Page 1

rià

ar

td eS

O c h oa

all B ern a

r. Se vero

Av .D

ici

lia

En tre sto pi n co os lm o

ma

nía

Ma lta

ia

bsbu

Es t oco lmo

a

Av. de

Moscú

tt e

ch

ni

Ro

o nac

rdam

Rott erda m

nc

rgo

s

Londres Oslo Vi

as

a

ón

Jap

ín

Pek

a

án

iw Ta

Chin

Tokio

a ta

nte

п а рк ый

C

Ha wa i

alde Ma Alc nu el

ice

o ied Ov

a ore

2

3

Остров Бенидорм

дн

ро ри

Er

m

ita

Cala Ti Ximo

П

Rincón de Loix

Центр города

4

5

Punta de Cavall

6

a tjan

Illa Mi

en

en

ер р аЭ ла да )

Si

er r

At

arí

( Cь

nn Bo

a D orada

lín

lán Cha na

do G Llo ijón rca Aló s

Ov ie

eP

Av. d e

Br

Ber nila

Av .d

32

elas us

Ma

Mon tecarl o

Est oco lmo

Ams ter da m

P

Старый город

Ciudad Patricia

ia

e Ha

Cala Almadrava

Пляж Поньенте

Ma rse lla

tec arl o

Av .d

eM on

Av. de E

Oc ho a Av. Dr. Sev ero

aja l yC

Ram ón tiago Dr. Sa n

na

a

Ber

Ma r

Rom

Av. de

n

inas de Filip

Av. de Almería

1

Av. d e L’A metl la d e

rca

Cuenca

Murcia

Avenida de

Romero

de Mallo

Avenid a

Her

Avenida

telló Cas Av. d e

P

5

21

Av .V

ria s As tu

Av. de L ’Alm ir

ón

L l o rca Ant

a Pip La

Av. Bilbao

ed am

M. Mig uel Martore ll

s

rería

Rioja

all av ar

Avenida de

ha

oc

I me au iJ Re el

ad

M

nid Av e

Al

Av. de Em ilio

Aus

ales t Gua d

es

m To r

At

a

Bo go Ma tá na gu a D

Av. Repú

olombia .C Av

ixa Ba

na

ari

sl a de B enidor m

Av. Av. de Benissa

Av .M

Ba r c o a l a I

Пляж Поньенте

tto d

Mu

Lisboa

Av. de Calp

za ron a

ga

ia Bulg a r

go

Pa jar es

ue O

ra Ge

Ru

rce

ov rs Va

Hay

Za

Av.

la Torreta

llo

iduq

ebla

P

s

S

C

La Cala P as ie e Plaça de InfEncarnació G. Navarro o T Lloret Devesa Lu am a Sa arc ari llan lin a nd rne o C as os er rv a do Se ñ e r e La or N 49

1

a

Arch

Toni L

42

sto

La Cala de Finestrat

or

er

C

La

le

ña

lon

st

s

és

il Av

te

o

Fu

r

Av. de M

m

an

do

áneo

Za

Ju

ma

editerr

51 Av . d e

. Av

rra

de

17

or de

m an e

ia De

1

agad

l’Ar

Sor el

Av. d’Alcoi

ce

í de

de

del M

22

lba

C am

or ad

nid

Gerona Avenid a

d Av.

lB

ral

mi

l

arr

eS

td

a ern

Rea

po

rd e

ed

g ad

Ibiza

21

Festilandia

To l

16

dad

’Al eL

39

e Av

Avenida de Europa

cia

jos

Ale

s aró Vin

Пляж Леванте

e

Av. C iu

Ce

Po

ss a

ca or Ll

Lepanto

Jaén

adrid

Пляж Маль Пас

Av .d

A

Lérida

y

diterráneo

31

ga

Mála

Kenned

P

Avenida del Me

a rc

lla

r pe

Es

be

o

t an

an Ju

Av. Dr. Orts Llorca

t

ra

st

ne

Fi

ez

rtín

.P Dr

to

n ra

pe

Es

Del M a r

O

a

ar

a .V

ixà

Em

ño

rtu

lo zL

e ér

N

a

n ia

nc

le

Flu

lio

siet

ia

le Va

M

ia nd

I

.C Av

n Vale

Ga

ropea ad Eu unid om aC el

el Municip Av. d i

a gic

n sla

Iris o

mb

ra

a

d Av.

