Page 1

DE TUINFLUITER april - mei 2013

Wijkkrant van de Tuinwijk

In deze tuinfluiter “Herinrichting Bessemoerpark” “Zelfredzaamheid” “Actief als vrijwilliger” “Kledingruilevenement succes!” “Eindelijk zonnige dagen!” “Kindermoestuin 2013” “Noaberproat”

Jaargang 24

W W W.TUINWIJKGRONINGEN.NL

Nummer 2, 2013 < BEZOEK OOK ONZE WEBSITE


Voorwoord Deze keer een volle Tuinfluiter waarin we afscheid nemen van de koude-kwakkelwinter en vooruitblikken op lentekriebels, beter nog, op een zomers mei-gevoel. Flink wat foto’s, volop activiteiten, herstart van de kindermoestuin en nieuwe projecten die in de pen zitten van verschillende buurtbewoners. De Tuinwijk in het zonnetje-project is de kou goed doorgekomen: hierover een uitgebreid verslag met nieuwe informatie, de kWh-opbrengst van maart en andere bijzonderheden. En dan is er een stevig artikel over “Zelfredzaamheid”: de nieuwste oproep van de Overheid, naast de crisis-mantra “bezuinigen…bezuinigen”, om ons allen warm te laten lopen voor het idee dat de burger eigenlijk véél meer kan dan hij/zij denkt. En als hij/zij dat (nog) niet denkt, dan moet het maar zo snel mogelijk gedacht worden, want de Overheid “trekt zich terug”! En dan is, op veler verzoek, de “Ik geef de pen door…”rubriek ook terug! Namens de redactie wens ik u allen een overdosis zonne-energie. Simon Bult.

2


Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4

Uit de Tuinwijk

6

Herinrichting Bessemoerpark

Colofon

Oplage:

Redactieadres:

Radijsstraat 49 9741 BK Groningen Email adres: Derkjaap.bessem@gmail.com

8 Zelfredzaamheid 10

VenstercafĂŠ ontmoetingsplek

11

Actief als vrijwilliger

12

Mensen Maken Stad!

14

Wist u dat...

15

Woensdagmiddag Kinderinstuif

16

Kledingruilevenement succes!

Aan deze tuinfluiter werkten mee: S.H. Bult L. Dijkstra D. J. Bessem L. van Hoffen S. de Vries (vormgever)

Uitgave van

Wijkvereniging Tuinwijk

17 Luisterwijk 18

Ik geef de pen door...

19

Eindelijk zonnige dagen!

21

Kindermoestuin 2013

22

Ontmoet & Taart! Groot succes!

1150

Drukkerij

De marge, Groningen

Kopij inleverdatum: 14 juni

Bezorging

L. Dijkstra D.J. Bessem S. Ramsoek M. Brouwers B.S.E de Jong

23 Noaberproat 24 Adressen

De redactie behoud zich het recht tot het inkorten van artikelen.

3


Uit de Tuinwijk Het voorjaar dient zich na de lange winter nu echt aan. Tijd om het huis op te ruimen, bloemen in de bloembakken te zetten en plannetjes te maken voor vakantie en uitstapjes. Dat opruimen gebeurt op wijkniveau ook: voordat een begin kan worden gemaakt met de inrichting van het Bessemoerpark, blijkt er eerst nog asbest verwijderd te moeten worden uit de grond. Wat ondertussen alvast meer ruimte geeft voor het park, is het verwijderen van diverse blokjes bejaardenwoningen. Aan de Grote Beerstraat in de ‘Sterrenbeeldenbuurt’ in Paddepoel, verrijzen nieuwe woningen, binnenkort trekken de eerste bewoners er al in, liet ontwikkelaar KUUB weten.

Het Bessemoerpark en het beoogde nieuwe buurtcentrum zal volgens de nieuwste plannen als een wat groot uitgevallen ‘’Buurtkamer’’ gaan fungeren voor bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel Zuid Oost. Het Buurtcentrum valt onder één bestuur met Buurtcentrum Sonde 2000, het Buurtcentrum dat in de Vensterschool aan de Eikenlaan gehuisvest is (wist u dat?). Welke activiteiten de bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel Zuid Oost graag in het buurtcentrum aan de Bessemoerstraat zouden willen zien, is iets wat onderzocht gaat worden. In de Tuinwijk zijn diverse bewoners daar al actief mee en in Paddepoel is tevens de opbouwwerkster op pad om wensen te inventariseren. Officieel is het de taak van het Buurtcentrumbestuur om activiteiten op te zetten en te faciliteren. Het is nog onzeker hoe het beheer van het Buurtcentrum in de toekomst geregeld gaat worden (via Werkpro of Participatie-banen) en welke rol de bewoners, de Wijkvereniging(en) en het ‘Sondebestuur’ daarin zullen spelen. En, o ja de Gemeente wil nog een extra beheerder-activiteitencoördinator aanstellen (Hoe die dan weer in het plaatje past?) In het Bouwteam dat de Gemeente voor de bouw van het buurtcentrum heeft aangesteld, hebben dan eerst weer de professionals zoals kinder-en jongerenwerkers zitting (volgt u het nog?). De bewoners zijn over de plannen geïnformeerd op een goedbezochte inloopavond in januari. 4


