu söyleyen Albayrak açıklamaları ile bu yükselişin devam edeceğinin sinyalini verdi. Güneş ve rüzgâr enerjisinde 1000’er megavatlık yeni YEKA ihaleleri için çalışmalara başlandığını vurgulayan Enerji Bakanı “Öncelikle rüzgârda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Güneş YEKA’sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

ÂBakanlıktan Bor müjdesi Katıldığı forumda Bor madeni konusunda yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Albayrak; borda dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzman bir ekip kurduklarını ve bu yıl Bor made-


ninde çok önemli hamleler yapacaklarını şu sözlerle ifade etti: “Bor konusunda dünyada yetkin ve en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz. Bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli iş birliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız”

ÂEnerjide Türkiye’yi neler bekliyor? Geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘Enerji Sektörel Bakış’ raporu da Türkiye’nin enerji üretim üssü olacağını kanıtlıyor. Rapora göre bu yıl Türkiye’nin çokça yerli enerjiyi konuşacağı bir yıl olacak ve 2018’e yerli enerji politikası damgasını vuracak. Küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülüyor ve yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olması bekleniyor. Rapora göre yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi hızla yükseliyor. Dünyada 2000 yılında 17,4 GW olarak gerçekleşen rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi, 2015 yılında 432,0 GW oldu. 2030 yılında üretimin 1.749,8 GW’a ulaşması bekleniyor. Tür-

YIL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ÜRETİM 24.268 24.469 26.497 27.373 29.117 30.266 32.425 32.229 31.964 31.944 31.049 30.936 32.000

TÜKETİM 85.809 88.642 96.802 104.287 103.096 102.915 105.827 114.48 120.093 120.29 123.937 129.138 136.200

YEKA İLE ENERJİDE YENİ DÖNEM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 6 Nisan 2017 tarihinde “Milli Enerji ve Maden Politikası”nı açıklamıştı. Enerji Bakanlığı’nın Türkiye’de Kurulu rüzgâr enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1.000 MW gücünde rüzgâr santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi sonuçlanmış ve ihaleyi Siemens-TürkerlerKalyon konsorsiyumu kazanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; YEKA projesini Türkiye enerji sektörü açısından “devrim niteliğinde” ve “ihalesi yapılan dünya enerjisinin çılgın projesi” olarak tanımlamış ve şu ifadelere yer vermişti: “YEKA projesi, dünya çapında yatırımcılar için, büyüyen, dinamik Türkiye pazarının yanında, bu bölgede gelişmekte olan, yakın gelecek için büyük potansiyel teşkil edecek diğer pazarlara ulaşım açısında da büyük avantaj sağlayacak. Hem güneş hem de rüzgâr teknolojileri alanlarında ürettim üssü haline geleceğiz”

~<0AC! '

BERAT ALBAYRAK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

kiye’de rüzgâr enerjisi hızla yükselmeye devam edecek. 2016 yılında rüzgâr enerji santrallerinin kurulu gücü 5 bin 738 MW iken, 2017 yılı Ekim sonu itibarıyla 6 bin 353 MW’a ulaşmıştı. Aynı zamanda 2018-2040 yılları arasında nükleer enerji tüketiminin 1,5 kat artması planlanıyor. Bu artışla birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ikinci enerji kaynağı nükleer enerji olacak. Türkiye’de 17 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen yerli kömür rezervinin ise teknoloji ve çevreci kriterlerle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Rapora göre güneş enerjisi de atağa kalkıyor. Güneş panellerindeki maliyet düşüşü ve panel verimliliğinin artması güneş enerjisi yatırımlarına hız kazandırdı. 2014 yılında sadece 40 MW olan güneş enerjisi elektrik üretimi, 2017 yılının ilk 10 ayının sonunda 2060 MW’a ulaştı. Bir diğer güzel gelişme ise borda bekleniyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 72’i Türkiye’de bulunuyor. Türkiye, dünyanın geri kalanından fazla bor madenine sahip olmasına rağmen bor mamulü satışlarında ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye 2016’da miktar bazında 1,78 milyon ton, değer bazında 711 milyon dolar bor satışı gerçekleştirdi. 2017 Temmuz sonu itibariyle bor satışları 1,16 milyon ton ve değer bazında ise 423 milyon dolar olarak gerçekleşti.

79


6ç1(5-ç

MARS LOGISTICS

Hedeflerinde Afrika ülkeleri var

ALİ TULGAR Mars Logistics Genel Müdür

1

~<0AC! '

989 yılından bu yana tüm lojistik sektöründe faaliyet gösteren Mars Logistics; Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım, Mars Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta ve Mars Logistics S.A.R.L şirketlerini bünyesinde bulunduruyor ve hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta, depolama ve diğer tüm lojistik hizmetlerini sunuyor. Otomotiv, gıda, tekstil, kimya, enerji,

80

kozmetik gibi birçok sektöre bu hizmetleri veren firma hakkında bilgi veren Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar; geçtiğimiz yılın lojistik sektörünün hedeflerine ulaştığı bir yıl olduğunu söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti: “2017 yılı ihracatın beklenilen seviyeden yüksek gelmesi ve ekonomiye olan katkıları olumlu yansımalar elde etmemizi sağladı. Lojistik sektörü, 2017 yılını yaklaşık yüzde 5 oranında bir büyüklüğe ulaşarak tamamladı. 2018 lojistik sektörünün büyümesi açısından umut vadediyor. Özellikle beklenen altyapı çalışmaları ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlar, bu büyümedeki en önemli itici güç olacak. Temkinli adımlarla ilerleyerek, 2018 yılında istenilen sonuçların elde edileceğine inanıyoruz.”

ÒYüzde 10 büyüme hedefi Mars Logistics’in 2018 yılında yüzde 10 büyüme hedeflediğini belirten Tulgar, konuşmasına şöyle

devam etti: “Bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak faaliyetlerimiz devam edecek. Bu yıl filomuza 20 milyon euroluk bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Diğer yandan Ocak ayı ile birlikte Anadolu yakasındaki dördüncü depomuz faaliyete geçti. Tuzla Tepeören’deki 27 bin metrekarelik depomuz, hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak. Diğer yandan 2017’de gündemimizde olan, 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz Hadımköy’deki 70 bin metrekarelik yeni lojistik merkezimiz 2018 yılında devreye girecek. Avrupa pazarları hala önemi koruyor ancak 2018 yılında Afrika ülkeleri taşıdıkları potansiyelle odağımızda olacak.”

veriyor hem de hizmet kalitesini düşürerek sektörü yıpratıyor. İthalat ihracat arasındaki hızlı değişen araç talebi dengesizlikleri navlun dengesinin düzenli gitmesini engelliyor. Bunun sonucunda hizmet sağlayan ve hizmet alan taraflar senelik hedeflerini tutturmada ciddi zorluklar yaşıyorlar. Uluslararası karayolu çıkış kapılarında yaşanan uzun kuyruklar da sektörümüzü etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile Hükümet iş birliği bu noktada büyük önem taşıyor. Sadece karayolu değil intermodal ve demiryolu taşımacılığı gibi diğer yolların kullanılarak bu olumsuz etkinin hafifletilebileceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

ÒEn büyük problem; düşük navlun ücretleri

ÒFaaliyetler devam edecek

Sektör olarak en önemli problemin, düşük navlun ücretlerinden kaynaklanan problemler olduğunu özellikle belirten Ali Tulgar; “Bu haksız rekabet ortamı hem fiyat dengesine zarar

Tulgar bu hedefleri şöyle anlattı: “2015 yılında başladığımız Milk Run hizmetimize 2018 yılında geliştirmeye devam edeceğiz. 2012 yılında faaliyete başladığımız intermodal hizmetimizi Lüksemburg haricinde Avrupa’da farklı güzergâhlarda yaygınlaştırmak için fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu gücümüzü sağlamlaştırmak ve arttırmak adına faaliyetlerimiz devam edecek.”

Lojistikten enerjiye pek çok alanda faaliyet gösteren Mars Lojistics, 2018 yılında yüzde 10 büyüme hedefliyor.


6ç1(5-ç

SMART ENERGY

+HGHIL$YUXSD©QÇQHQ büyük panel üreticisi olmak ve Arap ülkelerine “Türk Malı” panel ihraç etmek”

ÒÜlke sayısı 20’ye çıkacak

HALİL DEMİRDAĞ Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı

2

~<0AC! '

009 yılından bu yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Smart Energy, geçtiğimiz yıl Gebze’de açtığı fabrikasında güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor. Güneş enerjisi sektöründe ilke imza atan firmanın hedefini Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ; şu sözlerle ifade ediyor: “Avrupa, Amerika, Afrika

82

“Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ne kadar aktif hale getirebilirsek ülke ekonomisine ve doğaya o kadar katkımız olacağına inanıyoruz.”

2017 yılı itibarıyla güneş enerjisi alanında yaptığı yatırım miktarı yurt içi ve yurt dışında toplam 100 milyon doları geçen Smart Energy, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’de de çok sayıda GES yatırımı gerçekleştirdi. 2017 itibariyle 100 MW’a yakın GES yatırımına imza atan şirket, 350 MWp’ın üzerinde projeye de kurulum ve danışmanlık desteği sağladı. Smart Energy, iki yıl içinde faaliyet gösterdiği ülke sayısını 20’ye çıkarmayı hedefliyor. Gebze fabrikasında üretilen güneş panelleri, firmanın en önemli yatırımlarından. Halil Demirdağ; “Smart Energy, olarak ilk

yatırımımızı Bulgaristan’da yaptık. Bulgaristan’dan sonra Romanya ve Yunanistan’da GES’ler kurduk. Ardından da Türkiye’de yatırımlarımıza başladık. Bugün bir Türk firması olarak daha işin başlangıcında bu sektöre yatırım yapmış ve deneyim kazanmış olmanın gururunu yaşıyoruz” diyor.

ÒYatırımlar 100 milyon doları geçti Başarılı isim Demirdağ; konuşmalarına şöyle devam ediyor: “2017 yılı itibarıyla güneş enerjisi yatırımlarımız yurt içi ve yurt dışında toplam 100 milyon doları geçmiş durumda. Türkiye’de çok sayıda GES yatırımlarımız bulunuyor. Bugüne kadar 100 MW’a yakın GES yatırımına imza attık ve 350 MWp’ın üzerinde projeye de kurulum ve

danışmanlık desteği verdik.” Smart Energy’in bir hedefi de kaliteli güneş paneli üretimini inovatif bir anlayışla birleştirerek gigawatt kapasiteli üretim yapabilen bir şirket olmak. Demirdağ’dan dinlemeye devam ediyoruz: “2017 Smart Energy için son derece verimli bir yıldı. 2018’de yatırımlarımıza aynı hız ve motivasyonla devam etmeyi planlıyoruz. Bir yandan güneş enerjisi santrali yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan da güneş paneli kapasitemizi artırmak ve şirketimizi büyütmek için çalışacağız. Hedefimizde Avrupa, Amerika, Afrika ve Arap ülkelerine “Türk Malı” panel ihraç etmek var. Bir sonraki adımımız ise güneş hücresi üretimine geçmek olacak. Smart Energy, güneşten aldığını yine güneşe yatıran bir şirket. Dünyada nerede enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen bir ülke varsa, Smart Energy olarak orada bulunmayı görev addediyoruz. 2020 hedefimiz, 20 ülkede faaliyet göstermek. Sürekli olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Teknolojideki yerimizi sahip olduğumuz rekabet gücünü artırarak sağlamlaştırmayı düşünüyoruz.”


6ç1(5-ç

SOCAR TÜRKİYE

Türkiye’nin en büyük \DEDQFÇ\DWÇUÇPFÇVÇ Santrali (RES) ve TANAP gibi projeler için bugüne dek 12.6 milyar dolar yatırım gerçekleştiren SOCAR’ın Türkiye’deki tüm projeleri tamamlandığında yatırımların toplam değeri, 19.5 milyar dolara ulaşmış olacak.

Ò2023 hedefleri için SOCAR’dan tam destek

MURAT LECOMPTE SOCAR TÜRKİYE Dış İlişkiler Başkanı

S

~<0AC! '

OCAR Türkiye, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın bir iştiraki olarak 2008 yılında kuruldu. Aynı yıl, özelleştirme kapsamında bulunan Petkim’i satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim’in hemen ardından; STAR Rafineri, Petlim, Petkim Rüzgar Enerji

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte; “Türkiye, son yıllarda dünyanın gündemini oluşturan konular arasında yer alan enerjide çok önemli atılımların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Önümüzdeki yıllarda da bunun süreceğini düşünüyorum. SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına da bu kapsamda hız vereceğiz. Bunun bir göstergesi olarak yatırımların önemli bir bölümünün bulunduğu Aliağa’da ikinci bir Petkim yatırımı planlanıyor. 2020 yılına

STAR Rafineri 84

kadar rafineri-petrokimyaenerji-lojistik-dağıtım ve depolama entegrasyonunu tamamlayarak bu alanları kapsayan ilk ve Türkiye’nin en büyük üretim güçlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için gereken 100-120 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık yüzde 20’sini enerji ve altyapı yatırımlarıyla SOCAR Türkiye karşılayacak” şeklinde konuştu.

ÒDev yatırımlar SOCAR Türkiye’nin hayata geçireceği yeni projeler hakkında da bilgi veren Lecompte, şu bilgileri paylaştı: “Azerbaycan devletinin en büyük petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın bir iştiraki olarak Türkiye’de Petkim, STAR Rafineri, Petlim, Petkim Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve TANAP projelerimiz bulunuyor. 6.3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de özel sektörün

“Türkiye’deki her yatırımımızı Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyev’in “Bir millet iki devlet” ülküsüyle gerçekleştiriyoruz.”

tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri ile Avrupa Birliği ve Türkiye’nin enerji arzı güvenliğine büyük destek verecek TANAP projesi bu yıl içinde faaliyete başlayacak. Dizel, jet yakıtı, LPG gibi Türkiye’nin önemli ithal kalemlerini oluşturan ürünleri üretecek olan STAR Rafineri,cari açığın kapanmasına her yıl 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Üretim sürecinde sadece doğalgaz kullanacak rafineriyle, karbon salımını en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Öte yandan, 1.850 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’yi baştan başa geçen TANAP’ın en önemli parçası olduğu Güney Gaz Koridoru projesiyle Azerbaycan doğalgazı, İtalya’ya kadar ulaşacak. Diğer önemli projelerimizden biri olan Petkim RES, özellikle geleceğin enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar enerjisi konusunda bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılması gerektiği düşüncesiyle kurulan ve 17 rüzgar türbin jeneratöründen oluşan santralin, 51 megavat kapasitesi bulunuyor.”


HES KABLO

Sektörde güven ve NDOLWHLOHoDOÇéÇ\RU ÒKalite belgeleri ile tescillendi

EMRE YAPAR Hes Kablo Uluslararası Satış Müdürü

1

974 yılında tesisat kabloları üretmek amacı ile kurulan Hes Kablo, ürün gamına zaman içerisinde haberleşme kablosu, fiber optik kablo, enerji kablosu, yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimini de ekleyerek kablo ve tel sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahip oldu. Yıllık 60 bin ton bakır filmaşin, 50 bin ton alüminyum filmaşin, 47 bin ton Cu enerji kablosu, 10 bin ton alüminyum enerji kablosu, 25 bin ton alüminyum iletken, 6 bin ton emaye bobin teli, 5 bin mcm telefon kablosu, 1.2 milyon fiber-km fiber optik kablo üretim kapasitesine sahip olan

Hes Kablo’nun faaliyetlerini Uluslararası Satış Müdürü Emre Yapar anlattı. Üretimin; 120 bin metrekaresi kapalı, 250 bin metrekare alandaki entegre tesislerde, ISO 9001 standartlarına göre ve ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 ve ISO 50001 gerekleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiğini belirten Yapar, konusunda bilgi ve deneyim sahibi yaklaşık bin kişilik uzman bir ekip tarafından, en son teknolojik gelişmelere uygun makine ve yöntemler kullanıldığını söyledi. Yapar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ulusal ve uluslararası gözetim firmalarının periyodik olarak yapmış olduğu denetimler sonucu verilen ISO, TSE, VDE, GOST, ETL, UKRSEPRO, BASEC, KONCAR, FIMKO ve KEMA gibi kalite belgeleri HES KABLO markasına ve ürünlerine gösterilen güvenin bir ifadesidir. HES KABLO, uluslararası ve yerli standartlara göre üretilen ürünlerin yanı sıra, özel müşteri şartnameleri ve isteklerine göre üretim yapabilmektedir. Ürünler, üretimin her aşamasında ve özellikle de son kontroller sırasında modern test

cihazları kullanılarak test edilerek yüksek kaliteli ürünlerin müşteriye ulaştırılması sağlanmaktadır.”

ÒKalite ve güven onları anlatıyor Artan ürün çeşitliliğinin yanı sıra sürekli genişlettiği pazarlar sayesinde uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin İlk 500 Büyük Kuruluşu listesinde yer alan Hes Kablo, 2004 yılından bu yana Türkiye’de kablo sektörünün lideri konumunda. Yapar; Hes Kablo’nun piyasada güven ve kalite ile birlikte anıldığını ise şu sözlerle birlikte anlattı: “2017 yılında ciromuzu yüzde 20 artırarak 1,6 milyar TL civarında satış cirosu elde ettik. Üretimimizin yüzde 25’ini ihracatla değerlendiriyoruz. Hes Kablo markalı ürünlerimiz 140 ülkede güvenle kullanılıyor. Öncelikle yakın coğrafyada, sonrasında gelişmekte olan ülkelerde tercih edilen bir marka olarak bilinen Hes Kablo, ‘Güven veren

teknoloji’ sloganına tam hakkını veriyor; pazarda ‘güven ve kalite’ kelimeleri ile anılıyor. Hes Kablo sektöründe Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen markası olup, bunun yanı sıra özellikle komşu coğrafyalarda da tanınıyor. Bu ülkelerdeki yerel makamlar tarafından da onaylı tedarikçi listesinde yer alıyoruz. Orta vadede üretimimizin yüzde 50’sini ihracata yönlendirmeyi hedefliyoruz.” Hes Kablo; üretimde kaliteyi artırmak, fireleri düşürüp verimliliği artırmak adına sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütüyor. Yapar, “Müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırıcı sürekli Ar-Ge ve Ür-Ge aralıksız sürdürüyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Hes Kablolu ürünler 140 ülkede kullanılıyor. Hedef, üretimlerinin yüzde 50’sini ihracata yönlendirmek. ~<0AC! '

entegre tesislerde üretim gerçekleşiyor.

85


6ç1(5-ç

ELİMSAN

Türkiye’nin enerjisinde RQODUÇQLP]DVÇYDU Ar-Ge Merkezi ile taçlandırdığını da özellikle belirtelim. Kuloğlu; “Elimsan bu önemli yatırımı ile teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün standardı ve kalitesinin artırılmasını, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini ve Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını da hedeflemektedir” diyor.

~<0AC! '

K

86

uruluşundan günümüze istikrarlı bir büyüme kaydeden Elimsan, Kocaeli’nde yerleşik Üretim Üssü’nde Orta Gerilim Hücreler, (Hava ve Gaz Yalıtımlı, Metal Muhafazalı ve Metal Bölmeli), Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Ayırıcılar, Beton Köşkler, Orta Gerilim Ölçü Transformatörleri ve Devre Kesiciler üretmekte, gelişmiş ön imalat tesislerinde Alüminyum, Galvanizli Saç, Bakır ve Pirinç işleme faaliyetlerini gerçekleştirmekte. Firmanın Satış Direktörü Hüseyin Kuloğlu Elimsan’ı şu sözlerle anlattı: “Şirket, yalnızca Türkiye pazarında değil, aynı zamanda özellikle Orta Doğu, Yakın Doğu ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde de en büyük üreticilerden biri haline gelmiştir. Elimsan bugün

Elimsan Türkiye ihracatına yaptığı katkıları sayesinde 2016 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği ilk 1000 firma arasında yer aldı. satışlarının yüzde 70 ini yurt dışına yapmaktadır. Şirket başta Katar olmak üzere; Vietnam’dan Almanya ve İngiltere’ye, Rusya’dan Tanzanya’ya, Kazakistan’dan Latin Amerika’ya kadar farklı coğrafya ve iklimlerde bulunan 40 tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.”