Bél

dalucía An

la Fin

de Av.

P

Ma

i

Tib

via

te arre d e la C

dia om

i

a

Arco

P

Paseo

cia Gre 50

2 33

-

tés Coroig R

r

Mercat

a

rc ma

o

Plaza SS.MM. Reyes de España

Roc Sant lma La Pa

P

P La Biga

s

s

Veran o

4

afa

milla

de

l P al a

. Rocablanca Urb

nc

ª ta M gio BeaSufra del Orts

iern

Ruz

e Co

ha

Mirado

P

D

cia

Inv

a ver ma Pri a üer Aig e l’ L’Aigüera de v.

P

iza

ina

ran

uc

c

Su

Esc

í de

Av .d

de Av.

al tug Por

P

da

alo je X

ocia

rc d

A

tuño

ués d

2

Paseo de Poniente

de Av.

O

Tomás Or

coni ar M

añola da Esp

Av .d

Av .d ’A o lfons oP toñ

uez Velázq ra Monte

ua ag

Marq

P

eF

Av. de los Almendros

ay

Av .N ica r 8

á

tria

Cam

36

eA

lan

asa

Disco Benidorm

de l’Aigü

o

ga

Ho

42

Pa

ona Bay rdo ca Av. Av. R i Pa m

48

45

rue

No

ecia

a err lat

28

Av. de I ng

P

as ur

ra

Pe

Ho n d

e L’Aigü Av. de

niardà Av. Be tellana la Cas

e

cias

Ve

Nucía Orxeta

Lu

u Av. S

46

33

urgo xemb

Irlanda

anca

Salam

a rid do Flo Arne

1 Av .

na

Av. Uruguay

rri à

Pº de

Pº Aca

a

a ’En S Callosa d

na Lu rio o ad Greco

m

Av .d

ragu

Av. d

35

42

11

a e la Arm

li Av. Bo

al

rm nido

P. de las Tiendas

Pr e n

Luis s e le s T. d çane Ma

aldo

nio B

Anto

21

urt

D’

Juan

ntBe Av. Mo

o

gre Lan

er nd nta Sa ea Alt

o Vig i el P sd lfà L’A s üe Aig

sa

Vila Joio

Av. de La

lta

M Av.

àbia

X Av. de

10 38

Av. M a rina A

na a Argenti blic

Pa Av.

II

ia Den de

1

les

Av. de Cub

Av. de Xixo

Costa Rica

ablo

an P

Ju Av.

B

nar l Pi de

so

ela zu ne

las mapo Las A ucenas z A s La

Av. Vicente Pérez Devesa

A L’