Wil je er ondertussen met het mooie weer op uit (en helemaal niet binnen in een Buurtcentrum zitten), dan is het lopen van het Pieterpad een mooie optie: de route loopt via de Moesstraat immers dwars door de Tuinwijk?! Ook fietsliefhebbers kunnen hun hart ophalen: de Bessemoerstraat ligt aan het tracé van de Saksenroute (Een fietsroute van Lauwersoog naar Enschede). De trein vanaf het Noorderstation brengt je zo bij bezienswaardigheden in de provincie, zoals de Menkemaborg in Uithuizen, naar een concert in Loppersum of naar de Kroning van onze nieuwe koning in Amsterdam. Project Luisterwijk wil ondertussen graag van bewoners weten wat de bijzondere plekjes in de eigen wijk

zijn, om daar muziek en filmpjes over te kunnen maken, zoals misschien de schilderijen in de Radijsstraat of het Mozaiek aan de fietstunnel in de Moesstraat of iets bijzonders op de Noorderbegraafplaats, of……..? , zodat een toeristische wandeling door de eigen Tuinwijk aan de hand van QR codes ook in het verschiet ligt. Heb je tips? Mail info@luisterwijk.nl Mocht je, thuisgekomen na een lange dag er op uit, geen zin in eten koken hebben, dan kan je via de site www.thuisafgehaald.nl zien welke buurtbewoners wel voor je zouden willen koken. Of, als het zo uitkomt eet je een taartje bij Ontmoet en Taart. Hopelijk wordt ook het geslaagde Buurtbuffet in de toekomst een traditie! En, wil je eens buitenshuis overnachten dan kan dat via couchsurfing wellicht op de bank van één van de buren. Houd www.tuinwijkgroningen.nl in de gaten voor activiteiten in de wijk.

5


Herinrichting Bessemoerpark Samenvatting ontwerp en uitvoering herinrichting Bessemoerpark Ontwerp In januari is er een informatieavond gehouden voor de Tuinwijk en Paddepoel Zuid Oost. Bewoners konden hun wensen aangeven ten aanzien van de inrichting van het park en de speelvoorzieningen. De ontwerper heeft hieruit een keuze gemaakt en heeft het in het ontwerp ingepast. Het ontwerp moet nog worden doorgerekend, het kan daarom zijn dat sommige onderdelen niet in het budget passen en daarom komen te vervallen of worden aangepast. Het park wordt ecologisch ingericht met speelvoorzieningen die daarin passen: natuurlijk spelen met water, hout, stenen ed. Aan de randen van het park is plek voor nieuwe bomen zoals fruitbomen. De gemeente overlegt met de Huismeesters over de aanplant rond de nieuwe woningen. Hier kunnen zwarte dennen worden geplant en een rand van heesters. Voor de nieuwbouw van het buurtcentrum moet één boom worden verplant, dit is dit voorjaar al voorbereid. De haagbeuk gaat dit seizoen al naar de rand van het park aan de kant van de Dierenriemstraat. Uitvoering De uitvoering gaat de komende maanden verder. Nijestee is begonnen met de sloop van de ‘bejaardenwoningen’, dit is eind maart klaar. Eind mei begint de gemeente met de inrichting van het park. Nieuwbouw buurtcentrum Het ontwerp is klaar en wordt verder uitgewerkt. Rond 1 april wordt de bouwaanvraag ingediend met de omgevingsvergunning. De aanbesteding en uitvoering staat gepland voor het najaar van 2013. Oplevering: ca. mei 2014. Het oude buurtcentrum wordt gesloopt als de nieuwbouw in gebruik is genomen. Fietsstraat Bij basisschool de Zaaier wordt de Dierenriemstraat ingericht als fietsstraat met éénrichtingsverkeer voor auto’s. er komt een haal en brengstrook voor schoolbusjes met een groene inrichting. Wij overleggen met de school over de uitvoering van de aanpak. Dit wordt gepland in een van de schoolvakanties. Meer informatie over het project is te vinden op de gemeentelijke wijkwebsites: www.gemeente.groningen.nl/tuinwijk www.gemeente.groningen.nl/paddepoel