ÒAr-Ge ile gelen büyüme ve başarı Elimsan Ar-Ge’ ye verdiği önem ve yaptığı yatırımlarla sektöre önemli kazanımlar sağlamış.

Türkiye’de; 1987 yılında ilk SF6 Gazlı Kesicisini, 1992’de ilk Vakumlu Devre Kesicisini, 1999’ da ilk Metal Muhafazalı Modüler Hücresini, 2003’ te ilk 24 kV SF6 Gazlı Yük Ayırıcısını Elimsan geliştirmiş ve üretmiş. Ayrıca Tasarım ve Proje bölümlerinin Ar-Ge ile birlikte şartnamelere uygun ürettikleri teknolojiler, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hayata geçirilen yüksek prestijli projelerde halen sorunsuz bir şekilde kullanılmakta. Elimsan’ın yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla; faaliyet gösterdiği endüstriler ve potansiyel pazarlara yönelik yeni ürün ve teknolojileri geliştirmek, sanayiye yeni teknoloji ve yetkinlikler kazandırmak amacıyla kuruluşundan bugüne biriktirdiği bilgi, deneyim ve donanımını

Ò“Enerji sektöründe zaman çok önemlidir” Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna kadar pek çok farklı noktada yerleşik olan enerji santrallerinde, Yavuz Sultan Selim, Orhangazi gibi köprülerde, tünellerde, liman ve havaalanlarında, dev yatırımların enerji iletim ve dağıtım alt yapılarında Elimsan ürünleri kullanılmış. Kuloğlu; “Enerji sektöründe zaman çok önemlidir, tesisin kısa süre de olsa arıza sebebiyle üretiminin durması ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Elimsan ürünlerinin kalitesiyle bu arızaları minimize ederken aynı zamanda yaygın yerli servis ağıyla çok kısa sürede müdahaleler ve önlemler alarak bu duruş zamanlarını ve dolayısıyla müşterilerinin olası kayıplarını minimum seviyede tutmaya gayret göstermektedir” diyor.


6ç1(5-ç

SEVAL KABLO

Türkiye’nin en büyük ¦0HJD)DEULNDVǧ3URMHVL 70.000 m2 bir alana sahip bütünleşmiş 6 üretim tesisi ile yılda 42.000 ton bakır, 60.000 ton granül işleme kapasitesine ulaşmıştır. Seval Kablo imal ettiği ürünlerini TSE - HAR - BASEC - SII - VDE - KEMA – NF - GOST - TUV standartlarına, IS0 9001 - 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemlerine, CE direktifine ve RoHS’a uygun bir şekilde üretmektedir.”

ERSİN TURGUT Seval Kablo Yönetim Kurulu Üyesi

~<0AC! '

S

88

eval Kablo’nun temelleri şu anda Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Ali Turgut’un 1974 yılında İzmir’de Çağdaş Elektrik’i kurması ile başladı. Uzun yıllar İzmir ve Ege Bölgesi’nde elektrik malzemesi ve kablo satışını başarılı bir şekilde yerine getiren ve tüm Türkiye’de bilinen bir firma haline gelen Seval Kablo’yu firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Turgut anlattı. Turgut sözlerine şöyle başladı: “1980 yılında Denizli’de 300 metrekare bir alanda üretimine başlayıp bugün Türkiye’nin en modern ve en büyük tesislerinden biri haline gelmiştir. Seval Kablo bugün toplamda 500 kişilik tecrübeli kadrosuyla 50 bin metrekaresi kapalı, toplamda

Ò“Firmayı ayakta tutan insandır” Seval Kablo ürünlerinin yüzde 75’ini ihraç ederken, yüzde 25’ini ise iç piyasaya sunuyor. İç pazardaki satışları, piyasanın dinamiklerine ve müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmek için kendi bünyesindeki Çağdaş Kablo üzerinden yapan Seval Kablo; konusunda uzman ve piyasa tecrübesine sahip 85 kişilik deneyimli bir kadroya sahip. Ersin Turgut; şöyle devam ediyor: “İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa şubelerimiz (Stoklu) ve Denizli Lojistik Merkezimizle birlikte müşterilerimize

ve bizi tercih eden çözüm ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek için Seval Kablo ailesi olarak her gün daha iyisi için çalışmaya devam ediyoruz. Firmayı ayakta tutan en büyük etken insandır. Firmamız her zaman kaliteli personel yatırımlarına büyük özen göstermiştir. Seval Kablo olarak personellerimiz sadece bizim çalışanlarımız değil, her biri Seval Kablo ailesinin birer ferdidir.”

ÒAr-Ge’ye yatırım Seval Kablo, Ar-Ge ve eğitim çalışmaları için 2017 yılında 600,000 dolar ve 2018 yılında da 1.100.000 dolar bütçe ayırmış. 2018 yılında, başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde teknik araştırma ve testlerle ilgili

Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Turgut; firmayı ayakta tutan en büyük etkenin insan faktörü olduğunu özellikle belirtiyor.

olarak elemanlarının bilgi seviyesini üst seviyelere çıkarmak için sürekli çalışan Seval Kablo; Ersin Turgut’un da ifadesi ile gelişmenin ve değişimin sınırı olmadığına inanıyor. Firma bünyesinde eğitimlerin devam ettiğini belirten Turgut, Seval Kablo’nun genel olarak birçok ülkeye ihracat yaptığını belirtiyor. Turgut, şöyle anlatıyor: “Şu an seksenin üzerinde ülkede ürünlerimiz kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak Kuzey Avrupa, Afrika, ABD ve Orta Doğu’ya ihracatımız vardır. Bu ülkelerde marka bilinirliğimiz artmakta ve sektörde tercih edilen bir marka konumundayız. Bu pazarı Balkanlar ve Kuzey Afrika takip etmektedir. Pazarımızı çeşitlendirmek için farklı yapıdaki ülkeleri seçerek riski azaltıyoruz.” Seval Kablo’nun Türkiye’nin en büyük kablo üretim tesisini hayata geçirmeyi planladığını kaydeden Turgut; şöyle diyor: “Fabrikamızın bulunduğu arazi çevresi dolu olduğundan dolayı yeni tesisler için yer sorunumuz bulunmaktadır. Bu sorunumuzu ‘’Mega Fabrika’’ projemiz ile hayata geçirerek Türkiye’nin en büyük kablo üretim tesisini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca makine parkurumuz yenilenmektedir.”


6ç1(5-ç

~<0AC! '

Savunma sanayiinde ¦\HUOLUHWLP§DWDæÇ

90

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör yapılanmasına yönelik başlatmış olduğu harekâtlarda kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70’ini yerli üretim oluşturuyor. Her yıl gücüne güç katan savunma sanayisinin son gündemi ise; insansız kara araçları.


T

Âİnsansız tanklar geliyor Bunun en güzel örneklerinden birini insansız tank projesi oluşturuyor. Bu proje için yoğun bir Ar-Ge çalışması söz konusu ve bu proje faaliyete geçtiği zaman kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnsansız tankları da üretebiliyor hale gelmemiz lazım” sözlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de herkesi heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Canikli; açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatı, diğer daha önce benzer savunma ürünlerine verdiği talimat gibi en kısa sürede inşallah en iyi şekilde yerine getirilecektir. Teknoloji olarak da bilgi birikimi olarak da en uç noktalarından bir tanesi ve şu

anda oraya doğru hızlı bir evrilme söz konusu”

Âİnsansız savaş uçağı da üretilecek Ve sırada insansız savaş uçağı var. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2027’de insansız savaş uçağının üretileceğini söyledi. Türkiye’nin özellikle insansız hava aracı konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyi yakaladığını vurgulayan Canikli, “İnsansız hava aracında teknolojiyi yakaladık. Akıncı ile bir üst segmente geçiyoruz ve ondan sonrası da insansız savaş uçağı. Akıncı, insansız savaş uçağının bir öncesindeki teknoloji. Onu da Baykar yapacak. Çok iyi bir ivme yakalandı. Bugün dünyada F-35’lerin insanlı son savaş uçağı olduğu söyleniyor ve insansız savaş uçağı konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yapan ülke sayısı 3-4’ü geçmiyor. Ve şimdi biz onlarla aşağı yukarı aynı seviyedeyiz. Onlar da şu anda bizim 4.5 tonluk Akıncı modeline benzer fonksiyonları olan uçak üzerinde çalışıyorlar. Bu doğrultuda hedefimiz, Akıncı S’ların teslimatları başlamadan biz insansız savaş uçağıyla ilgili muhtemelen sipariş sözleşmesini yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2030’DA GÖKLERDE Milli savaş uçağının ise ilk uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor. TFX’in 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri’nde aktif olarak kullanılmaya başlanması ve görev süreleri kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor.

RAKAMLARLA MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI BOY: 19 metre KANAT AÇIKLIĞI: 12 metre MENZİL: 1.100 km HIZ: 2 Mach/2.453 kilometre (Ses hızının iki katı) AZAMİ İRTİFA: 17 kilometre

~<0AC! '

ürk Askeri’nin Fırat Kalkanı ve Afrin Zeytin Dalı operasyonları milli silahları kullanarak önemli başarılar kazanılmasına vesile olan Türk Savunma Sanayisi her yıl gücüne güç katarak ilerliyor. Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yaparak pek çok ilki başaran sanayinin son zamanlardaki gündemi ise insansız kara araçları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile çalışmalarını hızlandıran Milli Savunma Bakanlığı; Türk askerinin ve savunmasının gücünü tüm dünyaya göstermekte kararlı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ( SSM) Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanlarındaki gücünü artıracak ve savunma sanayinin sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalarını hızlandırdı. Hedef; 2021 yılına kadar olan süreçte Türk Savunma Sanayisi projelerinde hız, kalite ve maliyet etkinliğini ön plana çıkarmak. TSK’nın Afrin’deki terör yapılanmasına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70’i yerli üretim silahlardan oluşuyor. Son yıllarda savunma sanayinde atılım yapan Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulmak için yerli silah üretimine ağırlık verdi ve Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı’nda da yerli silahlar kullanıldı.

91


6ç1(5-ç

HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ

$QDGROXNDVDEDVÇQGDQ GQ\D\DDoÇOGÇODU

NACİ TANIK Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Kooperatif Başkanı

~<0AC! '

H

92

uğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin hikayesi; 1914 yılında Mustafa Çavuş’un I. Dünya savaşında orduya katılması ve orduda silahların tamir ve bakımıyla ilgili görev almasıyla başlıyor. Mustafa Çavuş, savaş sonrası memleketi Huğlu’ya döner ve sivil yaşantısında da silah tamir işine devam eder. Sonralarda tamir ve bakım mesleğini, zaten Huğlu halkında mevcut olan sanatkârlık ruhuyla, yivsiz av tüfeği imalatına dönüştürür ve neticede Huğlu’da yivsiz av tüfeği imalatı başlamış olur. İlk zamanlarda bireysel olarak herkes ev altlarındaki küçük atölyelerde üretim yapmaya başlar. Ürettikleri silahları sivil pazara yine kendi

imkânlarıyla satmaya başlar. 1962 yılına gelindiğinde devletin bireysel silah üreticilerini kontrol altına almak maksadıyla Huğlu’lu imalatçılara tek çatı altında imalatı sürdürmeleri yönünde talimatı olur. Bu sebeple 1962 yılında kasabada faaliyet gösteren küçük imalatçılar, tek çatı altında toplanarak Sınırlı Sorumlu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’ni 165 üye ile kurarlar. Huğlu, tek kırma yivsiz av tüfeği ile başlayan imalatını, şu an yarı otomatik, pompalı, süper poze, çifte kırma olarak devam ettirmekte ve dünyada bu sektörde en geniş ürün gamına sahip üreticilerden biri olma özelliğini taşımakta. Kooperatif Başkanı Naci Tanık; şöyle anlatıyor: “17.000 metre kare kapalı alanda, 450 çalışanı ve yıllık 60.000 yivsiz av tüfeği üretim kapasitesiyle yaklaşık 50 farklı ülkeye ihracat yapan firmamız, Türkiye’de bu sektörün lokomotifi konumundadır. Birlik ve beraberlik duygusuyla 1400 rakımlık ve 3000 nüfusluk küçük bir Anadolu kasabasından dünyaya açılmak, istediğinde Anadolu halkının neleri başarabileceğinin en somut örneklerindedir. Yivsiz av tüfeği haricinde, 20 yıl önce bazı askeri silahların

parçaları üretilmiş ve savunma sanayi anlamında ilk faaliyetimiz bu sayede başlamıştır.”

ÒHer daim yeni şeyler düşünüyorlar Tanık; yapmış oldukları yatırımları şu sözlerle anlatıyor: “Hem global anlamda rekabet edebilmek, hem de var olan pazarlarda ürünlerimizi geliştirmek ve tüketici beklentilerini daha fazla karşılamak adına A-Ge faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Sanayi üretiminde birçok alanda teknolojik desteğinden faydalanıyoruz, bu destekler

Onların hikâyesi, geçmişten günümüze uzanan ve bugün teknoloji ve Ar-Ge ile sınırları aşan bir hikâye ve başarılarla dolu.

tasarım aşamasından paketleme aşamasına kadar devam ediyor. Son teknoloji CNC tezgâhlar sayesinde artık standardizasyonu yakalamak daha kolay hale gelmiş ve aynı zamanda imalat hızlanmıştır. Biz de CNC tezgâhlara ciddi manada yatırım yapmaktayız. İmalat tezgâhları ile birlikte, yaptığımız bir parçanın kontrolü için gerekli olan farklı ölçüm cihazları da imalat kadar önemli bir konu ve bu cihazlara yönelik yatırımlarımızı da hızlandırdık. Bu cihazları kullanabilecek, organizasyonu yönetebilecek ve Ar-Ge çalışmalarıyla yeni şeyler üzerinde düşünen ve bunu faaliyete geçirebilen kalifiye teknik elemanlara ihtiyaç duymaktayız. Mümkün mertebe insana yatırım yaparak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz.” Bu yıl ayrıca Yivli tüfek üretim izni aldıklarını belirten Tanık, “Bu yıldan itibaren yivli tüfek üretimine de başlanıyor. İlk yivli tüfek modelinin ismi ‘Ovis’ . Dünyadaki rakipleriyle üstün bir şekilde rekabet edebilecek özellikte bir ürün. Ar-Ge sayesinde rekabet gücümüz ve ihracatımız arttı. Bu gelişmeler sonrası İhracat hedefimizi 5 yıl içinde 100 ülke olarak güncelledik” dedi.


6ç1(5-ç

SAFKAR

Güçlü mühendislik, kaliteli yönetim

EMEL SAKARYA SAFKAR Kurumsal Satış Yöneticisi

~<0AC! '

S

94

afkar, 1988 yılından beri mobil iklimlendirme sistemleri üreten ve bu sektörde pazarın en büyük payına sahip olan Türkiye’nin lider firması. Otomotivdeki çözümleri ile yıllardır hizmet veren SAFKAR, 2000’li yıllardan itibaren raylı sistemlerdeki ve savunma sanayisindeki ihtiyacın farkına varmış ve çalışmalarını bu yönde hızlandırmış. Tüvasaş, Tülomsaş gibi kuruluşların üretmiş olduğu yolcu vagon ve lokomotiflerin iklimlendirme sistemleri üretimi ile sektöre giriş yapan Safkar’ı Kurumsal Satış Yöneticisi Emel Sakarya; şöyle anlatıyor: “Türkiye’de raylı sistemlere yatırımın artması ve özellikle Büyükşehir Belediyelerinin

şehir içi raylı sistemlere yatırım yapması ile Safkar hafif raylı sistem araçları için de iklimlendirme sistemleri üretmeye başlamıştır. Bir taraftan raylı sistemler için Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları devam ederken, Safkar, savunma sanayi projelerinde pazarın tamamen yabancı firmaların elinde olduğunu görmüş ve bu dışa bağımlılığın yarattığı dezavantajları da görerek savunma sanayi ürünleri için de Ar-Ge çalışmaları başlatmıştır. Bu arada özellikle belirtmemiz gerekir ki Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın da yerlilik oranını arttırmak için başlattığı çalışmalar da bu konuda yerli firmalara büyük destek olmuştur.”

istasyonlarının (shelter) iklimlendirme sistemleri yerlileştirilmeye başlanmış. Savunma sanayine üretim yapan pek çok firma ile ortak çalışmalara imza atılmış ve özellikle günümüzde hemen sınırlarımızın yanı başında yaşanan harekatlarda çok büyük önem taşıyan İnsansız Hava Araçlarının sahadaki komuta kontrol merkezleri Safkar tarafından iklimlendirilmeye başlanmış. Sakarya, yapılan çalışmaları şu sözlerle birlikte anlatıyor: “Ülkemizin dört bir yanında, özellikle Güneydoğu Anadolu’da konuşlanmış pek çok komuta kontrol merkezi ve şu an Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda

ÒZeytin Dalı harekatına destek

MKE ile yapılan çalışmalar kapsamında Fırtına Obüs’lerinin mühimmat araçları Safkar tarafından iklimlendirildi.

Savunma Sanayinin en önemli firmalarından olan Aselsan ile başlatılan çalışmalar ile sahada çeşitli bölgelerde konumlandırılan askeri komuta kontrol

kullanılan İHA’ların kontrol merkezlerinin iklimlendirmesi Safkar tarafından yapılmakta. SSM tarafından milli ürün kodu verilerek Savunma Sanayi envanter sisteminde yer alan Safkar klimalar MIL810 F/G standartlarına göre üretilmiş ve akredite edilmiştir. Tasarımı Safkar mühendisleri tarafından yapılan ve her geçen yıl kapasite ve ölçüler olarak aileye yeni ürünler katılan bu cihazlar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin pek çok birimi tarafından da kullanılmakta.” Daha 7-8 yıl öncesine kadar tamamen dışa bağımlı olduğumuz, çok yüksek fiyatlarla satın aldığımız ancak bakım/onarım ve yedek parça konusunda yaşanan gecikme ve ilgisizlikler nedeniyle pek çoğu devre dışı kalan ve performans alınamayan bu komuta kontrol merkezleri, artık Safkar klimalar ile hiçbir sıkıntı yaşamadığını da özellikle belirtelim. Sakarya “Türkiye’de her ilde bulunan yetkin servisleri ve tecrübeli personeli ile Safkar hızla ve aksatmadan sahada hizmet vermektedir. MKE ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile Fırtına Obüs’lerinin mühimmat araçları tarafımızdan iklimlendirilmiş ve başarılı sınavlar vermiştir” dedi.