ra

ua

uár ez

te

n ica

Las Flor es

arag

oS

ic Av. N

o lf

Gi

Sella41

ena Macar V. de la o n ra Ser Alcalá ena Almud V. de la

e Foietes Av. d

z áre Su

. Av

Ad

e

52

cisc

Italia

. Sraío. NtraR oc del

Relleu

42

Goya

15

n

a tiv

o

Av. A do lf

53

27

29

E

Salt

ía Antó

or

Car ac as

39

Fran

C. Antonio Bayona

E. rdo Na

olls ls T

Estación de Autobuses

Polop

ortés na án C Capit Serra Aita

p De

Monte

ació

s ma na ine lo artage Jard . Pa V

ad

Va

Terra Mítica

ra. Ct te n ria

N

o de vi

Apeadero TRAM

l na ci o a N

2 -33

ud Ci

18

C Ginés

De l’Est

A

seig

Pas

n Garc

Estación TRAM BENIDORM

47

44

Ramó

- Denia FGV Alicante

Peaje AP-7 Terra Mítica

Al

41 37

As s

le Va

8 25 56 58

24

Apeadero TRAM

í d el

to

Au

n

A

20

26

57

C am

ля

ta pis

je

ea

P de

Peaje AP-7 Benidorm

22

cia

seller

ед

ил ь

7 P-

n Av. Co

л По

ь гол

(В фа

яит

) ан а


A. Ja im de eF lA err lca er lde No Pe me dr de oZ u ara go za

re de

a Av. M

P. del Torrejó

Ba rc o

Ala me da

el

Ca rr

13

tg e

7

Me

Пляж Маль Пас

Пляж Леванте

P. Sant Jaume

Plaza Castelar

fratge

el So Déu d

Barc

P. de Santa Ana

oal a Isl

P. del Castell

a de Beni

a Pip La

s ría

nt o ra Es pe

is o Ir Arc

rca

Llo

ncia

Vale

rre He jos

.P Dr

z ére

Av. Mediterráne

o

Bilbao

Rioja

da

vari

l Cal

José Artesano

ar M

Jazm ín

Joan Baptista

a de

m

Ga

P. de la Hispanidad je sa a Pa enad s En

bo

l

Boc

Pon

So

t

me

an o

all av

Rosa l

t

ra

st

ne

Fi

SªBernia

rt

O

t

Ale

Al

Ala

er cé M la

de

Me

s

all M ar av

ca

Ur

ha oc At Ro

I o

me au aJ ud ro

Av ing

ge

Jil n

o uñ

o

er

an

Go rrió

ixà

r Ve

Maravall

Flu

or

a a

Em

P. Dr. Flemming

ez

era

P

rtín

rret Paseo d e la Ca

P. de La Creu

o

ili

a añ y e s de Esp 5

Ma

Plaça Major

ver

Huerto Colón

ma

s

Molí

lo

6

12

Re

14 Olivos

La Biga

Ayuntamiento

M

Amanec

cía

dalu

Mirad

Pri

Plaza SS M

40

a

he

P

P

Assumpció

La Font

43 Mercat

üer

o

uch Ort Parq ega ue d e Elc

P

Aig

t

e l’

Merca

am p

La Parra

4

afa Ruz Roc Sant lma La Pa

ni

Sta. Rita

de s

o

nd

Ho

Naranjos

Palangre

re

osé S

s

Escoles

Trasmall

t Pe

lde J

milla

2

55

a Ruzaf

adors San

án

Jero

Red

va

Rold

es

Pesc

adra

üera rc d ’Aig Pa eL .d Av

nt

Lo

El Ve

La Garita

L’Alm

e Co

Sant

XI

ratalá

ués d

S. Tomás

Marq

enias

Sant Antoni

o Tomás Ortuñ

Gard

Пляж Поньенте

u

pana

s Arcos

Carrasco

A. Ramos Car

Cam

Alca

A5

Andre

Costera d l C e

A3

Puig

Uruguay

Júpiter 1

P

Glorieta Carrasco

Pino

Limones

Apolo

P. de España

Venus

Buen Pastor

ch a

ierno Inv

21

P

Marte

Plaza Maravall

Tulip anes

30

P. de Neptuno

S. Ignacio de Loyola

B5

Ni c

o

Pu

P

ia

3

no

P. de La Luna

in

o

oñ Ot

54

ño

Sant

ote cerd íare Sa. Garc T empe S

C1

rn

42

23

S. Marc

ristina

A4

Sta. C

ta

to

s Ortu

na

Tomá

o

Pa

tur

Es

Av .d eA l fo ns o

món

a lad du On

nc

An Av.