6


7


Zelfredzaamheid Hoe de Overheid probeert ons een oor aan te naaien. (Begin) Jarenlang hebben banken, pensioen- en bouwfondsen, woningcorporaties en semi-overheidsinstellingen in de zorg en het onderwijs voor ‘pijnlijk’ veel miljarden met onze belastingcenten gegokt én verloren. Maar geen paniek; in no-time zijn de burgers omgedoopt tot eigenaar van de failliete privéboedel van de grote banken ABN, ING en SNS en mogen we de klus klaren door de broekriem strak te trekken en de pijn tot diep in de broekzak te voelen. Om ons er van te overtuigen dat dit financieel-economisch drama gezien kan worden als een unieke “kans”, heeft het Kabinet Rutte-Samson, tijdens een 1-daagse workshop creatief duimzuigen, een nieuwe hype in het leven geroepen: zelfredzaamheid, ook wel “Op eigen kracht” genoemd. In feite gaat het om een magisch placebo voor het onaangenaam klinkend gezegde “Ieder voor zich, God voor ons allen”. Slim bedacht, want het geeft de individuele burger het o zo heerlijke gevoel dat hij/zij alles veel beter kan dan het hele politieke boter-op-het-hoofd-zootje bij elkaar. Een zelfverzekerdheid dat ons eigenlijk alleen overkomt na stevig alcoholgebruik in de kroeg of thuis op de bank. Het is maar dat u het weet: de burger heeft eigenlijk helemaal geen overheid nodig, want is, blijkt nu, zeer wel in staat zijn/haar eigen boontjes te doppen. Zeg nou zelf: wie wil nou niet lekker zelfredzaam moeten zijn? Een vaste baan, relaxt flex-werk of zzper(zelfstandige-zonder-problemen), als vrijwilliger aan de slag, nooit meer werkloos. Ziek, gehandicapt, hulpbehoevend; u redt het allemaal wel. Oud en/of uitgeleefd, u kunt nog jaren mee! (Intermezzo) Tot 1929 heeft Jan-met-de-Pet het vooral beroerd slecht gehad en beleefde Karel-Frederik-met-de-dubbele-pet vooral gouden tijden. Toen kwam er de Grote BeursCrash vanuit NY, gevolgd door de gruwelijk Grote Oorlog vanuit Berlijn. Een geluk bij twee ongelukken: eindelijk kregen we de ‘kans’ samen iets te kunnen: de wederopbouw!. Na 65 jaren ploeteren en zuinig wezen eindelijk welvaart en sociale zekerheid bereikt, wordt opeens gesteld dat de burger te verslaafd is geraakt aan goede salarissen, idem hypotheken en pensioenen en hedonistische koopkracht. Net alsof dat niet de bedoeling was geweest! Daarom wordt u nu vriendelijk verzocht op alle mogelijke terreinen de handen eens écht en wat extra uit de mouwen te steken. Wie weet wordt u daar, als zichzelf-reddende burger, binnenkort een stuk blijer en uiteindelijk zelfs veel gelukkiger van. Denk daarbij af en toe aan die noeste jaren ’50 en ‘60, de het-wordt-steeds-beter-jaren ’70, ’80, en ‘de-bomengroeien-tot-aan-de-hemel-jaren’ daarna. (Crux) Terug naar de actualiteit: vette bezuinigingen en zelfredzaamheid. Stel, u bent jong, hebt een mooi diploma en een businessplan op zak, krijgt een tijdelijk baantje bij Post-Nl of dé kans om een paar jaar in Australië rond te struinen: wat kiest u?

8


Stel, u bent net gepensioneerd en wilt eindelijk eens een plastic heup of hartklep, of gaan schilderen, ver reizen, een kleinere auto kopen, het huis opknappen, de kleinkinderen financieel steunen, vaker naar het theater of museum: wat gaat u schrappen? Of erger: het verzorgings- of verpleeghuis waar u al jaren ingeschreven staat wordt gesloten en u kunt op eigen kracht zelfstandig blijven wonen en buren de klussen laten doen. Stel, u bent van middelbare leeftijd en hebt een baan die op de tocht staat. Een collega is al ontslagen, gaat voor 1 jaar in de WW en krijgt de dringende aanbeveling ‘voor zichzelf te beginnen’ om niet in de Bijstand te belanden. Stel, u raakt in de Bijstand en moet volgens de nieuwe participatiewet zelf een baan gaan regelen of een ‘bijdrage’ leveren aan de maatschappij. Kunt u niet zo snel iets bedenken, dan is er altijd wel een familielid, vriend of buur die mantelzorg nodig heeft, toch? Bedenk daarbij dat een mantelzorger ook nog eens helpt de kosten van de thuiszorg flink te drukken. Stel, u raakt arbeidsongeschikt of hulpbehoevend en krijgt te horen dat niet alle bijzondere zorgkosten uit de AWBZ worden vergoed. En dat de bodem van de PGB-pot langzaam maar zeker in zicht komt. Stel, u kunt de zorgpremie en/of eigen bijdrage niet opbrengen en de deurwaarder komt langs. Of u moet uw huis verkopen, houdt een restschuld en de Kredietbank blijkt zwaar overbelast. Maar… genoeg gezeurd: u blijft mede-eigenaar van failliete banken en andere instellingen en uw eigen sores regelt u op eigen kracht. U komt sterker uit de crisis!, volgens Den Haag! En dan is er ook nog ander belangrijk goed nieuws: u gaat maatschappelijk actiever worden! Meer bewegen, zeg maar, vanwege de “financiële afbouw” van het maatschappelijk-, welzijns- en opbouwwerk. Buurtcomités, wijkevenementen, wijkkrant, jeugd- en kinderwerk, bewonersinitiatieven- en activiteiten, etc. zullen moeten werken met een ‘verdienmodel’ om de kosten te dekken. Eindelijk is de tijd aangebroken dat we hét samen doen én betalen. Overal in het land gaan buurtcentra dicht en de centra die nog blijven bestaan zullen door de wijkbewoners zelf moeten worden beheerd, onderhouden en geëxploiteerd volgens een kostendekkend businessplan. Gelukkig heeft de Tuinwijk nog ergens oud geld in de boeken staan voor een splinternieuw buurtcentrum! En die gaat er komen!…: wat rest is slechts het regelen van tientallen vrijwilligers voor serieuze functies. Vanaf heden gezocht: bestuurders, beheerders, onderhoudspersoneel, barkeepers, koks en serveersters, schoonmakers, bewakers, activiteitenbegeleiders, buurtbemiddelaars. Er is absoluut voor elk wat wils! (Slot) Aan de horizon manifesteert zich een aantrekkelijk vergezicht: de Tuinwijk kwam met de tijd tot volledige zelfredzaamheid, legde een grens rond haar territorium, hield alle belastingen onder eigen beheer en riep zich uit tot de “Republiek der Alles-Kunnende Wijkbewoners”. Simon.