6ç1(5-ç

YILDIZ TEKNOPARK

<ÇOGÇ]7HNQRSDUN©WDQ JLULéLPFLOHUH|]HOIÇUVDWODU

PROF. DR. MESUT GÜNER Yıldız Teknopark Genel Müdür

~<0AC! '

Y

96

TÜ Davutpaşa Kampüsü’nde 2009 yılında faaliyete başlayan Yıldız Teknopark, Davutpaşa ve İkitelli yerleşkeleriyle birlikte toplam 170 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürmekte. Teknopark bünyesinde 276 Ar-Ge, 98 kuluçka olmak üzere toplam 374 firma faaliyet gösteriyor. Genel Müdür Prof. Dr. Mesut Güner, faaliyetleri hakkında şu bilgileri veriyor: “98 kuluçka firmamızla Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezine sahibiz. Yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat, gıda gibi farklı sektörlerde Ar-Ge çalışmalarımızla 7 binden

fazla kalifiye Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye’den 5 üniversiteyle yürüttüğümüz iş birliği neticesinde hayata geçirdiğimiz Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi Starcamp’i kurduk. Silikon Vadisi’nin merkezindeki Starcamp merkezimiz ile başta Yıldız Teknopark ve Yıldız Kuluçka firmaları olmak üzere bütün start-up ve orta-büyük ölçekli firmalara mentor ağı, hızlandırma programları, soft-landing programları, sanal ofis ve aktif ofis hizmetleri sunuyoruz. ”

ÒHibe destekli program yürütülüyor Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilere hem önkuluçka, hem de kuluçka programında bulunma imkanı tanıyan Yıldız Teknopark; bu programlarda girişimcilere şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyacı olan bütün

Girişimcilere çok özel fırsatlar ve de avantajlar sunan Yıldız Teknopark sayesinde birçok başarılı ve de sıradışı proje hayat buluyor.

danışmanlık hizmetlerini sunuyor. Aynı zamanda öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere şirketleşme desteği, kurumsal yönetim, yatırımcılarla ilişkiler, prototip atölyesi, 1 yıl ücretsiz ofis alanı ve girişimci rehberlik programı hizmetleri de veren Yıldız Teknopark’ın diğer faaliyetlerini ve hizmetlerini Güner’den dinlemeye devam ediyoruz: “Ayrıca TÜBİTAK 1512 150Bin TL hibe destekli STAR BİGG programını yürütmekteyiz. Bu güne kadar 350 girişimci program eğitimlerine katılım göstermiştir. 16 girişimci ise şirket kurmaya hak kazanmıştır. Şubat ayı itibariyle 2018 1. Çağrı STAR BİGG eğitimlerimizde başlamıştır.”

Kuluçka ‘da nasıl yer alınabilir? Girişimcilerin Yıldız Kuluçka’da nasıl yer alabileceğini ve hangi adımları izlemeleri gerektiğini ise Güner şöyle anlattı: “Teknopark yönetmeliklerinde de

yer aldığı gibi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuluçka merkezlerine katılmak için teknoloji yönü yüksek bir Ar-Ge projesi ile Yıldız Kuluçka’ya başvurmak gerekiyor. Yıldız Kuluçka uzmanlarının kontrolünde ilerleyen bu süreçte ilk adım Yıldız Kuluçka başvurunun ardından, jüri önünde proje sunumları gerçekleştirilir. Girişimcilerin çalıştıkları projenin gelişme evresinde olması, jürinin öncelikli tercih kriterlerindendir. Girişimciler, Yıldız Kuluçka içerisinde ve bölgesinde güçlü iş birliği sağlamaya yatkın ve açık olmalıdır. Başvuru yapacak kişilerin halihazırda bir şirketlerinin bulunmaması ve projelerini kuluçka bölgesinde geliştirmeleri de diğer kriterlerdendir.” Bünyesinde birbirinden farklı alanlarda başarılı inovatif projelere sahip olan Yıldız Teknopark’ın Genel Müdürü Mesut Güner; “Başarılı birçok çalışmaya imza atılmasından gurur duyuyoruz” diyerek sözlerine son verdi.


6ç1(5-ç

TEDSAN

<DUÇPDVÇUOÇN Milli Savunma gücü sanayi alanında kendi sektöründe bulunduğu lider konumunun yüklediği sorumlulukla sektör için yeni çözümler sunuyor.

ÒTeknoloji yakın mercekte

EFE B. ÖRGÜT TEDSAN İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü

~<0AC! '

S

98

ahip olduğu yarım asırlık tecrübesi ile gün geçtikte büyüyen TEDSAN; Milli Savunma Sistemlerinin gücüne güç katıyor. TEDSAN firmasının üçüncü kuşak temsilcisi İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü Efe B. ÖRGÜT, yakın döneme kadar ülke olarak yurtdışına bağımlı olduğumuz savunma sanayii alt sistemler konusunda, yarım asırlık tecrübesi ve uzman kadrosu eşliğinde Ar-Ge çalışmaları ve yeni nesil makine desteğiyle kendilerini geliştirdiklerini belirtti. Ankara merkezli olarak 1980’li yıllarda kurulan ve üç kuşaktır faaliyetine devam eden TEDSAN, dişli sistemleri, dişli kutuları tasarım ve üretiminde milli savunma

TEDSAN İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü Efe B. ÖRGÜT, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalara çözüm ortaklığında bulunarak, iyileştirme ve yerlileştirme projelerine dâhil olup; özellikle yurtdışı bağımlılığının söz konusu olduğu askeri alt sistemler alanında TEDSAN olarak gelişim göstermekte olduklarını belirtti. Ayrıca daha az maliyet ile dışa bağımlılığı azaltacak ve bakımlarına kolaylıklar getirecek alt sistem çözümleri sunan TEDSAN gelişen teknolojiyi takip ettiklerini belirterek; milli savunma sanayinde yerlileştirme ve milli projelerde imkânlar dâhilinde yer aldıklarını, milli projeleri geliştirmek adına TÜBİTAK ve diğer kurumların destekleri ile de yeni projeler üreterek milli katkılarda bulunduklarına değindi. TEDSAN Savunma Sanayii büyüklerinin çözüm ortağı olma yerlileştirme ve iyileştirme projelerinde yer almaktan gurur duyduklarını ayrıca

belirtiyor. Aselsan Sarp Silah Sistemi, Fnss SyhkKorkut, Otokar Altay, Roketsan Omtas-Umtas, Nurol Ejder Yalçın ve diğer ana yüklenici firmaların tüm projelerinde gerek tasarım, gerekse üretim aşamasında bulunan TEDSAN, projelerin birçoğunda halen aktif olarak bulunmakta.

ÒÖncelik her zaman kalite Kısacası; TEDSAN kalitesi, kendini kanıtlamış ürünleri ve güvenilir işçiliği ile uzman bir kuruluş. Ulusal ve uluslar arası alanda; müşterilerinin beklentilerini karşılamak için hızlı ve çözümsel yaklaşımlar sergileyen TEDSAN’ın hedefi; müşteri memnuniyetini sağlamak ve TEDSAN adını sektörde kalıcı hale getirmek. ISO 9001-2008 ve TÜV kalite

belgeleri ile imalatlarında ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata uymayı kalitelerinin önemli bir unsuru olarak gören yarım asırlık firmanın; misyonu ise şu sözlerle ifade ediliyor: “Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı ve bu kuralları harfiyen yerine getiren dinamik ve devamlı bir organizasyon olmaktır.” Tutku, saygı, dürüstlük, disiplin, mükemmellik, müşteri memnuniyeti, yenilikçilik ve daima en iyisi olmak için çalışan TEDSAN; kaliteden asla ödün vermeden ilerliyor.

TEDSAN; savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalarla bir çözüm ortağı.


6ç1(5-ç

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Galip gelmeye GHYDPHGHFHæL]

LATİF ARAL ALİŞ Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı

~<0AC! '

S

100

avunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş; Türk savunma ve havacılık sektörünün bugün geldiği noktayı değerlendirdi. Aral Aliş; nasıl bir Türkiye gördüklerini şu sözlerle birlikte anlattı: “Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği çatısı altında toplanan sektörümüzle ilgili olarak bugün, nitelikli insan kaynağı, araştırma enstitüleri, Ar-Ge laboratuvarları, KOBİ’leri ve dünya çapında büyük firmaları ile kendi uydusunu, insansız hava aracını, zırhlı kara araçlarını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, muharebe gemisini, zırhlı kara aracını, füze ve roket sistemlerini üreten, simülasyon, yazılım geliştiren, F35 ve A400M gibi

dünya çapında projelerde ortak olan, uydu üretim ve test merkezini inşa eden, uydu fırlatma üssü inşa çalışmalarına başlayan, muharip savaş uçağı ve özgün helikopter projelerini başlatan bir Türkiye görüyoruz.” Türk savunma ve havacılık sanayisi tarafından üretilen ürünlerin yapılan uluslararası testlerde yüksek başarı yakaladığına özellikle dikkat çeken Latif Aral Aliş; konuşmasına şöyle devam ediyor: “Kendi üretimimiz olan MİLGEM gemilerimiz hizmete devam ediyor. Firmalarımız üstün teknik özelliklere sahip ürünler geliştiriyorlar. Artık standartları yakalayan değil, standartları belirleyen bir sanayimiz var. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre alternatifleri olan, rekabetçi fiyatlarla, zamanında teslim edilen ürünleriyle müşteri memnuniyeti sağlayan sanayimizin bu gücünü tanıtabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” Tüm bu gelişmeler ışığında ihracat oranlarının her yıl

2016 yılı verilerine göre ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik yapılan harcama 1 milyar 254 milyon Amerikan Doları.

arttığına dikkat çeken Aliş; “2017 yılı verilerine göre ihracatımız 1 milyar 740 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti” diyor.

ÒÖnemli fuarlara ‘Milli Katılım’ Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin yapmış olduğu faaliyetlerden ve sektöre katkılardan da bahseden Aliş, dünyanın önemli fuarlarına Milli Katılım sağladıklarını ve ortak çözümler ürettiklerini söyledi ve ekledi: “Günümüz dünyasında iletişim, içinde kendine özgü dinamikleri barındıran profesyonelce idare edilmesi gereken özel bir alan oldu. Sunmuş olduğunuz ürün kadar, nasıl sunduğunuz da en az ürününüz kadar önemli bir hale geldi. Tanıtımınızın iletişimin temel yaklaşımlarına uygun olarak doğru yapılması bilinirliğinize ve imajınıza olan etkisi eskiye nazaran çok daha fazla olmaktadır. Bu sebeple, Birliğimiz ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı iş birliğinde, sektörümüzle ilgili dünyanın önemli fuarlarına Milli Katılım sağlıyoruz. Sektörümüzün yol haritasının belirlendiği çok katılımlı vizyon toplantıları ile ortak geleceğimize ortak çözümler üretiyoruz.”

Òİhracat, meydan okumadır Türk savunma ve havacılık sektörünün gelişiminde ArGe ve teknolojiye yapılan yatırımların önemine de değinen Aliş; “Ar-Ge, savunma ve havacılık sanayisinin vazgeçilmez olgusudur. Bitmek bilmeyen teknolojik yarışta en büyük gücünüz, üstün olan çözümleri üretme kabiliyetinizdir. Bu sebeple Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağını, üniversitelerimizle, teknokentlerimizle ve sanayimizle bir araya getirerek üstün teknolojiyi üretmeye çalışıyoruz. 2016 yılı verilerine göre ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik yapılan harcama 1 milyar 254 milyon Amerikan Doları oldu. Sanayimizin toplam cirosunun yüzde 21’ine denk gelen bir harcamadır” diyor. Başarılı isim sözlerine şöyle son veriyor: “İhracat, hele savunma sanayisi gibi uluslararası çok katmanlı ve karmaşık bir yapıya sahip sektörlerde büyük bir meydan okumadır. Türk savunma ve havacılık sanayii olarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın da desteğiyle her alanda olduğu gibi bu alanda da rekabete ve galip gelmeye devam edeceğiz.”


6ç1(5-ç

~<0AC! '

$QDGROXWRSUDNODUÇQGDQ oÇNDQ]HQJLQOLN

102

6HUDPLN


2017 yılı seramik sektörü ihracatına bakıldığında değer bazında yüzde 10 artışla 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. ÂDünyaya açıldı

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ile ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan ve 17 sanayi sektörünün değerlendirildiği “Türkiye İhracat Katkı Endeksi” seramik sektörü hakkında çarpıcı bilgilere sahip. İnşaat seramikleri 18.27’lik oranla üçüncü çeyrekte katkı oranı en yüksek sektörü olurken onu, giyim eşyası, mobilya ve gıda ürünleri takip etti. Toplantıda konuşan TSF Başkanı Erdem Çenesiz, “Seramik ve benzeri kapasite fazlası olan sektörlerde yatırım teşvikleri mutlaka ihracat taahhüdüne bağlanmalıdır. Bu endeks ile de ortaya konmuştur ki; seramik sektörü desteklenirse 10 yıl sonra şu anki durumundan çok daha fazla mutlak katkı sağlar hale gelecektir” dedi.

D

ile kolay, 8 bin yıllık bir geleneğin adıdır, seramik. Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan seramik sektörü; özellikle son yıllarda teknolojinin hızlı yükselişi ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımlarla Türk seramik sektörünün dünyaca tanınmasına vesile oldu. Türkiye Seramik Federasyonu tarafından yapılan araştırmada, seramik sektörünün desteklendiği takdirde Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunacağı ortaya çıktı.

ÂTürkiye ekonomisine ve istihdamına katkı Tarihin kaydettiği en eski seramik buluntuların ilk defa Anadolu’da çıktığını biliyor muydunuz? İnsanoğlunun en eski yerleşim birimlerinden biri olarak ifade edilen Alacaköyük’te yapılan kazılarda seramikten yapılan çanak ve çömlekler çıkmıştır. Yapılan araştırmalara göre bu çömlekler İ.Ö. 6000 yıllarına aittir. Zamanla üzerine pek çok artı ekleyerek günümüze kadar gelen ve ünü sınırları aşan Türk seramik sektörünün; Türkiye ekonomisine katkıları da yadsınamaz. Öyle ki; Türkiye Seramik Federasyonu’nun resmi internet sitesinde vermiş olduğu bilgilere göre sektörde 220 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Totalde ise aileleri de düşündüğümüz zaman yaklaşık 1 milyon kişinin seramik sektöründen geçimlerini kazandıklarını söyleyebiliyoruz.

Â130 ülke bu fuarda buluştu Seramik sektörüü buluşturan en önemli etkinliklerden İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 27 Şubat tarihinde kapılarını açtı ve fuar 3 Mart 2018 tarihinde sona erecek. CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen fuara 130 ülkeden sektör temsilcileri ziyaret etti ve seramik sektörünün lider firmaları bu önemli organizasyonda buluştu. Ayrıca; UNICERA’da dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019 yılının trendleri de belirlendi. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olarak ifade edilen UNICERA; seramik sektörünün en can alıcı etkinliklerinden biri olarak tanımlanıyor.

~<0AC! '

SERAMİK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Seramik sektörünün ihracatta kazandığı başarılar da yüzümüzü güldürüyor. 2017 yılı seramik sektörü ihracatına bakıldığında değer bazında yüzde 10 artışla 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görülmekte. Alt sektörler bazında bakıldığında; ise seramik kaplama malzemelerinde Türkiye geneli ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 13, değer bazında ise yüzde 8 artarak 93 milyon m2 ve 552 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Almanya, ABD, İsrail, İngiltere ve Kanada 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştirilen pazarlar olurken, kaplama malzemeleri sektöründe ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkeye bakıldığında genel olarak pazarda genişleme olduğu dikkat çekiyor. Bir diğer alt sektör olan seramik sağlık gereçleri Türkiye geneli ihracat kaydı ise miktar bazında yüzde 10, değer bazında yüzde 9 artarak 8.980.444 adet ve 231 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş. 2017 yılında sağlık gereçleri pazarında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve ABD olarak sıralanıyor.

103


6ç1(5-ç

EGE SERAMİK

<HQLUQOHULQ \DUDWÇFÇVÇYH|QFV

GÖKSEN YEDİGÜLLER Ege Seramik Genel Müdür

~<0AC! '

1

104

972 yılında İbrahim Polat tarafından İzmir’de kurulan Ege Seramik, seramik sektörünün en değerli firmalarından biri. 1975 yılında üretime başlayan ve 1990’lı yıllarda özellikle teknoloji, tasarım ve kalite konularına ağırlık veren başarılı firma, istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdiği yatırım ve yeniliklerle çalışmalarına devam ediyor. İzmir Kemalpaşa’da 416.752 metrekare bir alan üzerinde kurulu üretim tesislerinde, yaklaşık 24 milyon 300 bin m²/ yıl üretim kapasitesine sahip olan firmayı; firmanın Genel Müdürü Göksen Yedigüller anlattı. Yedigüller; gururla şöyle diyerek konuşmasına başladı:“Teknoloji, tasarım

ve kalite standartlarına ağırlık vererek yurtiçi ve yurtdışında önemli pazar paylarına ulaştık. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor, sürekli gelişen altyapımız ve uzman kadromuzla sektördeki iddiamızı sürdürüyoruz. Mevcut portföyde iyileştirmeler, ayrıca sektöre katkı sağlayacak yeniliklerle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarımız sürekli devam ediyor.”

ÒSektörde devrim yaptılar Türk seramik sektörünün en köklü ve hatta sektörü oluşturan markalarından biri olan Ege Seramik; Yedigüller’in de ifadesi ile kurulduğu günden bugüne gerek kendi başarısı gerekse sektörün ilerlemesi için yaptığı modernizasyon yatırımları ile hep ilklerin markası olmuş. 2009 yılında “Digital Tile by Ege Seramik” markası ile dijital baskı teknolojisini Türk Seramik Sektörüne tanıtarak sektörün gelişimine büyük katkı sağlayan Ege Seramik, böylelikle sektöre devrim niteliğinde bir yenilik kazandırmış. Yedigüller bu başarıyı şu sözlerle birlikte anlatıyor: “Gerçeği kadar doğal görünümlü

ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayan bu teknoloji sektör için bir devrim olmuştur. Hala hali hazırda bu teknoloji tüm seramik üreticilerinde kullanılmaya devam etmektedir.”

ÒAynı heyecan ve azimle Son olarak 27 Şubat’ta başlayan ve 3 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek olan UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı hakkında da konuşan Genel Müdür Göksen Yedigüller; CNR Expo’da devam eden fuara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz yıl Unicera’nın hem iç pazar, hem de ihracat müşterisi açısından çok verimli geçti, aynı performansı bu yılda bekliyoruz. Bu sebeple Unicera Fuarı hazırlıklarına hızlı bir giriş yaptık. Yıllardır aynı heyecan ve azimle tasarım sürecimize

devam ediyoruz. Bizim Ege Seramik olarak en büyük iddiamız; portföyümüzde herkesin beğenebileceği en az bir ürün bulabileceği. Bu sebeple portföyümüzü sürekli yenileyerek geniş ve dinamik tutuyoruz. Yılda iki kere Unicera ve Cersaie Fuarlarında yeni serilerle portföyümüzü güncelliyoruz. Bu Unicera Fuarı’nda da diğerlerinde olduğu gibi 30’ a yakın yeni serimizin Spring 2018 Collection adı altında lansmanını gerçekleştireceğiz. Yeni ürünlerimizle trendlerin takipçisi değil, öncüsü ve yaratıcısı olduğumuzu bir kere daha ispatlayacağız.”

Ege Seramik, “Digital Tile by Ege Seramik” markası ile dijital baskı teknolojisini geliştirdi.


ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHR. BİR.