na

acias

a

d ne

A4

Rastro “El Cisne”

ona Bay

coni Mar

A3

Tesorería Seguridad Social

rdo

Rica

leda sa Ro

A4

A4

rio

vio

tola

Perú

Sa

rd iz

na

Пеший туризм C5 C6 Дайвинг C3 C6 Зона Wi-Fi Спортивные зоны Остановка такси Ночное такси

a

S. R

P. de L’Infant

Pe Ca Ga

je sa Pa

A5

P

gua ara

A3

tón

Tó r

A4

A5

Ar

es iet

A3

A4

Plu

Места для фотографий (живописные виды)

Fra

ra Monte

rid Flo

Fo

A4

nduras Ho

ela

A4

A3

B4 B5 C1

A3

A3

A5

u nez

C1

A3

A3 A4 B5 C1

Ve Av.

Oficina del DNI A3

Castella

uez

Velázq

Av.

A3 B5

anca

Salam

de las Ac

B1

A4

Paseo

B1 A3

A5

Ve rg e

C1

B3 A5

A4

A v. de los Almendros

B5

Colón

B5

To rd

B4

rio

B4

B3

rcu

A3

B4

Пляж для людей с ограниченными возможностями B1 B3 B4 Порт

Библио-пляж (летом) C4 Бисидорм (прокат велосипедов) Водные лыжи C5 Пешеходные улицы Автобусная станция A4 Гольф Туристическая информация B4 B5 C1 (летом) Остановка трамвая

La Luz

A3 B1 B5

dorm

План города

Mirador

A Abad de Tormes............................. A3 Acacias, Paseo de.......................... A3 Adolfo Suárez, Avda....................... A2 Aigüera, Avda. de ........................... B3 B4 Aigües............................................. B1 Alacant ........................................... Alcalde D. Pedro Zaragoza, Alameda Alc. Jaime Ferrer Nomedeu .......... Alcalde José Such Ortega ............ Alcalde Manuel Catalán Chana ....... C5 Alc. Vicente Pérez Devesa, Av. ..... B2 Albacete, Avda ............................... A6 Alcalá..................................... ......... A3 Alcoi, Avda. de ............................... B4 Alfàs del Pi .................................... B1 Alfonso Puchades, Avda. .............. A4 B4 Almadrava ...................................... Almendros, Avda. de los ................ Almería, Avda. de ........................... B5 Almirall Bernat de Sarriá, ............... A5 A6 B5 Alt ................................................... Altea ............................................... B1 Amadorio ....................................... A3 Amanecer ...................................... Amapolas, Las ............................... B3 Ametlla de Mar, Avda. .................... B5 Amsterdam .................................... B5 Andalucía, Avda. ........................... A4 Angels ............................................ Antonio Ramos Carratalá .............. Apolo XI ......................................... Arco Iris ......................................... Arcos, Los ..................................... Archiduque Otto Habsburgo ......... A6 B6 Armada Española, Av. ................... B2 B3 Arnedo ........................................... Assumpció ..................................... Asturias ......................................... C1 Atenas ............................................ B6 Atocha ............................................ Austria ............................................ A3 A4 Avilés ............................................. C1 Azucenas, Las ............................... B3 B Beata M.ª Sufragio Orts ................. A4 Bélgica, Avda. de ........................... A4 Beniardá, Avda. de ......................... A3 Benissa, Avda................................. B1 Berlín .............................................. B5 Berna .............................................. B5 Biga, La .......................................... Bilbao, Avda de .............................. B4 Bogotá ............................................ A3 Bolivia ............................................. B2 Bon Retiro ...................................... Bonn ............................................... C5 Bruselas.......................................... B5 Buen Pastor.................................... Bulgaria .......................................... B6 C Cala, La .......................................... C1 Callosa d’Ensarriá .......................... A3 Calp, Avda. de................................ B1 Canalejas, Plaça de........................ Canario ........................................... Capitán Cortés ............................... A3 Caracas .......................................... A2 Carmela Martínez ........................... Carrasco ......................................... Carrasco, Glorieta .......................... Carretera, Paseo de la ................... Castelar, Plaza de ..........................