9


Venstercafé ontmoetingsplek Venstercafé ontmoetingsplek voor de wijk (Bron: NOVO Nieuws maart 2013)

Het Venstercafé van Vensterschool Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk is overdag een drukbezocht centrum. Er komen wekelijks tienduizend mensen over de vloer. Tot voor kort was dit wel anders. Toen werd het café alleen ‘s avonds door een commerciële partij geëxploiteerd. Nu bestaat er een samenwerkingsverband waardoor het café ook overdag geopend is. De Vensterschool en de gemeente zochten naar mogelijkheden om het café ook overdag te openen. Zij kwamen uit bij NOVO. NOVO zag dit als een mooie kans om dagbesteding voor cliënten op poten te zetten.

Foto: V.l.n.r. Emma, Jantje, Alfonds, Robert en Frits: cliënten en medewerkers Venstercafé “Het Venstercafé is een samenwerkingsverband waarbij alle betrokken partijen profiteren. Voor onze cliënten is werken in het café een manier van maatschappelijke participatie en integratie. “Het is één van de doelstellingen en de visie van NOVO die we met onze dagbesteding proberen te realiseren”, zegt Sonja Lubbers, teamcoördinator dagbesteding van NOVO. “Dat gaat in dit café vanzelf. Cliënten staan hier middenin de samenleving, ze leren van de maatschappij. We willen graag dat cliënten zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dagbesteding is dan ook geen doel maar een middel.”

10


Actief als vrijwilliger Werken met een glimlach Het dagbestedingsproject in het Venstercafé van de Vensterschool ging in september 2012 van start. Aanvankelijk met een bar-, keuken- en facilitair medewerker. Nu werken er in en om het café dertien cliënten van zowel NOVO als Lentis. Niet allemaal fulltime, het is maar net wat een cliënt aankan en waaraan hij of zij behoefte heeft. “Het wordt nog dagelijks drukker in het café”, zegt Sonja. “De basisingrediënten zijn het leveren van een goed product door cliënten die het naar hun zin hebben. Dit plezier straalt af op bezoekers, die vervolgens opmerken dat het hier zo gezellig is. We letten erop dat er geen werkdruk ontstaat. Horeca is wat ons betreft vriendelijkheid met een glimlach. Stress werkt averechts voor iedereen.” Op mijn plek Cliënt Alfonds Janssen (40) is vanaf het begin bij het project betrokken en werkt vier dagen per week in het sportcafé. “Toen ik de vacatures zag hangen heb ik meteen gereageerd”, zegt hij. “Na een sollicitatieronde ben ik aangenomen. Het bevalt me vanaf dag één heel goed. Ik sta achter de bar, zet en schenk koffie en thee, smeer broodjes, neem bestellingen op, doe de afwas, lap de ramen, maak de vriezer en koelkast schoon. Het is erg afwisselend en ik vind het allemaal even leuk. Dat geldt ook voor het contact met de klanten. Ik kan hier bovendien heel zelfstandig werken. En als het nodig kan ik is op de begeleiding terugvallen. Ik ben hier helemaal op mijn plek!

Actief als vrijwilliger Ruim 1 op de 4 Groningers doet vrijwilligerswerk en er is nog steeds veel vraag naar vrijwilligers. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die zich voor korte of langere tijd vrijwillig willen inzetten. Dat is mooi, want door vrijwilligerswerk te doen, kunnen mensen actief bijdragen aan de samenleving in stad en wijken. Wil je weten waar je in de buurt of stad actief kunt worden? Kijk dan in de vrijwilligersvacaturemap die in veel wijken bij Stip te vinden is. In deze map staan actuele vrijwilligersvacatures in de buurt. Of kijk op www.vrijwilligersgroningen.nl of www.stiel.nl om meer vacatures te zoeken.

11


Mensen Maken Stad! Mensen Maken Stad! in ’t kort Mensen maken Stad! is de Groningse aanpak van samen werken aan bouwen, wonen en leven in de stad Groningen (kortweg: Stad). Bewoners van Stad en medewerkers van de gemeente, de vijf woningcorporaties en andere instellingen (zoals Stiel) werken op een unieke manier samen om Stad steeds leuker, beter, veiliger, gezelliger, duurzamer, schoner, socialer, speelser, mooier…kortom leefbaarder te maken Wijkteams In 15 Groninger wijken zijn bewoners en beroepskrachten samen in wijkteams actief. Zij halen wensen en ideeën uit de wijken op en maken de uitvoering daarvan mogelijk, onder meer met een financiële bijdrage. Ieder wijkteam heeft een eigen budget en kan dat naar eigen inzicht besteden aan de ideeën die de bewoners aandragen. De samenstelling van de wijkteams is in iedere wijk verschillend. In ieder geval zitten er bewoners uit de wijk in en medewerkers van de gemeente en van de corporaties die in die wijk woningen hebben. Soms zit er ook een opbouwwerker, een buurtagent of ondernemer uit de wijk in het wijkteam. Wijkteam Tuinwij Het wijkteam Tuinwijk bestaat uit: Gerrie Wijlhuizen Bewoner Antje Zeldenrust Opbouwwerk/Stiel Greetje Al-Delaimy De Huismeesters Robert de Jonge Patrimonium Saskia Meijeringh Gemeente Groningen Gefinancierde projecten In 2012 en begin 2013 heeft het wijkteam Tuinwijk de volgende projecten financieel ondersteund: Tuinwijk 2013 1 Ontmoet & Taart € 300,2 Foto workshop € 1.275 3 Luisterwijk € 6.000 4 Begeleidingsuren onkruidteam € 10.694,Tuinwijk 2012 1 Nieuwjaarsborrel Tuinwijk € 450,2 Buurtdiner Tuinwijk € 250,3 Danstint € 690,4 Algemeen budget Wijkteam Tuinwijk € 2.000,12