7UNVHUDPLæL GQ\D\DDoÇOÇ\RU

Ç

eyrek asrı aşan köklü bir geçmişe sahip olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan, net döviz girdisi ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyan çimento, cam ve seramik sektörlerinin tek ve koordinatör birliği. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan birlik, 12 bin üyesiyle 65 binin üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlıyor ve 200’ü aşkın ülkeye söz konusu ürünleri ihraç ederek Türkiye’nin dış ticaret dengesine katkı yapmayı sürdürüyor. Bu büyük oluşum ve seramik sektörüne ilişkin sorularımızı cevaplayan

ÒA’dan Z’ye amaç ve hedefler Bahadır Kayan; Türk seramik sektörünün başlıca amaçlarını ise şu sözlerle anlatıyor: “Türk seramik sektörünün

başlıca amaçlarından biri satış rakamlarını artırmak, fiyat ve kalite dengesini sağlamak ve asıl olarak bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek için, Türk seramik ürünlerinin çeşitliliğini artırmak, Türk seramiklerinin profesyonellerdeki ve tüketicilerdeki algısını yükseltmek ve dünya çapındaki projelerde kullanılmasını sağlamaktır. Tasarım ve mimarlık alanında Türk seramiklerinin dünya pazarındaki payını artırmak amacıyla seramiklerimizin kalite ve imajının yükseltilmesi konularında öne çıkmak bir zorunluluktur. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerimize devam etmekteyiz.”

ÒTürk seramikleri dünyanın merceğinde Kayan konuşmasında Londra’da 2014 yılından bu yana sürdürülen tanıtım

faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi: “Turquality projemiz bünyesinde yürütülen tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında Royal Academy of Arts ile işbirliği, Londra Tasarım Haftası kapsamında Granary Square’da Türk seramiklerinden yapılan ve mimarlık tarihini simgeleyen 4 farklı kapı “Gateways”in sergilenmesi, Londra Tasarım Bienali, Blueprint Ödüllerine sponsorluk, Architects Journal Dergisi ile ortak çalışarak Mimar Sinan’ın eserlerinin, hayatının ve mimarlık dünyasını etkileyen işlerinin yeraldığı ve incelendiği bir eser hazırlanması ve çeşitli sergilerde sunulması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerimizi yürütürken İngiltere’nin önde gelen mimarlık firmaları, dergileri, sanat atölyeleri, akademileri ile sürekli temas halinde olunmuş ve neticede Türk seramik sektörünün bilinirliğini artırmış bulunuyoruz.”

Londra’da faaliyet gösterecek olan Seramik Ticaret Merkezi’nin 2018 yılı içerisinde açılması planlanıyor.

~<0AC! '

BAHADIR KAYAN Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhr. Bir. Yönetim Kurulu Başkanı

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan şöyle diyor: “Küresel ekonomik koşulların hızla değiştiği günümüzde; Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak tüm sektörlerde olduğu gibi çimento, cam ve seramik sektörlerimiz için de ortak hedeftir. Bu hedeflerimize ulaşmak için yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen sektörel fuar ve heyetlerin organizasyonu ve katılımı; sektörel verilerin toplanması, işlenmesi ve sektöre paydaşlarımızın bilgisine sunulması; iştigalimizdeki sektörlerin çeşitli platformlarda temsil edilmesi faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.”

105


6ç1(5-ç

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU

'Q\DELULQFLOLæLQH R\QD\DFDæÇ]

ERDEM ÇENESİZ Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

~<0AC! '

T

106

ürkiye Seramik Federasyonu olarak UNICERA Fuarı’nı, Türk seramik sektörünün gücünün sergilenmesi ve uluslararası pazarda bilinirliğinin artırılması adına hayati değerde bir organizasyon olarak gördüklerini belirten Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; “UNICERA, sektörümüz için hayati değer taşıyor” dedi. UNICERA’nın, uluslararası platformda düzenlenen en önemli fuarlardan biri olduğu için ihracata yönelik yeni iş birliklerinin ve etkin stratejilerin oluşturulmasında da etkin rol oynadığını vurgulayan Çenesiz, “Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen

sektörel fuarların yapıldığı şehirlerdeki taksilerde, hava alanlarında UNICERA ilanlarını ve Turkish Ceramics tanıtımlarını görebilirsiniz. UNICERA’yı, uluslararası bir fuara dönüştürme yolunda gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetler sonuçlarını verdi ki, geçen yıl 8 bini yabancı olmak üzere 73 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırladık” açıklamasında bulundu. Bu yıl fuar alanının yüzde 25 daha büyüdüğünü söyleyen Çenesiz, fuarda 10 bini yabancı olmak üzere toplamda 80 bin kişi ağırlayarak yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

ihracatçısı, karolarda Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduklarını belirten Çenesiz, vitrifiye üretiminde Avrupa lideri olduklarını ve aynı şekilde büyümeye devam ederlerse 10 yıl içerisinde dünyada birinciliğe oynayacaklarını ifade etti. Seramik sektörünün, yerli kaynak kullanan ve ithalata bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olduğunu söyleyen Çenesiz, şu anda dünyanın hemen hemen her ülkesine ihracat yapabildiklerine dikkat çekti.

Ò“Vitrifiye üretiminde Avrupa lideriyiz”

Bu yıl UNICERA’da ziyaretçi rekoru kırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Çenesiz, hedeflerinde başta Avrupa olmak üzere Nijerya,

Seramik karolarında dünyanın 7’nci ve sağlık gereçlerinde dünyanın 4’üncü büyük

Ò“UNICERA’da bu yıl rekor kıracağız”

Güney Kore ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden fuara ziyaretçi çekmek olduğunu söyledi. Çenesiz, “Yurt dışından gelen tasarımcılar, mimarlar, akademisyenler ve üreticiler bu fuar sayesinde sektörü, yenilikleri ve son teknolojileri takip etme imkânı buluyor. Binlerce metrekare alanda yüzlerce yeni ürün sergileniyor. Sektörde yer alan global oyunculara, Türk seramik sektörünün ne kadar güçlü ve büyük olduğunu UNICERA Fuarı’nda bir kez daha kanıtlayacağız” dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; seramik sektörünün dünya birinciliğine oynayacağını söyledi.


6ç1(5-ç

UŞAK SERAMİK

<HQLOLNWHQKLo YD]JHoPHGLOHU

DURMUŞ TANIŞ Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı

T

~<0AC! '

ürk seramik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Uşak Seramik; geçmişten günümüze hiç eskimeyen, her yıl daha da artan bir başarı ile yoluna

108

devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış sözlerine ilk olarak Uşak Seramik’i anlatarak başladı ve şöyle dedi: “Çok ortaklı bir şirket olarak gurbetçi işçiler tarafından 1972 yılında temelleri atılmış olan Uşak Seramik, 1974 yılında deneme üretimlerin başlanmıştır. 1975 yılında ayda 28.000 m2 üretim kapasitesine ulaşan Uşak Seramik, 1991 yılında ise duvar karosu da üreterek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya başlamıştır. 2002 yılına gelindiğin yıllık 3 milyon 200 bin metrekare üretim yapan Uşak seramik, 210 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürürken hisselerinin büyük bir bölümü 2004 yılında Tanışlar Grup

tarafından satın alınmıştır. 2004 yılında Tanışlar Grup bünyesine katılan Uşak Seramik gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarıyla birlikte büyük bir deve dönüşmüştür. Bugün Uşak Seramik 7 milyon metre karesi granit 18 milyon metrekaresi seramik olmak üzere toplam 25 milyon m2 seramik üretimi ve 1.000’e yakın çalışanıyla ülkemizin ikinci 500 şirketi arasında 42’nci sırada yer almaktadır.”

ÒAr-Ge’ye yatırım ilk sıralarda Uşak Seramik; özellikle Ar-Ge’ye ciddi anlamda bir yatırım gerçekleştiriyor. Öyle ki; başarılı firma bugün ülkemizde en fazla Ar-Ge’ye yatırım yapan 180’nci firma. Tanış; Uşak Seramik’in teknoloji ve Ar-Ge’ye verdiği önemi şu sözlerle anlatıyor: “Ar-Ge yatırımlarının günümüz şirketleri için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan Uşak Seramik gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımlarıyla ülkemizde

Uşak Seramik; her zaman en güzelini ve en yenisini bulmak için çalışıyor ve Ar-Ge’ye yatırım yapıyor.

Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan 180’inci firma oldu. 2017’nin rakamları daha açıklanmadı. Ancak 2017 daha iyi noktalarda yer alacaktır. Teknoloji yatırımları aşamasında bazı sıkıntılarla karşılaşmış olsa da bugün itibariyle modern bir tesise kavuşmuş durumda ve yaptığı yatırımlar sonucunda uluslararası arenada birçok marka ile rekabet edebilecek kaliteye ulaşmış bulunmaktadır.”

ÒEn güzel arayış Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış şöyle diyor: “Uşak Seramik sektör trendlerini takip etmekte ve çeşitli araştırmalarla müşteri beğenilerini ölçmektedir. Buradan elde ettiği veriler çerçevesinde yeni ürünler tasarlamaktadır. 2018 yılı itibariyle 60x60, 60x120 ve 80x80 ebatlarındaki ürünlere ağırlık vermeyi planlamaktadır. Bu ürünleri lappato, mat ve yarı lappato yüzey seçenekleriyle zenginleştirmiştir. Son yıllarda sektörümüzde trend haline gelen ahşap ürün tasarımlarıyla ilgili 7 farklı tasarımı 15x60, 15x90 ve 22x110 ebatlarında üretmiş ve müşterilerinin hizmetine sunmuştur.”


SEKTÖRLER

Otomotiv

‘Otomotiv Üssü’nden 1 günde 560 araba ihraç edildi 2 araç ve yüzde 21,52 payla OYAK Renault, 279 bin 902 araç ve yüzde 16,50 payla Toyota, 226 bin 979 araç ve yüzde 13,38 payla Hyundai Assan takip etti. Bursalı diğer firma Karsan’ın 6 bin 27 araçlık üretimiyle birlikte, toplam üretimin yüzde 44,53’ünün (755 bin 203 adet) karşılandığı Bursa’da, günde 2 bin 98, saatte 87 araç üretildi.

Otomotiv devleri Tofaş, OYAK Renault ve Karsan’a ev sahipliği yapan Bursa’da, 2017’de günde 2 bin 98 araç üretildi, bunların bin 560 adedi (yüzde 74,36’ı) ihraç edildi. Bursa’da kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, traktörler hariç geçen seneki toplam 1 milyon 695 bin 731 adetlik üretimin yüzde 44,53’ünü (755 bin 203 adet), 1 milyon 332 bin 794 adetlik ihracatın da yüzde 42,13’ünü (561 bin 582) gerçekleştirdi. Tofaş’ın üretimde lider, ihracatta üçüncü sırada yer aldığı 2017’de, OYAK Renault üretimde üçüncü, ihracatta ikinci oldu.

Üretimin lideri Tofaş Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında traktörler hariç toplam 1 milyon 485 bin 927 adet olan üretimini, 2017’de yüzde 14 artırarak 1 milyon 695 bin 731’e taşıdı. Firma bazında, geçen sene 384 bin 174 araç üreten Tofaş, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 22,65) tek başına sağlayarak yılı lider kapattı. Tofaş’ı toplamda 373 bin 5 araç ve yüzde 21,99 payla Ford Otosan, 365 bin

İhracatta liderlik koltuğu Ford Otosan’da Türk otomotiv endüstrisi, 2016 yılında traktörler hariç toplamda 1 milyon 141 bin 382 adet olan ihracatını ise 2017’de yüzde 17’lik artışla 1 milyon 332 bin 794 adede çıkardı. Geçen sene 296 bin 840 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 22,27’sine imza atarak birinci sırada yer aldı. Ford Otosan’ı, Bursalı OYAK Renault ve Tofaş izledi. İhracatta, 287 bin 915 araç ve yüzde 21,60 payla OYAK Renault, 270 bin 698 araç ve yüzde 20,31 payla Tofaş, 246 bin 466 araç ve yüzde 18,49 payla Toyota ve 204 bin 382 araç ve yüzde 15,33 payla Hyundai Assan sıralandı.

Mercedes-Benz Türk, 85 bininci otobüsü üretti

~<0AC! '

1

110

967 yılında Otomarsan ismi ile İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı bin 138 milyar euroya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 85 bin adet otobüs üretti. Banttan inen 85 bininci otobüs olan yeni Tourismo ise Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve ocak ayında gerçekleşen lansmanda büyük ilgi gördü. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 2017 yılında 3 bin 795 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç ederek 2017 yılında 3 bin 396 adetlik

otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirket ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana 50 binin üzerinde otobüsün ihracatını gerçekleştirdi. 3 bin 400 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlar, dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “2017 yılında Türkiye pazarına olan inancımızı kaybetmeden yatırımlarımıza ve yeni ürünlerimizi piyasaya sunmaya devam ettik.

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 50. yılını kutladığımız Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırdır gösterdiği üstün performansı, tarihi ve geleneği ile gurur duyuyoruz. 2017 yılında da Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen hem şehirlerarası otobüs, hem kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğimizi sürdürmeyi başardık.”


Tekstil ve HazÄąr Giyim

SektĂśr spor giyimle PLO\DUGRODUĂ&#x2021;KHGHIOL\RU alite, tasarÄąm ve hÄązlÄą moda avantajÄą ile rakiplerinden ayrÄąĹ&#x;an TĂźrk hazÄąr giyim sektĂśrĂź, spor giyimde de kĂźresel pazarlarda konumunu giderek gßçlendiriyor. MĂźnihâ&#x20AC;&#x2122;te dĂźzenlenen dĂźnyanÄąn en bĂźyĂźk spor giyim fuarÄą ISPO Munichâ&#x20AC;&#x2122;e Ä°HKÄ°Bâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde milli katÄąlÄąm gĂśsteren 33 TĂźrk firmasÄąnÄąn stantlarÄą 4 gĂźn boyunca ziyaretçi akÄąnÄąna uÄ&#x;radÄą.

K

FirmalarÄąmÄąz ISPO Munichâ&#x20AC;&#x2122;te çok Ăśnemli baÄ&#x;lantÄąlar yaptÄąlar. Ben bu yÄąl hedeflediÄ&#x;imiz 18 milyar dolarlÄąk hazÄąr giyim ihracatÄąnda spor giyimin katkÄąsÄąnÄąn çok daha yukarÄąlara çĹkacaÄ&#x;Äąna inanÄąyorum.â&#x20AC;? Mustafa GĂźltepe, spor giyimin en Ăśnemli ara girdilerini oluĹ&#x;turan teknik iplik ve kumaĹ&#x; ithalatÄąndaki mevcut koruma duvarÄąnÄąn kaldÄąrÄąlmasÄą gerektiÄ&#x;ini de sĂśzlerine ekledi.

DĂźnyada yĂźkseliĹ&#x;te Ä°HKÄ°B YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kan YardÄąmcÄąsÄą Mustafa GĂźltepe, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin spor giyim ihracatÄąnda dĂźnyada beĹ&#x;inci, Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;da birinci sÄąrada yer aldÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. Toplam 17 milyar dolarlÄąk hazÄąr giyim ve konfeksiyon ihracatÄąnÄąn yaklaĹ&#x;Äąk 3,3 milyar dolarlÄąk kÄąsmÄąnÄą spor giyimin oluĹ&#x;turduÄ&#x;unun altÄąnÄą çizen Mustafa GĂźltepe Ĺ&#x;unlarÄą sĂśyledi: â&#x20AC;&#x153;28-31 Ocak tarihleri arasÄąnda dĂźzenlenen ISPO Munichâ&#x20AC;&#x2122;te bu yÄąl 58 Ăźlkeden 2 bin 900 firma katÄąldÄą. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den ise Ä°HKÄ°Bâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde 33 spor giyim firmasÄąnÄąn yer aldÄąÄ&#x;Äą fuarÄą 130 bin kiĹ&#x;i ziyaret etti. FirmalarÄąmÄąz

Spor giyime aÄ&#x;ÄąrlÄąk verilmeli Ä°HKÄ°B YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yesi ve AB, ABD ve UzakdoÄ&#x;u Fuarlar Komitesi BaĹ&#x;kanÄą Ă&#x2013;zkan Karaca da ISPO Munichâ&#x20AC;&#x2122;te organizatĂśrlerin ve katÄąlÄąmcÄąlarÄąn gĂśsterdikleri yoÄ&#x;un ilginin TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Ăźretim gĂźcĂźnĂźn kanÄątÄą olduÄ&#x;unu sĂśyledi. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de teknik çorap Ăźretimi yapan firmalarÄąn da fuara katÄąlÄąmÄą için giriĹ&#x;imlerde bulunacaklarÄąnÄą bildiren Ă&#x2013;zkan Karaca, â&#x20AC;&#x153;KĂźresel pazarlarda iddiamÄązÄą artÄąrabilmek için fonksiyonel ipliklerden yapÄąlan her tĂźrlĂź spor giyime aÄ&#x;ÄąrlÄąk vermeliyiz. Gelecek yÄąl en az 50 firma ile ISPO Munichâ&#x20AC;&#x2122;e katÄąlÄąm gĂśstermeyi planlÄąyoruzâ&#x20AC;? dedi.

MUSTAFA GĂ&#x153;LTEPE Ä°HKÄ°B BaĹ&#x;kan YardÄąmcÄąsÄą kalite ve tasarÄąmlarÄąyla ziyaretçilerden bĂźyĂźk ilgi gĂśrdĂź. Fuar organizatĂśrleri gelecek yÄąl çok daha fazla TĂźrk firmasÄąnÄą ISPO Munichâ&#x20AC;&#x2122;te gĂśrmek istediklerini bize ilettiler. MĂźnihâ&#x20AC;&#x2122;te bir kez daha Ĺ&#x;ahit olduÄ&#x;umuz gibi spor giyim trendi dĂźnyada hÄązla yĂźkseliyor. KĂźresel piyasalardaki talebe uygun olarak spor giyim Ăźretimimizi daha da artÄąrmalÄąyÄąz.

7 UN UHWLFLOHUoRUDSWD|QHoĂ&#x2021;NWĂ&#x2021; artÄąĹ&#x;Äą kaydettiklerini sĂśyledi. TanrÄąverdi AB ilee tansiyonun dĂźĹ&#x;meye baĹ&#x;lamasÄąnÄąn ihracata olumlu yansÄąyacaÄ&#x;ÄąnÄą belirterek 2018â&#x20AC;&#x2122;de ABâ&#x20AC;&#x2122;ye sektĂśrel ihracatÄąn daha iyi noktalara ulaĹ&#x;acaÄ&#x;ÄąnÄą kaydetti. KadÄąn ve çocuk kazandÄąrÄąyor Adet olarak deÄ&#x;erlendirildiÄ&#x;inde hazÄąr giyim kategorisinde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en çok çorap ihraç ettiÄ&#x;ini belirten TanrÄąverdi, Ĺ&#x;u deÄ&#x;erlendirmede bulundu: â&#x20AC;&#x153;2017â&#x20AC;&#x2122;de yaklaĹ&#x;Äąkk 1,6 milyar çift çorap ihraç ederek karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąndaa Ăźlkemize 1 milyar 50 milyon dolar dĂśviz at kazandÄąrdÄąk. 799 milyon adet ile tiĹ&#x;Ăśrt ihracat kalemlerimiz arasÄąnda ikinci sÄąrada yer alÄąyor.r. TiĹ&#x;Ăśrt, atlet ve benzeri ĂźrĂźnler ihracatÄąndan 2017â&#x20AC;&#x2122;de 2,9 milyar dolar dĂśviz elde ettik.â&#x20AC;?