Castell, Plaça del............................ Castellana, Paseo de ..................... Castellón, Avda. de ........................ Cerdeña .......................................... China ............................................. Ciudad Deportiva ........................... Ciudad Real, Avda. ........................ Coles .............................................. Colombia, Avda. de........................ Colón, Passeig de .......................... Comunidad Europea ...................... Comunitat Valenciana, Avgd. ......... Condestable Zaragoza ................... Conseller R. García Antón, Av. ......... Constitució, Plaça de la ................. Córcega .......................................... Corea ............................................. Cornellana ...................................... Cortes Roig .................................... Costa Rica, Avda............................ Costera del Barco .......................... Costera del Campo ........................ Costera del Hostal.......................... Creu, Plaça de la ........................... Cuba, Avda. .................................. Cuenca, Avda. de ........................... D Denia .............................................. Derramador, Avda. del ................... Dinamarca ...................................... Doctor Fleming, Plaza .................... Doctor Orts Llorca, Avda. ............. Doctor Pérez Llorca ....................... Dr. S. Ramón y Cajal ..................... Dr. Server ....................................... Dr. Severo Ochoa, Avda. ............... E Emilio Ortuño, Vía de.............. ....... Emilio Romero, Avda...................... Encarnació Lloret Devesa, Plz. ....... Ensenada........................................ Entrepinos ...................................... Ermita ............................................ Escocia .......................................... Escoles .......................................... España, Plaza de .......................... Espejo, del (E.) ............................... Esperanto ...................................... Estació ........................................... Estocolmo ..................................... Estornino ...................................... Europa, Avda. de............................ F Filipinas, Avda. de .......................... Finestrat.......................................... Finlandia ......................................... Flores, de las .................................. Florida............................................. Fluixà .............................................. Foietes, Avda.................................. Francia, Avda. de ........................... Francisco Llorca Antón ................. G Gambo............................................ Gardenias ....................................... Garita, La ........................................ Gats, Dels ....................................... Gaviota ........................................... Genaro Navarro .............................. Gerona ............................................ Gijón ............................................... Ginés Cartagena ............................ Girasoles, Los................................. Gorrión .......................................... Goya ............................................... Grecia ............................................. Greco .............................................. Guadalest .......................................

A3 B5 A6 C6 A3 B5 B2 A4 A4 B4 A3 A6 C6 C1 A4 B2

B3 B4 B1 B5 A4 B4 B4 B5 C1 A6 B5 B4 B4 C1 A6 C1 A4 A3 A4 B4 A3 A6 B5 B6 B4 B5 B4 A4 A3 B4 A3 A4 A4 B4

C1 B4 B5 C1 A3 A3 A3 A4 A3 A3

H Hawai ............................................ Herrerías ........................................ Hispanidad, Plaza de .................... Holanda, Avda. de ......................... Hondo ............................................ Honduras ........................................ I Ibiza ................................................ Infant, Plaza.................................... Infiesto ............................................ Inglaterra, Avda. de ........................ Invierno ........................................... Irlanda............................................. Islandia ........................................... Italia ................................................ J Jaén ............................................... Japón ............................................ Jardines .......................................... Jazmín ............................................ Jilguero ........................................... Juan Antonio Baldovi ..................... Juan Fuster Zaragoza .................... Juan Llorca ..................................... Juan Pablo II, Avda. de .................. Júpiter ............................................ K Kennedy ......................................... L La Haya ......................................... Langreo .......................................... Laredo ............................................ Lepanto .......................................... Lérida.............................................. Limones, Avda. de los.................... Lisboa ............................................. Londres .......................................... Luarca............................................. Luis Prendes, Actor ........................ Luna................................................ Luna, Plaza ..................................... Luxemburgo ................................... Luz .................................................. M Madrid, Avda. de ........................... Major, Carrer ......................................... Major, Plaza.................................... Mal Pas........................................... Málaga ............................................ Malta............................................... Mallorca, Avda. de ......................... Managua......................................... Manila ............................................. Mar, del .......................................... Maravall .......................................... Marbella ......................................... Marconi, Pasaje de......................... Mare de déu del Sofratge, Avda........ Marina Alta, Avda ........................... Marina Baixa .................................. Marqués de Comillas ..................... Marsella .......................................... Marte .............................................. Martínez Alejos, Avda. de ............. Martínez Oriola ............................... Mediterráneo, Avda. del ................. Mercat ............................................ Mercurio ......................................... Metge D. Cosme Bayona ............... Metge D. Miguel Martorell.............. Metge D. J. Pérez Martorell ........... Mirador ........................................... Molí ................................................. Mónaco .......................................... Mont Benidorm, Avda. del ............. Montecarlo ..................................... Montera ..........................................