5 Enquête gewenste activiteiten buurtcentrum Tuinwijk € 100,6 Groen Goed € 1.188,7 Tuinwijk in ‘t Zonnetje € 21.284,8 Speeltoestel Flankeurspoort € 2.299,9 Geschiedenisboek € 10.000,10 Geveltuinen € 2.785,11 Aanleg extra en uitbereiding geveltuinen € 2.200,12 Tuinwijkmanifestatie € 22.215,13 Spelcontainer € 8.219,14 Werkbudget Stiel € 5.000,Buurtdiner Op vrijdag 15 februari heeft het buurtdiner plaats gevonden. Dit initiatief vond plaats naar aanleiding van de tuinwijkmanifestatie waar destijds de bewoners ook konden eten en waar vele positieve reacties op kwamen. Bewoners Marieke van Vliet, Gerrie Wijlhuizen en Maikel Wolff hebben een aanvraag ingediend bij het wijkteam voor een vervolg van het Buurtdiner in het buurtcentrum. Als wijkteam Tuinwijk vonden wij dit een mooi initiatief waarmee je buurtbewoners op een andere manier leert kennen. We hebben ook meegegeten en waren blij verrast door de hoge opkomst. En wat ziet het buurtcentrum er prachtig uit na de metamorfose! Het was een leuke avond, we hebben genoten van het eten, de relaxte sfeer en de bewoners van Tuinwijk!!

Als u zich wilt aanmelden voor het wijkteam Tuinwijk of als u vragen of ideeën voor Tuinwijk heeft, neem dan contact op Saskia Meijering via saskia.meijeringh@groningen.nl. 13


Wist u dat... …de Tuinwijk tot eind jaren ’60 een perfect apartheidssysteem kende: Liberalen aan de Noord- en Gereformeerden aan de Zuidkant van de Radijsstraat, Katholieken in de Concordiastraat, de Fruitstraat en Bessemoerstraat, Sociaal-Democraten en communisten in de Studentenwijk. Dat ze elkaar niet eens met de nek aankeken? …de werkende bewoners toen zo’n 300 gulden per maand verdienden en zo’n 60 gulden huur betaalden. De WC buiten was en er een kolenkachel in de voorkamer stond. …draagkrachtige wijkbewoners in diezelfde periode de wijk nemen naar de nieuwbouwwoningen in Paddepoel en Selwerd. …graffiti nu goeddeels is verdwenen uit de Tuinwijk, met dank aan de woningcorporaties, de Gemeente Groningen en het Beheer van het Buurtcentrum. …de kleurige paaltjes aan de Wilgenlaan er staan in het kader van het project Veilige School: Wees zuinig op overstekende kinderen!. …er parkeervakken komen om de hoek Bessemoerstraat-Wilgenlaan (richting Paddepoel). …de Dr. Bekenkampschool Wilgenlaan 50 jaar bestaat en vroeger Komensky(bekend als Comenius) school heette. …kunstenaar Jan Reemeijer tijdens het jubileum met de schoolkinderen heeft geknutseld? …er weer veel nieuwe pups en andere nieuwe lieve hondjes in de wijk zijn gesignaleerd? …er op het pad rond het kerkhof, naast hondenbezitters en rustzoekers, nu ook joggers en hele schoolklassen van het alpha-college snelle rondjes lopen? …er 1 kastanjeboom vlak voor het buurtcentrum is gekapt en een andere wordt verplaatst? …de Tuinwijk weer meedoet aan Lentekriebels…, zeker ook heel leuk voor kinderen. …volgens de nieuwste tellingen er zo’n honderd zzp-ers in de Tuinwijk actief zijn. …we benieuwd zijn naar wat iedereen doet en/of voor de wijk zou willen betekenen …u overlast kunt melden bij het Meldpunt Overlast van de Gemeente (050) 587 58 85, maar het beste is in ontspannen staat uw buren te vragen wat hen bezielt?

14


Woensdagmiddag Kinderinstuif …er een mannetje-in-wit-overall twee dagen heeft lopen zoeken naar sporen van asbest, er ogenschijnlijk niets gevonden is en we nog wachten op een brief van Trebbe hierover? …in de wijk twee adressen zijn waar u warme maaltijden kunt bestellen en afhalen? …er binnenkort een gratis uitleenadres komt van de beste, voor-elk-wat-wils boeken?

Woensdagmiddag Kinderinstuif Heb jij ook zin om lekker te knutselen, spelen of te koken? Kom dan als je zin hebt op de woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur bij ons langs in Buurtcentrum de Tuinwijk. Met een Vensterpas is deelname gratis. Anders is het € 0,50 cent per keer. Hieronder het programma van de maanden april en mei. Programma 1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei

Groep 1 en 2 Vakantie Vakantie De Minikoks Straatmuzikant Vakantieplannen

Groep 3 t/m 6 Vakantie Vakantie Pimp je spiegel Professor Koken

Let op: In de meivakantie (29 april t/m 10 mei) zijn er geen kinderactiviteiten in Buurtcentrum de Tuinwijk. Wel zijn er in de meivakantie andere activiteiten en uitstapjes. Voor vragen over de meivakantie activiteiten kunt u bellen met onderstaand nummer. Nationale Buitenspeeldag “Boerenleven en Stadse fratsen” Op 12 juni is de Nationale Buitenspeeldag. Het wordt dit jaar weer één groot feest in de Watermanstraat in Paddepoel. Het thema van dit jaar is “boerenleven en stadse fratsen”. Binnenkort krijgen jullie allemaal een leuke flyer op school of thuis in de brievenbus. Kom allemaal langs op 12 juni en speel mee! Ik hoop jullie allemaal weer te zien op club! Groetjes Karlijn Brouwer Coördinator Kinderwerk SPT 06-18478207 / k.brouwer@sksg.nl 15


Kledingruil evenement succes!