~<0AC! '

Ä°stanbul HazÄąr Giyim ve Konfeksiyon Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;i (Ä°HKÄ°B) BaĹ&#x;kanÄą Hikmet TanrÄąverdi, 2017 yÄąlÄąnÄąn TĂźrkiye hazÄąr giyim ve konfeksiyon sektĂśrĂźnĂźn ihracatÄąnÄą deÄ&#x;erlendirdi. BĂślgesel iktidarsÄązlÄąk ve terĂśrĂźn olumsuz yansÄąmalarÄąna karĹ&#x;Äąn yÄąlÄąn 11 ayÄąnda hazÄąr giyim ve konfeksiyon ihracatÄąnda yĂźzde 3â&#x20AC;&#x2122;lĂźk bir artÄąĹ&#x; gerçekleĹ&#x;tiÄ&#x;ini kaydetti. SektĂśrĂźn 2017â&#x20AC;&#x2122;yi 17 milyar dolar ihracatla kapattÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirten TanrÄąverdi, sektĂśrel ihracatta AB Ăźlkelerinin yĂźzde 71 ile en bĂźyĂźk pazar konumunu koruduÄ&#x;unu, Ăźlke bazÄąnda bakÄąldÄąÄ&#x;Äąnda ise Almanya, Ä°spanya ve Ä°ngiltereâ&#x20AC;&#x2122;nin hazÄąrgiyim ihracatÄąnda 3 bĂźyĂźk Ăźlke konumunda olmaya devam ettiÄ&#x;ini kaydetti. TanrÄąverdi, bu yÄąl Rusyaâ&#x20AC;&#x2122;ya yĂźzde 60, Irakâ&#x20AC;&#x2122;a yĂźzde 28, Ä°spanyaâ&#x20AC;&#x2122;ya yĂźzde 21,4 ihracat

111


SEKTÖRLER

Kimyevi Maddeler

(QoRNçVSDQ\D©\DLKUDFDW\DSÇOGÇ

i

~<0AC! '

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Ocak ayında kimya ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 2017 Ocak ayına göre yüzde 66,71 artışla ve 93 milyon 262 bin dolarlık ihracat ile İspanya ilk sırada yer aldı. İspanya, Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Ocak ayında 55 milyon 943 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 66,71 artışla 93 milyon 262 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında İspanya’dan sonra ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Mısır, Hollanda, İtalya, Irak, Yunanistan, İran, Fransa ve ABD oldu.

112

Plastikler ve mamulleri ihracatı birinci sırada Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ocak ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri 427 milyon 767 bin 832 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 304 milyon 843 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 121 milyon 947 bin 949 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk 10’da yer alan diğer

sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘sabun ve yıkama müstahzarları’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘muhtelif kimyasal maddeler’ oldu. Kimya sektörünün

Ocak ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kimya sektörü ihracatı 2018 yılına iyi bir başlangıç yaparak, Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektör ihracatı, otomotiv ve hazır giyimkonfeksiyon sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren 3’üncü sektör konumunu korumaya devam ediyor. Yılın ilk ayında kimya sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yüzde 66,7 gibi ciddi bir artış ve 93 milyon 262 bin dolar ihracat ile İspanya oldu. İspanya’ya ihracat artışımız mineral yakıtlar, madeni yağlar ve anorganik kimyasallar alt sektörlerindeki artıştan kaynaklanıyor. En çok kimya sektörü ihracatı gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği’nin toplam kimya ihracatımız içindeki payı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Mısır, Hollanda ve ABD’de dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz” dedi.

Türkiye REACH’i model alan kimya politikalarını benimsedi İlgili sanayicileri bilgilendirmek ve firmaların sorumluluklarını aktarmak amacıyla İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hk. Yönetmelik” seminerinin ikincisi 26 Ocak 2018 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi. İKMİB ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) iş birliği ile “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” eğitimleri verilecek. İKMİB tarafından düzenlenen seminerde, ilgili sanayiciler yönetmeliğin getirdiği sorumluluk ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Yönetmelik ile gelen yeni uygulamalardan birinin sunulacak kayıt dosyalarının belirli bölümlerinin

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim istenmesi olduğunu ifade eden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Güvenlik Bilgi Formları ve Kimyasal Güvenlik Raporları artık Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimleri için İKMİB olarak TKSD ile iş birliği içerisindeyiz. Değerli firmalarımıza bu konuda da destek vermek için çalışmalarımızın devam ettiğini buradan sizlere duyurmak isterim” dedi. REACH’i uyumlaştıran KKDİK yönetmeliğinin önemine dikkat çeken İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Bugün Çin, Güney Kore, Rusya, Malezya, Tayvan ve şimdi de Türkiye REACH’i model alan kimya politikalarını benimsedi” dedi.


Demir ve Çelik

0XWIDNVHNW|U Almanya’da yüksek ürünlerimizi bugün dünyanın her yerine satmaya başladık. Artık Türkiye fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alıyor. Ürünlerimizle bütün dünya evlerine girmek istiyoruz” dedi. Kalitemizi gösteriyor Türk mutfak sektörü olarak dünyada söz sahibi konumda olduklarını belirten İDDMİB Mutfak Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Sektör olarak markalaşmayı tamamlamış ve global oyuncular ile rekabet eder konumdayız. Mutfak ihracatçıları olarak geldiğimiz bu nokta ülkemize de döviz olarak dönüyor ve cari açığın kapanmasına çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. 2017 yılı itibarıyla sektörümüz 1,29 milyar dolar ithalat yaparken 4 milyar 186 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın 2,2 milyar doları sadece Avrupa birliği ülkelerine” diye konuştu. Ocak’ta tahminlerimizin 2 katı Mutfak sektörünün 2017 rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ise “2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatı bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 5,88 artarak 4 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2018 Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artarak 306 milyon dolar oldu. Sektörün ithalatındaki düşüş sürüyor. Önceki yıl yüzde 22 düşerek 1,34 milyar dolara inen ithalat, 2017 yılında da bir miktar daha gerileyerek 1.29 milyar dolar civarında gerçekleşti” dedi.

ÇelikteDUWÇé devam ediyor

Ç

elik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 6,4 artışla 1,6 milyon ton ihracata ulaştı. Değer bazında ihracat ise yüzde 31,7’lik yükselişle 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında miktar bazında en yüksek artış yüzde 67,4 ile sıcak yassıda olurken en büyük düşüş ise yüzde 11,2 ile inşaat çeliğinde yaşandı. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yıla göre yüzde 6,4 artışla 1,6 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 31,7 artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018 yılının ilk ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 1,7 milyon ton, değer bazında ise 1,3 milyar dolar oldu. Bu rakamlara beyaz eşya, makina imalat, otomotiv gibi ürünlerle dolaylı olarak ihraç edilen çelik dâhil edilmiyor. Ocak ayında sektörün bölgeler bazında yaptığı ihracata bakıldığında ilk sırada yer alan Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 69 artış ile 618 bin tona yükseldi. Avrupa Birliği’ni 400 bin tonla Orta Doğu, 146 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 141 bin ton ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri izledi.

~<0AC! '

M

esse Frankfurt tarafından Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı “Ambiente 2018”Türk şirketlerinin şovlarına sahne oldu. Metal mutfak eşyaları, plastik ve metal ev eşyaları, elektrikli küçük aletler ve hediyelik alanlarında faaliyet gösteren toplam 73 firmamız 3 ayrı holde milli katılım kapsamında ürünlerini sergiledi. 77 firmanın bireysel olarak katıldığı fuarda toplamda 150 firmamız yer aldı. Sektörün önemli sivil toplum kuruluşları ZÜCDER ve EVSİD dernekleri de İMMİB çatısı altında fuara katılarak Türk mutfak ihracatçılarıyla birlikte adeta gövde gösterisi yaptı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Mutfak Komitesi Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük buluşma noktası olan Ambiente Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl fuara 77 firmanın bireysel katıldığı bilgisini veren Öztiryaki, “Hollanda’nın partner ülke olarak 140 şirket ile iştirak ettiği Ambiente Fuarı’na Türkiye toplamda 150 firma ile yer aldı. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı olduğu için firmalarımız açısından son derece önemli. Fuara 23. kez katıldık. Bu fuara 17 kez katılan firmalarımız var. 2007 yılında Türkiye’den 37 firma düzeyinde gerçekleşen milli katılım sayısı bu yıl 73’e yükseldi. Artık her kesime hitap eder hale geldik. Ambiente, bizlerin ihracatı öğrendiğimiz yer. Katma değeri

113


SEKTĂ&#x2013;RLER

Elektronik

'LJLWDOR\XQIXDUĂ&#x2021; *,67ŠH\RĂŚXQLOJL

~<0AC! '

Ä°

114

stanbul, klasmanÄąnda en iyi 5 fuar arasÄąnda gĂśsterilen dijital oyun ve eÄ&#x;lence fuarÄąna ev sahipliÄ&#x;i yaptÄą. Ä°stanbul Kongre Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde 1-4 Ĺ&#x17E;ubat tarihleri arasÄąnda ßçßncĂź kez gerçekleĹ&#x;en Gaming Ä°stanbul FuarÄą, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ve dĂźnyanÄąn dĂśrt bir yanÄąndan gelen oyunseverleri aÄ&#x;ÄąrladÄą. Ă&#x2013;nceki yÄąla gĂśre sayÄąsÄą yĂźzde 35 artan katÄąlÄąmcÄąlarÄąn fuarÄąn baĹ&#x;langÄącÄąndan saatler Ăśnce kapÄąda oluĹ&#x;turduÄ&#x;u uzun kuyruklarla, oyun dĂźnyasÄąna olan bĂźyĂźk ilgiyi somutlaĹ&#x;tÄąrdÄą. Gaming Ä°stanbul, 2017 yÄąlÄąnda 83 bini geçen ziyaret sayÄąsÄą ile yabancÄą basÄąn tarafÄąndan â&#x20AC;&#x153;kendi klasmanÄąnda dĂźnyanÄąn ilk beĹ&#x; fuarÄąndan biriâ&#x20AC;? olarak gĂśsterildi. Birçok yeni oyunun tanÄątÄąldÄąÄ&#x;Äą fuarda, YouTube ve Twitch gibi sosyal aÄ&#x;larda oyun yayÄąnÄą yapan internet ĂźnlĂźleri sevenleriyle buluĹ&#x;tu, ĂśdĂźllĂź turnuvalar ile baĹ&#x;arÄąlÄą oyuncular ĂśdĂźllendirildi ve cosplay yarÄąĹ&#x;masÄą ile sevdikleri karakterin kÄąlÄąÄ&#x;Äąna giren gençler de yarÄąĹ&#x;tÄą. Fuar oldukça

eÄ&#x;lenceli anlara tanÄąk oldu. Oyun dĂźnyasÄąnÄąn en bĂźyĂźk prodĂźksiyonu olan AAA oyunlardan Far Cry ile tanÄąnan Ubisoftâ&#x20AC;&#x2122;un standÄąnda, mart ayÄąnÄąn sonunda piyasaya çĹkacak olan Far Cry 5 ve The Crew oynanÄąrken, Rainbow Six Siege resmi turnuvasÄą da bĂźyĂźk ilgi gĂśrdĂź. GĂźney Koreli Pearl Abyssâ&#x20AC;&#x2122;in yapÄąmcÄąsÄą ve daÄ&#x;ÄątÄącÄąsÄą olduÄ&#x;u Black Desert Onlineâ&#x20AC;&#x2122;Äąn fuardaki en bĂźyĂźk alana sahip standÄąnda, fuarla aynÄą zamanda yayÄąmlanan UyanÄąĹ&#x; gĂźncellemesinin sunduÄ&#x;u yeni Ăśzellikler denenirken, oyunun hayranlarÄą Geekyaparâ&#x20AC;&#x2122;dan Can Sungur ile tanÄąĹ&#x;tÄą ve PvP modunda karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄą. Black Desert Online,

ayrÄąca haftasonu dĂźzenlediÄ&#x;i turnuva ile çok sayÄąda ĂśdĂźl daÄ&#x;ÄąttÄą. Xbox standÄąnda oynanabilen PlayerUnkownâ&#x20AC;&#x2122;s Battlegroundsâ&#x20AC;&#x2122;Äąn (PUBG) Xbox sĂźrĂźmĂź kadar, Nvidia standÄąnda Blizzard ve HPâ&#x20AC;&#x2122;nin katkÄąlarÄąyla dĂźzenlenen 30 bin TL ĂśdĂźllĂź Overwatch turnuvasÄą da oyunseverlerin ilgi odaÄ&#x;Äą oldu. DiÄ&#x;er yandan, Zoccoâ&#x20AC;&#x2122;s standÄąndaki turnuvalar da fuardaki heyecanÄą yĂźkseltti. En iyi canlandÄąrmalara 10 bin TL ĂśdĂźl Etkinlik bĂźnyesinde pazar gĂźnĂź dĂźzenlenen Cosplay YarÄąĹ&#x;masÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda adaylar, GIST 2017 Cosplay YarÄąĹ&#x;masÄą birincisi Enhar GĂźreĹ&#x;çi ile Mellu, Nagra ve Aoki gibi dĂźnyaca ĂźnlĂź cosplayerâ&#x20AC;&#x2122;lardan oluĹ&#x;an jĂźrinin karĹ&#x;ÄąsÄąna çĹktÄą. YarÄąĹ&#x;manÄąn birincisi Starcraftâ&#x20AC;&#x2122;tan Alarak karakterini canlandÄąran Cihan YallÄą oldu ve PlayStation 4 Pro oyun konsolu ile bin 400 TL para ĂśdĂźlĂźnĂźn sahibi oldu. Ä°kinci sÄąrayÄą World of Warcraftâ&#x20AC;&#x2122;taki Arthas karakterini canlandÄąran Kaya Diril aldÄą.


Makine

Makine sanayicisine KDV mĂźjdesi

DR. FARUK Ă&#x2013;ZLĂ&#x153; Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄą â&#x20AC;&#x153;Sanayide YĂźksek Teknolojiye GeçiĹ&#x; ProgramÄąâ&#x20AC;? kapsamÄąnda ilk defa â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiye Makine Sanayi Zirvesiâ&#x20AC;? Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de dĂźzenlendi. Zirvenin açĹlÄąĹ&#x;Äąnda konuĹ&#x;an Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄą Dr. Faruk Ă&#x2013;zlĂź, geçtiÄ&#x;imiz hafta geldiÄ&#x;i Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de, Ä°zmir Teknoloji Ă&#x153;ssĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn mĂźjdesini verdiÄ&#x;ini hatÄąrlattÄą.

Bakan Ă&#x2013;zlĂź, Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;in bu projeyi sahiplenmesinden duyduÄ&#x;u memnuniyeti dile getirerek, â&#x20AC;&#x153;Teknoloji Ă&#x153;ssĂź projemiz Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;e ivme getirecek, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;mize gßç katacaktÄąrâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu. 24 Ocakâ&#x20AC;&#x2122;ta BaĹ&#x;bakan Binali YÄąldÄąrÄąmâ&#x20AC;&#x2122;Äąn imzasÄąyla YerlileĹ&#x;tirme YĂźksek Kuruluâ&#x20AC;&#x2122;nu hayata geçirdiklerine dikkat çeken Bakan Ă&#x2013;zlĂź, sĂśzlerini Ĺ&#x;Ăśyle sĂźrdĂźrdĂź: â&#x20AC;&#x153;YerlileĹ&#x;tirme YĂźksek Kurulu, sanayinin ithalata baÄ&#x;ÄąmlÄąÄ&#x;ÄąnÄą azaltacak ve rekabet gĂźcĂźmĂźzĂź artÄąracak programlarÄą hayata geçirecektir. Bu kurul, yerli ve milli sanayiye bakÄąĹ&#x;ÄąmÄązÄąn en somut ifadesidir. AyrÄąca Maliye BakanÄąmÄąz Naci AÄ&#x;balâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da açĹkladÄąÄ&#x;Äą gibi â&#x20AC;&#x2DC;makine yatÄąrÄąmlarÄąnda KDV muafiyetineâ&#x20AC;&#x2122; hazÄąrlanÄąyoruz. 2018 ve 2019 yÄąllarÄąnda makine ve teçhizat alÄąmlarÄąnda KDV almamayÄą hedefliyoruz. Ĺ&#x17E;u anda ancak teĹ&#x;vik belgesi alan yatÄąrÄąmlarda KDV istisnasÄą uygulanÄąyor. Yeni dĂźzenlemede inĹ&#x;allah

her tĂźrlĂź yatÄąrÄąmda makine ve teçhizat alÄąmÄąnÄą kolaylaĹ&#x;tÄąrmÄąĹ&#x; olacaÄ&#x;Äąz.â&#x20AC;? Sanayiciye â&#x20AC;&#x2DC;Turkish Machineâ&#x20AC;&#x2122; teĹ&#x;ekkĂźrĂź Makine sektĂśrĂź olmadan sanayileĹ&#x;meden bahsedilemeyeceÄ&#x;ini sĂśyleyen Bakan Ă&#x2013;zlĂź, Ĺ&#x;Ăśyle devam etti: â&#x20AC;&#x153;2017 yÄąlÄąnÄąn son çeyreÄ&#x;inde, bir Ăśnceki yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemine gĂśre sanayi bĂźyĂźmesi yĂźzde 8,7 olarak gerçekleĹ&#x;ti. Sanayi ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde bĂźyĂźmek, saÄ&#x;lÄąklÄą bir ekonominin en net gĂśstergesidir. Makine sektĂśrĂźmĂźz 2017 yÄąlÄąnda 11 milyar dolarlÄąk rekor bir ihracat rakamÄąna ulaĹ&#x;mÄąĹ&#x;tÄąr. Bu ihracat rakamÄą 2016 yÄąlÄąna gĂśre yĂźzde 12â&#x20AC;&#x2122;lik bir artÄąĹ&#x; anlamÄąna gelmektedir. â&#x20AC;&#x2DC;Made in Turkeyâ&#x20AC;&#x2122; damgasÄąnÄąn yanÄąna â&#x20AC;&#x2DC;Turkish Machineâ&#x20AC;&#x2122; mĂźhrĂźnĂź vurduÄ&#x;unuz için sizlere teĹ&#x;ekkĂźr ediyorum.â&#x20AC;?

Makine Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;nin kadÄąnlarÄąn iĹ&#x; yaĹ&#x;amÄąna eĹ&#x;it katÄąlÄąmÄąnÄą teĹ&#x;vik etmek ve onlarÄąn yaratÄącÄą gĂźcĂźnĂź TĂźrkiye sanayiine kazandÄąrmak Ăźzere hayata geçirdiÄ&#x;i â&#x20AC;&#x153;KadÄąn MĂźhendislerle, Var GĂźcĂźmĂźzleâ&#x20AC;? projesi kapsamÄąnda, Makine Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;i YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Adnan DalgakÄąran, Kale Grubu YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Zeynep Bodur Okyay ile Vispera Bilgi

Teknolojileri CEOâ&#x20AC;&#x2122;su ProfesĂśr Dr. AytĂźl Erçil Sakarya Ă&#x153;niversitesi mĂźhendislik fakĂźltesi ĂśÄ&#x;rencileriyle bir araya geldi. EtkinliÄ&#x;in ardÄąndan Sakaryaâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan TĂźrk TraktĂśr fabrikasÄąna Ăźniversite ĂśÄ&#x;rencilerinin katÄąlÄąmÄąyla bir gezi organize edildi. Sakarya Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde gerçekleĹ&#x;tirilen â&#x20AC;&#x153;KadÄąn MĂźhendislerle, Var GĂźcĂźmĂźzleâ&#x20AC;?

etkinliÄ&#x;i kapsamÄąnda konuĹ&#x;an Makine Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;i YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Adnan DalgakÄąran, kadÄąnlarÄąn iĹ&#x; yaĹ&#x;amÄąna katÄąlÄąmÄąnÄą artÄąrmanÄąn yolunun bir kĂźltĂźr deÄ&#x;iĹ&#x;imi gerektiÄ&#x;ini belirterek Ĺ&#x;unlarÄą sĂśyledi: â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiye, kadÄąnlarÄąn iĹ&#x; yaĹ&#x;amÄąna katÄąlÄąm oranÄą en dĂźĹ&#x;Ăźk OECD Ăźlkesi. Bu veriler, TĂźrk kadÄąnÄąn bilgi ve beceri eksikliÄ&#x;inden kaynaklanmÄąyor. Ă&#x153;lkemizde bu oranlarÄąn dĂźĹ&#x;ĂźklĂźÄ&#x;Ăź, hem eÄ&#x;itim sistemimizde bir farkÄąndalÄąk eksikliÄ&#x;inden hem de birçok sektĂśrĂźn kapÄąsÄąnÄąn kadÄąnlara yeterince açĹk olmamasÄąndan kaynaklanÄąyor. Erkeklerin yoÄ&#x;un olduÄ&#x;u bir sektĂśr olarak kadÄąnlarÄąn iĹ&#x; hayatÄąndaki varlÄąÄ&#x;ÄąnÄą, Ăśzellikle de mĂźhendislik eÄ&#x;itimi alan kadÄąnlarÄąn sanayi Ăźretimine katÄąlÄąmÄąnÄą çok Ăśnemsiyoruz. Genç kadÄąnlarÄąmÄąz Ăźretime yĂśnelsinler, kariyer fÄąrsatlarÄąnÄą deÄ&#x;erlendirerek yeni baĹ&#x;arÄą hikâyeleri yaratsÄąnlar istiyoruz.â&#x20AC;?