C6 A4 B3 B4 B5 C1 A3 A4 B4 A3 A4 A4 A4 B4 B5 C6 A3 B1 C1 B5 B4 B1 B4 B5 B6 B1 C1 B4 B5 B4 B5 B5 B6 B5 B6 C1 C1 A3 A4 B4 B5

A5 A6 B5 A3 B5 B4 A4 B1 B1 A6 B4 B4 B5

B4 B5 B4 B5 B1 C1 B5 B6 A3

Montevideo..................................... Moscú............................................. Municipi, Avgd. del......................... Munich............................................ Murcia, Avda. de .......................... Murtal ............................................. N Nápoles .......................................... Naranjos ......................................... Nardos ............................................ Neptuno, Plaza de .......................... Nicaragua, Avda. de ....................... Noreña ............................................ Noruega .......................................... Nucía, La ........................................ Ntra. Sra. del Rocío ....................... O Olivos.............................................. Ondulada ........................................ Orxeta ............................................. Oslo ................................................ Otoño.............................................. Oviedo ............................................ P Pajares............................................ Pal ................................................. Palangre ........................................ Palma ............................................ Panaderos ..................................... Panamá, Avda. .............................. Paraguay ....................................... Parc D’Elx ...................................... París, Avda. de .............................. Parra .............................................. Pekín .............................................. Pep “El Carreró” ........................... Perdiz ............................................. Perú, Avda. de ............................... Pescadors ..................................... Pinar, Avda del. ............................. Pino ............................................... Pintor Lozano ................................ Pipa, La ......................................... Plutón ............................................ Polonia .......................................... Polop ............................................. Pont ............................................... Portugal, Avda. de ........................ Prelado D. Antonio Bayona, Pl......... Primavera ...................................... Puig Campana ............................... Puríssima Concepció .................... Q Quatre Cantons ............................. R Redes ............................................ Rei Jaume I, Avgd. del .................. Relleu ............................................. República Argentina, Avda. ........... Ricardo Bayona ............................. Rioja .............................................. Rocas ............................................ Roldán ........................................... Roma, Avda. .................................. Rosal ............................................. Rosaleda, Pasaje de la .................. Rosari ............................................ Rotterdam ...................................... Rumanía ......................................... Ruzafa, Avda. ................................ S Sacerdote d. Tomás García .......... Salamanca ..................................... Salinas ........................................... San Ignacio de Loyola .................. San José Artesano ........................ Sant Andreu............................ ....... Sant Antoni ....................................