Groen Goed! Ons kledingruil evenement van 13 maart was een groot succes. Meer dan 75 mensen kwamen hun kleding inruilen en iedereen is tevreden naar huis gegaan. Naast de kledingruil was er ook een workshop van Jan Reemeijer. Een aantal kinderen hebben zich de hele middag vermaakt met het maken van vlinders, robots en belletjes. Dit alles werd gemaakt van gerecyclede materialen. Heb je 13 maart niet de mogelijkheid gehad om langs te komen? Dan heb je mazzel, je krijgt een nieuwe kans. 20 april is het volgende kledingruil evenement in het Treslinghuis (Oosterpark). Later dit jaar willen wij in de Tuinwijk ook weer een kledingruil evenement organiseren. voor meer informatie over onze kledingruil evenementen kun je terecht op onze facebook pagina. Hopelijk tot later! 16


Luisterwijk Rondwandelen in verwondering De Sterrenbeeldbuurt uit Paddepoel en de Tuinwijk gaan samen doen. De bewoners van de straatnamen als Weegschaal en Dierenriem weten het nog niet, maar ze krijgen een park én een nieuw Buurtcentrum, sámen met de Tuinwijkbewoners. Nu is daar ook nog niks van te zien, van dat park en dat nieuwe centrum, en om bij het oude Buurtcentrum te komen moeten ze wel erg omlopen, die Sterrebeeldburen. Voorbij allerlei hekken en mannen in witte pakken, voorbij puin en voorbij een vooralsnog kale vlakte, wat de parkeerplaats voor de nieuwe huizen aan de Bessemoerstraat blijkt te zijn. Luisterwijk ging vast uit luisteren in Paddepoel en kwam erachter dat NOVO in de Lierstraat bezig is met een mooie voorstelling voor de Prokkel op 6 juni, met als thema verhuizen (omdat ze naar de Zonnelaan gaan verhuizen). De Sterrebeeldtuinen zagen er ook gezellig uit en bewoners waren bezig hun balkonnetje te soppen. Zouden er nou ook bijzondere plekken zijn, zo in het Paddepoel? Ja, wij zijn bijzonder, want onze woningen zijn gestempeld, kwaken de oudsten van de wijk. Wat zouden ze daar nou mee bedoelen? Tuinwijkers wonen in complexen van gewapend beton, in huizen gestut door de Hondsrug of in kluswoningen. Maar wonen in stempels? Er zit warempel ook een operazangeres in de Paddepoel, Mia Casa staat er immers op de deur? Gewoon lekker buiten badderen en zingen in de Wadi-Poel kan straks voor iedereen ook en als echte paddepoelers zwemmen de Sterrenbeeldbewoners dan ook het liefst in hun nakie, met Niets Om het Lijf. Oproep Speelt u een instrument, houdt u van zingen of bent u een video-creatieveling? Meld u aan voor het geven van verrassings-concertjes/ performances Heeft u iets te vieren (en een mooie tuin?) Meld u aan voor een verrassingsconcert Weet u iets bijzonders over de wijk? Laat het weten! Luisterwijk luistert en bewerkt de verhalen beeldend in filmpjes, laat u verrassen door resultaat, zodat u over enige tijd rondwandelt in verwondering… Initiatiefnemers: Liesbeth van Hoffen & Anouk Bruintjes www.luisterwijk.nl - Info@luisterwijk.nl Like Luisterwijk op Facebook! 17


Ik geef de pen door... aan Radjesh Ramsoek, geboren in 1974 in Paramaribo. Mijn vader was tuinbouwer en onderhield ook tuinen van rijke mensen om met een gezin met vijf kinderen rond te kunnen komen. Hij vertrekt als eerste naar Nederland, komt in Amsterdam bij oma en opa in huis. In 1979 komt de familie over. Radjesh woont sinds 1981 in de Fruitstraat, eerst bij zijn ouders en nu op 12a. Wat doet u voorwerk? Ik werk sinds 2013 als parkeercontroleur bij Stadstoezicht Groningen. Daarvoor werkte ik daar als Stadswacht, maar daarop werd zwaar bezuinigd. Ik heb Landbouwschool gedaan en wilde in Nederland een kas voor exotische groenten opzetten, maar dat ging mis toen ik ziek werd en geen zwaar werk meer kon doen. Met wie woont u samen? Ik woon hier sinds zeven jaar met mijn drie kinderen. Twee zitten op de Bekenkampschool en de oudste op het Heyerdal-College in Lewenborg. Ik werk de hele dag en dus helpen de kinderen mee in het huishouden. Heeft u huisdieren? Mijn vader heeft een hoop vogels, dus wij niet…alleen een paar vissen. Wat zijn uw favoriete TV-programma’s? In de eerste plaats zijn we gek op Bollywoodfilms. Verder actie- en fictionfilms. Laatste tijd nog boeken, tijdschriften, kranten gelezen? Ik lees elke dag een á twee kranten. De kinderen houden van Pinkeltje en vooral ook van de Harry Potter boeken. Wat zijn de hobby’s of bezigheden? Toen ik nog tijd had tuinierde ik graag. De kinderen doen aan sport: Kung-Fu, voetballen en zwemmen. Ook vinden ze PC-games en Facebook. Gaan jullie wel eens uit? Ja…soms naar de bios of Macdonalds of het superlekkere wokrestaurant in de Euroborg. En de laatste vakantie? Wij proberen elk jaar wel naar b.v. een pretpark te gaan. Vorig jaar waren we in het Safaripark. Wat vindt u bijzonder aan de Tuinwijk? Ik ben grootgebracht hier in de Tuinwijk en vindt vooral de saamhorigheid en gezelligheid heel bijzonder. Ook zijn er regelmatig activiteiten. Bent u zelf actief geweest in de wijk? Vanwege mijn werk eigenlijk niet genoeg! Aan wie geeft u de pen door? Ik zal de overbuurman, op nr. 9, vragen of hij de volgende keer meedoet. Dat geef ik dan wel even door.