~<0AC! '

ÂŚ.DGĂ&#x2021;Q0Â KHQGLVOHUOH Var GĂźcĂźmĂźzleâ&#x20AC;?

115


SEKTÖRLER

Tarım

)ÇQGÇæÇQJHOHFHæL$NoDNRFD©GD PDVD\D\DWÇUÇOGÇ

F

ındıkta dünya pazarının lideri Türkiye, kaliteli ve verimli üretimi artırmak, yüksek katma değerli ihracat için arayışlarını sürdürüyor. Nuteks, Genç Hayat Vakfı ve Balsu Gıda işbirliğiyle yürütülen Sürdürülebilir Tarım Programı’nın 5. Olağan Kongresi 9 Şubat Cuma Günü Akçakoca Otel’de gerçekleştirildi. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren kongrede; etkin ve sürekli eğitim, kimyasal atıklarla mücadele, temiz suya ulaşım, köylerdeki yenileme çalışmaları, yaşanabilir köyler, çocuk işçilikle mücadele için yaz okullarının açılması, iş sağlığı ve güvenliği, izlenebilirlik, yaşam ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi ve köylerde sosyal ve ekonomik gelişimi desteklemek konuları ele alındı. Hedef 400 bin ton ihracat Kongrede bir konuşma yapan İstanbul Fındık

ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, 2023 ihracat hedefinin 400 bin ton iç fındık olduğunu, üretim ve verimliliğin arttırılması için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Fındıkta üreticiden tüketiciye kadar herkesin kazandığı bir çalışma modelinin hayata geçirilmesinin imkansız olmadığına değinen Gören, “Fındıkta sürdürülebilirlik sağlanması için tüm kesimlerin bu tarz kongre ve

organizasyonlara katılım ve fikir alışverişi son derece önemli” ifadelerini kullandı. İhracat, üreticinin sosyal refahını da yükseltir Fındığın anavatanının Türkiye olduğunu ve dünyada Türk fındığı olarak tanınması için ihracatçılar olarak hiç durmadan çalıştıklarını bildiren Gören sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat, ülkeye döviz girdisi sağlaması yanında, üreticinin sosyal refahını oluşturmak için de kaçınılmaz. Bu nedenle sürekli ihracatçının üretici ile ayrıştığı noktaları tartışmak yerine, ortak faydalarının olduğu konuları konuşmalıyız. Ülke olarak dünya pazarındaki gücümüzü artırmak, cari açığımızı azaltmak, üreticiden ihracatçıya kadar tüm kesimlerin kazanması için daha fazla ihracat yapmalıyız, gelirimizi daha fazla artırmalıyız.”

~<0AC! '

Fındık ihracatçıları İtalya’da

116

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nce yürütülen ve Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen ‘‘Fındık ve Mamuller Sektörü’nün Uluslararası Pazarlarda Rekabetçiliğinin

Geliştirmesi (URGE) Projesi’’ nin yurtdışı pazarlama faaliyeti, projemizde yer alan firmaların katılımıyla 7-11 Şubat tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde başarıyla

gerçekleştirildi. Dört günlük programda özetle; öncelikle kendisi de bir fındık üreticisi olan İtalya’nın üretimini yerinde görebilmek amacıyla Torino şehrinin Alba bölgesinde Abrigo Giovani çiftliği ziyaret edilerek fındık bahçesi gezildi, fındık ağaçları incelendi ve bahçe bakımı konusunda bilgi edinildi. Sonrasında, dünyanın en büyük çikolata firmalarından biri olan Ferrero’nun 1940’larda kurulmuş olan ilk fabrikası ziyaret edilerek üretim tesisleri gezildi. Yine İtalya’da fındık kullanan diğer bir çikolata üreticisi olan Nutcao firmasının fabrikası ziyaret edilerek, firma sahibi ve satın alma yöneticisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Perakende tur kapsamında, fındık ile fındığın ikame ürünü olan badem, ceviz gibi ürünler ve fındıklı ürünlerin İtalya pazarında nihai kullanımını, fiyatlarını, ambalaj ve sunumlarını görebilmek amacıyla süpermarket ve pazar yeri ile butik çikolata firmalarının showroomlarına ziyaret gerçekleştirildi.


Sektörler

Altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasındayız lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının yer aldığı bin 250’nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markasının yer alması hedefleniyor. Katılımcıların fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 110’u aşkın ülkeden gelecek 28 bine yakın sektör profesyonelinin beğenisine sunması amaçlanıyor.

İ

stanbul Jewelry Show, UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A. Ş. tarafından 22-25 Mart tarihleri arasında 46’ncı kez CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makina - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım,

Sektör hızla büyüyor Türkiye’nin dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer aldığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, iş insanlarının yatırımları, usta ve tasarımcıların sanatkârlıkları, ihracata dönük kadroların ciddi emekleri ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ile mücevher sektörünün ihracatta önemli bir gelişme kat ettiğini vurguladı. Sektörün büyümesi ile Istanbul Jewelry Show’un büyümesinin karşılıklı etkileri olduğunu dile getiren Güner, şunları söyledi: “Türkiye, dünya mücevherat otoriteleri tarafından lider

ülkelerden birisi olarak gösterilmektedir. Dünyanın en güçlü montür endüstrisine sahibiz. Altın rafinerilerimiz dünya çapında kalite ve kapasiteye sahip. 1992 yılında 2,8 milyon ABD doları olan kuyumcu eşyası ihracatı, 2017 yılında 3,3 milyar ABD dolarına ulaştı. 2016 yılı rakamlarına göre Türkiye, İtalya’dan sonra hurda kullanımı da dâhil olmak üzere karat kuyumculuk imalatında Avrupa’da ikinci, Çin, Hindistan ve İtalya’dan sonra dünyada dördüncü sırada yer aldı. Avrupa’da hurdadan karat mücevherat yapımında birinci dünyada üçüncü sırada olan Türkiye, dünyadaki en büyük 11’inci kuyumcu ihracatçısı oldu. Sektörümüz büyürken fuarımız da büyüyor doğal olarak. Bu nedenle sektör olarak her sene fuara en yüksek yatırımı yaparak en yüksek faydayı elde etmeyi hedefliyoruz.” Güner, özellikle özgün tasarıma büyük önem verdiklerinin altını çizerek her sene Designer Market ve mücevher tasarımı yarışmalarına gösterilen ilginin gelecek için umut verici olduğunu da kaydetti.

Türk balıkları özel uçak konforuyla İzmir’den New York’a uçacak. Turkish Cargo, İzmir-New York arasında düzenli kargo seferlerine başlamaya hazırlanıyor. İzmir-New York arası kargo seferi konulması talebi, ihracatının yüzde 10’unu hava kargo ile gerçekleştiren Türk su ürünleri sektöründen geldi. Türk su ürünleri sektörü, 2010 yılında ihracatının yüzde 2’sini hava kargo ile yaparken, sonraki yıllarda hava kargonun payını sürekli artırdı ve 2017 yılı sonunda yüzde 10’luk paya ulaştı. Katma değerli ürün ihracatı için hava kargoyu tercih eden Türk su ürünleri sektörü, Turkish Cargo ile ulaştıkları destinasyon sayısının artması için yürüttükleri görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere. Turkish Cargo, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’ne haftalık 60 ton’luk yükleme garantisi karşılığı İzmir-New York arası direkt kargo uçağı seferi konulabileceğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine üyelerine sirküler yaparak talep topladıklarını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, üyelerinden 60 ton’un üzerinde yükleme yapacakları bilgisi geldiğini, bu gelişmeyi de Turkish Cargo ile paylaştıklarını kaydetti. Turkish Cargo ile görüşmelerinin son derece olumlu ilerlediğinin altını çizen Kızıltan, 2018 yılının ilk çeyreğinde İzmir – New York seferlerinin başlamasını beklediklerini, hali hazırda İzmir - Tel Aviv arası uçan Turkish Cargo’nun İzmir’den ikinci destinasyonunun İzmir New York olmasını beklediklerini dile getirdi.

~<0AC! '

7XUNLVK&DUJR©GDQ7UNEDOÇNODUÇQD |]HOç]PLU1HZ<RUNVHIHUL

117


BÖLGELER

Marmara

Brezilya’yaTürk taşı satacaklar

İ

stanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)Başkanı Aydın Dinçer, sektör olarak geçen yıl yüzde 24 artışla 4,7 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirterek, bu yıl yeni pazarlara yöneleceklerini söyledi. Yaptıkları ihracatın 2,1 milyar dolarının mermer olduğunu anlatan Aydın Dinçer “Bu yıl mevcut pazarlarımızı koruyacağız ama ürün satamadığımız yeni pazarlara da gideceğiz” dedi. Yönelecekleri pazarları Meksika, Güney Kore ve Brezilya olarak sıralayan Dinçer “Brezilya’daki fuara Haziran ayında milli katılım sağlayacağız. Biz o pazarda hiç yokuz ama İtalya o pazarın yüzde 49’una ürün veriyor” diye konuştu. Çin’e blok mermer ihracı Çin’in blok ihtiyacının yüzde 56’sını Türk şirketlerinin verdiğini de anlatan Dinçer “Hindistan’ın ihtiyacının yüzde 29’unu veriyoruz. İtalyanlar ise yüzde 49’unu veriyor. Biz de Hindistan pazarında o rakamlara gelebiliriz. Hedefimiz İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın ürün sattığı bölgelere odaklanmak”

dedi. 2023’te 15 milyar dolarlık maden ihracatı rakamına ulaşmak için 2018’in kritik bir yıl olduğuna değinen Dinçer “Biz madenlerde üretimi artırmak zorundayız. Üretim artışı, ihracatı olumlu yönde etkileyecek. Bu nedenle özellikle işletme izinlerinin hızlandırılması konusunda madenlere yönelik bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyuyoruz” dedi. Bilim Kurulu kuruyoruz Aydın Dinçer, doğaltaş özelinde ise gündemlerindeki en önemli konunun Turkish Stones markasını dünyada tanıtmak olduğunu kaydetti. Dinçer, dünyada son kullanıcının Turkish Stones’u tanımasının sektörü düşük fiyat sıkıntısından da kurtaracağına inandığını belirtti. Aydın Dinçer’in verdiği bilgilere göre; Türkiye’de ilk defa İMİB tarafından bir ihracatçı birliğinde Bilim Kurulu oluşturuluyor. Kurul’da özellikle çevreci madencilik için bilimsel rapor hazırlamak üzere farklı disiplinler ve farklı disiplinlerden uzmanların yer alacak.

~<0AC! '

Kuru meyve sektörü 5XV\D©GDDOÇFÇVÇLOHEXOXéWX

118

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 2018 yılı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, Moskova/Rusya Federasyonu’nda 05-09.02.2018 tarihleri arasında bu sene 25’incisi düzenlenen ’Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”na info stant ile katılım sağladı. Fuarda İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğini, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Eyüp Elban ve Latif Emekci temsil etti, ayrıca standımıza T.C. Moskova Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz ile T.C. Moskova Ticaret Müşaviri Halit Oral Akbay ziyarette bulundu. Fuar; fırıncılık, süt ürünleri, içecek, perakende, sağlıklı ürünler, gıda katkı maddeleri, et-deniz ürünleri, atıştırmalık ve şekerleme gibi birçok sektörde faaliyet gösteren 63 ülkeden 2342

katılımcısı ile Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan sayısız yabancı alıcıyı bir araya getirdi. Fuar süresince birlik standını ziyaret eden firma temsilcilerinin ürün talepleri ve iletişim bilgileri üyelerimize duyurulmak üzere toplanmış ve ziyaretçilere Birliğimiz ve faaliyetleri hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Prodexpo Fuarı, Kuru Meyve ve Mamulleri sektörünün 2023 ihracat hedefi çerçevesinde, ürünlerimizin hem Rusya pazarında hem dünya pazarındaki konumunun güçlendirilmesi, yeni eğilimlerin gözlemlenmesi ve Türk kuru meyve sektörü için uzun vadeli ikili ilişkiler kurma fırsatlarının değerlendirilmesi açısından verimli geçti. Katılımcılar,fuarda Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi.


Ege

.2%ç©OHUHILQDQVPDQ GHVWHNOHULDUWDFDN

D

enizli İhracatçılar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Bloomberg HT’de Çıkış Yolu programında yayınlanan “QNB Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı KOBİ Buluşmaları” toplantısı 24 Ocak 2018 Çarşamba günü düzenlendi. ‘Çıkış Yolu’ programının sunucusu Sami Altınkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen, TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve

QNB Finansbank Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın’ın konuk olarak katıldığı toplantıya Denizlili sanayiciler ve ihracatçılar son derece yoğun ilgi gösterdi. Söz konusu toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan finansmanın ekonomi açısından oldukça önemli bir araç olduğunun altı çizilerek, 2018 yılında sağlanacak fonun da piyasalara önemli katkısının olacağını belirtildi.

Bu yıl sağlanacak 55 milyar TL’lik kefaletin, üretim ve ihracat açısından önemine de değinildiği toplantıda, sürdürülebilir büyüme rakamlarına ulaşabilmek için üretim ve ihracatın olmazsa olmaz konumunda olduğunun ve KGF aracılığıyla sağlanacak fonda üretime ve ihracata aktarılacak finansmanın ne denli önemli olduğu vurgulandı. Sadece çok üretim değil, katma değerli üretim Toplantıda 2017 yılının ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, şunları söyledi; “2014, Denizli ihracatının 3,2 milyar dolar ile rekor kırdığı bir yıldı. 2017’de bir kez daha 3 milyar dolar sınırını aşarak tarihimizin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştık. İlimiz ihracatında temel sektör tekstil ve konfeksiyon olmakla birlikte; son yıllarda elektrik, demir, çelik, maden, modern tarımın da payı giderek yükseliyor. sektörel çeşitliliğin artması, ilimiz ihracatı ve ekonomisi için de son derece sevindirici. Değinmek istediğim bir diğer konu da, ihracat kapasitesiyle birlikte ihracatın katma değerinin de artmasının gerekliliği. Sadece daha fazla üretmek değil, katma değer sağlayarak üretmek günümüzde çok daha önemli. Bunun da yolu Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmadan geçiyor.”

EİB 2018 yılına ihracat rekoruyla girdi milyon dolara çıktı. Egeli ihracatçılar 4 yılın ardından 12 milyar dolar barajını tekrar geçti. 12 ihracatçı birliğinin bulunduğu Ege İhracatçı Birlikleri’nde 11 ihracatçı birliği 2017 yılı Ocak ayına göre ihracatını artırma başarısı gösterirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 2017 yılı Ocak ayının gerisinde kaldı. Zeytinyağı ihracatı artmaya devam ediyor Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 181’lik rekor artışla 18 milyon 672 bin dolardan, 52 milyon 453 bin dolara çıkardı. Zeytin ve Zeytinyağı sektörü, Türkiye geneli ihracat rakamını ise yüzde 153 geliştirerek 63 milyon 499 bin dolara yükseltti ve Türkiye geneli ihracatını en fazla artıran sektör oldu.

~<0AC! '

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu yılın Ocak ayında yüzde 24’lük artışla 1 milyar 73 milyon 36 bin dolarlık ihracata imza attı. Egeli ihracatçılar, Ocak ayları dikkate alındığında 79 yıllık EİB tarihinin ihracat rekorunu kırdı. 2018 yılı Ocak ayında 1 milyar 73 milyon 36 bin dolarlık ihracat yapan EİB’in bundan önceki rekoru, 2014 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 60 milyon 180 bin dolarlık dış satıştı. Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Ocak ayında ise 867 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirmişti. Türkiye’nin Ocak ayı ihracatı yüzde 16,3’lük artışla 10 milyar 486 milyon dolardan 12 milyar 198 milyon dolara çıkarken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat artış hızı Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin son bir yıllık dönemde kayda aldığı ihracat ise yüzde 10’luk artışla 12 milyar 35

119


BÖLGELER

Akdeniz

AKİB’in ihracatı artıyor

A

~<0AC! '

kdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) yılın ilk alında 1 milyar 46 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi. AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’nin ihracat genelinde gösterdiği başarılı yükselişin devam ettiğini söyledi. Arslan, AKİB olarak Ocak ayında gerçekleştirdikleri yüzde 4,9’luk ihracat artışını daha yukarılara taşımak için 2018 yılı içinde yoğun olarak fuarlar, ticari heyetleri ve alım heyetleri programları üzerinde

120

çalıştıklarını ifade etti. Akdenizli ihracatçının Türkiye ekonomisine katkı vermek için gece gündüz çalıştığını belirten Arslan, “AKİB olarak ihracatımız 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış gösterdi ve 1 milyar 46 milyon dolara çıktı. Demir ve demir dışı metaller ve çelik ihracatı yüzde 78, yaş meyve sebze yüzde 18, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 17, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7 ve mobilya,

85*(SURMHOHULQGHHæLWLP DéDPDVÇQDJHoLOGL BAİB tarafından 2017 yılının son döneminde uygulamaya koyulan Batı Akdeniz Gıda Kümesi ile Batı Akdeniz Mermer Kümesi URGE Projelerinde ihtiyaç analizi süreci tamamlandı. Firmaların her yönüyle irdelendiği ihtiyaç analizi çalışmalarının tamamlanmasının ardından katılımcı firmalar, yurt dışı

pazarlama programları öncesindeki adım olan eğitim ve danışmanlık aşamasına geldi. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalara başlayan BAİB, Mart ayında eğitim çalışmalarını tamamlayıp, ardından yurt dışı pazarlama programı aşamasına geçmeyi planlıyor.

kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 4 oranında artış gösterdi” dedi. Güvenliğin ve huzurun olmadığı bir yerde güçlü bir ekonominin var olamayacağını ifade eden Arslan, “Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde sonuçlandırılacağına olan inancımız tam. Suriye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesinin ulusal güvenlik için gerekli olduğu kadar, ekonomimize ve ihracatımıza da çok olumlu yansımaları olacaktır” diye konuştu. AKİB’in 2018 yılı Ocak ayında, 1 milyar 46 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde 6’ncı büyük genel sekreterlik konumundan 5’nci sıraya yükseldiğini kaydeden Arslan, Türkiye ihracatının yüzde 8,6’lık kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına dile getirdi.

