Issuu on Google+

t s a T

2012 del territori

Per p articipar-hi hauràs de recollir el teu tiq uet a l’Oficina de Turism e de Vinaròs la set mana ab an s del tast

al Mercat de Vinaròs

er

xim

CONSELLERIA D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMERÇ

Agència per al Foment de la Innovació Comercial

Vinaròs és turisme

50

per

so

p nes

t

tas

· 964 401 912


TAST AL MERCAT DE VINARÒS