18


Eindelijk zonnige dagen! Eindelijk zon Het wil met de temperatuur nog niet echt vlotten, maar de zon is ondertussen wel goed op dreef gekomen! Sinds we zonnepanelen op ons dak hebben wordt ik op twee manieren blij van de zon. Allereerst is het natuurlijk persoonlijk fijn om na een lange winter het licht en de warmte van de zon te voelen, maar daarnaast voelt die zon extra goed met de wetenschap dat we met elke zonnestraal ook een beetje energie opwekken! En de afgelopen dagen, de laatste dagen van maart en de eerste van april, waren wel bovengemiddeld zonnig, zo leer ik als ik de productie van onze panelen nader bekijk. Top-dag De beste dag van de afgelopen weken was 27 maart. Op deze dag was bijna geen wolkje voor de zon, en de maximale productie van onze 12 zonnepanelen werd precies om 12 uur â&#x20AC;&#x2DC;s middags bereikt: 2763 Watt. Alle andere momenten van die dag was het dus minder, maar dat is ook te verwachten omdat de zon dan niet optimaal loodrecht op de panelen invalt. Ook is te zien dat de dagen weer langer worden: de panelen sprongen al aan om 6:35, en om 18:45 pas was er te weinig licht om de omvormer actief aan het net te laten leveren. Al met al leverde ons dat op die dag 19,3 kWh (kilo-watt-uur) aan elektriciteit op. Hiermee was 27 maart de meest productieve dag van het afgelopen halfjaar!

19


Wat betekenen die getallen? 19 kWh is zo veel energie dat je een apparaat met een vermogen van 1 kilowatt gedurende 19 uur kan gebruiken. En een kilowatt is wel veel energie; een moderne televisie (diameter 32 inch) gebruikt maar ongeveer 50 Watt. Die kan dus wel 20 uur aan staan voordat 1 kWh verbruikt is, of meer dan 15 dagen continu aan staan voordat al die opgewekte energie van 1 dag weer gebruikt is! Gelukkig kijken we niet zo veel televisie... maar helaas verbruiken we wel veel meer energie dan alleen met onze televisie. Gemiddeld verbruiken wij iets meer dan 8 kWh per dag. In een volgend stukje zal ik op een rijtje zetten welke dingen allemaal veel energie gebruiken in ons huishouden, maar ik kan al wel vast een grootverbuiker verklappen: de vaatwasser, die is goed voor bijna een vijfde van ons stroomverbruik!! Informatie op de website Wil je op een zonnige dag eens zien wat de zonnepanelen doen? Op www.tuinwijkinhetzonnetje.nl kun je aan de rechterkant van de webpagina zien hoeveel vermogen er op dat moment opgewekt wordt. Verder is hier veel informatie te vinden over zonnepanelen, en over onze actie om de Tuinwijk een beetje groener, gezelliger en mileubewuster te maken! Het laatste nieuws We geven regelmatig adviezen aan bewoners van de wijk die zelf zonnepanelen op hun dak willen plaatsen, gesteund door Grunneger Power. Ben je ge誰ntereseerd? Mail ons dan op info@tuinwijkinhetzonnetje.nl, dan nemen we contact met je op. Verder zijn we regelmatig in gesprek met de woningbouwverenigingen in de wijk om te zien of ze de huurwoningen van zonnepanelen zouden kunnen voorzien. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig; ook al is het een verstandige investering die zich behoorlijk snel terugverdient, toch ligt het start-kapitaal ook voor de woningbouwverenigingen niet voor het oprapen. Op het moment worden verschillende opties om toch iets te kunnen doen onderzocht. Zodra er nieuws is laten we van ons horen!

20


Kindermoestuin 2013 Op 12 april gaan we van start met een nieuw seizoen in de Kindermoestuin. Op vrijdagmiddag, van 16.00 tot 17.00 uur, en op zondagochtend, van 10.00 tot 11.00 uur, gaan we aan de slag in de tuin aan de K. de Vriezestraat. Lijkt het je leuk om ook een eigen stukje tuin te hebben en je eigen lievelingsgroente of bloemen te kweken? Geef je dan snel op. Opgeven kan door het invullen van onderstaande strook of door het sturen van een mailtje naar kindermoestuin.tuinwijk@ gmail.com. Deelname is gratis. De kindermoestuin is voor iedereen tot en met 12 jaar. Meer informatie: Merel, Fruitstraat 24, telefoonnummer 050 85 11 280 Harriët, Fruitstraat 34, telefoonnummer 06 288 010 23 _____________________________________________________________________ Inleveren op Fruitstraat 24 of 34, voor 21 maart naam:

……………………………………………………………………………………

adres:

……………………………………………………………………………………

mailadres:

……………………………………………………………………………………

leeftijd:

……………………………………………………………………………………

telefoonnummer:…………………………………………………………………………………… voorkeursdag:

……………………………………………………………………………………

lievelingsgroente of bloem:………………………………………………………………………..