$OÇP+H\HWL SURJUDPÇ G]HQOHQGL 29. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 17-20 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center’de gerçekleşti. BAİB, Antalya’da düzenlenen her fuarda olduğu gibi bu fuarlarda da Alım Heyeti programı düzenledi. Ekonomi Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen Alım Heyeti programına Bulgaristan, Filistin, Moldova, Tunus ve Ürdün’den alıcılar katıldı. İlk gün iş görüşmeleri gerçekleştiren firmalar, ikinci gün bölgede gıda üretimi ve ihracatı üzerine faaliyet gösteren firmalara ziyaretler gerçekleştirdi.


Orta Anadolu

ADDMİB International Builders Show Fuarı’nda Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 9-11 Ocak 2018 tarihleri arasında Orlando/ABD’de düzenlenen

“International Builders Show Fuarı”na 400 feet²’lik bir info stantla, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa katılım sağladı. Söz konusu stantta ziyaretçilere, birliğin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiş olup ilgili sektöre ve üye firmalara ilişkin olarak hazırlanan bilgilerin yer aldığı flash disk kataloglar ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca stant ziyaretçilerine ülkemizin kültürünü yansıtan nazar boncukları ve lokum ikram edildi. Fuar süresince Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ziyaretçilere Türk kahvesi ikramı yapıldı. International Builders Show’da Design & Construction Week kapsamında bu yıl, 3 gün süren fuarı yaklaşık 85 bin kişi ziyaret etti. Birçok inşaat sektörü temsilcisi, 8 ayrı oturumda 150’yi aşkın eğitim oturumuna katıldı. Bu yıl show, 500’den fazla üretici ve tedarikçi ile 583 bin net metrekarelik bir alanda sergilendi. Fuara birliği temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli, Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Yalçın ve Osman Serdar Büyükbektaş ile Genel Sekreter Yrd. Fatih Yumuş ve OAİB personeli Zehra N. Özbilgin’in yanı sıra; İDDMİB bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar ve İMMİB personeli Ebru Kutlualp katıldı.

0RELO\D VHNW|UQGHQ 0DLVRQ 2EMHW )XDUÇ©QD]L\DUHW Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu heyeti 19-23 Ocak 2018 tarihleri arasında Paris/Fransa’da Paris Nord Villepinte Exhibition Centre’de düzenlenen Maison&Objet Fuarı’nı ziyaret etti. Bölgesinin en büyük iç tasarım ve ev dekorasyonu fuarlarından biri olan söz konusu fuar, tüketici eğilimlerine, ilham verici deneyimlere ve marka tekliflerine yön veren söz konusu fuar, tekstil için ayrılmış iki yeni alan da dahil olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. MAISON iç dekorasyon bölümünden, OBJET ise konsept ve perakende bölümünden, üçüncü bölüm INFLUENCES ise lüks, tasarım ve mimari bölümünü kapsıyor. Toplam 8 ayrı holde ürünlerin sergilendiği fuar, zengin ve çeşitli yaşam sanatı ifadelerini içermesiyle profesyoneller için önemli bir buluşma. Fuara; Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, Başkan Yardımcısı Mehmet Balıkçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dinçer Sinici katılım sağladı.

A

IPH (Uluslararası Bahçecilik Üreticileri Birliği) tarafından, Royal FloraHolland, FloraCulture International (FCI) ve IPM Essen’in iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Yılın Üreticisi yarışması, tüm dünyadan süs bitkileri sektöründeki firmaların katılımıyla gerçekleşiyor ve süs bitkileri endüstrisinde yer alan işletmelerin ekonomik etkinliğine, yenilikçilik düzeylerine, pazar eğilimlerine, çevresel standartlara verdiği öneme ve

insan kaynaklarında izlediği politikalara ait performanslarını değerlendirerek ödüllendiriyor. AIPH tarafından her yıl IPM Essen fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Uluslararası Yılın Üreticisi Yarışması (IGOTY), bu yıl 23 Ocak 2018 Salı akşamı gerçekleştirilen Ödül Töreni ile sahiplerini buldu. Törende süs bitkileri sektöründen uluslararası pek çok firma 5 farklı kategoride yarıştı ve ilk üçe giren başarılı firmalar ödüllendirildi.

~<0AC! '

6VELWNLOHULVHNW|U$OPDQ\D©GD

121


BĂ&#x2013;LGELER

Karadeniz

YazÄąlÄąm ve biliĹ&#x;im firmalarÄąna devlet destekleri anlatÄąldÄą

T

.)0ç%,60 )XDUĂ&#x2021;ŠQD NDWĂ&#x2021;OGĂ&#x2021;

rabzon Teknoloji BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;nde faaliyet gĂśsteren yazÄąlÄąm ve biliĹ&#x;im sektĂśrĂźndeki firmalara DoÄ&#x;u Karadeniz Ä°hracatçĹlar BirliÄ&#x;i (DKÄ°B) tarafÄąndan Ekonomi BakanlÄąÄ&#x;Äąnca yazÄąlÄąm sektĂśrĂźne verilen desteklere yĂśnelik eÄ&#x;itim semineri dĂźzenlendi. DKÄ°B YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Ahmet Hamdi GĂźrdoÄ&#x;an â&#x20AC;&#x153;Kurucusu olduÄ&#x;umuz Trabzon Teknoloji BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Ăźniversite sanayi iĹ&#x; birliÄ&#x;inin gĂźzel bir ĂśrneÄ&#x;i olarak faaliyet gĂśsteren ve Trabzonâ&#x20AC;&#x2122;un genç beyinleri olarak tanÄąmladÄąÄ&#x;ÄąmÄąz yazÄąlÄąm sektĂśrĂźndeki firmalarÄąmÄązÄąn uluslararasÄą arenada da boy gĂśstermelerinin saÄ&#x;lanmasÄą amacÄąyla, dĂśviz kazandÄąrÄącÄą faaliyet olarak yazÄąlÄąm

sektĂśrĂźne yĂśnelik Ekonomi BakanlÄąÄ&#x;ÄąmÄązca çok Ăśnemli destekler veriliyor. Bu amaçla da yazÄąlÄąm sektĂśrĂźnĂźn de Trabzonâ&#x20AC;&#x2122;da hak ettiÄ&#x;i potansiyele ulaĹ&#x;masÄą amacÄąyla bu desteklerden yetkin dĂźzeyde faydalanmalarÄą için bu semineri dĂźzenledik. Ekonomi BakanlÄąÄ&#x;ÄąmÄąz uzmanlarÄąnca firmalarÄąmÄąza bu desteklerin sunumu yapÄąldÄąâ&#x20AC;? dedi. GĂźrdoÄ&#x;an, â&#x20AC;&#x153;HayatÄąmÄązÄąn her alanÄąnda var olacak yapay zeka ve dijitalleĹ&#x;me alanÄąna Ĺ&#x;imdiden adapte olmak için; saÄ&#x;lÄąk sektĂśrĂź, akÄąllÄą Ăźniversite, mobil oyun uygulamalarÄą, belediye toplu taĹ&#x;Äąma sistemleri gibi Ăśnemli alanlara yĂśnelik yazÄąlÄąm geliĹ&#x;tiren bu firmalara Trabzon kamuoyunun da destek vermesi gerekiyorâ&#x20AC;? dedi.

~<0AC! '

B

122

u yÄąl 48â&#x20AC;&#x2122;inci kez dĂźzenlenen ISM UluslararasÄą Ĺ&#x17E;ekerleme ve BiskĂźvi FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda 144 Ăźlkeden bin 656 firma katÄąlÄąmcÄą olarak yer alÄąrken, sĂśz konusu fuarÄą 37 bin 500 gÄąda profesyoneli ziyaret etti. KFMÄ°B standÄąnda ziyaretçilere kavrulmuĹ&#x; fÄąndÄąÄ&#x;Äąn yanÄą sÄąra fÄąndÄąk krokant ve fÄąndÄąk draje gibi ĂźrĂźnler ikram edilerek, TĂźrk fÄąndÄąÄ&#x;ÄąnÄąn Ĺ&#x;ekerleme ve çikolata ĂźrĂźnlerine kattÄąÄ&#x;Äą lezzeti somut olarak gĂśsterme Ĺ&#x;ansÄą yakalandÄą. KFMÄ°B standÄą ziyaretçilerin yoÄ&#x;un ilgisini çekerken, KĂśln BaĹ&#x;konsolosu BarÄąĹ&#x; Ceyhun Erciyes ve DĂźsseldorf Ticaret AtaĹ&#x;esi Mustafa Hilmi AĹ&#x;kÄąn tarafÄąndan da ziyaret edildi. AvrupalÄą Ĺ&#x;ekerleme ve pastacÄąlÄąk ĂźrĂźnleri imalatçĹlarÄąndan ve çok sayÄąda farklÄą Ăźlkeden KFMÄ°B standÄąnÄą ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerinin ikili gĂśrĂźĹ&#x;meler yoluyla fÄąndÄąk talepleri ve iletiĹ&#x;im bilgileri alÄąnarak fÄąndÄąk hakkÄąndaki çeĹ&#x;itli sorularÄą da cevaplandÄąrÄąldÄą. Karadeniz FÄąndÄąk ve Mamulleri Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;i 2018 yÄąlÄąnda da TĂźrk fÄąndÄąÄ&#x;ÄąnÄąn yurtdÄąĹ&#x;Äąnda tanÄątÄąlmasÄą ve alternatif pazarlar yaratÄąlabilmesi için fuar katÄąlÄąmÄą ve sektĂśrel ticaret heyetleri benzeri faaliyetlerine devam edecek.

6DO\DQJR]LKUDFDWĂ&#x2021;\OD PLO\RQGRODUOĂ&#x2021;NJHOLUVDĂŚODGĂ&#x2021; DKÄ°B kayÄątlarÄąndan derlenen bilgiye gĂśre, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den Uzak DoÄ&#x;u Ăźlkelerine 2016â&#x20AC;&#x2122;da bin 435 ton salyangoz ihraç edilerek, karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda 8 milyon 608 bin 211 dolar gelir saÄ&#x;lanmÄąĹ&#x;tÄą. Ă&#x153;lkeden geçen yÄąl ise 2 bin 49 ton salyangoz ihracatÄą karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda 12 milyon 561 bin 483 dolar gelir elde edildi. BĂśylelikle TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den geçen yÄąl yapÄąlan deniz salyangozu ihracatÄą, Ăśnceki yÄąla oranla miktarda yĂźzde 43, deÄ&#x;erde de yĂźzde 46 arttÄą. GĂźney Kore ilk sÄąrada TĂźrkiye geneli yapÄąlan ihracatta 7 milyon 625 bin 10 dolarla GĂźney Kore ilk sÄąrayÄą alÄąrken, 2 milyon 175 bin 640 dolarla Japonya

ikinci, 1 milyon 851 bin 702 dolarla Ă&#x2021;in de ßçßncĂź sÄąrada yer aldÄą. SĂśz konusu dĂśnemde Tayvanâ&#x20AC;&#x2122;a 861 bin 928, Yunanistanâ&#x20AC;&#x2122;a fazla 47 bin 204 dolarlÄąk deniz salyangozu ihraç edildi. Bu dĂśnemde DoÄ&#x;u Karadenizâ&#x20AC;&#x2122;den Uzak DoÄ&#x;uâ&#x20AC;&#x2122;ya bin 240 ton salyangoz ihraç edilerek karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda da 7 milyon 261 bin 557 dolar gelir elde edildi.


DoÄ&#x;u & G. DoÄ&#x;u Anadolu

GAÄ°Bâ&#x20AC;&#x2122;den 652 milyon 667 bin dolarlÄąk ihracat

G

ĂźneydoÄ&#x;u Anadolu Ä°hracatçĹ Birlikleri(GAÄ°B) KoordinatĂśr BaĹ&#x;kanÄą Abdulkadir Ă&#x2021;Äąkmaz Ocak ayÄą ihracat rakamlarÄąnÄą açĹkladÄą. 2018 yÄąlÄąna ihracatta iyi baĹ&#x;landÄąÄ&#x;ÄąnÄą ifade eden BaĹ&#x;kan Ă&#x2021;Äąkmaz yÄąlÄąn ilk ayÄąnda Gaziantepâ&#x20AC;&#x2122;ten 522 milyon 848 bin dolar ihracat gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;ini GĂźneydoÄ&#x;u Anadolu bĂślge ihracatÄąnÄąn ise 652 milyon 667 bin dolar olduÄ&#x;unu belirtti. Ocak 2018 ihracat rakamlarÄąnÄą açĹklayan GAÄ°B KoordinatĂśr BaĹ&#x;kanÄą Abdulkadir Ă&#x2021;Äąkmaz â&#x20AC;&#x153;Birliklerimizce 2018 yÄąlÄą Ocak ayÄąnda, 2017 yÄąlÄąnÄąn aynÄą ayÄąna oranla yĂźzde 5,9â&#x20AC;&#x2122;luk artÄąĹ&#x;la toplam 652 milyon 667 bin dolar ihracat kayda alÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. AynÄą ayda, diÄ&#x;er Ä°hracatçĹ Birlikleri

adÄąna ise toplam 30 milyon 242 bin Dolar ihracat kayda alÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. BĂśylece BirliÄ&#x;imiz ihracat kayÄąt iĹ&#x;lem hacmi, yĂźzde 6,3â&#x20AC;&#x2122;lĂźk artÄąĹ&#x;la 682 milyon 909 bin dolar olmuĹ&#x;tur. Ocak ayÄąnda Gaziantepâ&#x20AC;&#x2122;ten gerçekleĹ&#x;tirilen ihracat rakamÄą ise 522 milyon 848 bin dolardÄąr â&#x20AC;? dedi. Ocak ayÄąnda ortadoÄ&#x;u Ăźlkeleri birinci sÄąrada 2018 yÄąlÄąnÄąn ilk ayÄąnda en fazla Orta DoÄ&#x;u Ăźlkelerine ihracat gerçekleĹ&#x;tirildiÄ&#x;ini belirten BaĹ&#x;kan Ă&#x2021;Äąkmaz â&#x20AC;&#x153;BĂślgemiz ihracatÄąnda Orta DoÄ&#x;u Ă&#x153;lkeleri yĂźzde 50,4 pay ile ilk sÄąrada yer almakta, AB Ă&#x153;lkeleri yĂźzde 21,4 pay ile ikinci ve Afrika Ă&#x153;lkeleri yĂźzde 10,3 pay ile ßçßncĂź sÄąrada bulunuyorâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu.

Ĺ&#x17E;Äąrnak, DoÄ&#x;u Anadolu Ä°hracatçĹlar BirliÄ&#x;inin (DAÄ°B) sorumluluk alanÄąndaki 17 ilden Ocak 2018â&#x20AC;&#x2122;de yapÄąlan 134 milyon 212 bin dolarlÄąk ihracatÄąn yaklaĹ&#x;Äąk yĂźzde 18â&#x20AC;&#x2122;ni gerçekleĹ&#x;tirerek birliÄ&#x;in ihracat lideri oldu. DAÄ°Bâ&#x20AC;&#x2122;in sorumluluk alanÄąndaki DoÄ&#x;u ve GĂźneydoÄ&#x;u Anadolu bĂślgelerindeki AÄ&#x;rÄą, Ardahan, Batman, Bayburt, BingĂśl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, ElazÄąÄ&#x;, IÄ&#x;dÄąr, Hakkari, MuĹ&#x;, Ĺ&#x17E;Äąrnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirtâ&#x20AC;&#x2122;ten ocak ayÄąnda 171 Ăźlkeye 134 milyon 212 bin dolarlÄąk ihracat gerçekleĹ&#x;tirildi. Geçen yÄąl ocak ayÄąnda 21 milyon dolarlÄąk ihracat yapan Ĺ&#x17E;Äąrnak, bu yÄąl ocak ayÄąnda yĂźzde 14â&#x20AC;&#x2122;lĂźk

artÄąĹ&#x;la 24 milyon dolarlÄąk ihracata imza atarak, birliÄ&#x;in sorumluluk alanÄąndaki iller arasÄąnda ilk sÄąrayÄą aldÄą. Bu yÄąlÄąn ilk ayÄąndaki ihracatÄąn iller bazÄąndaki daÄ&#x;ÄąlÄąmÄąnda Ĺ&#x17E;Äąrnakâ&#x20AC;&#x2122;Äą IÄ&#x;dÄąr, ElazÄąÄ&#x; ve Hakkari takip etti. Geçen yÄąlÄąn ocak ayÄąnda 4 milyon 340 bin dolarlÄąk ihracat yapÄąlan IÄ&#x;dÄąrâ&#x20AC;&#x2122;dan yĂźzde 77â&#x20AC;&#x2122;lik artÄąĹ&#x;la 7 milyon 700 bin dolar, ElazÄąÄ&#x;â&#x20AC;&#x2122;dan yĂźzde 17â&#x20AC;&#x2122;lik artÄąĹ&#x;la 2 milyon 300 bin dolar, Hakkariâ&#x20AC;&#x2122;den ise yĂźzde 45â&#x20AC;&#x2122;lik artÄąĹ&#x;la 4 milyon dolarlÄąk ihracat gerçekleĹ&#x;tirildi. En fazla ihracat Ĺ&#x17E;Äąrnak ilimizden DAÄ°B YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Cemal Ĺ&#x17E;engel, AA

muhabirine yaptÄąÄ&#x;Äą açĹklamada, birliÄ&#x;e baÄ&#x;lÄą 17 il arasÄąnda ocak ayÄąnda en fazla ihracatÄąn Ĺ&#x17E;Äąrnakâ&#x20AC;&#x2122;tan yapÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. SĂśz konusu dĂśnemde gerçekleĹ&#x;en ihracattaki artÄąĹ&#x;Äąn sevindirici olduÄ&#x;unu anlatan Ĺ&#x17E;engel, â&#x20AC;&#x153;Ĺ&#x17E;Äąrnak bu yÄąl Ocak ayÄąnda geçen yÄąlÄąn aynÄą dĂśnemine gĂśre yĂźzde 14â&#x20AC;&#x2122;lĂźk artÄąĹ&#x;la 24 milyon dolarlÄąk ihracat yaptÄą. 2017 yÄąlÄąnda da bĂślge illeri arasÄąnda en çok ihracat Ĺ&#x17E;Äąrnakâ&#x20AC;&#x2122;tan yapÄąlmÄąĹ&#x;tÄąâ&#x20AC;? dedi. Ĺ&#x17E;engel, Ĺ&#x17E;Äąrnakâ&#x20AC;&#x2122;tan yerleĹ&#x;ik firmalar tarafÄąndan son yÄąllarda gÄąda ĂźrĂźnlerinin yanÄą sÄąra yaĹ&#x; meyve ve sebze ihraç edildiÄ&#x;ini aktardÄą.

~<0AC! '

èĂ&#x2021;UQDNLKUDFDWWDŠHKĂ&#x2021;]OĂ&#x2021;EDĂŠODGĂ&#x2021;

123


Ò Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,1 artışla 158 milyar dolar olarak kayda geçti. Ò En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında en yüksek ihracat artışını Ocak ayında yüzde 53,20 ile Manisa gerçekleştirdi. Ò Miktar bazında ihracat Ocak’ta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

GÖSTERGELER

12.198.008.000 DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

1,3

742

406

MİLYON DOLAR

MİLYAR DOLAR

İNGİLTERE

MİLYON DOLAR

OCAK AYINDA İHRACAT YÜZDE %16,3 ARTIŞLA

ALMANYA

HOLLANDA

612 ABD

298

301

MİLYON DOLAR

580

MİLYON DOLAR

BELÇİKA

FRANSA

ROMANYA

MİLYON DOLAR

MİLYON DOLAR

585

MİLYON DOLAR

İSPANYA

İhracat pazarları bazında Ocak ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülkeden Almanya’ya yüzde 18,3; İngiltere’ye yüzde 11,4 ve İtalya’ya yüzde 17 artış oldu.