A2 A3 B6 A4 B6 B4 B1 A6 A3 A3 B3 C1 A4 A3 A3

A3 B6 A4 C1 C1

B3 B2 B3 B6 C5 C6 B3 B1 B4 A6 A3 A4 A3 B4

B3 A3 B2 B3 B4 B5

B6 A6

A3 C1

Sant Jaume, Plaça de ................... Sant Jeroni .................................... Sant Joan Baptista ........................ Sant Llorenç .................................. Sant Marc ...................................... Sant Miquel ................................... Sant Pere ....................................... Sant Ramón .................................. Sant Roc ....................................... Sant Tomás ................................... Sant Vicent .................................... Santa Anna, Plaza de .................... Santa Cristina ................................ Santa Faç, de la ............................ Sta. Rita de Casia, Pasaje de ........ Santander ...................................... B1 Santíssima Trinitat .......................... Santo Domingo ............................. Saturno .......................................... Sella ............................................... A3 Senyoria, Plaça de la ................... Serra d’Aitana .............................. A3 Serra de Bernia ............................. Serrano .......................................... A3 Sicilia ............................................. A6 Sierra Dorada ................................ B5 C5 Sol ................................................. Suecia, Avda. ................................ A4 Suiza .............................................. A4 SS. MM. Reyes de España, Pl ......... B4 T Taiwán ........................................... C6 Tamarindos, Paseo ....................... C1 Tibi ................................................. B2 Tiendas, Plaza de las .................... C1 Tokio .............................................. C6 Toledo, Avda. de ........................... A5 A6 Tolls, Passeig Els .......................... A4 Tomás Ortuño ............................... B3 Toni Leblanc, Actor ....................... B6 Tordo .............................................. Torre de les Mançanes ................. C1 Torrejó, Plaça del .......................... Tórtola ........................................... Trasmall ......................................... Tugar, Pasaje ................................ Tulipanes ....................................... U Urano ............................................. Uruguay ......................................... B3 V Valencia ......................................... B4 Varsovia ......................................... A6 Velázquez ...................................... A3 Venezuela, Avda. ....................... A3 B3 Vent ............................................... Venus ............................................. Verano ........................................... B4 Verge de la Merced ....................... Vicente Llorca Alós......................... B1 B2 C1 Viena .............................................. B6 Vigo ................................................ B1 Vila Joiosa, Avda. de la ................. B1 Vinarós .......................................... B1 Virgen de la Almudena ................... A3 Virgen de la Macarena .................. A3 Virgen de la Paloma ...................... A3 X Xàbia ............................................. B1 Xaloc, Pasaje ................................. A4 Xixo, Avda. de ............................... B2 Z Zamora .......................................... B5 Edita: Ayuntamiento de Benidorm. Concejalía de Turismo. www.benidorm.es Diseño: Dpto. de Diseño e Imagen del Ayto. Benidorm. www.disseny.benidorm.org

Agosto 2013

ros Almen d

Tomás Ortuñ o

er M De ajo Co ls r sm Ga eB ts ay on a

ar

as

os

lP

34

l ej zA

Ma

Puerto

íne

P. de la Señoría

l So

ez P. de Canalejas

re

.P Dr

g Tu

tín

l rel

rto

a zM

rca

Llo

je sa

ar

tge

Me

z ére

Pa

M

art .M Av

ela

no za Lo

arreró’

Co nc ep ci ón

m

d

Pep ‘El C

19

t or Pin

ra Coste

l Pa

els

Plaça Constitució Ca r

an

tre C

Qua

Pu rís im a

bo

t

g An

goza able Zara

Llore

Co

tons

Co les

tal

Hos

e l’ st. d

Улицы, площади и проспекты

m

Ga

Al

ros ade

ro Reti Bon

ari Ro s uel t Miq San iola z Or tíne Ma r ingo Dom Santo itat a Trin ssim Santí Faç Santa ant Alac nt Vice Sant

Sant

22

Condest

Пляж Поньенте

Passeig de Colón

9

P. de La Creu

Pan

Passe ig de la Carretera

afa

Plaça Major

Ruz

Such Orte Parq ga ue d e Elc he

d el C amp o

oc Sant R

Co

Pere

osé

lma La Pa

lde J

a ste r

Sant

Alca

Plano Benidorm ruso  

Plano de Benidorm en Ruso

Plano Benidorm ruso  

Plano de Benidorm en Ruso

Advertisement