21


Ontmoet & Taart! Groot succes!

Ontmoet & Taart! Groot succes! Er zijn maar liefst 33 bewoners uit alle generaties langs geweest op Ontmoet & Taart! op 5 april in het Buurtcentrum Tuinwijk waaronder een aantal mensen uit Paddepoel Zuid-Oost. De zelfgebakken taarten van Henrieke gingen tot de laatste kruimel toe op. Dus de volgende keer gaan we een taart extra bakken zodat de laatste bezoekers ook nog keus hebben. Ook de zelfgemaakte aardappel-spinaziekoekjes van Saima gingen helemaal op. Het is de bedoeling om de volgende keren de zaal wat gezelliger aan te kleden zodat mensen in een wat meer sfeervollere omgeving taart kunnen eten. Ontmoet & Taart! in het Buurtcentrum Tuinwijk Tuinwijkbewoonsters Saima Ahmed en Henrieke Louwrink zijn de Initiatiefnemers van ‘Ontmoet & Taart!’. Dit is een gezellige middag voor alle buurtbewoners, jong en oud! Lekker kletsen, ontmoeten en samen genieten van lekkers zoals taart en andere hapjes. Ontmoet & Taart! Is op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur op 5 april, 3 mei, 5 juli, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december 2013. Taart + koffie/thee/limonade kost €1,50

22


Noaberproat

23


Adressen Buurtcentrum de Tuinwijk Bessemoerstraat 2 Per adres Eikenlaan 288/1 9741 BJ Groningen Tel. 050 - 577 60 44 Jc.tuinwijk@gmail.com Beheer Buurtcentrum de Tuinwijk Trea Muller Bereikbaar op: Woensdag van 13:30 -17:00 Donderdag van 12:00 – 16:00 Albert Wijchers Bereikbaar op: Ma t/ wo 12:30- 16:30 Donderdag van 9:00- 13:30 Wijkvereniging ‘De Tuinwijk’ Derk Jaap Bessem (voorzitter) Magna pete straat 23 Tel. 050 - 577 52 14 Buurtcomité Concordia Postadres: fruitstraat nr. 1 buurtcomiteconcordiabuurt@ hotmail.nl Straatcomité Radijsstraat Radijsstraat 32 A Tel. 050-577 31 57 Jongerenwerker MJD Joep Schuringa / Renate van Deel Tel. 06 - 209 19 469 Peuterspeelzaal Ienemienie Eikenlaan 288 - 5 (vensterschool) Tel. 050 - 579 20 08 Meldpunt overlast & zorg Marco Kingma Tel. 050 - 587 58 85 Nait Soezen Capellastraat 1 9742 JL Groningen Wijkverpleegkundige Bereikbaar ma t/m vr 8:30 tot 16:30 06-31633890

Bewonerscommisie ‘Lefier’ Voor de studentenbuurt Sjoerd W. Bouwman Tel. 050 - 577 61 34

Lefier team wonen Gedempte Zuiderdiep 22 9711 HG Groningen Tel. 050 - 369 36 93

SKSG Kinderwerk Marleen Kramer Saskia Danhof Tel. 06 - 135 19 224

Thuiszorg Groningen Capellastraat 3 Groningen Tel. 0900 - 8615

Buurtcentrum Sonde 2000 Eikenlaan 288 - 1 Vensterschool Eikenlaan Tel. 050 - 571 05 15

Stadsdeelcoördinatie Noordwest Saskia Meijeringh Gedempte Zuiderdiep 98 Tel. 050 - 367 82 60

Buurtmaatschappelijk werker Rene Cazemier Tel. 050 - 367 4000 R. Cazemier@mjd.nl

Buurtconciërge Tuinwijk Bessemoerstraat 2 Tel. 050 - 577 60 44

Politie wijkbureau West Diamantlaan 168 9743 BK Groningen Buurtagent Fred Kremer Jeugdagent Menno Wieringa Tel. 0900 - 8844 Centrum voor jeugd en gezin Consulent: Johanna Voornhout tel: 050 5792331 of 06-13197888 Voor vragen elke ochtend bereikbaar van 8.30-11.30 uur. Zie www.cjg.groningen.nl voor meer informatie. Eikenlaan 288/6 Vensterschool Chr. woningst. ‘Patrimonium’ Peizerweg 136 Postbus 907 9700 AX Groningen Tel. 050-5299999

STIP Selwerd Locatie: Berkenlaan (Achterkant Patrimonium ) Postadres: Beukenlaan 36 9741 HM Groningen Telefoon: (050) 571 88 80 Email: selwerd@stip-groningen.nl Openingstijden (vanaf 1 mei): Ma, di, vr 09.00 - 12.00 uur Wijkinfopunt Vensterschool Tel. 050 - 579 20 00 Opbouwwerker St. Stiel Antje Zeldenrust Eikenlaan 288 - 4 (Vensterschool) Tel 06 - 426 35 136 a.zeldenrust@stiel.nl Vormgever de Tuinfluiter Sharon de Vries info@sharondevries.nl

‘De Huismeesters’ Friesestraatweg 18 Postbus 546 9700 AM Groningen Tel. 050 - 365 71 71

W W W.TUINWIJKGRONINGEN.NL 24

< BEZOEK OOK ONZE WEBSITE

Tuinfluiter april - mei 2013  

Wijkkrant van de Tuinwijk