719

MİLYON DOLAR

İTALYA

567

MİLYON DOLAR

IRAK

ANA ÜRETİM GRUPLARININ İHRACATTAN ALDIĞI PAY Madencilik %3,2

Tarım %15,6

Sanayi %81,2

İLLERE GÖRE OCAK AYI İHRACAT DAĞILIMI

5,14

MİLYAR DOLAR

ANA ÜRETİM GRUPLARININ OCAK AYI İHRACATINDAN ALDIĞI PAY Sektör bazında Ocak’ta ihracatın lideri 2 milyar 286 milyon dolarla otomotiv oldu. Ocak ayı ihracatında otomotivi 1 milyar 433 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 353 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

371

MİLYON DOLAR %3

Hayvansal ürünler

Ağaç ve orman ürünleri

218

MİLYON DOLAR %1,8

Tarıma dayalı işlenmiş ürünler

995

MİLYAR DOLAR %8,2

Bitkisel ürünler

1,308

MİLYAR DOLAR %10,7

Kimyevi maddeler ve mamulleri

GÜMÜŞHANE

%2672,40 1,35

MİLYAR DOLAR %11,1

7,56

Sanayi mamulleri

MİLYAR DOLAR 62 %62

981 472

İSTANBUL MİLYAR DOLAR DOLAR KOCAELİ MİLYON SAKARYA

1,15

MİLYAR DOLAR

BURSA

794

MİLYON DOLAR

İZMİR

İHRACATI EN FAZLA ARTAN İL İhracatını Ocak ayında en çok artıran ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 20186,52 ile birinci oldu

525

MİLYON DOLAR

ANKARA

295

MİLYON DOLAR

MANİSA

262

MİLYON DOLAR

DENİZLİ

523

MİLYON DOLAR

GAZİANTEP

187

MİLYON DOLAR

HATAY


OCAK 2018 İHRACAT RAKAMLARI SEKTÖREL BAZDA RAKAMLAR -1000 ($) OCAK

İklimlendirme Sanayii Diğer Sanayi Ürünleri III. MADENCİLİK T O P L A M (TİM*) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM+TUİK*)

2017

2018

1.652.069 1.898.129 1.169.883 1.308.151 523.302 548.129 193.163 225.807 98.589 120.120 96.308 108.847 153.848 155.137 25.054 63.499 72.554 77.912 7.066 8.700 170.613 218.449 170.613 218.449 311.572 371.529 311.572 371.529 8.506.030 9.908.371 849.812 995.238 613.394 696.416 90.877 129.310 145.541 169.513 1.230.554 1.353.177 6.425.663 7.559.956 1.245.687 1.433.355 2.064.185 2.286.661 65.126 42.658 603.328 769.397 388.792 513.165 464.950 597.892 850.631 1.119.974 180.942 208.805 198.534 140.108 99.965 109.261 257.698 331.808 5.824 6.871 328.015 391.508 10.486.114 12.198.008

Değişim Pay(18) (%) 2016 - 2017

14,9 11,8 4,7 16,9 21,8 13,0 0,8 153,5 7,4 23,1 28,0 28,0 19,2 19,2 16,5 17,1 13,5 42,3 16,5 10,0 17,7 15,1 10,8 -34,5 27,5 32,0 28,6 31,7 15,4 -29,4 9,3 28,8 18,0 19,4 16,3

15,6 10,7 4,5 1,9 1,0 0,9 1,3 0,5 0,6 0,1 1,8 1,8 3,0 3,0 81,2 8,2 5,7 1,1 1,4 11,1 62,0 11,8 18,7 0,3 6,3 4,2 4,9 9,2 1,7 1,1 0,9 2,7 0,1 3,2 100,0

20.411.081 14.343.582 6.421.546 2.037.489 1.336.610 1.303.194 1.959.223 205.677 997.800 82.043 1.927.153 1.927.153 4.140.345 4.140.345 108.635.065 11.215.396 7.883.840 1.396.647 1.934.908 14.169.270 83.250.399 16.883.712 24.439.834 995.887 9.952.139 5.312.693 5.986.777 9.296.911 2.647.415 2.468.509 1.658.435 3.511.392 96.695 3.879.054 132.925.200 10.544.382 143.469.582

2017 - 2018 Değişim Pay(18) (%)

21.473.281 14.659.799 6.394.933 2.263.686 1.438.137 1.293.850 1.867.286 361.438 954.024 86.445 2.308.261 2.308.261 4.505.220 4.505.220 122.754.385 11.930.680 8.183.688 1.557.717 2.189.275 16.160.779 94.662.926 17.226.568 28.754.250 1.315.690 10.664.305 6.207.803 6.944.068 11.725.191 2.734.209 3.235.333 1.748.744 3.993.473 113.291 4.752.768 148.980.434 9.023.626 158.004.060

5,2 2,2 -0,4 11,1 7,6 -0,7 -4,7 75,7 -4,4 5,4 19,8 19,8 8,8 8,8 13,0 6,4 3,8 11,5 13,1 14,1 13,7 2,0 17,7 32,1 7,2 16,8 16,0 26,1 3,3 31,1 5,4 13,7 17,2 22,5 12,1 -14,4 10,1

13,6 9,3 4,0 1,4 0,9 0,8 1,2 0,2 0,6 0,1 1,5 1,5 2,9 2,9 77,7 7,6 5,2 1,0 1,4 10,2 59,9 10,9 18,2 0,8 6,7 3,9 4,4 7,4 1,7 2,0 1,1 2,5 0,1 3,0 94,3 5,7 100,0

~<0AC! '

SEKTÖRLER I. TARIM A. BİTKİSEL ÜRÜNLER Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. Yaş Meyve ve Sebze Meyve Sebze Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Fındık ve Mamulleri Zeytin ve Zeytinyağı Tütün Süs Bitkileri ve Mamulleri B. HAYVANSAL ÜRÜNLER Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri II. SANAYİ A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER Tekstil ve Hammaddeleri Deri ve Deri Mamulleri Halı B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. C. SANAYİ MAMULLERİ Hazırgiyim ve Konfeksiyon Otomotiv Endüstrisi Gemi ve Yat Elektrik Elektronik ve Hizmet Makine ve Aksamları Demir ve Demir Dışı Metaller Çelik Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Mücevher Savunma ve Havacılık Sanayii

SON 12 AY

125


GÖSTERGELER

0cak ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) ÜLKE ALMANYA İNGİLTERE İTALYA ABD İSPANYA FRANSA IRAK HOLLANDA BELÇİKA ROMANYA

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$)

2017

2018

Değ. %

1.104.671 666.231 614.609 508.135 446.712 498.013 622.055 274.149 217.788 193.388

1.307.375 742.045 718.968 611.757 584.659 580.218 566.882 406.122 300.950 297.824

18,35 11,38 16,98 20,39 30,88 16,51 -8,87 48,14 38,18 54,00

ÜLKE JAMAİKA KATAR ARJANTİN MORİTANYA MALEZYA NORVEÇ KANADA YUNANİSTAN SENEGAL BAHREYN

Ocak ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) ÜLKE İSTANBUL BURSA KOCAELİ İZMİR ANKARA GAZİANTEP SAKARYA MANİSA DENİZLİ HATAY

2017

2018

Değ. %

4.279.575,61 1.002.592,03 1.000.633,86 662.129,75 447.221,30 492.408,93 453.370,43 192.407,56 220.092,57 157.732,61

5.137.158,01 1.149.915,29 981.301,11 794.032,50 525.133,74 522.848,12 472.339,59 294.772,03 262.277,92 187.654,39

20,04 14,69 -1,93 19,92 17,42 6,18 4,18 53,20 19,17 18,97

ÜLKE BİTLİS YALOVA MUŞ YOZGAT BARTIN KASTAMONU ZONGULDAK KARS TOKAT OSMANİYE

~<0AC! '

126

Değ. % 864,03 188,83 132,65 105,49 103,62 96,34 92,74 79,85 74,16 68,60

2017

2018

Değ. %

4,32 1.973,69 108,31 365,05 823,46 2.944,19 8.858,34 43,32 1.037,78 11.543,59

876,38 29.298,08 546,60 1.182,24 2.395,34 8.203,50 21.173,08 94,27 2.239,48 24.289,96

20186,52 1384,43 404,67 223,86 190,89 178,63 139,02 117,62 115,80 110,42

Ocak ayında en çok ihracat artışı yaşanan ülke ise Jamaika oldu. Ocak’ta Jamaika’ya gerçekleşen ihracat yüzde 864,03 oranında yükseldi.

Ocak ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON KİMYEVİ MADDELER VE MAM. ÇELİK ELEKTRİK ELEKT. VE HİZ. TEKSTİL VE HAMMADDELERİ DEMİR VE DEMİR DIŞI MET. YAĞLI TOHUMLAR VE MAM. MAKİNE VE AKSAMLARI MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

2018 10.791,17 76.058,82 15.419,99 10.003,31 37.418,55 53.285,35 79.172,08 171.027,81 21.879,50 25.218,69

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke sıralamasında Ocak ayında Almanya lider oldu. Ocak’ta Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÜLKE

2017 1.119,38 26.333,72 6.627,99 4.867,92 18.377,00 27.139,60 41.077,82 95.093,86 12.563,16 14.957,85

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

2017

2018

Değ. %

2.064.185,37 1.245.686,85 1.230.554,39 850.631,40 603.327,89 613.393,97 464.949,65 523.301,51 388.792,40 328.015,23

2.286.660,68 1.433.355,49 1.353.176,81 1.119.973,62 769.397,45 696.415,73 597.891,78 548.129,17 513.165,02 391.508,36

10,78 15,07 9,96 31,66 27,53 13,53 28,59 4,74 31,99 19,36

ÜLKE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI DERİ MAKİNE VE AKSAMLARI ÇELİK İKLİMLENDİRME SANAYİİ DEMİR VE DEMİR DIŞI MET. HAYVANSAL MAMULLER ELEK. ELKT. VE HİZMET SÜS BİTKİLERİ MEYVE VE SEBZE MAM.

2017

2018

Değ. %

8.375,19 25.643,10 6.517,15 278.887,07 490.788,53 353.834,07 924.330,98 289.508,51 491.196,68 168.412,98

14.852,36 43.740,69 10.334,59 359.727,28 625.952,90 448.021,63 1.165.011,65 358.482,38 605.010,68 201.029,74

77,34 70,57 58,58 28,99 27,54 26,62 26,04 23,82 23,17 19,37


İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 $) OCAK

2018

Değişim (%)

Pay (%)

2.676.479 2.087.026 1.336.569 867.657 826.676 997.529 616.049 463.453 191.920 131.751 129.356 102.942 58.708 10.486.114

3.285.845 2.362.937 1.600.750 1.073.036 984.053 1.046.610 652.667 526.786 209.347 134.212 162.161 89.439 70.164 12.198.008

22,8 13,2 19,8 23,7 19,0 4,9 5,9 13,7 9,1 1,9 25,4 -13,1 19,5 16,3

26,9 19,4 13,1 8,8 8,1 8,6 5,4 4,3 1,7 1,1 1,3 0,7 0,6 100

2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim (%) 35.441.712 41.510.425 25.047.436 29.584.098 18.325.956 18.957.476 10.979.375 12.035.984 11.074.039 11.935.349 10.276.462 11.766.033 7.858.147 8.098.698 6.250.159 6.816.766 2.179.509 2.465.900 1.889.309 1.812.978 1.459.004 1.738.707 1.303.868 1.292.842 840.224 965.178 132.925.200 148.980.434

Ocak ayında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nin sergilediği performansta İMMİB, EİB ve BAİB’in değişimleri dikkat çekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ORTADOĞU ÜLKELERİ AFRİKA ÜLKELERİ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET DİĞER ASYA ÜLKELERİ DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ UZAKDOĞU ÜLKELERİ DİĞER AMERİKAN ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER

@6NC6@/IùB

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke grubu (1000$)

2017

2018

Değ. %

5.235.753,57 1.914.547,65 866.251,35 593.882,13 580.149,32 351.769,89 304.335,07 305.389,72 128.312,73 147.131,38

6.421.483,23 1.865.132,50 935.225,64 735.323,15 733.600,02 405.709,91 378.971,91 297.699,00 186.004,73 175.974,71

22,65 -2,58 7,96 23,82 26,45 15,33 24,52 -2,52 44,96 19,60

Ülke grubu bazında bakıldığında Ocak ayı ihracatı AB’ye yüzde 22,65 artış gösterdi.

27,9 19,9 12,7 8,1 8,0 7,9 5,4 4,6 1,7 1,2 1,2 0,9 0,6 100

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri arasında Ocak ayında İMMİB’in ihracattaki payı yüzde 26,9 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke grubu (1000$) ÜLKE GRUP(Bin$)

17,1 18,1 3,4 9,6 7,8 14,5 3,1 9,1 13,1 -4,0 19,2 -0,8 14,9 12,1

Pay (%)

ÜLKE GRUP(Bin$) DİĞER AMERİKAN ÜLKELERİ KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER DİĞER ASYA ÜLKELERİ OKYANUSYA ÜLKELERİ AFRİKA ÜLKELERİ UZAKDOĞU ÜLKELERİ

2017

2018

Değ. %

128.312,73 580.149,32 304.335,07 593.882,13 5.235.753,57 147.131,38 351.769,89 54.937,21 866.251,35 305.389,72

186.004,73 733.600,02 378.971,91 735.323,15 6.421.483,23 175.974,71 405.709,91 61.104,45 935.225,64 297.699,00

44,96 26,45 24,52 23,82 22,65 19,60 15,33 11,23 7,96 -2,52

~<0AC! '

İMMİB UİB İTKİB EİB OAİB AKİB GAİB İİB DENİB DAİB BAİB KİB DKİB TOPLAM

SON 12 AY

2017

Ocak ayında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracat yüzde 23,82; Afrika Ülkelerine ise yüzde 7,96 artış gerçekleşti. 127


ADRES

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. B-BLOK K:9 YENİBOSNA / İSTANBUL TEL: 0 212 454 04 90 - 91 FAKS: 0 212 454 04 13 / 454 04 83 E-POSTA: tim@tim.org.tr WEB ADRESİ: www.tim.org.tr GENEL SEKRETER: DR. HALİL BADER ARSLAN GENEL SEKRETER YRD.: MEDİNE ATAY GENEL SEKRETER YRD.: CİHAT GÖK GENEL SEKRETER YRD.: ERKAN KAPLAN

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ LİMONLUK MAH. VALİ HÜSEYİN AKSOY CAD. NO: 4 YENİŞEHİR/MERSİN TEL: 0 324 325 37 37 FAKS: 0 324 325 41 42 E-POSTA: akib@akib.org.tr WEB ADRESİ: www.akib.org.tr GEN. SEK. V: ÜMİT SARI GEN. SEK. YRD: CANAN AKTAN ERDOĞMUŞ BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ASPENDOS BULVARI NO:221 07200/ANTALYA TEL: 0 242 311 80 00 FAKS: 0 242 311 79 00 E-POSTA: baib@baib.gov.tr WEB ADRESİ: www.baib.gov.tr GENEL SEKRETER: FİSUN PEKTAŞ DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA YOLU 10. KM. 246. SOKAK NO: 8 AKKALE/DENİZLİ TEL: 0 258 274 66 88 FAKS: 0 258 274 72 22 - 62 E-POSTA: denib@denib.org.tr WEB ADRESİ: www.denib.org.tr GENEL SEKRETER: UĞUR DAYIOĞLU

TiMREPORT ~øD10C! '

DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ CUMHURİYET CAD. EREN İŞ MERKEZİ NO: 86 K: 4-5 / ERZURUM TEL: 0 442 214 11 85 FAKS: 0 442 214 11 89 - 91 E-POSTA: daibarge@daib.org.tr WEB ADRESİ: www.daib.org.tr GENEL SEKRETER: MURAT KARAPINAR GENEL SEKRETER YRD: Melih LEYLİOĞLU

128

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PAZARKAPI MAH. SAHİL CAD. NO: 95, TRABZON TEL: 0 462 326 16 01 FAKS: 0 462 326 94 01 - 02 E-POSTA: dkib@dkib.org.tr WEB ADRESİ: www.dkib.org.tr GENEL SEKRETER: İDRİS ÇEVİK

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR TEL: 0 232 488 60 00 FAKS: 0 232 488 61 00 E-POSTA: eib@egebirlik.org.tr WEB ADRESİ: www.egebirlik.org.tr GENEL SEKRETER: İ. CUMHUR İŞBIRAKMAZ GENEL SEKRETER YRD: KEMAL COŞKUN GENEL SEKRETER YRD: ÇİĞDEM ÖNSAL GENEL SEKRETER YRD: SERAP ÜNAL

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ B-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 02 00 FAKS: 0 212 454 02 01 E-POSTA: info@itkib.org.tr WEB ADRESİ: www.itkib.org.tr GENEL SEKRETER V.: EROL TUNA GENEL SEKRETER T.: SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU GENEL SEKRETER YARD. V.: MUSTAFA BEKTAŞ

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİMUHTARPAŞA BULVARI MÜCAHİTLER MAH. 52012 NO'LU SK. NO: 6 27090 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP TEL: 0 342 211 05 00 FAKS: 0 342 221 05 09-10 E-POSTA: gaibevrak@gaib.org.tr WEB ADRESİ: www.gaib.org.tr GENEL SEKRETER VEKİLİ: MİKAİL İRTEGÜN GENEL SEKRETER YRD: AYDIN KUTLU

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK BULVARI NO:19/E 28200 GİRESUN TEL: 0 454 216 24 26 FAKS: 0 454 216 48 42 E-POSTA: kib@kib.org.tr WEB ADRESİ: www.kib.org GENEL SEKRETER T.: BÜLENT CEBECİ

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 05 00 FAKS: 0 212 454 05 01 - 02 E-POSTA: iib@iib.org.tr WEB ADRESİ: www.iib.org.tr GENEL SEKRETER: İZZET SELÇUK ŞAĞBAN GENEL SEKRETER YRD: DOĞUŞ TOZANLI İSTANBUL MADEN VE METAL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 00 00 FAKS: 0 212 454 00 01 E-POSTA: immib@immib.org.tr WEB ADRESİ: www.immib.org.tr GENEL SEKRETER: ARMAĞAN VURDU GENEL SEKRETER YRD: COŞKUN KIRLIOĞLU GENEL SEKRETER YRD: FATİH ÖZER

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO: 120 BALGAT/ANKARA TEL: 0 312 447 27 40 (5 HAT) FAKS: 0 312 446 96 05 E-POSTA: oaibwebmaster@oaib.org.tr WEB ADRESİ: www.oaib.org.tr GENEL SEKRETER: ÖZKAN AYDIN ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. GELİŞİM SAHASI KAHVERENGİ CAD. NO: 11 16140 NİLÜFER/BURSA TEL: 0 224 219 10 00 FAKS: 0 224 219 10 90 E-POSTA: uludag@uib.org.tr WEB ADRESİ: www.uib.org.tr GENEL SEKRETER: MÜMİN KARACAKAYALILAR GENEL SEKRETER YRD: ÖZCAN KOLBAŞI GENEL SEKRETER YRD: TANSU SİNAĞ


BİRLİKTE BÜYÜMEK İÇİN FİLOMUZU BÜYÜTTÜK. 2 YENİ BOEING 777F TURKISH CARGO FİLOSUNDA.

Şimdi dünyanın en fazla ülkesine, uzun menzilli, tam 102 ton kapasiteli 2 yeni Boeing 777F uçağımızla ulaşabileceksiniz.

Profile for Turkish Exporters Assembly

TİM REPORT 157  

TİM REPORT'un 157'inci sayısı

TİM REPORT 157  

TİM REPORT'un 157'inci sayısı

Advertisement